גליון 2381

זים הקוטב הצפוני חתונה לבנה-זיפ
כמר^ מים
סי ם•
״ יי ל

; 037

רמל אי מי

מכינים ״

זיפ סנואו בול

תפוח זים
(לב הענין)
זיפ טרופיקל
1מנה שמנת מ תו ק ה
1מנה ליקר בננות
זיפ תפוזים
2-3כפיות גרנדין או זיפ פטל קוקוס ט חון
קרח.
• תן במרעד 1 :מנה
שמנת מ תו קה 1 ,מנה
ליקר בננות 1 ,מנה זיפ
תפוזי ם(ע שוי במים)2-3 ,
כפיות גרנדין ו־ 2קוביו ת
קרח. נער היטב.
• טבול שפתי כוס
קו קטיילי ם בצלוחי ת
גרנדין או פ טל ואח״ב
בתוך הקוקוס.
• סנן המשקה לתוך
הכוס. קשט בק ש קצר
שעליו נעוץ דובדבן.

1׳/2מנות קלבדוס(ברנדי
תפוחים צרפתי)

! 1׳/מנות ברנדי רגיל
זיפ תפוחי ם
מי סודה
תפוח עץ ק טן
2קוביו ת קרח.
• מוזגים מ על לקוביות
הקרת א ת הברנדי לתוך
כוס גבוהה.
מכינים זיפ תפוחי ם
בסודה ומוזגים לתוך
הכוס.
• מערבבים היטב.
• חו תכי ם פרוסה של מה
ממרכזו של ה תפוח כך
שתתקבל צורת לב.
מנקים מהגרעינים,
חו תכי ם בצד התח תון
ונועצים ל קי שו ט על שפ ת

1׳/2מנו ת ליקר ביצים
זיפ לימון סודה 1לימון טרי דובדבן אגוז מו סקט טחון.
• מוזגים בכוס גבוהה
מנה ו חצי ליקר ביצים
מקורר.
• סו ח טי םכמה טי פו ת
לימון טרי.
• מ מל אי ם הכוס בזיפ
לימון שעורבב בסודה
וצונן קוד ם לכן במקרר.
• מערבבים היטב
ו מק ש טי ם בפלח לימון.

ו מנה ג׳ין
! ׳/מנה בלו קו ר ס או(לי ק ר
קורסאו רגיל)
׳/2מנה עראק
זיפ לימון סודה תפוז טרי
2קוביו ת קרח.
• מוזגים מ על לקרח
לכוס גבוהה א ת הג׳ין ואת
הבלו קורסאו.
• מכינים א ת זיפ הלימון
בסודה ב מ קו ם במים
ומוזגים ממנו ע ד לגובה
של כ שלו שה ס׳־מ מ שפ ת
הכוס ומערבבים.
• מוזגים בעדינות /2׳ מנה
של עראק על פני כל
משטחהמשקה העליון.
מ קפידים של א יתערבב עם
המש קה שמתח תיו אל א
יצוף עליו.
• מוסיפים מעט לימונדה
עד להלבנת העראק
ו קבל ת הינומה לבנבנה
שתצוף ב חלקו העליון של
המ ש קה הכחול. מקש טי ם
בפלח תפוז.

ו מנה ליקר מנ ט ה ירוק
זיפ א שכוליו ת
גבעול נענע יפה.
• מ מל אי ם כוס גבוהה
(רצוי ב על ת רגל) בזיפ
שהוכן קוד ם לכן וצונן
במקרר.
• מ ש קיעי ם גבעול נענע
יפה בתוך הכוס כך
ש חלקו העליון י בלו ט
מעל לפני המש קה.
• מחגים ל כו סי ת ק טנ ה
מנה מליקר ה מנטה,
מטפט פי ם או תו בעדינו ת
ו ב אי טיו ת לתוך הכוס
הגדולה.
• מששקע הליקר
לקרקעית, בוח שים
בעדינות בעזרת גבעול
הנענע ע ד שהליקר
יתרומם וירחף בדרגות
ס מיכו ת שונות בתוך מיץ
ה א שכוליו תומקש טי ם
במלפפון.
לכמה גוונים של ירוק
ה צל חתם להגיע?

וימר יעקבסוו טמיר

טוב לי עם ז י -

נו ק א אז ט-זי פ
ז מנה ג׳ין
ו מנה ווד קה
3/4מנה ק מפ ארי
זיפ תפוזים
גרנדין(תרכיז רימונים) אז
זיפ פ טל
קדח.
• ש מי ם בכוס גבוהה
2קוביו ת קרח ומוזגים _
ל תוכה א ת הג׳ין, הוו דקה ~׳

וא ת הקמפארי.
• ממל אי םאת הכוס
בזיפ תפוזים.
• מוסיפים מעט גרנדין
או זיפ פ טל ומערבבים
בעדינות עד להיווצרות
ענן אד מד םבתח תי ת
המ שקה.

ב חב ההש ער האהוד •

כתבה השעו־ הקדמי :

דבוערד רי ק ה

עי ס קי פלא טז
הוא תפס טרמפ על גבם של שבויי
צה׳׳ל, אך למעשה נסע הנוכל
פלאטו־שרון סמואל לכיירות כדי לנהל
עסקים מיסתוריים כ*
כירת הלבנון __

פעם הם היו מלכי חיי-הלילה.
ביום שרוי דב סגל בדיכאון, אחרי
שלקה כגידול ממאיר
וניסה להתאכד — ו־פרדריקה
מנסה להח־י
זיק כו כחיים__ .

דרנו שר.,סחויסט״ אז־ השלום
.העולם הזוד, שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב
גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אמרי עורך
תמית: יוסי שנון רכז מערבת: שלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי מוטוביץ
וגיורא נוימן צלמי מערכת: ציון צפריר וענת סרגוסטי עורכת דפוס: אהובה
קורן ראש המינהלה: אברהם סימון מחלקת המודעות: רפי זכרוני המד׳ל:
.העולם הזה־ בע־מ הדפסה. :הדפוס החדש־ בע־מ, תל־אביב הפצה. :גד׳ בע׳מ

יש אנשים המאמינים כי לפני דור
היה הכל אחרת, וכי בשנים האחרונות —
ובמיוחד תחת שילטון הליכוד — חלה
הידרדרות איומה.
מי שסבור כך, כדאי לו לעלעל בגליונות
ישנים של העולם הזה. למשל בגליון חעו־
.י ם הזה ( )915 מן ה־ 27 באפריל , 1955 ערב
יום־העצמאות השביעי של המדינה.
ערכנו אז מיבצע שעליו חזרנו השבוע
(ראה עסודים 15־ .)19 ניסחנו עצומה להח תמה
ציבורית, שלא הכילה אלא פסוקים
ממגילת־העצמאות. שלחנו צוות־סיקור של
כתבים וצלמים (אז קראנו לזה ״חוליית-
כיסוי״) להחתים אנשים ברחוב על עצומה

ברחוב שוב אינם דוחים אוטומטית את
הבישה לחתום על עצומה. וכיום פוחדים
מפני השילטון פחות מכפי שפחדו אז.
הצוות של , 1955 בראשות עימנואל פרת
(כיום צלם בטלוויזיה) פנה אל 842 אזר חים,
וקבע כי השיג פחות חתימות מכפי
שהופיעו על המגילה המקורית. הפעם
דיווח הצוות כי כחמישית מכל האזרחים
והאזרחיות שהם פנו אליהם הסכימו לח תום,
אף שאיש מהם לא זיהה את המקור.
הטענה הבולטת ביותר אז היתד, ש״זוהי
עצומה קומוניסטית.״ היחס לקומוניסטים
לא השתפר מאז בהרבה, אד נדמה כי
תנועות־המחאה הציבוריות היקהו את ה חשד
שמא כל יוזמה אופוזיציונית באה
מצד הקומוניסטים השנואים.
מסימני התקופה ההיא: תימני בעל
פיאות מסולסלות, שחיפש עבודה בליש-
כת־העבודה, אמר. :יודעים! יודעים! זה
הכל ניירות של בוליטיקה! חותמים —

עז ב מ אז תו

חו ח1

אורי אבנרי ממשיך לגלות סודות על מגעיו עם
עיצאם סרטאווי במשך שבע שנים. הוא מגלה
איך התקרב ידידו לרעיונות השלום,
אחרי שחקר וגילה פרטים מדהימים
על גורל יהודי עיראק. מי ערך טבח
בשנת 1 1941

ה דווי ה ש כזו

אכרה ם יפה

דרכו האחרונה של
שימשה הזדמנות לטיפגש של כל
המי־ימי כאצולת השילטון הישראלי
-מהקואליציה ומהאופוזיציה.

השוטר היורה
פק ד

.רזוווין 771*7
את הואשד

הריון !

הכימאי יהודה
נאמן, שסירטו נפסל, מספר
לד,עולם הזה על נעוריו האבודים
בצבא. על דרכו לקולנוע
ומכריז. :צה״ל
הוא כל־כך חזק,
שצריך להוריד
לו את הראש!״

הס הוסעו באמבולנס לכיכר
מלכי־ישראל, מתו
מרעב בהילטון, הצטננו
קשה, אך הופינם בכל זאת
לפני קהל משולהב ומעריץ
כוכבי

תהילה נמצאים
ביש ראל.

.קומוניסטים

העולם הזה 2381

טלי

אשר ידלין ואשתו
ליכני (בתמונה) עומדים
סוף־סיף להביא צאצא לעו לם
ושבים לישראל לקראת
הלידה.

צ היד־

אין דיר ה

טורם ד

לג׳זרג״

הקצין שנעצר בחשד כי
הבריח חיילים לחו״ל, טען
כי עזר לרועי גדיש, בנו
של מנכ״ל
חברת תעו־פה,
לחש־תח
מצד,״ל.

.,התיאסוון
הוא ביתי!״

העצומה ביום־העצמאות 1955 ,
פי שישווה כיום את תוצאות המיבצע
ההוא עם תוצאות המיבצע המקביל שער כנו
השבוע, יווכח לדעת כי לא השתנה
הרבה. ומה שהשתנה, לא השתנה דווקא
לרעה. המצב היה רע למדי כבר אז, לפני
28 שנים, כאשר שלט המערך בכיפה,
ודויד בדגוריון היה האליל התורני והכל-
יכול.
קודם כל, לא היה הבדל בץ מיסטר האז רחים
שהבחינו אז והשבוע שהנוסח לקוח
ממגילת־העצמאות. אז כמו הפעם: אפם.
במלאת שבע שנים לקיום המדינה לא
הכיר איש את המגילה, שנחתמה על־ידי
37 יהודים טובים באולם המוסיאון בתל-
אביב. וכך גם הפעם, אחרי דור שלם של
.תודעה יהודית״ בבית־הספר הלאומני של
מדינת-ישראל.
מיסטר המסרבים לחתום עלה אז על
מיספרם הפעם. קשה להסביר זאת. יתכן
כי בשנים האחרונות חדרה לתודעת הצי בור
חשיבותן של יוזמות אזרחיות. תנועות
ציבוריות ספונטניות, כמו שלום עכשיו.
!וועד נגד המילחמה בלבנון, יש גבול ועוד
הטביעו את חותמן על הציבור. האזרחים

חיים

כהן הוא האיש שירד, בשימעון יהושע
מתלוננת עליו
מכפר-שלם. עתה
אשתו שהוא יירה גם בחתולים
מייללים ובכלבים שוטים, מכה אותה
ומתעלל בה ומאיים שיירה גם בה.

סוף סזף

ההילה

לא תהיה עבודה. יודעים !״ כי בימים ההם,
הזכות לעבודה היתד, קשורה במידה רבה
בהשתייכות המיפלגתית. יתכן שהתוצאה
היא, כעבור דור, האהדה של בני עדות־המיזרח
לליכוד, שבאה לידי ביטוי גם
במיבצע השבוע, כאשר ף ני הדור החדש
— בניהם של אותו תימני וחבריו —
סירבו לחתום בטענה כי הנה, תחת שילטון
הליכוד, כבר הושג השיוויון.
אחד ההבדלים בין אז והיום הוא שאז
היו בוזחובות שוטרים רכובים. כאשר
ניגשה. חוליית־הכיסוי״ שלנו אל שוטר
רכוב ברחוב דיזנגוף בתל-אביב והושיטה
לו את העצומה, הוא חתם בלי היסוס.
את הפסוק החשוב ביותר אמר אז עם־
קן־מפא״י. :כדאי לחתום רק על דברים
שאפשר לקיים אותם!״
הוא סירב לחתום על עקרונות המגילה.
מיבצע יצא
לקראת יום־חעצמאות
צוות העולם הזה למסע ד,הת מות
על סעיפים נבחרים מתור
מגילת-העצמאות• ההיענות הי מה
פושרת מאוד
ואיש — פרט
לאחד — לא
זיהה את הנוסח.

בגיל? 4עורך הבימאיצדי
צרפתי סאזן־ביניים ומספר
על חלומותיו, על שחקניו
ועל הצבעים שהוא
אוהב.

הזמר ג׳ורג׳ כן נדהם,
החדרים שהזמין בהילסון
מראש, לא היו פנויים, והזא
נשלח למלון
אחר. מדווחת
נירה

חגיגת הפרט
עכשיו ככר מותר לגלות:
הפלמ״ח לא פורק: השבוע
עלה מהמחתרת
והגג עם חיים
חפר את פרם
ישראל.

מדורים קבועים: תשקיף כמדינה
יומן אישי
הנדוד — דימעות תנין אנשים כלונים מיכתכים תשכצון
הורוסקופ -בין מלה ושור
אנשים כעולם -הכובע המצחיק
של אליזבם
שידור מדריך

שידורים -לישראל

37 43 ולירדן 44

רחל המרחלת על כל העולם 46

זה וגם זה 52 חלון ראווה 56 נמר של נייר
זה היה ״העולם הזה־ לפני

25 שנה 64 קולנוע -א, סקר 66 לילות ישראל 73 אתה והשקל
מה הם/ן א.ומרים/ות _ דייוויד
בחזה, אמנון דנקנר, ואליד
צאדק, ריקי שלח, אלכסנדר פלאי
ורון בן־ישי

ספורט

כדיקת אפשרויות כיטוח של מבוטחי
הקופות הקיימות כשירות החדש.
מכיוון שאיש מבין הרופאים אינו רואה סיום
לשביתה, עשויות ההצעות להתקבל בחיוב.

מאחזים *אוירסו
תוך כמה ימים יאוזרחו עוד שמונה מאחזי נח״ל
בגדה המערבית, נוסף על ההכרזה על הקמת ישובים
אזרחיים חדשים.

?ר״סק* החרים
בגלל פרס
להעדרו הבולטת של ברונו קרייסקי כמושב
זמר!
האחרון של האינטרנציונל הסוציאליסטי
היתה סיכה פשוטה: הוא סירב לשכת
כחדר אחד עם שימעון פרס, שאותו הוא
מתעב כגלל עמדתו כמילחמת־הלבנון.
אף שנמצאו להעדרות זו תירוצים אחרים (בריאות,
הבחירות הקרובות באוסטריה) ,חבהיר קרייסקי
שזוהי הסיבה האמיתית. כתוצאה מכו הוא לא היה
במקום כאשר נרצח ידידו עיצאם סרטאווי בידי
אירגונו של אבו־נידאל, הזומם לרצוח גם את
קרייסקי עצמו, בשל חלקו במאמצים למען שלום
ישראלי־פלססיני.

474
עד ערב יום־־חעצמאות נהרגו כ־סעולות־לחימה
כלבנון 474 חיילים.
מיספר הפצועים הגיע ל־־7ו<•26

וחפק-ן רוצה ברפול
ח״כ העבודה, אריק נחמקין, והח״כ לשעבר עמום
הדר, הם העומדים בראש מחנה־הניצים בעבודה,
הפועלים לכניסת הרמטכ׳׳ל הפורש, רפאל (״רפול״)
איתן, למיפלגת־העבודה.
השניים ואחרים ניהלו איתו שיחות ממושכות
בחודשים האחרונים, ואף פוקדים את ביתו מדי שבת.

עיר המפדייל בגדה
כין הישובים החדשים, שעל הקמתם יוחלט
השבוע, ישנם שניים הקשורים דמפד״ל.
הישובים כפר־צור וברוקין נמצאים זה
ליד זה, ואף זכו ככינוי ״עיר המפד׳׳ל״.
היוזמה להקמתם היא של שר־־החינוך־והתרבות,
זבולון המר, המלווה מקרוב את קבלת האישורים
הדרושים להקמה.
ישוב אחר, שיוכרז על הקמתו, הוא רסכרכר של
אגודת־ישראל.

ו-לה בבדה
לבת מ-סט-ח
אחת הכתות המיסטיות בארץ רכשה באחרונה וילה
מפוארת בישוב חדש בגדה. הווילה נקנתה על־שם
אחד מחברי הקבוצה, וכך לא התגלה מהי המטרה
האמיתית לרכישת הבית.

התארגווח לקופת־חול-ס
חל-פ-ס
גורמים כלכליים שונים פנו להסתדרות הרפואית
והציעו לחברה להספקת שירותי־רפואה להרחיב את
.שירות הרפואה התחליפי״.

ההצעות הן שכירת שני כתי־־מלון כתל*
אביב, והפיכתם לכתי־חולים לכל דבר,
השכרה כשיטת שכר־מכר של ציוד רפואי
משוכלל לחדרי ניתוח ולמחלקות אחרות,

תפנית בחק-דס
ע־סק הברוקר
בתוך זמן קצר צפויה תפנית חשובה בחקירת
הפרשיות הכלכליות הקשורות לרצח סוכן־הבורסה
יעקב אלטרוביץ.
חלק זה בחקירה לא הופסק אחרי הגשת כתב-
האישום נגד שני החשודים ברצח הברוקר. הוא
הופקד בידי היחידה לחקירות־הונאה המטה הארצי,
הממשיכה לחקור.

לא לגדרות כלכליות
כניגוד לשמועות אין האוצר מתכוון
להטיל גזירות כלכליות או לכצע מדיניות
מוניטרית שונה כחודשים הקרוכים, כדי
לעצור את הידרדרות המשק.
צפוי המשך המצב הנוכחי עד אחרי הבחירות
לרשויות המקומיות בסוף השנה. הליכוד מייחס להם
חשיבות עליונה׳ ושר־האוצר אינו מתכוון להעביר
בוחרים למערך על רקע גזירות כלכליות.

הון הקיבוץ לא הוגדר
מושג ״ההון העצמי״ של הקיבוץ כחוק
למיסוי־כתנאי־אינפלציה עדיין לא הוגדר.
על־פי החוק נאמר
הון עצמי בקיבוץ.
ועד היום לא קבע
לעומת זאת נמצאה

ששר־האוצר י?בע בתקנות מהו
החוק נחקק בחודש אוגוסט.,
יזשר מהי ההגדרה להון זה.
ההגדרה לגבי כל עסק אחר.

עובדה זו תקשה על מערכת החשבונאות
הקיבוצית, ועלולה לסבך את הקיבוצים
בכית־מישפם כהתדיונות שונות•

סרט עד פנינה
חברת סרטים פרטית תפיק סרט טלוויזיה דוקומנטרי
על חיי פנינה רוזנבלום. את הסרט, שאורכו כ־60
דקות, תביים רותי פרס׳ והוא יתאר את פנינה
מתקופת היותה צעייה לא־מוכרת ועד הופעתה
בתחרות הקדם־ארוו־זיון.

אלהרר יפנה
לביתי״המישפט
הזמר־מפיק, דודו אלהרר, שוקל
פניה חדשנית לכית-המישפט, כדי
להביא לביטול קטעים הפוגעים בו
כפסק״הדין הנאשמת כניסיון לרצוח
אותו, אסתר מרקוכיץ•
כפנייה, שתוגש כאמצעות עדרך־
דינו, יהודה טוניק, הוא יטען שפסק*
הדין השמיץ אותו מכלי שניתנה לו
אפשרות להתגונן.
אלהרר פנה בכר ליועץ המישפטי
לממשלה, שיתן דעתו על בך. נראה
שהוא לא יסתפק בכך.

אח -השגו־-ר -דד-ן
הד״ר סקי רוזנהאופט, מי שהיה
הקונסטרוקטור של ״בית הלוחם״ בחיפה,
ושנאשם כמעשי־מירמה כפרשה זו, הוא
גם הקונסטרוקטור של גג המיכנה
שהתמוטט כאחרונה בתחנת הרככת כת־גלים
בחיפה. רוזנהאופט הוא אחיו של
שגריר ישראל כארצות־הכרית, חד״ר
מאיר רוזן.
לפי כתב־האישום שהוגש נגדו בפרשת בית הלוחם,
הוא סייע בשעתו לקבלני הפלדה לחסוך עשרות
טונות של פלדה, אחרי שכל הכסף שולם לקבלנים
מראש.

מדו״ח של פרופסור משה עדין מהטכניון, שחקר
את ההתמוטטות בבת־גלים לפי הזמנת הנהלת
הרכבת, עולה חשד כי גם במיקרה זה חסך הקבלן,
זכריה דרוקר, כמות ניכרת של פלדה.

דרוקר שימש כיושב־ראש ועדת־הכנייה
הציבורית של ״בית הלוחם״׳

עיתון יומי לרלו״ח
ביטאון רק ״ח כערבית ,״אל איתיחאד״,
המופיע פעמיים כשבוע, מתכוון להפוך
בשבועות הקרובים לעיתון יומי. לצורך
כך נרכש ציוד־דפוס משוכלל — מערכי.
כמוכן.
עורכי העיתון מודאגים ממחסור חמור בכתבים —.
מיומנים, ונראה כי ייאלצו להסתפק בציטוט החדשות
שיסופקו להם על־־די סוכנויות הידיעות ובתירגום
מאמרים מהעיתונות הסובייטית.

אלך שקל -
ש׳ למורה
כל מורה וגננת כישראל יקבלו
ביום־־המורה, כחודש מאי, צלחת שי,
שכה מוטבע ציור של סרסל ינקו.
שווי כל צלחת הוא אלף שקל וסך
כל ההוצאה שתוציא הסתדרות״המו•
רים מתקרבת ל־ט 1מילית שקל.
את הרעיון הגו מזכיר הסתדרות
המורים, אמנון אברמסץ, והמישנה*
למנכ״ל, יצחק ולבר. לטענתם, זוהי
הפעם הראשונה שמורים וגננות כישראל
מקבלים שי ליום חגם.

לחוגים על היועץ
דחצים כבדים מופעלים עד לישכת היועץ
המישפטי לממשלה, כדי שלא יטפל בתיקים
על ענייני־כנייה רגישים ועקרוניים.
אחת הפרשיות קשורה לפרשת בית־הלוחס בחיפה,
והיא עולה בחומרתה על מה שנחשף בפרשת הקבלן
אריה פילץ בבית־המישפם העירוני בתל־אביב.

בניית פאר בצבא
קצינים בכירים זועמים עד הקמתן שד
לפחות שתי מיפקדות בצח ״ד כמרכז
הארץ, לפי סטנדרטים יוקרתיים של
בנייה שעדו כסף רב.

טלקסים לעצמאיים
חכרת־כת של ״כור־סחר״ מייבאת לארץ
מכשירי־טלקס אלקטרוניים קטנים,
המתאימים כמיוחד למישרדים של
עצמאיים זעירים.
עד עתה פנו כבר יותר מ־ 400 עצמאיים והזמינו
את המכשיר.

חיקויים לשטיחים פרסיים רשת של חנויות שטיחים כישראל מייבאת
לארץ חיקויים לשטיחים פרסיים. הם
מיוצרים באירופה ודומים להפליא למקור.
מחירם זול בעשרות אחוזים משטיח פרסי ם קורי.

״אל־על״ טס
2 0שעות
מטוס ג׳מבו של אל־ על הגיע מניו־יורק לאי טנריף,
מול חופי אפריקה, אחרי טיסה של 10 שעות.
צוות המטוס המתין ארבע שעות בנמל־התעופה
הספרדי׳ עד שעלו 370 נוסעי חברת היסתור־נופש־פלוס,
והמריא עימם בטיסה שנמשכה יותר משש
שעות נוספות עד ללוד, מבלי להתחלף.
דובר חברת אל־על אישר שצוות מטוס זה פעל
באוויר ובקרקע 20 שעות רצופות, במקום המכסימום
של 16 שעות המותר לפי תקנות־הבטיחות. הדובר

טען כי צוות המטוס היה מוגבר, כך שאחדים
מהטייסים ישגו בטיסה, ואחר־כך החליפו את חבריהם.

במדינח
העם
ז זו עב ה היא מ! ,

זעם ה׳ ירד על יום־
העצמאות; ורעמים
בישרו את חרון־אפו.
למה לי רוב זיבחיכם? יאמר ה/
שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים ועתודים לא
חפצתי !
כי תבואו לראות פני —
י ~ מי ביקש זאת מידכם רחום
חצרי !
לא תוסיפו תביא מינחת־שווא
קטורת —
תועבת היא ליו
רחצו! חיוכו 1המירו רוע מע־לייכם
מנגד עיניי1
חידלו להרע!
לימדו היטב, דירשו מישפט, אש רו
חמוץ
שיפטו יתום ! ריבו אלמנה !
אילו קם השבוע הנביא ישעיהו
ם קיברו, יתכן שהיה חוזר בעברית
עדכנית על תוכחה מעין זו באוזני
בני־ישראל. ובני־ישראל היו מק שיבים
בחיל ורעדה.
כי ביום־העצמאות ה־ 35 של
מדינת־ישראל קרה משהו, שהיה
מתפרש בימי־קדם כהוכחה חותכת
לזעם אלוהים ולחרון־אפו.
לפתע פיתאום, בראשית חודש
אייר, קדרו השמיים. על המוני
׳ בית ישראל, שהתכוננו לחגוג בחיק
הטבע משני עברי הקו הירוק,
ירדו גישמי־זעף פיתאומיים, בלתי-
רגילים לגמרי בעונה זו. ברקים
האירו את הלילה, כאילו באד לל עוג
לזיקוקין־די-נור, רעמים החרי דו
את העם ממנוחתו.
על מה זועם אלוהים?
האם על ההתנחלות השחצנית,
שהקימו עובדי־האלילים הלאומניים
על גיבעה מעל לשכם׳ בניגוד ל אזהרתו
המפורשת של יעקב לבניו?
האם על מעשי־העוול, שעושים
המדברים בשמו יום־יום כלפי יצי־רי־כפיו
בין הרי שומרון ויהודה?
האם על המצב הכללי של התפ רקות
המוסר במדינת־ישראל?
אולם ישעיהו לא קם מקיברו.
הגשמים חלפו, הרעמים השתתקו,
ומנחם בגין נשאר על כנו.

11 נכרתים,ב6וודע 1ה
לפי המסורת היהודית;
מתיר ״לא לשמה״
כא ״לשמה״
שגריר אש״ף בוורשה הודיע

אלוף הג׳וקים
כי יניח זר ליד אנדרטת לוחמי-
הגטאות בבירת פולין.
ממשלת ישראל ומושבותיה בר חבי
העולם — הקהילות היהודיות
המאורגנות — הגיבו בזעם. אם
יורשה לאש״ף לעשות כדבר נורא
הזה, איימו, הם יחרימו את טקס-
האזכרה הממלכתי, יגנו את פולין,
ייצאו מגבולותיה מייד.
היתד. זאת התפרצות ספונטאנית,
המוכיחה עד כמה איבדו עסקני
ישראל והקהילות את שפיות דע תם,
בכל הנוגע לייצור המיפלצתי
ששמו אש״ף, שהם יצרו בדימיונם.
שימחה לאיד אילו היו דנים
בעניין בצורה הגיונית, היו מבי נים
כי תגובה זו היא אבסורדית.
יתכן מאוד שאש״ף יזם את ה פרשה
כתעלול של פירסומת. אם
כן, העניקה התגובה הישראלית-
יהודית לאירגון את כל הפירסומת
שביקש. תחנות־הטלוויזיה והעיתו נים
ברחבי העולם הקדישו למרי בה
זו את מיטב תשומת־ליבם,
)ולא פעם תוך רמז של שימחה־לאיד.
לגופו
של עניין, יכלה מחווה
כזאת של אש״ף רק להועיל. ישר אל
ינקה תמיד את הצדקת־קיומה
במידה רבה מזיכרונות השואה. אם
גם אויביה מכירים בזיכרונות אלד.
— ויהיו מניעיהם כאשר יהיו —
הרי זה לטובת ישראל.
יתר על כן: לא פעם הופכת
עשיית־מיצווה שלא לשמה״ ל-
לשמה״ .כך מלמדת המסורת היהו דית.
אם שליחי־אש״ף עושים פעו לה
כזאת מטעמי פירסומת, סופם
שיידבקו מרוח הדברים.
דכר אלי כפרחים. ההכרה
במצוקת היהודים באירופה, שהולי

את הציונות המודרנית, תעזור
לראשי אש׳י׳ף להבין את הקמת
ישראל, ולהשלים עם קיומה החוקי.
כך קרה לפלסטינים רבים, והמחווה
בוורשה אך יכולה לקדם תהליך

רק מי שחושש מפני מיפגה חיו בי
באש״ף, העשוי לשכנע את ה עולם
שצריכים לחפש פיתרון של
דו־קיום ישראלי-פלסטיני, תוך
ויתור על הגדה והרצועה, יכול
להתקומם נגד זר־פרחים פלסטיני
(ראה הנדון) .התגובה האינסטינק טיבית
של ממשלת־ישראל ומשר תיה
היהודיים אכן מאשרת הנחה

העובדה ששליחי מפ״ם אימצו
לעצמם גישה זו של זבולון המר
וחבריו, חסידי ארץ־ישראל השל־מה,
יכולה לספק מזון רב למח שבה.

שמדבר בפרחים, סופו שיפ סיק
לדבר בכדורים. ומי שמתנגד
לפרחים, סופו שידבר בדם ואש.

הפגנות
תחת מיטריר אתת
הממשלה רצחה מקם
כהשתתפות אלפים, רוב
ה;רכחים במגד עם
המוחים; והשר ערך
את האיזרוח כצריף,
כמד גנב כלילה.
השמיים היו שחורים ומאיימים.
גשם שוטף ניתך ארצה, הרמקולים

רעדו והרוח העזה נשאה עימה
את מילות השיר, שהיד. אסור ב זמנו
בהשמעה ברדיו: הסלע האדום
של חיים חפר.
התנחלות ברכה חיכתה לטקס ש יהפוך
אותה ליישוב אזרחי. הארץ
רעשה במשך כמה ימים סביב
טקס זה, שעמד להיות אחד האי רועים
המרכזיים של יום־ד־,עצמאות
ד,־. 35
פיקניק ואקורדיץ. תנועת
שלום עכשיו התכוננה גם היא ל אירוע
כמו לטקס צבאי. אנשי
התנועה התנחלו כבר ביום השני
שעבר על גיבעה קטנה, בכניסה
לכביש המוביל ליישוב. הם העמי דו
במקום שלטים גדולים המגנים
את ההתנחלות בהר גריזים, התנח לות
שזכתה לכינוי: שכם עילית.
בוקר יום־ד,עצמאות קידם את
פני עם ישראל בגשם שוטף, בר קים
ורעמים. הטקס אמור היה
להתחיל בשעה 2בצהריים, אך
כבר משעות הבוקר היתד, תכונה
רבה במקום ההתנחלות. מכוניות
מישטרה וג׳יפים צבאיים חיכו לב אים
בצומת הכניסה אל היישוב.
האוטובוסים החלו באים למקום
זמן רב לפני תחילת הטקס. רובם
נשאו שלטים של תנועת שלום
עכשיו. לרגע נראה היה כאילו הם
יהיו האורחים היחידים בטקס.
מאות אנשים ירדו מן האוטובו סים
והתחילו לצעוד בבוץ הטוב עני
אל מקום הטקס. הרוח העזה
העיפה את שילטי הבד שבידיהם
והגשם ניתך בכוח, אך איתני ה טבע
לא הפחידו את ההמון הרב.
הם הסתדרו במקום שנקבע להם.
חיש-קל נשלף אקורדיון מאי-

כרכה כיום העצמאות: מפגיני ״שלום עכשיו״ (מימין) וחסידי ההתנחלות (משמאל)
קול ההמולה הסתיים בקול ענות חלושה, שנטמע ברוח העזה
העולם הזה 2381

שם, וכולם פרצו בשירה סוערת.
הם שרו מחרוזות שירי ארץ-
ישראל״ ותנועות־הנוער, והאווירה
היתה של פיקניק בחיק הטבע.
איזור הבימה היה ריק לחלו טין,
ומולו החלו להגיע טיפין־טי-
פין תומכי ההתנחלות. הם היו מע טים
והצטופפו כדי להתחמם. גם
מן הרמקולים שמעליהם בקעו ב אותה
שעה שירים של חיים חפר,
אך חיים חפר עצמו עמד יחד עם
אנשי תנועת שלום עכשיו. הוא
הפגין נגד ההתנחלות.
השר נחטף. כולם חיכו בקד
צר־רוח לתחילת הטקס, ואולי יותר
מזה, חיכו לסיומו. היה קר מאוד
ותוך זמן קצר היו כל הנוכחים,
מימין ומשמאל, רטובים עד לשד
עצמותיהם.
בשעה היעודה הגיע למקום השר
דויד לוי, מלווה באלוף פיקוד ה מרכז,
אורי אור. לוי נועד לסבול
מטעם הממשלה בקור העז ולנהל
את טקס האיזרוח, למרות מזג
האוויר הסוער.
אירועים רבים בוטלו ביונדהעצ־מאות
בגלל מזג־האוויר, אך אי רוע
זה, אחרי כל מה שקדם לו,
אי־אפשר היה לבטל כנראה.
לוי נתן כמה ראיונות קצרים
לעיתונאים הרבים, שהקיפו אותו
מייד עם בואו, ולאחר זמן קצר
ביותר נחטף לתוך הג/יפ הצבאי
של אלוף הפיקוד ונעלם מן המקום.
היה מי שהסביר לעיתונאים ה תמהים
שדויד לוי יצא לסיור ב־היאחזות,
ומייד יחזור וינהל את
הטקס. לאלפי האנשים שבאו ל טקס,
לא הסבירו כלום והם נותרו
עומדים בגשם ומחכים.
כעבור יותר משעה. וחצי של
גשם שוטף וקור עז, החלו פוש טות
במקום שמועות עקשניות,
לפיהן נערך הטקס בהיחבא ובזרי זות
בתוך ההיאחזות עצמה, הרחק
מעדשות המצלמות ומעיניהם של
התומכים והמפגינים .״אבל דויד
לוי יבוא וידבר אל האנשים,״ הב טיח
מישהו שכיפה סרוגה לראשו.
לוי לא בא. הוא ערך את הטקס
בחדרי־חדרים, כגנב בלילה, בתוך
צריף עלוב, ונמלט מן הסערה של
מזג־האוויר ושל אלפי המפגינים.
בשלב הזה בא חנן פורת למ קום,
ניגש בעוז אל הבימה הריקה,
כשד,כיפה הלבנה הסרוגה שלו מת בדרת
ברוח. הוא לקח את המיק רופון
והחל לשיר ״עם ישראל חי !״
כשהיה ברור שדויד לוי לא יבוא
לנאום, מיהרו אנשי גוש־אמונים
להתחיל את הטקס, אך לקהל כבר
לא היתה סבלנות לחכות וכולם
התחילו להתפזר.
איזרוח שהחל בהמולה גדולה,
הסתיים בקול ענות חלושה, קול
שנטמע ברוח העזה ובייצוג המפ תיע
של אנשי תנועת שלום עכשיו,
שהיוו יותר משני־שליש מעשרת
אלפים אנשים שבאו ביום סוער
להר־גריזים שליד שכם.

סרטאוו 2
^ ת דכרי־ההספד

הנרגשים ביותר על עיצאם סרטאווי השמיע עיצאם סרטאווי

עצמו.
בינואר 1978 נהרג סעיד חמאמי, נציג אש״ף בלונדון, בידי המרצחים של אבדנידאל.
שלושה חודשים לפני כן השתתף בסמינר גדול בלונדון, שבו השתתפו גם עיצאם
סרטאווי, מתיתיהו פלד ואני. בשעה שנאם חסאמי, התקיימה מחוץ לבניין הפגנה של
קנאים פלסטינים, שאליהם הצטרפו גם כמה ״שמאלנים״ ישראליים, וביניהם אורי דייווים.
המפגינים נשאו שלטים שבהם נאמר כי חמאמי הוא בוגד, הזומם לעשות שלום עם
המדינה הציונית.
(היתה זאת מהדורה מוקדמת למה שקרה עתה. בפברואר הופיע סרטאווי יחד איתי
באסיפה בלונדון. האסיפה הופרעה על־ידי קנאים יהודיים וערביים. הערבים הטיחו בפני
סרטאווי שהוא בוגד. כעבור כמה שבועות נרצח בידי אותם האנשים שרצחו את חמאמי).
ביום הארבעים לרצח חמאמי נערכה בלונדון אסיפת־אבל לזיכרו. אחד הנואמים
העיקריים היה עצאם סרטאווי. נאומו הסתיים במילים המתאימות עתה לו עצמו:
״סעיד חמאמי נאלץ לבסוף לשלם בחייו עבור חזונו, אומץ־ליבו ואהבתו לעמו, שלא
ידעה גבול.

״סעיד חמאמי אהב את כד הפלסטינים, וככללם גם את רוצחיו.
אך בראש וראשונה יצאה נפשו אד הפלסטינים כשטחים הכבושים.
״לבני־עמי החיים תחת שילטון־הכיבוש, החשים באובדן סעיד יותר מכל, אני רוצה
לשגר מסר מדוכן זה: סעיד מת למען פלסטין, אך מעל לכל מת למענכם. אנחנו נמשיך
לדאוג לכם, כפי שדאג הוא.

,,הדורות הבאים של עמנו יתנו בבוא היום כבוד לסעיד, כאדם
שאהב את ארצו ואת עמו בעוז שד רגשות, שלא היו זקוקים לעליצות.״

התמונה האחרונה: סרטאווי עם וילי בראנד באינטרנציונל
״הוא אהב את כל הפלסטינים, ובכללם גס את רוצחיו!״

חסיד אומות העור?
ך* רבה דיברי־הבל נכתבו בימים האחרונים על עיצאם סרטאווי — חלקם מתוך
י י רצון טוב, בידי מי שלא הכירוהו היטב, וחלקם מתוך זדון, בידי המבקשים לסחור
בגופתו, אחרי שהתנכלו לו בחייו (ראה הנדון).

עיצאם סרטאווי לא היה ציוני. הוא לא היה חסיד־אומות־העולם.

פסים ישירים ובטוחים. הוא היה גבר מרשים, שיכול היה להקסים כל אדם בקלות.
הוא דיבר אנגלית מצויינת ועשירה. אחד המומחים, שראה את עבודודהדוקטוראט
שלו, אמר לו :״יש כאן חומר העשוי להוביל לפרס־נובל.״ (לאחרונה אכן הציעו
כמה אמריקאים, יהודים וקווייקרים, להעלות את מועמדותו לפרם־נובל, אך לא פרס-
הרפואה, אלא פרס־השלום).

שום דבר לא יכול היה למנוע בעד מנתח־־הלב המזהיר מלרכוש

מ־לחמה ו ש לו
הוא לא פעל מתוך אהבה ללא־מצרים לעם היהודי. הוא לא היה
אזרח־־העולם.
עיצאם היה פטריוט פלסטיני. כל מחשבותיו, כל מעשיו, כל חלומותיו וחרדותיו היו
נתונים לעכו הפלסטיני.

דווקא ככך היתה גדולתו, והמשמעות העמוקה של חייו ומותו.
כי כלוחם־שיחרור פלסטיני, ככל רמ״ח אכריו, הגיע אל דרך־השלום,
עד כי הפך אח וידיד כלכ וכנפש לישראלים שוחרי־שלום, המסורים
גם הם לעמם ודמדינתם ככד רמ״ח אכריהם• הוא הכין אותם, כשם
שהם הכינו אותו.
מכיוון שהיה לוחם־שיחרור אמיתי, היה מסוגל להעלות רעיונות שנראו כפנטסטיים,
שעל כמה הם אספר להלן, לעשות
מעשים שלא ייאמנו. לעבור רגעים של
דיכאון עמוק ואכזבות ממאירות.
הוא לא הגיע לכך בקפיצה אחת.
התקדמותו בדרך שהובילה אותו — כפי
שנדמה למי שיא הכירוהו — מן הקצה
אל הקצה, היתד. צעד אחרי צעד, כשכל
צעד מוביל בהגיון מוחלט אל הצעד הבא.
הדרך הזאת מתחילה בעכו. מיש-
פחת סרטאווי אמנם באה — כפי ש מעיד
שמה — מן הכפר הקטן סרטה,
באיזור רמאללה, אך עקרה משם לעיר-
החוף הצפונית. עד כמה שסיפר לי, ביקר
בכפר סרטה רק פעם אחת או פעמיים

לעצמו שם בעולם, להתעשר ודחיות בנוחיות ובכבוד. הוא היה נשוי
באושר, הוא אהב את כל הנאות החיים — מאוכל טוב ועד צעירות
יפות — ומן הצד כתב שירים.
ואז קרתה מילחמת ששת־הימים.

המילחמה שלפה את עיצאם אל־סרטאווי ביד־ברזל ממיסגרת חייו
המסודרת כארצדתייהכרית, כפי ששלפה יהודים אמריקאיים רכים,
שחשו לעזרת ישראל.
כל פלסטין נכבשה בידי ישראל. הצבאות הערביים נשברו תוך כמה שעות. ההש פלה
צרבה בלב כל ערבי. אירגון פת״ח, בהנהגת יאסר ערפאת, שקם כמה שנים לפני
כן בארצות־המיפרץ. היה הכוח הערבי היחידי שנותר, שהיה מסוגל איכשהו להילחם.

סרטאווי ידע ששוכ איגו יכול לחיות כגולה ולהיות אדיש לגורל
עמו. הוא גטש את הכל וחזר לסרחכ•
תחילה הצטרף באופן טיבעי לפת״ח. בנאום־ההספד שלו על חמאמי הוא תיאר
כיצד פגש בו בנובמבר , 1967 חמישה חודשים אחרי המילחמה. חמאמי הצעיר כבר פיקד
אז על מחנה של כוחות פת״ח ליד דמשק .״דיברנו עד מאוחר בלילה. הוא סיפר לי על
חלומותיו למען עמו ולמען העניין הפלסטיני. הוא גם דיבר על חששותיו. הוא אמר כי
העתיד מפחיד אותו, מפני שהוא חש שהבעייה הפלסטינית מורכבת הרבה יותר מכפי
שתופסים האנשים. יותר מכל נחרת בזיכרוני פסוק שהוא הזר עליו שוב ושוב , :האם
נעמוד במיבחן, או שנהיה המפסידים ונאבד את סיכוייו של דור שלם, כפי שקרה לדורות
פלסטיניים קודמיב?׳ ואחרי הפסקה קצרה, השמיע הערה מוזרה :׳הלוואי ואשאר בחיים
כדי לראות מה יהיה המצב בעוד 10 שנים.׳ מישאלתו זו של סעיד התמלאה בצורה
המילולית בייתר: הוא חי בדיוק עשר שנים ועשרה שבועות, עד שמצא אותו כדור
המרצח.״
גם את המילים האלה יכול היה סרטאווי לומר על עצמו. כפי שכבר סיפרתי,

כיצד ה פו מנתח־הלב ל ט רו רי ס ט, וכיצד הפך_
הטרוריסט ללוחם שהקריב את ח״ו למען השלום

כאינטרנציונל
,לא ציוני, לא חסיד אונזות העולם...״

בחייו. הוא נולד בעכו באחד בינואר
— 1934 תאריך סימלי, שבו קרו לא פעם
מאורעות חשובים ביחסים בינינו.
הילד עיצאם גדל בעכו ובחיפה הס מוכה.
מישפו׳תו לא היתה אמידה. אך
אמו, שהכירה פרופסור אחד למחלות־לב
בחיפה, החליטה שעליו להיות רופא־לב
כמוהו. היא היתד. מוכנה להביא כל קורבן
כדי שבנה יהיה אדם משכיל ורופא( .גם
מבחינה זו החלו הפלסטינים דומים ליהודים,
ודאגתה של האם הפלסטינית היא
כדאגת האם היהודיה בעבר).
בימי השואה הפלסטינית (כפי שנר אית
להם השנה שבה זכינו בעצמאותנו)
נגרפה גם מישפחת סרטאווי בטרגדיה
הגדולה. היא הגיעה לעיראק. שם גדל
עיצאם, רכש את השכלתו, נשא לאשה
את ודאד׳ שעמדה השבוע על קיברו
בעמאן. אחרי שהתחיל ללמוד רפואה
באוניברסיטה ערבית, עבר לארצות־הב-
רית וסיים שם את חוק-לימודיו. אחרי
כמה נסיונות אחרים, הפך מנתח-לב.
בזה יכלה הקריירה שלו לעלות על

התערבנו בראשית 1978 שהמדינה הפלסטינית תקום לצד ישראל תוך שבע שנים — עד
ינואר . 1986 כדור-המרצח פגע בו לפני כן.

פגי ש ה עם חנה מרון
ב־ 21 במארס,1968 ,

ך* איש פת״ח עבר סרטאווי את טבילת־האש שלו. זה היה
~ קטן ממיזרח לירדן — כראמה.
צה״ל פשט על כפר זה בכוח רב, כמה שעות אחרי ששר-הביטחון, משה דיין, נקבר
בתאונה במישמר־השיבעה, בחפירה ארכיאולוגית בלתי־חוקית. בעיני ישראל היה זה קרב
בלתי־חשוב, אף כי היו בו כישלונות חמורים והקרב כולו היה בחזקת מפלה. אך לגבי
הפלסטינים שהיו שם היה זה מאורע היסטורי כביר — הפעם הראשונה מאז 1948 שבה
עמדו לוחמים פלסטיניים מול כוחו המקובץ של צה״ל, על הטנקים והתותחים שלו, ולא
ברחו.

בכפר

יאסר ערפאת היה שם, וגם סרטאווי, וגם המאמי.
סרטאווי דיבר על חווייה זו פעמים רבות — כפי שחיילים רגילים לדבר על הקרב
הראשון שבו טעמו את טעם האש והתגברו על הפחד. זה נראה להם תמיד כקרב גדול
ונורא.
כעבור זמן לא־רב פרש סרטאווי מתנועת פת״ח והקים אירגון משלו — ״אירגון
הפעולה למען שיחרור פלסטין.״ בימים ההם לא היה סרטאווי לאומן פלסטיני, אלא בעל -
אוריינטציה כל-ערבית. כמי שגדל בעיראק, היה לו קל להשיג תמיכה עיראקית. ביוני
1970 נבחר, כנציג אירגון זה, לוועד-הפועל של אש״ף, בן 27 החברים (אז) ,וגם למזכירות
המצומצמת שלו, בת שישה חברים.

היה זה מעמד בכיר כיותר, המקביל לזה של שר בכיר בממשלת־ישראל.
אך שמו היה ידוע אך מעט.
(כאשד נמסר לנו, בקיץ ,1975 כי סודרה פגישה בינינו ובין נציג בכיר של אש״ף
יבשם עיצאם סרטאווי, לא ידע איש מאיתנו את השם. מאוחר בלילה עברתי על כלהספרים שהיו ברשותי, עד שנתקלתי בפרטים אלה על סרטאווי בספר של ויליאם
קוואנט על הלאומיות הפלסטינית. אחרי חצות טילפנתי למתי פלד כדי לספר לו על כך).
כעבור שנים, אמר לי :״כשהייתי איש־מילחמה, עליתי לדרגת שר. כשהפכתי איש־שלום,
ירדתי בדרגה, והנני בקושי חבר המועצה הלאומית. אנחנו, אנשי־השלום,

מטומטמים.״ השבתי לו במישחק־מילים 0 0 0 1 ,
אירגונו של סרטאווי ביצע פעולות נגד סיורים של צה״ל בביקעת־הירדן, וביצע
פעולת־טרור ראוותנית אחת בחו״ל, בנוסח הימים ההם: אנשיו הם שתקפו בינואר 1970
בנמל־התעופה של מינכן אוטובוס של נוסעי אל־על. בפעולה זו נפצעה חנה מרון,
ונקטעה רגלה.
כעבור שנים סיפרתי לעיצאם מיהי חנה מרון, וכיצד ביקרתי אותה בפסח 1970
בבית־החולים במינכן והבאתי לה מצות ויין מישראל. אז כבר בחל סרטאווי בפעולות
אלימות, ודמותה של חנה מרון העסיקה אותו הרבה. מדי פעם דיבר עליה, ביקש ממני
למסור לה איחולים (עשיתי זאת) חשב על היום שבו ייפגש עימה ויבקש מחילה על
׳״׳המעשה. הבטחתי לו שאארגן פגישה כזאת כשהשעה תהיה כשרה לכך.

גם תוכנית זו לא תצא לפועל.

פוגרו םבבגדאד
ופיו המיוחד של סרטאווי התגלה אחרי ששר־החוץ האמריקאי, ויליאם רוג׳רם,
י * פירסם את תוכנית־השלום שלו בסוף . 1969״תוכנית רוג׳רס,״ שאושרה על־ידי
הנשיא החדש -ריצ׳ארד ניכסון, הציעה לכונן שלום רשמי ושלם בין ישראל והערבים,
תמורת החזרתם של כל השטחים הכבושים, מלבד ״שינויי־גבול בלתי־מהותיים.״

ככנסת ישראל היה רק ח׳׳כ אחד ויחידי שתמך כקבלת תוכנית
זו: אני. כמחנה הפלסטיני היה רק גורם אחד שדגל כקו דומה:
אידגונו של האיש החדש היה מוכן להתעלס
מן המליצות הדמגוגיות השגורות, ולראות את
המציאות.

אולם היהודים לא מיהרו לצאת. יתכן שחששו שמא זוהי מלכודת, או שדבקו
ברכושם. מציבור של 135 אלף איש, נרשמו רק כמה מאות להגירה.
ואז החלו מתפוצצות פצצות מיסתוריות במוסדות יהודיים, לפי שיטה שדמתה מאוד
לזו של העסק־ביש במצריים ב* . 1954 נערך מישפט לכמה יהודים עיראקיים, שהודו כי
ביצעו את המעשים על פי הוראות מישראל, והם נשפטו. אחדים מהם נתלו. ואילו
שליחים ישראליים, שנתפסו גם הם, שוחררו באורח מיסתורי וחזרו לארץ. בעיקבות
כך, היהודים המבוהלים עלו בהמוניהם לישראל.
סרטאווי ערך חקירה יסודית מאוד של פרשה זו, הגיע אל המיסמכים המקוריים של
המישטרה ובית־המישפט, והסיק מסקנות שנגעו גם לכמה אישים חשובים בישראל.
הפרשה דמתה לסיפור־מתה מעולה.

עשרות פעמים דיברנו על האפשרות לפרסם פרשה זו, כשמו
ובחתימתו, מעל עמודי ״העולם הזה״ .ככל פעם דחה את ההחלטה.
יתכן כי מותו הכיא כרכה לכמה מנהיגים מרכזיים כישראל, היכולים
עתה לנשום לרווחה
כך התקרב סרטאווי יותר ויותר לעניין היהודי. יחד עם אבו־מאזן (מחמוד עבאם),
מי־אשי פת״ח, שיכנע את ערפאת שיש לעשות משהו. באותה תקופה התקדם אש״ף מן
התפיסה של האמנה הפלסטינית, שפירושה היה גירוש רוב היהודים מהארץ, אל תפיסה
חדשה, זו של ״מדינה דמוקרטית חילונית,״ שבה יחיו כל היהודים, המוסלמים והנוצרים
בארץ יחד כשווי־זכויות.
סרטאווי ואבו־מאזן טענו באוזני ערפאת שאי־אפשר לשכנע איש בכנותה של
תפיסה זו, אם לא יובטח ליהודים תחילה שיוויון בכל הארצות שבהן שולטים הערבים.
כלומר: ביטול כל חוקי־האפלייה, שפגעו ביהודים, והענקת כל הזכויות, ובכללן הזכות
לחזור מישראל לארצות־מוצאם, אם ירצו בכך.

400ה כ חו לו ת
ף מיסגרת זו פעלו השניים במשך כמה שנים, בין 1972ו־ . 1976 הם נפגשו עם
הרב הראשי של דמשק, שתינה לפניהם את צרותיו. בין השאר: הטרדה ורדיפות

הדברים החריפו כאשר קיבל נשיא מצריים, גמאל
עבד־אל־נאצר, באוגוסט 1970 את ״יוזמת רוג׳רס״,
שהביאה להפסקת־האש ולסיום מילחמת־ההתשה, גולדה
מאיר קיבלה יוזמה זו. אני הצבעתי בעדה בכנסת, ומנחם
בגין פרש בגללה מממשלת־הליכוד־הלאומי. בצד השני
הותקף עבד־אל־נאצר קשות על־ידי רוב המנהיגים
-הפלסטיניים. ואילו אירגונו של סרטאווי תמך בו רישמית.
על רקע זה פרצה מילחמת־דמים בין אירגונו של
סרטאווי, שהפך פרו־מצרי, ובין אייגונו של ג׳ורג׳ חבש,
שהיה פרו־סורי. כוחותיו של חבש עלו על מיפקדתו
של סרטאווי. סרטאווי, שקיבל מידע מראש, הכין לו
מלכודת. בקרב שהתלקח ניצח סרטאווי, ועשרות מאנשיו
של חבש נהרגו.
זמן קצר לאחר מכן אירע ״ספטמבר השחור״.
בעיקבות מעשי־הפרובוקציה של האירגונים הקיצוניים,
תקף הצבא הירדני את הכוחות הפלסטיניים, ונערך טבח
נורא באוכלוסיית־הפליטים בממלכה. סרטאווי הפיק את
הלקח מן המצב וחזר עם אירגונו לשורות פת״ח. מאז,
ועד סוף ימיו, היתד, נאמנותו האירגונית כולה לתנועה
זו׳ שהיא הכוח המרכזי באש״ף.
ערפאת הכיר בכישרונותיו ושלח אותו בשליחויות
מיוחדות — לא במיסגרת אש״ף, אלא במיסגרת פת״ח —
ברחבי העולם. תחילה התרכז סרטאווי באפריקה, קשר
־יקשרים עזים עם רבות מממשלותיה והיה פעיל בתהליך
שהביא לניתוק הקשרים בין ארצות־אפריקה וישראל.

כאותו זמן התחיל תהליך אחר, שהיה
גורלי לגכי עתיד חייו של סרטאווי.

כאיש הגיוני, שאל את עצמו לא פעם: מדוע דחפו
הממשלות הערביות את היהודים בארצותיהן לצאת
ולעלות לישראל ז הרי כל הממשלות האלה נשבעו
אמונים למאבק ב״אוייב הציוני״ — איך זה נתנו יד
לתהליך הציוני של ריכוז יהודי העולם ב״פלסטין הכבושה״! מדוע לא דאגו לכך
שהיהודים יהיו מרוצים בארצות־מולדתם, תחת לקום ולהגר לישראל, שהיתה זקוקה
לעלייה זו כדי לחזק את כוחה במילחמתה בערבים ז
הבעייד הטרידה אותו, ומכיוון שגדל בעיראק התחיל לחקור מה קרה ליהודים
העיראקים. התוצאות היו מאלפות מאוד.

קודם כל התעניין כמאורע שהיה סימן־דרך כחיי היהדות העיראקית:
הפוגרום הגדול שנערך ככגדאד כשלהי תקופת ממשלתו של
ראשיד עלי אל־כילאני.

ראש־ד עלי היה לאומן עיראקי, ששינאתו לכובש הבריטי הפכה אותו לידיד־

הגרמנים. ב־ 1941 חולל הפיכה בעזרת הצבא העיראקי וגירש את העוצר הפרו־בריטי,
יחד עם המלך הקטין, בן־דודו של חוסיין. הבריטים הגיבו בפלישה מארץ־ישראל
ומסוריה. אירגון־ההגנה עזר למנהיגים העיראקיים הגולים והעמיד לרשותם תחנת־שידור
על הר־הכרמל. במיסגרת המיבצע נהרג בעיראק גם מפקד אצ״ל, דויד רזיאל, ששיתף
פעולה עם הבריטים.
כאשר התקיבו הבריטים לבגדאד, אירע הפוגרום הנורא. הדיעה המקובלת היא שהיה
זה מעשר,־נקם אחרץ של ראשיד עלי הפרו־נאצי ובעל־בריתו, חג׳ אמץ אל־חוסייני,
המופתי של ירושלים, שמצא אצלו מחסה.
כשהתחיל סרטאווי לחקור, גילה עובדה מדהימה: כאשר אירע הפוגרום, כבר לא
היו ראשידעלי, המופתי ואנשיהם בעיראק. נוצר חלל ריק, אך הבריטים שלטו במצב.
אילו רצו, יכלו לשים קץ לפוגרום מייד.

סרטאווי השתכנע כי הכריטים הם שאירגנו את הפוגרום, כדי
להסיח את דעת ההמונים מן העובדה שהכוכש הזר חזר לשלוט כארצם,

כעזרת סוכניו המקומיים.
זה היה סיפור יהודי קלאסי.
במהלך חקירה זו הגיע סרטאווי כמה פעמים ללונדון, נבר בארכיונים וחיפש
ניירות. הוא גילה כי בניגוד לכל שאר מיסמכי התקופה, שפורסמו על פי חוק, השתמשה
הממשלה הבריטית בסעיף מיוחד כדי להאריך את סודיותם של כל הדו״חות שהתייחסו
לפוגרום זה עד הרבה מעבר לשנת .2000 לא הועילו גם שאילתות בפרלמגט, שהוגשו
לפי בקשת סרטאווי.

קשה לתאר הודאה כרודה יותר כאשמה.

פ צ צו ת 3בת*־ 13ס ת
^ שם הגיע סדטאזוי, באופן הגיוני, למאורעות הסתומים של . 1950
במארס 1950 התירה ממשלת־עיראק לכל היהודים לעלות לישראל, תוך הפקעת
רכושם וויתור על אזרחותם העיראקית. היה זה מעשה ״ציוני״ מאץ כמוהו.
קדם לכך, כנראה, הסכם סודי בץ השליט האמיתי של עיראק, נורי סעיד (ששהה
בארץ בימי שילטונו.של ראשיד עלי בבגדאד) ובין דויד בן־גוריון.

מצד השילטונות, חוקי־הפלייה, חוסר קרנות לתחזוקת בתי־הכנסת ובתי־הספר. לדברץ,
היה זקוק לאלתר ל־ 50 אלף לירות שטרלינג. בהשפעת סדטאווי העניק פת״ח כסף
זה לקהילה, מבלי לפרסם זאת.
לשם שיפור המצב הוקמה ועדה סורית־פלסטינית משותפת, לבדיקת מצבם של
יהודי סוריה. הסורים הבטיחו לשנות את החוקים, כדי לאפשר את שיבת היהודים,
אך לא עשו כן. לעומת זאת פורסמו חוקים כאלה בלוב ובמאמקו. עיראק קיבלה
את העיקרון, אך השהתה את פירסום החוק לשם עריכת ניסוי מעשי. ממשלת־בגדאד
רצתה תחילה להיווכח אם אכן יבואו יהודים לקבל דרכונים עיראקים, ואיך יתנהגו.
המיבצע הביא להענקת דרכונים מארוקאיים לעשרת אלפי יהודים, שחזרו מישראל
לפאריס ושישבו שם בלי דרכונים( .כך אמר סרטאווי. אני מניח שהיו להם דרכונים
ישראליים).
הפרשה המפורסמת ביותר היתד. זו של ״הכלות הסוריות״ .הרב של דמשק התלונן
באוזני סרטאווי ואבו־מאזן שיש בסוריה 400 רווקות יהודיות, שאין סיכוי למצוא להן
חתנים. סרטאווי הציע בו במקום פיתרץ מעשי: לארגן 400 רווקים מקרב לוחמי
פת״ח, שישאו את הבחורות.
ההוראות כבר הועברו למחלקת־האירגון, כאשר הסתבר לשניים כי לא זאת
הדרך. הרווקות היו זקוקות לחתנים יהודיים. עוד באותו לילה בוטלה ההוראה. תחת
זאת פנו אל הנשיא חאפם׳ אל־אסד. הלה החליט שכל חתן יוכל לבוא לסוריה, ושכל
כלה שתתחתן תוכל לעזוב. אך לבסוף ניתנה הוראה פשוט יותר: לכל הרווקות
ניתן לצאת מסוריה.

ההמשך היה עצוב למדי. הרווקות יצאו לארצות־הברית, לא מצאו
התגים וחזרו לסוריה.
ככל שצבר סרטאווי נסיון בשטח זה, כך חל שינוי בתפיסתו. הוא הבין שזהו
מבוי סתום: אץ היהודים מוכנים לחזור לארצות־ערב, ואין שום סיכוי שיסכימו
ל״סדינה דמוקרטית חילונית״ בארץ.
סרטאווי היה אדם הגיוני. הוא היה אחד מאותם אנשים מעטים — מעטים בכל
עם, וגם אצלנו ובעם הפלסטיני — המשנים את התיאוריה כשזו אינה מתיישבת עם
המציאות, ולא להיפך.
הוא התחיל במיבצע כדי שהיהודים יחזרו מישראל לארצות־ערב, אך הגיע
למסקנה הפוכה.

כשנים אלה התחיל סרטאווי להכין כי היהודים אכן מהווים עם,
וכי קמה כישראל אומה אמיתית, אשר יוצאי ארצות־עדב הצטרפו
אליה כלב וכנפש.
זה היה המיפנה המכריע בחייו. מבחינה זו עבר הוא עצמו את כל שלבי ההתקדמות
של התודעה הפלסטינית בדורנו: מרעיון האומה הכל-ערבית לפי תפיסת הנאצריזם
ואל־בעת אל המדינה הערבית־הפלסטינית לפי האמנה הפלסטינית ; אל ״המדינה
הדמוקרטית החילונית״ שהכירה בקיום היהודים בארץ, אך מבלי להעניק להם זכות

כעבור 36 שעות חזר פלאטו־שרון ל ישראל.
למרות שבאשרת־היציאה שלו
נאמר שהוא יכול לשהות בלבנון 48 שעות,
החליט קצץ בכיר המוצב בביירות להחזיר
את הח״כ-לשעבר לישראל במהירות. הוא*,
מיהר לסלק אותם מביירות, לפני שמישהו
יתייחס ברצינות לסיפוריו, כאילו הוא
הוסמך על-ידי צה״ל לטפל בקידום המשא-
ומתן לשיחרור השבויים הישראלים.
כאשר חזרו השניים ללוד, הם לא נעצ רו
ולא נחקרו כלל, לא על־ידי המישטרה
הצבאית ולא על-ידי מישטרת ישראל. ה נוכל
שהורשע בצרפת בעבירות כלכליות,
ושבישראל יש צו־עיכוב-יציאה נגדו, יצא
לביתו בסביון, כשהוא מלווה על־ידי
עוזרו.

(המשך מעמוד )7
למדינה משלהם! אל המדינה הלאומית הפלסטינית בגדה וברצועה, לצד ישראל
ותוך הסדר־שלום עיסה.

כאורח מחר, מתועד מישנה זה ככתוכים — כידיעה שהופיעה
כעיתון ״הארץ״ כיום ה־ 6כיוני .1976 לפי כקשת עיצאם, השקעתי
עכורה רכה במציאתה.

בכותרת של ידיעה זו נאמר :״שליחי אש״ף נועדו במארוקו עם נציגים יהודיים
וניסו לגייסם לתעמולה לעזיבת ישראל.״ בגוף הידיעה נאמר :״פגישה בין מנהיגי
הקהילה היהודית במארוקו לבין נציגי אש״ף נערכה ב־ 24 במארס בביתו ובתיווכו
של מנהל לישכת המלך חסן — נודע ממקור ישראלי מוסמך ...בפגישה שנמשכה שעות
אחדות, ושהתנהלה, לדברי משתתפיה, באווירה מתוחה, אמרו נציגי אש״ף כי לגביהם
ישראלהיאעובדהקיימת, ומגמתם היא לחיות בשלום עם היהודים.
ידוע להם, הוסיפו, שכמה ממדינות־ערב, ובראשן עיראק וסוריה, נהגו עם היהודים
שלא בצדק ההדגשה שלי) .שמותיהם של שליחי-אש״ף לא פורסמו.
על אותה פגישה, שהיתד, בעיניו סימן־דרד בחייו, סיפר לי סרטאווי כמד, פעמים.
הדברים התגלגלו כך: אש״ף ביקש מהמלך חסן לחוקק חוק שיבטיח ליהודים שיוויון־
זכויות מלא. המלך צחק ואמר ששיוויון כזה כבר קיים במארוקו. סרטאווי וחבריו ביקשו
לחוקק בכל זאת חוק מיוחד. ראש ממשלת־מארוקו בא לעמאן כדי לדון על כך עם ראשי
אש״ף, והכריז פומבית כי כל יהודי מארוקאי יוכל לחזור הביתה.
סרטאווי נסע לרבאט, כדי להודות לחסן המלך. אז הציע אחד השרים להפגיש
את סרטאווי עם ראשי הקהילה היהודית. הפגישה אורגנה בביתו של אחמד בן־סודה,
איש־אמונו של המלך (שהיד. כעבור שנים גם המארח שלנו, כשבאנו — מתי פלד,
יעקב ארנון ואני — למארוקו בחברת, סרטאווי, על פי הזמנת המלך).

פטריוט-
גקולי־קולות

חשיבות הפרשה, כדיעכד, היא רק ככך שיש כאן מיסמד מודיעיני
ישראלי המאשר כי כמארס 1976 הודיע סרטאווי — לפחות כשם חלק
מאש״ן ז — שהוא מכיר כקיומה של מדינת־ישראל ככעוכדה קיימת.
זה היד, בדיוק חצי שנה לפני שקיבל לידיו את ניהול המגעים עם מחנה־השלום
הציוני בישראל.

ורד בשם אור
^ רטאווי הגיע אל רעיון־השלום בדרך ארוכה, אחרי שעבר בעצמו את כל גילגולי
י י ההתקדמות ממנהיג של אירגודפידאיון(או ״מחבלים,״ לפי המינוח הישראלי הריש־מי)
ועד לראש מחנדדהשלום. תהליך זה הוא שהבטיח את הבסיס המוצק לתפיסתו, שלא
התערער גם תחת המהלומות האכזריות של התיסכול והאכזבה.
אך סרטאווי לא היה ראשון. קדמו לו אחרים. לא פעם, כאשר נפגשנו ביחד עם
אנשי־צמית מסויימים באש״ף, היה מנהיג זה או אחר מתלוצץ באוזניו :״אני קדמתי
לך בהרבה ! אני זוכר את הימים כשאתה היית מתנגד קיצוני לכל פשרה, ואני ניסיתי
לשכנע אותך שצריכים לעלות על דרך ההסדר המדיני...״

שמענו דכרים כאלה מפי מנהיגים אשר זהותם — אידו פירסמנד
אותה — הייתה מדהימה את הציבור.

המגעים הראשונים בין מחנה־השלום הציוני ובין אש״ף נפתחו בשיחות בין סעיד
חמאמי וביני, שהחלו בלונדון ב־ . 1974 קראתי את שני המאמרים שפירסם חמאמי מייד
אחרי מילחמת יום־ד,כיפורים בטיינזס של לונדון, על הצורך בהסדר מדיני בין ישראל
והעם הפלסטיני. התקשרתי עם ראש השולחן המיזדח־תיכוני של טיינזס, עיתונאי צעיר
ואידיאליסט, בשם אדוארד מורטימר, וזה התקשר בשמי עם חמאמי. הוא ערב למהי מנות,
וליכולתי לשמור סוד. כך נפתח דו־שיח, שנמשך שנתיים.

היה כרור לי כי חמאמי אינו יכול לפעול כלי הוראת הממונים
עליו, מכיוון שהיה נציג רישמי של אש״ף* אף רק מאוחר יותר סיפר
לי סרטאווי כי כל דיווחיו של חמאמי הגיעו אליו, ומשם לידי יאסר
ערפאת עצמו — שקרא אותם כעיון — כשם שאני דיווחתי (כידיעת
חמאמי, כמוכן) לראש־הממשלה, יצחק רכין.

במהלך ,1976 אחרי דיונים והעלאת רעיונות רבים, הודיע לי חמאמי כי אש״ף
מוכן להיכנס לדו־שיח רישמי, אך סודי, עם גוף ישראלי אשר ישמש כתובת למגעים
אלה. כך קמה המועצה הישראלית למטן שלום ישראלי־פלסטיני. רק אז עלה, במפתיע,
שמו של סרטאווי.

עוזר צפריר
״אסור לדבר״
1$מו של סמי פלאטו־שרון נקשר כבר
בהרבה פרשיות מוזרות ומתמיהות.
אך פרשת נסיעתו ללבנון היא ללא ספק
המוזרה וד,מתמיהה ביותר. על אחת כמה
וכמה העניין נשמע מפוקפק, כאשר הוא
ייחס לעצמו טיפול בשיחרור הישראלים
החיילים שנשבו על־ידי אש״ף במהלך
מילחמת הלבנון.
העובדות הקשורות בטיסה זו — ושאין
עליהן עוררין — מדהימות.
ביום השלישי שעבר באו לנמל־התעופה

ם כתחילת הפרשה היה הזרקור
מכוון אל פלאטו־שרון, שניצל את
פרשת השבויים כדי להגיע בפעם המי-
יודע-כמה לכותרות, הופנו עתה הזרקורים
לכיוון אחר: לקצין צה״ל, שאיפשר לפלא-
טו לצאת מתחומי־ישראל.
מיהו הקצץ הבכיר?
הרב־סרן, עורך־דין בהשכלתו, בן ,32
עובד במטכ״ל במדור נפגעים באכ״א. מייד
אחרי שהתברר איך הצליח פלאטו להגיע
לדאמור — נעצר הקצין. שמו לא הותר
לפירסום.
בחקירתו הסביר הרב־סרן, שהוא פנה ל-
פלאטו־שרון ביוזמתו, ללא ידיעת הממונים
עליו. לטענתו, הוא לא הכיר את פלאטו
מעולם. הוא עשה מה שעשה, אחרי ש נודע
לו שפלאטו מכיר אנשים שונים

בלבנון.
בחקירתו הסביר שהוא סבר לתומו ש-
פלאטו יכול לקדם במשהו את המשא־ומתן
על שיחרור השבויים, שנקלע למבוי סתום.
״האמנתי שפלאטו־שרון יכול לתת תנופה
לעניין,״ אמר הקצין לחוקריו.
חוקרי-המישטרה הצבאית לא נטו לקבל
את הגירסה. הסיפור נראה להם מפוקפק.
הם פנו לאפיק־החקירה המתקבל ביותר
על הדעת: חשד שהקצין קיבל שוחד מ-
פלאטו־שרון, כדי שיתן לו אישור-יציאה
צבאי ללבנון.
פלאטו שיחד אותו — סברו החוקרים
— לא משום שהוא קשור לעניין המשא-
ומתן על שיחרור השבויים, אלא משום
שבסמכותו להטיס גם אזרחים ללבנון. נב
סרטאווי
היה איש ככיר מחמאמי• הוא היה חכר־לשעכר בוועד*
הפועל של אש״ח, ולא היה משולב כמנגנון הרישמי של האירגון, כמו
חמאמי. הוא פעל כיחידה עצמאית, על דעתו של ערפאת ותוך קשר
ישיר עימו. והוא הוסיף למגעים מיסד מיוחד־במינו, שעוד אעמוד עליו.
אך לא היתה זאת הסיבה היחידה לכך שסרטאווי בא במקום חמאמי כממונה על
המגעים עם מחנו־,־השלום הציוני בישראל. את הפרטים סיפר לי סרטאווי, בכאב רב,
אחרי רצח חמאמי.

הדכר קשור כשמו של יורד ישראלי, אורי דייוויס.

