גליון 2394

העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 1 | יאבתשמ׳׳ג20.7.83 , מי פסר 2394 יר 80 שקלים(כילל מ.ע.מ<. בגין קנה את סיעת
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 2 | רק אחדי שקנינו פלדלת הרשינו לעצמנו לקנות מ ערכ ת וידיאו כבר הרבה זמן רצינו לקנות מערכת וידיאו טובה, אבל לא העזנו. שמענו ש״ הלהי ט״ אצל הפורצים בזמן האחרון זה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הוווערי: כתבת השער הקדמי: הרוסה ומרוקנת מכירת תל״ם ב־ 5ביולי 1982 נערכה אחת העיסקות המבישות ביותר בפוליטיקה הישראלית. תל״ם מכרה עצמה לליכוד תמורת 200
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 4 | רפזל ממשיך בחרות • רפאל(,דפול״) איתן מעמיק את קשריו עם ״צעירים למען ישראל״ ,קבוצתו של ישראל כץ, מצעירי־חרות, המורכבת על טהרת פעילי־חרות. רפול הופיע השבוע פעם
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 5 | במדינה העם שמש בגיבעון -קדיסהו יוסף בורג הצליח במקום שגבשלו בל גדולי הציונות: הוא צייח את ישראל לאירובה המרכזית. רוב המנהיגים הציוניים חלמו תמיד על מדינה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 6 | בנעם הואשונה: הסיטו האמיתי 3ה- של שהתרחש בנח״ח בכביש הראשי ביירות־דמשק, שבו התקדמו כוחותיהם העיקריים. ליד בחמדון הם נתקלו בהתנגדות נמרצת מצד כוחות פת״ח. בראש
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 7 | אחמד שוקיירי, היה כלי־שרת בידי גמאל עבר־אל־נאצר. אסד רצה להדיח את ערפאת, למנות במקומו איש־פת״ח שיהיה נאמן לו אישית ולהפוך את אש״ף כולו לזרוע של המדיניות
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 8 | _ המורדים (המשך מעמוד )7 השימחה הצוהלת בישראל על המתרחש בפת״ח הבהירה לפלסטינים את התמונה עוד יותר. במצב זה הגיבו הפלסטינים ברחבי העולם כפי שמגיב כל עם נורמלי.
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 9 | לי(• 5 גי• >0 ג; 0ס על שאלת ״העולם הזה״ בקשר למיסמך. הגיי ׳ י ״— 2^*0 0 0 0 . ( } 24י הסיססך המדהים: שטר־הסכר של סיפרנה בישראל בצד ההסכם מופיעה חתימתו של יו״ר
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 10 | ;1— £77773ז 1ז>/ ה בו רסה מאת מאיר תדמור לתפוס טרמפ ולרדת אחרי החגים ועכשיו אנחנו מגיעים לעיקר: מה שעושים היום המוסדות הכססיים והמשקיעים המוסדיים הוא שערוריה.
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 11 | מגדלקופטר - מסוק של חברת הבטוח מגדל מסייע להכוונת התנועה בדרכים מי שנוסע בימים אלה מן הפרברים לכיוון תל־אביב בבוקר, בשיא עומס התנועה, שם לב בוודאי להקלה מסוימת
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 12 | אנו מכבדים כרטיסי ישראברט גו קפה ייאפרופויי בייגו-יעקב״ טל 289289 .־03 הירחון הבינלאומי לגבר ולאשה 3 £טסו>ו* 0ק גליון חוד ש אוגוסט 83 הגיע ונמצא כבר בכל
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 13 | הגיע הומן דע ש 1ת סדר בסופר־מארקט אס נבוא! עו ^ מים אחדים אחרי שמפ״ם החליטה שלא לפרוש מן המערך, היא פנתה אל מיפלגת־העבודה ותבעה ממנה לשתף אתה ,בבחירתם של
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 14 | לבעלה מה לעשות. בני מישפחת ולקר דוחים טענות אלה על הסף. מצב בלתי־נסבל *** נח אחרי שוולקר ישב על הכיסא * * המכובד, הודיעו שקל ואבוטבול, חבריו מסניף חרות, שאם
