גליון 2393

כתבת השער המידנזי:

כתבת השער האחורי:

פסיכופתי בחברו!

מזונות צמרת

אחרי גל של שמועות וגייסות שונות
ומשונות, מביא העולם הזה את
השתלשלות המאורעות
האמיתית שאירעה ביום
החמישי בחברון. הממשלה
נכנעת לטירוף.

רונית גינסבורג־גמליאלי, אשתו של
ספר־הצמרת גילי גמליאלי, תובעת
יותר ממיליון לירות לחודש
דמי מזונות, וטוענת
שבעלה מרוויח 6
מיליון לירות לחודש נטו.
סכנה למיליוני1

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב
גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך
תבנית: יוסי שנון רכז המערכת: שלמה פרנקל עורבי כיתוב: תמי מוטוביץ
וגיורא נוימן צלמי מערכת: ציון צפריר, ענת סרגוסטי וציפי מנשה עורכת דפוס:
אהובה קורן ראש המינהלה: אברהם סיטון מחלקת המודעות: רפי זכרוני
המו״ל :״העולם הזה״ בע״מ הדפסה :״הדפוס החדש״ הפצה :״גד׳ בע״מ

לא תמיד יש לנו מזל בבחירת הידידים
שלנו, אך תמיד יש לנו מזל בבחירת אויבינו.
י— שנאמר: אמור לי מי הם אויביך, ואגיד לד מי
אתה.
לפני שבועיים ראו המוני בית־ישראל
בליל־שבת כתבה על המתרחש לפני בית
ראש־הממשלה, במקום שהפך למעין הייד־פארק
ישראלי.
המצלמה התמקדה על דמותו של איש
א*ר• אסר • מנ תחאת מעומעות ה עו גדהעד תי

ויממנו הצח*חים

הכתבה על ״הרתע הלבן״
מכה חוזרת
ירושלמי קשיש, שעבר על פני מישמרת של
שוחרי־שלום וצעק לעומתה :״אורי פת״ח אבנרי,
הידיד של ערפאת!״
התעניינתי מיהו המעריץ האלמוני הזה,
ואיתרתי אותו מייד. כל ירושלמי ותיק מכיר
*־״אותו. שמו אליסף טבוליצקי, והוא בעל
תחנת־דלק בעיר, ליד מוסיאון ישראל.
הפרט הפיקנטי: בשעתו נדון איש זה לארבעה
חודשי־מאסר, בעוון העלמת־מיסים.
איני רוצה להשוות דג־רקק כזה ללווייתן כמו
יהושע בן־ציון, הסופר־פטריוט והסופר־גנב. אבל
יש בכל זאת משהו משותף.
מי שאוהב את המדינה שלו עד כדי כך, שהוא
מוכן להילחם למען האדרתה עד לטיפת־הדם
האחרונה של הזולת — איר זה הוא גונב ממנה
כסף?
המילחמה על ארץ־ישראל השלמה עולה
בממון רב. אך משום־מה בולטים כמה מראשי
התנועה הזאת דווקא בשאיפתם להשתמט
מתשלום חלקם במאמץ זה.
כך נוצר מצב מוזר :״איש־פת״ח ידיד ערפאת״
הון־עתק חודש מדי משלם כמוני
לקופת־המדינה, כדי לממן את הפוגרומים של
מתנחלי קריית־ארבע, ואילו צועקי־ההידד
מקדישים את מירצם להעלמת־מס.
הרתע הלבן השבוע לפסיכולוגיה,

קיבלתי מיכתב מסטודנט
גדי אמיר מקריית־מוצקיז,

מישהו ירוויח הרבה מאוד כסף, וחלק
גדול מתושבי המדינה עלול לשלם על
כך בבריאותו, ואולי
אף בחייו. העולם הזה
חושף הסכנה הטמונה
במתכת הבריליום.

הכי שמן הצבא׳
כניתוח מיקצועי חושף העולם הזה את אשר היה ידוע
זה מכבר בחוגי הצבא, אך הוסתר
מידיעת הציבור — הטעויות ודד
* 4כישלונות הצבאיים של מילחמת־
^ ^ 3הלבנק.

סטריאוטיפים פסולים
״אלברט פיחת״ הוא דוגמה מצויינת לסטריאוטיפ הפוגם
בחינוך של ילדים ומבוגרים כאחד,״ קובע

המתכונן לקבלת התואר השני באוניברסיטת
בר־אילן. הוא מכין עבודת־תיזה על הנושא:
״הקשר בין דפוסי־ההצבעה של עדות־המיזרח
ובין הזדהותם העדתית וניכורם מהאשכנזים.״
בלמדו את הנושא נתקל במאמר של מיכל
שמיר ואשר אריאן, מדענים ידועי־שם, שחקרו
את ההצבעה העדתית בבחירות האחרונות. בין
השאר מוזכר בו כי המצאתי את המושג ״רתע
לבן״ ,בכתבה שפורסמה בהעולם הזה ()2288
אחרי הבחירות. הוא ביקש ממני מידע על כך.

נש, הביתהו
במיסמך מדהים, שקשה להאמין שנב-
תב בישראל של ,1983 הודיע שר-ה-
אוצר יורם ארידור- :אין מקום לעודד
בלל ביום יציאת נשים לעבודה!־

הנה הקטע שהופיע באותו מאמר
ביולי :1981

אל מי פנתה תעמולה זו( של המערה? את
העצבים החשופים של מי היא גירדה? הפחדים
הסתומים של מי התעוררו למראה הסרטים
והתצלומים (של תופעות הביריונות מצד
חסידי-הליכוח?
הדבר חייב להיאמר בבירור: של הציבור
האשכנזי.
באארצות־הברית נפוץ המושג [17£ר\ ¥1
1־ .8 0 4 § 1״באקלאש״ הוא דימוי
הלקוח מן הטבע: כאשר גל נשבר ומציף את
החול, חוזרים ונסוגים המים אל הים. והנמשל:
אחרי התעוררות השחורים בארצות־הברית,
שתבעו בתוקף את זכויותיהם, בא ״הגל החוזר״
של הציבור הלבן, שהגיב על התופעה בזעם
גיזעני אלים.
יתכן שבישראל מתאים יותר דימוי אחר:
המכה החוזרת של הרובה, הנרתע והחובט בכתפו
של היורה אחרי שנורה הכדור.
אני מציע להעניק לתופעה זו את השם ״הרתע
הלבן״.
הגיזענות של הצד האחד מזינה את הגיזענות
של הצד השני. אחרי כל מחאה או התקדמות של
עדות־המיזרח, יש לצפות למכה־חוזרת של
הציבור ״הלבן״ ,תדמזינה, מצידה, את המרירות
והתיסכול של ״עדות המיזרח״.
תחילת הדרר

״אני סובלת מעויינות ומניכור,
אבל זה המחיר שאני צריכה
לשלם על הדרך שבה בחרתי,״
אומרת פליציה לנגר, המספרת
בראיון מעורר מחשבה
על דרכה כאשה, כאם, כקו־מוניסטית
וכי
ישראלית יהודייה,
הרואה
מקומה בארץ.

רפאל איתן היה אורח-
הכבוד בכינוס היסוד של
תנועה חדשה שהוקמה
על״ידי צעירי חרות. פן
בחר רפול לפתוח בקאר-
יירה הפוליטית
החדשה
שלו.
עבר אפל

מישחקי ׳ודים
הפסיכולוגים קוראים
לזה ״אהבת ספטמבר
ומאי ׳.בווידוי חושפני לשולמית
יריב, מספרת
התכשיטאית והציירת
רחל גרא מדוע היא
אוהבת גברים שגילם הוא מחצית
מגילה.

פצצה מתחת
לרגליים
עד כאן הקטע הנדון באותו מאמר. אני שמח
ששימש מזון למחשבת מדענים, ושהמושג
התקבל — כמו מושגים רבים אחרים שטבע
העולם הזה במרוצת השנים. היה זה העולם הזה
שטבע לפני כימעט 30 שנה את הסיסמה ״דופקים
את השחורים״.
כותב גדי אמיר במיכתבו :״כפי שלא ניתן
להתעלם מנטיות ההצעה של עדות־המיזרח
לליכוד, לא ניתן להתעלם מנטיות ההצבעה של
האשכנזים למערך. אותו רעיון שלך הביא אותי
להחלטה לנסות לחקור גם את מידת ההזדהות
העדתית של האשכנזים, מצביעי־המערך.״
העובדה המצערת היא שמאז הבחירות,
וההתרגשות החולפת שבאה בעיקבותיהן,
השתתק נושא זה כליל. החששות שהתעוררו אז,
ושהיו צריכים לגרום לחשבון־נפש לאומי, שככו
במהרה — עד להתפרצות הבאה של הזעם
העדתי.
אני מקוה שלא רק חוקרים צעירים, כמו גדי
אמיר, יתנו את דעתם על בעייה זו, אלא שגם
אזרחים בעלי תודעה מדינית וחברתית, החרדים
לגורל המדינה, יתעוררו לטיפול בפצצת־הזמן
הזאת, המתקתקת לה מתחת לרגלינו.

,.קודם נר
שואדית חוורה!,,

3ה יש רק מוסיקה1
זמר הרוקנ׳רול ג׳ו קוקר הצליח במה שלא הצליחו אחרים:
באמפיתיאטרון בקיסריה הוא איחד את כל העם —,
צעירים וקשישים, עשירים ועניים,
מתנגדי המילחמה ותומכיה, וסחף את
* 1 1כולם בשירה, בריקודים, בצווחות
ובהתלהבות של אכסטאזה ללא גבול.

אליהו ניצן, אביו של מנהל כלא
רמלה שנרצח, רוני ניצן, ישב
בעבר בכלא מעשיהו! כך גילה
לאחרונה הרצל אביטן, אחד
הנאשמים ברצח
הסוהר, שמישפשו בימים מתברר
אלה בביהמ׳ש.

כבוד העבריין
האסירים ערכו מגבית כדי לממן
את עירעורו של דויד סוויסה
לבית המישפט העליון. בכן הם
הביעו את דעתם
בי סוויסה הוא
גבר, אשר שמר על
כבודו כעבריין.

הסדור, הקבועים: במדינה תשקיף תמרורים הנדון — לא לפירסום
יומן אישי — מנה, מנה, שקל
ופרסין
אנשים בלונים מיכתבים תשבצוסן
הורוסקופ
זה היה העולם הזה שהיה
עולם קטן — פקיסתאן, יוגוסלביה

וירוחם משל

אנשים בעולם

מה הם אומרים, מה הן אומרות —
יצחק רבין, שלמה להט, ישראל כץ, 36 גדי בייליס, ענת פלג ובו קוקר
לילות ישראל — על נחשים וסרטנים 38

זה וגם זה
רחל המרחלת
חלון ראווה
נמר של נייר מוסיקה מיבחר תוכניות — בטלוויזיה
הישראלית והירדנית

•שידור
קולנוע — קאצוביץ נזרק לכלבים
אתה והשקל
ספורט

במדינה
העם
שת, דםר 1ת
אהרון גרוס היה רחוק
מהאידאולוכיה של המתגחלים,
ושלמה ארכוב יוצא חוצץ
נגר המילהמה שנמתחה
אחרי ההתנקשות בחייו.
שלמה ארגוב הוא דיפלומט בגיל
העמידה.
אהרון גרוס היה בחור־ישיבה בן .18
קיים שוני רב בין השניים. הם ייצגו
שני גוונים שונים של ישראל. אך נראה
שיש דמיון אחד בין השניים: שניהם
נפלו קורבן להתנקשויות, שנוצלו
למען מטרות שהיו זרות לגמרי לרוחם.
אמתלה מבוקשת. שלמה אד״
גוב היה העילה למילחמת־הלבנון.
כשכיהן בתפקיד שגריר ישראל
בלונדון, התנקשה בחייו חוליית־חיסול
מטעם אירגונו של חסן(,אבו־נידאל״)
בנא, פורש־פת׳׳ח, אויבו הקיצוני ביותר
של יאסר ערפאת ושותפיו.
ההתנקשות באה בדיוק ברגע הנכון
לתוכניות־המילחמה של אריאל שרון.
משום־כן מאמינים פלסטינים רבים
שאבו־נידאל הוא סוכן המוסד
הישראלי לביון. מומחים אובייקטיביים
יותר סבורים כי אבו־ נידאל
פעל בשליחות גורמים ערביים, שרצו
במזיד להביא לפלישה ישראלית
ללבנון. גורמים אלה יכלו להיות רק
סוריה ו/או עיראק ו/או לוב.
ארגוב נפגע ביום החמישי, ה־3
ביוני .1983 מבלי לחשוב פעמיים,
הטילו מנחם בגין ואריאל שרון על
חיל־האוויר הישראלי להנחית הפצצה
אדירה בעוצמתה על ביירות המערבית.
בהפצצה זו נהרגו, לפי העכת הלבנונים,
כ״ 500 איש ואשה, זקן וילד.
העילה: לנקום את ניקמת ארגוב
— אף שאז כבר ידעו השניים כי אבו־נידאל
הוא שביצע את ההתנקשות,
ואילו ה״נקמה׳ כוונה לעבר אויבו של
אבו־נידאל, ערפאת. זה קרה ביום
השישי, ה־ 4ביוני, והערבים פותחים

קורבן גרוס
השר שיקר
ביום זה את מניין הימים של מילחמת־הלבנון.
ביום
השבת, ודג ביוני, השיבו
כוחות אש״ף בדרום־לבנון בהפגזה על
צפון־הגליל. בהפגזה זו נהרג איש אחד
ויחידי — חייל שנסע בכביש.
היה די בכך, כדי לספק את האמתלה
המבוקשת לפלישה עצמה, שהחלה ב־6
ביוני — כביכול למען.שלום הגליל״.
נהרגו בה עד כה 505 צעירים
ישראליים, ורבבות לבנונים, פלסטינים
וסורים.
.לחתל מהרסתקות!״ מה
התרחש בכל אותה עת בליבו של
האיש, שההתנקשות בחייו פתחה שר־שרת־דמים

במשך שנה שתק שלמה ארגוב.
במשך שנה זו החלים לאיטו, וגם ערך
את חשבון נפשו. השבוע שיגר מיכתב
לאיש־הארץ יואל מרקוס ושפך את
ליבו במילים מאופקות. הוא הכריז על
עצמו כעל מתנגד קיצוני למילחמה.
.מילחמות כדאיות הן עסק
לשרלטאנים,״ כתב ארגוב. ,רק מי
שהיה בשדה־הקרב וחזר ממנו יודע

״לסגת! לא לסגת! במקום דרוך! לא לסגת! לסגת!״
שאי אפשר לדבר על מילחמות
כדאיות. בשבילו, כל מילחמה היא
בלתי־כדאית.
.הגיעה העת לחדול מההרפתקות.
אינני בא לתת ציונים למילחמה זו או
אחרת — השאלה היא אם אותם שחזו
מילחמה זו חזו גם את מימדי ההרפתקה
שבה. יתכן ואילו עשו כן, היו חוסכים
חיי מאות מטובי הבנים.
.חברו יחד גנרלים שניסו כוחם
בניהול מילחמה ולא יכלו, מטיפים
בשער שהציעו עצות טובות או
עצות־אחיתופל — אך הם לא הביאו
את הישועה.
.עם ישראל יצא מן המילחמה הזאת
יותר חלוש ממה שהיה כשנכנס
לתוכה״.
בכתבו כך נהג ארגוב כזיקני־העיר
בתנ״ך, שרחצו את ידיהם בנחל
והכריזו: ידינו לא שפכו את הדם הזה!
שיקרי השר. אהרון גרוס,
שנרצח השבוע בחברון(ראה עמודים
,)7-5לא יכול היה לדבר. הוא מת.
אולם הוריו דיברו בשמו, וגם קולם
היה צלול.
מותו של גרוס נוצל מייד על־ידי
כוחות־השחור בקריית־ארבע, שאך
המתינו למיקרה כזה כדי לבצע את
המזימות שהם רחשו מזמן. מייד אחרי
המיקרה ערכו פוגרום בשכונה שאותה
הם מבקשים לספח לעצמם מזמן,
ושממנה הם מבקשים לגרש את
הערבים — כהכנה לגירוש הכללי של
תושבי חברון והגדה כולה.
במיסגרת מסע־ההסתה, שנועד
להכשיר את הקרקע לביצוע מזימות
אלה, הופיע השר הניאו־פאשיסטי יובל
נאמן, בהלוויית גרוס — אף שלא
הוזמן, ואף שההורים התנגדו לכך בכל
ליבם. הוא סיפח אליו את גרוס
אחר־המוות, בהכריזו כי הוא היה אחד
מחברי התנועה לעצירת הנסיגה,
שלחמה נגד החזרת סיני.
השבוע גילו הורי הבחור, המורה
יהודית גרוס והמישפטן אלכס גרוס,
שניהם עולים חדשים ( )1974 דתיים
מארצות־הברית, כי דברי נאמן היו
שקר. אהרון גרוס שאל את הוריו
בשעתו אם לרדת לימית כדי להתנגד
להחזרתה, ועל פי עצת הוריו נמנע
מכך. הוא גם לא ירד לאופירה.
בקריית־ארבע למד רק מפני שאהב את
הרב של הישיבה. אך בלי כל קשר

לאידיאולוגיה השוררת במקום.
מותו נוצל באורח ציני על־ידי
הקנאים לזריעת הרס — כשם
שפציעתו של ארגוב נוצלה על־ידי
בגין ושרון לזריעת הרג.

שטחים כבושים
ם חבר1ן תיפתח הרעה
הסל היה מתוכנן
מראש. הריגתו של
כחור־הישיגה סיסמה
רק את העילה
הכל התחיל בחברון.
בפסח 1968 יצאה לשם קבוצה
קטנה של קנאים. הם רימו את המושל
הצבאי בעיר, וטענו כי באו רק ליום־
יומיים, כדי לחגוג שם את הפסח.
כשהתגלה ששיקרו, לא הגיבה ממשלת
גולדה מאיר. יגאל אלון רץ
לברכם, ואחריו באו משה קול, משה
דיין ואנשי המפד״ל.
כך נפתחה בחברון התנועה שכיסתה
מאז את הגדה כולה — תנועת
ההתנחלות הפרובוקטיבית, שמטרתה
היא פוליטית, והחדורה שינאה תהומית
לאוכלוסייה הפלסטינית. המטרה
הגלוייה־כימעט היא להביא ל״ייהוד״
הגדה על״ידי דחיפת הערבים החוצה.
ואם לא ניתן להשיג את הדבר
בפרובוקציות קטנות, בפוגרומים ובלחץ
כלכלי, הפיתרון הסופי יהיה
גירוש המוני בכוח.
רצח השלום, נצח דמילחמה. כל זה
היה ברור לגמרי כבר בפסח ,1968
כאשר שמע הציבור לראשונה את שמו
של הרב משה לווינגר — מנהיג
הקנאים.
מתנחלי חברון היו החלוץ ההולך
לפני המחנה — בדרך המובילה לרצח
השלום ולנצח המילחמה.
השבוע מילאה המושבה היהודית
בחברון את אותו התפקיד עצמו. מה
שקרה בעיר היה גם הפעם האות למה
שעומד להתרחש בגדה כולה.
תוכניות־המתנחלים מחייבת שר־שרת־דמים
בלתי־פוסקת, כאשר
פרובוקציה מביאה להרג, הרג לפוגרום,
פוגרום לדיכוי, דיכוי להתנגדות,
התנגדות לדיכוי חמור יותר — ובסופו
של דבר לגירוש.

בכל התהליך הזה, היוזמה נתונה
כולה בידי המתנחלים. ממשלת־ישראל
הרישמית אינה אלא אוסף מיקרי של
קארייריסטים חסרי־עקרונות, קנאים
חשוכים ודמגוגים ציניים. בכל משבר,
ויהיה קטן או גדול ככל שיהיה,
תתקפל ממשלה זו מול פני הפעולה
הנחושה של המתנחלים.
שיא הציניות. לשיא הציניות הגיע
— כרגיל — יוסף בורג. .במשך אלף
שנה היתה קיימת קהילה יהודית
בחברון, עד לטבח ״,1929 הצהיר. .זה
צודק להחזיר אותה לשם!״
במשך אלף ושלוש מאות שנים
היתה קיימת קהילה ערבית בבירעם.
במשך אלף ושלוש מאות שנים
היתה קיימת יפו הערבית, רמלה
הערבית, בית־שאן הערבית. אם מחייב
הצדק את החזרת היהודים ללב חברון
— מהו הצדק המונע את החזרת
הערבים לערים אלה?
בלי משים, סיפק בורג את הטיעון
הקיצוני ביותר לתעמולה הערבית —
טיעון שרוב מנהיגי אש״ף כבר ויתרו
עליו.
עילה לגירוש. המטרה העיקרית
של המתנחלים כבר הושגה. הכל פועל
לפי התוכנית. הממשלה החליטה
להקים רובע יהודי דתי־קנאי בלב
העיר הערבית הלאומנית־דתית ביותר
בגדה המערבית. הדבר מבטיח מראש
הסלמה נוראה של הרג והרם הדדיים.
הסלמה זו תספק את העילה לגירוש
המוני הערבים.
המילחמה חידון דא 1ם י
מה איכסת לישראל
אם הצבא הסורי
נשאר כלבנון או לא?
חידון החודש: במה מפריעה נוכחותם
של כוחות סוריים בלבנון
לישראל?
״מיבצע שלום הגליל״ נערך,
כביכול, כדי להבטיח את שלום ישובי־הגליל.
האם מפריע הצבא הסורי
בלבנון לשמירת השלום בגבול
הצפוני?
הנסיון מוכיח את ההיפך. ברמת־הגולן
לא היו מעולם פיגועים חבלניים.
גם בשיא התמיכה של סוריה

באירגונים הפלסטיניים, לפני מילחמת
ששת־הימים, הקפידו הסורים מאוד
שחוליות־פיגוע יחדרו לישראל מבעד

לגבול לבנון או ירדן, ולא מגבול
סוריה, לבל לתת לישראל אמתלה
לפעולת־גמול.
אילו תפס הצבא הסורי עוד ב־1976
את הקו לאורך גבול ישראל־לבנון, אין
ספק שגבול זה היה חוזר לשקט
המוחלט ששרר בו בכל שנות ה־.50
הצעת רבין. הדבר נמנע אז בגלל
היסטריה מפוברקת, שטופחה בישראל.
מארגניה היו שימעון פרס, שר־הביטחון,
וחסידיו, שרצו להתנכל ן
לראש־הממשלה יצחק רבין, שתמך
בהתקדמות הסורים עד לגבול.
התוצאה: נשאר חלל ריק בין הצבא
הסורי ובין גבול־ישראל, ובשטח זה 1
נוצרה המיני־מדינה של אש״ף.
השבוע חזר רבץ לעמדותיו ״ייי
המקוריות, והציע שישראל לא תתנה
את מהלכיה בלבנון ביציאת הצבא
הסורי מלבנון.
היה בכר הגיון — אילו אכן רצתה
ממשלת־ישראל להוציא את כוחותיה
שלה מלבנון.
הנסיגה הישראלית מלבנון היא
אינטרס ישראלי מובהק. ישראל
מעוניינת שלא לשקוע בבוץ של .
לבנון, כפי ששקעו האמריקאים בבוץ
של ויאט־נאם. דרום־לבנון מסוכנת
לחייהם של חיילי צה׳ל לא פחות —
ואולי יותר — מאיזור בחמדון־עליי,
או מאיזור מונטה־ורדה, שפונה השבוע.
אם כן, מדוע להתנות את הנסיגה
משם בנסיגה מקבילה של הסורים מן
הביקעה ומצפון לבנון? איזה אינטרס
ישראלי נועדה נסיגה כזאת לשרת? מה
איכפת לישראל אם הסורים נמצאים

שם או לא?
מחיר כדאי? על שאלות אלה יש
רק שתי תשובות אפשריות.
האחת היא פשוטה. בגלל התעמולה
של ממשלת״ישראל עצמה, ודיברי-
הסרק של ראשיה, נוצר הרושם כאילו .
סילוק הסורים משם היא מטרה
ישראלית. אם ייסוג עתה צה״ל מבלי
שמטרה זו הושגה, ייראה הדבר
בתבוסה משפילה.
השנייה עמוקה יותר. עיקרה:
ממשלת־ישראל אינה שואפת לנסיגת
כוחותיה, אלא להיפר, להישארותם שם
ולחלוקת לבנון בין סוריה וישראל.

העולם הזה 2393

צעיר נהוג—והתנהגות
ני הצדדים ואחו מנומבטאת אח הנסיכונח־ה
.ששגה חבר ו ן
^ צעיר דרך הגיזרה שעמד לבדו
1 1במשך דקות ארוכות על אי־התנועה,
הבחין כנראה בשלושת
הערבים שהתקרבו אליו, אך לא חשד
בדבר. מה שהם תיכננו נראה כמעשה
טירוף. כשבידיהם פיגיונות בלבד הם
ביקשו להרוג את הצעיר החמוש בנשק
חם — וכל זאת בצהרי היום, בשטח
חשוף לחלוטין, כאשר למעשה, כל מי
שנמצא בשוק הקרוב, מרחק מטרים
ספורים, יכול להבחין במתרחש.
אך אהרון גרוס לא הספיק להניח
את אצבעו על הדק העוזי. השלושה
שחטו אותו בסכיניהם, כאשר רבים
מחבריו של גרוס, חמושים בנשק חם

שהפצוע הקשה הוא בנו, שהיהודים
ניסו להרגו כנקמה על־כן־ שאחיו
השתתף בהרג בחורי ישיבה, סביר
שערבים יימלטו מייד מכל אזור השוק,
ברגע שנודע שהפצוע יהודי. סביר
שהמתנחלים יארגנו מרדף, ויירו לכל
עבר ללא כל אבחנה, כשהם פוצעים
ערבים שלא השתתפו בהתנקשות
בגרום.
אפילו הרב משה לווינגר נראה
כמעט שפוי בהקשר המטורף של
חברון, כאשר שב ותפס את הגה
השילטון במדינת ישראל, כשהוא
מכתיב מהלכים בעלי משמעות מדינית

ה ך יות אלוף פיקוד־המרכז, אורי
1 11 ו | 1 /אור(מימין) ,בחברת שר־הביטחון
משה ארנס. השניים חגיעו לחברון שעות
ספורות אחרי האירוע. הם באו למקום במטולן. כש

נשק מור מפגינים

אוניברסיטת ביר־זיית יצאו ביום חשבת לחפ־

וששים ללחוץ על ההדק, נמצאים לא
הרחק משם, ולצידם גם מישמרות
חמושים של צה״ל.
מעשה הטירוף הראשון נתן את
האות לשרשרת המעשים שב־עיקבותיו.
במיסגרת של יחסי יהודים
וערבים בחברון נראית אפילו שרשרת
אירועים זאת כמעט סבירה.
סביר שחבריו של גרוס והחיילים
הישראליים לא יסייעו לפצוע
המתבוסס בדמו מפני שהם חשבו שהוא
ערבי. סביר שהערבים לא יסייעו לו,
מפני שהם חשבו שהוא יהודי. סביר
שאחד הערבים יחשוב אחר־כך

מת״הזדהות עם ערביי חברון. מכיוון שלא ניתן להט
לעבור את המחסומים לכיוון חבתן, נעצת המפגינים
על הכביש הראשי ית שלים־חבתן והפגינו שם.

מרחיקת־לכת.על־פי ההגיון של חברון,
זה סביר לגמרי שאלוף פיקוד־המרכז
אורי אור, ושר־הביטחון משה ארנס,
ימלאו אחרי הוראותיו של לווינגר
וידיחו את מוסטפה אל־נתשה, שהוא
מחליפו של ראש העיריה הקודם,
שהודח על־פי דרישה קודמת של
לווינגר.
סביר ולא סביר
ף* מי סגרתהס סי כו ס תי ת של
חברון, זה סביר כמעט לחלוטין

שהמתנחלים של חברון יקראו ״רוצח״
לעבר שר־הביטחון, בן־בריתם הנאמן
מבחינה אידיאולוגית. סביר גם
שייארגגו פוגרום ויציתו את השוק של
חברון. סביר ששר־הביטחון יופיע
בטלוויזיה ויכריז שאין סימטריה בין
מעשי היהודים ומעשי הערבים, כשהוא
שוכח שלפני זמן קצר הרג אחד מאנשי
כהנא ילדה ערביה, והועמד על כך
לדין.
המיסגרת הפסיכופתית אינה מקרית.
היא נוחה מאוד לערבים שהרגו
את גרוס החמוש בפיגיונותיהם. הם
יכלו לחשב את הצעדים שיינקטו אחרי
הרצח אחד לאחד, כאשר החשבון

נודע למתנחלים על בואם של השניים, הזדעקו בולם
למקום. הם רצו לדבר עם השר, אך שר״הביטחון לא
בא בדי לדבר עם המתנחלים. הוא הגיע נ די לראות
מה המצב בעיר. ולפן קראו המתנחלים לעבת.רוצחו
הפוליטי
הוא פשוט: ככל שתרבה
המתיחות, וככל שירבה הזעם של
הערבים תושבי חברון לצעדים נגדם -
תרבה ההתנגדות לכיבוש הישראלי.
המיסגרת הפסיכופתית של האירועים
נוחה גם לרב משה לווינגר
ולחבריו. לפתע הם אינם זועמים על
הניצול הפוליטי המחפיר של ״דם
החללים״ .מה שאסור למתנגדי
המילחמה בלבנון, הוא אצלם לחם־
חוק. מותו של אהרון גרוס הוא הוכחה
ניצחת לכך שיש להדיח את אל־נתשה,
להצית את השוק, לשנות את הוראות
הפתיחה באש של צה״ל, ולהעביר את
כל אזור השוק לידי מתנחלים יהודיים.
ממשלת ישראל, מצידה, סבורה
שרק חלק מן הצעדים האלה הם
סבירים. רק ההדחה והעוצר, ורק
ההחלטה על זירוז ההתנחלות היהודית
בלב־חברון, התנחלות שיכולה להיות
לה רק תוצאה אחת: התנקשויות
נוספות ופוגרומים נוספים, עוד הרחות
של ראשי־ערים, חדשים לבקרים.
לווינגר וחבריו רוצים בסילוק
הערבים מחברון, ומן הגדה המערבית
כולה. הם מאמינים שהם נמצאים בררו
הנכונה. הכניעה החפוזה של ממשלת
ישראל לפסיכופתיה החברונית מד
כיחה להם שהם צודקים.
צוות העולם הזה היה השבוע
בחברון, שבבוקר יש בה עוצר, ואחרי־הצהריים
נפתח בה השוק לרווחה. זוהי
חברון שאהרון גרוס כבר אינו נמצא
בה, ושליטה העליון הוא הרב משה
לווינגר.

רחובות ארוכים וריקים, איש לא נראו
בהם, פרט לכמה חתולי־רחוב שחיפש
דבר מאכל. בכל פינת רחוב עמדו כמו
חיילי צה״ל משועממים, ששמרו ע?
העוצר.
לא הרחק משם, באיזור שמחוץ
לעוצר, על הגיבעה הצופה ממעל ער
העיר, ממוקם בית־המימשל הצבאי

^ לאפרים
* ברור הפל
^ בע אבטיח אכול היה מונח על
1הארץ. עשרות זבובים עטו עליו
והשמיעו זימזום צורם. הרחוב היה ריק
לחלוטין. ריח שרוף עמד באוויר.
מדוכני השוק נשארו רק שלדי המתכת
ושאריות בד חרוכות, שחורות,
התנופפו ברוח קלה וחמה. חברון
נראתה השבוע כמו עיר־רפאים.

מנהיג בשש
הרב משה
לווינגר, בשער בית״הדסה בחברון.

כר נדקר אהרון גרוס
וזה מה שקדה אחרי
ש הו פ קו ע ליי ך׳ זבריו

ס כ כינ _
ודאוט.1ב 1ס ע

ודר ^ י ׳ י 7־

״1 *1111 צוות העולם הזה שהיה בחברון
*1111ה
1111ב (בה עדויות רבות. שעל״פיהן
7111ב \1111
מתוארת כאן ההתנקשות באהרון גרוס, ומה שאירע אחריה, בתמונות
ובהסברים לתמונות. זהו שיחזור מדוייק של מה שאירע בחברון ביום
חמישי בשעות המוקדמות של אחר״הצהרים. כל אחד מהמיספרים
בתרשים מתייחס לאחת התמונות בעמוד, הממוספרות בהתאמה.
(המשך מעמוד 15
בניין גדול המוקף גדרות תיל. לידו
נמצא המאהל שהקימו המתנחלים
לפני כמה שבועות. הם החליטו לשבות
שביתת־שבת ליד בית־המימשל במחאה
על המדיניות הרכה, לדבריהם, של
כוחות הביטחון כלפי האוכלוסיה
הערבית בשטחים בכלל ובחברון
בפרט.
ביום הראשון השבוע היה שם רק
בחור אחד. אפרים כץ, צעיר בן 17 וחצי
מכפר־סבא. הוא הגיע לחברון שבוע

קודם, וכבר יושב במישמרת במאהל
המחאה. שלושה דיגלי ישראל
מתבדרים ברוח. אוהל צבאי גדול, שני
קרוונים, הכל ריק. אפרים ישב בתוך
האוהל הצבאי. על הספסל מאחוריו היו
מונחים כמה סיפרי קודש מכוסים
באבק.
אפרים הסביר כי כל מתנחל־גבר
המגיע לחברון חותם על נשק. היכן?
״בנשקיה הסמוכה לבית־רומנו,׳׳ הוא
אומר בשיא הטיבעיות. צה״ל נותן
למתנחלים שיעורים בשימוש בנשק
ואף מארגן למענם מטווחים. הוא עצמו

1אהרון גרוס ניצב על אי־התגועה שבמרכז הכיכר
1ליד השוק של חברון. הוא המתין ביום החמישי,
בשעה 1בצהריים, למכונית הגיי־אם־סי שהובילה
ילדים מקריית־ארבע ומבית־רומנו שבלב חברון.
אהרון גרוס היה אמור ללוות את המכונית ולאבטח
אותה. לשם כך הוא היה מצוייד בעוזי. תת־המיקלע
היה תלוי על כתפו, ולא מוצלב על חזהו, כשהוא מוכן
לירי.
קודם לכן ערן אהרון גרוס קניות בשוק, שדוכניו
נראים בתמונה מאחורי המכוניות החונות. הוא נפרד
מאחד מחבריו, חיים גנץ, וניצב לבדו, בניגוד מוחלט
עדיין לא קיבל נשק, מכיוון שהגיע
לשם רק לפני שבוע. הוא הגיע לחברון
כדי ללמוד בישיבה. בינתיים לא
החליט אם יתגייס לצבא אחרי סיום
לימודיו. אולי כן ואולי לא. יכול להיות
שימשיך את דרכו בישיבת־הסדר
באיזשהו מקום.
אפרים חושב שזה בסדר גמור
שיהודים חוזרים לבתים שלהם בחברון
ובכל מקום אחר בגדה .״אלה בתים
שהיו שייכים ליהודים בעבר. אפילו
הערבים,״ הוא מוסיף ,״חזרו אחרי
מילחמת ששת־הימים לבתים שלהם
בחיפה. כאן לפחות משלמים להם כסף
טוב עבור הבתים שהם מפנים. בחיפה
הערבים לא שילמו ליהודים כלום.״ כך
סיפר לו חבר שלו וכך הוא מאמין. הכל
ברור לו, אין שום ספקות.
הוא גם בטוח שהרופאים הערבים

1.אהרון גרוס, פצוע קשה וזב דם, רץ לעבר הרחוב המוביל אל בית״הכנסת אברהם אבינו,
1י שאינו מרוחק מהשוק. דמו כיסה את פניו, והוא לא יכול היה לראות את אשר לפניו. הוא
התמוטט ונפל בפתח הסימסה המוליכה לתוך השוק. הקונים בשוק, יהודים וערבים, שלא
היו עדים להתנקשות עצמה, לא ידעו מיהו.
על״פי חוקי הגיוגגל הנהוגים בחברון, לא העלו על דעתם החיילים או המתנחלים לסייע
לערבי פצוע. המתנחלים בחברון ובקריית״ארבע מתחננים ברובם על האמירה ״הטוב בגויים
הרוג״ ,או בלבושה העממי -״ערבי טוב הוא ערבי מת״ .מראהו של עדני פצוע יכול לעורראצלם רק שימחה. קשה להניח שאילו היו הערבים יודעים שהפצוע הוא מתנחל, הם היו
עוזרים לו. בעיני הערבים בחברון גרועים המתנחלים גם מחיילי צה״ל, ונראים בעיניהם כמי
שבאו לנשל אותם מבתיהם ומאדמתם, ואינם ראויים לשום רחמים אנושיים.
אך העובדה שהפצוע לא היה מזויין, הכריעה לבסוף את הכף לטובת האפשרות שהפצוע
הוא ערבי. אחד הערבים בשוק, עזיז אבו־סנינה,אף היה סבור שהוא יודע מיהו בדיוק: בנו,
אחיו של מי שנאסר אחרי שנאשם בהתנקשות בששת בחורי הישיבה. פניו של אהרון נרוס
היו מכוסים בדם, ואי״אפשר היה לזהותו בבירור. האפשרות שהמתנחלים הרגו את אחיו של
האסיר נראתה לערבים בחברון סבירה בהחלט.

לתקנות הבטיחות שלפיהן אמורים לנהוג תושבי
קרית־ארבע ותושבי חברון היהודיים כשהם נמצאים
בעיר. ההוראות או מתת שעליהם להיות תמיד
בזוגות, לפחות.
גרוס היה מזויין אמנם בנשק חם, אך למעשה לא
היה לו ידע רב בשימוש בו. הוא לא היה חייל, ולא
עבר אימון צבאי. צה׳׳ל מספק לכל תושבי
קריית־ארבע וחברון(היהודיים) נשיך אחרי אימון
קצר ביותר, הכולל מיסווח.
המכונית שלה המתין גרוס התאחרה, והדבר הביא
עליו את מותו.

בבית־החולים עאליה יכלו להציל את
חייו של אהרון גרוס, אך מכיוון
שהכירו אותו כיהודי, הם לא רצו לטפל
בו כמו שצריך והכריזו על מותו כאשר
היה עדיין בחיים.

אדונ> העיד
* הזועמים
^ יום החמישי, בשעת התפילה
^ בבית־רומנו, אמר הרב אליהו
ארבל כי יש להתפלל לשלומו של
אהרון גרוס, וזמן קצר אחרי כן אמר כי
יש לשאת תפילה לעילוי נשמות. כך
נודע לבחורי הישיבה כי גרוס מת.
אחרי כן עברה הודעה בכל המרכזים
היהודיים בעיר ובקריית ארבע, כי
שר־הביטחון עומד להגיע לעיר, וכי

על כולם להתאסף על הגיבעה שליד
בית־המימשל הצבאי, שם עמד לנחות
מסוקו של ארנס.
עשרות בחורי ישיבה הגיעו זועמים
למקום. הם רצו לדבר עם ארנס ולנצל
את המצב בעודו חם. הם רצו להביע את
דרישותיהם וטענותיהם על המדיניות
הרכה. אך ארנס לא רצה לדבר איתם.
הוא הגיע למקום יחד עם אלוף
פיקוד־המרכז, אורי אור, כדי להתרשם
במו עיניו מן המצב בחברון. המתנחלים
זעמו. הם לא היו מוכנים לקבל יחס
שכזה, הם הרי אדוני העיר. ומייד
התנפלו על שר־הביטחון בקריאות
״רוצח!״ .הם ניסו לחסום את דרכה של
המכונית בה נסע ומהומה התחוללה
במקום.
אחרי שנסע שר־הביטחון, אסף הרב
לווינגר את חסידיו ונשא לפניהם נאום

£כאן נראה מירדף המכוניות המטורף, שהתנהל ברחוב המוליך מהכיכר שליד השוק אל
3חניון האוטובוטסים, נשמצידו הימני נראית הגדר המקיפה את נית״הקברות הגדול
שבמרכז העיר. מוטי נחמני, שחזר מן המירדף הרגלי שניהל אל השוק, הזעיק את חבריו
והסביר להם שהיו אלה ערבים שהתנקשו ביהודי. נאשר שמעו זאת הערבים, הם התחילו
מייד להימלט מהשוק לכל עבר, ברגל ובמכוניות. היה ברור להם שניקמת הדם תתחיל מייד.
בינתיים הגיעה מכונית הגיי־אם־סי שלה המתין קודם לכם אהרון גרוס. המתנחלים
אירגנו מייד מירדף רכוב חפוז. המתנקשים באהרון גרוס כבר נמלטו מזמן, ברגל. אך זה לא
היה חשוב למתנחלים. הם רצו לפגוע בערבים, יהיו מי שיהיו.
המכונית האחרונה שהספיקה להימלט מנייון השוק, לפני שהתארגן המירדף במכונית של
המתנחלים, היתה מכונית פז ו. הגי־אם־סי של המתנחלים רדפה אחריה, כשהמתנחלים
יורים לעברה ולעבר המכוניות שהיו לפניה בכלי״הנשק שבידיהם. לבסוף הם הצליחו לפגוע
בגלגלי המכונית, והיה עליהם להיעצר.
כדי להסביר מאוחר יותר את הירי חסר״האבחנה לעבר הערבים, המציאו המתנחלים את
השקר על כך שהמתנקשים באהרון גרוס באו במכונית פז ו.

ן אחד המתנחלים, שהיה עד ראייה להתנקשות, מוטי נחמני, החליט
3לרדוף אחרי המתנקש שחטף את העוזי. בצה׳ל נהוג שכאשר חייל נפגע
בקרב, מטפל בו החייל הסמוך אליו, ואינו ממשיך בקרב. אך החוקים
שעל״פיהם נוהגים המתנחלים בחברון גרועים בהרבה מן החוקים
הנהוגים בשדה הקרב. המתנחל לא העלה על דעתו לסייע לחברו הפצוע,
שהתרחק בריצה מאי״התנועה, ולברר מה עלה בגורלו.
נחמני החביא את הילד שהיה עימו, ופתח בטירדף מלווה ביריות אחרי
המתנקש הערבי שהיה מצוייד בעוזי. המירדף התנהל במעלה רחוב הומה
אדם, עד שהמתנקש הגיע אל סככת האוסבוסים, בצד העליון של הרחוב.
שם הסתתר המתנקש בין האוטובוסים, כאשר המתנחל ממשיך לי ת ת
לעברו. אחר״כך נמלט המתנקש אל בין הסימסאות.

ן כן בוצעה ההתנקשות באהרון גרוס, שניצב לבדו
£על אי״התנועה. התמונה מצולמת בכיוון השוק.
לפי כל העדויות של עדי הראייה, לא היתה שום
מכונית פז ו או מכונית אחרת מעורבת בהתנקשות.
שלושת המתנקשים התנפלו על גרוס כשבידיהם
פיגיונות, ברגע שהבחינו כי הוא ניצב לבדו זמן רב,
ומתבונן אל מעלה הרחוב, לכיוון שממנו היתה
אמורה להגיע המכונית של המתנחלים. המתנקשים
דקרו אותו בחזהו, בגרונו, בפניו ובגבו, והמשיכו
לדקור אותו גם אחרי שכרע.

אך הדקירות לא הרגו מייד את אהרון גרוס.
המתנקשים הערבים הניחו אותו כורע על
אי״התנועה וברחו. אחרי שהם הסתלקו, קם גרוס
והתחיל להימלס בריצה.
הסיפור על מכונית הפרו שממנה, כביכול, יצאו
המתנקשים, הומצא בדיעבד על־ידי המתנחלים
(ראה הסבר לתמונה .)5
להתנקשות היו שני עדי ראייה מבין המתנחלים.
אף אחד מהם לא הזכיר בעדותו מכונית.

י נוסעי מכונית הפזיו נמלטו ממנה מייד כשהתברר
0להם שאין היא יכולה להמשיך ולנסוע. המכונית
נעצרה ליד פתח אחת הכניסות לבית״הקברות,
ככל הנראה נפצעו במירדף המטורף -כך הגדירו
והערבים שהיו בה נמלסו אל החורשה שמעל
המתנחלים עצמם מה שעשו -שניים או שלושה
לבית״הקברות. המתנחלים עזבו גם הם את מכוניתם,
ערבים, שלא היה להם שום קשר אל ההתנקשות.
והתחילו לרדוף ברגל אחרי הערבים הנמלטים, כשהם
מתנחלי חברון הזהירו את החיילים כי
חוצב להבות. זמן לא רב אחרי נאום זה
להתרשם במו עיניהם מן הפוגרום
אם יכנס לחברון איש מאנשי שלום
יצאו עשרות צעירים חבושי כיפות
שערכו היהודים בשוק הערבי בעיר.
עכשיו, יהיה רע מאוד. והצבא, כמו גוף
סרוגות אל הסימטאות הריקות של
אך לא היה די ברצונם. ביום השבת
הנתון לשליטתו הבילעדית של הרב
השוק, אל האיזור שהיה נתון בעוצר
היו מחסומים צבאיים רבים לכל אורך
לווינגר, מנע מכל מי שנחשד
סלקטיבי, והחלו להצית חנויות ללא
כביש ירושלים־חברון, ורק שלוש
בהשתייכות לכוחות שמאל בארץ
אבחנה וגם לירות. התושבים הערביים
מתוך מכוניות המפגינים הצליחו
להיכנס לתור חברון.
המבוהלים, שהיו נתונים בעוצר,
להתחמק ולעבור את המחסומים. אלוף
ההפגנה שאמורה היתה להיערך
הסתגרו מאחורי סוגר ובריח ופחדו
(מיל) מתי פלד נסע במכוניתו וביקש
להציץ החוצה. ההרס בשוק היה רב.
בעיר חברון, נאלצה לשנות כיוון,
להגיע אל נתשה. אך במחסום צבאי
הסמוך לכניסה לגוש עציון, כ־20
לעבר מחנודהפליטים בדהיישה. אך גם
אנשי הוועד לסולידריות עם
קילומטר מן העיר חברון, עצרו
לדהיישה לא ניתן היה להגיע, כי על
אוניברסיטת ביר־זית רצו להפגין ביום
החיילים את המכונית. פלד, וכל
מחנה־הפליטים הוטל עוצר ביום
השבת לאות הזדהות עם ערביי חברון
השבת לפנות בוקר, מייד כשנודע
הנוסעים עימו, נתבקשו למסור את
הנתונים בעוצר ולחזק את ידיו של
לכוחות הביטחון על ההפגנה
תעודות־הזהות שלהם ואחרי בדיקה
מוצטפה אל-נתשה, ממלא־מקום
המתוכננת.
קצרה הוסבר להם כי לא יוכלו
ראש־עיריית חברון, שהודח בעיקבות
האירוע ביום החמישי. הם גם ביקשו להמשיך לחברון. אחרי בירור נודע כי שלמה פרנקל וענת סרגוסטי
יורים בגבם בכלי״הנשק שבידיהם, כדי להרגם
ולנקום על מות אהרון גרוס.

מגו׳ן:

י אהרון גרוס הובל על־ידי עזיז אבו״סנינה לבית״החולים הממשלתי
1בחברון, אל־אמירה עאליה. אפשר להגיע מהשוק אל בית־החולים
בתוך כמה דקות נסיעה, וככל הנראה עשה אבו־סנינה את הדרך הזאת
עוד לפני שהתחיל המירדף של המתנחלים. אהרון גרוס הובל מייד אל
חדר״המיון, הנמצא מימין למדרגות, ורופאי בית״החולים טיפלו בו.
אך אהרון גרוס הגיע לבית״החולים מאוחר מדי. הדקות המעטות
שבהן שכב ליד השוק, כאשר איש לא סרח לספל בו, היו מכריעות.
הפצעים שנפצע היו פצעי מוות לא מפני שפגעו באברים חיוניים, אלא
בגלל איבוד הדם הרב והמהיר. ככל הנראה פגעו המתנקשים בכלי״דם
עורקי, ובמצב כזה יכול הפצוע לאבד בתוך דקות מעטות את רוב דמו.
בפצע מסוג זה אפשר להציל את חייו של הפצוע רק אם ניתן לו מייד עירוי
דם, או עירוי נוזלים מחליפי״דם.
אהרון גרוס מת כבר בבית״החולים. ועדת־בדיקה שמינה המינהל
בחברון קבעה זאת מעבר לכל ספק. הרופאים הודיעו לאבו״סנינה שבנו
מת, והוא לקח אותו לביתו. כשהגיע לשם, התברר לו שבנו האמיתי בא
הביתה ולכן ההרוג אינו בנו. אבו־סנינה הודיע על כך למימשל הצבאי,
וחיילים ומתנחלים באו לקחת את גרוס.
אחר״כך, במיסגרת סיפורי הזוועה שהפיצו המתנחלים כדי להכין את
הקרקע לפוגרום שהם הכינו, הם הפיצו את השמועה כאילו לא היה אהרון
גרוס מת כאשר הם באו לקחת אותו, ואף סרחו לספר כיצד. חובש׳
ו״רופא׳ ניסו להציל את חייו בדרך אל בניין המימשל, ובבניין עצמו. ,אך
היה מאוחר מדי׳.
הסיפורים האלה היו שקרים מוחלטים. למעשה היו תושבי חברון
הערביים בטוחים שנהרג ערבי בתקרית, ובמשך כמה מהדורות חדשות
בקול־ישראל אף שודרה הידיעה שהיה הרוג ערבי, כאשר הכוונה היתה
לאהרון גרוס.
לאהרון גרוס לא נערך ניתוח שאחרי המוות כדי לקבוע את הסיבה
האמיתית למותו. הוא נקבר שעות ספורות אחרי שנקבע דבר מותו. היה
נוח מאוד למתנחלים, שלא תוברר סיבת המוות המדוייקת.

ישראלי־פלסטיני, וגם צעיר שעמד לצאת לוועידה דומה
בוושינגטון. לעומת זאת אין נעצרים ערבים חברי־רק״ח,
המשתתפים בוועידות מסוג זה.

1עדה דרש 1ת־השיד 1ר
בתנועת־החרות הועלתה הצעה להרכיב ועדה
מיוחדת שתטפל בהרכב המוסדות של
רשות־השידור, שייבחרו בהתחלת . 1984

תנ גווזי ך
הבחירות לא י 1קדמ1
אין כל סיכוי שהליכוד יסכים להקדמת הבחירות,
גם אם ינצח בבחירות לרשויות המקומיות.
הסיבה העיקרית לכך: מצבו של ראש־הממשלה, מנחם
בגין, שלא יהיה מסוגל לעמוד בהופעות פומביות.

אורגד ל״זה הזמן״

בג״ץ נגדלע״ם?
חברים בתנועת לע״ם עשויים לפנות לבג״ץ כדי
למנוע את אישור ההסכם בין לע׳־-ס וחרות.
על־פי ההסכם, משוריינים מקומותיהם של ארבעת ח״כי
לע״ם הנוכחיים בכנסת ה־.11

קבוצת חיילי־מילואים, ששירתו באחרונה במחנה אל־אנצאר
בלבנון, מכינים תזכיר מפורט על הנעשה שם. הם
מתכוונים להגיש את החומר לשר־הביטחון משה ארנס,
ולדרוש ממנו שיעלה בישיבת הממשלה את פרטי הדרה.

תמיכה בבהן־אורגד
חברים במרכז חרות מחתימים על עצומת־תמיכה
בח״ב יגאל כהן־אורגד, המציע לשנות
את המדיניות הכלכלית של שר־האוצר.
לטענתם, אין כהן־אורגד מבודד בתנועה, אלא
יורם ארידור. לעומת זאת יש דווקא במיפלגה
הליברלית ביטויים נגד כהן־אורגד, ובראש העומדים נגדו
ניצב נציג איגוד העובדים הליברלים, הח״ב צבי תר.

קרע שמיר־שרו!
ניסיונו של השר אריאל שרון לקבל את תיק־ההתיישבות
ייצור קרע חמור בינו ובין שר־החוץ, יצחק שמיר. סגן
שר־החקלאות מיכאל דקל, המטפל בענייני התיישבות, הוא
מאנשי שמיר, ושר״החוץ רואה בדרישת שרון פגיעה
אישית בו.

קרע בין שרון ושמיר פירושו בידוד כימעט
מוחלט של שרון בתנועת־החרות.

מעצרי ם-למניע ת
הנפער בחעידזת
מנוי וגמור עם השילטונות למנוע כל הופעה של
ערבים לאומיים מישראל בוועידות בינלאומיות
שבהן מופיעים גם אנשי־אש׳׳ף או גופים
פלסטיניים כלשהם.
זהו הרקע למעצרם של ״בני־הכפר״ ,שהוזמנו
לוועידות בינלאומיות.
בין השאר נעצרו צעירים שהשתתפו יחד עם פעילי־שלום
יהודים בוועידות בינלאומיות למעו שלום

ודפים נגד המיזמן

בליכוד ובמפד״ל מייחסים חשיבות רבה להרכב
החדש, שיקבע את אופן הסיקור של
מערכת־הבחירות לכנסת דד. 11

אנשי יצחק רבין במיפלגת־העבודה יתנגדו בכל
תוקף לבקשת מפ״ם, כי ינתן לה להשתתף
בהכרעה על זהותו של מועמד המערך
לראשות־הממשלה.

הנהלת הבורסה ליהלומים ברמת-גן
החליטה בשבוע שעבד לאסור על 17
מחברי בורסת היהלומים את הכניסה
לאולם־המיסחר. יהלומנים אלה הוכרזו
לאחרונה בפושטי־רגל. ביניהם: חיים
פיפאנו, נתן מלינגר, יעקב הרבסט, משה
לוי, וסינגן את שיינמן.

התברר כי השמועה היתה מוקדמת מדי,
והמינוי טרם אושר רשמית.

מוצע שבוועדה יכהנו השרים דוד לוי ויורם ארידור
וחברי־הכנסת רוני מילוא, מיכה רייסר ומיכאל קליינר.
במקביל, ביקש גם שר־החינון־־והתרבות, זבולון המר,
הממונה על חוק רשות־השידור, כי עוזריו יכינו לו
מועמדים לקראת בחירת המוסדות.

מפ״ם נגד רבץ

יהלומנים פושטי
רגל

על־פי שמועה שעברה בבית־המישפט בתל־אביב, התמנתה
עורכת־הדין שרה סירוטה מפרקליטות המחוז למישרת
שופטת מחוזית.

יותר מ־ 30 דרכים כבר חתמו על עצומה,
הקוראת להחלפת המנהלים הנוכחיים של
מיזנודהכנסת.

מידע על אל־אנצאר לארנס בתזכיר הם מפרטים את הסכנה הנשקפת לצה״ל
ולחייליו מהמשך החזקת השבויים במחנה, כפי
שהם מוחזקים כיום.

אץ אישור לסירוטה

מלבד ״חוג אורנים״ ,שבראשו עומד הח״ב אימרי רון, יש
במפ״ם התנגדות כללית למועמדותו של יצחק רבץ. בעניין
זה יש זהות השקפות בין ההנהגה הוותיקה ובין מזכירי
מפ״ם.

1שוב: ליבזד הליבה־בין
נשיא המיפלגה הליברלית, השר יצחק
מודעי, ובין כמה מראשי חירות מתנהלות
בחשאי שיחות על האפשרות לליכוד הליכוד.
מודעי סבור כי במיסגרת ליכוד הליכוד הוא יוכל להשיג
לעצמו את תפקיד שר־האוצר או שר־החוץ.

בטלוויזיה מסתמן הסדר שלפיו יצטרף אריה
אורגד לרם עברון בהנחיית התוכנית ״זה הזמן׳׳.
השניים ינחו לסירוגין.

דו ל ר 50 -שקל
בשבועתבא יגיע מחיר הדולר האמריקאי
ל־ 50 שקל.
מאז יוני ,1980 עלה מחיר הדולר פי ,10
ומאז אוקטובר — 1974 פי . 100

דורש התנצלות מהטלוויזיה האדריכל החיפאי דויד ינאי תובע מהטלוויזיה
התנצלות ב״השבוע — יומן אירועים״ על
כתבה ששודרה לפני שלושה שבועות על
בצלאל הוד, משוקם ניתוח־לב.
בתוכנית השתמע מדברי האדריכל הוד שעבודתו
בבית־הלוחם בחיפה היה מיפעל־חייו, בעוד ששמו של ינאי,
מתכנן הבניין, לא הוזכר כלל.

בתי־דין לעבודה
יוכפפו לעליון

שינוי בתקנון
הליברלים

מגישי החוק מעוניינים שאפשר יהיה לערער על החלטות
בית־הדין לעבודה.

ראשי הסיעות במיפלגה הליברלית הגיעו
להסכמה עקרונית לשינוי תקנון המיפלגה,
והכרה בסיעות.

מניעת ריבית דולרית

במיסגרת ההסדר בין הסיעות השונות במיפלגה, תיפתר גם
הבעייה של שמונה מן השרים והח״כים של המיפלגה,
הזקוקים לאישור של £׳ 60 מחברי מרכז המיפלגה כדי
להיבחר לכנסת בפעם נוספת. השמונה הם: מנחם סבידור,
יצחק מודעי, אברהם שריר, גירעון פת, משה נסים, שרה
דורון, פסח גרופר ויצחק ברמן.
גינקולוגים מסתבכים באונס
לאחרונה אירע יותר ממיקרה אחד שבו
הסתבך גינקולוג ידוע־שם בפלילים, כאשר
לקוחה התלוננה כי נאנסה על-ידי הרופא
בשעת הבדיקה__ .

אלבין עזר לאייבי
המיליונר מיכאל(״מיקי״) אלבין, איש שאול אייזנברג,
העמיד סכום־כסף גדול לרשותו של אייבי נתן, כדי לעזור
לו להחזיק מעמד. אייבי טוען שלא נתן לאלבין בתמורה
זכויות כלשהן באוניית־השידור.

הצעת־חוק חדשה, שתוגש בקרוב, תבקש
להכפיף את בית-הדין הארצי לעבודה
לבית־המישפט העליון.

בחוגים כלכליים נמתחת ביקורת על החלטתו
של ״בנק ישראל״ למנוע מיסחר בסחורות
עתידיות מגופים כלכליים שונים.
החלטתו של בנק ישראל נבעה מהרצון למנוע מהבנקים
לשלם ריבית דולרית על הפקדות לזמן קצר בחשבונות
פת״ם של לקוחות גדולים. אך הבנק הממלכתי נימק את
החלטתו בנימוקיסשאינם שייכים לעניין, ואף ציין כי
מדובר ב״תיקון טכני״ בלבד.
מעבר להתרעמות על מערכת הכיזוב של בנק ישראל,
מתרעמים חוגים כלכליים על כך שכתוצאה מן ההחלטה
ייפגעו בהכרח גופים שעיקרעיסוקם מיסחר בטובין
(קומודיטיס) בשוקי־העולם, למרות שזאת לא היתה כוונת
בנק ישראל.

״בזר״ תגביר פעילותה בבורסה קונצרן ״כור״ ההסתדרותי יגביר פעילותו
בבורסה של תל־אביב. הקונצרן שותף בקונצרן
התרופות ״טבע״ ,במיפעל הכימיה ״אגן״,
ובמיפעל הצמיגים ״אליאנס,״ שבקרוב ינפיק
מניות בבורסה.
הנהלת כור מתכננת הנפקות נוספות.

לדברי אייבי, לא תחזיק אונייתו הישנה
מעמד במשך חורף נוסף. בשבוע האחרון
התגלה בה חור, שתוקן בעוד מועד, וכך נמנע
אסון.

ספר על הליברלים

בגלל המצב החוקי המעורפל, גם לא כדאי לאייבי לעשות
מאמץ ולרכוש אוניה אחרת ולהתקין בה תחנת־שידור,
בהוצאה של כמיליון דולר.

העיתונאי אריה אבנרי כותב ספר על המיפלגה
הליברלית ועל מאבקי הכוחות בין מרכיביה
השונים.

חמחרים תחת מעטה שר סודיות מוחלטת שבה
שותבים או בעה מישודי־ממשרה
מוקם בארץ מיתקן המסכן את בריאותם שר מיליונים

נפצע בעת ששיחק כדורגל עם
ילדיו, עיתונאי הארץ אמנון(-אין לי
אחות״) דנקנר. הוא ריסק את קרסולו
הימני ויאלץ
לשכב תקופה
ארוכה בביתו במנוחה
מוחלטת.
נדון ל־
35 ימי מחבוש
בפועל על סי-
רוב לשרת בלב־אנדרי נון דנקנ

דראזנין, סמל ראשון במילואים,
המשרת כחובש קרבי. דראזנץ ()30
הוא ממקימי ומראשי תנועת יש גבול.
הוא פסיכולוג במיקצועו, שעשה את
התואר הראשון שלו באוניברסיטת
תל־אביב ואת השני בבר־אילן.
ב א לארץ לביקור לנוקס
סבה, נשיא רפובליקת סיסקאי,
מדינת החסות של דרום־אפריקה. זהו
ביקורו השני בארץ. בביקור זה הוא
מקווה לגייס רופאים לארצו. סוכנו
בארץ הוא יוסף שניידר, לשעבר
מהפעילים המרכזיים בליגה להגנה
יהודית של מאיר בהנא.
חגג את יום־הולדתו וד 45
העיתונאי ואיש הטלוויזיה יעקב
אחימאיר. נולד ברמת־גן, נשוי ואב
לשניים. אביו, אבא אחימאיר, היה
ממנהיגי ברית הבריונים. אחיו,
יוסף, הוא עיתונאי במעריב. שימש
כסגדמנהל מחלקת החדשות בטלוויזיה,
עודד ראשי ומגיש מבט
לחדשות. עורך מוקד. היה כתב מדיני,
ושליח רשות השידור לוושינגטון
בשנים . 1976— 1972 בעל תואר
מוסמך בהיסטוריה כללית.
חלפו 22 שבועות מאז נרצח
מפגיז שלום עכשיו אמיל גריג־צוויג,
מול לישכת ראש הממשלה,
בעת שהשתתף בהפגנה שקראה
לפיטורי שר־הביטחון אתאל שתן.
עד היום לא עלתה המישטרה על.
עיקבות הרוצחים.
חלפו 15 שבועות מאז התחייב
ח׳כ חרות תני מלוא בפומבי שהוא
יתרום עשרה מילית לירות לקח לב׳י,
אם מועמד הקואליציה לתפקיד
הנשיא, השופט העליון מנחם אילון,
לא ייבחר. הוא לא שלם עד היום, אף
לא חלק מהסכום.
חלפו 58 שבועות מאז פלש
צה״ל ללבנת למילחמה שתוכננה
ל ,72,48-או לכל היותר 96 שעות.
חגג את יום־הולדתו ה־77
המזכיר לשעבר של ההסתדרות, יצחק
בן־אהתן. נולד בבוקובינה, עלה
לארץ בגיל .22 למד בבית״הספר
הגבוה למדעי-המדינה והכלכלה
בברלץ. נשוי למרים ואב לשני בנים,
יריב וישעיהו.
ממייסדי השומר
הצעיר ברומניה,
ומפעילי החלוץ
שם ובגרמניה.
מייסד הקיבוץ
גיבעת־חיים ומתגורר
בו מאז
. 1932 היה ציר בדאהתן בקונגרסים ציו־ניים,
מזכיר מועצת פועלי תל־אביב
בשנים . 1939— 1938 שירת בצבא
בשנים
. 1940 מאז הגרמני
1945— 1941 היה בשבי הגרמנים.
נאסר ונתבע למישפט צבאי בתקופת
המאבק. נאסר שנית עם עצירי השבת
השחורה בלטרון בשנת :1946 היה
ממייסדי מפ׳׳ם, ואחד ממזכיריה,
ב־ .1947 בשנים 1962— 1959 היה
שר־תחבורה. מאסרו עוז לתמורה
בטרם פורענות, שפורסם ב־,1963
שימש דחף אידיאולוגי למערך מפי
א׳׳יי —אחדות־העבודה כעבור שנתיים,
הקמת מיפלגת העבודה ב־ 1968 והקמת
המערך עם מפ׳׳ם שנה אחרי כן.
בן־אהרון ידוע כחובב ספרות, תיאטרון
ושירה.
חגג את יום־הולדתו ה־ 96 הצייר
היהודי צרפתי מרק שאגאל. את
אורחיו שבאו לאחל לו מזל טוב הוא
אירח בחווילה שלו בצרפת.

או ד י רו ק
למד עי לי ם
בעוד תקופה קצרה עלולה לרחף
סכנה חמורה על כל תושבי אזור המרכז
של מדינת ישראל.

שמה של ׳הסכנה: בריליום.
אם יוגשמו התוכניות של התעשיה
האווירית, יתחיל מיפעל קיים של
חברה ממשלתית זאת לעבד את מתכת
הבריליום במיפעל הממוקם בלב האזור
שהוא צפוף האוכלוסין ביותר במדינת
ישראל, בניגוד מוחלט להוראות
הבטיחות הנהוגות בעולם התעשייתי
המפותח, בקשר לטיפול במתכת
הבריליום.

־הרשויות שתפקידן לשמור
על בריאות הציבור, במו גם הרשויות
האחראיות על קיום
המיפעל, מתעטפות בשתיקה
כמעט מוחלטת, ומסרבות להתייחם
לנתונים הנוגעים לסכנה
החמורה הנוגעת לבריאותם
של מיליון ויותר אנשים.
הבריליום הוא מתכת בעלת תכונות
מיוחדות, המעובדת בתהליך של עיבוד
שבבי במחרטה, בכירסום, או בחיתוך.
בתהליך העיבוד של המתכת הזאת
נפלטים חומרים בעלי דרגת רעילות
גבוהה ביותר. משום כך ננקטים בעולם
התעשייתי צעדים מיוחדים במינם כדי
להגן על העובדים המטפלים ב־בריליום.
וזאת
גם הסיבה לכך שבעולם
התעשייתי המפותח ממוקמים ד,מיפ־עלים
העוסקים בעיבוד הבריליום
במקום מרוחק ממקום יישוב. יש
מדינות שבהן ממוקמים המיפעלים

השבבים המתכתיים, כאשר הם
ננשמים, עלולים לגרום לבצקת
הריאות. אך בדרך־כלל קל להתגבר
על בעייה זאת באמצעות מסננים
מיוחדים.
הגאז הנפלט הוא בעייה קשה הרבה
יותר. הבריליום מעובד בתוך מיכל
אטום, כדי למנוע סכנת פגיעה
בעובדים. כדי להגן עליהם, הם
מצויירים בחליפות־עבודה מיוחדות,
המוחלפות מידי יום. יש מקומות שבהם
מצויירים העובדים גם במסכות נשימה
המצויירות במסננים.

הגדה המערבית, שכם, רמאללה, טול־כרם
וג׳נין.

^ גישדאל
* זה פשוט
ך* מידע על הקמת המיפעל —
( 1העתיד להתחיל בתהליך הייצור
בתוך תקופה של חודשים — הגיע

׳לא ידע שהדבר נעשה על־חשבון
בריאותו. באשר תיגרם
ההרעלה ההמונית הראשונה
— זה יהיה בבר מאוחר מדי.
אלה היו דבריו של המודיע. הוא
חיזק אותם בדברים שנאמרו בספרות
המיקצועית, שממנה לקוחים הנתונים
על סכנותיו של הבריליום המופיעים
בכתבה זאת.
חקירת העולם הזה העלתה
שהמודיע האלמוני אמר דברים מתיי־קים
ביותר.
הפנייה הראשונה היתה למישרד־הבחאות.
משם הופנה העולם הזה אל
הפרופסור אלכס דונגי, יו׳ר המכון
לאיכות הסביבה, שתפקידו העיקרי
הוא להגן על בריאות הציבור מפני
מיפגעים מסוגו של הבריליום.
תשובתו של הפרוספור דונגי לשאלת
העולם הזה היתה:
״בריליום? זה חומר סופר־מרעיל.
אני יודע למה אתה מתכוון. אתה מדבר
על המיפעל ביהוד. משתמשים בב־ריליום
כמו שמשתמשים בטיטניום

אך אם יש אוכלוסיה המתגוררת
בסביבת המיפעל —
היא נחשפת הרבה יותר מאשר
העובדים לסכנותיו של הברי־ליום.
הגאז הנפלט דרך ארובת
המיפעל עלול להינשם על־ידי
האוכלוסיה, ולגרום למחלות
דם, עור ודרכי הנשימה, שהן חמורות
ביותר, ועלולות להביא
גס למוות כאשר הגאז הרעיל
הוא מרוכז.
המיפעל שבו ייוצר הבריליום הוא
מיפעל־בן של התעשייה האווירית, ת־מ״ם
שמו (תעשיית מכשירים מתייקים)
.המיפעל קיבל לפני שנה את פרס
קפלן על תיכנונה, פיתוחה וייצורה של
מערכת בדיקה משוכללת לאחזקת
מערכות ניווט מוטסות עבור חיל-
האוויר הישראלי.
המיפעל אינו גדול. הוא ממוקם

1ג י 11ךהד 1ך 1ך . 1על פי הטפרות המיקצועית, עלולים ענני
1הגאז הרעיל של הבריליום להיטחן למרתק

\111 1
של חמישים קילומטרים לכל עבר. ככל שקירבת מקום היישוב למיפעל
גדולה יותר -רבה יותר הטכנה. במפה זו נראה כל תחום הטכנה של
הבריליום. הוא כולל את גוש דן כולו, את ערי השתן, את ערי השפלה, את
ירושלים וחלק מהגדה המערבית, על מיליוני התושבים בתחום זה.

ך 1ך 1ך זהו תצלום מחוברת מיקצועית על הבריליום. התצלום
1 1 #111 נעשה במיסעל בחו׳ל. במרכז התצלום נראה המינל
האטום שבתוכו כעשה עיבוד הבריליום. הפועל לובש בגדי״מגן מיוחדים.
העוסקים בבריליום בתוך כורים
אטומיים. כורים כאלה נמצאים. בדרך־
כלל, הרחק ממקום ישוב, ונהוגים בהם
תנאי בטיחות מיוחדים.

מ ד פז האדץ
בספצה!
ף* עת עיבודו של הבריליום
נפלטים שני סוגי חומרים: שבבים
וגאז רעיל.

בלב אזור השרון, בסמוך מאוד למקום יישוב. מקום היישוב הוא יהוד. בקירבה
מסוכנת ביותר למיפעל מצויים סביון,
גני־יהודה, גני־תיקווה, ועוד כמה
מושבים וקיבוצים. לא רחוק משם
שוכנות פתח־תיקווה, גבעתיים ורמת־גן.
מדרום מרחפת הסכנה על רמלה
ולוד, מצפון — על הוד השרון,
הרצליה וכפר־סבא. למעשה — נתון
כל מרכז הארץ בסכנת זיהום, ובכלל זה
תל־אביב, ירושלים, נתניה, חדרה, וערי

לידי מערכת העולם הזה לפני
שלושה שבועות. לפני החקירה
התבקש המודיע להסביר מדוע,
לדעתו, הוחלט לעסוק בישראל
בבריליום.
תשובתו של המודיע היתה צינית.
הבריליום הוא מתכת יקרה ביותר,
בגלל תהליך הייצור המסוכן מאיו
כמוהו. אירגונים להגנת איכות הסביבה
בעולם המפותח מקשים על היצרנים
ואינם מניחים להם להקים מיפעלים
כאלה, ללא תנאי בטיחות הולמים.
מישהו החליט שבמדינת ישראל זה
יהיה פשוט יותר. המודעות לאיכות
הסביבה אינה גבוהה, ואולי אפשר יהיה
לשמור על עצם עובדת הייצור בסוד.

התוצאה: ישראל תרוויח
הרבה מטבע זר — והצבור אר

(מתכת רעילה אחרת) אבל לטובת העם
בישראל — עזוב את הנושא.״
הפרופסור דונגי לא הסביר מדוע
לטובת העם בישראל צריך לעזוב את
הנושא. הוא סירב להיפגש עם כתב
העולם הזה בטענה שהוא מאוד עסוק,
ובכל השבוע אין לו זמן.
יומיים לאחר מכן, נערכה פגישה
עם הד״ר שמואל בתר, מעוזריו של
הפרופסור דונגי. הפגישה נערכה
בבניין הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת
תל־אביב.

הדד ברנד גילה לכתב
״העולם הזה״ :״קיבלנו הוראה
ממישרדהבריאות לא להשיב
לד.״ הוא היה מוכן לרשום את
(המשך בעמוד )68

זהו נסיון של ונול לחוור לתוך הנהגת חדות -
במדינה מיפרגות
סרח דא רוצה
ח״ב הלים־לימ
מגתגיה אינו יידע
מי מעוניין גו
לראשות העיריה
המישלחת שבאה אל ביתו של ח״ב
הליברלים יהודה פרח בישרה רעות.
אנשים, שהגדירו עצמם כאזרחי נתניה,
פנו אליו וקראו לו להציל את העיר
משילטון המערך .״רק אתה תוכל

להבין שהוא אינו מעוניין בג׳וב
מוניציפלי.
עמדתו של פרח עוררה בעיה בקרב
האופוזיציה בעיר־היהלומים. כאשר
התברר שמול ראובן קליגלר, איש
המערך, לא יעמוד מועמד בעל שיעור
קומה מהליברלים, החלה התרוצצות
סביב מועמד אחר של הליכוד. הוזכר
שמו של אלי זילבר, לשעבר דוברו של
שר־החקלאות אריק שרון, ולפני כן
דובר מישטרת נתניה. הבעייה של
זילבר היא, לדעת אנשי הליכוד
בנתניה, הדימוי הציבורי שלו. הם
חוששים שלאנשי המערך יש חומר
מפליל כביכול כנגד האיש שלהם,
ומסיבה זו הם מעכבים את פירסום שמו
כמועמד מוסכם.
אך צרותיו של זילבר אינן
מסתיימות כאן. במחלקה המוניציפלית
של חרות התבטא מישהו, שאם זילבר
ירוץ לראשות עיריית נתניה יקים שם

עוד
^ אשר ייכתב הפרק הפוליטי
^ בחיי הרמטכ׳ל לשעבר, רפאל
(,רפול״) איתן תהיה פתיחתו מוזרה.
אין זה מקובל שמנהיג המוצנח לצמרת

מועמד סרח
משיכה לנתניה

ך ך 1ך | י י 1111 *1111־ 11 אל זילבר, לשעבר דוברו של אריק
| 1 1111 #111 1^ 1 111 שרון בתקופת היותו שר״החקלאות, בא
באיחור לבינוס ונאלץ לעמוד ליד הפתח. זילבר, במכנסיים בצבע צהוב
ובעניבה, האזין בקשב רב לנואמים שהתיימרו להיות אפוליטייס.
פעילי אגודות הסטודנטים של חרות
שנחלו תבוסות צורבות באוניברסיטות
ברחבי הארץ בחודשים האחרונים,
ובנאמני חרות קשישים שלא היו
טורחים לבוא לכינוס של תנועה
אלמונית.
תחת שם בדוי צעירים למען
ישראל, ניתנה הגושפנקה הרישמית
לקבוצת נאמני רפול בתנועת החרות.
אם אחרי פרישתו הודלף מלישכת
ראש״הממשלה שמנחם בגין רואה בו
יורש, הרי שהכינוס שנערך בתל־אביב
נתן לנגר מתל־עדשים את הבסיס
האלקטורלי להצטרפות למיפלגת
השילטון.

