גליון 2393

העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 4 | כתבת השער המידנזי: כתבת השער האחורי: פסיכופתי בחברו! מזונות צמרת אחרי גל של שמועות וגייסות שונות ומשונות, מביא העולם הזה את השתלשלות המאורעות האמיתית שאירעה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 5 | במדינה העם שת, דםר 1ת אהרון גרוס היה רחוק מהאידאולוכיה של המתגחלים, ושלמה ארכוב יוצא חוצץ נגר המילהמה שנמתחה אחרי ההתנקשות בחייו. שלמה ארגוב הוא דיפלומט בגיל
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 6 | צעיר נהוג—והתנהגות ני הצדדים ואחו מנומבטאת אח הנסיכונח־ה .ששגה חבר ו ן ^ צעיר דרך הגיזרה שעמד לבדו 1 1במשך דקות ארוכות על אי־התנועה, הבחין כנראה בשלושת הערבים
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 7 | כר נדקר אהרון גרוס וזה מה שקדה אחרי ש הו פ קו ע ליי ך׳ זבריו ס כ כינ _ ודאוט.1ב 1ס ע ודר ^ י ׳ י 7־ ״1 *1111 צוות העולם הזה שהיה בחברון *1111ה 1111ב (בה עדויות
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 8 | ן אחד המתנחלים, שהיה עד ראייה להתנקשות, מוטי נחמני, החליט 3לרדוף אחרי המתנקש שחטף את העוזי. בצה׳ל נהוג שכאשר חייל נפגע בקרב, מטפל בו החייל הסמוך אליו, ואינו
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 9 | ישראלי־פלסטיני, וגם צעיר שעמד לצאת לוועידה דומה בוושינגטון. לעומת זאת אין נעצרים ערבים חברי־רק״ח, המשתתפים בוועידות מסוג זה. 1עדה דרש 1ת־השיד 1ר בתנועת־החרות
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 10 | חמחרים תחת מעטה שר סודיות מוחלטת שבה שותבים או בעה מישודי־ממשרה מוקם בארץ מיתקן המסכן את בריאותם שר מיליונים נפצע בעת ששיחק כדורגל עם ילדיו, עיתונאי הארץ
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 11 | זהו נסיון של ונול לחוור לתוך הנהגת חדות - במדינה מיפרגות סרח דא רוצה ח״ב הלים־לימ מגתגיה אינו יידע מי מעוניין גו לראשות העיריה המישלחת שבאה אל ביתו של ח״ב
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 12 | ולעלות לצמרת אחרי תבוסת חרות באגודות הסטודנטים בארץ, איבדו כץ ואנשיו מוקדי כוח רציניים. הקמת התנועה ניצב שהוא ״העל־מיפלגתית״ בראשותה היתה חיונית גם עבורו
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 13 | הפילהרמונית בפארק! קונצרט התזמורת הפילהרמונית הי שראלית בגני יהו שע במוצאי שבת 16 ,ביולי,ו׳ באב תשמ״ג, בשעה 9.00 בערב. -פארק הי ר קון ן בניצוחו של זובין מהסה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 14 | האם כדאי לבק ש את בעלת־האן ב להעלות את דמסיגסקי הליכוד אינו זאב ז׳בוטינסקי, אלא דויד בדגויימ• >\ ז מה כל זה נוגע לוולאדימיר־זאב מאודיסה, אבי התורה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 15 | וכייף עד הסוף טוס לאילה במלון שאתה בוחר תחילת הקיץ, הילדים יצאו לחופשה. צאו לנופש משפחתי באילת, עם ארקיע, ותהנו מכל ההטבות הנפלאות, ממחירים נוחים ומאפשרות
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 16 | מנה, מנה, שקד ופרסץ בחברה המודרנית, הכסף משמש — בין השאר — כמודד לערכם של דברים, כפי שהוא נקבע על־ידי החברה. הכסף עצמו הוא ערך פיקטיבי, המבוסס על הסכמה חברתית
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 17 | ביקורו החטוף של הנרי קיסינג׳ר בארץ הזכיר לשר־הפנים נשכחות. כאשר האורח היה שר־החוץ, הוזמן בורג לפגישת שרים איתו. באותה תקופה הפגינו אנשי גוש אמונים נגד
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 18 | רשימת־מרכז, נזכר רבץ בנסייד הנפל של הפרופסור יגאל ידין. .שוב הם יקימו תנועת צופים לבני־׳. 60 הרצל האסטרולוג ליפשיץ גורס על־פי קריאה בכוכבים, שוייצמן ישוב בקרוב
