גליון 2379

הועלה?
היסטריה?

זיפ ה קו ט ב
הצפוני
ח תונ ה ל בנ ה-זי פ
מוע * 1י ם
ר, מזגי

כ 3 -ס מ ״ ל0

לים

למקובלם א^ה ר׳ ז
י; ל א ( מימ ׳ ר י

ל קי רוי

זיפ סגואו בול

^ מכילםי מי /י

תפוח זיפ
(לב העניו)
זיפ טרופי קל
1מנה שמות מתוקה
1מנה ליקר בננות
זיפ תפוזים
2-3כפיות גרנדין או זיפ פטל קוקוס טחון
קרח.
• תן במרעד 1 :מנה
שמנת מתוקה 1 ,מנה
ליקר בננות 1 ,מנה זים
תפוזים ועשוי במים) 3 ,־2
כפיות גרנדץ ו־ 2קוביות
קרח. נער היטב.
• טבול שפתי כוס
קוקטיילים בצלוחית
גרנדין או פטל ואח״ב
בתוך הקוקוס.
• סנן המשקה לתוך
הכוס. ק שט בקש קצר
שעליו נעוץ דובדבן.

נ 1׳/מנות קלבדוס וברנדי
תפוחים צרפתי)

ג 1׳/מנות ברנדי רגיל
זיפ תפוחים
מי סודה
תפוח עץ ק טן
2קוביות קדח.
• מוזגים מעל לקוביות
הקרח את הברנדי לתוך
כוס גבוהה.
מכינים זים תפוחים
בסודה ומוזגים לתוך
הכוס.
• מערבבים היטב.
• חותכים פרוסה שלמה
ממרכזו של התפוח כך
שתתקבל צורת לב.
מנקים מהגרעינים,
חותכים בצד התחתון
ונועצים לקישוט על שפת
הכוס.

ג/י 1מנות ליקר ביצים
זיפ לימון סודה 1לימון טרי דובדבן אגוז מוסקט טחון.
• מוזגים בכוס גבוהה
מנה וחצי ליקר ביצים
מקורר.
• סוחטים כמה טיפות
לימון טרי.
• ממלאים הכוס בזיפ
לימון שעורבב בסודה
וצונן קודם לכן במקרר.
• מערבבים היטב
ומקשטים בפלח לימון.

1מנה ג׳ין
> ׳/מנה בלו קורסאו(ליקר
קורסאו רגיל)
! ׳/מנה עראק
זיפ לימון סודה תפוז טרי
2קוביות קרח.
• מוזגים מעל לקרח
לכוס גבוהה את הג׳ין ואת
הבלו קורסאו.
• מכינים את זיפ הלימון
בסודה במקום במים
ומוזגים ממנו עד לגובה
של כשלושה ס״מ משפת
הכוס ומערבבים.
• מוזגים בעדינות מנה
של עראק על פני כל
מ שטח המשקה העליון.
מקפידים שלא יתערבב עם
המשקה שמתחתיו אלא
יצוף עליו.
• מוסיפים מעט לימונדה
עד להלבנת העראק
וקבלת הינומה לבנבנה
שתצוף בחלקו העליון של
המשקה הכחול. מק שטים
בפלח תפוז.

1מנה ליקר מנטה ירוק
זיפ אשכוליות
גבעול נענע יפה.
• ממלאים כוס גבוהה
(רצוי בעלת רגל) בזיפ
שהוכן קודם לכן וצונן
במקרר.
• משקיעים גבעול נענע
יפה בתוך הכוס כך
שחלקו העליון יבלוט
מעל לפני המשקה.
• מוזגים לכוסית קטנה
מנה מליקר המנטה,
מטפטפים אותו בעדינות
ובאיטיות לתוך הכוס
הגדולה.
• מששקע הליקר
לקרקעית, בוחשים
בעדינות בעזרת גבעול
הנענע עד שהליקר
יתרומם וידחף בדרגות
סמיכות שונות בתוך מיץ
האשכוליות ומק שטים
במלפפון.
לכמה גוונים של ירוק
הצלחתם להגיע ז

נו ק א אז ט-זי פ
1מנה ג׳ין
1מנה וודקה
</י מנה קמפארי
זיפ תפוזים
גרנדין(תרכיז רימונים) או
זיפ פטל
קרח.

• שמים בכוס גבוהה
2קוביות קרח ומוזגים ^
לתוכה א ת הג׳ין, הוודקה
ואת הקמפארי.
• ממלאים את הכוס
בזים תפוזים.
• מוסיפים מע ט גדנדין
או זיפ פטל ומערבבים
בעדינות עד להיווצרות
ענן אדמדם בתח תי ת
המשקה.

תבח תעועו־ הקדמי :

מדו מ ת ות שפר חאוחיר• :

הרעלה

האיש משוו״ץ

השילטונות מפיצים שקרים וחרד
שת־ שמועות פועלת במלוא הקצב.
האם מורעל האדיר
בעיר ג׳נין, או שמא
רק האווירה 7ענת
סרגוסטי מדווחת.

החקירה האמיתית של, רצח הברוקר
יעקב אלטרוביץ עברה לידי
המחלקה לחקירות הונאה של
בנימי! זיגל, אשר מחפש
בשווייץ את הדמות
המרכזית בפרשה•

אור
ירוק
.ר,״ו7ם הזדד, שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל-אביב, רחוב
גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אמרי עורך
תמית: יוסי שנון רכז מערכת: שלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי מוטוביץ
וגיורא נוימן צלמי מערכת: ציון צפריר וענת סרנוסטי עורכת דפוס: אהובה
קורן ראש המינהלה: אברהם סימון מחלקת המודעות: רפי זכרוני המדל:
.העולם הזה־ בע־מ הדפסה. :הדפום החדש־ בע־מ, תל־אביב הפצה. :גד׳ בע־מ

בתום ספירת הקולות היכו התוצ אות
בתדהמה את הפונים, חברי־הכגסת
עחי ברעם, אליעזר אבטבי ורוני פילוא.
אחר-כך נדהפו כל חברי־הכנסת ששפעו
התוצאות. גלי התדד״פה התפשטו לכל
עבר, והקיפו את העם.
מועמד האופוזיציה, חיים הרצוג, גבר
על מועמד הקואליציה, השופט פנחם אי־לון.
הרצוג נבחר כנשיא השישי של מדי-
נת־ישראל, לפרות שהוא נחשב כ.ם וס
השחור -בטירת•
פחות מופתעים מן האחרים היו באותו
שבוע קוראי העולם הזה.

רך, הח״כ חיים הרצוג ...להרצוג יש כפה
יתרונות על פני אילון, ובזכותם הוא יוכל
למצוא לו תומכים בקואליציה בבחירה
החשאית שתיערך בתחילת השבוע הבא.
קשה להניח כי לאילון, לעומת זאת,
יימצאו תומכים באופוזיציה.״
בכתבה נסקרו בזה אחר זה המועמדים
ל״עריקה״ מקרב הקואליציה: אנשי אגו-
דת-ישראל, אנשי תמ״י, חברי רפ״י־לשע-
בר בליכוד, וחברי-הכנסת מהסיעה הליב רלית
שבליכוד. בסיום הכתבה נאמר . :א ד
לי תהיה זאת הפתעה אם ראש-הפמשלה
מנחם בגין ייאלץ ׳לבלוע׳ שוב מועמד
של פיפלגת־העבודה כנשיא-המדינה — אך
ההפתעה לא תהיה גדולה. אילו היו הנסי בות
שונות, היה גם אילון יכול להיות
מועמד האופוזיציה, כשם שהרצוג היה
יבול לשמש כמועמד של הקואליציה, שכ מה
מחבריו הטובים ביותר נמצאים בה.״

ארוחת חמס
מחוץ לבגסת

״העולם הזה״ ()2375
שבועיים לפני הבחירה

אולי תהיה זו הפתעה אם ראש-
הממשלה מנחם בגין ייאלץ ״לב-
ילוע״ שוב מועמד של מיפלגת ה עבודה
כנשיא המדינה — אך הה פתעה
לא תהיה גדולה. אילו היו
הנסיבות שונות, היה גם אילון
יכול להיות מועמד האופוזיציה,
כשם שהרצוג היה יכול לשמש
כמועמד של הקואליציה. שכמה
מחבריו הסובים ביותר נמצאים

״העולם הזה״ ()2376
שבוע לפני הבחירה
כבר שבועיים לפני הבחירות ניחן לקד
ראים רמז כפול במדור תשקיף (העולם
חזה .)2375 בידיעה הראשונה נאמר כי יהיו
חברי-כנסת ליברליים שיצביעו בעד הרצוג,
ובידיעה שלאחריה נאמר פי יהיה הח״ב
החדש של המערך, כאשר ייבחר הרצוג.
בגיליון שהופיע בשבוע שלאחריו(העולם
הזח )2376 כבר נאמרו הדברים בצורה
מפורשת הרבה יותר. בכתבה מפורטת
על שני המועמדים, תחת הכותרת. משרתי
כל האדונים,״ נאמר. :לכאורה, מובטחת
בחירתו של אילון, בקולותיהם של 64
•8ברי*הקואליציה. למעשה, יהיה לו קשה
מאוד להיבחר מול המועמד שהציג המע העולם
ש ה 2379

שלמה פרנקל, שסקר את התהליך של
בחירת הנשיא, מספר:
״הייתי בכנסת גם ביום שלפני בחירת
הנשיא. זה היה היום השני, שבו נערכה
ההצבעה על התיקון בחוק־השבות. בקרב
הכתבים הפרלמנטריים ובקרב הכתבים ה-
מיפלגתיים שהיו בכנסת, היתה הריעה
הכללית, כימעט, שאילון ייבחר. אני זוכר
שלפחות פעמיים ניסה כתב־הטלוויזיה,
נסים מישעל, לשכנע אותי שלהרצוג אין
שום סיכוי, ובחירתו של אילון מובטחת.
.אני חשבתי אחרת. ידעתי שיהיו ערי קים
רבים מן הקואליציה. אף אחד מאותם
שעמדו להצביע בעד הרצוג לא הצהיר
על־כך בגלוי מראש (מלבד השר אהרון
אוזן) ,אבל כמה מקורות-מידע, שלא איב-
זבו בעבר, אמרו לי בביטחון רב שיהיו
׳בוגדים׳ במיספר שדי בו להכריע. .
״הספק היחידי היה בקשר להצבעתה
של סיעת הד״ש. אנשי חד״ש ישבו בלילה
שלפני הבחירה עם נציני-המערל. כשה געתי
לכנסת ביום ההצבעה בבוקר, אמר
לי מזכיר סיעת חד״ש שהסיעה הקומוני סטית
תתמוך בהרצוג.
.אז בבר הייתי בטוח שהרצוג יהיה ה נשיא
הבא של מדינת-ישראל. ישבתי בטי-
זנון הכנסת, ושוחחתי עם ח״כ-הם ערך,
עוזי ברעם, שניהל את המערכה למען
בחירתו של הרצוג בתיד הקואליציה.
ברעם סירב אומנם לומר במפורש שהר־צוג
יזכה, אבל הוא נראה מרוצה מאוד.
אחר*כך הוא הלך לישיבה של סיעת־ה־מערך,
והותיר אותי עם אמנון לוי, דובר
סיעת מפ״ם. לוי טען שהרצוג לא יזכה
בהצבעה, והצעתי לו התערבות על ארו-
חודצהריים.
.זד, היה עשר דקות לפני שהתחילה
ההצבעה. שעה לאחר־מכן התברר שזכיתי
בארוחדדחינם. אני מקווה לגבות את החוב
מחוץ לכנסת. האוכל שם...״

אורי א מ רי הוזמן לבון על־ידי נזיפ מ ת הירוקים
וחדה בפטרה לולי (ראשונה משמאל) ובחבריה
שצעדו לראשונה לעבר מושביהם
בבונדסטאג. המאורע הזכיר לו את
הצלחתו של העולם הזה — כוח הדש
ב־ , 1965 כשנכנס לראשונה לכנסת.

אר1ס האחר
״ראיתי את זוועות הנאצים,״ אומר
ריצ׳ארד ארנס, אחיו של שר־הביטחון.
לכו הוא מתנגד לכיבוש,
למילחמת הלבנון — ובעיקר לאחיו.

תהיה מילחמה
היום לא תיתכן מילחמה ״כמיקרה״ .מישהו
חיים לרצות כה. מי יצר את
המתיחות הפיתאומית כגבול
סוריה, נגד מי היא מכוונת
ולמי היא תועיל ץ

..הצבעתי בניגוד
דגצפתי ר

״אימן״ ־ דבר אמן

בראיון מיוחד להעולם הזה
מספרת שרה דורון כיצד
הגיעה לפוליטיקה ומסבירה מדוע
הצביעה בניגוד
למצפונה בעניין
חוק־ההפלנת.

בן־עוובה
הרבנים מאיימים להוציא
את כנה של מרים טל
מידיה, אם לא תחזור כ תשובה

במו שככר
עשהכעלה־לשעכר.

עידן
ציזלינג, נכדו של אחד פחותמי
פגילת־העצמאות ואשמו פנינה, בתו
של אחד ססיסדי קיבוץ עץ־חרוד,
מספרים מדוע הצטרפו לכת תימהונית.
חלומות הסופרת האילתית הצעירה
דורית זילברמן:
לא היה לי רוסן עם
יורם קב־יוק.
כתבתי
עד חלומות

בונד ישן־חדש
שופט זריז

שון קונרי קיבל 4
וחצי מיליון דולר, כדי
לככב בגירטה חד שה
של הסרט כדור הרעם.

ר,שופט המחוזי אורי
שטרוזמן נוהג ל עבוד
עד הלילה.
אילו כולם היו כך,
היה נעלם הפיגור.

דוקטור מצחיק
אריה סובר לסד מישחק וחלם
להיות ליצן כקיר•
קם. בסון? עשה
דוקטורט כצחוק.

מ דו רי ק בו עי : תשקיף כמדינה
:עולם קטן —

ניקראגווה, שוודיה
והנשיא הנבחר

ופטרישה הרסט

16 אנשים 18 כלונים
זה היה ״העולם הזה״ שהיה 21 22 מיכתכים 24 תשבץ 27 הורוסקופ — מזל טלה
חשכון עוכר יושכ -מיבחן רפול 31 33 יומן אישי
אנשים כעולם -האפיפיור

לילות ישראל

יהודה

ברקן

אכל אותה

רחל מרחלת על פלהעולם
חלון ראווה — רשת, עור וקטיפה
נמר של נייר -מחקרים וסיפורת
על השמדת יהודי אירופה

נם זה וגם זה
תמליץ שידורים -
ישראל ושל ירדן
שידור קולנוע
אתה והשקל
מה הם אומרים
ספורט

בטלוויזיה של

פסח גרופר, השייך לסיעתו של מודעי
כמיפלגה הליברלית שכליכוד.

150 מועמדי

מודעי מבקש לארגן מישלחת רחבה מקרב המיפלגה
הליברלית, שתפנה אל ראש־הסמשלה, מנחם בגץ,
בתביעה שלליברלים יוקצה שר שביעי בממשלה.
הוא מקווה כי אם תאושר התביעה׳ לא יהיו
כליברלים עוררין על מועמדותו של גרופר.

לתפ קי די שופט
רויוליו תפטר ב ק רו ם
חכר־הכנסת דני רוזוליו הבטיח למזכ׳׳ל
מיפלגת־העכודה, חיים כר־לב, שהוא יתפטר
מכהונתו ככנסת באמצע חודש אפריל.

השר*ם חוששים
מפני הסובייטי
קבוצה רחבה של שרים במסשלת־ישראל לוחצת
למען סיום מהיר של המשא־ומתן בלבנון, ונסיגה
של צה״ל משם. הסיבה העיקרית: חששם של
השרים מפני האיומים הסובייטיים כי יתערבו למען
הסורים.
שר־הביטחץ לשעבר, אריאל שרון, מתנגד בחריפות
למגמה זו, והוא עשוי לצאת למאבק חריף נגד
השרים המבקשים פיתרון מהיר, בטענה שהם
מבזבזים את פירות־המילחמה.
קואליאיה נגד שפירא
צפוי סהפך ביחסי־הכוחות באגודת-ישראל.
מעמדו של יושב־ ראש הקואליציה. אברהם
שפירא, נמצא כירידה, כעיקבות כישלונות
פרלמנטריים. וסיכסוכים פנימיים כמיפלגה.
מתנגדיו מקווים שבקרוב תישמע קריאה של קבוצה
סגדולי־התורה, שתקרא לו להתפטר מהכנסת.

פר על
מיל תמת־ הל בנון
הוצאת הספרים -כתר״ סכקשת
להוציא ספר על מילחמת־חלכנוו.
מנחלי ההוצאה מחפשים סופד שיכתוב
ספר ,,אובייקטיבי״ על חסילי־חסה,
ולא ינקום עמדה מפורשת נגדה
או כעדה.

אבו־ח אירא -
ב חז רהדמפד ״ לז
במפד׳׳ל רווחות שמועות כי מנהיגי המיפלגה
מנהלים שיחות חשאיות עם הח׳׳ב אהרון אבו*
>זצירא, למען חזרתו למפד׳׳ל.
על־פי שמועות אלה, מתנים ראשי המפד״ל את
החזרתו של אבדחצירא בכד שהוא ינוקה מאשמה
בסישסט נגדו.

ה שר והנגיד
נגד היועץ
שר־התעשייה והמיסחר, גידעון פת, ונגיד בנק ישראל.
הד״ר משה סנדלבאום. משתפים פעולה בהתנגדות
תקיפה למדיניותו של יקיר פלסנר, המישנו־,־לנגיד
בנק ישראל, שהוא גם יועץ לשר־האוצר, יורם

השריוהנגיד מבקשים להכניס בתוכניתו
שד היועץ שינויים רכים, שירוקנו אותה
למעשה מתוכן.

מודעי למען ג רו פ ר
שר־האנרגיה, יצחק מודעי, לא ויתר,
וכדעתו להבטיח מישרת שר לסגן־השר

רחוליו נבחר כמזכיר חברת העובדים ההסתדרותית,
והיה עליו להתפטר בעיקבות החלטה של מיפלגת־העבודה
נגד. כפל־תפקידיס״ .חברי הכנסת דב
בן־מאיר ורפי אדרי, שמצבם דומה לזה של רוזוליו,
עדייו לא הודיעו לבר־לב מתי הם יתפטרו.

בעול משיד
מזכ״ל ההסתדרות׳ ירוחם משל, החליט סופית כי
הוא יישאר בתפקידו עד לתום הקדנציה, ולא יתפטר
כדי לעמוד בראש מכת לחקר תנועת־העבודה.

נראה שכעיקבות החלטתו של המזכ׳׳ל,
ייחדל הלחץ שהיה מצד גורמים שונים
במיפלגת־העכודה, שרצו לזרז את
הפרישה.

יאוש
במס ־ ה כנ ס ה
ראשי אגף מס־ההכנסה מדוכאים, וכימעט
שאינם מתפקדים, כיגלל העיצומים כאגף.
העיצומים של שירותי־העיבוד־הממוכנים באגף
גורמים להפסדים עצומים בהכנסוודהמדינה, אך
מישרד־האוצר אינו מניח לראשי סם־ההכנטד. לגלות
גמישות במשא־ומתן עם העובדים למען סיומה
של השביתה.

150 מועמדים מתחרים על שלוש מישרות
של שופטי־שלום ומישרה אחת של שופט־תעבורה,
שהתפנו לאחרונה כמערכת
כתי־המישפט.
על הנציגים הפוליטיים בוועדה לשינוי שופטים
מופעלים לחצים רבים מצד המועמדים.

ה מ טרה: קופ ת׳
חוד* חדשה
שד־האוצר, יורם ארידור, לא יוותר
כמשא־יזמתן עם הרופאים, ולא ישלם
להם תוססות מעבר ל-״/י<2צ.
חוגים שונים מעודדים את הרופאים
להפעיל את השירות התחליפי
שהם מעניקים כאופן קבוע, כך שישירות
זה יהפוך, כעצם, לקופת־חולים
פרטית, שתחליף את קוסת־החולים
ההסתדרותית•

ה בו רסה
לאתת או ש ש
כניגוד לתחזיות שמפיצים הבנקים, הציכוו•
לא יחזור אל הכורסה.
לעומת זאת עולה הביקוש למטבע זר, בבנקים
וגם בשוק השחור.

מסע־ הפתדה
בגדההמער בי ת
קבוצת פעילים קיצוניים של תנועת החרות יוזמים
מסע־הפחדה נגד ערבים בגדה המערבית.

כפי ה ד חי ת

הם מעוניינים שהסיכצע, שלא היה לו
תקדים, יסוקר על־ידי כלי־התיקשורת
העולמיים.

בכר מי א ל

מנטרל

כעיר הצפונית כרמיאל יש התארגנות של
חוגים דתיים, כמגמה להפסיק מופעי־תרכות
כלילות־שכת.
חוגים אלה איימו לפוצץ את הצגת הפטריוט, שעמדה
להיערך בכרמיאל, ומזכיר סניף־ההסתדרות במקום
הבטיח להחליף הצגה זאת בהצגה אחרת.

אבו־ אי אד
ל א ביק ש סודיות
כהוגי אש״ף טוענים כי צאלה
(,,אכו־איאד״) ח׳לף, שנפגש כחודש
שעכר ככדדסשט עם חברי צמרת
המערך,, ,שלום עכשיו״ ושל ״י, כלל
לא כיקש שהפגישה תישמר כסוד.
לסי גירסה זו, היתה זאת עורכת
״דבר״ ,חנה זמר, חכרת המישלחת,
שתבעה שהפגישה תישמר כסוד,
ואכדאיאד הסכים לכך כדי לרצות
את הישראלים. למרות זאת באה
הדליפה דווקא מצד המישלחת הישראלית.

10ש
ב ש בו ת
בג לי ל

א ת קורפו
ועדת-השרים החדשה לענייני־תעופה נועדה
להפקיע מידיו של שר־התחבורה, חיים
קורפו, את הטיפול בתחבורה האווירית.
כמד, שרים הציעו כבר לראש־הממשלה, מנחם בגין,
לפטר את קורפו, בגלל הנזקים שגרם, לדעתם,
לענף־התיירות. בגין סירב, וד,וצעדי חיי ד של הקפת
ועדות־שרים שיטפלו בעניינים שבתחומו של
מישרד־ד,תחבורה.

מועמדי

1ן י

ב מקו ד-בא-
כמיפלגת-העכודה מחפשים מחליף
לפרופסור דויד ליבאי, שעמד כראש ועדת־החוקה
שד המיפלגה, ונבחר כנשיא
לישכת עדרכי־הדין.
המועמדים הם הפרקליט דני שיינמן והד״ר שיסעון
שיטריח.

עיתונאי ־
עד מדינה

מישרד־האנרגיה יקים כקרוב 10 שכשבות
רוח גדולות כגליל, להפקת חשמל.

כתכ-מקומונים צפוני, עימנואל דודאי. ,
יהיה עד־מדינה, אם יוחלט להגיש כתב״
אישום נגד ראש המועצה המקומית
מעלות־תרשיחא, שלמה כוחכוט.

המישרד החליט על־כד בעיקבות הנסיון המוצלח
בשבשבת המשמשת את מיסעל ישקר מאז . 1981
שבשבת זאת נבנתה בהשקעה של 70 אלף דולר.

בוחבוט חשוד בעבירות־שוחד שונות בעיירה
הצפונית. המישטרה כבר העבירה את תיק־החקירד.
לפרקליטות, והמליצה על העמדתו לדין.

במדינה
העם
אב* ב האג•
ריחות רכים עזו כארץ,
ועד בולם גבה
ריח המילחמה.
פסח 1983 יכול היה להיות חג
יפה.
השיטה פרחה בארץ, והאירה את
הנוף בזיקוקין־די־נור צהובים. בי־גלל
עיתוי החג, עדיין לא מלאה
־הארץ בריח המשכר של פריחת
החדרים, אך פרחים ציבעוניים כבר
כיסו את הארץ.
הפוני ישראלים נדדו ברחבי ה ארץ׳
הצטופפו בגנים הלאומיים
ובחוף אילת. היתד, זאת תמונה של
חוסר־דאגה, שלום ומנוח.
אך המציאות היתד, שונה לגמרי,
וכל ישראלי ידע זאת.
הכל יורים בכד. בימי־החג,
אי־אפשר היה להפעיל את מקלט-
הרדיו ולהקשיב לחדשות, מבלי
לדעת זאת. ריח המילחמה ריחף
באוויר, והוא גבר על ריח הפר חים.
רבים
מן הנופשים התכוננו ל צאת
לשרות במילואים, והם חרדו
מפני הצפוי להם במילחמה הלב נונית
— הארוכה במילחמות יש ראל
מאז . 1949 במיקרה הטוב ב-
,יו ת ר יכלו להתכונן לשרת בקרב
י אוכלוסיה עויינת, בארץ שבה הכל
יורים בכל, וכולם בחיילי צה״ל,
במיקרה הגרוע ביותר היתה עלולה
להתממש הסכנה שהכל דיברו עליה
— מילחמה חדשה בסוריה (ראה
מיסגרת).
אך הפילחפה העיקרית שהעסי קה
את הישראלי בשכבו על שפת-
הים או מתחת לעצי־חורשה היתה
המילחמה המתמשכת, שהטביעה
את חותמה על כל שעה משעות-
החג: המילחפה הישראלית־פלם־
טינית.
דם ואש ועשן. מהדורות־הח-
דשות היו מורכבות כימעט באופן
בילעדי מן הבולטינים על מהלו ה-
,ן ןילחמה הזאת.
בראש עמד האירוע, שהיכה גלים
בעולם כולו: המגיפה המסתורית
שאחזה במאות צעירות בגדה ה מערבית,
נוסף על כמה גברים,
קשישים וגם חיילים ישראליים
(ראה עמודים 6־ .)8השילטונות ה ישראליים
טענו, אחרי שורה ארו כה
של הודעות־כזב סותרות, כי
זוהי היסטריה המונית, והזעיקו
מומחים מרחבי העולם כדי לאשר
זאת. ואילו בקרב האוכלוסיה היו
הכל משוכנעים כי זוהי פעולת־נקם
של המתנחלים היהודיים ו/או
שילטונות המימשל. גם המנהיגים
המתונים ביותר בגדה לא האמינו
אף למילה אחת בהודעות הריש-
־^יות. ותבעו חקירה בינלאומית
בלתי־תלוייה.
ביפו התמוטט מיגדל של מי-
סגד. גם במיקרה זה פורסמו תחי לה
הודעות־שקר רישמיות, שרמזו
על פיגוע חבלני, ונטען לאחר מכן
שהכל קרה באורח טיבעי. אף ער בי
אחד לא האמין להודעות אלה,
וגם הערבים המתונים ביותר הא שימו
את השילטונות בחיפוי על
האמת( .ראה לחלן).
בחן־יוניס התפוצץ מיטען של
חומר־נפץ בנסיבות מיסתוריות.
ברוב ערי הגדה היו מהומות,
נפצעו אנשים, ובאחדות מהן הוטל
עוצר.
קנאים יהודיים ניסו לעלות על
הר־הבית. קנאים מוסלמים המתינו
להם שם. דגלים פלסטיניים הונפו
בעיר העתיקה. קרוב של ״הרב״
הפאשיסטי מאיר כהנא נעצר בחשד
כי ירה שם.
נער ערבי הובא לביודהחולים,
כשידו פצועה ביריה, והמישטרה
״הניחה״ כי היה זה מעשה ידי
יהודי אלמוני שנתקל במחסום.
— עתונאים נאסרו מפני שביקשו
(המשך בעמוד )9
העולם הז ה 2379

האס תיתבן מיל חמהישרא לי ת־ סורית? מ מעוני! בהץ
ף * ילחמהאחת עדיין לא תמה, והמיל •!
חמה השניה כבר עולה באופק.
איש אינו יודע איד בדיוק עלה הרעיון.
אך לפתע דיברו הכל על המליחמה הבאה.
הממשלה הסובייטית, ולא היא לבדה, דיברה
על גיוס כוחות גדולים בישראל והעברת
הכוחות האלה צפונה. כלי-התיקשורת הודיעו
על כוננות בסוריה.
האם תיתכן מילחמה ישראלית־סורית נוס פת
ז מי מעוניין בה?

711 מה להידחס?
ץ * בראחדגרור: הצבא הסורי לא
י הוכה במילחמת־הלבנון. הוא נסוג באופן
מסודר מרחק קטן, אך החזית לא נפרצה,
והסורים אף הביסו כוח של צה״ל בקרב
חשוב, לרגלי סולטאן־יעקוב.
השבוע אישר זאת קצין ישראלי בכיר
בעיתון של הצבא האמריקאי. הוא הודה כי
כוחות־היבשה הסוריים (להבדיל מחיל־האוויר
והטילים) לא הובסו. הוא הוסיף על כך פרט
היסטורי: גם בכל המילחמות הקודמות (,1948
)1973 , 1967 החזיקו הסורים מעמד או נסוגו
בסדר טוב.
עובדה זו יכולה להרגיז, ולנטוע בלבו
של מישהו את הרצון להבים סוף־סוף אדיב
עקשני זה. אחרי ההצלחה הצבאית המפוקפקת
והכישלון המדיני הברור במילחמת־הלבנון,
עלולה ממשלת־בגין להיתפס לתשוקה זו.
אך למעשה אין לישראל שום עניין במיל־חמה
כזאת, גם לפי תפיסתו של מנחם בגין.
כוחה של סוריה הוא הבולם, כיום, את
הצטרפותם של המלך חוסיין ואש״ף לתהליך
השלום, דבר שבמניעתו מעוניין מנחם בגין
יותר מאשר כל אדם אחר עלי אדמות. שבירת
הכוח הסורי ומעמדה של סוריה בעולם הערבי
היתד, משחררת את יאסר ערפאת ואת חוסיין,
ומאפשרת להם לעלות על דרך, שתביא
בהכרח להוצאת הגדה והרצועה מידי ישראל.
יתר על כן, כל עוד נמצאים הסורים בלבנון,
הם מספקים תירוץ גם להישארותם שם של
צה״ל ר/או הקוויזלינגים הישראליים השונים,
ובראשם סעד חדאד. למעשה קיים עתה הסכם
אילם (ויש אומרים: מפורש) בין ישראל
וסוריה לחלוקת לבנת, כשישראל מחזיקה
בשליש המדינה, והסורים ב־ס׳ל.40
אם כן, על מה להילחם?
יש החוששים מפני הישנות התהליך שהביא
למילחמת ששת־הימים.

מבחינה חיצונית, יש דמיון ססויים. גם אז
הזהירה ברית־המועצות מפני ריכוז של כוחות
ישראליים בגבול הסורי, ואז הביא הדבר
להסלמה המילחמתית.
אולם התהליך היה אז שונה לגמרי. הוא
התחיל בפעולות-מילחמה של פת״ח מתחום
סוריה נגד ישראל, בבירכתה הרישמית של
ממשלת־סוריה, שדגלה ב״מילחמת־שיחרור
עממית״ .הרמטכ״ל, יצחק רבץ, קרא פומבית
להפלת המישטר הסורי בכוח הנשק, וראש־הממשלה
לוי אשכול השמיע איומים דומים.
ברית־המועצות טענה שזוהי קנוניה בינלאו מית,
שבמהלכה ביצעו האמריקאים גם את
הפיכת הקולונלים הפאשיסטיים ביוץ. הם
הזהירו מפני התקפה ישראלית מיידית. כתגובה
על כך, ריכז גמאל עבד־אל-נאצר, נשיא-
מצריים׳ כוח צבאי גדול בסיני. זה היה הגורם
(או העילה או התירוץ — הכל לפי ההשקפה)
להתקפה הישראלית, שפתחה את המילחמה.
שום דבר דומה לזה אינו קיים כיום.
מצריים מקיימת את השלום עם ישראל, אין
פיגועים מהשטח הסורי, אין מתיחוות של ממש.
בישראל ובסוריה שולטים שני מישטרים
חזקים, שאפשר לסמוך עליהם שלא יניחו
לשום דבר בלתי־מבוקר לקרות. שום מילחמה
אינה יכולה לקרות עתה ״במיקרה״ .המילחמה
אפשרית רק אם צד אחד רוצה בכך.
ישראל אינה יכולה להחליט לצאת למיל-
חמה מבלי לקבל במפורש אור ירוק מארצות־הברית.
הפרשנים הזרים אמנם מניחים שיש ראל
שוב אינה זקוקה לנשק אמריקאי נוסף
כדי לנהל מילחמה קצרה, אך בתום מילחמה
כזאת תהיד, ישראל זקוקה לאספקה אמריקאית
מאסיבית, ומצב כזה יפקיר אותה ללחץ אמ ריקאי.
מנחם בגין בוודאי אינו מעוניין בכך.
היחסים בין סוריה וברית־המועצות דומים,
אם כי אין למוסקווה אותה מידה של שליטה
על דמשק כפי שיש לוושינגטון על ירושלים.

האם מעוניינים האמריקאים במילחמה ז
יתכן שהנשיא רונלד רגן מעוניין במתי חות.
הוא מנסה לשכנע את הציבור האמריקאי
הסרבני להסכים להקצבת כספים אדירים לחי מוש,
בה בשעה שבאמריקה עצמה גוברת
המצוקה הכלכלית. מתיחות במרחב יכולה
לשכנע את הספקנים, ובייחוד את היהודים,
שיש לתמוך במדינות־החימוש.

אר!ומאן?
^ תכן שהאמריקאים מעוניינים במתיחות גם
כדי להפעיל לחץ על סוריה, שלא להדק את
קשריה עם ברית־המועצות. בשנים האחרונות
השתדלו האמריקאים לקיים קשרים עם סוריה
כדי למנוע הצטרפות מוחלטת של סוריה לגוש
הסובייטי. על רקע זה דחפו האמריקאים את
הסורים ב־ 1976 להתערב בלבנון לטובת ה-
פלינגות ונגד אש״ף.
אך ספק דם אינטרס זה חורג מן התחום
הצר של מילחמת־עצבים ומערכת־איומים.
מילחמה ממשית בין ישראל וסוריה עלולה
להביא להסתבכות בינלאומית, שתחרוג מן
האינטרסים של ממשלת־רגן. יתכן שרגן היה
מעוניין במילחמה, שתסתיים תוך זמן קצר
בהנחתת מכה מכאיבה על סוריה הפרו-
סובייטית, ובעקיפין על ברית־המועצות עצמה.
אך אין לדעת כיצד תגיב המעצמה הסובייטית,
בהנהגת מנהיגה החדש, במצב כזה, והדבר
מוכרח להדאיג את האמריקאים — ועל אחת
כמה וכמה את ישראל.
קשה להבין איזה אינטרס יכול להיות
לברית־המועצות במילחמה. היא מעוניינת בלי
ספק בחיזוק סוריה, בת־בריתה האחרונה בעו לם
הערבי המיזרחי־הצפוני, והיא מוכיחה
זאת באספקת טילי-הגנה ומטוסים. אך הסוב ייטים
זהירים מדי מכדי שירצו בהתלקחות,

שאת סוסה מי ישורנו.
יש המאמינים כי המתיחות כלל
מופנית כלפי סוריה, אלא כלפי ירדן.
למלך חוסיין אין שום עניין בהצטרפות
לתהליך־השלום, שבו אין שום דבר מובטח
לו, מילבד צרות. אך המלך הודה בעצמו,
בשיחות פרטיות, כי יש גורם חשוב אחד
הממריץ אותו ללכת בדרך זו: הפחד מפני
התפשטות ישראל מיזרחה.
המלך מודע לעובדה כי המצע הרישמי של
תנועת־החרות כולל את סיפוח עבר־הירדן
לארץ־ישראל השלמה, ואמנה זו לא בוטלה
מעולם — כשם שלא בוטלה האמנה הפלסטינית.
הויא גם יודע כי אריאל שרון מטיף
בלי הרף להפלת מישטר המלך והקמת מדינה
פלסטינית, בהנהגת אש״ף, מעבר ליי ח.
לממשלת רגן יש אינטרס חיוני בהצטרפות
המלך למשא־ומתן, כדי שהנשיא יוכל להוכיח
לציבור שהצליח במשהו.
יש המאמינים כי המתיחות המלאכותית ש נוצרה
בימים האחרונים באה ביוזמת האמרי קאים
כדי להבהיל את המלך, ולרמוז לו
שתיתכן פעולה צבאית ישראלית נגדו דווקא,
אם לא ימהר להצטרף למשא־ומתן. גם ב־1956
האמינו הכל עד הרגע האחרון ממש שצה״ל
עומד לתקוף את ירדן, ותחת זאת הונחתה
מכת־פתע על מצריים.
אך לא ברור מדוע יתנו מנחם בגין או
משה ארנס את ידם למישחק כזה, שנועד
להפעיל תהליך שהם מתנגדים לו.
המתיחות הפיתאומית נשארה בגדר תעלו מה.
לא ברור מי יצר אותה, ולא ברור מי
מעוניין בה.
אבל בעולם נפוצה הדיעה כי ״במיזרח
התיכון הכל אפשרי״ — ואמהות ישראל,
שבניהן מתכוננים לצאת לשרות במילואים,
שוב לא היו בטוחות השבוע שלא ייצאו
למילחמה חדשה, השניה תוך פחות משנה.

אינה

חמימשראומההיססויה המונית!
התושבים 1אומו׳! :1הרעלה־מכוונת!
מה;1 1יא 1זאמה?

תעדןמה
בגו
מייד שלחתי אותה למנהלת, ד
היא הציעה שאקח אותה הביתה.
סכייון שאני הגבר היחידי בבית-
הספר, עזבתי את הכיתה ולקחתי
אותה לביתה.
באשר חזרתי לבית-הספר מצאתי
תלמידה אחרת שלי עומדת ליד
החלון בכיתה, ומנטה להקיא. המנ הלת
ביקשה ממני לקחת גם אותה
הביתה. שוב חזרתי לבית־הספר
וראיתי את הנפגעת השלישית. היא
התלונה — נוסף על כאבי-ראש,
בחילות וחולשה בשרירים — גם
על עיוורון חלקי. נבהלתי ולקחתי
אותה מייד למירפאה בכפר, שם
יש רופא.
כשחזרתי בפעם השלישית לבית־

אחת התופעות של ההרעלה או

ההיסטריה היא חוסר בחמצן. חולות
* #111י |
רבות נזקקות למכשירי־החמצן בכל פרק זמן. החולה
י|| מכו? גס לכן נעצר באיטיות
י * ליד המחסום זוצבאי. שני חיי לי
מילואים במדי צה׳י׳ל, רובים
בידיהם, ניגשו _והציצו פנימה.
בתוך המכונית ישבו צפופות
שמונה נשים צעירות, בבנות . 16
הן נראו חיוורות ועייפות, ונשענו
זו על כתפה של זו. מבט של פחד
נראה בעיניהן כשהחיילים התקר

הספר
הסתבר שמיספר התלמידות
הסובלות מאותם סימפטומים עולה.
הפעם היו כשבע נערות נוספות,
שגם הן נלקחו מייד למירפאח
בכפר.
התקשרנו מייד לראש מחלקת-
החינוך בג׳נין, למחלקת הבריאות
ולבית־החולים הממשלתי בעיר. הם
הגיעו לעראבה והורו להעביר את
כל הבחורות מייד לבית-החולים
בג׳גין.
אחרי כמה בדיקות קצרות בבית-
החולים, הוחלט לשלוח שתיים מה חולות
לבית־החולים בעפולה. אלה
היו שגי המיקרים הקשים ביותר.
נסעתי איתן.
בעפולה ערכו לתלמידות בדי-

מחוברת למכשיר באף. כעבור כחצי שעה של נשימה
דרך המכשיר היא מרגישה הקלה ויכולה להינתק ממנו.
לעיתים קרובות משתמשות שתי חולות במכשיר אחד.

בו אל המכונית.
על האמבולנס היה מצוייר סהר
אדום ובצידו היתה כתובת גדולה,
באותיות אדומות, בעברית ובער בית
:״מיסקדת איזור יהודה ד
שומרון, שירותי הבריאות טול-
כרם.״
האמבולנס היה בדרכו לג׳נין,
להחזיר את הנערות הביתה, מבית

החולים בטול-כרם. הוא הורשה
לעבור את המחסום ולהמשיך ל-
ג׳נין.
באותו היום, ביום השני בשבוע
שעבר, היתה העיר ג׳נץ בעוצר,
וכך בפשר כפה יפים נוספים.

במיסדרגות,
שתיים במיטה
ך כל החל ביום הרביעי, ה־22
• י במרס. כותרות בעיתוני הפח*-
רת סיפרו על 34 תלמידות-תיכון
מהכפר עראבה שלקו בהרעלה
סיסתורית.

זיאד נאפי אטארי, מורה
לאנגלית כבית־הפפר־זזתי־כון
בעראבח, סיפר על השתלשלות
המניינים כאותו
יום :

לכל בתי־החולים שבהם אושפזו הצעירות הגיעו
| 1 1 1 ¥ן ך 11
מייד מתנדבים רבים לעזור לצוות־הרפואי, שכרע

תחת העומס הרב. רובם היו סטודנטים, אך הגיעו גס אזרחים קשישים.

ביום השני בבוקר הגעתי לבית-
הספר בשער ,7כרגיל. באותו יום,
כמו בבל יום שני בשבוע, הייתי
אחראי על בית־הספר.
עשיתי ביקורת שיגרתיח בכל
עשר הכיתות. החלונות היו סג ד
רים והכל נראה כרגיל. ב־ 8בבוקר
צילצל הפעמון. הבנות נכנסו לכי תות.
כעבור עשר דקות נכנסתי
גם אני לכיתת הלימוד שלי.
כעבור חמש דקות ראיתי שאחת
התלמידות בכיתה מרגישה ברע.
היא טענה שהיא סובלת מכאב-
ראש, חולשה, צריבה בעיניים וב חילה.
שמתי לב שידיה התחילו
להכחיל. הנערה בת ה 16-התחילה
לבכות.

ע ך | ןךןן

הרופא, שהיה באותו

צעירה שנתקפה חולשה בביודהחוליס, מובלת
במהירות טל־ידי סטודנטית מתנדבת אל
רגע בחדר הסמוך וטיפל בחולה אחרת.

כסה בתי־ספר גג׳גץ, כדי ידרבן
את התלמידים לקראת יום־ד״אדפה,
שחל שלושה ימים אזזר־כן.
הידיעות ידעו לספר על פרחים
מאיימים שחולקו באותם בתי־זד
ספר, ובהם החהרו התלמידות כי
אם לא ייצאו להפגנות ביום־האד־מה
— הן יענשו. נטען גם כי ס ר
כנות הידיעות של אש-ף הודיעה
על ההרעלות יומיים לפני שאלה
נתגלו.
הסיפור המיסחורי התפשט בכל
העולם, וגורמים יבשראל הרגישו
צורך לתת הסבר מיידי לתופעה
— ולוא הדימיוני ביותר.

״היסטריה
של נשים״
^ום־האדמה התקחכ, המתח
בגדה המערבית גאה. המימשל
הצבאי נכנם לכוננות גבוהה והוד
רעלה המיסתורית בג׳גץ גרמה ל מתח
נוסף. עוצר הוטל על ג׳נין.
אץ יוצא ואץ בא.
אך גל ההרעלות הוסיף להכות
בעיר. בשכונה בממרח העיר החלו
נשים מתעלסות ברחובות. בית־החולים
בג׳נץ היה מלא עד אפס
מקום, וחולות נוספות נשלחו לבתי-
החולים בשכם ובטול-כרם. אותן
שמצבן היד. חפור במיוחד נשלחו
לבתי־החולים בישראל.
ביום הרביעי בשבוע שעבר גסע-
ההחהףה מדי פעם פורצת יבבה מפי
! אמצע• • 1 1 4 1 1 1 1ייייי 1י ו אחת החולות. ההתקפות מתרחשות׳
פיתאום, כשהנפגעות סובלות מחוסר־אוויר — ואז יש לחבר
אותן מייד אל מכשיר־החמצן. אך לא ליד כל מיטה יש מכשיר כזה,
לכן יש להעביר את החולה מייד אל המכשיר הקרוב. מחוסר מקוס
חייבות רבות מהנשים הנפגעות להתחלק במיטה עם חולה נוספת.

ל א 1 1 0 1 1 ) 1 1ל ברחוב במיזרח ג׳נין, ביום השני
1 1 1 1 1 1 11״ בשבוע שעבר. התעלפו כמה נשים.
ג׳יפ של מישמר הגבול מסייר. בתי־הספר סגורים והילדים מסתובבים.
קות־דם, ואחרי שלוש שעות הודיעו
לי כי לא מדובר בהרעלת
דו־תחם וצת-הם חם ן ולא בהרעלת
חנקן. אבל לא אמרו לי במה כן
מדובר.
שלחו אותנו חזרה לבית החולים
בעראבח.
אחרי יומיים, ביום הרביעי ב ערב,
הרגשתי גם אני כאב-ראש
וחולשה בשרירים, והתעלפתי. נס עתי
מייד לבית-החולים בג׳נץ, שם
החליטו לאשפז אותי. שכבתי ב-
בית־החולים שבוע ימים.
ביודהחולים היה עמום. נערות
שכבו במיסדרונות, הבגדים עליהן,
שתיינדשתיים במיטה.
אחרי שבוע עזבתי את בית-
החולים וחזרתי חביתה. אני עדיין
מרגיש חולשה וכאבי־ראש מדי
פעם.
ע ד כאן סיפורו של המורה
זיאד נאפי אטארי.
בית־הספר התיכון בעראבה סגור
— מאז אותו יום. כיום נמצאות
עדיין 13 תלמידות מבית־הספר ב-
בתי־חולים שונים בגדה. כמה מהן

שוחררו מאז ואושפזו שוב כעבור
יום־יומיים.
המיקרה המוזר בעראבה עלה ל ראש
הכותרות בעיתונים היומיים
בישראל ובמהדורות־החדשות בר דיו.
הידיעות היו סתמיות, סיפרו
כי המישטרה פתחה בחקירה, וכי
סיבת העניין אינה ידועה.
כעבור שלושה ימים חזרה התופ עה
על עצמה בעיר ג׳נין. עשרות
תלמידות מבתי-ססר תיכוניים בעיר
החלו מגיעות לבית־החולים הממ שלתי
של ג׳נץ, כשהן סובלות מ אותם
הסימפטום ים: כאבי־ראש,
בחילות, צריבה בעיניים, כיחלון
וקוצר-נשימה חמור.
מעבדות של מישרד־הבריאות ה ישראלי
נשלחו לעיר לנסות לברר
את הסיבה. גורמים רישמיים ניסו
ולמצוא מניע. דובר על הרעלה
מכוונת.
הודעות זריזות, בהשראת מקו רות
רישמיים, דיברו על פרובוק ציה
של גורמים עויינים. סיפור
שלם ומפורט נזרק לחלל העיתונות עויינים גורמים
הישראלית :
(אש״ף?) הרעילו בגאז לא ידוע

״וווז־ העצבי ס״ :איו הוא נוער?
ד * 3יםמסימני המגיפה המיסתורית שתק הן ללא הרן /ומפרישות ללא הרף רוק המאיים

פה את הנערות בג׳נין דומים לחפליא ל -לחדור אל כלי־חנשימח. השפעה נוספת של
סימפשומיס של הרעלה מחומרי רעל־חעצבים. הרעל בשלב זה: אישונים קטנים כראשי סיכה.
בשלב הבא של פעולת הרעל אין לאדם שנפגע
רעל זה הוא הומר בימי, המשפיע בעורה
מסויימת על תיפקוד מערבת-העעביס. ברשותם שליטה על מערכות ההפרשה שלו. הוא אינו
של עבאות רבים בעולם יש חומרי לחימה כי מסוגל עוד לכווץ את שרירי פי״חטבעת או לסגור
מיים, שהמסובן שבהם הוא הקרוי בלשון העם את צינורית השתן. הנשימה הופכת חירחורית,
״גאז עעבים״ .אחרי מילחמת ששת הימים בגלל כמויות הרוק והליחה הגדולות המצטברות
התפרסמה העובדה שבסיני נתפסו כמויות גדו בגרון. מכאן גם שתי חסכנות החמורות של
לות של חומר לחימה זה, שחיו ברשות המע חרעלת-עצבים: דלקת-ריאות, העלולה להתפתח
רים. חיילים בכל צבאות המרחב מעויידים במהירות אם יחדרו חרוק והליחה המציפים
בטסיכות-נאז ובחליפות-מגן, שתפקידן לגונן על את הגרון ואת חלל-חפה אל הסימפונות ואל
הריאות, וסכנה מיידית יותר — סכנת חנק,
החייל מפני השפעתו של ״גאז העצבים״.
אך חומר כימי רעיל זה אינו משמש את* כאשר הנוזלים בתוך אברי-חגשימה יסגרו את
הצבא בלבד. חומרים בעלי השפעת דומה נמצ דרכו של האוויר לריאות.
אים בשימוש חקלאי, ורופאים בבתי-חולים
הטיפול בנפגע מהרעלת חומר-עצבים כולל
מכירים היסב את השפעות הרעל ״פרתיון״,
מתן עירויים — להחזרת הנוזלים שמאבד הגוף
למשל, שהוא רעל-עצבים.
עקב ההפרשות חבלתי-טבוקרות. מתן חעירויים
כיצד פועל רעל זה, ומחם סימני המחלה ז נועד גם למנוע סכנת חלם, שמקורו בחוסר־השרירים
בגוף, וכן גם הבלוטות השונות, נוזלים. כמו כן צריך לדאוג לפינוי מתמיד של
מופעלים על-ידי פקודות המועברות אליהם הליחה והרוק מקירבת אברי-חנשימה, ובמידת
הצורן — להנשים את החולה, שלעתים עשוי
באמצעות מערכת-חעצבים. פקודות אלה מועברות
בצורה המזכירה מעבר של זרם חשמלי. לאבד את הכרתו. נוסף על אלה, ברגע שמתברר
אכן כי מדובר בחרעלת-עצבים, יש גם טיפול
בתוך העצב מועבר מעין זרם, המניע לתא
העצב, הנטוע בתוך השריר או הבלוטה. זרם
תרופתי. תפקידן של התרופות הוא לנטרל את
פעולתו של חומר-העצבים בגוף.
זה גורם למגע בין שני חומרים המצויים בתא
העצב, שלשם הקיצור אפשר לקרוא לחם חומר
יש לציין כי קיימת מחלה ידועה מאוד —
א׳ וחומר ב׳ .יצירת המגע חזה היא המביאה
מחלת הנפילה (אפילפסיה) — שסימניה דומים
לפעולת השריר או הבלוטה.
מאוד לסימני חרעלת-עצבים. חולה האפילפסיה
אילו חיה מגע מתמיד בין חומר א׳ וחומר נתקף בצמרמורות ובעוויתות, גופו מתכסה בב׳
,חיו השריר או הבלוטה פועלים ללא הרף. זיעה וגרונו מוצף ברוק ובליחח, והוא מאבד
לצורך הפסקת הפעולה מופרש חומר שלישי,
את השליטה בסוגרים של מערכת-חהפרשה.
שייקרא ג׳ .חומר זח חודר לתוך תא-חעצב,
מקורה של האפילפסיה הוא בהפרעות מוחיות״
ומפריד בין חומר א׳ ובין חומר ב׳ ,וכך מסולא
ברעל המוחדר לגוף מבחוץ.
תיימת הפעולה של השריר או של הבלוטה.
חומרי הרעל הידוע כ״גאז עצבים״ עשויים
רעל-חעצבים חודר לגוף דרך מערכת הנשימה
להופיע בצורות שונות. יש רעלים — בעיקר אלח
או דרך העור. מחזור הדם מעביר אותו לכל
המשמשים בחקלאות — היכולים להופיע כאבפינה
ופינה בגוף, ושם עושה רעל-חעצבים פעולה
קה. אך בדרך־כלל מופיע הרעל בצורת נוזל שיש
״פשוטה״ :הוא סופח אליו את חומר ג,,
לו דרגת נדיפות גבוהה, בדיוק כמו גאז הבישול
מנטרל אותו, ולמעשה, שוב אין מה שיוכל
למשל, חמתנדף כשהוא משתחרר מן המיכל
להפסיק את פעולת השריר או הבלוטה.
שלו.
תלויה,
עוצמת ההרעלה שגורם רעל העצבים
חומרי-חעצבים הנמצאים בשימוש צבאי חם
כמובן, בכמות הרעל שספג הגוף. יש גם שלבים
בדרן כלל מרוכזים ביותר, ודי בכמויות מיזע-
שונים בפעילות הרעל חזה, שסכנתו גוברת ו הר
ריות של חומר כדי לגרום לנזקים חמורים.
לכת ככל שהוא נשאר זמן רב יותר בגוף.
חומרי-חעצבים הם חסרי-צבע וחסרי-ריח, ב די ד
כלל. אפשר לדאוג לכך שיחיו ריחניים, כדי
להזהיר את מי שנמצא בקירבתם מפני דליפה.
השימוש הצבאי בחומרים אלח יכול להיות
בצורת מוקשים, פגזי-ארטילריה או פצצות-מסוס,
ואפשר נם לרסס את החומר ממטוסים. הטיפול
^ רעלה חלשח גורמת לצמרמורות קלות,
בחומר געשה בזהירות רבה ואסור להתקרב
י י מעין רטטים הנראים על-פני העור, להזעה
אליו או אף לנפגעים מהחומר, בלי להיות מוגן
קלח, ולנשימה מחירה, כדי להתגבר על עודפי
במסיכה ובחליפת-מגן כפולה.
הרוק. יש גם בחילות וכאבי־ראש קלים. בשלב
ידוע כי האמריקאים עשו שימוש גסיוני
השני יכולות הצמרמורות להפוך לעוויתות של
ממש. השרירים, שהגוף כבר אינו יכול להפסיק בחומרי-עצבים נגד עדרי כבשים, ויש עדויות

את פעולתם, מתעוותים ללא חרף. הנשימה שהסובייטים השתמשו בחומר זה במילחמת
נעשית כבדה יותר. בלוטות חרוק פועלות גם אפגניסתאן.

סכנת חנק

והמשך מעמוד )7
תי לבתי־חחולים בשכם. בג׳נין
שרר עדיין עוצר.
יום-האדם ה. את המתח אפשר
היה להרגיש באוויר.
חיילים בקסדות, אלה בידם ה אחת
ורובה בשנייה, האצבע על
ההדק, ובחגורים מלאים, נראו בכל
פינה — בכבישים הראשיים, בכי כרות
ובסיפסות הצרות.
ג׳יפים קרביים, ללא גג, כלי-
נשק שוגים עליהם, נעו במהירות
בכבישים.
הרבה מדים — של פישמר-
הגבול, של הפישטרה, של גולני
— נראו בכל מקום.
התושבים שולחים לעבר נושאי
המדים מבטים של פחד ושינאה.
בשכם היו הרחובות ריקים כמעט
לחלוטין. ליד בית-החולים אל־ווטני
(המולדת) עמדו כמה צעירים
וצעירות. אלה היו סטודנטים מ אוניברסיטת
אל־נג־אזז בשכם, שב או
כמתנדבים לעזור בבית־החולים
מייד כשהחלו מגיעות למקום ה תלמידות
החולות.
בביודחולים זה היו באותו יום
כ־ 25 תלמידות מאושפזות. הן שכ בו
במיטות, לעיתים שתיים במי טה,
כולן בבגדיהן. הפיג׳מות לא
הספיקו. חלקן חיוורות, כמעט מתעלסות,
חלקן הרגישו כבר קצת
יותר סוב.
מפעם לפעם נשמעה יבבה מאחת
המיטות, שיעול חנוק וקריאה לעזרה.
הסטודנטים רצו מייד אל
המיטה, וביד מיומנת הגישו את
מכשיר־החפצן לנערה הסובלת.
.ככה זה כל הזמן,י אמר לי אחד
הסטודנטים בדאגה. .בכל פעם
צריך לחבר מישהי אחרת אל
מכשיר החמצן׳.
הגשים הצעירות היו בפאניקה ד
השמועות החלו פושטות בפיסד-
רוגות ובין המיסות• אחת הנשים
סיפרה לי כי היה מי שראה חיילים
ישראליים מסתובבים באותו
בוקר ליד בית-הססר. ואץ ספק
שהם אשר פיזרו רעל מסוכן. אח רת
אמרה שראתה כיצד פטרול
של צזדל מפריע לתושבים להעביר
את התלמידות לבתי־החולים.
גבר זקן, ששכב על גבו כשהוא

חבוש בכובע של חאג /סיפר כי
היה בביתו עם אשתו ושיבעת
ילדיו, כשלפתע פרצו לבית חמישה
חיילים וירו לתוך הבית פצצות־גאז.
מאז הוא, אשתו וילדים מאד
שפזים בבתי־חולים שונים בגדה.
רופא בכיר בביודהחולים בשכם
הסביר, שאץ להם כל אפשרות
לערוך בדיקות כימיות יסודיות ב מעבדות
בגדה, והאפשרות היחידה
היא לשלוח את כל הבדיקות ל מעבדות
בבתי-החולים בישראל.
,באופן טיבעי,״ אמר. ,תוצאות
כאלה מתקבלות באי-אמץ׳.
ככל שעברו הימים גברה הפא ניקה
משני הצדדים. השילטונות ה ישראליים
נתקפו מבוכה, מחשש
התגובות — הן בעולם והן בגדה
המערבית. התושבים בגדה הרגישו
שקורה משהו חמור, שאינו בשליטתם.
הם הרגישו שנלחמים בהם
מילחפה חדשה ומפחידה, ואץ להם
נשק להתגונן מפני הפיתקסה.
כעבור כפה ימים החלו ההדלפות
על פרובוקציה עויינת מפנות מקו מן
להודעה רישמית, לא יותר מש כנעת:
היסטריה המונית.
מייד ציטטו מובאות מן ההיס טוריה
הרפואית, המספרות על תו פעות
של היסטריה כזאת שתוקפת
בעיקר נשים, מסיבות לא ברורות
— היסטריה שלא באה לידי ביטוי
במימצאים אורגניים.

סאגיקה של
שילטוגות
ט ך ההיסטריה לא היתה
ר מנת חלקם של תושבי הגדה
בלבד. כל הגורמים הישראליים
שעסקו בפרשה מוזרה זו היו גם
הם בפאניקה. ממישרד־הבריאות
נמסרו הודעות שונות (ואה סיס־גרת)
.דובר על רופאים ישראליים
שיצאו לג׳נץ לעזור בבית-החולים
שם. כעבור כפה שעות הוכחשה
הידיעה בכל כלי-התיקשורת.
תת־אלוף שלמה איליה, ראש זד
מינהל האזרחי בגדה, סיפר במ סיבת
עיתונאים רבת־משחתפים כי
שילטונות-הביטחון עצרו לחקירה
דמות עיתונאית. הוא סיפר כי פצ-

הביתה, אל העוצר

עם הכתובת בעברית ובאנגלית ״מיפקדת איזור יהודה
או כתב של העיתון המיזרח־ירד
שלפי אל־פג׳ר באחד מבתי-זזחר
לים, מסתובב בחלוק לבן כשבידו
רשימות וניירות.
אחרי בירור קצר עם הכתב
כדורה מוסא, ששוחרר בינתיים,
התברר כי האיש, תושב ג׳נין,
הגיע מייד עם היוודע הידיעה על
ההרעלה — כמו אזרחים רבים
אחרים — לבית־החולים הממשלתי
בג׳נץ, לעזור לצוות הרפואי ולחו לות
הרבות שמילאו את בית־החו־לים
עד אפם מקום.
מוסא סיפר כי שוסרים הגיעו
לפישרדו ביום השני בשבוע ש עבר
והודיעו לו כי הוא עצור ב פקודת
המימשל. הוא הובל לבית-
הסוהר שליד העיירה סובאם, ו שוחרר
כעבור 96 שעות. בכל זמן
מעצרו לא נחקר אפילו פעם אחת.
ההודעה הרישמית של מישרד-
הבריאות באותה מסיבת-עיתונאים

ההודעות הוישמיות: כזב אחו׳ כזב
ך הודעות הרישמיות, הן
י י של הגורמים הצבאיים והן של
פישרד-הבריאות, היו משונות, ת מוהות
וסותרות.
ההודעה הראשונה דיברה על
פרובוקציה של •ש״ף. סיפרו על
גורפים עדינים שמכינים את תו שבי
הגדה לקראת יום־האדם ה.
לגורפי־הביטחץ, נאמר באותה הודעה,
אץ כפעם ספק שמדובר ב פיגוע חבלני׳ שנועד להתסיס
את הרוחות. ולראיה הובאה שורת
מימצאים המאשרים גירסה זו :
דובר על כרוז הסתה שנמצא בא חד
מבתי-הססר, שבו הוזהרו כבי כול
התלמידות בי אם לא ישבתו
ביום-האדם ה, יהיה גורלן רע, וע לול
לקרות להן •מה שקרה לבנות
גבית-הססר בעראבה.
סיפרו ני סוכנות הידיעות של
אש״ף הודיעה על ההרעלה יומיים
לפני שנתגלתה ההרעלה הראשונה.
הוזכרו גם קבוצות של רעולי-
פנים, שהסיתו את התלמידים להש בית
את הלימודים.
מקורות מסוייפים אף הרחיקו
לכת וטענו, כי בבדיקות כימיות
שנערכו נתגלו עיקבות המעלים
חשד כי מדובר בחומר הרעלה פן
הסוג המצוי בשימוש של מדינות
פיזרודאירוסיות וברית־ד,מועצות.
זמן קצר לאחר מכן הפריכו ה מעבדות
של מישרד-הבריאות את
האפשרות שהיתה הרעלה בחומר
כימי, אך הודעות אלה לא הפריעו
להפצתה, בד בבד, גם של גירסת
הפרובוקציה המתוכננת של גורפים
עדינים. סופר על אלמונים
רעולי־פנים שאיימו על רופאי בתי-
החולים לבל ישחררו את הנפגעות.
סופר על סטודנטים המתחזים כמ

תנדבים,
ובעצם עוסקים בהסתה
מוסווית בתוך בתי־ד,חולים. נמסר
על מכונית מיסתורית שנסעה בר חובות
ג׳נין, פלטה עשן ספ ץ
מצינור המפלט, ובעיקבות כך אוש פזו
כ־ 20 נשים. האשימו את אש״ף
בניצול המיקרד, לעשיית ד,ץ פוליטי.
הסבירו שהתלמידות בעראבה
לקו בהרעלה כתוצאה מריח רע ש נדף
מהביוב.
לבסוף, הודיעו נציגי מישרד־הבריאות
וטינהל הבריאות בגדה,
כי אחרי בדיקת כל המימצאים ב מעבדות,
ידוע באופן ברור ומוחלט
שאץ המדובר בהרעלה בחומר
כימי. המדובר בהיסטריה המונית:

תופעה לא־נדירה, במיוחד אצל
נשים. התופעה — כך כאמור —
נגרמת ללא שום סיבה נראית ל עין,
יוצרת סימפטומים פיסיים, אך
אין בצידה שום פימצאים אורגניים
שניתן לבדוק אותם במעבדות. ל שם
הוכחה הובא מיקרה מן ההיס טוריה
הרפואית, שבו תלמידות
בבית־ספר בלואיזיאנה שבארצות-
הברית לקו ב 1962-בהיסטריה,
עם סימפטומים דומים לאותן שנת גלו
בג׳נץ. סופר גם על 550 נע רות
באנגליה שנתקפו גם הן ב היסטריה.
לאיזו
מכל ההודעות האלה יש
להאמין, אם בכלל ז

ושומרון, שירותי הבריאות טול-כרס׳ ,מוביל כמה
צעירות מבית־החוליס אל העיר ג׳נין הנתונה בעוצר!
כמה ימים, ואשר תושביה לא הורשו לעזוב את בתיהם!.

אמרה כי 15 מומחים, נציגי מיש־רד־הבריאות,
חיל-הרפואה, המיג-
הל האזרחי בגדה ומישטרת ישראל
בדקו את כל המימצאים — ועל פי
דוח״ות המעבדה שהתקבלו ברור
במפורש שלא היתה הרעלה , .כל
ההודעות שדיברו על הרעלה בגא-
זים הן חסרות-בסיס,״ נאמר. הוד עה
זו סותרת את ההודעה לרא שונה
(ראה מיסגרת).
מייד כשהוסר העוצר מהעיר
ג׳נין, נסעתי לשם. העיר שקקה
חיים, וברחוב הראשי נראו מכו ניות
ישראליות רבות.
ניגשתי לבית־החולים. כבר בכ ניסה
אפשר היה לחוש בעומס ה חולים
במקום. אולם הכניסה היה
מלא במיטות, שעליהן שכבו חולים.
רופאים רבים, בחלוקים לבנים,
הסתובבו ממיטה למיטה. ביקשתי
לדבר עם מנהל בית־החולים או
עם אחד הרופאים האחראיים.
המנהל הרפואי של בית־החולים,
ד״ר עלה, קיבל אותי בחדרו. כש שמע
שאני עיתונאית, שאל אם
יש בידי אישור מן המימשל.
כשהודעתי לו שאין לי, הסביר
לי בנימוס שלא יוכל לדבר איתי
כל עוד לא אמציא לו אישור כזה.
המימשל אסר עליו לדבר עם עי תונאים
אלא באישור.
עמדתי בחח, בכניסה לבניין.
היתד. שעודצהריים. הבניין המה.
אנשים ונשים נכנסו ויצאו ללא
הרף.
לפתע נכנם בסערה למיגרש ה חנייה
ג׳יפ של מישסר-הגבול וא חריו
מכונית וולוו חדשה עם מים-
פר ישראלי. טרנזיט כתום גדול,
גם הוא בעל מיספר צהוב׳ היה
האחרון בשיירה.
מתוך הוולוו יצא הפרופסור
ברוך פי ח, מנכ׳ל מישרד־הברי-
אות. מאחוריו פמליה של עוזרים,
נהג ומזכירה שנילוו אליו, וכמובן
אבטחה — שגי חיילים ממישמר־הגבול
וסרן צעיר שרובה בידו.
החלטתי לנסוע לבניין העיריה,
עד שיגיע — או לא יגיע —
האישור מן המיפשל לדבר עם מנ הל
בית-החולים, בעירייה נתקלתי
שוב בסירוב — אדיב ומפוחד. ה שוטר
ליד בניין העירייה הסביר
לי, בנימוס רב, שאין אפשרות
להכנס לבניין העירייה, אלא אם
כן יש לי אישור מן המימשל.

״דות עביר׳/
^ 7ו״רות סוף״
לחופרפרירה נסעתי למים של
הצבאי בעיר. אחרי שיחת
טלפון מהבודקה שבכניסה, הגיע
למקום קצין המיבצעים, שהיה הק־צץ־התוח
באותו היום. הוא הסביר
לי שתשובתו שלילית: אין אפש-
׳רות לדבר עם שום גורם הכפוף
לשילטונות המימשל, אלא אם בן

מבקשים מראש אישור מדובר מים-
קדת, יהודה ושומרון ׳,וכרגע אין
מי שימציא לי אישור כזה. לעומת
זאת, הירשה לי ברוב אדיבותו, ל דבר
עם עוברים ושבים ברחוב.
נסעתי למיזרח ג׳נין. שם ידעו_
לספר לי על התעלפויות ברחובד
על קוצר־נשימה, על עיניים נפו חות,
ועל שמועות שונות ומשונות
המתפזרות כמו ארבה. צעירה אחת
סיפרה על רופא מרמאללה, .הוא
לא פוחד לדבר כמו הרופאים כאן
בג׳נין,״ אמרה. הוא הסביר לה,
לדבריה, כי מדובר בגאז מסוג
מיוחד הפוגע ב־ 99 אחוז מן ז ד
מיקרים בנשים, והוא גורם בעיקר
לעקרות.
חששות ופחדים מסוג זה שפעתי
באותו יום כפה וכמה פעמים. זה
היה, כנראה, ההסבר ההגיוני ביותר
שמצאו התושבים החרדים לתופעה
כל-כך קיצונית, הפוגעת באופן
כמעט מוחלט בנשים צעירות בל בד.
לאיש מאותם שדיברתי אית9ג
בימים שבהם ביקרתי בגדה לא היה
ספק, שידם של הישראלים היא ה גורם
לתופעה המיסחורית.
״הם עושים הכל כדי שאנחנו
נעזוב את האדמה שלנו!׳ צעקה
אליי אשד, קשישה, לבושה שחורים,
שמיטפחת על ראשה ,״אבל אפילו
אם ישחטו אותנו — לא נעזוב.
שום דבר לא יעזור. אנחנו נמשיך
לחיות כאן ! אנחנו רוצים בשלום׳.
היא דיברה בקול רם וליוותה
דבריה בתנועות ידיים מהירות. כל
הנוכחים הסכימו איתה והינהנו ב ראשם.
בבית
אחר סיפרו שראש־העיריה
של ג׳נץ מצא ליד פתח ביתו חפץ-
הנראה כמו פצצה. .זה העלה עשן,
וגאז יצא ממנו ׳,הסביר צעיר
בהתרגשות ,״ואפילו כששפכו על
זה מים זה לא כבה. עכשיו ילדיו
של ראש העיריה וכלתו מאושפזים
בבית־החולים, והפישטרה לקחה
את הפצצה.״
כל האנשים שדיברתי איתם היו
מבוהלים. הגיעו שמועות על אשד.
בכפר עראבה שמתה, וצעירות ב1-

ג׳נץ פוחדות לצאת מן הבית.
עמדתי בסימטה צדדית, דיברתי1
עם התושבים וצילמתי את הרחוב[ .
לפתע שמעתי מנוע של ג׳ים מא חוריי.
מישהו בטץ סמכותי של
מורה להתעמלות שאל בעברית :
.יש לך אישור לצלם כאן ז׳ הבט תי
בו בהשתוממות. הרי רק כמה
דקות קודם הייתי בפימשל הצבאי
ושם הסבירו לי בפירוש שמותר.
ניסיתי להסביר זאת לחייל פסי-
שמר הגבול, אך לא עשיתי עליו
רושם רב. הוא ביקש לבדוק את
הדבר בעצמו. אחרי כמה רחשושי-
קשר, ,רו ת עבור׳ ו״רות סוף׳,
הורד. לו הקצץ־התווץ במיטשל
שיעזוב אותי במנוחה. בג׳גץ יש־|
פתח. לא רק התושבים מבוהלים.
המיסשל מבוהל לא פחות מהם.

גם אם ההסבר נדבר היסטריה
המונית הוא נכון — אומרים ח ד
יבים רבים בעיר — איד אנחנו
;;לים עכשיו להאמין לו, אחרי
׳סיפרו לנו סיפורים דימיוניים על
ירגונים עויינים שעושים פרובד
ציות לקראת יום־האדמהז אם
יקרו לנו בהתחלה, למה לחשוב
עכשיו מספרים לנו את האמת ז
פסיכולוג קליני המתמחה ב-
!יכולוגיה של המונים, הסביר
ת תופעת ההיסטריה. הוא אמר
ובמצב היסטרי מופיעים סימפטו־ים
פיסיים אצל החולה, אבל ב דקות
מעבדה לא מתגלים שום
ימצאים אורגניים. היסטריה כזו
גמיעה בעיקר אצל נשים, והפסי־לוגים
טוענים, לדבריו, שנשים
טות לרגשנות יותר מאשר גב ים,
בעיקר בחברות פרימיטיביות
!דוכאות. ההיסטריה היא תוצאה
ל מצב לחץ, והגיוני, לדבריו,
תופעות כאלה יקרו בגדה, שנכד
את כבר שנים רבות תחת שיל־וון
כיבוש. ההבדל בין המצב ה-
ז ובין מחלות פסיכוסומטיות, הנדמות
גם הן עקב מצבים נפשיים
:סוייסים הוא, שבמחלות פסיכוסו־ימיות
ישנה אפשרות למצוא מי וצאים
אורגניים ואילו במצב של
יסטריה אץ מימצאים אורגניים.
בכל הבדיקות המעבדתיות שג-
שו, עד לרגע כתיבת שורות אלה,
א נמצאו שום סימצאים אור-
גיים המעידים על חומר כלשהו,
ויכול היה לגרום לסיספסומים
והתגלו אצל אותן חולות, ואצל
וזי חיילים של מישמר הגבול
ן אושפזו בגלל אותם סימפטומים.
ם נציג הצלב האדום שהגיע
ארץ, ובדק את המימצאיט במע רות
הישראליות, טען כי הוא
]אמץ להם.
האבקה הצהובה, אותה אבקה
ויחלק מהנערות טענו שראו על
רן החלץ בבית-ססרן, התגלתה כ־
(ריחה של עצי אורן.
ן מומחים לגאזים רעילים טוענים,
ואילו רצה מישהו לפזר גאז ב-
ופן מכוון. היה עליו ללבוש חלית
מגן בעת המעשה ובמיקרה כזה
ץ ספק שהיו מבחינים בו, ב-
ויוחד כשהדבר קרה בכל־כד הר ה
מקומות שונים ובזמנים שד
! 4בכל מיקרה גאז כזה, אילו
יה מפוזר במשך הלילה בתוך
;יתות בתי-הספר, היה מתנדף עד
בוקר. לכן תמוהה העובדה שדו רי
המימשל הישראלי הזדרזו,
דיד עם התגלות המיקרים הרא-
זונים בג׳נין, להודיע כי היתד,
;רעלה מכוונת שנעשתה כפרובוק-
:יה על-ידי כוחות עדינים, וכמובן
;טילו מייד את האשמה על אש״ף
ראוז מיסגרת).
אילו היתד, איזושהי הרעלה ב זים,
היו כל תושבי האיזור לוקים
:אותם סימפטומים, והדבר היה
!תגלה מייד בבדיקות הראשונות.
מאידך — הסימפטומים ישנם
8£ה שלא להאמץ להם. מי שראה
ות הנערות הרבות הממלאות את
;תי־החולים בגדה, לא יכול להע-
׳ות על הדעת שהן מציגות. הן
זובלות. התקפות חוסר-האוויר הן
ומיתיות, ובזאת אפשר להבחץ
ופילו בעץ בלתי־רפואית. לא
1ביר להניח שסימפטומים כאלה
ופשר לביים או להציג באופן
!מון. הדברים ישנם ואיש אינו
כול להסביר פה הסיבה להם.
התושבים בגדה אינם מאמינים
והודעות הפימשל. הם בטוחים שיד
!כוונת נלחמת בהם. הם אינם מו גנים
להאמין לבדיקות הרפואיות,
מכיוון שהם בטוחים שהן נעשות
על־ידי המימשל הצבאי, ולמימשל
זם אינם מאמינים.
השילטונות הישראליים נמצאים
:פאניקה. השבוע נעצר צוות סל-
זיזיה זר מכיוץ שצילם באחד ם־
נתי־החולים וביקש מאחת הנערות
והראות להם ממה היא סובלת.
ישראל הזמינה מומחים ניטרליים
אובייקטיביים מארצות־הברית, ש ינסו
הם לפתור את התעלומה וינסו
ושכנע את תושבי האחור.
,•*.תעלומה בעינה עומדת ובינ תיים
חרושת השמועות בגדה מגי עה
למימדים מדהימים ומרחיקי-
ענת סרגוסטי
וכת.

