גליון 2396

העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 1 | כיד אב תשמ״ג3.8.83 , מיסטר 2396 72ע10 די0 המחיר 80 שקלים >כולל
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 2 | לפני שאתהמפרסם מוד ע ת לו ח בעיתון -רצינו שתדע: מעתה- במחיר מודעה וחצי, יש לך פשו בכל ששת העיתונים החשובים במתנה! יש לך נכסים למכירה רוצה למכור מגוש אתה מחפש
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הקידנזי: כתבת השער האחורי: זורעי המוות קרמרמן נגד סוויסה בישראל פועלות כנוסיות־טרור בחסות הממשלה. לבן נושאת ממשלת־ישראל באחריות הישירה לרצח אמיל
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 4 | נחמן פרל, מי שהיה ירד מועצת המנהלים של ״אל־על״ ,ינסה לשוב ולהשתלט על החברה. תי־ונן יך רבין יציע תפקידים? צנזורה פוליטית של מישרד־החוץ הזמנה שנשלחה על־ידי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 5 | במדינה העם ם רים יכולות לרצוח יהודי ״גרצח״ ,ערבי,,נהרג״. פיגוע אחד הוא ״פשע: תעב״, והשני הוא ״אירוע טראגי״. מה קרה בחברון ביום השלישי שעבר? אלוף פיקוד־המרכז
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 6 | במדינה (המשך מעמוד )5 חליפין :״את ישראל כבר קילקלנו. אז הבה נחזיר אותה לערבים, ונקח במקומה את הגדה והרצועה, שהן עדיין בלתי־מקולקלות.״ עתה, כאשר החיים
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 7 | אני קובע חד־משמעית: הממשלה אשמה במישרין תות החח ך* כמה ארצות בעולם פועלות כיתות־מוות — 0 7 9 — אלה הן חוליות של חיילים או שוטרים, הפועלים מהדן למיסגרת החוקית
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 8 | ענת סוגוסט משחנות במילים ובתצלומים את אשו קדה במיבללה - ואת קווות הנפשות המעוובות בטוגויה. והבטיח לה לחזור הביתה מייד אחרי הבחינה. הוא ארז את סיפרי־הלימוד בתיק
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 9 | דפק, אך הם לקחו את הנשק ללא היסוס וצעדו לעבר המכונית. אילהאם ישבה במונית ליד אמה. היה חם, והיא התחילה להזיע, אבל כל זה לא הטריד אותה. אפילו מחסומי הצבא בדדו,
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 10 | (המשך מעמוד 19 מהמקום שבו ישבו, אבל קיר דק, בגובה מטר אחד, חצץ בינם ובין המוות. החלק התחתון של הקיר, שחלקו העליון כולו זגוגית, עצר את רסיסי הרימון. הם שכבו
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 11 | צברי יושב מתחת לאחד העצים 2ניגשו אליו וקטלו אותו מטווח יריות קצר. תרמילי כדורים רבים נמצאו ליד שלולית הדם, במקום שבו נרצח סעד. אחר־כך ניגשו אל מישטח הבטון 3שם
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 12 | היום ש ס מתה אילהאם (המשך בעמוד )11 של צל, אפילו בצירי הקומנדקרים. הם לא הבינו בדיוק על מי הם שומרים ומפני מי. הם הובהלו למקום ביום השלישי, מייד אחרי הרצח. לא
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 13 | ישראל 153421״ל. ג־ססי תעודת ז הוי — • סינבל: ב״ 19.3.82 הטירוריסטים הציתו גנרטור בכפר. • שילה: ב־ 20.3.82 ירו מתנחלים בקבוצת מפגינים שחסמו את הכביש להתנחלות.
