גליון 2377

העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 1 | *ט! 47 רח מי ם א חרוני מאסר ממחיר
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 4 | כתבת השער הקדמי : כתבת השער האחור• : גומד׳ הצלחה ומוות שלושה ימים לפני שנידון רחיטים (״נומרי״) א תרוגי. ד־ 12 שנות מא סר, הוא נ תן בכלא ראיון בלעדי לזזעולם
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 5 | במדינה העם עגיעוה 0 3ד 0ע4ט א ת?3גל הסגישות עם אש״ף שזג אי־אסשר 7ע 1זר. עתה הז מ ר סו אליך *:שי המערך. היה זה צעד גדול נוסף קדימה : מישלחת של אנשי־שלום, רובם
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 6 | אברהם שפירא, והתנדב להסביר כיצד יבצע את מזימתו :״אף אחד י— לא ירגיש, ובום־טראח — חוק מי הו יהודי יעבור.״ כוונתו היתה לתיקון בחוק השבות, הקובע כי יהודי הוא מי
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 7 | כהקמת סיירת של מתנחלים בגדה המערבית, שתפקידיה יהיו דומים לתפקידי הסיירת הירוקה. דיסנצייק לאנשי הסיירת יהיו סמכויות נרחבות, והקמתה תספק תעסוקה נוספת לפעילי
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 8 | במדינה בקשר שקטה מידע, לצוות ופועל קואליציה מיד סד 88 אתה. רתוח להיגטש סן המצב שנוצר בי שראל? מותר לבך — בו!נ 8י שת שלב מס לסי שי בתאתהסבב הזח. מי שהמציא את
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 9 | המבוגית העוגה על 4הקושיות — ^ 4 ^ 4 * 4היות והפתק נמצא כעת בירידה הופכים מחירי רנו 9למחירי הזדמנות* תו ,9חסכונית בצריכת ״אנרגיה״ מכל המכוניות השוות להל
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 10 | הא־ ש שדא היה ן • גבר גפה־הקו מה. שנכנס י * לאולם הישיבות של ועדת- החקירה באולם פאפיק באוניבר סיטה העברית, חייד לכל עבר. הוא לחץ את ידיהם של כמה עיתונאים שישבו
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 11 | גומאו׳ צחק באשו זונה מאשמת הוצת, או הצחוק עבו כאשד שמע את גזרהוין איו והנר עד אהרון׳ ט סילו הסניגורית נדהמה פ- ר הזיכוי. עורכת-הדין האדמונית עדנה קפלן ישבה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 12 | לתת הסבר לביקורם של המנוסים במיפעל ולהרחקתם מנסיון הסחי טה של טוביה.״ __ זיכוי מחמת ספק גי ת־ ח מי שפט לא היה ספק €כי השניים הוזמנו למפעל ב תכנון מראש של גומדי
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 13 | מה חשבקארלמארבסעל 1שי 0ו על ה אז שר, מי פו חדש הנ שי א יברח. ו מ דו ע אסר! לגדלאב טי חי ם ב עז ה מנוחה, אך הרב גורן השאיר בחדרו אי־סדר מכוון, וכל ה־ריצפה היתד,
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 14 | למחקר מדעי על פראפסיכולו- גיה ותופעות על־טיבעיות. ה עיר על כך יצחק לימי : ״קסטלר היד. תמיד איש מצי אותי׳ ויש להניח שלפני מותו הדבר הכי־מציאותי לגביו, היה לדאוג
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 15 | בלתים סאת דני אלהש מי דני אלפאר הו אחלק מהריהנס בסל!} 1 .מי שו מ ר עלשל מו ת ה קו א לי צי ה • העיתונאי ג ׳ מיכ האסטרולוג כשנשאל ;הרצל ליפשיץ, מה יהידי מצב
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 16 | בישראל ופל עם תאריך :בפעם הראשונה . 2בתולדות הופלים יש לך בטחון במאת האחוזים שהופל טרי. ״ 4־ ׳ עלית עשתה את זה. בשבילך. אריזת הופל החדשה, הבלעדית לעלית, היא
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 17 | עם הקו החדש של ״מיס בגיר שמלות ״קטנות״ מכותנה אווירית וקלה באותה תפירה מעולה שהכרת ב״ליידיבגיר ך צבעים רכים ומחמיאים. לדה ״טובה ומסוכנת...״מיס בגיר הק 1הצעיר
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 18 | כ תו ב ת בו דדתבשדה חי ט ה -ובההמסר כולו ^ תמונה נ ר אי ת כאילו נלקחה מסרט סוריאליסטי, י י אשר בויים בידי בימאי מטורף. שדה־חיטה שליו. הגיבעולים הירוקים
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 19 | איזה בקבוק הכי גדול? הבק בו ק שלי, הבק בו ק ה מיו ח ד של סו דהסט רי ם. למה את ה חושב בן! אני ל א חו שב, אני יודע! ש מי מ ר תו ס ס. אי שסודהסט רי ם מה פ ת או ם!