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 19 | בלתים שתי גירס 1ת ל״מיהו יהודי״ 1מהי פ שיטת רגל מיגוון פוליטי רחב — מאליעזר גרנות המפ״מי ועד אורי ין, נאמנו של אריאל שרון — היה מייוצג בחגיגת יום־ההולדת של
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 20 | נוידו! לאונו מידע לאומי נותן לך תשובות יש לן שאלה ! טיק־ טק ומידע לאומי פולט את התשובה. מיכשור משוכלל בעשרות סניפים עומד לרשות הלקוחות במתן מידע מהיר ומעודכן
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 21 | דק אחד שקנינו פרדלת הרשינו לעצמנו ל קנו תמערכת וידיאו [ 9כבר הרבהז מן רצינו ל קנו ת מ ערכ ת וידי או טי ב ה, אבל לא העזנו. ש מ ענו ש ״ ה ל הי ט ,,אצל ה פו ר צי
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 22 | ה מ עונ ה [ הנו שרת כבר בשבוע הראשון של מילחמת־לבנון ם תח ״העולם הזה״ בביקורת נוקבו! של כישלונותיה המדיניים והמוסריים. מאז נכתבו על כף אלפי מאמרים. ״ בסידרה זו
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 23 | .המילחמה הכושלת. הכיבוש נעשה במהירות רבה יחסית, משום שתנועת הכוחות ב עוונו של גדוד. גירמק־מנעה ממנו את האפשרות לסגת לשטח הבנוי של נבטיה ולהילחם שם, כסי שעשו
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 24 | •ייייייייי הופצץ המחנה מן האוויר והופגז על־ידי הארטילריה. הנסיון הסופי לכבוש את עידחילווה בוצע ביום א׳ ,וד 13 ביוני, והקרב בו כמשך 36 שעות, עד ליום ג׳ דד 15
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 25 | מכתבים טיולים נהדרים ללא ם שוא־פנים במסלולים המרתקים ביותר! * אירופה 8 :־ 30 ים. * ארה ״ ב, קנדהומכסיקו 32-28 :ים. * ה מז ר ח הרחוק 3! :יום * ד רו ם אמריקה 23
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 26 | ה צ טר ף ל מר תון הפר סי ם מר תוסס אומר: 0 0 0 - 00076 ׳0 קח סודהסטרים 201 הגדול, שים סטרימלי תן גז והצטרף למרתון הפרסים הענק של סודהסטרים. וידאו, טלויזיה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 27 | מכחכים (המשך מעמוד )24 מא״ נדי ב אבידן זרים ונגד העליה של הכוחות הנאו־נאציים בגרמניה המערבית. עלמה סוס, ברלין מאוזן משורר הבלע .1עוד אסיר לשעבר שמופיע בארץ ()3
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 28 | פתוח במוצ׳׳ש לרגל המבצע יהיו משרדינו ב-ת״א, ראשלי׳צ, ופ״ת פתוחים במוצ׳יש החל מצאת השבת. ב>ז0 נתניהו פתח-תקוהו גני ניצה הפרויקט היוקרתי ביותר הנבנה היום בנתניה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 29 | 1הו רו ס הו ס מרים בנימיני מז להחה־ ש: סהט1 חסם שר ב 1המזלות השוגים לילדים מזל סרסן הוא המזל הרביעי בגלגל המז לות, ומתייחס למישפחה, לבית ובעיקר ליל דים. בידוע,
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 30 | לפני שאתה מפרסם מודעת לוח בעיתון -ראינו שתדע: מעתה - במחיר מודעה וחצי, יש לך פשו בכל ששת העיתונים החשובים במדינה יש לך נכסים למכירה רוצה למכור מגוש אתה מחפש
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 31 | ה בנ ק הבינלאומי הראשון. רואים. זה הבנק שפתוח לנוחותך עד 7בערב. המפעיל טכנולוגיה ממוחשבת ההופכת עבורן את כל סניפי הבנק לסניף האישי שלן. זה הבנק היוזם עבור
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 32 | וה היה 3ש ( ההור שהיה /ס ע 25 כליון.העולם הזדד, שראדדאור השבוע לפני 25 עתה בדיוק התייחס בכתבת־השער שלו להסיכת הקצינים בבגדאד, תחת הכותרת.נאצר כובש את עיראק״