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 14 | א ת אופל רקורד כמעט ואין צורן להציג. אנו מציגים רק א ת החידו שים שלדו. לבחירתך 2דגמים: סטנדרט ולוקסוס. בנפח מנוע 1800ס מ ״ ק ( 90כ׳׳ס .0א )0 .ו־ 2000ס מ ״ ק (
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 15 | מוות עד הגשר ראיתי את מארלנה דיטריך בסרט הישן של היצ׳קוק, שהוקרן השבוע בטלוויזיה שלנו, ונזכרתי באחת החוויות הגדולות בחיי. בשנות ה־ 50 באה מארלנה לביקורה הראשון
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 16 | מישמרהכנסת תירץ את החייב הדתי שנרדם בסוף הישיבה והמביק היה ח״ב להשתכנע שעמוס בונס הוא חו־מבשע, רבני שויאיץ אותו הח״כים לא ישכחו את שבוע־העבודה האחרון של
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 17 | אותו הילכי שילטון?״ שאל המראיין .״אפילו אשתו לא מצליחה בכו,״ השיב קפלן. במוצאי־שבת, השבוע, יראיין חיים יבין את עמום ברנס, בפעם הראשונה לפני ציבור. האיש שהגיש
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 18 | בלונים סאת דניאלה שמי הסובו חצה לדנו עם הודים בד [- שהעובים יפרעו לו ומה חושב השופט בדימוס על בתי־הסוהו חלק מסרים ממנו, ובכך לספק את המאווים הלאומיים של התנועה
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 19 | !וה היה הווו( גוה שהיה 25 20 / בליון -העולם הזוד, שראדדאור השבוע לפני 25 שנה בדיזל, הביא כתבת-שער נרחבת על מרידת האסירים הערביים בכלא־שאטה, תחת הכותרת -מרד
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 20 | מכחכים חיזוי העתיד בעזרת האסטרולוגיה לאלה שאינם מאמינים לאסטרולוגים גרות ב מידבר מאתשבת אי ל בי א מקץ אינ סו ף שנות פ עילו תאסט רו לוגי ת יש די ו הו ת ר הו כ
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 21 | הורוסהוס שאינם קשורים בכוח• הרצון. האצבע השלישית טוב שתהייה שווה בגודלה לאצבע הראשונה(המורה) .השוויון בין שתי אצבעות אלה הוא סימן לאישיות מאוזנת, בעלת ביטחון
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 22 | מכתבים 11ש ב ^ (המשך מעמוד )20 ממוקש הטמון בבוץ הטובעני של שימעון רז, רמת־גן לבנון. מאת אביגיל ינאי מאוזן: אץ מה לחקור! הקורא מניב על מיכתבה של ציפורה קלופפר
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 23 | פתח-תקוה ראשון־לציון ו בכפר גנים ברחי בן־צבי 4חדרים *232 * 150 $64,000 $75/000 4ח דיי ם +גי במרכז העיר 3חדרים כולל מע״מ ופיתוח $ 50,000 $78,000 *234 * 150 ^
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 24 | מכחכים הופיע במהדורת סטימצקי לוח תשמ״ד 1984 (ספטמבר 83 עד דצמבר )84 (המשך מעמוד )22י הופתעתי לראות כי בגליון העולם הזה ( )2392 מצאתם לנכון להקדיש שני עמודים,
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 25 | 1 £א 1 0־1 מי שקנה אותו בניו־ יורק פשוט לא ידע שהטלפון המבוקש הזה מיוצר בישראל... היצוא הו א דבר טוב, במיוחד כאשר ה־ 7ץ סאץ/ו-ו מתוצרתנו נחשב לאחד ממכשירי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 26 | הציבור בישראל\\\1־ $ 0ח1/6 המאוורר הנמכר בבל רחב• העולם. תעשיות מיזוג אויר בע״מ רמת-גן, רח׳ גלעד ( 2פיגת אבא הלל ) 12 טל 737626,733251. . תן טרמפלחייל אכלתי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 27 | הפרשן הצבאי של ״העולם הזה״ קובע :״ההיערכות החדשה״ מבוססת על נו עי התרנגולת הנסיגה החלקי ת: ^ חרי חודשים של תהיות והתלבטויות, החליטה סוף־סוף ממשלת־ישראל, על־פי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 28 | הנסיגה החלקית: אשליה! המשךמע מו ד !27 בקו האוראלי יהנו המנסים יחדור משני יתרונות. השטח זוא הררי בעל תכסית של נמדדה עבותה, והאוסלוסיה :מדרום וממזרח לאוואלי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 29 | הפרנק סכה־ למה הפרנק בוכה! יש לו סי ב ה טובה, ערכו יורד בצורה מ שמעותית מדי יום ביומו. למה אתה צוחק! יש לך סי ב ה טובה. ירידת ערך הפרנק נותנת לך הזדמנות לרכוש