חשיבות ^
^ אישית
מועמד רום
שם דומה
שרון את המיפקדה הצבאית שלו. ואס
כך מדברים על הצמד במצודת זאב,
קטנים סיכויי זילבר להיות המועמד.

פעמיים ר 1ם

ראש־עיר קליגלר
מטרה קשה
לנצח בבחירות,״הם אמרו כמעט
בתחנונים.
הח״ב, שהוא ר׳ר לחינוך, היה
מרוצה מכך שבנתניה חושבים שהוא
מתאים לתפקיד ראש־העיריה, אך כמי
שמתמצא בנעשה במיפלגה הליברלית
הוא הריח מייד שתרשי טובתו
העירונית הם למעשה דורשי רעתו
הפרלמנטרית. הוא בדק את השטח
והבין שהפנייה אליו היתה מתוכננת,
כחלק מניסיון לשבור את קבוצת אנשי
השר יצחק מודעי, שפרח נמנה עימם.
אינו מעוניין בג׳וב. פרח
הבטיח להרהר בהצעה, ושקל עם בני
מישפחה וידידים קרובים איך לנהוג.
אחרי שבועות של הירהורים, פגישות
במיפלגה ושיחות עם תושבים בנתניה,
הגיע פרח למסקנה שהליכתו לתפקיד
ראש העיריה פירושה חיסול עתידו
הפוליטי במישור הארצי .״אני לא אוכל
למלא את שני התפקידים,״ אמר פרח
לידיד מישפחה .״בתוך זמן קצר יתבעו
ממני במיפלגה שאתפטר מהכנסת
למען העיר, וזוהי בוודאי המטרה
שלהם״.
פרח, החולם להיות סגן־שר או
שר־החינוך, ורואה עצמו מתאים
לתפקיד, עדיין לא הודיע באופן חד
משמעי שהוא לא רץ בנתניה. אר נתן

בחולון ירוץ משה רום
ובחיפה יעל רום
אד ברשימה זהה
אם לא יהיו שינויים של הרגע
האחרון, הרי שהפרקליט משה רום
יתמודד על ראשות עיריית חולון
מטעם הליכוד, וינסה להדיח את ראש
העיריה מזה 30 שנה פינחס אילון. רום,
ממומעמדי הליברלים לכנסת, בעל
מישרד גדול בתל־אביב, הועדף בעירו
על פני מועמד חרות, מפני שבצמרת
הליכוד הגיעו למסקנה שרום הוא
דמות היכולה למשוך קולות. אך
במחלקה המוניציפלית של חרות
מצטערים שבעוד שרום בחולון הוא
מוסכם ויכול לחולל הפתעה, הרי
ששם דומה בחיפה הוא פתח לפירוד
ולפילוג.

ך 1״ 1ץ 11 1ך ך 1ף חבר מרכז חרות מביט בתימהון בנעשה על
| 1 1 11/1 | 1 4 1הבימה. מורדוף, שזכה לפירטוס כאשר
כמעט פוצץ את ועידת ההסתדרות האחרונה, ישב בשורה השלישית. הוא
בא למקום לפני התחלת הכינוס. במקום נראו חברי מרכז חרות אחרים.
המיפלגה יעשה את הצעד הראשון
באסיפת צעירים של התנועה, שהעדיפו
להופיע לא בתווית הפוליטית
הידועה שלהם, אלא תחת שם בדוי.
המודעה שפורסמה בעיתונים קראה
לתל־אביבים לבוא ביום השלישי
שעבר לכינוס־יסוד של התנועה
צעירים למען ישראל. אורח הכבוד
בכינוס, כך נאמר, יהיה רפול. לבאי
אולם בית עובדי העיריה חולק מצע
התנועה, שבו נאמר שצעירים בלתי־צמיפלגתיים
החליטו להקים תנועה
כדי ״לתת ביטוי אמיתי לאהבת ישראל
מצד התחושה שבלב ומצד העשיה
והיצירה.״ מתוך קריאה בעשרת סעיפי
המצע התברר, שהצעירים משתייכים
לימין הקיצוני הישראלי.
ספק אם בין הבאים היו סקרנים.
ואם היו כאלה, הם היו צריכים לבוא
בשעה מאוד מוקדמת כדי למצוא
מקומות ישיבה, כי האולם היה מלא
ברובו בצעירי חרות, חברי מרכז חרות,

שרמה חזן:

לשעבר יושב״ראש אגודת הסטודנטים באוני־
[בר טי טת תל־אביב מטעם חרות, מאזין בקשב
לנאומו של רפול. חזן הממושקף במרכז לבוש בחולצה משובצת ובאוורול
בצבע לבן, מכר בכניסה את ספרי שיריו המוזרים, שיצאו לאור לאחרונה.

הסרך נגנז. יעל רום, אשתו של
ח״כ חרות יוסף רום, תרוץ ברשימה
עצמאית. מטעם הליכוד ירוץ שנוא
נפשה, ח״כ מאיר כהן־אבידוב.
רום חששה לרוץ לבדה. סקר
שהזמינה ושגנזה מייד לא מילא אחרי
ציפיותיה. אך אז באו שתי הופעות
מוצלחות בטלוויזיה, בערב חדש ובזה
הזמן, ורום הגיעה למסקנה שתוצאות
הסקר אינן משקפות את מעמדה בעיר
אחרי שהצופים חזו בה.
רום, טייסת לשעבר, הקימה כבר
מטה פעולה. רום בחולון נכנס אף הוא
במלוא המרץ למירוץ. שניהם מייחלים
לניצחון, אך לא בשני המיקרים תרוויח
מכך מיפלגת השילטון.

מנה הסטוזזטים1

^ ראש הקבוצה עומד ישראל
^ כץ, התאום הסיאמי של צחי
הנגבי. כץ, לשעבר יושב־ראש אגודת
הסטודנטים של האוניברסיטה העברית

1לשעבר של אגודת הסטודנטים
1הירושלמית מטעם חרות, ויושב־ראש
לשעבר של התאחדות הסטודנטים הארצית ישראל כץ, פותח את כינוס
צעירים למעו ישראל, שנערך בבית־עובדי העיריה בתל אביב. י

ואחר־כך יושב־ראש ההתאחדות
הארצית, הוא חבר חרות. הוא והנגבי
היו בין מאגני התנועה ״הספונטנית״
שהתארגנה במצודת־זאב אחרי פירסום
דו״ח ועדת כהן, שקראה להתפטרותו
של שר־הביטחון אריק שרון בגלל
אחריותו העקיפה לטבח במחנות
הפליטים בביירות. קבוצה זו אירגנה
הפגנת־תמיכה בשרון, כאשר דנה
הממשלה בצורך בפיטוריו. אחרי
שהמפגינים מול לישכת ראש־הממשלה
התפזרו, באו למקום מפגיני
שלום עכשיו וביניהם אמיל גרי־נצווייג,
שנרצח אחר־כך על ידי משליך
רימון שעיקבותיו לא נמצאו עד היום.
באחרונה עבר חתול שחור בין כץ
והנגבי. בנה של ח״כ התחיה, גאולה
כהן, שב לחרות והפך ליועצו לענייני
תיקשורת של שר־התחבורה חיים
קורפו. כץ, שמעולם לא נטש את חרות,
קיבל ג׳וב במחלקה המוניציפלית של
התנועה.

ולעלות לצמרת
אחרי תבוסת חרות באגודות
הסטודנטים בארץ, איבדו כץ ואנשיו
מוקדי כוח רציניים. הקמת התנועה ניצב שהוא
״העל־מיפלגתית״
בראשותה היתה חיונית גם עבורו
אישית, וגם עבור צעירי חרות

שהושלכו מהקמפוסים.
לפני כחודש נסעו הוא, בנו של ח״ב
מאיר כהן־אבידב, שמואל(.שמוליק״)
שהוא פעיל סטודנטים, נמרוד גרנית,
וצעירה בשם חני, לביתו של רפול
במושב. הם נפגשו איתו בשבת בבוקר
והזמינו אותו לכינוס היסוד של
התנועה. רפול נענה ברצון. אין ספק
שהוא ידע מי היושבים מולו. לא היו
אלה צעירים על־מיפלגתיים אלמונים,
אלא דמויות״מפתח ססגוניות בין
צעירי חרות.

״מיעוט מבוטל
ומוטת׳
^ ערבה כינו ס ישב על הבימה
^ כץ ולצידו קבוצת פעילים
אלמוניים ברובם. שמוליק כהן העדיף
לשבת באולם, וכר נהגו עסקני חרות
אחרים, שהם כבר פנים מוכרות. המסר
שנשמע מהבימה היה ברור: תמיכה
בהמשף השהייה בלבנון תוך גינוי חריף
של קבוצת יש גבול ואנשי שלום
עכשיו, תמיכה במדיניות הממשלה תוך
השמעת טענה שהיא הממשלה
הנבחרת, הוקעת אש׳׳ף וקריאה
לאחדות סביב דגל ישראל.
כץ, שנאם ראשון, אמר. :עכשיו
הזמן לפעול. אם לא נפעל כולנו,
התוצאות יהיו בלתי־הפיכות.׳׳
נמרוד גרנית קרא לפלסטינים
להתיישב ב־ 22 מדינות ערביות. חיים
מורד, שהציג עצמו כקצין־מילואים
מירוחם אמר. :יש אנשים המתאספים
בכיכר מלכי ישראל, זועקים וקוראים,
ושעתיים אחרי זה נוחתות הפצצות על

1171191ךךי 1דךייךי הרמסכ׳ל לשעבר, רפאל (.רפול*) איתן,
/ 111 11 11111נואם בכינוס היסוד של. בעירים למען
ישראל׳ ,שהוקמה על״ידי צעירי חרות. אורח״הכבוד ישב בשורה
הראשונה בזמן שהצעירים שישבו על הבימה נאמו. אחר״כך הוזמן לבימה
כוחותינו בביירות. גיל סמסונוב,
יושב־ראש תא צעירי חרות באוניברסיטת
תל־אביב, דיבר על סרבני
השירות בלבנון. צעיר שהזדהה כשאול
משיכון המיזרח בראשודלציון הציע
להעמיק את מיפעל שיקום השכונות.
אוהד ניסימוב, שהציג את עצמו כעולה
מרוסיה, קרא להגביר את העליה
ואחרון הדוברים, ירון מראשון־לציון,
סיפר ששב באחרונה משירות בלבנון
בחטיבה שאחדים מחייליה הפגינו ליד
ביתו של ראש־הממשלה אחרי
שיחרורם. הוא טען שמתנגדי השהייה
בלבנון בקרב חיילי החטיבה היו
מיעוט מבוטל ומוסת.
אחריהם הוזמן לבמה רפול. הקהל
קם על רגליו ומחא לו כפיים. הוא ניגש
למיקרופון והחל לדבר באיטיות. המסר
שלו היה הצורך בשיבה לשישה ערכים:
העיקרון הציוני, העליה, ההתיישבות,
עבודה עברית, כיבוש העבודה
והמאבק. הקהל מחא לו כפיים בכל
פעם שהוא הזכיר ערך אחד מבין
השישה. נאומו היה קצר, כ־ 20 דקות,
ונמנע מלעסוק בנושאי היום-יום
הבוערים. אחרי שירד מהבימה ננעל
הכינוס, אר פעילותם של רפול וכץ לא
תמה.
קבוצת הצעירים מתכוננת לערוך
מסע לאורך הגבול הצפוני, שיקרא
לחזק את ידי הממשלה במדיניותה
בלבנון. רפול אומנם חזר לנגריה, אך
רוחו מתחילה לרחף בתוך מצודת זאב.
אין זה סוד שאנשים מרכזיים מאוד
בתנועת החרות מחזרים כבר זמן רב
אחרי רפול. הם אף עלו אליו לרגל,
ויותר מפעם אחת, לביתו שבמושב.
מתנגדי השר שרון, והם אינם מעטים
במרכז התנועה, העלו את הרעיון
שהאדם היחידי שיוכל לעצור את שרון
מלהגיע לתפקיד שהוא מייחל לו הוא
רפול.
הרמטכ׳ל הפורש שומר על שתיקה,
אך במצודה לא היו יכולים שלא לפרש
שמואל (שמוליק) ,בנו של ח׳כ
את הסכמתו להופיע בכינוס של כץ
חרות, פוקח את עיניו ומביט
וכהן־אבידוב כצעד מחוכם אך ברור
במתרחש על הבימה. כהן הבן, שהיה יושב״ראש אגודת הסטודנטים
לחלוטין של צעידה לעבר הכניסה
בירושלים עד התבוסה לפני חודשיים, נמנה עם מארגני הקבוצה, אך
בדלת הראשית של בית ז׳בוטינסקי.
העדיף לעמוד בצד האולם, כדי להסוות את כוונתם של המארגנים. לק ראת
הופעת רפול נכנס לאולם אחיו של שמואל, אודי, והסתודד עימו.
בן־ציון ציטרין

מאיו נהן:

על־ידי ישראל כץ, ונשא נאום קצר. בבואו הוא התיישב על כיסא1שגור
וכמעט החליק על ישבנו, אך התאושש במהירות ועבר לכיסא אחר. אחרי
נאומו הוא סירב להתראיין לעיתונאים שעטו עליו. רפול בא לאירוע
כשהוא לבוש במיכנסים אפורים קיציים, ונעול סנדלים תנכיים.

יור צעירי חרות

משה פרי, לשעבר יושב״ראש צעירי
!חרות, בא באיחור לכינוס הצעירים.
הוא לא מצא מקום ישיבה ונאלץ לעמוד בצד האולם. פרי, שהוזכר
במישפסו של יושב״ראש אגודת הסטודנטים לשעבר בתל־אביב, אלי
קראוס, המואשם בסחיטה, הוא בעל מישרד לנייתת־ערך במל-אביב.
יושב־ראש צעירי חרות הנוכחי, יקי סקולר, בא גם הוא לכינוס באיחור.

הפילהרמונית בפארק!
קונצרט התזמורת הפילהרמונית הי שראלית

בגני יהו שע
במוצאי שבת 16 ,ביולי,ו׳ באב תשמ״ג, בשעה 9.00 בערב.
-פארק הי ר קון

ן בניצוחו של זובין מהסה
סולן: יצחק פרלמן
בהשתתפות • :המקהלה הפילהרמונית ״תל־אביב״
בהדרכת מיכ אל שני.

• תזמורת צה׳׳ל.

ו בתוכנית:
• תרועה לישראל -בן חיים הללויה״ מתוך ״המשיח״ -הנדל,
• מחול הונגרי מס׳ - 5ברהמס • .מחול סלאבוני מס׳ - 1דבוזיאק.

• הורה ״עמק״ -לברי • .פינאלה מתוך סינפוניה מס׳ - 7בטהובן.
• פינאלה מתוך הקונצ׳רטו לכנור -ציייקיבסקי 1812 צ׳ייקיבסקי.

זיקוקין דינור
לרגל הארוע
יהיו במקו ם סידורי
תנועה וחניה מיו חדי ם.
פרטי ם בעיתוני יום ו׳ 15 ביולי,

האם כדאי לבק ש את בעלת־האן ב להעלות את דמסיגסקי
הליכוד אינו זאב ז׳בוטינסקי, אלא דויד

בדגויימ•
>\ ז מה כל זה נוגע לוולאדימיר־זאב
מאודיסה, אבי התורה הרוויזיוניסטית?

^ הושפט הרכבי הוא איש פיקח.
אילו כתב סתם תזכיר למיפלגת־העבודה, לא
היה איש שומע על כך. הנמענים היו קוראים את
הכותרת, מפהקים וחוזרים לישון. מה למיפלגת־העבודה
ולמילחמה רעיונית? אם תגיש לה
אידיאה על צלחת מעוטרת, לא תדע אם זה דג או
ציפור.
אילו שיגר את התזכיר לטלוויזיה, היה חיים
יבין מעיף בו מבט אחד ומתייק אותו
בסל־הגיירות.

אבל ״סטי״ הוא פיקח.

הוא שיגר את התזכיר לכל חברי־הכנסת של
מיפלגת־העובדה. מכיוון שכל הח״כים מדליפים,
ויש להם תמיד צורך דחוף בחומר דליף, מובטח
היה שגם זה יודלף לכלי־התיקשורת.

ליתר ביטחון, רשם סטי בראש
העמוד הראשון, בכתב־יד ובדיו שחורה
ואדומה גם יחד, את המילים.פנימי! לא
לפירסום!״
כותרת כזאת הופכת את ההדלפה לסקופ.
וסקום זוכה, אוטומטית, למקום בראש מהדורת
החדשות של הטלוויזיה, בכיכובו של השדרן
הפופולרי ביותר במדינה, חיים יבין.
וכך, תודות לתיחכום עילאי זה של האלוף־
הפרופסור, נודע לכל אזרחי־ישראל על רעיונו
המבריק.

והפקידה עליהם.יועצים״ ישראליים, כפי שגילו
לימים אריאל שרון ודו״ח וועדת־כהן. אני משער
שאיש מהם לא התחנך על בירכי זאב ז׳בוטינסקי.
באותו זמן הזמין רבין את הסורים להיכנס
ללבנון, כדי להשמיד את אש״ף. וגם רבץ אינו
נמנה עם תלמידיו המצטיינים של.ראש־בית״ר״.
הפלישה ללבנון ב־ 1978 אמנם לא היתה פרי
יוזמת המערך, אך הרמטכ״ל שלה, המתפאר בה
עד היום, היה מנהיג מיפלגת־העבודה, מוטה גור.
המערך תמך בה בכל לב.

ב־ 5ביוני 1982 קרא המוסד העליון
של מיפלגת־העבודה לצה״ל לפלוש
ללבנון. האם רוח ז׳בוטינסקי ריחפה
בחדר ושרה. למות או לכבוש את הר
הלבנון?״
מיפלגת־העבודה מתגאה עד היום בכך
שתמכה במילחמת־הלבנון. היא רק טוענת
שמנחם בגין הרחיק לכת. היה עליו לעצור ליד
דאמור, תחת להתקדם עוד כ־ 15 קילומטרים
לעבר בחמדון.
האם צודק הרכבי, הרי ההבדל בין ברל כצנלסון
וזאב ז׳בוטינסקי נמדד בקילומטרים — אותם 15
הק״מ.
תחת לדון עכשיו על נסיגה (סליחה,

העבודה היא שסיפחה את ביקעת־הירדן
בשרשרת התנחלויות, ושהחלה לזחול ככינמת
לעבר גב־ההר. יגאל אלץ הוא שרץ ראשון לברך
את קדהצרעות שהתמקם בחברון, אחרי
שמייסדיו רימו את צה״ל. היה זה שימעץ פרס
שהקים את ההתנחלות הראשונה בלב השומרון
— קדום.
כפייה דתית? מפא״י היא שהמציאה את
.השותפות ההיסטורית״ ,והיא שמכרה את
המדינה פרוסה אחרי פרוסה. :מיהו יהודי״
וחוקי־שבת, מימון הישיבות וחוקי־כשרות,
שיחרור בחורי־הישיבה והבנות הדתיות.

אברהם שפירא לא שיקר כאשר קרא
לעבר שימעון פרם בכנסת. :הרי
הסכמת לתת לנו את כל מה שנתן לנו
בגין, ויותר!״

קשרים עם מישטרים מאוסים בעולם?
ממשלות המערך הן שקשרו את הקשרים עם
הרודנים, שסיפקו את הנשק לרוצחי־עמיהם,
שהדריכו את הבולשת הרצחנית של השאה
וקשרו ברית־דמים עם הפאשיסטים בדרום״
אפריקה.

בעיית העדות? בימי שלוט המערך
נוצרה המורסה הממאירה של הקיפוח

חיים יבין. פנימי. לא לפירפום. סקום.
בל הכבוד!

ך י* רעיון המבריק הוא שעל מיפלגת־
( 1העבודה למקד את כל הוויכוח שלה עם
הליכוד, ובראש־וראשונה הוויכוח על מילחמת־הלבנון,
בהתקפה על תורת זאב ז׳בוטינסקי.
הא לך סיסמה שתקפיץ את המדינה כולה,
מירוחם עד קריית־שמונה.
מילחמת־הלבנון, כמו כל שאר מעשיה של
ממשלת־הליכוד, היתח — לדבריו — אקט
ז׳בוטינסקאי.
וזה באמת רעיון מעניין.

בן־גוריון, פרם ודיין לא היו נאמני
זאב ז׳בוטינסקי. הם היו חברים נאמנים
במיפלגת-העבודה. לימים הקימו את
הפלג שנקרא רפ״י, והשולט עתה
במערך.

תוכניתו של בן־גוריץ החלה מתבצעת כעבור
20 שנה בידי שר־הביטחון שימעון פרם. הוא אכן
מצא. איזה רב־סרן מארוני״ ,סעד חדאד שמו,
והפקיד אותו על. מדינה נוצרית״ בדרום־לבנון.
גבול־ישראל הוחלף במשהו שנקרא. הגדר
הטובה״ ,והתחיל לזוז צפונה.

איפה היה אז ז׳בוטינסקי?

ב־ 1975 יצרה הממשלה ה.סוציאליסטית״ של
יצחק רבין את הקשר המעשי עם הפלאנגות
וגורמים מארוניים אחרים במרכז לבנון, ציידה
אותם בנשק למכביר, הדריכה את אנשיה

גם עם יקה שימעון פרס שניים מאנשיו, יילך
עימם אל בעלת־אוב בעיח־ור ויבקש להעלות
את ז׳בוטינסקי, לא ישיב לו על השאלות
האקטואליות של מדינת־ישראל. אילו חי
ז׳בוטינסקי עימנו כיום — מי יורע אילו
פיתרונות היה מציע ב־ 1983 לבעיות של ,1983
בעולם של?1983

רק דבר אחד בטוח: פיתרונותד הד
בוודאי שונים מאוד מאותם המזוהים
כיום עם שמו של מנחם בגץ.
ולא במיקרה. שהרי היה זה זאב ז׳בוטיגסקי
שהישווה את סיגנון־הנאום של מנחם בגין
לחריקת דלת חלודה. ז׳בוטיגסקי לא סבל את
בגין, ולא רק בשל הסיגנון. כל השקפת־עולמו
של המנהיג איש־אודסה היתה שוגה לחלוטין מזו
של התלמיד מברסט־ליטובסק. אילו ראה את
העולם כמו בגין, אמר ז׳בוטינסקי בנאום פומבי,
הוא היה קופץ אל תוך מימי גהר הוויסטולה,
לאבד עצמו לדעת.
ז׳בוטינסקי הציע שאם יהיה במדינה ראש־ממשלה
יהודי, צריך הנשיא להיות ערבי, ולהיפך.
הוא הכיר בהחלט בקיומו של עם ערבי־פלסטיני
נפרד, בעל ישות עצמית משלו.
ז׳בוטינסקי היה איש אנטי־דתי לוחם. לא זה
בילבד שהירשה בצוואתו לשרוף את גופתו, אלא
שגם היה (כמו הרצל לפניו) חסיד תקיף של
הפרדת הדת מן המדינה. עד כדי כך שכתב
מאמר־השמצה על יהודי־המיזרח ותבע לשלול
מהם כל השפעה במדינה, מפני שאינם מבינים את
הצורך להפריד בין מדינה ודת. הוא שלל את
תרבותם ומסורתם של יהודי־המיזרח כשם ששלל
את תרבות הערבים ומסורתם, וביגלל אותן
הסיבות.

הדבר לא הפריע לו, ברבות הימים,
להתפשר עם הדתיים ולרכוש את ליבם
בשיטות שהיו העתק נאמן של שיטות
מפא״י — כשם שכל. ההסתדרות
הציונית החדשה״ לא היתה אלא העתק
מדוייק של ההסתדרות הציונית
.הישנה״.

איך נולדה מילחמה זו?

בוועידת־השלום בעיר ורסיי, בתום מילחמת־העולם
הראשונה, הגישה המישלחת הציונית
לבעלות־הברית את תוכניתה להקמת בית לאומי
יהודי בארץ־ישראל. בתזכיר זה נקבע כי הגבול
הצפוני של ארץ־ישראל הוא נהר הליטאני.
זאב ז׳בוטינסקי לא היה במישלחת. הרוח החיה
של המדיניות הציונית היה אז חיים וייצמן.
ב־ 1955 הציע שר־הביטחון דויד בדגוריון
לראש־הממשלה משה שרת לפעול למען חלוקת
לבנון ולהקמת מדינה נוצרית בה, שתהיה
בת־חסות לישראל. יש להניח כי מנכ״ל
מישרד־הביטחון, שימעון פרם, תמך ברעיון זה.
חביבו של בו״גוריון, הרמטכ״ל משה דיין, אף
הציע אז.למצוא איזה רב־סרן מארוני״ ,שיחולל
בלבנון הפיכה צבאית ויקים מדינה נוצרית
הכפופה לישראל.
התוכנית לא יצאה אל הפועל, מפני שמשה
שרת התנגד לה בתוקף (ונימוקיו לכך נקראים
כיום כדברי־נבואה חיים ).אפשר לקרוא על כל
הפרשה ביומני שרת.

מעט מאוד.
ז׳בוטינסקי מת בקיץ .1940 הוא
השאיר אחריו הרבה כתבים. הוא היה
איש מעניין ורב־צדדי. מי שחופר
בכתביו הרבים, יכול למצואבהם
תימוכץ לכל דבר.

בגין וז׳בוטינסקי: דלת חלודה ונשיא ערבי
.התפרסות מחדש״) לקו נחל האוולי או לקו נחל
דאמור, אפשר לנהל ויכוח רעיוני־אידיאי על
נסיגה ל,קו ז׳בוטינסקי׳ או ל״קו בן־גוריון״.

אכן, זה יהיה ויכוח רעיוני־אידיאי
רב־משמעות!

ר טען מי שיטען כי לעומת הקונסנזוס
הבן־גוריוני־ז׳בוטינסקאי בלבנון, רובצת תהום
אידיאית עמוקה בין מחנה ז׳בוטינסקי ומחנה
בן־גוריון בכל שאר התהומי האמנם?
אם פעורה תהום כזאת, היא חבוייה
היטב־היטב. עין בלתי־מזויינת לא תגלה אותה.

להיפך: לאותה עין בלתי־מזויינת
יהיה נדמה בי בבל השטחים, בלי אך
יוצא אחד מן הכלל, ממשיך הליכוד
במדיניות מיפלגודהעבודה.
.הדרך הנכונה״ של יורם ארידור אינה אלא
המשך דרכו של פינחס ספיר (מילבד
תקופת־המיתץ, שבה ניהל ספיר מדיניות ימנית).
החממה הממלכתית לטיפוח מולטי־מיליונרים
על־חשבון המדינה לא הוקמה על־ידי הליכוד.
היא פרי הגאון הסוציאליסטי של מיפלגת־העבודה.
מיעקב מרידוד ועד ליהושע בדציון,
מהתמנון של שאול אייזנברג ועד לעכביש של
כלל — אלה הן יצירות־הפאר של מפא״י.
ההתנחלות בשטחים הכבושים? מיפלגת־

העדתי. הליכוד יונק את כוחו מן
המורסה הזאת, ולא שינה דבר.
חוקי־חירום? דו״ח קניג? .ייהוד הגליל״?
איקרית ובירעם? שיעבוד הערבים בישראל
למימשל צבאי גלוי או מוסווה — כל אלה הם
פאטנטים הרשומים על שם המערך.
זכויות האדם? דמוקרטיה בסיסית? הליכוד לא
ביטל את החוקה, שנחקקה על־ידי המערך.
המערך פשוט נמנע, בכל 29 שנות שילטונו
במדינה, מלחוקק חוקה כזאת. היה לו נוח יותר
להשאיר את המדינה בלי חוקה, שהיתה עלולה
לכבול את שרירות השילטון ולהגביל את בעלי־השררה.

מה שיש במדינה — השיטה הפיאודלית
של חלוקת העוגה הממלכתית בץ המיפלגות,
שוד קופת־המדינה לטובת העסקנים והפרו־טקציונים,
השחיתות הכלכלית •,שיטת. שמור־לי־ואשמור־לך״
ו.יד־מלוכלכת־רוחצת־יד־מלו־כלכת״
— כל אלה הן המצאות המערך.

אז מה, בכל־זאת, חידש הליכוד?
חוששני שתשובת־האמת היא: לא כלום. הוא
אימץ לעצמו את כ ל השיטות של המערך, מיתן
כמה מהן, החריף אחרות עד כדי טירוף, סיפק
לכמה מהן סיסמות חדשות, הוסיף מידה מסויימת
של קנאות שלוחת־רסן — אך בסך הכל לא
השתנההשתנה הרבה.

האדריכל האמיתי של שילטון*

בלהט הוויכוח הציע פעם לשבור את
ההסתדרות (.יא, ברעכען אך המישטר
שהוצע על ידו לא היה רחוק מן המישטר שהוקם
בפועל על־ידי בן־גוריון, שבו נועד להסתדרות
בעיקר תפקיד של מישטרת־עבודה למניעת
מאבקי־פועלים.
בסיפרו שימשון יש קטע שאפשר להסיק
ממנו בהחלט שהיה תומך כיום בהקמת מדינה
פלסטינית נפרדת. בדברו על היחסים בין
הישראלים והפלישתים, אומר אחד הגיבורים
שלא טוב לשני עמים לגור במרעה אחת.
ההפרדה היא סוד השכנות הטובה.
יכן הלאה. מי שיטרח, ימצא בוודאי גם קטעים
הנוגדים את הנקודות האלה. בכתבי ז׳בוטינסקי,
כמו בכתבי בן־גוריון, יש הכל מכל כל. הוא היה
בעל מוח תוסס, יותר משורר מאשר הוגודדיעות
שיטתי, ובמשך ארבעים שנות כתיבה ופעולה
דבק ברעיונות רבים. מעטים מאוד מהם
רלוונטיים לתקופתנו.
גיבורו שימשון הציע לענדישראל בצוואתו
להמליך עליהם מלך, לצבור נשק — ולצחוק.

חוששני שהוא עצמו היה צוחק
מאוד אילו קרא את תזכירו של
הפרופסור הטוב.

>^ם שר, כמובן, לברוח מן המציאות של
ר ) 1983 אל המציאות של .1923 זה נוח. זה
פותר הרבה בעיות פנימיות. זה פוטר את
מיפלגת־העבודה מביקורת עצמית, מחשבון־נפש
נוקב, מהצורך במהפכה נפשית ואירגונית.

אך חוששני שזה לא יעזור. קשה
מאוד להסתער קדימה כאשר הפנים
מופנות לאחור, והעכוז מופנה לעבר
היריב.

^א1.81ג ₪י י!י 4 1י 0ריי

וכייף עד הסוף

טוס לאילה

במלון שאתה בוחר
תחילת הקיץ, הילדים יצאו לחופשה. צאו לנופש משפחתי באילת, עם ארקיע, ותהנו מכל
ההטבות הנפלאות, ממחירים נוחים ומאפשרות לתשלומים באמצעות כרטיסי אשראי*
טיסה הלוך ושוב לאילת מתל־אביב או ירושלים(ומחיפה בתוספת מחיה במטוסי /\5 ^ 7ם
ממוזגים ונוחים, ארוח לפי בחירה במלונות 5-4-3כוכבים.
מחיר לדוגמא: למבוגר בחדר זוגי, ל 2-לילות 3ימים במלון 4כוכבים על בסיס לינה
שקל. לילדים עד גיל 2ו הנחה.
וארוחת-בוקר, החל מ-

7,920

מה תקבלו יותר בנופש אמצע השבוע:
• מכונית 5ו מסוג >4ל 24-שעות.
(לא כולל ק״מ וביטוח, מספר
המכוניות מוגבל).
בתוקף עד 14.7

בוב־־מלון
3כו כ בי ם
4כו כ בי ם
5כו כ בי ם

• שיט על יאכטה כולל
ארוחת־צהריים או מתנה אחרת -
פרטים אצל הסוכנים.

ל ב חי רתך

א מ רי קנ ה, בקעת הי ר ח. נפ טון, מוריה אי ל ת, קיסר, ל רו ם, הסלעהא דו ם, לגונ ה. -א בי ה סונסטה.

למחזיקי כרטיסי אשראי(ויזה
ישראכרט או דיינרס) אפשרות
לשלם ב 6-תשלומים צמודים
לדולר ובתוספת 5=/0למחיר
המבצע הנקוב בשקלים.

גממו *0

פרטים והזמנות בכל משתי ארקיע: תל-אביב, טל.03-413222 :
חיפה, טל .04-643371 :ירושלים, טל.02-225888 :
נתניה, מל 053-40734 :

£מוור>

עוראל ממריאה ע ארק־ע.

העולם הז ה 2393

מנה, מנה, שקד ופרסץ
בחברה המודרנית, הכסף משמש — בין השאר — כמודד
לערכם של דברים, כפי שהוא נקבע על־ידי החברה.
הכסף עצמו הוא ערך פיקטיבי, המבוסס על הסכמה חברתית
בילבד. זה אמור להיות ערך יציב כדי למרוד את ערכם המשתנה
של הדברים, על הכסף להיות בלתי־משתנה.
משום כך, האינפלציה אינה רק תופעה כלכלית. היא משפיעה
באופן המהותי ביותר גם על המיסגרת הרוחנית. אדם החי
באינפלציה לומד ששום דבר אינו יציב, שהכל יחסי, ושהיחס
משתנה בלי הרף. יתכן שזוהי התכונה העיקרית הדרושה מן האוס
המודרני תכונה שהיתה בעבר נחלת הצעירים בילבד: הנכונות
לשינוי מתמיד.
במצב של אינפלציה דוהרת, של 1009!.ויותר, חש האדם שהוא
חי בסחרחורת ערכית. כשהערבים משתנים במהירות כה רבה
ובסידרי־גודל כאלה, שום ערך אינו בר־קיימא. זה עלול להשפיע
גם על היחס לאותם ערכים שאין להם מחיר ושאינם נקנים בכסף,
כמו יושר, אהבה, נאמנות ותום־לב.
כאילו לא די בכך, הוסיפה המציאות הישראלית בילבול נוסף
על כל הבילבולים: עניין השקל. אף שעברו כבר כמה שנים מאז
ההפיכה הזאת של יגאל הורוביץ(שרצה כי שקל אחד יהיה שווה
ל־ססז לירות, ולא ל־ ,<10 לא התרגל הציבור למטבע החדש. שני
הערכים השונים — השקל והלירה — משמשים בערבוביה
גמורה. מדי יום אתה מעורב בשיחות מסוג זה:
.בכמה זה עלה ל ח׳
80.אלף׳.
.לירות או שקלים?׳

.הפרופסור ההוא מקבל איזה 50 אלף מהצד׳.
5000.שקל?״
.השתגעת? חצי מליון לירות!״
אין זה גורם רק לבילבול לשוני ולטעויות מיספריות. ההשפעה
היא, לדעתי, הרבה יותר עמוקה. כאשר אנשים מפקפקים אם דבר
מסויים שווה שקל אחד או עשרה שקלים, אם שרות מסויים עולה
8000 לירות או 80 אלף לירות, מאבד הכסף את תפקידו כמודד
של ערכים. ארם עלול לאבר כל חוש־מידה, ולחיות בעולם של
דיס־אוריינטציה גמורה, של אובדן כל התמצאות.
״מדוע המדינה בכלל צריכה את כל השקלים והלירות האלה?׳
שאלה אותי צעירה תמימה. .מדוע לא נעבור פשוט לדולרים,
וחלס?״
לך תסביר לה( .וגם לי).
מלכת האמבטיה
הנה מחשבה שעלתה בליבי, בכותבי על בנימין־זאב בן מנחם.
כמה טוב לו לבגיז־מלן־־ישראל שיש לו רק בן אחד, וגם הוא,
לכל הריעות, איש טוב ונחמד ונאמן.
שאם לא כן, היה גורלו עלול להיות כגורל קודמו, ראשון מלכי
ישראל בירושלים, הרי הוא דויד.
בנים רבים היו לדויד, ונראה כי לאיש מהם לא היתה מחשבה
בראש זולת אחת: כיצד להרוג את אחיו ולרשת את אביו, במותו
או בחייו.

בת־שבע
קחו את הסיפור על הבן הבכור, אמנון.
כל אחד יודע אותו: אמנון התחזה כחולד״ הזמץ אליו את אחותו
תמר, שילח מעליו את כל אנשיו, וכאשר הגישה לו את הלביבות
אמר לה. :בואי שיכבי עימי, אחותה׳ כאשר סירבת הוא אנס אותר.
ולאחר מכן גירש אותה מעליו בבושת־פגים.
אחרי מעשה־נבלה זה נקם אבשלום, הבן מס׳ ,3את ניקמת
אחותו. בשעת מישתה המזכיר את מיגהגי הרנסאנס באיטליד״
ציווה על נעריו להרוג את אמנון השתוי.
זהו סיפור מעולה מבחינה סיפרותית אך הוא מעורר כמה

שאלות. לא היו עדים למעשה אמנון בתמר. העדות היחידה היתה
של תמר עצמה. וכל הפרשה באה לו לאבשלום כמתנה מן
השמיים. בעזרתה חיסל את יורש־העצר, מתחרהו העיקרי, ואף זכה
במחילה מידי אביו, המלך. וכי מי יכעס על אח הנוקם את ניקמת
אחותו, שכבודה חולל?
לאבשלום עצמו אצה הדרך, והוא הכריז על מרד. אחרי
שהתעלם מעצתו הטובה של אחיתופל ושעה לעצתו הרעה של
חושי, הובס אבשלום בקרב, הסתבך בסוכר עץ־האלה ונרצח בידי
יואב, איש־המזימות. בכד העניק לדויד את ההזדמנות לחבר את

אחד הקצרים והיפים שבשירי כל העיתים. :בני אבשלום, בני, בני
אבשלום /,מי יתן מותי אני תחתיך, אבשלום בני, בני׳.
כך התפנה המקום למס׳ 4ברשימת הבנים המכובדים, הוא
אדוניהו. גם לו אצה הדרך, ועוד לפני שאביו נפח את נישמתו,
עשה לו רכב ופרשים.וחמישים איש רצים לפניו׳ .הוא לא לקח
בחשבון את כישוריה המיוחדים של אשת־התככים, בת־שבע.
אחרי שהכל הסתיים כפי שהסתיים, מובן שאיש לא חקר
מעולם את מעשיה של אשה זו( .אחרי שוועדת־החקירה תסיים את
חקירת רצח ארלוזורוב, אולי תתפנה לחקור גם פרשה זו).
העובדות הונצחו בספרים ובציורים לאידספור. :ויהי לעת ערב
ויקם דויד מעל מישכבו ויתהלך על גג בית־המלך וירא אשה
רוחצת מעל הגג, והאשה טובת־מראה מאוד׳.
איזה צירוף של מיקרים! המלך קם בערב, האשה טובלת
באמבט על הגג ממול, ומכאן מתגלגלים הדברים.
האץ זה מוזר? כיצד זה מתרחצת אשה כבודד״ אשת־איש, על
הגג הפתוח, הממוקם במיקרה מול מירפסתו של המלח
חוקר חשדן היה מעלה את הסברה כי המעמד הזה בויים
בקפידה רבה. איך הגיעה בת־שבע דווקא אל הגג המסויים הזה?
כמה פעמים נאלצה להתרחץ שם במערומיו•״ עד שמשכה את עיני
המלח ושמא שיחדה מי מאנשי המלך, כדי שיוביל אותו
למירפסת ברגע הנכון?
אחר־כך באה פרשת אוריה החיתי. גם היא חשודה.
אמנם, דויד לא היה צדיק הדור. להיפך. הוא היה הרפתקן
חסר־מעצורים, מורד במלך שהיטיב עימו, ראש־כנופיה של
מרי־נפש, משרת האוייב הפלישתי שלחם בישראל. לפי מושגי
ימינו היה קוויזלעג. אחרי מות שאול לא הסתפק בחיבור שיר
יפהפה אחר (.הצבי ישראל /על במותיך חלל /איך נפלו
גיבורים אלא הפך באורח מיסתורי מלך־ישראל — וזה בשעה
שהפלישתים שלטו בכל הארץ, משדות־פלשת ועד הר־הגילבוע,
לפחות.
איכשהו אין פרשת אוריה החיתי מתאימה לדויד. אילו רצה
דויד להרוג את הבעל הנבגד, היה עושה זאת בצורה פשוטה יותר,
המזימה המתוחכמת של שליחת הבעל לחזית, כדי שייהרג שם,
נראית לי — משום־מה — תואמת יותר את התככגות של
האלמנה העליזה.
מילחמת־האחים הסתיימה אחרי מות דויד, והספר מתאר
בפירוט רב איך נפלו הדברים. בת־שבע אירגנה קנוניה מסועפת
בעזרת אנשי־החצר, שחששו מפני יורש־העצר, אדוניהו. הם
הסיתו את המלך הזקן — ומן התיאור עולה שהיה כבר סנילי, בעל
מות רופף — זה נכנע ללחץ האשה והשרים. הוא הדיח את
אדוניהו והמליך את שלמה.
הוא לא הספיק לראות את התוצאות: רצח אדוניהו בעיקבות
מזימד״ שגם ממנה נודף ריח חריף של בת־שבע. היא סיפרה
לשלמה שאדוניהו ביקש ממנה את אבישג השונמית,
מחממת־המיטה של דויד בימי־זיקנתו. הדבר הרגיז את שלמד״
והוא ציווה להרוג את אדוניהו. גם לבקשה זו של אדוניהו
מבת־שבע לא היו עדים.
כך הודחו ונרצחו בניהן של כל נשות־המלך המכובדות, שהיו
מן הסתם מבנות האצולה של הממלכד״ ונותר הבן של האשה
המופקרת, מלכת האמבטיה

מכיוון ששלמה התגלה כמלך חכם, שוחו־שלום ובונה־ממלכד״
הרי היה לסיפור סוף טוב.

התיסמתת העצנדנית
אינני אוהב מילים לועדות, אך אינני קנאי לעניין זה.
כשהמילה הלועזית משתלבת איכשהו בשפה העברית, אין עמי
צרה בה. אך איני סובל מילים לועזיות מסורבלות, הזרות לרוח
השפה. מילה עברית עדיפה עליה תמיד.
המילה.טלפון׳ אעה מפריעה לי, ובהחלט אעי דוגל ב.שזד
רחוק* .אולם המילה.מלוותיה׳ מפריעה לי מאוד. חמש הברות!
אך מכיון שבמאמץ של עשרים שנה לא עלתה עדיין על דעתי
מילה עברית מתאימה, אני מוותר לפי שעה.
לא יכולתי לסבול את המילה. אדמיניסטראטיווי׳ — שש
הברות! — ושמחתי כשנמצאה לה חלופה עברית טובה —
.מינהלי׳.
דומני שהגיע הזמן להחליף גם את המושג.הומוסכסואלי׳ —
שוב שש הברות. בשפת־העם היא קוצרה, ובעלי נטייה מסויימת
זו נקראים בלשוו־הדיבור. הומואים׳ .אך נאמר לי שכינוי זה
מרגיז ומעליב אותם.
לאחרונה מרבים לכתוב על ציבור זד״ בגלל המכה הנוראה
שירדה עליו ־ הסינדרום ההומו־סכסואלי. זוהי המחלה הפוגעת
במערכת החיסון־העצמי, ורוב קרבנותיה (אך לא כולם) הם
הומוסכסואלים. אני תר אחרי מילה עברית מתאימד״ שתתרגם את
המושג כהלכה ושלא תהיה פוגעת.
המושג. הומו־סכסואלי׳ הוא צירוף מחר של שתי מילים
השייכות לשתי שפות שונות. .הומוס׳ לקוחה מן היוונית,
ופירושה. אותו הדבר*. .סכסוס׳ לקוחה מן הלטינית, ופירושה
מץ. ההומרסכסואל הוא גבר הנוטה לבני אותו המץ, המץ שלו
עצמו, או אשה הנוטה לבנות מינה שלה עצמה.
התרגום המילולי יהיה.אותו־מעי׳ ,אך לדעתי עדיפה המילה
.עצמיני׳ — אדם האוהב את בני המין שלו עצמו.
האם זה מתקבל?

ובעפודה עי די ת-
17-29
נמאס לי.
נמאס לי להמתץ ולשמוע על מזג־האוויר בעפולה־עילית
ובטבריודתחתית ובקרני־שומרון י׳ח, כדי לזכות סוף־סוף בפרס
ולשמוע מה יקרת מחר בבוקר בתל־אביב.
אני מות להמתץ לירושלים, מתוך כבוד לעיר־הבירה. אבל
השיעור האידיוטי בגיאוגראפיד״ הנכפה מדי שעה על שני מיליון
תושבי שפלת־החוף, יוצא לי מהאף.
מצריים גדולה מישראל פי אלפיים אבל תחזית מזג־האוויר
קצרה שם בחצי. יש הבדל עצום במזג־האוויר בץ אלכסנדריה
בצפון וגבול סודאן בדרום — מרחק כמו בץ תל־אביב ובגדאד
— אבל המצרים המיסכנים מסתפקים בציון מזג־האוויר
בחצי־תריסר מקומות.
ישראל הענקית, המעצמה העולמית השלישית, אינה יכולה
להסתפק בפחות מתריסר ציוני־מקום. חאת בגלל ההבדל העצום
שבמזג־האוויר בין הגולן הדרומי והגולן הצפוני, בץ רמאללה

דויד המלך
וירושלים, שלא לדבר על ההבדל הכביר בין רמלה ורמת־גן.
אנחנו מטומטמים מכדי שנוסיף בעצמנו מעלה אחת או שתיים
למזג־האוויר של תל־אביב, מכדי לחשב את מזג־האויר הצפוי
בלוד.
אלמלא היינו צימר של כבשים, נתינים קולוניאליים שעדיין
לא למדו אל׳ף־בי׳ת של אזרחות, היינו שמים קץ להטרדה
יום־יומית(ושעזדשעתית) זו.
אבל אלמלא היינו כאלד״ גם היינו מנהיגים מזמן את
שעון־הקיץ, ומשנים עוד כהנה וסעד.

ביקורו החטוף של הנרי
קיסינג׳ר בארץ הזכיר לשר־הפנים
נשכחות. כאשר האורח
היה שר־החוץ, הוזמן בורג
לפגישת שרים איתו. באותה
תקופה הפגינו אנשי גוש אמונים
נגד קיסינג׳ר. לפני מכוניתו של
השר הישראלי נשכב מישהו
ומנע ממנו להגיע לפגישה.
הצעיר ששכב על הכביש היה
חנן סורת, מראשי הגוש וכיום
ח׳כ התחיה.
כאשר השיב בורג להצעה
לסדר של שולמית אלוני
בעניין פעילותם האלימה של
חרדים בירושלים, היא הפריעה
לו בקריאות־ביניים קצובות.
כשסיים את דבריו הוא ניגש
אליה ואמר. :שולד, מה את רוצה
ממני? את לא יודעת שאותי הם
שונאים יותר ממך?׳
בדיון שהתנהל במליאת
הכנסת על אישור מינויה של
שרה דורון לתפקיד שר, פתח
ח״ב מפ״ם ויקמור שמטוב
את דבריו בגינוי הממשלה
שעשתה עיסקה עם אגודת
ישראל בעניין בחירת השר ה־.21
בפנותו לח״כים אמר. .ואפילו
ח׳כ אחד של האגודה איננו פה׳.
חבריו לסיעה רמזו לו שהוא
טועה. ח׳כ אגודת ישראל,
שלמה לורנץ, ישב לצידה של עדנה המערר,
ח״כית
סולודור, וניהל איתה באותו
זמן שיחה ארוכה.
אחד מאורחי דורון ביציע
היה חבר המיפלגה מיכאל
(,מיקי׳) אלבץ. כאשר נשאלה
דורון אם היא אינה רואה באלבין

את שליחו של שאול
אייזנברג, שהרי הוא עובד
עבורו, ענתה, :לא רק שאיני
מכירה את אייזנברג. ספק אם
פעם בחייו הוא שמע עלי׳.
אחרי שקיבלה דורון את
אישור הכנסת למינויה, נערכה
הרמת כוסית לכבודה באולם כשנכנס החוקה. ועדת ראש־הממשלה, לקחה דורון את
שני נכדיה, שהיו עימה, הביאה
אותם למנחם בגין ואמרה לו:
.אני מבקשת שתכיר את מנהיגי
הליכוד בעתיד׳.
כאשר נשאל ח׳ב העבודה
נסתלי בלומנטל על המצב
הכלכלי, הוא נעזר בדברים שאמר
חברו לסיעה בדיון בכנסת.
עדי אמוראי טען שאם ימשיר
יורם ארידור לנהל את
הכלכלה כפי שהוא מנהל אותה
כיום, יאלץ בגין להוציא אפילו
את (זאב) דבוטינסקי מהמחזור.
יושב־ראש
ועדת־החוקה
של הכנסת, אלי קולאם,
מהליברלים, התקנא בחבריו
השרים. הוא נוסע במכונית
וולבו מדגם 1983 וחלונות
הרכב מכוסים בווילונות כהים.
במישכן הנשיא עוסקים
בשיפוצים נרחבים, שהגיעו עד
לישכת אשת־הנשיא. מסיבה זו
נאלצו שתי מזכירותיה של
אורה הרצוג, העובדות
הוותיקות ציונה וגרייס,
לעבור לדירתה של המיליונרית
גיטה שדובר, הנמצאת מול
תיאטרון ירושלים, ולנהל את
הלישכה משם.

לסי ישלח ח״ב יהודה סרח פסיכ 1ל1גית
קטילת 1מד 1ע סירב השופט בנים ין כהן לדבר

מרדכי ודטה״מר:

׳נציב שירות בתי״הסוהר בא בלווית אשתו יונה ורסהיימר לקבלת*
הפנים שערן האירגון העולמי של יוצאי צסון־אפריקה לאורחים ולנשיא
המדינה. ורסהיימר ואשתו הסתובבו בין דוכני המזון העמוסים לעייפה ואחר״כן פרשו לנוח בכיסאות
שהוכנו לאורחים. קבלת״הפנים נערכה ערב כינוס שורשים -מיפגש יהודי צפון־אפריקה שייערך בארץ.

האם יתחולל שינוי בגלי
צה־לי השדרנית עדנה פאר,
שנואת נפשם של עובדי התחנה,
נפגשה לשיחה של שעה וחצי עם
תת־אלוף עמום ירון, ראש
אכ״א החדש. בתום השיחה
פלטה• :הוא לא הבין אותי׳.
הטלפון צילצל ליד מיטתו

של ח״כ הליברלים יהודה
סרח. השעה היתה 5לפנות
בוקר ומעברו השני של קו
הטלפון נשמע קול נשי, .זיהיתי
אותה מייד, ,סיפר אחר־כן־ הח׳ב
הנתניתי, ,היא היתה תלמידה
שלי לפני 26 שנה במעברת
חבצלת השרון.״ הצעירה,

שבגלל הפרשי השעות בין
ישראל וארצות־הברית העירה
אותו כל־כן־ מוקדם, סיפרה לו
שהיא מסיימת הקיץ לימודי
דוקטור בפסיכולוגיה קלינית
וביקשה את עזרתו במציאת
עבודה, .היא קראה בעיתונים
שאני חבר־כנסת, והיתה מופתעת
כשהבטחתי לה שאמצא לה
מקום עבורה אילו רק ידעה
איפה?״ סיפר פרח, כשבראשו
עלתה המחשבה על מיפלגתו.
השופט בנימין כהן,
שיצא השבוע לגימלאות, סירב
להתראיין לעיתונות. הנשיא
התורן של בית־המישפט המחוזי
בתל־אביב נימק את דבריו בכך
שעל דברים מעניינים אינו רוצה
לדבר פן יעורר סערה בציבור,
ועל דברים שאינם מעניינים לא
ועל דברים שאינם מעניינים לא
כדאי לדבר בכלל.
כאשר התפתחו חילופי
דברים מעליבים בין התובעת
במישפט רצח רוני ניצן,
הפרקליטה פנינה דבורין
ואחד הסנגורים, משה מרוז,
התערב אב בית־הדין, השופט
יהושע גרוס, וביקש להפסיק
את פעולות הרשמקול. .למען
כבודכם הפסקתי את ההקלטה,
.אמר לשניים, שהשתתקו מייד.
אשה מודאגת באה לאולם־
המעצרים שבו ישבה השופטת

תמר יואלסון ג׳יקובס.

ך ן 11ך ן |*?ן ןך | 11| 1משאיל את גליון העולם הזה שהיה ברשותו
לחברת מרכז תגועת ההרות, שביקשה לעיין

בו. קוסמן, סגן שר״האוצר, ישב כמעט בסוף אולמי העצמאות בבית
ז׳בוסינסקי, שם נערכה ישיבת המרבז ועיין בעיתונים יומיים
ובשבועון העולם הזה שהביא עימו. סביבו ישבו גערות צעירות.

י ך 1ח מחלקת לבאי ישיבת מרכז חרות האחרונה כרוזים הקוראים
1 1 #11 לתמיד בה כמועמדת לראשות עיריית חיפה. ת ם, אשתו של
ח׳כחתת יוסף רום, הודיעה שהיא מקימה רשימה עצמאית מפני שהאיש
החזק של סניף חתת בעיירה, ח׳־כ מאיר כהן־אבידב, מתנגד בתוקף שהיא
תרוץ מטעם הליכוד. רום הניחה את הכרזות על שולחן שלידו עמד הח*כ.

השופטת זכרה כי שיחררה את
בנה של אותה אשה יומיים לפני
כן. אך האשה טענה כי למרות
שחתמה על ערבות טרם שוחרר
בנה, אין היא יודעת היכן הוא
נמצא. השופטת קראה לשוטר
הממונה על המעצרים ואמרו לה
.האם אני צריכה גם לשחרר
אותם באופן פיסי? לא רק
בצווים?׳
בשיחה עם המראיין איתן
תציג נשאל ח׳כ העבודה,
יצחק רבין, מה דעתו על
מיסמך יהושפט הרככי,
שהוגש לידר המיפלגה. ענה
רביד, :כל ההתבססות על
ז׳בוטינסקאות מתאימה לפרופסור.
אם נשאל צעירים מיהו
ז׳בוטינסקי הם יאמרו שזהו רחוב
מקביל לארלוזרוב ושהם לא
ייפגשו לעולם ׳.כאשר נשאל
אם יוכל עזר וייצמן לתרום
לפוליטיקה הישראלית אם יקים
העולם הז ה 2393

רשימת־מרכז, נזכר רבץ בנסייד

הנפל של הפרופסור יגאל ידין.

.שוב הם יקימו תנועת צופים
לבני־׳. 60 הרצל האסטרולוג
ליפשיץ גורס על־פי קריאה
בכוכבים, שוייצמן ישוב בקרוב
לפעילות פוליטית.
בתוכנית הסאטירה של גלי
צה׳ל, יתוש בראש, שאל
המנחה שלמה ניצן, מדוע טרם
נשלח האסטרונאוט היהודי
הראשון לחלל. ענה מאיר
שליו. :כי הבן שלו יעץ לו
להישאר כאן ׳.תשובה אחרת
היתה. :כי סוף כל סוף יצאה
האמת לאור ויצחק רבין אינו
יהודי!׳ לשאלה מהו מקור
— המינהג לצבוט בישבן ענה שליו:
כליברלים נהוג לצבוט חזק
בישבן כדי לבדוק אם אתה
באמת מת ׳.לשאלה איזה
עבודות נגרות היה צוות

דפנה אס, אשת יחסי־הציבור
של התיאטרון לילדים
ולנוער, חיפשה דרן־ מקורית
להפתיע את בעלה ישיק לכבוד
יום הולדתו וד .40 בליל״שבת
האחרון לקחה אותו הבת שרון
לטיול מחוץ לווילה שלהם
ברמודאפעל. בתוך שעה הוכנה
תפאורה, תאורה ודוכני מזון.
כשחזר ישיק הביתה קצת לפני
השעה 9בערב, הוא נדהם לראות
מה הכינו עבורו. ישיק ואחיו
דוקה, הנשוי לאילנה, הם
מבעלי מיפעל הנקניקים והבשר
אס. הוא ידוע כחובב אופרות
ולמסיבה בא הזמר מרדכי בן
שחר ששר לכבודו. הטבח היה
חנינה פורלטונלו, יוצא לוב
שבישל בעבר למלכים.
מנכ׳ל רשות השידור
לשעבר יצחק ליבני בטוח,
שלמרות כל הרינונים לא תהיה
רשת טלוויזיה שנייה או רשת

| 11ך \ 1 1ו 1זוכה לנשיקות בשתי לחייה משניים מזמרי הלהקה הדרום אמריקאית -לוס
\ 11 #1פראגוויאוס״ .אלוני היתה אורחת הופעת המוזמנים שערבה הלהקה בבואה לארץ.

אחרי ההופעה שנערבה בצהרי יום השישי בתל־אביב היא נושקה על״ידי פרנציסקו קברל(מימין) ולאו
ברסו. במשך בל ההופעה לא הפסיקה הזמרת והשחקנית אלוני להתלהב ולמחוא לאורחים כפיים.
מרדכי ציפורי שר ביחד עם
שימעון פרם שירי מולדת.
כאשר הבחין ציפורי, ששר
בחדווה רבה גם שירי פלמ״ח,
שפרס מזייף אמר לו. :לפחות
במה שנוגע למילים של שירים
אתה יכול להקשיב לי׳.
פרס דיבר בשיבחו של
המארח. .לא חשוב מה אייבי היה
או יהיה. אנחנו בעדו ביגלל מה
שהוא.״
בהמשך סיפר פרס בדיחה:
בארצות־הברית נשאלו אנשים
מיהי האישיות ההיסטורית החשובה
בעיניהם ביותר, למנחשים
נכונה הובטח פרס גדול. יהודי
הציע את ישוע הנוצרי. שאלו

אותו. :איך יהודי אומר ישועי זה
לא מתם? ענה היהודי. :מוזס
לחוד ועסקים לחוד׳.
הקריקטוריסט הישראלי
רענן לוריא, העובד כיום
ביפאן, מספר שהוא חי בפחד.
הסיבה — על־פי סטטיסטיקה
נפגעת טוקיו בכל 60 שנה
מרעידת אדמה קטלנית. הרעידה
האחרונה היתה לשנת .1923 אך
הוא מתנחם בכך שהקוריאנים,
המתגוררים בבירת יפאן חוששים
יותר ממנו. ברעידה האחרונה
האמינו היפאנים שהקוריאנים
אחראים לאסון וטבחו בהם.
שגריר ישראל בטוקיו,
אמרון בן־יודונן, נמצא במצוקה.
הוא עמוס בתלונות של

סגירת הדלתות. אפלבאום, עוזרו הפרלמנטרי של יושב־ראש
מיפלגת העבודה, שימעון פרס עובד להנאתו ולפרנסתו במה לילות
בשבוע באחראי מישמרת במיסעדה. אחרי חצות הוא זרק לפה־האשפה
הגדול שבחצר את חביות היין הריקות. ראה אותו אחד
האורחים, הטביר אותו, וקרא לעברו. :או, הנה אחרון הפועלים׳.
המשיבים ויצמן אצל הרמטכ׳ל

לשעבר רפאל(.רפול״) איתן,
ענה הצייר יאיר גרבוז:

.הייתי מזמין אצלו 7861
כיסאות, כדי שיהיה עסוק ולא
יהיה לו זמן להתעסק בדברים
אחרים.״ ואילו שליו אמר. :לא
הייתי מזמין כלום. מספיק לי
ספסל לשני אנשים. אני לא צריך
ספסל שיגיע עד כביש ביירות־דמשק
׳.לשאלה איזה תיק היה
הצוות נותן לליברלים ענה דובר
צה׳ל לשעבר יצחק (.איצ׳ה׳)
גולן: למועמדת שלהם הייתי
נותן את תיק הספורט, כי
הליברלים אומרים שהיא יכולה
לקפוץ ׳.תשובה אחרת. :לפי
התנהגותם בזמן האחרון־תיק
התו
,אוכל.״ ולשאלה איך יקראו
!וטוביוגרפיה של בנימין
:ב בגץ, בנו של ראש־הממשלה,
הציע גרבוז את השם
אבא אבן. תשובה אחרת היתה:
בנימין ז אב בגין -תוצאה של
רגע היסטורי.

העולם הז ה 2393

טלוויזיה בכבלים. וכל זאת למה?
בגלל השתייכותו של שר־החיגוך־והתרבות
למיפלגה הלא־י
נכונה. ליבני חישב ומצא ששר-
האוצר היה מסכים לפריצת הדרו־בתחום
התיקשורתי אילו היה
זבולון המר שר מטעם חרות.
מבעלי דפוס מלץ שבכרם
התימנים בתל־אביב, החליטו
לגוון את עיסוקם. הם היקצו
בית־הדפוס משטח חלק לפני שנפתחה למיסעדה שבועיים. בר־כובבא לוי,
מבעלי הדפוס אמר. :הדפוס זה
רק לשם הכבוד. המיסעדה למען
הכסף ׳.שם המיסעדה —
המוכתר, נקבע על שמו של אבי
המישפחה, מייסד דפוס מלץ,
שהיה במשך שנים רבות מוכתר
כרם התימנים.
באי המסיבה שערך איי־בי
נתן לכבוד הנכד של נוח
ופולח מוזס, בנם של ג׳ודי
ועמירם ניר, אינם מפסיקים
לדבר בשיבחה. שר־ התיקשורת

1 1ךזךךיךומפקד פיקוד צפון בא לסקס פתיחת
\ 11 1 1 1 #11 תערובת צה׳ל, שהתקיימה בגני־התערובה,
בלווית בנו ואשתו. הסקס החל באיחור קל בגלל אי־התאמה בבואם
של המבובדים, הרמספ׳ל, שר״הביסחון, הנשיא וראש־הממשלה. בין
המוזמנים נראתה פנינה רוזצבלוס, שבאה בלווית חצן אברמסון, חבר
חרות ויועצו לענייני תקשירת של שר־הביצוי והשיפון דויד לוי.

בתי כלבו על מבקרים ישראלים.
בבתי־הכלבו הגדולים נהוג
שבאחת הקומות נמצאים דוכני
טעימה. הישראלים אוכלים שם
ארוחות שלמות, למגינת ליבם
של העובדים במקום.

עורך־הדין אהרון־פא־פו,
חבר הוועד המנהל של רשות
השידור, איחר לישיבה האחרונה.
כשנכנס הרעים בבירכת שלום.
אמר לו יושב־ראש הוועד,
הפרופסור ראובן ירון. :כשמאחרים
נכנסים בשקט.״ הגיב
פאפו. :כן, אבל אני במצב־רוח
טוב. מה יש אם יהיה פה קצת
חוש הומור? התערב מנכ״ל
הרשות יוסף (.טומי״) לפיד:
.אילו הייתי במקומך לא הייתי
מרוצה כל־כך מעצמי״.
העיתונאי הוותיק נוח
קליגר מוכר כשחקן כדורגל
פעיל למרות גילו .57 ,רק עתה
הוא שב מצרפת, שם הופיע במדי
נבחרת העיתונאים שזכתה בגביע
העולם בכדורגל באולימפיאדת
העיתונאים, וקליגר
שיחק כמגן ימני. מדי שבת הוא
משחק במיגרש הכדורגל של
בית־ הספר אלי אנ ס ברמת־אביב,
בנבחרת כוכבי הבידור.
הוא משחק גם במדי נבחרת
העיתון שלו, ידיעות אחרונות,
ועתה הוא מעוניין להשתתף
בתחרויות במיסגרת הליגה
למקומות עבודה.
השופט המחוזי אורי
שטרוזמן ואשתו שרח חגגו
בשבוע שעבר את בר־המיצווה
של בנם עודד, ואת. טקס
בת־המיצווה של בתם עידית.
בני־הזוג, המתגוררים בתלמי־מנשה,
הם הורים לחמישה ילדים
והכינו מסיבה יוצאת־דופן
למאות האורחים. שרה בישלה
בעצמה את האוכל שכלל
־ממולאים, חמין ובשרים. כאשר
שוטפת־הכלים לא הגיעה בזמן,
מיהרה שרה לעזור בשטיפת
הכלים. השופט הסימפטי היה
טרוד בעניין אחר: אחד האורחים
חסם בריכבו את הכניסה לבית.
.של מי הפורד אנגליהי. .שאל
שטרומן כשהוא מתרוצץ בין
האורחים הרבים. כאשר הודו בני
המישפחה לאורחים לא שכה
שטרוזמן להודות לאשתו
שעמלה על הכנת המסיבה. הוא
סיפר שהוא מצא אשת־חיל והוא
מברך אותה על מעשיה. שרה
אינה עובדת רק במיטבה. היא
ממפלת בילדים מפגרים.

בלתים
שתי גירס 1ת ל״מיהו
יהודי״ 1מהי פ שיטת רגל
מיגוון פוליטי רחב —
מאליעזר גרנות המפ״מי ועד
אורי ין, נאמנו של אריאל
שרון — היה מייוצג בחגיגת
יום־ההולדת של נספחת־הרבות
האוסטרית, ברברה טאופר,
שהגיעה במזל־טוב לגיל .40
ברברה הפופולרית, הדיפלומטית
הוותיקה ביותר המכהנת
עתה בארץ, ממשיכה בתפקידה
למרות שהפטרון שלה, ברונו
קרייסקי, פרש לגימלאות.
במהלך המסיבה גילתה
ברברה כל זיווה להט, אשת
ראש־העירייה, חגגה אף היא את
יום־ההולדת שלה באותו היום.
כשהכריזה על כך, מיהרה זיווה
להכריז :״גם אני בת ״!40 בו
במקום נמצאו עוד אחדים,
גברים ונשים, שהתעקשו לטעון
שהגיעו זה עתה לגיל .40

עצות טובות או עצות
אחיתופל־אך הם לא הביאו את
הישועה״.
• הנ״ל :״במילחמת־הלבנון
היתה מילחמה בלתי־מוצלחת
ולא רק משום המחיר ששולם
בעדה. אשר לעם ישראל — הוא ~ ~
יצא מהמילחמה יותר חלוש ממה
שהיה כשנכנס לתוכה.״

• המחזאי יהושע סרבול
בחותם, על ביקור אריק
שרון בלבנון :״מה דחף אותו

לשם? הצורך לשוב אל מקום
י הפשע?״
• מהנ״ל :״מישפט ישראלי:
כי מדהושע) בן־ציון תצא
תורה״.
• הנ״ל: מיהו יהודי? מי —!
שנולד לאם ליבראלית ולאב
אגו״י ״או״ יהודי הוא כל מי

1 71111ך | 9 | 1אלמנתו של סגן שר־התחבורה דויד ־־*ן
| 1 1-1 111 1111111111 שיסמן ז׳ל מימין מרימה כוסית יץ
לצד אחי בעלה מרדכי ואשתו תחיה(משמאל) ,אחותה התאומה של
שושנה. השלושה באו לסתיחת מיסעדה בתל אביב. מרדכי שיסמן,
שהיה לשעבר דובר אגד, הוא היום בעל מישרד ליחסי״ציבור.
להט עצמו אמנם נעדר,
אבל שני מתמודדים אחים —
יצחק ארצי ואייבי — היו
במקום וניהלו תעמולת־בחירות ״
שקטה.
במסיבה נשמר שלום־
הבית בתוך מיפלגת־העבודה.
יצחק רבין ואשתו הלכו
בדיוק לפני שהופיעו חיים
בר־לב ואשתו.

פם וקי השבוע
• שגריר ישראל לשעבר
בלונדון, שלמה אר־גוב,
שההתנקשות בחייו היתה
העילה למילחמת הלבנון,
במיכתב שכתב לעיתונאי הארץ
יואל מרקוס :״אילו חסכו
יוזמי המילחמה בלבנון את
מימדי ההרפתקה שלהם, היו
חוסכים חיי מאות מטובי הבנים״.
• מהנ״ל. :במילחמת־הל־בנון
חברו יחד גנרלים שניסו
כוחם בניהול המילחמה ולא
יכלו, מטיפים בשער שהציעו
יו׳ר ההסתדרות הציונית אריה דולצין

שמחלל שבת או מחלל מצבות
של מחללי שבת״.
• הנ״ל. :אל תאמר פשיטת־רגל.
אמור פריסת־רגל מחדש״.

• הרב מנחם הבחן:
״אדם לאדם מצודת.זאב״.

• ח״ס הליברלים פינחס

גולדשטיין, על ענישת פלסטינים
:״אני בעד גירוש, סתימת
בתים ומאסר חמור ...העונשים
האלה לא עובדים על יהודים״.
0ח״כ העבודה רב בן־מאיר:
״אם אבחר לראשות העיר־תל•
אביב, קל יותר יהיה למועמד
המערך להיבחר לראשות הממשלה.״

העיתונאי עמום קינן:

״אילו היה שימעון פרם מנהיג
המקבל החלטות מפני שכך הוא
מאמין, לא היה לו שום סיכוי
להיות ראש״ממשלה. מכיוון שאיננו
כזה, יש לו כל הסיכויים.׳

• שר־התיירות אברו;
שריר, בפניה אל אנשי סי׳
השר יצחק מודעי :״אני
מושיט לעברם את שתי ידיי,
ובכל הלב״.
העולם הז ה 2393

נוידו! לאונו
מידע לאומי נותן לך תשובות
יש לן שאלה ! טיק־ טק
ומידע לאומי פולט את
התשובה. מיכשור משוכלל
בעשרות סניפים עומד
לרשות הלקוחות במתן
מידע מהיר ומעודכן על
חשבונותיהם. בלחיצת
כפתור יכול לקוח
לדעת את הרכב

תיק ההשקעות
שלו, את היתרה
שלו במטבע __ ישראלי ובמטבע חוץ
ומה לא

בעצם... ובאמצעות מסוף
ברנ״ע בבורסה לניירות ערן,
המקשר ביו הסניף שלן
לנציגים של בנק לאומי
בבורסה, ניתן לתת הוראות
גם עד כמה דקות לפני
תחילת המסחר.

תק שורת בינלאומית
רוצה לסגור עיסקה עם
אוסטרליה! ׳
תוך שניות ספורות אתה
יכול לסגור עיסקה
בינלאומית עם גורם שנמצא
במרחק אלפי קילומטרים
מישראל.דזו/וע $הוא שמה
של מערכת תקשורת
ממוחשבת הנמצאת
בשימוש בנק לאומי. תוכל
בעזרתה לבצע העברות
מטבע חוץ מחו״ל ולחו״ל
במהירות ובסודיות מוחלטת.
מחשבים אנשים
המחשב של בנק לאומי
עובד בשבילך גם בלילה.
בבנק לאומי תמצא את
מרכז המחשבים האזרחי
הגדול ביותר בישראל. מה
הוא עושה בלילה אחד! הוא
מעדכן כ־ 6מליון חשבונות
ומעביר כ־ 400 אלף שיקים
(כן, בלילה אחד!) וכשאתה
נכנס בבוקר לסניף ומקבל
את היתרה המעודכנת שלך
זהו סופו של התהליך. כי כל
הפיפס־פיפס והטיק־טק
נעשים במטרה אחת:
לשרת אנשים.

הכספומט חו סן לך זמן
למעלה מ־ 170 מכשירי
כספומט בכל הארץ עובדים
24 שעות ביממה במטרה
לחסיד לד זמן.
פיפס־פיפס ...ויש לד כסף!
פיפס־פיפס ...פיפס...
והשיק מופקד! פיפס־פיפס
ויש לד יתרה. מאות אלפי
לקוחות של בנק לאומי כבר
מנצלים את השרות הזה.

דק אחד שקנינו פרדלת
הרשינו לעצמנו
ל קנו תמערכת וידיאו
[ 9כבר הרבהז מן רצינו ל קנו ת מ ערכ ת וידי או טי ב ה,
אבל לא העזנו. ש מ ענו ש ״ ה ל הי ט ,,אצל ה פו ר צי ם בז מן האח רון ז ה מערכו ת וידי או.
עם דל ת עץ מיו שנ ת כ שלנו ועם מנעול פ שו ט, זו ממש פי רצה
קו ראת לגנב. לכן החל טנו קו ד ם כל ל קנו תאת דל תהבט חון ה טו ב ה
ביותר שי ש ב שוק. קנינו פלדל ת. הי א תגן עלינו, על כל הי ק ר לנו ב בי ת,
וגם על מ ערכ ת הוי די או החדשה_ .

אני סומכת דק על פלדל ת
מנדלוב׳ץ עדנה

־ 907 מהציבור
סומכים עלפלדלת,״

ט ל ־ א רויו

שנה א ח רי שנ ה ברציפות זו כי ם מיצרי ״רבניייז ״ ׳
במש אלי דעת הקהל של ״ ה קני ה ה טו ב ה ביו ת ר״ י״ ה מי צר הנ בחר״1983
ב/0 1983 -י 94מ הנ ש א לי םבמשאל ״ ה קני ה הטיב ה ביו ת ר״
י-־/נ 91.2מ הנ ש א לי םבמש אל ״ ה מו צ ר הנ ב חר״

בחרי בפלדלת של ר ב־ ב רי ח.
(113
פלדלת של רב בריח ב ה שג ח ת מכון ה ת קני ם.

פלדלת ״

8א רב בריח

אתה כידיי ם טובו ת

לפרטים והזמנות, אנא פנ ה:
תל-אביב 3( 03-283166 :קוים)
חולון 5( 03-84-4145 :קוים)
רמת-גן 3( 03-722111 :קוים)
רחובות-אשדוד 3( 054-73111 :קוים)
צפת-ק. שמונה 067-71450:
נצרת-העמקים 065-73267 :
חיפה 3( 04-237134 :קוים)

קריות 3( 04-725111 :קוים)
נ תניה-חדר ה053-34688 :
כ״ס-ה שרון 2( 052-443043 :קוים)
פתח־ תקו ה03-9230263,03-9230262 :
ירו שלים 3( 02-533261 :קוים)
אשקלון 051-29358 :
באר-שבע 057-79516 ,057-76840:
אילת 059-73176 :

עכשיו חברת רב־בריח מייצרת 3דגמי פלדלת כדי שיותר אנשים יובלו להרשות לעצמם הגנה מירבית בלי להתפשר.

ראה פרסו מנובדפי זהב עמ׳ 1

ה מ עונ ה

[ הנו שרת

כבר בשבוע הראשון של מילחמת־לבנון ם תח ״העולם הזה״ בביקורת נוקבו!
של כישלונותיה המדיניים והמוסריים. מאז נכתבו על כף אלפי מאמרים.
״ בסידרה זו נעשה נסיון לנתח את הכישלונות הצבאיים המיקצועיים של
מילחמה זו, בלי קשר לוויכוח על מהותה המוסרית והמדינית.
הביקורת על המהלכים הצבאיים של מילחמת־הלבנון נערכה, עד בה, בעיקר

ה מ עונ הנגןאש״ף

בחוגים מיקצועיים -וגם שלא בפרהסיה, ולרוב גם לא בפורומים סגורים. אלא
בשיחות פרטיות בלבד. בסידרה זו נעשה נסיון ראשון לנתח את המהלכים
הצבאיים של המילחמה באופן שיטתי ואובייקטיבי, ולהשיב על השאלות
הנוקבות: מדוע לא השיג צה״ל ניצחון מהיר וחותן• במילחמה, למרות עליונותו
הכבירה? מדוע איחר להגיע לביירות? מדוע לא הביס את הצבא הסורי?

717210
ל פ לי ש ה הישראלית ללבנון לא באה
1 1בהפתעה לכוחות אש״ף. החשש מפלישה
כזאת כירסם בהם מאז תום מיבצע ליטאני, והפך
לוודאות אחרי יולי .1981
האיזור שבו התנהלו עיקר הקרבות נגד אש״ף
הוא השטח שהיה ידוע כמיני־מדינה הפלסטינית
בדרום־ לבנון. זו השתרעה מנהר הליטאני בדרום
עד האיזור שמצפון לנהר רמור, בעיקר באיזור

שעמד תחת פיקודו של פת״ח מנה כ־6,500
לוחמים, שהיו מאורגנים במסגרות הבאות:
• 4חטיבות חי״ר.
• אגד שריון.
• אגד חת׳׳ם.
נוסף על כך עמד תחת פיקודו של פת״ח כוח
של צש״ף(צבא־השיחרור הפלסטיני) שכלל את
היחידות הבאות:

תארו

החוף, ויש להוסיף לה את מובלעת צור מדרום
לליטאני.
החלק המיזרחי של הגיזרה היה תפוס בדרומו,
באיזור רמת־נבטיה שבין הליטאני לזהרני,
על־ידי אש״ף, כאשר מצפון, באיזור ג׳זין, פרוסים
כוחות סוריים.
אחרי עשרת ימי ההתשה של יולי 1981 הגביר
אש״ף את מאמץ־ ההתבצרות שלו באיזור, אך לא
יצר מערך־הגנה רציף, אלא בעיקר בונקרים
לרכב ותחמושת, ומערך עמדות בנקודות
השולטות על הצירים העיקריים. האיזור הוא

• חטיבת ״עין ג׳אלות״.
• חטיבת ״בדר״.
• אגד שריון.
האירגון השני בגודלו — אל־ צאעיקה
מנה כ־ 2,000 לוחמים, שאורגנו ב־ 3גדודי חי״ר.
יש לציין שמושגים כמו חטיבה או גדוד עשויים
להיות מטעים בהקשר זה. בייחוד באירגונים
הקטנים יותר. כך, למשל, מנו אירגוניהם של
חבש וחוואתמה 4גדודים כל אחד, אולם כל
״גדוד״ כזה מנה כ־ 100 לוחמים, דהיינו
סדר־גודל של פלוגה בערך. חטיבת ״עין ג׳אלות״

הנחיתה מצפון לצידון
ראשונים נחתו אנשי הקומנדו
הררי ברובו, ומבותר על־ידי שלוחות של הר
הלבנון, היורדות לעבר הים, ובמקומות מסויימים
מגיעות אליו.
ציר־התנועה העיקרי בגיזרה — כביש החוף
— נשלט על־ידי שלוחות אלה לכל אורכו,
ועובר בתוך איזור העשיר בצימחיה צפופה,
בעיקר מטעים. הציר עובר בערים גדולות
ובמיספר גדול של כפרים ועיירות. את הגיזרה
חוצים ממיזרח למערב מספר רב של
מיכשולי־מים, שהגדולים בהם הם נהרות
הליטאני, הזהראני, האוולי וגהר דמור.
סדר־הכוחות שעמד לרשות אש״ף בלבנון מנה
כ־ 15,000 לוחמים, כ־ 100 טנקים מיושנים
! ל תו צרת סובייטית (34־ד54 ,־ד55 ,־ד) ,כ־250
* ! תחיפ. כ־ס 10 מטל״רים רב קני־ם, כ־150
* * מ ״ שי ם ושריוניות וכן אמצעי נ״ט ונ״מ. לכך יש
להוסיף כ־ססס 30,־ 25 אנשי מיליציות של אש״ף,
תושבי מחנות־הפליטים.
כל הכוח הזה היה מפוזר בין האירגונים
1השונים, אשר הדומיננטי שבהם הוא פת״ח. הכוח

היתה למעשה כוח בסד״ג של גדוד מוגבר,
וחטיבת ״בדר״ היתה למעשה בעוצמה של גדוד.
הכוח העיקרי שנפרס בגיזרה המערבית היתה
חטיבת ה״קסטל״ של פת״ח שמנתה שישה גדודי
חי״ר, גדוד ממוכן אחד ושלושה גדודי חת״ם.
מפקד החטיבה היה מוקדם (סא״ל) חג׳
איסמאעיל, והיא נערכה כדלהלן:
באיזור נבטיה — רמת־ארנון גדוד ״ג׳רמק״.
צפונה לו, מצפון לזהרני ולאורכו, גדוד ״ג׳ואד
אבו־אל־שער״ .באיזור צור, מדרום לליטאני,
נערך גדוד ״אבו יוסוף אל־נג׳ר״ ,בפיקודו של
עזמי זכיר, וממיזרח לו, גם כן מדרום לליטאני,
בתוך שטח יוניפי״ל, היה פרוס גדוד ״הגיזרה
התיכונה״ .באיזור שבין הליטאני לזהראני, לאורך
החוף, נערך גדוד ״בית אל־מוקדס״ ,ומצפון
לזהראני גדוד ״אבו־חסן סלאמה״ .באיזור צידון
היה פרוס הגדוד הממוכן של הפת״ח — גדוד
״חללי ספטמבר״ — בפיקודו של ראא׳ד(רס״ן)
כמאל אל־שייח׳ .הגדוד כלל שתי פלוגות טנקים,
4פלוגות חי״ר, שתי כיתות מרגמות 120מ״מ

הזירה המערבית

.1בוח השריון של גבע ובוח החיר״ם חודרים ללבנון
! באיזור זרעית .2 .עד הערב של היום הראשון מגיע כוח
גבע לאיזור עדלון .3 .כוח צנחנים נקלע למארב באיזור אל״בץ .4 .בשעות אחר־חצהריים של
היום השני חובר כוח גבע עם הכוח שנחת מן הים 2.5 .כוחות חי״ר לופתים את גדוד הגיזרה
התיכונה .6 .כוח החיר״ם וכוח צנחני מילואים מתחילים למהר את צור .7 .כוח נח׳ל מתחיל
לטהר את ראשידייה .8 .כוח של צה׳ל המנסה לחצות את גשר חרדלה ונבלם .9 .עוצבת
קהלני חוצה את גשר עקיה . 10 .כוח של גולני מטהר את רמת ארנון .11 .הבופור נכבש על־ידי
לוחמי גולני .12 .כוח של צה׳ל חוצה ע״ג גשר חרדלה בבוקר יום ב׳ .13 .נבטייה מכותרת
ונכבשת במהלך היום .14 .בלילה שבין יום ב׳ ו־ג׳ חובר כוח מעוצבת קהלני עם כוח גבע.15 .
ביום א׳ בערב נוחת כוח צנחנים מצפון לאוולי .16 .איזור טעדיאת נתפט ביום ב׳ בערב.17 .
הפקק בצידון מעכב את התנועה צפונה . 18 .לאורך כל השבוע מתנהלים קרבות במחנה
עין־חילווה והוא נכבש סופית ב״ 15 ביוני. היערכות גדודי חטיבת קסטל: א .חללי ספטמבר.
ב. חסן טלאמה. ג .ג׳ואד אבו אל־שער. ד .בית אל־מוקדט. ה .ג׳רמק. ו .הגיזרה התיכונה. ז.
אבו יוטוף אל־נג׳ר.

.המילחמה הכושלת.
הכיבוש נעשה במהירות רבה יחסית, משום
שתנועת הכוחות ב עוונו של גדוד. גירמק־מנעה
ממנו את האפשרות לסגת לשטח הבנוי
של נבטיה ולהילחם שם, כסי שעשו כוחות
אש־ף בשטחים הבנויים באמור החוף.
שאר הכוח עשה את דרכו לכיוון צידון, לאחר
ש״טיהר״ את סביבות נבטיה ותפס את גשר־חבוש
שעל הזהראני. הכוח הגיע לאיזור צידון בשעות
הלילה שבין ה־ 7ל־ 8ביוני, וחבר עם חטיבת גבע
וכוח הצנחנים, שהונחת מן הים.

הגן כ 3

^ על צידון

היום השני של המילחמה: כוחות צה״ל מגיעים לזהראני ממיזרח, מיתקני־הנסט בוערים
הנחתות העמיסו כלים בשפך הנהר
(המשך מעמוד )21
ושלוש מחלקות נ״מ. כן נמצא בגיזרה חלק
מאגד־השריון של פת׳ח.
לכוחותיו של פת׳׳ח נוספו כוחות שאר
חאירגונים, שהיו פרוסים בשטח, מהם ראוי לציין
את אירגון אל־צאעיקה, שאחד מגדודיו היה
בגיורת נכסיה, ואחד בגיזרת החוף. חטיבה נוספת
של פת״ח — חטיבת ״ירמוך״ — שמנתה כ־600
לוחמים, היתה ערוכה בגיורת עיישיה־ריחאן,
מדרום למערך הסורי בג׳וין. הגיורה שבין נהר
האוואלי לנהר דמור היתה באחריותה של חטיבת
״עין ג׳אלות׳׳ של אש״ף.

^ אלי גבע
עולה
ך• תוכנית הישראלית התבססה על
1 1הפעלת שלוש אוגדות, כאשר אחת תוקפת
מדרום לצפון בציר החוף ו״מטהרת״ אותו; שניה
חודרת לרמת־ נבטיה ונעה צפון מערבה, לכיוון
צידון; ושלישית מונחתת מן הים מצפון לצידון.
אחרי הירי של אש״ף לצפון הגליל, בתגובה
על הפצצת ביירות, החל חיל״האוויר תוקף
מטרות בגיזרת החוף לכל אורכה וברמת־נבטיה,
במטרה לרכך את השטח לקראת הפלישה.
בהפצצות, שהחלו ביום השישי 4 ,ביוני ב־,1720
ושנמשכו עד ליום הראשון, ה־ 6ביוני שעה ,1100
הותקפו חניוני טנקים, עמדות ארטילריה,
מצבורי־ תחמושת, מיפקדות וכי. לאחר תחילת
חיל־האוויר פתח היבשתית הפעולה בתקיפות־סיוע לכוחות, לאורך צירי ההתקדמות.
בשעה 1100 החלה הפעולה היבשתית.
בגיזרה המערבית נשלחה חטיבת שריון,
בפיקודו של אל־מ אלי גבע, בציר
זרעית־אסכנדליון לציר החוף, כאשר משימתו
היא להתקדם צפונה עד צידון, תוך עקיפת
נקודות־ התנגדות ומיכשולים, ולחבור עם
העוצבה שהונחתה מן הים, באיזור צידון.
על כח נוסף, כח החי״רים(חיל־ רגלים מעולה),
שנכנס אף הוא לגיזרת החוף, הוטל להשתלט על
נקודות־ מפתח באיזור שמדרום לליטאני, ביניהן
מחנות בורג׳־אל־שימאלי ואל־ בץ׳ ,וכן על גשר
קוסמיה שעל הליטאני עצמו.
חטיבתו של גבע התקדמה במשך
אחר־הצהריים, ובלילה הגיעה עד לאיזור עדלץ.
כח החי״רים, שנשאר באיזור צור, הסתבך בלחימה
עם קבוצות של פלסטינים, אשר ירו במטולי
אר־פי־ג־י מתוך הפרדסים.
באיזור אל־בץ׳ עלה גדוד צנחנים על מארב,
ונסוג לאחר שנגרמו לו נפגעים. נגכדש הפיקוד
של הגדוד, שנסע לחלץ כוח אחר שעלה על
מארב באיזור בורג׳־אל־שימאלי, נתקל במארב,
והמגיד יחד עם נהגו נפלו, ככל הנראה, בשבי
ונהרגו.
למחרת, יום ב׳ ,ה־ 7ביוני, המשיכה חטיבת
גבע בתנועתה צפונה, ובשעות אחר־הצהריים
חברה עם הכוח שהונחת מן הים. בבוקר אותו יום
הצטרפו לכח החי״רים כוחות נוספים, שהחלו
ב״טיהור׳ הגיזרה. הללו כללו חטיבת־צנחנים
במילואים(הידועה כ״חטיבה שלא גוייסה״) ושני
כוחות חי״ר.

כח החי״ר האחד החל ״לטהר״ את איוור
בורג׳־אל־שימאלי ואת הצירים לכיוון מיורח, שם
חבר עם כח החי״ר השני, שחצה את הגבול באיוור
בירנית ונע דרך בינת־ג׳ביל לתיבנין, ומשם
מערבה.
כתוצאה מתימרון וה נלכד גדוד הגיורה
התיכונה של פת״ח בתנועת מלקחיים משני
עבריו.
בגיורת גדוד ״אבו־יוסוף אל־נג׳ר׳ כיתר כח
החיר״ם וחטיבת צנחני המילואים את צור, והחלו
ב״טיהור׳ בשעה . 1500ל״טיהור״ קדמה קריאה
לאורחים להתרכו בחוף־הים ואחרי שעשו כן
הופצצה העיר על־ידי מטוסים וארטילריה.
כוחות נוספים של צה״ל המשיכו לוחם
לאיוור וכללו חטיבת שריון במילואים, שתפקידה

קוסמייד״ וביום השלישי, דד 8ביוני, החל הקרב
ל״טיהור־ צידון, קרב שנמשך שבוע.
ביבוש הבוסוד
ף גיזרה המרכזית תקף צה״ל את רמת
נבטיה על־ידי כוח שעבר דרך איוור
יוניפי״ל וחצה את הליטאני על גשר עקיה.
באיוור גשר חרדלה, הנשלט מן הבופור, נבלם
כוח אחר של צה״ל, שניסה לחצות, על־ידי ירי
ומיקוש נ״ט, והועבר דרומה לחצייה דרך גשר
עקיה.
הכוח שתקף את מערכי אש״ף בגיורת
רמת־נבטיה כלל את חטיבת השריון ״ברק״
וחטיבת ״גולני״ ,ולאחר שחצה את גשר עקיה

^ עוצבה שהונחתה מן הים כללה כח
1 1צנחנים וכן יסודות של שריון ארטילריה
ונ״מ. כיעד להנחתה נבחר איזור החוף שמצפון
לגשר־האוולי. ראשונים נחתו אנשי הקומנדו
הימי, ואחריהם הצנחנים. תפקידם היה להבטיח
את ראש־הגשר ולתפוס נקודות־מפתח.
בחצות החל כוח־הנחיתה מנחית את הטנקים,
הנגמ״שים והתותחים המתנייעים — נחיתה
שעברה כימעט ללא תקלות. כוח הצנחנים תפס
את גשרי האוולי ואת גיבעת הבקסטא, השולטת

על השטח. התקפת־נגד על הגבעה שבוצעה
על־ידי כוח של אש״ף נהדפה על״ידי הצנחנים.
במשך יום ב׳ הובאו כוחות נוספים ובשעת
הצהריים ביצעו שלוש נחתות הנחתה נוספת תחת
אש מרגמות.
לכוח זה חברו חטיבתו של אלי גבע, ומאוחר
יותר גם יחידות של. גולני־ ו״בקר־ ,כך
שלמעשה היה כוח זה בעורף האוייב כמה 1 -
שעות בלבד.
עד יום שני בערב התקדמו הצנחנים צפונה,
מבלי להיתקל בהתנגדות רבה, ותפסו כימעט
ללא קרב את איזור סעדיאת, שבו אמורה היתה
חטיבת ״עץ ג׳אלות* להיערך להגנה על הנהר
דמור. יחד עם זאת נמשכה הלחימה בצידון, אשר
״טיהורה׳ החל ביום השלישי, וכן במחנה
עין־חילווה.
הלחימה של אש־ף בצידון היתה
רבודטשמעות, מטל השפעתה על מהלך
ההתקדמות של צדדל לביירות.
בעוד שבצור ובראשידיה לא הפריעה הלחימה
לתנועה בציר החוף, הרי שבצידון עובר ציר זה
במרכז העיר, וכדי להעביר בו כוחות היה צריך
״לטהר״ את העיר, או לפחות את הבניינים לאורך
הציר, שהיו תפוסים על״ידי אנשי אש״ף. כתוצאה
מכך נוצר ״הפקק של צידון׳ ,שמנע תנועה
משמעותית צפונה עד לסיום ה״טיהור״.

היום הרביעי של המילחמה: כוחות בודדים עוברים בציר של צידון
לחבור עם העוצבה שהונחתה מן הים
היה לסייע לחי״ר ב״טיהור״ איזור דרום־לבנון,
וגדוד חי״ר של הנח״ל, שיועד לכבוש את
מחנה־הפליטים ראשידיה. גדוד הנח״ל כיתר את
המחנה והתחיל בטיהורו, תוך הסתייעות בטנקים
ובארטילריה. אחרי קרב קשה טוהרה מחציתו של
המחנה, וה״טיהור״ נמשך לתוך הלילה והיום
שלמחרת. הקרב בראשידיה הסתבך כאשר נפצע
המג״ד, ומפקד הנח״ל שנמצא במקום נאלץ
לנהלו אישית. סך כל אבדות הכוח ב״טיהור׳
ראשידיה היה 2הרוגים ו־ 28 פצועים.
בינתיים טוהר האיזור שביו צור לגשר

התפצל למשימותיו.
במהלך הלילה החל גדוד של גולני ב״טיהור״
איזור רמת־ארנון שמצפון לבופור, כאשר הסיירת
ופלוגת חיל־ ההנדסה עולות לבופור עצמו. חלקו
הדרומי של הבופור נכבש על־ידי פלוגת
ההנדסה, וחלקו הצפוני על־ידי הסיירת אחרי
קרב קשה, שבו נפלו שישה לוחמים.
ביום שני בבוקר הסתיים ״טיהור״ רמת־ארנון
וגדוד חי״ר חצה את גשר חרדלה, הצטרף לגדוד
של גולני וביחד כיתרו את נבטיה, אשר נכבשה
במהלר היום.

הדבר גרס לכך שעיקר הרכב ודרגי האספקה
של הכוח שנחת מן הים היו תקועים מדתם
לצידון, יחד עם כוחות אחתם, ובכך עוכבה
עיר,
ההתקדמות לעבר בייתת. פתרון חלקי לבעיה
נמצא ביום ד, ה־ 9ביוני, על־ידי נחתות
חיל־הים, אשר העמיסו כלים בשפך הזהר;
מדרום לצידון, ופרקו אותם בשפך האוולי, מצו

בעין־חילווה נמשכה הלחימה עוד זמן רב
לאחר מכן, כאשר כוחות שונים מנסים לפרוץ
למחנה בלי הצלחה. במהלך הנסיונות הללו

•ייייייייי

הופצץ המחנה מן האוויר והופגז על־ידי
הארטילריה.
הנסיון הסופי לכבוש את עידחילווה בוצע
ביום א׳ ,וד 13 ביוני, והקרב בו כמשך 36 שעות,
עד ליום ג׳ דד 15 ביוני — 10 ימים אחרי תחילת
המילחמה.
הנחיתה המיומדת

^ אשר מנתחים את מהלכי המיבצע עד
^ לנהר דמור, עולה השאלה הבלתי־נמנעת
האם היה האיגוף האמפיבי, הנחיתה בשפך
האוולי, הכרחי, והאם מילא את היעדים
האופרטיביים אשר נועד למלא.
תפקידו של איגוף אמפיבי הוא הבאת כוחות
לעורך האוייב, כדי לגרום למיטוטו.
כך, למשל, עשו האמריקאים ב־1950
באינצ׳ון, במילחמת״קוריאה, כאשר כוח של שתי
דיוויזיות הונחת על ציר האספקה העיקרי של
הצפון־ קוריאנים, שצרו על מיתחם פוסאן.
מיבצע זה היה משולב בהתקפה יבשתית
אמריקאית מתוך המיתחם לכיוון אינצ׳ון וסיאול,
ושילוב זה של מיתקפה חזיתית יחד עם איגוף ימי
גרם להתמוטטות הצפון־קוריאגים.
שימוש רומה באיגוף אמפיבי עשו היפאנים
בעת ההתקפה על מאלאיה במילחמת״העולם
השניה. מיתקפתם היבשתית היתה משולבת
בסידרה של נחיתות מן הים, באגפם של הבריטים,
דבר שהביא להתמוטטות הכוחות הבריטיים
במאלאיה ולנפילתה בידי היפאנים.

היום הרביעי: החלפת מנוע
של טנק ליד נבאטיה
הכוח נבלם על־ידי מיקו ש וירי

במילחמת לבנון, לעומת זאת, לא עמד מול
צה״ל צבא סדיר בגיזרת החוף. עמד מולו כוח
שהורכב מאירגונים שונים, שמידת התיאום
ביניהם, ואף בתוכם, היתה לקויה. ובעיקר: לא
עמד מול צה״ל מערך־הגנה סדיר ורציף.
כוחות צה״ל, שתקפו מן החזית, פוררו את
אש״ף באיזור ככוח לוחם עד יום שני בערב,
דהיינו, תוך 36 שעות, כאשר הפלסטינים
מתבצרים בתוך כיסי התנגדות בודדים בתוך
השטחים הבנויים, או מניחים מארבים ספורדיים
לאורך הצירים.
יתרה מזאת, הכוח שנחת מן הים היה זמן קצר
בילבד לבדו בעורף האוייב, ותוך פחות מ״24
שעות חברו אליו כוחות שריון וכוח חי׳׳ר.
לעומת זאת לא מוטטה הנחיתה את
ההתנגדות באמור צידון, והלחימה שם נמשכה
עוד כמה ימים אחר בך, על־ידי כוחות שבאו מן
הגבול ולא מן הים.
עולה מכך שהנחיתה היתה למעשה מיותרת,
שכן כוחות אש״ף באיזור לא היו צבא סדיר,
שניתוק ציר האספקה שלו גורם לו להתמוטטות,
מה עוד שפירורן של יחידות אש״ף נעשה
במהירות על־ידי כוחות שבאו מן החזית, עוד
לפני שהספיק הכוח הנוחת מן הים לצבור כוח.
לעומת זאת, נחיתתו בערפה של צידון לא
גרמה להתמוטטות המערך הלוחם שם.
מטרה אחרת של האיגוף האמפיבי — ניצול
גורם־ההפתעה להתקדמות מהירה — לא הושג
אף הוא. אילו היה הכוח הנוחת באוולי יכול לזנק
מיד לעבר ביירות, יתכן שהיו נחסכים זמן
ואבירות, במידה שהיה מצליח לתפוס
נקודות־מפתח לפני שכוחות אש״ף וסוריה היו
מספיקים להיערך בהם.
אולם במציאות היה כוזדהנחיתה תקוע
באמור צידון־דמור עד יום ד, דד 9ביוני, ורק
ביום ה׳ ,ב־ 10 ביוני, פתח בהתקדמות לעבר
ביירות.
הדבר נובע מגורמים האופייניים לכוח נחיתה
אמפיבי באופן כללי, ומן הנסיבות המיוחדות של
הפעולה הנדונה.
חסרונו של כוח אמפיבי הוא בהיותו מרותק
לאיזור ראש־הגשר בשל ניידותו הנמוכה. ניידות
נמוכה זו נובעת מהיותו של הכוח תלוי באספקה
מן הים, ומכך שכמות כלי הרכב, שמסוגל הצי
להעביר לו, היא בדרך כלל קטנה מן הדרוש. לכן,
בדרך כלל, עובר זמן עד שצובר כוח־הנחיתה די
אמצעי ניידות, וכן דלק, תחמושת ואספקה, כדי
שיוכל לפרוץ קדימה.
במיקרה שלפנינו לא יכול היה חיל־הים, בעל
יחידת הנחיתה הקטנה, להביא בזמן את כל
כלי־הרכב של הכוח, וגם את כל אספקתו.
הפיתרון לכך היה שכלי־הרכב יגיעו בדרך
היבשה, אולם.הפקק של צירוף לא איפשר להם
לחבור עם הכוח המונחת, וכתוצאה מכך נגרמו
עיכובים בתנועה אל ביירות.
אילו היה הכוח מסוגל לנוע אל ביירות כבר
ביום ג׳(ו ד 8ביוני) יתכן שהיה מצליח לחבור

הרחוב הראשי של צידון: דרך המלד לביירות
היה צורך -לטהר־ א ת העיר
אליה כבר ביום ה׳ ,ה־ 10 ביוני, או לכל המאוחר
ביום ר, ה־זז ביוני.
במציאות נ תנו העיכובים הללו, יחד עם
הקרב על דמור, שהות לכוחות אש־ף וכוחות
סוריים להתפרס בדרך לביירות, וכך הושלמה
החדירה רק ביום השני, וד 14 ביוני.
(מיקרה של איגוף אמפיבי שנכשל היתה

נחיתתם של האמריקאים באנציו שבאיטליה,
ב* .1944 באותה תקופה היו כוחות בעלות־הברית
תקועים מול שרשרת־הביצורים הגרמנית
שפקקה את חצי־האי האיטלקי, ושנקראה. קו
גוסטב״ .האמריקאים הנחיתו כוחות באיזור
אנציו, בעורפם של הגרמנים, אולם בשל הססנות,
ורצון לייצב את הגנת ראש־הגשר ראשית, לא נעו
הכוחות האמריקאיים לעבר רומא, שהיתה
בלתי־מוגנת לחלוטין, והגרמנים הספיקו להעביר
כוחות־עתודה שתחמו את האיזור ומנעו
מהאמריקאים פריצה אל מחוץ לראש־הגשר).

^ עוצמה
^ מיותרת

הדם השני למילחמה: טנקים ופליטים ליד צור
גדוד הנח״ל כיתר א ת המחנה

^ גורמים המעכבים את התנועה לביירות
€יש להוסיף את העוצמה הגדולה שהופעלה
בגיזרת החוף. המדובר באלפי כלי רכב ורק״ם,
שנדחסו בכביש הצר והיו מהווים גורם המסרבל
ומעכב את התנועה, גם לולא היתה התנגדות
פעילה לאורך הציר.
מבחינה זו יצא שכרה של עודף העוצמה
שהופעלה בגיזרה — בהפסדה.
אין בדברים אלה לשלול מחשיבותו של
האיגוף הימי. להיפר, קיומו של כוח אמפיבי הוא
רב־חשיבות, וכאשר מפעילים אותו הפעלה נבונה
ומושכלת הוא יכול להיות בעל משמעות, הן
ברמה האופרטיבית והן ברמה האסטרטגית.
כך, למשל, במלחמת יום־הכיפורים גרמו
תקיפות חיל־הים על החוף הסורי, יחד עם קיומה
של יכולת אמפיבית, לריתוק כוחות סוריים
לגיזרת־החוף, ואלה נגרעו מן החזית.
במיבצע.רביב׳ — הפשיטה המשוריינת של
צה״ל על חוף מיפרץ־סואץ ב־ ,1969 גרמו שישה
טנקים ושלושה נגמ״שים מתוצרת סובייטית,
שהובאו על־ידי שלוש נחתות, כשהם צבועים
בצבעים מצריים, לאבדות ולנזק רב בגיזרת־הפעולה
שלהם, ולזעזוע עמוק בצמרת הצבאית
והמדינית של מצריים.
אץ ספק שיש לחזק ולשפר את היכולת
האמפיבית של צזדל, אולם יש ללמוד היטב את
לקחי הפעלת הכוח האמפיבי במילחמה
האחרונה, כדי שבעתיד יופעל ביעילות רבה
יותר.

(הסרק הבא בסידרה:
הקרב על ביירות).

מכתבים

טיולים נהדרים

ללא ם שוא־פנים

במסלולים המרתקים ביותר!

* אירופה 8 :־ 30 ים.
* ארה ״ ב, קנדהומכסיקו 32-28 :ים.
* ה מז ר ח

הרחוק 3! :יום

* ד רו ם

אמריקה 23 :יי

* ד רו ם

אפריקה !0 :יום

בטיולי אירופה טורם

משלמים פחות ומקבלים הרבה יותר!
חוברת עם פרטים והרשמה בכל משרדי הנסיעות!

131(111 £11 נסין ן

^ / 3 /רו ת ק1

91 ) 11

אי רו פ ה

5סע0ז * ק 0ס ט £

הארגון,התכנון והביצוע ע״י אירופה טייס רח׳ בן ירודה 100ח״א טל 243224.

לערבים ביעור אל אין עיתון
עצמאי.
העיתונות הערבית בישראל סובלת
היום מפיגור חמור. בארץ קיימים היום
רק שני עיתונים יומיים, בעלי רמה
מיקצועית מאוד נחותה. שניהם
ביטאונים אידיאולוגיים של שתי
המיפלגות הנלחמות במלוא כוחן על
קולו של הבוחר הערבי — המערך
ורק״ח. בנוסף עליהם ניתן לקרוא כמה
עיתונים ושבועונים היוצאים לאור
בגדה המערבית ובמיזרח ירושלים, אך
אלה מגיעים לידי הקורא הישראלי
לעיתים רחוקות מאוד.
הפער בין תפוצת העיתונים
העבריים והעיתונים הערביים ברחוב
הערבי הולך וגדל, לרעת העיתונים
בערבית. אין היום כמעט אפילו
מישפחה אחת שאינה קונה עיתון
עברי. למרות עובדות אלה, לא קם עד
היום עיתון בערבית, שיענה על צורכי

האוכלוסיה הערבית בישראל.
קוראי העיתונים הוותיקים מתגעגעים
עדיין לשבועון העולם הזה
בערבית ( ה אד א על־עלם) ,שהיה
שבועון בעל רמה מיקצועית גבוהה,
טיפל בחדשות ללא משוא פנים וקבע
את עמדותיו באופן עצמאי, ללא
השפעה חיצונית.
אודי אבו־עמאר, רמלה

מהכתבות של חגן עזרן. חובתי, כדובר,
להעיר לו על כך בשיחה ישירה, כדי
לתקן ולא לחזור על מישגים — על־פי
הבנתי, כמובן. אגב: כך אני נוהג גם
לגבי כתבי־העבודה בעיתונות הכתובה,
לרבות דבר, שהוא ביטאון ההסתדרות.
לפרקים אני מתקשר ישירות עם
מערכת מבט, כאשר איני יכול להשיג
את חנן עזרן במהלך השידור, כדי

הקברניט וספינת השעשועים תחת לחסל את הפער
והעוני, מוביל מנחם בגין
את ישראל למישחק-
דמים.
תומכי הליכוד, שהתאכזבו מדרכה
של מיפלגת העבודה, נתנו אמון מלא

קורא סולר
יחסי חברות
להבהיר — או אפילו להכחיש — פרט
זה או אחר בכתבה.
מכל מקום: מה שאני עושה ומעיר,
הנני עושה ברוח טובה ומתוך
יחסי־חברות כנים, גם כאשר חנן עזרן
ואנוכי נמצאים, כביכול, משני צירי
הבריקאדה.
שמואל סולר, תל־אביב

צדק דברנס

במנחם בגין, קיוו שהוא יהיה הקברניט
שינווט את ספינת־ישראל לעבר חוף״
מיבטחים — חיסול הפער והעוני.
היום כולנו יודעים, שספינת־המשא
שלנו הפכה לספינת־שעשועים, ה־משייטת
בים סוער וגבה־גלים. היום
ברור שנקלענו למישחק־דמים, ושה־אלימות
הפכה לחלק מחיינו, כנורמה
חברתית.
משה סרסקי, נתניה

כל הכבוד לשופט העליון
בדימוס חיים כהן.
אחרי שזוכה קצין המישטרה שאול
מרקוס, טענו במישרדו של היועץ
המישפטי לממשלה, כי נסתם הגולל
על המאמץ להבטיח מישפט חוזר
לעמוס ברנס.
לטענה זו לא היה שחר. אומנם
בית־המישפט לא קבע מפורשות כי
מרקוס שיקר וזייף את הראיות
במישפטו של ברנם, אולם הזיכוי היה
מחמת הספק בלבד.
אין כל סיבה שאותו ספק עצמו —
שמא מרקוס בכל זאת עיוות את
הראיות — לא יפעל גם לטובתו של
ברנס. הפרטים שאספה יהודית קרפ,
רק מחזקים הרגשה זו.
בכל הפרשה העגומה הזו בולטת
לטובה דמותו של השופט העליון
בדימום, חיים כהן. הוא האיש שדחה
את עירעורו של ברנס, אך כשהשתכנע
כי העלימו מפניו ראיות, לא היסס
לשנות את דעתו.
משה ווהלץ, תל-אביב

3*9011113
ח3 עווו/עוונח כיתוב לעבודה ם ועובת
בעיקר בלימת

נא להתקשר
מחירון דירווד
הפיע

מדרי ך מ סווג ל מ חי רי דירו ת חד שו ת
לפי י שובים. מ ציג בצורה ה שוו א תי ת
מ חי רי דירו ת של חברות בניי ה בכל
הארץ.

ו עו מדל מכי רהב דו כני ה עי תוני ם.

לטלפון:

232262־03
הפצה :״גד״.03-337056 ,

קורא סרסקי
ים סוער

ברוח טובה, משני
צירי הבריקאדה
.לא התלוננתי על עזרן לפני
לפיד ׳,סוען דובר ההסתדרות.
בתגובה
לקטע תחת הכותרת
.אובייקטיביות נוסח עזרן ׳,במדור
שידור (העולם הזה )2391 הנני
להודיע:
לא שיגרתי כל תלונות אל מנכ״ל
רשות־השידור. על התבטאויות של
חנן עזרן בעת שראיין את ראשי
ההסתדרות.״
עם זאת: לא תמיד אני מאושר

וגד רוצחי סרמאחי
יהודים מברלין אבלים על
מותו של לוחם השלום.
לאורי אבנרי, שלום רב!
קבוצה של כ־ 50 יהודים בברלץ,
התומכת בכוחות־השלום בישראל,
פירסמה הצהרה לעתונות אחרי מותו
של עיצאם סרטאווי. בהצהרה הדגישו
חברי הקבוצה את צערם העמוק על
הירצחו של לוחם־השלום הפלסטיני
הדגול והאמיץ.
הקבוצה גם פירסמה הצהרה נגד
אנטי־שמיות, הפליה לרעה של נתינים
(המשך בעמוד )26
העולם חז ה 2393

ה צ טר ף ל מר תון הפר סי ם

מר תוסס אומר:

0 0 0 - 00076 ׳0

קח סודהסטרים 201 הגדול,
שים סטרימלי תן גז והצטרף למרתון הפרסים הענק של סודהסטרים.
וידאו, טלויזיה צבעונית, טיסה ונופש בחו״ל,
מחשב ביתי, אופניים, כדורי רגל,
ומאות פרסים נוספים.
המרתון פתוח לכל הרוכש מכשיר 1 סודהסטרים אוסטרימלי, בתחנות
סודהסטרים המורשות ברחבי הארץ.
פרטים בתחנות סודהסטרים,

בחנויות המשכיר לצרכן
ובאריזת 6בקבוקי סטרימלי.

סודהסטרים 201 הגדול
• מכ שיר סו דהסט רי ס מ אפ שר
הכנת סודה בכל חוז ק הרצוי לך
לפי מ ספר הלחיצות.
• הי חידי ע ה בקבוק הגדול ( 330מ״ל)
המת אי ם גם לבקבוק ה ק טן ( 220מ״ל)
• הי חידי עם 10 שנות א ח ריו ת
• 12ת חנו ת ל שרו ת ובדיק ה מיידיי ם
בחנויות המ שביר לצרכן וכל־בו שלום
• ס ט רי מ לי ב־ 9ט ע מי ם מיו ח די ם
להכנת משק או ת תו ס סי ם

משקאות סידהסטריס הרבה יוזזו זולים
מכל המשקאות האחרים ובמיוחד
מבקבוקי הפל ס טיק המ שפחתיים,
הכבדים לנשיאה ובלתי נוחים לאיחסין.
בדוק והשווה: הטבלה מדברת בעד עצמה.

מחירי סו דהומ שק או ת ק לי ם
נבדק ב שו פ ר סל פ ״ תבתא רי ך 27 6 83
סודה
— סוד ה של סו דהסט רי ם
סו ד ה של שוו פ ס ( 1ליטר)
סו ד ה של ט מ פו ( 1ליטר)
משק או ת קל״ס
סו דחסס רי ם סו ד ח +״ ס ס רי מ לי ״
קנ ק ל 2ליטר
ק רי סטל 2ליטר
קו ק ה־ קו ל ה 2ליטר
קינלי ג 1׳/ליטר

מחיר לליטר
4.12 שקל
25.95ש קל
24 00ש קל
מחיר ו ליטר משקה
19.26 שקל
33.20ש קל
31.70שקל
38.00ש קל
38.00ש קל

תחנות מורשות ברחבי הארץ: המשביר לצרכן • כל בו שלום • שופרסל • קו־אוס — אגודה צרכנית ק השרון • שקם
אילת: המשביר לצרכן, מעתיר. דרומית, רח׳ אלמוג • 2אשדוד: המשביר לצרכן, מ.י.א. בע־מ, רח׳ הראשונים 6ו ו • אשקלון: המשב׳ר לצרכן • אופקים: אמישרנז אופקים • או אל פחם: ס ח אלנו • באר -שבע: המשביר לצרכן, סטופ אש
רחירמב״ם ,7אוד>לרח׳הרצל • 71 בני-ב רק: ש .א. מ .דבוטינסק׳ • 9גבעת ״ :סיוונית ר חוי צ מן ,25 שרות׳ ח שמל אחים ראשון דרך ר.שלום 05ו #הרצ לי ה: כ ל בו שו חטרח סו קו לו ב # 3 4חדרר:.שחרהמאוררחיהנשיא • 36 חו לון: ר מי אחרוני
רח׳ אילת • 36 חי פ ה: המשביר לצרכן, סגל ובניו רח׳ החלוץ • 61 בנה: פיזנט׳ מרכז מסחח • 6פו: סלון נירון רה יפת • 103 ירושלים: המשביר לצרכן, סעת׳ יחזקאל רח׳ הרברט סמואל • 2כפר-סבא: יצחק כהן רה׳ ויצמן 34ו •
כרמיאל: סטרול זינו מרסמסחח • ל 1ד: חגג׳ חנוך רח הרצל • 49מגדלהעמק: בן ח״ם יוסף מ ר כז מסחח • 1נהחה: ואלזילכהרח׳ ויצמן • 62 נצרת:המשבירלצרכן,בני איברהיסרח׳ יוסף • 720נצרת -עי לי ת: כץ ארוין רח הגפן 722
• נשר: בן ארי מ שה רח׳ התשבי • 22נ תני ה: המשביר לצרכן, רדיו אקספרס רח הרצל • 39פתח -ת קו ה: הוצוביץ אבשלום רח איכילוב • 1צפת: גנון שמואל רח׳ ירושלים • 70 קרית ש מונ ה: המשביר לצרכן • קיראון: אל קטח און מרכז
מסחר • קחת-ג ת: קורט אמיר מרכז מסחר • 23קרתים:סופר צ מר תרח׳ ירושלים • ר א שון לציון: יורם כהן רחירוטשילד # 4 2ר ח 1בות:לנם ידרחי הרצל • 188 רמלה: ק ש חי חז קאלר חדבו טינ ס קי • 15רמת-נן: מ עדני היוב לרחה רוא ה 129
• רמת השרון: רמו עוז רח׳סוקולוב • 65 רעננה:בלוך אסתר רח׳ אח וזה • 108 שדרות: לישע חנן רחייוספטל • 153ת ל -א בי ב: המש בי ר לצרכן אלנבי,המשביר לצרכן ף זיננוף םנטר,כל-בו שלום, אברבנל מוכניות ר ח בוגו שוב ,23 בני אחרוני
רח׳ הרצל ,23 כביס קור רח ההגנה 78 שכונת התקוה, כל בו כהן ובניו ש ד הר ציון ,26ש מ חי ובניו רח׳ נחלת בנימין • 94 תל-מונד: חקיה רח׳ קרן היסוד.

העולם הז ה 2393

מכחכים
(המשך מעמוד )24

מא״ נדי ב אבידן

זרים ונגד העליה של הכוחות
הנאו־נאציים בגרמניה המערבית.
עלמה סוס, ברלין

מאוזן

משורר הבלע

.1עוד אסיר לשעבר שמופיע
בארץ ()3

שכנים כועסים על חיים
חפר.
ברצוני להתייחס לדיברי־הבלע של
משורר־החצר חיים חפר, על ,,פסטיבל־ההספד׳׳
של אבנרי לעיצאם סרטאווי.
אם פנינו לשלום, עלינו להוכיח

.3בין כנוי לכנוי הוא נשבע
שהם זבי חוטם ()9
.9זה לא בטוח שבמבט לאחור
עבדו עליו ()4
. 10 אחד במאי והאחרים מסתפקים
בזה ()4
.13 נימוק לשוני ()3
.14 עורך מעיד על אדישותו

.15 זה טוב
במהירות ( )4,4

שבכיו

חולף

.17 הבריחה מהאי ()4
. 18 מחברת קסם במתח מסוים

.20 למה שגאון יאכל אותה
דווקא בהונגריה?(מ 5,3

משורר חסר

.22 מעיר אדם חסר אמצעים
לפני שהוא מתחתן ()5

כישלון

.24 כנראה שיש לו קשיים
להגיע במעלית לפנטהאוז ()3

פתרו! תשבצופן 2391

.25 מה ששייך לכולנו שייך גם
לווקטור ()4

.8בטריק כזה אפשו להצטנן
גם על שפלן־הים ()5

.26 ילדים, ילדים. הוא הרטיב!

.9אחד האחים כמו גב׳ דיין
מתקשים לצאת מזה ()7

.28 למרות שהוא שומר על
שווי משקל, בעניני חשיבה הוא
לא מי יודע מה ( )4,3

. 11 רב במאדים ()2

.29 שלא נכשל בבית מרחץ ()3

מאונך
.2בשקט גמור הוא נשמע צעיר

.12 מתחת לשברים יש עדיין
בסיס לקואליציה(מ 5,4
. 16 טיב הבושם קשור ביצור
תנורים ( )4,4
.19 בקיצור: זה בסדר גב׳ ויצמן
למרות שזה לא נעים ()6
.21 נוד טה כפעולת תגמול ()5

1^10

י״ר מרדכי זיד מן
הוצאת •רשפים

.5שיוו בנפשם שעון מסוים לפי
בחירת העם ()8

.23 הוא מתחתן בלי ענין וסופו
שיבכה בלילות ()2

.6מעלים שאלה: מי מאנשי
קדאפי מספקים תוצרת חקלאית?

.24 שר בין האריות ()3
.27 למד שמתחת ל־ 50$של
26.מאוזן׳׳ זה חסר חשיבות ()3

.7לא יחיה בשלום למרות
שניהל שיחות שלום ()4

בהשתתפות: ג־ודי דגן

מזל צוברי

לוס־אנג״לס, קליפורניה

טלאי צה 1ב באילת
בעיתונות נמסר, כי תושבי
אילת הערבים -אפילו
אותם המתגוררים בה
עשרות שנים, ביניהם
פקידים בכירים בעיריה -
אינם זוכים בתעודת־תושב.
כדי לקבל תעודה
כזו, עליהם לקבל את
הסכמתו של מפקד העיר.

כלבים לל א בית,
חתנלים ללא ש
באגודת. צער־בעלי־חיים
מגישים עזרה לבעלי־חיים פצר
עים ומשוטטים, אבירות ומציאות,
וטרינר, עיקורים ופנסיון.
ניתן גם להשיג כלבים
וחתולים. המען לתיקשורת: דרו
סלמה ,30 יפו. טלפון:
827621־.03

צער־בעלי־חיים גישראל

ב עיו ת
!לבטי
ב חיי המין
מאת

.4איו קוראים בצהל למפקדים
המשתמשים באלימות? ()4

.22 הם מקצרים גם בדיבור ()4

שגם זיכרם של המתים יקר לנו(אף
שהם עדיין מבין אוייבינו) .מי יעשה
זאת, אם לא ראשי מחנודהשלום?
המוזר הוא, שמכל העם לא נמצא
מטיף־בשער, אלא רק בדמותו המפוקפקת
של חיים חפר.
כשמתו לשעבר של חפר בלום־
אנג׳לס, נשאלתי לא־־אחת על־ידי
יהודים וישראלים רבים פד״ מה מצא בו
י השר יגאל אלון, כאשר מינהו לקונסול
תרבות פה. היום אין זה סוד שאותו
מינוי היה כישלון מוחלט ומחפיר.

המכון הישראלי לספרות
נשים קוסמטיקה ופדיקור
* קו ר סי ם

ספרות נשים -קוסמטיקה -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות(אפילציה)

סלון ומכון יופי

דיאכה

תסחקות, תספורות, החלקות, סלסול, צביעות. פסים, טיפול
פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעוה

הכנ ת כלות
* מחירים עממיים * שרות מעולה

ת״א, דיזנגוף ( 190 יודפת 229388 ;226066 )4

מי שיגזור את כל הידיעות המתפרסמות
בעיתונים על אילת, יגלה כי
80 אחוז מהן עוסקות בענייני־תיירות,
ו־ 20 אחוז בענייני גזענות — רדיפות
של תושבים ערבים, השפלתם, או
התבטאויות מכוערות של פרנסי העיר.
למה הם צריכים את כל השערוריות
האלה, אנשי עיריית אילת? אם הם
רוצים להבחין באופן ברור בץ יהודים
לשאינם יהודים, אפשר לעשות זאת
באופן שאיש לא יטען כי יש בו משום
(המשך בעמוד )32
העולם הז ה 2393

פתוח במוצ׳׳ש
לרגל המבצע יהיו משרדינו
ב-ת״א, ראשלי׳צ, ופ״ת
פתוחים במוצ׳יש החל מצאת השבת.

ב>ז0

נתניהו

פתח-תקוהו

גני ניצה הפרויקט היוקרתי ביותר הנבנה היום
בנתניה 2חדרים
6^5*223

ברחי אנסקי פינת קפלן 3/2חדרים כולל מע״מ ופיתוח.

$ 50,000

*232 * 223

$ 64,000

$75/000

בכפר גנים ברחי בן־צבי 4חדרים

בשכונת אברמוביץ 3חדרים כולל מע״מ ופיתוח

£232*222

3חדרים

$ 69,000
£232* 2 *0

4חדרים

$ 94,000

$75/000

פפ*$ 64,000

4חדיים +גג 6232*223

$78,000

$95/000

חדש

י בכפר גנים ברחי פלדמן החלה ההרשמה;
באחד האזורים המבוק שים והיפים בפיית 4חדרים

בני-ברקן
ברחי השריונאים ע״י רח׳ השומר 4חדרים

£232*222

$ 70,000

ברחי ארלוזורוב 4 166 חדרים +גג +חדר,
בבניו מפואר בן 10 דירות בלבד.
ברח׳ חתם סופר ,9בצפון הסולידי בבנין יוקרתי
בן 8דירות בלבד 4 ,חדרים

תל־אביב
ככרהמ דינ ההב איי ר 10

חיי עוזר 28

$ 81,000

בגבעת לוינסון רח׳ הירשפלד 4חדרים כולל מע״מ
ופיתוח

גיוד •

$ 55,000

$70/000

בגן הברושים 5חדרים 2מפלסים צמודים
ל 7-דונמים גן ציבורי

$ 75,000
קוטגיים בגני איתי 5 ,חדרים 3חצאי מפלסים

רק $ 103,000

רמת-השמן

המחירים אינם כוללים מע״מ

3חדרים +גג +חדר
5 5 2 * 222

משרדנו בלונדון

$ 79,000

16/ 1101136 3 2 0 9 6 9 6 0 1 81.־1^ 01
1 9 - 5 £ 0 7 6 1 .6361748ש \/ח 4 0ח 1_0

רמת־השרון

ראשוץ־לציון נתניה
הרצד נ*
צ מיד ר ת חנ חהדלק סינור

$59/000

פתח־תקוה

$45,000

רח׳ עין גנים — כרמלי 4 ׳/,חדרים

2232* 223

ס$14$60

*2 8 4 * 223

591/000

תל-אביבו

ראשון־לציון^

בונה

הרצר18

1מביזי

1הו רו ס הו ס מרים בנימיני

מז להחה־ ש:
סהט1 חסם שר
ב 1המזלות
השוגים לילדים
מזל סרסן הוא המזל הרביעי בגלגל המז לות,
ומתייחס למישפחה, לבית ובעיקר ליל דים.
בידוע, בני מזל סרסו אוהבים ילדים,
אולי משום שבאן הם יכולים לטפל, להעניק
ולתת מהחמימות הטיבעית שקיימת בהם.
כיצד מתייחסים שאר המזלות לילדים!
סרטן כאמור, אין כמותם אוהבי ילדים. קל
להכיר מי משתייך למזל זה, לפי היחס שגוצר
בינו ובין בל ילד שהוא. בני מזל סרסו שוא פים
שביתם יהיה מלא ילדים, בך הם יובלו
להוציא את הרגש האמהי הקיים בהם. לא
חשוב אם הסרטן הוא גבר או אשה -רגש
האמהות משותף לשניהם. ילדים של בני
מזל סרטן סובלים לעיתים מעודף הגנתיות
ומעודף טיפול ותשומת-לב, החסרון של הורים
בני סרטן הוא הדאגנות והגבלת העצמ אות
של ילדיהם.

א בי ס
אריה הוא מזל הילדים, מאחר ולאריה -
לב חם, הוא מאושר באשר הוא יבול להעניק
השבוע יתחיל כשאתם עמוסי-עבודה
והתחייבויות שלקחתם על עצמכם. נסו
לחלק את העבודה עם
מישהו אחר. אינכם
חזקים במיוחד ונוטים
לחלות. קרוב לוודאי
שתמצאו את עצמכם
על כורחכם נשארים
בבית לפחות יום או
!1110
יומיים, בגלל הרגשה
21במרס ־
לא טובה. בקרב ה-
20באפ רי ל.
מישפחה מורגשת מתיחות
בגלל הורים מבוגרים,
שססצידים עליכם בתקופה יו. נסיעה
שתכננתם לחוץ לארץ עלולה להידחות.

השבוע עליכם להיות זהירים מאוד בכל
מילה שאתם מוציאים מפיכם. אגשים יפרשו
או יעבירו את דבריכם
בצורה לא נכונה. אתם
עלולים להיפגע מכך,
לכן בדקו היטב עם מי
אתם משוחחים. בשטח
הרומנטי אתם נוטים
להיות יותר מדי אופטימיים.
שימו לב: ה.>].

יומיים הראשונים של
השבוע יחיו כל־כך רו 821133130
מנטיים, שאתם עלולים
להסחף ללא מחשבה, והאכזבה לא תאחר
לבוא. בני הזוג יהיו מאוד ביקורתיים.

עניינים כספיים ידאיגו אתכם השבוע:
שימו לב שלא ינסו להשפיע עליכם לנהוג
נגד ההרגשה הפנימית.
הפעם כדאי לכם לסמוך
רק על עצמכם.
הבעיות שעלולות להי ווצר
קשורות בהוצאות
בלתי-צפויות, בגלל איזה
קילקול בבית. התי קון
או הרכישה החדשה
יגרמו לדילדול התקציב.
השטח הרומנטי
עלול לאכזב, לכן אל
תבנו מיגדלים באוויר ושימרו על קשרים
שיטחיים. התייחסות עמוקה תביא קשיים.

תאותיס

מחסותו ומחום ליבו לילד שללא ספק זקוק
לעזרה ומקבל אותה ברצון. בני אריה גאים
בילדיהם וכשהם נמצאים בחברתם לא
תמיד ניתן להבחין מי הוא הילד ומי המבו גר.

מחלה

לבלות
עם ילדיהם בחיק-הסבע, כשכל טיול
משמש גם בשיעור. להורים קשתים חשוב
שילדיהם יעשירו את עצמם בידיעות, בכל
נושא שהוא. הם

בני מזל בתולה ידועים בכך שהם מעדי פים
ילד או שניים בביתם, ולא שבט של
ילדים שאי-אפשר לשלוט בהם ובהתנהגו תם.
הורים בני בתולה מוכרים כדאגנים
מאוד, הם רואים מראש את כל האסונות
והתקלות שעלולים לקרות. לכן הם שומרים
על ילדיהם ואינם מאמינים שהם מסוגלים
לשפוט בעצמם מה טוב עבורם.

כפי שהוא דורש מעצמו, כך דורש הגדי
מילדיו -הוא מקפיד ומדקדק שימלאו את
דרישותיו. להיות בן שלהורה גדי זה לא קל.
הגדי נותן כל מה שדרוש: מזון משובח, בגדים
טובים, מגורים בסביבה טובה, ותנאים
שאין מה להתבייש בהם. אך בתמורה הוא
דורש התייחסות רצינית, בנו חייב להשתתף
בחוגים, אך זה אינו מספיק, הוא חייב להראות
תוצאות, וכדאי שהן ישביעו רצון.

מאזניים

בכי

בני מאזניים אוהבים ילדים כפי שהם
אוהבים את המבוגרים -הם לא חושבים
שיש הבדל גדול. הם מתייחסים לאישיותו
של הילד, ודורשים ממנו שיהיה הוגן כלפי
הסביבה. וכפי שהם דורשים מהילדים, כך
הם דורשים מעצמם -להיות הוגנים לילדי הם.
עקרב להיות
ילד של בן מזל עקרב זה לא מהדברים
הקלים בעולם. העקרב מטיבעו משתלט
על זולתו, ילדיו חייבים להזדהות לא רק עם
דעותיו, אפילו עם ריגשותיו.

דלי מאוד מאוד אוהב ילדים, אולם הם
נמצאים אצלו בגדר תחביב -בפי שהוא
אוהב לעסוק בספורט וכפי שהוא נהנה
מנסיעה למקום מעניין, כך הוא נהנה לבלות
בחברת ילדיו, שאותם הוא ת אה כחלק
מהחברה המקיפה אותו. אולם ילדיו של בן
דלי חייבים לדעת שאביהם נשלט גם הוא
על-ידי כוכב שבתאי, ודורש שילדיו יגיעו
להישגים; חשוב לו שיוכל להתגאות בהם.
מצבי-רוחו המתחלפים מבלבלים את ילדיו
לא פעם, אך כאשר הוא במצב-תח סוב, הוא
מפצה את ילדיו על בל המצבים האחרים, בך
שאב כזה זוכה באהבת-אמת מילדיו.

שהם מסורים ודואגים, יחד עם זאת חשוב
להם שילדיהם יפגינו חישגים בשטח
אמנותי כלשהו, ובעניין זה הם מוכנים אפילו
להיות נודניקים, והתוצאות מדבתת בעד
עצמן -ילדים כאלה מגיעים להישגים.
טרה הורים במזל טלה, ככל הטליים האחרים,
הם אימפולסיביים, חסרי-סבלנות וילדותיים.
מכיוון שהם ת אי ם קודם כל את
עצמם ורק אחר כך את הילדים, ילדיהם
מתרגלים להיות עצמאיים ולדאוג לעצמם.
אולם אי-אפשר לומר שהם אינם נהנים
לבלות בחברת ילדיהם, אלא שזה נעשה רק
כשמתחשק להם. הילדים לומדים לדאוג
לעצמם והם במעט מחוסנים ומוכנים לכל
קושי שעלול ל היק תת על דרכם.
שור בני מזל שור מתייחסים לילדים ברצינות
ו בכב ת ת. הם מוכנים לתת הכל, ועושים כל
מאמץ שלילדים לא יחסר דבר, אולם הם
דורשים מהילדים התנהגות נאותה ומיש-
מעת. למתת שהם מוכתם כאנשים בעלי
מזג סח, כלפי הילדים הם מסוגלים להיות
מאוד נוקשים וחסרי-פשתת. על ילדים של
בני שור אפשר לומר שהם מחונכים היטב
ויודעים להתנהג. אך יתכן שילדים אלה היו
מתחלפים עם ילדים שיש להם הורים יותר
רכים ויותר נוחים.

בגי־בתורה הם הווים דאגנים?*?5
ובני־קשת מעניקים חונש לילדיהם
קשת
אם מדובר על הענקת חופש -אפשר לייחס
זאת לקשתים. הילדים שלהם בדרך כלל
נהנים מעצמאות ומחיתת. להותם יש כמה
ערכים שמהם אי״אפשר להתעלם: לימודים,
יחס הוגן לכל אדם באשר הוא אדם ויחס
הוגן לבעלי-חיים. הורים קשתים מרבים

קשיים בלתי־צפוייס עלולים לאפיין א ת
השבוע. בשטח־העבודה אתם עלולים להסתכסך
עם עובדים א חרים
או עם הבוס. כדאי
לכם להתאפק ולא לענות
על התגרויות. בשבוע
הב א הקלפים
יהיו שלכם, ואז תוכלו
לבצע את תוכניותיכם.
נסיעה קצרה עם בני־המישפחה
תוסיף הנאה
21 ביוני -
20 ביו לי
ותהיה מאוד מוצלחת.
רווקים יוכלו לפגוש מכרים
חדשים ולפתח קישרי ידידות מיוחדים
במינם. בני מזל בתולה יתאימו במיוחד.

סכום כסף שציפיתם לו זמן ממושך עשוי
סוף״סוף להגיע השבוע. בכלל, המצב
הכספי ישתפר מאוד
בחודש הקרוב. מצב־הרוח
שלכם עדיין
אינו טוב, א תם חשים
עייפות וליאות, ומוד-
אגים מכל מיני עניי נים
שבדרך־כלל לא
מטרידים אתכם. תוך
שבוע-שבועיים שוב
תהיו חזקים וההרגשה
הקשה תחלוף. השטח
הרומנטי בהחלט מבטיח, מצבי-חרוח
המחרים שלכם ל א ברורים לבן־-הזוג.

ידידים עלולים ל אכזב אתכם השבוע, רצוי
שלא תפנו א לי ה ם בבק שת עזרה, מכיוון
שהם ימצ או להם דרך
להתחמק, ואתםלא
תוכלו לעבור על כך
לסדר חיום. מ בחינ ה
כ ספי ת המצ ב מ תחיל
להיראות קצת יותר
טוב, ובעוד שבוע־שבד
עיים כבר תוכלו לנ1111111
שום
לרווחה ולהרשות
לעצמכם לתכנן תוכניות
חדשות. ב שטח הרומנטי,
ת חיו מ אוד מבוק שים ו מ אוד מושכים.
ותרו על הביקור ת ותוכלו ליהנות.

ב !1ם
בני דגים, ככל מזלות המים, הם
אנשי-הרגש. מכאן ברור שילדיהם זוכים
במנה גדושה של רגשות חמימים. הצורה
שבה יבחרו להם בני דגים להביע את
אהבתם אינה נוחה לילדים, מכיוון שהדגים
מקריבים את עצמם למען הילדים. אין ספק

בעיות ב ת חו ם הקריירה צפויות השבוע.
תצטרכו להיות מאוד זהירים ב שיחותיבם
עם הבוס, או עם עוב דים
אחרים. מישהו
מתכנן לקלקל א ת
שימכם הטוב. גלו עי-
רנות ואל תפחדו לח שוב
על שינוי מ קו ם׳
העבודה. עם קצת
אומץ תוכלו למצוא
לעצמכם עבודה יותר
מעניינת, ויותר מ שת למת.
בעניינים רומנטיים
עליכם לשמור על סודיו ת -אל
תגלו דבר לאיש, ונסו לחדש קשר ישן.

נסיעה לחוץ לארץ שתיכננתם ל ת קופה זו,
עלולה ל הי ת קל בק שיים בלתי-צפויים. א ל
תכעסו, גישה ש קטה
תעזור לבם לצאת מה
ס בך ולמצו א פיתרון
יותר טו במה תוכני ת
ה מ קוריוג בעיות כ ספיות
מ טרידו ת אתכם,
אול ם בבר מהשבוע
הבאמצ בכ ם שוב י הי ה
גז ם^( 111,141:1
יציב, א ל דאגה. ב ת חילת
שבוע הבאאתם 6 2 2 3 2 9 6 * 11
עלולים לחרגיש חולשה
ועייפות, לכן רצוי שתנוחו. מ י מזל
ס ר טן י בו או להתארח ויוסיפו הנ א ה.

בעיות ב ת חו ם המישפחתי מכבידות עליכם.
חורים או קרובים מבוגרים ב אי ם
בתביעות ובדרי שות
שונות, ואינכם יודעים
איך לטפל בעניין.
כדאי שתמתינו ב שקט
לחודש הבא, הדברי ם
יס תדרו ללא עזרתכם.
בשטח הקריירה צפויה
הפתעה, לבעיה שהט רידה
א תכ ם לאחרונה
} 2בנו במבר ־
20בדצמבר
יימצא פיתרון, ותוכלו
להמשיך בתוכניות ש תכננ
תם בשנה שעברה. השטח הרומנטי
די מאכזב -אל תצפו לקשרים חד שים.

הוחנ״ס

עצמם נחשבים לילדים של
גלגל-המזלות, לבן ברור שחברת ילדים
תהיה נעימה להם. הם הרי מסוגלים
להתיידד עם כל אחד -אז למה לא עם
ילדים! ועוד עם הילדים שלהם -בוודאי -
אולם יש לדעת, שילדים קטנים שעדיין
אינם בני-שיחה, אינם מעניינים את ההורים
ששייכים למזל תאומים. רק מהרגע שהם
למדו לדבר ולהבין את הנאמר, הם
מתחילים לעניין את הוריהם. אולם אז הם
זוכים ביחס חם ובדאגה אמיתית. לעולם
לא יהיה להם משעמם -עד שיגדלו הם
יספיקו ללמוד ולשמוע במעט על כל מחום
שאנשים מתעניינים בו.

בני הזוג עדיין מ או ד מ תו חי ם ו מא שי מי ם

אתכם בכל מיני האש מו ת בלתי־צודקות .
רצוי לצ א ת לחופשה ז*

ולבלות מ ה שפחות ב *
בית. ב מ קו ם א חר ה *

סיכוי טו ב למצו א שוב *
שלווה. מיכ ת ב או

שיחת־טלפון
מחוץ־ *
לארץ יגרמו להפתעה,

מישהו עומד לבקר *
א צלכ ם בקרוב, וז ה *
21בדצמבר ־
19 בינו א ר

עשוי ל ה בי א לשינוי
מענייו בעתיד הקרוב .
מ ב חינ ח ברי או תי ת עליכ ם לשים לב *
לאיזור הבטן, שכן אתםמ אוד רגישים 11 .

* עבודה מקום על השבוע תוכלו לשמוע

חדש, בדרך מיקרית ומפתיעה, אך אםלא *

תגלו העזה -תפסידו.

ומי כמוכם יודע שב*

צורה
שאתם עובדים

כעת אי-אפשר להמ
שיך
עוד זמן ממושך.

עליכם לדאוג שהשינוי

ייעשה כעת, מכיוון ש #
מאוחר
יותר לא תוכלו

למצוא משהו שישביע

א ת רצונכם. ב ת חיל ת

השבוע הבא תוכלו

לדון עם בני-הזוג על תוכניות הקשורות
למגורים. בקרוב תוכלו לשפר מגוריכם* .

ה ת קופ הקצתמ בו לבלתהשטח הרו מנ טי 11
מלהיב, א ך בל מ ה שקשור אליו אינו ברור .

אתםמ סיי מי ם ק שרים *
וחוזרים א לי ה ם, וביני

.תיים מנ סי ם ליצור
קשרים חד שים לגמרי* ,
ובקיצור -ל א יודעים *
מה להחליט. ק חו יוז*

ונסו למצו אאדם
יותר מבוגר ויותר
רציני. ב שטח העבודה
19בפב רו אר
אינ כ ם מצלי חי ם לש *11
__מרס
__ 20ב

נות דבר -אלתתאמי *
צו, זה יצליח יותר מאוחר. ה ס פו ר ט אי ם *
שביניכם יגיעו ל תוצ או ת טו בו ת השבוע .

לפני שאתה מפרסם מודעת לוח בעיתון
-ראינו שתדע:

מעתה -
במחיר מודעה וחצי,
יש לך פשו בכל ששת
העיתונים החשובים במדינה
יש לך נכסים למכירה
רוצה למכור מגוש אתה מחפש
קונה למכוניתך או לדירתך הישנה?
אתה צריך פרסום בקנה מידה אוצי !
נצל את חבילת הפרסום
ותקבל יותר!

סניפי \\ ז\ < לשוותך:
ת״א מרכז: סמטת בית השואבה 8טל׳ 611001
דיזנגוף: רח׳ דיזנגוף , 118 טל׳ 24( 239952 שעות ביממה)
אלנבי: רח׳ אלנב׳ ( 123 בכו המושבות) ,טל׳ 611806
בן יהודה: רח׳ בן יהודה , 9טל׳ 656120
ירושלים: וח׳ יפו ( 43 כבו ציון) טל׳ 226335
חיפה: וח׳ הוצל , 11 טל׳ 645333
ובבל סוכנויות דחף בארץ.
\ י שוות מודעות בטלפון:
ת״א .03,239952 , 611001 חיפה 671106/7־.04
ירושלים 226335/6־.02

ה בנ ק הבינלאומי הראשון.
רואים.
זה הבנק שפתוח
לנוחותך עד
7בערב.
המפעיל טכנולוגיה
ממוחשבת ההופכת
עבורן את כל סניפי
הבנק לסניף
האישי שלן.
זה הבנק היוזם
עבור לקוחותיו
הטבות בתכניות
חסכון.
עבור גם אתה לבנק
שנותן לן יותר.

אני עובר
לבינלאומי.
היום.

תמה תבעראוחי הראשון
בנק פו עלי אגו דתי שראל

מ ק בו צתפ.י.ב.י.

וה היה 3ש ( ההור שהיה
/ס ע 25
כליון.העולם הזדד, שראדדאור השבוע לפני 25 עתה בדיוק התייחס
בכתבת־השער שלו להסיכת הקצינים בבגדאד, תחת הכותרת.נאצר
כובש את עיראק״ .מדור התרבות של השבועון התריע נגד עלילותיהם
של הקוטיסארים לתרבות״ ,שפסלו ציור בתערובת העשור ו שמנעו
השמעת שירים בראדיו(.הסלע האדום״) .בין הקומיסארים המוזכרים
בכתבה בולטים שימעון פרם, ביום מנהיג המערך, וטדי קולק, כיום ראש
עיריית ירושלים. אחד האירועים המרגשים במיסגרת חגיגות העשור
היה פסטיבל הריקודים באמפיתיאטרון של קיבוץ דליה, שקיבץ את
שרידי הפולקלור הישראלי המרקד. הכתבה פורסמה תחת הכותרת

.לרגליים, הידד״! מדור הקולנוע סיקר את הסרט.כפירי אריות״ ,המבוסם
על תמ אן של אירווין שאו.
בשער הגליון: גמאל עבד אל־נאצר.

אוץ שואל אחות^ל ..שתיודם בקאסטר
ותתעורר !,הוסה״י^ל אופוזיציה ומידה מישטדה פרקליטות עד מישטרה
בקומה השניה של בית־המישפט המחוזי
בתל־אביב, באולמו של הנשיא התורן, השופט
מרדכי קנת, מתנהל אחד המישפטים המוזרים
ביותר בעשור הראשון לקיומה של המדינה.
הנאשם: יוסף זינגר, מי שהיה ראש ענף פלילי
במישטרת מחוז המרכז, וכיום — קצין מודח.
התובע: ד״ר פליקס לנדה, סגן פרקליט המדינה.
סניגור: עורך־הדין יעקוב הניגמז. ההאשמה נגד
זינגר: מתן עדות־שקר במישפטו של קצין
הבולשת לשעבר, זאב שטיינברג.
לבית־המישפט הגיע הנאשם במכונית פורד
משטרתית, מיספר 361־ .81 הוא לא הובא כבול
באזיקים או תחת מישמר, ככל נאשם אחר. נלווה
אליו סגן מפקד מחוז המרכז, ס־מ־מ ישראל
מייבר. מייבר לא זז מזינגר, עזר לסניגורו
בעבודתו והסיע את זינגר מבית־המישפט ואליו.
גם קצינים אחרים היו עסוקים במישפט זינגר.
אחד מהם העתיק את המתרחש במישפט,
לשירותם של קצינים אחרים במטה הארצי.
כשהיה צורך בהבאת עד לשירותה של
הסינגוריה, הועסקו בכך ניידות מחוז תל־אביב.
כך קרה השבוע, כשזינגר רצה לברר אם יוכל
להזמין את הנהג לשעבר יוסף עמרם, להעיד
לטובתו.
נוהל המטה. למרות העובדה שקצינים
אחדים במטה הארצי ובמחוז המרכז החליטו
להתייצב נגד התביעה הכללית, העידו השבוע
קציני וסמלי מישטרה אחרים כדי להוכיח את
־אשמתו של זינגר. אחד מהם, סמל הבולשת אניס
קדיס, סיפר כיצד נחקר במישטרה שעות אחדות,
אחרי ששטיינברג מסר כבר את עדותו. אחת
ההאשמות נגד זינגר היתה כי הוא שיקר במתכוון,
וסיפר על שייכותו של אניס קדיס לפרשת
שטיינברג, עוד לפני ששטיינברג מסר לו על כך.
עדותו של קדיס טפחה על פניו של זינגר.
בשבוע השני לניהול המישפט, העתיד להוכיח
סופית כי טעה פעם נוספת מי שטעה בפרשת
השחיתות בצמרת מישטרת־ישראל — השופטת
מינה שמיר, או שר־המישטרה והמפקח הכללי
יחזקאל סחר — ניסו זינגר והניגמן להוכיח, כי
מיפקדת המטה הארצי של המישטרה אינה
פועלת לפי תקנות המטה. הם עשו זאת, כדי
להוכיח כי יתכן שזינגר ושליחיו נכנסו ויצאו
במישרדי המטה, גם מבלי שירשמו ביומן המטה.
,האם נכון הוא שאין ממלאים את ההוראות״?