דייוויס, בנו של יהודי בריטי שנפגע באדי־רעל במילחמת־העולם הראשונה,
התפרסם בישראל בראשית שנות ה־ 60 כאשר אירגן הפגנות נגד הפקעת אדמותיהם
של הערבים בגליל, בתקופה שבה היד, גם אורי זוהר פעיל בשטח זה. דייוויס ישב
תקופה קצרה במאסר, שוחרר וירד לבריטניה. שם הפך אנטי־ציוני קיצוני, התקרב
לאגף הקיצוני ביותר באש״ף ודוגל עתה רישמית בחיסול מדינת־ישראל. במילחמת יום-
הכיפורים הנהיג הפגנה של אנשי אש״ף מול בית־כנסת בלונדון.
בשלב הראשון. כאשר חיפש חמאמי מגע עם ישראלים, אך עדיין לא הוסמך לקיים
פגעים עם מחנזדהשלום הציוני, בא במגע עם דייווים ואנשי מצפן. גם כאשר התחילו
המגעים שלו עימי, הוא לא ניתק את המגעים ההם.
עמדתי על כך לא פעם בשיחותינו. הסברתי לו שכל מגע בין אש״ף ובין יהודים
או ישראלים השוללים את קיום המדינה יבי נזק מוחשי, מפני שישכנע את הציבור
הישראלי שאש״ף לא נטש את דרך המאבק לחיסול המדינה. חמאמי הבין זאת, אך אמר :
״אינני יכול לנתק את המגע עם ידידים־מאתמול, כדי לקיים מגע עם ידידים חדשים. זה
יהיה מעשה של כפיוודטובד! ,״

סרטאווי היה איש פחות ריגשי מאשר חמאמי, ויותר הגיוני. הוא
הכין את הסתירה, והורה לחמאמי להפסיק כל מגע עם כוחות בלתי•
ציוניים. כשזה לא עזר, הכיא להרחקת חמאמי מתפקיד המגעים
עם הישראלים.
באוקטובר , 1977 כאשר נפגשנו כולנו — חמאפי, סרטאווי ואני — בסמינר בלונדון
שכבר הזכרתי, בשעה שאורי דייוויס הפגץ נגדנו בחוץ בחברת אנשי הסירוב הפלסטי ניים,
נערך (שלא בידיעתי) עימות בין השניים. חמאמי שאל מדוע החליף אותו סרטאווי,
וזה ענה :״אתה בלתי־עיקבי. יש לך שיקול מוטעה בעניין דייווים.״
כעבור חודשיים נפגשו השניים שוב, התפייסו ונדברו לעבוד שוב ביחד. חמאמי
הודה שטעה בעניין דייוויס.

הם קכעו פגישת־עכודה כחודש ינואר .1978 ערכ הפגישה הזאת
נרצח חסאסי כידי אנשיו של אכו-נידאל.
״תודה לאל על שהתפייסנו ברגע האחרון,״ אמר לי כעבור שנים ,״אחרת היה מצפוני
נוקף אותי עד סוף ימיי !״
מאז, כמעט בכל נאום פומבי על מגעינו, היה סרטאווי מעלה על נם את תפקידו
המיוחד־במיני של חפאמי, כחלוץ שהלך לפני המחנה ושדמו נשפך בדרך. כך, כמובן,
עשיתי גם אני.

כל מילה התאימה לו עצמו.

בהמ סך הסידרח: פריצת הדרך לאירופה, הפרס ה הסודי ת בין
סר ט אווי וקיסינג׳ר בארצות־הברית, י ח סיו עם י א סר ערפאת,
ו ח מיל חמההחס אי ת בינו ובין אירגון־הטרור סל אבו״נידאל.

בן־גוריון בלוד הח״כ לשעבר עם עוזרו
המיוחד, רוני צפריר. השניים היו מצויירים
באישור־טיסה בר־תוקף ללבנון. ליווה או תם
קצין בדרגת רב־סרן, המשרת באכ״א.
קצין זה, שחלוקת המקומות במטוסים ה יוצאים
ללבנון נמצאת תחת פיקוחו, הוא
שאירגן עבור פלאטו ועוזרו את הטיסה.
שני האזרחים עברו את כל הבדיקות ו עלו
על המטוס. כעבור פחות משעה הם
נחתו בשדה־תעופה צבאי בדאמור, דרומית
לביירות, ויצאו לטרמינל הקטן שהוקם
במקום.
כמה דקות אחר־כך הם ניתקו מגע עם
הכוחות הישראלים שנמצאים במקום, ויצאו
צפונה — לביירות. סוכן לבנו, סוחר
לבנוני שאיתו הם קבעו פגישה, חיכה להם
ואסף אותם במכוניתו. הוא גם האיש ש ליווה
אותם בסיורם בבירת לבנון.
הם הגיעו לביירות המיזרחית, ובתוך זמן
קצר עברו לצד המערבי של העיר.
הידיעה על בואם של פלאטו־שרון ועוז רו
ללבנון, כמו גם זהותו של האיש שה עניק
להם כרטיסי־טיסה ואישורי יציאה,
הגיעה למפקדי הכוחות הישראלים בדא-
מור ברגע שבו נחתו פלאטו וצפריר ב מקום.
למרות
שהופעת השניים בשדה־תעופה
צבאי היתה צריכה לעורר שאלות, הם לא
נעצרו וניתן להם לצאת ללא בעיות.
כבר באותו היום יכלה סוכנות־הידיעות
הצרפתית לספר, ששרון בא כדי לטפל
בשיחרור השבויים.

כתבי סוכנויות-ידיעות אחרות
קיבלו מידע דומה.

דקה גם האפשרות, שהקצין פנה מיוזמתו
למיליונר מסביון כדי לקבל הלוואה או
מענק תמורת מקום בטיסה הצבאית.
איזו גירסה היא הנכונה — הראשונה
או השנייה? אין לדעת, כי העניין לא
התברר עד תומו.
הקצין שוחרר כעבור זמן קצר וחזר
למישרדו. פלאטדשרון לא נעצר, לא נחקר
ילא הוזמן להתייצב במישטרה כדי להיחקר.
לכתב העולם הזה שפגש בו בערב-
יום־העצמאות הוא סיפר, ששום גורם
מישטרתי לא ביקש ממנו הסבר על ה פרשה.
עובדה
זו מעלה את השאלה אם מישהו
בכלל רוצה לחקור את מעשי פלאטו. ש הרי
איש אינו מעלה ברצינות על דעתו
כי היתד, לו איזו נגיעה שהיא לעניין
השבויים, ושהקצין־מישפטן אכן סבר כי
פלאטו יוכל לטפל בעניין עדין זה, ופנה
אליו סתם־כך, מיוזמתו.
העובדה שפלאטו הכריז בביירות בקולי-
קולות כי בא בשליחות פטריוטית, מעידה
שאין לו אפילו מושג בעניין זה. בביירות
אין מה לדבר ואין עם מי לדבר על הש בויים
הישראלים. גם הסורים וגם אש״ף
אינם נמצאים שם. רק נציגיהם המוסמכים
— שאינם נמצאים בביירות — הם בני-
שיח על שיחרור השבויים.
ממשלת ישראל ושילטונות צה״ל מאוד
רגישים לעניין זה. גם אנשים שיכלו ב אמת
לתרום לקידום המשא־ומתן לשיחרור
השבייים נדחקו הצידה. דובר מישרד*
הביטחון הזדרז להכריז, ששום שליח
מטעמו לא יצא לביירות כדי לטפל בפרשון,״
השבויים.
ישראל מהלכת בין הטיפות, ומנסה בכל
כוחה להחזיר את החיילים השבויים הבי

תה, מגלי להכיר בלוחמי-אש״ף שבידיה
כשבויי־מילחמה. אין כל צל של ספק, של-
משא־ומתן מסובך כזה, שאינו מתנהל
כלל בלבנון, לא יישלח נוכל בינלאומי,
״¥עונשי-מאסר בעוון שוחד וזיוף בחירות
תלויים ועומדים נגדו בצרפת ובישראל.
לכן, די בהכרזותיו של פלאטו־שרון על
מטרת בואו ללבנון, ובדרך שבה הוא
הגיע לשם, כדי שהשילטונות יורו על
חקירתו.
מצב זה לא נעשה.
מה שמדהים לא פחות הוא, שאין זה
הביקור הראשון של פלאטו בלבנון, ואין
זו הפעם הראשונה שהוא נפגש עם גור מים
לבנוניים מיסתוריים.

^ אורחים
חשאיים
ך • ג עיד של פלאטו־שרון עם הלבנונים
י• החלו לפני חודשים אחדים. לפני חוד שיים
אף התארחה בחווילתו המפוארת
קבוצה מכובדת של בנקאים מביירות.
פלאטו־שרון, הנוהג להזמין עיתונאים וצל מים
כל־אימת שבביתו מתארחים עסקנים
ישראליים מדרגה שלישית, העדיף הפעם
לשמור על חשאיות ביקור זה.
בתחילת מרם פנה פלאטו־שרון למיש-
רד-המיסחר והתעשייה בבקשה לקבל אי שור
לצאת ללבנון. מטרות הביקור, ציין:

אחת. הוא עצמו מסרב בכל תוקף לדבר
על כך, אך כאשר היה השבוע בלבנון,
וגרם בעיקבות־כך לסערת־רוחות בארץ,
סיפרו אשתי, אנט, ומזכירתו, קלרה חורי,
שפלאטו יצא ללבנון לפחות פעמיים לפני כן.
הפעם האחרונה היתה לפני כחודש,
אחרי שניתן האישור ממישרד המיסחר־והתעשיה.
מאז
שפרצה השערוריה, פלאטו־שרון
מסרב בכל תוקף לדבר על הסיבה לגסי־עותיו
ללבנון .״זה מסוכן, מסוכן מאוד,״
אמר כשנשאל על נסיעותיו התכופות.
אנשים המכירים את פלאטרשרון אומ רים,
כי הוא נוהג להקים הרבה יותר
רעש ממה שהוא עושה בפועל. כך בוודאי,
הם אומרים, קרה גם בפרשה הלבנונית.
אך אם הוא אכן עשה משהו בלבנון, יש
לכך בוודאי שני אספקטים. האחד, ככל-
הנראה הבלתי־חוקי: עליו אין יודעים ואין
מרחיבים את הדיבור. המישור השני הוא
הפיננסי: חילופי מטבע, הקמת בנק
פרטי, מכירת נכסים או תיווך בסחורות.
לבנון הפכה כיום למרכז בינלאומי של
מבריחים שונים, וזהו שטח־הפקר מצויין
לעיסקות מפוקפקות.
בני-שיחו של פלאטו בביירות, שאף
ביקרו בארץ בהיתר-מיוחד, הם בני המי עוט
הנוצרי, דוברי צרפתית, המוצאים
שפה משותפת עימו — גם לשונית וגם
עיסקית.
בחקירתו סיפר הקצין, שהוא שוחח עם

(משמאל) במיפגשיס מיסתוו״ם עם

בב״ויות * חוקו׳ 0 2לא שאלו
אותו למעשיו, וגם המישטוה לא חוקות

עסקים וקשירת קשרים כלכליים.
האישור ניתן, כפי שהוא ניתן לאנשי-
עסקים אחרים. מכיוון שנגד פלאטו־שרון
תלוי ועומד צו איסור-יציאדדמהארץ —
מאז שהורשע ונדון לתישעה חודשי־מאסר
בעוון שוחד בחירות — פנה שרון לבית-
3מישפט העליון, המטפל בבקשת העיר-עור שלו, כדי לקבל היתר-יציאד. ללבנון.
פלאטו-שרון ביקר בלבנון יותר מפעם

עוזרו של פלאטו, צפריר, והציע לו ש מעבידו
ייצא בשליחות מסוג שונה לגמרי
ללבנון.

כפי שהתברר מחקירת הקצין, התנהלו

רוני צפריר עם שמואל פלאטו־שרון
״סיור מסוכך

המגעים שלו עם פלאטו ועוזרו כבר חודשיים,
כשהוא דואג להסתיר את עובדת
קיום המגעים ומטרתם מהממונים עליו,
כולל האלוף משה נתיב, מפקדו הבכיר.

כדור החקירה
מיד ליד
ין זו הפעם הראשונה שפלאטו נאחז
י באילנות גבוהים כשהוא בא לדבר
על פרשיות שונות שהוא מעורב בהם.
פלאטו אינו יכול לצאת לרוב ארצות
העולם, מפחד עונש־המאסר התלוי ועומד
נגדו בצרפת. כל מדינה שיש לה הסכם-
הסגרה עם. צרפת, עשויה לשים אזיקים
על ידיו ולשלוח אותו אחר כבוד לכלא
הצרפתי. מהחווילה שלו בסביון הוא מנהל
עסקים בעיקר בטלפון.
עד שהורשע במישפט שוחד־הבחירות,
הוא יצא מדי פעם מישראל למדינות ש אץ
להן הסכם־הסגרה עם צרפת, בדרום-
אמריקה או באפריקה.
עתה, כאשר גם היציאה מישראל אסורה
עליו, הוא מביא את בעלי־העסקים לביתו.
גם אם הוא לא יודה בכך, הרי שעיקר
כספו בא לו מעמלות על תיווך־עיסקות
בלתי־ברורות, שנעשות מחוץ לגבולות ה מדינה,
ושגם׳ בעיניו השתיקה יפה להם.
לעומת־זאת, ממהר פלאטו לקשר את
שמו או שם איש מאנשיו עם עניינים
מדיניים רגישים. הוא מנסה ליצור לעצמו
תדמית של איש-עסקים מכובד, שעסקיו
הם חובקי-עולם. תיווך־כביכול בשיחרור
יהודים מכלא בברית־המועצות, בשיחרור
מרגל מערבי במוזמביק ובחילופי־שבויים

בין המיזרח למערב. פעם ניסה מישהו,
שפעל בשמו, להקים כוח יהודי לוחם ב אירופה,
והודיע על כך במסיבת־עיתונאים
בלונדון.
שום אדם רציני לא העלה על דעתו
שמאחורי הצהרות אלה מסתתר שמץ של
אמת, כשם שאיש לא העלה על דעתו ש־פלאטו
קידם את המשא־ומחן בעניין ה שבויים.
המדאיג
בכל הפרשה הוא, שאיש לא
יעמוד כנראה לדין — לא הקצין שנתן
כרטיסי־טיסה במטוס צבאי וכיסוי ביטחוני
לאיש בעל עבר פלילי ! לא פלאטו־שרון .
עצמו, שאפילו לא. נחקר על קשריו עם
הקצין.
המישטרה הצבאית מחמירה עם כל נהג
משאית צבאית שבמכוניתו מתגלה מכשיר
וידיאו שנקנה במחיר מלא בלבנון ומוברח
לישראל. אך כאשר מדובר באדם שעברו
שחור משחור, איש אינו בודק מד. יש
לו לחפש מעבר לגבול — גם אם פור מאלית
הוא צוייד באישורים המתאימים
לטיסה.
הגורמים השונים המוסמכים לחקור ב פרשה
מטילים את האחריות לחקירה זה
על זה. צה״ל מעביר את הכדור לידי
המישטרה, המישטרה מחזירה אותו למצ״ח,
ושום מוסד אינו יוזם חקירה ממצה של
מעשי המיליונר מסביון בעיר שבה מתפו צצות
מכוניות־תופת בכל פינה, והעסקים
השחורים פורחים.
פלאטו זכה בפעם המי יודע כמה בכות רות
בעיתונים, ובוודאי גם בקידום עיסקו־תיו
בביירות. אך השאלות עדיין נותרות
ללא תשובה: למי יש עניין לחפות עליו
בן־ציון ציטרין
ומדוע?

אחו׳ שנשוח דנקרם הסתבר
לקצין ני הנל אפשרי בצבא

מות בהם שירתתי,״ סיפר כאשר
נעצר.
הסתבר לו, כי בעצם אפשר לע שות
הכל בצבא — אם רק יוד עים
איד ומה, ויש הקשרים המתאי מים
.״ראיתי שבבקו״ם זה מובן
מאליו שנותנים כל מיני אישורים
וכל מיני פטורים. מורידים. פרו פילים
רפואיים אפילו עד פרופיל
,21 מקצרים תקופות שירות, מציבים
אנשים לר״ם 70 כשהם למע שה
בארץ.״
הפסד בפוקר

ן מלכודת שהציגה היחידה ועיקוב בילוש
י י לחקירות
(חב״ע) בצה״ל — הצליחה. סג״ם
אנטולי שהסמן נתפם בנמל-התעו-
סר -בך גוריון מייד אחרי שליווה
למטוס חייל בשירות חובה, שאותו
התכוון להבריח מן הארץ, תמורת
עשרת אלפים דולר.
כאשר נתפס הקצין הצעיר (,)23
יליד רוסיה, מסר עדויות אשר
הקפיצו ממקומן כפה וכמה אנשים
ומוסדות. הקצין, המשרת בבסיס־

קליטה־ומיון(בקו״ם) בצה״ל, סיפר
על מעשי שחיתות שונים ביחידה
מרכזית זו של צה״ל. מעשים ש עשה
הוא עצמו או שהיה עד להם.
שחטמן החל את שירותו בצה״ל
בגולני. הוא שירת שם בהצלחה
ואחר־כד עבר לקורס־קצינים. עד
אז היתד -לו דיעה טובה על צה״ל.
בסוף מאי , 1982 אחרי סיום קורס־קצינים,
נשלח שחטמן לשרת ב־בק״ום
.״גיליתי דברים חדשים ש לא
ידעתי עליהם לפני זד. במקו

¥הטמן התחתן לראשונה
איי בגיל צעיר מאוד והלך ללמוד
בטכניון מתמטיקה. בטכניון הכיר
את אשתו השנייה, פאלה, והתאהב
בה. המשבר האישי נתן את אותו תיו
גם בלימודים, והוא עזב את
הטכניון בטרם סיים את לימודיו
והתגייס לצה״ל.
הוא התגרש מאשתו הראשונה
ונשא את פאלה הבלונדית לאשה.
משכורת של חייל בחובה לא הס פיקה
לכלכל מישפחה, ופאלה, ילי דת
רוסיה גם היא, עבדה במיק־צוער.
כמתכנתת ועזרה לפרנסת
!המישפחה.
כאשר עבר שחטמן לשרת ב־בקו״ם,
נפתחו עיניו. סיפרה אש תו
:״בבקו״ס הוא ראה כי חלק
גדול מד-פקידים הם מיליונרים, ו נוסעים
במכוניות־פאר.״
זה היה פיתוי גדול.
הוא התבונן סביבו וראה מה
עושים האחרים :״אני לא רוצה
להרחיב את הדיבור על אנשים
שאני מכיר ואני עבדתי איתם,
אני פשוט יודע שעושים הכל —
אם זה תמורת כסף או משהו כזה׳
או סתם כטובה שעושים לחבר,״
העיד שחטמן כשנעצר .״אני לא
התכוונתי לעבור עבירות, והשת דלתי
מאוד למלא את התפקיד שלי
בצורה טובה.״
פרשת גדיש
חד הסיפורים המוזרים ביותר שסיפר סג״ם
אנטולי שחטמן לסוכן המוסווה, היה הסיפור על
רועי גדיש. כדי לשכנע את הסוכן בכוחו להניע
דברים בצה״ל ולפעול בנמל־התעופה, הוא גילה לו
את פרשת גדיש.
שחטמן סיפר, כי אחרי שהצליחו להוריד לגדיש
את הפרופיל הרפואי ל ,21-הוא שוחרר מצד,״ל. רועי
נסע ללמוד בלונדון ישחטמן נסע לשם כדי לבקרו.
הוא סיפר כי יצא מהארץ בדרכים בלתי-שיגרתיות.
וכדי לאשר את הסיפור, הוא הצביע על קאסטות
וידיאו שאותן, לדבריו, הבריח ארצה מלונדון באותה
הנסיעה. כאשר נעצר, הואשם שחטמן על-ידי החוקר
הצבאי בכל העבירות האלה.
סיפור זד, יכול היה להישמע כפרי דמיון חולני,
אילולא חיה אביו של רועי, יצחק גדיש, מנכ״ל
של חברת־תעופה.
התברר, כי רועי אומנם שוחרר מצה״ל בשל
סיבות בריאות. אחרי שנתיים בלבד של שירות. הוא
אומנם נסע ללמוד בלונדון והוא נמצא שם עדיין.
העובדות גם מראות, כי שחטמן הצליח בהזדמנות
אחת להשיג אישור ללוות נוסע עד למטוס, דבר
שהיה מקל עליו לעלות על מטוס בצורה בלתי־סדירה.
כמו
כן ברור, כי שחטמן הכיר היטב את סידורי
היציאה מישראל והיו לו קשרים בנמל, כך הצליח
לגנוב טופס־תושב־חוזר של חייל מתוך הערימה
הכללית, ובכך היה מונע אר. גילוי יציאתו מן
הארץ של אדם זה.
הרישומים במישרד-הפנים אינם מראים כי שחטמן
יצא מן הארץ׳ והוא טוען כי אין בידיו דרכון.
אולם בעת הארכת מעצרו בבית־הדין הצבאי, הזכיר
התובע את החשד כי הוא כבר יצא מן הארץ בדרד

בלתי-חוקית, ולכן ביקש כי יואו־ד מעצרו.
שחטמן, בעדותו לפני חוקי מצ״ח, הכחיש את
כל הסיפור כהמצאה שלו.
עיתונאי שפנה ליצחק גדיש לפני כשבוע נענה
כי בנו לומד בלונדון, וכי הוא אומנם שוחרר מצה״ל
לפני הזמן. אושר גם, כי רועי היה בבקו״ם בתקופה
שבה שרת שם שחטמן.
כאשר פנה העולם הזה למישרדו של גדיש כדי
לקבל ממנו תגובה, נמסר על-ידי מזכירתו כי המנכ״ל
נסע לחו״ל .״הוא נסע לאירופה ויהיה גם בלונדץ,״
אמרה המזכירה. היא שאלה במה העניין, ונענתה כי
זה עניין פרטי, שהעולם הזה מבקש את תגובת גדיש.
המזכירה האדיבה אמרה כי תנסה להשיג את
אשתו של גדיש, המצטרפת אליו באותו היום לחוץ*,
לארץ.
למרות שהעולם הזה לא רמז אפילו במילה אחת
על נושא השיחה עם גדיש, טילפן עוד באותו היום
אחר־הצהריים עורך־הדין של המישפחה .״כבר שבו עיים
מטרידים את גדיש בטלפון אנשים המציגים
עצמם כאנשי־מישטרה, הם שואלים אותו שאלות
בקשר לבנו וזה מטריד אותו,״ אמר הפרקליט.
הוא אישר כי רועי השתחרר מצה״ל מסיבות
רפואיות, אך אמר כי הדבר היה בדרך המקובלת
ובצורה הרשמית ביותר .״רועי עבר שלוש ועדות
רפואיות והתנגד לשחרור,״ הסביר עורך־הדין.
עורל-הדין גם הכחיש בכל תוקף כי שחטמן ביקר
אצל רועי בלונדון. את נסיעתו של גדיש לחו״ל
הסביר עורך־הדין בנסיעת־עסקים רגילה, ואמר כי
ידוע לו שמישטרת־ישראל י אינה חוקרת בעניין.
לדבריו׳ נבדקו הרישומים של הברת־ד,תעופה ולא
נמצא שמו של שחטמן כמי שהיה נוסע בחברה.
כאשר מסר לו העולם הזה אל תגובת דובר צד,״ל,
כי המישטרה הצבאית חוקית בעניין זה, הגיב עורו־הדין
כי למיטב ידיעתו התברר כבר גם למישסרה
הצבאית שאין כל אמת בעניין, וגם הם הפסיקו
לחקור.

חשוד שחטמן
פקידים במכוניות־פאר
אבל ביולי 1982 הסתבך שחטמן
במישחק פוקר והפסיד, לדבריו,
7000 דולר. הוא נדרש לשלם את
הסכום בדולרים והחל מחפש מקו רות
לכסף.
במיסגרת תפקידו בצה״ל, עשה
שחטמן גם תורנויות בנתב״ג, וה כיר
את כל הנהלים של יציאה
מהארץ והבדיקות לגבי חיילים
הנהוגות שם .״ידעתי שאני מסו גל
להעביר חייל בנמל-ד,תעופה בן־
גוריון,״ ולכן כאשר פנה אליו מכר
באוטובוס ושאל אותו אם יש דרך
לשחרר עריק מצה״ל או להוציאו
מהארץ, הסכים שחטמן להבריח
מישראל את העריק אילן שטרקמן,
תמורת עשרת אלפים דולר.
אולם בטרם הצליח להוציא את
התוכנית אל הפועל, עצרה המיש־טרה
הצבאית את העריק והתוכנית
בוטלה. זמן מה אחר־כך הגיע
אליו חייל נוסף דרך אותו מתווך.
הפעם היה זה חייל שהציג עצמו
בשם בנצי שחר, וסיפר כי הוא
משרת בבקו״ם. הוא התלונן כי
הוא סובל בצד,״ל ורוצה לברוח
מהארץ, לנסוע אל אביו המיליונר
המתגורר באנגליה.
הסידור הפעם היה דומה. שחטמן
התחייב להוציא את בנצי מישראל,
תמורת עשרת אלפים דולר.
אולם החייל בנצי היה, בעצם.
סוכן סמוי שהושתל כדי לגלות את
השחיתות בבקו״ם. שמו האמיתי
הוא שלווי בנציון, והוא ניסה לג לות
את דרך פעולתו של שחטמן,
ואם הוא פועל בעזרת אנשים
נוספים.
שחטמן סיפר לו, כי חלק מהכסף
נועד לשוטר בנמל־התעופה, ה אמור
לעזור ליציאתו מן הארץ.
שחטמן גם סיפר כי כבר עשה
דברים כאלה בעבר, הוא גילה
לו כי סידר פטור מצה״ל לחבר
בשם רועי גדיש (ראה נזיסגרת),
וכי יצא הוא בעצמו מן הארץ
ללונדון בדרכים בלתי־קונבנציונ־ליות
וביקר שם את חברו גדיש.
עוד סיפר, כי שיחרר גם חייל מ שירות
מילואים, תמורת 200 דולר.
חשוד אמיץ
^ סוכן הכין המחאה בנקאית
י י על שמו של שחטמן וקנה כר־טים־טיסד,
ליום שבת — מכיוון ש־מתורנותיו
שעשה בנתב״ג ידע
שחטמן כי ביום השבת לא נמצא
שם קצין קישור של צד,״ל, ולכן
אין אפשרות לבדוק בנציגות צד,״ל
לגביו.
כאשר התקרב יום־הנסיעה, אמר
הקצין לסוכן כי השוטר שאמור
היה לעזור בהברחתו לחו״ל אינו
מוצב לאותו שבת, והוא ביקש
ממנו לדחות את הנסיעה. הסוכן
דרש אז להיפגש עם השוטר בטרם
יסכן את כספו, והוחלט על פגישה
כוו.
אז גם סוכם, כי הכסף לא ינתן
בצ׳ק בנקאי, אלא יוכנס לחשבון
בנק המשותף לסוכן ולשוטר, עם

הוראות כי השוטר יוכל למשוך
אותו רק כאשר הסוכן יעזוב את
הארץ.
כמה ימים לפני היציאה המיועדת
מהארץ הציג שחטמן לפני הסוכן
אדם שהתיימר להיות שוטר בנמל-
התעופה, גם הוא יליד רוסיה. עם
אדם זה פתח הסוכן חשבון בנק,
וביום המיועד נסעו כל השלושה

ללוד.
ב־ 7במרס היה הכל מסודר ל נסיעה.
לידיו של הסוכן נמסרה
תעודת־פטור מזוייפת מצד,״ל. ה אדם
שהתחזה לשוטר ושחטמן ליוו״ל
אותו ללוד.
שחטמן היה מצוייד באישור ש התיר
לו ללוות את הסוכן עד
למטוס, כדי למנוע עיכובים של
הרגע האחרון. כאשר ראה כי
החייל עלה למטוס, חזר הקצין ל-
נמל־התעופה, ושם דאג להוציא
את כרטיס התושב החוזר שמילא
;׳,סוכן, כדי שאיש לא יוכל לדעת
כי הוא אומנם עזב את הארץ.
זמן קצר אחרי מועד־הטיסה עצ ר
,,המישטרה הצבאית את שחטמן
ואת חברו שהתחזה לשוטר. הסוכן
שירד ברגע האחרון מן המטוס,
צייד את המישטרה הצבאית בכל
המידע שאגר, ושחטמן הואשם על-
ידי חוקר מישטרה צבאית בכמה״
וכמה עבירות.
הוא נחקר ראשית על נסיון ה־ .
הברחה מן הארץ של הסוכן שחר
בנציון, על זיוף אישורי פטור
מצה״ל, על גניבת טופס תושב
חוזר מנמל־התעופה, על נסיון לק בל
עשרת אלפים דולר תמורת
ההברחה.
כמו כן הודיע לו החוקר כי הוא
חשוד בביצוע עבירות נוספות ה כוללות
סיוע בהשגת פרופיל 21
ופטור בדרך בלתי־חוקית לחברו

רועי גדיש. יציאות בלתי־חוקיות
שלו עצמו מן הארץ, והברחת קס טות
וידיאו לישראל. .
בחקירה התגלה שחטמן כאד*-
אמיץ. הוא הודה בחלקו בקשר
להוציא את הסוכן שחר מן הארץ,
אולם הוא הכחיש את יתר האש מות,
הנוגעות לחבריו ולמכריו.
הוא לא רצה לסבך איש נוסף,
ואמר לחוקריו כי כל הסיפורים
על חבר שוטר בנמל־התעופד, ועל
רועי גדיש אינם נכונים, והם המ צאה
שלו בלבד.
מזה 35 ימים עצור שחטמן ב־בית־כלא
צבאי והעניין בחקירה.
כל העבירות שנתגלו בעדותו ובע דות
הסוכן שחר נחקרות על־ידי
המישטרה הצבאית.
העולם הזה שאל את דובר צה״ל,
אם נחקרת פרשת השחיתות בבסיס
קליטה ומיון כפי שסופרה על-ידי
שחטמן, ואם נחקר גם עניינו של
גדיש. דובר צד,״ל אישר, כי כל
עבירה לכאורה שעלתה בעדויות
נחקרת לגופה, ואחרי שתסתיים
החקירה יוחלט כיצד לפעול.
בית-המישפט הצבאי האריך הש בוע
את מעצרו של שחטמן בעוד
15 יום. סניגורו, צבי לידסקי, ביקש
את שיחרורו, אולם בית-הסישפט
מצא שיש מקום להמשיך ולחקווי-
עד להגשת כתב-האישום נגדו.

אילנה אדז־ן

פנקסהצ׳קים שלסונסטה
נותן לוהרבהיותראילת!
רק מלון אביה סונסטה יכול להציע כל-כך הרבה:

פנק ס

800

כל אורח המגיע לסופשבוע מפנק מקבל חינם את פנקס
הצ׳קים של סונסטה בשווי 800 שקל, המאפשר רכישת
מטעמים ומשקאות במסעדות, בטרקלין ובבר,

בילוי מרתק מיום שישי עד יום ראשון, עם שפע של
פינוקים בלי תשלום :

ביום שישי

קוקטייל של שקיעה — טאבה קולדה.
ארוחת־ערב חגיגית.
כניסה ומשקה ראשון במועדון ״סוף העולם״.
תוכניות בידור לכל המשפחה.
בשבת ארוחת־בוקר ישראלית עשירה.
שעור קבוצתי בטניס או בגלשן־רוח.
1596 הנחה בשכירת ציוד צלילה או בשימוש במיצנח סקי.

משחקי חברה למבוגרים.
שעשועים מיוחדים לילדים.
בר־ב־קיו לאור הכוכבים על שפת הבריכה עם מוזיקה
לריקודים.

ביום ראשון
ארוחת־בוקר ישראלית עשירה.
כל השפע הזה 4,950 שקל לאדם לכל סוף השבוע.

ס?פעזננעב?

סנף

לא כדאי להפסיק תענוג כזה ! הישאר ליום נוסף של הנאה
בלי סוף עם ארוחת בוקר של יום שני, תמורת תוספת קטנה
של 650 שקל.
הכוללות ארוח
וטיסה

מ תנ ה ^ל7200
קחלך חופשה של אמצעהשבוע, ליומים, שלושה, ארבעה,
או חמישה ימים ( חצי פנסיון) ,קבל שעור קבוצתי חינם
בטניס או בגלישה, קבל את פנקס הצ׳קים של אביה
סונסטה בשווי 600 שקל לכל יום, וכל זה במחיר המיוחד
כל־כך — 2,225 שקל ליום.
תאר לעצמך 3 :ימים משגעים יעלו לך רק 6,675 שקל,
יאתה מקבל חינם את פנקס הצ׳קים של סונסטה בשווי
1,800 שקל — למטעמים ומשקאות.

אנחנו סיידים
בישראל

אנשי מלונות סונסטה וסוכני הנסיעות בכל הארץ ניתן להזמין
במשרדי ארקיע
ישמחו לספר לך הכל על החוויה שמחכה לך.
הטלפונים לרשותך:
מחלקת הזמנות
מחלקת הזמנות
משרדי סונסטה ישראל
תל־אביב — 455241/2־ 03 אביה סונסטה אילת סונסטה ירושלים
528221־02
76191־059
455756
תל־אביב —
הבצע הרץ אילת
שכירות יומית תינם תשלום עבור קילומטרים.
דלק. ביטוח ומע״מ בלבד.
לכל השוכר מכונית במרכז
הארץ ומחזיר אותה באילת. או
השוכר באילת ומחזיר כמרכז
הארץ או השוכר במרכז הארץ
ומחזיר ־ במרכז הארץ.

תל־אכיב5 :־)03( 413222
ירושלים)02( 225888 :
חיפה)04( 64337 :
0 )053( 23644ץ< 25 הנחה
נתניה:
לכל השוכר מכונית באילת
ק. שמונה)067( 44117:
ומחזיר אותה באילת.

המיבצע בתוקף מ־-1.5.83 עד . 30.6.83 למעט חג השבועות מ־ 17 עד
22 במאי. המחירים לאדם בחדר זוגי, כוללים דמי שרות ואינם
כוללים מע״מ.המחירים יעודכנו ב־.6.83ו לפי שער הדולר
לילד בחדר ההורים — הלינה חינם.

אביה סונסטה, חוף טאבה, אילת

ה ערב האחרון
בפעם האחרונה פגשתי את תמר גולן בהלווייה של
אנוור אל־סאדאת. גיבור השלום. השבוע דיברתי איתה
ביום הלווייתו של עיצאם אל־סרטאווי.
תמר, אשה רבת־עלילות החובקות ארבע יבשות, היא
(בין השאר) כתבת מעריב בפאריס. הפעם פגשה את
סרטאווי במטוס, בדרכה מבירת־צרפת למושב האינסר־נציונל
הסוציאליסטי כאלבופיירה. כאשר גילה אותה
עיצאם, ישב לידה, כדי לשוחח עימה, כדרכו בפוגשו
ישראלים. תמר משכה לשיחה את שאר העיתונאים
הישראליים שהיו במטוס.
כשגילה הפלסטיני כי הג׳ינג׳ית הישראלית נולדה
בחיפה, העיר שבה בילה גם הוא כמה שנים של ילדותו,
אמר :״אילו פגשתי אותך אז חייתי מושך אותך אל
מתחת לעץ־תאנה, וכל ההיסטוריה היתד. משתנה!״
(אצלי זה עורר מייד זיכרונות. בילדותי גרתי כשנה
בנווה־שאנן, מעל לחיפה, והיד, לנו עץ־תאנה בגינה).
כשהגיעו לנמל־התעופה של ליסבון. לא המתין
איש לנציג אש״ף. העיתונאים הישראליים צירפו אותו
אליהם, וכל הפמליה נסעה בשלוש מכוניות שכורות
לאלבופיירה, מרחק של כ-
200 קילומטרים( .יואב טו־קר,
איש הטלוויזיה, מיהר
להסתלק מן החבורה. רשות
השידור אינה בית־ספר
לגיבורים ).בדרך נחו, סעדו
ושוחחו.
בשעה שסרטאווי ועוזרו,
אנוור אבו־עיישה, עמדו ב־נמל־התעופה,
ללא שמירה
כלשהי, הגיע גם שימעון
פרס, ומייד הקיפה אותו
עדה גדולה של שומרי-
ראש.
תמונה גרוטסקית ממש:
הנה איש־השלום הפלסטיני,
מס׳ 1ברשימת המועמדים־
להירצח מטעם חצי־תריסר אירגוני־טרור מיקצועיים, והנה
שימעון פרם׳ פוליטיקאי ששום אדם בעולם אינו מעוניין
לפגוע בו, מפני שאינו מפריע לאיש. מתי אמר או עשה
פרס אי־פעם משהו שיכול היה להפריע לאיש מחוץ
לקריית־שמונה עילית?
(זה לא הפריע לפרס להתפאר לאחר מכן׳ שרבים
חשבו שהוא נרצח. ונאווה ארד, שטענה כי לא ישנה
לילה שלם מפני שלחצה בטעות את ידו של סרטאווי
בבית־המלון, סיפרה ברדיו שגם היא נחרדה מפני שהיתר,
בטוחה שפרס נרצח. רחמנות !)
את סרטאווי שיכנו במלון מרוחק מן המקום שבו
התקיים הכנס, והוא נסע כמה פעמים ביום הלוך וחזור,
לאורך כביש צר ומתפתל, ללא שמירה כלשהי.
את הערב האחרון בילה סרטאווי בחברת תמר גולן,
ושוחח עימד, ארוכות. ליבי נצבט כששמעתי כי חלק
מן השיחה נסב עליי .״אילו רשמתי את פרטי השיחה,
זה היה חוזר כמעט מילה ובמילה על המאמר שכתבת
לזיכרו בשבוע שבער,״ אמרה לי תמר.
במשך הימים שהיתה עימו, חזר עיצאם כמה פעמים
על ההלצה של עץ־התאנה. הוא רמז שאפשר עדיין
לתקן מה שהוחמץ אז. עד שתמר ביקשה ממנו :״די •
לפחות תחליף את התאנה בעץ־זית!״

אילן ל הי תלו ת ב1
זהו תעלול של פירסומת. תעלול גרוע.
אני מתכוון להודעתו של יאסי ערפאת על מינוי
אילן הלוי, המוגדר כ״עיתונאי ישראלי״ ,כנציג אש״ף
לישיבת־הנעילה של האינטרנציונל, במקומו של עיצאם
סרטאווי.
קודם כל, אין בכך כל ממש. מושב האינטרנציונל
ננעל לפני שאילן הלוי הגיע לפורטוגל. הוא לא היה
שם, מפני שלא היה עולה על דעת סרטאווי להביאו
עימו. המושב הבא יתקיים בעוד זמן רב׳ כאשר למינוי
זד, כבר לא יהיד, ערך. משמע: תעלול של יחסי־ציבור.
תעלול גרוע. הוא מוכיח איזה חלל ריק אדיר השאיר
אחריו סראטווי. כי סרטאווי הבין את רחשי־הלב של
הישראלים. יהיה קשה ליורשיו ללמוד זאת.
אני מניח כי ערפאת התכוון במינוי פיקטיבי זה
לעשות דווקא מחווה חיובית כלפי הציבור הישראלי.
לאמור: סרטאווי מת, אך הקו שלו נמשך. ולראייה :
אני ממנה ישראלי למלא את מקומו.
אם כן, החטיא את המטרה. התוצאה הפוכה. היא
סותרת את רוחו של סרטאווי.
איני מכיר את אילן ד,לוי. מעולם לא פגשתיו, ואיני
יודע מהם מניעיו. אולי הוא אידיאליסט, ואולי להיפך.
זה עניינו הפרסי. העובדה היא שהוא עבר את הקו.
הוא הצטרף לאירגונו הלאומי של העם הפלסטיני. משמע :
הוא חדל מלהיות ישראלי.
אנשים כאלה לא יעשו שלום, ולא יסמלו את השלום.
הם יכולים רק להרחיק את רוב רובו של העם הישראלי
מרעיון השלום, ולהעמיק את התהום.
גם בעניין זה היתה קיימת תמימות־דעים עמוקה

ומוחלטת בין סרטאווי וביני, ויתכן כי זה היה הבסיס
לידידותנו. גם הוא וגם אני האמננו כי השלום ייעשה
בידי אנשים לאומיים: ישראלים לאומיים ופלסטינים
לאומיים. לאומיים — לא לאומניים. אנשים בעלי גאווה
לאומית והזדהות לאומית, המבינים את ההזדהות הלאומית
של הצד השני. רצינו לרכוש את ליבו של הציבור
הלאומי — הישראלי והפלסטיני — לעניין השלום,
התואם את האינטרס הלאומי האמיתי של שני העמים.

אורי אבנדי

היה ברור לנו כי שום מאבק לשלום לא יצלח, אם
הרוב הגדול בשני העמים יאמין כי השלום נוגד את
מאווייו הלאומיים הבסיסיים.
התעלול הזה טומן בחובו את המסר ההפוך.
אני מציע לראשי אש״ף לרדת מן. האילן הזה.

ה תנ צלו ת
כן, אני מודע לכך שאני כותב הרבה על סדטאווי.
אני מבקש סליחה על כך. עדיין איני יכול אחרת.
בכל עיסוקי במשך היום, המחשבה על מותו אינה
רחוקה אף פעם מליבי. חיילים קיביים מכירים הרגשה
זו של חייל כלפי חבר קרוב, שעימו עבר את כור-
ההיתוך של הקרב.
אני מקווה שזה יעבור.
עד שמת, לא ידעתי עד כמה היה קרוב לי. מדי
פעם אני תופס שאני רוצה לעשות משהו הקשור בו,
לקיים הבטחה שנתתי לו, להזכיר לו שלא עשה עדיין
משהו שדיברנו עליו — ושכל זה שוב לא יהיה. נותר
חלל ריק.
הדבר היפה ביותר ששמעתי השביע בא מסי יוסי אמיתי,
חבר קיבוץ גבולות, חבר המועצה הישראלית למען שלום
ישראלי־פלסטיני. סרטאווי לקח אותו בטרמפ בשווייץ,
אחרי הופעה משותפת שם לפני שנתיים. בדרך ניסה
סרטאווי להסביר ליוסי מה טיב היחסים בינינו, ואמר:
״אם אני אגיד למתי (פלד) ,ליעקב (ארנון) או לאורי
(אבנרי בואו איתי מייד. אני לא יכול להגיד
לכם לאיזו ארץ ולשם איזו מטרה׳ ,הם לא יהססו ויבואו.
ואם הם יגידו לי את אותו הדבר, אבוא עימם בעיניים
עצומות.״
אז אני מבקש עוד קצת סבלנות. זה מוכרח לעבור.

! 1.למל ! ש ל זקן
הייתי מוקף בבעלי זקנים — זקנים גדולים וקטנים,
שחורים ובלונדיים, מטופחים ופרועים, כמעט כל חברי-
הפרלמנט של ״הירוקים״ הם מזוקנים. הזקן הוא מעין
סמל של מרד הצעירים ־ מרד נגד המימסד, נגד הסדר
הבלתי־אנושי, נגד ההורים.
לפני 25 שנים הזדמנתי לגרמניה — בפעם הראשונה
אחרי המילחמה. ידידים סחבו אותי למסיבת ״פאשינג״
(המהדורה הגרמנית של הקרנבאי* בריו) בקלן. הנשף
נערך בבניין גדול, ובו שלוש קומות המורכבות כולן
מאולמות־ענק. הנשף התקיים בכל האולמות האלה גם
יחד. כאלף זוגות הסתובבו בתיבת־נוח זו כשהם עולים
ויורדים.
בעזרת כמויות אדירות של יין־שמפניה היתה האווירה
עליזה מאוד. בני־הזוג היו נפרדים בדרך כלל זה מזה
ליד הכניסה וקובעים פגישה כמקום מסויים בשעה
מסויימת (״ליד הצמח הזה בשעה 2אחרי חצות !״)
כי אחרת היו להם סיכויים מעטים מאוד לראות זה את
זה שוב בקרב ההמון במשך הלילה. הכל היו, כמובן,
מחופשים.

הייתי זר, לא התכוננתי לנשף כזה, ובמילא לא הייתי
מחופש. גם לא באתי עם בת־זוג. השתמשתי בהזדמנות
כדי להכיר את העם, לדבר עם זרים, ובייחוד עם הצעירים,
ובייחוד־בייחוד עם צעירות.
ד,חל בשעה 11 בלילה לא היה איש פיכח בבניין,
ולא כל שכן אשח סיכחת. וכמעט כל הנשים במקום
רצו לדעת אם הזקן שלי אמיתי׳ אי ״זוהי התחפושת שלי.
היו שניגשו בביישנות, אך הרוב ניגשו נ ט *י׳ ייזושה,
שלחו יד ומשכו בזקן. אחדות ביקשו רשות, באדיבות
של גרמניה פיכחת, והשאר עשו זאת מבלי לבקש רשות,
בעליזות של גרמניה לא־כל־כך־פיכחת. כמעט כל אחת
טענה שהתערבה עם בן־זוג כלשהו (בשעה זו זה כבר
לא היה זה בן־הזוג שעימו באה) ושיש ליישב את המחלוקת
בהוכחה ממשית. אחרי המשיכה ה־ 500 כבר היה הזקן
שלי מוכן להיפרד מפרצופי.
כל זה בא להראות כי בגרמניה של אז לא היו
זקנים. פשוט לא היו. בעל־זקן נראה אז כמו סום בעל-
כנפיים. גבר גרמני הגון ומסודר היה מגולח למשעי.
הזקנים של השמאל החדש, של ההיפים ועכשיו של
״הירוקים״ מהווה מהפכה. בדרך כלל הוא מסמל את
השאיפה לכל הדברים הטובים — איכות־הסביבה, פירוק-
החימוש, חופש־האדם, התנגדות לאלימות, התנגדות
לגיזענות ועוד ועוד.
אחת ״הירוקות״ שאלה אותי בן כמה הזקן שלי,
ונדהמה לשמוע שהוא בן — 35 כמיספר שנות קיומה
של מדינת־ישראל. היא התרשמה מאוד מן העובדה שכבר
אז הייתי בעד כל הדברים הטובים ההם.
התקשיתי להסביר לה שהזקן שלי סימל׳ במקורו,
דברים שונים לגמרי. בסיפרי בשדות פלשת 1948 הק דשתי
לו פרק. הוא היה אחד הזקנים הרבים של מילחמת־העצמאות.
אז בא מן הנגב, והיה סמל השוויץ של
החיילים הקרביים שם. התירוץ הרשמי היה שבנגב אין
מים, ואין לבזבז את הנוזל היקר על דבר כל־כך מיותר
כמו גילוח. אך למעשה, היה זה חיקוי לזקנים של
הבדווים. ציורים מצריים מלפני 4000 שנים מראים את
אותם הזקנים עצמם, כשהם מעטרים את פניהם של
תושבי סיני ודרום כנען. .
בקיצור, הזקן היה אז סמל החווייה הקרבית, סמל
מילחמתי. עכשיו הוא סמל השלום, בארץ ובעולם המערבי.

כ מ 1ב בי ת
ברגע שנכנסתי לבניין הבונדסטאג בבון, הרגשתי
כמו בבית.
יש דמיון מפתיע בין הפרלמנט הגרמני והפרלמנט
הישראלי. ואולי בין כל הפרלמנטים בעולם. ויש דמיון
מדהים עוד יותר בין כל חברי־הפרלמנטים בעולם.
אומנם, הבונדסטאג גדול פי ארבעה מן הכנסת. ובמקום
הקיר של דני קרוואן, יש שם העיט הגרמני הגדול, עוף
זועם וזועף השולח בך מבט אימתני.
הסידורים דומים מאוד. היו״ר יושב ליד מזכיריו,
העושים את העבודה. הנואם עולה לדוכן ונואם. בשנות
כהונתי בכנסת הגעתי למסקנה כי שיטה זו היא אבי
כל חטאת. השיטה הבריטית עדיפה פי אלף: חבר-
הפרלמנט נואם בעומדו במקומו, אסור לו לקרוא נאומים
מן הכתב, עליו לדבר כדבר אדם אל רעיו. ברגע שחבר-
פרלמנט עולה לדוכן ונואם כשפניו אל הקהל, הופד
הפרלמנט לאסיפת־עם, ה וויכוח
הופך לאוסף של
מונולוגים דמגוגיים, ומדד-
האיוולת קופץ בכמה עש רות
מעלות.
יש שאילתות, יש הצ עות
לסדר־היום. אילו רצי תי,
יכולתי לתת לידידיי
הירוקים (תרתי משמע)
עצות מדוייקות איך להת נהג
ומה לעשות, כי כל
הטריקים דומים. גם שם
אין הצבעה אלקטרונית, כי
גם שם מעדיפים החברים
להעלים מעיני בוחריהם את בארצל העובדה שהמליאה ריקה
כמעט תמיד( .מכונת־הצ־בעה
אלקטרונית רושמת אוטומטית מי מצביע ומי לא,
ואיך ).הצעתי להנהיג בכנסת, והצעתי לפטרה קלי לתבוע
את הנהגתה בגרמניה.
גם ההרכב דומה. יש מערך (סוציאל־דמוקרטים) ,אוסף
עייף של עסקנים, שרגליהם בשמאל וידיהם בימין, ואין
שרץ בעולם שאין הם מסוגלים לטהרו. ויש הליכוד
ונוצרים־סוציאלים
דמויי-ליברלים
(נוצרים־דמוקרטים
דמויי־חירות) ,המורכב מבעלי־הון שמנים (תרתי משמע:
בעלים שמנים של הון שמן) וקארייריסטים צעירים,
שתאוות־הבצע ותאוות־הקאדיירה ממש נודפות מהם
כאפטר־שייב.
היו״ר החדש, ריינר בארצל (ליכוד) דומה להפליא
למנחם סבידור (נוצרי־דמוקרט) — כלומר, להיפך. הוא
פוסע כמוהו, כשכולו אומר חשיבות, ונואם כמוהו. איני
יודע אם הוא יודע לשיר אריות ביידיש.

! 3־1־ 11

י עזר לרצוח את עיצאם סרטאוויי

ד ח סווו תוין

תנים מייללים.

וזה נשמע כסו בכי

ך־י 1אמיתי.
עיני התנינים זולגות דמעות. והן נר אות
כמו דמעות אמיתיות של צער וכאב.
עיצאם סרטאווי, גיבור השלום, איננו.
עיצאם סרטאווי, נביא הדו־קיום, נרצח.

התנים מייללים. התנינים כוכים.
ואילו יכול היה סרטאדוי עצמו
לראות, היה צוחק צחוק מר.

יני מתפלא על ממשלת־בגין, אבירי
י ארץ־ישראל השלמה, חסידי הסיפוח,
הקנאים החשוכים של הלאומנות העיוורת,
אותם המבקשים להשמיד את הפלסטינים,
לגרשם או להכניסם כג׳וקים מסוממים
לתוך בקבוק סגור — כדבריו בני־האל־מוות
של רפאל איתן.

— תמורה נאה לכל השרותים הרכים
שעשה רפול דאבו־נידאל.
שוטים מדברים על אינטרנציונל סוצי אליסטי.
אין דבר כזה.

האינטרנציונל היחידי כעולם
ככלל, ובמרחב שדנו כפרט, הוא
האינטרנציונל הפאשיסטי.

ולא במיקרה: שהרי שיתוף־הפעולה
הזה בין הקנאים הלאומנים אינו זקוק
לתיאום, להידברות, להשלמה הדדית. הוא
פועל באופן אוטומטי.
שלום זקוק לדו־שיח. רצח הדדי אינו
זקוק לכך. שפת האקדח היא חד־צדדית.

כדור לכדור יריע.

^ללת התנים מבחילה למדי. דמעות
התנינים מבחילות שיבעתיים.

העכורה יכולים לתפוס כיציע זה
מקום מכוכד.

מי רצח את סרטאווי?
כל ישראלי שעזר לשכנע את המוני
העם הפלסטיני שאין סיכוי לשלום בין
שני העמים. כל ישראלי שעזר לשכנע
את חברי. אש״ף ואוהדיו — ארבעה וחצי
מיליון פלסטינים באשר הם שם — שדברי
סרטאווי הם דברי־הבל מסוכנים, וכי חזונו
הוא מיקסם־שווא.
כדי להצליח, היה על סרטאווי להוכיח
לבני עמו כי דרכו מובילה להצלחות
ממשיות׳ שלוחמי־השלום הפלסטיניים מסו גלים
להנחיל לעם הפלסטיני הישגים ש־מחרחרי־המילחמה
אינם מסוגלים להנחילם.
סרטאווי היה פלסטיני לאומי, כפי ש אנחנו
הננו ישראלים לאומיים. הוא לא
היה ״מתון״ בשאיפתו לעצמאות לאומית

הם צוהלים בגלוי.

אומנם, עד אתמול היה עיצאם, בעי ניהם,
אוייב מסוכן. הם הכריזו שהוא
רמאי, מתחזה, מחבל המבקש להשמיד
מת ישראל בדרכים מתוחכמות. הם הד ליפו
לעיתונאים כי סרטאווי הוא, בעצם,
ראש מדור מיוחד ללוחמה פסיכולוגית,
מחלקה לדים־אינפורמציה שהוקמה בס־ייוחד
על־ידי הארכי־מחבל, יאסר ערפאת.
הם אמרו שאנחנו, שכרתנו עימו ברית־אחים,
משרתים את האוייב. שאנחנו אנ שים
תמימים, קלי־אמונה, נאיביים. ש נפלנו
בפח מתוחכם של רמאי-גאון, שהו ליך
את כולנו שולל. או גרוע יותר :
שעצם הופעתנו עם סרטאווי היא בגידה.
(לפני בית־המישפט העליון תלוייה ועו מדת
תביעה להעמיד את האלוף־במילואים
מתיתיהו פלד לדין על הופעתו המשותפת
עם סרטאווי בימי מילחסת-הלבנון. מה
יקרה עתה לעתירה זו?)

כני־אדם רצחו את סרטאווי.
כגי־אדם פלסטיניים.

קנאים חשוכים של לאומנות עיוורת.
אבירי פלסטין השלמה. חסידי השמדתה
מ? מדינת־ישראל. אנשים שהיו מסוגלים
:להשמיד אותנו, או לגרשנו, או להכניס
אותנו לבקבוק כג׳וקים מסוממים. אנשי
צברי אל־בנא, המכונה אבו־נידאל.
אלף פעמים אמרנו: יש שיתוף־פעולה
יומיומי. ,הדוק ואוטומטי בין הלאומנים
משני הצדדים. כל מעשה• של לאומן
פלסטיני עוזר למזימות הלאומן הישראלי.
וכל מעשה של ד,לאומן הישראלי משרת
את מזימות הלאומני הפלסטיני.
סרטאווי אמר זאת, ומותו מוכיח זאת.

מה ההכדל כין האיש המכונה
אכו־־נידאל וכין האיש המכונה
רפול ץ האם רק כקביעת הזהות
הלאומית שד הג׳וקים המסוממים
שיש לכלאם כבקבוק 1

[ רצח סרטאווי, מעשה ידיו של מיעוט
פלסטיני חשוך, הוא שרות ישיר למיעוט
החשוך הישראלי, המחזיק בשילטון, בעזרת
ציבור אדיש׳ מוסת או מרומה.
הוא מוכיח, כביכול, את אשר ביקשו
התנים והצבועים להוכיח תמיד: שאין
עם מי לדבר, שכל מי שמוכן לשלום
בצד השני נרצח, שלכן אין תחליף לדרך
הכיבוש והטיפוח, ובסופו של דבר לדרך
הגירוש: ההשמדה.

זוהי תרומת אכו־נידאד דרפול

אחרי יציאת אש״ף מביירות היה מנוי
וגמור עם ראשי אש״ף להמשיך בדרך זו.
ההפגנות של תנועת־השלום בישראל, וב עיקר
הפגנת 400 האלפים אחרי טבח
צברה ושאתילא, נטעו בהם תיקוות גדולות.
המיבחן הגדול הגיע כאשר יזמו מדינ אים
איטלקיים פגישה־רבתי של אישים
מאש״ף ומישראל, וביניהם מנהיגים בול טים
של מיפלגת־העבודה.

תשוכת מיפלגת־העבודה: לא1

אם כן, מבחינת מיפלגת־העכודה
אין הכדל כין אכו־נידאל וסרטאווי.
כין ג׳ורג׳ חכש ויאפר ערפאת.
אסור לדכר עם איש מהם.
משמע: מבחינה פלסטינית, אין שום
סיכוי לדרכו של סרטאווי. דרך השלום
לא תביא לשום תיצאות — לא למשא-
ומתן, לא להגדרה עצמית פלסטינית, לא
למדינה לאומית לצד ישראל.
משמע: סרטאווי הוא אדם נאיבי, חולם
מסוכן, בוגד.

לפתע פיתאום הפך סרטאווי קדוש. נביא
אמיתי של השלום. הפלסטיני היחידי
שעימו אפשר היה לדבר. ומכיוון שנרצח,
הנה הוכח סופית שאין עם מי לדבר.

^ כל המתנה הזאת לא באה מן ה-
י שמיים. היא באד מידי אדם.

ערפאת דיכר כשפת סרטאווי
כאוזני כל אורחיו. לפתע התגלה
כי קו סרטאווי הוא קו ערפאת.

לעולם לא נשוחח עם אש״ף. כל חבר
במיפלגת־העבודה שייפגש עם איש כלשהו
מאש״ף, כך נאמר, יסולק מהמיפלגה.
כפי שאמר יצחק רבין, כשהיה עדיין
ראש ממשלת־ישראל :״לעולם לא ניפגש
עם אש״ף אלא בשדה־הקרב !״
וכפי שאמר הנשיא יצחק נבון לאח רונה,
בעת ביקורו בארצות־הברית: יש
קונסנזוס לאומי בישראל שלא להסכים
לעולם למדינה פלסטינית, ושלא לנהל
לעולם משא־ומתן עם אש״ף.

והנה, כרגע שנרצח סרטאווי,
<ככל השתנה•

אלה הם התנים. הם מייללים
כמרחבי ארץ־ישראל, וליבם מתרחב
מרוב חדווה. להם היה רצח
עיצאם סרטאווי מתנה מן השמיים.

דעתו התקבלה על דעת ערפאת וחבריו,
אך הביצוע התמהמה, וכך ניתנה לאריאל
שרון ההזדמנות הגדולה( .ואל נשכח :
הזדמנות זו ניתנה לו על־ידי אבו־נידאל,
אוחו אבו-נידאל, ששלח ברגע הנכון את
מרצחיו לרצוח את שגריר ישראל בלונ דון.
אילו היו אריאל שרון ורפאל איתן
אנשים הוגנים, הם היו מעניקים לאבו-
נידאל את אות־המילחמה — שהרי בלעדיו
היה קשה להתחיל ברגע הנכון).
כאשר קרה מה שהרה בביירות, הבינו
הכל שסרטאווי צדק. היחסים בינו ובין
ערפאת וחבריו בצמרת פת״ח התהדקו
ביותר. שתי הפגישות עם ערפאת, שבהן
השתתפתי, היו ביטוי להשפעה העצומה
שהיתה לסרטאווי בימים ההם.

מי שאמר כישראל את הדכרים
האלה, סיפק כדורים לרוצחים.

^ יני יכול לפסוח כאן גם על כמה

יללת ה תני ם: קריקטורה ב״מעריב״
אני מתכוון לאותם אשר רוממות השלום
בפיהם, וכלי המילחמה בידיהם.
אותם העושים מעשי זימרי, והמופיעים
על כל בימה רמה בעולם בדמות פינחס.

אני מתכוון למיפלגת-העכודה.

אני מתכוון לשימעון פרס, אשר הת פאר
בכך שהצליח למנוע את הופעתו של
עיצאם סרטאווי מעל בימת האינטרנציונל
הסוציאליסטי במלון מונטה־שורו באלבו־פיירה,
ואשר עלה כעבור כמה דקות על
הבימה כדי להספיד את סרטאווי, שנרצח
בינתיים. ואילו היה מתאמץ עוד קצת, היה
שופך דמעות אמיתיות.

פוליטיקאי ממולח, האיש הזה.

הציעו לפרס ולדוב זכין, נציג מפ״ם,
להיפגש עם סרטאווי — ולוא בחשאי,
בחדר פרטי של מישהו. שניהם סירבו.
ואחרי הרצח היתה לפרס עזות־המצח
לטעון שמוטב כך, כי ״אחרת היו אומרים
שנרצח ביגלל פגישה זו״!׳
ף* י רצח את עיצאם סרטאווי?
״•! כולנו יודעים: הקבוצה של אבו־נידאל.
סוכני סוריה. פלסטינים לאומנים,
שלא ינוחו ולא ישקטו עד אשר ישתלט
מנחם בגין על הדונם האחרון של אדמה
פלסטינית, עד שהפלסטיני האחרון יגורש
מעל אדמת פלסטין.

אכל האם רק הפץ

האם לא היו שותפים לרצח הזה ז

היו גם היו. יראשי

מיפלגת־

במדינה פלסטינית, כשם שאנחנו איננו
״מתונים״ בשאיפתנו לשמור על עצמאו תנו
הלאומית במדינת-ישראל.

אכל הוא האמין כי אופצית־השלום
טובה מאופצית־המילחמה,
וכי ניתן להשיג את המטרה כדרר
של דו־שיח, משא־ומתן והכרה
הדדית — ושאי־אפשר להשיגה
כדרך של מילחמה.
אילו יכול היה להוכיח זאת לבני עמו
ולחברי אירגונו הלכה למעשה — היה
עיצאם סרטאווי חי היום. הוא היה תופס
מקום מרכזי בהנהגת העם הפלסטיני, ושום
קבוצה שולית של מטורפים לא היתה
מעזה לפגוע בו.

מי מנע

זאת ץ

קודם בל, ממשלת־ישראל.

שנית, המערך ככלל, ומיפלגת
העכורה כפרט.
ף שלהי מילחמת־הלכנון הגיעה
* יוקרתו של עיצאם סרטאווי לשיא
בקרב בני-עמו, וגם בקרב אותם שלא
קיבלו עד אז את ״קו סרטאווי״.

המילחמה הוכיחה כי אין לעם
הפלסטיני אופציה צבאית. היא
שמה את הדגש על האופציה המדינית,
האופציה של השלום.
סרטאווי הזהיר מראש מפני המילחמה
הזאת. הוא הפציר בעמיתים להקדים רפו אה
למכה על־ידי יוזמח מדינית נועזת.

י מן ״היונים״ ,אנשי השלום המדופלמים.
בשיא מילחמת־הלבנון, כאשר הגיעה
שעתו של סרטאווי, והוא יכול היה להגיע
לדרגה של מנהיג לאומי בכיר, שני
לערפאת׳ קרא עיצאם סרטאווי לראשי
מחנה־השלום הישראלי להיוועד עימו.
הוא הזכיר ארבעה אנשים בשמם המ פורש:
יוסי שריד׳ ויקטור שם־טוב, מרד כי
גור ומוחמד ואתד. שניים ממיפלגת־העבודה.
שניים ממס״ם.

הארבעה

סירבו.

כל אחד מהם מצא לכך תירוץ אחר.
מתוך רחמנות, לא אצטט אותם כאן. אך
הסיבה האמיתית היתה ברורה לכל: הם
חששו למקומותיהם במיפלגותיהם.
כל אחד מהארבעה יטיב עם עצמו אם
יקדיש את י?ן י האבל על סרטאווי למדי טציה
על פרשה זו ומסקנותיה.
כל אחד מהם ייטיב לעשות אם ירכין
את ראשו וינמיך את קולו, בבואו להספיד
את עיצאם סרטאווי.

שהרי אילו היה מיפגש כזה
מתקיים אז, וסרטאווי יכול היה
לכשר את פריצת־הדרך הגדולה
אל מרכז הכימה הישראלית. יתכן
שלא היה קורה מה שקרה.

ף כיס, רכים בישראל אבלים על
• מותו של איש אמיץ וכן זה — אבל
אמיתי ועמוק.
היו שעיניהם זלגו דמעות — דמעות־אמת.
זוהי
המצבה האמיתית לעיצאם בישראל.

ככוא יום־השלום יקים לד עם*
ישראל אנדרטה כעכו, עיר־ילדותו.

71*613:

צוות!!..עודם הזח״ יצא דהחזויס את הצינור על
עצומה שלא היחה אירא נוסח מגירת־העצמאות
או איש לא זיהה אותה, והדוב סיוב לחתום
עצומה הורכבה מציטוטים מתוך
מגילת העצמאות של מדינת יש ראל,
המגילה שעליה חתמו בזמנו
חברי מועצת העם הזמנית.
הציטוטים נבחרו עקב נגיעתם
לעניין זכויות האדם, ונוסחו כ־עצומה
המיועדת להישלח לראש-
ממשלת ישראל. במשך יומיים פני נו
לכ־ 150 איש, מתוכם 35 הסכימו
לחתום על העצומה. מאות עוברים
ושבים חלפו על פנינו מבלי לג לות
כל סימן התעניינות. חלקם
עצרו לשניות ספורות, הבינו, או
היה נדמה להם שהבינו במה מדו בר,
והמשיכו הלאה כשהם מושכים
בכתפיהם בחוסר-עניין בולט. כמה
אנשים נבהלו כשהבחינו במצלמה,
דרשו שלא לצלמם, ואחדים אף וי תרו
על רצונם לחתום על העצומה,
מחשש שתמונתם תתפרסם.
אל הדוכן מגיעים שני בחורים
צעירים מראשון לציון. הם קוראים
את העצומה. אחד מהם, מישל
זפרני, לוקח את העט המונח על

ן ״ סוב ר־ אורח תימהוני
לחתום טל העצומה

ש״כל העצומות לא שוות שום דבר.״ האיש, שהיה לבוש בגדים
ביום קיצי, סירב גם להזדהות ולקבל הסבר טל הרעיון שמאחורי
דםנ מו ך־־ קו מ ה ובעל שי־י
! ער מתולתל ושפם דק הביט
בנו במשך שעה ארוכה מעברו ה שני
של הרחוב. לפתע חצה את
הכביש, ניגש אלינו, ומבלי לקרוא
כלל את העצומה החל צועק :״גם
בשטחים עושים ככה ז גם שם ה ערבים
עושים הפגנות ז״
ביקשנו ממנו שיקרא את העצו מה.
הוא סירב :״אני אקרא אם
גם שם יעשו ככה! למה הם לא
עושים ככה־?״ הסברנו לו שחמי-
משל הצבאי בשטחים הכבושים לא
מרשה לתושבים להפגין .״בטח
שאסור,״ הוא ענה ,״גם פה צריך
שיהיה אסור.״
אלברטו ביטון, גבר כבן 50מ אשדוד,
עומד בצד ומאזין. כש מסרב בטטנה חורפיים העצומה.

האיש
הצעקן הולך, הוא ניגש אל
הדוכן ושואל :״אפשר לחתום ב צרפתית?״
״אפשר,״ אומרים לו.
הוא אינו קורא כלל את העצומה,
וחותם.

כן בגיו
לא בגין
ף אמצע דושפוע שעבר, ב*
שעת.צהריים, התייצבנו לפני
מרסל, המלצר הוותיק של קפה
כסית, וביקשנו שיקצה לנו שולחן
להקמת דוכן־החתמה. חשבנו, שה-
עצומה שהכנו תעורר ויכוחים סוע רים
ברחוב דיזנגוף, הידוע כרחוב
ההומה ביותר במדינת ישראל. ה

דוציס!״

עוברי־אורח מעיינים בעצומה אך מסרבים
לחתום. צוות העולם הזה התייצב בשני__
מקומות ברחוב דיזנגוף. האחד בבית הקפה כם־ת והשני בכיכר
דיזנגוף. בניסיון החתמה נוסף עבר הצוות בין עוברים ושבים
וביקש מהם לחתום. למעלה משמאל, גלופת העצומה ורשימת החותמים.
המשורר וווסח־
| 111 1 7 1
זאי מוטי בהרב

חותם על העצומה, אך הוא
העיר שלדעתו היא מתונה מדי.

גוטרמן, ששיכל
את בנו ח במילחמת־הלבנון, חתם
על העצומה אחרי שהזדדה איתה.

״כיום יש שיוויון!

צעיר שסירב לחתום ולהזדהות
הסביר שמאז עליית הליכוד
דשילטון יש שיוויון־זכויות מלא לכל תושבי המדינה, גם לערבים.

הוזג־דה
הגנוזה

השולחן ורושם את שמו. חברו
מושך מידו את העט ואומר :״הש תגעת?
זה נגד בגין ! מה אתה חו תם
להם?״ מישל נבוך, ומחליט
שלא לחתום. אנו שואלים את
חברו מדוע אינו רוצה לחתום. הוא
אינו סבור שמגיע לערבים שוויון
זכויות. מישל מחליט לחתום למ רות
הכל. הוא מסביר :״חתמתי
כדי שלא יווצר מצב שבו הנורמה

בארץ היא שרק אנשי שמאל הם
בעד שוויון זכויות.״
שרה, עקרת־בית תל-אביבית,
מגיעה וקוראת את העצומה. היא
מהססת. גם איברהים מטייבה מגיע
ומצטרף ׳לקריאה. מסתבר שהם
מכירים זה את זה. איברהים מעיין
בעצומה, וחותם עליה באומרו :
״העיקר שזה נגד בגין.״ שרה מח ליטה
שלא לחתום :״אני חותמת

רק לשלום עכשיו, לא לקומונים־ ־
טיס.״

איזה חלק
באיזו מדינה!
דםמבוגר מתקרב בצעדים
י מדודים ומביט בעצומה. הצל מת
ציפי מנשה שולפת את ד.מצ-

:ר בי

לי טרל

הלקס

;תא ימהבבל מר בדות

.חוא י פוץ י־

יצחק, שהסס ס לחתום מל העצומה
(מימין)׳ מתווכח עם יושב־קבע בכסית,
שסירב לחתום. יצחק הגדיר את עצמו כלוחם בלבנון ואילו יריבו, גדול־המימדים
אמר ליצחק :״המדינה יכולה לתת לך כדור בראש ולא זכויות.״
!1מי >/

למה .״אל תצלמו!״ הוא מזדעק,
מושיט את ידו מול המצלמה, ומ תרחק
במהירות מהמקום.
אל הדוכן מגיעה אשד. צעירה,
,נושאת בידה דפי תווים. היא מעיי נת
כעשר דקות בעצומה, ובסוף
מחליטה לחשוב עד יום־העצמאות
אם לחתום.
אנחנו עוברים לכיכר דיזנגוף,
וגם כאן נוחלים אכזבה. הציבור
הרחב אינו מעוניין. לקרוא את
העצומה שלנו. הכיכר מלאה בפנ סיונרים
המעיינים בעיתוני־הצה־ריים.
איש כת ״הכושים העבריים״
מגיע וקורא את העצומה. הוא תו מך
בזכויות האדם, אך כשמסבירים
לו שעליו לחתום הוא מתרחק
בפחד בלתי מובן :״לא, לא,״ הוא
ממלמל.
חולפת עוד רבע שעה, כמה אנ שים
נעצרים, אך אף אחד אינו
,מעוניין לקרוא את העצומה. שני
בחורים צעירים מנם־ציונה מצילים
את המצב. אחד מהם, צור עוגב,
מצטט אנו קוראים לבני העם
הערבי ליטול חלקם בבניין המדי נה...״
הוא שואל :״לאיזו מדינה
אתם מתכוונים? למדינה הפלסטי נית?״
אנו מסבירים שכונתנו ל מדינת
ישראל. הוא חותם, אך
חברו אינו מסכים איתו :
״למה שיטלו חלקם בבניין ה

מדינה?״ אנו משיבים שאת חלקם
בבניין המדינה הם נוטלים ממילא,
כפועלים .״אז שילכו מפה,״ הוא
אומר. וצור עוגב שואל :״פיתוח
הארץ לטובת כל תושביה, זה כולל
גם את הדוסים?״ ״הדוסים לא
יותר גרועים מהערבים,״ מסכם
שני.

מה זה
חירות?

