גליון 2391

העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 2 | ומרט דנונה עם דבש ־ מעדן חד ש מזין 1 .דיא. טעים
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הקדמי: כתבת השער האחורי: יורש העצר הכלה המיסתורית בשיא המשבר ב שביתת הרופאים התגלה האיש המושך היום בחוטים בקיריה בירושלים — בנימין זאב בגין. מקורביו
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 4 | משבר באביזרי־רכב אנשי סיעת ליכוד־ותמורה במפד״ל מארגנים עתה חוגי־בית למען מנהיג הסיעה המתחדשת, יצחק רפאל. ההתארגנות מתמקדת בינתיים בירושלים, ומטרתה להבטיח לרפאל
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 5 | במדינה העם אי־אמון הממשלה קיבלה החלטה רשמית — אבל הרופאים לא האמינו עד הרגע האחרון למילת-הכבוד שלה. שביתת־הרופאים הגדולה הסתיימה. יתכן כי דווקא הפרק האחרון
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 6 | באש״ף מתון ככנה לתוכניותיה. כי אש״ף! כזה עלול לו.ייפ תמיכה בינלאומית מוחצת בהסדר־שלום, אשר יגזול את הגדה והרצועה מידי ״ארץ־ישראל השלמה״. כמה ימים לאחר מכן בישר
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 7 | עוון..העולם הזה״ מנתח את המוד המזעזע את סודות אש״ף - מ׳ עומד מאחוריו? איו הוא נורדי מה תהיינה תוצאותיו? אבו־ניראל — אולי בהשראה סורית — טען כי מילמת־השיחרור
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 8 | (המשך מעמוד )7 אחרי שיאסר ערפאת קיבל בארץ ערבית מישלחת ישראלית • ,הובא הדבר לדיון במוסד העליון של פת״ח. לתדהמת ערפאת ואנשיו, הסתבר בישיבה זו כי בפת״ח התגבשה
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 9 | בני בגין הוצנח למערכת הפוליטית בארץ, והוא מצוי בעמדת השפעה כמותה לא נודעה בארץ זה שנים. הוא גם יועץ לראש־הממשלה וגם מתווך בינו ובין המתרחש מחוץ ללישכה
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 10 | המח יר לטיולים המח יר לטיולים היוצאים עד 15.7.83 $2477 $ 2577 היוצאים מ - המח יר היוצאים מ - 16.7.83 $ 2719 טו רונ טו ־ ני אגרה -טו רונ טו -סאלט ליי ק סי טי -ג
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 11 | כאשד התנדף העשן בוועיות־מנ״ס, הסתבר נ׳ הצמד ׳עוייחזו עשה זאת שוב ויצהון 2ח1גן1י0 **ן השורה הראשונה, שבה ישבו ^/העיתונאים, אפשר היה להבחין היטב בפניה של חייקה
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 12 | חזן אמר שהוא רוצה לפנות אל ״התבונה השקטה״ .הוא ידבר במילים ברורות :״לפעמים מילים, כמו בגדים, נועדו לכסות, ולפעמים — לגלות. הבגדים של ימינו, יש בהם יותר גילוי
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 13 | אמון בממשלה ולאשר את המילחמה. ואחר־כך הצענו אי־אמון אחרי שיצא הרו״ח של ועדת־החקירה בעניין צברה ושאתילא, ובאותו יום הציע מוטה גור ממשלת ליכוד לאומי. זהו אי־אמון
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 14 | הירחון הבינלאומי לגבר ולאשה הוקים/ות 3£ט 0ש ^ £ק נוסעים לחו״ל * גל-ון חודש אוגוסט 83 למה שלא תסעו בחברה נעימה! הגיע ונמצא כבר בכל החנויות אנו מציעים לכ ם
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 15 | זה 1רק סי מ פ טו ם של סי מ פ טו ם שר סחרה כל זה ניתן היה למנוע — ולמנוע בנקל — אילו היה קיים דו-שיח, אילו היו מסוגלים שני הצדדים להאזין, להבין ולהשיב, כדי
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 16 | מדוע טבעה אוניית־ה־נשה אלטלנה? סגן־השר ד ב שילנ סקי התראיין לאיגרת, ביטאון אירגון הסטודנטים והמשתלמים הישראלים בצ־פון־אמריקה, וענה :״אני הייתי במיפקדת האוניה.
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 17 | מדוע טבעה אוניית הנשק, איך הגיע קן־הקוקיה לתחנת הרדיו ומה הק שר בין בגין והאפיפיור להם כי יום אחד בא לביתו אחד מעובדיו, סיני שנשא על גבו שק־אורז בן עשר קילו.
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 18 | בלתים מאת דניאלה שמי מי אשם ב שביתת הרופאיבד ומהי הי ה הי מנ ון המשק הישראלי אחרי יורם אריד 1ר? פעיל חרות, דויד(״דודו״) מור, יהלומן ואיש־עסקים שהוא גם הנספח
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 20 | פתן...כיקיץ! כי ביתן מלבישה אותך ברוח הקיץ. בסגנון נשי ורומנטי, צעיר ושובב. הכל בביתן, בעיצוב מירי שפיר. דגמי חן־כיתו במשחקי שחור־לבן, גוני פסטל ושאר צבעי
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 21 | הורוסהוס מרים בנימי]• מזל החודש: להתפתחותה. יש לו חוש הסתכלות חד, והוא ער מאוד למה שנעשה סביבו. - 23.6אדם שנהנה לעבוד בפרך, ובכל מה שצומח -אוהב יופי, אוהב מאוד
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 22 | מכוזבים שירים בסתר חברת אינ ט ר קו סמא־״וו ל ה״ בע״מ שמחה להודיע ל ק הל ל קו חו תי ה כי תכשירי השיער ה מיוצרי ם על ידה חגרה פנסטר, שלום הראשון של אלינור מעוז,
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 23 | זר. היה הוווו 09גוה שהיהן בליון.,העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה, הביא בכתבת השער ..גנראלים בפוליטיקה״ כתבת התייחסות ראשונה בישראל לנושא הצנחת הגנראלים
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 24 | מכחכים אנדרופוב סופר־סטאר מא״ נ די ב א בי דן המנהיגים הסובייטיים מנ סים להשיג את יוסף סטאלץ -וכמה שיותר מהר. הרודן הסובייטי סטאלין, שהטיל אימה על מאות מיליוני
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 25 | 1לא צריו חח כדי למצנא את צריו חח כדי לעשותאותם סה כנכ סי ם ליו ם 31.5.83 ב מי ליוני ש ק לי ם הרכב מדיניות השקעה אשל אגוז לפחות /0״75 מלוות מדינה, מתוכם ס330/
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 26 | חיים טופול כוכב ראשי במסע פרסום שהופק על־ידי סוכנות הפרסום טל־ארויו עבוד ״אל על״ תחילת הפעלתו של המטוס החדש בואינג 767 על־ידי חברת, אל על־צויין בעתונות
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 27 | ם״נ1רו*יון בזעיגה: כשאתה קונ ה סי ט רו אן ויז ה £־ז 6נן 511אתהמקבל: מבנה אי רו דינ מי מתקדם, מושבים או ר טו פ דיי ם מ פו א רי ם בבד ק טי פ ה מיו ח ד עם מ שענו
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 28 | ר לן ש עיזיי סטכ אן־ \ העסק ד ,ג׳ התיירותי !1המובחר יוון. כ מו כן׳. ה שנה עוד יותר זול״טוס״ אל סוכן הנסיעות׳. אולימפית יוס -יוס ג ־0ז 8כגו?ך ר איסתא ט>?זות
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 29 | ד״ר איתן חי־עם, רופא גינקולוג בבית־חורים סורוקה, מיוזמי שביתת־הרעב, מספר ביום התשיעי לצום על מצבו הפיסי והנפשי, ער חוויות הצום, ואיך הוא 1גסתדו עם 16 אלד שקל
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 30 | ..כשאשתי צריכה נעריים, היא פונה לאמה!״ (המשך מעמוד )29 כי בבאר-שבע יש אוכלוסיית־ענק המא מינה בצרחות. הוא מספר על שלושים- ארבעים לידות ביום. זוהי עיר צעירה עם
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 31 | צריך להיות דגם לכל העולם. אוי ואבוי לרגע שבו בן אדם לא יוכל לקבל טיפול טוב כשאין לו כסף. • אולי אתה מדבר כף מפני שאתה צעיר ואידיאליסט? אני מקווה מאוד שלא רק
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 32 | פתח־ תלן וה תל־ אביב אברהם גמדי מוריד מחירים ל 20-דירות בהנחות עד ברחי לסל 22 בבניו יוקרתי בן 8דירות בלבד, 3 ׳/2חדרים 675,000ש׳. רק 100,000 שקל והדירה שלן.
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 33 | אפגניסתאן: מגעים לקראת הסדר נשיא ברית־המועצות ומזכיר המיפלגה הקומוניסטית הסובייטית, יורי אנררופוב, השתייך למיעוט בהנהגת המיפלגה, שהתנגד נמרצות לפלישה
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 34 | מדיד סטדיב: אוסקר של עו ד קרנה של מריל סטרים עלתה מחוף אל חוף — מאז זכתה נפרס האוסקר כשחקנית הטובה ביותר לשנת ( 1982 על בחירתה של סופי) אין בארצות־הברית אירגון
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 35 | הארוחה כוללת שלוש ביצים בתוספת בצל, תפוחי־אדמה, ביקון הם, נקניקיות -הכל מטוגן בצורה החביבה עליך. סלט ירקות גדול, לחם או לחמניות או טוסט חמאה, ריבה ודבש, עוגה
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 36 | עברו על פני הארון, שהוצב בשעת בוקר מוקדמת ברחבת בנייני האומה. מכובדים, שלא עלו על עשירית המוזמנים, באו טיפין טיפין והמתינו מתחת לגג המיבנה עד ליציאת מסע
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 37 | באיטיות במשך כשעה וחצי, עד לבית־הקברות, והמתינו עוד כמחצית השעה ער שהחל טקס הקבורה. קרוב לארבע שעות הסתודדו ח״כים, שרים, מנכ״לי המישרדים הממשלתיים ופעילי
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 38 | שידו ר צל״ש *ב אשה • לכתבת השבוע -יומן אירועים, אילנה !לעד, על כתבה מצויינת, רגישה ומרתקת על זרח שעבר ניתוח־לב בעת שביתת־הרופאים, מסר של הכתבה היה ברור, אך לא
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 39 | תוכניות מועדפות בטלוויויה הישראלית תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית יום רביעי 29.6.83 • פולקלור: חג׳ מאזן מארח (— 9.40 ערוץ 30 — 3דקות — מדבר ערבית) .סיפורים
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 40 | 24 +42 ו־ב 4 6 + 2 אתם זוכרים את הכתב הפלילי של הארץ, שיצא להילחם בעולם־הפשע הישראלי, אבי ולנטין? רק מעטים בעולם העיתונות יודעים לאן הוא נעלם. אחרי פסק־הדין
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 41 | גילי גמליאל, שטיפל במיומנות רבה בתלתליהן של יפהפיות רבות בעיר זו, למד בדרך משונה את משמעות הפיתגם העתיק. שמור לי ואשמור לך״ .גיל, שהוא בעלה של רונית, האמין
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 42 | ל לי רעגגד יושבת לילית נגר באחד הקיבוצים בזמן צילומי הסידרה .״זוהי הפעם הראשונה בדרמה טלוויזיונית שבה נתנו כבוד של טטארים לשחקנים הראשיים,״ היא מתלוצצת. הסט ך
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 43 | במדינה הצלחה גדולה. הראשונה היתה כשה־יסמין פורח והשניה, השטיח המעופף, היתה סידרה יוצאת־דופן לילדים, שבה שרתי וסיפרתי סיפורים על שטיח המעופף עם כמה ילדים, כשכל
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 44 | ת שתו משהו קררר! אם יערוך מישהו מחקר על דמוע האשה הישראלית, על פי תשדירי־הפירסומת ברדיו, הוא יגיע למסקנה הבאה: האשה הישראלית היא ינטה, בעלת מיבטא פולני־יידישי,
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 45 | ..בעל א״ם רוצוח אות בסכין!,, טוענת הצעירה מדוום־אמויסה (משמאל) שהתאהבה בישואר ן* דייל עבר שוב ושוב ליד המושבים 1 1שבהם ישבו שתי הנשים. אחת מהן, המבוגרת יותר,
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 46 | הדייל ובת ה מיליונר-י (המשך מעמוד )45 טובה לגירושין, ואף אמר לי כי הוא יטען שברחתי לחו״ל — זאת אחרי שהוא עצמו סידר לי את כרטיסי הטיסה לנסיעה להורי״. ^ דיממגות
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 47 | הבעל ביקש נטוו ממזונות: הנסקת׳ למכוו ומש גנוב! ך* אשד! בעלת פני הבובה עלתה | 1על הרוכן וסיפרה לשופט :״בעלי העניק לי רמת־חיים גבוהה, ביותר. בילינו במקומות
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 48 | חם, לח, מחניק, ואת בהריון, אין מה לעשות. לובשים כמה שפחות, וכמה שיותר אוורירי. הבעיה היא אילו תחתונים ללבוש. הביקיני הקטנים והסכסיים כבר נופלים, האחרים לוחצים
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 49 | יוני־סכס גברים יקרים, אתם יכולים ללבוש חולצות יוניסקס בעיצוב מרהיב, כמו הנשים. מעתה לא תוכלו לבוא עוד בטענות שאתם מקופחים. מעצבת האופנה הצעירה של פפקו, דנה
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 50 | לישראלים היוצאים ביסים אלה לחופשת־קיץ בארץ ובחוצלאו־ץ ולחוילי !צה׳׳ל ומימאים שייאלצו לבמת חלק ניכר מועפשת־הקיץ שלהם ג:לבנה, מביא ״נמר של נייר״ 1־׳שימח ספרים
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 51 | סיפור בעל שני חתכים: האחד היסטורי, התקופה הקודמת למילחמת העולם, המילחמה והימים שאחריה והחתך השני — סיפוו* אהבתו של נער כפרי ממחוז נורמנדי שבצרפת, לבת־אצילים
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 52 | .וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה..וגם זה באה מנוחה הם גרים בבת־ים. בית משותף. שלושה חדרים, מירפסת סגורה, מקרר
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 53 | זה כדאי ועוד איך! מועדון הפסים של בנק ^ הפועלים מקנה לחברים בו שירותים ^ בנקאיים מיוחדים, הנחות למופעים, הנחה בקניות, סיוע בתשלומים 1לרכישת השכלה גבוהה ועוד
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 54 | בבדיקה של ח 10ז 0(6 56160 חס, 1\/1ה מרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80 ם\ 8 8 0 /במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה. טעם אמריקאי. תערובת
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 55 | התביעה טוענת שהיהלומן עשה קנוניה עם אח אשתו, נדי לשדוד מעצמו תכשיטים בשווי 12 מיליון דיוות ף* אשר פתחו היהלומן ואשתו את *דלת ביתם, חשכו עיניהם. מישל וסוזן
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 56 | שוד ברחוב הנדיב(המשך מעמוד )55 בו בערך בשעה שבע בערב אתמול, אחרי שאכל ארוחת־ערב. ״טל סיפר לי כי החוקר יוסף ברק סטר לו על פניו, וחיכה אותו במקל של מכוש בחזהו
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 57 | תמורת המגורים, ויש לו אופציה לרכוש את הבית. סגל הוא גבר נאה מאור. הנכות הפיסית שלו לא הפכה אותו לנכה נפש. הוא כועס עלי כשאני קוראת למה שיש לו מחלה. הוא כועס
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 58 | חנסנתו ס־וב לטכס עו חגג, בעלת־הבית הגנת על הנותים וגדוע התלים את הפיג׳מה גירושין מטופ שים ״לקראת תחילת החזרות נשלחתי על־ידי ההפקה למועדון של הומו־סכסואלים
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 59 | גלידה לעשירים בפתח המלון עמדו שתי בובות בצבעי צהוב ואדום, עשויות ספוג בצורת שלגונים. הן הולבשו על גופם של שני שחקנים, שיותר מאוחר התרוצצו בין המוזמנים והצטלמו
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 60 | קולנוע סרטים צל״ש לם חיאון אחד מאנשי הרוח האופנתיים, שאותם נוהגים להזמין בזמן האחרון כדי שיביעו את דעתם בכל הבימאי אילמז גוני והילד המשחק בתפקיד הראשי בסרטו
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 61 | על כך שרוצחים בשכר נשלחו אחריו, פשטו על פני כל המערב, גוני הופיע בפסטיבל קאן 1982 כמו רוח רפאים, בחליפה לבנה וחולצה שחורה, הדור כאילו יצא מאחד הסרטים הישנים
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 62 | ; הם אומרים...מה הן או מרו ת ...מהה *ומרי ...הה הן *ו חדו ת ...מהו מינה צמח: בר שבועיים קווים וברם המשנים את התמונה!״ לפני נמה ימים התפרסם בעיתונות סקר
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 63 | אומרים...מה הן אומרות...מה ה אומרים ...מה הן א ומרות...מה ה אתי לב: ,.צוינה להיות הנו ד ה ־ בין אמנות לאומנות!,, חייב דרזר זייגרמן: רפי הר־לב: ,,איו רמוש \ ער
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 64 | חח חות ובל ח? חברה מוצנעת נה לא חיכתה לבלנס ברמלה, אלא הגיעה ישר לביתו בעכו. השניים נראו חבוקים במשך כל הערב, למרות שהבית היה מלא באנשים שבאו לברך את ברנס עם
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 65 | — להיות כם 1מל ם ך ך 1ן ן אחרי מסיבת״עיתמאים קצרה שנערכה בפתח הכלא, נכנס 11 ברנס למכוניתו של גולדברג, שיצאה בראש השיירה בדרך לרחובות, לביתו של גולדברג. שם
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 66 | _ להיות כם 1מל ם (המשך מעמוד 165 אצלנו איזה 25 חנר׳ה קטועי שתי רגליים. שעה שהתנהל המישבט שר הרובא שהוחש בגניבת תאי־זוע, הוכיעה בבית־המישבס צעיוה שטענה שנפרה
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 67 | ךוןץוההיזון ־ יאיי בן ה״ 20 מייד ן 111 1111 1 1 ! 1אחרי סיום שירותו הצבאי ורחל בת ה״ ,19 בדרכם למסיבת פורים זמן קצר לפני נישואיהם. שניהם היו אז רזים וחסובים.
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 68 | ברנס י— (המשך מעמוד )65 רורו של ברנס. מדי פעם נפתחה הדלת, ובכל פעם הכל נדרכו: אולי זו הכלה הנעלמה? ^ 4״פולו או הבו ת א ת עמוס!״ ?ויי שחקנים עמר ורוט בסרט ״צל
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 69 | סינון מחושב נמסוסע מאת מאיר תדמור מבט לחדשנת: איפה השבדות טלוויזיה. בפעם האחרונה שטיפלנו באמצעי־התקשורת — זה היה הרדיו. היום הגיע התור של הטלוויזיה. בדיוק לפני
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 70 | ספורט כדורסל מדלחמה על המגרש הביתי בעיית המיגרשים הביתיים לקבוצות מאיזור תל־אביב וגוש רן החריפה בשנים האחרונות. כדורסלן רובינזון לא גבוה כידוע, משחקות באיזור
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 71 | טל״ ארויו ״המעברים הרחבים מאפשרים לעגלות המשקה והכיבוד לעבור מקצה אחד של המטוס למישנהו בלי לחסום את הדרך. יש מספיק ״מרחב מחיה״ גם לעגלה וגם לבן־אדם, שבמקרה
העולם הזה - גליון 2391 - 29 ביוני 1983 - עמוד 72 | י״ח תמוז תשמ״ג29.6.83 , מיסטר 2391 72ע 10 די0 המישפחה סיבוה -ואהרכך
חזרה לתחילת העמוד