גליון 2376

העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 1 | ב׳ ניסן תשמ״ג16.3.1983 , מיספר 2376 76ע10 די0 שנה 47 המחיר 50 :שקלים (כולל מ.ע.מ). פיצוץ ה מי סג די ם, טבחב מו ס ל מי ם רצח אישי ישראל״
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 2 | עלית שוב מחדשת: לראשונה בישראל ופל עם תאריך בתולדות הופלים יש לך בטחון במאת האחוזים שהופל טרי. י עלית עשתה את זה. בשבילך. אריזת הופל החדשה, הבלעדית לעלית, היא
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 3 | כתבי /ה ש עו -וזא מו : - כתבת *1x1* 11סקיתי : פ לו מ ת הסער ישיבות ההסדר, התחייה ד״בך״ הם המאגר שממנו יוצאות ההתארגנויות המחתרתיות הנהנות מעזרת השילטונות,
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 4 | מבאר־שבע, הגיש לכית־הדין הפנימי של התנועה תכיעה, וכה טענות קשות כיותר נגד הח״כ רוני מילוא. התביעה הוגשה בעיקבות פסק־דין קודם של בית- הדין, בדבר עירעור על
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 5 | לא נותר דבר מן התוכנית המהוללת. ממשלת ארצות־הברית תומכת שוב בממשלה הקיצונית של מנחם בגין, ומעניקה לה הון־עתק לביצוע תוכנית ההתנחלויות. יהודים ג או דהס הן דגר
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 6 | ה מו עמד גו ש אמוו*ם (מימין< מו ל ש דבל ה מי לי ארד רי ם האדונים מסורתי ף שיחה טלפונית עם העולם י• הזה הפריך המועמד של הקואליציה לנשיאות את התיאור ״החלק״ של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 7 | כ&גחס הו- לימודיו הוא תם־ אירגון היה למשך לארגן את מע- אילץ גם של הכנסת, לספד במיש־שנות זד לאמריקה הסוכנות. דד 5* ,למכסיקו, במיסגרת /ס הכשרת מורים בגולה.״ >.דם
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 8 | ונבוש את במיסמו סוו שד גוש־אמוניס שנכתב לנג שש נאמו, שצוין־ להנסיק.,רהנקיר את הו־הבית! הימין הקיצוני בגדה המערבית נהנה במשו שרוש שנים מתמיבה מראה מצו אויאר שהן
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 9 | נר, שהיה קשור לתנועת כך של ״הרב״ כהנא, וצ׳רלס גודמן, צעיר אמריקאי, התבצר על הר־הבית וטבח ברובה שהיה בידו ערבים ושוטרים. צבא של לומדי תורה ך הד־ הכית יש תפקיד
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 10 | במדינה י (המשך מעמוד )5 שמירה כל־כך תקיפה, לא היתה כלל אפשרות לפיגוע מסוג זה. ההפגנה הסתיימה מול מישרד ראש־ד,ממשלה, במקום שבו נרצח — אמיל גרינצווייג. ברישיון
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 11 | דובר שד א 3ו־1ידאד מצהיר: ,אור אבנר הו א סו כן שדה מו ס ד ! ״ ״ ערכאת וסרטאוו׳ ה ם סוכני הסי־איי־איי!״ וץ הודעה יכלה להיות מצחי- י י קד — ,אלמלא פורסמה על- ידי
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 12 | יפהפיו בחדר בגרון כאשר אתה עומד ונואם לשני קהל, קורה לך לעיתים קרונות שאתה, ננעל״ על מישהו — או מישהם — בקהל. מבין ים הפנים האלמוניות שלפניך, אתה שם לב לפניו
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 13 | ₪יי י האיש המגוחך הזה שוב איוו מצחיק בגץ אינו פאשיסט. מי שטוען אחרת, חוטא למשמעות המילה, כאשר חובה עליונה היא לדייק ולאתר את הנגע. אל נצעק ״זאב! זאבי״ אבל יש
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 14 | ;ם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה הם אומרים.. אהרון אוון: שו ל מי ת אלוני: מסר : ״המועמד של נסיס ״אם שרה ווהן חהיה גאון היה אליהו ]אוויר שו ־ אני רא
