גליון 2381

העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 2 | זים הקוטב הצפוני חתונה לבנה-זיפ כמר^ מים סי ם• ״ יי ל ; 037 רמל אי מי מכינים ״ זיפ סנואו בול תפוח זים (לב הענין) זיפ טרופיקל 1מנה שמנת מ תו ק ה 1מנה ליקר בננות
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 3 | ב חב ההש ער האהוד • כתבה השעו־ הקדמי : דבוערד רי ק ה עי ס קי פלא טז הוא תפס טרמפ על גבם של שבויי צה׳׳ל, אך למעשה נסע הנוכל פלאטו־שרון סמואל לכיירות כדי לנהל
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 4 | כדיקת אפשרויות כיטוח של מבוטחי הקופות הקיימות כשירות החדש. מכיוון שאיש מבין הרופאים אינו רואה סיום לשביתה, עשויות ההצעות להתקבל בחיוב. מאחזים *אוירסו תוך כמה
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 5 | במדינח העם ז זו עב ה היא מ! , זעם ה׳ ירד על יום־ העצמאות; ורעמים בישרו את חרון־אפו. למה לי רוב זיבחיכם? יאמר ה/ שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשים
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 6 | סרטאוו 2 ^ ת דכרי־ההספד הנרגשים ביותר על עיצאם סרטאווי השמיע עיצאם סרטאווי עצמו. בינואר 1978 נהרג סעיד חמאמי, נציג אש״ף בלונדון, בידי המרצחים של אבדנידאל.
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 7 | היה זה מעמד בכיר כיותר, המקביל לזה של שר בכיר בממשלת־ישראל. אך שמו היה ידוע אך מעט. (כאשד נמסר לנו, בקיץ ,1975 כי סודרה פגישה בינינו ובין נציג בכיר של אש״ף
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 8 | כעבור 36 שעות חזר פלאטו־שרון ל ישראל. למרות שבאשרת־היציאה שלו נאמר שהוא יכול לשהות בלבנון 48 שעות, החליט קצץ בכיר המוצב בביירות להחזיר את הח״כ-לשעבר לישראל
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 9 | תה, מגלי להכיר בלוחמי-אש״ף שבידיה כשבויי־מילחמה. אין כל צל של ספק, של- משא־ומתן מסובך כזה, שאינו מתנהל כלל בלבנון, לא יישלח נוכל בינלאומי, ״¥עונשי-מאסר בעוון
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 10 | אחו׳ שנשוח דנקרם הסתבר לקצין ני הנל אפשרי בצבא מות בהם שירתתי,״ סיפר כאשר נעצר. הסתבר לו, כי בעצם אפשר לע שות הכל בצבא — אם רק יוד עים איד ומה, ויש הקשרים
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 11 | פנקסהצ׳קים שלסונסטה נותן לוהרבהיותראילת! רק מלון אביה סונסטה יכול להציע כל-כך הרבה: פנק ס 800 כל אורח המגיע לסופשבוע מפנק מקבל חינם את פנקס הצ׳קים של סונסטה
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 12 | ה ערב האחרון בפעם האחרונה פגשתי את תמר גולן בהלווייה של אנוור אל־סאדאת. גיבור השלום. השבוע דיברתי איתה ביום הלווייתו של עיצאם אל־סרטאווי. תמר, אשה רבת־עלילות
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 13 | ! 3־1־ 11 י עזר לרצוח את עיצאם סרטאוויי ד ח סווו תוין תנים מייללים. וזה נשמע כסו בכי ך־י 1אמיתי. עיני התנינים זולגות דמעות. והן נר אות כמו דמעות אמיתיות של צער
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 14 | צוות!!..עודם הזח״ יצא דהחזויס את הצינור על עצומה שלא היחה אירא נוסח מגירת־העצמאות או איש לא זיהה אותה, והדוב סיוב לחתום עצומה הורכבה מציטוטים מתוך מגילת