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 30 | הארוחה כוללת שלוש ביצים ב תוספ ת בצל, תפוחי־אדמה, ביקון הם, נ קני קיו ת -הכל מטוגן בצורה החביבה עליך. סלס ירקות גדול, ל חם או ל ח מניו ת או טוס ט חמאה, ריבה
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 31 | בריטניה: מוכרים בלבד ממשלת בריטניה הודיעה השבוע, שהיא נחושה בדעתה לבצע את תוכניתה הכלכלית עד תום, בדיוק לפי כל פרטיו ודיקדוקיו של מצע הבחירות הימני־קיצוני
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 32 | א 1שים ב 1וווס בודואן ופאביולה: יונו הינ2 לפני 23 שנים התכנסו בכנסיה העתיקה סנט ה גונדולה שבבריסל 60 מן הנכבדים והאציליים שבבני־מישפחות המלוכה האירופיות, כדי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 33 | רי־ד ד: הנהלה לזהב לא ת9ה ער״ו עוד זוג מלכותי נודד ברחבי האימפריה שלו, או ליתר דיוק, באזורי ההשפעה שהיו פעם האימפריה. הנסיך צ׳ארלם ורעייתו, ליידי די, סיירו
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 34 | ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם!ה אבטיח נגד ארידור קר בקרח אוף, איזה חום! הראש כבד והמוח כמעט מבושל.
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 35 | פולארויד מפתח רעיונות מהיום בפחות מחצי מחיו רח 1ח \/3ו\/ {€1סז 013 קו| בפולארויד פיתחו עבורך את ״ויוה״ — מושג חדש בצילום. מצלמה קומפקטית העולה פחות מארוחת ערב
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 36 | ז־פזוכים בתהילה ועודכל מזי דברים יפים! ולם זוכים בפרסהמיידי ומשתתפים בהגרלה הגדולה. איו? כמו ת מי ד שו תי ם הרבה זיפ. עכ שיו או ס פי ם, ב כל פעם 5 ,ש קיו ת רי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 37 | טבמ סו, כולם משתתפים 1־ 4הגרלות גדולות שיתקיימו ב־5.7ו 15.8,31.7,ו־.9ו ובהן יוגרלו ה הג רלו תתת קיי מנ ה בנו כ חו ת רואה ח שבון, נציג ״עלית ״ ונציג מ שרד הפר
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 38 | זה מה שמודרני היום הישר מארצות הקור -ל״וורדו״: הרהיטים החמים ביותר באירופה -מערכות הקיר, חדרי השינה, פינות הישיבה ופינות האוכל המבוקשות ביותר מתוצרת אוסטריה
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 39 | ^ הרי ההופעה של הגיטריסטים 1 1לארי קוריאל ובריאל קין בנווה־צדק, הגיעו בהמוניהם מעריצים ישראלים אל מלון הילטון בתל־אביב. קהל מאזיני פסטיבל הג׳אז הצטופף לפני
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 40 | שידור מאחורי הקלעים פורום חברו! פורום החדשות האחרון של רשות־השידור בחן את סיקרי כלי־התיקשורת, על הטבח במיכללה האיסלאמית בחברון. משתתפי הפורום העירו את הערותיהם
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 41 | תוכניות מועדפות בטלוויזיה הישראלית 1ום רביע• (5.30 • סרט בעיירה — חלק — מדבר עברית) .חלקו הראשון של הסרט, המבוסס על סיפורו של שלום עליכם טופלה טוטריטו. בסרט
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 42 | ן * מחזה הוא ישראלי טיפוסי. 1 1מפיק הצגות־עירום מרמה את שותפו וגונב את כספו; השותף המרומה פונה לבית־המישפט; בורר שמונה לצורך כך קובע, חד־משמעית, שהמפיק עשק את