שאל עורד־הדין הניגמן את ע־מ־מ ישראל קירש,
מפקד מחנה המטה, שהופיע כעד התביעה. קירש
ניצב במצב מביך: קצץ מישטרה בכיר דורש ממנו
לאשר כי הוא איננו ממלא את תפקידו. .לא
ייתכן׳ ,השיב לבסוף קירש, כשהוא תוקע את
מבטו הנבון־ בחיוכו של זינגר.
הישיבה נסתיימה. זינגר ומייבר נכנסו
למכונית המישטרה שהמתינה בחוץ. קציני המטה
מיהרו למפקדיהם, כדי להמשיך ולהכין את
ההגנה על זינגר המודח. סגן פרקליט המדינה שב
למישרדו. זה היה המישפט הראשון בו היה עליו
להופיע, כשליח הציבור, נגד הקצינים הבכירים
של מטה המישטרה.
העם מדליה בדליה

,חברי ועדת או״ם לענייני ארץ־ישראל תפסו
את מקומותיהם״! הרעים הרמקול בקול נרגש.
הס הושלך בין הגבעות, הרבבות קמו על
רגליהם, ואז, לפתע, בקע הקול כאילו מן האדמה,
הידהד מצוקי ההרים ועלה אל הירח החיוור:
ההמונים שרו התיקווה.
כל אחד מן הנוכחים חש בליבו: רגע זה לא
יחזור. מיטב הנוער העברי התקבץ על המידרון
התלול. הם ידעו כי עברו את המיפתן לקראת
תקופה הרת־גורל. אולי חשו רבים מהם כי יהיה
זה מיפגשם האחרון — כי תוך חודשים מעטים
יפלו 6,000 מבין הנוכחים בשדות הגליל והנגב,
כדי להגיש לעמם את המדינה על מגש של כסף.
כזאת היתה דליה — 1947 וכך נחרתה בלב
האלפים שנותרו בחיים — מהם פצועי־קרב, מהם
לוחמים שחזרו עייפים הביתה ופנו לעיסקיהם
הפרטיים, מהם בני המשקים שמצאו את עצמם
בגבולות השותתים מדם של מדינה חדשה.
ארץ־ישראל האחרת. השבוע שוב
התקבצו שבע רבבות, בשני לילות שטופי־ירח,
על המידרון של קיבוץ דליה. ושוב היתה זאת
הפגנה גדולה: הפגנה של ארץ־ישראל האחרת.
בהמשך ערב אחד נעלמה אופנת־השק
הצרפתית של רחוב דיזנגוף, נעלמו חליפות הזרות הצגות־הבכורה של הסנובה
בהיכל־התרבות, נעלם המעמר הרם של
נוסעי־הקאדילאקים על״חשבון הציבור. באורח
מפליא כוסה ההר בעם אחר, הוכח כי יש בארץ
רבבות של נוער המחפש את ארץ־ישראל, החש
את קסם ההתייחדות עם ניצני התרבות המקורית.
איש מבין ההמונים האלה לא ענד את האותות
ואת המדאליות אשר המדינה מחלקת אותם

עמוד האש מעלה ע שן^״ &ו^ד^^
השחקנית נחמה (.אודרי הפבורן הישראלית )7הנדל עם לארי מונטיין בסצינת חיזור.

בשפע כה נדיב. הם נשאו על חזם מדאליה שאינה
נראית לעין, אף שהבריקה למרחקים: המדאליה
של הייחוד הארצישראלי, המושרש בקרקעה של
ארץ־ישראל.
כאשר התקבצו השבוע עננים על האופק
המדיני של המדינה, עם פרוץ המהפכה הצבאית
בעיראק, מהפכה המאיימת להשלים את כיתורה
של ישראל, היתה הרוח של דליה הגורם המעודד,
היחיד בחשבון.

״העולם הזה״ 1085
תאריך 16.7.1959 :
שמעבירה זרם. שיעשו לך סתימה באף ושיקדחו
לך בשיניים עם קומפרסורים של מחלקת עבודות
ציבוריות. שיכניסו לך את גשר־הירקון בין
השיניים.
לעיתונאי: הלוואי שיקבעו פרס על שמך דל.
רדיו ספינת השעשועים
הפלגתה האחרונה של התוכנית שלושה
בסירה א חת (קול ישראל, יום ה׳ )21.30
הוכיחה כי הספנים יכולים להפליג בקלות רבה
בימים הפתוחים והסוערים ביותר. הסירה שוב
אינה כלי מתנדנד, כי אם ספינת־שעשועים של
ממש.
במרכז התוכנית, שהוקלטה באולם תערוכת
העשור, בבנייני האומה בירושלים, עמדה
אופרה מדברת ומזמרת עברית, על הנושא
העתיק: אדם וחווה.
״נדומיאם, נחמיאס עמי׳׳! שיא התוכנית
היא בשתי סדרות של שאלות לצוות. תחילה
הוצגו כמה מיקצועות, אשר אנשי הצוות היו
צריכים להשיב מה הן התכונות הנדרשות
לבעליהם:

התכונות

הדרושות

למפקד

המישטרה — דן בן־אמוץ. :נחמיאס, נחמיאם
עמי״! שלום רוזנפלד. :נאמנות למדינה
ולמישטרה״!
לתופם כלבים — בן־אמוץ. :תפיסה
מהירה״!
למוהל — בן־אמוץ. :עין חדה״! רוזנפלד:
.אחריות לכל מילה׳ .גבריאל ציפרוני. :דייקנות.
שיבוא בזמן כדי לא לעצבן את הקטן״.
למחבר ספרות ילדים — שלום רוזנפלד:
,חוסר כישרון כמו לסופר, אבל מנוקד״.
למאגן תערובות — רוזנפלד, :לשאוף
לכיבוש ולהיות מוכן לשממה* .בן־אמוץ:
,תערוכה לא משחקת רול גדול׳
מלן־ הקללות. חלקה השני של הסידרה היה

אנשים
• ח״כ חרות שימשו( יוניצ׳מן, על המשבר
הממשלתי. :מילה אחת מאחדת את כל
האופוזיציה — המילה״!
•שר־הפנים ישראל בר־יהודה. :היות
שאינני דתי, הרי שברגע שאני אומר שמה
שדיברתי זו האמת, מובן מאליו שזו אמת, כי
אינני יכול להישבע על כך״.
שהסופר חיים הזז, על הצהרותיו הספרותיות
של ראש־הממשלה דויד בן־גוריון. :לא בכוח
סיפוריו של טולסוטוי והאפולוגיה של סוקראטס
עלה הנוער לארץ־ישראל. אלא בכוח שירתו של
ביאליק ובכוח הספרות העברית של הימים ההם״.
מנהל הוצאת עם עובד משה שרת, על
שר־החוץ הבריטי המנוח ארנסט בווין, :הוא
נמנה עם המדינאים שקנו השכלתם מעיתונים״.
שייך כולו׳ לבן־אמוץ. שאר חברי הצוות,
שנתבקשו להוסיף קללות עבריות חדשות
למילון, נראו חיוורים לנוכח קללותיו של
בן־אמוץ, שסווגו, לפי מיקצועות שונים:
לנהג: שיקח אותך טרפיק, נבלה קטנה
שכמוך! שתרדם בקאסטל ותתעורר בהדסה.
שיצא לך גריז מהאזניים.
לרופא־שיניים: שיעקרו לך את השיניים עם
טרקטור. שיקדחו לך חור במקדחה חשמלית

111711 11171 בפסטיבל המחולות ב־
1\ 111 11111 דליה. אחד מסידרת התצלומים
סל צוות כתבי העולם הזה,
שסיקר את הפסטיבל, שבו נראים צמד
רקדנים הממשיכים לצפות בריקודי
חבריהם אחרי שהופיעו על הבימה.
שתזכה להיות סופרו המדיני של לאשה.
שישאלו אותך מה נשמע ולא תשמע. הלוואי
ששימך יופיע בעיתון בצירוף המילה איננו. שלא
תרווה נחת בעולם הזה, כתבלב שכמוך.
חבל רק שאנשי הצוות לא התבקשו להמציא
ברכות לקול ישראל, אחרי שדווקא בעונת הקיץ
גדושת התוכניות המשעממות, הופסקה שלושה
בסירה אחת — התוכנית הפופולארית ביותר.
אין ספק שאנשי הצוות יכלו להעלות כמה
רעיונות מקוריים בשטח זה.

ך• הדר־רמתיים, אחרי שאנשי החברה
**קדישא המקומית יצאו לחופשה, תלה אלמוני
מודעה בלוח המודעות הפנימי של המועצה:
.לכבוד מלאך המוות. נא לדחות את ביקורך
באיזור הדר־רמתיים עד להודעה חדשה.
החברה־קדישא נמצאים בחופשה ואין אפשרות
לסדר הלוויות.״

פדי האדמה והעצימ
^ רמת־גן, אחרי שהחברה לשיווק ירקות
*התאוננה על מחסור בבתי־קירור לאיחסון
תפוחי־אדמה, החכירה לה העיריה את הפארק
הלאומי כדי לאחסן בו את תפוחי־האדמה מתחת
לעצים.

נוזל החיים של ג׳ו קנקר מכחכים
האנגלים אולי לא המציאו א ת הבירה, אבל בבריטניה הגדולה, שופעת
הפאבים, נשפכת הבירה כמים.
כוכב הרוק ג׳ו קוקר שהגיע לארץ לסיבוב הופעות הוא פרסומת חיה
למשקה הזה. הוא אוהב לשתות אותו ואוהב גם לדבר עם כל מי שמוכן
לשמוע.

(המשך מעמוד 126
הפליית הגויים: לחייב את כל יהודי
אילת לשאת טלאי צהוב.
זיווה גורדון, תל־אביב

הסגהיג 1הח3יץ
שימעון פרס אימץ לעצמו
פוזה ידועה של דוד
בן־גוריון.
שמעון פרס לא הצליח להיות
ראש־ממשלה, לא הצליח להביס את
מנחם בגין. לפחות הוא הצליח מאוד
לחקות את מנהיגו הנערץ בדבר לא
כל־כך חשוב: בפוזה.
הרעיון בא בוודאי מאיזה מישרד
ליחסי־ציבור, שעשה פלגיאט ליצירה
מפורסמת של אוגוסט רודן, האד ם
החושב.
אברהם שבת, גבעתיים
כולם זכאים

מפעלי הבירה בישראל שמעו על אהדתו הגדולה של קוקר לבירה,
ומרגע הגיעו לארץ מוצמדים לזמר 2ארגזי ״מכבי״ -פק׳׳ל יומי, שהוא
מחסל בלי להניד עפעף בין הארוחות ובעיקר מאחורי הקלעים
בהופעותיו.
איך יודעים שהוא אוהב א ת זה 1קו ד ם כל הוא אומר, חוץ מזה הוא
ממשיך להצמד ל״מכבי״ גם בארוחות שעורכים לכבודו בחוץ. בתמונה
קוקר ו״מכבי״ במסעדה הסינית.

על מוסד החנינה במדינת־ישראל.
מפעם
לפעם אנו נדהמים מחדש
לשמע מתן חנינה לפרטים ולגופים
ציבוריים, אשר פושעים ועוברים
עבירות ״מסויימות״ מאוד. לכל
מיקרה ישנו ניתוח והצדקה
ותלי־תלים של פירושים, אך בבואנו
לחפש את המשותף — נמצא
כחוט־השני את הלאומנות, הפנאטיות
הדתית ואת עבריינות הצווארון־הלבן.
והדוגמות לא חסרות:
• יהושע בן־ציון, מנכ״ל לשעבר
של בנק ארץ־ישראל —בריטניה,
נשפט, ניחון, ועולה כפורח, למרות
שלא החזיר כספי־מעילתו.
• לדרמן, פינטו, שדה, שהואשמו
ברצח, הרג והתעללות בערבים בעת
מלחמה ובעת־שלום, ניחונו על־ידי
הרמטכ״ל.
• אוכלוסיה דתית עבריינית:
הפורצים להר־הבית, אשר נעצרו
ושוחררו בטרם מוצה הדין עימם,
המיידים אבנים בכביש רמות (חסידי
סאטמר, נטורי־קרתא) מחללי קברים,
השורפים ומנתצים כנסיות וחנויות
לצורכי־דת.
אחרים, המהווים את האנטי־תיזה
לקודמיהם, נשפטים ונאשמים בכל
חומרת־הדין . .נראה שמתוך מגמות
מסויימות נשחקות גם נורמות־המוסר
במדינתנו.
דן יהב, תל־אביב

ירד סרס
האנשים החושבים

ראש־ממשלה בן־גוריון
בעקבות אוגוסט רודן הנחסרהזזצרי
של גגח

פזדחן העצמות
היבשות

שרות ת.ד. ללא תשלום -חני ה חופ שית במקום

פרסום

אידיאל

אבן גבירול סוו ת״א, פתוח 20.00 - 7.30 רצוף

227117/ 8־ 03
אי תן ע מי חי
הדברתבע׳׳סמזיקים
מוסחים להדברת תיקנים
(ג׳וקים) ,תוללי לץ, חי קי
ספרים ובגדים.

רמת-גן. רח* מודיעין .18ת.ד2272 .
טל6 .־ 5־ 790114ר ש׳מסית עסק 4*1/75

סמירה לל בריאותך ורכוסך

הקורא מבקש: הניחו סוף
סוף למתיס!
כשהשתחררתי, ב־ ,1946 משירותי
כחייל מתנדב בצבא הבריטי בבנגאזי,
ביחידת ״היושבים על הכלים״ (חיל
הציוד, אורדנאנם בלעז) ,כבר היה
המסע, שניהלו חבריי המתנדבים
להעברת עצמות הנופלים בחו״ל
לקבורה בארץ, בעיצומו. אנו, קבוצת
משוחררים, פעלנו אז לסיכול המיבצע
הבזבזני המיותר הזה. חיילים מכל
האומות — ובהם יהודים — נקברים
בבתי־קברות צבאיים שבאזורי החזית,
וסמלי מגן דויד חקוקים ליד סמלי
הצלב בבתי־עלמין צבאיים באירופה
ששוחררה מידי צבאות. הציר״
(הגרמני איטלקי) וגם בבית־הקברות
הצבאי הבריטי שבהר הצופים
בירושלים(שבו קבורים חללים יהודים
מימי מלחמת העולם הראשונה).
הלוחמים ומתים יחד נקברים יחד —
טעננו. גם חייל אמרו. :במקום שהן
נהרגים (הרוגי מלחמה) שם נקברים״.
הצלחנו במחאתנו.
עכשיו, בעקבות מחול השדים של
האורתודוקסיה הפאנאטית מסביב
לעצמות מתים, מתעוררים שוב ותיקי

איה זקיפות הקומה
של ראש״הממשלהז
.ראש-הממשלה במצב רוח
קודד, ומקבל בצורה קשה את
הידיעות על נפילת חיילינו
בלבנת,״ נכתב בעיתונות.
תמהני על ראש־הממשלה.
לפני ימים ספורים הצהיר שר־החוץ
מר יצחק שמיר, שהאופוזיציה
היא אשר אחראית
להמשך ההרג של חיילינו
בלבנון.
מר בגין לא הסתייג מהצהרה
זו, ובכך הביע את הסכמתו
לתוכנה אם כן — מדוע נפלו
פנית יקהיל קהילות — במיטב
המסורת המקובלת בידיו, תנגח
את האופוזיציה על שגילגלה
אותנו — תוך הונאה מתמדת,
ואי־הקשבה למחאה ולביקורת
— לבוץ בלבנון.
אני מופתע לגלות תכונות
של המוסר הנוצרי הקדמון אצל
מי שזקיפות־הקומה היא אחד
מנידבכי ישותו.
נפתלי אור־נר, ירושלים
העסקנים של חיילי הבריגאדה
והיחידות העבריות בצבא הבריטי
ומבקשים לטלטל את עצמות הנופלים
לארץ, וכמובן, ברוב עסק והמולה. אני

קורא לחבריי: הניחו לחברינו הנופלים
באשר הם שם. ימתקו להם רגבי עפרם —
בקבריהם, וינוחו בשלום על משכבם
עם חבריהם לנשק, שנפלו עמם, ונאמר
אמן.
ראובן סיוון, ירושלים
שם חד ש

כיצד ניתן להנציח את זיכרו
של הסופר הצ׳כיז
ל־ססז שנה להולדתו של קפקאי—־
ברצוני להציע להנציח שמו ולקרוא
למדינה. קפקאנגה״.
לדעתי שם זה מציאותי יותר
מ״ישראל״ ,שם שאינו משקף מציאות
ימינו.
רלן! הלינגר, תל־אביב
לידיעת הקוראים
קוראים השולחים מיב־תביהם
מתבקשים לנפח
אותם כקצרה, לכתוב או*
תם כמכונת־כתיכה כרווח
כפול ועל צידו האחד בלבד
של הנייד. עדיפות תינתן
למצרפים תמונות למינד
תביהם.
העולם הזה 2393

אח שורץ
אחד הנושאים המרכזיים שהועלו בשיחות איסלאמאמבאד
בין שר־החוץ האמריקאי, ג׳ורג׳ שולץ, ונשיא פקיסתאן, זיא
אל־חאק, היה האיום הישראלי להשמיד את הכור הגרעיני שלו,
שהוקם בעזרת לוב. זיא הדגיש פעמים רבות באוזני אורחו שהוא
מתייחס לאפשרות של התקפת סוכני המוסד על הכור הפקיסתאני
ברצינות מוחלטת. הוא גם שקד ביסודיות הרגילה שלו על תידרון־
אמצעי־התיקשורת הבינלאומיים בסוגיה הסבוכה הזאת, ואף
הצביע במכוון על הנחתו, שההורים לא ישתפו פעולה עם ישראל
בהרפתקה כזו.
העולם הזה היה כלי־התיקשורת הראשון בעולם שהעלה את
ההשערה, שהתקפה כזו עלולה אמנם להתבצע, ודווקא בשיתוף
פעולה עם הודו. מאז פירסום הפרשה בעולם קטן, גילו עיתונאים
בריטיים ואמריקאיים עניין רב בנושא, וכמה מהם התקשרו עם
העולם הזה כדי לקבל פרטים. הפירסום בגארדיאן
ובאובזרוור, כחודשיים אחרי החשיפה בעולם קטן, יצר לחץ חזק
על ראש ממשלת הודו, אינדירה גאנדי. מקורות הודיים אף מסרו
לעולם ק טן שנציגים ערביים בדלהי, בתוכם אנשי אש׳ף, קיימו
פגישה עם גאנדי, והזהירו אותה שגם העויעות ההיסטורית בין
הודו ופקיסתאן לא תוכל להצדיק התקשרות כזו עם המוסד,
שתיראה בעיני העולם הערבי ממש כהכרזת מילחמה טוטאלית.
גאנדי מיהרה כמובן להכחיש את השמועות. חבר מערכת
גארדי אן מסר לעולם ק טן שגאנדי אף דרשה מאנשי המודיעץ
שלה להפסיק את הקשרים עם המוסד בעניין זה, מכיוון שהפסדו
של הנזק המדיני יעלה על כל הישג צבאי שתוכל הודו לקצור.
לפחות שצצה אחת. זיא אל־זזאק אינו מסתפק בהבטחות
ההודיות לנער את חוצנם מכל מעשה תוקפנות נגד פקיסתאן. הוא
נאלץ לבקש את עזרת ארצות־הברית, שמצאה את עצמה במצב די
אמביוואלנטי. פקיסתאן היא בת־ברית של וושינגטון, המישענת

המחוייבות המחודשת של אינדירה גאנדי כלפי העולם השלישי,
בעיקבות ועידת המדינות הבלתי־מזדהות שנערכה בדלהי, כדי
ללחוץ שוב על הודו להסתלק משיתוף פעולה עם ישראל במזימה.
במקביל החלה פקיסתאן להזעיק מדינאים בכירים בוושינגטון,
כדי ליצור שדולה מיוחדת למניעת ההתקפה. יש להניח ששולץ
הבטיח לזיא להזהיר את ישראל באורח חד־משמעי, לבל תתקוף
את פקיסתאן. נשיא פקיסתאן הודיע מפורשות לאמריקאים, שכל
התקפה על ארצו תתפרש כמעשה איבה נגד פקיסתאן בהיתר
מארצות־הברית. זיא ינתק אז את יחסיו עם וושינגטון, וישלול
ממנה את הבסיס האפקטיבי ביותר לפעולה יומיומית נגד
ברית־המועצות. יש להניח ששולץ הבין את המסר, ואזהרתו
לישראל היתה חריפה ביותר. יש לשער, או אולי לקוות, שבכד

מיליון, כולל עיסקה מסובכת של דחיית חובות. יוגוסלביה נאלצה
לקבל על עצמה תנאים משפילים, כולל שיעבוד כל נכסיה בחו׳׳ל,
ואוניותיה העוגנות בנמלי־חוץ, כדי למנוע את התמוטטות
תעשייתה. ראש־הממשלה הפדראלית, מילקה פלאגינץ׳ ,הודיעה
ל־ 500 חברי הפרלמנט היוגוסלבי, שלארצה אין ברירה אלא לקבל
את התנאים באורח מיידי ומוחלט. היא הודיעה שאם הצעתה לא
תתקבל, היא תגיש את התפטרותה.

וווי ח סן
תרד מעל סדר היש הרפתקד״ שהיתה עלולה לסבך את ישראל
בשערוריה בינלאומית, שהשלכותיה יגרמו לעסק ביש המפורסם
מ״ 1954 להיראות כמישחק ילדים.

יוגוסלביה: רכבת
אסירית שר דזדדיס

מדינות המערב 610 ,בנקים מיסחריים מאירופה
ומצפון־אמריקה, הבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית — כל
אלה גוייסו בשבועות האחרונים על־ידי ארצות־הברית כדי להציל
מדינה קומוניסטית מפשיטת רגל מוחלטת.
גאך דיאן מדווח על סיוע שהגיע לסכום עתק 4 ,מיליארד
דולר. וול ס טרי ט גיורנאל מוסר השבוע שהסכום יגיע ל־7

שאלה לירזחם של
מבית כור נמש ה שמע לעולם ק טן על עשרזת
ישראלש שגוייסו בעת האחרונה לעבודה בדדוס־אפריקה.
השייך אף הוא
נשלחו גם מומחים ממיפעל
לחברת העובדים. מינויו של דני רוזוליו, סוציאליסט מוצהר,
לתפקיד ראש חברת העובדים, לא שינה את המדעיות של
שיתוף פעולה עם הגזענש,

שר־חוץ שולץ

הדיון בפרלמנט נמשך שתי יממות, כולל ישיבות שנמשכו
לאורך כל הלילה. הוא היה שזור בסערת רוחות, בהפסקות
בלתי־מתוכננות, בהחלפת עלבונות ואפילו קללות בין חברי
הפרלמנט לשרים הכלכליים. שש הרפובליקות ושתי הישויות
האוטונומיות מרכיבות מדינה פדראלית אחת בת 22 מיליון
תושבים, המכילה סרבים, קרואטים, מונטונגרים, סלובנים,
מוסלמים, אלבנים, הונגארים, תורכים, סלובאקים, רומנים,
בולגרים, רותינים, צ׳כים, איטלקים, אוקראינים, גרמנים ויהודים.
הנסיונות לשלב כלכלה קומוניסטית מתוכננת עם דמוקראטיזציה
ניכרת במיפעלים ושיתוף פועלים בהנהלות, היה מעניין ואף קצר
הצלחות חשובות, אך לא חילץ את יוגוסלביה ממצוקותיה,
ומהשפעת המשבר הכלכלי העולמי. מאות אלפי יוגוסלבים,
שנהנו מחופש התנועה הניתן לאזרחי ארץ זו, מצאו תעסוקה
במדינות שונות במערב אירופה, בכללן הולנד, מערב־גרמניה ואף
שוודיה. הם שולחים, אמנם, כמויות גדולות של מטבע־חוץ
ליוגוסלביה, אבל הפער במאזן התשלומים נשאר בעינו, ותוכניות
שאפתניות רבות של תיעוש ושל תיכנון איזורי נכשלו כליל.
נשקה איו ם. מילקה פלאנינץ׳ השתמשה בנאומה בפרלמנט
בנשק המדיני. נוכח ההתנגקת הקשה מצד נציגים רבים, בעיקר
קרואטים המתייחסים באיבה רבה לרוב הסרבי השולט, היא
הזהירה שהתמוטטות כלכלית ביוגוסלביה עלולה לגרום
להשתלטות סובייטית. משקיפים מערביים בבלגראד התלוצצו
השבוע שהשינאה לברית־המועצות מהווה עדיין את המכנה
המשותף העיקרי של כל מרכיבי הפדראציה היוגוסלבית. האיום
הסובייטי הוא גם נשק מדיני חשוב במדיניות־החוץ היוגוסלבית.
אין להעלות על הדעת שמעצמת־על כמו ארצות־הברית, הנשלטת
על־ידי אנטי־קומוניסטים קיצוניים ביותר, תחלץ במידה כל־כך
מאסיבית לעזרת מדינה ״מארכסיסטית״ ,אלא אם כן יהיה בכך
צעד המכוון נגד ברית־המועצות.

יזהיר א ת ישראל
העיקרית שלה בדרום־מערב אסיה, ושיטחה מהווה בסיס חשוב
ללחץ על הסובייטים באפגניסתאן. סוכנים אמריקאיים, סיניים
ומצריים משתפים פעולה עם צבא פקיסתאן בתוכנית־סיוע
מאסיבית למורדים האפגאניים נגד האיש של מוסקווה בקאבול,
באברק קארמל. מצד שני סבורים אנשי הסי־איי־אי שהכור
הגרעיני הפקיסתאני מהווה סכנה נוראה לשלום העולם בכלל,
ולאינטרסים האמריקאיים בפרט. העובדה שהכור הוקם בעזרתו
הפעילה של שליט לוב, מועמר קדאפי, הנחשב בוושינגטון
לאוייב קשה ומסוכן של ארצות־הברית, מחזקת תפיסה זו.
הסי־איי־אי הדליף לפני כשנתיים לשירות השידור הבריטי,
בי־בי־סי, את כל פירטי המגעים בין קראפי ופקיסתאן, כולל
העברת מליוני דולרים במזומן בשקי־דואר דיפלומטי מלוב
לפקיסתאן, ואספקת אוראניום גולמי(עוגה צהובה) מניג׳ר לזיא
דרו טריפולי, בתוכנית היוקרתית של הבי־בי״סי, פנוראמה,
נאמר במפורש שזיא הבטיח לקדאפי לפחות פצצה גרעינית אחת,
מ־ 35 הפצצות שיופקו בכור לקראת תחילת .1984 בתוכנית אף
נחשפו מעשי רצח רבים באירופה, שיוחסו למוסד הישראלי.
הקורבנות היו מדענים ומתווכים למיניהם, שסייעו לפקיסתאן
בבניית הכור.
המודיעין של פקיסתאן גוייס למניעת הפיגוע. לפני כשישה
שבועות פורסמה במדור זה(שוב, באורח בילעדי בישראל) ידיעה
מפקיסתאן, שהזהירה מפני התקפה ישראלית קרובה על הכור.
המטרה היתה ברורה. זיא החליט לנצל את המומנטום של

מנהיג טיטו
היוגוסלבים מתגעגעים

ירד חברת*העובדיפ דוזוליו
סוציאליס ט מוצהר
מה בדעת מזכ׳ל ההסתדרות, ירוחם משל, לעשות בעניץ
זה, בטרם יתחיל לחץ מאסיבי עליו ועל אירגונו מצד אירגוני
עובדש ומיפלגות סוציאל־דמוקראטיות מכל רחבי אירופה?

כתבים אמריקאיים מדווחים על מוראל ירוד ביותר
ביוגוסלביה. יום השנה השלישי למותו של טיטו צויין בעשרות
טקסים ממלכתיים, ותמונותיו של המנהיג המנוח מתנוססות בכל
רחבי המדינה. בכך אין כל חריג מיוחד. אבל העובדה שהעם
הפשוט לקח חלק בטקסי הזיכרון באורח ספונטאני, והפגין אבל
וגעגועים אמיתיים לטיטו, ששלט ביוגוסלביה ביד ברזל במשך
עשרות שנים, דיכא את האופוזיציה הפנימית והוציא אותה מתחום
ההשפעה הסובייטית, עוררה עניין רב. הערגה לטיטו מבטאת,
ללא ספק, את מצוקתה העכשווית של יוגוסלביה, הסובלת לא רק
ממשבר כלכלי חמור, אלא גם מבעיית זהות חמורה לא פחות.
העובדה שרק רכבת אווירית דולרית הצילה הפעם את ממשלתה
של מילקה פלאנינץ׳ מצביעה על הסכנות החמורות האורבות
לפדראציה המוזרה הזאת, שעדיין לא הפכה לאומה של ממש.

חיים ברעם

1 1 1 1 1 1 3 . 11*111111

אלכסנדר סודזיניצין: תה וסימרטיה

לראות את אלכ סנד ר סו איני צין, הסופר הסובייטי הגולה, כשהוא צוחק
צחוק גדול ומאושר שכזה, זו תמונה נדירה לא רק למשוררים אלא גם לצלמים.
כי סולז׳ניצין ידוע בעגמימותו ובהלכי הרוח הקודרים שלו. ובכל זאת היתה לו
היתרוממות רוח ותחושת שיחרור אמיתי כשהירצה לפני קהל מכופתר ומחוייט
של תלמידי העילית האנגלית הקונסרבטיביים, שבאו בהמוניהם להאזץ לו
בקולג׳ אי טון היחסני. הסופר עצר בדרכו כדי להעניק אוטוגרפים לסטודנטים
המעריצים, אחרי שנשא לפניהם נאום מרשים, העתק מדוייק של הנאום שנאם
שבוע קודם לכן בגידהול שבלונדון. בין שאר התבטאויותיו החריפות והציוריות
הכריז כי, :המאה ה־ 20 נסחפת למערבולת של אתאיזם ופולחן של הרס עצמי,״
והסטודנטים שבתמונה כניראה הסכימו איתו לחלוטין.

אמנם ישנו פיתגם האומר שהעבודה ממתיקה את
החיים, אבל כל אחד יודע שהפיתגם הזה עבר זמנו בטל
קרבנו. היום, כדי להשיג עבודה שיש בה תפוקה כלשהי,
צריך ראשית כל להמתיק את חיי העובד. ואם כי בתולת
הברזל, מארגרט תאצ׳ר, נבחרה ברוב מוחלט, ישנם
תמיד קולות המדברים בגנות מדיניות התעסוקה שלה,
האינפלציה הדוהרת והאבטלה. לכן מצאה את עצמה

דובו מוו: בשדות הוו מוסתה
ברוב הדר ובחותם ממלכתי נחוגה בלונדון הפרמיירה החגיגית של
ג׳יימס־רוגד״מור־בונד אוקטופוסי. מאחר והיציר העליון 007 הוא נתין
מורשה להרוג בשרות הוד־מלכותה, רק טבעי הוא שאת קבלת הפנים אחרי הצגת
הגאלה ערכו הנסיר צ׳ארלס והנסיכה דיאנה( .המלכה בעצמה מעדיפה לשמש
שמר־טף לנכדיה הרבים ו/או לחזות בטלוויזיה, בעוד שהתפקידים הייצוגיים
נופלים על ליידי די, המיטיבה להיצטלם מכל נסיכה אחרת באירופה) .אבל רוג׳ר
מור העדיף להתרכז במלכה אחרת, מלכת הקאברט לייזה מינלי, שאין היום
אירוע המכבד את עצמו שאינו דואג להתקשט בה.
באותה הזדמנות ידידותית גילה לה בונד שהוא גיבור מפוקפק מאה,האמת
היא שהכל עובר מסביבי ומעלי, ואני פשוט עובר דרו האירועים, כשאני מתאמץ
לא למצמץ בעיני כשהכדורים חולפים מעלי, ומשתדל לא להיראות מפוחד עד
מוות כל אימת שחלה התפוצצות כלשהי. ואם מישהו מעוניין דווקא לדעת מדוע
אם כך הסכמתי לעשות בונד נוסף — זו היתה רק טובה אישית לקאבי ברוקולי״.
ומדוע לדעתו עמד על כך ברוקולי(המערכה ניטשה על בונד־מור מצד אחד ועל
הפקה נוספת ומקבילה של בונד־קונורי, שתגיע בקרוב גם היא לישראל),
והתעקש להשיג לאוקטופוסי את מור ולא אחר? ענה רוג׳ר מור בלהיטות יותר
מאשר בכנות, :הוא פשוט לא מצא מישהו יותר זול מ מני׳

ביאנקה גיגו:
הסד״וה החדשה - ווקטור האם זהו צו האופנה לעונה הבאה,
או שמא דגם חדש של קאלווין קליין
על הדוגמנית ונערת־הזוהר ביאנקה
ג׳גר? לא. זה גם אינו בגד קולנועי
מסירטו של אנדי וורהול, שבו
הופיעה לאחרונה. ביאנקה פשוט זכתה
בתואר דוקטור של כבוד בפקולטה
למדעי־הרוח של קולג׳ סטונהיל
באיסטון, מאסצ׳וסטס. התואר הנכבד
הוענק לה בשל עבודתה הסיעודית
למען פליטי ניקראגוואה, מולדתה.
נערת־הזוהר לשעבר טוענת כי מאז
פרידתה מסיק היא מחלקת את זמנה
בין ניקראגוואה ובין בתה ג׳יי ד, שתי
מטרות המקדשות בעיניה את כל
האמצעים.

הגברת תאצ׳ר משוחחת עם גברים באמבטיה, במיפעל
לעיבוד מתכות ביורקשייר. במיסגרת שיפור התנאים
במקום העבודה זוכים הפועלים במיפעל זה לשחייה יומית
בתוך מיני־בריכה, הדומה לאמבטיה. אחר כך היא הוזמנה
לארוחה אינטימית של פיש אנד צ׳יפס (דגים ומוגנים),
באופן פרטי בהחלט: רק שבעים עיתונאים וצלמים ליוו
אותה במסע זה של רצוו טוב. שצריד שגם ייראה

לץ ס״רוו: אשת השנה
ששה פרצופי לנל משמיציה

לא עבר זמן רב מאז מצא את עצמו דאסטין הופמן
מאכיל תינוק על בימת הצילומים, והנה הוא עושה זאת
במציאות. בסרט טוטסי, כשעיצב את דמותו של מייקל
דורסי, שחקן מחוסר עבודה הנאלץ להתחפש לשחקנית
בשם מרותי מייקלם כדי להשיג עבודה, שימש בץ
השאר כשמר־טפית לבתה התינוקת של ג׳סיקה לאנג. זו

היתה סצינה בלתי נשכחת כשדאסטין נאלץ להאכיל את
התינוקת והדייסה כולה נמרחה על כל הסביבה, רק לא
בגרונה של הילדה. בעת שנערכו הצגות־הבכורה של
טוטסי, ניראה דאסטין הופמן כשהוא מגשים את מה
שהתאמן בו בסרט: בהצגת־הבכורה בלונדון הוא ניראה
כשהוא מאכיל את בתו התינוקת, בת חמישה שבועות.

בבית־המלון המהודר וולדורף א ס טורי ה בניו־יורק נערכה נשפייה גדולד
לכבוד גברת האוהבת מאוד נשפיות: מועדון הפראיירס של האמנים חגג אח
הענקת התואר ״אשת השגה״ לליל טיילור. לכבוד המאורע עשתה ליז דיאטו
חדשה, תיסרוקת חדשה והשחיזה מחדש את לשונה. בעוד בן־לוויתה הקבוע(לפי
שעה) ויקטור גונזאלס לונה ועוד אלף ומאה מוזמנים מיקירי ברודווי לוטשיב
אליה עיניים, קמה הגברת הסוררת ושאלה. :האם זנ׳ון ריברם נמצאת כאן?׳
ובעוד היא תרה בעיניה הסגולות אחרי המתחרה העיקרית שלה, המשיכה בנשימד
אחת :״כי אם את כאן, אני מקווה שאת אוכלת לעצמך את הלב ממש ברגע זה.י
טיילור לא נראתה עליזה במיוחד וניראה היה כי משהו מטריד את מנוחתה. אולי
העובדה שב־ 1958 היה זה בעלה השלישי, מייל! טוו* ,שקיפח את חייו
בתאונת־מטוס מייד אחרי סעודה דומה שבה קיבל את התואר ״איש השנה.״ אולי
חששה שמא יפרו את ההסכם שלא לספר בדיחות על נישואיה או על נטייתו
הקבועה האחרת, ההשמנה.
בין כה וכה היו שם הרבה אנשים שהרגישו הרגשה אמביוואלנטית, ביניהב
מבקר הניו יורק טיימס, שלא התלהב מהופעתה האחרונה בחיים פרטיים של
נואל קאוורד (עם ריצ׳ארד סרטון) ושורה ארוכה של אנשים יפיב
ומפורסמים, שכל אחד מהם היה מוכן להתחלף איתה: ז׳אקלין ביסט, אלכסנדר

כודונוב, רוגד מור, דינה מריל, שריל טיגס, ג׳ינה לולוברידג׳ידד
וידיד ותיק אחד, שהגיש לה את התואר, פראנק סינאטרה. יחד עם התואר

העניק לה פראנקי גם שעון פיאזיה בשווי של 39 אלף דולר(משובץ ביהלומים;
והגברת עשתה פרצוף מזלזל כמו לא הכירה את הייצור וכאילו החזירה לו אח
השעון.

קיסרית הג׳ינס האמריקאית גלוריה ואנדרבילט ערכה מסיבת־סיום
ללימודיו של בנה, קארטר ואנודבילט קופד, בקולג׳ פרינסטון הידוע.
אחת מאורחות הכבוד היתה תלמידת הקולג׳ לשנה הבאה, ברוק שילדם.
היא התנהגה בטאקט ולא לבשה למאורע את ביגדי המיתחרה לוואגדרבילט,

קאלווין קליץ.

ובכל זאת נמצאו שני צעירים שהעדיפו להשמיץ את שילדם ולא הרגישו
כי השומרת האישית שלה, אמה טרי, מאזינה מאחורי גבם. אמר האחד לשני:
שמעתי שלברוק יש איי־קיו בגובה של .45 הגברת שילדם הגדולה הגיבה:
אם זה כך, אומר לבתק מה אמרתם עליה. ואמנם כך עשתה
במיסגרת מילחמת הסדרות ד אל א ס ודינ א ס טי מודלפת האינפורמציה
הבאה: סו אלן, ניצולה של שריפה מיסתורית בסאותפורק, מתאהבת עד
האוזניים בגבר חדש בסידרה, כריסטופר אטקינס. החידוש העיקרי —
אטקיגס צעיר ב־ 20 שנה בדיוק מהגברת לינדה גריי
״אני תמיד האחרון לדעת,״ היתה תגובתו של לארי קינג, בעלה של
כילי גייין קינג, כשנשאל אם אכן בילי ג׳יין בת ה* 39 מתכוונת לאמץ ילד.
הבעייה העיקרית היא שבילי, שאיבדה תינוק ב־ 1971 לטובת מיגרש הטניס,
עוררה שערוריה נוספת בגלל הרומאן שלה עם מארילין בארנט — דבר
המקשה על ניסיונות האימוץ שהיא עושה כבר במשך שש שנים. בהזדמנות
זאת גילה הבעל שיש דרכים נוספות שבהן ינקטו אם לא יצליחו לקבל אימוץ
רשמי, וצעד ראשון הוא לקבל אפוטרופסות חוקית על דודניתו בת וד,14
שיין לרשימת האמהות ללא נישואין נוספה כוכבת חדשה, סוזאן
אנטון בת ה־ ,32 המנהלת רומן ממושך עם דאדלי מור 48 מור, הטוען
כי נכווה כבר פעמיים בנישואין ולא יעשה זאת בשלישית, הכריז בתוכנית
טלוויזיה ״ילד ממני? זאת החלטה שלה נסיך מונאקו, אלברט,
נדהם כשמלצרית במיזנון של תחנת־שידור לונדונית הודיעה לו כי לא יוכל
לאכול ארוחת־בוקר פשוט משום ששעת ההגשה נסתיימה. .אבל אני הנסיך
אלברט!״ התרים לעומתה ,״אתה הנסיך אלברט כמו שאני אגא חאן,״ ענתה
זו. שדרן תקליטים שנכח בתקרית אישר את זהותו של הנסיך, ורק אחר־כך
זכה אלברט לארוחת־בוקר###בנה של סופיה לורן, קארלו בן ה־,14
עושה יחסי״ציבור לבושם החדש שנושא את שם אמו, סופיה, בכך שהוא
מחלק בקבוקים במתנה לחברותיו בבית־הספר. אבל כמי שמכיר את עולם
העסקים, הוא אינו שוכח לצרף מיכתב אהבה קטן עם שמו ומיספר הטלפון
לתוך הקופסה המהודרת למי שאינו מאמין כי הכסף יענה את כל:
מארלון בראנדו נקלע למבוכה רבתי כשגילה שארנקו אינו עמו, כשסיים
את קניותיו בסופרמארקט של בברלי־הילס. למרות שההנהלה הכירה את
הכוכב, נאלץ בראנדו לחכות במישרד יחד עם המיצרכים עד שתגיע סוכנת
הבית שלו עם הכסף.

מאז עשה אלברט פיני את טוס ג׳ונם לקולנוע,
עבר דיאטות שונות ומשונות לתפקידים שונים ומשונים,
על הבד ועל הבימה. לאחרונה עבר תיגלחת והברקת קרחת
למען תפקירו במחזמר המוסרט אנני של ג׳ון יוסטון.
עכשיו נאלץ המיסכן להשאיר את כל בגדיו ולעלות על
הבד עירום וערייה, בעיבוד המוסרט של מחזה מאת רונאלד

הארווד בשם המלביש, שהוא פרשת יחסים מוזרה בין
שחקן מזדקן והמלביש הפרטי שלו. בסרט מגלם פיני
תפקיר של שחקן ומנהל להקת־תיאטרון נודדת, בשנות
ה־ 70 לחייו. פיני בן ה־ 47 מחליף גלימות כה רבות בהצגה,
ועוטה על פניו איפור כה עבה, עד שיוכל לדרוש תוספת
מיוחדת של מאמץ.

הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אוהדים ...מה הן אומרות...חה ה

שלמה רהט:

יצחק רבץ:

ישראל כץ:

״בונריה, בטריטיקה ,,מנסים לצבוע את, ראנתנצח עם שרוסעכשיו
אין שמחות העיונשתוו ורא נגודרמירחמתאחים!״
ישראל כץ לא כל־כך שיחק אותה לאחרונה. בבחירות
לאגודת״הטטודנטים בירושלים הפסידה קסטל לא מעט
מכוחה, ועירערה את מעמדה של האוניברסיטה העברית
כאחת האוניברסיטות הימניות ביותר בעולם המערבי. נם
בעולם הפוליטיקה, לשם נכנס לפני כמה חודשים, הוא לא
עשה גדולות, ויש אומרים כי במצודת זאב מסתובבים כמה
אנשים המאוכזבים מאוד ממי שנחשב לצעיר מצליח. אך
מי שאירגן את הפגנת הקו*קלקט״קלאן, מי שכמעט ונזרק
מהאוניברסיטה בגלל מעשים שלא ייעשו, מי שהושעה
מלימודיו על״ידי רקטור האוניברסיטה בגלל מעשים מאוד
לא סטודנטיאליים, אינו מוותר בקלות. הוא חוזר אל
הזירה הפוליטית עם התנועה בשם.צעירים למען ישראל*.
אני דווקא ראיתי בין הצעירים חאלה כמח קרחות. מי
יודע, אולי מי שדואג כל״כך לערכיה האבודים של
ארץ־ישראל מאבד את שערותיו בגיל צעיר מרוב דאגה.
גיבור הערב שבו הוצגה התנועה היה כמובן הרמטכ״ל לכל
עת, המכונה דפול, אך אני בחרתי לראיין דווקא את ישראל
כץ, שהוא המעריץ מט׳ 1של הנגר מתל״עדשים:

• מה אתם מקימים? תנועת נגד ל״שלום ״
עכשיו״?
אני לא אכעס אם זה יתפרש כך. אבל אנחנו לא רואים את
עצמנו כנלחמים נגד שלום עכשיו, אלא בעד עם ישראל כדי
להחזיר אותו אל השורשים. אנחנו מתכוונים לשחזר, למשל, את
טקס הכרזת המדינה. נחזור אל הבית בשדרות רוטשילד, שבו
התרחש האירוע.

• אתם מתכוונים לחזור גם אל המקום שכו נזרק
הרימון על אמיל גרינצווייג?

ההתייחסות שלנו אינה אקטואלית. אנחנו לא מתכוונים לא
למחות ולא לצעוק, רק להזכיר לעם ישראל מהם המקורות שלו,
מהם השורשים שלו.
יש לי סימפטיה ליצחק רביו, וכשפגשתי אותו בשבוע
שעבר בערב־ראיוצות של מני פאר, הסימפטית שלי גדלה.
הבן־אדם בא לערב הראיוצות מחזיק ביד כוסית של ויטקי,
לבוש בג׳ינס ובנעלי״התעמלות. היא י ק ינייד עכשיו
להכריז שהוא מעריץ של מיק ג׳אגר, ואנחנו נתחיל לנהל
בשבילו קמפיין בטיגנון של. רבין פור פרזדינט׳׳.
?אמריקאים בטח יצביעו בעדו. בערב״הראיונות הזה הוא
היה נינוח, משוחרר, ותאמינו או לא -דיבר במהירות״שיא
של עשרים מילים בדקה, במקום העשר הרגילות שלו.

• מר רבין, מה דעתך על פגישת סרס ווייצמן?

אץ לי דיעה.

• ניסית לנתח את פשר הפגישה הזו?

הבל על הזמן.

• תשמח אם וייצמן יחזור לחיים הפוליטיים?

בובל׳ה, בפוליטיקה אין שמחות.

• האין זה עוד תרגיל של צכירת כוח מצידך,
אחרי שאיכדת את כוחך גם כאגודת הסטודנטים וגם
במצודת זאב?
הבחירות המוניציפליות בשער, ועוד נכונו לנו ימים של
חגיגות מילוליות ומחמאות הדדיות בין המתמודדים.
בינתיים זוהי רק ההתחלה, ואפילו ראש עיריית תל־אביב
המשלח בדרך־כלל את לשונו ללא רטן, שומר על פרופיל
נמוך ונזהר, בינתיים, בדבריו. שאלתי את צ׳יץ, :,

• מה דעתך על כך שאייבי נתן מצטרף למירוץ
לראשות עיריית תל־אגיב?

לכל אדם יש זכות. לרוץ לראשות העיריה. זוהי מדינה
דמוקרטית.

• יש לאייבי סיכויים לדעתך?

לי אין ויכוח עם איש מהמתמודדים. אני רק יודע שב־סז
השנים האחרונות פיתחתי את העיר בתנופה רבה, ואני מאמץ
שמרבית תושבי העיר מעריכים זאת — למרות הנסיונות
הטיבעיים של המתמודדים לצבוע את העיר בשחור.

קודם־כל, לא איבדתי את כוחי באגודת הסטודנטים. ניצחתי
שלוש פעמים בבחירות לאגודת הסטודנטים. במערכת־הבחירות
האחרונה לא היתה לי כל מעורבות כי הרגשתי שמיציתי את כוחי
ואין לי יותר מה לתרום.

• מה קרה לקאריירה שלך במצודת זאב? מדוע
היא הופסקה?

היא לא הופסקה. אני הפסקתי אותה, לפני כמה חודשים קראו
לי והציעו לי לעבוד בליכוד בריכוז הבחירות המוניציפליות.
ניסיתי והגעתי למסקנה כי בדרך של עסקנות לא אצליח. הגעתי
למסקנה שבעסקנות יש פחות מדי אמת ויותר מדי תככים.

• אתה באמת רוצה להגיד לי שלא הקמתם את
הגוף הזה במישקל נגד ״שלום עכשיו״?

כמישקל נגד כן, אבל זה לא הגורם המכריע, כי אנחנו לא
נתנצח ולא נגרור למילחמת אחים.

ענת פלג:

גדי בייליס:

גיז ק 1קר:

,רגוות ששרטתי בחוגו 1ם עבוון וצח לפגוע ,,סיברו ר שהקהל
בבערי באמצעותי!״ בישראל מצו״ן!״

אגי זוכרת איזה כאבי־בטן איומים ואיזה לילות חסרי י שינה עברתי לפני בחינת־הבגרות. אני זוכרת את המתח
־־ הקשה, את הציפורניים האכולות ואת הכירסומים כעס.
וכעת תראו מה עובר על השביעיססים ועל השמיניסטים.
לא מספיק שהם עוברים את כל הסבל כדי לעבור את
הבחינות, שהן כרטיס הכניסה שלהם לאוניברסיטות
ולבתי״הספר העל״תיכוניים, הם נאלצים להתמודד עם
בחינות הגובלות בשערוריה. פניתי אל גדי בייליס, תלמיד
שביעית מעירוני ד׳ בתל־אביב, תלמיד מצטיין
במתימטיקה שעבר בשבוע שעבר את הבחינה
השערורייתית.

• גדי, מה הרגיז אתכם בבחינה הזו?

החומר והשאלות היו עקומים, ממש סיבכו את השאלות כאילו
במתכוון, ובנוסף לכר היו שאלות מתוך חומר שבכלל לא למדנו.
בכלל, השנה היו בחינות במתכונת שונה מאשר בשנים הקודמות,
לכן קיווינו שבגלל המתכונת השונה יורידו מהרמה, אבל להיפר
— העלו.

• מה הרמה שלף?
אני לא דוגמה. אני מאמין שהוצאתי 10 בבחינה. הלר לי בסדר.

• ולמרות ששלטת בחומר אתה טוען שהבחינות
לא היו בסדר?
בהחלט. לדעתי נעשה פה עוול לתלמידים. יש לי הרבה חברים
• שהם תלמידים טובים במתימטיקה, שלא הצליחו לדעתם בבחינה.

• מה אתם מתכוננים לעשות בעניץ?

החתימו אצלנו בבית־הספר על עצומה נגד הבחינה. המורים
אמרו לנו שהם מתכוונים להקים קול צעקה, ויתכן שיתנו להם
הוראות להקל בבדיקת הבחינה.

• אתם רוצים בחינה חוזרת?

באופן אישי ואגואיסטי לחלוטין אני לא רוצה בחינה חוזרת.
אבל רוב התלמידים רוצים, ואני אתמוך בהם, למרות שלי לגמרי
ברור שעברתי את הבחינה.

• היו בביות אחרי הבחינה?
אוהו, ועוד איזה! אתו לר דוגמה: תלמידה אחת, טובה
בח־ן־־כלל, נכנסה ללחץ והכניסה את כל הכיתה ללחץ. היא
הציעה שנצא החוצה ולא נעשה את הבחינה. שקלנו אפשרות
כזאת. המורים הציעו לנו, וביקשו שלא נצא. הם הבטיחו שיטפלו
בעניין. התלמידה הזו פרצה בבכי, ואני מכיר כמה תלמידים בכלל
לא רעים שהצטרפו אליה.

אין שהם ליקקו את האצבעות ברשות השידור בגלל
הסיפור הזה! הטוב שבתסריסאים לא יכול היה לכתוב
תסריט פיקנטי יותר: היה בתסריט ישראל פלג, חבר
הוועד-המנהל של רשות השידור מסעם המערך, רם עברון,
מנחה.זה הזמן׳ וענת פלג, תחקירנית של.זה הזמן׳ ,שהיא
במיקרה גם אשתו של פלג. ומעשה שהיה כך היה: ישראל
פלג, שהוא בנוסף להיותו חבר הוועז״המנהל נם מעין
מקדם מכי תת של המערך, ניסה להכניס לתוכנית את
חבר־הכנסת מנחם הכהן. רם עבתן, משיקולים שלו, השיב
בלא. ישראל פלג, המכונה תליק, תפס טרמפ על הטריק
הידוע של עמיתיו אהובה מיתן ואהתן פאפו, וצרח
.מאפייה׳! אלא שהפעם לא היתה זו מאפיה שמאלנית,
אלא מאפיה ימנית! רם עברון, כך טען פלג, מסרב לשתף
בתוכניתו חבר״כנסת מהמערך. מכאן התחיל כדור השלג
להתגלגל. עבתן האשים את ענת פלג שהיא הדליפה בבית
את מה שהוחלט בישיבות המערכת. ענת פלג הכחישה.
הצעקות ההדדיות הגיעו לסונים גבוהים, ובשלב מסויים
אף כינה מר עבתן המכובד את התחקירנית שלו בתרגום
חופשי.רחב בת רחב* .אוהו, כאן כבר אי״אפשר היה לעצור
את המהומה. ענת פלג מיהרה להגיש תלונה, התמנה בורר
בשם ארי אבנר, שקבע כי על מר עברון להתנצל לפני הגברת
פלג. לא נותר לי אלא לשאול את ענת פלג:

• את מרוצה מהחלטת הבורר?

אני מרוצה מההחלטה. אני רק מצטערת שרם עברון בחר
להסיט את הוויכוח הענייני בנוגע לשיקול הדעת שלו לוויכוח
אישי נגדי.

• מדוע לדעתך הוא עשה את זה?
זו היתה הסתה במזיד כדי לפגוע באמצעותי בבעלי.

• למה שרם עברון ירצה לפגוע בבעלך?
זו היתה דוד ההתגוננות שלו בפני הפנייה של בעלי לוועד־המנהל.

איך ידע בעלך שרם עברון מסרב לשתף את
מנחם הבוץ ב.זה הזמן״?
צביקה שפירא, מנהל התוכניות, מסר לו.

• את רוצה להגיד לי שכאשר יש לבעלך עניין
להכניס מישהו לתוכנית את לא מנסה לעזור לו?

• את לא מדברת בבית על עבודה?
אני לא מדברת עם בעלי על מה שקורה במערכת זה הזמן. וגם
אם הייתי מדברת, אין באפשרותי לשנות החלטות של המערכת.

• את מעוניינת להמשיך לעבוד ב.זה הזמן״?

כמי שלא הכניסה את העגלה לבוץ, אין ביכולתי לחלצה. אני
מחכה להצעה של צבי שפירא ברוח המלצות הדרה.

• אחרי מה שקרה ביניכם, את מסוגלת עדיין
לעבוד עם רם עברון?
קודם שיתנצל. אחר־כר נראה מה הלאה.

אני גדלתי עם האיש הזה כמו שהילדים שלנו גדלים
היום עם הבנק. אני השתוללתי ממנו בוודססוק ושמעתי
24 שעות ביממה א ת.כל בי ם שוטים ואנגלים׳ .בוודססוק
הוא כמעט ולא עמד על הרגליים. כשהוא שר. עם מעט
עזרה מידידי׳ ,היה ב תר לכולם שהוא זקוק לעזרה הזו
באופן דחוף. אחר״כך הוא נעלם לכמה שנים, והנה הוא פה,
ואני יושבת מולו במיסעדה, מביטה באיש שהיה אליל
נעוריי וחושבת לעצמי שהוא הזדקן ואני הזדקנתי וכל
החברים שלי הזדקנו, אבל למרות הכל אנחנו עדיין
משוגעים על רוקנ׳רול. ג׳ו קוקר אינו דברו גדול. הוא מעדיף
לשתות בירה, וכשהוא מדבר הוא עושה את זה בשקט•
בשקט. גם העיתונאים הישראלים הם לא דברנים גדולים.
הם מעדיפים את הטפר־ריבט והאג״רולט המוגשים להם
במיסעדה הסינית. תפסתי אומץ ואמרתי לקוקר:

• הרבה משיריך השפיעו עלי ועל חבריי.

זה מחמיא לי מאוד, אבל למה לר להגיד את זה בקול רם. את
מסגירה את הגיל שלד

• בן כמה אתה?

• ידעת שיש לך כל־כך הרבה מעריצים
בישראל?
לא, לא ידעתי על ישראל יותר מדי. התבקשתי להופיע כאן
והסכמתי. זמן קצר לפני שהגעתי לכאן פגשתי את חברי תחזי ת
מזג האוויר. והם סיפרו לי שיש כאן קהל מצויץ.

• מפליא אותך שאתה מפורסם בארץ שאינה
מוכרת לך כלל?
זה מפליא, זה מחמיא, ואני אוהב את זה.

• ליאון ראסל השתתף איתך בתקליט. כלבים
שוטים ואנגלים״ .בזמנו הוא היה אחד מעמודי התווך
של הרוק׳נ׳רול ונעלם. אתה יודע מה איתו?
לא, האמת היא שגם אני תהיתי מה קורה לו. הפעם האחרונה
שבה ראיתי אותו היתה לפני חמש וחצי שנים. הוא עדיין היה זרוק
ועשה את המוסיקה הנהדרת שלו. אני לא יודע מה קרה איתו מאז.

• אתה אוהב את השיר מתוך.קצין וג׳נטלמף י שאתה שר?
אני מאוד אוהב את השיר. מה שאני לא אוהב זה את כל הבלגן
סביב השיר. אני שונא להופיע עם השיר הזה בתוכניות הטלוויזיה.
זה נמאס עלי. אני מאוד אוהב את הזמרת ששרה איתי את השיר,
אבל ממש סבלתי כשהייתי צרין־ להופיע עם השיר הזה בטקס
חלוקת פרסי האוסקר. אני לא בנוי בשביל הבולשיט הזה.

• מדוע אתה אוהב לבצע גירסות לשירים של
אחרים?
מכיוון שאני יודע שהשירים האלה הם שלאגר על בטוח.

נחשי התפתל! בסיסעדה יפאנית
!סרטנים זחלו בשייח׳־מונס
מיצעד התלמידים
ולימדה את מיטב השחקנים והזמרים
בארץ: הזמר אריק לביא שלא נכח
באולם, הזמרת חווה אלברשטיין שלא
היתה לה סיבה לא להיות נוכחת, אורי
זהר, המסלסל קולו בתפילה, עודד
תאומי שחגג באותו יום את יום
נישואיו ושלח ללולה ברכה, אורנה
ם ורת שהיתה עסוקה בהצגה נשות
טרויה, נחמה הנדל הנמצאת בגלות,
ירדנה ארזי שהיתה עסוקה בצפון,

חיים מוסול שעבר לענייני כינור על
הגג והתגלית של לולה — רבקה רז,
שגם היא לא באה למסיבה. אבל היו
כישרונות צעירים ומבטיחים של
המוסיקה הישראלית: דורית ראו*
בני, שקצרה מחמאות רבות מלולה
ומהקהל שנכח באולם.

באו גם נורית גלרון ועושרה

חזה, ששרה ללולה את השיר מה
אומרות עינייך.

רק למען הצילום:

למען הצילום נאותה לכרוך אותו עי

11 | 1| 1 \ 1ר | •היום היו לי אנטנות. כל היום חשבתי, על דורית ראובני,
1תמיד קורה לי שאני חושבת על מישהו ולבסוף אני פוגשת
אותו ׳,אמרה לולה שנצר במסיבת יום־ההולדת שלה, שם פגשה את
תלמידה, והוסיפה• :אני בת ,80 אך דעו לכם שיש לי עוד הרבה הומור׳.
לאולם ולרגע חשבה שהיא באה למקום
הלא נכון, סובבה את ראשה, ופתאום
התחילו מחיאות הכפיים. ריבקה
מיבאלי שהוזעקה כמנחה על־ידי,
אנשי גלי צה׳ל, שהקליטו את הערב,
קראה לה ולולה הנרגשת סקרה בפעם
השנייה את הנוכחים ואמרה: ראו,
מעולם לא עשו לי יום־הולדתד היא
עלתה לבימה והכריזה• :יש לי עדיין
חוש הומור, למרות שאני בת ,80 ואני
עדיין צעירה, שתדעו לכם!׳
לולה עלתה לארץ בשנות החמישים
מבולגריה. מאז היא מורה לפיתוח קול,

1ןןןךךן 1*|1ך מ ריבקה מיבאלי ביקשה מלולה להדגים
11 1/1 1 1שיעור בזימרה. לבימה הוזמנה עוסרה הזה,
1111 111
שזימרה והדגימה לקהל כיצד מתנהל שיעור בזימרה, בביתה של לולה.

ידידת האדריכל^

באה לחגוג פעם שניה את פתיחתה ן

החדשה שעיצב חברה, שהוא
ין צורך למלא טוטו כדי לד:
ד • מי היה במסיבה שנערכה באחד מ,
השבוע במיסעדת סוקי״יאקי. כל היו
והיפות התייצבו: הם באו לפתיחה שניי:
המיסעדה, כדי לברך את הבעלים החני
והישנים.
לצוות הישן, יורם רסקין ושל!
פרנקל הצטרפו ישראלה שטיר,

•נורית גלרון מוציאה
קולות שנמשכים יפה.
ה טובה ׳,פסקה לולה.
ך* פי קדישזה התקשר באחד מימי
1השבוע אל לולה שנצר, וביקש
ממנה לבוא למועדון־התיאטרון,
לשמוע מוסיקה חדשה שהוא חיבר.
נקבע יום ושעה, ולולה הגיעה
למועדון־התיאטרון כפי שתוכנן.
באולם לא חיכה לה רק רפי. היו שם כל
התלמידים של לולה, שבאו לברך
אותה ליום הולדתה ה־ .80 לולה נכנסה

רוטמן ובורים איושה.

* ווךךה 11 ליאורה ריבלין וגדליה בסר באו לשטוח בשיטחתה
| 1 #1ו 11 11ן של לולה. ליאורה הגיעה ראשונה, ישבה והקשיבה.
כשנכנס גדליה הוא הסתנוור מאורות הבמה. בתמונה מימין: דורית
ראובני יורדת מהבימה אחרי שהיא הגישה ללולה שני שירים במתנה.

שלישיה חדשה זאת מתכננת עוד
פתיחות בתל אביב: קפה בסיגנון ויו
בית־מלון חדש, ועוד היד נטוייה, שיש ז הרבה שטח פנוי בעיר.
הם בחרו גם סמל למיסעדה, ספר בז
״באחד מביקוריי הרבים באילת התייש;
במיסעדה ליד גבר צעיר. על החולצה
הבחור היה רקום ורד. זה מצא חן בע
ונעצתי כל העת עיניים בוורד הרק
כשהלכנו לגרפיקאי לבחור סמל, נזם
בוורד הרקום, בצבע אדום. העליתי

ש ם היה

שסיר פחדה
הבנקוקי, אבל
וראה. :די, קחו את

הנחש הזה, תססיקו לצלם ׳,היא ביקשה. אחרי הצילום
סיפר בוריס לישראלה. :זה ספוג הנחשים החונקים, ולא
המקישים׳ .ישראלה אחוזת הפחד יצאה בריצה החוצה.

•י, חברתו לחיים של
דריכל יורם רסקין,
של המיסעדה היפנית
ם שותף בטיסעדה.

ך* \ 1ך 1ךימ מעצבת האופנה אביבה פיבקו לבשה
\ #ו 1 ! 18*1דגם שהיא תיכננה בעצמה. אביבה
באה לפתיחה עם בעלה, האדריכל אייל פיבקו ומשכה
תשומת לב רבה של הנוכחים בפני הבובה הבלונדיים שלה.

ינאף משוח

דיכלות, אן בישראל הפך לטנ־הל
מיסעדות. .אני מבין באוכל יפאני כמו כל האירופאים׳.

עת הרעיון לפני ישראלה וחיה והן הסכימו שזה
ימי יהיה הסמל׳.
ורדים לא היו בערב הפתיחה, אבל הופעה

טל חד־פעמית של מנהלת המיסעדה,
3ם ברם רה־ננם י דוקהם בת ה־ 33 היתה גם
היתה. היא ילידת אנגליה, שחיה מגיל 5
:לד! בארצות־הברית. היא משכה את כל תשומת
יה הלב מהאוכל היפאני, כאשר פיתלה על
גופה העירום למחצה נחשים, הכניסה אותם
מה לפיה, ונישקה אותם. :את הנחשים אני
אי, סוחבת איתי בכל העולם,
היא סיפרה. .הבאתי איתי רק שלושה

ן -נחשים להופעה, ובבית השארתי עוד
1י מ חמישה. הגדול הוא מבנקוק, הקטן הוא
| תי מישראל והוא בן תישעה חודשים. ואני
| של דווקא פוחדת מהנחשים״ .ברברה אינה
| נ י, מסתפקת בנחשים. היא הראתה את הכוח גם
|ו ם. במישחקי אש. את בליעת האש היא למדה
| תי בפאריס.
״את הנחשים הכרתי כבר מגיל .5אבא

הביא לי מתנה ליום־ההולדת,״ סיפרה
ברברה, ובורים השלים. :טוב, אז הטלוויזיה
באמריקה לא עבדה נון־סטופ, אז קנו להם
נחשים.״ בין האורחים הרבים היו גם מועמד
לראשות העיריה מטעם המערך דב
בין־מאיר ואשתו לילי, וסגן ראש־העיריה
יצחק ארצי. השניים בדקו ביסודיות את
המקום, אולי כדאי לבדוק באיזה חלק של
המיסעדה רחבת״הידיים הם יוכלו לערוך
אירועים מיפלגתיים. אחד האורחים העיר:
״הליכוד למטה, והמערך למעלה.״
אחרי ויכוחים מיפלגתיים והופעת
נחשים ירדו כל המוזמנים לבאר שנמצא
למטה. הפסנתר ניגן וזרם האורחים לא פסק.
האחרונים לבוא היו השחקן אירי ליי
שהגיע מהצגה, הציץ ואמר. נכון שלא
ירגישו שהייתי, והסתלקתי מייד?״
השחקנית מרים גבריאלי, שהגיעה
מהצגה מחיפה, הסתכלה על ההמונים,
וכשלא מצאה את חבריה׳ הלכה הביתה.

ך* ני מזל סרטן החליטו לחגוג את
יום־הולדתם לא ליד הים,
כמתבקש מסרטנים. כולם הגיעו
בהמונהים לפאב שייחי־מונס, הנמצא
בפאתי רמת־אביב. בפאב, שזאת לו
העונה השנייה, אירח את ההחוגגים לא
בסרטנים אלא במאכלי בשר.
שיקה, אחד השותפים שעדין גר
במקום, תפס מקום ליד הגריל ואמר:
״יותר בטוח שאני מכין ׳,ומי כמו
האורחים הרבים שהיו שם יודע זאת.
אלכם הצוללן לא הלך להביא
סרטנים, אלא הסתובב בין האורחים,
דאג שכולם יקבלו שתייה ואירח להם
לחברה. פלוני הכץ את המשקאות
כמו שצריך, לפי בקשות המוזמנים,
ומדי פעם יצא לחצר להגיד שלום
לחברים שבאו.
כמו לפני שנה, כשהתחיל החום
יצאו שיקה, אלכס ופלוגי ותיכננו את
המקום לקראת הקיץ. החצר הפכה
לפאב שבו יושבים לצד הבוהמה
התל־אביבית וספיחיה מפוני שארם, אך
בניגוד לשנה שעברה הם לא מבכים
את הים ואת החיים במידבר. הם כבר
הפכו תל־אביבים.

תרועות רגלים

מיר, התיישבו על השולחנות בחוץ ועשו פוזוו

שיי

\ 1ך ן \ 114 \ 1נעמה בת ה־ 14 ואיקה בת וד$
לברד את אימו

אימן טובה
1\ 111\ •1 11 בשעת חצות לברך 111 ליום
דתה. זו היתה מסיבת הפתעה שערך לה בעלה. סובה
למסעדה בשייח מונס עם חברים ושם חיכתה לה הפתעה

ך 1*0 1הזמר שמוליק קראוס בא לשייח׳ מונס יחד עם חברתו
1 0פסרישיה, כדי לחגוג את יום הולדתו וגם לו חיכתה הפתעה:
חברים רבים באו לשמוח איתו. בתמונה משמאל: מעצבת־חאופנה ציונה
טובטרמן(מימין) וברכה מיוחס, שהיא בעלת מישרד־נסיעות בתל״אביב.

ציפי מנשה

הארוחה כוללת שלוש ביצים בתוספת בצל, תפוחי־אדמה,
ביקון הם, נקניקיות -הכל מסוגן בצורה החביבה עליך. סלס
ירקות גדול, לחם או לחמניות או סוסט חמאה, ריבה ודבש,
עוגה ועוגיות, מיץ אשכוליות או תפוזים וקפה או תה -חופשי חופשי
הכל במחיר המצחיק של 30 -ו שקל.
אז מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
קפוץ לדיזנגוף סו ו לארוחת בוקר של עשירים
מגיע לר.
בין השעות 7:.00ל־ 1:00ו -
ארוחוז״בקר של עשירים במחיר מגוחך
בדיזנגוך סוו,
באגדות שף1₪ז[סח 1 ובדי

חיסכון קפוא זהו מסוג הדברים שתמיד מעצבן אותי למה
לא המצאתי אותם לבד. אבל כבר הסברתי שאם
לבן־אדם יש חברים וחברות אינטליגנטיים, הוא
יכול להפסיק לחשוב. רק להקשיב להם ולזכור.
לחברתי סוזי יש שתי תכונות נדירות.
הראשונה שהיא אשתו של שף ידוע מאוד(ולפי
.דעתי היא סוחבת לו רעיונות) והשנייה — שהיא
שווייצית, ואלה יודעים תמיד איפה ומה הכי זול
ומתי ולמה וכל מה שקשור בזה.
היא הסבירה לי, שהירקות הקפואים הנמכרים
בחנויות הם טעימים מאוד ויקרים מאוד, ולכן
צריף לעשות אותם בבית לבד, כלומר לסנפרסט
אותם במו־ידינו:
קונים ירקות שהם עכשיו ממש זולים, כמו
כרוב, כרובית, קישואים, שעועית ירוקה,
שעועית צהובה, גזר ואחרים, רוחצים אותם
וחותכים בצורה הרצוייה. אחר־כף צריף לזרוק
אותם(כל סוג לחוד) לתוך סיר עם מים רותחים
ולבשל אותם חצי מהזמן הדרוש לבישולם
בדרף־כלל. לכל הירקות שהוזכרו למעלה (חוץ
מהגזר) זה משהו בין 7ו־סז דקות. אחרי הבישול
מסננים את הירקות מהמים, מקררים אותם קצת,
ושמים בתור שקית פלסטיק. הכמות הרצויה בכל
שקית היא חצי קילו, כי זו מנה אחת למישפחד
ממוצעת. את שקיות הפלסטיק סוגרים היטב
ומקפיאים לכמה זמן שרוצים.
כדי לא לבלבל לכלם את המוח בדברים לא
בדוקים, הקפאתי שעועית ירוקה ואחרי חמישה
ימים בישלתי אותה כמו שמבשלים את הקפואים
הקנויים. הצלחה גדולה מאוד, וכנראה גם חיסכון
גדול בכסף.
פיקחים השווייצרים האלה. אני מתחילה
לחשוב שאפילו בחורים של הגבינות שלהם יש
איזו כוונה של חיסכון.

מצ׳פקואה
גאהבה
יש איזה מקום קטן בארצות־הברית שקוראים
לו צ׳פקואה. חיפשתי אותו על המפה ולא מצאתי.
כניראה זהו מקום קטן ולא מפורסם. יש אלפים
כמוהו, מפוזרים על פני אמריקה הגדולה.
ומה לפי דעתכם עושות הנשים של צ׳פקואה?
אני אגיד לכם: הן קמות בבוקר, עושות איזה 40
פנקייקים לשני הילדים הבלונדיים שלהן
ושולחות אותם לבית־הספר. אחר־כף הן שמות
כמה רולים בשערות, לובשות איזה מיכנסי
ברמודה בצבע ורוד בהיר ופונות לעבודות־הבית.
פונות לעבודות הבית — זאת אומרת שהן
מתחברות לחשמל. הן תוקעות את החוט של
שואב־האבק ואת החוט שר מדיח־הכלים ואת
החוט של מכונת־הכביסה ומכונת־הייבוש ואת
החוט של הבלנדר והמיקסר ובכלל. כשכל
החוטים תקועים טוב בקיר והבית מתנקה מעצמו,
הן מתיישבות לנוח ולאכול חתיכת פאי תפוחים.
מה כולן עושות אחרי הפאי תפוחים אני לא
יודעת, אבל אני יודעת בבירור מה עושה לפחות
גברת אחת מצ׳פקואה. היא קוראת העולם הזה.
אני יודעת את זה, כי היא כתבה לי מיכתב נחמד
ואפילו שלחה לי מתכון לתחרות השימורים
וסיפור קטן מהחיים:
אחת הארכיטקטיות היותר מפורסמות
בניריורק תיכננה את מיטבחו של קלווין קליין,
מתכנן־האופנה הידוע. המיטבח כלל את כל
השיכלולים האחרונים שאפשר לתאר במיטבה
אמריקאי. להפתעתו של קליין לא נכלל בתיכגון
פותחן קופסאות חשמלי, שהוא כידוע מכשיר
בעל חשיבות עליונה. כשביקש האדון קלווין
להוסיף מייד את הפותחן, שאלה אותו
הארכיטקטית בתמיהה — מי משתמש היום
בפותחן לשימורים? קלווין המיסכן היסס רגע
וענה בתוקף — ואיך את חושבת לפתוח את
קופסות האוכל לחתולה?
זה הסיפור. ומוסר ההשכל, לפי דעתי, הוא
שהאדון קלווין קליין הוא סנוב חסר אופי, שאינו
עומד על דעתו וממציא בלופים כדי להיראות
חשוב-.פחסז בחיים אני לא אקנה אצלו בגד.
והנה סוף סוף המתכון שהגיע אלינו ישר
מצ׳פקואה, ואפילו רק בגלל זה כדאי לנסות
אותו.

עלת עו דו תומ תנו ת ו חו פשג דו ל
כלומר, אחרי קניית המצלמה עצמה, כל תמונה
ציבעונית תעלה לכם 315 שקל. מתנה יפה מאוד
לאלה שהביאו הביתה לפחות 3טוב־מאודים.
עוד רעיון למתנה יפה, לילדים שיש להם
לפחות טוב־מאוד בקריאה, הוא ספר מסידרת

הנה הוא הגיע החופש הגדול. קבעתי לי כבר
כמה פגישות עם פסיכולוגים, מגידי עתידות,
רופאי־נפש ומנהלי בנקים, ואולי יהיו לי בשבוע
הבא כמה עצות בשבילכם איך לא לצאת מהדעת,
איך לא להיכנס לחובות גדולים ואיך להביט
קדימה בתיקווה.
בינתיים זהו רק השבוע הראשון, וכולנו עוד
שומרים איכשהו על צלם אנוש ועל חיוך על
השפתיים. עם כל הצרות המחכות לנו, ההורים,
אסור לשכוח שלילדים סוף־סוף נגמרה שנת
הלימודים, ואני עדיין זוכרת איזו שימחה גדולה
היא זאת. כדי להתחיל טוב את שמונת השבועות
רצופי הנידנודים, כדאי לחזור לכמה זמן לילדות
ולחשוב מה עשינו אז, מה רצינו מההורים שלנו,
למה קיווינו וגם, תסלחו לי שאני מזכירה לכם,
אילו ציונים היו לגו.
אני עשיתי את זה. קודם כל הסתכלתי על
התעודה שלי, ותיכף החלטתי שהבן שלי הוא
ממש גאון ואין לי שום סיבה לבוא אליו בטענות
— לפחות לא בעניין הזה. אחר־כך נזכרתי
שנורא אהבתי לקבל מתנות עבור משהו טוב
שעשיתי. וכך החלטתי שמגיעה לילד איזו מתנה
— ובעצם לא חשוב איזו תעודה הוא הביא. עבור
אסטריקס. קומיקס לילדים פרי דמיונם
כל סוג של תעודה הילד שלנו קם כל יום ב־7
בבוקר והולך לבית־הספר, יושב על הכסא, ומיכחולם של זוג צרפתים מוכשרים, רנה גוסיני
מקשיב ומנסה ללמוד ואחר־כך בבית עוד עושה ואלבר אורחו, שכתבו כבר יותר מ־ 20 סיפרי
אס טריק ס וכבשו להם מקום של כבוד גדול
שעורים. זו שגת עבודה קשה לילד קטן, וממש
מגיע לו איזה פרס, אפילו אם התעודה היתה לא בליבם של אוהבי הומור טוב בין הילדים
כל־כך. אני מכירה את הנטיה של האמא היהודיה והמבוגרים בכל העולם.
עוד מתנה מוצלחת לילדים אינטליגנטיים
שחייבת שהילד שלה יצטיין בכל המיקצועות,
ואם אפשר יהיה גם קצת מחונן. אבל לא תמיד זה הוא סיפרו של אלי שחיבר(חתולי) תוגת אמך.
מצליח. ואם זה לא מצליח, זה דווקא באשמתכם. אמנם כתוב על הספר שצריך להרחיקו מילדים,
אבל הסופר הרי לא רואה מה אנחנו עושים עם
הגנים האלה, זוכרים?
אני מקווה ששיכנעתי אתכם שצריך לעודד הספרים שלו בין כותלי ביתנו. בעיקר אני אוהבת
ילדים. אז כדי לא לטחון מים, הנה כמה רעיונות: את הספר כי הוא ספר לא חינוכי, וכל מה שלא
חינוכי המישפחה שלי מעריצה. הנה לדוגמה שיר
אם יש לכם ילד ממש מוצלח, שמגיע לו מתנה
ב־ 1410 שקל, למשל, אפשר לקנות לו מצלמה. לא חינוכי אשכרה:
בן אחי, עוד כשהיה קטן / ,תמיד היה יורק על
שהיא גם מעבדת צילום. לילדים בדרך־כלל אין
סבלנות עד שכל הסרט נגמר, ועד שאבא מוצא לו אנשים / ,רק רואה מישהו — יורק הדרעק/ .
זמן לשלוח את התמונות לפיתוח, ועד שלאמא בא ההורים שלו; אחי וגיסתי, נורא רצו /שהוא יגדל
לתורה ולמעשים טובים / ,או לפחות שיהיה
ללכת להוציא אותם מהחנות. את כל זה אפשר
פסנתרן / .אבל כשבן אחי גדל, הוא קנה חנות /
לחסוך אם קונים לילד/ילדה מצלמת פולרואיד
חדישה שרק עכשיו הגיעה ארצה, המפתחת את ברחוב אבן־גבירול, ונעשה ירקן / .גם בתור ירקן,
תמיד כשהוא משבר / ,הוא מתיז רסיסי רוק, על
התמונות של עצמה תוך 60 שניות. הקסטה,
שהיא בת שמונה תמונות, עולה 252 שקל. הגזר, על התפוחים /על הצנוניות, על הכל / .ז!

הסיבה, ילדים, שיש לשטוף את הפירות והירקות,
/לפני שניגשים לאכול.
לא שכחתי שגם הקטניכרקטנים מקבלים
תעודות ויש להם חופש גדול. הבן הקטן שלי
נהיה היום בוגר גן חיה, וקיבל תעודה שעליה
כתוב שהוא עובר לגן חובה. אין שום סיבה לקפח
אותו בעניין המתנה. וכאמא ותיקה אני יודעת
שהקטנים האלה הכי הכי אוהבים את מה שהם
כבר לפחות קצת מכירים. לכן התקליט והספר,
או כל אחד לחוד, של תוכנית הטלוויזיה
אלי ט רי ינר ( ח תו ל י )

תוגת אמו
(>ויר*ס זמיפזר־מ לא (זיגונייס
ציו ר -ם:

הפופולארית פרפר נחמד הוא יופי של מתנה
בשבילם. דודו ואפי ועוזי ועופרה, גיבורי
הסידרה, הם חברים מאוד קרובים של כל הילדים
הקטנים בארץ וגם מספקים לנו, ההורים, הרבה
שעות של שקט.

ואם לכל אלה מגיעות מתנות, אז לנו ודאי
וודאי שמגיע. תיקנו לכם מה שאתם רוצים. אני
קונה לעצמי את התקליט החדש של הגבעתרון,
לכל אד ם יש שיר, מתוך תיקווה שפודושם יהיו
לי 40 דקות לעצמי ואז אשב ואקשיב לעטור
מ צ חן זהב שחור ואהנה מהחיים שלי.
ולסיום. המורה של הבן שלי, המכירה כבר את
הסחורה, איחלה לי חופש גדול סביר. גם אני לכם
אותו הדבר.

המיצרבים 3 :כפות בצל קצוץ 1 ,שן שום
כתושה, חצי כוס שמנת מתוקה 3 ,כפות קמח, חצי
כוס יין לבן, כף רסק עגבניות, אורגנו, מלח,
פילפל שחור, חצי כוס גבינה צהובה מגוררת4 ,
חלמונים 1 ,כוס טונה מפוררת (מקופסה)6 ,
חלבונים.
ארסן ההכנה: להמים חמאה בסיר, להוסיף
את הבצל והשום עד שיהיה שקוף. להוסיף קמח
ולערבב. לבשל 2דקות בלי שזה יישרף. בסיר
אחר לחמם יין ושמנת מתוקה, להוסיף לאט לאט
את תמיסת הקמח, ולערבב עד שזה נהיה חלק
וסמיך. להוסיף את רסק העגבניות והתבלינים
ולבשל עוד דקה. להוריד מהאש!
להוסיף את הגבינה(חוץ משתי כפות) ,להוסיף
את הטונה והחלמונים(אחד־אחד) ,לערבב היטב
אחרי כל חלמון.
לחוד להקציף את החלבונים ולערבב בזהירות
את הקצף לתוך בלילת הטונה. לשמן סיר סופלה,
לשפוך לתוכו את כל התערובת, לפזר מעל את
יתרת הגבינה. להכניס את הכל לתוך תנור מחומם
בחום חזק ל־ 5דקות. אחרי 5דקות להוריד את
החום לבינוני ולאפות כ־ 30 דקות.
הנה, זה מה שהיה לי לספר לכם על צ׳פקואה
ועל ניפלאותיה. תורה לך ורדה זינגר, היה נחמד
לשמוע ממך. אם פעם תהיי בארץ בביקור מולדת,
בואי נשתה קפה.

נשארת באומה
הרומן הלוהט ביותר ביותר בעולם־האופנה הוא

הרומן בין הדוגמנית יפה כ6יר ואורי
גרבנאוהר.

הרומן של אילנה רובינא ואיציק קול,

כידוע התגרשה לאחרונה יפה מבעלה,
אמנון מם, שהוא יצרן־אופנה. היא ניהלה מאז
כמה רומנים, ביניהם עם דני קורן, אריק הלר
ושוקי בן־סורת. אבל לבסוף היא מצאה,
כנראה, את מה שחיפשה. אורי גרבנאוהר התגרש
רק לאחרונה מאשתו יעל, הוא בעל המשרד
הגדול לעידוד מכירות ושיווק אופנה בארץ. הוא
אדם חשוב מאוד בעולם־האופנה בשבוע האופנה,
לאחרונה הוא הוריד קילוגרמים רבים ממישקלו
כדי להיות באופנה. אני מקווה שזה יעזור לו
לאורך זמן.

שהדהים את אנשי הבוהמה, הוא רציני ולוהט
ביותר. עובדה היא שהם עסוקים לאחרונה
בחיפוש דירה שבה יגורו יחדיו בתל־אביב.
אילנה, כנראה, אינה מוכנה לוותר על
חיי־הזוהר של תל״אביב. איציק קול הוא הממונה
על הפקות בינלאומיות של סרטי קנון
וחברת־גג(גולן־גלובום) .הוא יצטרף לעשות
יום־יום את הדרך לירושלים ובחזרה, כדי לחזור
הביתה. המישרדים החדשים של החברה ייפתחו
בעטרות, ליד ירושלים.

איציק קול ואילנה רוגינא
חיפושים

מאמן הכדורגל דויד שווייצר נחשב כ.ם נדק־בביתו.
על פיו ישק דבר. גם כשהוא מאמן קבוצה,
יש חוקי־הקבוצה ויש חוקים שמכתיב שווייצר.
לשווייצר יש שני ילדים, בן ובת. בתו הפכה

גילה אלמגור היא שחקנית מוכשרת, אבל

אם תפגשו את השחקן שלמה וישינסקי,
כשהוא קצת מבולבל, תאמינו לי יש לו סיבות

לכך. כי וישינסקי לווה מהתיאטרון הקאמרי

קלה, בעלה, גם יפיק בשביכו אותה בהצגת־שירים ש־אותם
כותבת למענה שכנתה, העיתונאית הדה

בושם.

סכום של 24 אלף דולר, כדי שהוא יוכל להוסיף
לדירתו חדר על הגג. הבעיה היא שלמרות
שהתיאטרון הוא מוסד עירוני, העיריה אוסרת על
שלמה לבנות. שלמה מתרוצץ בימים אלה בין
מישרדי העיריה, ומחפש את הפקיד שהבטיח לו
להרשות לו לבנות. שלמה, שבימים אלה ימלאו

יפה כסיר ואורי גרבנאוהר
לוחט

בקצב הסירו!

מפקד חיל-האוויר לשעבר, מוטי הוד, שהוא
כיום אחד ממנהלי חברת קאל, עושה את זה
בקצב הסילון, במשך שנה אחת הוא חיתן את
שלושת ילדיו והפך לסבא.
לפני שנה נערכה בגן ביתו בצהלה חתונה
ענקית לבת ולכן. ב־ 20 ביולי תיערך חתונת
הבן האחרון, יובל, שישא לאשה את אריאלה.
עכשיו יכולים מוטי ואשתו פנינ ה לנוח. הילדים
מסודרים.

משה שניצר בסתר אותו לפני שנתיים לסבא, וממנה הוא רווה נחת.
הציפיות הגדולות הם מהבן, משה. הוא הצדיק
את צפיותיו. הוא נחשב ככדורגלן מצטיין במכבי
תל־אביב. האבא גם דואג לו לחוזים מצויינים,
שבהם הוא קובע מראש כמה בדיוק יקבל. עד
לאחרונה אפשר היה לפגוש את הבן
במקומות־בידור, והוא הופיע לא פעם מעל גבי
טורי־הרכילות.
מזה כשנה אץ פוגשים אותו כמעט במקומות
אלה. הסיבה: רומן ממושך, שלבטח לא ישמח את
ליבו של האב האוהב. הרומן הוא עם ציפי
רוזנדורון, אלמנתו של גבי, שבגיל 26 כבר
היתה גרושה מבעל אחד, אלמנה מבעל שני ואם
לשני ילדים. לפני שלוש שנים קרס הבעל על
מיגרש כדורגל בקורם־אימונינק ונפטר מהתקף־
לב. הוא השאיר את ציפי עם שני ילדיהם. עד
לאחרונה היתה גם היא פופולרית במקומות־הבילוי,
עד שהחל הרומן. השאלה היא כמה זמן
יצליחו השניים להסתיר את אהבתם מעיני האב.

אוסנת ושלמה וישינסקי
חדר נוסף

ציפי רוזנדורון
גרושה

לו 40 שנזק יודע לבטח למה דרוש לו הוזה־הנוסף.
הוא בטח עסה להביא צאצא למישפחה

החדשה, שהקים עם אשתו, הצעירה ממנו ב־18
שנזק הזמרת אוסנת וישינסקי.

נחמה
פו רתא
אביטל מוסינזון, תושב תל־אביב שעבר
לירושלים, סיפר שדרושות לאדם שלוש שנים
כדי להתקבל לחברות הסגורות בבירה.
הירושלמים הם בררנים, ובהחלט אינם מקבלים
כל אחד. המרחק ביו שתי הערים הוא רק 45
דקות, אבל האנשים שונים.
בימים אלה אפשר לפגוש את סוגיה דויד,
יפהפיה ירושלמית מאוד מבוקשת, מרכזת
המועצה לביקורת סר טים בירושלים, כשהיא
יושבת בצריף, בית־הקפה האהוב על הירושלמים
כשהיא בדפרסיה. זה לא אופייני לה, כי היא
בדרך־כלל עליזה מאוד. מסתבר שהיא ניסתה
לעבור את הגבול בין שתי הערים, וניהלה רומן
עם ראובן גלברד התל־אביבי. אחרי רומן של
שנה היא חזרה שבורת־לב לירושלים, וחבריה
מנחמים אותה, :את הרי יודעת שהם לא רציניים!
אחד בפה ואחד בלבד

האשה היא
זאת שתשע
יוסלה מירמוביץ בכושר יוסלה מירמוביץ, מאמנה של מכבי תל־אביב,
מתחיל להתאושש ממותה הטראגי של אשתו,

רותי.
יוסלה היה תמיד מבוקש על־ידי נשים. עוד
כשהיה נשוי. אבל רק אחרי מות רותי הוא גילה
עד כמה שהיתר, חשובה לו. לפני שבועיים הוא
הפך סבא בשלישית. בתו הקטנה, מירית, היא
אדריכלית־גנים, שהפכה את ביתו בכפר־שמריהו
לגן פורח.
יוסלה פתח לאחרונה את גן ביתו למסיבות.
אבל גם בלי זה הוא מאוד פופולרי בין יפהפיות
העיר, והן עולות אליו לרגל מגיל 20 עד .40
בעצם, למה לא? הוא נמצא בכושר, ומתאמן כל
יום.

סווז ס
ש פו פ רו ת במספרה הזמר לדליק לוי יושב מדי פעם ועוזר בעבודה
במיספרה נווה־אביבים. הוא סוחט את שארית
הצבע מהשפופרות, יושב לפעמים ליד הקופה,
בקיצור — עוזר לידידתו דליה לבית סגלסון
כשהיא נעדרת. אתם שואלים למה דליה.לבית״?
כי יש ויכוח בין העובדים במיספרה אם לוליק
יהיה בעלה הרביעי או החמישי.
דליה, בוגרת הסמינר לוינסקי, היא בלונדית
רזה, ואם לשניים — ילד מהבעל הראשון וילד
מהבעל השלישי. לוליק אף הוא גרוש בשנית
מאשתו האמריקאית, אם שני ילדיו.
הזוג בהחלט נראה נראה טוב כשהוא נוסע
במכוניתה של דליה. והרומן הוא רציני. עובדה:
גם הוריו של לוליק זוכים לטיפול בשערותיהם
במיספרה.

בעולם הכדורסל תהו רבים אם ראלף לוליין
יתגבר על המשבר בנישואיו, או שהנישואין
ייהרסו. המיבחן היה הנסיעה העתידה של ראלף
לגרמניה.
מסתבר שהוא חשב והחליט. לנסיעה עומדים
להצטרף אליו אשתו רותי קליין ושני ילדיו.
אני בטוחה שהמרחק יעשה את שלו וש־אורלי
הופמן תצליח להתנחם במהרה בזרד
עותיו של מישהו אחר.

בעזרת השדכנית

הכדורסלנים הם גברים מבוקשים מאוד בארץ.
אבל כנראה לא כולם. עובדה, הנהלת קבוצת
כדורסל פנתה לאחרונה לעזרתה של השדכנית
לאה ורדי כדי שהיא תשדר מישהי לשחר!ן
שנראה לאחרונה מדופרס. היה ברור להנהלת
הקבוצה שהבחור עומד לחזור לארצות־הברית,
ושרק חמן׳ ואפילו חתונה, יכולים להבטיח את
המשך הישארותו של הכדורסלן הזר בארץ. מובן
שהבקשה הוגשה בלי שלכדורסלן יהיה מושג
ולוא הקלוש ביותר למעשיה של הנהלתו.

בית מבוקש מא 1ד
אני מציעה שיכניסו לבית של השטראוסים בנהריה מרכזיה וטלפוניסטית. כי הטלפון אינו חדל
לצלצל אם זו אחת המחפשת את האבא מיקי שטראום, ואם אלה מחזרים המחפשים את אחת משתי
־כנוי. היפהפיות.
כדרר כלל זה דן להט, בנו של צ׳יץ׳ ,המחזר בלהיטות אחרי הבת עו 6מ 23 או מחזריה של
הבת אירית 21 או המחזרות של הבן עדי 16 אך חוק־ברזל הוא במישפחה שכולם מתכנסים

עופרה ומיקי שטראום
הבנות מאשרות

לדליק לוי

גם ההורים

לארוחות היום השישי, מסביב לשולחן ונרות, כשהסבתא יושבת בראש השולחן. בכלל, מיקי טוען
ש״הבנות שלי יודעות טוב מאוד מה שטוב בשבילי, ואני מקבל את האישור של הבנות למה שבאמת
כדאי להתאמץ למענו׳.

אהבה לבן 19

עד לפני שנה ניהלה הציירת״תכשיסאית רחל גרא רומן בן
שלוש שניס עס זאב. הוריו של זאב גס ביקרו את הזוג בביתס
בארצות״הברית. למ תת הפרידה, הס עומדים מידי פעס בקשר.
ביסו. ביום
כיוס נמצא זאב באר*

רחל אומרת שיש צעירים שאינם ששים להיראות בפרהסיה עם אשה מבוגרת, אבל אתה
הם מוכנים לצאת. זאב הציע לרחל נישואין אבל היא הסבירה לו שגם סיפור סוב
נגמר. כשהייתה אתו לא היו לה גברים אחרים וכיום נשאר לה רק סעם סוב בפה.

הבסינולוג־ם קוואיס
לזה. :אהבת ספטמבר
ומאי״.בווידוי חושפני ־*
מסכות וחל גוא
מדוע היא אוהבת
גבוים צעץ־ים ממש ־
ב־סבשנח ויותר
^ נ י אוהבת צעירים. עבורי זאת אינה
\£פרנם ה אלא פילוסופיה. אני מתחדשת עם
צעירים. זאת אינה המצאה שלי. נשים רבות
יוצאות עם צעירים. כשאני פוגשת מישהו אני לא
שואלת בן כמה הוא. אלה לא פגישות של אונס,
אלא של כימיה ומשיכה. מאחר שאני אמן, אני
אוהבת גם גופות יפים.
״אצלי המישחקים עם הצעירים חשובים לא
פחות ממישחק האהבה. כנראה שבאיזשהו מקום
נשארתי ילדה. אני מתייחסת לחיים בכבוד אבל
לא לוקחת אותם ברצינות חשוב לי לרוץ לאורך
החוף עם בן זוג, לטייל על חוף־הים ולשחק
תופסת. חשוב לי לחיות את החיים, שהם בעצם
כל־כך קשים בקלות.

| \ 11 1111*1רחל אוהבת להופיע בבגדים תיאסרליים,
1 1\ 1 1 1בעיקר בשחור. מימין: כיוס, בשמלה
שחורה. משמאל: לפני יותר מ״סג שנים, בשימלת־תכשיס.

מוקפת בגברים
ובתולה
**אז באה התכשיטאית והציירת רחל גרא
^/ל אר ץ, לפני שבוע, היא נראית בכול אירוע

חברתי, כשבדרך־כלל צועד לצידה בחור יפה
תואר, היכול בקלות להיות בנה. לרחל אין ילדים.
מי הם הנערים בגי ה־ ,20 המתחלפים בתדירות,
והמשמשים בני־לוויה לרחל, שעברה כבר את
יום־הולדתה ה־?40
לראיון עם העולם הז ה באה רחל בלווית גבר
יפה־תואר ומבוגר יחסית, בן ,39 אך נראה צעיר
מגילו. זהו וורן וקלר, מחזאי אמריקאי הכותב
בעיקר לטלוויזיה. סיפר וורן :״את רחל הכרתי
לפני עשר שנים, כשהגעתי עם ידיד לתערוכה
שערכה. מאז זה רומן, ידידות, רומן — בכל פעם
שאגי פוגש בה אני יודע שיחסינו אחרים. אני גם
לא יודע איך הם יימשכו.
״אני לא מבין מה מתרגשים בארץ מזה שהיא
יוצאת עם צעירים. גם אמו של צ׳רצ׳יל נישאה
לחבר של בנה. הסתובבתי הרבה בעולם ויש רק
יחידות סגולה העושות בדיוק את מה שבא להן.
רחל אוהבת כל מי שהוא צעיר בנשמה. היא אשה
מרתקת ומיוחדת. זה לא בגלל הגוף או הפנים.
היא יותר סכסית מאשר יפה. זה מרתק גברים. אני
מכיר אותה מכל מיני מקומות, ואף פעם לא
ראיתי אותה עושה עיניים לגברים. היא לא
צריכה את זה.
״אני מקווה שכשאהיה בן 60 עוד נמשיך לרוץ
האחד אחרי השני״.

בראיון חושפני סיפרה רחל גרא את
סיפור חייה לשולמית יריב:

נולדתי כרחל שטיינברג. אבי בא מישיבה
בפולין. הוא התחתן, ובאוניה בדרך לארץ הוא
הוריד את הפיאות. הוריי היו צעירים חסרי
מיקצוע. מאחר שהוריהם היו עשירים, הביאה אמי
כנדוניה בין השאר מכונות להקמת בית־חרושת
לאיטריות. במאורעות הלך הכול. עברנו לטיבעון

ועד גיל 13 גרתי עם הוריי ואהותי בחדר אחד.
אבי הפך שוטר במישטרת היישובים. בקושי
גמרנו את החודש.
הייתי ילדה טובה. עבדתי כדי לעזור בבית.
עבדתי בניקיון בבתים, בלי בושה. את הכסף נתתי
להורים. אני אדם חרוץ. אני לא זוכרת את עצמי
מתפנקת.
תלמידה הייתי גרועה, וכשהייתי מביאה את
התעודה היה אבא אומר :״ממך לא ייצא כלום,
אולי תופרת או ספרית. בבית דיברו יידיש.
אין לי טענות על ילדות קשה, למרות שהיה לי
זוג נעלים אחד ושני בגדים: אחד לשבת ואחד
ליום חול.
מכיוון שהייתי אשה קטנה כבר בגיל ,13
בלטתי, וכשהגעתי לצבא יצא לי שם של מזדיינת
עם כל המחנה. האמת היא שהייתי בתולה —
מוקפת בגברים אבל לא היה לי אף אחד. בצבא
היו לי שני רומנים אך למיטה זה לא הגיע, כי אמי,

מישחקים בהולנד

₪בדל כיסו שלסמג״יגמען^
שאיתו היא מיודדת מזה שנים. לדבריו היא אשת מרתקת

רחל בחברתם של צעירים מהולנד. לרחל ידידים בכול
העולם. היא טוענת שכל מה שנשאר לה לעשות כדי
לבקר בעולם זה לנסוע מהאחד לשני. היא לא גרה במלונות. ידידיה גם מתגוררים בדירתה.

ומיוחדת, והיא יותר סכסית מכפי שהיא נראית. מוץ, העובד
בעיקר לטלוויזיה, הוא בן ,39 גיל מבוגר י ח סי ת לצעירים
הסובבים אותה. הוא הכיר את רחל בתערוכה לפני 10 שנים.

כמו כל האמהות באותה תקופה, דפקה לי את
המוח שאני חייבת להיות בתולה לנישואין.
אחרי הצבא שיחקתי בתיאטרון. מישהו
מהתיאטרון היה הראשון ששכבתי איתו. אני לא
זוכרת אותו. היה זה מצירי מעשה שנעשה בהכרה
מלאה. מאוחר יותר למדתי בבצלאל, וסיימתי
את המכון לאמנות בסמינר אורנים.
ב־ 1959 הכרתי את אלי גרא, בעלי. הוא היה
שחקן תיאטרון מחוסר עבודה. עם אלי היו לי
הרבה דברים משותפים, שאי־אפשר לקחת אותם.
הוא היה איש שיחה נפלא, ואפילו בבוקר היה לגו
מה לומר. יש לנו אותן האהבות, וזה מה שקשר
אותנו. היינו בראש אחד. הערצתי אותו, אבל אף
פעם לא אזן בתי אותו.
אני לא נוטרת איבה. תמיד החלקתי דברים,
וכשהתגרשנו, אחרי 15 שנה, לא ידעו אנשים

למה התגרשנו. בחיי הנישואין הייתי אנ
הדומיננטית. לזוג כנראה אסור לעבוד ביחד
הייתי מספיק חכמה להגיד בכל פעם כשהזכיר
את שמי שאת העבודות עשה הוא. תמיד רחפת
אותו קדימה.
אחרי חמש שנים הנישואין נראו לי אחרת. הו!
לא שאל אף פעם מה אני עושה ולא ידע. גם אג
לא חקרתי לאן הוא הולך. חשדנות היא תופעו
מכוערת. בשביל מה לחיות עם כיעור?

^ מנות קטגווו
ומדופזור

ח מיד הלכתי עם בני גילי, לא חיפשתי אף
4 1פעם אבא. אין לי תסביך כזה, אני לא מחפשת
(המשך בעמוד ;46

לאהוב א1ת צעירים _

במדינה

זמשך מעמוד )45
ברים צעירים, אך הכימיה ביננו
ועלת מצויין. הצעירים אינם פוחדים
מני. הם גם לא מחפשים לשנות אותי.
ני מבוגרת בגיל אבל ילדה בנשמה
:גוף. לצעירים אין ראש כבד.
אחרי עשר שנים עם הבעל, המין
בר לא היה חשוב. אז יוצאים עם
חרים, חוזרים ומתרחצים העיקר
שמור על כבודו של בן־הזוג.
אחרי הגט האיום ברחתי בכדיהיות בכול מקום ובשום מקום. לא
•עתי מה לעשות עם עצמי. לא הייתי
ן וקה למלונות. יש לי ידידים בכל
עולם. נסעתי אליהם. הם גם באו לגור
צלי. נסעתי לקולומביה, לפרו,
בראזיל, למכסיקו — לאן לא? .לכל
עולם חוץ מהמיזרח הרחוק.
אני אסתטית, אני אוהבת גוף צעיר.
ולי אני רוצה צעירים כי אני פוחדת
התקשר למישהו לזמן ארוך.
אני אשת אפריטיבים ואני אוהבת
וכל סיני ואינדונזי, כי אני אוהבת את
מנות הקטנות והמרוכזות. למנה
עיקרית לא הגעתי עדיין. עם צעירים
ין התחייבות. זה נגמר אתמול או
יום. הם לא כבדים, לא בגוף ולא
נשמה.
דבר צעיר אינו מזיק, אינו מקלקל
ת הקיבה. לכל גבר בן 40 פלוס יש
עיות. בעיות יש לי משלי, תודה לאל,
ה אני צריכה את שלהם?
לא היה לי מעולם גבר נשוי. לא
פני שזה לא מוסרי. זה פשוט לא נוח,
2להם את השעות 4עד .6אז כל
נשואות יכולות לישון בשקט. יש לי
ום שאני אורגיסטית. אבל אני אוהבת
הבה בשניים. ואני לא משתתפת
אורגיות. אני לא מעשנת, לא שותה
׳א משתמשת בסמים.

אוהבת לאהוב
אהבה
^ ני עצמאית אבל לא מודרנית.
אני נורא חמה כשיש לי אהבה. אני
משפט א011

בג בעת הזיתים

אשד! טוענת מ סונמס,
תאשם מוען. :היא רודפת אחריד יוסף דווידאשווילי הוא גבר נאה,
אשר התאלמן לפני זמן קצר. לפני
שבועיים התלוננה שכנתו הנשואה
(השם נאסר לפירסום) כי דווידאשווילי
אנס אותה בדירתה ואף הכריח אותה
למגע מיני אוראלי.
המתלוננת סיפרה במישטרה כי
בשעות הבוקר הגיע הגבר לדירתה
בתואנה כי הוא מחפש את מייבש
השיער של אשתו המנוחה. היא אמרה
כי החפץ אינו נמצא אצלה. אך הוא דחף
אותה בכוח, נעל את דלת הדירה
והכריח אותה להיכנס לחדר״השינה.
לדבריה הוא הפשיט אותה בכוח,
השכיב אותה על המיטה ואז בעל אותה
בניגוד לרצונה. אחר״כך המשיר
והכריח אותה לקחת בפיה את אבר
מינו.
לפני שעזב את הרירה איים עליה כי

כאשר בא לדון בעניין מסובך שלדעתו
אף לא היה צריך להגיע לדיון מישפט
כלל, או כדבריו. :אין לתביעה כל בסיס
מוסרי.״
סניף בנק דיסקונט בפתח־תיקווה
תבע באמצעות עורו־דינו, עמי רוזנברג,
שורת אנשים על חוב לבנק.
שניים מהם היו בעבר בעלי עסק
משותף לייצור דטרגנטים וכימיקליים,
שהתפרק מסיבות שונות אחרי זמן
קצר. השותף השלישי, מילו, הצטרף
לעסק בשלב מאוחר, אחרי ששני
הבעלים, נטע צפיר ומיכה סטנים־
לבסקי, חיפשו סוכן לעסק.
מילו הובא לעורן־-הדין רוזנברג,
שהיה עורך־דינם של השניים ושערך
עבורו חוזה שותפות. אחרי זמן קצר
החליט מילו לצאת מהשותפות.
רוזנברג, שכבר עסק ברישום החברה
המוקמת של השלושה, ערך למילו
הסכם ביטול לפירוק השותפות,
שבעטיו כל החובות והזכויות של
השותפות יחולו רק על סטניסלבסקי
וצפיר.
עורך־דין כפול. כל זה אירע
בתוך פחות מחודש, בץ החודשים
אפריל ומאי . 1979 בעדויות בבית־המישפט
הוברר שמנהל הבנק, משה
רדזלגרא דומיננטית
יותר מ־ 20 שנה. אבל הוא היה מבוגר
בנשמתו 5ותר מהרבה גברים אחרים.
הוא הביא פרחים, סחב סלים וגם פתח
לפניי כל דלת. הוא הציע לי נישואין.
הסברתי לו שגם סיפור טוב נגמר.
כשהייתי איתו לא היו אחרים. זה נמשך

לפני זאב יצאתי עם ישראלי בשם
צביקה, בן ,24 ולפניו היה בחור צרפתי
יצאנו חמישה חודשים והוא לא ידע
לדבר אף מילה חוץ מצרפתית. אבל
התחושות היו יותר חזקות מהשפה. גם
זה נגמר, כי דברים יפים תמיד נגמרים.
רק דברים בעוניים נשארים.
פליטה מיקיית

רחל עם וקלר
אוהבת
:ולי באהבה. אני אוהבת לאהוב
אהבה, והיא שהופכת אותי ליצירתית.
ש לי פילוסופיה של חיים, פרטית
!לי, ויש לי הרבה חסידים. החוק אצלי
וא לדעת להנות מדברים שמסביבך.
י דברים רעים יש ממילא. אני
שתדלת להוציא את הטוב המדברים
רעים שקורים לי. הרי אלוהים נתן לי
חיות רק פעם אחת.
לפני שנה נגמר רומן שלי עם זאב,
חור ישראלי בן ,19 ההבדל ביננו היה

לאהוב שלוש שנים ונגמר יפה מאוד, איתו
נשאר טעם טוב בפה- .
יש צעירים שאינם ששים להיראות
בפרסיה עם אשה מבוגרת, אבל אתי הם
יוצאים. הם מוציאים אותי לא אני
אותם. החברים הקרובים לי מקבלים
אותי כמו שאני. גם הוריי הפסיקו
להתרגש. אני לא מחפשת תגובות של
אחרים. אני לא רואה אותם. עד היום
איש לא העיר לי בפניי. אולי מאחורי
גבי הם מדברים.

* * ם כול אהוביי יש לי יחסים
ל טו בי ם, חוץ מאשר עם בעלי.
גברים טוענים שהם צריכים שלוש
נשים, אני צריכה שלושה גברים,
שיהיה בהם את מה שאני מחפשת בגבר
אחד: אחד למיטה, אחד לבית ואחד
לייצוג. אם יש מישהו שחושב שהוא
שלושתם ביחד, שיתקשר.
למדתי שרומן שנגמר אץ להחזירו.
אי אפשר לבצע לו תיקון אמנותי.
בחיים באופן טבעי נעלמים דברים.
נשים מקנאות בדרך חיי, אבל כל אחד
יכול לחיות כמתי, בלי לפגוע בסביבה.
בתחילת נישואיי הריתי כמה
פעמים והפלתי. לא תיכננתי ילדים,
אבל אם הם היו באים לעולם הם היו
חיים איתי. אני רואה איך מורכב
העולם. לאנשים מתוסכלים יש
השפעה עצומה על המאושרים. אני
מרגישה שאני חיה בעולם של מיגדל
בבל. אני עוברת את החיים בשחייה.
כשאני לא יודעת לשחות. להביא
ילדים לעולם זו לא חובה, זו זכות. ילד
צריך להיות מתוכנן. לדעתי יותר מ־80
אחוז מאוכלוסיית העולם נפלטה
במיקרה.
אני יודעת שאת בעיות העולם אני
לא אפתור. אבל כל דבר מתחיל מאחד.
שום דבר לא מתחיל מאפס. אמי מזמן
הפסיקה לשגע אותי להביא תינוק
לעולם. אמרתי לה: מה את רוצה, בת
אומללה עם ילדים או בת מאושרת בלי
ילדים? כל אחד חושב שהוא המציא את
הילדים. גם עכברוש מביא ילד לעולם.
הרי הרבה אנשים הם תוצאה של
פליטת זרע אומללה.
מעולם לא הרגשתי שאני יכולה
להתמסר 100 אחוז לילד, ו־ 60 אחוז
לדעתי זה לא מספיק. לדעתי החיות
יותר טובות מאיתנו בגידול ילדים.
האמת היא, שעם השנים הדחקתי
את העניין.
בגילגול הבא הייתי רוצה להיות
רחל גרא בלי טעויות.

שופט דבורין
החלטה אמיצה
אם תגלה דבר לבעלה יהרוג אותה ואת
ילדיה. היא -מיהרה למישטרה
ודווידאשווילי נעצר.
לב שברר. בעת הארכת מעצרו
לפני השופט, טען סניגורו של הנאשם
טענות עובדתיות מפתיעות. הוא סיפר
כי המתלוננת היתה מציקה תמיד
לאשתו המנוחה של דווידאשווילי. היא
היתה מעוניינת בגבר, ולכן מיררה את
חיי אשתו :״אשתי מתה לב שבור
בגללה״ ,אמר רווידאשווילי. לרברי
הסניגור המשיכה האשה לרדוף אחרי
הנאשם גם אחרי מות אשתו. ומכיוון
שלא הצליחה למשוך את ליבו העלילה
עליו את מיקרה האונס.
התובעת שלומית אריאל הגישה
דווידאשווילי.
כתב־אישום נגד
וביקשה את מעצרו עד תום ההליכים.
השופט אורי שטרוזמן, ששמע את
החליט לעצור את
הטיעונים,
דווידאשווילי, אך ביקש לזרז את
משפטו.

סשו־תם שר שני ארוני
השופט גזף בפרקליט
שייצג בשלבים שוגים את
שגי הצדדימ במישפט.
לא בכל יום מתבל שופט את
פסק־הדין בדברים חריפים נגד עורו־דין
שהופיע במהלך מישפט שבו הוא
ישב. שופט בית־מישפט השלום בפתח־תיקווה,
שלמה טימן, לא חסר בדברים

רפפורט, ידע על ביטול השותפות.
כעבור חודשיים פנה הבנק לשותפים
במיכתב החתום על־ידי עורך־דין,
ותבע מהם לכסות את חובם בחשבון.
על המיכתב היה חתום לא אחר
מעורך־הדיז רוזנברג, והוא הופנה גם
למילו.
בינואר 1980 נערך הסכם בין
רפפורט וסטניסלבסקי, וסטניסלבסקי
שילם חובות רבים וביניהם את מחצית
היתרה שהיתה רשומה בחשבון שלו
ושל צפיר. הבנק פטר אותו מכל חבות
שהיא לבנק.
כעבור חודש הוגשה תביעה נגד
צפיר ומילו. היא הוגשה על־ידי
רוזנברג, בהוראתו של רפפורט. הבנק
לא תבע את סטניסלבסקי אך מילו,
שקיבל לביתו את ההודעה על הגשת
תביעה נגדו, מיהר לתבוע את סטניס־לבסקי,
שהפך להיות צד במישפט.
אמר השופט על רוזנברג. :אינני
מתייחס כרגע לצד האתי במישור הטכני
של הופעת עורך־דין נגד אנשים
שאותם ייצג ושמהם קיבל שכר־טירחה,
אך לא יכולתי להבין ולא
יכולתי להשלים עם התופעה המוזרה
והמרגיזה של פרקליט, שערך הסנט
לביטול שותפות וקיבל בתמורה על
טירחתו, כדי שיגן על האינטרסים של
הצד הפורש־מילו ולא הינחה אותו
בדבר הצעדים שעליו לנקוט מייד עם
חתימת הסכם הביטול, לא הכין מיסמך
לבנק, לא הסביר שיש להפסיה כל
(המשך בעמוד )68
העולם הז ה 2393

!;117

, 1המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ ס 8 8 0 £במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה
בבדיקה של ח 0ו0(6 561601 חס\/1

טעם אמריקאי. תערובת אמריקאית.
אזהרה: משרד הבריאות קונת נ׳ העישון מזינן לבריאות

קח שרופסק בפנים ארל ויליאמס

מ ש קי ה העלצס

בבורו של עבריין

**סירי כלא רמלה הביעו את
\£הערכתם לדויד סוויסה בדרך
יוצאת דופן. הם אספו מחסכונותיהם
הדלים סכום של 1,500 דולר ומסרו
אותו לסוויסה לשם מימון עירעורו
לבית־המישפט העליון.
בכך הם הביעו את דעתם כי סוויסה
הוא גבר, אשר שמר על כבודו כעבריין
ועשה את הדבר הנכון לעשותו. סוויסה
נידון ל־ 14 שנות מאסר, על שחתך
בכלא רמלה את פניו של אסיר אחר
שהיה כלוא שם. הוא טען מייד כי לא
הוא שעשה את המעשה, אך סירב
בתוקף לגלות מיהו האשם האמיתי. על
התנהגותו זו גמלו לו חבריו לכלא.
קטטות ודקירות בכלא אינן דברים
נדירים. כאשר יושבים מאות אסירים
בתנאים של לחץ נפשי וגופני, מתרבים
הסיכסוכים ביניהם. במיקרה זה היה
הנדקר אדם שצפוי היה כי יתנכלו לו
בכלא. דויד אפרגן ישב בכלא רמלה
בגלל עבירות צווארון לבן, מירמות
ומשיכת צ׳קים ללא כיסוי. הוא הוכנס
לאגף הבידוד כי הנהלת הכלא רצתה
להגן עליו מפני האסירים האחרים.
אפרגן עשה את הפשע הגדול ביותר
בעולם התחתון: הוא היה עד־מדינה.
אפרגן העיד נגד חבריו במישפט
רצח בבאר־שבע, שהתפרסם בתולדות
המישפט בישראל כתיק, הרצח בלי
גופה״ .גופתו של הנרצח בתיק רצח זה
לא נמצאה עד היום ובכל זאת הורשעו
שני צעירים ונידונו למאסר־עולם.
עדותו של אפרגן בתיק היתה חשובה
מאוד. לכן, כאשר זמן קצר אחר־כן־
נגכנס הוא עצמו לכלא על עבירות של
צווארון לבן, ידעו שילטונות הכלא כי
יש לבודדו כדי לשמור עליו
מהתנכלויות.
באגף הבידוד ברמלה, המכונה
,איקסים׳ ,יושבים שני סוגים של
עבריינים: אותם הנחשבים כמסוכנים
ולכן מבודדים אותם לבל יפגעו
באחרים, ואותם הצפויים להתנכלות.

אסיר 3רא ומרה עונו ביניהם
מגבית נד לממן אח עיועווו שר
האסיר שסיוב רהלשין ער חבוי!

1211211

י*>1יי ^*$1

.בית־המישפט חתאכזר אלי...־

כמו
ה>>מ טדף
ך* ך הגיעו סוויסה ואפרגן, שלא
ל ה כי רו איש את רעהו, כלל, לאותו
אגף בבית־הסוהר. סוויסה הוא עבריין
מגיל . 11 הגבר השחרחר, שעל
זרועותיו כתובות קעקע, בילה כמעט
את כל חייו בבתי־סוהר. הוא יליד
בית־שאן, בילדותו נשלח למוסדות
לעברינים צעירים, מייד בבגרותו
הסתבך ברצח שבוצע בחדר־מעצר. הוא
לא היה היחידי מו תו החדר שבו נרצח
עציר, אולם הוא סירב לספר למישטרה
מאומה. הוא נצר את לשונו, הורשע
בהריגה ונשלח ל־ 21 שנות מאסר.
סוויסה, שהוא כיום בן ,32 כמעט
ולא ידע בחייו חברה אחרת מזו

אסיר סוויסה
עקרונות בחיים

שנתגלו מייר, והכריעו את ה
לרעתו. הוא סיפר לשופט או
אבן־ארי כי לא היה כלל בתאו ב׳
המיקרה. לדבריו היה באותו בו
בצינוק, ולכן לא יכול היה כלל לפן
את אפרגן. אולם התביעה הוכי
בקלות שסוויסה הוכנס באותו 1
לצינוק רק אחרי הפציעה, ולכן נמ
דובר שקר.
השופט התרשם רע מאוד משק
של סוויסה ומאישיותו התוקפנית ב
^ נדכתב ששלח להעולם הזה
המישפט. הוא קבע כי אינו מאו
*אחרי הרשעתו, כתב סוויסה:
לנאשם והרשיע אותו בגרימת חב
.המ׳שפט נמשך כמענן שלוש שנים,
בנסיבות חמורות. העונש המכסע
ואני תמיד הייתי מבקש זיכוי מאחר
על עבירה זו הוא * 1שנות מאסר. עו
שמעולם לא ניתן במלואו.
התובעת ביקשה מהשופט להחג
בעונש. היא הצביעה על כך שאם יי,
על סוויסה עונש מאסר שיחפוף
השנים שעליו עוד לרצות, לא יז
בכך כל אלמנט של הרתעה לאסיו
אחרים. .כל מי שששפוט למא
ממושך יחשוב שאין לו מה להפב
והוא יכול לעבור בכלא כל עבי
שירצה, כמעט בחסינות מוחלט
אמרה התובעת.
הסניגור סיפר על עברו העצוב1
סוויסה, על ילדותו שעברה עליו
כותלי מוסדות לעבריינים, על המא
הממושך שהוא מרצה, ועל כך שכא
ייצא מבית־הסוהר כבר תעבור מחז
חייו.
סוויסה אמר את המילה האחרו
,אני מבקש שבית־המישפט יסת
במאסר שאני כבר יושב. אתם
נמצאים שם בפנים, אני נמצא
וטיפוסים כאלה (עדי־מדינה)
איכפת להם להעליל, העיקר שיו
שאני חף־מפשע. אבל השופט התאכזר אני שנים על שנים ראיתי רק שו
אלי ונתן לי תקדים שלא היה במדינה. היום המוח התפתח וחושבים אח!
בית־המישפט גרם לי עוול״.
חושבים על כל צעד ומתייחסים !
בבית־המישפט התנהג סוויסה בדיד אחרת בכלא שאטה(לשם הועבר או
היחידה שלמד בחייו: הוא היה קשוח המיקרה) מאשר ברמלה. מאסר נו
ואדיש, ושמר על כבודו כעבריין. הוא רק יזיק״.
לא גילה מי ביצע את העבירה שבה
השופט קיבל את טיעונה
נאשם, אך רמז כי באותו יום לא היה התובעת. הוא לא התרשם כלל מרב
לבדו בתא. אפשר היה להבץ כי כאשר של האסיר והחליט להטיל עליו מ<
פתחו הסוהרים את הדלת רץ סוויסה לדוגמה. .הוא לא הביע חרטה
החוצה, בעוד שאדם אחר, שהיה איתו מעשיו, והותיר על פניו של המת?
בתא, דקר את מחלק המזון. אותו אדם אות קין לכל ימי חייו. כדי שלא יח?
נותר בתוך התא, וכן* ראו הסוהרים רק כי אדם במאסר ממושך אינו יו
את סוויסה במיסדרון אחרי הפציעה.
להפסיד מאומד, יש להטיל במיקוד
אילו מסר גירסה זו, היתה המישטרה את העונש המרבי׳ ,קבע השופט והב
יכולה לבדוק אותה, ויתכן כי היה על סוויסה את כל 14 שנות המא
מתברר מיהו האסיר שהיה בתאו באותו שקבע החוק. .אולם כדי להר< אפשרית ואם
יום,
הגירסה ששערי־רחמים לעולם לא ננעלים1,
האלטרנטיבית. אולם סוויסה שמר על רק מחצית העונש תצטבר, ומחצי
הקוד של האסירים. הוא לא אמר דבר האחרת תהיה חופפת לעונש הקיים
למישטרה שחקרה אותו, וגם
אילנה אלון
בבית־המישפט ניסה להתגונן בשקרים

;;יאיתי דק
שהוד,,

קטע ממיכתבו של דויד סוויסה ל״העולם הזדד
אסירים אלה מבודדים כדי לשמור על
חייהם בכלא.

הדלת קרו הדברים במהירות הבזק.
איש לא ראה בדיוק כיצד ניפצע
אפרגן, אולם כולם שמעו היטב את
צעקותיו הנוראות ואת קריאותיו של
סוויסה :״מלשין! מניאק!״
אפרגן שכב על ריצפת המיסדרון
כאשר לחיו חצויה מקצה לקצה.
מהאוזן ועד השפה היה פצע פעור,
שהצריך 11 תפרים. דם שתת ממנו
לאורך כל המסדרון. איש לא מצא את
סכין־הגילוח והסוחרים העידו כי לא
ראו את המיקרה בעיניהם. אולם חוץ
מהקורבן, מסוויסה ומשני הסוהרים לא
היה איש במיסדרון. ומכיוון שאיש לא
חשד כי הסוהרים ביצעו את מעשה
החיתוך, נתפס סוויסה מייד ונשלח
לצינוק. הנפגע הגיש תלונה למבקר
המדינה ולשילטונות הכלא, על
שלמרות היותו נתון להגנה לא הצליחו
לשמור עליו מפציעה, ולכן דרש
חקירה ועונשים. הוא הצביע על סוויסה
כעל התוקף. אולם גם הקורבן עצמו
אמר שלסוויסה לא היה כל מניע לפגוע
בו, .בוודאי מישהו הסית אותו ושלח
אותר, הסביר אפרגן.
זמן מה אחר־כך חזר בו אפרגן
מתלונתו, אך בעת המישפט העיד כי
ראה עין בעין את סוויסה החותך אותו
בסכין־גילוח. סוויסה הכחיש זאת
בתוקף מהרגע הראשון ואמר. :אפילו
אני יודע מי חתך, אני לא אגיד. זה
עיקרון שלי״ .הוא שמר על עיקרון זה
בקנאות במהלך כל המישפט. הוא היה
בטוח שייצא זכאי, כי רק הקורבן העיד
כי ראה אותו במו עיניו.

העבריינית. הוא קלט את חוקיה
ומינהגיה, ומעולם לא ידע שיש גם
חברות אחרות שאינן מקבלות את
הקוד של בית־הסוהר. לא נותרו לו
הרבה תיקוות והרבה ציפיות מחייו.
כדי לסיים את המאסר שהוטל עליו
בגלל ההריגה יצטרך לשבת עוד 16
שנה, וכאשר ייצא יהיה אדם בגיל
העמידה. אין לו מיקצוע, אין לו
השכלה ואין לו חברים בחוץ.
כל חייו של סוויסה מתרכזים בבית־הכלא
שבו הוא יושב זה שנים, ויישב
עוד שנים ארוכות. הוא לא שיתף
פעולה עם הסוהרים או עם המישטרה,
ולכן נשלח לשבת. באיקסים״ .יום
אחרי יום ישב הגבר הצעיר בתא בודד,
צר ומחניק, בין תאים דומים אחרים
הנמתחים לאורך מיסדרון אפל. מידי
פעם היו מכניסים אסיר נוסף לתאו. או־לם
את רוב הזמן בילה בבדידות מוחלטת,
כאשר שעה או שעתיים ביום הותר
לו לטייל בחצר. .התנהגו אלי כמו אל

חית־טרף״ ,אמר בבית־המישפט.
ב־ 1980 קיבל סוויסה. פרס״ :הוא
התמנה כמחלק האוכל בתאים. עבודה
זו גיוונה את חייו והוסיפה לו כמה
שעות טיול מחוץ לכותלי תאו. הוא
היה עובר עם עגלת־האוכל בין התאים,
כשהוא מלווה שני סוהרים. הסוהרים
היו פותחים דלת כל תא בנפרד,
וסוויסה היה מגיש לאסירים את מזונם.
בוקר אחד בחודש יולי נאמר לו כי
יותר לא יגיש הוא את האוכל. הוא
יחזור להיות אסיר בתא בודד ואדם אחר
יחלק את המזון במקומו. אולם האדם
שאליו הועברה פריווילגיה זו לא רצה
בה כלל. אפרגן, שישב באותו אגף כדי
שישמרו על חייו, לא רצה כלל לצאת
מתאו ולסכן את חייו בין התאים. אבל
למרות רצונם של השניים נעשו
החילופץ.
בשעת הצהריים עבר אפרגן בין
התאים מלווה בשני סוהרים. כאשר
הגיעו לתאו של סוויסה ופתחו את

אד ושף (מימיו) ,בוגו האווואוו, מומחה
את הנזק לחינוך הנגוס על־ידי צפייה בסדרות
״זהו תשדיר שהוא כולו מלא
בסטריאוטיפים: של ירקן, שהוא כמובן
ספרדי, של לקוחה, שהיא כמובן
אשכנזיה ועקרת־בית, הצריכה לדאוג
לבעלה כי זה תפקידה בחיים, כי בעלה
הולך לעבודה ומפרנס את המישפחה.״
לאלי רשף דוגמות אין־ספור של
סטריאוטיפים מתוך תוכניות טלוויזיה,
הן ישראליות והן זרות. הוא מומחה
לפיענוח סטריאוטיפים ויש לו הרבה
ביקורת על מה שנעשה בשטח הזה.
בהארווארד קיימת בבית־הספר לחינוך
מחלקה מיוחדת, הקרויה ״התפתחות
אנושית״ .בראש המחלקה עומד פרופ׳
ג׳רי לסר, המתמחה בפסיכולוגיה
התפתחותית, והיה מעורב כיועץ הטלוויזיה בסידרת פסיכולוגי החינוכית הקרויה בארץ רחוב
ההפתעות. פרופ׳ לסר הביא לצוות
הייעוץ של התוכנית אנשים מהאוניברסיטה,
וביניהם היה אלי רשף
הישראלי. מחלקת הייעוץ לרחוב
ההפתעות הקימה סדנות חינוכיות
לילדים, ובמיסגרת סדנות אלה עלה
נושא הסטריאוטיפים.
מספר אלי רשף :״הגענו למסקנה

המשחקת אשה מטומטמת ודבילית עם שוחחנו עם ההורים. ביקשנו מהם
הומור משפיל ואינטליגנציה של ילד לשוחח עם הילדים. הסתבר כי הילדים
בן .3במיסגרת הקרנה זו רצינו לבחון שנחקרו אחרי שההורים עברו קורס
את השפעת הסידרה על דמות האשה הושפעו פחות מהסדרות בטלוויזיה,
בעיני הילד. הקרנו את הסידרה זאת מאשר ילדים שהוריהם לא שוחחו
המאמא שלי, כדי לבדוק את השפעת איתם על הסטריאוטיפים.
הסידרה שבה מככבים שחקנים׳
״מישרד־החינוך האמריקאי וועדי־שחורים,
על דמותם של הכושים בעיני ההורים, שהם מוסד מאוד חזק
הילדים. היקרנו להם סדרות נוספות, בארצות־הברית — כולל הקבוצה
כדי לבדוק כיצד משפיעים הגיבורים הנודעת של הורים נגד אלימות
על התנהגותם החברתית.
בטלוויזיה, שכוחה הולך ומתעצם —
״המסקנה שהגענו אליה היא החליטו להכניס את הסדנות לחינוך
שדברים שליליים המוצגים לעיני ההורים לתוכנית הלימודים בבתי־הילד
עובדים עליו. דברים חיוביים לא הספר האמריקאים, והתיקווה היא
עובדים. כשאתה מראה לילדים שההורים יצליחו לנטרל את הילדים
אלימות, הם קולטים מהר מאוד. מהשפעה שלילית של הטלוויזיה׳.
כשאתה מראה להם סידרה שבה מנסים
לחנך אותם למעשים טובים, כמו
למשל לתרום כסף, זה עובד פחות טוב.
כשאתה מראה לילד שני אנשים
מרביצים זה לזה, אחרי חמש דקות הוא ך* ישראל עריץ לא התארגן ועד
יחקה את ההתנהגות האלימה שעל *של הורים נגד אלימות בטלוויזיה,
המסך.
ועדיין לא נוצר הצורך לחנך את
הטלוויזיה מקרינה גם סדרות ההורים כדי שיחנכו את ילדיהם
חיוביות לילדים, כמו למשל הסידרה וינטרלו אותם מבניית סטריאוטיפים
הפופולרית בית ק טן בערבה, שבה ומהשפעה שלילית מצפיה בתוכניות

בעיות מוסדיות
של ישראל ׳83

כולם הם אנשים נחמדים ואדיבים
ועושים בסופו של דבר מעשים טובים,
כאשר גם הרעים מתחרטים על
מעשיהם ומסיקים מסקנות חיוביות
ממעשיהם הרעים. אלי רשף טוען כי
הילדים אינם קונים את המעשים
הטובים של הסידרה:
.הילדים שראיינו אמרו לנו
במפורש כי מה שמתרחש בסידרה בית
קטן בערבה הוא בלוף. הם הסבירו שהם
יודעים שהחיים הם לא כמו בסידרה.
קשה מאוד לעבוד על ילדים. הם רואים
בעיניים פקוחות כל זיוף קטן.
״בסדנות שהקמנו לחינוך ההורים
שאלנו ילדים לאילו מסקנות על
החיים הם הגיעו אחרי שראו את
הסדרות השונות. על פי המסקנות
והשיחות הגענו למיון מסויים, ואז

טלוויזיה. לארץ מגיעות תוכניות
טלוויזיה ״גבוליות״ ,כמו למשל
שלושה בדירה אחת. זוהי אמנם
תוכנית המשודרת בשעת לילה
מאוחרת, אך ילדים רבים נשארים
ערים כדי לצפות בה. בעלי מכשירי
הווידיאו מבקשים מהוריהם להקליט
עבורם את הסידרה.
שלושה בדירה אח ת היא כביכול
תוכנית תמימה, שבה אפילו לגור
במשותף עם בחור, הגר בחדר נפרד,
הוא בבחינת מעשה שיש להסתירו
מעין הציבור ומעינו של בעל־הבית.
זוהי כמובן סיטואציה מיושנת למדי
בעולם המערבי, אך אלי רשף טוען כי
שלושה בדירה אחת היא דוגמה
מצויינת לבניית סטריאוטיפים:
״בסידרה הזו צוחקים על ההומר

״מישל עזרא ספרא ובניו״
סטראוטיפים חיוביים של עדות המיזרח
*^לברט סירות, השלאגר של
1 תשדירי־השירות בטלוויזיה,
הוא דוגמה מצויינת לסטריאוטיפ
הפוגם בחינוך של ילדים ומבוגרים
כאחד,״ אומר אלי רשף, בוגר
אוניברסיטת הארווארד ודוקטורנט
בנושא של השפעת אמצעי־התיקשורת
על ילדים5 .מה אתה רואה באלברט

פירותז אתה רואה מוכר פיחת שיש לו
מבטא מיזרחי והוא התקדם בחיים כי
קודם היתה לו באסטה בשוק וכעת יש
לו חנות. הלקוחה שלו היא כמובן
אשכנזייה. איך יודעים? היא בלונדית.
הבלונדית, ששמה הגברת ברכה, אינה
קונה פיחת בשביל עצמה. היא קונה
אותם בשביל בעלה, הנמצא בעבודה.

שאת הטלוויזיה המיסחרית אי־אפשר
לשנות, ולכן יש לחנך את ההורים, כדי
שישפיעו על הילדים שלא יושפעו
מהטלוויזיה.
•ראיינו עשרות ילדים, שאלנו
אותם מה הם חושבים על מה שהם
רואים בטלוויזיה. חקרנו סדרות כמו
הנח לוסי, שבה מככבת לוסיל בול,

״קרובים, קרובים״
ס טר אוטיפי ם של מיזוג עדות

להשבעתהסרוויזיהערלדם, מנתח
פופולריות המטפחות עונים כוזבים

סכסואלים. אם אני הייתי הומר
סכסואל, הייתי נעלב מאוד. הבלונדית
בסידרה היא כמובן מטומטמת, ומה
שיש לה זה זוג ציצים והיא משחקת על
זה כל הזמן. הבחורה השנייה היא אמנם
לא כל־כך מטומטמת, אבל בגלל זה
היא לא כל־כן־ יפה, כי לא יתכן שהיא
תהיה גם חכמה וגם יפה. וכמה שהיא
מוצלחת וחכמה, הגבר תמיד מחלץ
אותה ממצבים קשים, כי היא לא
מסוגלת להחלץ לבד. ולמה בעל־הבית
מגיע למסקנה שהבחור בסידרה הוא
הומו? כי הוא לומד בישול, ומי יכול
ללמוד בישול אם לא הומו?
.כל הסטריאוטיפים בסידרה הזו הם
מיושנים, אבל הסידרה עצמה היא
חדשה, והיא מאוד פופולרית גם
בארצות־הברית וגם בי שראל׳
ומה בקשר לסדרות הישראליות?
הטלוויזיה הלימודית נוהגת לשדר
מידי יום תוכניות לתלמידים. אחת מהן
נקראת אנו השופטים, שתפקידה
לעורר דילמות מוסריות אצל הילדים.
אחרי שהילדים צופים בדילמה
המשודרת על האקרן, הם מקיימים דיון
בכיתה.
מספר אלי רשף. :לאחרונה צפיתי
בדילמה מהסוג הזה: בחורה
מעדוודהמיזרח, שהיא קצת בצרות,
זוכה בסימפטיה ובחיזורים מזקן
המדבר יידיש. שני גברים מפחידים
מעדות־המיזרח באים אל הזקן,
מאשימים אותו שהוא מתעסק עם
אחותם, ומאיימים שאם לא יתן להם
כסף, יהרגו אותו.
.לצעירה נמאס מהאחים האלימים
שלה ומהמחזר האשכנזי והיא בורחת,
ואז היא פוגשת שני צעירים בלונדיים
ואתלטיים, הלומדים באוניברסיטה.
הפריכה הספרדייה גרה בביקתה עלובה
ומוזנחת, ואילו שני האשכנזים
הבלונדיים גרים בדירה עם פוסטרים
ומערכת סטריאופונית. היא אמנם לא
שלהם אלא של חבר שנסע לחו׳ל, אבל
זה סטריאוטיפ.
.אלה שלומדים באוניברסיטה הם
בלונדיים ואשכנזים, האחים של
הבחורה הם פרענקים ואלימים,
הבחורה גרה בשכונת־עוני עלובה,
הסטודנטים בצפון תל־אביב, וכעת
מוצגת הדילמה לפני הילדים: האם
האשכנזים צריכים לעזור או לא לעזור
לבחורה? האשכנזי הראשון, שעושה

דוקטורט באוניברסיטה, אומר שצריך
לעזור לה. האשכנזי,השני, שיהיה עם
תום לימודיו עורך־דיו, אומר: לא צריך
להתערב.
.מי שיש לו דילמה מוסרית, זה
כמובן לאשכנזים. הם מתלבטים אם זה
הוגן או לא הוגן לעזור ולהתערב
בעניץ. לפרענקים אץ שום דילמה. הם
רעים לאורך כל הדרך. אחר־כך
האשכנזי מוצא לבחורה עבודה. איזו
עבודה? במיספרה כמובן, אבל היא לא
מחזיקה מעמד, כי אין לה הרגלי עבודה
וזמן, ואז הוא מסדר לה עבודה חדשה
במלצרות. זה מה שמתאים לה. ואז
באים האחים שלה לקחת אותה, והם
הולכים מכות עם האשכנזים. כשהמאבק
הוא בין האשכנזים הטובים,
הרוצים לתת צ׳אנס לבחורה, ובין
הפרענקים הרעים והפרימיטיביים
שרק רוצים לנצל את אחותם,
האשכנזים כמובן מנצחים בקרב. וזוהי
הדילמה המוסרית שמציגים במדינת
ישראל 1983 לפני תלמידים. זו לא
איזו טעות קטנה. זו תוכנית שלמה,
המתוכננת על־ידי מחנכים ופסיכולוגים,
ושמטרתה להעלות את רמת
המודעות של הנוער לבעיות מוסריות.״

^ ,מיט אלי; סו•
ופלהשאד

ך* דגמה אחרת שמביא אלי רשף
1היא של הסידרה הפופולרית
ד אלא ס. :הנשים והגברים בדאלאס
הם סטריאוטיפים אחד־אחד. בדאלאס,
עיר שבה יש עשרות אנשי־עסקים
שחורים, ושבה מתרחשת העלילה, לא
הראו אפילו פעם אחת כושי. האדם
היחידי בסדרה שהוא לא לבן היא מריה,
העוזרת של מישפחת יואינג, וגם היא
לא ממש כושית אלא מדרום־אמריקה.
זוהי סידרה המציגה תרבות של לבנים
בלבד.
.בסידרה הזו כל הנשים תלויות
בגברים. אין שם אף לא אשה אחת
העומדת בזכות עצמה. אפילו דונה,
כשהיא כותבת ספר ונעדרת לצורך
עבודתה מהבית, הורסת את חיי
הנשואין שלה. היא לא יכולה להיות גם
אשתו של ריי וגם קארייריסטית. זה
לא הולך ביחד. אשת קאריירה היא לא
אשת איש. אפילו מיס אלי, שהיא
כביכול דמות דומיננטית וסמכותית,

.דאלאס״
ס טר אוטיפי ם של נשים אבודות
לא שווה פרוטה בלי ג׳וק. כשהוא מת,
היא לא מסוגלת לקחת על עצמה
אחריות ולקבל החלטה. כשמת בעלה
נגמרים חייה. ופאמלה — הדבר היחיד
שהיא רוצה זה ילד, והעבודה היא רק
תחליף לזה שאין לה ילד.
.סדאלן נורא סובלת בלי גבר. היא
לא יכולה לתפקד, והיא תלוייה
לחלוטין בדמי־המזונות שמשלם לה
ג׳יי-אר. היא אפילו לא מעלה בדעתה
לצאת לעבודה. כל חייה מנווטים
וסובבים סביב הגברים. כשהיא לבד
היא שונאת את עצמה, ובסופו של
עניין נופלת בחזרה לזרועותיו של
ג׳יי־אר.
.כל יתר הנשים בסידרה הן או זונות
או ילדות טובות, החיות בצילו של
בעלן. לוסי, למשל, למה היא הלכה
לאוניברסיטה? כדי למצוא בעל. ברגע
שהתחתנה הפסיקה ללמוד. היא
הגשימה חלום. היא מצאה בעל
דוקטור. כשהם נפרדים, היא מחליטה
לעשות משהו בחיים, ולמרות שהיא
בוגרת אוניברסיטה היא בוחרת במשהו
שרק נשים מסוגלות לבחור בו: היא
נעשית דוגמנית. ואז ישר היא
מתעסקת עם הצלם, כי איך הוא יכול
לצלם אותה בלי להתעסק איתה?׳
גם תוכניות־הרדיו מלאות בסטריאוטיפים.
באחת מתוכניות. הרדיו
ששמע אלי רשף, רואיין טבח. השאלה
שהפנה אליו המראיין היתה: מי מבשל
אצלכם בבית, אתה או אשתך? והטבח
השיב: ביצים וסלט זה השטח של
אשתי. אני מבשל ארוחות מיוחדות.
כלומר, גם כאשר מדובר בשטח מובן
מאליו של אשה, היא טובה רק בשביל
ביצים וסלט, ואילו המומחה האמיתי
הוא הגבר. או, למשל, מודעות פירסום
לחומרי ניקוי, המראות אשה
מטומטמת השואלת שאלות, ומי
שמסביר לה, למרות שניקיון זה שטח
שהיא אמורה להבין, הוא גבר כמובן.

״ארצ׳י באנקר״
ס טר אוטיפי ם גזעניים

חיי ב ת

להיות גבי!

.בועות״
סטר אוטיפי ם של אווילות והומו־סכסואליזם

ל תנו ע ה האמריקאית לשין
|חרור האשה נוהגת לחוד את החידה
הבאה: אב ובנו נסעו במכוניתם. בדרך
אירעה להם תאונת־דרכים. האב נהרג
במקום, הבן נפצע קשה. כאשר הובהל
לחדר־הניתוח, נשמעה לפתע קריאה
נרגשת מפי ראש־המחלקה הכירוגית:
.לא אוכל לנתח אותו! הוא בניד
והחידה היא: מי זה ראש־המחלקה
הכירוגית? הרי האב נהרג בתאונה.
רוב התשובות המתקבלות על חידה
זו הן מהסוג של: האב שנהרג בתאונה
היה אביו החורג של הבן, או להיפך,
ראש־המחלקה הכירוגית נשוי לאמו
של הבן. ויש תשובות כמו: ראש
המחלקה הכירוגית הוא סנדקו של הבן.
והתשובה הפשוטה היא, ראש־המחלקה
היא אמו של הבן הפצוע.
יש דוגמות רבות מספור לבניית
סטריאוטיפים בספרות לילדים. ספר
מיוחד לילדים על נהיגה, מראה אם
ובנה נוסעים במכונית ומתחת לציור

״בנסון״
ס טר או טיפ של כושי מצליח
כתוב: דני עוזר לאמא לנהוג במכונית
בדיוק כמו אבא״.
גבר המצליח להגיע לכוח ולעוצמה
חייב להיות חזק. אשה החיה בצל
בעלה, האם שהקריבה את חייה למען
ילדיה — אלה הן הנשים האידיאליות.

אשה שצבע שיערה הוא בלונדי חייבת
להיות מטומטמת, וזה המוכר לנו את
הטוטו באצטדיון. ,חיים תדליק את
האורות בבקשה׳ חייב להיות ספרדי
— כי כדורגל וטוטו הולכים עם
ספרדים.

שרית ישי

פאייטים אופנתיים

גם מתוצרת עצמית
שחורה וארוכה מבד דקיק ומתנפנף.
בעלות ההעזה יכולות אף לצאת איתו
בערב לאירוע מפוצץ, ולהיראות שונות
ומיוחדות, כאשר את החלק התחתון
של גופן תפאר חצאית שחורה צרה או
מיכנסי סאטן בגיזרה מחמיאה. אם כבר
מוציאים כסף על בגד־ים, כדאי לדעת
ששימושיו רבים.
גם המעצבת חרץ פרנקפורט
ידועה באהבתה לבדים מיוחדים, ולכן
עיצבה לקיץ זה שימלת ערב מקורית,

לדויח 1ד 11 [ 1ר 1רךן הסג׳רארד
1 1 ^ 1 1 1 /11 1 1 ! 1 .1 #פוקס וגיוון
פון־דבאק הבלונדיים, דתם־אפריקאים ממוצא

הולנדי, שנאסר עליהם על פי החוק להתחבר עם
שהותם או עם בני תעתבת.למתת זאת הם הפת את
החוק בד ת ם־ אפ תקה כאשר ה תיי ר ת ־עם באב.
^ פני שבועיים הזדעזעה הארץ
/כולה כאשר הקרינה הטלוויזיה
הישראלית את הסרט או הבי ם בעיר,
שבו תוארה אהבה בין בת־תערובת
דרופ-אפריקאית ואורח גרמני לבן.
הסרט הסתיים במאסר משפיל, בעוון
הפרת חוק הגזע של המישטר
הפאשיסטי בדרונדאפריקה. אחת
הצופות בסרט הזה היתה צעירה
דרום־אפריקאית, שיכלה להזדהות עם
הנושא.

*בישראל אגי
בדאדם״

עשוייה פאייטים בוהקים, הרקומים על
בד שחור שקוף. גיזרת השיסלה היא
.קלו ש׳ ,והיא מחמיאה לכל סוגי
הגיזרה — בעיקר בתוספת חגורה
רחבה הנכרכת כמה פעמים מסביב
למותן. כששיערו אסוף ועגיל יהלד
מים (יכול להיות גם לא אמיתי) נוזל
מאוזנו, תבלטי בשטח.

^ אייטים הם תמיד חגיגיים
/ואופנתיים. ההוכחה לכך הוא
בגד־הים הפאייטי בעיצובו של גירעון
אוברזון, שחציו פאייטים כסופים וחציו
בד לייקרה. נכוו שלחוף־הים
התל־אביבי המלוכלך לא הולכים איתו
— אבל בקוקטייל מסביב לבריכה
אפשר להתהדר בו.
כדי לשוות לו מראה יותר סולידי,
גיתן לכרוך מסביב למותניים חצאית

מי שמאוד רוצה להיות באופנה אך
כיסה אינו מאפשר לה ללכת למיטב
מעצבי־האופנה ולרכוש במחירים לא
נמוכים את מוצריהם, תוכל לקנות
בחנות סידקית פיסת בד מגוממת
(עשויה גומי) ,שהיא אלסטית וגמישה
ועליה רקומים פאייטים. את הבד הזה
ניתן למצוא בשלל גוונים. תופרים את
שתי אימרות הבד או במכונה או ביד
בהתאם למידה. מכווצים מעט בחלק
הקדמי, באזור אמצע הוזזה. בליווי
סיכה מעניינת תראי אופנתית ומושכת
בחולצת סטרפלס מעשה ידיך, שהיא
גם יפה וגם חסכונית.

ך* יא נראית ממש כמו תימניה
1ויפהפיה. עיניים שחורות גדולות,
שפתיים מלאות, שיער שחור גלי וגוף
דקיק ועדין. אבל היא דרום־אפריק־אית.
,ציבעונית׳ כפי שמכנים אותה
שם. סבה ממוצא אירי ואמה פיליפינית.
היא ילידת קייפ־טאון ושמה באב
שימשון. עם פניה היפים 179 ,סנטימטרים
ו־ 47 קילוגרם היא אינה יכולה
שלא להיות דוגמנית.
באב הגיעה לארץ לפני שנה, בעיק*
בות ארוסה היהודי, דרום־ אפריקאי, וין
פון־אמנדס, שבא להשתקע בישראל
ולחיות בקירבת מישפחתו העניפה.
כיצד מסתדרים חייהם של גבר לבן
ונערה לא לבנה בדרום־אפריקה?.הם
לא מסתדרים ׳,עונה באב בגילוי לב.
.זה בניגוד לחוק. אנחנו חברים כבר
שלוש שנים, אבל אסור שידעו, כי
אחרת על פי החוק כל אחד מאיתנו
יישב חצי שנה בכלא.
בדרום אפריקה אני אסא \
א 1180 אין לי זכות הצבעה,

המשולש
קשה לי להתקבל לעבודה, יש הבדלים
ניכרים במשכורת ובדרגות הקידום, כי
שם הצבע הלבן שולט. פה, בישראל,
אני מרגישה כמו בן־אדם. אף אחד אינו
מתייחס אלי או שופט אותי לפי צבעי.
טוב לי כאן ואני מרגישה שלווה טוטאלית.
האנשים פה מאוד חביבים ופתוחים,
ובכלל כולם בטוחים שאני ישראלית
ממוצא מיזרחי. זה אולי יישמע
מאוד מוזר, אבל כאן אני מרגישה כמו
בבית. אני חשה שמקומי פה וכאן
אשאר.
חברים טובים

אב מתגוררת עם חברה בדירה
,בצפון תל־אביב. היא רשומה אצל

קולנוע. הם באמת שחקני טלוויזיה,
תיאטרון ודוגמני מסלול וצילום.
.גיוון פון־דאבק הוא אפילו שחקן
מפורסם, המשתתף בכל סדרות הטלוויזיה
היוקרתיות. באחד הערבים ישבנו
במיסעדה סינית בתל־אביב. פתאום
ניגשה אלינו ילדה בת 10 בערך, פנתה
לגיוון וביקשה לקבל ממנו אוטוגרף.
שלושתנו מאוד התרגשנו שפתאום
כאן, בארץ, מישהו מכיר אותו׳. את יצאו
וגיוון
ג׳רארד
דרום־אפריקה בינואר 83׳. .לקחנו
תרמיל על הגב, את תיק־הצילומים
שלנו ויצאנו לדרך עם 4000 ראנד לכל
אחד, כי זה הסכום שמותר להוציא
מדרום־אפריקה. שהינו בלונדון במשך
שלושה חודשים, אחר־כך היינו שלושה
חודשים ביוון. שם קראנו את הספר

דרום־אנויסאית.צינעונית׳ נאח עם
שלושה ידידים ובנים שהקשר ביניהם אסור
לאה לזר הדרום־אפריקאית מסוכנות
גרבו, ומשתתפת בצילומים ובתצוגות־אופנה.
בזמנה הפנוי היא עוזרת לידידה
בניהול מיסעדה שבבעלותו.
באחד הבקרים, לפני כחודש, נשמעה
דפיקה על דלת ביתה של באב. היא
קמה לפתוח את הדלת, וזכתה להפתעת
חייה: שני ידידיה הטובים מדרום־
אפריקה, ג׳רארד פוקס וגיוון פון־דבאק
באו לבקרה. השניים, בלונדים בעלי
עיניים תכולות הם חברים טובים של
כאב.
.הכרנו כאשר היינו רשומים באותה
סוכנות־דוגמנים ביוהנסבורג. ג׳רארד
וגיוון לא רק נראים כמו שחקני-

א ק סו דו ס והחלטנו לבוא לישראל.
זכרנו שבאב נמצאת פה וכך מצאנו את
עצמנו בביתה. היום כולנו גרים יחד
בדירה.׳
ג׳רארד וגיוון למדו ארבע שנים
בבית־ספר לדרמה, והיו שמחים לוא
התאפשר להם להופיע בארץ בתיאטרון
אנגלי. הם כבר ביררו ומצאו שדר
ברי אנגלית מארגנים כאן ערבי קריאת
מחזות באנגלית, והם מתעתדים להשתתף
בהם. גם לאה לזר כבר קושרת
קשרים עבורם, והם הצטלמו עבור
חוברת־הסריגה של פולגת.
מה אומרים הוריהם על בניהם
הלבנים המעיזים להתחבר עם צעירה

ך ך הפכה אמנם לדוגמנית מצליחה בדרום-
. 11X ^ 1אפריקה, אבל היא בכל זאת אינה לבנה
והרגישה באפלייה, ביו השאר בשכר, באפשרוזות
לא לבנה? משיב ג׳רארד. :כל
מישפחתי, ובפרט הוריי, הם אנשים
דתיים וימניים. אני הייתי הראשון
ששבר את המוסכמות, כבר בזה
שלמדתי דרמה ואמנות. עזבתי את
קייפ-טאון ועברתי ליוהנסבורג, שם

הקידום ובמעמד. .פה בארץ אני מרגישה כאדם
חופשי. אף אחד לא מתייחס אלי על פי צבע עורי.׳
באב בבר מצאה בארץ עבודה כדוגמנית.