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 33 | נוזל החיים של ג׳ו קנקר מכחכים האנגלים אולי לא המציאו א ת הבירה, אבל בבריטניה הגדולה, שופעת הפאבים, נשפכת הבירה כמים. כוכב הרוק ג׳ו קוקר שהגיע לארץ לסיבוב
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 34 | אח שורץ אחד הנושאים המרכזיים שהועלו בשיחות איסלאמאמבאד בין שר־החוץ האמריקאי, ג׳ורג׳ שולץ, ונשיא פקיסתאן, זיא אל־חאק, היה האיום הישראלי להשמיד את הכור הגרעיני
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 35 | 1 1 1 1 1 1 3 . 11*111111 אלכסנדר סודזיניצין: תה וסימרטיה לראות את אלכ סנד ר סו איני צין, הסופר הסובייטי הגולה, כשהוא צוחק צחוק גדול ומאושר שכזה, זו תמונה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 36 | לץ ס״רוו: אשת השנה ששה פרצופי לנל משמיציה לא עבר זמן רב מאז מצא את עצמו דאסטין הופמן מאכיל תינוק על בימת הצילומים, והנה הוא עושה זאת במציאות. בסרט טוטסי,
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 37 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אוהדים ...מה הן אומרות...חה ה שלמה רהט: יצחק רבץ: ישראל כץ: ״בונריה, בטריטיקה ,,מנסים לצבוע את, ראנתנצח עם שרוסעכשיו אין שמחות
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 38 | ענת פלג: גדי בייליס: גיז ק 1קר: ,רגוות ששרטתי בחוגו 1ם עבוון וצח לפגוע ,,סיברו ר שהקהל בבערי באמצעותי!״ בישראל מצו״ן!״ אגי זוכרת איזה כאבי־בטן איומים ואיזה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 39 | נחשי התפתל! בסיסעדה יפאנית !סרטנים זחלו בשייח׳־מונס מיצעד התלמידים ולימדה את מיטב השחקנים והזמרים בארץ: הזמר אריק לביא שלא נכח באולם, הזמרת חווה אלברשטיין שלא
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 40 | ש ם היה שסיר פחדה הבנקוקי, אבל וראה. :די, קחו את הנחש הזה, תססיקו לצלם ׳,היא ביקשה. אחרי הצילום סיפר בוריס לישראלה. :זה ספוג הנחשים החונקים, ולא המקישים׳
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 41 | הארוחה כוללת שלוש ביצים בתוספת בצל, תפוחי־אדמה, ביקון הם, נקניקיות -הכל מסוגן בצורה החביבה עליך. סלס ירקות גדול, לחם או לחמניות או סוסט חמאה, ריבה ודבש, עוגה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 42 | חיסכון קפוא זהו מסוג הדברים שתמיד מעצבן אותי למה לא המצאתי אותם לבד. אבל כבר הסברתי שאם לבן־אדם יש חברים וחברות אינטליגנטיים, הוא יכול להפסיק לחשוב. רק להקשיב
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 43 | נשארת באומה הרומן הלוהט ביותר ביותר בעולם־האופנה הוא הרומן בין הדוגמנית יפה כ6יר ואורי גרבנאוהר. הרומן של אילנה רובינא ואיציק קול, כידוע התגרשה לאחרונה יפה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 44 | נחמה פו רתא אביטל מוסינזון, תושב תל־אביב שעבר לירושלים, סיפר שדרושות לאדם שלוש שנים כדי להתקבל לחברות הסגורות בבירה. הירושלמים הם בררנים, ובהחלט אינם מקבלים כל
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 45 | אהבה לבן 19 עד לפני שנה ניהלה הציירת״תכשיסאית רחל גרא רומן בן שלוש שניס עס זאב. הוריו של זאב גס ביקרו את הזוג בביתס בארצות״הברית. למ תת הפרידה, הס עומדים מידי
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 46 | חברתי, כשבדרך־כלל צועד לצידה בחור יפה תואר, היכול בקלות להיות בנה. לרחל אין ילדים. מי הם הנערים בגי ה־ ,20 המתחלפים בתדירות, והמשמשים בני־לוויה לרחל, שעברה כבר