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 20 | ער מלאת שנה לפינוי חבל־י מי ח חזר העול ס וזזה קט מסביכ• דונמים רבים של שדות חיטה ירוקה מבשי לה. עדרים קטנים של עיזים שחו רות וכבשים. ילדות בדוויות קט נות,
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 21 | *ונ דו ״, י ׳!זיו. חז ר ה לימיח ניד *גדר. מ נתיב העשרה ׳נו **יונת מימית לאבו־סזאו 7^ 3 שלט המפרט את יישובי חבל יחי ת: אוגדה, דיקלה, חרובית, מרכז אבשלום, נאות
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 22 | דכוול. ו<; יורשיו של בהנא שמאל) .הס שהיו שם לפני הכיבוש הישראלי, והס להתבהר תמונה אחרת לגמרי. תמונה של הרס וחורבות, תמונה אפורה ומזעזעת. תמונה של מה שנשאר
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 23 | ח 1ו ־ ה כלום. כמה שיברי־בטון גדולים וקשים על חול רך, זהוב ונקי. והים הכחול. אותו ים, שדרכו ניסו להגיע סירות של התנועה לעצירת הנסיגה, ומהן ירדו אז בטירוף נערים
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 24 | לא נסוג ועודם זה כל מה שנשאר מההתנחלות המפורסמת חצר־אדר. התנחלות זו הוקמה אתרי הסכמי קמפ־דיימיד, והיתר. כולה צריפים וקרוואנים. על אחד הצריפים היה תלוי שלט גדול
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 25 | חי! חי! חי! חי! עופרי חזה תבוא למינכן ותשיר את עם ישראל חי. מיליוני גרמנים יראו אותה בטלוויזיה.׳ הם לא יבינו את מילות השיר. אבל הם יקשיבו לצליל. הם ישמעו: עם
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 26 | *011ו 1983 1\/ 13ץ$)13־וו! 111 חמישי ניסן תשם״ ג חוה״מ איך ועצל את ההטבות? הפקד את כספך עד ה־ 31.3.83 בקופות הגמל של בנק לאומי. איפה ההטבות, אתה שואל? ההשקעה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 27 | £א 0ס 1ס ס 5יו^שו^ז רויאל קופנהגן״ לגבר, יותר מזה אי אפשר. 5016 0151 .א ! <11א 1י 10 5ז 3וחח , 0 6ת 386ו 1ת 6ק ג 1101., 0ץ ז 0 ^3010ת? 01x613111 \ 13ת 3§ 6ו 1ח
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 28 | תוסז) ח ס!5$1וזזז 0ק ו11ו^\ ) 1מ א , 0 £א 6 £א £ק . 0 0ם ז 1ץ ק סז * 0זטא א ו * 0 £ 1מ 0ק א 8 * 6 £א£יז * 1 0 0ץ 0מ 0 5 1 0 0 6 1 7 9 6 .ו/יז $ז 0 0 0 0 1 0 0
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 29 | רבינטקס — הציוד לפיקניק ולטיול אוהלים, גם עם רצפה שינה, תרמילים, מתקן תרמילים ושקי שינה ע מימיות, מבחר תיקים1 והכל בצבעים מרנינים. להשיג בחנויות ספורט וקמפינג
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 30 | _ד״ע/נ 0ד״זה קול קורא מחור הדממה הרועמת כמה מאסרים מל אורי אבנרי לאחרונה דירבנו אותי להגיב ולצאת מתון הדממה הרגילה מלי בחיים האמ- גותיים. ממתמע מהדברים מנאמרו