פגשתי אנשים מצבעים ומגזעים
שונים, וגיליתי שהם בני־אדם לכל
דבר. אני דוגל בשוויון. יש היום
ארבעה מיליון לבנים ר 20 מיליון
שחורים. אני לא פוחד משינוי.׳
ומוסיף גיוון. :מה שהייתי רוצה
לראות זאת לא מהפכה רדיקלית, אלא
יותר דמוקרטיה, הזדמנויות שוות
לכולם, ללא הבדל צבע ודת. לדוגמה,
בתחרות דוגמנית השגה בדרום־

ומה אמרה אמא כשבתה היחידה
נסעה? .היא הבינה אותי ואמרה לי:
תצליחי ילדתי, והיי מאושרת,׳ נזכרת
באב כשדמעות בעיניה.
אפריקה לא משתתפות דוגמניות
שחורות או ציבעוניות, ואם יש אחת או
שתיים כאלה ברשימה, זה רק כדי שלא
יגידו שאין שוויון. אך בכל מיקרה
אסור להן לזכות במקום הראשון. באב
השתתפה לפני שנתיים בתחרות

בדרום־אפריקה היתה באב דוגמנית,
שלמרות ציבעה הצליחה להרוויח 350
ראנד, כ־ 300 דולר לשעה. .חסכתי
הרבה כסף ׳,היא אומרת. ,ביזבזתי קצת
וגם השארתי לאמי סכום כסף שיספיק
לה לשנה.׳

שכזאת. היה ברור מעל לכל ספק
שמגיע לה מקום ראשון, אך היא
קיבלה מקום שלישי׳.
באב היא בת יחידה להוריה
הגרושים. האם עובדת בבית־חרושת
לדפוס, האב בהדפסת ליטוגרפיות.

מי רוט! בשביל הכיף י

מקום שלישי׳5^55

כלל אין מצרפים לא-לבניס לתח תון לפני שנתיים

חל שיגוי־מה, ובאב השתתפה אן לא איפשרו לה
לזכות במקום הראשון, למרות שהיתה ראוייה לו.
היום היא אומרת: אני גשארת בישראל.

להצטלם ללא תשלום למדור
האופנה חלון ראווהז
כל אשר עליך להיות הוא צעירה,

פוטוגנית וחטובה ובגובה מינימלי של
172 סנטימטרים.
נא התקשרי למערכת העולם הזה.

נער־ה שע שזעי ם שר מבק רי־ הספ רו ת +האמת
המרה על ייבוש הביצות תמלוגי־ה שבת של זלד ה מישקינסקי ־^י
מקור

זליגת מילים
בסופרמרקט התופעות יוצאות־הדופן של
הסיפורת הישראלית דרך באחרונה כוכב־שביט
חדש, פרי הילולת מבקרים, שגורלו כשאר
כוכבי־השביט שדרכו בעולם הסיפורת
הישראלית, אשר איש אינו זוכר אותם כיום.
כוונתי להילולת־המילים של פרופ׳ דן
מירון, פרופ׳ מנחם פרי(ובהסתייגויות) פרופ׳
גרשון שקד, לספר־ביכוריו של ירושלמי צעיר
בשם דויד גרוסמן, תחת הכותרת רץ* .קובץ־
סיפורים, שלמרות הילולת־המילים של
הפרופסורים, לא זכה כלל לאמונם הבסיסי של
קהל הקוראים.
גרוסמן, מנחה־רדיו בתוכניות שוליות, קיבץ
בסיפרו סידרת סיפורים, המציגים גלריה׳
סינתטית של גיבורים חד־מימדיים, דרו רץ
למרחקים ארוכים; עריק אמריקאי באוסטריה;
מרצה אקדמי ואשתו במשבר השנה השביעית
לנישואיהם, ושאר דמויות דהויות, המהוות
כרטיס״ביקור ראשוני של עולם שגרוסמן שואף
לתארו וניכשל.
רץ נקרא כזיווג אומלל של כתיבת יעקב
שבתאי, יצחק בן־נר, נוסח זרם־התודעה
הצרפתי וסיפרות עקרות״הבית האמריקאיות —
כאשר התוצאה היא מונגולואיד ספרותי,
שהפרופסורים הנכבדים נפלו ברשתו, או
שהעדיפו להללו, תחת להלל את יצירותיהם
האמיתיות והלא סינתטיות של סופרי הדור
החדש והצעיר, שכוכבם דורו באחרונה בשמי
הסיפורת העברית (יעקב בוצ׳ן, מישקה
בן־דויד, יצחק בן־מרדכי ואחרים).
כבר הסיפור הראשון, שהוא סיפור הכותרת

החוויה הישראלית
אחר המאפיינים של ישראל בראשית שנות
השמונים, הוא העיסוק בניפוץ מיתוסים,
שהדורות הקודמים הכבידו על שכם דור ההווה.
כחוכרת האחרונה של קתדרה לתולדות
ארץ־ישראל ויישובה* ,מנפצים יורם בר־גל
ושמואל שמאי את מיתוס ייבוש ביצות עמק
יזרעאל, תחת הכותרת ביצות עמק־יזרעאל -
אגדה ומציאות. כבר בפתיחה כותבים מחברי
המאמר. :מיתוס זה מנוהל על־ידי מערבת-
החינוך הישראלית במשך שנים רבות...׳
מחברי המחקר ממשיכים בתיאוריו של
שמואל דיין, משנת ,1921 דרו שירו של
שלום שפירא(ש׳ שלום) און בן פלא
ועומדים עד צוואר במי נבא וסוף וכלה
בתיאורים מתוך סיפרי־לימוד תקניים, במדינת
ישראל של היום (.אך משנחרב הישוב והעם
הנגלה מארצו, שסם העמי! ואדמתו הסוריה
נהפבה לאדמת ביצות
לעומת בוראי המיתום מביאים המחברים, את
תיאורו של מרק טווץ, משנת ( 1867 מתוך
מסע התענוגות לארץ הקודש). :הנוף
הנשקף ...הוא פימעט יטה. מתחת השתרע
עמק יזרעאל המישורי והרחם משובץ שדות...
מנוקד בשוליו בבטדים לבנים צטוטי בתים...״
תיאור דומה מופיע במפת?קוטן 1799 מפה
שהותקנה עבור צבאו של נפוליון. במפה זו
מופיעים השדות שבעמק כמעובדים.
תיאור אחר של העמק בעיני תר המייסדים
מביא א׳ בן־־ברק (סבו של מאיר שליו.1
.טגשנו על שטת הביצה בערבי זקן החורש
בצמד שוורים, הרתומים למחרשה ערבית...
דאינו שהוא ודרש באדמה שבולה מושקה,..״
ועוד תיאורים המעידים על המיתוס הכוזב של
ייבוש ביצות עמק יזרעאל.

של רץ, הוא בבחינת גירסה עברית מפוזרת ובלתי
מתוחכמת לסיפרו הנודע של הסופר הבריטי אלן
סיליטו בדידותו של הרץ למרחקים ארוכים
(שנקרא בארץ בגירסתו הקולנועית בשם
בדידות נעורים).
גרוסמן, הכותב בנוסח הגילגול המאה של
עמוס עת, פותח את סיפרו/סיפורו ב־ובבר
מחצית הקילומטר מאחוריך וממשיך
ל.צריבת הגחלת האדמדמה שבמעיך...׳
המספר/הרץ, הכרוך אחר סינור אמו, דואג
להזכיר זאת לקוראיו במטחי צרורות מילולייים,
חסרי עיצורים, בזליגת מילים בלתי חדלה. את
בית־חספר לעבריינים של אלן סיליטו בהרץ
למרחקים ארוכים ממיר גרוסמן ב.המתץ על
גביע הרמטכ״ל...״
גרוסמן מוליך את הרץ שלו במילים
בלתי־אפשריות, כמו. :ההבלחים־; .התזזיים־;
.בלולות״; .יטחות־; .לאוושש׳ ,ושאר מילים,
שאותן הוא דולה באורח לא־טבעי מתוך מילונים.
את שיברי הגיגיו, רצונותיו, שאיפותיו
ודיברי־ההבל שלו מושך גרוסמן במישפטים
ארוכים ובלתי־חדלים, בכתיב לא־אחיד, כאשר
במיסגרת מאמצי החיפוש שלו במילונים אחר
מילים נדירות, הוא מדלג על מילים כאנרגטי
ומסתפק בלועזיות המתהדרת. רץ ושאר
הסיפורים הרצים אחריו, חושפים לפחות אמת
אחת — את אמיתו של המחבר, על לכידתו
במבוך של בעיות נרקיסטיות וחוסר־ביטחון,
שפסיכולוג מיומן למחצה, עשוי להפיק מתוכן
אנאליזה משכנעת, אנאליזה — שהיא רחוקה
מלהיות יצירת ספרות הראוייה לדפוס.
ערימות הדימויים הבנאליים ומיצבורי
המילים בולטים בחד־מימדותם ובאי־בגרות
ההבעה של גרוסמן, הגובלת לעיתים קרובות
בילדותיות, ברמה של חיבורים מעטו של תלמיד
לא מחונן. תכונה בולטת שאותה נטל גרוסמן
מסופר אחר המקובל על מבקרים, יורם קניוק,
היא תכונת המישפטים המתארכים, בעלי

ההתחלה וחסרי הסוף. אותו סוג הגיגים של אלופי
(מיל׳) ,היודעים לפתוח מילחמה, ואינם מסוגלים
לסיימה.
הענקתי לרץ את כל האשראי שניתן להעניק.
התחלתי לקרוא בו לפחות שלוש פעמים, ורק
בפעם השלישית הצלחתי לסיים את קריאת
הספר (וגם זה לסירוגין, במשך קרוב לשלושה
חודשים).
הסיפור השני בקובץ גובל באינפנטיליות,
בסמיכות לכותרתו חמורים. סיפור זה הוא נסיון
לשחות במימיו של הסופר־מחזאי סטר הנדקא,
כאשר לצורך זה העתיק גרוסמן את נופי סיפורו
למכורתו של הנדקא, אוסטריה, מבלי שנופים
אלה יועילו, ולא אף במעט, לכישרונו הספרותי.
זה סיפורו של עריק אמריקאי, החי באוסטריה עם
אהובתו האוסטרית. גרוסמן נכשל כאן לחלוטין
בנסיון לשרטט דמות של ממש, כאשר הוא
ממשיך ומשפריץ לעיני הקורא מתזים של
מילים, הזולגים מעטו בלא כל בלימה או בקרה,
וגם לא כישרון. את ה״בתוליות״ של סיפורו
הראשון הוא ממשיך לסיפור השני, כאשר הגיבור,
שנראה כהמשך לזה מרץ, מצליח להצמיח
אבר־מין. כדי להוליך את הקורא לנוף הנוכרי,
שוכח גרוסמן את מילונו ומעמיס על הנייר
ביטויים כמו. :שולחן הטואליטה וכאשר עליו
למהר במדרגות, הוא אינו נירפא מה.חם זתי
במדרגות׳.
בחמורים מזכיר גרוסמן את המלך מבגדי
המלך החדשים, והוא מתגלה בעירומו כסופר
משעמם, שסיפורו אינו סיפור של ממש, אלא
מיש־מש מלאכותי של מילים בסיטואציה
מלאכותית לא פחות, בציפוי של בשורה, כאילו
מדובר כאן בסיפורת ניסויית.
בסיפור י אני על ההר, כבר עולה היומרה
הסיפרותית לגרוסמן לראש, ומשם היא זורמת
ליד המפעילה את מכשיר הכתיבה, והמכתימה
את הנייר. סיפור זה, שכיסויו הוא עלילה
המתרחשת על פיסגת אחד מהרי המודיעין של

צה״ל בסיני, כמה ימים קודם לנסיגה, הופך אצל
גרוסמן לאופרת סבון אכספירימנטאלית,
שבאמצעותה הוא חותר להפוך לאיש העולם
הגדול. גם בסיפור זה אין גרוסמן מתגבר על יצר
המילונאות שלו. :בהידוס־צימצום עצמי עם
דילוגים ל.הם יומת הקאטואית״ .את הרפרטואר
המילוני שלו הוא עוטף כאן במעט פוליטיקה,
של׳׳י(במהדורת יפי־הנפש) ,לוחם־חופש דרום־
אמריקאי (שניבצר מהמחבר לחדור ולהתמודד
בפרובלמטיקה שלו) ,אשה, אהבה, וכל שאר
המרכיבים ה״טכניים״ של סיפורת, שגרוסמן
מביאם לתמיסה מילולית במינון בלתי־נכון
וחסר־כישרון.
בסיפור זה מתעלה הבילבול של עולמו
הספרותי של גרוסמן לשיאים, העשויים למלא
.ספר־לימוד בנושא כיצד לא לכתוב סיפורת. גם
בסיפור השלישי הופך השיעמום למרכיב העיקרי
של התיכתובת הגרוסמנית, שיעמום המתמשך
בשורות ריקניות, בלתי אמינות, כמו. :מרק
דניאל נסטור היה דוקטור לספרות רוסית

םית 1ס יי 11(0הביצות איננו
ראייה נוספת בניפוץ המיתום מסתמכת על
מפות ייבוש הביצות של חדרה, בית״שאן ועמק
זבולון, שאותן הביא מייסד הקק״ל יוס!ז וייץ
בתיאורו על ייבוש הביצות, אך לא צירף
לרשימתו את מפות ק ק׳ל על ביצות עמק
יזרעאל.
סרק מרתק במחקרם של בר־גל ושמאי הוא
הפרק גורמים שהשפיעו על יצירת מי תוס
הביצות בעמק והפצתו, והם מציינים בפרק זה:
לשם הגבהת י דימוי העשייה וחידושההתיישבות בארץ היתה נטייה בקרב הציונות
להציג את ארץ־ישראל (לצרבים פנימיים
וחיצוניים) כארץ ריקד. ארץ מנוייה המחכה
להתיישבות לאומית ומצטה לבניה שיגאלו
אותה משממותיה המחברים ממשיכים
ומוסיפים. :אנ שי העליה השנייה והשלישית
אימצו סמלים אלה של ביצות, קדחת ומוות...
מתיי שבי העמק והציבור היהודי בארץ ניזונו
מסיטודים אלה שהגבירו את רושם המאבק
בביצות עמק־יזרעאל...־
בסיכום למחקר כותבים בר־גל ושמאי. :עם
זאת עלינו לסכם כי שאלת ׳ביצות׳ עמק־יזרעאל
אינה רק שאלה בעלת ׳אמת ארכיאולוגית׳ ,לא
טפלנו או לא שינינו מ׳האמת ההיסטורית׳ של
ביצות אלה.־
כל שאני מצפה עכשיו, הוא לבג״ץ מטעמו של
הורה לילדים הלומדים בבית־ספר ממלכתי,
שיעתור, ויתבע משר־הוזי־נוך־והתרבות למתוק
את המיתוס הזה מסיפרי-הלימוד של הילדים.

ביצות נהלל
בג־ץ לשר־החינוך

* קתדרה -עורבים: יעקב שביט, יורם
צפריר. ישראל ברטל; הוצאת יד יצחק
בן־צבי; 182 עמודי ם(כריכה רכה).

תמלילן־נהר גרוסמן
ואחרי שיסייע להעתיק המילון ז
באוניברסיטה של בואנום־איירם ...בן להורים
אמידים הוא, מהגרים מצ׳כיה, עיוור מלידה
בעין אחת, עורך כבוד של בטאון הפקולטה
למדעי־הרוח גרוסמן החסיר כאן, בהתאם
לשיעורי הכתיבה היוצרת, שעל פיהם תפר את
סיפורו את ה״בעכוזו הימני, במידרון העליון
בלטה שומת חן חומה, בשיער חזהו בלטו אניצי
שיער שיבה...״
בסיפור י מי ם זוגיים מנסה גרוסמן להתמודד
עם האקדמי הישראלי המצוי(.רוחשים על פני
מישטח המרציפן של מיטתנו. תמר בוכה
הגבר״המספר, ממשיך בזימזום המילולי
הבלתי־חדל של דברי־הבל בלתי אמינים מבחינה
ספרותית, וחד־מימדיים עד להחריד. ואם ישנה
התרחשות כלשהי, הרי שגרוסמן עוטפה במילים,
מילים ומילים — המנפחות את ראשו של הקורא,
ומטמטמות אותו.
כאן הופך סיפרו של גרוסמן מיעקוב שבתאי +
עמוס עוז +יצחק בן־נר לעניים לאברהם ב׳
יהושע לקבצנים מו רי גשם התרוצצו בכרמי
עננים ...טלצור־מיליס דמיוני שנלבדתי בו,
שסחט תמציות של כאב מכל גופי ושאר
הימהומים, שהיה מי שמצא אותם לראויים
להתפרסם על גבי נייר לבן, כרוך עם עטיפה,
ועליה ציור של דייוויד דדקני.
הסיפור האחרון, מיכאל צידון, מייקל, הוא
השיא בכוחו של המבקר לשאת ולסבול. זהו
סיפור מבולבל, שטוח, לא אמין, המספר על
* דויד גרוסמן -רץ; הוצאת סימן־קריאה +
הקיבוץ המאוחד; 224 עמודים(כריכה רכה).

עיתונאי בריטי, המגיע ארצה והופך לעיתונאי
ישראלי, נושא ישראלית •(העיתונאי האנגלי אינו
יהודי, כך שקיים גם עניין הלשון והבנתה) .את
העיתונאי הזה מציג גרוסמן כמעין עמוס קינן
צולף, מכה וזועק. אידיוטי לחלוטין. לפחות היה
גרוסמן מכניס אותו למערכת הגירוסלם פוסט.
איני יכול שלא להביא כאן מדבריה של
מבקרת בשם מידה קני־סז, שכתבה על סיפרו
של גרוסמן את הדברים הבאים. :בריבד
התימאטי מקבלת ...אותה תפיסה קיומיות־דטרמיניסטית,
שעליה עמדתי, צביון ששורשיו
פסיכולוגיים. אותה חוג של מעגליות
חסרת־מוצא קבועה בציר של זיכרונות־ילדות
שאץ מהם מנוס ושאר הבלי־ביקורת,
המאפיינים את הביקורת לסיפרו של גרוסמן.
ביקורת, שאינה מסוגלת להסביר במילים
פשוטות אם מדובר בספר טוב, או גרוע.
לדעתי רץ הוא ספר גרוע ביותר, ואני מסתקרן
לקראת סיפרו הבא של גרוסמן, בתהייה אם יסיים
בו את כל המילים שבמילון. אך באילו מילים
ישתמש לאחר שיסיים את המילון?

כתבי־עת

עלי־שיח
יוצא־דופן בין כתבי־העת לספרות בישראל
הוא כתב־העת עלי־שיח, הרואה אור על־ידי
החוגים לספרות של ברית התנועה הקיבוצית
ותנועת המושבים. חלק מהרשימות המתפרסמות
בעלי שיח הן הרצאות ושיחות הנערכות
בימי־עיון לספרות בתנועה הקיבוצית ובתנועת
המושבים.
הגיליון האחרון של עלי שיח* ,בעריכת

משה ידעיה, אברהם אדרת, אברהם
ארנון וזיסקינד כרמל, מתמקד בנושא

בחינת היצירה הספרותית מזווית הראייה של
זיקתה להיסטוריה, תוך התמקדות בהיסטוריה
היהודית. כבר בפתיחה מובא סיפורו של שלום
עליכם ל אט קע ס (לביבות) של חנוכה
בתרגומו של אריה אהרוני. הלל ברזל, בוחן
תחת הכותרת שירה והיס טוריה את פרעות

שמילותיו של ביאליק (.ומעשה בתינוק
שנמצא בצד אמו המדוקרה /כשהוא ישן
ובפיו פיטמת שדה הקרה טובות גם להיום,
ומוכיחות את עוצמתה של השירה, כאשר היא
מותנעת בכאב של אמת.
רדודה מעט היא הרצאתה של יעל רנן
ההיס טורי ה כ סיו ט קומי בייוליסס, של
גייימס ג׳ויס, המוליכה את הקורא לרשימה
מרתקת של יאיר מזור ס מולנס קין ודיקנס:
מקרא משווה ביהתועה בדרכי ה חיי ם,
וביאוליבר טוויסט׳ ,רשימה המזכירה את אותו
שלב בסוף ימי ספרות ההשכלה, שבו הלכה
הסיפורת העברית בעקבות היצירה הספרותית
בעולם, וחיקתה בין השאר את הסיפור הסריאלי
(סידרתי) נוסח צ׳ארלס דיקנם הרשימה שבה
ומחזירה את צער אי־הכללת התועה בדרכי
החיי ם של פרץ סמולנסקין, בתוכניות־הלימודים
של עידן זבולון המר.
רשימה מרתקת על ימי הראשית של
הסיפורת הארצישראלית היא רשימתה של יפה מודל הכותרת תחת ברלוביץ,
׳היהודי־החדש׳ בספרות העליה הראשונה,
רשימה הפורשת מעט מעולמם של מחברים

כזאב יעבץ, חמדה בן־יהודה, יהושע
ברזילי־אייזנשטדט ואחרים. נילי סדן
לובנשטיין, בוחנת את אחד הרומאנים
הנהדרים של ספרות אותו דור, את עצבון מאת

א׳ ראובני(אחיו של הנשיא יצחק בן־צבי).
רומאן, שהוא רב ביקורת לציונות.
פרופ׳ נורית גוברין מביאה ברשימתה
מיכה יוסף ברדיציבסקי וארץ־ישראל תיאור
תשתית יוצאת־דופן של יחסים, חיובים
ושליליים, של ברדיצ׳בסקי לארץ־ישראל,
תוך הצגת ברדיצ׳בסקי כאחד ממבקריה
יוצאי־הדופן של הציונות.
בעלי שיח מצוי אלמנט כנעני של ראיית
תולדות הסיפורת העברית. ראשון מאמרים אלה,
הוא מאמרו של אברהם אדרת משבר הזיקה
למקורות אצל ברדיציבסקי, ט שרניחובסקי,
שניאור, תוך תיאור אותה פריצה בניסיץ
להחיות עולמם של העברים הקדמונים.
מתיר הגניזה מפרסם יוחנן ארנון שבעה
מיכתבים של אחד־העם (שלא פורסמו) אל
זלמן־דויד לבונטין, תחת הכותרת כיצד
נחלץ אחד־העם להגנת חבר בצרה. תחת
הכותרת בין ׳המאור שבחלום, למציאות
היום־יום מתייחסת חיה שחם לתיאור
הקונפליקט ביצירתו הסיפורית־הארצישראלית
של שלמה צמח. מפתיע קצת דילוגה של
שחם על הליגלוג של יוסן דחיים ברנר
לכתיבה הארצישראלית של שלמה צמח,
ברשימתו הזיאנר הארצי שראלי ואביזריהו.
לא ראוי במיוחד להיות במחיצת קודמיו —

ביאליק, ג׳וים, סמולנסקין, דיקנס,
טשרניחובסקי ואחד־העס — הוא צבי
לוז, שסיפרו שילשים וריבעים מו צג כ אן

משורר כנעני רטוש
פואטיקה ופוליטיקה

קישיניב 1903 ותיאורן בידי ח״נ ביאליק
(בעיר ההריגה) וההיסטוריון שימעון
דובנוב. בסקירתו של ברזל, שנערכה לפני
החוגים לספרות באביב תשמ״ב, טרם עלה
נושא צברה ושאתילא ושאר מוראות הטבח
בביירות. אך כאן המקום לשוב ולהזכיר,
* עלי שיח 18 17 עורך משה ידעיה; הוצאת
ברית התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים;
520 עמודים; (כריכה רכה).

ב ר שי מתה של שרה הלפרץ שיברונו
של אידיאל. לעומת לוז, מפתיע סיפורו של
אלישע פורה, צלקת גאווה, בלשונו הנקייה!
והמינוריות שבו, המצליחה להציג לפני הקורא
סיפור פשוט אר קריא. מלכה פוני, ברשימתה
אובדן וגאולה ביצירות דויד שחר ויצחק
בן־נר, היא בבחינת ניסיון אקדמי עקר לעיון
הדדי באחרי הגשם של בן־נר וסוכן הוד
מלכותו של שחר — כאשר בזיווג שני סופרים
וספרים כאלה יש משום נסיון לזווג מים בשמן,
ולא ברור מה חטא בן־נר, שיניחוהו במחיצה אחת
עם שחר.
מלכה סיגל, ברשימתה ׳נקודת תצפית,
בביקורת הספרות, עורכת עיודמדגים
במיכאל שלי של עמום עוז, בניסיון לפענח
את נוכחותו של המספר בטקסט. ניתוח רב־עניין
הוא ניתוחו של דויד צימרמן על ׳והיה
העקוב למישור - ,לש״י עמון. כזה גם ניתוחו
המרתק של זאב לוי על סרן קירקגור ומרטין
בובר על טוב ורע ועל החטא הקדמון.
פרק כנעני נוסף, שלא נימנה עד כה עם אחד
מפרקי־התרבות של התנועה הקיבוצית, מצוי
ברשימתו של יעקב בהט עיונים במילונו
הפיוטי של יונ תן רטוש. רשימה נקייה, שבה
מצליח בהט להציג, ולו אף במעט, את גדולתו
השירית של רטוש, משורר שבשורתו היתה חלק
משירתו. גם ידידיה יצחקי, ברשימתו הגורם
ה אידי אולוגי בשירת יונ תן רטוש, בוחן את
ההרמוניה שבין הכנענות נוסח רטוש למקורותיה
התרבותיים.
גבריאלה אביגור־רותם מביאה את
שירו של נתן זך יופייה אינו ידוע, שאליו היא
מצרפת דיון וניתוח לשיר. נושא רב עניין הוא
רשימתה של חווה יסעור איורים וטקסט

מי מריבה בן־עזר מתקנא +שנח
אלפיי ם ב בי ת הר־ אבן +הי ט לי +
קי שנן +הי ח ־ צני םשל סיי נגרש
• • תחת הכותרת מנחם־מנדל נוסח ישראל הביא הסופר הפתודתיקוואי אהוד בן־עזד
בהארץ ( )24.6ביקורת קטלנית וקנאית על סיפרו של יוסל בירשטיין המוטבים, רומאן שהוא
גרוטסקה מעולה על החיים בישראל. לאורך טור וחצי נכשל בן־עזר בניסיונו להוכיח את כישלונותיו
של בירשטיין. שכתיבתו מייצגת יותר מאשר פן אחד של הסיפורת הישראלית(למרות שהוא כותב
ביידיש) ,והסיומת. :זה לא מצחיק. זה עצוב. זה לא משעשע אלא מ בי ד של בן־עזר, דומה כמתייחסת
לתיסכולי בן־עזר כמחבר. ולא לסיפרו של בירשטיץ, שבן־עזר לא יצליח להגיע לרמתו לאיכותו גם
בעוד שלושים ספרים. יחד עם זאת, חיצי בן־עזר לא הופנו כלל ליוסל בירשטיץ, אלא למתרגמו, עורך
סי מן קריאה, פרופ׳ מנחם פרי.
• • הסופרת־משוררת שולמית הר־אבן ואלון?(שם אמיתי) הר־־אבן, הינם בעל ואשה כדת
וכדץ. דרכיהם של הזוג הר־אבן הצטלבו באחרונה בנושא של עתידנות. שולמית הר־אבן פירסמה
סידרת מאמרים תחת הכותרת הא ם ת הי ה
ספרות בשנות האלפיים! (ידיעות אחרונות),
בעוד שאלוף הר־אבן פירסם רשימה על פני עמוד
שלם בהארץ תחת הכותרת זהותה של ישראל:
במאה רד .21 כל שנותר לי לאחל לבני הזוג
הר־אבן, לזכות ולהגיע לשנות האלפיים.
• • מודעה שפורסמה בעיתונות העברית
לפני כמה שבועות, מטעם סוכנות ההפצה
ברונפמן, עסקה באחד מגיליונות השבועון
בשפה הגרמנית שטרן, והציגה את שני הנושאים
המרכזיים של אותה חוברת :״כולל ׳יומני חיטלר/
שיחה עם אפריים קישון.״
• • תארו לכם: ספר חדש של עמוס עוז
יוצא״לשוק, ועם צאתו לשוק מתפרסמות
בעיתונות מודעות מטעם סוכנויות־הפירסום של
עמוס עוז. תארו לכם ספר של הצייר יגאל
תומרקין, הרואודאור וזוכה למודעות שכאלה,
הצייר עודד פיינגרש אינו עמוס עוז וגם לא
יגאל תומרקין, אבל עם פירסום סיפרו יופי של
ארץ, זכה למודעות־ברכה מטעם ורשבסקי פריליך -פירסומאים ופירסום מי־טל. מסתבר
שהספרות העברית צעדה עוד צעד אחד קדימה. מעניץ לאן מוליכה הדרד הזאת.
• • ידוע. שעבור כל שיר המושמע ברדיו זוכה מחבר התמליל לתמלוגים המשולמים לו על־ידי
רשות השידור באמצעות אקו״ם (לחב, באיחור של שנתיים ובלא הצמדה למדד יוקר״המחיה
והאינפלציה) .באחרונה ראה אור, תקליט חדש של הזמרת חווה אלברשטיין, ובו שירים של מחברת
החרוזים ממאה־שערים, חובשת השבים זלדה מישקינסקי. שירים אלה מושמעים ברדיו גם
בשבתות. מעניין לדעת מה תעשה החחנית ממאה־שערים בתמלוגים שתקבל על שיריה המושמעים
בשבתות — האם תוותר עליהם? או שתשקיע אותם בשוק המניות שבנק המיזרחי משקיע בו
מכספיו?
ספרותי בספרי שירה לילדים, רשימה שבה /המחתרות העיקריות בימי המנדט הבריטי.
מובאים שירי ילדים של ח״נ ביאליק, נורית
החוברת סוקרת את תולדות אצ׳׳ל, פעולותיו
זרחי, אורי אורלב ואחרים, בליווי האיורים ורשימה כרונולוגית של מיבצעי מחתרת זו. בין
המעודדים את המחשת אותם שירים.
מפקדי אצ״ל מועלים מתהום הנשייה משה
מיקבץ הרשימות על סיפרו של נתן שחם רוזנברג 1938 רוברט ביטקר ()1937
עצם אל עצמו אינו מוצדק. ספר זה רחוק ואברהם תהומי (7־ )1931 שהיו מפקדי
מהתייחסות ספרותית ממשית, כי מדובר האירגון הצבאי הלאומי.
בהרפתקה סולז׳ניצינית ששחם נכשל בה, כפי
בניגוד לפירסומי אצ״ל של שנות החמישים,
שנכשל בהרפתקות קודמות שלו בספרות.
חוברת זו משוחררת מהפאתוס ההיסטורי
בסוף החוברת מצוייה עוד אחת מאותן המאפיין את כיתבי המחתרת הזו, ומביאה
ביבליוגרפיות מאלפות של יוסף ירושלמי, כרונולוגיה ותיאורים היסטוריים כהווייתם, תחת
והפעם על יצירותיו של הסופר היהודי־סובייטי הכותרות הבאות: ייסוד האירגון; הפילוג
יצחק באבל, שראו אור בעברית ביבליוגרפיה
הראשון; פעולות ראשונות נגד השילטון
מעולה ומרתקת.
המאנדטורי; הפילוג השני והקמת לח״י;
לעיון, ביותר מומלץ
כתב־עת הוא עלי־שיח
הפוגה במאבק נגד השילטון הבריטי
בעיקר חוברת 17־ ,18 המצליחה להציג מעט 1940־ ;1942 הכרזת המרד נגד השילטון
משורשי התרבות שלנו, על היבטיה ההיסטוריים
הבריטי בארץ־ישראל; ׳הסזון ;,תנועת המרי
השונים. פרט מצער, לאורך כל עמודי החוברת,
העברי; משפטים, בתי־סוהר, עולי הגרדום,
הוא תלות־היתר באנשי הספרות של
אופי המ אבק של האצ״ל; מט ה אצ״ל לגולה;
אוניברסיטת בר־אילן, המקפידים להיראות
האצ״ל במילחמת העצמאות; פרשת
בחוברת כנותני טון — טון שאינו מוסיף דבר.
דיר־יאסין; פרשת האוניה ׳אלטלנה.,
אם היו עורכי עלי שיח נחלצים ממלכודת זו, אין
גירסת אצ׳׳ל לפרשת דיר־יאסין אינה
ספק שכתב־עת זה היה פורץ קדימה, והופך
משכנעת, וגם לא המישפט. :בסריקות שנעשו
לנותן טון של ממש בתרבות, בספרות ובהבנה
בבתים הכבושים התברר שיזזד עם הדזיילים
בארץ.
הערביס, הארץ־ישראלים והעיראקים, נהרגו
גם אזרחים, נשים וילדים שנשארו בבתים
המבוצרים.״ כך גם בתיאור פרשת האוני ה
׳אלטלנה׳ ,הטיעון הרשמי של אצ׳׳ל אינו
משכנע, ובצימצן ומו מתעלם מחלק של
הפרובלמטיקה של הפעלת התותח הקדוש בידי
הפלפרח, לפי הוראת דויד בן־גוריון.
הפרק המרתק ביותר של החוברת הוא
כשלושים עמודי ניספחים, ובהם תעודות,
חוברת צנועה ומעוטרת בדגלי־הלאום, תחת
כרוזים, הודעות של אצ״ל, המזכירים שמעבר
הכותרת הארגון הצב אי הלאומי(אצ״ל) מאת
ל״פאשלות״ של מחתרת זו — ביניהן פיצוץ
ססח גני* ,מביאה את סיפור אחת משלוש
שוק ערבי אזרחי, דיר־יאסין ואלטלנה — היה
האירגון הצבאי הלאומי, אחד מעמודי־היסוד
* פסח גני -האירגון הצבאי הלאומי
שעליהם קמה המדינה. בחוברת מצוי גם חומר
(אצ״ל); הוצאת מכון זיבוטינסקי; 76
תיעודי, המציג בקלילות את תולדות אצ׳ל,
עמודים (כריכה רכה).
לדורות שלא ידעוהו, לטוב ולרע.

תיעוד

מ 1סיקה

תקליטים

פרוצליל

>צ>דת>ות

יופי ומוסיקה -

ממציאה

האודות ל סוונ ק

י כאשר התפעלתי באזני ידידי, המתופף
המוכשר דני מקוב, על התיפוף של סטיוארט
קופלנד באלבום זה, העמיד רבדים על דיוקם; ״זה
לא רק שהוא מתופף טוב. הוא בעצם המציא את
סיגנון התיפוף.הזה, ברור שהוא יהיה הטוב ביותר
בו, היום.״ התיפוף המעויין הזה מצטרף לשירת
ולנגינת באס של סטינג ומימרות של אנדי
סאמרס, לבניית תקליט מיקצועי ומהנה.
.שמונה משירי האלבום הולמו ונכתבו בידי
סטינג, ובולטים ביניהם הולך בעיקבותיך
(המזכיר לטובה את הודעה בבקבוק).
סינכרוניזציה . 2תא בסהרה והלהיט כל
נשימה שאת לוקחת השיר אמא, שכתב ומבצע
סאמרם. מושפע מאור מראשים מדברים. אר

שומר על יחוד. המתופף המוכשר מתקשה יותר
בהלחנה, ומיס גראדנקו שלו אינו משיאי אלבום
מוצלח זה.

?גידולן

להשקעה בטהובן — סימפוניות מיספר 8.1ובטהובן —
סימפוניות מיספר ;4,2תיזמורת האלה בניצוח
ג׳יימס לוגראן.
בטהובן — סימפתיה מיספר • .3התיקה׳;
תיזמורת פילדלפיה בניצוח יוג׳ין אורמנדי;
איסטרוניקס.
שני התקליטים הראשונים מגיעים מחברת
התקליטים החדשודיחסית 5 ¥החברה
האנגלית מקליטה אמנים מקומיים רבים, וזה
הצידוק היחידי להטבעת זוג תקליטים אלה:
האיכות אינה מלבבת וכל רגיססר הבאס נשמע
עמוק ודבוק מדי. יחדיו האינטרפרטציה של
המנצח, לצד טכניקות ההקלטה הקיימות היום,
אינן מותירות סיבות רבות להתעניץ בביצועים
אלה.
לעומתם מביאה אר־סי־איי הקלטה דיגיטלית
של השלישית היפהפיה, תחת שרביט האמן יוג׳ין

0.1אץח 0ו 1קוזזץ 5
0 .8אץח 0ו!קוז 1ץ 5

בהופעותיו של הגיטריסט ג׳ון מקלפלין,
בסיורו האחרון בארצות־הברית, זומנה הפתעה
בחלקו הראשון של המופע: על הבימה ניצבו שני
פסנתרי־כנף, ואליהם ניגשו קטיה ומאריאל
לאבק לביצוע יצירות דוגמת קונצירטו בפה
מאת גרשווין וריקודים הונגריים מאת ברהמס.
ההפתעה גדלה עוד יותר כאשר זיהה הקהל
בחלקו השני של הערב, את אחת האחיות מאחורי
הקלידים האלקטרוניים המשוכללים של להקת
מקלפלין.
ב־ 1970 זכו האחיות לאבק בהצלחה —
באולמי הקונצרטים במולדתם צרפת, והקליטו
ס ם ¥1810118
את אלבומן הראשון,
מאת מסיאן. לאחרונה הקליטו שלושה תקליטים
מצליחים מאוד, אשר זכו בביקורות מצויינות
באירופה: רפסודיה בכחול וקונצירטו בפה
מאת גרשווץ; אוסף עיבודי שירי גרשווין לזמרת
סופראן(ברברה הנדריקס) ושני פסנתרים: וביצוע
מיוחד של ריקודים הונגריים מאת ברהמס.
ב־ 1979 הופיעו קטיה ומאריאל לראשונה
בארצות־הברית, בנגינה מרשימה של קונצירטו
לשני פסנתרים מאת לוצ׳יאנו בדיו, עם
התיזמורת הפילהרמונית של לוס־אנג׳לס.
חדש שהוא ישן. בפני האחיות עמדה
בעיה: איך להציג את היופי והעניץ שהן מגלות
בחומר הקלאסי לאחני מאזינים צעירים בני גילן.
אלה מתעניינים בדרד־כלל יותר בג׳אז או רוק
מאשר באותה מוסיקה קסומה. פיתרון לבעיה
הופיע בדמותו של הסכספוניסט הצרפתי

לילדים (שירי ילדים, הוצאת מוסיקת האחים
וורנח. צ׳יק בא לביתנו, הביא לה את החוברת
וניגן לה אותם. היא מאוד התרשמה.
• מה היחס, קטיה, בין סוגי הנגינה בהם
א ת עוסקת?
זה מתחלק שווה בשווה. הסיור האחרון, עם
מאריאל וג׳ון מקלפלין, היה מאוד מעייף. לא רק
בגלל המוסיקה, אלא גם בגלל כל הטירחה
שבעבודה עם כלים אלקטרוניים. המחשב־סינתסייזר
סינקלאווייר משוכלל מאוד. הוא
עדיין לא ידוע באירופה, יש אולי חמישה או
שישה כאלה כאן. אבל אתה יודע, אפילו לאוסקר
פיטרסון יש אותו. אתה מאמין? פגשתי אותו
בשדודהתעופה והוא אמר לי• :את מנגנת
ב סינ קל אוויי ה גם אני׳.
• איך הגעת למכשיר?
התחלנו להתעניין בו כי ג׳ון היה זקוק למחשב,
אשר יוכל להדפיס תווי מוסיקה עבורו. לא ידענו
שהוא יוכיח את עצמו ככלי מוסיקלי כה טוב. עם
הזמן אפילו שכחנו מאפשרויות ההדפסה שלו.
עכשיו קיבל ג׳ון הזמנה מהתיזמורת
הפילהרמונית של לוס־אנג׳לס, לכתיבת
קונצ׳רטו לגיטרה עבורם, אז הוא ישתמש
במכשיר הנהדר הזה.
• מה היתה תגובת קהל הג׳אז להופעת
צמד פסנתרניותז
מאריאל: זה היה נהדר. בכמה מקומות לא
יכולנו להמשיך לפרק השני של הקונצירטו בפה
של גרשווין, בגלל מחיאות הכפיים האדירות.
עשינו דבר דומה הקיץ בצרפת, תראה כי אנשים
רבים שהיו בקונצרטי ג׳אז אלה הלכו אחר־כן־
לקנות את הקלטות ריקודי ברהמס שלנו, כי
ניגנו כמה מהם כהדרנים.
קטיה: קהל ג׳אז השתולל אחרי פטרו שקה
של סטרווינסקי. קהל קלאסי, גם אם משהו מאוד

(?*1*1*£51010111
אורמנדי. אורמנדי, שהופיע כבר בגיל 6ככנר
סולן, והעובד עם תיזמורת פילרלפיה מאז 1936
(הוא בן 84 כיום) ,מביא ביצוע מזהיר של
הסימפוניה. ההקלטה הטובה מאוד משלימה את
ההנאה.

הוא לא
כבד, הוא אחי
אלטון ג׳ון — •גמור מדי בשביל אפס:״
פונוקול.
במוסיקת הפופ תופס אלטון ג׳ון מקום לצד
קרול קינג, גד קוקר ואחתם כמלחין, זמר ונגן,
אשר רבים משיריו ליוו נסיעות לילה במכונית
חזרה מהחברה, לילות לימוד לבחינות בגרות
ומסיבות נוסטלגיה של סוף שנות השיבעים.
בעשור האחרון, כל תקליט שלו. פרט
לשניינדשלושה שירים מוצלחים(פעם כל רצועה
בתקליט של ג׳ון היתה טובה) .נוגס עמוק
באשראי המוחזק לו אצל המאזינים.
בתקליט זה מבצע אלטון ג׳ון פשע
בזעיר־אנפין: בהרכב נגנים ותמלילן זהים לאלה
אשר ליוו אותו בשנות הצלחתו, הוא מציג עשרה
שירים חדשים אשר רובם הם חיקוי ישיר של

אחיות פסנתרניות
להיטים קודמים עוד חץ אחד. לדוגמת נשמע
כמעט כמו הלילה הנפלא של תחילת שנות
השיבעים. אפילו התיזמור זהה. רק אספן קנאי
של הקלטות אלטון ג׳ון ישקיע כסף באכזבה זו.

להישאר
בחיים להקת •באלט
סי־בי־אס
להקת ״גדעדן 17 פער השפע׳ )7£ [£

בשני תקליטים אנגליים אלה ההפקה
מיקצועית ונקייה. בשניהם יש מעט מדי תוכן
המצדיק רכישתם פרט לטכנאי הקלטה
מתלמדים. עטיפת אמת יפה וכמוה חלק
מתמלילי השירים הרכב הנשפנים קרמת
פניקס, המלוים את אדמה רוח ואש, מפגץ
נגינה מיקצועית מאוד במפתח לעולם שבפער
השפע. אך מוצגת פה •אמת׳ מסוג אחר: ג׳ו קוקר
סיפר לאחרונה בראיון, כי •בעולם המוסיקה, אם
אינך מוציא תקליט במשך שנה או שנתיים, אתה

ג );{41 1; 8 .מ 0גן.י*

שפאנראו אמת*־,

פרנסואה ז׳אנו. באמצע שנות ה־70׳ הציע להן
ז׳אנו לנסות נגינת ג׳אז. מאריאל, הצעירה
בשנתיים מקטיה, העדיפה להיצמד לתווים
מודפסים, ואילו׳אחותה ניסתה כיוון חדש זה.
קטיה הצטרפה להרכב בראשות ז׳אנו בשם
פאנדמוניום. הקלטות ג׳אז של ההרכב הגיעו
בראשית 1981 לגיטריסט ג׳ץ מקלפלין, והוא
הציע לקטיה לאבק להצטרף אליו להקלטת
אלבומו ״ 1 £א 8 0 9 0 8 1 2 0׳ .בכך
הצטרפה למעשה גם ללהקת סיורי ההופעות
שלו, שבה היא מנגנת בפסנתר ובסינתסייזר
דיגיטלי ממוחשב בשם סינקלאווייר -א )8 ¥
1 £ 8ן .0£7קטיה ממשיכה את עבודתה עם
מקלפלץ תיתן לשמוע אותה גם בתקליטו
האחרון, מו סי ק ה מדוברת כאן.

מספרות קטיה ומאריאל:

נחשב כלא קיים איש אינו זוכר או ת ך׳ לצד
הפקה מיקצועית, שרבים מסוגלים לה כיום זו
נראית הסיבה היחידה להקלטות אלה.

הבדי־ בעניי לתקליטים הבישה ציונים, דפי הדירוג הבא: תו אחד -דע; •שני
תווים -הלש; שלושה תווים -בבה; ארבעה תווים -טוב; חמישה תווים -מצויץ.

קטיה ומריאל לאבק

**רי פרנקל־י^

קטיה: במשך לימודנו לא שמענו ג׳אז כלל.
אמנו, שהיתה תלמידת מרגריט לתג, ואשר
לימדה אותנו, מגלה ג׳אז רק עכשיו. מה שנהדר
בה הוא כי היא כל־כך פתוחה: כשעזבנו את
קונסרבטוריון פאריס והתחלנו מנגנות יצירות
מלחינים מודרניים דוגמת בריו וברנשטיץ, היא
לא הכירה אותם בכלל; אך היא הקשיבה, וזה מצא
חן בעתיד .,היום היא מנגנת מעט סקוט ג׳ופלין
ומוסיקה בת זמננו.
מאריאל: למעשה, אם בעבר נהגה ללמד שופן,
היום מנגנים תלמידיה מהמיקרוקוסמוס של
ברטוק וקובץ יצירות שצ׳יק קוריאה כתב

מוצא חן בעיניו, לא יצא מגידרו. אנשים רבים היו
מעדיפים כי ניצמד למוצרט ולשוברט. זה מוזר,
אך כשהתחלנו מנגנות מוסיקה בת זמננו,
כשעבדנו עם ברת, פייר בולז וגיורגי ליגטי,
אנשים פנו אלתו ואמרו •אתן משוגעות לנגן
מוסיקה מ ת תעבדו את הצליל היפה שהיה לכן
בנגינת מוצרט׳.
• מה על לימודיכן בקונסרבטוריון
פאריס?
לא למדנו שם דבר. דרך אחרת לומר זאת היא
כי למדנו יותר על שוברט משלוש שעות
במחיצת אלפרד ברנדל, מאשר בכל השנתיים
(68־ )1967 שהיינו בקונסרבטוריון.
• מישהי מכן עוסקת בנגינת סולו?
קטיה: אני כמעט ולא, מעט קטעי סולו של
לוצ׳יאנו כריו, דוגמת סקוונצה 4וקונצ׳רטו שלו
בשם נקודות על הסיבוב למצוא, לפסנתר
ותזמורת.
מאריאל: אני מנגנת מוסיקה קאמרית עם כנר,
צ׳ילו וקיצרינט. זה חשוב לי מאוד, כי אני זקוקה
לצליל כלים אחרים מפסנתר,
• מה חן היצירות שאותן תנגנו ו תקליטו
בעתיד הקרוב?
אנו עושות את פטרושקה וקונצירטו לשני
פסנתרים של סטרוותסקי, לצד כמה מיצירות
ראוול וברטוק. את יציחת מוצרט ושוברט לשני
פסנתרים אנו מעדיפות לדחות למועד מאוחר
יותר, אולי בעוד חמש או שש שנים.

או.׳ רוצה

פרסו

תן לי פעם אחת בבוקר ואחרי כל ארשה ותן לי
עוד פעם בערב -לפני השינה:
פלירט נותנת הרגשה נפלאה.
פלירט משחת השיניים בעלת פעולה משולשת:
ו\/ו (מיאציד ם סו ^0ץ ן^ )1לחטוי הפה למניעת דלקות,
? (פלואור ח 0ט_ 1ש למניעת עששת,
ס(סידן מ\וג1ו _0ו\ )0/לחיזוק זגוגית השן.
פלירט בניחוח נהדר, מלווה אותך שעות רבות.
נעים להיות עם מי שיש לו פלירט כי פלירט -
משחת שיניים צשקת...

פליציה דוגר, הכוקריטה הקומוניסטית שרכשה שם שרמי בהגנה ער
נאשמים עוב״ם, מסבות ער חברי־הקריסה שרה נאו־ץ, ער ההתמודדות
עם העויינות שר הוחוב הישואר׳ ואומות שרמוות הנר:
.לא עדתי רשואל
מטעמים אידיאולוגיים,
ולא סנייזב אלא
מטעמים של איחוד
מיעוטיוו־

.הם שלי סבל מפני
שאף אמא שלב
המימסד התנכר לב או
מבחינה חברתית לא היו
לובמיות־

.המיפלגה הקומניסטית
גחנה ד אח הסח
להתעוות בארץ. בגלל
המיפדגה החחלה׳
לאהוב את הארץ־

,.התפקיד שלי עחו
לישראל יוחד מאס־לפלסטינים
לבניך,
התפקיד שאני עושה
יהווה גשו לשלום־

.אני נ רנו מדגישה
אח הישראליות שר,
שאני מחלבסח אם
ללבוש נחדל שמלות
עו מ ת המחמיא*! ר־

.אימצה׳ את סמי
איסמאעיל שהגנת׳ עדו
כשהואשם בהשחיינות
לאיוגון עדן מם אך
אם לעוני בנים־

,אין ד 1נ 1ח 0
בני״אדם הם רק בני־אדם הם רק בני־אדם.
אתה הילד לפגוש אדם שאתה מתעב
אותו מראש, שהגישה שלו לחיים אינה
מוצאת חן בעיניך, שאתה בטוח נמעט
במאת האחוזים שהוא אחוז תזזית של הרט
עצמי ולוקה בתטביך עמוק של ביטול עצמו
לפני הזולת, אתה מוצא שהוא מתגורר -
בניגוד למה שחשבת -בלב שבונה
תל״אביבית זעיר״בורגנית, בבית רב־קומות
שאת חצר המדרגות שלו מקשטות תמונות
קיטש של נופים רחוקים. אתה מתארח
נטלון הבורגני שלו, גובלנים על הקירות,

שטיחי כרמל על הריצפה, כוננית טפרים,
טפה פורטות ושולחן־אובל בצד. אתה שותה
אצלו קפה עלית ומיץ תפוזים, ומשהו קורה
לך. פתאום אתה מגלה בפעם הטי־יודע״במה
שבני״אדם הם רק בני־אדם הם
רק בני״אדם.
בזו היתה פגישתי עם עורכת־הדין
פליציה לנגר. כשבאתי אליה, חשבתי
שאפגוש בייצור יוצא־דופן מאוד. אשה
פנאטית, בעלת תודעה קומוניטטית עמוקה,
שאינה מותירה מקום למחשבות אחרות.
אשה שהפכה את מילחמתה למען

הפלטטינים בשטחים הכבושים לבמעט
אובטטיה. לא שאיני טבורה כי חשוב שיהיה
מי שייצג את ערביי הגדה, אלא שהעובדה
שפליציה לנגר, ישראלית ויהודייה, עוטקת
אך ורק בענייניהם, נראתה בעיני לא
טבעית. אולי אפילו לא נורמלית.
בבית הטמוך לביתה של פליציה לנגר
מתגוררת גאולה כהן. כשבאתי לראיין
אותה חשתי אותה תחושה. חשבתי שאני
הולכת לראיין טטריאוטיפ. וגם אצל כהן,
כמו אצל לנגר, נטלון הפרטי על כוט קפה
ומיץ תפוזים, נוכחתי לדעת כי מאחורי

התדמית יש אשה.
האשה פליציה לנגר מפתיעה מאוד. יי!
בה איזושהי רכות מתפנקת של פולניו
מבית טוב. כשאתה משוחח איתה, אתו
מגלה שהיא באמת ובתמים מאמינה שהי<
עוטקת בשליחות. ציפיתי למצוא אשו
המבטלת את הישראליות שלה, המתכחשד
ליהדות, אחת שתבקש דרכון פלטטיני ברני
שתקום מדינה לעם הפלטטיני. גיליתי אשו
המתעקשת על הישראליות ועל היהדוו
שלה, אשה שרגשותיה דומים לרגשות שי
נשים אחרות בישראל: חשש ממילחמה

״אין לי מקום אחר תחת השנושר
(המשך מעמוד )59
פחד נוראי כשהבן נמצא בצבא, בעיות של
יוקר מחייה.
אך פליציה לנגר בכל זאת יוצאת דופן.
אולי אפשר להסביר את זה בכד שעד היום
היא אינה ישראלית. בעצם היא עדיין
פולניה בנישמתה. אולי אפשר להסביר את
זה בנד שהיא למרות הכל לא מפה. היא,
למשל, אומרת לי שלא התגעגעה מעולם
לירושלים, כפי שהתגעגעו הוריי, שגדלו
ברובע היהודי . -
היא אומרת שהיא לא עלתה לישראל
מסעמים ציוניים אידיאולוגיים, וזה אולי
מסביר הכל. היא היתה זקוקה להשתייכות
למיפלגה הקומוניססית, שהזכירה לה את
פולין, ורוסיה, שם גדלה בתקופת המילחמה,
בדי להיאחז כאן, בדי להישאר כאן. היא
מעולם לא הסכימה עם המישסר ועם אורח
החים המערבי של מדינת ישראל. היא היתה
מעדיפה מישסר קומוניססי־סוציאליססי.
בכל זאת היא שונה. בעלה, משה לנגר,
הוא קומוניסט אדוק. הוא עוסק ביום
בייצוא למיזרח אירופה, חי מחצית השנה
בבולגריה. בנה מיכאל, ששרת כבעלה
בצה׳ל, נשוי לנערה בולגריה, בת של ידידים
מסופיה. הוא למד בימוי תיאטרון במיזרח
גרמניה, ושוהה שם ברגע. יחד עם זאת, הוא
ויתר על זכויות תושב״חוזר שלו, כדי שבנו,
דניאל, יוולד בישראל, והוא מתכוננן לשוב
לכאן בעוד שנה.

פליציה לנגר הפכה, בזכות עבודתה עם
הערבים בשטחים, לאישיות ידועה מאוד
בעולם הערבי ובעולם המערבי כאחד. היא
עשתה לעצמה שם בלוחמת למען
המדוכאים. כשהיא מגיעה לבירות אירופה
פורשים לפניה שטיחים אדומים. כאן,
בארץ, היא נאלצת לשמור על טלפון חסוי
ואינה יוצאת מפתח ביתה ללא שומר״ראש.
היא שילמה מחיר יקר עבור השבועה
שנשבעה בלטרון, להגן על זכויות האדם.
היא עדיין משלמת -בצורה של ניכור
ובדידות.

• האם הלקוחות שלד הם רק
ערבים?
עכשיו כן, והעבודה הזו היא פול״טיים ג׳וב.
אפשר לומר בשקט שאני עובדת 17 שעות
ביממה.

• מדוע אינך לוקחת גם לקוחות
יהודיים?
׳ לא נותר זמן. לפעמים אני מתבקשת לקחת
על עצמי תיקים — לא חסר עוול במדינת
ישראל — אבל העבודה עם ערביי השטחים
גוזלת כל־כך הרבה מזמני, כד שלא נשאר לי
מקום בשביל אחרים.

• את עובדת לכד?

כרגע עובד איתי עורך־דין נוסף.

• ערבי?

כן, גוואד בילוס מכפר יסיף.

הגענו בשנות החמישים, וחיינו בתנאים
קשים. אני עצמי עברתי משבר קשה מאוד.
הגעתי לכאן הישר מבחינות הבגרות בגימנסיה.
ההבדלים היו עצומים. בפולין הייתי מעורה מאוד,
מרוצה מאוד. פה הכל היה חדש ושונה כל־כך.

ההאשמות נגדם בצורה עובדתית. לחברון אנחנו
יכולות שתינו לנסוע. אני מאוד נזהרת מלקבוע
דברים על פי מידע לא מדוייק.
אני מאמינה שמישטר סוציאליסטי כמו זה
שקיים בברית־המועצות הוא מישטר צודק ואינו
מישטר דיכוי. את התקופה המכרעת בחיי, בין
הגילים 9ו־ ,15 חייתי שם.
אני מכירה את הרוסים, את השיטה. קשה לי
להאמין שישנה מגמה להציק ליהודי
ברית־המועצות. לגבי אידה נודל אין לי מספיק
ידיעות. אני יכולה באופן אישי, פרטי, לכאוב את
כאבה. באופן כללי אני חושבת שישראל וכל
הכוחות האנטי־סובייטים בעולם לקחו את
המיקרה של אידה נודל כדי לנגח בו את
ברית־המועצות.

לא יודעת. הרבה מאוד יהודים עזבו אחר־כך
את פולין ועלו לישראל. יתכן שבמשך הזמן גם
אני הייתי עולה, אבל אז, בשנות החמישים, אם זה
היה תלוי בי לא הייתי עולה.

• בואי נחזור לשנת ,1951 השנה
שבה הצטרפתם, את ובעלך, למ״קי.

• אם היית מרוצה בפולין, מדוע
עלית ארצה?
לא מטעמים אידיאולוגיים, לא מפני שהייתי
ציונית. אבי מת בתחילת המילחמה ואמא
התחתנה פעם שנייה. לבעלה היה בן בארץ והיא
עלתה עם בעלה׳לישראל. עלינו מטעמים של
איחוד מישפחות.

• אלמלא איחוד המישפחות, היית
ממשיכה לחיות בפולין עד עצם היום
הזה?

• מה היה הדבר הקשה ביותר
בישראל עבורך?
ההבדל העצום במישטרים.

• לטובת פולין?
כן, בהחלט לטובת פולין.

• מה בכל זאת החזיק אותך פה?

הצטרפתי למיפלגה הקומוניסטית. זה נתן לי
את הכוח להשאר בארץ הזו. התעריתי והתחלתי
לאהוב את הארץ רק בגלל המיפלגה. זה לא היה
מהיום למחר. היתה לי הרגשת זרות במשך הרבה
זמן. לקח לי הרבה זמן להחליט זהו זה.

• התודעה הקומוניסטית שלך היא
תולדה של חינוך?
אני ממישפחה אולי לא אריסטוקרטית — זו
מילה מפוצצת מדי — אבל ממישפחה מבוססת
ולא שמאלית. אבא היה בן למישפחת עשירים,
דוקטור למישפטים ולכלכלה, אינטלקטואל
ציוני, ואמא עד ליומה האחרון לא הסכימה עם
השקפותיי.היא התגוררה פה איתנו.

• בגלל זה המזוזות?

בגלל אמא שלי. אני לא מסוגלת להוריד
אותן. אבל אני עצמי חילונית לגמרי. התודעה
הקומוניסטית התחילה אצלי בתקופת המילחמה.
יש לי נטייה להיות עם החלש. אני מזדהה עם
סבל. אני תמיד עם הקבוצה המפסידה. תמיד
נמשכתי לחלשים, וזה מוצא ביטוי גם בעבודתי.

• את מזדהה
ברית־המועצות?

יהודי

אני לא יכולה להגיד שאני מזדהה עם קבוצה
אתנית זו או אחרת. אני מרגישה הזדהות עם
סובלים, ואני לא בטוחה שיהודי ברית־המועצות
סובלים.

• מדוע לא?

זה עניין שבעובדה. אילו היו משכנעים אותי
שהם סובלים, הייתי מאמינה. אבל לא שוכנעתי.

• •מי לא שכנע אותך?

פרקליטה לנגר בבית־המישסט עם סמי איסמאעיל
.למדתי מישפטים עם אריק שרון. הוא היה מעתיק בבחינות!״

הם עצמם. המערכה סביבם היא בעיניי
מערכה שמישהו פה היה מעוניין ללבות ולארגן
אותה, ובעיניי המערכה סביבם היא פונקציה של
הסתה נגד ברית־המועצות. יכול להיות שיש פרט
זה או אחר הסובל, אבל היהודים כקבוצה אתנית

• היית מגנה על אסיר ציון?
היא שונה. היא אמצה לבן את סמי
איסמאעיל, שהורשע בהשתייכות לאירגון
עויין, נשפט ל־ 15 חודשי מאסר וגורש
מהארץ. היא הגנה עליו במישפס, יצרה איתו
קשרים עמוקים וכעת, כשהוא כותב לה
מיכתבים ממקום מושבו שבדסרויס, הוא
כותב ״אמא יקרה׳ בעברית, וחותם -סמי
איסמאעיל לנגר״.
פליציה לנגר סובלת מבידוד חברתי,
ונתקלת בעוינות מדי יום ביומו׳ אד העוינות
באה בדרך־בלל מצידם של אנשים זרים.
כששהינו בדירתה נכצסה אחת השכנות
לקפה, והן קבעו לנסוע עם הבעלים לים.
השכנה, סיפרה לי פליציה לנגר, מחזיקה
בדיעות ימניות׳ אד כשמכירים אותנו,
מתייחסים אלינו כאל בני״אדם, היא
אומרת.

מה זה אסיר ציון? ראיתי פה אנשים המכונים
• והמזכירה?
ערבייה ישראלית מנצרת. טוב, זה מתבקש אסירי ציון, שישבו בכלא על ספסרות וספקולציה
שהיא תהיה ערבייה. זה מתחייב בגלל סוג ופה בארץ הם התחזו לאסירי ציון.
• ומה עם אידה נודל ואנטולי
העבודה.

• ניסית להעסיק אי־סעם עובדים שצ׳רנסקי? עליהם היית מגנה?
ישראליים־יהודים?

שצ׳רנסקי נדון על ריגול. אפשר לקבל או לא

לא פנו אלי במיוחד, למרות שהמישרד שלי
הוא במערב ירושלים. מבחינה אידיאולוגית אני
מסרבת לפתוח מישרד במיזרח ירושלים. אני
סבורה כי סיפוח ירושלים המיזרחית אינו שיא
החוקיות.

• עורכי־דין ישראלייס־יהודיים ניסו
אי־פעם לעזור לד בתיקים שלך?
לא כל־כן־ .בזמן המערכה על החזרת ראשי
הערים פנו אלי ממישרדו של אמנון זיכרוני.
בבעיית הדרוזים ברמת־הגולן פנה אלי
עורן־־הדין אביגדור פלדמן.

• גברת לנגר, נחזור ברשותך
להתחלה, איפה נולדת?
בפולין, ואני בת .52 עליתי ארצה בגיל .19

* * הערבים יודעים
ששום נר ורכני הכל א1
ישוארית ויהודיה־ 9 9
אולי אפשר להסביר את פליציה לנגר
באשר מביאים בחשבון שאין לה כמעט
בני־מישפחה בארץ. היא עצמה יתומה מאב.
אמה המנוחה התנגדה לדיעותיה ולדרך
שבה בחרה עד יומה האחרון. בעלה איבד
את כל מישפחתו בשואה.

60י

• עברת את השואה?
לא, בתקופת המילחמה הייתי בברית־המועצות,
אבל בעלי, משה, שאני קוראת לו מיצ׳ו
עבר חמישה מחנות־ריכוז. הגעתי ארצה, אשה
נשואה, ועברנו לגור ברמת־החייל. מיצ׳ו ואני
התחתנו בוורוצלאב ב״ .1949 הכרנו בפנימיה. הוא
הגיע לשם ממחנות־הריכוז ואיבד את כל
מישפחתו בשואה, הוא עבר את טריזינשטט
ובוכנוואלד. לפני כמה שנים נסענו עם הבן
לטריזינשטט כדי להראות לו את המחנה שאביו
שהה בו.

• בשהגעת לישראל התערית
בחברה המקומית? אהבת את אורח
החיים?
במילחמת ששת־הזלס היתה ר׳
תחוש! נבחו שר אשן. לא
החובשת׳ מכיבוש ׳חשדם.
לא התגעגעתי
ארית מרחוק באתי 9 9
לקבל את החוקים בברית־המועצות. אם את לא
מקבלת את החוקה ואת מפרה אותה, את צריכה
להביא בחשבון שתענשי. לשצ׳רנסקי היה
מישפט פתוח. זה ידוע שהוא יצר קשרים עם
הסי־איי-אי.
בעיית יהודי ברית״המועצות תמיד מצטיירת
אצלי כהסחת דעת של המצביאים בישראל
מהדברים הקורים פה אצלנו. אני לא יכולה
לבדוק את מה שקורה בברית־המועצות, אבל אט
אני מדברת על חברון, אני יכולה לראות את
הדברים אישית במו עיניי. כשאני מדברת על
חברון תמיד יש מישהו הגורר את השיחה
למקומות מרוחקים, שקשה מאוד לבדוק את

הייתי במצב נפשי קשה מאוד. לא מצאתי את
מקומי בארץ. את השפה לא ידעתי, המינהגים היו
מוזרים. חשבתי שאני מוכרחה לעשות משהו, כי
אני בן־אדם המתרגם את מה שהוא חש למעשים.
חשבתי שהסדרים בארץ הזו אינם מוצאים חן
בעיני, שאני צריכה לעשות משהו כדי לשנות.
חשבתי שעצם העשייה תקרב אותי, ואוכל לאהוב
את הארץ. הרגשתי שאני נמצאת בקשר נישואין
בלי אהבה, ואני צריכה להתמיד כי אין גירושין.
חיפשתי מיסגרת שבה אוכל לבטא את עצמי
ולהכיר את הארץ, ואז החלטנו שאנחנו צריכים
לחפש את המיפלגה הקומוניסטית הישראלית.
הסניף של המיפלגה היה ברחוב ארלוזורוב 25
ברמת־גן, שם היה מועדון. בעלי ראה בעיתון
שיש פגישה של חברי חטיבת המתכת. התלבשנו
יפה, לפי מיטב האופנה הפולנית, באנו למועדון
וביקשנו להתקבל למיפלגה. זו היתה.טראומה״
עבור החברים. הם לא התאוששו מזה במשך זמן
רב. פתאום באנו, שני צעירים פולנים, וביקשנו
להתקבל. זה לא היה מקובל. צריך היה להביא
ממליצים, צריך היה למלא שאלון. נו, בעלי נתן
שמות של חברים מפולין — עוד שם הוא היה
חבר במיפלגה, והתקבלנו.
הפעולה הראשונה שלי בתור חברת מיפלגה
היתה החתמה על עצומת שטוקהולם נגד הנשק
האטומי. זה נתן לי המון, הלכתי מדלת לדלת
ואספתי חתימות. אחר־כך היו הפעולות נגד
המימשל הצבאי. זה קירב אותי. לאט לאט מצאתי
עניין בחיים פה. מבחינה כלכלית זו היתה
טרגדיה. בעלי עבד בתור חרט מתכת, ואני
עבדתי כפועלת טקסטיל, במשמרות ובשכר של
32 לירות לחודש, שהספיק לנו בדיוק לתשלום
שכו״הדירה לחדר שהיה לנו ברחוב ביאליק
ברמת־גן. אחר־כך עבדתי בהארץ במחלקת
המנויים, וב־ ,1959 כשבני מיכאל היה בן ,6
החלטתי ללמוד באוניברסיטה. רציתי ללמוד
ספרות או עריכת־דין. לבסוף למדתי מישפטים.

• איפה למדת?

בשלוחה התל־אביבית של ירושלים. ואת
יודעת מי למד איתי?

יותר טוב שלא תשאלי. למדתי עם אריק
שרון! הוא היה מוכר כמעתיק בבחינות, ולא
התייחס ברצינות ללימודים.

• הוא הכיר אותך?
בוודאי. הייתי נציגת כיתה וחברת
ועד־הסטודנטים במשך חמש שנים. רוב הכיתה
היתה בוחרת בי. היו אצלנו עוד תלמידים
מפורסמים, כמו גירעון לב־ארי, דרור מקריין
ומשה רום.

• שרון זוכר שהוא למד אתך?
אני מניחה שיש לו את מה שיש לי — תמונת
מחזור.

• באותה תקופה החברים שלך היו
רק מהמיפלגה, או שהצלחת להתערות
בחברה הישראלית?
זו היתה תקופה מאוד סוערת. בתקופה ההיא
הלכו הכוחות הדמוקרטיים בישראל וגדלו.
האנשים היו מאוד פתוחים. זה לא כמו עכשיו,
שיש קיטוב נוראי. המאבק נגד המימשל הצבאי
— המונים השתתפו בו. היתה התפעמות. לא
חשבנו שזה יגיע למצב כזה. אנחנו נזכרים
בנוסטלגיה בתקופה ההיא. הצבא לא היה מתפקד
בתפקידי שיטור. החזיון הזה של חייל עם אלה
— מי חלם שנגיע לזה? חייל עם טנק זה דבר
רגיל, אבל חייל עם אלה? זה אולי אביזר שאינו
הורג, אבל זה מזעזע.

• בזמן הלימודים כבר היה ברור לך
הקו שבו תלבי בעבודתך?
אמנם לא היה כיבוש, אבל אני ידעתי שאני
אגן רק על אלה הזקוקים להגנה, ושלא אתעשר
מהמיקצוע. בדיוק כמו שקרה. חשבתי
שעריכת־דין זה ייעוד, לא רק מיקצוע.

• מי היו הלקוחות הראשונים שלך?

רציתי להיות עורכת־רין שכירה, אבל זכרו לי
את ״חסד נעוריי״ ולא העסיק אותי, אז פתחתי
מישרד עצמאי. היתה הפגנה של אנשי שכונות.

הם לא שילמו לי. אחר־כך היו מפגינים ערביים
מטייבה, נשים שתבעו מזונות. ומה שאהבתי
במיוחד היה להגן על עבריינים צעירים. הבעיה
שלהם כאבה לי מאוד, ואלמלא האסו ן של ,1967
הייתי עוסקת בהגנה על נוער עבריין.

• כיצד קרה שהפכת לעורכת-הדין
של ערביי השטחים?

ב־67׳ פרצה המילחמה. מלכתחילה חשבתי
שהיא תהיה אסון, וכשראיתי את ההתלהבות
האופורית, שפתאום כובשים את עזה ושרים
הימנונים, חשתי תחושה כבדה של אסון. פתאום
אנשים התחילו לשיר על שארם אל־שייח׳ חזרנו
אליך שנית, כשבעצם לאף ישראלי השם שארם
אל־שייח׳ לא אמר שום דבר. כשהם הרסו את
שלושת הכפרים בלטרון זה היה נורא. בעלי חזר
מהמילהמה ומצא אותי במצב מאוד קשה.

•כ שכב שו את ירושלים אחזה התרגשות
כמעט בכל יהודי בארץ הזו, גם
בכאלה שדיעותיהם שמאליות מאוד.
איד הרגשת את?

מבחינה אמוציונאלית כיבוש העיר לא עשה
לי שום דבר. הרגשתי שכובשים עוד עיר, כמו
שכובשים כל מקש אחר. לא היה לי רגש ואהבה
לירושלים. לא הכרתי את העיר המיזרחית, לא
הייתי שם אף פעם, לא התגעגעתי אל העיר
הזאת.

לעשות הכל למען זכויות האדם, בתור יהודיה
וישראלית, בתור אשתו של ניצול שואה. הוא
אמנם לא מרבה לדבר על כך, אבל אני מרגישה
וחשה וזה מטיל עלי אחריות. ואז פתחתי מישרד
בירושלים. חשבתי לשנה־שנתיים. לא ידעתי
שזה יימשך 16 שנים. בעלי אומר שיש לי
אינטואיציה נפלאה. במקרה זה האינטואיציה לא
עבדה. הבן שלי גדל והיה בין 13ר 14ו־ 16 והלך
לצבא. תמיד האמנתי שיבוא קץ לכיבוש ואני
עדיין מאמינה. בעלי אומר שאני אופטימית ללא
תקנה.

• אץ־ קרה שהערכים נתנו בך
אמון? את גם אשה, גם יהודיה, וגם לא
דיברת ערכית.

הלקוח הראשון שלי היה קאדי מוסלמי. הוא
בא כדי שאייצג את בנו שהיה עצור בחברון.
חשתי אהבה ורצון לעזור, והוא כנראה הרגיש
בכר

הרגשת אהדה או שידעת שהבחור
חד מפשע?
הרגשתי שאני רוצה לכפר במשהו.

• האם כאהדה הבלתי־־מתפשרת
שלד לפלסטינים בשטחים אינך מאבדת
את הישראליות שלך?
הישראליות שלי יותר חדה שם מאשר פה.
אני הרבה יותר ישראלית שם מאשר פה. אני
מרגישה אחריות למה שקורה. אני לא רוצה
שינקו אותי מהאחריות. אני שייכת לעם הזה,
המעולל את העוולה, והאחריות מוטלת גם עלי.
אני לא מתחפשת לפלסטינית. אני לא שייכת
לשום אירגון פלסטיני. אני יהודיה וישראלית
וכזו אני גם בעיני הפלסטינים בשטחים. לפעמים
אני חשה בושה. הם מרגישים שאני באמת רוצה
לעזור להם.

