גליון 2386

העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 2 | בדיסקונט ישעם מילדבר. .,חלמתי עלחנות לדברי עתיקות היפה בעולם יי כשרציתי לפתוח את חנות העתיקות שחלמתי עליה, בעלי עודד אותי ועמד מאחורי לאורך כל הדרך. אבל את
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הקדמי: שער אושרי: רופאי ב מ צור כץ בלב יורם ארידור מתקוטט עם אליעזר שוסטק ואוחז בצוו ארו של מנחם בגין, והרופאים, שנאלצו לנקוט י בצעדי־ייאו ש, אומרים:
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 4 | שערור״ הבבנ ק ג דו ל באחד הבנקים הגדולים במדינה מונה צוות מיוחד לקביעת סידרי ניהול חדשים. הצוות מונה בעיקבות פרשייה קשה שאירעה בבנק. העובדות ידועו ת לאנשים
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 5 | במדינה העם חאראקירי בישראל מתה הבושה. איש איגו מתפטר, איש איגו אחראי. אילו זה קרה ביפאן, היה שר־הבריאות מתאבד לפני חודשיים, בהשאירו אחריו מיכתב שבו היה מבקש
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 6 | העובדה שכל הכלבתים, העסקנים לפיתוח או הוצאה לחנוך. זוהי הוצאה אינפלציונית מובהקת. נתנה לכך מצויינת דוגמה מילחמת־יום־הכיפורים. שנה לפני ב־ ,1972 היתה מילחמה,
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 7 | ואנשי־המשק עושים יד אחת נדי והסתיו אותה מעיניהציבור המשק, שכן היא מחסלת את ״האבטלה הסמוייה״. עכשיו מסתבר, שלכל הריבורים י־ האלה לא היה שחר. חלה נסיגה בשיעור של
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 8 | ..הרובאים הם מראניס!״ צועק ב התרג שות דודו שר גיר שמ ש בן ה־. 8 שוו פ א־ תוון בווו ניתח את מוחו ב מ שך 12 שעות ביום השיא של השביחה סני מכיר את בגין כבר 45 שנה.
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 9 | זאת אומרת שאם אני חולה או יוצאלכינוס — זאת המשוכרת. היא גם תחושב כך כשאצא לגימלאות. יש לי גם תוספות, הדורשות ממני 30 כוננויות בחודש ואני מקבל גם תוספת לספרות
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 10 | י״בגין ח1לה 1משל סקלרזטיר (המשך מעמוד )9 שני הצדדים טיפסו על עץ גבוה ואינם יכולים לרדת ממנו. מסתבר שאין אף לא צדיק אחד בסדום. כולם רוצים כסף״ .כך אמר ביום השני
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 11 | ו־ נזר ! 1 זה 1י1םשדח שבון־ הנפ ש -לארק רי ח מי המילחמה. אל אגל תנ 1ע ת־ ה של1ם שלחמה בה מי ש ג׳ ל 1ס 1ג ץ ^י שג״ל הוא ראשי־התיבות ״מילחמת ^ /ש לו ם הגליל״ —
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 12 | אומרים ...מה הן אוחרות...חה יערוק אופק: ד בור ה עו1לר: דוי ד תגר: .,אני מציע, שואריה הסנויס החדשים הם ,.אני חושבשאנחנו שתיערך נעם בשנתיים ר נסיון אינטגרציה
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 13 | אומרים...מה הן או מרו ת ...מ ה הם אומרים...חה הן אומרות...כזה הם< 1 פרזפי יהושפט הרכבי ״החוזה הנוכחי נתון כולו ל חסדי הסורים1״ יו סי שריד אמר מעל בימת הכנסת,
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 14 | רהיטי הגן המקסימים שראית בשבועוני חו״ל ובחנויות הרהיטים המובחרות באירופה — קרובים אליך היום יותר מאי פעם. תו צ או ת כרמלי דורון — היבואן הגדול בישראל של רהיטי
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 15 | הסברים מפנקפקים התחיל! רפר1ח, אך שני רופ אי ם קזבעי ם: הסחלה ה מי ס תוריוז אינה פוגע ת בהומו־סכסואלים בלבד. אל א כ ל\ ב ר צ ע,יד ע לו ל ל ה:יפגע! * * ותוה טר
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 16 | מדוע צפה שר־התיירות בתחרות כדורגל 1 כאשר הודיע השר יעקב מרידוד על הכפלת התוצר הלאומי הגולמי בתוך שנתיים, גיחכו רבים מבאי־כינום מועצת הליכוד שהתכנסה בתל־אביב.
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 17 | ו 1ךןןןןץ הובש לראשו הינומת צלה (למעלה מי מין) השייכת לאשתו הטריה טלי 111/יצחקי (משמאל באמצע) .עוז בן ה״ ,39 ראש החוג לתיאטרון של אוניברסיטת תל״אביב, ערך את
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 18 | באמם מאח דני אל ה ש מי ה הרידור הוליד עכב רי דו ר ואיכה י שב המדד מרים האסטרולוגית סוף־סוף קיבלה תמיר מכשיר־טלפון לביתה. אחת השיחות הראשונות שהיא ניהלה היתה עם
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 19 | בבדיקה של חס 1ז<16 56160ח10 עז,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ\\//ע 680£0במדליית זהב לשנת 982ו על איכותה המעולה. טעם אמריקאי. תערובת אמויקאית.
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 20 | ניחם מ ערכו ת זז ד מי ת שעות הפתיחה - בי מי חול;23.00-17.00 : במוצ״ש מצאת השבת ועד חצות לפי בקשת הקהל גם ביו ם ו בבוקר; 14.00-10.00 : אירזע כזה רק פעם בשנה
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 21 | שו ש ״חשבם חזה ילל תצסע ה עו מדעל הד כאיש״שמאל, הרואה בהומניזם ובאזזוות־עמיס את הבסיס והזכות לקיומו הפוליטי, ומכונה על כך ״בוגד״ ״אויב העם״, ״ותוקע סכין בגב״
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 22 | מכתבים א<1נר לל א תחתית היצור המפחיד ניו תר -חצי מפא״יניק חצי ליכודני ק. * ל אר איו כמעט צליזויז שר־האוצר הוא אחד מתלמידיו המוכשרים של הפרופסור דן פטנקין. לכן
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 23 | ריושעתייסמכאן־ השנתעודיותרזול.״טוס״אלסוכן הנסיעות׳. אוליטפיין יוס-יוסג-־י&ככויזר ז שום חופשה לא מגיעה לירכתיים של ״אטלס״ 7ימים על הים ם$480 - שייט באונית פאר,
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 24 | ותשבץ חכחבים העולס של הפרקליט־ (.במרינה״, .העולם הזה׳ .)2381 (המשך מעמוד ) 22 מאוזן: — פרטיים או פתוחים לכל אדם ממלכתיים. אין זה משימה בלתיאפשרית. זו הדרו
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 25 | כשהייתינו-סצוה-וסעת• 011 דמון לחו״ל כשגמרתיאתהבגרות-ו0עת׳עס ויסון להוייל כשהשתחוותיסחצבא־שוב נסעתיעסריסון להו״ל שאגיע(גיל 39 אמשיך מסוע איתם.׳, ״כבר ביום
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 26 | כ בר ב מ כיר ה 5 £ט 9 0ז ע £1ק הירחון הבינלאומי לגבר ולאשה גליון חודש יוני 1983 ובגליו! הפעם: מהו שוויו של יהלום? והתשובה המפתיעה! חשיפה!!! לאכול טוב
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 27 | מבצע חד פענ׳ף למכירת 5דירות במת 4חדרים בבגין יוקרתי באחד ריאזזריס היפים סותר במתח-תקוה ברח׳ בן-צבי. מחיר מחירון מחיר מבצע 7 5 ,0 0 0 6 6 ,5 0 0דולר חלר אפשרות
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 28 | הורוסהוס ,חיי ט !! /בנימיני בית ב מזל תאומים עם השתפרות מזג־האוויר וכניסת השמש למזל תאומים, אנשים ירגי שו שמתעורר בהם הרצון לבצע שינויי ם. זה יתבטא בתחומים
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 29 | חוסכים מעט כל חוד ש ואחרי השחרור י ש לך כסף ביד ואתה י כול לע שו ת מה שברא ש שלך. תפוס 935 ״טרמפ חינם״ ־ צו הקריאה כבר בדרך אליך. הנה. הנה, בקרוב אתה עובר
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 30 |
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 31 | השיגעון האנושי היחסים שלי עם לבנון עברו גילגולים שונים של אהבה נכזבת. כשנסעתי ללבנון לראשונה, אהבתי אותה. התנגדתי למילחמה מן הרגע הראשון, אך הארץ עצמה משכה