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 15 | הכיס או ת המוסיקליים יורם ארידוו ולקר, שחשש שאנשי הליכוד בעירייה פונים לו עורף, הקים באפריל 1981 את רשימת האזרחים. במיכתב רישמי לראש־העיריה רוטשילד הוא הודיע
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 16 | הצ ק שאי ש־העסקים העביר דח״כ, מ ד 1ע אייבי נתז מ ת אי ם להיות נ שיא ארצזת־הברית ומי רא הוזמן דארוחת־הניצחון שלשרה דורון באי מיזנון־הח״כים שיפש־פו עיניהם
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 17 | לענייני־התיישבות, והעיר דבר־ מה לחברו למיפלגה מתיתיהו דרובלם, ראש המחלקה להתיישבות של הסוכנות. כשענה לו דרובלס, פתח ואמר: ״אדוני סגן־שר־החינוך, סליחה,
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 18 | בלונים מאת דני אל ה ש מי מדוע יוטבע דינקנז שר ראש הממ שלה על שטר חד ש של 117ח צי ש קל? הפרקליט צבי לידסקי גורם, שהרשעתו של עמוס ברנם והחנינה שקיבל נבעו משיפוט
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 19 | הו רו ס הו ס אנשים תמימים, הנוטים להאמין לכל אחד. צריכים להיזהר במיוחד. מריייו שהצורך בביטחון מועיד אותם להאמין לכל דבר. הם חייבים לדחות עיסקות כספיות לתקופה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 20 | ממזכי דם בחברו! ציבעו של בל דם הוא אדום - אך יש דם אדום יותר. .דם יהודי לא יהיה הפקה״ קבע מנחם בגין. ודם ערבי?.זכותו של כל יהודי לחיות בחברון,״ מיהרו להכריז
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 21 | !ה היה ששינש :1131 שהיה גליון.העולם הזה־ שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיור, הביא כתבת־שער תחת הכותרת.המארינם פולשים!־ ,ובה דיווח על נחיתת כוחות המאריגס
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 22 | מכחבים (המשך מעמוד )20 ריח של 3זע1ות מאוזן: מאת )1חסר סבלנות ()5 :)3,3 המקום בו נתגלו המגילות הגנוזות; )10 מספיק; )11 חבורה שכזאת; )13 זהב; )14 קוסם )15 ,קורת
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 23 | די-אד האצילות מחייבת משהו שונה: עדין יותר, טוב יותר. האצילות מחייבת מונקו. סדרת תכשירי האיפור היו קר תיי ם של מונקו כוללת: צלליות לעיניים, אבקה זוהרת לעיניים,
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 24 | מכחכים הזדמנות זזד־פעלדתו מגרשים מאושרים לבניה במחיר ובתנאים הטובים ביותר בישראל מבצע ל 4-מגרשים בלבד! בצפת !11-פנעו לכנרת 4,750 דולר בלבד במזומן! היתרה ב־ 12
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 25 | פתוח במוצ״ש לרגל המבצע יהיו משרדינו ב-ת״א, ראשל״צ, נתניה ופ״ת פ תו חים במוצ״ש ה חל מצאת השבת. נתניה פתח־תקוהו גני ניצה הפרויקט היוקרתי ביותר הנבנה היום בנתניה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 26 | ה א רו ח ה כו ללת שלוש ביצים ב תו ספת בצל, תפו חי־ אד מה, ביקון ה ם, נ קני קיו ת -הכל מ טוגן בצורה ה ח בי ב ה עלי ך. סלס י ר קו ת ג דול, לחם או ל ח מניו ת או
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 27 | מארה על שתיהן בימי המנדאט סיפרו כי הנציב העליון הבריטי הודיע פעם לממונה עליו, שר־המושבות בלונדון, שהוא מתכוון להתפטר. הוא נימק את כוונתו בכך שגם היהודים וגם
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 28 | זהו סינורו האישי שר הצעיר שחנו שם־רבר בשלם: בנושר האסיר המפורסם ביותר בארגנטינה שהנו בעצמו <וסיר בישראר ביגרר סחבו רשדת ברבנו! הערבית ושמוצמדת אליה תמונתו של