• כמה
השנים?

לקוחות

ייצגת

במשך

אלפים.

• וזה נכץ שלעיתים אינך גובה
תשלום עבור שרותייך?
• יכולת להבין את אלה שגדלו שם
וחזרו אל העיר שנית? את אלה שהכותל
היה מאוד משמעותי עבורם?
אני יכולה להבין, ואני בהחלט מודעת לכך
שמישהו יכול להרגיש כלפי ירושלים רגשות
עמוקים, ואני לא אבוא אליו בטענות. אבל לי לא
היתה נוסטלגיה, לא הכרתי את ירושלים. מרחוק
באתי. בשבילי ששת״הימים היתה מילחמת
כיבוש הרת אסון. היו לי כלים אידיאולוגיים
לראות יותר רחוק מאחרים. ידעתי שהמצב
יחריף. ידעתי שנכון שחלק מהעם התגעגע
לירושלים, אך ישנו הצד השני, שיש לו אותם
רגשות וההתנגשות של הרגשות היא אקוטית.
הבנתי זה יביא לאסון. התחושה הזו של אסון
היתה אצלי מאוד עמוקה. לא יכולתי לראות
יומני מילחמה או סרטים. קשה היה לי לראות את
חחיילים המצרים בשבי. היתה לי הרגשה שאנחנו
הולכים לקראת אסון. כשרצו ליישר את
קלקילייה, ושלושת הכפרים שהם יישרו בלטרון,
המחיש לי שיש לנו, כמו שאמר אשכול ,״נדוניה
יפה אבל <הכלה...״ידעתי שהכלה, דהיינו תושבי
השטחים, תהיה בצרות. ואז היה לי רגע של אמת:
או לקטר ולהישאר במישרד ברחוב רוטשילד
ולכתוב, או שפשוט לעשות משהו! אם אפשר
לקבוע מתי אדם מחליט על יעודו, אני יכולה
להגיד שזה קרה לי בלטרון. הלכתי לראות במו
עיניי מה שהם עשו לכפרים, והחלטתי: כאן אני
צריכה להישבע.

אני מוכרחה לגבות, אך אני מתחשבת
בנזקקים.

• אתם חברי רק׳׳ח. האם נבון
שחברי רק״ח מעבירים למיפלגה את
משכורתם ומקבלים מהמיפלגה משכורת
בהתאם לצורכיהם?

מי סיפר לך את הדבר הזה? אנחנו משלמים
מיסי-חבל, משתתפים במגביות וזה הכל. אני
עורכת־דין, במיקצוע חופשי. אני לא גובה סכומי
ענק. אם בא בף אדם שיש לו בעייה קיומית אני

מתחשבת.

• את חיה את בעייתם של
הפלסטינים בשטחים, את מייצגת
אותם בבתי־המשפט הצבאיים. את
מאמינה שהם צודקים, שנעשה להם
עוול, ואת מתעקשת שאת ישראלית
ויהודיה. האם כל זה לא גרם לך
באיזשהו מקום לשנוא את עצמך?
לא. במשך השנים חלה איזו פתיחות לגבי
הנעשה בשטחים, ואני מרגישה שיש לי התרומה
הצנועה לי. בדרכי גרמתי להתפכחות מסויימת.
מה שנחשב בשנות זד 60׳ וה־סז׳לשקרים
וגוזמות, הפך לאמת מקובלת. לכן אני מרגישה
שהפסקתי להיות מבוררת, אפילו בעבודתי.

• ומבחינה חברתית, הוזכרה הישראלית
מקבלת אותך?

בוודאי שמאוד מכאיב שחלקים מהחברה
הישראלית אינם מקבלים אותי. את המחיר הזה
אוי יימזיימח דיחח אליי הוא חווילזיה מזרי היחס

פליציה לנגר ובעלה משה
,בעלי ובני שירתו בצודל, אך סירבו לשרת בשטחיסר
לבעיה הפלסטינית. ישנם אנשים שלגבי דידם
כל אדם המעז להגן על ערבים יותר גרוע
מערבים. המון אנשים וידידים, אולי ידידים
במרכאות, פנו לי עורף ומבחינה חברתית אני חיה
בבידוד מסויים, שהוא בהחלט לא נעים. אבל עם
השנים התחילו אנשים להבין שאני מקימה גשר
אל הערבים, כישראלית ויהודיה המייצגת את
הצד האחר של ישראל. אני אומרת במשך שנים
שמדינה פלסטינית צריכה לקום לצידה של
מדינת ישראל, ולא במקומה.

• למרות מה שאת אומרת, הגנת על
נאשמים במעשי חבלה.

• איזה סוג של איומים מפעילים
עלייך?
מיכתבים, טלפונים, הטרדות.

• את הולכת עם שומר-ראש?

• שכור?

• ערבי?

לא.אני אף פעם לא יוצאת בערב לבד. אני גם
לא מסתובבת בירושלים ובשטחים בלי שומר־

כאשר ישנה פגיעה מכוונת באזרחים חפים
מפשע, אני לא אגן. אבל לא כל מעשה חבלה הוא
בבחינת פגיעה בחפים מפשע.

• לו היית צריבה להגן על קתו
אוקמוטו, היית מגינה?

לא על אוקמוטו ולא על אלה מכביש־החוף
וממעלות. היו מיקרים שסירבתי, ובמפורש.
לפלסטינים יש זכות להתנגד לכיבוש. גם הצורה
האלימה היא לגיטימית למאבק. אך איני מגינה
על מי שפוגע במתכוון באזרחים. במשך כל
השנים הקו הזה מנחה אותי.

• איך מתייחסים אליך השכנים?
בצורה יוצאת מהכלל. כשמכירים בני־אדם
מקרוב, מתייחסים אליהם אחרת. כאשר את
מכירה את האוייב שלך, קשה לך לירות בו. מי
שמכיר אותנו מתייחס אלינו אחרת.

• גם כשיש לד מישפט מפורסם, לא
מעירים לד שום דבר במעלית?

מיכאל לנגר(למעלה במרכז) עם כלתו והוריו בסופיה
״מאיימים על חיי. אני לא יוצאת מהבית בלי שומר־ראשד

יש שמתעניינים, באים לשאול. הם לא
עויינים. בירושלים זה סיפור אחר. בירושלים אני
לא יכולה לשים שלט על הדלת. אני חשה את
העויינות בפגישה מיקרית בחדר־המדרגות. אף
תיבת דואר לא החזיקה שם מעמד יותר מיום. אני
שם כבר עשר שנים, וכאשר שואלים את אחד
השכנים איפה המישרד של פליציה לנגר הוא
אומר שאיו פליציה לנגר בבניין.

ראש. היו איומים של חיילים בבנייני מימשל
ופעם, כשגרנו ברחוב עוזיאל, הותקפנו על־ידי
קבוצה שניקראה ״טרור נגד טרור׳.

• את פוחדת?

לא, אני לא פוחדת אבל אני נזהרת. האיומים
הקשים ביותר באו אחרי קטיעת רגלי ראשי
הערים. קיבלתי זר פרחים ענק, עם ברכות עד
מאה ועשרים, עם רגליים על הריצפה.

• כשהילד היה קטן לא חששת לו?
• היו כמובן איומים שיחטפו אותו, אבל
האמנתי שלא יקרה לו שום דבר.

• מה עושה בנך, מיכאל?

הוא בימאי תיאטרון.

• הוא חי כארץ?
(המשך בעמוד )72

תוכניות מועדפות
בטלוויזיה הישראלית
יום רביעי

סמיילי 10.20 מדבר
אנגלית) .פרק שישי ואחרון

• סרט ישראלי: טוביה
ושבע בנותיו (— 5.30
מדבר עברית* .חלק ראשון

של הסידרה המבוססת על סיפרו
של מחבר המותחנים ג׳ון
לודקארה, ובעיבודו. בפרק זה
חושף סמיילי את זהותה של
הנערה בשווייץ, ומגיע לסוף

13.7

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית
יום רביעי 13.7.83
• סידרה מדעית: המוח האנושי (— 9.10
ערוץ 50 — 6דקות — מדבר אנגלית).סידרה
בריטית על מיסתרי המוח ומערכת העצבים בגוף האדם.

• סידרה עלילתית: דרן* הפלמינגו (10.15
— ערוץ 50 — 6דקות — מדבר אנגלית).
בעיקבות הצלחת ד אל א ס החליטה חברת לורימאר,
•שהפיקה סידרה זאת, להפיק סידרה במתכונת דומה. דרך
הפלמינגו מתרחשת בעיירה דרומית בשם טרודו, וגם בה
מליונרים קשוחי־לב ורוחשי מזימות, אהבות, בגידות,
ואינטריגות ומה לא. עם קוויו מקארתי, ברברה רש, מורגן
פירצ׳יילד, הווארד דאף ומארק הרמת.

יום חמישי 14.7.83
• סידרה עלילתית: נוטס לנדינג (— 9.10

ערוץ 50 — 6דקות — מדבר אנגלית) .סידרה
עלילתית חדשה, על מערכת יחסים המתפתחת בין ידידים
וקרובי מישפחה בפרבר שקט במדינת קליפורניה.
הסידרה מופקת על־ידי חברת לורימר האמריקאית,
בהשתתפות: דוו, מוריי, מישל לי, טד שקלפורד וג׳ואן
ודארק.

פארל) ,מפקד בית־החוללם (הארי מורגן) ,והאחות
המקפידה על הנוהלים(לורטה סוויפט).

חס רוושח 17.7.83
• קומדיה תיעודית — 9.10 ( :ערוץ — 6
50 דקות — מדבר אנגלית) .סידרה הסוקרת את
תולדות בירת הקולנע העולמי מאז שנות העשרים
המוקדמות עד היום, שילוב קטעים מתוך אלפי סרטי
העלילה שהופקו באולפניה ב־ 60 השנים האחרונות.
בתוכנית משולבים ראיונות עם אנשי תעשיית הקולנוע
והכוכבים ששרדו מימיה הראשונים של הוליווד.

יום עתי 18.7.83
• קומדיה בלשית: ברני מילר 8 .3 0
ערוץ 25 — 6דקות — מדבר אנגלית) .פרקים
חדשים של הסידרד* בכיכובו של האל לינדון המגלם
בלש ממישטרת נידיורק, הנתקל במיסגרת עבודתו
בטיפוסים שונים ומוזרים ובסיטואציות קומיות.

• סידרה קומית־רומנטית: ספינת האהבה
( — 10.15 ערוץ 50 — 6דקות מדבר
אנגלית) .פרקים חדשים בסידרת הטלוויזיה הפר
פולרית, עם גורן מקלאוד (קפטן סטובינג) לו ח טיוס
(ג׳ולי) זיתר חברי הצוזת.

יזם שיש 18.7.83 ,
• לילדים בחופשה: פופאי 10.40 שני י 1שלישי 19.7.83
הערוצים — 25 דקות — מדבר אנגלית).

סרטים מצויירים בכיכובם של פופאי, בלוטו ואוליב.

• סרט קולנוע: סרט עלילתי צרפתי (5.30
— ערוץ — 6מדבר צרפתית).

יום שבת 16.7.83
ניבן וקאר: סרודנם והגלולה
יום רביעי, שעה 10.05
של הסרט המבוסס על סיפורו
של שלום עליכם. מככבים:
שמואל רודנסקי, אילי גורליצקי
ואחרים.

• בידור: עוד להיט
( — 8.03 מזמר לועזיתו. בץ

מאבקו עם קארלה. הוא משגר לו
מיכתב, שבו הוא כותב כי
עמיתיו של קארלה יהרגו אותו,
אם יידעו כי גנב, שיקר ורימה
למען בתו הבלתי־חוקית. סמיילי
מוסיף במיכתבו, כי אם יערוק

הפיזמונים אמי תי בביצוע
ספאנדאו בלט, איש משפחה
בביצוע ראריל הול וג׳ו אוטם,
ולכן קוראים לזה בלוז בביצוע
אלטון ג׳ון.

זוהי
• נוסטלגיה:
הוליווד 8.30 מדבר
אנגלית) .סידרה על תולדות

הקולנוע ההוליוודי. שם הפרק
אימ ה בסרטים, ובו יובאו
קטעים מתוך סרטיו של אלפרד
היצ׳קוק, ומתוך סרט של מל
ברוקם.

יום רומיש
14.7

• סרט ישראלי: טוביה
ושבע בנותיו(ב 5.30
מדבר עבריתו. חלק שני.
• מדע סוסולארי: גופו
של עניץ 9.30 מדבר
אנגלית) .פרק עשירי בסידרה,
תחת הכותרת איזון עדין, שבו
מתאר ג׳ונתן מילר את גוף האדם
כמערכת מורכבת של מנגנון
בקרו־* שמטרתו לשמור על מצב
רצוי של כל האברים.

• מותחן: האנשים של

משובץ בפיזמונים ובקטעי
מחול, כשבמרכזו, בתפקיד
צ׳ריטי המתוקד* הכוכבת שירלי
מקלץ. עימה מופיעים ריקרדו
מוגטבלאן, בזב מקמארטין וצ׳י־טה
חוורה. בימאי הסרט הוא בוב
פוסה, מי שביים אחחכך את לני
ואת כל חג־אז חזה. הופק
ב*.1969

שבת
16.7

מקליץ: צ׳אריטי המתוקה
יום שישי, שעה 9.15

שלושה במירפסת
ממשיך בסיפור הווי
בארצות־הברית בשנות
שים. בפרק זה ריצ׳י,
וראלף מחפשים בנות
חופשת הפסחא.

הקומית החדשה הזו — אמא שתלטנית בת 60 ובנה
הרווק בן ה־ ,40 הפוחד ממנה פחד־מוות, ואינו עושה דבר
מבלי לקבל את רשותה, גם כשהמדובר בחיזור אחר
בחורות. בהשתתפות: רוני קורברט, ברברה לוט, ויליאם
מור ורוי הולדר.

• מתח וריגול: הצבא הסודי (— 9.10
עתץ 50 — 6דקות — מדבר אנגלית) .סידרת

מתח על פעילותה של המחתרת הצרפתית בעת הכיבוש
הנאצי בצרפת בהשתתפות ב חו ד הפטץ, ז׳אן פרנסים,
אנג׳לה ריצ׳רדס וסטפן יארדלי.

בעניין, המישטרה טיפול
מפעילה האם שיטות משלד*
ובתוך כך את שירותיו של חייל
שכיר וחסחרחמים — הכל
ובלבד שבנה יושב לה.
השחקנית הקנדית הלן שחיבר
(הזכורה מהסידרה גיסיקה
נובאק) מגלמת את תפקיד האם.

• קומדיה: ויין ושום־
טר — 11.401 מדבר ומזמר
אנגלית) .סידרה של בדיחזת

ופארודיות, והפעם הפרק עולם
האהבה המופלא.

• סידרה נוסטאלגית:
ימים מאושרים (— 8.30 הפרק מדבר אנגליתז.

• קומדיה קולנועית:

סרודנס והגלולה (— 10.05
מדבר אנגלית) .קומדיה
בריטית על מישפחה אצילית,
שהכל מדברים בה על המוסר, אך
איש אינו מקפיד עליו. סיפור
העלילה נפתח כאשר זוג הורים
מזדעזע לשמע הידיעה שבתם
משתמשת בגלולות נגד הריון,
בעוד למבוגרים יש רומנים
משלהם, שגם בהם יש צורך
בשימוש בגלולות. שרשרת של
תקלות בהספקת הגלולות
מביאה את הכל למצבים מביכים
מאוד. השחקן דיוויד ניבן מגלם
את תפקיד הלורד נשוא הפנים,
רעייתו, בתפקיד ולצידו
השחקנית דבורה קאר. ג׳ודי
גיסון מגלמת את הצעירה. הסרט
הופק בשנת . 1968

• סידרה קומית: נדא־ש 8.30 ערוץ 6

— 25 דקות — מדבר אנגלית) .סידרה המתארת
הוד חיים של בית־חולים צבאי במילחמת קוריאד* המטפל
בפצועים המפונים בקו החזית. גיבורי הסידרה הם המנתח
.הוקי׳ ,האוהב לספר בדיחות־זוועה על הפצועים (אלן
אלדה) .הרופא המגלה יחס אנושי כלפי החולים (מייק

• סידרה קומית: מצטער 8.30 ערוץ
— 25 דקות — מדבר אנגלית) .גיבורי הסידרה

אח ת הנוער החמיפוטסי
לבילוי

מותחן: לצאת מזה

יום ר<יושון
17.7

• בידור: עד סוס (8.03
— מזמר באנגלית* .אורחת
התוכנית, היא להקת הקליק.

• סידרה: דאלאס

9.301

— מדבר אנגלית* .הפרק
סחיטה, שבמהלכו נירצח ג׳ק

קארלה למערב, יזכה לרמת חיים
מתקבלת על הדעת עם בתו,
שיתכן שאפילו תבריא.

מעברו של ג׳וק יואינג —
שבכוונתה לפרסם באחד מפרקי
סיפרה.

• סרט טלוויזיה: חברה
מסובנת (— 10.20
מדבר אנגלית) .סיפור חייו
של אדם שבלה שנים רבות
בבתי־כלא, והחלטתו לצאת
ממעגל הפשע. כמקבל לסיפורו
מובא סיפור על חברו, שאינו
מצליח לצאת מעולם הפשע.
בסרט מככב בו בריג׳ם לצידו של
קרלוס בראוו.

ום שני

ערב ט באב ־*
18.7

• דיון: שיחה בבית
השרוף 9.30 מדבר
עברית) .דיון בהנחייתו של
העדתלוג ד״ר יהודה ניני, על
יסודות משיחיים בחשיבה
הציונית. מפיק: רדד מיכאליס.

• מוסיקה:

ליאונרד

ברנשטיץ 10.40 סימפוניה
מס׳ ,1ירמיהו מאת ליאונרד
ברנשטיין.

• סידרה קומית: שלד
שה בדירה אחת (— 11.10
מדבר אנגלית) .הפרק

יום שליש•

המתנה. קריסי מצפה למתנה
ביום הולדתה.

19.7

• סידרה קומית: רודה
( — 8.05 מדבר אנגליתו.

יום שי ש

הפרק העזרה של ארל ממשיך
של גרושה
בסיפור עולמה
ניריורקית ובני מישפחתה.

• סרט קולנוע: צ׳ריטי
המתוקה 9.15 מדבר
ומזמר אנגלית) .מחזמר

• נוסטאלגיה: חיים
שכאלה עם יעקב חזן(ב)
( — 9.30 מדבר עברית<.

המבוסס על סירטו של פליני
לילות קביריה. הסיפור הועבר
לביצוע בימתי, בתוספת של
מוסיקה ומחול, שהפכו אותו
ללהיט בברודוויי. ההצלחה הבימתית
הביאה את הסיפור שוב
לקולנוע, בהפקה הוליוודית.
גיבורת הסרט היא יצאנית בעלת
לב זהב, המאמינה באהבת אמת,
שבה תזכה ביום מהימים• הסרט

חלק ב׳ של תוכנית הנוסטאלגיה
עם עוזרו של מנהיג מפ׳ם
לשעבר, יעקב חזז.

יעקב חזן: חים שכאלה
יום שלישי, שעה 9.30
פרדיי, הסוחט כספים מבוכי
חי 10.30 מדבר אנגבגלל
מסירת כריסטופר לידיו.
לית) .דראמת־מתח בהפקת
ג׳יי-אר פועל להרחקת קלייטון
שירות השידור הקנדי. דראמה
וקליף מסביבתה של גרושתו,
המספרת על בגם המשותק של
סדאלן. קרע ניבע בץ חנ ה ובץ
זוג הנתון בהליכי גירושץ,
מיס אלי, בקשר לג ל ד פרק אפל
והנחטף בידי אביו. משלא הועיל

• מותחן: לא יאומן כי
יסופר 00״ — מדבר
אנגלית) .הפרק נעורים מווינה
מביא את אחד מאחרוני
הסרטים בסידרה מעזלה זו,
המשלבת את האבסורד והמציאות.

שידור
צל״ג
הפחדנות הס שתולדת
• להשבוע -יומן אירועים, ובמיוחד
לכתבים גיל סדן ורמי גוברניק, על הכתבה
שהתיימרה לסקר את רצח תלמיד־הישיבה אהרץ
גרום, הפוגרום שערכו המתנחלים בחברון והדחת
ממלא״מקום ראש־העיר. היתה זאת כתבה
חד״צדדית להחריד, שהעלימה לחלוטין את
קולות־המחאה של מחנודהשלום, על גווניו
השונים, ועוררה את הרושם כאילו הוויכוח
היחידי בישראל הוא בין משה ארנס, איש הימין
הקיצוני־הקיצוני, ובין המתנחלים, בעלי הנטיות
הפאשיסטיות הברורות. כתבה זו היתה עדות
נוספת לפחדנות ולחר־צדדיות שהשתלטה על
מערכת־הסיקור של הטלוויזיה, שעליה היתה
פעם גאוות המדינה.

רדידות בפעולה
שולי

• לסירטה של כתבת שמונה וחצי,
אשל. אדם ונוף — תל־אביב עם יורם קניוק׳,
שהוקרן במיסגרת התוכנית שמונה וחצי פלוס.
סרט זה לא היה סרט, אלא כתבה מורחבת, שבה
כיכב העיתונאי והסופר יורם קניוק, בדיקציה
מאנפפת, תוך הצגת תל־אביב באופן רדוד. חלק
ניכר מסיפורי קניוק על תל־אביב נדמה כאילו
•לקחו מסיפרו של שלמה שבא על תל־אביב,
הו עיר הו אם, ומוטב היה להציג במסך את בעל
הדבר, שבא, שייספר את כל אותם סיפורים על
תל״אביב. הקטעים שמקורם אינו בשבא הן
גירסות מעוותות ומרוסקות של תיאורי תל־אביב
בידי עמוס קינן, אלישע גת והעולם הזה.
גם העדר מוסיקה ישראלית בכתבה. ושימוש
בפעלולים מוסיקאליים, כאילו מדובר בעיר כמו
אוטאבה או מנצ׳סטר, פגמו במטרות של הכתבה
המורחבת. לעומת זאת אפשר לשבח חלק מן
הצילומים של שלמה לוי.

במו ת1בי
• לעורך מוקד, יעקוב אחימאיר, על
ראיונו את השרה שרה דומן למוחרת מינוייה
למישרת שרה. אחימאיר לא הצליח לחשוף לעיני
הציבור את עולמה ודמותה של דורץ (בניגוד
להעול ם הזה, שהצליח לחשוף את רב־המימדיות
של דורון בראיון אישי מקיף) .לנוכח שאלותיו
של אחימאיר, חזרה דורון כמו תוכי על דברים
שאמרה חמש שעות קודם לכן בתוכנית הרדיו
מ סי ב ת עי תונ אים בעריכת יצחק גולן. אץ זו
פעם ראשונה ש מ סיב ת עי תונ אי ם גונבת
שאלות ותשובות ממוקד.

״סגר״
ו״שצר״

מילד, חדשה נשמעה בשבועות האחרונים על
גלי הזמר וסירקע הטלוויזיה המילה. סגר׳,
המתייחסת לפעילויות צה״ל בשטחים הכבושים•
המילה, שהצטרפה למילים אחרות, נוסח
.יהודה ושומרון׳; .מ תו ת עוינים*; .מחבלים׳־,
.טירוריסטים׳ ושאר חידושים.
רובד צודל, תת־אלוף יעקרם אבן, הבהיר,
שלא הוא. המחדש הלשוני׳׳ ,אך מתברר
שבהנחיות שניתנו לטלווחיה ולקול ישראל,
מתייחס.סגר׳־ למצב שבו מוטל מצור על עיר או
עיירה בשטחים הכבושים, באשר נמנע
מהתושבים לצאת ולהיכנס בגבולותיה. סגר׳
שוגה מ.עוצר׳ ,שבו נאסר על התושבים לצאת
מפתח בתיהם בכלל.

מאחורי הקרננים

הקודמים כמורה להתעמלות) ,אלא שבין בני הזוג
בלוך, לא היה קשר פוליטי דוגמת בני הזוג פלג.
אותם עובדים מביעים אף פליאה על כך
שדווקא נציג האופוזיציה בוועד־המנהל הוא זה
האחראי לניסיון של פוליטיזציה, עריפת־ראשים
וחשבונות אישיים בטלוויזיה.

.סהפיכת 33

להיחרץ גורלו של
מו ד ־ שכו 7׳
עורך־מבט הזמני, מיכאל קרפין — לתום
התפקיד, למיכרז או להארכת מינויו הזמני.
בינתיים לא השתנו עמדות הוועד־המנהל
בדבר אי־רצונו לראות את קרפץ כמומלץ
הווער־המנהל לתפקיד. אנשי המערך והליכוד
אחידים בדעתם על אי־כשירותו למילוי התפקיד,
שבו נכשל בעבר כמועמד במיכרז. אל אנשי
המערך והליכוד, המתנגדים למינויו של קרפין,
עשוי להצטרף המישנודלירר מיכה ינון, בשל
סידרת הכתבות שעסקה בקיטוב הדתי
בירושלים.
התנגדות נוספת ועיקבית למינויו של קרפין
למישרת העורך הקבוע באה מצד כתבי־החדשות,
שהחלו באחרונה להכץ. תיק קרפין׳ .בתיק זה
מרכזים הכתבים את העבר־הוזדשותי של קרפין
בקול ישראל, כאשר היה בך טיפוחיו של מנהל
מחלקת־ענייני־היום, עמוס גורחין, ושימש
כעוזרו. בתקופה זו נוצר נתק בץ קרפין וביו
בכירי הכתבים, עליהם נמנו שלום כיתל, יגאל
רום, גבי גזית ואחרים, שסירבו לקבל על
עצמם את מרותו של קרפין, בטענה שהפעיל
במחלקה שיטות בלתי־קולגיאליוה בלשון של
המעטה.
כתוצאה מאותם חיכוכים, שהביאו לשיתוקה
המוחלט של מחלקת־ענייני־היום ברדיו,
ושהגיעו כימעט עד להשבתת המחלקה ־ שוגר
קרפין, למרות התנגדותו של מנכ׳ל הרשות
לשעבר, יצחק ליבני, ככתב רשות־השידור
לגרמניה. בשובו התקבל על־ידי חיים יבין
ככתב זוטר בטלוויזיה.
בימים אלה מהלכת שמועה עקשנית בקרב
כתבי החדשות בטלווחיה, שאם חכה קרפץ
במיכרז, יש בכוונתו, למוחרת היום, לערוך
שינויים מדהימים במערכת מבט, תוך סילוק
כמה מהכתבים הוותיקים לדסקים של במבט
שני, השבוע -יומן אירועים, החזרת כימעט
חצות לפיקוח של מב ט, תוך הזז ת ח
ר בי בלתפ קי ד שולי. השלב השני במהפיכה יהיה
איוש תפקידי הכתבים בידי כתבי מחלקת־הספורט,
שיהיו חייבים לקרפץ את קידומם
בתפקידי המפתח של מבט וכמה כתבים צעירים
מגלי צודל.
על המהפיכה שמכץ קרפץ, אם יזכה במיכח,
אמר אחד מכתבי מבט. :כל הכתבים, ההולכים
כשבכיסם הבטחות של קרפץ, יכולים לצלם את
ההבטחות הללו, היות והן חסרות כל ערך׳

פורום מ רז ח(ב)
פורום החדשות, הראשוז מאז שובו של
מנכ׳ל רשות־השידור, יוסן ז לסיד, מיוגוסלביה
(שם ליקט חומר עבור בי ת התפוצות) ,התמקד
שוב בנושא הלוויות חללי צה׳ל שנפלו בלבנון.
בפורום הציגו מנהל הטלוויזיה, טוביה סער,
ומנהל חטיבת־החדשות, את רשמיהם מפגישה
שערכו עם קבוצת הורים שכולים, בעניין ז ה
אחרי הצגת העמדות הדגיש לפיד באוזני

הקרב

הדיווח רוח סערה עברה בימים האחרונים על
חטיבת־החדשות של הטלוויזיה היא נגעה
למיכלול היחסים שבץ דובר צה׳׳ל, תת־אלוף
יעקב אבן, ובץ כתבי החדשות. לסערה זו שתי
גירסות:
• אנשי חטיבת־החדשות טוענים בי דובר
צודל אסר על הכתבים אורי גולדשטיין
ומנחם >-מוקי*) הדר, לחצות את גבול הצפון
ללבנון. נוסף על כך, טוענים אנשי־החדשוה
ח בר צה׳ל. מטרטר׳ את הכתב־הצבאי, ח
סממה, ועורם מיכשולים על דרכו ללבנון.
כתוצאה ממצב זה החליטו אנשי החדשות
לפעול •לשינוי המצה עורך מבט, מיכאל
קרם ין, החליט בלחץ עובדיו. לפעול פעולה
יוצאת־דופן ולהתראיין ב מ חר שיחת חיו ם של
עקיבא אלדד בהארץ על האופן שבו בולם
דובר צה׳ל את עבודתם הסדירה של
כתבי־הטלוויזיה בלבנון. אלא שברגע האחרון
נסוג קרפץ מ תו מי ת זו, בטענה שפידסום מסוג זה
ישבש פגישה העומדת להיערד בקרוב ביו צמרת
הטלוויזיה ובץ שחהביטחון, משה ארנס.

המשתתפים שהכלל היחיח המנחה את
הטלוויזיה הוא. :כאשר מישפחת חלל מבקשת
שהטלוויזיה או הרדיו לא ישתתפו ולא יסקרו את
הלוויה, יש לכבד את רצתהד

סידכנד שפירא
כאשר הגיש מנהל חטיבת התוכניות של
הטלוויזיה צבי (.צביקה׳) שפירא, את
התיכנץ החדש שלו לוועד־המנהל, עיינו חברי
הוועד־המנהל בתיכנון ושלחו את שפירא.להכין
שיעורים!׳ יצא מהכלל רק ח׳כ מאיר
שיטרית, ששפירא העניק לו בעבר פיתחץ פה
קבוע בתוכנית בין 2ל־ 4בגלי צה־ל).
כאשר הביא שפירא את התיכנון בפעם השניה
לווער־המנהל, אישר זה בדוחק את התיכנון
ככשיר למסירה לאישור מליאת רשות־השידור,
כנדרש בחוק.
אישור. תיכנון שפירא׳ בידי הוועד־המנהל
מעיד על המילכוד שבו מצוי שפירא, שטרם תמה
תקופת־הניסיון שלו בתפקיד מנהל חטיבת־התוכניות.
חברי הוועד־המנהל, ישראל פלג
ואהרון פאפו, אינם מסתירים את מורת־רוחם
מכושרו של שפירא למלא את תפקיד מנהל
חטיבת־התוכניות, והם עשויים להמליץ למנכ׳ל
לפיד, עם תום תקופת הניסיץ, שלא לאשר את
מינויו.

שערוריית פרג
נזיפתו של האומבודסמן של רשוודהשידור,
ארי אבנר, ברם עברון, על התייחסותו של
מגיש זה הזמן אל ענת בלג (רעייתו של
חבר־הווער המנהל ישראל פלג) ,נחשבת בעיני
רבים מוותיקי עובדי הטלוויזיה כשערוריה
חסרת־תקדים.
לטענתם של עובדים אלה, נודף מהפרשה ריח
חזק של פרוטקציוניזם, כאשר אשת חבר הוועד
המנהל מציעה, בתוקף עבודתה כנערת־תחקיר,
מועמדים לזה הזמן מתוך המיפלגה שבעלה
משמש גם כדוברה. אותם עובדים מזכירים שגם
אשת קודמו של פלג בוועד־המנהל, הכתב
דניאל בליז* ,עברה בטלוויזיה(למרות כישוריה

העולם הז ה 2393

חבר הוועד־המנהל פלג
ל א כמו דני אל בלוך

דובר־־צדד׳ל אבן
גבולו ת פ תו חי ם ללבון
• גידסה שונה לחלוטץ מביא חבר צה׳־ל,
תת־אלוף יעקוב אבן . :ר ק כאחרונה ערך מנחם
הדר כתבה על גחז־־המילואים האורגני שלו,
ובמקביל ערך גם גולדשטיין כתבה וביקש
הרשאה לעוד מעה הוא?דבל את ההרשאה
ונמנע מלצלם אותה. בשלושת החודשים
האחחנים נעתרתי לכל בקשה של הטלוויזיה
לצלם בלבנון, למעט מיבצע מסוייסגמהלכו
קוצר ניקור הכתבים בלמה. תהפוך הוא. מאז
ראשית חודש אפריל דמנו כתבים לסיקור
אירועים צבאיים שונים ניניהם תרגיל של גדלני
וסיורי־מסוקים של הרסטכ׳ל ושר־הניטחון.
נאשר ל׳טירטורי׳ סממה נכון שמסיבות בטיחות
לא איסשרנו כתבה על חילופי־יחיחת נקו, בשל
הסיכון הביטחוני שבדבר. וגם אירוע זה היה
חד־פעמי. באחרונה פתוחים גבולות לבנון לכל
סיקור עיתתאי, במיסגרת הנוזלים הרגילים של
דובר צה׳ל, ולראייה דיווחיו היומיומיים ע ל כתב
הטלוויזיה בצפון. מוטי עדן.׳
פסקול סודר רביב
בגלי צה״ל טרם שבו לשכץ השלום והשלווה.
סגנית־מפקד־התחנה עדנה פאר, ממשיכה
לעורר מהומות בקרב העובדים בתחנה שבעבר
היתה תחנת־השידור מם׳ . 1אחרי שעורכת
ה אוני ב ר סי ט ה המ שודרת של גל*צ, תרצה
יובל, פרשה מתפקידה עומדים עוד כמה
מבכירי התחנה לפרוש מתפקידה וחלקם אף
לנטוש את התחנה ב־ 17 ביולי יתרחש
ה״המהפך׳ במהדורת כימע ט חצות, עם
ועדי־העובדים והעיתתאים בטלוויזיה יאפשרו
זאת, באותו יום יתחיל ח רביב כהג שת.מורל
רביב׳ של כימע ט חצות, במתכונתו האישית.
בינתיים יצא רביב לחופשה בת שבוע ימים
מהמסך, כדי להתכונן לשינוי המהדורה. אחז־מעורכי
כימעט ח צי ה עוזי בירמן, הבהיר,
בניגוד למה שהתפרסם במדור זה בשבוע שעבר,
כי מאבקם של עורכי כימע ט חצות, אינו על
תוספת שעות עבודה, אלא על קיומה של
מהדורת־חדשות ת קינ ה ושבכוונת מנהל חטיבת־החדשות,
יאיר שטח לחסלה באמצעות
מהדורתו של דן רביב פנים חדשות
בחטיבת־הוזדשות: כתב־הספורט אורי לוי,
המצטרף למאגר כתבי מבט שתי הערות;
(א) — בדיקה חוזרת שנעשתה בעניין דברים
שפורסמו במדור זה (העולם הז ה ,)2390
המתייחסים לעמדותיו של ראש הדסק לענייני־רווחה
חנן עזח, כאילו הוא איש תנועת־התחיה
המעוניץ בהריסת ההסתדרות והמערך —
התבררו כלא־אמיתיים. כך גם העץ שהכינו
לכבודו עובדי אל־על בנמל־התעופה לוד,
במהלך השבתת אל־על. מסתבר, שעץ זה הותקן
עבור ראש־הממשלה, מנחם בגין, ולא עבור
עזרן. דברים אלה מתבהרים גם מתוך מיכתב
ששיגר ל העול ם הז ה דובר־ההסתדרות. בדברים
שפורסמו נפל העול ם הז ה קורבן למילחמת־כתבים
בטלוויזיה ועם עזרן הסליחה (ב) —
מנהל חטיבת התוכניות צבי (.צביקה״)
שפירא, מבקש להבהיר כי ירון לונדון וורד
ברמז לא נפגשו עם יועץ שר־החינוך־והתרבות,
כדי לתאם מדיניות בדבר תוכניתם המיועדת
להיות משודרת בחגים, ומנכ׳ל הרשות, יוס!ז
לפיד, לא התייחס בצורה כלשהי לתוכנית
האמורה הערת העול ם הזה: למרות הערתו של
שפירא. פנו לונדון וברמן ליועץ־השר ואם
להמשיך באותה נימה: לפני שבועיים, בניתוח
דיווחיו של חנן עזרן על שביתת־הרופאים,
נאמר כי הביא אל המצלמה את מזכיר אירגון
ההנדסאים, שתקע סכין בגב הרופאים. כפי שכל
הצופים יודעים, זאת היתה טעות־דפוס: לא
מזכיר ההנדסאים שפך את המילים האלה אלא
מזכיר המהנדסים.

קולנוע
סרטי
ער אהבה 1ם 1סר
בתוך ים האיוולת של סרטי הקיץ שהציפו את
בדי ישראל, סרטים שנועדו לקהל צופים עד גיל
5או מעל ,105 מהווה סירטו החדש של אריק
רוהמר, פאולין על החוף, חריג מבורר. לא זו
בלבד שהוא מדבר על בני אדם, בשר ודם, ולא על
מכונות, אלא שגיבוריו הם יצורים המסוגלים
לחשוב בעיתותיהם הפנויות, ואפילו לעצב את
המחשבות שלהם במילים בנות יותר מהברה אחת,
המצטרפות יחד למישפטים שאין בהם אפילו
ניבול פה אחד לעידוד האישיות, ואינם מלווים
בשום אפקטים קוליים המופקים על־ידי אברים
אחרים של גוף האדם, ולאו דווקא הפה.
אולי זה נשמע כאילו סירטו של רוהמר עוסק
בפולשים מן החלל החיצון, ולא בבני כדור הארץ,

אריאל דומבאל בתפקיד מאריון ואמנדה לאנגלה בתפקיד סאולין בסרטו של אריק רוהמר ״סאולין על החוף״
בהמתנה לאהבה בוערת

מאריון, סאולין והנרי(סיוח־ר אטקין)
לנצל את החופש
אשר, אם לשפוט לפי הסרטים שהם מעדיפים,
שכחו מזמן הרגלים מגונים אלה של נימוס
ותרבות. אף על פי כן, אין זה כך. ולו רק משום
שגיבורי רוהמר, ככל ילודי אשה, מוטרדים
על־ידי אותן בעיות המוכרות לכל: מין, אהבה,
ומה פירושם של מושגים אלה. מאחר שמדובר
באנשים צעירים, החיים בחברת שפע מערבית,
הבעיות הכלכליות לוחצות פחות, והבעיות
הביטחוניות שייכות לעמודים האחוריים של
העיתון היומי, שבו בין כה וכה לא מעיינים, כי זה
משעמם.
מנסים להבין. אולם, שלא כנהוג על מסך
הכסף, כאשר אוחזת התשוקה בדמויות האלה, אין
הן קורעות מייד את בגדיהן בסערת יצרים נוראה,
או מתנפלות באבר שלוף על הטרף הקרוב, אלא
מנסים, תוך כדי המעשה, גם להבץ מה קורה להן,
ואפילו למצוא צידוק מוסרי והגיוני למעשיהן.
אז איזה מין סרט הוא פאולין על החוף, שזכה
בפרס הבימוי ובפרס מבקרי־הקולנוע בפסטיבל
האחרון בברלין? לפי הסממנים החיצוניים, זהו
בהחלט סרט־קיץ, כי הוא הרי מתרחש בעיירת־

נופש, לקראת סוף עונת החופשות, כאשר
ההמונים חזרו כבר לשיגרת עבודתם ורק
עצמאיים בעלי מיסגרת חיים פחות נוקשה נותרו
עדיין על החוף, להנות מימי השמש האחרונים
לפני עונת הגשמים.
שתי הדמויות המרכזיות בסרט הן פאולין
עצמה, נערה בת ,16 וקרובת מישפחה המבוגרת
ממנה בכעשר שנים, בלונדית יפהפיה וחטובה
להפליא בשם מאריון. הנמצאת בהליכי גירושין.
השתיים באות לבלות יחד כמה ימים בווילה
המישפחתית שליד החוף, בנורמאנדי. זהו בית
קטן, טובל בים של פרחים וירק, בגיוון ניפלא של
צבעים המצולמים בחדות זוהרת על־ידי נסטור
אלמנדרוס, מגדולי הצלמים היום בעולם, ואחד
מנאמני רוהמר מאז ימים ימימה(אלמדרוס צילם
לאחרונה את בחירתה של סופי).
המבוגרים הצבועים. כבר בפתיחת
הסרט קובע רוהמר את הכיוון שאליו הוא מתכונן
לפנות. מאריון ופאולין אוכלות ארוחת־בוקר בגן
הווילה, ומתוך השיחה ביניהן כבר מצטייר פער
הדורות בהתייחסות לרגשות, למין ולהערכת בני
אדם.
השתיים יורדות אל שפת־הים ושם הן פוגשות
את שני הגברים אשר משלימים את הרביעיה
המרכזית בסרט. אחד מהם, פייר, שהיה בעבר
מחזרה של מאריון ולא ראה אותה במשך חמש
שנים, השני, הנרי, אתנולוג, קצת יותר מבוגר
(אי־שם באמצע שנות השלושים) ,גרוש, מתגורר
בצד השני של העולם, נודד ממקום למקום
בהתאם לצורכי עבודתו, ובא לבלות חופשות

בצרפת רק כדי לראות את בתו הקטנה,
המתגוררת יחד עם אמה.
פייר מאוהב במאריון, מאריון מתאהבת בהגרי,
הנרי מאוהב בחירותו ומבוהל מפני כל סכנה של
התחייבות רגשית ופאולין מגששת בצעדים
זהירים, בתוך עולם זה של מבוגרים הנראים לה
צבועים, בלתי מובנים ומתחסדים, וטובלת רגליה
בפרשת אהבים קצרה וצנועה עם נער בן גילה
סילבן, שאותו היא פוגשת על החוף.
את שלושת המבוגרים מאפיינת תכונה דומה.
שלושתם רואים ומפרשים את העולם מנקודת
המבט האנוכית והפרטית מאוד שלהם. לגבי
שלושתם העולם מתחיל בהם, והוא פונקציה של
קיומם, ומשום כך הם מנסים לכפות את צורת
המחשבה שלהם, את הרגשות שלהם ואת ההגיון
שלהם, על כל הסובבים אותם. עוד יותר מזה, הם
אפילו משלים את עצמם כי הסובבים אכן
חושבים, מתנהגים ומרגישים כמוהם, כי הרי לא
יתכן אחרת, והם נדהמים כאשר הדברים אינם
מתקיימים כך הלכה ולמעשה.
להבה גדולדז. מאריון, לדוגמה, חיה בתוך
מושגים רומנטיים מוחלטים של אהבה, מושגים
שנסיונה הכושל האחד בנישואץ לא שינו כלל.
.אני במצב של המתנה׳ ,היא מסבירה. ,המתנה
לאותו דבר בלתי מוגדר ובלתי צפוי מראש, שהוא
האהבה׳ .כל מה שחשה עד עכשיו, היא טוענת,
לא היה אלא רגש של נאמנות, מכובד כלשעצמו,
אבל. אהבה זה משהו שבוער בלהבה הגדולה,
ואני רוצה להישרף מאהבה ׳.אשר לאותו המושג
שהוא יקר כל־כך לכל בני תקופתנו, החופש. ,לא

זבעדי.גורדה״ זרקו א 1תו לכלבים
ראובן קאצוביץ הוא בחור צעיר ותמים, יליד ארגנטינה, האוהב קולנוע.
על התכונות האלה — הגיל, התמימות והאהבה — צריו לשלם קנס,
כאשר רוצים לחדור בישראל לג׳ונגל הנקרא עולם הסרטים.
ברוב אהבתו לקולנוע, שכד קאצוביץ את אחד המוסדות הנכשלים
ביותר בתל־אביב, קולנוע גורדון, שבעליו החבירוהו מיד ליד, ואשר
שימש ברוב המיקרים פדדזבל שבו הציגו את כל מה שלא ניתן היה להציג
בבתי־קולנוע אחרים. הוא החליט לשנות את אופיו מן הקצה אל הקצה.
הוא שיפץ את המכונות, ריפד את המושבים, צבע וניקה את האולם ואת
הכניסו•״ ונתן לקולנוע, בפעם הראשונה מאז נפתח, חזות אנושית של
ממש. חשוב מזה, הוא התחיל לבחור xמים, שהכל סבת כי אץ להם סיכוי
מפני שהם טובים מדי — והרי הקהל הישראלי אינו ראוי לסרטים טובים.
קאצוביץ, בעקשנות ובהתמדה ראויים לשבח, הצליח להוכיח אחרת. אחדי
קאגמושה. פאדרה פאדרונה, אנגי ורה, מדג׳יח, סערה רדודסקאזץ,
הצליח.גורדון־ לחפור לקולנוע־יוקרר״ שעצם הצגת סרט בו, היא כבר
הוכחה לאיכותו.
הגיון מיסזזר־י? כ ת להגיע למצב הזה השקיע קאצוכיץ כמה
מליונים טובים, ועמל שלא ניתן למדוד אותו כלל ככסף. לכשראה ברכה

בעמל זד״ קיבל סטירת לחי שהזכירה לו תכן הוא נמצא, שלא יהיו לו, חס
וחלילה, טעויות. בעלי הקולנוע, שאינם ידועים כחסידי אומות העולם,
והכרת תודה אינה נמנית עם תכונותיהם הבולטות, קטפו בשלווה מוחלטת
את פירות מאמציו, והודיעו לו, אחד כבת, שאינם מתכוונים לחדש עימו
את החוזד״ מרועז מפני שמצאו לקוח אשר מוכן לשלם לוט תיבה יותר.
קאצוביץ אמנם צעיר ותמים, אך הוא יכול תה להבץ את ההגיון
הכלכלי שבדבר. מה שהוא יכול היה להבין פחות, זו העובדה שאיש לא
טרח כלל לבקש גם ממנו הצעה. אולי, אם אכן תה ניצב לפני הברתו•״ ת ה
מוכן גם הוא לשלם סכום שווה לזה של מתחרית
ת״ כמובן, הגיוני כשמדובר בטיסות הוגן. אבל מה זה חשובי בעלי
גורדון מרוצים מאור מן העיסקד״ ואם החוכרים החדשים לא יצליחו
במלאכתם, ואם הקולנוע יתדרדר דשוב למצבו הקודם, מה איכפת להם,
לבעלים? את השכר החודשי הם יקבלו בכל מיקרו־״ ואם העסקים לא
יילכו, והדיירים החדשים ייכשלו, יש תמת סיכוי שיימצא קאצוביץ אחד.
שיבוא וישקיע את הנשמה כ ת להוציא אוחו מאשפתות. כמה טוב שיש
בעולם צעיתם, תמימים ואוהבי קולנוע, אחרת א־ר היו יהודים מכובתם
מוצאים פרנסה בקלות?

זה מה שמעניין אותי׳ ,היא מוסיפה. אם הגיעה
לידי גט מבעלה הראשון, זה לא מפני שרצתה
בחירות, אלא מפני שהיתה קשורה לאדם שלא
הצית בה אש.
ובאותה התמימות האנוכית הכנת המלווה
אותה לכל אורך הסרט, היא מציינת. :אני בוודאי
הצתתי להבה כזאת באחרים, אבל היו אלה גברים
שלא מצאו חן בעיני. אולי היו אף שהתאבדו
למעני אבל אם עשו זאת, לא ידעתי על כר כלל׳.
פייר, לעומת זאת, אחד מאותם הגברים שבהם
הציתה מאריון את אש האהבה, אינו חושב באותה
הצורה. .כאשר האהבה בוערת כלהבה בהתחלת
חייה קצרים מאוד ׳,הוא טוען. ומה יהיה אחר־כח
הוא, פייר, דוגל באהבה עמוקת אמיתית, לאורן־
זמן. והוא אינו יכול להבין כיצד מאריון אינה
יודעת להעריד תכונות אלה אצלו.
מישחק הבגידה. הנרי המבוגר יותר, אולי
אף המנוסה והציני יותר, שומע את השניים ומציע
אפשרות שלישית. למאריון הוא אומר. :כל עוד
את חופשית נצלי את ההזדמנות. אל תרשי
שיגזלו ממר את החופש היקר הזת׳ ואילו לפייר
הוא מסביר. :אתה חי בעתיד, בתיקווה לעתיד
שאינו ברור. האהבה מתרחשת בזמן הוות׳ ומתון־
הערות אלה אפשר להבץ מה גישתו לאהבה של
מאריון ועד כמה הוא מוכן להתחייב באהבה זו.
אפשר להמשין־ ולצטט מן הדיאלוגים
המבריקים של הסרט הזה, הכתובים כולם בשפה
פשוטה ומובנת, ובעלי השלכות לכל תחומי
החיים, אולם כבר מן הנאמר עד כאן אפשר להבין
כי רוהמר מוביל למעשה את מישחקי האהבת
הבגידה, התיקווה והאכזבה של חופשת קיץ ביד
אמן, כדי להראות כיצד אנשים בונים סביב עצמם
פילוסופיית חיים, ומנסים לתרץ את ההתנהגות
הנבזית ביותר שלהם בים של נימוקים. הנרי
מסביר שמאריון יפה מרי, מושלמת מרי, לכן היא
מושכת אותו אבל אינה מגרה אותו. כל זאת, כדי
להעניק לבגידתו בה מימד פסיכולוגי. כפי שהוא
מנסה, באחת הסצינות האחרונות בסרט, להתקרב
לפאולין הישנה, כשהוא מנשק את כף רגלה
ועולה בהדרגה למעלה, וכאשר היא מתעוררת
ודוחה אותו בכוח, הוא מתגונן ואומר שכל רצונו
היה להעיר אותה מן השינה בעדינות.
קצת למעלה מזה. כל זה יכול להתייחס
להרפתקת קיץ קלילה, או להיות קומדיה מוסרית
מן הסוג של מחזות מאריבו: אפשר לקרוא בו
משמעויות מרחיקות לכת יותר, נוסח החינוך
הסנטימנטלי של פלובר, ומי שינסה לתאר
לעצמו כיצד חושבים הוריהם של הגיבורים בסרט
הזה, דור בני החמישים או השישים .,לאו דווקא
על אהבה, אלא על פוליטיקה או כלכלה, ימצא
זהות מפליאה בתהליך עצמו. כי טבע האדם הוא
להתחיל בעצמו, לראות את מרכז העולם בטבור
בטנו, ולהתחיל בניתוח מצב העולם מנקודת
מוצא זו. הקשיבו פעם לוויכוחים הפוליטיים, לא
רק בצרפת, אלא גם בישראל, ותראו עד כמה
מיבנה ההגיון של גיבורי רוהמר מתאים
למציאות.
העולם הזה 2393

מעלתו הגדולה של רוהמר בסרט זה(אבל גם
בסרטיו האחרים) ,בכך שאינו מחמיר מבט, אינו
מרים אצבע מטיפה ואינו מקדיר פנים תוך כדי
טיפול בנושאים אלה. הוא היה ונשאר איש מוסר,
משכיל ונבון, אבל עם זאת הוא אמן היודע שכדי
ליצור מגע עם הצופה, עליו להראות לו בראש
^ ובראשונה דמויות שהן לא רק אמינות, אלא
בעלות יותר ממימד אחד. לכן, בכל הסרט הזה, כל
אחד מן המשתתפים, גם כאשר הם עושים דברים
המנוגדים למוסר — של תהמר או של הצופה
— גם כאשר הם מנסים להסוות במסך של מילים
את חטאיהם, הוא בעצם צעיר חביב ונעים
הליכות. מן הסוג שלקל מאור לבלות בחברתו,
להתבדח עימו, מן הסוג שכל אחד היה מסכים
להימנות בין חבריו. וגם אם אפשר להסכים עם
פאולין, אשר בסוף הסרט מצהירה שאינה מבינה
את הזקנים(כוונתה לכל מי שעבר את גיל ,)20 כי
אלה אינם מתנהגים אף פעם בכנות, אין
י* -מסתייגים מהם עד הסוף, מפני שכל אחד יכול
למצוא בהם, בלי הרבה מאמץ, משהו מעצמו.
.שכנעי את עצמך שאת צודקת ואני אשכנע את
} עצמי שאני צודקת, וכך נהיה שתינו מרוצות׳
בעצה זאת לפאולין, מפיה של מאריון, מסיים
רוהמר את הסרט. ומה עושים בני האדם בכל ימות
השנה, אם לא משכנעים את עצמם שהם צודקים
וכל שאר העולם טועה?
שחקנים שטיח אדום
לריצדד פראייר, השחקן השחור היקר

והמצליח ביותר היום באמריקה, כבר קם מתחרה.
שמו אדי מרסי, ובארץ אפשר היה לראות אותו
בתפקיד הבכורה שלו בקולנוע, כסרסור בעל
לשון חלקלקה וחליפות צעקניות, המלגלג על
ניק נולט בסרט ארבעים ושמונה שעות.

בישלו! עצוב
של אי ש מוכ שר
סי פו ר ע צוב על אי שמצ חי ק
(לב ,1איטליה, תל־אביב) -
הדבר המרגיז ביותר ב סי ס זה,
הוא שהוא נוגע בכל הנקודות הכואבות ביחס* של החברה
המערבית בימינו, ואינו אומר בעצם מאומה על שום דבר.
גיבור הסרט הוא בעל מיפעל לייצור גבינה בסביבות
פארמה(אזור מולדתו של חבימאי בדטולוצ׳י 4הרואה במו
עיניו כיצד אלמונים חוטפים את בנו. הסרס כולו מתאר את
ההמתנה הקשה מנשוא של האב ושל האם, לידיעות על
הבן, כאשר מיכתבים מיס תוייי ם מופיעים בבית מבלי
שנשלחו בדואר, שניים מחבריו של הבן, העובדים במיפעל,
זורעים אוסף של רמזים בעלי משמעות כפולה, והמישטרה
חוקרת את הפרשה בהפגנה של חידלון מוחלט.
בדטולוצ׳י מנסה באמצעות הסיפור הזה לדון לא רק
במכת הטירור שפשטה באיטליה, אלא גם בעימותים של
מעמדות חברתיים, עניים מצד אחד, עשירים מצד שני,
ועניים שהתעשרו באמצע (כזה הוא בעל מיפעל הגבינה^
בהידרדרות הכלכלה האיטלקית שאין בה עוד מקום
למיפעלים יצרניים, והישועה נמצאת רק בתרגילי אחיזת
עיניים פינאנסיים, והוא מזכיר בהרחבה רבה כל מיני
אספקטים ערוידיסטייס ביחסים הקיימים ג ץ הזרים
וילדים.
כל זה נמצא בסרט, ללא ספק אבל לגבי אף אחד מן
הנושאים החמורים האלה אין לברטולוצ׳י משהו מוגדר
לומר. הוא מציין את קיומן של הבעיות, אבל ניעצב מולן
בפה פעור. מתקשח להחליט איזו עמדה יש לנקוט.
עם זאת, אי״אפשר לבטל את הסרט לחלוטין, ולו דק
מפני שהאיש הוא קולנוען בדם, המסוגל ל הכנת קטם

פאסקל גרגורי בתפקיד פייר ואריאל דומבאל(מאריון)

טוני אצי וויקטור ק אב אלו: מ הו מ ה על ל א דבר
מיוחד במים, בדרך שבה הוא מצלם את השפלה של אזור
פארמה(א שר שימשה לו כבר פעמים רבות רקע לסרטיו^
בחושניות שבה הוא מביים סצינות מסויימות, בעיצוב
חאסתטי־המעודן של הסרט כולו. כאן צריך, ללא ספק
להחמיא גם לצלם שלו, קארלו דה פאלמה, אחד מגדולי
הצלמים של איטליה.
ומעלה אחת נוספת לסרט, היא הופעתו של אונו טוניאצי
בתפקיד הראשי, כשהוא מצליח ליצור דמות פאת טי ת
מגוחכת, ויחד עם ז את אמינה בהחלט לא רק כקורבן של
טירור, אלא גם באיש־־עסקים מצליח ונחוש בדעתו,
ערמומי ועקשן, איכר פשוט שטרם הצליח לעשות את
קפיצה הדרך אשר תקנה לו מלבד הרכוש של המעמד
הגבוה, גם את גינוניו.

בעצמו, ויפתח רעיונות הנראים ראויים בעיניו
להסרטה. וכל זה קורה לבחור שזה עתה מלאו לו
22 שנה!
מי שמעוניין בעקומת הרווחים של מרפי,
שעלתה אל על בקריירה הקצרה שלו, בבקשה:
ב־ארבעים ושמונה שעות היה שכרו 200 אלף
דולר, עבור החלפת מקומות הוא קיבל כבר
מיליון שלם, ועתה, עוד לפני שידוע בכלל מה
יהיה סירטו הבא, כבר קבעו את שכרו.
בינתיים מתכונן מרפי לצאת לסיבוב הופעות
ברחבי ארצות־הברית, להופיע בתפקיד אורח
בעשר תוכניות נוספות של מוצאי שבת בשידור
חי, וחברת פאראמונט מעסיקה צוותי
תסריטאים המכינים את סרטיו הבאים: אחד מהם
הוא מעשיית ריגול שצריך לצלמה עוד הקיץ
ואחרים, שבהם יופיע לצד כוכבים לוהטים אחרים
של התקופה, כמו ריצ׳רד פראיור ודאדלי מור.
מעניין שבימים הטובים, כאשר אולפני־הסרטים
היו השליטים האמיתיים בהוליווד, חוזה
כזה היה קושר את השחקן בידיים וברגליים, והיה
הופך אותו לעבד נרצע של מנהלי האולפן, עד
סוף כל הימים. היום זה שונה. מרפי התחייב אמנם
לבצע את הפרוייקטים שהוא מפתח
בפאראמונט, אבל, אומרים סוכניו, אם יהיה
פרוייקט מפתה מאוד שבבעלות חברה אחרת,
וירצו דווקא את מרפי כדי שיופיע שם, תצטרך
חברת פאראמונט לגלות הבנה למצב ,״אם אכן
זה יהיה צו ההגיון׳ ,כפי שאומר ההסכם.

אהבה לטווח ארוך
מרפי, שהתגלה בתוכנית הטלוויזיה
ההומוריסטית מוצאי שבת בשידור חי, מצטרף
לסידרה ארוכה של כוכבים אשר. ביניהם ציווי
צייים, ג׳ון בלושי המנוח, דן איקרויד,
מטיב מארטין והקומיקאית גילדה ראדנר.
אלא שהאופקים הנפתחים עתה לפני מרפי
מבטיחים לו במהירות מסחררת עתיד עוד יותר
פורח מאשר לכל אלה שהוזכרו כאן. ויש לכך
סיבה, כי חברת פאראמונט אכן קיבלה ב מהירות
הוכחות לא רק לכישרון שלו, אלא גם לכוח
המשיכה הקופתי הטמון בכישרון זה,
אחרי ארבעים ושמונה שעות הופיע מרפי
בסרט בשם החלפת מקומות — קומדיה
מטורפת לחלוטין שבה הוא נכנס לנעלי חברו
לשעבר לתכנית, ג׳ון בלושי, לצד חבר אחר מן
הטלוויזיה, דן איקרויד. הבימאי הוא ג׳ון
לאנדים, מי שביים את בלושי ואיקרויד בשתי
הצלחותיהם הגדולות, צעירים, פרועים
ושובבים ומאוחר יותר האחים בלוז. רק יצא
הסרט למסכים והוא כבר מיגר כל תחרות והפך
ללהיט הקומי של הקיץ בארצות־הברית, וחברת
פאראמונט, היודעת לזהות מיכרה זהב המונח
בחצר האחורית שלה, מייד פרשה את השטיח
האדום לפני אדי מרפי.
אי אפשר להפסיד. השטיח האדום הוא
בצורה של חוזה לחמישה סרטים, אשר מבטיח
אמנדה לאנגלה בתפקיד פאולין וסימון דה־לה־ברום בתפקיד סילבן
לשחקן מראש הכנסה של 15 מיליון דולר. בנוסף
לא מבינים את הזקנים
לכך יזכה מרפי למימון מן החברה, כדי שיפיק
העולם הזה 2393

מה הפלא שסוכניו של מרפי הודיעו כי חתמו
על החוזה משום שלדעתם.זה חוזה שאי־אפשר
להפסיד ממנו בשום צורה שהיא״?
תדריך וזובח ליאות:
תל־אביב — דיינר, דודאסקדן, קרמר
מ ד קרמר, מנהטן, טוטסי, יול.
ירושלים — טוטסי.
חיפה — טוטסי.

תל־אביב
דיינר (ארצות־הברית, חן :)5
המעבר מן הילדות לבגתת בעיניו של הכימאי
בארי לווינסון, באמצעות חמישה צעירים
מוכשרים, בגילומם של סטיב גוטנברג, דניאל
שטרן. מיקי רוארק, קווין בייקון וטימותי ראלי.
דודאסקדן (גורדון, יפאן):
הכימאי הדגול אקירה קוראסאווה באחד הסרטים
שעשה בתקופת שפל בחייו, לפני 13 שנים. לכן
קשה לומר בוודאות אם זהו סרט פסימי או
אופטימי, אבל יש בו אהבת אדם ללא גבול והכרת
תורה למי שנברא בצלם האדם, אף שכל גיבורים
הם אומללים ונדכאים.
* * קרמר נגד קרמר (ארצות־ה
ב רי ת דקל) :סרט עטור בחמישה אוסקרים,
ששם תחת זכוכית מגדלת יחסים נין אשה ובעלה
בתקופת גירושין, וכיצד אב מתאמץ למלא את
מקום שני ההורים ביחד.
מנהטן (ארצות־חברית.

לימור) :מי שלא ראה סרט זה ואוהב את וודי אלן,
כדאי לו להשלים חור בהשכלה ולראות את הסרט
אפילו בפעם השנייה. זוהי מחווה של למרכז נוירוטי יהודי אינטלקטואל
האינטלקטואלים היהודים בניו־יורק, והחלק
התוסס ביותר שלד״ דיאלוגים מצויינים וצילומים
מרהיבים.
יול (מוסיאון תל־אביב, תורכיה):
חיים קשוחים ופיגור אחרי הקידמה בעולם מלו,
מבחינה מוסרית וחברתית באזורי ההרים שרגל
תייר לא דורכת בהם, דרך עיניו של מורה
שהוגלה למקום ומוצא עצמו מוקסם מעוצמתם
של ט י האדם המתמודדים בטבע מדי יום ביומו.
סירטו של הכימאי הגולה אילמאז גתי.

ירושלים
טוטסי (חבירה, ארצות־הברית
מוצג גם באורה בחיפה) :קומדיית מוסר
אמריקאית של הכימאי סידני לומט, על שחקן
!5.ובטל המוצא עבודה רק כשהוא מחופש לאשה
ובכר הופר גם לאדם טוב יותר. מישחק מעולה
של דסטין הופמן, ג׳סיקה לאנג והכימאי בעצמו.

מישפחות רבות היכולות להרשות
לעצמן להתפרנס ממשכורת אחת.
שר־האוצר מכיר את הבעייה היטב:
רעיתו, אביבה, היא אשה עובדת,
המביאה הביתה מידי חודש בחודשו את
משכורתה מעבודתה כמורה לכלכלה.
מעניין לדעת כיצד היתה מגיבה
רעייתו של שר־האוצר אילו ביקש
ממנה בעלה שלא תצא לעבודה כדי
להקל על המשק הישראלי. .
מאשה לובלסקי, המזכירה הכללית
של נעמ״ת, שהוא אירגון הנשים הגדול
ביותר בישראל ושאליו שלחה ד״ר
אניטה דוס העתק ממיכתבה —
אומרת :״אני רואה את המיכתב הזה
בחומרה רבה, במיוחד את הפיסקה
החמישית. זוהי פגיעה בכל ההישגים

בהוצאה כספית עצומה, שלעיתים
מבטלת את הטעם של היציאה
לעבודה.

התחל בלעדינו!

^ ך דו מ ה כי בממשלת הליכוד אין
>£אוזן קשבת לבעייה הזו. הנסיגה
הפכה לדגל של השילטון. ביטול
טיסות אל על בשבת היה רק ההתחלה.
כעת מתנגד שר־האוצר ליציאת הנשים
לעבודה. בשלב הבא אולי יאסרו על
נשים ללמוד ולרכוש מיקצוע.
הפיחות הזוחל ביחסו של שר־האוצר
לעבודתן של נשים נותן

בעוד שבמדינות מתוקנות נעשה
הכל כדי להקל על מעמסתן של
האמהות העובדות — מיפעלים בונים
מעונות־יום בשביל הפועלות, בתי־חולים
בונים מעונות־יום בשביל
הרופאות והאחיות, בתי־מישרדים
מחזיקים פעוטון וגנוז בבניין — הרי
שבישראל של 1983 חלה נסיגה
חמורה, ושר־האוצר, במקום לפתור את
הבעייה, מטאטא אותה מתחת לשולחן
ומציע את הפיתרון השוביניסטי
והגרוע מכולן: שנשים לא ייצאו
לעבודה.
אפשר לומר לשר־האוצר רק
מישפט אחד: התחל את המהפכה
בלעדינו, ואם כבר — התחל אותה
אצלך בבית׳

מיסמך שלא יאמן: אויווו נגד עבודת הנשים!

שר האוצר

פיוז׳ י

לל בי! *
ד״ ר אני טוו

ד ׳::ס לוי ס!

ו!ל -אכי מ

הג דין ו?דיר דרה לילרי ס ׳5ץ>ייז למיוז ל־־לימו

? ייסלמ מיזלסי מי ממי * ימלנועס ׳יד 3י*מזמ 1* 8מומו, יש לזד׳נמיד ממי {* 8ידז 15
ז ח! !:ג -.זרצגי ליל ).בירי יין גיזפמהף •

א רי דו ר הודי ע:

מ? 5ל ׳7גקילומ ויגוי, ממי עהוגלו
ני-י׳ ו הר לי ל רי-ז י -׳-ו ל-.ז

י :.מיז מו ת ׳/עבוד1* 11:0 :.

ג?וו־והזיהו • ג. זיןי 8י*:ה;זלעבודה, פס לילדים

זוכהל 5י:.וד׳ זיי: ז י גו עבו *:עבוד:* ,ליל!י,

ערג זפייסדלגיור : .זיכוי הי י. מ :עי ״;לי ב 1 -להב די ל 1 £ *3

?ל ר?ינ *:זז זיעד לו וגי על ג טי? ויעזגר חפי אי פ ה היוג.;:ז לזכוו־־ד 0 ,׳ן גל מ הי?!:ת

לעודד יציאת
נשים לעבודה!״

?צי:ייי- ,זיו ל י זיו : -ו ז במיזזס זוז.

ג ג ״ שו ן ת •׳:זייש ה יו תבכד, ד ין ס עו ה ל: ורדי פי א ת ני״י1-

י• צ• 1

ך* מישרדי ״נעמת״ סזל־אביב
^ לשם הגיע המיכתב, שיפשפו את
העיניים מרוב תדהמה. קשה היה
להאמין כי הפיסקה החמישית
במיכתבו של שר־האוצר לד״ר אניטה
רום אמנם נכתבה. הפיסקה הזו אמרה
מפורשות :״בהתחשב במצב התעסוקה
הקיים היום במשק הישראלי, אץ מקום
לעודד יציאת נשים נוספות לעבודה,
וזאת תוך הגדלת תקציב המדינה׳.
המיכתב נשלח לד׳ר אניטה דוס
מרחוב שלונסקי בתל־אביב, שפנתה
לשר־האוצר בבקשה להקל עליה
באשה עובדת ולסייע לה בנקודות
זיכוי. אחרי ששר־האוצר הבהיר לד׳ר
רום כמה דברים בעניין נקודות הזיכוי
לאשה עובדת ולאשה שאינה עובדת,
הוא הבהיר לה את דעתו האמיתית על

יציאת נשים לעבודה. גישתו של
שר־האוצר מדהימה. זוהי נסיגה אל
חשכת ימי־הביניים. נשים, לדעתו של
השר הנכבד, צריכות לשבת בבית,
לבשל, לכבס ולגדל ילדים, כי אשה
היוצאת לעבודה מקשה על המשק
הישראלי..

מהמאמר
א * >ג הו

ץ ץבלי להיכנס לאידיאולוגיות
*/פמיניסטיות על זכותה של האשה
לעבוד ולהתפתח בדיוק כמו גבר, הרי
שבישראל של 1983 יוצאות רוב
הנשים לעבודה לא מטעמים אידיאולוגיים,
כי אם מטעמים כלכליים.
בתנאי יוקר המחייה של היום אין

י׳ י)ן

שהושגו עד היום בעניין עבודת הנשים
במדינת ישראל. בתנאים. של היום,
נשים יוצאות לעבודה מתוך. כורח
כלכלי ולא מתוך מותרות, ולהיעדר
הענות למציאת פיתרון בעניין מעונות
יום או יום חינוך ארוך, זו מדיניות
שמרנית מאוד המהווה נסיגה איומה
לאחור, וצריו לצאת נגדה בכל תוקף׳.
.השנה לבד נאלצה נעמת לדחות
בקשתן של חמשת אלפים אמהות
עובדות, לקבל את ילדיהן למעונות
היום. אירגוני הנשים האחרים נאלצו
לסרב מחוסר מקום למיספר דומה של
נשים. בעיית מעונות היום היא בעיה
ההולכת ומחריפה. נשים היוצאות
לעבודה מתקשות למצוא סידור
לילדיהן. העסקת מטפלת כרוכה

אותותיו — בתחומים נוספים.
לאחרונה העביר שר־האוצר בוועדת־הכספים
של הכנסת, בשקט וכמעט
מבלי שהדבר יעורר הדים, גזירה
חדשה: לנשים מגיעה עבור כל ילד
נקודת זיכוי בסך 850 שקל לשנה. אם
קודם לכן עודכן המס פעם בשנה,
וילדים שנולדו באמצע השנה זכו, הרי
שעל פי הגזרה החדשה ילדים כאלה
יפסידו. ילד שנולד בחודשים אוגוסט
או ספטמבר לא יקבל נקודות זיכוי
כבר מחודש אפריל הקרוב ללידתו.
בחישוב כללי מדובר ברבבות לירות,
שהן הפסד נקי לכלל הנשים בישראל.
זוהי רק דוגמא אחת קטנה לנגיסה
האיטית, הנעשית בשקט ובהסתר,
מהישגים שהושגו למען נשים עובדות.

שר־האוצר יורם ארידור נתבקש
ע״י כתבת העולם הזה להגיב על
סעיף מס׳ 5במיכתבו ודוברו, דויד
בר־חיים מסר בשמו:
״שר האוצר לא הובן כהלכה.
שר האוצר הוא במפורש לא נגד
עבודת נשים אבל במיכתבה מבקשת
ד׳ר אגיטה דוס להגדיל את נקודות
הזיכוי לנשים עובדות. לדעת שר
האוצר, אין כיום מקום לתת עידוד
לנשים לצאת לעבודה מכיון שכדי
להביא נשים נוספות למשק יש
להגדיל את תוצאות תקציב המדינה
וזה בילתי אפשרי היום. אני חוזר
ומדגיש: שר האוצר אינו נגד עבודת
נשים׳,

שרית ישי

ה בו רסה

מאת מאיר תדמזר

הגנניר הוא יווס!
אני מתחיל שוב להרהר בקול רם ולשאול מהי בורסה. אחד ממתפרנסי
הבורסה אמר לי שהוא זוכר, שקרא פעם, או אולי שמע פעם בהרצאה
מלומדת, שבורסה זה מקום שבו נפגשים מוכרים וקונים. יפה. בבורסה
של תל־אביב נפגשים, בעיקר מוכרים, וקונים — זו בעיה אחרת.
אחד מגדולי המבינים אמר לי שבכורסה ״מיישרים פינות׳ ,משתדלים
שלא יהיו יותר מדי ״מוכרים בלבד״ ,קצת ירידות — לאלה לא צריך
לדאוג, הן באות לבד, והעליות, אם ישנן, באות כדי לשמור על המוראל.
ועוד משהו — מי שדואג, ואלה הם בעיקר המוסדות הבנקאיים, דואג
למה שקרוי ״סטופרים׳ ,שמירת שווי השוק לעומת השווי הנכסי, בקיצור
לא לאפשר למניות המטופחות ללרדת ולהפוך למציאה של ממש• י

אבל גם זה לאחרונה הולך ודועך. מיססר המציאות גדל
ואז עוכרים למניות עם מכפיל נמוך, שעל סי התיאוריה,
ככל שהוא נמוך יותר, המניה שכה מתכר היא כעלת סיכוי
טוב יותר לכסות את הפסדי העבר. וכחצי השנה האחרונה,
חוץ מהבנקאיות, כולן הפסידו.

אני לא חסיד של מכפילים, הבנקים כן. ומי גדול בעסקי בורסה
מאשר הבנקים. מה שטוב לבנקים, טוב לכל עם ישראל — אומרים
הברוקרים הפרטים ושוב לוקחים טרמפ ככל שידם משגת על המניות של
הבנקים, של עצמם ושל הקבוצה.
בין מניה למניה פורחים עיסקי הבנקאות. מוכרים בנקים, קונים
בנקים. ובהקשר זה שמעתי כי״בבנק דיסקונט יש עם מי לדבר״ ,אבל אין
על מה ,״עד שבע בערב״ .הרי לכם במישפט אחד שלוש עיסקות. ובאותו
הקשר(איזה מילה!) פגשתי חבר שהתחיל לעבוד בבנק. שאלתי, נו, איך
המשכורת? טובה, השיב, טובה מאוד, אבל הבעיה היא שהחודש ארוך מדי!

