גליון 2392

העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 1 | ב׳׳ה תמוז תשמ׳׳ג6.7.83 , מיססר 2392 72ע מ 1דים שנה 47 חיו־ 8 0ש לו לי ם ( כו ללם.ע. מ). צמות המימסד התייצבה לימינו שר גזול הנושעים הכלכליים בתולדות
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 3 | כתבת השער האוצרי: כתבת השער הר.ידם י: המועמדת מס׳ 13 הגנב שהבריא השבוע מלאה שנה לאחד המאורעות הגדולים בתולדות העולם הזה, שהפך גם מאורע ישראלי ועולמי. ב־ 3ביולי
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 4 | סיעת מודעי נגדו ארבעת ח״כי הליברלים, שנמנו על קבוצת יצחק מודעי, חוששים שהוא עלול להפקירם כדי להתמודד על מנהיגות המיפלגה. ייוגוון יף נקמה בבגץ יו״ר מיפלגת
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 5 | במדינה הצהרים ביחד עם הטלוויזיה הלימודית. למעשה, יוצר כאן הצבא ערוץ תיקשורת, חינוך ותעמולה מקביל ונוסף על הערוץ הממלכתי, בלי שתהיה לכך שום הצדקה מבחינת צורכי
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 6 | עוון העולם הזה ,,מנתח את המגמות הסשיות שר הדיקטטור הסורי כלבי ׳שואל, אש״ף, חלוקת לבנון, העולם העובי ושת׳ מעצמוח־העל ך* איש עצמו מסמל את כל הסתירות האפשרויות. 1
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 7 | הלאומיות הערבית המודרנית עמדו הסורים תמיד בשורה הראשונה שלה. אומנם, יכולה להיות סתירה בין האידיאל של חידוש האחדות הכל־ערבית ובין הרעיון של סוריה רבתי — איחוד
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 8 | המסת חוקקה חוקים מיוחדים שהקנו הטבוח רמיריונוים שר ״נרד ורא״זנבוג -שנשיו הם ובים ער,,החנוה דישואד׳ שגם למענה חוקקו חוק! מדיניות המחירים בשני תחומים חשובים של
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 9 | שש שנים אחרי ששוחרר מן הכלא ספני ששכב בבית־ חולים ונטה -כביכול -למות(למעלה) קיפץ יהושע בן־ציון על הטרשים עול ה תנ ח לו תשבם־ עי ליזז, כשהוא בריא ועליז ^ הושע
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 10 | —הנוכל הלאום חברת השקעות, חוסן שמה. קבוצת ויליאמס רכשה גם את יסבי אליעז, את חברת ארפז שבבעלותה נמצא מיפעל בגד־עור, את חברת דוקרט־פז ואת חברת הבוכנות מוביליה.
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 11 | כי ייגזר דין־מוות על הנכה שהרג את אביו, האיש שגזר את דינם של אחרים למוות בבית״המישפט הצבאי, החליט לעשות הכל כדי לצאת מהר ככל האפשר לבית־הסוהר — ולא לשלם את
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 12 | להלן ההוזלות: מחיר קודם ופל 60 גרם ופל 250 גרם ופל 500 גרם ופל 1ק״ג 20.30 65£0ש 111100ש 0ץ 0.ו2ש המבצע בתוקף עד 15.783 סחיר מבצע 17.50 5 4 .0 0ש 99.00
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 13 | אי! טרמ ם דה־דוכ סלהקמתה אל ט רנ טיב ה טרתם לושה המתינו ברציף תחנת־הרכבת — גבר, אשה ונער. הם המתינו לרכבת שתבוא ותאסוף אותם. בדמיונם הם תיארו לעצמם את עלייתם
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 14 | רלן ש ע תייסכיכ או־ כ מו ״ מ השיה עוד יומר זול״״טוס״ אל סוכן הג סי עו ת אולימפמך יוס־ייסג־0י 6כגמן ר יין דרושה עוזרת אחראית עבור טיפול ב בי ת פ ע מיי ם ב שבוע
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 15 | הנסיך לבית בגין מנהיג המחזיק בשילטון העליון במשך זמן רב מדי, נדון לבדידות גוברת והולכת. מבחינה זו אין הבדל רב בין רודן מגואל־בדם, כמו סטאלין, ובין פוליטיקאי
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 16 | מד 1ע התערב בניסירואב בגין בדיוני הממשלה, מי מהח״כים ואנס בר צ ,11 ומה ז ה. רי חי? אורחי ערב הפתיחה של תערוכת צה״ל עם בחילו, שנפתחה השבוע, לא ידעו איזו דראמה
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 17 | ירדנה מלר, מזכירת סיעת הליכוד בכנסת, מחכה בקוצר־ווח לפגרת־הקיץ של הבית. נאחרונה, בעיקבות כמה כישלונות של הקואליציה בהצבעה במליאה, פרצה מלר בבכי. היא ראתה בכך
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 18 | מאת דניאלה שמי בלונים הח״כ האדמנני א 1הב דשנחע את צביקה פיק, 1בנ 1שד בגין ניהל מרם עם נכדתו של ז בוטינסקי טל בר־אה, בתו של אלוף־מישנה • (מיל׳) מרדכי (.מורל׳ה)
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 19 | חו רו ס הו ס מחפש את החידוש. הוא נמשך לנסיעות בגלל חוסר״המנוחה שלו. למרות שהבית והמישפחה חשובים לו וכן הנוחיות, גיבעת-ירח גבוהה ורכה מאוד למגע, מאפיינת יותר
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 20 | טיולים נהדרים במסלולים המרתקים ביותר! * אירופה-*:״י י״• *ארה״ב,קנדה ומכסיקו 28:־ 32 יו המזרח הרחוק 3! :יים דרום אמריקה 23:יו ן דרום אפריקה .6:יום מכחכים ק
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 21 | 1ר. חיה 011113 גליון. העולם הזה־ ,שראה-אור השבוע לפני 25 שנה-,הקדיש כתבת־שער למחלוקת בין מגב־ל מישרד־דביטחון, שימעון פרם (פירסומת) ,ובין ראש הממשלה ושר-החוץ
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 22 | מכחבי תשבץ (המשך מעמוד )20 ותיקים מתדיינים בסוגיות של היחסים בין יהודים וערבים בישראל, על קנאות מול תבוניות, על התנשאות לאומנית מול כיבוד זכויות האדם. על כל
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 23 | רק 100 ,0 0 0 שדר והד־ *הנחה ממעדת עד אברהם גינדי מוריד מחירים ל 20-דירות בהנחות עד ברח׳ ארלוזורוב 3׳/,חדרים כולל מע״מ ופיתוח 675,000ש׳. 2232X 523 רק 100,000
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 24 | חופשה משפחתית במלון לרום אילת. ־ 2 ,4 1 5 .ש׳ ליחיד, לינה וארוחת בוקר, כולל מע״נז. ־ 3,105 .ש׳ לזוג, לינה וארוחת בוקר, כולל נזע״ח. ־ 3,105 .ש׳ ליחיד, חצי
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 25 | הציבור בישראל התאוורר הוחכר בכל רחב• העולם. שרון תע שיות מיזוג אויר בע״מ רמת-גן, רח׳ גלעד ( 2פינת אבא הלל ) 12 טל 737626,733251. . אבכה׳ אותה סו רו חתהקר10
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 26 | אגשים ב עול ם נאסטסיה קינסק :,להיות שוב ידדה כשאומרים היום את השם קינסקי, מתכוונים לנאסטסיה, אף שאביה, קלאום, הוא שם דבר בקולנוע האירופי. היום השתנו היוצרות.
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 27 | יניס נואק: נו מסדו האל־ר השחוו שו הסמוס הרם את הדאש האומה׳שדו וסואת בישו נית עם הנשיא מיסואו נדרשו היו זמנים שבהם אלופייהספורט להיות טובים על המיגרש. היום הם
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 28 | • 4חים ב רודוס*, $329 בלבד ( 4לילות) ה חל ת- נג^שוג הנעה לכס •י מו 9ל,1 י ״״י־ נאי ה ה לו רודוס ימי הגיילה בישו־או ״ ־ שהה בי בי ם היציאוז ביום שלישי בערב 6 /9
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 29 | ביוושרים היהודית מתחוורת מירחמה סמו״ה -השמנות הדתיות מתנשמות בר הוו, והאונרוסיה החילונית נסוגה בהתמדה ממעוזיה ״היה חושך 11.20 .בלילה. חזרתי הביתה לבד. הרחוב
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 30 | עיר במצור י מחסום מישטרתי החוסם ב שנת את אחד מעורקי התחבורה הראשיים בירושלים. עד למיל־חמת־ששת־הימים נסגרו רק הרחובות של מאה״שערים, וגם זה אחרי (המשך מעמוד )29
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 31 | המילחמה. השכונה, שעד לפני שנים לא רבות היו,ה שכונה חילונית בעיקר, הפכה לשכונה שבה יש רוב — חרדי 70 אחוז. רחובות השכונה נסגרים בשבתות האחד אחרי השני בקצב מואץ.
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 32 | אנשי צל־ם דורשים שהעירייה תפתור בעיות אלה. הם רוצים לפתור את בעיות החינוך בשכונה, את בעיות הדיור ואת בעיית הרחובות הסגורים. החילוניים טוענים, כי ידה של המישטרה
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 33 | הארוחה כוללת שלוש ביצים ב תוספ ת בצל, תפוחי־אדמה, ביקון הם, נ קני קיו ת -הכל מטוגן בצורה החביבה עליך. סלס ירקות גדול, לחם או ל ח מניו ת או טוס ט חמאה, ריבה
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 34 | לפני שבועות אחדים החלה הליגה נגד השמצה של האירגון היהודי האמריקאי, בני־ברית, במסע תעמולה נגד המישטר הסאנדיניסטי בניקראגואה. בעקבותיו צעדו כל האירגונים הרישמיים
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 35 | •01)1ו | 111,0ח 01, :ב די ק ה של ח !0ז <^6 56160ח , 1\/!0המרכזה בינ ל או מי ל ב די ק ת איכויו תבב רי סל, זכתה 80ץ\ ש\/ס\ 0 /ח 8במד ליי תזהבל שנ ת 1982 על אי כו
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 36 |
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 39 |
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 40 | ך* רבה חוקרי מישטרה ורופאים 1 1פסיכיאטריים נכרו במשך השנים בנישמתו של משה גור, בנסיון לברר את המניעים למעשיו המוזרים ולע־בירותיו הפליליות. אולם נראה, כי כמה
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 41 | שידור צל״ש קולקטיב מזמר • לבימאי איתן טל. על סירטו הלירי והאינטליגנטי, שתיאר מהווי הקולקטיב המזמר של מקהלת הקיבוצים המאוחדת, בניצוחו של המנצח אבנר איתי. סרט זה
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 42 | תוכניות מועדפות בטלוויזיה הישראלית יום רביעי • מדע: תצפית (8.30 — מדבר עברית) .מגזין דו־שבועי לענייני מרע, טבע ורפואה. הפעם הפרק השלישי בתת־סידרה לחיות עם
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 43 | חבית העליז משיבון בבלי סיבות למסיבות יש בית בשיכון־בבלי בתל־אביב, המתמודד על התואר. הבית העליז ביותר בארץ׳ .זה בית בן שש קומות, שיותר ממחצית דייריו התגרשו או
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 44 | י אכ טה ל פי לג ש החד ש ה אפרים פייגנבאום, בעל חברת המחשבים בינאר, נראה מבלה על סיפון יאכטה באירופה, עם. מזכירתו החדשה. בחיפה יש הטוענים, שהוא רכש את הספינה.
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 45 | מאחר שהמישטרה עצרה בינתיים חשוד אשר הודה ברצח הזקן, נשלחה הגופה למכון הפאתולוגי לנתיחה מלאה. גאוות שפס בית־המישפט בשכם חוק ירדני ך* כל התחיל במכון הפאתולוגי. 1
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 46 | הגינקולוג ברזל אל קופסת־הקרטון, וכולם אכלו יחדיו מהעוגות. גם הקפה והמשקאות הקרים הגיעו מייד. השופט בישתאווי היה כבר שופט בעת שילטון ממלכת ירדן בגדה המערבית.
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 47 | חח שטוב (מקים בשוויץ- טוב שיחיה אצלן בבית! ציליודר הבטתון היחיד* בעל ג שו הפלדה מפתח מיו חדבעל דיו ק שוי צ רי מי ר בי ו צי לי נדרמ תו חכםב מיו ח ד הו פ ני סאת
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 48 | אודסיי 3 אול סי פרי יחגוג ה שבוע את י זם ה 1לדת 1ה־ - 36 כמה עזד יוכל לשחק? אולס׳ ן פייר, בנו בן השש של אולסי, המתגורר עם הורי השחקן ^ \בארצות-הברית, דומה מאוד
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 49 | הפ א רזדי ההספח חי תשל פידי ס רו ת והש אל ה~ האם אפש רי ת שירה פולי טי ת ר חל אי תן משהדק (.מעריב״) 1ג ד .סיסן־קריאה,־ סופרים במתלוננים מיקצועיי ם אמנו ת י
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 50 | מהרהר קפש. :אילו נהפכה קליר לזין אדיר...״ והוא מבקש ממנה שתעסה את פיטמתו, והיא מציעה לו גירוי־מיני. :אתה רוצה שאעשה לך בפה?־ קפש נעתר כשימחה, ומגולל מעט
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 51 | החותנת — או עם שלושתן. ביחד כולן מתערבות, ואני צריכה להמשיך להיות נחמדה, סבלנית וסובלנית״. פורטונה פרץ בת ה־ ,32 נמוכת קומה וחייכנית, נשואה למריוס פרץ, מעצב
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 52 | ולמאורעות חגיגיים אחרי, ^ 111 / 11 תוכל לשמש אותך שמלת התח רה בצבע הבז; כשלאחר החופה מתקנת שימרית ללא תשלום את השמלה והופכת אותה לחצאית וחולצה כך שהבגד אינו
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 53 | ,הברירה הטבעות״ אינה ן*ולם חושבים שהברירה ^ הטבעית זוהי המוסיקה המא־קאית האותנטית. אנשים אינם יורם שאחוז המוסיקה המארוקאית ומיתית שם בטל לא בשישים, אלא זישעיסד
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 54 | טבעית! והיחיד. על משיכתו לעולם המוסיקה מספר אבי: עליתי ארצה כמעט אנאלפבית, כי בילדותי הייתי מאוד חולה. היו לי בעיות עם הכבד, והרבה לא יצאתי מהבית. מה שהיה אצלי
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 55 | .וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וג ם זה...וגם 7ה שד לא אבדה תיקחתימ 14 וד לא אבדה תיקוותנו, התיקווה בת שנות /אלפיים.
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 56 | דפנהענבר * ,פקידה ,: 1בנע הפועלי ם״,מסתתרת במעון לנשים מונות בהרצליה מפני בעלה המבה אותה. היא מספרת על הפחד שבו היא 1חיה מזה ר ושע שנים ומספרת על נסיונה להחלץ
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 57 | אני רוצה לחיות בלי מסתר (המשך מעמוד )55 חושבת, מתייעצת, משוחחת- .אני כבר מרגישה יותר טוב ׳,היא אומרת, ומסכימה שנצלם אותה עם ילדיה על מיטתם הכפולה. התינוק אוחז
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 58 | הוא היה מבוהל, הוא בכה כל הזמן. הוא לא היה מדבר איתי על זה, אבל הוא היה מספר לשכנה, הוא היה אומר. :אבא הרביץ לאמא׳. כמובן שהיו בעיות עם הילד גם בבית־הספר. יום
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 59 | עיר 1ב רזילי בח 1פי תד־ אביב רחל מרקזס סלם אוהבי םאת ה שגרירי םדא הופיעו דמסיבת־ה שגו־ירי ן מי יודע אנגלית? מחיאות כפיים לבן;ד^ כפיים לבנם, ריצ׳ארד, שעזר
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 60 | המסיבה שלא נגמרה הנכד של אלתומן לפעילותה של רחל מרכוס, סבתו, על הבימה. נתן התרוצץ רוב הערב בין האורחים והקשיב לסיפורים שסיפרו על סבתו. לקראת סוף הערב נרדם על
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 61 | קולנוע קזלמע צרפתי סמלי מצוחצחים !יצידות־חובה אחרי תקופה ארוכה מן הרגיל מחרש מרכז תרבות־צרפת את היוזמה הברוכה של עריכת איזאבל אדג׳אני בסרטו של ז׳אן בקר ״הקיץ
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 62 | בסרט עשיר זה התמודדות עם יחסי־המץ, הערכת השאלה אם אפשר לנתק את המין מאהבה, השוואות בין ערכי־מוסר בגילים שונים ובדורות שונים, סוגים שונים של עיוורון־אהבה ומנה
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 63 | ם אומרים...מה הן או מרו ת ...מהה אומרים ...ה ה הן אוחרות...חה פרופסור עזרה זוהר: ח״כ אברהם מלמד: משה זנבר: ״רא בוקת את 11x13 אם יתבדו שהיו חוכמות .״אם 1בקש
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 64 | אומרים...מה הן או מ רו ת ...מ ה הם אומרים ...מה הן אומרות...מה הנ הרב ישראל ראו: ,מנחם בגין צוין להידבר, ניגוח הממשלה אינו, סיפור של תקופה עסהאדמה־מסאטמו!״
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 65 | לפתע, ממש ברגע האחרון, נודע כי אחת המועמדות אינה יכולה להגיע להיכל־התרבות. גילה לא התנפלה על בגד־הים שבו פתחו המועמדות את הערב. היא חיכתה בצר, על הספסל, ורק
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 66 | הפעם צעירה מדהימה ביופייה, בעלת גוף חטוב ורגליים שאין להן סוף, שיער שחור ארוך ומתולתל, אף קטן וסולד שזכה לטיפול אצל מנתח פלאסטי. היא היתה לבושה בבגדים אופנתיים
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 67 | — רצח איש המערות הכיבוש הזוחל (המשך מעמוד 145 בראש השולחן, שעליו אכלנו בפעם שעברה את המאפה, ישב הנשיא, לבוש חליפה בהירה ועניבה ציבעונית. אך הפעם ישבו משני
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 68 | הבורסה מאת מאיר תדמור הבנקים עושים את המחו אני יורד מתקן של. חזאי־נביא חד״שבועי׳ ועובר לתקן שהתפנה לאחרונה של.פרשן־חכם אחרי המעשה.״ ותאמינו לי שזה הרבה יותר
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 69 | אולסי 47א 1 3₪₪ (המשך מעמוד על סבא וסבתא, שהיו עבדים בצעירותם, ועל הוריהם שהיו עבדים כל חייהם. החוקים באמריקה אמנם השתנו, אבל הוריי נשארו עבדים בנישמתם. יום
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 70 | יהודי מחרב חושך את ח״ו ובעיותיו כעובי במדינה תאריכים, שמות של הצגות, מאורעות — כל אותם דברים שבעלה מתקשה _ ,לזכור. מכרם בן ה־ ,37 נולד בשייח׳־ג׳ראח שביר ושלים
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 71 | ספורט טניס נשים אוהבות ״חבטת־ההגשה (סרוו) שלה נחשבת לנוק־אאוט של הטניס. היא רצה בעיקבות חבטת־ההגשה לרשת בתוקפנות, המותירה ליריבותיה אפשרות אחת — לרדת
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 72 | פלקט תכשירי השיער הנפלאים של רבלון מעניקים שיער יפה, בריא. מבריק ורענן. עכשיו במבצע פרסים מדהים ללא תקדים בתוך כל בקבוק פלקס טמונה כמוסת זכוכית קטנה ומבטיחה —
העולם הזה - גליון 2392 - 6 ביולי 1983 - עמוד 73 | מיסטר 2392 72 עמודי0 המחיר 80 שקלים(כילל
חזרה לתחילת העמוד