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 29 | דרום־אמריקאי מודגש. .אבא היה אותוריטה. גם היום. אנחנו מאוד מכבדים אותו.״ תגודי-שדיסה לגופות ^ ני למד בבתי־ספר פרטיים. חבריו לספסל ( הלימודים היו בני־בורגנים
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 30 | המעוכה [המשרת כבר בשבוע הראשון של מילחמת־לבנון פתח.העולם הזזד בביקורת נוקבת של כישלונותיה המדיניים והמוסריים. מאז נכתבו על כך אלפי מאמרים. • בסידרה זו נעשה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 31 | יסורי טימרמן הצעיר רותקה בזמן זה למשימות של.טיהור״, ורק מיעוט תקף לכיוון ביירות. אילו הש יכול הכוח לעבור דרך דמור ביום ר, בעוד טשורה נמשך, יש להנש שהש משתלט על
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 32 | י*זיי*3י אסמינה חאן: חיובי בא מו האם. האוב מו האב לא קשה לנחש שהצעירה בתמונה משמאל היא בתה של כוכבת־הקולנוע ריטה הייוורת (בתמונה מעלה) ,גילדה הבלתי״נשבחת,
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 33 | דייוויו ושדה גיונס: דומים לאבא מבט אחד בחיוך של שני צעירים אלה מסגיר מייד את מוצאם: זהו דייוויה דוכס לינלי, ואחותו שרה, שניהם ילדיו של טוני ארמסטרונג ג׳ונס
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 34 | ארצות־הברית: דיביישייט -שטויות! השבועון האמריקאי ניוזוויק טוען, לאור ממצאיו של מישאל יזום על־ידי עורכיו, שיותר מ־ 82 אחוז מכלל אזרחי ארצות־הברית שמעו על
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 35 | מידע ל או מי נותן לך ת שובו ת יש ל ן שאלה! טי ק ־ ט ק ומידע לאומי פול טאת הת שובה. מיכשור משוכלל בעשרות טניפי ם עומד לרשות הלקו חות במתן מידע מהיר ומעודכן על ח
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 36 | כמו ת מי ד שו תי ם הרבה זיפ. עכ שיו או ס פי ם, בכל פעם 5 ,ש קיו ת רי קו ת של זי פ( אפשרמכלהטע מי ם) או אתכ פי ת ה מדי דההמ צו רפת בפנים קו פסת זיפ, ממל אי םאתה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 37 | ב־׳.הגולות גדולות שיתקיימו 15.8,31.7,15.71ו־.9ו ובהן יוגרלו: י 2ומער כו תמחש בי ם אי שיים _£ 11 £וקק\ ,/כ ל :מערכת כו ללת כונן ת ק לי טוני ם, מוני טו ר( צג) י
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 39 | ם זה ...וגם זה...עם זה...עם זה...עם זה...עם זה...עם זה ...עם זה...עם זה1...גם זה״11. משבר- ארגנטינה נגד מריו המעוז האחרון של הפולנים בתל־אביב נפל. לפני כחודש
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 40 | י סורי טי מר מן ה צ עי ר (המשך מעמוד )31 לפני שהיחידה שוחררה. ניתנה לי הזדמנות אחרונה להתחרט ולעלות ללבנון אפילו ליום אחד. סירבתי. נשפטתי ל־ 28 יום. למישפחה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 41 | אבל הוא המשיר לדבר והבטיח לי שאקבל כמה שארצה עבור ההופעה, וכמובן שיקהו ויחזירו אותי במונית. הוא דיבר בלי סוף. בלית ברירה הסכמתי ונסעתי לשם עם האוטו שלי. הכסף
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 42 | יהלומן התאבד -יהלומן מת מהתקף־לב -ם ם 12 איש פוטרו 17-יהלומנים פושטי־וגל הוצאו מאולם הבורסה-ד 70 נוספים צפו׳ גודל דומה ף שבוע שעבר עלה מנחם הרץ 4לקומה עליונה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 43 | בין אלה שהוכרזו כפושטי רגל לאחרונה נמצא גם חיים פיפאנו. חיים _ מוכר ליושבות קפה אכסודוס כגבר ״ יפה־תואר, המגיע במכונית מרצדס ספורט לבנה, תמיד שזוף עם חיוך על