נחזור לבורסה. כשהייתי השבוע בבורסה שאל אותי אחד מהסוחרים,
על מה ״אנחנו״ ,העיתונאים, כותבים. הרי אין על מה לכתוב. אמרתי לו
שפרנסה קודמת לבורסה, וכמו שהם, מקורבי הבורסה, אומרים כל הזמן
שהנה, הנה, הבורסה מתחיל לזוז ואין תזוזה, אנחנו כותבים שאין תזוזה
אבל לעומת זה יש פרנסה.
עכשיו כמה עצות: אני עדיין חושב שרגן(הנשיא) הוא גיזבר יותר טוב
מארידור, ויסלח לי שר־האוצר שלנו, המנסה כבר תקופה ארוכה להוכיח
את ההיפך. לזכותו ייאמר שאנחנו דווקא נהנים מהנסיון שלו, שככל
נהראה הולך להיגמר — במוקדם אחרי החגים ובמאוחר אחרי הבחירות
לרשויות המקומיות.
תתפלאו, זה תלוי גם ביקיר פלסנר, שיכריז, שכדי שהניסוי שערך
יהיה מושלם, צריך לפחת את השקל ב...נניח 25 וכל זאת, מכיוון
שהדולר לא התנהג בהתאם לתחזיות שלו. וההסבר לכך הוא שאין ליועץ
ישראלי השפעה של נשיא אמריקאי.
מי שמכור לבורסה, ולא יכול בלי, הנה כמה מניות שהמכפיל שלהן
נמוך ועל פי התיאוריה כדאי להשקיע בהן. למשל: אדנים, טפחות,
שלטון, כלל ליסינג, הדר, הפניקס ,5ירדניה ,5סקוריטס, דרוקר,
חלב ,0.5מהדרין, פריאור, דנות מ״ר, פי. בי, הראל ,5מלונות דן,
רפק אלקטרוניקה, שופרסל ב׳ ,אוקטגון, אנדין, המסלול, ח־מ־ן,
טמפו! ,כבלי ציון, מוזאיקה, נייר חדרה, סנו ,5קליל ,5שלרינה, תיא,
תעל, אלרן, החברה לישראל ,5כלל תעשיות, עוז ג׳ ,פריון, פז נפט,
פדאויל.

זה מכפיל, זו לא רשימת קניות. המכפיל הכי נמוך אינו
מופיע ברשימה, הוא ירוק ואפשר להחזיק אותו בכים!

מחיר המטוס: שליש מכונית בלבמז:
כסף
על השולחן

כל אחד יכול לטוס. באמת שיכול. יש דבר
חדש, שיגעון של דבר! מטוס זעיר־מישקל, עד
120 קילוגרם, המסוגל לשאת אדם אחד במהירות
של עד 100 קילומטר לשעה.
עכשיו, נתחיל לפי הסדר. כמו כל דבר חדש,
גם המטוס הזעיר הגיע ארצה באיחור־מה, וכמובן
מאמריקה. שם גם המציאו את המטוס הזעיר

מטרים, המתרוממת בעזרת מנוע של 20 כוה סוס
ו־ 5500 סיבובים לדקה. זה בשביל המבינים.
והנה עוד כמה פרטים טכניים, בשביל אלה
הרוצים להבין: שטח הכנף 173 רגל מרובע:
מישקל ריק 95ק״ג; מישקל מירכי 210ק״ג:
שיעור גלישה .1:9מהירות הזדקרות (המהירות
המינימלית כדי לשמור על גובה) 40 קמ״ש:

הנה עוד דוגמה למה שאומר הבנק:
הערכה לנוכח המשך אי־הוודאות הכלכלית וחששות
הציבור מפיחות חד־פעמי, אין לצפות כנראה
לתפנית קיצונית בשוק המניות. מאידך. במידה
שיחול מהפך, הוא עשוי להתבטא תוך תיקון חד
ומהיר בשערי המניות כלפי מעלה, מאחר
שהגופים שתומכים וקולטים בימים אלה מניות
לא ימהרו לשחררן ברמת המחירים הנוכחית.

מטוס זעיר־מישקל
המחיר 5900 דולר

המטוס ארוז
המהירות 100 קכרש
קל״המישקל, העשוי מבד מיוחד לכנפיים, מוטות
אלומיניום, מנוע ושלושה גלגלים.
המטוס כולו עשוי מכנף ענקית ברוחב של 10

מהירות שיוט 60 קמ״ש: צריכת דלק 5ליטר
לשעה (מיכל דלק בן 20 ליטר) :שיעור הטיפוס
400 רגל לדקה; מרחק המראה 40 מטר.
ועכשיו הגענו להפתעת העונה: המחיר 5960 .
דולר, בערך כמו שליש מכונית חדשה. ומי
שרוצה לקנות וגם ללמוד לטוס, יהיה חייב
ללמוד תיאוריה במחיר של 150 דולר, או קורס
הכולל תיאוריה ו* 16 שעות הדרכה בטיסה ב־800
דולר, פחות מלימוד נהיגה במכונית אחרי שני
כישלונות.
ועכשיו יש עוד הפתעה: את כל הסיפור הזה
שמעתי וראיתי בארץ, למרות המחירים בדולרים.
שני משוגעים לעניין הקימו חברה בשם
קל־טיס, שיש לה אפילו מישרד באזור התעשיה
בהרצליה, ורשיון להפעלת מטוסים זעירי מישקל
בארץ. ראיתי במחסן כמה מטוסים ארוזים,
שאותם אפשר להרכיב בחצי שעה.
יש להם מרכז מיבצעי בשדה־התעופה הבריטי
הישן בעין שמר, מדריכים, ספרים ומטוסי־הדרכה
זוגיים. בקיצור, מי שרוצה להגיע לאילת ולא על

לכן, ללקוח ממוצע אנו ממליצים לרכוש
מניות איכות בחלק מתוך ההשקעות שיועד
לשוק המניות, ואילו למשקיע גדול יתכן
שתקופה זו מהווה הזדמנות לרכוש מניות בכמות
רבה מהרגיל תוך ירידות שערים.
אנו שבים וממליצים שבעת בניית תיק
השקעות ללקוח, יש להעזר בהשקעות בעלות
רמת סיכון נמוכה יחסית ותשואה הולמת, כגון
אג״ח צמודות למדד, אג״ח הנסחרות במט״ה,
מניות הבנקים הגדולים. וכמובן קתות נאמנות
אשר עיקר נכסיהן במרכיבים, שהוזכרו לעיל. בברכה ההנהלה הראשית

כביש במחיר של 20 ליטר בנזין מעורב בשמן
(מנוע שני טקט) כמו לקטנועים, ולהנות מהנוף
בגובה מאה מטר, שיקנה. אפשר גם עם שותף,
שבת אחת אתה, ושבת שנייה הוא. וכאשר הוא
במילואים, כל השבתות שלך.
ועוד יתרון: אפילו אם אתה רוצה, לאשתך אין
מקום. ועכשיו עוד הערה. מה קורה, שאלתי, אם
המנוע מגמגם, או סתם נעצר, כי שכחת למלא
דלק? אין בעיות, אומר אחד ממנהלי החברה, ולא
חשוב למה זה קרה, אף על פי שזה לא קורה,
המטוס גולש, כמו גלשן רוח, לאט לאט, אל
הקרקע. אתה מקפל אותו, שם אותו על גג
המכונית, נוסע לתחנת־הדלק הקרובה, ממלא
דלק, מרכיב אותו, ושב לדרך.

ששן קווארץ לאמבטיה לצרכי תיזכורת בלבד. הכולבו המפורסם
עדיין קיים, באותו מקום בניו־יורק, ועדיין
מוכרים שם כל מיני חפצים משוגעים. הנה אחד
שאת ואתה בדיוק צריכים. אפשר לקנות שניים
ועדיין יישאר משהו לקניה נוספת במיסגרת
המאה דולר החופשיים ממכם. אתם ודאי נתקלתם
בבעיה החמורה של — מה השעה באמבטיה? יש
פיתרון, אוריגינל מאמריקה. מהיום כל אחד יכול

< 01ס 2 01ז־ו 01 ]3וח 0 0־וו(ז 1? 83

לדעת מה השעה בשעת רחיצה, אמבט חם, סתם
מיקלחת ועם סבון בעיניים. יש. המצאה מיוחדת
״שעון קווארץ עמיד לאדים לאמבטיה״ זה השם
המיסחרי. מעלתו העיקרית שהוא מראה את
השעה ולא מתכסה באדים, לוח הזכוכית מצופה
בחומר דוחה אדים, רטיבות ושינויים קיצוניים
בטמפרטורות של חדר־האמבטיה. הוא תמיד
נמכר בצבע לבן. הספרות והמחוגים בשחור.
״מדליק״ לא? העיקר שהוא עשוי מפלסטיק.
גודלו כאריה חרסינה באמבטיה, וגם זה בתנאי
שהאריה לא יותר קטן מ־ 15 סנטימטר. לא צריך
חשמל. החשמל בפנים, בצורת סוללה. המחיר,
כולל הוראות התקנה וסוללה 40 :דולר. המישקל
שניים ורבע קילוגרם.

הבנק ממליץ
אומרים שיש משבר בייצוא. יש. אני לא צריך
להסביר למה וזה גם לא חשוב. יש רק מדינה אחת
שאליה כדאי מאוד לייצא. משלמים שם עבור
הירקות והפירות מישראל, במקום, חצי קש וחצי
מזומן, בלי צ׳קים, בלי התחייבויות העברות
ועמלות בנקאיות, אשראים וכל מיני ״שדים״
אחרים. לא צריך מטוסים ולא אוניות, רק
משאיות. פורקים את הסחורה ו״הכסף על
השולחן׳ ,ואפילו המחיר בדרך־כלל 30— 20
אחוזים יותר גבוה מהמחיר באירופה. החקלאי
מקבל את כספו אחרי כמה ימים, לא שבועות או
חודשים.
זו הסיבה היחידה מדוע לא כדאי לסגת
מלבנון. מדוע כדאי או צריך (לסגת) תקראו
במקום אחר בעיתון הזה. אני עוסק רק בחלק
הכלכלי ותתפלאו, הלירה הלבנונית לא פחות
טובה מהדולר. לכן סוחרי לבנון שמחים לשלם
בדולרים חיים עבור פלפלים ומלפפונים ירוקים
מישראל.

עסק ט1ב
כשהתלונן אחד ממגדלי הפרחים שהוא
מפסיד כל הזמן, ולא כדאי לגדל פרחים לייצוא,
וחבל על המאמץ שהוא משקיע, ומה יהיה וכו׳,
אמרו לו: תשמע, מה אתה מתלונן? אין דבר יותר
רווחי מגידול פרחים לייצוא! שאל איך זה. אמרו
לו: תראה, הפועלים שלך מרוויחים, בית־האריזה
מרוויח, הנהג של משאית הקירור של
בית־האריזה מרוויח, הפקידים של אגרקסקו
מרוויחים, הטייס שמטים את הפרחים מרוויח,
הסיטונאי בחו״ל מרוויח, הקימעונאי, בעל
חנות־הפרחים, מרוויח, אז מה אתה מתלונן? אם
שיבעה אנשים מרוויחים ורק אחד מפסיד, אז זה
לא רווח?

אזר ירוק למרעילים
(המשך מעמוד )9

השאלות, והבטיח׳להשיב עליהן
כעבור במה ימים.
אלה היו השאלות שהפנה העולם
הזה לר׳ר ברנה

נזק שאינו ניתן לתיקון לפועלים העובדים
במיפעל, גם אם יינקטו אמצעי
זהירות חמורים. יותר מכר: מכיוון
שהפועלים נושמים את האוויר המגיע
מחוץ למיפעל, ובאוויר זה עלולים
להימצא גאזים רעילים בריכוז גבוה,

מרוכזים מיסעלים ובתי־מלאכה
רבים, ובמרחק כמה
מאות מטרים נמצאים בתי־המגורים
של היישוב יהוד.
סעדיה חתוכה, ראש־המועצה
המקומית ביהוד, לא ידע כלל שבמי־

מטרים מן המיפעל הנמצא ביהוד.
פירוש הדבר: אוכלוסי גוש דן כולו,
השרון, השפלה, הרי ירושלים וחלק
מהגדה המערבית, יהיו אזור של סכנה.
אם ייפלט ענן של גאז רעיל וייסחף
לעבר מקום יישוב — עלול הדבר

בריא -הוא אחד החומרים המסוכנים
ביותר -מכיוון שאסור לעבד אותו בקידבת
אוכלוסיה במדינות מתוקנות, הובא המיתקן לישראל
• מהן הסכנות הנובעות מעיבוד
הבריליום בסמוך למקום יישוב?
• מי העניק את האישור הרישמי
להקמת קו הייצור של הבריליום ב־מיפעל
המצוי ליד אוכלוסייה אזרחית?
• מהו הרדיוס
מתפשטת הפסולת?

המסוכן

שבו

• האם נכון הדבר שהפסולת עלולה

הם חשופים — כמו האוכלוסיה
המתגוררת בסמוך למיפעל — למחלות
דם, ודרכי־הנשימה.
העולם חזה פנה למוסד לבטיחות
ולגהות של מישרד־העבודה.
מנחם שוורץ, מנהל המוסד, מינה
שניים מעוזריו לבדוק את המידע על
הבריליום, ככל שהן נוגעות לעובדים
בתוך המיפעל. הם אישרו, למעשה, את
המידע המצוי בספרות המיקצועית

פעל הנמצא בתחום השיפוט של
המועצה המקומית שלו עומדים לעבד
בריליום. הוא גם לא ידע דבר על
הסכנות הכרוכות בכך לתושבי יהוד.
הוא הבטיח לברר את העניין עם מנהל
המיפעל.
טוביה לשם, ראש־המועצה המקומית
בסביון, לא ידע דבר גם הוא.

לסי החוק, צריך מיסעל לקבל
את אישורה של המועצה דד

1י11110*1* 1* 0011*11101011 1׳0. 1101י
*1*1011110 10.1011011ו; 0י11111111 11׳ 1
0 1י 1 0י <|111141 11111

•י111111 11

1 1111.111י |

! 011*011*0 1101111: 111 1110 11111*!*.יי 01011
׳ 11111 * 10111י 0 0 1 1 ) 1111

* 411* 011 * 0־1110

־ 1 1111י *41110041 1י־! 0 | 1י 1׳! 10111100 111.11 111111
( 111101* 1110111410י י | 111י י 1 111) 1111 0־ ׳ 11* 1101י1
01110־0111

. ! 114

־1111111111

*11114! 4101111111111

חייווון • 1י *. 111

1110 1101110 111110 411* 0 . 1* 0

! ס 41י י 10111ו ו

111110 411* 011* 0
1110

! 11( 11

־(0011|11י11(11* 1־1׳ 111(1011 1110 11(0*1 *01י•
1 ׳ 11111111־ 0 1י1
׳ 101־ 100

1י41 1־01111* 4

111010

) 101 ( 111

* 411* 011 * 0

041110041 .־111

0־111

| 11ך ך?1יאלה הם קטעים
. 11מ תון הטפרות ה־מיקצועית
הרחבה המתייחטת
לסכנותיו של הבריליום. על שמו מחלת קרויה
החומר של בעיקר
הבריליוזיט, הפוגעת
בריאות. הבריליום גורם למחלת
ריאות אקוטית, למחלת ריאות
ברונית ולדלקות עור. המחלות
האלה נגרמות על״ידי שאיפת
כמויות גדולות של חומרים
המכילים בריליום, בצורה של אבק
או עשן. התגובה הנשימתית
הנגרמת על״ידי הבריליום דומה
לתגובה הנגרמת על״ידי היחשפות או למחמצנים
לגאז״עצבים,
למיטרוגנים. הטיפול הרפואי כולל
טיפול בחמצן ובסטרואידים.
הסימנים הראשונים למחלה
עשויים להתחיל אף שלושה
שבועות אחרי ההיחשפות לחומר.
01110 ווו 111׳ 1זו 101ז 1ן 1101110סחד

041־1־ 0101־1

במדינה
(המשך מעמוד )46
פעולה בחשבון. הוא מקבל שכר גם
עבור העברת מניות שטרם הוצאו,
ואחחכך מעז לחקור בחקירה נגדית —
את לקוחו, שעליו לא הגן כראוי ולא
נתן לו טיפול מיקצועי נכון. כל זאת,
אחרי שקיבל על עצמו את היצוג
בתביעה נגד אותו אדם שמידיעתו
האישית בוטלה חברותו וחובתו מעת רטרואקטיבית בשותפות הקמתה׳.
השופט מתח ביקורת חריפה על
המנהל, ש״ידו בכל ויד כל בו,״ ואף
הוסיף שיש לו הרגשה שהמנהל זמם
להגיש את התביעה כאשר ידע בבירור
שאין לו זכות לעשות זאת. ,קודם —
שסיים באורח מוזר את תפקידו בבנק
התובע ופרש או הופרש מעבודתו
בבנק בכלל ״.השופט חייב את הבנק
לפצות את שני הנתבעים ואת
סטניסלבסקי.
נגד רפפורט הוגשה תלונה במיש־טרה
בפרשה הקשורה לתשלום חובו
של סטניסלבסקי לבנק. היחידה לחקירות
הונאה במטה הארצי העבירה את
תיקו לפרקליטות ונראה כי בקרוב גם
הוא יעמוד לדין פלילי על חלקו בפר־ 1

דרכי אדם
ירייה ברוב ה צבאי
ישראל ארגמן בן ה־ 50 נכנס בשעה
8בבוקר למיטבח ביתו וירה בראשו
כדור מרובה צבאי.

ו *111110

41110011*
11־1־ 01

\ 111י 01111001־ )11ר 11 !0 * 1־1־1101110 1101
\ I־! 0י01 ׳ 1

התעשייה של המועצה המקומית יהוד, לא הרחק
| ד *1 11111 ^ 1זהו המיפעל שבו ייצת את חברי מאיזור
שהוא מאוכלס בצפיפות רבה, ובקירבה
! / 1# _1 #11 ליום בעוד תקופה קצרה. המיפעל -
מדאיגה לכל גוש דן, שהוא איזור המגורים הצפוף
תעשיית מכשירים מדוייקים, הוא מיפעל-בן של
ביותר בישראל. רדיוס הסכנה הוא 50 קילומטר.
התעשייה האווירית. המיפעל ממוקם באיזור
להגיע למרחק של 50 קילומטרים מכל הענפה: עיבוד המתכת נעשה בתוך
מקומית שהוא נמצא בתחומיה,
באשר הוא מבקש לייצר.
מיכל אטום לחלוטין. העובדים לובשים
עבר?
ביגדי־מגן המוחלפים מידי כמה שעות.
עד עתה לא הוגשה למועצה
.העולם כתב סנה כאשר בדרך כלל מעובד הבריליום בתוך
המקומית שום בקשה רישמית
הזה״ אל ד״ר ברבר כעבור כמה תחומי כור גרעיני.
בקשר לבריליום. ההכנות לייימים,
הוא שב ואמר כי מי־גם
מישרד־העבודה, כמו מישרד־ צורו נעשות ללא אישור. מה
שרד־הבריאות אינו מתיר לו הבריאות, אינו עושה דבר.
עושה מישרד-הסנים?
להשיב על שאלות ,.העולם
במדינות אחרות שבהן מעבדים את
העולם הזה פנה גם אל מנכ׳׳ל
הזה״. מטאורולוגית תחנה קיימת הבריליום,
תמ״ם, עמוס סמואל. לא התקבלה תזו
היתה גם תגובתה של דו ליד המיפעל. מתחנה זאת יש לקבל
שובה. אל חבר התעשיוז האווירית,
ברת מישרד-הבריאות דבורה דיווח שוטף על מזג־האוויר וכיווני
שי תדמור, פנה העולם הזה לפני
גנני(שעברה בינתיים למיש־ הרוח, ורק בשעה המתאימה אפשר
יותר משבוע. הדובר התבקש להפגיש

0 0־ 1111ן!

! ס 11י 1ו !11:1111

*1111111-00111:1111111)! 111111011111* ; 1* 11 ! 111
011110־101100 01 1110 ) 11־ 1סין \ 1111110 ויי
*1 1011101110* 1110 1101110 111־1110 1111111* 11
01111* 011

0־*111

\ 1ו 1וו 1ז1110ז 0י ן 0ז ק 11( 110

111111111. 7111־ 41)״ )101

־?* 111111:1

0־0 \ )1 0 * 111

00011.־11111

\ * 1101ג0 \ 011

** 1111

בבוקר, במיטבח

!1111

1111110־1111101

0 . 1011011־1
0111־!׳1

*0־011

מתאבד ארגמן

1־ ^ 101־ 11 ין * 0־ז

0 * 111! 1110־1

111111

* 0x 1110־זי! 1110*00110

1) 111י י י0 11־0 1 ) 1111־ 111* 001111111011 111111 1ר
1111011

0 X 1־41 1111 11111111111* 11

1/1111011

\ ״י 0141* .־01111110111 111111 * 101־0011 111111 ! 1
110011* 111 111!.
!10011

0 0־ 11׳ 1111י)11

** 1111)110111

1110

!יי 4101111

011* 01

להסתיים גם במיקח מוות, ובכל
מיקרה בהרעלות המוניות.

מישרד-הבריאות, שתפקידו
לשמור על בריאות הציבור

תגובת מישוד הבריאות,. :התייעצנו עם גורמים אתרם,
וסוכם לא לענות לשאלות שרכם ר תגובת התעשייה
האוויויו. :1אנו ממתינים להנחיות ממישוד הביטחון!״
רד-האוצר) .היא אמרה :״הת
יעצנו עם גורמים אחרים, וסוכם
לא לענות לשאלות
שלבם!״

פולס
^ שותקים
**ל פי הניסיון במדינות אחרות
/שבהן מעבדים את הבריליום,
עלולה דליפה קטנה ומתמשכת לגרום

—י68 -

לשחרר את הגאז הרעיל המצטבר
במסננים, כדי שלא ייסחף לעבר
האוכלוסייה האזרחית.
הד״ר יעקב ממן, מהמחלקה
להנדסה אזרחית בטכניון בחיפה, שהוא
מומחה לענייני זיהום־אוויר, אמר שאין
לו ספק כי מיפעל המעבד בריליום יש
להקים הרחק מאזור מאוכלס ״לפחות
כמה קילומטרים ממקום יישוב.״

המיפעל שבו יעובד חברי•
ליום בישראל נמצא ממש
בתחומו של מקום יישוב. לידו

את צוות העולם הזה עם מהנדס או
מדען, כדי להרגיע את החששות
מסכנות הבריליום.

בבוקר פירסום הכתבה אמר
דובר התעשיה האווירית שהוא
עדיין ממתץ להנחיות של
מישרד־הביטחון, ואינו יכול לעשות
דבר בלעדית.
התמונה ברורה למדי. על־פי כל
הספרות המיקצועית הנוגעת לברי־ליום,
עלולה לרחף סכנה חמורה על
אוכלוסיה ברדיוס של חמישים קילו־

במדינת ישראל — מסרב בכל
תוקף להתייחס לסכנה חמורה
זאת. מישרד-העבודה יודע על
הסכנה ושותק. זאת עושה גם
מישרד-הפנים.
מישרר־הביטחון עדיין אינו ערוך
להענקת תשובות.
מישהו ירוויח הרבה מאוד כסף —
על חשבון בריאותם של מאות אלפי
אנשים המתגוררים בכל תחומי אזור
המרכז של מדינת ישראל.

שלמה פרנקל ומרסל זוהר

ענבר, בתו בת ה־ ,14 התעוררה
משנתה מרעש הירי, נכנסה למיטבח
ושם מצאה את אביה כשדם ניגר
מראשו. היא רצה בבהלה לחדרו של
אחיה דרור, והעירה אותו משנתו. דרור
בא לחופשה קצרה מהצבא כדי להיפרד
מאימו ומאחותו, שהיו אמורות לנסוע
באותו היום לחופשה ללונדון.
יוטה, אשתו של ישראל ארגמן,
היתה באותו זמן במכולת. ענבר ושכנה
רצו להודיע לה על האסון, ולקחת
אותה לבית השכנים, שלא איפשרו לה
להיכנס הביתה.
דרור התקשר אל הצייר והפסל
מנשקה קדישמן, חברו של ארגמן מזה
36 שנים. קדישמן הגיע לבית ארגמן,
והתקשר לשני הבנים הנוספים, יפתח
בן ה־ ,28 שהוא נשוי ואב לבת וגיל בן
ה־ .23 קדישמן טיפל בהעברת הגופה
ובסידור ההלוויה.
במוצאי־שבת שאחרי האסון התקבצו
כמה ציירים בגלריה ארגמן
בדיזנגוף סנטר. ההתכנסות היתה ספונטנית.
הציירים ההמומים החליטו על
כך אחרי ששבו מהלווייתו של בעל
הגלריה.
הציירים פתחו את דלתות הגלריה,
תלו מודעת־אבל, והתייחדו עם זיכרו
של בעל הגלריה.
לא חשש מסיכונים. ישראל
ארגמן היה עד לפני שלוש שנים
איש־עסקים וקבלן בנין ועבודות־עפר.
הוא החליט לזנוח את כל עסקיו
האחרים, ופתח גלריה, שהפכה מקור
הכנסתו היחידי. הוא שהה בגלריה רוב
שעות היום, ולא חשש ליטול סיכון

והציג עבודות של ציירים צעירים
ובלתי־מוכרים, הנמצאים בתחילת
דרכם האמנותית. גלריה ארגמן לא
היתה גלריה מיסחרית, אלא מקום שבו
הציגו עבודות חדשניות בשטח
האמנות. לצד הציירים הצעירים היו גם
ציירים ותיקים יותר, כמו מנשקה
קדישמן, שהיה הראשון שהציג בגלריה
עם פתיחתה לפני שלוש שנים.
לא תמיד לקח ארגמן כסף מצייר
שהציג את עבודותיו בגלריה. במקום
הכסף הוא היה מגיע עם האמנים
להסדר והם היו משלמים לו ברישומים,
הדפסים, או ציורים.
.עשד! טוב לאנשים״ .הגלריה
הקטנה לא יכלה להכיל יותר מחמש
עבודות בכל פעם, שמידות כל אחת
מהן 100x70 סנטימטרים. הגלריה
היתה גם דחוסה בציירים, שנהגו לעבור
בסביבה ולהיכנס לארגמן כדי לומר
שלום, לשחק איתו שש־בש, ללגום
בירה או קפה.
לציירים היה נעים במחיצתו של
ישראל ארגמן. הוא היה אדם סימפטי
וידידותי, אך מופנם מאוד. החברים
הקרובים אליו ראו שבזמן האחרון היה
מדוכדן־ .הוא היה שרוי במצב־רוח
קודר ולא יהיה מרוצה מעסקיו.
חבריו הקרובים ובני מישפחתו
אמרו. :הוא לא היה צריך לעשות את
זה. אנחנו כואבים וכועסים. הוא עשה
טוב להרבה אנשים מעצם העובדה
שהוא היה בסביבה. אנחנו כועסים עליו
שהוא מצא מין פיתרון כזה׳.
גלריה ארגמן תיפתח ביום השישי
השבוע. הציירים שהתכנסו במוצאי־השבת
החליטו שכל צייר יביא פורטרט
של ישראל ארגמן, והתערוכה תוקדש
לזיכרו.

אביושררוני ניצן
.אני מצטער להגיד לך שהבן שלך
אהב אותי יותר משהוא אהב אותך
כאשר היית במעשיהו,״ אמר הרצל
אביטן במהלך מישפטו לאליהו ניצן,
אביו של מפקד כלא רמלה שנרצח.
במילים אלה הסתתר יותר מרמז
אפל לעברו של האב. אולם איש לא

מעשיהו. אולם העולם הזה התעקש.
והרצל אביטן גילה לו כי לפני שנים
אחדות היה ניצן האב אסיר בכלא
מעשיהו. אביטן, שהוא היום אחד
מהנאשמים ברצח רוני ניצן ושוד
קרן־אור, ישב באותה תקופה בכלא
באר־שבע, שם עבד אז רוני ניצן.

ושאלו את מפקד הכלא מדוע אינו
מבקר את אביו. לדברי אביטן הוא ענה
להם. :הוא יכול לדאוג לעצמו״.
העולם הזה ניסה לקבל את תגובתו
של אליהו ניצן לסיפור מפתיע זה.
כאשר ניגשה אליו כתבת העולם הזה
שאל האב מייד מאיזה עיתון היא,
וכאשר שמע כי מדובר בהעולם הזה
אמר. :עם העולם הזה אני לא מדבר״.
הוא הסביר כי לפני כשנה התפרסמה
בשבועון כתבה על בנו, שהוא מצא בה
אי־דיוקים. הוא טילפן אז לעורך

וביקש להיפגש איתו ולדון על כך.
לדבריו, הסכים העורך לפגישה כזו,
אולם הפגישה לא יצאה לפועל למרות
פניותיו החוזרות ונשנות של האב.
״לכן אני לא רוצה לדבר עם העולם
הזה; חזר הגבר בעל השפם הלבן ופנה
ללכת.
הכתבת הסבירה לו כי היא רוצה את
תגובתו לדבריו של אביטן כי הוא
עצמו ישב בכלא, אך הוא הפנה את גבו
והפטיר. :עיתון מלוכלך, לא תוציאי
אילנה אלון
ממני מילה׳.
פשעים בפרו עם ו־הוא
נמלט מהכלא בארץ,
הצליח כעימקי 6שע
כ6רגק8ורט ונת 06ב6רו.
בתחילת שבוע זה הופיעה בעיתונים
ידיעה כי ישראלי החשוד בעשר
רציחות נעצר בלימה בירת פרו, על פי
בקשת האינטרפול. הישראלי, אלברט

נאשם־ברצח אלמקיים
10 נרצחים
אלמקיים, מבוקש על־ידי ממשלת
גרמניה.
למחרת התפרסמה תגובת בני מיש־פחתו
של אלברט אלמקייס, המתגוררים
באשדוד, אשר לא ידעו על
מקום הימצאו עד היום שבו ראו את
הידיעה בעיתון.
אלברט אלמקייס היה מוכר למיש־טרת
ישראל, שהגדירה אותו כאלים
וקשוח, מאז שנשפט יחד עם חברו, אלי
בכר, בגלל ההתעללות בחיילת דורית
בוזו שגרה איתם יחד בדירתם
בירושלים.
המישפט זכה אז לפירסומת מרובה
בגלל האכזריות אשר הופעלה על
החיילת.
העולם הזה ( )2107 פירסם את
וידויה של החיילת, שבו סיפרה
העולם הזה 2393

מנהל־כלא ניצן
אהב אתא בי טן -
יכול היה להאמין כי אביו של מפקד
הכלא הקשוח והקפדני היה מסובך אי
פעם בפלילים.
אפילו סניגורו של אביטן,
עורך־הדין דויד יפתח, אשר נשאל
לפרוש המילים האלה אמר, כי הוא
חושב שאביו של ניצן עבד בזמנו בכלא

עבירות מם. יום אחד הגיעו
שמועות לכלא באר־שבע מאסירים
שישבו במעשיהו, כי אביו של ניצן
נשפט על עבירות של מס־הכנסה,
ומרצה תקופת מאסר בכלא מעשיהו.
הבן לא דאג כלל לאביו ולא הלך אפילו
לבקרו בכלאו. האסירים התעניינו בכך,

בפרוטרוט על העינויים שעברה בידי
אלי בכר ואלברט אלמקיס: הם כיבו
סיגריות בוערות על כל חלקי גופה,
אחרי שקשרו אותה באזיקים לעץ
בבית־הקברות.
אלברט אלמקייס נשפט לכמה
שנים. הוא ישב בכלא שטה, ובחופשה
שקיבל אחרי שנה וחצי נמלט מהארץ.
מישטרת ישראל ערכה אז חיפושים
והטרידה את קרוביו, אשר לא ידעו על
מקום הימצאו. הוא ניתק כל קשר עם
הארץ, ורק השבוע, כשתמונתו הופיעה
בעיתון, ידעו מה עלה בגורלו. אלברט
אלמקייס הסתובב באירופה, ולבסוף
התיישב בגרמניה, שם התחבר עם
עבריין ישראלי אחר, גד בלום (שץ),
שפעל בפרנקפורט.
שץ הטיל אימה על רוב העבריינים
הישראלים שפעלו במוזל שטרסה,
רחוב הפשע של פרנקפורט. רוב
הישראלים עסקו שם בסחר הרואין,
והנותרים היו סרסורי זונות, שבאו
לגרמניה בלווית הזונות, ועסקו בסחר
סמים כמקור פרנסה מישני.
זה היה בתקופה ששימעון(.כושי״)
רימון נעצר יחד עם יוסי עמיאל, שברח
מאוחר יותר לדרום־אמריקה ושם
נתפש.
ביקור האחים. שץ ואלמקייס
השתלטו על רוב רובע הפשע. שניהם
עבריינים אלימים, שגבו דמי־חסות
מישראלים ברחוב הפשע.
בניגוד לשץ, שהיה עבריין מועד,
היה אלברט אלמקייס בחור די רגיל.
הוא נולד במארוקו ועלה עם מישפחתו
ארצה, למד בבית־הספר באשדוד,

וכשהתגייס לצה״ל שירת ביחידה
מובחרת והצטיין באימונים.
הוא למד ג׳ורו והיה ידוע כבעל כוח
רב. בגלל אהבתו ועיסוקו בג׳ודו, דבק
בו השם יאנג. שץ ואלמקייס פעלו
בפרנקפורט באין מפריע, עד לאותו
היום שבו הגיעו האחים אלפרון לביקור
במוזל שטרסה.
לאחים אלפרון מגיבעת־שמואל
היה פועל בשם יצחק אסייג, שכינויו
היה איציק מארוקו. אותו איציק היה
גם סרסור של אשתו, שעסקה בזנות
בפרנקפורט. הוא לא היה אהוד על שץ
ואלברט אלמקייס, מפני ששימש פעם
כעד מדינה נגד חבר שלהם. הם נהגו
להשפיל אותו ולכנות אותו בכינויי
גנאי, דבר שלא היה לרוחם של האחים
אלפרון. באחד הימים הם התנפלו על
שץ והיכו אותו.
איציק מארוקו נרצח ביריות תקופה
קצרה אחר־כך. השינאה בין קבוצות
אלפרון ושץ־אלמקייס היתה ידועה
לכל בפרנקפורט.
מייד אחרי הרצח לקחו האחים
אלפרון את אלמנתו של אסייג תחת
חסותם והסתירו אותה. אומרים, כי
בהשפעתם מסרה עדות־שקר נגד שץ
ואלמקייס, וטענה כי זיהתה אותם
כרוצחי בעלה.
מישטרת גרמנית שהכירה את שץ,
ששה להזדמנות זו ועצרה אותו. שץ
הואשם ברצח ונידון למאסר־עולם
בגרמניה, ואלברט אלמקייס נמלט
לדרום־אמריקה. במשך שנתיים הוא
עסק שם בהברחות למיניהן, עד
שנתפס השבוע בפרו.

אסיר־לשעבר ניצן
-יותר מאשר א ת אביו

דרכי חיים
האם ה ת עלפ ה
הבן קפץ מעל ס6סל המעצר
כדי לנשק את אמר. השוטרים
צעקו והאם התעלמה.
בלי התראה מוקדמת קפץ לפתע
העציר הצעיר מעל הספסל ועבר
לשבת ליד אמו, שישבה מאחוריו. יום
הששי הוא יום עמוס מאוד באולמות
המעצר של בית־המישפט, וגם אולמו
של השופט בנימין קוהלת לא היה יוצא
מן הכלל. החום הרב, האולם הרחום
ומיספרם הגדול של העצירים גרמו
לשוטרים עצבנות גדולה. ולכן, כאשר
ראו את הנער קופץ מעל הספסל,
איבדו את עשתונותיהם.
כמה שוטרים זינקו על הבחור
והפרידו בכוח בינו ובין האם הבוכיה.
היה ברור שאין כאן עניין עם עבריין
רגיל. הנער וחברו, חיילים בני ,18
נחשדו בכך שגנבו מהצבא מגנזיום. הם
טענו כי הם קנו את החומר בבית-
מירקחת. השופט החליט על מעצרם
של השניים לימים אחדים, והאם
שישבה מאחור החלה בוכה. אז קפץ
הנער כדי לנחם אותה ולנשקה.
השוטרים, שהפרידו ביניהם, הובילו את
הנער בתוקפנות לעבר המדרגות
היורדות לחדרי־המעצר. האם מיהרה
אחריו, ושלחה יד הססנית כדי ללטף
את זרועו׳לפני שייעלם.
השוטרים העצבנים לא התאפקו.
כאשר ראו את ידה של האם נשלחת

לעבר הצעיר, דחפו אותה והיא נפלה
לארץ. האשה, שהיתה בודאי נרגשת
ומודאגת, איבדה את הכרתה ורק כוס
מים שהביאה לה השוטרת וכמה רגעים
מחוץ לאולם ההומה הצליחו להחזירה
להכרתה. .השוטרים האלה כבר ידאגו
שהבחור יהיה עבריין,״ אמרה עורכת־דין
שהיתה עדה לכל המחזה.

תרסיס ע ד נז קי ם
הכעל גיסה לשרוך את כיתו
כעזרת תרסיס 3גד גזקים.
.כמו בסרטים, הוא ריסס את הבית
בתרסיס נגד ג׳וקים ואחר־כך ניסה
להצית אותו,״ הסביר חוקר־המישטרה
לשופט בנימין קוהלת. הוא סיפר כי
החשוד, יעקב אוסמן, מסוכסך עם
אשתו, וכאשר פרצה ביניהם קטטה
רצינית השתמש בתרסיס נגד ג׳וקים
כדי לפתור אותה.
החוקר ביקש מבית־המישפט לשלוח
את הגבר להסתכלות. .איני
חושב שכל דבר מחייב משלוח החשוד
להסתכלות,״ ציץ השופט קוהלת
ושאל את אוסמן אם יסכים להימנע
מלבקר בביתו. החשוד נאחז בכך
כטובע בקש. .אני כבר אתמול הכנתי
את כל החפצים כדי להסתלק מהבית,״
אמר לשופט.
.אני משחרר אותך בערבות של 15
אלף שקל, ולך לדרכך,״ אמר לו
השופט. .אבל אם שוב תפריע את
הסדר או תציק לאשתך תיכנס למעצר
בפנים להרבה זמן.״

תיירים, אזרחים, צעירים וקשישים, השאיוו את המילחמה ברבתן ואת הצוות
000x1^^011
18 8 7 1 1 1

^ ו, הורדום הורדוס. אילו רק
1 1ראית מי שר שירי הלל באמפיתיאטרון
שאתה בנית. אלפי צעירים
מארץ־ישראל רוקדים, צועקים, שרים,
צווחים בקולי קולות ופורקים מעצמם
את טירדות היום בעזרתו של הזמר ג׳ו
קוקר. מי היה מאמין כי פה, בקיסריה,
על חוף הים־ התיכון, תיתכן התרחשות
שכזו.
האמפיתיאטרון המקסים, המשמש
בדרן־־כלל למופעי מוסיקה קלאסית
והצגות באלט, הפך למשך ערב אחד
לוודסטוק בזעיר־אנפין.
הם הגיעו לשם מכל קצווי הארץ:
קיבוצניקים ועירוניים, קשישים וצעירים,
יכולת לראות אותם במכוניות־פאר,
באוטובוסים ובמשאיות. הם

הגיעו באופנועים ותפסו טרמפים בדרך
לקיסריה. הם עמדו במצב־רוח מצויין
בתור האינסופי, כדי להיכנס בשעריו
של האמפיתיאטרון.
היו ביניהם שהצליחו להתפלח. איש
לא הלשין עליהם. גם המקומות שנקנו
מראש לא נשמרו תמיד, אך איש לא
לקח זאת ברוח רעה. מצב״הרוח היה
של ביחד, והאנשים פשוט הצטופפו על
מדרגות הבטון, ודבוקים זה לזה הם נעו
כעדת מאמינים מהופנטת לקול שירתו
של הזמר.
והוא אכן נתן להם את נישמתו, הוא
עמד, לבוש בג׳ינס לבן ובחולצה לבנה,
במרכזה של הבימה. הוא הוציא מהקהל
שלו את המכסימום. הקהל רקד, שאג,
ניפנף בידיו והוא — כאילו כל זה לא

,עוד הפעם!״ צעקו ההמונים כשקוקו שן הדון

״?ץ1(0)1ץ ח 66)13ח011ץ0ס״ שאגו האדנים והעיפו השמיימה זוחנים ציבשנ״ם

בבית, ובאו לקיסריה כדי להתפרק עד הסוף עם הזמו האנגר׳ גיו קוקו

באקסטאזה הצטרף הקהללשיוה

* נגע לו, עמד על הבימה כמרחף. נכון,
י ;:ג׳ו קוקר הוא ג׳ו קוקר, הוא אינו יוצר
ענק, ואינו מחדש גדול. הוא נשמע
ושר בדיוק כפי שנשמע ושר לפני
עשר שנים. אץ כל התחדשות במר
סיקר, שלו, שברובה אינה מקורית. הוא
״יי שר להיטים של אחרים בדרכו
המיוחדת ויוצאת הדופן. אצלו ברפרטואר
גם הרוקנ׳רול הופך לבלוז. אין
שריד לגל החדש, איו שמץ של פאנק.
אבל מה שהוא שר, ואיך שהוא שר, בלי
החידושים וההמצאות של שנות
השיבעים המאוחרות — זה נפלא וזה
סוב.

* י /שעה של
נחת

ף• ערב אחד ג׳ו קוקר הצליח
^ לפרוק קהל שלם מנישקו, להביא
אנשים להתפרקות מוחלטת, לשיחרור
מוחלט מתיסכולים, מצרות ומבעיות.

הם השאירו את מילחמת־הלבנון, את
בעיות יוקר המחייה, את טרדות היומיום
בבית, ובאו לקיסריה כדי להתפרק.
התופעה חוזרת על עצמה בזמן
האחרון באופן מפתיע. כל הקונצרטים
של רוק, כל מופעי המוסיקה הענקיים
זוכים לפופולריות אדירה בקרב הקהל
הישראלי. דומה שזוהי התרפיה
ההמונית החדשה, שעם ישראל אימץ
לעצמו. כאן, באמפיז/יאטרון של
קיסריה, מתחת לכיפת השמיים,
כשהתיזמורת של קוקר על הבימה —
אין ליכוד ואין מערך, אץ שטחים
כבושים ואץ שביתות רופאים, אץ
בחינות בגרות שערורייתיות ואץ
אובר־דראפט העולה על גדותיו. פה יש
מוסיקה. פה יש שעה אחת של נחת.
הנוער האמריקאי נתפס להיסטריה
של רוקנרול כאשר ידעה ארצו תקופת
שפל כלכלי, כאשר לא היה לו היכן
לפרוק את הכאבים והתיסכולים שלו.
דומה שמה שקרה בארצות״הברית
לפני 20ו־סז שנים קורה כעת

בישראל. אנשים מחפשים את סוג
הבידור הזה, שבו הם יכולים לקחת
חלק. הם אעם יושבים נינוחים על
מושביהם ומניחים לזמר לשעשע
אותם, הם אעם מתרווחים בנחת
בבורסות ומצפים שיבררו אותם. הם
עצמם הופכים חלק מהשעשוע, חלק
מהמישחק. הם עצמם משחקים
בתיאטרון של החיים, ועד הסוף.
יכולת לראות בקיסריה גברים בני
40 פלוס עוצמים עיניים, מניפים
זרועות בהתרגשות, יכולת לראות
אמהות לילדים צורחות כמו גרופים
בנות .16 היו שם כמה אגשי-עסקים
רציניים, מנהלי בנקים וקצינים גבוהים
בצה׳ל והיו שם מי תישחורת. היתה
שם ישראל הראשעה, השנייה והשלישית.
מעניץ
מדוע דווקא זמר כמו ג׳ו
קוקר מצליח לאחד בימים אלה את
העם.

שרית ישי
1— 71

״אין לי מקום אחר תחת השמש ר
(המשך מעמוד )61
לא, כרגע הוא נמצא בגרמניה המערבית, אבל
הוא חושב לחזור ארצה.

• הוא סבל בילדותו מהעובדה
שהוא בנה של פליציה לנגר?
בלשון המעטה אפשר לומר שזה לא עזר לו.
לפני הלימודים ואחרי הלימודים הוא סבל.

• מאיזו בחינה?

התנכרו אליו.

• הילדים?

לא, מבחינה חברתית הוא היה ילר מקובל
בצורה בלתי רגילה. המימסד התנכר אליו.

• הוא מחזיר! באותן דיעות שולי־טיות
שלד ושל בעלך?

את הסכמת שהוא ישרת בצבא?
אנחנו לא פציפיסטים. בעלי שירת בצבא
ביחידת מילואים קרבית עד לפני שנה. היה ברור
רק דבר אחה שהוא יסרב לשרת בשטחים.

• וקיבלו את סירובו?
אז עוד היו משחררים בלי בעיה. הוא גם לא
שירת בשטחים הכבושים.

• ובחייל בצבא, איך הוא הסתדר עם
העובדה שהוא בנך, שהוא מחזיק
בדיעותיך?
אני לא רוצה לדבר על תקופת הצבא שלו.
אני רק יכולה להגיד לו שמיכאל היה מחוסן.
כשהוא היה תינוק הייתי סוחבת אותו על הידיים
ומחלקת כרוזים. הוא גדל עם זה. הוא מכבד את
העבודה שלי וגא בה מאוד מאוד.

• האין זה מתסכל אותך שאת
מכובדת כל־בך בחברה הערבית,
שבתוכה את אינך חיה, ולא מכובדת
כלל בחברה הישראלית?
זה לא נכון שאני לא מכובדת בחברה
הישראלית. בחוגים העובדים איתי אני מכובדת
מאוד. גם אצל העבר השני של המיתרס. אולי לא
אוהבים אותי, אבל מכבדים ולא מזלזלים, וזה
חשוב מאוד. אני לא מצפה ליחס של אהבה
מהמימסד שאני נאבקת איתו.

• אבל שם, אצל הערבים, את
אישיות חשובה מאוד, ואילו כאן
בישראל, בחוגים מסויימים את פרסונה
נון־גראטה.
זה המחיר.

• כשאת משלמת בצ׳ק ואנשים
מזהים את שמך, מה התגובה שלהם?
כבוד והגינות.

• איך את מסבירה את זה?
זוהי גישה ספורטיבית של אנשים. אנשים
בכל זאת מודעים לכך. שעבודתי קשה מאוד.

• את לא נתקלת בעדינות ברחוב?
יש גם המון עויינות. היכן שיש פחות תרבות
יש יותר עויינות. בקרב רבים מהחיילים בשטחים
ניכרת שינאה. אל תשכחי שאני מבלה שעות
בשטחים ובבתי־הכלא. כל אותם החוגים הרואים
בפלסטיני אוייב לנצח, רואים בי אוייב בריבוע,
ומישקלם אינו מבוטל. לעתים אני מרגישה את
זה גם פה, בתל־אביב. שינאה וזרות. יחד עם זאת,
בשנה האחרונה האנשים התפכחו, ומי שפוקח
עיניים מבין שמי שעוזר לפלסטינים לא כדי
להיטמא בתוכם אלא כדי להישאר ישראלי
ולחיות איתם ביחד, מבין אותי.

• האין בלהיטות שלד להגן על כל
פלסטיני מין אובססיה?
ישנו ציבור שלם המדוכא כבר 16 שנה,
והדיכוי נמשך ולובש צורות שונות והביא
להשחתת המידות של המדכאים, וכל רגע מביא
לך דברים נוספים. אז את חושבת שזו אובססיה?

• איד את יכולה להישאר את
עצמך? האס אינך נאבדת כתוך
ההזדהות שלד איתם?
לעולם לא! כי אני רואה את התפקיד שלי
כישראלית קודם כל. הרי יש גם עורכי־דין
ערביים, והתפקיד שלי הוא דווקא בתור בת של
העם הזה. אני ישראלית, בת התרבות האירופית,
ואני לא מנסה להידמות לערבים או לאמץ את
תרבותם. אני ישראלית ממוצא פולני, וזו המולדת
שלי, ולי יש הזכות להימצא פה, אז למה
שלערבים לא תהיה הזכות? אני מסתכלת על
מחנה־הפליטים דהיישה ואנשים אומרים לי:
ב־ 1948 גרתי בבית ג׳וברץ, ואני אומרת לעצמי:
אלהים אדירים, לי היתה הזכות לבוא לכאן
ולחיות כאן ומהם נשללת הזכות!

• אם תפרוץ מילחמה ותיווצר בעיה
קיומית של הם או אנחנו — איפה
תעמדי?

אני חושבת שאם יהיה הסכם שלום, לא יהיה
.הם״ ו״אנחנו* .אין אצלי. אנחנו״ ו״הם• ולא
צריכה להיות מילחמה. אני מאמינה שרק
במילחמת חוסר־ברירה צריך לשפוך דם, ואין
מילחמת חוסר־ברירה בינינו ובין הפלסטינים.
ברגע שנוצר מצב בישראל שרוצים לחסל את
הבעיה הפלסטינית, אני לא מתיישרת ואני מוכנה
להטיף לפי מישפט העמים לא לשרת בלבנון,
ואני מוכנה לנמק מדוע אני עושה זאת זה למעני.
התפקיד שלי עוזר לישראל יותר מאשר
לפלסטינים. בסופו של דבר, התפקיד הזה יבנה
גשר אליהם. בסופו של דבר יהיה שלום, כי בלי
שלום אי־אפשר לחיות. מישהו, שחושב שזה
חיים? אנחנו במעגל קסמים נורא, שתובע כל יום
קורבנות נוספים. את מגדלת ילדים כדי למסור
אותם בגיל ,18 שייהרגו. אני חושבת על הנכר
שלי. מה יהיה כשהוא יהיה בן?18 אני לא רוצה
שייהרג.

• את אומרת את זה גם להם?
תגידי, זה פלא שהם קיצוניים? הרי נטלו מהם
הכל! כשאני רואה את היחס הטוב שלהם אלינו,
אני מתפלאה כמה הם אסירי תודה.

• לפני כמה שנים אימצת בן
פלסטיני, מי הוא?
האימוץ הוא סימלי, כי יש לו אמא אמיתית.
בני הוא סמי איסמאעיל. הוא הורשע על־ידי
בית־המשפט הישראלי בעוון השתייכות לאירגון
עויין. הוא נולד בארצות־הברית והגיע לכאן כדי
לבקר את אביו הגוסס. נפגשתי איתו בכלא. הוא
רצה להתאבד, הילד הזה. פגעו בו, השפילו אותו.
הוא רק רצה לבקר את אביו והאשימו אותו שהוא
חבר באירגון החזית העממית.

• והוא לא היה חבר?
לא היה אף פעם חבר באירגון. כך אמר לי ואני
מאמינה לו. הוא הבן שלי. היו לו ידידים
מהאוניברסיטה שהשתייכו אבל הוא לא. קיוויתי
שיזוכה, אבל הוא הורשע וקיבל 15 חודשים.
אחר־כך גורש ומאז אנחנו נפגשים בחרל. כאשר
פגשתי אותו הוא היה אחרי בידוד וסבל מפגיעות
נפשיות. לא נתנו לו לישון. נוצר בינינו קשר
עמוק מאוד. יש בו משהו מיוחד, בסמי. אני בכלל
אוהבת ילדים, כנראה שלא ניצלתי את
׳הפוטנציאל האימהי שלי. כאן עם סמי, נוצר
משהו מיוחד שבמיוחד. והוא אמר לי: את יודעת,
פליציה, כל־כך הייתי רוצה שתהיי אמא שלי! הוא
אמר את זה בצורה כל־כך ילדותית וכובשת,
שאי־אפשר היה לעמוד בזה. ביקשתי מבעלי
שיבוא לבית־המישפט ויראה אותו. הוא אמר לי
שאני צודקת. אני רואה אותו כבני, ונוצר קשר
נפלא בינו ובין בני מיכאל. הוא היה בחתונה שלו
בבולגריה.

1 *1י 1לפני שלושה שבועות ניסתה רונית גמליאלי.
71י 11
! 1 .1 1 x 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 / 1 1 x 1 1אשתו של הספר גילי, להתאבד. היא בלעה
את כל הגלולות שמצאה בבית והובהלה לבית־החולים מחוסרת הברה.

• את אוהכת את הארץ?
אני אוהבת את הארץ אבל שונאת את אלה
המדכאים. האהבה שלי לארץ מחוברת לטרוניה
קשה, עם כאב. מה עשו לארץ הזאת? מדוע הפכו
אותה לכזאת? מדוע לא נותנים לשמוח? מדוע לא
נותנים להנות מהאביב, מהים? קשה לי לשמוח
בארץ הזאת. קשה לי לשמוח כשכל יום הבחורים
שלנו נופלים. קשה לי לראות את המודעות
השחורות בעיתונים. אני אומרת לעצמי: אלוהים,
זה יכול היה להיות מיכאל! וכאן שמחים אנשים
שלא איכפת להם לא מהארץ, לא מהתדמית.
שואלים אותי מה נשמע — אני לא יכולה לענות
מצויין. שואלים אותי אם אני חולה. יש לי בעל
נפלא ובן, ועוד בן בארצות־הברית, ואני לא יכולה
לשמוח.

• חשבת פעם לעזוב את הארץ?
בחיים שלי לא! אני בארץ לטוב ולרע, כמו
בברית נישואין, ובתקופה האחרונה יותר לרע,
אבל אץ לי מקום אחר. הרבה פעמים אמרתי
לפלסטינים: אין לי מקום אחר תחת השמש.

• מה את אומרת לאלה האומרים לך
שאת צריכה לחזור לפולין, כי הגעת
לפה אחרי?1948
זה לא אופייני לפלסטינים להגיד דבר כוה,
ואף אחד לא יגיד לך את זה בחברון וברמאללה.
בסופו של עניין, הריכוז הגדול ביותר של
הפלסטינים הוא פה, והם לא יגידו לי לחזור
לפולין. הם יודעים שיש פה מקום גם להם וגם
לנו. הם היו רוצים לחזור, לא שאני אחזור.

• לאן יחזרו?
בן־גוריון אמר בזמנו שאפשר ליישב 56
מיליון יהודים בנגב.

• את מאמינה שהערכים יסכימו
לגור בנגב?
הפלסטינים יודעים היטב שאין להם דרך
חורה לבתיהם ביפו, ברמלה ובלוד. הם יודעים
שזה לא בא בחשבון. אך יש להם, עקרונית
לדעתי, הזכות של חזרה למולדת.

הדן | *11ךלו 11| 7ך | 11ן 7הדוגמנית קארין דונסקי פירסמה את הספר גילי
1 1 11 111 1111 # 1 1 ^ 11 גמליאלי בין הדוגמניות בארץ. הוא ליווה אותה לבל
אירוע שבו היא הופיעה. מסתבר שבעיסוקו זה הבן־אדם הוא נישרוני ביותר.
^ ונית גינסכורג־גמליאלי, אשתו של
1ספר־הצמרת גילי גמליאלי, הגישה לבית־המישפט
תביעת מזונות על סך 1,175,000 לירות
לחודש, ותוספת של מיליון וחצי לירות לשנה
לצרכי הוצאות נסיעה לחופשה בחרל. היא
טוענת שהיא הורגלה לחיים על רמה גבוהה
בשנות נישואיה, כי בעלה מרוויח 6מיליון לירות
בחודש נטו.
רונית הכירה את גילי כשבאה להסתפר אצלו,
בהיותה נערה בת 16 וחצי, תלמידת תיכון. לא
ארכו הימים והיא עזבה את בית״הספר, וכשהיתה
בת 17 פחות 11 יום היא נישאה לו. לחתונה
הגדולה, שבה השתתפו כל היפים והיפות בארץ,
הוזמנו 1500 איש. לפני שנתים וחצי נולדה להם
בת, מורן. היום, בטרם מלאו לה ,21 רונית היא
כמעט גרושה.

מדוע מבקשת האשה הצעירה להתגרש
מבעלה המצליח? מסתבר שגילי יוצא עם נערה
אחרת, סמדר קילצ׳נסקי, והוא גם נחשד, ואף
נעצר ושוחרר בערבות, בשימוש בקוקאין.
רונית הגישה תביעה לגירושין כבר לפני שנה
אך לבסוף הושג שלום בית. וכשזה הופר, החלו
ההליכים מחדש.
להתאבד ביס
^ דנית היא אשה יפהפיה, בעלת עיניים
1ירוקות ופנים שחומות. אך האשה הצעירה
הגיעה עד כדי ניסיון התאבדות. כשגילי חזר
הביתה אחרי ששוחרר בערבות, היא נסעה לים

וניסתה להתאבד. כשלא מצאה אומץ, נסעה
הביתה ובלעה את כל הכדורים שמצאה בבית.
היא סיפרה לגילי את אשר עשתה, אך לדבריה
הוא התעלם, ובבוקר הלך לעבודה.
בביתם בן שניים וחצי החדרים של גילי ורונית
מתגוררת מזה כמה חודשים הדוגמנית הקחורה
מרלין מדיסון. לדברי רונית חזר גילי
מארצות־הברית יחד עם מרלין, והודיע לרונית
שמאותו היום והלאה תתגורר הדוגמנית בביתם.
היתה זו מרלין שהבחינה שרונית איבדה את
הכרתה. היא הזעיקה את אחותה של רונית, אשר

הביאה אותה במצב קשה לבית־החולים. שם
שטפו את קיבתה, ואישפזו אותה למשך יומיים.
כשיצאה מבית־החולים היא התחילה בהליכי
הגירושין.
פדוות ויהלומים
ך* טענתה של רונית מרוויחבעלה 50000
/שקל ליום — עבור תיספורת הוא גובה

לפני כשלושה חדשים נסע גילי לארצות־הברית,
והוא חזר מלווה בדוגמנית טרלין מדיסון. הוא
הודיע לאשתו הנדהמת שהדוגמנית תגור עימם בדירתם.

1500 שקל, ואילו עבור צביעת גוונים 4000 עד
6000 שקל.
המיספרה של גילי גמליאלי נמצאת
בכיכר־המדינה בתל־אביב. בקומה הראשונה של
הבניין מצוייה המיספרה, שליד קופתה יושבת
אמו של גילי, חנה. למטה נמצא בוטיק שאותו
מנהלת רונית יחד עם חברה. אחרי שרונית הגישה
את תביעתה נגד בעלה, הוא ניסה למנוע את
כניסתה לבוטיק בטענה שהיא מפריעה לו, אך
רונית הצליחה להוכיח שהבוטיק הוא בבעלותה,
והיא ממשיכה להפעילו.

וןה הדוגמנית סמדר קילצ׳נסקי הפכה לבת לווייתו
11 11 /של גילי בכל אירוע שבו הוא מופיע. סמדר היא
הצלע השלישית בתביעת הגירושין שהגישה אשת הספר רונית.

ההכנסות מהמיספרה איפשרו לבני הזוג
לחיות ברמה גבוהה ביותר. בחצי השנה האחרונה
נסע גילי פעמיים לארצות־הברית ופעם אחת לאי
מיקונוס, משם הוא חזר עם פרוות־נמר עבור
רונית. היא טוענת שהיא פונקה על ידו במתנות
של מיטב הבגדים והיהלומים. רונית טוענת
בתביעה שכשנילוותה אליו לנסיעה לארצות־הברית,
הם הוציאו סכום של עשרת אלפים דולר.

;,גוגפת
מהמיכנפיים!״
ת הקאריירד! שלו התחיל גילי, בן להורים
יוצאי תימן, בגיל ,17 במיספרה של בתיה
ועליזה, הדואגות היום לראשי הנשים והגברים
בלוס־אנג׳לס. הוא התגלה ככישרוני וזכה מאוחר
יותרבעידודה של הדוגמנית קארין דונסקי,
שסייעה לקידומו במשך כל השנים.
מעצרו של גילי הזכיר תיסבוכת אחרת שלו,
לפני 8שנים. כמה ימים אחרי שקיבל את
רשיון־חנהיגה שלו, הוא גרם לתאונה שבה נהרגה
נערה. רשיונו נשלל ל־ 7שנים.
הצרות בין בני הזוג התחילו אחרי לידת הבת,
לפני שנתיים וחצי. רונית טוענת שגילי היה
נעלם מהבית וחוזר לעיתים הביתה בשעות
הבוקר המוקדמות.
רונית פנתה בתביעה לבית המשפט בה צוין
שהוא הסתיר עובדות מהותיות באשר לעצם
אפשרותו לנהל חיי מישפחה נורמליים. הנתבע
התמכר לסמים יותר מבעבר וחדל להתייחס אליה
כאל רעייה. נהג לקללה ולגדפה ונמנע מלקיים
איתה כל יחסי אישות. הוא השתתף במסיבות
הוללות על כל מה שמשתמע מכך וניסה לגרור
את אשתו לאורח חיים כזה.
אך גם גילי לא נשאר חייב. אחרי התביעה
שהוגשה על־ידי אשתו הוא הגיש בקשה
לגירושין ברבנות. בין היתר הוא טען שאשתו
גונבת כסף ממיכנסיו, ושעכשיו, כשכתם התחילה
לדבר, היא מלמדת אותה לקלל את אביה. וגרוע
מכול — גילי גמליאלי טוען שאשתו נסעה עם
גבר אחר לאילת, למרות כל הזהרותיו. התביעה
מלאה בשגיאות כתיב.
הצדדים גייסו לעזרתם עורכי־דין. את רונית
ייצג עורך־הדיו אבנר ימיני, ואת גילי גמליאלי
ייצג דויד יפתח.
רונית חזרה בינתיים לחיק הוריה. אביה,
העובד כטייס־ריסוס ואמה הציירת קיבלו אותה
בזרועות פתוחות.
נראה שצפוי להיות קיץ לוהט בכיכר המדינה.

ספורט
טניס
מי רוצה לסבור
ספורט הטניס, שהוא פופולרי כל־כן־ בארץ,
לא גרם משום־מה לצופה הישראלי לבוא ולחזות
במישחקים הבינלאומיים בתחרות על גביע
דייוויס, שבו התמודדה ניבחרת ישראל מול
נבחרת גרמניה. קומץ הצופים שהגיע בכל זאת
היו השגרירים השונים היושבים בארצנו.
מדוע באו כל־כן־ מעט צופים?
יושב־ראש איגוד הטניס איצ׳ה מיאר,
הסביר :״למישחקי גביע דייוויס יש חוקים
נוקשים משלהם, שלא כל־כך מסתדרים עם
נוחיותם של הישראלים בתקופה זו של השנה.
אחד מהחוקים אומר שהמישחקים חייבים
להתנהל בתנאים שווים בכל העולם כולו, בלי
להתחשב בפיגעי הטבע למיניהם. מישחקים היו
חייבים להתחיל בשעה 1בצהריים, כי החוק
מרשה שהמישחקים יתנהלו לפחות על פני שש
שעות באור היום. וכיוון שבתקופה זאת חם
כל־כן־ ,הישראלי אומר לעצמו: עם כל הכבוד
לטניס, בחום כזה אני לא יכול לשבת על בטון
לוהט.
״וכך אכן היה ביום החמישי. ביום השישי
באותה השעה, קיבל כל עם ישראל בצבע את
המישחקים ישר לתוך המסך הקטן. אז בשביל מה
להתאמץ? שואל עצמו הישראלי. אילו אפשר היה
להתחיל במישחקים בשעה 5או 6אחרי־הצהריים,
הכל היה אחרת.״
כדורסל שגת הגיח־מי
שחשב שמכת הגיורים כרי לשחק כדורסל
בארץ תיפסק, טועה. בימים אלה, כאשר הקבוצות
מתארגנות לקראת העונה הבאה, כבר נשמעים
בקבוצות שונות דיבורים על אפשרויות לגיור
שחקנים.
מכבי חיפה עומדת לגייר שחקן שחור בשם
ג׳יימס טרי, שכל היכרותו עם מדינת־ישראל
הסתכמה בשבוע אחד. מכבי רמת־גן עומדת
להחתים לשורותיה את גרג קורנליום, שבשנה
שעברה הגיע כדי לחזק את הפועל תל־אביב, אך
לבסוף הועדף על פניו שחקן אחר. קורנליוס
המשיך להתגלגל בקבוצות השונות עד שהחליטו
במכבי רמת־גן להחתימו, אך בתנאי שיסיים את
הליכי הגיור(למכבי רמת־גן יש כבר שחקן זר,

קרל איימוסו.
העיקר האנגלית!
מידי שנה יוצאים שלושה שופטי כדורסל
לקורס קצר של פיב־א (האיגוד האירופי
לכדורסל) ,כדי לקבל את תג השיפוט הבינלאומי.
השלושה שהצטיינו ביותר בעונה זוכים בפרס.
השנה בלטו שלושה שופטים צעירים: נפתל׳

עובדיה, אסא קמינד וטרד וירוניק.

כשלדעת רבים היה זה עובדיה בן ה* 30 שהציג
את הרמה הגבוהה ביותר.
איגוד הכדורסל האירופי דורש מהשופטים
הישראלים ידיעת טובה באנגלית, כתנאי
להשתתפותם. נפתלי עובריה לא שלט כל־כך
בשפה, ולכן התחיל לפני כמה חודשים ללמוד
אנגלית באינטנסיביות. לפני כשבועיים הוא זומן
לאיגוד, כדי לעבור יחד עם חבריו סיבתו
באנגלית. לטענת האיגוד לא עבר עובדיה את
המיבחן. ולמרות שנחשב לשופט עם עתיר גדול
הוא התא מהרשימה ובמקומו הועדף השופט אלי

נעים.

לפי חוקי פיב־א רשאי כל שופט לגשת
לקורס הבינלאומי, לאו דווקא באמצעות האיגוד,
אלא גם בצורה עצמאית ועל חשבונו. נפתלי
עובדיה, שפסילתו הכעיסה אותו מאור, החליט
להירשם לקורס באופן עצמאי, ולהוכיח לאיגוד
השופטים המקומי שרמת האנגלית שלו הספיקה
כדי להעביח את הקורס ושההחלטה להורידו
מהרשימה נבעה אולי משיקולים אחרים. אולם
זמן־מה אחרי שנרשם והתקבל לקורס, הוא ביטל
את השתתפותו. בלי כל נימוק.
המקורבים לנושא טענו שגם בעבר עברו
שופטים רבים את הקורס, כאשר השפה האנגלית
לא היתה שגורה בפיהם. כולם יודעים שיש כמה
שופטי כדורסל בינלאומיים, שאינם חברים
אפילו מילה אחת באנגלית. לכן עוררה ההחלטה
לגבי נפתלי עובדיה תמיהות לא מעטות.

הפועל רמת־גן החליטה להחתים את בטיב
מאלוביי! ,ובימים אלה נעשים מאמצים לגיירו,
כדי שניתן יהיה להחתים זר נוסף (ראה ראיון
עם איתן מגידו).

כדורבלנים איימום, מאלוביק ובן ארי בפעולה
מיהו יהודי!
הפועל חולון, שקצרה הצלחה לא מבוטלת
בעונה שעברה, החליטה שאם ברצונה להיות
בפיסגת הכדורסל עליה לחזק עצמה בשחקן
אמריקאי נוסף. כעת זה יתאפשר לה,אחרי
שמייק קארטר נשא אשה ישראלית, והפך
רשמית ישראלי.
קסלר דרמת־גן?
בשבוע שעבר הביא מרור זה את סיפורו של
מאמן הכדורסל האמריקאי מרב קסלר(העולם
הזה .)2392 שביקר בארץ לסידרת הרצאות.
בהשתלמות מאמני כדורסל במכון וינגייט הביע
קסלר נכונות לאמן בארץ, אילו רק ניתן לו הרבר.
״רצוני לאמן כאן כדי להפוך את ישראל
למעצמת כדורסל בינלאומית,״ הוא אמר.
הקבוצה היחידה בליגה העליונה, שנותרה
ללא מאמן, היא הפועל רמת־גן. השבוע פנתה
הקבוצה לקסלר, והציעה לו לבוא אליהם.
העולם הזה פנה לאיתן מגידו, יושב-ראש
הנהלת הפועל רמת־גן, ושאל אותו:
• איך הגעת לקסלר!
״קראתי את מה שכתבתם עליו. חבר שלי,
שקרא את העולם הזה היסב את תשומת ליבנו
לאורח שגילה רצון לאמן פה. רק מחר יתן לנו
קסלר תשובה, אחרי שיבדוק אם יצליח
להשתחרר מהתחייבויות קודמות שלו באמריקה.
מה עם כל השמועות שסטיב קפלן עוזב
אתכם!
״להערכתי השמועות הן רק שמועות
עיתונאיות. אני לא יודע על זה מאומה, את כל
המשא־והמתן שלו הוא מנהל דרך העיתון ולא
דרכנו. ברגע שהוא יישב לדבר איתנו, אני בטוח
שהעיניים ייגמרו מייד. אנחנו מעוניינים בו כמו
שהוא מעוניין בנו. כולם מכירים את הטריק הזה,
של שמועות בעיתון. זה נועד להפעיל לחץ, בדי
לקבל עוד כמה רולרים.״
מה קורה עם הגיור של סטיב מאלוביק? האם
בגלל זה אתם לא מחתימים שחקן זר נוסף?
״גם אני עדיין לא יודע כיצר יירשם מאלוביק
בשנה הבאה. זה שישחק זה בטוח. יש לו חוזה
לעוד שלוש שנים, והוא שוקל אפשרות

•י 4ד

מכת הגיורים אינה תופעה חדשה בכדורסל
הישראלי. הראשון שפתח בסידרה היה אולבי
פרי, ומאז הלכו קבוצות נוספות בעקבות מכבי
תל־אביב. הפועל תל־אביב גיירה את לבה
מארבר, מכבי תל־אביב מיהרה לגייר את ארל
ויליאמם. מירוץ הגיורים הגיע בימים אלה
לשיא חדש. הסיבה: קבוצות ממהרות לגייר
שחקנים נוספים מחשש שאגודת ישראל תצליח
להעביר בכנסת את חוק ״מיהו יהודי״ ,דבר
שיכביד מאוד על הקבוצות.

חולון: כיסוי דאיצטדיח
קבוצת הכדורסל של הפועל חולון, שבעונה
שעברה הצליחה לתקוע יתד בצמרת הכדורסל
בארץ, החליטה לשפץ את האיצטדיון שלה.
האולם, שהיה מכוסה רק בחלקו נסגר, ומושבי
אבן־הפינה פינו מקומם לכיסאות פלסטיק
מהודרים. בעונה הבאה תהיה קבוצה נאה
באיצטדיון נאה. זה נשמע לכל הריעות מכובד.

ילדי טיקצוענים
בפעם הראשונה מגלה חברה מיסחרית עניין
בליגת הילדים קט־סל. חברת־הביטוח שמיר
אימצה את אלופת ליגת מחוז המרכז, אגודת
הספורט של רמת־השרון, בהשגחתו של המאמן
אריה מליניאק מהפועל חולון. לכבוד המאורע
ההיסטורי נערך מישחק של סיום עונה
אלוף־האלופים בץ הקבוצה המאומצת ובץ
גיבעת־שמואל, רמת השרון ניצחה .38:28 בטקס
הוענקו לילדים גביע ומדליות, והם גם זכו לקבל
מחברת־הביטוח המאמצת סיוע כספי למועדץ
ותילבושות.

אריצור סכרה את הגשים

מאמן קבלר עם שחקני הנוער של רמת־גן
שידוך טוב!
להשתקע בישראל. הוא מנוע מלעשות את
תרגיל ההיעלמות שעשה לנו בשנה הקודמת.
הוא היום כל־כך קשור, שלא יכל לעשות תרגיל
דומה*.
האם תחונימו זרז

,זה תלוי במאלוביק, כיצד הוא יירשם ואם
מישרד־הפנים יאשר את מיסמכי הגיור שלו. אם
יירשם כזר, נאלץ להחתים ישראלי, ואם יירשם
כיהודי. נשקול אפשרויות אחרות. אולי פרד
פונרקסטר יחזור.״

השבוע נתבשרנו על מכירתה של קבוצת
הנשים של אליצור תל־אביב לאליצור קריית־אונו.
ומדוע זה מעניין? כי החודש עומד מרכז
אליצור לערוך את האליצוריאדה הראשונה
בישראל, כשבאירוע יושקעו מיליונים רבים של
כסף. מעניין מה חשוב יותר לראשי אליצור,
אירגון מיפגן־ראווה או קיומה של קבוצה,
שבשנים האחרונות נחשבה כמכבי תל־אביב של
הכדורסל הנשי?
גם במרכז הספורט הגדול במדינה, הפועל,
קיימת תופעה דומה של התפרקות קבוצות. לפני
שנה התפרקה הפועל נתניה מחוסר תקציב,
והשנה אנו שומעים על התפרקות צפוייה של
הפועל קריית־שמונה מסיבה דומה, כאשר ברקע
עדיין נשמעים צלילי הכישלון של כינוס הפועל.
העולם הזה 2393

קנה מכנסיים או חולצה
של מאקו ג׳ינס ן וקח 1 כחצי מחיר!!!
זה קורה עכשיו במשכיר לצרכן!
שני הלהיטים שמטריפים את הצעירים באירופה :
מאקו ג׳ינס — אופנת הקיץ התוססת
קקט^קקו/ו/ץ -משחק הנדנדה המקפיץ!
עכשיו אפשר לתפוס את שתי הציפורים האלה
במכה אחת — בוא לאחת מחנויות המשביר לצרכן,
קנה מכנסיים או חולצה של מאקו גיינס, וקח
קקנהקקו/ץ/ובחצי חינם!
המבצע — עד גמר המלאי!

המו±וכיד כצרפן
רשת בתי כל בו יחידה בישראל

ג׳ אב תשכדג 13.7.83 ,
דוגית גמליאלי

מיססר 2393

76 עמ1זים

שנה 47

המחיר 80 שקלים(כולל ם.ע.ם<.
אשת סכו
הצגות
טענת שנערה
גוווח

5גידוו נסו
לחודש

חזרה לתחילת העמוד