גליון 2389

העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 4 | כתבתה שער האחורי: כתבתה שער הקדם :, המונקים שר שיו להת חיל תחד ש המלונאי חיים שיף התפרץ השבוע נגד ראש עיריית תל״אביב, בינה אותו ״רוצח״ .העולם הזה מסכם את
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 5 | קופל״ לאו־ן ג 1ת הברברי השה ממחיר סחרי הקרקע לנרשמים עד 30.6.83 קנדה וארה״ב־ יום. המח יר לטיוליםהיוצאים עד 1 5 . 7 . 8 3 המחיר לטיוליםהיוצאים עד 1 5 . 7 . 8 3
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 6 | לתפקיד היועץ המישפטי לממשלה, אחרי פרישתו של הפרופסור יצחק זמיר, הוא ח״כ הליברלים, יצחק זייגר, שהוא עורך־־דין במיקצועו. זייגר התפרסם כאשר תקף לאחרונה את זמיר
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 7 | על הנושהשהסעיוה את המדינה: עצומת השופט איתן האם ש ג בו ל ל שמ ש? השר ניסים ששופט ,״המכהן בתפקידו״ נותן ביטוי מסוג זה לעמדתו הפוליטית.״ השופט עצמו, כך נאמר,
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 8 | השופטים לוונברג, לם, צלטנר וחיים כהן ״האם הפכו עקרונות נאציים לחוק ישראלי־פוזיון כי ״זוהי אחת האירוניות המרות ביותר של הגורל, שעקרונות נאציים יהפכו בגלל כלל
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 9 | האם יש גבול לשופט (המשך מעמוד )7 כשופט, עוד הספיק איתן להילחם במילחמת ששת־הימים בקרבות רמת- הגולן והגדה המערבית. בימי הראשית של אשדוד עברו איתן ואשתו לשם. הם
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 10 | צייץ׳ 1 0־ =1 מ היה הצ׳יף? ^ אדם הזה,״ אומר המלונאי חיים שיף על ראש עיריית תל־אביב, שלמה (״צ׳יץ׳״ו להט ,״הוא לא יציב. הוא פסיכי. הוא צריך לעבור בדיקה
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 11 | *י 9ייי מ 1יוממזממ מי ן ן ^ מ ׳ *1 2ן מ מז מויי ״י מ !1 1 § 8 !!1 ! 1 ן ן*?מ{ן||מן ןן זמזן זמי| ? 1מ ז ממ? 1מממ מו מו? מאמממ את הבניין הבולט שר שיו: איו גיב ער
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 12 | השיטה היא פשוטה: לחוג תגר יש רשימה שמית ארוכה של אוהדי תנועת החרות. בכל פעם שמתעורר הצורך, נשלפת הרשימה ומתפרסמת על פני עמודים שלמים בעיתון יומי, עם טכסט קצר
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 13 | הודעה משמחת למזמיני הצלחנו להתגבר על הפיגורים באספקה! כל אלה שהזמינו סובארו עד 31.5.83 יכולים לשלם את תמורתה מייד ובכן להבטיח לעצמם מ חיר קניה ס 1פי. המסירה של
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 14 | ל עז אזל. השעין־? ס ריאל שרון אינו שעיר לעזאזל. גם אם ילבש עור של שעיר ויתחבא מאחורי שערותיו, דבר לא יעזור לו. השעיר היה חף־מפשע. הוא נשא אל המידבר את עוונות
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 15 | אברה גינד 83 אבר ה * נדי במקום ה1 - בסקר ומשאל־דעת קהל: דיוקן שד דיירים מרוצי בית העסק הנבחר הקניה הטובה ביותר ^ העסק התיירותי ה מובחר העסק הנבחר ]1011 .:.עבור
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 16 | ה אנ ש, ש ל חופי המילה העברית ״מוסד״ נכנסה לאוצר־המלים הבינלאומי, כמעט כמו ״שלום״. ,קיבוץ׳ ״הסתדרות״ ו״אירגוך. אנשי המוסד כבר הופיעו במאות ספרים
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 17 | באחד מימי השבוע הגיעו לבניין הכנסת, בזה אחר זה, חברי הכנסת משה שחל מן המערך ויצחק זייגר מן הליכוד. שחל נוסע במכונית מרצדס ספורט חדשה והיה לבוש בחליפה ועניבה,
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 18 | בשעון־קיץ .״למה?״ שאל אותו בורג. ענה שירה. מכיוון שהתאומים שלי ממילא מעירים אותי ב־ 5בבוק־.״ ענה לו בורג: .זהו שיקול פרסונלי פסול. השיקולים שלי הם רק
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 19 | ב ל תי ם מאת דניאלה שמי דמה דירה בירושלים עולה יותר מדירה דומה בניו־יודק? בדיון שנערך בין ח״כ חנן פורת וח״ב יעקב צור בנושא מילחמת הלבנון (.של״ג״), השתמשו בכל
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 20 | גלידת קיווי־ ערמונים גלידת שמנת אמיתית בתוספת פרי הקיווי וערמונים מסוכרים. להשיג בכל חנויות הגלידה וברשתות השיווק. 1/7777 77 צדדד ׳ ייי
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 21 |
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 22 | 11נ ״ כדורומע>. גל,דיש, טרון, ומא ו תי עם ו קו די צ״תיח ו. הכל... קו, ש אוסכ לו ת שפחו ט רג ט־פנ טון חופ שי על הכפר! לכל כפר מכפרי ״ ת בינזו ך פ עי לויו ת מיו
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 23 | !ה היה הווו( שוה שהיה נליון.העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיור, עסק בכתבת־שער שלו ב.חרם ת טוקיו־ — בהידרדתתה של ניבחרת ישראל במהלד מישחקי־טוקיו.
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 24 | אתה צריך טלניזיה שניה מכתבים סי מרשאלהבמ הו ם ת שו ב ה השאלה השביעית בסיס קד האוכלוסין (.העולם הזה .)2386 ,2385 משום שכרך עורך־שאלון המיפקד את היהודי עם
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 25 | רזד ^ את אופל רקורד כמעט ואין צורך להציג. אנו מציגים רק את החידושים שלה. לבחירתך 2דגמים: סטנדרט ולוקסוס. בנפח מנוע 1800 סמ״ק ( 90כ׳׳ס .0א )0 .ו־ 2000 סמ״ק (
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 26 | מכחכים חנ ק חיי ה אז־ ס מא״ נדיב אבידן פיתרון לשביתת הרופאים (.העולם הזה׳ .)2386 הסיבה להמשך האין־סופי של שביתת־הרופאים שקופה לחלוטין: ההסתדרות אינה יכולה
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 27 | אס״נערת כרמל׳תופסת אתכם״על חם; באחת המסעדות הטובות תקבלו ממנה בקבוק יין כרמל חינם. ״בפעם הבאה שאתם מבקרים באחת ממסעדות היוקרה שברשימה- שימו לב! אם אראה אתכם 11
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 28 | כבר במכירה! 8£ט 0א־וו> £1ק גליון חודש ממזכי להתפכחמה שיכ רזן על נצחון השמאל באוני ברסיטות (״העולם הזה״ .)2386 ברכותי לאגודות הסטודנטים לרגל נצחונה של שפיות
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 29 | הורוסהוס מדים בנימיני מזל החזדש : תאומי הרבה בבר נאמר ונכתב על כך, שאנשים שנולדים באותו המזל עצמו אינם בהכרח דומים זה לזה, ולעתים קיימים הבדלים כל-כך קיצוניים
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 30 | :ופסי ב*ו:יית־פ*ר *י:ו חטה לטיום :ופטי*חרם י*תחמביר. חופטיח בחוגיההורגלה ומטיובללת במו ה*ו:׳:יו פי טי:ב:תה במיוחד לטייים חופים -הי* הוויה בלפי :טיפחה. *ל*
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 31 | איש מישמו־הגבול מול נעל חנות שנסגרה -ובאמצע מחסום המלט המנתק את המחנה שדה הקרב דה״ שה סיש מישמר־הגבול עמד כשגבו \ 4אל הכביש הראשי, ובחן בעניין את הנעשה לפניו.
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 32 | — יי דהיי ש ה (המשך מעמוד )13 על כלי־רכב ישראליים, וכרי להעניש את יושבי המחנה. כבר מרחוק, כשמתקרבים לרהיי־שה, אפשר להבחין בה. אחרי נסיעה של כמה קילומטרים על
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 33 | שנתיים. אשמתו, כך סיפר: הנפת הדגל הפלסטיני וציור סיסמות. שם, בתוך החרר המאובק, החל יוסף אבו־לבאן לגולל לפנינו את סיפורה של דהיישה. סיפור קטן, המסמל את סיפורו
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 34 | כל הרוכש מקרר ווסטינגהאוז היום זכאי להשתתף בהגרלה. אולי תקבל אותו חינם! ההגרלה בפיקוח רואה חשבון החברה, יועץ משפטי, נציגי החברה ונציגי משח־ הפרסום. ההשתתפות
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 35 | יוון: מלינה מרקורי האמיתי כלי־התיקשורת בישראל נוטים להתייחס לשרת־התרבות־והמדע היוונית, מלינה מרקורי, בעויינות המהולה בשוביניזם גברי: אשה, כוכבת קולנוע,
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 36 | יין שערלייסטכאן- יוון. כ מוכן י השגה עוד יותר זול ״טוס״ אלסוכן הנסיעות׳. אוליטפיזן יוס-ייסג0-ז6בגמן ר ש 1חופ שה ל א מגיעה לירכתיים שר ״אטלס״ 7ימים ט מ$480-
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 37 | .א1111 ינז בשלס . טו מור: הייתי אשתו הסודית של האוווד ׳11 ב־ 5באפריל 1976 מת במטוס שהביאו מאקפולקו ליוסטון, אחד המיליארדרים העשירים והמיסתוריים בעולם — האוורד
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 38 | .אנ שים ב עו ל ם . אלוף חדש בחרה לה נבחרת השחקנים הלאי מיקצועיים, שליחתן של כל הנבחרות מקרב שחקני הבייסבול החובבים בארצות־הברית. המשוגעים לספורט האמריקאי
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 39 | רק מכונת כביסה אחת דומה ל־ 6 3 3בלה.. מ דו עמנ סי ם ל מכו ר לכ ם מ כונו ת כ בי ס ה כ מו בלה או דו מהלא. א.ג...״י כיוון שכולם מ כי רי םבע ליונו ת ה אי כו תי
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 40 | מטבח עץ אלון מלא. עם ציפוי מגן חדשני השומר עי מראה העץ הטבעי. אנו מזמינים אותך אל אולמי התצוגה של פ1גנפול. אך, לפני כן, כדאי שתעשי סקר שוק ותראי מה מציעים לך
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 41 | פתחי וסגרי את הדלתות והרגיש׳ בפעולתם הרכה והמושלמת של הצירים. ראי את הניצול המושלם של נפח הארונות. ואם תרצי תוכלי גם להנות מצלילי הרדיו-ט״פ המותקן בארון המטבח
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 42 | ״קולגייט״־מי שמכיר משחת שניים טובה יותר־שיכתח את הכה בדיקות קליניות הוכיחו, שמ שחת השניים קולגייט, היא אחת המ שחות הטובות והיעילות ביותר לבריאות השניים, לנ
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 43 | בתביעה חסדת־תקדים להאדרת מזונות, טוענת אשת קציו־החברה הואש שר המישטדה: נעד מנד חומד׳ חברה שהוא היה ממונה ער השמדתם החב1ן * 1משך 31 השנים שרב־פקד *בדימוס יוסף
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 44 | ״החגסחת(א אומות אוריו מויסוו, הדוגמנית הנושית שבאה לישראל והגוננת את ההצגות 1ידי 1¥1 71111ה 1*1¥ 1 1״אין לי כוונות להיות דוגמנית עוד 10 שנים. אני אפרוש מן ^ 1
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 45 | מנשות 7י! לא אוהבת שעות קבועות, בוודאי לא להיות כלואה במישרד. ״אני מאוד אוהבת את עבודת הדוגמנות. את המסלול, את הקהל, את חיוכיו ותגובותיו ואת מחיאות־הכפיים.
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 46 | : 1982 רזה : 1979 עגלגלה סיפורם של שדיים עם נוצות לא לה חיקוי של מרלין מונרו זקוק לרוגמנית סכסית במיוחר. הוא פנה, כמובן, לפנינה. תרהמתו היתה גרולה כשגילה
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 47 | נחמדה בת 50 בשבת שעברה נפרדה מקשישי בית־האבות ברעננה אורחת שביקרה שם מדי יום, בשלושת, השבועות שעברו. היא נראתה ככוכבת מעולם אחר. היתה זו זיווה רודן (שפיר,
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 48 | שוחררה בחנינה ימים ספורים לפני מועד עדותה במישפט. כאשר העלה הסניגור את חשדותיו אלה באולם בית־המישפט, הגיש לו פרקליט מחוז תל־אביב, עורך־הדין אהרון שדר, מיכתב
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 49 | אחד ובית־מישפט במחוז אחר. כדי להשוות את העונשים ולהעמיד את הענישה על גובה אחיה יש צורר בחנינה. לעתים עוד יותר קרובות משתנות הנסיבות האישיות של האסיר. בגלל מחלה
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 50 | אמריקה המסלול הגדול פארקים לאומיים: הרי הרוקי, יילוסטון, ציון פארק, גרנד קניון, ברייס קניון, מאונט רושמור, יוסימיטי, . ערים גדולות: ניו יורק, וושינגטון, סן
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 51 | חיים ט 1פ 1ל מחוש בלונדון את הופעתו ב״ננו ער הגג ,,ועומד לבוס את הביוגראפיה שרו בעבוית, מסכו עד דונו מדמע,דברי אד השווה הואשונה שר השחקנים בעורם, ער מישטזתו
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 52 | אני לאר! 1גה ל ג 1ר ב הנ לי חו־ (המשך מעמוד )51 ממזריות, שלפעמים משחקות יותר מאשר כל דבר אחר בגופו. אחר־כך היו מחיאות״נפיים סוערות, והמסך הורם חמש פעמים, והקהל
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 53 | אחרי חצי שעה אמזלג הרס״ר אמר :״טוב, די מספיק. עכשיו בייליס וטופול יעלו ויעשו דברים מצחיקים ״.״היתה אצלנו החלטה מראש שמה שלא יהיה — צוחקים מכל מה שאנחנו עושים.
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 54 | מלצרית במסעדה תראביבית היא מועמדת לפרס ונידית החבה 511116 800י 81 וח 1ו51ז 6אח 4605 1_3 00 )1, 0 * 91602ז/ץ1011־ 1ו11ז|\10 83־ 6־ד* ח ( 653־6 3001 *£(011
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 55 | בינלאומי ער מישחק בטלוויזיה בנו של קירס^^ של שחקן הקולנוע המפורטם, קירק הופיע לצידה של עירית בסרט השניים לא היתה נימיה רנה. זיכרון אהבה. הוא בן גילה, אבל בין ה
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 56 | שירירעיההרניק . +יצירת ־ םופת ,,ש ד סחפוט׳ נגיב שר האלגוריה הציונות תחיית +פי קדסקה סיז ר ח־ ב ר ליני ת +על היסטוריה ופסו! שירה! מאסף קרב רעיה דדניק שירים ספר
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 57 | סירחאן אלבחירי שאיכד עצמו לדעת. סירחאן הוא גם היחיד בין ארבעה המספרים שהיה במקורו פלאח פשוט, פלאח שהמהפכה המצרית הביאה להתפתחותו והתקדמותו בחברה. סירחאן הוא גם
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 58 | ..וגם זה...וגם זה...וג ם זה...וגם זה...וגם זה...וג ם זה ...וגם זה...וג םזה...וג ם זה...וגם תר ס ת נזילן? בדותה ז 1לא טוב. הנה הגיע הקיץ סוף־סוף. תמיד הוא בא
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 59 | בבדיקה של ח<^6 56160110ח10ע,1המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ 8 8 0 £ 0 במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה. טעם אמריקאי. תערובת אמריקאית.
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 60 | ביי ג ז \ ט ו.
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 61 | ״כמי שמרבה לטוס בין ישראל לבין אירופה אני שמח להציג בפניך את המטוס החדש, המצטרף לצי מטוסיה שלחברת התעופה הלאומית שלנו. כמוני, גם אתה תמצא, בודאי, כי הבואינג
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 62 | אופנת קומודור בדרך הנכונה ״6 אופנת קומודור• רח׳ התבור 24 טל 03-653995
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 63 | ״אני ל א ההגה לג 1ר בהנליחד!״ (המשך מעמוד )53 השתנו החיים שלי. מכיוון שהאנגלית שלי היתה מוגבלת, אז החברים שלי בלונדון היו ישראלים, ועל הישראלים זה לא עשה רושם.
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 64 | תוכניות מועד פו ת ב טלוויזי ה הישראלית יום רביעי שלושה • קומדיה: בדירה אחת (— 11.10 מדבר אנגלית) .בפרק • בידור: עוד להיט — 8.03 מדבר ומזמר עברית) .תוכנית
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 65 | שידור צל״ש ה טי לשלטל • לכתב־הצבאי של קול ישראל, שמואל טל, על הסקופ שהטיל כטיל במהדורת הבוקר הזה, ביום הרביעי האחרון, על הרקע הביטחוני והמודיעיני של
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 66 | אנש,.תחזית מזג־האוויו׳ ,תנסו בויזה על שכת־הים בתראביב ^מ זקוק לתיקוניו שר המוחלט איזו שחקנית ישראלית היא.מיסדה עיש״? יורדים על ״יורדי״ ^ הברקות של השבוע: ( •
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 67 | ךיןקוךו ״ 1ך| 1|* 1ץ 1ן ! עמוס ורחל ארבל קיבלו את הדג הגדול ביותר. הם חשבו 1 1 1 1 1 /1 1 /שהדג מיועד רק להם. מהר מאוד התברר להם, שהוא שיין גם לחברים שישבו
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 68 | . .חלאת המין האונושי!״ לחדווה כי הם עומדים להתחתן והוא יכיר בילדה. גם כאשר התגוררו ביבנה, המשיכה חדווה לעבוד ברחוב הירקון בתל־אביב. אלי היה מביא אותה למקום
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 69 | קולנוע למות מאהבה סרטים ה הונג רי ם מ כי ם ש 1ב אין ספק שהקולנוע ההונגרי הוא כיום היחידי בכל מיזרח אירופה שמגלה לא רק כישרון ואינטליגנציה, אלא גם הרבה מאוד
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 70 | התנצרות בגליונות.העולם הזה 2223מ־ 9/4/80מ )2224מ־16/4/80 התפרסמו כתבות בעניין הפיגוע החבלני שאירע בליל 7/4/80 בקיבוץ מישגנדעם. הה למקים בשוויץ- טוב שיהיה אצלן
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 71 | ה בו רסה המפסיד נשאר מופסד ברשותכם נעסוק היום ברפואה. לא ממש, אלא באלה שעוסקים ברפואה. ואולי אפילו נערוך סיכום־ביניים. קודם אני חייב הסבר. קשה ביום הראשון של
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 72 | :הם *ומרים...מה הן *וחרות...מה הם *ומרי ..ר 1ה הן *ו ח רו ת ...מה ר מאיר ניצן: מ 1טי בהרב: ז סלזן המר: ,.סופו שאין רו נסו .,מבטו־ים אנשים מעבודתם ,.טיפלנו
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 73 | לאה מפטץ: ד״ ר חנן קריסטל: ישי גבריאלי: ״קצת מפחדת. אבר ,,בזמן השידור אני ..אני לא * 1ו ע צריו וקחת צ׳אנסים!״ מזדהה עם הומות!״ מה הקהל אוהב!,, בתוכניתו של גבי
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 74 | פעמ״ 1נישאה, נעמ״ 11 התגרשה, פעמיים עבור הגט והשאיוה בידו כר מה שהיה לה ״העואות ל את הנ^י״ ומחיריה של הדוגמנית האיטלקית רומים לאלה של הצרפתית. חני פרי טוענת,
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 75 | שירמה לבער פרוות, תכשיטים, שימלות־ערב ואופנה מובחרת. היא אומרת :״אני יכולה לעבוד עוד 10 שנים. הצרה היא, שאני לא אוהבת להיות לבד. אני אוהבת להתחלק. אני גם לא
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 76 | הן באו ער גרגרים, נשענו ער מקרות, התנשקו והתחבקו -שלושה דווות שר תלמידות הסמינר, שוק חרק קטנטן מהו עבדו אי־פעם כמורות ^ יום החמישי שעבר הן פשטו על כל פינות
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 77 | חברותיה לכיתה תנועות־ריקוד. היא סיימה את לימודיה בסמינר ב־,1949 נסעה לארצות־הברית והפכה רקדנית מפורסמת. המתכנסות הבחינו בעובדה המוזרה, שרובן לא עסקו מעולם
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 78 | ספורט כדורסל ה פז עלתל ־ א בי ב : ה מ בו ל מאחורי]!! השינויים לקראת העונה הבאה במחלקת הכדורסל של הפועל תל־אביב נכנסו השבוע להילוך גבוה. בעוד שהיושב־ראש אברהם
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 79 | -רואו < £ו מפעם לפעם מגיע לי... מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט למשל. אני מדליק לי קנט ונהנה מהשילוב הנפלא של רעננות וטעם עדין, נקי ורך. דואו [<£
העולם הזה - גליון 2389 - 15 ביוני 1983 - עמוד 80 |
חזרה לתחילת העמוד