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 15 | :ר בי לי טרל הלקס ;תא ימהבבל מר בדות .חוא י פוץ י־ יצחק, שהסס ס לחתום מל העצומה (מימין)׳ מתווכח עם יושב־קבע בכסית, שסירב לחתום. יצחק הגדיר את עצמו כלוחם בלבנון
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 16 | רוני סילו אממ שי ך ל הו די עעל תרו מו ת !, חרות רוני מילוא טרם שילם את המגיע ממנו לליב״י, עשר מיליון לירות, ו הוא כבר הודיע על תרומה חדשה. בישיבה של צעירי חרות
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 17 | גזית, אינו דובר ערבית, למרות זאת ד״וא התגבר על בעיית הבימוי. הצעיר, קבסד ניק לשעבר מעין־דור, מחזיק בתיקו מילון עברי־ערבי וספר ^גומוד בסיסי של השפה הער בית, לצד
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 18 | בלונים סאת דני אלהש מי א1111י ם הסכואטזבות. הו• .וקי והארוננת ש ל הרמטב־־ל־חרזן רפאל איתן פסוקי השבוע • הרב מנחם הכהן, ערב יום־העצמאות :״עוד לא אבדה תיקוותנו
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 19 | פינוקי חדשים לגוף ומה אחרי? רוצה להתפנק? קחי לעצמך ״פינוק אחרי״ מעתה צפויה לך חוויה חדשה של פינוק במקלחת. קחי טיפה של ״פינוק תחליב גוף א 0וז 0¥ 10ס8 אחרי
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 20 | מאזן מ ק לאומי בימים אלה, פורסם המאזן הכספי שלנו ־ מאזן הקבוצה הבנקאית הגדולה בישראל. פעילותנו הענפה בשנת הכספים שעברה, משתקפת היטב במאזן, ולך הלקוח, חלק מרכזי
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 21 | נ שפת אגשים: מספר החשבונות בבנק הגיע ל־ 7מליון, כאשר פקדונות הציבור הסתכמו ב־ 440 מיליארד שקל. נכסי קופות הגמל שבניהולנו הגיעו ל־80 מיליארד שקל. סכום זה נצבר
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 22 | *יי * ׳יליג•״ 9־רי• ,יי\* י אי -י א.י״.־ זנ־0 מאז שאני מכבד ויזה, הספרים מראים רווח״ מדברי בעל חנות ספרים ויזה •ותר וזנב נונסף. ויזה-נרטיס האשראי של קבוצות
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 23 | במדינה ה ש טו ח , אין?תים סו סי ם תערוכת הבנייה כשמחים שיזם השר דדיד 7וי ז* הביאה המוני רוכשים? אך עדתה הץ 7מש 7ם המיסיס המידע שיצא מלישכת שר־השי- כון־והבינוי
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 24 | מכח בי ם בעיו ת ולבטי ם בחיי המין חדלה שדו ם עיצאם סר ט אווי חוא א מי ל גרינצווייג הפלס טיני. מאת מסעדה ים תיכננית מאכלי גריל נדגים ד״ר מרדכי זידמן רה׳ הרברס
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 25 | א ת אופל רקורד כמעט ואין צורך להציג. אנו מציגים רקאת החידו שים שלה. ל ב חי רתך 2דגמים: סטנדרט ולוקסוס. בנפח מנוע 1800ס מ׳׳ ק( 90כ׳׳ס .0א )0 .ו־ 2000ס מ ״ ק (
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 26 | מכחכים (המשך מעמוד )24 איתן עצמית. **״ נדיב אבידן בהפגנה מזוויעה של חוסר־אח־ריות יזם הרמטכ״ל עלילת־דם. ב אומרו כי ״טרוריסט פלסטיני״ הוא שרצח את נאווה אלימלך
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 27 | הגיע משלוח להספקה מיידית! וי די או סאבא — הי צי רהה מו שלמתבת מונ ה ובצבע ע ם הראשהחכם המגנטי(_ו\0 /ו_ )1-1£1ה פו על ב שי ט ת . 3א\/. ( ק ס טו ת גדולות) הנ פו
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 28 | מכוזבים (המשך מעמוד )26 ממדיניות חופשיודכביכול, המזרי מה ממון לכיסם על חשבון המא- מינים־הדיוטות המסייעים בידיהם, משולהבים על־ידי ההסתה הלאו מנית חסרת הרסן.
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 29 | הו רו ס הו ס מרים בנימי]׳ טלה לשור בעיות כ ספיו ת עלולות לה טרידב ם השבוע, רצוי שלא ת תיי ח סו ב קלו ת לכספ־בם, ק חו בחשבון א ת המחר. קניו ת או השקעות גדולות,
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 30 | 1^ 5~ 1 ^ 11/ע ^1 בנקער בי י עו ר אלי 1-1^ •
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 31 | ה ק בו ר ה 111 ששה הימי! הדוו״תו שד אבוחם ינה הבנה דכנס מחזור: אדוני ששת הימים ויורשיהם זנגשו וחבשו נינות הקונסנזוס הלאומי ״ -ב לב, חולף על פני השר ללא תיק
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 32 | הקבורה כבר לא היה מקום חניה בשבילים שבין העצים. במקום בלטו חבריו לעבודה של האלוף (מיל׳) ,אנשי רשות שמורות הטבע, לבושים בחולצות ירוקות בהירות. האלופים במילואים
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 33 | קבר הפתוח, עיניו מחפשות אחרי מכרים. כאשר סיים יצחק רבין לומר את הספדו, זה היד, מעין סימן לסיום טקס ההלוויה. ברקע נשמ עו דבריו של המספיד שימחה אר ליך, אך הבאים
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 34 | הודה(ייגיאד״) נאמן, שסיוטו נפסל ע״י הצחורה, מ סנו ער יחסיו המוונבים עם הצבא שהעניק לו צל״ע , 11 על סוסיו, עד פחדיו מפני עשיית סוסים אישיים 1 ,לראשונה ־ 11 וד
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 35 | סצנה מהסרט: דליק ווליניץ, דני וקסמן ומוטי שירין כקציני צה״ל מכיס ערס, זקן ,הצבא גזל ממני את נעוריי, והפך אותם למסס־אלונקות ארוך׳... רפואה בירושלים, ענד פ ס סז׳
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 36 | ..׳ש ד׳ חשבון פ תו חעה צב א! ״ יחסים בין האנשים, הסתרת הרגשות, ה אומץ. אלה היו הערכים שגדלתי איתם בבית־הספר ובגדנ״ע. זה היה סמוך ל־ , 1948 והמודלים שלי היו
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 37 | * 11*1111ב שו ס אילולא הפך ז׳אן־פול בלמונדי כוכב קולנוע מס׳ 1בארצו, בוודאי היה בוחר להיות כפיל או איש־פעלולים בסרטים. שכן, בלמונדו מעולם לא הניח למפיקיו —
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 38 | * ! שים 1111113. (!)ותוויו דנב: המרבה האפריקאית על קאתרין דנב אומרים שהיא יפהפיה מאיו כמותה׳ ושקרירה ממנה אין. לא בך חושבים בימאים גדולים דוגמת בוניואל או
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 39 | מצלמת אגפא ספורט בנרתיק הפלסטיק ^ הקשיח והנוח לנשיאה, הגיעה לישראל ! מ צל מהעם מנו ע במיוחד לנופ ש וטיולים! באגפא ספורט מותקן מנוע אשר מבצע עבורן באופן אוטומטי
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 40 |
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 42 | יי ״*•ל 1681881 נא להכיר: נעלי הספורט החדשות של נמרוד עם הסוליה הממרקת. זה מה שהולך היום, נעליים קלות וספורטיביות שהולכות עם כל דבר להשיג בחנויות הנעליים
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 43 | שידור מת נרו צל ״ש 1ד/ווה ונווור ה )רו • למגיש המישדר ערב חדש, רפי רשת. על רמת השאלות האינטליגנטית שהציג ליהודה (״ג׳אד״) ;אמן, שקטעים מסירטו החדש נפסלו בידי
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 44 | חוכו־וח מועדמוח תוכניות מומלצות בטלוויזיה היווני ת בטלוויזיה הי שראלית יום רביעי 20 . 4 • סידרה קומית: רודה ( — 8.03 שידור בצבע. מדבר אנגלית) .הפרק מחפ שים את
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 45 | קנה דירה אצל אברהם גינדי ומקבל לבעלי החלטה מהירה בלבד! מגרש לוילה או 2דירות נופש! £ך רוכשי הדירות הראשונים החל מיום ,15.4.83 יזכו ללא הגרלה בשני הפרסים הבאים:
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 46 | והרי סקופ: אשר ידלין ואשתו טלי עוהדים לחזור לישראל. ידלין קיבל כאן הצעות עבודה קוסמות, והגעגועים לארץ גם הם עשו את שלהם. זה כבר מסוכם, הם חוזרים. ואם לא די
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 47 | לפני שנים רבות הדביקו דן בן־אמוץ ועמוס קינן לדוד ל,ופרמו את הכינוי היומרני ״דודו ראש־העיר,״ בטענה שהוא האיש המחזיק את מפתח חיי־הלילה ב ירושלים. בני־עירו אף
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 48 | מנוער בעיני אני עצמי ־ רכן אני מגסה להיות ש מו על הנימה ובחיים לא הצלחתי! ,בערב אילנית סולו, שבו הצלחתי מבחינה מיסחרית, לא הצלחתי ־הפוך את אילנית לזמרת־קבארם.
