גליון 2378

העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 1 | י״ד ניסו תשמ״ג28.3.1983 , מים מר 2378 76ע710י0 516 שנה המחיר : שקלים (כולל ט.ע.מ). השותף לדירה של דוגמניזו הצגות הוא החשוד 4העיקוי נוצת הברוקר רונו שגי (פגיס
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 2 | וי מ רי עקב סון ט מי
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הקדמי : כתבת השער האחורי : החשודים נו צ ח המנב־־ל והמזכירה מיהם גיל בן־גל ותגן שגי־שגיא, כני המוכים מתל-אביב, החשודים ברצח סוכן־הכורסה יעקר -אדטרוביץ
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 4 | ב ר ־ ל ב תובוו מזכ׳׳ל מיפלגת העבודה, חיים כר־לב, שיגר מיכתכיס לח ׳׳כים דני רוזוליו, רפי אדרי ורב כן־־מאיר, כתביעה כי יתפטרו מאחד .מתפקידיהם עד ה־3צ במארס.
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 5 | במדינה העם דאן תפעם? חרממכ״ל הפא אמר שצה״ל מוכן לעימות עימות ע 8מי ץ כל רמטכ״ל חדש מנבא מילחמד. קרובה. גם הרמטכ״ל ד.בא, משד. (״מוישה וחצי״) לוי, אינו יוצא מכלל
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 6 | חברת הברוקרים מוריץ את טוכלר, כפי שצולם במנעדון בוזל־אביב לפני כחצי שנה. לצידו, ידידה שבילתה איתו באותו ערב ושאין לה כל קשר לפרשה שבה חשוד בן־גל. י י תרגיל היה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 7 | רבקה בן־דויד טענה אחרי נסיון מהת נקשות שהיורה עמד מולה ובקור־רוח ירה בה חמש יריות. בנם היא לא נהרגה. ״ -לטענת המישסרה, ירה בה רונן שני־שגיא אחרי שהוא ובן־גל
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 8 | ך סערה חלפה. הדו״ח של ועדת־החקירה פורסם. היו הפגנות, שבמהלכן נהרג אדם. י י הממשלה החליטה ״ליישם את המלצות הוועדה.״ שר־הביטחון הפך שר בלי־תיק, ובמקומו נכנם
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 9 | באוגדתו של עמום ירון התחלף תקמ״ן רק חודש לפני תטבח במחנות. באשר ביקשו הפלאנגות לאייש מחסומי־דרכים באיזור שליטתה של האוגדה. אמר הקמ״ן (הקודם) למפקד־האוגדה :״אם
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 10 | — היכן שג ת ה הוועדה (המשך מעמוד )9 המדינה, וגם לא היתה לאיש מהם היכולת לכך. המטרה שד כל אחד מן הצדדים היתה לצבור כוח מירכי כדי להתגונן ספני יריביו, ולהבטיח את
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 11 | המ שווו הודה ע מי חי ט סנו ער הווו שבה הוא כותב שיוים, על געגועיו למקומות ששוב אינם ק״טים, ער מישבוזתו וילדיו הקטנים, ומביע את דעתו על המשוררת ועל הבעייה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 12 | ..לכתוב שירי ו ה 3מו להע לו ת גירה!״ ואף חזרתי לבקר בה שלוש פעמים. (המשך מעמוד ) 11 לו לקבל פרסים. חדרך שבח הוא ססביר את השירה שלו ואת האופן שבו חוא כותב את
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 13 | הטלוויזיה ולא על־ידי הקולנוע. אולי הפרוזה כן, כי בפרוזה יש פזילה לקולנוע. סופרים רוצים לכתוב תסריטים. אך השירה היא שפת הנפש הפנימית ביותר. ב שירה יש מה שאני
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 14 | חלב עד 18 תקליט חדש לצעירים בדיסקונט1 התקליט שיחמם לכם את הלב עם אוסף הלהיטים הישראליים הגדולים שלא נגמרים לעולם. אריק איינשטיין, מני בגר, בנזין, דויד ברוזה,
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 15 | 1ה היה הסוג הו ה שהיה כליון ,,העולם הזה׳׳ שראה אור השבוע לפני 25 שנה כדיוק, היה גליון מיוחד לחג הפסח, עם שער ציכעוני. עורך השבועון, אורי אבנרי, הציג כרשימה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 16 | מגח סביחו בעת ההצבעה לבחירת הנשיא באולם המליאה. נדיר לראות את יו״ר הכנסת מצביע, בדרך־בלל אין הוא משתתף בהצבעות. טבידור דחף את המעטפה לתיבה בשתי ידיו — מה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 17 | פכסיקאיס רבים, ואילר בטח־סגי החוזה עומדות קטפות מו דרניות חדשות מושבתות מע בודה. הוא תמה עי עובדה זו וביקש הסבר מהמבורגר. סם המבורגר ענה לו :״המכסיק- אים
