גליון 2387

העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 1 | ־ויד ב׳ פיון ת שמ״ג1.6.1983 , מיספר 2387 76 עח 1די0 שנה המחיר : שקלים (כולל מ.ע.מ). דו 1ד1 שנה אחרי התחלת מילחמת־לבנו? בהלה של מילחמה
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 2 | דנש בגדי ים וחוף, משקפי אופנה במגבות בעיצוב גדעון
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 3 | ב ת מוז השער הקדמי: כתבת השער האחור:, מסך עשו סוריה רוצה להוכיח לערבים שהיא אינה פוחדת מישראל. ממשלת בגין רוצה להסיח את הדעת מכישלונה בלבנון. ברידדמ רוצה
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 4 | במדינה העם ה מי לחמההבאה הימים חולפים, שגה עובדת — אבל המלחמה, אבל המילחמה אבל ה מלחמה תמיד נשארת... השבוע תמלא שנה למילחמת־הלבנון — והמדינה נתונה בקדחת של
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 5 | ישראל וסוריה? מה הסיכוי שתפרוץ בימים אז בשמשתה קרז בים? סורית היתה גורמת לתוצאה בלתי־צפויה, לא היתה תגובת צה״ל אוטומטית. צה״ל הוא צבא ממושמע, המקבל הוראות מן
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 6 | רבני שנה בדיוק יצאה ענת סוגוסט רגבול הצנוג׳ נוי רדווה ער הכוננות למילתמה. השבוע הזוה לשם * כל רכב צבאי במבטי־חרדה. שעובר מלווה ״כל השגה ^ -קטמ שו מ ד המיקלט
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 7 | להודות בפה מלא כי המילחמה האחרונה עזרה במשהו להפגת המתח באיזור. הם עדיין חוששים, המקלטים עומדים מוכנים ונקיים והם ועוברים תהליך שיפוץ מזורז — מה שבטוח, על כל
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 8 | הטלוויזיה הבינה נתנה אדונה ער מחזהו החדש של יוסף מונד(מימי!) -והשונים בסלו אותה מפני שגיבודה הוא חרר מילחמת־הלבנון ^ מחזאי יוסף מונדי היה מופתע \ 1ומאושר כאשר
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 9 | מיבצעי הבלשות של המיפלגה הליברלית כוונו עד נ ה נגד עסקני המיפ לג העצ מ ם. עכשיו יש מטרה חדשה :״העולם הזה״ ^ קול בטלפון נשמע צעיר. האיש 1 1שדיבר מעברו השני של
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 10 | נוח להם עוד יותר מאשר המבקר הקודם, הד״ר ארנסט נבנצאל. במרוצת כל תקופת כהונתו עד עתה, וגם בדו״ח שחיבר הם,עם, גילה מבקר־המדינה אומץ רב בהרבה מזה של קודמו בתפקיד.
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 11 | שאל את סוכן הנסיעות שלך. החגיגות האמיתיות באילת הן באמצע השבוע (א׳-ס כשארקיע נותנת את כל ההטבות הנפלאות שלה, במחירים נוחים כל־כך ועם אפשרות לתשלומים באמצעות
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 12 | דוקטור זינריו ומו דהאן מי אתה, דוקטור זינליך? אינני יודע מדוע נתקע דווקא השם הזה בזיכרוני. אולי מפני שהוא כל־כך־כל־כך גרמני. .זינליך״ פירושו בגרמנית ״חושני״
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 13 | ^ 11פ 31 מדוע פרץ מרד קבוצת המפקדים בצבא־פתח בביקעת־הדבנון? מה ע 1מד מאחורי זה? ף• יום שבו התחילו כוחות אש״ף להתפנות מביירות, ישבתי בחברת כמה עיתונאים זרים
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 14 | יעחק 10ח־ עי השסויע רמגזים ומאיילפתוחאתפי1 בגיזברות המיפלגה הליברלית. הוא טען שרנר מנהל את הגיזברות כשליט יחד. רנר לא התעצל. הוא שיגר לכל חברי מרכז המיפלגה
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 15 | את המאבק החשוב, והמכריע מנהל מודעי נגד קבוצת העסקים של שאול אייזנברג, אשר השתלטה, למעשה, על סיעת הרוב במיפלגה הליברלית. בכינוס שערכו מודעי ותומכיו הוא אמר את