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 43 | הופעתו הראשונה הוא הופיע בכל ההצגות״. תלמה במישטרה * * י הו א ג׳ינו המסותריז בעדותו */לפני הבורר נשאל על כך ששון, ובפסק הבורר כותב צ׳רנובילסקי: ״ששון טוען,
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 44 | אהבותיו זא 1מלל 1יותיז ה ת עלז ת־ הנ פששר דב שילנסקי לעומת יפי־הנפש עזבונו השירי של דויד פזנר ^ מבקרת טובעת ב רי ר ־ עצמה ^ ל מקור מצבות בעולם הסיפורת והביקורת
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 45 | האוויר הסמוייה שבה הוא חולח.״ סיפרו השני של יעקב בוצ׳ן הוא סימו־ח־ו בסיפורת הישראלית, סימן המעיד על זריחתו של דוד סיפרותי חדש, שאמת־הכתיבה שלו עולה עשרת מונים
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 46 | הדוח חוג? עור וחדת! ראו חייל הלום, שמו אותו על אלונקה, העלו אותו על מטוס והביאו אותו לבית־החולים. בבית־החולים התנפלו עליו האמהות הטובות והסבתות של
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 47 | זירת התיאטרון תופגז בימים הקרובים בבמה מהוות המטפלים בבעיות המוסריות של המילחמה. אחד מהם נוגע לתופעה ששמה הלם קרב ביותר שלהם היה לברוח. מכיוון שלא הכירו זה את
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 48 | ^ ^ 1ה 1ר1סק 1פ החיים ניראו יפים וורודים, ואז לפתע נפטר יואב בגיל 44 מהתקף־לב. אהרונצ׳יק לא בכה. הוא הסתגר בחדרו וכתב ליואב שיר פרידה: אלד אג ה, בני, לאאבכה, ה
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 49 | המילחמה [ המשלת [ .4המעוכה נגד הסורים 1 1 כבר ביטבוע הראשון של מילחמת־לכנון פתח.העולם הזה־ בביקורת נוקבת של כישלונותיה המדיניים והמוסריים. מאז נכתבו על כך אלפי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 50 | המילחמה הכושלת, נותרה בעיית חילוץ גדוד־הסדר, שהיה תקוע בעומק המערך הסורי. תוכנית לחלצם בעזרת כוח מוטס במסוקים לא יצאה אל הפועל. בסוסו של דבר חולץ הגדוד, כאשר
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 51 | בנקודות־כובד, ובמקום שבו היתה פירצה באיזור ג׳בל־ערבי לא היתה משמעות אופרטיבית להתקדמות כוח ב׳ מכוח־המילואים שם. ריכוז כוחות כה גדולים של צה״ל בתא־שטח
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 52 | המראה המקומט | | ך | 1ך 1ך ך 1אומרת האופנאית נילי טופז, רם שני צבעים |^ #1 1111111ש ת מי ד אופנתיים. כשהיא מתבקשת להמליץ על בגד שיהיה גם אופנתי וגם מקורי בקיץ
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 53 | צברית בהונג קונג ליאורה אקוקה, מי שהיתה ב־1981 מלכת החן וייצגה את ישראל בהונג־קונג, עדיין שם. ליאורה האקזוטית והחטובה, שהיא בוגרת מכון־וינגייט ומורה לחינוך
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 54 | מה שמדהים את החברה׳ מהבלאט של סאן־פרנציסקו והבאלט של אלווין איילי, המבקרים בימים אלה בארץ, זה הפוריטאניות של החברה׳ בישראל. בעולם ההומו־סכסואלי באמריקה מקובלים
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 55 | מרודץ־ באהבה המוסיקאי אריק רודיך היה עסוק לאחרונה. כשמצלמת־וידיאו בידו, יצא וצילם ימים שלמים, נעלם ונעדר מביתו. לפני שבוע, ביום השלישי, נפתרה התעלומה. את
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 56 | שבס ד״ן־ו״צמן נם־ד מויברומט עובי * ארי נהו נעדו מחתונה בתו הזוג הצעיו נעלם ביו אוד׳מיס גאולת הגואל ן 1| | 1רחךך ״ ו ^ ן ח שולי ועופר הגואל בנשיקה אמיתית, אחרי
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 57 | אחמד חוזר הביתה ך * דיפלומט המצרי הבכיר ! 1בתל־אביב אמר השבוע שלום לחבריו הישראלים. ר׳ר אחמד גומעה, המשרת בישראל מהיום הראשון שבו נפתחה השגרירות, חוזר הביתה.
