גליון 2388

העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 2 | מעדן ״פרומעז״ בגליל גבינת ״פרוטעז״ חורצים חריצים ברווחים אחידים. לתחבל חריץ מכניסים פרוסת מלפפון או צנונית. גבינת פרומעז וגבינת שמנת מתאימות למריחה על לחם או
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 3 | כתבת ה ש ער האחורי: כתבות ה ש ער הקדם :, מ 1ת היפהפיה כזב אחרי כזב במלאת שנה למילחמה מרשים לעצמם עיתוני ישראל להצביע על השקרים הגסים של מנחם בגין, אריאל שרון
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 4 | שר־האוצר כבר התחיל בחיפושים אחרי דובר חדש. הריבוד ניצח בתעשייה האווירית עזיבה במחלקת זיגר בבחירות לוועד עובדי התעשיה האווירית נבחר לתפקיד יו״ר מועצת־המנהלים
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 5 | במדינה העם איל! יד־ע ה מנ היג השרים מוכגימ להצטייר ככסילים וחידלי־אישיט ובילכד שלא לשאת באחריות למעשיהט. מילחמת־הלבנון החלה לפי המניין הערבי ב־ 4ביוני ,1982
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 6 | הימים חורפים. שנה שבות, אבר ההפגנה. אבר ההפגנה. *בז 311033 {*נח ונמר ההפגנה הראשונה שצעדה ביום השנה לפלישה ללבנון היתה הפגנת הוועד נגד המילחמה בלבנון. הוועד
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 7 | הקשישה ביותו מפגינה אלמונית, שצע דה בהפגנת הוועד נגד המילחמה, שצעדה בתל־אביב כשעל פניה הבעת זעם. הוועד נגד המילחמה בלבנון. בתהלוכה השתתפו כמה אלפי מפגינים
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 8 | בסוף השבוע התפרסמו בכמה יומונים דוחות על מילחמת־הלבנון, על אופן קבלת ההחלטות, על המטרות האמיתיות של המילחמה ועל התנהגות הממשלה וצה״ל. למעשה, מאשרים דוחות אלה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 9 | בעמודים אלה מסכם ״העולם הזה״ את השקרים הבולטים של השלישיה המובילה — מנחם בגין, אריאל שרון ורפאל איתן, כפי שהם עולים מן הדיווחים של אבי בטלהיים, אברהם תירוש
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 10 | היום הם,.חושבים מבקויס,. :חוקרים״ ו״מוקיעיסיי את מירחמת־הרבנון. אבר מה כתבו עיתוני שואל בימי־המידחמה הוא שונים י^זדרץ זדומניא כאן מיסמך מדהים: איו השחתם ארבעת
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 11 | מ־לחמה מוצדקת! ...ישראל יצאה למילחמה מוצדקת במחבלים. אמת הדבר: לאורך גבול •4הלבנון נשמרה. פחות או יותר, הפסקת האש מצד המחבלים. אך לא העילה למיבצע ״שלום הגליל״
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 12 | לאצ ריו מחב די ל מ צז א את ההבד לי ם) צוי רמתכד, ל ע שו ת דקל 1131.8 7. ברו ש ־761.97 תד הר־743.37 אוריון־7257 ברק־719.57 השוואת תשואות במשך שנתיים מיום 1.4.81
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 13 | ך* שיא מרד־האסירים בכלא רמלה השבוע, כאשר היה * נדמה שיישפך רם וייהרגו סוהרים ואסירים, הגישו המורדים את תביעותיהם להנהלת בית־הסוהר. בין השאר תבעו להיפגש עם שני
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 14 | הארוחה כוללת שלוש ביצים ב תוספ ת בצל, תפוחי־אדמה, ביקון הם, נ קני קיו ת -הכל מטוגן בצורה החביבה עליך. סל ט ירקות גדול, לחם או ל ח מניו ת או טוס ט חמאה, ריבה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 15 | במדינה הפגנות ל א 1נעל מו התיננקח־ו ההורים גרצחו והתינוקות שלהם חולקו לקציגי צפא-אדג 93 זינה הילד היהודי סימון ריקואלו היה בן 20 יום כשקציני צבא פרצו לבית
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 16 | חסיה מילוא בתו של ראש־הממשלה מנחם בגין, מימין (עם הגב 1למצלמה) עוזרת לאביה להתיישב. בגין נכח בלוקס קריאת רחוב ברמת־השרון על שמו של השר לשעבר, איש המישפחה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 17 | ניצר אפ שר להר 1ס את עמק חכרה קדי שא ת שמח לקבור ישראל־ ,4חד״ש־ 4ושינוי־נ. אך .לפי ספירה לא פורמאלית, בהצבזות רבות מתנהגים ח״כ יצחק כרמן וח״כ דרור •״זייגרגזן
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 18 | בלונים מאת דני אל ה ש מי איזה חומר עמיד בפני מנחם בגי? ומהי ועדת־צחוק־ומישפט השופט חיים דבורין התרעם מאוד כאשר הסתבר לו, כי עדה נעצרה על שלא הגיעה למישפט,
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 19 | לחסוך מטבע הוץ בהוראת קבע ג בטוח וג פתוח איך תשמור על ערן כ ס פן וגם תצבור רווח! עד שתחליט אם לרכוש בו מוצרים שונים,לנסוע לחו׳׳ל או לחסוך לכל מטרה אחרת -תן
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 20 | מה מנהל בנק מבין בטרקטוריפי... ״...הייתי משוכנע שאני יודע הכל על טרקטורים, עד ליום שבו בקשתי ממנהל הבנק שלי, שלמה, אשראי לקניית טרקטור חדש. האמת היא, שהטרקטור
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 21 | הורוסהוס מרים בנימיני מזל החודש: תאומים המיסצועות והעיסוקים המתאימים טיפוסים. הוא סקרן מאד וכולם מעניינים אותו. הוא יודע להשתמש היטב בקשריו. תאומים הוא זה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 22 | ונ שב ץ 2388 חכ״יס ד תיי ם מ טיילים ב שחייץ *את א בי גי ל ינאי בראש המיכתב הבא היה רשום :״ב׳ה, ה באייר תשמ״ג לפ״ק, פעיה־ק ירושלים תובב״א׳ (בעזרת השם... לפרט
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 23 | רלן שעתייסטכאן־ יוון. מיונו! השיה עוד יותר זול ״טוס״ אל סוכן הנסיעות,. אוליטפיין יו ס־יו סג־נן $5ככולן ר שום חופ שה ל א מגיעה לירכתיים של ״אטלס״ 7ימים על הים מ
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 24 | טיולים נהדרים במסלולים המרתקים ביותר! *אירופה: ארה״ב,קנדה ומכסיקו 32-28:ום. המזרח הרחוק:מיי דרום אמריקה 23:יים רתם אפריקה:״יום 8־ 30 יים בטיולי אירופה טורס
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 25 | 7ן צר את טיס 1תיך הארוכות ט 1ס דרך פרנקפורט י כ׳ בפרנקפורט לא יהיה עליך למהר ממסוף אחד למשנהו או להתרוצץ כדי למצוא את שער היציאה לטיסת ההמשך שלך. בפרנקפורט הכל
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 26 | מכחכים בי ת־ ס פו לססתח גברים תער ם .אורלי ״ ת־* ,רח׳ הנולד ג׳ורג 9 • )03 ( 204919 ,29*31 נוודיע (המשך מעמוד )24 ׳בנצרת, בשבת ה־ ,28.5.83 קיבלנו החלטה: אנו,
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 27 |
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 28 | 5מ2 המסלול הגדול פאר קי םלאומיים : הרי הרוקי, יילוסטון, ציון פארק, גרנד קניון( ברייס קניון, מאונט רושמור, יוסימיטי. ערי ם גדולות: ניו יורק, וושינגטון, סן
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 29 | נשנים חרם מאז בוצעה סידות ההתנקשויות בוא שי־העוים בגדה. הנאשמים רא נתנסו עד היום. החוט היחיד -הקשוו או רא קשוו בבו שה -חבו במישנם המתנהל נמעט בחשאי דם בארביוה:
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 30 | (המשך מעמוד )29 ונסע לבקר את עמיתו בבית־החולים. שם המתינו לו קציני־המימשל. הוא התבקש להתלוות לאנשי מישמר־הגבול, כרי להצביע לפניהם על מכוניתו. המכונית חנתה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 31 | שהוא עומד למסור את זה לשירותי־הביטחון, שאגי לא אמסור את זה לאיש. שקד: מה היתה התגובה שלך לכך? יוליאן: התגובה שלי היתה שאני לא מסכים. שאני רוצה להיות בטוח שזה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 32 | ־ הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...חה הן *ומרות...נזה1 ״דעת־הקהל לאכופפה ״אפיריון מיועד לקהל אנין־ ״הרופאים הם הפוא״וים את •דו של איש!״ טעם