מדינה
(המשך מעמוד )5
מנערות מאושפזות בג׳נין לשחזר
את סימני המחלה שבה לקו.
וכן הלאה וכן הלאה, שעה אחרי
שעה, יום אחרי יום.
חורף, אביב ומילחמה. כל
זה קרה בחג־הפסח , 1983 יותר ם־
100 שנה אחרי ראשית ההתיישבות
היהודית החדשה בארץ, לקראת
סוף השנה ה־ 35 לקיום מדינת־ישראל.
הנופשים
בחופים ובחורשות היו
בני הדור הרביעי או החמישי ש נולד
לתוך המילחמה, בניהם ונכ דיהם
של מקימי המדינה — אך
המילחמה נמשכת, ושום סוף אינו
נראה לעין. היא חודרת אל תוך
חייו של כל אדם בישראל. היא
משנה את דמות המדינה בעיני
עצמה ובעיני העולם. היא מעסיקה
את כל תושביה ומטביעה את חו תמה
על כל מעשיה.
החורף תם, האביב בא, השיטה
פרחה והמילחמה נמשכת.

מיסגד חסן־כק: לפני כן
אותה ״היסטריה״ שתקפה את הנערות
צבא איו ג &ן ל

שר־הכיטחון החדש
ממשיך כ,,שיטורשרון״
לפיתרון בעיות מצפון
ש 7חיילים טאמצעות
הכלא הצכאי.
המימסד הביטחוני בישראל לא
ניצב מעולם בפני בעיה דומה:
קבוצת חיילים המתארגנת בעיצו מה
של מילחמה ומסרבת, מטעמי
מצפון, להשתתף בה. הפלישה לל-
בנץ עוררה מחלוקות בקרב ה חיילים
בצה״ל. חוגים מסויימים
התנגדו למילחמה בכללותה ואח רים
התנגדו לשלבים שונים שלה.
אולם רק קבוצה אחת של חיילי
מילואים, קבוצת יש גבול, דרשה
באופן חד-משמעי :״אל תשלחו
אותנו ללבנון!״
הקבוצה, שבתחילת יוני 82 כל לה
עשרות מעטות של חיילי מילואים,
משמשת כיום כתובת ל-
1700 חיילים וקצינים ואלפי אזר חים
אוהדים. זו התנועה היחידה
מבין תנועות־המחאה שקמו בעק בות
מילחמת־הלבנון, הממשיכה ל פעול
ולהרחיב את שורותיה.
הפעילות המייחדת אותה היא
נכונותם של חבריה ״ללכת עד ה סוף״
:לסרב בכל תוקף ובכל
תנאי לעבור את הגבול. רבים מה מצטרפים
לקבוצה הם חסרי תודעה
פוליטית, אך הניכור שנוצר
בינם ובין המימסד כתוצאה מהמי-
להמה, והבנתם כי הממשלה מנצ לת
בציניות את נכונותם להגן
על המדינה מביאים אותם להכרה
כי יש להציב גבול למילוי פקודות
הצבא.
שילטונות הצבא עוקפים את
הבעייתיות של הסירוב המצפוני
על־ידי הגדרתו כ״בעיית מישנד
עת,״ ושפיטת החייל על-ידי מפקדו
הישיר, ולא על־ידי בית־דין צבאי.
אולם סרבנים רבים הגיעו להסדר
עם מפקדיהם, לא נשפטו, ואת
תקופת המילואים שלהם שירתו ב תחומי
מדינת ישראל. מתחילת ה מלחמה
ועד היום נשפטו ונכלאו
בסך־הכל 32 חיילי מילואים. תקו פת
המחבוש נעה כץ 14ו־ 35 יום,
בכלא 6ליד עתלית. בתקופה הק צרה
שחלפה מאז נכנם משה ארנס
לתפקידו כשר־הביטחון, נכלאו שי שה
חיילי מילואים על סירוב
לשרת מעבר לגבולות המדינה.
שניים מביניהם סירבו לשרת בגדה
המערבית, וארבעה סירבו. לשרת
בלבנון.
= 396 גטו. נראה כי הצהרתו
של הרמטכ״ל ש״המילחמה בלבנון
היא הקרב על ארץ־ישראל,״ גרמה
בקרב חיילי מילואים רבים למח שבה
שניה לגבי השירות בשטחים
הכבושים .״אם המדיניות לגבי לב נון
אינה צודקת,״ אמר אחד מח
מיסגד
חסן־בק: אחרי כן
— תקפה גס את המיסגד
ברי הקבוצה ,״הרי שגם המדיניות
בשטחים מוטלת בספק.״ ואכן, למ רות
ש״סרבני שטחים״ עדיין אינם
תופעה המונית, נתקלים כיום יותר
ויותר קציני-גיוס בחיילי מילואים
המסרבים לשרת בשטחים .״יש
גבול זו בעיה שכלא 6יצטרך לל מוד
לחיות איתר״״ אמר לאחרונה
מפקד מחנה־המעצר 396״ הידוע
יותר בשם כלא .6הספרות 6 ,9 ,3
בהיפוכן לאותיות יוצרות את ה מילה
גטו. ואמנם, נראה כי ארנם
וחבר מרעיו החליטו לבודד את
מתנגדי מדיניות־הכיבוש הנפשעת
שלהם ולהכניסם אל בין החומות,
ומגדלי השמירה של הגטו.
בשבת לפני כשבועיים, הגיעו
כמה עשרות מחברי יש גבול אל
צוק ההר הגבוה הנישא ! מעל ה כלא.
הם הניפו סיסמות וצעקו
קריאות עידוד לעבר חבריהם ה כלואים
מאחורי הסורגים. חברי ה;
תנועה טיפסו במשך. כשעה על
הצוק הגבוה של הר הכרמל ה מערבי,
והצליחו לחמוק מבין אצ בעותיה
של המישטרה, אשר הצי בה
באיזור מחסומים וערכה חיפושים
במכוניות העוברות, כפי
הנראה במטרה לגלות את כרזות-
הענק של יש גבול.
חו פ ש 1״חו־פש ! חו־פש !״ צע קו
המפגינים. צעקתם הוציאה אל
חצר־המיכלאות אסירים רבים, אשר
זה עתה סיימו לאכול את מנת
הפסוליה השבועית, והכינו את עצ מם
למנוחת הצהריים. ההר שעליו
ניצבו המפגינים ידוע בשם ״הר
החופש.״ הוא ניקרא כך משום ש חקוקה
בו כתובת ענקית, צבועה
בצבע לבן :״חופש״ .הכתובת נח קקה
לפני כמה שנים, על־ידי אסיר
משוחרר, והיא כתובה כך שניתן
לראותה מכל זווית ברחבי הכלא.

מעל הכתובת הזו התייצבו אוהדי-
הם של הסרבנים, כשהם אוחזים
בידיהם כרזות ענק, שעליהן ההצ הרה
״אנו איתכם אסירי המצפון.״
קשה היה לזהות את ששת אסירי
יש גבול בקרב האסירים האחרים,
אשר הגיבו בעירנות רבה על הפג נת
הסולידריות. מתוך הכלא נראה
אחד האסירים כשהוא מנופף ב שמיכה
לעבר המפגינים. מאוחר
יותר התברר כי היה זה אנטול
יבלונקה, סרבן השטחים. אנטול
כלוא כיום זו הפעם השלישית תוך
ארבעה חודשים. לאחרונה נקרא
לשירות של ארבעה ימים בגדה,
ואחרי שסירב נשפט ל 35-ימי מח בוש.
אמו של אנטול. שרה יבלו-
נקה מבאר־שבע, השתתפה במיש־מרת
המחאה שערכה השבוע קבו צת
יש גבול וסיפרה כי היא מת כוננת
לפתוח ביום רביעי השבוע
בשביתת־שבת מול מישרד-הביט-
חון בקרייה בתל־אביב.
״יש גבול זועקים חיילי המי לואים
.״אץ גבול,״ עונים להם
כהד מי שרדהביטחץ והממשלה.
1תולחאוביב הצרתה
הטריח הנופל של מיסגד
חסן־כק כיפו הוסיף
על מסוכה השילמון.
כל שחקן שח־מת מכיר את המ הלך
המשולב של הצריח ושל ה מלך,
הקרוי הצרחה. במישחק ה־שח־מת
נועד מהלך זה להדק את
ההגנה על המלך — אך השבוע
נדמה היה כי המגיפה המיסתורית
שתקפה את נערות ג׳נ ץ ונפילתו
של הצריח במיסגד היפואי הידוע

ביצעו מהלך משולב ורב־תעלומות
כדי להתקיף את השילטון הישראלי
— בישראל עצמה ובשטחים המו חזקים
— מאגף בלתי־מוגן.
עוד לפני שנערכה בדיקה רצי נית,
מיהרו אנשי המישסרה ואנשי
מישרד־הדתות להודיע כי לא יד־אדם
הפילה את הצריח, לדעת ה־שילטון
הישראלי, ככל הנראה, או תה
״היסטריה״ שתקפה את הנע רות
בג׳נין, תקפה גם את הצריח
של חסן־בק.
אך גם אם לא היה זה מעשה
חבלה מכוח, אלא תוצאה של פיג־עי־טבע,
אין הדבר מפחית את
אשמת השילטון.
הטיפול הפיל. ההיסטריה של
מיסגד חסן־בק בשנות המדינה רצו פה
במחדלים שהוליכו לנפילת ה צריח.
במשך שנים ארוכות עמד
המיסגד בשיממונו. אחר־כך נעשה
תרגיל מחוכם — שלבסוף גם הת ברר
כי הוא אינו חוקי — כדי
להעביר את שסח המיסגד לידי
יזמים פרטיים, שביקשו להפוד
אותו למרכז מיסחרי. התשלום ש שילמו
היזמים היה מגוחך, והרווחים
העצומים קרצו להם. אך ההת עוררות
הציבורית הרחבה הקפיאה
את התוכנית, ואחר־כך יכול היה
ראש העיריה תאב-הפירסומת של
תל-אביב להכריז כי עשה ״תרגיל״
כאשר תמך בתוכניתם של היזמים.
בדרך זאת, הסביר שלמה להט,
הוא קידם את הטיפול במיסגד.
הטיפול המתקדם הביא לנפילת
הצריח. מנכ״ל מישרד־הדתות ו ראש
העיריה חשו למקום כדי לה צטלם,
אך יש צורך במידה רבה
של אופטימיות כדי להאמין כי
אחרי שישככו גלי האבק שהרים
הצריח הנופל, יתחיל הטיפול במי־כגד
להיות רציני יותר.

סקרשל כי ף לג שי ם
באפרופו ביום שני 11.4.83 בשעה 10.00 בבוקר

שרית ישי
ת שו חחעם:

תחיה אדר(עיתונאית)
פנינה רהנבלום
ד׳ ר נחמן אקשטיין(גיניקולוג)
רותי גלעדי
בהדגמת סידור פרחים
כר טיסי ם להשיג בבוקר המופע ב״אפרופו״

זיוה תלם
מזמינה אתכם
לתצוגת מכירת

דגמי אביב 83׳
במכירה: מ מי ט ב יצרני ה או פנ ה
בי שראל -בגדי ם בגווני הפסטל
בגדי יבו א מאנגליה, צרפת ו אי ט לי ה
^ אביז רי ם.

ומראה צעיר
זהו חלו מהשל כל אשדז. במטרהל הג שי ם חלומך,
פי ת חו מעב דו ת ה קו ס מ טי קההסב עוני ת של *.7 .ח
׳ א ת סיד רתה טי פו ח ה חד שהו6ו _*5 7ו ,0 0ה שו מ ר על
פני נעורים ו מונע התקמ טו ת בטרם עת.
ה תכ שירים ב סד ר ת קולא ס טין מכילים בין. היתר
קולגן ו אל ס טין המ אזני ם
אתרמתהל חו ת בעור
ומעכבים אתת הלי ך
ההתקמ טו ת, מגינים על
העור מפני ה תי ב שו ת
ואבדן הזו ה ר הטבעי,
מקנים לו רכות, רעננו ת
וחן נעורים.

טיפוח עקבי
יעניק מראה יצעיד לאורך זמן. התמידי עם

001

511
א 1 מרכזי ייעו ץ והדרכה ל תכ שירי קו ס מ טי קהטב עוני ת א:
בתל־אביב: מכון קאר, רחוב ה׳ באייר • 16 טל 03-255295/6 .
בחיפה: מרכז הכרמל, טל • 04-86028 .בירושלים: טל 02-811844 .

גל פולופ,

בגדי א בי ב -גם
בהזמנה. עדיין ני תן לקנו ת בגדי עור,
ב־ס.507

/ \ 1א שמלות מ ק סי מו ת
בדג ם צרפתי, חצאיות, חולצות
ו מכנסיי ם.

חולצות רו מנ טיו ת
מתחרה -בכל הגוונים.

״רקמה״

— בגד־ים ב ה צע ה
מיו חד ת מ־ 500 שקל לשני ח ל קי ם
ומ־ 1000 שקל לבגד־ים שלם.

המכירה תתקיים ביום ששי 8.4.83 וביום שבת
9.4.83 בין השעות 16.00-19.00 10.00-14.00
בבית זיוה תלם, דוד המלך 10 הרצליה פיתוח,
טל 052-72976 .

אור• אבנרי החגן כישראלי יחידי להשהתו במיצונד הירוקים לפרלמנט
הגרמני ובחגיגה ניצחונם המדהים בבחירות האחרונות. הוא מדווח:

ך 0פעמונים מדנדנים. הגליל החגיגי מרחף על סני העיר בת. חיום יש חג:
הדמוקרטיה הגרמנית הגעירה חוגגת את פתיחת הפרלמנט הנבחר העשירי שלה.
השעה היא 9בבוקר, ומושב הפרלמנט ייפתח בעוד שעתיים.
גדולי המדינה — הנשיא, הקאנגלר, משרים — גוערים בזה אחר זה אל שער*
הכניסה של הכנסיד -הם לבושים בחליפות שחורות חגיגיות. גם הנשים שלהם לבושות
בביגדי־חג.

אולם המוני הבלמים וצוותות״חטלרויזיה בקושי מסתכלים בהם.
תשומת־הלב שלהם מופנית לפסטיבל חהייר ומתאסף בכיכר שלפני
הכנסיה.

כסה געירים עומדש בשורה, במישמרת דוממת. הם נושאים שלטש בלשת הבריח
,בחדשה . :אתם מלח־האדמה ! הפגינו נגד הטילים הגרעיניים ! חזרו־נא אל החיים ! -
שני בחורים ובחורה נושאים על בתפשם עץ־ברוש ארוך. ברוש מת. בגרמנש
מתש יערות שלמש של ברושים כתוגאד. מזשום הסביבה על־ידי התעשש.
הגלפ ש ממהרים משלם לשלט, מאיש לאיש. הכיכר הופה מרוב געירים. הכל
נראה כמו התחלה של א0יפה של שרום עכשיו — געירים מזוקנים, געירות בג׳ינם,
עשרות כרזות מגויירות בש, מבלי שאחת דומה לשנייה, התלהבות ספונטנית, באלאגאן
מוחלט.
.הנה היא ד גועקים גלפישטלוויזש. ורגים אל קגה הכשר. האובייקט של
התלהבותם הוא געירה נמוכת־קופה, בעלת שם מוזר ואישיות מרשימה: פטרה קלי,
מנהיגת. הירוקש.״

הקהל המתאסף פאן בכיכר, לרגלי הפעמונים הסדנדנים, בקור
העז של בוקר גרמני בסוף מארס, בא לחגוג את אחד המאורעות
הדרמאתיים ביותר בגרמניה ובאירופה: כניסתם של ״הירוקים״
לפרלמנט הגרמני.
מאות באו מרחבי גרסנש, וכמה פאיתנו גם מרחבי העולם, כדי ללוות את חברי*
הפרלמנט החדשים של הירוקים אל בניין הבונדסטאג, מרחק של שניים־שלושה
קילומסרש.
אנשי־הטלוויזש רגים שוב. שגי געירים מזוקנש מגלגלים על הכביש בלח
גיבעוני גדול — כדורשארץ, המזכש את הכדור בסירטו של ג׳רלי צ׳פלץ, תדיקסטור
הגדול.
תרועה גדולה רעמי גחוק.

ופיתאום, מבלי שמישהו נתן את הפקודה, אנו הולכים המיגעד
אל הבונדסטאג התחיל.
סוסינו,

טילים

ו שז גיזני ס

שה להעלות על הדעת מיגעד פחות גרמני. אין שורות, אץ שירי־לכת, אץ
צעידה בצעד אחש. הבלאגאן חוגג. הספונטאניות שולטת בכל.
בראש מושכים שני סוסים לבנים כשכרד. ובה כפה מחברי־הפרלם נט החדשש.

ךאך 1ן בשורה הראשונה במליאת הבונדסטאג עומדות פסרה קלי, מנהיגת
ייי הירוקים (מימין) בחולצה סגולה, ויו-ר הסיעה, מארי־לואיזה בק־אוברדורף,
בסוודר, מאחורי אגרטל של פרחים שהביאו עימם אל תוך אולם המליאה.
למעלה: הכירכרה ובה חברי פרלמנט חדשים, בראש התהלוכה לבניין הבונדססאג.

רוק עכשיו !
(המשך מעמוד )11
הסוסים מסמליס משהו — ההתנגדות הכללית לעוצמת התעשיה, לשילטון המנוע
הבלתי־אנושי.

ככלל. הירוקים מאמינים כסמלים. אץ הם אומרים במילים סה
שניתן לומר באמצעות מעולה סימלית. הם כני דור הטלוויזיה, והמעשה
התזותי, הנקלט על־ידי מיליונים, משמש להם כאסצעי־תיקשורת עיקרי.
אחרי הנירנרה בא כדור־הארץ הציבעוני, ששני חברי־סרלמנם, צעיר וצעירה,
מגלגלים אוחו. ואחריהם, עירבוביה ססגונית, הקהל כולו על סיסמותיו.
ארבעה גרמנים ואיטלקי אחד מחזיקים בשלט־ענק המכריז באיטלקית :״קוזימו —
הירושימה של מחר!״ קוזימו היא עיירה בסיציליה, שם מוקם בסים של טילים גרעיניים,
המאיימים לא רק על ברית-המועצות, אלא גם על אפריקה הצפונית. התארגנה
שם תנועת־מחאה מקומית. נציגה הוזמן, כמוני, להשתתף במיצעד.
בין בל הראשים הבלונדיים, האדמוניים והשחורים מבצבצים כמה ראשים לבנים.
זוהי קבוצה של גימלאים, שהצטרפו לירוקים. הם מוחים על היחס המחפיר לקשישים
בגרמניה (ובעולם כולו) ,על קיצבות-הרעב. הם קוראים לעצמם ״חפאנתרים האפורים,״
כמו בארצות־הברית. הירוקיס, הדוגלים במאבק למען כל המיעוטים החברתיים הסקר

נדור הארץ

שני חברי־פרלמנט חדשים מגלגלים בלון־ענק ציבעוני,
בצורת כדור־הארץ, ועליו הכתובת ״הירוקים״ .בשלם
מימין :״קוזימו — הירושימה של סחר — איטליה״ .בשורה השניה נושא חבר־פרלמנט
מזוקן כרזה הקוראת להחרמת מיפקד־האוכלוסין המתוכנן להערך בקרוב.
ציור של רוכבי־אופניים ירוקים על גבי דשא ירוק, וחמניה צהובה גדולה. השטח
שמעליו הושאר לבן — ושם יכול כל אחד לצייר כאוות נפשו את הסיסמה הנראית לו.
גינה ומיכאל מאיר-דילמן, זוג יהודי החי בבון, הביאו שלט גדול האומר בגרמנית :
,שלום עכשיו! משא-ומתן עכשיו! ישראל-אש״ף!״ שלושה גרמנים צעירים עוזרים
לשאת את השלט. בעוד שדילמן עצמו נושא שלט אחר :״אקסודוס ! 1983 שיחדור
היהודים ומתנגדי־המישטר בברית־המועצות !״
הדילמנים מהווים את סניף שלום עכשיו בבון, והם תומכים בהתלהבות במגעים
ישראל-עש״ף.

השמש זורחת, הקרירות נעימה, אנחנו צועדים, מסכים צעידיג
־תת צוהלים, כולם אידיאליסטים שחלומם התגשם לס ת ת כז
המיכשולים העצומים, והשימחה מדבקת.

אי-שם בתוך ההמולה צועדת פטרה קלי, כשזר־פרחים בידה האחת ועציץ בידה|
השניה; לידה — הגנרל גרט סבסטיאן, מין ״מתי פלד גרמני,״ אחד מראשי הירוקים.
גם הוא מחזיק בידו עציץ, ובו פרח ושלט :״זה צמח מחדש על גבי חומת־הבטון!״
אחד הצעירים המזוקנים מביא לי בשימחה שלט באנגלית :״שלום עכשיו —
ישראל!״ קשה לי להסביר לו את הגוונים השונים של תנועת־השלום הישראלית,
המעוררת כאן תיקוות כה רבות. אני תולה את השלט על עצמי, ופמשיך לצעוד.

פאנתויס אפודים

ליד השוטרים במדים ירוקים, השומרים על
התהלוכה, פוסעות נשים קשישות, חברות
תנועת ״וזפאמזוים האפורים״ של הגימלאיס, המוחה על קיפוח הזקנים שהצטרפו
לתנועת הירוקים. על השלט כתוב :״להתייחס ברצינות לשלום ! לפרוק את הנשק !״

להתנגד בי חד. ב לי אלי מות
ך• -חכר הירוק כיותר במיצעד הירוקים הוא לבוש השוטרים, המלווים אותו
י י בהמוניהם כדי להגן עליו. אבל אץ כל צורך בהגנה — הקהל מתייחם אל
התהלוכה באהדה או בסקרנות. אין כאן זכר לגילויי השינאה, שראיתי אותם כאשר
צעדתי לפני כמה שבועות במיצעד הירושלמי של תחש־ נגד תמילחמת בלבנון לזכר

אמיל גרינצווייג, שגם הוא נערך בחסות המישטרה.
בגבול שטח־החסינות של בניין הבונדסטאג• עוצרת אותנו שרשרת ירוקה של
שוטרים. השטח כולו הוריק בהם. השוטרים הירוקים מסבירים לצועדים הירוקים
כי מכאן והלאה התהלוכה אסורה.

פחים, קיבלו אותם בזרועות פתוחות. פה גם שהקשישים עוזרים לתנועה לאמץ לעצמה
תדמית כל־גילית, ולהיפטר מן התדמית של ״עושי־צרות צעירים.״
הקשישים גם מוסיפים חיים. הם היחידים השרים בהליכה, כדרכם של הגרמנים
בני דורם, שירי־עם. זקנה מלאת־חיים צועקת סיסמות על זכויות הגימלאים, ונגד
הקמת מסלול חדש בנמל-התעופה של פרנקפורט. אותו מסלול דרתכליתי, המסוגל
גם לשמש כבסיס־טילים, הפך מזה זמן רב יעד להפגנות של שוחרי־השלום, וכמה
מן הקשישים האלה כבר נאסרו שם פעמים אחדות, ואף ספגו מכות.
״המדיניות הסוציאלית קודמת למילחמד קורא שלט. נושאת אותו זקנה הנראית
כבת .80
ת ב הכרזות מצויירות בידיים על גבי גליון מודפס, שבתחתיתו סמל הירוקים:

• בונדסטאג פירושו, מילולית ,״יום הפדרצית.״ תגרמנים קוראים לפרלמנטים
שלהם ״יום,״ מפני ששיבטי הגרמנים הקדמונים היו מתכנסים במשך יום אחד בשנו^
כדי להחלים ביחד באופן דמוקרטי על ענייני השבט .״בונד״ פירושו ״ברית,״ והכוונה
היא לפדרציה של גרמניה המערבית.

מיכאל מאיר־דילמן (מימין) ,ראש סניף אוהדי שלום
עכשיו בבון, נושא שלט הקורא לשיחרור היהודים
בברית־הסועצות. לידו נושאים כמה גרמנים סיממה שהכין :״שלום עכשיו ! משא־

ומתן עכשיו! ישראל־אש״ף!״ אשתו של דילסן, גינה, מחזיקה בסיסמה משמאל
אורי אבנרי. הנראה מאחור, היה הישראלי היחידי שהוזמן למיצעד, אחד מכעשה
אישים שהוזמנו מארצות־חוץ בשל השתתפותם האישית במיבצעיס למען השלום

ישראל אש יו

לפני שההפגנה נפרדת מחברי־הבונדסטאג שלה, נואמת פסרד. קלי ברמקול נייד:
,באוזני ידידינו מחו״ל אנו רוצים להישבע ...נתנגד יחדיו ובלי אלימות! לא נסבול
ני יכסו עלינו סיגנון־חים הרסני ...לא נסבול שהטבע ייהרס, יישדד ויושחת ...איננו
רוצים לפרוש מהחיים, להיטמע או להיעלם. איננו יכולים לברוח מהחיים ...החיפוש
— כלפי חוץ והאלימות כלפי פנים מאיימים על חיינו ...אנו מברכים את הבאים אלינו
ממרחקים, מסיציליה ומישראל, מארצות־הברית ומהולנד, מצרפת ומאנגליה. שם
עושים מזמן את אשר אנחנו רוצים לעשות כאן עכשיו ...איננו רואים את עצמנו רק
כסיעה בבונדסטאג. אלא כחלק מתנועה בינלאומית ...זוהי הבטחה אישית שרציתי
למסור...׳
היא חוזרת על הדברים באנגלית למען האורחים. זוהי, השבועה האלטרנטיבית״
— במקביל לשבועה שחברי־הפרלמנט החדשים יישבעו בעוד כמה דקות בתוך הבניין,
עם פתיחת־המושב הראשון של הפרלמנט החדש.

ככלל, המילה ״אלטרנטיבה ׳׳ חוגגת. כסיגגון של ה תר הגרמני
הבעיר, כל דבר טוב הוא עכשיו ״אלטרנטיבי״ ,או ״בסיסי״ .יש
פוליטיקה אלטרנטיבית, וסיגנון־חיים אלטרנטיבי. ומעכשיו יש, כמוכן,
גם סיעה אלטרנטיבית בבונדסטאג.

ירוק ב מקו אדו
ף ימיט האחרונים שלפני פתיחת המושב לא ידעו מה לעשות בירוקים. היכן
• י להושיב אותם באולם המליאה, לכל הרוחות?
בפרלמנט הגרמני היו במשך שנות־דור שלוש סיעות בלבד: מימין המערך
הנוצרי (המורכב משתי פיפלגות־אחיות, הנוצרים־דמוקרטים של הקנצלר הלמוט
קול בכל המדינה והמיפלגה הנפרדת של פראנץ־יוזף שטראום בבוואריה) ,משמאל
הסוציאל־דפוקרסים ובאמצע הליברלים של דיטריך גנשר. עכשיו נוספה ״הסיעה של
הירוקים״ כסיעה חדשה לגמרי. היכן מקומה ז

התנגדו הסוציאל־להושיב
הימין
הציע
לכך __
עיב אותם כשמאל הקיצוני

דברר צ7לכד ה
גן אין ד ב
תוק ה. משמאל
דמוקרטים ג
הם_ אמרו. הם
״משמאלנו בתול כוללים את כל היסודות השמאליים.
טענו כי הם —

שערוויה

מעולם לא נראה דבר כזה בפרלמנט הגרמני. שלושה חברי־פרלמנט
ירוקים עומדים באמצע אולם המליאה (למעלה) ,כשהם
לבושים בבגדי־רחוב ומחזיקים בצמחים. למטה: חבר־הפרלמנט פוגם שס עציץ על
השולחן שלו במליאה, כשחברי־פרלמנט מעונבים שולחים בו מבטים נדהמים ומשועשעים.

התווכחו והתווכחו, ולא מצאו מיתרון. העיתונות ליוותה את הוויכוח בהצעות
לגלגניוח: אולי להושיב אותם במעגל, מסביב לבל שאר הסיעות ז ואולי בצורת נחש,
שיעבור דרך בל הסיעות האחרונות?
ברגע האחרון ממש נמצא פיתרון, ששימח את לב הירוקים: הושיבו אותם בטור
עורפי, בדיוק באמצע האולם, בין הסוציאל־דמוקרטים ובין הליברלים.

הוויכוח לא היה מלאכותי. באמת קשה לסרוג את הירוקים כמסה
הפוליטית הישנה, כין שמאל וימין.
,אנחנו לא ימין, לא שמאל ולא מרכז, כי איננו שייכים לכל המערכת הזאת!״
קבעו הירוקים, מבלי לדעת שבכך הם העתיקו מילולית את הסיסמה של תנועת העולם
הזה — כוח חדש, שחוללה ב־ 1965 בישראל את אותו הנם שהירוקים חוללו עתה
בגרמניה: הם פרצו את מחסום המימסד ונכנסו לפרלמנט כמיסלגה אותנטית חדשה
לגמרי.
רבים רגילים לשייך אותם לשמאל, מפני שהם דוגלים בזכויות המיעוטים והפקד
סחים (נשים, גימלאים, פועלים זרים) ודוגלים בפרוק החימוש. אחד מחברי־הפרלפנם
החדשים אף אפר לי :״אני חושב שאני שמאלי, כי אני בעד חופש, שיוויון, שלום
וזכויות־למיעוטים.״ אך בניגוד לסוציאל־דמוקרטים ולמארכסיסטים, אין הם דוגלים
בשילטון מרכזי חזק, שיפעיל את המדינה לטובת מטרות אלה.

הירוקים רואים כשילטון המרכזי המתעצם סבנה לאזרח, וחם
דוגלים בפיזור, בהעברת הכוח והסמכויות מן השי,לטון המרכזי למחוזות,
לנסות ולערים, שם יכול האזרח הקטן להשפיע
בניגוד לשמאל המארכסיסטי, אין הם רואים בבעיות הכלכליות את חזות הכל.
הם פעלים שורה ארוכה של נושאים חדשים לגמרי, ששום מיפלגה אחרת לא התעניינה
בהם עד כה, והשייכים לחיים האמיתיים של האזרח.
כמה בורים בעולם וגם בארץ ניסו — מתוך טיפשות או כוונות־זדון — לשייך
אותם לימין ולייחס להם — ״לאומנות חדשה.״ זוהי שטות גמורה. יש אמנם כפה
־קבוצו ת ירוקות ימניות, שאף ניסו להקים מיפלגה משלהם, אך הם נכשלו לגמרי.
התנועה שניצחה בבחירות ושנכנסה לפרלמנט רחוקה מכל גילוי של לאומנות. במשך
60 השעות שביליתי במחיצתם כמעט בלי הפסק לא שמעתי אף מילד. אחת שהיד.
בה אף רמז של גישה לאומנית. נכת ההיפך.
דווקא הפרשה המביכה ביותר מעידה על בך. אחרי הבחירות התגלה כי אחד
הנבחרים מטעם הירוקים, אדם בשם פוגל, בן ,75 זקן הנבחרים החדשים, היה בצעי*
רותו חבר פלוגות־הסער הנאציות. הוא הוכרח להתפטר בו במקום. דבר כזה לא היה
עולה על דעתה אף של אחת המיפלגות האחרות בגרמניה, כי כולן פלאות באנשים
שהיו בנעוריהם לפחות נאצים פאסיביים.

תנועת הירוקים היא התאחדות של תנועות ספונטאניות רבות,
שצצו כשנים האחרונות כגרמניה — תנועות נגד החימוש הגרעיני,
תנועות למען איכות־הסכיבה, תנועות פמיניסטיות, ועוד ועוד.

יש בד. שרידים מן השמאל החדש של אתמול, ואף ממהפכת הסטודנטים של , 1968
אך רוב החברים הם חדשים לגמרי, נציגי הדור החדש המואס בסיסמות האתמול.
בייחוד, כך נדמה. הם מואסים בסיסמות הסוציאליסטיות והמארכסיסטיות, שהרחיקו
את קודמיהם מן הציבור הגרמני.

הצבע הירוק בא כמקום הצבע האתם.

על חזית הבית בבון, המשמש כמרכז זמני של התנועה, תלוי שלט גדול. לצד
החמניה הצהובה רשומות בו ארבע סיסמות, שבאו לתמצת את מהות התנועה !
״אקולוגי — סוציאלי — דמוקרטי־בסיסי — חופשי־מאלימות.״
״סוציאלי״ בא במקום ״סוציאליסטי,״ ״דמוקרטי־בסיסי״ במקום פולחן המדינה
הכל־יכול־ז .״אקולוגי״ אין פירושו רק שימור הסביבה, אלא המאבק על איכות־החיים
בכל מובנו הרחב .״חופשי מאליפות.״ אין פירושו רק פעולה בלתי־אלימה, אלא חיסול
האלימות בכל שסחי״החיים.

כשביל הירוקים, אץ אלה סיסמות ריקות. הקשבתי לוויכוחים
אינסופיים על אלה ואחד תכנים מעשיים לעקרונות אלה, דברים
שהירוקים רוצים להגשימם לא רק כהכרה החדשה, אלא גם בינם
לבין עצמם.
בגרמניה קיים אחוז־חסימה של .596 במשך דור שלם מנע בעד כל כוח חדש
מלהיכנס לבונדסטאג. הירוקים שברו את המחסום הזה, לתדהמת הכל. הם זכו במעט
יותר מחמישה אחוזים.
בלילה הארוך שאחרי הבחירות היד. נדמה שהכל אבוד. קולות האיזורים הכפריים
נמנו ראשונים. ושם שולטת השמרנות בכיפה. דוברים ירוקים כבר החלו מסבירים
מדוע נכשלו. ואז הגיעו הקולות מהערים הגדולות — הירוקים עברו את החסימה
בתנופה.

ה תר הצעיר, וכעיקר האינטליגנציה הצעירה, מאסו כמיפלגות
הישנות, הקפואות, המושחתות, הצבועות, שאין ־־־
כלשהו. כמו כארץ.

?ק! ושערות ארוכו ת
ך* מו מליוני גרמנים, ראינו את השעות הראשונות של הבונדסטאג החדש
בשידור חי בטלוויזיה. כל הירוקים החוגגים, שאינם חברי־פרלמנט, התכנסו
בפאב גדול על גדת הריין, ועקבו בדריכות אחרי המתרחש על המסך.

שקועים במראה הפנטסטי, שהדהים את המדינה כולה.
בין שני גושים סולידיים של בורגנים גרמניים, עסקני כל המיפלגות, כולם
בחליפות וענובי־עניבות, הופיעו 28 הצירים של הירוקים כיצורים מכוכב אתר. חוץ
משנייכדשלושה קשישים יותר, לא ענב איש מן הגברים עניבה, ולא לבש חלימה.
הם היו לבושים כפי שצעיר גרמני לבוש ברחוב — חולצה, סוודר ציבעוני, ג׳ינם.
כמעט כולם היו משופעים בשערות — זקן פראי ושערות שגלשו על העורף.
מאחור היה קשה להבחין מי גבר ומי אשה. בכניסה לאולם עצר עסקן ימני את אחד
הירוקים והציע לו מארק וחצי ״כדי להסתפר.״ הצעיר לקח את הכסף למען קרן*
צדקה. העירה אחר־כך אחת הירוקות :״הם כל־כך רחוקים מהחיים, שאינם יודעים
אפילו כמה עולה כיום תיספורתד
הנשים היו ססגוניות עוד יותר — מכנסיים ציבעוניים, מגפיים, סוודרים. פטרה
קלי תפסה את מקופה בשורה הראשונה בחולצה סגולה, מכנסיים אדומים זוהרים
ומגפיים אדומים. מראה כזה עוד לא נראה בפרלמנט הגרמני.

ובאילו לא די בכך, הביאו הירוקים עימם גס את סמליהם. על
שולחנו של כל אחד מהם עמד עציץ, או היה מדנה עגן* נבול של ברוש.

זקן חברי־הבונדסטאג, וילי בראנד, סימפאטי כרגיל, פתח את המושב. בנאום מדוד
השמיע את המליצות המקובלות, הזכיר את ״גרמניה השנייה״ (הקומוניסטית) ,את
זוועות הנאצים. הבית קם על רגליו לזכר קורבנותיו של היטלר.
ואז החלו הדברים להתגלגל. אחד הירוקים קפץ והציע הצעה־לסדר. כך בדיוק
עשיתי גם אני ביום הראשון שלי בכנסת, בסוף . 1965 לפני הירוקים עמדה אותה
הבעיה שעמדה אז לפני: כיצד להפגין לעיני הציבור כולו כי אכן נכנם כוח חדש
לכנסת, וכי מעתה יהיה הכל שונה.
יכולתי לנחש כל מילה שתיאמר על־ידי הירוק ועל־ידי כל האחרים. היתה
זאת הרגשה שליוותה אותי במשך כל היומיים: הרגשה של ״כבר ראיתי.״ כי יש
דמיון מדהים ממש בין הירוקים — מעשיהם, דיבריהם ובעיותיהם — ובין סיעת העולם
הזה — כוח חדש אז. במידה מסויימת היינו הסיעה ״הירוקה״ הראשונה בעולם.
רצינו להיות שונים מכל המיפלגות, להיות ולהישאר מחוץ למימסד. לחמנו על
אלף ואחד נושאים שהיו זרים לכל המיפלגות: איכות־החיים, שיחדור מכפייה דתית,
סידרי־מינהל שבירת הביורוקרטיה, הזכות להפלה וזכויות האשה בכלל, הנוכחות
בדיוני המליאה ועוד ועוד, נוסף על המאבק למען השלום. כל אלה הם עתה יעדי*
פעולה של הירוקים בפרלמנט הגרמני.
גם אנהנו תיכננו אז לערוך מיצעד לעבר הפרלמנט ביום התכנסותו. ויתרנו על
כך כאשר נבחר רק אחד (אני) ,שמא ייראה הדבר כהפגנה למען איש אחד.
גם אנחנו התרחקנו מן ה״איזמים״ ומן התוויות הישנות, וביקשנו לבטא את
שאיפת־החיים של הדור החדש. גם פעילינו באו מכל הכיוונים, החל בקיבוצי מפ״ם
וכלה כליברלים.
(המהות המיוחדת הזאת אבדה לנו כאשר התאחדנו במיסגרת של״י עם גורמים
שהיו מאוהבים נ״ציונות סוציאליסטית,״ ״ארץ־ישראל העובדת״ ושאר סיסמות האתמול,
שאבד עליהן הכלח).

לכן שמחתי שיכעתיים על כי באתי רכון. בחבורה זו הרגשתי
מאוד כבית•

ההזמנה באד. אליי במפתיע. חזרתי מהולנד, שם השתתפתי לצידו של עיצאם
סרטאווי בכנס בינפרלמנטרי אירופי על השלום הישראלי־פלסטיני, שנערך בפרלמנט
(המשך בעמוד )66

פלג

1משתלת עציצי גז מוי

רח. הנדיב 3הרצליה ט ל052-83438

ה מ שתלה נמצאת במרכז העיר, מול עירית הרצליה
צכיוזיס כאיכות גכודזה נכירזידיסמוזליס

חברת

חוו

מציעה

ח^ 0יבפסס

החלמ $208

ושרות שבועי קבועבכל1וסור
בקו חפה-קפריסין־
כותי 0־ פיר*1ס(יוון)

!(1ותז
ב^עתהעסעיס והמכ
,ווגינ ה׳ י
זססת:

שקויעסעיסנע״ם

חיפה 04-532102/3/4-00,
ת *-0בי0 0 03-246601״:שד!ד.ט -0וו 055-240
ירושה״ 02-246141-00,ובכה סונעיות ה סעות

ניקראגווה: מ קו סטה־ויק ה תינתח הו ע ח
הסאנדיגיסטים, השולטים בגיקראגווה סאז המהפכה
העממית של ,1979 אינם מסתירים את דאגתם מההכנות
הצבאיות בגבולם עם הונדורס. שר־הביטחון אומברטו
אורטגה, משוכנע שהחדירות לתוך שטח ארצו אינם אלא
קצה קרחת של מזימה אמריקאית לחסל את מישטרם,
ובכך להחזיר את ניקראגווה לעידן של דיכוי פוליטי
וניצול כלכלי, שאיסיין את שילטונו של העריץ המודח,
אנסססיו סומוסה.

ארצות־הברית בעולם השלישי. לפרות עמדתו העויינת
של הקונגרס, או לפחות חלקים ניכרים ממנו, עלול רגן
לשפוד דם רב באמריקה הלאטינית.
במנאגווה עצמה בטוחים שיעלה בידם לבלום את
המורדים׳ בעיקר את אותם החונים בהונדוראס, והמוכת־מים
בעיני העם כתומכי סומוסה השנוא. רבים מהם
סבורים שהסכנה האמיתית נשקפת להם דווקא מקוסטה-

גלח וגד אבטלה

וווי ם

העם תומך בסאנדיניסטים

בניקראגווה. בדיד כלל נהוג לציין ש 98-אחת מכלל
הנשק שהגיע לידי סוסוסה — נשלחו מישראל!
עבודתנמלים. בניקראגווה סבורים שגם היום
משתפת ישראל פעולה עם נשיא ארצות-הבחת, רוגאלד
רגן, ומגישה סיוע צבאי ישיר, כולל הדרכה, הן לצבא
הונדוראס והן למורדים המקומיים, מתומכי המישטר
הישן וחברי המשמר הלאומי הידוע לשיסצה של הרודן
המודח, שנרצח אחח המהפכה בגלות סראגוואי. הדיעה
הזאת, שהתחזקה מאוד מאז ביקרו השרים אריאל שתן
ויצחק שמיר באיזור, היא כיום נחלת כל החוגים המתקדמים
באמריקה הדרומית. אם יקום אי־פעם מישטר מתקדם
בישראל, הוא יאלץ להקחש שנים רבות של עבודת-
נמלים, כ ח לטהר את שמה המוכתם של ישראל בעולם
השלישי.
מיספרם של אנשי הגרילה הימניים שחדרו לניקראגווה
מתחומי הונדוראס אינו ג חל. בבירת ניקראגווה, מגאגווה,
אומדים אותו ב־ 1500 לוחמים׳ המצויירים בנשק אמרי •
קאי, ישראלי ואף סובייטי. מולם עומד צבא מאומן
ומצוייר היטב, הנהגה מתמיכת ת ב העם, סמוטיבאציה
גבוהה, והמונה כ־ 100 אלף חיילים. משקיפים סבורים
שבלי התערבות אמחקאית ממשית, מעבר ל״יועצים״
נוסח תחילת המעורבות בוויט-נאם׳ אין כל סיכוי למורדים.
מילחמת ־ מנע. שליטי הוגדוראס, החוששים מצעדי
תגמול של הסאנדיניסטיס, מנסים להכחיש את תמיכתם
במורדים, ואף הזמינו משקיפים סמנאגווה להיווכח שאץ
להם ריכוזי־כוחות באתור הגבול.
ההכחשות האלה הן מגוחכות, מכיוון שחוקא עיתונאים
אפריקאיים עושים הכל להפריכן. השבוע ביקר סטיוון
קינזר, כתב אינטרנשונל הרלד סריביון, במחנה מורדים
בהונדוראס 13 ,ק״ם מהגבול עם ניקראגווה. קינזר
הודרך אל המחנה על-ידי חיילי הוגחראם, שוחח עם
המורדים, כולם פניקראגווה, ודיווח בפרטי-פרטים על
מחנה האימונים שלהם, על חימושם, ועל שיתוף הפעולה
שלהם עם הונדוראם.
ממשלת ניקראגווה עשוייה להחליט על פתיחת פילחמת
מנע מוגבלת נגד הונחראס, שהשלכותיה לגבי כל אפריקה
המרכזית הן עצומות.
רגן רואה בכל סוציאליסט באפריקה הלאטינית סוכן
של סוסקווה, והוא עושה כמיטב יכולתו לדחוף את כל
הכוחות המתקדמים ביבשת לזרועות בריודהם ועצות.
התערובת הזאת של גישה בלתי־מתוחכמת, עם סחוייבות
מוחלטת לאינטרסים של החברות הגדולות בלי שום
התייחסות לזכויות־האדם ולשוויץ כלכלי אלמנטרי, מהווה
את הנוסחה הקלאסית לכל ההרפתקות האומללות של

אץ ספק שפרשת ההתערבות האמריקאית בניקראגווה
לא תסתיים, אפילו אם ימוגרו המורדים פהוגדוראס.
האיום מגבול קוסטד-ריקה הוא חמור ביותר.

שהדיה: פאלמה

בראיונות לעיתונים באירופה מדגישים הסאנדיניסטים
י -את מעורבותה של ישראל בהכנות המילחמתיות גגד
ארצם. ישראל היא כיום המדינה השנואה ביותר בניק־ראנווה.
אזרחי המדינה המרכז־אמריקאית הרחוקה מאשי מים
את ממשלות ישראל בסיוע צבאי טאטיבי למישטר
הקודם, שהגן בכוח הנשק, העינויים וההוצאות להורג.
על האינטרסים הכלכליים של שיכבה דקה ביותר במדינה.
כל המומחים בנושא דרום־אמריקה תמימי דעים שישראל
הגישה סיוע צבאי עצום לסומוטה׳ גם אחרי שהנשיא
ג׳ימי קארטר הטיל אמברגו על אספקת־נשק למרצחים

נציג ניקראגווה כאו״ם מתלונן

את סאסטורה. אבל גם כאן מתערבים סוכני סי־איי־אי
ומנסים לסייע לאוייבם בעבר.

1119

ריקה. במדינה זו מצאו מחסה כ-סססד מתנגדי המישטר
בניקראגווה, ובראשם סאנדיניסם לשעבר׳ א ח פאסטורה,
המכונה קומאנדנסה זרו. פאססורה הכרח פילחפה נגד
שליטי ארצו, והודיע שיפתח במיתקפה חזיתית בחודש
הבא.
זהו איום רציני. פאטטורה הוא דמות אגדית, פופולארי
בחוגים נרחבים, ואין לו רקורד של איש סומוסוע
לקוסטה-ריקה עצמה כמעט שאץ צבא, והיא פנסה לרסן

השבועון היוקרתי הבריטי אקונומיסם אינו נוהג לפרגן
לראשי-פמשלה סוציאל-דמוקרטיים. גם בסקירתו השבוע
על שוודיה מדגיש השנועץ את קשייו של אולף פאלמזב
גל של שביתות בסקטור
הפרטי, מאבק קשה עם
עו בחהמ חנ ה בשל ה איסור
על שעות נוספות•
מתר ממיליון עוב ח ם ייפגעו
מהתקנה האוסרת על
,שעות נוספות״ ,כדי להבטיח
תעסוקה מלאה במשק.
אד הישגץ של פאלמה
הם נכרים. הוא הצליח להבטיח
שכר מינימום נאות
לבעלי דרגות נמוכות בכל
הסקטורים, ולהצמידו להע לאות
שבהן זכו העובדים
בדרגות הבינוניות והבכי- פאלמה רות. פיחות הכתר השוודי
בשיעור של 16 אחח הגביר
את כוח התחרות של השוודים בשוק הבינלאומי.
פאלמה הצליח לשכנע את ציבור־העובדים להסתפק
בהעלאת שכר כוללת של 7אחוזים׳ באינפלציה שנתית
של 11 אחתים. יחדה ריאלית זו ברמת־החיים תסייע
לפאלמה לבלום את האבטלה בארצו. ולהקסץ את החוב
החיצוני.
צבוע בבית־הנ שיא
מנחם בגין נחל מפלה מבישה בפרשת בחירת
הנשיא החדש, חיים הרצוג, וקורטוב של נחת — מעין
שימחת עניים — פקדה את כל המחנה השפוי
בישראל.
תגובה טיבעית, בריאה, אנושית, מובנת. מעץ
,גול כבוד״ של קבוצה מובסת. ואולי אפילו סימן
טוב לעתיד ז אין לדעת. בינתיים מתנחמים בפניו
המכורכמות של בגין.
אד החוגגים נוטים לשכוח מיהו, בעצם, הרצוג.
האיש שלנו באו״ם> דמגוגיה בגיגיסטית טיפוסית,
מהולה, למרבה הרווחה, בקצת הומור אנגלו־סאכסי.
האיש שהתחלחל לשמוע בשורה של שלום מריאד,
שהודה בגלי צה״ל על ההקלה הגדולה שחש, כשמלך
סעודיה התכחש להצהרה מתונה כלפי ישראל.
השבוע מציג האיש של בגץ בידיעות אחרונות,
שלמה נקדימון, את השקפתו המדינית של הנשיא
הנבחר. וכך אומר מיליונר הצמרת, שנשלח לביתי
הנשיא על־ידי מה שקרוי תנועת העבודה, :כשאני
מקשיב להאשמות החוזרות נגד ישראל באו״ם, איני
יכול שלא להתבונן סביבי על האוסף העצום של
אומות המכונסות כאן, ולסכם במוחי את סך כל
הסבל והיגץ שהן מייצגות ...מחלות, חוסר־תזונה,
עוני, חוסר־חופש, גזרי-דץ ללא מישסט, פסקי־דץ
מתת המוניים, דיכוי אכזרי של מיעוטים, עינוי
אסירים ושלילת זכויות־האדם הבסיסיות...״
הגסטאפו שד השאה. כל זאת מפיו של אדם,
המוצג בעולם השלישי כאחד מפניחי היסוד של
סאוואק, הגסטאפו של השאה האיראני. האשפות אלה
צוטטו פעמים רבות במדור זה, בעיקר מפיו של
האינטלקטואל הפלסטיני עתיר-היוקרה אדוארד סעיד.
הרצוג מילא את פיו מים, לא טרח להכחיש.
בכל שנות פעילותו הפוליטית לא שפענו מהרצוג
אף הבהרה אחת נגד מכירת נשק לבל הסישטרים
המבצעים מעשים איומים, שעליהם הוא קונן מרה

נשיא־נגחר הרצוג
בגין אנגלו־סאכסי

באו״ם. הרצוג אינו מוחה על הטיפול הבלתי-אנושי
באסירים הפלסטיניים במחנות־הפעצר בישראל וב לבנון.
הוא אפילו לא טרח למחות על עלילות הדם
של הגזען, הפשפש בישראל כראש־הפטה-הכללי של
צה״ל.
האקט של בחירת הרצוג היה מרנץ, מכיזזו ש־הקהה
את שיניהם של שחצני הליכוד, ורוני מילוא
בראשם. אין בכך כדי לשנות את דמותו של האיש
שהתנגד בגלוי להסכמי קמפ-דייוויד. מי שתולה
בו ציפיות בשם השפיות והמתינות המדינית —
ינחל אכזבה מרה.

חיים ברעם

איך יוסכם על האות
ואיך הרוויח ח״ב שפירא
ויסקי מח־־כ מלמד?

עם היוודע תוצאות חחצבעת במרכז תמיפלגח הליברלים מי יחיח חשר
1 1 1 1 1 1ייי | השישי מטעמם, רצו פל דורשי טובתה של שרת דורון לברד אותה. מכיוון
שהיא אשח, חירשו לעצמם בל הג׳נטלמן במיפלגה לחבק ולגשק אותה. מימין: השר גידעון פת,
שממש התנפל על דורון. הוא אחז בה חזק טגיב כתפיה, ונישק אותה על לחיה כשעיניו עצומות.

חלי שיאוו ״ ״

יעל דיין ודוב שיאוו, הגיעה
אמה לתצוגת אופנה של ג׳רי
מליץ, שהכנסותיה היו לטובת ״האגודה להגנת הילד׳ .לאותה
תצוגה באה גם אמה של יעל, רות דיין, ובן אמה החורגת, רחל
דין, שבאה בחברת ידדה. ג׳רי מליץ מלביש באופן קבוע את יעל
דין וכן נשות־חברה אחרות כמו לילי שרון, שבאה גם היא.

1בעיקבות ד,ומכוח הסר
ער סביב אותות המילחמה, ה ציע
ג׳קי קרמו, חבר תנ ד
עת שינוי, שכדאי שאות הפיל-
חמה בלבנון יהיה אות מתפרק.
קרמר אמר שהאות יהיה מורכב
משלושה חלקים: החלק הרא שון
יתייחס לשלב הראשון של
המילחמה, שלב 40 הקילר
מטרים המפורסמים, החלק ה שני
יתייחס לשבועיים הנוס פים
של המילחמה, ואילו החלק
השלישי יתייחס לכל פה ש קרה
אחר כך, ויכלול גם את
הכניסה למערב־ביירות. החלק
הראשון יהיה בצבעי תכלת-
לבן, השני יהיה ירוק וקצת
אדום, לסמל את הדם, ואילו
החלק השלישי יהיה בצבעי
אדום וחום, המסמלים את הדם
והבוץ. וכך יוכל כל לוחם לב חור
לעצמו איזה חלק מן ה אות
הוא רוצה לענוד.
באותו עניין אפר ח״כ

שינוי מרדכי וירשובסקי,
שהאות צריך להיות בשיטת
.עשה זאת בעצמך״ — וכל

אחד יוכל להרכיב בעצמו את
החלקים.

סיבה טובה לעזור לך — שת עזוב
אותנו במנוחה.״

בערב ראיונות ביקש
חיים יבין לשמוע פח״כ דג
כן ־מאיר, מה דעתו על בחי רתו
של חיים הרצוג. ב ר
מאיר ענה :״אתה הרי זוכר ש המועמד
הקודם של הליכוד ל נשיאות
היה פרופסור יצחק
שווה, וגם הוא הפסיד.״ ענה
לו חיים יבץ :״זה מוכיח שכל
מועמד של הליכוד — שווה.״

הרב קלמן כהנא סיפר
בראיץ, שבישיבה הרי ש־ _
מית הראשונה של מועצת המ דינה
הזמנית, מסר דויד גן־
גוריון דו״ח קצר על המצב
הביטחוני ואמר, בין השאר:
״אץ לנו להישען אלא על
כוחות עצמנו.״ בך גוריון חרג
מהכתוב בדף שלפניו, הסתכל
בנוכחים הדתיים שישבו שם,
והוסיף :״ועל אבינו שבש מיים.״

בן־מאיר,
שהוא מזכיר
מועצת פועלי תל-אביב ומוע מד
המערך לראשות העיריה,
הלך לפיפעלים בערב החג,
כדי לאחל חג-שמח לעובדים.
במיסגרת זו ערך סיור במים-
על הארגז, שלפני זמן לא רב
דובר על סגירתו. מנהל הקר
אופרטיב שלמה כרכה, שקיבל
את פניו, לא שבח את
העובדה שהוא מועמד לרא שות
העיריה, ואמר שיעשה ה כל
למענו :״בתקופה שאתה
משמש כמזכיר מועצה,״ אמר
״גרמת לנו לא מעט צרות, וזו

שרח

השרה החדשה
דורון בירכה טלפונית, בערב
חג־הפסח, את בל חברי מרכז
המיפלגה הליברלית. דורון
טילפנה גם לאותם שלא הצבי עו
בעדה בבחירות.
בתוכנית הרדיו יש פניין
יש פינה קבועה, שבה עורך
חנן קריספזד שעשועים קוליים
— בכל פעם מחליף דמות
אקטואלית אחרת ומדבר ב שמה.
השבוע לבש את דמותו
של השר יצחק מודעי ואמר
בשמו , :אני האיש הכי מוכשר
במיפלגה, לי ישנם 90 אחוזי
כישורים, בעוד שלחבריי יש
רק עשרה אחוזים.״ בתום ה תוכנית
נכנס לאולפן ח״כ
אברהם שפירא, שהגיע למקום
כדי להשתתף בתוכנית
אחרת. הוא סיפר בי נסע עם
ח״כ אברחם מלמד מירוש לים,
ובדרך שמעו את פינתו
של קריסטל. השניים התערבו
ביניהם על בקבוק ויסקי, אם
הדובר הוא אכן השר מודעי
או מישהו אחר. שפירא זכה.
באותה תוכנית יש פינה
נוספת, שבה מעביר המנחה
גגי גזית את תפקיד המר איין
לאישיות ציבורית. בפיס-
גרת זו ראיינה השבוע ת״כ
שולמית א?! -י את סגן יו״ר
הוועד המנהל של רשוודהשי-
דור, עורך־הדין מיכה ינון,
בדבר הצעתו לפתוח בקול
ישראל את ״קול התורה.״ כמ ראיינת
שמרה אלוני על איפוק
ולא נתנה דרור לפיה.

1י * 1! | 1 1ן 1 *1 1 1ן 1 >!,אחרי ההצנעה במרכז הוני
1 ^ 141 1 #111 111 1 1מיפלגה הליברלית, עלו על
הבימה מנהיגי התנועה והתבוננו לנאומים קצרים, לסיום ההצבעה

ולהודעה רישמית על התוצאות. השר יצחק מודעי יטב על הבימה,
לפתע ניגש אליו ח׳׳ב גולדשטיין ורצח ללחוש לו סוד. גולדשטיין עלה
על הבימה, התכופף וכמעט השתטח על השולחן, כשמודעי תופס בידו.

אייכי נתן הכץ ארד
חת־ערב הודית לידידיו. בין ה שאר
היה שם גם השחקדזמר
יהורם גאון עם אשתו או רנה.
אחרי הארוחה שיעשע
אייבי את אורחיו במעשי־קס־מים,
ובשלב מסויים ביקש מ כל
הנוכחים לחשוב על יהורם
גאון .״אם תחשבו עליו מספיק
הפו ר ס הז ה 2379

הריו התייצב למיסדר״הנשיקות שר־החקלאות,
שום שהוא עדיין קצת חלש אחרי ניתוח״לב
וא קם לקראתה ונראה בתמונה כשביד ימינו
דביק נשיקה ליד האוזן. אחריו ניסה את פיו

שימחה ארליך. הוא ישב על כיסאו,
שעבר לא מזמן. דו^ון ניגשה אליו,
הוא לוחץ ידה של דורון ובפיו הוא
שר־חתיירות, אברהם שריר. גם שריר

ברצינות,״ אמר להם ,״בעוד
כפה דקות יצלצל הטלפון וה באי
ש על הקו יבקש את יהורם.״
וכך אומנם היה — הנוכחים
התרכזו ביהורם גאון, ובתוך
כמה דקות צילצל הטלפון ומי שהו
ביקש את,גאון.

פט אונם. בתפקיד נאנסת תש חק
גילת אגר,דרי. בעת הח זרות
חקר אותה מנחה התוכ נית
יעקוב בן־הרצל חקירה
צולבת, כדי להכין אותה לתר
בנית. אנקורי נכנסה ללחץ ד
היסטריה והחלה בוכה.

אורנן יקותיאל, עוז-

מי שעשתה את איפר
ניה כשופטת בתוכנית זו, היתד
השופטת המחוזית ויקטוריה
אוסטרובפקי־כהן. היא הי תד,
אז פרקליטת מחוז תל-
אביב, והופיעה במהדורה הר דיופונית
של התוכנית כשופטת.
גם עורך-הדין שלמה
דגוסיה־פהן הופיע אז כ שר
פט בתוכנית.

רם הפרלמנטרי של אבאאכן
ויו פי ש רי ד, הוציא לאחרונה
ספר — קידום והכנה בבחינות
פסיכומטריות. המהדורה הרא שונה
של הספר נגמרה בתוך
עשרה ימים. בבחינות שהיו
בירושלים אפשר היה לראות
בבירור מי קרא את הספר
ופי לא. אותם שקראו אותו,
חייכו במשך כל הבחינה.
תוכנית הרדיו הפופו-
י לארית בית־תמישפם מחדשת
את ימיה — הפעם על הבימה.
בתוכנית הראשונה יידון מיש-

נראה כשהוא אוחז בחוזקה את צווארה של שרה דורון. היא הניחה את ידה השמאלית
על כתפו, כשבידה סיגריה בוערת. קיצוני משמאל, ח״כ אלי קולס, שחיה יו״ר ועדת
הבחירות של המרכז. הוא חיה האיש שבישר לשרה דורון על בחירתה, וחיה ראשון
החוגגים איתה. בניגוד לאחרים, אחז ביד אחת במותניה, ובידו השמאלית תפס בידה.

רד, הדרגתית, או לעבור לשי טה
הבלגית. שיטה זו היא
פשוטה: בעת השביתה שהת חוללה
לפני שלוש שנים, עזבו
כל רופאי בלגיה את גבולות
ארצם, עד שהממשלה נכנעה
לתביעותיהם וקראה להם ב רדיו
לחזור לעבודתם. רופאי
ישראל החליטו שלא לנקוט
בשיטה זו, וההצעה להחמיר
את השביתה בצורה הדרגתית
היא שקיבלה רוב קולות.

ההפסדים שלך, מה היית או מרת
ל שי מ עון פרםז־ ארזי
ענתה :״לא אגיד לו לשחות
עם הזרם. לד,יפו — להמשיך
להחזיק את הראש מעל המים.
עוד לא אבדה התיקווה ועם
ישראל חי.״
א חי אמרה עוד :״ל ישראל
יש בעולם דימוי של
וייטנאם. אנשים משוכנעים ש אנחנו
מסתובבים עם קובעי-

״גם המילחמה הנוכחית היתה
קצת מוגזמת.״
במופע ראיונות שהת קיים
בבית־המעצר בכלא־רם-
לה, היה האסיר מאיר מפו רש
אחד המרואיינים. מכורש
התפרסם בזמנו, כשהיה בין
שמונת הבורחים מהכלא. ה יום
הוא נחשב אסיר לדוגמה
ומקבל הטבות רבות. מכורש
נשאל אם היו לו בריחות, ר

באסיפת הרופאים ה שובתים
שהתקיימה השבוע, ע מדו
להצבעה שלוש הצעות:
להחמיר את השביתה בצורה
דראסטית, להחמיר אותה בצר

אסתר דובין

אלמנתו סל הצייר ראובן רובין ניגשה אל רעיה יגלום (מימין) ורצתה
לתת לה נסיקה על הלחי. אך רובין, סהיתה מאופרת ועם אודם על
שפתיה, לא רצתה לקלקל את האיפור סלח, ומאידך לא רצתה להשאיר ליגלום סימנים
אדומים סל שפתיים לוהטות על לחייה, לכן נראית כאילו פניה מתעוותות בגלל הנסיקה.

קארן דונסקי =

מלכת הדוגמניות, הגיעה
בוטיק סל דליה מרוז, אמו
יישל הזמר גיא מרוז. קארן רצתה להדביק נסיקה לדליה, וגם
כאן התעוררה בעיית האיפור — אלא סק און לא עיוותה את
פניה, ולא עסתה ניסיונות, היא פשוט הפריחה נסיקה ליד הלחי.

הפול ם הז ה 2379

י מחלה מיסתורית פוקדת
ביפים אלה את הרופאים השו בתים.
שלושה רופאים הגיעו
השבוע לבית החולים נזאיר
בכפר־סבא, כשהם סובלים מ חום
גבוה. הסתבר שהם לקו ב חיידק
דלקת הריאות, נשלחו
הביתה לשכב.

הזמרת ירדנה ארזי
נשאלה בראיון :״אחרי שני

פלדה על הראשים. אם בחורה
בלי רובה היתד, עולה על ה במה
באירוויזיון, זד. היה ע ר
שד, משהו חיובי.״
במסיבת כתבים צבאיים
אמר אלוף חי יםנאדל, ש ישב
בוועדת הצל״שים, שהיתה
הגזמה במתן צל״שים בפיל-
חמת-יום-הכיפורים. העיר על
כך אחד הכתבים הצבאיים:

ענה :״כעת אני יוצא חופשי.״
כל חברי-ד,כנם ת קיבלו,
לפני תום המושב, איגרת ל קידום
הרפואה המונעת. העיר-
על כך אחד מחברי-הכנסת, כי
בכנסת צריך רפואת-נפש. ה ד
סיף רב זכץ כי האיגרת הי-
תה צריכה להופיע לפני שבי תת
הרופאים, ואז אולי היתד,
מונעת אותה.

בלננים

סאת דניאלה שם•

כיצד לזבנת בסקרים
1ם ה הרומח אגנדת־ישראל
לעם־ישראל
בטיסגרת דיון על סקי רת
שר-התיירות, סיפר ח״ב
דן תיכון כי אשתו של ח״כ
אחד נוסעת לחו״ל, מכיוון ש מחירי
הבגדים והנעליים שם
זולים יותר מאשר בארץ, וכך
היא מרוויחה את מחיר הכר טיס,
כאשר היא מוכרת ב ארץ
בגדים שהיא מייבאת ל לא
מכס.

פסוקי ה ש בו ע
• הנשיא יצחק נכון, כ שנשאל
מה הוא מאחל לנשיא

• הנ״ל, על סקר דעת־הק-
הל על הדמוקרטיה: הדמוקר*־״
טיה לא פופולארית! אולי ני פטר
ממנה, כדי לזכות בסקרים.
• אנט דו ל צ׳ ץ, על חוק
קיצבות הילדים: מה היתד.
תרומתה הקולקטיבית של קהי לת
האגודה לרווחתה ולביט חונה
של ישראל, פרט לכך
שהבטיחה כי הליכוד יישאר
בשילטון ז
• דוביקרוזנטל עורך
חותם, על אותות המילחמה:
צריך להניח קו של אותות
מוחזרים בכביש ראש-הניקרה-

בן ה״ 16 בחברת אביו, השחקן יאיר
11111 ^ 1111
(״קויח״) רובין. קויה הוא בעלח-
^ 11י|
לשעבר של טלי ליבני, הנשואה חיום לאשר ידלין, וחם מתגוררים
בניו־יורק. גיורא גר עם אמו בארצות־הברית, אך בא לארץ לבלות
את חופשת־חפסח עם אביו. מייד עם בואו לקח אותו אביו להחליף
שחקן חולה בהצגת התיאטרון לילדים ״תיבת הקסמים״ .גיורא
שיחק את תפקיד הדב ועשה זאת בהצלחה רבה. בעת חופשתו
הוא מתלווה אל אביו לכל המסיבות בעיר ומבלה בכל לילח.
הבא: בריאות הגוף, משום
שבתפקיד הזה צריך הרבה כוח
פיסי.

ביירות, זכר לפרחים ולאורז
שהפכו למארבי-לילה ולמבטי-
שינאח.

רפאל איתן

הרמטכ״ל
בביקעה: אני מקווה שהצבא
יהיה כאן רק כמו פרחים עונ תיים,
למרות שהצבא פורח
תמיד.
• הנ״ל, למייג׳ור חדד, ע ד
שה דברה של ישראל: חדד,
אל תתיאש, אתה חלק מאיתנו !

הרב הראשי לשעבר שלט ח גורן

• שי מ עון פרם, על עצ מו:
אני מעריך שאני איש
עם מרץ לא מבוטל. אני אוהב
לעבוד ולעשות. .

• דויד שחם: אחרי
כל, מה נותר לו לנשיא אצ לנו
— חוץ מחיבת הע ם!

• העיתונאי יצחק ש ת
י ל: מאז ג׳והן קנדי עוד
לא היה לנו נשיא אירי.
• הרב מנחם והכ הן :
אומרים עלינו, שאצלנו לחגוג
חירות זה לעשות סדר אצל
השכנים, אצל קרובים, אצל
ידידים ובכל מקום — ובל בד
שלא נצטרך לעשות אוד
הסדר בבית.
העול ם הז ה 2379

עם הקו החדש ש ל ^זי ס בגיר
שמלות ״קטנות״ מכותנה אורירית וקלה
באותה תפירה מעולה שהכרת ב״ליי די בגי ר
ובשלל צבעים רכים ומחמיאים.
לדה ״טובה ומסוכנת...״מיס בגיר

הק 1הצעיר של ליידי 1ר

להשיג ברשת חנויות פולגת ובחנויות המובחרות.

סברינה לגבר. תחתוני גברים באיכות מעולה
בדגמים מרהיבים ובצבעים משגעים.
קודם כל סברינה
ומה שבא אחר כך נשאר לדמיונך...

סברש ^ נ ו

וה היה 1103 חו ש שהיה
גליון ״העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנו! בדיוק,
הקדיש את כתכת־השער שלו לבנם ת ר המרד — עשור למילחמת
המחתתת, שבמרכזה סיכום של מנחם בניו על דרכו של
האירגון הצבאי הלאומי בא״י. תחת הכותרת ״כצפון אין כל
חדש״ ,הובא סיפור ההפגזות הסוריות על ישוכי צפון הארץ.
גבול אחר סוקר תחת הכותרת ״מילחמה ושלום של ו׳ פ׳ אבלינג״
— כסיפור תוארה תנועה־של־איש־אחד, שהקים טישכן שלום
על גכול רצועת עזה, כדי להשיג שלום ואחווה כין עמי האיזור.
תחת הכותרת ״המחלקה האבודה״ תוזז כיצר אכרה קכוצוו

נערים בנגב, בטהלד טיול שנתי של תנועת הנוער מככי הצעיר.
תחת הכותרת ״פושע הקש הישראלי״ ,הביאה כתכת ״העולם
הזה״ ת תי ורד את סיפור הכוכע הישראלי לנשים, קיץ .1958
כשער הנליון: מנהיג חתת מנחם כנין.

״שומר צעיר״ עם כפייה
ותיקי האציל מתעורר*
* גולדה מא יומשיבהלמתווכחים
״העולם הזה״ 1071
תאריך 8.4.1958 :

העם
רב״ם ן סדזורם
למן הרגע הראשון של ייזום חגיגות העשור
להקמת ישראל היתד. מטרה מיפלג•
תית ברורה. מלאכת האירגון לא הוטלה
על גוף ציבורי על־מיפלגתי, אלא על
ועדה של אנשים־מטעם. התפקיד המרכזי
נשאר בי ת איש־אמונו של דויד בן־גוריון,
טדי קולק. איש לא פיקפק כי אחד המני עים
העיקריים למלאכה כולה היה ליצור
את הרושם כי דויד בן־גוריון הוא שהקים
לבדו את המדינה, מקיימה במו ידיו, אחד
בדורו.
אולם השבוע נשמעו כמה קולות הע שויים
לשים מגמה זו לאל. הם באו משני
קצוות שונים של הזירה הציבורית.
בתל-אביב התכוננו ותיקי אצ״ל ולח״י
להשתתף בהפגנת־זיכרון גדולה, להזכיר
להמונים את חלקה המכריע של המחתרת
הלוחמת במאבק שבו קמה המדינה.
הקול השני היה שקט יותר, אך הוא
לא היה פחות מהדהד. ד״ר נחום גולדמן
מסר לפירסום צרור של מיסמכים, השופד
אור חדש לחלוטץ על מה שהתרחש מאח רי
הקלעים של הוועד־הפועל הציוני וה סוכנות
היהודית, בחודשי ההכרעה של
1945ו־. 1946
בניגוד לדיעה המקובלת, הוכיחו המיס־מכים
כי גולדמן היה הראשון בצמרת הסו כנות
שדרש להכרת על הקמת מדינה
יהודית בחלק מארץ־ישראל, כעל מטרה
פוליטית מייתת. בשורה של מעשי-כשפים
פוליטיים גרר אחריו את חבריו, וביניהם
את דויד בן־גוריון, שדבק בתוכנית בלתי-
מעשית ומעורפלת. גולדמן שיכנע את

נה היה צורך להזכיר זאת כחידוש טנסי
ציוני.
מנגנון הדחליל ד!ש*תי
פעם נראה דו״ח מבקר־המדינה כחרב
התלויה מעל לכל פקיד ממשלתי, והעלולה
לרדת על ראשו ברגע שיסטה מדרך הישר.
אולם אחרי שמבקר הסוכנוודהיהודית,
אמיל שמורק המנוח, גילה מחסן גדול של
שערוריות וסולק מתפקידו, ירדה הביקורת
משנה לשנה. היא הפכה בהדרגה לדחליל
המטיל מורא על הזרזירים, אך אינו מפ חיד
את הציפורים הטורפות האמיתיות.
אלה המשיכו לטרוף את טרפן בנחת, בטו חות
לחלוטין כי המבקר עדין־הנפש לא
יעז לעולם למתוח עליהן ביקורת מוחצת.
השבוע, כאשר פירסם מבקר־המדינה את
הדו״ח השנתי שלו (מם׳ ,)8הסתפק שוב
בשורה ארוכה של רמזים ורמזי־רמזים
שלא הפחידו איש. פריטים של ביקורת
עדינה :
• הטיפול המינהלי באורחים מטעם
מישרד-החוץ לא היה ״יעיל במידה מס פקת.״

בעוד שמחלקת המדידות לא ניצלה
את התקציב שעמד לרשותה, הרי לא נר שמה
כחוק זכות הבעלות על 14 וחצי
מיליון דונאם (שהם שני שלישים מכל
20 וחצי מיליון הדונאם במדינה) .ביניהם :
מיליון דונאם בצפון, מיליון במרכז, השאר
בנגב.
• כמעט 109).מקרנות החופשה של
העובדים בוזבזו למימון הנהלת הקרנות
עצמן, בעוד שהמוסד לביטוח לאומי יכול
היה למלא אותו התפקיד בחצי ההוצאות.

בשנה החולפת עוד לא היה קיים הפיקוח
השוטף הדרוש על חברות קדישא...״
מלבד פריטים אלה, ועוד כמד, מאות דו מים
להם, היה הכל בסדר במדינת ישראל
— או כך, לפחות, מתקבל הרושם מן
הדו״ח.
מער חלוצים. בקפייות
כ־ 20 נערים, בחולצה כחולה של השומר
הצעיר, צעדו ברחוב יהודה הלוי בתל־אביב.
פרט אחד בלבד הבדיל אותם מח ברי
תנועת־נוער רגילים: הם חבשו כו־פיות
לראשם. למחרת פירסם מעריב תצ-

מלחמה ושלום

תצלומו של ההולנדי האדריכל אבלינג,
שהקים מישכן בגבול רצועת עזה, כדי
להשיג שלום ואחווה בין עמי האיזור.
לום של הקבוצה הבלתי־רגילה, הסביר כי
אלה הם בני-נוער מהכפר טייבה במשולש !
עיתון אחר הגדירם כ״נוער ערבי חלוצי.״
כתבי העיתונים לא ראיינו את הנערים
עצמם, כי לא ידעו ערבית. אולם אילו
ניגשו אל הצועדים, היו שומעים, בעברית
צחה, כי אלה הם חברי תנועת הנוער ה ערבי
החלוצי בישראל, שהתכוננה לקראת
הצעדה.
מספר מחמוד יונס 25 בן הכפר ערה
במשולש הצפוני וחבר מזכירות התנועה
של השומר הצעיר :״היישוב העברי בארץ
התרגל למחשבה שכל ערבי הוא אוייב.
רצינו להציג לפניו ערבי רגיל, המשתלב

בונה בונת׳

הנפגעת היחידה בהפגזת קיבוץ חולתא על־ידי תותחים
היתה בובה,
פונתה לבית־החולים
סוריים שלא
שנפגעה בבית־הילדיס של המשק. התמונה עיטרה את הכתבה בצפון אין כל חדש.
האמריקאים, הרגיע את חששות הרוסים,
ואף דובב את האנגלים לקראת עמדה זו.
במשך כל תהליך זה ניצל בצורה מפוכחת
את פעולות המחתרת בארץ, רמז שיתעצ מו
אם לא תוקם המדינה מייד.
גורמים רבים הקימו את המדינה. הנחל
הסוחף מצא לו אפיקים רבים. היה זה
מצער, כי בתום עשר שנים להקמת המדי-

• התחשיבים של בניית בניינים ממש לתיים
(המגיעים למיליוני לירות) הסתמכו
על ״הערכות בלתי־מבוססות של העוב דות.״

החשב הכללי שילם 50 אלף ל״י
לחברה מסויימת, מבלי לברר אם אומנם
ביצעה את העבודה שקיבלה על עצמה.
בנסיבות אלה יש לקבוע שגם

• שרת-החוץ גו לדהמאיר, בהשיבה
למתווכחים בכנסת בדיון על תקציב מיש־רדה
:״לפי שיכלי המצומצם מאוד, ויכוח
מדיני בכנסת אינו יכול להיות דומה לכ ביש
תורכי — זה כביש המראה את הדרך
שבה אי-אפשר לנסוע.״

בחיי הארץ. אבל מאחר שערבי רגיל
אינו נבדל בחיצוניותו מיהודי רגיל, החל טנו
לחבוש כופייח.״
בתנועה מאורגנים כיום כמה מאות צעי רים
ערביים ברחבי הארץ, ועיקר כוחה
ביציאת חבריה למשקי השומר הצעיר,
שם הם עוברים הכשרה מיקצועית, לומדים
להכיר מקרוב את ההווי העברי.
גם הם רוצים להגיר. בהיותם בקי בוצים,
שמעו הנערים הערביים את חברי הם
העברים מתגאים על השתתפותם בצע דה
האחרונה. השנה, עם התקרב מועד
הצעדה הרביעית, ביקשה מזכירות התנועה
להרשות גם לחבריה להשתתף.
הנימוקים בעד תשובה חיובית היו
רבים: צילומי נוער ערבי צועד ורוקד
ייחפו במידת מה על המרירות של בני
הארץ הערביים, שאינם מראים נטייה רבה
להשתתף בחגיגות העשור .״ייתכן שרצו
לנצל אותנו לצורכי תעמולה,״ הודה לטיף
דורי, מהגר מעיראק ואיש המחלקה הער בית
של מפ״ם ,״אבל לנו היה חשוב מאוד
שהצעירים ישתתפו בצעדה.״ בפנייתם ל מטה
הצעדה ציינו חברי התנועה הער ביים
כי גם הם רוצים להכיר ארצם.
עם התקבל התשובה החיובית, החלה ה הרשמה.

50 איש הציעו את עצמם. נבחרו
מתוכם 21 צועדים, מהם עשרה הנמצ אים
בהכשרה מיקצועית בקיבוץ געש
של השומר הצעיד. יומיים לפני התחלת
הצעדה התכנסו שם כל אנשי הקבוצה,
לאימונים ולהתארגנות.
חליל של גער בדווי. כאשר הגיעו
חובשי הכופיות למקום הריכוז של הצו עדים
האזרחיים, נתקבלו בקרירות מסדי־מת
על־ידי יתר הקבוצות. למחרת השתפרו
היחסים. הצעירים הערביים צעדו ליד נהגי
אגד דן ושלב, התחרו איתם על המקום
הראשון.
בין הצועדים בלט נער קטן, שהחזיק
שבאבר! (חליל־רועים ערבי) בין שיניו,
!וניסה להתאים את מנגינת השיר יא
זאלאמון, יא זאלאמון * למיקצב של שיר־לכת.
עבדאללה, בדוד בן 18 משבט אל־עזאלין
שליד נצרת, הסתבך במנגינה העי רונית,
לקול צחוקם של חבריו.
עבדאללה עובד בקיבוץ שריד. במועדון
התנועה שמע על הקבוצה המתארגנת לצע דה,
ביקש להצטרף. כאשר התקבל, סירב
אביו להרשות לו לצאת למיבצע המשונה.
״השתגעתן״ שאל אותו ,״מה אתה צריך
לעזוב את הבית בשביל לכתת את רגליך
בהרים?״
בתום הצעדה הספיקה האווירה הקרירה
להתחמם. יתר הצועדים חדלו להתחשב
בכופיות שעל הראש, שמו יותר לב לרג ליים
בנעליים המסומרות. כאשר הסתיימה
הצעדה, תפסו רגליהם של בעלי הכופיות
את המקום השלישי בין קבוצות הצועדים
האזרחיים.
* שיר ערבי מסורתי, המתריע :״המדכאים,
המדכאים, שילטונכם לא י׳עמוד לנצח.״

עמוס קינן, ברשימת ביקורת על
אנשי־הרוח הישראליים, שפורסמה בהארץ :
״כמה מאמנינו הינם משכילים בקנזדמידה
אירופי ...אילו היתד. ממשלת ספרד מכרי־זה
שכל הבתים שנשארו עומדים על תילם
בגרניקה יקולקו לאמנים, היו הומניסטים
אלה פורצים בזעקה, כנה וחותמים מייד
על עצומה בינלאומית. אבל חוסר האוביי קטיביות
שלהם אינו מפריע להם לחפש
השראה בעין־הוד, בין צללי רפאים של
אלמנות ויתומים.״

טיולים נהדרים

במסלולים המרתקים ביותרי
אירופה8:־30י״•
ארה״ב,קנדה ומכסיקך 28:־32 יום
המזרח הרחוק!:ייים

דרום אמריקה 1 דרום אפריקה!6:יום.

מכחביס למצר״ם

היעד חראטון של הנשיא
תנבחי צייד להיות מצריים.

זה קי״ץ ומה זח
חור״ף (״העולם הזה״

הנשיא הנבחר הבטיח לכתב רדיו
אירי, ששוחח איתו בגאלית, שאי רלנד
— ארץ מולדתו — תהיה
המקום הראשון שבו הוא יערוך
ביקור ממלכתי.
עם כל הכבוד לריגשותיו של
הנשיא למקום שבו הוא נולד —
כולנו מעריכים שורשים — בדאי

העובדים הסוציאליים מוחים על
האפליה בין ילדים יהודים וערבים
בחלוקת הקיצבות. ציבור זה הוא
הקבוצה המיקצועית היחידה ביש ראל
הנאבקת לא למען עצמה, אלא
למען הנזקקים לשירותיה. יקחו
מהם דוגמה עובדי אל־ על, הרופ אים,
חברת־החשמל והנמלים.

.)2378

שיי ט באניות הפאר של\1£ -וו 0 1ו\וו<וו 1 \/מץ 0ח
)1לאלסקה וקנדה(-בשילוב טיול בארה״ב) 30-יום.
תאריכי יציאה: יוני.28-יולי. 22,10-אוגוסט. 27,15,3 -

)2לחוג הקוטב הצפוני (-כולל ביקורים בקופנהגן ו-וינה ) 19-יום.
תאריכי יציאה: יוני. 22.15-יולי. 27,13,6-

חוברת עם פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיעות•

אירופה טוו־ש
־5מע0זמק0קט£

הארגון,התכנון והביצוע ע״י אירופה טורם רה, בן יהודה 100ת״א טל.243224.

נשיא נכחד הרצוג ואשתו אורה
שורשים

דעתו של ״לוקולוס״
שהזמין אוכל סיני הביתה...

היה שיידחה את אירלנד למקום השני היעד הראשון חייב להיות ארץ
מולדתה של אשתו, אורה, שהיא
המדינה השכנה היחידה המקיימת
עימנו יחסי שלום: מצריים.
יורם גזית, תל־אביב

יום האדנמז ז/עוזדיג
המדינה מעדיפה את תושביה
היהודים, מקפחת
את הערביים.

י מ עיו!
1היה ך ף ^ כ7־ווזזמ גו למחר״

יילוד וס

ארוחה סינית ל-ביתך או משרדך

צ׳יינה וילאג׳ טלפן/י491873 :־03

במשך שנים מפקיעים אדמות ב גליל
ומפקיעים, מעבירים אותן ב שיטתיות
מידיים ערביות לידיים
יהודיות. ל־ 350,000 בני הגליל ה ערביים,
המנסים עדיין להוציא את
לחמם מהארץ, נותרו כ־350,000
דונאם בלבד — בממוצע דונם
אחד לאיש. כל זאת מתוך מאגר
של שלושה וחצי מיליון דונאם,
שהיו לתושבי הגליל הערביים לפני
תחילת ההפקעות.
לשם השוואה: בתחומי המועצה
האזורית החדשה מישגב חיים 2000
יהודים. היא עומדת לקבל תחת
שיפוטה 180,000 דונאם !
פלא שהאוכלוסיה הערבית מת קוממת,
שובתת׳ מפגינה ועורכת
עצרות־מחאה?
שלום אמיתי בין שני עמי הארץ
ישרור, כאשר יום־האדמה יצויין
כתאריך היסטורי, לזכר אפליה ו קיפוח
ששררו בעבר — ולא כיום
של מחאה על עוול קיים ומתמשך.
רק זה יהיה הסימן שהצדק הפך
לבסיס ביחסי העמים.
יו סי רון, גבעתיים

כן, גם חברי-הכנסת רשאים לק חת
מהם דוגמה.

ורדה זמיר, בת־יס

קי״ץ הוא שמם של ״קיצבות
הילדים ליוצאי צבא.״ חור״ף, כך
התברר לחברי ועדת־הכספים, הוא
שם־הצופן של הקיצבות הניתנות
לילדיהם של בחורי ישיבות, ושם־
כומם זהה בדיוק לקי״ץ. כלומר,
השרות הצבאי אינו מעלה ואינו
מוריד, אלא רק ההשתייכות הלאומית.
כדאי
להתחיל לקרוא בשם אחיד
לכל העונות. אני מציעה — ״קי-
צבות קודש לילדי יהודים.״ בקי צור:
קאק״י.
תגה !רוזן, פתח־תיקווה

דוס־ 71 טע1טש
לאחרונה פורסם שצעדים
יינקטו נגד סוטר מג״ב על
פגיעה כמפגין שלום עכשיו
בעת הרצח של אמיל גרע-
צווייג דובר המחוז הדרומי
סל חמישטרה, רב-פקד
מאיר גלבוע, מטר כי ה בדיקות
הרפואיות טנעסו
לדוד איט-טלום אחרי התקרית
הראו, כי לא נגרמה
לו חבלה גופנית טל
ממט. כמו כן נמסר, שהנפגע
ניסה לפרוץ בכוח את
טרסרת-חטוטרים שהקיפה
את המקום ולכן נהדף על
ידם ונחבל.
בהיותי הצד הנפגע, רצוני לה גיב.
למרות התרשמותי שצוות־
(המשך בעמוד )24
ה עו ל ם הז ה 2379

2004(00 שקו השה

ד רו ת וו ססודשמלהה ״ ס
לרגל חג האביב יזכה כל קונה דירה, בשי כפול
ללא הגרלה עד ליום 9.4.83
2 0 0 ,0 0 0שקל הנ ח ה ממח*רון החברה

ש תי דירות נו פ ש חינם ללא הגרלה

שבועיים בשנה — שבוע באילת ושבוע בטבריה לכל החיים.

תל-אביב
* רח־ל סל 2 2
דירות בנות!<׳י 3חדרים, בבניו יוקרתי בן 8
חרות בלבד.
* רח׳ ארלוזזרוב 166
חרות בנות 4חדח וחחת +גג +חדר, בבנין
מפואר בן סו חרותבלבד!

* ח רו ת מפוארות בנות 4חדחם במרכז
השקט,

* בגני שרון
• קוטני מפואר על קרקע של 3500מ״ר
רק .*160,000
• חרות מפוארות בנות 5חדחס בבנין
יוקרתי בן 9חרות בלבד•
חרות בנות 3חדחס +ט +חדר.

נתניה
* בעי סאה מול הים בפחיקט ו, קרת׳ ביותר
הנבנה סו ם בנתניה, חחת ברמה בינלאומית
בנות 4-13.2תדחם, בר׳כת-שחיה פר טי ת
מעש טסט בחצר, חניון תת-קרקע׳ ועוד
שכלולים רבים.
מחיר מחירון לפני הנחה החל מ.$63.000-

ראשו! לציון
* חרות בנות ריב 4-1חחחם בכל אזוח העיר.

בני־ברק
* מבחר חרות מפוארו ת בנות 4-13 חדחם +
נג +חדר במרכז השקט.
חחיר מחירון לפני הנחה החל מ.$68,000-

פתוח במוצאי שבת
לרגל המבצע יהיו משרדינו בתל-אביב
ובראשון-לציון פתוחים במוצאי שבת
החל מצאת השבת

המחירים לא בודלים מ.11.מ

הבית הבא שלך
פרוייקט ״גן הברושים״ טובל במשטחי
דשא ועצים המשתרעים על פני 7 0
דונמים גן ציבורי!
הבית הבא נמצא באיזור היוקרתי ביותר נאפשר לך הלואה
עד $50,000 לתקופה
בראשל־־צ, בלב שכונת אברמוביץ.
עד 12 שנים. יתרת הסכום
בשכונה גני-ילדים, בתי־ספר והרכז
מסחרי,
תשולם על-ידך בתשלומים נוחים.

ואו £ס ד
המשך לגור בדירתך הנוכחית .
נקבל את דירתך הישנה במחיר מלא
וגבוה ונאפשר לך לגור בדירתך הישנה
עד שהדירה ב״גן הברושים״ תהיה
מוכנה.
היתרה תשולם באמצעות הלוואה,
שתוחזר בתשלומים נוחים עז 2ו שנים.

מכחכים
מאז!

(המשך תעמוד )22
החקירה המישטרתי עשה מאמץ כן
לאתר את המכים — והראיה אותו
שוטר מג״ב שזוהה על־ידי וינקטו
נגדו אמצעים — חוששני שדובר
המישטרה עשה מאמצים לטשטש
את חומרת המיקרו״ .תעיד על כך
הודעתו שצוטטה לעיל, הרצופה
אי-דיוקים והשמטת עובדות חשו בות.
ראשית,
כן נגרמה לי חבלה גו פנית
של ממש — שיטפי דם פני מיים
ביד וברגל, שאובחנו בבדיקה
הרפואית. חמורה יותר הודעתו
של דובר הסישטרה שניסיתי לפ רוץ
בכוח את שרשרת-השוטרים.
אין לכן כל שחר. כל־שניסיתי היה
להסב את תשומת־ליבם לצורך לח סום
האיזור כדי למנוע נסיגת ה רוצח
או הרוצחים, במיקרה שהיו
עוד בשטח.
על כך, כידוע, היתד. תגובתם
אלימה ביותר וחדורת שינאה, תוך
קריאות ״בוגד ! אשפיסט !״ וכיוצא
באלה, קריאות שהן בעיניי חמו רות
אף מעצם ההכאה. גם מכל
אלה התעלם דובר המישטרה.
הבה נקווה, שמאמצי המישטרה
לגלות את הרוצח יהיו רציניים ו אמינים
יותר מהודעות דוברה.
דוד איש־שלום, רמוז־נן

נדיב אבידן

מאוזן
. 1האם היא נעימה רק ל-
ביאליק ז ()3
.3כשהתובע שולף סכין ה סניגור
בצרות >)5 ,4
.9מי. מחוץ לאדם חסר אמ צעים
מבקש שאייצג אותו ז ()4
. 10 חי בקיבוץ ועובד קשה

. 13 כלי לא הצליח בתיד כלי

. 14 כאשר כלא את יוצא חל ציו
הרגשנו פגועים ()6
. 15 כסון זהשבה כל תש לום
כרוך במאמץ פיסי ()3 ,5
.17 הוא שוב משתמש ב כוח
ז אפשר לסבול ( )4״
. 18 צבע ושר לפני חייט אני
גלוסכסי(מ) ()4

*לימות /״האורץ״

.20 יחידה פואטית המוקדשת
לסקס באווירה חסרת חיים

השובתים פרבו לבית־ח־דפוס
הפרטי שבו ניסתה
הנהלת ״הארץ״ להפיק

.22 במלחמת השחרור היה
ידוע כאדון ציפורי ()5
.24 זד. לא החג הראשון, אז
מה הוא קופץ ז ()3
.25 שוב ינדנד ביום חם 4

פת רוןתשבצופן

3131717

טטפט

3נו 0סםט

שיש

טפס

1403

0 9 0

. 26 בחושו העתונאי הוא ית-
פס שהמשורר נחל כשלון ()4
.28 קנאתם של תושבי פקין

.29 מה עשה ״ 7מאונו״ ב עריצות

.9בשמו של איזה ח״כ מכ ריזים
על קיצה של החיה?

. 11 לפעמים אפשר
מים בגג בטץ ()2

למצוא

. 12 מופיע במשפט ומעניק,
אך אינו מותר על המיקוח

מאונו

. 16 איך דני מסביר שחצינו
אותו? ()4 ,4

.2בהעדר מסגרת אין לו
זכות קיום ()3

. 19 יפיפיד. מעופפת פעמיים
בגץ השר ()6

.4כדור משמש כנשק לפני
השמוש ()4

.21 האם זו תופעה טבעית
שיש אדמה על הבית? ()5

. 5אתה זקוק לאינסטלטור
ב־ 12 בלילה ז תתפלל ()4 ,4

.22 הנחיל תבוסה במסגרת
ברור השאלה ״מיהו׳ יהודי״

.6מפורסמים במזג פראי ו נמשים

.7כמו הסופר, כנראה שאי ננו
חושש מעקיצות ()4
.8איד אף מהווה ניגוד?

המכון הי שראלי ל ספרו ת
נשים קוסמטיקה ופדירן 1ר

. 23 הוא ידוע ככלי משחק
בכנסת ()2
.24 זה רק היה נדמה לו ש הוא
עלה על אניה ()3
.27 צורב ומעלה כאב ()3

* קורסים

ספרות נשים -קוסמטיקה -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות (אפילציה)

* סלון ומכון יופי

דיאנה

תסתקות. תספורות, החלקות, סלסול, צניעות, פסים, טיפול
פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעוה

* הכנת כלות
* מחירים עממיים * שרות מעולה

ת״א, דיזנגוף ( 190 יודפת 229388 ;226066 )4

214

סוג ב
למייל

מנכ״ל ״הארץ״ שוקן
עובדים ומעבידים

את העיתון, ומנעו את
הופעת גליון יום השישי.
כקורא הארץ ותיק, הצטערתי
שלא אוכל לקרוא את העיתון שכד.
התרגלתי אליו במשך שנים. זהו
העיתון היומי היחידי, שבו תוכל
לדפדף מבלי ששטיפת־מוח לאומ נית
תצרוב את עיניך ותפגע במע-
רכת־העיכול שלך. עמדתו האופוזי ציונית
התקיפה למדי והעריכה ה מכבדת
את האינטליגנציה של ה קורא
הופכת אותו למוסד חשוב ב חברה
הישראלית.
אך כעובד שכיר — שמחתי.
בשום אופן לא הייתי רוצה שפר
עבידיי ינהגו בי כמו שנהג עמום
שוקן, מנכ״ל הארץ, בעובדי־הדפום
של העיתון, שהשקיעו בעיתון עש רות
שנים, וכעת מאיימת סכנה
על מקור-פרנסתם.
האלימות ביחסי-העבודה, שמא-
מרי־המערכת של העיתון ממליצים
עליה תמיד לפגי המעבידים —
בניגוד לעמדותיהם המתונות ב ת חר
מים אחרים — קיבלה במיקרה זה
(המשך בעמוד )26
ה עו ל ם הז ה 2379

רלן שעתייס טנאו ־

ה שי ה עו ד יו תרזול ״ טוס ״ א ל סו כן ה נ סי עו ת׳.
או לי ט פי לן יו ס -יי ס ב -ס ^ כ כו לו ר

שיערן נשיות ן אינו פסק־דין סופי!!!
עם טיפול עקב• ונכון בתכשיר אנטישוט של לוריאל, ניתן לעצור את הנשירה.

תכשיר אנטישוט,הינו פר,
^מחקר מדע, של שנים רבות
שכבר הוכיח את עצמו
בעול כולו.

אנטי שוט = תכ שיר איכות
של 0 1ס ׳1
מסדרת £ 5 7 >\3£ח * £
המיוצר, מצ מ ח, טבע,,
אנטישוט עמד בבדיקות משרד
הבריאות באירופה, ארה״ב• ,פן
וישראל ואושר לשימוש.

להשיג
אר ורק ב מספרו ת המובחרות

מט׳ י בעול בטיפול וטיפוח השיער

כו ל

לעצ^ר

•בואן
הדד!״ אחלי הע 136 0תייא

מכחכים
(המשך מעמוד )24
ביטוי מוחשי, בבחינת ״נאה דורש
ונאה מקיים.״
אני מחזיק אצבעות לעובדי-ה-
דפוס, המנסים בכוחם חדל למנוע
הדפסה ״מחתרתית״ של העיתון —
ותהיה הצלחתם אות ומופת לכל
מעביד חצוף.
אברהם תדהר, רמת־גו

, 0 x 9מ י וזר יוח־־ד־י?!
מ ז ד י וזו א אז־־ס

שהר^מייר 3וז 3 5ה אד
ט ו בו ^׳ ד

3אס

0 3 *3
בהופעת לפני תלמידים,
שיפר הצנזור תעבאי ש-
פקודיו מקשיבים לשיחות
הטלפון של כתבי־תחוץ
בישראל ואף משבשים
אותן.
הצנזורים בטח נוהגים להשמיע
פיפם ארוך, בכל פעם שהכתב
אומר את שם השר שהדליף לו
ידיעה סודית זו או אחרת.
משה נעש, ירושלים

ח*״זו ב־רד־־ההערכת -
ת ,״1חן א ת וזיווה !,ד
״כל טיול של תלמידי בתי
הספר מלווה בהוראות
בטיחות וביטחוניות קפדניות
ביותר.״ (מישרד־החי-
נוך־והתרבות ,״טיולים ב־מערכת־החינוך״
,ירושלים,
תשל״ח).

,3 2 3 3 1

וז פדך׳גז

חתונות נאדרה כפרית
כלב הפרדסי ם.

י <11 מסיכות גז כסגגוז ייחודי .
הפרדס נס ציונה
טלפון 054-70856:

שרות׳ קייטרינג -תעשיות דונסקו׳ 981ו בט״מ
(מתפעל׳ מטטדות קנון ויצמן)
טלפונים 054-75533,72732 :

אי תן עבדדז־^ ,
הדברת 1* 0 . 01717!.
מומחים?הדברת תיקנים
(ג׳וקים) ,תוליד?ץ, חי קי
עברים ובגדים.
רמת-גן. דחו מודיעין .18ת.ד2272 .
6 .70־ 6־ 7 9 0 1 1 4

רש׳מס׳ו* עסק 411/75

שסירס?? בריאותך ורכושך

לאחרונה התפרסמה הידיעה על
טיול תלמידים בליווי פרופסור זאב
וילנאי. הוא הירשה לעצמו, כמד ריך
הטיול, לחצות את גדר־המער־כת
עם קבוצת־התלמידים. נשאלות
כאן כמד. שאלות חמורות:
• האם באישור הביטחוני הו פיע
אירוע כזה ואושר? אם כן,
על-ידי מי? אם לאו, מי יישא ב אחריות?

מישרד־ז!חינוך הודיע כי
הוא רואה מעשר. זה בחומרה יתי רה.
אך מה נעשה מעבר למס־שפתיים
זה? האם הוא פסל את
הפרופסור זאב וילנאי מלהמשיך
במלאכודההדרכה ז
• ממתי מעבר הגבול ללא אי שור
הוא בבחינת מעשה־אומץ?
שמא יש כאן מעשה פחדנות, חו סר
אחריות משווע, התגרות, רגשי-
עליונות ושטיפת־מוח פוליטית, ש אותה
עורך וילנאי למטייליוז
• אילו חיילים ירדניים היו פ ד
תחים באש, על פי ההוראות שבי דיהם,
האם העובדה ש״היינו מחזי רים
באש״ — כדיברי וילנאי —
היתד. מכפרת על ההרוגים והפצו עים
מקרב התלמידים?
גם על חתן פרם ישראל להיש מע
לכל התקנות והחוקים, החלים
על כל מדריך טיולים מן השורה.
וילנאי אינו מכחיש את העובדות,
ולכן אץ מיפלט מהעמדתו לדין
— הוא עבר עבירה חמורה, ש היחד.
עלולה להסתיים בשפיכות-
דמים.
דן יסב, תל־אביב

בלז!114ה בגור ם בחירזת
הח״כ המועמד לתפקיד
ראש עיריית תל-אביב מבקש
למנוע התנצחות זולה.
כפי שהתפרסם, בחרזד״בי מ יפ־לגתי
כמועמד לראשות עיריית תל-
אביב־יפו. זהו תפקיד נכבד ורב
חשיבות, שכן האחריות לניהולה
של עיר מטרופוליטנית כמו תל-
אביב היא גדולה וכבדה. אולם גם
לדרך אל התפקיד, היינו למערכת
הבחירות, תפקיד קונסטיטוציוני ו חינוכי
חשוב ורב אחריות: של
בירור וליבון בעיותיה של העיר
והצגת האלטרנטיבות לפיתרונן ל פני
ציבור הבוחרים.
נושא זה, של ליבון, בירור וה צגה,
יכול להעשות באורח מסודר,
תרבותי ומחכים — והוא יכול גם

איור של הקורא ע׳סאן אל חאג׳־יחיא
לבדיחה של יהושע סובול
זולה

ובלתי־

להפוך להתנצחות
מכובדת.
השאלה, האם העימות הדמוקר טי
הזה אמנם ילבש צורה תרבו תית,
תלויה במידה רבה באמצעי-
התיקשורת, היינו בשאלה: אם יא פשרו
למתמודדים להציג בצורה
מסודרת ונאותה את עמדותיהם,
אם ידגישו לפני הציבור את חשי בותו
של הבירור ואת הרצינות
שיש לייחס לאישיותם ולתוכניו־תיהם
של המתמודדים — שכן אחד
מהם ייבחר, והוא שיעצב בעתיד
אח חייהם ואת רווחתם של הרבים.
משום כך הנני מוצא לנכון לפ נות
אל חברי מערכת העולם הזה
עוד בטרם החלה מערכת־הבחירות,
בבקשה לנהוג בדרך המוצעת.
אני מודה לכם מראש ומנצל
הזדמנות זאת כדי לאחל לכל עו בדי
השבועון חג חרות שמח.

דב כן־־מאיר, הבניסת, ירושלים

גם הקבלן חיים שיף רוצה להיות
ראש עיריית תל־אביב.
למה לא? לא עוד בילבולי-מוח
ביורוקרטיים, אחוזי בנייה מטופ שים,
תקנות־עזר החושפות את
שמי העיר מוכי הפיח. מעתה יש
לכולנו מועמד שכדאי להצביע
עבורו. אם ייבחר, ישונו פני ה גיר:
מיגדלים שרגליהם בקרקע ו ראשם
בשמיים יכסו את מראה ה ערפיח,
מלונות אדירים ילבלבו
בליבו של כל גן־שעשועים קמל,
כל פיסת אדמה חשופה תכוסה
באספלט, המרוצף בראשי תיבות
שמו של ראש ערייתנו.
ואם בראשי עיריות אנו עוסקים,
כדאי להציע את אריק שרון לרא שות
עיריית ביירות ואת רפול ל ראשות
עיריית שכם. למה לא?

שרה ארד, תל־אביב

ד.תמ 1רה ־
?•קדו ונחש וו סל
למכירה — מבונת-כתיבת
חשמלית.
דגם: אולימפי! /עם מקשים ו מרכבה
רחבה. במצב מצויין.
מחיר 15,000 :שקל.

מועמדים להם וכן־מאיר
עימות תרבותי
את סכום הכסף שנקבל עבור
המכונה נעביר לקרן ע״ש עורך
הדין דייוויד טורסטץ, שנפל ב־מילחמת
הלבנון.
לטלפונים :
להתקשר נא 239480־ 03 או 951149־.03
לי טורסטין, תל־אביב
לידיוות הקור אי ם
קוראים השולחים סיב־תביס
מתבקשים לנסח
אותם בקברה, לכתוב אד
תם במבונתי־פתיבח ברווח
בסול ועל *ידו האחד
כלבו־ של הנייד. עריסות
תינתן למברסים תמונות
למיכתביחם•

ה עו ל ם הז ה 2379

הורוסהוס

מוסרי ולכושר הסבילות, ומשוייכת למזל
עקרב.
כל אחד יכול להסתכל בכף ידו ולבדוק
אם הוא ניחן בתכונות שמסמלות
גבעות אלה, ואם יש בו מהתכונות הבולטות
של מזל טלה או עקרב.
גיבעת מרט התחתונה, הקשורה למזל
טלה, ממוקמת מתחת לאגודל ומתחת
לאצבע חמורה. היא שוכנת בין גיבעת
ונוס וגיבעת יופיטר. גיבעה זו מראה אם
לאדם אומץ לב, מוסר אישי, הבנת הזולת,
אהבת אדם, כושר הנהגה, נכונות
מרים בנימיני

וגזר החודש:

טלה

גיבעת המ י ס
העליונה ש״נת
דמזו עקוב,
והיא קשווח לאומץ
רוחני ומוסרי

גיבעת מוס
התחתונה קשורה
למזל סדה .
ומצביעה ער
אומץ ניס,

להסתכן בשעת הצורן• אצל נשים אפשר
לבדוק אם הן מסוגלות להיות אמהות
טובות או שמא תפקיד האמהות אינו
טבעי לחן ומקשה עליהן ועל ילדיהן
את החיים.
גיבעת מרס התחתונה ממשיכה למעשה
את גיבעת ונוס, כשקו החיים מראה
עד היכן הן מגיעות. רצוי ששתי גבעות
אלה יחיו בגובה בינוני ויצרו הרמוניה
ביניהן. קווים דקיקים ורבים המצויירים
לרוחב שתי הגבעות מראים שהגבעות
פעילות. אם אין עליהן קווים כאלה,
יתכן שלאדם תכונות נפלאות, אך הוא
מתקשה להוציאן החוצה.
גיבעת ונוס גבוהה שאליה מחוברת
גיבעת מרס שטוחה וחסרת בשר, מראה

בני שזל טלה עיוניים, בעלי מרץ,
התלהבות ומסיכה לסכנות. חם אוהבים
להתנסות בהרפתקות מוזרות ואינם ח ד
סטים מתוצאותיה! .הם לא יעצרו לסקול
מה כדאי ומה לא, כסמסחו מוסך
אותם הם ניגסים לפעולה ורק לאחר
מכן בודקים אם היה כדאי. אומץ-לב
הוא תכונה בולטת באיסיותם, לכן אפ-
סר למצוא רבים מהם בעבודות ובתפקידים
הדורסים מהם לסכן את עצמם
כמעט מדי יום.
מזל טלה קסור בכוכב מרס (מאדים).
מרס הוא אל חמילחמה, לכן אפטר
לצפות שהמזל הקסור אליו יגלח כוסר

לחימה, אומץ, כוח-סבל, העזה ויוזמה.
בכף היד מצויים שני איזורים סאותם
משייכים לכוכב מרס, ונקראים גבעות
מרס. גיבעת מרס התחתונה (מתחת לגי־בעת
יופיטר) מסוייכת למזל טלה וקשורה

באומץ הפיסי וברוח האגרסיבית המוכנה
להתקיף ולהכות. ואילו גיבעת מרס
השניה, הנקראת גיבעת מרס העליונה
וממוקמת מעל לגיבעת הירח ומתחת
לזרת, קשורה יותר לאומץ הרוחני וה
(המשך
בעמוד )44

בשני תחומים תורגש התקדמות: כספים
ועבודה. עניינים שלא הצלחתם להזיז
יקבלו תנופה, מישהו
בסביבתכם יתייחס בלרעיונותיכם רצינות ויעזור.
המצב הכספי
משתפר, אתם משתחררים
מהחובות שהעיקו
עליכם, ויכולים כבר
לנשום לרווחה. נסיעות
לחוץ־לארץ עלולות להתעכב,
או שיווצרו
סביבן בעיות שלא
צפיתן אותן מראש. קחו את זה בקלות.
העיכוב הוא זמני בלבד והכל יסתדר.

בעיות כספים יטרידו אתכם בתחילת הש בוע.
יהיה עליכם להיאבק על כספים
המגיעים לכם. היו זהירים
בטיפול בעניינים
אלה, ואס אפשר רצוי
שתתייעצו עם מישהו
המבין בעניין, הפעם אל
תסמכו על האינטואיציה.
בעניינים רומנטיים המצב
נראה די חיובי.
השבוע אתם עומדים
להרבות בפגישות חברתיות,
שיביאו להיכרויות
מעניינות. כדי להתרחק מבני מזל
דגים ובתולה. הם עלולים לפגוע בכס.

מצבכם יהיה די מוזר השבוע. פגישות
חברתיות יעסיקו אתכם ויוסיפו התלה בות
ושימחה לתקופה.
אולם היחסים עם בן
הזוג לא יחיו כל״בך
פשוטים. נסו להימנע
לוויכוחים. מלהיגרר אתם עלולים להיסחף
בלהט הוויכוח, לומר
יותר ממה שהתכוונתם,
ולגרום לפרידה
זמנית שבה אינכם
מעוניינים. מבחינה כספית
המצב אינו טוב כל-בן, אולם בחודש
הבא יש סיכויים שהמצב ישתפר.

בעיות כספיות עלולות להטרידכס השבוע.
אל תתכננו לרכוש לעצמכם בגדים או
חפצים חדשים, שכן
עליכם לשלם חשבונות :
ביטוח רכב, מיסיס לנדריה
וחובות כספיים
אחרים. ידידים חולים
יבקשו את עזרתכם. רצוי
לשמור על מרחק כדי
לא להידבק — רגישות־כס
רבה מן הרגיל. הערנות
שלכם יבואו
לידי סיפוק, מחזרים
רבים ינסו ליצור קשר, הפטם תהיו במצב
שתוכלו לבחור בין המעוניינים.

השבוע עדיין אי־אפשר לבשר לכס על
מצב רוח אופטימי וחסר־דאגות, אולם
הקלה במצבכם כבר
תורגש. כל מה שהצ לחתם
לבצע בקושי,
ילך יותר בקלות, ומצב
הרוח הרציני יתחיל ל־להיעלם.
בשטח המיק־
1צועי תזכו לשבחים על
§ עבודתכם, ובשטח האהבה
לא יהיה לכם על
מה להתלונן. הקשרים
לשביעות
י מתפתחים
; רצונכם, והדבר היחידי שעליכם לזכור
הוא לא ללחוץ יתר על המידה על בן הזוג.

חיי האהבה מפצים אתכם על התקופות
הקשות שעברתם השנה, למרות שהקשיים
שהטרידו אתכם עדייו
לא נעלמו, ההרגשה
שונה לחלוטין. אוהבים
אתכם ומעוניינים
בחברתכם. תוכלו לפתח
קשרים יציבים ומועילים,
וזח יעזור
לבם להתגבר על הקשיים
^ .בסוף השבוע
השתדלו לנוח. ההרגשה
לא תהיה בל-כך
קלה, אך מיום שני שוב יחיה יותר קל.
הצעות עבודה חדשות יוסיפו לכם עידוד.

השבוע עליכם לבחון היטב את האנשים
שאיתם אתם באים במגע, ביחוד אם
מדובר על יחסי עבודה
או עסקים. אתם נוטים
להאמין לאנשים וזה
עלול לגרוס לבעיות בשלב
יותר מאוחר. מי
שחושב ל שנות את
מקום עבודתו, שישים
לב בעיקר לתנאי הש כר.
יתכן שהתפקיד מושך
אך לא משתלם.
הבריאות עדיין לא כתמיד,
ויתכן שיהיה עליכם לבלות כיומיים
במיטה. קחו זאת בקלות, זה יחלוף מהר.

השבוע תצטרכו להקדיש יותר זמן לעצמכם.
בריאותכם אינה במצב תקין ועליכם
להתרגל שהעבודה
אינה במקום הראשון.
השבוע תיאלצו לבלות
יותר בבית ולנוח יתכן
שתזדקקו לעזרה רפואית,
או שמישהו מבני
המישפחה יהיה זקוק
לעזרה כזאת. באהבה
תצטרכו להסתפק ה פעם
בדיבורים בלבד,
כי לא תחיה לכם אפשרות
לפגוש את בני הזוג השבוע. מחכה ׳ י
לכם הפתעה מיוחדת במינה בשבוע הבא ^ .ו

השבוע מובטח לכם שלא תשתעממו.
החיים לא יתנהלו בצורה השיגרתית
והמוכרת. מלבד הנסי*

עות
חרבות והמחנות,
מפגשו גם אנשים מעניינים
ומושכים. יתכן
שיווצר קונפליקט ולא
תדעו להחליט במי
אתם מעוניינים לקשר
יותר רציני. אלה מבי ניכם
שלא ישנו את
מקומם, יזכו לביקורים
מפתיעים. אין סיכוי
שישאירו אתכם לבד. קרובים או ידידים
השוהים בחוץ־לארץ עשויים להפתיע.

עוד לא הספקתם לנוח מעומס העבודה
המוטל עליכם, וכבר אתם נאלצים לקחת
על עצמכם אחריות נוספת.
אורחים שלאהת־

כוננתם לבואם יכבידו
עליכם לצד תפקיד חדש.
שתתבקשו למלא, מצב
הבריאות אינו מעודד,
אל תזניחו את עצמכם.

אתם דואגים לאחרים
7ג א 1ו 1ס ט -
ומתעלמים מבעיותיכם.
7נ סי׳ 17 גי
בסוף השבוע תוכלו להתפנות
לעניינים רומנטיים.
אנשים שעימם לא נפגשתם מזמן
יכנסו למעגל חייכם, דבר שיעזור לכס.

ענייני עבודה יקחו מכם את רוב המרץ.
תצטרכו להשקיע כוחות, אולם תזכו
להישגים ולהערכה, ו-
ינתן לכם חופש פעולה
תוכניותיבם. לביצוע יחד עם זאת, יהיה
לבם זמן לעסוק בתח ביבים
האהובים עליכם:
ספורט, נסיעות
ועיסוקים אמנותיים.
תחום האהבה יהיה
המבטיח ביותר, שיחות
ידידותיות יתפתחו לסיפור
אהבה מבטיח. בני מזל טלה
יעוררו אתכם בהפתעה מיוחדת ונאה.

חאזניים

בעיות כספיות יעיקו עליכם, אולם בכושר
התימרון שלכם תוכלו לצאת מהמבוי
הסתום ללא קושי. יחד
עם זאת, הדבר יגזול
מכס הרבה כוחות, ווד
קרובים לכם יאלצו ל־עודד
אתכם. פגישה
מפתיעה בעת נסיעה
עשויה לחדש קשר ישן.
השכנים שלכם עלולים
להרגיז אתכם השבוע,
ולמרות שאתם תהיו
הצודקים, יאשימו את־כם.
כדאי לערוך איתם בירור שקם וה־דברים
יסתדרו מל הצד הטוב ביותר.

*פפפפש פפספס פשפ פשפ פז 1* 2 7

מעכ שיו אתה יכול
ל הצ טרף
ל ת כני ת ה מנויי ם,
מ הכור ס א בביתך
ובשעהה טחה לך.
נא להיכנס
תכנית המנויים מעניקה למצטרפים אליה,
שירות מיוחד אשר נועד להפון גם את תהלין
ההצטרפות לחוויה נעימה ואלגנטית במיוחד.
אינן צריך לדאוג לטופס הצטרפות, אינן צריך
אפילו לקום ממקומך!
כל שעליך לעשות הוא, לשלוח״יד אל הטלפון,
להרים את השפופרת ולחייג.

מהזיק כרטיס אשראי?

אין לן כרטיס אשראי?
לרשותך עומד השירות הטלפוני המיוחד, בו
יקבלו ממך את פרטיך וכל השאר ייעשה עבורך
ע״י אנשי תכנית המנויים. כעבור ימים מספר
תקבל לביתך את טופס ההשתתפות שלך ממולא
ומעודכן לחלוטין. כל שעליך לעשות הוא, להוסיף
חתימה ולשלוח את הטופס למען הרשום על
המעטפה — וכיוון שתכנית המנויים חושבת על
המצטרפים אליה עד הפרט האחרון — הבול,
גם הוא, על חשבונה.
טלפן 24 שע,ת ביממה!
תל-אביב ( 03-622828,03-623311 -מודעפון)

ירושלים — ,02-245218 חיפה 04-987569 -
באר-שבע ,057-78106 -נתניה 053-40549 -

חייג 3מליוני שקלים
בתכנית המנויים של מפעל הפיס מצפים לך
מאות אלפי פרסים ב סן מליוני שקלים, פרס
ראשון בסך 3,000,000 שקלים והגדלה חודשית
מיוחדת למנויים בלבד(בלי כל תשלום נוסף) ,בה
תוכל לזכות בדירה אלגנטית.

ויש דרכים נוספות להצטרף
היכנס עוד היום לסניף הבנק שלן, או לאחת
מתחנות ההרשמה של תכנית המנויים, מלא
טופס ומסור אותו במקום.
תוכל להשתתף בתכנית המנויים גם באמצעות
הוראת קבע שתתן בסניף הבנק שלך.

ה בני ה ה מנויי ם ע1להבטלה פי ס.
משחקא לגנ טי

קשרבדאל 4שו ת־

אם יש לך כרטיס אשראי של ישראכרט, ויזה או
דיינרס קלוב, הכן לעצמך את כרטיס האשראי,
מס׳ תעודת זיהוי, מספר חשבון הבנק שלך
וכתובת הסניף —
וחייג לאחד ממוקדי ההרשמה העומדים
לרשותך 24 שעות ביממה!
תל-אביב ( 03-291949 טל-כיס)
( 296829 פייג׳קול)

( 02-233175-9פייג׳קול)
ירושלים
( 04-88794-6פייג׳קול) חיפה 245871

אתה מתחיל לשחק, מיד עם קבלת אישור חברת
האשראי שלך, וחשבונך מחויב בתאריך החיוב
הרגיל של כרטיס האשראי שברשותך.
מספרך בהגרלה נקבע באופן אקראי על ידי
המחשב, והוא ישאר שלך כל עוד תרצה בו.
תוכל להצטרף לתקופה בלתי מוגבלת על ידי חיוב
חודשי של חשבונך.

הנוונסוו ויציאת אונס, אחיו שר שרהביטחון, מסרב
רובו איתו וצונח סננה שד עימות גרעיני במוחב

באשר התמנה השגריר הישראלי
בוושינגטון משה ארנס כשר־הביטחון,
התפרסמו בישראל ידי־סות
עד חילול,י־הדיעות הפוליטיים
החריפים בץ משה ארנס וכץ
אחיו, ריב ׳רד, שהוא פרופסור באוניברסיטה
אמריקאית .״העולם
הזה״ מביא כאן במלואה את הכתבה
שפורסמה בכתב-העת ה אמריקאי
״מידל איסט״ ,שעליה
התבססו הידיעות.

בשילטון בישראל .״בפעם האחרונה שהוא
צילצל אליי זה היה כדי לספר לי שהוא
מונה כשגריר. אמרתי לו שאינני רוצה
שום קשרים איתו. באחת הפעמים האח רונות
שבהן דיברנו העליתי בפניו את
בעיית הזכויות של הפלסטינים, והוא הפגין
חוסר-רגישות מוחלט. הוא לא היה מוכן
1אפילו לדבר על כך.״
ריצ׳רד ארנם סבור שממשלת ישראל
אחראית במישרין לטבח בצברה ובשא־תילא
.״אין ספק ביחס לאחריות שלהם,״
הוא אומר ,״מנקודת ראות מוסרית ומיש־פטית
גם יחד. לפי העקרונות של מישפטי
נירנברג ולפי פיסקי־דין של בית־המישפט
העליון בארצות־הברית — הפיקוד העליון
אחראי תמיד למעשי זוועה שבוצעו תחת
חסותו.״
ארנם הבכור מסתמך על המיקרה של
גנרל יאמאשיטה, המפקד היפאני של הפי ליפינים
בתקופת מילחמת העולם השנייה,
שהוצא להורג בשנת 1946 בגלל מעשי
זוועה שבוצעו תחת פיקודו.
״בית־המישפט העליון של ארצות־הברית
ההצעה לקבל את מישרת שר־הביטחון,
פסק שאפילו אם יאמאשיטה לא ידע על
בטענה שבשעתו הוא הצביע בכנסת
מעשי הזוועה, חובתו היתד. לגלות את
נגד הסכמי קמנדדייוויד. הוא אמר לכתב
פירטיהם. המיקרה חשוב, מכיוון שבמצב
ניו־יורק טייסם: הרגשתי שדבר כזה יהיה
ששרר בפיליפינים ובגלל קשיי התיקשורת
בגדר עבירה על כללי־המישחק.
בתקופת המילחמה אפשרי הדבר באמת
משה ארנם היה חבר האירגון הצבאי
שהוא לא ידע.״

עצומה הקוראת לארצות־הברית לתבוע
נסיגה ישראלית מלבנון והקוראת גם לה-
שעייה מיידית של כל הסיוע האמריקאי
לישראל, נשלחה לכל צירי הקונגרס וחברי
הסנאט של מדינת קונטיקט. עצומה זאת
היתד. חתומה על-ידי עשרה פרופסורים ל-
מישפטים מאוניברסיטת בריג׳פורם, וגם
על-ידי סטודנטים ואנשי-סגל אחרים. ה-

במחנות ההשמדה ואיתי
כמה קל לה ׳וו דו
למנסאויזת נאצית. ואני
ואיתי כמה מהמהמת
בעוז שאתי, מנווה, לא
ואה אתוס, ואני ח מו
שזהו!חהבדו בידנו !

שר מ שה א רו ס

שגריר ארנם וראש-הממשלה בגין במסיבת עיתונאים בוושינגטון
״מימינו של בגין״
X06 1(11X1816), 18 )1680111(6)133 ׳10 1116 )1^111׳* 61ת 5, 18) 3613ח ^108116 1\)66(0 6
׳0136£1)1
ץ301)6111ן (1113 01118701303111)17011111 .1^71101131 ( 01116( 10 1001811
.ץ 0 )! 3 0)1 1116 1( 301 01111)1 10 ).1113 730111ק )61(7611

הבינלאומי דורש מישפט פומבי על-בסיס
הסכמים בינלאומיים.״
״הפסקת מישלוחי-הנשק לישראל היא
הכרחית, אם רוצים להביא שלום יציב
למיזרח התיכון,״ טוען ארנם .״הפיתרון
היחיד לבעייה — נוסף על יצירת מולדת
פלסטינית — הוא פיתרון של צדק. הפי-
תרון הוא במניעת השפעה ונשק באיזור
משתי מעצמות-העל. ישראל הפכה את
עצמה לגרורה אמריקאית.
״אפשר להשיג פיתרון על־פי הדוגמה
של אוסטריה אחרי מילחמת העולם ה שנייה,
כאשר הסובייטים הסכימו לסגת
אחרי שקיבלו ערובות לכך שאוסטריה
תישאר ניטראלית. המצב בממרח התיכון
הידרדר לבדי מירוץ־חימוש גרעיני, וסכנת

,ד1116 ^1*6118 1>1*0111615
תביעות בעצומה התבססו על החלטות
האו״ם וחוקי ארצות־הברית.
חותמי העצומה טוענים, שתנאי החוק
המתייחם לייצוא הנשק האמריקאי ותנאי
ההסכם הישראלי-אמריקאי לעזרודהדדית
ולהגנה משנת ( 1952 הסכם האוסר על יש ראל
שימוש בנשק למטרות תוקפניות)
הופרו על-ידי הישראלים בעצם נוכחותם
הנמשכת בלבנון.
החותם ה שני על העצומה והרוח החיה
מאחרי הופעתה היה הפרופסור למישפטים
ריצ׳רד ארנם, הידוע בעולם כולו בשל
עבודתו בתחום זכויות-האדם של האינדי אנים
בפראגוואי. הוא גם היה הראשון
בעולם אשר וידא את עובדת מציאותו של
הד״ר יוסף מנגלה בפראגוואי.
אחיו של ריצ׳רד ארנס, משה, היה
שגריר ישראל בארצות־הברית, והוא עתה
יורשו של אריאל שרון בשר־הביטחץ של
ישראל.
משה ארנם סירב לשוחח עם כתב מידל־איסט
כאשר הוא שהה עדיין בוושינגטון,
וטען שאינו מוכן לדבר על עיסקי מישפ־חתו
עם העיתונות. משה, הידוע בדיעו־תיו
הניציות, מונה בשגריר ישראל בשנה
שעברה, אחרי שתחילה הוא דחה את

6414100 0311108 0 0 1116ק111111 1411
813 1 6 8 40
* ,־4116 138116 04 ? 31634111130 4181148 11
1161׳ 8־ 111׳ 1111111)! 181ג 1 4116 0 0
1 40431 103605141114־ >1)1נץ 1111111 440111 1111)1 116 613־1411)11־11
״.׳ 1 6 1 (3 0 0 0 , 3 0 6 3311108 404 3 0 10101661346 81111(604 - 116 (60111604 6114 61301188 6 0
6 0 3100 04 311 (^ 0 1 6 41030 01111434ק 811540 316׳1811168)1)}311 13(077311 0111
־4116 0 4 643)016011 4116 40 3 6 0 4 6 6 0 )1 1138 ,361

18)361׳- 7110713)01 (()6X8

! --111011346 1\ 4 6 0 5 1(6116668 41134 4416 1343611
16 404 1334י 00811ק ( 18 ״ 61460416 ״ 465 וז 6ו תו דז ש ׳׳י 8 0
,3 103353046 34 44( 6 5 )11( 43 3 0 6־ 46014161ס 8 6

0(0060410114 0 0 0 8 463310031 66168 3 4 1 0 0 . 14
404638048 04 1316 34 41( 6ק 1635 5 1 8 0 6 6 1( ( 1 0
׳ ( 044 , 3 8 16611 3 3 0 1 3 0ק 1 ( 016645146 04 8 4 1 6 8 6
041164 543 )4 016011 (643 3 0 6 541166048 . 7416
{(6414100 (11841)166 411656 6 6 0 1 3 0 6 8 0 0 4116 1(3318

כתבה ב״מידל־איסט״ מרס 1983

ה׳שואייס מננ1

לפדאגאאי סזוע צבאי
ועק׳ו, בידיעה בחווה
שהדיו יזסו!מנגוה
!מצא שם
ונהנה מהכנסת
אזדחים נדיבה!

״מסכימים שלא להסכים״
הלאומי, אירגון המחתרת של מנחם בגין,
בשנים שלפני הקמת המדינה *.מאוחר
יותר הוא הפך חבר כנסת וסגן־נשיא להנ דסה
בתעשייה האווירית של ישראל, שם
הוא היה אחראי על פיתוח המטוס כפיר.
ריצ׳רד ארנם מתאר את אחיו כמי שני צב
״מימינו של בגין״ ואומר כי ״מזעזע
הדבר״ לחשוב שאנשים כמו אחיו נמצאים
• למעשה היה משה ארנס חבר בית״ר
באותן השנים.

אבל, העדויות שהועלו לפני ועדת־כהן
בישראל מראות שלפחות כמה אנשים בפי קוד
העליון הישראלי ידעו על מעשי
הרצח ולא ניסו למנוע אותם:
״פליטים שברחו מצברד. ומשאתילא סי פרו
לחיילים ישראלים על מעשי הטבח,״
אומר ארנס .״הישראלים סיפקו תאורה לכל
המיבצע. הם היו אלה ששלחו את הפלאג־גות
למחנות לחסל טירוריסטים פלסטיניים.
אפילו אם נניח שהיו פלסטינים במחנות,
אשר אפשר היה להאשימם בפשע, החוק

העימות הגרעיני שם גדולה יותר מאשר
בכל אמור בעולם.״ .
ארנס עצוב באמת כאשר הוא רואה
ש״אותם אנשים שהיו קורבנות השואה
יכולים להיות כל־כך חסרי־רגישות בייחס
לפלסטינים.״ הוא מייחם חלק מהבעייתיות
״לטראומה הקולקטיבית״ של כל יהודי
העולם כתוצאה מהשואה. טראומה זאת
(המשך בעמוד )63

_ 919

מקמ

)1111

פי ת ה 1ן

א ל ־ לאנמי

אוגדת־תושבים הומאניסטית(את״ה)
בחוף־מיזרח־הים־התיכון(וזמ״ת)
(לא ישראל ולא פלסטין)
למען יהודים ישראליים ולמען ערבים פלסטיניים
על־פי זכויות אדם שוות

האמת והפרסום של ״ניו־כר״ בע״מ
שרותים ליבוא אישי
אופל אסקונה וקדט דגם״!״

אדם -זהה/י את עצמך כ אד ם
והתייחס/י לזולת כאל אדם!
מאחד האדם(״מיפלגת הירוקים״)
לשלום אנושי ואקולוגי
ת״א ,20178ת״א־ים ו ,61201 ,טל 332252 .־03

טומפ לחייל
בעיות ולבטים
בחיי המין

קבלת מו דעות
לבל הע ית ונים
נסח ה ני ע ר עדי

•?ודחי! ת.ד
~לל א חי6ילזס
• ס בג דיס__
כרעיסי א׳יראי

מאת

ד״ר מרדכי זידמן
הוצאת רשפים

מ 3ן *נ׳ רוינ

227117

90 ,1600 8
75 ,1300 8כ״ס;
אספקה מיידית • אחריות מלאה לשנה
• השרות כולל שחרור מהמכס ורשוי
• לרשותכם רשימה של לקוחותינו שהם
האמת בפרסום שלנו
סניף ראשי: מלכי ישראל , 5תל־אביב,
טל 03-236785 ,247575 .
סניפים:
ירושלים, בית ״כלל״ ,טל 240880 02
חיפה, שד בן־גוריון ,10 טל 529742 04
באר־שבע, פסג׳ שרול, טל 34765 .־ 32245,057־.057

מיבצעשלוה החרו

היום הגדול הגיע. הארץ כולה
עצרה את נשימתה. האסטרוגאוט
הישראלי הראשון עומד לצאת
לחלל כעוד כמה דקות: הדר־הבקרה
נמצא עמוק בתוך האדמה.
הה ״כ מנחם פורוש, שהגיע
כנציג המשקיעים החרדים, ציין
שהמקום נמצא ״טיף אין דרערד
הריין.״ חדר־הבקרה היה מרשים
כיותר. סביב-סביב היו מסכי-טל־וויזיה,
שבהם יכלו המוזמנים לחזות
במיבצע השיגור על כל של־כיו,
כשמתחת למסכים יש הסוני
כפתורים ונורות בשלל צבעים. על
אחד המסכים הוקרנו גם שערי״
המניות בכורסה, שבאותו יום נרשמה
בה מגסה מעורבת, עם נטיה
פי־ננן ב*
קלה לעליות שערים.
השר האחראי למדע ולטכנולוגיה,
הוא יובל נאמן, ישב ליד שול־חן־הבקרה
המרכזי, לובש גם הוא,
כמד כל הנוכחים, סרבל מיוחד,
כחול־לכן. לידו ניצב חבר-הכנסת
חנן פורת, עטוף טלית, והתפלל
לעילוי החללית. חברת״הכנסת
גאולה כהן, שכידוע החזיקה תמיד
מיובל נאמן, החזיקה חלק סמנו
גס עכשיו. ממש מול נאמן ישב
ראש־המסשלה מנחם כגץ, שהסר־בל
הכחול־לבן היה קצת גדול עליז.
מימינו ישב הרב הראשי הספרדי,
משמאלו ישב הרב הראשי האשכנזי
— אף אחד עדיין לא זוכר
איך קוראים להם — ומאחוריו
ישבו הרמטכ״ל החדש, הנשיא
החדש, שר־הביטחון החדש והיו״ר
החדש של סיעת הליכוד
עוד היו באולם כל השרים,
חכרי־כנסת מכל הסיעות, נציגי
התעשיינים ונציגי הבנקים שהשקיעו
במיבצע החלל, עיתונאים,
נציגי עדות שונות, וראש אגודת
הכפרים, קצינים בכירים, אנשי
חב״ד וחוזרים בתשובה, ספרי צמרת
וזמחת צמרת.
ואז הגיע הרגע הגדול עצמו.
לכבוד החגים הסכים הרמטכ״ל, נשמע פיצוץ אדיר והחללית התרכ-אלוף
רפאל איתן, להעניק רא עופפה לה כלפי השמיים התכולים.
יון מיוחד גם לעיתוננו. באנו ל־ עכשיו הופיעה על ססכי-הטלוויזיה
לישכתו המקושטת כדגמים מוקטנים
של מיראז׳ ,כפיר, תמ׳׳ק עוזי,
רובה גליל, טיל גבריאל ותומ״ת
המוטל עליו, ועכשיו צריכים הפוליטיק הוביצר,
וכן גם בדגמים מוגדלים
אים לעשות את המוטל עליהם. אני לא
של קליט 0.55 ושל גלולות אופטלפוליטיקאי.
גין,
הנמצאות בשימוש חיל־הרפד
• ובעתיד?
אה שד צה״ל. רפול יושב מולנו
רפול: גם בעתיד יעשה הצבא מה
כששרווליז חפותים עד מרפקיו,
שמוטל עליו, ואחר-כך יצטרכו הפוליטי והוא
נראה כמו איכר שפשט לכקאים
לעשות מה שמוטל עליהם.
• לא, התכוונתי, האם אתה, כבוד
סה שנים את מיכנסיו הכחולים
ומגפיו המצחינות מצואת הרפתות
הרמטכ״ל, תיפנה לפוליטיקה?
רפול: מה אתה מצפה ממני, שאני
והלולים.
אגיד לך שבעתיד אפנה לפוליטיקה?
כאורן־-רוח ובכושר־ניסוח מעו•
אני לא מצפה, אני שואל.
לה, הסכים רפוד דהשיב עד כל
רפול: אבל השאלה שלך היא כמו
שאדותינו•

ואיון מיוחד לחג

רפול:
״יבוו!ורו
מיבוני 1 הכניסהר

• אדוני הרמטכ׳׳ל, כיצד היית מסכם
את תקופת כהונתך ז
רפול: למה שאני אסכם? אני חייב
לך משהו?
• ובכלי זאת. האם תוכל להצביע על
ההישגים העיקריים, על...
ר פו ל: היו רק הישגים עיקריים, איך
שאתה קורא לזה או רוצה לקרוא לזה. איו
בסופו של דבר אתה תציג את זה, אני
לא יכול לדעת ואני גם לא אחראי.
• האם היו גם כישלונות?
רפול: איזה כישלונות?
• הייתי רוצה לעבור ברשותך לנושא
מילחמת הלבנון.
רפול: אתה מתכוון למיבצע שלום
הגליל.
• כן, סליחה. האם השיגה המילחמה
את יעדיה?
רפול ז אתם יכולים להציג את זה הרי
איך שאתם רוצים, ולא משנה מה אני
׳אומר לכם. מבחינתי, המילחמה השיגה
את היעדים שנקבעו לה.
• ואיפה אנחנו עומדים עכשיו?
רפול: אנחנו לא עומדים. אנחנו
יושבים.
• אני מתכוון, מבחינת המצב בלבנון.
רפול ג גם שם אנחנו יושבים. יושבים
חזק. אני לא מתערב במשא והמתן המדיני.
אני לא פוליטי. מבחינתי, הצבא עשה את

תצפית. אתה מנסה לשים לי מילים בפה?
זה לא ילך לך. לי לא שמים מילים בפה.
• הרמטכ״ל, מה דעתך על מסקנות
ועדת־החקירה?
רפול ז אני כבר אמרתי בנושא הזה מה
שהיה לי להגיד. אין לי ספק שזה היה
מיבחן־כניסה לאש״ף.
• אבל, בעניין ועדת־החקירה.
רפול: זה היה בעניין ועדת-החקירה.
• האם אתה מתכוון, אדוני הרמטכ״ל,
שבמחנות הפליטים בביירות נעשו...
הפול: בדיוק כך. אם הם יבטלו את
מיבחני־הכניסה, אז נראה איך להגיב על
זה הלאה. אבל כל עוד יש להם מיבחני-
כניסה מהסוג הזה, אז שום ועדת־חקירה־ועדת־שמקירה
לא תשנה את המצב. אם
הייתי אדם פוליטי, הייתי קורא להם
לבטל את מיבחני-הכניסה.
• ולסיכום: מה דעתך על מחליפך
בתפקיד הרמטכ״ל?
רפול: מה איכפת לך?
• התפרסם שאתה תמכת, כאילו במו עמדותו

רפול ז אז התפרסם. אני אחראי למה
שמתפרסם? התפרסם גם שאני איש פו ליטי.
אז אני אחראי לזה?
• ולסיכום...
רפול: מה שאתה קורא ״ולסיכום׳ כבר

היה.

תמונת תא־האסמרונאוט. היהודי
הראשץ בחלל ישב מומה לאחור
על כיסאו מתוח מאוד.
יוכל נאמן: גבירותי ורבותי! ישר

פורצת לחלל!
מנחם בגין: בשעה טובה ! לא נצ טרך
עוד לחסדי הגויים! בעזרת השם
נתגבר גם על החלל ונביא אליו את בשו רת
השלום שלנו! ייקרא לו למיבצע —
שלום החלל:
יעקב מרידוד: אנחנו נפתח את
החלל! נבנה חברה חללית להובלת פרי!
נעשה שימורים ם הם רות שיפלו חלל !
נתרים את יהודי החלל למען ישראל!
נהפוך את השמש לספק האנרגיה מס׳ 1
שלנו ונלווה קצת לניו־יורק!
נעמי שמר: יא חללי. יא מלילי,
אל יבנה החלל!
עופרה חזה: עם ישראל חי! חי!

אהרץ מאיר: נבנה בחלל סניפים
של בנק המיזרחי המאוחד !
ארנסט יפת: הבנק שלנו יפתח מייד
חללומט! חללומט של בל״לומט!
גיורא גזית: בנק־הפועליס ישלח את

שהוא לא יעבור יותר מ־ 40 קילומטר!
האסטרונאוט: אני לא מבין מה
קורה! אולי נפלתי לתוך החור השחור!
אני לא רואה כלום!
מנחם בגין: זה הרוסים עשו את
זה ! זה הרוסים !
רוני מילוא: זה סי-איי-אי !
מנחם פרוש: אנחנו עוד נצא מאפי לה
לאור גדול!
עופרה חזה: עם ישראל חי !
יובל נאמן: לא לדאוג׳ רבותי ! החור
השחור זה לא סוף העולם ! הוא יצא מזה !
חיים הרצוג: יש עכשיו מבוכה
:רבה בעם. עם זאת אין מקום לדאגה!
צה״ל ערוך על הגבולות, ונישקם של
חיילינו נמצא בהישג ידם. מפקדינו יוד עים
מה שמוטל עליהם, והם יבצעו את
המשימות. יתכן שתקופה קשה נכונה לנו,

האסטרונאוט: אני מתחיל לראות
׳משהו ...כן ...השמיים מתבהרים ...אני
דואה משהו ...אדמה ! אדמה באופק !
מנחם בגיד: בעזרת השם ! בעזרת
השם!

זאכן: על המסכים התחילה ה
אסטרונאוט
יהודי בפעולה
לצאת מהחור השחור
יעקב לוינסון כדי לפתח את הרשת הח ללית
שלנו ! ניתן ללקוחות ריבית אסטרו נומית

יעקב מרידוד: חברת רסקו תבנה
חלליות טרומיות עם חללים בשלל צורות!
ישראל תרוויח על זה כסף טוב!
שאול אייזנברג: נמכור נשק לכוכ בים
השונים!
אברהם שריר: אני בעד !
רוני מילוא: מי בעד? מה, עוד
פעם הצבעה חשאית?
ניטים גאון: האסטרונאוט — הוא
ספרדי או אשכנזי?
אהרון אוזן: הוא נשוי לבת של
השמש בביח־הכנסת הספרדי של עקרון!
שימעץ פרס: אני מקווה שאתם זוכ רים
את הטיל שביט! זאת היתד. ההתחלה

מנחם בגין: או, החוי הזה פתח אתהפה! הוא חושב שהכל התחיל ממפא״י!

לפתע פיתאום השתררה חשיבה
מוחלטת על מסכי הטלוויזיה
סביכ-סביב. שוב אי-אפשר היה
לראות את האסטרונאוט היהודי
הראשץ. גם קולות הטיסה נדמו.
נורות אדומות התחילו להבהב
מכל עבר.
מנחם כגץ: מה זה? אני רואה ש נדלקים
אורות אדומים!
שימעון פרס: צריך להקים ועדת-
חקירה! מה קורה פה! אתם התחייבתם

תמונה להתבהר. עדשת המצלמה
עזבה את תא*האסטרונאוט, והתמקדה
על הכוכב שהתגלה לעיני
האסטרונאוט היהודי הראשון. מראה
מופלא התגלה לעיני הנאספים
בחדר־הבקרה. שורות ירוקות ישרות
...פסים אפורים ועליהם נקודות
קטנות ...כתמים לבנים ואח
מים קטנים פה ושם ...הכל התקרב
במהירות הבזק, עד שלפתע נשמע
פיצוץ עז, ושוב השתררה חשיכה
על מסכי־הטלוויזיה.
האסטרונאוט: אני יוצא מן החל לית.
מזג־האוויר תקין.
שימעץ פרס: חעם כולו נמצא
איתך! זו השעה לממשלת ליכוד לאומי!
מנחם פורוש: ולתיקון חוק השבות !
,יורם אריחר: ולהטלת היטל שלום
החלל !
עופרה חזה: עם ישראל חי !
אסטרונאוט: אני יוצא לטייל ב סביבה
...מצב האוויר בסדר ...קצת
מזוהם ...אני רואה בתים ...ממש מופלא...
כמה שהם דומים ...רגע, רגע, מה זה פה?
אני רואה את אשתי. אשתי הולכת לקניות
בסופרמרקט ! אני לא מאמין למראה
עיניי ! זאת עקרץ !
בגין: עמדנו בהתחייבות שלנו! לא
יותר מארבעים קילומטר! מבצע שלום
החלל הוכתר בהצלחה מלאה ! כל המט רות
הושגו! לא היתד, שום חריגה!

הסח *!

היכנס עוד היום לאחת ממאות חנויות
הצילום ברחבי הארץ, קנה לך סרט
צילום אגפא 100 ובקש את פנקס
התלושים שיקנה לך זכות, לרכוש
במשך כל השנה עד 6סרטי אגפא 100
נוספים — במחיר של היום!
כן, המחירים יעלו אבל אתה תצלם
במשך כל השנה — במחיר של היום!

המבצע לתקופה מוגבלת
אתה לא מאמין?
היכנס עוד היום לחנות הצילום
שלך ותאמין!
פרטים מלאים בחנויות הצילום.
*בתוקף עד 31.12.83

מחיר מומלץ לסרט
סרט 35מ״מ
36 תמונות
סרט 35מ״מ
24 תמונות
סרט למצלמות
פוקט ()110
24 תמונות
סרט למצלמות
אינסטמטיק ()126
24 תמונות
205 162ש׳
162ש׳

162

ה מ חי רי ם אי נ ם כו ל לי מ ע ״ מ,

איו אנחנו נראים?

בבתי הסוהר של ישראל נוספו בשנה האחרונה 1500
מקומות חדשים.
בג׳נין הורעלו 250 תלמידות, בבתי־ספר שונים, מחומר
רעיל שהותז על הווילונות( .מעניין׳ בבית־הספר שבו
עובדת אשתי, בתל-אביב, אין וילונות ).השילטונות
הישראליים הטילו עוצר על העיר, כדי למנוע מהומות.
בית־המישפט העליון הוציא צו החלטי, לבקשת עורך־
הדין אמנון זיכרוני, המבטל את הוראת הוועד־המנהל
של רשות־השידור שלא לראיין ״אישים המזדהים עם
אש״ף״ .אבל רק אחד השלושת השופטים, גבריאל בך,
קבע כי הדבר נוגד את העקרונות היסודיים של חופש־הדיבור
ואת זכות הציבור לדעת.
אמריקאי עשיר בא לארץ והודיע כי יממן את ההגנה
המישפטית של כל אדם המפר את חוקי המדינה ומבצע
מעשים לאומיים (קרי: פאשיסטיים) אלימים נגד ערבים.
נהג ערבי נעצר ונחקר מפני שהתגלה על צווארו
תליון, שבו הדגל הפלסטיני. לדברי ההודעה, עורר האיש
את חשדם של השוטרים, ואז התגלה התליון הנורא.
בעיתוני העולם נמשך הדיווח על החוקים החדשים
שהתקבלו בישראל, המעניקים קיצבת־ילדים לכל ד,מיש־פחות
היהודיות במדינה, והשולל אותן מן המישפחות
הערביות. כך נודע לקוראים ברחבי העולם בפעם הרא שונה
שבישראל מוענקות הזכויות הסוציאליות לעניים
על פי אמת־מידה גזעית/דתית.
ישראל הודיעה כי לא תפנה את צה״ל מלבנון, אם
לא ישאירו את שליש המדינה בידי אדם הנחשב בעולם
כולו כקוויזלינג ישראלי.
עבריין שנורה על־ידי המישטרה, נורה ונתפס, ברח
בשנית אחרי שנותח. המישטרה הודיעה שכל רופא אשר
יעז לטפל בו ייאשם בשותפות לבריחה.
וכן הלאה. קציר של יום אחד.
אצלנו כל הידיעות האלה הפכו כרוניקה עיתונאית,
ומבטנו חולף על פניהן כעל דברים רגילים. תגובה זו
גרועה אף מן הידיעות עצמן.
כך אנחנו נראים עכשיו בעיני העולם.
וגרוע יותר: כך אנחנו נראים עכשיו בראי. וכבר
הפסקנו, כמעט׳ למצמץ.

לשון א. בבק שה
נדמה לי שדיווחתי על כך בשעתו:
היינו בנמל־היאכסות של ג׳וניה. זה היה בראשית
יולי, בשבוע הרביעי של המילחמה. הזדהינו כישראלים,
והכל אהבו אותנו בבירת הפלאנגות.
שוחחנו עם אנשי־העילית, סוחרים עשירים, תעשיינים
עשירים, אנשי־מימשל עשירים, אמנים עשירים. כולם
השתייכו למישפחות המא-
רמיות העשירות, השולטות
במדינה.
אחד מהם נתן לנו שי עור
קצרצר בהיסטוריה ה לבנונית:
״תחילה
באו הפלסטי נים.
קיבלנו אותם כאחים,
אבל הם הפכו לכובשים,
ולכן שנאנו אותם.
״קראנו לסורים, כדי ש יגרשו
את הפלסטינים. קי בלנו
אותם כאחים. אבל
הם הפכו כובשים, ולכן
אנחנו שונאים אותם.
״קראנו לכם כדי לגרש
את הסורים ואת הפלסטי נים.
אנחנו אוהבים אתכם. אנחנו רוצים שתגמרו את
המלאכה (במערב ביירות).
״אבל אם תישארו ותהפכו לכובשים, נשנא גם אתכם.״
שאלתי מהי. לדעתו, תקופה סבירה לשהותנו בלבנון.
״כמה שבועות לכל היותר,״ השיב.
מאז עברו שמונה חודשים. והלבנונים שונאים אותנו.
אנחנו דורשים שסעד חדאד יישאר כשליט דרום-
לבנון. בעיני הלבנונים, חדאד גרוע מן הכובש הישראלי,
כי הוא סוכן מקומי של הכובש. ברור כי ממשלתנו
רוצה להמשיך בכיבוש דרום־הלבנון לצמיתות.
״יכול אדם לבנות לעצמו כס־מלוכה מכידונים, אבל
אין הוא יכול לשבת בו,״ אמר איש-כמורה בריטי שנון.
בטאנקי־המרכבה אפשר לכבוש שטחים. אבל אי־אפשר
לכבוש בהם אהבה. אפשר לרכוש בהם רק שינאה.
ואת זאת אנחנו עושים בקצב מזורז וביעילות רבה.
תחילה בגדה וברצועה, אחר במצריים. ועכשיו בלבנון.
איך לרכוש שונאים ולהיכשל בחברת העמים.

אות!המצח הנחושה
יש מראות שקשה לסבול אותם. זה היה אחד מהם.
זה היה במהדורת החדשות בטלוויזיה. חילקו את אות
שלום־הגליל.
מנחם בגין לרפאל איתן, בנוכחות אריאל שרון. רפאל
איתן ליהושע שגיא. אמיר דרורי לעמוס ירון.
כאילו חילקו איש לרעהו את אות צברה ושאתילא.

או את אות ועדת-כהן.
ואולי סתם את אות־המצח־הנחושה.
אחרי שחילקו זה לזה את האות, הם צעדו החוצה
וערכו זה לזה מיסדר־ניצחון חגיגי. החצוצרות הריעו.
החיילים הצדיעו. מישמר-כבוד דיגל את נשקו.
והחבורה הזאת — בגין ורפול ושותסיהם־לדבר-עבירה
— פסעו על שטיח אדום ארוך.

וסגן־מישנה — להחליט בעצמו כיצד לנהוג באוכלוסיה
האזרחית, שבד, נתקל. המילחפד, כולה התנהלה בקרב
אוכלוסיה זו, ושום קצין לא היה מוכן לכך. רובם נהגו
כראוי, וגאוותנו עליהם. האחרים יכלו לפחות לטעון
שמעולם לא הוכשרו לקבל החלטות כאלה.
זוהי האזהרה האחרונה. ועדת־כהן לא התמודדה עם
הבעייה הזאת. אם יש סיכוי כלשהו לכך שאחרי גמר
התקופה השחורה של רפאל איתן — תקופת הדגל
השחור — יחזור צה״ל לקדמותו — בא עתה הזמן
להתמודד בבעיות אלה בגלוי ובאומץ־לב.
הצעד הראשון הוא לתחום תחום ברור ומוחלט בין
חיילי צה״ל ובין בעלי המצח־הנחושה.

המלאכית שלי

שטיח שנצבע בדם של 500 צעירים ישראליים, ועוד
כמה אלפים לבנונים ופלסטינים.
אילו הייתי חייל, היה מראה זה פוגע בי שיבעתיים.
לחיילים מגיע האות. הם לחמו. הם חירפו את נפשם.
נכון, זאת היתד. מילחמה בלתי-צודקת, מיותרת, פוש-
ענית. אבל איש לא שאל את החיילים, כאשר הוחלט
על מילחמה זו. איש לא שאל אותם אם הם מוכנים
להשתתף בה. הם נקראו על־ידי השילטונות החוקיים
של מדינתם, והם מילאו את חובתם, כפי שנראתה להם.
רובם העצום השתדלו בתנאים קשים ביותר לשמור על
צלם אנוש, וגם על טוהר נישקם — עד כמה שהדבר
בכלל ניתן במילחמה כזאת.
דיברתי על כך לאחרונה עם כמה קצינים בכירים,
והם התלבטו כמוני בבעיה המוסרית הכרוכה בשרות
בסילחמה כזאת.
יתכן שהיה אסור לשרת בה מלכתחילה. יתכן שהיו
צריכים להסיק מסקנות בשלב מסויים, כפי שעשה אלי
גבע. יתכן שהיה צורך לסרב למלא פקודות מסויימות,
שהיו — על פי החוק הישראלי — פקודות בלתי-חוקיות
בעליל, שהדגל השחור של כפר-קאסם התנופף עליהם.
אך יש לזכור כי היתה זאת המילחמה הראשונה מסוג
זה. לא היה זמן לאיש להתעמק במחשבה על מצבים
כאלה. זאת היתה המילחמה הראשונה שהתנהלה כולה
באיזור המאוכלס בצפיפות, מילחמה שהתנהלה במידה
רבה נגד אזרחים (״תשתית המחבלים״).
אומנם, גם במילחמת־העצמאות לחמנו באיזורים
מאוכלסים. בוצעו באותה מילחמה מעשים חמורים מאוד,
החל בדיר־יאסין וכלה בפשע־המילחמה של שמואל להיס
על אדמת לבנון. אבל זאת היתד. מילחמה נואשת, סילחמה
לחיים ולמוות ממש, מילחמה שלא היינו מוכנים לה
מראש. איני אומר זאת כדי להצדיק, אלא כדי להסביר.
מילחמת־סיני היתה סילחמה ״נקיה״ ,כי התנהלה
בעיקרה במידבר ריק. גם מילחמת ששת־הימים היתד,
כזאת בדרום. במיזרח נכבש איזור מאוכלס, אך המילחמה
היתד, מהירה. והכל נגמר לפני שיכלו לקרות מעשים
חמורים. אחרי הקרבות היו כמה מעשים חפורים מאוד,
אך הם היו מצומצמים. מעשי־זוועה לא היו.
מילחמת־ההתשה היתד, חמורה מאוד, והמוני האוכלו־סיר,
גורשו מערי-התעלה. אבל היה זה, לפחות, תהליך
מבוקר. שום דבר לא נעשה בלי החלטה מפורשת של
הממשלה. כאשר הוחלט להפגיז את אירביד, כתגובה
על פיגוע, החליטה הממשלה לא רק על עצם ההפגזה,
אלא גם על מיספר הפגזים — ארבעה בדיוק.
מילחמת יום־הכיפורים היתד, שוב מילחמה במידבר
הריק. כאשר רצה משה דיין, אחרי הקרבות, להתעמר
באוכלוסיה המצרית האזרחית בכפרי התעלה, נתקל
בחומת־ההתנגדות של קציני-צה״ל, ונאלץ לוותר.
מילחמת־הליטאני היתד, המילחמה הראשונה שהתנהלה
ממש על גבה של אוכלוסיה אזרחית. כלפי הרמטכ״ל,
מוטה גור, הוטחו האשמות כבדות ביותר.
מילחמה זו היתה צריכה להיות אות-אזהרה, שהשתנה
משהו מאז עלה הליכוד לשילטץ. אבל המילחמה היתד,
מצומצמת, בזמן ובשטח, והאזהרה לא נקלטה.
מילחמת־ד,לבנון היתד, המילחמד, הראשונה בממדים
מלאים, שבה ניתן למעשה לכל קצין — אלוף, רב-סרן

במשך השנים היו לי לא־פעם שומרי־ראש. בדרך
כלל זה לא מצא חן בעיניי.
בשנות ה־ ,50 כאשר הוטמנו אצלנו כמה פצצות
במערכת ובדפוס׳ הצמידה אליי המישטרה שומרי־ראש.
אחד מהם, בלש ותיק, הפך לאחר מכן הכתב הפלילי
של העולם הזה. אז גילה לי שהיה לו תפקיד כפול:
לשמור עליי ולבלוש אחריי. מדי יום היה מדווח למפונים
עליו על מעשיי ועל האנשים שנפגשתי עימם.
כך קרה עוד פעם־פעמיים במרוצת השנים. גם בחוץ-
לארץ זכיתי לא פעם בשומרי־ראש, כאשר השתתפתי
בוועידות בינלאומיות.
בשבוע שעבר השתתפתי בהולנד בוועידה בינפרלמג-
טרית שדנה בענייני המרחב. הכנס התקיים באולם-
המליאה של הפרלמנט בבירת הולנד, האג. יחד עימי
הופיע בו הד״ר עיצאם סרטאווי.
משום־מד, חששו השילטונות ההולנדיים שצפוייה סכנה
לחיי שנינו, והציבו עלינו מישמר. שיכנו אותנו בחדרים
סמוכים, הביאו כל־מיני מכשירים אלקטרוניים וחוליה
מתחלפת של אנשי־ביטחון הולנדיים. כולם היו גברתנים,
גבוהים מאוד ואדיבים מאוד.
בערב, כשחזרתי למלון, מצאתי שם חוליה חדשה.
היא כללה שוטרת.
ועוד איזו שוטרת!
בלונדית, בעלת שערות שופעות. עיניים כחולות.
חיוך משגע. קול נעים.
לא יפה, לא יפהפיה, אלא יפהפיה זוהרת. ישר מן
המלאכיות של צ׳ארלי.
ירדנו לבר לדבר ולשתות, והשוטרת עיפנו. ישבנו
ושוחחנו, והשוטרת עימנו. דיברנו על דברים חשובים,
מילחמד, ושלום, תיקוות וסכנות׳ והסתכלנו בשוטרת.
למחרת היום הייתי צריך לטוס בבוקר השכם, מאוד-
מאוד השכם, ולכן פרשתי והלכתי לישון די מוקדם.
עליתי לחדרי, ושומרת־הראש שמרה על ראשי.
הודיתי לה ולחבריה על מאמציהם. לחצתי את ידי
הגברים, ונשקתי לשוטרת .״זוהי הפעם הראשונה בחיי
שאני מנשק שופר-ראש,״ אמרתי .״זוהי הפעם הראשונה
בחיי שגבר ישראלי מנשק אותי,״ חייכה.

כל הכבוד לצבא
בעיתון הראלד טריביון, המופיע בפאריס, יש מדור
המביא דברים שפורסמו בו לפני 75 שנים — בח מה
למדור שלבו, המביא דברים מלפני 25 שנים בלבד.
לפני כמה ימים קראתי בו ידיעה ממארס . 1908 נאמר
בה כי דוכס מנטבלו פירסם מיכתב גלוי לנשיא צרפת,
ז׳ורז׳ קלימאנסו, ותבע להוציא את שרידי סבו׳ למרשל
לאן, מן הפאנתיאון.
הפאנתיאון הוא בניין יפהפה בלב פאריס, ונטפנות
בו עצמותיהם של גדולי הצרפתים, שזכו בתודת האומד,
כולה. המרשל לאן היה
אחד ממצביאיו של נפול יון,
והוא זכה בכבוד זה.
נכדו ביקש להוציא את
שרידיו משם, במחאה על
כך שהוחלט להעביר ל מקום
זה גם את עצמותיו
של הסופר אמיל זולא.
״אחרי מות סבי,״ כתב
הדוכס ,״היה הפאנתיאון,
שעליו חרותות המילים
,הכרת המולדת לאנשים
הגדולים׳ ,ראוי לקבל את
עצמותיו. משהוחלט להע ביר
לשם את זולא, האיש
שהעליב את הצבא הצרפ תי,
הפכה הכתובת לעג מר.״
ואכן, זולא העליב את הצבא. הוא קם על בית-
המישפט הצבאי, שהרשיע את דרייפוס במישפט מבויים.
הוא השמיץ את אלופי הצבא, שנתנו אם ידם לפשע זה
מתוך מניעים אנטי־שמיים. הוא התנגד ללאומנות הקנאית
החשוכה, שראשי הצבא סגדו לה.
עברו 75 שנים. הכל יודעים מי היה אמיל זולא. אך
מי זוכר את המרשל לאן? ומי היה שומע אי-ם עם את
שמו של דוכס מנטבלו, לולא פורסמה. ידיעה זו כקוריח ז

313

* 1 1 1

ב שו ס

ל! תל וויטילה, הקרוי יוחנן־פאולום השני, אינו רק אפיפיור
שעושה רוח — הוא גם מושך את הרוח. כאשר נחת בפורט־או־פרנס,
בירת האיטי, במיסגרת המסע המרכז אמריקאי שלו, קיבל
את פניו משב־רוח שובב, שהעיף את כיפתו ופרם את גלימתו,
כך שחלקה העליון כיסתה את ראשו. האב הקרוש לא התבלבל
והשיב במכת־רוח משלו, כשהוא נואם גלוי ראש, מכריז קבל עם
ועדה שכל אדם זכאי להשביע רעבונו, זכאי לגג מעל ראשו ולטיפול
רפואי. כל זאת בארצו של כייכי תק דיוואליה, שבה עצם
ההישרדות בחיים היא כבר זכות גדולה.

המלבה אלינבט השנייה: סקנדאלים וצוות במישפחה
אם המלכה אליזבט השנייה נראית כמו מורה
לזימרה שספגה קליפה מאחרי האוזן, יש לכך
סיבות טובות: נער מיטבח שטרם מחה חלב
משפתיו, כבר פירסם חוויותיו בשרות הוד־מלכותה,

זיכרונות שהופסקו מייד אחרי הפרק הראשון,
בעיקבות פנייה מלמעלה ליומון סאן. ועוד # :נדריו
הנסיד הצעיר של בית המלוכה, ממשיך להחליף
רקדניות עירום. אז איפה הכבוד?

מיק גיגד:
המישבחה המלכותית
בהצגת בנווה

נטוישיה הוסט: טון טוב הגר טוב
פטרישה

איש אינו יודע בדיוק מה קרה ליורשת המיליונים,
הרסט, כאשר היתה בידי צבא השיחרור הסימביוזי. הכל יודעים
מה שקרה לה מאז שוחררה: בין היתר נשפטה, נישאה לשומר
ראשה (עימה בתמונה) וכתבה זיכרונות. לאחרונה תורגמו הזיכרונות
לצרפתית, ובני־הזוג חגגו את האירוע על בקבוק שאמפנייה —
צרפתית כמובן.

למרות גילו 39 ממשיך
מיק גז גר להיות מלך האבנים
המתגלגלות, ובתור שכזה גם מלך
הפופ. מלכתו מזה כמה שנים,
הדוגמנית הטכססית גז די הזל,
התלוותה אליו בבכורה הנידיור־קית
של הסרט הבה נבלה ביחד
את הלילה. זהו סרט תיעודי על
מסע־ההופעות הענקי של הלהקה
שנערך לאחרונה ברחבי ארצות*
הברית. ג׳גר יזם את הסרט, משום
שלדבריו ״הלהקה עובדת כל־כך
טוב בחוץ, בהופעה חיה, שחובה
לתפוס את הרוח המיוחדת שלה.״
האיש שהתמנה על ״תפיסת הרוח״
הוא הבימאי האל אשכי.
ה טו ל ם הז ה 2379

_ גץ! טוא1ודטה:
ותישאר בח״ס
עם שיגעו! המוסיקה
אם הקריירה של ג׳ץ טרא
וולטה היתה בסימן ירידה מזה
כמה שנים, יש עכשיו סיכוי סביר
שהעטרת תחזור ליושנה. פזה כמה
ימים הוא עוסק בצילומי סרט ה המשך
לשיגעון המוסיקה, שהיה
הצלחתו הגדולה ביותר. אופנם,

הוא רצה את אוליביה ניוטון־

כעזר נגדו (כפו בגריז) ,אבל
הגברת מאוסטרליה יקרה סדי ביפים
אלה. במקומה נאלץ להסתפק
כמתחילה בשם טיונולה יחי הבימאי
הוא מומחה פאין כמותו
להפיכת מפסידנים לאלופי-עולם,
הלא הוא סילווסטר (״רוקי״)
סטאלונהי השלושה ביחד בתפר
נה ביום הצילום הראשון של הסרט
להישאר בחיים בסנטרל-פארק ב-
נידיורק.

סוני מארסו: דמעות של אושר ואוסקר מתוצרת צרפת
סופי טרפו, בגיל 18 ואחרי שתי מסיבות
מוסרטות מוצלחות (שיגעון של מסיבה מם׳ 1
ומם׳ ,)2זכתה לפרס סזאר, שהוא האוסקר של
הקולנוע הצרפתי, כשחקנית המבטיחה ביותר של
השנה. הדמעות הזולגות מעיניה הן דמעות של
ה עו ל ם !הזה 2379

אושר. בפרס המישחק זכתה מבטיחנית מלפני כמה
שנים, נאטאלי כאי, על הופעתה בסרט המאזניים,
אחד מתוך כמה סרטים שבהם הופיעה השנה. בפרס
המישחק הגברי זכה מי שהיד, חברה במשך שנים,
פיליפ ליאוטר, המופיע לצידה באותו הסרט.

רוברטינו רוסליני: אידיליה בלבן
קארוליו

על מירפסת־שיזוף בכפר קטן שבטירול נראים הנסיגה
ממונאקו וידידה העיקבי, רוכרטי״ו רוסליני (בנה של השחקנית
אינגריד כרגמן) ,ברגע של אידיליה. אחרי שהעדיפה במשך
שנים אתרים אופנתיים יותר, חזרה הנסיכה למקום הבילוי המסורתי
של המישפחה.

יהווה נוקו אכל אותה
במסיבת־ההנתעה ^ ונסאנס קולנועי
* מדוע חגגה הדוגמנית בחושו?

מתיחת ׳!ם־הולדת
ן* ני המום, נדמה לי שאני
* //במסיבה של מישהו אחר,״
מילמל ללא הרף השחקן־מפיק
יהודה ברקן, שנעמד פעור-פה
ליד פתח ביתו, כשמולו כל חבריו

הטובים עומדים ושרים לו. יום-
הולדת שמח!״
יהודה ידוע כאחד שאוהב למ תוח
אחרים ועושה זאת בהצלחה
מרובה. לרגל יום־הולדתו ה־38

קיבלתי את המפתחות.
״יום־יום במשך שבוע קמתי ב בוקר
והתאמנתי בריצה סביב ה מושב.
ביום המסיבה דאגתי להעסיק
אותו בעיר. המזכירה שלו

צמודים

במצב־רוח עליז יוצאים במחול טנגו הדוגמנית חניתה
צנטנר ואלוף ישראל בג׳ודו יענק׳לה מל. יענק׳לה
היה האיש שתיכנן את מיבצע־המתיחה והביא את ברקן למסיבת־ההפתעה.

הבדרן מני פאר מניף ידו כאילו הוא

עומד להכות מישהו, כשלידו מתמוגג

מההצגה חבר־הכנסת של הליכוד רוני מילוא. מני

דירבן את מילוא לתרום לליב״י את מיליון השקל
שהבטיח אם ייבחר חיים הרצוג כנשיא, כדי שחברי
הליכוד יוכלו סוף־סוף ללמוד לקרוא ולכתוב.

סביב הבית מכוניות רבות.״
מכאן ממשיך לספר נרגש יהודה
ברקן, בעל המסיבה המופתע :״ח שבתי
שכל המכוניות האלה שיי כות
לאנשים שבאים לרקוד מחול
אירובי אצלנו במושב, וקיללתי
כי סגרו לי את הדרך הביתה.
ממש אכלתי אותה!״
כל חבריו הטובים של יהודה
גוייסו למיבצע ובאו כולם לחגי גה.
מני פאר, חבר־הכנסת רוני

מועתע

יהודה ברקן ברגע
ההפתעה.
שהוא מחזיק את עוגת היומולדת

ביסים

הגונים מעוגת היומולדת נוגסת נעמי
סילפן, הדוגמנית גבוהת־הקומה, כש חברה
דוד קפון נוגס מן הצד השני. נעמי, שהיא

:ניטה

פניו של דני בן
ישראל דמו לס־כת
פלאסטיק. כשזכה בצביטה.

החליטו חבריו הטובים לערוך לו
מתיחה פרטית בהחלט, בצורת יום־
הולדת הפתעה.
הכל תוכנן כמיבצע צבאי. י ע ־
קטטל, מבעלי הנזיסבאה׳ אירגן
הכל. מספר יענק׳לה ,״אמרתי ליהו דה
שאני חייב להתאמן לרגל תח רות
ג׳ודו שבה אני משתתף, וה בית
שלו במושב משמר־השיבעה
מתאים לי ביותר לאימונים. כך

בתו של ד״ר פטר סילפן, הפסיכיאטר של שירות
בתי־הסוהר, יוצאת עם חברה דוד במשך ארבע
שנים. הוא מסיים עתה את לימודי ראיית־חשבון.

סידרה לו פגישות לאורך כל היום,
ואני שלחתי את איש הסאונד ו התאורה
ומסדרי האוכל לביתו.
״בערב המסיבה סידרתי לו פגי שה
עיסקית במיסבאה שלי, וכשה גיע
אליה אמרתי לו שאני לא
יכול להתרכז, כי אני חייב לארח.
הצעתי שנלך אליו הביתה, וכך
היה.
״כשהגענו למושב, יהודה ראה

מעדי הדפרין

מילוא קיבל פתק
באמצע כינוס שבו השתתף, עזב
את המקום ובא למסיבה. השניים
חברים ותיקים.
באו גם השחקן שיייקה אופיר
ואשתו לידיה, השחקנים גולת

אנקורי, פתיה גרי, ויאיר
(״קדה״) רובין, המשתתפים ב הפקה
חדשה של יהודה בית־המי־שפט.
1 מור

!1 1 X
פוערת פיה

הציבור״בר
לבלוע חמין.

חגיגת
הדוגמניות
ךתתיהוראה לכבות את כל
^ //ה או רו ת במועדון, כי יש לי
פצע קטן על הסנטר ולא רציתי
שיבחינו בו באור *,הסבירה ה־דוגמנית
ל,ל,רה רון את פשר
החשיכה בחגיגת יום ההולדת ה־22
(״שלה, שנהוגה במועדון תל־אביבי.

קלרה, שהיא פנים חדשות ומב טיחות
בשטח הדוגמנות, קיבלה
את אורחיה כשהיא לבושה בשי־מלת־תחרה
תכולה קצרה ותסרוקת
תלתלים גבוהה. אחת מחברותיה
הדוגמניות טרחה להזכיר באוזניי
בארסיות, כי זוהי אותה שימלה
שבה התחתנה העיתונאית ג׳ודי
מוזם עם בחיר־ליבה, עמירם
ניד. לאחר שהוחזרה למתכננת,
נמצא לה שימוש חוזר. השימלה
קוצרה קצת, והוצרה והלמה את
קלרה להפליא. בחצות הסתופף
אוסף הדוגמניות, שכלל את תמי

שחורי, יהודית נגר, אנכל

תמיר ועדנה רותם סביב העד
גה הגדולה. בין הזוהרות נראה גם

צכיקה פיק.

קולנוע מחודש

בחזותו החיצונית היום, כשבפיתחו מתגודד קהל
צופים שבא להצגה יומית. החזות החיצונית של

הקולנוע כמעט שלא שונתה. לעומת זאת. שופצה
מערכת התאורה, שנוספו לה מנורות רבות, כדי
שיאירו את הקולנוע בלילה. האיזור, שעם הזמן הפך
מיסחרי, מנסה להפוך עצמו חחדש למרכז בילוי.

חדשי
ל״אופיר״
ן>יש לא האמין שנצליח ל*

ח מו מ ת, נעולות במגפי־בוקרים לבנים, יוצאות מתוך
חצאית מיני מג׳ינס של הדוגמנית החטובה בת־שבע
פכט. הדוגמנית המצליחה והמבוקשת היתה אחת מהרבות שהיו במסיבה.

/ /י שפץ את הקולנוע בתוך אר בעה
ימים — אבל עובדה. עשינו
פרמיירה ועמדנו בדבורינו.״ התר גש
השבוע ליאון אדרי, מבעליו
החדשים של קולנוע אופיר ה מחודש
בתל-אביב.
פעם היה קולנוע אופיר אחד פד
בתי־הקולנוע הטובים בתל-אביב.
אחרי שעמד האולם בשיממונו
כשהוא מוזנח וסגור במשך שלוש
שנים, החליט ליאון, מפיץ־סרטים
בעל חברת יונייטד קינד פילם,
לחדש את פניו.
סיפר ליאון :״דווקא בתקופת
משבר בענף הקולנוע, חידשנו,
החלפנו את כיסאות־העץ בכיסאות
מרופדים, התקנו מערכת מיזוג-
אוויר חדשה, מסך חדש במקום
הישן והקרוע, אסלות חדשות, מע-

111111ל 1ן 1 1ד נכנס להקרנה, יושב על כיסאות מרופדים
1 1 1 1 1 1 1 1וצבועים מחדש, על ריצפה נקיה — כשהוא

צופה במסך מחודש ונהנה ממערכת־מיזוג משופצת. לפני כמה שנים
טיילו עכברים בין הכיסאות הישנים. במשך ארבעה ימי שיפוץ
הוצאו מהאולם כמויות אדירות של אשפה וכיסאות־העץ הישנים הוחלפו.

נער חוש בכסא ישן

הבעלים החדשים של
הקולנוע, מפיץ־הסרטיס
ליאון אדרי, מנסה לשבת טל אחד הכיסאות הישנים והרעועים
שנזרקו לחצר ושואל בפליאה רבה, :איך אנשים ישבו על ז ה?׳

הדוגמנית קלרה רון (משמאל)
־ דקזקים ועדנה רותם מאכילות האחת את
השני ה בקצפת שעל עוגת היומולדת. העוגה שעליה

זיקוקין עמדה במרכז רחבודהריקודים, ובהיעדר
צלחות ומזלגות עטו הדוגמניות אחת־אחת על העוגה
ודחפו את אצבעותיהן לקצפת ולקקו בהנאה מרובה.

רכת הקרנה משופצת.
״מאחר שאנחנו מפיצי־סרטים
בעצמנו, נקרין את הסרטים שלגו,
שיקלעו לטעם הקהל הרחב ההולך
לקולנוע. השקענו כאן 50,000 דו לר.
הכוונה היא להפוך את הקול נוע
לאולם־תיאטרון לשלוש פעמים
בשבוע, וזה יהיה ביתה הקבוע
של להקת הגשש החוו ר׳.
עוד חידושים מרחיקי לכת מב טיח
אדרי: כל צופה יקב,ל בכני סה
יחד עם הכרטיס כוס־קפה חי נם.
בפואייה של הקולנוע יעמוד
מכשיר טלוויזיה בעל מסך גדול,

שיקרין את מבט לחדשות, לאותם
הרוצים לבוא לקולנוע אבל אינם
רוצים להחמיץ את החדשות.
בעלי־החנויות שמסביב הגיעו ל הסכם
עם בעלי-הקולנוע החדשים,
להשאיר את חלונות־הראווה דל ד
קים עד צאת האנשים מהקולנוע,
כדי להאיר את המקום. בתי-הקפה
מסביב, שהיו סגורים במשך שלוש
שנים, עומדים להיפתח מחדש.
חזית הבניין קושטה בתאורה, ב קולנוע
לא יימכרו בקבוקים.

נירה גל

הבעל חור ב ת שו ב ה
והרבני מא״מים על
האשה שיקחו מגמ 1ה
א ת הי ל ד -אם היא
לאת חזו רבת שו ב ה

ך אשה שהמתינה השבוע
י 1ליד אולם־המישפטים של ה שופט
המחוזי בתל־אביב חיים פ ד
רת, היתה יפה מאוד. שיערה בלונדי
עשיר בגוון של גיבעולי
החיטה הבשלה, ועיניה כחולות,
גדולות ועצובות.
בגיל 30 ניראת מרים טל כמו
דוגמנית צילום מצליחה, למרות
שהקשר שלה עם מכונת־ההסרטה
הוא רק בכך שהיא מאפרת את גי בורי
הבימה. מרים המתינה ליד
אולם השופט לגבר. גם הפעם, כמו
בעבר, הגבר לא בא.
הגבר הוא יחיאל טובול־טל, ש לפני
כשלוש שנים עזב את אשתו
ואת בנו, והפך לפתע דתי. הוא
החליף את מרים ואם בנם בכת
דתית תימהונית, בישיבה של רב.
גם השבוע לא פגשה מרים את
בחור הישיבה יחיאל אצל השופט
חיים פורת. הסיבה פשוטה: בעל-
התשובה אינו מכיר בסמכות בית-
המישפט של מדינת־ישראל.
יחיאל־טל אינו מסתיר זאת. הוא
אפילו גילה — כפי שהעידה מרים
בתצהיר לבית־המישפט — שהוא
ממלא את השליחות שהטילו עליו
הרבנים, כדי להוציא את בנו מידי
אימו, אם היא תסרב לחזור ב תשובה.

מילחמת
עולס
שלישית
ח ייה של מרים הפכו לגיד,י-
י י נום כשבעלה נתקף יום אחד
ברגשות דתיים עמוקים. יחיאל,
שהתנגד בזמנו שבנו יעבור טקס
ברית־מילה, התחיל להציק לאשתו
בתביעה לקיים מיצוות שונות, איים
על אישתו שלא תעז לצאת לרגע
לרחוב ללא מיטפחת לראשה.
ערב אחד צילצל הפעמון בדיר תה
של מרים. בדלת עמד שכן,
על ראשו כיפה סרוגה .״ראיתי
אותך ברחוב, כשאת היסרת את
המיטפחת,״ אמר .״בפעם הבאה
אספר לבעלך!״
מרים ביקשה מהשכן להיכנס
כדי לסגור את הדלת ולמנוע מ יתר
השכנים לשמוע את השיחה.
אך השכן זעם :״אל תנעלי את ה דלת.
אסור לי לדבר עם נשים
מאחרי דלת סגורה ...ראיתי אותך
ברחוב. אספר לבעלך, אם עוד
פעם תעזי לצאת כך !״ איים.
מרים המזועזעת מההתערבות ה גסה
של השכן החצוף, סיפרה ליחי

על ביקורו של השכן. היא טע נה
שהסירה לרגע את המיטפחת
כדי לגרד בראשה.
פעם אחת קם יחיאל בחצות ה לילה
כדי לקיים טקס הנקרא תי-
קון־חצות. כשגמר להתפלל, העיר
אותה, קרא לה לרדת מהמיטה ול שכב
מתחתיה — כדי לגרש את
השדים שהיו בדירה.
״יחיאל היה שמח שהסכמתי ל זה,״
סיפרה מרים .״הוא חייך אליי
ואמר :׳אני רואה שאת מתקדמת.
אם ניכנס תחת למיטה, השדים
יעזבו את הדירה,׳ טען.
״היו לו חלומות, דיבר על גיל-
גול־נשמות. ניסה לשכנע אותי
שעלינו למכור את הדירה שלנו,
מפני שתבוא עוד מעט מילחמת
העולם השלישית. כך בפירוש היה
כתוב בספר שבו הוא קרא.״
מאחר שהעולם יחרב, אין צורך
בדירה. הדירה נמכרה.
בעלה של מרים, קבע :״אני
הולך ללמוד בישיבה. אני חוזר
בתשובה. אם את לא באה איתי,
לא אוכל לחיות יותר איתך.״
הוא הפסיק לעבוד, החליף מיק-
צוע אחרי מיקצוע. מה שחסך ב משך
השנים — תרם לישיבות.
מרים קיבלה בדואר את הקבלות
של התרומות, חודש בחודש.
״אל יחיאל נדבק איזה בחור תי מני
עם כיפה סרוגה שעשה לו
שטיפת־מוח: זה לא בשבילו ללכת
כל בוקר לעבודה. הוא, יחיאל,
צריך לעסוק בדברים רצינים
יותר.״״

גיזרות להלבשת־אופנה, ניהל אחה
עסק, לא סבל מעבידים על ראשו.״
אביה של מרים מימן את תוכץ
ניותיו העיסקיות של יחיאל, והכל
נראה בסדר.
״רק שההורים של יחיאל לא
אהבו אותי,״ נזכרת מרים .״הם לא
אהבו אותי, מפני שלא הייתי מש להם,
ספרדיה. כניראה שהייתי יו תר
מדי חכמה בשביל יחיאל. זה
לא טוב כשהאשה מרשה לעצמה
לחשוב, ולהחזיק בעמדה משלה.״

השכחן הצהירה מרים טל
כבית־המישפט :
התגרשתי מיחיאל אחרי שש
שנות נשואין. גירושיי היו על
רקע חזרתו בתשובה של בעלי ל שעבר,
ובקשתו להתגרש ממנו כ שלא
התאמתי לו יותר מבחינת
השקפותיו.
פחדתי עבור הילד
ך גשתי תביעת מזונות. יחי •
י אל לא הופיע לדיון. הוא לא
הגיש כתב-הגגה, בכופרו ב״ערב־אות
עכו״ם,״ אשר אין הוא מכיר
בהם מאז שחזר בתשובה.
הייתי מוכנה לוותר, ללכת לק ראתו.
אך לא הצליח בידי הדבר.
יחיאל הלך מקיצוניות לקיצוניות.
הוא החל לעסוק בקבלה, בגילגול-
נשמות.
אני רוצה לציין שהוא שוחרר
משירות צבאי על סעיף פסיכי אטרי
ועל רקע עצבנות.
הרגשתי שאינני יכולה להמשיך
יותר. פחדתי. פחדתי עבור הילד
שלנו. גם לא הייתי מסוגלת לה פוך
את עצמי לחוזרת בתשובה...
יחיאל הסכים לתת לי את הגט,
כדי להתחתן עם אשה אחרת, שגם
היא היתה חוזרת בתשובה.
הוא חתם לי שהבן שלנו ישאר
אצלי עד לגיל . 18 נפרדנו.
פגישה בצבא
* 1דים התאפקה. היא ניסתה
לשכנע את עצמה שגילויי
הדתיות יחלפו, ויחיאל יהיה שוב
אותו בחור נחמד שהכירה בהיותה
חיילת, כאשר התאהבה בו.
היא היתד, אז בת ,20 חיילת
חובשת בקבע ושרתה באותה ה יחידה
עם יחיאל. החייל יחיאל-
אדמונד טל (טובול) חלה. והיא,
החובשת, טיפלה בו. טיפלה בו
במסירות כה רבה, עד שהתאהבה

היא עזבה את מיקצועה והשניים
התחתנו. נולד להם בן.
״הוא התחיל לעשות כסף. במה
ששם את ידו — הלך לו. הכין

עכשיו הוא חזר להטריד אותי.
הוא גילה לי שעליו למלא שליחות
של רבנים. ביקש שאבין אותו:
אינו רוצה לפגוע בי או בבנו. הוא
רוצה לצאת ידי חובה בפנייתו
לבית-הדין־הרבני. רוצה להיות
שקט כלפי מצפונו...

אם טל
בלי מימפחת־ראנס ברחוב

למרים טל טענות ״־לנכי
חובותיו של חחחר בתשוכה
לגבי בנו:

במדיש צבא דא1מח 10 דח
ודא ;*ו״קים

תיק מחתדת מסייעי
עריקי כה ״? 7סגר, אך
בעיית בתי־חכזא
הצבאיים לא ;פתרה.

חוזר כתשובה טדבול־ימל
נס גילגול נשמות

הוא איננו עובד ככל אדם כדי
לפרנס את בנו.
פיתאום התחיל האב החוזר בת שובה
להתעניין בבנו. הוא פנה
באופן עקיף לבית־הדין הרבני,
בתביעה להעביר לו את בננו.
תוכנה של הבקשה עצמה סדברת
על נושא חינוכו של הילד, דבר
שהינו בסמכותו של בית־המישפט
המחוזי, כנושא אפוטרופוס מוב הק.

בפרוטוקול
שנרשם ככיוו
הדץ הר מי כפתח־תיקווה
כתוב:
אין כל תלונות מצד האב על
אופן טיפולה של האם בילד, והוא
מודה שהילד מקבל טיפול טוב אצל
אמו. אלא שהבעיה היא שאלת
חינוכו של הילד. האב רוצה לתת
לילד חינוך דתי, והאם טוענת
שאינה יכולה לתת לו חינוך דתי,
בגלל אורחותיה החילוניים.
עד כאן בקשתו של האב לפני
לדיינים.

העולס הזה
— והבא
ט ל הביעה פליאה
א רי ס
• ז על עמדת בית־הדין הרבני
ביחס לפנייתו של יחיאל טל לכ פות
על גרושתו אורח חיים דתי
— ולא, לקחת ממנה את הילד.
״בית הדץ הרבני,״ טוענת מרים
טל, באמצעותו של המישפטן מנ שה
בר-שילטון ,״העלה הרבה שא לות
בנושא החינוך, אשר לא כולם
מצאו דרכם לפרוטוקול, ולמעשה
מביע עמדה מראש גם בנושא
חינוך הילד וגם בנושא התנהגותי
בבית. בכך מבקש בית־הדין לכפות
עליי אורח־חיים דתי — שאחרת,
הילד לא יוכל להישאר אצלי.

בבית־חדין ה ר מי גילוזה
האס:

הוא מספר לו על העולם הזה
ועל העולם הבא.
הילד היה בן ,4הוא לא ישן
בלילות. זה יכול לגרום לו קונפ ליקטים.
האב מספר לו על קבלה,
וזה מסבך אותו. אני דוחפת אותו
(את הילד) בכוח ללכת לבקר אצלו
(אצל האב).

אנשי המישטרה שבאו לאולם
המעצרים בבית־המישפט בתל-
אביב, נתנו להבין שהם עלו על
פרשת־ענק שתסעיר את המדינה.
בזה אחר זה הובאו לפני השופט
התורן הצעירים אלי אברהם, אורן
בלח ואביבית בלם. האשמה: הם
חלק מכנופיה שמאלנית קיצונית,
שחרטה על דיגלה עזרה לעריקים
מצה״ל.
כמו תמיד דלפו פרטים מסמרי-
שיער ממהלך החקירה. המחתרת
הבריחה את העריקים לחווה עזובה
ליד ירושלים, או שהחביאה אותם
במישרדי הפנתרים השחורים ב-
תל־אביב. כמובן שהמישטרה ה ר
דיעה שצפויים מעצרים רבים, ש יכו
הדים בציבור. החקירה מתוא מת
עם גורפי-ביטחון, ולשופט הו צג
מידע סודי וחסוי.
קיפוח שכונתי. זה היה ב חודש
ינואר בשנה שעברה. בלם
שוחררה כעבור 48 שעות. את
החוויה היא תיארה בראיון מיוחד
להעולם הזה .2314 האחרים שוח ררו
אחרי תקופות מעצר שונות.
לפני זם ן-מה הודיעה פרקליטות
מחוז תל־אניב שהיא אינה מת כוונת
להעמיד את השלושה לדין
בעוון ההאשמות שיוחסו להם.
הפרשה מחייבת עיון מחודש ב פרטיה,
משום שהיא חושפת שי-
טת־עבודה — הן של הצבא והן
של המישטרה.
תחילת העניין היא בדרך מאבק
מיוחדת של אלי אברהם, צעיר
מנם־ציונה. הוא סירב להתגייס ל שירות
סדיר בטענה, שהמישטר
קיפח אותו ואת כל תושבי שכונ תו,
מבחינה חברתית וכלכלית, ול כן
אין בכוונתו לשרת בצה״ל. הוא

תלמידה גלה טיילור
רגישות לפניצילין —
אחרי שהשתחרר, הוא דאג לג לות
לציבור מה עבר עליו ועל אח רים.
הוא וחברו לכלא, יובל שמש,
התלוננו לפני שילטונות הצבא על
מה שעבר עליהם בכלא הצבאי.
טפח מזעזע מאותה תקופה, שרא שיתה
ב־ , 1980 הם סיפרו באופן
חופשי לפני שנתיים בהעולס הזה
.2269
בינתיים הצטרף אברהם לפנת־רים
השחורים בחד״ש. הוא החל
מרכז חומר על הנעשה בבתי-
כלא צבאיים ועל בעיית העריקים,
שרובם בורחים מהצבא בגלל

חינוך
עו ב ש

אם טיילור
— אדישות לתלונות
ביזיון המישפט
ריס טל אינה נכנעת. היא
י ציינה בבית־המישפט המחוזי
שלוחצים עליה ״להפוך אותי, בני גוד
לרצוני, לאמונתי, למצפוני —
לאשה דתיה.״
אין ספק שהלחצים שמפעילים
הדיינים על מרים טל הם בניגוד
לחוק ומתעלמים מפסיקות בית-
הסישפט העליון, שקבע כי אין
להם סמכות לדון בעינייני חינוך
של קטץ. התנהגותם היא לכאורה
בזיון המוסד המישפטי של המ דינה.
בבג״ץ
181/68 הדסה פלורסהייס
נגד בית־הדין הרבני תאיזורי ב־חיפו
/קבע בית־המישפט העליון,
לפני הנשיא אגרנט והשופטים זום-
מן ומני :״הרשות להחזיק בקטין
צמודה למעמד האפוטרופוס, אך
חינוכו של קטין ולימודיו, עיניין
הם לשני האפוטרופוסים לענות
בו, ומקום שאלה חלוקים בדעו תיהם,
על בית־המישפט לקבוע.״
ומסכם בית-המישסם העליון :
״במחלוקת שבין האפוטרופוסים,
מוסמך להכריע בית־המישפט ה מחוזי
ולא בית־הדיז הרבני.״

משוחררת בלם
מחתרת שלא היתה
נעצר, נשפט, ישב בבתי־כלא שר
נים ולבסוף שוחרר בשל סעיף
נפשי: אי־דיסתגלות.
בהיותו בכלא הוא ראה דברינו
מחרידים. גם עליו עברו חוויות
מזעזעות: מכות ! ריסוס בגאז מד מיע.

יתה ׳א־

חוק חינוך חדגח מחייב
חורים?שלוח את י?ד0
לבית־חססר מה תעשר
אס שבתה אדרגית 7עומ8
שהתנחל בכית-הספר?

כעל התשוכה, האב, כלל
לא הכחיש:
הסברתי לו את עניין הבכורה,
שהעולם הזה הוא פרוזדור לעולם

טרזדצבאית-חוקרת. תוצאותיה היו
סגירת התיק. אחרי שהעולם הזה
פנה בזמנו אל דובר צה״ל, נמסר
שהתיק הוצא לבדיקה נוספת בפר קליטות
הצבאית.
לטענת אברהם, שום דבר לא
התרחש מאז. האשמים לא הובאו
לדין, הניסיון לטפול עליו ועל
חבריו אשמת סיוע להשתמטות
משירות ביטחץ נכשל. אך מצבם
של העצירים והאסירים בבתי-הכלא
הצבאיים לא השתנה. הוא ממשיך
בפעילותו, אוסף חומר ומתכוון
להביא בפני הציבור סיפורים מזע זעים
שיגרמו לדבריו לרעידת-
אדמה.

בעיות כלכליות ומישפחתיות. אב רהם
טען אז, שהעדויות שיש ב ידיו
יזעזעו את צמרת צה״ל, מ שום
שהם מציגים באופן שיטתי
מערכת של עינויים, השפלות והת עללויות
בעצירים ואסירים שרי קעם
החברתי דומה.
העדויות שנאגרו במישרדו לא
היו רחוקים מתיאורים על הנעשה
בבתי־כלא של מדינות טוטאלי-
טריות שמעבר לים.
רעידת אדמה. כאשר עצרה
המישטרה את הצעירים והחשידה
אותם כראשי-רשת מסייעי־ערי־קים,
היא טענה בבית־המישפט
שהחקירה החלה כבר ב , 1981-ו היא
נסבה סביב אירועים שהתרח שו
ב־. 1980
מרבית החומר המודיעיני-כביכול
שהיה בידי המישטרה היה עדות
של צעיר בשם מאיר בדוסה, שאף
הוא היד. עריק מסיבות מישפחתיות
כלכליות. גם הוא הגיע לאברהם
ומסר עדות על פה שעבר עליו.
אחר־כך השתמשה הפישטרה בד בריו
כעדות לקיומה של מחתרת
מחביאי-עריקים.
אחרי שאברהם ושמש פנו עוד
ב־ 1980 לנציב קבילות החיילים,
נערכה חקירה מקפת על־ידי מיש-

כשבתך הלומדת בכתה א׳ חוזרת
הביתה עם אף סתום, עם קשיי־נשימה
ומחרחרת בגרונה — זה
ללא ספק דורש בדיקה.
כך חזרה לביתה גלה טיילור בת
ד ,7-.ב־ 8בפברואר.
״חשבתי לתומי,״ אומרת האם
צביה טיילור ,״שזוהי הצטננוו
רגילה, והחלטתי להשאירה בבית,
למחרת באתי לכיתה אל המורה,
כדי לקחת את השיעורים.

עד מה שראתה שם, מס
פרת האם:

כשסיפרתי למורה שוש בלכר על
מצבר. של גלה, היא הראתה ל׳
כיתמי-עובש על הקיר, מתחת לחלונות,
שהתפשטו לכל הכוונים
הסתכלתי ומייד ידעתי — זה!
מקור הבעיה, כי בתי אלרגית ל•
פניצילץ.
ניגשתי עוד באותו היום למו
גיסקה, שהוא מנהל בית-הספו
גבריאלי, השוכן ברחוב הנביאינ
במרכז תל-אביב, הסברתי לו שאג
לא יכולה לשלוח את בתי בגלי
הטחב, ושאני דורשת שיטפלו בנר
שא בזריזות. מנהל בית־הספר אמו
לי שהוא מודע לבעיה, וכבר הי
מהעיריה בשבוע הקודם ושהנושז
בטיפול.
מאז ועד היום לא השתנה מאו)
פה בבית־הספר. ריח העובש מת
גבר ללא נשוא וכל הבנין מדק
ריח רע.
ב־ 10 בפברואר כתבתי מיכת;
תלונה בכמה עותקים, שאותם הע
ברתי אישית למישרד־הבריאות, ל
מחלקת החינוך בעיריה, ולמנה
בית־הספר. במיכתב הודעתי שבח
אינה מבקרת בבית-הספר ומפסיד!
ימי לימודים עקב ההזנחה הפושעו
(המשך בעמוד !2

מרפד זוהר

תאילנדית בשידוד קלחה רץ, שחגגה לא מכבר את יום-
הולדתה ה־ ,22 וקמיל ניקרק הם זוג
חדש בעולם הדוגמנות. הם צעירים, מב טיחים,
גבוהי-קומה ויש על מה להתקנא
בהם.
בכל אירוע חגיגי ונוצץ בעולם־הזוהר
נראים בני-הזוג האחד לצד מישנהו, כש כל
אחד מתבלט במלבושיו המיוחדים, דד
נתפרים בידי אופנאים ידועי־שם.
קלרה רון, בלונדית בעלת שיער שופע
שמוצאה מכפר־סבא הרחוקה, מתגוררת
כיום בלב תל-אביב. היא טוענת שהתא הבה
בדופק החיים הקיצבי של העיר,
בחיי-הלילה העשירים והמגוונים, ואינה
מבינה כיום איד אפשר בלי זה. כפר-סבא
— היא אומרת — זה באמת כפר.
קמיל, גבר בשל ומלוטש הליכות, מע ביר
את הבקרים בעיטקי-יהלומים ומוכן
לדגמן אך ורק בשעות אחר־הצהריים
(העולס הזח .)2373 קלרה, שאוהבת לעשות
הכל מושלם, משתוקקת ללמוד פסיכולוגיה.
כיום היא משקיעה את כל מירצה ואונה
בעבודתה, וטוענת שעבודת־זוהר היא מלא כה
מתישה מאוד. לכן היא מתכוונת להת חיל
ללמוד רק בעוד שנזדשנתיים, כי
אינה אוהבת חצאי עבודות. כשתחליט
ללמוד, תקדיש זמנה ללימודים בלבד.
קלרה טוענת שמקנאים בה בגלל הצלחתה
המטאורית בעולם־הזוהר, שבו מקשות הדר־גמניות
הוותיקות על הצעירות, והיא גאה
על דריסת-הרגל היציבה שזכתה בה בת חום
זה אחרי זמן מועט יחסית.
משנשאלה לטיב היחסים בינה ובין קמיל
השיבה :״הייתי מגדירה זאת כנישואים
פתוחים. קמיל נמצא אצלי כמעט רוב
עיתותיו הפנויות, אך בכל זאת אנו פ תד
חים ולא מגדירים זאת כ׳חברים צמודים׳
או כ׳ידידים.׳ זה משהו קרוב מאוד, ועם
זאת רחוק.׳׳
ובאמת, אץ משמעות להגדרות. העיקר
שהם מאושרים ומצליחים.

הוא עדיין אינו בן ,27 צעיר, רזה, בעל
שיער מקורזל — אחד הבחורים המבטיחים
בתל-אביב. זהו אביאלדד, מנהל הפקה
אצל פשנל, עובד עם כל הקליברים בעולם־
הבימה, למרות שהוא נראה חמים כזה עם
מבט של ילד — אבל זה החן שלו וזה
גם מה שמטעה בו. כי הבחור רציני ועומד
חזק על הרגליים בעסקים, כרגע הוא עובד

ר,לרה רץ וקמיל ניקרק
נראים מאושרים יחדיו

איו א ה בו ת
ש מ חו ת
אחרי שהות קצרה בת שבועיים עזב את
ישראל תומס מונ ץ, שהוא סגדיושב-
ראש הקהילה היהודית במינכן שבגרמניה.
למה זה חשוב ז כי הצעיר המשגע בן

תומם מונץ וידירה
מינכן׳ תל־אביב, נזינכן

נות המועדון. שני אנשים בחבורה היו
מוכרים מאוד, אך הופעתם ביחד — ובפו מבי
— היתה מפתיעה ביותר. כמה מהנו כחים
צבטו בבשרם לוודא שאינם חולמים.
הסיבה להתרגשות: השניים היו זמר
נודע וחברתולשעבר, שבימים אלה
שבה לישראל. על כך נאמר: אין אהבות
שמחות.

המבלים במועדון־חברים תל־אביבי לא
האמינו למראה עיניהם, כשעל פניהם חלפה
חבורת אנשים, שהתיישבו באחת מפי־דד
27 הוא יפה־תואר וגבה־קומה, הדומה
דימיץ מפתיע לשחקן הצרפתי אלן דילץ.
הוא סיים בימים אלה את חובותיו לתואר
שני בלימודי כלכלה ומינהל־עסקים. לתומס
יש חברה׳ ישראלית-לשעבר, שולה בלו־מוצקי,
שבד־בבד עם לימודי הרוקחות
באוניברסיטה מתפרנסת מדוגמנות.
תומם ושולה ידועים בקהילה שלהם כזוג
ותיק. מזמן נשאלת השאלה מאחורי גבם :
למה הם עוד לא מתחתנים ז אך הם
מעדיפים זאת כך, בלי חופה וקידושץ,
ומנהלים חיים של ביחד וכל אחד לחוד.
מפעם לפעם מגיח כל אחד מהם לחוד
לישראל ומבלה בחוג חבריו. בביקורו
הנוכחי, הצליח תומס להשאיר כמה לבבות
שבורים בתל-אביב, שכנראה לא ידעו על
הרומן הממושך המתנהל במינכן. אחת
הקורבנות היא עובדת הטלוויזיה. על מה
נאה מאוד, שעדיין לא התאוששה.
ואם אנו עוסקים במישפחת מונץ, לא
נוכל שלא להזכיר את אחותו המקסימה,
סילביה בת ה־ ,22 המסיימת לימודי מלונאות
בגרמניה. בביקורה בישראל בקיץ
שעבר התאהבה אנושות בחייל בשם
שלומי. חבריו התלוצצו על חשבונם
שסילביה עוברת אצלו טירונות פרטית,
אך העניין ביניהם נראה רציני, ובגללו
באה סילביה לערוך בישראל סדר־פסח
כשר כהילכתו.

רחל ואיילה קציר הן התאומות ה ידועות,
שבשעתו כתבו עליהן רבות. בת קופת
שרותן הצבאי היו שתיהן פקידות ה־מיבצעים
המצולמות ביותר בחיל-האוויר,
והיוו אטרקציה בבסיסי-החיל בשל יופיין.
הם השתתפו בסרט טוביר. ושבע בנותיו
כשתיים מתוך בנותיו של החולב, השתתפו
בסירטי־פירסומת רבים וכן בתוכנית טלווי זיה
בשם רואו שהופקה בשעתו על־ידי
דלף ענבר. בשלב מאוחר יותר הצטרפו
שתיהן לצוות דיילוודהאוויר של אל־על.
תקופה מסויימת אחר־כך נפרדה דרכן,
משנישאה רחל והחלה מגדלת מישפחה,
הכוללת כיום שני ילדים. היא, בעלה
וילדיהם גרים היום בלום־אנג׳לם, שם הם
חיים באושר ועושר.
איילה, הקשורה לאחותה קשר אמיץ,
ביקרה אצלה פעמים רבות ואף חייתה
בלום־אנג׳לם תקופת-מה.
לפני כחודשיים חזרה לישראל איילה —
יפיפיה אמיתית בת ,31 המוכרת היטב
בקרב הבוהמה התל־אביבית — והודיעה
בימים אלה כי היא עומדת להינשא לבחיר
ליבה — איש־עסקים מצליח בן ,33 ששמו
לא ניתן לפירסום, מפני שהוא נמצא בעי צומו
של הליך גירושץ.

סאוולי סיננוטונג ואבי אלדד
אהבה סמולס אחר
על תכניות והפקות ושלאגר שמחכה ב פתח.
חוץ
מהצלחתו בעסקים, יש לו גם הצלחות
רומנטיות. הוא השדכן הנודע ששידך
.את דויד וענת קריברטי (על כך בעמוד
ממול) .כך שאם יוותר חם־וחלילה
מחוסר־עבודה, מתבדחים החבר׳ה, הוא
בטח יפתח מישרד־שידוכים.
בקיצור, אבי שיצא בעבר עם השחקנית
גילת אנקורי, סידר לאחרונה עוד ש״״י־דוד
— לעצמו. המיקרה אירע בפיסעדה ה סינית,
שבה פגש בתאילנדית מקסימה בת
,23 בשם פאודלי סיננוטונג, והאהבה
שם פורחת כמו שיבליט בשדה אורז.

איילה קציר
מצליח, לא הפירסום

המתחזה
י בנאה הברונוית
בפיצריד. של גרון* ונ די אפשר תמיד
לשמוע סיפורים. ברוך הוא מספר מצחיק
ומעניין, שאמתחתו לעולם אינה מתרוקנת.
לפני כמה ימים ישב ברוך עם ידידות,
כשלפתע נשמטה מראשה של אחת הסוע דות
פיאה נוכרית. הוא פרץ בצחוק אדיר.
כשהצליחו להרגיעו. התברר המקור לעלי-
צותו המרובה.
באחד הימים נכנסה לפיצריה פמליה

נדת וכדין
בנעם הדאשוש
בימים אלה באו בברית־הנישואים המו סיקאי
הידוע והכישרוני דויד קריבושי
בן ה־ ,38 ובחירת־ליבו הצעירה והיפה,
,ענת לבית ארקץ, בת ה־ .22 השניים
הכירו זה את זה על-ידי שידוכו האדיב
של אבי אלדר, חברו הטוב של קריבושי.
דויד, שאלה הם נישואיו השניים, היה
נשוי בעבר בנישואץ אזרחיים לזמרת
רותי נבון, בתקופה שבה שהה בארצות-
הברית, שם למד מוסיקה וניגן בכמה מקר
מות. אחרי שחתול שחור ושמן עבר בין
השניים, הגיע דויד ארצה והתחיל לעבוד
בשירוויזיון לילדים מם׳ •,1ומאז הוא ה מעבד
והמנצח הקבוע של התחרות. בימים
אלה הוא עובד על תוכניתו החדשה של
יוסי גנאי הנקראת שיכור ודא מיין,
וזה בדיוק מה שקרה לו גם בחייו ה פרטיים.

כרוי,
שילדם

אבי, חברו. הוא גם ידיד־נעורים של
ענת, שהיתה עבורו אהבת-ילדות. הילדות
חלפה ועימה גם האהבה, ומה שנשאר
היתד. ידידות איתנה. לכן, כשהגיעה ענת
מדרום־אפריקה, שבה שהתה במשך שנה
עם הוריה, החליט אבי שאת הדיילת יפת-
התואר הוא חייב להפגיש עם חברו. קרי•
בושי, שנותר בודד אחרי סיום הרומן עם

ענת והיד קריכושי
מתחת לחופה
שולי, הקצינה היפה המשרתת בחיל-
האוויר, לא סירב.
בני-הזוג התחילו לצאת יחד, ואחרי
כשבועיים ימים הפתיעו את כל ידידיהם,
משהודיעו שהם מתחתנים.
משום מה החתונה התמהמה קצת. ורק

בשבוע שעבר נערכה החופה ברוב פאר
והדר במלון תל-אביבי. רק בני־המישפחה
והחברים קרובים נמנו עם הקרואים.
כטוב ליבו בטקס, הכריז דויד :״אני
ממש מאושר. הכל נהדר, והכלה קלה...
קל להסתדר איתה.׳׳

בפטם הבאה
מכובדת דוברת אנגלית. בעוד שברוך
טרוד במטבח, גילה אחד הסועדים את
אוזנו כי האשה בפאר, הבלונדית המסול סלת
אינה אלא השחקנית הנודעת ברולו
שילדם בחברת אמה, מלוותיה ושומרי-
ראשה. ברוך התלהב ורץ לבקש אוטוגרף,
שיהיה לו מה לתלות במיסגרת. מייד קפצו
שומרי־ראשה עצרו בעדו מלהתקרב אליה,
והבטיחו כי היא עוד תשוב למקום, מפני
שהיא מאוד־מאוד אוהבת פיצות — ואז
תעניק לו אוטוגרף.

הבימאי הידוע עודד קוטל ר ואשתו
בעלת השם המיוחד, אורדית, מצפים
בכליון־עיניים לביקור החסידה בתקופה ה קרובה.
בינתיים כולם עוסקים בניחושים:
בן או בת ז
לא משנה. העיקר שתהיה ברית — כי

ך 1י ״ייי ׳2

יהיה זה צאצאם הבכור המשותף של בני-
הזוג. לעודד, שהיה בעבר נשוי לשחקנית
ליאורה ריבלי־ן, יש כבר תאומים.
לביקור החסידה מצפה גם השחקנית

מיקי קם.

ב חו ד

ידוע

ב סולי דיו ת שלי } שיגעון
אחד הבחורים המצליחים והנחמדים ש מסתובב
כרגע בגפו בתל-אביב ונמצא ב תקופת
החיפושים הוא מאיר אידר בן

מאיר אידר
עבר לעסקי הזוהר
ה־ ,26 יליד תורכיה ובעל גינונים מושל מים.
למי ששמו עדיין לא אומר דבר,
כדאי לספר שהצעיר העניו הזה מנהל

יהודה שו פ ל, הידוע בקרב המבלים
בתל-אביב, הוא בחור מזוקן כבן ,25 בעל
קומה ממוצעת. הוא בחור־שיגעון, מהטו בים
ביותר בעיר — כך טוענים החבר׳ה.
יהודה, שהיה אחד השותפים בפאב זולה,
נפרד בימים אלה מחברתו, מרינה יפת
התואר. כולם כבר דאגו לשלומו, והיו
בטוחים שהבחור יתכנס בעצמו ויוכה
דיכאון. אך הוא הפתיע את כולם: מייד
אחרי הפרידה הוא נראה מאושר ומאוהב
שוב. והפעם ב מי לי, שהגיעה לא מזמן
מניריורק ומתגוררת בתל-אביב.
יתכן שהאהבה ממריצה אותו, ולכן הוא
עומד לפתוח בקרוב פאב חדש במרכז חיי-
הלילה של תל-אביב, באיזור שקרוי ״מנה־טף
בפי דויד אבידן. שותפתו לעסקים היא
איריס, שניחנה בראש טוב כדברי חב ריה,
ובעבר ניהלה כבר מקומות הקשורים
בעיסקי-הלילה.
כיום את אחד המועדונים שבעליהם קור אים
להם ״יוקרתיים.״
מאיר הינו בחור סולידי, וידוע שאם הוא
כבר מנהל רומנים, אז הם ארוכים כאורך
הגלות. הוא למד בפנימיה חקלאית, שירת
בנח״ל, עסק בהדרכת נוער טעון טיפוח
ובשלב מאוחר יותר עבר לעסקי-הזוהר.
בעבר ניהל את משמרת הבוקר בבית־קפה
גדול. כל מכריו בטוחים, שהוא לא יוותר
זמן רב לבדו, אך הוא מחפש אחת שתבין
לליבו ולתפקידו, הכרוך בשעות עבודה
בלתי־מקובלות.

שד 13 יוה

אל תשאלו כמה הופתעתי כשאחת מידי-
דותיי לחשה לי, כי לפנינה רחנבלוס
יש אהבה. לא סתם אהבה, אלא אהבה גדו לה,
ולא סתם גדולה — דבר מיוחד, שקרה
לך. לראשונה בחייה.
שמו של המאושר, כך נמסר לי, הוא
יופל לוי, והוא מתפרנס מחקלאות ומתגורר
בפתח-תיקווה.
כולי נרעשת ונרגשת אצתי והרמתי טל פון
קטן לפנינה, ממש ערב החג. פנינה
אמרה בפירצי צחוק :״מה? רובל? הוא
את זה אני יודעת, אבל למה צריכה
להכחיש שזה סיפור־אהבה?
את זה אני לא יודעת.

אורדית קוטלר
בכור משותף
שמעתי גם שעורכת־הדין טליה, אשתו
של אשר יהלץ — מי שזכורה כאשה
שעמדה לצידו לאורך כל הדרך — היא
בשעה טובה בהריון, אחרי שהפילה כמה
פעמים. בני הזוג ידלין שוהים בניו־יורק.

פנינה רוזנכלום

במדינה

אין טעם לטייח :

פילוג

כשל״י.

זוהי עובדה עצובה, אך בכל זאת — עובדה. מוטב להתייצב
מול המציאות, ולשקול את צעדיו של מחנה־השלום להבא.

הפילוג לא נגרם כשל כיטויים חריפים, שהטיח
חכר אחד שד של״י ברעהו, ולהיפך. האמת היא
שההתכטאויות החריפות שיקפו הכדלי־תפיסות
עמוקים, שליוו את של״י כימעט מיום היווסדה,
ואשר המציאות הלאומית החריפה אותם•
השאלה שביסוד המחלוקת היתה: האם צריך מחנה־השלום
להתמקם בשולי ה״קונסנזוס הלאומי״ ,או שהוא חייב להיאבק
ללא־רתיעה, ולהציג מדיניות אלטרנטיבית, בעיקר בנושא הפלס טיני
— שהוא לב הסיכסוך הי נראלי־ערבי, ואשר ממנו נגזרות
הבעיות בתחומי החברה, הכלכלה, החינוך ובעצם כל תחום חשוב.

לא הועילו כל המאמצים לאחות את הקרע,
והדרכים נפרדו.

אפשר להיפרד באווירה עניינית, ותוך דיון הוגן על הבעיות
הנלוות לכך, ואפשר להיפרד באווירה עכורה, תוך הטלת רפש
בזולת. מתוך הבנה בוגרת כי הפילוג הוא בגדר עובדה, אנו
חותרים לדרך הראשונה, ומקווים כי דרך זו תוזקבל גם על
דעתם של שותפינו מאמש, ובני־הפלוגתא שלנו כיום..

אך נראה כי תיקווה זו אופטימית מדי: לאחרונה
פורסמו בעיתונות מודעות, ככיכול מטעם של ״י
(״הדמוקרטית והמתחדשת״) ,הקוראות ל״התפקדות
לקראת ועידה״• עלינו להכחיד לחברי של״י ולאדה־דיה,
כי מודעות אלה פורסמו על־ידי קבוצהאחת
כילכד כתוך של״י, ואין הן כשום פנים על דעת
התנועה כולה. קבוצה זו רשאית לפרסם מודעות
ולכנס ועידות כאוות־נפשה, אך אין היא רשאית
לנקוט מהלך של גניכת ־ הדעת ולדכר כשם
התנועה כולה, כלא שהוסמכה לכך•
מחנה־השלום ידע עיתות-מצוקה ומיבחנים קשים בעבר, והוא
עתיד להתגבר במהרה גם על המיבחן הנוכחי. אנו משוכנעים
כי רוב חברי של״י ואוהדיה׳ וכוחוודהשלום האחרים, יהודיים
וערביים, שצמחו תוך כדי מילחמת־הלבנון ואחריה, רוצים
בצמיחתו של מחנה־שלום מגובש, מבחינה רעיונית ואירגונית,
ויעשו כל מאמץ להצלחתה של משימה זו, שאין חשובה ממנה
בעת הזאת.

אורי אבנרי (יו״ר ההנהלה)
שמואל אמיר (חבר המועצה)
יוסי אמיתי (חבר המועצה)
יעקוב ארנון (חבר ההנהלה)
חיים ברעם (חבר ההנהלה)
יעל לוטן (חברת הנשיאות וההנהלה)
ישראל לף (חבר המועצה)

ד״ר יהודה מלצר
עלי נפתלי
יהושע סובול
בועז עברון
מתי פלד (חבר ההנהלה)
שלמה פרנקל (חבר ההנהלה)
דני פתר (חבר המועצה)
ואליד צאדק חג׳־יחיה (חבר ההנהלה)
ד״ר נעמי קיס (חברת ההנהלה)
אדם קלר (דובר התנועה)
ת. ד ,956 .תל־־אכיב
(חבר הנשיאות)

ננס חברי שדי ואוהדיה
יתקיים כיום ג ,,ה־ 12 כאפריל ,1983 כשעה ,20.00
ככית הכונד, רחוכ קלישר ,48 תל־אכיכ.
על סדר היום :

הדרך לחידוש התנועה

(המשך מעמוד )39
ממישרד־הבריאות לא טרחו לה תקשר
עמי או עם בית־הספר.
הם מפגינים אדישות מוחלטת,
למרות שהילדה נמצאת במיסגרת
חינוך חובה. האדישות וחוסר האי-
כפתיות לגבי חינוך ילדים וברי אותם
בין כותלי בית־הספר חוגגת.
רופא אף־אוזן־גרון שראה את ה ילדה
אמר לי, שהיא אינה נושמת
כהלכה, ואחרי שסיפרתי לו מה
מתחולל בכיתה שלה, הוא אישר
ל• שהמדובר באלרגיה.
הווי הדילמה !עול
ראש־־העיר
כישלונה שד תמ״י
בממשלה מכיא לבריחת
חכריה כעיריות
וכמועצות המקומיות.
מרדכי עמר הוא אומנם ראש!
מועצה קטנה, עתלית. אך הבעיות
שהוא מתלבט בהן בחודשים אלה
מוכרות לראשי עיריות ומועצות
מקומיות רבות.
עמר ( )36 נבחר לפני חמש שנים
לתפקידו מטעם המפד״ל. הוא מכ ריז
על עצמו כמקורב לתמ״י לאו
דווקא בגלל היותו דתי או יוצא
ארץ ערבית, אלא בגלל קירבה
מישפחתית לאהרון אבו־חצירא.
בתחומי המועצה מתגוררים 3500
נפש, אך למרות זאת עבודתו רבה.
הוא אחראי על מערכת הביוב, ה אשפה
וצנרת־המים. עתלית אינה
מוכרת כישוב פיתוח ולא כישוב
מוחזק. אין שם שיקום־שכונות,
למרות ששכונה אחת לפחות —
שכונת קנדי — עונה בהחלט על
הקריטריונים. הרכבת אינה עוצרת
במקום.
העירייה נופלת בין כיסאות הפי-
שרדים הממשלתיים. בענייני מיש-
רד־הפנים שייכים תושביה לחיפה,
אך תעודות־זהות הם מקבלים ב חדרה.
קופת־החולים שלהם היא
בחיפה, אך מס-הכנסה הוא בחדרה.
הדרך הקלה. עמר הוא בסי-
קצועו מדפים, היה מדריך דפוס ב-
בתי־סוהר. הוא נשוי ואב לשלושה.
פעילי מפד״ל מקומיים לחצו עליו
בזמנו שיתמודד על התפקיד. היה
זה טיבעי שיפנו אליו, כי אביו
היה במפד״ל עוד כשהיו בחו״ל.
הם היגרו לארץ ב־ ,1958 ומאז הם
קשורים בתנועה.
עזיבתו של אבו־חצירא את הת נועה
גרמה להם זעזוע. נפשם
חצוייח.
עמר בחר באחרונה בדרך הקלה
— לא להיות עם המפד״ל ולא
עם תמ״י. בשיחה בארבע עיניים
הוא מוכן להודות, שאסור היה
להניח לאבו־חצירא לצאת, ושהוא
די מאוכזב ממה שקרה. עד כדי
כך שהוא מתכוון לפרוש מפעילות
ציבורית.
עמר אינו מסתיר את אכזבתו
ממחדלי העשיה של תמ״י, ואולי
מסיבה זו הוא חדל להופיע בכנסי
ראשי־המועצות שלהם. הוא עדיין
לא החליט אם להתמודד בבחירות
המוניציפאליות שיתקיימו באוק טובר.
באחרונה הוא רכש ציוד
דפוס משומש, ולדבריו הוא ישמח
לשוב למיקצועו כעצמאי.
מישטרה פורצי דומיכוגיזת
עובדי לוועדי
מבחר גדול
מתנות שי, תמונות עם מסגרות
ארמון• אילת ,47ת׳ א0( 65702,657001 ,

הוא הצדית לנקות את איזוו ומרה
ברמלה. היום הוא מנעיל את אותן

שלושה צעירים חיסלו
במכונית, פששומרת
שנצפה בסמוך
לא הבחינה בסך.
מכונית ב־מ־וו לבנה 869 ,־,298
חנתה על המידרכה מול הבית מם׳
(המשך בעמוד )44

יי שעההיתה 9.27 בערב. רק
י י כעת כבו האורות באולמו של
השופט אורי שטרוזמן, בבית־המש־פט
המחוזי בתל־אביב.
הפרקליסים העייפים פשטו את
הגלימות וארזו את התיקים שלפ ניהם,
הלכו הביתה לנוח אחרי יום
מתיש אצל השופט שטרוזמן. גם
השופט עצמו נכנס למכוניתו ונסע
לביתו בתלמי-מנשה, בדי לראות
את חמשת ילדיו לפני שילכו
לישון.

נשיא בית־המישפט המחוזי, ה שופט
בנימין כהן, אמר פעם כי
הוא מרגיש את עצמו כמנהל של
מיפעל גדול. תחת ידו נתונים כ ארבעים
שופטים וכמה פאות פקי דים
ופקידי־עזר.
מפעם לפעם מנסים לפתור את
בעית הפיגורים בתל-אביב, על-ידי
מינוי שופטים חדשים. אולם הם
לעולם אינם מדביקים את הגידול,
וערימות־התיקים המחכות לגואל
גדלות והולכות.

המיז

מזדנב תור לפני דלת האולם של השופם שטרוזמן.
קרוביהם של העצירים צובאים -על הדלת. באולם אין
בדרך כלל מקום אפילו לעורכי־הדין, ורבים יושבים טל המדרגות.

מתלוננים כי טחנות־הצדק טוח נות
לאט. בעלי־דין טוענים, כי
מישפטים נמשכים שנים רבות ו אינם
מגיעים לסיומם. לא מזמן
הסתיים תיק פינוי שהתחיל בשנת
. 1947 הוא הסתובב בבתי המשפט
34 שנים (העולם הזה .)2373
לפני כחודש הגיש חבר־הכנסת
לשעבר שמיאל פלאטו-שרון בג״ץ,
כדי לאלץ שופט לתת החלטה ב תיקו.
לפני
כחודשיים התארגנו חמישה
שופטים בעיר־שדה והחליטו להד ביק
את הפיגורים. הם ישבו ימים
ולילות והצליחו לחסל כמעט את
כל הפיגור.

אינו יכול
לישון
לבחינת עומס־ה עבודה, ה •
! מצב הנרוע ביותר בישראל
הוא בבית־המישפט,המחוזי בתל-
אביב. בית־מישפט זה חולש לא
רק על העיר תל-אביב רבתי, אלא
גם על כל איזור המרכז. איזור
זה הוא המאוכלס ביותר במדינה,
ועל בן גם התיקים הפליליים
וגם המישפטים האזרחיים רבים בו.

בעיה נוספת של היכל־המישפם
בתל־אביב היא בעיה טכנית. ה בניין
מלא עד גדותיו. כל האול מות
תפוסים, ושופטים אחדים כבר
נאלצים היום להתחלק בלישכו-
תיהם עם שופט נוסף.
קשה להטיל את אשמת־הפיגורים
על השופטים. רובם עובדים שעות
נוספות ומסיימים את יומם בבית-
המישפט בשעות אחר-הצהרייס או
הערב. השופט יוסף חריש, אשר
ניהל את מישפטו של פלאטו־שרון,
ישב לעיתים עד השעה 5או 6
בערב, כדי לשמוע את טיעוני ה צדדים.
אבל
הגדיל ממנו לעשות השופט
שטרוזמן. כאשר התברר לו כי
נאשמים בתיק־סמים יושבים במ עצר
כבר יותר משנד — .השופט
שהחל בשמיעת התיק, מונה זמנית
לבית־המישפט העליון, והתיק הו עבר
לשופט שטרוזמן כדי שיסימו
— קבע את תחילת הדיון לשעה 1
בצהריים. הוא השלים קודם את
שמיעת כל התיקים האחרים שהיו
קבועים לו באותו בוקר, ורק אז
החל לשמוע את סיכומי הצדדים.
״היום נסיים את הדיון,״ הוא אמר,
״ולא חשוב לי באיזו שעה.״
התובעת קלרה רג׳יניאנו והפני-

]מד התעופה דוו, נאשר היה שופט־שלוס
זשיטות חו ח המבוזה נתדאביב
גורים אורי וגמן ויהודד. עצמון
אמרו בבית, בי הם מופיעים בבית-
המישפט עד הלילה.
״הוא סיפר לי, כי אינו יכול
לישון בלילה כאשר הוא יודע ש מישהו
יושב במעצר מכיוון שלא
הספיק לדון בתיקו,״ מספר אחד
מפקידי-העזר המעריצים את השו פט
.״במישפט, זה בלתי-אפשרי
— ששני הצדדים ייצאו מרוצים, אבל
הוא מצליח להתקרב לכך ביותר,״
אומרת תובעת המכירה את השופט
עוד מתקופת היותו שופט־שלום
ברמלח.
הוא גבר ממוצע קומה, בעל
קווצות שיער המשוכות על מצח
גבוה ומישקפיים, שמאחריהם נוצ צות
עיניו בחיוך.
כעורך-דין לא התבלט. תמיד היה
צנוע ועדין, עשה את מלאכתו בש קט
ובמסירות. לפני כשבע שנים
התמנה שופט־שלום ברמלה.
באותה תקופה, רמלה ולוד היו
מקומות שורצים פשע. נמל-התעו-
פה היה מוקד נוסף לגניבות וסחי טות.
השופט שטרוזמן החליט לנ קות
את העיר והנמל.
בדן יחיד היה יושב כל יום בכל
התיקים שהצטברו. הוא דן בתיקי
מעצרים, מישפטים פליליים, תי-
קים אזרחיים וחריגות בנייה.״היה לו הספק עצום והיו לו
בלתי-קונבנציונ-
שעות־עבודה
ליות,״ מספרת תובעת, שנהגה ל הופיע
לפניו שם.
עובדי הפרקליטות ידעו בי יום
עבודה ברמלה רק לעיתים רחוקות
מסתיים לפני .5ובאשר נכנסה
תובעת להריון העבירו אותה לבית־משפט
באחור אחר, כדי שלא תת אמץ.
עורכי־דין שהופיעו לפניו
בפעם ראשונה ולא ידעו על שעות־העבודה,
היו משוחררים על ידו.
אחר-כך התרגלו גם הם לשיטת
העבודו!.
״הוא היה מאוד לא פורמליסט,
ודלתו היתה תמיד פתוחה לפני בו י
לם. פקידי בית־המישפט אהבו או תו
כמו בן-מישפחה, והיו דואגים
להביא לו אוכל ומשקה,״ מספ רים
עורכי־דין המכירים אותו מאז.

מעולם לא הרים את קולו על
איש, היה שומע כל אחד במתינות,
בסבלנות ובחיוך, ומשרה אווירה
רגועה באולם. גם בשעות המאוח רות,
כאשר התובעת היתד. כבר
מתמוטטת כמעט, היה השופט טרי
ורענן ומוכן להמשיך ולשמוע ב סבלנות.

ול ס —
כמו שוק
) ו א הצליח לנקות את ה ,עיר,״
מספרים אנשי־מישט־רה.
היתד. לו שיטה, שכאשר נתפס
פורץ על חם, היה עוצר אותו עד
תום ההליכים .״אסור שיראו בש כונה
שהוא חוזר מייד הביתה,״
היה השופט מסביר. הוא היה
מסיים את המישפט בתוך שלושה
שבועות והאיש היה מקבל את
עונשו, כאשר זכר העבירה עוד
טרי בליבו.

כלפי

נמל־התעופה בן־

סבלי

ל * 1 *1התובעת קלו ה רג׳יג־יאנו
כשבאה להתחיל את

הנזישפט בשעה אחת אחר־הצהרייס.

זז מסופעיס *60

הסניגורים אורי וגמן ויהודה עצמון
^גך ןך•
מתכוננים ללכת הביתה אחרי דיון
**יי י
ארוך שהסתיים בשעה 9וחצי בערב. מכיוון שהיה

זה מישפט דחוף שהועבר אל השופט ברגע האחרון,
ומכיוון שהנאשמים יושבים במעצר למעלה משנה,
החליט השופט לסיים את הדיון עוד באותו הלילה.

שופט שטרוזמן
גוריון הפעיל השופט יד חזקה.
הוא חשב כי נמל-התעופה הוא
חלון־הראווה של המדינה, ולכן
השתדל לייפותו ככל האפשר. כל
סבל שנאשם בגניבה של כובע
מתייר, או בגניבה של שלושה
אפרסקים מנוסע, היה נידון לחצי
שנה מאסר בפועל.
זד. עזר, הגניבות פסקו.
עבירות הרכוש פחתו ברמלה ב תשעים
אחוז במשך שנות כהונתו
שם. אולם כמה פעמים נעלמה מכו ניתו
של השופט, מישהו ניסה לפ גוע
בה בפעם אחרת, והיו שמועות
כי אנשי העולם התחתץ ניסו לנ קום.
השופט
הכיר כל עבריין באיזור.
הוא ידע בדיוק את הרקע לעבי רות
ואת מצבו האישי של בל עב ריין.
ובכל זאת, מעולם לא ביקש
עבריין לפסול את השופט בגלל
היכרות קודמת. בפרקליטות היה
נחשב כשופט מקל, רק בענייני
נתב״ג הסכימו כולם כי הוא מח מיר.
אחרי
חמש שנים בבית־מישפט
השלום, הועלה בדרגה ומונה ל-
בית־המישפט המחוזי בתל-אביב.
אומנם כאן הוא אחד מרבים, ועו־רכי־דין
אינם יכולים להיכנס ללש כתו
בלי עזרת הפקידים, אבל הוא
עדיין נותר בלתי־פורמליסט ועובד
בשעות בלתי-קונבנציונליות.
מזה זמן שהוא תורן לבקשות
שונות בבית־המישפט. פירושו של
דבר הוא, כי כל המעצרים עד תום
ההליכים, כל העררים על מעצרים
מאיזור המרכז ואיזור תל-אביב
נידונים בפניו. מלבד זה, הוא דן
גם בתיקים פליליים וגורר עוד
כמה תיקים אזרחיים.

יום שיגרתי אצל השופט שטרד
זמן מתחיל כאשר 44 תיקים רשו מים
ביומנו. עוד לפני שהשופט
נכנם לאולם, מלא החדר מפה־לפזע
על המדרגות יושבים בני־מישפחה
של העצירים וידיהם מלאות שק-
יות־אוכל וסיגריות עבורם. תינו קות
על בירכי אמהותיהם מחייככים
אל האבות היושבים על ספסל־הנאשמים.
לעורכי-הדין
אין די מקום על
הספסל המיועד להם, וחלקם יוצ אים
החוצה, לחכות לתורם. התוב עים
יושבים בצד שמאל, מציצים
אל השורה הארוכה של עצירים
ומנסים לנחש מי מהעצירים שייך
להם. אחר כך, בלישכה, מתנצל
השופט לפני עורך־דין ידיד :״אני
מתנצל שהאולם נראה כמו שוק.״
בדרך המיוחדת לו, הוא בורר
את הבר מן המוץ. הוא מצליח
לחתוך דברים בצורה בלתי־פור־מלית
ולקצר הליכים .״אני דוחה
את הדיון למחרתיים וקובע לכם
תור. אולי מחר יחליט היועץ־המי-
שפטי שלא להגיש את כתב־האי-
שום, אז לא יהיה צורך כלל ב דיון
זה,״ הוא מסביר לסניגור
ומוריד עוד תיק מהלוח העמום.
בתוך עשר דקות מסיים השופט
דיון בשלושה תיקים, וחלק גדול
מהקהל עוזב את האולם.
״לפני חצי שנה הוא הביא בבוקר
את שתי הבנות שלו וביקש ממני
שאראה להן את בית־המישפט, כדי
שיראו איפה עובד אבא,״ מספר
פקיד־עזר.
הילדות יכולות להיות בטוחות
כי אבא שלהן באמת עובד קשה
בבית-המישפט. אילנה אלון

הורוסקופ
(המשך מעמוד )27

•בעל חגיבעח מדחיק את דחפיו
ופוחד מכל התמודדות עם אנשים.
אם אין קווים רוחביים על הגיב״
עה מצבו גרוע יותר, והוא יצטרך
להיעזר באנשים אחרים שילחמו
את מילחמותיו.
יתכן מצב חפון, שבו ניבעת
מרס תהיה גבוהה מאוד וגיבעת
ונוס תחיה שטוחה יותר. זח
יאפיין אדם אימפולסיבי, שקודם
כל עושה ואחר״בך חושב, או
המדבר לפני שמסר לעצמו דיף
וחשבון על הדברים שאותם הוא
רוצה להגיד. לעתים קשה לו
לקחת אחריות על מעשיו ועל
דבריו הנמהרים.
גיבעת מרס בולטת ובשרנית
מדי מאפיינת טיפוס אלים, רודף
מילחמות ולעתים אף אכזרי. נטיותיו
התוקפניות ולשונו הפוגעת
חן בעלות השפעה מפריעה ומקשה
על חייהם של הסובבים
אותו. לזכותו אפשר לומר שהוא
אינו פוחד מסיכונים, ובשעת חירום
הוא מתנהג באומץ־לב ובקור
רוח. ביטחונו וגישתו בשעה כזו
משפיעים לטובה גם על האחרים.
גיבעח בשרנית ולא גבוהה מדי
מספרת שבעליה שוחר ריב ומדון,
אך הוא החלטי, אמיץ ובעל כושר
התנגדות. הדבר מצביע גם
על יכולת שליטה עצמית ושלווה
במצבים קשים. כן קיימת יכולת
לבצע ולציית לפקודות בזמן מיל-

נות וקידום בקריירח צבאית,
מישטרתית או כל תחום ביטחוני
אחר.
ריבוע על הגיבעח טוב במיוחד
לאנשים החשופים לסכנות בעבודתם
היומיומית( .אנשי צבא,
מישטרח, ביטחון, חוקרים בתחומים
מסוכנים ואחרים) .זה
הסימן לכך שחם ייצאו מכל מצב
של סכנה ללא פגע.
כוכב על חגיבעח מצביע על
אדם המצטיין באומץ לב ובחוש
מנהיגות מפותח. זהו סימן מובהק
למרדן ולמחפבן. הכוכב מראה
שכאן נמצאת אישיות בעלת
אידיאלים וערכים. הכוכב מביא
לאדם תחילה ופירשום ואיתות-
הצטיינות על פעולות אמיצות וחשובות.
לסיכום,
גיבעת מרט טובח בכל
יד, ושייכת לאדם בעל אומץ הנלחם
למען רעיונותיו וניחן בכושר
עמידה, גאווה וקור-רוח בשעת
חירום. הוא מסור ונאמן ומשפיע
לטובה מבחינה מוראלית.
הגיבעה השנייה — גיבעת מרס
העליונה — מייצגת את היוזמה
הרוחנית של האדם. חיא זו שמראה
על אומץ מוסרי יותר
מאשר פיסי. ביד פרימיטיבית היא
תראה על נטיח לריב וביד חומרנית
תצביע על מאבקים להגיע
להישגים כספיים או חומריים.
אדם שלו גיבעת מרס עליונח
גבוהה, זקיק לשינויים רבים,

גינ ע ת מוס ב שונית ורא
גבוהה מעידה ער בעריה
שהוא שוחו־ויב, ונוגב ער
תגיבעה מעיד ער אומץ־רב
חמה ללא תלות במידת הסיכון
הכרוכה בהן.
גיבעה כזו, המופיעה ביד נשית,
מקלה על בעלת הגיבעח לתפקד
כאם. היא תגלה סבלנות וכוח
עמידה הדרושים לאם במצבים
קשים. גיבעה זו תופיע אצל אשת
הנותנת חסות וביטחון, אך אינח
כוסה את עצמה ואת ״ דאגותיה
על צאצאיה. קרוב לוודאי שאשח
זו לא תקים את בעלה בלילות
כדי שיאכיל את התינוק. היא
תבצע את הדרוש ללא תלונות
ודיבורים, ולא תתן הרגשה שהיא
מקריבה את עצמה על מיזבח
האמהות.
אגב, גיבעה כזו חשובה לאלה
העוסקים ברפואה, פסיכולוגיה
וחינוך. אנשים העוסקים במיק-
צועות אלה ולחם גבעה כזו לא
יתקשו להעניק מכוחם ומביטחו-
גם לאחרים, והם יוכלו לחנות
מתפקידם, כפי שהמטופלים על
ידם יהנו מחם.
איזור מרס שטוח וחסר גיבעה
מראה שבעליו אינו מסוגל להילחם,
ופוחד מכל ריב, סיכסוך
או ויכוח. הוא מעדיף להפנים
את הכעס המתעורר בו, ולעולם
לא יאמר בגלוי את דעתו, ביחוד
אם דבריו עלולים להעמידו במצב
לא נעים.
פרט לגבעות עצמן — אפשר
לחעזר גם בסימנים המופיעים
עליהן (אם יש כאלה) .הם משמשים
אינדיקציה נוספת ומדגישים
ביתר בהירות את התכונות. משולש
גיבעת מרס מגלה אישיות
אמיצה ובעלת יכולת ליטול משימות
למרות הסיכון הכרוך בחן.
במי כן מבטיח המשולש חצטיי־

וקשה לו לחשלים עם חיים המנוהלים
בשיגרה אפורה.
אומץ מוסרי ופיסי מתגלים ב-
גיבעה בגודל רגיל והרמוני עם
היד כולה. זחו סוג האומץ שבאמצעותו
מצליח אסיר פוליטי
בשביתת-הרעב שלי לעוול שנעשה
במדינתו. זהו גם האומץ המפעיל
אזרחים לשבות רעב ליד הכותל
אי להפגין ביום קר וסוער מול
מישרד ראש״חממשלח.
גיבעת מרס גבוהה מדי מצביעה
על מזג גיוע, אולם רק לעתים
נדירות יפנה בעליה לכוח פיסי
כדי להפעיל מזגו זח. כתחליף
הוא ישתמש בסרקאזם וברשעות
מנטלית, או לפעמים בערמה,
ויבצע את תוכניותיו בכל מצב
ובכל דרך כששום דבר לא יעצור
בעדי. כשמופיע ריבוע על גיבעה
מסוג זה (גבוהה מאוד) סימן שבעליו
יתאמץ לפקח על מיזגו
זה ולרסן או: יצרו הרע.
גיבעת מרס שטוחה שוב מצביעה
על טיפוס פחדן וחרד המעדיף
להיכנע ולוותר, כדי להציל
את עורו. דעותיו וערכיו, אם יש
באלה, אינם חזקים דיים ולא חם
שיגרמו לו לוותר על נוחיותי.
סימנים על מבעת מרס העליונה:
ריבוע על מבעה שטוחה
או רגילה מסמל הגנה מפני פגיעה
גופנית. אם הגיבעה גבוהה,
תסבנה נובעת מאופי עקשני, שוחר
ריב ומדון של בעליח.
אי על מבעת מרס מראה על
פחד מאנשים וגטיה לפאראנויה.
כוכב מראה על הצלחה שתושג
בסבלנות והתמדה, ונותן סיכוי
לבעליו לזכות בפרסי הכבוד החשובים
והיוקרתיים ביותר.

במדינה
(המשך מעמוד )42
3ברחוב גורדון בתל־אביב. שלו שה
גברים צעירים, התקרבו למכו נית
והתחילו את עבודתם. שניים
מהם פנו לדלת שבצד הנהג, וה שלישי
הדריך אותם במומחיות.
הצעירים לחצו על הדלת, דקרו
את מיסגרת הגומי שמסביב הח לון
פעם אחרי פעם, פרצו סדק
באחת הפינות של הדלת, וניסו
לשלשל פנימה שני ברזלים כדי
לפתוח את מנעול החלון.
דלת המכונית עמדה איתנה מול
כל המאמצים של המומחים לפרי צת
מכוניות.
כשנדמה היה שהשלושה מצלי חים
סוף־סוף לרופף את דלת המ כונית
ועומדים לפרוץ פנימה, הח ליט
הצוות לוותר. המומחים עברו
לצד השני של המכונית.
שוב לחצו על דלת המכונית.
דקרו את הגומי שליד החלון,
החדירו פנימה את הברזלים כדי
לתפוס את מנעול הביטחון, אך
לשווא.
״ערפאת השלושה לא הס תירו
את מעשיהם מעיני העוברים
ושבים, לא התרגשו כלל שהתאסף
מסביבם קהל סקרנים.
הם לא היו פושעים מועדים, ה מתפרנסים
ממכירת מכוניות. הם
היו אנשי חברת־הגרירה מגור,
שעסקו במלאכתם בחסות המיש-
טרה.
העובדה שהגוררים ניסו לפרוץ
את המכונית בשירות הציבור, לא
הפריעה להם לגרום נזק לכלי הרכב.
בכל פעם שעברו מצד אחד
של המכונית לצד שני, השאירו
אחריהם עוד כמה שריטות וחבלות.
אחרי 20 דקות של מאבק מיוזע
בדלתות העקשניות, התייאשו אנ שי
חברת הגרירה. ראש הפורצים
קבע :״בואו נזוז, לא הולך!״
אז התעוררה גם השוטרת שליוותה
אותם (מיספרה ,)41609 :והתחילה
לרשום דו״ח, שאותו הדביקה על
שימשת המכונית.
היא לא הבחינה שאנשי מגור
הפורצים מכוניות בחסותה של ה־מישטרה,
גרמו נזק לרכושו של
האזרח. אפילו אס אזרח זה עבר
עבירה בכך שחנה את רכבו על
המידרכה, המישטרה אינה רשאית
להרשות לפורצי המכוניות לגרום
נזקים לרכושו, הנמצא במקום
ציבורי.
בגלל נוכחותו של צלם העולם
הזה במקום, נאלצו פורצי המכו ניות
להפסיק לגרום נזק למכונית
ולהסתלק. אך לפני שעלו למכו נית
הגרר שלהם (מם׳ ,)774088
פלטו לעבר העיתונאי שהטריד
אותם :״ערפאת!״
נציג חברת מגור הבהיר: פעו לות
הגרר ופריצה לתוך המכוניות
נעשו בפיקוחה של המישטרה. על
השוטרת היה להפסיק את הצוות
מלהמשיך ולנסות לפתוח את דלת
המכונית, אם הדבר לא היה אפ שרי.

דרכי
אדם
דרכונים וו§ 3ק• עולם

ישראלי המפיץ דרכוגיס
עולמיים >1x10 קוגים
גם מעפר דיס.
ישעיהו תומא־שיק (ראשי־תי-
בות: שלום, יושר, קדושה) מחזיק
לפחות בשלושה תארים מוכרים.
הוא מתאם התנועה הבינלאומית
לסרבני מילחמה מטעמי־מצפון ;
הוא הנציג המקומי של רשות שירות
תבל, אירגון אזרחי עולם,
שמיסדו הוא הטיים־לשעבר גרי
דייווים ; הוא הנציג בישראל של
האומבוסמן ההומניסטי — גוף בינ לאומי,
המקביל לאמנסטי אינטר־נשיונל.

מכבר שב שיק מסיור ארוך
באירופה, שבו חילק את זמנו בץ
הופעות בכנסים של פצפיסטים,
הומניסטים, חסידי שלום למיזרח-
התיכון ופרלמנט עולמי זמני של

הפורץ מנסה לפתוח את המכונית
״בואו נזוז —

הפורץ נוטש את המקום
— לא הולך!״
אזרחי עולם, שהתקיים בהולנד.
נציג אש״ף באתונה. אך את
החוויה המסעירה ביותר הוא חווה
בעזרת דרכוניו. לדבריו, אין זה
סוד שמרבית הפלסטינים הסובבים
בעולם הם בעלי דרכון עולמי,
המאפשר להם לנוע בחופשיות.
כאשר הוא ישב עם ידידים בסי-
סעדה באתונה ושוחח בקול על
הדרכונים העולמיים, גילה עניין
בשיחה מישהו שישב מאחוריהם.
שי״ק הסביר לו במה מדובר, וה איש
מיהר למלא טופס כדי לקבל
את הדרכון.
כאשר הביט שי״ק בטופס הוא
נדהם. היה זה אחד מאנשי נציגות
אש״ף באתונה, שסיפר כי שמע
על הדרכונים זמן רב, אך לא יכול
היה להשיגם.
ח1ק האכד-ת עו 13 ום לה

מאבקו ש 7עורך־דץ
הביא דשיגוי בתקנות
הספנות; המאפשר לערבים
להיות רבי־ חובלים או
מכונאים ראשיים
עורך־הדין ישראל גיל, היועץ
הפישפטי של איגוד קציני-הים ב ישראל,
יכול היה לשפשף את ידיו
בהנאה. בזכות יוזמה שלו תוקנה
אפילה בחקיקה הישראלית, שמנעה
מישראלים ערבים לקבל הסמכה
של רב־חובל או מכונאי ראשי.
הפרשה התחילה כאשר קצץ-
מכונות ראשון בצי-הסוחר הישרא לי,
סואד שמו, עבר את מסלול
הלימודים והמיבחנים לקראת קב לת
דרגה של מכונאי מוסמר ועמד
בהם.
אך כאשר הוא בא לקבל את
ההסמכה הרישמית בדרגה החדשה,
נאמר לו באגף־הספנות-והנמלים
של מישרד־התחבורה כי לאור
המצב העכשווי אי־אפשר לתת לו
את מבוקשו, בגלל סעיף 6בתקנה

פרקליט גיל
ניצח
28 לתקנות הספנות.

רשאי להתיר. באותן תקנות
מוסדר עניין ההסמכה של ימאים
וקצינים בצי הסוחר. לפי סעיף ,6
מאוקטובר ,1978 נדרש מכל מב קש
תעודת־הסמכה להיות. יוצא
צבא אשר נמצא כשיר לשירות
סדיר או נמנה עם כוחות המילו אים
של צה״ל.״
פואד, ערבי בן העדה הנוצרית
קתולית, פנה לעזרה לאיגוד קצי־ני־הים.
אחרי התייעצויות הם פנו
לשר־התחבורה וביקשו שהתקנה
תשונה כך, שמנהל האגף יכריע
אם יכול פי שסעיף 6חל עליו
לקבל הסמכה ודרגה.
לפני שלושה חודשים נמצא הפי־תרון.
בתקנה, שעליה חתם שר־התחבורה
חיים קורפו, נאמר שה־מינהל
רשאי להתיר למי שאינו
עונה על סעיף 6להיבחן בחינות _
הסמכה.
המולח הזר• 2379

דנ ק סזו
ל צ סז ק !
ך רלצ חו ק .״ לשסע התואר
; ; י כולם כבר צוחקים. מהו דוק־טור
לצחוק ז זהו מישהו שעשה
מחקר בנושא ההומור, כדי להבין
למה אדם צוחק, מה מצחיק אנ שים
ומהו המנגנון הגורם להם
לצחוק. אריה סובר הוא שעשה
את המחקר, והוא ד״ר לצחוק.
הוא עשה את עבודת הדוקטורט
שלו במיסגרת אוניברסיטת ואנסן

בחו״ל ולהגיע לקברט הקל והמ צחיק,
האהוב עלי, נסעתי לצרפת,
כי שם קיבלתי מילגה מממשלת
צרפת. שנתיים וחצי למדתי באו ניברסיטת
ואנסן. זו אוניברסיטה
שקמה בעיקבות מהומות 68׳.
״זאת היתר. תקופה בלתי־נשב-
חת. פאריס היא חממה לאמנים.
מקבלים שם. השראה אין־סופית.
ואם רוצים לערוד מחקר, זהו ה־

בפאריס. עבודת המחקר שלו היתד.
בנושא הבדיחה.
הוא אינו נראה כאחד כזד. שכ אשר
מסתכלים עליו צוחקים. הוא
בעל פגים עגולות, עיניים שחורות
גדולות ופעורות לרווחה, ושיער
שחור קצוץ עם סימני קרחת בשל־
!בים התחלתיים.
הוא יליד חיפה, בן ,31 ממוצא
רומני, למד בבית־הספר לקציני-ים
וסיים תואר שני באוניברסיטת תל־אביב
בתיאטרון ובקולנוע.
״מדוע צחוק ז״ הוא עונה ברצי נות
:״ביסודי אני שחקן, קומיקאי.
למדתי מישחק ובאותה תקופה גם
כתבתי מחזות קומיים שאותם ביי-
מתי. האמת היא שחלומי היה ל היות
ליצן ורציתי ללמוד בבית-
ספר לקירקם.
״בהתחלה חשבתי לנסוע לאי טליה,
כי אני אוהב את העם האי טלקי,
את אופיו ואת נשותיו, וגם
מכין איטלקית לא רע. אבל לדא-
״*בוני לא מצאתי שם בית-ספר ש כזה.
״מכיוון
שרציתי לרכוש השכלה

מקום המתאים ביותר. ישנה הרגשה
של השכלה ותרבות, ואווירה בינ לאומית
של סטודנטים מכל העולם.
הולנדים, שוודים, אנגלים דרום-
אמריקאים.״

כי אני עושה דברים השייכים
לקירקם.״
איזה מין טיפוס אתוו?
״אני חושב שאני טיפוס חולמני.
יש לי הרבה חלומות לערוד אירו עים
סביבתיים חדשנים בקנה-מידה
ארצי. אני יודע שאני טיפוס יוצא-
דופן. כמו סוג האומנות שאני
אוהב. קשה לי להחדיר את הרעיד
נות שלי. אבל כשהם חדרו, האנ שים
נדהמים, נדלקים ואוהבים. זה
מה שנקרא אומנות מתקדמת .״גם
בכתיבה האלמנט הלירי קיים אצ

יש לי ראש שהוא קצת עתיק,
אני מאוד אוהב את שנות ה־/ 30
את התקופה שהתלבשו בחליפות
ועניבות וכובעים.״
ואיך יצאת כזה?
״אני מניח שזה בא לי מהתרבות
וההומור הרומני. זה הומור מאוד
מיוחד.״
אריה כותב ומביים מחזות ק ד
מיים. לאחרונה סיים קברט קומי
ששמו קלוסטרופוביה לשניים .״זו
אינה סאטירה אלא הומור לשם
הומור. סאטירה מדברת על בעיות

חברתיות או פוליטיות מקומיות,
שהנמשל ברור. לעומת זאת, בצ חוק
לשם צחוק יש מסרים של
הומור בינלאומי.״
עכשיו עסוק אריה בסיום קומ דיה
אבסורדית שהוא כתב .״כש רוצים
להצחיק אנשים, יש כמה
טכניקות, כמו האבסורד למשל, ש הוא
בסיס טוב להצחקה. כמו
מכות, נפילות, החלקות, עוגות
קרם על הפרצוף והומור מילולי.
״בכתיבה קיים גם ההומור המי-
(המשך בעמוד )47
הומור רומגי
* 4פני שש שנים חזר אריה
/סובר והתחיל ללמד באוניבר סיטת
תל-אביב קולנוע ותיאטרץ,
ובד בבד ערך אירוע סביבתי חד שני
בגן נואיר בתל־אביב. זהו היה
קיץ בגן, רעיון של צירוף כל ה-
אמנויות יחדיו: תיאטרון, מוסיקה,
מחול, ליצנים, קוסמים ואוהלי קי-
רקס. זה היה האירוע הראשון מסוגו
בארץ ונמשך במשך שבועיים
וחצי מהבוקר עד הלילה. והעיקר
— זה היה חופשי ללא תשלום. ילדים
נהרו למקום עם ובלי הוריהם,
נהנו והתפרקו .״החלום שלי היה
להיות מנהל קירקם ואני בכיוון,

!!!״ם ! 11431111 נברהצעירי,בעד
קסס אישי — בהופעה הוא מצחיקן, ליצן ובדרן.

נאווה היא אם לשני ילדים קטנים. בעלה שוקי לוי,
מעצב האופנה, מאוד לא אוהב את אשתו כשהיא
צילומים: דרורה זכרוני
מצחיק נית.

ה ת חו ח
החונדת
.כשתום נולדה קרד. לי משהו חזק
מאוד. היא שינתה את חיי. בהס תכלות
על דברים, בראיית האמת.
עד אז הייתי התיכוניסטית הבלונ דית
המצטיינת, אשתו של הטייס
היפה ועוד כל מיני תדמיות חנט-
רישיות שראיתי בעצמי — או בנו
כזוג. פתאום כל מה שהושמט
בדרך צף ועלה. דברים כמו זה
שהנישואין שלי לא מוצלחים, ש הדברים
שכתבתי עד גיל 20 לא
נחשבו בעיני. פתאום יכולתי לה ביט
ולראות גם כישלונות ועלבו נות
ובעיות בחיים שלי.״
אין היא יודעת אם לקרוא לזה
מהפך, או זעזוע או משבר, אבל
היא יודעת שלידת תום גרמה למה־שמו
הזה.
הצעד הראשון היה גירושין.
ילדה בת 20 נשארה לבד עם ילדה
בת שישה חודשים. הכל השתנה,
מלבד הרצון לכתוב. באותם הימים
התחילה לכתוב את שיעור ראשון
ברכיבה על סוסים, שהיה הדבר
הראשון עם. מינימום אולימפי״
מבחינתה. אפשר היה להתחיל לח לום
לרוץ לתחרות.
המשורר רוני סומק, שאת דעתו
היא מאוד מעריכה, קרא ואהב את

הסיפור. הוא החליט להוציא לאור
את דורית. כלומר, להכיר אותה
לחבורה שלמה של אנשי ספרות.
ככה התחילה תקופה מאוד אינטנ-
סיבית בכתיבה ובדברים שעל ידה.
הספר הראשון זכה בפרס של קרן
תל־אביב. בשביל דורית זה היה
עוד ציון טוב ברשימת הישגיה
כתלמידה. אחר-כך משה דור כתב
על הספר שבחים רבים. הסיפור
מספר על זוג שהלך לשיעור רא שון
ברכיבה על סוסים ומתפתחת
שם מערכת יחסים מוזרה בין הב על
של האשד. ובין המדריכה. א ד
מרת דורית :״לאכזבת הקוראים
המחפשים בסיפור אותי ואת מנחם,
אני מצטערת להודיע שכל הסיפור
הוא פשוט בדיה. אין בגידות ואין
סטוצים. זה סיפור שכתבתי במצב
חיצוני של שלווה פסטוראלית.

סגנון של זרם־התודעה.״

הסיפורים הס
לא החיים

ד שהבירה את מנחם זילברמן
~ (שחקן לשעבר, עיתונאי ב הווה)
כבר היתד. סופרת, ותלמידה

א שת הטייס נישאה לאיש הבוהמה -ושניהם מהווי את
ה בו המהשל אי ל ת
כר עשיתי כמה ראיונות עם
״ ״ אנשים בחיים שלי, אבל אני
לא זוכרת מישהו שהגיב על הצ עתי
לראיין אותו, כמו דורית זיל ברמן
ב.יופי, תודה, שיגעון !״ בלי
התחכמויות, בלי שאלות, בלי תנ אים,
בלי להסתיר את ההתרגשות.
סתם. יופי, תודה, שיגעון.״ חיכיתי
שהיא תבוא מאילת לתל-אביב.
קבענו להיפגש במלון דן. שתי
נשים בלילה גשום בתל-אביב. ש יהיה
קצת סטייל.
היא באה לבושה גלימה שחורה
הדורה, מתחתיה ג׳ינס וחולצה
פשוטה. עיניים כחולות כחולות,
שער בלונדי, חיוך משגע וקצת
מבוכה. בגיל ,26 אחרי שלושה
ספרים — זה יפה.
כושר דיבור יוצא מהכלל. כמ עט
לא צריך לשאול שאלות. ה דברים
קולחים, מישפט גורר מיש־פט,
סיפור גורר אסוציאציה. צריך
לעצור אותה לפעמים, לנסות לה כניס
סדר בדברים .״בואי נתחיל
מהתחלה.״ אני אומרת לה.
ההתחלה היתד. בחיפה, לפני 26
שנה. נולדה ולא הסתפקה בזה
— כמו שאומר בעלה, מנחם זילב-

דמן. בכיתה ג׳ כתבה חיבור על
אסקימואים שמאוד הרשים את ה מורה
והיא אמרה: עכשיו נקרא
את סיפורה של הסופרת לעתיד
דורית גינזבורג (אחר כך אלמם,
אחר כך זילברמן) .המשיכה לכתוב
לעצמה, למגירות, בעידוד (מילה
עדינה) של אמא .״כשרציתי לשיר,
אמא דחפה אותי לארון־האוויר ב מטבח,
שאשיר שם. רצתה שאתרכז
בכתיבה.״

לחלום לרוץ
לתחרות
חיפהעברה המישפחה לכמה
שנים לאילת. עיר שעושה
אותך לוקאל־פטריוט מייד. ראתה
קטע במעריב שיהונתן גפן כתב
על אילת וכתבה מיכתב לגפן. אח רי
שבוע ענה לה גפן מעל גבי ה עיתון.
גם המיכתב שלה הודפס
שם .״אז הרגשתי בפעם הראשונה
את חדוות הפירסום.״
בגיל 18 התחתנה דורית עם אמ נון
אלרום, טייס. כעבור כמה
חדשים נולדה בתה הבכורה תום.

סופרת דורית זילברמן

עיתונאי־שחקן מנחם זילברמן

.לא סופרת, רק מחברת !״

״אני אוהבת אותו מאוד״

באוניברסיטה ואמא של תום וגרו שה
יפה בת .22 הם התאהבו והת חתנו
.״אני מאוהבת בו בצורה
_ הכי פשוטה. כמו ברומאן הרומאנ טי.״
מאז הם עושים הכל ביחד.
״חיים מרובעים ושמרנים. כי רק
כך מוסד הנישואין יכול להתקיים,
אם סותמים את הפתחים כבר ב התחלה.״
אחרי
שהתקבלה לקהילה הספרו תית,
יכלה להרשות לעצמה להו ציא
את ספרה השני, אימשל,
שהוא ספק ספר־ילדים וספק ספר־הדרכה
להורים מתגרשים. אינזשד
מדבר על אבא חדש שבא הביתה
ועל תהליך ההתקרבות בינו ובין
הילד או הילדה ועל המילחמה של
— כל אחד מהם על אהבתה של ה־אשה־האם
.״זו היתר. הזדמנות לכ תוב
משהו מאוד פשוט, מאוד

מסויים. המיסגרות החיצוניות הן
שוליות.״
היא רואה הבדל גדול בץ המילה
״סופר״ ובין המילה ״מחבר.״ היא
חושבת שתפקידה הוא לחבר דב רים.
היא לא משנה את המציאות,
רק מוסיפה לה דברים. לכן
זה דומה לפעמים — הסיפורים
והחיים — אבל בפירוש לא אותו
דבר.
זה המקום לשאול אותה את ה שאלה
הבלתי-נמנעת. בסיפורך
הכנה לרומן את כותבת על רומן
עם סופר ישראלי בשם יואל קן,
כסוף־שיער ומעשן מיקטרת. כל מי
שמצוי קצת בספרות העברית יודע
שהתכווה ליורם קניוק. מדוע חש פת
אותו? האם לא פגעת בו וב אשתו?
״פחדתי
מהשאלה הזאת,״ אומרת

שבת שהוא ידע שהתאהבתי בו ב דמיון.
גם לסיפור קוראים ׳הכנה
לרומן.׳ זו היתד. מץ פנטזיה כזאת.
סיפור על החמצה ולא על דברים
שקרו. כמובן, לא חשבתי שכולם
חכמים כאלה ויזהו ביואל קן את
יורם קניוק, אבל אם כבר זיהו, לא אני רוצה שכולם ידעו :
היהבינינורומאן. לא
התכוונתי לכתוב ספר רכילותי.
רכילות בעיני היא וולגריזציה של
הספרות, ואני מתנגדת לה.״

שעמוס עוז
יתאהב
ך • 8גרים באילת היום —
״ י דורית ומנחם — כי הם אוה בים
לגור באילת. נכון שההחלטה

דוק טור ל צ חי ח
(המשך מעמוד )45
לולי, שאותו אי-אפשר להראות
בקריאת הטקסט, אלא רק על הבי מה.
וזאת הבעיה העיקרית, אי-
אפשר להבין זאת על הדף. לכן
אני סובל כמו כל הקומיקאים ש הם
גם יוצרים.״
אריה אינו מכיר עוד מישהו
בארץ שהוא דוקטור לצחוק .״גם
בעולם לא עשו הרבה דוקטורטים
בשטח הזה. בכלל, זה נושא שלא
עוסקים בו רבות. לא נכתבו הרבה
מחקרים גדולים עליו. מאמרים אפ שר
למצוא, וכשמחפשים ספר ב נושא
הוא בדרך־כלל ישן ועשוי
כקובץ של מאמרים.״
מה עשית עם התואר 7
״הוא שוכן כבוד בין כל התעו דות
בספריה בדירתי, תקוע בין כל
הספרים כדי שלא יתקמט.
״צחוק הוא דבר שיכול להתלוות
לכל מצב־רוח. ממצב-רוח טראגי
דרך מבוכה, שימחה ועד לסיפוק

הסיפוק האמנותי בא קודם, ואם
לא להצטנע — אז הוא משולב.
בכספים רבים. עכשיו הזמינו אותי
לכתוב סידרה קומית לטלוויזיה
הלימודית, לרחוב ההפתעות. אני
גם כותב כמה מחזות קצרים לתי אטרון
החדש שבנווה־צדק.״

אסיס טנ טי ת
חוקית
ך דוקטור אין אמנם אשד. ח ד
״ קית, אבל יש לו אסיסטנטית
חוקית ביותר, ששמה נאווה לוי.
נאווה למדה תיאטרון בבית־צבי,
והכירה את אריה כשהוא ביים את
קרנבל חזזיות .״אני הייתי ליצ נית,״
אומרת נאווה .״אגי יודעת
שאני לא נראית, אבל אני מאוד
ליצנית ומצחיקה. בקרנבל הייתי
ליצן-חיה של גן-החיות התל-אביבי,
והחלפנו שם את החיות האמיתיות.

הכן דץ והכת תום
״ מולי רוצח 7ילדים — אז כל האופציות פתוחות ! ״

מצחיקנים סוכר ולוי בכיודפפר
עד דמעות
נפשי עצום. הצחוק הוא עלוקה
היכולה להיצמד על כל מצב-רוח.״
העיקר שיש תואר

דורית ומנחם כיום נשואיהן*
״נעשנו קצת פולנים — פתאום חשוב חשבון הבנק*
תמים.״ תוך כדי הבאת הספר ל דפוס,
כבר היתה עסוקה בכתיבת
הרומן תחנה מרכזית. חצי אוטובי-
אוגרפיה .״הכל חצי אוטוביאוגרפיה,
הדברים שקורים לך והדברים ש לא.״
ספר על איש שלוקח לו אשה
ובונה לה בית בתחנה המרכזית.
מנחם בנה לדורית בית בתחנה ה מרכזית
והיא ילדה לו ילד (דין
בן ה־.)4
גם הם עברו בתחנה המרכזית
את התקופה הקסומה של ההתק רבות,
של הגישושים, התקופה ה נאיבית.
פה גם נגמר הדמיץ בין
דורית ומנחם ובין גיבורי הספר.
— ״הרגע שקורה בין שני אנשים זה
הסוד. זו האוטוביאוגרפיה. לא ה מילים
שנכתבות אחר־כך. הסלק ציה
היא החשובה, בחירת מומנט

דורית בעצב ,״זה כבר גרם הרבה
מאוד צער, גם לי, גם ליורם,
ואולי לעוד אנשים. אבל אם אי-
אפשר לוותר על השאלה הזאת,
אני אנצל את הראיון כדי להע מיד
דברים על דיוקם. כשכתבתי
יואל קן התכוונתי ליורם קניוק.
עד פה עובדות. השאר — ואני
מצטערת שאנשים לא הבינו את זה
— חלומות. רוני סומק הכיר לי את
יורם קניוק והוא הקסים אותי. אז
הייתי בהריון, עדיין נשואה לאמ נון.
גם אני מצאתי חן בעיניו,
יותר נכון ההריון שלי מצא חן
בעיניו.
״התפתחו בינינו יחסי-ידידות.
הערצתי אותו כמו שמעריצים כ ד
כב-קולנוע. היחסים בינינו היו יח סים
אפלטוניים. אני אפילו לא ח ד

לרדת לשם היתד. גם בגלל בעיות
נזילות. אבל הם אוהבים את ה מקום,
נוח להם, אולי מפני שהיא
עיר במדבר. הם לא משתתפים
יותר במירוץ. הזמן שלהם הוא
זמן נטו. התעייפו מהמירוץ הבל־תי־פוסק
של תל-אביב. המעבר
לאילת היה כמו מעבר מרומנטיקה
לריאליזם. נכון שבתקופה האחרו נה
בתל-אביב הרגישה קצת גרופי.
עוד לא לגמרי שווה לחבר׳ה ה אלה,
היושבים ביום השישי אחרי-
הצהריים בקפה שטרן. הרגישה
שלא מוכרחים את תל-אביב.
(המשך בעמוד )66
• בסימטה התל־אביביבת ה־קרוייה
״סיממה אלמונית״ ,בקירבת
כיכר מגן־דדד

^ שמדברים על צחוק אופ *
טיפי, ישנם שני סוגים עיק ריים.
האחד הוא סיפוק נפשי ה נובע
מהצלחה, מתנה, הישג, פגי שה,
והשני הוא מדברים מצחיקים
כשלעצמם, אך גם אותם צריך
לברור כי לא כל דבר מצחיק
בסרט. או על הבימה גורם לצחוק
ולרוגע. הביטחון, השקט הנפשי
והצחוק האופטימי שייכים לאותה
מישפחה.
׳כששואלים אותך במת אתה עוסק,
מה אתה משיב?
״אני אומר שאני אמן העוסק
בקולנוע, תיאטרון, כתיבה, בימוי
ומישחק. אני לא אומר שאני דו קטור
לצחוק, כי יש כאלה שרוצים
שאני ארפא אותם ואומרים לי:
תראה אדוני הרופא, יש לי בעיה,
אני לא צוחק מספיק. או שואלים
אותי: תגיד לי, למד, במצב כזה
הצחוק שלי כזה? איך אפשר ל שפר
את חצחוק? ברור להם כי
היום לכל מיקצוע יש רופא.״
ומה אומרים הוריך על בנם
הדוקטור לצחוק 7
״עד שלא נעשיתי ד״ר, הם לא
התייחסו אלי ברצינות. היום כש אני
ד״ר ויש לי תעודה, זה בסדר.
אז מה אם אני ליצן? אז מה אם
אני מצחיק? העיקר שיש לי
תואר.״
וכסף, עושים מזה כסף 7
״כסף זה הדבר הפחות חשוב.

היה לנו תקציב מאוד קטן לכל מה
שקשור לתלבושות ולתפאורה. היה
לי חשוב שההצגה תצליח, ודאגתי
לאבזרים ולתפאורה. וכך, במיקרה,
הפכתי גם לעוזרת הבימאי אריה
סובר. התקיימו שתי הצגות בלבד.
לכל הצגה באו 2000 ילדים.״
״נדלקתי עליה,״ אומר אריה.
״על הטיפוס, על הראש, ועל צורת
עבודתה.״
״זה היה הדדי,״ מוסיפה נאווה.
אריה אמר לה שהוא יחשוב עליה,
ושפעם הם עוד יעבדו ביחד. זה
היה באביב שעבר. זמן קצר אחרי
כן הם הכינו את פסטיבל עכו, ש היה
חגיגת שימחה וצחוק שארכה
חמישה ימים .״ראינו כי טוב ומאז
אנחנו עובדים ביחד.״
אישה מרובעת
ללן וקי ( כעלה, מעצב־האופנה
ח ״ שוקי לוי) .לא אוהב אותי
ליצנית. הוא אוהב אשה יותר
מרובעת, אבל מה לעשות? אני
ליצנית מבטן ומלידה. אני אוהבת
לצחוק ולהצחיק, אני טיפוס שמח פש
הומור בכל דבר. האדם הצו חק
נמצא בסביבה נוחה, או שהוא
מחפש אותה. זה כמו ילד קטן ש הוריו
גוערים בו ותגובתו היא
צחוק. הוא מנסה להתעלם מהתחו שה
הלא נוחה.״ ואריה מוסיף:
״כל אדם שואף לצחוק טהור, או
למה שעומד מאחוריו, שזה הבי טחון
והשקם הנפשי. כל מי שיכול
׳לתרום לזה עושה שרות גדול
לאחד הצרכים הבסיסיים של ה אורנה
גלזן
אדם.״

ושת, ושת תוווף חזיה, עם בגד-גוף או בגד־ים מת חת,
רשת מעל לשימלת טריקו,
תיק רשת, כובע־רשת — הכל
רשת.
וכשמגיע צו־האופנד. האחרונה
לישראל, המדינה מוצפת. יש ביג-
די־רשת מיובאים ויש המיוצרים
בארץ.
ריבי הוד ייבאה שמלות-שק יפה פיות
מפארים. את השק בצבע הבז׳
מעטרים חרוזים, חבלים ואפליק ציות
של נחשים בצבעי כתום ו חום.
וכל זה במחיר קייצי שאפשר
להזיע ממנו — 4000 שקל. יש גם
שימלת אדם וחווה עם אפליקציה
של תפוח אדום ומפתה, כשכם-

ן ן 1ך | שמלות־רשת מיובאות נזהמיזוח הרחוק בצבטי ורוד
י • י י וסגול, מעוטרות בפרחים צבעוניים ועשויים רשת עבודת־יד,
מדגימות יפה כפיר וגלי צוקר. מחיר שימלה — 1760 שקל.
מעם יהיו 1ה לדייגים בלעדיות
* על הרשת, היום הפכה הרשת
לנחלת הכלל. הנשים ינצלו בקרוב
את הרשת ללבוש. הקיץ יהיה

עינהו

דו־צדדי
ך ילויים וחידושים בשדה ה י
קוסמטיקה הם תמיד דבר טוב,
בפרט כאשר השינוי הוא משמעותי
ובא לעזרתה של האשה. הפעם זה
בדמות של עיפרון דו־צדדי. צד
אחד הוא בצבע שחור או כחול ר
בצידו השני הוא ספוגי. אומרת
פיצי פלדנקרייז־נחום המדריכה ה ראשית
של רבלון: כל מה שעל
האשה לעשות, הוא למשוח, והופ
— הופכים ומטשטשים בספוג ונג מר
האיפור.
העיפרון קומפקטי ונוח לטילטול.
כל מה שיצטרכו חברות הקוסמ טיקה
להמציא בעתיד יהיה עיפרון
שיאפר אותך אוטומטית. את תע צמי
את עיניך והוא יעשה את ה עבודה.
אבל בשלב זה נסתפק במה
שיש, אנו עדיין לא בשנת .2000

שקוף, מחורר, אוורירי וצבעוני.
לאן שניפנה ניתקל ברשת. רשת
בחולצה, רשת בחצאית, רשת ב שורטס,
רשת ברשת, עם חזיה ובלי

ח ד ושחור מדגימה ש מנ ה סלוצקי.

תורים גדולים מעטרים את הכת פיים
ואת צידי השימלה, ונותנים
הזדמנות למי שאוהבת להציג ל ראווה
את רגליה השזופות.
ההודים, מסתבר, גם הם עלו
על גל הרשת, ואצלם היא לא
סתם רשת. היא עשויה עבודת
יד, או כמו שקוראים לה בשפה
המיקצועית של הסרגנים — קרו-
שה. צור ניסים וקרדי ייבאו שמ לות
מכותנה הודית רכה ואוורי רית
שכזאת בלבן עם עיטורי פר
חים
ורודים, טורקיזים וצהובים
שמחירן 1760 שקל.
זהבה צמח מעצבת־אופנה מזה
שנתיים, אחרי שסיימה את מגמת
האופנה בבית־ספר אורט, והיא
אומרת :״הרשת הוא בד טוב,
כבים, לא מתכווץ ומאוד מתאים
לקיץ הישראלי. ניתן להשיגו בכל
הצבעים האופנתיים והוא משתלב
נהדר עם בד טריקו או בד כותנה.
נכון שהבד נועז ושקוף, אך אפשר
לכסות את החזה בבד אטום ואת
כל השאר לאוורר ברשת.
גם ביגדי-הגוף הלוהטים ביותר
לקיץ הקרוב הם מרושתים. חלקם
התחתון עשוי לייקרה או טריקו
בצבע אחיד, ומעליו באה רשת
בצבע שונה.
הדסה סלוצקי מייבאת את ביגדי-
הגוף האלה מאנגליה. ומי ילבש
אותם ז ״הצעירות והחתיכות,״ היא
אומרת ומביטה על בתה שרונה,
חיילת בת ה־ ,20 המציגה גוף נשי
מושלם וזוג רגלים חטובות.
ובכן, אם תתקלו בים ברשת-
דייגים אבודה, הסתערו עליה ורוצו
ישר לתופרת הפרטית שלכן. היא
כבר תדע מה לעשות איתה.

רא מחו״

הוא הסגנון של אנט הומונאי,
הדוגמנית לשעבר. העור הוא נפה
נושמת וקלילה שנעים ללובשה.

^ ש נ שי ם המקטרות שנמאס
להן להיות עקרות-בית, נמאס
מההריונות ומהתינוקות, נמאס לב של
ולהדיח, לכבס, לגהץ ולטפל.
יש המקוננות ולא עושות דבר כדי
לשנות את מצבן, ויש המתעוררות ־
בוקר אחד ובהחלטיות רבה מצהי רות:
זהו יום השינוי! אומרות
ועושות.
כאלה הן מיקה בשן ואנט הומו-
נאי.
מיקה בשן בת ,32 בלונדית דקי קה
ויפה, זמרת לשעבר בלהקה
צבאית ומטופלת בשני ילדים. אנט
הומונאי בת ,38 תמירה ואצילה,
דוגמנית לשעבר בישראל ובגר מניה,
גם היא מטופלת בשני ילדים.
מיקה עסקה מאז ומתמיד באופ נה
להנאתה, ותפרה לעצמה את
רוב בגדיה. היא אף פעם לא למדה
תפירה ולמזלה ניחנה בכישרון
טבעי. היא מאלה המעזות ומצלי -י-
חות. אץ לה בעיות, היא מתכננת
מודל בראשה, מעלה אותו על ה נייר,
בחוש הטכני שלה גוזרת
אותו ובחוש הביצוע תופרת אותו.
אנט, אחרי שפרשה מעולם הדו גמנות,
נשארה בשטח האופנה ד
עבדה במשך שנה וחצי בחברה
לביגדי-עור כמתאמת אופנה ואח ראית
על הייצוא. בשלב מסויים
בחייה אף למדה ציור־אופנה.
״תמיד ידעתי שזה יהיה הכיוון
קולי וחשבתי שזה לא יזיק אם
אדע לצייר,״ היא אומרת. השתיים,
שכנות באותו בניין ובאותה קומה,
וחברות מזה 12 שנה. הן התעוררו
סופית בחורף האחרון. מעשה ש היה
כך היה, מספרת אנט:
״החורף הגיע והצעתי למיקה
שתתפור לשתינו ביגדי-עור. למה
עור ז כי אנחנו מאוד אוהבות בי-
גדי-עור. למיקה לא היה נסיון ב תפירה
בעור, אבל חשבנו מה
הסיכון, מה יכול להיות ז קנינו
מסוכן כמה חתיכות עור ומיקה
תפרה כמה חולצות. אמנם הביצוע
והתפירה לא היו עילית, אבל קיבלנו
מחמאות מכל מי שרק ראה
את החולצות. הקומפלימנטים האלה
בכל זאת עשו לנו משהו, וחשבנו
למה שלא נכין קולקציה קצת

וקטיפה יותר רצינית, שיהיה בה מיבחר
של בגדים שונים. כד עשינו, וה זמנו
הביתה כמה חברות לשמוע
תגובות.
.החברות שלנו התלהבו בצורה

בלתי רגילה מהבגדים ושמענו רק
מילת־מפתח אחת, בתוספות קט נות
:״שגעון ,׳ממש שיגעון,׳ ׳אי זה
שיגעון!׳ והן בבר רצו לקנות
חלק מהדגמים. הסברנו להן שאלה
רק דוגמות פרטיות שלנו, ועכשיו
אחרי התגובות החמות אנחנו מב טיחות
לחמם אותן בחורף בבגדים
מן הסוג הזה.
.בשלב ראשון חיפשנו מומחה
לעורות כדי שיבצע את העבודה
בצורה מושלמת. למזלנו פגשנו
אדם מבוגר, חצי פנסיונר בעל ידי
זהב, שהסכים לעבוד עבורנו וללמד
אותנו את סודות המיקצוע. בנוסף
לכך לקחנו גם שיעורים פרטיים
אצל אדם נוסף, מומחה לעור, שה סביר
והראה לנו פה זה עור. חי פשנו
ומצאנו גם תופרת חביבה
שתתפור לנו מהבד האהוב עלינו,
י *-ולור, שהוא בר קטיפה קייצי, כי
ידענו שבקיץ נזדקק גם לקולקציה
נוספת מבד, ואז התחלנו לחפש
מקום מתאים.

ורוק ומאוורר

העור של מיקאן מיקה ואנט.

ואה־סימטרי בשילובי צבעים של כחול
וטורקיז, אדום וסגול, כך נראיס בגדי־אחרי
שעייפו מישיבה בבית וטיפול

ל א בי ב ומלטפת רכה
! * 1*111י 11
לאביב בציבעי

שחור׳ צהוב, אדום, לבן ובמחיר
של 2000 שקל לכל פריט ופרים.
מדגימה במקצועיות מיקה בשן.

.לא רצינו חנות, רצינו מקום
קטן ואינטימי. עשינו היכרות עם
כל מתווכי תל-אביב, עד שמצאנו
סטודיו קטן, דירת שני חדרים
בקומת־קרקע באזור מגורינו בר חוב
וייצמן. חדר אחד משמש ל עבודה
והשני לתצוגה.״
״ומה מיוחד אצלכן?״ קודם
בל הצבעים .״הקיץ ציבעי ה גלידה
הם השולטים, אבל אצלנו
הם לא קיימים,״ אומרת מיקה.

״אני אוהבת צבעים חזקים ואה-
סימטריות. אין לנו קו מוגדר. כל
מה שאנחנו עושות זה אופנתי, אך
שונה. הבגדים הם לא מחוייטים
אלא בסגנון קל וזרוק ושילובי
הצבעים הם מעניינים במיוחד, כמו
כחול וטורקיז, כחול ואדום, סגול
ואדום, שחור וצהוב, וגם כחול־לבן
ושחור-לבן.
הן משלימות אחת את רעותה.
מיקה יוצרת ואנט מנהלת. מיקה

בילדים, קיבלו אומץ והחליטו לעצב בגדים אופנתיים ללא הכשרה
מיקצועית קודמת. מיקה ואנט עיצבו סידרת דגמים, הראו אותם לחברות
ואחרי השבחים שקיבלו יצאו לשוק. צילומים: דרורה זכרוני

לקיץ

נועזת ואנט ממתנת .״אנט היא
הברקס שלי,״ אומרת מיקה, והן
קוראות לעצמן מיקאן.
והמחירים? ביגדי הקטיפה הם
עדיין בשקלים, כל פריט עולה
2000 שקל. השמלות מחירן 3500
שקל.
לא קצת יקר? ״לא,״ משיבה
מיקה ,״זה לא יקר ולא זול. זה
מחיר סביר. תעשי סיבוב בכיכר־המדינה
ותראי מה המחירים.״

דיברי העור? הם בדולרים, ונעים
בין 100ו־ 250 דולר. גופיוד
עור עולה 100 דולר, חולצה 145
דולר חצאית 160 דולר. מיכנסי
שורטס זלמן 150 דולר.
איך אתן קובעות את מחירי
ביגדי־העור? ״פשוט מאוד, לפי
שלושה מרכיבים,״ עונה מיקה,
״עלות החומר, הוצאותינו, ומתח
הרווחים שאנחנו מוכנות לעבוד
עליו.״

היה היז ש ד חברים ^ ״אשבנאצים ו־וקנדים״.
מ דו עלאהופצצה
יהודיס קומוניסטיס״ וכלהשאר
ב 0ש 1לצלב ־ הקרס ־
ש 1אהכמדעמח רי ד
או ש חי ץ
פ תי ח
שואה 83׳
ביום הראשון בערב יינעלו בתי-הקפה
ובתי־השעשועים. כלי־התיקשורת האלקטרוניים
יתפקדו בפשך יספה שלפה ויזכית
שוב ושוב את השואה׳ תחת הכותרת ה־פפלכתית־פגפתית׳
הסכנה יום זה כיום
השואה והגבורה. כאשר כפינהג השנים
האחרונות תוקדם הפילה גבורה לפילה
שואה.
הקדפת הגבורה לשואה היא פועל יוצא
של הפסלכתיות־הישראלית, הפעוותת את
העובדה ההיסטורית שהוליכה להשפדת
שישה פיליון יהודים, תוך התעלפות פתה־ליד
ההתבהפות של האופה הגרפנית. ב שואה
לא נעלם חלקו של הפיפסד היהודי
והנהגתו באטיפותו לכל שעפד להתרגש
על יהדות אירופה, שהיתה לב היהדות
בעולם.
אותם הסיפנים הפעוותים, שהוליכו ל שפד
של חלק ניכר של העם היהודי באי-
רומן, נראים ביפים אלה בחוצות ישראל
(ראה, :הברירה הטבעית* מול ״הפיתרון
הסופי*) .עלייתו לשילטון של היפץ הטו-
פוליסטי, שקיעת הסובלנות, התגברות ו ד
פיליטאר׳־זם והידרדרות פעסדם של אנשי-
הרוח בחברה הישראלית — כל אלה פעי-
דים כאלף עדים על התהליך הפסוכן שאותו
עוברת באביב 1983 החברה הישר אלית׳
האסופה למוסר־ההשכל ההיסטורי
של השואה.
בשנים האהרונות התפתח בישראל פרע
בחינת יליפוד השואה. פדי שנה תאים
אור עשרות ספרים ופחקרים הפנסים להת-
מודד עם השואה. לכפה פפירסופיס אלא
תוקדש נ נזר טל נייר.
חרגו פגי שה שנייה
פרדאולפן נולד ב 1901-בשסוטגארס,
בירת חבל וירטפברג שבדחם-פערב ג ת
פניה. הוא נאלץ לגטוש את פולדתו ב-
. 1933 הוא עבר להתגורר באנגליה, שבה
קנה לו את פירסופו כצייר. ב־ 1960 פירסם
את סיפרו הראשון פגישה שנייה* ,שהוא
אוטוביוגראפיה לפחצה.
הפספר־גיבור פספר בפגישה שנייה על
ידידות־נעורים הנקשרת בינו ובין בן
לפישפחת־אצילים גרפנית, שאילן-היוחסין
שלה פגיע עד ליפי פרידריוב או י ב ־
רוסה הידידות הפופלאה נתקת עם על ייתו
של א דו ל ף הי טלר לשילטון, כאשר
הגרמני הצעיר מגלה לידידו היהודי, ש אמו
היא אנטי־שמית קיצונית (״ אמי כאה
ממישסחה פולנית מיוחסת, שנמנתה מן־
בר עם בית המלוכה, והיא שונאת יהודים.
בטשד מאות שנים לא היו היהודים קיי מים
לדידם, הם היו פחותים מן העבדים,
חלאת האדמה, מוקצים מחמת מיאוס.
היא מתעבת יהודים. היא פוחדת מהם,
אף כי מימיה לא פגשה יהודי. אילו נספה
ואיש מלבד אביר לא היה יכול להצילה,
אינני בטוח שהיתה מזעיקה אותו אל

* פרד אולמן — פגישה שנייה! עברית:
איליה גולדין; הוצאת אד ם; 78 עמודים
(כריכה קשה).

עם התגברות הנאציזם, הופר קונאד ־
פילחמות העולם, עולם שנעלם. גם תרגר תים. הם התרכזו מעבר לשורות השוטרים,
פה של איליה גי ל דין נקי פרבב, למעט
דין עצמו אוהדו של היטלר (״אתה לא
קראו לעבר הפפגינים, תוך שהם פ ח מי ם
הבאת התרגום לעברית פ שית של הו ל ד ־
תסכים איתי, אולם אינני מאה כל תיקווה
בי את נחיצותה של אותה הפגנה לכו
ר לין בשלל אגסים צהובים בתרגופה של
אחרת לגרמניה. הברירה שלנו היתה כין
וחצטרפו לאש״ף בוגדים׳ /״יופי
לאה גול ד ב רג תרגומו של פינחס
סטאלין והיטלר, ואני מעדיף את היטלר.
שרידים׳׳ ושאר קריאות־גגאי.
שדה לשיר זה היה עדיף.
אישיותו וכנותו הרשימו אותי יותר מבפי
קריאות אלה של האספסוף המוסת לא
שיכולתי לשער אי־פעם. פגשתי אותו
הפחידו אותי כהוא זה. אבל במעלה
לא טככר כשהייתי כמינכן עם אמי.
רחוב בן־יהודה החלו קריאות בנוסח
בחיצוניותו הוא איש קטן שאינו משאיר
חדש :״אשכנאציב״ ,״דנקנרים׳ /״יהו החזויה
ה׳שואול׳ת
עליד שום רושם, אולם כשאתה רק מק דים׳
/״קומוניסטים״ וכו׳ שעוררו בי טעם
שיב לו אתה הולד שבי אדומ דבקותו
מריר, אותו חש מן הסתם אבי, כאשר
המוחלטת, רצון הברזל שלו, עוצמתו
החליט לברוח מגרמניה ״הגדולה״ ,בגלל
הרמונית ומח החזה שלו. כשיצאנו היונה
כינויים שקראו לעברו שליחי פרגול צלב־הקרס.
אמי
שטופת דמעות ולא חדלה מלחזור
ולומר: לאלוהים שלח אותו אלינו
לתמונה זו הצטרף תצלום שאותו ראיתי
פגישה שנייה, מעבר לזפן שהוא משר באחרונה
במקומון ק 1ל ירושלים. התמונה
טט, מביא את סיפורה של ידידות נהדרת
תיארה כתובת־צבע שנמרחה על דלת
בין שני חברים צעירים, ידידות שניפים
אירגוז אסירי אושוויץ וברגן־בלזן בירוש־הופו־סכסואליים
שזורים בה באווירה ר ד
לים. מילה אחת נוספה לשלט: אשכי
פנטית-אפלטונית.
נאצים. כדי שהניצולים יהיו בעמדת לזכור
ולא לשכוח!
רוח־רפאים מהלכת על פני החברה היש לקראת
סיום הנובילה מתאכזב קונאר־קריאות
האספסוף מחד והכתובת שעל
דין מהיטלר ומהאופן בו ניהל את המיל-
ראלית מאז עלייתו לשילטון של פנחם
הדלת מאידך, מעידים על הלך־רוח מסר
חמה. והוא מצטרף אל אותם קצינים
בגין ב־ . 1977 רוח-רפאים זו היא הרוח
יים, הרווח בימים אלה בחברה הישראלית,
הלך־רוח שאינו שונה בהרבה מאותה רוח-
רפאים שהילכה אימים על אירופה מרגע
עליית היטלר לשילטון — רוח שאת שור שיה
יש לחפש לא רק בעוולות שנעשו
לבני עדות המיזרח, במהלך תהליך ההת נחלות
הציונית של מאה שנה׳ אלא גם
במציאות תרבותית פסוייפת, שהחלה להת פשט
בימי המערך האחרונים. תהליך זה
אני נוהג לכנות בשם תיססונת הברירה
הסיבמית.
להקת הברירה הסבעית, שהיא הסמן ־**י
הימני של אותו תהליך׳ החלה בצירוף
מופלא של מוסיקה סיזרחית עם מוסיקה
מערבית, כז׳אנר ישראלי עצמאי במוסיקה,
שהיה עשוי להתפתח לאחת פאושיות ה תרבות
הישראלית. אלא שהלהקה נקטה
עד טהרה עמדה מוצהרת, תוך שניתקה
האמיתית של
עצמה מהעשייה התרבותית
החברה הישראלית, והפכה לדגל של תיס־פוגת
תרבותית שלילית, שהיא מאבות
החטא של האשכנאצים ושאר כינויי החיבה.
מוסדות
השילטון נוקטים בשנים האח רונות
עמדות ברורות לעידודו של תהליך
הסחף התרבותי הזה. המעדיף את הברירה
המבעית על לו דווי ג ון כ פו חו כן או
א רנ ודדשנברג. מישרד־התינודוהתר -״ימ
ת מזרים אין סוף כספים לשם סירסומם
של כתבי-עת שונים, משונים ומרובים,
שמטרתם היא טיפוח התרבות של יהודי
עדות המיזרח. תהליך אנטי־תרבותי זה,
שמכווניו אינם יודעים את הגבול שבין
פולקלור לתרבות, עשוי להביא לחיסול
הסופי של נדבכי התרבות הישראלית.
שהרי ״המורשת התרבותית* של יהודי
צ׳כוסלובקיה אינה זוכה לשום סכום של
כסף לשם שימורה, בעוד ש״המורשת
התרבותית* של יהודי כורדיסתאן, או כל
עדה מיזרחית אחרת, זוכה בסכומי-עתק.
מן הראוי היה בחברה הישראלית, ש יהדות
צ׳כוסלובקיה, תזכה לפחות באותו
מגן־ דוי דוה מי ל ה ״י הו די ״ כטלאיהצהוב
הסכום שבו זוכה יהדות כורדיסתאן לשם
״אשכנאצים* מול ״לזכור ולא לשכוח!*
שימור ״מורשתה התרבותית* — שהרי,
בדרך הנוכחית, עשוייה המדינה להישאר
בלא מורשת, בלא תרבות ואולי אפילו
של קרע בינעדתי, ההולך ומתרחב מיום
שקשרו קשר לרצוח את הפיהרר. בפרק
בלא מולדת.
ליום, רוח העשוייה להביא היווצרותן של
הסיום המתרחש אחרי המילחמה־העול־שתי
אומות בין היהודים בארץ הזאת.
מית, מגיעה לידיו של המספר חוברת
תהליך מעוות זה׳ המוכתב בידי מערכות
המספרת על תלאות בני עירו בגרמניה,
החינוך והתרבות הממשלתיות, מעמת ב לפני
כמה שבועות הייתי עד לאחד
במהלך המילחמה, ומתחת לשמו של חברו
עמדת פנים־אל־פנים בין תרבות הברירה
מגילוייה של רוח זו, במהלך הפגנה, ש־הוא
מוצא :״פון הוחנפלס, קונארדין,
הטבסית לבין הפיתרון הסופי הנאצי, ש שיחזרה
את ההפגנה שבסופה נרצח א מי ל
שותף כקשר לרצוח את היטלר. הוצא
אילץ את יהודי אירופה להגשים את
ג רינ צוויי ג. ההפגנה שיצאה מכיכר ציון
להורג״.
עצמם כאן, בסיזרח. למעט כמה חריגים
בירושלים ופסעה לעבר פישרד-ראש-ה-
תרבותיים לתהליך זה, בדמותם של הסום־
ממשלה בקריה, החלה כאשר למרות
סיפרו של פרד אולפן הוא נובילה מעו י
ריס
סמימיכאלושמ עון בלס, שניהם
דנת, המצליחה להביא לקורא פעט פיפי מאות השוטרים שגוננו יסובכו על המפ מעדה
מיזרחית — הרי שאנשי הרוח האח-
השקיעה של אותו עולם רחוק שבין שתי גינים, ניצבו בשוליה מאות צעירים מוס
״הברירה
הטבעית״
מו ל
״ הפ תרון הסופי״

רים של עדות־המיזרח מוליכים את החב רה
הישראלית לקראת שואה תרבותית,
שתוליד אותנו עד מהרה לשואה מוחלטת.
אם לשוב למציאות של אביב — 1983
״איני יכול שלא לשמוע, מאז אותה הפגנה
שפסעה בעיקבותיו של אמיל גרינצווייג,
את אותם קולות מחרידים של הלמויות
צעדי יונקרים פרוסיים, וקולות־המוו ש־הינם
קול שדי. משהו מחריד מתרחש
בימים אלה בארץ הזאת, וספק רב, אם
יש בכוחו של יום שואה ממלכתי להבהיר
להמונים את המשמעות האמיתית של מע שיהם
כאן בארץ.