^ וטייס מאוחר יותר, ביום ה שישי
אחרי-הצהריים, יצאנו
שוב להחתמה. ביום השישי, בין
נסית וכיכר דיזנגוף, הקהל שונה
מאשר במשך כל השבוע. אמנים,
עיתונאים ואנשי השמאל ממלאים
את בתי־הקפה והמידרכות. לפני
יומיים הביעו כ־ 20 אחוזים את
נכונותם לחתום, אולם ביום השי שי
זכינו להצלחה גדולה יותר. רוב
האנשים שאליהם פנינו הסכימו
לחתום. אולם גם ביום השישי לא
זיהה איש שמקור העצומה הוא
מגילת העצמאות. אף איש — פרט
לאחד — הפיזמונאי חיים חפר:
״חתמתי על העותק המקורי,״ הוא
הצהיר.
״זה מתון מדי,״ העיר המשורר
והמחזאי מוטי בהרב. אחר-כך

חתם, באומרו :״אתם עוד תתבל בלו
מרוב כל הוועדים האלה.״
אורנה שילון חתמה ואמרה :״הד ברים
האלה צריכים להיות ברורים
מאליהם במדינה המסריחה הזאת.״
מאיר דביר, תסריטאי בטלוויזיה
הלימודית, חתם על העצומה מ־כיוץ
שעל פי הבנתו היא מכוונת
נגד חוק השבות :״אם יש שוויון
בלי הבדלי גזע ודת, אז ברור מ אליו
שחוק השבות בטל ומבוטל.״
אדם קשיש, בחליפה ועניבה,
הפסיק לקרוא את העיתון שלו.
הוא הביט בעצומה בעיון :״לא
חותם,״ אמר, וחזר לקרוא בעיתון.
בכיכר דיזנגוף יושבות אילנה
ורוויטל קדוש, שתי אחיות העוב דות
כפקידות בבנק־הפועלים. איל נה
קוראת וחותמת, ורוויטל חות מת
אחריה, מבלי לקרוא.
שלושה יהודים אמריקאים השו הים
בישראל תופסים שמש בכיכר.
הם מבקשים לקרוא את העצומה.
אחת מהם, אינגריד נויסטט, מקרי אה
לאחרים. כשהיא מגיעה למילה
חירות עוצר אותה הווארד זנג ביל
:״מה זה חירות?״ הוא שו אל
.״חירות מינז פרידום,״ מסבי רה
אינגריד.
סגן מחיל־הים מתקרב ואנו מב קשים
ממנו שיחתום. הוא מבחין
בצלמת ענת סרגוסטי המכוונת את

| ״ שלומי מחל־אביב מיהר לחתום

אך ביקש להניח על השולחן

עצומה שהחזיק בתיקו. היתה זו ׳עצומה למתן זכויות להומוסכסואלים.
דוכן על העצומה.׳ האיש, מסתבר,
אינו יודע לקרוא. הוא מסכים לח תום
כי אנחנו נראים לו נחמדים,
ושואל :״מה אני מקבל מזה?
דירה?״
צוות העולם הזה הסתובב במשך
יומיים ברחוב דיזנגוף. העוברים
והשבים התייחסו אליו באדישות.
לאנשים, כפי הנראה, יש עניינים
אחרים, מאשר עצומות המיועדות
שחלמו על מדינה דמוקרטית, יצ־לראש־הממשלה.
מקימי המדינה,
רנית, ושיוויונית, היו בוודאי מע דיפים
לשוב אל קיברם, אילו
ערכו את אותו מסע החתמות 1־
ערכנו אנחנו. יפתח שכיט

ן 3י הדוגמנית ושחקנית
הקולנוע סמדר קל־

צ׳ינסקי וחברתה עוברות על־פני
דוכן ההחתמה מבלי להתעניין.

זה קומ1ניסטיי

עקרת־שרה,
בית
תל־אביבית
סירבה לחתום על העצומה. אינני חותמת לקומוניסמים׳.

..גס לחיילות מותורב׳::י״״

קבע, גילה עג׳מי חותמת על העצומה, אחרי שקראה.

המצלמה .״לא לצלם!״ הוא צועק
ונמלט במהירות. בפינה אחרת ב כיכר
יושבת יעל אזולאי, יפהפיה
בעלת שיער צבוע, עגילים, נזם,
ואיפור מטורף. היא חותמת ברצון.
יעל מספרת. כי שבה לחופשת
מולדת מלונדון, שם היא פורטת
על גיטרה בס בלהקת פאנק. היא
חותמת ברצון ומתוך הזדהות מל אה.
גבוי כבן ,30 שסירב להזדהות,
ניגש יסבקש בתקיפות ש נסביר
לו במה מדובר. אנו מגי שים
לו את סופם ההחתמה, אך
הוא אינו מעוניין לקרוא .״המדובר
בזכויות האדם,״ מסבירים לו .״למי
אין זכויות אדם — לערבים? אז
שילכו לצבא ! למה הם לא רוצים
לשרת בצבא?״ הוא מסיים ופונה
לדרכו.
אנו חוזרים לרחוב דיזנגוף,
מתייצבים לפני דוכן למכירת דיגלי
ישראל מפלסטיק. אנו קונים דיג־לון
ומנסים להחתים את בעל ה-

האופנאית ליאת
ך 111 *1
נישרי וידידה
״ 1 1 -1י* 1
הצייר יוסי לדרמן ממהרים לחתום.

רוני סילו אממ שי ך ל הו די עעל תרו מו ת !,

חרות רוני מילוא

טרם שילם את המגיע ממנו
לליב״י, עשר מיליון לירות, ו הוא
כבר הודיע על תרומה
חדשה. בישיבה של צעירי
חרות הוא הודיע שלכבוד פרי שתו
של הרמטכ״ל מצה״ל הוא
חורם מיליון לירות לליב״י.
שר*הם נים יצא לשד רות
כדי לנחם את בפא סאיי
לי על מות קרוב מישפחה
שלו. מכיוון שנהגו לא מצא
את הרחוב, שאל הד״ר יוסף
בורג עובר-אורח איך מגי עים
למקום. האיש קרא ב הפתעה,
:או, אתה השר בו רג!״
שר־הפנים ענה בבדי חות
הדעת :״אני רואה שהצופה
מגיע גם לשדרות.״

ל לי ב׳ י ולמי דו מ ה הז מר א בי טו לי ד אנו _

חלבי סיפר, שתמיד קור אים
לו בערבי־ראיונות קרי־אות־ביניים
כמו :״האם היית
יכול להתבטא כך גם בסו ריה
ז״ תשובתו היא, שמסיבה
זו הוא מעדיף לחיות בישראל.
שאלה דומה שאל אותו ח״ב
מפא״י לשעבר כרוך אזניח,
כאשר חלבי בא להתראיין ב קיבוצו,
גיבעת־חיים־איחוד.
בקיבוץ השכן, גיבעת־חיים־מאוחד,
הציעו חברים ל שנות
את שם הקיבוץ. הסיבה :
שוקלים להכניס לשם כספומט,
וברוח התקופה הוצע שהקיבוץ
יקרא רמת־חיים.
בין היוצאים לפולין ל

שם־מישפחתו, אך החליט
לחזור־בו אחרי שד,ושמץ בגלל
שם מישפחתו הנוכחי. רייסר
נזכר, שכתלמיד בבית־חיגוך
של זרם העובדים בצפון תל-
אביב הוא היה היחידי שהיה
מקורב בדיעותיו לחירות. בסוף
כיתה ח׳ כתב לו אחד המורים
ביומן הזיכרונות שלו :״בתי-
קווה שתשנה את דיעותיך.״ לא
רק שהוא לא שינה את דיעו-
תיו, לבנו הקטן הוא נותן
לקרוא אה כתבי זאב ז׳בוטיג-
סקי.

ח״כ העבודה דכ כן־

מאיר, מועמד מיפלגתו ל ראשות
עיריית תל-אביב, הוא
גם מחזיק תיק הפועל חל-

גולדמן בחתונת ידידו העיתונ אי
שעיה סנל, החליט מישהו
בכפר שעל כל התושבים לדעת
מיהו גולדמן. הקטע, שבו מסו פר
שגולדמן העיף כל הזמן
עין בחתיכה מקומית נגזר,
שוכפל והודבק כמעט בכל פי נה
במושבה הצפונית.

שולמית אלוני

אינה מתרגשת כנראה מאיו מים
על חייה. היא גילתה ש אינה
מחזיקה נשק בתיקה, ל מרות
שבעלה, ראוכן, לוחץ
עליה שלא להיפרד מהאקדח.

דובר מועצת פועלי תל-
אביב צכיקח אידלמן ניצל
שעת־פנאי שד,יתד, לו, כדי ל-

כנאמן לקבוצתו, החל זייף
פועל למען בחירת פייסי. אר ליך,
שהתנגד לבחירת פייסי,
קרא לזייף והורה לו להפסיק
לעשות לובינג למועמד של
מודעי.
נאווה סמל, בתו של
יצחק ארצי ואשתו של מג-
כ״ל תיאטרון חיפה, נו ע ם,
עסוקה עד מעל לראשה בענייני
השואה. ראשית היא תירג-
מה בהתנדבות מחזה על ה שואה,
שיוצג בתיאטרון חיפה.
היא יצאה עם אביה לפולין
לרגל האזכרה הממלכתית שם
לציון מרד גיטו ורשה, וכאשר
תחזור היא תכתוב ספר על
השואה, כובע זכוכית שמו, ש-

אהוד מנור
אפי טולידנו

הד״ר
הלך עם הזמר
בשכונת־התיקווה. מולם הופיעו
אב ובתו. כשהקטנה חששה
לגשת אל הזמר, הרגיע אותה
אביה :״אל תפחדי, הוא רק
נראה אשכנזי.״

בבוקר שבת תרבות
סיפר הד״ר צפי בכיר, ראש
החוג להיסטוריה באוניברסיטת
בר-אילן, על ההבדל בינו ובין
הפרופסור ישעיהו לייפו־

יי״ ניי ביי ״ייי ג״יי ם י טי״־

0 *1 3 0

צע) בשורת המכובדים ש ״

הוזמנו לחנוכ ת מרכז קשישים ב שכונת״התיקווה. מכיוון שבמקום
היו מוזמנים ונוא מים דתיים רבים, הושיבו א ת הנשים בנפרד, ולא
בין הגברים. כאשר בא ל מ קו ם שר העבודה הרוו חהוחק לי ט ח,

פי ץ, שאמר לו פעם :״אתה
עתידן ואילו אני עבריין.״

רסיק

כתב הטלוויזיה
חלפי, שיחזור בקרוב למסך
אחרי חופשה ללא תשלום, סי פר
על השינוי שחל בהשקפת־עולמו
של אחיו .״פעם היתה
תלויה אצלו תמונה של כני־מין־זאכ
הרצל. היום הוא
החליף אותה בתמונה של פי״

דל קאסטדו.״

טכס 40 שנה למרד גיטו ורשה,
נמצא גם המנכ״ל לשעבר של
רשות-השידור, יצחק ליפני.
הוא ושלמה (״צ׳יץ להט,
ראש עיריית תל-אביב, יצאו
לוורשה ללא אשרות, משום
שבניגוד לאחרים, הם לא קיב לו
עד שעת היציאה את האש רה
המיוחלת. כבר שנים ש־ליבני
רוצה לבקר בפולין, אך
רק עתה זה התאפשר, אחרי
שהשילטונות שם הרשו ליש ראלים
לבוא לציון 40 שנה
לחיסול הגיטו. את עשרת ימי
ביקורו שם ינצל ליבני למסע
אינטנסיבי לעברו המישפחתי.
לפני שנים הקליט ליבני את
הוריו ובני־מישפחה אחרים על
מקומות מגוריהם ושושלת ה יוחסין
שלהם בפולין, הנמשכת
על פני 40 דורות. ערב הנסיעה
הוא האזין לעשרות שעות
ההקלטה, ועל־פי מידע זה הוא
יטייל עתה בפולין.

מיכה ריי־

ח״נ חרות
ס ר סיפר שהוא התכוון לעברת

אביב. הוא שם דגש מיוחד על
טיפוח קבוצת הכדורגל התל־אביבית.
כפועל יוצא מכך הוא
נוהג לבוא ביום השישי, יממה
לפני המישחק, למקום ריכוזם
של השחקנים ולדבר אל ליבם
על הקבוצה, על ההסתדרות
ועל בעיות המדינה. מסתבר
שבכל הפעמים שבהם הוא הו פיע
בעונה הנוכחית לפני הש חקנים,
הם ניצחו למחרת ה יום.
כך גם היה לפני הדרבי
המסורתי בכדורגל עם מכבי
תל-אביב. הוא דיבר, השחקנים
התלהבו וכוכב הקבוצה, שוכ־תאי
לוי, אף אמר לו :״אם
אנחנו לוקחים את המישחק
אתה לוקח את ראשות העי-
ריר.,״ האדומים ניצחו בדרבי
ומילאו את החלק הראשון ב דבריו
של לוי.
לא כל תושבי כסר
תבור אוהבים את ראש־ה-
מועצה הדינמי שלהם, מיכה
גולדמן. אחרי שפורסם ב-
העולם הזה ( )2375 איך התנהג

אהרון אוזן (משמאל) ,הוא מיהר לחבוש כיפה בצבע כ חו ל על
ראשו. הוא בא ל מ קו ם עם חרב ה תי מני הראשי של תל־אביב
יוסף צוברי, והתיי שב לצד סגנית שר-חחינוך, שעברה לכי ס א שלידו.
הטקסה חל ב אי חור, ו ה מנ ח ה משה חובב (מימין) ה מ תין לצד
הבימה בסבלנו ת, וביקש לברר אצל המארגנים מי כבר הגיע*.״

קפוץ לתערוכת הישגי־הבנייה
בשטחים שהתקיימה במרכז הבנייה
שברמת־אביב. בבואו ל מקום
נאמר לו, שהתערוכה תי פתח
כעבור שעתיים. בעודו
עומד ומעיין בפרוספקטים של
חברות המשכנות בגדה, הוא
שמע רעש גדול. כשהביט ל אחור,
נדהם. לוח עץ ענק,
שעליו התנוססה כרזת התערו כה,
נפל וכמעט פגע בו. איד-
למן מיהר לעזוב את המקום
כשהוא פולט :״זה כנראה סי מן
משמיים, שלי אין מה ל חפש

גם אחרי בחירת השר
השישי של המיפלגה הליבר לית,
עוד לא נרגעו הרוחות ב־מישרד־החקלאות
בתל־אביב,
שם יושב סגן־השר פסח
(״פייסי״) גרופר, שהפסיד ב התמודדות.
פייסי הוא איש
סיעת השר יצחק מודעי.
גם אריה זייף, עוזרו של
שימחה איליו, שר החק לאות,
משתייך לאותה קבוצה.

יופיע בהוצאת ספרית הפועלים.
נאל התפקידים
שאותם
צים שחקנים לעשות בתיאטרון
חיפה, משנים את הופעתם ה חיצונית.
יוסי פולק מככב
לצד דורון תבורי במחזה
בשם העקומים, על הומוסכסו־אלים
שנרדפו בשואה. כיאה
לתפקידו, נאלץ פולק להוריד
קילוגרמים רבים ממישקלו, כדי
שיראה רזה כמו תבורי. השח קנית
תחיה רכון, המשתת פת
באותה ההצגה, נאלצה ל הוריד
15 קילו ממישקלה, כדי
להתאים לתפקיד. השחקנים

יוסוף אכו־ורדה ומכרם
חורי משחקים במחזה האי, ה מועלה
בתיאטרון בשפה הער בית,
והעוסק בגורלם של אסי רים
פוליטיים הכלואים באי.
כדי להיכנס לתפקיד הם קיצצו
את שיערם כדי להראות כמו
אסירים בכלא.

בימאי

האי,

עמית

העולם הזה

2381

גזית, אינו דובר ערבית,
למרות זאת ד״וא התגבר על
בעיית הבימוי. הצעיר, קבסד
ניק לשעבר מעין־דור, מחזיק
בתיקו מילון עברי־ערבי וספר
^גומוד בסיסי של השפה הער בית,
לצד הטכסט הערבי של
המחזה, ויום־יום הוא לומד
את השפה החדשה.

מיכ
1סגו־שר־החקלאות

דקל יצא לחופשה בת
שבוע עם אשתו צכיה, אחרי
שנים של עבודה רצופה. הוא
אומנם בילה בארץ, אך במי-
שרד התבדחו שהוא יצא ל-
חו״ל. הסיבה: הוא בילה במ לון
שבשטח המריבה בטאבה.

- * 4בראיון האחרון שהעניק
״ ד ״ ר עיצאם סרט או ו י לפ ני
הרצחו לעיתון המצרי אל
מוסאוור, הוא סיפר על המג עים
שקיים עם אנשי המועצה
לשלום ישראל פלסטין. במהלך
הראיון הוא הזכיר את עיתונ אי
ידיעות אחרונות, שלמה
נקדימדן, שפירסם בזמנו פר טים
בלעדיים שהודלפו לו על
פגישת חברי המועצה עם אי שים
פלסטינים. סרטאווי הזכיר
בראיון שפירסומו של נקדימון
— שדיעותיו אינן קרובות ל מחנה
השלום הישראלי — עו ררו
אז סערה גדולה בישראל.
הסופר ושדרדהרדיו

יצחק כ ן ־ ג ר מצא פירוש
חדש לראשי־התיבות פ״ש, או תיות
רשימתו של שמואל
^,לאטו־שרון, שלא הצליחה
לעבור את אחוז החסימה בב חירות
האחרונות. בעיקבות
נסיעתו המוזרה של פלאטו ל ביירות,
וטענתנו שהוא נשלח
לטפל בשבויים הישראלים ש נמצאים
בידי אש״ף, קובע בן־
נר כי פ״ש פירושו: פודה-
שבויים.

כאשר ביקרה אופירה
נכון עם בעלה יצחק במעון
לילדים של נעמת, היא הצט רפה
אליהם לשירה בציבור.
היא בחרה בשיר כל העולס
כולו גשר צר מאוד, וכאשר
הגיעה לשורה ״והעיקר לא ל-

נועה בחון מלמד

חיל״הים (מימין) .נועה צלמת במיקצועח, פתחה תערוכת צילומים

שלה בתל־אביב, ולמשיבה שנערכה בגלריה הלבנה בא בעלה,
יוסי מלמד (משמאל) ,מפ קד ח טיב ה בדרגת אלוף־מישנה. הוא
מיהר לחלוץ אתפקקבק בו ק היין ושתה ל חיי תערוכת אשתו.

לימור ממעריב וחיים טל
ממבט, מנסה לשכנע בעלי-
עסקים בכל רחבי הארץ לתרום
כמה שיותר לשירותרוס.

פחד כלל,״ הרימה את קולה
בהדגשה.
אחד משותפי חנות המק
ארוס צכיקה צוויינגכדג
חיבר באחרונה ספר הנקרא
הזיות מין. כדי להדגים את
נושאי עבודתו וכתיבתו, הוא
בא לערב־ראיונות עם ויברטו רים
בצבעים שונים, שאותם
הוא הציג לקהל והדגים כיצד
הם פועלים וכמה רעש הם עו שים.
לשאלת המראיין הוא
סיפר, שהוא רואה בקהל גברים

אוריאל געמן, מנהל
הכספים של שירותי אשראי ל ישראל,
התחיל את הקריירה
שלו לאו־דווקא באותו תחום.
הוא למד לתואר ראשון בער בית
ובאנגלית. אחר־כך שינה
כיוון ולמד מינהל־עסקים. תו אר
שני כבר עשה במכון ה אירופי
למינהל עסקים. בחדר
עבודתו ניצבים על מדפים כלי
עבודה חקלאיים ומכוניות מיג־אטוריות.
נעמן אינן אוסף או תם
— אלה הם דגמים מוק טנים
של הציוד שמחכירה הח ברה
שבה הוא עובד.

פנינה

שתי בדיחות על
רוזנבלום נשמעו בהיכל שלמה
בירושלים, מישכן הרב נים
הראשיים לישראל. האחת
שפנינה הגיעה למסקנה ש היא
מתאימה לרשימת מצ׳׳ד,
של הרב חיים דרוקמן. ה סיבה:
כמו חברי התנועה ה חדשה,
גם היא הולכת עם צי צים
בחוץ. הסיבה השניה: חב רי
מועצת הרבנות הראשית
החליטו שרוזנבלום תצטרף
אליהם, כי היא פוסקת נכון.

אלי גבע

המח״ ט ה מפו רס ם שביקש לשחררו מ תפ קידו
ב חזי ת ביירות ב מי לחמת הלבנון, בא לתערוכת
צילומיה של נועה עם אשתו, ליאורה. בני־הזוג גבע מכירים
את מי שפחת בו־נוו־מלמר, ואחרי שגבע קי ב ל מנועה הסבר על
הצילומים, הוא יצא עם בעלה ו שוחח עימו ארוכו ת בחוץ.

ונשים שביקרו בחנותו. הוא
כמובן לא זיהה אותם.

מספרים, שהיחסים בין השניים
הורעו מאוד מאז, והם כמ עט
שאינם מדברים זה עם זה.

עובדיה ויצחק

גירעון זינגר

מחקהאת האיכר המופיע ב ת מונ ת,
כשהוא מדגים פוזה של יהודי בארץ,
המאה. הוא צולם במועדון בתל-אביב, שגרוה תנוס־טלגיה
של י מים אל ה, מילא אתה אול ם בציוד חקל אי ישן.

העולם הזה 2381

האחים
א לי הם חברים בתנועת הח רות,
וכל אחד מהם משתייך
לפלג אחר בתנועה. עובדיה,
ראש־עיריית עפולה, הוא מתו מכיו
של סגן־ראש-הממשלה
דויד לוי, ואילו אחיו הוא מ נאמני
שר־החוץ יצחק ש מי
ר. לראש העירייה הגיע ב אחד
הימים סיפור, שאחיו יצ חק
תקף בכנס פומבי את שר־הבינוי־והשיכון.
במצודת זאב

מזה שנה משרת המסען
רימון כן־יקיר במילואים ב-
גלי־צח״ל. הוא משוטט בדר כים
עם חברו, איש הרדיו
אליעזר (״לייזי״) פני־ גיל ד
מכין כתבות ותוכניות למחלקה
הצבאית. בימים אלה הוא עסוק
במיוחד בהתרמות המוקדמות
לקראת השירותחס .83 רימון,
יחד עם העיתונאים דכ עצ־מון
מידיעות אחרונות, חיליק

איך קיבלה מחלקת ה חדשות
של הטלוויזיה את שי דורי
הצבע? יעקב אחי־מאיר
אימר, שבעיקבות ה מעבר
הקציבה הנהלת הטל וויזיה
סכום כסף לכל קריין
— שנועד לקניית סט אחד
של ביגוד עליון, שכלל פיק־טורן,
עניבה וחולצה.
תערוכת דירה לדוגמה
היא חזיון נפוץ לקידום מכי רת
דירות. אך אנשי שיכון
ופיתוח יוצרים תקדים בתצוגת
דירה כזו בבאר־שבע. מול ה דירה
המרוהטת, בבניין המוצע
למכירה, נפתחה תערוכה של
רות כאומן, בוגרת האק דמיה
בצלאל ומורה לאמנות
בדרום. יושב־ראש הדירקטור יון
של חברת השיכון הממ שלתית
יהושע מצא התלהב
מהרעיון והזדרז להעניק את
חסותו לתערוכה.

בלונים

סאת

דני אלהש מי

א1111י ם
הסכואטזבות. הו• .וקי
והארוננת ש ל הרמטב־־ל־חרזן
רפאל איתן
פסוקי השבוע
• הרב מנחם הכהן,
ערב יום־העצמאות :״עוד לא
אבדה תיקוותנו להיות עם
חופשי בארצנו.״

• המחזאי יהושע סו-

כול :״מודעה בעיתונים —
בלה את חופשת יום־העצמאות
הנפלאה ביותר שאתה יכול
להציע לעצמך׳ סע לרודוס!
— איך אומרים? בשביל זה
הקמנו מדינה.״
• הנ״ל :״למה יוקדש
השנה פסטיבל ירושלים ז ל פסטיבל
הרוק היהודי.״

• הרמטכ״ל היוצא ר
פאל
(״רפול״) איתן :״אין
אלטרנטיבה אחרת לצבא מא-

שליטא לשריד :״של נעליך
מעל רגליך כאשר אתר. מדבר
על הרמטכ״ל הזה.״

• העיתונאי לוי יצחק

הירושלמי, על חילופי הדב רים
הנ״ל :״הוא היה באמת
לוחם מצויין. למה הוא מקל קל
לעצמו?״

• סגן יושב־ ראש ה כנסת
מטעם חרות מאיר
כהן, על התגובה ההולמת ל יידוי
אבנים בגדה :״צריך שגם
בידי החיילים בזחל״מים יהיו
אבנים, שאותן יוכלו להשליך
לעבר התוקפים אותם באבנים.״

• ח׳׳ב הליברלים צכי
רנר, על שר־האנרגיה יצחק
מודעי :״יש לו עוד מוגלה ב•״
פצע שנקרא השר השישי של

תמי ברעמי

סועדת ארוחת״ערב עם חג ר ה או ל סי פרי.
תמי ממע ט ת לצאת ל א חרונ ה, מ אז ששמה
הוזכר כ שותפתו לדירה של החשוד ברצח הברוקר נתל -אני ב.
כשבאה עם כדורסלן מכבי ל מיסעד ח שינית בנאות״ אפקה שבצפון הל־אביב,
כי סתהאת עיניה במישקפי״שמש כ הי ם, שאותם לא ה סיר ה.

שר להיות חזק וטוב, כדי ש מאחריו
כל הסמאטוכה, המדינה
תתארגן לה — לטוב ולרע.״

הליברלים. הרוגז שלו פורץ
בגלל נושא כזה, אבל גם ז**
יעבור בעוד זמן מה.״

• הנ״ל, בהופעה אחרונה
שלו לפני ועדת־החוץ־והביטחון
של הכנסת :״יש להקים 100
ישובים בין שכם לחברון, ואז
הערבים יזחלו כמו ג׳וקים ב תוך
בקבוק, כמו ג׳וקים מסו ממים.״

ראיט המינהל האז

הנ״ל, בחמשיר מיוחד
בעל שש שורות שחיבר לפגי שה
:״מי שהגיע למרומיו /
תוך כדי טיפוס במעלה זנב /
על עצמו אל נא יחוס /ממה
שיעלה בנחיריו /ולעיתים אף
יכסה עליו הזבל /מכף רגל
ועד ראש.

• ח״ב העבודה יוסי

שריד, בתגובה על החרוזים :
״אני מקווה שאתה נגר טוב
יותר מאשר משורר.״
• רפול לנ״ל :״אני נגר
ויודע לעשות גם ארונות.״

• ח״ב הליברלים כני

רחי שלמה איליה :״תר מית
ההרעלות אורגנה על-ידי
המימסד החתרני.״

הכימאי

ריצ׳רד

אטנכורו, שסירטו מדי גרף
תישעה אוכקרים :״מוסר גנדי
— התשובה לרגנים ולאנדרו־פובים.״

מפקד המיליציות
הנוצריות כדרום לבנון,
סעד חדאד :״אני הייתי זה
שמנע שש שנים את כניסת
הקומוניסטים והטרוריסטים ל דרום
לבנון. מדוע המימשל
בארצות־הברית דוחה אותי ו מסרב
לשוחח איתי?״

אכרמסון,
• אמנון
מזב״ל הסתדרות המו רים,
על דרישות הסורים:
,.במה שאגודת־ישראל קיבלה,
אפשר היה לכסות חצי מהתבי־״יי
עות שלנו בדו״ח עציוני.״

טדי קו לקב מי מונה
העולם הזה

2381

פינוקי חדשים לגוף

ומה אחרי?
רוצה להתפנק?
קחי לעצמך ״פינוק אחרי״
מעתה צפויה לך חוויה חדשה של
פינוק במקלחת. קחי טיפה של ״פינוק תחליב גוף א 0וז 0¥ 10ס8
אחרי המקלחת, אחרי הרחצה בים,
מקלחת״ על ספוג לח או בכף היד
אחרי יום קשה וסתם אחרי...
ותרגישי את הקצף הריחני על גופך.
״פינוק אחרי״ מעניק לגופך מגע
״פינוק מקלחת״ מנקה ומטפח
את גופך קטיפתי וריח עדין ורענן לאורך זמן.
ומעניק לך הרגשת רעננות ורכות.
מחזיר לעורך את הלחות הטבעית,
התפנקי במקלחת עם ״פינוק מקלחת״ הגמישות והרכות. התפנקי עם
אל סבון רך ועדין ־הפינוקים החדשים לגוף .״פינוק
וחלק.
לעור נקי מטופח
מקלחת״ ו״פינוק אחרי״.

הגוף?ק 1ק לטיפה של

מאזן מ ק לאומי
בימים אלה, פורסם המאזן הכספי שלנו ־ מאזן
הקבוצה הבנקאית הגדולה בישראל.
פעילותנו הענפה בשנת הכספים שעברה,
משתקפת היטב במאזן, ולך הלקוח, חלק מרכזי
וחשוב בפעילות זו.
על האמון שנתת בנו, אנו מודים לך.
בעמודים אלה, אנו מציגים מספר נקודות מתוך״׳
המאזן :

.קרז1

0מנ

נ שפת אגשים:
מספר החשבונות בבנק הגיע ל־ 7מליון, כאשר
פקדונות הציבור הסתכמו
ב־ 440 מיליארד שקל.
נכסי קופות הגמל שבניהולנו הגיעו ל־80
מיליארד שקל. סכום זה נצבר לזכותם של
קרוב למליון ומאה אלף חשבונות של עמיתים
^ בקופות.
נכסי קרנות הנאמנות, המנוהלות על ידי
קבוצתנו, הסתכמו ב־ 32.5מיליארד שקל,
הודות לאמון שנתנו בהן מאות אלפי לקוחות.
מניות בנק לאומי הניבו ב־ 1982 תשואה נאה׳
של 1710/0או 170/0ריאלית ־ עבור למעלה
מ־ 450,000 בעלי מניות של הבנק.

. 7-1ז

תודתנו לכל לקוחות הקבוצה ב־ 455 הסניפים
והמשרדים שלה(מתוכם 70 מחוץ לישראל, על
פני 6יבשות).

תודה מיוחדת לעובדי הבנק המסורים, בסניפים,
במחלקות וביחידות השונות.

סה״כ מאזן הקבוצה הסתכם
ב־ 788 מיליארד שקל.
זהו המאזן שאנו גאים בו
אנו מודים לך, הלקוח, על חלקך בו.

פי.־1׳ 0 1 4

ח י .1 1 £ 8־ ־ ז 1 1 מפיגימס

1 2 1 1

*יי * ׳יליג•״ 9־רי•

,יי\* י אי -י

א.י״.־ זנ־0

מאז שאני
מכבד ויזה, הספרים מראים רווח״
מדברי בעל חנות ספרים

ויזה •ותר וזנב נונסף. ויזה-נרטיס האשראי של קבוצות בנקל או מי (1306 די ס קונ ט

במדינה
ה ש טו ח ,

אין?תים סו סי ם
תערוכת הבנייה כשמחים
שיזם השר דדיד 7וי
ז* הביאה המוני
רוכשים? אך עדתה
הץ 7מש 7ם המיסיס
המידע שיצא מלישכת שר־השי-
כון־והבינוי אל הקבלנים הבונים
בשטחים היה חד־משמעי. השר,
כך נאמר, יראה זאת כפגיעה אי שית
בו אם קבלן זה או אחר
לא ימול חלק בתערוכת הישגי
הבנייה הישראלית בשטחים.
בחודשים האחרונים מתנהל מא בק
בין דויד לוי וסגן־שר־החקל-
אות מיכאל דקל על השליטה בב נייה
שמעבר לקו־הירוק. לא מזמן
יצא מנכ״ל מישרד־ד,שיכון בהוד עה
שהקצאות הקרקע שנותן מי-
שרד־ד,חקלאות ליזמים בגדה נוגד
את תנאי הרשיון שנותן מישרד־השיכון
לקבלנים. מישרד־השיכון
אף הזהיר שהוא לא יעזור בפיתוח
סביבת ההתנחלויות החדשות׳ כפי
שהוטל עליו על־ידי הממשלה. אחרי
שראש־הממשלה התבקש להיכנס
לעובי הקורה נוצרה הפסקת־אש
בהתגוששות בין שני היריבים, ש למעשה
מייצגים שני מרכזי־כוח
בתנועת החרות. מישרד־החקלאות
חזר להוביל בפיתוח שמעבר לקו
הירוק.
דוכנים חינם. מסיבה זו ראו
הקבלנים את ההזמנה להשתתף
בתערוכה כמיותרת. מה גם שמחיר
דוכן בגודל 4מטרים רבועים היה
3000 דולר, שהם יותר מ־ 1.2מיליון
לירות. זהו מחיר גבוה ביותר אף
בהשוואה לשטח תצוגה של דוכנים
בתערוכות־ענק באירופה.
למרות האיום שיצא מלישכת
השר לא הצליחו מארגני התערוכה,
שנועדה לרכז את מוכרי הקרקע ו הדיור
בשטחים, להשכיר את כל
הדוכנים, וחלק מהם ניתן חינם
לקבלנים אחדים.
פתיחת התערוכה בישרה על כי שלונה
הצפוי. לוי הזמין רבים מ חברי
מרכז חרות לאירוע שהת קיים
בבית מרכז־הבנייה שברמת-
אביב. למקום באו פחות מ־ 50 איש.
באותה שעה קיים מיכאל דקל כי נוס
תומכים בביתו שבמושב נור־דיה.
נכחו שם קרוב ל־ 450 איש.
איש ממרכז הקבלנים והבונים לא
בא לפתיחה, להוציא קבלנים עצ מאיים
ספורים.
מכונית כמתנה. הדוכן הגדול
ביותר בתערוכה היה של חברת
נופים שבבעלות דני ויינמן, מנכ״ל
חברת־הביטוח אנשים. ערב פתיחת
התערוכה נתן מישרד־השיכון ל נופים
רשיון של חברה משכנת,
כדי שסוכני החברה יוכלו למכור
דירות בתערוכה. היה זה מהלך
מפתיע, משום שרק לפני חודשים
קמח החיילת
ך חיילת הנאד! התלוננה במישטרה כי חמד אוסיימר, תושב
• י טול־כרם, סוחט ממנה כספים בגלל קשרים קודמים שהיו ביניהם,
כאשר שכב איתה בעודה קטינה. אוסיימר נעצר, וכאשר הובא
לפני שופט לשם הארכת מעצרו׳ סיפר סיפור שונה לגמרי.
הוא לא הכחיש כי הוא מכיר היטב את החיילת (שמה נאסר
לפרסום) וכי קיים איתה יחסים קרובים במשך כשנה. אך לדבריו,
יחסי־מין קויימו ביניהם רק מאז שעברה את גיל , 17 ולא כאשר
היתה קטינה.
קעקע

מעל השדייס
ד צעיר גולל לפני השופט פרשת־אהבים רצינית, שהתפתחה
י י לדבריו בינו ובין הנערה היהודיה. הם אהבו איש את רעותו
והחליטו להינשא. הם התגוררו יחדיו בדירה אחת וחיו כזוג נשוי.
היתד. זו הנערה שהציעה להתאסלם ולהתחתן עם אוסיימר על־פי
חוקי דתו. אבל הערבי ידע כי מעשה כזה ירחיק את אהובתו לנצח
ממישפחתה, ולכן סירב לאפשר לה להקריב קורבן כזה עבורו,
והבטיח כי הוא יהיה זה שימיר את דתו, כדי שהם יוכלו להינשא.
הוא אומנם פתח תיק לגיור.
לפני זמן מה נסע אוסיימר לבקר את הוריו, המתגוררים ביר ח.
כאשר חזר ארצה, נדהם לשמוע כי חברתו לחיים בגדה בו במשך
עשרת ימי חופשתו עם שני צעירים יהודים.
הדבר זיעזע את הגבר הערבי ופגע בו מאוד, והוא הודיע מייד
לצעירה כי לא יוכל לשאת אותה לאשה .״אצלנו לא סולחים על
דבר כזה,״ אמר לה ,״ואני לא אוכל לשאת אותך לאשה.״
הצעירה, שעדיין אהבה את אוסיימר, עשתה מאמצים נואשים
להחזירו אל חיקה. היא אפילו נסעה לעיר העתיקה בירושלים, ושם
חקק על חזה אמן כתובות־קעקע את שמו של אוסיימר.
מעל כל אחת משדיה חקוק שמו של אהובה בערבית ובאנגלית.
אך גם כאשר הראתה לגבר את מה שהיא מוכנה לעשות עבורו,
סירב לסלוח לה ולחזור לחיות איתה. להיפך, הוא הציג לפניה
תמונה של ארוסתו, שאיתר. הוא מתכוון להתחתן .״היא בחורה
ערביה מכפר קטן, אנחנו מבינים אחד את השני, ואיתה לא יהיו
לי צרות,״ הסביר לאהובתו הקודמת.
החיילת הציצה בתמונה׳ שממנה נשקפה נערה דשנה לבושה
שימלח פרחונית כדרך הכפריות בגדה, ונתקפה בקינאה נוראה.
היא גזרה את ראשה של המתחרה מתוך התמונה ועשתה סצינה
קולנית.
היא גם הודיעה, כי לא תשלם את הצ׳ק שמסרה עבור חלקה
בהוצאות הדירה המשותפת.
אז גמלה בליבה, לפי דברי הצעיר, הד,הלטה לנקום בו בכל
דרך שהיא. היא פנתה למישטרה והתלוננה, כי הוא שכב איתה
בעודה קטינה וגרם לה חבלות כאשר חקק את שמו על חזה, והוא
סוחט ממנה כספים.
ספורים התנגדו במישרד־הבינוי ל פרוייקט
נופים, בטענה שוויינמן
לא קיבל את האישורים המתאי מים
לבנייה בשטחים, והוא אינו
עומד בקריטריונים.
נופים הציעה לרוכשי הווילות
בשטחים מכונית פיאנו במתנה.
הדוכן שלה היה עמום במבקרים,
אך איש־מכירות מומחה שביקר
במקום טען שהיקף המכירות ש נעשו
שם הוא קטן ביותר. היו קב לנים
שנטשו את דוכניהם לפני

סיום התערוכה משום שאיש לא
התעניין אצלן! מה הם מציעים.
התערוכה עלתה למשלם המיסים
הישראלי יותר ממאה אלף דולר,
שהם יותר מ 4-מיליון לירות.
סכום זה יצטרף להון־העתק שמש קיעים
מישרדי-הממשלה השונים
בהתנחלויות בשטחים.
מישפט מחכים בגפי 1ה
הס זוכו כבוקר מאשמת
גסיון 7רצח, והכרקלימות
מיהרה 7הכיך נגדם
בתביאישוס נוסן,8
כאותו הבוקר.

השר לוי (כחנוכת מעלה־אדומים)
מכונית לכל דורש
העולם הזה 2381

כל כפר טייבה היה בבית-המי־שפט.
הם באו לשמוע את פסק-
הדין בעניינם של בני הכפר איחסן
מסארווה, טלאל סמרה וקמאם אבו־סעדה.
השלושה נאשמו בכך, כי
לפני שמונה חודשים ניסו לרצוח
את בן־כפרם באסם מסארווה, ב יריות
אקדח.
לדברי כתב־האישום, שהוגש על-
ידי התובעת ד״ר דרורה פילפל,
נסע באסם באחת הסימטות של
כפרו בלילה, שם ארבו לו השלו שה
וירו לעבר מכוניתו בשני
אקדחים ותמ״ק עוזי. לדברי הת ביעה,
היה נסיון הרצח על רקע
של סיכסוך בתוך כנופיה עבריי נית,
שגם התוקפים וגם הקורבן

חשוד אוסיימר וארוסתו
בגידה במשך עשרה ימים
בית־המשפט האריך לפי בקשת החוקר, פקד יוסי קידר, את
מעצרו של אוסיימר שלוש פעמים. אולם כאשר ביקש עורך־הדין
צבי לידסקי לראות את התמונות הפורנוגרפיות שהוגשו, התברר
לו כי תמונות כאלה אין מצלמים באונם. בתמונות נראתה הצעירה
מחייכת ומרוצה, כאשר היא שוכבת עירומה בתנוחות נועזות.
״התמונות הללו מחזקות את גירסת החשוד,״ טען הסניגור.
לפני חג הפסח שיחרר השופט את אוסיימר בערבות של 10 אלפים
שקל, וציווה עליו להישאר בטול־כרם ולא לבקר בישראל.
בעת השיחרור בערובה נאמר, כי התביעה תגיש נגדו כתב-
אישום בתוך חמישה ימים, אולם עד היום לא הוגש כתב־האישום.
הסניגור שוקל כעת אפשרות לבקש את ביטול האיסור שהוטל על
אוסיימר לבקר בישראל, כדי שיוכל להמשיך לעבוד כאן במפעל
לג׳ינם, שבו הוא עובד כבר כמה שנים.
היו חברים בה.
״;שארים או לא ז ״ שמונה
חודשים היו השלושה עצורים עד
תום ההליכים, ואלה באו לקיצם
השבוע. בבוקר השכם הקריא ה שופט
יעקב קדמי את פסק־דין
הזיכוי, שניתן על-ידיו ועל־ידי
השופטת ויקטוריה אוסטרובסקי־כהן,
בראשות נשיא בית־המישפט
המחוזי, השופט בנימין כהן.
שאגת שימחה עלתה מהקהל ל־מישמע
פסק־הדין, השלושה זוכו
מכל אשמה.
השופטים מצאו כי הקורבן, ב אסם,
שהיה עד־התביעה הראשי,
הוא בלתי ראוי לאימון, ולכן זיכו
את השלושה.
אולם שימחת המישפחה לא אר כה
זמן רב. כאשר רצו העצי רים
להשתחרר וללכת לביתם, עצ רה
אותם המישטרה והורידה אותם
שוב לחדר־המעצרים. התברר, כי
הפרקליטות ביקשה לעכב את שי-
חרורם עד שתספיק להדפיס כתב־אישום
נוסף נגדם, בעבירות של
שוד וגניבת־רכב.
הסניגור עוזר בכר נדהם מהליך
בלתי־מקובל זה. הוא מיהר לברר
במה מדובר, והסתבר לו כי הפר קליטות
מבססת גם את כתב־האי-
שום החדש על עדותו של באסם,
אותו העד שנמצא שקרן ובלתי
ראוי לאימון על־ידי הרכב הנשיא.
כאשר הועלו הנאשמים שנית ל אולמו
של השופט אריה אבן־ארי,
למעצר בתיק החדש, הביע הסני גור
בקול רם את זעמו, והשופט
אומנם שיחרר מייד את הנאשמים.

הדודגיד ווול חכר תלי ט
שוסט נזף סעדרד־דין;
שסגה 7כ 7סוגי כתי
המישסט כתביעת: ירדשין.
שופט בית־המישפט השלום בתל-
אביב, חיים אילת, קבע בפסק־דין
תקדימי כי מכונית של בני־זוג
מהווה חלק פמשק־בית מקובל ב ישראל.
ובאותה נשימה חיווה דעתו
על עורכי־דין מסוימים המטפלים
בתיק־גירושין.
המדובר הוא בקצין־קבע במודי עין,
אשר ביקש להתגרש מאשתו.
הקצין סנה לבית־הדץ הרבני באמ צעות
פרקליטו, חיים שטנגר, ו הגיש
תביעת־גירושין. בתביעה
הוא כרך גם את ענייני המזונות
והרכוש הנובעים מקשר הנישואין
שבינו ובין אשתו.
נעלמה עס המכונית. האשה,
באמצעות פרקליטה, מנשה בר־שלטון,
פנתה לבית־זזמישפט המחו זי
והגישה תביעת מזונות על סך
175 אלף לירות לחודש. במקביל
הגיש בר־שילטון תביעה לבית-
מישפט השלום ולבית־הדץ הרבני.
בו־זמנית ביקשה האשה בביודה-
מישפט המחוזי בתל־אביב כי יוצא
צו האוסר במעמד צד אחד על
בעלה להבריח את המכונית הרשו מה
על שמו, או למנוע ממנה שי מוש
בלעדי במכונית זו.
השופט המחוזי אריה סגלסון
קבע, כי הבקשה תישמע במעמד
(המשך בעמוד )50

213

מכח בי ם

בעיו ת
ולבטי ם
בחיי המין

חדלה שדו ם
עיצאם סר ט אווי חוא א מי ל
גרינצווייג הפלס טיני.

מאת

מסעדה ים תיכננית מאכלי גריל נדגים

ד״ר מרדכי זידמן

רה׳ הרברס סמואל ( 78 טיילת)
טל( 659241 .דרך מלון קונקורד)

הוצאת רשפים

^ פתוח כל ימות השבוע ח1.00-ו בצהויים עד 01.00 בלילה^ .

אם נגזר עליו למות — והוא
היה מוכן לקראת מותו בכל רגע
בשנים האחרונות — לא היה יכול
עיצאם סרטאווי לבחור לו נסיבות
מרשימות יותר.
גדולי העולם, מנהיגי המיפל־גות
הסוציאליסטיות במערב, התפ תלו
בניסוח החלטותיהם, ניסו ל יישב
בין הצדק ובין מחוייבותם
המסורתית לישראל. הם התחמקו

כל הכבוד לשילטונות הצבא, ה יודעים
להשליט מישמעת. הסוב ייטים
יכולים לקחת מהם דוגמה,
כיצד יש לטפל במחזירי מדליות
למיניהם ובטרבני אפגאניטתאן.
יוסף דגן, תות־גן

3ושע הומילוחמוה -דו־ין
עתה, א חרי ששככח ח*
סערה הציגורית שק מ ח
בעיקבות פירסו םמס קנו ת
ועדת״החקירה לעניין ה•

ישראלית יפה
אם ברצונך לשפר חיצוניותך
מכף רגל ועד ראש
אם ברצונך לרכוש גינוני חברה
ויחסי אנוש טובים ולקבל
בטחון עצמי
הרשמי לקורס טיפוח החן
קבעי ראיון אישי עם הגב לאה פלטשר
מורה יחידה בישראל מוסמכת להוראת
מקצוע טיפוח החן ונימוסים
טלפני 267682 אגן גבירול ,50 תל״אביג

נרצח סרטאווי

ה!גטדר למועדון המחשב
האישי

יעוץ למתחילים וחתקדמים

החלפת מידע בין חברים
רכישות מוזלות נתעולוחים

ירחון מקצועי
ארגון מפגשי חברים
לפרטים:
ת.ד 674

חתונות סדירה כפרית
כלב הפרדסים.
מסיבות גז בסגנון ייחודי.
הפרדס נס ציונה
טלפוז 1 054-70856:

•וממח׳׳ א

מילות נימוס של שימעון פרט

שרות׳ קייטרינג -תעשיות דונסקו׳ ו 98ו בע״כז
(קתפעל׳ קסעדות חמן ויצמן)
טלפונים 054-75533,72732 :

מודעות בטלפיו
לכל ה ע תוני ם
בכר טי סי א שר אי ב מ חירי המערכתי

6ט5 01מ6אום

•שראכרט

^ 1א 0וז^אק 6ז או
ם ז/\£11א5ו

שרות ת.ר. ללא תשלום -חניה חופשית במקום

פרסום

אידיאל

אבן גבירול סוו ת״א, פתוח 20.00 - 7.30 רצוף

227117/8־ 03

מלהכיר באש״ף, למרות שהעניקו
לנציגו, גיבור מחנה־השלום ה פלסטיני,
מעמד רישמי.
ההתפתלויות נמשכו עד ליומה
האחרון של הוועידה, עד שכדורי-
הם של בני־בליעל המחישו לכל
שאין המדובר במילים ריקות, אלא
בעניינים של חיים ומוות.
המת, שהיה מוטל בפתח בניין
הוועידה כחמש שעות תמימות, זי-
עזע את המתכנסים, מיקד את
תשומת־ליבם בדרכו הפוליטית יו תר
משהצליח לעשות במשך שנות
חיים ארוכות.
אולי קורבנו יעלה את שני ה עמים
על דרך השלום, אחרי שב חייו
לא הצליח להטות את הזרם
הכללי — למרות שעמד מולו ב צורה
כה מרשימה.
יוחנן אופיר, תל־אביב
במותו זכה עיצאם סרטאווי במה
שלא זכה בו בחייו: הכרה של
פוליטיקאים ישראליים, דיברי שבח
והלל באמצעי־התיקשורת, צער על
גורלו מצד הישראלי המצוי.
ברור שכמה מילות נימוס מפיו
של שימעון פרס אינן שוות אפילו
מאמץ קל — לא כל שכן חיי-
אדם. אך התגובה העממית ביש ראל
לשמע החדשה המרה היתד,
בוודאי משמחת את טרטאווי, לוא
יכול היה לשמוע אותה.

ורדה רפאדי,

חיפה

אות הסלון
הסמלקילוס וייגר כדון
למחבו ש ולהורדה בדרגה
— משום שסירב לענוד
א ת האו ת.

ובצדק ! אם כל חצוף יסרב לע נוד
אותות־מילחמה, יוותרו האותות
רק על חזיהם של תומכי התוקפנות
בלבנון. כך יובל כל עובר ושב
לזהות אותם ברחוב, על־פי אות-
הקלון.

סב ה בצברח ו שאמילא,
ואחרי שכביכול מוצו ה אפשרויות
הפולי טיו ת בנו שא
— יש למקדאת
המאמץ ב היב ט ה מוסרי.

על כל הכוחות הנאורים ושוח־רי־הצדק
בישראל לנהל מאבק ש ייעדו
להביא את שרון, רפול ר
שות׳ — האחראים ישירות לפוג רום
צברה ושאתילא — לדין פלי לי
בישראל.
מוצע גם להקים ועד ציבורי רחב
ככל האפשר, שיתמסר לנושא זה
ואשר יקרא ״הוועד לעשיית דין
לפושעי מילחמת לבנון.״
על מאבק הזה להיות ארוך טווח,
אמיץ ובלתי־מתפשר, גם אם ב תחילתו
הוא עלול להיראות עקר
וחסר־סיכוי. אל ישקטו כוחות ה צדק
ואל ידומו. עד אם יובאו פו־שעי
מילחמה אלה לדין. סוף הצדק
לנצח, אם רודפיו לא יטשוהו ו ידיהם
לא תירפינה.

דוד איש־שדום,

רמת־גן

דממ ״ ס סו
״לשבור לו אתה מיל ה ! ״
ה קו ראה ציפי המליצה ערן( ״ ה עול ם הזח 2378

בתשובה לדברייך, ברצוני לש אול
אותך: מי את בכלל, שאת
מרשה לעצמך לכתוב על אדם
דגול, רמטכ״ל בצה״ל, את הדברים
שכתבת ז
הלוואי וירבו אנשים ישרים ד
דגולים מסוגו של הרמטכ״ל, ו עלייך
רק להסיר את הכובע ב פניו.
רוכיק
אסנין, עפולה

אמינות טחאגית
לכבוד

פסח

הנין

רפאל

(המשך בעמוד )26
העולם הזה

2381

א ת אופל רקורד כמעט ואין צורך להציג.
אנו מציגים רקאת החידו שים שלה.
ל ב חי רתך 2דגמים: סטנדרט ולוקסוס.
בנפח מנוע 1800ס מ׳׳ ק( 90כ׳׳ס .0א )0 .ו־ 2000ס מ ״ ק
( 100כ׳׳ס) ,נוסף על ה־ 1700 סמ׳׳ק המוכרת.
חסכון כ־ 150/0בצריכת הדלק לעומת הדגם הקוד ם.
הוצאות א חז קהנ מוכו ת יותר.
מיבנה אוירודינמי משופר.
תיבת הי לו כי ם חדשה ( 4הי לו כי ם עם אפשרות ל־5
הילוכי ם) או הילו כי ם או טומ טיים הצתה אלקטרונית,
אביזרי נו חו ת רבים וגימור מהודר.
אפשרות להגה כח בדגמי 1800ו־ 2000 סמ׳׳ק.

מאז 1953 נמכרו 6.8מיליון מכוניות אופל רקורד!

ליאו גולדברג בטיימ

מ שרד ר א שי: ת ״ א, דרך פ׳׳׳ ת ; 65 דרך פ״ ת ,86 טל ; 251374 .חי פ ה: דרך יפו ,132
טל ; 04-528285-7,י רו ש לי ם: ש לו מ ציון המלכה , 15ט ל, 02-234536 ,231798 .
סו כני ם: חי פ ה: בית ה מכוני ת, יפו ,19 טל 04-512251 .נ תני ה: מכוני ת נתניה,
ס מי לנ ס קי ,2 4טל , 053-39423 .נונרת: בישארה יו סך ס רוגיי, רח׳ פ אולו ס השישי ,56
טל .065-54677 .באר-שבע: רכב בן שושן, רמבייס ,13 טל 057-70527:

מכחכים
(המשך מעמוד )24 איתן עצמית.

**״ נדיב אבידן

בהפגנה מזוויעה של חוסר־אח־ריות
יזם הרמטכ״ל עלילת־דם. ב אומרו
כי ״טרוריסט פלסטיני״ הוא
שרצח את נאווה אלימלך לפני
שנה.
מובן שלדבריו לא היה כל יסוד,
ומייד באה הכחשה רישמית מצד
המישטרה, ואף מצד המפכ״ל עצמו,
בראיון מיוחד לקול ישראל. אך
המעשה נעשה, ומי שהיה צריך
לקלוט את מסר הרמטכ״ל — קלט
אותו.
ההכחשות הרישמיות של המי-
שטרד. לא הפריעו לרפול, והוא
המשיך ״לעמוד על דעתו״ ולהסית
בצורה פרועה ומגעילה.

מאוזן
. 1נקבת הצב מרגישה ש היא
עושה משהו לא טבעי ()3
.3לאחר ספירת הקולות ה־שלגרים
של הכנסת מנהלים
מאבק כוחות ()4 ,5
.9איזה
מהחור ()4

שוטר

עלילת־דם מ תוצר ת

כבר יצא

. 10 החורף חזר בטעות ()4
. 13 אשד. ליברלית כשמה כן
היא ()3
. 14 פתיחה שירית ״לאלה הם
חייך׳ לדב ()4 ,2

פירקי

. 15 נערך משאל לשנאה הנו בעת
ממחלה ()8

ד ר סו

. 17 מבנה כפרי לשהיה אר עית

שבחא׳

. 18 עושה מאמץ להעמיד קו נוס
על השפיץ ()4

לי־בגים הרא שיים, לדג
הצבאי הראשי, ל-
תלמידי
שר-הדתות,
חכ מי ם, גדולי תורה
וראשי ישיבות אד-
מו״רים שליט״א —
בעיה״ק ירושלים ה שלמה
שחוברה לח
יחדיו תובב״א :

.20 בעזרתה ובעזרת אמון
יפתר, אולי, את בעיית ההרפס

.22 למרות שהוא רק בן ,18
במטוס הוא כבר עושה סבובים

.24 הוא מתגורר עם חזי רים

.25 קיבל אחולים לרגל דד
אסץ ()4

פתרוןתשבצופן 2379

26 והמחברת שלו בארבע
מחברות ()4

.9כזו פרברטית אפשר למ צוא
רק בארה״ב ()7

אפשר

. 11 ברכה חוזרת להניק ()2

.29 טוב בחיל אויר אבל לא
מוסרי ()3

- . 12 בעקבות התאונה עם ה שטן
אינו כתמול שלשום (,3

מאונך

. 16 נו! גם אורי עדיין שר

.28 בשורת השכל:
להפיק אנרגיה ()7

. 2אפשר לקבל שם כמעט
הכל — גם הלם ()3
.4נצחון המשקה על ה חיים

.5סרב להכניס את האור חים
מיד בהתחלה ()3 ,2 ,3

. 19״התנאים איומים״ ביטא
טולסטוי בצחוק חרישי ()3 ,3
.21 כשאין לחות אפשר לה תבשם

.22 כתב דרמות ושירד. אבל
לא ליקק דבש ()4

.6גברים בדרך כלל לא
נהנים מהאיום הזה ()3 ,3
* .23 אלדד פרש מהשחורים?
בשום פנים ואופן! ()2
.7גבוי לא יציב לחקלאי

.24 לרופא אמריקאי דרושות
ידים יציבות ()3
.8אני מתפלא על גוש
.27 לשוא טרח לקבוע הספק
אמונים ודומיו, הרי זה חטא
באיסור ()3 ,2

אני עבדכם הנאמן, העושה
ימים כלילות בלימוד תורתנו
הקדושה והוגה בד. יומם וליל,
מצאתי טעית מצערת ר״ל, ו הנני
מביאה בזאת לפניכם, ל מען
תתוקן ולא תמיט עלינו
חרפה.
בספר פירקי אבות, בפרק
חמישי, בפסוק בעניין ארבע
מידות האדם, חל שיבוש חמור.
אחרי יגיעה וטירחה מרובה,
זיכני השי״ת לתקנם.
אמר רבי שבתאי: ארבע
מידות באדם;
האומר שלי שלי ושלך שלך
— תבוסתן,
האומר שלי שלך ושלך שלי
— קומוניסט,
האומר שלי שלך ושלך שלך
— בוגד,
האומר שלך שלי ושלי שלי
— גוש־אמונים.
שכתאי לי י, ק״ק רנזת־גן
אדם זה הוא שהנהיג את צה״ל
במילחמת־הדמים בלבנון, אדם זה
הוא שפיקד על צבאנו במשך כמה
שנים טובות. האם זו היתה אמינותו
במשך כל שנות כהונתו?
אידן פלדמן, אשקלון

..י שראל !היסה והקטנה״
אמנון דנקנר חו א תוצר
של חג ר ה בלתי״תרבותית.

המכון הישראלי לספרות
נשים קוסמטיקה ופדיקור
קור סי ם
ספרות נשים -קוסמטיקה -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות(אפילציה)
סלון ומכון יופי
תסחקות, תספורות. החלקות, סלסול, צביעות, פסים, טיפול
פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעוה
ה כנ ת כ לו ת
מחירים עממיים * שרות מעולה

ת״א, דיזנגוף ( 190 יודפת 229388 ;226066 )4
216

0וגנ לחייל

צודק משה וייס מפתח־תיקווה,
כאשר הוא מפנה את תשומת־הלב
לתומכים האמיתיים בבגין — בעלי
הממון למיניהם: אלה המרוויחים
ממכירת נשק, מחשבים ,״סיוע״
לארצות מתפתחות (באמריקה וב אפריקה)
,ספסרי קרקעות בישראל
ובשטחים.
האחרים הם רק ספקי קולות
בבחירות, ואינם מתרכזים בשכבה
עדתית דווקא (אם לדון לפי עכב-
רושי הליכוד במישפחתי ה״אשכג־זית״).
התמיכה
בליכוד היא התמיכה
הקלסית של מישטרים פאשיסטיים :
מחוסרי כוח כלכלי (והבנה פולי טית)
,הנסחפים אחרי דמגוגיה ל אומנית,
ובעלי הממון המרוויחים
(המשך בטנזוד )28
העולם הזה

2381

הגיע משלוח להספקה מיידית!
וי די או סאבא — הי צי רהה מו שלמתבת מונ ה ובצבע ע ם
הראשהחכם המגנטי(_ו\0 /ו_ )1-1£1ה פו על ב שי ט ת . 3א\/.
( ק ס טו ת גדולות) הנ פו צ ה ביו ת ר בעול ם ובי שראל.
2שי טו ת ו\/ו\/\ 1 /3 £ 0 /נז, מנועי הסר בו, האפש רו תלהרצת
ה ת מונ הבמ הי רו ת ק די מהוא חו ר ה תו ך כ די צפיה, מגוון
האפש רויו תהמ תו ח כ מו תלהפ על הול פי קו דוהקפ דנו ת
ב תכנון ובעיצוב — נו תני ם בידיך י צי ר ה מו שלמתעם
א ח ריו ת ל שנה שלמה כולל ראש הוי די או( +יאפש רו ת
לחידו שהש רו ת ב תו ם שנ תהאח ריו ת).
האח ריו ת ני תנ ת לך על ידי אבאחזקוא מין —
ה ש רו ת של ת די ר אן!

חדש! שאל על הוידיאו הנייד-סאבא

היכן תוכל לרכוש את וידיאו סאבא?
במת ״ םוב מקו מו תהב אי ם :
(ר שי מהחל קי ת)
ת ל -א בי ב :״שיווק הוגן״ ,דיזנגו ף סנ ט ר, טל• .03-292311
״א.ל.מ. אינטרצשיונל״ ,ה׳ באייר ,76 טלי

( 454598 ככר ה מ דינ ה ליד בנק לאומי).
״גרינוולד׳ ,,הרצל ,68 טל.03-829313 .
״סלון רז״ ,אלנבי ,132 טל 03-613042
״סלו! טוקיו״ ,אלנבי 66 טלי 03-283770
״אל־דאי״ ,העליה ,23 טלי 03-824649
ירו שלים :״סלו! סיני״ ,בן-יהודה .6טלי 02-222627
״טטריו״ ,א בו י שר אל .2טל 02-222322
חי פ ה ״ :אסטרו אמריקה״ ,שדי ההסתד רו ת ,20 טלי
— 721234 צו מ ת הציק פו ס ט( לי ד היפר כל-בו).
״סלון קריידמן״ ,צידון ,4פינת הנ בי אי ם ,14 טלי 04-640640
״סלון מהיר״ ,הנ בי אי ם .17 טלי .04-640106
א שקלון״ :צלילי הדר״ ,הרצל .29ט ל 051-22513
״קרן אור-ברזילי״ ,הרצל ,22 טל• .051-28411
ב אר־ שבע :״סלון אדיב״ ,החלוץ ,122 טלי .057-31131
״מימון״ ,הרצל .82 טל• 057-70699
ב ת ־י ם :״כל בו ליפשיץ״ ,בלפור .33ט ל 03-863698
גבעתיים :״צלילי המוסיקה״ ,כצנלסון ,117 טל• 03-739550
״נ תנ א לי ״ ,כצנלסון , 18 טלי 03-317105

הרצליה :״רדיו.ע ד״ ,סו קולו ב ,53 טלי .052-82088
״סלון הרצליה״ ,סו קולו ב ,59 טל• . 052-85565
חדר ה :״ש. שויצר ובניו״ בע״מ, הרברט ס מו א ל ,68 טלי
063-26945/6
״מרכז הוידיאו״ ,הנ שיא 43 טלי 063-22284
חולון :״סלון סבוי״ ,סו קו לו ב ,77 טל 03-882588 .
יפו :״פינדר״ ,שדי ירושלים ,28 טלי .03-824068
כפר״ סב א :״חשמל כ ל ״,וי צ מן .74 טלי .052-44411
לוד :״גט-אין״ ,הנ שיא ( 2ע״י מגן דוד אדום) ,טל׳ 054-20195
ספרית ק ס טו ת וידיאו ב מ קו ם
נס״ציונה :״פינקלשטיין משה״ ,ויי צ מן ,25ט ל .054-73292
נתני ה :״גולן שניר״ ,הרצל ,41 טלי .053-40014
״סלון בת קסם״ בע״מ, הרצל ,30 טלי .053-35454
נ הרי ה :״טל רון אלקטרוניקה״ ,סמטת רון ,19 טלי
04-928240 ספריית ק ס טו ת וידי או ב מקו ם.
עכו :״אחים סט״ ,גבורי סיני ,5טלי .04-912540
עפולה :״פינת האושר״ ,ירו שלי ם ,5ט ל 065-23797
פתח ״ ת קו ה :״פרידמור״ ,חיי ם עוזר ,1טלי .03-912843
״סלון ברק״ ,חובבי ציון , 30 טל 03-911330 .
צפת :״אחים בוכניק״ ,ירושלים 75 טלי .067-30077
״מארק״ ,רח׳ ירושלים ,40 טלי 067-72344
ק רי תאתא :״אחים סיאג״ ,כבי ש ק רי תאתא טלי
04-723162
ק רי תים :״אחים נפתלברג״ ,י ם 3טלי .04-717393

ק רי ת שמונה :״סלון 2000״ (פרס) ,מרכז מס ח רי, ט ל
.067-40461
״מק״ ,מרכז מסחרי, טלי 067-41887
קרי ת״ מל אכי :״לוגסי״ ,מרכז הדר, טלי .055-82158
רעננה :״סלון אפי״ ,א חוז ה ,109ט ל .052-20945
רחובות :״סלון להט״ ,בית הפועלים, טלי .054-58001/4
״סלון אלקטריק״ ,הרצל .187ט ל 054-57574
״אלון אלקטרוניקה״ ,רח׳ רמב״ ם ,100ט ל 054-55595
רמלה :״אסתר אוניברסלי׳ ,ביאליק .054-23077,2
ראשל״צ :״תומר״ ,הרצל ,22 טלי 03-995772
רמת-גן :״סנסור״ ,זיבו טינס קי ,91ט ל 03-793685
רמת״ה שרון :״סנסור״ ,סו קולו ב ,42 טלי .03-474917

לוידיאו שאבא יש אבא -שרות תדיראן

מכוזבים
(המשך מעמוד )26
ממדיניות חופשיודכביכול, המזרי מה
ממון לכיסם על חשבון המא-
מינים־הדיוטות המסייעים בידיהם,
משולהבים על־ידי ההסתה הלאו מנית
חסרת הרסן.
ובאשר ל״תרבות האשכנזית״ של
מר דנקנר — היכן היא מסתתרת?
למרות בטהובן, באך, היינה, הרי
מה שבולט לכל מבקר בישראל
או מי שפגש את נציגי ה״אשכנ־זים״
בחו״ל הוא חוסר-התרבות
המופגן של ישראלים רבים. גרוע
מזה: המאפיין את קו המחשבה

עו ר

פאש־סט־ם בי שראל
״מיין קטפף״ של מאיר
כתנא והאיימ״אללח ארי אל.
מתמעטים
האנשים, אשר ראו
בעיניהם את התנועה הנאצית בהת הוותה
והתעמקו בתורתה מראשי תה,
וחוו את הזילזול מצד אישי
גרמניה בסכנה הפאשיסטית.
עם התעוררותה והתרחבותה של
תנועה כך, נדהמנו לא רק מהדמיון
אלא מהזהות המוחלטת בין העק
עבה

מכירה א ת פנינה רוזנבלום נשאלה ון״כ שרה
דורון על־ידי שרית ישי (״העולם הזה 2379״אין
תגובה,״ הי תהת שובתה של הגברת דורון.

.אר־יר ריגול איגוד הבנקים. ,א-ילווז ה סז ל אילנות
דיסקונט, אגסי רגל ה אריאלה הררי ארלכ\ ב טי ע
ארנה נאמויר בנק דיסקונט, בינות, בריטיש אירווייס, נולד
פרוסט, גיל אלקטרוניקה, ג׳מבו, וילה נ׳ליוט דוד טמויר
דוד אוהוה דיגיטל, דיור־סולל בונה, דיינרס קלוב,
הביטאט, הדטה ירדוי החברה הישראלית לטרקטורים
וציוד, החברה המרכזית למשקאות קלים בע״מ(קינלי,
ספרייט, גרנד סיידר) ,הלן קרטיס, הרטץ יעלבי
ווודה טרברו ויצו,יינות מונפורט(שטוק),הוה לפידוה,
טריומף אינטרנשיונל, יהלי אדטהי יוג־י בץ טלום
ילל האיר יצהל ת כספומט, לוטה פרונזץ לופטהנזה,
ליאורה רוץ לילי צדיל מגדל -חברה לביטוח, הלכה ללוו
מפעלות דיסקונט, מפעלי עלית למען התרבות בישראל,
נילי -אפנת כלי מיטה, גזץ טוזי כהץ, סולב, טפי ה טיול
לדוה וריוטטיץ לודד באומץ, עזרא דפה,
ליריה טטראוט עלית, עץ־הזית(בול) ,צולי לטה
צילה לביא ציפי אהרווי קומפיוטרלנד,
קרנות הנאמנות, ראובץ וימר רובי מרלי רווי בהץ
רוויה בץ־טוב רוהה כרץ רוזי ה כהץ רלוי טוובה שטיחי
ארבל, שירותי בנק אוטומטיים, שטראוס, טלומיה ור טי
טמיל מליץ טרה ויורי טרי רפ ט המי פילוטוץ,
המי טמהי הרצה פייץ
ולודהרבהבדרך...
לוברים למטרדיוו ההדטים -
בביה ויבורי יטראל
רה ויבורי יטראל ,117 לומה רביליה
הל־ אבע 1(1590,
טלפוץ• 165151

ברטים וימר יללבטוץ טמיר בלינו

תמהתי.
אני מתפלאת על זיכרונך הקצר, גברת דורון. הרי את זו שהיזמנת
אותי לארוחודצהריים בכנסת, ואחרי ארוחתנו עודדת אותי להצטרף
למיפלגה.
הוזמנתי על־ידי מזכירתך ללוותך בביקורך בבית־הספר לילדים
מעוטי־יכולת. בהזדמנות אחרת פגשתי בך במישרדך במיפלגה
הליברלית בתל־אביב.
כמו־כן הצטרפתי אלייך לישיבה סגורה של חברי מחנה אברהם
שריר במיפלגה, וכן הצטרפתי אלייך למיפגש של נשות הליברלים,
לשמוע הרצאה מפי שר־המישפטים, משה ניסים. פגישה זו זכורה לי
היטב, משום שבמכוניתי חלה תקלה, אחרי שהיסעתי אותך לביתך,
בסיומו של הערב.
כמה פעמים התקשרה מזכירתך ושלחה לי הזמנות לפעילויות
שונות במיפלגה, שאותן נאלצתי לדחות בשל עיסוקי השונים.

דגד־ם סדיד״ם משני מנעה המישטרה אזר חים לה שתתף בעצרת
שנערכה ברישיון.

ביוסיהאדמה לפני שבועיים נשללה
מאיתנו, חברי שבתאי לוי ואנוכי,
הזכות להפגין.
בדרך לכפר טייבה עצרה אותי
המישטרה כשל סמל קטן שענדתי,
סמל של המועצה הישראלית לשלום
ישראלי־פלסטיני, שבו נצבים
זה לצד זה דיגלי ישראל ופלסטין.
סמל זה הוחרם ממני בתואנה ש אינו
חוקי, ומסיבה זו גם נעצרתי.
חברי, שבתאי לוי, נעצר מפני
שענד סמל שעליו כתוב :״אוני ברסיטת
ביר־זית״.
מכיוון שסמלים אלה הם חוקיים
לחלוטין, לא נותר אלא להסיק
שכוונתם של השוטרים היתד, לש לול
מאיתנו זכות בסיסית בדמו קרטיה
— הזכות להפגין.
כגימין וולמן, ראשזדלציו!

ש ר הטיוסג!! המט ״ ד

קוראת רוזנבלום

מרואיינת דורון

״מטפחת את חיצוניותה..״
שמחתי לפגוש בך בביקוריי הרבים בכנסת ולגלות מצידך יחם
אוהד, כאשר ביקשתי ממזכירתך לסדר לי אישור כניסה קבוע לכנסת.
ואני ממשיכה להתפלא. לעיתון אחר סיפרת שלא ידעת מה אני
מייצגת, ושבמיפלגתכם יש אנשים שמרנים, שאני איני מוצאת חן
בעיניהם. מהו, אם כן׳ התוכן האמיתי של מיפלגתך — ליברלי או
שמרני? החרדה את לתדמיתך? האם אפשר לספר עלייך את
הרכילות שמספרים עליי — ״היא מטפחת את חיצוניותה ואין לה
תוכן פנימי״ ?
ואני ממשיכה להתפלא. האם את מקשיבה לרכילות, האם אין
לך כושר־שיפוט משלך? הדי פגשת בי כמה פעמים. זכורה לי היטב
שיחתנו הטלפונית שבה סיפרתי לך על הרכילות שגונבה לאוזניי,
על כמה אנשים המתנגדים להצטרפותי למיפלגה. את אמרת :
״רכילות לא משפיעה עליי. רק אני קובעת מה אני מרגישה וחושבת
על כל אדם!״
הערצתי את מאבקך למען הנשים ומקומן בחברה, דאגתי בכל
האמצעים שעמדו לרשותי — ערבי-ראיונות, העיתונות וכדומה —
לדבר בשיבחך ובשבח רעיונותייך. עודדת אותי באשר למעורבות
פוליטית, עודדת אותי להאמין בדרכה של המיפלגה הליברלית,
דאגת לצרף אותי כחברה במיפלגה ואמרת לי :״פנינה, בשביל
להיות בפוליטיקה צריך עור עבה.׳
עכשיו, אחרי שהבהרת שאינך מעוניינת בקשר איתי, הבנתי
למה התכוונת אז.
פנינה רוזגכלום, תל־אביב
הישראלי הוא חוסר־ההתחשבות ב ערכים
אנושיים, בזכויות בסיסיות.
הדבר מתבטא החל בזילזול בחיי
אדם שאינו יהודי, וכלה בזילזול
בבני עדות המיזרח.
זילזול זה לא החל כעת, אלא
באותם ימים של ״ישראל היפה
והקטנה,״ אשר הודות למאמצים
חינוכיים ממושכים מהווה את תר-
בות־היסוד הישראלית — ומר
דנקנר הוא רק אחד ממוצריה.
רות שירטון, גלזגו

השקסת־עולמם היא רק תירוץ ל מעשיהם
הנפשעים, הבאים לספק
את יצריהם הפליליים. בוודאי אין
לשער, לדוגמה, שיש איזו השקפת-
עולם המצווה לירות במישפחה
שלווה.
אך אפילו אנשי האופוזיציה מכ ריזים,
שאין חס וחלילה להוציא
את תנועת כך אל מחוץ לחוק.
האם לא הבינו, שהתנועה הזאת
עשתה זאת בעצמה. מגילח־העצ־מאות
מבטיחה חופש־הפולחן לכל
הדתות, ומגנה על מיעוטים דתיים
ולאומיים. על כן, האיום לשלול
את זכויותיהם והניסיון להצר מו סדות
הדת המוסלמים נוגדים למ גילה,
בעלי אופי פלילי מובהק.
עת לפעול במיסגרת החוק — ד
לא רק לדבר. לא נהיה כריפובלי-
קר. הוויימרית, אשר התאבדה מ רוב
ליברליות. אין לחכות ש-
מיסגד אל־אקצא יעלה בלהבות.
כשהרייכסטאג נשרף — כבר היה
מאוחר.
שלום ויינשטיין, הרצליה

רונות שפירסם^,הרב״ מאיר כחנא
ובין הרעיונות במיין קמפף של היט-
לר. גם היטלר לא דיבר שם על
השמדת היהודים אלא על גירושם.
גם הצורר הזה דיבר על המוסר
הגרמני השונה מזה של ״הגויים,״
והעלה, את העם הגרמני מעליהם.
מנהיגי הקואליציה אומנה מגנים
ישראל אריאל, אך עושים זאת ב את
האיש ההוא ואת האיית־אללה
לשון רפה, ואינם שוכחים לשבח
את לאומיותם. הם אינם מבינים,
שאצל כל הפאשיסטיים האמיתיים,

שר-האוצר מסתלקמה ארץ,
ומשאיר א ת הרס״ר
עזרא סדן לטרטר אתה רופאים.