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 58 | הם *ומרים...מה הן *ומרות...מה הם *וחרים...חה הן *ומרות...מה ה ..ב שנ ה ה קוו ב ה אני ,.סבידוו כבו פסל את .,השביתה שלנו דומה לא נכנס לפוליטיקה!״ החוק מבחינה
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 59 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה ה אוחרים...חה הן אומרות...מה ה :סייי מאיר פדבסקי: נירה רבינזביץ: חיים נזרקוביץ: .,המינר&ה עם שימעון ..פתאום כורם עפים .,כדורסל
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 60 | קולנוע בימאי אנ ח תו האח רונ השל א חרון ה ענ קי ם לואיס בוניואל, אחרון ענקי הקולנוע, ששורשיו בסרט האילם, הלן־ לעולמו בגיל .83 בוניואל, יליד ספרד, היה מן
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 61 | מוסיקה. מה שנותר לי הוא לחבות, להרהר, להיזכר, נולי אכול בחוסר״סבלנות, מתבונן ללא־הרף בשעון. צהריים היא השעה המקודשת לאפריטיף שאותו אני לוגם באיטיות במישרדי.
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 62 | את דרכם עשו בזהירות וללא הימורים מיותרים. הם יצקו את הדפוסים והקימו את האירגונים, שהלכו ותפחו וגדלו במשך השנים. כללי ההצטרפות לבורסה היו תמיד נוקשים מאוד. ועדה
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 63 | כשנסע ליגל עסקיו לאירופה, אפשר היה לפוגשו בקביעות כשהוא מהמר בקזינו זה או אחר. כשישב ליד שולחן־ההימוריס, דולרים החליפו ידיים ותמיד בכיוון חד־סיטרי — מכיסו
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 64 | להימנע מלהוציא או לקחת מהדירה מטלטלי! ,וגם להימנע מלהטריד אותה, לתקוף או להתקשר עימה טלפונית, לקלל ולעלוב אותה או לעשות כל פעולה שיש בה לפגוע בצינעת הפרט,
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 65 | הבעל ואשתו חברו יהד נרי לסדר וונשל אות׳ טוענת רידתו־רשעבר, הגרושה העשירה וא**2ווזו> 8ז01ו! 8ח*8 3י?ח-תיז י י־ 6ר >2י׳ 0י< 1 ש ״ הו לסקוד!> ך 1״י 5 תארו ... 0ך
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 66 | ^ מנלה לתיירים את טיאי ה ^ ״י ־ ^ן באפרוט ־״ייאל א ״ ה ^ לסרסם באי־ייי־י־עוראל. ר^לים מטיילים לא רק לדוגמניות ולמלכות־יופי מיועד אולפו לאה פלט שר תהילה״
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 67 | האיש שהור שע בר צחרחלהלר שוחרר. האיש ש הור שע ברצח ורד וינר בר ח. ) 110-71׳ ב עי ה בו ת גו ש קורבן דינר רצח בליל ה על ט ה ך ץ ודש ימים אחרי ששוחרר בחנינה עמוס
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 68 | חמחרים נותח בליבו ביום הראשון סגן שר־החקלאות מיכאל דקל. אושפז בבית־החולים על־שם שיבא בתל־השומר, בתחילת שבוע שעבר, אחרי שחש ברע. חבר מושב נורדיה, נשוי ואב
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 69 | לפעמים אף טראגי. לפתע יכול שחקן למצוא את עצמו רשום בקבוצה שאין לו אליה כל קשר. דחיית ההעברות עד לרג^ל האחרון הופכת להימור. כמו בכל מישחק־מזל, לפעמים זה מצליח
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 70 | רק לעשירים: ד לז ד־יזז דז 38 יל* מא 71 מאיר תדמ1ר כדידעשותכסף צייר לעשות חשבון! איך הופכים עופרת לזהב? או, בנושא הזה עסקו האלכימאים לפני מאות שנים. אנחנו נחייה
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2396 - 3 באוגוסט 1983 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד