גליון 2390

העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 2 | לחרל בתשלומים ונהנים מהטיול לפני שמשלמים נינה ינתר טנב מכסף. ויזה־ כרטיס האשראי של קבוצזת בנקל או מי בנק די ס קונ
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 3 | כתבת השש־ האוצר., כתבת השנור הקדסי: ההסתדרות בגדה ארליך הוא היד, איש פשוט, הוא מעולם לא שאף לכבוד, לכסף או לביבודים ותדמיתו הציבורית לא עניינה אותו. שאיפתו
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 4 | זעם עד צימוקי בוועידת מפ״ם, הנפתחת השבוע, יהיה מאבק צמוד בין תומכי פירוק המערך ובין שוללי הפירוק. גם אנשי שימעון פרס וגם תומכי יצחק ר בץ במיפלגת־העבודה מפעילים
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 5 | במדינה העם יש כסף להרוג, אץ כסף לרפא בשביל הרופאים, שמחציתם הצביעו בעד הליכוד, זהו ,שיעור מרוכז גמדעי-המדיגה. ״למשול — פירושו לבחור!״ אמר המדינאי הצרפתי־היהודי
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 6 | ההסתווות אמווה להגו על מעביד גדול. שביתת הוונאים הרופאים הצעירים במטה \ 1המאבק של הרופאים אמר את הדברים במרירות :״אני שבתתי כדי לקבל שכר הוגן, ולא כדי לשבור את
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 7 | וושבדים. ההסתדוות היא גם וומחישה את הסתירה המהותית עומדת בניגוד מוחילט לאי־נ־טרסים של בעלי ההון השולטים למעשה בליכוד. דרות, אך הם לא הסכימו לנטוש את חבריהם
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 8 | תפקיד שבו שימש עד , 1972 השנה שבה מת יוסף ספיר. שימחה ארליך, העסקן הקטן מסניף תל־אביב, הפך לבעל־הבית של מנגנון המיפלגה. ^ אמביציה לשילטון ף• ד בבד עם פעילותו *
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 9 | לברכה, נהג להגיד לי: לעולם אל תרדוף אחרי הכבוד״. בבחירות של 1969 חלם ארליך להיות מועמד לתפקיד ראש עיריית תל־אביב. באותה תקופה נבחר יצחק ברמן לתפקיד יושב־ראש
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 10 | — אחרון הציונים הכלליים י (המשך מעמוד )9 ששרון יכניס אותו למחנה־ריכוז, הוא לא התבדח״. ארליך נחשב בעיני רבים כאדם השפוי היחיד בממשלה, אך אחד ממקורביו טוען כי לא
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 11 | ^880^ 0 בבדיקה של 561601100 נזססועז,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ ס^ 0ח 8במדליית זהב לשנת 1982 על *יכוונה המעולה. ו
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 12 | לחופ שו ת הגדולות טוס עם הג חלי ם קופל נסיעות ׳1 0ןזזז ₪ן 7ז ^ ו 6ו ז [ אל
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 13 | 317*1 מי שלא ירצה לסתום את האף בעוד שותיים. יחשוב עכשיו של מנחם בגץ, אמון באריאל שרון, תמיכה במילחמה. ך אחרונה הושג הסכם ן * אשר נבחרתי לכנסת השישית, בשלהי ^
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 14 | רלן שעתייסטכאן־ יווו. כטרגן. י השנהעוד יותר זול ״טוס״ אלסוכן ולנסיעות.׳ אולימפילן יוס-יוסג0-י6גגורן ר שים חופשה לא מגיעה לירכתיים ש ל ״ אטלס ״ 7ימים על הים
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 15 | נכדי! ש ל מי ש ר לעתים קרובות אני חושב: מה היה קורה אילמלא היה מייסד הציונות המודרנית, הד״ר תיאודור הרצל, עיתונאי וינ אי ממוצא הונגרי, אלא סוחר דמשקאי? נזכרתי
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 16 | מה מאחד אברהם ש רי ר ליצחר! מודעי. הח״כ הישראלי הראשון שהתראיין בדו־שבועון המיזרח ירושלמי אל פגיר במהדורתו העברית היה רווקא ח״כ חרות כאשר שבת רעב ליד ביתו של
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 17 | אהוונה דיין: 1מושיטה את כף ידה השמאלית לעבר עדשת מצלמת צלמת. העולם הזה׳ כדי [ להפריע לה בעבודתה. אהרונה, גרושתו של אטי דיין ומוותיקות עובדי הטלוויזיה הישראלית,
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 18 | בלתים סאת דניאלה שמי מה מרגיז את בומה שביט 1את דידי ממסי פסוק, ה ש בו ע • השר ללא תיק אריק שרון, על הרגלי הקריאה שלו: אני לא קורא עיתונים. אשתיהיא
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 19 | תו צ או ת אך ורק בחנויות המ1בחר1ח1/\00$7£ . תל אביב-יפי אופנת בכר — אלנבי . 3 4הו ם — אלנבי 31 אופנת סגל — העליה . 1 0אופנת צמרת — העליה . 7סו סיי טי שופ — ה׳
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 20 | בלידת קיו ף־ ע תווני ם גלידת שמנת אמיתית בתוספת פרי הקיווי וערמונים מסוכרים. להשיג בכל חנויות הגלידה וברשתות
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 21 | הורוסהוס מרי ם בנימיני מזל החודש : סרט תחזית שנתית במזל עקרב, הוא חזר למזל מאזניים בשבוע הראשון של מאי . 1983 עד יולי הוא ימשיך לטייל במעלות האחרונות של מזל
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 22 | מכחכים אסוציאציות בזזבות זיו ה תלם בגדי קיץ 83׳ בגוונים אופנתיים /]^1זאנ שמלות מקסימות, חולצות ומכנסיים לקיץ בכל הגדלים ובכל האורכים יבוא: בגדי־ערב מאנגליה,
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 23 | לרזות לצמיתות, מודעה זו יכולה לשנות א ת מהלך חייך העובדה שעצרת לקרוא מודעה זו, הינה ההוכחה ש ה מן רוצה לרזות ועד היום נוצחת במלחמתן. זו יכולה להיות עבורן
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 24 | 2390 (המשך מעמוד 122 מאוזן: מאת ) 1סופר רוסי. מחבר ״המצו דה״ (ש״מ); )5הוצאת ספרים ישראלית )10 :עיר מבצר על אי בעמק הנילוס; )11 סוג )13 :ישן את שנתו; ) 14
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 25 | אס״נערת כרמל׳תופסוז אתכם ״על חם; באחת המסעדות הטובות תקבלו ממנה בקבוק יין כרמל חינם. ״בפעם הבאה שאתם מבקרים באחת ממסעדות היוקרה שברשימה- שימו לב! אם אראה אתכם
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 26 | מכחכים (המשך מעמוד )24 אילו׳ (.העולם הזה׳ .)2388 הרום יים קבעו: וזזסחגס 6׳\ 0 3 (היזהר בכלב!) הם ידעו כי הכלב הינו החיה המבוייתת הקדומה ביותר, ונהגו בו בכבוד.
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 27 | 1ההיה הווו( חוהשהיה 25 בליון.העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש את כתבת השער שלו להעלאת עצ מו תיו של דבוטינסקי( שהובאו שנים מאוחר יו תר בהתאם
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 28 |
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 29 | ך* עת־הקהל הישראלית היתה ( נסערת כפי שלא היתה מעודה. היחידה לחקירות־הונאה במטה הארצי של המישטרה שוב עלתה לכותרות. ראש המחלקה, בנימיו זיגל, כיכב בעיתונות, ברדיו
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 30 | מחסלים את זיגל (המשך מעמוד )? 9 ובעל רקע מערב אירופי, ייחס חשיבות ראשונית למיסמכים. בתחילה קיבלה היחידה חמישה חוקרים. ב־ 1979 היא מנתה כבר 90 חוקרים, שכולם
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 31 | מיכלבת ־ א ד מספרת ער ודוחה, חסיה עם אמה חורת־ה נפש, יחסיה עם משהמיזוח, ובנםדניאל, ער הסוטיםשרה וער ח וס ו ־ הקשוגיגה וב יןאגשים אני לא נולה להיות נחמדת אין ל
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 32 | התחתנתי עם מיזרחי מטעמים ביורוקרטיים!״ (המשך מעמוד )31 לגשת נ מס, חולצת״נותנה כחולה וסנדלים תנכיים. פניה היו נקיים מאיפור. ממבט ראשון היא בהחלט אעה רגילה. אחר
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 33 | זו היתה הרגשה איומה, וזה היה לי מאוד קשה. אבל הבנתי שזה מה שיש, ושצריר להתמודד. יום אחד רציתי לשים את עצמי במצב הכי נורא. שתיתי הרבה קוניאק ואכלתי במייה במיץ
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 34 | ) 11*11111ב נ 111ם הנסיו ציארלס והנסיו אנדריו: געגועים מראכות״ם מי היה מאמין שכל־כך קשה לשני אחים להיפגש זה עם זה? כשהמדובר ובאחיו, הנסיך בנסיך די להציץ
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 35 | דגיס תאציד: ואש־הממשרו־ו ן7נה מרשה לי לפרוש דנים עד לפני כמה ימים היה קרוב מאוד לחלומו. הוא תיכנן כיצד יפרוש עם רעייתו לבית קטן על שפת אגם שקט. אבל לשם כך היה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 36 | **נב״ל רשות־השידור, גולדה: חייל: גולדה: יוסף * ) לפיד, הטיל וטו. כתבה על ההצגה מי קר ה גבול נפסלה לשידור במבט. ״המזכירה של לפיד הסבירה, שכתבה מסוג כזה מקומה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 37 | מעדן ״פרומעד׳ בגליל גבינת ״ פר ש ש״ חורצים חריצים ברווחים אחידים. לתוך כל חריץ מכניסים פרוסת מלפפון או צנונית. גבינת פרומש וגבינת שמנת מתאימות למריחה על לחם או
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 40 |
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 42 | לזי הוי פלילי נבדקו בפוליגרף. אצל איש מהם לא נתגלה שום קשר לגניבת הזהב. בגלל העובדה שהכספת לא נפרצה, אלא רק התכולה נעלמה, חושדים במטה הארצי כי זו היתה לקיחה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 43 | 1ף פולק כילד קטן ברחו״ 1111144 נו ת אחר• שננטש על־י די הוריו ואומץ על״ידי קרובים. כמעט 1.90 מטר גובה. הוא מופיע בימים אלה, כמעט ערב״ערב, בתפקיד ראשי בהצגה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 44 | אבי מישפחה בבית של אביו. יו סי ותמי מתגוררים עכשיו בדירתם בדרום רחוב הירקון בתל־אביב, אחרי שבילו שנה בחיפה, שם הופיע יו סי בשתי הצגות. את הקירות בדירה מעטרים
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 45 | נבדה לפולה ונוח מוזס בשעה 8וחצי בבוקר של יום החמישי נולד בעלי י די עו ת הנכד הראשון ואשתו א חרונו ת, ולד״ר הסבים והסבתות הטריים ידעו מייד מה קורה. הם ישבו מחוץ
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 46 | סיפורי מעוז על אלינור מעוז שנהרגה, ממשיכים להתאבל אנשים רבים, בתום השיבעה עלו לקבר לא רק ההורים וכמה ידידים אלא גם ידידה התורכי של אלינור. הוא ישב שיבעה ליד
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 47 | סיטרה האיש שר עידית פאנק, שלקתה בגידול בואשה, נותחה וחזות לתנקד חלקית פגשתי בה בביתה בתל־אביב. היא היתה נרגשת ביותר, למחרת הפגישה, שנערכה בשבוע שעבר, היא
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 48 | המקובלת יגרום שניתוח בשיטה שיתוק בחצי פנים. התברר שיש שני מקומות בעולם שבהם נערכים ניתוחים מסוג זה. אבי השיטה נמצא בלוס־אנג׳לס, והתלמיד שלו, פרופסור ידוע, נמצא
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 49 | אברהם גינדי מפתיע שוב במכירה מיוחדת ל־ 18 דירות בלבד מחיר תנאי ת שלום לפי אפשרויות הקונה אפשרות ל-ו\זו שנ^/ח־ו ראשון־לציון מחיר מחירון בגבעת לוינ סון 3חדרי ם
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 50 | מי ראה את הילד הזה 1300 ^ ני רוצה את הבן שלי. השופט קבע שאני צריכה לראות את הבן לפחות פעם אחת ב שבוע. אולי מישהו ישמע אותי באמריקה וי עזו ר לי למצוא את בני?״
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 51 | הלורד המשורר ומיבח! מארצימיין הזמז^ל מבקר־המדינה ת ר גו ם בריידסהד אוולין ואו אינו מוכר הסופר הבריטי המנוח כמעט לקורא הישראלי. לפני כמה שנים ראה־אור ב סיפרי ה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 52 | הכמעט־מסקנה :״האם נרשה לעצמנוי, איסוא, לאור כל האמור, לסטור כלאחר־יד מי שיבוא וייעץ לסופר הישראלי לנהוג במוות במתינות הראויה, ובעיקר — להישמר מן הטירוף! ומן
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 53 | סיפח־אהבה בש1ק הנר>0 הח״לוז יפה עג׳מי התאהבה בקצוכ נ יסיום שב• ט - * רב שהשיא את בני־הזוג היה 1מופתע. החתן, גיסים שביט, הכלה, יפי עג׳מי, הופיעו לטקס־ ;כלולות
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 54 | במדינה רפזאה שזפטים עם לב פתוח ארגעה שופטים תל־אביגיים עכרו גיתוזז־לב־סתוח, ועוד שלושה מתלוגנים על מיחושים בזזזה. זה נראה כאילו פרצה מגיפה בין שופטי בית־מישפט
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 55 | 1811 שרית ישי הוזמנה לקונצרט של דייוויד בואי ומבלי״ ומדווחת: כעת, שלוש שעות וחצי לפני המופע, יורדים כולם אל הרחבה־שלפני קרל טון ט או ארס ונעלמים בתור מוניו ת
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 56 | בואי.. :נגמרו החגיגות, אין עוד נשים, חתיכות וילדים מאחורי הקרעים...״ גנות, איזה שינוי אדיר בתדמיתו של הזמר! אולם מכל מיני סיבות בחרתי בלונדון. עכשיו כבר ברור
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 57 | תקליטים מוסיקה פילים גלאט. מה נשמע ג׳וזף זאוינול • כאשר שואלים את נשמע, יש לו ארבע תשובות ברורות. זאוינול, שהוא אחד משני מנהיגי להקת ת חזי ת מזג אווי ר המופיעה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 58 | שראכרט 1 1 0 . 0מ\ 1 5 8 £ 0 10 001 23450 4/ 00/00 בת-שבע להב עור יו
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 60 |
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 61 | הקטן יכול להפיר למורסה גדולה ולהרעיל כליל את דמף. היית — ו הו * אינר עוד. או שר־האוצר שלנו, שהביא עלינו את מחלק בתולדותינו, הגדולה האינפלציה רי שיונו ת
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 62 | י הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרם ...מה הן אומרות...מה שלמה ניצן: אילנית: יצחק מנדעי: ,,אני צריו שהמעו־ו ,.אני ווצה גן־קבה ״ש וחצים בסימרוג״ם יממן * אין
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 63 | :אומר׳...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...הה הן *ומרות...מה ה אבות ישורון: שרה דורון: אריק שפירא: ,השירים נכתבו מתוך, הנבואה ניתנה לשוטים, .עור מעט נ צ טוו גם נה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 64 | בני השבט ד״ו צם בס־וטו שר אס ולמדו ניצו באים לדם לעורם אינה ניתן להשיג שעועזז שחווה? המנדוו הלאומי חופו למוזג מצו פיטרומריבליפול ך* שבוע נחתו בישראל חברי ( !
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 65 | הדייגים חוזרים ^ ל אולם קולנוע בתל־אביב ^! הגי ע ה כל הכבודה הדיינית בהרכב אימא של מלא: הסבתא מירושלים היא נלוותה אל יעל אחותו של הנכדה אחיו הביאה גם את בתה.
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 66 | .התחתנתי עם מיזרחי ם טעמים ביזרזקראטייש־ קו מ1ע התילבושות היה מאוד חשוב. (המשך מעמוד )33 אף אחד לא עושה שום דבר, למה במקום לעשות משהו, אני עושה את הסרטים שלין
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 67 | בעיקר מכוחה האדיר של היולדת. .היא חזקה כמו סוסה,״ אומרת אחת מהן, ובכך, למעשה, קובעת את אחד המוטיבים המנחים לעתיד. ואומנם, אוגניה(חנה שיגולה) יולדת את בתה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 68 | ה...וגם זה...ונם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם ז ה...וג םזה...וג ם זה...וגם?1 מישפחתי וחיות אחרות ^ עםנמצא גו״החיות ליד עיריית תל־אביב. ^ הו,
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 69 | ברית־המועצות: איום מימיו בניגוד לנבואות השחורות של פרשנים־מטעם, לא הביאו חילופי השילטון בקרמלין לשום שינויי ם משמעותיים. ברית־המועצות תחת יו רי אנדרופוב נשארה
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 70 | הע 1ל הזה תעריפון הסנדים שר החל מ־15.6.83 לשנה בשקל בארץ לחצי שנה מחיר הוצאות העיתון משלוח סה־כ בשקל 2110 220 350 2680 1550 אופנה יפאנית בחדר השינה מו שיבי ם
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 71 | חמחרים ני שאה איילת רהב ()24 בתו של יצחק (״ אי ד״) רהב, מנכ״ל 4רשות הנמלים, ולשעבר איש חיל־הים ופלי״ם. איילת, העובדת כדיילת בחברת־תעופה ישראלית, התחתנה עם
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 72 | תנבניזת מו ע ד פו ת ב ט לוויזי ה הי שר אלי ת יום רביעי ן ^ן וו!] ע 1ן 22.6 24.6 • מדע: תצפית (8.30 — מדבר עברית). פרק שני בסידרה ל חיו ת עם הסרטן, העוסק בילדים
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 73 | שיחר צל״ש למיכה לימור, עורך השבוע -יו מן אי רו עי ם, על היומן האחרון, שהצליח להביא כתבות בעלות גון אקטואלי. היומן הצליח להתעלות מעל לכל דיוו חי מבט של השבוע
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 74 | י מגבים מהמישטרה ני שואין נפתח תיק במישטרה על בלתי־חוקיים אלה. י שי ויעל עברו להתגורר בבית קטן בבנימינה. החדר שבו מתגורריס בני־הזוג אינו מכיל כמעט אבזרים
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 75 | זיזזזזז מאת מאיר תדמח־ בנק עם קשרים כמה עולה בנק? כמה עולה חברת־ביטוח? יש מחיר, אבל לא בדיוק מה שאתם חושבים. למשל: בנק המיזרחי רצה לקנות את הבנק הבינלאומי
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 76 | ספורט סיפר לגרמנים? כדורגל שעריי מיקרה מכבי שעריים והפועל חדרה הוא מיקרה קלאסי של קניית מישחק, כשכדורגלן מודה בקבלת תשלום. ואין זה מעניין אם שילם לו אוהד נלהב,
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 77 | משפחת קוקה־קולה הציגה גס בישראל בכל העולם, ועכשיו- גם בישראל חליתי השטחות קתות ליטר והצי קוקה־קולה,קיולי׳,סטרייט. קוקה־קולה,קתלי, סטרייט, בנקבו? של ליטר והצי
העולם הזה - גליון 2390 - 22 ביוני 1983 - עמוד 78 |
חזרה לתחילת העמוד