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 18 | אנ שי ם ב ל תי ם מדוע לא הסכימה גאולה י כה! לנסוע במכוניתה של פנינה רוזנבלום? לערב־ראיונות שהתקיים בטבריה, התבקשה פנינה רהנבלום לקחת איתה במכו נית את ח״ב גאולה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 19 | י מ רי עקב סון ט מיר שיהיה לכם
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 20 | רווי וטלי אוהבים
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 21 |
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 22 |
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 23 | המפתחות בפנים1 ... רכוש וידאו או טלוויזיה ו £1אווט? £1£ז ותוכל לזכות במכונית הפאר ״אוטוביאנקי ^ ׳831״! אל עז ר כל הרוכש וידאו או טלוויזיה 111) 111ט ז 11ו ז ,
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 24 | 71 שמג*וווז ה ת בי עהלהסתלקוח מ״מדיניות קמפ־־דייוויד״ האם החלטות המושב ה־ 16 של המועצה הלאומית הפלסטינית, שהתקיים לא־מככר כ• אלג׳יר, הן ״טובות״ או ״רעות״
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 25 | מכתבים לידידינו, לקוחותינו ולכל בית ישראל ל שכור לו אח המילה ! פיו של הנגר מתל״עדשים מפיק נאגוטים. ברכת חסד עשתה איתו ועדת־החקירה, ולא ציוותה להדיחו מייד
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 26 | 3ם9ו 3ם9ו במוצר הנב חר בקנ*ה הטובה ביותר ה>? 8ת! מדי שנה בשנה אנו זוכים בכל המדליות בכל משאלי דעת הקהל בישראל. ב שרות הנב
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 27 | מכוזבים (המשך מעמוד )24 הצטרף להפלייה בין דם לדם, בין תינוק לתינוק. אל דאגה. בלישכתו בוודאי שו קדים כעת על תוכנית חדשה ל שיפור המאזן הדמוגראפי: בקרוב יתחיל
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 28 | ס קי כלכלי בפיקוח רואה חשבון מגלה: 1 10 מתוך רוכשי דירות אצל אברהם גינז ב־ 10 השנים האחרונות עדיין גרים £מכרו את דירתם ברווח ריאלי ניכר(בין 400/0 3ל־ס
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 29 | ממזכי (המשך מעמוד )26 נות ולהפליץ בחלוויות/ . י* לי זוג •דיים — ואני אסח עם זכויות.״ (חנוך לוין, טתוך ״יעקובי וליי- דנטל״). מילים אלה תואמות להפליא את התופעה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 30 | הורוסחוס המתנות שאוהבים רקבר בני המזלות עם פרוס חג הפסח, אנשים נוהגים לארח ולהתארח, להחליף מקומות ולהיפגש עם בני מישפחח וידידים. כל אחד מביא — או מקגל — מתנה.
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 31 | רלן שעיזייסטכאן ־ יוון.כמובן! וזשרה עוד יותר זול ״טוס״ א ל סוכן הנ סי עו ת,. אולימפית יו ס-יו סג0-י 6בג מן ר נ שיות שיער אינו פסק ־ דין סו פי!!! עם טיפול עקבי
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 32 | ל ש מו גחדר וצפינו בדניאל פאר מגיש את כולבוטק. עוב דו .זו לא היתה מעניינת כל-כן, לולא קרה הדבר באל-עריש המצ רית. תמהנו אם דניאל פאר מודע לעובדה שאפשר לשבת
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 33 | חז רהלאל־ ע רי ש תור הארוך, שהיה מורכב רובו מקבוצות מאורגנות שחיכו לאו טובוסים שלהם. בכניסה למסוף המצרי ישנו בנק, ושם חייב כל תייר להחליף 150 דולר, בלי חשיבות
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 34 | לטרף. מייד התנפלו עלינו כעש רה נהגי-מוניות והציעו את שרו תיהם. זד׳ צועק׳ זה סוחב את דש הבגד ואחר פנסה לפתות בעברית עילגת. והמחיר גם הוא דבר שניתן לווי כוח.