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 15 | יוה הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים הה הם אומר י הו שע 0ו 3ול* : ניצה ש או ד: מה עושה האנטי שטיות לצד השני! ולהתרג ש מחו ש! — המחזאי יחופע סובול זכה
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 16 | למה צריכה הנשיאות ל ע בו ר בירושה. 0*111111 כשגברו ההתרוצצויות לקראת מינוי הנשיא הבא של ישראל, התכנסה חטיבת ספ״ס לדון בנושא. בעיקבות איזכור שמו של יוסף בורג
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 17 | נתן את חסותו להקרנת־גפורה של הסרט ״גאנדי״ ,שאורגנה •י י ״• 1י -י * על־ידי נשות ויצ״ו. הן מכרו כרטיסים נמחיר של 1000 שקל לכרטיס, וכך אספו כסף למוסדותיהן. לאירוע
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 18 | בלונים סאת דניאלה שמי אנשים שר־הפנים יוסף ב 1רג מכחיש שהתייעץ עם אשתו רב ק ה מ א רז נמן ׳ בנו של הנשיא נבון, מצטער על סיום כהונתו של אביו, מכיוון שבחצר
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 19 | שיהיה לכם
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 20 | רמי וסלי אוהבים
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 21 | אניקתה הכל חניה מרווח ת המאפשרת להגיע ע עגלת הקניו ת עד לרכב. מבצעי הוזלה. שוטפים מ או ת מוצרים בהוזלה מיוחדת. הפירות ו היר קו ת היפים וה טריי ם ביותר, במחירים
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 22 | מאז ורצח רוני ניצן, מפקד הכלא, השתפוו החזאים בבית־המעצו ומלה ללא הנ ר 1 ,זרתף־העינוייס נסגר והסאדיזס נסק 1־ : 1ו הכריזו האסירים נת־אמת, שתוכיח כי הוא חף־מפשע,
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 23 | מכ ח בי ם עזעע&ע׳ בזר׳ ם מציעה ימודר׳נזו ל׳יג ב עז מר ל ל\יי 0 חי סי סילוק אנטי ״כך״ מחברון לא יפסיק את ההתעללות באיפלוסית העיר, אלא החל מ $208 עלול לחטוף משהו
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 24 | ה ס חי ר היכנס עוד היום לאחת ממאות חנויות הצילום ברחבי הארץ, קנה לך סרט צילום אגפא 100 ובקש את פנקס התלושים שיקנה לך זכות, לרכוש במשך כל השנה עד 6סרטי אגפא 100
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 25 | תשבץ העול הז ה (המשך מעמוד )22 רער של המתנחלים בשטחים. משה ארנס רצה לעזור לו, וסילוק הנבלה מחברון לא בא אלא כדי לחזק את מעמדה של הטריפה. ותושבי חברון ימשיכו
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 26 | סקר כלכלי בפיקוח רואה חשבון מגלה: מתוך רוכשי דירות אצל אבר הם גינדי ב־ 10ה שנים האחרונות עדיין גרים בדירה שרכשו אצל אבר הם גינדי. ^ מכרו א ת דירתם ברווח ריאלי
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 27 | * ?40008 שדו* תה־צמחים בשקיקים טבעי, טעים מבריא-מרענן 1ח ה שושנים £־וזו 81 אוז יתה מנט ה 2£או 44 צוז יתה בבונג .£ו1וועוצוז יתה תערובת פיוות ינ/זזסחזצוז 1ועוד
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 28 | וה ! עלבו מי טזורע גזענות, יקצור את תוצאותיה. קל מאוד לבוא עכטיו, אחרי 30 טנח, לנקות את הידיים טוב- טוב, לנער את הבגדים, להתרווח בכורסה, לכחכח בגרון ולומר: אין
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 29 | מרים בנימי!, וכבר מחפשים אתגרים חדשים, ואינם פוחדים לקפוץ לתוך נסיונות מסוכנים. הסבלנות אינה מצוייה בחודש זה, */נשים אינם מוכנים לטפל בעניינים שוליים או להתעכב
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 30 | אני טס הרבה לחו״ל. ולא תמיד בעניני עסקים. אני משלם בכרטיס דיינרס קלוב בכל מקום: חברות תעופה, השכרת רכב, בתי מלון, מסעדות, מועדונים וכמובן בחנויות יוקרתיות.