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 32 | במדינה כרכרה הגילדה מבקשת להתרחב פעיל ליברלי. שמונה יו שב־ החדשה של ונו חטסח העולם אוהב להגדיל את מיפפר הבדיד. התחומים בהם נזקק הישראלי לעזרתו של השמאי הם רבים
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 33 | נחלת בנימין בזאת פדג נן גי !לצב יקיר לי 4 £ב מישהו חושב שההכרזות היוצאות מ ממישרד־האוצר ומבנק־ישראל מקורן באיזו חולשה של רגע, פליטת פה, או סתם קישקוש בקומקום,
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 34 | סי כו ר סיון כז עי הרק: * £ו 6קוו / 13^ 8ג כשאתה קונה סיטרואן ויזה £־ז 6ק 511 אתה מקבל: מבנה אירודינמי מתקדם, מושבים אורטופדיים מפוארים בבד קטיפה מיוחד עם
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 35 | מהי גבו־י אלי שחקנית התיאטרון מסבות ער וגעי שנר של שחקנית, ער מים שר נמעט שני, ער רדותה המונראה נתר־אניב הקטנה ער יסור! שלאדםה בו חו ב מי שחקכ מי קצו ע ו על בג
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 36 | לא טוב היות האד לבדו!״ (המשך מעמוד 135 במציאות אמא. היא התחילה את הקריירה שלה בגיל מאוחר יחסית - 26 -והיא אז אם לשלושה ילדים. היא עשתה סטאז׳ בשולי התיאט רונים
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 37 | מרגישה שנולדתי על איזו פרשת־דרכים ש ל הישוב. מספרים על אבא שלי, שכשהוא הגיע ארצה הוא לקח את החבר׳ה שלו להר־תבור, על פיסגת ההר קרא לפניהם את שירת דבורה. • היית
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 38 | צבע ההזמנה לטקס החתונה לימד את האורחים מה דדגת חשיבותם * מ שחצה רעלות בדרגה -בור לנסות בלונדון או בטוקיו דלה 1ךיך | 1גלית פלטק(למעלה מימין) והחתן ! | 1 1111 11
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 39 | 111X11 #111 1#111111 את דני רוט, המגלם בסרט את השניים למועדון בדרום העיר, ךןךך | 1ז אחת האורחות, ישראלית שדיברה צר ! ! 1111 /פתית ואנגלית, באה לחתונה בליוויית
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 40 | הוא בא לראיון על אופניו, מלווה על־ידי שני כלביו ולבו ש במיכנסיים קצרים. על גו פו מתחת לחולצה, הציצה כתובת קעקע. הוא אי ש של קצוות, פתוח, חופשי וגלוי, ולא נרתע
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 41 | • על נידויים: הבילוי שאני הכי אוהב זה קולנוע. מוסיקה אני מעדיף בתקליטים. השיעול בקונצרט והבעת הריעה בהפסקה מקלקלים לי מאוד את הקונצרטים. ניסיתי לנגן, אבל לדפוק
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 42 | העיתונאית־פיזמונאית מידי ת שם־אור, אשתו של הזמר צביקד! פיק, נמצאת בהריון כולם כבר התעייפו לשמוע את הסיפור הקלאסי על זוג שנתפס בעת ביצוע זממו, והמאהב ברח כשרק
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 43 | קשיי הסתגלות ליזה אבי שר (בביוף) נמצאת כיום עם בנה בן השנה בארץ. בעלה, הצייר שי מעון אבישר, ממשיך להתגורר בפאריס. 0(051 (1 (0 / 7(070 (07 האיש שנפל ידידיה
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 44 | חהשווה הגדול דבובורו שיערו שחור, עינייו כחולות, לחייו ורודות. חיוך של ילד מבוגר. חיים רמון הוא פוליטיקאי בכל הוא גם, היה פעיל מאוד בחוג הדרמאתי בבית־הספר,
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 45 | תלמידי בתי־ספר בכל הארץ, והעוסק בפעולה התנדבותית בבתי־חולים וב־שכונות־מצוקה. תמיד היתה לו מודעות פוליטית. בבית הספר היה מארגן הרצאות בנושאים אקטואליים. התיכון
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 46 | 1זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גם זה...וג לאנשים שם אבד־ים הכל ^ בר שמתם לב בוודאי, שאני משתפת ^ אתכם בכל