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 49 | נופל על הריצפה, צריו להתיי שב עליו. כשאני יוצא לחזרה, וחתול שחור חוצה את הרחוב, ברור שיהיו בעיות. על כל מחמאה אני יורק מייד 3פעמים. אסור לדבר לפני פרימירה — זה
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 50 | במדינה (המשך מעמוד )23 שני הצדדים. האשד. נטלה את ה -״ י מכונית ונעלמה. הבעל סנה לבית- הדיו הרבני וביקש כי זה יורה במעמד צד אחד על החזרת המכו נית• גם בית־הדין
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 51 | גם זה ...תם זה...תם זה...תם זה...תם זה...תם ז ה ..ת ם זה1...גם זה...וגם זה...וגם 7ה 1...ג שימו*• ך״ די שכולם יהיו מוכנים לקיץ, חש- • בתי שכדאי להקדיש דף שלם
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 52 | בנו, וצץ במוחנו ד.רעיון של סוו דרים סרוגים במכונה.״ השתיים, שהיו חסרות ידע מיק- צועי, גילו תושיה. הן פירסמו מ ר אורית ווינה, גורות לשעבו, מעצבות חולצות, זליפות
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 53 | עבודה. היא הראתה לנו כמה מו צרים שסרגה. התרשמנו מהעבודה המעולה, היא נראתה טיפוס מהי מן ונחמד ונתנו לה את הדגם הראשון לביצוע. שבוע שלם היינו במתח, חיכינו
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 54 | ג בקיץ אפ שר סריג־!משך מעמוד )53 •ה ולא כל מד. שיש בראש יוצא :מכונה. ״אנחנו לא עובדות על צבע זופנתי,״ הן אומרות .״לקראת ה גונה אנחנו הולכות לכמה חנויות :עיר,
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 55 | הגישו הדיילים ארוחת־ערב לנוס עים. שש וחצי שעות אחרי ההמ ראה עמד הג׳מבו לנחות בנמל- התעופה הדרומי של טרניף׳ האי — י הגדול ביותר מתוך 13 האיים ה קנדיים, מול
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 56 | קצין ו תי ק מגן על ש א רי ת ״טוהר־הושק־ ..יום סו פ רי ם׳ בבריכה קשה בעפולה יומן לבנון דג ירמיה, לוחם ותיק בסשך יותר מארבעים שנה, הוא מהשאריות האחרונות של
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 57 | סופר של ממש׳ הרי שהתואר ״סופר״ הוענק ליגאל לב בידי הפו״ל שלו, על .״״גב עטיפת אסופת הרשימות שלו, שהו פיעה תחת הכותרת שיכרון זזושים *. באותו דש מגלה קורא הספרות
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 58 | וה היה נליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפכי 25 עמה כדיוק, היה גיליין־מזכרת שהוקדש לרגל מלאת עשור להכרזה המדינה. המאמר הראשי תחת הכותרת ״לידתה של אומה״ נפתח
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 59 | בבדיקה של ח ! 0ז0(6 56160 חסועו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ\880£0 במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה. טעם אמריקאי. תערובת אמריקאית. ^ ו
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 60 | ריחמו ־ העידן החדש חמשת פסי הכסף הנוצצים בחזית המכונית מבשרים עידן חדש בפיאט ריתמו, ״ריתמו נובה״ של העידן החדש - מכונית המשלבת ביצועים ספורטיביים מעולים עם
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 61 | גימור מעולה ונוחות מיונית כל דגמי ״ריתמו נובה״ מאופיינים בגימור יוקרתי, פאר פנימי ושכלולים טכנולוגיים מתקדמים; מנוע עתיר ביצועים, היגוי מדוייק, כושר תמרון
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 62 | נזב>ו ודסודיוזוד -אבסידיוץ ע־סי בלוגובילד, וז״א יום א׳ .1.1.41 סיעוד 7.10 בערב. ב׳ופבץ ודגעילוו -ארסידייו קרית־אליעור, וזיסוד סועאי״סיבוז .7.1.41 .סיעוד 4בערב.