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 31 | סברינה לגבר. תחתוני גברים באיכות מעולה בדגמים מרהיבים ובצבעים משגעים. קודם כל סברינה ומה שבא אחר כן נשאר לדמיונך... סבדינה וינבר תחתום נכחם אחד
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 32 | אליאס פרייגי, ראש השואו:1 1גזור! המערבי!וו, ה מצב נ:אש ״ף 1 ,מנ ת ח עיריית בית 7חם, מדבר על המצב הרה על ידוי־וזאבנים ויריות המתנחל׳ ם, על את סיבו ״ ה שלו ם ע
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 33 | *!גד א לי מו ת מושן]׳ הצד די ם !״ (המשך מעמוד )31 אמריקאי, שיופעל בבוא חעת על ישראל. אנחנו יושבים בליקבמו תיפח קל פרייג׳ ,חמעוייח בכיכר חמרפזית של בית״לחם, מול
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 34 | פורו ם במדינה (המשך מעמוד )27 עם ראש עיריית עזה רשאד אל־שאווה ״למתנחלים יש רובים ולנו יש אבנים, זוהי חילחמת דויד בגולית!׳ נית פרטית שהגתה את דהיישה. סה דעתך עד
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 35 | יון שעתייס מכאן־ השנה עוד יותר זול.״טוס״ אל סוכן הנסיעות,. אולימפילן יוס־יוסג-־י&בכויור ן נשיות שיערן אינופסק־דין סופי!!! עם טיפול עקבי ונכון בתכשיר אנטישוט של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 36 | א 11*1111בשלס סטבאזי סממאקו: הוסעה 113111111 בגיל 18 סטפאני ממונאקו, שהיתה השובב ז!ם ישפחתי לבית גרים אלדי של נסיכות סונאקו, עברה שינויים ם דהיסים בצורתה
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 37 | ) 11*11111בשלם הנסיך המיליארדר אגא חאן נראה בתמונה זו עם אחד הסוסים המלכותיים ביותר שידע ענף המירוצים מעודו, שרגא,ר ששוויו נאמד בהון־עתק. אחרי פרישתו מזיית
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 38 | אחה בקבוק הכי גחל? הבקבוק שלי, הבקבו ק ה מיו חד של סודה סטרי ם. למה אתה חושב כך! אני לא חושב, אני יודע! שמי מר תוסס. איש סוד הסט רי ם. מה פתאום? הוא נראה לי
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 39 | ברוק שילדם גנבה את ההצגה מאופירה נבון והשחקנים הכינו מתנה מקורית מאוד לבימא׳ שדה בהק שילדם מ ספק שהכוכבת הצעירה ר* לרוק שילדם הוסיפה רבות להעשרת חיי הלילה של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 40 | הממונות והמסכנה בהצגה של חנוך לוין אורזי המיזוודות היא השחקנית אסתי קוסביצקי. היא הצליחה לגלם דמות משכנעת. במסיבה היא הופיעה יפה וזוהרת. החנה בהצגה היא נראתה
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 41 | סקרשל כי ףלנ שי באפרופו ביום שני 21.3.83 בשעה 10.00 בבוקר שהית ישי משוחח עם: יוסי שריד מירי זכרוני דודו טופז חברת ״הלנה רובינשטיין״ תציג איפור תצוגת אופנה של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 42 | מוסיקה זור קנ ל ד עוס והוודסו -דוד• אגדד 1*0 מיצג ( 8.\ 1 0 £ס 8במישפם אחד, הוא אמצעי־הבעה המשלב בפה אפנויות. בלתי־אסשרי להסביר את לורי אגדרסון בלי להבין את
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 43 | זוג רומנטי שאיכ־להם שיהיה כיסוי עיצבו גם כרית עגולה, המונחת לרוחבה של המיטה, ומשמשת מיש־ענת לראש ולגב האוהבים לצפות בטלוויזיה בשכיבה. אפשר לקנות גם מפיות לשידה
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 44 | כיסוי לריבה בארוס. כחול, צהוב, או ירוק ובגדלים שוגים, המתאים לריבה, לדבש, לשוקולד למריחה, לזיתים או לכל צינצנת אחרת. כיסוי כזה אפשר לקנות ב־ 50 שקל. השתיים
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 45 | עת הקציר הגיע \ז ג\ ד לרחל הרמתי עדיין לא קמו מתחרות על •התואר ״החתיכה של קול־ישראל בתל־אביב. רחל היא גרושה ואם לשתי בנות גדולות, ואף על פי כן היא מצליחה להש