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 47 | שרק הצרפתים יחנו מהחיים? גבינת בשן מתאימה מאד לכריכים ולחטיפיס. אפשר להגיש גבינת בשן עם פירות, ירקות, לחמים וקרייקרים למיניהם. חטיף ערב. לפני שמתחילים שידורי
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 48 | מפעם לפעם מגיע לי... מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט למשל. אני מדליק לי קנט ונהנה מהשילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. אזהרה: מ שרד הבריאות
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 49 | במדינה דר כי אד המפגץ האחר־נ! ?בלן;!שיש מתל־אגיב הוא נושא מל הימין בה6גנות-יחיד שהוא עורך. במשך שבועיים עמד אדם מבוגר מול בית־המישפט העליון בירושלים והפגין
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 50 | במדינה (המשך מעמוד )49 התעמק בבעיה הקשה וקבע כי צודק הסניגור :״כשמשקיף אני על שני המנוגדים הציבוריים האינטרסים לכאורה, בסיטואציה האמורה, סבורני כי העניין שיש
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 51 | כי היא משתמשת בסמים. הרקע לרצח היה חשדו המתמשך של האב כי גילה, בתו הצעירה, מנסה להרעיל אותו בסם. הוא חשד כי המישטרה היא שסיפקה לה רעל מיוחד, המפיץ ריח רע, אשר
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 52 | ,.הבגד ו ק נואה ; 13 אומות המעצבת אביבה פינקו, אבל אבד הרבה יותר זול מכפי שחושבים עצמה, וכך התחילה להלביש נשים אחרות. ופה מתגלה גם ייחודה. ^ קונים טעסי ^ ש
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 53 | לבושה בבגדים של אביבה מבחינים בי, כי בבגדיי יש נוכחות.״ והמעצבת משתדלת להגיע מוסיפה :״אני למכסימום זהות ביז הבגד והאדם. אצלי כל אשה מככבת בבגד. כל אחת הלובשת
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 54 | ה ש ערורי השל שנו ת ה־^ 40 ב כי כ ר +השחק! ש חו סל בי די ס ט אלין + האקדמיה בוחנת שי סו ״ בגי! מקור מעגלות הספר השערורייתי הראשון בסיפורת הארצישראלית הוא
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 55 | ההילוך ההיסטורי של הקיבוץ. פרט, שביצירות האחרים (ובעיקר ביצירות ׳דור הפלמ׳׳ח ),נשחק ונרמס עד עפר. את מעגלות קראתי כמה פעמים במהלך השנים. כל קריאה חוורת העניקה
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 56 | 1ה היה 03111:1הנ ה שהיה בליון.העולם הדוד שראודאור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש כתבת־שער, תחת הכותרת -אשת הפורץ,־ לעדה מציוני, אשת הפורץ שנלכד. בכתבה זו הובאו
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 57 | ו 0ר ז 41 ׳119 101 0 0 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ? 1 0 0 0 0 0 0 100 * 10 0 0 0 0 0 1000 ׳100 ^ 1 1 1 1 000*00009 0000001
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 58 | 1ר חסכה הנא בלבדי לבנק הפועלים. 1ר חסכה הנא שילוב יתרונותיהן של שלוש תכניות חסכון ביחידת חסכון אחת. 1ר חסכת הנא שני מסלולי חסכון לפי בחירתך : חסן רב תכליתי
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 59 | שידור צל״ש פלאנגזח בגד ה • לגי ל סדן, שהעז לשבור את מחסום־הפחד ולהציג במירקע את השתוללות הפלאנגות של המתנחלים בגדה המערבית. סדן הקפיד להציג . את שני הצדדים, אך
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 60 | תוכנינת מ 1עז־ פ 1ת 25.5.83 מומלצות בטלוויזיה הירדנית תוכניות יום רביעי ב ט לוויזי ה הי שר אלי ת יום רביעי 25.5 חידושים מדע: והמצאות 6.45 מדבר ערבית, תרגום
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 61 | זיוה תלם ב אוני ה ורגיו ה מזמינה אתכם לתצוגת מבירת במכירה: ממיטב יצרני האופנה בישראל -בגדים בגווני הפסטל בגדי יבוא מאנגליה, צרפת ואיטליה אביזרים. (לשעבר דן
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 62 | ספורט כינוס הפוער לא! הלך הכסח? לזכותו של שמואל ללקין, מזכ״ל ההתאחדות לספורט ייאמר, שהיה היחידי מכל באי ישיבת מרכז הפועל, שהירשה לעצמו לקום ולבקר את מחדלי
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 63 | זה ׳נול לקוות בנל עת לכל אחד מאלפי הערבים העובדים בתראביב את הכדורים האלה אני צריך לקחת אחרי כל ארוחה. אם לא — אני מקיא. בפעם הראשונה שאכלתי !מעצר, הקאתי מייד
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 64 | הפרסים הוענקו, ההמונים התפזרו, והקהל נשאר משועמם. עדנה מסכמת פיינרו הסרטים בקאן - משלא נמצא דבר. הוחזר הקהל לאולם וההקרנה נערכה כמתוכנן. לאורך הטיילת לחשו,
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 65 | כבר את העידן החדש. אומנם שוב סיפור על ילד, אבל הפעם ילד שמשחק מישחקי־מילחמה במחשבים, שהם במיקרה או שלא במיקרה קשורים לפנטאגון. במלים אחרות, במקום ספילברג שהפך
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 66 | לא טוב היות האד לבד! (המשך מעמוד )37 עומדים על הבימה ולא מוציאים מילה מהפה. אמרתי: מרים, רק לא זה. את לא תהיי סטטיסטית רק בשביל להגיד נכסית שאת מהקאמרי. ככה
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 67 | ירושלים: אנשי־המעוו ניצחו את הלינוד חיפה: קואליציה תמ״י־מעוו־תח״ה־וק״ח תל־אביב: תבוסה מוחצת לרשימת הימין 111ד\זבד גמד 1111, ^ כניסה לאוניברסיטת תל־ ^ א כי ב,
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 68 | ב אוניבר סי ט ת חיפה היה מ הפך שלא ייאמן: בוי עדז ת־ המיזר ח מימין ומשמאלכרת! ב רי ת עם הערבי םוהש תל ט! ע ד הרזב ה א שכנזי ־ ב צי בו ר הסטודנטים הלומדי ם
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 69 | חו 1דוו>י 0 חו 3ל1 1! 1113ו! 11ה 11 111 ה!!1!1 1)111 קאופמן, איש של״י לשעבר וחבר הפנתרים השחורים בחר׳ש לשעבר, הפעיל כיום בתמ״י, הציע לחבריו בקבוצת הימין להשיב
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 70 | כמי קזזקים 0 (המשך מעמוד )63 ואש הננסיה הדוסית להכות אותי והתחננתי שיעזבו אותי. הקצין תפש אותי בשערות והסמל התחיל לבעוט בי. בכיתי וצעקתי. הסמל לקח את היד שלי
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 71 | י11י 1) 111.1, !111)1, 8110ד . >11 ווו 1*0 £!:ווו 1ס $ז 0ק *י&יי־ימי^ •4י!£1.יי1 י! מן 118.1)0 ה| \ ך| ברברה ואסיפנקו בת ה״ 68 מהעיר סמו־ן 1לנסק, כפי שצולמה
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 72 | השמעות תומרקין של״י — בדרך לאלטרנטיבה של״י התפלגה. זאת עובדה. הפלג האחד, בראשות רן כהן, פונה לדרך שתכליתה אחת: להשתלב ב״קונסנזוס הלאומי״ ,להימצא קרוב ככל האפשר
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 73 | ^ יום שני השבוע החלה פשיטת הענק של *הלישכה המרכזית לסטטיסטיקה על בתיהם של תושבי ישראל. הפשיטה, המכונה. מיפקד האוכלוסין והדיור 1983״ ,מיועדת לכאורה לאיסוף מידע
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 74 | טלכיס מאת מאיר תדמור בגין והתעשיינים: מה קרה בנגישה מצטער, לא הייתי בפגישת־הפיסגה הכלכלית בלישכת ראש־הממשלה, שהיתה בשבוע שעבר, ביום החמישי. פשוט לא הזמינו
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 75 | גדעון אוברזון-בגדי ים
העולם הזה - גליון 2386 - 25 במאי 1983 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד