גליון 2375

העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 1 | כ״ד אדר תשמ״ג9.3.1983 , מיספר 2375 שנה 47 המחיר 50 :שקלים (כולל מ.ע.מ). היחסי הרב
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 2 | עלית שוב מחדשת: לראשונה בישראל ופל עם תאריך. בתולדות הופלי יש לך בטחון במאת האחוזים שהופל טרי. עלית עשתה את זה. בשבילך. אריזת הופל י * החדשה, הבלעדית לעלית,
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 3 | 11111(0 1 0 0 3הסידזו: , כו 31ת השעו־ האחוד״: הנשק שד גוון עונוה נגד ירדנה הרכ הראשי הוא, המחליט למי יוענקו כספי ק ח פרטית שהקים סוחר־הנשק. כשעמד כיסאו של
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 4 | איי בי נתן מוע>1דהמב דיי ל: ספן־השלום אייכי נתן נסע לאתיופיה. או ר כן־ אחרי פרישתו של השר יוסף בורג מן המירוץ לנשיאות, יש למפד״ל מועמד אחר לתפקיד הנשיא.
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 5 | במדינה הש הרב והרוב הרב גדרן משתדל? שוב וחמדינה בוזה גאזצת ?עסוק בבעיותיו האישיות. יש פסוקים החוזרים בבל השנה — והנה, לפתע, בשנה זו הם מתאימים לאמת. כזהו הפסוק
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 6 | דינה בן־חמו היתה דתית דנן לא יכלה, לרעת שכנותין ז, לבגוד נבעלה שהרג; אותה ואו 1בתם חשוד־ברצח חמו .נכנס בו שיגעון׳ ף וא הסתכל עלינו ואמר : עכשיו אני גבר!״ כך
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 7 | המשולש הבל תי־ קדו ש: הרב, סגן־ה שר וסוחר ה 1שק ? 11ג שי ה מ עיי ף נדהמו למשמע י ההצעה, ולא פחות מכך הדהימה אותם זהותו של המציע. היה זה צוות המשא־והמתן של ה-
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 8 | כדאי להזדרז ולהנות מהטבות המס בקופות הגמל עד סוף חודש מרץ. איציק לביטוב חבר בקופת הגמל ״גדיש״, מזה 10 שנים. מאז שהצטרף לקופת הגמל, הוא מרגיש בטוח לגבי עתידו.
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )6 אדם מוסרי, תעיד העובדה שהוא מסר בידי מיסמך שבו ׳הרשה לי׳ לעשות ככל העולה על רוחי, כאשר הוא טוען שיעשה מצידו מה שהוא רוצה.״ דברים אלה היא
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 10 | נמה ימים אחו שויתק את תשומת־רב חשדם, נאשו חתנטר באופו וומאת* מהמועצה הפלסטינית באלג״ר, השמיע עיצאם סוסאוו, את ה״אני מאמין״ שלו באסיפה בלונדון, בעומדו לצידו של
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 11 | הקרב על כראמה, מארם : 1968 הטור המשוריין של צה״ל פורץ לתוף הכפר .רק תודות לניצחון ושלנו בכראמה, יכולתי לראות את ישראל, כילד שיחקתי בעכו, מישפחתי קבורה בעכו.
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 12 | פגשתי את ארתור קסטלר רק פעם אחת בחיי. זה היה — כמדומני — בראשית פילחמת־העצמאות. באתי לחופשה קצרה, ומישהו — נדמה לי שהיה זה הד״ר יעקב ויינשל — ביקש ממני להיפגש
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 13 | ר!ור.־ 1־ 1 1 ש לומר זאת בבירור: הוא היה רמטב־־ל מחורבן! ך עוד כמה ימים יסיים רב־אלוף רפאל איתן את • תקופת־כהונתו ואת שירותו בצה״ל. כתבים צבאיים מכובדים כבר
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 14 | ם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...חה הם אומדים.. א ד׳ עור ווומו1ו>ד; ״ נאסור דו בור: א דו 1אדד קו ץ; , הג שמות שרי היא ״אני אוהב את ירושלים 30,850
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 15 | מה הם אומרים...מה הם אומרים ...חה הם אוהרים ...הה הם אוח חוו ר חסון: א הו ד 11139־ : פו־נה דוז 1ב לו : כר שנה אני שומע ״שמחתי דתוום משהו ״כאן דא מבינים שיו את
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 16 | מיהו ה מו ע מד המתאים ביותר למי שרת הנשיא. מיהו . 1חברו ש ל אמנון דוקנד. ומדונג מטפל סגן־השר בהא רכ ת כהונת הרבנים 8ח״ב המערך משה שחל הוא מאוד לויאלי לעדתו.
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 17 | אנשים בדיון בוועדת־זזחוקה על פרשת מעצרו של דניאל ומיד, שאל ח״כ יצחק זייגר את עורך־הדין אני כדזמי, אם אינו חושב שהמישטרה השיגה את המידע בדרכים עקלקלות. העיר
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 18 | בלתים סאת דני אל ה שמי אהרון אפו גיל האת סקור מוצא של הא שכנזי האם הוא הבין את דד סלאנג או לא ז הפירסומאי דוי דאד מון בא לראיון בתר בנית הרדיו כל ציבעי הקשת,
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 19 | 1בבנקאות הסחר ההשקעה הטובה ביותר היא באנשים. בנק לאומי נכון למחר מאז ומתמיד משקיע הבנק בעובדיו. השקעה זו הוכחה כמשתלמת ותוצאותיה ניכרות בשירות המקצועי, המעודכן
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 20 | נשים במלכודת . נשים שימו לב! עכשיו יש הוק באויו. הוק -״אפטר שייב״ שונה לגמד .,וזח חדש, כובש ומפתה. לכל שעה, לכל מקום, לערים שאוהבים הוק אפטרשייב מיוגא ומשווק
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 21 | האם ח״ו צה״ר, שרחס בלבנון, הוא בנו שר ער ב • שהיהבביירוחהנצורה? ^ עיד אבו־רזאלה הוא פלים פלס- ״ י סיני החי בלבנון. ביוני ,1982 בזמן ההפצצות על ביירות, הוא שאל
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 22 | מכהנים ד ע תו ש ל ״ לו קו לו ס ״ ש הז מין או כ ל סיני הביתה... ה<.ז*111 להפסיק אח ההסח ת מיכתב לכל אחד מ*50 חכרי״הכנסמ הנעלמים, ח• הנאלמים ותנהלמים מטעם חמערך.
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 23 | ^880^ 0 בבדיקה של ח 10ז<16 56160ח 10 עו,המרכז הבינלאומי ל ב די ק ת איכויות בברי סל, זכתה 80ץ^\\/נו 0 4מ 8במדליית ז הב ל שנ ת 1982 על *׳כותר ה מעולה. טעם
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 24 | מכחכים (המשך מעמוד )22 ותרומתו של העולם הזה למחנה השלום יכולה להיות גדולה יותר, אם ימנע מלהשפיל את ראשי המערך ויתרכז במאבק נגד הליכוד, כי כל לעג למערך ומנהיגיו
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 25 | 1תנכשיו אתה להצטרף לתכנית המנויים, מהכורסא בביתך הטחה לך. נא להיכנס תכנית המנויים מעניקה למצטרפים אליה, שירות מיוחד אשר נועד להפון גם את תהליך ההצטרפות לחוויה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 26 | מכוונים (המשך מעמוד )24 מנכייל פיאט בישראל, מר גדי פלר. מעניק את מפתחות מכונית ״פיאט־ריתמר לצילה לנצייצקי, בה זכתה בתחרות שנערכה ע״י״רשת גי״ של ״קול ישראל״
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 27 | הורוסהוס קבועים, הוא כביכול אינן תופט טדבר כזה קיים, כי הוא אוכל כטחוא רעב. אמו יכולה לאטור על אחיו לגטת למקרר, ולהוציא מה טמתחטק לחם, אך עליו — זה בלתי אפטרי.
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 28 | בזאר האביב ה 7-של סלאס לשולחן הפסח דג דקורטיבי לתליה מנחושת אדומה מערכת מהודרת למרק מחרסינה יפנית מעוטרת + תרווד ותחתית תואמים ^ם-50 עדו בבזאר רק :״^950ש*ל
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 29 | 7ניא: וילד חחשנף ^יתה רוצה לדעת מתי יטוס המטוס ל בי א? בדיוק כשתזרום הטיפה הראשונה בתעלת הימים.״ האיש שאמר את הדברים האלה אינו מוכן להזדהות. הוא ״היה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 30 | ל בי א: ה פי להל בן (המשך מעמוד )29 דולר ״על חשבון״ התקופה שבה עבד בשרות החברה הפרטית. הייג היה כוח־הדחף העיקרי במימשל האמריקאי למען שיתוף־הסעולה עם ישראל.