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 63 | דב סגל מסרב דחיות ^ יום השישי בשבוע שעבר הובא דב סגל לבית־החולים הדסה בתל־אביב במצב של דיכאון קשה, כשהוא מסרב לאכול ומב קש שיניחו לו למות. שבוע לפני-כן שוחרר
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 64 | קולנוע סרטי סוד הזזסם תנלתז? עוד ד*11ד! לכאורה זהו סרט־מתח, אבל סרט־מתח שונה מן המותחנים שהכרנו עד היום. לכאורה אין בו רעיון רציני, אבל אפשר שהרעיון מונח
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 65 | באמנות רבה, מתגוררת עם פושע הנמצא בתהליך צינון במקום הדומה ל״לופט״ (סטודיו ענק) חשוך למחצה, שם עוסק החבר — שמשום־מה עונה לשם גורודיש (השחקן ריצ׳ארד בורינגר) —
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 66 | לוותיקי הכדמ ח רא נותוו מקומות־ישיבה, כשבאו לחגוג בחנותו של המשודר שלהם, שזנה נ״נדס ׳שואל־ החמאם היה מלא וגדוש עד כדי כך, שמוזמנים רבים אשר באו ב איחור, לא
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 67 | גבעתי שמעון אבידן (קוך) ,מפקד חטיבת גבעתי המפורסמת, מעלה זיכרונות מאותה תקופה. אבית השתחרר מהצבא בדרגה זוטרה יחסית, ולא קורס בתפקידו משום שהיה חבר מפ״ם. הטופול
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 68 | הלאומיות הפסנתרניות הישראליות פנינה זלצמן ורות מנזה מיהרו אל מאח־רי־הקלעים, כדי לברך את פוליני. בת המבקר המוסיקלי מנוד רון, החיילת סיכל רון (,)20 לבשה
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 69 | נופ ש פלו ס (המשך מעמוד )55 נות ספק בצחוק: המלצרים צריכים להחזיר מחר את כל הבקבוקים הריקים לחנות. עסקיס מוזריס ^ ך לקראת סוף הטיול באו \ * הדברים הפחות יפים.
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 70 | רכב ביבוא אישי, בשיטת ט 1ס-ה 9לנ החפלטת בקו ונציה ה שרות שאגו מ עני קי ם י ת רונו ת ה תו כני ת לאור הבקו ש ההולך וגובר לקגי ת • הסדרת טיסות אל מרכזי הרכב רכב
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 71 | הרעב לתהילה ך* אז הגיעה לישראל הכוכבת • י פארה פוסט, לא ביראתה הי סטריה כפו זו שהתרחשה השבוע, כאשר הגיעו כוכבי הסידרה הפו פולארית תהילה לסיבוב הופעות. ביום
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 72 | ..׳ש לי חשבון ארוך עם ה צב א!״ (המשך נזענזוד )36 של רופא, לא התרגשת להציל אנשים, לרפא? לא אהבתי מחלות. תמיד זה דחה אותי, ושנאתי אנשים חולים. רציתי להבין את סוד
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 73 | 7 ,7111:11 מאז! מאיויזזדמור הבורס ה מה עושים? גיחות ק צוו ת רשרושה ימים! עוד שבוע קשה עבר על המשקיע הקטן! מה לעשות, אלה החיים. איך אמרו לי השבוע בבורסה שניים
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 74 | ס אומר מה ה אומר מה ה אומר מה ה אומרים . ״ ופורזב 1ג ־ ״לא 3ר שר נכנס ״ חובהא נש ים היו ואניגמרנו לאנציקלופדיה שמחים לתת ל׳ בוקס!״ בי מי ם אל ה יצא לאור פרך ה
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 75 | ה ה או מ די ם ...מ ה הם אומרים ...מה הם אומר מה הם אומו ריק* עו ל ח: רו! בן־י עו׳: ד״וויו־ ב רוו ה: נאלצתירננות ״לא אזרוק אב נ ים ״גם נזבותה אש ה למקורות מימון
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 76 | אח. בגרשה ש כז א ת (המשך מעמוד )67 לא כל־כך מוצלח,״ הוסיף גורי בבת־צחוק. כשעלה ח״כ העבודה יצחק רבין אל הבימה כדי לספר את סיפוריו, אירעה תקרית בלתי־נעימה: ה
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 77 | -- 1יי כשחזרה לביתם המשותף, לא נירגע לדבריה הבעל, אלא להיפך. ״הוא התחיל לשבור רהיטים ושאר כלי־בית.״ כרמית טוענת שהיא לא ידעה ״איך מתגרשים,״ ולא עשתה שום צעד
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 78 | ספורט כ דו רגל האנגלים לוא 1ב*8ו ״האנגלים לא יבינו,״ ציץ השבוע יוסל׳ה מירמוביץ, מאמנה של הנבחרת האוליפד שוב על גביע המדינה בכדורסל מול מכבי תל-אביב, למרות שב־
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 79 | אמרי.ק1 נו-פרוסט קנו את מקרר היוקרה ״אמריקן נו-פרוסט״ (או מקרר מדגם אחר) של תדיראן והשתתפו במבצע הגדול של השנה בו יוגרלו בין הרוכשים 100 זכויות לכרטיסי טיסה
העולם הזה - גליון 2381 - 20 באפריל 1983 - עמוד 80 | ז׳ אייר תשמ״ג20.4.1983 , מיספר 2381 80 עמתים שנה 47 המחיר 60 :שקלים
חזרה לתחילת העמוד