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 35 | ח 1רהל אל־ עדי ש (המשך מעמוד )33 מקבלים בדרך־כלל רק בתי־מלון. הסתפקנו בדגים. הם היו טריים, והרבה. ישבנו ליד שולחן־עץ גדול ופשוט, במיסעדה גדולה הממוקמת על חוף
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 36 | בחוף־הים של אכזיב, ואין בעצם שום סיבה מדוע לא לעשות זאת בכייון השני, ולנסוע לחוף המשגע של אל־עריש, ולבלות שם את חופשת סוף־השבוע. 1 בבוקר התעוררתי למראה נהדר של
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 37 | מעכ שיו אתה יכול ל הצ טרף ל ת כני ת ה מנויי ם, מ הכור ס א בביתך 1בשטה הטחה לך. נא להיכנס תכנית ה מנויים מעניקה למצטרפים אליה, שירות מיוחד אשר נועד להפוך גם א ת
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 38 | ל א הו ב את הפעלתי באקראי את מקלט-הרדיו, ושמעתי את קולו של נתקה ניר, יו״ר הוועד למען החייל. ״למרות כל המחלוקות של ריעות ועדות,״ הוא אגר ,״כולנו אוהבים את החייל
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 39 | המנצח * 0חגגו את ההצבעה הדרמאתית בלישכתו של יו״ר ״ הכנסת מנחם מבידור. בתמונה: חבר־הכנסת אהרון הראל, מזכיר־הכנסת שמואל ־עקובסון, חברת־הכנסת שושנה ף* זה אחדי זה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 40 | קודם לכן התנהלה ההצבעה בסדר מופתי. חברי־הכנסת הגיעו לפישכן כש־הם לבושים היטב. רובם עדיין אינם יודעים כי לטלוויזיה הציבעונית מת אימים ציבעי פאסטל רכים, והם
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 41 | העולס הי ה ליווה את הנאשם באונס פול גרינוואלז למקום המחבוא שבו ! 1סתיו את הקאסטות שבהן הסויט, לדברי , 1את עוב 1ומיקוה בחיי, המתינה לתורה להעיד, כאשר הוזדים
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 42 | הקצינה פלורה כלח יון לא הצליחה להסתיר את זעמה. היא נזפה כגרינוואלד שהוליך אותם שולל. .הדירה שאליה הוכיל גרינוואלד, היתה דירת הורי אשתו כגבעתיים. הוא פגש שם את
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 43 | בנתיחת שתי המיסעוות נמהר ה״ו במי הגשמים, ומחמד ותיע החדים דהמד עד מועדון חדש ני צ ה וני ת ה 1111 1 1נער־השעשועים שימעון עדן לוגם יחד עם חברתו אורסולה בוכפלד
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 44 | קשוחה היא אתל שינזעון, שבפתיחת המועדון חשפה רגלים עדינות. ך ך 1ך 1 1כוכב הכדורגל ^ 1 1י # 11 של הפועל תל־אביב, משה סיני, שבא לפתיחה. 1ן 0 1 1 1 5/11 שתי האחיות
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 45 | )ונוטים בשוס חנסין־ ת״ה מלח על בזיע הנסיך רנייה ובתו קארולין הגיעו לניצה. שם, בין ויל- פראנש לניצה, הם חנכו מצבת זיכרון לגדיים, שהוענקה לה על־ידי עיריותיהן של
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 46 | נאואוס: עוף השדים חודו את תשי סטפאני פאוארם, כוכבת הטלוויזיה האמריקאית המופיעה בתפקיד ג׳ניפר הארט בסידרת־המתח הארס ואשתו שהוקרנה גם בארץ, מספרת לתוכי החביב
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 47 | > 9 0ו 0וו 0 0ס־ ^ 3 מ / /ל7 ו* //0 /0ל ץ7 א מ011־0 ? $2£ ן״ לידידינו, לקוחותינו ולכל בית ישראל ברכת תמונות שסן מקוריות חורזולי ״ ״ כוע 1גו 11 נו_ע41 וון ע ו