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 31 | חשבון בעיקר שתי חברות, שבאותה תקופה פיתחו את המטוס המתקדם אף־8ו למען הצי האמריקאי ולמען חילות היבשה. היו אלה חברת נורתרופ, שפיתחה את המטוס למען חיל היבשה,
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 32 | בריכת שחיה פרטית,מגר ש טניס בחצר 3 ,2 ,או 4חדרים. דירת י1קרה בנתניה חודה׳ באיזור היוקרתי הנישא והיפה ביותר בנתניה, ליד פארק רחב •ד״ם ומול הים, הולך ונבנה פ ח ״
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 33 | דעת הקהלה אירופי ת דו חמת וג דהאפש רו ת ש היב שתתהפוךלשדה ־ קרב בין שתי המעצ מו ת ה נשק ש יחר יב או המוסף המיוחד לענייני הנשק הגרעיני של השבועון הבריטי
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 34 | נ שיו ת שיער אינו פסק־דין סופי!!! עם טיפול עקב• ונבון בתכשיר אנטישוט של לוריאל, ניתן לעצור את הנשירה. תכשיר אנטישוט,הינו פרי ^מחקר מדעי של שנים רבות שכבר הוכיח
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 35 | .אונטינז בשלס . אחרי שהיתה לכוכבת ד,בולטת ביותר של טורי- הרכילות בצרפת, משנה הנסיכה ק א רול ץ עמדה, התנהגות, ואפילו ביגוד. לא עוד אופנה צעירה ונועזת, אלא הופעה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 36 | וו וווים בולם תאגיו: חיוו הפלדה שר גובות הנוזל החיוך הפצודד הוא של ראש־מסשלת בריטניה, מרגרט תאצ׳ר, כפי שהונצח בעידהמצלפות, בעת שנכחה בכנס הפרלמנט האירופי
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 37 | ג׳יי.וי.סי. הוידיאו המוביל בעולם 3ו-ו השיטה המובילה בעולם. \/0ו״ ־ האנשים שהמציאו את השיטה. ^ אגזסא
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 38 | תראי איך הידע של דר פישר עושה לך גם יופי... עשרות אלפי נשים בישראל המשתמשות בתכשירי דר פישר יום יום, יודעות כי מעולם לא חברו הסבע והמדע יחדיו, יותר מאשר בסידרת
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 39 | הצטרפי למועדון דר׳ פישר. שלחי את התלוש הרצ״ב והצטרפי למועדון דר׳ פישר המקנה לך השתתפות במבצעים, ימי עיון, הרצאות והגרלות אשר יפורטו בעתיד. לננודדו׳פי שו, ת.ד
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 40 | מאט? הכניסנוק־אאוטלאטאריבארהב ועכשיו הגזע לישראל! זהו זה רבותי, הדור הישן של משחקי הטלויזיה הפסיד את המערכה ומעכשיו מתחיל המשחק האמיתי! מאטל הינו האלוף החדש של
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 41 | עונה פ״נוו מדווחת מפסטיבל ברלין 83 פסטיבז שד נדד חנז ה ו ש דו 44י זה משוגע לבוא לברלין בחורף ז • י תענוג מפוקפק. בתקופת האביב, במאי, בסיילת של עיירת הנופש
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 42 | יבל של מיל חמה ושדו לום ואם לפיתוח צורת ביטוי אמנותית חדשה? הגחירייס העדינים ני מודה • את מיספר הסרטים י שבהם השתעממתי אני כולה לספור על אצבעות שתי ידי. אשר
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 43 | דלים להתעלם מן העובדה, שהקולנוע הוא ראי העולם. הם משלים את עצמם שעם יצירות־רקק אפשר ללכת ישר לתחרות הרישמית בקאן, ולא כדאי להתאמץ למען מיסגרות צנועות יותר עם
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 44 | קרביות, ואיני רואה סיבה שאחשב כמסוכן לציבור. עד כאן, דבריו הנרגשים של הצעיר. כאשר סיים החשור את דבריו, אחליט השופט לשחררו בערובה,י״ בתנאי שלא יתקרב לעדים. כאשר
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 45 | ך • שה לפענח את סוד קיססו \ /של אהרון לוי, המכונה ״הנביא מבית־אל״ (העולם הזה .)2172 למראית עין, הוא גבר קשיש ומקריח. הוא נמוך קומה ולבוש בבגדים צעקניים, כמעט
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 46 | רק עכשיו נודע לי, ששעיה סגל, שעל נישואיו סיפרתי לפני חודש (העולם הזה )2371 המשיך להתהולל עד הרגע האחרון — כלומר, עד כניסתו לחופה. יודעי־דבר מספרים על נערת־חמד
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 47 | ש 1״ ם אוחזים באחת לפני שבועיים (העולם הזה )2373 סיפרתי כי סמי הירש, בעל המועדון, יוצא בחברת חברה חדשה, שלמענו עזבה את ידידה הקודם. ובכן, מסתבר שזה לא מדוייק
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 48 | במדינה (המשך מטמוד )45 לא להתמסחר. הביוגרפיה של בילהה, המסרבת בעקשנות לגלות את גילה, אינה מסתכמת בהופעות מוסיקאליות. היא סיימה את בית־הספר התיכו! ברחובות,
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 49 | תה חווה: מעצבת אופנה. מורתה, שהיתה אשת רב, היתד. בהלם. ״לפני 20 שנה, לחשוב על מיקצוע כזה ולכתוב דבר שכזה, היה כמו לכתוב שאני רוצה להיות נערת טלפון.״ המורה קראה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 50 | ס ובן־השוות נ לב נון, ינתח 11 וביט, שוחוו מן ה כלא הצבאי (משמאל) ומספר 11לחווי ות י ו מ, את ו ׳ חתומות ..על נלא 6עולה ירח, אם תעוב, תהיה אווה!״ * את תעמולה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 51 | .אני ח אותך ל־ 21 ימי מחבוש בפועל*, הוא אפר. .אני מודה לך מאוד *,אמרתי, ובירכיי למען הסדר הטוב ד חבלתי מצה ׳ 7רכב צמוד פלוס ׳ \ נהג, ויצאנו בדרך אל הכלא. הנהג,
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 52 | אליל־זמר 11ס ח קושינסקי לקז־הגמר המתוסכל קו־אדום על ל בנ 1ן תהילה • ידי׳ קושינסקי — מכונת־מישחק1 עברית: עתליה הרכבי, הוצאת מם עובד; 295 עמודים (כריכה רכה).
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 53 | י.מיממידד?.*.רי* מה, ובנו של שר־הפנים ( ״אד האמנם .אנו הכנסנו את הוויכוח הפוליטי לצה׳׳ל? *ומי אם לא הרמטכ״ל הצהיר כאוזני חייליו שמילחמת־לכנוו היא הטילחמה על
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 54 | עוד בחייו הפך שמו של מרדכי שולמן למטבע־ל שון ף } ע טי ם יד!אנשים שזכו כי ש&ס ו יהפוך למושג. מעטים עוד יותר זכו לכך בחייהם. מרדכי (״מוטק׳ה״) שולטן היה אחד מהם.
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 55 | מספרים, שבמשך שנים הוא היה בעליו של בית־הקפה ליד קולנוע שביט המקומי. נהגי־מוניות בסביבה למדו, שאסור לדרוש סמנו תשלום עבור נסיעות. שכניו של שולמן פחדו ממנו
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 56 | 1ה היה העווג שיה שהיה נליון ״העולם הזה״ ׳ שראה אור השבוע לפני 25 שנה שדיוק, הקדיש את כתבת־השער שלו להתפטרותה של שרת־החוץ, גולדה מאיר. תחת הכותרת ״הרחוב שלך׳
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 57 | מפעם לפעם מגיע לי ק עי רבדאר 4עיווו• קנט. הנ אה אמיתית. השילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק 1111111כ 1האמריקאית ופילטר
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 58 | נוזזנואה לכלים
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 59 | אמנוןדנקנר, שמאמוו ״אין ד אחות״ עוזו סעו ת ־הוזות מספר מה הביא אותו לכתיבת המאמר ועומד עד נ ו שבני עדות המיזוח אינם אחיו. תו ונוינו הוא מתאו את ילדותו בירושלים
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 60 | ״אני בעדא לי מו ת מי לו לי ת! ״ (המשך נזטמוד )59 על רבנים על הגוש, הוא מציע לערוך פעם עימות בינם לבין אנעי ״עלום עכעיו״ עיצאו מאותו עבט״צופים. אני אומרת
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 61 | בעיתון, ואיד אני אעבוד בעיתץ אם אני לא חבר באגודה ז הוא נתן לי תשובה ישראלית טיפוסית :״מה לעשות ז״ הבנתי שהעניין אבוד, אבל מטעמי נימוס הוזמנתי לגרשום שוקן,