קופת
המדינה (בעברית עתיקה :
טימיון) ריקה, המדד עולה ורזרוות
הדולרים יורדות. אך שר־האוצר
סבור שימים אלה הם המתאימים
ביותר לטייל ברחבי העולם, ל שאת
נאומים נמלצים לפני יהודים
קשישים ומתמוגגים.
למה לא — בישראל יש לו
משהו יותר נעים לעשות? מו״מ
עם הרופאים הוא בוודאי עניין
פחות הסעיר מאשר איסוף תרו מות
בארוחות־ערב מפוארות. זה
גם עניין פחות מכניס. חוץ מזה,
הוא הרי שר. ובמה ניכר שר אם
לא בנסיעות חינם לחו״ל?
אנו׳ שלא כמו יהודי אמריקה,
ניאלץ להסתפק במנכ״לו המחמיץ
פנים, המנסה להוליך שולל את
הרופאים.
דורון גל, תל־אביב

לידי ע ת התוראיס קוראים חשדלדוים מיג־חבים
מתבקעים לנסח
אותם בקברה, לכתוב אד
תם במכונת־כתיכח ב•
מוח פסול ועל בידו מאחד
בלבד על הנייר* עדיפות
תינתן למניעים תמונות
למיכתכיחם*
העולם הזה

2381

הו רו ס הו ס מרים בנימי]׳
טלה לשור

בעיות כ ספיו ת עלולות לה טרידב ם השבוע,
רצוי שלא ת תיי ח סו ב קלו ת לכספ־בם,
ק חו בחשבון א ת
המחר. קניו ת או השקעות
גדולות, כדאי
לדחו ת לזמן מה. בעניינים
רו מנ טיים ה שבוע
הוא שלבם, פגי שות
מיקריו ת יביאו
לשינויים משמעותיים
0ו ווו
ב ת חו ם זה. בני מזל
במרס ־
אריה וק שת יוכלו ל ב
א פ רי ל
צאת אתכםל טיולים
מ שותפים ולנסיעו ת בלתי־שיגרתיות ש יביאו
לכם הנ א ה וסיפוק רב מאוד.

שמש שוהה במעלות ה א חרונו ת
טל מזל טל הומ תכוננ ת ל חיכנ ס
למזל טור. ה ת קו פ ה טבין טל ה לטור
אינה קלה בדרן־כלל, מכיוון שקומבי־נציה
בין טל ה וטור אינ הנח טנ ת לנעימת
ביותר. גס ב הו רו ס קו פ איטי — כטטני
מזלות אל ה טול טי ם ב מפ ה, זה מצביע
על אד ם הנו טהל חו סר ״ התח טבו ת, אדי-
טו ת לזולת ולפעמים אפילו מגיע לאכ זריות.
אםנ טוו האתהת קו פ ה לאד ם
בעל הו רו ס קו פ כזה, נ סי ק מ כן טי מי ם
אלה אינ ם א מו רי ם ל היו ת ק לי ם.
כטהטמט נמצא ת ב מזל טל ה בחוד ט
הנוכחי, אנ טי ם מרגיטים התעוררות, ה תל
הבו ת ימ טיכה להרפת קו ת ולנסיונו ת
חד טי ם ואולי אפילו מ סוכני ם. המרץ
ה ת חד ט י חד עם האביב, ו הי תהת חו ט ה
טבעת אפטר ל קד ם סוף־סוף עניינים
טנעצרו על ה מ קו ם. מי טפ חד לבצע
טינויים מ ט מעו תיי ם בחייו, הרגיט יותר
אומץ ויותר אופ טי מיו ת, ו ה חלי ט לצרף
עטיה למחטבה ולגטת לפעולה.
בחודט טל מזל טל ה, אנ טי ם נהנו
מ טיולי ם ומנסיעו ת, יצאו מ הבי ת ומה־טיגרה,
יהרטו לעצמם ל הנו תמה חיי ם
בילדים ט אינ ם חו ט טי ם מהעתיד.
דיבורים גלויים ויטירים הביאו י ח סי ם
לא ברורים ל סיו מ ם או ל הידוק ם. הגיטה
לעניינים כ ספיי ם הצטיינה ב חוסר-ז הירו ת

המתחים והקשיים שאיפיינו את השבועות
האחרונים ירדו מעט, ותוכלו לחזור לשלווה
ולשקט שאתם אוהבים.
יחסים עם בני המין
השני עולים על פסים
שקטים יותר, הדברים
מתבהרים, ואתם שוב
תוכלו להרגיש יותר
בטוחים. יצר הביזבוז
עלול לדלדל את כימכם,
עליכם להתאפק ולהימנע
מלהתפתות ולקנות
דברים שאינם הכרחיים,
ובעיקר כלים וקישוטים לבית. שוורים
נשואים עלולים להיקלע למריבה רצינית.

ענייני בריאות יעסיקו אתכם השבוע.
הבריאות שלבם או של בני מי שפחתבם
תגזול זמן יקר, ותגרום
לעיכוב ב תוכניו ת.
אל תתכננו להת חי ל
דברים חדשים בעבודה,
קרוב לוודאי שתיאלצו
לבלות בבית יותר מכפי פרשיות שהתכוונתם.
א הב ה חדשות י ת חילו
1ואוחי ( ן _
בימים אלה, ההתלהו
1במאי ־
*0ביוני להרגשה בות תביא
אופ טי מי ת ולרצון לגלות
דברים שה שתיקה יפה לה ם. ביקור
קרובי מי שפחה עלול ל הקדיר מצב רוחכם.

חית

והדבר הבול ט ביותר ב ת קו פ ה זו
ביזבוז כס פי ם.
תחטטו הפ חד והדאגות בכל מהט-
ק טור לפיננ סי ם א מו מאפיין א ת מזל
טלה. תופעה זו תוכל לחזור ב חוד ט
א חר, אך ב ת קו פ ת טל ה אנ טי ם ביזבזו
בספי ם כמעט ללא חטבון, כ טליוו ת ח
או ת ם הרנט ה אופ טי מי ת טלבסו ף הכל
יסתדר.
אול ם לא הכל הי ה טוב ב חוד ט זח,
ואין ל טכו ח ט מזל טל המסמל תו קפנו ת,
מיל ח מו ת, מריבות ו ת אונו ת הנובעות
מ חו ס ר זהירות. וב אמ ת, בחוד ט זה טוב
התבטרנו על ריבוי תאונות־חדרבים, על
מריבות בעניינים ציבורייג ועל מבוכ ה
בעניינים פוליטיים. בחוד ט זח אנ טי ם
לא ח טבו על פטרות, כל אי -הבנ ח ק טנ ה
ה תנפ ח ה והפכה לעניין גדול ו מ סו בן.
כמה טני סו ל ת קן ולטפל בזהירו ת וב-
קור-רוח, הס תבר טז ה לא ניתן, כי
ה אווירה הכללי ת מ טכ חאתח אנ טי ם
להגיב ב ת קי פו ת וב תו קפנו ת.
בטהטמט תיכנס ל מזל טור, טוב נר-

וכוח

ויצטרכו לגלות אופי חז ק
בדי להתגבר על הפי תויי ם.
בחלק הראשון טל החודש תבלוט
תופעת הזהירות. ז הו למע ט ה הזמן ת זהיר
ביותר. מי ט ח קי ם טל כו ח פוליטי
מ ת חי לי ם ל היו ת רציניים, ו אל ה ש הסתירו
קו ד ם לבן א ת כוונו תי הםמת עק שים
לחפש להם עמדה. כשהשמש תגיע
לאמצע המזל, המצב י הי ה יותר רגוע.
הזמן י ת אי ם ל מני ח ה או ל עי סו קי ם,
ויביא שקט נפשי וסבלנו ת.
בי ח סי ם בין אדם וחברו יורגש שינוי
חיובי. כבר לא מתפרצים ולא מגיבים
ב תו קפנו ת. אנשים כמעט מתעצלים לריב,
ומעדיפים להת על ם ממצבים שיגרמו להם
לצאת מ שלוותם. הנו חו ת ח טוב הלהם,
ואין להם די מרץ לפ תו ח במריבות לוהטו
ת. ניכרת ס ל חנו ת והעולם נראה
יותר שקט ויותר ב טו ח.

ניט בטינוי טבין טל ה לטור. ה תו קפנו ת,
העירנות והסערו ת טל מזל טל המתח לפים
במט הו ב סי סי וסבלני, שיתאים
למזל שור. האנ שים יהיו טוב הרבה יותר
זהירים, כ שהם נו טים לשמור על ה קיי ם
ולא לחפש דברים חדשים.
כבר בעת, במעבר, מ ת חי לי ם לסרגיש
שהאוויר נרגע. זה לא הזמן לחפש שי נויים,
בפרט בכל מ ה שקשור לבעיות
פיננסיות.

מי שעוסק בגננות עציצים, או כל
צמחיה אחרת מרגיש סיפוק עצום, שכן
זו ה ת קי פ ה שבה רואים כבר תוצאות
חיוביות ל מא מ צים שהשקיעו בחוד שים
הא חרוני ם.

במזל שוו יתחלפו
בסיסי וסבלני יותר,
והאווירה תו גו1

רצון

אלה שביזבזו אתכ ספ ם בחודש טל ה
מ ת חר טי ם על כן ו מ חלי טי םלה תיי ח ס
מעתה לכספ ם יותר ברצינות. הארנק
אינו מ מ הר ל היפ ת ח, בעיקר כשמדובר
על בק שת הלוו א ה. מי וץ ינסה לבקש
הלווא ה בי מי ם אל ה, יתקל ללא ספק
בסירוב כ שהסיבה שתושמע ״אין לי —
אני חנוק״ (אלה ה מלי םהמ קו בלו ת על
בני מזל שור, כשמבק שים מהם הלוו א ה).
כמו כן לא י הי הקל לבקש הלוו א ה
מ אל ההמ מוני ם על כספי ם. ה ם לא
ימהרו להיפרד מכספ ם, אלא אםי היו
ב טו חי ם שהמבקש הוא אד םהמ בו ס ס
היטב, ואין חשש שלא יחזיר. וגם אז
יתנו לו רק חלקמהס כו ם שביקש.
אול ם למרו ת הזהירו תוהחס כנו ת, אנשים
יהנו לצאת ולקנו ת לעצמם דברי
אובל או לבלות במיסעדות. הנ או ת הא כילה
משוייכות ל מזל טור, ובחודש זח
אנשים מרגיטים צורן חז ק ל הנו ת מכל
מה שנכנס לפי הם ולבטנם. אנשי הדיא טה
יתק שו ל ה חזי ק מעמד בחודש שור,

לא פעם קור ה שהשמש בשור נמצאת
בקט רי ם ק שים עם כוכבים א ח רי ם ואז
החודש אינו עובר ב קלו ת. הי מי ם שבהם
השמש ״מוכ ה״ מכוכבים אחרי םהם
י מי ם פ חו ת נעימים. הבעיות העיקריו ת
העלולות להתעורר ק טו רו ת לעניינים כ ס פיים,
שבן שיר מסמל בספי ם. בי מי ם
כאלה שומעים לפתע על הפס די ם או
פשיטות רגל. לפתע מעלים אתה מי סי ם
או מייק רי ם מוצרים חיוניים.
בחודש מאי, כשהשמש ת הי ה ב מזל
שור, י הי ה כוכב מרקורי בנסיג ה, וזה
עלול לגרום לבמה בעיות ב ת חו מי ם שו נים.
אול ם מדובר על השנה בלבד, כלומר
מאי . 1983 -מרקורי בנסיג ה עלול
להביא לבעיות כ ספיו ת ק שות, שישפיעו
פעם נו ספת על ה בו רס ה, ומדובר על כל
חודש מאי. במו כן רצוי לא ל ח תו ם
על חוזים או להת חי ל בעבודות חדשות.
אי״הבנות בענייני תיק שורת עלולות לה עיב
על ה ת קו פ ה. ובבל זאתנא חל לכולם
שיהנו מ טיולים ו מפי קני קי ם ב חי ק הטבע
או ב אחו, כפי שמת אי םלת קו פ ת מזל
שור.

מצב הרוח הקשה שהיה לאחרונה עומד
הרגשת בדידות עלולה להכביד עליכם
אי־הבנה במקום העבודה עלולה להתנפח
השבוע. הק שרים עם בני המין השני לחלוף. מתחילת השבוע הבא תתחילו
ולצאת משליטתכם, אנשים שעליהם סמכתם
אינם עונים על הצי להרגיש
יותר קלילים
יאכזבו אתכם ולא יעמדו
לצידכם. השתמשו
ופחות כבולים. בתקופה
פיות שהיו לבם. טוב
זו תהיו יותר מקובלים,
יהיה להתרחקמהם
באינטואיציה׳ ותיעזרו
ל ת קופ ת מה ולתכנן
רק בידידים מהעבר.
כני המין השני ישימו
א ת העתיד מחדש. ה לב
אליכם. הקפידו על
למרות שהצדק לציד־הרגשה
הק שה נגרמת
הופעתכם, קנו בגדים
כם רצוי להמתין לשבוע
לכם גם בגלל העיי חדשים
וצפו להפתעות
הבא, שאז עמדתכם תה.שלא
יאחרו לבוא. במפות
שהצטברה. עליכם
יה יותר טובה. בענייני
מאזניים
להרבות בשינה ומנו קום
העבודה יחייכו
אהבה תורגש התקדו
2בדצמבר ־

סו בינואר
חה. ברי או תכ ם אינ ה
אליכם ויבואו לקראת מות,
אך עליכם לשמור
בתמיד, ואתם נו טי ם
כם, בעיות כספיות עדיין
על סודיות מירבית בל
חלו ת במהירות. פרידה קרוב ה מ אד ם
אינן מסתדרות אך תוך כמה ימים תש יותר.
בני המין השני מתנהגים בצורה
תחררו מהחובות שהעיקו עליכם לאחרונה.
קרוב הנוסע לחוי׳ל מכבידה עליכם.
מטעה ומצפים ליוזמתכם ולתשומת ליבכם.

הרגשת ה מ תי חו ת והעצבנות הופכת א ת השבוע
י הי ה די מוזר. יתכן שבתחילתו
העבודה תגזול השבוע מזמנכם, וזה עלול
כם ל חסרי סבלנו ת והדבר מורגש ב מיו ח ד
תתאכזבו מכל מ ה שקשור להתקד מו תכ ם
להביא למריבות ולכעס מצד בן הזוג
בביתכם. אתםב אי ם
בקריירה, אול ם כבר
שידרוש שתקדישו לו
בטענות בלפי בני ה־בסוף
השבוע תוכלו
יותר תשומת לב, ותק־ומא
שימים מישפחה להתבשר על שיפור
דוו על עצמכם התחייבצדק.
שלא

במצבכם הכספי ועל
בו ות מישפחתיות. עלימהם תובעים אתם
אפשרויות
חדשות בכם
לוותר קצת וללכת
יותר מדי ואינכם מוצת
חו ם המיקצועי. חיי
לקראתו. במקום שבו
אי ם מלה טוב ה לומר
החברה יפצו אתכם על
אתם עובדים עליכם

להם. גלו מעט יותר
זני
אויו11
הק שיים, הפופולריות
להיזהר י מלהשמיע את
סבלנו ת. תון זמן לא
שלכם עולה, ואנ שים
20בינואר -
ויו!>•^11111.
דעתכם. הימנעו מב י
2! 1ביול * -
1$בפברואר
ז 2באוגוסט
רב, תוכלו ל ה תנ ח ם
רבים מעוניינים בחב קירת
ואל תגיבו לש־בפרשיית
אהבה חדשה,
רתכם. חיי ה א הב ה
מועות או לרכילות הוזה
י קל עליכם אתהת קו פ ה. בני מזל
מוסיפי ם בי ט חון וטעם טוב ל ת קו פ ה.
מגיעה לאוזניכם. בצעו את תוכניותיכם
ת או מי םית אי מו לבם ב ת קו פ ה הנוכ חי ת.
בני מזל שור י ת אי מו לפעילות מ שותפת.
בשקט ובלי לעורר תשומת לב מיותרת.

פגישות חשובות עלולות להידחות ביומיים,
עומס עבודה יפול עליכם השבוע. תצ-
ימים רביעי וחמישי יהיו די קשים ומר אך
כשהן יתבצעג התוצאות יהיו משביעות
טרבו להרבות בנסיעו ת ולהיפגש עם
גיזים. תוכניות שתיכננתס, בעיקר אלה
רצון. בנסיעות בענייני
תמצאו א ת
אנשים.
הקשורות לנסיעות ל־עבודה
אתם עשויים
עצמכם מל מדים או
חו״ל, עלולות להתעכב
לפגוש מכרים שעימם
מרצים או מארגנים
ולגרום לאכזבה. חבל
לא התראיתם מזמן, וזה
פרוייקט ציבורי חשוב.
להתעצבן, כבר בשבוע
יביא לחידוש קשרים
למרות עול העבודה,
הבא יתברר לכם שהישנים.
בקרוב כדאי
תזכו ל ה צל ח ה ולהעעניינים
בכל זאת מסלכם
לחשוב על לימוד
רכה. נסיע ה לחו״ל
תדרים. קרובים או ידי(|

שפה חדשה, שכן במ :
1תונו11
עשויה להתבצע בקרוב.
דים השוהים בחו׳׳ל

גם א ם לא תכננתם
קום עבודתכם יהיה
ייצרו קשר באמצעות
( 2בנובמבר -
? 2באוגוסט -
בדצמבר

ס ב לכם שימוש בשפה נוסזאת
מראש תופתעו
הטלפון, וזה ישפר מאוד
פת, וזה עשוי להביא
כשהיא תגיע. א ה בו ת
את מצב־הרוח, מאחר
ובלתי מ חייבו ת צפויות לבם לקידומכם או לקידום תוכניותיכס. אורחים
ק לילו ת
שיש להם בשורות נעימות עבורכם. עליכם
שיגיעו בסוף השבוע יביאו לחם חתנה.
ב ת קופ ה ה קרוב ה. שימרו על כ ספכ ם.
להסדיר כעת את ענייניכם הכספיים.

1^ 5~ 1

^ 11/ע ^1
בנקער בי י עו ר אלי 1-1^ • 1

ה ק בו ר ה 111
ששה הימי!

הדוו״תו שד אבוחם ינה הבנה
דכנס מחזור: אדוני ששת הימים
ויורשיהם זנגשו וחבשו נינות הקונסנזוס הלאומי ״ -ב
לב, חולף על פני השר ללא תיק אריק שרון, ואשתו
לילי (משמאל) ,בכניסה לבית־הקברות, שם הובא

נינה נשיאותית

הנשיא הנבחר חיים הרצוג מחייך,
ואילו מבטו של ׳ראש־הממשלה
מנחם בגין, העומד לידו, קפוא לחלוטין. הרצוג בגין, משה ארנס,
שימחה ארליך, ויועצו של בגין לענייני התיקשורת, אורי פורת, באו
לבית־הקברות בסמיכות זמנים והמתינו ביחד לבוא הארון. הס לא

למנוחות אברהם יפה. שרון בא למקום ביחד עם
הקומנדקר שהביא את ארונו ש? יפה, ועמד במרחק:
משאר שרי־הממשלה שהיו במקום. במילחמת ששת־!
הימים היה אריאל שרון מפקד אוגדה, כמו יפה!.

הוקפו בשומרי־ראש אלא בחיילות־קצינות שהוצמדו אליהם. במילחמת
ששת־הימיס היה הרצוג הפרשן הצבאי של קול־ישראל וקנה אז את
פירסומו העולמי, ובגין היה חבר בממשלת הליכוד הלאומי, שהוקמה
סמוך ל־ 5ביוני. אחר־כך, ב־ , 1974 נבחר יפה לכנסת מטעם התנועה
למען ארץ־ישראל השלמה, שהיתה בזמנו אחד ממרכיבי הליכוד.

י לו לאארון ־ הקבורה, ש־הובא
על גבי קומנדקר צבאי,
היה נדמה שזוהי פגישת מחזור
מרגשת. אך גם כך ארון־העץ שבו
היתה מונחת גופתו של אברהם
יפה, לא הפריע בסופו של דבר
לפגישה של בני־מחזורים שונים
בחברה הישראלית, שבאו להלוויה.
70 שנות חייו של יפה, בן מושב
יבניאל שבצפון הארץ, ניכרו היטב
בדמויות שבאו לחלוק לו כבוד
אחרון.
זה לצד זה צעדו בהלוויה מוש בניקים
ותיקים וחתורי־סבר כמו
בני שושלת מישפחת יפה, שהפכה
לאחת המישפחות המפוארות וה מסועפות
בארץ (העולם הזה .)2062
קיבוצניקים, שיפה נמנה עימם כ שהיה
בין מקימי תל-עמל, היום:
קיבוץ ניר־דויד! אנשי השומר ה צעיר,
הפלג הסטליניסיטי של תנו עת
הפועלים בארץ־ישראל, שיפה
נמנה בעבר עימם, לצד חברי
התנועה למען ארץ ישראל השלמה,
שאליה הצטרף יפה אחרי מילחמת
יום־הכיפורים, ושמטעמה אף נבחר
לכנסת !
ח״כים ושרים שזכרו את יפה,
אף שכח״כ היה מאוד לא פעיל
בסיעת הליכוד בכנסת השמינית.
הופיעו גם חברים רבים ממיש־רד־החקלאות,
אנשי רשות שמורוח
הטבע והסיירת הירוקה המציקז
לבדודם בנגב. יפה היה האיש שה׳
קים בראשית שנות ה־ 60 את רשוו
שמורות־הטבע, שהפכה לביודאול׳
פנה של חסידי ארץ־ישראל השל
מה, הנושאים את אהבת ארץ־יש
ראל ונופיה בפיהם.
אך יותר מכל בלטו בהלוויז
חבריו לנשק של יפה — קצינינ
בכירים בצה״ל, בשירות קבע או
מילואים, ששירתו לצידו או תחר
פיקודו של האיש שהגיע עד לי

— 31י

הקבורה כבר לא היה מקום חניה
בשבילים שבין העצים.
במקום בלטו חבריו לעבודה של
האלוף (מיל׳) ,אנשי רשות שמורות
הטבע, לבושים בחולצות ירוקות
בהירות.
האלופים במילואים באו בין ה ראשונים.
אחריהם באה הצמרת
הפוליטית, בעיקר מהקואליציה אך
גם של האופוזיציה.
בשעה היעודה ,3.30 ,הופיע הקו-
מנדקר. הארון הורד ומסע ההלוויה
החל מייד, כאשר ראש־הממשלה ו השרים
שבאו לטקס מתערבבים ב קהל
האבלים, ללא ניסיון מצד שר
מרי־הראש להפריד ביניהם.
הארון הנישא קטע את השיחות
החבריות ואת החלפת הרשמים
בין הנוכחים, אך לא לזמן רב.
מייד אחרי שהארון נטמן בעפר וה רב
הצבאי הראשי החל נושא נאום
משעמם, התחדשו השיחות החב־ריות
של האצולה הישראלית.

מחפש>ם
מ כיי ס

רמטכ ״ ל היו צ א, שבא עם
אשתו, פרש לצד ולחץ ידיים
רבות. שיחת־היום היתה התבטאו יותיו
בישיבות ועדת־החוץ־והבי-
טחון שנערכה באותו יום, שבה
הוא השמיע ביטויים גזעניים חס־רי־תקדים
נגד ערביי ישראל וה שטחים
ואמר דברים בוטים נגד
חברי־כנסת. כאשר יורשו המיועד,
משה (״מוישה וחצי״) לוי, לחץ

צילום מששו

האלוף (מיל׳) אהרון יריב (מימין)
מחייך במלוא הפה למצלמה, כשהאלוף
אורי שימחתי (במרכז מציע לו תמונה משותפת, אחרי שראה שצלם
העולם הזה נמצא לידס. לצידו (משמאל) עומד בלבוש אזרחי האלוף

אביגדור (״יאנוש״) בן־גל. יריב, שהיה ראש אגף־מודיעין במילחמת
ששת־הימיס, בא להלוויה הישר מיום העיון השנתי שנערך לזכר
הרמטכ׳ל דויד אלעזר, שנערך באוניברסיטת תל־אביב מטעם המכון
ללימודים אסטרטגיים. כמעט כל משתתפי הכנס באו להלוויתו של יפה.

מן, בא להלוויה עם אשתו ראונזה.
(המשך מעמוד )31
דרגת אלוף, ואפילו כאלה שזכרו
אותו מהשירות המשותף בצבא
הבריטי.
רובם שירתו יחד איתו במילחמת

11111 ׳ 9ל* ״ 1 1י ד ארונו של יפה נישא בידי שישה תת־אלופים
מפתח בית־הקברות של רמת־

שרון אל הקבר. מישקל הארון לא היה קל, וכאשר הגיעו נושאיו

אל הקבר הס נראו מתאמצים מאוד. יפה היה ידוע כגדול־מידות, אך
בתקופה האחרונה רזה מאוד. מחלת הסוכרת שבה חלה ושבעטיה
נותח ואושפז זמן רב בבית־החולים — כירסמה בגופו הגדול.

והרמטכ״ל רפאל איתן, והיו שם
אנשים הנושאים עד היום את נס
מפא״י ההיסטורית, כמו אריה (״לו בה״)
אליאב.
כולם זכרו בוודאי את האימרה
שיוחסה ליפה מאז שנות הארבעים.
הוא נשאל אז איך הוא רואה את
הבעיה הערבית. תשובתו, על פי
הסיפור :״מבעד לכוונת הרובה.״
יפה היה איש יוצא־דופן. ביתו
רחב־המידות בנווה־מגן שבצפון
תל־אביב היה עמום באוספי תחבי ביו
השונים: בולי טבע, כובעים,
מקלות־הליכה, מטבעות, והרבה
כלי־זין — רובים, אקדחים, סכי

ידו, הזדרז גם לדווח לו את
התגובות ששמע על כך במהדורת
החדשות ברדיו.
עזר וייצמן הסתודד עם אלי
לנדאו, עוזרו לשעבר. גד יעקובי
חיפש ידיד שיוכל לדבר איתו בזמן
ההספדים ולא להשתעמם. מוטה
גור חיפש חברים לנשק, ואילו
יגאל הורביץ נאלץ לשמוע את
הזמר אילקה רווה מזכיר לו בקול
רם כיצד שאל בפחד לדעתו של
חבר, שאיתו נסע בחיפה בשנת
, 1948 מתי יש להחזיר מכות לתו־קפיהם
הבריטים. השר בלי תיק,
מרדכי בן־פורת עמד במרחק מה־

ששת-הימים, כאשר הוא נקרא ל התייצב,
בגיל מבוגר יחסית (,)53
בראש אחת האוגדות שהוטל עליה
לכבוש את חצי־האי סיני. אחרים
שירתו עימו כבר ב־ ,1948 עת הת גייס
לצה״ל.

״מבעד
לכוונת,, צנחנים קצין
ך 111ך ח
ראשי עמוס ירון
^ 11 * 1 1 1
מצייר את הדרך הנוחה ביותר לה גיע
לביתו, לבקשת תת־אלוף צורי.

^ כאיםלה לווי ה לא השתייכו
כלל למחנה פוליטי מוכר אחד.
היו שם אנשי ימין קיצוניים, כ־סגן־יושב־ראש
הכנסת מאיר כהן

נים, אולרים. בין הפריטים המוז רים
היו גם ספרים. הרבה ספרים.
הוא היה תולעת ספרים.
מותו של יפה לא בא בהפתעה.
היו אף שאמרו, כי פותו גאל אותו
מיסורים קשים של מחלת הסוכרת,
שכירסמה בגופו. אולי מסיבה זו
לא הוזלו דמעות רבות בבית-הק-
ברות הקטן של רמת־השרון, שם
הוא נקבר.
בית־הקברות, השוכן בלב פרדס
שתפוזיו נרקבים משום שלא נקטפו
השנה, היה צר מלהכיל את הב אים
להלוויה. שעה ארוכה לפני

קבר הפתוח, עיניו מחפשות אחרי
מכרים.
כאשר סיים יצחק רבין לומר
את הספדו, זה היד, מעין סימן
לסיום טקס ההלוויה. ברקע נשמ עו
דבריו של המספיד שימחה אר ליך,
אך הבאים כבר החלו מחליפים
כתובות, טלפונים וברכות.
ראש־הממשלה עזב, וכמוהו עשו
אנשי־צבא בשירות ובמילואים.
אפילו עוזריו של ארליך נעלמו,
והוא נאלץ לחפש אותם כאשר •
סיים לשאת את דבריו.
הזרים הונחו במהירות על הקבר
הרענן. האלמנה אביבה ביקשה מ־קרובת־מישפחה
שלא תבכה, וראש
עיריית תל־אביב שלמה (״צ׳יץ׳״)
להט, שבא באיחור רב, חיפש בין
אותם שלא עזבו עדיין, למי יוכל
לומר שלום.
הרב הראשי האשכנזי לשעבר,
שלמה גורן, שעמד בסמוך לקבר
ועקב מקרוב אחרי הטמנת הגופה,
לא נשא נאום. הוא עזב את המקום
במהירות, בלווית נהגו הצעיר.
הרמטכ״ל היוצא

רפאל (״רפול״)
/ 1 11ן 11
איתן בא להלוויה^הישר מהכנסת.

דן טולקובסקי, לשעבר מפקד
חיל־אוויר, ניצל את נוכחותו ב־בית-הקברות
כדי לשאת ארון ב־

פגישה שסאת

רך לשלום בטפיחת שכס את סגן־אלוף (מיל׳) שלמה

באום, מוותיקי הצנחנים. טליק, שהיה אף הוא מפקד
אוגדה במילחמת ששת־הימיס ולחם לצידם של אריק
שרון ואברהם יפה, משך אליו רבים מלוחצי הידיים.
הלוויה אחרת, שנערכה לפני הל*
וויתו של יפה.
מפקד מישמר־הכנסת, יצחק בן-
גל, נאלץ לעמוד לאורך כל הטקס
ברחבת המוזמנים, ולא יצא מתו כה.
לעומתו, מפקד פיקוד־הדרום,
חיים ארז, הצליח להתחמק לשולי
בית־הקברות ולשוחח עם מכרים.
נציב קבילות החיילים, דני מט,
שהיד, מראשוני הבאים, הפך למו קד
לעלייה לרגל של קצינים במ דים
שניגשו אליו .׳שר־התיקשורת,
מרדכי ציפורי, התקרב קרוב־קרוב
לרחבת המכובדים, שעמדו מסביב
לקבר.
האלוף דויד מימון עמד לצידם
של ערבים לובשי כופיות, שבאו
אף הם להלוויה. מפקד מישמר־ה־גבול,
ניצב צבי בר, שחייליו איב־טחו
את בית״ד,קברות מכל צדדיו,
בדק בעיניו כל הזמן את הנעשה
מסביב.
סגן שר־ד,חקלאות, מיכאל דקל,
בא עם אשתו, צביה, שיש לה קשר
מישפחתי רחוק עם מישפחת יפה.
שר-ד,על לענייני כלכלה, יעקב
מרידור, בא לבית־הקברות כשהוא
מלווה בעוזרו האישי, ראובן שלום,
ועזב מבלי לשוחח עם הנוכחים
במקום. גם ראשו של השר נמוך־
הקומה יובל נאמן, עמיתו האידי אולוגי
של יפה, נראתה לא הרחק
מהקבר.

** מביטים בארון המובל אד הקבר. לרבין, רמטכ״ל
מילחמת ששת־הימים, יש גס קשר מישפחתי ליפה. האלמנה אביבה

הימים ומפקדו של יפה, באותה תקופה, בא להלוויה
ופגש בחברים רבים. הוא לא פסק מללחוץ ידיים.

הספד ליד הקבר, וסיפר על
יפה כפי שהוא הכיר אותו. אחרי דבריו -החלו רבים עוזבים כשברקע
נושא את דבריו סגן־ראש־הממשלה ושר־החקלאות, שימחה ארליך.

האלוף (מיל׳) מאיר (״זרו״) זורע בא בין הראשונים
להלוויה. זרו מקיבוץ מעגן־מיכאג, ומי שהיה חבר־י

כנסת, הכיר את יפה משירות משותף בצבא. הוא פגש בהלוויה
חברים משותפים, והתעכב לשיחה ליד כל אחד ואחד מהם.

השיחות החבריות היו נמשכות
עוד זמן רב, אילמלא התחיל להח שיך,
ואילמלא היו צריכים באי ר,ד,לוויה
לחזור לעיסוקיהם — עד
להלוויה הבאה.

אושר היפה

אשר בן־נתן, לשעבר עוזר שר־הביטחון
ושגריר ישראל בגר מניה
ובצרפת, בא באיחור להלוויית יפה. הוא התייצב
מעט בצד, והביט מרחוק בטקס. צילומים: ציון צפריר

1 11

הודה(ייגיאד״) נאמן, שסיוטו נפסל ע״י הצחורה, מ סנו ער
יחסיו המוונבים עם הצבא שהעניק לו צל״ע , 11 על סוסיו, עד פחדיו
מפני עשיית סוסים אישיים 1 ,לראשונה ־ 11 וד סירסו ״מגש 1וכסף״
,אני לא ודע(ו1גו!
קיברת צלייש. בזזו
יזבל, כל מ רי ס?1
וזר חאו״ב *אני
טיפלתי בפצועש

נש שאומר אברהם
שפירא, חגיבוד
מפתזדתיקווה: בל
החייט שלי לא וחומו*
ולא !הרגתי

במירחמת זוס״הניפווים
חייתי בומח, ובתדאל־תרה,
מו!חו*תמדר
צואת, ואז הרגשתי,
שאז׳ לא אוחב את זח

אני לא רופא בכלל!
ש לי חשבלח רפואית ,־׳
ני אבא שלי חשב
שחשוב שאלמד ומאה.
והא צדק. הצלתי את ו דו

הומסני־ר אוזו שתעוניס
הנס לדוק, בתור
בקבוק. אוזו המרבו
נו הוא איש מושחת,
רמזו מושחתת

המעט שחושיה* לבלש
בסיוטי, ממח שאני
מרגיש, ב רנו חפח״ו
אות׳ שברחתי לסוטיס
על בעיות חברתיות

שדחש בון
אט״אט הוא הילד והופך ל קו סטא
גאברס במהדורה ישראלית — כל סר ט
שלו הוא פצצה. לא אבנט כאן לפרטים
של ביקור ת קולנועית, אני מדברת על
התובן, על המסר ועל הדרן שבה מועברים
הדברים. ג׳אד נאמן, שלפני שמו
יש להוסיף אתה תו אר דוקטור, אינו
עושה סר טי ם רבים — א ן כשהוא עושה
סרט, אי״אפשר לעבור עליו לסדר־היום.
לא רק שהצנזורה ו ה מי מסד אינ ם
עוברים ב שתיקה על סר טיו, גם קהל
הצופים אינו נשאר אדיש.

כשצפיתי בהק רנ ת סיר טו ״ הליל ה בו
נולד מלן ״ ,על פי סיפורו של אמנון
דנקנר, זה ת פס או תי, אולי מפני שלא
קר א תי קוד םאת הסיפור. הנושא: שני
קציני צה״ל, המתעשרים מספס רו ת ב אדמו
ת ערביות ב שטחים הכבושים. ח ם
הופכים ל קלג סי ם ותת־אדם, נצלנים ו-
מזוועים, פורצים באישון ליל בעזרת
מ תנ חלי ם לביתו של ערבי זקן, מכים
או תו עד מוו ת ומאלצים או תו להעביר
א ת אד מו תיו בטאבו. ה ם נדחפים למעמד
המכוער הז ה אחרי שסוחר דתי

שנו ת

מבני־ברק, שאותו מ שחק א מנון דנקנר,
דורש מהם מי ס מ כי ם כי הק רק ע שמכרו
לו בגדה — כנראה ב מיר מ ה — אכן
עוברת לרשותו. אחרת, הוא מ איי ם,
ילשין עליהם במישטרה.

זח פ חו ת או יותר הסיפור. השניים,
א חר סגן־אלוף אשכנזי, שני רב-סרן ס פרדי,
או ס פי ם מ תנ ח לי ם בדרך ופורצים
לביתו של אבו״עיסא הזקן באמצע הלי לה,
תופ סי םאת בנו כבן־ערובה, מביי מי ם
רצח של הנער, מכי םאת הזקן ומאלצים

או תו ל ח תו ם על הניירות, כ שהוא מנ שק
א ת רגליהם.
סר ט ק שה. לצפות בו זה כ מו ל ח טו ף
בו ק ס בפרצוף. ואם לא זו מ טר תו של
סרט — אז מהכן !
באמתח תו של ג׳אד, שסירטו הו חרם
על-ידי הצנזורה, סר ט נוסף ,״מגש הכסף״.
מי יודע איזו סערה ציבורית יעורר
הסרט הזה.
ג׳אד נאמן נולד בתל-אביב, ב, 19! 6 -
ו הוא דור שלישי בארץ מצד אביו, שחיה
מ הנ ד ס בעירית פתח -תי קוו ה. הו א למד

סצנה מהסרט: דליק ווליניץ, דני וקסמן ומוטי שירין כקציני צה״ל מכיס ערס, זקן
,הצבא גזל ממני את נעוריי, והפך אותם למסס־אלונקות ארוך׳...
רפואה בירושלים, ענד פ ס סז׳ ר ב״איכי־לוב״
,עבד שלוש שנים כרופא כירורג,
בחדרי־מיון ו הי ה רופא בדרום סיני,
טיפל בבדואים של סנ ט ח־ קאתרמה. ב שירותו
הצבאי הו א רב״טרן (מיל׳) ,רופא
קרבי, שבאחת ממגירות בי תו חבוי
צל״ש, שאותו קיבל על הצלת אנ שים
תוך גילוי גבורה בקרב.
ג׳אד נאמן, ה חייל הקרבי המצטיין,
הפך לפציפיסט. הו א משמש כראש ה חוג
לקולנוע ב אוניבר סי ט ת תל״אביב. מ א חו ריו
סירטי דר אמה כמו ״החצר של מומו
הגדולה״ ,סרט על ברנר, על מרד הימאי
ם ו״מסע אלונ קו ת ״ .טירטו הראשון
חיה ״השימלח״.
מזה 14 שנים הוא מחלקאת חייו
עם הפסיכי א טרי ת ד״ר רו חמה מרטון.
ל א חרונ ה היא שותפה ל סר טיו, כתבה
אתהתס רי טי ם ל״מגש הכסף״ ול״ חלילה
בו נולד מלך״ .ח ם מתגוררים בבית
בטיגנון ספרדי בסביבו ת צהלה. החצר
פורחת וריח ה של ה אפונ ה הרי חני ת
גובר נקלות על שאר הריחו ת. בחצר יש
עשרות סוגי תבלינים. מ ספ רי ם לי, שג׳אד
הוא בשלן מעולה.
הוא ורו חמה מעורים מ אוד בפעילות
פוליטית. אפשר לר או ת או ת ם בכל ה הפגנות
של ה שמאל נגד ה מי לחמה ונגד
הכיבוש. ה ם חברים בקבוצת ״יש גבול״
ובקבוצת ״שטח משוחרר״.
הוא יושב דרך קבע מדי יו ם שישי
בשולחן מ סויי ם ב״כסית״ ,שיתר יושביו
מזו הי ם עם או תו ה קו הפוליטי. מישהו
א מר, שבזמן האחרון הוא חושש מ אוד
לשבת בשולחן חזה — ה סכנ ה הפכה
כמעט מוח שית.
נדרך-כלל איננו דברן גדול, אפשר
אפילו להתר שם שהוא ביישן. בראיון
חזה, כך נד מ ה לי, פתחאת סגור ליבו,
אולי א מר דברים שרצה לומר כנ ר זמן
רב, דברים שהעיקו, שהכאיבו.
פרשת הצנזורה, כך נדמה לי, לא גרמה
לו לזעזוע. נדמה לי שאילו הצנזורה
היתה מני ח ה לטרשיו — או -אז חי ה
מוטרד.
הוא מ תוודה לפניי שאיננו מ סוגל
ליצור סר טי ם אישיים. הוא פוחד לחשוף
את עצמו ובורח לבעיות פוליטיות-חבר-
תיות. אני עצמי גיליתי בכל אחדמ סר טיו
שבהם צפיתי, למרות מ ה שהוא
אומר, מ שחו אישי מאוד.

דיים. פרשת מרד הימאים היתר, פרשה
כואבת בתנועת־ד,פועלים. האפקט של ה סרט
על הצופים בו היה חזק מאוד. במה לך
השידור הגיעו טלפונים נזעמים מצידם
של מפאיניקים ותיקים והן מצידם של
ואנשי ליכוד.

• וכשעשית את ״מסע אלונקות
האם לא ידעת מראש שהצנזורה
לא תניח לך לפגוע כפרה
קדושה ששמה צה״לץ
הצנזורה התנהגה בצורה לא חוקית. היא
השעתה את האישור או את ההחלטה. כש לחצנו,
אמרו לנו שאם נחכה לאישור, זה
יקח זמן — והם ידעו שאנחנו לחוצים
מבחינת בתי-קולנוע — לכן הציעו לנו

קצינים המתנהגים הרכה יותר
גרוע•
עוד לפני הצנזורה היו לי בעיות. ידוע
שבארץ אם אתה רוצה לעשות סרט
הקשור בצד,״ל, אין לך דרך אלא לקבל
סיוע מצד,״ל — מכיוון שאין כל גוף ש יכול
לספק לך מדים צבאיים, אביזרים
צבאיים או נשק.
ניהלתי משא־וסתן במשך שנה עם מי
שהיה דובר צד,״ל, דב שיאון, שהיו לו
טיעונים נגד התסריט, בסיגנון של ״למה
לך לעשות סרט כזה על צד,״ל י תעשה
את הסרט על הצבא הניגרי, על אש״ף
ותקבל את כל הסיוע שבעולם. למה
שדווקא טירון בצד,״ל יתאבד? שיתאבד

• זה הוגן, לא?

נשה״תי אעיר הייתי מאור ביישו, והדרו שלי
להסתדר היתה להסתיו אח הבושה ולהטו
אותה לתואנה, לגאווה, ואדישות, לערוות
שנזמין את המטכ״ל והרמטכ״ל. אם הם
יגיבו בחיוב, הציעו, זה יהיה אור ירוק
לצנזור.

• אמת לך כמפורש לערוך
הקרנה למטכ׳׳ל ולרמטכ״ל, חיכו
לאישור מצידם*
כן, בפירוש. יו״ר המועצה לביקורת סר טים
ומחזות ב־ 1977 היה לוי גרי, והוא
לא התבייש להציע זאת.
הזמנו את מוטה גור. ביום העצמאות
,77 אחרי המהפך, בא מוטה, הביא את
אשתו, ראה את הסרט עם החברים שלו
מהמטכ״ל — ויצאו מרוצים. אחרי יומיים
היה אישור של הצנזורה, דרשו מאיתנו
להוציא מישפט אחד, שבו מג״ד נותן פקו דה
לפקידה והולך ומתעסק איתה. הם
אמרו שזה לא מתאים שקצין בצד,״ל יתנהג

כי׳ #הם לא תיארו לעצמם שאחרי
חמש שנים תעשה סרס על

טירון בצבא אחר.״
הוא גם אמר לי :״לפני שנעשה את
מ־א־ש, בוא נעשה את איווג׳ינוה. ואז היה
מבצע אנטבה, עשו סרטים על זה, וזה
שיפר את מצבי. אפילו דב שיאון הודה
בכך, רק אמר שאקבל סיוע אם אעשה
שינוי בתסריט, שבו כזכור מתעללים בטי-
רץ עד שברגע מסויים הוא מתאבד.

• איזה שינויים הוא דרש?

הוא הציע שבמקום ההתאבדות של ה חייל,
שפשוט נשבר, אבנים בדבריו ״התא בדות
קונסטרוקטיבית,״ התאבדות שמחה.
נגיד שהחייל מסתער על מוצב האוייב ומת
בקרב!
ברגע מסויים נשבר לי. אמרתי לו שהוא
פוגע בחופש הביטוי והיצירה. אמרתי לו:
למה לך לקחת אחריות ן תן למוטה לקרוא.
סברתי בתמימותי הרבה שמוסד, הוא
בן־אדם נאור, שיקרא ויגיד — תנו לו
כמד, רובים, שיעשה את הסרט. וזה אחרי

• איך זה קורה, שאתה מסתבך
תמיד עם הצנזורה ץ
אני לא יודע. כל הסרטים שאני עושה,
לכאורה לא צריכים לעורר בעיות עם
הצנזורה, כי הם משקפים אמת ומציאות.
קחי למשל את מרד הימאים. זה צריך
היה להיות סרט שימצא חן בעיניהם, כי
הוא תקף את בן־גוריון ואת הבנגוריוניזם.

• כעיקכות הקרנתו בקורס־קצינים,
עזר ״מסע אלונקות״
כמידה לא מעטה למתן את הטיר•
טורים בצה״ל.
נכון מאוד. הסרט הזה באמת היה חשוב
מהבחינה הזאת, ואומנם הטירטורים פחתו.

• הסרט הוקרן לא מזמן כ•
טלוויזיה הצרפתית, כמיסגרת
תוכניתו של העיתונאי הנודע ז׳אן
לה־קוטיר. התוכנית נקראת ״סינמה
סאן ויזה״ ,שפירושה קולנוע
כלי ויזה — או, כלי אישור. איך
קיבלו הצרפתים את הסרט?
לשם התוכנית יש משמעות כפולה: ויזה
פירושו בצרפתית אישור של הצנזור וגם
אישור־כניסה. התוכנית משודרת אחת ל חודש,
והיא מאוד יוקרתית.
אחרי הקרנת מסע אלונקות התקיים דיון
באולפן, בהשתתפותי ובהשתתפות פרופסור
זאב שטרנהאל וקולט אבישר, שהיא נס-
פחת*ר,עיתונות של ישראל בפאריס, וכן
ז׳אן קלוד ז׳אבו, שהוא כתב אובזרווטר.
הדיון נשא אופי אקטואלי, מפני שבדיוק
אז גיתן בארץ פסק־דין בקשר לטירטורי
האזרחים הערביים על־ידי קציני צה״ל,
ואני העליתי את הטיעון כי מחמת אופי
הצבא והמיליטריזם, מה שקורה כעת ב-
צה״ל הוא שנוהגי הצבא כלפי חייליו מופ עלים
כעת גם כלפי אזרחים. זו היתד, הז דמנות
להראות את הקשר שבין סוג בזה
של התייחסות לבני־אדם בתוך מיסגרת
צבאית, ובין כך שאותו יחם הופך לסטנ דרט
מקובל של התעללות באוכלוסיה
מדוכאת.
צדד 7׳.
הוא הציג אותו כצבא המנצח תמיד. הוא
דיבר על צה״ל בהערכה ובהערצה.

היו בו יותר מדי דברים שרמזו על
מה שקורה עכשיו, בעיקר ביחסים שבין
האזרח לשילטון. הסרט עסק בתקופה ה שחורה
ביותר במישטרו של בן־גוריון.
ובדיעבד, כשנותק הקשר להיסטוריה, אפ שר
היה לראות בו את מה שקורה עכשיו.

• איך התייחסת אתה כתוכנית
הטלוויזיה הצרפתית לצה״ל?
אמרתי שכל עניין הטירטורים לא אופיני
בהכרח לצה״ל, אלא הוא עניין אוניבר סאלי.

יש להניח שזו היתה המטרה
שלף.
כן, ויוסף לפיד — שהוא בן־אדם מאוד
אינטליגנטי — הבחין בכך.

הסרט הזה איכשהו התחלק ללפיד מהי
הוגן
לגמרי. ובכל מקום בעולם אני מס פר
את הסיפור הזה כדוגמה לאופי הדמו קרטיה
בישראל.
כמובן שלכל הסיפור יש סיום אירוני.
אחרי שהרמטכ״ל והמטכ״ל ראו את הסרט,
הם נתנו אור ירוק לקצידחינודראשי,
והסרט נרכש על-ידי צה״ל, נמסר לפסי כולוג
הראשי, והוא מוקרן בקורס-קצינים,
כשאחרי ההקרנה מתקיים עליו דיון.

• כיצד הציג לה-קוטיר את

• למה, אם כן, לא מצא חן ץ

• הסרט הזה יועד לטלוויזיה.
למה אישרו אותו, אם היה כתר
שהוא לא ימצא חן. האם שינית
תסתט כמהלך הצילומים !

שג׳יזס קרייסט סופרסטאר קיבל מטוסים
בלי חשבון, שלא לדבר על מה שנתנו
לאנטבה.
מוטה קרא ואמר: לא. ואז התחלתי לב רר
אם אפשר להביא רובים ארצה. אמרו
לי שאני צריך להיות סוחר־נשק, וזה
נסחב ונסחב. ממש התייאשתי, עד ששבו־עיים
לפני תחילת הצילומים החלטתי לע קוף
את הרמטב״ל וצילצלתי לאלוף ישראל
טל, שהיה עוזר שר־הביטחון, סיפרתי לו
את הסיפור והוא אמר :״כתוב מיכתב,
ואני אעלה את זה בישיבת מישרד־ד,ביט חון.״
כעבור כמה ימים הוחלט לאשר לי
רובים ועוד סיוע על בסיס מיסחרי, ובתנאי
שלא אכתוב באף מקום שקיבלתי סיוע
מצד,״ל.

נאמן (מימץ) כהפגנה הראשונה נגד היריות בגדה
,התנתטת הקצינים נסרס הפכה טרסה בצה׳ל!*

• לא אחת קורה, שישראלי
הנלחם כארץ עד ערכים ססויימים,
מוצא עצמו כהו ״ל מגן על הדברים
שנגדם הוא נלחם פה גם
לך זה קרה, האם מצאת את עצמך
מגן על צה״ל !
לא רציתי להגן על צד,״ל. אני לא חושב

1 35

..׳ש ד׳ חשבון פ תו חעה צב א! ״
יחסים בין האנשים, הסתרת הרגשות, ה אומץ.
אלה היו הערכים שגדלתי איתם
בבית־הספר ובגדנ״ע.
זה היה סמוך ל־ , 1948 והמודלים שלי היו
המחתרות והפלמ״ח, והאידיאל היה אימו נים
מפרכים ומסעות ארוכים, לא להשבר
ולהיות גבר — כל הדברים האלה הוטבעו
בי ובאנשים אחרים בני דורי. וזה דבר
שקשה מאוד להשתחרר ממנו.
אני זוכר שכאשר בשנות השישים פג שתי
לראשונה ילדי־פרחים אמריקאים,
פיתאום הבנתי שבכל זאת יש משהו אחר.
אבל לא אהבתי אותם, כי המשכתי לחשוב
במו חייל בצה״ל.
זה החשבון שיש לי עם הצבא. הם גזלו
ממני את נעוריי. ובשביל, הנעורים הם
דבר יקר מאוד. הם הפכו את נעוריי
למסע־אלונקות אחד ארוך.

• גם אז דא אהבת את זה?

לא, אז הייתי גאה להיות אחד מנושאי־האלונקות.

כלומר, הצער שלך והכאב
שלך הוא בדיעבד. לא סבלת כשהיית
צעיר.

״אנחנו עובדים באותו המוסד...״

לא, אז לא הבנתי. אז הייתי אחד מכולם
כמו כולם. היום אני מוחה, אני מוחה !
אני מוחה שעשו לי דבר כזה, יש לי
חשבון פתוח עם הצבא, ועל החשבון הזה
עשיתי את מסס אלונקות ואת הלילה בו
נולד מלו, והחשבון עדיין פתוח.
אני יכול לתת לך דוגמה: כשהייתי
בגדנ״ע, נער בן , 14 השתתפתי בקורם
מ״כים בתנאים מאוד קשים. הקורם נמשך
שלושה חודשים. כל חופשת הקיץ הריצו
אותנו בין קוצים, זחלנו מתחת לגדרות-
תיל, אכלנו אבק וחול.

(המשך מעמוד )35
שצה״ל זקוק להגנה, הוא צבא כל־כך חזק,
שצריך להוריד לו את הראש.
צבא שהרמטכ״ל שלו מדבר בצורה כזו?
הם אומרים שהלילה בו נולד מלך פוגע
בצה״ל. ומה עושה הרמטכ״ל שלו, אחרי
שוועדת החקירה כתבה עליו את מה שכ תבה!
לא רק שלא מצא לנכון להתפטר,
אלא עוד אומר שהערבים יתרוצצו כמו
ג׳וקים מסוממים בתוך בקבוק. מי שמדבר
כך, הוא איש מושחת, רוחו מושחתת.

נכון, אבל אז אהבתי את זה, ועל זה אני
מוחה. כי אני פשוט חושב שהייתי יכול
לעשות בשנות נעוריי דברים אחרים, ומפ ני
שלא הכריחו אותי — זה עוד יותר
נורא. כי גרמו לי לחשוב שאני אוהב
את זה, ולא הניחו לי לבחור.
הרי יש עוד צורות של אושר בחיים,
חוץ מאשר לשקוע בבוץ עד צוואר ולהס תער
בגיל 14 על גדרות־תיל, ואחר כך
לחלום להשתתף בקרבות ולקנא בחיילים
הגיבורים !

עם רוחמה מרטון

• 3אשר צילמת את ״הלילה
כו נולד מלך׳ ,לא חשכת שיהיו
לך בעיות עם צנזורה?
מצד אחד חשבתי שזה סרט שאין לצנ זורה
מה להיטפל אליו. הסרט לא עוסק
בנושא ביטחוני, אינו פוגע בעדה או בדת
כלשהן.
אלא שבתוך עמי אני יושב, ואני מכיר
את המנטאליות. ידעתי שמדובר בפרה
קדושה — קציני צה״ל — וזהו זה.

• מדוע אתה ההר ונובר כ*
צה״ל ז
לי יש חשבון עם צה״ל. כשהייתי ב-
גדנ״ע, רציתי להיות חייל. וכשהייתי ילד
בן , 14 אם היית שואלת אנתי מה אני

אץ די אומץ לפתוח את
עצמי בסוסים שד*.
בגדל זוה וזסדסיס שלי
הם לא טובים ממש,
אלא שוה לא בידי
רוצה להיות כשאהיה גדול. הייתי אומר
לך: חייל.
כשהייתי חייל, בתקופת סוף פעולות ה תגמול,
שירתתי בנח״ל, ובעקשנות הייתי
ממלא טפסים ומבקש העברה לצנחנים. לא
העבירו אותי. זה מאוד פגע בי, מאוד
הצטערתי. אחר־כך חלק מהנח״ל הפך
לצנחנים, והייתי כל־כך. גאה ! עברתי את
שטיפת־המוח מההתחלה ועד הסוף.

#איזו שטיפת־מוח?

שלהיות חייל זה טוב. לא במובן שצריך
להגן על המדינה, או במובן שחברה
צריכה להגן על עצמה כדי שהחיים שלה
יתאפשרו — אלא במובן של האופי של
החיים הצבאיים, האימונים הקשוחים, ה

אף אחד לא הכריח אותך
לעשות את הקורס.

• על מה קיבלת צל״ש?

קיבלתי עיטור מופת, שזה אני חושב
האות הכי־נמוך. הייתי רופא גדודי צנחנים.
בתקופת ששת־הימים שירתתי באוגדה של
שרון, במיתחם אבו־עגילה. בהנחתת המסו קים
אום־כתף היינו שני גייסות שהונחתו
מאחרי הקווים.
קרה לנו אסון תוך כדי הפעולה. כש היינו
בתוך אגד־תותחנים מצריים, הבזו־קאים
שלנו ירו על משאיות נשק שלהם,
והן התחילו להתפוצץ. והיינו שני רופאים,
אז באופן טיבעי שנינו טיפלנו בפצועים.
למה כל״כך התפעלו מזה שטיפלנו בפ צועים?
כי כל האחרים ירו על האוייב,
אנחנו לא ירינו רק הוצאנו׳ תחבושות
ואינפוזיות. אז זה היה נראה כאילו זו
גבורה גדולה, אבל בעצם זה לא. כי מה
שאנחנו עשינו דרש פחות אומץ ממה
שעשו החיילים, כי החיילים רצו וירו, ו אנחנו
טפלנו.

ואז התחלתי לריב עם דמויות נערצות
בחיי, כמו המג״ד, המח״ט והאוגדונר —
שהיד, אז רפול.

• כלומר, המשכר שלך היה
אישי, לא אידיאולוגי.
כן, כן. הכל אישי, אין אידיאולוגיות.

• כעיקכות זה עזבת את ה
היחידה הקרבית?
לא כל-כך מהר. הם הבינו שנשבר לי,
לא מצאו לי מחליף, ולכן סיימתי את
הקריירה שלי כרופא קרבי.
אחר כך הרשיתי לעצמי בשביל הכבוד,

חחונה היא תחבור!
הכיסונה שחיתו! ו׳,
שיש לי ושתח״ה לי,
ולגלות שאנחנו ח״ס
יחד כבר 14 שנים,
אנחנו סויץ חברים.
זה הישג, וא?
שימנו אותי כרופא חטיבתי של אותה
יחידת צנחנים. נתנו לי דרגת רב־סרן,
וזה החניף לי מאוד. כי תמיד רציתי שת היה
לי דרגה גבוהה, ולא היתד, לי. הייתי
המון שנים סגן וסרן, וכולם היו סגן-
אלוף. את מתארת לך איזה תיסכול? לא
יכולתי לעמוד בפיתוי, והסכמתי לשרת
כרופא חטיבתי.
אחר־כך רצו לשלוח אותי לקורס
מג״דים, החליטו שרופאים חטיבתיים צרי כים
השכלה צבאית. ואז הבנתי שזה סוף
הקריירה, כי אני לקורסים בצבא לא הו לך.
עד אז הלכתי לקורסים ויצאתי חניך
מצטיין, וזה עלה לי בבריאות נפשית.
בקיצור, את יכולה לסכם את הקריירה
הצבאית שלי — כמו שאמר אברהם שפי רא,
הגיבור הידוע מפתח־תיקווה, לא ההוא

ולא סיפר, כי היה מבסוט, זד, עזר לו
לכתף.
יום אחד אני מקבל טלפון, ואמא שלי
אומרת שאבא מקיא דם. רצתי כמו משו גע,
לקחתי אותו לאיני״לוב — שלא היה
בשביתה — אמרתי להם: הבן-אדם מד-
ממם, צריך למדוד לו את לחץ־הדם. נתנו
לו אינפוזיה והלכו עשו בדיקת־דם. דרשתי
עירוי־דם, אך לא התיחסו אליי, כי לא
מתייחסים אל סתם בני־אדם. אמרתי שאני
רופא, או־אז לא גירשו אותי משם, כי רופ אים
לא מדברים סתם אל בני־אדם, הם
הרי רופאים. אמרו: נמדוד לו את כמות
ההמוגלובין בדם. מצאו שיש לו 10 גר׳,
וצריך שיהיה . 13 ואז אמרו: אם זה לא
יורד מתחת לעשר, לא נותנים דם בעירוי.
כך אמר הפרופסור.
בינתיים לחץ־הדם של אבא שלי יורד
ואין דופק, ואני רואה איך הוא עומד
להיכנס לשוק, והם הולכים לפי הכללים.
כי לפי הכללים אסור להם לערות דם,
והפרופסור הלך ואבא שלי הולך למות
מחוסר־דם. ואז אני הבנתי שאין דרך אח רת,
אלא לתת להם פקודות ואמרתי להם :
מדובר פה באבא שלי, אתם עכשיו תביאו
לו מייד דם !
צעקתי בעיקר על האחות, והיא נבהלה
והלכה לבנק-הדם והביאה שתי מנות־דם.
בינתיים ירד לחץ־הדם של אבא שלי.
אי-אפשר היה למשש לו את הדופק, וכש הדם
הגיע הוא אמר :״אני הולך למות,״
והיה מכוסה כולו בזיעה קרה. בקושי
מצאנו וריד כדי לתקוע לתוכו את ה אינפוזיה.
ואז,
לאט־לאט הוא התחיל להתעורר,
וכך ניצלו חייו ממוות. אז הוא צדק כש שלח
אותי ללמוד רפואה.

• אתה כעצם אומר לי שלמדת
רפואה, מפני שזה מה שאבא
שלך רצה.
לא ידעתי מה אני רוצה לעשות כשהש־תחררתי
מהצבא. אנחנו היינו אנשים מאוד
רומאנטיים בסוף שנות החמישים. רומאנ טיים
בכל המובנים — האמנו באהבה,
בקידמה, בצדק. האמנו שאנחנו צודקים,
טהורים. היה לי אידיאל ומחשבה רומאנ טית
ללכת לחיות באיזה מקום מבודד
בגליל, בכפר, ולקרוא.
כמובן שלא היה לי אומץ לעשות את זה
לבד. הייתי קשור לחברים, ומכיוון שהוריי
היו אנשים בעלי אמצעים, הם סייעו לי
בלימודים.

• אתה לא יודע למה קיבלת
צל ״ש — כסך הכל רצית לחזור
הכית בשלום?
בדיוק !

• אתה מפחית מערך המעשה
בדיעבד, כעיקכות שינוי התפיסה
והערבים שלך, או שגס אז חשבת
שלא מגיע לך צל ״ש ושהאחרים
היו יותר אמיתים?
אז נורא התרגשתי מהצל״ש. בכלל,
התרגשתי מכל המילחמה הזו. זו היתה
הפעם השנייה בחיי שהייתי בתוך דבר
כזה. כולנו התרגשנו מהמילחמה הזו.
אני מאוד התרגשתי כשזה קרה וכשה-
עניקו לי צל״ש ועיטור. וכשדן בן־אמוץ
כתב עליי בספר שלו או, איזו מירחמוז
נחמדה, הייתי מאוד גאה.

• מתי השתנו ערכיך, מתי
״יצאת מהראש״ של להיות גאה
בעברך הצבאי ו״נכנסת לראש״
שד להתנער מעברך הצבאי?
זה היה תהליך מאוד איטי. זה התחיל
ביום־הכיפורים. שוב הייתי באותה יחידה,
שוב הייתי רופא, וזו לא היתד, חגיגה.
הרגשתי דפוק באופן אישי. הייתי מגו יים
שיבעה חודשים במובלעת באיזה תל-
אל־חרה. התנחלות־נחל-צואה קראנו לזה.
לראשונה בחיי הרגשתי שאני באמת לא
אוהב את העניין — לא את המילחמה,
לא את החיילים, לא את הצבא, לא למות
ולא להיות גיבור — ושאני רוצה הביתה.

נאמן עם אבי עוז כהפגנה נגד. הכיבוש
,אף פעם לא הייתי אמיץ, פחדתי שיידטו שאני לא אמיץ !׳
מהשטיחים: כל החיים שלי לא הרגתי
ולא נהרגתי. בכל המקומות שבהם הייתי
ירו, אני לא יריתי. קנה הרובה שלי נשאר
חלוד. אפילו לא יריתי יריח אחת.

• איך הגעת אל הקולנוע?
למדתי רפואה, כי אבא שלי אמר :״אתה
צריך להיות רופא.״ והיום אני יודע, ש רצה
שאהיה רופא כדי שיהיה מי שידאג
לו לעת זיקנה — והוא לא טעה.
לפני שנתיים היצלתי אותו ממוות בטוח
מידי הרופאים, ואם לא הייתי רופא היה
מת. היום הוא חי ומבסוט מהחיים. היו לו
כאבים בכתף, מה שנקרא ״כתף שמאל
קפואה.״ רופא קופת־חולים נתן לו תרופה
שנקראת אינדומר. כל רופא מטומטם יודע,
שאסור לקחת את התרופה ברציפות, כי
היא גורמת לכיבים. אבא שלי לקח ולקח

נסעתי לירושלים ולמדתי מתמטיקה ופי סיקה,
ועד מהרה הבנתי שלא זו תהיה
תיפארתי. הפסקתי ללמוד, ואז אבי, שהינו
אדם מאוד פרקטי, הפסיק לסייע לי ואמר :
״פארזיט לא תהיה!״ ולא נותר לי אלא
לעבוד לפרנסתי כפועל־בניין.
לא ידעתי מה לעשות אחרי השנה הזו,
ואז אבי אמר :״שמע, אם אתה לא יודע
מה אתה רוצה לעשות, מה איכפת לך?
למד רפואה.״ לרוע המזל, עברתי בחינות-
כניסה לפקולטה לרפואה אחרי בית-הספר-
התיכון, ונשמרה לי הזכות. כך מצאתי
עצמי בפקולטה.

• אף פעם לא אהבת רפואה?
המיקצוע אף פעם לא היה אהוב עליי.
היתד. לי סקרנות גדולה להבין דרך המיק־צוע
את סודות הקיום ומה זה בן־אדם.

• אף פעס לא חשת תחושה
(המשך בעמוד )72

* 11*1111ב שו ס

אילולא הפך ז׳אן־פול בלמונדי כוכב קולנוע מס׳ 1בארצו,
בוודאי היה בוחר להיות כפיל או איש־פעלולים בסרטים. שכן,
בלמונדו מעולם לא הניח למפיקיו — למגינת ליבם הנוראה —
לשכור לו כפיל. הוא אומנם כבר כמעט שבר כמה עצמות מקפיצות
מגגות וננשך על־ידי נמר — אבל נראה שבנו, פול, מאיים בגיל
18 להיות מיקצוען לפחות כמו אביו. הבן זכה כבר בכל מירוצי
המכוניות האיזוריים בצרפת׳ ולא נשאר לו הרבה כדי להדביק את
בכירי זוכי הפורמולה , 1המסוכנת בכולם.

המוכה אליונס: הקאסקם המינות חגיו אח
רבבת מחבלי ר1יה בסן־ד״גו, ו״זנו נאחז
הנובעים המדהימים בביעורם שנראו
א״נעם ונד ראשה שד מוכה
בתמונה זו נראים הוד־מעלתה המלכה א.דיזכת
השנייה ובעלה, הוד מעלתו הנסיך פי לי ם, כשהם
סוקרים מישמר של כבוד, המקבל את פניהם בשעת
רידתם מן הספינה המלכותית בריטניה אל חוף
סן־דייגו שבקליפורניה, ארצות־הברית.
עשרת אלפים איש באו לקבל את פני המלכה,
שהגיעה לסן־דייגו אחרי ביקורים ממלכתיים באיים
האנטיליים ובמכסיקו. מבט אחד באופנת־החוף
שהדגימה המלכה׳ יכול להסביר מדוע לא זכתה
מעולם להיחשב לאחת מעשרת הנשים האלגנטיות
ביותר בעולם — וכל הסיכויים גם שלא תיבחר.
להיפך, במישאלים שערכו עיתונים בארצות־הברית
ובצרפת — להוציא את בריטניה שאינה אובייק טיבית
— נימנתה המלכה עם אחת מעשר הנשים
הלבושות בטעם הגרוע ביותר בעולם. מה לבשה
המלכה כשירדה מכלי־השיט המלכותי? חליפת
פלאנל אפורה ומקושקשת, תפורה באורח מיושן
י־* לחלוטין, ומתחתה חולצת־משי. אבל מה שהיכה
העולם הזה 2381

את האמריקאים בהלם מוחלט היה הכובע המוזר
שחבשה לראשה, בחושבה כנראה שתפגין בעזרתו
העזה ספורטיבית. היא חבשה קאסקם, מבד החליפה,
שגיזרתו אופיינית למוכרי הפיצות בלונדון.
אין פלא איפוא שעל כובעיה של המלכה האנגלית
נכתבו כבר סקרים לרוב ונעשו גם ניתוחים השוד
אתיים בין מבעיה וכובעיה של המלכה מרי, אם
המלכה, הנסיכה דיאנה, כלת המלכה, הנסיכה
מארגרט, אחות המלכה, הדוכסית מארי־־כרים־
טין מקנט, דודנית המלכה. שלא לדבר על כובעיה
של אודרי הפבורן, השחקנית הבריטית חביבתה
של המלכה.
אפילו בחתונתו של הנסיך צ׳ ארלם הודו כולם
שהמלכודהאם מרי נראתה צעירה והדודה יותר
מבתה, בגלל הצבע הוורוד והפלומה השובבה
שהיתר. לכובעה. שעה שהמלכה אליזבט לבשה כובע
חסר־צורה, נפוח ומקושט יתר על המידה, שבולט
בו צבע אוראנג׳.

מאז עברה פאראנהז פהלאווי, בתו הבוגרת של השאה,
ממצריים לארצות־הברית, עבר עליה שינוי רציני. בעיקבות אפה,
פארה דיבה, החליטה גם היא שאפה עומד בעוכריה מבחינה
אסתטית, וטרם יצאה לוורמונם ללמוד שם באוניברסיטה, גייסה
לעזרתה מנתח פלסטי מפורסם, איגד מיטאנגי, שיערוך את
השיפוץ. לזכותו ייאמר, על פי תמונה זו, כי הוא עשה נפלאות.
האף המשופץ לא רק הגביר את ביטחונה העצמי של פאראנהז,
שהיתה תמיד ביישנית ומסוגרת, כי אם גם משך אליה את המחזרים
יקרי־הערך. בתמונה אחד המחזרים המיליארדר ויליאם קונובר.

* ! שים 1111113.

(!)ותוויו דנב: המרבה האפריקאית
על קאתרין דנב אומרים שהיא יפהפיה מאיו כמותה׳ ושקרירה
ממנה אין. לא בך חושבים בימאים גדולים דוגמת בוניואל או
טריפו, שהפקידו בידיה תפקידים בעלי עומק דרמאתי. ולא כך
בוודאי, סבור, הבימאי פיליפ דה־כרוקה, ידידה של קאתרין
מזה עשרים שנה, שכתב במיוחד למענה תפרוט בשם האפריקאי.
היא מופיעה בסרט לצד השחקן המעולה פיליפ נואדה, וכמו כל
זוג אוהבים הם רבים , ,נפרדים וממשיכים לאהוב. דה־ברוקה, אחד
הבימאים הססגוניים ביותר בצרפת, מגדיר את׳ קאתרין כמייצגת
עבורו את האשד, בת־ימינו. אותה אמזונה שאותה־ רואים בטלוויזיה,
במישרדי הממשלה ובכל עמדות המפתח.