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 46 | המקום היד. מלא עשן, וכשהרמתי את עיניי מכוס המשקה קפאתי על מקומי. נכנם צעיר נאה, בהיר־שיער וגבודקומה, ולפתע הבזיקה בי המחשבה כי לפני שנים רבות הוא היה החבר של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 47 | צומצמו במאות אחוזים. מה שנותר לנו לברר הוא רק מה היה המניע. פרופסור שלא־;דע: האם לדעתכם עלי לספק לכם מניע בתחום הפסיכולוגי, בתחום הסוציולוגי, בתחום האקונומי,
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 48 | בבדיקה של ח10 זנ< 0(6 5616 חס,)\/1המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ ^ ס ^ 0מ 8במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה. טעם אמריקאי. תערובת
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 49 | ספורט עםנל החיטובים. לאחר שזכו להצלחה מבריקה באירופה ועמדו בתחרות עם חברות בינלאומיות לייצור בגדי ספורט, מציעה שוב חברת ״ברק״ את מבחר דגמי הספורט והטניס שלה
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 50 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זו!...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה1... יחי ניוון השרירי סיפרו לי שיצאה לאוויר העולם קסטת־וידיאו של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 51 | ל־׳צן?גאו ן?־צ1פ הטלוויזיה תמהו כשראו 1וחוזר בתשובה האלגי׳ ך׳ שנטש קאו״וה המוראל של מוראל במציאות ועד הבימה דאן ברנאו, שקנה לו שס בתיאטרון המחתרת הצרפתי,
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 52 | אוחו ער חמיוקוו-מיהו בפאריס ובא ארצה? הסיגנון שלי היה ממש פורנורגראפי, אבל בצורה כל־כך מוגזמת, שזו היחה בעצם סאטירה.״ לישראל הגיע לראשונה בגיל .21״הייתי מפורסם
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 53 | האיש שנהרג ע״י חול״ת־חיסול ישראלית נהתנוצצות של מנתית־תונת מתוחכמת הקשר עם האמריקאים וידידו של מנהיג הפלאנגות, בשיר אדגימ״ל, שנהרג כ־ 10 כפכרואר 1983 פירסם
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 54 | בוניירות היה איש־נעבור שלוש שנים שם אל אל־חסן ואל מייסדיו האחרים של הפתח. ״עלי היד. איש מיוחד במינו בין הפלסטינים,״ אומר אל־חסן ,״הוא היה בעל אישיות חזקה
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 55 | אואטזמיה של ח״־לילה חייו 1מוח 1של ארחור ק ס טל ר ^ הסיפזר על ״קאמל 1ט ה שח 1ר ה קטלוגים במדד של תרבו ת האם ימית קיימת? אבידן קיים קסם לא תבוטל בסיפרו החדש של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 56 | את הרשימה הלבנה. קאלטנברונר מגדיר את משימתו של ראש ״סדק קטן י * אחד שיווצר ככרית זאת!״ הוא נשלח לשוודיה, כדי למסור לרוזן כרנדוט את הרשימה. אך תיכנון לקוי של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 57 | 1ה היה ה סו( ה 1ה שהיה גליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתבת־שער לסופר ולטחזאי יגאל מוסינזון (״ותק אותו לבלגים״) ,ובו סיפור־חייו המלא
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 58 | מפעם לפעם מגיע לי... י י ״ יי ^י 1111111נחיו . קנ ט. הנ א ה אמיתית.ה שילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. הטעם המיוחד של תערובת הטבק האמריקאית ופילטר
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 59 | האביב הגיע ונשמרת הזורע נותנים לכם חגיגה של רהיטים והנחות. בואו לראות את מבחר רהיטי האיכות של קיבוץ שמרת הזורע ותיהנו מחגיגה לעיניים ומהנחה אמיתית .200/0 -
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 60 | שדור צ די ש תגדיד אדנגזוסו, • לכתב איתן אורן, שהצליח בכתבתו על אלפונסו שועל־הגליל, ששודרה לפני שבוע בהשבוע — יומן אירועים, להביא כתבה אנושית ומרתקת, מהסוג׳
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 61 | חו 13 יות מועד סו ת בטליו־ז״ה הי ש ר אלי ת יום רביעי 16. 3 • מגזין: תצפית (8.30 — שידור מבע. מדבר עברית) .בתוכנית הפעם: על המחשבים הביתיים. שיעור ראשון בתיכנות
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 62 | את אופל רקורד כמעט ואין צורך להציג. אנו מציגים רק את החידושים שלה. לבחירתך 2דגמים: סטנדרט ולוקסוס. בנפח מנוע 1800ס מ״ק( 90כ׳׳ס .0א )0 .ו־ 2000 סמ ,/ק (
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 63 | שעו! שוויצרי יוקרתי זול יותר מיפני. עובדה־הגידול במחזור המכירות הביא להוזלת המחירים על ידי חברת מרוין שוויץ ומרוין ישראל והתוצאה ־ 30 דגמים מרהיבים של שעוני
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 64 | הא ם ה בי א נציג ״ כוו״ בתאילנד נשים מקומיות משם כעוזות־בית לישראל? מי הרוויח על כר? חקירת לחקירת מי שרד־ ה פני ם ** העבר השני של קו הטל* > פון ענה לי קול של
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 65 | קולנוע בלגיה ה*צה דקולנוע!אותר מי שרוצה להרחיב מעט את האופקים הקולנועיים, בכפה תוספות אירופיות מן הסוג הפנטה לחקות את האפריקאים, טוב יעשה אם יילך לראות כמה מן
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 66 | ,י.י־^ז 6ו 56 ממ*ד*:מד^• תהליך המזכיר סעט את היחסים ד,קולנו- עיים בין ארצות־הברית ואנגליה. קשה לעשות סרטים באנגליה, כי הם צריכים להתחרות עם סרטים דוברי אנגלית
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 67 | ספורט גלג לי ם מו ש ח חי ס כ דו רג ל על לוח־המודעות של התאחדות הספורט מתנוססת מזה כמה שבועות מודעה מסוג שונה. הכותרת היא :״מיכרז״ .מתחת מצויי־נים כישורים
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 68 | כיסו• ד 3ל והמשך מעמוד )43 ורוכסן ארוך כדי להקל על המוהל. הכנו גם כיסוי לבקבוק חלב לתינוק, עם מיתלה השומר על החום, שאפשר לתלותו על העגלה. לא שכחנו גם להוסיף
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 69 | :מועדונים ומיסעדות ננחחים :טיי ל ת ־ ועוד היד נטוייה 1 0 ^ 0מראה הטיילת ב־תחילתה: ספסלי־ס העץ היו פונים אל הים, עליהם ישבו המטיילים 1קפה פילץ כפי שנראה פעם.
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 70 | מראה הטיילת כפי 1 0 0 9 1ו 1*1י, ל | 1 שחודשה מל־ידי פר11 / 11 נסי העיר. המדרכה הפכה לגושי־בטון מהודרים, את מקום ספסלי־העץ תפסו מושבי בטון עגולים, שמעליהם
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 71 | בשיחה עם נעת י (וווו ! חוזו עדהמדינה ישראל י שו חו עד הדברים שאמד נערותו במישפם הרצח הכפול ־1כתוספת פרטים אישיים סכיבה. כששאיתי אותו ימה חוא מחפש את מישי ענה
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 72 | לשמעיה. שמעתי אותו אומר :״תבוא לפה מהר!״ כשהניח את השפופרת אמר : ״תראו איך החרא הזה הזכיר את שולי בטלפון.״ שמוליק התעצבנה יותר משמעיה. היא שנאה את מישל בגלל
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 73 | א שה 11 היא שטן ! ״ משך מעמוד )71 מנדו עד־מדינה. ישבתי בבידוד משך כל הימים האלה, חשבתי ר ׳יחזרתי לעצמי כל מה שקרה ואן שהגעתי כתוצאה מהקשרים ילי עם הנרקומן,
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 74 | הבורס ה ..נרד״ :ה1וי!ות משתלמת האמת המרה היא שהכל מסתדר. אין חדש בבורסה: עולה, יורד, ובסו הכל השערים נשחקים. מה שהיה טוב היום יהיה יותר טוב מחר. תמיד העתיד צפן
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 75 | ל יק לאג רוה סח וחד (המשך מעמוד )63 לנד. פשוט לא מדווחים לנו.״ בסופו של דבר מצאתי את אפרים כהן. הממונה על כוח־האדם בכור־נזתכת, שחתם על הבקשה להענקת שמונה
העולם הזה - גליון 2376 - 13 במרץ 1983 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד