גליון 2382

העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 1 | אייר תשמ״ג27.4.1983 , המחיר 60 :שקלים (כולל נלס.ם< גיל
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 3 | כתבות השוער הקד מי : כתבותהשערהא חורי : שו חדבצמרת שיעבוד מרצון חקירת רצח הברוקר קיבלה מיפנה כשהחשוד סיפר שניסה למכור נפט לישראל, ונדרש לשלס שוחד. לפני כן סיפר
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 4 | מפליל שקיבל מידי לקוח שלו תידון השבוע בתל- אביב לפני השופט בנימין קוהלת. צוות מהיחידה לחקירות הונאה דורש מעורכת־דין לבנת רידר מיסמכים ורישיונות שמסר לה לקוחה,
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 5 | במדינה לא יכלה) למזוג לתוכה את השיקוי היחידי אשר יכול היה לשנות את המצב: הפעלת לחץ מאסיבי על ממשלת־בגין, באמצעות הפס קת הסיוע הצבאי והכלכלי. עד כה סירב שולץ
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 6 | חחשוו ברצח הנווקו חשו בחקירתו פו ש ה מדהימה: המיפלג ה 11 בעות ממנו עמלה תמורת ניכיון ל״:1א נפט לארץ נתיבי ה91ם סוד תדינוד ף• שר יצחק מודעי עשה שלווה את הדרך
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 7 | בחירות, שבהן זנה הליכוד בניצ חון מוחץ. הוא לא זכה בתפקיד שר־האנרגיה והתשתית. הגירסות סביב אי־מינויו החלישו עוד יותר את מצבו. אחר־כד התפוצצה פר שת יהודה חשאי,
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 8 | איר נו צרהה הי כ רו ת ב ׳ 1קריי סקי 1סוטא 1וי ־ אין ו הביא^ לסיכון חייו וכיצד יצוו הנר׳ נ!יסינגיר משבר בינלאומי סס:וי כד דו 00111׳ סו שתמאן היה בתקופה שבה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 9 | נקתה בו ס גו ש את סרטאווי אותו, ובמשך יפים תפס המאורע את המקום המרכזי בע־תונות, ברדיו ובטל וויזיה. ואילו כבל השנים, שכחם לחם סרטאווי את מילחמתו, וכל מילה _ של
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 10 | נ שי פחלקת־החקירות של ידיי מם־ההכנסה שיפשפו הם בהנאה. היחידה לחקירות־הונ־אה במטה הארצי העבירה להם רשימה ובה עשרות שמות של ישראלים המחזיקים נסנן זר ב- שווייץ
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 11 | להשיג בחנויות מובחרות למוצרי חשמל וכן במשביר המרכזי ובשק״מ בכל רחבי הארץ טלפן אלינו על־מנת לוודא כתובת החנות הקרובה למקום מגוריך? __ אבד כלב אלקהונד נורבגי
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 12 | גאנד ח׳ ,ח׳ וקייס סרט גדול, סרט מרשים. לא סרט החודר פעמים רבות אל תוככי ליבו של הצופה, אך סרט הפונה אל מוחו והמעורר אותו למחשבה. מחבר הסרט צדק מאוד בכך שלא
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 13 | הממשלה איתנו!״ קוראים ה פו ר עי ם זז ח ד שי ס מערבית, המיידים אבנים במכוניות יהו דיות, ובין האברכים החרדים המיידים בשבתות אבנים במכוניות חילוניות. במיקרה אחד —
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 14 | וז הם אוחרים...מה הם אומרים ...הה הם אומדים ...הה הם אוחר ס ם לו אי ס: או פי ר ה גבון: ע מי־ג לו סקא: ..גם מסיבות קוקט״ר ..אם הדצוג וצה - ן 1עבודה ל־ 37שגויויס
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 15 | ם אומרים מה הם אומדים ...מה הם אומרים מה הם אומדים.. נזיר, בן־ינ סף: >״ן או תזוי ריי: מתת ..׳תהילה, הם מאוד מירי בן־יוסף היא מהוותיקות בין נשות יחסי־הציבור
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 16 | מ דו עמבלהצמרתהמפר״ לבכפר ניד ח ב שווייץ. מתי הנ בהלח־־ב חרות ל טי פו ל נמרץ ומת חו שבח׳־כ מפ״םעל ההימנון הי שרא לי ח־כ איתן ליבנו אוש פז פעם נוספת במחלקה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 17 | בית־העלמין, מפקיעים את ה אדמה והמישפחו. המעבדת את עצי-הזית מתפזרת לכל עבר. את התסריט כתב סרג׳ אנק־רי, שהיגר לישראל לפני מס פר שנים ועובד כיום בטלווי זיה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 18 | בלתים מאת דני אלהש מי אנשים מ ד 1ענערך טק סהה תנ ח לו ת לי דשבםב הי חבא ומה חו ש ב בן־ציון רזבין עלו עד ת־ ה ח קי ר ה הפנטומים אי חנוך דהן הופיע במוצאי
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 19 | מיליון שקל ב״טפחות לדירה״ עזרו לנו להגיע לדירה משלנו 3 2 ^?1 ל ן ין י * הפקדנו מדי חודש 5,000 שקל בתכנית ״טפחות לדירה״. הצמדה| 1׳ 1-׳^׳414- ריבית 1/4.41 ן
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 21 | נעימים ובעלי מזג נוח. הצורך בשלווה בל־בך חזק אצלם, עד שלעמים קרובות הם מוכנים להתפשר ולוותר רק כדי. שלא ייאלצו להיכנס למצבים של חוסר־שקט, עצבנות ומתח. למרבה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 22 | מודעות בטלפיו לכל ה ע תוני ם ^ בכרטיסיא שר אי ב מ חירי המערכתי 5 <1118מ 6אום *1אסוז*אז 0זאו 158* 61110 •עוראברט ויזה נטלי שרות ת.ר. ללאת שלו ם -חני ה חופ שי
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 23 | פתוח במוצאי שבת לרגל המבצע יהיו משרדינו בתל-אביב ובראשון־לציון פתוחים החל מצאת השבת. לבעלי החלטה מהירה בלבדי מגרש לוילה או 2דירות נופש! £ך רוכשי הדירות
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 24 | מכחכים מסעדה איטלקית מקורית רח׳ הרברס סמואל ( 78 סיילת) טל( 659241 .דרך מלון קונקורד) פתוח כל ימות השבוע מ 11.00-בצהריים עד 01.00 בלילה. בעיו ת ולבטי ם בחיי
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 25 | ¥ 7\¥ 80ס ^8110 בבדיקה של ח ס 6 5 6 1 6 0ח 10 עו, ה מרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ ם^ 0ח 8במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה. אזהרה: משרד
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 26 | חשבם חזת עלבא בוני ם א חוזי א מו ק בפולמוס הסוער שהתפתח בעיקבות פירסום המאמר אין לי אחות של אמנון דנקנר בהארץ 18.2.38 נשפך עד כה ים של דיו, ופורסמו כבר עשרות
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 27 | ? * 8511י י <^ 0ו ט 8 4צילינדר ז 13ץ^ 8 2500 סמ״ק. מנוע 6 ץ־זטזח 0 6 2800 סמ״ק. מנוע 8־86931 5000 סמ״ק. כל הדגמים מצוידים במירב השכלולים +מזג! אויר ח1־* 11ט
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 28 | שנחאל אנלפינר בונה את הבית
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 29 | ך נערה שהובאה לחדר ה • י מיון של בית החולים בילינ־סון, גילתה סימנים ברורים של הרעלה. בתוך כמה שעות היא יצאה מכלל סכנה. אמינה, האשד. הצעירה בת ה־17 מיסו, לא
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 30 | .1מערכת נעילה -הכוללת 3נקודות סגירה, מבטיחה נעילה הרמטית. המערכת מאפשרת ויסות באמצעות מנגנון מיוחד, לשם השגת האיטום הנדרש. .2סרגל זכוכית מיוחד המחליף את המרק
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 31 | ו נ 1חודשים נ׳1־ 00 העוזר ס בו, שהניד מיסמך אנוש מותק: סי טו נעוריו בחברון הכבושה, הצטדטתו לפס, מאסה והעינויים שעבר לפני כחודשיים פורסם סיפור חייו של סעיד אבו•
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 32 | הקורבן הש1י (המשך מעמוד )33 פחת אל־רג׳אבי, אבל התפתחה קטטה והיו אפילו כמה פצועים. גם ההלוויות אורכות שלושה ימים. שוב יושבים בדיוואן, והשכנים באים להביע את
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 33 | ך ןן וי ־יי-יי ־ י ונה. לא היו מים, לא ד.יה מזון, (יספר ההרוגים, בעיקר בקרב האזרחים, הגיע למאות. הצבא הירדני השתמש בתו תחים כבדים כדי להפציץ אזורי מגורים
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 34 | אנשים. בעזדם־ הנסיבה קארולין: ללא מילים קארויין גם בארץ הניזונה מאגדות על נסיכות מציאותיות הפכה לסיפור אגדה, לפחות בעיניה של מריל בת ה* .3היה זה כשבאה קארולין
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 35 | ויציאוו גיד: גינטדמן שאר נשימה בג׳יגולו ״מדליק״ אומרות הוא היה ״מטריף״ אמריקאי, הוא היה בקצין וג׳נטלמן. כך ה״גרופיס״ של ריצ׳ארד גיר. מי שהתמזל מזלו לראותו גם
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 36 | רומיאו וג ד לי ה ביסז בעיקבות הומו האבוד של הוווויש האהווו כה הרוסית נאלצה מישפחתו לע זוב את רוסיה והתמקמה בצרפת. כשבגר למד הנדסה כימית באו ניברסיטת סורבון
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 37 | הבנק הבינלאומי הראשן. רואים. זה הבנק שפתוח לנוחותן עד 7בערב. המפעיל טכנולוגיה ממוחשבת ההופכת עבורן את כל סניפי הבנק לסניף האישי שלך. זה הבנק היוזם עבור
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 38 | תל־אביב ״מאש״ דיזנגוף 52ו תל־אביב ״מיף״ ככר המדינה תל־אביב ״פאתו״ דיזנגוף 82ו רמת־גן ״מיפ״ביאליק 29 רמת־גן ״פאתו״ ביאליק 64 רמת־השרון ״בליסמה״ סו קו לוב 65
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 40 | הבאים לבלות בקמפינגים מן השורה הראשונה : בדיסקוטק או בבריכה(כן, יש בקמפינג), במינימרקט או באמבט(כן, יש בקמפינג) ,ליד מכונות הכביסה והייבוש האוטומטיות (כן, יש
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 41 | תקליטים ם 1סקה ת קוו הוה אזנ ה. מאסטרו פוליני לא ביקר בישראל מאז ביקורו הראשון ב־ . 1968 למרות שהצלילים שאותם השמיע עשויים להישמר בזיכרון במשך שנים רבות, יש
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 42 | שני האחים־המיליארדרים רבים ביניהם-ולהקה של עורכי־דיו זוהר ך* בוררות עולה לי יותר משני 1 1/ /מיליון דולר בשנה. פגעתי בחיי המישפחה שלי, פגעתי בבריאותי, אני מתרחק
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 43 | בין הצדדים בשנת 1968 באי קירסאו. התיקונים בחוזה זה נערכו בערים אחדות באירופה. בשנת 1979 נחתם הסכם חדש בין הצדדים באקפולקו שבמכסיקו. ישיבות נוספות נערכו
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 44 | חברת הנסיעות הגדולה בי שר אל ״״״יי5 הכינה עבורך ״חבילות נופ ש״ מגוונות במלון מדרגת תיירות ס/\*1ח £ <3ח סס 0ו\/ו!\/ו 00 המחיר לנוסע בחדר לשניים 1 1 2 2 1 במלון
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 45 | הזזיבאית !(וניעה נפירסומת לידחזן העיזוס נ רי בו׳ הפנו אוהב את דורית ט חדי היעדרות של שמונה י שנים מהארץ, תגיע הנה ב יולי דורית סטיבנס, מלווה בבעלה האנגלי ג׳ואל
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 46 | ואיו! עם שוי, שהתחייה רעבו! היצאניות שבה היא עובדת וחצי, וגם לא רצוף אלא בהפס קות. כשאני הולכת לעבודה איני לבושה כמו עכשיו. יש לי בגדים מיוחדים לעבודה. אם זה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 47 | בזנו ת לפני שנה וחצי, נ ש חי ת ה בת , 27והמס בו ת עד חבור ת היחסים ביניהן ובין עצמן ואר הל קו חו ת, הנ ד רי ם והחוקים שלהן \תיא בחורה חזקה ׳׳אף אחת לא עשתה לח
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 48 | נו^־אאש פעמיים מידה אחרונה משה (״סושוך) עבדי בן ד 31-,הוא צלם טלוויזיה, העובד עם הטלוויזיה היש ראלית ועם חברות זרות בארץ. אחרי גירושיו מאשתו הוא נכנם לדיכאון
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 49 | פיאט.מסחריות העירך החדש. שלב תא נהג מרווח ומודרני של מכונית פרטית יוקרתית עם תא מטען בעל כושר הטענה גדול במיוחד ועם מנוע יעיל, שקט וחסכוני ותקבל מכונית מסחרית
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 50 | כרטיס טיסה זזוז ל לאירופה י י ייא ייבי״ נייאהצהד״ 17 גזשרדיב ״קופל״ יבר ח ״ דו^ה ביש יאל -יכולה לרצי! :חברת תעופ ^ ס הארץ ובחר לך טיסה בחברת תעי פה ^ ת מהפכנית
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 51 | נחח ל הורי ם לא רוצה לראות אותו השחקנית טליה שפירא שלב נוסף בנחת שהיא ובעלה, ליפשין, מפיק הסרט חמסין, מעניקים ׳להורי הבעל. כי כשהבן הצעיר והנאה, בן־הקבלן,
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 52 | נלבנ דו ס? חתולים נזו קו ר אוגז זבת? קוא לאמבולנס החדש של צער ב ע לי ־ ח ״ ם אצלנו נותנים לחיות טיפול וטרינרי בחצי מחיר משלהם, והשירותים שלנו לקהל הם זולים
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 53 | לכן עדיף להעביר את החיות אלינו. האכזריות הגדולה ביותר מתגלה כאשר מדובר בסוסים וחמורים, המישטרה אינה רוצה לטפל במיקרים שלהם. כל אדם יכול להעביד את בהמתו עד כלות
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 54 | צי א ביבו רוצים לממש — בבקשה, בשימחה רבה. הסתכלו, הפכו, והריחו. יש שרות עצמי ויש גם עזרה למי שמאוד רוצה ודורש. מודדים על הריצפה, בלי שטיחים ובלי קישקו־שים.
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 55 | ,6עקב 8ורוקי,״ מסבירה המוכ רת. כוונתה לסנטימטרים. הסוליה סינתטית. ״באים הנה מכל הארץ כי כאן באזור יותר זול. יש לנו הרבה קונות וקונים קבועים. אם נות נים שרות
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 56 | כד כתמי יהונתן גפן ה מנ היגי םשהפ קי רו אתהמא מיני םנהס ^ הלהבהשד זיגמונד פרויד^ >האי ש שהיה בולם את. פרשת דרייפוס״^להע שי רי תבצבע החרק משותפת של דור שלם.
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 57 | להתבייש בגזענות הסמוייה והמביכה של מנהיגינו הנבחרים. ואני הולך להגיד לכם משהו מאוד לא אופנתי שיביא לי רק צרות: ראיתי גם *יי־ 4אשכנזים נחמדים ...הארץ אינה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 58 | וה היה ה ש = כליון,,העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיו^ הוקדש ברובו לחגיגות העשור — יום העצמאות העשירי למדינת ישראל. הכתבות סקרו את מיצעד צה״ל שנערף
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 60 |
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 61 | ם זה...וגם זה...ונם זה...וגם זה 1...גם זה ...וגם זה 1...ג ם זה...וגם זה...וגם זה 1...גם זה 1...ג קוראי׳ ,גיבורי התהילה לפני שקיבלתי על עצמי את כתיבת ה מדור,
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 62 | חובניווו מו ע ד פו ת תוכניות מומלצות בטלוויזיה היווני ת ב ט לוויזי ה הי שרא לי ת יום רביעי 27. 4 • נופים: לחופו של ים 5.30 שידור ב* צבע. מדבר עברית). סירטו של
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 63 | ו שרתי שידור צל״ש המלך עיר 01 לכתב הצבאי של הטלוויזיה, דן סממה, על ראיון יום העצמאות שערך עם הרמטכ״ל לשעבר, רב־אלוף רפאל (״רפול״) איתן, לרגל פרישתו מצה״ל.
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 64 | אגץ־ישואל הכסופה ךןךך 1ן יפהפיה היא לימור שריר, #1#עיי ! נד שהיתה מלכת־יופי. היא לבשה חולצת סטרפלס כסופה, שעליה טוניקת שיפון שקופה מעוטרת בפרחים. ] ן ^ נ ך |
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 65 | פ רו סי ה פי ר סו ך ןוף־סוף נבחר שווה אחד לנשיא,״ יאמר פירסומאי אחד, כאשר עלה קלחי שווה, נשיא האירגון הבינלאומי של הפירסומאים, כדי לשאת את בירכתו. היה זה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 66 | ב־ 1979 לקחתי את אליפות נורבגיה בגלישה, שנה לאחר מכן היגעתי למקום השני באליפות העולם לגלשני קפיצות, ב 1981-הוכתרתי בפלורידה כאלוף העולם בגלישה -ועתה אני מתכונן
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 67 | קולנוע סרטים יי פראנסם פרשת פראנסם פארמר היא אחת הטרגדיות העצובות ביותר שנרשמו בתולדות הוליווד. קורותיה הם כתב־אישום מביך ביותר נגד רוודהתקופה, ואולי יש בהם
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 68 | המסחריות של רני הגיעו! 11 נו\ /א 8 £ סו ^ חז• ח£ד רנו ״טרפיק״ עד 1200ק״ג דנו ״מסטר״ עד 1950ק״ג המסחריות של ״רנד׳ תוכננו במיוחד לשימושם של מפעלים וחברות ובנויות
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 69 | רצהו את חוותקטדן7 ^ ממה ש ל הפתעה שררה ב ! אולם בית־המישפט כאשר הו דיעה התובעת דבורה חן כי העדה העיקרית בתיק, חווה קטלן, נמצאה מתה. היא גם הודיעה כי הוקם צוות
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 70 | --האם רצחו את חווה י (המשך מעמוד )71 ודקר אותה כסה דקירות נוספות ברגלה. בעוד רסין וחווה שוכבים על ה רי צסה שו ת תי־ ד ם, הכינו שלושת הנאשמים בום תה וישבו לשתות
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 71 | מזה 12 שנה נסבה הזמות היבהביה לאיש שגילה אותה, והשולט בכל וג ע של ח״ה בז* מסיד ! 3בכפיפה אחת דב ^ ז : (באמצע), נלווית לבעלה ולעופרה חזה בכל תו ת הזדמנות. היא
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 72 | מ׳!מהזיק בעוברה י בלילה שבו (נימעט) ניצתה עופות חזה עצוה 1ושנתה את נש ימחה יושב לידה 1 ,הסתכלה מדבר בשמה כמהופנטת ** לדני הצליח נמסו הקטן (המשך מעמוד )73 לה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 73 | פורים !״ הנתנייתי משתתק במהרה. אומרים לו :״אם אתה מנתניה אז תספר על שפיגלר ולא על עופרה חזה ! ״ אף מיל ה רעה כל מישפחת עופרה ;53 מימין ),אביה של עופרה חזה,
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 74 | נ חי ב -הנ פ ט עול ה לי כו ד (המשך מעמוד )7 החלו חושדים שטומנים להם מל כודת. בינתיים נמצא קונה אחר לנפט והם מיהרו למכור לו את הסחורה במחיר טוב ביותר. בן־גל לא
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 75 | 3811181 ובבם מאת מאיר תדמור הסרסה לבנקים נגמר המצבר השבוע עסקתי באיסוף הסברים. ביקשתי מכל המבינים, ומאלה שחושבים שהם מבינים, שיתכבדו ויסבירו לי איך קרה מה
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 76 | ספורט מזכיר הוא לא יו שב־ואש ך* יפעת (״ג׳ימי״) תורכ חוזר אוטו- מטית עם תום העונה הנוכחית לקבו- צת־האם שגידלה ועשתה אותו — הפועל תל־אביב. חורכ הצליח להגיע למעמד
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 77 | 11* <313411 מגן שמש דגש ״סאן־גארד״ 1* 0.1 - סדרת מוצרים לשיזוף מעולה תחליב שיזוף בעל כושר הגנה(סינון) מירבי. מיועד לבעלי עור לבן שרגישותו לשמש גבוהה. (מומלץ
העולם הזה - גליון 2382 - 27 באפריל 1983 - עמוד 78 |
חזרה לתחילת העמוד