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 16 | מה יגיד י 1סףסרג כשיראה פיצוץ שר פצצה אטום וכמה שערות יש בשפם! של שמיר? מנחם יו״ר הכנסת סבידור קלט באחד הדיונים את סגן־שר־החוץ יהודה גן־ מאיר, כשהוא משוחח עם
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 17 | ך י 11ך 1ך 11 בעת הדיון שהתקיים השבוע בכנסת על הצעות אי־אימון | 1#1 1 11 11 בממשלה, נראה הח״כ החדש של המערך, חיים רמון, כשהוא מפהק פיהוק רחב. רמון הוא הה״ כ
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 18 | בלתים מאת דניאלה שמי מה ההוכחה רכך שלרפול יש חוש ה 1מ 1ר? תנועת עם יפה עם אחד חילקה השבוע תעודות אזרחות טובה. בין מקבלי התעודות היתה אופירה נבון, אשת הנשיא
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 20 | למה שדק הצרפתים יחנו מהחיים? גבינת ״עין־גדי״ היא התשובה הישראלית לגבינת ה״קממברט״ הידועה מצרפת. טעמה הפיקנטי משתלב מצויין עם קרייקרים, פיחת עונתיים, פיחת יבשים
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 21 | הו רו ס הו ס מדי ם בנימיני מזר החודש: תאומי ת חזי ת ל שנ ת 1983 עסד־ ה בזי תאומים ימצאו השנה בני־זוג חדשים ומתאימים בריאות מבחינה זו לא יהיה קל על בני המזל
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 22 | טיולים נהדרים במסלולים המרתקים ביותר! אירופה 8 :־ 30 יום• * ארה ״ ב, קנדהומכסיקו 32-28:יום. * המזרחהרחוק 3! :יו־ * דרוםאמריקה 23:יום * דרוםאפריקה * :יום בטיולי
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 23 | מקרו־ קודם באמקור. מזגו קונים באמקור. ,מזגן הספריה״ מזגן הספריה המפוצל של אמקור, יעיל, קומפקטי ונאה למראה. מכיוון שמשקלו פחות מ־ 20ק״ג, ניתן להניחו על מדף,
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 24 | מכחכים ״א״ נ די ב אבידין (המשך מעמוד 124 ובכן, לא סירבתי להיפגש עם סרטאווי. ניהלנו כמה שיחות־טלפון, במטרה לארגן פגישה באירופה. אין בדעתי לגלות בשלב זה את פירטי
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 25 | כשהייתי בו-מצוה-שעתי עס ויחון לחו״( כשגחות את חנגוות־שעח• עח ויחון לחו״ ל נשהשתהוות׳ חהצנא - שוב שעתי עם ויחון לחוי ל... ועד שאגיע(ג׳(39 אמשיך מסוע איתס.״ ״כבר
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 26 | מכחכים לנכדי (המשך מעמוד )24 להם מונטריאול לבני מונטריאול מז ל טו ב בהגיע בנכם־נכדי למצוות ב־>9.4.$ בברכה ובאהבה מאחלת סבתא הנ>ה ארז יהודים — 0.3מהאוכלוסיה.
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 27 | שחם *חשבם חזח ספיג ת־בי ח סו ביי טי ת, קשר השקר נאבי גנט איך עובד כתב שוב, בינוני או גרוע ן תיתכן שכתבים עורכים סיור יומי במטוס מעל המדינה וחופיה, וממעוף
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 28 | החדשה של ת1 ׳ 9העם 1שפה רנו ממשיכה לעשות חדשות מעגינות וטובות. החדשה הזוכה לכותרות ומאמרים נרחבים בעתונות הרכב הבינלאומית היא: רנו 11 זו המכונית שציפית לה. רנו
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 29 | דרנם־אפריקה: זה רק מתחיל לפני שבועות אחדים דיווחנו במדור זה על גורלו המר של הכפר דריפונטיין בדרום־אפריקה. קהילה מסודרת ומאורגנת של שחורים ילידי הכפר, שאבותיהם
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 30 | כוכ בי ם נוצצים ב רי ביי ר ה אנשי ה עול םבפס טי ב ל קאן אנ שי םבעודם יש כוכבים שהיו מוכנים להקריב שנה מחייהם כדי להיות מוזמנים רשמית על־ידי פסטיבל קאן, שיערוך
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 31 | גירי לואיס ופייר רישאו: אחוות מוקיונים גירי לואים, שהגיע לקאן עם סירטו של מארטין סקורסזה מלך הקומדיה, התנהג כמעט כמו הרמות שהוא מגלם בסרט: כוכב עייף ועצבני.