1׳יחלמו ״ה פחאנדז: ו*אוד0ק;מסוג )118
סוני מארסו: מוטגופיה לא חגיו
עניין סוד גיאוגרפיה
צאו וראו מה עושה להיט כשר למהדרין לילדה קטנה בשם
סופי מארסו. קודם כל, מה שנקרא בישראל שיגעון של מסיבה
ובצרפתית המדוברת במולדתה של הכוכבת נקרא לה בוס, הפך
אותה ל״ סופי לה בום״ .אחרי כן באה המסיבה השנייה שלה,
ועשתה אותה לכוכבת המבטיחה ביותר בצרפת — מהדורה צעירה
וחדשה של שאנטל גוייה, גיבורת תוכניות הטלוויזיה לילדים.
למה דווקא שאנטל גוייהז כי סופי החמודה היא ילדה מבית טוב,
שאינה עוברת את גבולות הטעם הטוב. ובתור נציגה של הדור
הצעיר והמחונך הוקם לכבודה מועדון מעריצים גם ביפאן. כדי
להכירם מקרוב נסעה סופי לקיטו, והתוצאה ניראת בתמונה למעלה.

לפני כשנה נערכה בפאריס הצגת ׳הבכורה של
הסרט דיווה, ולבד מביקורות קולנועיות פושרות,
איש לא שם אליו לב. אחרי שכבר כמעט נואשו
ממנו, החליטו לנסות שוב והוציאו את הסרט
מחדש — וזכו בארבעה פרסי סזאר (האוסקר
הצרפתי) .אחד הפרסים הוענק לקול הטוב ביותר,
קולה של האלוהית גיבורת הסרט — בחיים קולה
של זמרת־אופרה שהוכיחה שוב שבעלת סופראן
מעולה אינה חייבת להיות שמנה, מבוגרת וענקית.
להיפך: לא תהיה זאת טעות להגדיר את אחת
התכונות המייצגות את וילהדמנייה פהגאנדז
כיופי בולט ומדהים.
היום, כשהסרט עומד להגיע לישראל (ראה :
מדור קולנוע, עמוד ,)64 מופיעה וילהלמנייה בהצ לחה
אדירה בתפקיד ויאולטה באופרה דה טראווייטה
של ורדי. המיקרה מעניין במיוחד, כי באותה שעה
עצמה מוצגת גם הגירסה הקולנועית של לה
טראווייטה, סרט י ב פאר שביים הבימאי האיטלקי

פראנקו (״רומיאו ויוליד,״) זפירלי. גם בגירסה
המוסרטת ליצירתו של אלכסנדר דיומא, הנקראת
במקורה הספרותי הגברת עס הקאמליות, מופיעים
שני זמרי־אופרה נפלאים שנראים טוב מאוד —
תרזה ברגאנצה ופלאשידו דומינגו. לשניהם
יופי חיצוני בולם, המתקבל יפה על מסך־הקולנוע.
מול ויאולטרה הקולנועית שרה באולם השייך
לאופרה קומיק בפאריס הזמרת וילהמנייה פרנאנדז,
שיופיה הרב וקולה המדהים יכולים בהחלט להצדיק
את כל הדמעות שנשפכו בעבר על ויאולטה ואלרי,
הגיבורה הטראגית של דיומא וורדי. וילהלמינה
למדה מוסיקה בפילדלפיה, שם נולדה, והשיגה את
פירסומה באירופה בתפקידים מהוללים באופרות
דוגמת לה בוהם, דון גייובאני, כרמן, נישואי
פיגארו ולאחרונה גם באאידה.
אין פלא שהביקוש לאוטוגראפים גדל בזמן
האחרון, והזמרת עושה זאת ברצון — בעיקר
כשהמדובר בסטודנטים נחמדים.
העולס הזה 2381

מצלמת אגפא ספורט בנרתיק הפלסטיק
^ הקשיח והנוח לנשיאה,
הגיעה לישראל !

מ צל מהעם מנו ע
במיוחד לנופ ש וטיולים!
באגפא ספורט מותקן מנוע אשר מבצע עבורן באופן
אוטומטי את העברת הסרט אחר• כל ״קליק״ !
כן תהיה בטוח שתוכל לצלם במהירות ברגעים בה אין זמן
לחשוב פעמיים ...קליק, וזהו !

00 0 1

הסנטור של מצלמת אגפא ספורט
פעולת הסנטור המהירה מונעת טישטוש התמונות
ומבטיחה איכות בפיתוח.

המבזק(פלאש) של מצלמת אגפא־ספורט
המבזק בנוי בגוף המצלמה וניתן להפרידו ממנה.

ס א־ ס פו ר ט
״ עלמת

יי ״*•ל

1681881

נא להכיר: נעלי הספורט החדשות של נמרוד עם הסוליה הממרקת.
זה מה שהולך היום, נעליים קלות וספורטיביות שהולכות עם כל דבר
להשיג בחנויות הנעליים המובחרות, חנויות הספורט וכמובן בנמרוד.

שידור
מת נרו

צל ״ש
1ד/ווה
ונווור ה )רו

• למגיש המישדר ערב חדש, רפי
רשת. על רמת השאלות האינטליגנטית
שהציג ליהודה (״ג׳אד״) ;אמן, שקטעים
מסירטו החדש נפסלו בידי הצנזורה, ולצב־זור
למחזות ולסרטים, העיתונאי (לשעבר)
יהושע (״יוסטוס״) יוסטמן. רשף איפ־שר
לנאמן לטעון את טענותיו, ולבקר את
ההחלטה הפוליטית של הצנזורה. במהלך
השיחה לא עצר רשף את נאמן, שאמר
דברים בוטים על החלטת הצנזור.

מאחרי הקלעים
״כו תר ת ריל!ה״

מזה כמה חודשים מתנהל מאבק במים־
דרונות בניין הטלוויזיה על המרת תוכ נית
חדשות־הלילה, כינזעט חצות למגזין־
חדשות חדש ויוצא־דופן, בעריכתו של
דן רכיב, ששב באחרונה מתפקידו כ שליח
הטלוויזיה בארצות־הברית.
אלא שוועדי־העובדים של בניין הטלווי זיה,
ששכחו מזמן את תפקידם, להעניק
תיקשורת ומישדרים לאזרחים המממנים
את משכורותיהם מאגרות־הטלוויזיה, הח ליטו
להכריז מילחמת־חורמה בתוכנית החדשה,
שנועדה לרענן את דיווחי החדשות
בטלוויזיה.
ועדי הכתבים והעובדים של הטלוויזיה
נדבקו בחיידק אי־התיקשורת של מנהל
התחנה, ודואגים אך ורק לדבר אחד:
לתנאים הסוציאליים והמעמדיים של מקום-
עבודתם. העובדים הצליחו להקפיא את

חיים

בין?

אין ספק שחיים יכין הוא הפעלתן
שבין אנשי התיקשורת בישראל. בימים
אלה הוא מתמקד בעיסוקים רבים.
הוא משמש ככתב הפרלמנטרי של ה טלוויזיה,
מגיש מהדורות מבט, ועומד
בקרוב להתחיל בעריכת ובהגשת במבט
שני׳המשופר. הוא גם עוסק בכתיבת
ספר על מחלקת־החדשות של הטלוויזיה,
בסיועה של התחקירנית שולמית טא1כ.
השאלה ששואלים עובדי חטיבת החדשות
של הטלוויזיה: מתי נח חיים יבין ן
עובדי החטיבה יודעים גם שיבין מפיק
בימים אלה, במיסגרת פרטית, סרט על
מוסיאון ישראל.
בעיניהם של מנהלי חטיבת־החדשות היה
בשידור טקס זה, שנועד לרומם ולפאר
את מילחמת הלבנון, משום ״ערך חד שותי.״
שבוע
קודם לכן לא מצאו מנהלי חטיבת
החדשות ״ערך חדשותי״ כלשהו, בדיווח
מהלך בחירת נשיא־המדינה בבניין הכנסת.

פופוליזם במסר
ידיעה קטנה בבוליטין המשוכפל, שמפיצה
דוברת רשות־השידור אחרי ישיבות
הוועד־המנהל של הרשות, גילתה בשבוע
שעבר פרט מעניין על מדיניות־השידורים

רכ״מגיש יכין
אדם לכל תיקשורת

׳וס־הע^מאודו הלחוץ
כאשר התברר לעיבדי הטלוויזיה לוח
מישדרי יום־העצמאות, כפי שאושר בידי
מנהל הטלוויזיה טוביה סער, לא היו
עובדי הטלוויזיה מוכנים לשאת את הבושה
שרוב מישדרי יום־העצמאות יהיו
׳מישדרים חוזרים׳ או ׳שידורים קנויים׳.
הרחש שהחל במיסדרונות הטלוויזיה
הגיע עד מהרה לחדרו של טוביה סער,
שברגע האחרון החליט על עריכת שינויים
בלוח־המישדרים, בניסיון להצילו.
אך דלילות שידורי יונדהעצמאות בטלוויזיה,
לא היתה ניתנת לתיקון.

נדמה כי יחידה זו הפכה למפיקת סרטים
בהתאם לעמדותיו של הרמטכ״ל היוצא,
רפאל (״רפול״) איתן.
אחד הסרטים האלה מבהיר את הצורך
בישוב השטחים הכבושים (בעיקר הגדה
המערבית) .זהו סרט־תעמולתי מובהק, ש הוקרן
באחרונה בכמה מיחידות צה״ל.
באחד המקומות האלה, בבסיס של חיל-
האוויר, עורר סרט זה מחאה בפי הטייסים
ואנשי החיל שצפו בו.
בידי פיקודו של איתן הפכה יחידה זו
ליחידת תעמולה צבאית במעגל־סגור.

פ ס קו ל

״אוסקר״ ב טלוויזי ה

התחליף !הסנרוסת׳

פרק נוסף בתהליך הידרדרות הטלוויזיה
הישראלית היה בשבוע שעבר, כאשר ב לילה,
שבו נערך בהוליבוד טקס הענקת
פרסי אוסקר לכוכבי־הקולנוע. שידרה ה טלוויזיה
הישראלית סרט תיעודי על צילומו
והכנתו של הסרט גאנדי, שרוב פרסי
האוסקר נפלו לחיקו.
בעוד שיותר מ־ 400 מיליון צופי טלווי
בישיבת
הוועד־המנהל בשבוע שעבר
אמר נציג המערך ישראל פלג :״ישראל
היא המדינה היחידה בעולם שענף הקול נוע
מעודד בה את הטלוויזיה זה ׳לא
מנע בעד פלג מל,,שתתו• בהצעה לשיפור
רמת סירטי הקולנוע המוקרנים בטלוויזיה
הישראלית באחרונה חדל הרחוב
הישראלי לצפ־ת בסרטים המצריים, המו־

מגיש רפי רשף (משמאל) עם אחיו*
אילו שאלות 7
התוכניות של כותרת לילה, ולהפוך אותן
לעוד כותרת בלתי־מכובדת במאבקם המקצועי,
שמזמן חרג מגבולות הטעם ה טוב
והאתיקה העיתונאית.
מצער מאוד בפרשה זו, שמנכ״ל הרשות,
יוסף לפיד, המנהל את הטלוויזיה ביד
רמה (למרות שמתחתיו משמש טוכיה
סער) מוותר בשלב זה לוועדי־העובדים,
ונותן להם להכתיב לו את מה שישודר
ומה שלא ישודר.

שיקול• דיווח
לחטיבת־החדשות של הטלוויזיה יש, כ נראה,
באחרונה מדד של כדאיות לגבי ה שאלה:
מה לשדר ומה לא לשדר 1ודומה
כי מדד זה עבר את גבולות הטעם הטוב
וחובת הדיווח.
מעט מאוד פעמים חודרת הטלוויזיה
הכללית למישדרי הבוקר, המצויים בידי
הטלוויזיה הלימודית. לרוב מדובר בנו שאים
לאומיים בעלי חשיבות רבה.
בשבוע שעבר, חרגה הטלוויזיה הכללית
משעות־השידור המקובלות שלה ושידרה
בשידור חי ומיוחד את טקס הענקת העי טורים
במישכן נשיאי ישראל, בשעות לפני
הצהריים.
העולם הזה 2381

הפופוליסטית, המנחה באחרונה את קבר ניטי
רשות־השידור (מנהל טלוויזיה, מנכ״ל
והוועד־המנהל) .מדיניות זו באה להרדיד
את מיפלם השידורים, ולהתאימו למיפלם
הנמוך ביותר של צופי הטלוויזיה.
הידיעה :״הוועד המנהל, על פי הצעת
מיכה ינון וד״ר ישראל פלג, ובתמיכת
כל חבריו, הטיל על ועדה מיוחדת (שיט רית,
אלמוג, אדמון ונחמן רון) לבדוק
את האפשרות להגדיל את התקציב לרכישת
סרטים ב־0ץ׳ ,25 כדי לשפר את רמת
הסרטים הקנויים ואיכותם. הוועדה תביא
המלצות על חשבון אילו סעיפים בתקציב
תתבצע ההגדלה, ותדווח על כך לוועד
המנהל עד סוף חודש מאי שנה זו.״
אין ספק כי הגדלה תקציבית זו תיעשה
על חשבון השידורים המקוריים (שבלוא
הכי הצטמצמו במהלך הקדנציה הנוכחית
של הוועד־המנהל לכדי מינימום) והפקות-
בית של הטלוויזיה.
התוצאה: מסך הטלוויזיה יהיה בעתיד
הקרוב לבית־קולנוע, תוך שהוא זונח
את המטרות הכתובות בחוק רשות־השידור,
שחברי הוועד המנהל נועדו למלא אותו,
ולהשגיח על קיומו.
* דובר שלום עכשיו, צלי רשף.

עורד־מגיש רביב (עם יצחק ליכני)
היכן הלפיד 7
זיה ברחבי תבל צפו במהלך הטקס באמ צעות.
מסכי הטלוויזיה שלהם, שהביאו בשידור
חי את ההתרחשות הקולנועית מס,
,1לא זכו צופי הטלוויזיה הישראלית
לצפות באותו טקס גם למחרת בערב,
ונאלצו להסתפק בסרט תיעודי-פירסומי,
על הכנתו של הסרט הזוכה באוסקר.
פרק זה הוא עוד שורה במדיניות הזיל-
זול של הנהלת הטלוויזיה הישראלית בקהל
צופיה. המתבססת על ההנחה שצופי ה טלוויזיה
בישראל יצפו בכל שיוגש להם.

חענלזלה ב חוו ג ד סגיוד
יחידת דובר־צה״ל הפכה באחרונה למ־פיק־סרטים
עצמאי, המפיק סרטים שונים
לשימוש יחידות צה״ל השונות.

קרנים מדי יום שישי בטלוויזיה הישרא לית.
הסיבה: באותו הזמן, מקרינה ה טלוויזיה
הירדנית סרט־פעולה צרפתי, המכונה
בפי עובדי הטלוויזיה הערבית ב ישראל.
בכינוי ״התחליף הצרפתי כתב
הטלוויזיה בגליל מוטי עדן, המחליף
באחרונה את עמום כרמלי, תוך שהוא
מפעיל כמינהגו את הדיווח מהגליל מעמדת
חיפה ברמוט־קונטרול (בקרה מרחוק) ,זכה
באחרונה בחטיבת החדשות לכינוי ״מוטי
גן־עדן המנהלת: לשעבר של מחל קת
התיכניות אסתר סופר, ששבה באח רונה
מיצוג רשות־השידור בתצוגת סר טים
באדינבורו שבסקוטלנד, עומדת להי כנס
בימים אלה במישנה מרץ להפקת
מגזין כולבו על בעיות שונות וכלליות
של החברה הישראלית.

חוכו־וח מועדמוח

תוכניות מומלצות בטלוויזיה היווני ת

בטלוויזיה הי שראלית
יום רביעי
20 . 4
• סידרה קומית: רודה
( — 8.03 שידור בצבע.
מדבר אנגלית) .הפרק מחפ שים
את מרטין ממשיך בתי אור
הרפתקותיה של גרושה
ניו־יורקית.

• סרט טלוויזיה: מאחורי
הקלעים באפ-בי-איי
( — 10.05 שידור כצבע.
מדבר אנגלית) .סרט מתה

על יחידה מיוחדת של המי-
שטרה הפדרלית האמריקאית,
החוקרת פרשת־שחיתות באיגוד
הסווארים של ניו־יורק. הפר שה
קשורה בהברחת סמים ד
בפשע מאורגן. בתפקידים ה ראשיים
מופיעים השחקנים :
מיי קונורם, טוני דל ביאנקו,
סטיב קייטם ופול סרבינו. ה־

ססת על ספר ועל סרט שזכה
בעבר בהצלחה רבה (בכיכו בה
של וירג׳יניה מק-קנה) .זה
סיפור־אהבה על רקע הפלישה
היפאנית למלאיה בימי מיל־חמת
העולם השנייה, העוסק
בקורותיה של ג׳ין פג׳ט. רד
סידרה חושפת את זוועות הד
מילחמה שלתוכן נקלעו תוש בי
המושבה הבריטית, שנכב שה
בידי היפאנים.

• סידרה קומית: שלושה
כדירה אחת (10.50
— שידור כצבע. מדבר
אנגלית) .הפרק כללי המיש־חק.

יום
שישי
22. 4
• מחול: דייזי פיט
( — 0.15 שידור כצבע.

יום רביע * 20 .

יום שסח * 25 .

• קומדיה: למורים כלבד (— 8.30
ערוץ — 0שידור כצבע 25 ,דקות, מדבר
אנגלית) .סידרה קומית חדשה. המטפלת הפעם

• ספורט: עולם הספורט המוזר
( — 0.55 ערוץ — 3שידור כצבע 25 ,
דקות, מדבר אנגלית) .סידרה מרתקת המצי
במורי
בתי-ספר תיכוניים ותלמידיהם. העלילה
מתרחשת בבית־ספר תיכון עיוני באנגליה. בתפ קידים
הראשיים: לין רדגריב, נורמן סל, אדם
ארקין וריצ׳ארד קרון.

גה ענפי־ספורט נדירים, מוזרים ומסוכנים. אין
צורך בידיעת שפות כדי להנות מסידרה זו.

• סידרה היסטורית: מילחמת־האז־רחים
בספרד 0.10 ערוץ — 0שידור
כצבע ושחור־לכן 50 ,דקות, מדבר אנגלית
וספרדית) .סידרה היסטורית־דוקומנטרית,
המשחזרת את מהלכי מילחמת־האזרחים בספרד
בשנים 1936־ , 1939 מתוך פרספקטיבה היסטורית
ותוך שימוש בקיטעי סרטים, בשילוב ראיונות
עם אישים שנטלו חלק במילחמה זו.
יום חמיעו 21. 4

• סידרה עלילתית: החכרה (0.10
— ערוץ — 0שידור כצבע 50 ,דקות,
מדבר אנגלית) .סידרה חדשה ברוח הגל הפמי ניסטי•
במרכזה אשד. יפה צעירה ודינמית, אם
לשני ילדים, שהחליטה לתפוס את מקומו של
בעלה — שנפטר מהתקף־לב — בראש דירקטריון
של חברת־ענק. כל זה למורת רוחם של חברי
ההנהלה המבוגרים והשמרנים.

• לילדים: לאסי 2.15 שני הע

כי ת ר: תוכנית־כידור של מוצ״ש
( — 0.30 ערוץ — 0שידור כצבע 30 ,
דקות, מזמר כשפות אירופיות שונות).
תוכנית־הבידור המרכזית של הערוץ הלועזי בירדן.
זמרים, רקדנים ואמנים אחרים מן השורה הראשונה
בהופעה מרשימה.

• סידרה משעשעת: לא יאמן (0.15
— ערוץ — 3שידור כצבע 50 ,דקות,
מדבר אנגלית) .תוכנית המצולמת לפני קהל
באולפן טלוויזיה. להטוטים עוצרי־נשימה, מעשים
מוזרים ותופעות מדהימות כגון: פיל במשקל
3טון מהלך על מישטח מעץ, שמתחתו שוכב
איש יוגה, היוצא בריא ושלם. שחקן כדורגל
קטוע רגל! אדם שעורו אינו ניזוק מחומצה
גפריתית. התוכנית מוגשת על־ידי ג׳ון דייווידסון,
פרנק דרקדנטון וקתי־לי קרוסבי.

״וס שזי * 25 .

• סידרה לילדים: כית קטן כערכה
( — 0.35 ערוץ — 3שידור כצכע 50 .
דקות, מדכר אנגלית) .פרקים חדשים יותר .

בסידרה שהתחבבה על בני-נוער רבים. עם מייקל
רוצים — שידור כצבע 25 ,דקות, מדבר
לנדון, קרין גרסל, ג׳ונתן גילברם וקתרץ מק אנגלית)
.פרקים חדשים כסידרת הילדים המפור סמת
ביותר על הכלבה לאסי. הממשיכה לשעשע ׳ גרגור.
• ריגול: אנשי סמיילי (— 0.10
ולהקסים את צופי הטלוויזיה בכל העולם.

• סידרת מ תח: הוואי חמש־אפם
— 4.50 ערוץ — 3שידור כצבע 50 ,
דקות. ,מדבר אנגלית) .סידרת־מתח בכיכובו
של ג׳ק לורד, כראש יחידת חמש-אפס בהוואי —
הפותר תעלומות רצח ושוד בעזרת צוות נאמן.

• סידרה עלילתית: פלקון קרסט
— 10.15 ערוץ — 0שידור כצבע 50 ,
דקות, מדבר אנגלית) .ג׳ין וייסן, אשתו
לשעבר של הנשיא רגן, מככבת בסידרה זו,
שעלילתה מתרחשת בעיירה אמריקאית קטנה
בקליפורניה, המפורסמת ביינותיה. מזימות ותככים
בין בני־מישפחה מורחבת׳ הנשלטת בידי אשה.
בעלה לשעבר של טיילור, אדי
פישר, והשחקן היהודי הברי טי
המנוח לורנס הארווי.

שבת

ערוץ — 0שידור כצבע0 ,ס דקות, מדכר
אנגלית) .סידרה מרתקת אודות רשת ריגול
רוסית בצרפת.

יום שדי שו * 20 .

• סידרה עלילתית: דאלאס (10.15
— ערוץ — 0שידור כצבע 50 ,דקות,
מדכר אנגלית) .ג׳יי־אר מוכן להשתמש בכל
אמצעי כדי להשיג עוצמה ושליטה. הוא מבקש
מגרושתו בעבר וחברתו בהווה, סו־אלן׳ ״להיות
נחמדה״ כלפי בעל בית־זיקוק רודף־נשים, כדי
לזכות בעיסקת קניית בית־זיקוק.

יום ראשון
24. 4
• ספורט: מכט-ספורט
מוגדל 8.03 שידור
בצכע• מדכר עברית).

23 . 4
• כידור: תחרות הזמר
ה־ 28 של האירוויזיון
— כשידור־ישיר ממינכן
( — 0.00 שידור כצכע.
מדבר כלשונות אירופה).

סיקור מישחקי הליגה הישר אלית
בכדורגל, שנדחו בשל
האירוויזיון.

• סידרה: דאלאס
( — 0.30 שידור בצכע,

מורט: עיר ושמה אלים

יום חמישי!
21. 4
• בידור: לקט שירי
תחרות האירוויזיץ ,1083
חלק שני 0.30 שידור
כצבע. מדבר ומזמר ככמה
לשונות) .בץ השירים
שיושמעו — שיריהם של הזמ רים
והלהקות המייצגים את:
הולנד, יגוסלוויה, קפריסין, גר מניה,
דנמרק, ישראל, פורטוגל,
אוסטריה, בלגיה ולוכסמבורג.

• סידרה חדשה: עיר
ושמה אליס (— 10.00
שידור בצבע. מדבר אנגלית)
.סידרת טלוויזיה דרמא-
תית בת שישה פרקים, המבו־

25 . 4
• בידור: עוד להיט
( — 8.03 שידור כצכע.
מזמר אנגלית) .תוכנית בי דור
לפיזמונים לועזיים.

מישפחתית של הטלוויזיה ה לימודית.

מותחן: קאז (0.30
שידור בצבע. מדכר אנגלית)
.הפרק אחות לצרה.

מוסיקה) .תוכנית שזכתה
בפרס ורד הזהב. התוכנית מש לבת
רעיונות חדשים בתחום
הריקוד. את הריקודים מבצ עים
גדולי הרקדנים באנגליה,
בסיגנונות שונים.

יום שלישי

• סרט קולנוע: גלד
דיה 0.55 שידור כצבע.
מדבר אנגלית).
סיפורה של דוגמנית יפהפיה,
המתאהבת בנער־שעשועים ע שיר
ונשוי. כאשר הקשר ביני הם
הופך להיות מכביד מדי
לדידה, היא מנסה לעבור לעיר
אחרת כדי לבנות מחדש את
חייה. אז באה התמוטטות דר־מאתית,
הפוגעת בשניהם. סרט
זה מבוסם על רומן מפרי עטו
של הסופר ג׳ון או׳הרה, שהו פק
ב־ . 1960 זה הסרט הרא שון
שבו כיכבה אליזבט טיילור
לאחר החלמתה ממחלה קשה,
והיא זכתה בפרס אוסקר על
הופעתה בסרט זה. את התפקי דים
האחרים בסרט מגלמים

יום שני

• סידרה מקורית:
קרוכים־קרוכים (— 8.30
שידור בצכע• מדכר עברית)
.פרק נוסף בסידרה ה־

סדרה חדשה: יום חמישי, שטה 10.00
סרט הוקרן לפני חודשיים ב טלוויזיה
הירדנית.

פק בידי איליה סידיס. זהו סרט
פרידה אישי מסיני, שאותו ה פיק
תושב זר, שישב שנים ב-
איזור זה.

26. 4
• צרכנות: כולכוטק
( — 8.30 שחור־־לכן. סד1
כר עברית) .תוכנית הצרכ נות
של הטלוויזיה הישראלית.

• כידור: טקס חלוקת
פרסי אוסקר (— 0.30
שידור בצבע• מדבר אנגלית)
.המישדר שנראה שבוע

טיילור והארווי: גלוריה
יום שישי, שעה 9.55

• בידור: ויץ ושוס
טר 11.00 שידור כצבע.
מדכר אנגלית).
בפרק רצח בסטארדפורד עוד
אירוע היסטורי בראי הקומדיה.

מדבר אנגלית).
חמה בסאותפורק.

הפרק נזיל׳

• תעודה: בתם לכן
( — 10.20 שידור כצבע.
מדכר אנגלית) .סרט שהו
קודם
לכן על־ידי יותר מ400-
מיליון צופים ברחבי תבל,
מגיע אל מסכי הטלוויזיה

סידרה: לא ייאמן
בי יסופר (— 11.00
דור כצבע. מדכר אנגלית).

קנה דירה אצל אברהם גינדי ומקבל

לבעלי החלטה מהירה בלבד!

מגרש לוילה או 2דירות נופש!

£ך רוכשי הדירות הראשונים החל מיום ,15.4.83 יזכו ללא
הגרלה בשני הפרסים הבאים:
.1מגרש לוילה בשטח של דונם אחד באחד הישובים היפים
ביותר שיוקמו ביהודה ושומרון — דקות ספורות
מהקו הירוק.
2 .2דירות נופש לכל החיים, לבילוי שבוע באילת ושבוע
בטבריה. כדאי למהר!

£ן• רוכשי הדירות הבאים אחריהם יזכו באחד משני הפרטים
הבאים:
.1מגרש לוילה בשטח של דונם אחד באחד הישובים היפים
ביותר שיוקמו ביהודה ושומרון — דקות ספורות מהקו הירוק.
2 .2דירות נופש לכל החיים לבילוי שבוע באילת ושבוע בטבריה.
ההגרלה תערך במעמד חתימת זכרון הדברים ע״י איש המכירות
ובנוכחות הרוכשים.

במבצע נכללות כל דירות החברה(על פי מחירון מרץ : )1983
בנתניה בפתח־תקוה בראשון־לציון בבני-ברק ברמת-השרון בתל-אביב

אברהם גינד בונה דיו־וד! מ אנ סי ם אוהבים

והרי סקופ: אשר ידלין ואשתו טלי
עוהדים לחזור לישראל. ידלין קיבל כאן
הצעות עבודה קוסמות, והגעגועים לארץ
גם הם עשו את שלהם.
זה כבר מסוכם, הם חוזרים. ואם לא
די בזה, הרי עוד סקופ: טלי בהריון,
בחודש הרביעי.
שתי אלה הן בהחלט ידיעות מפוצצות,
למי שמכיר את הפרשה.
טלי היתה נערה תל־אביבית צנועה,
שגדלה בסביבות רחוב הרמן כהן. בבג רותה
היתד ידועה כמעריצה של דויד
בן־גוריון. במיפלגתו׳ רפ״י, הכירה את
יאיר (״קויה״) רוכין, נישאה לו —
ממנו יש לה בן.
כשהתחיל הרומן שלה עם אשר ידלין,
המבוגר ממנה כמעט ׳ב־ 20 שנה, כולם
נדהמו. מה גם שהוא היה נשוי. היא
הופיעה לכל דיון בבית־המישפט, וממש
היתה צמודה אליו בכל הזדמנות, עד
לשיחרורו.
אחרי שיחרורו הם נישאו ועזבו את
ישראל. אשר ניהל בניו־יורק חברה ועשה

ראלן! קליין, מאמן נבחרת הכדורסל
הלאומית שטרם קם לו מתחרה בארץ,
עזב ביום השישי עם משפחתו את הארץ
ועבר לאמן קבוצת־כדורסל גרמנית. איני
מקנאה בו, היות ובתקופה האחרונה הוא
עבר גיהינום פרטי. כימעט כל יום הוצפתי
במיכתבים אנונימיים על סקופ השנה.
הרמתי טלפון קטן לראלף, לאחל לו נסי עה
טובה, ובאותה הזדמנות ביררתי את
פשר העניין. הגיב ראלף :״בשלושת הש בועות
האחרונים קיבלנו, אשתי ואני, עש רות
מיכתבים וטלפונים אנונימיים, שהפכו
את חיינו לבלתי־נסבלים. זה נגע לפרשה
עם נערה, שהסתיימה לפני זמן קצר.״
כשהעליתי את ההשערה שהבחורה עצמה
יזמה את מישלוח המיכתבים, מחמת תיס־כולה
האישי על הרומן שהגיע לקיצו,
ענה ראלף בתקיפות :״לא ! זאת לא היא !
אני בטוח ד

ראלן 8קליין
בחור בצרות

ביום הרביעי יחגוג הספורטאי גיל
לנדאו את ברית־המילה של בנו.
גיל ידוע כמשוגע למתנות. ואיזה מת נות!
כשחלה
חבר שלו, הלך הבחור וקנה
לו מכוניות, דובונים, ואפילו הליקופטר

הם הפתיעו את כולם בהזמנה לחתונה
שלהם — הזמרת נורית גל רון בת ה־33
ורפי רש,ת בן ה־ 27 ינשאו אחרי ל״ג
בעומר, ב־ 5במאי.
אף אחד לא האמין שזה יותר מסתם
עוד רומן, משום שרפי צעיר מנורית ב כמה
שנים טובות, ונודע בעיר כבחור
רומנטי ומחוזר מאוד. הוא גם הכוכב ה תורן
של הטלוויזיה הלימודית, שמחליף
את דן מרגלית בתוכנית ערב חדש.
נורית, שהיא טיפוס סגור ועצמאי מאוד,

גיל לנדאו

איזה מזל זה שבניו־יורק בונים כל הזמן
בנייני-פאי יותר ויותר יקרים. מדי פעם
מגיעה עוד שמועה על ישראלית הגרה
בבית היקר ביותר בעיר — והרי לא
ייתכן שכולן יגורו באותו הבניין.
זה קרה שוב. לפני שבוע, בארוחה
מפוארת שנערכה ל 50-מוזמנים במיסעדה
דן בתל־אביב, סיפרה שרה (בינשטוק)
טל לחברותיה, על שתי הדירות שבונה
בניו־יורק בעלה הטרי. מחיר כל דירה:
ארבעה וחצי מיליון דולר.
שרה, שהופיעה בשימלה לבנה ולא
היתד, עדויה דווקא ביהלומים מפוצצים,
הזמינה לארוחת־הערב את חברותיה וחב ריה
מהארץ. השתתפו בה שרה סלע
ובעלה מיכאל, שהוא נשיא מכון וייצמן.
באה גם מלכה רוזנשטיין, שלפני שנים
התחרתה עם המארחת על התואר מלכת-
יופי, ולבשה חליפת קטיפה שחורה. אסתר
רובין באה לארוחה בשימלה שהבליטה
את עיניה הכחולות. ומתכננת האופנה
רחל ברלין לבשה חליפת סאטן בצבע
שחור. גם השגריר־לשעבר קירר ואשתו
רות השתתפו בארוחח־הערב האינטימית.
אפילו הזוג המדובר ביותר, אילנה
וזכינא ויצחק קול, היה בין הסועדים.
שרה טל היתה נשואה לאיל-נפט, ויש
לה שני ילדים. בעלה החדש עונה לשם
ביל, והוא עוסק בהשקעות ובשאר ענייני
כסף.
מעניין כיצד ירהטו השניים את הדירה
הכפולה, שעלתה 9מיליון דולר. מה
שבטוח הוא, שזה יהיה הכי-הכי. כי זה
הרי מה שחשוב באמריקה.

תמיד מפתיע
זה עלה רק

קטן. מה חשוב המחיר ן
3500 שקל.
הוא לקחת את המתנות, בא ופשוט
זרק לו אותן על המיטה. האחיות בבית-
החולים סיפרו, שהן ראו אנשים מביאים
שוקולד, פרחים — אבל כאלה צעצועים?
מעניין אם חבריו יזכרו את רוחב ליבו,
כשיבואו להשתתף בשימחת ברית־המילה.
מה הם יביאו ן

נורית גלרון
חופה אחרי ל״ג בעומר

שלא בעמיתיה למיקצוע, לא נקלטה בבר
המה הישראלית. היא התחילה לשיר בגיל
מבוגרת יחסית, כשאמה, שהיתר, זמרת בת קופת
מלחמת־העצמאות, נפטרה. רק אז
זכינו לשמוע את קולה של נורית, והתברר
שהוא נהדר.
ידוע שנורית היא טיפוס של ילדה־אשה,
ורפי, מסתבר, הוא אומנם צעיר, אך בוגר
בנפשו ויודע מד, הוא רוצה.

טלי ואהרון ידלין
החלום התגשם
עסקים — כי ראש לזה, כידוע, יש לו.
טלי עבדה שם כעורכת־דין, וכל הזמן
חיכתה לרגע המיוחל, שבו תיכנס להריון.
ואכן, חלומה התגשם. הם חוזרים לארץ
והיא תלד את ילדם פה.
איזו עקשנות של אשה — כל הכבוד!
היא השיגה בדיוק את מה שרצתה.

מזמן כבר נאמר שלהתגרש זה לא סוף
העולם. השאלה היא איך עושים את זה.
יש כמה זוגות שיכולים ללמד את האחרים
איך ממשיכים לחיות בצורה אלגנטית גם
אחרי הגירושין — לא רק למען הילדים,
אלא למען עצמם.
הם נראים באירועים חברתיים׳ ופשוט
קשה להאמין שהם נפרדו או התגרשו.
במסיבת חג הפסח השני, שנערכה ב־כסית,
נראה הצייר אורי ליפשיץ יושב
עם עדה אשתו־לשעבר ואם שלושת יל דיו.
קשה היה להאמין שהם חיים בנפרד.
הזמר כני אמדורסהי עוד מגדיל
לעשות: הוא יוצא עם מיקי, גרושתו
ואם בנו, למסיבות רבות בעיר. לפעמים
הם נראים אפילו ממש מאוהבים — למה
ל אן
הפירסומאי דוד אדמון נראה מדי פעם
עם אשתו באירועים חברתיים. היא גם
נראית פורחת, אחרי שהיא חוזרת מדי
פעם מבילויים במועדוני הים התיכון.
במסיבת יום־ההולדת שנערכה למפיק-
במאי יהודה כרקן, הוא נראה נהנה
מאוד מחברתה של אשתדלשעבר, נילי.
זוג נוסף שמבלה ונראה מדי פעם יושב
ביחד הם רפי שאולי ו&גדי. ממש לא
יאמן כמה שהם נראים טוב ביחד.

לפני שנים רבות הדביקו דן בן־אמוץ
ועמוס קינן לדוד ל,ופרמו את הכינוי
היומרני ״דודו ראש־העיר,״ בטענה שהוא
האיש המחזיק את מפתח חיי־הלילה ב ירושלים.
בני־עירו אף מתלוצצים ומספרים
כי הוא מכבה את החשמל אחרון בעיר.
המסיבה שנערכה בעת האחרונה בירד
שלים היתד. מסיבת יום־הולדתו של דודו,
שמלאו לו .40 כל חוגגי העיר תרמו כסף
ד 21 בקבוקי שמפניה — המקבילים ל״21
ססחי-כבוד -כ ש שר ה ויאן חלמון,
תרמו את ביתם המפואר לאירוע.
שלוש שנים מסתובב דודו עם העיתו נאית
נעמי ארליך בת ,30 והכריז כטוב
ליבו ביין :״נכנסתי לעידן חדש, וזה נמו
להיוולד מחדש — רק עם הרבה יותר
שכל. אני עדיין צעיר ולא חושב על
חתונה.״
כיום הוא מנהל את אולפן החדשות ב טלוויזיה,
ועבודת־הביכורים שלו היתד.
הקדם־אירוויזיון. ידוע, שיש באמתחתו קו ריוזים
למכביר, כמו הסיפור על חברו
העיתונאי גדעון קוץ, שחשקה נפשו
לקנות דעת באנגליה והפרוטה לא היתד.
מצויה בכיסו. מה עשו ז דודו אירגן מסי-
בת־חתונה בבית האומנים. הופיעו כ־700
מוזמנים פלוס צ׳קים. חתני השמחה והסד
זמנים חינו לרב, שלא הופיע. בחצות
בדיוק התנצל בעל השימחה בשם הרב,
וגילה לקרואים שזאת מתיחה.
דודו, השומר בלהט על מעמדו, מספר

משה דיין השאיר אחריו הרבה פצעים פתוחים. די היה
להציץ בתצוגת־אופנה אלגנטית שנערכה לאחרונה, ולראות שם
את שתי נשותיו הרשמיות, המקפידות שיפריד ביניהן מרחק-סה.
הן בוודאי ישמחו לשמוע, שלפחות אחת מהפרשות הרציניות
של בעלן עזבה את הארץ.
המדובר הוא בגיבורת הפרשה שכונתה בשעתו, בשנות
השבעים ,״פרשת פרופיומו הישראלית״ :אלישבע (״אליזבס״)
צ׳יזי ס, שחרחורת שהיתה אז בת .23 למרות הסודיות שאפפה
את הפרשה, שנמשכה כשנתיים ושהסתיימה בפיתאומיות, היא
היתה ידועה לרבים.
אמה של אלישבע אלפרידה כרשל, נתנה יד למעשה בתה
ואף ראתה בכך כבוד.
עם סיום הרומן איימו האם ובתה על דיין בהגשת תביעה
על הפרת הבטחת־נישואים.
באותה תקופה היה דיין נשוי לרות, והיה ידוע בציבור
כמאהבה של רחל כורם, שמאוחר יותר הפכה אשתו.
כדי למנוע את אי־הנעימות של הגשת תביעה, שילשל דיין
לידי אלישבע סכום נכבד, ולמרות זאת לא ניצל — אלישבע
הגישה תביעה מישפטית נגדו, סכרה את זכויות הסיפור לעתון
הגרמני שטרן בסכום אגדתי, ופירפמה ספר על יחסיה עם דיין.

אלישבע צ׳יזיס עם אמה, אלסרידח ברשל
ממשיכות בדרכן
מאז הפרשה נעלמו עיקבותיהן של השתיים, של האם ובתה.
מסתבר שהן העבירו את שטח פעולתן לשווייץ, ונראו לאח רונה
בעיירה נופש אקסקלוסיבית, צפונה מוינטרטור, לבושות
בפרוות יקרות-ערד,

אני לא הייתי עושה לכרנדה בחינה
במחשבים, למרות שיוסי מ מן טוען ש היא
מבינה בזה.
יוסי, חתיך בן ,26 שהינו חלוץ מרכזי
במכבי יבנה בליגה הלאומית, נראה בתקו פה
האחרונה מהלך בחוצות העיר אבל
וחפוי־ראש. הלשונות הרעות מיהרו לספר,
כי אשתו הטריה נעלמה מן האופק.
כולם עסקו בניחושים במה מדובר. יוסי,
שהזדעזע עמוקות כשהשמועה הגיעה לאו זניו,
זעק :״מה, אשתי נעלמהז היא פה,
לידי !״
ברנדה החמודה, שהינה סטודנטית למד-
עי־המדינה וליחסיס-בינלאומיים, הכירה
את יוסי באחת מפגרות הכדורגל. זו היתד.
אהבה ממבט ראשון. הם נישאו בארצות-
הברית ואת ירח־הדבש ערכו בהוואי.
יוסי מסביר, כי עקב התחייבויותיו ב ספורט,
לא יכול היה להצטרף לאשתו,
שאחזוה געגועים ונסעה לבקר את מיש־פחתה
בארצות־הברית, ובאותה הזדמנות
השתלמה בקורם תיכנות־מחשבים. על כן
התארכה שהותה בחו״ל כחודשיים בערך.

דודו ראש העיר עם פנינה דוזנכלום
בזעזוע כיצד הרגיש פעם שהמוניטין שלו
עומד לרדת. זה קרה כשהעיתונאי רוגרט
רוזנברג סיפר, שיש מסיבה סודית בר חוב
המעיין. נשמע מוזר, אבל דודו התפ תה
ובחברת שני זוגות יצא ומצא מינזר
עתיק ברחוב שומם, והרגיש מרומה. לפתע
נשמעה מוסיקה חרישית מכיוון המינזר,
ומבעד לפישפש נראו מתהוללים פנקיסטים
ונזירות. עורכת המסיבה לא היתד, אלא
בתו של הרב הראשי של עיר אירופית
יפהפיה מיקצועית שביקשה שלא יצלמו
אותה, כדי שהסיפור לא יגיע לאוזני מיש-
פחתה.
עד היום טוען דודו, כי רק אז הבץ
את משמעות המושג סוריאליזם.

יוסי וברנדה הרגיעו את כולם ובישרו
שהם עדיין מאוהבים.

אם אתה מחפש רומן, מצא לעצמד אחת שלא תבלבל לד את המוח — אמר לעצמו
עסקן הסטודנטים׳ ועשה.
קלוד מלבה, עוזרו של סגדשר-החקלאות מיכאל דקל, שהוא גם יושב־ראש
אגודת הסטודנטים בתל־אביב, אכן עשה את זה.
הוא יצא עם צעירה שהיתה אומנם קרובה אליו בדיעות הפוליטיות, אבל תמיד
צצו חילוקי ריעות, כמו בכל מיפלגה מצויה.
לכן, יום אחד קם הבחור הממושקף והחברותי ומצא לעצמו צעירה אחרת,
מוסיקלית, העונה לשם עינכל שם־טוב. היא בת ,27 וכשמה כן היא. עכשיו
האוקטבות בביתו הן יותר מינוריות.
כי ״ברוך השם,״ אומר הבחור, היא לא מבינה בפוליטיקה, ולכן אין בינינו מריבות.

כרנדה ויוסי ממן
אושר במישפחה

הנה סיפור עם הפי-אנד, כמו שכולם
אוהבים.
אחרי הגירושין של אפי ואחרונה
דיין, אף אחד לא דאג לאסי. הוא הסתדר
מצויין. אך לאחרונה דאגו כל חבריה.
היא עברה לגור בדירתה של רות
דיץ, ליד האוניברסיטה בתל־אביב, עם
שני ילדיה. היא עבדה כעוזרת הפקה
בטלוויזיה, והפכה אחר-כך מפיקה. אך
בגלל סיכסוך עם חנוך חסון, הפסיקה
להפיק.
היה ברור שרק אהבה חדשה תחזיר
אותה לימיה הטובים, כפי שידעה בעבר.
ואכן, באחרונה היא שוב עולה ופורחת.
הסיבה: היא מאוהבת בסירסומאי, ש*
הוא בהחלט גבר מבוקש.
בימים אלה כבר ניתן לראות אותה רזה
יותר, וחוזרת לעצמה. מה שאהבה יכולה
לעשות !

מנוער בעיני

אני

עצמי ־ רכן

אני מגסה להיות ש מו על הנימה ובחיים

לא הצלחתי!

,בערב אילנית סולו, שבו הצלחתי
מבחינה מיסחרית, לא הצלחתי
־הפוך את אילנית לזמרת־קבארם. הקהל הישראלי אוהב אותה סולידית׳

צדוק צרפתי. כימאי כן
; .4כגילו נהוג לערוך סי־
:דם־ביניים. כרגע של פנאי
:ין הצגות, דיכר כאוזני
,העולם הזה״ על מיקצועו,

כאילו שילדתי ולד מת.
אני נשוי לתיאטרון. לכן אני
רואה את עצמי עוד הרבד. שנים
בלי מישפחה.
מעולם לא סיפרתי על ילדותי.

]ל חייו, על השחקנים ש
;ימם הוא עוכר. רשמה מרו:
שולמית יריכ.
• תיאטרון וההצגות זה ה *
בייבי שלי. תקופת החזרות —
|ז ההריון. והלידה היא קשה ו־
:תמשכת. כישלון של הצגה זה

אני בן להורים גרושים. זה היה
נושא שהיה טאבו במישפחה. אין
ספק שהמצב שאני גדלתי בו היה
לא בריא לי, ולא לסביבתי.
אבי הוא סנדלר מסלוניקי, ש חלם
שאמשיך את דרכו. חוסר-
הביטחון שסביבת הילדות שלי גר מה
לי, הביא אותי למצב שני-

וית פיאר

פתי

לחווה

במופע טלוויזיוני בשם ספיישל ע
אלברשטיין, שמופץ גס באירופה,
אלברשטי ין כיצד לשיר. ברקע — אדיו

סיתי להיות נחמד לכולם — בעיקר
בעיני שתי הנשים החשובות ב חיי:
אמי הביולוגית, והאשה ש־תיפקדה
כאמי. השתדלתי, בהתנה גות
מופתית, לגרום לה שתהיה
אמי.
ניסיתי להראות אסטתי ולמצוא
חן בעיניה. ומשום־מה, הרגשתי
תמיד מכוער.
כל הבעיות האלה הביאו אותי
לחפש את הבית בתיאטרון. במיק־רה
שלי, התיאטרון הקאמרי. שם
ביליתי מגיל 12 הופעתי לי-
לה־לילה עד הצבא. זה היה ה פיצוי.
שם קיוויתי למצוא את
התמימות והאהבה שהיתר, חסרה
לי. עד היום אני מחפש אותה.
בילדותי נמשכתי לתיאטרליות.
לכן הקסים אותי הצד החיצוני של
הדת הנוצרית. אהבתי נורא כנ סיות.
לראות את קרני השמש
בוקעות דרך החלונות הצבעוניים,
זה דבר נהדר.
לדעתי, כמה מהבעיות שלנו נוב עות
מהדת. הדת היהודית דורשת
צניעות, שהיא יפה מיסודה.
התיאטרון. הישראלי נורא נזירי
ודפוק. ולכן התיאטרון הקל הוא
המקום היחידי שבו אפשר לתת ל קהל
לדמיין ולהשתולל. התיאטרון

צריך להיות מקום לפורקן.
אני בימאי בלי תעודות. אפי לו
תעודת בגרות אין לי. אני
עובד רק עם תחושות, ומשתדל
שלא להפעיל את הראש.
כשהייתי שחקן, אמרו שאני
צריך להרגיש ואחר כך להלביש
את המסכה. בבידור, קודמת המס כה.
הבידור
הוא סלקאטי. לכן חשוב
המראה החיצוני. אני מביים כאילו
אני רואה את הכל דרך מסך
טלוויזיה, אני בעצם מצייר חלו מות.
כשאסיים
עם התיאטרון, אחזור
להיות צייר.
קרו דברים במשך 10 השנים
האחרונות בישראל. אבל כנראה,
עוד לא די. כי קשה להעמיד ב משך
יומיים וחצי את ההצגה
עדלאידע בהיכל הספורט. כי כל
יום עולה הון תועפות למפיק 14 :
נגנים מהטובים והמפונקים בארץ!
11 זמרים — כל אחד כוכב ! אל פיים
תילבושות; 150 משתתפים
מסביב! תפאורה שמשתרעת על
1200 מטר מרובע.
ביומיים אלה אני לא מסוגל
לאכול ולשתות, רק לעשן סיגריות.
הסיגריה זה הביטחון שלי והחבר

הכי טוב. שלי, כשאני עומד לבד
באולם.
בתחילת הקריירה נחשבתי לבינד
אי היסטרי במיקצת. זה שיקף את
חיי. הייתי נפחד וחסר־ביטחון. כ יום
אני רואה את הכל בפרופור ציה
הנכונה.
ההיסטריה שלי מתבטאת בשיער.
לפני כל מופע אני רץ לספר, כאי לו
שאני יוצא לקרב. אני מגיע
לחזרה והופך לצל — לא צריך
להתבלט.
בכלל, כל חשיפה אישית מר תיעה
אותי. עד היום, לפני סוף ה הצגה
בפרמיירה, אני מאבד את
הביטחון, כשאני יודע שאני צריך
לעלות לבימה בסוף ההצגה.
זה אותו הפחד של ילד קטן,
שעלה בפעם הראשונה על בימת
הקאמרי. אני מפוחד שלא אדע
מה לעשות בידיים וברגליים. וזה
למרות שעמדתי 15 שנה על בימה.
כנראה שאני מפוחד יותר מכל
אמן שאני מביים. כמובן שאחרי
שהסיוט עובר, אני נהנה לקבל
את מחיאות־הכפיים.
כיום אני מתפרנס בכבוד מהבי רור.
יש לי סוכן שמייצג את נעמי
שמר ואותי בלבד.
אנשים מתפלאים איך בימאי כ-

נופל על הריצפה, צריו להתיי שב
עליו.
כשאני יוצא לחזרה, וחתול שחור
חוצה את הרחוב, ברור שיהיו
בעיות.
על כל מחמאה אני יורק מייד
3פעמים.
אסור לדבר לפני פרימירה —
זה לא מביא מזל טוב.
אמונות אלה למדתי עוד ב-

הקאמרי.

להגשים חלומות

״כשהייתי ילד, חלמתי על
מכוניות מפוארות׳ על בגדים
נוצצים, ועל פאר ללא גבול. בבגרותי ממולם לא למדתי לנהוג, אני
מוני עושה גם תצוגת־אופנה ות־חרויות־יופי.
אין כיף יותר גדול
מלעבוד עם זמר רציני, ולמחרת
להעמיד את תמי בן-עמי. בתוך
השיממון בארץ, לי לא משעמם.
בהצגה עדלאידע ההישג שלי
היה לקחת זמרים שאף פעם לא
הופיעו ביחד, לגרום שכל אחד
ייתן את מה שיכול: ירדנה ארזי
— כוכבת לכל המישפחה! ציפי
שביט — מלכת־הילדים ; חווה אל־ברשטיין
— נסיכת הזמר העברי!
אילי גורליצקי — חיית תיאטרון
שמסוגל לעשות הכל! ריקי גל —
זמרת־פופ תיאטרלית.
הזמרים הם לא קולגות. לשחקן
יש תיאטרון — לזמר יש רק עצמו.
העם שלנו אוהב את הזמרת ש הדימוי
שלה הוא בתולי. ברגע
שהיא עוברת את ה־ 30 והיא משנה
את התילבושת שלה והתיסרוקת
והיא הפכה בינתיים לאמא — ה ביקורת
מתמוטטת.
הנה, מה שעשו לחוד. אלבר־שטיין
— ריבונו של עולם, כמה
שנים יכולה זמרת להופיע עם
גיטרה ביד 20 שנה?
לפעמים נדמה לי, שמדינת־יש-
ראל זה מסכת בקיבוץ, בלי תיח־כום.
פשוט שירה בצוותא: נעורים,
אם אפשר — קצת צבא מאחור,
וקולות בריאים.
בהכל עובר חביבי לקחתי בחו רה
צנועה שפחדה פעם לזוז, והיום
זה מופע שהוא שואו. העליתי
אותם על הפסים, וזה נוסע.
את יהודית רביץ לעולם לא אל ביש
כמו שאני מלביש את ירדנה
ארזי. אבל השאיפה שלי היא, ש היא
תבין את המומנט התיאטרלי
בהופעה. כי על הבימה חייבת
להיות יהודית אחרת מזאת שפג שתי
ברחוב. השנים עוברות, ואי-
אפשר לעלות על בימה בנעלי-
התעמלות. גם הג׳ינס כבר לא
נראה כל־כך טוב כמו בגיל ,24ו חולצת
הטריקו צריכה להתחלף.
כי קורים דברים, גם בגוף וגם
בראש.

ה ע צלו ת של
דבקה מי כ א לי
ך* נורית גדרון יש דבר שנד
*יי פתיע אותי מאוד, כי בזמן
העבודה על ההצגה פנטזיה בארץ
הפלאות היא שרה יותר גדול ופ תוח.
היא השתוללה ורקדה, וה קהל
היה בשוק.
יש לה דימוי של זמרת מלנכו לית.
היא נלחמת בו, אבל היא
שסוחבת לכיוון הזה. במשך הזמן
היא תבין שיש לה בעיה.
את אילנית ביימתי בערב אילנית
סולו. שם היא עשתה דברים שלא

עשתה קודם. תוך כדי הערב הבנ תי
שהקהל אוהב אותה כזמרת סו לידית,
בשום אופן לא לכיוון ש אני
סחבתי אותה — זמרת קבארט.
אם יש מישהי שהיא באמת
זמרת־קבארט, זו ריבקה מיכאלי.
כל מה שהייתי צריך לעשות איתר״
זה, קצת להתגבר על העצ לות
שלה, לעסוק קצת באיסוף
חומר ובלמידתו.
ריבקה היא לא שחקנית וזמרת
של בימאי, היא חיית־בימה ויודעת
בדיוק מה היא רוצה. קשה —
ואין טעם — לשנות אותה.
מי שעוד זמרת קבארטית כבירה
זו מירי אלוני. חבל שלא רואים
אותה. עבדתי איתר. פעמיים, ב שירי
נעמל שמר, ובברכט. כל
פעם היא ריגשה מחדש. ממנה
אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה,
אם היא רוצה.
ירדנה ארזי היתד. ידועה בג־חמדה.
היא הופיעה בשירים מיופי־פים.
ואז נדהמו כשנתתי לה לשיר
את הלו דולי בברנשים וחתיכות.
זה שיר לאשד. פטאלית וטמפרמנ-
טית. מאז היא שינתה את כל ההו פעה,
היא אגרסיבית יותר. אפילו
הצבע הקולי שלד. השתנה.
את עדנה גורן החזרתי לבימה.
היא היתד, זמרת ג׳אז שהופיעה
רק עם תיזמורת. הכנסתי אותה
לילדי הכרך, שם היא רוקדת, מצ חיקה
ועושה הכל. היא היתד,
מלאה פחדים, וכל הזמן שאלה
אותי :״בשביל מה אני צריכה
את זה?״
עבדתי המון עם ציפי שביט.
לעדן אותה זו משימה בלתי-אפ-
שרית. גם למסגר אותה זה קשה.
אבל בפסטיגל היא סיימה בשיר
המינורי מתוך הצגת אנני. לאחרו נה
התבגרה נפשית.
כשבאתי לביים את אילי גורלי-
צקי בברנשיס וחתיכות התרגשתי.
הוא היה כוכב בשלמה המלך ושלמי
הסנדלר כשאני הייתי רק סט•
טיסט בהקאמרי.
אבל הוא הלך איתי עד הסוף.
מעטים יודעים לעשות את זה.
ששי קשת הוא דוגמה לזמר ש במשך
שנים איבד כיוון. הוא הת חיל
כזמר־פופ, ואחרי זה באה
כמובן, הנפילה הגדולה. הוא ניסה
להתחדש. כשזה לא הולך, מתחי לים
בהגזמה.
אז היכרתי אותו. הוא מתאים
למיוזיקל. זאת הסביבה הטיבעית
שלו. הוא ממש נולד מחדש.
אני הולך לכל 50 ההצגות הרא שונות
של כל מופע שלי. המצב
מחמיר כשיש לי שתי הצגות.
אני ממש נקרע ביניהן.
למרות ההגיון שלי, יש לי אמו-
נות־טפלות. אסור לשרוק מאחרי-
הקלעים בזמן חזרות, ואם הטכסט

הולך רק בג׳ינס ולא איכפת לי איך אני נראה ובבית הריצפה היא שחורה
והקירות לבנים וחשופים. אך על הבימה אני מגשים את כל החלומות
— ובצבעים בוהקים!׳׳ בתמונה: סצינה מתוך ברנשים וחתיכות.

ד ך ¥1י | י ץ ¥ך במופע עדלאידע
״ הצלחתי לאסוף זמ״
* 1 11י

רים עם סיגנונות שונים ולהעלותם על בימה אחת.

בבית אני מאוד נזירי. אני אוהב
תמונות וציורים, והכל נשאר ב ארון
— מכסימום, על הריצפה. בי
ברגע שאני תולה, יש לי הרגשה
של מחנק. אולי זה היד. אחרת,
אם היה לי בית ענק.
למרות הציבעוניות במופעים
שלי, בדירתי הריצפה שחורה וה קירות
לבנים. אני פוחד מרהיטים,
ומסתדר איתם רק כשהם קטנים.
החדר החשוב ביותר הוא חדר-
האמבטיה הגדול והלבן. אולי זה
פיצוי על מחסור בילדותי. כל*כך
סבלתי בנעוריי בקיץ החם!
אני מאוד ידידותי, אבל מעטים
נכנסים לביתי. ביתי הוא מיבצרי.
אני מאוהב בקולנוע, אבל נהנה
ללכת לבד. כי אני ממש שקוע בו.
אפילו שזה יכול לחיות סרט מ דרגה
שלישית.
אבל הבילוי האמיתי שלי זה
לשבת בבית ולאכול קוטג׳ וצימו קים
ולראות טלוויזיה.

זה הישג, כי הזמרים אינם קולגות האחד של השני.
הם אפילו לא באים לשמוע האחד את השני. זה
המופע הגדול ביותר שהעליתי עד עתה.״ אומר צרפתי.

במדינה
(המשך מעמוד )23
שני הצדדים. האשד. נטלה את ה -״ י
מכונית ונעלמה. הבעל סנה לבית-
הדיו הרבני וביקש כי זה יורה
במעמד צד אחד על החזרת המכו נית•
גם בית־הדין הרבני קבע ש הבקשה
תשמע בנוכחות שני ה צדדים.
בינתיים
פנה בר-שילטון לבית-
מישפט השלום בתל־אביב וביקש
בפסק־דץ הצהרתי לקבוע, כי ה מכונית
או מחציתה שייכת לה.
תוך כדי כך שבה האשד. וביקשה
צו שיאסור על בעלה למנוע מ מנה
שימוש בלעדי במכונית. כל
זאת כאשר בקשה דומה תלויה ו-
עומדת לפני השופט סגלסץ, ש סירב
לתיתה במעמד צד אחד.
השופט אילת נענה לבקשה.
בשלב זה סנה הבעל לבית-ה-
מישפט השלום וביקש צו שיורה
על החזרת המכונית, משום שלט-

פרקליט כר־שילמון
להחזיר את המכונית
ענתו הועלמה מידיעת השופט אי לת
העובדה כי בקשה דומה תלוייה
ועומדת לפני השופט סגלסון. אי לת
נעתר לבקשה, וחייב את ה אשד.
להחזיר את המכונית והמפ תחות
לבעלה.

מה עם כית־הדין לעכו־

מרכז הירידים כישראל
גני התערוכה תל-אניב, שד רוקח, ת.ד 075 .ו ,2טלפון: ו 3ו03-474

דה * במהלך הדיון אצל השופט
אילת טען פרקליט הבעל, חיים
שטנגר, כי לבית־מישפט השלום
אין סמכות עניינית לדון בתביעה,
שכן הוא הקדים את האשד. בהג־1
שת תביעתו לגירושין לבית־הדין
הרבני, ובה הוא כרך את ענייני
הרכוש — ולטענתו המכונית הינד.
רכוש לכל דבר.
אילת קיבל את טענת פרקליט
הבעל, במוצאו לה תימוכין בפסק-
דין של בית־המישפט העליון, ש לפיו
נקבע כי דבר אשר מעצם
טיבי וטיבעו הינו עניין של רכוש
בני־הזוג, אין צורך לפרטו בת־ביעת־הגירושין
המוגשת בבית־ה־דין
הרבני.
השופט ציין כי אינו יכול ל סיים
את פסק-דינו מבלי להביע
את מורת־רוחו על כך שבני-הזוג
שיתפו בבעיותיהם כמעט את כל
בתי-המישפט האפשריים, ורק במי־קרה
בית־הדין לעבודה לא הובא
בבעיותיהם.
בימים אלה תלוייה ועומדת לפני
השופט סגלסון בקשת הבעל לד חות
על הסף את תביעת האשה
למזונות, בנימוק שבתביעת הגירו שין
שהגיש נגדה בבית־הדין הר בני
כרך גם את ענייני המזונות.
בכך שלל את סמכותו העניינית
של בית־המישפט המחוזי לדון ב ענייני
מזונות שבינו ובין אשתו.
העולס הזה 2381

גם זה ...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם ז ה ..ת ם זה1...גם זה...וגם זה...וגם 7ה 1...ג

שימו*•

ך״ די שכולם יהיו מוכנים לקיץ, חש-
• בתי שכדאי להקדיש דף שלם למש קאות
קרים, כאלה שאפשר להגיש לאורחים
בערבים החמים והארוכים על המירפסות
של ארץ־ישראל. חצי יום חשבתי על ה משקאות
שאני מכירה והצלחתי להיזכר
בקפה קר, תה קר ומיץ עגבניות קר. ב עניין
המשקאות האלכוהוליים אני עוד
פחות מוצלחת, כי המשקה הכי חריף שאני
אוהבת הוא בירה שחורה. אבל אל יאוש.
אגשים יותר חכמים ממני כבר אמרו לא
פעם שאף אחד לא צריך לדעת הכל. מה
שצריך לדעת זה למצוא יועצים טובים.
ובזה אני חזקה מאוד.
זוכרים שבשבוע שעבר סיפרתי לכם על
ארוחת-צהריים שאכלתי במלון קרלטון
פנמה, ואפילו הבאתי לכם משם את תגלית
המרק בתוך תפוח־האדמהז מי שלא קנה
העולם הזה בשבוע שעבר הפסיד.
ובכן, באותה ארוחת־צהריים הראו לי
איש אחד נחמד, ואמרו לי שהוא המנהל
של האוכל והמשקאות במלון. תיכף נטפ לתי
אליו והסברתי לו בלהט למה כל-כך
חשוב שהוא יגאל אותי מבורותי בעניין
המשקאות.
נו, מה אגיד לכם ו לפני ימים אחדים
מצאתי את עצמי בשעה 10 בבוקר יוש בת
בבר אפל של מלון קרלטון ושני אנ שים,
מיקי שוגול הנחמד הזה והבר־מן
דויד ביטון, עשו לי הצגת עירבוב והגשת
משקאות במיוחד בשבילכם.
בהתחלה זה היה קשה. מהאפלולית של
הבר לא ראיתי איך הם עובדים ומהמהי רות
שלהם קיבלתי קצת סחרחורת, זה
מבלי לדבר כבר על ההסברים שהם נתנו
בשפה זרה. צעקתי ״קאט״ והם הפסיקו
את העניין ועברנו לדבר במילים של
השפה העברית. גם הכרחתי אותם להמ ציא
לי מידה שיש בכל בית במקום המי
משקה
יפה בכוס יפה
נת או חלב ותבלינים — אנגוסטורה,
טבסקו או ווסטר־סוס. לשלושת הגדולים
האלה מוסיפים מיצי־פירות, חתיכות פרי,
מיצים מרוכזים, צבעי-מאכל ובעצם מה
שרוצים.
או.קיי. מספיק תיאוריה. בואו נתחיל
לעבוד. אני לא רוצה לתאר כאן איך ניר אה
שולחן העבודה של הבר־מן דויד ביטון,
כי העורך הגביל אותי במקום. אתם תקר או
איך עושים את המשקאות ואז תחליטו
מה ניראה לכם ולפי זה תצאו למסע קניות.
דבר חשוב מאוד שצריך לזכור: כוסות
יפות עושות משקה יפה. את זה המצאתי
לבד — ברוו.
נתחיל בכמה משקאות לא אלכוהוליים
במיסגרת התוכנית ״מה שקרוב לליבי.״
אגב׳ שני האדונים הנכבדים אמרו לי את
השמות של כל משקה ומשקה ואני רשמתי
אותם, אלא שכרגע אני לא מצליחה לפע
והנה
הגענו למשקאות הרציניים באמת.
זה נכון שבקבוקי המשקה עולים הון־עתק,
אבל אם תשתמשו בהם רק לקוקטיילים
הם יחזיקו מעמד אפילו עד סוף המיל-
חמה. פה אגב, השמות לא כל־כך קשים
ולכן אכתוב אותם.

ג׳ולי היפה
כף וחצי ג׳ין, חצי כף מיץ־לימון, כף
ויסקי 2 ,קוביות קרח. על כל זה לשפוך
סודה.

קפה קולדה
2כפות ברנדי 2 ,כפות קרם־קוקוס. על
זה לשפוך מיץ אננס.

השקיעה
כף טקילה, כף גרנדין אי מיץ־רימונים
טבעי. להוסיף מיץ תפוזים.
אביב 2כפות קירסאו כחול, כף וחצי קרם
בננה 4 ,כפות מיץ־אננס ו־ 6כפות מיץ-
תפוזים.

עץ הלימון
1כף רום, חצי כף ליקר שקדים, חצי
כף מיץ־לימון. על זה מיץ־אפרסקים. טע מתי.
משקה אלוהי.

חלום ליל קיץ
טולין שעזרה לטעום
אפילו לא צריך לערבב. האמריקאים מתים
על זה.

משקה ד׳

מיקי שיגול ודויד ביטון שעזרו להכין
דות שהם אמרו לי, ושלא אומרות כלום
לבן־אדם מהישוב. הוחלט על מידה של
כף־מרק גדולה.
דרך אגב, הם סיפרו לי שכל עניין הקו־קטלים
התחיל בארצות־הברית כשהיה איסור
על מכירת אלכוהול, ואנשים התחילו
לייצר את התועבה הזאת בבתים שלהם.
מה שיצא להם בתור ויסקי, למשל, היה
כל־כך רע שהם נאלצו להמציא כל מיני
פטנטים כדי לשפר את הטעם. המיסכנים.
עוד הסבירו לי — ותוכלו לשרבב את
זה לכל שיחה מיקצועית (תיראו חכמים
מאוד) שלכל קוקטייל יש שלושה מרכי בים:
משקה בסיסי — ויסקי או וודקה,
או ג׳ין או רום, או ברנדי או אקווה־ויש.
משקה הטעם — ורמוטים, ליקרים, שמ

אף שם, ולנוחיותכם אולי כדאי שני קרא
להם א׳ ב׳ ג׳ וכך הלאה.

משקה א׳

4כפות מיץ־תפהים 4 ,כפות מיץ־לימון
טבעי 2 ,כפות ליים וכף גרנדין (שהוא
מיץ־רימונים ואם זו עונת רימונים אפשר
לעשות את המיץ לבד) .טעמתי — שגעון.

משקה ב׳

4כפות מיץ־תפוחים 2 .כפות מיץ-
תפוזים 2 ,כפות מיץ־לימון 2 ,כפות סי רופ
של ליפתן אפרסקים וחצי אפרסק
חתוד. גם כן טעמתי. גם כן שיגעון.

משקה ;׳

שהוא יופי של משקה לילדים ואפשר
לקרוא לו משקה אי־טי.
שני שליש קוקה־קולה ושליש חלב.

שקוראים לו גם המשקה של שירלי
ממפל.
2כפות תרכיז מיץ־לימון 2 ,כפות גרנ-
דין או תרכיז מיץ־פטל. להוסיף מים או
סודה, כמה שרוצים.
עכשיו כמה משקאות על גבול האלכו הול.

משקה

2כפות אייריש קרים, עליו שופכים
קפה קר וממותק, עליו שמים מנת קצפת
ועל הקצפת מפזרים קצת פירורי קקאו.

משקה ו׳
2כפות טיה־מריה ועל זה שופכים חלב
קר. אחרי הכנות כל־כך מסובכות מותר
לשבת ולנוח קצת.

משקה ז׳

2כפות פירות העונה (חתוך) ,כף רום,
כף ליקר שקדים. לשפוך על הכל סיידר

ואחרון אחרון חביב משהו באמת חגיגי
ששמו רויאל קלכדום :
4תותי שדה חתוכים דק, כף קלבדוס.
אחרי שהנחתם את כל העניין לנוח 5
דקות, שופכים עליו שמפניה מתוקה.
זהו. לפי דעתי יש לכם משקאות לכל
הקיץ כולו, ולפי הרמזים המפוזרים בין
השורות, אפשר להבין שכל צמא יכול
להמציא משקה לעצמו, כיד הדמיון הטובה
עליו. לפי אותם רמזים אפשר גם להבין
שהגעתי הביתה במונית, עליזה ומחייכת.
נהג המונית לא הבין מדוע נתתי לו את
תעודת הזהות שלי כשאמר ״ 640 שקל,
בבקשה.״ החיים לא כל־כך קלים לבן־אדם
שצריך לטעום כל מיני משקאות בשעה 10
בבוקר, אבל זה מה שיש ועם זה צריך
לנצח.

| פינת לי ב״י

קוראים לו סקרלט אוה׳רה. את זה הצ לחתי
לפענח 2 .כפות תרכיז מיץ־לימון,
כף קרם דה־מנט ועל הכל סודה. לא טעמ תי
כי אני שונאת מנטה.

רוני מילוא,

שלם ככר• ערך הכסף יורד כל
> הזמן.

דניאלה שמי

בנו, וצץ במוחנו ד.רעיון של סוו דרים
סרוגים במכונה.״
השתיים, שהיו חסרות ידע מיק-
צועי, גילו תושיה. הן פירסמו מ ר

אורית ווינה, גורות לשעבו, מעצבות חולצות,
זליפות ובגדי־׳ סרוגים, גחוווים ומאווררים
ך * ה, השתגעת? מי קונה
ס ריג בקיץ? מי לובש סריג
בקיץ?״ זוהי התגובה האופיינית
לנשים רבות בישראל. סריג ב ישראל
משמעותו חורף. סריג מעו רר
אסוציאציה של זיקנה. אבל
גבירותי, למען הרחבת הידע הכ ללי,
גם טריקו הוא סריג, שעשוי
בטכניקה סריגה מסויימת.
אבל כמו בכל שטח, גם בשטח
הסריגים יש חלוצות. אותן שלוק חות
סיכונים ונותנות את הטון.
שתי מעיזות כאלה הן אורית קמי־נר
ורינה אל־רון, או בקיצור, כפי
שהן מכנות את עצמן אר.
הן התחילו את דרכן בעולם ה
אופנה
לפני כשנה וחצי, כאשר
לשתיהן ביחד ולכל אחת לחוד נמ אס
ממיקצוע ההוראה — חינוך
מיוחד בכיתות של טעוני-הטיפוח.
אורית הרווקה בת ה־ ,26 ורינה
בת ה־ ,28 הנשואה ומטופלת בתי נוק,
הן חברות משכבר הימים.
״תמיד היה לנו תחום התעניינות
משותף, שהוא האופנה. כשהגיעו
מים עד נפש במקצוע המתיש וה-
שוחק שלנו. החלטנו לממש את
אהבתנו לבגדים.
״זה היה בחורף,״ מספרת או רית
.״חיפשנו תחום שיהיה באו פנה,
אך שאיננו קיים בשוק. חש-

דעות בעיתונים שהן מחפשות סור גות
למכונה. מיספר לא מבוטל של
נשים התקשרו איתנו, ועם אלה
שנשמעו בטלפון לרוחנו קבענו
פגישה. ראינו עבודות קודמות ש להן
והימרנו על כמה מהן. רוב
הסורגות, מסתבר, הן נשים מבוג רות
שרגילות לסרוג לנשים שמנות
וזקנות, שמיבחר הבגדים עבורן
בשוק מוגבל. אבל בכל זאת ניסינו
אותן.
״הקוריוז הראשון שהיה לנו היה
מאוד מאכזב ומעציב. היום אנחנו
צוחקות על כך, אבל אז כמעט
בכינו. הגענו לסורגת מסויימת ובי קשנו
ממנה לראות את נסיונה ב־

״ | 7 1 1 1 1 9סרוגה בציבעי כחול־לבן מחוטי
״ אקרילן משי. למטה: אנושקה
\ ^ 11י 1 9 * 3 ! 1 11
בלקין בת השנתיים בחליפה סרוגה .״גם לילדים יש אצלנו מקום.״

ל 11 ך 1 1בצורה אה־סימטרית ו־חזית
קשירה בצבעי

לורקס ירוק ואקרילן לבן. בגד־היס אינו נמתח

במים ואינו מאבד את צורתו בזכות איכות הסריגה
והגימור. המחיר 1100 :שקל. השנה דכי דגמיהן להתעניינות
רבה. בתמונה למעלה: אורית (מימין) ורינה.