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 33 | אומרים...מה הן אומרות...הה הם אומרים ...הה הן אוחרות...חה הם ר1דו ברנע: איתן אב1יא:]1 ״המטוה הסונית: הבנים ..צעדים שר א ס ביוין ג תחרים ואנחנו מתפרקות!״ במקום
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 34 | א11 ווים ב עו ל ם פרנסואה מיטראן:ביקור בקו החזית נשיא צרפת פרנסואה מיטראן יודע היטב, כי כדי להגן על מדיניות־הצנע שלו עליו לעזוב את ארמון האליזה ולהתמודד עם
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 35 | ויטוויו גאסמן: הת״ם הם נמו חגן השחקן ויטוריו גאסטמן בן השישים כבש את פאריס בסערה. בד כבד עם הצגת הבכורה של סרט חדש שביים אלן רנה, החיים הם כמו רומן, הופיע
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 36 | אה!ג1דו ה ב רי ת: ז יקני צינן הפרופסור הנכבה סיים את הרצאתו המאלפת בגנות הגזענות, מתה את טיפות הזיעה ממיצחו, והודיע על נכונותו להשיב לשאלות. מאזין אחד התעניין
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 37 | תכשירי השיזוף עם ההגנה הטובה בעולם ! ! סוף סוף קיץ. אפשר לחשוף את הגוף ולהתמכר בהנאה לפולחן השיזוף. ^זוף הוא יפה. אך חשוב שייעשה בעזרת תכשירים המגינים על העור
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 40 | דאודורנט רייט ו ארד להרגשה של רעננווז במשך ^ 2שעוה בימי הק־יץ גדושי ההעילוה התזה בת שתי שניות בלבד, לאחר המקלחת, מונעת ריחות זיעה ונותנת לכם הרגשה של רעננות
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 41 | ^ עיתונאים בבית־המישפט מצו 1פים כבר זמן רב לעדותה של חגית (חיה) ולדמן — בלדרית הסמים הצעירה, שגרמה בעקיפין למותם של חברתה, שולמית שלי ושל מישל נחמיאס. ביום
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 42 | במדינה __ללא חוק עפ״י ( סעיפים 3ו 6 -לפסר״פ) ה חו קבת מזנז ת שופט גילת שיטת לימוד שוטר (סעיף 3 לוו לזעזע את דרבי לימוד חמיקצוע. אומרים שמאז שהוציאו את התנ׳׳ד
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 43 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם ז1ק...וגם זה...וגם זה... התחרות בעיצומה ^ ש שיטות רבות להרוס את הבעל, לעצבן אותו, להרתיח
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 44 | אריק הקד שוב הזמר אריק סיני חזר לאחרונה מאנגליה. הוא לא חזר בגפו — צמודה אליו מאוד הרקדנית טלי יאיר. אריק החלים בקושי מהניתוח שעבר ב־ היא פצצה אמיתית עם חוט
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 45 | אל־אס־די בציור בשבוע שעבר מלאו 5דשנים לכלה שאקי. למי שלא מכיר אותה: היא החצי מהאחיות נינה־בלה, בעלות המכון ליופי המפורסם. היא חגגה את יום־הולדתה בפתיחה של
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 46 | התיאטרון הישואר הנו רתיאטווו שר לוקשים, אומו שימשו נינקר, נו ,77 ששיחק תפקידים ובים ׳ותו מהופוטואו העולמי מאשו לוונס אוריביה 1ך 71ך \ 1| 1ה שולח שמעון פינקל אל
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 47 | מפינקל,״ הוא חוזר ואומר ,״ולהשמיץ מחדש זה נקרא לרדת מפינקל. אני רוצה שהמאמר הזה יהיה אורגינאלי. אני רק יכול לומר, שגם דויד לוין הוא תופעה חריגה בנוף הישראלי.
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 48 | המחיר #ה מ חי ר לל אתק די ם • ל 10-הרא שוני ם בלבד החלמ $99,000-בלבד ב מ קו ם .5125,000 ךוקיק • בלב רא שון לציון • הי רו קהב שכונה מ פו ארת בת כ 150-קו טגיי ם
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 49 | מנד ו ״ ס ־ ד ״ווי ס ־ ש או ר׳ חז רהארצהומכ ריז ה: *״י רייי^־י״יייס־שאולי חזרה //ארצה. הפעם היא הגי?״ מלווה בצוות צלמי טלוויזיה בריטיים, כרי לצלם מקומות
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 50 | ״אני הפילפל השחור של הכדורגל 1/ 7/777 מלאה. קבוצתו, מכבי יפו, נישארה בליגה הלאומית. על כפתור וכמו ״לחצתי במטה־קסם חזרתי לכושר,״ הוא אומר. כמה מחנות אימונים
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 51 | הישראלי״ ,טוען מוצי דאון, ש^ו״ס מחדש לקבוצתו כדורגל במשך כ־ 30 שנה בגיל תשע כבר השתייך למכבי יפו, קבוצה המזוהה עם העדה הבולגרית. בטרם מלאו לו 18 שנה, זכה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 52 | צוות ,,העולם הזהי׳ חדו לבית החיות שר אוניברסיטת בו־אירן וציום בחשאי את הכלבים המיועדים לאיזמל המנתחים בנסיונות הנערכים בחיות ך יי מראה היה מזעזע. כלב ענק 1
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 53 | בבעלי־חיים. אומרת הילדה בזעם: ״הניסוי בבעלי־חיים הפך לביזנס משגשג מאוד. האם מישהו פעם נתן את דעתו מניין ולאן זורם כל הכסף האדיר הזה, המתבטא במיליוני דולרים,
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 54 | ע ש רו ת אל פי ספרים י 1צ א 1ל מכי רההשסע לקורא העברי, עם פ תי ח ת. שבוע ה ספ ר העברי״ +ר שי מ ת ספרי ם מסווגת שירה, סיפורת, עיון וארץ־י שראר ו מו מלצ ת לקוראי
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 55 | ראו אור השנה הם מאיה בז׳ראנו, שהקובץ עיבוד נתונים 52 ראה אור בהוצאת אלף. בז׳ראנו היא משוררת ששירתה היא בעלת עוצמה מהפכנית, ושונה מכל שירה אחרת הנכתבת כיום
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 56 | וההיה העולס וכוה שהיה בליון ״העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הביא בתבת־שער תחת הכותרת שיקאגו בתל־אביב,־ בתבה שהתייחסה להתגברות גל הפשעים החמורים
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 57 |
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 58 | ״שפניה״ -יחידת שינה מאווררת, עם כילה ורצפה -קלה מאוד לנשיאה ולהקמה. תע שיה ושיווק ציוד מחנאות וספורט חיים בחיק הטבע . יש אהלים לים ויש גם שק שינה יש אוהל
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 59 | שידור צל״ג • לזאב כהן ויורם אפקד, עורכי התוכנית יומן מילחמה, שהיה יכול וצריך להיות נסיון כן לסכם פרשה כאובה ומרתקת בתולדות המדינה. אך התוכנית הפכה תשדיר־שרות
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 60 | תו כניו ת נ> 1עז־ 13ת בטל חיזי ה תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית הי שרא לי ת י 1ר בי עי 8.0.83 יום רביעי • סידרה קומית: שלושה בדירה אחת (11.10 — מדבר אנגלית)
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 61 | אם ללמוד גלישה ־ אז רק על: זה חמש שנים שאני מדריך גלישה בגלשני מפרש(בעל תעודה בינלאומית) .למדתי הדרכה בקליפורניה, הדרכתי בפלורידה ובשלוש השנים האחרונות אני
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 62 | קולנוע ״זאת היתה הרגשה מוזרה מאוד. הנה אני נישא לאמי מול המצלמה, אני נושא את עצמי על מארסל סרדאן האב ואדית ם יאן ד נאהבים במציאות הידיים בגיל ,5אני מגשים את
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 63 | ועד כמה שהעניין נגע לנו — שום דבר לא השתנה בשיגרת־החיים הקבועה. אבא נהג תמיד, לפני קרב, לצאת למחנה־אימון של כמה חודשים, ולשוב רק אחרי הקרב, וכך נהג גם באותה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 64 | המדצו שונש את מיקצועו בבאויס מתעקש רטנח את הגו * אנש טיור של יום אחו ר .,נסית״ משנשנים וגליהם במים לגלח־ו את הסגקנס! בשעות הצהרים, כשנמאס מהחום והצפיפות של
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 65 | שרימפס ואוזן החגיגה הגדולה שערכו מנהלי חברת־התעופה היוונית לזאב קיס, היתה לכבוד קו־התעופה שמייצג קיס מנהלת־הנמל עוגה גדולה, שעליה נכתב בגדול ״ 25 שנים״ .הוסיפו
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 66 | ״ אמצא לי ישראלי!״ (המשך מעמוד )49 וכעבור שישה ימים היתה הצגת הבכורה. לא אכלתי במשך שישח ימים מרוב דאגה שלא אצליח לשנן הכל. זו היתה קומדיה בנושא פוליטי. טום
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 67 | חסהמ שוגעים אני? הטלוויזיה הראתה מומחה־נפט אמריקאי, שהחליט לבוא לישראל ולחפש כאן נפט. הוא ידע בדיוק היכן: בצפון הארץ. הוא גילה את האתר ברח־ משלו. לא באמצעות
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 68 | הוו ןןך ~• ! 8511 111־ 1 | 1ר 1 111 1 1 1 0ך ח 1 1 ! 6 * 1 גיסה להסביר את הסיבות שהביאו את אגף ו׳ 2למרור: ״אין אפשר לתת באגף כזה עונשים קולקטיביים כמו
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 69 | שני הסוהרים שנלקחו בבני־ערובה, דויד ספיה ומשה 1גרטי, מציגים לפני העיתונאים והצלמים את הדקירות בגופם. שילשונות הכלא דאגו לדווח לעיתונאים על תשע דקירות בגופו של
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 70 | היא היתה עשירה וזוהרת - אומר דני מעוז: רצחו לי אותה, אני אשם בכל! איך נתתי שירצחו אותה נפשית? היא כל־כו רצתה בית, עם ילדים ונרות של שבת. היא היתה אומרת לי
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 71 | בת ,19 גרושה, מאוכזבת ומחפשת הינתקות התחילו נסיעות כל חודש לחדל. אני תמיד הייתי האחרון שידעתי. כשנודע לי, זה נגמר. כמובן שהבנות סבלו במשך חמש שנים, עד שקיבלתי
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 72 | יי — ה מ לך ליה — (המשך מעמוד )47 הבימה, שביקשה להציג רק את ההירואיקה היהודית־תנכית, לתיאטרון בינלאומי .״רק מי שיש לו ערכים בינלאומיים יכול לקיים תיאטרון לאומי
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 73 | זזז ח ^ ז ה בו רסה מאת מאיר תדמנר מסבו למחסום הנחד אני לא מאלה שמתרוצצים עכשיו מאחד לשני ואומרים: נו, אמרתי לכם שהשוק יהיה חזק? רק יתחיל יוני ותתחיל החגיגה.
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 74 | ספורט כדורגל ה מזכ״ל שנ שכ ח כשראו ראשי ההסתדרות את הכישלון המוחלט של קבוצות הפועל בכדורגל העונה הם לא הסיקו מסקנות ונערכו לקראת העונה הבאה. תחת זאת התחילו כמה
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 75 | מיוצר בישראל ע׳ וזברה המרכוית לייצור מנזקאות קלים בע״מ יצרן מוסמך של קוקה|קולה. משפחת קוקה־קולח סאיגה גס
העולם הזה - גליון 2388 - 8 ביוני 1983 - עמוד 76 | היה לה הכל - אבל היא רצתה
חזרה לתחילת העמוד