מ טניק 5״מטה חיל־האוויר מעוניין
לקבל פרטים מתייקים יותר לנכי מיקומו
של, טחנה המוות׳ (המדכאות כמקור)
כסירקנאו. ייתכן, כי ת א נמצא כתחום
של עשרה מיל או יותר מאותו מקום.
אם לא יידע מטה חיל־האוויר את מיקומו
המדוייק, יתקשו טייסינו לאתר או תו״
או רישומו של י ״ ל הנדרסון :״מר
גראנט ממשרד־האוויריה אומר, כי רעיון
זה יעלה כחיי כריטים ובהפסד מטוסים
ללא שום תועלת.״)
בסרק האחרון מתייחם וסרשטיין לכניעה
ללא־תנאי של גרמניה, ולמערכת היחסים
שהתפתחה על אדמת גרמניה בין ממשלת
אלביון וביו הנציגות היהודית, ששאפה

את מטרותיו של סיבצע ברברוסה (מיל-
חמת-הבזק לכיבוש מיזרח־אירופה) ,שאו תה
הגדיר היטלר לדברי פורסטר ״כמיל-
חמת-השטד-גזענית־רעיונית״ .מיבצע זה
הביא את הצבא הגרמני לדרגות רבות
של שיתוף פעולה עם יחידות אם־אס,
למרות ההנחה של צמרת הוורמאכט ״שלא
היא תהיה מעורבת כאחריות ל,טיהור׳
מרחב־הטחיה החדש אלא שהוורמאכט,
שפקודות המיבצע לברברוסה הגדירו לו
את המילחמה כמיבצע נגד הבולשביקים
והיהודים נאלץ — למרות התנגדותו ה ראשונית
— ליטול חלק במכונת ההשמדה
של היטלר. שהרי חיילים ממלאים את
מיצוות המדינאים השולחים אותם למיל-

מחקר
אל ביון וי הו ד ה
הספר החשוב ביותר שראה־אור במהלך
השנה שעברה בנושא תיעוד השואה ובעיותיה,
הוא סיפרו של ברנרד וסר״
שטיין בריטניה ויהודי אירופה 1939־
,* 1945 שהוא סקירה מתועדת הבוחנת
את התייחסותה של בריטניה הגדולה
לעניין היהודי ולגורלו של העם היהודי
במהלך המילחמזדהעולמית השנייה.
וסרשטיין שואף להבהיר את מדיניות
הממשלה הבריטית לגבי יהודי אירופה
במילחמת־העולם השנייה, והתייחסותה ל־תהליך
הפיוזרון הסופי, שהידיעות עליו
הגיעו עד למישרדי המימשל של אלביון.
הספר נפתח בסקירה לאחור של בריטניה
והבעיה היהודית, תוך תיאור ההתנגשות
,בין יהודי ארץ־ישראל ובריטניה, על רקע
*זלעימות היהודי-ערבי בפלשתינה.
פרק נוסף ופביש לפדי הוא הסרק
חסימת דרכי הבריחה, המתאר את אותו
עולם, שבו לא היה ליהודי-אירופה מקום
להימלט אליו׳ בשל עוינותן של הממשלה
הבריטית ושאר ממשלות, וסגירת שערי
הארץ בפני הנמלטים מאירופה — או
כמאמר אחד מפקידי מישרד־ד,מושבות ה בריטי
:״דברים מסוג זה מביאים לכך,
שאתה מצטער, כי כמילחמה זו אין; פיהו־דים
עומדים מעכרד משני של ממיתרם״.״
התנבאותו של איולף היטלי בינואר
1939 כי הוא יביא ״את הקץ על יבודי
אירופה״ ,הוא מישפט הפתיחה לפרק של
וסרשסיין, שכותרתו היא הפיתרון הסופי,
שאף הוא מביא את אטימותה-מרצון של
בריטניה לתהליך חיסולה של יהדות אי״
*ופה, תוך סגירת דרכי המליטה מהיבשתהנתונה במילחמה, בפני נרדפיה היהודיים.
גם הפרק התשובה הבריטית, המתייחם
לניסיונות להצלת שארית הפליטה היהודית
באירופה, אינו מניח כתרים של כבוד
על ראשיהם של קברניטי המדיניות הברי טית,
כמו הגבלותיו של שר המושבות
הבריטי אוליכר סטגלי, שאמר :״אין
זה כא כחשבון כלל שארץ־ישראל תכניס
פליטים יהודים, כין אם הם באים ישירות
מספרד ובין די ר אמריקה הצפונית...״
לא הועילה פנייתו של סר ריצ׳ארד
אוקלנד, ששאל ב־ 3בפברואר 1943
בבית־הנבחרים :״האין הציוויים המומא־ניטריים
עדיפים על מהנבלות של המיכ
פות שלכם? מדוע לא להכניס את כל
*.פליטים סכל תנאי?״
בסרק ההתנגדות מתייחם ברנרד וסר-
שטיין, בין השאר, אל ההצעה להפצת
מן האוויר את מחנה הריכוז אושוויץ ואח
צומת־הרכבות שלו, תוכנית שנתקלה ב התנגדות
מצידה של האוויריה הבריטית
והמרשל שלה, הוויהאונט טרנצ׳ארד.
ההתנגדות נמשכה גם כאשר הורחבה הצ4׳
עה זו, לתוכנית שאותה הגישו משה
שרתוק >שרת) וחיים וייצמן לשר-
החוץ הבריטי אנתוני איד! ״להפצת
את קו מסילות הברזל מבודאפשט לביר־קנאו
(חלק מטחנה אושוות, שם מוקמו
תאי־הגאז והמישרפות) ,ואת מחנות־ה-
מוות בבירקנאו ובמקומות אחרים.״
על פנייה זו השיב אידן בהתחמקות.
כאן מובאת חליפת־מיכתבים מרתקת של
ציניות ביורוקרטית, העשוייה להחריד את
המעיין בה, בשל תת־הרמזים האסטר טגיים
המרצפים אותה (כמו מיכתבו של
יו״ר ועדת הביון המשותפת, קוואנדיש־
* ברנרד וסרשטייך — בריטניה ויהודי
אירופה 1939־ 11945 עברית: מנחם בו־אייר;
סידרת אופקים; הוצאת עס עובד;
383 עמודיס (כריכה רכה).

קדמו בה לכיבוש אירופה בידי היטלר.
תחת הכותרת הוויכוח על דרך ההנהגה
ביהדות צרפת מובא סיפור המאבקים של
הנהגה יהודית באירופה, עם פרוץ המיל-
חמה העולמית, סיפור האופייני לרוב הנה גות
יהודי ארצות אירופה. זה סיפורם
של תככים על עמדות־כוח וייצוג, תוך
אטימות להליך ההיסטורי המתרחש מסבי בם
של פרנסי הקהילה. למאבק זה מצטרף
גם תהליך הקמתה של צרפת של וישי,
אותה מדינת־בובות תת־גרמנית שהוקמה
על חלק מצרפת.
דן מוכמן מביא את סיפורו של הוועד
לפליטים יהודים בהולנד, תוך שהוא מת ייחס
לתקופה שבה שימשה הולנד —
טרם פרוץ המילחמה — מיקלט זמני
ליהודים שנמלטו ממדינות מרכז־אירופה.
האימרה של ד״ר חיים וייצמן ״נדמה
שהעולם מתחלק לשניים, מקומות שיהו דים
אינם יכולים לחיות כהם ואלה שאינם
יכולים להיכנס לתוכם״ ,מובאת במחקרה
של יהודית תידור־ באומד מחנה־הסעבו
קיצ׳נר בריצ׳וברו. מחקר על־פי
עדויות ניצולים מביא אשר כוהן במח קרו
מפעולות המחתרת החלוצית בהונ גרית:
מארס־אוגוסט . 1944
תחת הכותרת מזיכרונותיו של כומר
אוואנגלי גרמני על נעוריס בצפוך טראנ־סילווניה
מובא סיפורו של האנם הולצ־טרגר,
המצליח להביא תיאור חי ומרתק
של אותו ציבור יהודי, באחד מהאיזורים
הנחותים ביותר של אירופה, ששבע נחת
ממגפי קלגסיו של היטלר. תיאור ספרותי
נוסף הוא תיאורו של הסופר הצ׳כי-
ישראלי המנוח (החנות ברחוב האחורי)
לאדיסלאב גרופמז, המביא רשמים
משירותי בפלוגת העבודה.

1י 3ר ונו רו

,ו סו גז סז ט דו 0 £ 5וז
קאצמן, מחסל יהודי לכוב וגאליציה, לוחץ ידו של הימלר
הפצצת אושוויץ היתה טולה בחיי בריטים ובהפסד מטוסים
לקדם באמצעות תוצאות השואה את הק מתה
של מדינה יהודית בחלק מארץ-
ישראל.
אין ספק, שסיפרו של וסרשטייו הוא
מרתק מבחינת ההיקף וההתייחסות ההיס טורית
שלו לאחד מן האספקטים של ה־מילחמה
העולמית ושואת יהודי אירופה,
אספקט האדישות הבריטית של שנוח הש לושים.
הוא מציג את האטימות הבריטית
במהלכה של המילחמה לנוכח הרעיון של
שמד־עם׳ וסירוב אדיב להפציץ את מחנות
אושוויץ.
סיפרו של וסרשטיין מומלץ לקורא
העברי, שעשוי ללמוד בינות לקטעי המיס־מכים
מעט מהציניות האופפת מיסמכים
של מישרדי-חוץ, שכמה מדומיהם עוברים
בשנתיים האחרונות בתיכתובות המישר-
דיות של שר־החוץ הנוכחי, יצחק שמיר.

ס ח בי־וו ת
חיילי ם
קובץ המחקרים המעולה ביותר בנושא
השואה בשנים האחרונות הוא יד ושס,
הרואה־אור בהוצאת רשות הזיכרון לשואה
ולגבורה בעריכת לידיה רוטקירבן.
בפירסום י״ד של יד ושם• מתפרסמת
סידרת מחקרים מאלפים בנושאי השואה,
מחקרים שכמו שבים ומעידים על הטירוף
ושיאיו — והפעם מבעד לעיניהם של
חוקרים ואנשי-מדע.
כבר במחקרו של יורגן פורסטר על
חלקו של הוורמאכט במילחמת־ההשמדה
נגד ברית־החועצות, בוחן החוקר־המחבר
• יד ושם, קובץ מחקרים — עורכת:
ליוויה רוטקירכן; הוצאת יד ושם; 287
עמודים (כריכה קשה).

חמה, לא פחות מאותם חיילים שיצאו
באחרונה למילחמה בלבנון במיצוות הפו ליטיקאים,
לחמו ושרו בוזמנית רד אלינו
אווירון...
מחקרה של עורכת הקובץ לוויה רוט־קירכן
על המעטים שמרדו: יהודי צ׳כיה
במחית הפנימית׳ עוסק בסיפורם של יהודי
צ׳כיה שנטלו חלק בתנועת־ההתנגדות נגד
הנאצים בצ׳כוסלובקיה. החוקר י ד אג גלבר
מביא במחקרו השבויים הארצישראליים
בשבי הגרמני את סיפורם של יותר ם־1500
מן המתנדבים ביישוב לצבא הבריטי, ש נפלו
בשבי הנאצים — רובם במערכות
יוון וכרתים (אביב .)1941 בין השבויים
בלט יצחק כן־ אה רון, שתיאר את תחו שותיו
הראשונות בשבי כך :״יחידי
הייתי מכין הקצינים וסביבי ים גועש
ורועש, אנשים שמצב־רוהם גובל עם
טירוף־דעת, ולא ידעתי מה לעשות ואנה
אנו באים. הסתכלתי כיחידות הבריטיות
הסמוכות וראיתי את אשר הם עושים,
כי הן לא היה לי מעודי ניסיון של
שבי במחקר זה מובא סיפור תלאו תיהם
ונדודיהם של שבויי המילחמה ה־ארצישראלים
על־פני האימפריה הגרמ נית,
מרגע שיא תהילתה ועד למפלתה,
תוך תיאור גיסיונות־הבריחה.
השבויים הארצישראליים היו שונים במעמדם
מיהודים אחרים במחנות הנאציים,
או כמאמר אחד הקצינים הגרמניים :
״אתם פלשתינאים, אבל בעינינו דינכם
כדין שבויים בריטיים. כל החובות וה זכויות
החלות על חבריכם השבויים ה אנגליים
— חלות גם עליכם ף׳ היו מיק רים
של התאכזרות כלפי שבויים ארציש ראליים,
ופירוטם מצוי אף הוא במחקרו
של יואב גלבר.
מחקרו של מיכאל אכיטכיל בהמתנה
לשלטון וישי: צרפתים ויהודים
בצפון אפריקה ערב מילחמת העולם השנייה
מובא סיפורה של הקולוניה הצר פתית
בצפון־אפריקה, הרקע והאווירה ש
הוא
הכינוי הלא־גסן
מסז^־ך
טיני לנאמנות טאוטונית, והוא משמש
כשם פרק בסיפרו של תאדיאוש זאד־רצקי
במשול צלב הקרס בלבוב* .זהו
סיפור יוצא־דופן של סופר פולני, שלמרות
הגל האנטי-שמי שהציף את פולין, קודם
לכיבושה בידי הנאצים, נחלץ להגנתם.
זאדרצקי תיעד בבמשול צלב־הקרס
בלבוב כרוניקה על ייסוריה וחורבנה של
קהילת יהודי לבוב, בירת גאליציה המז רחית.
זו כרוניקה של תהליך ההשמדה
וההכחדה, כפי שתואר בעטו של אדם
שחי מחוץ לגיטו, ועקב בעין רגישה אחר
תהליך הכחדתו.
כבר בפרק הפתיחה עורך המחבר פא־ראפרזה
וכותב :״פושעי כל הארצות,
התאחדו״׳ הוא מתאר את כיבושה של
לבוב בידי הקלגסים הנאצים, ואת ״הת־ערמתו״
של האספסוף העירוני והלאו־מנים
האוקראיניים ״שחיו עסוקים כתפי־רה
נחפזת של מעגלים לכנים וצלב־הקרם
משחור והמסורכל החוצה אותם
על כל הדגלים האדומים שהניחו אחריהם
הסובייטים...״
במשול צלב־הקרם בלבוב הוא תעודה
מחרידה, שאינה גולשת לתיאור־יתר של
רגשות, אלא מסתמכת על העובדות ועל
הכרוניקה המתעדת. זאדרצקי מתאר את
המעגל שנסגר על הקהילה בניצוחו של
פריץ קאצמן, המפקד המקומי, עוזריו,
חייליו וחלק מתושבי העיר (ראה תצלום
עם רב-טבחים היינריך הימלר).
סארקזם שחור קיים ב״דיכרת הכבוד
של גנרל גרמני,״ שהובטחה ליהודי
המקום כי ייהנו בימי הכיבוש הנאצי
מ״שלווה, זכויות, התחשבות״ ,שהובטחו
בתוקף אותה נאמנות טאוטוינית.
בבמשול צלב הקרס בלבוב ימצא הקורא
את השטניות של מכונת־ההשמדה, את
תהליך שתיקת ההנהגה היהודית במקום
ושיעבודה בעבותות לפיקוד אס־אס, עד
לחיסול הקהילה. ספר זה הינו מיסמך
מרגש ומחריד, השומר על המימדים ה אמיתיים
והמחרידים של השואה, בלא כחל
ושרק.
• תאדיאוש זאדרצקי — במשול צלב־הקרם
בלבוב, חורבן הקהילה היהודית
בעיני מחבר פולני! עברי ת: צבי אדד,
הוצאת יד ושם; 370 עמודים (כריכה
קשה).

זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם

להרוג אח האלימות

מ לא?-
פיות

ד ב יי

רוני מילוא,
העברת ככר ללב״י את מיליון
השקלים המוכטחים.

>> יש ששמו פנחס דגן שלח לי מיכתב ובו הוא סנקש מפני
לפרסם בעיתון שהוא הוציא לשוק חולצת טריקו שעליה
כתוב ״הקץ לאליפות״ .הוא פקווה שאם עם ישראל ילבש את
החולצות שלו יקרו לו משהו (לעם ישראל) בכיוון של חוסר*
אליפות. הוא פספר לי בפיכתבו שחולצה כזאת הוא כבר
שלח לנשיא-המדינה וגם לראש־הממשלה, והנה באפה שפתי
לב שהשבוע הם לא דדו אלימים בפיוחד, שני האדונים המכובדים.
אולי זה באמת עוזר ז
מר דגן, אפילו אני מוכנה ללבוש חולצה כזאת׳ כדי להראות
שאני רצינית בעניין, אבל רק בתנאי שהחולצה היא נגד
אלימות פיסית ולא נגד אלימות מילולית. אי־אפשר לקחת לנו
את כל התענוגות בבת אחת.
פירסמתי את הקטע הזה כי אמרו לי שזה חשוב. באמת צריך
להרוג את האלימות כשהיא עוד קטנה.

*** ימחהרכה, שימחה רבה, אביב
ע הגיע פסח בא. איך אני יודעת ז כי
כבר נפלתי על צינור-מים בגינה של חב רה
שלי. כל שנה אני נופלת לפחות חמש
פעמים על צינורות בגינות ועל מירפסות.
כל אחד שמגדל שניים־שלושה גרגיומים
מרגיש צורך לקנות מייד איזה צינור-
השקייה רציני ולזרוק אותו לתוך הגינה
שלו בצורה נון־שלאנטיח.

ל אכול
תהיה
את הצלחת
בריא,
אבא!

ך• צער דג אני חייבת להודות שזו לא
0המצאה שלי. ראיתי את זה כשאכלתי
ארוחת־צהריים במלון קרלסון בתל־אביב,
ובשבוע פסח אני בטוחה שתוכלו לעשות
בזה שימוש יוצא מהכלל, כלומר תוכלו
לסחוט מחמאות אדירות מהאורחים שהז
מנתם
לארוחה חגיגית. אתם גם לא מוכר חים
להודות שלא אתם המצאתם את זה.
העניין הוא פשוט. לוקחים תפוח־אדמה
גדול מאוד. חותכים לו את הראש, כלומר
פחות משליש התפוח יורד, כדי שישמש
אחר־כד מיכסה. בתוך החלק הגדול של
התפוח חופרים חור גדול מאוד, עד שה תפוח
ניראה כמו קערית מרק. אז לוקחים
את שני החלקים ומכניסים אותם לתנור
אפיה עד שיוצא תפוח אפוי (אם אופים
אותו בתוך נייר כסף זה לוקח בערך 30
דקות*)
בינתיים מבשלים מרק. אפשר כל מרק,
אבל הכי מתאים זה לעשות מרק תפוחי-
אדמה. כשהכל מוכן, יוצקים את המרק
לתוך החור הגדול של התפוח האפוי, מכ סים
במיכסה של התפוח האפוי ומגישים.
על זה אפשר להגיד: האוכל היד -כל-
כך טעים שאכלתי גם את הצלחת.

ך י יו םאספר על אבא שלי. אבא שלי,
י י כנראה בגלל הגנים שאני העברתי לו,
לוקח את החיים בדיוק כמו שמגיע להם,
כלומר בצחוק. הדברים היחידים שאבא
שלי לוקח ברצינות ומתייחס אליהם בכבוד
זה האדונים הנכבדים באך, בטהובן, מו-
צרט, צ׳ייקובסקי, ברהמס, ראוול ועוד
כמה מד-חבר׳ה האלה, ומאחר שכל האדונים
המוזכרים מסתובבים אצלו על הפטיפון ה פרטי
כמעט 20 שעות ביום, אין לו, לאבא
שלי, תלונות מהחיים.
בשבוע שעבר קיבל אבא שלי התקף־
לב ובמקום לבדוק אם ביטלו במיקרה איזה
קונצרט של הפילהרמונית, בדקו לו אלק־טרו-קרדיאוגרם.
שמו אותו במיטה נקיה
בבית-חולים ליד כל מיני אנשים שמתלו ננים.
רק מזה בן־אדם כמו אבא שלי יכול
למות. אבל הוא יצא מזה.
ואז התחילו לבוא אליו המבקרים. כל
החברים מסידרת הקונצרטים ג׳ וכל החב רים
שהיו נפגשים בקונצרטים של ינוק״א
וכל החברים האחרים מכל מיני מוסיקות
קלאסיות אחרות, וגם חברים מהעבודה
ושכנים ומישפחה, עם עצום ורב.
יום אחד אבא שלי סבל אותם והקשיב
לכל ה״מעכשיו תיזהר,״ ״אל תאכל יותר
מלח,״ ״אל תנהג יותר באוטו,״ ״מותר
לד לחזור בכלל לעבודה ז״ ״עכשיו תפסיק
לדאוג,״ ״אתה מוכרח לעשות דיאטה,״
״כדאי שתנוח הרבה,״ ״אולי תעברו לגור
בקומה נמוכה״ וכו׳ וכו׳ .למחרת הוא קם
מהמיטה, עשה קופסה יפה מקרטון, ובטוש
אדום כתב עליה באותיות גדולות :
״עצות.״ הוא מבקש ממני להעביר לכל
חבריו לא למסור לו את העצות באופן
אישי אלא לכתוב אותן על נייר ולשלשל
לקופסה, זאת אומרת, אם הם רוצים שהוא
ימשיך לחיות.

טבע ו נ ות

ך כ מד שנת חשעלת העולמית החוגגת בכל בית מכובד, הביאו לי מחוג
* ידידותיי הטבעוניות את תרופת הפלא הזאת:
מגרדים על פומפיה דקה בצל אחד בינוני. את חתיכות הבצל הקטנות זורקים.
את מיץ הבצל שנשאר מערבבים עם כפית דבש, נותנים כפית מהמרקחת הזאת
לילד המשתעל פעמיים ביום. ניסיתי. הילדים שלי שונאים אותי ואומרים לי מילים
גסות ומעליבות — אבל הם לא משתעלים יומר.

סדין אדום
¥וכריםשפעם, לפני הרבה שנים, היו
• לנו סדיני כותנה לבנים וכולנו ישנו
עליהם בשלווה? עברו שנים, אף אחד
כבר לא ישן בשלווה והסדינים הלבנים
פינו את מקומם לסדיני אל־גהץ מצויירים
וצבועים בשלל צבעי הקשת. כבר שנים
שהסדינים הלבנים האלה תופסים מקום ב ארון.
אין מה לעשות איתם, אבל הלב
היהודי לא יתן לזרוק דברים טובים.
כל זה אני מספרת כי ברור לי שבנקיו-
נות הגדולים של לפני הפסח שוב נתקלתם
בערמה הגדולה ושוב חשבתם אם אולי,
במיקרה, אתם מכירים מישהו עני מאוד
כדי לתת לו מתנה. אבל מי מכיר עניים
שאין להם סדיני אל-גהץ?
פניתי בתביעה לחברתי אלופת הצבעים
(שעליה כבר סיפרתי לכם) ,שתמצא לי
פיתרון. חברתי אמרה לי ללכת לחנות
של צבעים ולבקש שפופרת צבע ששמה
דקה. מייד קניתי שלוש שפופרות כאלה.
קראתי בעיון את ההוראות שעל הנייר,
והיום יש לי שני סדינים שחורים, שניים
כחולים־כהים ושניים באדום לוהט.
עכשיו הסדינים שלי יכולים להיות מפת
שולחן מאוד חגיגית. אפשר לעשות מהם
וילון לחדר־הילדים, אפשר להדביק עליהם
כמה אפליקציות ולהשתמש בהם ככיסוי
מיטה, או אפילו לתפור שני סדינים ולקבל
ציפה יפה למיטה. מה עוד אפשר לבקש
מכמה סדינים ישנים שכמעט הצהיבו ב ארון?

הסיכוי
היחידי שאני אמשיד לבקר חב רים
שיש להם גינות זה שהם יעשו לצי נור
שלהם מה שידידתי אלינוער רבץ עש תה•
לקחה ג׳אנט של מכונית, תקעה לתו כו
עציץ וגילגלה את הצינור מסביבו.
תיראו איזה יופי ז

דשני הדוקסווים
ך * פ ר שנים שלא הייתי חולה. אולי
— 15 שנה. אני לא יכולה להרשות לע צמי
להיות חולה בסתם יום של חול. אנח נו
— זאת אומרת הרופאים והמחלה שלי
— חיכינו, חיכינו, חיכינו ואז התפרצנו
ביחד. וככה, במוצאי-שבת, לקחו אותי
לבית־החולים תל־הששד כדי שאיזה רופא-
תורן יבדוק אם יש לי בכלל עתיד או
שאפשר כבר לחלק את הבגדים שלי.
הרופא הביט עלי טוב-טוב והחליט שמה
שיבריא אותי זו איזה מחמאה הגונה. לקח
את ידי והחזיק אותה בידו, הסתכל לי
ברכות לתוך העיניים ואמר :״תמיד את
כל-כך רזה?״ איזה רופא, אמה בז־אדם,
איזה פסיכולוג — א״א ! תודה לך דוקטור,
אני לא זוכרת את שמך׳ היית שיגעון !
אגב, הוא קיבל אותי מייד, כי דוקטור
אחר, שהוא חבר של חברים שלי, אמר לו
לקבל אותי תיכף. תמיד אמרתי שאם
לבן־אדם יש קשרים — פרוטקציה הוא

לא צריך.

דניאלה שמי

י דז א

ון1ו

א מ אי ד ״ ר פי ש ר ,
מ פנ קאתה תינו ק של ך
חדש: תכשירי הטיפוח של ד ד פישר לתינוק -עכשיו גם בישראל.
גם אם תמיד נתת לתינוק שלך את הטוב ביותר, מהיום יש לנו בשורות טובות עבורך: מדעני דר פישר מעניקים
לך היום סדרת תכשירים המהווה עידן חדש בטיפול, נקוי, טיפוח ופינוק עורו העדין של תינוקך. נסי את מגוון
התכשירים בעצמך ותביני מדוע התינוק שלך כל־כך נהנה. כל תכשירי דר׳ פישר לתינוק מומלצים גם למבוגרים.

׳011

))1 )1 1 0 0 1 1 ) 5101(1 00X0

))1)110016 $111*1 0010

) 0 1 )1 1 0 0 1 6 5111(1 0 0 0

ח!0ז60ז0זק
זסז 30ק

11111

1ץ י 1( 0 1
0006 01ח 1 1 0 0 X 6 ( 11 5111

01)110011) 51x1X1 0 0 .0 6

1) ( 110111)111(^1) 11011
)1)11001X6 5101(( 0 0 0 6

משחה לתינוק

תחליב שיזוף לתינוק ( )8

שמן לתינוק

להמת עור התינוק(הנימצא
במגע תמידי עם חיתולים) בפני
שפשוף, יובשוגרויים.
מכילה - :אזולן ותמציות פרחי
הקמומילה -להרגעת העור,
פנטנול-להתחד שות תאי
העור, סיליקון-להגנה על
העור, לנולין-המונע יובש
וצינק אוקסיד אנטיספטי.

תכשיר המסנן את קרני השמש
האולטרה סגולות. שומר על
לחות העור ומגן על תינוקך
מפני מכת שמש ומנזק מצטבר
הגורם להזדקנות העור. מעניק
לתינוקך מראה שזוף בריא
וטבעי.

ל טי פו ל ו לני קוי עור ה תינו ק אל־ ס בון נוזלי ל תינו ק
ולהגנה מ פני יוב ש וגרויי עור. בתח לי בלר חי צ ת עורו
מ ש אי ראת העור רך,רענן
ה עדין שלה תינו ק.
ונעים. מ כי ל וי ט מיני ם
שו מני ם ע דיני ם
אזולן, ת מ ציו ת פרחי
העור מ פני יוב ש וכן אזולן
ה ק מו מי ל ה וכן ש מני ם
ותמ צי ת פ רחי ה ק מו מי ל ה
עדיני לני קוי והגנה.
ה מ רגי עי םאת העור.

אל סבון נוזלי לתינוק

שמן אמבט לתינוק

תחליב לתינוק

שמפו לתינוק(לל א דמעות)

יוצר באמבטיה תחליב עדין
המטפל בעור יבש ומרגיע
אותו. מכיל ויטמינים
ה תו ר מי םלמצבהת קין של
ר ק מו ת העור, אזולן,
ת מ ציו ת פרחי ה ק מו מי ל ה
ו ש מנים עדיני ם.

תחליב לחות לתינוק שנספג
מיד בעור, מנקה, מרענן, מרגיע
ומונע יובש וגוויים.
תחליב לחות המשותף לתינוק
ולך(בתחליב לטיפול בעור
יבש, לנקוי ולהסרת האיפור).
מכיל-:אזולן, תמצית פרחי
הקמומילה, סיליקון ולנולין.

שמפו עדין במיוחד המנקה א ת
שיער התינוק ביסודיות ואינו
צורב בעיניים.
מכיל: לקדימול ותמציות פרחי
הקמומילה המחזירים לשיער
את הברק הטיבעי.

ד ד פישר־מדע וטבע שעושים יופי
הצטרפי למועדון דו׳ פישר
שלחי את התלוש הרצ״ב והצטרפי למועדון
דר׳ פישר המקנה לך השתתפות במבצעים,
ימי עיון,הרצאות והגרלות שיפורטו בעתיד.
לכבוד מועדון דו׳ פישר,
ת.ד ,39071 .מיקוד 61390 תל־אביב

כן, הנני מעוניינת להצטרף למועדון דר פישר

חינם וללא כל התחייבות מצידי. אנא שלחו
לי מידע מפורט של תכשירי דר פישר, כמרכן
אשמח לקבל תכשיר חינם לדוגמא.

סמני א ליד התכשיר שבוצונך לקבל
מסדרת תכשירי הטיפוח לתינוק
אולטרסול-תחליב שיזוף
פירידיקס שמפו נגד קשקשים
קמיל בלו אל סבון נחלי לכל המשפחה

שם פרטי

שם משפחה
כתובת מיקוד
מספר המזל

טלפון
— (ימולא בחב׳ דר פישר)

•.פרנון ואת דן /עי צו ב הכט

שיחר

צל׳יג
ע11 אר<8 .לו1זין ן0 ,

• למנהל-הטלוויזיה, טזגדה פער,
ולמנהל מחלקת-התוכניות שלה, צבי
(״צביקה״) שפירא, על לוח מישדרי ״יום
השואה והגבורה״ בטלוויזיה, המבוסם על
מישדרים מתוצרת חוצלארץ (אושוויץ וב־עלות־הברית
— בי־בי־סי ; הם היו אנשים
פשוטים — טלוויזיה הולנדית ! מסע הארד
ריס — סרט-קולנוע) .מישדרים אלה מ ד
ניחים בפעם הפי־יודע־כמה את העקרות
המאפיינת את הטלוויזיה הישראלית בשנים
האחרונות. זו השנה הראשונה שהטלוויזיה
הישראלית לא הכינה פישדר תיעודי
כלשהו מתוצרתה להקרנה ביום זה. שואה
טלוויזיונית זו תמוהה עשרת מונים לנוכח
העובדה, שבעל-הבית האמיתי של הטל וויזיה,
יוסף לפיד, הוא עצמו ניצול-
השואה, ובאחת מהשנים שבהן טרם ניהל
את רשות־השידור אף סיפק תסריט לסרט
מקורי, שנוצר במיוחד ליונדהשואה.
פיארון צן סנים
• למערכת־החדשות שהתעלפה כליל
מאחד המאורעות החשובים והחזותיים ב-

מנכ״ל הרשות, יו סףל פי ד, לפני עיתונ אים
כ״המלך עירום!״
סקר זה, שהוזמן בידי לפיד, נועד
לרומם, לדיברי אותם עובדים, את ניהול
הטלוויזיה בידיו.
הסקר שגילה כי ההאזנה למבט עלתה
בכימעם ,209).והשבוע — יומן אירועים
ב , 109),-וכנ״ל התוכניות מוקד ומבט שני
עורר הפתעה בקרב מומחי הטלוויזיה ודד
תיקשורת בישראל. אלה ציינו כי בעוד
שהסקר הקודם, בחודשים אוקטובר־דצמבר
, 1980 היה מטעם הלשכה המרכזית לסטא-
טיסטיקה, הרי שהסקר החדש נערך בידי
המכון הישראלי למחקר חברתי שימושי.
יש ספק רב, אם השאלות שוות בשני
וסקרים אלה.
לפיד כינס לרגל מימצאי הסקר החדש
את הכתבים הסוקרים את רשות-השידור,
ובשימחה רבה הציג לפניהם את המיס־צאים,
שאינם עולים בקנה אחד עם רמת
התוכניות של הטלוויזיה הישראלית ועל יונות
מיבחר התוכניות של התחנה ה שכנה,
הירדנית. בהזדמנות זו עלב לפיד
במבקרי-הטלוויזיה ובעיתונות, המבקרת
את רמתה ואיכותה של הטלוויזיה היש ראלית,
ברמזו ששיקולים לא-מיקצועיים
מנחים את העיתונות המבקרת את הטלוויזיה.

סטודנט בסטאטיססיקה יודע שניתן
להגיע, בעזרת שאלות מנחות, לתוצאות
הרצויות למחברי־הסקר.
בפירסום של רשות-השידור, שהביא
את תוצאות הסקר, אין עורכיו מביאים
!את השאלות שהם שאלו את האוכלוסיה
הנשאלת.
לפיד, שגיפנף בתוצאות הסקר כהוכחה
לצידקת מדיניותו בטלוויזיה, התעלם מכך
שבארצות־הברית נערך מדי ערב סקר־צפייה
בתחנות הטלוויזיה. סקר זה גורם
להארכת סדרות או להורדתן מהמסך.

״תעודד,״,בול חת נלד.
למרות שחלפו כבר שלושה חודשים
מהיום שבו סיים יאיר אלוני את תפקידו
כמנהל מחלקת-סירטי-תעודה-והסברה בט לוויזיה,
טרם נמצא מועמד מתאים למי לוי
תפקיד חשוב זה.
תחילה הוצע שמו של מפיק כולמטק,

מנכ״ל לפיד שואה יותר באירופה — כניסת ״הירוקים״ לפר למנט
הגרמני (ראה עמודים 13־,)11
1א ל1מר בעברית תיקניח!
רשימה ארוכה של זמרים, שהשפה
שבה הם שרים את שיריהם אינה עברית
תיקנית, עשויים להיעלם בקרוב פהמסך
ומעל לגלי-האתר. עם רשימת הזמרים
נמנים צביקה פיק, איתן מסורי, גיסים
סרוסי, זוהר ארגוב, אבנר גדסי ומרבית
זמרי הקסטות של התחנה המרכזית.
הסיבה להיעלמותם של זמרים אלה מה מסך
ומגלי-האתר: החלטה של ועדזד־הל-
שון של רשות־השידור, בראשותו של פרו פסור
דותן מהאקדמיה ללשון העברית.
בכוונתה להורות על מוסדות רשות־ה-
שידור (רדיו וטלוויזיה) שלא להשמיע
זמרים ששיריהם מושרים בעברית שאינה
נכונה.
בהחלטה זו של ועדת-הלשון, נוצר
פתח לחזרה על הצנזורה שהוטלה על
קול ישראל ב שנות ה־ ,50 כאשר שירים
כמו הסלע האדום ואנקש נאסרו להשמעה.
הגיב על החלטה זו אחד מעורכי תוב-
— עד שיאזל מלאי סרטי-התעודה שר,כץ
אלוני לממלא מקומו.

הב*יץ חחווווחסד
פורום החדשות של רשות־השידור הוק דש
בשבוע שעבר כולו בעתירה הבג״ץ
של עורך-הדין אמנון זיכרוני נגד הנה לת
רשות־השידור, בקשר למניעת ראיונות
עם ראשי-הערים בשטחים הכבושים. במי־סגרת
הפורום נזף לפיד במנהלי קול יש ראל
על נוסח ההודעה על מסקנת הבג״ץ,
כפי ששודר.
הוחלט לבטל את האיסור של הוועד־המנהל
על עריכת ראיונות עם ראשי־הערים,
תוך הבהרה שהרדיו והטלוויזיה
רשאים עכשיו לראיין ראשי-ערים בהתאם
לשיקוליהם המיקצועיים.
מהפיסקות הקטנות של הבג״ץ מסתבר
כי יש בסמכותו של הוועד־המנהל להגיש
רשימה שמית של אישים, שאסור על
הרדיו והטלוויזיה לראיינם. השמועה טו-

1אוח 1י הקלעים ם סירוב לספר
המהלומה האחרונה שספגו סער את לפיד
בניהול חטיבת החדשות, הוא סירובו ה מפתיע
של הכתב הפעולה לענייני־המרחב
ליטול על עצמו את מישרת עורך מבט,
זמנית, לשלושה חודשים (עם אפשרות של
הארכה לעוד שלושה חודשים).
אהוד יערי, ששב באחרונה מארצות-
הברית, לשם יצא אחרי שהביע את הסכמ תו
למלא תפקיד זה, הדהים את ראשי
הרשות כאשר חזר בו מהסכמתו, בטענה
כי מדובר ב״טעמים אישיים.״
סירובו של יערי למלא את תפקיד עו רך
מבט פתח שוב את מחול־השדים של
חטיבת־החדשות, סביב מציאת מועמד
״מתאים״ לתפקיד. גם יציאתו של מנהל
החטיבה יאיר שטרן לחופשה, כאשר
את מקומו בצמרת רשות־השידור (בפורום
החדשות) מילא כתב־הרדיו לשעבר מיכ אל
קרפין, עורר סערה בקרב עובדי ה חטיבה,
שכמה מהם אימו שאם ימונה
קרפין כעורך מבט, הם יצטרפו לעובדי-
החטיבה שיצאו ל״חופשה ללא־תשלום.״

מ־ו *יסר ועובדה
בבניין הטלוויזיה בירושלים מכנים זד,
יותר משבוע את ״סקר ההאזנה״ שהציג
ה עו ל ם הז ה 2379

זמר פיק
אכל אותה?
ניות־הלהיטים בטלוויזיה, שאמר :״אם הכלל
הנקוט אצל ועדת-הלשון של רשות-
השידור הוא ׳עברית נכונה,׳ הרי שבמק ביל
עליה להטיל הוראה, שתאסור על
רוב המדינאים וחברי-הכנסת מלהופיע ב-
כלי-התיקשורת הממלכתיים !״
ענת כי בישיבה הבאה של הוועד-המנהל,
בשבוע הבא, יוחל בדיון על הרכבתה
של רשימה זו.
בפורום הישווה לפיד, את החלטת בג״ץ
לפסק-הדין בפרשת סומייל, בשנות ה־60
שהורה על יומני-הקולנוע לצלם גם אירו עים
שליליים.
אץ ספק כי הבג״ץ הנחיל מהלומה קשה
על רשות-השידור, המנכ״ל, היו״ר והיועץ
המישפטי, שטיעוניו היו חלק מהמפלה.
רדי1 סוחשיתחמאור: ו*נ*שז־החלטה
אחרת של בג״ץ, בעניינה של
השדרנית עדנה פאר וכישוריה לתפקד
כמנהלת מחלקת־התוכניות של גל״ץ, טרם
הביא לתוצאות המיוחלות: כניסתה של
פאר לתפקידה.
עובדי גל״ץ ממשיכים בהתארגנות נגד
האפשרות שפאר תפקד עליהם, בתיקווה
כי כניסתו של האלוף משה לוי לתפקיד
הרמטכ״ל תביא למיפנה מיוחל.
יחד עם זאת אין ספק שאם תיכנס פאר
לתפקידה, צפוי גל של פרישות מהת חנה
הצבאית, העשוי לצמק עוד יותר את
מיספר המאזינים לתוכניתיה.

פסקול

כתב קרפין סטרה רפי גינת, כמועמדו של טוביה סער,
אך הצעה זו נתקלה בהתנגדות מצד צפי
(״צביקה״) שפירא, מנהל מחלקת־התד
כניות. לעומת זאת הציע שפירא את מוע מדותו
של חגינא אמוץ, מהמוכשרים
שבמפיקי הטלוויזיה (עלי־כותרת וכולבוטק,
שאותה הגה, הקים ומיסד) .להצעתו של
שפירא השיבו לפיד וסער בהתנגדות
רבתי.
שפות נוספים הנזרקים לחלל בניין־ה-
טלוויזיה, כמועמדים אפשריים למישרת
מנהל המחלקה, הם שמותיהם של יעקוב
אייזנמן, צלם ובעבר מפיק-מישנה של
עמוד ר,אש. יוסי לנדאו, שימעון יקו־תיאלי
ואסתר סופר (ששימשה עד
לאחרונה כמנהלת מחלקת־התוכניות).
בינתיים מתנהלת המחלקה בלא מנהל

מפיק אמוץ
מועמדות

החוג לקומוניקציה באוניברסיטה העברית
לא נחשב מעודו כפנינה בכתר התיקשו-
רת. ראש החוג, הפרופסור אליהוא כץ,
מי שהיה מנהל צוות־ההקמה של הטלווי זיה
הישראלית, נחשב כאבי כל העיוות
והסירבול בטלוויזיה הישראלית, מימי ה ראשית
שלה ועד עצם היום הזה.
אחת מתלמידותיו של כץ, תמרליבס,
מצאה נושא מרתק לעבודת דוקטוראט:
״תגובות של צופים על תוכניות דאל־אם׳
נראה שלכל תחנת־טלוויזיה צמוד גם חוג
לקומוניקציה בהתאם לאותה רמה • •
מזה חודשים מוקרנת הסידרה המזמרת
שרתי לך ארצי, בכיכובו של דן אל^גור,
בשידור־חוזר. הטענה היא שמאחר וה טלוויזיה
נכנסת בהילוך גבוה לעידדהצבע,
זוהי הזדמנות להקרץ את הסידרה מחדש.
כאשר נשאל לפיד אם קנה־מידה זה אינו
קיים גם לגבי התוכנית ניקוי ראש, שצר
למה בשחור-לבן, והאם יש בכוונתו לה ביאה
להקרנה חוזרת, השיב :״לא בא
בחשבון !״

תוכניות מועדפות

תוכניות גגומרצות בטלוויזיה הירדנית

בטלוויויה הי שראלית

1חי*ו^ו11ו

1 01־6 4 ׳)11131

איש אינו מוכן לקלוט את ה פליטים,
למרות שהכל יודעים
את שיעלה בגורלם אם תשוב
האוניה לגרמניה.

• סידרה קומית: רודה
( — 853 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .הפרק מר
שבת

אינו גר פת עוד מביא
עוד אחד מפרקי הסידרה הקו מית,
המספרת על עולמה של
גרושה נידיורקית.

• סרט טלוויזיה: הגיה
מנוטר־דאם (10.05
— שידור בצבע, מדבר
אנגלית) .עיבוד טלוויזיוני

,מדבר אנגלית) .קומדיה בריטית עם השחקנית
פאולה וילקוקם בתפקיד של אם לא נשואה.

• תעודה: הם היו
אנשים פשוטים (— 8.00
שידור בצבע, מדבר אנגלי
ת) .סיפורה של קבוצת וס-
טרוויל שחבריה הולנדים שסי

סידרה לילדים: ג׳ורג 6.35
ערוץ — 3שיתר בצבע 25 ,דקות, מדכר
אנגלית) .סידרת הרפתקות אשר במרכזה מככב
כלב ענק בשם ג׳ורג׳ ,על רקע נופי שווייץ,

יום דאשו! 10. 4

מישטרה בניו־יורק ומציגה גלריה של דמויות
העוברות בתחנה, כגון: שוטרים ובלשים, גנבים
וכייסים, ואנשים הנקלעים למקום בטעות. כוכב
הסידרה הוא הל לינדון, בתפקידו של ברני מילר.

• סידרה עלילתית: נני (— 0.10
ערוץ — 6שידור בצבע 50 ,דקות, מדבר
אנגלית) .העלילה מתרחשת באנגליה בתחילת

ונ 1חנלישף 7 . 4

• סידרה לילדים: כפר בעננים (6.40
— ערוץ — 6שידור כצבע 20 ,דקות,
מדבר צרפתית) .סידרה לילדים בהפקת הטל וויזיה
הצרפתית. הבובות ממלאות בה את תפקידי
השחקנים. הסידרה מספרת על שני ילדים המרח פים
בעננים ויורדים מפעם לפעם לסיורים ובי קורים
במקומות שונים. אפשר להנות מסידרה זו
גם ללא ידיעת השפה הצרפתית.

• סרס קולנוע 10.15 עתץ — 6

* 01 עוישו 8 . 4

• סידרה קומית: המופע של מרי
טיילור מור 1.45 שני הערוצים —
שיתר בצבע 25 ,דקות, מדבר אנגלית).
על חייה של נערה קרייריסטית העובדת כעוזרת-
הפקה בתחנת־טלוויזיה קטנה בעיר מניאפולים
בארצות־הברית. הסידרה הופקה לפני שנים אח דות,
ומשתתפיה הפכו אחר־כך כוכבי סדרות
חדשות יותר, כמו לארי הרפר ברודה, אד אסגר
בדו גרנט, וגווין מקלאוד בספינת האהבה.

יום רביעי, שעה 10.05
לספרו הקלאסי של ויקטור ה ד
גו, על קוואזימודו, היצור ה-
מיפלצתי המסתתר בכנסית נו־טר־דס,
ועל אסמראלדה,

יו םחמיע

• סרט תעודה: הקרב
על וארשה 050
שידור כצבע, מדבר אנגלית)
.סרט המתאר את הקרב
של המחתרת הפולנית נגד ה נאצים,
הקרב שהתחולל בווא רשה
במילחמת העולם השנייה.
בסרט שזורים קטעים מיומנים
ישנים מצולמים שחור־לבן, ד
ראיונות עם אלה שהשתתפו
בקרב. הפקה של בי־בי־סי.

• סידרה: ברית עלו•
שים 1050 שידור
בצבע, מדבר אנגלית).
פרק רביעי בסידרה, המבוססת
על סיפרה האוטוביוגרפי של
הסופרת האנגליה ורה בריטן.
אדוארד שב הביתה לחופשה.
חוויות־הקרב הקשות ומות חב ריו
השפיעו על מצבו הנפשי.
אדוארד שב לחזית בצרפת
וורד. מתנדבת שוב. מאוחר יו תר
נשלח אדוארד לחזית איטליה.
שם הוא נופל בקרב.

כנו את חייהם במטרה להציל
יהודים. הם שיתפו פעולה עם
חברי החלוץ. את מנהיג ה קבוצה
הוציאו הנאצים להורג.

• תעודה: אהשוויץ
ובעלות־הברית (— 050
שידור כצבע, מדבר אנגלי
ת) .סרט המתאר את שלבי
המעבר של מחנה הריכוז אד
שוויץ למחנה השמדה, את ה מאמצים
שנעשו להביא את ה מידע
על המתרחש שם לידיעת
העולם ואת יחם בעלות־הברית
למידע זה. בין השאר מועלה
כאן גם הוויכוח על השאלה
אם היה אפשר להפציץ את אד
שוויץ.

יום רא שון
10. 4
דאלאס
• סידרה :
( — 050 שידור בצבע,
מדבר אנגלית) .מים אלי
מגלה שהניהול חסר־האחריות
של ג׳יי-אר עשוי להמיט אסון
על עיסקי־הנפט שלהם. ג׳יי-
אר נועץ בסוכן של הבורסה.
בובי נדהם כאשר מתגלית ה-
ואמת על תינוקה של קריסטין.

• סידרה הומוריסטית: לא יאומן
( — 850 עתץ — 6שיתר בצבע 25 ,
דקות, מדבר אנגלית) .סידרה קלילה עם
שחקנים המתחלפים בכל פרק. בסידרה סיפורים
סאטיריים-הומוריסטיים עם סוף מפתיע.

יום שבת 9 . 4

• קומדיה: העלמה ג׳ונס ובנה (8.30
— ערוץ — 6שיתר כצבע 25 ,דקות,

• סידרה חדשה: שיגעונותיה של
אמריקה 10.15 ערוץ — 6שידור
בצבע 50 ,דקות, מדבר אנגלית) .סידרה
חדשה הסוקרת תופעות
ביבשת האמריקאית.

• אנימציה: אבוט וקוסטלו (.0ב6
— ערוץ — 6שידור כצבע 15 ,דקות,
מדבר אנגלית) .סרטי אנימציה בכיכובם של
צמד הקומיקאים של הקולנוע האמריקאי בשנות
הארבעים והחמישים.

• תעודה: אופקים 0.10 ערוץ
— 6שיתר בצבע 50 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרה דוקומנטרית בנושאים שונים.
יום 0וד*שו 19. 4
• סידרה לילדים: היידי בת ההרים
6.10 ערוץ — 3שידור בצבע,
25 דקות, מדבר אנגלית) .סיפורה של יוהנה
ספיירי, היידי, מובא בגירסה דוברת אנגלית,
שצולמה במקומות התרחשות העלילה — בשווייץ
ובגרמניה. מככבים בסידרה: קטיה פוליטין, סטיפן
ארפגום ורנייה דלטגון.

• סידרה עלילתית: דאלאס (10.15
— ערוץ — 6שיתר בצבע 50 ,דקות,
מדבר אנגלית) .המאבק הצמוד בין שני האחים
ג׳יי־אר ובובי נמשך, כאשר כל אחד משניהם
משתדל להשיג רווחים לטווח שאינו עולה על
שנה, כדי לזכות ברוב מניות החברה. בינתיים
מקבל קליף ברנס, יריבו של ג׳יי-אר, ניהול
חברת-נפט שרכשה אמו, כדי לפגוע בג׳יי-אר.

• דראמה: מישפט
של חמור 10.20 שיתר
בצבע, מדבר אנג

לית) .סרט המבוסם על אירוע
משנת , 1881 כאשר סגן הגרי
פליפר, הבוגר השחור הראשון
של הפנימיה הצבאית וסט
פוינט הגיע לדרגת קצונה. חב ריו
הלבנים נהגו לכנותו בכי נויים
שונים, והכינוי ״חמור״
הוא אחד מהם. סגן פליפר נפל
קורבן לקנוניה שזממו נגדו
הקצינים הלבנים, כדי להכשיל
אותו בתפקידו. הוא הועמד ל דין
צבאי, הורשע בהתנהגות
שאינה הולמת קצין וסולק מן
הצבא. בתפקיד הסגן יפליפר:
פרנקלין סילם.

מוזרות

ויוצאות־דופן

יום שגי 11. 4

פאם מסדירה את שיחרורה פד-
בית־החולים. סו-אלן מהרהרת
שוב ביחסיה עם דאסטי.

516-

המאה והיא מספרת את קורותיה של אומנת
העובדת בבתיהם של בני-אצולה ואילי-הון, ומח נכת
את ילדיהם.

יום שני

יום שלי ש•
12. 4

• סידרה מקורית :
קרובים קרובים (— 8.30
שידור בצבע, מדבר עבר
י ת ) .פרק נוסף בסידרה ה ישראלית
המשעשעת, שהופקה
בידי הטלוויזיה הלימודית ומו קרנת
בטלוויזיה הכללית.

• בידור: אדמה ת ח
ואש 10.10 שידוד
בצבע, מדבר ומזמר אנגל
י ת ) .אדסה רוח ואש הוא
שמה של להקת הפאנק המפו רסמת
ביותר בעולם. בתוכנית
הופעה חיה של הלהקה שהד
קלטה לטלוויזיה בקיץ . 1982

סילם: מישפט של חמור

• סרט קולנוע: מסט
הארורים 0.15 שידור
כצבע, מדכר אנגלית).
סרס המבוסם עי אירוע שהת רחש
ערב פרוץ מייחמת העו לם
השנייה. הגרמנים, בטכסיס
פירסומת שטני, העמיסו אוניה
מיאה ביהודים, ביניהם יהודים
שהוצאו ממחנות-הריכוז. האד
ניר, נשלחה אי מעבר לאוקיא נוס,
להוואנה שבקובה. אבי
עד מהרה התברר שבנמל ה יעד
— וכן בשאר הנמלים —

לאוהבי סירטי הקולנוע הערביים, מגישה הטל וויזיה
הירדנית בערוץ הראשי סרט קולנוע חדש
יחסית, מאולפני הקולנוע של בירת מצריים.

• קומדיה כלשית: סרני מילר ( 850
— טרדן — 6שיתר בצבע 25 ,דקות,
מדבר אנגלית) .סידרה המתרחשת בתחנת-

שיתר בצבע, מדבר אנגלית) .כמדי שבוע
בשעה זו מקרינה הטלוויזיה הירדנית סרט עלילתי
באורך מלא.

אף דואן והופקינס: הגיבן מנוטר-דאם

• סרט קולנוע ערבי 0.40 עתץ
— 6שיתר כצבע, מדבר ומזמר ערבית).

יום ראשון, שעה 10.20

• שמונה וחצי פלוס:
גאנדי — 11.10 שידור
בצבע, מדבר אנגלית).

דנאווי וורנר: מסע הארורים׳
יום שישי, נסעה 9.15

בעוד שברחבי העולם המערבי
מקרינים ממש בזמן זה את
טקס חלוקת פרסי־האוסקר ל שנה
זו, מקרינה הטלוויזיה ס רט
תיעודי על הכנת אחד ה סרטים
המועמדים, על המנהיג
ההודי מהאטסה גאנדי.

• סידרה: לא יאמן
בי יסופר 11.10 שי1
דור בצבע, מדבר אנגלית)
.הפרק ריצלזזה מובטחת
מספר על תעשיין עשיר ה מסרב
לתת לאשתו מחצית מ רכושו
כתנאי לגירושיהם. היא
מתכננת סחיטה .,בעוד שהוא
מתכנן רצח. בתפקיד התעשיין :
טאלי (״קוז׳אק״) סאבאלס.

שרה דורון מסבות ער ׳מי־ירדותה בתל־אביב הקטנה, ער בע־לותח
בתגועת־הצונים, איו הביוה את בערה, האווינר אחרון ווהן, ער
יחסיה עם חברות־הכזסת ועם הבדיה במינרגה הליברלית, ומכריזה:

בהצבעה לתיקון

אבא שלי, שלמת סנדלר,

תוק ההפלות ותשות*

היה גדול קבלני ליטא.

בניגוד ל!מט1י,

הנא הגיע לבאן 011 קביסל

בגולל אילמים

גזול, הפסיד הרבה

שד תסכם קואליציזו׳

וחפו לקפימליסס קטן

בווי ותור אות׳ לאזור

הו טג יחיה נשוא נתב.

בל הדרו. כשת״ת

הרוב! היחיד* ש״ש ל׳

גיגאשת וחייתי בטוחה

נגדו זה שהוא במערו.

שלא אבחר לכנסת, הוא

הוא היה נגר ק1נפ־

אמר לי, :אל תפסיק־!*

ד ״ווז, אז• הונבעת׳ בעז

!תשגה אדנלי-אלמהלינו

׳ועת* שפנינה והנבלות

נלחמה נ גז החזק

היא חגזמית ונעות־

לחזומנויוח שטת. אלול,

זו הו, אבד היא הציגה

גרוסמן, ואשל ונמיר לא

עצמה נעזבות

היו!באולם/מנת ההצבונה

נ,יריעות אחזזנזת׳

1 8וווו 11 ונו י
םלהתעלם מהעובדה כי שרה
י דורון היא חברת הליכוד ותחיה
חברה בממשלתו של מנחם בגין, הרי
עצם בחירתה של אשה לתפקיד כה
נכבד, ועצם העובדה שבממשלת ישראל
תהיה סוף־סוף אשה שר, היא בבחינת
יום־חג לכל הנשים.
שרה דורון מעולם לא בלשה כחברת-
פנסת, מעולם לא ריכזה סביבה א ת
תשומת״ליבם של אמצעי״התיקשורת. היא
אומרת שהאשמה היא בה. הצניעות
שלה הפריעה לה בדרך אל אמצעי-

התיקשורת, אן בהחלט לא הפריעה לח
בדרך אל הפיסגה. היא מילאה תפקיד
חשוב בסיעת הליברלים בכנסת — היא
משמשת יושב־ראש הסיעה.
כעת היא שרה בלי תיק, אחרי שהצליחה
לגבור על בולדוזר כפסח גרופר,
שהמליץ בזמנו על פסיכולוג לחברי״
הכנסת. הוא יצטרך כעת לפסיכולוג,
שיסביר לו מדוע הצליחה שרת דורון
— שלא נחנה בכאריזמה, בשרמנשיות
או במרפקים מי־יודע״מה — לגבור עליו.
בהופעתה החיצונית היא דומה מאוד

לעליזה בגין המנוחה. לי היא גס מזכי רה
א ת מיק ג׳אגר — השפתיים עושות
את העבודה.
פרשת פנינה רוזנבלום ושרה דורון
היא אולי הפירסום היחידי אודותיה ש הופיע
אי-פעם במדורי-הרכילות. היום
היא מכה על חטא, מתנערת מיחשיה
עם נערת-הזוהר המפורסמת ומבקשת
״די, תורידו אותה
כמעט ביאוש:
מ מני!״ רוזנבלום לא נשארה חייבת,
והיא שיגרה למערכות העיתונים מיבתב
שבו הוקיעה את התנהגותה של השרה

החדשה, טענה שיש לה יד ורגל ביחסי-
הציבור של שרה דורון, שהביאו א ת
השרה לתודעת הציבור. רוזנבלום, תאמי נו
או לא, משוכנעת שהיא פירסמה את
שרה דורון.
בדירת הגג שלה שברחוב דוד המלך
בתל-אביב, ב״בנייגי נווה״ ,שחיו בזמנו
בנייני היוקרה של תל־אביב, פגשתי א ת
שרה דורון ב תון ים של פרחים. היא
מקבלת את הטייסת יעל נחמיאס, שבאה
להתלונן לפניה שלא קיבלו אותה
לעבודה כטייסת בחברת תעופה מסויי-

״ אני בן־אדס צ1ווו מאוד!״
(המשך מעמוד )57

מת, סגני שהיא אשה. שרה דורון יזמח
את חוק ההזדמנויות השוות לנשים,
והיא — תאמינו או לא — מקבלת
אזרחים עם בעיות ומקנות לשיחה בביתה.
בעלה,
אהרון דורון, אדריכל ידוע שבנה
את ״נווח-אגיגים״ ,״נווה־אטירים״,
״בנייני־נווה״ ובתים רבים אחרים בתל־אביב,
כתה לי את חדלת. הוא גא
באשתו .״המפקדת״ הוא קורא לה. בין
השניים, בך אני מתרשמת, שוררים יוד
מיס יפים להפליא.
בזמן שיעל ואני משוחחות בחדר-
האורחים, שרה דורון, המבקשת שנקרא
לה שרה, מכינת קפה ואחרון רוחץ את
הכלים .״גבר עריך לדעת לרחוץ כלים,״
היא אומרת לי.
הטלפון מעלעל. אזרח נושף עם בעיה
מתקשר. היא מקשיבה, קובעת איתו
פגישת.
היא נוטעת באוטובוסים, מרבה לחייך,
ובפגישה בארבע עיניים היא מעטיירת
בעיניי כאשת נעימת־הליכות. היא מג־

האדריכל בנה את הדירה לו ולמישפחתו,
והיא משתרעת על שטח של שתי דירות.
דירות״גג מהסוג חזה בהחלט לא היו
עניין שבאופנה לפני 22 שנים.
שרה דורון תהיה שר בלי תיק. אבל
עם האמביעיה השקטה שלה, רעון־הבר־זל
והעקשנות — עוד יכולה להפתיע
ולהגיע רחוק יותר.

• נכון שאת מחשיבה עצמו
כלוקאל־פטריוטית של תל*אביב?
נכון מאוד! עליתי ארצה עם הוריי ר
אחותי כשהייתי בת ,11 והגענו ישר לתל-
אביב. מאז אני תל־אביבית. השתתפתי
אפילו בחגיגות יובל ה־ 25 של תל־אביב.
אני זוכרת את השיר היפה מאוד שביאליק
כתב לכבוד האירוע, ושלדאבוני שכחו
ן אותו.
אני לא רק לוקאל־פטריוטית לעיר תל־אביב.
אני חשה כצברית, גם נפשית וגם
פיסית, למרות שנולדתי בליטא. שנותיי
העיקריות עברו עליי כאן.

• באיזה רחוב גדלת!

אץ ד מי ץ עיזקשו עודח־ך אחד׳ ע11,ו1א״ם.
אץ עיוזמא׳ עומד לומר,
:ומאני אר מ ש נימקו* ׳לדחמי את מאני

דירה תת עעמה כענועח. תני חייבת
לעיין כי הית לת יעתח מעורה כדי
להעטלם תו למעות תעלומים תחרים,
הית גם סירבה להעטלם עם הנכדים.
״זח לת טוב שהם יופיעו יותר מדי בעיתון,
זה עוד יעלה לחם לרתש.״ הית
ובעלה מרבים לדבר על הנכדים ועל
בתם, דפנה, מרבים לעטט מפי הנכדים.
הבעל תוחב לשקוע בנוסטלגיה, לחיוכו
בימים בהם חיזר תחרי רעייתו, כשהיתה
פעילה בתנועת עופים קשישים בתל-
אביב.
הטלפון לת חדל מעלעלעל. שרה דורון
מנתקת תותו. הית זהירה מתוד בדיבורה,
נוטה שלת לפגוע בתיש, נוטה שלת להתחלק
על תף בננה, נוטה להיות בטדר
עם כולם — גם עם מי שלת בטדר אימה.
אולי זה מה שהבית לח תת החעלחה,
תולי זה מה שהבית לה תת תפקיד
השר. תומרים עליה שהית תחת מחב-
רות־הכנסת הפעילות ביותר, עובדת קשה,
חרועח, פעלתנית. תולי עבודת-הנמלים
הזו הית שהביתה לח תת התפקיד*
חית מספרת לי, שהספיקה ביוס״עבו-
דה עמוס כמו יום פגישתנו להכין שני
עופות ולחקפית במקרר, שיהיה לכל
השבוע, לערוך קניות ותפילו לבלות עם
הנכדים.
חית מרבה לעתת לתירועים חברתיים
כמו מטיבות בבתי הטגל הדיפלומטי.
בעלה מעדיף לחישתר מר דורון. לת
תיכפת לו. חות מרתה לנו בגתווה תת
דירת-חגג שבה הם מתגוררים מתז .1962

גרנו ברחוב גלפור, ואני עוד זוכרת
*עונג שבת״ עם ביאליק. את יודעת,
ההורים שלי היו מאוד מיודדים עם מיש־פחת
ביאליק. אשתו אפילו היתה בחתונה
שלי.

• את זוכרת את כיאליק?

אבא הכיר אותו טוב מאוד, אני הייתי
בגיל שאנשים מבוגרים לא עניינו אותי.
כך שאני בקושי יכולה לזכור אותו. אם
כי את אשתו, שהיתה ידידת המישפחה
ושנפטרה אחריו, אני זוכרת היטב.

• פשרי׳לי על כית אביך.

• איד התייחסו הצברים כ־גימנסיה
אל העולה החדשה?
טוב, אחריי עלתה גם ויקי אוסטרובסקי-
כהן, כך שלא הייתי הרבה זמן העולה ה חדשה.
אני
זוכרת שהילדים ככה היו קצת צ ד
חקים על הנימוסים שלי וקצת על המיבטא
שלי. מהמיבטא נפטרתי מהר מאוד, ואחר
14,־ סיגלתי לעצמי נימוסים של צברית
והחאקלמתי מהר וטוב.
תלמידה מפורסמת אחרת שלמדה איתי
בכיתה היתד. דרורה בן־אב״י׳ שנפטרה
לדאבוני.

• במה עסק אכיך כארץ ז

אבא שלי היה בחוץ־לארץ גדול הקבל נים
בליטא. כשעלה, החליט כי הארץ
אינה זקוקה למתעשרים, אלא ליצרנים,
ולכן החליט לעסוק ביצירה. הוא פתח
בית־חרושת לנייר ולקרטון. קשה להגיד
שהעסק הצליח, ולכן הוא קנה פרדס
גדול. אפרתי לך: הוא היד. קפיטליסט
קטן. הפסיד את רוב כספו בארץ־ישראל.

• אחד הדכריס הידועים כ*
ביוגרפיה שלך, הוא מעדרבותך
בשבט צופים קשישים בתל־אביב.
הפעילות שלי בצופים קשישים השפיעה,
אני חושבת, על כל חיי. היו בתקופה ה היא
צופי קהילה והיו צופי הגימנסיה והיו
צופים קשישים.
היינו נפגשים במועדון במיגדל-המים
שברחוב מאז״ה. שם, בפועז־ון הזה, בילי תי
שעות רבות־רבות. כעת, כשנבחרתי
לשרה, באו לברך אותי המון חברים מה צופים,
ובהם גם משה שנבל, שלימים הפך
למהנדס ועשה את כל הנדסת-הבגיין ב בניין
הכנסת. את יודעת, הייתי סגן מפקד
גדוד ובעלי, אהרון, תמיד אוהב לספר
איד אי-אפשר היה ללכת איתי ברחוב, כי
בכל מקום היו עוצרים אותי ואומרים
.חזקו״ ואני הייתי עונה בסיסמת הצד
פים. חזק ואמץ!״

• חיית מעורבת בפלמ״ח, כהגנה
או באחת סתנועות־המרי?־
לא, כי התחתנתי בגיל , 19 ותיכף נולדה
בתי דפנה. אני זוכרת שכשאהרון היה בא
לקחת אותי מהצופים, הייתי נורא נבוכה.
פיתאום בא מחזר. באמת זה היה נורא
ללכת איתי ברחוב. כל הז מן.חזק״ ו,חזק
ואמץ,״ אבל אהרון התגבר על זה, וגם
אני.
כיש נכדי רון הוא בצופים, והיה כעת

ההורים המרכזי. מכאן ועד לאירגון נשות
הציונים הכלליים הדרך היתה קצרה.
אחר־כד עברתי להנהלת סניף חל-
אביב. אז חשבתי שזה ההישג הגדול ב יותר
בחיי, ואחר־כך נבחרתי להנהלת
הפיפלגה והייתי חברת מועצת עיריית תל-
אביב־יפו.

• ׳היית עקרת־בית ואם ליל•

אני לא 1₪שות שילדים
ווד1יים לא בוונים

מת!סטת ב1ומציבו
ה>זים, אבל ׳!ש א מי ס
דה• מה אמר בעלך על פעילותך
הציבורית; איך הוא קיבל את זח ץ
כשהתמודדתי לכנסת ב־ד 7הייתי במצב
שבו החלטתי — זהו, אץ לי סיכוי, אץ
לי כוח, אני מרימה ידיים. דווקא בעלי
עודד אותי, ואמר לי. :הלכת כל־כד
רחוק, תמשיכי. אל תפסיקי כעת.״ כשנב-
חרתי לכנסת הבאתי לו פרחים.
בעלי עודד אותי תמיד. כעת, לפני
הבחירות במיפלגה, הוא שלח לי זר-
פרחים נהדר, וכתב עליו . :לשרה דורה.״
אם לא אבחר כשרה, הוא אפר, תמיד
אשאר שרה.
אני טיפוס די מופנם. לפעמים אני שד
אלת את עצמי: איך הגעתי, איד זה קרה ז
אני הרי לא דוחפת את עצמי, אין לי
קצידעיתונות שרודף אחרי עיתונאש.
כשפונים אליי אני עונה. זכותו של הצבור
לדעת מה דיעותיי, אבל אני לא נוטלת
יוזמה. חברי-הכנסת מחזרים, לדעתי קצת
יותר פדי אחרי העיתונאים.
כעת אני נותנת ראיונות, כי נבחרתי
לשרה והציבור צריד לדעת פי אני. המט
למשל לא יכולתי להיפגש איתד בשום
פנים ואופן. אמרת לי שאץ לד תאריך
אחר. אמרתי לעצמי: היא הרי אשה,

אבא שלי, שלמה סנדלר, היה מאוד
ציוני. לכן הבית שלי היה מאוד ציוני.
אמי המנוחה התכתבה עם סבי המנוח
בעברית, עד־כדי־כך היינו ציוניים. אבי
היה בין מיסדי הגימנסיה שוובה בקובנו,
הוא היה פעיל באורט ובביקור חולים
בקובנו. הוא בא לארץ־ישראל כתייר ב-
1932 והתאהב בה, החליט שאינו יכול
לחיות יותר בין הגויים.
למרות שאז עדיין היהודים חיו היטב,
ואבא שלי היה איש עשיר מאוד —
הוא היה מאלה שאמרו עליהם שבארץ-
ישראל הפכו לקפיטליסטים קטנים, כי הוא
בא עם קפיטל גדול ונשאר לו קפיטל קטן
— הוא כל־כך רצה לעלות לארץ־ישראל,
שהוא החליט להשאיר את אחותי, שהיתה
תלמידת שמינית, אצל קרובים עד שתסיים
את לימודיה, ואנחנו עלינו. אחותי המנו חה
נפטרה אחר־כך בשעת לידה.
כשהגענו לתל-אביב, הייתי העולה החד שה
הראשונה בגימנסיה הרצליה.

דורון עם השופטת ויקטוריה אוסטרובסקי־כהן בצופים
.הייתי הולכת ברחוב והיו אומרים?י:
בטיול של שלושה ימים בגליל. המדריך
החרים לו את פצצות־הסירחון, והוא מאוד
התאכזב. כל הדברים האלה גורמים לי
כאילו לחוות את חוויות הצופים מהתחלה.
כל מה שאני עברתי בפעולות, עובר כעת
על נכדי.

חזק ואמץ!״

ואני תמיד נותנת העדפה לנשים. אז אני
אמצא איזה שעה־שעתיים בכל זאת להי פגש
אתה.
חברי-כנסת אחרים היו מוצאים שעה
כזאת בקלות. אני באמת איני מחזרת
אחרי העיתונאים, ואולי בגלל זה אני לא
כל־כד פופולרית אצל אמצעי־התיקשורת.

• מתי התחילה הפעילות הציבורית
שלך?

• היועץ הפרלסנטרי לא עושה
את עבודת־החיזור אחרי העיתונאים
מו בי לו?

יש לי בת אחת, דפנה, שגמרה פסיכו לוגיה,
מדע המדינה וניתוח־פערכות. היא
מגדלת את תאומיה, רון וגיא בני ה,13-
באחד הבתים שתיכנן בעלי בנווה־אביבים.
אני גידלתי את דפנה עד שהיתר. בת 5
וחצי, ללא כל מעורבות ציבורית. כשהיחה
בת 5וחצי נבחרתי לוועד־ההורים, אחר
כד לוועד בית-הספר ואחר־נד לוועד-

את יודעת כמה מקבל עוזר פרלמנטרי ז
5000 שקל בחודש. אז למה אני יכולה
לצפות ממנו תמורת סכום כזה ז הוא
סטודנט שנה שנייה למישפטים. הוא קובע
לי פגישות, מצלם בשבילי חומר, מנהל
קורספונדנציה. מה עוד אפשר לבקש ממנו
לעשות בשביל חמשת אלפים שקל בחו דש
ז חוץ מזה, כבר אמרתי לד — אני

בן־אדם מופנם, ואין עיתונאי אחד שיבול
לומר שאני אי־פעם ניסיתי לדחוף את
עצמי.

• איך, אם כך, השתלבת בקלחת
הפרלמנטרית כשנבחרת ל•
כגסת ו
בכל זאת אני נאד. ממערכת דומה. באתי
ממועצת העיר תל־אניב, כך שחמערכת
לא היתה חדשה בשבילי. הכרתי חלק
גחל מהנפשות הפועלות במערכת הפוליטית
בכנסת, ובמקום לדחוף את עצמי
פשוט השקעתי עבודה והתמדה. בוועדת-
העבודה אני פעילה מאוד.

• אנו, הגשים, התאכזבנו ממך
מאוד, כאשר הצבעת בעד התיקון
בחוק-חחפלות. ככעת, כא•
קפלות. המגביל מבקשת לקחת
שר את: קש
:ממשלה,
הנשים כ ב
0 --את ענייני
מאוד לשכוח שהצבעת יחד ׳עם
הדתיים, נגד הנשים•
לגופו של עניין, אם נדבר על הנושא
פרופר, אז חבר תי עם חברים גינקולוגים,
והם אמת לי . :אל תדאגי, את ההפלות
!שצריך לבצע נבצע.״ וכך באמת קורה,
את ההפלות שצריך לבצע — מבצעים.
המחאה שלי היחה: מה אתם, הגברים,
מתערבים בנושא ההפלה ז הרי בכנסת
יש 90^0גברים, וגברים לא מבינים כלום
בהפלה. הם לא מודעים לבעיה הנפשית
ולסיבת הפיסי הכרוכים בהפלה. חשבתי
שלא גבת שדנים בזה. ואמנם בהצבעה
הראשונה הצבעתי נגד.

• על מי *ז מצפונך.

כן. אבל אז בא ראש־הממשלד. והפך את
כל הנושא לעניין של אי־אפון בממשלה.
וכשאני שופטת את המטרות הגדולות של

#וסח עם שולמית אלתי 1
מה אי ת הז

#לפני שנבחרת לתפקיד שר
היא אמרח שאם את תחיי השרה
שמטפלת בענייני נשים — היא
תכריז שאין היא אשה.
אני לא יודעת מה ההגדרה של אשה.
אבל שולמית אלוני צריכה לזכור, שאגי
יזמתי והבאתי לחקיקה את חוק ההזדמ נויות
השוות. את לא יודעת איזה הישג
זה היה. שלוש וחצי שנים, יותר מ־30
ישיבות — וזהו אחד החוקים הקשים,
שיצר תקדימים. הוא הובא בקריאה ראשונה
בשלוש גירסות, ונאבקתי קשה,
קשה מאוד, כשאחד מחברי הוועדה אמר
לי :״הסתפקי בתיקון בתקנות כי מה שאת
מבקשת חסר־תיקווה.״ עניתי לו: מוצאי
מליטא, ואנחנו אנשים עקשניים. חב־30
במאי החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית.
אף אחד לא ידע, אבל זו היתה מתנת
יום־ההולדת שלי לעצמי כי באותו י ש
חל יום־הולדתי.
כיום אנחנו מגישים גבר שלושה מיש-
סטים נגד ידיעות אחרונות, הארץ ודבר,
על שלא כיבדו את החוק ופירסמו מודעות
שבהן לא ניתנה הזדמנות שווה לנשים.

#האם העובדה שאמן נשים
הנלחמות למען נשים אינה יוצרת
ביניכן — חברות־חכנסת מסיעות
שונות של חבית — איזה שהוא
קונסנזוס, לפחות בענייני נשים ץ
אני קצת ארגיש כמו ר כ לני ם אבל
בוועדת־העבודה שטיפלה אז בחוק, היו
תברות חייקה גרוסמן ושושנה ארבלי־אלמוזליגו
מהמערך. חייקה תמכה בחוק,
אס כי רצתה יותר. גם אני רציתי יותר,
אבל הבנתי שזה לא אפשרי. שושנה ארב־לי־אלמוזלינו
לחמה נגד החוק. ואני אדבר

שרה ואהרון דורון בחדר־האורחים בביתם
.תוא קורא לי, המפקדת׳!׳
ארבלי־אלמוזלינו לחצה על חברי הסי עה
שלה להצביע נגד. חברות־הכגסת של
המערך אומנם לא הצביעו נגד, אבל לא
היו באולם בעת ההצבעה.

• גם שולמית אלוני ץ

גם שולמית אלוני, גם חייקה גרוסמן,
תמר אשל, אורה נמיר — כולן. את יודעת
מה אמר לי יצחק רבין ז הוא אמר :
״איך אפשר להצביע נגד חוק כזה,״ והע דיף
לצאת מהאולם מאשר להצביע נגד.
מכל מקוים, החוק עבר. את יודעת
למה ז כי אני מדברת אומנם בשקט, אבל
אני עיקבית ועקשנית.

מאשימים אותך כי כדי ל־גת
הקריירה הפוליטית שלך
:ת מוכנה להצביע בניגוד לכתד
סונר ולהתחנף לדתיים.

אני בימי חיי עוד לא התחנפתי לאיש,
אני לא יודעת איף עושים את זה. וכשאני
חושבת שמשהו אינו כשורה בהסכמים
הקואליציוניים, אני אומרת זאת.
ובקשר להתחנפות לדתיים — איזה מין
דבר זה? יושב־ראש ועדת־העבודה, הרב
פות ש, היה מתנגד חריף לחוק ההזדמנות
השווה, ולמרות זאת קיבלתי ממנו מלוא
העזרה.
אבל לשולמית אלוני, ולי יש השקפות
עולם שונות. מה לעשות.

• נם בנושא זכויות־חאזרח
יש לכן השקסת־עולם שונחו
מגילת זכויות־האדם היא פרי יוזמתו
של פרופסור קלינגהופר, ואני כעיקרון ב עד
החוק. אבל אם החוק הזה יפגע בסט-
טוס־קוו — אצביע נגדו.

דורון ומישפחתה ברחוב בלפור ()1921
.אשתו של ביאליק היתה בחתונה שליו׳
הממשלה לעומת נושא ההפלה, אני מחלי-
טה שאני בעד הממשלה, שזה מתר חשוב.
אבל זה לא היה לי קל להחליט. שוח חתי
על זה עם פרופסור קלינגהופר, ש אותו
אני מעריצה ושהוא ליבראל אמיתי.
הוא אמר לי, :הסכם צריך לכבד ׳.כך
חונכנו בצופים. יש הסכמים קואליציונים
שצריך לכבד. שוכנעתי. בתי דפנה הציע
לי להצביע נגד ולהתפטר. שקלתי את זה,
וחשבתי שאגי לא מקבלת את שיטת לין
ופרץ. אני תמיד חושבת על מאיר זורע —
שכשהבין שאינו יכול להמשיך בדרך מסד
יימת, עזב.

• מדוע אם כך לא עזבת, כמו
זו תן!
מכיוון שראיתי לנגד עיניי את המטרה
הגדולה של הממשלה, והחלטתי להצביע
בעד התיקץ בחוק-ההפלות באי-רצון.

• נגד מצפונך 1

תראי, אני לא חסידה של הפלות. אני
מאמינה בתיכנון המישפחה. אני רואה
לנגד עיניי את סכנת העקרות למרבית ה גשים.
ובכלל, בחוק נותרו ארבעה סעיפים
המאפשרים הפלה — לנערה מתחת לגיל
, 18 לאשר. מעל גיל ,40 לאשה לא נשואה
ובמיקרה של גילוי־עריות. זהו אחד החו קים
היותר ליבראליים בעולם.

• את מרגישה כנציגת חג־שים
בכנסת ץ
גם, אבל לא רק. עובדה שבליכוד יש
רק שתי נשים, ואגי יושבת־ראש סיעה.
אבל כשבאתי לכנסת נטלתי על עצמי ל טפל
בנושאי הנשים, כי אמרתי לעצמי:
אם אני לא אטפל, אף אחד לא יטפל.

בלשון המעטה, אם אני אגיד לך שזה
הגיע מצידה לטונים גבוהים.

• ומצידך!

הקול אף פעם!
אני לא מרימה את הקו?

• לטרדת שאת מאמינה שהחוק
הוא טוב, שהוא נכון.
כן• יש אילוצים, אין מה לעשות. אני
זוכרת את הנאום של אברהם שפירא
שאמר לפרס :״שימעון ידידי, הייתם ח ד
תמים על כל ההסכמים הקואליציוניש וגם
יותר.״ יש הסכמים קואליציונים, וצריך
לכבדם.

מה היו הטי׳׳עוני,ים שד אר־חוק

בל^אלסוזלינו נגד החן

• אין דברים בעינייך העונד
דים מעד להסכם קואליציוני ז־

כל מה שאת רוצה. שאלי אותה, למה
לי לדבר.

עוד לא עמדתי במצב שבו עמדו הדב רים
בצורה כזו. אין דבר בהסכם הקואליציוני
שאני לא יכולה לעמוד בו.

• אני מראיינת אותך.

!מדעי 1ישק ונוו אותי אחד ש 11 חח.•1
חוא לינואר אמיתי,
ותא לא ינרג את המיפלגה

דת יש חשש הצבעה, כל אהד נוהג על
פי השקפת עולמו.
ביפי קסם דייוויד הצבעתי בעד, אחר-
כך הייתי במישלחת העל-פיסלגתית שנס עה
לסנאט ולבית הלבן, אחרי מכירת
מטוסי איוואקס לסעודיה. כשנשאתי את
דבריי, אמרתי שאני היחידה במישלחת
שהצבעתי בעד ההסכמים. חברי המישלחת
האחרים היו חיים הרצוג שהצביע נגד,
רוזוליו והילל שהצביעו נגד — שלושתם
חברי מערך — ומהליכוד היו פישה ארנס
ופשה רום, שהצביעו נגד ההסכמים.
לא תיארתי לעצמי אז, שבתוך פרק
זמן קצר יהפוך הרצוג לנשיא מדינת
ישראל וארנם לשר הביטחון שלה.

אני מניחה שאת הצבעת
מנחם אלדן לתפקיד נשיא•

מה ז ע מי

על סיגלחו בריאלי
אין תגובת

המדינה. האם נם הצבעתך זז נבעה
מתוך משמעת קואליציונית ואני
הייתי בהתייעצות במשרד ראש-
הממשלה, כשבגין טילפן וביקש אותו
להסכים להיות מועמד. אחר כך סילפנתי
לכל חבריי וביקשתי את הסכמתם ל בחירה.
אני
מאוכזבת מהרמה המוסרית של
חבריי. מקובל עליי שיגידו מראש שהם
מתנגדים למועמד זה או אחר, אבל שיגידו
כך, ואחר-כך, בהצבעה חשאית, יצביעו
אחרת ז

• אולי הם עשו זאת מפני
שהם פוחדים מבגין — הוא הרי
הזהיר שהוא לוקח את כל עניין
ההצבעה באופן אישי.
סליחה, לפני שפנו לאלון פנו לכל מרכיבי
הקואליציה והועלו הרבה שמות,
שמפאת כבודם של האנשים אני לא אז כיר
אותם. יכלו להתנגד לאלון, יכלו
להציע מישהו טוב יותר.

• את חושבת שהרצוג לא
יהיה נשיא טו בו

הרצוג יהיה נשיא טוב. הדבר היחידי
שיש לי נגדו זה שהוא במערך.

• איך קרה שהמיסלנה הליברלית
מצדדת בבחירתו של נשיא
דתי וירא־שסיס, איך זה מסתדר
עם השקסת-עולמם של ליברלים ואני
לא נגד דת, אני נגד כפיה דתית.
אני נגד זה שייאלצו מישהו לחיות נגד
הכרתו. זהו הליבראליזם.

היתד, קצת תדהמה כשהגשתי את ד,צ-
עת־החוק. הצעה כזו לא הוגשה אף־סעם.

• אז מה בכך ץ

מה את רוצה, שאני אגיש לך את המי לים
לפה, שאומר אם היו פה מניעים
פוליטיים מצידה ז נחשי.

• את מתכוונת לומר שבגלל
מניעים פוליטיים, שושנה ארבלי
אלמחלינו התנגדה לחוק ההזדמנויות
השוות 1

• בהצבעה על ,,מיהו יהודי״
הצבעת נג דו
מפני שראש־הממשלה. בניגוד למה שא נשים
חושבים, הוא ליבראל גדול, ובהס כם
הקואליציוני כתוב, שראש-הממשלה
ישתדל לשכנע את סיעת הליכוד — אני
חוזרת, ישתדל. לכן הרשיתי לעצמי להצ ביע
נגד.
אצלנו, בליבראלים, יש מסורת שבענייני

• חברות־הכנסת מהאופוזיציה
בירכו אותך כשנבחרת כשרה ועם
אורה נמיר יש לי ידידות אישית
1עמוקה מאוד. אנחנו נוסעות בכל יום
שגי לכנסת במכונית שלה, וביחד אנחנו
פותחות את הכנסת. ההיכרות שלי עם
אורה היא עוד פ , 1967-כשהיא היתה
(המשך בעמוד )68

1 5 9

קולנוע
מותח! ,
עוון קמרי חוזור למח
אחד הוויכוחים הנצחיים בתולדות־הקול־נוע
היה ויישאר — סי יותר טוב ממי,
שוו קונרי או רוג׳ר מור, המגלמים כל
אחד בתורו את ג׳יימם בונד, הסוכן המהו לל
,007 המורשה להרוג בשרות הוד מל כותה?

האומרים כי רוג׳ר מור מעניק ל-
מותחנים מידה גדושה של ליטוש והי דור
מלווה בקריצה אלגנטית, המשווה לכל
העניין לווית־חן וברק חלקלק. לעומתם,
מעריצי ספריו של יאן פלמינג מעדיפים

הגאוני להסריט מחדש את הסרט ולהת אימו
לרוח הזמן. כך, חשבה מחלקת ה הפקה,
קיימים סיכויים סבירים ללהיט
בטוח בתוספת החגיגה של שון קונרי
המגלם שוב את בונד — כפי שעשה זאת
במקור וגם בגירסה הישנה של כדור הרעם,
שאותה ביים הבימאי טרנס יאנג,
אותו הבימאי שביים גם את ד״ר נו,
הסרט הראשון בסידרה.
שון קונדי שוכנע לחזור אל דמות
הסופר־מרגל בשכר הסמלי של 4וחצי
מיליון דולר, והבימאי שהוזמן לביים הוא
אירווין (האימפריה מכה שנית) קירשנר.
העלילה התרחשה במקורה באיים הקא-
ריביים, כשהנבל העיקרי היה טיפוס בשם
אמיליו לארגו, שגנב שתי פצצות אטום

שוו קונרי חוזר לכד כג׳ייטם כונד כהכרת קים כאסינגר
תגלית דמויית בריג׳יס

צרפת *
פסמיבד זוטא

שץ קונרי מתחפש לערכי כ״כדור הרעם״ מם 2 ,

הקולנוע הצרפתי זקוק לכל גיבוי שיוכל

חזרה לסוכן 007
הנוקשים והקמטים החרוטים עמוק בפניו,
כמחסל בעוצמה של קרן־לייזר. במישאל
שנערך בצרפת, לפני כמה שבועות, על-
ידי אחד העיתונים הפופולאריים, הציג
לקוראיו את השאלה: את מי אתם מזהים
כג׳יימם בונד, את מור או את קונרי?
75 אחוזים מן הנשאלים השיבו כי שון
קונרי הוא לדעתם ההתגלמות המושלמת
של בונד.
קישוט הדומה לכארדו. בשעתו
חלשו על הזכויות להסרטת ספריו של
פלמינג האדונים אלברט ברוקולי והארי
זלצמן. לפני כמה שנים פרש זלצמן מן
השותפות וברוקולי המשיך להפיק את
מותחני־בונד לבדו, כולל הסרט האחרון
בסידרה אוקטופוס (המופץ על-ידי חברת
יונייטד ארטיסטס) .אלא שכל ספרי בונד
של פלמינג הוסרטו זה מכבר, וחברה
אמריקה גדולה׳ שגילתה כי על זכויות
כדור הרעם (שהיה הרביעי בסידרת סירטי
בונד) שולטים נוסף לברוקולי גם שני
בעלי־זכויות אחרים, הגתה את הרעיון

זהו סרט מוזר, קודר, מרתק ויוצא-דופן
בשם החדר הירוק. טריפו עצמו מגלם
את התפקיד הראשי בסרט, תפקיד של
אדם המאוהב במוות. השחקנית המצליחה
ביותר כיום בצרפת (היא זכתה לפני שבו עיים
באוסקר הצרפתי) ,נאטלי ביי, מגל מת
צעירה שמנסה בכל מאודה להבץ
לרוחו.
מאזן של מעמד. נאטלי ביי מופיעה
בתפקיד ראשי גם בסירטו של ברטראן
טאברניה שבוע של חופשה. טאברניה,
מבקר־קולנוע לשעבר, אשר היה בשנים
האחרונות לבימאי המתמחה בבעיות המע מד
הבינוני הצרפתי (בכך הוא דומה לע מיתו
קלוד סוטה) ,מתאר בסרט זה את
המשבר הריגשי, המיקצועי והאינטלקטואלי
של מורה צעירה בעיר ליון (עיר מולדתו
של טאברניה) .היא נוטלת שבוע של
חופשה משיגרת ההוראה, כדי לערוך מא זן
לעצמה — שהוא בעצם מאזן של מעמד
חברתי שלם בצרפת.
זה אחד הסרטים המוצלחים ביותר שלו,
אולם לא סרט זה ואף לא אחרים (כולל

נאטאדי כאי עם הכימאי פרכסואה טריפו כ״החדר הירוק״
מוזר, קודר, מרתק
בסך מאה מיליון דולר ביהלומים. בשעתו
שיחק את תפקידו של לארגו שחקן איטל קי
ידוע, אדולפו צ׳לי, ואילו הפעם —
וזהו חידוש העשוי להפתיע — יגלמו
קלאום מריה בראנדאוור (פאוסט של
אישטוואן סאבו).

״שק של גולות״ — ז׳אק דואיון
לא הופץ בישראל

העלילה הועתקה אל אחת ממדינות ה נפט
הערביות, וההסרטה התקיימה בניצה,
עיר־הנופש היפהפיה שבריביירה הצרפ תית.
את הקישוט היפה שהיה שבוי בידי
לארגו בסרט הראשון גילמה שחקנית צר-
פתיה בשם קלודין את׳ה, ברונטית שניב או
לה בשעתו עתיד קולנועי מזהיר. אולם
קירשנר בחר לתפקיד זה בתגלית חדשה,
העונה לשם קים באסינגר. אחת ממעלו־תיה
העיקריות של באסינגר, על־פי צילו מים
ראשונים שהגיחו מן ההסרטה —
דימיונה המפליא לבריז׳יט בארדו.

לקבל. גם בישראל. אם לא די במשבר
האמיתי שפוקד אותו במולדתו, הרי שההפצה
הישראלית פשוט החליטה להחרים
אותו, פרט לאותם מוצרי-פאר בכיכובם
של ז׳אן־פול בלמונדו, אלן דילון או לואי
דה־פינס.
את המשימה לתקן במיקצת את תדמיתו
של הקולניע הצרפתי, לקח עתה על עצ מו
קולנוע גורדון. זו יוזמה ראויה לשבח,
גם אם אינה אלא כפית קטנה בים. החל
מהשבוע, מדי יום חמישי, יוצג בקולנוע
בהצגה יומית סרט צרפתי חדש, שלא הו פץ
עדיין בישראל. בכך בוודאי לא די,
אבל זה יותר מלא כלום.
הרשימה כוללת חמישה סרטים, שבה חלט
ראוי היה להציגם בארץ. ראשית,
אחד מתוך כמה סרטים חדשים של פרג-
סואה טריפו, שלא מצאו כאן בית־קולנוע.

כימאי כרטראן מאכרנייה
,שבוע של חופשה׳
בהנף מטלית, המועמד השגה לאוסקר),
מצאו מפיץ בישראל.
לולו של מורים פיאלא, עם ג׳ראר דפא-
רדיד. ואיזבל הופר, יופץ כנראה בסופו של
דבר בישראל, אחרי שנרכש לפני כשנתיים
אבל לא נמצא עבורו מסך.
פיאלא הוא בימאי שוליים בצרפת, ה מסרב
להשתלב בזרם כלשהו או לשתף
פעולה עם חברים למיקצוע. הוא הולך
העו ל ם הז ה 2379

בדרכו הבודדת, נשגיבוריו מם נם ומו —
אנשי־שוליים המתקשים להשלים עם החב רה
סביבם. הפעם הוא עוקב אחרי אשה
שמאסה בבורגנות הבטוחה והמשעממת
הנכפית עליה, ומעדיפה את הסערה, ה אכזבה,
הכאב, אבל נם את ההתלהבות
שבמערכת־יחסים עם פירחח רחוב שאינו
ניתן לריסון.
עגלגל ומגוחך. שק של ג׳ולות הוצג
בבר פעם בישראל, במיסגרת שבוע של
קולנוע צרפתי, וקצת מוזר לחשוב שאף־
פעם לא הופץ בישראל. כי סיפור הסרט
הוא בעל אופי יהודי מובהק: מעלליהם
של שני אחים הנמלטים מפארים הכבושה
אל דרום צרפת, שם שוהים הוריהם, ואחר
כך מצליחים לעבור את המילחמד. בשלום,
למרות כל התלאות. הסרט מבוסס על רב־מכר
של אחד משני האחים, ז׳וזף ז׳ופו,
ואם כי הוא הפחות אופייני לצורת־הע-
בודד. של הבימאי ז׳אק דואיון, הוא היה
המצליח שבין סרטיו בצרפת.
ולבסוף, לחסידי התרבות הצרפתית ה קלאסית:
גירסה מוסרטת חדשה למחזה של
מולייר תעלולי סקאפן. הבימאי הוא שחקן
שעובר מזמן לזמן אל מאחרי המצלמה,
רוג׳ה קוג׳יו. בתפקיד הראשי מופיע מי

צריך לראות פעמיים חוזה השרטט (מוסיאון, תל-
אביב) — יש סרטים שאפשר לראותם
בנשימה אחת, ורצוי שלא
לראותם פעמיים — או משום שזו חוויה חד-פעמית
מסעירה, והפעם השנייה תקהה את הטעם נ או משום
שהפעם השנייה תגלה את החורים והנימנומים שלא חיה
די זמן להבחין בחם בפעם הראשונה. במיקרה של
חוזה השרטט צריך לראות את הסרט פעמיים, ובהחלט
מומלץ לעשות כן. חטיבות לא פשוטות, וקשה למנות את
כולן. סרט אנגלי זה של הבימאי פיטר גריניווי עשוי כמו
עוגת נפוליאון: רבדים־רבדים של בצק עם שיכבת קרם
באמצע — נסה לנגוס בה לכל גובהה בנגיסה אחת —
והנה הקרם גולש החוצה ואתה עלול לאבדו.
אם באמת תרצה לתנות מעוגת קולנועית זו בפח מלא,
לך בפעם חראשונח כדי לעקוב אחרי הסיפור. תוא מתחיל
בבדיחה תקופתית על הבורגנות האנגלית ומסתיים
במותחן, כשמתברר שבעל-חחווח נעלם, בעת שרעייתו
חעבידח שרטט שיעתיק מראח חאחוזח תמורת שבר חולם
של צרור מצלצלין וחטדיה של חגברת. בתוך כך אפשר
להתפעל מצורת חמישחק, מצורת התפאורה והתלבושות,
מן הדיאלוג וחמצלמח — בקיצור לחנות מטאטירח מות-
חנית תפורה חיטב.
בפעם השנייה אפשר להתחיל לעבוד: לעקוב אחרי
עבודת חשרטט ולראות כיצד מבטאת דמותו של אנותגי

אנתוני היגינס: עוגת נפוליאון
חיגינס את פניה של האמנות, לעומת תכונותיהם של
המבצעימ-חמעתיקים. את משמעותה של האמנות בעיני
המזמינים, הקונים, וחמעריכים. את יחשה של החברה אל
האמן ואת יחסו של הפועל אל מעבידו ולהיפך. דרך
דמותה של ג׳נט זוסמן אפשר להבחין בעובדה הנצחית,
שבעל״חדעח הוא בעל-חמאח, ובי האצולה מתנקמת בדרך־
קבע באלה המנסים לערער את מעמדה או לערער על
אמות״המוסר שלח. אפשר לראות בכך פארסה חברתית
על התנוונותה המוחלטת של הממלכה הבריטית המאוחדת.
להתאהב בדובוט־נקב ה
ב ליי ד ר אנ ר (תל״אביב, תל-
אביב, ארצות־הברית) — אין ספק
שיש בסרט הזה חומר רב למח שבה.
לא פחות ברור הוא, שחומר זה הועלה כבר פעמים
רבות בעבר, בצורות שונות. חבימאי רידלי טקוט לא
התבייש כלל להכריז, ברורות, שכוונתו חיתה בעיקר לבדר.

ז׳ראר דפארדייה ואיזאכל הוסר
לולו — מורים פיאלה
שהיה במשך שנים שחקן־מישנה ונושא־כלים
של כל מיני כוכבים, מישל גאלאברי.
מי שחזה פעם בלואי דזדפינס הרודה ב־שוטרי
סן-טרופה, זוכר בוודאי את סגנו
העגלגל והמגוחך — זה גאלאברי, שהת גלה
בשנים האחרונות בשחקן בעל כי שורים
בלתי-רגילים, ולא רק כמצחיקן.
הוא הופיע כבר בכמה גירסות חדשות
של מחזות מולייר, לקולנוע ולטלוויזיה,
ולדעת מבקרים רבים — זו אחד המוצל חות
שבהן.

תדריך
ת ל ־ אכיב: חוזה תשרטט, סערה,
אי־טי — חבר מכוכב אחר, לילה של יום
מפרו, הלילה של ם ן־לורנצו, לבבות בודדים,
פישוטה.
ירושלים 5הלילה של סן־לורנצו, ספר
הג׳ונגל.
חיפה ז זיכרונות, קבארט, אי־טי —
חבר מכוכב אחר, חלף עם הרוח.

דגל-אביב

הלילה של סן־לורנצו ( ל ב
,2איטליה) :האחים טאוויאני מספרים
אגדה על תושבי הכפר סאן־מיניאטו ש בחרו
לברוח מכפרם ולא ליפול בידי הנא צים,
בימי מילחמת העולם השנייה. שפה
קולנועית מרשימה, צילום ומוסיקה מעד
לים ונושא שעדיין אקטואלי: האם אימת
הפאשיסטים עשוייה לחזור על עצמה?
(הסרט מוצג גם בקולנוע רון בירושלים).
העו ל ם הז ה 2379

העלילה עצמה מזכירה שיפור בלשי משנות השלושים,
שהועבר במיומנות מרובה למאה ה .21-הגיבור הוא צייד
פושעים בשכר, שעייף ממלאכתו אבל חייב להמשיך בה.
אפשר, כמובן, להשליך משיפור זח אל המאבק הנצחי
של האדם בבוראו, במוות ובבני-מינו. אפשר גם לחרחר
בעתיד, שבו האדם מכין לעצמו את חורבנו, ובמצב שבו
המכונה תחיה אולי אנושית יותר מבני-האדם. אפשר,
אבל אין מרבים לעסוק בכך בטירטו של רידלי טקוט,
המתרכז בשני כיוונים: עלילת״חמתח, שבח מנטה הארי־סון
פורד, תצייד, ללכוד את הרובוטים העבריינים, תוך
סיכון-נפש שאינו מבייש אפילו את גיבור שודדי התיבה
האבודה. הכיוון השני: העיצוב והאפקטים המיוחדים של
המאה ה — 21-פאר היצירה של גדולי הטכנאים בהוליווד,
החל בדאנלס טראמבול (שעשה מלאכה דומה באודיסיאה
בחלל) ועד לצלם דייוויד דוייר. מן הבחינה הזאת, הסרט
מרתק בתחזית העתידנית שלו, ובו כרך מחניק של טלאים
על גבי טלאים, סימטות שבהם הוטח המון אדם, ובנפרד
— מיבני-ענק בצורת פירמידות. אין ספק שזח החלק

האריסון פורד: אפשר להבין לליבו
המרשים ביותר של הסרט, המאפיל לעיתים קרובות על
מרכיביו האחרים.
סקוט ממשיך בחיזוי עתיד חשוך לאנושות (גם הנוסע
השמיני היה סרט חשוך מאוד) .עלילתו מתרחשת רק
באור מלאכותי, והטבע עצמו אינו מופיע אלא בצילום
האחרון. וגם אם עיקר מעייניו נתונים להרפתקה ולרקע,
לפחות בפרט אחד הוא מצליח: כשהאריסון פורד מתאהב
ברובוט מן המודל המשוכלל ביותר, אפשר בהחלט להבין
לליבו.

איזו ל א קו סי ה
זו הר ת!
שישה שבועות(שחף, תל־אבינג
ארצות־הברית) — התסריט של
דייויד זלצר מספק לסרט זח את
סוג הכאב, הרומנטיקה והצביטה חסינטתית, שחם הסמל
המיסחרי של הוליווד מזה שנים רבות. הכל חלק, יפה,
ציבעוני ומדושן עונג בסרטים כאלה — פשוט תענוג
להזיל דימעה.
מעשה כפוליטיקאי אמיץ שכובש לב ילדה גאונית.
היא מחליטה לעזור לפוליטיקאי במסע־הבחירות שלו,
מגייסת לכך את אמה, שהיא מיליונרית ידועה. האם אינה
יכולה לסרב לבקשת חבת, כי זו סובלת מסרטן הדם,
ונותר לה רק זמן קצר לחיות.
אין צורך לפרש כיצד מסתיים רומן זה. די לומר
שהמחלה שנבחרה עבור הבת תוכננה בקפידה, כדי שהיא
תוכל לתפקד כיצור בריא לבל דבר עד לרגע האחרון שלה.
כך אין מטרידים את הצופה בכל מיני מחזות של סבל,
וכל מה שהוא מתבקש לעשות, הוא להיאנח עמוקות
ברגע הגורלי. במובן, התסריט גם דואג להקנות לח תכונות
מפליגות, במו וירטואזיות בריקוד, לשון חלקה ושנונה,

מור וקתרין היילי: דמעות גליצרין
חיצוניות סימפאטיה. אם להוסיף על כך שאמה היא מרי
טיילור־מור (מאנשים פשוטים) והפוליטיקאי המצודד
הוא דדלי מור (מ 10 ומארתור) — הרי המירשם מושלם.

בי ואכלנו
נס־קפה שתינו סקוויטים.
פנינה ועידן ניראים ש לווים
מאוד, רגועים. העניין הוא
שאגי זוכרת אותם לפני האימן,
וגם אז נראו כך.

וכד 1שד אחד ממייסדי
המד י 1ה ואשתו, כתו של
אחד ממייסדי עין חדוד, מסבירים
מדוע הצטרפו לכת ..אימן־
| ,ע ם הם היו פנינה זרחי ועי ח
ציזלינג ילדים בקיבת עץ-
חרוד, בניהם של חברי פלמ״ח
והגנה, נכדיהם של מקימי קיבוץ
עין־חרוד, אנשי העליה השלישית.
זבו של עידן, אהרן ציזלינג,
;יה שר־החקלאות בממשלת ישראל
?ראשונה, אחד החתומים על מגילת
העצמאות.
בץ כרי הדשא של הקיבוץ של מרגלות
הגלבוע צמחו השנים. שם
ספגו את אהבת־הארץ, שם חוננו
גל ערכים של עבודה ושל חב ות.
ילדים של ארץ־ישראל-היפה,
;מטופחת, האליטה ששלטה בח כרה.
בקיבוץ
התאהבו והחליטו להתח-
זן. עזבו את המשק. עידן ציזלינג
;פד לעידן סער — טייס קרבי ב-
זיל־האוויר פנינה למדה בסמינר

הקיבוצים והיא פורה לתנועה ול מחול.
היום
הם גרים בפרבר תל־אביבי,
מגדלים שני ילדים: דורון בן ה4-
והדם בת החמישה חודשים.
בתעודות רשום ששמם הוא פנינה
ימיה סער. אבל היום יש להם
:ם שמות אחרים. הוא אנוש והיא
וייס. אלה השפות שהם בחרו ל-
נצמם, כנהוג באגודת אימן.
הכרתי אותם בגילגולם הקודם.
בכוונה בחרתי לכתבה זו זוג ש הכרתי
קודם פתוך רצון לראות
את השנויים, לפחות את אלה ש אפשר
לראות על פני השטח.
כמו הרבה אנשים אחרים ידעתי
מעט מאד על אימן, וגם לי זה
נראה כמו עוד כת הפועלת ביש ראל.
התייחסתי לעניין קצת בח שדנות
וקצת בזילזול, אם לא יותר
מזה.
טילסנתי אל פנינה ועידן וביק להינתק מהעבר

ם חרדים שלא אבין את הי
י הסברים ואכתוב דברים לא נכו נים.
כמעט שלא מדברים על עוב דות.
מדברים על ת שו ת ועל הרג שה,
וזה באמת קשה להסביר.
אני שואלת מי יכול להצטרף
לאינון, והם עונים: כל מי שרוצה.
כל מי שיש לו 3400 שקלים לחו דש
וכל פי שמוכן לחתום על
מיסמו-הקבלה.
אני שואלת אם 3400 שקלים זה
לא הרבה בשביל שתי פגישות
שבועיות של ארבע שעות.
פנינה מזכירה לי שהגן של ה ילד
שלהם עולה אותו דבר. בכסף
שאוספים מהחברים משלמים עבור
האולמות שבהם נערכות הפגישות,
משלמים משכורת לחמישה מדריכים
ראשיים, משלמים פיסים וח שמל
עבור הבית שאגודת אימן
שכרה ברמת־השרון, מוציאים קו-
מוניקטים ומודעות לעיתונים. תור מים
באופן קבוע לצמר בעלי־חיים,
למשל .״אף אחד לו מתעשר מזה.
זה בדוק,״ אומר עידן.
אני שואלת על הפולחנים שהם

הם הבירו בחור ישראלי והת־יידדו
איתו. כמה חודשים אחרי
שובם בא הבחור לבקר אותם.

עולם הולך
וגעלס
ך פגישה איתו היתד. מדהי-
י י מה. כל דבר שהוא אמר
נשמע הרבה יותר חכם והרבה
יותר מעניין ממה שזכרו. זכרו
אותו כצבר מחוספס ונחמד, והנה
יושב מולם איש עדין מאוד, מתח,
פתוח, הרבה יותר אינטליגנטי.
שאלו אותו בהשתוממות פה
קרה לו, והוא ענה שקרה לו
אימן.
כנה זה התחיל. עידן הלך לפגישה
הראשונה. ישבו שם אמה

40 איש ודיברו על צבעים ועל
פרחים ועל ההשפעה שלהם על
בני-אדם. היה מעניין. לא יותר
מזה.
משד אותו ללכת לעוד פגישה.
אז הוא עוד לא העלה בדעתו שזד
אימן ישנה את חייו, הוא אומר.
פנינה הצטרפה אחרי כמה חו דשים
.״ראיתי איזה דברים נפל אים
קורים לעידו. ראיתי שהוא
עובר חוויות שאני לא שותפה להן.
לא רציתי להישאר אטומה והלכתי
לפגישות. בהתחלה הכל נראה לי
מאוד תיאורטי. אחר־כך התחילו
החיים שלי לזוז׳.
יש אמה חיוך של שביעות-רצון
על פניהם כשהם מדברים על הדברים
שקורים להם. הם מרגישים
שהם מתעסקים בענייני-רוח, וזה
נעים להם. הם מרגישים אנשים
יותר מושלמים. יותר טובים, יותר
הגונים. הם מרגישים מאושרים.

חיי־מישפחה מסודרים ונורמליים
לחלוטץ. האם מישהו יכול לט עון
שאני אינני מאוזן, שאני עוסק
במיסטיקה, שאפשר לשטוף לי את
המוח?״ הוא שואל.
הם לא יודעים מדוע אנשים אח רים
הגיעו לאמון ונשארו שם.
עידן יודע על עצמו. הוא תמיד
התעניין בשאלות היסוד של היקום.
תמיד היתה בו המשיכה להבין
יותר, הוא קרא המון, טייל הרבה
מאוד בעולם. כל זה ביחד לא גחן
לו תשובות מספיקות על משמעות
החיים.
הוא לא חושב שהקיבוץ חינך
אותו לחיפושים האלה. אולי המי-

שפחה שלו, שתמיד גידלה אותו
על יותר שאלות ועל יותר ספקות.
״חינכו אותנו לערכים מסויימים,
ומה שאתה רואה בשטח זה עולם
הולך ונעלם. מתעוררות המון שא לות,
ואץ מי שיענה עליהן. חיפ שתי
תשובות בספרי־מדע, ברפואה
טבעית, ביהדות,״ הוא אומר .״היה
לי חבר טייס — מהראשונים שח זרו
בתשובה — שניסה ללחוץ
עלי חזק לכיוון היהדות. אבל
היתה לי רתיעה חזקה מאוד מהט-
בואים הרבים שהיהדות מטילה,
וגם מהצורה החיצונית של החוז רים
בתשובה. אז המשכתי לחפש.״
ישבנו בחדר־האורחים שלהם.

מקיימים. מה הסממנים החיצוניים
של חברי האגודה.
פנינה ועידן נדהמים וכועסים.
״מאיפה שאבת את השטויות האלה?״
הם שואלים. בכתבזדבט-
לוויזיה הראו קבוצת נשים רוק דות,
וכל ארץ־ישראל ראתה בזה
איזה פולחן מיסטי.
״במסיבות שלך לא רוקדים?״
יש להם סמל של האגודה, ויש
להם טוניקות, שאותן לובשים ב פגישות.
הטוניקות הן בצבעים
שונים, בדרך כלל לפי הוותק .״זה
הכל,״ הם אומרים.
אני מזכירה את עניין החלפת
השמות, והם מסבירים שאף אחד

..חיננו אותנו ועונים מסו״מיס,
וגה שאתה רואה זה עורם
חודן ונעלם. אין מ׳ שיענה
ער השארות שמתעוררות־שתי
לראיין אותם על כך. עידן
ניסה, באופן מאוד דיסקרטי, לב רר
מה היא עמדתי והסביר כי
הוא עושה את זה בגלל נסיון
מר מאוד עם התיקשורת בישראל.
אמרתי שאין לי עמדה מבוססת,
:י איני יודעת די, ולכן אני רוצה
לשמוע מהם. לפני שהסכים עקרו נית
לראיון, שאל אם אני מסכימה
שהמוטו יהיה, שאם אדם עושה
־ברים שהם טובים בעיניו ולא
זוגעים באף אחד אחר — זה
נסדר. הסכמתי.
לדרום־אמריקה,
פעם, בטיול

ועידן מוסיף :״כל הזמן אני מש איר
לעצמי אמה מקום קטן לח שוב
שאפילו אם כל זה הוא אש ליה
אחת גדולה — בינתיים אני
נהנה מזה הנאה מרובה.״
הוא טוען בלהט נגד הסברה ה רווחת
שאנשים נסחפים לזה, ש שוטפים
להם את המוח באינזן.
״נולדתי בקיבוץ, שירתתי בצבא
במשך שבע שנים כטיים־קרב. עב דתי
בארקיע כטייס אזרחי. אני עו שה
שירות-מילואים. גם במילחמה
האחרונה שמעתי את הכדורים שו רקים
ליד האוזן שלי. אני מנהל

עידן ציזלינג (ליד מוטי הוד) בקצין בחיל־האוויר
״היתה לי רתיעה חזקה מזזטבואים״

1 0אח יונה. אוו 1ץ
לא מחליף להם את השם. אם הם
רוצים, הם מחליפים לעצמם את
השם ומאמצים שם הנראה להם
כבעל־משמעות.
עניין השמות נ א כדי לנתק איכ שהו
את העבר. לתת הזדמנות
לבן־אדם להתפתח כאילו מההת חלה.

מסבירים לי שהמוח האנושי
עובד על לינקים. השם עידו סער,
למשל, מתחבר אצלו ואצל אנשים
שמכירים אותו עם התקופה של
הקיבוץ וחיל-האוויר, ועם כל ה דברים
שקרו לו בתקופה ההיא,
וגם עם תכונות של טייס ושל
קיבוצניק.
אם רוצים להתחיל מההתחלה,
לפחות מבחינה רוחנית, מנסים
לנתק את הדברים שקרו בעבר, ר
זה כולל את השם. באימן הם
מתייחסים זה אל זד, בהווה, אף
אחד אינו מייצג את העבר שלו.

ישבתי אצלם שעתיים. מלבד
הדברים שנאמרו, לא הרגשתי
בשום שינוי. הבית הוא הבית ש אני
מכירה מקודם, התינוקת שק טה
ודורון בן ה־ 4צורח ומשתולל
כמו כל ילד ישראלי ממוצע. בבו קר
קמים והולכים לעבודה, מתפר נסים,
לוקחים משכנתא, חולמים
על בית יותר טוב, ממשיכים את
הקשרים עם כל החברים מהעבר
ועם המישפחות, רואים טלוויזיה,
קוראים ספרים, חולמים על עוד
נסיעה לחו״ל, יוצאים למילואים.
קולחוזים וקיבוצים

״עיד
ג׳וק״
ץ ו גם הסיבה שהם לא יכו !
לים לספר לי מי הם בדיוק
האנשים בקבוצה שלהם. באופן
כללי הם יודעים שהאנשים באים
מכל קבוצת גיל, מכל קבוצת ה שכל
ומקשת רחבה של מיקצועות.
במיקרה הוא יודע על חבר אחד
באגודה שהוא תת־אלוף בצה״ל,
כי סיפרו שהוא בא לאימן לראות
מה בנו מוצא שם, ונשאר גם הוא.
שמעתי כבר על זוגות שהתגרשו
מפני שאחד מבני-הזוג הלו לאימן.
והשני לא רצה. שאלתי את עי ח
מה היה קורה אילו לא היתה
פנינה מצטרפת. הוא לא יודע פה
היה קורה, הגישה שלה היתד,
חיובית מההתחלה, ולכן לא היתד,
בעיה. אילו היתד, לה התנגדות
עקרונית, קרוב לוודאי שהיו נוצ רים
בקיעים בקומוניקציה ואולי
בקשר ביניהם, אבל זה הרי קורה
לאנשים שאחד הולד ללמוד ב
אוניברסיטה
והשני לא, או כשאחד
מחליט ללכת למושב והשני רוצה
בתל־אביב.
אחיו של עידן, יפתח ציזלינג,
הפך דתי. הוא בא לבקר אותם.
בהתחלה היו ויכוחים ביניהם, עכ שיו
זה נפסק.
אפילו יפתח, שבעיניו כל מד,
שאינו יהדות הוא ״כוחות הרשע,״
מבחין בדברים הטובים שד,אימן
עשה לפנינה ועידן. שני הצדדים
מרגישים שהיחסים ביניהם היום

הם על רמה אחרת. ההערכה הה דדית
גדלה, והסובלנות של אחד
כלפי השני, כל אחד מהקיצוניות
שלו, גדלה.
כשנסעו להלוויה של סבתא ב קיבוץ,
הגיע יפתח לבוש כמו
תלמיד־ישיבה. הוא הרגיש במבטים
של חברי־המשק, ניגש אל עידן
ואמר לו :״עידן, תשמור עליי.״
היה ברור לשניהם שבעזרת אימן
עידן יכול לשמור עליו.
הם ערים ליחס השלילי של ה חברה.
יותר נכון — של האנשים
שאץ להם מושג מהו אימן, ומה
הוא עושה לבן־אדם.
כולם חושבים שזו עוד כת, בנו סח
המהרישי או רינה שגי. אפילו
להורים של עידן ולאמא של פנינה
יש איזה רתיעה מלהצהיר בפומבי
״הילדים שלנו באימן.״ אין להם
הכלים להתמודד עם דעת־הקהל ה-
בלתי-אוהדת. הם עדיין אומרים
״זה עוד ג׳וק של עידן,״ אומרת
פנינה.

^ רשימת החכרים הקרובים
€נוספו עוד שמות רבים של
אנשי אימן, והקשרים ביניהם חשו בים
וממלאים אותם.
אני אומרת להם שאגי לא רואה
שום שינוי, שום הבדל, והם מס בירים
שהדברים שקרו להם אי-
אפשר לראות. הם אפילו לא מדב רים
על שינויים, הם חוזרים ומ דברים
על השתפרות. על ההרגשה
שהם טובים יותר, שלמים יותר,
ערכיים יותר, ואולי פחות שייכים
לעולם הזה, שהם אומרים עליו
״עולם מלא רציחות ואונם ורנד
אויות ובגידות.״
החיים היומיומיים לא השתנו.
״אימן הוא דבר מציאותי. הוא לא
מנתק אותך מהחיים, הוא רק נותן
לך כלים של חשיבה להתמודד
איתם,״ הם מסבירים.
אני מספרת להם שכל העסק
נהיה חם בגלל התאבדויות של
אנשים הקשורים לקבוצות מסויי-
מות, כמו רינה שגי ואחרים, ש אנשים
ברחוב פשוט אין רואים
הבדל ביניהם .״לדבר על אימן
בנשימה אחת עם הסיינטולוגיה
או המהרישי או רינה שני או
הרי קרישנה, זה עוול והולכת־שולל.
זה הרבה יותר חוטא לאמת
מאשר לדבר בנשימה אחת על ה-
קולחוזים ברוסיה, על הקומונות
בסין ועל הקיבוצים בישראל. אני
מקווה שאת מבינה את זד, עכשיו,״
מביטה בי פנינה בתדהמה.
יצאתי מביתם של פנינה ועידן
בהרגשה שהם נעשו קצת יותר
חשדניים כלפי אנשים. הם עמדו
בתוקף על זכותם לקרוא ולראות
כל מה שאכתוב (דבר, שלאור
היכרותי איתם, אני מאמינה שלא
היו מבקשים לפני כמד, שנים).
יצאתי בהרגשה שאימן לא מעניין

אימן הוא דבר מציאותי.

פנינה ועידן כאחד מיובלי אמזנום כפרו
״האם מישהו יכול לטעון שאינני מאוזן?׳׳

הם ניסו לשתף את ההורים ב-
אימן, להעביר להם את ההתלזד
בוח, אבל זה לא הלך. פעם הזמינו
אותם לפגישת־הורים, שנערכת
מדי פעם כדי שהורים לא יצטרכו
לשמוע ממישהו מה זה, אלא יוכלו
לבוא ולשמוע ולהיווכח לבדם.
אמא של עידו באה כשהיא בי קורתית
מאוד, וכך היא גם עזבה.
אבא שלו הלך ונרדם באוטו. היה
עייף מיובדעבודה מפרך. קצת
חבל להם על זה, אבל באיסן לא
מאמינים במיסיונריות, והם הפסיקו
לנסות ולעניין אותם.
הם מתנגדים לרינה שני, למשל.
פנינה חושבת שרינה שני עושה
נזק לאנשים צעירים מאוד. מכתי בה
להם מיסגרות נוקשות, תחת
לתת להם כלים לבנות לעצמם
מיסגרות משלהם, כמו שעושים
באימן. הם מתנגדים חריפות ל שימוש
בסמים, וגם לא מקבלים
לשורותיהם אנשים מתחת לגיל
הבגרות 18

אותי אישית, ושהם הרגישו בזה,
ולכן הם מעריכים אותי קצת פחות
מאשר קודם לכן. יצאתי בהרגשה
שבעיני עצמם הם הפכו לאנשים
יותר רוחניים — וממילא אנשים
אחרים הם גשמיים יותר.
פנינה ועידן נשארו בעיניי זוג
צעיר רגיל. שום דבר לא נגרע.
מד, שהתווסף להם, לפי דעתי, זו
דעה טובה מאוד על עצמם ועל
יכולתם האינטלקטואלית. אני סבר
רה שהם מסתכלים עלינו, הלא-
אימניסטים, קצת מלמעלה. לא יותר
מאשר אנחנו מסתכלים עליהם.
יצאתי גם בהרגשה שאם יבוא
יום וילדיי יפנו לאיזו דרך שאינה
דרכי — דבר שאני מקווה בכל
ליבי שלא יקרה — בעיקר בגלל
הפחד של ההתרחקות — אם יבוא
יום כזה, ואוכל להחליט בשבילם
לאן יפנו (באופן תיאורטי, כמובן)
הייתי בוחרת בשבילם באימן, מ תוך
ההרגשה שזה הכי פחות
ד ני אלהשמי
מזיק.

(המשך מעמוד )29
הביאה לכך ש״יהודים רבים הסי
כי הפיתרון הוא תמיכה עיווו
במדינת ישראל.״
ארנם אומר כי התנגדותו לאו
הימני של מדינת ישראל צו
מתוך חוויותיו האישיות כקצץ ,
צבא האמריקאי בתקופת מילח>
העולם השנייה, כאשר הזדמן
לבקר במחנות ההשמדה .״ראי
כמה קל היה להידרדר למנטאלי
נאצית. אני ראיתי כמה מהמחג
בעוד שאחי לא ראה אותם, ו*
סבור שזהו באמת ההבדל בינינו
שני האחים ארנם נולדו בלים
לאב שהיה איש־עסקים ואם שו
תה רופאת־שיניים. עם עליית
נאצים לשילטון העביר האב !
מישפחתו לארצות־הברית דרך ו
גד״ בירת לטביה. מעבר זד, התא
שר בזכות קישרי־ד,עסקים שי:
האב בארצות־הברית.
כאשר נוסדה מדינת ישראל
שנת 1948 החלים משה (שה
בן )23 להגר לשם, למרות התו
דותו הנמרצת של האב למעורב
כלשהי במדינה החדשה. אחרי
התיישב בישראל גלש משה בו
זקה, לדברי אחיו, לכיוון ד,ינ
של הזירה הפוליטית.
תחומי ההתעניינות העיקריים<
ריצ׳רד ארנם קשורים כולם
זכויות־האדם. סיפרו השמדת־בפראגואי
נכתב אחרי ביקור >
באמצע שנות ד,־סד. בספר ח׳
ארנם את הטבח שנערך באינד׳
נים על-ידי מישטרו הימני י
אלפרדו סטרוסנר, מישטר הזו
לתמיכתן של ארצות־הברית וי
ראל גם יחד .״הישראלים נו
לפראגוואי סיוע צבאי מקיף, ביו
עה ברורה שדוקטור מנגלה נמ
שם ונהנה מהכנסת אורחים נו
בה,״ אומר ארנם .״כאשר הייתי
פראגוווואי התגאו רבים מא1
הממשלה בנוכחותו של מנגלה
ארצם. הם הסיעו אותי ליד נ
שלדברי התושבים היה שייך
ודיברתי עם גולה גרמני שא
שהוא שיחק שחמט עם מנגלה
עתים מזומנות.״
ארנם טוען גם כי שר-הה1
של פראגוואי ניסה לשחד או
והציע לו כמתנה שיטחי אד
ניכרים, אם יסכים שלא לפר
מה שראה. כאשר פירסם או
לראשונה את מימצאיו במאמר
שנת , 1978 התחילה העיתונות
רישמית בפראגוואי לכנות או
כפי שהינו ״אותו פרופסור או
הרקוב, ברומזה שאפילו כיה
יורים תהיה טובה מדי עבור
נזכר ארנם.
למרות פחדיו באשר לכיוץ ל
צועדת ישראל תחת שילטונם
בגץ ושרון, ארנם עדיין מק
שיסודות מתונים יותר יגברו בם
של דבר. בזמן ביקור שערך או
בישראל אחרי מילחמת , 1973א
כי הבחין בפערים רציניים ברנ
החיים בין אשכנזים ובין ספרדי!
אבל הוא גם הבחין בתחיי
של סיכוי למדינה טובה ץ ן
״כי,״ כך אומר פרופסור ריצי
ארנם ,״אם ידעו הישראלים
העובדות האמיתיות, הם יהיו ם
גלים, מתוך הרגשת בושה, לפו
מעליהם את המנהיגות הנפש
שהשתלטה עליהם.״
עדכאן תרגום הכתבה בוז
איסט.
לשר־הביטחון הישראלי הו
יש בעיות פוליטיות לא רק
אחיו ריצ׳רד, אלא גם עם
יגאל ארנס. בנו של ארנס, הל
עכשיו באוניברסיטה אמריק;
היה בישראל אחד הפעילים בי
צת השמאל הקיצוניות מצפן.
חבריו במצפן היה ארנם הבן א:
ציוני, והתנגד בחריפות לכי
בגדה המערבית וברצועת עזו
הוא יצא לארצות־הברית א
נישואיו, בתחילת שנות ה־סד.
משך שנים ארוכות כמעט י
התבטא יגאל ארנם בפומבי בזו
נים פוליטיים הנוגעים לישו
אך מאז פרצה מילחמת הל
הוא התייצב בהפגנות, כשהוא נ
שלט בגנות המדיניות הישרא
טול קונסוליות ישראליות שו

חודש וחצי א חו׳ ו צח סוכן־ הנווס ה
מתחילה החקיוה האמיתית שר הנו שה

ץ וקרי רצח הברוקר יעקב
* אלטרוביץ לא העלו על דעתם
והזירה המרכזית של חקירת הפר זה
תהיה בשווייץ. פיעגוח הרצח,
;יום השישי שעבר, היה רק שלב
זישון בחקירה המאומצת. השלב
שני — שלב החקירה הכלכלית
החיפוש אחרי דמות נוספת ה־

שורה לפרשה, צובר עתה תנו-
וה. סיומו המוצלח יגרום לרעי-
ת־אדמה בקרב החוגים הפינג-
יים־בנקאיים בארץ.
אחרי רצח המבצע של חברת
:ברוקרים נזוריץ את טוכלר הוקם
וות־חקירה בפרחב-ירקון בתל-
וביב, בראשותם של פקד צבי
ולף והחוקרת פלורה בו־חיוז. כ-
;שר הסתבר שלחקירת הרצח הי-
:סיס כלכליים סבוכים, צורפה ל תת
קבוצת חוקרים מעולה מה-
וזידה לחקירות הונאה במטה ה־
:רצי, ובראשה החוקר התתיק גור י
פייס חובש הכיפה.
ההודאות שמסרו שני החשודים
רצת, גיל (.גילי״) בדגל ורונן
וני־שגיא הית את שיאה של הח־ירה.
צתת חוקרי מרחב-הירקון
:ול היה לנפוש בחופשת הפסח.
פקד וולף אף זכה ממפקדו, יעקב
ביב, לחופשת־חג אחרי עבודה
אומצת של חמישה שבועות רצו-

עתה עוברת נקודת הכובד למטה
ארצי, ליחידתו של בנימין זיגל.
קשדיס סבוכים
1ת כיוון החקירה נתן דווקא
בן־גל. בחקירתו הראשונית,יום
חרי רצח אלטרוביץ שבוצע ב־20
פברואר, הוא תיאר באופן כללי

שסרה על חשבון סודי, שלא ברור
בדיוק מיהם בעליו, והגמצא בסניף
ז׳נווה של בנק קרדיט סוויס. חש בון
הבנק מתקשר לבנקאי ברונו
מאייר, הפקיד שטיפל אישית בחש בון
ובבעליו.
המישטרה התחילה לחשוד שאל-
טרוביץ ובן-גל הם אנשי־קש ושא נשים
אחרים ,״כבדים״ בכסף, מס תתרים
מאחרי החשבון.
בשלב הראשון חזרה המישטרה
לשמות שונים שהוזכרו בעבר
סביב. מיסמד זד 11״ — רשימת
האנשים שהיו היעדים המודיעיניים
של המישטרה בשנות ה־ 70 המאוחרות,
ולפי טענת המישטרה —
ראשי הפשע המאורגן בארץ.
המישטרה בדקה את קשריו של
בן־גל עם דמויות שהוזכרו בסי-
סמך. עד עתה לא העלו בדיקות
אלה דבר. לעומת זאת, התברר ש-
אלטרוביץ היה בקשרים עם מש קיעים
ועם עובדים של חברת
במוחה בסניף רמת-השרון. בטוחה
היא חברת ברוקרים של קונצרן
כלל. לא מכבר נטען שמניות ספ קולטיביות
שהורצו בבורסה בש נתיים
האחרונים, היו פרי יוזמת
משקיעים מפוקפקים בסניף זה.
בחקירה זו נתקלת המישטרה ב קושי
אובייקטיבי אחד. הנרצח,
שהוא דמות-המפתח בחקירה זו,
לא השאיר שום סימנים היכולים
לשפוך אור על מערכת יחסים זו.
גם מאוחר יותר, כאשר נעצר

עם שילטונות
ביותר לסודיות
שהיא נמצאת
אחרי הפעילות
כזיים של כמה

שווייץ, הרגישים
הבנקאית. אך ברור
בתמונה ועוקבת
בכמה סניפים מר בנקים
בשווייץ.

מי חשוב
ממיז
ך* כל שהתמשכה חקירתו
״• של בן־גל, עד היום שבו הו דה
שהוא יודע מיהו הרוצח, כך
גדל המיסתורץ סביב הנרצח.
אלטרוביץ היד. עובד בכיר בח ברת
מוריץ את טוכלר. בתוקף
היותו מבצע באולם־הבורסה היה
לו מידע יקר מפז על פעולותיהם
של הבנקים השונים וחברות הב דוקים
המורשות האחרות. בניגוד
לרושם שמנסים ליצור מנהלי סו־ריץ
אוז טוכלר, היה לאלטרוביץ
מידע, המוגדר כסודי, מתוך החב

לחשבץ משותף של השניים
בשווייץ. בן־גל רצה להשתלט על
הכסף ולכן הוא תיכנן את הרצח.
אך ניתוח דמותו של בן־גל (הש לם
הזה 2374ו־ )2378 מטילה ספק
בהנחה שהוא היה בעליו היחידי
של הכסף שהוצא מחוץ לגבולות
המדינה, אם אכן הוצא כסף.
כך חוזר לתמונה אלסרוביץ. הוא
בעל הקשרים, הוא זה שפתח לפני
בן־גל את הפתח לעסקים הרציניים
של הבורסה. הוא איש סתרים ומי דע
רב זורם דרכו. אך לעומת זאת
אורח חייו הוא רגיל למדי. מתי
אם כן הוא יצא לחו״ל לנהל את
עיסקותיו, אם בכלל? האם הסתפק
בבן־גלז מה יודעת אשתו על
כך? האלמנה, שרה, עזבה את
בית בני הזוג ברחוב אוסישקץ
בתל-אביב זמן קצר אחרי הרצח.
היא נמצאת בארץ, הרחק מביתה,
כנראה בעצה אחת עם המישטרה.
האם היא התרחקה מתל־אביב רק
מחשש שמי שירה בבעלה ירצה
לירות גם בה ולהשתלט על כספי
המנוח בחו״ל ז אפשרות זו הוזכרה
על־ידי המישטרה. מכאן שאם היא
עדיין לא חזרה לביתה יתכן שה דמות
המרכזית של הפרשה עוד נה
מסתובבת חופשית.
חיזוק נוסף לחשש זה הוא
בעובדה שלמרות ששני-שגיא ה ד
דה ברצח ואף שיחזר אותו, אין
זה מסתדר עם עדויות הנפגעים
שראו את דמותו של הרוצח,
השונה לגמרי מדמותו של שני-
שגיא.
פרשת זילברברג
חשוד גיל כן־גל וידידה
גאון פיננסי
ת מערכת יחסיו הכלכליים עם
נרצח. עד שנעצר הוא אף הסם
להיבדק במכונת־אמת. אך אח-
שיחה עם עורך־דינו׳ ח שיינ ו.
הוא הודיע שהוא יסרב לחי ק
במכונת אמת. הסיבה —
נל-מכון, שבו נערכות בדיקות
!כונת-אמת, טוביה אמסל, הגיש
יסמך שבו טען שבגלל מערכת
סיו הסבוכה של בן־גל עם אלט-
ביץ בענייני כספים, לא יוכל בן-
להפריך את חשדות המישטרה
זוא מעורב ברצח.
אך דבריו של בן־גל נתנו את
:יוון. בהמשך, אחרי שכבר נע ׳
,הוא נפל למלכודת שטמנה לו
זישטרה כאשר העביר לאמו,
!ידה בן־גל, הוראות־ביצוע לבנק
זווייץ. שוטר, שהסכים לכאורה
זתף פעולה עם בן־גל, העביר
ז ההוראה לאם. כך עלתה המי

רונן
שני־שגיא, לא הרפתה הפי-
שטרה מהצד הכלכלי של הפרשה
(שני־שגיא נעצר אחרי שאמו של
בן־גל, שהיתה במעקב מישטרתי,
העבירה לו סכום של 10 אלפים
דולר. שני־שגיא מיהר לרכוש כר-
טים־טיסה, אך הורד מהמטוס ונ עצר)
.למרות שיש בידיה שני
חשודים ברצח, אין המישטרה מו ציאה
מכלל אפשרות שמאחרי בן-
גי* ושני־שגיא מסתתרת דמות נו ספת,
הדמות המרכזית בפרשה, ש כרגע
אין יודעים עליה שום סרט
מזהה.
המישסרה החליטה לכן להמשיך
ולחקור בכיוון זה. מקומות רגישים
בשווייץ, שדמות זו או שליח
שלה עשויים להגיע אליהם, מכו סים
היטב. המישטרה מסרבת לג לות
מה היא עושה בנדון, כדי שלא
לפגוע במערכת היחסים העדינה

רה. מנהלי החברה ניסו להמעיט
בערכו של המבצע שלהם בבורסה,
בטענם שלא היה לו אפילו חדר
במישרדם שברחוב לילינבלום ב-
תל-אביב, אלא בקושי כיסא. אם
נכונה טענת המישטרה, הרי שכוחו
של אלטרוביץ בחברה היה רב
יותר משנראה. הוא ידע הרבה
מאוד על הנעשה שם, למרות ש שהה
שם מדי יום זמן מועט בלבד.
אחת השאלות המרכזיות שהט רידו
גם את חוקרי המישטרה הי־תה
מי היה הדמות הדומיננטי ב צמד
בן־גל־אלטרוביץ. מי היה
שליחו של מי ומי היה באמת
בעל־הכסף שיתגלה בשווייץ.
אחרי פיענוח פרשת הרצח טוע נת
המישטרה שבן־גל הוא מוח
פיננסי קשה לפיצוח, ושהמניע
לרצח הוא כספים משותפים של
בן־גל ואלטרוביץ, שמצאו את דר
חקירה
של חוקריו של
י זיגל היא בעלת כיוונים שו נים,
עדינים ביותר. אין זה סוד
שבמחלקה זו שרר תיסכול לא
קטן בשנים האחרונות. גל של
עזיבות, הטחת האשמות הדדיות
והפסקה כמעט מוחלטת של חקי רות
פשעי הצווארון הלבן החלישו
את המחלקה. התיק שקיבלה עתה
המחלקה יזרים דם חדש בעורקי
היחידה.
כיוון החקירה הראשון הוא אמ נם
שווייץ. אך אנשי זיגל אינם
מסתפקים במארבים מחוץ לגבו לות
המדינה. אחד העניינים הרא שונים
שנחקרו אחרי מעצרו של
בן־גל היה הקשר האפשרי שבץ
בן־גל ואלטרוביץ לפרשת ישראל
זילברברג.
לפני כחצי שנה נעצרו במפתיע
בשדה־התעופה בן־גוריון שבלוד
ישראל וזהבה זילברברג, ישראלים
שעברו להתגורר בשווייץ לפני
יותר מ־ 20 שנה. זילברברג התחיל
לעבוד שם כמנהל חברת־הבת של

בנק לאומי לישראל בציריך, אח־רי־כך
פרש והקים את אינדקו,
יזברה להשקעות. לקוחותיו בבנק
לא נטשו אותו, ויתכן שכאשר
עזבו ביחד איתו את הבנק, הר גיז
הדבר מישהו.
התוצאה לא איחרה לבוא. כאשר
ירד זילברברג בלודית אשתו מה מטוס
בנמל־התעופה בן־גוריון, ב ערב
ראש השנה, הוא נעצר. הוא
נחקר על עיסקי חברתו בשווייץ
וזהות לקוחותיו הישראלים. נעשה
אצלו חיפוש ובו התגלו רשימות
שונות של השקעות עבור לקוחתיו,
רשימה בכתב־ידו של זילברברג
שבה הופיעו 32 שמות ולידם חי שובים
שונים. שפות אחרים נאספו
מפינקסי הטלפונים של בני הזוג.
זילברברג אינו אזרח ישראלי ו חקירתו
נתקלה בקשיים רבים, לא

מעם בגלל העובדה שהוא היה
מנוע מלדבר על עסקיו בשווייץ.
אילו דיבר, היה עובר עבירה
חמורה ביותר לפי חוקי שתייץ.
לעומת זאת, הוא ידע שבישראל
הוא יואשם לכל היותר בסעיף
מישני, של העברת כספים מישראל
לשווייץ במו ידיו.
כפי שנחשף לראשונה בתשלם
הזה ( )2352 הצליחה כנראה המיש־טרה
לפצח את הקודים של הבנקים
בשווייץ ולהרכיב רשימה חלקית,
לא ברורה, של מבריחים. לזילבר־ברג
הוצע שהוא ימליץ למכריו ב ארץ
שיכריזו מרצונם על הברחו־תיהם,
יחזירו את כספיהם לארץ
תמורת כופר שלא יעלה על 30
אחוז מערך ההברחה, והמישסרה
לא תעקוב אחריו ולא תגלה מיהם
האנשים (העולם הזה .)2354י
לא ברור בדיוק מדוע לא יצאה
התוכנית לפועל. אך לחקירה נכ נסה
זרוע חדשה — מחלקת הח קירות
של מם־ההכנסה. שם כבר
היו 75 שמות. חלקם הקטן נחקר.
אחרי זמן קצר התיק הורדם, ונר אה
שעתה הוא מתוייק בארכיון.
חלק מהשמות שהוזכרו ברשימה
הפכו להיות עדי תביעה במישפטו
של זילברברג ושמותיהם פורסמו
בעיתונות (העולם הזה )2358 אך
ך.תעלומה לגבי כל השאר נשארה
סתומה.
כתב העולם הזה שחקר בפרשה
מצא שאין בה דמויות מהצמרת ה־כלכלית-חברתית
של ישראל, להד
ציא שניים או שלושה. אחד מהם
קבלן ידוע, שמאז תחילת הפרשה
הוא שוהה בחו״ל. יתכן שיש רג ליים
לסברה שמישהו בצמרת מי-
שרד־האוצר הורה להרדים את ה תיק,
וסיבותיו עימו.

לא רוצים
חקירה דציגית
ך י מחלקתו של זיגל התגבשה
קונספציה שיש קשר עמוק
בין אנשים מרשימת זילברברג ד
חשבונות־הבנק הסמויים של אל-
טרוביץ ובן־גל, ושהכל מוביל ל מערכת
מסועפת ורבת זרועות של
השקעות הון שחור של ישראלים
במטבע־זר בחו״ל. אץ ספק שהי קף
החקירה וכמות החשודים בהב רחות
ובניהול חשבונות אסורים
יחייב עבודה עם שילטונות־המס.
כיוץ חקירה אחר, שגם הוא
הוזכר במהלך חקירת בן־גל, היה
העברה בלתי־חוקית של כספים
לחו״ל של מרוויחני הבורסה התל-
אביבית. הכוונה אינה להשקעות
רשומות מחו״ל בבורסה הישרא לית,
צעד חוקי וידוע, אלא בהש קעות
של הון שחור לא רשום דרך
אנשי־קש. הרווחים כאן הם עצו־

י 9ור ה האישי של ליניק ה וווגיא:

הזהות׳ אותו!

^ תבונה בכיתה של הקוס־י
• מטיקאית ליזיקה שגיא רבה.
זרם בלתי־פוסק של טלפונים ומב קרים
פוקד את דירת־הגג שלה
ושל בעלה, איש־עסקים מצליח.
״אתה רואה,״ היא אומרת ,״איש
אינו מאמין שרונן הוא הרוצח.
משהו בלתי־מובן קרה פה.״
ליזיקה ובעלה עמי שהו בחופ שת
פסח בחו״ל כאשר נעצר רונן.
אחרי שהודה בביצוע הרצח ואף
שיחזר אותו הם מיהרו לחזור מניו־יורק
לארץ.
ליזיקה, שם דבר בחברה התל-
אביבית (העולם תזה )2375 אינה
ממררת בבכי. היא אשד, חזקה, לפ חות
כלפי חוץ. כאשר היא אינה
מדברת על בנה, היא מדברת עם
בגי-שיחה על חברים ואירועים
חברתיים. מכון הקוסמטיקה שלה
סגור בימי חופשת חג־הפסח, אך
היא ממעטת לצאת, למרות ההז מנות
הרבות שהיא מקבלת :״איני
יכולה לבלות עכשיו, כשאני יודעת
איפה נמצא רונן.״
דירת־הגג של מישפחת שגיא ג דולה
מאוד. כבר ממרחק רב רו אים
את מירפסת הפנטהאוז, ברחוב
בורלא שבשינון למד בתל־אביב.
הדירה ספונת עץ. הסלון ענקי
ומרוהט היטב. לחיקה מציעה שנ פרוש
לחדר הטלוויזיה, שכולו טפ טים
בגוון ירקרק. האורחים נשא רים
בסלון ומתכבדים בקפה ועו גיות
כשרות לפסח מידי אמה
של ליזיקה.
באותו רחוב מתגורר גיל בן־גל.
לא רחוק מבית שגיא גר בשמונת
החודשים האחרונים רונן, כשותף-
לדירה של הדוגמנית תמי בן־עמי.
עמי, אביו החורג של רונן, נר אה
מודאג מאוד מגורלו של רונן.
הוא מנהל שיחות מארתוניות עם
עורכי־הדין של הצעיר, אמנון ׳זיכ רוני
ומשה זינגל. הוא מבקש לד עת
מתי הם יתראו עם רונן, איך
הוא מרגיש, ומתי יוכלו לחיקה
והוא לראות אותו. כולם וביניהם
אחיו הצעיר של רונן, טדי, מנסים
לשמור על אווירה רגועה, אך ה מתח
והחששות רבים מאוד.

__בלי
מתחים יהו רונן? הרבה פורסם אח־

י רי שנעצר ומסר הודאה. מגי-
רסת המישטרה הוא מצטייר כרוצח
קר-מזג, שנטל חלק בירי על
אנשים חפים מפשע כדי להתאמן
לקראת רצח הברוקר יעקב אלטרו-
ביץ. שמו נכרך בנשימה אחת
עם עבירות עישון וסחר בסמים,
פריצות ומכירת רכוש גנוב, זיופי
צ׳קים והפצתם, סחיטה מבעלי־הון,
התפרצויות ועוד ועוד. המישטרה
הגיעה בחקירותיה אחרי מעללי
הצעיר עד ללוס־אנג׳לס.
מיהו באמת רונן ז
דומה שמי שהיטיב להכירו יותר
מכולם היא אמו. לחיקה שגיא

מים והשקעות במניות נכונות הבי או
בשנה שעברה לרווחים של
מאות אחוזים. איש־הקש הישראלי
היה מוכר את המניות בשער ה גבוה,
מחליף את הכסף למט״ח ו מוציא
אותו בחזרה החוצה, ל בעליו.
המישטרה
תבדוק גם העברתם
של כספים מישראל לבורסות ב־חו״ל,
דרך אנשי-קש שונים, וכס פים
שהגיעו לשווייץ ומיועדים ל מימון
מיפלגתי ופוליטי בישראל.
מישור חקירה אחר יתמקד סביב

נאותה לספר להעודם וזזה מיהו
בנה, החשוד המרכזי ברצח מבצע
באולם הבורסה של חברת הברוק רים
נזוויץ את טוכלר, ואיך הוא
הכיר את מי שחשוד בשליחתו ל ביצוע
הרצח, גיל (״גילי״) בן־גל.

סיפרה ליזיקה:

רונן הוא ילד טוב, ממושמע,
שקט וחביב. הוא למד בעממי ב־בית־הספר
א־ד גורדון ואת התיכון
עזב שלושה חודשים לפני סוף
שנת הלימודים. הוא שירת בצבא,
ובניגוד לפירסומים הוא לא היה
צלף. הוא לא למד קליעה כלל.

ביטוח לא עניינו אותו והוא עזב.
רונן תמיד גר איתגו ותמיד הר גיש
כאן טוב. כל חבריו של רונן
גדלו אצלנו בבית. הוא היה עורך
לכבודם מסיבות גדולות. תמיד
הם היו פה, ולי לא היה איכפת
שהבית מלא בחברים, כי ראיתי
שרונן נהנה מזה. הם היו יושבים
במירפסת הגדולה שלנו, בימי ה קיץ,
וזה לא הפריע לי או לעמי.
אצלנו זה בית־פתוח, לחברים של
עמי ושלי ולחברים של רונן.
אף פעם לא היה לו מה להסתיר
ממגי. גם לא מעמי. הוא היה

רן וסמטיקאית ליזיקה ובנה רונן*
״לא היה חסר כלום״
כשהשתחרר, הוא נסע ללוס־אנג׳לס.
הוא היה שם כארבעה
חודשים. זה היה לפני כשנתיים.
שם הוא היה צריך לעבוד בעסק
של חבר. היה לנו קשר מתמיד
איתו. עמי ואני ביקרנו אצלו.
הוא גר שם בדירה, התידד עם
ישראלים ואמריקאים. הוא היה
מאוד מרוצה שם. אבל התגעגענו
אליו ורצינו שיחזרו לארץ כדי
שיוכל להשתלב בעסקים של עמי,
בביטוח.
לנו זה נראה טיבעי שהוא יע בוד
עם עמי. עמי הכיר אותו כ שהיה
בן ,8וכבר אז הוא ראה
אותו כבנו. אפילו בתקופת החברות
שלי עם עמי הוא הלך לאסיפות־הורים
בבית־הספר של רונן וטיפל
בו כאילו שזה היה הילד שלו.
אני תמיד הייתי לצידו של רונן.
לא היה חסר לו שום דבר. לכן
רצינו שהוא יעבוד בביטוח.
הוא חזר לארץ והתחיל לעבוד
עם עמי, אבל מה לעשות, עיסקי-
הבורסה בתל-אביב. כתוצאה ממו תו
של אלטרוביץ נחשפו פרשיות
שגם אם אינן פליליות, הרי שרא שי
הבורסה יצטרכו לתת עליהן
את הדעת. מדובר בהעברות מידע
סודיות מאולם הבורסה, ובטיב
עיסקיהם של המבצעים ושל העו בדים
הבכירים בענף. המישטרה
תבדוק חשד שאלטרוביץ, כמו אח רים,
נהג לקבל מדי יום מידע
חיוני מאנשי־תיקשורת, כמה שעות
לפני פתיחת המיסחר.
כיוון אחר הוא החשבונות המ
ביחסים
טובים עם עמי, יותר ממה
שאיתי. למרות שבעלי הראשון
היה ביחסים טובים עם רונן ואיתי,
רונן היה מציג את עמי כאבא שלו.
אומרים שהוא ירה באנשים מבו גרים
ברחובות. עד גיל 12 הוא
היה הולך עם אבי לבית-הכנסת.
הוא אוהב אנשים מבוגרים ומכבד
אותם. אני מנסה לחשוב אם רונן
חש במתח בבית — אבל תמיד היו
פה יחסים טובים. בכל חג איחלנו
לאביו האמיתי חג־שמח. לא היו
מריבות בבית והוא לא והיה עד
לדברים כאלה.

״לא מצא
חן געיגיי״

ונן התבגר ורצה לגור לבד,
כפי שכולם עושים. באותו זמן

• הפנים נמחקו בפקודת השופם.
מוספרים, והענקת טובות הנאה ל עובדים
בכירים. בן־גל עצמו סיפר
בחקירתו שהוא נתן ״טיפים״ ל־אלטרוביץ
ולפקיד האשראים בח ברת
מווי ץ את טוכלר תמורת
העדפתו על פני לקוחות אחרים.
בן־גל סיפר שלו עצמו היה חש בון
ממוספר, להבדיל מחשבון
שמי בחברה.
כתב העולם הזה ניסה לבדוק
מה נעשה בחברת הברוקרים המ כובדת.
יצחק מוריץ, עורך־דין ו פעיל
במיפלגה הליברלית סירב

גמרה תמי בן־עמי עם החבר שלה,
אולסי פרי. היא חיפשה דירה ורו נן
חיפש דירה. תמי הכירה כאן
בבית את רונן וידעה שהוא בחור
שקט וחביב. הוא מצא ראשון את
הדירה ברחוב בראלי ותמי שמחה
שהיא תוכל לגור ביחד עם שותף-
לדירה שהיא סומכת עליו. היא
לא הצטערה על כך.
רונן ניסה לפתוח מיסעדה בר חוב
בן־יהודה. הוא עבד עם השו תף
שלו, הם צבעו, ניקו, עשו
נגרות ורונן עבד שם יחד עם
החבר. הוא עזב לא מפני שהעסק
לא הלך אלא משום שאביו של
החבר, שהוא בעל המיסעדה, רצה
יותר מדי שכר־דירה.
אחר־כך הוא עבד עם חבר בה דבקת
טפטים.
לדעתי הוא הכיר את גילי בתחי לת
הקיץ שעבר. הוא הכיר אותו
דרך בחור אחר שלא מצא חן בעי ני.
הבחור הזה, שאני לא זוכרת
איך קוראים לו, בא לפה והוא
לא מצא חן בעיני. אפילו אמרתי
לו :״מה אתה עושה כאן, עזוב
את רונן.״
איפה בדיוק הוא הכיר את גילי
אני לא יודעת. גילי היה פה והוא
אפילו עזר לו להוריד את החפצים
לדירה שלו ושל תמי.
הוא לא מצא חן בעיניי. משהו
בו לא מצא חן בעיניי, כי רונן
התלהב שלגילי יש מליונים ודירה
ומכונית והוא כבר מסודר.
המעניין הוא, שאחר־כך שאלתי
את רונן אם הוא רואה את גילי
והוא היה אומר :״לא, אני לא
רואה אותו כבר.״
לפני איזה חודשיים פגשתי את
גילי במיקרה. שאלתי אותו אם
הוא נפגש עם רונן. הוא אמר
שלא כי אין לו זמן. שהוא היה
קצת בחו״ל ושהוא עסוק. אחרי כן,
כשראיתי את רונן באחת ה פעמים,
סיפרתי לו שפגשתי את
גילי והבנתי ממראה פניו שהוא
לא בקשרים איתו.
אני לא מאמינה שרונן רצח
את אלטרוביץ. לא ראיתי מעו לם
את רונן מכה מישהו, למ להיפגש
עם הכתב ולענות לשאלות.
באותו הקשר תיבדק שיטת הה שקעות
במניות שלא נקנו, שיטה
המוכרת בכינוי מכירה בשורטים.
אחת הבעיות שבפניהן ניצבת
מחלקתו של זיגל, הצמאה לעבודה,
היא יחס השילטונות לחקירה. ב ניגוד
לשנים עברו, אין כיום נטיה,
אם לא יותר מזה, לתת לחקירות
ציבוריות רציניות להתבצע. יתכן
שגם חקירה הנוכחית היתד. נדונה
לכישלון, אך העובדה שבקרוב
יוגשו כיתבי־אישום נגד בן־גל

רות שהוא גבוה וגדול. מעולם הוא
לא היכר. ואיש לא יייל ייייי-
עליו שהוא קילל, העליב או פגע
בחברים, שחלקם מכירים אותו
מכיתה ד׳ בבית־ספר עממי.

״היא
פחדן״
ף* דוע היה צריו לרצוח ז היה
1חסר לו כסף ז הוא קיבל ם-
איתנו תמיד. לא היה לו כסף ב בורסה
והוא לא היה צריך להס תכסך
עם אלטרוביץ. הוא לא היה
זקוק לתשלום עבור רצח כי לא
היתד. פעם אחת שהוא בא הביתה
וביקש ממני או מעמי כסף ולא
קיבל. הוא לא ידע אפילו איפה
גר אלטרוביץ.
ביום ראשון, יומיים לפני שהוא
נעצר, נסעתי עם עמי לטיול פסח
בחו״ל, כמו שאנו עושים כל שנה.
לפני הנסיעה ראיתי את רונן יום-
זום. הוא היה בא לפה לאכול,
או לעשות כביסה במכונה. הוא
היה רגוע לחלוטין, לא הרגשתי
בו בשום שינוי.
כששמעתי שעצרו את גילי היי תי
המומה. כשראיתי את רונן שא לתי
אותו :״ראית את גילי בזמן
האחרון?״ הוא אמר לי :״מה
פתאום, לא ראיתי אותו ביכלל
בזמן האחרון.״ אמרתי לו :״תמיד
אמרתי לך שתתרחק מהבחור הזה
כמו מאש. הוא לא מצא חן מ י -
גיי אף־פעם. משהו בפרצוף שלו
הפריע לי.״
רונן היה פחדן. הוא אמר לי ש הוא
כבר ארבעה חודשים לא ראה
את גילי ואני לא מאמינה שהוא
היה משקר לי. הוא אוהב בני אדם,
צעירים וזקנים. הוא ביקש שיתנו
לסבא שלו לבקר אותו בכלא. הוא
קשור לבני-אדם, למישפחה. הוא
לא מסוגל לעשות דבר כזה. אנחנו
לא מאמינים שהוא רצח. אביו נמ צא
בהלם. הוא בוכה כל הזמן
ודואג לו. אני מחכה לראות אותו.
גם עמי. רק שאראה את פניו אדע
מה קרה פה.
ושני-שגיא על תיכנון וביצוע רצח
אלטרוביץ, תעמיד את החקירה ה כלכלית
במוקד תשומת־הלב. עניי נים
שונים שיוזכרו במהלך המי-
שפט יחייבו את העמקת החקירה
על־ידי אנשיו של זיגל.
על משמעותה של החקירה רבת
ההיקף רמז אחד ממשתפיה הצעי רים.
שלא ליחוס הוא אמר לפני
ימים אחדים :״המכות יתחלקו כמ עט
שווה בשווה בין הקואליציה
והאופוזיציה.״

בז־ציון ציטרץ

רוק עכשיו
(המשך מעמוד ) 13
ההולנדי. בהגיעי הביתה מצאתי על שולחני
מיברק, שהזמין אותי לבוא מייד להשתתף
בסיצעד הירוקים ובחגיגת כניסתם לפר למנט.
הייתי
עייף עד מוות׳ אך לא היססתי
אף לרגע: הברקתי שאגיע מחר. במיברק
גם התבקשתי להביא עימי את ״סמל ההתנגדות״
שלי. על כן ענדתי את סמל
המועצה הישראלית למען שלום ישראלי־פלסטיני
— הדגלים השלובים של שני
העמים. כימעט כל משתתפי המיצעד ענדו
שניים־שלושה כפתורי-סיסמות, זכר למא בקים
שונים.
יחד עימי הוזמנו כעשרה איש ואשה
מכל העולם — אשה קאתולית מארצות-
הברית, שהשתתפה בהסתערות על בסיס-
צוללות, בהנהגת הכומר הישועי הפאציפי-
סטי דן בריגאן! מחזאית צ׳כית שהיתה
דוברת ״חוג 77״ של מבקרי־המישטר ב פראג
ושלקתה בזעזוע-מוח בעיקבות הת נפלות
הבולשת עליה! צרפתיה מאלזאס
שנאסרה בגרמניה במאבקים אקולוגיים,
ועוד.
העיקרון היה להזמין אנשים שהשתתפו
במו גופם במאבקים למען השלום, הצדק
ואיכות־החיים. אני הוזמנתי, כנראה, בגלל
פגישתי עם יאסר ערפאת בביירות הנצורה.
אורחת־הכבוד מם׳ 1לא יכלה להופיע,
כי היתה זאת ויני מאנדלה, אשתו של

הניסויים בחיות הן זוועה. תעשיית־התרופות
זקוקה להם כדי להוכיח׳ כביכול,
שהתרופות בסדר, אך למעשה אין כל
תועלת בניסויים, כי חיות אינן בני-אדם.
בחשאי עושים ניסויים בבני-אדם, מבלי
שאלה יידעו זאת. ואילו החיות עוברות
עינויי־תופת. אחת הירוקות יוזמת פעולה
בעניין זה.
העולם מורעל במזון גרוע, המופץ ב אמצעות
הפירסומת הכל-יכולה. יש להפיץ
את תורת המזון הנבת, הטיבעי.

וכן הלאה. זוהי פוליטיקה חדשה
שאלות, ששום מיסלגה לא
מצאה כהן עניין, מתעוררות עתה
כבניין הבונדסטאג. זהו משב־רוחי־רענן.
ההפרדה המוחלטת בין החיים
האמיתיים והפוליטיקה נשברת.
הנל החדש יחבר מחדש את
הפוליטיקה לחיים.
מדברים על המארכסיזם. הוא הוריד את
האדם לדרגת יצור כלכלי־בלבד. בכך שלל
ממנו את אנושיותו. אין זה מיקרה שכל
המישטרים המארכסיססיים שקמו עד כה
הפכו בלתי-אנושיים. יש להחזיר לאדם
את כבודו, את מהותו השלמה. יש לאדם
צרכים רבים, ועל כולם יש להיאבק.
(אני מספר לירוקות על התועמלן הקו מוניסטי,
שבא לבית־חרושת והבטיח ל פועלים
שאחרי המהפכה יאכלו מדי יום
תות-שדה עם קצפת .״אבל איני אוהב

הגנרל

גרט סבסטיאן ,״מתי פלד הגרמני״ (משמאל) צועד בתהלוכה
לבונדסטאג, כשהוא נושא עציץ. לידו פטרה קלי, נושאת עציץ
וזר־פרחיס. באמצע: אוטו שלי, ומימין מארי־לואיזה בק־אוברדורף יושבת־הראש.

מנהיג המרד הכושי בדרום־אפריקה. היא
במעצר־בית. כרזה, שנשאה את דיוקנה,
הוצגה על-ידי אחד הירוקים המזוקנים ב־אולם־המליאה
של הבונדסטאג.

כסו כל מעשיהם, היתה גם הזמנתי
מעשה סימלי. השמאל החדש
הגרמני הניע בעבר לא פעם לידי
קיצוניות אנטי־ישראלית מטורפת,
ותמך כלי ביקורת בזרמים הקיצו•
ניים ביותר באש״ף. הזמנתי באה
לסמל את תמיכת הירוקים בשלום
בין ישראל והפלסטינים, ובמגעים
בין מחנות־השלום בישראל ובאש״ף.

כו ח ל היוולד
חרי״הצהריים קיבלתי אישור ל-
י • היכנס לפרלמנט. עקבתי מן היציע
אחרי בחירתו מחדש של הלמוט קול
כקאנצלר.
לא היו הפתעות. הקאנצלר נבחר בהצ בעה
חשאית אינסופית. והיה משעמם.
ישבנו ביציע ושוחחנו.
לידי ישבו שלוש ירוקות, ובעוד שלמטה
נקראו 500 חברי הבונדסטאג(בערך) לקום
ולהצביע בזה אחר זה, שוחחנו על הא ועל
דא. היתה זאת שיחה מאלפת.

על מה דובר? על הפלות מלאכותיות.
האם יש לוולד הזכות
להיוולד? ואולי להיפד, יש לוולד
הזכות שלא להיוולד כשאינו רצוי
לאמו? מהי הגישה האנושית ה נכונה?
ענייו
התרופות. בגרמניה יש עכשיו
84 אלף סוגי־תרופות. ברובן אין כל
תועלת, אלא הן גורמות ליותר מחלות
מכפי שהן מרפאות. התעשייה הפרמצבטית
הכבדה שוטפת את נפש העם. מייצרים
תרופות חדשות בסרט הנע, מוצרים להן
שוק. צריכים לשבור את כוחה.

תות־שדה עם קצפת,״ מעיר אחד הפוע לים.
משיב לו הקומוניסט :״או, חבר,
כאשר תבוא המהפכה אתה תאהב תות־שדה
עם קצפת!״)
פטרה קלי מושכת את מירב תשומת-
הלב של כלי־התיקשורת. היא בת ,35 אך
נראית הרבה יותר צעירה — נמוכת־קומה
(כ־ ,1.58 אני מעריך) ,בלונדית, דקה, בעלת
תווי־פנים חדים, השופעת כוח־רצון. היא
נראית עייפה עד מוות, כולה פקעת של
עצבים, ולעולם אינה צוחקת.
פטרה היא גרמניה, שגדלה אצל אב
חורג באמריקה (ומכאן השם האירי).
אחותה הקטנה מתה מסרטן, אחרי ש נעקרו
עיניה. פטרה החלה מקדישה את
חייה למילחמה בסרטן, הקימה קרן על
שם אחותה, ומכאן הגיעה באופן סיבעי
לחקירת הקשר בין הסרטן ואיכוודהסבי-
בה. היא עברה לבריסל, הפכה שם יועצת-
מינהל, והחלה נוסעת בין בלגיה וגרמניה
כדי לארגן את התנועה הירוקה, שצצה
יש מאין. ה תנ תה קמה לא במעט תודות
למרץ האגדתי שלה. היא מהווה אצל
הירוקים את אשר היווה, לפני חצי דור,
דניאל כהן־בנדיט אצל האדומים.

עכשיו היא נראית כאילו היא
עלולה להתמוטט בכל רגע. רק
כוח-הרצון מחזיק אותה בתנועה.

הספירה נגמרה. קול נבחר, כמובן. לפני
שהוא נשבע אמונים. ניגשים אליו ראשי
כל הסיעות ולוחצים את ידו.
נראה כי הירוקים לא התכוננו למצב
זה. הם החליטו מראש להחרים אח טקס
השבעת הקאנצלר ולצאת מן האולם, כי
השבועה כוללת את הפסוק ״למנוע נזק
מן העם הגרמני״ ,ומי מזיק לעם הגרמני
— לדעת הירוקים — יותר מנציג זה של
ההון הגרמני, ההורס את הסביבה והמדכא
את המיעוטים ז
אחרי היסום של רגע ניגשת יושב־ראש
הירוקים, מארי-לואיזה בק-אוברדורף, אל
קול, מגישה לו ענף נבול של בת ש, ולו
חצת
את ידו. אחרי היסום קל, שם קול
את הענף על גבי הפרחים הזוהרים, ש הוגשו
לו קודם לכן.

מיליוני גרמנים תאים את המחווה,
אם כי לא כולם מבינים,
מן הסתם, שהענף הוא נבול, ומס*
מל את רצח הטבע בי ת המיססד.

אינטרנציונל רול5
ך• ערב נערכת בפאב הגדול חגיגת ״
הניצחון הבינלאומית. חברי־הפרלמנט
חוזרים ממישכן הבונדסטאג, והאורחים מ־חו״ל
מתבקשים לספר על המיבצעים וה בעיות
של תנועותיהם.
אני מספר בקיצור על פגישותינו עם
יאסר ערפאת. מעבר־הקווים בביירות ה נצורה
מצטייר כאן, משום־מה, כמעשה-
גבורה עילאי, וזוכה במחיאות־כפיים סוע רות.
אני מספר על ״שלום עכשיו״ ועל
״הוועד נגד המילחמה בלבנון,״ על הפגנת
400 האלפים ועל סרבגי־השרות. תגובת
הציבור אינה משאירה ספק לגבי אהדת
הציבור לישראל האחרת, שוחרת־השלום.

בסוף דבריי אני קורא להקמת
אינטרנציונל חדש, אינטרנציונל
״ירוק״ למאבק בינלאומי לשלום,
לצדק ולאיכוחרהחיים. בתר שאצל
פעילי התנועה הגרמנית קיימת
נכונות לכר

פישר כולל בדבריו התקפת-מחץ על
פראנץ־יוזף שטראום, שנסע לפיליפינים
כדי לתת ל רו ח פרנאנדו מארקום אקדח
במתנה. כשפישר מדבר על ״האקדוחן
הנוסע,״ המתחנף לרוצחים בינלאומיים.
מתפוצצת הסיעה הנוצרית. חברי הסיעה
— רובם גברים בחליפות מפוארות, שער
רפם ופניהם טובעים ממש בהררי שומן
מרוב אכילת בשר־חזיר — מתחילים לצ רוח
מזעם. זה מאפשר לפישר לעמוד על
הצביעות של האדונים ״המתבצרים מאחו רי
צווארון ועניבה״ והמתנהגים בצורה
פרועה, אחרי שמתחו ביקורת חסודה על
הלבוש המרושל של הירוקים.
ההתפרעות הימנית מגיעה לשיאה כאשר
מדברת המורה הירוקה גבריאלה (״גבי״)
פוטהאסט בזכות ועדה מיוחדת למעמד
האשה. ועדה כזאת דרושה, לדבריה, כדי
לשים קץ ל״דיכוי הרוב על ידי המיעוט״
— שהרי הנשים הן הרוב בגרמניה (,)5496
והגברים מיעוט.
הגברים עבי־המידות והמלוקקים של ה ימין
מתחילים להמטיר על הצעירה דברי
לעג קולניים, וזו משיבה בהערה הגורמת
להתפוצצות :״רוב מעשי-האוגס מתרחשים
בחיי הנשואין!״

זה יוחד מדי בשביל גברים גרמניים.
הם מטביעים את דיברי
הנואמת בקריאות-ביניים פרועות.
יושבת־ראש הישיבה חסרת־אוניס,
קשה לשמוע את הנואמת הצעירה.

הנואמים הבאים אחרי — הבריטית ה מספרת
על ההכנות לפעולת־פסחא נגד
החימוש הגרעיני, האיטלקי המדבר על
המאבק נגד הטילים האמריקאיים והצ׳כית
המדברת נגד הדיכוי הקומוניסטי בארצה
(״אני סוציאליסטית למרות שחייתי במי-
שטר סוציאליסטי מצטרפים לרעיון.
המסובים שותים תה ובירה, מקשיבים
ומחליפים רשמים על יומם הגדול. לקראת
חצות מגיעים גם פטרה קלי והגנרל. גרט
סבסטיאן הוא מעץ ״מתי פלד גרמני״ —
ארבע שנים בחיל-ההנדסה בחזית הרוסית
בפילחמת־העולם 25 ,שנים בבונדסוור.
לאחר מכן התעניין במכון לחקר השלום,
שהוקם על-ידי קצין משוחרר. הופעתו
של הגבר התמיר, בעל החזות הטיפוסית
של קצץ פרוסי, בחבורה מזוקנת זו של
הדור הצעיר, שונא-הצבא, היא תופעה
מעניינת.
בבוקר היתה פטרה עייפה, עכשיו היא
נראית שבורה ורצוצה, בשלב אחרון של
תשישות. אבל יש תרופה. בארבארה רי-
טינג, שחקנית גרמנית ידועה מאוד (תיא טרון
וקולנוע) ,מקדישה עתה חלק מזמנה
לקידום תזונה נכונה. היא הביאה עימה
מטחנת־יד, כמות של גרעיני שעורה, שמ נת,
צימוקים, אגוזים ועוד כל מיני תבלי נים,
ומכינה מיזלי אמיתי. פטרה אוכלת
ומקבלת את המטחנה במתנה.

(אחד הירוקים מסביר לאחר מכן מדוע
זה קורה: הטכניקה היא המצאה של גב רים.
המיקרופונים הומצאו למען קולות
גבריים. ככל שהקול נמוך יותר, הוא מיטיב
״לעבור״ במיקרופץ. קולות נשיים
אינם מתקבלים בו יפה. גם אני שמתי לא
פעם לב לתופעה זו. אגב, אפשר להוסיף
כי הטכניקה היא גם המצאה של לבנים.
כימעט ואי-אפשר לצלם כושים).
לאחר מכן מגישים הירוקים הצעה ל-
סדר־היום נגד מיפקד־האוכלוסין, העומד
להיערך בגרמניה בשבועות הקרובים. ב רחבי
המדינה קמה תנועת־חרם ספונטאנית
נגד המיפקד, מפני שהוא חודר לתחום-
הפרט. הוא יאפשר את חשיפתם של זרים
בלתי־חוקיים, הומרסכסואלים (מפני שייר שם
מי גר עם מי) ,הכנסות צדדיות, ועוד.
הנואם הירוק קורא מעל הדוכן להפרת
החוק. נציגי כל המיפלגות קמים להשיב.
הסוציאל־דמוקראט מתפתל, כמו מפא״יניק
אמיתי. אין הוא יכול להתנגד למיפקד,
כי הוחלט עליו בימי השילטון של מיפלג־תו*
.ך אין הוא רוצה להעניק לירוקים
את המונופול על תנועודההתנגדות, הפוש טת
בציבור. בתירוצים שונים, הוא תובע
לדחות את המיפקד לכמה שבועות. הנו צרי
מתנפל עליו, ומסיים את דבריו בב קשה
שהגרמנים יתייחסו למיפקד באותה
הרצינות כמו יוסף הקדוש, אביו של ישוע,
שהלך כל הדרך מנצרת לבית־לחם כדי
להשתתף במיפקד של הורדום.
לפני ואחרי ישיבת־המליאה — ישיבה
של הסיעה. ישיבה אינסופית.

מורידים אותה ליד מלון. שם
מחכה לה הסכתא שלה• האב החורג
והאם לא הספיקו להגיע
מאמריקה.

אחת הצעירות תובעת כי כל הגברים
בסיעה יחתמו על גילוי-דעת, המגנה את
גסות־הרוח של הגברים במליאה נגד הנו אמת
שדיברה על זכויות האשה. אחד
הצעירים מתנגד. מדוע יחתמו רק הגב רים
1מדוע לא כולם? אבל הנשים מתע קשות.
גם פטרה קלי — היום היא נראית
עוד יותר עייפה, מכיוון שחסר התמריץ
העצבני של אתמול — תובעת: הגברים
צריכים למחות. הצבעה. ההצעה התקבלה.
מי ידבר על החימוש? הגנרל, שהוא
בר־ם פכא, או אחד הפעילים הצעירים, שגי בש
הצעות מרחיקות־לכת לפירוק החי מוש
ז מצביעים. מצביעים עוד פעם.
עלי לנסוע לנמל-התעופה כדי לחזור
הביתה. אני קם, מביט מבט אחרון בחבורה
נעימה זו של צעירים מזוקנים וצעירות
בלתי־מאופרות, ויוצא בשקט. איש אינו
מרגיש בכך, כי. הכל שקועים בוויכוח.
האשד, הקשישה ביותר בסיעה, בעלת
שיער-שיבה, מתמרמרת על הנוהל הקיים
בפרלמנט שהכל קמים לכבוד היז״ר, בהי כנסו
למליאה. מה זה פה, בית־ספר? היא,
על כל פנים, לא תקום !
האם להחליט שכל הסיעה תנהג כך?
מישהו מציע להשאיר זאת לשיקול־הדעת
של כל אחד מחברי־הסיעה. מצביעים.
מצביעים עוד פעם. הוחלט ביחד שכל
אחד יחליט לבדו.

גם אגי אוכל. וזה היה המחיר
שאני משלם עכור חוויות היום.
אנחנו לוקחים את פטרה ואת הגנרל
הביתה במונית. בדרך היא שופכת את
ליבה. היא קורסת תחת עומס העבודה.
לא נתנו לה מזכירה. היום נתנה עשרות
ראיונות. ההצבעות האינסופיות במליאה
התישו אותה לגמרי. יש לה דקירות ב חזה.
האור הפלואורסנטי משגע אותה.
״אני לא יודעת איך החזקתי מעמד היום.
היו רגעים שלא ידעתי מה קורה סביבי.״

אקדח ואווס

מחרת כבוקר מתחילה העבודה
הפרלמנטרית הרצינית.

סי שסבר כי הירוקים יסתפקו
בגימיקים למען הטלוויזיה ובהקמת
שערוריות, טעה. כמונו בשעותו,
הם הלכו לפרלמנט כדי לעשות
עבודה רצינית.
על סדר־היום עומד סעיף שיגרתי: בחי רת
ועדות הפרלמנט. הירוקים תבעו ייצוג
מוגבר בכל הוועדות, והקמת ועדות מיוח דות
לפירוק החימוש, למעמד האשד. ול ענייני
איכות־הסביבה. זה מאפשר להם
לזרוק אל חלל האולם את הפצצות המי לוליות
הראשונות.
מתחיל יוסף (״יושקה״) פישר,־ מזכיר
הסיעה, צעיר שכבר עשה לעצמו שם
בחוגים שמאליים בפראנקפורט. הוא משך
את תשומת־ליבי כאשר פירסם מאמר
בגנות השיגעון האנטי־ישראלי של השמאל
החדש, המבקש להיות ״יותר אש״פי מא שר
אש״ף עצמו.״

כאן משתוללת הדמוקרטיה הטו טאלית.
האם הנאומים במליאה היו
כסדר? מדוע לא הושמעו כל ה נימוקים
נגד המיפקד? מדוע לא
הוגשו ההצעות כזמן ככתב, כפי
שדורש הנוהל?

העול ם הז ה 2379

1׳1}}1)71נ צ £

הבורסה

צ פו׳ א פ רי ל
אולי המונח — או אם תרצו ההגדרה — הקולע ביותר למה
שקורה עכשיו בבורסה הוא: אופטימיות זהירה. עכשיו נסרק
את ההגדרה לגורמים: האופטימיזם נובע מהעובדה הקלנדרית,
שעברנו את הריבעון הראשון של 1983׳ התחלנו שנת תקציב
חדשה! אפשר להתחיל דף חדש.
עברו כמעט חודשיים וחצי מאז המפולת. ככל שגדל המרחק
מאז, גדלה הנכונות לחזור לבורסה. הקרנות גמרו כבר לקנות
מלאים של ניירות־ערך, עכשיו צריך לשווק אותם, וההתחלה
היתה עוד בימי־המיסחר האחרונים של מרם, ולוא רק כדי
להציג בסוף הריבעון תוצאות טובות יותר. חבל. גם זה בלי
הצלחה יתרה.
רק שלוש קרנות־נאמנות הצליחו בשלושת החודשים האח רונים
להדביק את המדד, בסיועה האדיב של המפולת, כפי
שאמר לי מנהל אחת הקרנות.

עכשיו, למה ככל זאת דרושה זהירות ז קודם
כל תמיד טוכ להיות זהיר. תחילת אפריל היה תמיד
מועד! ,מלשון.חג, טוכ ככורסה. אכל לא תמיד. ההיס
מוריה חוזרת על עצמה.
עכשיו, כבר עכשיו מדגיש אחד מחכמי-הבורסה, תבוא
״מיתקפת האביב* .״עוד כמה ימים כאלה והקהל בא,״ הוא אומר.

ים יחנו פ חו ת,
החופ שיות ותר
יש גם ברוקרים בעלי הגישה הכבדה, הבסיסית, המלומדת!
לאלה יש סימנים משלהם, נוסף על מה שאמרו חבריהם. יש

להם מה להוסיף, חשוב, כמעט משכנע ואולי אפילו בלתי-נמנע,
כדבריהם.
״תראה *,אומר לי אחד מהם ,״צריו להכין כסף. תמיד
בהתחלת אפריל, השוק מתחיל לזוז בכיוון הנכון! אני אומר
לך, שהבנקים יתחילו עכשיו לתת פחות. באפריל שנה שעברה
הם נתנו רק ,396 וגם הפעם זה יקרה. הם מלאים ב׳נוסטרר,
סחורה שקנו מכספם׳ הם חייבים לשווק.
נו, את זה כבר שמעתי, אני אומר בחוסר־אמון, ואז באות
הבליסטרות :״תשמע, אפריל זה חודש עם נזילות גבוהה. החשב
הכללי מתחיל לשחרר כספים, מוסדות, מיפעלים ועסקים גדולים
שאכלו אותה בחודשים האחרונים, ייכנסו בכוח לשוק. גם
המשקיעים הקטנים וגם הגדולים חיכו מספיק, עכשיו נשבר
המחסום. תראה, הם יבואו. כולם יכנסו בצורה מסיבית. מה
אתה חושב, שהכסף שבפריפריה לא ירחז בטח ירוץ! אני
אומר לך, החגיגה תתחיל שוב. אני רק מקווה שלא יתחיל
שיגעון חדש. אני מקווה שלמדו משהו.״ עד כאן.
אני חייב להודות שההתלהבות כמעט שיכנעה אותי שה מאורעות
והתהליכים שהוא תאר אותם במרץ אכן יקרו. ליתר
ביטחץ, אמר לי חכם אחר מעמודי־התווך של הבורסה. צריו
להתכונן לזינוק. די, הגענו כמעט לנקודה שממנה יש רק
אפשרות אחת: עליות שערים.

וחכם עוד יותר גדול וסכין לא פחות, אסר לי :
שמע, תגיד למי שאתה רוצה. שעדיין צריך לחיות
זהיר, ושיקגו רק את המניות הכבדות, כה ם השקיעו
המקים והקרנות ושאותן צריך לשווק כעליה ולשמור
על שעריהן. אפשר לקכל דוגמה? כולם יודעים,
היועצים כ מקים יודעים, והפעם לשם שינוי כדאי
לשמוע את מה שהם אומרים.
זהו, אפשר לחזור לבורסה. בזהירות.

הבורסה הענייה לא תקום
מיקי אלבין דואג להיות בחדשות. בסוף
השבוע הוא עשה זאת שוב. אני מקווה
שאני פטור מלהציג את איש־העסקים אלבין,
בזכות עצמו ובזכות קבוצת אייזנברג,
שאליה הוא משתייך.
לפני כמה חודשים פירסמתי במדור זה
הצעה שהועלתה על-ידי מיקי אלבין, לה קים
בורסה נוספת — בירושלים. מתברר
שהעסק לא מת, אבל במקום להגיע לירד
שלים הוא הגיע לגבעתיים. קבוצת אנשי-
עסקים, ברוקרים ופרופסור יוסי גרום שיג רו
מיכתב בקשה לשר־האוצר בירושלים
שיאשר להם הקמת בורסה בגבעתיים.
בהצעה יש שני דברים מעניינים: הרא שון
— הבורסה לא תאפשר לבנקים להיות
חברים בה ! והדבר השני — כל אחד יוכל

רסאי, כדי שהמניות של החברה המנפיקה
יירשמו למיסחר — אצלנו לא תהיינה
בעיות. כל מי שהרשות לניירות־ערך תא שר,
יתקבל אוטומטית לבורסה שלנו. מי
שירצה יבוא, חוץ מהבנקים, כמובן.
אגב, הרעיון איננו חדש והוא מקובל
בכמה מדינות ובורסות בעולם. בכמה בור סות
נהוגה השיטה של שתי רשימות פיס־חר,
האחת של חברות שעומדות בקריט ריונים
מחמירים — בלונדון, למשל. הן
נקראות ״המניות הרשומות* — והרשימה
השנייה של מניות ״לא רשומות* — בני ר
יורק אלה הן המניות הנסחרות ״מעבר
לדלפק.״
ההבדל הוא, שאנחנו לא לונדון ואפילו
לא ניו-יורק, אבל זה לא ההבדל היחיד.
לבורסה שנייה בארץ אץ הצדקה כלכלית.
כל מה שיכולה וצריכה לעשות בורסה,
עושה הקיימת, אף כי לא תמיד בהצלחה
יתרה, בלשון המעטה.

ולעניין עצמו: אני יכול להודיע
ליזמים שכורסה שנייה כגכעתיים
לא תקום. וזה משני טעמים חשוכים•
הראשון: שד־האוצר ידחה
את הכקשה ויש לו נימוקים טוכים
לכך. ודכר שני: המקים לא ישתפו
פעולה, וכלי הסניפים והמערכת
האירגונית והתיקשורתית של המקים
העסק אכוד.

איש־עסקים אלבין
תרגיל נזחוכם
להיות חבר בה, חוץ מהבנקים. הרעיון
המונח ביסוד הבקשה הוא בערך כזה:
אם בבורסה של תל-אביב צריך לעבור
כל מיני בדיקות ולעמוד בכל מיני תנאים
קשים כדי להתקבל אליה — ובמינוח הבו־

במקום בורסה שנייה אני מציע ליזמים
לבקש רישיון לקאזינו, בית־הימורים, ב אילת,
במקום בורסה בגבעתיים. עובדים
לא יחסרו! אפשר להעביר את מחצית
עובדי-הנמל לקאזינו, אבל שם לשם שינוי
יצטרכו לעבוד גם כשלא תהיינה אוניות
בנמל, וזהו יתרון עצום למשק המדינה.
ודבר שני, שם אפשר יהיה לגבות דפי-
כניסה גבוהים, שמחציתם ילכו לאוצר,
לצרכים לא מוגדרים, וכאלה יש הרבה.
והחשוב מכל: פיתוח אילת ותיירות ה פנים
יקבלו דחף עצום. המלונות יהיו
מלאים! המטוסים יהיו מלאים: הכיסים
יהיו מלאים לשם וריקים בדרך חזרה.
ואולי עוד משהו. התרגיל הזה שעשה
מיקי אלבין וחבריו, ללחוץ על הבורסה
כדי שתנמיך את הקריטריונים לקבלת חב רות
חדשות, ראוי להערצה. כל הכבוד.
הבורסה תחליט בזמן הקרוב על שתי רשי מות
למיסחר, המניות הכבדות עם סחירות
גבוהה, והמניות החופשיות בעלות סחירות
נמוכה ופוטנציאל מניפולטיבי גבוה.
אשראי גנוב
העסק מתחיל להתפתח גם בארץ, אבל
הנוגעים בדבר מסרבים למסור מידע ויש
להם סיבות טובות ככל הנראה. אבל העובדה
שהעניין התפתח ונעשה מתוחכם
יותר, על כך מספרים עיתונים בארה״ב.
עסקי כרטיסי־האשראי של שתי החברות
הגדולות בארצות־הברית, ויזה ונוסטר־קארד
(בישראל י שראנוט) ,הקיפו בשנה
האחרונה עסקות בסכום־עתק של יותר
מ־ 70 מיליארד דולר. על עניין זה עמדו
עד מהרה זייפנים, גנבים, וסתם פושעים.

כשגה שעברה הפסידו שתי הכרות
אלה 40 מיליון דולר כתוצאה
מזיוה כרטיסי־אשראי, ועוד 00צ
סיללון דולר כשל גניכת כרטיסי-
אשראי. וזה סכום גחל, שיורד
מהרווח, וככל שהוא גדל, הרווח
קטן ומצטמק.
אז מה עושים?
החברות עשו שני דברים: הקימו מחל-
קות־ביטחון למילחמה בזייפנים וגנבים,
והדפיסו אמצעי־ביטחון נוספים על גבי
הכרטיסים. עכשיו הם מתפללים שההפ סדים
יקטנו. אגב, מתברר שההפסדים של
החברה השלישית — אטריקן אקיספרס —
כתוצאה מזיופים וגניבות הם קטנים. התב רר
שהכרטיס שלהם קשה לזיוף ושיטת
הזיהוי שלהם מקשה על הגנבים.
תותח נגד אגתית
ושוב אנחנו חוזרים לכולבו המפורסם
תאמאכר שלייטר בניו-יורק. אחד הפריטים
המעניינים ביותר לחובבי כלי-נשק וסתם
נשות משרתי־קבע הוא ה״תותח לפיצוח
אגוזים.״ כמאמר ההסבר הסלמה את ה מר
צר הנחמד הזה ״דרך מיוחדת במינה לפ צח
אגוזים* — הגודל והקושי לא חשובים.
מפצח כל שיריון בצורה אלגנטית ומונע
בעד קליפות האגוז לעוף לכל צד. פיצוח
חלק וקומפקטי.
אפשר לפצח תוך אחיזה ביד ימין לימד
ניים וביד שמאל לשמאלנים. אפשר גם
על השולחן.
משוך בידית הקפיץ ושחרר, והמלאכה
נעשתה. מספק ך כוודפיצוח כדי לפצח
כל פץ וסוג של אגוז. עשוי פפוליססרץ
מוקשה, בעל עמידות גבוהה למכות ופלדה
מצופה כרום. דגם חלוצי של תותח העתיד.
האורך כ־ 40 סנטימטר והמישקל שני ק״ג.
המחיר, בלי התחמושת — 15ק״ג.
ועכשיו משהו לא נורמלי, פטנט מארץ

מפצח כל קליפה
הגודל לא חשוב
הפטנטים. מיועד, תתפלאו, בעיקר לעצל נים
ולכאלה הרוצים להתמחות בעצלנות.
יש גם קורסים של 10 דקות ללימוד התורה
כולה ! אין בחינות. ההצלחה מובטחת. אץ
צורך בידע קודם או רקע השכלתי, עצלנות
מלידה תספיק.
ובכן, המדובר במתג בקרה אלחוטי, או
בעברית של יום יום — שלם־רחוק. כמו
בטלוויזיה, אבל הרבה יותר משוכלל.
ה״מתג* הנ״ל עובד על גלי-קול המשודרים
על-ידי יחידת שידור. המתג רב כוחו
בהפעלת וכיבוי מכשירי טלוויזיה, זה לא
חדש. אבל, הוא יכול גם לפתוח ולסגור
כל כלי העובד על חשמל, כולל האורות
בבית. אינך צריו לעזוב את הכורסה או
המיטה, כשהמתג לרשותך: לוחצים והאור
כבה, כשצריך, לוחצים והקומקום החשמלי
מתחיל להרתיח מים לקפה של בוקר בעד
דך במיטה, ועוד אלפי אפשרויות. הכל
במחיר המצחיק של 30 דולר, עבור המית קן
שפישקלו בסך הכל קילוגרם אחד ר
אפילו אינו צריך סוללות.
עיקר שכחנו: אפשר להדליק את האור
בבית גם מחוץ לבית.

דגם יותר משוכלל, הפועל כרדיד
לכל דכר. על סוללות, עושה
אותם הדכרים כמו הפטנט הקודם.
אך הטווח שלו גדול הרכה יותר —
עד שלוש סאות מטרים; גם המחיר
שלו גדול יותר כהתאם 50 :
דולר, כולל סוללות והוראות.

מי כתבב־ 69שקל
יוזמה בעסקים זה משהו. למשל, הדואר גובה עבור העברת מיכתב 2שקלים,
כמחיר הבול. מתברר שלפחות בתל-אביב יש חברות, מוסדות, בנקים ואפילו פנינה
רוזנבלום, שמוכנים לשלם עבור השרות הזה, של העברת פיכתב, פי 33 ועד פי .60

את הפרינציפ תפסו שני צעירים, אכי גלאון ודוד פילה, שהקימו
חברה לשרותי שליחויות כשם ״גל־שליחים״• והיום הם מגלגלים מיליד
!רכות קשר אלחוטי מחיר
ליעודד כרחכי תל-אכיב

הרבה ז בהחלט. כדאי ז עובדה. מאות חברות משתמשות בשרותי שליחים,
משלמות עבור השרות עשרות פונים.
בדואר ישראל התהליך הפוך. הסחיר אינו מחיר, כך גם השרות. על כך אומר
שר-התקשורת מרדכי ציפורי: עם משכורת כזו אתה רוצה שיהיו דוודים ז
שיעלה את המחירים, את השכר ואת השרות, ואם לא את שלושתם לפחות את
שני האחרונים.

,י אני בן־ אד אנוע מאוד!״

האשד. מהתחנה המרכזית
(המשך מעסוד )47
״עמום עוז יקבל את הנובל שלו גם בחולדה
*.היא אומרת.
עכשיו היא בתקופה המאושרת שלה. היא
מרגישה שהם נעשו קצת ״פולנים.״ פתאום
חשוב חשבון בבנק בשביל הילדים, חשוב
לקנות עוד לגו אחד. נגמרו חיי הבוהמה.
רק היא ותום בת ה־ 6ודין בן ה־ 4ומנחם.
כשקוראים את ספריה של דורית, מרגישים
את מנחם בץ השורות כל הזמן. תופס
מקום מאוד חשוב .״הוא תופס מקום חשוב
כי הוא טיפוס. הוא נושא להשראה בשבי לי,
הוא מורכב, הוא מעניין, יש לו כושר
היסחפות טוטאלי לדברים, אני תלויה
בו מאוד. אני קצת מתביישת לדבר על
אהבה ...טוב אני אגיד את זה. אני אוהבת
אותו מאוד.״
היא חוזרת ומדברת על תחנת מרכזי;!,
על הגיבור שאיו לו עבר והוא מוכר דרך
פעולותיו והוא איננו דמות מפותחת. היא
גיסתה, בספר, להגיד משהו על כולם.
ניטשה אמר ״המצב הנאיבי הוא ההיבלעות
המוחלטת ביופיה של התדמית היא
נתנה לזה פירוש משלה: על ההתאהבות
שבתוך יופיה אנו רוצים להיבלע ולהיות
נאיביים.״
מונולוג מרתק. מושגים כמו ״מסטלבטת״
ו״אכזיסטנציאליזם,״ ״תפשתי-ראש״ ו״זרם-
התודעה,״ מתערבבים זה בזה. אולי ככה
מדברות חתיכות בלונדיות בנות 26 המח זיקות
תואר מ״א בספרות ובפילוסופיה.
״אני חונכתי שש שנים במחלקה לספרות
עברית להיות דייקנית ורצינית,״ היא אומרת•
אני מזכירה לה כל כמה דקות
שהעולם הזר! אינו מוסף ספרותי ומה
שמעניין אותי כרגע זאת היא, ולא הספ רים
שלה (שאותם קראתי ואהבתי) .״טוב,״
היא אומרת ,״אבל מה מעניין בי ז״ ואני
נזכרת במישפטים מתוך ספריה כמו ״יש
בה צייתנות של ילדה הרוצה לנצח,״ או

(המשך מעמוד )59
רעייתו של ראש עיריית תל־אביב, מרדכי
נמיר.
מאשה לובלסקי שלחה לי פרחים, ואפילו
יאיר צבן טילפן. אחר־כך טילפנו עדנה
סולודר ותמר אשל.

• מדוע מודעי
אומו*
הוא נישק
שנבחרתי.

אותי

וברך

אינו אוהב
אותי

אחרי

• ומה אמר לך גרופר?

בירך אותי.

• נחזור למודעי. את אומרת
שהוא כירך אותך ונשק לך• יחד
עם זאת הוא איים אתמול בפילוג
המיפלגה בעיקבות בחירתו•

כשנבחרתי לתפקידי, קראתי לפתיחת
דף חדש ביחסים במיפלגה. אין שום סיבה
לפילוגים, כאשר אנחנו מאמינים באותה
אידיאולוגיה.

• מדוע הוא מתנגד לך*

הוא תמך במועמד אחר. מודעי הוא
ליבראל טוב, הוא מבין שבחירות זה דבר
דמוקרטי. אני לא חושבת שהוא באמת
יפלג את המיפלגה.

ורביעי. שני לילות אני ישנה בירושלים.
עד עכשיו אין לי מכונית, ואני נוסעת
באוטובוס. אחרי שנבחרתי רצתי כדי
לתסוס אוטובוס .32 הנהג ראה אותי וחי כה.
הוא אמר לי :״גבירתי השרה, חיכיתי
לך במיוחד!״

סוכוס *

אנשים מזחים אותך כאד

לא תמיד, אבל קורה שכן. ואז זה נחמד
מאוד, בי תמיד יש להם מה להגיד.

• כשרה תמשיכי לנסוע כאד
מומס *
זה יהיה השינוי היחיד שיחול בחיי. אני
אקבל נהג עם מכונית.

• איזו מין שרה את רוצח
להיות *
האמת היא שהייתי רוצה לעסוק בנושאי
צרכנות, אבל אני צריכה לדבר על כך עם
ידידי, גדעון פת. אני רוצה להשתלב, לא
לקחת. אבל אני לא רוצה לדבר כלום לפני
שדיברתי איתו.
תראי, אני ריאליסטית. אני לא רוצה
לבנות מיגדלים באוויר.

• את לא רק ריאליסטית, את
גם זהירה.

• האמנת שתיבחרי *

חשבתי שהמאבק יהיה מאוד שקול, וש-
ההכרעה תיפול על חודו של קול. לכן
הצטערתי שצ׳יץ׳ לא היה בארץ.

• חיית כמתח *

• ואולי כמיקרה של צברה
ושאתילא צח״ל עשה עוול?
אחריות עקיפה זה מישפט מורכב מאוד.
אם לצה״ל היתה אחריות עקיפה, אז גם
האמריקאים אשמים בשואה, מכיוון שהם
ידעו על מחנות־הריכוז ולא הפציצו מטי-
לות־ברזל ולא מנעו מהגרמנים להכניס
לשם יהודים! וגם הבריטים אשמים, כי
ידעו שהערבים עומדים לתקוף את שיירת
הרופאים להדסה.

• כאמת מאשימים את חברי־טיס.

ברצח, אלא בכך שלא מנעו.

• אינך חושכת שהגיע הזמן
לצאת מלכנון*

כן, וזה היה קשה לי מאוד. נפגשתי
עם חברי מרכז מסויימיס ודיברתי איתם
על נושאים שונים.

אנחנו בתהליך של יצירת עובדות חדשות׳
שצריכות להוביל לשלום בר־קיימא.
אני מצטערת שזה עולה בקורבנות, אבל
צריך סבלנות.

• זה היה לפני רצח באשיר
ג׳מאיל.

יש לנו מנטאליות שונה. אנחנו לא
מכינים התנהגות כזאת. אנחנו לא מבינים
רצח של רבוד המישפחה.

• עשית לעצמך לובינג *

• את יכולה להגיד שצריך
סמטת ושאת מצטערת שזוז ערלה
כקורבנות — לאם שמח גיל *

ופה אני אומרת לאמא שבנה נשל ב-
ם ילחם ת-יום-הכים ורים ז

• זו אינה סילחמח דומה•

אני לא חושבת כך•

• האם את שלמה עם מס־הנסיעות
החדש שהוטל עלינו *

אץ תגובה.

• אס את אומרת אין תגוכח
עד סיגלית פריאל, סח תגידי על
יחסייך עם סניטה רדזנכלוסץ

אני לא מאושרת מזה, אבל זה הרע
במיעוטו. זה יותר טוב פפיסוי נוסח.

• לדעתך, אני צריכה לממן
את הישיבות של אגודת-ישראל*

אץ תגובה.

• אני לא יכולח לסרסם ראיון
איתך כדי שתגידי די בטח מילים
עד מינ ה רוזנכלום.

אני רוצה להגיד לך, שאץ לי דבר

מרואיינת דורון

את יכולה. ועוד איך את יכולה.

• רק כמה מילים. איך ככלל
חכרת אותה, איך נוצר חקשר
ביניכן ז
בכלל לא הכרתי אותה ולא ידעתי מיהי.
יום אחד היא טילפנה, הציגה את עצמה
כעיתונאית בידיעות אחרונות ושאלה מה
היה היום הכי-מרגש שעבר עליי השנה.

^דא ידעת מי זז סנינח רוזג

ידעתי שהיא דוגמנית ונערת־זוהר, אבל
חשבתי שאם היא עובדת בידיעות אחרונות,
הם בטח יודעים מה הם עושים. היא
שאלה עוד אנשים, גם את שמעון פרם
ואחרים. היא אמרה לי שמות.
אחרי שעניתי לה, היא אמרה לי :״את
יודעת שאני מאוד ליבראלית ז״ די, באמת.
בואי נעזוב את זה. אני לא רוצה לדבר
על זה. מספיק.

לא הייתי פרוצה, מפני שלא היה דגש
על כך שלא אנחנו ביצענו את הרצח
הנפשע. זה הופיע רק בעמוד •64
זה מזעזע אותי. נעשה לצה״ל עוול.

הייתי במתח, כי הייתי מאוד עייפה, יחד
עם זאת, לא הפסקתי את העבודה בכנסת,
והשתתפתי ביום הרביעי בהצבעה על ה תקציב.
אלה היו ימי פעילות קשה בכנסת,
בחירת נשיא. היתה עבודה רבה מאוד,
ואני לא הזנחתי. לא נעדרתי מאף ישיבה
בגלל ההתמודדות. אני עדיין עייפה, עדיין
לא התאוששתי.

• מה דעתך על פיגלית פרי
אל, שהציעח עצמה ג חיא לתפקיד

״כמו תינוקת אקדמאית: תמימה וסקר נית.״
ברגע
מסויים, אולי ברגע ששוכנעה סו פית
שהכתבה תהיה על דורית זילברמן
ולא על תחנה מרכזית, היא חותרת לסוף
הראיון. וכל אחד יודע שבסוף שואלים
מה התוכניות. היא עונה בלי שנשאלה:
״אני כותבת עכשיו שני ספרים, אחד
ספר־מחקר וספר שני לבני־הנעורים, על
ילדה המנסה להיות ילד. הילדים גדלים
ממילא. מנחם רוצה עוד איזה שיבעה יל דים
— אז יש אופציות פתוחות.״ החלום
שלה הוא שהספר הבא תמיד יהיה יותר
טוב מקודמו, ושעמום עוז יתאהב בספרים
שלה. אולי גם בולי(א״ב יהושע) .זהו.
כשיצאנו לרחוב הירקון ונפרדנו אמרה
לי: כל הערב ישבתי מולך סמוקה. הייתי
צריכה לשלוח את מנחם להתראיין במ דניאלה
שמי
קומי.

• לא חיית מחצה ממפקטת
ועדת כחן*

אני מוכרחה להגיד על עצמי — איש
לא היה פעלה על הדעת. היה נסית עם
הפלאנגות בביירות. הם התנהגו בסדר.

• מכרת את עצמך ז

״הוא תופס מקום חשוב״

זה לא יהיה י*־ .להגיד, אבל בנושא
עבודה ורווחה הייתי יכולה לפעול רבות.

• כדיוק בכך מאשימים אותנו.
איש לא מאשים א ת צה״ל
כרצח, אלא ככך שלא מנע•

אני באמת אדם צנוע. זה היה קשה לי,
מאוד קשה. הרבה יותר קל לי להילחם
בשביל מישהו אחר.

דורית ומנחם זילברמן

אה, זה כן.

אתה תיק*

• חיא אמרה שהיא מאוד ליבראלית,
ואת הזמנת אותה לכנסת
ולפתיחת סעונות־ילדים.
היא היתה בפתיחה של מעון אחד.

• ואת הכאת אותה לכנסת*

אין תגובה.

• את מדגישה שהיא ניצלה
את הקשר שלכן*
אץ תגובה.

• שהיא תססה עליך מרמס?

אץ תגובה.

• מתי החלטת להגיב ב״אץ
תגובה״ על פרשת יחסיך עספניי־נח
רוזנכלום*
אץ תגובה.

• את מכירה את פנינה רוזנ•
כלום?
אץ תגובה.

• את נוהגת ללון כירושלים
כימי הכנסת?
אני נמצאת בכנסת בימי שני שלישי

ביקורת מהבת
ממני להוציא הבטחה זה קשה, אבל
כשאני מבטיחה — אני מקיימת. זה החי נוך
של הצופים. מילה זו מילה.

• את אשח מאוד עסוקה. מתי
יש לך זמן למישפחתך*
אני מסתדרת. לקחתי את הנכדים לכנ סת.
כשנבחרתי,
הם אפרו משהו מאוד ימי.,
הנכד שלי, גיא, אמר :״יוסי שסבתא
נבחרה. צריך שתהיה גם אשד. בממשלה !״
אז דפנה, הבת שלי, שהיא מאוד פמיניס טית,
שאלה אותו :״היא צריכה להיות
בממשלה רק מפני שהיא אשהז״ אז גיא
אפר :״לא, היא גם מתאימה.״
היה פה עיתונאי ששאל אותו: היית
רוצה להיות שר כשתהיה גדול? והוא
אמר :״אני לא יכול להיות פוליטיקאי,
כי כל פעם שאני משקר אני צוחק.״

• בתך מעורכת כקריירה שלך*

הביקורת הכי חריפה שאני מקבלת זה
מבתי, דפנה. במובן זה היא דומה לאבא
שלה .״למה אמרת את זה?״ ו״למה עשית
את זה.״ אחרי שנבחרתי, את יודעת
מה היא אמרה לי ז ״בשביל פה את צריכה
את זה.״

• ובאמת, כשביל
צריכה את זה*

אני לא יודעת, אולי מפני שאני אוהבת
את הביטוי האנגלי פאבליק סרבנם, ש פירושו
משרת־הציבור. כבוד ושררה לא
אומרים לי שום דבר.

• את רואה כבחירה שלך
שיא כקריירה*

• אין לך שאיפות גמלות יד
תר, להגיע יותר רחוק?

• לא היית רוצה לחיות שר
עם תיק*

)( 11 הביקורת תחרפה

נשר אני ומקבלת
וגבת״ ,רננת היא
מאוד סת׳ססיוו
נגד החינוך הדתי. כל אחד רשאי לחנך
את ילדיו על-ם י דרכו.

• זה נכון, אכל למה שאזרחי
המדינה יממנו ילחם שלא מ שח
תים כצבא*
ילד זה ילד. הוא צריך לקבל חינוך.

• למה אם כך לא מעניקים
תוספת לילח הערכים *
זה משהו שהונהג על-ידי המערך.

• את לא חושבת שיש פה
אי־צדק משווע*
משווע זה מופרז, אני לא מרוצה מזה.
אבל את חושבת שזה בסדר שבזמן שחייל
משרת שלוש שנים בצבא, הערבי יכול
לעבוד בבנק ולחסוך כסף ז

• זה כסוי עליו, לא לוקחים
אותו לצבא.

אי-אם שר לקחת אותו לצבא. הוא לא
יכול להילחם נגד עמו.

#כעצמך אסרת: ילד זח ילד,
הוא צריך לקבל חיטך• אז למה
לא מגיע לו מה שמגיע לילד יהודי
שהולך 7ישיבה או לנערה דתית *
אני לא מאושרת מזה, אבל יש אילוצים.
אם לא אנחנו נחוקק חוק כזה, יבוא
הם ערך ויחוקק אותו חוק.
ה טו ל ם הז ה 2379

מההם אומרים ...מההם או ח רי ם ...חההם או מ די ם מההם?יווה

גי״ 13ש־:?01

ניסן 1וימן:

13׳ ברבש:

״אני ודע שמצותתים ״ אקבר את אוח
לטלפוןשליי ״ המלחמה ואשיו אותו!״

בקהיליית עיתונאי־החוץ בישראל קמה סערה
גדולה. מעברם של שני אנשי רשת הטלוויזיה האמריקאית
אן־בי־סי באשמה בי ביימו הרעלת נערות וטיח-
רורם המפתיע, חיו הקש ששבר את גב הגמל. קודם
כל פורסם כי קיימת האזנת לטלפוגים של הכתבים
הזרים. ועד־כתבי״החוץ בישראל, שבראשם עומד הישראלי
גדעון בדלי, שהוא נציג סוכנות הידיעות הגרמנית,
פירסם מחאה חריפה שצוטטה לא רק על-ידי אמצעי-
התיקשורת בארץ אלא בעיקר ברחבי העולם. כבוד
גדול זה כבר לא יביא לנו. פניתי אל ג׳יי בושינסקי,
כתב רשת הטלוויזיה האמריקנית סי-אן-אן. בושינסקי,
אזרח אמריקאי, חבר ועד-כתבי-החוץ ועושה בישראל
ככתב-חוץ מזה 17 שנה•

• פששר־הביטחון החדש משה ארנס
נכנס לתפקידו ;פגשתם איתו לשיחה• האם
דיברתם איתו גם על הקשיים שמציבים ם פ;י
כתבי־החוץ?־

בתוך בל אי-הנעימות וחמחומח טנבעח מנפילת
הצריח היפח טל מיסגד חטן-בק נטבחו טני גיבורים,
טביבבו לפני בטנה בפרטה טהתטיטח את תוטבי יפו
הערבים. הקבלנים גיגי פרט וניסן נוימן חכרו את
המיסגד מידי הממטלח ועמדו לטפצו ולחפבו לאתר
קניות. אחרי טקמה סערה ציבורית, הופקע חוזה
החבירה מידיהם טל נוימן ופרס והם פוצו בכסף.

הוועד הנבחר של כתבי־החוץ בישראל התריע במיוחד
על בעיות מעין אלה, המתעוררות כעת. לכן מפליא
אותי שבמקום ששר־הביסחון יטפל בבעיות ויתן הוראות
מתאימות לגורמים בשטח, המצב התמיר.

• סרני התחילו שילטונות הביטחון להערים
קשיים בפני עיתונאי החוץ ז

מאז ,1967 כאשר המצב התייצב, והסתבר כי נוכחות
צה״ל בגדה המערבית וברצועת עזה אינה זמנית. כתבי־החוץ
עמדו על היקף התנגדות התושבים לכיבוש, ואז
התחלנו להיתקל בקשיים מצד המימשל הצבאי.

• מתי החלה לדעתך ההאזנה לטלפונים
של כתכי־החוץ?־
לדעתי, מאז ומתמיד.

• אתה כעצמך עלית פעם על האזנה
שכזאת ז
נתקלתי בכך כאשר שיחה שניהלתי עם חבד־הכנסת
מיכאל בר־זוהר צוטטה על־ידי אדם שהזדהה כצנזור.

• איך אתה יודע?

אני בטוח בזה. אני מאלה שהירבו לטלפן לחו׳׳ל.

בפעם הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל מתכוונים
חיילים שנלחמו בשורות צה״ל להחזיר אות של
מילחמה. אחד מאלה שיחזירו את האות הוא טגן-
אלוף (מיל׳< בני ברבש. ברבש, מג״ד בגולני, נלחם
במילחמה בקו הסורי. הוא נחשב לאחד המפקדים
הצעירים המעולים בצח״ל.

תחזיר את האות?־

כן, בוודאי.

כדי להחזיר את האות אני צריך קודם כל לקבל
אותו. איך אבצע את זה טכנית, אני לא יודע. אני
חייב קודם כל לקבל את האות, כי אני לא יכול להחזיר
משהו שלא קיבלתי.

• אתה יכול להצהיר שאינך מעוניין
באות?

אני חושב שאקט של
משמעותי.

החזרה

הוא

יותר

לא, אבל זה חשד הנובע ממציאות.

בוודאי.

• היו לכם תוכניות על הנייר?

לא, כי הכל היד, עקרוני, עדיין לא מעשי. אבל
התכוונו להשקיע מיליונים כדי לשפץ ולחזק. הערבים
רצו להיות אובר־חוכמים וזה מה שקרה. אילו נתנו
לנו לעשות מד, שרצינו, המיגדל של המיסגד היה
מתנוסס לתפארת.

• ויתרתם על תוכניתכם לשפץ את חסן•
כק ולהפכו לאתר תיירות וקניות?־

• אתה לא חושש שזה ישפיע על הקריירה
הצבאית שלך?

לא ויתרנו. הפקיעו לנו.

לא. היו דברים אחרים שלא התיישרו עם מדיניות
הממשלה, וזה לא השפיע על הקריירה שלי.

קיבלנו פרוטות.

• איך תסביר את עצמו לחיילים שלך?־

• אתה יכול להוכיח את זה?•

הוא היה חלש מאוד. מהנדס העיר תל־אביב התריע
על כך עוד לפני כמה שנים. וכשהיו ההפגנות נגדנו
הוא שב והתריע כי המיבנה אינו יציב ויכול להתמוטט
על ציבור המפגינים. כל אחד ידע שזה יפול יום אחד.
מאז שניקו את השטח מסביב, הצריח היה חשוף כולו
לים. אל תשכחי שזהו מיבנה שנבנה לפני הרבה שנים.
לא היתד, כל סיבה שזה ישאר חזק.

• התכוונתם לחזק את המיבנה?־

• איך אתה מתכוון לעשות זאת?•

הרבה

• ניסן נוימן, מדוע לדעתך קרס הצריח?־

הם יצטרכו לעבור את זה כמו שהם עברו עוד כמה
הצהרות שלי. אל תשכחי שחתמתי על הצהרת יש גבול
ולכמה חיילים אצלי בגדוד היה קשה מאוד. אני מניח
שהבעיה תהיה לא רק של החייל־ם שלי. עומד להיות
גל גדול מאוד של מחזירי אותות וביניהם מפקדים רבים.

• כמה כסף קיבלתם?־

• כמה?

מה זד, חשוב ז קיבלנו פרוטות. זה לא סכום סופי,
עוד יהיו על זד, מישפטים. קיבלנו מיקדמה על החשבון.

• כמה?׳

אם אני אגיד לך 100 אלף דולר זה יספק אותך ז

זה לא כסף, זה גרעינים.

ספורט
כדורגל

אם אמנם תיפול ההחלטה בהתאחדות
הכדורגל, מתכנן היושב־ראש לפתוח מיש-
רד לייבוא שחקנים זרים, שדרכו ייעשו
כל העיסקות.

05813ל!א^ *3א
מה עשה דויד מיאן, יושב־ראש מכ ני
סתחיתיקווה, במשך שבוע באירופה
בעיצומה של עונה ז זאת נודע רק השבוע.
היו״ר בעל היוזמה לא נסע לנפוש, אלא

היונופדבים -עם מוטיכציח.
לויאן ניפגש עם. מריו קמפם, כוכב גביע

העולמי בארגנטינה לפני יותר מארבע
שנים, שכיום משחק בוולנסיה בספרד.
תמורת מישחקו בארץ דרש הכוכב 300
אלף דולר, והיושב־ראש נאלץ לגלות לו
שזה כמעט התקציב השנתי של כל הקבר
צד, לכל העונה. מריו גילה שבספרד הוא
מקבל יותר, אבל היה מוכן להתפשר.
בביקורו גילה לויאן שבלגיה וגרמניה
מוצפות בשחקנים יוגוסלביים, שהם ברמה
של שחקנים ישראלים מהשורה הרא שונה,
ואפשר להביאם בסכומים הרבה
יותר קטנים — בעוד שיש להם הרבה
יותר מוטיבציה ויחס מיקצועי למישחק.
מוסיף לויאן . :הרבה צבע יכולים הכדור גלנים
הזרים להוסיף לכדורגל הישראלי.״

המושל ולן מ>8ה,
מכב• למ/גלה

יו״ר לויאן
שחקנים זרים יותר זולים
נסע דווקא
פתח־תיקווה
נות בקניית
יהיה אפשר

בענייני כדורגל. מה עניין
לאירופה ז התשובה: התעניישחקנים
זרים. בשנה הבאה
כנראה להביא שחקן אחד.

למה הסתובב השבוע גד גוולינפקי,
רכז הפועל בהתאחדות הכדורגל, עם בטן
פלאד״ כעוס וממורמר?
בדיקה קלה בטבלות הליגות מצביעה
שיש לו סיבה טובה, לרכז המסור, להיות
עצבני וכואב. מצב קבוצותיו — קבוצות
הפועל של ד,ליגת העליוונות — בכי רע.
כעסו הופנה בראש ובראשונה לשתי קבו-

כוכבי במקו קבוצה
ך בעיה של הפועל רפת-גן זה לא
היכולת שלה בכדורסל, כי היא הוכי חה
העונה שיש לה יכולת. הבעיה היא
פסיכולוגית.
הפועל רפת־גן היא קבוצה שאינה מא מינה
ביכולת שלה לנצח את מכבי תל-
אביב במישחקים חשובים. עד כה, אומנם
הצליחה רם ת-גן לנצח כמה פעמים את
מכבי תל־אביב. אד מעולם לא עשתה זאת
בפישחק גורלי.
כלי תרגילים חדשים. בשבוע שעבר
שוב באה לידי ביטוי תופעה זו. באחד

בבית, לא תמיד הצליחה לנצח בקלות את
היריבות. הקטנות.״
היה זה דודי דאמיקו, המאמן האיטל קי
שאימן את תל־אביב לפני שלוש שנים,
שהצליח להוביל אותה להישגים הכי-
מרשימים שלה בכל השנים. הרבה ביקורת
הוטחה אז בדאמיקו, מכבי לא ניצחה אז
בהפרשים משכנעים, אך יש לציין שהדגש
של המאמן היה לבנות את הקבוצה כקבר
צד, ולא כאוסף שחקנים בודדים מבריקים,
מה שהוא נחלת הקבוצה כיום. דבר זה
נשא פירות בשנתיים לאחר מכן עם דל ף

קליין.

,אף מישחק־חוץ. יש לציין, שעבר
דתו של המאמן הלאומי קליין לא היתה
בכיוון של חיזוק ושמירת המישחק הקבו צתי,
אלא יותר מישחק מהיר ואישי. הדבר
אומנם גרם לעיתים לנצחונות בהפרשים
גבוהים והבליט כמה כוכבים, אך לעומת
זאת החליש את מישחק הקבוצה, שנחשב
לחשוב במיוחד במישחקי־החוץ, כאשר
הקהל היריב לא נותן את התמריץ ה מעודד.
המאמן
האיטלקי דאמיקו עזב בעיקר
בגלל לחץ הקהל, שדרש שיביאו לו כו כבים
בולטים ומזהירים. כיום משחקת
הפועל רמודגן את המישחק הכי קבוצתי
שיש. צכישרף, המאמן אותה כבר שנ תיים,
למד כנראה את המלאכה מדאמיקו,
כששימש כעוזרו במכבי תל-אביב.
גם רודי דאמיקו וגם שרף הם מועמדים
לאמן את מכבי תל־אביב בעונה הבאה,
אם לא תבחר ההנהלה במאמן אמריקאי.

מאמן דאמיקו
נשא פי מ ת
הפישחקים הקבוצתיים היפים שנראו ה עונה,
הובילה הפועל רפת-גן בביטחה ב רוב
שלבי הפישחק. אך דווקא בדקות ה אחרונות,
שהיו המכריעות, שמטה את
היתרון ונכנעה לשחקן מכבי תל-אביב

ג׳ל, צימרמן.

במישחק זה הפגינה הפועל רפת־גן מי-
שחק שובה־עין וקבוצתי. לעומת זאת,
מכבי תל־אביב נשענה כהרגלה ברוב
דקות המישחק על יכולתו של אחד הכר
כבים, והפעם היה זה יכולתו המזהירה של
ציסרמן, שבדקות האחרונות הסתייע גם
ביכולתו של מיקי כרקוכיץ.
מכבי תל-אביב נראתה כקבוצה שאין
לה תרגילים חדשים וקשה לדעת אם
במצבה הנוכחי היא תוכל להמשיך להיות
מם׳ 1בשנים הקרובות.
כולם יודעים שיכולתה של מכבי תל-
אביב ידדה השנה — לא רק במישחקיה
במיסגרת אליפות אירופה, אלא גם פה,

תחזית כדורסלן ,
את מישחקי הליגה הלאומית והאר צית
שייערכו השבת חוזים השבוע
כדורסלן מכבי תל-אביב מיקי ברקוביץ
וכדורסלן מכבי רמת-גן דורון ג׳אפצ׳י.

ג׳אמצ׳י

ברקוכיץ

מישחקי הליגה הלאומית 1האהעית בו־קזביץ גיאמצ׳י

גגי־יהורה תל-אביב — המועל באר־ שבע

מכבי ימו — המועל תל-אביב

המועל כמר־סבא — מכבי נ תני ה

מכבי יבנה — המועל ירושלים

בית־ר ירושלים — המועל לוד

המועל רמת־׳גן — מכבי הימה

שימשון תל-אביב — מכבי מתודתיקווה

מכבי תל-אביב — המועל יהוד

מכבי רמת־עמידר — הכוח־מכבי רמת-גן

. 10 המועל מתדדתיקווה — המועל נצרת־עילית

. 11 מכבי שמרעם — המועל אשקלון

. 12 המועל חדרה — בית־ר רמלה

. 13 המועל רא שידלציון — בית־ר תל-אביב

בשבוע שעבר הצליח יורת ארבל לנחש שבט תוצאות נכונות,
ואילו דני דבורין ניחש שש.
צות הליגה הארצית, הפועל חיפה והפועל
ראשון־לציון. שתיהן נמצאו כל העונה
בצמרת הטבלה. עכשיו, שישה מחזורים
לפני תום העונה, התחילו ב.פישולים״ לא
צפויים, שבהם הפסידו את סיכוייהם להע פיל
לליגה הלאומית.
ראש מושפל. חלוקת הכוחות במוס דות
הספורט היא לפי יחסי הכוחות בין
מרכזי האגודות, בעיקר בין הפועל ומכבי.
כך גם מתנהלות ההנהלות. מזה שנים יש
לאגודת הפועל רוב בכל הענפים. עכשיו,
לקראת סיום העונה, מתחילה להתברר תמר
נה חדשה. התחזית הצפויה היא שהביאה
לכך שאנשי מכבי מתהלכים עם חזה נפוח,
ואילו אנשי הפועל הולכים שפופים, עם
ראש מושפל.
מתוך 16 קבוצות הליגה הלאומית יש
להפועל שבע, למכבי שבע והשתיים הנ ר
תרות הן שימשון ובני יהודה תל-אביב,
שהן אומנם נזונות מתקציב של הפועל,
אבל אינן חלק אורגני שלו.
המצב הצפוי לעונה הבאה משאיר את
אגודת הפועל במיעוט בליגות העליונות.
ארבע קבוצות הפועל מהליגה הלאומית
צפויות לירידה לל־גה הארצית(יהוד, ירר
שלים, לוד ורמת־גן) .קבוצות מכבי (מלבד
יפו) התרחקו מסכנת הירידה, ואילו לשלוש
קבוצות של מכבי מהליגה הארצית (בית״ר
תל-אביב, הכוח מכבי רמת־גן, ומכבי
רמת עמידר) נשארו הבודדות בצמרת ה טבלה
הארצית, עם פער ניכר לעומת
האחרות — הן היום המועמדות העיקריות
להעפיל לליגה הלאומית.
ספורט ועסקנות. מצב קריטי זח
נרשם לחובתו של הממונה על הכדורגל
בהפועל, הלא הוא גד גולינסקי. זה הדליק
אורות אדומים אצל קברניטי הפועל.
כבר לפני ארבע שנים היתה הצעה
להפריד את ענף הכדורגל של הפועל
מיתר הענפים, כדי שיעסקו בה אנשי
מיקצוע בלבד. לפני שנד, קיבלה ההס תדרות
החלטה להוציא את הכדורגל ולה עבירו
לאגף מיוחד, וזאת בגלל אופיו
המיקצועני ובגלל סכומי-הכסף האדירים
הקשורים בו. אלא שההסתדרות לא ממה רת
לבצע את ההחלטה, שהיתה חלק מר פורמה
בענף. גם מזכ״ל הפועל יצחק
אופק לא ממהר להוציא מידיו את המש אבים
שענף הכדורגל מעניק לו.

אמסע! מוסומחת,

במשך 13 מחזורים הצליח המאמן דויד
שווייצר לשמור בעקשנות מעוררת כבוד

על המקום השני בטבלה הלאומית. ההישג
נחשב לנכבד, בגלל הזכיר, המיוחדת של
טורניר הקיץ האירופי האינטרטוטו.
רצה הגורל ונקבע תאריך אשר דווקא בו
תיזכר, הקבוצה בפרס. ב־ 2באפריל זזה
מכבי תל-אביב של דויד שווייצר בפעם
הראשונה למקום הרביעי בטבלה. הקבוצה
בודהמזל, ששבעה תלאוות העונה —
שימשון תל-אביב — תפסה את מקומה
של התל-אביבית היוקרתית.
התנאי -להעסיק את משה. הי-
תה זו המישפחה השכנה לבנין של שוויי-
צר שהפילה עליו את הפור. יצחק שני־אור,
מאמנה של שמשון תל-אביב, ניצח
את מכבי חיפה, ובכך זכה בשלוש הנ ק ד
דות. ואילו זאב זלצר, חתנו של המאמן,
אשר מאמן את מכבי פתח-תיקווה, ניצח
את מכבי תל-אביב — ובכך הצליח האמ בוש
המישפחתי הכאילו־מתוכנן להכניע
את המאמן, ששמו בחוגי-ז*,ספורט בארץ
הולד לפניו.
דויד שווייצר יעזוב השנה את מכבי
תל־אביב. הסכומים הגדולים שהציעה לו
הקבוצה התל־אביבית לא היו שווים לסי רובה
להחתים לעונה נוספת את בגו,
משה שווייצד. דויד התעניין השבוע
בהעסקתו בבית״ר תל-אביב, שתעסיל ב שנה
הבאה לליגה הלאומית — וזאת בתנ אי
שהקבוצה הבית״רית תיאות להחתים
ביחד עיסו גם את בנו, אשר נחשב לשח קו
לא כשיר במאה אחוז, בגלל פציעותיו
הרבות בעונה הנוכחית.

החלמתו המאולן 7יא יו1ז1ר*1
כל הקבוצות שהחליפו את סאמנן באמ צע
העונה, בגלל המצב המסוכן שלתוכו
נקלעה הקבוצה — נוכחו לדעת שהשיטה
לא עזרה לשיפור מצבם. להיפך. אם
היתד, הקבוצה במצב לא הכי-הכי, הרי
שאחרי החלפת המאמן הידרדרה הרבה
יותר, עד לסכנת ירידה ממשית.
כך קרה להפועל רמת־גן, שהחליפה את

אליעזר שפיגל בשימעון כן־ יהונתן.

כך קדה גם עם אליהו ערפד מבית״ר
ירושלים, שמאז פוטר הידרדרה הקבוצה.
כל היועצים המזהירים שגוייסו להצילה
לא עזרו, עד שמצא מישהו רעיון חדש...
להחזיר את המאמן המקורי. כך עשו, ואולי
נצלו. כיום בית״ר רחוקה מהקו האדום
ומסכנת הירידה.
כך קרה גם למכבי יפו, שחשבה כי
ניסיס ככר לא הלה די טוב, והביאה את
אליעזר שפיגל במקומו וגם להפועל יהוד.

למד את המלאכה
ה עו ל ם הז ה 2379

ן זח

• ן ל3

ךיי ; ״

ב ב די ק ה של ח 0(6 56160110ח ס 1המרכז ה בינ ל או מי ל ב די ק ת איכויו תבב רי סל, זכתה 80ץ\ 8 8 0 /\ 0 במד ליי תזהבל שנ ת 1982ע ל אי כו תההמ עו ל ה.

יפ>י

פ ״גן ד פז

חזרה לתחילת העמוד