עבודה. היא הראתה לנו כמה מו צרים
שסרגה. התרשמנו מהעבודה
המעולה, היא נראתה טיפוס מהי מן
ונחמד ונתנו לה את הדגם הראשון
לביצוע. שבוע שלם היינו
במתח, חיכינו בקוצר־רוח לתוצאה,
וכשהגיע היום באנו שמחות וטו־

בות לב. ואז חשכו עינינו: הדגם
יצא קטסטרופה. מין משהו שא פילו
לא קרוב למה שרצינו. אותה
סורגת הרגישה צורך נפשי להוסיף
את טעמה האישי בעיצוב, ונופך
משלה, וזה היה נורא.
״אז גם גילינו שבסריגה אפשר
ליצור מאותו חוט מוצרים בעוביים
שונים, כך שכל דגם ייראה אחרת,
ואותה הגברת הסרגנית החביבה
הוציאה דבר שקראנו לו שמיכה.
זד. היה עבה, זקן ולא לביש, ואנ חנו
רצינו סוודר גדול, נוזל ונש פך.
יצאנו ממנה במפח נפש ולא
ידענו מה לעשות. חשבנו איפה
טעינו. אולי אנחנו לא מתאימות
לסריגים, אולי באמת צריך ידע
והכשרה קודמים?״

ל א צג עי ס
או פ ג תיי ס
בל אורית ורינה לא הרימו
ידיים. במשך חצי שנה הן
הלכו מסורגת לסורגת, למדו איך

מחזית

נירה פרדו בחליפה
סרוגה
בצבעי ירוק־לבן. המעצבות מתייחסות
לסריגים כמו לבד ויוצרות
מהס כל לבוש העולה על דעתן.

ונעים לנינט
אסור באפודה
סרוגה ומחוררת בצבע טורקיז.
השרוול באורך שלושת־רבעי וניתן
לקפלו באורך הרצוי. ריקמה עדינה
מעשה ידי המעצבות מעטרת אותו.

עוושתוו

מעטר את
אפודת־הפ־סיס
שצבעיה הס שחור־אדוס־בד.

עושים גיזרה, איזה חוט מתאים
למה ואיך לתת הוראות כדי שה מוצר
יתקבל כפי שהן רוצות. ל דבריהן,
סריג הוא חוט קשה לעבד

(המשך בעמוד )56

גב חשוו

חושפת נירה פרדר בחולצה
סרוגה בצבע בד העשוייה
כותנה ומשי מחירה 3000 שקל. הגיזרה אינה צמודה

לגוף וכיתמי הזיעה אינס בולטיס בה. את הרעיונוז
שואבות אורית ורינה מהראש וממה שהן אוהבו
צילומים: רינה זיכרוני ן
ללבוש.

ג בקיץ אפ שר סריג־!משך מעמוד )53
•ה ולא כל מד. שיש בראש יוצא
:מכונה.
״אנחנו לא עובדות על צבע
זופנתי,״ הן אומרות .״לקראת ה גונה
אנחנו הולכות לכמה חנויות
:עיר, ששם מרוכזת האופנה, רו וות
את כל הצבעים האמורים ל-
;יות אופנתיים, ואחרי שאנחנו רו וות
שכל הצבעים הם אותו הדבר
אצל כל היצרנים, זד. מוציא לנו
את החשק לעבוד עם אותם הצב עים.
ואז אנחנו באות הביתה ועו בדות
על צבעים אחרים לחלוטין.״
לדבריהן זאת אחת מנקודות־
:תורפה בארץ .״אם יש צבע
מסויים השולט, כולם משתלטים
עליו ומחנות לחנות הכל נראה
אותו הדבר, אותם בדים ואותם
נבעים. אנחנו לא עובדות על צבעי
אופנה. נקודה.״
כשהגיעו אורית ורינה לקול*
קציר. הראשונה, בחורף שעבר, היו

גופיה וחצאית סרוגה
צורה מושלמת ביותר
והן תישעה דגמים. הן הלכו בחיל
׳רעדה לנטות את מזלן בכמה
:וטיקים אופנתיים, והתגובות של
:ל בעלי־החנויות היו :״איזה צב עים
אתן עושות ז זה בכלל לא
:אופנה!״ הן חזרו הביתה אבלות
זזפויות ראש, וכמעט בלי הזמ ות
.״אבל לא נורא,״ אומרת רינה,
,היתד. לנו מלתחה אישית מושלמת
לאותו החורף.״
עברו כמה חודשים, הקיץ הגיע
הן יצאו לדרך עם קולקציית ה־זיץ
החדשה שלהן .״כשנכנסו ל חנויות
עם מיזוודה היינו טירוניות.
כששמעו בחנות את המילה סרי גים
לא היה צריך בכלל לפתוח
ות המיזוודה והתשובה היתה:
סריגים לקיץ ז לא!
״היו בעלי חנויות שמתוך סקר-
:ות, או נימוס, או כאלה שהכירו
אותנו אישית, אמרו: נו, נראה.״
״אי־אפשר להאשים אותם,״ מ 0נ־
:רת אורית ,״כשהם חושבים על
ד,קיץ ועל הקהל של הקיץ, הם
מעדיפים בגדים מיסחריים ופוח דים
להסתכן. אבל בכל זאת, כמה
מהם הזמינו בתחילת הקיץ כמד,
מודלים, שנמכרו שיגעון, והם אפילו
הזמינו עוד מאותו מודל.״

קו צעיר
לבל גיל

ץ יום אורית ורינה מוכרות
• בשוק האופנה. לבעלי החנויות
יש הרבה הערכה אל השתיים, ש לא
נכנעו והמשיכו לפתח את שוק
זסריגים. מה הן עושות ומה מיוחד
:דגמיהם ז
קודם כל אנחנו מתייחסות לס יג
כמו לבד שאפשר ליצור ממנו

הכל. החוסים מגוונים ואנחנו לא
נצמדות לחוט מסויים. בקיץ אנחנו
עובדות בעיקר עם חוט המורכב
מאקרילן, חוטי כותנה וחוטי משי
המיובאים מחוץ־לארץ. הדגמים
בעיקר רישתיים, מחוררים, ומאוד
מאווררים. הגוזרות לא צמודות ל גוף
וכתמי הזיעה לא בולטים ב הם.״
אורית
ורינה אוהבות את המראה
האה־סימטרי, ללא קשר לכך ש היום
זה באופנה. הן עיצבו שיפד
לת־גופיה בפסים לרוחב, בצבע
ירוק־מנטה וצהוב־לימון, כשלשים־
לה מותאמת עליונית פרשת ש אפשר
ללבוש אותה עם או בלי
השימלה. גיזרת העליונית רחבה,
בסיגנון השק, ואת האורך אפשר
להגמיש בעזרת חגורת כריכה רח בה
שניתנת לשימושים שונים, גם
על השיער עם רוצים.
הן עיצבו חצאית־מיכנסיים סרו גה
עם חולצת־גופיד, תואמת וחול צת
קשירה אד,־סימטרית מעליה.
אפשר להפריד בין הפריטים וללו־בש
בנפרד. לדוגמה, חולצה עם
מיכנסי עור או חצאית־מיכנסיים
עם חולצת טריקו קטנה.
גם בביגדי-ים הם נתנו ידן וה תוצאה
היא סקסית ואטרקטיבית
ביותר, כשהשימוש הוא בחוטי לו־רקם
ירוקים ואקריליק לבן. ואל
חשש, בגד־הים אינו מאבד את
צורתו, אינו נמתח במים, אינו נו פל
ואינו נוזל בזכות איכות החוט
והגימור.
את הרעיונות שלהן הן שואבות
קודם כל מהראש, וממה שהן אוה בות.
השראה ועידכון נוסף הן מק בלות
מירחוני־אופנה תוצרת חוץ.
״אבל כאשר אנחנו יושבות, אנ חנו
ממש בונות את הדגם עם מט רות
הגיוניות. אנחנו עובדות על
העיצוב החיצוני בצורה רצינית ב יותר,
בעזרת ריקמות שונות, אפ ליקציות
של עור וחרוזים. כל ערב
כל אחת מאיתנו לוקחת הביתה
כמה סוודרים ורוקמת עליהם ב צורה
מושלמת ביותר.
ובעלך, רינה, מה הוא אומר על
ריקמותיך הליליות ו
״בעלי מאוד מעודד ומוכן להיר תם
לכל עזרה. והוא זה שנתן לי
את היעוץ הכלכלי הראשוני.״
ומד, אומרת מישפחתה של אורית
על המורד, שהפכה לסרגנית ז
״יש לי הורים ואח עם גישה
מאוד ליברלית, ואני מקבלת מהם
תמיכה וגיבוי. הבית שלנו תמיד
פתוח לשיחות ואין להם שום התנ גדות.
הם תמיד ידעו שקיים בי
ג׳וק האופנה. אחרי הצבא למדתי
במיכללת שנקר לאופנה, אבל אח רי
שנה החלטתי שהתחום הטכני
שם לא מושך אותי מספיק כדי
לסחוב את הנושא שלוש שנים,
והיום אני לא מצטערת על כך.
נכון שלמדתי הכל על בשרי, בדרך
הקשה, אבל זאת היתד, הבחירה
שלי.״ ״
אמד, של אורית, לאה, היא אשד,
נאה המשמשת מודל קבוע לדגמיה.
״חברותיה של אמא מאוד מתלה בות
מהיצירות והן באות לפה
בריצה לראות מה התחדש. האמת
היא שעד שלא התחלתי עם נושא
הסריגים לא אמא לא אני ולא
רינה לבשנו עם סריגים. אם לפני
שלוש שנים היית מדברת איתי
בקיץ על סריגים, הייתי מגיבה
כמו כל ישראלית: מה פתאום
סריגים 1אבל היום אנחנו מטורפות
על סריגים, ואנחנו כבר מרגי שות
ורואות שבשנה הזאת יש
קצת יותר פתיחות ונכונות בקרב
הנשים הישראליות לנסות את ה-
סריגים ד,אווריריים והנוזלים גם
בקיץ.
״למי מתאימים סריגים אלו ז
לצעירות! אנחנו עובדות על קו
צעיר ומנסות לשבור את התפיסה
של סריג למבוגרות.
״צעיר זה מישהו בעל גישה צעי רה.
זה לא בהכרח רק עניין של
גיל. צעיר זד, חדשני. ישנן נשים
בנות 50 ,40 עם גוף של ילדה ויש
כאלה עם גוף של אשד״ אך היות
שהדגמים אינם צמודים, הם גם
לא מוגבלים למידה מסויימת. זה
רק עניין של טעם. מוכנות, פתי חות
וכים.״
במדינה וזפגנות
ברלה ג דז ד ה הכ-בר

סדוגדס יועץ מ6תח
תיקווה סדר את גודלה
ש? גיכר מלכי ישד*7
והגיע למסקגות
8 8ו ;י עו ת.
הקיץ הממשמש ובא יביא בוודאי
שוב המוני מפגינים לכיכר סל*
כי-ישראל. סיבות יהיו לכך, כשם
שהיו בקיץ האחרון. אחרי כל
הפגנת-ז־,מונים נתנו העיתונים, זד
פישטרד, ומארגני ההפגנה הערכה
לגבי כפות המפגינים שנדחסו ב כיכר.
גודל הפיספרים הדהים את
יעקב סופר, מהנדס-יועץ מפתח־תיקווה.
הוא החליט לקחת את
היוזמה לידיו ולבדוק כמה מפ גינים
יכולים להידחס בכיכר וב סביבתה.

סיפר
סופר :

בהיותי מהנדם־בניין במיקצועי
וסקרן מטיבעי, ולאור הוויכוח ה ציבורי
שניטש לאחרונה אודות
קיבולה הגמיש של הכיכר, החל טתי
ללכת ולמדוד את סימדי הכי כר.
המדידה נעשתה בעזרת סרס־מדידה,
כך שתיתכן סטיה של אחוז
או שניים לכאן ולכאן.
השטח נמדד ברוטו, כולל הר חובות
שמסביב, וממנו ניכיתי רק
את אותם שטחים שגם הם נמדדו
ואשר לגביהם מוסכם שגם היש ראלי
המשחית והמכוער אינו מסו גל
להצטופף שם, כגון בריכת המים,
הפסל של יגאל תומרקין,
ושיטחי צימחיה קוצניים במיוחד,
גבוהים וסבוכים.
השטח ברוטו שנמדד הוא מחזית
הבית ברחוב אבן־גבירול בצד מי-
זרח ועד לחזית הבתים ממול, בצד
מערב, כולל שיטחי הכבישים, ר
מחזית בניין העירייה ועד חזית
הבתים ברחוב פרישמן ממול, ב דרום.
מימדי השטח הם 45,050
מטרים ריבועים. אחרי הורדות,
ם ך-ד,כל השטח הפנוי לקהל הוא
40,114 מטר ריבועיים.
כמו סרדינים. כעת נותר לה עריך
את מיספר האנשים הממוצע
למטר רבוע. במטר רבוע יכולים
לעמוד ארבעה איש, אך בהנחה
שהם עומדים דחוסים, כתף אל
כתף, כמו בקופסת סרדינים, וללא
נוע, במשך שעות רבות.
ברור כי מצב זה איננו סביר
והוא תיאורטי בלבד, ועל כן יש
להכפילו במקדם הפחתה כלשהו,
שאותו יש לחשב או להעריך. על
כל פנים, לפי האמור לעיל, הקי בולת
התיאורטית של הכיכר תהיה
160456 איש. אם נוסיף למיססר
זה 20 אחוז, וזאת תוספת נדיבה,
בהנחה שהיה קהל גם במוצאי-
הרחובות הסמוכים היוצאים מן ה כיכר,
לפחות עד לטווח ראיה מן
הבימה המרכזית, נקבל אחרי עיגול
200 אלף איש.
אך זהו מיספר תיאורטי בלבד.
הסטטיסטיקה מלמדת שככל שה שטח
ומיספר האנשים גדולים
יותר, כך מקדם ההפחתה למיספר
האנשים הממוצע למטר רבוע הוא
בעל ערך מיספרי נמוך יותר. בה נחה
ליברלית נקבל 120 אלף איש.
קיבולת הכיכר נעה, אם־כן, אי-שם
בין 120 אלף ל״ 200 אלף איש,
תלוי במידת רצונם ויכולתם של
האנשים להידחס, ועוד בקיץ.
עד כאן דבריו של יעקב סופר.
סופר שלח את מימצאי מחקרו
למטות ההסברה של הליכוד וה מערך.
הוא מטיל ספק בגירסה
של 400 אלף איש בהפגנה הגדולה
שהתקיימה אחרי הטבח במחנות-
הפליטים בביירות, או 300 אלף
בהפגנת־התמיכה בממשלה, שהת קיימה
בזמן המילחמה. אך סופר
אינו לוקח בחשבון שרבים באו
לשטח והתמקמו במקומות שבהם
לא נראתה כלל ביפת הנואמים.
וגם הם מוערכיס באלפים.

חוד טגויו

רוב חופי טנריף מכוסים בחול שחור, תוצאה
של התפרצויות וולקניות רבות שפקדו את
האי, והרסו כמגנט לגמרי את העיר גאריציקו בשנת . 1706 את האיים
הקנריים פקדו פירטים וכובשים ספרדים ונורמנדים, והאדמיראל נלסון
איבד פה את זרומו בקרב ימי קשה, ב־ , 1797 כשאנשי טנריף התגוננו נגדו.
^ ולה של פקידת הקונסוליה
י \ הספרדית מעברו השני של ק ד
הטלפון לא היה ידידותי ביותר:
״תביא אישור ממקום עבודתך, ו נראה
אם יהיה לנו זמן לתת לך
את האשרה.״
למחרת היום נסעתי לירושלים
כדי למסור אישית, בידיו של ה קונסול,
את בקשתי לאשרת־כניסה
לאיים הקנריים. הדיפלומט הספר די,
גבר צעיר וקר־מזג, קיבל אותי
כדבר בלתי־נמנע. הוא הביט ב-
מיכתבו של עורך העורך הזה
והזהיר אותי: איני יודע מתי תק בל
את הוויזה. עליי להעביר את
בקשתך למדריד. זה מפני שאתה
עיתונאי. יש לי הוראות...״
ניסיתי להתבדח :״אני נוסע
לחופשה של שבוע ימים לאי טג־ריף,
לא כעיתונאי. אפילו המישטר
הצבאי של ארגנטינה העניק לי
בתל-אביב אשרה לשנה כעיתונאי,
וממשלתו הסוציאליסטית של ראש-

הממשלה הספרדי פליפה גונזלם
אינה יודעת מה לעשות עם בקשתי
לאשרה ז״
הקונסול השיב :״יש לי הוראות.
אנו נתקשר איתך בטלפון.״
לא התקשרו איתי בטלפון.
קיבלתי את האשרה אחרי שישה
ימים. הוויזה הספרדית הוענקה לי
לשמונה ימים בלבד. הותרה לי
כניסה אחת בלבד לספרד. אילו
רציתי להמשיך מספרד לפורטוגל
השכנה, ולחזור שנית למדריד
כדי לטוס משם לתל-אביב — לא
הייתי יכול לעשות זאת.

חו ף ש חו ר
ו בננו ת
ף* טוס הג׳מבו של סאן־דור —
יי (חברת־בת של אל־על) המריא
מלוד עם 370 נוסעים. מייד עם
המראתו, חצי שעה אחרי חצות,

הגישו הדיילים ארוחת־ערב לנוס עים.
שש וחצי שעות אחרי ההמ ראה
עמד הג׳מבו לנחות בנמל-
התעופה הדרומי של טרניף׳ האי
— י הגדול ביותר מתוך 13 האיים ה קנדיים,
מול חופיה המערביים של
אפריקה.
האקלים באי הוא נוח — בדרך־
בלל בין 17ו־ 24 מעלות. בחופים
יש חול שחור, בגלל ההתפרצויות
הוולקגיות שפקדו את טנריף. בלב
האי הרים בגבהים שונים. במרכזם
פיסגת טיידה ( 3718 מטרים) ,הר־געש
הפולט גאזים בלבד. שטח
גדול מהאי מכוסה בגידולי בננות
— אין סוף שטחים של בננות.
הרמקול במטוס הודיע, שלפני
* * הנחיתה נקבל ארוחה קלה. הכוונה
היתה לעוגיה אחת בלבד, בגודל
של קופסת־גפרורים, ומיץ תפוזים
עם מים בקופסת קרטון, במישקל
100 גרם. זו היתה הארוחה היחידה
והחרונאה שקיבלו נוסעי המזתור
לטנריף, מאז חצות־הלילה ועד ל־שעות־הצהריים.
כשנחתנו
בנמל־התעופה של טג-
ריף שרר עדיין חושך. השעה היתה
7בבוקר. השמש זורחת קצת לפני
השעה .8

ה מיזוו דו ת
ב חו ץ
ץ מבצעים בדיקת-מכס.
עוברים מהר את בדיקת הדר כונים.
האוטובוסים של חברת
אולטוה־מאר, שעימר. עובדת הים־
— תור. ממתינים ביציאה.
מכאן ועד לבתי-המלון שלנו, ב־פוארטו
דה־לה־קרוז, אורכת הנסי-

מלון מרימים בן 18 הקומות
פועל כבר שנה וחצי, אך יש
לו בעיות בתיפקוד: המעליות.
אנשי היסתור, המלווים את ה מטיילים,
כוללים ארבעה מדריכים.
אחראית עליהם מדריכה ותיקה,
שבילתה בטנריף שלושה חודשים
בשנה שעברה. שמה הניד. לימור.
היא מזהירה אותנו לא לבזבז את
הזמן, להשאיר את המיזוודות ואת
החפצים על המידרכה, מול המלון,
וללכת לבקר בעיר. רק אחרי ה שעה
12 בצהריים יתחילו להכניס
את המיזוודות לחדרים.
בשעה 1בצהריים היו המיזוודות
עדיין ברחוב.
מי יהיה אחראי אם נישאר ללא
מיזוודות?
חברת היסתור מציעה: תעשו
ביטוח מיוחד אצלנו, תמורת 10
דולר.
האם אפשר לעשות ביטוח נגד
הסבל שעבר על המטיילים במלון
מרימים, שנזקקו לעלות ברגל ל חדריהם,
עד לקומות העליונות
של המלון בן 18 הקומות,
בגלל התקלות הרבות במעליות?
מתוך חמש המעליות הקטנות של
המלון, שבכל אחת מהן יכולים
להיכנס דק חמישה נוסעים, פעלה
אחת או שתיים, וגם זה באופן
בלתי־סדיר. מחוסר ברירה עלו
וירדו הנוסעים במדרגות.
מדריכי היסתור טוענים, שרק
עכשיו נתגלה להם בעיית המעליות
ולכן המשיכה החברה לאכסן מטיי לים
במריטיס. אך בשיחה עם עו בדי
המלון נודע לי שמזה שנה
יחצי, מאז שהמלון נכנס לתיפקוד
מלא, עושות המעליות בעיות. מדוע
התעקשה היסתור לחתום גם השנה

370 המטיילים היש־
*1 ^1 1 1
ראלים הוחזקו ב^

משך קרוב לשעתיים בשדה־התעופה של טנריף כש מטוס
הג׳מבו של אל-על ממתין להם על המסלול יותר
והנה הפרק המפתיע ביותר בה צהרה,
הפוטרת את היסתור מכל
אחריות כלפי לקוחותיה :״לא חלד,
ואף לא יכולה לחול עלינו אחריות
כלשהי כלפיך בכל הקשור למתן
השרותים. איננו אחראים בצורה
כלשהי לגבי מעשה או מחדל כל שהו
של נותני השרותים הנ״ל
ודברים אלה אמורים גם לגבי ה־
מארבע היסתור הנוסעים להבטיח

שעות. בגלל תוסר תיקשורת בין אנשי
— נופש פלוס ובין צוות המטוס, נאלצו
לרוץ כמו עדר אל מדרגות המטוס, כדי
לעצמם מקום ישיבה בטיסה הארוכה.

בתי־המלון וגופים אחרים בטנריף,
ואשר מספקת את האוטובוסים ו מארגנת
את הטיולים ואת ערבי־הבידור?

כרטיס השתתפות באחד ה טיולים
היה כתוב, בספרדית בל בד,
שאולטרה־מאר אינה אחראית
•בשום צורה לנזק או לסבל מכל
סוג שייגרמו לקונה הכרטיט. שאל-

לבית־חרושת לדיברי עור ולבית־חרושת
לקרמיקה י האם פה לא
היה קיים חשד כזה?
הטיול היפה ביותר היה להד ר,געש
טיידה. הנוף שבדרך ניר אה
כמו נוף מהירח. ניחן לע לות
אל פ״שנת ההר באמצעות רכ בל,
עד לגובה 3500 מטר. בעיר
פיארטו דה־לה־קרוז לא ראינו ב־

הוטזקה סט־דית שר קנוצת ת״וים שואר״ם שיצאה רא״ם הקנויים
ואילו תלאות עבה עדיהם במירוץ הנואש א חו׳ הנופש המובטח
עד. כשעה וחצי. ממתינים בתוך
האוטובוסים כשעתיים, עד שיוצ אים
לדרך. המדריכים של היסוזור
מחפשים מיזוודות בטרמינל.
בינתיים השמש עלתה בשמיים.
בדרך אל פוארטו דדדלה־קרוז
״גמל הצלב״) הנוף יבש, הררי.
הרי־געש בלתי־פעילים באופק, ו הים
במרחק מאיתנו בצד ימין של
הכביש.
לפוארטו דה־לה קרוז מגיעים ל פני
השעה . 11 התיירים הישראלים
נפרדים עם הכניסה לעיר הנמל
הזו. הם מתפזרים בכמה בתי-
מלון, לפי בחירתם — בני ארבעה
וחמישה כוכבים.

גן־עדו

על חוזה עם בית המלון הזה?
פוארטו דה-לה קרה מלאה בבתי-
מלח יפים.
אך מי בעצם אחראי לנוסעי
היסתור?
על שאלה זו משיבה היסתור
בחוברת שהיא מחלקת לקהל. ה הסבר
מעניין:
״אנו משמשים אך ורק כסוכניך
וכשלוחיך כלפי אותם גורמים וגו פים.
אין לנו ולא יכולים להיות
לנו פיקוח או שליטה כלשהם על
הגורמים והגופים השונים הנוטלים
חלק במתן השירותים לך במיסגרת
חבילת התיור שבחרת.״

באיים הקנדיים. בתמונה למעלה
מימין: שמש על חוף האוקיינוס
האטלנטי של האי טרניף, ופיסגת הר־הגעש המפורסם

מובילים, בתי-המלון, מקומות הש היה
והלינה, המיסעדות ובתי ה אוכל.״
ואם
זה אינו מספיק, מציינת
היסתור בסיכום: למניעת ספק,
לא תחול עלינו כל חובה או אח ריות
בכל מיקרה של נזק שייגרם
לך או לרכושך במהלך הטיול.״

אז מי

אחדאיז
זמיאחראי? המוביל, חב-
י רת אולמרה־מאר, המייצגת את
היסתור בקשריה המיסחריים עם

טיידה ( 3718 מטר) .חופים של אין סוף, נשים
יפות, אקלים של אביב נצחי, חנויות פטורות
ממכס, מועדוני־לילה ובריס פתוחים עד הבוקר.

תי את נציג אולטרודמאר שנסע
איתנו, סניור פאקו, מה יש לו
להגיד על זה. השיב הספרדי :
״אין לי מושג!״
סניור פאקו ידע, לעומת זאת,
להכין לנו הפתעה באחד הטיולים.
הוא אמר לנו לא לרדת מאוטובוס
ולהמתין ליד בית־קפה, על הכביש.
אחרי חצי שעה חזר עם שקית
ניילון ובה חתיכות גבינה לבנה
ובקבוק יין. הוא חילק את הגבינה
ונתן ל* 50 נוסעי האוטובוס לטעום
את היין מכוס אחת שהביא עימו.
מובן שהוא לא טרח לשטוף אותה
בין פה לפה .״זה טוב נגד החיי דקים,״
התמוגג המדריך הישראלי
של היסתור שליווה אותו.
באחד הטיולים היפים, נסענו
לגאריציקו. זו אחת הערים העתי קות
ביותר באי, שכמעט נהרסה
כליל על־ידי התפרצות וולקנית
בשנת . 1706 עברנו בדרך בעיר
איקוד דה־לוס-וינוס, שם נמצא
עץ הדרקון המפורסם, שהוא בן
3000 שנה. כשהגעני, בסביבות ה שעה
2בצהריים, למרכז גאריציקו
נעצר האוטובוס מול אחד משתי
המיסעדות הגדולות של העיר וה מדריך
הודיע: יש לכם שעה וחצי
לארוחודהצהריים. אך התברר ש-
קמיסעדה זו היתה חתונה ואי-
אפשר היה לקבל אוכל. ובמיסעדה
השנייה לא היה מקום אף לא
לזבוב.
מעטים בטרניף מדברים אנגלית.
מי שאינו שולט בספרדית, יתקשה
להסתדר במיסעדה בעיירה נידחת.
רבים נאלצו לכן לוותר על ארוחת-
הצהריים, ונשארו רעבים. בפגישה
שקיימתי עם חיים ספרא, מנכ״ל
חברת היסתור, הוא שאל את עוז ריו,
שהיו נוכחים במישרדו, מדוע
לא טילפנו מדריכי היסתור למיס*
עדה כדי להבטיח מקום לתיירים
הישראלים. התשובה היתד, מקו רית
מאוד :״לא התקשרנו עם
המיסעדה כדי לא לעורר אצל ה ישראלים
חשדות שאנו מקבלים
טובות־הנאה, מבעל המיסעדה.״
אכן, מדריכים ישרים. מדוע ניל-
קחו, אם כן, המטיילים של היסתור

אותו בוקר את ד,שמש. עננים עבים
כיסו את השמיים, אך כשהגענו
לגובה של כ־ 3000 מטר נכנסנו
לים של עננים, עברנו אותם כמו
היו צמר־גפן, ויצאנו לתוך שמש
בהירה ללא סימן דל ענן. בבתי-
הקפה של פוארטו דה־לה קרוז,
על הטיילת שרים על טיידה. זהו
הסמל המיסחרי של טנריף, ובכוחו
להתחרות עם האטרקציה הגדולה
של האיים הקנויים: הקניות פטו רות
ממכס.

או טו בו ס
תו כי ם
ישראלים, שרבים מהם הגי-
י י עו הנה כדי לערוך קניות
של מוצרי חשמל, הלבשה (נעליים
מעור נחש תמורת 50 דולר !)
מצלמות ומוצרים אחרים, המתינו
ליד החנויות עוד לפני שעת ה פתיחה.
אנשי
טנריף יודעים מה זו תיירות.
אם ברצונך לבקר בפרק ה תוכים
הנפלא של עיר־הנמל, תעלה
לאוטובוס המיוחד של הפרק, ש עליו
צבועים תוכים, והגיע חינם
אל היעד. אם אתה רוצה לבקר
בקאזינו של פוארטו דה־לה־קרוז,
תעלה למונית והנהג לא יבקש
ממך תשלום. בשער הקזינו הוא
יקבל את דמי הנסיעה מהשוער.
מחיר נסיעה במונית הוא זול.
ממלון מרימים ועד למרכז העיר,
מרחק של כ־ 4קילומטרים, עולה
הנסיעה 155 פסטוס, שהם כ־50
שקל. ארוחה מלאה במיסעדה עולה
פחות מ־ 5דולר. במועדון־הלילה
טרלאו־מרטינז, שבו מציגים בלט
ספרדי וריקודים בסיגנון פלמנקו,
נילחם איתנו המלצר כדי למלא
שוב ושוב את הכוסות שלנו ב שמפניה.
נאלצנו לשתות בקבוק
וחצי של שמפניה, וכל׳זאת במ חיר
של כרטיס־כניסה למופע :
1100 פסטוס שהן כ־ 340 שקל. כ ששאלתי
מדוע הנדיבות הזאת ב שמפניה,
השיב מישהו ספק ברצי־
(המשך בעמוד )69

קצין ו תי ק מגן על ש א רי ת ״טוהר־הושק־
..יום

סו פ רי ם׳

בבריכה

קשה

בעפולה

יומן לבנון
דג ירמיה, לוחם ותיק בסשך יותר
מארבעים שנה, הוא מהשאריות האחרונות
של מוסר־הלוחמים הארצישראלי. תחת
הכותרת יומן החילחמה שלי• פירסם
ירמיה מיסטר מהמם על מילחמת־הלבנון,
מיסמך המתאר מילחמה זו מכלי ראשון,
בלא פילטרים של תיחכום, תוך שהוא סו־ליו
את הקורא אל מסקנות מחרידות
בדבר נחיצותה של מילחמה זו, והנזק
שהיא הביאה על, מוסר הלוחמים״ ו״טוהר-
הנשק״.
יומן־המילחמה נפתח בדברים הנאמ רים
לירמיה בביתו :״למה אתה נלהב
להיות עם הרוצחים האלה? הרחת מיל•
חטה ואתה ככר דוהר אליה? מדוע לא
סירכת לצאת לשם? מדוע אינכם מפר כים
להשתתף כרצח הזה?״ אבל ירמיה
מופעל בידי הרפלכס הישראלי המותנה,
המשלח את גברי הארץ הזאת אלי־קרב,
גם כאשר ההסתייגות למילחמה גדולה.
יומן המילחמה שלי הוא יומן אותנטי,
המביא סיכומי־יום אישיים והתרשמויות
ממילחמת־הלבנון, סיכומים, שאותם לא
ניתן היה למצוא בהודעותיו של דובר
צה״ל :׳כ דיר שכה געו הנייפות לפני
יומיים שוב נתגלתה לי דמות המילחמה:
כתים מנותצים כורעים תחתיהם מהפצ צות
והפגזות, כתים מחוררי פגזים וקלי עים...״
בואכה
העיר צור, חוזה ירמיה בתמונה
המזכירה לו את העבר הרחוק של ימי
המילחמה העילמית השנייה :״כדרכי
חזרה אני פוגש שיירות של פליטים
החוזרים אל העיר ואל המחנה. שוב
עולה בזיפרוני כחלום בלהות המראה
שנתקלתי כו כשנות הטילחמה באיטליה.
המון אימהות הנושאות את עולליהן על
• דוב ירמיה — יומן המילחמה שלי 1
הוצאת דב ירמיה, ת״ד 207 נהריה;
93 ענזוד־ם (כריכה רכה).

פרק של נאורות צה״ל מביא ירמיה ביום
ה׳ ( 10 ביוני 1982״ההפגזה נפסקה.
רמקולים ענקיים על גבי, זלדות׳ חולפים
כרחובות ומורים לכל התושבים כעין
אל־חילווה וכעיר לצאת מבתיהם ולהתרכז
על שפת הים, ככיכר שליד כית הנזירות,
כמבוא העיר מדרום. הקריאה, כולכום
אל כח׳ר׳ (כולכם אל הים) מהדהדת
ככל רחבי העיר, והמיוחד כעין אל־

מחבר ירמיה
״הוני המעגל״ בגיא־ההריגה
חילווה. תושבי המחנה מוזהרים, כי המחנה
יופצץ עוד מעט מן האוויר, והמחבלים
נקראים לצאת כלי נשקם ולהציל את
חייהם ואז מגיחים אבירי הטובים
לטייס ו״אנו צופים כמחזה ורואים איד
המחנה ;יכתש והולד, ואין קץ לכתישה.
אחרי ההפצצה נכנסים הטנקים וממשי כים
כאש. קולות הירי ונפץ תותחי הטנ קים
נמשכים כל היום...״
כמו מוני המעגל של איזה צבא תמהוני

החוויה הי שר אלי ת
אחת לכמה זמן מפרסם יומון ההסתדרות
דבר יצור־כלאיים תרבותי תחת הכותרת
תרבות וחינוך מטעם המרכז לתרבות ול חינוך
של ההסתדרות. קשה לקורא להבין
כי מדובר במודעה, ולא במידע עיתונאי.
סדור מוזר זה, עוסק ברובו בדיווחים
על ז׳דאנובים שונים של ההסתדרות
(אנדרי זדאנוב, ממנהיגי המיפלגה
הקומוניסטית בברית־הסועצות ומבקר סוב ייטי,
ששאף להנציח את הריאליזם־הסוצי-
אליסטי בתרבות הסובייטית, תוך אמונה
שעל הסופר לשרת את מיפלגתו) ו״תרד
מתם״ לתרבות הישראלית.
במהדורה ד 4-,במארס מובאות שתי
המחשות תיאוריות לפעלם של הז׳דאנובים
מבית הוועל־הפועל של ההסתדרות ותרו מתם
לתרבות:
תחת הכותרת, יום סופרים׳ בעפולה,
מספרת הכתבה על ימי סופרים שנערכו
במיגדל־העמק ובבאר־יעקב ועל יום סופר
העומד להיערך בעפולה (מן הראוי ש 1

ן 5 6

מאחרוני

חזיהן; ועל ראשיהן חבילות מיטלטלים
עלובות. ילדים כני כל הגילים נשרכים
אחריהן הלי אומר, ונראה כאילו כולם
אילמים. הם מסתכלים כי כפחד ומיישי-
דים מכסם קדימה כלי הסב ראש אחרי...״

תיעוד

זיבל!ן

עיתונאי

החכמים

מקובץ

ובעלי־המוסר־^

מלפני שבעים שנה ויותר, מסתובב דב
ירמיה בין חיילי צה״ל, שאינם מבינים
את מעשיו, את הערכים ואת השקפת*
העולם שמאחריהם. הערות בנוסח של
אל״מ י ״ מ, על הערבים הרעבים :״יש
להם די אוכל בבתיהם. זה טינהג הערכים
לאגור הרכה אוכל, ואץ מה לדאוג להם
כל־כך׳ מתאימים כפם־קול לסרטי־תעודה
של יום השואה, אך העיניים והלבבות
אטומים.
בתוך האכילה המלחמתית מצליח דב
ירמיה לאסוף כמה משוגעים לדבר, וב עזרתם
הוא מנסה לשמור על ניצוץ של
אנושיות שצה״ל חדל לנפק לאנשיו ב־מילחמה
המכוערת הזאת. ואז, ברחובה
של עיר, פוגש ירמיה בעמוס קינן ;
״אני מתפרץ ושופך לפניו את מה שכלכי
על המדינה שלי, המשתוללת באשליות
של מעצמה ועושה דברים נוראים, ועל
התנהגות החיילים ומפקדיהם...״
על הרוח הדתית השורה על חיילי
צה״ל, מעיר ירמיה :״כבמחזה סוריאליסטי,
אני מגלה באחת מקומות הבניין
את החיילים הדתיים שביחידה עטופים
טליתות, מתפללים את תפילת השכת
(שכחתי שערב שכת היום) ושרים בחד ווה
ובהתלהבות קולנית מיזמורי שכת
עליזים בגית־הכנסת שאולתר כפרוזדור
רחב, תחת השלט, כית־הכנסת של צידון׳.
אני כורח משם בחמת זעם. האוויר מלא
ריח גוויות ; ההרס וההרג נמשכים,
ואלה מקבלים את פני שכת המלכה כאילו
לא קרה הכר. אני שונא אותם. אני מת בייש
על היותי כן העם הזה, היהיר,
המתנשא, המתאכזר והמזמר על החור בות...״
ירמיה
מביא את תיאור מיון אנשי
אש״ף מפי קצין אג״ם וחבר קיבוץ גבת :
״זו היתה תמונה שהזכירה לי את מיצעד
המוות של היהודים באושוויץ. אוי ואבוי
לנו, למה שהגענו!״ וההמשך הוא של
ירמיה, המתאר את ההתעללויות של אנשי
צה״ל במיכלאות השבויים, כמייצגי סולם
הערכים של מפקדם רב־אלוף רפאל

איתן.

בשובו למנוחה קצרה בתחומי הקו
הירוק מתחיל ירמיה באיסוף בגדים לנפ געים.
בהדרגה הופך סיפרו של ירמיה
ל״אני מאשים״ חסר־תקדים לבניהם ול־

נכדיהם של ניצולי השואה. כאשר מגיע
השר יעקב (״הממציא״)
מתאר ירמיה את הופעתו במילים ״שאלות
השר ותשובותיו על שאלות המשתתפים
ח פארסה, שהבורות, הציניות והרישעות
מיוצגות כה בעירכיביה לבורות השר
מצטרפים תיאורי רוע־הלב והסאדיזם של
המושלים הצבאיים הישראלים, הלוקים
בשינאת ערבים גלוייה. אחד משיאי ה־
״הומניזם״ הישראלי מתגלם באימרתו של
המושל הצבאי של צור, המגיב למשלוח
שתי מכוניות חלב תנובה, תרומת עיריית
חיפה :״הם (הערכים) קילקלו את הקיכה
מהחלב שלנו ! ״
ליד נמל־התעופה של ביירות פוגש
ירמיה את ״טנק חב״ד״ ,שאחד מאברכיו
מוסר לירמיה כרוז. וירמיה שואלו :
״בצה״ל שירתת?״ והאברך עונה ברהב :
״אני משרת בצבאות השם!״
תחת הכותרת סיפורו של, מובא׳ מביא
ירמיה עדות על שנעשה בימים הראשונים
במחנה אל־אנצאר יעל הקורות את השבו יים.
מיסמך, שהוא מהמזעזעים שראו אור
אי־פעם בעברית (כולל המיסמכים מה שואה).
באחרית
דבר מספר ירמיה על גירושו
מצה״ל ועל יצר ההתכתבות של אלוף

מרידוד,

אמיר דרורי.

יומן המילחמה שדי, הוא מיסמך ספרותי,
שהיה צורך לקרוא אותו מעל דוכן ועידת
אגודת־הסופרים בפסח, ומעל לכל דוכן
בישראל. יומן זה הוא בבחינת הקרב ה אחרון
על טוהר־הנשק של ישראל וחייליה.
יומן המילחמה הוא ״אני מאשים״ חסר-
תקדים לצה״ל, אני מאשים שספק אם
דובר צה״ל יוכל להמציא לו תגובה
כתגובות שהוא כה הכביר בהם בשנה
האחרונה.

מקור

שיקרון חושים
לב ז

מה משותף ל ש״י עגבדן וליג א ל
שניהם סופרים. אך בעוד שעגנון הוא

ד ד אנו בי מ בי ת הווו 1ד ־ ה פו ע ל

עורכת דבר, חנה זמר, תקפיד על רמת
הכיתוב והכיתור של מוסף מגוחך זה).
מייצגי הספרות הישראלית במיגדל-העמק
היו: עדדד בורלא, נירה הראל,
יוסף הנני, יגאל מוסינזון ולאה
נאור — למעט מוסינזון, שבעבר הרחוק
נרדף בידי ההסתדרות, לא ברור כיצד
ובמה מייצגים בורלא, חנני, הראל ונאור
את מוקד העשייה של הסיפורת הישראלית.
בתיאור יום הסופרים לא ניפקד נושא
״התסיסה החברתית סחכרח הישראלית
אשר שומה על כולם להיחלץ למאמץ
להרגעתה ושאר הבלותות.
מכובד יותר היה יום הסופרים הזה
מבחינתו של החבר איי ל חי, רכז־התרבות
של מועצת־הפועלים, שזכה ש שמו
יופיע ללא שגיאות בעיתונם של
פועלי ישראל.
בראיון מיוחד לתרבות וחינוך מספרת
עליזה שפי, יו״ר האגף לביטחון סוצי אלי,
כי ״מסתמן שינוי כיחס אל תרכות

״דבר״ ,״מהפך״ ואנכרוניזם

הפנאי,״ ומבשרת ; ״על אלימות אין
להגיב באלימות״ אלא להגיש, מן הסתם,
את הלחי השנייה.
ידיעה מרתקת נוספת, מבשרת לקוראי
דבר כי :״נפתחה המידרשה למחשכה
סוציאליסטית.״ יחד עם הידיעות המרת קות
על הפעילות.התרבותית של ז׳דאנובי
ההסתדרות, מתפרסמים תצלומים באיכות
דפוס גרוע) ,-של ח״כ אורה נמיר
״נושאת דבריה לפני אולם מלא כני
נוער.״ תצלום מישקפיו של אבי יחזקאל
(״מנהל המחלקה לסטודנטים בהסתדרות״)
ועוד פונקציונרים של תרבות, שכל אות יות
העמוד זה אין בכוחן להסביר מה
לאלה ולתרבות.
קריאה בתרבות וחינוך מוליכה את ה קורא
למסקנה שבדבר ובהסתדרות טרם
שמעו על המהפך והם מאמינים עדיין
שהם ״בעלי־הבית״ ,והז׳דאנובים המקומיים,
אוחיהם עובדי הוועד־הפועל ממשיכים ל מלא
עמוד זה בדבר כמו באותם ימים
רחוקים.

סופר של ממש׳ הרי שהתואר ״סופר״
הוענק ליגאל לב בידי הפו״ל שלו, על
.״״גב עטיפת אסופת הרשימות שלו, שהו פיעה
תחת הכותרת שיכרון זזושים *.
באותו דש מגלה קורא הספרות היש ראלי
הנידהם :״מבקרים של העיתונות
העולמית, מח,ניו־יורק סיימם׳ שבארה״ב
ועד ה,סיימם׳ הלונדוני וה,שפיגל׳ הגרמני,
זיבו את ספריו בביקורות חיוביות״.׳׳
מה שחסר כאן, הן הביקורות החיוביות
של העיתונות המקומית.
שיכרון חושים אינו ספרות, וספק אם
הוא ראוי לביקורת ספרותית. הקובץ הוא
אסופה של רפורטז׳ות שדופות של יגאל
לב במעריב, על אנשים צעירים, בעברית
קלוקלת למדי, נטולת כל ערד ספרותי.
| ד־׳הרסורם ז׳ות של יגאל לב מספרות על
נער השודד את תכשיטי אמו, על נערה
שחיללה את כבודה וכבוד מישפחתה,
סמים, נוער, נוער ונוער.
כותרות סיפוריו של יגאל לב הם עיבוד
לשמות סרטים יהלומים קורצים בריו,
הוטו אצלו ליהלומים קורצים באפילה,

בית קטן בערבה לבית קנון במושבה, משי־

עיתוגאי לב
ומויות שטוחות ושדופות
מה בלתי־אפשרית נשאר אצל לב משימה
בלתי־אפשרית ועוד כהגה וכהנה.
כל הדמויות ברפורטז׳ות של יגאל
לב שטוחות ושדופות, חסרות נשמה וא מינות
:״יש לה זוג צמות. מדים כחו לים
של גימנזיסטית. שתי עיניים כחולות
גדולות זול וכדאי יותר לשלם אגרת
טלוויזיה ולראות את הדראמות הזולות־מתקתקות
שאותן הוא משבץ בעלילותיו.
לסיכום, קובץ הרפורטז׳ות של יגאל
לב משעמם, רדוד, לקוי בלשונו וניקרא
כמו היה העתקת־שמש לסדרות טלוויזיה
מסוג גימ״ל. למרות המלצתה של המו״לית
שלו, שולמית מוסקונה, שצירפה ל עותק
שנישלח אלי :״רצ״ב ספר חדש,
שהופיע כימים אלה, שהוא ללא ספק
ספר חינוכי לנוער אין ספק שהספר
הוא חינוכי: יש בכוחו לחנך כיצד לא
,לכתוב סיפורים.
שיכרון חושים הוא בבחינת שיקרון
חושים של עיתונאי, שהחליט להדביק
לעצמו בכל מחיר תווית של סופר. עשרות
אלפי המילים (באותיות גדולות עם רוו־חים
כפולים) ,אין בכוחן להעניק לו עטרת
זו. הספר פשוט אינו מומלץ לקריאה.

לדורות הבאים. אחד מספרים אלה הוא
סיפרו של פרום׳ אפרים א׳ אורכך
חז״ל — פרקי אמונות ודיעות• שמהדו רה
חדשה שלו ראתה אור באחרונה,
אחרי שבחמש השנים האחרונות נמכרו
כמה עשרות אלפי עותקים מספר זה.
ספר מתקר זה עניינו כמאמר מחברו
״בתיאור דיעותיהם ואמונותיהם של התנ אים
והאמוראים וכהסברתן על רקע מצי אות
חייהם וסביבתם.״ הספר פותח בחקר
תולדות האמונות והדיעות של חז״ל, ומו ליך
אל התבססות הרעיון המונותיאיסטי
שי היהדות ואל התפתחות רעיון השכינה.
אורבך בוחן את מעמד ה״מקום״ וה־
״שמיים״ ,והתבססותו של ערך האלוהות
בגירסתו היהודית. בשלב זה הוא פותח
בעיון משווה של רעיון ״כוח״ האלוהות
ובחינתו בין אלי יוון לעומת ה״אל״
המקראי. המאבק בין אל אחד ובין פולחן
הפסילים.
בפרק השישי של הספר, הכישוף והנס,
יורד אורבך למעמקי שאלת ה״מאגיות
השונות״ ,הפצתן בשכבות הנחשלות והש פעתן
על חכמי הדור. הוא בוחן את
שאלת ה״ניסים״ וביטויים כממחיש ל־
״גבורת ח״׳ .אורבך, מביא סידרת דוגמות
מכתבי־העבר בגבול הכישוף והנס, בליווי
פרשנות, כמו הסיפור הבא :״הקשר
שבין הנס לבין תורת הגמול בולם שסי פור
אחר על ר׳ חנינא כן דוסא , :ת״ר :
מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין
שנפלה לבור הגדול, ובאו והודיעו לרבי
חנינא בן דוסא. שעה ראשונה אמר להם :
שלום. שנייה אמר להם: שלום. שלי שית
אמר להם: עלתה ...אמרו לו:
נביא אתה? אמר להם: לא נביא אנוכי
ולא בן נביא אנוכי, אלא דבר שהצדיק
מתעסק בו יכשל בו זרעו הנס הכרחי
כדי להוכיח את צדקת ה׳.״
אורבך ממשיך ובוחן את ״כוח השם״,
שבועות והשבעות בשם, שימוש בפא־פירוסים
מאגיים, קמיעות ופשר ״סוד
השם המפורש״ .תחת הכותרת פמליא של
מעלה הוא בוחן את סיפורי המלאכים
במסורת היהודית, פשר שמות המלאכים,
מצבם במעמד הר סיני. אחר שב אורבך
ל״מי שאמר והיה העולם״ .תוך שהוא
בוחן את הגירסות והפירושים השונים
בדבר סדר הבריאה, ומכאן עובר לעסוק
ב״אדם״ כתכלית הבריאה, תוך שהוא
בורר שאלות ביחס שבין הגוף לנפש.
תחת הכותרת על ההשגחה מפרט אורבך
את התפתחות הרעיון היהודי בדבר
״צימצומו של השכר לעולם הבא״ ואל
ההבדלים שבין ״תורה שבכתב״ ו״תורה
שבעל־פה״ .במיסגרת זו מפרט, מנתח

הוגה אורכף
אורבך בעוד שרוב דברי־הדפוס המודפסים ב ישראל
הם בבחינת דברי־דפוס המודפסים
לשעה, מועטים הם הספרים המודפסים

• יגאל לב — שיכרץ חושים ! הוצאת
אדר; ב 22 עמודים (כריכה קשה).

* ס׳ יזהרו״ זר םהעובדים ״

כיצד

נעלמה לה ההשראה לעצמאות י שר אל
ישנם סוגי דיבוק שונים עלי־אדמות. דיבוק יוצא־דופן היה הדיבוק של
משה אונגרפלד, מנהל בית ביאליק, שהלך לאחרונה לעולמו. קרוב לחמישים
שנה ניהל אונגרפלד את בית ביאליק, כשהוא שומר ומגונן על מורשתו של כיאליק
מעיניים מזיקות. הוא מנע במשך שנות דור את חשיפת מסיכת יחסיו של המשורר
הלאומי עם הציירת אירה יאן, ושאר ״שובבויות״ שביאליק התהדר בהן בחייו,
ואילו אונגרפלד סגר עליהן במנעול אחרי מותו. בשנים האחרונות הפך בית־ביאליק
לשדה־מירוצים של עכברים ועכברושים, כאשר עיריית תל־אביב נושאת בנטל האחריות
לכך, כי אונגרפלד היה שכיר העיריה, שלא שעה לתקשי״ר ולמחשבה אודות יציאה

מחגך־דור יזהר

מכיא־השראה הזז

מה הוא עושה בכנסת

יו״ר קשקשן ועסקונה

לגימלאות׳ ככל האדם. עכשיו, משמת משה אונגרפלד, אולי תשוב עטרת בית־ביאליק
ליושנה, והמקום ייהפך למוסיאון של ממש לזכר המשורר, מבלי שישימו במקומו של
אונגרפלד, אונגרפלד נוסף.
טעם מר של צביעות עלה בפי, למיקרא מסתו חסרת־הגבול ורבת־המימדים
של הסופר ם׳ יזהר איך אבד, זרם העובדים׳ (ראה אור בדבר 3 ,באפריל) .בדומה
לעשרות מאמרים אחרים בנושאים שונים שבהם מציף יזהר בשנים האחרונות את
מוספי השבת, כתחליף לכתיבה ספרותית שדומה כי הרפה ממנה) ,זרי שמאמר ארוך
ומייגע זה הוא מסה אפולוגטית המכסה על חטאי עצמו. הוא כותב בראש מסתו:
שום כוח חיצוני לא פירק את זרם העופרים, כשם ששום כוח חיצוני לא פירק
את תנועות הנוער החלוציות. מה שכיטל את זרם חעוכדים היה תהליך חכרתי פנימי,
תהליך של התמוטטות פנימה. כמו כגזע עץ נסוג״.״ יזהר שוכח פרט אחד וקטן,
והוא דויד כן־גוריון, מי שביטל את זרם העובדים בראשית שנות החמישים והעדיף
את הממלכתיות החינוכית המתנוונת, בצד זרם דתי, כאשר מתוך הזרם החינוכי הממלכתי
הוא סילק גם את תנועות הנוער החלוציות. יזהר שוכח גם להזכיר שבאותן שנים
הוא ישב בכנסת כנציגם של בני הדור הצעיר, כשידו הזקנה התרוממה שוב ושוב
באותן הצבעות כנסת, שהביאו לביטול זרם העובדים וסילוק תנועות הנוער החלוציות
מתוך בתי־הספר.

אל מבקרי הסיפורת העברית החדשה הצטרף באחרונה יו״ר הכנסת מנחם
סבידור, שנאם בטקס שנערך במישכן הכנסת במלאת 10 שנים למותו של הסופר
חיים הזז סופר הארץ שדיווח על כינוס זה ( 9במרץ) ציטט מדברי סבידור :
״עם הסתלקותו של הזז נעלמה מכינינו ההשראה שהוליכה לעצמאות ישראל ואני
חשבתי לתומי, שההשראה לעצמאות ישראל היא קצת יותר מסופר בינוני, יו״ר כנסת
קשקשן ועסקונה פוליטית וספרותית שעורכת בנקט בכנסת, אוכלת עוגות, לוגמת קפה

ואומרת דיברי הבל.

עבר, הווה. עתיד

עיון

מי מ רי ב ה

סופה של נחלת אוערפלד

וממיין אורבך את נושא ה״מיצוות״,
מקורן, דרכי קיימן, טעמיהן ואימוצן
כאופן של קבלת עול מלכות שמים,
אהבה ויראה.
לא ניפקד בספר זה עיסוק ב״חשכונו
של אדם וחשבונו של עולם״ ,החל ב־
״חטאו של האדם ׳ הראשון ותוצאותיה׳,
ובחינת מיכלול הבעיות של ״שכר ועונש״
* אפרים אלימלך אורבך — חז״ל —
פרקי אמונות ודיעות ! הוצאת י״ל מאגנס ;

714 עמודים (כריכה קשה).

המוליך לטעמם של יסורים. אורבך מת מודד
גם במידות הדין והרחמים, כוחה
של תשובה, המאבק שבין שני היצרים,
יצר הרע ויצר הטוב, צדיקים ורשעים.
בחלק האחרון של סיפרו פורש אורבך
את ״עם ישראל וחכמיו״ ,שם הוא מבודד
את ישראל ותורתו מעמים אחרים, מבהיר
את השוני שבין בחירה לגיור ואת מכלול
ההסברים לפיזורו של עם ישראל. בחלק
זה של הספר, מצויים כמה ניתוחים
מבריקים אודות מעמדם של חכמים בימי
חשמונאים, דמותו של הלל ופעולתו והנ הגתם
של החכמים אחרי חורבן בית שני,
והמאבק שקדם לחורבן בית הלל ובית
שמאי.
בפרק האחרון, על הגאולה, בוחן אורבך
את רעיון הגאולה, הספרות האפוקליפטית,
האמונה בתחיית המתים, התמורה שעברה

על היהדות לאחר החורבן בשאלת תפיסת
הגאולה, שמותיו של ״המשיח״ וסב לותיו.
לסיכום,
סיפרו המונומנטאלי של פרוס׳
אורבך אינו ספר שוועד למאמינים בלבד,
ויש בכוחו לפרוש עולם ומלואו גם לפני
היהודי החילוני. עולם העשוי להעניק לו
מעט הבנה־ בצד הלא-מטורף של היהדות,
הצד ההומאני והערכי שלה, שפרופ׳ אורבך
הוא אחד מנציגיו הבולטים. הקריאה ב־סיפרו
של אורבך מפענחת במישור הפנימי
שלה, מעט מאותה פרשת־דרכים שבה
ניצב העם היהודי כיום, במדינתו, במאבק
על עתידה ותדמיתה. ספר מומלץ ביותר,
שהקריאה בו מתארכת, הן בשל היקפו
ותוכנו, והן בשל השקפת העולם־ומלואו
נוסח פרום׳ אורבך, שהוא מאחרוני החכ מים
ובעלי־המוסר של דורנו.

וה היה

נליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפכי 25 עמה כדיוק,
היה גיליין־מזכרת שהוקדש לרגל מלאת עשור להכרזה המדינה.
המאמר הראשי תחת הכותרת ״לידתה של אומה״ נפתח כקטע
מתיר שירו של חיים גורי ״תפילה״ (״הבא כרכה לנערים —
כי כאה עת / .ראה אותם שותקים ונכונים — ועיניהם
דולקות כליון זה הכיא בתצלומים ובתיאורים את שיחזור
המאסק לעצמאות ישראל (ראה: כגיליון זה) תור הצגת תמונה

הו ה שהיה
פנורמית עיתונאית של סיפור עצמאותה של ישראל.
כשער הגליון: ציור שניים מלוחמי תש״ח.

יום העצמאות הגדוד שד יעקב אגמון * מייחמת
השיחווו של בעלי בתי־הקורנווו * אווי זוהו והמיקטות

העם
ר.צ בירי ה ג דו ל ה
אווירה של ציפיה נעימה אפסה השבוע
את ערי ישראל. כל בעיות העולם והארץ
נשכחו, מלבד הצורך לחוג כראוי את
העשור. הרחובות קושטו. בתי־קפה היו
מלאים כפי שלא היו מלאים מעולם. בבליל
הלשונות היה קשה להבחין בין צברים
הלבושים כאמריקאים, עולים חדשים הנר אים
כתיירים, ותיירים שהתלבשו כאנשי
העליה השנייה.
העם היה מוכן לשמוח, אך עדיין בלתי-
משוכנע לגמרי. התעמולה העצמית האג דתית
של ועדת־העשור עשתה רושם של

של מנחם אייל תישאר בבית־החולים עד
אחרי החגיגות. מנחם עצמו לא יקבל
חופשה.
בעייתו של מנחם אייל היתד, רק אחת
מאלפי הבעיות הקטנות, שעמדו לפני המחלקה
האחראית לאירגון חגיגות־העשור
ב־ 40 ערים ומושבות גדולות. כי במדינה
שבה מרבית ימי חג הם ימי אבל, העמידה
משימת תיכנון החג כמה בעיות רציניות.
הבעייה העיקרית היתד, כיצד ליצור
שימחה, שההמון יהיה בה שותף פעיל ולא
צופה פאסיבי בלבד. לא פחות חשובה
היתה הבעיה כיצד למנוע נהירת הקהל
לכמה מרכזי שימחה, ולפזר את החגיגות
לכל פינה ופינה. הפיתרון לכך היו בימות־הבידור,
או כפי שמארגני מחלקת־המים־
גנים, האחראית לכל החלק האזרחי של
חגיגות-העשור. מכנים אותך. :מסיבות

תפקידם של כל אלה יהיה להעסיק את
הקהל במשך שש שעות רצופות, להרקידו.
לשעשעו. מיזנונים שיוקמו ליד כל בימת-
בידור יספקו משקאות ומאכלים, ובמיוחד
משקאות חריפים במחיר מוזל.

בגיליון ז ה
החומר המתפרסם בגיליון זה היה פרי
של תקופה. מדבר מתוכו העם הלוחם. לכן
נמנעה המערכת מלהחתים את הכותבים על
כל רשימה לחוד.
השער הוא קטע מציור דמויות הפלמ״ח.
פרי יצירתו של הצייר בלום. המוצג בבית־צבי
ברמת־גן (הנושא את שמו של צבי
קליר שנפל בקרב אישדוד).
החומר הכתוב הוא ברובו פרי עבודת
צוות העולם הזר, בתקיפת המילחמה. בין

״העולם הזה״ 1073
תאריך:

25.4.1958

הגרעינים נשארו מחוסרי פרנסה ובעלי
בתי־הקולנוע הצטופפו במישרדי אירגו־ניהם,
עישנו בעצבנות וצעקו בקולי־קו־לות
. :הפעם לא ניכנע ! ״
אף אחד משני הצדדים לא התכונן להי כנע.
במישרד־האוצר בירושלים נעצו ה פקידים
מבט אטום בנציגי בעלי בתי־ד,קו לנוע,
שטענו לפניהם בהתרגשות רבה,
והפטירו בחוסר־עניין . :אין מה לעשות.
אי־אפשר להוריד את המיסים — התקציב
כבר אישר בכנסת !״
בתל־אביב הודיעו נציגי אירגון בעלי
בתי־הקולנוע למנהלי התיאטרונים . :אנחנו
לא נציג ואתם לא תציגו. אף אחד לא
יצ י ג

חזרה כללית של מיפגן הגח״ל כאיצטדיון רמת־גן
ירקדו הנערים לפנינו
׳אירגון מופרז, איימה למנוע את הספונ טאניות
של שימחה עממית. האיש ברחוב
היה מוכן שישעשעו אותו, יציגו לפניו
הצגות, אך שמר לעצמו את הזכות למחוא
כפיים או לשרוק בבוז. כאוות נפשו.
יעברו כמה שבועות עד שיסתבר אם
חגיגות־העשור המאורגנות היו הצלחה או
כישלון, מיבצע כביר או בלוף. בינתיים
אמר הישראלי הממוצע :״ירקדו הנערים
לפנינו.״

העשור
מ סי בהד ־ 8 0 0ארף
בעצם קדחת ההכנות הסופיות לקראת
חגיגות יום־העצמאות. כשעובדי ועדת־העשור
עבדו יומם וליל כדי לבדוק כל
פרס ופרם בתוכניות. הופיע לפתע מנחם
אייל. איש מחלקת המיפגנים של ועדת־העשור,
וביקש חופשה מהממונים עליו.
.השתגעת?״ אמרו לו. .דווקא בשבוע ה חגיגות
כשאנחנו זקוקים לכל אדם אתה
מבקש חופשה ז״ אולם למנחם אייל היתה
סיבה מוצדקת לבקש חופשה. אשתו ילדה
בן. ועמדה לחזור הביתה עם הילד דווקא
בערב יום־העצמאות.
תוך כמה דקות התקשר יעקב אגמון,
ראש מחלקת המיפגנים של ועדת־העשור,
עם מנהל מחלקת היולדות בבית־החולים
בילינסון . :אדוני הרופא,״ הסביר אגמון
בטלפון .״אתה מוכרח להשאיר את אשתו
של מנחם אייל בבית־החולים עד אחרי
חגיגות־ר,עצמאות. האיש הזה אחראי ל עריכת
החגיגות ב־ 200 ישובים. אינכם
יכולים לקלקל להם את השימחה.״
.תמסור את בירכת צוות בית־החולים
לכל 200 הישובים,״ השיב הרופא. אשתו

פרסיות ל־ 800 אלף תושבים.״ המטרה אינה
לארגן שימחה או להכריח לרקוד ולשיר,
אלא ליצור את כל התנאים כדי שההמון
ייכל לחגוג לבד.
משקאות הריסים הולים. בימות-
הבידור יעמדו במרכזן של החגיגות. כ מאה
בימות בכל רחבי הארץ, מהן תשע
בתל־אביב, ירכזו סביבן, לפי הערכת המא רגנים
800 ,אלף איש.
כל בימת־בידור היא כימעט תיאטרון
בפני עצמו. היא מתרוממת לגובה של שני
מטר במרכז רחבה מוארת ומקושטת. גם
כל הרחובות המובילים לבימות־הבידור
הוארו וקושטו בציורים מופשטים ובדמויות
בעלי־חיים. לכל בימת־בידור ישנו
מרכז־בימה. האחראי לחגיגה. לרשותו עו מד
צוות של עובדים טכניים: חשמלאים,
מפעילי־רמקולים, טלפוניססית לרשת טל פונים
מיוחדת שהוקמה בין הבימות, רץ
גדנ״ע. רופאים ואחיות, אמבולנס ומכונית־קשר
של המישטרה. לכל בימה יש גם
תיזמורת משלה ומנחה האחראי להגשת
התוכנית, לרציפותה ולהרקדת הקהל. רק
האמנים שיופיעו על הבימות ינועו מבימה
לבימה.

אנשים
• נשיא ההסתדרות הציונית, ד״ר
נחום גולדמן . :התאכזבתי מכל המיפל־גות
בישראל. הן אינן מיפלגות של מדינ אים
אלא של ראשי-ערים.״
• שר־התחבורה מרדכי נמיר, בנאום
נגד הנהלת סולל בונת בוועד הפועל של
ההסתדרות . :הכובע של סולל בונה מלפני
30 שנה אינו מתאים לראש ההסתדרות
כיום.״

המשתתפים הקבועים שפרי־עטם מופיע
בגיליון זה: אורי אבנרי (בלשת לוחמים
ועוד) שמואל בזל! (על חומותיך ירוש לים)
נתן דונביץ (נתיב הדמים לנבי
יושע) בוזי זהכי (תותחים מול בית־שא!)
.יצחק זיו־אב (האלמוני) .יום״
נדכה (על המינדל בעבה) ,שלום רו זנפלד
(הציץ ופגע).
המערכת נמנעה בקפדנות מלערוך מחדש
את החומר, כדי למסור נאמנה את רוח
הימים ואת סיגנונם המיוחד. מלבד קיצו רים
חסרי־חשיבות, כל החומר ב־ 32 עמו דים
אלה מפורסם כאן כפי שנכתב לרא שונה
בימי תש״ח.
קולמע מיסיס ואריסים
אורות הניאון נשארו כבויים, הקופאים
והסדרנים הלכו לבקר בתיאטרון, מוכרי

• האמרגן יעקב אגמון, מנהל מחל-
קת־המיפגנים של ועדת־חגיגות־העשור, על
הסיכסוך בין ועדת־חגיגות־העשור והתיז־מורת
הפילהרמונית . :התשיעית של בסהו-
בן מפריעה לעשירית של המדינה.״
• הפיזמונאי דירי מנופי . :תל-
אביב היא פרבר של עיר שאיננה.״
• תחביב מסוג מקורי מצא שחקן
בצל ירוק אורי זוהר, שהוא מעשן מיק־טרת
מובהק. זוהר, המעשן כשמונה מיק-
סרות ליום, התחיל לטבול לפני העישון
את הטבק בקוניאק עם קצת מיץ
לימון. זוהר גילה שהוא מקבל בחילה
מטבק הטבול במיץ תפוחי עץ.

מנהלי התיאטרונים לא התרגשו. .שיש בתו
עד סוף העונה, לנו זה לא איכפת.
ההכנסות מן ההצגות בתל־אביב יספיקו גם
לכיסיי הגרעונות של העונה הבאה.״
טענותיהם של בעלי בתי־הקולנוע היו
פשוטות מאוד 129 :אחוז מיסים מוסלים
על כרטיסי הקולנוע. המיסים הגבוהים
מצמצמים את תדירות הביקור וגרמו לשפל
בענף.
מי ח פ או ד ל -לכאורה היה מצב ה עניינים
מוזר ביותר. בעלי בתי־הקולנוע
לחמו בעוז־רוח של לוויתן פצוע את מיל־חמתו
של ציבור האזרחים כולו, בשעה
שאותו ציבור עצמו נשאר שקם כדג מת.
״אין מיקצוע בארץ שהטילו עליו מיסים
פי 25 מהמקובל בארצות־הברית,״ זעקי
דוברי שני האיגודים של בעלי בתי־הקול־נוע
,״הגיע הזמן לחסל את הפרשה!״
יעקב דווידון, בעל בתי־הקולנוע גן רינה
וביח־העם בתל-אביב, הוסיף צבע למודעות
השחורות של שביתת חבריו למיקצוע :
״אנו תיבעים מאת השילסונות לחוקק חוק
חדש להגנת האריסים, אריסי שדה הקול נוע.
זהו שדה בור ובלתי מעובד, שחובה
לעזקו ולסקלו. לאריסים (בעלי בתי-ד,קול נוע)
נועד רק קומץ בלבד. שאין בכמותו
כדי להשביע את העמלים והטורחים לשווא
לאזן את תקציבם.״ הוסיף דווידון בפא-
תוס . :לא עוד זילזול שאנן ! הגיעה שעתו
של יחס אדיב וצודק !״
אילו היו דווידון וחבריו סבורים כי
הגיעה שעתו של יחס אדיב וצודק, גם
בפרשת יחסיהם׳ עם ציביר לקוחות שלו
הם דואגים כל־כך, יתכן שהיו זוכים לני צחון
במאבקם. אולם הלקוחות עצמם הסת כלו
באדישות מוחלטת, אפילו בשימחה
לאיד.
כמו אותו צופה קולנוע תל־אביבי, ש סדרן
בבית קולנוע המרכז מנע ממנו את
היציאה קודם לסיום הסרט, העיר כי על
הממשלה להשגיח על בעלי בתי־ד,קולנוע
ויחסם את קהל צופי הקולנוע.

בבדיקה של ח ! 0ז0(6 56160 חסועו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה

80ץ\880£0

במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה.

טעם אמריקאי. תערובת אמריקאית.
^ ו ו ^ זזי ^ 7ב מ או ת!

ריחמו ־ העידן החדש
חמשת פסי הכסף הנוצצים בחזית
המכונית מבשרים עידן חדש בפיאט ריתמו,
״ריתמו נובה״ של העידן החדש -
מכונית המשלבת ביצועים
ספורטיביים מעולים עם מרחב ונוחות
של מכונית משפחתית מפוארת.
לבחירתך במבחר דגמים.

הפתעה! ריחמו אוטומטית
עם מנוע
299ו סנ ד ק
לראשונה ריתמו אוטומטית
בנפח מנוע 1299 סמ״קי
כל היתרונות של מכונית אוטומטית
גדולה יושמו ב״ריתמו נובה 70״
אוטומטית, המבטיחה לבעליה גם
את ההקלות במיסוי,
ן המוענקות למכוניות
בנפח מנוע של
1עד 1300 סמ״ק.

חלונות חשמליים
והגה מתכוונן
הפתעה נוספת -מכונית שבה

ודלתות המעלות
לבטיחות ^ חשמלית הנוסעים. אלה רק חלק קטן משפע השכלולים
בהם מצטיינת המכונית.

ת״א: המשרד הרא שי ־ יצחק שדה , 30 טל׳ ;03-330971 מו סך מרכזי 10 -ת חנו ת , 20רמתה חייל, טל׳ 483131־ . 03 חיפד: חבר ת מוס מך בע״ מ -דרך יפו , 146 טל׳ 9־ 522258־ . 04 ירו שלים: גולדין ב ע״ מ,
שלומציון , 2טל׳ .02-222231 באר־שבע: ש.ח.ן. בע״ מ -הד ס ה , 46 טל׳ .057-74040נ תני ה: רכב נ תני הבע ״ מ -אזור התע שיה ישן, ת.ד , 2 4 .טל׳ . 053-22946 פתח־תקוה: א לי שו ל רו ף -בר־כוכבא , 15 טל׳ . 03-919937
חדרה: קרצ׳מן יעקב ־ אזור התע שיה, טל׳ . 063-32729 גהריה: סו כנו ת פי אט ־ הרצל , 86 טל׳ 925419־ .04א שקלון: או טו א ש קלון ב ע״ מ ־ ליד בנין ה עירי ה, טל׳ 24774־ . 051

גימור מעולה ונוחות מיונית
כל דגמי ״ריתמו נובה״ מאופיינים בגימור
יוקרתי, פאר פנימי ושכלולים טכנולוגיים
מתקדמים; מנוע עתיר ביצועים, היגוי מדוייק,
כושר תמרון מעולה, תא נוסעים מרווח ונוח,
מערכת אורוור/חימום משוכללת,

הילוך חמישי
ההילוך החמישי ב״ויתמו 70 סופר״
זורם לנסיעה ה שקטה והנעימה,
:זשפר את ביצועי המכונית ומגדיל
את החסכון בדלק
במידה מפתיעה.

התוצאה -צריכת דלק נמוכה במיוחד
עד 8.8ו ק״מ לליטר ב־ 90 קמ״ש.לבחירתך :״ריתמו 60״ 6ו ח סמ״ק,
״ריתמו 70״ 1301 סמ״ק ,״ריתמו 70
סופר״ 1301 סמ״ק וריתמו אוטומטית
1299 סמ״ק.
מיכל דלק ענק
( 55 ליטר) ,לוח מחוונים
ומבנה בטיחותי ברמה חדשה.

עיצוב חדשני וחסכון בדלק
״ריתמו נובה״ מצטיינת בעיצוב אוירודינמי
חדשני, במנוע משוכלל, במשקל קל ובמקדם
גרר(התנגדות האויר לתנועה) נמוך 0.33 :בלבד!

העידו החד ש
חובות: בו קסראתל רנ רבע״ מ -הרצל , 208 טל׳ . 054-71789 עפולה: רכב הוד -הרב לוין , 17 טל׳ .065-91480 קרית־ שמוגה: מו סך ה חול ה
גזור התע שי ה . 067-40574 נצרת: פריד ד א הר -אזור התע שיה, טל׳ . 065-55266 רמת־גן: רכב רמת־גן -ז׳ בו טינ ס קי , 30 טל׳ .03-719939
1ילת: בית הרכב -ד. מזרחי, אזור התע שיה , 806 טל׳ . 059-73945 עזה: מו ח מד ג אז ל -רח׳ עו מ אר אל מוכתר, טל׳ . 051-60718

₪ם םם ם
וווו !

נזב>ו ודסודיוזוד -אבסידיוץ ע־סי בלוגובילד,
וז״א יום א׳ .1.1.41 סיעוד 7.10 בערב.
ב׳ופבץ ודגעילוו -ארסידייו קרית־אליעור, וזיסוד
סועאי״סיבוז .7.1.41 .סיעוד 4בערב.

בדורסל -ודיגל ודרבורסי יד־אליווו,
יוס בי .2.1.61 בסיעווו 6.10ו־ 6.10 בערב.
ודיבל ודסבורסי וויבוד. יום ג׳ .1.1.41
בסיעווז 16.10־ 4.10 בערב.
נץ בוץ גיסיגור ודעגודן יוזם די 4.1.41
בסיעות 6.10ו־ 4.10 בערב.
ודאולם ודעירוגי ירוסילים, יום וזי .1.1.61
בסיעווז 6.10ו־ 4.10 בערב.
7.1.41־ .6בסיעוד 2אוזוד״ב
בוזהיווז 4ס א

אוולסיקוד קלוד -אבניריוץ מרכז ודסבורסי
ודלאובוי בודדר יידן, וד־א,
יגויס ד: וו: ו6.1.61 :־1־ 4בסיעוד 7בערב.

סיוייוז -בריבוז ודסיוזיוד באוגיברריסית וז•א.
יגוים ב :1 ,ד4.1.41 :־1־ ,2בסיעות 9.10 בבוקר
ו־ 1.10 אוזוד״ב בוזטות ״עלית״

בוץ ז־ 1בגו,
וזיפבוז יר

7בבואי

בוא לוזוווו בביבועיוזם וזבוררינוים רל
אלפירפורראיס
^ ג1 וזבוגיעיס נועריווובודיגווזלוזוווזרו*ייוובערריר ורמובוז עופי רפורר בבורגרוז אייו
וזגדולביווזר בירר*ן
׳,יגלו ביגור וזפועל ודרבים־ערד.
רוזביומגלץ בבל עגפי וזרפורר• אוזלרמן וז, רו*
וזוזוזוזיץ יגוווועדכבוזבב ! 1
בדורגל בה יל וזדבווזמרנן וליוז, וזאבגן יוו, גיורו, ריוץ< ,ריר,
רגבי,רביבוז, ,
ז רוזבור ביידג; וזוזעבולווז, יוליעוז ועוד.
ודודיו לוזבריוז ־ ״
־ום רוב בבל אוזר בו־ 167 אירועי רפורר גוררי* בוזו בובבי רפורר ביגלאובוייס. בוא לראווו אוז
1ורר וזביגלאובוי בנוגרר ביוזי.

כרדידים להשיג ב מו רדי מרכז׳׳הבועל״ ,בייקדדל׳״ ,רוקוקו״ וביתר משרדי הכרפיידים.
עלה על הבדים של >|י< גוון הפועלים: להגרי מועדוץ הבדים הגהות מיוהדות.

סירה •גייס־ דינר ודרבורסי יד־אליודו,
יום וז 45 :סיעוד 9.10 בערב.

י סויר -סרבו ודסיגיס. רנווז ודסירוץ
סייסיי־סיבוז .1.41 ,ד־* בסיעוד 2אוזודיע
בוזסות ״הודאה״ ו״הדגה״.

נוור״הבועל״ וערך בריוע וזברוד העובדים

משכיר הרכב הרשמי

דב סגל מסרב
דחיות
^ יום השישי בשבוע שעבר
הובא דב סגל לבית־החולים
הדסה בתל־אביב במצב של דיכאון
קשה, כשהוא מסרב לאכול ומב קש
שיניחו לו למות.
שבוע לפני-כן שוחרר סגל מ-
בית־החולים אחרי שניסה לשים
קץ לחייו באמצעות כדורי-שינה.

כאשר היו בשיאם, היו דב ופדדדיקה מלכי חיי־הלילה.
עכשיו נחתכו מיתוי־קולו ואשתו משתדלת להציל את ח״ו

יס סגל כדוגמן לחליפות
גא ושרמנטי
הוא הובהל לבית־החולים במצב
קשה על-ידי אשתו, פרדריקה סגל,
כשהיא נקרעת בין הרצון לעזור
לו לגאול את עצמו מיסוריו, ובין
הצורך הדחוף להציל את חייו.
דב סגל הגא והשרמנטי, שהיה
בצעירותו דוגמן, מסרב לחיות,

אחרי שנותח לפגי חודשיים. וה רופאים
כרתו לו את מיתרי־הקול.
כבר לפני כ־ 10 שנים ידע דב
שהוא לקה בגידול ממאיר במיתרי
הקול, אך סירב לעבור ניתוח.
הוא טען :״אני לא מוכן לחיות
בלי קול.״
אך לפני כחודשיים הוא נותח
בכל זאת. אחרי הניתוח לקה דב,
שהוא רק בשנות ה־ 50 לחייו, ב דיכאון.

שמכיר אותו, יודע שדב הוא
אדם גא ומסרב לשתף אנשים ב צרותיו.
אחרי הניתוח הוא הסתגר
בבית, יחד עם פרדריקה, כמו חיה
פצועה.
הוא מוכן רק להתראות עם מיס־פר
קטן של חברים, ביניהם ה ארכיטקט
אלדד שרון, העיתונאי
שייקה בן־פורת, ובעל הגלריות
ז׳אן תירוש.
דב ופרדריקה ידעו תמיד לחיות,
ותמיד בהרגשה שאין מה לדאוג
למחר.
אחרי מילחמת יום־הכיפורים הם
נאלצו לסגור את המועדון־מיסעדה־דיסקוטק
שלהם ביפו. המילחמה
פגעה קשה בעיסקי הבידור, ודב
ופרדריקה סגרו את המועדון, שע

הון תועפות — כ* 80 אלף
לירות של אז, שהושקעו על-ידי
שותפים שונים, ביניהם שימעון
עדו.
מאז הלך מצבם הכספי והחמיר,
ואז גם התגלתה מחלתו של דב.

דב ופרדריקה נולדו ברומניה
ונישאו בארץ בשנת . 1952 שני הם
ארכיטקטים במיקצועם, ו-
תיכננו בין השאר את ביתם של
גילה אלמגור ויעקב אגמון ושל
תלמה ודויד (״דדו״) אלעזר.

דם סגל עם ישעיהו כן־־פורת

סגל ככימאי של הצגה אירוטית

ידיד אחרון

ידע תמיד לחיות

בהתחלה הם פתחו מועדון בקצה
רחוב הירקון. שם אפשר היה
לפגוש חברי ממשלה, שגרירים ד
לצידם אנשי בוהמה ונערות-זוהר.
השילוב של האנשים השונים הצ ליח,
והמקום נחשב לאכסקלוסיבי
ביותר בתל-אביב.
ואכן, דב ופרדריקה נלחמו כדי
לשמור על רמה הולמת של מוע-
דונם. כשהגיע פעם שמואל פלאסו־שרון
למועדון, בחברת מייק בור שטיין,
סילקה אותו פרדריקה ב אומרה
:״מילא, אני מסכימה שלא
יוסגר לצרפת, אבל אדם כזה שיעשה
בדיחה מהכנסת, זאת כבר
חוצפה.״ פלאטו־שרון לא נכנם.
אך אלמנטים בלתי־רצויים באו
למועדון, והם העדיפו לסגור אותו
אחרי שהמישטרה סירבה להעמיד
שוטר בפתח.
מאוחר יותר ניסה דב לבייב
מחזה אירוטי עבור המפיק ששו|
שבתאי. בצעירותו, כשלמד אר;
כיטקטורה בפאריס, הוא בייג
סרטים כחולים כדי לממן את לי־מודיו.
אבל כשנדרש לשנות או
הבימוי ולהכניס ביצועים אמיתיים
משך את ידו מהעניין.
בימי הזוהר היו חייהם פתוחיג
להרפתקות חולפות. ידוע הסיפון
על השחקן הצרפתי הנודע דניא׳
זילין, שאושפז עם התקף־לב אחר
שבילה במשך שלושה ימים בדיר
תה של פרדריקה, כאשר דב בי
לה בחו״ל.
פרדריקה נימקה את החופש ה
מיניי שלהם באהבה וההערכה ה!
עמוקה שהם רוחשים האחד לשנן
היא טענה תמיד :״לא מצאתי א
גבר ישראלי אחד שטוב גם למיטז
גם לארוחה וגם לשיחה חוץ מדב.
עכשיו, כשדב מתייסר וחולו
לא משה פרדריקה ממיטתו. הי
משתדלת להסתיר את מצבם הא
מיתי. רק מעטים הם האנשים ש
שמעו בכלל על הטרגדיה שפקד
את הזוג.
דב גאה מאוד בפרדי. הוא תמי
נהג לומר: היא אמנם רק 56
סנטימטרים, אבל היא גדולה. זא
האשה היחידה שלא הצלחתי לע
בור אותה. היא בן־אדם, חברה, ל
רק אשה.״ שולמית יריב 1

קולנוע סרטי סוד הזזסם תנלתז? עוד ד*11ד!
לכאורה זהו סרט־מתח, אבל סרט־מתח
שונה מן המותחנים שהכרנו עד היום.
לכאורה אין בו רעיון רציני, אבל אפשר
שהרעיון מונח ביצירת שפה אסתטית
מיוחדת ונעלה לקולנוע — וגם אסתטיקה
לשמה היא מטרה לגיטימית ביותר לבימאי
צעיר שזה לו סיהטו הראשון.
אולי אין בו סיפור רציני המשמש גיבוי
לגילויים אסתטיים בומבאסטיים כל־כך —

וגם הוא עבר גילגולים מוזרים — כמעט
כמו גיבוריו. בפעם הראשונה שהוצא
לאור, נכשל. אחרי זמן־מה, כשעבר שימעו
מפה לאוזן ובעזרת ביקורות עיתונאיות,
הוצא לאור שוב. היום מנבאים לבנקם
מעמד של אחד מבימאי העתיד בצרפת.
דיווה היא זמרת שחומת־עור ,״שיופיה
החיצוני משלים את יופיה הפנימי. היא
זמרת סופראן נהדרת, המסרבת להנציח
את קולה על פלאסטיק ולהפוך את אמנותה
למיסחר. כלומר, היא מסרבת להקליט,
ואף כי מעולם לא שמעה את קולה, היא
עומדת על כך כי החוויה האמנותית מבר

ז׳ול (אנדראי) ואחד השליחים מן העולם התחתון ב״דיווה״ של כנקם
שיכנוע עד הסכין —

סרדריק אנדראי כז׳ול ווילהלמניה ויגינס פרנאנדו כסינתייה הוקינס
אמנות טהורה מול עבודת אלילים
אבל האם מנוסתו של צעיר מידי שני
לוויתני־פשע, שכל אחד מהם רוצה אחת
משתי הקאסטות שנפלו בחלקו (האחת
הקלטה פיראטית שעשה משירתה של זמרת
מהוללת, והשנייה קאסטה שהושתלה אצלו
במיקרה, ובה וידוי של יצאנית טרם
חיסולה) אינו סיפור שיש בו משהו ז
:פטישיזם. ובכן, כדי לא לדבר ברמזים
— דיווה הוא סירטו הראשון של הבימאי
ז׳אן־ז׳אק בנקם, שנולד בפאריס ב־.1946
הוא סיים לימודי פילוסופיה ושנה אחת
רפואה והחל עובד כעוזר־בימאי לצד רנה
קלמנט, ג׳רי לואיס, קלוד ברי, וילארד
הויק וז׳אן לואי טרינטיניאן.
זה סרטו הראשון שעשה לפני שנה,

ססת על תהליך היצירה שבמיפגש בין
האמן לקהלו, ואין לשחזרה באמצעים טכניים
— כי אז תיפגם השלמות שבחוויה.
בתפקיד דיוור• (שמה בסרט סינתייה
הוקינס) ,מופיעה זמרת־אופרה שכוכבה
דורך היום בעולם (ראה: אנשים בעולם),
ילידת פילדלפיה ששמה וילהלמניה (מתח רז
עם השם הניד!) ויגינם פרנאנדז, הנר אית
כאלילה. סגידתו של הנער העובד
בשליחות הדואר, מזכירה מעט את עבו-
דת־האלילים של הגרופים לכוכבי הפופ
שלהם: אחרי שהוא מקליט הקלטה פירא טית
מושלמת, בעזרת מכשיר שסחב ממי שהו,
הוא נכנם לחדר ההלבשה שלה, זוכה
באוטוגרף ומחלל את פרטיותה כשהוא

ז׳ול, נער שליח בדואר, נקלע לזירתי־החיסול כלי הזמנה
— לווידוי יצאנית על קאסטה

רשימת הזוכים פרם ••אוסקר״
ל שו ת 4982
הסרט הטוב ביותר — גאנדי.
השחקן הטוב ביותר — כן קינגסלי (גאנדי).
השחקנית הטובה ביותר — מריל סטריס (בחירתה של סופי).
שחקן־המישנה הטוב ביותר — לו גוסט ג׳וניור (קצין וג׳נטלמן).
שחקנית המישנה הטובה ביותר — ג׳סיקה לאנג (טוטסי).
בימאי השנה -ריצ׳ארד אטנכורו (גאנדי).
הסרט הזר של השנה — להתחיל מחדש (ספרד — חוזה לואיס גארסיה).
התסריט המקורי — ג׳והן כריילי (גאנדי).
התסריט הלא מקורי (עיבוד של יצירה)— קוסטה גאכרס ודונאלד סטיוארט
(נעדר).
השיר המקורי של השנה — לאן שאנחנו שייכים (קצין וג׳נטלמן).
הצילום הטוב ביותר -כילי ויליאמם ורוני טיילוי (גאנדי).
ניהול אמנותי -סטיוארט קרייג, בוב לאינג ומייקל שירטון (גאנדי).
עיצוב תילבושות -ג׳והן מולו וכאנו עטאיה (גאנדי).
עריכה — ג׳והן כלום (גאנדי).
איפור -מייקל בארק ושורה מונזאני (ניצוץ החיים).
מוסיקה מקורית — ג׳והן ויליאמס (אי־טי).
מוסיקה בעיבוד מחודש — הנרי מאנצ׳יני (ויקטור־ויקטוריה).
קול -כאם קנודסון, רוברט גלאסי, דון דיגירולמו, ג׳ין קאנטמסה

סרט תיעודי באורך מלא — עוד ילד נעדר.
סרט תיעודי קצר -אם אתה אוהב את הכוכב הזה.
סרט הנפשה —.טאנגו.
סרט הנפשה קצר — תאונה מחרידה.
עריכת קול של אפקטים — צ׳ארלס קמגל ובן כארט (אי־טי).
אפקטים מיוחדים -קארלו דאמכאלדי, דנים מורן, קנת סמית (אי־,טי).
אוסקר כבוד — ,מיקי רוני.

שוטרים מחכים כמקום מגוריו של ז׳ול
תפאורה של דיסקוטק פופ
גונב את גלימת הבימה שלה.
אלא שאין היא אלטון ג׳ונס או אלביס
פרסלי, וגם לא אחת מאותם אלילי־אולפן
שבלי סינטיסייזר אין להם זכות קיום.
להיפך, הזמרת הזו סוגדת ליצירה הטהו רה,
והגיבור הצעיר, השחקן פרדריק אנד-
ראי, מאוהב בקולה ובדמותה גם באופן
אירוטי — תופעה המאפיינת את מעריצי
אלילי-הפופ למיניהם.
אין פלא שבנקם העדיף לתת לרומן של
דלאקורטה גוון עכשווי, בכך שהעמיד

מול עיקרון האמנות הטהורה של דיווה
את כל התופעות המאפיינות את עולם-
הפופ של היום.
שלמות מול הרס. הגיבור מתגורר
במוסך ענקי הדומה לתפאורה של מופע
האימים של רוקי, עם תפאורה מהממוו
של מכוניות הרוסות יחד עם מכוניות
ענקיות מצויירות, בדומה לפוסטרים המו דרניים.
חברתו הוויטנאמית הקטנה של
הגיבור, ז׳ול (השחקנית הזעירה תוי אן
לו) ,מתגלה כשהיא סוחבת מחנות תקליט
העולם הזה 2381

באמנות רבה, מתגוררת עם פושע הנמצא
בתהליך צינון במקום הדומה ל״לופט״
(סטודיו ענק) חשוך למחצה, שם עוסק
החבר — שמשום־מה עונה לשם גורודיש
(השחקן ריצ׳ארד בורינגר) — במדיטציה
בחברת מישחקי שבץ־נא ומכשירי הקל־טה־הגברה
מן המשוכללים ביותר.
אפילו בסצינת הסחיטה ההדדית בינו
ובין מפקח המישטרה שסרח, קיימת תפ אורה
מדהימה של מיבנה ענקי מודרני,
המזכיר שלד לתחנת־רכבת או בניין ללא
קירות, אך עם עמודי־תווך מתכתיים.
המתח נשען על רדיפה מקבילה אחרי

גיסיקה ראגג זנתה נ נו ס שחקנית־המישנה,
בעיקר משום שנרונוית אחות
דא ננתח ננו ס חואש׳ נשנה שקברה

בלונדית ורא טיפשה
*** ני עקרונות מאפיינים את הקולנוע
9 /האמריקאג: עיקרון הבלונדית המטו מטמת,
שממנו סבלה מרילין מונרו המנו חה,
שרק אחרי מותה גילו כי מאחורי
ההופעה הזוהרת הסתתר כישרון קומי
אדיר לצד אישיות ומוח אינדווידואלי !
ועיקרון הניחומים — האמריקאים אמנם
מיקצועיים להפליא, אבל שעה שהם מעני קים
פרסים הם הופכים לאינפנטילים,
לרחמנים ולשבויים בפסיכולוגיה בגרוש.
כך העניקו בשעתו פרם לליז טיילור
(כי סבלה ממחלה נוראה, ולא על אחד
מסרטיה הטובים ביותר) .כך כיבדו בשנה
שעברה את הזקנים האמיצים הנרי פונדה
שנטה למות, ואת קתרין הפבורן שהיתר.
טובה כמו תמיד (בהאגס המוזהב) —
אך היא הרי ידעה גם סרטים טובים מזה.

שוחרי הקולנוע המסורים נדהמו — הלא
אהובת תקצין הצרפתי היד. מיבצע וירטו אוזי
מאין כמותו מבחינה מיקצועית עבור
שחקנית! היד. עליה להתמודד עם דמות
סכיזופרנית מתקופות שונות, ומריל סטרים
היתד. פשוט מזהירה.
כל אחד ידע שהיא אכן תקבל אוסקר
השנה כפיצוי על השנה שעברה (אף כי
אין להטיל ספק בכישרונה וביכולתה
המיקצועית המעמיקה) ,ואף שג׳סיקה לאנג
הצטיינה בטוטסי, כשם שדאסטין הופמן
הצטיין בסרט זה. כבר היה ברור שאת
לאנג אפשר לפצות בפרס־המישנה, ואילו
דאסטין — שקיבל אויסקו לא מזמן (על
קרמר נגד קרמר) — יכול לוותר למען בן
קינגסלי, שלפי שאיפותיה הגראנדיוזיות
של האקדמיה, מן הראוי שיגרוף השנה

לאנג כ״הדוור מצלצל פעמיים״
יצרים מעל להיגיון

פרדריק אנויראי וטוי אן לו
לשעבר זונה —

ג׳סיקה שכוייה כידי של קינגיייקונג
תגליתו של דה לורנטיס

נשיקה לטוי אן לו
— היום גנבת
ז׳ול. את הקאסטה של דיוור. חומדים צמד
־־־י של מפיקי תקליטים בשיטת הגאנסטריזם
(הלא הן ההקלטות הפיראטיות) ,והם מאיי מים
על חייו. לעניין נזרקת קאסטה נוס פת,
ובה הווידוי היחיד של יצאנית ש חוסלה,
עם שמות כל האחראים להידרדרותה.
הקאסטה האחת היא הנצחה של
מאמץ ליצור משהו מושלם — קול נקי,
טהור, בהקלטה בתולית — הקאסטה האח רת
היא תיאור תהליך של הרם — קול
שבור, צרוד, המגלה שחיתות נוראה.
הוא מצליח להפתיע בשימוש באבזרי־פופ
ובהדבקת קולאדים מרתקים ממיסגו־רים
מקוריים של צילומי הסרט. אולי
הרמז הגדול ביותר לכך, שכאילו אמר
הבימאי לקהלו כבר בתחילה: אל תתיחסו
לתעלומה, הביטו מה אני מסוגל לעשות
באמנות הנפלאה הזאת של שילוב בין
צבע, צליל ותנועות־מצלמה — באה בד מות
כותרת בעיתון, המורידה את רמת־התעלומה
לרמת עיתוני־הערב השערוריי־תיים,
דוגמת פארי סואר — ״מי גנב את
שמלתה של דיוור?.״
כישדון והתמדה. מה היה אומר
למשל רנה מאגריט, לוא לחשו באזנו ש הוא
עומד להשפיע השפעה מכרעת על
הקולנוע של שנות השמונים? ועוד היד
נטוייה, כי לא רק בנקס שואב ממנו
השראה, כי אם גם אלן רוב־גרייה (בסיר-
העולם הזה 2381

אוסקר החישנה ל־82
טו האסירה היפה, שהוצג לא מזמן בסינ מטקים
בתוך שורת סרטי אוגוס) .מה עוד
שבסרט זה משתלבים דימיון, מצבי־רוח
חריגים ופתיתי הומור מקוריים, היוצרים
אווירה סרקאסטית למדי, כשהם מאו חדים
בעין המצלמה.
ולסיום — גם ההיסטוריה של סרט
זה חורגת מן הרגיל. תחילה הראו אותו

לפני כשנתיים בפסטיבל קאן, וכל המיק־צוענים
לא התייחסו אליו ברצינות. היה
זה על רקע הידרדרותו המוחלטת של ה קולנוע
הצרפתי והפיכתו למהומה אסטתית
על מחשבות רבות וריקות.
אחרי כן הוצא הסרט לאקרנים בפאריס,
והיווה כישלון מוחלט. רק בית־קולנוע
אחד המשיך להציגו בעקשנות וללא לאות,

את הפרם. מיבצע ענקים הוא בסופו של
דבר חלום ישן של הוליווד.
המרתק ביותר בדמיתה של לאנג הוא
הניגוד בין הופעתה הסכסית, שכאילו
אינה דורשת ממנה לעשות דבר על
הבה כי אם להיות יפה ולשתוק, ובין
האיטליגנציה והנוכחות הקולנועית המר תקת
שהיא מפגינה. היא התגלתה בקינג
קונג (גירסה מס׳ ,)2שם שפעה מחיקות
ונשמה, המשיכה באיך לנצח את יוקר
המחייה, שם הפגינה יכולת קומית, אחר־כך
בגירסה מחודשת של הדוור מצלצל
פעמיים, כשהיא מגלמת את השטן בדמות
האשה, על רעבונה תאוותיה וכוח ההרס
שלה, שהוא תוצאה של יצרים שאין להם
רסן.
בטוטסי של סידני פולאק (ראה העולם
הזה )2380 היא מגלמת שחקנית צעירה
המופיעה בקביעות בסידרת טלוויזיה. גם
כאן היא מגלמת ניגודים — אשד, עצמאית
בעלת תינוק ׳ מחוץ לנישואין, שאינה
נרתעת מרומן עם האיש הלא נכון, ומצד
<>חר מפוזחת ידידות כנה עם !דאסטין
הופמן, המחופש כפארטנרית בסידרה ה טלוויזיונית.
אך עם לל החופש שיש
בצורת המחשבה שלה, היא נרתעת ונבה לת,
כשהיא חוששת כי ידידתה אינה ידי דה
בתוס-לב כי אם לסבית.
לאנג, עד לא מזמן שותפתו לחיים של
מיכאל בארשניקוב ואם בתם המשותפת,
נולדה במיניסוטה ולמדה אמנות, אך פרשה
בחוסר־סיפוק אחרי שני סמסטרים.
היא עברה את אמריקה לאורכה ולרוחבה
ונחתה בלהקת ריקוד מודרני בניו-יורק.
סקרנותה לכל הקשור בתיאטרון ניסיוני
הובילה אותה לפאריס, ללמוד אצל אטיין
דקרו.
אבל בשטח המימיקה ׳,שבו הוא מתמ חה,
לא מצאה פרנסה מספקת, וחזרה לניו־יורק
ב־ . 1974״מישחק נראה בעיניי כהתקדמות
טיבעית,״ אמרה ומימנה את לימודי
הדראמה שלה בדוגמנות.
היא למדה באולפן השחקנים תחת שר-
ביטיהם של המפורסמים במורים, עד שדינו
דה־לורנטים בחר בה לחידוש קינג קונג.
משם צעדה לעבר הצלחתה הבאה: ל כל
הג׳ז הזה של בוב פוסה. מכאן ואילך
נסללה הדרך שהובילה לאוסקר־המישנה,
ולמראה הסרט טוטסי שיוקרן בקרוב ב ישראל,
אפשר יהיה להיווכח מדוע.
מתוך אמונה שההתמדה גם היא מודד
להצלחה.
ואומנם, משהחלו הכל תוהים מה מס תתר
מאחורי הדיוור. המסרבת למות, הוח לט
להחיותה שנית, ביציאה רבת רושם. ה פעם
היתד. התוצאה הצלחה מהממת, פלוס
ארבעה פרסי סזאר (״אוסקר הצרפתי״),
והצלחתה בארצות־הברית.

לוותיקי הכדמ ח רא נותוו מקומות־ישיבה, כשבאו לחגוג בחנותו
של המשודר שלהם, שזנה נ״נדס ׳שואל־

החמאם היה מלא וגדוש עד כדי
כך, שמוזמנים רבים אשר באו ב איחור,
לא מצאו לעצמם מקום
ישיבה.
האלוף (מיל׳) יוחאי כן־נון,
גיבור ישראל והמפקד־לשעבר של
חיל־הים, נאלץ לעמוד במשך כל
הער^׳הארוך, אשר נמשך עד ל שעה
2.30 אחר חצות. ואילו ה-
פיזמונאי יורם טהר־לב והמל! -
חין דוכי זלצר נאלצו לחכות
בחוץ.
היו שם ח״כי העבודה יצחק
רכין וחיים כר־לכ, המפקד-
לשעבר של חיל-האוויר מוטי
הוד, יוספ׳לה טכנקין, ממפקדי
פלמ״ח, עמוס חדרב, מי שהיה
נשיא הטכניון, וכמובן חברי הלה קה
הצבאית הראשונה בארץ, צ׳יז־ב
מתן -נעמי פולני, דכקה
נגישה שכזאת
ך 8שהוקמה להקת

מדניק, גדעון זינגר ושייקח
אופיר.

צ׳יזבטרון,

שמואל

• ביקשו מן הבימאי
כונים לביים את הלהקה החדשה.
וכדי לשכנעו, שלחו אליו בחור
אחד מהפלמ״ח. תגובתו של בו־

החתן ונחו

חתן הערב׳ חתן פרס ישר אל
חייס חפר, שלכבודו
נערך ערב ותיקי־פלמ״ח, מקשיב לסיפורי עלילותיו

בחיוך. משמאל: ורוניקר. בונים, אשתו של בימאי
הצ׳יזבטרון שמואל בונים. מימינם: בתו של חפר,
ניני. בונים ביים את הלהקה בתחילת דרכה.
נים היתה :״החבר׳ה הם דווקא
בסדר גמור. אבל יש בלהקה הזאת
איזה פיינר אחד, שאני לא סובל
אותו. אתה מכיר אותו ז״ הבחור
ענד. לבונים :״כן, הפיינר הזה
זד. אני.״
הפיינר הזה הפך ברבות השנים
לחיים הפד, ובמשך שנתיים
ימים לא החליפו השניים אפילו
מילה.
סיפורים בנוסח זה קלחו כמים
בערב מיוחד שערכו גלי צה״ל
לכבודו של הפיזמונאי חיים חפר,
לרגל זכייתו בפרס ישראל. לערב
הזד. הוזמנו ותיקי פלמ״ח וצ׳יזבם־
רון, כדי להעלות חוויות לזכר
ימים עברו.
הוותיקים אכן באו בהמוניהם.
כל אחד מהם הביא איתו חברים
רבים, שלא הוזמנו לאירוע, ואולם

11.1#7111
חריפאי מקאמה

הזמרת עלותה
בתחילת

שושנה דמארי רגע לפני ודמעות זלגו מעיניה. בתמונה נושאל: נעמי פולני
לבימה. כשקראה זהרירה חברת צ׳יזבטרון, עס רבקה זינגר, אשתו של השחקן
הערב, התרגשה שושנה גדעון זינגר. נעמי פולני באה במיוחד מהמושבה כינרת.

כשהתיישבה החבורה הזאת על
הבימה, התחילו הסיפורים לקלוח.
איצ׳ה ממכוש בירך את חסר
ואמר, כי זאת לא חוכמה לכתוב
שירד, עם מילים גבוהות. גדולתו
של מחבר נובעת מכך שהוא מר כיב
שירים ממילים פשוטות, ומסו גל
לכתוב שיר אפילו מתוך ספר ׳
מירשם התושבים.
״חוץ מזה,״ הוסיף מוכתר עין-
הוד ,״יש לחיים חפר מזל שהוא
קיבל את פרס ישראל השנה, אחרת
היה בוודאי מקבל אותו הרמטכ״ל
היוצא רפול, שהתחיל גם הוא לכ תוב
בעת האחרונה מאקאמות ול התחרות
בחיים חפר.״
המשורר חיים גורי עלה לבי מה
וסיפר, שהוא וחפר היו צמד
פלמ״חניקים שכתבו יחד כמה שי רים.
כיצד התחיל הדבר? כשבי קשו
ממנו, מגורי, לכתוב שיר —
הוא דרש כוסית קוניאק, שקט
מוחלט ושומר־ראש. אז הצמידו
אליו את חיים חפר. ומאז כתבו

גבעתי

שמעון אבידן (קוך) ,מפקד חטיבת גבעתי המפורסמת,
מעלה זיכרונות מאותה תקופה. אבית השתחרר
מהצבא בדרגה זוטרה יחסית, ולא קורס בתפקידו משום שהיה חבר מפ״ם.

הטופול והטופולית

מוד הימאים

רב־החובל האגדתי של
האניה אכסודוס, אייק
אהרונוביץ׳ (מימין) ,יושב בחברתו של רב־החובל

השחקן חיים טופול מחייך במלוא פיו לשמם
הסיפורים שקלחו על הבימה בקצב מסחרר.
לידו מתמוגגת אשתו, גליה (במשקפיים) ,ומאחוריה סופקת־כפייס הזמרת אילנה רובינא,

השניים כמה שירים בצוותא.
הצמד הזה היה כל־כך צמוד ה אחד
לשני, עד שפעם פנה איש
אחד לגורי ואמר לו :״השיר ש כתבת
הוא לא נורמאלי.״ תשובתו
של גורי היתה :״את השיר הזה

הוותיקים •י

לא אני כתבתי, אלא חיים חפר.״
האיש נדהם ואמר :״אתה וחפר
זה לא אותו האיש?״
עוד סיפר גורי, כי יום אחד,
כאשר ביקשו משניהם לכתוב יחדיו
שיר, חיפש הצמד מקום שבו תת
הפלמ״ח,
המשורר חיים
י, שהיה חברו לעט של
חיים חפר וח״כ יצחק רבין — מתמוגגים. רבין,

נמרוד אשל. שניהם היו ממנהיגי מרד הימאיס
בשנות החמישים. השניים שיתפו פעולה בעליה ב׳,
ושמחו להעלות זיכרונות משותפים מתקופת הפלס״ח.

שבאה בחברתו של איציק קול -איש־הסרטיס המציץ מאחורי כתפו של טופול. בתמונה
משמאל: גליה טופול ואילנה רובינא. טופול שר משיריו של חיים חפר כאשר הופיע
בלהקת הנח״ל ובבצל ירוק, שקמו אחרי צ׳יזבטרון. טופול צימח לאחרונה זקן.

פוש אותו ההשראה. בדרך לדרום
אכן מצאו מקום שקט כזה —
הם עצרו בבית־הקברות הבריטי,
וחיברו בו את אחד משירי ה־פל״מח,
המשותף לשניהם .״שיר
(המשך בעמוד )76

שבתחילת הערב נראה סגור ומיעט בחיוכים, התפרץ
בהמשך הערב בצחוק רועם, כשסיפרו עליו חבריו
ששירה זה לא בדיוק השטח שבו הוא מצטיין.

הטווויסטית

באורחים,

תוך

הדגשת

המפיקה דליה גוטמן הרגיזה את הנוכחים,
כאשר בצורה בוטה לא פסקה מלנזוף
העובדה שהיא עושה זאת בהתנדבות.

הלאומיות

הפסנתרניות הישראליות
פנינה
זלצמן ורות מנזה מיהרו אל מאח־רי־הקלעים,
כדי לברך את פוליני.

בת המבקר

המוסיקלי מנוד רון,
החיילת סיכל רון (,)20
לבשה חליפת־מיכנסייס ספארי מבד שק, ועליה
הדפסים של נמר .״באתי כחובבת מוסיקה,״ אמרה.

בת הירו

ענת סבידור, בתו של
יושב־ ראש הכנסת, מנחם
סבידור, נראתה אלגנטית מאוד בחליפת פסים
בצבעים אדום ולבן ובמישקפי־שמש כהים.

גן היה לוקח מטוס ופגיע למקום
הקונצרט.
כמחווה לפסנתרן הדגול וחברו
הטוב, ניאות פוליני לבוא שנית
לישראל.
בדרו״כלל באים לקונצרט כזה
בלבוש-ערב, הכולל שימלות־ערב
ארוכות, פרוות וחליפות. אבל ב גלל
שעת־הצהריים, הסתפקו הנשים
בלבוש צנוע. חלקן באו הישר מ העבודה,
ובאולם נראו אפילו מיב-
נסיים קצרים וקבקבי-ים.
זיווה להט, אשת ראש עיריית
חל-אביב, לבשה חליפה פשוטה.
בימאית הקולנוע מידה רקנאטי
באה בחליפת מיכנסיים מטריקו
פשוט. מרבית הצעירות באו כש הן
לבושות כאילו הוזמנו למסיבה
בקולוסיאוס — בבגדי-מיני קצרים.
הפסנתרנית רות מנזה, שבאה
לברך את הפסנתרן מאחרי-הקל-
עים, הקשיבה לנגינה ונפלה מה מדרגות
מרוב התרגשות. האמן
עצמו היה מאושר, ונתן הדרנים ל לא
סוף לקהל המריע.

ו1יתו1אית

לשעבר ומפיקת
תקליטים יהודית
אשד משכה תשומת־לב במיכנסי־הטריקו
שלה, שעליהם טוניקה ארוכה.

האלמנה

נלה רובינשטיין, אלמנתו של הפסנתרן הדגול
ארתור רובינשטיין, הופיעה לקונצרט כשהיא
חובשת כובע קש מעוטר בסרט. נלה פעלה רבות כדי להביא את פוליני.

^ 1 13^ 1הפסנתרן האיטלקי מאוריציו פוליני. בסיום הקונצרט,
י י יי ייי | כשהוא יורד מהבימה אל מאחרי־הקלעים, וקופץ ידו
:התרגשות כשהוא מקשיב בריכוז לתשואות הקהל, שקרא לו שוב ושוב.

פלא

מאוריציו פודיני

מילא

פול !
חרי תחרות רובינשטיין,
/.יסוף־סוף רואים ושומעים מי-
זו הפסנתרן האמיתי הגדול בא ות,״
אמרה בהתלהבות תמי שו חט,
מורה למוסיקה, כשסיים ה־

פסנתרן הדגול
את נגינתו.
אין ספק שהקונצרט היחיד ש נתן
פוליני בישראל, כמחווה לפ סנתרן
ארתור רובינשטיין, הפך
לקונצרט השנה.
מאחר שהיכל התרבות היה תפוס
באותו הערב, נאלץ הפסנתרן ל הופיע
בשעה 3אחרי־הצהריים.
לא קל היה להביא אותו הנה.
אמרו שהוא מטורף ומשוגע. אבל
האמת היא, כי בשנת 1968 ערך
כאן קונצרט, וזכה בקיטונות של
השמצות מצד הביקורת. אמרו ש הוא
לא פסנתרן, והוא נפגע ולא
רצה לשוב.
מי ששיכנע את הפסנתרן לבוא
בכל זאת, היו אלמנתו של רובינ שטיין
נלה ויעקב ביסטריצקי.
רובינשטיין היה ידוע כמעריץ של
פוליני, וכשהיה שומע שפוליני מנ

^ ד ד | 11 | 1ו 1 1 | 1| 1ציונה לשם, אלגנטית
י ומיוחדת, במעיל מיש־ו
1ייי
בצות שחור־לבן, פרי עיצובו של האופנאי ואלנטינו.

של מישרד־הנסיעות היא ברכה
11151 [ 11ל 0
מיוחס, שבאה במיכנסי ואמש,

שעליהם זרוק סוודר ענקי, המעוטר בחגורה תואמת.

וירה ג ל

נופ ש פלו ס
(המשך מעמוד )55
נות ספק בצחוק: המלצרים צריכים
להחזיר מחר את כל הבקבוקים
הריקים לחנות.

עסקיס מוזריס
^ ך לקראת סוף הטיול באו
\ * הדברים הפחות יפים.
חברת תיסתור פירסמה בחוברת
שלה (נופש פלוס) ,שהטיול לטנריף
כולל 7לילות במלון עם חצי
פנסיון — ארוחת־בוקר וארוחה
עיקרית. אולם המלון סירב להגיש
לנו ארוחת־צהריים, אלא ארוחת״
ער בבלבד• שיבער. הלילות הפכו
ל* 6לילות.
כששאלתי את חיים ספרא על
סיבת הקיצוץ הזה, בניגוד למה
שפורסם, הסביר המנכ״ל :״נאלצנו
להחזיר ארצה את הקבוצה הזו ב מטוס
ג׳מבו ריק, שבא יום אחד
מוקדם יותר מניו־יורק. הסיבה
היא שלא היו לנו תיירים שימלאו
מטוס שעמד לצאת למחרת, כפי
שתוכנן בתחילת העונה, מתל־אביב.
לכן מחיר החבילה הזו הוא
זול יותר בכ־ 30 דולר.״
ואולם בסעיף ב׳ בחוברת של
היסתור כתוב בפירוש :״הנך נותן
בזה את הסכמתך מראש לכל שינוי
שיוצע על ידנו ושעליו יסכימו
המשתתפים בטיול.״ האמנם הס כימו
המשתתפים לקיצור הטיול?
מן הראוי להזכיר להיסתור שב חוברת
שלה כחוב גם :״שינויים
ייעשו על ידנו אך ורק באם לדע תנו
יהיה הדבר דרוש או מועיל
לטובתך או לטובת כלל קבוצת
המטיילים.״ האם בגלל טובת ה מטיילים
החליטה היסתור לקצץ את
מיספר הלילות בטנריף?
מנכ״ל היסתור טוען, יחד עם
זאת, שהיסתור שילמה לבתי־המלון
בטנריף גם עבור הלילה שבו לא
לנו המטיילים באי.
אם אמת הדבר, הרי שזוהי דרך
מוזרה של ניהול עסקים. גם עבור
אל־על לא היו אלה כניראה עסקים
פורחים במיוחד. מטוס הג׳מבו שה ביא
את קבוצת המטיילים מתל־אביב
לטנריף ב־ 30 במארס המשיך
בטיסתו ללא נוסעים. גם המטוס ש בא
לטנריף מניו־יורק ב־ 5באפ ריל,
הגיע ריק, אחרי טיסה של
10 שעות. דובר אל־ על, קלמן
ברון, השיב שזה לא כל־כך נורא
שמטוסי ג׳מבו טסים ריקים בכיוון
אחד, אם בטיסה בכיוון השני יש
להם 370 נוסעים מתוך 440 המו שבים
של המטוס.
ואולם הדבר המרגיז ביותר
בטיול היה המאבק על המטוס ב־שדה־התעופה
של טנריף 370 .יש ראלים
פתחו בריצה מטורפת לעבר
מדרגות המטוס הענק, כדי ״לתפוס
מקום.״ הסיבה — לנוסעים לא
נקבעו מקומות־ישיבה ממוספרים.

__בשיטת
ה״יהיה בסדר,,
ף מהומה היתה בלתי־נסבלת.
• קברניט פנה לנוסעים והודיע
להם שהעביר כבר דו״ח
להנהלת אל־על על המתרחש ב מטוס,
אך ציץ שאל־ על אינה
אשמה במה שקרה. לעומת זאת,
טענו אנשי היסתור שהאשמה היא
של אל־על, שהיתר, צריכה לדאוג
לכך שהנוסעים יקבלו מקומות
ישיבה קבועים לפני עלייתם. ב־היסתוו
טוענים שבגלל הקיצוצים
ביטלה אל־על את סישרד מנהל
התחנה בטנגריף, ולכן לא היה
מי שידאג לנוסעים. מנהל מח־לקת־מיבצעים
של היסחור, בצ לאל
קרבט, מסר להעולם הזה ש הנהלת
אל־ על הקימה ועדת־חקירה
ותשלח מיכתבי התנצלות לנוסעי
המטוס שבאו מטנריף.
צבי רימון, דובר מישרד־התיי־רות,
סירב להשיב לשאלת העולם
הזה אם ידוע לשר־התיירות על כך
י — שחברת היסתוו דוחה בפירסומיה

הטולס הזה 2381

ך• רכב הזמר הברזילי ג׳ורג׳
בן, שהגיע לסידרת קונצרטים
בארץ, ישב בלובי של מלון הילטון
יחד עם חברי להקתו, כשהוא עייף
וסחוט, ומבקש לעלות לחדרו לפוש
לאחר יום מפרך שעבר עליו.
האמרגנית שהביאה אותו לארץ,
טמירה ירדני, ניגשה לקבלה כדי
לערוך את הסידורים האחרונים.
״אנחנו מצטערים, אין לנו חדרים
פנמים,״ נמסר למפיקה הנדהמת.
״אבל אני הזמנתי לג׳ורג׳ בן
סוויטה! איך אתם יכולים להגיד
לי עכשיו שאין מקום?״ רתחה
המפיקה .״אנחנו מצטערים מאוד,
אין לנו מקום,״ היתד, התשובה.

סיפרה טמירה ירדני:
אחרי שהלהקה בראשותו של
ג׳ורג׳ בן נחתה בנמל־התעופה ב־שעה-חמש,
לקחנו את המיזוודות
ונסענו מייד כדי להופיע בתוכנית
הטלוויזיה שעה טובה. אפילו לא
הספקנו לפרק את המיזוודות במלון,
כל־כך מיהרנו.
כשהסתיימה הקלטת התוכנית ה גענו
למלון הילטון, בשעה 11ב לילה.
אנחנו הזמנו מקומות ב־הידטון
לג׳ורג׳ בן ולהקתו עוד
לפני ארבעה חודשים. לפני חודש
תיאמנו עוד פעם עם המלון, ויום
לפני שהוא הגיע ביררתי שוב עם
הנהלת המלון שהכל בסדר.
כשהגענו למלון, פירקנו בעצמנו
את הציוד והמיזוודות מהמשאית,
ושיחררנו אותה. סחבנו את המי־זוודות
ללובי של המלון.
כשראתה אותנו פקידת־הקבלה
היא החווירה והתחילה להתנצל ל פנינו,
כי ״לצערה״ כל החדרים
של המלון תפוסים .״הצלחנו למ צוא
לבן חדר אחד קטן, כי אין

ג׳ורג׳

שעווויה ב״הירסוו״
לנו מקום אחר,״ היא אמרה.
הביאו לנו את המנהל-התורן,
הוגשטיין
כי מנהל המלון, מר
ישן, ואסור להעיר אותו.
האמרגן יהודה טלית, שהוא ה שותף
שלי להבאתו של בן ל ישראל,
ניסה להפעיל פרוטקציות,
אבל שום דבר לא עזר.
רצנו מהר לחפש ללהקה ולבן
חדרים, אחרי שבהילטון אמרו ש סידרו
אלטרנטיבה במלון פלאזה.
הסתבר שגם את זה הם לא היו
מסוגלים לסדר לבד, ואנחנו רצנו
לפלאזה לסדר ללהקה חדרים.
איך הם מעזים לעשות לי דבר
כזה? בכל המודעות של המופע
של בן אני מפרסמת את השם
הילטון, ליהודה טלית יש חוזה
כתוב עם המלון. תארו לעצמכם
שג׳ורג׳ בן יחזור לארצו ויספר ל*י
אמנים אחרים, השוקלים לבוא ל כל
אחריות כלפי לקוחותיה, בט ענה
שעליו לבדוק תחילה את ה־פירסומים
של היסתור.
שלוש מישפחות מתל-אביב נת קלו
באי־הסדר של מארגני ה טיול
עוד בתחילתו. עם הגיעם
למלון־היוקרה של טנריף, בוטניקו,
הם גילו שאין להם חדרים, למרות
ששילמו רבבות שקלים לחברת
היסתור. בעלי המלון הסבירו ל ישראלים
שעוד לפני כשבוע ימים
הודיעו לתל־אביב על כך שלא
יהיו חדרים לכל לקוחות היסתור.
ובכל זאת, היסוזור לא עשתה דבר
בנדון.

הופיע בישראל, באיזו צורה מבי שה
קיבלו אותו כאן — הרי שום
אמן לא ירצה לבוא הנה, והכל
על ראשי!
עד כאן גירסתה של טמירה
ירדני לפרשה.
למחרת, בשיחה שקיים העולם
הזה עם מלון הילמון, מסרה אשת
יחסי־הציבור של המלון, עופרה
בורלא-אדר, את גירסת המלון.

אמרה הדוברת:
להקתו של ג׳ורג׳ בן הגיעה ל מלון
בשעה 12.00 בלילה. היו אמו רים
להיות להם שיבעה חדרים,
אשר הוזמנו בשביל ג׳ורג׳ בן ול הקתו.
במקום שיבער, חדרים היו
ברשותנו רק חמישה חדרים פנויים,
מכיוון ששני חדרים נוספים לא
נתפנו. היו בהם אורחים שמבלים
אצלנו כל השנה, והם נשארו בפסח
וביקשו להישאר עוד יומיים —
אחרי כמה שעות של כעם ועצ בים,
הועברו ישראלים אלה למלון
מריטיס (בעל ארבעה כוכבים ב מקום
החמישה של בוטניקו).
מנכ״ל היסתור התגונן :״כמה
ימים לפני יציאת הקבוצה לטנריף
קיבלנו מהסוכן שלנו בפוארטו דה־לה־קרוז,
טלקס, על כך שבבוטניקו
ביטלו לנו כמה חדרים. התעקשנו
לא לוותר על החדרים שהזמנו מ ראש.
הסוכן חזר ואמר שאינו מב טיח,
אבל יעשה מאמצים. חשבנו
שהעניין יסתדר. לכן שלחנו את
התיירים שלנו לבומניקו, בלי להד
דיע להם על המצב החדש.״

אז לא יכולנו לסרב להם.
הצענו להם אפילו להעביר שני
נגנים ללינת־לילה במלון פלאזוז,
אבל ג׳ורג׳ בן לא רצה להיפרד
מהנגנים שלו, למרות שהסוויטה
שלו היתד, פנויה.
לדעתי, זה עניין זמני. הם עוד
יחזרו אלינו. כשהם חיכו בלובי,
כיבדנו אותם בדרינק. מה שקרה
כאן הוא באמת לא באשמתנו.
ע ד כאן הסברי בורלא-אדר.
היה מפתיע לראות את הזמר וה מלחין
ג׳ורג׳ בן, שהתקרית הזאת
כאילו לא השפיעה כלל על מצב-
רוחו, כאשר הגיע עייף ותשוש
אחרי היום המפרך שעבר עליו.
הוא חייך לכל עבר, לעדת הצלמים
והעיתונאים שהמתינו לו במשך
שעה וחצי במיסעדה תל־אביבית.
הוא חייך, הצטלם וסיפר, כי
החליט לבוא להופיע בישראל אח היסוזור
פעלה בשיטה המקובלת
של ״יהיה בסדר.״ היא ידעה על
ביטול החדרים, אבל ״החליטה ל התעקש.״
אולי יצמחו פתאום אר בעה
חדרים פנויים? ואם לא, אז
מה? ולמה להיסתור להתווכח ול הסביר
כבר בתל־אביב ללקוחות
שלא יהיו להם חדרים, שעבורם
שילמו? עדיף להשאיר את הדברים
כפי שהם, ולהניח למלון בטנריף
שיפתור את הבעיה. לחברת־הנסי־עות
אין הרי שום אחראיות לגבי
מה שמתרחש בבתי־המלון. כך
כתוב בחוברת .״היסתור היא רק
הסוכן שלך !״

רי שהזמר ג׳ילברטו ג׳יל סיפר לו
על הצלחתו הגדולה כאן, ועל ה קהל
הישראלי החם.
על התקרית במלון הגיב, כי
בניגוד לזמרים־כוכבים אחרים, ה מעדיפים
להתגורר בבתי־מלון אח רים
מאלה שבהם מתגוררים נגני-
הם — הוא אינו נוטש את חבריו,
והם תמיד ביחד, כלהקה מגובשת.
את ישראל הוא מגדיר ישראל־טרופיקל
.״יום אחד,״ הוא פספר
״קיבלתי קסטה של שירים שכתבתי
כשהם מושרים בעברית, והייתי
מרוצה מאוד מהאינטרפר־טיה.
אז החלטתי לבוא הנה.
״אני לא רוצה הצלחה יותר
גדולה ממה שזכו לה הזמרים הבר־זיליים
הקודמים שהופיעו כאן. אני
רוצה אותה ההצלחה שהיתה לגאל
קוסמה ולג׳ילברטו ג׳יל.״

נירה גל

טנריף הוא אי חלום, של יופי
ושל שקט. כאן, ב־ , 1797 איבד נל-
סון את זרועו בקרב ימי, לכאן
מגיעים מטיילים מכל העולם ל קניות
ללא מכם.
כששאל אותי השבוע מנכ״ל
היסתור, אילו דברים חיוביים אכ תוב
על הטיול הזה, אמרתי לו:
״טנריף הוא מקום מקסים, עם
חופים עוצרי נשימה ועם נשים
בעלות עיניים ירוקות, אי שקט
שבו איש אינו מתרגז, שבו הזמן
עוצר מלכת. אך היסתור אינה,
כמובן, אחראית לגן־העדן הזה.״

מרסל זוהר

רכב ביבוא אישי,

בשיטת ט 1ס-ה 9לנ

החפלטת בקו ונציה

ה שרות שאגו מ עני קי ם

י ת רונו ת ה תו כני ת

לאור הבקו ש ההולך וגובר לקגי ת
• הסדרת טיסות אל מרכזי הרכב
רכב ביבוא אישי יחד עם טיול באירופה
האירופיים.
הכנו עבורך תוכנית חדשה ה מ עניק ה
הפלגה עם מכוניתך החדשה
אפשרויות מגוונות של טיולים ב אירופה
ב אוני ה ״סול אולימפיה״ מונ ציה
לחיפה.
יחד עם רכישת רכב.
• ייעוץ ו ה בונ ה ב הזמנת רכב.

פרטים בכל משרדי הנסיעות ואצל:

י.כספי בע״נז

• מימון חלק נכבד מהטיול ע״י הרווח
ברכישת הרכב.
• ה מכוני ת שתרכוש תהא ב ס טנ דרד
אירופאי גבוה.
• ז מני ם קצרים לאספקת המכוני ת.
• שילוב של טיול באירופה ב מכוני תך
החדשה ו ה פלג ה מ הנ ה בים התיכון.

או לי מ פי ת ־ שנ ת בני ה 1967ד רג ת סיוו ג ב טי חו תי ת ״•.

סוכנים כלליים.

חיפ ה ־ רה׳ העצמ או ת ,76 טל ,674444 :תל־ אביב ־ ר ח׳ בן י הו ד ה , 1טל , 655749 . 664902 :י רו ש לי ם ־ רח׳ ינ אי ,4טל.247315 .244266 :

סקר של כיף לנשים
באפרופו בינם שני 25.4.83ב שעה 10.00בסקר

שרית ישי

^ 1 1 / 3ע! - 7כתבת ״ידיעות אחרונות״
על יחסי ישראל מצרים

ימהאליאן -שחקנית

דליה פלך
ציפי תבור -יועצת יופי ראשית של
חברת ״אייר״ .הדגמת איפור

-מו״ל וקוסמת. ראיון ומופע קסמים

כרטיסים להשיג בבוקר המופע ב״אפרופו״

רזן ש ע תיי סני כאן -

השנה עוד יותר זול ״טוס״ אל סוכן הנסיעות׳.
אוליטפילן

יוס-יוסב&^-כבולן ר 5׳* ו/׳**

הרעב
לתהילה
ך* אז הגיעה לישראל הכוכבת
• י פארה פוסט, לא ביראתה הי סטריה
כפו זו שהתרחשה השבוע,
כאשר הגיעו כוכבי הסידרה הפו פולארית
תהילה לסיבוב הופעות.
ביום הראשון, יום־העצמאות, הם
ניצבו בשר ודם על אדמת ישראל,
אחרי סיבוב הופעות מפרך באנ גליה.
כאשר נחתו בשדה־התעופה
המתין לפמליה, שכללה 62 איש —
רקדנים, נגני תיזמורת וכוכבי ה הצגה
— אוטובוס שהוביל אותם

רירי וגשום, המתין להפתעה גדו לה
שהובטחה לו, כשהוא אינו יודע
בדיוק למה לצפות. הקהל הוכה ב תדהמה
כאשר ההפתעה הופיעה ב צורת
כוכבי תהילה הנערצים על
כל בית בישראל. הכוכבים העיי פים
והנרגשים זינקו אל הבימה
ונופפו לקהל הרב לשלום וצעקו
חג שמח.
אך הקהל המשולהב לא הסתפק
בכך. הכוכבים נענו לדרישת ה קהל,
וללא ליווי תיזמורתי וללא

דני ולידיה
סידרה, נהנים

קרלו אימפרטו (דני) ודבי
אלן (לידיה) ,מורתו ב־מהסיגריס
המארוקאים. דני חבש

לראשו כובע קסקט וגידל שפס ובקושי ניתן היה
לזהותו. כשהבחין בכך, הסיר את מישקפיו. דני
הצטנן, חש ברע ובקושי מסוגל היה לשיר במופע.

*1ך 1י הפופולארי, הלוא הוא ג׳ון אנטוני, בא רעב מאוד למלון
״ י י והסתער על מגש הממולאים שבכניסה. לירוי בכובע ובצמות
קטנטנות היה נרגש במיוחד מקבלת־הפניס בישראל וזרק פרחים לקהל.
את הערב הראשון בילו השישה בבימת הבידור של תל־אביב.
למרות עייפותם הרבה שרו לקהל את שיר הנושא של הסידרה.

ברונו ודודים

חיים הס חברים צמודס. ברונו מותח את ידיו

בעייפות מאחורי הכורסה ונראה בתמונה כחנוט,
חברתו ולרי בחולצת טריקו, בג׳ינס וכובע חום.
כשהצלמיס סיימו הסירה את מישקפי השמש.

מייד זיקוקי דינור, ואמנם, כל
המבטים הופנו לשמיים בחושך ו הכוכבים
חולצו מהבימה, ניכנסו
לאמבולנס שהמתץ להם, ודהרו ב רחובות
העיר כדי להגיע בזמן
למסיבת העיתונאים שתוכננה לש עה
11 במלון הילטון התל־אביבי.

רז ה יו ת ר
צעירה יו ת ר

סיגאריס מארוקאיס משוחחת דבי אלן (לידיה)
עם העיתונאים. דבי, בסוודר אדום ובשיער
נראתה צעירה מכפי גילה. היא הכוכבת האמיתית
למרות עייפותה הרבה, אימנה את חבריה שעות ארוכות.
עד צומת כבישים בתל־אביב. שם
המתין להם אמבולנס, ששת כוכבי
תהילה הועברו מייד מהאוטובוס
לאמבולנס, והובלו ישר לכיכר מל כי
ישראל.
הקהל הרב שבילה ליד בימת
הבידור המרכזית, במזג־אוויר סג
פליי־בק,
רק בשישה קולות עיי פים,
שרו את השיר המפורסם

תהילה.
המארגנים מטעם העיריה תיכננו
את מיבצע חילוצם מהבימה עד
לפרט האחרון. הוחלט שכאשר יס יימו
הכוכבים את השיר יופעלו

^ ה שציפה להם שם הוא סי ׳
פור בפני עצמו. עשרות כת בי
וצלמים שהביאו עימם גם את
ילדיהם הסתערו לעבר הבימה,
שעליה הוצבו שש כורסאות, שולחן
קטן ומיקרופון אחד בלבד. ראשון
התיישב על הבימה לי קוררי, ה מגלם
בסידרה את ברונו המוסיקאי.
לי החתיך הוכיח שיש לו זוג עי ניים
תכולות משגעות. לידו של לי
התיישבה ולרי לנדסברג השמנ מונת,
המגלמת את דוריס שוורץ.
ולרי היא חברתו בחיים של לי.
היא חבשה לראשה כובע חום ול עיניה
הרכיבה מישקפי שמש. היא
ניראתה רזה הרבה יותר מדמותה
השמנמנה שבסידרה. לשמאלה של
ולרי התיישב הרקדן הכושי ג׳ון
אנטוני ריי, המגלם את לירוי, כש שיערו
קלוע בצמות. לידו ישבה

(המשך בעמוד )77

1ן 1 1ן | הלוא היא אריקה גמפל, בסוודר, במישקפייס ובשיער
״ ! י ״ ו • הפתיעה את כולם כאשר באה לישראל תחת הצ׳לניוז
סינגר (ג׳ולי) .השתיים נוהגות להתחלף. אריקה הצטננה קשה וחשה ברע.

..׳ש לי חשבון ארוך עם ה צב א!״
(המשך נזענזוד )36

של רופא, לא התרגשת להציל
אנשים, לרפא?
לא אהבתי מחלות. תמיד זה דחה אותי,
ושנאתי אנשים חולים. רציתי להבין את
סוד הביולוגיה.

• מתי הגעת לקולנוע ץ

הכל מתחיל ונגמר ברומאנטיקה. זו
מחלה של אנשים צעירים. זה היה בזמני
סוג של בריחה — הלכנו לראות סרטים,
ולאט־לאט הסרטים נראו לי יותר חשובים
ויותר מציאותיים ממה שקורה לי בחיים.
כי מה שקרה לי היה עלוב ביותר: בחו רות
שחיזרתי אחריהן ולא נעניתי, צבא,
בילויים. בסרטים קרו כל הדברים הטובים
והיה ערך כל־כר גבוה לסרטים בעיניי,
שכאילו כל מה שחסר היה לי בחיים היה
נמצא בסרטים.
זה היה צעד קטן מאוד עד לידי כך
שהגעתי למצב, שבו הערצתי סרטים, ושכל
חיי יסובו סביב סרטים. וכך השתלבתי פה־ושם
בהפקות קטנות, בכתיבת תסריטים.
הייתי מנהל הפקה בסרט של מיכה שגריר
שנקרא סיירים, עד שעשיתי את סירטי
הראשון — השימלה.

#״השימלה־־ היה סרט אישי
מאוד. מדוע עזכת את הנושא האישי
והלכת לכיוון פוליטי־חב•
רתי?
המעט שהרשיתי לעצמי לגלות מריגשו־תיי
בסרטים שעשיתי כל-כך הפחיד אותי,

מרואיין נאמן
,מה שהדאיג את יגאל כהן־אורגד...״
שהייתי מוכרח לסגת לנושאים חברתיים,
לא אישיים.

• גם כאן הפיכה אם כך היא
אישית, לא אידיאולוגית.
אין אצלי שום דבר תיאורטי־אידיאו־לוגי.
כל הסיבות הן אישיות.

• אם כך, כניגוד למה שחוש־כים,
אתה לא כל־כך אמיץ?
לא. והיום אני גם לא רוצה להיות
אמיץ. אף פעם לא הייתי אמיץ, יותר
פחדתי מזה שידעו שאני לא אמיץ. את
יודעת מה? לא. אולי כן הייתי פעם
אמיץ. כעת אני לא.

• אין כך כמיהה או רצץ
לעשות סרטים אישיים?
כן, אבל אני מדכא אותם. אספר לך
משהו. במסע אלונקות היה משהו אישי,
שכאילו הוסתר והובלע מתוך התמכרות
לצבאיות.
הייתי סמל ורב־סמל של פלוגת טירו נים
בנח״ל, ויום אחד לפנות־ערב ירדתי
לכיוון מרכז הבסיס, וראיתי כמה חיילים
מתגודדים. לפני המישרד שכב על ד-ריצ־פה
טירון מתבוסס בדמו שירה לעצמו
כדור בפה, וכל המוח שלו היה מרוסס
על התיקרה. זה היה בתקופה שבנח״ל היו
טירטורים איומים. הבחור לא עמד בהם,
ותקע לעצמו כדור בראש.

• זה לא אישי. זה משהו שקרה
למישהו אחר ואתה ראית. אין לך
אומץ לספר על עצמך, לעשות את
הסיפור שלך?
לא. בגלל זה הסרטים שלי הם לא ממש
טובים. אם אדם שעושה סרטים לא מרשה
לעצמו להרגיש ולהעביר לדמויות שהוא
עובד איתן להרגיש ולהעביר רגשות, ל עורר
רגשות אצל אנשים אחרים — אז מה
הוא עושה ן זה בעצם כל הקסם של
הקולנוע, כשאתה מעביר רגשות ומפעיל
רגשות אצל אנשים אחרים: קודם שחק נים
ואחר־כך קהל; זה כל הקסם של

הקולנוע. רק קולנוע כזה יכול להיות טוב.

• אם אתה מכין זאת, למה
אתה דא עזשה כך?
זה לא בידי.

• אתה תמשיך להתכונן מהצד
על הסרטים של עצמך?
העניין סובב סביב זה, כשהייתי צעיר
הייתי מאוד ביישן, והדרך שלי להסתדר
היתד, להסתיר את הבושה, להפוך אותה
לגאווה, לאדישות, לקרירות. לאט־לאט
אני הולך ומתפטר מזה.

• איך אתה מתפטר מזה?

זה קשור לחשבון שלי עם צה״ל. ואני
רוצה להוסיף דבר עקרוני: הבעיה היא
לא רק שלי, אלא של כל הסרטים היש ראליים,
בעיית הקפאת הרגשות. זה קשור
במיתוס של הגיבור החזק, במיתוס של
אסור להיות חלש.
אחת הבעיות של הקולנוע הישראלי היא
לצאת ממעגל־הקסם ולגלות רגשות. אחד
הסרטים שעשה את זה עד עכשיו הוא

נוסח בת . 17

• אולי כגלל מרחק הזמן.

אולי. לכן אני אומר, שאני הולך ומת פטר
מזה. אולי עם הזמן גם אגיע לכך.

• אם אין לך אומץ לחשוף
את עצמך, מדוע לא כרחת אל
הכלש למשל, למה דווקא אל הפוליטיקה?
,כשהייתי
ילד, ממש ילד — זה היה עוד
לפני — 48 לאבי היתה מישפחה גדולה
שגרה במזכרת־בתיה. המישפחה היתד,
מאוד עניה, ולא היתד, יוצאת־דופן מהב חינה
הזו. הם עסקו בחקלאות וחיו מהא דמה.
הם קצרו חיטה, היו להם עצי־זית
ופרדסים, והחיים היו קשים. אני זוכר
שתמיד לא היה כסף.
מה שנשאר לי מזה זו תחושה שנחרטה
בזיכרוני, שזה לא בסדר להרוויח כסף
שלא מעבודה. התקוממתי משום־מה נגד
העניין, מבלי לדעת שרכשתי לי מה שנ קרא
ערכים של שיוויון, דרישה לכך ש-
בני-אדם יחיו מעמל־כפיהם ולא מניצול
\עבודת אנשים אחרים.
הכל היה כמובן ריגשי, לא אינטלקטו אלי.
כל העניין נדחק בגלל עניינים שנר או
לי יותר חשובים, כמו זהות לאומית.
גי כשהייתי ילד היחד, תיקווה שתקום
מדינה, וכשהייתי נער היתד, מדינה —
והיה צריך לשמור עליה. כל העניינים
האלה של שיוויון שהעסיקו אותי כילד,
נדחקו הצידה, וצפו ועלו כאשר השתחרר תי
מהכורח לציית לצווים לאומיים.
רק אז יצאו לי דברים על צדק חברתי.
ואז, אחרי שעשיתי את השימלה, ובגלל
אותן סיבות, שלא יכולתי להרשות לעצמי
— ועדיין אינני יכול להרשות לעצמי —
להיות די חופשי עם מה שאני מרגיש,
פניתי באופן טיבעי לדרך השנייה שהכר תי,
דרך של תגובה על כל מה שקורה
כאן בחברה הישראלית. כך עשיתי את
מסע אלונקות ואת מרד תינזאים ואת

הלילה בו נולד מלך.

• וכאף דא אחד מהשלושה
לא היה משהו אישי?
אולי במרד הימאים, שקראתי לו יא,
ברעכען ! אולי בסרט הזה היתה ריאקציה
לכל הדברים שהצבא סתם אותי ביחס
אליהם. יש לי כל הזמן מאבק נגד הצבא,
לצאת מהסתימות של הצבא. וזה נורא
קשה. עשיית סרטים פוליטיים־חברתיים זו
דרך להשתחרר ממד, שהשירות בצבא
עושה כאן לכל אחד.

• לא מזמן סיימת את צילומי
סירטך ״מגש הכסף׳׳ .סגרת את
הסרט לעיתונאים. נראה לי ש־הכנת
את הקרקע לבעיות עם
צנזורה. האם זה היה תעלול פיר
סומת?
לא, זד, היה אמצעי התגוננות.

• מפני מה?

מפני עין הרע וכל מיני מרעין בישין.
לצלם בארץ זה דבר קשה, במיוחד אם את
מצלמת סרט שתוכנו לא עולה בקנה אחד
עם הריעות הרווחות בציבור. ולהפריע
למהלך הצילומים זה דבר קל מאוד.

• נדמה לי, שבעצם העובדה
שאסרת כניסת עיתונאים לאתר
הצילומים והפכת את הסרט ל
מיסתורי, יצרת דיעה קדומה. כולם
כעת חושבים: מי יודע איזו פצצה
אנטי-ישראלית מכין כעת
ג ׳אד?
לא יודע מה הריעה הרווחת. מכל מקום,
המטרה הראשונה היתד, להגן על הסרט,
וזה הגיע לידי כך שאפילו גופים העוסקים
בענייני הסרט ונותנים לו שירותים —
עובדיהם מגיבים בהתאם לדיעותיהם. שמ עתי
שאומרים שזה סרט אנטי־ציוני ואנטי-

ישראלי, והיו שהרחיקו עוד יותר לכת.

• אז אולי תספר כאן, לראשונה,
על מה הסרט?
זה סיפור על ישראלי המביא מגרמניה
תרומה גדולה של תנועת שמאל כדי לה קים
אוניברסיטה ערבית בישראל. מדובר
כאן על הזכויות הלאומיות של ערביי
ישראל, לא של ערביי השטחים הכבושים.
הכסף מופקד בידיה של קבוצה רדיקא לית
ערבית ישראלית. כשהבחור מגיע
ארצה עם הכסף, מתברר לו שבקבוצה
חלה הקצנה בעמדות הפוליטיות, והיא
מתכוננת להשתמש בחצי מיליון המרקים
למטרות אחרות — בין השאר, כדי לרכוש
נשק ולהפוך למחתרת.
הוא מתנגד, מנסה לשכנע, להיאבק.
כשהוא נואש, הוא מודיע שיחזיר את
הכסף לגרמנים ועומד לטוס לגרמניה.
להפתעתו, הוא נעצר על-ידי השין־בית,
דרכונו מוחרם.
לאורך כל הדרך הולך איתו חבר ערבי,
מרצד, באוניברסיטה. בשלב מסויים הוא
מחליט לצאת מהארץ בדרכון מזוייף, ואז
רוצחים את הערבי ברחוב, והוא נכנס
ללחץ ובורח לחברה שלו, שעובדת כא חות
בבית־חולים פסיכיאטרי. הוא בולע
כדורים ומאשפזים אותו.
הוא מספר לחברה שלו את האמת, היא
מתקשרת עם השין־בית, והם מבקשים
ממנו לתת את הכסף לקבוצה, כדי שיוכלו
לתפוס אותם על חם. הוא קובע מיפגש עם
מנהיגת הקבוצה, שהיא בחורה ערביה
מעכו. כשהוא נותן לה את הכסף, הוא
אומר לה שזו מלכודת.
זה כל הסיפור.

• כזמנו קיכל הסרט תמיכה
מקרן לעידוד סרטים ישראליים.
נכון, ובקרן יש אנשים כמו יגאל כהן-
אורגד, שכל מה שהדאיג אותו היה איך
׳מתנהג קצין השין־בית.

• אתה צופה קשיים עם הצנזורה?

יודע. באופן עקרוני לא צריכים
להיות קשיים, כי אין פה עניין ביטחוני.
אבל לאור מה שקרה כעת עם הלילה בו
נולד מלך, אני מניח שהם ייטפלו לכל
פרט.

• נודע לי שגידי גוב, ששיחק
את התפקיד הראשי כסרט, לא
הזדהה עם תפקידו ועשה כעיות.

חמרורים
נכנם • לתפקידו כרמטכ״ל ה־12
של צה״ל, רב-אלוף משה (״מוישה
וחצי״) לוי 47 המתגורר בקיב ת בית-
אלפא. הוא נולד בארץ למישפחה שעלתה
מעיראק. את שירותו הצבאי התחיל לוי
גבה־הקומה בגולני. בין תפקידיו בעבר:
אלוף פיקוד המרכז. הוא מחליף את רב-
אלוף רפאל (״רפול״) איתן שכיהן לראשונה
בתולדות צה״ל׳ חמש שנים רצו פות
בתפקיד.
מונתה • למנהלת פרוייקט ש־א־מ
— מרכז־מכירות חדש לוועדי-עובדים ב־רמת-גן
-ליאורה פרומצ׳נקו (,)32
אשתו של עמי פרומצ׳נקו, מבעלי
עלית, ומשותפי המרכז החדש. לפני כן
היתה ליאורה עקרת־בית.
מונה • לתפקיד ם גדהרמטכ״ל וראש
אגף המטה, אלוף (מיל׳) דויד עכרי
( ,)49 שפרש לפני כארבעה חודשים וחצי
מתפקיד מפקד חיל־ד,אוויר ומצה״ל. אחרי
שיחרורו, בתום 30 שנות־שירות בחיל-
האוויר, מונה כיושב־ראש פעיל של מוע-
צת־המנהלים של התעש יה האווירית. מי נויו
הנוכחי הוא לתקופה של שנתיים
בילבד.
מונה • לראש אגף־מודיעין, אהוד
כרק 42 האלוף הצעיר ביותר בצה״ל.
תפקידו האחרון: ראש־אגף־תיכנון ב־מטכ״ל.
מרבית שירותו היה בתפקידים
קרביים. הוא עמד בראש מיבצע ההש תלטות
על מפום סבנה החטוף בלוד,
בשנת ,1972 וזכה באות־המופת. פיקד
על הפשיטה המפורסמת לביירות שנה
אחרי־כן. נולד בקבוצת מישמר־השרון,
בוגר האוניברסיטה העיברית במתמטיקה
ובפיסיקה, ובעל תואר שני בניתוח-מער-
כות מאוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה.
מונה • למזכיר מועצת פועלי תל-
אביב בפועל שדמה שטיינקלפר (,)63
שהיה עד למינוי ממלא־מקום המזכיר, ד3
פן־מאיר. שטיינקלפר יחליף את בן-
מאיר, ח״כ העבודה, המועמד לראשות
עיריית תל־אביב מטעם מיפלגתו, עד ל קיום
הבחירות בחודש אוקטובר.
נותח • בליבו, ח״כ המערך יצחק
פרץ 47 אחרי שחש ברע. פרץ היה

אני לא אשמיץ אותו.