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 32 | איש ה״שטרך בישראל, שבתאי טל. שנקרא להאמס רג כדי לה שת תף העורכים שהסתבכו וסיבכו את שטרן בפרשת יומני היטלר. אסיפת העיתונאים החליטה שאין אפשרות לעבוד עם שני
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 33 | בסדר עובדי השבועון, מספד על השביתה בעקבות 1קונארד קויו, סוחר־המזכרות שהוליד שולל את גרד היידמן והציג את עצמו כקונראד פישר. אחיו לא היה גנרל ני אם עוזר״שוטר
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 34 | רון שעתייס מכאן־ י רוו. כ מו כן! ה שיה עוד ייתר זול.״טוס״ אל סופו הנ סי עו ת^ ׳. איליס&מן יו ס-יו סג0-י 6בבמן ר שום חופ שה לא מגיעה לירכתיים של ״אטלס״ 7ימים על
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 35 | שידור צל־ש קו לפע מוני ם ללינה צ׳פלין על סרטה היפהפה על שתי הכנסיות הרוסיות בירושלים. היתה זאת מלאכת־מחשבת, שהיתה חדורה ב״אהבת ארץ־ישראל״ האמיתית — אהבה הכוללת
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 36 | תוכניות מו ע ד פו ת ב טלוויזיה הי שר אלי ת >י 1 1 יום רביעי גוד1 1 .וזוז • בידור: עוד להיט ( — 8.03 מזמר לועזית). מיבחר שירים לועזיים. • בידור: שמונה וחצי ( —
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 40 | סוד״ .אבקת כביסה קלה עם כושר-ניקוי ״כבד״. אבקה צחה וריחנית. מתאימה לכל סוגי האריגים ושומרת על מכ ת ת הכביסה. חיה
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 41 | גם זה ...וגם זה...וגם ז ה...וגם זה...וג 0זה...וגם זה 1...נםזה...וגם ז ה ...ע זה 1...נ ם זה... 777/7177 כשת פרסית סל ט זבנג זגסז־גז זבנג וגמרנו היא שיטת הבישול
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 42 | ב מדינ ה פשעים סימני מ צי צ ה האם אגס הצעיר את הקטינה, או שמא המציאה את הסיפור כדי להסביר את אובדן בתוליה? התעודה הרפואית אומרת כי על צווארה של הקטינה נמצא
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 43 | השופטים אברהם מישר, אליהו וינוגרד ועדנה שצקי ך{ 1ך 1ה ך 71 ( 11 #1 11111 1 1| / 1 1 1בתמונה למעלה) המשיכו במישפטירצח שבו נאשם שמעיה אנג ל(תמונה משמאל) מייד
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 44 | מה יגיד המנהלי י אתם זוכרים את הסיפור על מנהל קול־ישראל גירעון לב־ארי, שחברתו נפרדה ממנו אחרי חמש שנים, כי גירעון סירב להתחתן איתה. ובכן, כרמלה שהיתה בזמנו
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 45 | מה הם עושים שם? בתל־אביב יש בתים רבים הנלחמים על התואר לדעתי 0עד היום 1שום0בית 1 ״הבית היפה ביותר.״ 1 בעיר הזאת לא הצליח לרשת את התואר המגיע בלי ספק לארבעת
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 46 | הם אומדים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן *ומרות...חה אברהםבץ־ ע ח: רבקה מי כ א לי: ״ תמידחציצה״ ל ״נר זמןשמוטי שב ב בי ת ־ סו הו! ״ ירוץ נרוץ אחריו!״
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 47 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אוחרים...מה הן אומרות...חה הו ..דדעת דא תהיה מילחמה עם סוריה!״ השואוד 1ו אנו מ שד רי ם ! 46 ״הפסקלהפיץ כזבים!״ ששת קראת
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 48 | תל-אביג ברחי לסל ,22 דירות בנות ׳/2ל חדרים בבנין יוקרתי בן 8דירות בלבד ? ססלסמ ^נ ברחי חתם סופר ,9בצפון הסולידי, דירות בנות 4 חדרים עם כל השכלולים, בבניו
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 49 | חנה 10־: 11 אני עדתנחום 111118 !1111811 ך* יבלתי שוק. עד היום אני לא 1/יודעת בדיוק מה קרה״, מספרת חנה מרון. אחרי שבוע של חזרות התפרסמה בעיתונים הידיעה, שעקב
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 50 | — פ ג עו בי ק שות! — לא זוכרת כמה רומנים היו לי, אבל אז פרחה גם הקאריירה שלי. זה היה אחרי הצגת הו א הלך בשדות. התחלתי אז גם להתפתח מבחינה אינטלקטואלית. יוסי
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 51 | ״הספר מסיביליה״ו י ״הן לא תקחנו עימו יי~ 5״הוא הלו בשדות״׳55-3x5 בומרשה. חצה מרון גילמה נערה קוקטית בשם רוזינה. בילדותי חלמתי על בית, בעל ומישפחה. היה לי חשוב
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 52 | גו הפיאות האופנתיות שהתחיל בניו־יווק הגיע לפאריס - וגשם לישראל אוהנה גלזז חלת ראווה 1| 1י 1 \ 1־ 111ך 1שחור״אדום, תיטרוקת בטמון קליאופטרה ופאר ^ ^ 1/ש הגי ע
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 53 | תבחרי עבורך איך תיראי ומתי. תעשי זאת בעזרת הגל החדש, גל הפאות הנוכריות שפשט בניו־יורק, הגיע לפאריס, עבר דרך לונדון ונחת בישראל. החלוצה הישראלית בנושא זה היא
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 54 | ספרות ילדים ונוער פתיח השנה חוגגים באיטליה את יום־הולדתה המאה של בובת־העץ ״פינוקיו״ שגולפה בידי סבא ג׳פטו, שניהם פרי־רוחו של קרלו לורנציני, המוכר יותר בשם־העט
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 55 | להפליא. ואני — מימי לא הייתי באופלוזס״ סיפור עם מעט מוסר־השכל לשוטרים. שכונת הפועלים חוויה ישראלית יוצאת־דופן טמונה בין דפיו של הספר המסע המופלא של ילדי שכונת
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 56 | וה היה 03111:1גו ה שהיה גליון ״העולם הזה״ ,שראה אור השבוע לפני 25 שגה בדיוק, הקדיש כתבת־שער נרחבת לכניסתו לתפקיד של המם כ״ל החדש של המישטרה, יוסף נחמיאס, תחת
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 57 | סוקדה 1טיטסוד־יוסו ״•*ן111 בבדיקה של ח!0 56160110 סחס , 1\/1ה מר כז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ ם\0 /ח 8במדליית זהב לשכת 1982 על איכותה
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 58 | דנ ש ״סאן־גארד״ 1* 01- סדרת מוצרים לשיזוף מעולה תחליב שיזוף בעל בושר הגנה(סינון) מירבי. מיועד לבעלי עור לבן שרגישותו לשמש גבוהה. (מומלץ לתינוקות). לשיזוף והגנה
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 59 | מוסיקה זרקול חיי ח ר 1ק, גרה בוי דיו ר ק בשנות השבעים היה לו ריר הנציג המושלם ביותר של מוסיקת־המחתרת האוואנגרדית, המתקדמת, המופרעת והיפה ביותר של ניו־יורק
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 60 | על ישרי מי אשה < נעירה שבעלה נופל בקרב, על יחו[ החברה, המישפחה, ו! על תשוקותיה הנחנקוח ביגלל המוסר הצבוע שר החברה ..הוא הוגיע אוחי ואמו שלא מתים נרנו מהו בגיד
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 61 | פעמיים נוספות וממש כמה ימים לפני התאייד שבו פרצה מילחמת״הלבנון היא אמרה לי. :את יודעת מהז למה שלא תפרסמי את הדברים בעילום שפז בדרך־כלל איני נוהגת לפרסם דברים
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 62 | ״וקחת את הרובא, לנית־הסוהוד דושו שבוים ושבם שנגשו את חבו רחקת הרוק, שלבשו בגוי וח־ד־ניתוח גסיבתישושות לעוד שושות־מיסעדות ש בי ת ת רו פ אי ם ^ מישה גברים ואשה
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 63 | קוראי לזה שאנדי ס 11^ 111 נועם זייד, אחיה של אסתר עופרים, הגיש בתחילת המופע 1 1 1קטע מייצג. הוא ציחצח את שיניו במיברשת־שיניים והפיק תוך כדי כך צלילי
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 64 | קולנוע פסטיבל המשטרה סרטים, כוכבים ואנשי־קולנוע היו ללא ספק האטרקציה העיקרית בפסטיבל קאן, אבל לא האטרקציה היחידה. היו בפסטיבל עוד כל מיני פכים קטנים יותר
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 65 | סרטים, ובשנה הזאת, כאשר באמתחתו הרפתקה חדשה של ג׳יין פונדה עם שון קונרי (בשם לעולם אל תאמר לא) וסרט חדש של מריל סטריפ עם מייק ניקולס(בשם סילקווד) ,וכאשר הילד
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 66 | יעקב וחיה אסייג זכו במכונית אונו 0א 11 של פיאט -למעלה מ־ 40 אלף איש השתתפו בחידון של המכונית החדשה יעקב וחיה אסייג, מנצרת עילית, זכו במכונית אונו 0א ס של פיאט,
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 67 | !הנד1ן! (המשך מעמיד )13 במנהיגותו העליונה של יאמר ערפאת עצמו. מקומו בליבם של ארבעה מיליון פלסטינים באשר הם מובטח, וגב אויביו המושבעים אינם חולמים על האפשרות
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 68 | האשננזים באו ה חוגי ם -אבל 13ל| | 71ף 1ל| 11*1111 |¥מנחם בגין, יליד פולין, קד 1 # 1.1 1 ! 111 11 קידה ולוחץ את ידה של ח״כ גאולה כהן, בת לעדה התימנית. כהן נאמה
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 69 | לצאת כד חובה נדב התימנים כשזה נמשך בלי סוף הם התחרטו 1ך ן 1ד מנחם בגין, יוצא פולין והזמרת ברכה צפירה, מן 11 4 |! 1העדה התימנית. צפירה הגיעה למקום באיחור, היא
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 70 | המסיבה הממארת שערכה פנינה רומבלום לרגל צאת סיפרה -לא משכות את גדולי המתה. למחות היום שננה מיש את ליבה; באוזני 1כתבת. השלם הזו!״ ^ ני יכולה לחיות בלי גבר במשך
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 71 | פנינה סיפרה לאותם שנישארו שהם יוזמנו למסיבה נוספת, כי היא מתכוננת להוציא ספר נוסף. ש מו ת, ש מו ת, ש מו ת * *י שדיסדף בספר יכול היה 1₪1למצוא בו קטעים משעשעים.
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 72 | ״אני נחנקת ב ב די דו ת שלי!״ (המשך מעמוד )61 חמש השנים הראשונות של האלמנות שלי חלפו, וכאילו לא נגעו בי. ואז, כשהילד הלך יום אחד לגו־חובה, ואחד הילדים אמר לו
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 73 | הר־חח — 496 :הדושנאה * 796 אני תמיד נהנה מחדש לקרוא את הסקירות הפנימיות של הבנקים, שכולנו, העיתונאים העוסקים בנושאי הבורסה, מקבלים ביום החמישי בערב או ביום
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 74 | ספורט כדורסל חנו תופאבל פי ה חו ר הספורטאים בארץ אינם שקטים׳ .אחרי שרכשו חנויות־ספורט, שהפכו אותם מבוססים יותר, עוברים הם אחד־אחד לפי התור לעיסקי הפאבים —
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 75 | 9רנ7ץואת דן ׳פיליפ. ב/.מ. קירשנר כן, כבר היום(אחה״צ) ,את יכולה לעבור לסנדלים הנוחים בעולם. פשוט עברי את הרחוב, הכנסי לחנות גלי ובקשי: גלי אנטומי. גלי אנטומי,
העולם הזה - גליון 2387 - 1 ביוני 1983 - עמוד 76 | כ׳ פיון תשמ״ג1.6.1983 , מיספר 2387 נויוה
חזרה לתחילת העמוד