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 31 | מכח כי ם ח שוב מדרג ה אחת ק די מ ה הוא והס ותרבות המערב עברתם לדירת גג או וילה ! 1.־1.11.1־ 1תספק לכם• מדרגות לולייניות מדרגות ישרות מעקות למדרגות מדרגות
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 32 | המסחריות הקטטת של סרצדס עכשי 1בדיור ב1א וצרף יחד כסה נחתים: החברה היא מרצדס בנץ. הדגם הוא \48170/^/18130ו קומבי מסחרי. הרשיון הנדרש לנהיגה ברכב זה הוא רשיון ב׳
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 33 | מכוונים מאת נדיב אבידן מאוזן . 1אם ברצונך להשיג אותו, קחי זאת לתשומת לבך בשו בך נפוליאון, .3כסו (המשך מטמוד )30 תוכל עוד ליהנות מיכולת הביטוי, ההבעה והיצירה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 34 | ה 1 3ו נ 0 ) 1ה ם הימד• נסיוו ננא1ם ה1לודי לעמוגגף ויי 3 בטע 1 0זהו, מעכשיו גם בישראל **״ו**! אפשר ליהנות מחמאה בטעם הולנדי אמיתי. החמאה החדשה של תנובה מיוצרת
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 35 | מבחנים חתונות כאוירה כפרית כלב הפרדסים. מסיכות גז כסגנון ייחודי הפרדס נס ציונה טלפון 054-70856: שרות׳ קייטרינג -תעשיות דונסקו׳ 1981 בט״מ (מתפעל׳ מסעדות מכון
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 36 | בבדיקה של ח !0ז 016 56160ח ס1עו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ ס\ 8 80 /במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה. טעם אמריקאי. תערובת אמריקאית.
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 37 | הו רו ס הו ס מרים בנימיני 4444>44 4**44**4>4444*444444>***444444*4***44444**4*4*44 חלק מהם גבנו באותה תקופה, אך נתקלו בקשיים רבים בדרך לבנייה. בסוף 1982 הם
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 38 | פוינ ט 0־ 3 /6 ג/יו.וי.סי הוידיאו המוביל בעולם. /^3ץ ־ השיטה המובילה בעולם ס/ץ^ ־ האנשים שהמציאו את השיטה. אספא
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 39 | ישראל
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 40 | די לדי ויהושע שקדי, שניים מפצועי הרימון אשר הושלך בעצרת־המוזאה של שלום עכשיו בירושלים, ישאו בגופם לנצח את רסיסיו של הרימון הקטלני, יהו שע — הסובל מקרעים חמורים
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 41 | ״!?׳לרומה וגד אזרחים! לדאוג לכך שחייליו לא ייהרגו — ושהצד השני ידאג לעצמו? צריו להבחין בין רטוריקה של ימי מילחמה, כשמטרת המילחמה היא הבסת האוייב בכל תנאי, ובין