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 48 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...ו סוף סוך האמת ףפעםהכאה כשזה יקרה לי, אני יי אכה חזק! בפעם הבאה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 49 | סיפ 1ר 1של מוצב ..פורטוגל־ ^ עולמה של א שה תעלומהאר כי או לו גי ת ב סו רי ה ^ ש לו שגדותלירדן משולשעלהירדן ^ לאורדולאמוסי 1ז 1ן מקור עשירי למניין ״באמת דיברת
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 50 | שוכבים, מתעברת אמלין, וכאן מתחיל סיפורה של אשה בהריון לפני מאה וח מישים שנה (״אמלין התגוננה בתלולית — הכפון שלה. היא היתה?פונה, אף גדלה והלכה, עובדה שעד כה לא
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 51 | גילגוליו שר מועדון ־ ממאנד• ו ן ה ממסה בקצפת במס בת 1 1 0 (1 י י ״ ייייימ רי ס במועדון מנדי׳ס יוצאת מלכה לביא, לבושה בביקיני ומכוסה בקצפת ך נד מוזמן לערב של
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 52 | רדד פרדריקה, עד בויוזקה הוא מייק גולדשטיין, והוא אחת הדמויות הוותיקות והססגוניות ב* יותר של קפה כסיח. למייק עבר עשיר מאוד. הוא עבד בנתיבי נפט וטען, שהיה בין
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 53 | ?5ו ר אי ס לו פראנסואה אבו- סאלם, ובגירסה המקורית — פראנסואה קשפר. דירתו בשייח״ ג׳רח שבירושלים המיזרחית היא כוורת הומה של אנשי־תיאטרון. שטיחים ערביים על הקיר,
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 54 | ^ ¥ 1 ^ 1פראנסין היא צרפתיה, בוגרת האקדמיה לאמנות בפאריס. הבית שבשייח׳־ג׳רח היווה אחרי 1967 מקום מיפגש לעיתונאים ופלסטינים. של פראנסואה הוא הונגרי קתולי
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 55 | ניראנסואה, ראש־ הג ש ר שך מעמוד )53 יד מאריה רילקה מגרמנית ל- לשמור על ישות כלשהי *דוע הרגשת שאתה צריו ׳לחזור לכאן?״ זיי התחילו כאן וזהו זה. כש תי לכאן היה לי
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 56 | רביבטקס ה מו
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 57 | 1^)1., 5016 0154. <1־31 זחח 06׳ת1\38;6ח6קג 1,441., 0ץ־ו£3<:10ו1ת \ 13ת06131ז0ק ח386ו1ת6ק> 31 0ץ0א ת01ז 4ת15510 תד 61ק י׳,**1׳׳ להשיג בכלבו שלום ובפרפומריות
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 58 | מאתיים שנות זוהר ברגע אחד עוצר נשימה . מורשה מלכותית. זז0סז0 1ס15$1ו0זק ו\^111 )1מ*^א£ס יא*6אא£ק . 00 סז 1ץ ק 0ז *0זטא*^ או* 1ו 0מ 0ק א11*6א6קס*10ץ 0מ
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 60 | מ1סיקה וי אמר: ת קלי ט ס 5ד*ד או*7-7ה כאן טורים רבים וטובים נכתבו על תקליטו החדש של דויד ברוזה, האשה שאיתי, מאז הוטבע, לפני כארבעה שבועות. בכולם דילגו על כמה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 61 | תוכניות מועדפות תוכניות מומלצות בטלוויזיה היווני ת בטלוויויה הי שראלית ׳ 1ראשון 27. 3 • סידור: עד פופ — שידור כצבע, מדבר עכרית מזמר לועזית) .בתוכנית להקות
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 62 | שדור צליזש המסה ונויד ס חגוג • לחטיבת החדשות של קול ישראל, על הדיווח על מהלך בחירתו של נשיא המדינה החדש חיים הרצוג מהכנסת. כתבי קול ישראל היכו את חטיבת־החדשות
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 63 | השבוע, כשקסצתי לנזתבן, ראיתי אותה נכנסת בחברת ידידה. כמה יפים לאחר מכן, כשישבתי בניחותא בנזיסבאת נפתחה דלת העץ, ועל אף הצפיפות והדוחק לא ניתז היה להתעלם
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 64 | המעריצות ( 011 ( 010 ( 01מ 0111111 החרוץ שר בחור יג אלק רן, חלוץ קבוצת הכדורגל מכבי יפו, חתיך בעל עינים כחולות משגעות, השתחרר מצה״ל, משתלם ביעוץ מם, וממ שיך
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 65 | סולנרס או ר חי ם מפיק מסכב אחר אנאטול דומן, שבילה שבוע בישראל, הוא מפיק יוצא דופן. הוא לא רק יודע קרוא וכתוב, הוא אפילו מבין את מה שהוא קורא ואינו זקוק לעוזרים
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 66 | פיקצועי, אולם העניק לפלירטים שאותם ניהל מיסד מודרני, שהיה בו סשהו סן __ הכאב, מן הזעם ומן האכזריות אשר חרגו מהמסורת של הרומנסה המקובלת. עד מהרה קיבלה דמות
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 67 | 7חמ ו פל אי ם בלב הרצליה, ביו ובי־הקומות, חי הרוו השלישי והדיו של מייסד העיר הטבע לגיאוגרפיה, הקימו את המשתלות במו ידיהם. לא היד. להם ידע מי- קצועי והיו להם
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 68 | * ? 1 1 1 1 7 1 1 מאת מאיר תדמ1ר הבורסה ה 3נק*ם: חו כמה אחר מעשה ביום הרביעי שעבר, הגיע ככל הנראה שוק המניות לגודלו הטיבעי. כך אומרים לי המומחים, והם
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 69 | לכתוב ועדר זוז כמו לוזעדו ח גיוזו־! . (המשך מעמוד ) 13 • היית כפלמ׳׳ח דשם היה מקובל דגפוץ להעריץ את אלתר־סן. איך קרה שהתבגרת לשירתו? זה נכץ, הייתי בפלמ״ח
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 70 | (!:חשבים בחיבה מאשימה את ורו על גופי וירק עלי חנה קמין התחילה לעבוד בחברת בינ או בשנת , 1971 שלושה חודשים אחרי הקמתה. היא היתד, אז בת ,20 והשתחררה משרותה בצה״ל
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 71 | :ם אומרים...מה הם אומרים ...מה הם אומרים ...מה אומרים.. ״? שה ר׳ להאמין ״ אשתדללהיות . ,לחזורללמד שנבחרתי לתפקיד!״ אשת־נשיא טובה!״ בשקם באוניבוסיטה!״ מחוץ לבית
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 72 | __ הם אומרים מה הם אומרים ...מה הם אומרים. ס . .מה הם אומו נינה קציר: וסי שריד: נ תק׳ ה ניר: ״שאורה הוצוג תישאו ..אני הוווד יש ו ן ״ שכלנכי ־ צ ה ״ ל היאעצמה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 73 | — היכן שג ת ה הוועדה (המשך מעמוד ) 10 או כמחדל אסורים, למות אדם, ייאשם בהריגה ודינו מאסר 20 שנים. הסעיף 299 מפרס :״מחדל אסור — :מחדל העולה כדי התרשלות פושעת
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 74 | מדוע ה ם רצח! (המשך מעמוד )7 לדבריו לא הוא שלח את הרוצח, והוא ^ שתק כל 5זמן וסירב לגלות מיהו הרוצח ~ מפני שהוא פחד ממנו. כפי שקשה להעלות על הדעת ששני־שגיא הוא
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 75 | ספורט כ דו רגל ב, ק ננד הוד נינו ברגיג, מאמן הפועל יהוד, נאלץ להפסיק את עבודתו בעיצומה של העונה. הישגי הקבוצה השנה לא היו לרוחם של אנשי ההנהלה. הזכיה
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 76 | עד טוף חודש אפריל בלבדי קורס גלישה חינם בן 7שעות למביא מודעה זו אשר ירכוש גלשן אצלנו. /0ס 30 הנחה על קורס גלישה למביא מודעה זו. ימית סחר בע״מ במרינה בתל־אביב
העולם הזה - גליון 2378 - 28 במרץ 1983 - עמוד 77 | י״ד ניסו תשמ״ג28.3.1983 , מזכירה מים פר 2378 76 עח 1זי0 המחיר 60 :שקלים
חזרה לתחילת העמוד