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 47 | לאהוב א1ת צעירים _ במדינה זמשך מעמוד )45 ברים צעירים, אך הכימיה ביננו ועלת מצויין. הצעירים אינם פוחדים מני. הם גם לא מחפשים לשנות אותי. ני מבוגרת בגיל אבל ילדה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 48 | !;117 , 1המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ ס 8 8 0 £במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה המעולה בבדיקה של ח 0ו0(6 561601 חס\/1 טעם אמריקאי. תערובת
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 49 | קח שרופסק בפנים ארל ויליאמס מ ש קי ה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 50 | בבורו של עבריין **סירי כלא רמלה הביעו את \£הערכתם לדויד סוויסה בדרך יוצאת דופן. הם אספו מחסכונותיהם הדלים סכום של 1,500 דולר ומסרו אותו לסוויסה לשם מימון
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 51 | אד ושף (מימיו) ,בוגו האווואוו, מומחה את הנזק לחינוך הנגוס על־ידי צפייה בסדרות ״זהו תשדיר שהוא כולו מלא בסטריאוטיפים: של ירקן, שהוא כמובן ספרדי, של לקוחה, שהיא
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 52 | להשבעתהסרוויזיהערלדם, מנתח פופולריות המטפחות עונים כוזבים סכסואלים. אם אני הייתי הומר סכסואל, הייתי נעלב מאוד. הבלונדית בסידרה היא כמובן מטומטמת, ומה שיש לה זה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 53 | פאייטים אופנתיים גם מתוצרת עצמית שחורה וארוכה מבד דקיק ומתנפנף. בעלות ההעזה יכולות אף לצאת איתו בערב לאירוע מפוצץ, ולהיראות שונות ומיוחדות, כאשר את החלק התחתון
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 54 | המשולש קשה לי להתקבל לעבודה, יש הבדלים ניכרים במשכורת ובדרגות הקידום, כי שם הצבע הלבן שולט. פה, בישראל, אני מרגישה כמו בן־אדם. אף אחד אינו מתייחס אלי או שופט
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 55 | נער־ה שע שזעי ם שר מבק רי־ הספ רו ת +האמת המרה על ייבוש הביצות תמלוגי־ה שבת של זלד ה מישקינסקי ־^י מקור זליגת מילים בסופרמרקט התופעות יוצאות־הדופן של הסיפורת
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 56 | עיתונאי בריטי, המגיע ארצה והופך לעיתונאי ישראלי, נושא ישראלית •(העיתונאי האנגלי אינו יהודי, כך שקיים גם עניין הלשון והבנתה) .את העיתונאי הזה מציג גרוסמן כמעין
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 57 | מ 1סיקה תקליטים פרוצליל >צ>דת>ות יופי ומוסיקה - ממציאה האודות ל סוונ ק י כאשר התפעלתי באזני ידידי, המתופף המוכשר דני מקוב, על התיפוף של סטיוארט קופלנד באלבום
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 58 | או.׳ רוצה פרסו תן לי פעם אחת בבוקר ואחרי כל ארשה ותן לי עוד פעם בערב -לפני השינה: פלירט נותנת הרגשה נפלאה. פלירט משחת השיניים בעלת פעולה משולשת: ו\/ו (מיאציד ם
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 60 | פליציה דוגר, הכוקריטה הקומוניסטית שרכשה שם שרמי בהגנה ער נאשמים עוב״ם, מסבות ער חברי־הקריסה שרה נאו־ץ, ער ההתמודדות עם העויינות שר הוחוב הישואר׳ ואומות שרמוות
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 61 | ״אין לי מקום אחר תחת השנושר (המשך מעמוד )59 פחד נוראי כשהבן נמצא בצבא, בעיות של יוקר מחייה. אך פליציה לנגר בכל זאת יוצאת דופן. אולי אפשר להסביר את זה בכד שעד
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 62 | הם לא שילמו לי. אחר־כך היו מפגינים ערביים מטייבה, נשים שתבעו מזונות. ומה שאהבתי במיוחד היה להגן על עבריינים צעירים. הבעיה שלהם כאבה לי מאוד, ואלמלא האסו ן של
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 63 | תוכניות מועדפות בטלוויזיה הישראלית יום רביעי סמיילי 10.20 מדבר אנגלית) .פרק שישי ואחרון • סרט ישראלי: טוביה ושבע בנותיו (— 5.30 מדבר עברית* .חלק ראשון של
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 64 | שידור צל״ג הפחדנות הס שתולדת • להשבוע -יומן אירועים, ובמיוחד לכתבים גיל סדן ורמי גוברניק, על הכתבה שהתיימרה לסקר את רצח תלמיד־הישיבה אהרץ גרום, הפוגרום שערכו
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 65 | קולנוע סרטי ער אהבה 1ם 1סר בתוך ים האיוולת של סרטי הקיץ שהציפו את בדי ישראל, סרטים שנועדו לקהל צופים עד גיל 5או מעל ,105 מהווה סירטו החדש של אריק רוהמר, פאולין
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 66 | מעלתו הגדולה של רוהמר בסרט זה(אבל גם בסרטיו האחרים) ,בכך שאינו מחמיר מבט, אינו מרים אצבע מטיפה ואינו מקדיר פנים תוך כדי טיפול בנושאים אלה. הוא היה ונשאר איש
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 67 | מישפחות רבות היכולות להרשות לעצמן להתפרנס ממשכורת אחת. שר־האוצר מכיר את הבעייה היטב: רעיתו, אביבה, היא אשה עובדת, המביאה הביתה מידי חודש בחודשו את משכורתה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 68 | ה בו רסה מאת מאיר תדמזר הגנניר הוא יווס! אני מתחיל שוב להרהר בקול רם ולשאול מהי בורסה. אחד ממתפרנסי הבורסה אמר לי שהוא זוכר, שקרא פעם, או אולי שמע פעם בהרצאה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 69 | אזר ירוק למרעילים (המשך מעמוד )9 השאלות, והבטיח׳להשיב עליהן כעבור במה ימים. אלה היו השאלות שהפנה העולם הזה לר׳ר ברנה נזק שאינו ניתן לתיקון לפועלים העובדים
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 70 | והציג עבודות של ציירים צעירים ובלתי־מוכרים, הנמצאים בתחילת דרכם האמנותית. גלריה ארגמן לא היתה גלריה מיסחרית, אלא מקום שבו הציגו עבודות חדשניות בשטח האמנות. לצד
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 71 | תיירים, אזרחים, צעירים וקשישים, השאיוו את המילחמה ברבתן ואת הצוות 000x1^^011 18 8 7 1 1 1 ^ ו, הורדום הורדוס. אילו רק 1 1ראית מי שר שירי הלל באמפיתיאטרון שאתה
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 72 | בבית, ובאו לקיסריה כדי להתפרק עד הסוף עם הזמו האנגר׳ גיו קוקו באקסטאזה הצטרף הקהללשיוה * נגע לו, עמד על הבימה כמרחף. נכון, י ;:ג׳ו קוקר הוא ג׳ו קוקר, הוא אינו
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 73 | ״אין לי מקום אחר תחת השמש ר (המשך מעמוד )61 לא, כרגע הוא נמצא בגרמניה המערבית, אבל הוא חושב לחזור ארצה. • הוא סבל בילדותו מהעובדה שהוא בנה של פליציה לנגר?
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 74 | וניסתה להתאבד. כשלא מצאה אומץ, נסעה הביתה ובלעה את כל הכדורים שמצאה בבית. היא סיפרה לגילי את אשר עשתה, אך לדבריה הוא התעלם, ובבוקר הלך לעבודה. בביתם בן שניים
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 75 | ספורט טניס מי רוצה לסבור ספורט הטניס, שהוא פופולרי כל־כן־ בארץ, לא גרם משום־מה לצופה הישראלי לבוא ולחזות במישחקים הבינלאומיים בתחרות על גביע דייוויס, שבו
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 76 | קנה מכנסיים או חולצה של מאקו ג׳ינס ן וקח 1 כחצי מחיר!!! זה קורה עכשיו במשכיר לצרכן! שני הלהיטים שמטריפים את הצעירים באירופה : מאקו ג׳ינס — אופנת הקיץ התוססת
העולם הזה - גליון 2393 - 13 ביולי 1983 - עמוד 77 | ג׳ אב תשכדג 13.7.83 , דוגית גמליאלי מיססר 2393 76 עמ1זים שנה 47 המחיר 80 שקלים(כולל ם.ע.ם<. אשת סכו הצגות טענת שנערה גוווח 5גידוו נסו
חזרה לתחילת העמוד