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 42 | נו מה עשח אלי גבע, לנוכח העד בדה שהוא רואה נשים וילדים מבעד לפישקפת. לאם־לאם חדרה ההכרה שפה שנעשה שם הוא בלתי־אנושי ובלתי־נסבל. זו היתח פילחפה שמלכתחילה תוכננה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 43 |
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 44 | ף• שראיתי או! סאדאת ב- ^ //ט לוויזי ה, פרצתי בבכי. ממש בכיתי,״ נזכרת אורה ד״רצוג. אורה שהתה אז, בעת ביקורו ההיסטורי של סאדאת בירושלים, בארצות- הברית עם בעלה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 45 | יוון.כמוכן י רלן שעתייסטפאן־ השנה עוד יותר זול.״טוס״ אל סוכן הנסיעות,. אוליט9י?ן יוס-יוסג 6*0-גגמן ר אינו פסק ־ד׳ן סופי!!! עם טיפול עקב• ונכון בתכשיר אנטישוט
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 46 | ב סו ל ם . דנו׳ ,אנוויו ונל האחדות - או: נאב־הואש הקמת שד הדרכה המלכה אליזג ט מכווצת את גגותיה, הנסיך פיליס מקבל הכל ברוח פילוסופית — תושבי ברי טניה עדיין לא
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 47 | אנו טי ם בשנים אשלי גר־נפלד: דחוה צנועה גאון ילד זה, אשדי גרנפלד, הוא קינאת כל חבריו בבית־הספר. ביונדהולדחו החמישי הסך לבעליה של מכונית רולס־רויס דגם ,1968
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 48 | מתנות לחגים? רוצה לקנות מתנה יפה לחגים? אין פשוט מזה. מאל§י!מנויות המכבדות כרטיסי ויזה ותרוויח לא רק מתנה נאה לחג, אלא גם אשראי עד חודש ימים, נוחות בקניה ללא
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 49 | 0חו1וא 0¥3ו 1א .פיאט. העידן החד ש. ת״א: ה מ שרד הר א שי -יצחק שדה , 30ט ל׳ ;03-330971 מו ס ך מרכזי 10 -ת ח נו ת , 20רמתה חיי ל, טל׳ . 03-483131 חיפה: חברת מו
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 50 | חמשת פסי הכסף הנוצצים בחזית המכונית מבשרים עידן חדש בפיאט. בואו לראות דור חדש של מכוניות -פרי מחשבה וטכנולוגיות מתקדמות, תוצר מובחר של המחשב והרובוטים
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 51 | דלחא 1רד צבשן מציגה: דלתא דאנס בנד נגף מסתנת ליקרה גמיש, נושם, וסופר אופנתי ...דלתא דאנס. עכשיו ברשתות הכל-בו הגדולות, בחנויות ההלבשה המובחרות, בחנויות הספורט
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 52 | המתנה מצרפת כללה קידוגו הרואין. המקבל חשש שמא 1ה 1ת ומר נפץ. והזעיק את המישסוה ףןי קו לויזה ניצל פעמיים מ • • מוות. לפני כשלוש שנים אמור ד׳יה הגבר התמיר
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 53 | הםכי 1ם נמו הבגדים ו מ בוג רי ם ־ רק מוקשים לילדות בחליפת שעיצבה דורית גרונר מבד | 1 ״ 11 ¥ 111ן ה * דיולן־כותנה, בשילובי צבעים סגול, ורוד, *ייי 1 אפרסק ולבן.
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 54 | 1 1ך 4 [ 1ך י | 1 1הן טמירה ונטלי בנות הנעורים י י בשורטס תפוח, ציבעוני וסקווקר בוורוד ובתכלת, שעיצבה רבקה ברוך. מחירו — 600 שקל. מאין מתערוכות־אופנה בעולם,
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 55 | במדינה תל־ אבע מעגלדלזא >03881 ב שבוגת שפירא 7א שמעך שה שיזמץ החרש מיטיב עם העס. מישפחת יקותיאל מרובת הילדים משכונת שפירא שבדרום תל־אביב, לא שמעד. בוודאי
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 56 | ה נ סי ותבנדה חזי תו ת המיריזנויח שהשקיעה ״די״י תר מכרה את כל רכושה והשקיעה אותו בחברה הטובעת. היא מברה את חלקה בחברת- השמירה, מכרה בית בתל-אביב, בית משופץ
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 57 | ,פ רנו
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 58 | פרוך אמבהלנם הוא ממש טיפוס. הוא לא כל-כך צעיר, גם לא כל-כך יפה, גם לא כל-כך עשיר. אבל יש לו, בכל זאת, פין חן בלתי־מוסבר. הוא צלם — ולא כזה מין צלם בפו שאתם
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 59 | ^ ^ 7מה האמת מאחורי השמועות כל הכבוד, חברים! 3ייקר יומן השבוע של הליכוד הוא ביולטין בלתי־חשוב משום בחינה, מלבד בחינה חשובה אחת: שהוא כלי הביטוי הרישמי של היטץ,
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 60 | סברינה לגבר. תחתוני גברים באיכות מעולה בדגמים מרהיבים ובצבעים משגעים. קודם כל סברינה ומה שבא אחר כך נשאר לדמיונך...
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 61 | עידן החלל המנוצל של אלפא בעידן בו כובש ה אד םאת החלל, כובשת שיטת הסלנועים של אלפא א ת חלל ביתך. לא עוד מדפי עץ מגו שמים י לא עוד ארון מיושן! לא עוד בזבוז נפח ה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 62 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה... אך! איזה די ל (סדר) פיון לשכור מסורת עתיקת יומץ ך הוא מעשה גועלי,
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 63 | ביימר. ס קי כלכלי בפיקוח רואה חשבון מגלה: 9170 מתון רוכשי דירות אצל אברהם גינדי ב־ 10 השנים האחרונות עדיין גרים בדירה שרכשו אצל אברהם גינדי. £ ^ 0 /מכרו את
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 64 | ה היה הווו( הו ר שהיה גליון ״העולם הזה״ שראה אור לפני 25 שנה, הביא כתבת־שער תחת הכותרת ״האיש הטאיים על שילמון פן־ נוריון,״ העוסקת כסיפוייו של הד׳׳ר נהום נולדמן
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 65 | ביקורת ספרות -תוהף *83 פ תי ח בשנים האחרונות התפתחה תשתית ה חוגים לספרות עברית באוניברסיטות בישראל. עשרות חוקרים ותלפידים לדוק- מוראם מקדישים עיתותיהם לפיענוח
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 66 | יישב לו בחיפה, בפיסגרתם של הסופרים שאותם אימץ ראש העירית והגיע לגבורות. בכרך השני פנתחת נורית גובריו את עיקרי יצירתו של שופסן, תוך שירטוט יכולת הסיפור של אסן
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 67 | מווע הם צצים עכשיו כניסויות כמה שדה דבלות שם? מניין לאנשים הכסף דנדוח שם? ך אחד מתיקי !הגירושין מאחרונים שלף עורך־הדץ של ?אשד. כרטיסי־חבר של כל מיני
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 68 | אחו הגשם? מ הורו רשם? הנסך המושקע נהם? ומניין 15 רק בתל־אביב. כמה מקומות שהיו ידועים כמקומות־נפל חיד שו פניהם והפכו להצלחות כבירות, כמו המיסבאח, קולנוע דן
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 69 | — מועדון חד שבבד שבוע ;המשך בעמוד )67 ניסה לפנות לקהל של רפי שאולי או של וזל־אביב הקמנה. מהר מאוד נוכח אותו קהל שהמקום אינו מתאים לו, נטש אותו וכדי למלא את
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 70 | מצלמת ארפא ספורט בנרתיק הפלסטיק הקשיח והנוח לנשיאה, ט״י18 וא*#־ר * הגיעה לישראל ! 1וסק * /ו 110 מצלמה עם מנוע במיוחד לנופש וטיול! באגפא ספורט מותקן מנוע אשר
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 71 | אי ם ח. יופי עם מ1צרי ברז הקסמים של חמת הכלים החדשים של הרסה ברז משוכלל עם זרוע הפעלה יחידה, השולטת שליטה מלאה בויסות חום המים ובעל מנגנון קרמי עמיד במיוחד.
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 72 | וסגנון בבית היו רה מבית אריחי ברבור ההברקה האחרונה בשרותי ובמטבח גיתם מערכו ת תדמי ת אריחי היופרה של ברבור מחומרים מעולים, לציפוי קירות ורצפות בשרותים ובמטבח,
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 73 | חלק מהנוף... אילת, המצפה התת-ימי 1 0 0 8ווקשן[7ן^1₪זז אלא
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 74 | חזבניות מו עדפו ת תוכניות מומלצות בטלוויזיה היווני ת בטלוויזיה הי שר אלי ת יום רביעי 23 .3 לחומות ותרנים של אוניות. עם השניים מופיעה גם השח קנית וירג׳יניה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 75 | הנדון שידור (המשך מעמוד ) 13 ואיש לא יזיל על כך דימעה — מלבד משלם־המיסים האמריקאי, כמובן. ואולי לא יהיה כסף, ויהיה צורך לסלק את המתנחלים כלי כל פיצוי. גם על בך
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 76 | אהה •כול להצטרף לתכניה המנויים, מהבורסה בביתך ובשעה הטחה לך. נא ל היכנס תכנית המנויים מעניקה למצטרפים אליה, שירות מיוחד אשר נועד להפוך גם את תהליך ההצטרפות
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 77 | חנה לסלאו ביטלה נוגע האחרון את הופעתה, ורבקה מינאי גתנקשה בבהילות וחציל את חג צב * נ חנו השופטים שעמי ה״ן - לא שותפה אפילו אשה אתת ויוניסוס וא היה כאן הוו
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 78 | ךיך 1ך הבדרן מוטי גלעדי מכניס לעצמו אגרוף בשיניים ומעוות את פרצופו, מוטי בא לחזות בהופעת הקולגה שלו רבקל׳ה מיכאלי. תהמתח באולם אפשר היה י לחתוך בסכין. נציגי
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 79 | אץ טעם לטייח! אין מעם לטייח : פילוג כשל ״י. זוהי עובדה עצובה, אך בכל זאת — עובדה. מוטב להתייצב מול המציאות׳ ולשקול את צעדיו של מחנה־השלום להבא. הפילוג ל א חכר
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 80 | קולנוע סרטים אהבה חוו ההשדטט כמו ציפור־החול, הקולנוע הבריטי קם לתחיה מאפרו. אחרי שהכל הספידו אותו וקבעו שאין לו כל סיכוי לעצמאות ופרי חה אלא בצל הוליווד,
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 81 | קולנוע (המשך מעמוד )79 דרישות משוק או ויתור על עקרונותיו של גריניוויי. אלא על־ידי שילוב כל ה תיאוריות והתוצאות של הנסיונות שהוא ערך לתוך מיסגרת עלילתית
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 82 | ניתם מערכות תדמית יומאר -אופנה בעיצוב צרפתי ו^וסו־ו לגברים -בגדי־ים וספורט, חולצות, \ מכנסי במרות אופנתיות מחויטות. ו 0ו\/ו לנשים - בגדי־ים וחוף, אימוניות.
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 83 | אצלנו בריאות זה טבע ראשון מזון מלנות גליל יהולנית וווא£ 7 *0 1 6 1 $ + 8 0 1. 1 £1 1א 011£יי * ? אסא? #סין או מיו גרם ׳״יניח שיזור נלנ• כשר לפסח בהשגחת הרב
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 84 | > 311131 הבורסה מאת מאיר תדמור עצה טובה: לקנות המצב גרוע. אפילו הבדיחות על הבורסה כבר נגמרו. אין מלאי חדש של בדיחות. עם בורסה כזאת׳ מי יש לו העוז, המרץ והחוצפה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 85 | נד חייה ואנקה נוי להיות משהו תל-אביב יחסרו את דבורה העלי זה, שתמיד היתה לה בדיחה או מילה טובה להגיד לחבר׳ה. לפני כשבוע טילפנה לכתבת העולם ר.זח ובקולה הרועם
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 86 | ה שינה זאת, נקטע ההרוס באמצע בכיס הקטן. עיתונאי ידוע הציע לה לשבת איתו ולכתוב את סי פוריה, ולהוציאם בספר. היתה זו אחת התוכניות שעמדה דבורה בקון להגשים. היא
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 87 | הרואין עבו*־ הסבתא להתלבש בסגנון מקוד• בשילוב ע טיול משבחת׳ למי ש או הב תאת ארץ י שראל היפ ה ו אופנ ה מקורי ת ־ ב על ת קו ייחודי, הנה הצעה מ ל הי בהלת קו פ ה
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 88 | ד״ר ריצ׳ארד קור1האו 1ר, פסיכיאטר וסבסורוג, מדבר על השפעת המתת שבו ת׳ האדם !וישדאן לי 11ל 1תיפקודו המיני1 ,ול הפרעות מיניות, טיפול גהומרסנשאל׳]ו 1השפעת המתירנות
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 89 | ״לעם י שראל יש בעיות מין! ׳, (המשך מעמוד )87 .1959 את לימודי הרפואה שלו החל בבית״הספר לרפואה בוורשה וסיים ב־בית־ספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא החל
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 90 | פלווה בסיפוק ובאורגזמה, לפעמים הוא גם יכול לאונן ולגפור — אולם אף גבר לא הגיע לאורגזפה באוננות. • למה אתה מתכוון? אומרים שאשה יכולה להגיע לאורגזפה ללא עזרת
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 91 | ספורט כ דז רגל תחויס אוהדות כדי לעצור את המירוץ המטורף שלתוכו נקלעו כל הקבוצות בארץ. גד גולינסקי 60 רכז הכדורגל במ רכז הפועל, היה בין הוגי הרעיון. שוק ל א
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 92 | הבדווסרן מייקר ק או סו משגע את א וה ו הנוער חודון, המאיימים שאם הוא יעזוב תהיה ערב שתואר כאן, התנצל מייקל לפני האיש שאותו השליך מהמיסעדה ואף הזמין אותו לכוסית
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 93 | ״המגילה״ וגד ״המגילה״ המפיק סוגי ונג (מימין) טוען שמפיקה ההצגה מיו׳ מציוני מנשקת משמאל את גדי *גיל) ת פסה 0ומפ על הסוס עורו ף• הצגה תפסה טרמפ על ה מ י י סרט
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 94 | ^ תייק בורשטיין, שגילם את שוליית החייטים ^ בגיו ס ה ביידיש, עם ששי קשת. למעלה מימין : #1111 בורשטיין (משמאל) ושלמה פז חונקים את המן, יענקל׳ה בן־סירא. ״לפני
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 95 | ״תתאבזבת מתחב רי ם ש!ר• 1״ (המשך מעמוד ) 11 ערוסי (עד המדינה) יבוא ויעיד במישפס שלי בקשר ליריות. הייתי בטוח שהוא יבוא ולא רציתי ש־הפישטרה תתאם איתו גירסה ות
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 96 | ניסיתי חבל וחזרתי לאוריגינל״. טבק
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 97 |
העולם הזה - גליון 2377 - 20 במרץ 1983 - עמוד 98 | 76ש 11 די0 המחיר : שקליים (צולל מ.ע.מ. חךקה /ן־[
חזרה לתחילת העמוד