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 62 | אווחיו בתצוגת ארסע זאנן של הצלם חיבלו בציוד שלו פסטיבל אייב׳ על רחבת־הריקודיס בבגדי־גוף לבנים, הדוקים ושקו־ שולה הנזירה לא לטעות: חברת־הכנסת שולמית אלוני אינה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 63 | היא אופנת התיסרוקות ! ך 111 החדשה, שהציגו חגים־ הדרי ובני בן־דוד. הפנים אופרו בלבן בוהק, כדמויות ליצני פנטומימה. את התיסרוקות עיצב הספר מריוס. הצעירים האלה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 64 | שידור (המשך חענווד )51 שיחרורי — הכתובת עדיין שם. אני משער שהחייל השבועי הנשלח על-שי הרס״ר לסייד את האבנים, ממשיו עד היום למ רוח את הכתובת: סרבנים. בילבי מחפשת
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 65 | תוכניות מועדמות -ב טלוויוי ה הי ש ר אלי ת יום רביעי • סידרהקומית: רודה 8.03 שידור כצבע, מדבר אנגלית) .הו* 8 -י ק סיפורו של ג׳אק ממשיך ; בתיאור עולמה של גרושה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 66 | אנו מכבדים כרטיסי גן קפה ייץ ופוופויי בייגן־יטקב״ טל 289289 .־03 הת־נדת נאדרה כפרית כלב הפרדסים. מסיכות גז כסגנון ייחודי הפרדס נם ציונה טלפון 054-70856 : שרות׳
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 67 | ו הוו 1ד(, כיוס נסנים מאת מאיר תדמור לשם מה בעצם מנפיקים מניות הנסחרות בבורסה? התשובה המקובלת היא: לצורך הרחבת והגדלת הייצור, המיפעל, החברה, וכר. מתברר שהאמת
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 68 | גה הכריע: אידיאולוגיה, מוצא או יד המיקרו![ ווו סרה-י ר דנ ה שיר אמן /מפני שהתיקווה לא אבודה...״ תחיות על הוסעה י י אחרי,הקלעים היתד המו• • לה. המקום רחש
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 69 | !ההתהלה היה נ הו: זהו הקוב שונה בתחרות כזאת, ענת רקם. חיוך תמים של ילדה קטנה היה שפוד על פניה. היא הודיעה חגי— גית שהיא אינה מתרגשת. אך מאוד מאוד רוצה לזכות
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 70 | הרבה מהומה עד 2נקווות: החידה סיכום, אח״ כ תנירות הצטופפו לידה .״לא ישנתי בל הלילה. מאז נודע לי על המישפט אני מתעסקת מה, והערב אני צריכה להצטלם לטלוויזיה. איך
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 71 | סתח־תיקווה, למלוות לשירה, פנתה למורה שלה לזימרה והוא היפנה אותה ללהקת העיריה. פנינה באה לחזרה ובחרה שלוש בנות .״היא היתד, מאוד נחמדה אלינו, הבטיחה לנו גוד־טיים
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 72 | .אוי בעד אלימות מילולית!״ (המשך מעמוד )61 ויתמודד איתי בבורות. הוא ינצח אותי. גם כשידו האחת קשורה מאחור, הוא ינצח אותי בבורות. אם פרויד והיינה ואיינשסיין
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 73 | .שישה חודשים אחו׳ שהמיסעדה ..המישפחה־!נתחה בתרועה גדולה, היא נסגרה בקוד דממה ־ ניגוד סינסוו עישנחת׳ ך* ערג שבו הודיעו על רצח בשיר אל־ג׳מייל, בספטמבר וגדולי־העם
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 74 | ספורט כדור סל ה קי סו ס נגד ווריגוה כבר בתחילת עונת הכדורסל חזו בקיבוץ גן־שמואל כי קבוצתם תרד מהליגה הלאומית. לתנועה הקיבוצית לא נותרה נציגות ממשית בליגה
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 75 | מתי שים במליוני דולארים האמת היא שהוינאים דרבנו אותנו ליצר שניצלים. הביקוש שלהם, אחרי נסיונות היצוא הראשונים, הוליד קוי־ייצור נוספים של בשרים למיניהם -שניצלים
העולם הזה - גליון 2375 - 9 במרץ 1983 - עמוד 76 | אדר שנה 47 המחיר 50 :שקלים (כולל מ.ד.מ). פי לחפת שפרה -
חזרה לתחילת העמוד