• הוא סירכ להגיד דכרים ששמת
כפיו כמיסגרת התסריט?
אין תגובה. דבר אחד אני מוכן לספר
עליו: היה איכפת לו לא רק מה עושה
ואומרת הדמות שהוא משחק, אלא מד,
עושים ואומרים הערבים הישראלים ב קבוצה.

חושכ.

מראה

שהוא

שחקן

הוא שחקן מאוד אינטליגנטי.

• רוחמה מרטון, הכרתך לחיים,
שכתכה את שני התסריטים,
גם של ״הלילה כו נולד מלך״
וגם של ״מגש הכסף״ ,היא פסיכיאטרית
כמיקצועה. איך היא
הגיעה לקולנוע?
היא עובדת בקולנוע, כי היא עובדת
איתי. בחיים אנחנו עובדים באותו המוסד.
חוץ מזה, היא סופרת מתוסכלת : ,ו אנ י
חסר־כישרון כתיבה. תמיד חיפשתי אנשים
לעבוד איתם, וכמו שקורה תמיד — אתה
מחפש רחוק ולא רואה מה שיש לך בבית.
על מגש הכסף דיברנו קצת וכתבנו, ולא
יצא ממש תסריט. אחר כך עבדנו שנה,
וזו היתה שנד, טובה מאוד ויצא סרט.
אחר כך קראנו את הסיפור של אמנון
דנקנר ורוחמה עיבדה אותו לתסריט
בלי שאהיה שותף כלל לכתיבה.

• אמרת ככינוס כ״צוותא״
שעשית את ״הלילה כו נולד מלך״
כדי לרשום את מה שקורה. הטענה
נגדך היא, שאתה מספר
סיפור על שני קצינים, אך מפליל
את כל צה״ל.
תפקידי בסרט הוא להגיד את האמת,
ומה שאני מראה בסרט נראה בדיוק במצי אות:
הקצינים בסרט שלי הם אומנם רק
שניים, אבל הם מייצגים משהו שהפך
לנורמה בצבא — מין שחיתות מוסרית
שאי־אפשר היה להעלות אותה על הדעת
לפני . 1967

• רוחמה מרטץ — מה המשמעות
שלה כחייך?
היא החברה הכי טובה שהיתר, לי, שיש
לי ושתהיה לי. למדות שאנחנו חיים יחד
כבר 14 שנים, אנחנו עדיין חברים. זה
הישג, ל או

מנותח פרץ
שלושה מעקפים
אמור לד,ינתח בתחילת מרס בבית־החולים
בילינסון שבפתח־תיקווה, אך בגלל שב-
תת־ד,רופאים הוא לא התקבל. אחרי שמצ בו
החמיר, הוא התקבל לניתוח בבית-
החולים איכילוב בתל־אביב, והושתלו לו
שלושה מעקפי־לב.
חגג • את יום הולדתו ה־ 35ח״כ
הליברלים דרדר זייגרמן, שנולד ביום-
העצמאות הראשון של מדינת־ישראל.
ש ב • מסיור הרצאות בן חודש באר-
צות־הברית, מטעם מישרד־החוץ, אליהו
נאווי ראש עיריית באר־שבע. הוא יצא
לשם בלווית אשתו כדוריה.
ימונה • כמנכ״ל שיכון עובדים
כנימין אפרת, לשעבר ראש מועצת
קרית־ים מטעם המערך. הוא יחליף את
ח״כ העבודה רפי אדרי. על־פי הצבעת
מרכז המיפלגה, נאסר על נבחרי התנועה
למלא יותר מאשר תפקיד ציבורי אחד.
פדש • לגימלאות עובד הנמל הוותיק
ז׳קינו רווח 65 שבשנים האחרונות
ניהל רציף בנמל אשדוד. היה בין בוני
נמל תל־אביב, ולפני-כן הספיק לעבוד
בנמל יפו.
נפטר • מהתקף־לב יהודה אונגר
( ,)55 עורך ביטאון רק״ח, זו הדרך, וחבר
הלישכה המדינית של רק״ח.
העולם הזה

2381

7 ,7111:11

מאז! מאיויזזדמור

הבורס ה

מה עושים? גיחות
ק צוו ת רשרושה ימים!
עוד שבוע קשה עבר על המשקיע הקטן! מה לעשות, אלה
החיים. איך אמרו לי השבוע בבורסה שניים מהתומכים בה?
״תשמע חביבי 1982 ,לא תחזור, עכשיו יש מישחק חדש.״
אבל מה הם הכללים של המישחק החדש, כדי שגם אנחנו
נוכל לקחת סיבוב קצר עליו?
השיטה החדשה היא של גיחות קצרות. וכך מסביר אחד
הברוקרים של השיטה ״הגועלית״ לדבריו.

מי שרוצה לעשות 15 אחוז לחודש, שילך לבג־קאיות,
כולל ״כנר! איגודי ו״כנק כללי״ .אכל כתור
עונש, צריך לחכות חודש ימים. מי שרוצה לעשות
כשלושה ימים ״/י< — 15 עושה גיחה קצרה.
קונים ביום הראשון, נחים ביים השני ומוכרים ביום השלישי.
יש בעיה, שצריך למצוא את המניה המתאימה ••ולפעמים למכור
ביום הרביעי, ובמיקרה חירום גם ביום החמישי. סימץ ימי
השבוע הוא רק דוגמה. אפשר להתחיל למשל ביום השלישי,
למחרת יום־העצמאות, כמו שהרבה עשו, ולמכור ביום החמישי.
הכלל הוא, שיודעים על איזה מניה ״יורדים״ כדי שהיא, המניה,
תעלה. ומתי עוזבים אותה לאנחות? כשהיא עדיין ב״שוונג״.

ה מ עג ל שד ה ס רו כי ס
לקרובים ולמקורבים של הבורסה, הבנקים, קרנוודהנאמנות,
הברוקרים הפרטיים, מנהלי התיקים וכל אלה שמסתובבים על־ידם,
לכל אלה יש היום בעיה. וכך אומר אחד מהם: תשמע,
המעגל של הקרובים נסגר, כולם מלאים סחורה. הם צריכים
לשווק אותה ובינתיים, בינתיים, יש לי בשבילך סיפור מתאים.
״אתה יודע איפה יש רחוב העצמאות בחיפה?״ זה שפה,
למטה ליד הנמל — אני משיב .״כן, זה הרחוב הארוך עם
סחורות הימאים והזונות. רגע, רגע, אל תיבהל אנחנו עדיין
בענייני בורסה.״ לא נבהלתי. העיקר, לעניין, אפרתי לו .״טוב,
תשמע, מה קורה כשמגיעה אניד. עם ימאים זרים?״ הוא שואל,

הגינדאומ׳
שמועות מבוססות
אני רוצה ל 5תוח את הקטע הזה בשתי
שמועות מבוססות, ועובדה שתפורסם ביום
הופעת הגליון.
השמועות: בנק לאומי על כל שלוחותיו

ואני מייד אומר לו: תעזוב אותי עם הסיפורים ועם הימאים.
״לא, לא, זה חשוב בשביל הבורסה ! בקיצור,״ הוא אומר,
״יש אוניות׳ יש מלחים, יש פרנסה ל אז יש, אז מה אתה
רוצה ממני? ״תשמע, מה קורה כשאין ימאים, למה שאוניות
לא הגיעו, מה קורה?״ מה אתה שואל אותי, תשאל את
ההסתדרות, שהם ידאגו לימאים .״ואללה, אני רואה שלא תפסת
את העניין. כשאין ימאים, אז האלה עם המיקצוע העתיק
דופקות האחת את השנייה, אתה מבין,״ הוא אומר־שואל ומוסיף :
״המקורבים מלאים סחורה, צריך לשווק, המשקיעים לא באים,
אז הם דופקים אחד את השני.״
טוב, אז בכל זאת במה משקיעים? אני שוב חוזר —
במניות הכבדות.

מנכ״ל איינהורן
קונה כמויות גדולות של מניות של ה בנק
הבינלאומי. הוא לא היחידי, גם בעלי
עניין עושים אותו דבר. הבנק הבינלאומי
שוב עומד במרכז השמועות הטריות על
עובויות ו1ר משכנתאות
מדור הפטנטים נמשך, לפי בקשת הקהל.
איזה קהל? בסך הכל אמרו לי כמה קוראי
חינם ובתשלום שהמדור ״נחמד.״ אז שוב
לכולבו המפורסם לפי בקשה מיוחדת, הנה
הכתובת של הכולבו המשוגע האמאכר
שליימר בניו־יורק: רחוב ,57 מס׳ 147
מיזרח (איסט) .פתוח חמישה ימים בשבוע,
בין השעות 9בבוקר ו־ 5אחרי־הצהריים,
לקנייה באמצעות הטלפון! לביקור וקנייה
במקום, השעות הן מ־ 10 בבוקר ועד 6
בערב.
ועכשיו לשיגעונות החדשים. הכותרת ב קטלוג
היתד .״קבוב.״ חשבתי בטח מחשב
או מקל זכוכית עם מנוע לגירוד הגב.

וכדי להיות כסדר, אני מצטט מעלון שד אחד
הכנקים הממליץ להשקיע כ״אי־די־כי־פיתוח״ ,כ־
״דיסקונט השקעות״ ,כ״נכסים״ ,כ״הסנה׳׳ ,כ״לאומי
לתעשיה״ ועוד. ה״ועוד ,׳ שייך לעניין, הוא מופיע
כמקור.

כדי לסגור את המדור, עוד סיפור קצר מהחיים, כמו שאומרת
העוזרת של השכנה. סיפר לי ברוהר: בא אליי אחד הלקוחות
ואומר, איך אפשר השבוע לעשות 1096 ומהר. אמרתי לו, זה
מה שאתה רוצה? בסדר. קניוזי לו סחורה׳ השער בלי שינוי.
למחרת השער עולה ב־>ן ל ,3הוא, הלקוח מצלצל ואומר זה
בסדר. עוד יום והמניה נופלת ! 796 למחרת הוא מצלצל ואומר
איפה העשרה אחוז שהבטחת? אני לא הבטחתי, אומר הברוקר,
עשיתי מה שביקשת, חוץ מזה 396 מלמעלה ו־ 796 מלמטה זה
בדיוק . 1096 הלקוח תופס את העניין ואומר, טוב׳ תמכור הכל
ותחזור לבנקים.
ואומנם, הבנקים, בניגוד לתחזיות הקודמות שלי, עדיין
ממשיכים לתת תשואות יומיות גבוהות. מי שהשקיע במניות
אחד הבנקים, או בכולם, באלה המווסתים, הצליח בשלושת
החודשים האחרונים לעשות תשואה ריאלית של יותר משמונה
אחוזים, על בטוח. וזה הרבה יותר מלהפסיד חצי, במניות של
קליל, לדוגמה.

ל א יהיה פיחות מואץ
לאביגדור, המכונה אבי, שלום. אם אתה
חושב שנתנו לך בטעות את הטלפון שלי
בבית ואתה מצלצל ושואל שאלות ומחכה,
שאתן לך גם תשובות בטלפון — אתה
טועה. אני לא לישכת מודיעין ויועץ פרטי
לכל מי שהצליח להשיג את מיספר הטל-
משא-ומתן למכירתו, לקבוצת משקיעים
דרום־אפריקאית. יש להם סיכוי, בעיקר
מטעמים של קירבה לשילטון, אך אין להם
סיכוי כל עוד לא יסכים הבנק שיקנו
אותו. בינתיים ״הכלה יפה,״ ואז צריך
להעלות את המחיר. לבנק ישראלי לא
יאפשרו לקנות, לכל קבוצה אחרת אין
200 מיליון דולר ! עד כאן השמועות.
עכשיו העובדה שתפורסם ביום הרביעי.
באותו יום יתפרסם הדו״ח הכספי של הבנק
הבינלאומי לריבעון הראשון של השנה.
הוא יהיה יפה. הוא יראה על רווח יפה.
ובצידו תהיה הודעה על חלוקת ביניים
של ־ 259 מניות הטבה.

יש עוד שמועה. מרדכי איינ*
הורן, המנכ״ל של ״ מק לאומי״,
הורה לכפופים לו לדאוג לכך, ש1
המניות של ״המק הכינלאומי״
יווסתו, כמו שאר המניות הבנקא•
יות• עם הכמויות הגדולות של
״הבינלאומי״ שבידי כל״ל, הדבר
אפשרי.

מווסתים את ״הבינלאומי׳

מנשיו להנפקת

תהיה גם הסכמה שבשתיקה של בעלי ה מניות
והשליטה בבנק, השולטים בו, באמ צעות
חברת האחזקות פי־בי, הנשלטת
על־ידי דנות, שבראשה עומד דוד מושביץ
מבעלי עלית.
מי שרוצה — יסיק מסקנות מוטעות.
מי שרוצה — יכול אפילו לחשוב שכל
זה לא חשוב. יש כאלה החושבים שזה
חשוב מאוד. ה״זה״ — הכוונה היא לצרוף
המעניין של השמועות והעובדות.

פון שלי. בענייני בורסה, אתה יכול לקרוא
את המדור. בעניינים אחרים, אתה יכול
לקרוא את יתר המדורים. אבל, באורח
יוצא מן הכלל ובגלל החוצפה שלך, אני
מוכן להשיב על שאלה אחת, שאומנם לא
נוגעת לי ישירות, אבל שלא תחשוב
שאני לא יודע את התשובה.
נכון ששר־האוצר בחו״ל. אומרים שהוא
נסע לארצות-הברית, כדי ללמוד שיטות
חדשות של רפואה פרטית — בעיקר כש-
המירפאות של קופת־חולים סגורות. כן,
אני לא חייב לך תשובה במקומו, אבל בכל
זאת. אז שאלת למה הוא לא רוצה לפחת
את הדולר יותר ויותר מהר. כולם יהיו
שבעי־רצון, בעיקר היצואנים. גם זה לא
בטוח. אבל לא זו הסיבה. הסיבה היא
התוצאה.
אם ימיה פיחות מהיר של השקל, ונניח
מחר יהיה הדולר 50 שקלים ובעוד שבו עיים
60 שקלים, ויתר המטבעות הזרים
יהיו גם הם שווים יותר שקלים — גם
האינפלציה תהיה גבוהה הרבה יותר. כל
זמן ששר-האוצר רוצה אינפלציה של שתי
ספרות, הוא יתמוך בכל דרך בייצוא,
חוץ מפיחות מואץ. פיחות מואץ יגרום
לעליה מהירה של היבוא. ותתפלא. היבוא
של מה שקרוי מוצרי־צריכה, וידיאו וכל
היתר, הם רק עשרה אחוז מכלל היבוא.
היתר זה מה שקרוי תשומות־ייצור, כולל
חומרי־גלם לתעשיה ודלק ונכסי־השקעה,
כמו מכונות לייצור.

כדי לא לסכך אותך, כעתיד
הנראה לעין לא יהיה פיחות
מואץ. ואם כן, תהיה גם אינפלציה
מואצת, וזה מה שארידור לא
רוצה בל עוד יש לו ברירה.
הערת אגב. את החשבון על ההסבר
המחוכם הזה אני מתכוון לשלוח למחלקת-
ההסברה של האוצר.

לא, הרבה יותר פשוט, אבל מתוחכם.
הכוונה היא למכשיר להכנת קבאב, שיש ליק,
וכל בשר אחר ששיפוד יתאים לו.
ובכן, למכשיר הנ״ל יש הרבה יתרונות.
אפשר להכין שמונה סיחים של שישליק,
קבאב, עגבניות, בצל, כבדים.
במקור, השם הוא מכונה חשמלית לה כנת
שיש־קבאב בלי הרבה בעיות, טירדה
ולכלוך. שמונה שיפודים ״מסתובבים סביב
עצמם״ וסביב אלמנט חימום המתנקה
מעצמו.
מיכסה הזכוכית מונע ״שפריצים״ ושומר
על הריח והמיצים הטיבעיים. כך כתוב.
המיצים נאספים בתוך מגש לניקוי מושלם.
כל מה שעליו לעשות: להכניס התקע
בשקע. צריך כמובן לקנות גם את הבש רים•
לא כתוב איפה. מה שכן — כל
קונה מקבל סיפרון מירשמים הכלול ב מחיר•
והמחיר בהחלט כדאי 60 :דולר, לא
כולל משלוח. המישקל־שלושה וחצי קילו גרם.

השמיכות החשמליות לחימום הצל חות
לפני האוכל — סיפרתי לכם כבר.
המהדורה האחרונה של שמיכות־חימום־
צלחות מיועדת לעשר צלחות גדולות, ו אפשר
לקנות את הפטנט החשוב הזה בשני
צבעים: לבן וזהב. המישקל 1.5 :ק״ג
ב 0ך הכל, והמחיר הוא 30 דולר. אפשר
להביא מתנה לדודה יוכבד, שהסכימה
סוף־סוף לחתום כערבה למישכנתא. קצת
תשומת־לב לא תזיק, והיא בוודאי תזכור
את המתנה עד אחרית ימיה ואפילו —
עם הרבה מזל — תשאיר לכם משהו.
עכשיו בא תורו של מכשיר פשוט, אבל
הרעיון גאוני. הממציא עשה עליו כמה
דולרים טובים. מיתקן השומר על טריות
ופריכות. פרם יינתן למי שימציא לי שם
מתאים למכשיר שתאורו יבוא להלן.

ובכן, הוא דומה לקופסת דחם,
אבד הוא לא כזה. חום נמוך הנוצר
כאורח חשמלי מונע לחות,
כך שהכיסקוויטים, שאר עוגיות
ופיצפוצי אורז, נשארים פריכים
וטריים. מלח נשאר יבש ונשפך
כקלות. עשוי מפח מצופה כרום
מבריק וידיות העשויות מסטירן
שחור.
הסטירן הוא חומר פלסטי קשיח, עמיד
בחום. גם לחמניות ולחם שומרים על ה טריות•
המישקל 5 :ק״ג. המחיר 45 :
דולר. במיוחד לדודות שחתמו על שתי
משכנתות. יזכיר להן יום־יום, מי הם אותם
שלהם הן חתמו על משכנתא.

ס אומר מה ה אומר מה ה אומר מה ה אומרים .

״ ופורזב 1ג ־ ״לא 3ר שר נכנס ״ חובהא נש ים היו
ואניגמרנו לאנציקלופדיה שמחים לתת ל׳ בוקס!״

בי מי ם אל ה יצא לאור פרך ה מילו אי ם טל ״האנ ציקלופדיה
העברית״ .שמחתי לגלות טםכמה ערפים
שאני מפירה באופן אישי. הפרן מעודכן ביותר, ממש
עד ל מילחמת־חלבנון, שלא נ ס תיי מ ה עדיין.
מ אחורי מיפעל האנציקלופדיה עומד אלכסנדר פלאי.
שאלתי או תו:

• מי קומע מי ראוי להיות ערד מאנציק לופדיה

אנחנו לא קובעים מי ראוי. אנחנו קובעים מי מעניין
בשביל עם ישראל. יש מערכת הקובעת על מי יהיה
מעניין לקרוא בדורות הבאים. זה הקריטריון.

• מדוע יש חמרי־כנסת ושרים מממשלה
שנכנסו לאנציקלופדיה, ואחרים לא ץ

מכיוון שלא כל שר בישראל ראוי להיות ערך
באנציקלופדיה. אנחנו כוללים דברים שיהיה להם אורך־
חיים. אם אדם, או מעשה, או מיפעל נכנסו לאנציקלו פדיה
— סימן שבמערכת חושבים שיהיה מעניין לקרוא
עליו, ושלמיפעלם או לפועלם יש אורך־חיים ניכר.
אתן לך דוגמה: העורך שלך, אורי אבנרי, לא היה
בעבר ערך באנציקלופדיה. כעת הוא בפנים. תגידי
למה הוא כן ואחרים לא.
מכיוון שהוא התחיל מסורת חדשה בכנסת, הוא
? 1בהם קודם לכן.
הביא לכנסת נושאים שאיש לא עסק

דיע

מערך ״אורי אמנרי׳׳ אתם גם. מכיעים

אנחנו לא מביעים דיעה, אנחנו רק מציינים שקודם
הוא ערך עיתון שהיה לוחם באופן כללי, וכעת יש
לו קו פוליטי משלו. יכול להיות שהאנשים שאנחנו
כותבים עליהם לא מסכימים למה שאנחנו כותבים,
אבל אנחנו לא שואלים ולא מראים להם מה אנחנו
כותבים, כי אנחנו לא כותבים ערך כדי להשמיץ או
להחמיא — אלא כעובדה המעניינת אנשים לאורך זמן.

• הגעתם לאות תיו. האם מיפעל האנציקלופדיה
הסתיים?

חבר־הפנסת״לשעבר ו א ליו צא דק הוזמן על־ידי שר־הביטחון
ל מ סיב ת הפרידה לבגוד הרמטכ״ל היוצא,
רפול.
ואליד צאדק החזיר א ת ההזמנ ה.

• למה החזרת א״ .ההזמנה?

מכיוון שהוא מכריז הצהרות גזעניות׳ ואני חששתי
שהוא זבנג — ואני גמרנו.

לא הסתיים. אנחנו מכינים כעת אינדקס, ואחר־כך
נלך הלאה. אני עדיין לא יכול לגלות את התוכניות.

• מי שלא זכה להיכנס כערך לאנציקלופדיה
עד היום, הפסיד את הסיכוי שלו?

דבר אחד אני יכול להבטיח לך: האנציקלופדיה לא
תתיישן אף פעם. אנחנו דואגים לעדכן אותה כל פעם
מחדש. כך שלא צריך לדאוג. ערכים מעניינים ימצאו
עצמם באנציקלופדיה.

אמנון דנקנר, ת א מינו או לא, הוא לא רק עיתונאי
טוב, הוא גם שחקן בכלל לא רע. ראיתי או תו ב סי ר טו
של ג׳אד נאמן ״ הליל ה בו נולד מלן ״ ,ה מ בו ס ס על
סיפור שלו עצמו. הוא מגלם שס יהודי דתי סו חר־קרקעו
ת, ועושה א ת זה על הצד ה טוב ביותר.

שיחקת כאופן מאוד אותנטי.

טוב, אני מכיר את היהודי הזה מהחיים. אני הרי
גדלתי פחות או יותר בקרב טיפוסים כאלה.

• הדמות שאתה מגלם כל־כד מאוסה,
שמתחשק להכניס לה בוקס.

זה אולי לא בגלל הדמות, זה בגלל השחקן. אני
יודע שלהרבה אנשים בא לתת לי בוקס, בלי קשר לדמות.

• למה שיחקת כסרט*

עניין אותי לשחק. אני שחקן מתוסכל.

כיקשת תפקיד מהכימאי?

מהזת׳ומרת ביקשתי? זה היה תנאי! צוותא ביקשו
שאתרום את הסיפור, כי הסרט נעשה למטרות פוליטיות.
תרמתי את הסיפור, אבל הוספתי תנאי: אני משחק
בסרט.

וכחרת כתפקיד הדתי?

רציתי תפקיד לא ראשי, וזה תפקיד לא ראשי. הסרט
נעשה בתקציב דל, כך שאני סיפקתי לעצמי את הגרד־רובה:
מצאתי חליפה שמכרו לי בלונדון ב־ ,1972 ולבשתי
אותה.

ומאיפה הכיפה?

יש לי הרבה כיפות.

• מה אתה עושה כהן?

הולך בהן להלויות.

ה ה או מ די ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם אומר מה הם אומו

ריק* עו ל ח:

רו! בן־י עו׳:

ד״וויו־ ב רוו ה:

נאלצתירננות ״לא אזרוק אב נ ים ״גם נזבותה אש ה
למקורות מימון זרים! לבאר ששתיתי ממנה! האמ ית ית שאיתי!״
ראיתי א ת סיר טו של ריקי שלח ״החורף האחרון״.
הסר ט מספר א ת סיפורן של שתי נשים, א מ רי ק אי ת
וישראלית, שבעליהן נעדרים. הנשים מז הו ת גבר אחד
כבעלו, ומכאן ואילך הן נקשרות זו בזו עד שחוזר
הגבר מן השבי.
אני לא מ ב קר ת קולנוע, אך גם כ הדיו ט יש לי
זכות דיבור. הסרט הזה ת פס או תי חז ק.
כל הזמן הפריעו לי שני דברי ם: יונה אליאן,
היפהפיה בדרך־כלל, פשוט נראי תבסרט כאשה חסר ת־חן,
קשה ומאוד לא מו שכ תן והפריעה לי מאוד ה אנ ד
ריקניזציה של הסר ט. הבימאי כל-כך עבד על האמרי־קניזציה,
שאפילו שמות הגיבורים ה ם אנגליים. גם
השילוט על דירתה של יונה הוא באנגלית.
כל הקריצה הזו לכיוון אמי־יקה פשוט הפריעה
לי• לא רק שיונה לא מצאה חן בעיניי, גם ק תלין
קווינלן האמ רי ק אי ת מאבדת בסרטאת נשיותה, שלא
לדבר על הנשים האח רו ת — כולן ב תי ס רו ק ת מורמת,
ואף אחת מהן לא יפה. שאלתי א ת ריקי של ח:

• א וזה שונא ;שים •

למה את מתכוונת?

• מדוע הנשים כסירטך כל־כך לא יפות,
כל־כך חסרות־חן?
אני לא יודע על מה את מדברת. זוהי הפעם
הראשונה שאני שומע תגובה כזאת. אני מאוד מופתע,
ואני חושב שאת טועה.
הנשים בסרט שלי נראות יפות מאוד. יונה לא
היתה יפה כל־כך באף סרט. התיסרוקת שעשינו לה
פותחת לה את הפנים — כך יונה צריכה להיראות
ולשחק.

• מדוע האמריקניזציה כסרט?־

הסרט מכור מראש לחברת הפצה אנגלית.
אני יכול לתת לך תשובה ארוכה ומורכבת: האמרי־קניזציה,
כמו שאת קוראת לזה, היתה התנאי — לעשות
או לא לעשות את הסרט. אילו ניתן לי לעשות את
הסרט כישראלי, בתקציב של 280 אלף דולר, אולי
הוא לא היה מדבר אנגלית. לחברת־ההפצה שקנתה
אותו מראש ושאיפשרה את עשייתו היו דרישות משלה.

• הם דרשו שהשמדת עד הדלתות יהיו
כאנגלית?
הם דרשו שהסרט יתאים לאמריקה.

• אכל הסרט מתרהש כישראל.

תראי, כל מה שאני יכול להגיד לך, שאם תקחי
את ממוצע הסרטים שעשו במאים ישראלים בחמש
השנים האחרונות, תראי שאף אהד כמעט לא עשה
יותר מסרט אחד. זה הסרט הראשון שלי, ואני מקווה
שלא יהפוך לאחרון. נאלצתי להסכים לכמה נקודות.
רציתי מאוד לעשות סרט ישראלי, אך ניכשלתי

בגיוס כספים. לכן נאלצתי לפנות למקורות מימון זרים,
להעסיק שחקנים אמריקאים.

כבר חצי שנח מ אז מונ ה רון בי״יסי כ מפ קד גל״ץ.
גולת הכו תר ת של ה ת חנ ה הצבאית הוא ח״ שירותרום״.
אני עצמי מס תייג ת מאוד מהתר מו ת המוניות, הפונות
אל רגש הציבור. התח רו ת הזו, של מי שיתרום יו תר
כסף שמו יוזכר ברדיו, לא בדיוק מוצאת חן בעיני.
התבק שתי לראיין א ת רוו בן־ישי, אך מ ה יש לי
להגיד על ה״שירותרום״ שלא נא מר ומה יש לרון בן*
ישי לו מר לי שלא א מר לאח רי ם ז

• מה יש לד להגיד לי על ה״שירותרום״
שלא אמרת לאחרים?
אין לי. נגמרו לי המילים. כל מה שהיה לי להגיד
כבר אמרתי.

• אז ספר לי איך העבודה בגלי־צה״ל.

נחמד מאוד. אני מאוד אוהב את התחנה והעובדים
שבה מאוד מוצאים חן בעיני. כבר ראיתי עובדי תחנות
שידור בכל מיני מקומות, אבל נכונות כזאת ומעוניינות
כזאת למוצר כמו שיש בגלי־צה״ל לא ראיתי בשום
מקום בעולם. לאנשים פשוט אכפת מהעבודה.

• אתה רומז לטלוויזיה?

אני רומז בדיוק למה שרמזתי. אני לא אוהב לזרוק
אבנים לבאר ששתיתי ממנה׳ ושאולי עוד אשתה ממנה.
יש לי תוכניות לחזור באחד הימים לטלוויזיה.

• אתם עומדים כעת כתחרות עם קול־ישראל.
תוכניתו של גכי גזית, כך אומרים,
גזלה מאזינים מ״שעתיים משתיים״• מה אתה
עושה בעניין ז
זה נכון שאנחנו עומדים בתחרות עם גבי גזית. עד
כמה שהנסיבות מאפשרות, אנחנו משתדלים לשפר ול ייעל.
יש לנו בעיות עם כוח־אדם, שדרים ותקציב. למרות
זאת, הסקרים הוכיחו שגל״ץ היא עדיין התחנה הפופו לארית
ביותר.

• זה היה לפני התוכנית של גבי גזית.

אני לא מבין את זה ככה. הפיפור הזה, שגבי גזית
לוקח מאזינים מגלי־צה״ל, הוא מיתוס. זהו אחד המוצרים
שסוללת יחסי־הציבור של קול-ישראל מוכרת לציבור.
שום סקר לא הוכיח, שלגבי גזית או לאבי אתגר יש
יותר מאזינים מאשר לשעתיים משתיים או מאשר לאלכם
אנסקי.

דייוויד ברוזח, מאמינו או לא, מכר שיגעים אלף
עו ת קי םמתק לי טו האחרון ״הא שה שאיתי״ .ג מי מ די ם
ישראליים, זה לא י אמן ממש. רציתי לערוך אאיון
ענק עם הגאון התורן של הזמר העברי, שעלה לגדולה
שכזאת דווקא בגלל הזמר הספרדי. אלא שהאיש
מרואיין נון״סטופ.
אבל בלי דייוויד גרוז ה אי״אפשר, מכיוון שהוא
כיום הז מ ר׳ ה מ דו ב ר ביותר בארץ. אז שאלתי או תו :

• איך עשית את זה, איך מכרת כל־כד
הרכה תקליטים?־
אני לא יודע. אני חושב שאנשים פשוט אוהבים
את המוסיקה הזאת. היא חמה, היא מדברת אליהם.
גם אני אוהב את זה מאוד, לכן אולי זה הצליח
לתפוס את קהל המאזינים.
ועוד מילה אחת: זה לא רק בזכות התקליט, זה
גם בזכות האשה שאיתי. אשתי, רותי, שהיא המנהלת
האישית והמפיקה שלי והאמא, של שני ילדי — זאת
האשה שאיתי!

ו 1ודיתי עו *

אח. בגרשה ש כז א ת
(המשך מעמוד )67
לא כל־כך מוצלח,״ הוסיף גורי
בבת־צחוק.
כשעלה ח״כ העבודה יצחק רבין
אל הבימה כדי לספר את סיפוריו,
אירעה תקרית בלתי־נעימה: ה מפיקה
העצבנית ד די ה גו ט מן
ניגשה אליו והחלה נוזפת בו .״זה
לא המיקרופון שאתה צריך לדבר
אליו. אילו לא היית מאחר, היית
יודע !״ אמרה. רבץ הנבוך פנה ל מיקרופון
אחר.
דליה גוטמן לא הסתפקה בכך ש נזפה
ברבין, והחליטה שהיא תלמד
גם את ותיקי פלמ״ח האחרים סדר
מהו. כאשר קלחו הסיפורים על
הבימה, הם גרמו להתרגשות רבה
בקרב הנוכחים באולם, ביניהם אנ שים
אשר לא ראו זה את זה שנים
ארוכות. לפעמים החליפו המוזמ נים
חוויות בקול רם מדי. כאשר
בשעת הופעתה של הזמרת מיכל
ט ל המשיכו הדיבורים והליחושים,
קמה דליה ממקומה ונזפה בקול
רם ובצורה בוטה במשתתפי ה ערב.
במיוחד הצליחה להרגיז את
הקהל הנדהם, כאשר הצהירה כי
היא ויענקל׳ה אגמון אירגנו את
הערב הזה בהתנדבות, ואף השאירו
בבית בייבי-סיטר.

״רפול
ת מי דמבקש ״
^ אשר ראיין אגמון את יצחק
• רבץ, כיפר ראש־הממשלה
לשעבר על מנהגו של רחכעם
(״גאנדי״) זאבי, שהיה עורך מסי בות
בביתו, לטלפן קודם לכן ל חברים
כדי למתוח אותם, להקליט
את תשובותיהם ולהשמיעם לאחר
מכן כ״תוכנית אמנותית״ במסיבה.
יום אחד טילפן גנדי אל רבץ ו שאל
אותו מה דעתו על שירת
הפלמ״ח. תשובתו של רבץ הי-
תה :״אתה יודע ששירה היא לא
בדיוק השטח בו אני מתמחה.״
מעניין היה הסיפור כיצד הת קבל
גדעון זינגר ללהקת צ׳יזבט־רון.
מכיוון שזינגר נפצע בקטמון,
לא היה עוד מה לעשות איתו ב צבא,
ואז הביאו אותו לצ׳יזבטרון.
חפר סירב לקבלו ואמר: חיים צריך את הגחליץ הזה?״

(גח״ל — ״גיוס חוץ לארץ,״ שימש
ככינוי־גנאי לשאינם צברים ).ב בחינה
ללהקה שר גדעון את השיר
שלכת (״עמוק, עמוק העצב בעי ניים״)
בהבעת־פנים של תשעה ב אב,
ואז אמר שמואל בונים, ה כימאי
:״זה יהיה גדול הקומיקאים
של הצ׳יזבמרון !״ וצדק.
חברי להקת צ׳יזבטרון שיחזרו
את שירי הלהקה, כשהם מחזיקים
בידיהם גליונות נייר בריסטול ו קוראים
את המילים מן הדף. שיי-
קה אופיר סיפר שנעמי פולני,
אשר באה במיוחד לערב הזה מן
המושבה כינרת, שבה היא מתגו ררת,
עבדה עם החבר׳ה על שיח זור
הקטע וכתבה להם את המי לים
על הדף .״אני זכרתי את ה מילים
בעל־פה,״ גילה שייקה,
״אבל זה היה טוב בשביל ההצגה.״
שייקה גם הגיש קטע בשם
עקיבא, שאותו כתב לו חיים חפר
במיוחד .״זה היה הקטע הראשון
שכתב חיים בשביל הצ׳יזבטרון.
״הופעתי עם הקטע הזה ששת אל פים
פעם, ועד היום כשאני מופיע
באירועים, רפול תמיד מבקש ממני
את הקטע על הלא־יוצלח עקיבא,״

סיפר.
כשסיים שייקר. את הקטע, פנה
אל חיים חפר והודה לו גם על
שבזכותו שינה את שמו משייקה
גולדשטיין לשייקה אופיר.
כשהופיעה רבעיית מועדון התיאטרון,
הכריז המנחה יעקב אג מון,
כי הרביעיה תופיע בלי
שמעון בר, אשר נפטר שבוע
קודם לכן .״כשאגמון הזכיר לנו
את שמעון ז״ל, ניתקו המילים
מפינו וכמעט שלא יכולנו לשיר,״־
סיפר יענקל׳ה בן־פירא בהת רגשות
,״הוא ממש עמד לנגד
עינינו.״

6יד

מנשותיו הקודמות. הוריה המסר
דתיים לא היו שמחים לרעיון ש בתם
נישאת לגבר עם עבר כזה.
״החלטתי לרמות את הוריי ולא
לספר להם. אהבתי אותו, ולכן
התחתנתי איתו חודש אחרי שהכ רנו.
ואחרי חודש של נישואין —
ביקשתי גט. אך הוא ענה לי: את
לא תחליטי מתי להתגרש ממני.
אני עכשיו לא רוצה להתגרש,
כי הזמן לא מתאים לי. אז לא
הבנתי למה התכוון. יותר מאוחר
הבנתי.
״לפתע התגלה לי חיים אחר
לגמרי. הוא התחיל לשתות, בעיקר
קוניאק וצ׳ד, צ׳ה (משקה גרוזיני).
הוא התגלה כאדם פוגע, שתלטן,
המשמיץ על רקע עדתי, ומחפש —
בי כל הזמן דופי.״

1£ת עיראקית קטנה ומטוס-
//י * טמת ! את לא מבינה כלום
מהחיים שלך!״ נהג הבעל להטיח
באשתו מדי יום .״המילים הקשות
כבר לא עשו עליי רושם. הן גם
לא הכאיבו לי,״ סיפרה כרמית כהן
( ,)29 בתביעת מזונות שהגישה ב-
בית־המישפט המחוזי בתל-אביב
נגד בעלה, קצין־המישטרה חיים
כהן 44״מה שהפחיד אותי היו
החפצים שנהג לזרוק עלי ושפגעו
בגופי ובפני.
בכתב התביעה הוסיפה כרמית
כהן לספר :״מידת הפחד והאימה
שהטיל עלי בעלי היתה גדולה
גם בגלל עמדתו הבכירה של בעלי
במישטרה׳ בגלל איומיו ואלימותו,
וגם בגלל תחביבו המסוכן — ירי.
בעלי הוא צלף מעולה. ראיתי
אותו לא פעם יורה באקדחו בחתו לים
מייללים ובכלבים משוטטים.
ידעתי כי לחיצה על הדק האקדח
היא לגביו דבר של מה בכך.
כששמעתי שהשוטר שירה בשים-
עון יהושוע מכפר־שלם דייק כל-
כך, אמרתי אפילו לידידים שלא
אתפלא אם אגלה שהיה זה בעלי
שירד, בו. ואמנם, כעבור כמה

״לאפי
הרבעה״
ף כתב התביעה למזונות ש הגישה
כרמית נגד בעלה ה שוטר
היא הוסיפה :״בעלי הוא
בעל הופעה מעודנת אך מאחורי
הפנים החמודות מסתתרת נפש אכ זרית
וקשה, שרק אני ושתי נ שר
תיו הקודמות, שהכרנוהו מקרוב,
ידענו אותה. הריני מצרפת לתצ היר
זה גם תצהיר מגברת מירה
קפץ, אשתו השנייה של בעלי,
המעידה כי גם בה נהג בעלי ב אלימות
וכי נהג להכותה ולהש פילה.״

א דה

שעות הסתבר לי שבעלי הוא זה
שירה בשימעץ יהושע.״
כרמית סיפרה שלמרות שבעלה
העליב והשפיל אותה על רקע מו צאה,
ולמרות מוצאו האשכנזי,
הוא נלהב לאכול דווקא את מאכ ליה
המיזרחיים: צלעות-כבש,
לשון וטחול ממולא, מפרומים, סל טים
מתובלים, דיברי־מאפה ורי בות
שאותן הכינה במו ידיה. ל טענתה,
גם כשהלכו לבקר אצל
חמותה, היא היתד, מגיעה כשידיה
מלאות סירים גדושים באוכל מיז־רחי.
״לפעמים
גייסתי קצת אומץ ו הייתי
משיבה לו: אתה לא שווה
יותר ממני! אבל זה היה רק מג ביר
את אלימותו. הדרך היחידה
להרגיע אותו היתד, להתנצל,״ מס פרת
כרמית.

111ב ח תו די ס

מ חז רנלהב
ומק סי ם
^ ק חו ד ש אחד ידעה כרמית
שקט ושלווה במחיצת בעלה.

היה זה החודש הראשון לנישו איהם.
אז לא היה זכר לקללות
ולהשפלות, לגסות־הרוח והמכות.
היא טוענת שהוא אמנם הצר את
צעדיה, לא נתן לה בקלות לבקר
את מישפחתה או את חברותיה,
וגם תפס חזקה על הכסף שהרווי חה.
אך מראהו הנאה, שיערו הב לונדי
ועיניו התכולות שבו את
ליבה, בפעם הראשונה שבה רא תה
אותו, חודש לפני נישואיה.
היתד, זו אהבה ממבט ראשון. היא
היתד, בת ,25 סטודנטית לחינוך
מיוחד וגרה בשכירות בראשון-
לציון. מעולם לא זכתה בחיזורים
נלהבים יותר, בנימוסים מעודנים
ובמסירות, תשומת־לב והתחשבות
כמו שקיבלה באותו חודש קצר
וקסום.
הוא נהג לפתוח לה את דלת־המכונית
כשניכנסה אליה וללוותה
לחוג ריקודי־עם בבית־העם בנס-
ציונה. הוא חיכה לה בצד בנאמ נות,
כשהוא צופה בה בגאווה,
ואחר־כך הסיעה לביתה. כשעלה
לשתות קפה, ישב אצלה וניגן לה
בחליל ברומנטיות, כמו שראתה רק
בסרטים. חיים כהן ידע לנגן. היו
לו ארבעה חלילים שונים, שבהם
הפליא לנגן. האינטליגנציה שגילה,
בנוסף למראהו, התנהגותו
וחיזוריו, קסמו לה. וכשהוא גילה
לה שהוא עובד במישטרה, אמונה
בו רק גבר.
כרמית לא העזה לספר להוריה
החיפאים על חברה החדש, שהינו
גרוש פעמיים ויש לו שני בנים

אשתו שד נ קו ה״ם נהו, האיש
שיוה בשימעון יהושע בננו׳
שלם, טוענת נמישנם ־גירושין
שהתחביב שדו הוא 7־׳וווז ־
גםבבעלי ־ 1ז ׳ י ם

וווו

דרך חלון מישרדו של הפקד, שברחוב נחמה 10
ביפו נשקף סלון ביתה של שכנתו, שהפכה אהובתו,

בשנת הנישואים הראשונה לא
הצליחה כרמית להיכנס להריון,
ויצאה לעבוד :״רציתי להעסיק
את עצמי ועבדתי בשלוש מיש רות,
מבוקר עד ערב, גם כדי
שנוכל להתקדם ולקנות בית.״
כרמית טוענת שגם כשנולד בנם
הבכיר, יגל, לא שינה בעלה את
התנהגותו. הוויכוחים המילוליים
בין השניים הפכו במהרה להתנה גות
אלימה, וכרמית ברחה לאחו תה.
בעלה מיהר לשלוח מישלחת-
פיוס, וכרמית חזרה לביתה. על
כך היא מספרת :״ידעתי שאני
צריכה לאכול לבד את מה שביש לתי,
בלי לשתף את מישפחתי או
את הוריי, שמא יגידו לי אחרי

ו ו • 1.1-11

1וש^

1ו _ 1זיז

זי[ ת

1ושוט1

לדרוש גנו מאשתו, ואף לאיים עליה ברצח, כפי
שסיפרה האשה בכתב תביעתה :״בעלי איים עלי
כמה פעמים, שאס לא אכנע לדרישותיו ירצח אותי.״

-- 1יי

כשחזרה לביתם המשותף, לא
נירגע לדבריה הבעל, אלא להיפך.
״הוא התחיל לשבור רהיטים ושאר
כלי־בית.״ כרמית טוענת שהיא לא
ידעה ״איך מתגרשים,״ ולא עשתה
שום צעד כדי לזרז את הגירושים.
תחת זאת היא ניסתה לקרב אליה
את בעלה, שהפסיק לקיים איתה
יחסי מין. יום אחד היא הציעה לו
שיעשו ילד נוסף, ותשובתו, כפי
שהיא מצוטטת מפיו ומופיעה ב כתב
התביעה, היתה :״אני לא פר
הרבעה שלך.״

י ריו ת על
ח תו לי ס
ך פות־ רוחו של הבעל הפכה
^ לאיומים. יותר מכל שנאה כר מית
את תחביבו: ירי. כרמית ידעה
שבעלה השוטר, שהפך בינ תיים
לקצין־מישטרה בדרגת פקד,
היה מדריך ירי וצלף מעולה. מיג־הגו
לירות בחתולים שייללו בלי לות
ובכלבים פצועים בחצר ביתם
קוממו אותה.

סיפרה כרמית:
הוא היה מדריד ירי במישטרה
וזה היה יותר מסתם תחביב. היה
לו רובה־ציד ורובה אוויר, שתי
ברטות וקאראבין. כולם היו מונ חים
בפינה בחדר. הוא גם החזיק
בבית הרבה כדורים, מכל הסוגים.
כשישב מולי בסלון היה מכוון את
האקדח ואומר לי :״תסתכלי באיזו
מהירות אני שולף ובאיזו תנועה
אני עושה את זה. תסתכלי על היד
—־ שעל האקדח,״ והיה מדגים לי
זנועה מסויימת. הייתי אומרת לו
שהוא עלול לפלוט איזה כדור.
אבל הוא היה עונה: את צריכה ל סמוך.
יום
אחד הביא איזשהו מכשיר,
שמשתמשים בו לסוג של לחימת 4 קונגפו, איזו שיטה יפאנית. הוא
היה מדגים לי בתוך הבית איך הוא
מסוגל להעיף סכיני-גילוח ובאיזו
קלילות הם נתקעים במטרה שלו.
ידעתי שהוא לא יבחל בשום דבר
כדי לקלוע במטרה שהוא רצה.
הוא נחשב לצלף מעולה, שבדרך
כלל אינו מחטיא. הוא גם אלוף
היירי של מישטרת מחוז תל־אביב.
כשהיתה באה אלי שכנה ושואלת
יי~ מי זה יורה כאן בבניין, הייתי
אומרת לה שאני לא יודעת. מה
אני אספר לה, שבעלי משחק עם
אקדחים ורובים?

חברה מהצד
^ עכור כסה חודשים הוא הו ״
• דיע לי שהוא יוצא לנוח

! כמה ימים בים המלח, בגלל כאבי־גב
שחטף. כשחזר כעבור כמה

1ימים מהנופש, התפרץ עליי באלי מות,
זרק לעברי פחית־בירה שהי־תה
בידו וביקש להתגרש. הוא ד,ת־
^ ! בטא באכזריות והודיע לי :״אני
חותך בבשר החי ולא איכפת לי

מאף אחד, העיתוי שלי הגיע עכשיו
ומחר אני הולך לרבנות.״
עניתי לו שהגיע הזמן שיעשה
זאת.
בתמימותי נתתי לו להסדיר את
כל ענייני הגירושין. לא ידעתי
שמאחרי הבקשה הזריזה לגירושין
מסתתרת אהובה חדשה.
לא ידעתי מה מתרחש, אבל ב זכות
יחסיי הטובים עם כמה שו טרים,
שאותם הכרתי עוד מהתקו פה
שעבדתי בחינוך עבריינים,
שמעתי הדלפה מהמישטרה שנפ תח
נגד בעלי תיק־חקירה בעניין
של ניצול סמכויות. הודיעו לי גם
שיש לו מאהבת ושהיא גרה בסמוך
למקום עבודתו. חבריו לעבודה
ידעו על כך. היתה זו שמועה בל בד,
והחלטתי לצאת ולבדוק בשטח.
בעלי חזר כעבור כמה ימים
עם הסכם גירושץ כתוב ומוכן, ו הוציא
ממני הסכמה לכל הכתוב
בו. חששתי לקרוא את ההסכם
בבית, שמא משהו לא ימצא חן
בעיניי ואומר זאת, ואז הוא יתחיל
להשתולל כדרכו ולהרביץ.
ע ד כאן סיפורה של כרמית
כהן.
וזיווה והחזיק

חיים כהן, פקד במישטרת יפו, הוא האיש שירה בראשו
של שימעון יהושע מכפר־שלם. כהן היה מדריך
בתואר אלוף היירי של מישטרת מחוז תל־אביב.

בבית־המישפט הרבני נישא־לו
בני־הזוג כהן על־ידי אב־ביודהדין
מדוע הם מתגרשים, וה בעל:
לא מסתדרים. אז התחילה
פרשת קריאת הסעיפים. באחד מ הם
צויין שאם האשד, תמיר את
דתה יעבור הילד מייד לרשות
אביו כאפוטרופוס יחיד.
על כך השיבה כרמית :״אני בת
אולפנא, בוגרת פגימיה דתית של
בני-עקיבא, עוסקת בהוראה דתית,
וגם שמרתי על כשרות והתנגדתי
לכל אי-שיתוף פעולה מצידו של
הבעל לחוסר כשרות.״ אב בית־הדין
נזף בבעל על שהוא מכפיש
את שמה של אשתו, מחק בכעס את
הסעיף וביקש מהבעל לצאת החו צה.
היו שני סעיפים נוספים שאב־בית־הדין
החליט למוחקם, ולבעל
הוא אמר בסוף הדיון :״אותך אני
לא רוצה לשמוע יותר.״
״כשיצאנו מהרבנות,״ המשיכה
כרמית ,״חששתי לחזור הביתה. כ שביקשתי
ממנו שיגדיל לי את
המזונות, שאותם קבע על דעת
עצמו בגובה של 35 אלף לירות,
הוא איים עלי שאם אמשיך כך,
הוא לא ישלם לי גם את מה
שהוסכם.״
בכתב התכיעה שהגישה כרמית
כהן נגד בעלה היא הוסיפה לפרט :

כמה פעמים כי אם לא אכנע
לדרישותיו ירצח אותי נפש, יכנס
לבית־סוהר ואת הילד ישלח ל מוסד.״
כרמית
טוענת, שבהסכם הגירושין
שעליו נאלצה לחתום קיפח בעלה
אותה ואת בנה ,״משום שאין הוא
מבטיח לנו קורת־גג חליפית. את
הדירה שברחוב אריאל 1בנווה־צה״ל
שליד תל-אביב, שנרכשה
על-ידי שני בני הזוג, רשם הבעל
על שמו בלבד, בטענה כי רישומה

מול המירפסת הפונה לעבר מיש-
רדם של השוטרים, ולעשן סיגריות
בשרשרת.
יום אחד, אחרי מריבה שבמה לכה
דחף אותה קלות, פרצה
אשתו מהבית, כשחצאיתה פרומה,
ורצה לבניין המישטרה שממול,
להתלונן על שבעלה היכה אותה
באכזריות. שלושה שוטרים, ביניהם
פקד ברקוביץ, עלו אליו הביתה
ופקדו :״אתה בא איתנו לתחנה
ביפו, למחלקת התלונות. כששאל
מדוע נעצר השיבו השוטרים: יש
לנו הוראות.״
כנפו ישב 48 שעות, מבוהל וכו עס
על העוול שנגרם לו, ואילו
אשתו מיהרה לבית־החולים כדי
להמציא תעודה רפואית. בתעודה,
שנמצאה בתיק־הגירושץ של בני
הזוג כהן. לא נרשמה כל חבלה
או נזק אחר בגופה.
יהושע כנפו ניגש למפקדו של
חיים כהן, סגדניצב שלמה צוצ־קוביץ,
סיפר לו על הרומן שמנהל
קצין־המישטרה עם אשתו, וטען
שמעצרו היה מעצר־שווא, שנעשה
במזיד. לטענתו, השיב לו סגן-
ניצב צוצקוביץ שהוא מוכן לברר
אם אכן התבצע מעצר בלתי־חוקי
או היה ניצול סמכויות לרעה. כ עבור
זמן־מה קיבל כנפו תשובה
מהמישטרה, שלפי הקאסטות ה מוקלטות
קיימת אכן הוכחה שקיים
קשר רומנטי בין חיים כהן ובין
רוזה כנפו, אך שאין שום ראיה
שכהן ניצל את סמכויותיו לרעה.

שו תפה
ל כ פי -שלס
ך ל יי םכהן כעם כשפנתה כרמית
* י לעורד־ד־י. וכשהבינה כרמית
שתחביבו המסוכן של בעלה עלול
להתנקם בה, היא פנתה למפקד
מחוז תל-אביב, אברהם תורגמן.

(המשך מעמוד )71
הכוריאוגרפית, הרקדנית וכוכב!
הלהקה דבי אלן, המגלמת בסידרו
את המורה לידיה. דבי לבשה סוודו
אדום וגרביים ארוכים אדומים
וניראתה צעירה הרבה יותר מכפ
שהיא נראית בטלוויזיה.
באמצע התיישב קרלו אימפרטו
המגלם את הבדחן דני. קשה הי
לזהות אותו בגלל כובע הקסק!
שחבש ושהסתיר את פניו, ומישק
פי־השמש. קיצונית מימין ישב!
אריקה גימפל, המשחקת את קוקו
היא לבשה סוודר וחותלות לרגליה
הרכיבה מישקפיים וניראתה• ממק
כמו תלמידת בית־ספר. היא חשפו
שני טורי שיניים לבנות מבהיקות
היא הפתיעה את המארגנים כאשר
הגיעה במקומה של הצ׳לניו
לורי סינגר (ג׳ולי) .השתיים נוהגוו
להתחלף. כל השישה הודו׳ בפג
כולם שהם רעבים מאוד, וביקשו;
״תעבירו לנו בבקשה את האגרולג
שראינו על השולחן בכניסה.״־ה
מלצרים מיהרו להביא מגש לגיבורים
העייפים והרעבים.

כוכבר
ו מנ היג ר

^ אגרודם!האליה לא היו בדי
י יוק אגרולם, אלא סיגרים מא
רוקאים, והכוכבים זללו אותם בתיאבון,
תוך שהם משיבים על
שאלות העיתונאים. כשנישאלו השאלות
והכוכבים ניסו לענות, נשמע
קולם בקושי, מכיוון שקשד
היה לשישה אנשים לענות במיקרופון
אחד, שהיד, ממוקם על השר
לחן הקטן באמצע הבימה.
השחקנים סיפרו שהם עייפי:
ותשושים לאחרי מסע הופעות מפרך,
שהם יודעים מהו משמעות!
של יום־ד,עצמאות עבור הישרא;
לים, ושהם פופולריים יותר באנגליה
מאשר בארצות־הברית. דב
אלן נישאלה כמה שעות היא מתאמנת
ביום והשיבה כי לוקח לד
שעה וחצי רק להתחמם מדי־יונ
ביומו. אמנם השחקנים הודו כ
אין להם כוכב מיוחד בלהקה, וכי
כולם הם כוכבים במידה שווה
אבל אי־אפשר היה שלא לד,בחי!
כי דבי אלן היא היא ד,כוכבו
האמיתית ומנהיגת הלהקה.
דבי היא היום אחת הכוכבוח
הנערצות בארצוודהברית ומאחוריה
תפקידים ראשיים רבים. היא
גילמה בין היתר את האשד, הראשונה
בסידרה שורשים, והופיעה
גם בסרט רגטיים.

גרור
ופר חי ב
כהן נחשב לגבר נאה ושובה לב.

בלוריתו הבלונדית, עיניו התכולות
11 1 1 1 1 111111ן וקיסמו האישי כבשו במהרוז את ליבות׳ הן של ושים. כרמית, אשתו
השלישית שהגישה את תביעת־הגירושין נגדו, העידה עליו בכתב
התביעה :״בעלי בעל הופעה מעודנת אולם מאחורי הפנים החסודות
מסתתרת נפש אכזרית וקשה שרק אני ונשותיו הקודמות ידענו אותה.״

״הסכם הגירושין הוצא ממני בלחץ
יבכפיה. ב־ 18 באוקטובר 1982 הגיע
בעלי מהמישטרה ובידו מיסמך
מודפס. הוא דרש ממני בתוקף
לחתום על ההסכם ואיים כי אם
לא אחתום הוא יכה אותי. בעלי
היכר, אותי בעבר עשרות פעמים
מכות קשות. בעלי משרת כמפקד
במישטרה ואני חששתי להגיש
נגדו תלונות למישטרה, שבה הוא
בעל עמדה בכירה. רק פעם אחת
ניגשתי למפקדו, רב-פקד כדורי
(כיום טגן־ניצב) וסיפרתי לו כי
בעלי מכה איתי. בעלי איים עליי

הרעב ל ת חיל ה

של האשה כשותפה לדירה יגרום
לה להיטלטל בעת הריונה במוסדות
רבים. כרמית טוענת שבעלה הת חייב
באוזניה שמייד אחרי הלידה
ידאג לרשום את מחצית הדירה
על שמה אך לא עשה זאת.
כרמית הרגישה שנגרם לה עוול,
והחליטה לפנות לעורך־הדין אמנון
בן־דרור ולבטל את הסכם־הגירו-
שין שנחתם ברבנות. היא גם הלכה
לבדוק את אמיתות הסיפור בדבר
החברה של בעלה. לא היה לה קשה
לגלות את האמת. כל השכנים ב בית
מיספר 13 שברחוב נחמה
ביפו, העומד מול התחנה שבה
שירת בעלה, ידעו על הרומן ה מתנהל
בין קצין־המישטרה ושכנ תה
רוזה כנפו. גם בעלה של ה אשד״
יהושע כנפו גילה את בגיד תה
של אשתו. כנפו, פקיד בכור
מתכת שביפו, הצמיד מכשיר הקל טה
לטלפון שבביתו, ואז הבין אח
פשר התנהגותה המוזרה של אשתו
ואת נסיעתה הפתאומית לים ה מלח.
הוא גם הבין מדוע היא נה נית
כל־כך לשבת בסלון ביתם,

מספרת כרמית :״תיארתי לי ש אם
אתלונן בנקודת־מישטרה ה שייכת
למקום מגוריי על איומי ה רצח
שבעלי משמיע נגדי, יספרו
לו חבריו השוטרים על התלונה.
פחדתי ממנו. לכן ניגשתי למפקד
הבכיר ביותר במישטרה, כדי לספר
לו על הסכנה שבה אני חיה.
״תורגמן היה נחמד מאוד אלי.
ישב איתו גם מפקד המרחב. הבנ תי,
לפי החיוכים שהם החליפו,
שהם ידעו על הסיפור עם הקאסטה
ועם המאהבת שהיתר, לבעלי. תור גמן
הישרה עלי ביטחון, ושיכנע
אותי שאני יכולה לחזור הביתה,
ושלא יאונה לי כל רע.
״הייתי אצל תורגמן זמן קצר
אחרי הסיפור בכפר־שלם, ואמר תי
לו שבאיזשהו מקום אני מרגי שה
שאני שותפה למיקרה הזה.
אמרתי שאם יבקשו ממני להעיד
על אופיו של בעלי, אוכל להעיד
שאני מכירה את הצד השני שלו,
שאינו מהסס לירות, כי הוא אוהב
לירות. זה התחביב הכי אהוב
דינה ונץ
עליו.״

ך* מחרת ציפתה להם העבר
/דה המפרכת שבאה בעקבוו
..תהילה. במשך שלוש שעות הב
התאמנו לקראת שתי ההצגות שציפו
לתם בערב. ההיסטריה הגדולה
התחוללה בהיכל הספורט, כאשר
הכוכבים עלו על הבימה כש־
7000 איש מריעים להם בהתלהבות.
בשיר האחרון הם ירדו אל הקהל.
ואז החלו המהומות — כולם רצז
לגעת בהם. אלפי נרות דלוקיכ
ה ב; ,בו באולם, והקהל זרק פרחיב
על השחקנים. הכוכבים, ובפרט
לירוי, התרגשו מאוד מקבלת־ה־פנים
החמה שנערכה להם, ולירוי
אמר שהתרגש במיוחד מהנרות,
״באנגליה השמרנית הקהל אמנב
משתלהב, אבל לא מדליק נרוח
כמו כאן,״ אמר.
מאחרי הקלעים, אחרי סיום ההצגה
הראשונה, עמדו 100 איש
שדפקו על דלתות הברזל וצעק!
כי הם רוצים לראות את לירוי
וברונו. הרעש דמה לרעש תותחיב
יד,קהל לא ויתר.
שניים מהכוכבים, קוקו ודני הצטננו
והתקשו לשיר. אבל עוד באותו
ערב ציפתה להם הצגד
שנייה. מה אפשר לעשות — זוהי
מחירה של התהילה.

נירה גד

ספורט
כ דו רגל
האנגלים לוא 1ב*8ו
״האנגלים לא יבינו,״ ציץ השבוע יוסל׳ה
מירמוביץ, מאמנה של הנבחרת האוליפד

שוב על גביע המדינה בכדורסל מול מכבי
תל-אביב, למרות שב־ 28 הדקות שבהן
שיחק פליישר הוא היה יעיל וקריטי ל קבוצה.
אנשי
הפועל סבורים שלאור היכולת
הטובה שגילתה לפתע הקבוצה במישחק
כולו מול מכבי, היא היתר, יכולה לזכות

חת1ית

עיתונאי

את מישחקי הכדורגל של הליגה ה לאומית
והארצית שייערכו בשבת חו זים
השבוע עיתונאי הספורט שאול
אייזנברג ושדר־כתב הספורט ניסים
קוויתי.

אייזנכרג

קיוויתי

מישחקי הליג ה הל או מי ת ז הא הצי ת אייזנ ב רג

קיזיוזי

הפועל תל־אכיב — הפועל באר־שבע

בני יהודה תל־אביב — מכבי נתניה

מכבי יפו — הפועל ירושלים

הפועל כפר־סבא — הפועל לוד

מ?בי יבנה — מכבי חיפה

בית״ר ירושלים — מכבי פתדדתיקווה

הפועל רמת־גן — הפועל יהוד

שימשון תל־אביב — מכבי תל־אביב

הפועל נצרת־עילית — הכוח מכבי רמת־גן

. 11 הפועל עכו — הפועל חיפה

. 12 הפועל בית־שמש — בית״ר רמלה

. 10 הפועל פתדדתיקווה — הפועל אשקלון

. 13 הפועל חדרה — הפועל ראשון־לציון

בשבוע שעבר הצליחה עירית כולקא לקלוע שגע תוצאות
נכונות ואילו מי ק ה פיק ארבע.
בגביע המדינה אילו שותף השחקן האמרי קאי
המזוקן של הקבוצה.

3וץ על ת 1ד

בדורסלניות מכבי רמת־חן עם גביע המדינה
בלי כסף
פית .״מדוע גילי לאנדאו ודב רמלר, בין
שחקני־הציר החשובים ביותר, לא יגיעו
למישחק באנגליה.״
איך אפשר להסביר להם שבגלל ברית־מילד,
של ילדיהם בחרו הכדורגלנים לוותר
על המישחק מול אחת מקבוצות הצמרת
באנגליה, ווטפורד, קבוצתו של הזמר אל פון
ג׳וו•
לאנדאו גילה בשבת יכולת מישחק מו פלאה
מול בני-יהודה והעניק לקבוצתו
שלושה שערים מתוך השיבעה שהבקיעו.
גילי ניסה לשכנע את הרבנות הראשית
לדחות ביום אחד את ברית־המילה לפער־טו־בכורו
אך כל בקשותיו לא נשאו פרי.
מקורביו האנגליים של המאמן הלאומי
דיווחו השבוע שיש הרבה סיכויים שה-
יושב־ראש שלהם, הזמר הנודע אלטון
ג׳ון, יכבד בנוכחותו את מישחק הישראלים
מול קבוצתו. מאחר שלאחרונה מבקיעה
ווטפורד רק חמישיות, מקווים אנשי ה כדורגל
בארץ שזה לא יהיה מנת חלקנו.
י ״לשחק מול ווטפורד,״ הוסיף המאמן לפני
יציאתו לאנגליה השבוע ,״זוהי אחת ההת מודדויות
הקשות שידעה קבוצה ישראלית
בכל הזמנים.״

לכעוס פ ש! ,,
רוגזה של הנהלת הפועל תל־אביב על
מאמנה המסיים, גרשון דקל, התעורר
מחדש השבוע, הפעם כפל כפליים מן
הכעס שכעסו עליו במשך כל העונה כולה.
הסיבה לכעס היא שדקל לא מצא לנכון
לשתף את השחקן האמריקאי בוב פליישר
ב־ 12 הדקות האחרונות של המישחק חח־

דויד קרקו, מנהלה של הפועל יהוד,
שהפך לפני כמה שבועות מאמנה של הקבוצה,
לא אהב לקרוא את ביקורתו של
הזמר צביקה פיק על קבוצתו-לשעבר ועל
מאמנה החדש.
קרקו יצא השבוע בהתקפה מוחצת על
פיק ועל נינו ברגיג, וטען שברגיג, שהוא
המאמן ״זרק בוץ על יהוד״ מאז שנאלץ
לעזבה. גם נינו ברגיג וגם צביקה פיק

המסמרשלא יהיה
כמה כתבי-ספורט הסתובבו עם הידיעה המרעישה במשך כשבוע. לא היה
להם אומץ לצאת עם ידיעה מפוצצת, שאינה בטוחה עדיין במאת האחוזים.
הידיעה היא, שנדיר, קומאנצ׳י הרומניה לא תגיע לכינוס הפועל הראוותני,
שיתקיים ב־ 1במאי.
אחרי שברוריה ביגמן, כתבת־הספורט של הצהרון מעריב יצאה עם הסיפור
כידיעה בילעדית שלה, הסתובבו כמה עיתונאים כעוסים על שהפסידו הזדמנות
לפרסם סקום.
ברוריה תפסה את הידיעה במיקרה, כשצפתה בתוכנית־ספורט של הטלוויזיה
הירדנית. הירדנים הבטיחו לצופיהם שנדיה העולמית תכבד בנוכחותה מופע
ספורטיבי שייערך בי רחב־ 30 באפריל.
קנוניה ז׳ ליצחק אופק לא היו תשובות ברורות לגבי האמת שמאחורי
הידיעה. במטה הכינוס ידעו השבוע לספר, ששר-הספורט של רומניה מסר להם
שנשיא רומניה, ניקולאי צ׳אושסקו, הבטיח לחוסיין מלך ירח, שביקר אותו
בינואר שעבר, לשלוח לו את נדיה. אם הידיעה המסתובבת במטה הכינוס
נכנוה ,״אז היתד, פה קנוניה,״ טוען איש מטה,־הכינוס. לא ברור עדיין של
מי בדיוק. כי הרומנים ידעו בוודאי על תוכניותיה של כוכבתם. לכן אחד
מהשניים יתכן: או שהרומנים היתלו בנו, או שהמארגנים פה ידעו שקומנצ׳י
לא תוכל להגיע, אך התעלמו מכך כדי לא לקלקל את הערב, ששיאו היה צריך
להיות בהופעתה של נדיה קומאנצ׳י, כבר בתחילתו.
כרטיסים יקרים. למרות הידיעה המרעישה, פנה השבוע מטה הפועל
בחוזרים מיוחדים למוסדותיו, לסניפיו, לוועדי העובדים ולחברים הפעילים
לבוא ולקחת חלק באירועים השונים וביניהם אותו אירוע מרכזי שניקרא
טלג׳יס׳ שאמור להיות מופע תחרותי ראוותני ענק, בשיתוף עם הטלוויזיה,
שבו נדיה היתד, אמורה להופיע ושכרטיסיו הם מהיקרים ביותר.
חבל מאוד שנדיה קומנצ׳י לא תהיה כאן בחודש הבא. חבל עוד יותר
על ההוצאות הגדולות שהוציאו מרכז הפועל על הנסיעות ועל שיחות הטלפון
הרבות שנעשו לרומניה.

המישפטי כדי לבחון
המנהל-המאמן מיהוד
השניים .״אלא אם כן
שאמר,״ אמר נינו

פנו השבוע ליועצם
אפשרות לתבוע את
על הוצאת דיבה על
יתנצל על הדברים
ברגיג השבוע.
נינו מברר העסקתו לעונה הבאה, אולי
זה יהיה בהפועל ירושלים ואולי בקבוצה
אחרת במרכז הארץ ״עד סוף אפריל אדע
בדיוק איפה אאמן. מה שבטוח שזז! יהיה
בליגה הלאומית.״ הוסיף בביטחון.

כ דו רסל
אוהב

דלהק

בסיום מישחק גמר גביע המדינה שבו
התמודדה הפועל תל־אביב מול מכבי תל-
אביב, ניגש שחקנה הוותיק של מכבי,
אולסי פרי, לשופט ששפט את המישחק,
יוסף ברגמן, ואמר לו :״אתה משוגע.״
על קריאת הגנאי הפיתאומית נתן השופט
עבירה טכנית לשחקן, וזאת אך רק
אחרי שריקת הסיום. אברהם פלדה, יושב-
ראש מחלקת הכדורסל של הפועל חל-
אביב, שעמד קרוב לשניים וצפה במתר חש,
ניגש לשופט ובעזות מצח אמר לו:
״אתה יודע למד, הם מתנהגים אליך כך?
כי אתה מלקק לשחקני מכבי, אז הם
מרשים לעצמם להגיד לך מה שהם רוצים
וזה מגיע לך.״

הנשים הכתיעו
הבנות של מכבי רמת־חן עשו זאת
השנה. הן הפתיעו את ליגת הנשים בכ דורסל,
כשהצליחו להדיח בשלב רבע-
הגמר את אלופת הליגה של השנה, שזכ תה
גם בגביע בשנה שעברה, אליצור
תל-אביב. הבנות מרמודחן הפתיעו פעם
נוספת, כשגברו על בנות חיפה וזכו בת־מינה
היסטורית עם גביע המדינה לכדור סל
נשים.
היתה זו הפתעה אפילו לכדורסלניות
עצמן, ביניהם רונית שרף 31 אשתו ה בלונדית
של צבי שרף, שיאמן בעונה
הבאה את מכבי תל־אביב.
במכבי רמת־חן לא זכו הבנות השנה
לתשלומי כסף על מישחקיהן, למרות שב קבוצות
אחרות בליגת הנשים מרוויחות
הכדורסלניות לגמרי לא רע. ולכן יש
לציין את הישגיה של הקבוצה, שללא הו צאות
מוגזמות הביאה תואר מכובד.
העולם הזה

2381

אמרי.ק1
נו-פרוסט

קנו את מקרר היוקרה ״אמריקן
נו-פרוסט״ (או מקרר מדגם אחר) של
תדיראן והשתתפו במבצע הגדול של
השנה בו יוגרלו בין הרוכשים 100
זכויות לכרטיסי טיסה הלוך ושוב
לאירופה.
לצורך השתתפותך בהגרלה שלח
לתדיראן מיד לאחר קנית המקרר את
גלוית המבצע כשכל פרטיה ממולאים.
על הגלויות להגיע לתדיראן עד ליום

30.5.83
הכרטיס הוא לנוסע בודד במחי נופש
של אל על לכל אחד מהיעדים
באירופה אליהם מקיימת אל על
טיסות קבוצתיות סדירות לפי לוח
זמנים קבוע.
ההגרלה תערך במשרדי חב׳ תדיראן,
דרך השלום ,3ת״א, ביום 7.6.83
בשעה ,15.00 בחסות ובפקוח המכון
למסחר הוגן, בנוכחות עו״ד, רו״ח
ונציגי חב׳ תדיראן וחב׳ הפרסום.
תוצאות ההגרלה יתפרסמו בעיתונים,

ולזוכים תישלחנה הודעות בדואר
רשום.
הזוכים יוכלו לבחור עפ״י לוח הזמנים
הקבוע מועדים רצויים להם עד
. 31.12.83

הזכיה כפופה למילוי הזמנת
תדיראן/הסוחר במלואם. ההגרלה
תערך עפ״י תקנון המבצע בחסות
ובפקוח המכון למסחר הוגן מיום
12.4.83 המופץ בחנויות, ובו כל
הפרטים הקשורים במבצע.

היום עוברים לגדול. קונים
מקרר אמריקן נו-פרוסט

של תדיראן.

היום קונים מקרר
גרעזבנג^׳ ביריליץ־

ז׳ אייר תשמ״ג20.4.1983 ,

מיספר 2381

80 עמתים

שנה 47

המחיר 60 :שקלים (מלל

חזרה לתחילת העמוד