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 44 | תוכניות מועדפות בטלוויזיה הישראלית 1רביעי 20.7 • סרט ישראלי: תעלת בלאומילך — א 5.30 מדבר עברית< .אדם תמהוני מנסה לחפור תעלה בלב ליבה של תל־אביב. בתפקיד הראשי
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 45 | שדור צל״ש משה וחצי ושלושת הבוראיינים • למפיק כולבוטק רפי גינת ולכתבת ליאורה עמיר, על סירטם המהמם, שעסק בהלקאת ילדים בישראל. סרט זה חשף את כל המוסדות ובעיקר את
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 46 | צ״ו תל־אביב׳, שערה במיקוח ער ומני המנהיג הנאצי, מחבש רסוהות לזכויות הפירס 1ם הירצה באוניברסיטת תל־אביב על עיצוב בימה, שנתיים וחצי הוא היה נספח־תרבות בשגרירות
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 47 | לארצות־הברית הוזמנו על ידי הסי־איי־איי, כפי שרשום בסיפרי הטיסות. מנגלה התחתן עם אשת אחיו שנפטר. אחר־כך היא עזבה אותו וחזרה לגרמניה. בין השנים 1956־ 1960 הוא
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 48 | בית־החימן־ מיסעדת הגעגועים שר אז טיידר ״1איז תיכרה לקרבות דידדי עובדים ע״ש א״ד גורדימר מחבריםלשישהתיאטראותציבורי 1 ולהרג״ קריאת קיץ דבר אחר אחרי גל של סופרות
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 49 | לא אתייחס במדור זה לכל 55 המחזות, שנועדו לעניין את מנהלי התיאטראות בישראל, אלא רק בקומץ מהם. מחזהו של פראנץ קסאבר קרץ מנש מאייר(גולם־איש) ,מביא את עולמו של
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 50 | תוצרת ניבה בעיצובו של שוקי לוי. הנ ד הוא !ואל שקוף. רן ומנוקד בנקודות כסף. מתאים ביותר לאירועים חגיגיים וליציאה בערב, בתוספת מיכנסי סאטן. נמו לעשירות: 1מדגימה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 51 | נח3ו*ם וזברות ^ נמרים האלה, לא רק שלא נס ( 1ליחם אלא מיתוספים אליהם גם נחשים וזכרות. לפני שנים היו ביגדי הנמר נחלתן של כוכבות־הקולנוע בלבד. מאוחר יותר נכנסה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 52 | עם ברשתו מחבקידו בנשיא בית־העניק בנימיו בהו ואימ -אבל הספדים׳ ,אמר השופט בהומור כאשר סירב להתראיין. אי־אפשר שלא לעשות זאת, אלא שההספד הוא בעיקר לבית־ המישפט.
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 53 | המישנט המחוזי בתראביב, לא העולם הזה״ ריאיין את פיסקי־דינוהאמיצים זכה לגינוי מצד שר־המישפטים. שוב היתה לו לרועץ רוחו האמיצה וחוסר התחשבותו במוסכמות. השופט כהן
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 54 | קמרה או ב ס קו ר ה זיוה תלם ב 7ך ץ 8 3 מכירת סוף העונה 1סמסטר קיץ למתחילים ולתלמידי סמסטר שני. וסדנאות צילום עם צלמים מ ח דל ומהארץ וסדנאות להדפסה בצבע
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 55 | חיי םשיף המרונא ואיש העסקים טספו על ילדותו בחיפה, תקופת חבוותו נאצי ר, איו הקים את איטפו־״ת המלונות שרו, טוען נ׳ אמצעי־התיקשורת והקהל בארץ לא מפרגנים רו
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 56 | ,.אני לאמפ חד מאףא חדו (המשך מעמוד )55 אשת־יחסי־הציגור שלו, רותי שטרית - שהתחתן עם אשתו הראשונה, לפני 35 שנים, רק מפגי שהיה בודד. רשות״הדיבור לחיים שיף. • חיים
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 57 | בגלל ׳המצב שבו הייתי — לבד בבית, לצאת אי־אפשר, חברים לא באו — התחתנתי. • הבדידות היתה הסיבה שדחפה אותך לנישואין? בדיוק כך. אם לא הייתי במצב המיוחד הזה, לא
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 58 | פ5נ מ? חוגגי י 1ם־ ה ה 1לדת נבהלו מהח 1ל על שפת־ הים ^ לטוס ב עי קסת הבירה + מישתה בהיכל האמנות ס ם במוסיאו! *ץ וסיאון תל־אביב כבר אירח ^ /בין כתליו להקות
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 59 | תועדם תל־אביב״ם ^ אחד מימי השבוע התאספו כמה *תל־אביביים בשדודדב, עלו על מטוס־נוסעים וטסו לאילת — להשתתף בפתיחת פאב בעיר הדרומית. מצב־הרוח בטיסה היה מרומם. מה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 60 | קולנוע סרטים עיתונאי בסכנ ה שנה בצל הסכנה הוא סרט הנמצא אי־שם בין נעדר של קוסטא־גאברס ובין במעגל ההונאה של פולקר שלנדורף. אבל הוא עולה על שניהם, משום שהוא
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 61 | ^ כיצד עיצבה א ת דמותו של בילי קוואן, הצלם־הננס, שהפכה לדמות המרתקת ביותר בסרט, ולמעשה גנבה א ת ההצגה כולהז יצאתי מנקודת המבט של הספר של סי ג׳יי קוך, שהרשים
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 62 | איפה בחזרה לעבודה ביום השלישי ערכו חברי תיאטרון הקאמרי מסיבה לסימה אליהו. הם הגישו לה עוגת והרימו כוסית לכבודה ולכבוד חזרתה לעבודה. סימה, חברתו של חזרה לנהל את
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 63 | מסיפורי פייטוו פליי* ( מ רגל ת בחשאי ובמיסתרים הגיחו ירדנה ארזי ונתן תומר להירשם לנישואין. ביום השלישי הסתננו לרבנות, היא בשימלה צהובה והוא בג׳ינס. כשצלצלתי
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 64 | הםאומרים מ ה הן אומרות מההםאומרים ...מ ה הן * וחדות חהה עזר וייצמן: דבורה גנני: בני גאון .עוד יגידו שאני, אם יש מיטה חולה ,,צוין־ לקרוא את מנתיב לפואד
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 65 | אומר הה הן או מ רו ת ...הההם אומר ה ה הן או מ רו ת ...מ ה נזרית שפירא: רפי פרבר: משה הירש: ..יש אנשים שמתים רדאות ..רגעו קידוש השם לא שנחנו שבשנה שעבדה היתה
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 66 | בשבת האחווגה היא התמטוה ממחזה. אחו שנמשו 12 שנים לא הופיעה בארץ. הסיבה: היא התמוטטה דיברתי רק עם אלוהים. לא יכולתי לשיר. נשבר לי משהו בפנים. לא יכולתי להוציא
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 67 | שחקן הבימה גי סי ם עזיקרי היה בעלה הראשון של עליזה• .היינו שגי ילדי ם ק טני ם שנשבעו אמוני םהא חד לשני, חתכנו לנו א ת מס׳ ו הידיי ם ועירבבנו אתד מנו בשבועה,״
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 68 | אני לא מפחד מאף אחדו״ (המשך מעמוד ) 57 בשבי״ציון. אחר כך מכרתי אותו לאשר ידליין מקופת־חולים. הוא בא למלון, מצא חן בעיניו, והחליט לקנות — כאילו שהכסף היה של אבא
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 69 | !רודני(משמאל) קירר את אשווב, אשווב השמיץ את וירודנ׳ ,ועצמו! (למערה) גינה את כולם כיצד קמה קרן המילגות של התיאטרון. כשסימה את דבריה היא הזמינה את חסיה מילוא,
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 70 | ספורט אורות אדומים הישגיו של הטניסאי מס׳ 1בארץ, שלמה גליקשטיין, ושפע הטניסאים הצעירים העמלים קשות כדי להתקרב למעמדו, הביאו בשנים האחרונות תנופה מחודשת לטניס
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 71 | בבדיקה של ח 0ו<16 561601 וז , 1\/10המר כז הבינלאומי ל ב די ק ת איכויות בברי סל, זכתה 80ץ\\//עס\ 0 /ח 8במדליית זהב ל שנ ת 1982 על איכותה המעולה. טעם אמריקאי.
העולם הזה - גליון 2394 - 20 ביולי 1983 - עמוד 72 | 72 עמ1דים המחיר
חזרה לתחילת העמוד