גליון 2397

נוידו! לאונו
מידע לאומי נותן לך תשובות,
יש לך שאלה? טיק־טק ומידע
לאומי פולט את התשובה.
מיכשור משוכלל בעשרות
טניפים עומד לרשות הלקוחות
במתן מידע מהיר ומעודכן על
חשבונותיהם. בלחיצת כפתור
יכול לקוח לדעת את הרכב
תיק ההשקעות שלו, את
היתרה שלו במטבע

ישראלי ובמטבע

חוץ, ובעזרת פקיד
הטניף את

היתרה

בתוכניות
\ החסכון ובקופות
הגמל! באמצעות מסוף

ברד׳ע
^ ^ 0 בבורסה לניירות ערך, המקשר
בין הסניף שלך לנציגים של
בנק לאומי בבורסה, ניתן לתת
הוראות גם עד כמה דקות לפני
תחילת המסחר.

ז ז 1ע\ 5־
תק שורת בינלאומית
רוצה לסגור עיסקה עם
אוסטרליה?
תוך שניות ספורות אתה
יכול לסגור עיסקה
בינלאומית עם גורם שנמצא
במרחק אלפי קילומטרים
מישראל.זז1ע\ 5הוא שמה
של מערכת תקשורת
ממוחשבת הנמצאת
בשימוש בנק לאומי. תוכל
בעזרתה לבצע העברות
מטבע חוץ מחו״ל ולחו״ל
במהירות ובסודיות מוחלטת.

מחשבים
ל שחת אגשים
המח שב של בנק לאומי
עובד בשבילך גם בלילה.
בבנק לאומי תמצא את
מרכז המחשבים האזרחי
הגדול ביותר בישראל. מה
הוא עושה בלילה אחד? הוא
מעדכן כ־ 6מליון חשבונות
ומעביר כ־ 400 אלף שיקים
(כן, בלילה אחדי) וכשאתה
נכנס בבוקר לסניף ומקבל
את היתרה המעודכנת שלך
זהו סופו של התהליך. כי כל
הפיפס־פיפס והטיק-טק
נעשים במטרה אחת:
לשרת אנשים.

הכספומט חוסך לך זמן
למעלה מ־ 170 מכשירי
כספומט בכל הארץ עובדים
24 שעות ביממה במטרה
לחסוך לך זמן.
פיפס־פיפס ...ויש לך כסף!
פיפס-פיפס ...פיפס...
והשיק מופקד! פיפס-פיפס
ויש לך יתרה. מאות אלפי
לקוחות של בנק לאומי כבר
מנצלים את השרות הזה.

כתבתהש ער החרם :,

כתבתהשער האחורי:

חנינה לאם־חציוא?

.אני ספרדיה ומצליחה!״

מאחורי הקלעים כבר מתכוננים עסקני
תמ״י את הצעד הבא: פניה לנשיא
המדינה חיים הרצוג, שהוא מחותנו
של נימים גאון, פטרון
המיפלגה, כבקשת חנינה
^ £ 4למנהיג שנשלח לכלא.

השדכנית הלנה עם־רם, שחזרה מניו־יורק
כדי לנהל את מישפטה נגד אותה הטלוויזיה הישראלית
שהציגה יי•!1 10 1
1 101
ברמאית, מאשימה. :לכתבת
שרי רז כאב שאני
ספרדיה ומצליחה!״

הצחים

הא שה שבצל

רחל גולן, אשתו של מפיק״הסרטים מנחם גולן, נמצאת
בצל, ומתוך בחירה. היא שונאת את הבלוף של הוליווד
ואומרת• :אם אני רוצה לישון טוב בלילה, אני חייבת
להאמין בנאמנותו של בעלי ׳.בכתבה
גלויית״לב וחושפנית היא מצהירה. :מנחם
הוא הבעל הנאמן ביותר בעולם!״

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב
גורדון ,3טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עודד
תבנית: יוסי שנון רכז המערבת: שלמה פרנקל עורכי כיתוב: תמי מוטוביץ
וגיורא נוימן צלמי מערכת: ציון צפריר, ענת סרגוסטי וציפי מנשה עורכת דפוס:
אהובה קורן ראש המינהלה: אברהם סיטון מחלקת המודעות: רפי זכרוני
המו״ל. :העולם הזה״ בע״מ הדפסה. :הדפוס החדש״ הפצה. :גד״ בע״מ

הסיכסוך במערכת רחוב ראשי, שפרץ
אל בתי־המישפט, שופך אור על כמה מן ההיבטים
היותר מפוקפקים של התופעה הישראלית
החדשה — המקומונים.
מתיאורו של העורך המפוטר, יאיר קוטלר,
עולה כי קבוצה של אילי־הון הקימה שורה של
מקומונים, כדי להרוויח כסף. השיטה היא לחלק
לאוכלוסיה בחינם עלונים רמויי־עיתון, ולהציע
למפרסמים לפרסם את מרכולתם בעלונים אלה.
בעיקר נעשה הדבר כדי להשיג חלק מן העוגה
הפירסומית הגדולה של המיפלגות במערכת־הבחירות.
המיפלגות מקבלות מקופת־המריגה
— כלומר, מכיסך — הון־עתק למימון הבחירות,
ולרוב אינן יודעות מה לעשות בכל השפע הזה.
אילי-ההון המקימים את המקומונים יכולים
לקוות לשים את ידיהם על חלק מן הכסף הזה.
טענתו של קוטלר היתה כי נאסר עליו לכתוב
מאמרים על פי מצפונו והבנתו, אם היה בהם כדי
להרגיז בצורה כלשהי את ראשי־המיפלגות,
האמורים לתת מחר את המודעות השמנות.
איני נמנה עם חסידיו של קוטלר. בעיני הוא
אחד האנשים היותר אנטיפאתיים שהכרתי, איש
ריב ומדון. לדעתי קיים פער רב בין יומרותיו
וכישוריו. אך אין צורך לפקפק בנאמנות תיאורו.
עולה ממנו כי שיטת המקומונים, שהוא היה
קשור עליהם, היא זו:
• עלוני־הפירסומת, המתחזים בעיתונים,
מחולקים בחינם.
• אין בהם נסיון כן להתמודד עם בעיות
המדינה והחברה. החומר המערכתי בא לשרת את
האינטרסים המיסחריים של אילי־ההון, שהם
הבעלים.
• המטרה היחידה היא להרוויח כסף.
• הקו המנחה היחידי של העיתון הוא לזכות
בחסדיהם של נותני־מודעות פוטנציאליים.
כל זה לא היה חשוב, אלמלא היה לכך צד
הרסני מאוד: מקומונים אלה מתחרים עם עיתונים
י לגיטימיים, מכיוון שהם גוזלים מהם את המודעות
הדרושות לקיומה של עיתונות חופשית.
מפת החיגממיס
במשך מאות בשנים התגבשו דפוסיה
של עיתונות חופשית. ואלה תכונותיה:
• העיתון נמכר לקורא במחיר סביר. הקורא,
המשלם מכספו כדי לרכוש את עותק העיתון,
מביע בכך את רצונו לקרוא אותו. הוא מביע
ר״ בכספו אמון בעיתון הרצוי לו.
• על סמך תפוצה זו מקבל העיתון מודעות
מצד גורמים מיסחריים, המבקשים להיעזר בו כדי
להציע את סחורתם או את שירותיהם. זה חל גם
על גופים ציבוריים ופוליטיים.
• אין לנותני־המודעות השפעה על תוכן
החומר המערכתי. שום עיתון הראוי לשמו לא
יסבול התערבות המפרסמים בתוכן מאמריו
ובטיב הדיווח שלהם, ושום עיתונאי הגון לא
ייענה ללחץ כזה.
כלומר: המודעות אכן חשובות לקיום העיתון,
אך לא למענן מופיע העיתון. הוא מופיע כדי
לספק לציבור הקוראים מידע ופרשנות, לפי
מיטב הבנתה ומצפונה של המערכת.
התופעה החדשה של המקומונים שוברת
בצורה גסה את המסגרת הזאת, והגיע הזמן להרהר

בהשפעתה על קיום העיתונות החופשית
במדינת־ישראל.
המקומונים הראשונים היו נסיונות כנים למלא
חלל שהיה קיים לגבי הדיווח על המתרחש
בערי־שדה, המוזנחים בעיתונות הארצית. במידה
שחולקו בחינם וסמכו רק על מימון של
בעלי־מודעות, הם פתחו פתח להשחתת
העיתונות.
אחר־כך •התלבשו׳ על כך העיתונים
הארציים. מתוך להט ההתחרות ביניהם התחילו
גם הם לחלק עיתוני־חינם מקומיים. מעולם לא
הבנתי את קוצר־הרואי של עורכי־עיתונים אלה,
שלא הבינו שהם כורתים את הענף שעליו יושבת
העיתונות החופשית.
שניים־שלושה מן המקומונים האלה הם בעלי
איכות עיתונאית, ויש לעורכיהם שאיפה להגיש
לקורא״החינם חומר עיתונאי אמיתי. אבל אלה
הם החריגים. ברוב המקומונים — השם הראוי
לעלונים אלה הוא •חינמונים׳ — השיטה היא
למלא את השטח הריק שבין המודעות בגיבוב
כלשהו, כדי לעשות על קורא־החינם את הרושם
שהוא מחזיק בידו בעיתון. הדמיון בין החינמון
לעיתון אמיתי הוא כדמיון שבין •פרלמנט׳
בדמוקרטיה עממית ובין פרלמנט אמיתי, שנבחר
בבחירות חופשיות.

ספגה לעיתונות החופשית הסכנה לעיתונות החופשית, הנובעת
ממכת־החינמונים, היא בכמה וכמה מישורים.
ראשית, החינמונים מבקשים לקחת מן
העיתונות הלגיטימית את המודעות, שהיא זקוקה
להן כדי להתקיים. אכן, זוהי כל מגמתם של
עלונים אלה, המוקמים בידי אילי־הון ציניים כדי
להרוויח כסף. תוך כדי כך מרגילים החינמונים
את המפרסמים לכך שהם יכולים להכתיב
למערכת מה לכתוב ומה לא.
שנית, מכיוון שהחינמונים צריכים למלא
איכשהו את החלל הריק שבין המודעות, וגם
להעמיד פנים כאילו הם דומים לעיתונים
אמיתיים, עליהם לשכור עיתונאים. נוצר ביקוש
לעיתונאים שאין לו כל יחס לצרכים האמיתיים
של מדינה כמו ישראל. כל מי שיודע להחזיק
בידו עט ולכתוב, מבלי לשגות יותר
מפעמיים־שלוש בכל מישפט, יכול לקבל עתה
תפקיד ותואר של •עיתונאי׳ .כך נוצרת התחרות,
המשבשת את רמת המיקצוע העיתונאי( .איני
רוצה לגרוע בכך מזכויותיהם של קומץ
העיתונאים האמיתיים, שהתפתו ללכת בשדה
הזה).
אחרי שקוטלר התפטר, לא חדלו החינמונים
להופיע. משמע, נמצאו עורכים חדשים, שלא
בחלו בתפקיד שקוטלר לא הסכים למלאו —
לערוך •עיתון׳ שמגמתו היא להתחנף
לבעלי־המאה ולבעלי־השררה, כדי להשיג מהם
שוחד בצורת מודעות. קשה להעלות על הדעת
תפקיד מאום יותר, המבזה את עצם המושג
•עיתונאי׳.
העיתונות החופשית ממלאה תפקיד חיוני
בסדר״החיים הדמוקרטי. כל פגיעה בה היא
פגיעה בעצם קיומנו כחברה חופשית. על אף
שגיאותיה ומחדליה החמורים, שעליהם עמדנו
לא פעם, מילאה העיתונות הישראלית תפקיד
חיוני במילחמת־הלבנון.

חקיות

גתצוו״ג
כעצרת-האבל לזכר אמיל
גרינצווייג התייצב צעיר
אלמוני, שטען כי ידועה לו
זהות הרוצחים. כל הנוכחים,
בולל אנשי מישטרד• התרשמו
כי האיש הוא תימהוני. היו*
חצי שנה אחרי הרצת מחפשת
אותו המישטרה כ״עד־מם תוד.
צוות-החקירה שולף ארנבים
מהכובע, עוצר מישהו, מדליף
משהו — ודד
סיכויים לתפוס
1 1את הרוצח הול־כים
וגוועים.
החוות וההנקווח

!והב
כל ח־כ של אגודת-
ישראל מקבל מיליארד
שקלים בשנה מכספי
הציבור. השיטה, שאברהם
שפירא (בתמונה)
קרא לה, בום־טראוד,
היא פשוטה: דורשים
בקול חקיקה כלשהי
בענייני דת ואחר כך
בשקט־בשקט מקבלים תמורתה הרבה

שקלים.

מיפלגת וטל

לחשודים טרם נודע על כך,
אך העולם הזה גילה:
בימים הקרובים יוגש כתב־אישום
בעבירות של זיוף,
מירמה והפרת״אמונים נגד
עסקני־סטודנטים של חרות,
שעשו ככל
העולה על
רוחם בחברות
נסיעות.

הרמטכ״ל לשעבר והנגר
כהווה רפאל(״רפול״) איתן
הפסיק לייצר שרפרפים.
עתה הוא כונה לעצמו
כיסא גדול, כפוליטיקאי.
הוא דחה הצעות להצטרך
לחירות ולתחיה, וחולם על
תנועה חדשה. כין השאר
הוא מאיים
״לפתוח את הפה
נגד שרון.״

לראות א 1לא לרא1ת

ע\ורע\>ם
ת>מנ>>ם
ללאגבול להשתחרר כשעמד אנדריי דרזנין (בתמונה)
מכלא ,6ניסו
שילטונות הכלא להעמידו
לדין מחדש. השיטה שבה מאיימים
עתה על סרבני־לבנון: עם שיחרורם
חדש,

צו־גיוס ו11
מהכלא ניתן לתת להם 13
ואם יסרבו שנית -
לשלוח אותם מייד
בחזרה לבית־הכלא.

יהודית נגר החליטה
לחזור לשורשיה. יום לפני
נישואיה היא ערכה טקס
חינה מסורתי בבית הוריה
ביהוד, והכריזה :״המסורת
התימנית
עושה
לי טוב
על הנשמה.׳

ה ם דח־ים הקבזעים: תשקיך במדינה הנדה אנשים
בלונים
זה היה העולם הזה שהיה מיכתבים הורוסקופ
תשבצופן
זה וגם זה
יומן אישי
מה הם אומרים, מה הן אומרות -

למרות עדיפותו הענקית של יריביו פני על צזדל
במילחמודלבנון, הוא לא השיג
נצחון חותך ומהיר. אחת היא הכישלון מסיכות החסתמכות על כוח שידיון
מאסיבי, שאינו
? 1יעיל כתנאים
הרריים וקשי*

מאסר

האם רשאים הסבא והסבתא לדרוש מאלמנת
בנם להיפגש עם נכדיהם, חרף רצונה של
האלמנה! במדור חוק בצד מנתחת אילנה אלון
את זכויות הסבים על פי החוק.
סעיף שנחקק אחרי מילחמת
ששת הימים, מורה שהמערכת
המישפסית תקבע את הזכויות.

כעז תחת מוח

ה מי רו ץלע רו ץ
מי יזכה בעוגת ערוץ הטלוויזיה השני!
העולם הזה סוקר את רשימת המתחרים
על הזיכיון, את יכולתם ואת סיכוייהם.
שר־החינוך זבולון המר
הוא האיש שעליו יוטל
להחליט מי יזכה בנתח
של 50 מיליון הדולר.
זבולון המר, אריח איבצן,
יצחק יבנה, אמנון אריאלי,
ציפי שביט ומוריס לוי

נמר של נייר
, קולנוע אנשים כעולם
עולם קטן
אתה והשיקל
מיבחר שידורים - שידור רחלהמרחלת
לילות ישראל ספורט תמרורים

הסיבה: הממונה על השגרירות, מוחמר בסיוני, נאלץ לשוב
למצריים, ובהעדר נציג בכיר אחר, הוטל על גומעה למלא
את מקומו.

ראשי־עיריות
פרו־ירדנ״ם?

^נ צו קי ף
אין מפד״ל
המפד״ל חדלה למעשה להתקיים כמיפלגה.
בין סיעת הצעירים של זבולון המר ויהודה בן־מאיר, ובין
סיעת למיפנה, שבראשה עומדים הד״ר יוסף בורג ורפאל
בן־נתן, יש קרע מוחלט. אין מתקיימות עוד שיחות בין
שתי הסיעות, אין ישיבות־הנהלה של המפד״ל, ולמעשה
מתארגנות שתי הסיעות לכר שיהיה עליהן להתמודד
בבחירות לרשויות המקומיות ולכנסת, כל אחת בנפרד.
מתרחב המאבק ב״עבודה״
חוגים רבים במיפלגת־העבודה מצטרפים
לדרישה להביא להחלפת ההנהגה במיפלגה.
מבקשי השינוי רוצים להביא לסילוקם של מזכ״ל
ההסתדרות, ירוחם משל, של יו״ר המיפלגה, שימעון פרס,
ושל הח״כ יצחק רבין. ההנחה של אחד החוגים האלה היא
ששלושת האישים קשורים זה בזה, ולא יתכן להביא
לסילוקו של אחד מהם מההנהגה, בלי להביא לסילוקם של
שני האחרים.

להערכת חוגים אלה, החוליה החלשה בשרשרת
זאת היא ירוחם משל, וההתקפות ירוכזו עליו
בשלב הראשון.
514 מספר הרוגי צדדל במילחמת הלבנוץ
עלה בתחילת השכוע ל־ .514 מספר
הפצועים מגיע ל־ ,2928 ובכללם פצועים
של תאונות־דרכים.
דרישה לוועידה בריבררים
פעילים במיפלגה הליברלית, בראשות איש־העסקים ניסן
נוימן, פנו לנשיאות המיפלגה בדרישה לקיים בשנת 1984
את ועידת־המיפלגה.

מטרת היוזמים: מניעת שינוי בתקנון המיפלגה.
אם ישונה התקנון, יישמרו יחסי־הכוחות
הנוכחיים במיפלגה גם ככנסת הבאה.

פילוג שר״י
שבדה מוכרת
ועדת־הביקורת של ההסתדרות הכירה רשמית
בכך ששל״י התפלגה לשני חלקים, ודחתה את
הטענה שהיתה רק ״פרישה״.
בהסתדרות עצמה התחלקו הזכויות בין שני הפלגים —
האחד בראשות רן כהן, השני בראשות הד״ר יעקב ארנון
— בהתאם ליחסי־הכוחות בקרב נבחרי של״י לוועידת־ההסתדרות.
אף שהיה זה מיבצר של רן כהן, הצטרפו *30
מן הנבחרים האלה לפלג היריב. לכן החליטה
ועדת־הביקורת לחלק את נכסי של״י בהסתדרות, ובכלל זה
הייצוג בוועד־הפועל, לפי השיעור של 70־ .30 הפלג של
כהן ימשיך להחזיק בהסתדרות בשם של״י, השני בחר,
זמנית, בשם של״י־אלטרנטיבה.

גומעה יצא וחזר
ד ד אחמד גומעה, שנפרד מתפקידו בשגרירות
מצריים בישראל בסידרה של מסיבות, הוחזר
לישראל מייד אחרי שובו לקאהיר.

ראש עיריית בית־לחם, אליאס פרייג׳ ,שחזר השבוע
מביקור בירדן, שהוגדר כביקור פרטי, נפגש שם עם השר
לענייני השטחים הכבושים, חסן איבראהים, ועם
שר־ההסברה, עדנאן אבו־עודה.
פרייג׳ ,שלפני צאתו נפגש עם מתאם הפעולות בשטחים
הכבושים, בנימין בן־אליעזר, העביר לירדנים את נכונותו
של בן־אליעזר להחזיר לראשות העיריות ראשי־ערים
פלסטיניים, ואת מועמדיו לתפקידים אלה: הרופא וחיד
ג׳עברי לראשות עיריית חברון; נדים זרו, ראש־עירייה
מגורש שחזר לגדה, לראשות עיריית רמאללה; וזעפר
מצרי, יו״ר לישכת״המיסחר בשכם וסגנו של בסאם שכעה
לשעבר, לראשות עיריית שכם.
המועמדים ידועים כבעלי אוריינטציה ירדנית.
הדגל הפלסטיני -חוקי?
״המועצה הישראלית למען שלום ישראלי־פלסטיני״
פנתה רשמית אל היועץ המישפטי
לממשלה, בבקשה להנחות את המישטרה
שסמל המועצה — הדגלים השלובים של
ישראל ופלסטין — הוא חוקי.
בחוות־דעת מישפטית ארוכה קבעה המועצה כי אין בחוק
איסור על דגל פלסטין, וכי עצם העובדה שדגל זה משולב
בדגל ישראל מונעת את ההנחה שיש בו הזדהות עם אירגון
עויין. הפנייה באה אחרי שהמישטרה פתחה בחקירה נגד
ראשי המועצה, בגלל הצגת סמל זה.

תיתכן השבתת הטלוויזיה יתכן שהטלוויזיה הישראלית תושבת השבוע.
החלטה עליכן־ קיבלו מנכ״ל רשות השידור, יוסף(״טומי״)
לפיד, ומנהל הטלוויזיה, טוביה סער. ההחלטה תבוצע אם
ייממש ועד־העיתונאים את איומו, להשבית את צוותי
הצילום של הטלוויזיה.

דיון סודי בקואליציה נציגים מכל סיעות-הקואליציה השתתפו בדיון
פנימי סודי, שנסב על הטלוויזיה הישראלית.
נציגי הסיעות הביעו אכזבה ממנכ״ל רשות־השידור, טומי
לפיד, וממנהל הטלוויזיה, טוביה סער, ולעומת זאת העתירו
שבחים על מנהל קול ישראל, גירעון לב־ארי.

דק פורש
העיתונאי משה ז׳ק, שערך במשך שנים רבות
את תוספת־השבת של הצהרוז ״מעריב,״ חדל
הצעה לביטול האגרה
ראש המטה לייעול המשק הציבורי,
המהנדס יוסף דוריאל, העביר לוועדת*
הכספים של הכנסת תזכיר מפורט, המצדד
בביטול גביית אגרות רדיו וטלוויזיה.
התזכיר הוכן על פי פנייה של הוועדה. על
פי ההצעה תיגבה אגרה באופן חד״פעמי
מכל מבשיר־קליטה בשלב הייבוא או
הייצור שלו. הגבייה תיעשה על־ידי
שילטונות המכס, ותועבר על פי חוק
לרשות־השידור. בעלי מכשירים קיימים
ישלמו כופר־אגרה חד־פעמי, בגובה של
שתי אגרות שנתיות, וחשבונם ברשות־השידור
ייסגר.

לערוך את העיתון. את התפקיד קיבל עליו
העורך הראשי של מעריב, שמואל שניצר.
לז׳ק מלאו 65 שנים לפני חודש. בקרוב הוא ייצא
לגימלאות, ויסתפק בכתיבה בלבד.
השינוי התאפשר אחרי מאבק קשה, שבסופו הסכים
המיליונר עובד בן־עמי, בעל מעריב, לשינוי זה. שניצר
הבטיח לבן־עמי כי העמדות ״הלאומיות״ של מעריב לא
ייפגעו בעיקבות השינוי.

ה״לביא״ יקזרקע?
בחוגים בצה״ל רווחת ההערכה, כי יחולו עיכובים
משמעותיים בפיתוח מטוס־הקרב הישראלי
החדש ,״לביא״.
מקורם של העיכובים הוא בהתנגדות האמריקאית העיקשת
לספק מימון ומידע, החיוניים לפיתוח הלביא.
אם יעוכב הפיתוח לזמן רב מדי, מעריכים חוגים אלה, עלולות
תכניות הלביא להפוך מיושנות, בגלל השינויים המהירים
בפיתוחים האלקטרונים בתחום מטוסי־הקרב.

3ב1ן 1חזור?
במיפלגת־העבודה מעריכים בי הנשיא־לשעבר,
יצחק נבון, יודיע על החלטתו
לחזור בצורה פעילה לפוליטיקה רק אחרי
שייושבו ענייני מישפחתו.
נפץ אינו רוצה לתת עילה לליכוד לתקוף
אותו על רקע זה.

רורברבאום
דר שת השניה
מנהל הטלוויזיה הלימודית, יעקב לורברבאום,
הוא מועמדו של שר־החינוך־והתרבות, זבולון
המר, למלא תפקיד מרכזי בהקמת
רשת־הטלוויזיה השניה.
לורברבאום מקורב מאוד להמר, המעריך מאוד את יכולתו.

,ידיעות אחרונות1
נגד. הארץ
בעלי הצהרון ״ידיעות אחרונות״ נערכים למאבק
חריף ביותר בצהרון החדש שיוציאו לאור בעלי
היומון ״הארץ״.
לבעלי ידיעות אחרונות נודע כי הצהרון החדש יתחרה
בעיקר בהם.
עית1נאים לחרד בתשלום
בוועדת־האתיקה של אגודת־העיתונאים
מסתמנת מגמה לשים קץ לנסיעות־חינם של
כתבים לחדל, מטעם הגורמים שאותם הם
אמורים לסקר. אם תתקבל ההחלטה, ייאלצו
מערכות־העיתונים לממן את נסיעות כתביהם.
הדיון הצפוי על נושא זה מעורר התעניינות רבה באגודה
ובין בעלי־העיתונים.

דרוקר ישרם
פיצויים לצה״ל
מישרד־הביטחון מתכוץ לתבוע מהקבלן הפרטי
זכריה דרוקר פיצויים, בגלל נזקים שנגרמו לצדדל
במחנה צבאי בצפון הארץ.
שם ביצע דרוקר עבודות בנייה, שלא עמדו בתנאי החוזה
מבחינה בטיחותית, ואף לא הושלמו בזמן.
קומוניסט1 מחדל לנצרת
למחנה־העבודה שעורכת רק״ח בכל שנה למען
עיריית נצרת יגיעו השנה גם קומוניסטים
מארצות שונות באירופה.
עד כה נערך המחנה במתכונת של מחנה־עבודה יהודי־ערבי.

במדינה
העם
ל מס מרי ם בלי רא שים
שיגעון בלבנת,
שיגעון בלבלי
ושיגעון של ססק־דין
סגן־משנה יהודה מצגר, שנפצע
בלבנון, מת השבוע מפצעיו.
מותו של הצעיר, שנאבק במשך
חודשיים על חייו, היה תיזכורת לעובדה
שהמילחמה בלבנון נמשכת. אם
נטה מישהו לשכוח זאת, באו חייליה
י של יחידת״מילואים, ששוחררו זה עתהמתקופת־שרותם השלישית בלבנון,
והפגינו לפני בית ראש־הממשלה. הם
מחו על המשך המילחמה, שבה נהרגו
עתה שלושה ממפקדיהם.
בארץ הצפונית המקוללת נמשך
השיגעון העקוב־מדם. היה נדמה כאילו
כל הלבנונים עוסקים בספורט לאומי:
פיצוץ מכוניות־תופת. מיטעני־מוות
נוצריים קטלו המוני מוסלמים בבעל״
בק ובטריפולי, מיטענים מוסלמיים
קטלו את הנוצרים בביירות. הכל הרגו
את הכל, והכל שנאו את צה׳ל, שנתקע
י־ בלבנון כמסמר בלי ראש.
היסטריה בלוד. צעירי־ישראל,
ששירתו בגיהינום הלבנוני, כימעט ר
נשכחו על״ידי הציבור, שהסתכל כמהופנט
בדיוני הצמרת הכלכלית.
בעודו אוכל ושותה, ממלא את כל
מיסעדות־הפאר וגורם למהומות בנמל־התעופה
בן־גוריון, המתין הציבור לגזירות
הבלתי״נמנעות, שאמורות היו
לבוא מידי האוצר. דוברים, פרשנים
וסתם מגידי־עתידות ניבאו עשרות גזירות
שונות מכל הסוגים, החל בצימצום
שרותי־הבריאות, שהשכבות העניות
ביותר נזקקות להם, וכלה במס החביב
על חשבון עובר־ושב.
בהמתינו לגזירות, נהג הציבור על
פי הכלל שכדאי לבזבז מייד את כל מה
שיש, כי ארידור יקח את השאר. הביד
בוז הלא־איכפתי הגיע לממדים היסטריים.
היתה
זאת הבעת אי־אמון מאסיבית
במנהיגות הכלכלית, ובממשלה הקיימת
כולה• אר הכל השלימו עם העובדה
כי ארידור הוא מסמר בלי ראש. גם
בבוא המפולת, הוא יישאר.
מסמר השבוע. אולם מסמר השבוע
היה, בלי ספק, אהרון אבו״חצירא,
שבית־המישפט העליון של המדינה
החליט לשלחו למאסר של שלושה
חודשים(ראה עמודים 6־.)9
כאשר התעוררה השאלה אם חבר־כנסת,
שנדון למאסר על עבירה שיש
עימה קלון, יכול להמשיך ולשרת בכנ־

הנגר מבץ
לעצמו כיסא
שתו מנסה לשכנע אותו
\ 1שישאר בבית, אך הוא ההליט
לצאת מתחומי הנגריה שלו. הרמטכ׳ל
לשעבר, רפאל (״הפול״) איתן, מימש
השבוע את התיקוות שתלה בו מחנה
הימין הישראלי, ונכנס באופן רישמי
לזירה הפוליטית.
במוצאי־השבת שעברה היה רפול
אורח של 50 מושבניקים וקיבוצניקים,
שהתאספו בנהלל. בתום דיון בן יותר
משלוש שעות, החליטו הנוכחים
במקום על הצטרפותם ביחד עם רפול
לקבוצת צל*י י -צעירים למען
ישראל, שבראשה עומדים ישראל כץ
ושמואל כהן־אבידוב, בנו של ח״כ
חרות.
שבוע לפני כן דחה רפול בשתי
ידיים הצעה מפתה שהופנתה אליו,
לעמוד בראש תנועת התחיה. היוזמה
באה מצד ח״כ התחיה גאולה כהן,
שהבטיחה לו תמיכה של רוב חברי
המרכז.
רפול הסביר לה, שהוא הולך בדרך
עצמאית שבה בחר, ושתהיה בעתיד
הקרוב אלטרנטיבה לכל המערכת
הפוליטית.
אוטף מילים

*ץ הי הדרך של רפול?
לפני חודש ימים נערך בתל־אביב
כינוס יסוד של צעירים למען ישראל.
כפי שדווח בהרחבה על האירוע
בהעולם הזה 2393 קדם לכינוס
משא־ומתן רציני בין ראשי־הקבוצה,
כולם פעילים בתנועת החרות, ובין
הרמטכ״ל שפשט את מדיו.
אחרי כינוס־היסוד ערכה הקבוצה
כינוסים נוספים ברחבי־הארץ, שבהם
השתתף רפול. בכינוס שהתקיים
בראשון־לציון, התבקש הקהל לתרום
למען הקבוצה. אחר־כך נערך
ערב־התרמה מיוחד במיסעדה תל־אביבית,
בהשתתפות רפול.
במהלך המסיבה נאסף סכום של
כמה מיליוני לירות, להוצאות
ראשונות של הקבוצה. התורמים היו

בעלי־ממון המזוהים עם חרות והתחיה,
רובם קבלנים.
מאז הפך הרמטכ׳ל לאזרח, פנו
אליו אנשי תנועת המושבים וחברי
קיבוצים, המזוהים עם האגף
הימני־קיצוני של תנועת העבודה.
אנשי תנועת המושבים, ביניהם ח״כ
עמוס הדר וח״כ אריק נחמקין, שניהם
מנהלל, קיוו שרפול יצטרף למיפלגת
העבודה.
הוא החליט לקחת את העניעים
לידיו ויזם פגישה רחבה עם תומכיו,
ביניהם אנשי חוג עין ורד, בני
המושבים שתמכו בעבר בתנועת
התחיה, וקיבוצניקים מתנגדי תנועת
שלום עכשיו. בניגוד למצופה, הוא לא
הסתפק בהטפה רעיונית, אלא קרא
להם להצטרף אליו במיסגרת החדשה.
השאלה שנשאלה באותו ערב היתה:
מדוע לא יצטרף רפוללמיפלגה
קיימת?
התשובה נעוצה במצע תנועת
צעירים למען ישראל, שעליה סמך
איתן את ידיו, אחרישהוא עזר
בניסוחה. מדובר בה על שיבה לשישה
ערכים מרכזיים:
• העיקרון הציוני,
• עליה,
• התיישבות,
• עבודה עברית,
• כיבוש העבודה,
• המאבק.
רפול רואה באוסף מילים זה את
המרכיבים של האידיאולוגיה הציונית
שעליה הוא אינו מפסיק לדבר.
בנושא זה הוא מצא מייד שפה
משותפת עם ישראל כץ, לשעבר יושב־ראש
אגודת־הסטודנטים בירושלים
ויושב־ראש התאחדות־הסטודנטים הארצית.
כץ עצמו הוא בן מושב, וכפי
שהסביר זאת אחד מחברי צעירים
למען ישראל. ,נוצרה ביניהם כימיה׳.
רפול מתייחס לעניין ברצינות
גמורה. הוא מופיע לפחות שלוש
פעמים בשבוע בחוגי־בית ברחבי
הארץ, מקיים פגישות קבועות עם כץ
וחבריו, ויחם פניות אישיות לידידים

הדומות

לשלו

בעלי השקפות
שיצטרפו אליו.
.הסיסמות שלו ניקלטות היטב
בציבור המאזינים ׳,אומרים בצל׳י,
.הפשטות שבה הוא מציג את הרעיון
הציוני נכנסת לליבו של כל יהודי, בעל
השקפת־עולם חילונית לאומית׳.
אנשי הקבוצה השואבים עידוד
מההתעניינות בהם הקימו מטה־ פעולה
קבוע בדירה בצפון תל־אביב.
הפתעות לציבור

הישובים לאורך הגבולות. ביום
החמישי הבא הוא יהיה הנואם המרכזי
בעצרת שתתקיים במעלות תחת
הסיסמה. :ביטחון לגליל, שלום
לישראל׳
אך לרפול יש הפתעה אמיתית
באמתחתו.
באותו זמן, וכמעט אותן מקומות,
יערוך בחודשים הקרובים השר ללא־תיק
אריאל שרון מסע דומה, אך
למטרה שונה: חיזוק מעמדו בתוך
תנועת החרות. עד היום נמנע רפול
מלתקוף את שרון, על רקע תקופת
עבודתם המשותפת, ובעיקר מאז החלה
מילחמת הלבנון.
הרמזים שפיזר רפול למקורביו הם,
שהוא מכין כמה הפתעות לציבור
ולשרון על המילחמה. .הוא יפתח את
הפה בגדול,״ אמר בביטחון רב אחד
הצעירים ששוחח שעות על גבי שעות
עם רפול, ודן עימו בליקחי־המילחמה.
לפני שנה ערכה הטלוויזיה
הישראלית מבצע גיוס תרומות ללב״י.
במוקד לב״י־תרום עמדה מכירה
פומבית של תמונות וחפצים אחרים.
בין המוצגים שהוצעו למכירה היה
שרפרף מיוחד שבנה רפול בנגריה
שלו, בתל־עדשים. השרפרף שזכה
בכינוי.שרפרפול׳ הפך אחר־כך לסימן
ההיכר של הגנרל־הנגר. כאשר פשט
את מדיו, הוא הודיע חד־משמעית
שהוא יקדיש את כל זמנו ומירצו לבית
הבד שלו, שבו הוא מכין שמך־זית,
ולתעשיית השרפרפים.
עתה אין עוד ספק שלעצמו מכין
רפול את השרפרף הגדול ביותר.

סת, הסתבר כי ח׳כ כזה גם הוא מסמר
בלי ראש. אי־אפשר להוציאו. שמואל
רכטמן ה.אשכנזי׳ אולץ בשעתו על־ידי
חבריו להתפטר, כאשר נכנס לכלא.
אבו־חצירא ה.מארוקאי׳ הודיע שאינו
חולם על כך.
עצם ההבחנה בין אשכנזים וספרדים
הוכנסה לפרשה זו מלכתחילה, ואבר
חצירא וחבריו דאגו השבוע לכך שלא
תישכח. כימעט בכוח הוכנסה מילח־מת־העדות
לפרשה (ראה להלן) .אי־אפשר
היה להתעלם ממנה.

.ישראל׳ ,ליד השני השלט.פלסטיך.
המישלחת הישראלית השלימה עם
המצב, ולא פרשה מן המישחקים. שום
סערה לא התחוללה בישראל.
המורדים קסאו. אולם היתה
לצמרת אש״ף סיבה טובה יותר להיות
מרוצה השבוע. אמנם, בבקאע הלבנר
נית הוסיפו הקרבות לסעור מעת לעת.
כוחות סוריה ולוב הסתערו על מעוזי
פת׳ח, כשהם פועלים תחת המסווה של
ה״מורדים׳ באירגון זה. מדי פעם
הודיעו לעיתונות הזרה הבלתי־מאומנת
על ניצחונות.
העובדה שכוחות פת׳ח מחזיקים
מעמד במיזרח^לבנון שלושה חודשים
אחרי פרוץ הקרבות, אף שהם מנותקים
שם כימעט כליל, היא הישג חשוב
למנהיגם, יאסר ערפאת. הסורים ובע־לי־בריתם
רחוקים מלסכן את מיבצר
ההנהגה הפלסטינית בעיר טריפולי,
בצפון־לבנון. הכוחות הסוריים שם אף
פינו שורה של עמדות חשובות.
תיקוות ה״מורדים׳ שכוחות רבים
בפת׳ח ברחבי העולם יצטרפו אליהם
התבדו לחלוטין. המרד קפא. אך כל
הזירה הלבנונית אינה שדה־הקרב
העיקרי בין חאפט׳ אל־אסד ויאסר
ערפאת. המאבק אינו צבאי בעיקרו,
אלא פוליטי. ושם נחל ערפאת, השבוע,
ניצחון מהדהד.
(המשך בעמוד 114

*^חרי כינוס היסוד של צל־י,
בהשתתפות רפול, היו בטוחים
רבים שהוא מנסה להיכנס בדרך זו
לתנועת החרות, ולהשיג מקום טוב
באמצע. העובדה שאנשי צל־י הם
חברים רשומים בחרות חיזקה השערה

אך בחודש האחרון השתנתה דעתם
גם של הפרשנים הפוליטיים. התברר
כי רפול סבור, שהופעה עצמאית על
בסיס מצע צל׳י תביא לו יותר תומכים
מאשר הצטרפות לכל אחד מהגופים
הפוליטיים הקיימים. הוא מעריך, כפי
שאמר זאת בשיחות סגורות, שעד
לבחירות הבאות הוא יוכל לגבש כוח
שאי־אפשר יהיה להתעלם ממנו בזמן
הכנת רשימות המועמדים לכנסת
ה־. 11
אל מי פונה רפול?
הקבוצה החדשה אינה מסתפקת
בפניה למאגר האנושי המוכר של
הימין. למרות שצל״י ורפול ייחזרו על
פיתחי המתנחלים בשטחים וקיצוני
תנועת העבודה, יש להם יעד חשוב פי
כמה: השכונות ועיירות הפיתוח.
רפול משוכנע שבמיגזר זה הוא
יצליח. לא לחינם הוא חוזר בכל מיפגש
ומנפנף בתרומתו להקניית חינוך יסודי
לחיילים חסרי־השכלה, בעת שירותו
כרמטכ׳ל. הוא מצפה שאותם הצעירים
יצטרפו לקבוצה הפוליטית החדשה.
מקור אחר לגיוס קולות הוא

יחסים מרחביים
הצבעה ם־ג ר ״ ס
סל אירגוני אש״ח
מילבד אחד הוסיעו —
ו35ד הביעו אמון חד־משמעי
בהנהגתו של יאסר ערסאת

בעלי־ברית
העולם הז ה 2397
רסול מיפלגוז חדשהז

היה זה הישג קטן, אך חשוב, ל־אש׳ף.
במיצעד־הפתיחה
של תחרות האתלטיקה
הבינלאומית בהלסינקי, שחשיבותה
קרובה לזו של אולימפיאדה,
נישאו בזה אחר זה הדגל הכחול־לבן
של ישראל ודגלה של אגודת־ספורט
של אש׳ף.
ליד הדגל האחד נישא השלט

,,אסם אשמים!,,
צועק ׳דד שר
ח״ 3אבו־חציוא
רעבו הצלמת
ואכזבה היו שפוכים על פניהם. ברגע
שהתחילו המצלמות לתקתק, כמו לפי
סימן מוסכם מראש, התחילו האוהדים
לקרוא קריאות גנאי. אלא שהפעם,
בניגוד לפעם הקודמת, לא הפנו את
זעמם אל השופטת, מכיוון שעל כס
המישפט ישבו שלושה שופטים, אלא
אל העיתונאים. :אתם אשמים בכל!
בגללכם זה קרה. כל האשכנזים זבל.
תלכו לעזאזל!׳ אלה היו רק הקריאות
העדינות.
כל החבורה המלוכדת התקדמה
במורד המדרגות, תוך שהיא שולחת
ידים ואגרופים לכיוון התיקשורת
האשכנזית.
למטה עמדו השוטרים הרבים ואנשי
מישמר־הגבול, ביניהם גם קצינים
ובעלי דרגות. הם ראו את הגוש
האנושי מתקרב אליהם, וזזו הצידה.
איש מהם לא התערב במהומה ולא ניסה
לעצור את האוהדים המשולהבים,
שתקפו באון פיסי את הצלמים ואף
הצליחו לרסק לאחד מהם את הציוד.
אבו־חצירא הלך ביניהם כשהוא

^ דרמה האמיתית התרחשה
( 1מחוץ לכותלי בית־המישפט. קומץ
אנשים שהקיפו את השר״לשעבר
אהרון אבו־חצירא, יצאו יחד עימו
מאולם־המישפט, כשהם מקיפים אותו
בטבעת הדוקה צועקים, מקללים ואף
תוקפים את הצלמים שהתייצבו מולם.
כל זאת בעוד שהשוטרים הרבים,
שזומנו למקום כדי למנוע התפרעויות
אפשריות, עומדים בצד בחיבוק ידיים
ואינם נוקפים אצבע כדי להשקיט את
המהומה.
אבו־חצירא הגיע לבניין בית־המישפט
העליון בירושלים בדיוק
בשעה היעודה. הוא היה לבוש בפשטות,
ללא חליפה, וכרגיל, חיוך רחב
וקפוא היה שפוך על פניו. הוא צעד
בהחלטיות לעבר המדרגות ונבלע
במיסדרון המקומר של בית־המישפט
העלית•
למטה הכינה המישטרה מחסומים
וכוח־אדם רב כדי להבטיח שלא
יתפתחו מהומות. מנסיון קודם במיש־פטיו
של אבו־חצירא, הן בירושלים
(שם זוכה) והן בתל־אביב (שם הורשע
ועל הרשעה זו עירער הפעם) ,ציפו
מפקדי המישטרה לקהל אוהדים רב
ולמהומות גם במיקרה של זיכוי — לא
כל שכן במיקרה של החמרת העונש.
אולם הפעם, באופן יוצא מן הכלל,
היה מיספר האוהדים שבאו לשמוע את
פסק״הדין קטן ביותר. רובם
בני־מישפחה קרובים ורחוקים. שנכנס אחרי קצר זמן
לאולם־המישפט כבר יצאה השמועה
אל המיסדרון, כי אבו־חצירא קיבל
שלושה חודשי מאסר בפועל. דקות
ספורות אחרי כן נראה השר לשעבר
בקצה המיסדרון כשעל פניו החיוך
הקבוע, כאילו כלום לא אירע שם
בפנים.
אבו־חצירא צעד לקראת צבא
הצלמים שחיכה לו בקצה המיסדרון.
הוא היה מוקף בקומץ אוהדיו שזעם
1וי

להדעח 1י ך 11י ״ הדי | אהרון אבו־חצירא (משמאל) עם
| 111 הגיעו לבית״המישפט העליון נירו־

שלים. הוא הגיע למקום בדיוק בשעה היעודה. בפתח בית־המישפט עמדו

וחיכו לאבו־חצירא שוטרים רבים ואנשי מישמר״הגבול. בתמונה העליו־נה:
אבו־חצירא מייד אחרי קריאת פטק־הדין שזץ אותו לשלושה חודשי
מאסר בפועל. יחד איתו יצאו אוהדיו כשהם קוראים קריאות גנאי.

ך ל 1ץ 1ך 1עליות, אחותו של אבו״חצירא, מייד בצאתה מאולם־
111111111 המישפס. היא היתה מרוגזת ועיניה דמעו. גס היא
קראה אחר־כך קריאות גנאי לעבר הצלמים והעיתונאים שעמדו בחוץ.

^ | 11X1ן 11¥־||יי קורא אחד מאוהדיו של
אבו־חצירא לעבר הצלמים
י י \ 1ש ! 14 1 4 .1
הרבים שחיכו לח׳כ בצאתו מאולם־המישפס. אוהד

המורשע הקודם

שמואל פלאטו״שרון (מימין) הגיע
באמצע הדיון יחד עם אלי רונן.
השניים נכנסו לבית״המישפס אך יצאו ממנו כעבור דקות ספורות. בסיום
קריאת פסק״הדין עזבו את המקום במכונית המרצדס של פלאסו.
מנסה, ללא מאמץ מיוחד וללא הצלחת
יתר, להשקיט את אוהדיו ואת בני
מישפחתו.
דקות ספורות אחרי כן נכנס אבו־חצירא
למכוניתו והסתלק מהמקום,
כשאוהדיו ממשיכים לצעוק :״כל
האשכנזים זונות! אנחנו עוד נראה לכם!
תעופו מפה!״ קריאות דומות הופנו גם
לעבר השוטרים :״המישטרה אשמה
בכל!״
מי שהפתיע בנוכחותו היה חבר־הכנסת
לשעבר שמואל פלאטרשרון,
מי שהורשע בעבירות מירמה. גם עליו
נגזר מאסר בפועל, אך הוא עדיין
ממתין לפסק־הדין בעירעור שהגיש
לבית־המישפט העליון.
כאשר נכשל פלאטו־שרון בבחירות
האחרונות, האשים את אהרון
אבו־חצירא בכך שתמ״י גנבה את
המצביעים של תנועתו, פ״ש. מאז
נותקו היחסים בניהם וכל צד טען
שיריבו מתנכל לו. הופעתו של
פלאטו־שרון בבית־המישפט סימלה
את קץ היריבות בין שני המורשעים.
אחד הצעירים שנכחו במקום טען
שזוהי תחילת הדיר לשיתוף פעולה
פוליטי בין השניים.
פלאטו־שרון בא לבית־המישפט
בחליפה כהה, חולצה בהירה ועניבה,
כשהוא מלווה על־ידי אלי רונן. השניים
נכנסו לבניין לדקות ספורות,
יצאו וחיכו לאבו־חצירא בחוץ. זמן קצר

זה, ואוהדים אחרים, תקפו את הצלמים והאשימו
אותם בכך שהוא נידון למאסר בפועל. כלי־התיק־שורת
היוו את השעיר לעזאזל ועליו שפכו כל זעמם.

אחרי שיצא, נכנסו פלאטרשרון ואלי
רונן למכונית המרצדס הנוצצת של
פלאטו והסתלקו מהמקום.
זמן קצר אחריהם התפזר גם קהל
האוהדים כשקריאות נקמה נחלשות
והולכות נשמעו לאורך כל הדרך.

צחוק קנוא

כשיצא אבו״חצירא מאולם־המישפס, אחרי
פסק״הדין, היה שפוך חיוך קפוא ומאולץ על
פניו. מימין: צלם טלוויזיה מנסה לצלם את אהרון אבו״חצירא.

התייחס לנושא זה ולוא במישפט אחד.
הוא התייחס בדבריו לתוכנית הכלכלית
בלבד.
הגיגה גשיאומיתז
עוז ריו קיבלו חברי־ההנהלה את
רשות הדיבור. הם קמו האחד אחרי
השני והביעו את תמיכתם במנהיג
התנועה. תמיכה ללא סייגים. היו
שקראו למיפלגה להחזיר את אבו־חצירא
לממשלה, כתגובה הולמת
לפסק־הדין.
מישהו אמר כי ״המערכה התחילה

המחוזי מהווים אזהרה למה שעתיד
אולי להתרחש ביום שבו יאולץ
אבו־חצירא לרצות את העונש שהטיל
עליו בית־המישפט העליון. לכן
החליטו כמה פעילים זריזים במיפלגה
לנצל מצב חם זה ולפנות לנשיא־המדינה
בבקשת־חנינה.
הם מקווים כי נשיא המדינה יישקול
ואף יענה לבקשה כזו. הבסיס
לתיקוותם: קשריו המישפחתיים של
חיים הרצוג עם הפטרון המוצהר של
תמ״י, גיסים גאון. יואל, בנו של הרצוג,
נשוי לאחת מבנותיו של המיליארדר
היהודי־סודאני־שווייצי. להרצוג, הם
אומרים, יהיה נוח להיעתר לבקשה כזו,

האם הם מצצו את הקואליציה? ,
האם הצעיוים בוצצו את
המיבלגה? האם יילן־ לבית־הסוהו?
לפני שלוש שנים. חקירה במגמה
פוליטית והתוצאה היתה ביוקרה
פוליטית.״ מישפט זה מצא חן בעיני
אבו־חצירא, שמילמל :״ניסוח יפה!״
כמה מהדוברים אמרו שתמ״י היא זו
השואבת עידוד מאבו־חצירא, מנהיג
בעל שיעור־קומה. היה מי שביקש
מאוזן לקיים את ההבטחה שנתן
לתנועה לפני שנה, כי יחשוף את תיק
אפרסק.
איש מבין הדוברים לא העז לערער
על מנהיגותו של אבו־חצירא. איש לא
העז להעלות על הפרק את שאלת
פירוק הקואליציה. השאלה הדחופה
היחידה שבה עסקו מאחרי הקלעים
היתה אם ילך או לא ילך אהרון
אבו־חצירא לשלושה חודשי מאסר
בכלא.
ישנם אנשים בתמ״י השוקלים
להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה.
יש מי שמאיים כי אם ילך אבו־חצירא
לכלא, תפרוץ מילחמת־אחים פרועה.
יש מי שדואג כל הזמן להתסיס את
קהל. הבוחרים והאוהדים של תמ״י
ולהעמיד את השאלה על בסיס עדתי.
המהומות והסקנדאלים שהתעוררו
במהלך מישפטו בבית־המישפט

שהנימוק הרישמי שלה יהיה
ארגעת־הרוחות ושיכוך המילחמה
העדתית.
מאחורי הקלעים של ישיבת־ההנהלה
היו הדברים שונים לחלוטין, .
דבר ידוע הוא כי צעירי תמ״י נוטים
שמאלה. הם אינם מרוצים מדרכה של
התנועה ומחברותה בקואליציה עם
הליכוד.
דקות מעטות אחרי שהחלה ישיבת
ההנהלה התברר לכולם, כי לא תתקבל
ואף לא תידון שום החלטה אופרטיבית
מהפכנית. רבים עזבו אז את האולם
ויצאו אל המיסדרון. שם אפשר היה
לראות בעיקר את הצעירים עומדים
בזוגות ובקבוצות ומתלחשים ביניהם.
זה זמן רב שצעירי תמ״י מנסים
למשוך את התנועה שמאלה. יש
הטוענים, כי בקרב הפעילים בסניפים
אכן מסתמנת מגמה כזו, אך לחברים
בהנהלה אין האומץ, לדבריהם, ללכת
לכיוון זה בהצבעות או בהחלטות
מעשיות לגבי דרכה של התנועה.
הצעירים טוענים, כי החלפתו של
אבו־חצירא כמנהיג התנועה אינה
אפשרית בשלב זה, מכיוון שאין לו
אלטרנטיבה בתוך התנועה .״הוא

בהומה זקופה
בכלא?
^ ה רון אבו־חצירא נכנס
לאולם־הישיבות. על פניו חיוך,
כרגיל. הוא ניגש לשולחן הנשיאות
והתיישב, מאחוריו, על הקיר, תלה
שלט כחול גדול מתקופת הבחירות:
״תמ״י — בקומה זקופה״ .לידו
התיישב שר־העבורה והרווחה, אהרון
אוזן. מתח רב שרר באוויר.
״אני לא מאחל לאף אחד בעולם
לעבור את מה שעבר אהרון אמר
אהרון אוזן והפסיק לפתע. קולו
השתנק, עיניו מלאו דמעות. הוא
הפסיק לדבר, הסיר את מישקפיו וניגב
את עיניו במיטפחת־אף לבנה. אהרון
אבו־חצירא ישב לצידו ולא הניד
עפעף.
הקהל באולם היה שקט. י אחרי
שנרגע אוזן וסיים את המישפט,
הרעימו מחיאות־הכפיים את אולם
הישיבות הצר.
חברי הנהלת תמ״י הוזעקו ביום
השני לישיבה דחופה. לכולם היה ברור,
כי הנושא העומד על הפרק הוא המשך
דרכה של התנועה אחרי פסק־דינו
החלוט של בית־המישפט העליון, שדן

את השר לשעבר לשלושה חודשי־מאסר
בפועל.
השאלה העיקרית היתה: להישאר
או לא להישאר בקואליציה?
האווירה במישרדי התנועה היתה
רוגשת. פעילים הסתודדו בכל החדרים
ובפינות־המסדרון. כרבע שעה לפני
תחילת הישיבה מיהרו חובשי־הכיפות
להתפלל מינחה. עיתונאים התרוצצו
וניסו לרחרח בכל מקום. כולם ציפו
להחלטה מפוצצת.
לבסוף התיישבו כולם באולם הצר,
חיכו לבואם של מנהיגי התנועה.
אבו־חצירא נכנס ראשון והחל מפלס
את דרכו בין האנשים. לקח לו זמן רב
להגיע למקום מושבו, מכיוון שכולם
קמו ללחוץ את ידו, איש־איש לפי

התור, בלי מילים.
אהרון אוזן פתח את הישיבה בדיברי
חיזוק ועידוד לאבו־חצירא, בעורהח״כ
שהורשע בפלילים יושב לידו כשפניו
חתומות.
כבר בהתחלה היה ברור, כי שום
החלטה מכרעת לא תיפול בישיבה זו
של תמ״י. אוזן עבר מייד לדבר על
הנושא הכלכלי ועל תוכניתו של
שר־האוצר, שאותה שוללת תמ״י
כמעט לחלוטין, מכיוון שהיא פוגעת
בעניים, שאותם אמורה תמ״י לייצג.
אחרי שגמר אוזן את דברו, קם
אבדחצירא עצמו. אך מי שציפה ממנו
כי יתייחס בדבריו למישפטו או
לפרישתה האפשרית של תמ״י מהקואליציה,
התאכזב. אבו־חצירא לא

השר אוזן בוכה בישיבה
,תמ״י לא תפרק את הקואליציה״

ל^זרח ישראלי הפעיל ביום
\בהרא שוו בבוקר את הרדיו,
כדי לברר מוז קרה במישפש
אבו-חצירא. מן המקלט בקע
קולו של סגן״השר של תמ׳י,
בן־ציון רובין. הוא דיבר על
פסק״הדין שניתן זה עתה
בבית״המישפט העליון גמיש-
פט מדינת־ישראל נגד אחרון
אבו־חצירא.
אחרי שהקשיב במשך שתי־ים־שלוש
דקות קרא האזרח
לאשתו :״אבו״חצירא זוכה!״
היתה זאת טעות מובנת.
האשם לא היה באותו אזרח. כל
מי שלא שמע את הידיעה
שבראש השידור, ושהקשיב רק
לראיון עצמו, מוכרח היה לקבל
את הרושם שהנאשם זכה
בניצחון מזהיר.
רובין השמיץ את השופטת
המחוזית והאשים אותה בגז-
יון. הוא תבע אולטימטיבית
שהממשלה תמנה מייד ועדת*
חקירה ממלכתית, כדי לבדוק
את התנהגות המישטרה בפרשה
זז. מכל זה אי-אפשר היה
להטיק אלא את המטקנה, כי
השופטים העליונים ביטלו את
פטק־דין השופטת המחוזית
השנואה, ושהמישטרה נתפטה
בקלקלתה.
אותו אזרח נדהם כעבור
כמה דקות, כאשר הזכיר השד-

הי שי בהשל הנ הלת וזבדי לדיון בפ ס ק־ הדין
דברים אחרים מאחורי הקלעים

דמה יותר לקריאת ההמון
במיגרש כדורגל (.השופט
כן־זונה!״) מאשר להתבטאות
של איש־ ציבור במדינת־חוק
על בית -המישפט של המדינה.
אך אהרון אבו-חצירא ידע
שהוא יכול להרשות לעצמו את
הכל, מפני שהוא רוכב על טוט
המטיל את מוראו על הציבור
הישראלי: טוט ההפלייה העד•

מבחינה זו, לא חשוב מהו
המצב האובייקטיבי: אם אגו-
חצירא הוא אכן קורבן של הפ לייה
עדתית מצד המישטרה
ובית-המישפט, או שמא מנצלים
הוא וחבריו את הנימה
העדתית בצורה צינית לגמרי,
כדי לחפות על מעשיהם המחפירים.
עצם
העובדה שהמוני.מיזר־

המקובלות על ציבורים שונים
בישראל שונות מאוד.
בעיני ציבור אחד(.אשכנזי״
בעיקרו) שליחת ידו של עטקן
בכטפי-ציבור היא פשע נורא.
גם בשיא השחיתות של שיל-
טון־מפא׳י במדינה, כאשר כס-
פי-הציבור הופקעו באופן שיגרתי
לצרכים אחרים, לא היה
איש מוכן לטלוח לעסקן שנח-

השלישי, וארצות-ערב בכללן -
אדם המצליח להגיע למישרה
ציבורית חופשי להשתמש לצרכיו
בכטפי הציבור. במטורת
האיטלאמית אין כל הבדל בין
קופתו האישית של הטולטאן
וקופת המדינה. עד לפני שנים
מעטות לא היה קיים גם למר-
אית-עין תקציב ממלכתי ג-
טעודיה, והמלך העביר כטפים

מי רוכב על מה?

רן כי קרה ההיפך: פטק-הדין
של השופטת המחוזית אושר
כולו, והעונש שהיא הטילה על
הנאשם אף הוחמר. תחת להסתפק
במאטר-על-תנאי, כמו השופטת,
קבע בית-המישפט העליון
עונש של שלושה חודשי-
מאטר בפועל.
השופט בן־זונוז. כאשר
הופיע הנאשם המורשע עצמו
בטלוויזיה, בערב של אותו יום,
חזר על נימה זו. הוא דיבר על
השופטת כאילו גינו אותה השופטים
העליונים, השמיץ את ה-
מישטרה כאילו נתפסה טוףטוף
בקלקלתה, ומעשיה הבזויים
התגלו לעיני כל.
היה זה תרגיל מזהיר כיחסי־ציבור,
שכל עבריין אחר בארץ
יכול היה ללמוד ממנו. הוא

תית. אם מישהו עלול היה לש כוח
זאת, בא אבו-חצירא עצמו
והזכיר בשידור הטלוויזיוני ש-
קצין־מישטרה דיבר עליו כעל
״פרענק פארה״ .כך נשלף המרצע
העדתי מן השק.
האם היה בזה ממש! האם
סבל אבו-חצירא מפני שהוא
איש עדות-המיזרח! האם היה
גורלו שונה, אילו היה אשכנזי!
על כך אפשר היה להתווכח
בלי טוף. אך אי-אפשר היה
להתעלם מן הצד העדתי של
הפרשה.
העלבון והקיפוח. אין
טפק שפרשת אבו-חצירא
הצליחה לעורר נימות עמוקות
מאוד של שיגאה ותיטכול,
הקיימות כיום בציבור גדול של
.מיזרחיים׳׳.

חיים״ נסערים בכנות, ומזדהים שד בגניבת הכסף לטובת עצמו,
בצורה זו או אחרת עם העסקן כמו אשר ידלין. אם העביר את
המורשע מרמלה, מלמדת הר הכספים למיפלגה, היה זה נסבה
על המצב בישראל. ברור כי לח, ומוטב היה לעצום עין. אם
הרגשת העלבון והקיפוח קיי לקח כסף לעצמו, היה פושע.
הסלחנות כלפי יוסף בורג
מת, וכי היא עלולה להתפרץ
והאפרטקים שלו מובנת גם
בנקל בכל הזדמנות.
לא אבו-חצירא יצר הרגשה היא על רקע זה. איש לא חשד
זו. הוא שותף לה, ואולי הוא מנ בבורג כי לקח כספים לעצמו.
צל אותה במזיד. אך זוהי תופ החשד היה שהעביר את כספי
עה לאומית, שתטיל את צילה מישרדיו, בדרכים עקלקלות,
על המדינה שוב ושוב, בחומרה לקופת מיפלגתו וסיעתו.
בעיני ציבור זה אשם אגו-
גוברת והולכת.
חצירא בפשע: הוא לקח כטף
נורמה מול נורמה. יתכן של ק ח ציבורית והשתמש בו
ששירבוב הנימה העדתית בפ לצרכיו הפרטיים.
בעיני חלק אחר של הציבור
רשה זו אינו כה מיקרי, ולא נבע
היו אבחנות אלה בלתי-מובנות
רק מאינטרסים אישיים.
לגמרי. ברוב ארצות-העולם -
הפרשה מוכיחה כי הנורמות ובהן כמעט כל ארצות העולם

לנסיכים ולמישרדי-הממשלה
כאוות-נפשו ומצבי-רוחו.
בעיני רבים, שנורמות אלה
מובנות להן, היה הטיפול בפרשת
אבו-חצירא בלתי־מובן לגמרי,
מה גט שדובר בסכומים
קטנים. ההסבר היחידי שנראה
להם כטביר היה שהמימטד
האשכנזי הצבוע -על מנהיגיו,
שוטריו ושופטיו -החליט
לרדוף את העסקן המיזרחי.
כך אכן השתרבבה פרשה זו
בבעייה העדתית, המתקתקת
כפצצת-זמן מתחת לשולחן
המדינה. היא מוכיחה כי.מיזוג
העדות׳ נכשל כישלון מוחלט
ועמוק. ולשום גורם בארץ -
ובכלל זה גם מיפלגתו של אנו-
חצירא עצמו, תמ׳י(ראה עמודים
8 9אין אלטרנטיבה.

מקצוען ופוליטיקאי מעולה ׳,אומרים
עליו כל חברי ההנהלה, כולל הצעירים.

סתמנת בתוך שורות תמ״י, ומתחילה
לאגור בחודשים האחרונים יותר כוח

61 חברי־כנסת, כלומר: רוב.
אך זהו רוב רופף ביותר. בתוכו
מצויים הח״כ חיים דרוקמן, שפרש
מהמפד״ל, והעלול להימנע מלתמוך
בממשלה בעניינים מסויימים. על הרוב
הזה נמנים, מן העבר השני גם הח״כים
יצחק ברמן ודרור זייגרמן מהמיפלגה
הליברלית שנאמנותם לממשלה אינה
מובטחת בכל תנאי.
בליכוד גם יודעים, שאם יעריכו
הח״כים אברהם שפירא ושמואל
הלפרט כי נפילת הממשלה קרובה, הם
ימהרו להכשיל אותה בעצמם ולגרום
להקדמת הבחירות, כדי להתחמק
ממילוי הסכם הרוטציה באגודת־ישראל,
המאיים עליהם.
התסריט האידיאלי מבחינתה של
תמ״י הוא, שיידחו הבחירות לרשויות
המקומיות, שתמ״י אינה ערוכה להן
כלל, והן ייערכו בתאריך הבחירות
לכנסת, שיוקדמו בתוך כמה חודשים.
בדרך זאת תוכל הכריזמה של
אבדחצירא להשפיע גם על הבוחרים
לרשויות המקומיות.
בינתיים התגלו קשיים בהפעלת
מהלך כזה, שתמ״י לא הסתירה כלל את
רצונה בו. אך אם ייכשלו הצעדים
הכלכליים החדשים של ארידור,
ושותפי הקואלילציה הקטנים יעריכו

כי כישלון זה עלול לפגוע גם בהם, כי
אז יוכלו גם התחייה, המפד״ל
ואגודת־ישראל להצטרף למהלך של
תמ״י. כישלון המדיניות החדשה של
ארידור יביא גם להערכה מחודשת
במערך, שעל־פיה כדאי למיפלגה זאת
להקדים את הבחירות.
מה תוכל תמ״י להשיג על־ידי
הקדמת הבחירות, בכל הקשור בפרשת
אברחצירא?
התשובה פשוטה: במהומת הבחירות
תישכך הפרשה ותישכח. לנשיא
המדינה לא יהיה שום קושי להעניק
לאבו־חצירא חנינה דה־לוקם, שתתקבל
בהבנה רבה על רקע מערכת
הבחירות. אפשר יהיה לומר שצעד כזה
של הנשיא, גם אם הוא מרחיק לכת,
מוצדק בגלל הזיכרונות המרים מן
המתחים העדתיים, שהתפרצותם
ליוותה את מערכת־הבחירות לכנסת
העשירית.
אחרי בחירות כאלה יוכל אהרון
אבו־חצירא לשוב למקומו ליד שולחן
הממשלה.
לתמ״י תהיה זו התחלה חדשה,
המשוחררת מן החששות והמתחים
שליוו את התנועה בשנים האחרונות,
שבהן נמשך מישפטו של מנהיג
ענתסר גו ס טי
התניעה•

בסניפים.
מתגה משמיים

^ ינ תיי ם עסו קים חלק מצעירי
*4תמ״י בהקמת גוף רעיוני חדש. זה
אינו עדיין גוף פוליטי, אן הצהרת
הכוונות, כפי שפורסמה בקול־קורא
מטעמם, שונה כמעט לחלוטין
מהצהרת הכוונות של תמ״י.
התנועה החדשה היא ״המיזרח אל

השלום״ ומדברת, לפחות בתחום
המדיני, על פיתרון הבעייה הפלסטינית
בדרך של משא־ומתן.
התנועה מדברת על זכות־ההגדרה
העצמית של העם הפלסטיני, על
הפסקת ההתנחלויות, במיוחד כשהכספים
זורמים אליהן על חשבון
שכונות־ המצוקה ועיירות־הפיתוח.
הם טוענים כי היחידים המסוגלים
להוביל את מדינת־ישראל לשלום עם
מדינות ערב הם המיזרחיים המכירים
את התרבות הערבית והשפה הערבית,
והם היחידים היכולים לדבר איתם
ולשבת איתם למשא־ומתן.
זוהי מגמה רדיקאלית ביותר המ

הנהלת תמ״י ושאר מוסדות
התנועה אינם מקבלים כרגע כל
החלטות מעשיות קיצוניות. ואיש מהם
אינו מעז כמעט לצאת בפומבי נגד
ההנהגה הבלתי־מעורערת של התנועה.
וכך קרה, שהישיבה המיוחדת של
הנהלת־התנועה שזומנה השבוע דנה
בנושא הכלכלי, מבלי להתייחס כלל
לגזר־הדין, ולשאלה אם ילך או לא ילך
אהרון אבו־חצירא לכלא.
לתמ״י לא נוח לפרוש מהקואליציה,
ואולי להפיל את הממשלה בדרך זו, על
רקע עניינו של אהרון אבו־חצירא.
תמ׳י מבקשת להצטייר כמיפלגה
הנאבקת על עניינים עקרוניים,
הנוגעים לשכבות־הציבור שהיא רוצה
לייצג.
מנהיגי תמ״י יודעים, שאם הם יפילו
את הממשלה כאשר העילה הגלוייה
לכך היא פרשת אברחצירא, יהיה על
כך כעס רב בליכוד. תועמלני הליכוד
לא ינהגו עוד בתמ״י בכפפות משי, כפי
שנהגו בבחירות לכנסת העשירית. הם
יזכירו לציבור הבוחרים שלהם על מה
בדיוק נדון אבו־חצירא למאסר: על כך
שלקח לעצמו מכספים, שנועדו

לחלוקה לאותן שכבות־ציבור שאמורה
תמ״י לייצג.
לאותם בתמ״י, המבקשים לפרוש
מהקואליציה ולהביא להקדמת הבחירות,
העניק השבוע שר־האוצר מתנה
משמיים.
המדיניות הכלכלית החדשה שעליה
מדובר במישרד־האוצר, משמעותה היא
פגיעה בשכבות החלשות בציבור —
אותן שכבות המורכבות ברובן מבי
עדות המיזרח.
אם תרצה, תוכל תמ״י להציג את
פרישתה מהקואליציה על רקע זה,
שהוא רקע עקרוני, העולה בקנה אחד
עם האידיאולוגיה המוצהרת שלה.
המגמות האלה, המתרוצצות בתמ״י,
אינן נעלמות מעיני מנהיגי הליכוד.
המדיניות שהוחלט עליה בליכוד היתה
לשמור על.איזון״ בפרשת אבדחצירא.
מצד אחד נשלח שר־המישפטים, שהוא
הספרדי המיקצועי של המיפלגה
הליברלית, להגן על כבוד המישפט. אך
מאידך התיר הליכוד לסגן יו״ר הכנסת,
הח״כ מאיר כהן־אבידוב, לומר,דברים
בזכותו של אבדחצירא. בליכוד נזהרים
מאוד שלא להרגיז את תמ״י.
לכאורה, לא תביא פרישה אפשרית
של תמ״י מהקואליציה לנפילת
הממשלה. לימין הממשלה יעמדו עדיין

האם מתנהלת חסיוה וצינית -או
מערכת כוזבת שו חסי־ציבוו
— תפגע. אולם דני, בן נאמן של
ההתיישבות העובדת, לא יכול להחריש
— מה־גם שהוא עצמו נכח במקום
הרצח.
צוות העולם הזה ניסה לצלמו, אך
הוא התחמק מהמצלמה .״אני לא רוצה
שהם יחסלו גם אותי,״ הסביר לצלמת.

״במו
בארמטיגה״
^ אם דובר דני אמת? הנוכחים
1 1במקום נטו בתחילה להאמין

גרינצווייג. היא סימפטום לחקירה־לא־חקירה
של רצח פוליטי, שהתרחש •*-
מול מישרדו של מנחם בגין.
אחרי חמישה חודשים, שבהם לא
התקדם הצוות החוקר כהוא זה, בא
לפתע המיפנה הדרמאתי. ברעש גדול,
מלווה בהדלפות לעיתונות, נודע
שנעצרו שני ירושלמים — חיים
תורג׳מן וראובן אברג׳יל.
שניהם תושבי ירושלים, שנולדו
וגדלו בשכונת מוסררה. אברג׳יל
השתייך בשנות ה־ 70׳ לפנתריס
השחורים. ב־ 1975 הורשע בעבירות

רותח׳
תת החיות גרינצווייג
ני יודע מי רצח את אמיל
גרינצווייג!״ אמר הצעיר המזוקן,׳שהיה
לבוש ברישול. הוא עמד
מול חברי מישמרת־הזיכרון בכיכר
מלכי־ישראל בתל־אביב, שנערכה
אחרי רצח מפגין שלום עכשיו. לפני
כל מי שהאזין לו, הוא שטח את פירטי
סיפורו המרתק.

אחד הנוכחים במקום מיהר להזמין
את המישטרה, וגם דאג להתקשר
למערכת העולם הזה. כתבי העולם
הזה, בן־ציון ציטרין וענת סרגוסטי,
באו מייד למקום, בשעה 1אחרי חצות.
כששמעו את דבריו הם התרשמו, כמו
האחרים במקום, שהאיש בודה מליבו
את הסיפור. היה נראה, שגם השוטרים

ז לו עו / 5נלמר * ה ע־ ע לי קעי• לעבידך. אי ל ח קי ד ה /ה ח פי ם הכמיר 9ד 6ל הלן:

שתיחקרו אותו הגיעו למסקנה דומה.
השבוע, כמעט חצי שנה אחרי
הרצח, פירסמה המישטרה תצלומי
העדים, שבידיהם יש־כביכול מידע
העשוי להביא לפיתרון תעלומת־הרצח.
באחד מהם מופיעים פניו של
אדם הדומה להפליא לדיוקנו של
הצעיר התמהוני. המישטרה מתייחסת
אליו כאל עד־מפתח בפרשה.
הצעיר, שהציג עצמו בכיכר מלכי־ישראל
בשם דני, בן קיבוץ נען, סיפר
את הסיפור הבא:

לגירסתו. אך ככל שהמשיך לדבר, החל
הספק לכרסם בליבם.
בינתיים הופיעה ניידת. דני נענה
ברצון לשוטרים שקראו לו, ומסר להם
את גירסתו. אחר־כך הוא התחיל לדבר
בהתרגשות על משוררים עבריים,
וכעבור זמן־מה רץ לכיוון מדרגות
בניין־העירייה ונעלם. למחרת ניסה
כתב העולם הזה לאמת את הפרטים
שמסר דני. הם היו בלתי־מדוייקים
ובלתי־אמינים. החשש שהוא בדה את
כל הסיפור מליבו הפך ודאי. אחר־כך

שונות, ונכלא לשלוש שנים. כשהשתחרר,
החל משקם את חייו. הוא
נשוי, אב לשני ילדים ובעל עסק
מצליח לדיברי״מאכל במרכז ירושלים.

על מעצרו בפרשת רצח
גרינצווייג סיפר אברג׳יל לענת
סרגוסטי:
ב־ 2לפנות־בוקר שמעה בתי בת
ה־סז דפיקות חזקות בדלת. אמרו לה
שזה מישטרה, והיא פתחה להם.
נכנסו הביתה שישה אנשים

י ך | 1דדןךןול קטע מצו־חיפוש (למעלה) שהוצא על-ידי
1 1 1 1 0 1 1 1 1 # 1 0 . 1שופט נגד ראובן אברגיל בעילה שהוא
חשוד בהחזקת רכוש גנוב או נשק גנוב. למטה: אביג יל ניצב ליד דופן
המירפסת בביתו, שפורק על־ידי המישטרה בעת החיפוש, שבו לא נמצא
דבר. הוא נעצר אחרי שהמישטרה טענה שיש לו מידע על רוצח גרינצווייג.

העד המיסתווי * שי*.
של התמונה) כפי שצולם בעת הפגנת שלום עכשיו מול
מישרד ראש-הממשלה. הוא עומד לצד מתנגדי

ידידה שלו היא אשת קצין צה״ל
בקבע. הקצין הזה נפגש עם בנה של
אישיות פוליטית ידועה ועם אדם נוסף
בדירה בירושלים. השלושה תיכננו
מעשה חריג, כדי למנוע את פיטורי
אריאל שרון מתפקידו כשר־הביטחון.
היעד שנקבע היה מפגיני שלום
עכשיו. הקצין הוא שסיפק את הרימון.
״אשתו של הקצין היא שסיפרה לי
על כך. גם משום שבעלה בוגד בה, וגם
משום שהיא לא היתה יכולה לשאת את
מעשי החבורה אחרי הרצח,״ הסביר דני
בקול רם ודרמאתי, מדוע החליטה
ירידתו לדבר.
לטענתו, היא לא הסתפקה בכך,
והוכיחה לו את הקשר בין רצח
גרינצווייג, ההתנקשות בראשי הערים
בגדה ורציחות של ילדים ערביים בגדה
בידי מתנחלים יהודיים.
רני המשיך לדבר. יש לו יסורי
מצפון, כך אמר, כי אם הוא יסגיר את
הקצין, הרי שאשתו — שהיא ידידתו

ההפגנה שניצבו בשולי הרחבה. הצעיר המזוקן טען
אחרי הרצח שהוא יודע מיהו הרוצח. בדיקת העולם —י
הזה ובדיקת המישטרה לא אוששה את גירסתו. עתה
פירטמה המישטרה תמונתו כאחד מעדי־המפתח.

הסתבר, שהוא הופיע גם לפני אנשי
מישמרת־המחאה בירושלים וסיפר
להם גירסה דומה.
פרשת הצעיר התימהוני היא
ההוכחה הטובה ביותר כיצד רוצחים
חוקרי המישטרה את חקירת רצח־

חמושים באקדחים ובעוזים. העירו
אותי ואמרו, שיש להם צו־חיפוש
בקשר לחומרי״נפץ. הם הפכו את הבית
ולא מצאו כלום.
ביקשו ממני שאתלווה אליהם
לתחנת־המישטרה. שאלתי אם אני

שאל:
מדוע פורסמו תמונות העדים המבוקשים על״ידי
. 1המיש טרה דק חצי סנה אחרי חדצח, כשזיכו־ונם ע* תעדיס
הפוטנציאליים כבר מטוסטס*
מדוע הוצע פרס כספי צנוע כל״כך שאין בכוחו לפתות בעלי
מידע אפשריים לסטור את הידוע לחם!
מדוע לא רוענו או הוחלף צוות-חחקירח, כמקובל במישטרה,
אחרי שהניע, למעשה, למבוי סתום?
האס נחקרו אמזיס עונחסודז בזמני נהתנקיזות גרא/יי
. 4הערים בגדה, והאס גבדק חאקיגי מ7ח״י*

מבוקש לעדות
עובר אורח

עצור ואמרו לי שלא, שאני רק דרוש
לחקירה.
הלכתי איתם.
בתחנת־המישטרה התברר לי שאני
עצור. אשתי לא ידעה כלום.
זרקו אותי בחדר בלי שמיכות
ומיזרונים. באותו לילה לא חקרו אותי
בכלל.
בבוקר, ברבע ל״ ,7הופיעו שני
אנשים, הראו לי תעודות של שירות־הביטחון(ש״ב<
והתחילו לשאול אותי
אם אני מתכנן מהפכות. ביקשתי
להיפגש עם עוח־־דין, והם לא התייחסו
לכו.
שאלו אותי ביחס לאמיל גרינ־צווייג.
הסברתי להם, שלתארין־ שבו
נרצח יש לי אליבי מוצדק מאוד —
באותו זמן הייתי באילת אצל גיסי,
שהוא במיקרה שוטר. ידעתי על הרצח
רק למחרת, מהעיתונים.
בבית לא ידעו דבר על מעצרי.
אשתי טילפנה לכל תחנות־המישטרה,
ואיש לא ידע לומר לה אם אני עצור

מבוקש לעדות
חובש כיפה

האם תמונות
אלה הן וציניות
או אוסף מיקר
שנועד וחושים
את הציבוו*
מבוקש לעדות
אנטי־מפגין זועק

מבוקש לעדות
מתנגד בצד

מבוקש לעדות
ליד המדרגות

והיכן אני נמצא. ממש כמו בארגנטינה,
פשוט נעלמתי לה.
רק אחרי 48 שעות הוציאו אותי
לאור, ונתנו לי להיפגש עם אברהם
ברדוגו, עורד־הדין שלי. הביאו אותי
לשופטת נאור, הציגו לפניה מידע חסוי
וביקשו להאריך את מעצרי.
השופטת אמרה שהמידע לא
מספיק, האריכה את מעצרי ביום אחד
בלבד, וביקשה שיביאו חומר נוסף.
למחרת הראו לה עוד חומר, ואז
האריכה את מעצרי ב־ 10 ימים נוספים.
במשך כל תקופת מעצרי נחקרתי
כמה פעמים על־ידי אנשי שירות־הביטחון.
הם התייחסו אלי כמו אל
אסיר ביטחוני. הייתי מגיע לחקירה
והייתי רואה שם ערבים חשודים
בעבירות ביטחוניות יושבים ומחכים
לחקירה, כשפניהם מכוסות בשק. זה רי
הפחיד אותי.
פעם, בתחילת שנות ה־70׳ ,הייתי
פעיל בפנתרים. מאז, כבר הרבה שנים,
אני לא שייך לשום מיפלגה, לא
מתעסק בשום פעילות פוליטית.
אבל הם טענו כל הזמן כאילו ישנה
מחתרת של 10 אנשים, שאני מאמן
אותם בנשק. כשעצרו אותי, פירסמו
זאת בכותרות גדולות בעיתונים, כאילו
תפסו את הרוצח של אמיל גרינצווייג.
בזמן שהייתי במעצר באו שוב
לביתי וערכו בו חיפוש יסודי. הם
אפילו פירקו באכזריות את ציפוי־העץ
במירפסת־הבית. הם חשבו שמאחורי זה
מסתתר מחסן־נשק. אבל, כמובן, לא
מצאו כלום, והשאירו את לוחות״העץ
מפורקים ושבורים.
הם גם עצרו את אשתי ליום שלם
של חקירה, כשהילדים לבד בבית,
בטענה שהיא יודעת על קיום המחתרת
ועל תוכניותיה.
המעצר היה צריך להסתיים ביום
השישי. עד הצהריים לא היה ברור לי,
אם אני משתחרר או לא. עד אותו היום
גם לא גבו ממני שום עדות בכתב,
אפילו לא רשמו את האליבי שלי.
באותו יום, קרוב ל־ 1בצהריים
הגיע החוקר, גבה ממני את העדות
הראשונה ולקח אותי לשופט להשתחרר.

כאן סיפורו של אברג׳יל.
גם אברג׳יל וגם תורג׳מן — שנעצר
יומיים לפניו ושוחרר לפניו — לא
חתמו על ערבות כאשר שוחררו
מהמעצר. כך גם לגבי העצורים
האחרים (שישה במיספח, שנעצרו
בקשר לחקירת רצח־גרינצווייג.
(המשך בעמוד )70

מבוקש לעדות
דתי מזוקן

מבוקש לעדות
בעד או נגדז

^ אשר ד!יה יצחק־יהודה שפירא בן ,13 רצה
₪4אביו, אברהם־משה שפירא, לערוך לו חגיגת
בר־מיצווה כהילכתה. הדבר היה בתקופת המיתון
של שנות השישים, אך המיתון הזה פסח, איכשהו,
על שפירא. הוא החליט שהמקום הראוי הוא מלון
הילטון, המפואר שבמלונות תל־אביב. ידידו
הטוב של שפירא, שר־האוצר פנחס ספיר, התחנן
לפני התעשיין כבד־הגוף שיוותר על החגיגה המפוארת
בבית־המלון, ויערוך את החגיגה בביתו.

הכסף

שפירא הסכים, אבל היה לו תנאי: שספיר יקבל
את האורחים.
וכך היה. שר־האוצר בכבודו ובעצמו עמד
בפתח, וקידם את פני החוגגים בלחיצות יד.
כמה שנים חלפו, ויצחק־יהודה נכנס לחופה
ביחד עם הבתולה מרת שפרינצה לבית
מורגנשטרן. הפעם כבר לא יכול היה שפירא
להתאפק. החתונה נערכה בלונדון, אבל על דעתו
של התעשיין העשיר לא עלה לוותר על האורחים

הקר

ך^שה לנקוב בסכום המדוייק שאותו מקבלת אגודת־ישראל, אבל
*׳ ן אפשר להעריך. כל אחד מחברי״הכנסת של אגודת־ישראל עולה
למשלם המסים הישראלי ארבעה מיליארד שקלים במחירי 83׳ ,לתקופת

כהונה של ארבע שנים — או מיליארד אחד לשנה, בערך.

על־פי ההסכב הקואליציוני, צריכה אגודת־ישראל לקבל
1.4מיליארד שקל לשנה, במחירי . 1982 התהליך
האינפלציוני הסך כבר סכום זה ל־ 3.35 מיליארדי שקלים,
במחירי 83־.
אך אותו תהליך אינפלציוני מקשה מאוד על החשבון
המדוייק. מי שאחראי על החישובים ועל אישור ההקצבות,
היא ועדת־הכספים של הכנסת, שבראשה עומד ח״ב
האגודה שלמה לורינץ. אפשר להניח שכאשר יש מקום
לפרשנות, מעגל לורינץ את הסכומים המגיעים לאגודת־ישראל
כלפי מעלה.
אך לא מעט הקצבות לאגודת־ישראל, למוסדותיה ולבוחריה, מגיעות
גם בדרכי עקיפין שונות ומשונות. התקציבים בני המיליארדים לבניית
העיר האגודאית עימנואל בגדה המערבית, למשל, אינם נחשבים כשייכים
להסכם הקואליציוני. גם הקצבות שונות של מישרדי ממשלה, כמו
הקצבות של מישרד־העבודה־והרווחה ל״נזקקים״ נוספות לסכום הזה. יש
גם הקצבות של מישרדי הדתות והפנים, למועצות מקומיות ולמועצות
דתיות, הקצבות של מישרד הקליטה ועוד כיוצא באלה כספים, העושים
את דרכם לכיסי סיעת אגודת־ישראל ולידי בוחריה.

בסך הכל מסתכם התשלום השנתי של ממשלת הליכוד
לסיעה האנטי־ציונית בארבעה מיליארד שקלים. כאשר
מדברים עכשיו על קיצוצים במישרדים ממשלתיים שונים,

ויי־ 1 2

החשובים מישראל: חברי־כנסת, פקידים בכירים
וקולגות מענפי התעשייה והבנקאות. שפירא
חילק את רשימת המוזמנים לשני סוגים: הסוג
הנחות יותר של האורחים, אלה החשובים פחות
לעסקיו של שפירא, התבקשו לשלם חלק ממחיר
הכרטיס. החשובים יותר קיבלו לא רק כרטיס,
אלא גם שהות במלון מפואר בלונדון.
וכך אירע, ששמנה וסלתה של החברה
הישראלית התאספה במלון קמברלנד היקר

ש ר ״ ה א &וו ה׳׳
איש אינו מעז לדבר על קיצוצים בהקצבות הנדיבות
לאגודת־ישראל.
שיטת החלוקה של הכספים האלה מעניינת לא פחות מכמותם.
הכספים מחולקים על־פי מפתח אישי. לכל אחד ואחד מחברי־הכנסת
של אגודת־ישראל מוקצב סכום מסויים, שהוא אחראי להעברתו.
לכל אחד מחברי־הכנסת יש רשימה — שאיש אינו מעז לבדוק את תוכנה
המדוייק — של מוסדות מסוגים שונים ומשונים, שאליהם אמור הכסף
לעבור. לפני כמה שבועות העביר מישרד־האוצר, על־פי שיטה זאת 155 ,
מיליוני שקלים. חלוקה דומה היתה בחודש אפריל השנה. ועדת־הכספים
של הכנסת אישרה אז סכום של 23.5מיליוני שקלים לחלוקה בין מוסדות
האגודה, על־פי קביעתם האישית של ארבעת הח״כים אשר על הקופה. כל
אחד מהח״כים קיבל לרשותו בדיוק רבע מן הסכום 5.875 :מיליוני
שקלים.

מבקר המדינה יצחק טוניק אמנם העיר לא מזמן, שלא
יתכן לחלק מענקים לישיבות לפי חלוקה פוליטית, אבל מי
מאזין למבקר המדינה בעניינים שהם בנפשה של הקואליציה?

תהיה
זו טעות לחשוב שאגודת־ישראל עושה חיל רק כשיש קואליציה
שבראשה עומד הליכוד. בשנת 1961 היה דוד בן־גוריון זקוק לקולותיהם
של חברי־הכנסת של האגודה כדי לשמור על המימשל הצבאי, בבת־עינו.
הוא רכש את קולותיהם ברשיון לבנק. הם קיבלו את הבנק שלהם ב־. 1965
הבנק עשה כמה וכמה עיסקות מפולפלות מדי, והוא הועבר לבסוף,
כמעט במחתרת, לרשותו של בנק לאומי. אוצר המדינה השקיע
מיליארדי שקלים — אז היו אלה מיליוני לירות — כדי להציל את כספי
המפקידים התמימים מאבדון.

בבירת בריטניה, ומשם נסעה לאולמי דנסקרפט
גרדן המפוארים, שם נערכה החתונה הכשרה
למהדרין.
שפירא, המנהיג הנמרץ של סיעת אגודת־ישראל
בכנסת, ידע תמיד מה ערכם של חברים
טובים וחשובים — וגם מה מחירם. בעניינים
הנוגעים לכיס, אברהם שפירא הוא מתלמידי בית
הלל. הוא אינו בודק בציציות, וגם השקפות
פוליטיות אינן מעניינות אותו. האיש שעשה את
שפירא למיליונר גדול הוא פנחס ספיר. במיצווה
המשיכו גם לוי אשכול, יהושע רבינוניץ, שימחה
ארליך, ייגאל הורביץ ויורם ארידור.
עכשיו, כששפירא הוא חבר־כנסת בעצמו, וגם
יו״ר הוועדה המייעצת של בנק ישראל, הוא נזקק
קצת פחות לעזרתם של שרי־האוצר האלה. הוא
מסוגל לדאוג יפה לעצמו. חוק ״מיהו יהודי״
אמנם לא עבר בכנסת בשיטת הבום־טראח, כפי
שהבטיח שפירא, אך בשיטה זו, של בום־טראח,
עברו כמה חוקים ותקנות שחוללו גדולות למען
מיפעליו המסועפים של חבר־הכנסת האדוק
במיצוות.
שיטת הבום־טראח פועלת לא רק למען
אברהם שפירא אישית, אלא למען כל הח״כים של
אגודת״ישראל, ולמען אגודת־ישראל כולה, על
73 אלפי בוחריה.
זהו עיקר השיטה:
אגודת־ישראל חותמת על הסכם קואליציוני,
ובו עשרות סעיפים, הנוגעים לענייני רוח
ולענייני חומר. הסעיפים הנוגעים לענייני רוח
הם הפרות גסות יותר או גסות פחות של
״הסטאטוס קוו״ בענייני דת. רבים מתנגדים
להפרות האלה בקואליציה עצמה, וקשה מאוד
— לעתים בלתי אפשרי — להעבירם. הסעיפים
הנוגעים לענייני חומר מתמצים במילה אחת:
כסף. הרבה כסף. גם לסעיפים האלה נמצאים מי
שמתנגדים: שרי־האוצר, למשל.
בכל כמה חודשים, כשמחליטים על״כך חברי
הכנסת של אגודת־ישראל, שליחיה של מועצת־גדולי־התורה,
מועלית לפתע דרישה לקיים סעיף
קואליציוני זה או אחר, הנוגע לענייני ״הרוח״.
קמה סערה ציבורית. הסעיף בהסכם הקואליציוני
אינו מקרים, אגודת־ישראל מאיימת לפרק את
הקואליציה, ואז — בום־טראח — מקויים
במלואו, ולעתים עם תוספות, אחד הסעיפים

המדוייקת להפרש העצום בין מחירי השטיחים
מתוצרת הארץ (רובם של שפירא) ובין מחירי
השטיחים המיובאים. שפירא גם דאג לכך
שסוכנות הייבוא של השטיחים מחדל תעבור
לרשותו. בשיטת הבום־טראח הוא העביר חוק
המעניק הטבות במס למומחים מחדל המועסקים
במיפעליו, ועשה הכל כדי שלא יופחתו המיסים
על שטיחים המיובאים מאירופה, על פי הסכם עם
השוק המשותף. שפירא אף אמר בוועדת־הכלכלה
של הכנסת כי ״צריך לרמות בגלוי את השוק
המשותף.״

הנוגעים לענייני ״חומר״ ,ומאות מיליוני שקלים
מוזרמים לכיסים נבחרים.
כך קרה שחוק ״מיהו יהודי״ לא הועבר. מטוסי
אל־על עדיין טסים בשבתות, כאשר שיטת
עקיפה אחת החליפה שיטת עקיפה אחרת. וגם
^ ״חוק הארכיאולוגיה״ ,שלכאורה הועבר בשיטת
הבום־טראח, הוא חסר כל סיכוי להמשיך את דרכו
אל ספר החוקים. לעומת זאת מתקיים במלואו
ההסכם הקואליציוני כשמדובר בהקצאות
הכספיות לאגודת־ישראל.
מתנה לחג

** ועצת־גדולי־התורה, שהחליטה להע־
//מיד את אברהם שפירא בראש סיעת
אגודת־ ישראל בכנסת, ידעה היטב מה היא
׳״״ עושה. אברהם שפירא יכול ללמד את חבריו
הערמומיים והוותיקים לסיעה פרק, או לפחות
מסכת, בשיטת־הבום־טראח.
אברהם־משה שפירא הוא בנו של בעל בית־חרושת,
שייצר סרטים לתעשיית הקונפקציה של
דרום תל־אביב. בנו של פנחס שפירא, אברהם,
נשלח לישיבה בקיבוץ הדתי מאור־חיים. שם
התרחשה הפגישה הראשונה בינו ובין מי שהיה אז
מנכ״ל מישרד־הביטחון, פינחס ספיר. תשע שנים
לאחר מכן כבר ניהל אברהם שפירא את המיפעל
של אביו, ובערב ראש־השנה של 1959 הוא זכה
לקבל מתנה נאה מספיר: בית־חרושת ארוז ומוכן
לאריגת שטיחים. התעשיין שהיה אמור להקים
— את המיפעל התחרט, וספיר החליט להעביר אותו
לשפירא, בשותפות עם סר אייזיק וולפסון.
בעיסקת החבילה הזאת קיבל שפירא גם את
עיירת העולים אור־עקיבא, שנועדה לספק
למיפעל את הפועלים הזולים. אחר־כך חזר על
עצמו התרגיל הזה של מיפעל ביחד עם עיירת
עולים גם בנתיבות ובנצרת־עלית, שם הוקמו
מיפעלים נוספים של איל־השטיחים והצעצועים.
בניגוד לאגדות על כושרו העיסקי הפילאי
של שפירא, ניצבה המציאות העגומה: המיפעל
שלו באור־עקיבא נקלע לקשיים חמורים, בגלל
שיטת האריגה המיושנת. אך ספיר חש לעזרת סר
אייזיק ורב אברהם־משה. הוא נתן הוראה, ומייד
— הזרימו בנק טפחות הממשלתי, בנק המיזרחי
ובנק הפועל המיזרחי, הבנק לפיתוח
התעשייה וקונצרן כור מיליונים רבים של
לירות להצלת המיפעל.
באותה תקופה, ימי שילטון מפא״י, טיפח
שפירא את קשריו עם חוגי השילטון, אנשי
מפא״י ורפ״י, וגם אנשי המפד״ל. נשיא המדינה,
חיים (.ויוויאן״) הרצוג, המשיך לכהן כחבר
במועצת־המנהלים של מיפעלי שפירא גם אחרי
שבחרה בו הכנסת לתפקיד. שפירא מינה את
דורון פלד, בנו של הממונה על המכס לשעבר,
דוד פלד, כמנכ״ל אחד ממיפעליו, ומנכ״ל של
מיפעל אחר הוא בנו של שר־התיירות לשעבר,
איש הליברלים העצמאיים משה קול.
לורינץ קרקעות

^ לרמות
בגלוי
דזלפרט השולייה
אך תקופת הזוהר האמיתית של שפירא באה ראש המועצה המקומית בראש־העין, והחמישי
רק אחרי שהתחלף השילטון, והתחיל שילטון, ברשימת אגודת־ישראל לכנסת. על פי המיכתב
החטוף־ככל־יכולתך של הליכוד. לביתו של הזה, חייב להתפטר מן הכנסת שפירא עצמו, או
שפירא ברחוב שטריקר היקר שבצפון תל־אביב הח״כ הרביעי ברשימה, שמואל הלפרט, לטובת
התחילו להגיע אורחים מסוג חדש, ויכולתו מלמד, בתום שנתיים לכהונת הכנסת.

בענייני דת הם לא השיגו
בימעט כלום -כי את הכל
הם מכרו בכסף טוב
להתחבב במהירות כה רבה גם על השליטים
החדשים, לא נעלמה מעיני פטרונו הדתי של
שפירא, הרבי מגור.
שפירא הוצנח מעל לראשיהם עטורי־השיבה
של חברי־הכנסת שלמה לורינץ ומנחם פרוש,
להיות מנהיגה של סיעת אגודת־ישראל
והמוציא־ומביא העיקרי שלה. אך הרב החכם
מגור לא שכח לתלות גם איום קטן מעל לראשו
של שפירא, כדי להבטיח את התנהגותו הטובה:
הרב הפקיד מכתב ובו פצצת זמן בידי יוסף מלמד,

על המיכתב הזה יש פרשנויות שונות
המעכבות את הוצאתו אל הפועל, אך אין ספק
שכולם יקבלו את פרשנותו של הכותב עצמו,
הרבי מגור, פנחס בונים אלתר. העובדה שהרב
אינו ממהר בפירושים, מעידה שהוא מרוצה
משפירא.
אך מי שיכול להיות מרוצה במיוחד משפירא,
הוא שפירא עצמו. במרוצת כהונתו
הקצרה בכנסת כבר הספיק שפירא לדאוג לכך
שייגנז דו״ח של ועדה שבדקה מהי הסיבה

ף* כל הזמן הזה לא זנח שפירא את ידידיו
^ הי ש ני ם מן המערך. הוא ממשיך להזמין
אותם לרחוב שטריקר, ולאחרונה נכנס שפירא
כשותף בחברת מאגרי טכנולוגיה, כששותפיו
האחרים שם הם הבורסאים הנודעים אליעזר
פישמן ויוסף ריגר — וגם חברת ההשקעות של
הקיבוץ הארצי של מפ״ם.
העמדתו של שפירא כראש לשועלים, היתה
עלבון צורב לח״כ הוותיק שלמה לורינץ, איש
חצרו של הרב שך, יריבו הגדול של הרבי מגור.
אך לורינץ, שכבש לעצמו את ראשות ועדת־הכספים
של הכנסת, אינו מתלונן. להיפך: חבריו
מתלוננים נגדו שהוא מנצל את מעמדו כדי
להעדיף את הישיבות שהוא חפץ ביקרן על־פני
ישיבות אחרות, של רבנים אחרים.
לורינץ דק הגיזרה והדור הלבוש מתגורר
בירושלים, ומנעמי החיים חביבים עליו. אורחיו
מקבלים את הוויסקי היקר מכולם.
לורינץ נולד בהונגריה, ועלה לישראל
כשפרצה מילחמת העולם השנייה. הוא נשלח
לכלא כאשר נחשפה התארגנות מחתרתית של
צעירי אגודת־ישראל שזממו להשליך פצצה
לתוך אולם־הכנסת בירושלים.
השהייה הקצרה בכלא הנחילה ללורינץ
פופולאריות רבה בחוגי אגודת־ישראל, והביאה
אותו אל המקום שהיה היעד לפצצה — מליאת
הכנסת.
גם לורינץ, הוא איש עשיר, אם כי עושרו אינו
משתווה לזה של שני חבריו, שפירא ופרוש. הוא
היה בעל בית־דפום, והיום הוא בעל קרקעות
יקרות בבני־ברק.
אך עיקר כוחו של לורינץ אינו בעושרו
האישי, אלא בכספים שהוא חולש על חלוקתם.
ועדת־הכספים היא הוועדה החשובה ביותר של
הכנסת — •למעשה הוועדה היחידה היכולה
להשפיע במישרין על ביצוע החלטות הממשלה,
או לעכב אותן. אגודת־ישראל, שאינה רוצה
להזדהות עם המצע הציוני של הממשלות
הישראליות, מעדיפה, במיסגרת ההסכמים
הקואליציוניים שהיא חותמת, לא לבקש מקום
בממשלה. אך תפקיד יו״ר ועדת הכספים הוא
(המשך בעמוד )68

שפירא

פרוש

מיפעלים

מלונות

עוב חקיקת חוק העווץ השג; מגיש,.העולם הזה״ ושימח
עדכנית של המועמדת לסברת הזמו הגדול ביותו
ך יי החלטה בבר נפלה. בפגישה
1 1שהתקיימה לפני שלושה שבועות
בין שרי החינוך והאוצר, הוס כם
על הקמת ערוץ טלוויזיה שני,
מיטחרי, שיהיה בשליטת זבולון
המר. ועדה שתמונה בקרוב תגבש
את הצעת החוק, וזו תובא לאישור
הממשלה והכנסת בתוך זמן קצר
ביותר.
אנשי מיקצוע טוענים שאם הק מת
התשתית תעשה על״ידי הממשלה,
ידרשו לפחות 18 חודשים עד
שאפשר יהיה להתחיל לשדר בע רוץ.
על בניית תשתית לטלוויזיה
בכבלים, שתהיה בשליטת מישרד-
התיקשורת, אין מדברים בשלב
זה. גם לא ברור איך תופעל הרשת
ואיך יתחלקו השידורים בין הגורמים
שירצו לקחת בהם חלק. הרווח
השגתי הצפוי מהפעלת הרשת
המיטחרית יגיע עד *0מיליון
דולר.
.העולם הזה׳ מגיש את הרשימה
המעודכנת של הגורמים המעוניי-
נים לזכות בנתח מהערוץ השני
המיטחרי. חלק מהמועמדים עוב דים
כבר ביום בתחום תיקשורתי
זה. אחרים רק הודיעו על כוונתם
להשתתף במירוץ, ללא יכולת מיק-
צועית מוכחת.
• קונצרן אייזנברג -שילוב־ של
חמישה גורמים מיקצועיים ועיסקיים.
הראשון הוא קבוצת אייזנברג, המיוצגת
על־ידי איש־העסקים מיכאל
(.מיקי״) אלבין. אילו תהילה, לשעבר
מזכירו הצבאי של שר־הביטחון, הוא
הממונה על ריכוז פרוייקט הטלוויזיה
של הקונצרן. השני הוא חברת סרטי
רול, ש־ 25 אחוז ממניותיה נמצאים
בידי גליה אלבין, אשתו של מיקי,
והשאר בידי ישראל רינגל וניסים גאון.
קבוצה שלישית היא של בעלי־הון
מחדל בראשות איש־עסקים הבינלאומי,
וסוחר־הנשק ממכסיקו מרכוס
כץ. קבוצה רביעית, אף היא מתבססת
על הון מקומי וזר, היא של נחמן פרל,
חבר מרכז חרות ויושב־ראש מועצת־המנהלים
של אל על. קבוצה חמישית
היא בראשותו של גירעון גדות, יושב־ראש
מועצת המנהלים של מיפעל
הפיס ויושב־ראש אגף־ההסברה של
תנועת החרות, כשלצירו אנשי פירסום
שונים.
הקונצרן מתכוון להקים את או-
לפניו בבנין הסינרמה בדרום תל־אביב,
שנרכש למטרה זו לפני שנה.
לכל גורם חלק שווה. יועץ־תיקשורת
של אייזנברג, שנותן ידו גם לפרוייקט
זה, הוא הכתב המדיני של ידיעות

אחרונות, שלמה נקדימון, לשעבר
יועץ ראש־הממשלה לענייני תיקשר
רת, ובעל קשרים מצויינים במימשל.
החברה מסרבת לגלות מיהם אנשי־המיקצוע
שאיתה היא נמצאת עתה
במשא־ומתן מתקדם לשם הפעלת
הפרוייקט. החברה בונה את הצלחתה
על קשרים אישיים במיפלגת השיל־טון.

קס טל תיק שו ר ת -חברת־גג

• נ״נ -אולפני ישראל -
חברת־אם של קבוצת קנון, שנסחרת
בבורסה האמריקאית. היא בשליטת
מנחם גולן ויורם גלובוס. יצחק

• קול ההסת דרו ת -פרוייקט
של המרכז לתרבות וחינוך של
ההסתדרות, שבראשו עומד נחום פסה,
יושב־ראש המחלקה. מזה חודשים הם
מפיקים מאגזין בשם מה קורה, המציג
בווידאו בסופרמרקטים, קופות־חולים
ומיפעלים הסתדרותיים אחרים את
הישגי ההסתדרות. נוצרת תשתית של
אנשי־ מיקצוע, שכרגע נעזרים גם
בגופים מיקצועיים מחוץ לוועד הפועל
ובכוחות מהתנועה הקיבוצית.
• פ״מ״ט -איגוד הססרססיס.
חברת־בת של איגוד המפרסמים.
פ־מ־ט הם ראשי תיבות של פירסומת
מיסחרית בטלוויזיה. הוקמה בשנת
.1971 מטרת־מכסימום: להפעיל יחד
עם גורמים מיקצועיים אחרים את
הערוץ השני. מטרת־מינימום: לשמש
חברת־קניות של המפרסמים. האיגוד
חתם כבר על הסכמים עם 100 מוסדות
ומיפעלים שמתחייבים לפרסם בערוץ
השני, לכשיופעל, אך ורק דרד פ־נדט.
יושב־ראש מועצת המנהלים הפורש
הוא עמירם צור, לשעבר מנכ״ל
אזורים. יחליף אותו ברונו לנדסברג
מהחברה הדרומית לשיווק. בין חברי
מועצת המנהלים: חיים ליבר מעלית,
גירעון קוטלר משטוק ואליצור גורן
— מנכ״ל מיפעל הפיס.

לרשתות כבלים בארצות־הברית. עתה
היא מרחיבה את שידוריה לאמריקה.
מעסיקה 58 עובדים.
• אולפני טל-עד -מנוהלים
על־ידי עוזי פלד, בעבר סגן־מנהל
הטלוויזיה, ואבשלום כץ. אחד מבעלי
המניות העיקריים של החברה הוא בנק
דיסקונט. היא ממוקמת בבניין
תיאטרון ירושלים ונותנת שירותים
לחברות טלוויזיה זן־ות מכל העולם,

גאון

אייזנבדג

של סרטי קסטל, אשר מנהלת את
מרכז התיקשורת הירושלמי. החברה
היא בבעלות אינקובה. מנהליה הם
מיכה שגריר, מוותיקי הרדיו ודן ארזי.
סירטי ק סטל הוקמו ב־ .1966 באחרונה
חתמה החברה על זכויות להפקת
סידרה של 12 תוכניות של הגשש
החיוור. היא מספקת סירטי וידאו,
מתמחה בהפקה לטלוויזיות בכבלים
לארצות־הברית, נותנת שירותים
לחברות זרות בעיקר אמריקאיות.
מאולפניה מופק יום־יום החלק
הירושלמי של ערב חדש. מפיקה יומן
חדשות שבועי באנגלית בשידור־חי

אברהם רותם, שהוצנח לתפקיד ללא
כל הכשרה מוקדמת. האולפנים הם
שילוב של אולפני הרצליה ובקרי
פטה המפריס גבעתיים. האחרונים
שייכים ליצחק (.איזו״) שני ויוסף
דיאמנט. אולפני הרצליה שייכים
לילדיה של מרגוט קלאוזנר, עמוס
מוקדי ובעל אחותו, צבי שפילמן, בעלי
חברת־הסרטים ישראפילם.

לתיקשורת בהנהלת אביטל מוסינזון.
הרעיון נכשל ומוסינזון פרש.

(.איציק״) קול, שפרש מהאולפנים
המאוחדים, הוא סגן־נשיא החברה.
היא מקימה מרכדתיקשורת בעטרות
שבמיזרח־ירושלים ויהיה לה אולפן
בתל-אביב, בבית ארלוזורוב. לקול,
שהעלה את האולפנים המאוחדים
לרמה גבוהה ביותר, מנבאים הצלחה
דומה בג־ג -אולפני ישראל.
• ערוץ - 1חברה בבעלות כלל
(יותר מ־ 50 מאחוז) ,מישפחת ממלון

אלבין

כולל הטלוויזיה הישראלית. היא
מפיקה עבור חברות אחרות וסוכנויות
עצמאיות, ומפיקה תשדירי שירות.
עובדים בה 25 איש.
9האולפנים ה מ או חדי ם -חברה
בעלת תשתית ואולפנים גדולים,
המשרתת את הטלוויזיה הישראלית
וסוכנויות זרות. עד לפני זמן קצר
נוהלה על־ידי יצחק (.איציק״) קול
שפרש. עתה המנהל הוא אלוף (מיל׳)

ומוטה גורפונג, מנכ״ל החברה. היא
מתמחה בהצגת סרטים לערוץ
טלוויזיה שני בבתי־מלון גדולים
בארץ, ופעילה בתחום קאסטות וידאו.
היא רוכשת זכויות בחו״ל ומפיצה
סרטים. החברה הוקמה לפני שלוש
שנים על־ידי גורפונג כדי להיכנס
לתחום טלוויזיה בכבלים, וגורפונג,
לשעבר עובד ותיק בכלל הציע לכלל
לרכוש את מרבית החברה. בעבר
ניסתה כלל להקים חברת־אם

• גל-שיר -חברת־גג השולטת
בחברת טל שיר. בראשה עומדת
המיליונרית הירושלמית גיטה שרובר.
לטענתה יש לחברה כבר אולפן
להפקות. בהקמתה, לפני פחות משנה,
חברו חברות ההשקעה של בנק
המיזרחי ובנק הפועלים, המיליונר
ניסים גאון המקורב לתמ״י, חיים
הרצוג, וראובן הכט. הם ניסו לחתום על
הסכם עם חברת סי־בי־אס ולא
הצליחו. כעבור זמן נוצר קשר עם
אברהם(.איבי״) נאמן ומרדכי(.מוטי״)
תג׳ר אנשי מרכז חרות ובעלי מ־ב־ע,
חברת־בת של רסקו. הרצוג שנבחר
לנשיא פרש מהחברה. שרובר, לדבריה,
ניתקה את קשריה עם נאמן ותג׳ר. היום
יש לה הרכב חדש שהיא מסרבת לגלות
את זהותו. לטענתה אפילו מועצת־המנהלים
של ההרכב החדש עדיין לא
כונסה.
• כור תיק שורת ואלקטרוניקה
חברת־בת של כור שהוקמהבאחרונה. בראשה עומד גירעון לב,
לשעבר מנכ״ל מישרד־התיקשורת.
כור, חברת הענק ההסתדרותית,
פדל מכחישה שבכוונתה להיכנס לתחרות
על הערוץ השני, אך אנשי מיקצוע
מציעים לשים לב להתפתחות החברה,
בעיקר בכל הקשור לטלוויזיה
בכבלים, וגם במאבק על חלוקת הנתח
של הערוץ השני. בעבר טיפל בנושא
הערוץ השני בכור מועמד המערך
לראשות עיריית תל אביב אשר
(,ארתור״) בך נתן. עתה נותק עימו
הקשר.
(המשך בעמוד )70

במדינה
(המשך מעמוד )5
הפגנת הליכוד. בתוניס התכנס
הוועד המרכזי של אש״ף — גוף-
ביניים בין המוסד הפרלמנטרי הרחב׳״״
(.המועצה הלאומית הפלסטינית״) והמוסד
הממשלתי(.הוועד הפועל״) של
אש״ף. גוף זה משקף בדיוק את יחסי־הכוחות
במועצה הלאומית.
כמו במושב המועצה הלאומית באל-
ג׳יר לפני חצי שנה, היתה המשמעות
העיקרית של הכינוס בעצם קיומו.
השאלה המכרעת היתה: האם ישתתפו
כל האירגונים המסונפים לאש״ף בכינוס,
שנקרא על־ידי יאסר ערפאת?
במצב־היחסים הקיים עתה בץ ההנהגה
הרישמית, בראשות ערפאת*״,
ובין סוריה, היתה עצם ההופעה במושב
התוניסי בבחינת הצבעה, שהיתה השד
בה מכל הצבעה אחרת. רדיו דמשק
קרא להחרמת המושב. מורדי פת״ח,
המכנים את ערפאת כבוגד וכסוכן
אמריקאי־ציוני, תבעו לסלק אותו,
ולמעשה קראו להריגתו.
התוצאה: כל אירגוני אש״ף הופיעו
במושב, מילבד אחד: אירגונו הקטן של
אחמד ג׳בריל(.החזית העממית לשיח־רור
פלסטין — המיפקדה הכללית״),
שהוא סוכן, לובי גלוי. לעומת זאת
בלטה נוכחותם של נציגי.החזית העבד ״*׳
מית״ ו״החזית הדמוקרטית״ ,שהיו בעבר
פרו־סוריים.
מול פני ההסתערות הסורית על
העם הפלסטיני, התלכד אש״ף.
נגד סוריה. אחרי הפגנה זו של
ליכוד, היו ההחלטות נתונות מראש.
המושב אמנם קרא, לתיפארת
המליצה, להתפייסות בין אש״ף וסוריה,
ובין ההנהגה וה״מורדים״ .אך ההחלטה
העיקרית קראה חד־משמעית לביצור
עצמאותה של התנועה הלאומית
הפלסטינית. על רקע המציאות, היתה
זאת דחיה מוחלטת של המזימה ־״
הסורית, שנועדה לשים קץ לעצמאות
זו, ולהפוך את התנועה לכלי־שרת בידי
המדיניות הסורית.
מדיניות סכץ אמריקאי
כמכה ברוטאלית אחת
נעצה ממשלת וושינגטון
סכין בגבם של
בוחדת־השלום בישראל.
תנועת־השלום הישראלית, הלוחמת
נגד ההתנחלויות בשטחים הכבושים
מפני שהן מהוות מוקשים קטלניים ב־דרך
לשלום — הותקפה השבוע מאחור.
תנועה
זו היא פרראמריקאית ברר
בה הגדול. רבים מדובריה הבולטים —
החל בד״ר נחום גולדמן המנוח, וכלה
בפרופסור ישעיהו ליבוביץ — האמינו
כי באחד הימים תבוא ארצות־הברית,
לבדה או בחברת ברית־המועצות, ותכפה
על ממשלת־ישראל את השלום— .
השבוע באה ממשלת ארצות־הברית
ותקעה סכין בגבה — בצורה פשוטה
וברוטאלית.
רגן ולווינגר. תחילה באה ההצבעה
האמריקאית במועצת־הביטחון.
המושב התכנס לפי דרישת הערבים,
כדי למחות על רצח שלושת תלמידי
המיכללה האיסלאמית בחברון. כל
המרינות, ממיזרח וממערב, התלכדו
בגינוי המעשה ובקריאה להפסקת ה־התנחלויות.
ארצות־הברית הטילה וטו
מבחינה מדינית, היה זה מעשה של
הקרבה־עצמית. ארצות־הברית הנחילה
בכך ניצחת תעמולתי קל לברית־המועצות,
בודדה את עצמה גם מבע־לות־בריתה
הקרובות ונותרה לבדה
לגמרי, בחברת מנחם בגין ומשה
לווינגר.
אך היתה זאת הפגנה ברורה: בגץ __
ולווינגר חשובים עתה לנשיא רונלד
רגן מכל שאר בעלי־בריתה בעולם. כי
בניגוד להם — בגין יכול לעזור לו
להיבחר מחדש.
אך לא היה די בהצבעה זו. יחד עימה
באה הורעו־״ שכללה מסר ברור לגמרי:
ארצות־הברית מחייבת את ההתנחלויות
של ממשלת־בגין בשטחים
הכבושים.

זאת תהיה מהפכה, שתגמד את המהפך

העריץ ה שד

ה דרוש לנו כמו חור בראש.
פשוטו כמשמעו. כי זה ממה לחור בראש.

או מ רי ם שהפעם זה רציני. הפעם מנוי וגמור עם
ממשלת־ישראל (אם אפשר לקרוא כך לאוסף זה של
פושטי־רגל) להעניק לנו ערוץ שני בטלוויזיה.
מדוע?

מה גרם לה לממשלה זו, שאינה מסוגלת לעשות
דכר ולהחליט על דבר, להתמלא במרץ ולגשת
בהחלטה נחושה לביצוע המהפכה הזאת בחיינו
הלאומיים?

והנה, עופר-איילים מקפץ על ההרים ומדלג על
הגבעות, טרף עסיסי ושמן: הערוץ השני.

ך* ערוץ השני הוא אחד העסקים הגדולים ביותר שנמסר
1 1אי־פעם לחמסנים.

הערוץ הוא ביזנס. ביזנס עצום.

יתכן שזהו השלל הגדול ביותר שהוצע אי־פעם לחלוקה בין
הפרוטקציונרים. כי הטלוויזיה המיסחרית היא עסק־אוויר במלוא
מובן המילה, ותרתי־משמע. ההשקעה בה זעירה, והרווחים
מרקיעים שחקים.

אין זה בגדר סוד שמור. שני מניעים פועלים כאן במשולב.

ראשית: הזעם על הערוץ הראשון.
נדמה לה, לקבוצה זו של שלומיאלים ממלכתיים, שהטלוויזיה
מתנכלת להם. שונאת אותם. אורבת להם מאחרי כל פינה. שופכת
את דמם.
ואתה עומד ותוהה: הכיצד?
טלוויזיה מיסכנה ומוכה זו, הפוחדת מפני הצל של עצמה, החיה
באווירה מתמדת של אימה ותבהלה, שכל מישפט של מישפטפטן
גורם לה לגנוז כתבה — היא האוייב מס׳ 1של הממשלה?

דרכם של רוב הטפילים האלה התחילה עוד בימי מפא״י. אך
רק בימי הליכוד נפתח לפניהם גן־עדן של ממש. כשם שהכנימה
מתפשטת בשדה של פרחים, פשטו הללו על כל נכסי המדינה
ומערכות הכלכלה. הפרחים נבלו, הכנימות משגשגות.

מסופקני אם יש רפובליקה של בננות באמריקה
הלאטינית, או קהילייה של בוטנים באפריקה
השחורה, שבה ניתן לקבוצה של ספסרי־הון טפיליים
למצוץ את לשד־העצמות של הגוף הלאומי כפי שזה
קרה במדינת-התפוזים המפוארת שלנו.
במדינות ההן, המעוררות בנו גיחוך והרגשה נעימה של
עליונות, יודעים הכל כי גדולי־המדינה מקבלים את שלהם מידי
החברות המנצלות את המדינה. רק כסיל גמור יאמין כי אצלנו זה
אחרת. התעשרות פרועה זו של יחידים לא היתה אפשרית אלמלא
היו לפחות חלק מאנשי המימסד הפוליטי שותפים סמויים
לרווחים.
המולטי־מיליונרים האלה הם השליטים האמיתיים של המדינה.
הם רוכבים על סוס הליכוד, אך אינם מואסים, כמובן, גם בחסדי
המערך. לכל אחד מהם יש כמה ראשי־אופוזיציה הסמוכים על
שולחנו, וגם כמה כתבלבים שמאלניים־מדופלמים אשר להם הוא
זורק מדי פעם נתחים שמנים.
אבל הארי לעולם אינו שבע לאורך־זמן. כזה טיבעו. תיאבונו
מתעורר שוב ושוב. אחרי שנוקו כל הפגרים, ולא נותרו מהם אלא
עצמות יבשות, הוא שוחר לטרף חדש.

הערוץ הראשון הוא חצי צרה. בהיותו מכשיר ממלכתי גלוי
ויחידי, הוא כפוף לסייגים רבים. הוא נאלץ להקדיש זמן־מה
לטיפול בענייני־ציבור, ולוא גם מסולף ומגמתי. אין בו פירסומת
מיסחרית, חוץ מתשידירי־השרות. שרובם אידיוטיים למדי.

ערוץ מיסחרי מוכרח לטפח תרבות מזוייפת של
מותרות וראוותנות, כי בכך תלויים קיומו והרווחים
של בעליו.

בוודאי יהיה בו שמאלץ לאומני למכביר, כדי לרצות את רצון
הבוסים הפוליטיים, ובראשם זבולון המר, הפטרון של המיפלצת*
הזאת. אכן, זוהי תופעה ישראלית מובהקת: עסקן דתי, המנצח על
שטיפת־מוח מוחלטת של ההמונים באמצעות הפירסומת
החומרנית הגסה ביותר.
קארל מארכס אמר שהדת היא אופיום להמונים. בישראל מנצח
העסקן הדתי על הגשת אופיום תחליפי — הסם המשכר של
התאווה החומרנית. מכונית מפוארת יותר. חופשה בבית״מלון
מהודר יותר בארץ רחוקה יותר. מקלט־טלוויזיה גדול יותר
וציבעוני יותר. בושם משכר יותר, שטיפה אחת שלו תהפוך את
עוזרת־הבית מירוחם לליידי מבוסטון.

^ מניע השני להקמת הערוץ השני הוא פרוזאי יותר.
1ובמשך •שש שנות שילטונו הצליח הליכוד להגיע
לשיאים של שחיתות, העולים על השיאים שהושגו
על־ידי מפא״י ובנותיה, אלופות השחיתות, במשך 45
שנות שילטון ביישוב ובמדינה.

מתחת לשחיתות גלוייה זו מוחבאת השחיתות
האמיתית, זו של המולטי־מיליונרים, הפרוטק־ציונרים
של המישטר, שעטו על מדינת הליכוד
כלהקת נשרים על פגרים המושלכים בשדה.

העריצות של ארגז-הקסם פועלת כמו גאז־עצבים
בלתי־נראה: היא חודרת לכל מקום, ואין מפניה הגנה.
זהו גאז רוחני, והוא יכול להיות קטלני.

^ ערוץ השני יהיה מיסחרי.
1 1אנשי יחסי־ציבור יכולים לנאום אלף נאומים כדי לטהר את
השרץ, אך טיבו של ערוץ מיסחרי נתון מראש, ובתנאי ישראל על
אחת כמה וכמה.

זהו הדרקון הנוראי, אשר הערוץ השני נקרא
להכותו שוק על ירך, להצלת הממשלה ולתיפארת
מדינת ישראל.

חברת־התעופה קבורה באדמה (צולם ביום חול) והחקלאות
פורחת באוויר. ואלף ואחד עסקני חרות זכו במישרות שמנות
ובמעמד חברתי מתאים.
אבל זהו רק הקצף שעל פני המים העכורים.

בראש
^ טלוויזיה היא ,
וראשונה,עריץ רוחני.
1 1מי שהתהלך בחודשים האחרונים ברחובות תל־אביב ביום א׳
בערב, בשעה הנכונה, יכול היה לחשוב כי חזר לימי־העוצר של
המנדאט הבריטי. אך לא שילטון זר גלוי הטיל את העוצר הזה,
אלא עריץ סמוי, זר גם הוא: התוכנית דאלאס.
זה לא קרה רק בישראל. זה קרה בעשרות מדינות אחרות
ברחבי העולם, וביניהם מדינות תרבותיות עשירות כמו גרמניה
המערבית.

מה יש בה, בטלוויזיה זו? אוסף של סרטים זרים וסדרות זרות.
חדשות מזוקקות, שהן אפיפיוריות אף מן הפאפו. עימותים,
שלעולם לא יוזמן אליהם מישהו ביקורתי באמת. תוכניות־דת,
שבהשוואה אליהן חנן פורת מתון ומשה לווינגר שפוי.
מיגוון־דיעות, המשתרע לאורך כל הדרו מן הפאשיסט הקיצוני
ביותר, המטיף, לרצח־עם, ועד השמאלן המבויית ביותר, המצייץ
כציפור קאנארית בכלוב. וגם ההודעה היומית של יוסי שריד.

אבל זה הושג. בתצלום מן האוויר, נראית עתה
המדינה כמו אחות־תאומה של הירושימה. שדה
חורבות.

זוהי סכנה חמורה. אך גם זאת אינה הסכנה
העיקרית.

כל זה הוא כאין וכאפס לעומת מה שצפוי בערוץ
השני.

כלבלב מדולדל זה, הפוחד אף לכשכש בזנבו הקצוץ
— הוא המטיל את מוראו על הקואליציה?

זה לא היה הישג פשוט. לא קל היה למצוא לכל עסקן ממדרגה
עשירית מישרה ממלכתית וציבורית בכירה שתתאים לו בדיוק
— כלומר, שאין לו אף קורטוב של קורטוב של הכישורים
הדרושים לה. לא קל היה להבטיח בצורה כה מושלמת את ליהוק
כל המישרדים והחברות המלכתיות, כדי להבטיח הרס אחיד
ושלם.

תחול ירידה משמעותית בכמות הפירסומת המיסחרית
המתפרסמת בהם, הם יהיו דומים לשדה בלתי־מושקה ביום שרב.
הטלוויזיה המיסחרית תהיה דומה לשכן אכזר, המטה את זרם המים
ומוליך אותם לערוגה אחרת.

הטלוויזיה המיסחרית מייצרת עריצות של
חלומות חומרניים. אין זו תופעת-לוואי. זו הי
מ הו ת ה. היא מוכרת חלומות חומרניים כדי
להתקיים, לשגשג ולהעשיר את בעליה.

המר: מיקדש לפולחן הגיזבה הראוותני
בקיצור: טרף אידיאלי לטפיליונר המצוי
במדינת־היהודים, שאינו מוכן לייצר דבר, להסתבן
בדבר, ליזום דבר, אלא רק לגרוף שלל קל מן המוכן.
אם מישהו פיקפק בכך, די להסתכל במילחמת־האיתנים של
חיות־הטרף, המתנפלות על השלל הזה, והמוכנות לטרוף זו את זו
כדי לזכות בו.
אי המולטי־מיליונר, שאינו מנסה לשים את ידו על השלל הזה?
אי העסקן, שאינו מנסה לקדם מיליונר כלשהו ליעד זה, תמורת
טובת־הנאה?

איני מאמין שהיה אי־פעם מיפעל לאומי, שהוכתם
ולוכלך על־ידי קנוניות כה מכוערות עוד לפני שנשם
את נשימתו הראשונה.

^ ך הנזק העיקרי, הכרוך בהקמת הערוץ השני, אינו טמון
במטרות הפוליטיות המסוכנות, העומדות לנגד עיני יוזמיו,
ולא בשחיתות הכלכלית המלווה את היוזמה.

הערוץ השני מהווה סכנה החורגת בהרבה• אף
מתחום הפוליטיקה היומיומית והשחיתות היומיומית.

הוא
מסכן במישרין את אשיות הדמוקרטיה הישראלית, מפני
שהוא עלול לדלדל ולייבש את שורשי העיתונות החופשית,
שבילעדיה לא ייתכן שום מישטר דמוקרטי. במרינת־ישראל
המתוחכמת אין צורך לאסור עיתונים, להטיל עליהם צנזורה
דורסנית, לרצוח עיתונאים או לשרוף מישרדי־מערכת, כפי
שקורה במדינות פרימיטיבות מסויימות. אפשר להשיג את אותה
המטרה בשיטות הרבה יותר אלגנטיות, כנאה ל״דמוקרטיה
היחידה במיזרח התיכון״.

העיתונות החופשית חיה ממודעות מיסחריות
של משק חופשי. אין היא יכולה להתקיים בשום דרך
אחרת. כל שיטה אלטרנטיבית — כגון מענקים
ממשלתיים ותשלום מקופת־הציבור — תחסל
בהכרח את חופש העיתונות. מי שישלם לתיזמורת,
יכתיב לה את המנגינה.
כינון הערוץ השני מאיים במישרין על קיומם של כל העיתונים
החופשיים בישראל. ובייחוד דל העיתונים היומיים הגדולים. אם

ניאת

לשם כך היא מוקמת.

^ בר עתה קיימת בארץ עריצות של פירסמות משודרת,
^ שאינה דומה לפירסומת המודפסת. ההבדל בץ השניים אינו
הבדל של כמות, אלא של איכות.
ג׳ינגל ברדיו יכול לדחוק את מיטב המוסיקה של בטהובן
והחיפושיות. הוא מתנחל במוחו של המאזין חסר־הישע, כמו
כנופיית־הדרווישים של הרב לווינגר בעיר ערבית. אי־אפשר
לגרשו. כמה פעמים תפס כל אחד מאיתנו את עצמו כשהוא
מזמזמם ג׳ינגל מטומטם כלשהו, של משקה מקומי או מכונית
זרה?

אך עריצות השידור הקולי היא כאין ובאפס
לעומת עריצות השידור החזותי.
אי־אפשר יהיה שלא לראות את תשפוכת הפירסומת,
ואי־אפשר יהיה לאטום את המוח מפני הקרינה. המוני בית־ישראל
יהיו חשופים לקרינה זו בלא־מגן: הם יראו וישמעו, הערכים של
הפירסומת החומרנית יתנחלו בנקיקי נפשם. המסר של הלוכסוס
הראותני ידחוק כל מסר אחר. הוא פונה אל המכנה המשותף הנמוך
ביותר: תשדירי־השירות של אלברט־פירות ייראו בהשוואה אליו
כתורת־משה מסיני.

אל תהיה לאיש אשליה בעניץ זה. הקמת הערוץ
השני, המיסחרי, פירושה מהפכה בחיי ישראל,
מהפכה בעלת השלכות רוחניות חמורות הרבה יותר
ממהפך פוליטי קטן, כמו זה של . 1977

^ פשר לתמוה על קוצר־הראייה של עסקנים, הנותנים את
\ £ידם למעשה זה.
תורת הצימצום והחיסכון בפיהם, וידם עוסקת בהקמת
הדיקטטורה של הביזבוז החומרני הגם ביותר. הם מטיפים
לזקיפות־הגו הלאומית, והם פותחים את השערים לערכי־הכזב
הנלוזים ביותר של פסבדו־תרבות צרכנית בינלאומית.
כל זה כדי לנקום נקמה קטנה בטלוויזיה הצייתנית הקיימת,
ומתוך האשלייה כי במכשיר החדש יוכלו להפיץ תעמולה
מיפלגתית בצורה יעילה יותר. וכדי לקבל שלמונים מן
המולטי־מיליונרים, שיזכו בסופו של דבר בשלל זה. וגם כרי
שעסקן אחד, שהוא במיקרה שר־החינוך־והתרבות, יוכל לקבל
עוד נתח של שררה.

גלגל את עיניך השמיימה, זבולץ המר!

^ 1 *1 ^ 1 1 1 3י לן׳-יר־י

מדוע בדקו את ריבו שר שרהחסלאות המיועד, מדוע הגו שרחמים על
שולמית אלוני ומהי הבעיה של איש־הרדיו דויד מרגלית 1
המיועד,
שר־החקלאות
פסח (.פייסי״) גרופר, נתקף
בפחד. השר הקודם, שימחה
ארליך, שנפטר, נותח בליבו.
השני, החקלאות סגן־שר
מיכאל דקל, חש בליבו ונותח
בשבוע שעבר. כאשר בא גרופר
לבקר את דקל אחרי שנותח
בבית־החולים על שם שיבא
בתל־השומר, הוא שאל את ראש
המחלקה, הפרופסור דני גור,
בבדיחות הדעת אם מחלת־לב
היא מחלה מדבקת. אחר־כו ביקש
לעבור ליתר ביטחון בדיקות
במכון־הלב.
בני מישפחו של דקל זעמו

סגן־השר חיים קופמן לחלק
את תעודות הזוכים במיבצע בית
העסק והשירות המומלץ ב־באר־שבע.
ביום האירוע התפרסמו
מסקנות דרה ועדת כהן,
וקופמן שהיה עסוק כתוצאה
מכך בעניינים חשובים, לא בא.
התעודות שהוא היה אמור לחתום
עליהן חולקו באותו ערב
ללא חתימתו. השבוע שהה סגן־
השר בעיר הדרומית בעניינים
מיפלגתיים. את ארוחת״הצהריים
סעד באחת המיסעדות בעיר.
בעודו אוכל ניגש אליו בעל המקום
וביקש רשות להפריע לו.
הוא הוריד מהקיר את התעודה

| | ך | 1מחפש את כיסאו, בעוד
ראש
| 1 1111 שממלא-מקום
עיריית תל־אביב, יגאל גריפל, מביט בשעונו. שרון
היה אורח טניף עבר״הירקון של תנועת החרות,
שהתכנסה באופן יוצא מן הכלל לכבוד האורח
במידשאה של מלון רמת־אביב, לרגל הבחירות
המוניצפיליות הקרבות. האירוע החל באיחור משום
ששרון שב מביקור בביירות ונאלץ להחליף את
בגדיו באחד מחדרי המלון. כאשר הוא הוזמן
על מיעוט האח״מים שביקרו

אצלו. ראש-הממשלה מנחם
בגין טילפן פעמיים, לפני הניתוח
ואחריו ואיחל לו החלמה

מלאה. השר יורם ארידור,
יריבו הפוליטי של דקל, היה הראשון
שבא לבקרו והיה אצלו
פעמיים. שר־החוץ יצחק
שמיר, שדקל נמנה עם מחנהו,
בא לבקרו, וכך גם שר־התיק־שורת
מורדכי (,מוטק׳ה״)
ציפורי, שבא לבקר בבית־החולים
קרוב מישפחה חולה
אחר. רוני מילוא, שאיתו יש
לדקל קשרים אישיים מצויינים,
בא אף הוא לבקר אותו לפני
יציאתו לחדל. מלבדם לא באו
שרים וחכ׳׳ים אחרים.
לפני הופעתו במוקד, כינס
גרופר את צמרת מישרד־החקלאות
כדי לדון בדרכי הופעתו
בעימות מול הפרופסור רענן
וייץ בעניין המשבר במושבים.
בדיון, שנמשך יותר משעתיים,
יעצו לו הדוברים לנהוג במתינות.
עוזרו המיועד אריה זייף,
אף נסע איתו לאולפן בירושלים
ואמר לו. :תהיה רגוע. אתה הולך
להיות שר. שהציבור יראה
שאתה איש ציבור רגוע.״ בסופו
של דבר לא עזרו ההצעות.
לפני חצי שנה היה אמור

ילדים ובידור להצגה של ממש.
היא סיפרה שבתחילת דרכה היא
היתה זמרת יוצאת קיבוץ, ששרה
שירי־עם איריים. פעם אחת ראה
אותה שאול ביבר בהופעה
ושאל אם היא יכולה לשיר את
השיר החסידי ציירי בים, ציירי
בום בערבית. אחרי שעמדה ב־מיבחן,
השתנתה, לדבריה, הקא־ריירה
האמנותית שלה.
אחד מחבריו של שר־המי־סחר־והתעשיה
גידעון פת,
התפלא שהאיש נמצא במקום
האחרון ברשימת שרי הליכוד
במשך השהייה שלו בארץ, אחרי
שפת הוזכר כמי שיוצא הכי

ירידים. אחרי הפגישה הנרגשת
אמרה קטורזה לפריאל. :בניגוד
לך אני לא רוצה להיות ח״כ או

באחד ממיבזקי החדשות
של גלי־צה״ל דווח השבוע
שראש־לישכתו של ראש הממשלה,
יחיאל קדישאי, תקף
את ועד עובדי מישרר״החוץ,
שטענו ששר־החוץ ממנה מינויים
פוליטיים במישרד. העיתונאי
הבאר־שבעי יצחק
שתיל, חבר תנועת החרות,
מיהר לטלפן ללישכתו של
קדישאי. הוא היה באותו זמן אצל
מנחם בגין, ושתיל ביקש
מהמזכירה שתשאיר לו הודעה
בזו הלשון, :ישר כוח. בקצב כזה
אני מקווה שבעוד כמה שנים
תגיע תנועת החרות סוף כל סוף
לשילטון.״
שתיל וקדישאי מכירים זה
שנים רבות. כאשר שניהם
התגוררו בתל־אביב הם נהגו
להתפלל מדי שבת בחצרו של
האדמו״ר מלעלוב.
ראש עיריית תל־אביב,
שלמה (.צ׳יץ״) להט בא

בקשה מוזרה. הוא הסכים לרכוש
את הציור אם טימור תעטר
בבגדים את הגוף העירום. טימור
לא רצתה להשיב בשלילה, כי אז
היתה מפסידה סכום של 3000
דולר. אך היא החליטה לסדר את
הרוכש. הוא הציע שהיא תלביש
את האשה העירומה בשימלת
כלה. ,כדי שהרבי לא יכעס.״
טימור עשתה כפי שביקש והוא
לקח עימו את התמונה לביתו
בבלגיה. .השתמשתי בצבעים
שקופים,״ סיפרה טימור. ,ועד
שהוא ינחת הם יתייבשו והאשה
שוב תהיה עירומה.״
האם היתה ידה של
שולמית אלוני באירגון הפגנות
החרדים הירושלים? לפני
שלושה שבועות, בעיצומן של
ההפגנות נגד המשך החפירות
טילפנה אשה
בעיר״דויד,
לשרזזפנים הד״ר יוסף בורג,
והאשימה את המישטרה בהכאת
חרדים מפני שהשוטרים הם ערבים
או בנים למישפחות מעורבות.
בורג ניסה להסביר לה את
טעותה והיא קטעה אותו, :זוהי
בוודאי פרובוקציה של שולמית

לשולחן הנשיאות על־ידי מנחת״הערב (משמאל),
באיחור של שלושת רבעי שעה, בא שולחן בתנופה.
גריפל, שאף הוא גדול־מימדים, הביט בשעונו כדי
לבחון את גודל האיחור ואת משן הנאום שתיננן
לשאת. בעוד שרון דיבר לפני עשרות רבות של
מאזינים, דיבר באותה שעה שר״החוץ, יצחק שמיר,
לפני חברי חטיבת האקדמאים של תנועת חרות,
בקומה ה־ 14 במצודת זאב. באולם נבחו עשרות
בודדות של מאזינים, רובם לא־אקדמאים.

שבה זכה, וביקש מקופמן לחתום
במקום המיועד. זוהי תעודת בית
העסק והשירות המומלץ היחידה
שסגן־השר חתום עליה.
צמד השחקנים ציפי

שביט ושלמה וישינסקי,

שיופיעו בקרוב מעל בימה אחת
במחזה הצרפתי המתורגם ה אידיוטית,
התראיינו בתוכניתו של
מני פאר, השבוע הזה. פאר
הזכיר לשניים שלפני 10 שנים
הוא הופיע לצידה של ניצה
שאול במחזה, ולפני 20 שנה
הופיעו גל ה אלמגור ואורי
זוהר בגירסה הראשונה. המשותף
לשלוש ההצגות שהועלו היה
הבימאי יואל זילברג. פאר
שאל את וישינסקי אם הוא יוכל
להתחרות בדמות החוקר כפי
שגולמה לראשונה על־ידי זוהר.
וישינסקי אמר שהוא רוצה לשכוח
את הופעתו של זוהר, וסיפר
שכאשר הוא ראה אותו אז בהופעה
דיקלם זוהר את הטכסט
ביידיש ותירגמו אחר־כו לעברית.
בהפסקה שאל אותו וישע-
סקי מדוע הוא עושה זאת וזוהר
ענה לו. :החוקר, לפי חוכמתו,
הוא בטח יהודי אז למה שהוא לא
ידבר ביידיש?״
שביט נשאלה על־ידי פאר
איך היא חשה במעבר מתיאטרון

הרבה לחדל. .אם כך זה ימשך
יש להניח שבסוף יחזיק בשיא
השהייה בארץ שימחה ארליך.״

מיהו אוייב המערך בבחירות
המוניציפליות? בכינוס
ראשי מועצות מקומיות ערביות
אמר יושב־ראש המטה מטעם
המערך, מרדכי(.מוטה״) גור:
.בניגוד למה שאתם חושבים,
האוייב שלנו הוא לא הליכוד כי
אם רק״ח. מילחמתנו היא הוצאת
המועצות המקומיות מידי
הקומוניסטים.״
כינוס של ויצו שנערך
בהרצליה, שדן בנשים במישור
המוניציפלי הפגיש שתי מרואי-
נות שלא ראו זו את זו 25 שנה.
השתיים הן תמר קטורזה,
חברת מועצה מטעם רשימה
עצמאית, העומדת בראש רשימתה
שבבית־שמש, וסיגלית
פריאל, חברת המיפלגה הליברלית
שהציגה עצמה כמועמדת
לשר השישי של המיפלגה. השתיים
למדו בבית־הספר התיכון
כרמיה בירושלים, ושתיהן היום
בשנות ה־ 40 הראשונות לחייהן,
קטורזה היא אם לשלוש, ומלבד
עיסוקה הציבורי היא אשת
יחסי״הציבור של מיפעל מנועי
בית־שמש. פריאל היא בעלת
חברה פרטית ליחסי־ציבור ול

ך ך 1^ 1 1ר שולף עט מאוסף העטים הגדול שלו, ליד
\ / 1ו 1שולחן*עבודתו בביתו שברמת־אביב.

בן״מאיר, ח״כ העבודה, מזכיר מועצת־פועלי תל״אביב ומועמד
המערך לראשות עיריית תל־אביב, אוסף מזה שנים עטים שונים.
לדבריו הוא כתב בכולם, ולו רק לימים אחדים. בתיקו הוא מחזיק
באורח קבוע עשרה עטים שונים. את טפריו ומאמריו הוא כותב בעט
ולא במכונת כתיבה. העט החביב עליו ביותר הוא עט נובע.
לתערוכת שורשים שהתקיימה
בגני־התעחכה ורואיין על־ידי
צוות קול ישראל שהיה במקום.
בתשובה לאחת השאלות הוא
ציטט פסוק מתפילה. שאל אותו
המראיין יורם הלסר מאיפה
בקיאותו בסידור. ענה צ׳יץ:
,הייתי בקיא בתפילות עוד לפני
שעסקתי בקולאיציה.״
אספן ציורים בא לביתה
של הציירת רחל טימור כרי
לרכוש אצלה ציור. הוא התרשם
מסידרת ציורי מישחקי המזל
שלה. הרוכש, חובש כיפה, שבא
ביחד עם אשתו, בחר בתמונה
שבה עומדת אשה עירומה מעל
לגלגל רולטה, אך בפיו היתה

אלוני!״ ענה לה בורג. :מחר היא
יוצאת למוסקבה. הבה נראה אט
ההפגנות ימשכו בכיכר השבת,
או שהן יעברו לכיכר האדומה
ואז נדע מה הקשר של אלוני
לכך.״ אחר־כך העיר בורג בחיוך
שהמישטרה אפילו לא יכולה
לחשוד בח״כית, מפני שההפג־נות
נמשכו בירושלים גם בהעדרה.
לעורך
ואחד ממגישי כל
ציבעי הרשת דויד (.דודי״)
מרגלית, יש בעיה. השבוע פורסם
סקר דחף המציב את תוכניתו
בראש סולם האזנות של
מאזיני הרדיו, אחרי תוכניתו של
גבי גזית יש עניין, אף היא
העולם הז ה 2397

ברשת ב׳ ,ושתי תוכניות־מתחרות
בגלי־צה״ל, נכון לעב־שיו
ושעתיים משתיים. כאשר
הוא נשאל על התוצאות השיב:
.בזמנו, כשהובאו לפני סקרים
שלא החמיאו לי, אמרתי: לא

חשובים הסקרים. כי אנחנו תוכנית
איכותית ולא כמותית.
עכשיו יש לי בעיה.״
מהי השעה הטובה לקיום
יחסי מץ? תוכנית הרדיו מיפגש
של רשת א׳ אירחה ביום השישי

| י ה | 11 מטפס לבימת היכל־התרבות בעזרת
1111 #כיסא (למעלה) ואילו שאול בן־שימחון,
מארגן כינוס שורשים, נעזר בעוזרו למיבצע, יעקב פרץ, ברידתו
מהבימה (למסה) להס ובן־שימחון היו רואי הצגת הבכורה של
המחזה בוזמימה. פרץ הוא קצין־חינוך של פיקוד״מרפז לשעבר.

שר־החינון״והתרבות הודיע שהשר חובש הכי
לא יוכל להשתתף בהצגה שיש בה ארוטיי
מארגני המופע הסבירו לו שאין מדובר בהופ
ארוטית מגרה. .זוהי ארוטיקה רוחנית ׳,אמרו
וינר לא קיבל את ההסבר. ערב הבכורה הוא בא
אשתו, אחרי חתונה מישפחתית, לאולם בריש
שם נערכו החזרות להצגה. אחרי שהיא הוצגה ב(
הוא השתכנע והסכים שהשר שלו יבוא לבכוו

ןךןןיןןךווך יורד במהירות מבימת
1/111 | 1 #1 ^ 1היכל התרבות, כשהוא
נעזר בכיסא שהוצב במקום מדרגות. חסותו של
המר למופע־הבכורה של המחזה המארוקאי
בוזמימה כמעט והתבסלה בגלל כרטיס״ההזמנה.
שם נכתב שמחזהו של גבי בן־שימחון הוא.קומדיה
קבלית מוסיקאלית עם אלמנטים של פנטזיה
וארוטיקה יהודית מיזרחית׳.עודד וינר, עוזרו של
שעבר את הסכסולגית האמח״כ
הליברלים יהודה
ריקאית רות (.ד״ר רות״)
פרח, המקורב לחוגי נאמני
וסטהיימר, בעלת שעת שידור
הר־הבית, נשאל איך מתקדמת
פופלארית שבה היא עונה לשאדרישתם
לקבלת ההר לידיים -
לות מאזינים בניו־יורק. עורכת
יהודיות. ענה פרח. :הכל תלוי
המיפגש ביום השישי, אילנה
בסימני הפיסוק. הר הבית
צור, שאלה אותה על מיתוס
בידינה או הר הבית בידינו!״
הגבר הישראלי. הסכסולוגית
שלושה חרשים־אילמים
הציעה לו לשנות את מועד קיום
מנתניה, עיר מגוריו של פרח, פנו
המגע משעות הערב, בתום יום
אליו ושאלו אם ניתן לצרפם
העבודה, לשעות הבוקר שאחרי
למיפלגה למרות מיגבלותיהם
ארוחת־הבוקר. וסטהיימר סיפרה
הפיסיות .״בפוליטיקה, כשלא
שמרבית הפניות אליה עוסקות
שומעים זה דווקא יתרון ולא
בחויות טראומיות הנובעות
חיסרון,״ ענה להם הד״ר לחינון.
מקיום המגע הראשון. היא
שר־התיירות אברהם
מציעה לפונים אליה שינטרלו
(.אברש׳ה״) שריר, דיבר בלהט
את החוויות הטראומטיות על־על
חשיבות תיירות־הפנים. שאל
ידי ניסיון התרכזות, באותו הזמן,
אחד המאזינים, ממשתתפי כינוס
בתמונות יפות ואפילו בסרטים.
העולם הז ה 2397

האקדמאים של המיפלגה הליברלית
בתל־אביב. :האם חולצו-
תיך הן כחול־לבן?״ שריר חייו
וענה. :תחליט בעצמו.״
מפיק ומגיש כולבוטק,
רפי גינת, לא יכול להשתחרר
מהמראות שהוא ראה לפני
שידור התוכנית על אלימות
הורים כלפי ילדים שהוקרנה
לפני חודש. גינת סיפר שלפחות
שגי קטעים הוא לא היה מסוגל
להכניס לשידור. האחר, צילומי
ילד בן שלושה חודשים שנזרק
לאמבטית מים רותחים ונכווה
בכל חלקי גופו. קטע אחר היה
של תינוק שאביו דפק את ראשו
בקיר, והראש התנפח למימדים
מיפלצתיים.

בלתים

סאת דניאלה שמי

מהו גיווש ידעת רו ועדת־ -
החוץ־והביטחון ומת חושב
העוזו ער השו־ברי־תיס
איש־הרדיו הוותיק משה
טימור מצא הרך להתגבר על
המטרידים הטלפוניים המטלם־
נים לביתו. הוא מדבר כמזכירה
אלקטרונית ואחרי שהוא משמיע
צליל של פיפס הוא שומע מהי
ההודעה. יום אחד טילפן אליו
חבר שהיה אמור להזמין אותו
לארוחת־צהריים. החבר שמע את
המזכירה, שהיתה קולו של
טימור, והודיע שהוא לא מגיע
לפגישה .״זו הפעם הראשונה
שהמזכירה אמרה: למה? למה?
למה?״ סיפר אחר־כן־ טימור.
חבר

מרכז

המיפלגה

הליברלית, שלמה ירקוני,
שהוא טייס לשעבר, שמע על
הצעת ראשי המיפלגה לשנות
את תקנון התנועה כדי להבטיח

פסוק, השבוע
• יושב־ראש ועדת־החוץ־והביטחון
של הכנסת,
אליהו בן־אלישר, על
הענשת זורקי אבנים בגדה:
״איני נרתע מהעברת אנשים את
הגבול לירדן. לא הייתי מכנה
זאת, גירוש׳ .בסופו של דבר
מדובר בהעברתם מחבל ארץ
אחר למישנהו באותה ארץ.״

• האלוף! (מיל׳) אביג
דור
(״יאנוש״) בן־גל :״המי-
לחמה השתבשה כאשר המשכנו
לזחול לציר ביירות־דמשק —
אחרי־הפסקת האש,״

• אבי דודאי עוזרו של
השר ללא תיק אריאל
שרון :״יש לו, כמו לכל אדם,

1ץ 1ך 1 1ך 1:ך 1מחבק את ידידתו הבלונדית יפה שעיוז. יקים,
| /מחבר המונח אשכנאצי״ ,חבר הפנתרים שעזב 1111 בפעם השניה את הארץ לטובת עבודה בארצות״הברית, בא ערב
נטיעתו לניו־יורק להצגה המארוקאית בוזמימה. בעוד שחברתו
היטטה לפני הצילום, קיבל יקים את צלמת העולם הזה בחיוך רחב.
את מקומותיהם לכנסת הבאה.
הוא לא התעצל וכתב חוזר
לחבריו במרכז תחת הכותרת:
״תקנון משופץ ותפור כשכפ״ץ.״
במיכתב הוא מציע :״תבוטל
מיגלבת 60 האחוז. תוקם מועצת
עוצרים שתכלול שניים־שלושה
שרים וח״כ אחד. היא תטיל מיש־טר
צבאי, תאסור התארגנות
קבוצות פנימיות חוץ מאיגוד
העובדים הליברלים. בשלב שני
תקים מועצת העוצרים ועדת
שיתוף, שחבריה יהיו מועצת
העוצרים והחברים שלהם, וזו
תחלק את השלל. בשלב השלישי
תפוזר המיפלגה ופינקסי
החברים יבוטלו. כל הפעילים
יתבקשו להירשם מחדש ויוגדרו
חובות החברים והתחייבויותיהם.
מי שיסרב יוצא. יוטל פיקוח על
גיוס חברים. וכל מצטרף יתוחקר
לפני ועדת״קבלה ויצטרך לנמק
מדוע הצטרף, ולגלות מי צירף
אותו ומי הם ידידיו במיפלגה.״

שמואל פלאטו שרון
נשאל מה התקדם בעניין מיש־פטו
.״לאיזה אתה מתכון? צריך
להגיד לי, כי יש לי הרבה מי-
שפטים,״ ענה הח״כ, שבית־המישפט
העליון עומד לפסוק
בעירעור שהוגש במישפטו, שבו
הורשע על שוחד־בחירות.

נקודות תורפה, אבל הן מתגמ־רות
מול המנהיג הענק״.
• הנ׳׳ל :״אריק שרון עוד
ינהיג את תנועת החרות ויהיה
ראש־הממשלה שלנו. אני רואה
בעיני רוחי איך העסק עובד
בראשותו.״

• הרב מנחם הכהן:

״מצב כלכלי: המשק באדמה
והחקלאות באוויר״.
• המשורר יב׳׳י, :שיכנס
השד בשודד אדמת שכנו״.
• הנ״ל :״מימשלים שהפכו
את הביטחון לערך מקודש הם
שקברו את נשמת האומה״.

• דובר עיריית תל־

אביב, רוני רימון, על הכרזת
חיים שיף שהוא ממונה על
הסברת מסע הבחירות של שלמה
להט :״משמעות ה,מינוי׳ היא
אפסית, וערכה דומה בערך למצב
שבו גוף כלשהו היה בוחר בשיף,
למשל, למישרת נשיא ארצות־הברית״.

המחזאי יהשוע סו־בול,
בחותם :״מה ההבדל בין

תנועת העבודה לליכוד? תנועת
העבודה הקימה מושבי־עובדים,
והליכוד הופך אותם למושבי־אובדים״.

הנ״ל :״מה אנחנו רוצים
בלבנון? — לקבל פאלוס מה־פלנאנגות״.
העולם
הז ה 2397

^,סן^סונן 61 0 6 ..ו 9ש6ע|( 0 5ן ^ 010^610ר 6; 0 ^ 0ו001

פולארויד מפתח רעיונות
מהיום בפחות מחצי מחיר

ף 6ע ^ 8 6 0 ₪ 1ו 5 5 8

יוס ׳,
0.0,610,1 31ו0 <1,0-נ16ו£ 8 6 1 110

בפולארויד פיתחו עבורך את ״ויוה״ —
מושג חדש בצילום. מצלמה קומפקטית
העולה פחות מאתחת ערב לשניים.
לחיצה על הכפתור ותוך 60 שניות
יוצאת תמונת צבע מרהיבה
בגוון משיי מיוחד וכל זאת
בפחות מ־ 1/2מחיר.
הוסף לכך 5שטת אחריות והרי לך
״ויוה״ — רעיץ מצוץ! מצלמה מצוינת!
מחיר להיום( :בצמוד לשער הדולח
מצלמה 1,470.ש׳(לא כולל מע״מ)
פילם 294.ש׳(לא בולל מע״מ)

1ה היה הונובס חו ה שהיה
גליון.העולם הזה־ ,שראדדאור השבוע לפני 25 שנה בדיוק הביא
בהרחבה, בכתבת־שער, את החלק השני של סיפור שליחותו של ציון
בן־אפרים, שניהל מגעים בין המורדים בשילטון בעיראק ובין שילטונות
ישראל. תחת הכותרת 10.שנים בשמיים־ הובא סיפורו של חיל־האוויר
ומפקדו הצעיר, עזר וייצמן. תחת הכותרת. מראה מעל לגשר־ הובא
סיפור הרבנות לבחירת.מלכת־המים 1958־.
.ארוסתי מארינה־ הוא סיפורו האישי של נכה מילחמה ישראלי,
שנפל קורבן לרמאית גרמניה שנעלמה. מדור־העיתונות של השבועון

עסק ביחסה של מישטרת ישראל לכתבי־הפשע בעיתונות היומית.
בשער הגליון: שליח המחתרת העיראקית, ציון בן־אפרים.

פריצה למערכת ״העולם הזה״ +״ק 1ל
ישראל״ אוסר את השמעת שירי נעמי שמר

וסרח סססה >5ז8חחז
י י ^ זחו ^ ^8-0

..העולם הזה״ 1089

׳/ 7 אני מוצא את עצמי כרגע במצב בלתי״נעים.
מישהו יכול לחשוב שאני שקרן.
בשבוע שעבר ציינתי, בהערה לכתבתו
הראשונה של שליח המחתרת העיראקית, כי
־השמות האמיתיים (של חברי המחתרת
העיראקית) שמורים במערכת.״ כוונתי היתה,
שהמיסמכים הקשורים בשליחות שמורים
בידינו. אך לא התכוונתי לומר שהם נמצאים
במישרדי המערכת עצמה.
נראה לי, שמישהו הבין את רברי שלא כראוי,
וקיבל אותם בפשטות רבה מדי. מישהו זה שלח
מישהם כדי לערוך אצלנו חיפוש יסודי מאוד. הם
לא מצאו את המיסמכים הנדונים.
על כן עליי להתנצל לפניהם על הטירחה
הרבה שגרמתי להם. אם אכן אני אשם
באי־ההבנה, אבקש את סליחתם.
הפריצה, שנערכה בליל־שבת במישרד
המערכת בתל־אביב, היתה מוזרה ביותר. צלם־
המערכת אריה קרן, הראשון שהגיע לעבודה
בשבת בבוקר ומצא תוהו־ובוהו בחדרים, הזעיק
את המישטרה וצילם למענה כמה תמונות
המראות את פירטי המעשה. הפרטים המוזרים

מדיניים. נערכו בהם חיפושים מדוקדקים ביותר,
נבדקו כל הניירות והתמונות.
מה היתה מטרת החיפוש? השערתי היא,
שהפורצים חיפשו ניירות מסויימים מאוד. הם
רצו להחרים את המיסמכים הרשמיים הקשורים
במשא־ומתן עם שליח המחתרת, ביניהם
מיכתבים של ראש־הממשלה, ראשי מישרד־החוץ
ועוד. כי מיסמכים אלה יוכיחו לכל
בר־דעת, שאומנם היתה זאת פרשה שנידונה
בדרג הגבוה ביותר, שהעסיקה את ראשי־המדינה,
שמילאה תיקים עבים במישרד־ההוץ
ושהיתה על כן בחזקת הזדמנות היסטורית חד־פעמית
— שהוחמצה בזדון, מתון־ שיקולים
פסולים שעוד נעמוד עליהם.
אילו נעלמו מיסמכים אלה, יכלו ראשי י
המוסדות האחראיים לטעון כי היה זה רק עניין !
של מה־בכך, חסר רקע רציני.
ברצוני להביא לידיעת הנוגעים בדבר פרט !
אחד, שיחסוך להם הרבה טירחה בעתיד. לפני
כמה שנים, אחרי שהחלה שרשרת מעשי־האלימות
נגד מערכת זו וראשיה, הונהגה אצלנו
שורה של אמצעי־ביטחון, שהם כיום בחזקת
פקודות־קבע. הוראות אלה אינן נוגעות רק
לביטחונם האישי של ראשי המערכת וכתביה
ולהבטחת מקורות המידע, אלא גם לנוהל
שמירת מיסמכים חשובים. הכלל הראשון הוא:

אנשים
• הפרופסור ע רי ד גו טינ ס קי, על פרידת
האסירים הערביים בכלא שאטה. :ברן נוסף
בכלא שאטה היה תודם יותר לביטחון המדינה
מאשר מושל צבאי בג׳יש.־
• חבר־הכנמת הציוני כללי (ליבראלי)
א לי מלך רי מלט :־במקום שהש״ב יעסוק
בענייני ביסהון ושמירה במקום שצריך, הוא
עסוק בשמירה על תושבי הארץ היהודיים
ובהאזנה טלפונית לשיחותיהם׳.
• א מנון א חי־נ ע מי, איש צוות שלושה
בסירה אחת בהכחישו את הידיעה כי התנצל
ל עי הסופר א ה רון כמד על שהעליבו בקללה
לסופרים שעוררה סערה בארץ. :יתכן שפגעתי
באהדון מגד, אולם מעולם לא פגעתי בסוס־!׳
זינדר, להכחיש את קיומם של קומיסארים
לתרבות, הודה בגלוי בישיבה השנייה :־אין שום
קומיסארים, יש רק קומיסאר, אני הוא
הקומיסאה׳
השבוע, אחרי שפסל את הסלע האדום
מטעמים מדיניים, את אנאק ש ואת הפריון
מטעמים מוסריים, הורה זינדר לפסול לשידור

תאריך 13.8.1958
לחוג לה חג עשור קוסמופוליטי.
לחוג לה מה? -לחוג לה מהי
לחוג לה חג עשור קוסמופוליטי.
לכן כשאלינו הגיע העשור,
הופיעו כל אורחינו ממש לפי התור.
מהוליווד כוכ ב ת וכוכב,
מברודווי 1מרים עם קול זהב,
,פולי ברזיר״עם כל התפאורות,
ססיל־דה-מיל ע ם, עשר הדיברות״,
כי ידידיי, הגברת החליט ה
לחוג לה חג עשור קוסמופוליטי.
א? בשלישית הופיעו ה.אינקה״ במחול
(תנו גם לאימפרסריו ל חיות למרות הכל).
מלונדון ב א גם, המלט״ העצוב
לראות א ם יש פה משהו רקוב.
בדחן מפראג, מוקיון מהוננלו
וכולי וכר וכר וכולי
כי ידידיי, הגברת החליט ה
לחוג לה חג עשור קוסמופוליטי...
אותנו, מ ה מובן הוא, עזבו כולם בדד,
מי כ אן מכיר אותנו! -אותנו אף אחד,

שולחן פרוץ במערכת
ממראות מערכת העולם הזה, למחרת הפריצה למישרדי המערכת. בתמונה: אחד משולחנות המערכת פרוץ, וחוקרי המישטרה לוקחים טביעת־אצבע
לעולם אין להחזיק מיסמך חשוב במערכת, או
הן כל בימה הופכת כ אן בינונית,
את פיזמונה של נעמי שמר ישראלה, מטעמים
ביותר:
• הפריצה נערכה בליל־שבת, הלילה היחידי בבתיהם של חברי המערכת.
כשדוריס דיי פו סעת בלי כותונת
מיפלגתיים. .לא נוכל להקליט את זר״׳ אמר
אם תרצו למצוא אותם בכל זאת, תצטרכו
וכל. בצל ירוק״ כ אן הופך לבן
השדר אפריים וייל לשמר המופתעת באולפני
בשבוע שבו יש ביטחון מוחלט שאיש
להתאמץ קצת יותר. אחרי הכל, לשם כך אתם
כשמרילין מונרו באה עם הישבן...
קול ישראל, שאליהם הוזמנה להקת פיסוד
מחברי־המערכת לא יופיע פיתאום במישרד.
צפון להקליט את הפיזמון הסאטירי, השם ללעג
אורי א מרי
• בידי הפורצים היה, כנראה, העתק של מפתח מקבלים משכורת.
...כי ידידיי הגברת החליטה
את פעולות ועדת־העשור ,־קיבלתי הוראות׳.
המישרד, דבר המעיד על אירגון והכנה מראש.
לחוג לה חג עשור קוסמופוליטי...
הוראות דומות קיבלו גם גלי צרדל. :נא לא
• הפורצים לא נגעו בשום דבר בעל ערך, לא
לשדר את ישראלה׳.
במצלמות יקרות ולא במכונות־כתיבה, אף לא
משהו מתפתח. על סיבות האיסור על
אני הקזמיסאר
היה זה צעד מרחיק לכת. כי נעמי שמר, בת
בהמחאה בסף אלף ל׳י שמצאו בקופה שפרצו.
השמעת ישראלה רבו התמיהות בחוגי קול
קבוצת כינרת המפא׳יית ואשתו של הבימאי
המועצה הציבורית של קול ישראל,
הם פנו לחדרי־העורכים, והזניחו לגמרי את
ישראל, כמו בחוגים אחרים. היו שאמרו בי סיבת
הצעיר גדעון שמר, שפיזמוניה הם מן המבוקשים
המורכבת מרוב גדול של נאמני הקואליציה
הדלת הסמוכה — מחסן שבו מאוחסנות סחורות
האיסור היא מוסרית :־איך אפשר לשדר שדוריס
ביותר, לא התכוונה מן הסתם לחתור תחת
הממשלתית ומיעוט של נציגי האופוזיציה, דנה
יקרות.
דיי פוסעת בלי כותונת ושמרילין מונח נמצאת
הממשלה ומיפלגותיה בפיזמונה:
בישיבותיה האחרונות כמעט רק בסעיף אחד
• הפורצים ידעו את סידורי העבודה
כאן עם הישבן?׳
הגברת ישראלה חוגגת חג עשור
ויחיד: הצנזורה האלמונית על שירותי־השידור.
במישרד. הם לא פרצו את שולחן־העבודה של
אחרים טענו :־הסיבה היא פוליטית. מה זאת
תגידו . -כך נאה לה״ תאמ רו.ז ה יעבור״
בעוד שבפעם הראשונה, אחרי גילויי העולם
ראש־המינהלה, אך פרצו את כל שולחנות־אומרת,המלט׳
העצוב בא לראות משהו רקוב?׳
אך ידידיי, הגברת החליטה,
הזה 1085 ניסה מנהל קול ישראל, ד״ר צבי
הכתיבה של חברי־המערכת העוסקים בעניינים

הקומיסאוים

חזוי העתיד בעזרת האסטרולוגיה לאלה שאינם מאמינים

מקץ אינ סו ף שנו ת פ עילו תאסט רו לוגי ת יש די ו הו ת ר הו כ חו ת
שאסט רו לוגי ה ״עובד ת״ .אתזה גילו מ ז מן סו ח רי ה בו רסה,
ה פ סי כי א ט רי ם, ה פו לי טי ק אי םואמצ עי התק שו ר ת, ה פוני ם אל
האסט רו לוג כדי לברר כ ה לכ האת העבר ולהק שי בלצ פונו תיו של
העתיד.
כ שבוני ם גשר, עו בדי ם לפי תו כני ת — אחרת אין הגשר מגיע
לגדה ש ממול. ה חיי םהם גשר — מ לי ד ה עד מוו ת — ו קו ר אי
ספר זה. מאתהאסט רו לוג הנודע שב ת אי לביא. לו מ די ם ל הני ח
או תו כ מו שצריך!
אי ש אינו נעשה צעיר יו ת ר בכל שנה שעוברת. לכן ב מ קו ם לבקר
אצל אסט רו לוג ולקבל אינ ס טנ ט -ע תי ד, מו טב ללמוד כיצד
לתכנן, להבין ולחזות את העתיד הפר טי שלך ושל י קי רי ד טוב
מכולם.
פשוטמאד, לך זה חשוב!
האסט רו לוג הו אאדםכ מו ך: עם ח שבון ב מ סו לתו אגו נפוח.
א ם הו א ל מד לחשב אתהע תיד מספ רי -האסט רו לוגי ה :
גם א תה יכול לעשות זאת!
אנו מ מ לי צי ם על ס פ רו של שב ת אי לביא, היו ת ו הו אהספר
הי חיד בנושא חיזוי-יעתיד באסט רו לוגי ה ה מו פי ע ב שפה
העברית ; הו א כ תו ב ב צו ר ה פופולרי ת, שכל בוגר תי כון מ סוג ל
להבינ ה. הו א מ בו ס ס על נ סיונו העשיר של מ ר לבי א ב חיזוי
ו ב הו ראת -ה חיזוי ב ק בו צו ת ה לי מו ד שלו; ו ב עי ק ר:

נצל הז ד מנו ת -פז זו ל הז מנ ת ״חיזוי העתיד ב עזר ת האס טרולוגיה
לאלה שאינם מאמינים לאסטרולוגים״ י שי רות מ הו צאת 1.? .
באמצ עו ת ה טו פ ס הרצ״ב.
ה ספר יי שלח בדו אר, על־ח שבון ה הו צאה, ב א ריז ת אל-מ עך
מיו חדת. ח ש בוני ת מ.ע.מ. תצורף.
(נא ל שלוח ה הז מנ ה ב דו א ר רשום).
מכוזבים טשת בגברת
האשה שעמדה ליד השופט
בנימיו כהן (״העולם הזה׳ בטעות זוהתה
)2394
כאשתו.
מה קרה לכם? אשתו של השופט
היא הגברת תמר כהן, שהיתר מנהלת
בית־הספר אחד־העם בתל־אביב, ולא
האשה שהופיעה בתמונה!
ציפי ירקוני, תל־אביב
• הצדק עם הקוראה. לצערנו,
נפלה טעות בזיהוי, והמערכת
מתנצלת לפני שתיהן. ת מונ ת ם של
בנימין ותמר כהן -נעמוד זה.

הרצח בחברון
מורי ערערה לימין התלמי׳
דים בחברון.

ארגנטינה, על שירותו למען
.העם של ארגנטינה׳.
אין זה בדיוק אות של כבוד. נכון
יותר לומר, שזהו עיטור של אי־כבוד.
הכת הצבאית של ארגנטינה פועל ת.* .
נגד עמה וארצה, ורודפת, מענת
ורוצחת כל אדם אשר פועל למען
רווחתו, הרותו ושיגשוגו של העם
הארגנטיני.
יותר מכך, הגנרלים השולטים
בבואנוס־איירס לא פירטו מהי תרומתו
של הנספח הישראלי, שבעבודה קיבל
את העיטור, אך לא קשה לנחש. הדבר
בוודאי קשור לסחר המלוכלך בנשק.
ואם המדובר בנשק, מחשבה מזעזעת
עולה בלב: הרי זה הנשק שחיזק את
ידיהם של הפושעים המפעילים —
מחנות־ריכוז, המענים ורוצחים אלפי
אנשים — בהם יהודים רבים.
אם ידו של איזה קצין ישראלי היתה

תו? ח /

הזמנה
שבת אי ( ש בי ) ל בי א
4 .1 .7

שדי אברהם 5רמת-גן 52423
טל 03-734847 .
עות קי םמהספר ־ חיזוי ה ע תי ד ב עז רתהאסט רו לוגי ה
של חו א לי ב דו א ר
לאלהש אינ םמא מי ני םלאסט רו לוגי ם ־ לפי 500שקלה עו ת ק.
ה כ תו בתלמש לו ח __

הו א מ דויי ק !
ה ספר יופץ ב חנויו תהספ רי ם ה מו ב ח רו ת, מ או ק טו ב ר 83ו מ חי רו
יגיע, ככל הנ ראה, לכ 850-שקל.
רצ׳׳ב שי קמס׳ __

מ שוך על בנ ק __

חברת. ק.ו.ג ,/ה עו סקתב קי דו ם מ כי רו ת בעזר תאסט רו לוגי ה,
מ אפ שר ת לך לרכוש או תו עכשיו, באמצ עו ת ה דו א ר, ב־ 500 שקל
בלבד.

שםה מז מ ין__

אל תוו ת ר על מ כי ר ה מו קדמת זו היא עשוייה ל שנות א ת חייך!

ת א רי ך --

ח תי מ ה __

גזת

זיזה תלם
חז מינ האתכם

בנימין כהן(באמצע) ואשתו תמר(משמאל)

למכירת בגדי סתיו — 1983
בגוונים אופנתיים)
יבוא: קולקציה חדשה של בגדי ערב
מאנגליה, פריז, גרמניה ואיטליה.
מערכות משי נקי ומשי סינטטי
התנצלות ועד המורים בחטיבת־הביניים
בערערה שלח מיברק שבו הביע
סולידאריות מלאה עם המורים
והתלמידים של המיכללה המוסלמית
בחברון, ומגנה בחריפות את הרצח
הנתעב שאירע במיכללה. הוועד מקווה
שהשילטונות יעשו כל מאמץ כדיי
לתפוס את הרוצחים.
בשם הוועד

ק10 טז ¥ט— 0גימלופ

בגדי עור אופנתיים, מכנסיים,
ג׳קטים, חולצות וחצאיות.

עדיץ ב מ חירי ם מיוחדים!
כמו כן ניתן להזמין הזמנות מיוחדות.

מבחר מרהיב של חגורות!
א 1¥1/שמלות מקסימות, חולצות
ומכנסיים לקיץ בבל הגדלים
ובכלהארכים.
המכירה תתקיים ביום
שישי 26.8.83

26.8.83ץ1)13־? 1
14.00- 10.00
19.00- 16.00

שבת 27.8.83

27.8.83׳>) 13 זנ$311
10.00-14.00
16.00-19.00

המכירה תתקיים

בבית זיוה תלם

רח׳ דוד המלך ,10 הרצליה־פיתוח
1110 7051)101106 01״21 ^ 7 £ 7 1
<1 93111010011 51.,ר\ 10 0 3
72976־ ? 11113011, 761 . 052־ 2113ז 9 0

בזעקה לעזר ה
בקשת חירום לתרומות.
מישרה העבודה והרווחה הפסיק
לתמוך ולממן את הקיצבה הקטנה
שנתן בעבר למיקלט לנשים מוכות
ולילדיהן בחיפה. התרומות פחתו
בצורה קשה, וההכנסות מהנשים עצמן
מכסות אך ורק את מיצרכי המזון
המינימליים.
אם לא נרתם מייד להצלת המעון,
לא יהיה בחיפה מיקלט לנשים המוכות
והמאויימות על־ידי בעליהן.
תלמה בר־דין, חיפה
0אפשרויות תשלום:
- 1הור את-קבע חודשית לפי
הבינלאומי
ל.הבנק
יכולתך,
הראשון: סניף ראשי בחיפה, ע״ש
,נשים למען נ שים: מסי חשבון
.105/600776
- 2ציקים ד חויי ם ל־ 12 חודשים
או תרומה הדיפעמית, לשלוח לת״ד
,4667 חיפה.

צד׳שרגנאי
נטפח צה׳ל בבואנוט-
איירט זנה בעיטור ממשלת

מעורבת במכירת ולוא כדור תחמושת
אחד, שקטל ולוא יהודי אחד — עליו
לשאת באות־קלון לעד, ולא בעיטור
כבוד.
לא פלא ששום פקיד ספרדי או
איטלקי לא זכה במדליות ממשלת —
ארגנטינה. ספרד ואיטליה דרשו
מהארגנטינים להקים ועדת־חקירה,
לבירור גורלם של הנעלמים —
אזרחים ספרדיים, איטלקיים ואזרחים
! ארגנטיניים ממוצא ספרדי ואיטלקי.
ממשלות רבין־פרס ובגין־שמיר זנחו
את היהודים הנרדפים לגורלם, אטמו
אוזניהם לבל ישמעו את זעקת
המעונים, הסבו פניהן הצידה לבל יראו _
את הדם השפוך. את התמורה הן גבו
בדולרים, וכעת גם בעיטורים.
גרשון פריש, באר־שבע
בחינם לנזקקים — רצוי לאשה
יחידה או למישפחה זזד־הורית
— מקרר אסקור 10 וטלוויזיה
תדיראן בחינם זהובלה על
חשבון המקבל ובאחריותו).
לפנות לטלפון 282741־.03
אורנה לביא, תל־אביב

על השביתה שהיתה
קוראים מטנמים את שבי־תת״הרופאים.
שביתת־הרופאים
היא ללא ספק עוד
דוגמה לכישלונה של ממשלת־ההרס
האיומה העומדת בראשנו, בהנהגת
מנחם — ובנימין זאב — בגין. אולם
אין מחדליה של הממשלה פוטרים את
(המשך בעמוד )24
העולם הז ה 2397

מרים
בנימי]•

״־ :מזל החודש:

השנעתו שר נוע
:שבתאי על הקריירהוער קישר׳ הנישואין
בני מזל אריה אינם מלקקים דבש בימים
אלה. מאחר שכוכב שבתאי (סטורן) נכנס
למזל עקרב, האספקט שהוא יוצר כלפי
אריה אינו קל.
אן לא רק בני מזל אריה מרגישים שקשה
להם. כל מי שמשתייך למזלות דלי, שור
ועקרב -יימצא במצב דומה. בשנתיים
הבאות ירגישו אותם המשתייכים למזלות
אלה, שהחיים אינם קלים להם. הם יעשו את
חשבון הנפש, ויחליטו על שינויים חשובים
בחייהם. גם אם בזמן שיתרחש השינוי לא
יהיה קל, כעבור שנתיים יתברר שהוא היה
נחוץ ביותר.
חלק מבני המזלות האלה יקבלו
מכות־גורל שונות. מאובדן אנשים קרובים
עד ניתוק -מרצון או מכורח -מבני״זוג או
מבני־מישפחה אחרים. אצל בני מזל אריה
הנקודה הרגישה תהיה סביב ענייני הבית
והמישפחה. קשיים בתחום זה יורגשו
בעתיד. חלק מבני המזל יאלצו לשנות את
המיטגרת המישפחתית, אחרים יצטרכו
לקבל אחריות להורים מבוגרים, וחלק
יתקשה לטפל בכל מה שקשור לשינוי או
שיפוץ מקום־המגורים.
לדוגמה: אם נעקוב אחרי מה שקורה
השבוע עליכם להיות זהירים במיוחד,
קיימת גטיה להתפרץ, להתרגז ולהחליט
החלטות חפוזות, בעוד
אתם מאבדים
את הסבלנות ועלולים
לפתוח במריבה עם
הבוס או עם חברים
לעבודה. רצוי שתאר־גנו
לעצמכם חופשה
ותתרחקו ממקור המתיחות.
בין השאר
אתם רגישים יותר
ונוטים לקבל חום או
כאב-ראש. מי שסידר לעצמו חופשה, יצטרך
להיות זהיר בנהיגה, בגלל המתח הרב.

השבוע תהיו עמוסי־עבודה, אולם לא
תספיקו לבצע כל מה שלקחתם על עצמכם.
מתנו את הקצב מאחר
שמצבכם הבריאותי
אינו טוב במיוחד.
השתדלו לנוח ול־השאר
יותר בבית.
אורחים עשויים להפתיע
אתכם בביתכם,
רצוי שתחיו מוכנים 11 מראש, ולא תבצעו את
כל העבודה ברגע
האחרון. בשטח הרומנטי
המצב אינו מעודד ביותר. כל אי־וזבנוז
קטנה עלולה ליהפך לריב או אפילו לפרידה.

פגישות עם ידידים וקרובים, שעימם לא
התראיתם מזמן, יוסיפו עניין לשבוע. אתם
תמצאו את עצמכם
נוסעים לביקורים ו*
נהנים מחילוף המקום
הקבוע. אולם השבוע
קיימת סכנה בדרכים,
לכן עליכם לשמור על
העצבים ולפתח מעט
יותר סבלנות, מכיוון חאומיס שמעשים נמהרים ע 21ב
מ אי -
לולים לסכן אתכם
20 וג״מי
בתקופה זו, ובייחוד
במחצית הראשונה של השבוע. הורים
חייבים להשגיח על ילדיהם מפני אש.

במפת״הלידה של ראש״הממשלה, מנחם
בגין, נוכל ללמוד על מצבם של האריות.
בנובמבר, כאשר נכנס כוכב שבתאי לעקרב,
נפטרה אשתו, עליזה, וזו היתה המכה
הראשונה שהנחית עליו כוכב זה. בפברואר
עד אוגוסט נמצא כוכב שבתאי בנסיגה,
ובמאי־יוני הוא חזר למזל הקודם, שבו
נמצא בשנתיים האחרונות, היינו -מזל
מאזניים.
כעת, כשכוכב שבתאי שוב חוזר למזל
עקרב, כבר נוכחים מחדש במצבו הקשה של
מנחם בגין. ביטול נסיעתו לארצות״הברית
והרעש שזה עורר בעולם. זו מכה לא״קלה
לבן מזל אריה, שאינו אוהב להתפרסם
בחולשותיו. בשנתיים הבאות יימצא מנחם
בגין במצבים קשים, והוא כשאר בני המזל,
ייאלץ לעבור את התקופה ולנסות להחזיק
מעמד.
בני מזל דלי ירגישו את השפעתו החזקה
של כוכב שבתאי בתחום הקריירה שלהם.
כוכב זה יימצא בבית העשירי, הקשור
לקריירה, ומסמל בין השאר את אחד
ההורים. בני דלי כבר התחילו לחוש שאינם
יכולים להמשיך בעבודתם כמקודם,
ועליהם לשנות בכל מחיר את מקום
עבודתם. הם מוכנים לעזוב את המקום שבו
הם עובדים, אפילו אם לא יימצא תחליף
טוב יותר. הם אינם מוכנים להמשיך באותה
מתכונת ובאותם התנאים שלהם הסכימו
עד עתה. במקומם הקבוע תוקף אותם של חזקה והרגשה חוסר־שקט
אי־שביעות״רצון, מצידם או מצד עמיתיהם
לעבודה, עד שלעתים הם חשים עצמם

3ו3ב שבתא מציק למנחם בגין, משבש
את הקו״רה שר עמוס יוון ומאיים לסרק
את יורם אוידוו מהבימה הנוריטית
מדוכאים במקום שקודם הם שלטו בו, או
היו מקובלים בו ללא עוררין.
גם אם ברגע זה קשה להם, לבני מזל דלי,
לבצע שינוי בתחום הקריירה -שכרם ייצא
יחסים עם בני־הזוג עומדים לפני אי״הבנה
או אפילו משבר, למרות שבדרך־כלל אתם
מצטיינים בטקט רב השבוע ובזהירות. להשגיח תצטרכו
שיבעתיים על כל
מילה היוצאת מפיכם.
בני-הזוג נוטים להאשים
אתכם בדברים
שבהם כלל אינכם
אשמים. אל תתרגשו,
נסו לצאת יותר ולבלות
בחברת ידידים,
שהקשרים עימם הוזנחו בשנה
האחרונה. זה יעלה את המורל ומצב-הרוח.

נסיעה שתכננתם עלולה לא לצאת לפועל או
להדחות. אל תצטערו, יתכן שעדיף לשנות את
התוכניות בתקופה זו.
בשטח העבודה אתם
עלולים להסתבך בכל
מיני בעיות בלתי־צפו־יות.
הזוזרו מאנשים
דים. אנשים מתוסכלים
ינסו להתנכל

1ווי 11

האינטואיציה העקר־בית
המפורסמת. ב שטח
הרומנטי המצב די טוב, אולם גם שם
היו עירניים ופיקחו עין יותר מתמיד.
פיתאומיים ובלתי-צפויים מיכשולים עלולים להקשות על השבוע. המדובר כספיות בתוכניות
שעלולות להשתנות
לפתע, ואתם תצטרכו
ללמוד להסתדר עם
המצב החדש. כדאי שהתקופה לחבות
תעבור ולהימנע משי נתווה
נויים
חשובים, כמו
קניית בית או רכישה
22ב או גו ס ט -
72בספטליגר
של מכונית חדשה.
תקופה לא טובה
ביותר לאהבה, אכזבות מבן־הזוג ויחסים
ישנים עלולים להתערער. הגבירו זהירות.

בהפסדם העכשווי. כי אם לא ישנו כעת,
מאוחר יותר הם יסבלו מהשיגרה
המתמשכת, ולא יוכלו לשאת את השנתיים
המרובות, שלא אמורות לפנלו אותם כלל

וכלל.
הבית העשירי אינו קשור רק לקריירה.
הוא מסמל בין השאר את האם או האב.
בעניין זה קיימים חילוקי״דעות בין
האסטרולוגים. חלקם טוענים שבית 10
מסמל את האב, שחייו משמשים דוגמה, וגם
הם משפיעים במידה מרובה על הייעוד של
האדם.
מכל מקום, הפיתרון ברגע זה אינו חשוב.
מה שכדאי לדעת, שדליים שלהם הורים
מבוגרים יצטרכו להעניק להם יותר
תשומת״לב, וחלק ניכר מהזמן יוקדש
(המשך בעמוד )41

השבוע עדיין תורגש מתיחות בביוב נסו
לחרבות בנסיעות ובביקורים, השהות בבית
בתקופה זו מביאה
למריבות ולוויכוחים
שקשה למצוא לחם
פיתרון. אורחים שעשויים
לבקר בביתכם
יגרמו לכם אכזבה וגס
אתם עלולים להסמאזו״ט
תכסך,
וזו בהחלט
זג*>71-ן־-ן^ם
סיבה נוספת להתרחק
לזמן״מח מהבית ומהסביבה
הרגילה. מבחינה
כספית תוכלו לקדם את ענייניכם
השבוע, אולם היו זהירים ואל תס ת מו.

למרות שמצב-הרוח השתפר וכמו בן המצב
הבריאותי, ברגע זה אתם שרויים בקשיים
בלתי״צפויים. למרות
שמצבכם לא קל
בימים אלה, ידידים
יפנו אליכם בבקשת
עזרה ואתם תצטרכו

החודש לא יחיה קל עבורכם. תצטרכו לגייס
חרבה כוחות ולנסות להתגבר על הקשיים
הצפויים בתקופה זו.
מצב־חרוח אינו טוב,
ובכל מקום אתם
נתקלים בבעיות וב־אכזבות.
זה החודש
שבו אתם עלולים
לשמוע על כל מיני
ומשברים. אסונות מבחינה כספית עלוז
2בדצמבר
סז בינואר
לים לתבוע מכם יותר
כסף ממה שאתם
חייבים. לכן אל תמהת לתת מוז שמבקשים
מכם ובררו קודם־כל את זכויותיכם.

יש לצפות למתיחות עם בן־הזוג שנמצא
במתח לא מוסבר בימים אלה. רצוי להמתין
מעט ולראות באיזו
דרך לנהוג אל תתכ ננו
תוכניות נפר דו ת-
שתפו פעולה ונסו
לקבל את עצותיו.

המשבר שבו הס
נתונים. בשטח ה־המצב

מאכזב, הכל הולך
בצורה שונה מן ה מתוכנן,
אל תאבדו מצב-רוח בגלל זה.
תיאלצו לחכות עד שמצב הכוכבים ישתנה.

עייפות רבה פוקדת אתכם לאחרונה. אינכם
מעוניינים להיפגש עם אנשים ומעדיפים
להתרחק מהכל. אין
כוח להתמודד עם
הדברים הרגילים בעבודה,
אתם נוטים
להתרגז ולהעיר על בל
דבר לכל אחד. טוב
להתבודד בביוב לצבור
כוח ולהתכונן
לעתיד. יחסים רומנ063332161
טיים
עלולים להגיע
הך^1.6י.*:1קן ןץ
לקיצם השבוע, קרוב
לוודאי שתחליטו על סיום פרשה מסובכת
בימים אלה, והחלטה כזו תגרום להקלה.

העבודה מגיעה בימים
אלה לשיאים.
20 בינו א ר -
בהחלט הגיע הזמן
בפב רו א ר
שתצאו לחופשה. אס
תדחו זאת, יתכן
שכלל לא תצליחו להגפש השנה. עיסוק
בספורט ישחרר אתכם ויישמח אתכם.

עבודה של מישהו אחר מוטלת עליכם בימים
אלה. גייסו ידידים שיעזרו לבם להשתלט על
כל מוז שהוטל עליכם. הבריאותי מצבכם
עדיין אינו טוב, ותהיו
עסוקים יותר בהליכה
לרופאים ולמרפאות.
טפלו בבעיות היסודיות
שמציקות לכם זניס כבר זמן ממושך או
אפילו שנים. כעת
9ו בפברואר ־
20בחרס
הזמן למצוא פיתרון
לבעיות אלה. השטח
הרומנטי עלול לחיות מאוד קשה, בן־הזוג
יימצא רחוק מכם -במילואים או בנסיעה.

עסונ

זוג

ממזכי
(המשך מעמוד )22
הרופאים מאחריות מוסרית ומישפטית
למעשיהם. הראיון עם ד״ר איתן חי־עם
(העולם הזה )2391 מעורר כמה
שאלות חמורות.
אכן, הרופאים זכאים למשכורת
נאותה, והוויכוח אינו נסב על כך. אך
בשעה שיש מובטלים במשק, והמצב
הכלכלי קשה מנשוא, ניתן להתאפק
ולא לרכוש עוד מכשיר־וידיאו או
מחשב ביתי. ניתן לקמץ. העובדה
שממשלת הליכוד אחראית למצב
הכלכלי החמור, והיא שהרגילה אותנו
למינהגי צריכת־מותרות — אינה
מהווה היתר לרופאים לנהוג הפקרות.
הצהרתו של מנהיג־הרופאים, ד״ר
רם ישי, לפיה לא ימלא אחרי
צווי־הממשלה, יש בה כדי לפסול אותו
כאדם וכרופא כאחד. החוק הוא שווה
לכולם, וכולם שווים לפני החוק — כך
נקבע עוד בהצהרת זכויות האדם
והאזרח. גם אם אדם העוטה חלוק לבן
חש עצמו חכם ונישא, אין הוא פטור

מאת נדיב א בידן

מאוזן:
. 1שם לב שהוא כבר לא חי ()3

קרובים קרובים ()4,5
.9במשן־ הזמן הוא הותש איכשהו ()4
. 10 אחרי רמת־גן אפשר למצוא
מישהו פגיע ()4
. 13 היחידה שקיבלה הכשרה מיוחדת
במקום נדוניה ()6
.15 מתי סם מקל לפתוח דלתות? רק
באגרות ()5,3
.17 מודיע ברבים: רק אחד משלנו ()4
. 18 אשתדל להגיע לנפט באמצעות
נשק ()4

.20 כבר עכשיו ידוע שזה שוב יקרה
בקליפורניה בשנת תשמ״ד ()4,4
.22 אחרי שהכל נגמר נתנו לו גבינה

.24 חזור לישון! כבר מזמן יש כאן
מכונה ()3

פתרון תשבצופן 2395

.25 הד״ר שר ודוחף את האף לכל חור

.26 זו המצאה שלך שיש דלת בבית

.28 האם זה מאפ׳שר לגנרל משלנו
להרגיש כמו בגן־עדן? ()4,3
.29 השחיין חזר ליבשה ()3

מאונך:

.9אולי לא ימשול בחלם ואולי כן ()7
.11 אצלינו המוסד פועל בנשק
אמריקאי ()2
. 12 אצל ד״ר כריסטיאן ברנרד זה דבר
והפוכו ()5,4
.16 הכסף לג׳יימס בונד זה בסו־הכל
אמצעי בטוי ()4,4
. 19 הן יורדות לשרשי הדברים, כך
נקבע ע״י גיורת ()6

.2רצועה חזקה ()3
.21 בתוך תוכה היא פרחה ()5
.4זה מאוד לא נעים כשהוא מתהפך
עם כל הצירים שלו ()4
.5משל מחזיק אצלינו את כל הקלפים
בניגוד לחוק ()3,5

.22 הוא מתלונן על מדיניות הממציא

.23 כמעט כל צה׳׳ל מתקדם באיטיות

.6עם המספרים שלו הוא עבד עלינו
בסגנון של ח״כ בר־זוהר ()3,3

.24 לאחר שעזב הן מופיעות לפי הסדר

.7התנאי: על יד מישהו מבוסם ()4
.8אם נביא אמצעי תשלום נוכל
למצוא לשון משותפת ()5
בעיות ולב טי ם
בחיי המין
מאת

ד״ר מרדכי זיד מן
הוצאת רשפים

הכשלון עלה בצוותא ()3

כהשתתפות ג׳ודי דגן

המכון הישראלי לספרות
נשים קוסמטיקה ופדיקור
קורסים

ספרות נשים -קוסמטיקה -פדיקור מניקור
הוצאת שיער בחשמל לצמיתות(אפילציה)

סלון ומכון יופי

תסרוקות, תספורות, החלקות, סלסול, צביעות, פסים, טיפול
פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעוה

רופא חי־עם
ניתן להצטמצם
מכפיפותו לחוק. נהפוך־הוא. נערים
בני 18 נהרגים למען מטרה מאוסה
בלבנון, אך ורק כדי שלא להפר חוק.
אך מלבד השאלה המישפטית
קיימת גם השאלה המוסרית.
שביתת־הרופאים, שהעזו לסכן את
חייהם של חולים — גברים נשים
וילדים — מעוררת בי זעזוע עמוק.
העובדה שמיקצועם של הרופאים
מאפשר להם להציל חיי־אדם אינה
מתירה להם גם את ההיפך — לזלזל
בחיים, לגרום להם, בעקיפין, למותם.
אייל פרדים, חיפה
מי עושה שביתת־רעב? אנשים
שאיבדו את היכולת הטיבעית
והאנושית שלהם להיאבק, אנשים
שאינם יודעים להעריך את הערך
המקודש ביותר — חיים. במילים
אחרות: אנשים המיואשים מהחיים.
מה עושה שביתת״רעב לאנשים
השובתים? מורידה את המוראל שלהם
עד למינימום, מונעת את תיפקודם
הרגיל, פוגעת בכושר־החשיבה ומונעת
את היכולת להחליט החלטות נכונות.
במילים אחרות: פוגעת בשובתים
נפשית וגופנית.
ומיהו רופא? רופא אמור להביא
מרפא ושיקום לאנשים שנפגעו בגופם
ובנפשם. במילים אחרות: בעל־מיקצוע
העוסק בערך היקר הנקרא חיים.
רופא שאינו יודע לכבד את ערך
החיים, רופא המוכן לפגוע בבריאותו
הוא או בבריאות הזולת — אינו זכאי
עוד להיקרא רופא!

גילה קדמונה, ענת גרינשפן,

הכנת כלות
מחיתם עממיים * שרות מעולה

ת״א, דיזנגוף ( 190 יודפת 229388 ; 226066 )4

הפיאות והתקציב
מיבתב גלוי לשר־האוצר.
(המשך בעמוד )26
העולם הז ה 2397

\ 3^ 5ד מ ^ י ז 0חשי -ל ל ^ 0וזז 0 1 0
ל\1זאצ\זצז ל\\ 0 >0

עד עכשיו ידעת שמערכת מיקרו מחשב יכולה לתת תנופה גדולה לעסק שלך.
עכשיו אתה גם יודע היכן לקבל מימון עבור מחשב כזה. בכל אחד מסניפי
בנק דיסקונט.
אתה מקבל לרשותך מיקרו מחשב ותכנה אצל אחד הספקים המשתתפים
במבצע ונהנה מתנאי ליסינג עדיפים בתכנית ־תנופה־ של בנק דיסקונט.
באמצעות אי די בי ליסינג.
בתכנית ־תנופה־ של בנק דיסקונט אתה מקבל מערכת מחשב לעסק שלך
ללא מזומנים, ובנוסף אתה זוכה בחסכון כספי גדול. אידי
קרא את הטבלה ותיווכח בעצמך.
דוגמא למערכת מחשב שעולה 300,000 -שקל:
בתכנית ״תנופה״

בתכנית״ליסינג״ רגילה,

1דמי שכירות
!בי טוח סיכונים
! סודכ תשלום חדשי ( 60 תשלומים
!חודשיים צמודי מדד)

הה עוד לא הכל,
אם תחכור מחשב בתכנית ״תנופה״ תקבל, בכפוף להמלצת הסניף. כרטיס
־אשראית דיינרס עסקית״ שנתי חינם. אשראית דיינרס עסקית -הכרטיס עם 18 היתרונות חשוב מאד לך
ולעסק שלך) .עכשיו, כל שעליך לעשות הוא להתייעץ עם מומחים איזו מערכת מחשב מתאימה
לצרכיך. אחר כך תוכל לבוא לדיסקונט לקבל תנופה לעסק שלך, כי בבנק דיסקונט רוצים שתצליח.
המבצע יתקיים בתקופה מוגבלת ותקף לגבי מערכות בכל סכום(מינימום .)$2,500. -

וסה־כ ת ש לו ם במזומן
ומחיר אופצית רכישה
ובתום תקופת השכירות

תשלום ס מלי

־ 3,000.ש׳ צמוד למדד

הרווח שלך 14,250 :שקל במזומן
ועוד 1,200 שקל לחודש א 60 תשלומים = 72,000 שקל
ועוד כ 3,000 -שקל בתום תקופת השכירות ועוד ביטוח חינם.

״רגו.

נמיניס^ למסחר
י־<זלקו 1טטיסטילזרד
ס^ -י ״זי

בטלמ לי גי ^י׳ בי רכו.

״ ׳ 7יז״יניכ 1 ,י ״ ״יי ג ׳ 4ז ״רני. ס,

שניסענצ״יר־ם א^ל״ידנ״-ינימ

״י מ יזלס נ ״ י ר ״ י
0י״ידיס

חישל המלאי
כל ה קו ד ם זופה!

ילקוטי תלמיד מטיב מעולה ב־ 499ש׳
בלבד!
תיקי נטיעות מכל הטוגים בגדלים
שונים.
מזוודות לנוטעים לחו״ל.
ארנקים לנשים, ארנקי כטף מטוגים
שונים.
תיקי תליה לגברים בכל הגדלים.
תיקי עור סקאי ובד.
ש* לכל קניה מעל סססו ש•

לרשותכם מחלקת תיקוני תיקים
מכל הסוגים

ארנקי לביא
יצרנים

ויבואנים

אלנבי 48ת״א

מכוזבים
(המשך מעמוד )24
כבוד השר,
אתם משעשעים אותי!
כיצד אתם, המדברים על קיצוץ
תקציב־המדינה, מסבירים את הכפילות
המתמדת בין תחנות רשות־השידור
וגלי צה״ל, העולה ממון רב? על עובדה
זו אני מצביע, כמומחה בענייני
תיקשורת אלקטרונית, כבר יותר מ־סו
שנים.
השינוי היחידי במשך הזמן הוא
שהכפילות גדלה.
אם לשפוט לפי עובדה זו, ברור לי
שאתם תתקצצו את תקציב־המדינה
יום אחד אחרי שאנשי מאה־שערים
יקצצו את פיאותיהם.
רלך 5הלינגר, תל״אביב
לפחות דבר אחד טוב למדנו
מפרשת פשיטת־הרגל של מושב נגה.
יועצו הבכיר של יורם ארידור, ד״ר
יקיר פלסנר, הוא מומחה בכלכלה
חקלאית. ואם תחת הנהגתם של
השניים הגיעו מושבי חבל־לכיש לאן
שהגיעו — כדאי *למהר ולמנות
לשר־האוצר עוד עוזר, מומחה לענייני
התנחלויות.
ברכה אמזלג, בת־ים

בלי סכיזופרניה

מודעות בטלפון
לכל הע תוני ם
בכרטיסי א שראי במחירי המערכתי

8ט$ 01מ£או 0
* 1אסוז*אז 0זאו

ויזה

סז*£11א$ו

הקורא מציע להפסיק
להשתמש במושג רפואי
לצרכים ספרותיים.
המונח הרפואי סכיזופרניה הוא
מאוד לא מוצלח. הוא בא לציין מחלה
אשר עיקרה הוא סכיזם (שסע) בין
השכל והרגש. כיום כבר ברור שאין זו

• שראנוט

שרות ת.ד. ללא תשלום ־ חני ה חופשית במקום

פרסום

אידיאל

אבן גבירול ס וו ת״א, פתוח 20.00 - 7.30 רצוף

227117/8־ 03

רודף ז־כלבים להט
להתאפק!

למכירה דירה
* 2חדרים
בבת־ים
+דוד־ שמ ש וארון־קיר
לפנות אחרי זמנדזריים 581979־03

מחלה אחת, אלא קבוצה של מחלות,
שהמשותף ביניהן הוא מועט ביותר.
רבים עדיין חושבים שסכיזופרניה
היא אישיות כפולה(כמו אצל ד״ר ג׳קל
ומיסטר הייד) ,וכדי לשרש טעות זו,
כדאי להימנע מלהשתמש במושג זה
באופן מושאל, לצרכים.ספרותיים׳.
אלכסנדר גורדין, ירושלים

בלהט העשייה
עוד תעלול־בחירות של
ראש עיריית תל־אביב
(.צ יץ׳ והבלשים בעיקבות
הקאקי- ׳,העולם הזוז׳
.) 2395

קראתי לכלבתי, מיני, את הכתבה
בהעולם הזה (היא רק בת ,3וטרם
יודעת לקרוא) ,והיא נדה ראשה בעצב,
כמו אחת שכבר ראתה בחיים את הכל.
.עוד תעלול־בחירות של צ׳יץ ד היא
אמרה לי, כאילו שלא תפסתי מייד.

ראש חמתשרו־ו
משה ליינגר
מי יהיה איש״השנה
של -העולם הזח׳
לשנת תשמ׳דו
אין ספק, יש רק איש אחד
הזכאי לתואר: ראש־דממשלה
בפועל, הרב משה לווינגר.
אילו נקלע מחבר ספר
דיבח-הימים לישראל של היזע
כך בוודאי היה מתאר את מראה
עיניו:
בימים ההםנחבא מנ ח ם
בגין מעיני העם.וסריסיו יצאו
מלפניו ויאמרו- .עצוב האיש•.
ואריאל איש שתן עשה
מילחמה בשופטים, אשר
סילקו אותו מעל סוסי המלך
ופרשיו. והאיש משה. שנקרא
לבו א הגויים מארצות
במקומו, לאה בי א בשורת
שלום - -ארש א ת עם הארץ:
נמר בלי ם. ומנגד, הטוענים
למלבות יצ ח ק ושימעון -איש
את בשר רעהו ח ס אובליס.
ובולם יושביס בבית־השיפתותיים,
מרבים לחג
ואלות. בכלב השב אל קי או,
בך חוזרים הם, הכסילים, על
איוולתם.
ורק מלך אחד עוצר אז
בישראל -הל א הו א משו!,
שודד חברון.
ואכן, אץ זה משנה אם
ראש־הממשלה מתפקד או לזג
אץ זה מעלה או מוריד אם
שר־הביטחוז המודח חותר תחת
יורשו, אין זה חשוב בלל אם
הכנסת החליטה כך או אוזרת אס
נשיא ארצות־הברית מודאג או
לא — משה לוויגגר יודע מה
הוא רוצה, חותר לכך ללא לאות
ומשיג את מטרתו, צעד אחת
צעד.
אחרים מתקוטטים על כיסא.
על תואר, על כתר־הידזשד -אך
הוא ככר מזמן השתלם על
ישראל, ומשמש בה כראש•
ממשלה בפועל. כשברשותו רק
תואר צנוע של רב וכמה אבזרים
סימליים של יהודי דתי־מודרני
— כיפה, טלית, רובה ואשפת-
רימונים — הוא מכתיב
לראשי־ממשלות, לשתע לאלה
פיס ולמפקדי מישסרה את
המדיניות הרישמית של ישראל.
בעניץ הזה אץ הבדל אם
המדובר בגולדה או בבגץ, באלץ
או בדיץ, בפרס או ברבץ, בשרון
או בארנס. כולם נשמעו
ונשמעים לתכתיביו, כולם בירכו
— מי מראש ומי בתעבד — ע ל
מעשיו. כי מלם מקבלים את
האידיאולוגיה שהוא משמש
דוברה ומבצעה הבוטה ביותה
סיפוח השטחים ה מו שי ע גירוש
אבל מה הוא רוצה ׳,שאלה נעלבת..שבכל פעם שאני צריכה קאקי, אקח
קו 4ואסע עד שדרות־גורדאו, שם
הקימה העירייה בית־שימוש לכלבים?
.אוף, שייגמרו כבר הבחירות
האלה ׳,היא אמרה בחוסר סבלנות. ,אני
צריכה קאקיד .
אילנה ששון, תל־אביב
הכי מצחיק הוא, שעיתית תל-אביב
מצאה לשופטים חסרי־העבודה עיסוק
מתאים. את התמונות שהבלשים
מצלמים בשעת מעשה, על חם, הם
יביאו לפני שופט שעליו יהיה להחליט
אם הוא רואה בתמונה פרש נחלי או
מוצק.
אכן, עיסוק נאה. אני מציע ג ע
שלצדדים תישמר זכות העירעור לפני
ערכאה גבוהה — נאמר, בית־המישפט
המחוזי בהרכב של שלושה שופטים
— כי בסוגיות עדינות של

האוכלוסיה הפלסטינית וניהול
מילחמודנצח נגד הגוייע
במיוחד אסור לשכוח את אחריותו
של פוליטיקאי ישראלי,
שבאחרונה נהוג להזכיר את שמו
למובע לד אשמל. מייד אחרי
מילהמודששודהימים נשא אש־מ
ל דברים לפני מורי האוניברסיטה
העברית בידושליע
בדלתיים סגורות, ושיתף אותם
בהירהוריו. ,קיבלנו נדוניה
נהדרת ׳,הוא השיח את ליבו
לפני אנשי האקד מי ע. מ שנו
הרבה שטחים• אד מה נעשה עם
הבלע האוכלוסיה הגרה בשטחים?׳
לווינגר נענה לאתגר,
והציע פיתרון פשוט: לאנוס את
הכלה. באיומיע בהטרדות,
בסדור ומיריונות אפשר לגרום
לכלה לוותר על רכושה. ואם לא?
תמיד אפשר לגרש אותה במה,
משה לוויגגר עוסק במלאכתו
הפושעת מ ד 13 שנע מאז
שהתנהל בפסח תשב׳ח במלץ
פארק בהבחן. הוא יכול לראות
ברכה בעמלו. הגדה המערבית
זרועה׳היום אץ־ספור התנה־לרו
ע ספק־ישובים ספק־מיבצחע
סומים בה אנשים
מזויינים המשליסים טרור על
האוכלוסיה, והיהודים בה פטורים
מכל חוק, בעוד שהערבים
כפופים רק לחוק שרירות־הלב.
לווינגר יכול לראות ברכה
בעמלו, ואנחנו. שוחרי-השלום
עם העם הפלסטיני, תאים בכד
קללע אך כן־ או כך, הוא היום
השליט האמיתי של ישראל, הוא
היום המייצג הנאמן של פרצופה
המדיני והרוחני.
עם פרוס השנה העברית
הח רשע בעלת השם הסימלי
כל־כר — תשגרד — הוא זכאי,
ובדץ, לתואר איש־השנה.
אירית שוורץ, תל־אביב
בני־המעיים, התוצאה לא תמיד ברורה
ממבט ראשון.
דני סלד, תל־אביב

לידי ע ת הקוראים קוראים רשולדזיט מיב־תביהם
מתבקשים לנסח
אותם כקצרה, לכתוב אח
תם במכונת־כתיבה ברווח
כפול ועל צידו האחד בלבד
של הנייר. עדיפות תינתן
למצרפיפ תמונות למיס־תביהם.
העולם
הז ה 2397

ההפתעה של עסיס:

תירס טרי יותר מקפוא!
מאז ומתמיד ידועה עסיס באיכות מוצרי הירקות והפירות, המשקאות, הריבות והמעונים שלה. עכשיו עסיס מציגה מויצר חדש
ומפתיע: גרעיני תירס באריזת ואקום! הצבע -בהיר ובריא. הטעם -טבעי טבעי!
גרעיני תירס של עסיס מיוצרים בטכנולוגיה חדישה ומבושלים, לפני האריזה, במעט מים ובהרבה אדים -וזו הסיבה לאיכותם
המיוחדת. ועוד דבר: אין צורך בפותחן! פשוט משוך את המכסה -וזהו זה! אין צורך לבשל או להפשיר. צריך רק תיאבון
גרעיני תירס של עסיס. קח אותם הביתה, לעבודה או לטיול.
הם ימתיקו לך את היום.

עסיס.

איכות 7ה הטבע שלנו

שי עברי ל+זג עברי. כך צריך?1היות.

המילחמה 1הכושלת 1י. מה קו־ה לצורל?

כבר בשבוע הראשון של מילחמת־לבנון 6תח -העולם הזדד בביקורת נוקבת
של כישלונותיה המדיניים והמוסריים. מאז נכתבו על כך אלפי מאמרים.
• בסידרה זו נעשה נסיון לנתח את הכישלונות הצבאיים המיקצועייס של
מילחמה זו, בלי קשר לוויכוח על מהותה המוסרית והמדינית.
הביקורת על המהלכים הצבאיים של מילחמת־הלבנוז נערכה, עד כה, בעיקר

בחוגים מיקצועיים -וגם שלא בפרהסיה, ולרוב גם לא בפורומים סגורים. אלא
בשיחות פרטיות בלבד. בסידרה זו נעשה נסיון ראשון לנתח את המהלכים
הצבאיים של המילחמה באופן שיטתי ואובייקטיבי, ולהשיב על השאלות
הנוקבות: מדוע לא השיג צדדל ניצחון מהיר וחותך במילחמה, למרות עליונותו
הכבירה? מדוע איחר להגיע לביירות? מדוע לא הביס את הצבא הסורי?

נ חו נ ח חו מ 1ח

*ץ ילחמת־הלבנון יצרה תקרים בהיסטוריה
^ /ש ל מילחמות ישראל־ערב.
בפעם הראשונה נלחמה ישראל בזירה כשהיא
נהנית מעדיפות כמותית בולטת כימעט בכל
סוגי־הנשק. צה״ל הפעיל במרחב המצומצם
טנקים ומאות
יחסית של לבנון כוח של
רבות של קני־ארטילריה.

הצבא הערוך בקווים פנימיים — דבר המקנה
עדיפות לצבא הערוך בקווים פנימיים).
ואכן, הדרך מן הגולן הסורי ללבנון היא ארוכה
יותר מן הדרך מהצד הישראלי ללבנון.

זהו מיספר־טנקים רב מזה שעמד מול
הצבא המצרי במילחמת

ניתן היה להעביר ללבנון ביתר מהירות
מכפי שיכלו הסורים לעשות עם כוחותיהם ברמה.

ואילו הפעם.לא עמדו מול צה״ל — אלא
הצבא הסורי, שהוא קטן מצה״ל בהרבה, ורוב כוחו
היה פרוס מחוץ ללבנון, וכוח לא־סדיר של אש״ף.
בסך הכל כללו כוחות אלה בלבנון כ־ 400 טנקים.
טנקים סוריים נוספים נכנסו במהלך הלחימה
והגדילו את המיספר, אם כי לא בהרבה, בשל
האבדות שספגו.
נראה כי הסורים הופתעו מן הבחינה
האסטרטגית, וכי לא חזו הן את יעדי ההתקפה והן
את עוצמתה.

ההיסטוריה הצבאית מלמדת שהעובדה
שהיוזמה היא בידיו של אחד הצדדים שימשה
ברוב המיקרים מפתח לניצחון, והיא אחד מן
הגורמים העיקריים להשגת עדיפות על האוייב,

שנית: גורם רב־חשיבות, אשר
העניק לצה״ל עדיפות על פני הסורים,
היה טמון בעובדה שהיוזמה היתה בצד
הישראלי, בעוד הצד הסורי מגיב על
תנועותיו של צה״ל.

רבה את מהלכו האופרטיבי של
המיבצע.

היותה של לבנון חצויה על־ידי
שרשרות־הרים מצפון לדרום הכתיבה תנועה
לאורכם בשלוש גזרות נפרדות — מערבית,
מרכזית ומיזרחית. בכל גיזרה פעל כוח או כוחות
בעלי פיקוד נפרד, כאשר כימעט ולא היה קשר
בין פעילותם של הכוחות השונים.
אמנם, השטח מגביל מטבעו אפשרויות של
איגופים אופרטיביים, אולם, כפי שכבר תואר, אין
הוא מונע אותם לחלוטין, והיה מקום לשימוש
באיגופים כאלה כדי למוטט את הסורים.
המיגבלות המדיניות, אשר הוטלו על
המילחמה, מציגות את קשרי־הגומלין בין
מדיניות לאסטרטגיה, אשר נדמה כי הדרגים
הקובעים לא היו מודעים למלוא משמעויותיהם.
העובדה כי המילחמה היתה יזומה על־ידי
ישראל הטילה עליה מיגבלות בהפעלת הכוח

(אין בכך כדי לכפור בעיקרון הקלאוזביצי
ש-המילחמה היא המשך המדיניות באמצעים
אחרים״ — דהיינו בכפיפות האסטרטגיה
לשיקול המדיני, אלא להצביע על כך שהשיקול
המדיני חייב להתחשב במיגבלות האסטרטגיה).
למרות היתרונות שעמדו לרשות צה״ל, לא
היו ביצועיו היבשתיים במילחמת־הלבנון
מרשימים. היה דרוש לו שבוע כדי להגיע
לביירות, כאשר עיקר הכוחות שמולו היו
בלתי־סדירים או סדירים־למחצה, ואילו את יעדיו
בגיזרה המרכזית והמיזרחית — הגעה לכביש
בירות־דמשק — לא השיג בשבוע הראשון, והיה
עליו לעשות זאת בקרב עקוב־מדם בשבוע
השלישי למילחמה, וגם בו נתפס הקטע המערבי
של הכביש בילבד.

כל זה מצריך ניתוח והסבר החורגים
מעבר למיגבלות הגיאוגרפיות והמדיניות,
וניתוח התוכניות והמהלכים

מז ההתנהגות הסורית בתחילת
המילחמה, וכן מסיפורי שבויים סוריים,
עולה כי בתחילה הניחו הסורים
שההתקפה תהיה מוגבלת לפעולה נגד
כוחות אש״ף, ולכן כימעט ולא התערבו.
ביומיים הראשונים של המילחמה כמעט ולא
נקטו הסורים שום צעד ממשי נגד צה״ל, ואף לא
הפעילו את חיל־האוויר שלהם נגדו (מילבד
הפגנת־נוכחות אווירית ביום השני, באיזור
ביירות, שם איבדו מטוס אחד).
הפעילות האווירית של הסורים התגברה ביום

ר1ני שפעל
השלישי, עת החל צה״ל תוקף את מערכיהם,
ואולם גם אז היתה מוגבלת בהיקפה. רק ביום
הרביעי, עם תקיפת סוללות־הטילים, החלה
פעילות אווירית מקפת.
גם היערכותם של הסורים מעלה כי לא היו
מוכנים לקראת מילחמה זו. בעת פריצתה היה
חלק גדול מן הצבא הסורי ערוך בצפון סוריה
במשימות של ביטחון־פנים, אחרי הקרבות שהיו
בין הצבא הסורי לאחים המוסלמיים.
עם פריצת המילחמה ביצעו הסורים כמה
שינויי־היערכות של כוחותיהם בלבנון, כמו
תיגבור מיתחם־ג׳זין ופריסת חטיבת שריון 51
באיזור שתורא־רוויסת־צופר. אולם לא היתה
כניסה גדולה של כוחות סוריים ללבנון אלא
אחרי שצה׳׳ל החל תוקף את המערכים הסוריים.

העתודה האסטרטגית העיקרית של
הסורים —דיביזיית־שריון — 3נכנסה
ללבנון בלילה שבץ יום ה׳ לר, ה־ 10 וה־
11 ביוני — חמישה ימים אחרי ם רך ץ
המילחמה.

#היתוונוח העצומים
ף} לבד עליונותו המיספרית ביבשה ושלי^
/טתו האווירית, היו גורמים נוספים שנתנו
עדיפות לצה״ל על פני הצבא הסורי.

ראשית: הצבא הסורי, הקטן מצה״ל
בהרבה, נאלץ להתפצל בץ כמה גזרות
עיקריות — לבנון, צפון־סוריה
ורמת־הגולן, בעוד שצה״ל (יחד עם
המילואים) יכול היה לצמצם את
כוחותיו במידה משמעותית בגזרות הנסיבות עקב
מצריים וירדן,
המדיניות־אסטרטגיות, ,
יתרה מזאת, בעוד צה״ל היה ערוך בקווים
פנימיים, היו הסורים ערוכים בקווים חיצוניים
(צבא הערוך בקווים חיצוניים — המרחק שעל
יחידותיו לעבור מקצה אחד של החזית לקצה
האחר גדול מז המרחק שצריכות לעבור יחידות

טנק ״פאטון״ בררר דנבטיה: המרכבה סתמה את הדרנים ההרריות בציר המרכזי והמיזרח׳
גם בתנאים של נחיתות כמותית.
מן העבר השני בולט העדר כל נסיון — הן
מצד הסורים, הן מצד אש״ף — ליטול לידיהם את
היוזמה. מערכת־ההגנה שהם ניהלו היתה מערכה
פסיבית בעיקרה, כאשר התקפות הנגד מצידם היו
נדירות, ונערכו ברמה הטקטית.

שלישית: יתרץ שעמד לרשות
צה״ל הוא משך הזמן הארוך־למדי
שניתן לו לתיבנון ולאירגון המילחמה.
כידוע, אירגון מעולה והכנות מדוקדקות הם
תנאים הכרחיים להצלחה, אולם — כפי
שהוכיחה המילחמה — בהם כשלעצמם אין די.

שח המיגנרוח
ך י 1עומת היתרונות יש מקום לשוב
/ולהזכיר את שתי המגבלות העיקריות,
שניצבו לפני צה״ל — המיגבלה הגיאו־גרפית־זירתית
והמיגבלה המדינית החיצונית
והפנימית.

תנאי־השטח בלבנת הכתיבו במידה

מסיבות פנימיות וחיצוניות, אשר התבטאו והכתיבו האסטרטגיה על במיגבלות
שיטות־פעולה צבאיות שיתאימו להן.
אולם המיגבלות הללו היוו חלק מן הסיבות
לכישלון המהלכים הצבאיים, וכתוצאה מכך
לאי־השגת חלק מן היעדים האסטרטגיים
והמדיניים.

יש כאן מעץ פאראדוכם: האסטרטגיה
הצבאית אמנם באה לשרת את
המדיניות — אלם מדיניות, המטלה
הגבלות על האסטרטגיה תוך התעלמות
מכבליה, גורמת לכך שהאסטרטגיה לא
תשיג את יעדיה, ולפיכך תיכשל גם
המדיניות.

מילחמת־הלבנון מהווה דוגמה מובהקת כיצד
התערבות המדיניות בשיקולים אסטרטגיים
עלולה לשבש את המהלכים האסטרטגיים, כך
שלא תצמח מהם תועלת מדינית. לגבי

מקבלי־ההחלטות המדיניים, זהו אלי
הלקח החשוב ביותר.

האופרטיביים. דרושים ניתוחים הנוגעים
לתחומים בסיסיים יותר של מיבנה
הצבא, חימושו, דוקטרינת־הלחימה
שלו ותפיסות־ היסוד בו.

ההו אינו אוהב טנקים
** ילחמת־הלבנץ היא אחד המיקרים
^/המעטים בתולדות צה׳׳ל שבו נוהלה המערכה
על־ידי פורמציות משוריינות גדולות בשטח
הררי רציף.
תקדים לכך קיים רקבמילחמת ששת־הימים,
בקרב לכיבוש הגדה המערבית. ואולם
סדר־הכוחות שהופעל שם על־ידי צה״ל היה קטן
בהרבה מזה שהופעל בלבנון, וגם ביחס חי׳׳ר/
שריון היה מישקל גדול יותר לחי״ר.

לקחי מילחמת־הלבנץ אימתו את מה
שהיה ידוע זה מכבר — בשטח הדדי
נועד לטנק תפקיד מישני, בעוד שהכוח
העיקרי הוא החי״ר, המפתיע בטנקים,
ארטילריה הנדסה וחיל-אוויר.

כוח במקום מוח
(המשך מעמוד )29
הדבר נובע מסיבה פשוטה. בשטח הררי אין
עוצבות־הטנקים יכולות להתפרס ולהביא לידי
ביטוי את עוצמתן. אמנם נכון הוא
שפלוגת־טנקים — שכדי לאיישה דרושים
כ־50־ 40 לוחמים — מייצרת עוצמת״אש גדולה
מזו שמסוגלים לייצר לוחמי חי״ר במיספר זהה,
אולם במציאות של שטח הררי יכולים בדרן־־כלל
רק 2־ 3הטנקים הראשונים להילחם ולהביא לידי
ביטוי את עוצמתם, בעוד ששאר הטנקים עומדים
באפס־מעשה. החי׳׳ר לעומת זאת יכול להתפרס
ולנוע בשטחים שבהם טנקים אינם עוברים,
לאגוף את האוייב ולתפוס את מאחזיו.
מן הצד הסורי בלטה במילחמה זו הפעלה של
עוצבות משוריינות בהגנה, הן בבקאע, הן בשטח
ההררי. הדבר נובע במידה רבה מן השינוי שחל
במיבנהו של הצבא הסורי ומהתפרסותו בגיזרה
רחבה.
במילחמת יום־הכיפורים מנה הצבא הסורי
שלוש דיביזיות חי׳׳ר ושתי דיביזיות משוריינות,

ואיבד 18 מתוך 19 הטנקים שלו. הגדוד שנע
דרומה יותר, על הציר, ספג אבירות כבדות ורק
שישה טנקים ממנו הצליחו לחלוף תוך ירי על
פני המוצב ולהגיע לצומת ח׳אך ארנבה.
בעיקבותיו הוכנסה חטיבה ,79 שסבלה אף היא
אבדות. בסך־הכל נפגעו לצה״ל 40 טנקים
בהבקעה זו של מוצב פלוגתי סורי. אילו היו
הסורים חורגים מן הדוקטרינה המקובלת עליהם,
ומנחיתים התקפת־נגד על שרידי חטיבה 17
שהגיעו לצומת ח׳אן־ארנבה, היה נסיון ההבקעה
בגיזרה זו נכשל).

הבעיה העיקרית הניצבת לפני כוח
הלוחם בשטח הררי היא הצורך לנוע
מהר, לעומת הקושי לעשות זאת, בשל
תנאי-השטח והסכנה להיקלע למארבים.

תנאי
השטח ההררי מעמידים קשיים רבים
לצבאות מודרניים. שניים הם הגורמים העיקריים
לקשיים אלה. האחד: רוחבם הצר של הכבישים
והגשרים, והשני: כושר״המעמס הנמוך שלהם,

(כך, למשל, בעת שלחם צה״ל בגדה המערבית
במילחמת ששת־הימים, הוא הפעיל טנקי שרמן
ר 13 1שרוחבם 2.98מ׳ ר 2.51מ׳,
ומישקלם 33ט׳ ו־ 14.5ט׳ ,לפי הסדר, בעוד
שרוחבם של טנקי המרכבה, הצנטוריון והפטון
הם 3.+מ׳ 3.39 ,מ׳ 3.60 ,מ׳ ,ומישקלם 56ט׳51 ,
ט׳ ,ו־ 48ט׳ .לעומת הזחל״ם שרוחבו 2.22מ׳
ומישקלו 9ט׳ ,שהיה נושא־הגייסות העיקרי
במילחמת ששת־הימים, היה זד 113־ ,^1נושא
הגייסות במילחמת־הלבנון, בעל רוחב 2.69מ׳
ומישקל 10.4ט׳) .הלוחמה בשטח הררי מצריכה
רק׳׳ם קל וצר(כדוגמת הפנצר £האוסטרי) ,אשר
יהיה בעל מיגון טוב, בעיקר נגד מיטענים
חלולים, חימוש שיאפשר לו לחדור את שריונם
של טנקי־המערכה הקיימים, וטווח שיאפשר לו
מעבר מרחקים גדולים־יחסית ללא צורך
בתידלוק. בלוחמה בשטח הררי יש מקום לשילוב
רק״ם אופני, שכן בשל ההיצמדות לתוואי־דרך
קיימים, יחד עם הצורך לעבור מרחקים גדולים,
יש עדיפות לרק׳׳ם כזה, שהוא בעל ניידות

מחנות־הפליטים שבה.
בלחימתו בשטחים בנויים הפעיל צה׳׳ל באופן
מסיבי אש מסייעת — ארטילרית ואווירית —
אשר כוונה בדרך כלל אל מטרות מוגדרות
בתחומי השטחים הבנויים.

(חריגה מכך היתה ביום הראשון __
למילחמה, באשר גדוד־צנחנים עלה על
מארב במבואות צור,

על חוסר־היעילות של אש־סיוע עקיפה
בלוחמה בשטח בנוי ניתן ללמוד מדוגמה
שהובאה בחוברת צקלון, בהוצאת צה׳ל,
שהופיעה כחדשיים לפני המילחמה, ושהוקדשה
ללש׳׳ב (לוחמת־שטודבנוי) .בעת ההתקדמות
האמריקאית לתוך גרמניה, במילחמת־העולם
השניה, הוטל על שני גדודי חי׳׳ר אמריקאיים —
לכבוש את העיר אאכן, שהוחזקה בידי כ־5000
חיילים גרמניים, ולהם קומץ טנקים וכמה עשרות

פצצות ער ביירות: הפגזת העיו המערבית, מגג מרון אלכסנדר בעיר וידזוחית
וכולו היה פרוס ברמה. במילחמת־הלבנון מנה
הצבא הסורי שתי דיביזיות חי׳׳ר וארבע דיביזיות
משוריינות, והוא נפרס בסוריה ובלבנון.
לדעתי, פגם השימוש בטנקים להגנה
ביכולת־הלחימה של הצבא הסורי, בעיקר לאור
העליונות האווירית של צה״ל.
טנקים כשלעצמם אינם הכלים האידיאליים
להגנה, ועדיף על פניהם חי׳ר הערוך בביצורים
מוכנים־מראש והמסתייע בטנקים ובנשק נ״ט.
חי״ר כזה יכול לעמוד ביתר קלות בתקיפות אוויר
וארטילריה, הן משום שקל יותר להסוותו, הן
משום שהוא יכול להיכנס לבונקרים
תת־קרקעיים. השריון, לעומת זאת, חשוף וקל
לגילוי מן האוויר(בייחוד בשטח הררי, שבו הוא
מוגבל לצירים קיימים, מועטים) וגם אם ניבנים
לו מיקלטים, כפי שעשו הסורים בכמה מקומות,
עדיין חסרות לו הגמישות והזריזות שיש לחי׳׳ר
במעבר מעמדות־ספיגה לעמדות־קרב.
(דוגמה ליעילות של חי׳ר מבוצר בהגנה נגד
התקפת־שריון היא קרב־ההבקעה שניהלה אוגדה
של דן לנר במיתחם ח׳אך ארנבה, במילחמת
יום־הכיפורים. האוגדה כללה את חטיבות השריון
מס׳ 17ו־(79כ־ 40 טנקים בכל אחת מהן) .המוצב
הקידמי הסורי בח׳אן־ארנבה הוחזק על־ידי
פלוגת־חי״ר שהסתייעה בטנקים, תותחים וטילים
נ׳׳ט, תולר׳׳ים ומטולי אר־פי־ג׳י. ההבקעה בוצעה
כאשר חטיבה 17 תוקפת בשני מאמצים, צפוני
ודרומי, בחיפוי חטיבה .79 הגדוד הצפוני, שנע
מצפון לציר קונייטרה־דמשק, נתקל באש נ׳׳ט,

שלעיתים אינו יכול לשאת כלים כבדים כמו
טנקי־מערכה מודרניים.

• ר ע קוני קר!
^ אשר הותווה מיבנהו של צה׳ל בשנים
^ מאז מילחמת יום־הכיפורים, עמד לנגד עיני
המתכננים הדגם של המערכות שנוהלו נגד
המצרים במידבר סיני. הצבא שנבנה הותאם
ללוחמת־מידבר בשטחים מישוריים, שכן זאת
היתה חזית־הלחימה העיקרית של צה׳׳ל.
במילחמת יום־הכיפורים לחם צה׳׳ל בשתי
החזיתות בשטח שהוא מישורי בעיקרו, ומתאים
להפעלת עוצבות־שיריון גדולות.

אולם לקחי־־המילחמה האחרונה
מעלים את השאלה אם המיבנה
וציוותי־הכוחות, שנעשו לסי הדגם
הזה, תואמים גם את הלוחמה בשטח
הררי.
שאלה זו מעלה את הצורך לברר אם יש מקום
להנהגת מיבנה גמיש יותר של עוצבות בצה׳ל, או
של חלקן (כפי שנעשה בדיביזיות של צבא
ארצות־הברית) כדי לאפשר גמישות בהפעלה
ובציוותי הכוחות על־פי תנאי הזירה והאוייב.
גורם נוסף הוא אמצעי־הלחימה העיקריים,
העומדים לרשות הצבא.

מאז מילחמת ששת-הימים חלו
שינויים ברק״ס של צה״ל. זהו רק״ם כבד
יותר ורחב יותר — דבר המהווה
חיסרון בשטח הררי.

אופרטיבית טובה יותר מאשר רק״ם זחלי,
שניידותו הטאקטית טובה יותר.

השימוש בכלים קטנים וזריזים ישפר
את יכולתו של הצבא ללחום ולנצל
הצלחה בשטח הררי.

מימד נוסף שניתן להפעילו בשטח ההררי הוא
סיוע מסוקי־התקיפה והאיגוף האנכי.
מסוקי־תקיפה, המתקדמים יחד עם הכוחות,
יכולים לסייע באיתור והשמדה של מארבים
וחסימות־אוייב, ומסוקי תובלת־סער יכולים
להנחית חי׳׳ר לתפיסתן של נקודות־מפתח לאורך
צירי התקדמות, וכן להנחיתו באגפו או בעורפו
של כוח אדיב החוסם את הציר.

הפעלה כזאת של מסוקים תאפשר
תנועה מהירה ובטוחה יותר, תוך
התגברות על מיכשליס בזמן קצר יותר
משהיה דרוש ללא שימוש במימד
האנכי.

• אש על ערים המילחמה היתה
** ילחמת־הלבנון
^/הראשונה, מאז מילחמת־העצמאות, שבה
עמד צה״ל מול הצורר לנהל קרבות בשטחים
בנויים רבים וגדולים.
בדרכו של צה״ל לביירות היה עליו לעבור
שרשרת של ערים ועיירות — נבטיה, צור, צידון,
דמור, דוחא וחלדה — ולכבוש מחנות־פליטים
— ראשידיה, בורג׳ אל־שימאלי, עין־חילווה
ומיו־מיה. לבסוף עמדה לפניו העיר ביירות, על

תותחים. כדי לפצות את עצמם על נחיתותם

הכמותית, החליטו האמריקאים להקדים להתקפה
לכיבוש העיר ריכוך מסיבי באמצעות מטוסים **[
וארטילריה.
במשך יומיים, שהוקצו לריכוך, הוטלו על י
העיר 161 טון של פצצות מן האוויר וכ־ 10 אלפים 1
פגזי־ארטילריה, אולם למרות ריכוך מסיבי זה לא
חלה ירידה משמעותית בעוצמת־האש של י הגרמנים, והעיר נכבשה על־ידי צוותים של חי׳׳ר
וטנקים, שפעלו בשיתוף־פעולה צמוד.

ניתן היה לצפות שמישהו בצה״ל
יפיק מכך את הלקח!

• אש בלתי־־עילה
^ וגמה זו היא אחת מני רבות בהיסטוריה
( הצבאית, המאשרת כי אש עקיפה, דהיינו —
הפצצות מן האוויר וירי תלול־מסלול של
הארטילריה — אינה יעילה בלוחמת שטח בנוי.
הדבר נובע מכך שהבניינים, ובייחוד רבי־הקומות
שביניהם, מהווים מעין שיכבת־פיצוץ, הקולטת
את אש־הסיוע והמונעת ממנה לפגוע בכוחות
הלוחמים, המסתתרים בדרך כלל במרתפים או
בקומות תחתונות. לעומת זאת, נודעת יעילות
רבה לאש הנורית בכיוון ישיר.
ניתן לחלק את אש־הסיוע בשטח בנוי
לשלושה סוגים עיקריים:
( )1אש לריכוך היעד,
( )2אש לסיוע ישיר בעת ההתקפה,
( )3אש אמנעה.

מן הדין להתעכב קמעה על תכונותיהם של
סוגי־האש הללו.

( )1אש לריכוך היעד.

היותם של הבניינים שיכבת־פיצוץ טבעית,
וכן הריבוי של מרתפים, מינהרות ומיקלטים
המצויים בערים, מאפשרים לכוודהמגן להסתיר
לוחמים וציוד מתחת לבטלהאדמה או
בקומות־הקרקע, מבלי שאש־הריכוו תוכל
לגרום להם נזק משמעותי, כפי שהראתה הדוגמה
שלעיל.
הפיכת הבניינים לעיי־חורבות אינה מסייעת
לכוח התוקף, שכן חורבות מהוות עמדות הגנה
ומיסתור מצויינות לכוח המגן, כפי שהוכיח גסיון
הלחימה בסטאלינגרד ובמקומות אחרים.

( )2אש סיוע ישיר.

הכוונה לאש המונחתת תוך כדי התקפה על
נקודות שבהן נתקלו הכוחות המסתערים
בהתנגדות חזקה, ועל־פי דרישה של כוחות אלה.
אולם מאחר שרוב ההתקלויות בשטח בנוי קורות
בדרך כלל בטווחים שהם קצרים מטווודהביטחון
הדרוש לאש־הסיוע הארטילרית או האווירית,
כדי שלא לפגוע בכוחות ידידותיים, מחייבת אש
כזאת נסיגה אחורנית של הכוחות התוקפים כדי
לאפשר את הנחתתה.
כתוצאה מכך ישאף יריב, הסובל מנחיתות
באוויר ובארטילריה, להיצמד ליריב בעל
העדיפות בתחומים אלה, כך שאוייב רב־תושייה
יוכל לנצל את הנסיגה של הכוח התוקף כדי
להתקדם ולתפוס את השטח שממנו נסוג — דבר
שיהפוך את הלחימה לעניין מייגע ורב־נפגעים
לכוח התוקף. זאת כאשר יעילותה של האש
המסייעת מוטל בספק.

( )3אש אמנעה.

אש זו נועדת למנוע פעולות נגד של היריב.
כך, למשל, זו יכולה להיות אש־נגד סוללתית,
הנורית על הארטילריה של האוייב, והיא יכולה
להיות יעילה במידה שהאוייב פורס את
הארטילריה שלו בשטחים הפתוחים הנמצאים
בכל עיר. אולם אם האוייב פורס את הארטילריה
שלו בין בנינים רבי־קומות, קשה לפגוע בו באש
עקיפה, אם כי הוא משלם על תוספת מיגון זו
בהצרת גיזרת־הירי שלו.
סוג אחר של אש־אמנעה היא אש הנורית על

צירי־תנועה, כדי למנוע תנועת תגבורות או
עתודות. אולם ריבויים של צירי־תנועה
אלטרנטיביים בשטח בנוי(דוד רחובות מקבילים
או דרך חצרות) הופכת גם סוג זה של אש
לכלתי־יעיל.
אין האמור לעיל בא להוציא לגמרי מכלל
חשבון שימוש באש עקיפה בשטח בגוי, אולם
זאת רק במיקרים מיוחדים.

אין ספק כי לאש־הסיוע יש אספקט
פסיכולוגי של נטיעת ביטחון במסתייע,
וגרימת הלם לאויב. אולם היכולת לגרום
לו להלם תלויה יותר במוטיבציה,
בנסיון ובמוראל של לוחמיו.

מרטדחמהח
ך ץ יכום המצור על ביירות יכול להצטרף
^ לשלל הדוגמות על חוסר־היעילות של האש
העקיפה בשטח בנוי.
בהערכה גסה הוטלו על העיר במהלך המצור
כ־800־ 1000 טון פצצות מן האוויר, ונורו עליה
כ־ססס 40,000-30,פגזים(כולל מן הים).

אחרי כל זאת יצאו מן העיר יותר
מ־ 14־אלך לוחמים בריאים ושלמים, על
נשקם, והסורים הוציאו ממנה 57
טנקים, שלפחות מחציתם היו כשירים
ללחימה, נוסך על הארטילריה וציוד
אחר.
נוסף על כך השאיר אש׳׳ף אחריו טנקים,
תותחים וציוד רב, שלא נפגע, יחד עם מאגרי
נשק ותחמושת תת־קרקעיים.

אילו היה על צה״ל להסתער על
ביירות לפני פינויה על־יז־י אש״ף ז
והסורים, אץ ספק שהיה נתקל
בהתנגדות חזקה ובעוצמת־אש גדולה,
ומספר הנפגעים היה רב ביותר.
נסיון מילחמה זו ומילחמות אחרות מלמד כי
הדרך היעילה ביותר ללחימה בשטח בנוי היא
על־ידי צוותים משולבים של חי׳׳ר וטנקים וכן
ארטילריה ונ׳ם קל (היורים בכינון ישיר) ,תוך
העזרות בכוחות־הנדסה לפינוי מיכשולים.

נסיון המילחמה, ומילחמות קודמות,
חוזר ומאשר שהפעלת חי׳׳ר רכוב

תמונה אשדה: טנק נאטון נהינודחס של נחות
בשטחים בנויים היא הרת־סבנות.

העיר העתיקה בצידון: ח״וי־צה־ל ויד הנחיה המופצצים

חרמ״ש. הכלי המשמש את צה׳׳ל ללחימת חרמ׳ש
הוא הנגמ״ש 113 1(4זלדה*) ,אשר נתגלה
במילחמה זו כפגיע

במילחמת יום־הכיפורים נכנסו שני טורים
ישראליים לעיר סואץ, כאשר החי׳׳ר נע על
זחל׳׳מים ונגמ׳׳שים. הטורים עלו על מארבים
מצריים, שגרמו להם אבירות כבדות, ושרידיהם
נסוגו מן העיר שכותרה בידי המצרים. .

עם זאת, הכלי מספק הגנה יעילה מפני אש

למרות נסיון זה היו במילחמת
הלבנץ מיקרים של כניסת חי״ר רכוב
על־גבי נגמ״שים לתוך שטחים בנויים
לא־מטוהרים(כמו בדמור) ,דבר שגרס
להם לאבידות, ולעיתים אילצם לסגת.

נק״ל ורסיסי ארטילריה, ולכן יש להפעילו
במשימות המסורתיות של הנגמ׳ש — דהיינו,
הובלת החי״ר אל שדה־הקרב ותו לא).
(הסרק האחרון בטידרה:
כישלון הסיקור העליון)

על חי״ר הפועל בשטח בנוי לפעול רגלית,
בצמידות לטנקים, כאשר הטנקים משמידים את
עמדות־האוייב והחי׳ר מגן עליהם מפני חי׳ר
אויב, החמוש בנשק נ׳ט.
(נושא הפעלת חי׳ר־רכוב בשטח בנוי הוא
חלק מן הסוגייה הכוללנית יותר של לחימת

* תמונה זו נפסלה בשעתו לפירסום. הי א
צולמה על-ידי צל מת העולס חזה מחלון
המוסיאון, שהיווה א ת קו־החזית. ה טנ ק
שהתחפר ליד מירוץ־הסוסים היה סמוי
מעיני האוייב.

כן, שוב הכינה לכם ״קופל״ חגרת הנסיעות הגדולה בישראל הפתעה -
חופשות חג אמיתיות

בראש־השגה ובסומת
חופשה תוססת בלונדון

בחחיר החל
מלון דה -לוקס ״בריסטול״

מדרגת תיירות ראשונה
וייט האוס״(או דומה)

6לילות

$ 645

6לילות

$ 494

7לילות

$ 510
7לילות מלון דה -לוקס ״סלפרידגיס״ 6לילות

$ 685
$ 725
6לילות 7לילות

$ 545
$ 572
7לילות 6לילות

$ 780
$785

7לילות

$ 850

מלון דה -לוקס ״בירב־יל״

4ים, חופשה ( 4לילות)
של שמש, ושל ים באי החלומי רודוס

בחחיר החל ח $ 3 2 9 -
חופשת סוכות:
היביאה ביום שלישי בערב 20/9/83 חזרה נ מו ב אי שבת 24/9/83
לבחירתכם גם מלון 5כוכבים

חופשה חגיגית

במחיר $399

7 :ימים במחיר החל מ
לבחירתכם
ג ם מלון 5כוכבים במחיר
יביאה כל יום ו־.

$429

המחירים הנ״ ל לנוסע בחדר זוגי כוללים -טיסה הלוך ושוב לאתר ה טפ ש שהייה
בנית ה מלון(כמ ספר הלילות הנ״ל) ,חזני פנסיון והעברה למלון וחזרה ברודוס.
בלונדון -ארוחות בוקר בלבד.

תנאי אשראי מיוחדים
לבעלי כרטיסי אשראי ! גחמשפעז [ הבזיזה <•9דיינ רסקלע

אפשרות אי:
5096 עם רכישת עסקת החבילה לפני היביאה מהארץ ו5096 -
בארבעה תשלומים חודשיים שתים ללא ריבית וללא הזנמדה
מ ה -ו לחודש שלאחר רכישת עסקת החבילה.
אפשרות בי:
1096 עם רכישת עסקת החבילה לפני היביאה והיתרה בששה
תשלומים שווים ובמודים לדולר החל מ ה -ז לחודש שלאחר
רכישת עסקת החבילה.
הטיסות לרודוס במטוסי ״סאן דור״ (אל על שרותי שנר) ובמטוסי ״ארקיע
הטיסות ללונדון במטוסי חברות תעופה סדירות, ובחלק מן הטיסות כלולה
שהייה של לילה אחד ברומא.
הטיסות לרודוס כפופות לאישור ממשלתי בהתאם לתקנות טיסות השכר
רשיון מפעיל 5ו .0

יסוננ ,״ ק,פלי־

כו ה ני י׳ אי׳י

י והרשמה: משרדי

לחופ שות הגו ע>< טוס עם הגדולים
> <£קופל נסיעות #

וידוי חושבני של וחל גורן,
אשת המפיק הישראלי שחנו

את הוליווד על ראשה :

ן * ששמעתי שרחל ומנחם גולן
לנ מ צ אי ם בארץ, צילצלתי למלון
קו־לטין. מנחם ענה. :שלום מה
נשמע?״ שאלתי. :איפה רחל?״
״מה את רוצה מרחל?״
.רוצה לשוחח אתה.״
.מה אני צריך את זהד _
רחל גולן נמצאת בצל ומתוך
בחירה. לפני ארבע שנים ביקרתי
בביתה בלוס־אנג׳לס, וילה הוליוודית

טיפוסית, בריכת שחיה, מוסך גדול,
אמצעי זהירות והגנה. היא נראתה,
ונשמעה, כנטע זר בעולם הדמיון
והאשליות הנקרא הוליווד. היא לא
נראתה כחיה בסביבה הטבעית שלה.
הבלוף של הוליווד לא דבק בה.
עשינו סיבוב במכונית. כשעברנו
ליד מרכז־הקניות הענק סנציורי
סיטי, והמשכנו לכיוון וילשייר
בולווארד, הצביעה בגאווה על בלוק

מישפחה שכזאת

מנחם גולן עם
אשתו ושלושת
הבנות, בתקופה שהמישפחה עוד היתה ביחד. מימין:

ר 9|1||1לה 111111 לה קרובי מישפחתו עול מנחם גולן ערכו
את החתונה בליברפול, כשרחל לגו״
171
שה בשימלה של בתם. רחל ומנחם נטעו לחתונח ובחזרה בטרמפים.

^111

711x11111 11

מישרדים גדול. :כאן למעלה, בקומה
העליונה, המישרדים של מנחם.״
מנחם לא היה אז בבית. נדמה לי
שעשה סרט באותה עת בפיליפינים. גם
בן־הדוד, יורם גלובוס הגר באותה
שכונה נעדר. כשאתה מפיק סרטים
אתה נודד יחד עם ההפקות.
מאז ראיתיה בלונדון, לשם באה
לבקר את מנחם שעשה אז את מא הב ה
של ליידי ציטרלי. כשכולם היו
באחוזה שבה הוסרט הסרט, רחל טיילה
בשוקים הצבעוניים של לונדון. אשה
נאה מאוד, אתלטית, שערות רכות,
מרכיבה משקפיים, קול רך. הדיבור

נעמי, העובדת כיום עם אביה בטרטים, רותי, שהיא
אם לשני ילדים, והבת הקטנה יעל, המתגוררת עם
רחל. מנחם, בגלל עיסוקיו, אינו מצליח להיות איתם.

אינו שופע ביטחון, הדברים שהיא
אומרת כן.
הבחנתי בהבדל בין רחל של היום
לזו שלפני ארבע שנים. .ההבדל,״ היא
אומרת. ,נקרא פלדנקרייז.״ רחל
עסוקה עד מעל לראשה. בימים אלה
היא מסיימת קורס של ארבע שנים
למורים לשיטת פלדנקרייז. רק שישה
ישראלים משתתפים בקורס של 100
תלמידים. היא התחילה את הקורס
בהדרכתו האישית של המורה הגדול,
ושנתיים עשתה במחיצתו. השבוע היא
גם עוברת לפנטאוז ברמת־אביב. קצת
בלגן והרבה עבודה. רחל מצאה את

הזמן להיפגש אתי, והרי סיפורה
המרתק.

סיפרה רחל גולן:

אני באה מבית מאוד דתי. כשהוריי
עלו מצ׳כיה בשנת 1933 המישפחה
נידתה אותם. אבי עבד כפועל בניין,
היינו שלושה ילדים, אני הבכורה ושני
אחים צעירים. למדתי בבית־ספר
תלפיות לבנות ואחר־כך בבית
צעירות מיזרחי.
כשהתגייסתי נשלחתי לחיל־האוויר,
ושם פגשתי את מנחם. הוא
מבוגר ממני בשנה. אחרי השירות
הצבאי הוא החליט לנסוע לאנגליה,

״עמדתי להשתגער
(המשך מעמוד )33
ללמוד תיאטרון, שנה שלמה הוא הריץ
אלי מיכתבים יום־יום. הורי החביאו
אותם. הם לא רצו את הקשר הזה. אך
מנחם הוא עקשן גדול. הוא עבד
כשומר־לילה בקונסוליה הישראלית,
חסך פרוטה לפרוטה ושלח לי כרטיס.
כשהגעתי רצינו להינשא ולא היה
כסף. מנחם גילה שיש לו קרובים
בליברפול, הס התנדבו לערוד את

את לימודיו, ואני, בעצתו של ציצי גרא
התחלתי ללמוד איפור לטלוויזיה.
רוג׳ר קורמן התחיל לעשות את
הסרט המרוץ הגדול, על מרוצי
מכוניות. מנחם עבד איתו ואנחנו
נדדנו לפי העלילה ממקום למקום
ברחבי אירופה. בסרט זה לקח אותי
רוג׳ר קורמן כמאפרת, כי מנחם פשוט
הודיע שאני מאפרת מצויינת. את
הילדים השארתי בארץ אצל הוריי,

החתונה. נסענו לשם בטרמפים. לבשתי
את שימלת החופה של הבת, ואנשי
הקהילה היו קהל האורחים, הרגשתי
נורא. את המתנות נאלצנו להשאיר
אחרינו, כי התביישנו לגלות שאנו
חוזרים ללונדון בטרמפים. בלילות
ישנו על מיטת־שדה של הקונסוליה, כי
רציתי להיות עם מנחם כשהוא שמר.
זה היה ירח הדבש שלנו.

ואנחנו נדדנו, היינו בבלגיה, במונטה
קרלו והגענו בסוף שוב לליברפול. זה
היה כמו ירח דבש חדש.
כשחזרנו ארצה ומנחם עשה את
אלדורדו, ואחריו סרטים אחרים, הייתי
אני המאפרת, ומנחם שיתף את כל
המישפחה בסרטים, גם את הילדות.
גדודים באירופה
ף המלצת תיאטרון האולד ויק
^ הוא התחיל קורס שבו השתתפו גם
שמואל בונים ויואל זילבר. בקיץ
המשיכו בהדרכה במחנות־עבודה של
סטודנטים. כשגמר מנחם ללמוד הייתי
כבר בחודש השמיני להריוני הראשון.
כשחזרנו ארצה לא היה לנו איפה לגור,
מצאנו משהו בשכונת מחלול. כשראה
מנחם את תגובתי הוא הבטיח שתוך
שנה נעבור לרירה של ממש.
מנחם התחיל לעבוד בהבימה
כעוזר בימאי־חוץ. בשעות היום היה
מתיישב על האופניים, נוסע לתחנה
המרכזית ומשם באוטובוסים לקיבוצים
לביים הצגות. בערב היה בתיאטרון,
וכדי להרויח עוד כמה לירות היה עוזר
להעביר, להקים ולפרק תפאורות.
הבת הגדולה נולדה בצריף
שבשכונת מחלול, אד כמו שהוא

,,היה לי קשה,
סבלתי״
^ בל היה קשה לי להתמודד
\£להסתדר באווירה של הסרטים, לא
יכולתי להשתלב. כשאת עובדת בסרט
את עושה את כל האפשר למען מטרה
אחת — לטפח את השחקניות
והשחקנים.
בתחילת דרכו בעולם הסרטים היה
מנחם אימפולסיבי מאוד, היום הוא
מיושב יותר בדעתו, נוטה פחות ופחות
להתפרצות. אבל העדיפויות שלו
שונות. כל עולמו הוא עשיית סרטים.
אם כי אהבתי ללכת לראות את
עשיית הסרטים ואת המוצר המוגמר
לא יכולתי להיות מעורבת בזה.
הסרטים כרוכים בכל־כך הרבה
ביזבוזים! היה איכפת לי, והיה לי קשה.
סבלתי. הילדות גדלו והלכו,
והרגשתי שאני חייבת למצוא דרך
לעצמי.
לפני 22 שנה הוזמן מנחם לעשות
סרט באנגליה, ולי היו בעיות, שותקתי

שיטת פלדנקרייז 5

האמנים לביאה הון, בשיטת פלדנקרייז. השבוע

קיבלה רחל את ההטמנה שלה במדריכה, וזה אחרי
ארבע שנות־לימוד. מבין ססג המטיימים, היא אחת
מששת הישראלים, שעברו קורט זה בארצות הברית.

טוב מכפי שהייתי לפני 25 שנה. מנחם
היום ממש גאה בי. בכלל, הוא אדם
מאוד מישפחתי וקשור, ומצלצל מכל
מקום כעולם. אך החמצן שלו הם
הסרטים. הוא היה מוכן גם למכור אותי
כדי לעשות סרט.
כמו בית־הפגסת
^ מדתיאת שיטת פלדנקרייז
/בכל מיני קורסים. למדתי בין
השאר אנטומיה ואת מיבנה מערכת
העצבים. במשך ארבע שנים נסעתי כל
קיץ לאזור בוסטון, שם התקיימו
הקורסים. עכשיו באו כולם לכאן,
לסיום הלימודים. טקס הסיום נערן־
ביום החמישי.
לפלדנקרייז ולקורסים הלכתי כמו
לבית־כנסת. חיי התרכזו בץ השיעורים

אותנו, היד שלי מאוד מרגיעה, הוא
מגיע עם כל מיני מתחים, המגע של
היד והטיפול מרגיעים אותו. רק בגלל
זה היה כדאי ללמוד את השיטה. גם אני
משוחררת יותר, חופשית יותר ביחסיי
עם אנשים לולא פלדנקרייז הייתי
משתגעת. לשיטת הבינלאומי המרכז פלדנקרייז נמצא היום בסן־פרנציסקו.
לצער כולנו ד״ר פלדנקרייז חולה
מאוד, מצבו גרוע, והוא בן .80
בשנתיים הראשונות כשלמדתי, הוא
לימד אותנו באופן אישי.

דגשי

^ אשמה
**ץ ינעון הסרטים של מנחם הר
14/לן־ ומתחזק. ההתחנפויות של
אנשים מסביב דוחים אותי. אני לא

9 9אני רא חושנח על זח שהוא יסד
והסתלק עם גישה׳ צעירה. אר נשוט
מאמינה מ הוא הגנו הנאמן
ביותו בשלם
ך 12ך |1| 11ך* 1ק תמונה מהסרט עליזה מיזרחי.
11 111^ 1/ 11 רחל גולן הימה בין הניצבים
שהופיעו בסרט. בתמונה: רביעית מימין, לראשה פאה
הבטיח, אחרי שנה עברנו לדירה קטנה.
מנחם החליט אז שהוא רוצה ללמוד
לעשות סרטים, ונסענו כל המישפחה
לניו־יורק, שם התחיל לעבוד ברדיו
ובטלוויזיה. אני נהניתי, כי זאת היתה
הפעם הראשונה והאחרונה שהיה לי
בעל בבית גם בסופי שבוע.
חצי שנה הוא עבד בשגרירות, סיים

נוכרית. עבודתה העיקרית היתה איפור השחקנים.
למרות שהיא עבדה בכל סרטיו כמאפרת לא היתה
רחל מעורבת בצד העיסקי של הסרטים.

ביד ימין בגלל דלקת פרקים, קשרו לי, ללוס־אנג׳לס. רכשנו בית עם
בריכת־שחייה, מנחם התחיל לנסוע
את היד ואמרו לי לא לזוז. שמעתי על
ברחבי העולם בגלל סרטיו, ואני
שיטת טיפול הנקראית שיטת
התחלתי ללמוד את שיטת הד׳ר
אלכסנדר. והתחלתי ללמד את השיטה,
פלדנקרייז, שאליו הגעתי כשפגשתי
וזה עזר לי. באותה תקופה הייתי
אסיסטנית שלו.
יושבת בבית במשן־ חודשים ואף פעם
זה היה פיתרון בשבילי, זה עשה לי
לא ידעתי מתי מנחם יבוא.
נהדר. היום אני במצב בריאותי יותר
אחרי תקופה מסויימת בארץ נסענו

— לפני ואחרי פלדקרייז. היום אני
עומדת והולכת אחרת, אני מאמינה
יותר בעצמי, הסיפוק הגדול ביותר
שהיה לי היה כשהחזרתי לאבי את
כושר ההליכה.
כבת למישפחה דתית לא יכולתי
לגעת באנשים, היתה לי רתיעה. היום
כשאני מדברת עם מישהו אני חשה
אותו גם בידי — זוהי שיטת
פלדנקרייז. כשאני נפגשת עם מנחם
אני קודם כל מטפלת בו. זה מקרב

חושבת על זה שהוא יכול להסתלק עם
מישהי צעירה, אני פשוט מאמינה לו.
בשבילי הוא הגבר הנאמן ביותר
בעולם. אחרת לא יכולתי להמשיך
לחיות. הוא אינו מעשן, אינו שותה —
רק אוכל. הוא אוהב אוכל ומיסעדות
טובות. במיוחד עוגות. מנחם מאוד
לארג׳.
היו חודשים שהוא היה בא הביתה
רק לעיתים רחוקות, אך כשבכיתי לא
בכיתי לידו. אני מנסה לא לעשות

דברים שיכבידו עליו, מי אני שאעמוד
בדרכו? יש לי• רגשי אשמה כי הייתי
צריכה להיות מעורה יותר בעולמו. בזה
אני לא מושלמת.
היום יש לנו שני נכדים בן 5ובן 2
מנתנו רותי. מנחם מאוד מישפחתי
ויכול לשחק עם הילדים כמו ילד.
מצפונו מייסר אותו שלא היה מספיק
עם הבנות, לכן הוא מרעיף עליהם
מתנות.
מנחם מאמין בכל סרט שהוא עושה
אמונה שלמה. בתחילת דרכו הוא
מישכן לא פעם את כל מה שהיה לנו
ועוד יותר מזה. תמיד היתה לי הרגשה
שהוא מוכן אפילו למשכן את כל מה
שעלי. אף פעם לא התנגדתי. היום הוא
לא צריך כבר לסכן, אין לו צורף
להשקיע יותר מכספו.
להיות בשלווה
עולם לא לקחתי חלק בהחלטותיו.
לפעמים הוא נותן לי
תסריט שקיבל. הוא הולך וגדל,
תמיד רץ קדימה, זאת תכונה
מהכלל.
אני על פרשת דרכים. מצד
אחד אני מאוד רוצה להיות איתו, ומצד
אחר אני מאוד רוצה להיות כאן. אני
צריכה להתחיל לעבוד, מספיק ללמוד.
אני חייבת להיות לפחות חצי שנה
במקום אחד. הבסיס שלו זה

עם אווסורה

בבכורה של הסרט אלופי העונה, שנערכה
בלוס־אנג׳לס. מימין: אורסולה אנדרס, מנחם
גולן, דבורה גלובוס, יעל, בתה של רחל, רחל גולן, השחקנית נו דרק ויורם

גלובוס, בן דודו של מנחם ושותפו לעסקים. גלובוס רכש אף הוא בית
דומה לביתו של מנחם, בלוס״אנג׳לס. רחל אומרת כי שגעון הסרטים של
מנחם הולך ומתחזק, בעוד שהתחנפויות האנשים מסביבו דוחות אותה.

בחברה ישראלית

מנחם גולן נהג ונוהג לשתף את
העובדים בסרטיו כניצבים. בסרט
הקוסם מלובלין הופיעו בתפקידי השכנות (מימין) רחל גולן, החובשת
פאה בלונדית, שרה וינר, שענדה כמזכירה של אריק שרון, שרה גורפינקל,

אשתו של הצלם, ציפי ליינמן אשתו של החשמלאי הראשי, ולידיה אופיר,
אשתו של שייקה אופיר. בתמונה למטה: בבכורה הוליוודית יורם גלובוס
מחזיק את בתו דבורה, מנחם גולן, השחקן אליוט גולד, מרגו המינגווי,
רחל ובתה יעל גולן. היום מכינה רחל את דירתם ברמת״אביב.

לוס־אנג׳לס, בשביל הנשמה שלי הארץ
זה המקום. אני מכינה את הדירה
ברמת״אביב שתהייה פשוטה ונוחה.
אני דומה מאוד לאבי, הוא מסתפק
במועט ובקיום מינימלי — כך גם חינך
אותי.
אני משתדלת לחיות בשלווה. אם
אני רוצה לישון בלילות אני הרי חייבת
להאמין בנאמנות של מנחם. מנחם ישן
טוב מאוד בכל מיקרה, איזה מזל יש לו.
איני חושבת שלכל הכוכבניות יש יותר
ממה שיש לי. אין לי במה להתבייש,
אני לא מרגישה שום רגש של נחיתות.
מנחם יודע שהוא הגבר היחידי
שהיה לי ויהיה לי. אני מקווה
שההרגשה הזאת מוסיפה לו ביטחון.
יש לו כיום העולם שלו ולי יש סוף סוף
עולם משלי.

שולמית יריב

|1י 1*11*11 גולן הוא סבא לשני
1 1 1 /1נכדים בני 5וחצי ו״2
וחצי, מנשואי בתו הבכורה רותי.

ך 1ך ך 11| \ 1711^1 1הדוגמניות, מנחות תצוגות ומארגני
אופנה לא החמיצו את טקס החינה
# 1 1 111 111
המסורתי. כל האשכנזים באו לראות פעם בחיים אין דבר כזה נראה ומה
עושים. הם נגעו ומיששו את כובעה של יהודית, עטוי הפרחים השרשרות

והזהבים, את השימלה ואת המיכנטיים שמתחתיה. מימיה גילברט צבי,
מארגן שבועות־אופנה ליצרנים מקומיים, לידו בילי גורביץ, מנחת
תצוגות־אופנה. משמאל: הדוגמניות נירה פרדר ותמי שחורי, ובמרכז
הדוגמנית נטע רימון ומארגנת״התצוגות בהווה והדוגמנית לשעבר מרים אופז.
^ ני תימניה גאה ואני אוהבת
א ת המסורת התימנית שעושה
לי טוב על הנשמה,״ אומרת הדוגמנית
יהודית נגר .״לכן החלטתי לחזור
למקורות ולערוך את טקס החינה
התימני המסורתי, שהוא טקס פרידה
של הכלה מהוריה.״
יהודית נגר יושבת בכרם אביה
שביהוד על כיסא הכבוד. מסביבה
הוריה, ששת אחיה ואחיותיה, דודים
ודודות ומאות מוזמנים שבאו לברכה
ולראות מקרוב את טקס החינה
שכמעט פס מן העולם בשנות
השמונים.
הדוגמנית הדקה עטויה בבגדים
תימנים מסורתים: מיכנסיים, עליהם
שימלה זהובה, כובע ענק על ראשה
וגעלי־בית שחורות לרגליה, רקומות
בחוטי זהב וכסף .״הבגד המסורתי הזה
הוא בערך בן 100 שנה ׳,מסבירה
יהודית ,״הוא שייך לשכנה תימניה
שהביאה אותו עם בואה על מרבד

ך 1יךן \ 1 7ך 4 | 1ה מרחו בני מישפחת הכלה
1 11י \ 1 1י 1 1#11 1ליהודית על ידיה, ובירכו אותה
באושר בבריאות ובאריכות ימים. חינה הוא טקט תימני

מודרנית: ער5

טופר־אופנתית שנתפרה עבורה
על״ידי המעצבת פורטונה פרץ.

111111 ^1־ \ 171111 1ךיד 1שבאו במיוחד לכבוד חאירוע. ח־
11 11\ _ 1/1 11 תיזמורת ניגנה שירים תימניים
והשתיים עלו על השולחן והתחילו לרקוד ריקודים שנראו יותר בריקודי בטן
לקצב שיריו המיזרחיים של זהר ארגוב אשר הנעים לאורחים את הערב.

הקסמים.״ הבגד עשוי כולו תכשיטים,
מטבעות וחרוזים ורקום ריקמת יד
אמגותית. המלבישה, שהיא בעלת
הבגד, שומרת עליו מכל מישמר שלא
יאונה לו רע, שלא תיפול חס וחלילה
טבעת או חרוז מהבגד ושלא ימשך חוט
זהב מהבגד הכבד.
אחרי שהולבשה הכלה כהלכה,
מושחים בני מישפחתה והקרובים את

דיה בחינה ומברכים אותה•
הנשים הקרובות למישפחת הכלה
מוציאות את יהודית מהחדר, ויוצאות
:שרשרת שירי פרירה תימניים,
מלווים בתופים, כשהן מקיפות את
זבית .״פעם,״ מסבירה יהודית ,״הכלה
זיתה גרה בבית עד יום חתונתה וטקס
זהקפה מסמל את יציאת הכלה
׳פרידתה מבית הוריה, כשכל המשפחה
זקרובה נרגשת ודומעת׳.

מסורתי, שבר
ועוברת ל ג ^
במשך כ ג ^|

בעלי, רצה תיזמורת מיזרחית־ תימנית׳.׳
ולמה אין מרק וחילבה?.היה קצת קשה
לבשל למאות אנשים סירי מרק׳,אומרמ
יהודית בצניעות.
סמי ברכה, בעלה של יהודית, שהוא
ספרדי טהור, אוהב טקסים מסורתיים
וכמובן את הטקס התימני .״אישתי תימניה
וזה חלק מהעניין,״ הוא אומר.

במיפפרו
לדוגמניות הרבות ואנשי האופנה
1 1בלטו בהופעתם ובתילבושתם. להם*.
תעת כולם לא התנהגו הדוגמניות כבובות.
הן רקדו, צהלו והשתוללו, כשהן מזמינות:
את הסבתות התימניות לרקוד.
יהודית נגר־ברכה, היום בת ,27 נבחרה!

1י | ¥ו 1ךיך 1החתונה נראה הזוג המאושר בחצר בית הוריה של
יהודית. בין הגפנים התאספו מאות אגשים, אכלו
111111 1 ! /
פיתות, חומוס וטחינה, ורקדו עד אור הבוקר. למחרת, בגן האורנים המצוחצח
לאירופה ולארצות־הברית, טיילה,
עבדה וראתה עולם. לפני שנה וחצי
פגשה את סם, .זה היה בחורף
בנידיורק. פגשתי אותו אצל חברים.
אמרנו שלום־שלום ולא קרה כלום.
כמה ימים לאחר מכן חזרתי לארץ.
באחד מימי השישי בצהריים ישבתי
בקפה אקסודו ס ומי מופיע? סם! הוא
התקרב לעברי בידיים פתוחות ואמר
לי: אני כל כך שמח לראות אותה
,מאותו יום הששי אנחנו מתגוררים
בדירתו שבצפון תל־אביב. אחרי
שלושה חודשים ידעתי שנתחתן. הוא
בדיוק מה שחיפשתי, מכל הבחינות.
אוהב, נחמד, ג׳נטלמן, מפנק ונותן לי
להמשיר ולדגמן׳.
הכלה מבני מישפחתה ומבית הוריה,
בעלה. יהודית התגוררה עם סמי בדירתו
חברותם צילומים: דרורה זכרוני
לפני, זמש שנים על־ידי העולם הזה
כמלכת המים, ומאז דרו כוכבה. יהודית
מיהוד, בת לאבא מנופאי ברסקו ולאם
עקרת־בית, התחילה את דרכה כספרית
צעירה כמספרת אנטה. באחד הימים
ניגשה אליה לקוחה ותיקה בשם לאה
פלטשר, ואמרה לה: את מבזבזת את זמנך
כאן, בואי ללמוד אצלי דוגמנות.
יהודית היתה אז בת 19 ולא היה לה
כסף. לאה פלטשר, שראתה בה פוטנציאל
טוב ומתאים לדוגמנית, הסכימה לפנים
משורת הדין שיהודית תשלם עבור הקורם
בתשלומים, .אחרי הקורס התחלתי לקבל
עבודות בצילומים ובתצוגות־אופנה. אז גם
הכרתי את גיסים מיזרחי מראש אינדאני.
עבדתי אצלו כדוגמנית־בית והוא זה שדחף
ושלח אותי לתחרות מלכת המים, שבה
נבחרתי׳.
אחרי היבחרה נסעה יהודית

הדוגמנות?,אם ישאר לי אחרי הלידה
אותו הגוף כמו היום, אחזור. אבל
בצורה מתונה יותר, כי סדר העדיפויות
שלי היום כבר השתנה קודם הבעל,
הבית והחנות, אחר־כד הדוגמנות׳,
אומרת יהודית הטמפרמנטית והשזופה
כשהיא ממשיכה להנות ממסיבת
החינה הנערכת בחצר הגדולה בין
עצי־הפרי, הנענע הריחן, הברווזים
והתרנגולות, וההילולה והריקודים

והמודרני, על מפות אדומות וכוסות יין, ישבו ונהנו מארוחת״ערב מלאה
שעלתה לזוג 20 דולר למנה. בגן האורנים לבשה יהודית שמלת כלה מודרנית
מבד סטן לבן אפור שעוצבה עבורה במיוחד והרשימה את כל האורחים.
נמשכים אל תוך הלילה
למחרת, ביום ראשון בערב, בגן
אורנים, נראתה יהודית האחרת —
האופנתית, האירופית, בשימלת כלה
לבנה שנתפרה במיוחד עבורה כמתנה
על־ידי מעצבת־שמלות־כלה פורטונה
פרץ.
את השימלה בחרה יהודית
מירחון־אופנה צרפתי בסיגנון מרלין
מונרו. שימלת־מחור מבד סטן בצבע

לבן־כסף בוהק, ומעליו בלייזר קצר
ששרווליו נפוחים למען הצניעות
והרבי.
בין מאות המוזמנים, שרובם היו על
טהרת המישפחה התימנית והספרדית,
נראו אנשי אופנה דוגמניות, מארגני
תצוגות־אופנה וכמה מנחות, כולם
לבושים במילה האחרונה של האופנה
כמה מהדוגמניות זללו בלי חשבון את
האוכל הערב והמשמין,

£י ב2

ך * ם ברכה, בן ,42 נראה צעיר מכפי
^ גילו. הוא ממוצע קומה שערו
שחור ומתולתל, עיניו שחורות יוקדות
והוא דור חמישי בארץ. סם התגורר
בדנמרק והיה נשוי לאשה דנית,
שממנה נולד לו בן, שהוא היום בן . 15
בנו חי בדנמרק עם אמו ומגיע לארץ
בחופש הגדול. סם גרוש מזה 13 שנה.
הוא עסק היהלומים, ועם שובו לארץ
החליט ששטח האופנה מדבר אליו
יותר ופתח בוטיק לבגדי נשים, שבו
רק ייבוא צרפתי, .רציתי עסק מתאים
לשנינו ׳,אומר סם, .יהודית בשטח
האופנה, יש לה טעם טוב, והיא נוסעת
לפאריס לקנות את הסחורה׳
בקרוב מאוד מתכננת יהודית
ילדים. .הייתי רוצה תאומים ׳,היא
אומרת. ,אבל אם לא יילד אשמח גם
עם שני ילדים בנפרד ׳.ומה בעניץ

יהודית התימניה ואנדי
השוודי, שהוזמן לחינגה

על״ידי אחת הדוגמניות. לאנדי היה זח טקס חחינר
הראשון בחייו. הוא השתלב יפה, צבע את ידיו ורקד.

37י

השי לרא ש השנה
מחכה לך ממש ליד הבית.
תר קרה שר קו א 1פ
189

סניפים ברחבי הארץ יתנו לעובדיך את
השי שהם רוצים לחג.
גם השנה תלושי שי של קואופ ישמחו כל אחד
מעובדיך -ובאופן אישי, פנקס תלושים באריזת
מתנה מהודרת, בהם יוכל לרכוש בדיוק את מה
שהוא רוצה, ובדיוק במקום הנ ש לו:
104 סניפי רשת קראופ תל אביב דן השרון
24 סניפי ״צרכן״ אגודה צרכנית שתופית חיפה.
15 סניפי אגודה צרכנית שתופית ירושלים.
13 סניפי אגודה צרכנית שתופית זבולון.
7סניפי אגודה צרכנית שתופית הרצליה
7סניפי אגודה צרכנית שתופית רעננה
19 בתי הכל בו של רשת המשביר לצרכן
סה״כ 189 סניפים של הסופרשוק, הסופרמרקט,
השוק קט והמשביר לצרכן. בכל רחבי

מכבדים את תלושי הקניה של קו אופ. והיצע ענק
של מוצרים עומד לבחירתו של כל עובד.

בלעדי:

את תלושי השי של קואופ תוכל גם להזמין
ולקבל במרבית סניפי הקואופ הקרובים אליך
ולהינות מיתרונות ללא־תחרות!

הקדם לצלצל 03-779141 ולבקש את יוסי
סומך -והבטח לעובדיך ולך חג שמח יותר.

779141
קו אופ,תל אביב דן השרון,אגודה צרכנית שיתופית בע״מ
רשת החנויות הגדולה בארץ 104.סופרמרקטים מחדרה עד אילת כ?

0וופ

1€ופ

1€ופ

סטודיו0

אדלוזודוב , 82ת״א 237026

בהנהלת אבי פאנק

הזמן כבר עתה
מקום למודעות בגליון

כושר גופני וחיזוק שרירים
שמירה על גיזרה
יציבה נכונה
גמישות

ראש השנה
המורחב והחגיגי של

שיופי ע ב ־ 6 .9 .8 3

בסטודיו — 8אולמות ממוזגים
מודים מוסמכים

ג׳אז, אירובי, מתיחות
יוגה, סטפס, התעמלות
העולם הזה 2397

ג ם זה ...וגם ז ה...וגםזה ...וגםזה...וגםזה...וגםזה...וגםזה...וגםזה...וגםזה . .וגם זה...

!;.חולצה בשביל כל ודני

הנה עוד אחד מהדברים היפים שאני לא יכולה לזקוף לטובת הראש הפרטי שלי.
החומרים הדרושים:
חולצה שהתכווצה או סתם יצאה מהאף.
מוט עץ או פלסטיק או אפילו קולב רגיל.
לוקחים את החולצה שנמאסה, הופכים אותה על צידה השני ותופרים את התחתית שלה. הופכים
י לצד הרגיל. אם יש בבית חתיכות בד מתאימות, אפשר לעשות איזו אפליקציה או לתפור כיס גדול.

משחילים את החולצה על מוט או על קולב והדבר מוכן. מה לשים בפנים — אני משאירה לדמיונכם
הפרוע ביותר. מה שאני דחפתי לשם זה הפיג׳מות של הילדים, כדי שהן לא יתגלגלו על הריצפה
וידרכו עליהן כל הזמן.
אגב, אם משתמשים בחולצה יפה ובמצב טוב, למה אי־אפשר לתת את זה במתנה למישהו שנולד
לו ילד או אפילו למישהו שלא נולד לו? אפשר כמובן להכניס לתוך החולצה כלי תפירה, או מסרק
ומברשת־שיער וגלגלי־שיער, או אפילו את הגרביים של המישפחה. בקיצור זה בדיוק מה שקוראים
חולצה בשביל כל מיני דברים.

סיפור מהחיים
זה שעוד לא סיפרתי לכם על אמא שלי, זו
פשלה שלי והפסד שלכם. ספרים עבי־כרס אני
יכולה לכתוב עליה, אבל נתחיל אחד אחד.
אמא שלי, למשל, כל יום כשהיא קמה בבוקר,
במקום. בוקר טוב׳ היא אומרת את המישפט
הידוע. :לא עצמתי עין כל הלילה ׳,ככה היא
אוהבת להתחיל את היום. מה לעשות? אבל אבא
שלי הוא לא אידיוט, והוא יודע שהגברת ישנה

תי ס מו לאף
המונע נחירות

דיי ה יי ־ מעה

כמו תותח רוסי ישן. איך הוא יודע? לפי הנחירות
שלה, כמובן.
אבא שלי לא עובד נורא קשה במשך היום,
ולכן נשאר לו זמן להמציא פטנטים איך לסדר את
אמא שלי. לילה אחד, אחרי שהם הלכו לישון,
הוא לחץ על הכפתור של הטייפ־רקורדר ונרדם.
בבוקר, כששניהם התעוררו ואמא שלי ברכה
אותו ב,לא עצמתי עין כל הלילה ׳,החזיר האבא
שלי את הטייפ להתחלה ולחץ על הכפתור
שמשמיע קול.
קולות איומים בקעו מהמכשיר הקטן ואמא
שלי שאלה בפחד.מה זה, דובים? איפה הקלטת
את זה?׳ הוא הסביר לה בדיוק איזה רב הוא
הקליט ואמר לה שאף פעם, בכל חייהם

דבר
ס>בה
האנשים של מודיעין 14 פשוט שונאים אותי.
זה בטוח 30 .פעם ביום אני מבלבלת להם את
המוח ב״מה מיספר הטלפון של זה ומה מיספר
הטלפון של ההוא. הם בטוחים שאני רוצה להקים
לעצמי מודיעין 14 פרטי ולכן אני כל הזמן גונבת
להם רעיונות. אגב, בשביל לקבל 30 פעם ביום
את 14 צריך לחייג אליהם 8920 פעם, כלומר 264
פעם צריך לחייג בשביל לשמוע פעם אחת את
הקול המלטף האומר.מודיעין אחד ארבע שלום׳.
עכשיו אתם בטח מרימים גבה ואומרים. מה
הבעיה שלה, אין לה ספר־טלפון?׳ לא! אין לה!
למה שיהיה לה? ספו״הטלפון האחרון(אזור חיוג
תל־אביב) יצא בשנת .1980 השתמשנו בו, קראנו
בו, נגענו בו הרבה והספר שהיה עשוי מנייר ולא
ממתכת פשוט נקרע. מתוך ביטחון מוחלט
שבמדינה תרבותית בוודאי ייצא ספר חדש תוך
זמן סביר — שנה, שנה־וחצי — זרקנו את הספר
הקרוע והישן. רק אחר־כך הסתבר שאופטימיות
וטיפשות הולכים יחד טוב מאוד, במה שנוגע
למישרד־התיקשורת. יעידו על זה כל החברים
שלי המחכים לטלפון כבר שבע שנים ובטוחים
שיום אחד הוא יגיע.
בקיצור, מאז אותו יום מר ונמהר שבו זרקנו
בטיפשותנו את ספר־הטלפון הישן והטוב, בשלהי
.1980 אני ומודיעין 14 בקשר יומיומי הדוק. בטח
שניסיתי למצוא ספר טלפון יד־שניה אבל אין
צ׳נס. מי משוגע לוותר על ספר משנת 1980
ולהיות תלוי בגורמים עויינים בדואר, באופן
יומיומי? שאלתי את הפקידה בסניף הדואר שלי
אולי היא יודעת מתי ייצא ספר־טלפון חדש
לתל־אביב והיא אמרה שאין לה מושג. זאת
אומרת שאפילו בדואר עוד לא מדברים על
הוצאה חדשה.
המשותפים, הוא לא רוצה לשמוע שוב את
מישפט הפתיחה שלה. מאז היא קמה בבוקר
ואומרת לו. :ישנתי כל־כך רע הלילה!׳
כל זה סיפרתי לכם כי מישהו בשווייץ המציא
תכשיר נגד נחירות, ועכשיו מישהו אחר הביא
אותו ארצה. התכשיר אינו תרופה ועל כן לא צריך
מירשם מרופא כדי לקנות אותו בבית־המרקחת.
אז ליל מנוחה לכם, ובעיקר לשותפים שלכם
למיטה.

נעלי ספורט מלוכלכות
זה לא
בעיה!
יש לי הרבה מאוד חברות, כמעט מכל גזע,
מין, מוצא והתמחות. מהחברות השווייציות אני
תמיד מביאה לכן רעיונות איך לחסוך כסף.
מהחברות האמריקאיות אני גונבת רעיונות איך
לסדר שהבעל יעשה לפחות 5096 מעבודות הבית
וירגיש שהוא בן־אדם מודרני. מהחברות הייקיות
אפשר תמיד ללמוד איך לנקות דברים. מחברתי
מרים־הרוחצת (זה השם שניתן לה כבר מזמן)
למדתי פטנט יוצא מן הכלל איך להחזיר לנעלי
הספורט את ציבען הלבן ואת הברק הנקי שלהן.
מי יכול להמציא שטות כזאת חכמה אם לא
בן־אדם ייקה שמתמחה בנקיונות!
ובכן, אם אתם מישפחה של ארבע נפשות, הרי
שמסתובבים אצלכם בבית לפחות 16 זוגות של
נעלי ספורט מכל הסוגים והמינים. לנעליים
האלה, וביחוד ללבנות, יש נטיה קשה מאוד
להתלכלך. ומפני שהן לא נעליים רגילות, אפילו
אי־אפשר לצחצח אותן במישחה ובמברשת. מה
עושים?
פונים למרים־הרוחצת ושואלים את עצתה.
.מה הבעיה ׳,עונה מרים־הרוחצת. ,קחי את כל
נעלי־הספורט שיש לך בבית והוציאי להן את
השרוכים המקוריים. תשחילי במקום השרוכים
סתם חוט־צמר בצבע לבן וקשרי חזק כל נעל
לחוד. את כל הנעליים הכניסי לתוך מכונת־הכביסה(בלי
בגדים) ,הוסיפי אבקת־כביסה רגילה
והפעילי את המכונה לכביסה עדינה. וותרי על
תהליך הסחיטה והוציאי את כל הנעליים בתום
הכביסה. על שולחן במירפסת שימי את כל
הנעליים בשורה ותני להן להתייבש בעצמן.
לוקח בדרך־כללייום שלם, ולפעמים קצת יותר.
.עד שהנעליים מתייבשות, השרי את כל
השרוכים בדלי עם אבקת כביסה ורחצי אותם
ביד, זה מפני שמכונת־הכביסה לא עושה טוב
לשרוכים רגילים. יבשי את כל השרוכים על חבל,
והחזירי כל זוג שרוכים לנעליים המקוריות
ש לו׳

על הלם
המזז>ר>ם
תגידו, אתם יודעים כמה עולה קילו בשר?
היום עשיתי טיפשות יוצאת מהכלל ושאלתי את
למה הם עושים את זה? סתם רשלנות, סתם
עצלות, סתם חוסר יחס לאזרחים? אני לא
מאמינה. הם בטח התכוונו להוציא ספר כבר לפני
שנתיים אבל לא יצא להם. שמעתי שגם את
מילחמת־לבנון הם התכוונו לגמור אחרי 48
שעות, אבל לא יצא להם.
כל פעם שאני יושבת עם הטלפון על האוזן
ושומעת את הצליל של התפוס. אני חושבת
ומחפשת פיתרונות לעניין זה. עד שפתאום באה
לי ההארה והבנתי למה הפסיקו את הוצאת
הספרים: זה כדי שהם לא יוכלו לטלפן אחד
לשני, המורדים האלה, השמאלנים, האשפיסטים,
מוציאי דיבת הארץ, והרי הם הולכים ומתרבים כל
הזמן ומתכננים הפגנות־ענק בכיכר המדינה
ומחאות בחברון ועוד צרות צרורות! איך הם יעשו
את זה בלי טלפון, האינטליגנטיים האלה? הרי כל
היום הם מטלפנים אחד לשני ומספרים דברים
איומים, שפה נהרג חייל ופה נהרג ערבי, ופה
שרפו שוק וכאן התפוצצה פצצה.
צריך להפסיק עם זה מייד! המשימה החשובה
הוטלה על מישרד־התיקשורת, והוא עמד בה
בגבורה. כל הכבוד לכם מישרד־התיקשורת!
הרסתם את התשתית של אויבי הארץ הפנימיים.
ואם פה ושם עוד מישהו מטלפן למישהו בלי
תשתית, הרי מזה אי״אפשר להימנע. אי־אפשר
לסגור את הקווים הרמטית.

אגב, אם מישהו מהקוראים מוכן לתת לי
ספר״טלפון ישן של תל־אביב תמורת
כרטיס״טיסה לפלמה דה מיורקה או תמורת מקרר
19 קוב — אנא הודיעו לי.

כה אמרה מרים ועוד באותו לילה התגלגלו׳
אצלי נעליים בתוך המכונה. כל העניין הצליח!
ממש בלי שום בעיה. אם תלכו עכשיו ברחוב
בן־יהודה ותיראו מישפחה שהולכת עם נעלי
ספורט מאוד נקיות, תדעו שזו המישפחה שלי.
הורתי למרים־הרוחצת בשם כולכן.
הקצב כמה עולה קילו מהבשר שאנחנו אוהבים
(קוראים לזה וייסבראטן) .לטובתכם אני לא
חוזרת כאן על המחיר שהוא אמר לי, כדי לא,
לתפוש אתכם בלתי״מוכנים למכה. אתם שואלים;
אם קניתי? איזה קניתי? מה אני, פראיירית של
ארידור? רק עוף, רבותי, מעכשיו ועד להודעה
חדשה. למה עוף? כי בגאוניות, לא שאלתי כמה
עולה עוף. ואני מתחייבת לפניכם כאן, שמהיום
והלאה אני לא שואלת מחיר של שום מיצרך.
פשוט קונה, משלמת ומטלפנת לבנק ואומרת
שאובר־דרפט יש לכל עם ישראל אז למה הם
נטפלים דווקא אלי.
הנה מתכון של עוף טעים מאוד. לא, לא
קיבלתי אותו מתרנגולת — המצאתי אותו לבד.
המיצדכים:
עוף אחד חתוך למנות; חצי כפית רוזמרין; חצי
כפית אורגנו; חצי כפית שמיר וכל התבלינים
הירוקים האחרים שאתם אוהבים; 2כפות חמאה;
מיץ לימון; חצי כוס יין לבן יבש; 1כף קורנפלור;
שקית שמנת מתוקה.
הכנה:
מורידים את העור מהעוף ושמים את כל
החלקים על מגש. מפזרים עליהם את כל
התבלינים. ממיסים את החמאה במחבת ומוסיפים
קצת שמן כדי שהחמאה לא תיחרך, מטגנים את
כל חתיכות העוף משני הצדדים. מעבירים אח
החתיכות המטוגנות לכלי פיירקס גדול ושטוח
כדי שכל חתיכה תיגע בפיירקס. לתוך המחבת
עם החמאה שנשארה אחרי הטיגון מוסיפים אח
מיץ הלימון ואת היין, מביאים לרתיחה ושופכיב
על העוף. עכשיו הפיירקס עובר לתנור לחום של
370 מעלות בערך ל־ 40 דקות. בינתיים מערבביב
את הקורנפלור במעט מים ובשמנת המתוקו
הבלתי מוקצפת (כמובן!) ,מוציאים את העון
מהפיירקם ומעבירים אותו לכלי־הגשה יפה. אח
תערובת הקורנפלור והשמנת שופכים לאט לאב
לתוך הרוטב שנישאר בפיירקס ובוחשים דקה
כשהרוטב מתעבה שופכים אותו על העוף
מקשטים בפרוסות לימון או בפטרוסיליו
ומגישים. בתיאבון.

ך* פעם זהו סיפור מהחיים, כי גם
ו 1הדמיון הפרוע ביותר לא יכול היה
להמציא מריבה כל־כך קשה ועקשנית
בין הורים לאלמנת בנם, כפי שגרמה
המציאות בין מישפחת שדה ועמליה,
אלמנת בנם.
בבקשות שונות שנידונו בבית־המישפט
טענה האלמנה כי היא מונעת
מבנותיה הקטינות להיפגש עם הסב
והסבתא, מכיוון שהם מזיקים לנפש
הילדות. לדבריה לקחו ההורים את קרן
בת ה־ 5ועדי בת ה־ 2והשכיבו אותן על
קבר אביהן. עסליה טענה כי ההורים גם
צילמו סרט וידאו של ההלוויה ונהגו
להכריח את הילדות לחזות בו, כאשר
הם מסיתים אותן נגד אמן.
מכיוון שנמנע מרוז׳ה ואינס שדה
לראות את שתי נכדותיהם, בנותיו
היחידות של בנם שנהרג, פנו לבית־המישפט
כדי שזה יוציא צו שיחייב את
האם להתיר להם לפגוש את הילדות.
כדי לזרז את ההליכים הם גם ערכו
הפגנה ליד ביתה של עמליה בפרדסיה.
העניינים הסתבכו והלכו כאשר
לסיכסוך הרגשי נוספו תביעות רכוש.
בין עמליה והורי בעלה נותרה מריבה
על מכוניתו של אדי, שלדברי ההורים

ההווים והאלמנה! £ 3 £

שנקראה על שם אביה. כבר בשלג זה התחילו

הסיכסוכים בין האלמנה ובץ הורי בעלה המנוח, והם
החמירו עוד יותר כאשר נוספו בעיות של חלוקת
רכוש. הסבים לא נפגשו עם הנכדות זה יותר משנה.

הבעל הקודם. הסיכסוכים יוצרים
מריבות בין הצדדים והנכדים הם
הנופלים קורבן. הם מוסתים מצד זה או
אחר נגד הצד השני, ובעקבות כך
מבקשת האם לרוב למנוע המשך
פגישות עם הסכים.
עד שנת 1976 לא קבע החוק כל
הסדר מפורש בעניין זכויותיהם של
סבים לראות את נכדיהם. כמו כל זכות
טבעית נראתה גם זכותם של הסבים
יסודית ובסיסית, ואיש לא חלק עליה.
אחרי מילחמת ששת־הימים נוסף
סעיף 28א׳ לחוק הכשרות המישפטית
והאפוטרופסות תשכ״ב־ . 1962 הסעיף
אומר:
.מת אחד ההורים של קטין, רשאי
בית־המישפט לתת הוראות בעניין
המגע בין הורי המת ובין הקטין.״
בפסק־דין שהתפרסם לאחרונה >המ׳
ת״א 1307/79 פסקים תש״מ ב׳ )522 דן
השופט חיים פורת בסעיף זה
ובפרשנותו.
במיקרה הנדון נרצח אביהן של שתי
ילדות קטינות בנסיבות שלא פורט
בפסק־הדין. אמן של הילדות היתה
מסוכסכת עם חמותה עוד לפני מות
הבעל, ואחרי הרצחו החריפו הסיב־

האם יש לסבא ולסבתא הזכות להיפגש עם נכדיהם?
היתה שייכת להם, אך נרשמה פורמלית
בשם בנם. האלמנה תבעה את המכונית
לעצמה. הסיכסוך הכלכלי שילהב את
המריבות על הנכדות. כל אחד
מהצדדים טען כי הצד השני משתמש
בילדות כדי להשיג את מטרותיו

תינוקת שנולדה זמן קצר אחרי מות
אביה. התינוקת נקראה עדי, על שם
אביה המנוח.
רוז׳ה ואינס, הוריו של אדי, ראו
בילדות הקטנות את כל עולמם, את
השריד האחרון שנותר להם מבנם. יחד

מדור להבהרת זכותו המישפטית של האזרח. אין מדור
זה מתיימר לתת יעוץ מישסטי ססציסי. ככל מיקרה יתכן
שוניבגלל הבדלים בעובדות.

ת ד רי ך
ן בשנת 1967 נוסף ל״וזוק הכשרות המישפטית תשכ״ב׳1962-
1סעיף 28א. סעיף זה אומר. :מת אחד ההורים של קטין, רשאי
בית־המישפט לתת הוראות בעניין המגע בין הורי המת לבין
הקטין״.
ן ף הסעיף נחקק אחרי מילחמת ששת־הימים, כאשר התרבו
4יתומים שאמהותיהם אלמנות־מילחמה, סירבו לאפשר

להורי המנוח להיפגש איתם.
זך על פי פרשנות בית־המישפס, סעיף זה אינו מקנה בעצם .
>1זכויות מהותיות לסבים. הסעיף מקנה להם זכות״תביעה 1 בילבד עבור הנכדים.
+זכות זו ניתנה לסבים רק כדי להפעיל את המערכת
.* 1המישפסית, אשר תקבע מה דורשת טובתם של הנכדים, ורק
על פיה תקבע את זכויות הביקור. רק טובת הנכדים היא
המנחה את בית־המישפס בכל צעדיו.
הכלכליות. ולבסוף, במשך שנה ויותר,
בעוד התביעות מתנהלות בבתי־המישפט,
לא ראו הסבים את הנכדות.

ך* אשר נישאו אדי ועמליה בשנת
^ 1977 הם היו זוג יפה להפליא. אדי
היה גבה־קומה ויפה־תואר ועמליה
הדהימה את כולם ביופיה. דקת־גיזרה,
בעלת עיני איילה ושיער ארוך ושחור
בלטה עמליה בכל מקום.
ארי שירת כרב־סרן בחיל־אוויר
והיה משוגע למטוסים. בפברואר 1980
יצא ארי עם שני חברים לטיסה במטוס
פרטי משדה־דוב. המטוס התרסק דקה
אחרי שהמריא ושלושת נוסעיו נספו בו
במקום.
עמליה הפכה בגיל 23 לאלמנה, אם
לילדה בת ,3קרן, ובביטנה נשאה עוד

עם בנם השני, שמעון, ניסו לעזור עד
כמה שאפשר לאלמנה הצעירה.
אולם הדבר לא עלה יפה. יתכן
שההורים הגזימו בתשומת הלב,
והאלמנה ראתה בכך נסיון להשתלט
עליה ועל הילדות. בכל אופן, עוד לפני
לידת הבת השניה, הצטננו היחסים
במישפחה. כאשר נסעה עמליה לבית־החולים
ללדת, לא השאירה את בתה
הגדולה עם הסבים, אלא בבית שכנים.
הדבר פגע עד מאוד בנפשם של הסבים
והקרע החל מתרחב עד שהגיע לניתוק
מלא.
עמליה מצאה לה בן־זוג חדש,
התחתנה, וילדה בת נוספת לבעלה
השני. אולם היא לא התרככה. היא
ניתקה כל מגע בין בנותיה ומישפחת
בעלה הראשון וטענה כי מגע כזה עלול
לסכן את נפשן של הילדות ולהזיק
להן.
עורכת־הדין נורית פיש, אשר

הגישה את כיתבי הטענות של הורי
הבעל, הכחישה בכל תוקף כי הילדות
נלקחו להשתטח על קבר אביהן וכי
הוסרט אי־פעם סרט של ההלוויה. היא
הסבירה את שיכרון לבם של הסב
והסבתא אשר עיניהם כלות לראות את
הילדות, וטענה כי טובת הילדות
דורשת שלא ינתקו אותן ממישפחת
אביהן. הסבים ביקשו שבית״המישפט
יצווה על האם לתת להם להיפגש עם
נכדותיהם פעם בשבוע ביום חול, ופעם
בשבועיים לסוף שבוע.
עורך־דינה של עמליה, יעקב כץ,
התנגד להסדר זה. הוא טען כי מישפחת
שדה התערבה כ ל ״ כ ו בחייה של עמליה
עד שלא איפשרה לה לסדר את ענייניה
כטוב בעיניה. נטען כי הסבים ניסו
לחטוף את הילדות מהגן ואיימו לא
להחזירן.
עמליה ציינה כי היתה מסכימה
לפגישות בין בנותיה והסבים, אילו
פגישות אלה לא פגעו בבריאות נפשן
של הפעוטות. אולם לדעתה יש
בפגישות אלה, בנסיבות הנוכחיות, כדי
לפגוע בנפשן של הבנות ולהזיק
להתפתחותן בעתיד.
השופטת שושנה ברמן, שלפניה
התנהל הדיון, ירדה מייד לשורשו של
העניין. היא ביקשה כי העובדים
הסוציאלים המטפלים במישפחות
יבדקו את המצב ויגישו לה דרה.
הדו״ח הוגש לשופטת על־ידי שני
עובדים סוציאליים, שבדקו את המצב
בבית־הסבים ובבית הנכדות. השניים
המליצו על חידוש הקשר בין הדורות.
אולם בגלל הנתק הארוך ובגלל
היחסים הסבוכים בין המישפחות
המליצו כי היחסים ישוקמו לאט
ובהדרגה, ובינתיים הסבים יפגשו עם
הנכדות לפי החלטת השופטת פעם
בשלושה שבועות בגן־הילדים, תחת
השגחתה המיקצועית של הגגנת.
בעוד שלושה חדשים יבדוק
בית־המישפט את תוצאות הפגישות
ויחליט אם יש צורך לשנות את ההסדר.

ניתוח משפטי
ף י שנים האחרונות, ברבות
מילחמות ישראל, החריפה מאוד
הבעיה של פגישות בין סבים לנכדיהם
היתומים. במיקרים רבים נישאת
האלמנה לבן־זוג חרש ומתעוררות
בעיות?ענייו חלוקת רכוש עם הורי

ןןןטךיוךז 11ך 1מייד אחרי מותו של אדי. האשה נותרה
1 /1 1\ 1 11 #1111 אלמנה בגיל ,23 עם ילדה קטנה ובהריון.
התמונה צולמה בבית הסבים, כאשר היחסים היו עוד טובים.

_ הורוסקופ

השובט קבע נ
שנות הממשית
היא שר
הננוים ברבך
וטובתם היא
המחייבת את
בית־המישנט
סוכים עד כדי אלימות. לבעיה הרגשית
נוסף גם סיכסור על חלוקת הרכוש,
הסבתא האשימה את כלתה כי הבן
נרצח בגלל הזנחתה, והאלמנה גירשה
את הסבתא מביתה, כאשר זו באה
לראות את הנכדות.
הסבתא פנתה לבית־המישפט וביקשה
לקבל צו המחייב את האלמנה
לתת לה להיפגש עם הנכדות. היא
טענה לזכות מוקנית. השופט פורת
הסביר כי אין החוק מעניק לסבים כל
זכות מהותית. הוא רק נותן להם זכות
תביעה כדי לממש זכויות של נכדיהם.

11 ך ו |1|1*1:יעקב כץ, עורך־
^ ו דינהשלעמליה,
טען שמישפחת שדה ירדה לחייה.
השופט קבע כי הזכות הממשית היא
של הנכדים בלבד, וטובתם היא
המחייבת את בית־המישפט. אם יראה
בית־המישפט כי פגישה עם הסבים
עלולה לפגוע בנפשם של הילדים,
להביך אותם או להזיק להם, הרי שעם
כל הצער שבדבר, ינתק בית־המישפט
את הקשר.
במיקרה שלפניו היו ראיות מפי
פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כי

כאשר נשאלו הנכדות בדבר פגישה עם
סבתם, הם פרצו בבכי ולא רצו ללכת.
אחרי שחקר את הבעיה ואת היחסים
הסבוכים, החליט השופט למנוע
מהסבתא בשלב זה להיפגש עם
נכדותיה. טובתם של הקטינים היא
השיקול היחידי המנחה את בית־המישפט
בהחלטותיו בעניין פגישות
כאלה.

(המשך מעמוד )23
לטיפול בהם. יתכן שבמרוצת
השנתיים הקרובות הם עלולים
לטבול, חט וחלילה, מאבדן של
אחד ההורים. אך זו רק אפשרות
תיאורטית, שמן הראוי להזכירה
כאן. דוגמה לבן מזל דלי שנפגע
מהשפעתו הקשה של כוכב שבתאי
הוא עמוט ירון, שמסקנות
הוועדה לא היו טלחניות כלפיו.
כאמור, מאחר שאצל בני מזל דלי
נפגעה הקריירה, כאן דוגמה נוספת
לאדם שההתקדמות שלו נעצרה
לפתע, והוא אינו יכול לצעוד בדרך
הקריירה כפי שתיכנן וכפי שאחרים
תיכננו עבורו. קרוב לוודאי,
שאחרי שכוכב שבתאי יעזוב את
מזל עקרב, הוא ימצא את עצמו
מתקדם מהר,יותר מכפי שציפה
וחשב, אן את השנים הקשות עליו
לעבור.
בני מזל שור ממוקמים מול מזל
עקרב, לכן כוכב שבתאי יימצא
בבית השביעי שלהם. הבית הש ביעי
מסמל שותפויות ונישואין.
כלומר: החלק הפגיע של בני מזל זה
יהיה הקשר עם בני הזוג. בשנתיים
הבאות יגיעו חלק מבני המזל
למסקנה, שלמרות שאינם אוהבים
שינויים והם מעדיפים להיצמד
למצב נוח ומוכר, הם בכל זאת
ינתקו קשרים שאינם לרוחם.
אותם הנמצאים בקשר נישואין או
שותפות עם בני מזל שור יצטרכו
לוותר יותר מתמיד, מכיוון של המפורסמת שהעקשנות השורים תוכיח את עצמה
בשנתיים הבאות. אם עד עכשיו
הם הסכימו לעצום את עיניהם
ולהתעלם ממציאות שאינה נוחה
להם, כרגע הם יכולים להדהים
ולגרום להפתעה לא נעימה לאותם
החיים עימם.
וכידוע, שור כשהחליט לנתק,
הוא אינו עושה זאת בשלבים
ולאט־לאט, הוא מחליט ומבצע
כמעט בעת ובעונה אחת. וכאשר
הוא הגיע להחלטה -אי־אפשר
להחזיר את הגלגל לאחור. השור
יצא לדרכו ויגייס את כל החוזק
והכוח הגלומים בו, כך שגם אם
יסבול שנתיים, הוא ייצא מהם
כשהוא בנוי ומוכן לארגן את חייו
מחדש.
בני מזל עקרב ירגישו את
השפעתו של כוכב שבתאי בצורה
החזקה ביותר, מכיוון שכוכב זה
יימצא במזל שלהם, וכל עקרב
ששבתאי יעבור על השמש שלו
יחוש בצל הכבוד שמכסה את
השמש שלו לזמן מה. מכיוון
שמדובר על מהלכו של שבתאי
בבית הראשון -זה הבית המסמל
את האישיות עצמה -קרוב לוודאי
שנמצא את בני המזל שונים ממה
שהיו קודם לכן.
בשנתיים הקרובות -הם יהיו
נתונים בחשבון־נפש נוקב, וזה
יביא אותם לבצע שינויים
מהפכניים באופיים. באישיותם
ובצורת חייהם. המצב החדש
ייחשל אותם, וגם אם באופן ריגעי
ייטול מהם מעט מהביטחון העצמי
ושימחת־החיים -מאוחר יותר
יתברר שהם הוסיפו לעצמם כוח,
ביטחון ועוצמה רבה לאישיותם,
שבדרך־כלל אינה מהחלשות.
לדוגמה נוכל להביט על מה
שקורה לשר-האוצר, יורם ארידור,
בן מזל עקרב. עד השנה אנשים
נהנו מהבטחותיו ומה״טוכריות׳
שהוא חילק. אנשים לא חשבו
על-כך שבמוקדם או במאוחר הם
יצטרכו לשלם את החשבון. כעת,
משנכנס כוכב שבתאי לעקרב, גם
אנחנו וגם ארידור נצטרך לפרוע
את החשבונות.
שר-האוצר מאבד מהפופולא-
ריות שלו, ומיום ליום נרקמת
סביבו איבה ושיגאה. אם האדם
ברחוב דיבר קודם בשיבחו, כעת
הדיבורים כולם נגדו. שכחו לו את
״הדברים הטובים״ ,ומאז שבי-
תת־הרופאים -הוא נעשה פחות
ופחות מקובל ואהוד. קשה להאמין
שהוא יצליח להחזיק מעמד
בשנתיים הקרובות
במדינה דרכי חיי
מ רי ב ת אנהבים בקיץ
הם דגים, מכיס, סוגים
למישמרה, ומייד מתסייסים
וחוזרים לאהוב
החום כנראה משפיע על האוהבים.
שני מיקרים שהתבררו השבוע
בבית־המישפט נשמעים ממש כמיקרה
אחד. הבעלים מכים, הנשים מתלוננות
במישטרה, ואחר כך חוזרות בהן, מודות
כי הן אוהבות את הבעל, ומבקשות
רחמי בית־המישפט.
הזדמנות נוספת. שימעון אלבז
( )27 נאשם על־ידי גרושתו, כי בשבוע
שעבר נכנס לביתם בבת־ים, היכה
אותה וחבל בה. כאשר הופיעה האשה
לפני שופט־המעצרים ארי זיו־אב,
היתה מחצית פניה עדיין נפוחה ועינה
הימנית כחולה וסגורה.
השופט שמע מחוקר המישטרה כי
הגבר מודה, בעצם, בכל מעשיו. ולכן
לא ראה השופט מקום למעצר ממושך.
הוא הציע כי המישטרה תגיש מייד
כתב־אישום, והוא יחרוץ את דינו של
האיש.
ביום הראשון בבוקר הובא אלבז
לבית־המישפט ונאשם כחוק. הוא הודה
בחבלה, ואשתו עלתה על דוכן־העדים
וסיפרה, כי אלבז הוא בעצם אב טוב
ודואג. הוא מפרנס את בתם המשותפת
ודואג לה. היא ביקשה מבית־המישפט

שלא ישלח את אלבז לבית־הסוהר,
מכיוון ישאז לא יוכל לפרנס את הילדה.
השופט שמע גם את דיברי הנאשם,
והתברר לו כי למרות שאלבז מתגורר
עם נערה אחרת על שפת־הים, הוא
עדיין אוהב את אשתו ומעריך אותה.
הוא התחרט מאוד על מעשיו וביקש
מהשופט כי יגזור עליו מאסר.
השופט זיו־אב החליט, כי בנסיבות
אלה יש׳מקום לתת לנאשם הזדמנות
נוספת, וגזר עליו שנה מאסר על תנאי.
אונם כ״אקט של פיוס״ .גם
מיכל עובדיה התלוננה כי בעלה,
אברהם, היכה אותה, שבר את אפה,
ואנס אותה בחודש יוני. היא סיפרה כי
הוא התנפל עליה, גרר אותה ברחוב בביתם
לחדר־השינה
עמק־ברכה בתל־אביב, הפשיט אותה
באיומים ובכוח ואנס אותה. על סמך
תלונותיה אלה, הוגש נגדו כתב־אישום
והוא נעצר עד תום ההליכים על־ידי
השופט חיים דבורין.
אולם בינתיים התחרטה האשה.
באמצע חודש יולי פנתה לשופט־שלום
תורן וחתמה לפניו על תצהיר המזכה
את בעלה מכל וכל. היא הצהירה כי
ודתה במצב־רוח ירוד במיוחד
ומסוכסכת עם בעלה, וכי תוך כדי
התגרות האחד בשני נגררו למצב של
ריב וקרה מה שקרה. והיא הוסיפה:
״אני אוהבת את בעלי מאוד, וסולחת לו
על כל מה שקרה. ומבקשת סליחה
ומחילה מבית־המישפט, למעני ולמען
כל ילדיו של הנאשם.״

על סמך תצהיר זה הגיש הסניגור,
אריה שרעבי, בקשה לבית־המישפט
לעיון חוזר במעצרו של הבעל.
השופט איתמר פילפל שמע את
עדותה של האשה המתחרטת, ואת
טענותיה כי בעצם לא היה גם אונס,
אלא יחסי־מין ״כצעד של פיוס״.
השופט התרשם אומנם כי האשה
אוהבת את בעלה, אולם הוא לא
השתכנע כי בנסיבות העניין יהיה זה
בטוח ונבון לשחרר את הבעל ולתת לו
לחזור לביתו. לכן, למרות תחינותיה
של האשה המתלוננת, ימשיך הבעל
לשבת במעצר עד תום מישפטו.

המשולש הניצחי

פסל אדנבורג ו״זרימדד
משוחח עם הסביבה
תושבי הרצליה יתקלו בקרוב
בצרור מטבעות ענק שקשה להכניסם
לכיס. הם יפגשו במטבעות האלה לא
פעם אחת אלא שלוש פעמים. הארכיטקט
שמעון אדנבורג אוהב משולשים.
פיסלו מורכב משלושה אלמנטים,
ויוצב בשלושה מקומות בעיר.
שימעון אדנבורג הוא ארכיטקט
במיקצועו, יליד ארגנטינה החי בישראל.
בשנים האחרונות חש שימעון כי
הארכיטקטורה עבורו אינה שלמה ללא
פיסול, ואז התחיל לפסל פסלים תפיס־תיים־מונומנטליים,
האמורים להיות
מוצגים במקומות פתוחים, ולהשתלב
בסביבה שבה הם נמצאים.
האדמה כמוליך. הפסל שאותו
פיסל שימעון נקרא זרימה, והוא עשוי
ממישטח קיר־בטון המגיע לנקודת
מיפנה, שממנה מתחלף החומר והרעיון.
הוא מסביר :״זה כמו בשיחה בין אדם
לאדם. גם אז ישנה נקודת מיפנה,
שהיא החשובה להבנת היחסים. הפסל
הוא אבסטרקטי, דינמי, ונראה בתנועה
זורמת. צורתו פשוטה ולא מסורבלת.
הפסל מורכב משלושה קטעים, והוא
יוצב בשלושה מקומות בהרצליה, כך

שניתן יהיה לראות אותו משלוש
נקודות שונות כאשר עוברים בכביש.
״הפסל מורכב ממשולש, כאשר
האדמה מהווה חומר מוליך, כשהוא
יוצא ממקום אחד לשני ולשלישי,
ממשיך את צורתו ומשנה את צבעו
על־ידי השפעת האדמה. תפיסת הפסל
היא כבר לא מקומית אלא סביבתית.
מימד בלתי־שימושי. .כל
חלק מהפסל הוא בגובה של שלושה
מטר, ופריסתו שישה וחצי מטר. גודל
הפסל נקבע על״ידי הסביבה שבה אני
מציב אותו. כל מיבנה שהוא בלתי־שימושי,
כלומר שאינו ארכיטקטורה,
חייב להיות בעל מימדים כאלה,
שישוחח עם הסביבה הקרובה. ובאמת,
אחת הבעיות הקשות המעסיקות אותי
היא קביעת מימדי הפסל.
״פסל הוא השלמה לסביבה, והוא
יוצר עימותים עם בניינים או עצמים
קיימים. הוא יכול להוסיף לסביבה
מימד בלתי־שימושי אך בעל משמעות.
פסל יוצר ציון דרך בעיר.״

אדנבורג ופסל לרעננה
ציון דרך בעיר

אברהם גינדי נרתם למלחמה
באינפלציה ומוריד מחירים ל־ 11
דירות. רק 100,000 שקל והדירה שלך.
היתרה במ שכנתא והלואות מכספי
חברת אברהם גינדי בע״מ.

פתוח במוצ״ש
לרגל המבצע יהיו משרדינו
ב־ת״א,ראשל״צ ופתח-תקוה
פתוחים במוצ״ש
החל מצאת השבת.
משרדנו בלונדון
4101156 320 869601 54.ץ 16ז ^ 0
¥ 7 1 8 -5 4 6 161.6361748 חס<1ח 1_0

נתניהו

פתח-תקוהו

ראשון־לציון ו

בכפר גנים ברחי בן־צבי 4חדרים

ברחי הירשפלד 3+1חדרים כולל מע״מ ופיתוח

$ 75,000
4ח דיי ם +גג

$ 6 4 ,0 0 0
*232 * 523

$ 95,000

$ 7 8 ,0 0 0

3חדרים

$ 8 1 ,0 0 0

0 0 £ל $ 9 1

ברחי כץ בנין מפואר בן 9דירות בלבד 3קומות
עם מעלית
? *2 3 3 5 2
4חדרים

$ 66,000

^ ^ 000

$ 7 4 ,0 0 0

3חדרים +גג +ח די

$ 1 2 5 ,0 0 0

$ 6 5 ,0 0 0

ת ל -אביב ^ ^
ברחי ארלוזורוב 166 בבנין מפואר בן 10 דירות בלבד
דירת 4חדרים וכן דירול +גג +חדר.

נותרו 2קוטגים בלבד
במי אי תי -ב מ קו ם היפה ביותר
בראשון לציון הירוקה
5חדרים 3 ,חצאי מפל סי ם

וידו

2 !5 # 6ב$5 1

תל־אביב

פתח־תקוה

ככרהס ריג ההב איי ר 10

חיים עוזר 28

סו קו לו ב 84

גינו ־

רמת־השרון

בונ

.3חדרים +גג +חדר

$957000

המחירים אינם כוללים מע״מ

$140,000מ ^ ססס $ 1 2 5 ,

רמת־השרון

1א. 1

$ 7 9 ,0 0 0

*2 2 3 )15

313^ $

ברחי חפץ חיים 3 ׳/2חדרים כולל מע״מ ופיתוח

$ 5 4 ,0 0 0

בגן הברושים 5חדרים 2מפלסים צמודים
ל 7-דונמים גן ציבורי

$ 5,500$

(*2231152

563,0 0 0

$ 70,000

רח׳ עין גנים — כרמלי 4 ׳/,חדרים

$ 76,000

גני ניצה הפרויקט היוקרתי ביותר הנבנה היום
בנתניה 2חדרים

$ 5 5 ,0 0 0

ראשון־לציון נתניה
הרצלנ*
צסוד לתח 1ת הדלק סווול

די ד ־ ־וו ־נ

הרצל 18

?1:1:161

פרח בדרך לחברון
נסענו לחברון.
בדרך מבית־לחם, בקירבת אחד ממחנות־הפליטים, ראיתי
בשולי הכביש נער קטן ואשה עטופת־שחורים — הוא כבן ,6היא.
כנראה, אמו.
בהתקרבי, התכופף הנער כדי להרים משהו.
מייד נדלקו כל הנורות האדומות החבויות בגופי. הידיים אחזו
בחוזקה בהגה, הרגל לחצה על דוושת־הבנזין. כמויות של
אדרנאלין נשפכו לדם, הלב הגביר את פעילותו.
כשהייתי במרחק של כעשרים מטר ממנו, הזדקף הנער. בידו
היה פרח אדום, שהרים מן הארץ.
הוא הגיש אותו לאשה.

שצר קח־ם
כשהסתובבתי בחברון ביום העוצר, למחרת הרצח במיכללה,
נזכרתי בעוצר אחר.
בפעם הראשונה ביקרתי בחברון ב־ .1946 ערכתי אז כתב־עת
בשם במאבק, שהיכה לא־מעט גלים בארץ, ושהופיע לעיתים
מזומנות (כשהיה לי כסף לממן גליון) .בין המשתתפים בו היה
עמוס אילון. היינו בירושלים, היכרנו שתי חתיכות באוניברסיטה
העברית על הר־הצופים (אולגה ואליה, בנות ראשון־לציון)
והחלטנו לבקר למחרת היום בחברון.
חברון של אז לא היתה שונה מאוד מחברון של היום. זאת היתה
עיר ערבית, לאומנית ואדוקה. זיכרונות 1929 עוד ריחפו עליה,
והרגשנו כגיבורים על כי אנחנו מסתובבים שם לבדנו. עלינו
לשבע המדרגות המותרות של מערת־המכפלה, אך לא נכנסנו.
בדרכנו חזרה, בהגיענו לשולי ירושלים, נודע לנו שאנחנו
בצרות. אצ״ל פוצץ מועדון של קצינים בריטיים בירושלים, והוטל
עוצר על כל השכונות היהודיות בעיר. ולא רק בירושלים: על כל
השכונות היהודיות בערי־הארץ הוטל עוצר.
העוצר לא היה מוטל על השכונות הערביות. ירדנו מן
האוטובוס בקטמון — אני זוכר שהיתה זאת שכונה ערבית עשירה
ויפהפיה — והחלטנו לעבור ברגל עד ליציאה מירושלים מערבה.
עברנו רק בשכונות הערביות — וכך השתמרה בזיכרוני מפה די
מדוייקת של ירושלים הערבית של אז. לפעמים, כשאני עובר
כיום בשכונות אלה, על בתיהן היפים שבכולם גרים עכשיו
יהודים, אני נזכר באותו יום.
ביציאה מירושלים עצרנו אוטובוס ערבי, שנסע לרמלה — גם
היא עיר ערבית בימים ההם. כיום, כשעוברים ברמלה, קשה לראות
מתחת למעטה העכשווי את העיר הערבית ההדורה שהיתה פעם.
רמלה, אולי יותר מכל עיר ערבית אחרת, היתה שקטה, בורגנית.
ברמלה עלינו לאוטובוס ערבי אחר, שנסע ליפו. התחנה
הסופית היתה ליד קולנוע אלהמברה. משם הלכנו ברגל.
על תל־אביב היה מוטל עוצר חמור. הכלניות(כפי שנקראו אז

מערת המכפלה
הצנחנים הבריטיים, בשל כומתותיהם האדומות) סיירו ברחובות.
הם לא ידעו חוכמות.
עמוס אילון גר אז ברחוב הירדן, ואני ברחוב בוגרשוב. לא קל
היה להגיע הביתה, אבל אני גדלתי בתל־אביב הקטנה, הכרתי בה
כל סימטה וכימעט כל חצר, עוד מתקופת היותי חבר אצ׳׳ל, יחד
עם אחותו הבכירה של אילון. עברנו בחצרות אחוריות, טיפסנו על
גדרות והגענו בשלום.
נזכרתי בכל אלה כאשר ישבתי בביתו של ידיד ערבי בחברון,
בשעת העוצר, ושמעתי את סיפוריהם של בני־הבית — איך
התפלחו מבחוץ אל תוך העיר בשעת העוצר, איך התגנבה
בת־הבית, ששהתה במיכללה בבית־לחם, לבית הוריה. אותן
החוויות, אותה המתיחות, אותה השימחה על שהצליחו לחמוק
מידי חיילי הכיבוש.
בצאתי מן הבית עברתי על פני כמה כלניות — סליחה,
צנחנים. הם סיירו ברחוב. האם רק היה נדמה לי שהבעת־פניהם
המשועממת דמתה מאוד־מאוד לזו של החיילים הבריטיים דאה

יעקב הנביא,
עלי! השלום
מכיוון שהיינו בחברון, ואפשר היה לעבור ברחובות מבלי
להיתקע בפקקים, החלטנו לבקר במערת־המכפלה.

חייל משועמם ישב בכניסה, והגיש לי כיפה מקרטון. לרחל
אשתי הגיש רדיד, כדי שתכסה את כתפיה הערומות, ר״ל. כשראה
את הבעות־פנינו, התנצל :״אני לא אשם. זוהי פקודה.״
חבושים כראוי עברנו על פני אולם־המיסגד, שהיה ריק מאדם
בגלל העוצר, ונכנסנו לחצר. עמדה שם קבוצה של חיילים, שנראו
כקיבוצניקים, ושתפקידם הוא לשמור על אנשי לווינגר, לבל
יאונה להם רע, כשהם באים לחלל את קודשי הערבים.
מכיוון שהיה חם מאוד, נחו כמה חיילים באחד החדרים שבהם
הוקמו בתי־כנסת. הם ישבו על כסאות המתפללים, ותלו מבטים
בוהים בתיקרה.
ניגשתי אל קברות האבות. הקברים מכוסים בשטיחים ערביים,
שרקומות בהם כתובות ערביות :״כאן קבור הנביא יעקב, עליו

השלום לפני קיברו של יצחק הנביא, עליו השלום וחסדי אללה,
עמד והתפלל יהודי אדוק מארצות־הברית, ולידו(במרחק של כמה
צעדים) אשתו החסודה. לא היה עוצר ליהודים מברוקלין, רק
לערבים מחברון.
הסתכלתי סביבי. על כל הקירות היו כתובות ערביות עתיקות,
שפיארו את חסדי אללה הרחמן והרחום. אין כל ספק: זהו מסגד
מובהק. איני יודע אם אכן קבורים במקום הזה אברהם וצאצאיו
(מכיוון שאני אדם ספקני, אני מפקפק בכך מאוד־מאוד) .אך אני
בטוח לגמר שהמיבנה הוא מוסלמי, ושהיה מוסלמי במשך הרבה
מאוד שנים. התעקשותם של יהודים מאמינים להשתלט על
מיסגד זה ולגרש ממנו את המאמינים המוסלמיים, על סמך האגדה
המפוקפקת כאילו נקברו שם לפני יותר מ־ 3500 שנה אבות
המיתוס היהודי(והערבי) — התעקשות זו נראית לי מטורפת, לא
פחות מטירופו של האיש המנצח על כך. לטירוף שלו, לפחות, יש
תעודות.
ביציאה החזרנו את הכיפה ואת הרדיד. החייל היה שקוע
בקריאת בלש.
הגמד בעל־המצרמה
שנה בצל הסכנה הוא סרט בעל שני מישורים. לצופה הרגיל
זהו סרט עלילתי מרתק. לעיתונאי זהו סרט המציג בעייה מוסרית
מיוחדת.
זהו סרט אוסטרלי נוסף (מדוע הם יכולים לעשות סרטים
כל־כך טובים, לעזאזל?) על כתב־טלוויזיה אוסטרלי שנשלח
לסקר את המתרחש באינדונסיה בשנת — 1965 שנה שבה
התנדנד המישטר על סוקארנו בין מהפכה קומוניסטית והפיכה
פאשיסטית. הוא מראה פנורמה של ארץ אומללה ושסועה בעולם
השלישי: הרעב ההמוני, הילדים המתים מרעב וממחלות,
חיי־המותרות של שיכבה טפילית קטנה, התנוונותו של האיש
שהנהיג את מלחמת־השיחרור והשוקע בביצה של שחיתות
ואהבה־עצמית, גנרלים מגוחכים ותאווי־שילטון.
לנו, בישראל הדמוקרטית (ליהודים, לפחות) ,המפותחת
והשבעה, קשה לזכור כי כזה המצב בארבע חמישיות של העולם.
אנחנו אחד האיים, שהם החריגים, ולא הכלל.
העלילה מתמקדת בקבוצה קטנה של בני־אדם, הנקלעת תמיד
למקומות כאלה: העיתונאים, המרגלים והדיפלומטים הזרים.
העיתונאים מתחלקים לשני סוגים: הציניקאים והמעורבים.
הציניקאים הם העורבים והתנים של כלי־התיקשורת, המגיעים
בלהקות לכל מקום שבו קורה אסון. יש להם רק מטרה אחת:
להשיג את התמונה, את הסיפור. לשם כך הם מקבלים על עצמם
סיכונים עצומים, נהרגים לא פעם, נפצעים ומוכים. בהפסקות
הארוכות בין אירוע לאירוע הם משתכרים, מחפשים זונות,
מרכלים, מתפארים, מנסים לדפוק זה את זה.
ראינו אותם פעמים רבות בארץ, ולאחרונה במילחמת־הלבנון.
אפשר היה להיתקל בהם במלון אלכסנדר במיזרח־ביירות, בבסיס

העורפי של דובר־צה״ל בקיבוץ גשר־הזיו, בבארים של בתי־המלון
היותר־יקרים בתל־אביב ובירושלים.
יש והם ציניים באמת. לא איכפת להם מי הורג את מי, כל עוד
יוצא מזה סיפור טוב. הם מטפסים בסולם הקאריירה, כשהשלבים
הם אסונות של עמים שלמים.
לא פעם, כשישבתי עם אחד מהם והתחלתי קצת לגרד, גיליתי
מתחת למעטה הציניות אדם רגיש, שעטף את עצמו בהכרה מלאה
במעטה של ציניות, כדי להחזיק מעמד. לאחרים יש מין
אידיאליזם מוזר, כימעט פרוורסי. הרדיפה אחרי הסקופ היא
לגביהם כמו הרדיפה אחרי רוח הקודש לגבי אדם מאמין. וכשם
שהעורבים והתנים ממלאים תפקיד חיובי וחשוב — הם מעין
אוספי־האשפה של הטבע — כך ממלאים גם עיתונאים אלה
תפקיד חיוני בחברה המודרנית. רק תודות להם רואה העולם
ושומע.
אך יש גם סוג אחר של עיתונאים: אותם שהם מעורבים בכל
נימי נפשם במה שמתרחש סביבם, שבידיהם הפכו המצלמה,
הרשמקול ומכונת־הכתיבה כלי־נשק במילחמת בני־אור
בבני-חושך. הם רוצים לשפר את מצב המין האנושי גם בארצות
רחוקות.
גיבור הסרט, גאי האמילטון (מל גיבסון) נקרע בין שתי
התפיסות העיתונאיות. הוא מוכר את אהבתו לריפלומטית־המרגלת
(סיגורני ויבר הנהדרת, שאי־אפשר שלא להתאהב בה
במהלך הסרט) תמורת סקופ מסוכן. אך ככל שהוא מתקרב
למאורעות, כן גוברת מעורבותו. אהדתו נתונה למהפכנים!,
הלוחמים הנואשים לגאולת הנדכאים והמושפלים. בסופו של,
הסרט הוא עיתונאי כלבבי. כי אני דוגל בעיתונות מעורבת. אני
שונא עיתונאים ניטרליים, ציניים, נטולי רגשות, כדאיניקים׳.
עיתונות בלי הרגשה של שליחות נראית לי כיחסי־מין בלי רגש.
זנות, בקיצור.
אד הגיבור האמיתי של הסרט הוא דמות בלתי־נשכחת:
צלם־עיתונות מקומי, בשם בילי קוואן, כימעט גמד, שאותו
מגלמת שחקנית־התיאטרון לינדה האנט. זהו פטריוט הכואב את
כאב עמו, ושמומו הגופני מונע ממנו להגשים את מאווייו
הגופניים. הוא מנסה לעזור לשיחרור עמו ולחיות את אהבתו
באמצעות אחרים — ונדמה לו שהוא מנהל את חייהם בעזרת
כוחות נסתרים. דווקא דמות מוזרה ומעוותת זו מסמלת בסרט את
האידיאליזם העיתונאי הטהור.
סופו של הסרט הוא כסופה של אינדונסיה עצמה: הפיכה
פאשיסטית של הגנרלים, שחיטה המונית של לוחמי־החופש
(באינדונסיה, כמו בארצות רבות באסיה, הם לחמו תחת דגל
הקומוניזם) ושקיעת הארץ באפלה עמוקה של רודנות, שחיתות
ורעב.
הצופה הישראלי יוצא מן ההצגה כשבליבו מועקה עמוקה. אם

בילי קוואן ב״בצל הסכנדד
אינו מסוגל לשכוח את הכל מייד, הוא יודה — בשעה
ארוחת־הערב הדשנה — לגורלו על כי הוא חי בארץ שהיא שונה
ואולי — מי יודע — גם יחליט לעשות משהו כדי שתישאו
כזאת.

מזג־אחיד
כחול־עינ״ם
הצעירה כחולת־העיניים שלחה בי, מבעד למירקע, מבג
רב־משמעות.
״מזג־האוויר,״ כך הבטיחה לי ,״יהיה נאה״.
אחר־כך נראו על המירקע פרטי מזג־האוויר, על פי הרשימו
האינסופית הידועה, העוברת על כל חלקי ארצנו האדירה, מבל
לפסוח אף על עץ או ג׳בל אחד. למדתי שאצלנו, בעיר־השדו
תל־אביב, יגיע החום ל־ 30 מעלות. בדמיוני יכולתי להוסיף גם או
מעלות הלחות. בקיצור: גיהנום.
איך יכול מישהו בארץ־ישראל להעלות על דעתו שמזג־אוויו
של 30 מעלות־חום הוא ״נאה״? פשוט מאוד: זה מתורגנ
מארצות״הצפון, שבהן מבשרות נערות־כחולות־עיניים אחרות או
מזג־האוויר. ושם יום של שמש הוא, באמת ,״נאה״.

הם *ומרי...הה הן *וחרות ...מה ה *והרים...מה הן *וחרות...כזה ה

אמנון אריאלי:

ציפי שביט:

פרופסור מזרים לוי:

״מהערוץ השני יסבלו, אני כשוט אשה ״צדיך אומץ ־ ל ב
העיתונים הגדולים!״ עם הרבה מזל!״ גדול לבצע השתלה!״

יקום או לא יקום הערוץ השניז כולם מאמינים שיקום.
המתנגדים הגדולים ביותר להקמת הערוץ השני הם
העיתונים. בין נימוקי הסכנה לעיתונות חופשית, מבצבצים
שיקולים כלכליים. ברור לגמרי שחלק גדול מהכספים
המוצאים על פירסום יעברו מהעיתונות לערוץ השני.
שאלתי את אמנון אריאלי, מפירסום.אריאלי״:

• אם מיפעל מסויים מחליט להוציא מיליון דולר
לשנה עכור פירסום מוצריו, כמה מהסכום הזה הולך
לעיתונים?
קצת יותר מחצי הולך לעיתונים. השאר הולך לקולנוע, לרדיו,
לפלקטים, לקידום מכירות.

• וכמה מתוך אותו מיליון דולר ילך לעיתונים אם
יקום הערוץ השני?
מעט מאוד. בעיקר יסבלו העיתונים הגדולים, מעריב
וידיעות. כולם יודעים שאין כוח פירסומי יותר טוב מטלוויזיה.

• מה קרה לעיתונים כארצות אחרות אחרי
שנפתחו שם תחנות טלוויזיה עם פירסומת?

היתה ירידה עצומה, אבל אחר־כך לאט לאט זה עלה שוב. כי
בכל זאת יש אינפורמציה שאפשר למסור רק בעיתון, אבל אף
פעם המצב של הפירסום בעיתונות לא יהיה כמו שהוא היה לפני
עידן הפירסום בטלוויזיה. ברור שזו תהיה מהפכה, כולם יודעים
את זה. לכן גם הטלוויזיה מנסה לשתף את העיתונים בהכנסות
מהפירסום.

• כאיזה דרד?

לתת, להם חלק מהכסף, כמו שיש לעיתונים חלק כספי
מהפירסומת ברדיו. זה חלק מזערי, רק בשביל לסתום להם את
הפה.

כבר הרבה מאוד שנים דבוק לשם ציפי שביס התואר
.בדרנית ילדים ׳.השבוע נודע לי שציפי קיבלה את
התפקיד הראשי ב.האידיוסית׳ בתיאטרון.לילך.׳ שאלתי
אותה אם אלה סימנים ראשונים של התבגרות.
לא, לא התבגרתי. אני רק עושה עוד סוג של עבודה. למעשה
כבר שיחקתי בתיאטרון למבוגרים. שיחקתי בהלו דולי בהקוקו
והסרפן ובדבר מצחיק קרה לי בדרך לסואץ, כך שאני חוזרת,
אמנם אחרי העדרות, לרחם מוכר, חם ונעים.

• בכל זאת, בשנים האחרונות עשית רק דברים
לילדים. איך פתאום נזכרו בך לתפקיד הזה?
את יודעת איך זה — במיקרה עברתי ברחוב כשבמיקרה
מישהו שחיפש מישהי לתפקיד ראשי בהאידיוטית עבר שם, וגם
במיקרה נעצר לידנו מישהו שאמר שאני מאוד מתאימה לזה.
תמיד זה מתחיל ככה. ככה זה בטח התחיל גם בעניין של הילדים.
אני לא זוכרת בדיוק, מי בכלל יכול לזכור משהו בחום הזה?

הפרופסור כריססיאן ברנארד, חלוץ משתילי הלב
בעולם, ירד מעל בימת הרפואה בגלל דלקת״פרקים שממנה
הוא סובל מזה שנים. כמה מוזר שמדע, אשר הצליח
להשתיל לבבות בחזות של אנשים אחרים, לא הצליח
להתגבר על מחלה כמו דלקת״פרקים. פרופסור מוריס לוי,
ותיק מנתחי הלב בארץ, מביר את הפרופסור ברנארד כבר
שנים רבות, מהזמן שבו השלתמו יחד במיניאפוליס
בארצות״הברית. שאלתי את פרופסור לוי האם נכון
שכישרונו של ברנארד ברפואה היה גדול בכישרונו
ביחסי״ציבור.
מפני שאני מכיר את האיש הרבה מאד שנים אני לא רוצה
להתיחס לרצון הפירסום שלו.

• איזה מין איש הוא?

• ציפי מי את בעיני עצמך, שחקנית תיאטרון או
בדרנית?

איש חכם מאוד, נחמד מאוד ובעיקר אמיץ מאוד. צריך אומץ
לב גדול מאוד כדי להשתיל לב, במיוחד בפעם הראשונה
בהיסטוריה.

מה פתאום? בכלל לא! כל החלומות שלי זה כאלה של בריאות
ואושר ושהילדים יגדלו טוב, טפו טפו טפו.

לא, את המחקרים עשה בעיקר איש בשם נורמן סמאי. ברנארד
זכה בפירסום בעולם, אבל בעולם הרפואי ידוע גם נורמן סמאי.

אני באמת לא יודעת. אני פשוט בן־אדם עם המון מזל. ומזל
זה אפילו לא קשור בכישרון, זה משהו שאלוהים נותן.

• יש לך חלומות להיות דסדמונה, למשל?
• ובחיים המיקצועיים?

מה אני אגיד לך, אולי לשחק עם ברברה סטרייסנד. אבל לא
ניראה לי שזה יסתדר השנה.

• לפני ביצוע ההשתלה הראשונה נעשו בוודאי
מההרים רבים. האם היה זה ברנארד שעשה אותם?
• מתי יתחילו להשתיל לבבות בישראל?

אני רואה שאת ממש לא מתמצאת. אני כבר עשיתי שתי
השתלות בבית־החולים בילינסון. זהו. אין לי זמן ליותר שאלות.

אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן א והרות ...הה הם

אריה איבצן:

אל״נו(מיל ) יצחק יבנה:

זבולון המר:

,,נשקיע הכל עד ״ההאשמה היא חסות ״אקצץ, אם אואה
שתהיה פריצת דוו!״ ביסוס וחסות הגיון! ,,אוו בקצה המינהוה!״טיפרו של נחום מנחם. ,מתחים ואפליה עדתית
בישראל״ ,שראה אור בימים אלה, נתן דחיפה לעוד סידרת
האשמות מצד בני עדות המיזרח לכיוון האשכנזים. אחת
ההאשמות, אשר צוטטה בכל העיתונים, היא כאילו
חיל״האוויר הישראלי משתמש במיבדקי־טיט שהומצאו
בדרום־אפריקה(ושנעשו במיוחד כדי שהכושים לא יוכלו
לעבור אותם) .זאת לפי דעת המאשימים הטיבה שבני
עדות המיזרח בארץ אינם מצליחים להתקבל לקורסי
הטיס בארץ. מעניין מאוד מה היה קורה אילו איזה אשכנזי
היה מנטה להשוות את בני עדות המיזרח בארץ לכושים
בדרום אפריקה, אבל אף אשכנזי לא עשה את זה.
פניתי אל אל״מ (מיל) יצחק יבנה, מי שהיה מפקד
בית״טפר לטיט, ושאלתי אותו, האמנם הובאו המיבחנים
מדרום־אפריקה:
ההאשמה הזאת היא לא רק חסרת ביסוס אלא גם חסרת הגיון.
אם היו אומרים שהאמריקאים המציאו מיבחנים כדי להכשיל את
הכושים, מילא. אבל איזה בעיה יש לאפרטהייד בדרום־אפריקה
להגיד שהכושים לא ניגשים בכלל לבחינות? אבל לעצם העניין,
בהתחלה כל מיבחני הטיס בעולם המערבי היו דומים, כי הם נערכו
על בסיס המיבחנים האנגלים והאמריקאים. גם אנחנו למדנו מהם
וגם דרום־אפריקה למרה מהם. במשך השנים כל מדינה שיפרה
ושינתה את המיבחנים לפי הצרכים שלה. לנו יש מיבחנים
סוציומטריים שהם כולם פרי פיתוח וניסיון ישראלי. בשום מקום
בעולם איו מבחנים כאלה.

• אתה היית האיש שנשלח לאוגנדה, בזמנו, כדי
להקים את חיל־האוויר של אידי אמין. מה דעתך על
רמת הטייסים שם?

אמיל גרינצווייג נרצח לפני כימעש שיבער חודשים, ועד
היום טרם נמצא הרוצח או הרוצחים. בימים אלה פירסמה
מישטרת ישראל פי היא תשלם מיליון שקל למי שיתרום
לתפישת האשם. המישטרה גם ביקשה מהציבור לעזור לה
בחקירת אנשים מטויימים, שהיו במקום הרצח, ואשר
תמונותיהם פורטמו השבוע בעיתונים. שאלתי את מפנ׳ל
המיששרה, אריה איבצן, מדוע הם חיכו כמעט שיבעה
חודשים כדי להציע פרט כטפי וכדי לנטות ולמצוא את
האנשים המצולמים בתמונות, שבוודאי אינן תמונות
חדשות:
הנקודה של הכסף אינה משמעותית. כבר נאמר לא פעם
שנפצה בכסף את מי שיתרום לחקירה הזאת. בשלב מסויים של
החקירה הזאת, שהיא אחת המעמיקות ביותר שמישטרת ישראל
ידעה, אנחנו זקוקים לעזרת הציבור והעיתוי אינו מיקרי. אני
מציע לא לראות בפרס הכספי הזה משהו מיוחד, זה רק אחד
מתהליכי החקירה. כדי לתת לו מושג, אומר כי בדקנו עד היום
אלפים של רימונים, נאלצנו לתכנת תוכנות מיוחדות למחשב
שלנו, חקרנו מאות רבות של אנשים. המישטרה ושירותי־הביטחון
משקיעים בחקירה הזאת כל מה שאפשר, ונמשיך להשקיע הכל
עד אשר תהיה פריצת דרו של ממש.

כמו של הטייסים בארצות ערב, כלומר הרבה יותר נמוכה
מרמת הטייסים שלנו.

• יש לך הסבר לזה?

יש לי הסבר ארוך מאוד. אנסה להגיד את זה בכמה מילים. בין
התכונות הנדרשות לטייס־קרב מעולה, שתיים הן חשובות
במיוחד: צורת חשיבה מופשטת ותפישה מרחבית. לפי מחקרים
שנעשו בעולם, תכונות אלו מתגבשות אצל אדם בין גיל 0לגיל
.4ההבול בחינוך נובע מהבדל ברמת הציפיות של המישפחה
ובעיקר מצד האם מילויה. נשים מיזוחיות שואפות לילו בויא,
חזק ועוד תכונות מסוג זה. לעומתן נשים מערביות (בארץ זה
ספרדים ואשכנזים, אבל ההבדלים האלה ישנם באיוופה בין
הדרום והצפון או בין שיכבה כלכלית מסויימת לאחרת) מחשיבות
בעיקר חינוך והשכלה של הילד. מחקוים הוכיחו שאמהות
אשכנזיות בארץ מדברות אל הילדים מגיל ,0משחקות איתם
ונותנות להם גירויים אשר במשך השנים מפתחים דווקא את שתי
התכונות שהזכרתי קודם, ושבלעדיהן לא יהיה טייס־קרב טוב.
אגב, יוצאות דופן בקרב האמהות הספרדיות הן האמהות
התימניות, שלהן מסורת של לימודים בחדר, ושאיפה גדולה יותר
ללימודים והשכלה, ואולי זה יסביר את העובדה מדוע בין הטייסים
המיזרחיים בצה׳׳ל(שהם אחוז נמוך ביותר) יש אחוז גבוה יחסית
של תימנים.

ארץ של גיבורים אנחגו. אף אחד בבר לא נבהל מעליות
מחירים שבועיות, מהטלת מיטים והיטלים שונים
ומשונים. ממילא אף אחד לא זוכר ולא יודע מחיר של שום
דבר. כולנו כבר התרגלנו למילוות ולהלוואות שאנחנו
מלווים לממשלה. אבל כל זה עד שרוצים לנגוס גם נגיסה
גדולה בחינוך של ילדינו. פורטם ששר״האוצר רוצה לבטל
את חוק חינוך תיכון חינם. שאלתי את השר זבולון המר מה
הוא הולך לעשות:
עד כמה שאני יודע, זה לא נכון. היום היתה לי שיחה עם האוצר.
בשיחה הועלו רעיונות שונים אבל לא דובר על נושא ספציפי.
אולי שר־האוצר חושב שצריך לבטל חוק חינוך תיכון חינם, אבל
בשיחה איתי זה לגמרי לא עלה. דיברנו על הסכומים. הם רוצים
לקצץ 50־ 60 מיליארד שקל.

• כמה מתוך זה יהיה חלקו של מישרד־החינוך?

גם זה לא נאמר בפירוש, אבל אני מניח שמדובר במיליארדים
של שקלים.

• תוכלו לעמוד בזה?
אם הולכים על תוכניות חרום ממש, אני מוכן. אבל קודם צריר
לראות את התוכנית כולה. אני רוצה לדעת מה הטיפול במיגזרים
אחרים. בינתיים אני רואה שהכבישים מלאים מכוניות משנת
,1983 כולם נוסעים לחדל, קונים וידיאו ומוצרי מותרות אחרים.
בשביל לקצץ בתקציב החינוך אני צריך לראות אור בקצה
המינהרה, ולדעת שזה באמת נחוץ מאוד. אבל שוב אני אומר: לא
דובר על ביטול חינוך תיכון חינם.

• ומה אם ידובר בזה?

אני אאבק בכל כוחותיי נגד הביטול.

דניאלה שמי

_ *1 45

טיול לפיסגת הספרות
פתיח

בן־נר

הרומן רוזב־וזיריעה שאותו פירסם הסופר
יצחק בן־נר לפני כחודשיים, הינו ההישג
הספרותי החשוב ביותר של סופר יליד הארץ.
הרומן פרוטוקול• מביא את סיפורו של תא קטן
של בולשביקים קיצוניים, בחיפה של שנות
העשרים. פרוטוקול הוא סיפור רחב־יריעה,
המביא גלריה של דמויות, הנעות בץ אירועים
היסטוריים מקומיים ועולמיים. מעבר לעיסוק
הבולשביקי־טרוצקיסטי, מהווה פרוטוקול
סיפור של תא מהפכני קטן, שהוא מעבר לסיפור
שאותו מספר בן־נר.
פרוטוקול הוא סיפור של קלוסטרופוביה
אידיאולוגית, של קבוצת אנשים המתבשלת
במיץ של עצמה. הסיפור מתאים לתא הלאומני
שהקיף את אורי צבי גרינברג הימני בשנות
השלושים והארבעים, למק־י של שנות
החמישים, מצפן של שנות השישים, כן של
שנות השבעים — בלא הבדל של אידיאולוגיה.
הרומן של יצחק בן־נר, מעבר לעיסוקים אלה,
הוא גם סיפור של ממש. סיפור של אהבות
ובגידות, של נקמות, רציחות ושאר מעשים
בשוליה של ההיסטוריה. פרוטוקול הוא החוויה
הספרותית המרתקת ביותר שנכתבה עד כה
בישראל. חוויה ספרותית מרתקת שכזאת,
שמבקרי הספרות והפרופסורים לספרות עדיין
לא מצאו את המישבצת שבה ניתן לשבץ רומן
מעולה זה.
יש בפרוטוקול העוצמה הספרותית של
הרומנים של זיגסריד לנץ, דוריס לסינג,
נורמל מיילר וסופרים בעלי־חשיבות אחרים.
פרוטוקול פרוטוקול הוא סיפור־תעלומה, על צוואתו
האחרונה של מנהיג המהפכה הסובייטית
ולאדימיר איליץ׳ לנץ, צוואה שהעניקה את
הבכורה, ליהודי לב טרוצקי, על פני הגרוזיני
יוסח (.שמש העמים ומאור האנושות׳)
* יצחק בן־נר -פרוטוקול; הוצאת כתר; 475
עמודים(כריכ ה רכה).

פר 1פיל
ברשימת־ביקורת שפירסם העולם הזה׳
ב״( 1959 העולם הזה ,)1143 על אחת
מהחוברות הראשונות של כתב־העת קשת, נכתב
בץ השאר על סיפוח הראשץ של הסופר יצחק
בן־נר . :אחד מד*,המיגדל, טיפות של צעיר
( ,)22 בן המושב כסר־יהושע, יצדק בך נר.,
מעלה נושא מעז, מוקיע ברקע את האחידות
מנמיבת־ערך־האד * שכופה הצבא על
חייליו״׳.
סיפור־בכורה זה של יצחק בך נר ראה אור
מעט אחרי סיפוחו הראשונים של אברהם ב׳
יהושע, ומעט לפני פירסום סיפור־הבכורה של
עמום עוז. מבחינת גיל ספחתי מקביל יצחק
בך נר לא׳ב יהושע ולעמוס עוז. אלא שעולמו
הספרותי. מעמח וערכו — שונים לחלוטץ
מאלה של יהושע ועת.
א׳ב יהושע תירגל במשך עשור שנים
תרגילים ספרותיים בץ נוסח קאפקא תוסח
עגנץ, מבלי שיגיע לנוסחת יהושע, ועמום עת
הצליח ליצור נוסח לשוני עתי, ושניהם הובילו
במשך עשור שנים במירוץ ספרותי סמוי, כשוט
מותירים את בו־נר מחוץ למירוץ.
כאשר פידסס עמוס עוז את סיפרו מיכאל
שלי, שעורר תחושות מאוד לא־ספרותיות אצל
גברות רבו* פירסם יצחק בן־נר, את סיפרו
האיש משם (בהוצאת עם עובד) .עה קצר
ת הל * בעוד שסיפח של בדנר זכה להתעלמות
מללת של הביקורת הספרותית של אמצע

סטאלץ. צוואתו של לנין מתגלגלת
בדרן־־לא־דרו לקיבוץ משמים של חלוצים
בעמק־יזרעאל, ובעזרתה ניתן להציל את
טרוצקי מהוצאודלהורג בידי סטאלין.
אך בהתאם למסורת הספרותית מתפענחת
תעלומת צוואתו של לנץ רק בעמודים
האחרונים של הספר.
סיפור פרוטוקול נפתח במוות בעמק.
אהובתו של המספר מתה (.שרידי היופי
והנעורים כמו נוטפים ממנה ואובדים על
הארץ, בשלולית עכור* ומראה כמראה
זקנה המספר נוטש את הקיבוץ שם מתה
אהובתו, עם בתה הפעוטה בידיו, ובמוחו
מחשבת־נקם על חברו הטוב למהפכה מנחם
אקרמן, שניהל עימה פרשיית אהבים שכתוצאה
ממנה נולדה התינוקת.
בדרכו מתמוטט המספר־המהפכן, ששב זמן
קצר לפני כן מהר־הדרוזים, מניסיון לעורר שם
מרידה כנגד השילטון הצרפתי. למראה
הניסיונות להפריח את עמק יזרעאל מציץ
המספר בהגיגיו את בחינתו לציונות־הזזלוצית:
.מדינת נייר יהודית מבקשים הם להקים כאן;
ממהרים לבנות כמטורסי* עד שתרעם הארץ
וייחרב הכל״׳.
ליד אחד מהישובים שבעמק, תל־שמאם,
השוכן לשולי מסילת רכבת העמק, מתמוטט
המספר. אחרי כמה ימי החלמה במקום הוא
משאיר את התינוקת בידי המתיישבים שם.
המספר מתחיל לתכנן בראשו את ניקמתו
במנחם אקרמן, המנהיג את אחד מפלגי המיפלגה
הקומוניסטית, הפלג בעל הנטייה הטרוצקינד
טית. הוא מגיע לתל־אביב כדי לאתר את אנשי
הפלג הגדול יותר של המיפלגה, ולנצל את
שירותיהם לניקמתו. הרחוב התל־אביבי מתואר
על ידו דרך תור לאוכל במיטבח הפועלים; .איני
מכיר איש מן העומדים בתור. בכל שבוע
מביאות האוניות לחיפה וליפו סהרורים
נוספים, מחפשי מזל, ציוניסטים, אידיאליסטים,
מטורפים, חולמי חלומות, עלובי־נפש; ילדים
שברחו מבתי הוריהם. כמוני, כאשר עלו
בסנטריהם. ראשונים זקן דילדולי אבאנטוריסטים רומאנטיים״׳.
בראש התא הקומוניסטי התל־אביבי שאליו
מגיע המספר ניצב אוריה, ולידו משמשים

יזרעאלי ווייסמן האידיאולוג (.גם את
השגותיו של אחד־העם על הציונות הרוחנית
ידע למוטט, .סוחר התוד, היה קורא לו, בבוז
אץ־קצה, .סוחר־התה מדבר על פלשתינא כעל
מרכז רוחני עליון ללאום היהודי, שיקום בכוחה
של השאיפה היהודית לצדק מוחלט, צדק ללא
פשרות. והרי האיוולת הנה כבר בהגדרה זו

התא הקומוניסטי מוטרד מהקשרים שבין
אקרמן החיפאי לזינו ביי א ב במוסקבה, ושאר
פעילויות של הפלג הקיצוני.
בינתיים, בשלב הידוק קשריו של המספר עם
התא התל־אביבי, הוא מפתח פרשיית אהבים עם
חלוצה בשם מיראבל (.איני יודע מדוע נתנה
את כל להבתה. ואני הרי לא אהבתיה כאשר
אהבתי את שתי אהובותי האחרות.״׳)
באחת מפגישות התא התל־אביבי מגלה
המספר בגומחה בבית״השימוש תיק ובו פרטיו

(.מי שהכץ את תיקי, היטיב להגדיר בכמת
שו ת ת יבשות את מעלותי וחסרונותי. אכן:
רגשן, פאטאליסטן, אגרסיבי, אמיץ וישר. מכל
אלה יש בי, וייתכן כי בעוצמת רגשותי עלול
אני להחטיא את המטרה, ככתוב. אם כך, מדוע
בחת בי למילחמתם החשאית באקרמן
ובחבורתו?׳)
המספר יוצא למשימתו בחיפה, לאותו תא
בולשביסטי. כבר בפגישה הראשונה מספר לו
אקרמן על הצלחות התא. :היתה גאווה בדבריו
ובעיניו על שהצליח לרתום לקבוצתו חבר
ערבי, .והלא זהו גם רצונם המפורש של
החברים בקומאינטרן המספר מתאר את 18
חברי התא, ובוחן אידיאולוגית את כל המתרחש
* האירגון הקומוני ס טי הבינלאומי, שנועד
תחת השפעת מו סקב ה לחולל מהפכות
במדינות המערב.

גיבורי־תעמולה לב טרוצקי ואדולף יוסח
סוד ה״צוואהי שהצילה את טרוצקי

קוסם המילים מכפר יהושוע
. 1967 בניגוד לשיתההלל הביקורתי שהכתיר
כתרים לעוז, חטאה הביקורת לבך נר, שבסך כל
הרצף ההיסטוח הספרותי, סיפרו חשוב עשרת־מונים
מסיפרו של עוז.
בעוד שא׳ב יהושע ועמוס עח התחבטו
במציאת נוסחה לשונית־ספרותית, שתאפיץ את
העברית ואת הישראלית, של שנות השישים
והשבעים (מבץ השניים היה זה רק עמוס עח.
שהצליח בשנים האחרונות לפתור בעייה זו) ,היה

סופרבן־ינר

פריצה ספרותית גדולוז

זה יצחק בדנר שהצליח לפרוץ פחצה ספרותית
גחל * להעניק לקורא הספחת העברית
אמינות לשונית־תיאוחת בסיפוריו.
בראשית שנות חס 7הפכו, משום ס* א׳ב
יהושע ועמוס עח למוגומנטים לאומיים. לתצביר
של. מצפון מוסרי׳ ,בלא כל פרופורציה לערכם
הספרותי הממשי (אם כי לעוז יותר, ליהושע
פחות, היו כמה יצירות בעלות ערך לא מבוטל
— שההתעסקות הביקורתית בהן חתה מעל
ומעבר לערכם הממשי) .לעומתם ח ה יצחק
בן־נר בעיני הביקורת וקהל הקוראים• ,סתם
סופר׳.
מילחמת יום־הכיפורים עשתה לסיפורת
העברית את מה שחא עשתה לכזב המשמים של
תנועת־העבודה. הסיסמות החללות התחילו
להיעלם, המילים החקניות חדלו לרתק.
מלחמת יונדהכיפוחם הביאה ליצחק בך־נר את
המעמד שלו הוא ראוי — לפחות בעיני קוראי
הסיפורת חשראלית ואוהביה >בעח שמבקרי
הספרות ממשיכים לדשדש, לתחקר, לברבר
להעריץ את הסיפורת של יהושע ועוז).
סידרת סיפורים של בן־נר, שראתה אור
במוספי החגים של הארץ, הפכה לחוויה
תרבותית לאומי* מעבר לתכתיבי הקומיסארים
הספרותיים. קובץ־סיפוחו שקיעה כפרית הפך
לרב־מכר, ששינה את מינהגי הקריאה וציפיותיו
של קורא הסיפורת חשראלי* סוף סוף. נולד
סופר ישראלי, הכותב בעבחת אפשרית. גם
נושאיו של בתר, שהיו לשד החוויחהישראלי*

חג שו את קהל הקוראים.
קובצי סיפוריו הבאים של ב תר (שראו אור
בהוצאת כתר) אחרי הגשם וארץ רחוקה
המשיכו את אותה מהפכה בסיפורת חשראלית.
למרות שבדנר הפך לקחא ולנקרא שבין סופרי
ישראל, הרי שהביקחת הספרותית עריץ לא
ידעה כיצד לאכול את סיפוחו, את תבח הלשון
שלו, את יפעת תיאוריו, את מיכללי הבעיות
שאותן חשף בסיפוריו, את עוצמת גיבוחו ואת
סך־כל העשייה הספרותית שלו.
באחרונה ראה אור רומן רחב־יריעה של יצחק
בתר, תחת הכותרת פרוטוקול. פרוטוקול הפך
לח שג המירותי החשוב ביותר של הסיפורת
חשראלית. זהו רומן בעל שיעוד־קומה עולמי,
רומן שניתן לתרגמו לכל לשון, מבלי שיאבד
פח ט אחד מחשיבותו הספרותית. בפרוטוקול
החגלה מעל ומעבר לכל ספק, כי יצחק בתר,
קוסבדהמילים מכפר־יהושע, הוא הבולט והחשוב
בסופרים העבחים.
לגלריית־הדמויות של סיפוחו הקודמים• דרך
אלכסנדר חגדול, ניקול, אליקו בך־ שו שן
ואחרים, הצטרפה התמונה הספרותית המעולה
ביותר, של ארץ־ישראל בשנות העשרים, שנות
החלוצות הגדולה. תפוג* המעלה את דור
המייסדים מבעד לעיניה של קבוצה קומוניסטית
קטנה, ומעורבותה בסיפוח מתח קומוניסטי
בינלאומי.
פרוטוקול הוא אוודכבוד לסיפורת
הישראלי*

בארץ־ישראל. :הגשמת הציונות הלאומית
פסולה מעיקרה משום שריאקציוגית היא
ומבקשת להשיג את הישגיה על חשבון דיכוי
לאומי של העם הערבי״ ׳.כדברי אקרמן,
הנאמרים לחבריו (.חבורת תמימים, נילהביס
ונים חדים, בבית קטן, בעיר קטנה ונידחת על
מפת כדור־הארץ, והחושן• והחורף עוטפים את

חברי התא החיפאי מתרכזים במלון צנטראל,
שם מתגורר אקרמן, ובתחילה גם המספר. המספר
מתאר לאקרמן כי נשלח למשימת ריגול מטעם
התא התל־אביבי ויזרעאל ,,ואקרמן אומר לו:
.כיצד בטחו בך, בעיקר יזרעאלי זה, שאכן
תהיה נאמן להם ופרובוקאטור לנו? האס אץ
הם חוששים שתבגוד בהם?׳
כאן מגיע רגע־העימות הראשון בין המספר
ואקרמן. :מנוול גדול אתה, אקרמן. אתה רצחת
אותה. אתה גזלת וירשת ורצחת. הנה הענן
המעיב על ידידותנו הנפלצת, אקרטן וכאן
בא תיאור התינוקת (בתו של אקרמן, או
המספרי) ,והקביעה. :הוי, כמה הייתי רוצה
להרוג אותך, מנחם אקרמן.״ וכאשר המספר

בעולם המאבק הסמוי־כמו אשר ברוסיה:
טרוצקי, זינובייב וקאמינייב יצאו למילחמה,
כביכול, בריקוב ובקאלינץ. סטאלץ הגן על
ריקוב וקאלינץ כמי שמהסס ושוקל כל מ מן את
סיכוייו חברי התא החיפאי מתכננים את
רציחתו של הנציב הצרפתי חדז׳ובנאל, מדכא
מרד הדרוזים בסוריה. הם עורכים עימות עם
דויד בן־גוריון ואנשיו, במהלך אסיפת
פועלים בחיפה. :על גג בית ההסתדרות עומד
לו דויד בן־גוריון בחולצה לבנה ובמעיל
אפור ...צועק אקרמן לעברו דבר־מה ומעלה
את חמתו ומתוך הקהל נשמעת קריאה. :זה
קומוניסט. מכיר אני אותו. מלשין של רוסיה.
הורידו אותו!״ ובמקום פורצת מהומה.
המספר מגיע ברכבת־משא לתל־אביב לפגוש
את יזרעאלי וחבריו, הפעם ביחד עם אקרמן,
ופוגש במיקרה את מיראבל. בעוד שהמספר
ואקרמן פוסעים בחשיכה באחד מהרחובות,
מתנפלים עליהם ארבעה מחברי התא התל־אביבי
המכים את אקרמן, וחוסכים את מכותיהם מן
המספר. כאשר השניים שבים לחיפה, מסתבר כי
חברתו התורנית של אקרמן הציתה עצמה בחדרו,
אך ניצלה. חברי התא מתכננים התנפלות על
סליק של ההגנה ביעג׳ור(יגור) כדי להשיג כלי
נשק, ומתכננים להותיר במקום עדויות, כאילו
אנשי התא התל־אביבי הם אלה שפרצו אל מחבוא
הנשק, אך הניסיון נכשל.
הקבוצה החיפאית מגיעה עד משבר(.זה היה
סוף קבוצת. ם אם אי בגלגולה הראשון. אפשר
לומר,פאפא אלף• :ארבעדדחמישה חודשי חיים,
עשרים ואחד חברים, בהם אנוכי
המספר מגיע שוב לתל־אביב ומספר להם על
מפלת ״סאפא״. :הנה מחייך אלי וייסמן חיוך
נדיר של חסד(.אם ישנה התפוררות בקבוצה השל
האפנדי והאנארכיסט אקרמן, הרי לך
מגיעים השבחים על כך אך התא שב
ומתארגן, עוסק בפעילויות על הורדה מהכתלים

רחץ סטאלין
קטע טוב מסולזיניצץ
מתנפל עליו ומתחיל לחונקו, נשמעת דפיקה
בדלת, ונכנס האלבינו, שומר ראשו של אקרמן.
כאן מראה אקרמן למספר את מיכתביה של
האהובה, המפרטת לו את סיפור המעשה בינה
ובין אקרמן. בהמשך מזכיר אקרמן למספר את
אשתו ואת ילדיו שאותם השאיר בירושלים,
ומציג את הטענה, כי הילדה היא בתו של
המספר.( .בלילה ההוא הנחתי את רכושי,
הצפנתי את אקדחי, שנתן לי אקרמן, ואת
מיכתבי אהובתי, ועליתי למיטתי בשעה
העשירית וארדם
המספר מסכם עם אקרמן איזה מידע הוא
יעביר לאיש־הקשר של הקבוצה התל־אביבית.
בפרקים אלה מתאר בן־נר את הווי הפועלים
בחיפה בתיאור ספרותי מרתק, מגוון ומחשמל.
במקביל מתוארות ישיבות התא של אקרמן,
גלריית הדמויות המהפכניות שבו (.האין
הפטמאות והנאיפאות והג׳מילאות פועלות־עמלות
כמות אנו?׳).
חברי התא יוצאים לביקור אל הכפר הערבי ג׳
שבו גדל חברם סעד עלי אל־ראזק. בכפר
נערך עימות מילולי מרתק על פער־הדורות
וההשקפות בחברה הערבית הכפרית, כאשר
ראזק מסמל בעיני המהפכנים את העתיד, את
השיחרור מכבלי המסורת.
בשלב זה נכנס הסיפור למאבקים העוברים והמיפלגה הקומוניסטית
התנועה על הבולשביסטית, אחרי מות לנץ. :הנה נגלה

בולשביק לנץ
צוואה אחרונה לטרוצקי

של כרוזי האחד במאי של הציונים וגם
הקומוניסטים, סיוע לפרישת פועלים ערביים
מניסיונות אירגון של ההסתדרות(.ואז קם מבין
היושבים בחור שחרחור בחליפה אירופית
ובנעלי עור לבנות ואמר בעברית צחה את
מושבותיכם ועריכם בניתם, יהודים, בעזרתנו,
הערבים — ועכשיו הנה אתם מגרשים אותנו
ממקומות העבודה ואינכם רוצים לשתפנו
באגודותיכם
המשבר הבא הנוחת על הקבוצה עוסק בחבר
הערבי. :מישהו הביא את השמועה כי באישון
לילה פרץ סעד עלי לבית דודו של הצעיר שבדה
עם אחותו ושחט בסכינו את האחות, בצוואר
הגבעול הכהה שלה המספר אינו מרפה
מאקרמן, לוחץ עליו לנסוע לתל־שמאם וליטול
את בתו. בינתיים יוצאים המהפכנים לשכם,
בניסיון ליצור במקום תא מהפכני, ושם הם
פוגשים באספסוף המתנפל עליהם, בהנחייתו של
הצעיר שנמלט עם אחותו של סעד עלי. מכוניתם
נשרפת, ורק בדרך של נם מצילם אחד משומרוני

מי מריבה

פרוטוקול של כישלון

הרומן של יצחק בן־גר פרוטוקול מהווה מעבר לערכיו הספרותיים הטהורים, מדד לתופעה
ספרותיודסוציולוגית של הסיפורת הישראלית.
פרוטוקול מהווה מדד לאחלת־היד הספרותית־תיאורית של סופרי־חד־הפלפרח מגד־ שחם*
שמיר־כרטוב ואחרים הפוליטים בקצב בלתי־נלאד״ אחת לשנדרשנתיים רומדתווץ בספרייה לעם
של עם עובד. ספרים אלה, הרחוקים מלהיות אמינים מהבחינה הספרותית מתמקדים בעיקרו של דבר
בקילקול טעמו הספרותי של הקורא הישראלי, והשפלתו למעמקי העיסוק באות־הכתובד״
המחשה למצב ספרותי זה קיימת באחד מהרומנים האלד״ עצם אל עצמו מאת נתן שחם(ראה אור
בהוצאה הנ׳ל, וסוקר בהעולם הזה ,2316 תחת הכותרת נו ע סולז׳ניצץ) .סיפרו של שחם הנ׳ל עוסק
באותו נושא שבו עוסק סיפרו החדש של יצחק
בדנו־ פרוטוקול: באגף השמאלי ביותר של
גדוד־העבודד״ שחבריו שבו מעבודתם בכביש
צמח טבריה לברית־המועצות במטרה לבנות שם
את.הסוציאליזם האמיתי׳.
מומלץ לקורא הסיפורת הישראלית לקרוא
קריאה־משווה את ספריהם של בדנר ושחם
קריאה העשוייה לשמש תרגיל חסר־תקדים
להבחנה ברורה בין סיפורת ישראלית גדולה
לאחותה הנחותה. לקוראים אלה אביא גם כמה
מהתייחסויות הביקורת של מדור זד״ מלפני שנה
וחצי, לסיפרו של שחם:
.מעלתו היהירה של עצם אל עצמר היא בכד
שהוא נקרא באילו היה סאטירה ישראלית.
משעשע מאוד הוא השימוש הגדוש
בטרמינולוגיה של מפ״ם והשומר הצעיד
בשנות ה־40׳ ודד 50 עצם אל עצמו־ אינו
נצור נמאן (מישראל) וגם לא, משם
(מכרית־המועצות) .כישלונו הוא ברדידות
התיאור של ומאן, ובשטיהות של הצגת השם״.
עובדה אחרת, הבולטת בספר, היא אי־ הי כולת

להתמודד עם דמותו ועולמו של היהודי הגלותי
סופר־ שחם
המיזרח־אירופי, אותו יהודי מרכסיסט
ביזוב מול אמינות
ומתקדעולם ששחם מתיימר לתאר בפיפרו *מ תהיותיו, פיצוליו, עלייתו ושקיעתו.״׳
עצם אל עצמו, כשהוא נקרא לצד פרוטוקול של בתר, הוא בבחינת השיעור המאלף ביותר בפרק
האמינות מול פרק הכיזוב בסיפורת הישראלית מול הפוליטרוק שחם, ופלטי המילים שלו, ניתן
להבחץ בגדולתו של בתר כסופר של אמת החשוב ביותר שארץ זו הוציאה מעודד״
ברשימת תולדות הסיפורת הישראלית מעמיד פרוטוקול של יצחק ברנד, את כתיבתם של שחם
ובני־דורו, כפרוטוקול של כישלון ושיקריות ספרותית סופר של ממש נבחן הדי בעשייתו הספרותית
העשייה הספרותית של פרוטוקול חושפת בעיני הקוראים, את כל העוצמות הספרותיות של יצחק
בתר, בעוד שהקריאה בעצם אל עצמו מגלה את כל מחדלי הסיפורת של שחם ודומיו.
העיר.
לחיפה מגיעה יאכטה של יום!? שיואב,
מיליונר אמריקאי וקומוניסט. אקרמן והמספר
עולים לסיפונה של ספינת ״הבאנקיר
האדום״ ,המנסה לשכנעם לפוצץ בתים, לרצוח
את וייצמן, ארלוזורוב, בן־גוריון והלורד
פלומר(הנציב העליון הבריטי) .ביציאתם מגניב
שוואב כסף לידו של המספר. חברי התא
התל־אביבי מציעים למספר להימלט מחיפה
לתל־אביב (.בכוונתנו להכות ב.ם אם אי בכל
הכוח״) .אלא שהמספר מסרב.תפקידי עדיין לא
הסתיים״.״
בדרכם חזרה לחיפה מתברר להם שהמושל
הצרפתי דה־־ז׳ובנאל עומד להגיע לחיפה.
,המספר אומר לאקרמן על כוונתו לרצחו. הוא
מתכנן צעד אחר צעד, וכאשר הוא שולף את
אקדחו, הולם שוטר־חרש בריטי בראשו. המספר
משוכנע שאקרמן הלשין עליו לבריטים, וכך
מאשש מחשבתו גם יזרעאלי, המספק לו את
הפרקליט. בכלא פוגש המספר בחברו לשעבר
בפאפא סעד עלי אל־ראזק המוצא להורג
בתלייה. המספר מצליח להתחמק ממישפט
ומגורש בידי הבריטים באוניה לארצות־הברית,
לא לפני שהוא נפרד ממיראבל ומהאחרים.
בארצות־הברית מגיע המספר עד מהרה
לטירתו של יוס ף שוו א ב בקונטיקאט, וזה
שואל אותו. :האמת היא שסבור הייתי שיש
ברשותך דבר־מה המיועד אלי.״׳ ומתכוון
לצוואת לנין האחרונה. עד מהרה שוכב המספר
עם בתו של שוואב והופך למנהיג שביתת פועלי
הבד והמחט של ניו־יורק.
הוא פוגש בניו־יורק את אחת מחברות פאפא
לשעבר, שנישאה לתעשיין אמריקאי, ורה
שמעונוביץ , 1אתה הרי הנך מנהיג
הפרולטריון המנוצל והשובת — ובעלי ואני
הרינו מן המעמד המנצל, הקאפיטליסטי׳) מה
שאינו מונע את שניהם מלפתח פרשיית אהבים
סוערת, המורידה את המספר ממרומי מעמדו
כמנהיג שביתת הפועלים.
בינתיים מתבררת האמת על שוואב, הממתץ
להתמוטטות מיפעלים מפאת שביתה שאותה הוא
מעודד, ואז הוא רוכשם במחירים זולים, כדי
להגדיל את הונו. גורמים לא ברורים מעבירים את
המספר מארצות־הברית לברית־המועצות, שם
הוא פוגש את נחום רחמני, לשעבר איש פאפא,
׳העובד כלבלר בוועדת הפרופאגנדה אשר
לאינטרנציונל השלישי. אחרי כמה ימים

במוסקבה מבין המספר כי מוטלות עליו משימות
רבות־חשיבות. הוא מפענח את סודות העבר:
.והדברים מתחילים להתקשר זה בזה.
יברניצקי, אחי אהובתי המתה, וקשריו עם יוסח,
נאמנו של טרוצקי, והמיכתב ממנה אליה, שאף
לא קראתיו והוא אולי הדוקומנט המבוקש
כל־כך — אנשי המיפלגה בפלשתינא רוצים
בו, ושוואב ואקים.״׳
המספר מובא לפגישה עם סטאלץ, פגישה
שבעוצמת תיאורה אינה נופלת, ואף מתמודדת
בכבוד עם תיאור פגישה אחרת עם סטאלץ,
שהסופר אלכסנדר סולז׳ניצץ הביא בסיפרו
במדור הראשון. סטאלין מודיע לו שעליו לשוב
ארצה (.ובכן, לצאת לשם, חבר, לגלות את
הדוקומנט הזד״ במקום שבו הסתרת אותו
המדובר בצוואתו של לנין, שהגיעה דרך
אדולף ייפה, נאמנו של טרוצקי (ראה:
תצלום) ,לעמק יזרעאל. יופה, שאשתו הגיעה
לפני כמה שנים, וסיפרה מעט מסיפור צוואתו של
לנין בסידרה עמוד האש, מאששת את הפלונטר
המרתק, שבן־נר מתחיל לפענח בקטעים
האחרונים של פרוטוקול.
המספר מגיע ארצה, נכנס לחדרו של אקרמן
במלון צנטראל בחיפה, ומוצאו מתנודאהבים עם
אהובתו מיראבל. היא מספרת למספר כי
אקרמן סיפר לה על מותו ולכן איפשרה לו
לפתותה. המספר מאיים בעזרת אקדח על אקרמן
ותובע ממנו את. המיכתב׳ (צוואת לגין) ,יורה
בירכו ופוצעו. אקרמן מתחנן לחייו. המספר
מתרכך למשמע התאלמנותו של אקרמן והילדים
שעברו להתגורר עיסו, ומשלחו להיעלם
בחשיכה, בניגוד להוראת סטאלין. אך כאן
מתברר כי האלבינו הוא הרוצודהשכיר ממוסקבה,
והוא יוצא עם אקרמן במטרה לרוצחו. אך בחוץ,
נרצח האלבינו בידי יזרעאלי.
מיראבל מתאבדת, המספר מוצא שאריות
מצוואת לנין בנעליה של אהבתו המתה בעמק
יזרעאל, צוואה מודג במארס ,1923 שבה ממליץ
לנץ על מינוי טרוצקי ולא סטאלץ. הצוואה
שהצילה את חיי טרוצקי, ואיפשרה לו לעזוב את
ברית־המועצות, אחרי השתלטות סטאלץ.
אין ספק שפרוטוקול אינו ספר קל לקריאה,
מה שאינו פוגע במעלותיו כספר הישראלי
המעולה מכולם, עד כה. פרוטוקול הוא בבחינת
טיל שהמריא מהספרות הישראלית אל פסגות
הספרות. אין לי ספק שהוא יצליח לא רק בארץ,
ושצפויים לו תרגומים רבים.

קולנוע סרטים בודו עליון
פאראנויה היא תמיד נושאת טוב לסרט, אולי
משום שקל כל־כך לשכנע את בני תקופתנו כי
מישהו רודף אותם. אולם כשפאראנויה זו
מוצדקת ומלווה בתעודות, הרי הנושא מוצלח
כפליים אולי משום כך סרט בשם רעם כחול זכה
בהצלחה גדולה כל כך.
לא שהבימאי ג׳ון באדהם החליט לעשות את
הסרט בשל המסר הטמון בו. מסר־שמסר — מה
שריתק אותו לתסריט, כבר מן הרגע הראשון,
היתה העובדה שיש בו המון קיטעי־פעילות,
וכולם מרהיבים ונועזים ודורשים אמצעים
עצומים. והרי הכל יודעים, שהשימוש שנעשה
בטכנולוגיה להפקת סרטים מעניין את
הקולנוענים יותר מן השימוש בשחקנים.
אבל גם המסר תורם את התרומה הקטנה שלו.
הסרט נפתח בכותרת הרשומה על המסך באותיות
מחשב (וכי מה מתאים יותר לימים אלה?),
המכריזה כי החידושים וההמצאות המוצגות
בהמשך אינן כלל פרי־דמיון פרוע של להקת
עתידנים מטורפת, אלא שיכלולי מדע, שהם כבר
היום בשימוש נרחב. אולי הם אינם מקובצים
עדיין יחד, מתחת לגג אחד, כמו בסרט, אבל זה
באמת רק עניין של זמן. ודי להרהר בכך שנייה
אחת בלבד, כדי לחוש חוסר־נוחיות בולט.
שופט ומבצע. גיבור הסרט הזה אינו אדם,
אלא מסוק. מדובר במסוק חדש, פרי פיתוח מיוחד
של כוחות־הביטחון האמריקאיים. המסוק הוא
חיוני לשומרי־הסדר, כדי להבטיח את

״כוח הרעם־׳ עובר טבילת־אש מעל דגם ניסיוני של עיר
מה מתרחש בחדרי־החדרים הסודיים ביותר
רבים כמותו, ובכר ליצור מערכת מושלמת
לחדירה אל תחום הפרט, דיכוי אוטומטי ועקוב
מדם של כל תנועה אשר אינח לרוח המישטר.
אלא שעל כר אין מדברים בקול רם, ובינתיים
רעם כחול הוא לשימוש מישטרתי בלבד.
כאן נכנס לתמונה השוטר שצריך לבחון את
המכשיר בשטח. מובן שתוך כדי בדיקה, מתגלה
הסכנה הטמונה בפיתוח נשק כזה. אחר כך, בעזרת
האוזניים והעיניים החדות של המסוק מגלה
השוטר גם את הכוונות הנסתרות של המימשל. אז
מתפתח מירדף מטורף, מלא וגדוש באפקטים
מיוחדים, כאשר כל יחידות המילחמה בטרור,
בתוספת מישטרה מוטסת ואפילו חיל־האוויר
האמריקאי, מנסים ללכוד את השוטר בתוך
הרעם הכחול, שדעתו נחושה לגלות את האמת
לאומה ולשים קץ לסכנה.
ללט!ז מסוקים. כמובן שהסצינות המרתקות
ביותר בסרט הם מירדפי־המסוקים זה אחרי זה,
בין גורדי־השחקים של לוס״אנג׳לס, מירדפים
המלווים בכל תרגילי האירובטיקה הנועזים
ביותר.
מחלקת האפקטים המיוחדים עבדה הרבה
שעות נוספות כדי ליצור את האשליה המושלמת
של קרב אמיתי זה, הצלם ג׳ון אלונזו(שצילם ביו

אלא שכל זה צפוי ומקובל בהפקה הוליוודית
בימים אלה. ג׳ון באדהם מלטף באהבה גלויה את
ההליקופטרים שלו, ומתקרב אליהם באותה
חושניות ששמר לג׳ון טראבולטה בשגעון
המוסיקה. מחשבים משוכללים, קסדות
שמכוונות תותחים, כל אלה כבר אינם מפתיעים
על מסך־הקולנוע, שמתעד כבר מזמן לא רק את
ההווה אלא גם כל מיני אפשרויות של העתיד.
אפילו עוצמתה של העיתונות, השוט היחידי
שהמימשל חושש מפניו, אינו עוד בבחינת
חידוש.
מה שמעניין יותר הוא דרך הפעולה של
מישטרה מוטסת במסוקים, שאותה מציג הסרט
בצורה מרתקת מאוד בסצינות הראשונות.
הסארקזם השחור של התסריטאי מוצא לעצמו כר
פעולה נרחב בסצינה שבה מופיע המסוק החדשני
בפעם הראשונה. עיירת־רפאים מוקמת במיוחד
לשם כך, מאוכלסת כולה דמויות קרטון, חלקן
לבנות — אלה אזרחים סתם, וביניהם כמה
דמויות אדומות — אלה הטירוריסטים שיש
לחסל. המסוק צריך לפגוע רק באדומים, אבל
כאשר הוא מרסס ביסודיות את הקרקע, כמובן
שגם לבנים רבים נופלים, ביניהם גם לבנים
קטנים, ילדים מקרטון. אחר היזמים הגאים של

.כוח הרעם׳׳ מזהה פושע נמלט ברחובות לום־אנג׳לם
הגיבור הוא מסוק
בקיצור, זה מכשיר שאוסף מידע, מנתח אותו,
שלונדהציבור באולימפיאדת־ ,1984 העומדת
להיערך כלוס־אנג׳לס. כך לפחות מסבירים אנשי מגיע למסקנות, שופט, מוציא פסק־דין ומבצע
המימשל בסרט את פיתוח הכלי הקטלני המכונה את גזר״הדין תוך שניות אחדות.
זאת אחת מאותן מכונות התופת שבידיים
רעם כחול. המסוק מגיע למהירות של 360
קמ״ש, מצויד בעיניים ובאוזניים אלקטרוניות, הנכונות מסוגלת להיות נשק אדיר נגד טירור
המסוגלים לקלוט כל מה שנעשה בעיר, ואין עירוני לסוגיו. אבל מה הן ידיים נכונות, ומי יציל
חומה בצורה או היכל אטום שיוכל לשמור סודות את העולם מכל המטורפים למיניהם אשר במסווה
בפניהם. מכשירי המסוק הזה מסוגלים לקלוט של שפוים בעלי תודעה ביטחונית גבוהה, קודם
ולהקליט לחישות־אוהבים ממרחק של יורים ואחר כך שואלים שאלות?
הסרט יוצא מנקודת מוצא זו, ומעמיד זה מול
קילומטרים, ובעזרת גלי חום הוא מסוגל לראות
זה, שני ותיקי מלחמות וייט־נאם. אחד מהם
מה מתרחש בחדרי־החדרים הסודיים ביותר.
וזה עוד לא הכל. הוא מצויד באבזרי־תאורה משרת במישטרת לוס־אנג׳לס, ביחידת מסוקים,
שדי בהם לאיצטדיון כדורגל שלם ואין סיכוי אבל נרדף עדיין על־ידי זוועות המילחמה, שאותן
להסתתר מפניהם, שיריון עבה מגן עליו מכל חווה על בשרו. השני הוא עדיין קצין בקבע, אחד
פגע, תותח אוטומטי מרסס את השטח במהירות מאותם מוצגים מושלמים של איש־צבא אשר
של 4000 פגזים בשניה, מחשב המורכב אומן להרוג — וככל שהוא עושה זאת טוב יותר,
בתא־הטייס קשור לכל מצבורי האינפורמציה כן גדל הסיפוק שלו.
איש־הצבא הוא המעורב בפיתוח כלי־המשחית
הממוחשבת בארצות־הברית, ומכשירי וידיאו
האדיר הזה, כאשר המעה היא לבנות מודלים
וקול מקליטים כל מה שהמסוק רואה ושומע.

תי שיידר בתפקיד טייס הליקופטר מישטרתי
עימות עם הרעם
היתר גם את צ׳יינה טאון) השתמש בסצינות
מסויימות ב־ 10 מצלמות בבת אחת כדי להנציח
את הנעשה, ומישטרת לוס־אנג׳לס, שהסרט
עושה לה הרבה פירסומת, סגרה את רחובות מרכז
העיר בכמה ימי ראשון, והרחיקה את ההמון
שעשוי היה להיפגע אילו קרתה התקלה הקטנה
ביותר תור כדי ביצוע התרגילים.

הפרוייקט מציין בגאווה, שאחד מתוך עשרה
לבנים נפגעו, וזה בהחלט אחוז מתקבל על הדעת
במילחמה נגד טירור. ממש דוקטור סטריינג׳לב
שקם לתחיה.
אחר כך מופיע טרקטור הגורר בעזרת כבל
ארוך אוטובוס אשר צריך להיות מלא ילדים,
ובתוכו כמה טירוריסטים. המסוק מתיישב עליו,
העולם הז ה 2397

התותח יורה, והאוטובוס הופך לגל חורבות, שבו
מתערבבות הדמויות הלבנות והאדומות,
המרוסקות לחלוטין. הטייס הזועם מאיים לערוך
חשבון נוקב עם המכונאים שלו. הם לא טיפלו
בציוד של המסוק כפי שצריך, ולכן הוא לא ידע
להבחין בין טובים ורעים. איזו נחמה נפלאה!
הדילוגים בין הומור שחור, מן הסוג הזה,
לקטעי פעילות קדחתניים, מאפשרים לסרט
להיצמד לנוסחה שהוליווד מעריצה כל־כך: בידור
בכל מחיר. אכן, אין כאן רגע אחד של הרפיה.
באדהם, אשר התנסה כבר בכל סוגי העשיה
הקולנועית, מדראמות פסיכולוגיות (של מי
החיים האלה, לעזאזל!) סירטי־אימים רציניים
למחצה(דראקולה) ומשחקי מילחמה עתידניים
(מישחקי מילחמה) ,שוחה בשפת התמונות כמו
דג במים, ויש להניח שהקהל יישב בפה פעור
לכל אורך ההקרנה. לזכותו יש לומר, שהוא בחר
שני שחקנים ראשיים שאינם חוששים מן
התחרות של המכונות המככבות לצידם.
מאלקולם מקדאואל, בתפקיד איש־הצבא, גילם
כבר את שיא הרשע האנושי בהתפוז המיכאני,
וכל מה שיעשה היום — נבזי ככל שיהיה — זה
עדיין חביב ותרבותי בהשוואה לאותה הדמות.
ואילו רוי שיידר, אשר החזיק מעמד מול כריש
קטלני כמלתעות, שומר על עצמו גם בנסיבות
אלה .״ככל שהמיכשור סביב יהיה משוכלל, אם
האדם שמפעיל אותם אינו מעניין, הקהל
ישתעמם,״ הוא קובע .״ללא בני־האדם רעם
כחול היה לכל היותר סרט תיעודי על מסוקים,
בעל עניין מוגבל בהחלט. עם בני־אדם — זו
דראמה מרתקת.״
ואשר למטרה שהסרט הציב לעצמו :״אם
הצופים יחשבו על הסכנה הטמונה בכלים כמו
רעם כחול, כפי שנתנו דעתם על כרישים אחרי
מלתעות — השגנו את מבוקשנו״.
ברזיל ברזיל, עד כמה שזה ישמע משונה, תופסת את
המקום השלישי בין מפיקות הסרטים בעולם
המערבי — יותר סרטים מצרפת, יותר מאנגלית
גרמניה או ספרד. רק ארצות־הברית ואיטליה
מקדימות אותה.
סטאטיסטיקה? אולי. אולם מעבר למיספרים
היבשים, יש לקולנוע הברזילי מסורת, יש לו
הישגים ויש בו איכויות. ולא רק מן הסוג החשוף,
שנראה בסרטים כמו דונה פלור נשואה לשניים
או אני אוהב אותך.

שחקנית מנוחה — אנסי בושה
קמיע הק ס ם של אוגון
בכך אפשר היה להיווכח החודש, במוסיאון
תל־אביב, שם מציגה רשות־הקולנוע של ברזיל
(הידועה תחת שמה אמבראפילם) שמונה
סרטים שונים, המייצגים יחד זרמים וטעמים
שונים של האמנות השביעית שם. יש בהם הדים
לצבעים ולמיקצבים המקומיים, לנופים
ולאורח־החיים, יש בהם אותה תנופה לטינית
ואומץ לעבור בלי חשש ממציאות לדימיון
ומעולם ריאלי לעולם של אגדה, ויש בהם מצד
אחד פיוט, ומצד שני חקר אמיץ ולא פעם חטטני,
של המצב הפוליטי שבו נתונה המדינה הענקית
העולם הז ה 2397

המסע המופלא
לעידן המכונות
(גת תל־אביב ארצות־הברית) -
י זוזו הסרש הראשון שמציב כצורה גלויה
ומפורשת את הצופה בפני עידן העתיד:
בני־האדם מפנים את מקומם למכונות או במיקרה הטוב,
הופכים בעצמם למכונות, כדי להיאבק במכונות אחרות.
הרעיון חזה מבצבץ ברוב סירטי האפקטים של התקופה
האחרונה, אבל כאן אין מנוט מהתמודדות ישירה עימו.
רעיון העלילה לקוח מטרט מדע בדיוני ישן בשם המסע
המופלא, שבו צימקו צוות״רופאים עד כדי כך, שאפשר חיה
לדחוט אותם לתוך מערכת הדם של מדען מוכה טרומבוזה,
כדי לרפאו. הפעם מושתל הגיבור לא בגוף של האדם אלא בגוף
של מחשב. הוא הופך חייל באחד מאותם מישחקי וידיאו
המופצים לרוב, ויוצא לגלות את המזימה השטנית של נבל
להשתלט על העולם כולו בעזרת ביקורת ממוחשבת.
מכאן והלאה זה אתו שונה מכל טיפור־חרפתקות אחר, במה
שמגע לעלילה. השוני הוא בדרך שבח מתנהלים המאבקים בין
הגיבורים וכוחות״הרשע, כאשר בני־ אדם ופונקציות
אלקטרוניות מתערבבים ביניהם. מותר להניח, כי צופים מעל
גיל 20 יתבוננו במטך במבט משתאה, בלי להבין בדיוק מת
קורה, שעה שילדיהם יצהלו משימחה, חשים עצמם בנוח,
כאילו ישבו בכורטה ושיחקו במכשיר וידיאו.
אין טפק שאולפגי דיטני עשו כאן עבודה מרהיבה לעיניים.
זהו סרט מרתק מבחינה חזותית, ויש להניח שעולם האנימציה

ברוט בוקליטר וסינדי מורגן: מישחקי טלוויזיה
ישתמש עוד שנים רבות במה שפותח לצורך חטרטח זו.
כל נטיון לדבר כאן על מישחק, בימוי, אישיות של כוכבים,
או אפילו עלילה, במובן המקובל של המילה, הוא חסר״טעם
לחלוטין. אולי התפקיד החשוב שיש לסרט תזה הוא
כאבן־בוחך מי שיתמצא -סימן שעשה את הצעד הגדול
לקראת שטת האלפיים; מי שיחוש שהוא במבוך שאין ממנו
מוצא -שיתנחם במילחמה ושלום, ויקווה כי טתרו עוד כמה
שנים עד שהעולם כולו ייראה כמו טרון.

מיתולוגיה עלונה
עם אפקטים
המצוד על יבשת קרול (אלנבי. תל־אניב,
ארצות־הברית) — תערובת מוזרה זו בין
קונן הברבארי ומילחמת״הכוכבים
מנטה שוב ליצור מיתולוגיה דמיונית בעזרת אפקטים
מיוחדים, לבלבל בין עבר, הווה ועתיד, ולתרץ את הכל בכך
שהעלילה מתרחשת בכוכב״לכת אחר (קרול) ,שמפיצי הסרט
מתייחסים אליו בטעות כאל יבשת.
לאותו כוכב״לכת הגיע המיבצד השחור, מעץ חללית בדמות
הר, שמשנה כל יום את מקום הימצאה על פני הכוכב שנופיו
זהים בהחלט לטפי האדמה. על המיבצר שולטת החיה, יצוד
מפחיד וכל״יבול, אשר איש לא ראה מעולם. החיה שולחת
חייליה, המזכירים קצת את גדודי דארת ויידר
ממילחמת־הכוכבים, כדי להרוס, לשרוף ולהשמיד כל מה
שנקרה בדרכם. אבל האגדה אומדת, שכאשר הנסיכה
שיורשת ממלכה אחת על כוכב״לכת זה תינשא לנסיך שיורש
את הממלכה השנייה, ואש האהבה תעבור ביניהם -יבוא הקץ
על המיבצר השחור ועל מעשיו הנפשעים. חח בדיוק מה
שהסרט מנטה לספר.
באמצע נכנסים כל מיני יצורים מפחידים, כמו עכביש
מבדולח, קיקלופ, סוטים השועטים במהירות״חקול מביאים
עיוורים, השולים את ידיעותיהם מתוך איזמרגד. הנסיכה
נלכדת בתוך במיצר, משום שהיצור חמיפלצת* רוצח לשאת
אותה לעצמו, הנסיך מגייס חילותיו למסע״נפלאות שיציל את
הנסיכה -ואת היתר אץ ומרך להסביר׳.
בימים טרופים אלה, כאשר נדמה שאץ דבר מוזר ככל

הזו, שגודלה כגודל יבשת ומיספר תושביה מגיע
ל־ 130 מליון.
בכורות עולמיות. בעצם, אין סוג של
קולנוע ברזילי שאינו מיוצג כאן. הפרשיות
ההסטוריות באות לידי ביטוי בסרט בשם
פאראיבה, אשוז־מאצז — סיפור־אהבה
מעורב בפרשה פוליטית אמיתית, שהביאה
בשנות השלושים את הרודן ורגאס לשילטון, שם
נשאר 25 שנים. הסרט נעשה על־ידי כימאית
ממוצא יפאני בשם טיוזקה יאמאסאקי. יש בו
כמה סצינות אהבה נועזות שלא יישכחו במהרה,
והוא מאשר את ההבטחות שהבטיחה כימאית זו
בסירטה הראשון על התיישבות אבות־אבותיה
בברזיל.
המוסר של הבורגנות מקבל כמה סתירות
מצלצלות בהנשיקה של ברונו בארטו (בימאי
דונה פלור) ומוצג בראי עקום ואכזרי בבורגני
נדיב של פאולו תיאגו — סרט על מנהל־בנק
שסרח על רקע הנס הכלכלי הברזילי של סוף
שנות ה־ .70 סרט שלפי התסריט שלו עשוי להיות
בעל משמעות גם במציאות הישראלית.
אפילו הברזילים עוד לא הספיקו לראות סרט
זה, המוצג כאן בבכורה עולמית.
ועוד בכורה עולמית, למי שמחפש את ההעזה
החריגה של תענוגות ריו. את כל אותם הדברים
האסורים שמספרים עליהם בלחישה ניתן למצוא

קן מרשל: מסע נפלאות להצלת הנסיכה
שיחיה שאי־אפשר להעלות על המסך, זקוק סרט כזה ליוצרים
בעלי דמיון פורה באופן יוצא מן הכלל, או לפחות לכוכבים
שאישיותם וחזותם מרתקים כל־כך -שהם טשאים על גבם
את העלילה. שני הדברים חסרים כאן באותה המידה. הבימאי
פיטר ייטס עושה עבודת תיאום יותר מאשר עבודת״יצירה,
וקן מארשל(שהתפרסם כמאדקו פולו בטידרת טלוויזיה שלא
הוצגה בארץ) רחוק מהצגת אישיות קולטעית עוצרת־נשימח.
כל מה שנותר, זה צרור של אפקטים מיוחדים, אבל אלה כבר
אינם מרשימים•

בסרט ריו בבל, שכשמו כן הוא: טיול בתוך
מאורות־החשק ועולם־התענוגות של העיר
הגדולה, בדיוק מה שתיירים חוקים מחפשים
בלילות. דרך אגב, אפשר להוסיף במאמר מוסגר,
שברזיל מייצרת מדי שנה כמות נכבדה של
סרטים פורנוגראפיים, לא מעט תודות
לחוקי־הצנזורה הגמישים למדי שם.
מי שמחפש את עיקבות ה״סינמה נובו׳ ,אותה
אסכולה אגרית של שנות השישים שהכתה בהלם
את המערב בתעחתד, בעוצמתה ובכישרון שבד,
יוכל למצוא אותם בכל הדרם, בתוך שני סרטים
של נלסון פחירה דוס־סאנטוס, אחד ממייסדי
אותו הסינמה נובו. שני הסרטים שבהם הוא מיוצג
כאן, חנות הקסמים וקמע הק ס ם של אוטם,
הם התפרצויות של צבע ומיקצב, של עולם־אגדה
ההופך למציאות, של דמויות גדולות מן החיים,
כמעט סמלים מהלכים על שניים — וכל זאת
בסיגנון־סיפור יוצא־דופן, הנע קדימה ואחורה
בתוך הזמן, בטיבעיות מוחלטת.
הסרט הראשון מספר על כושי שהפך גיבור
לאומי אחרי שתיעד את תולדות אבותיו, מן
התקופה שבאו מאפריקה. הסרט השני מספר על
קמיע קסום שהעונד אותו הוא בלתי־פגיע, דבר
המסייע לבעל הקמיע להפוך גיבור של העולם
התחתון.
שני הסרטים מציעים את הטוב ביותר, אבל גם

את החולשות של הקולנוע הברדלי: הנטיה
להיסחף בתוך אפיקים צדדיים של העלילד,
להאריך יתר על המידה, להפוך כל דבר לחגיגה.
אבל למען האמת, גם חולשות אלד, אם מתבוננים
בהן מן הזווית הנכונד, הופכות להיות יתרונות.
ולבסוף, סרט שהכל בפסטיבלים האחרונים
הצביעו עליו כעל היצירה החשובה ביותר של
בחיל בשנים האחרונות. שמו: סרג׳נט ג׳טוליו,
והוא פונה לצופים בכמה מישורים. יש בו
מיסטיקה של אדם אשר מתעקש להיות אלמותי,
יש בו הצצה לתוך עולם־הפוליטיקה האלים של
העבר הלא־דחוק, יש בו מרכיב של מסעות
המכסים חלק גדול מן המדינה — וגם זו תכונה
אופיינית להרבה סרטים בחיליים — ויש בו
אותו האומץ להביא את הדמויות ואת העלילה עד
לקצה גבול ההתפתחות שלהם, תהיה זו
אבסורדית, מאיימת או מפחידה ככל שתהיה.
המטרה העיקרית של החודש הזה היא לשכנע
את המפיצים הישראלים שיעזו להתנסות
בסרטים קצת שונים מן השיגרה, שהם מגישים
בכל ימות השנה. באשר לסרטים שבהם הכסות
מינימלית וההעזה מכסימלית — יש להניח שלא
יקשה על אמבראפילם למצוא קונים. באשר
לסרטים האחרים צריך לקוות שגם בץ המפיצים
נשארו כמה אחים, גיבורי תהילה, המוכנים
לנסות.

ע11נ1ים ב עו ל ם

כויסטינה אונאסיס: מתגרשים או לא*
:ריסטינה אונסים ומרגיי קוזום: מתגרשים או לא מתגרשים?
כנראה, שבכל זאת לא. כשווקמן לאוזניה, לפי מיטב האופנה מבלה היורשת
זעשירה ביותר בעולם כריסטינה אונסים בחברת בעלה הישן סרגיי קוזום.
ירשת־ הנישואין של השניים עוברת תהפוכות מוזרות: אחרי שהגישה לו
זתנת־גירושין בדמות שתי אניות־משא, לאות שאין בליבה טינה אליו, חיפשה
•רכים לשכוח. התהליך לא היה קל, וכריסטינה עלתה במישקלה ונראתה מוזנחת
׳בודדה. אך בשבועות האחרונים נראו השניים שוב רוקדים ומבלים בצוותא
:עיר־האורות, או נופשים באתרי־נופש שונים, כשעיניהם נעוצות זה בזה במבטים
סיכורים. כנראה, שקופידון משתולל מסביבם\.ם

״בייבי דוד נישאה בסתו;
ס״מון וגאוטנקר גום ניצחון
נוסו; דיו מוטי! בן 55
השחקנית קרול ביירך, שהתפרסמה ב־ 1956 בתפקיד ביבי דול, נישאה
בשלישית. על כך הודיע עתה סוכנות בלונדון. אלא שהחתונה שהתקיימה
לפני 16 חודשים, ב־ 10 במרס ,1982 ומשום מה היתה עד כה בגדר סוד. בייקר
( )52 עומדת לפרסם את הביוגרפיה שלה בשם בייבי דול בחודש אוקטובר
הקרוב, ואולי זו הסיבה לפירסום דבר נישואיה, כחלק מקידום־המכירות. בעלה
הוא דונאלד ברטון 49 שחקן טלוויזיה בריטי פסטיבל־מוסקווה
חילק את פרס השחקנית הטובה ביותר בין שתיים — בץ ג׳סיקה לאנג׳ ,על
תפקידה בפראנסס, ובץ גיורי דייווים(שמילאה בהפקת גולדה את תפקיד
גולדה הצעירה) ,על תפקידה בחורף של חלומותינו. הגברים שזכו גם הם
חילקו ביניהם את הפרס הראשי: וירגיליום גרץ על פאסטורלה
חירואיקה ויושי קאטו מיפאן על כפר הולדתי 14 אנשים
מוכשרים במיוחד זכו בפרסים מטעם קרן מקארתור בשיקאגו. פרס זה
מוענק אחת לחמש שנים, וערכו בין 24 אלף דולר ר 60 אלף דולר. בראש
הזוכים עומד ראנדאל סורסכרג ( )40 מנהיג התנועה לפירוז גרעיני. אחריו
זכו גם אלים מ׳ ריבלץ 52 כלכלנית שסיימה את מישרתה כמנהלת
ועדת־הכספים של הקונגרס, וסילסייה לאו ( )14 מניריורק, ששימשה
כראש התנועה למען חופש ההפלה המלאכותית השחקן דאדלי ()*10.
מור ניצל מתאונת־דרכים בסנטה־מוניקה שבקליפורניה דורותי
קריסטן 66 זמרת ידועת־שם ששרה כ־ 40 שנה במטרופוליטן אופרה,
נלחמת להוכיח שבעלה ג׳ון דאגלאם סרנץ׳ לא לקה במחלת־מוחץ טרם
נפטר. היא פשוט לא מאמינה שבעלה, שהיה מנתח־מוח ידוע, סבל בעצמו
ממחלה מוחית איומה. היא הקימה ועדה מיוחדת למילחמה במחלת
אלצהיימר, שבראשה עומדים שבראשה גם ג׳ק למון והלן היים
סיימון וגארסונקל הופיעו בראש סיור בינלאומי לפני קהל של 40,000
איש באוהיו. בלי כל פתיחה התחילו השניים בשירם הידוע ססילייה, והקהל
שאג מרוב התרגשות. הסיור האחרון של הצמד נערך לפני 13 שנים. מחיר
הכרטיס הפעם — 16 דולר סמנטה ממית, ילדה אמריקאית בת ,11
שהוזמנה על־ידי יורי אנדרוסוב לבקר בברית־המועצות, כדי לברר אם
הרוסים חפצים בשלום או במילחמה, קיבלה במתנה מן המנהיג הסובייטי
סמובאר ומתנות אחרות, כפיצוי על כך שלא זכתה להיפגש עם המנהיג
החום הגדול שפשט על אירופה גילה מחזות נדירים, כמו צרפתיות שרחצו
בעירום מלא במיזרקות שליד מיגדל אייפל, האנגליות התפשטו בפארקים
והישראלים לא אהבו את שווייץ בלי מיזוג־אוויר השחקנית ג׳ואן
קולינס 50 שהתפרסמה מחדש בסרט הטלוויזיה דינאסטי כג׳יי־אר ממץ
נקבה, מנהלת חיים משותפים עם מורגן מייסון, בנו בן ה־ 28 של השחקן
גייימם מייסון גם לזמרת שר יש בעיות כלכליות: לאחרונה נאלצה
להעמיד למכירה פומבית את ביתה כלוס־אנג׳לס, על ששה חדרי־השינה שלו
ועיצוב־פנים חריג בסיגנון מצרי עתיק. בכך הצליחה לגייס 6וחצי מיליון
דולר דין מרטין חגג את יום הולדתו ה־ 66 בלונדון, יחד עם מועדון
וארייטי, שנשיאתו היא הנסיכה אן לדעתו של הבדרדשחקן כיל
הופכי, מורכבת הכנסתו של אדם משלוש ספרות: האחת שעליה הוא מצהיר
למס־ההכנסה, השנייה שעליה הוא מספר לאשתו, השלישית שעליה הוא מדבר
רק עם חבריו במועדון.

דונם׳ קנט: מצפים או לא מצפים לילד השליש?
הדוכס מקנט ורעייתו הם הזוג היפה ביותר בממלכה
הבריטית המאוחדת, וכל תושביה נושאים אליהם עיניהם:
התמונה מסבירה מדוע. הם זוג מישפחתי למופת, שניהם
תמירים ובעלי תווים נאים, יש להם שני ילדים בלונדיים
ויפהפיים, והם אוהבים את חיי״הכפר ומקיפים את עצמם
בבעלי־חיים, דוגמת שתי העיזים שבתמונה, החתול הסיאמי
הפרטי שלהם ותמיד עוד כמה כלבים. הזיכרון של העם
הבריטי קצר למדי, כשהוא מעריץ זוג מלכותי. לפני חמש
שנים, כשדוכס קנט מייקל נשא לו לאשה את

מארי־כרים טין דדדביימיץ פרצה שערוריה בחצר
באקינגהאם: הבארונית דה־בייבניץ כבר היתה נשואה
בעבר, ונישואיה בוטלו בצורה תמוהה. הענף המישפחתי של
המלכה מווינדזור לא התלהב מן הרעיון, אבל נאלץ לבלוע
את הגלולה המרה. היום כבר נשכחה השערוריה, אחרי
שהדוכסית מקנט הפגינה טעם רב בכל הקשור להתנהגות
לבוש וחיי־מישפתה. ואם היום נישאות העיניים לבני־הזוג,
הרי זה מסקרנות: האם אכן מצפים השניים לתינוק שלישי?
נחכה ונראה.

יאניק נואה: הכוכב נענש ומצא נחמה
אחרי ההוד וההדר בביקור במולדתו עם הנשיא
סרנסואה מיטראן, התהפך הגלגל — יאניק נראה,
האלוף הצרפתי של הספורט הלבן, נענש על עבירה
משמעתית ומצא את עצמו ביציע־הקהל. אומנם, הוא לא

נראה מדוכא במיוחד כשהתבונן במישחק של נבחרת צרפת
עם נבחרת פארגאוואי, בתחרות על גביע דייוויס. בהיעדרו,
העניק את הגביע לארצו הנרי לאקונט. נואה שהיה
מאושר וגא ביורשו הזמני, ונישק את ארוסתו ג׳יל.
העולם הזה 2397

צ׳ארלי צ׳אפלין עם וינטטוון צ׳רצ׳יל

אם מידת ההתעניינות באדם אחרי מותו היא קנה־מידה
לגדולתו, אין ספק שצ׳ארלי צ׳אפלין עומד במיבחן.
חמש שנים אחרי שהלך לעולמו, מקדישים לו עדיין
עיתונים את מאמריהם הראשיים — ולאו דווקא
עיתוני״קולנוע — ובכך מוכח מעל לכל ספק, שצ׳אפלין
ממשיך להיות גם היום לא רק עניין לבעלי מיקצוע, אלא
לקהל הרחב ביותר.
גל המאמרים החדשים, המלווה בתמונות־ארכיון
ובצילומים מן האלבום המישפחתי, הוצת במידה רבה
על״ידי הגילוי וההצגה של כמה סרטים שהוא עשה בנעוריו,
סרטים שאיש לא ידע על קיומם במשך כל שנות חייו
הרבות, ועתה הם מעוררים סנסציה, כשם כלולים בסרט
טלוויזיה חדש הנקרא ציאפלין האלמוני. יש אפילו סיכוי
שהסרט יוצג גם בישראל.
למען האמת, עובדות חדשות על חייו — אין. הרי כל
תנועה שעשה, כל מילה שאמר, כל פגישה שערך, כאשר
היה עדיין פעיל, זכו בכיסוי מירבי מדוקדק כל־כך, שלא
פע 3פורסמו גם דברים שלא התרחשו בצד דברים
שהתרחשו. ואולי משום כך אהבתו של צ׳אפלין לעיתונות

היתה מוגבלת כל־כך, והגדר הגבוהה שמסביב אחוזתו
השוויצית המפוארת, שבה בילה את שנות חייו האחרונות,
היתה שמורה כל־כך.
מלבד היותו שחקן, רקדן, בימאי, תסריטאי, מלחין,
מפיק ובקיצור: גאון — אולי היחידי בתולדות הקולנוע,
שהפופולאריות שלו אצל ההמונים אינה נופלת מן ההערצה
של המבקרים — צ׳אפלין היה גם איש־חברה, שאהב
להתבסם בחוגים הנוצצים של גדולי־העולם, כפי שמעידה
גם האוטוביוגרפיה שלו. שם הוא מציין בהבלטה גדולה את
כל המנהיגים הפוליטיים, את כל אנשי־המדע ואת כל
אנשי־הציבור החשובים שבהם פגש. מן הנימה שבה הוא
מזכיר אירועים אלה, יש לעיתים תחושה שהילד
משכונת־העוני של לונדון מדבר מגרונו של גדול
אנשי־הקולנוע. במבט לאחור, יתכן שדווקא רבים מאותם
עילויים־כביכול שפגש, היו צריכים להיות גאים בעובדה
שהם זכו להיות במחיצתו.
בתמונה למעלה נראים (בשורה הקידמית) צ׳ארלי
צ׳אפלין מרי פייקסורד ודאגלם סיירבגקס ביסוד
חברת יונייטד ארטיטס.

צ׳אפלץ עם אשתו הראשונה, קולט גודאר,
ועם זאן קוקטו

כנופיית צ׳אפלין נופשת בקאפ״פרא. משמאל לימין: ויקטוריה, ג׳וזפין, מייקל, פרד, ג׳רלדין ואונה (אשתו השניה)
העולם הז ה 2397

אוצות־הבוית גיס׳ גיקסוו הורו ער גדור
ג׳סי ג׳קסון מעלה בזיכרון הקורא את ימי הזוהר של ג׳ימי
קארטר — את השנתיים הראשונות לנשיאותו, שבהן ניסה
קארטר לחולל שינויים של ממש במדיניות החוץ האמריקאית
ולהתייחס ברצינות לנושאים הכבדים של זכויות האדם, שאותם
העלה במצע הבחירות שלו.
באורח פרסונאלי סימל אנדרו יאנג, יותר מכל אדם אחר, את
הרוח הקארטרית החדשה. יאנג מונה לשגריר ארצות־הברית
בארם, ויצק תוכן חדש וחשוב לתפקיד הזה. הוא הפך, למעשה,
לשגריר הנודד של קארטר בעולם השלישי, בעיקר באפריקה,
יצר לחץ אמריקאי לשינויים במדיניות של פרטוריה, וקירב
נשיאים אפריקאיים אנטי אימפריאליסטיים למעצמת־העל
שאותה ייצג בכישרון רב. אך יאנג עלה על המוקש המסוכן ביותר
הנכון היום לכל ראדיקל אמריקאי: הלובי הציוני. הוא הסתבך
בפגישה חשאית עם נציג אש״ף, פוטר מתפקידו, ובכר ניתן האות
למתח רב, הקיים עד היום, בין יהודי ארצות־הברית ובין השחורים,
בעלי״בריתם לשעבר. אנדרו יאנג עזב את הפוליטיקה הפדראלית,
ומכהן כיום כראש עיריית אטלנטה, העיר הגדולה ביותר בדרום
המסורתי של ארצות־הברית. יאנג ממשיך לגלות עניין רב בנושאי
חוץ, בכללם ענייני המיזרח התיכון, ואירח לאחרונה ועידת־שלום
שבה השתתפו פלסטינים רבים וישראלים ממחנה השלום.
משקיפים רבים מציינים, ואין הרבה שיחלקו עליהם, שפיטוריו
של יאנג סימנו וסימלו את כניעת קארטר לשדולה הפרו־בגינית,
וסיימו את תקופת הזוהר שלו.
אחד מנערי יאנג הבולטים ביותר היה הכומר השחור ג׳סי
ג׳קסון. כיום הוא חותר ברצינות רבה להשיג את המועמדות
הדמוקראטית לתפקיד נשיא ארצות־הברית
מועמד לגיטימי. ג׳קסון סייע רבות לקארטר וליאנג

כלל להשתתף בתהליך הפוליטי, או אפילו להצביע בבחירות
לנשיאות. ג׳קסון מציין ששני המיליונים האלה מהווים יותר
ממיספר הקולות שהעניקו לרגן יתרון על קארטר בבחירות של
.1980 למועמד השחור יש נסיון רב בגיוס מצביעים שחורים
ובשיכנועם להשתתף בבחירות. הוא משוכנע, ומומחים רבים
מסכימים עימו, שרוב הנמנעים מקרב השחורים יאותו להשתתף
בבחירות של ,1984 ולהצביע עבור ג׳קסון. הצלחתו של החלד

ונוי

מומחיו של יאנוש לשימוש מקומי, בתנאים גיאוגרפיים קשים. כך
י למשל, להתגבר על הקושי
יוכל הפיקוד המרכזי ׳
העיקרי שלו, ולשלוט בקלות יחסית על פעולות של יחידות
מיבצעיות נגד לוחמי החירות המקומיים. המערכת הזו תייעל
בהרבה את מכונות ההרג של השליטים, תזין את הפיקוד המרכזי
במידע מעודכן ותעביר את היוזמה מאנשי הגרילה לימין,

ח סן

וושינגטון להיבחר כראש עיריית שיקאגו, העיר השנייה בגודלה
בארצות־הברית, עודדה מאוד את ג׳קסון, וגרמה ללבנים רבים,
שהיססו בתחילה, לראות בו מועמד לגיטימי, אולי אפילו מוצלח.
צעיר מדי. עם זאת יש שחורים רבים המסתייגים מג׳קסון,
הגם שהם נוטים להצניע את התנגדותם. ג׳קסון אינו מדינאי
מנוסה, והוא חסר נסיון פוליטי. יריבים אחרים מצביעים על
אי־סדרים כספיים באירגון לזכויות האדם פוש, שג׳קסון עומד
בראשו. בגיל 41 יש רבים הסבורים שג׳קסון הוא פשוט צעיר מרי,
ואין לו הכישורים הדרושים להתמודד על תפקיד כה חשוב.
בצד השני של המיתרס יש לפחות איש אחד, דווקא מהאגף
השמרני״ניצי של המיפלגה הדמוקארטית, המעוניין מאוד
שג׳קסון יציג את מועמדותו. האסטרונאוט לשעבר וכיום
הסנאטור ג׳ון גלן סבור שג׳קסון ימשוך קולות רבים מיריבו
הליבראלי, וולאטר(״פריץ״) מונדייל, לשעבר סגנו של קארטר
בבית הלבן. מונדייל שותף לחשש הזה, ומשתדל לשכנע את
ג׳קסון שיוותר על הרעיון. יתכן שהפיתרון יימצא, וג״קסון
יתייצב לבחירות לצד מונדייל, כמועמד דמוקראטי למישרת
סגן־נשיא ארצות־הברית.

ייצוא הסחתשל
יאגוש ב רגל
השר אריאל שרון שונא את אלוף(מיל) יאנוש בן־גל.
אין ספק שזה תנאי הכרחי לכל ישראלי, החושק בתווית של
אדם נאור ומתקדם. תנאי הכרחי — אבל לא מספיק.
יאנוש (״הערבים הם סרטן בגוף המדינה״) סיפר למראייני
הצהרון ידיעות אחרונות ששאיפותיו העכשוויות מתמקדות
בעשיית. הרבה כסף״ .בזה, אולי, אין כל פסול, אלא שיאנוש
מתכוון לצבור את הונו באמצעות ייצוא מוות לארצות העולם
השלישי, בעיקר מרכדאמריקה.
לעולם ק טן נודע שבן־גל יצר שותפות עם קבלן ידוע,
שהתפרסם לאחרונה במיבצעי בנייה נרחבים בגדה. כל זאת, כדי
להקים חברה שתשווק ידע ואמצעי לחימה לשליטים צבאיים
ברחבי העולם, המנהלים מילחמת השמד נגד אזרחיהם שלהם.
המטרה המיידית של בדגל היא רכישת מערכת ממוחשבת
הקרוייה בפי המדענים .1.0.0.0מערכת זו, המנוצלת על־ידי
האמריקאים למיבצעים צבאיים גלובאליים, תותאם על־ידי

י אנו ש בן־גל
יונה דורסנית
במדינות רבות בעולם. מומחים ישראליים סבורים שפעילותו של
יאנוש תגרור אותו באורח בלתי־נמנע לשיווק נשק, מומחים
צבאיים ומודיעניים, ותגביר משמעותית את המעורבות
הישראלית בעולם השלישי — ובצד הלא־נכון של המיתרס.

...ושד ת ת־אדוח(מיל).
דבתמ רי
גם לתת־אלוף (מיל׳) רב (״דוביק״) תמרי יש תדמית נאורה,
יחסית. תמרי היה לוחם מפואר, ורבים מצטטים מפיו דברי
ביקורת, כמעט מינות, נגד שילטון הליכוד.
עם זאת עוסק תמרי, לפי מקורות בארץ ובחו״ל, בגיוס לוחמים
מנוסים כדי לסייע למישטרו העריץ והמושחת של הנשיא
מארכוס בפיליפנים.
מארכוס דנן מתואר כרודף בצע ומועל, אפילו במושגים
היחסיים משהו על דיקטטורות אסייתיות. פועלי ארצו הם בחזקת
עבדים, משכורתם נמוכה ורבים (בכלל זה גם נשים) נאלצים
לעבוד שיבעה ימים בשבוע, עשר שעות ליום, כדי לשלוח כסף
למישפחות. כמובן שמישטר כזה, הקיים אך ורק על הכידונים
האמריקאיים, מעורר שינאה והתמרמרות. המחתרות הפיליפיניות
מגלות לאחרונה פעילות רבה, וזוכות לאהדה עממית
חסרת״תקדים.
לעולם ק טן נודע שתמרי פנה לאחרונה לבוגרי סיירות
מובחרות בצה״ל, והציע להם תנאי שכר מפתים ו״עבודה
מעניינת״ ,בהגנה על המישטר נגד לוחמי הגרילה. מדובר בחוזי
עבודה לשנה לפחות, עם אפשרויות הארכה.

ג׳סי ג׳קסון
מועמד לנשיאותו

בשליחויות בארצות־חוץ. רבים זוכרים עדיין בגעגועים את סיורו
גדרום־אפריקה ב״ . 1980ג׳קסון הלהיב את מאזיניו השחורים
בהתקפות בוטות נגד האפרטהייד, ודבריו זכו לתהודה עצומה,
מכיוון שהוא דיבר בשם המימסד האמריקאי החדש. הוא עורר
ציפיות עצומות לשינוי של ממש בעמדה האמריקאית עד ליצירת
לחץ כבד מוושינגטון נגד הממשלה בפרטוריה (נשמע למישהו
מוכר?) .הגיזענים הלבנים רתחו מזעם, אבל לא העזו לגרש את
ג׳קסון, שוב מאותה סיבה עצמה — הוא הופיע כנציג רישמי
למחצה של הנשיא קארטר. שחורים רבים בדרום־אפריקה
מדברים על הביקור בערגה, מעין תור זהב שנסתיים בטרם החל.
כיום יש להם את רונלד רגן, התומך כמעט בגלוי בכל תעלולי
פיטר בוטא, ראש־ממשלת דרום־אפריקה.
ג׳קסון מנסה לגייס תמיכה נרחבת בקרב השחורים, ומרגיע
כמיטב יכולתו את הלבנים, כשהוא מתאמץ ליצור תדמית מכובדת
ככל האפשר. יש לו כמה יתרונות רציניים. השבועון טיים דיווח
ש־ 9מכל 10 שחורים מצביעים עבור המיפלגה הדמוקראטית. הם
מהווים כרבע מכלל המצביעים עבור מיפלגה זו. מעבר לזה
קיימים בארצות־הברית יותר משני מיליון שחורים שאינם טורחים

בריטניה:
מס רחזב ל״יורמים״
הסופר ההונגרי המנוח פרנץ מולנאר, מתאר בסיפרו
מוזגיים מינהג שהיה רווח ברחובות בודאפסט בסוף המאה
שעברה געדי־הרחוב החזקים, בדוז־כלל ממוצא פרולטארי,
היו מכריזים על. חרם״ ,וגוזלים בכוח צעצועים, כדורים או
גולות מילדים חלשים יותר ועשירים יותר.
הנוהג׳הזה עובר עתה לשכונות של לונדון, ולובש צורה
די מביכה
בחודשים האחרונים נוהגים בריוני לונדון הצעירים
להפשיט בכוח, בעיקר באיומי סכין, בני־נוער ולשדוד מוען
את לבושם האופנתי. חולצות מדגם לוד קוס ט או טאצ׳מי,
הנמכרות בלונדון במאה דולר, ומיכנסי ג׳ינם וקורדדוי מסוג

מעולה מהווים את המטרה העיקרית למעשי השוד. נוער
השכונות הלונדוני, שהא ברובו מובטל, גוזל. את לבושם
היפה של ה.יורמי0״ המקומיים. הנשדדים נשארים במבצב
מביך, ונאלצים למצוא דרך להגיע הביתה כשהם לבושיה
במיקרה הטוב, בתחתונים בלבד.
בשבועות האחרונים הותקפו נערים רבים, שחיקו את
סיגנונו של כוכב הטניס האמריקאי ואלוף וימבלדון ,1983
ג׳ון מקנח. ממדי התקיפות, המכונות בפי פיוחחי לונדון
.מיהי״ (§ת / 7 ^ 1מדאיגים את בעלי החנויות־האופנה
והדיסקו ט קים בלונדון. הם התארגנו כדי ללחוץ על
המישטרה להגן על צעירים החוזרים לביתם בשעות
המאוחחת. דובר מישטרת לונדון ציץ שאץ בכוחה של
המישסרה לגייס את כוח־האדם למשימה זו. .זוהי בעייה
חברתית, ולא רק פלילית,״ ציץ הדובר, והפן־ עצמו למטרה
למיתקפת זעם של העיתונות הצהובה בבריטניה.
אץ ספק שתופעת ה״מיסוי׳ תימשר, מה גם שהיא הפכה
ללגיטימית ולאופנתית בקרב נועד לונחני משכבות
המצוקה.

מהשיותו ח
ותוכתום
אם את
מתכוננים
יש מה לדבר על ״פס
אולי נחכה עם זה קצת.
לא>חבל ע ל הזמן. חשוב לדע ת הכל עוד
לפני הגיוס. פשוט, צ ה״ ל דורש שכבר
בעת הקריאה השניה תודיעו ע ל מספר
חשבון הבנק, אליו תועבר משכורתכם
הצבאית.
באמת חבל על הזמן. מה כדאי לעשות?
גשו ע ת היום לסניף הקרוב של בנק
הפועלים ופתחו לכ ס חשבון. תאמרו בבנק
שאתם מתגייסים בקרוב ובקשו להצטרף
ל״פס כתום״.
״פס כתום״? איך זה עובד?

2פנקסי שיקים חינם, רוצים?-בבק שה. זכות
למשיכת יתר, רוצים?-י ש. כרטיס בנק-קט
באמצעותו תוכלו למשוך מזומנים, רוצים?-
קדמה. כחברה״פס הכתום״ תקבלו. וגם שי
מיוחד.
וצריך את כל זה בצבא?
צריך ועוד איך. במיוחד בחופשות.
בחופשות צריך גם לבלות.
גם בבנק הפועלים רוצים שתבלו. לכן נותנים
לכם כרטיס ״פס כתום״ ,שמקנה לכם הנחות
ע ל כרטיסים למופעים, הצגות, הופעות ומה לא.
עם ״פס כתום״ תעשו חיים והכל ב הנ חה.ול א רק
בילויים, גס תקליטים, ספרים, ועת הרבה דברים.
ומה עם השחרור?
בבנק הפועלים כבר חושבים ע ל השחרור שלכם.
בתום השרות תהיו זכאים להלוואה בתנאים
מועדפים, בגובה מענק השחרור. תוכלו להתחיל.
להסתדר או לנסוע לטיול בחו״ל. ואס ת חלי טו
לחסוך את כספי המענק, תקבלו הלוואה כפולה
ממענק השחרור.
ואם ת חלי טו ללמוד אחרי
השחרור, גם בענין הזה׳בנק הפועלים
יוכל ל עזו רלכ ס.
אז אם אתם מתכוננים לגיוס זכרו:
מה שיותר חיי ל יותר כתום.

טלוויזיות צבעוניות - 27///22///20///16//ע ם או בלי שלט־רחוק

היבואן הבלעדי: טרכף יבוא בע״נז, רח׳ בוגרשוב ,70 תל־א ..

הבורסה

מאת מאיר תדמור

התסריטים שיעלו את הבורסה לגובה

מה לא סרה
בישיבת הממשלה
אתם חייבים לשים לב. הדבר החשוב ביותר
שקרה בישיבת הממשלה האחרונה ביום הראשון,
ואני לא הייתי שם, אבל כמה מעמיתי המתינו
במיסדרון והם שהאירו את העניין החשוב ביותר
שקרה: לא קרה דבר. חוץ מהערתו של שר־האוצר
שהוא נמנע מלהביא תוכנית כלכלית מפורטת,
או אם תרצו פרוט מדוייק של הצעדים הכלכליים
שמישרדו מציע. עוד יותר מעניין הוא הנימוק:
הדלפות מיידיות שיחבלו ב״צעדים״ .ואני אומר
לכם מידיעה אישית, שהוא צודק.
יש עוד משהו חשוב שאיננו ברור, זהו חלק
מערפל־הקרב, מקצצים ממה? מה״מיסגרת״,
כלומר מהתקציב המאושר, או שמעבירים מסעיף
לסעיף בין המישרדים. מקצצים מהתביעות
הנוספות או מקצצים ב״בשר החי״ .ההנחה היא
שזה יהיה צרוף של השניים. מה שעוד ברור,
שה״אי־אפשר״ להטיל מיסים נוספים יהפוך
לאפשרי מאוד, כולל המס החביב על שר־האוצר,
המס על עו״ש (עובר ושב) שכולו עובר לקופת
האוצר ולא שב ממנו. כי מה שצריך לשוב,
השרותים וגם הסובסידיות יקוצצו. אני עדיין
זוכר, לפני המפולת בבורסה, כאשר הד״ר יקיר
פלסנר, יועצו של שר־האוצר אז, ועדיין היום,
אמר שאנחנו צריכים לשאול מדוע בנו של בעל
היכולת צריך להנות מחוק חינוך חובה חינם ולא
לשלם עבור חינוך תיכון, אמרו שזה שיגעון
להציג שאלה כזו. עכשיו היא תהיה נורמלית —
התשובה. לא יהיה חינוך תיכון חינם. מי היה

חינוך חינם מיותר
מעלה על דעתו הטלת מס על תשלומי רווחה.
מתברר שהדעת יצאה לחופשה — והתוצאה
מיסים על קיצבאות.
זהו, החגיגה נגמרה. גם הבחירות לעיריות לא
יעזרו. הדבר היחידי שעוד יכול לעזור לנו
להמשיך לחגוג, הוא אירוע בתחום הפוליטי.
בינתיים כולם, כולל שר־האוצר יושבים חזק. עד

סוף השבוע, אולי אפילו מעבר לו —
אחרי השבת הקרובה, נוכל עדיין להנות
מדולרים זולים יחסית. אחר־כן* יתייקרו
הדולרים, לא לכולם. היטל על המט״ח
לפי יעודו, הוא אחד הרעיונות. הנה
הדוגמה הידועה: מם נסיעות שיגדל.
תהיה צמיחה — ההיטלים והמיסים
יצמחו.
שר ארידור
עובר ולא שב

המיליארדים המבוזבזים לצחצח
שד חברת החשמל נעליים
בלי
להתם פר

המדובר הוא בסכום של 1.5מיליארד — לא שקל, אלא דולר. וזהו הסכום שחברת־הוזשמל עומדת
לבזבזו.
בסוף השבוע תונח אבן־הפינה להקמת שתי יחידות־כוח שיופעלו על־ידי פחם בתחנת־הכוח
באשקלון. קדם לכך מאבק־איתנים בתוך החברה, בין קבוצת מהנדסים בכירים של מחוז חיפה והצפון
ואנשי מחוז הדרום של חברת־החשמל, הממתינים לאוניות־הפחם בחופה של העיר הדרומית.
על־פי מסמך של המהנדסים, יבוזבז הסכום הגדול הזה, שהיה נחסך אילו הוספו שתי היחידות
לתחנות־הכוח הקיימות בחדרה ובחיפה.
המהנדסים טוענים שהתחנה הדרומית מיותרת, רחוקה ממוקדי־הצריכה, ועלולה לפגוע בתוכנית
להקמת תחנת״כוח גרעינית באיזור לקראת שנת .2000
הם מציעים, שמומחים מחוץ לחברה יבדקו את דרך קבלת ההחלטות בחברה לגבי תיכנון לטווח
ארוך. אך הם לא יצליחו למנוע, כנראה, את הבזבוז הענקי באשקלון.

בנק־ישואל
מקרם
את חאוצו
מה שזול קונים הרבה ומהר. ואני לא מתכוון
לבגדים, ירקות, או אפילו מכוניות. אני מתכוון
לדולרים שאותם קונים עכשיו מהר, כדי להחזיר
לאט, על חשבון בנק ישראל.
מה שהאוצר מתכוון לעשות, אולי עוד השבוע,
התחיל הד״ר משה מגדלבאום, נגיד בנק ישראל,
כבר לפני כמה שבועות. יש לו יתרון הוא עושה
את זה בשקט. פעם בחוזר של המפקח על מטבע
חוץ, האוסר עלינו לסחור בעיסקות עתידיות
בקומודיטי׳ס (סחורות) ועכשיו, בשקט, בחוזר
אחר, האוסר עלינו לקבל הלוואות דולריות
בחו״ל בערבות בנקאית.
נכון שזה נוגע בעיקר לעסקים גדולים שנהגו
עד כה ללוות בבנקים בחו״ל ולהנות מהלוואות
זולות יחסית לטווחים ארוכים. עכשיו הסיפור
נגמר. מאות מיליוני דולרים זולים נמצאים
ב״צנרת״ האשראי לטווח ארוך בדולרים, חלקם
לא יזכו כבר להגיע ללווים. נגמרה החגיגה של
דולרים זולים לעסקים גדולים. כל העסקים
שהצליחו עד לאחרונה. למשוך״ אשראי דולרי
זול, יכולים לצאת לחופשה. מי שירצד!

דולרים יקנה במחירי בנר! ישראל, אס

ושוב חדשות משמחות מהכולבו המפורסם
בניו־יורק. אם יש לכם כבר הכל, יש דבר אחד
שבטח אין לכם: מצחצח נעליים חשמלי לשימוש
ביתי, המצוייר בשתי מיברשות, כהה ובהירה,
המיוצרות מצמר־כבשים אמיתי. משהו יוצא
מהכלל ותיכף תבינו גם למה.
קודם כל המיברשות נעות ומסתובבות
במהירות של 1500 סיבובים בדקה, ללא מאמץ
כמעט. למיתקן יש ידית הפעלה טלסקופית
שהיא גם מתקפלת, וכל זה כדי שנוכל לשלוף
אותה ולהפעיל את המיברשות ולהימנע מהצורך
להתכופף. הידית הנשלפת אורכה 75 סנטימטר,
נוחה לכל הדעות והגבהים. בראש הידית מצוי
כפתור הפעלה אדום, אפשר גם שחור; הידית
משמשת גם כמוט איזון.
והעיקר, תוך כמה שניות יבריקו נעליך כפי
שלא הבריקו מעולם. לא כולל נעלי־התעמלות
וסנדלי פלסטיק. למיתקן ידיות נשיאה ובסיס עם
ארבע רגליות מצופות בגומי ליציבות יתר. התקע
בשקע, לחיצה על הכפתור, וזה עובד. יש שני
דגמים. השני בלי ידית הפעלה. לחיצה בנעל

בורסה זה דבר גדול. מי שחשב שאין יותר לאן
לרדת טעה. זה כולל אותי. בכל יום נרשמים שיאי
ירידה חדשים, ואם על פי המתמטיקה החדישה
אפשר היה לעלות רק מאה אחוז ולרדת אלפי
אחוזים, הבורסה היא ההוכחה. בינתיים המצב
הפוך. כל המניות שעלו מאות ואלפי אחוזים
ב־ 1982 יורדות עשרות אחוזים ב־ . 1983 אבל, כדי
לחזור ולעלות לשיאן יצטרכו שוב לטפס אלפי
אחוזים. זה — לא יהיה בקרוב. אבל, הפוטנציאל
קיים. תשימו לב למונח פוטנציאל, שטומן בחובו
פוטנציאל עצום.
יש שני תסריטים, או אם תרצו סצנאריו, למה
שיקרה בעקבות הצעדים הכלכליים החדשים.
התסריט הראשון אומר, שמכיוון שחלפה, או
הסתיימה, תקופת אי־הוודאות, שהיא שגרמה
לשפל בבורסה, ועכשיו כולם יודעים איפה הם
עומדים, תתחיל ההסתערות על הבורסה, והכל
יעלה, ויעלה הרבה. אלה שהחזיקו את הסחורה
ישחררו לאט תוך מה שקרוי עליות שערים חדות,
כלפי מעלה כמובן. מי שסבור, וזו מילה

לגמרי לא רעה להגדרת העניין, שכד
יקרה, יכנס עכשיו. ימכור בנקאיות
וצמודים ויקנה מניות של ממש. יש

תסריט שני, שאומר שיהיו עליות שערים, אבל
המשקיעים, שלא כולם עדיין חזרו מחדל, לא
יכנסו. והראיה: שני מיודעינו יוסי ריגר ואליעזר
פישמן נמצאים בחו״ל. הראשון חוזר רק בסוף
השבוע. אם זה כך, עד אז לא יקרה משהו מיוחד.
אז אמרנו, יהיו עליות שערים אבל לא הסתערות
והשוק יחזור להיות נורמלי, עם הרבה.מעורב״,
מעט.ק״ פחות.מ״.

המכנה המשותף של שני התסריטים
הוא, שעכשיו כדאי להשקיע במניות.
מי שיש לו כסף פנוי יתחיל לקנות
מציאות ויש הרבה כאלה. הנה רשימה
חלקית של מניות מעניינות, הראויות
להתעניינות מטעמי עניין מאוד ענייני.
ונא להביא בחשבון שאני לא ממליץ. זה לא
העסק של אבא שלי ואני לא משתתף. פשוט, לי
אין כסף. גם אם היה לי הייתי מעדיף את מה שהכי
בטוח — דולרים. מי שמוכן. לקחת סיכון״
מחושב ופעם אחת לפחות להשקיע כאשר כל,
הסיכונים כמעט יצאו לחופשת קיץ, ישקיע.
הנה התפריט: כלל ,10 בלל תעשיות,

דיסקונט השקעות, החברה לישראל ,1
פולגת, פקר פלדה, עלית, ים המלח, כלל
אלקטרוניקה, אלרון, אלקו ,2.5אלביט,
אלומית, אורדן ,5נכסי הדרים, מהדרין,
הכשרת הישוב, אפריקה ,1אזורים, דלק,
אגן, עיט, ארית, גל תעשיות, ספקטרו־ניקס,
דלתא, שלדינה. עד כאן. לא כולן
מציאות. אבל לטווח ארוך יש להן פוטנציאל.
ראה למעלה.
המלוכלכת והמאובקת על ראש המיתקן והעסק
עובד. והמחיר 100 :דולר עם ידית הפעלה ו־90
דולר בלי הידית. המישקל כשישה קילוגרם.
מיוצר ב־ 110 וולט. צריך טרנספורמטור קטן.
גדול עולה הרבה כסף.

כיף שווה גיליון -גלשן גגונע
נגיד מנדלבאום
האוצר אחרי הבנק

בכלל. הם ישבו עכשיו חזק על הבת,
את השיבר הס סוגרים לאט.
מישהו זוכר את הליברליזציה במטבע חוץ? זה
התחיל ב־ 977ז כששימחה ארליך המנוח הבטיח
שישראל תהפוך למתחרה של שווייץ. אנחנו
עדיין על המסלול, בשבוע הבא, לכל המאוחר
אנחנו נוטשים.

הכולבו המפורסם של ניריורק מוכר, למי שיכול לשלם, גם גלשן מים סילוני. הגלשן בעל מנוע
שתי פעימות כמו בקטנועים 15 ,כוחות סוס, מקוררבמים, יוצר שובל סילוני בדחף של 150 ליברות.
עד כאן למבינים במנועים. מגיע למהיתת של 50 קמ״ש. אין מדחף מסוכן. יכול לנוע על פני מים
שעומקם אינו עולה על 30 סנטימטרים. מיסגרת מפיברגלאס המונעת טביעת מצופה בספוג מחומר
הקרוי אורתאן בצפיפות גבוהה. שימו לב, כל זה מופיע בהסבר וזה חשוב. הגלשן יציב וטוב לגלישה
במי אגמית נהרות נתלית ימים ואוקיאגוסים. הניהוג נעשה באמצעות תנועות הגוף והעברת הכובד

מצד לצד. כושר תימרון מעולה. אחיזה בידית לייצוב הגוף.

אם נופלים למים המנוע חדל אוטומטית. הדלק במיכל של 10 ליטר מספיק לארבע
שעות. האורך 2.70 מטר והרוחב 75 סנטימטר. המישקל 60 קילוגרם. המחיר 2450 דולר בדבר. הכיף
שווה מיליון. למיליונרים בלבד. אינו חייב במס, כמו כל כלי שיט וטיס. הוא גם שט וגם טס.

תוכניות מועדפות
בטלוויזיה הי שראלית

יום רביעי
10.8

אליפות
• ספורט:
העולם באתלטיקה קלה
( — 4.00 שידור־ישיר,
פרשנות עברית) .במרכז
המישדר ריצות 400מ׳ גברים
ונשים — גמר, מרוץ־שליחים
100x4מטר — חצי־גמר וגמר.

• בידור: עוד להיט

של למון מגלמת השחקנית לי
רמיק את תפקיד האשה. הסרט
הופק בשנת .1963

יום חמי ש
11.8

• סידרת פירטי תחקיר:
מישחק המילחמה
ההרה — 9.30 מדבר
אנגלית) .העימות מערב־מזרח
הוא נושא הסידרה התיעודית בת

תוכניות מומלצות בטלוויזיה היוונית
מם רבי עי 10.8
• סידרה לילדים: סיפורים מן העולם (6.10
— ערוץ 25 — 3דקות — מדבר ערבית).

מם שבת 13.8
• סידרת אנימציה: פולשים מן החלל (6.15
— ערוץ 20 — 3דקות — מדבר ערבית).

סיפורים מאויירים ממיטב ספרות הילדים בעולם:
היפהפיה הנרדמת, שלגיה ושבעת הגמדים. כיפה
אדומה ועוד.

מדע בדיוני ביד הדמיון הטובה של האנימטור, דמויות
משונות מכוכבי-הלכת השוני* מסעות בין כוכבש
ומילחמות אכזריות בחלל.

• סרט דוקומנטרי: צרפת הדם 7 .1 5
ערוץ 15 — 6דקות — מדבר צרפתית) .מבט
על חיי הרוח, הכלכלי״ התעשיה והמדע בצרפת של ימינו.

• סידרת מתח: מאגנום 10.15 ערוץ 6

— 5 0דקות — מדבר אנגלית) .סיח־ת־מתח
אמריקאית בכיכובו של ת ש סלק. המעמיד את שירותיו
המיוחדש תמורת מגורים מפוארים, ואמצעי מחיה
מכובדים. לצד תום סלק מככבים ה שחקנים ג׳ון הילרמן,
לארי מקטי ורוג׳ר מוסלי.

מם חמי שי 11.8
• לילדים: עולמו של וולט דיסני (— 6.20
ערוץ 5 0 — 3דקות — מדבר אנגלית) .פרק
חדש מסידרת־הילדים הפופולרית עם הדמויות החביבות
והמוכרות של וולט דיסני. סיפורים אנו שי ש ואנימציה
מעולה.
• סידרה עלילתית: נוטס לנדינג 9 .1 0
ערוץ 5 0 — 6דקות — מדבר אנגלית) .סידרה
עלילתית בהפק ת חברת לו רי מ ר האמריקאית, המציגה
בסידרה זו מערכת שסים המתפתחת בץ ידיד ש וקרובי
מישפחה בפרבר שקט במדינת קליפורניה. משת תפי *
ת ן מוריי, מי של לי, טד שקלפורד וג׳ואן וך ארק.

• סידרה קומית: מ־א־ש 8.30 ערוץ 6

— 25 דקות — מדבר אנגלית) .הומור מקברי על
פצועים והרוגים, בסידרה אמריקאית המתרחשבת
בבית־חולים שדה בזמן מילחמת קוריאה. והמתארת את
שיגרת החיים והרומנש הנקקמים בץ רופאים ואחיות.

י ש רא שון 14.8
• סידרה לילדים: סרסטיז 6.30 ערוץ 3
— 45 דקות — מדבר אנגלית) .סיפורים לילדים

• סידרה קומית: אחת ממיליון (— 8.30
.ערוץ 25 — 6דקות — מדבר אנגלית) .סידרה

מם ש שי 12.8
• אנימציה: הזוג המוזר 10.20 שני
הערוצים — 20 דקות — מדבר אנגלית).
למון ורמיק: ימי יין ושושנים

סידרה של סרטים מצויירים שגיבוריה הם כלב וחתול.

יום רביעי, שעה 10.05

( — 8.30 מזמר אנגלית).
בתוכנית השירים פיתוי בביצוע
הלהקה הרקיע ה־ 17 אינני
יכול להתרגל לאבד אותך
בביצוע הביט; כנסיית המוח
המורעל בביצוע להקת מועדון
התרבות.

קולנוע: סיפורי

בדים 8.30 הנחייה
בעברית) .תוכנית סקירת
סרטים, העוסקת בסרטים מבט
אחר(הונגריה) ,על כל הקופה

שלושה פרקים, שאותה ערך
העיתונאי ג׳ונתן דימלבי. הפרק
הראשון, התפלגות המחנות,
המתאר את הגבול בן 1,400
הקילומטר החוצה את אירופה
לשניים. פלג הגבול החוצה את
גרמניה לשתי מדינות נבחן דרך
האנשים החיים בה.

• תעודרמה: פרשת
ג׳ימי הופה( — 10.20 מדבר
אנגלית) .פרק רביעי ואחרון
בסידרה המתארת את המאבק בין
ג׳ימי הופה ורוברט קנדי בשנות
השישים בארצות־הברית. רוברט
בלייק מגלם את תפקיד הופה
וקוטר סמית את תפקידו של
בובי קנדי.

יום חמישי, שעה 9.30

• ספורט: אליפות־העולם
באתלטיקה קלה
( — 9.30 שיתר מהלסינקי,
פרשנות עברית) .תקציר
תחרויות היום השלישי.

• סרט קולנוע: ימי יין
ושושנים 10.05 מדבר
אנגלית) .השחקן ג׳ק למון
חורג בסרט זה מדמותו הקומית,
ויחד עם הכימאי בלייק
אדוארדס מטפל באלכוהוליזם.
העלילה מספרת על זוג נשוי הוא
איש יחסי־ציבור, היא מזכירה
בכירה. שניהם מתדרדרים
בהדרגה לשתייה מופרזת. לצידו

• ספורט: אליפות•
העולם באתלטיקה קלה
( — 9.30 שידור מהלסינקי,
פרשנות עברית) .דיווח

מם שני 15.8
• סידרת מתח: שותפים לפשע (— 9.10
ערוץ 50 — 6דקות — מדבר אנגלית) .סידרה
בלשית מתוקת מפרי עטה של אגתה כריסטי, המביאה
בכל פעם עלילה בלשית מיסתורית הנפתרת בדקה
האחרונה. בהשתתפות: ג׳ימס וורויק, אן ססליבראס.
קונסטנטין גרגורי ולינדה מרלו.

מם שלי שי 16.8
• סידרה לילדים: מיקרי־־חרום (— 5.50
עתץ 20 — 3דקות — מדבר אנגלית) .סידרת
אנימציה אמריקאית אשר במרכזה צוות מכבי־אש.

• סידרה דוקומנטרית: לקראת שנת
אלפיים 8.55 ערוץ 15 — 6דקות —
מדבר אנגלית) .סידרה דוקומנטרית קצרה, המתארת
בחדור את עולם המחר, על שיכלוליו. המצאותיו והישגיו.

אנגלי ת) .הפרק ביקור רשמי,
שבמהלכו זומם השר החדש
להפוך ביקור של נשיא בוראנדה
להישג פוליטי של מיפלגתו.

יום ראשון

סידרה קומית:

שלושה בדירה אחת (11.05
— מדבר אנגלית) .הפרק

תחרויות יום שישי ושבת
במיקצועות האתלטיקה השונים.

גיק בחנות הפרחים. ג׳ק עובד
בחנות־הפרחים שאותה מנהלת
ג׳נט, ויחסיהם בעבודה משפיעים
על חייהם המשותפים בדירתם.

• דראמה בריטית:
אוהבים בזמנם (— 10.30
מדבר אנגלית) .נורמן ומרי

המוקדשת ללהיטיו של קליף
ריצ׳רד.

12.8

(פולין) ,האיש מנהר השלג
(אוסטרליה) והסרט האמריקאי
זהות כפולה.

מרהיבה בצילומים על היקום ועל הבלתי־נודע. דרך
הדמיון אנו מ שי שים אל עולם מלפני 200 מליון שנות
אור, לעולם של מיסתורין, שיתכן שיש בו חיים, בדומה
לכוכב הלכת שלנו.
• סידרה עלילתית: סלקון הרטט 1 0 .1 5
עתץ 5 0 — 6דקות — מדבר אנגלית) .עוד
סידרה בהפקת חברת לורי מר, המביאה את קורותיה של
מישפחת כורמים אמריקאית. שאבותיה היגרו מאיטליה,
והדמות ה ח מיננ טי ת בה היא סבתא שתל טני ת(ג׳ ץ וימן).

אמריקאית על נהגת מוגש כושית בניו־יורק, אשר ירשה
כתוצאה מצירוף מיקרים נדיר את רכושו הרב ואת
מישרתו של ירו־ מועצת־המנהלים של חברת־ענק
אמריקאית. היא מנהלת את החברה ביד רמה, אך בתבונה
ובגישה אנושית מתחשבת. סשואציות מצחיקות כתוצאה
מהבדלי תפישה בין הבוסית החדשה ובין הסובבש אותה

בחברה.

14.8

סרט קולנוע:

השיכנוע הידידותי (9.15
— מדבר אנגלית) .סיפורה

דימבלי: מילחמה קרה

• סידרה מדעית: קוסמוס 6.20 ערוץ 3
5 0דקות — מדבר אנגלית) .סידרה מדעית

ביחד עם פיט. בנסון ופיט
סובלים ונחטפים בידי אנשי
גרילה.

עם מוסר השכל. בכל פרק מובא סיפורם של ילד או ילדה
הסובלים מבעיה מסויימת. אנו מלווים אותם בלבטיהם
ובדרך הטובה שבה נקטו כדי להגיע לפתרון מוצלח.

נפגשים שמונה שנים אחרי
שנפרדו. גורמן ומרי אהבו זה את
זה, הוא היה נשוי והיא התגוררה
עם אמה. ולשניים לא היה מקום
להיות יחד, עד שנורמן מוצא
קן־אהבה מיוחד במינו. השחקן
אדוארד פתרברידג׳ מגלם את
תפקיד נורמן, והשחקנית לין
פארלי את תפקיד אשתו.

• בידור: עד פוס (8.30
:מת) .תוכנית
— מדבר אנגלית).
• סידרה חדשה: עקרב
( — 9.30 מדבר אנגלית).
נלית).

מיני־סידרה בת שלושה פרקים
העוסקים בטרוריסטית, המנסה
לחלץ עצמה ממעגל הטירור.

• דראמה: השגרירים
— 10.20 מדבר אנגלית).
דראמה המבוססת על סיפרו
הקלאסי והנודע של הסופר הנרי
ג׳יימס. בסרט מככבים לי רמיק
ופול סקופילד.

יום שני
15.8

• בידור: תהילה (8.30
— מדבר ומזמר אנגלית).
הפרק סיום מוצלח.

• מותחן: איישייד
( — 9.30 מדבר אנגלית).
הפרק מלאכי חבלה ממשיך
ומביא מעלילותיו של קציר
בלשים בכיר במישטרת ניר
יורק.

• סרט ישראלי קצר:
פסק זמן 11.00 מדבר
עברית) .סירטו של יצחק
חלוצי, מעובדי הטלוויזיה
הלימודית, המוקרן במיסגרת ישראלים סרטים הקרנת ניסיוניים.

של מישפחת קוויקרים, בתקופת
מילחמת האזרחים בארצות־הברית.
הקוויקרים, המתנגדים
לכל אלימות, עישון ושתייה,
נקלעים לדילמה קשה במהלך
המילחמה. זה סרט רומאנטי,
ששזורה בו מידה רבה של הומור
ואידיליה. הבימאי: ויליאס ויילר.
מככבים: גרי קופר, דורותי
מק־גווייר ואנתוני פרקינס.
הסרט הופק ב־. 1956

שעלילתה מתרחשת בחנות
כולבו. הפרק המיספרים שלנו
בירידה מתמקד באופן שבו
מתמודדת. החנות בירידה
במכירותיה.

פפם

• סידרה חדשה: כינוס
מישפחתי 9.30 מדבר
אנגלית) .סידרה אמריקאית

• סידרה קומית: בן
אדוני השר( — 11.10 מדבר

13.8

חדשה, שבה מככבת השחקנית
הוותיקה בט דיוויס.

סידרה קומית:

בנסון — 8.30 מדבר
אנגלית) הפרק התפתחויות
מהפכניות, שבמהלכו מתכונן
המושל גטלינג לצאת לוועידת
סחר פאך אמריקאית באי טרופי.
אך סגן־הנשיא מגיע העירה
באורח בלתי־צפוי, והמושל
משגר את בנסון לייצגו בוועידה

16.8

סידרה: מישהו

מטפל בך 8.30 מדבר
אנגלית) .סידרה קומית

בידור״ :אילנית

( — 10.10 מזמר עברית):

שידור חוזר של תוכנית בידור
עם הזמרת אילנית.

פתרבריידג׳ ופארלי: אוהבים בזמנם
מוצאי־שבת, שעה 10.30

• מותחן: לא יאומן כי
יסופר 11.11 מדבר
אנגלית) .הפרק רוץ, שפן,
רוץ.

שידור
צל־ש
נושף!גיוון
• להנהלת הטלוויזיה הלימודית, על
מיכלול מישדרי־הבוקר ואחר״הצהריים שלה
ב תקופ ת החופש הגדול. בהיצע זה מוכיחה
ומבססת הטלוויזיה הלימודית את העובדה שיש
לטלוויזיה הכללי ת מה ללמוד אצלה על תיכנון
לוח־מישרדים, גיוונו ומעופו. מישדריה מצטיינים
במינון נכון ובפיזור של מישדרים, דברים
שאינם מצויים כלל בתודעתם התיק שורתית של
מנהלי הטלוויזיה הכללית בהווה.

מאחורי הקלעים
.סולידריות־ בטלוויזיה
תושבי ישראל ומשלמי אגרת־הטלוויזיה,
שזכו במשך יותר מעשרה ימים לצפות במהדורות
מבט מקוצרות ושטוחות (המסתיימות בהודעה:
.ב של סיכסוך עם החברות המעניקות שירותים
הכתבה הגנוזה
בערב־ראיונות בהנחיית איתן דנציג בתל־אביב סיפר הכתב הצבאי
היוצא ח סממה בין השאר, את סיפורה של אחת מכתבותיו שנגנזו,
הנוגעת לנו שא הדתי.

סיפר כממה:
זה התרחש לפני כמה שנים, כאשר שימשתי ככתב מתחיל
בטלוויזיה. נודע לי, בדרך של מיקרה, שבירושלים הוקם בית־ספר
למוהלים, במיסגרת פעילויותיה של י שיבת ה ת פו צו ת בהר ציון.
הגעתי למקום עם צוות־צילום. כאשר נכנסתי לכיתת־המוהלים
בישיבה ראיתי אבר־מץ של גבר התלוי על הלוח. הרב, שהינחה את
השיעור, הסביר לתלמידים כיצד צריך לחתוך. שאלתי אותו איך
עושים את הפרקטיקה, והרב השיב לי . :ת חיל ה על עור של תרנגולות,
ואחר״כך מוהל כל מוהל שיבעה ילדים ערביים. ורק אז כשיר המוהל
למהול יהודים׳.
הייתי המום. שאלתי איך אתם מקבלי ם ילדים ערביים, והרב השיב
לי. :י ש לגו עסק עם מוהל ערבי אחד בעיו־העתיקה, העובד גם כספר.
ה!א מ ספק לנו את הילדים תמורת כסף ׳.ניגשתי למוהל־ספר הערבי,
והוא ני מק את מסירת הילדים למוהל היהודי ב ט ענ ה. אנחנו לא
יודעים איך לע שות את ז ה׳ .
סיימתי להכין את הכתבה, ואז נודע הדבר לראש־העירייה, טדי
קולק, שהפעיל צינורות של לחץ וביק ש מהטלוויזיה שלא לשדר את
הכ תב ה היות ושיחרר, עשוי לגרום נזק רב למדינת־ישראל. מנהל

מולאה: הצמדת עוזר צלם לכל צלם־טלוויזיה
היוצא לשטח (בימים אלה הפיצה הנהלת
רשות״השידור, במדורי ה.מבוקשים״ ,הודעה על
שכירת. עוזרי צלם״).
בעוד שבשבוע״שידור רגיל מקבלת חטיבת־החדשות
שישה צוותי צילום 4 :צוותים למבט,
צוות למבט שני וצוות להשבוע -יומן
האירועים, הרי שכיום משרתים את חטיבת
החדשות שניים עד שלושה צוותים ליום, וזה
משבש לחלוטין את עבודתה.

ער1ץ שגי בדי ערוץ ראשו!

מנהל־ספורט אלרואי
ל א שי קו לי םמק צו עיי ם

לטלוויזיה, משודרת מהדורה קצרה זו של
מבט אינם יודעים את הסיפור המסתתר
מאחרי שביתה זו.
הסיבה ל מהדורות־מב ט המצומצמות היא
אי־נכונתם של צלמי־החוץ(.סטרינגרים״) לצלם
עבור רשות־השידור תמורת המחירים הזעומים
שהרשות משלמת.
במקביל לשביתה זו מנהלים עובדי מחלקת־הצילום
של הטלוויזיה השבתת־אהדה איטלקית,
לאות סולידריות עם עמיתיהם הצלמים. חלק
מצלמי־הטלוויזיה יצאו לחופשת־קיץ, תוך שהם
מותירים מינימום של צלמי־חירום.
במקביל החלו צלמי־הטלוויזיה לדרוש
מהנהלת הרשות דרישה, שבמשך שנים לא

יתכן שממשלת־ישראל עומדת לאשר באחת
מישיבותיה הקרובות את הקמתו של ערוץ שני,
בהתאם להמלצתו של שר-החינוך־והתרבות
זבולון המר. קיימת אפשרות שהטלוויזיה
הכללית ת חדל מל תפ ק ד ביום שבו יוחל באירגונו
של צוות״ההקמה לערוץ השני.
ראשית: חלק ניכר מעבודות הטלוויזיה —
צילום, הקלטות, עריכות — מתנהלים בידי
חברות הפקה וביצוע פ ר טיו ת( קסטל, הר צלי ה,

כתב סממה (עם אהרון פאפו)
אבר־ מין על לו ח
הטלוויזיה שוכנע, הכתבה לא שודרה, והיא אצלי במגירה, עד עצם
היום הזה.
עד כאי דברי סממה הוא התעלם מחובתו של עיתונאי ל חו ח בכל
מחיר על ידיעה כזאת.
פרט חשוב, שלא הוזכר: הפרשה בולה דוווחה בשעתו כסקופ
בילעדי של ה עו ל ם הז ה.

חותמם על הטלוויזיה הישראלית, ולאו דווקא
באופן החיובי ביותר.

גלויות בגנות האתיקה העיתונאית הנפגמת בדיווחים
מיסחריים מסוג זה.י

ראשיתו של הסיפור בעורך ה שבוע -יומן
ה אי רו עי ם, מיכה לימור, שהזמין כמה
שבועות קודם לביקורו של הזמר בארץ
כתבת־מגאזין אצל כתביו לסיקור סיור הזמר.
לימור פנה לכתב־הטלוויזיה בלונדון, שימעון
טסלר, וביקשו לערוך ראיון עם הזמר הבריטי,
בכוונה ל שלבו בכתבה הנרחבת שנועדה להיות
משודרת אחרי עזיבת הזמר את הארץ.

ספורט סשוחו־ר לא יוחזר

בינתיים יצא לימור לחופשת־קיץ, ובמקומו
הוצב דויד גילבוע, שהיה באותו שבוע בהמתנה
לקראת מינויו בידי ועדת המיכרזים של
רשות״השידור למי שרת האחראי למישדרים
הדוקומנטריים של חטיבת התוכניות.

טוביה פער, המיודד אישית עם משה
כלוצקי, האמרגן שייבא את דוד סטיוארט
ארצה, לחץ בסידרת־טלפונים בהולים (שהגיעו
עד לחדרי־העריכה) על גילבוע להקרין ככתבה
נפרדת את הראיון שערך טסלר בלונדון. גילבוע

פסקול
.אישים באש־ף״ -יוק

תע\ד>ר
הכתבה, שהביאה את צילומיהם של
16״מבוקשים״ בידי מישטרת־ישראל
להשלמת חקירת רצח אמיל גרינצווייג,
עוררה מחלוקות רבות בחטיבת־החדשות
של הטלוויזיה.
כאשר בחן עורך־המישנה של מבט,
דסיק חלבי, את הכתבה על שולחן־
העריכה, התבטא בנוסח. :זה תשדיר־שירות
מישטרתי ולא כתבת־חדשותז׳
גם דעתו של יאיר שטרן, מנהל
החטיבה, הממלא את מקומו של
עורך־מבט המנותח מיכאל קרסין,
לא היתה נוחה.
לחצים שהופעלו על רשות־השידור
מצד צמרת המישטרה הביאו, למחרת
היום, להחלטה להקרין את הכתבה.
אולם לפני הקרנתה הצליח רפיק חלבי
להכניס בתמליל שלה ביקורת על
מחדלי המישטרה בפיתרון תעלומת
רצח אמיל גרינצווייג.

העולם הז ה 2397

בשנותיה הראשונות נהגה הטלוויזיה הישראלית
ל שרת במשך שיבעת ימי השבוע את
אזרחי המדינה, בלא הבדל דת ואמונה.
בשנים אלה סיפקה יחידת הספורט של
חטיבת־החדשות מישדרים של אירועי־ספורט
בינלאומיים גם בשבתות (ביניהם דיווחים מאו־לימפיאדות,
אליפויות־עולם בכדורגל ואליפויות
אירופיות באתלטיקה) .אלא שבאחרונה נפל דבר
ביחידת הספורט.
מאז פרש מיחידה זו מנהלה, אלכם גילעדי,
והוצב בראשה הדוגמן־לשעבר ייאש אלרואי,
נפתחה יחידה זו לה שתוללות הכפייה הדתית.
ביום השישי נערכו בהלסינקי חלק ממישחקי
אליפות־העולם הראשונה באתלטיקה. אירוע זה
שווה כימעט בערכו לאולימפיאדה. אך התחרויות
לא שודרו בשידור־חי בטלוויזיה הישראלית,
בשל שיקולים דתיים, ולא מיקצועיים.
אזרחי ישראל יכלו לראות במהלך
השישי־שבת את המישחקים בערוץ השני —
הירדני — ולוותר על התענוג לצפות
במוצאי־שבת ביומן ה א לי פו ת. על השתלטות
הכפייה הדתית על מחלק ת הספורט של
הטלוויזיה אמר אחד מבכירי העובדים ביחידת־הספורט.
:ספור ט משוחרר לא יוחזר!׳

זמר כטיוארט
על אתיקהב דיוו ח
ה בי ר ה ועידן) .חברות אלה תיטולנה חלק
בפרוייקט ההקמה של הערוץ השני.
במקביל: באמצעות חברות־ההפקה הפרטיות
האלה עשויים להצטרף לערוץ השני מפיקים,
בימאים, כתבים ועורכי־תוכניות, שחדלו בשנים
האחרונות מלעבוד בטלוויזיה הכללית, ושעבדו
לפ עול בשטחי־תיקשורת אחרים.
התוצאה: בבניין הטלוויזיה יישארו ר ק עובדים
מן הדרגה השניה. רב הספק אם אלה יוכלו
להתחרות בערוץ השני.

ה.ל1בי״ של סטיוארט
רדד

שתי הופעותיו של הזמר הבריטי
סטיוארט בארץ לא עברו מבלי להותיר את

קיבל את הוראתו של סער( שסירוב לה היה עלול
להכשיל את מינויו) .והכתבה שודרה ביום השישי
שקדם להופעת סטיוארט בארץ.

פרק שני בפרשה זו היה כתבתו של הכתב כני
עורי, שהביא כעבור שבוע, ביום השישי, בין
שתי הופעותיו של הזמר הבריטי בארץ,
כתבת־דיווח על הופעתו הראשונה. הוא סיים
במילים. :אין ספק שהופעתו הראשונה של רוד
סטיוארט הלהיבה פחות מהופעתו שתהיה מחר
בערב׳ — נוסח, שהיה בבחינת תשדיר״פירסומת
לשמו.
את. כ ת בו ת סטיוארט׳ העלה ראש ועד־הכתבים
בטלוויזיה, אורי גולדשטיץ, באחת
מישיבות־הבוקר של מבט. בהשמיעו הערות

בבניין כלל נערכה בשבוע שעבר ישיבה,
שכונתה בפי עובדי חטיבת החדשות. י שיבת
פרה־מיכרז׳ — ישיבה של תיאום, גימור וניפוי,
לקראת המיכרז למינויו של עורך־ מב ט החדש.
בישיבה נכחו מנכ״ל רשות־השידור, יום ןז לסיד,
מנהל הטלוויזיה, טוכיד! סער, מנהל
חטיבת־החדשות, יאיר שטרן, וה״מועמד״
המומלץ של שלושת אלה לתפקיד, מיכאל
קרפין, שהגיע לישיבה ל מ רו ת. חו פשת המחלה״
שלו. בישיבה זו הורו מנהלי־הטלוויזיה לקרפין
על שינוי בעמדותיו ובתיפקודיו, כדי לרכך את
חברי ועדת־המיכרזים שתדון במינויו. בפעם
הקודמת, כ שניגש קרפין למיכרז, לא המליצה
הוועדה על מינויו שביתת־צלמי הטלוויזיה
(.סטרינגרים׳ וצלמי־רשות) ,דחתה את חזרתה
למסך של התוכנית במבט שני, בעריכתו של
חיים יכין. שני הסרטים, שהשלמתם עוכבה,
למרות שנקבע להם מועד־שידור: סירטו של יבין
על לבנון, וכתבתו של רמי וייץ על תעלומות
.פר ש ת ברנס באחת מתוכניות־הצהריים
שלו ברשת ב׳ אמר השדר גכי גזית על מינוייה
של שרה דורון כחברה בממשלה. :איך אומר
על זה יורם ארידור במישרד־האוצר — ,הנה
הלך לנו עוד וולבר על החלטתו של מנ כ׳ ל
רשות־השידור, יוכף לפיד, לאסור ב קו ל
י שר אל ובטלוויזיה הכללית את השימוש במונח מוותיקי אחד
הגיב
.אי שים באש׳ף״,
חטיבת־החדשות. :מה הוא רוצה . ,שנאמר,
,חיות דורגליות בכירות באש״ף אמרו
* ה עו ל ם הז ה ( )2395 פירסם כתבה על הופעת
סטיוארט אחרי שיצא מהארץ.

מאז שנפטר משה דיין, לפני שנתיים, לא חדלו ההשערות על העומד לקרות לרחל דיין.
מה תעשה? מה יהיה מעמדה החברתי או הפוליטי? התינשא שוב? בקיצור, כולם רצו כותרות על
הליידי מס׳ 1במדינה.
ואמנם, רחל היתה בכותרות, אך לתקופה קצרה מאוד, שעה שמילחמת־הירושה התחוללה מעל
דפי העיתונות. רחל אכן נהגה כליידי גם בפרשה עגומה זאת, אך מאז היא הולכת ונעלמת

:ר זה מהנס
נל זה מהטבע
לאחרונה חזר ארצה, במצב טוב, הד״ר גיורא
הראל. שימו לב, בנות. ד״ר גיורא היה נשוי
בסך הכל פעמיים, ואלמלא היה נזהר וחוזר ארצה
במהירות, היה מתחתן בפעם השלישית. מישהי
כימעט תפסה אותו בקליפורניה, לפני שחזר.
ואתן, בנות, פרסו את כפות ידיכן העדינות,
הושיטו את האצבעות, והתחילו למנות את
מעלותיו של הדוקטור:
מוכנות? קדימה.
יליד חיפה, בן 40 פלוס, נאה מאוד וגבוה.
לכופף אצבע אחת.
למד בטייוואן במשך כמה שנים אקופו־נקטורה,
שיטת־הריפוי במחטים הסיניים. אצבע
שניה.
תואר דוקטור ברפואה טיבעונית מבית־הספר
גבוה בלונדון, האצבע השלישית.
כמה נשאר שתיים?
בשבוע שעבר תקע יתד בנווה־מגן שברמת־השרון.
עוד אצבע, וגמרנו.
אצבע אחת נשאיר לזאת שתצליח לזרות
קומץ מלח על גבו, ולהביאו לרבנות.

בנות

מהכותרות. האשה, שעמדה במרכז חיי־החברה בישראל, הופכת דמות החיה את חייה בשקט
והמתרחקת מאור הזרקורים.
רחל מתגוררת כיום בקומה התשיעית של אחד ממגדלי דויד, מוקפת בחפצים ובדברי״אמנות
מהעבר. על הדלת קבועה טבלת־נחושת עם חתימתו של משה, ופסל שלו מוצב ליד הכניסה.
הרהיטים יקרים ובעלי־איכות, בסיגנון מעורב, עתיק ומודרני, אך אינם דוקרי־עיניים. הכל נעשה
באיפוק. שולחן־האוכל העגול מיועד לששה איש בילבד, ותחת אנשים ״חשובים״ יושבים לידו
בדרן־־כלל בני־המישפחה, כשהתמונות של דיין משקיפות מעליהם.
כשהתגרשה רחל מבעלה הראשון ונישאה למשה דיין, הוסכם שכנותיה יישארו אצל בעלה. אך
עוד לפני מותו של דיין הלכו יחסיה עם בנותיה והתהדקו, ועכשיו הבנות והנכדים הם במרכז חייה,
ותחת להיראות במופעים זוהרים היא נראית בתיאטרון בהצגות־ילדים עם נכדיה.
חברה טובה של רחל, גם היום, היא סאלי לואים, אשת השגריר האמריקאי, והקשר ביניהן
נשאר הדוק כשהיה.
שמועות שונות צצו ועלו מדי פעם: שיש לה קשר רומנטי עם זה, או שהיא עומדת להינשא
לאחר, בבל״ת, ידידיי, בבל״ת.

תמי בן־עמי גבוהה? אחותה רוזי עוד
יותר!
תמי בת?28 רוזי עוד יותר — בת .30
תמי יפה? רוזי לא פחות.
תמי דוגמנית, רוזי בינתיים זבנית בכיכר
המדינה. האחיות ברעמי הן בנות טובות

ניורא הראל
שלישית

למישפחה מסורתית. בסן הכל יש חמש בנות
ובן. לשולחן־השבת יושבת כל המישפחה, לפי
מיטב המסורת של יוצאי־מארוקו. כל בני
מישפחת בן־עמי הם גבוהי־קומה, כך גם האב,
העוסק ברפדות־רכב.
כשנראתה רוזי עם צעיר הנמוך ממנה בכמה
ס״מ טובים, חשבו שזה רומן חדש, אך לא. זהו
השותף החדש בדירה אריק אורן. הוא
דיסק־ג׳וקי בתצוגות־אופנה ובמופעים. מה
שרוזי מחפשת זה משהו כמו אולסי פרי בגובה,
כמה ס״מ יותר או פחות, לא חשובים.
תמי עצמה סיימה צילומי־אופנה עבור
גוטקס בג׳מייקה, ונמצאת עכשיו בניו־יורק,
בבית הוריו של אולסי.
אהבה לוהטת כאש רוזי בן־עמי ואריק אירן

כשנבחרה ענת כרם ב־ 1982כ״נערת
ישראל״ ,כולם צפו והתבוננו. אחד צפה יותר
מכולם, ונתפס. מה זה נתפס? נתפס זה לא מילה.
לתחרות באנגליה, אליה נסעה, כבר נסע אחריה,
ומאז הוא לא זז ממנה. נוסעים תמיד ביחד
(העולם הזה .)2369

שותף חדש בדירה

פעם סיפרו על רינה ואילנה יצחקוב

סוף־שבוע פה, סוף־שבוע שם, קצת אביה
סונסטה, קצת מלונות אחרים. את הווילה בדניה
על הכרמל כימעט שאינו רואה. אשתו, כך
שמעתי, גם היא בסדר, ויש בסביבה גבר.
הליכי־הגירושין הם בעיצומם, והכל התנהל על
מי־מנוחות, עד שחום־האהבה הצית השבוע את
חדר־המלון שלהם במלון אססוריה בתל־אביב.
אך יצאו השניים מהחדר, הופ — שריפה, וכל
חפציהם עלו באש.
גם זה לא נורא. הבן־אדם מסודר בחיים. מנהל
חברה גדולה לייבוא. ואל תשכחו שענת כימעט
ואינה זקוקה לפרטי־הלבוש שעלו באש.
כדוגמנית היא בין כה וכה לובשת מעט, ומשל
אחרים.

ענת כרם
שריפה במלון

אגדות, סיפרו שהן שברו לבבות של גברים
רבים בתל־אביב, ופעם, במספרה, אפילו זכתה
אילנה בשערוריה ובקצת מכות ושריטות מאשת
עורך־דין נודע, שלא כל־כן התלהבה מקשריה
של אילנה עם בעלה.
לפני כמה שנים הן החליטו שיותר טוב
ובטוח להן בניו־יורק. הן תקעו שם יתד
והתחילו לנהל את העיר, יחד עם עוד נשים
ישראליות. מדי פעם הן מגיחות ארצה לכמה
שבועות ומספרות סיפורים על הצלחותיהן בעיר
הגדולה.
השבת דיווחו לי מאילת שהן ירדו לשם
להינפש קצת, ואינן מפסיקות לספר על הצל־חותיהן
בעיסקי קרקעות ובניין, ועל דירות־הפאר
שלהן המשקיפות על ההדסון.

אילנה יצחקוב
סיפורים, סיפורים

תשבץ

אני מתה על תשבצים, גם אתם?
קחו נייר וציירו מישבצות בסדר להלן:
מאונך:
)1עורן־־דיז^תל־אביבי ידוע.
)2ארכיטקט תל־אביבי, גם הוא ידוע.
)3בניין־מגורים ברחוב תל-אביבי יקר.
מאוזן:
)1אשת עורך־ז־ין.
)2מאהבת הארכיטקט.
)3הדירה הכי יפה בעיר, בעזרתו של 2
מאונך.
זהו. פרס לא יוגרל בין הפותרים. מי אמר
שיש בכלל פיתרון.

חתונה בשוקולד
מפה לאוזן נמסר שלאה רבין מספרת שמזל
טוב, דליה עומדת להיענות להצעת־הנשואין
שהוצעה לה לפני שבוע. המציע אינו אלא אב*
פילוסוף, חברה של דליה מזה חצי שנה. חוץ
מזה הוא גם מנכ״ל משותף של מיפעלי עלית.
שניהם היו כבר נשואים בעבר. דליה התגרשה
אחרי שבעלה אברהם בן־ארצי השתקם
בעיקבות תאונת־דרכים קשה שבה נפגע
בגולגלתו. לשניים שני ילדים, בן ובת. אבי
פילוסוף מוכר כאיש מקסים, בעל חוש־הומור
מפותח, ועוד כל מיני מעלות טובות, היה בעבר
בעלה של תמי פרומצ׳נקו, בתו של אחד
מבעלי עלית. כשהתגרשו, נותרה האם עם הבת
בת ,14 ואילו הוא נותר עם הג׳וב. מסתבר שעוד
מעלה יש לו: הוא מוכשר, וחבל היה למישפחת
פרומצ׳נקו לוותר על שרותיו.
לאה רבץ, כמו כל אם יהודיה, היתה עסוקה
מאז גירושיה של דליה בשתי משימות: דאגה
לנכדים והתבוננות מעמיקה בצעירים מבטיחים.
עכשיו זה נגמר. מי יותר מבטיח מאבי פילוסוף?
לא ידוע עדיין אם דליה תמשיך בעבודתה
כעורכת־דין בפרקליטות. אחרי הכל, קפה
שוקולד וופלות לא יעלו לה עוד בכסף. אז
בשביל מה לעבוד?

׳אות
ארגעה

סוף־סוף אפשר לנשום בשקט. בהנהלת
אל־על ובחוגי העליזים הישראליים פשטה
הידיעה בשרפה: אחד הדיילים באל־על חלה
בתסמונת ההומו־סכסואלים ואושפז בבית־חולים
איכילוב בתל־אביב.
באל־על רק הסתודדו יודעי־דבר. כולם פחדו
שאם ייוודע דבר המחלה, תיפגע החברה קשות.
בסוף השבוע שוחרר הבחור בריא ושלם
מבית־החולים, וכולם נשמו לרווחה.

המיישר

תמיד אני כותבת על מי שבאים לארץ
ולוקחים לנו את היפות ביותר. הפעם הסיפור הוא
הפוך. יפה כזאת היא ניצה לרר, גרושה
ישראלית המתגוררת בניו״יורק, שם היא מנהלת
חנות מפורסמת לתכשיטים.
היא פגשה בהילטון את מנתח־האף המפורסם
הד״ר שולמן. הוא היה שבור־לב, כי הוא נפרד
מאשתו, ועבר התקף־לב.
אך מתברר שמאז הפגישה עם ניצה הוא
מתאושש בצעדי־ענק. עובדה: ניצה עומדת
להצטרף אליו בימים אלה בארץ.

אופירה שור מהטלוויזיה הלימודית —
כך סיפרו לי חברים — הגיעה סוף־סוף למנוחה
ולשלווה.
הבלונדית הגבוהה, בעלת אף משופץ במיק־צת,
משכה תמיד תשומת־לב. יכולתם תמיד
לפגוש סביבה ידידים, ובעיקר: המוז מחזרים.
לפני שלוש שנים נטלה חופשה ונסעה
ללונדון, לבלות קצת בחברתו של המחזר התורן,
יהודי אנגלי, חתיך לא נורמלי. אך לפני שהעניינים
הגיעו לתכלית, הופ — שבה ארצה.
כאן, בארץ, כך לחשו תמיד, היא קיימה רומן
מתמשך של שנים עם עובד־הטלוויזיה, שהתאלמן.
ומאז אין רואים עוד את אופירה. היא
נעלמה מהנוף.
האם נשמע בקרוב את מארש־החתונה?

דליה רבין
כלה -

אבי פילוסוף
-חתן

גובה וקופא׳ רחנוה והגנת הטבע

ב־ 04.30 נשמע צילצול במוקד המישטרה. יוסף בירנבאוס, עובד
במערכת־הביטחון, היה על הקו .״שודדים! שודדים! כרגע שדדו את
פנינה רוזנבלום, שכנתי ברח׳ הנרייטה סאלד!״
מכל קצווי העיר נהרו מכוניות המדור המרכזי, כשהצפירות עולות
ויורדות, האורות מהבהבים, ונעצרו בחריקה לפני הבית. כשהנשק ביד,
עלו השוטרים בריצה מטורפת. אך ברוך השם הכל היה בסדר. היא היתה
שלמה ובריאה, רק קצת נסערת.
אחרי שעה כבר היה מפקד־המחוז לידה, כדי להרגיעה. ולא רק הוא,
אולי עוד עשרה קצינים. בשוק בצלאל לא היו אותו בוקר יותר פלאפלים.
כשיש כל־כך הרבה מישטרה בסביבה נרגעים מהר. אז יש גם ראש
להזמין קצת עיתונות ורדיו, להצטלם בכבלים כך או אחרת, לכל עיתון
תמונה אכסכלוסיבית.
מה עוד? היא עוד לא טילפנה אלי. אז היא טילפנה פעם־פעמיים
ושלוש, עד שקלטתי.
אז בניגוד למה שקראתם בעיתונים, זאת לא היתה כותונת־לילה. היא

״וכך קשרו אותך?״
״לא. בסוף הירשו לי ללבוש חצאית, ואחר־כך קשרו אותי״.
עד כאן קורות הלילה ההוא.
אילו הייתי במקום השודדים, הייתי בורחת מהארץ. תמיד טענתי
שירידת הערכים במדינה מהווה אות־אזהרה לבאות. אם אלה שודדים, אני
צוללת!
תארו לעצמכם שמחר עוצר אותם אברהם תורגמן — זה שבא
אליה ב־ 6בבוקר — ושולח אותם לשבע שנות־מאסר. זה כלום לעומת
מה שיעשו להם החברה׳ בכלא. להושיט לה את החצאית? הם יצאו
מדעתם? כך מתנהג שודד עברי? שלושה מהחברה׳ לבד עם פנינלה׳,
ומתנהגים כמו ג׳נטלמנים אנגליים? לאן הגענו?
ואולי לא היו בכלל שודדים, אלא היו הגיזבר, הגובה והקופאי של
החברה להגנת הטבע.
וכדי שלא יבואו שנית — כך נודע לי מחוגים יודעי־דבר — טיכסו

נ חו גבהים?

ביום החמישי האחרון יצאה הטיסה האחרונה
של השבוע מניריורק ב־ ,2.30 לפי שעץ ניד
יורק. הג׳אמבו היה גדוש בנוסעים, והכל התנהל
על מי־מנוחות.
כשהקרינו על המסד סרט אילם, בגלל תקלה
במערכת־הקול, ניסתה ילדה למשוך שמיכה
מעל שורת המושבים שלידה, והופ, תקלה לא
נעימה. זוג נוסעים היה באמצע פעילות
מינית סוערת.
הילדה נתקפה בהלם, וכן גם הדיילת,
שנקראה לעזרה. ואילו השניים בשלהם. יהודי
מגודל־זקו ׳,שישב בקצה השורה, האדים כסלק.
הדייל הראשי הוזעק, וגם ממנו ביקש
הזוג שלא להפריע. רק כשהחלה מהומה רצינית,
פסקה הפעילות הסוערת.

פנינה רוזנבלום מדגימה איך בבלו אותה השודדים
כך מתנהג שודד עברי?
רוזנבלום־תורגמן עצה. היא מתחברת, תמורת אלף דולר, ישירות למוקד,
רק ישנה בטי־שירט, כי המזגן מקרר חזקן בלילה. ולמה לבד? כי החבר
כמו אתרים ביטחוניים ממדרגה ראשונה, הללויה.
במילואים.
גמרנו? עוד לא גמרנו! את העיקר שכחתי. בימים הקרובים חונכת

״פנינה, אם ישנת רק בטי־שירט הרי אז
פנינה את מישרדה החדש — סוכנות־ביטוח, בשותפות עם אבי כהן.
״לא. כשביקשתי שהם ירשו לי ללבוש משהו, אמרו: אל תדאגי, כבר
ומי יפרסם את הסוכנות, ואת הצורך בביטוח נגד גנבה ושוד?
ראינו את הכל.׳׳

פינקס שחוו
11 | 111ך ן 1ך ך 1ך | תלמידיו של בוזמי־
111111/ 1] ] 1 4מה באו לברך בהס-
סקה את רבי שנאור, שהיא רושם להם ציונים

בפינקס השחור, ולכן הם בינו אותו בוזמימה. למטה:
ישראל בורבוב שבתב את המוסיקה למחזה, לידו
יצחק אסיאס, שאשתו מתי שימשה עוזרת לבימאי.

\ 1ל 11| 7| | 1ך 1ך 1ץ ך* ראש־העיריה שלמה להט, סיים להאזין
| # 4 111 לנאומו של שר־החינוד זבולון המר, והלך אל

מאחורי הקלעים, כדי לני ד את השחקנים. הוא התנצל לפני השחקן
הראשי, מנחם עיני, שהוא צריך ללכת לחתונה של חבר שאותו הוא מביר
מגיל .7ענה לו עיני :״אילו אני הייתי ראש־העירייה, הייתי גם כן הולן׳.

תלמיריו של בוזמימה והרבה
מיוצאי צפון־אפריקה מילאו את היכל
| התרבות באחר מימי השבוע.
הרבי שמואל שנאור, שתלמידיו
במארוקו קראו לו בוזמימה, בא גם הוא
בחברת אישתו. הם באו לחזות בהצגת

בוזמימה, המספרת על מורה ופייטן,
שקיבץ את תלמידיו לצאת למסע
מסוכן, שהיה אמור להביא אותם אל
המלך המשיח, שיראה להם את הדרך
לירושלים. בוזמימה פירושו בעברית
״בעל הפינקס השחור״ ,הפינקס ששם

היה רושם הרב שמואל שנאור את ציוני
תלמידיו.
כשההצגה התחילה ובאחד הסצינות
הראו את הרבי הנערץ אוסף בדלי

סיגריות מהריצפה ומעשן אותם, קמה
אשתו ויצאה מהאולם כשהיא אומרת:
״יש לי דפיקות בלב, למה מלגלגים על
בעלי?״ היא שבה לאולם רק כדי

לראות את החלק השני של ההצגה.
בהפסקה התקבצו תלמידיו של
בוזמימה מסביבו. הם באו לברך אותו
לשלום, להזכיר לו את שמם ולספר לו
על מעשיהם היום.
רבי שנאור כעס על המחזה, ואמר
שכל שנאמר שם הוא שקר, וכי עשו
ממנו צחוק. מי שהיה תלמידו, אברהם
בינון, העובד בתעשייה האווירית אמר
על כך :״הוא סתם כועס. הוא כן היה
אוסף בדלי סיגריות מהריצפה, וכל
הנאמר במחזה נכון.״
רבי שנאור אמר בכעס שאילו ידע
שבהצגה משמיצים אותו, הוא לא היה
מטריח את עצמו לבוא.
אחרי ההצגה התאספו כל השחקנים
בבית־הקפה הצמוד להיכל־התרבות.
אחד מהם לקח את המנדולינה, כולם
התחילו לשיר, אכלו חטיפים ואחרי
חצי שעה אמרו שלום האחד לשני
והלכו הביתה.

האבר
של ב!
בשימלת־חופה לבנה עשויה תחרה
מעשי ידיה, התייצבה ברחבת בריכת
השהיה של מלון אכדיה ג׳ני(״בי״)
בלוזר, מעצבת־אופנה של אחד מחברות
הבגדים הגדולות בארץ, לצד
יצרן־הבגדים אבר פדלון, שלבש
חליפה שחורה שנתפרה ועוצבה בידי

לחתונה היוקרתית הזאת של
היצרנים ומעצבי־האופנה הגיעו הרבה
אורחים מלונדון, מאיטליה, ומפארים,
שכולם עוסקים ביצור בגדים. רובם
באו מצד מישפחת החתן, שחלק
מצאצאיה נמצאים בארץ, וכולם ב־עיסקי
יצור בגדים.
החתן והכלה איחרו לחופה בשעה
שלמה, אבל זה לא הפריע להם לאחר
שנית, אחרי החופה. כשכל המוזמנים

91י ר 1ח 11 הכלה גני (״בי״) בלוזר החליפה את שימלח הבלה
11 1111 11 הלבנה במיכנסיים אופנתיים, שהיא עיצבה. משמאל:
שולה פוגל, בעלת סוכנות לדוגמניות, וידידת מישפחת החתן.

—^ ייי

| ¥וךייך | 1״|1 1 1אברהם ברוך חיבק בחיבה אח
1 1 4/1111 11 / 1 4 /1הדוגמנית מלי בש, שעבדה כדוגמ־נית״החברה
שלו. מלי נמצאת בחופשת לידה, והיא חברה קרובה של בי.

כסזז!
תורים ארוכים השתרכו בכניסה
לקולנוע דן. היו שם צעירים וצעירות,
מאופרים בסגנון הגל החדש, חלק
מהראשים מגולחים וחלקם צבועים
באדום ולבושים בבגדים החושפים
יותר משהם מסתירים. אבל היו גם בני
30 פלוס, שבאו להאזין לשיריו
החדשים של עופר אקרלינג, זמר
צעיר בן 22 שעבד עד לפני זמן־מה
כטכנאי בגלי צודל, והתפרסם בשירו
אני הולך לזמביה.

מישקפיים

סיגל שלף איפרה את עינה בשחור, וצייירה לעצמה
מישקפיים כהים. על המוסיקה אמרה. :אני לא
כל״בך אוהבת את המוסיקה הזאת, שמעתי רק שיר אחד שלו״.

התור הארוך התקצר, כולם נכנסו
לאולם, וחיכו כמעט שעה לתחילת
ההופעה. פניהם של הצעירים היו
מתוחים. הם רצו לדעת מה בישל

* 1ך דנה היא אורחת קבועה בקולנוע דן. תמיד אפשר לראות אותה
111111 רוקדת באקסטזה, לצלילי המוסיקה שבוקעת מהרמקולים.
היא גם ידועה בתילבושות החושפניות שלה ובתכשיסים שהיא עונדת.

ךןךן ״ן לני דיאמנט בן ה־ 18 רקד ללא הרף, עד
! ו! ! 1לתחילת ההופעה. לני רקד כמו מריונטה,
בובה בתיאטרון בובות שמפעילים אותה בחוטים.

ישבו מסביב לשולחנות, שעליהם
הונחו חצאי מלון ממולאים בנקניק
ומקושטים במיטריה, ונהנו מהבריזה
שהגיעה מהים והקלה על השרב
הקיצי, הלכו להם בגי הזוג הטריים
והחליפו את בגדיהם האלגנטיים
בלבוש נוח יותר. גם את הבגדים האלה
עיצבה, כמובן, בי. החתן לבש מיכנסיים
שחורים וחולצה לבנה, ועינב את עצמו
בעניבת־פרפר, והכלה הופיעה במי־כנסים
לבנים ובחולצה לבנה. הם ירדו
במדרגות המובילות לבריכה והתקבלו
בתשואות סוערות.
אחרי שהגישו דג סול וסלט חסה,
יצאו בני הזוג לרחבת־הריקודים בטנגו
חתונתי.
בי חתמה אמנם עם אבר ע׳
מישפחתי, אבל בשום פנים ואו
על חוזה עבודה, והיא תמשיך
באותה חברה שבה היא עובדת היום,
ותמשיך לעצב שמלות שנשים
אלגנטיות רבות אוהבות ללבוש.

המשה

במת 20

נאווה פליקר וחברתה החיילת
! אירית אולמן באו להקשיב לאליל
החדש. הן היו יוצאות דופן בלבושן שהיה רגיל.

אילנה מרגלית, שהיא מנחת תצוגות אופנה, באה
לחתונה בחברת נעלה. אילנה היתה עסוקה השבוע
בהליכה מחתונה אחת לשנייה, לצד שבוע מלא של תצוגות״אופנה.

בשבילם האליל הישראלי החדש,
שחתם עם חברת סי־בי־אס על חוזה
הקלטות, ועוד השבוע הוא יוצא
להקליט בלונדון תקליט חדש. כולם
המתינו לשמוע איזו מוסיקה חדשה
מחכה בפתח, והאס יש בשורה בפיו של
הנביא המזמר. כדי להעביר את המתח
התחילו הצעירים לרקוד לצלילי
מוסיקה גל חדש שבקעה מהרמקולים.
אחרי שעה עלה אקרלינג לבימה,
לקול צרחות המעריצים.
הוא התחיל לשיר. השיר הראשון
התקבל בתשואות. השיר השני עוד
נסבל, בשיר השלישי התחילה תנועה
אל הבאר, הנמצא מחוץ לאולם
ההופעות. הצעירים התנפלו על
המשקאות, והטביעו את אכזבתם
משירת האליל במשקה.
היו שם גם הזמר והמלחין מיקי
גבריאלוב ואשתו מיכל, מגיש
התוכניות המוסיקליות בגלי צה־ל
שהוא גם מבקר מוסיקה באחד
הצהרונים יואב קוטנו* ,וחברי להקת
טיפול נמרץ.
בחוץ התגודדו צעירים מאוכזבים,
שקרעו מהעמודים בכניסה לקולנוע
את הפוסטרים של ההופעה. אחד מהם
אמה ״בושה, בוז, זאת לא מוסיקה, זאת
מריחה! אין פה שום כאסח!״

תמלילן

אילן גולדהירש
לזמר,
בא להאזין

ולבדוק אפשרות לכתוב עבורו.
1 _ 61

איד החזרנו לארץ את מנחם
ה״תסרז״.
דדמלייד ואת זיו

שמקוםכזה ״ ,אמר אי לן הרא שו ן ״וצאר לי

^ אמת הי א שזיו לאתפ רן, כמוש מנ ח ם כן מ ליין.
אבל חו ץ מז ה שני הםב חו רי םטו בי ם, ו אני ל א -יודע איז ה

שלכםי כו ללהתנגבבכלהבירההאמריקאיתוהגרמנית

ג׳וקנ כנ סלהםבראש, לעזוב או תנו ולהשתקע דו ק א

וההולנדיתוהפולניתעד שניו-יו רקתיחרב, וגם אז י ש
לועודהרבהמהללמוד ״.

בניו-יו ר ק, כ ש הי הלהםמקוםכל -כךמוצלחכמו
ת ל -אביב. ועכ שיו אני יו ש ב אי תםועםיגאלועם שני

״י ש? ״ שאלושלושתהע רי קי ם

ה אי לני םשבאוא תי מהארץ, וכולנוביחד, כמו שני ד ב רנו

( ס לי ח ה — יגאלרקה רי םגבות, אבלשתק).

מז ה שני ם, הו ל כי םלה רו ג או תהב סי פו רי םאלתוך

״ י ש! ״ אמר אי לן ה שני ,״ אבלנכוןש הו אעודלא הי ה

ה לי ל ה, ולטבול או תהבבירהופ רי כי םולר או תמהיצא

קיי םכשעזבתם. ואםאתם רו צי םלשמועע ליו, אז איקו

מכלזה, אצל ״ צ׳ א ר לי׳ ס ״ ,ב שניי ה פ ינ ת ש לו שי ם

(ו הו אהצ בי ע ע לי) ש שו רץשםכמעטכל יו ם, יסביר

וארבע.

לכםלמה
אז ל א הי תהליב רי ר ה. חרץ מזה, בשביללהחזיראת
מנחםהמליץואת זיו התפרןהביתה, אני מו כןלעשות

םישעודמשהוש אני מתגעגעא ליו בארץ

כ ל -דבר. ו חו ץמזה, מ ה שנ כ ץ, נ כו ן, אין עו דמקוםכזה

המחורבנת הזו׳׳יפתחמנחםהמליץ ,״ז ה מי גרש

בכלהעולם, ו אני או מראתזהעודפעם — לטובולרע

ה כ דו רגלשלתל -נור דו יוהחברהשל יו םשבתבבוקר

אץעודמקום כז הבכלהעולם.

ש שי ח קו ש ם. מכלהשארכברנשבר לי לג מ רי ״ .צ רי ך

להודותש הו א נג עבנקודה רגי שהאצלכו לנ ו, ו אני ל א
מ ת כוו ן דו קאלדב רי ם שנ שברלומהם, אלאל מי גרש

כנס תי לשם יו םאחד, לפני שנ תיי ם. היי תי עצוב

בתל -נור דו י, ש היינו מגי עי ם א לי ו וו רו די ם ונ קיי ם,

ו עיי ףומקומטומדוכאומלאגע גו עי םלאהבהשלא

בשבתבבוקר, מפוצ צי םבמשךשע תיי םאתה קי רו ת

הי ת ה לי, לילדותהאבודה, ש כן היתה לי, למישהו

שלהסביבה ויו ש בי םאחרכךבצלשלהע צי ם, מזי עי ם

שי ק שי ב לי ולמישהואחרש אני אקשיבלו. ויחדעם

ומס רי חי םומדב רי םעלה חיי ם, ולא הי הדבר יו תרטוב

זהר צי תי להיותלבדושלאיבלבלוליאתהמוחועל

מז ה.

השולחןעלתהאתהחביתגדולה (זאתהבירהשלהם )
וקערת עץ ענ קי תמלאהבכל מינ ידב רי םטוביםשקראו
ל ה ״ סלטה קי ס ר ״ ,ומלצריתאחתשלאלבשהכלום
חו ץמט ונ יקהיפהפיהש הי העליה ציו רכחוללבןעם

^ } נכון הו אשכולנוהתגעגענו ; ג ם זיו וי גאלומנחם
ש עז בו, וגםאנחנו שנ ש א רנו, התגעג ענ ו לי לדות

גלנחמדשקפץליב עיניי םוגרםלילחשובש היי תי

האבודה. למגרשבתל -נור דו י, ולח יי םהש מן, לתחנה

רו צהש הי א ת גי שליבבית, ואחרכך הי ו עו דמלצ רי ו ת

ש ל 63שפעםעמדהברחוב סי ר קין, ולמרסלולר או ל

ומלצ רי םולחםשחורחםוטריוחמאה. שדפקולתוכה

ו לני לי הרא שונ ה ו לני ליה שני הול דו ריתו לנו רי ת

בטעםכל מיני ע ש בי םותבלי ני ם, והמקוםהלך

ולמסיבתה סיו םשל פנ י ה גיו ס, ובעצם אני דו קאחושב

והתמלאב אנ שי םשהרגש תי ש אני מחבב או תםבלי

ש ל הי פ ך, ש או לי זההדברהמ שו ת ף הי חיד שנ שאר לנו,

להחליף אי תםמילה, והשעותחלפווהשמששקעה

ואם הי ה עו דמשהו הי ת ה זו הי שי בההמשותפתאצל

— ו אין לכםכזוש קי ע ה בנ יו -יו רקו אין בכלהעולם

״ צ׳ א ר לי׳ ס ״ ב שניי ה פינ ת ש לו שי םוארבע בניו-יו ר ק,

ובאושרימפ סי םוקלאמריםומיל יונ י אנ שי ם

הסתובבו בין הפנסים, ובא אי לן המשוגעשמזמ ין
ס טיי קפילה ״ וול -ד ך, אבל הו אמשוגעו אין מ ה

לעשות אי תו ...ותאמין לי, זהלאבגללהאוכל, וי ש

שלואתה בי רהה כי טובהבאיסט, וג םלפ רי כי םשלו

להםאוכלטוב, אבל אי ך אני אסבירלך, לאבגללזה

אין מתח רי ם ״ אמר יג א ל, ו חו ץמזה הו אלאאמר יו ת ר
כ לו םכלהערב.

ב אי ם, ו אני כמושסיפרתילך, נכנסתילשם יו םאחד

״ תמצאליעודמקום כז ה, ו אני חו זרלתל -אביב ״

ל פני שנ תיי םומאזלאיצא תי

אמרמנחם, בחיוךשלאחדשכברלאי חזו ר.
תיותקעפ רי ךאחדבפהואמר :״ כשה אי ש צו ד ק, ה אי ש
צו ד ק ״.

^ םהשעות בנ יו -יו ר ק היו עוברותכל -כךמהר,

כמוה שנ תיי םבסיפורשלך, ואםרקח צי ממהשסיפרת
נ כון, אז מחר אני עולהעלהמטוסהראשץוכולנו
נפג שי םשם ״ אמרמנחםבהתרגשות.
״ קבע נו? ״ שאל אי לן הרא שו ן.
״ קבענו פסק זיו ה תפר ץ
״ מחר נו ס עי ם. רק אלתשכחלתתלנואתהכתובת ״.
הטיילת הטיילת היא המסעדה שהטיילת קרויה על שמה.
הרברט סמואל הזכור לטוב 80 ,מול השקיעה.
במרחק של 6238 קילומטר ממנחם, דו, יגאל וכל האבודים מניו-יורק, שיום אחד עוד יחזרו אלינו.

ספורט כדורסל סיפורים מעבד לגבור
שמואל יעקובסון, מאמנה החדש קכוצת
הכדורסל הפועל קריית־מוצקין, חזר השבוע
ארצה אחרי מסע ארוך של מישחקי האו־ניברסיאדה
שנערכו בקאנדה. ובפיו סיפורים על
הספורטאים הלבנוניים שהתארחו אף הם
בתחרויות. לבנון הצליחה לשגר קבוצת כדורעף
אחת. והשחקנים באו מלאי סקרנות לצפות
בביצועי הכדורסלניס הישראלים.
הלבנונים גילו שהבעיה הגדולה ביותר
שהציקה להם באימוניהם לקראת התחרויות לא
היתה המילחמה, אלא העובדה שלא היו להם

כדורסלניות הופמן ודרייגור
פירצה בכדורסל
יריבים מתאימים להתמודד נגדם. הכדורעפנים
הלבנוניים הסתפקו באימונים. חפיפים״ מול
חיילי צה״ל.

סעיף הריח
,סעיף ההריון״ שהצליחה להשיג הכדורסלנית
ענת דרייגור השבוע, בתביעתה בבית־המישפט
נגר קבוצתה אליצור תל״אביב, הקפיץ את כל
הכדורסל הנשיי הרדום בארץ. בעיקר קפצו על

י המציאה חברותיה, שהצליחו להגיע לרמה
מקצועית דומה לשלה בכדורסל־נשים בארץ.
בהסכם־פשרה שהיא השיגה עם קבוצתה,
קיבלה דרייגור נוסף לתביעותיה הכספיות,
שהוגדרו בפי מקורביה כ.שכר ללא תקדים״
בכדורסל הנשיי בארץ, שגם הגברים לא היו
מתביישים בו, גם סעיף הריון, שפירושו שיותר
לכדורסלנית בת ה־ 24 להיכנס להריון במהלך
השנתיים האחרונות של החוזה, ובמהלך תקופת
_ הריונה תקבל תשלום מלא מקבוצתה.
לא צועקים — לא מקבלים. חנה הוכמן
( ,)26 חברתה לקבוצה של דרייגור, דרשה הסדר
דומה• אך כשראו אנשי אליצור שהם נכנסו לצרה
לא קטנה עם התקדים של ענת, הם הכריזו

מינוח והב:
״בוא סנווטאים מאמריקה אנשי הספורט הישראלים נזקקים מרי שנה
יותר ויותר לשירותיה של הסוכנות האמריקאית
ספורט־טורס אינטרנשונל שבשדרה החמישית
בניו־יורק. כץ יתר עיסוקיה של
הסוכנות, שבעליה הם ישראלים יורדים, היא
עוסקת ביבוא ספורטאים יהודים־אמריקאים,
שהביקוש להם בשוק המקומי הולך וגדל.
היה זה אבי ויזלטיר ( )40 החיפאי, שפתח
ב־ 1977 בסידרת הייבוא הראשונה. אז הכל היה
על סתרת החובבנות. ,מטעמים אידיאולוגיים,״
מתעקש ויזלטיר הממושקף להסביר. אז הוא ראג
לייצוג ישראלי הולם באולימפיאדת מוסקבה
והעלה ארצה שיבעה אתלטים יהודים שנחשבו
לבעלי הישגים בינלאומיים. ויזלטיר הפטריוט
דאג שהספורטאים המיובאים יתאמנו ויהפכו
לנציגים מכובדים בעיר הרוסית.
.היה זה מיבצע לא רגיל,״ הוא נזכר. ,אפילו
התקבלנו פעמיים אצל בגין, אצל שר־הקליטה
דויד לוי ואצל הנשיא קציר. אר לראבוני, היה
טיפול כושל כאמריקאים מצד מוסדות הספורט
בארץ. שלא דאגו להם לבית ישראלי חם. אז הם
התחילו לברוח מפד״ מני רוזנברג, האצן
הבינלאומי, היה האחרון שעזב לפני כמה
חודשים.״
השבוע: פיטפוטיה של דרייגור בעיתונים לא היו
מדוייקים, ומה שנכתב לא תאם את החוזה. חנה
הוכמן הגיבה השבוע שהיא תיבדוק טוב־טוב מה
נכתב בחוזה של חברתה, :הדרישות שלי הן
בהתאם לדרישות של ענת. אם הם אינם מוכנים
לזה, אז אני אפסיק לשחק או שאעבור לענף אחר,
כמו כדוריד או כדורעף, או שאתחיל לאמן. ניצלו
את זה שאהבתי לשחק כדורסל, ובמשך 16 שנה
שאני באגודה נתתי את כולי. לא עמדתי על
דרישותי ולכן לא קיבלתי. מי שאינו דורש, מי
שאינו עושה צעקות, או מי שאינו מפעיל את
העיתונות אינו מקבל הבר.״

אינזון מיקצועני
קבוצת הכדורסל של הפועל תל־אביב סיימה
בשבת מחנה־אימונים בן שלושה ימים בקיבוץ
מנרה שבגליל העליון. בואה של הקבוצה
התל־אביבית לצפון עוררה התעניינות רבה בין
ילדי המשק, שהקיפו את הכדורסלנים ללא
הפסק בכל שלושת הימים. לא בכל יום מזדמנת
לקיבוץ קבוצת כדורסל מהליגה הלאומית, וגם
לא בכל יום מגיע מאמן ותיק ומעולה כמו יהושע
רודן. המאמן התל־אביבי ריכז סביבו את ילדי
הקיבוץ וקיבוצים סמוכים, שלא הירפו ממנו,
ודרשו שיעביר להם אימון. רודן נכנע לבסוף,
והסכים להעביר אימון מיקצועני בכדורסל לילדי
מנרה, יפתח, ומלכיה שבצפון.

יבואני-ספורט כהן(מימין) וויזלטיר עם ראש־עיריית חיפה גוראל(באמצע)
מאידיאליזם לכסף
לא נשבר. אבי ויזלטיר, שבינתיים הפך
לסוכן בחברת הייבוא לספורטאים טוען, שתוצאות
המיבצע האישי־ההתנדבותי לא שברו
אותו, רק הוכיחו לו את המציאות המרה של עולם
הספורט הישראלי. להיפר, כל התהליר רק עורר
אצלו אמביציה לעסוק ביתר רצינות בהבאת
ספורטאים אמריקאים לישראל. הוא הצטרף
לחברה הניד יורקית, שבבעלותו של איייב כרמל
וחצקל כהן, שהוא מראשי הוועד האמריקאי

למען עידוד הספורט בישראל וסוחר ירוע, וכל
החבורה יושבת מאז על מיכרה זהב ששמו: ייבוא
ספורטאים לישראל.
השבוע הבטיח ויזלטיר, שהוא יביא הנה את
אחת מקבוצות, הכדורסל מעולם אחר״ .מאד
ניברסיטת צירלסטון שבדרום קרוליינה, תגיע
מתוגברת עם שחקנה הלבן לארי ברד 26 ברד
הוכתר השנה בארצות־הברית ככרורסלן המושלם
ביותר בעולם.

מדגימים השחקן הנתנייתי מכנס וחברו ממכבי
יפו בתמונות ציבעוניות גדולות, מלוות בהסברים
מפורטים. הספר מיועד בעיקר לבני נוער ולאנשי
מיקצוע.

בינתיים היחירים שהתעוררו הם שכניה של
קיסריה, בניה של העיירה אור־עקיבא הסמוכה.
כמה מבני המקום הצליחו בשנים האחרונות
להגיע להישגים בולטים למדי, וזכו לנסוע
לתחרויות ברחבי העולם. כדי למשוך עוד בני
נוער לגולף, פתחו אנשי המועדון בית־ספר לנוער
ללימוד הגולף. אך מסתבר שגם מיבצע זה אין די
בו, טוען בן־דויד. .כולם אומרים עדיין שגולף

כסף כסף לבית־ר
מלבד פטרונה הקבוע של קבוצת בית״ר
תל-אביב, שלום גניש, כל אנשי בית״ר היו שם.
דויד לוי, יורם ארידור וחברי־הנסת שהגיעו הישר
מהכנסת, וגם הכדורגלנים. כולם השתתפו
בהתכנסות הבית״רית החגיגית בגן־אורנים.
החגיגה היתה לרגל עלייתה של קבוצת בית״ר
לליגה הלאומית, ומטרתה היתה להתרים את
אנשי בית״ר, הידועים ככאלה שהפרוטה מצוייה
בכיסם. גניש החליט להסיר את חסותו מהמיבצע,
וברגע האחרון הוזעק תחתיו דויד לוויאן,
כדורגל הדגמות ציבשוינת

מנהל בן*דויד

.בוא ללמוד כדורגל עם עודד מכנס והרצל
קביליד הוא ספר חדש ומיקצועי על כדורגל.
שני הכדורגלנים־הכוכבים מדגימים ומבצעים את
כל פעולות המישחק, כמו נגיחה, עצירה, בעיטה,
ושאר. פוזות״ כדורגל. את כל הביצועים

קבוצה אלוהית

יש הרבה ישראלים שיקפצו בשימחה על ביקורה של קבוצת כדורסל אמריקאית סיקצוענית. אך
לקומץ קטן של אנשים, שנימנים עם אנשי המיקצוע של הכדורסל בארץ, יש ריעות אחרות. הם אומרים
שעדיף לראות את המיקצוענים מול מיקצוענים אחרים, על מסך הטלוויזיה, מאשר לראות אותם פד*
ומדוע? כי ל״כדורסל מעולם אחר״ יש חוקים משלו, ולכן המיפגש עם הכוכבים הישראלים הוא
בלתי־אפשרי.
למשל, בליגה האן־בי-אי המיקצוענית מותר לשמור רק שמירה אישית, שהיא יותר קשה
למישוזק, אך בשום אופן לא איזורית. בצורה זו המישוזק מבטיח יותר מאבקים אישיים ויותר מתח.
החוק הזה הוא כל־כן־ רציני. שאם השופט רואה שהקבוצה עברה לשמירה איזורית, הוא פוסק לה עבירה
קבוצתית.
בארץ ובאירופה המישחק מבוסס הרבה יותר על שמירה איזורית. גם זמן החזקת הכדור בידי קבוצה
קצר יותר אצל האמריקאים. לא 30 שניות, אלא רק ,24 גם חוק זה מבטיח סישחק מהיר ואינטנסיבי
יותר.
החוקים לגבי עבירות גם הם שונים. בעוד שבארץ פוסקים עבירה על פגיעה בשחקן יריג ועיי
שבאן־בי־אי המישחק כולו מבוסס יותר על התנגדות גופנית לגטימית בץ שחקן אחד לשני. לכן.
מסבירים אותם מבעי דבר, ביקור הקבוצות.האלוהיות״ האלה הביאו תמיר לאכזבה גדולה. .זהו שאו
חסר כל חשיבות ספורטיבית.״ הם מסכמים.

כמו גליקשטיין

מאמן יעקובסון
אוהדים לבנוניים
איש־עסקים תל״אביבי שישמש בעונה הקרובה
כמתאם שחקנים בין קבוצות מרכז בית״ר.
בנוכחות 1000 איש ולצלילי תקמורת
ובדיחותיו של הבדרן מוטי גילעדי, הצליחו
לוויאן וחבריו לאסוף 3מיליון שקל.

רא לעשירים

גולף

להעלות את הגולף הישראלי על המפה
העולמית — זוהי שאיפתו של אלון בו־דויד,
מנהל מוערון הגולף של קיסריה. כפי שהטניס
הישראלי מוכר היום בעולם, כך הוא רוצה שיקרה
לגולף. שחקן אחר כמו שלמה גליקשטיין, שיוכל
לשמש דוגמה לנוער וימשיך אותו למישחק
הגולף.

הוא ספורט לעשירים ולמבוגרים, ולכן נרתעים
הישראלים הצעירים מהספורט.״
שינוי תדמית. אלון מנסה לשנות את
התדמית שיש לגולף ו.אני אומר שגולף הוא
ספורט אידיאלי לאנשי־עסקים ובעלי מיקצועות
חופשיים, ואנשים אינם מבינים שמעלתו הגדולה
היא שהוא טוב גם למבוגרים. מחקרים הוכיחו,
שהטניס, למשל, אינו מתאים לאנשים מבוגרים
יותר. בגיל מסויים הטניס גורם לקשיים ולנזקים
גופניים לעוסק בו. עם גולף אין בעיות. ובעיקר,
זהו ספורט מישפחתי, שכולו משוחק בחיק
הטבע, על מיגרשי־דשא ירוקים.״
באור־עקיבא הפך הגולף למגיפה; במקום
ללכת לים או סתם להסתובב הולכים לשחק
גולף, או יושבים לראות מישחקי גולף
בינלאומיים המשוררים על מסך הטלוויזיה
המקומית בכבלים.
בעולם מקובל שכוכבי־ספורט כמו טניסאים
או כדורסלנים הם גולפאים מעולים, או כפי
שאמר ג׳ק צימרמן, הכרורסלן האמריקאי של
מכבי תל־אביב . :הגולף זו האהבה שלי, ואילו
הכדורסל זו הפרנסה שלי.״
בשבוע שעבר באו הגולפאים לתחרות פתוחה
:וארבעה הזוכים בה נסעו השבוע לטורניר
מישחקים באנגליה.

@ 3א 3 /7א 7 0 9ס /א 9 0 3ר 0

א ת 0א 3ס £ 0 €
1 £ 8 6 0 6ן 6ת 1ח

$ £א 73א 0 $

£ 1/00׳ /0 £א3/60

36/1 £7

1(6 ?5י £>0א א 6

3 9 / 3 #א 60ך 3

אויר -1ע 1
מיזוג >/ו ין
״שרון״ תעשיותג 11
בע״מ
הגלעד .2רמת-

~ 73325 זיי״׳י5
\ ! 0טל 733251/737626 :

111ב! 77ת ע\7ושז ביצים בתוספת בצל, תפוחי־אדמה,

ביקון הם, נקניקיות -הבל מטוגן בצורה החביבה עליך. סלט
ירקות גדול, לחם או לחמניות או טוסט חמאה, ריבה ודבש,
עוגה ועוגיות, מיץ אשכוליות או תפוזים וקפה או תה -חופשי חופשי
הכל במחיר המצחיק של —• 145 שקל.
אז מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
בוקר של עשירים
110

של עשירים במחיר מגוחך
בדיזנגוך סוי,

ובדיזשף
ס₪ט 0₪ט ט #?#מד׳.

העולם הז ה 2397

ח בעילי־סטודנטים רשענו, חבם קאו״ויסט, של תנועת החוות
ושרו־דין יועמדו לדיו באשמת
?יי־ד״ל

דור,

מירמו־, והפרת אמווום
^ חשודים טרם יודעים על כך,
( 1אך העולם הזה הצליח לגלות:
בימים הקרובים יוגש כתב־אישום נגד
11 עסקני סטודנטים ועורן־־דינם
שיואשמו בעבירות זיוף, מידמה
והפרת־אמונים.
החשודים כולם קשורים בחברת
הנסיעות של אגודות־הסטודנטים,
איסת״א, ובחברה נוספת שהם הקימו
— איסת״א לייכס.
העולם הזה, העוקב מזה זמן רב
אחרי מעשי־שחיתויות באגודות־הסטו־דנטים
גילה, כי פרקליט מחוז תל-
אביב למיסוי וכלכלה, יעקב אור, מכין
כתב־אישום, שיעורר סערה פוליטית.
הנאשמים הם כולם אנשי העתודה
הצעירה של תנועת החרות, הנושאים
עיניהם להיות בעתיד מנהיגיה.
תריסר החשודים הם:
• יעקב חיננזון — מנכ״ל
איסת־א ליינס. ב־ 1972 היה יושב־ראש
אגודת־הסטודנטים בבאר־שבע,
ואחר־כך, במשך חודש אחד, יושב־ראש
ההתאחדות הארצית. מפעילי
חרות. אביו הוא בעל חברת המעליות
נחושתן.
• אלי האובן — יושב־ראש
האגודה בתל־אביב ב־ 1978 ואחר־כן־
יושב־ראש ההתאחדות הארצית מטעם
חרות. פעיל עתה בתנועת החרות וחבר
מועצת־המנהלים של אי סוד א ליינס.
עדותו היא שהביאה למעצרו ולמיש־פטו
של יו׳׳ר אגודת־הסטודנטים בתל־אביב,
אלי קראוס, בעוון זיופים וגניבה
מהאגודה.
• אהוד מרום — מקורב
לתנועת החרות. מנהל בהתעשיה
האווירית וחבר מועצת מנהלי
איסת״א. היה יושב״ראש אגודת
הסטודנטים בטכניון.
• אלי אברמום — ב־1982
היה יושב־ראש אגודת הסטודנטים
בבאר־שבע. עובד כמהנדס בקריה
למחקר גרעיני. חבר מועצת-המנהלים
של איסת־א.
• צבי רוזנברג — לשעבר
יושב־ראש אגודת־הסטודנטים בבר־אילן.
מישפטן בהשכלתו וחבר
מועצת־המנהלים של איסת־א.
• ליאור קין — לשעבר מנכ״ל
איסת״א. אחרי הקמת איסת״א
ליינס הקים שירותי תיירות, שהפכה
יועצת־לנצח של איסת״א ליינס. חבר

מועצת־המנהלים של איסת״א ליינס.
• זוהר דבורין — לשעבר
מנכ׳׳ל איסת־א. אחרי הקמת
איסת״א ליינס יסד ביחד עם קון את
לייזר -שירותי תיירות בע־מ. הוא
בנו של השופט חיים דבורין ובעלה של
סגנית פרקליטת מחוז המרכז, פנינה
דבורין. חבר מועצת־המנהלים של
איסת״א ליינס.
• נפתלי צדן — פעיל חרות
מחיפה, יושב־ראש מועצת־המנהלים
של איסת״א, שנבחר כיורשו של צחי
הנגבי. מקורב לאנשי השר דויד לוי.
• פנחס מעוז — עורך־דין החברה.
מרצה למישפטים באוניברסיטת
בר־אילן.
• ראובן שלום — מבקר

מישרד איסת״א בתל־אביב
שכר שני היועצים 30 -מיליון בשנה
חבר חרות. רופא בהשכלתו. חבר
מועצת־המנהלים של איסת־א.
מדוע הם יעמדו לדין?
כפי שפורסם בהרחבה בהעולם
הזה 2370 הוגשה התלונה למישטרה
על־ידי צחי הנגבי, שנבחר לפני שנה
כיושב־ראש מועצת־המנהלים של
איסודא, ועל־ידי חברו ישראל כץ.
הנהלת איסת״א ליינס ניסתה
לבטל את מינויו של הנגבי בטענה
פורמלית, שהוא לא היה סטודנט רשום,
כפי שמחייב התקנון, בזמן שנבחר.
הנגבי וכץ, שהיה אז יושב־ראש
התאחדות״הסטודנטים הארצית, התחילו
לפשפש בנעשה בחברה, ואת
מימצאיהם החליטו להעביר לגוף
המתאים ביותר — מחלקת חקירות-
הונאה במטה הארצי של בנימין זיגל.

ודבורין מצד אהד וחיגנזון מהצד השני.
העיסקה כולה היתה בהשראתו של
מיכה רייסר, היום ח*כ חרות. היועצים
זכו במשכורת בסיסית שעליה נוספו
אחוזים. ב־ ,1981 למשל, הסתכם שכרם
הכולל בסכום של 30 מיליון לירות.
הם יושבים במישרדי איסת־א
ומקבלים שם שירותי מישרד.
ב־ 1980 הציע חיננזון הקמת גוף
מישפטי, שייצג את איסת־א כלפי
חוץ. העניץ כולו הובא לדיון, נדון
והוכרע בישיבה אחת בלבד, שנוהלה
בידי אלטמן. הוקמה חברת איסת־א
ליינס. הנגבי וכץ שישבו באותה
ישיבה כנציגי־סטודנטים, לא תמכו
בהחלטה.
מועצת־המנהלים של החברה החדשה
הורכבה מ־סז אנשים, חציים סטודנטים
וחציים אנשי־מיקצוע. ובתוך
יועצים לעד
ך* פרשה

התחילה ב־,1978

) 1כשאיסת־א נקלעה לקשיים. דבו־רין
וקון פרשו ממנה. במקומם מונה
חיננזון כמנכ״ל.
כדי להיחלץ מהקשיים, הוקמה
ועדת־בדיקה שהמליצה כי חברה פרטית,
לייזר -שירותי תיירות בע־מ,
תעניק סיוע מיקצועי לאיסת־א.
בעלי חברת־היעוץ לא היו אלא
דבורין וקץ. בין שתי החברות נחתם
חוזה לשש שנים. חתמו עליו קון

עוזר־שר שלום
החבריה מינו עצמם -
איסת־א ואיסת״א ליינס. עוזרו של
השר לכלכלה, יעקב מרידור.
• דויד אלטמן — לשעבר
יושב־ראש אגודת־הסטודנטים של
בר־אילן, ויושב־ראש התאחדות־הסטודנטים
הארצית. איש המפד״ל.
כיום מנכ״ל אוניברסיטת בר־אילן.
יושב־ראש מועצת המנהלים של
איסת־א ליינס.
• אבי אלמוזלינו — לשעבר
פעיל באגודת־הסטודנטים בתל־אביב.

חבר מועצת־מנהלים האובן
-של עצמם

מנכ״ל אלטמן
-כיועצים -

זמן קצר היא לקחה לעצמה את כל
תפקידי איסת־א. רכוש איסת־א
בארץ, חשבונות הבנק שלה וסניפיה
בחו״ל הועברו ללא תמורה לאיס ת׳ א
ליינס. כך רוקנה החברה של
אגודות־הסטודנטים מכל תוכן.
במועצת־המנהלים של החברה

החדשה שותפו דבורין וקץ. כמנד׳!
מונה חיננזון, כיושב־ראש מועצת
המנהלים מונה אלטמן. אל הארבע!
צורף גם האובן.
מכוחו של סעיף מוזר ביותר הפב
אנשי חברת לייזר יועצים־לעד שי
איסת־א ליינס. הם נבחרו לתפקידו
הנצחי על־ידי מועצת־המנהלים שב
יושבים הנדעצמם.
למבקר החברה החדשה מונה ראונ
שלום.

׳ • י מקרהו
^ עובדות

המדהימות ע

הסטודגטים־העסקנ׳
! 1תעלולי
ועוד מידע על מעשים שיש בהו
לכאורה, ראיות לעבירות פליליוו
הועברו למישטרה, לפני קצת פחו
משנה. המישטרה העבירה את החוג
לפרקליטות והמליצה להעמיד א
החשודים לדין.
כדי למנוע עיכוב, הועבר החוג
לפרקליטות מחוז ירושלים, ומק
לפרקליט מחוז תל־אביב למיס
וכלכלה.
אנשי איסת־א ליינס גייו
לעזרתם את שירותיו של שמוא
תמיר, ונאלצו לטפל בחירו
רישיוך־הטיס של החברה, שעוג
על־ידי מלשרד־התחבורה בטענ
שאיסת־א ליינס חרגה מהגבלו
הזיכיון.
בינתיים הועבר החומר לעיונו ש
סגן־פרקליט מחוז תל־אביב למים
וכלכלה, אורי עיטם. אחרי עיון בחום
הוא העביר אותו לפרקליט יעקב אוו
לשם הכנת כתב־אישום והעמדה לדי
מידע זה אף נמסר לבית״המישפ
העליון, שדן בעניין חידוש רשיו
הטיסות של איסת־א ליינס, אחו
שהיא פנתה לבג׳׳צ נגד מישח
התחבורה. בדיון זה השתתף גם יוע!
של שר־התחבורה, שאינו אלא צו
הנגבי. איסת״א־ליינס, אגב, זכת
בעתירה.
כאשר יחל מישפטים של 2
המופיעים ברשימה יחשפו מן הסת
פרשיות רבות הקשורות בשילט
הליכוד באוניברסיטות השונות.
מישפטו של אלי קראוס, עסל
הסטודנטים מתל־אביב, שהואש
בשחיתויות, היה אם־כן רק קצ
הקרחון.

בדציון ציטרין 1

..אני לא נולה לימות את כורם נל
הזמן,״ אומות הלנה השדכנית,
שחניה לאוץ לביקור לדגל מישפטה
נגד הטלוויזיות והג מישפחתי

411011
!״1צ11־
111ח ם

דחדד בגיל זה כבר עברה הלנה התקף לב
ואושפזה בבית״חולים, ולפני שנה
1 1 .1
הוציאו לה בלע מהחזה, בניתוח מטובך שנעשה

בארצות־הברית. היא הגיעה לארץ כדי לחגוג את בר
המצווה של בנה, ולהשתתף במישפט שלה נגד
הטלוויזיה הישראלית, העומד להתחיל בימים אלה.

ך* לנה הגיעה לארץ, פחות 10
| 1קילו. היא באה עם שני בניה, כדי
לנהל את מישפטה נגד הטלוויזיה,
שהגישה לפני חמש שנים, וכדי לחגוג
את הבר־מיצווה של בנה ערן. בעוד
חודשיים יצטרך השופט לקבוע מי
צדק — כתבת־הטלוויזיה שרי רז,
שטענה בכתבתה במבט שני כי
מישרדה של הלנה מרמה את
לקוחותיו, שאחוז הזוגות הנישאים
באמצעות המישרד הוא אפסי, שאין
שומרים על דיסקרטיות ושהייעוץ

*4י זאת הלנה עם-רם?
^ /הי א נולדה לפני ^ 33 זנה
בקרית־חיים, לאמא כורדית שהביאה

המיקצועי היה חובבני — או השדכנית
הלנה עם־רם הטוענת שזה כזב. מה
שהרגיז את הכתבת רז היה — לדברי
הלנה — העובדה שהלנה היא ספרדיה
מצליחה, כי להצליח מותר רק
לאשכנזים, לא לבני עדות־המיזרח,
לטענתה של השדכנית, אילו היתה
נושאת את השם הקודם שלה, ליבוביץ,

לנישואיה עם אביה שלושה ילדים
מבעלה הקודם. אביה הוא ממוצא צ׳כי,
ולאחר הנשואין נולדו עוד חמישה
ילדים, ביניהם.הלנה,
היא בעלת השכלה יסודית בלבד,
עבדה במשך שנה כעוזרת־בית אצל
הסופרת יהודית הנדל ובעלה, הצייר
צבי מאירוביץ.

בין ההורים היה פער עצום, לא
היתה שפה משותפת בבית. האב
הקשיב למוסיקה של מוצרט, והאם
למוסיקה של אום־כולתום. האב עובד
עד היום כפועל ברכבת־ישראל.
בגיל 14 התגרשו הוריה.
את איתמר, בעלה, פגשה בצבא. הוא
היה הגבר הראשון בחייה, והם נישאו
כשמלאו לה . 19 כעבור שנה ילדה את
ילדה הראשון.
בעלה היה אז נהג־מונית. הילד צרח
בלילות, ופעם הופיע בעלה ב־ 6בבוקר
כשהוא חיוור. להלנה הנדהמת, שהיתה
אז כבר בשמירת־הריון לקראת לידת
הבן השני, הוא סיפר שהסיע נוסעת
שלא היה לה כסף לשלם עבור הנסיעה.
הוא התפתה וקיים איתה יחסי־מין. הזוג
עם־רם גר אז בדירה קטנה ליד בית־קברות
בחיפה.
הבגדים של איתמר עפו דרך החלון,
ישר לבית־הקברות. הלנה צילצלה
לחמותה הנדהמת, והודיעה לה שהיא

יכולה לקבל את בנה בחזרה.
במשך חודשים ארוכים לא הסכימה
להחזיר את הבעל האוהב הביתה, למרות
כל הפרחים והמיכתבים שבהם
הציף אותה. לבסוף הסכימה לקבל אותו,
בתנאי שהוא יחתום על התחייבות
שגם לה מותר פעם אחת לנהל רומן עם
אחר.

מספרת הלנה:
מאז אני מחפשת מישהו ששווה את
העניין. עד עכשיו לא מצאתי.
בעלי בן מזל אריה, ואני בת
מאזניים. זה הזיווג הטוב ביותר.
כשאני רואה את שוק הגברים —
ואני מכירה את כולם — אני אוהבת
יותר ויותר את בעלי.
היחס של הגברים לנשים הוא 10
נשים לגבר אחד. הדבר הכי טוב היה
אילו הייתי מצליחה להמציא מכונה
שמייצרת גברים.
אפילו אילו ידעתי שבעלי בוגד בי,
ושהוא החליק, הייתי אומרת שיחזור

לא היתה שרי רז עושה לה את זה.
משהו כאב לשרי רז, אומרת הלנה.
ההצלחה והפירסום של הלנה. היא
פשוט לא פירגנה לה (העולם הזה
. ) 2208
מפוגה שמייצר גברים

שני בנים

בהבדל של שנה אחד מהשני,
ילדה הלנה את שני בניה.
חלומה הגדול ללדת בת. הלנה טוענת שהיא מעולם

לא שטפה פוט בביתה, ולא לקחה חלק בניהול הבית.
.אני ליברלית כל כן עם העוזרות עד שלא יודעים
בבית מי העוזרת ומי הגברת ׳,אומרת הלנה.

הביתה ושיתרחץ. אני לא אעשה
לילדיי את מה שהורי עשו לי. אני
לעולם לא אתגרש, מה גם שאני רואה
את שוק־הגברים העלוב שישנו.
אני יודעת שפעם נראיתי יותר טוב
ויותר חתיכה. קראו לי בזמנו *הלנה
היפה״ .אני לא המצאתי אז זה. היום
השתניתי. עכשיו אני לא יפה, אבל אני
חושבת שאני מושכת תשומת־לב. אולי
בגלל הצבעים — שאני שחורה ויש לי
עיניים בהירות.
פעם חשבתי שאני הדבר הכי טוב
שברא אלוהים. חשבתי שבעלי צריך
כל בוקר לקום ולהגיד. תודה לך,
אלוהים, שיש לי הלנה.״

^ מהשה״אטט׳
עשה לי
^ ל זה היה עד שעברתי את
^התהליך של אסט. הלכתי לבדוק
מה זה, ושם גיליתי הרבה דברים על
עצמי. גיליתי שהאנשים שהיו קרובים
אלי אכלו הרבה חרא אצלי, הרבה מאוד
שנים. אני מדברת על הבעל והילדים.
למראית עין הייתי אשה נהדרת. היו
לי תמיד עוזרות שגרו אצלי. לא נגעתי
במים. רק אחרי האסט גיליתי איזה
עוול גרמתי למישפחתי, כי העבודה
והקאריירה שלי היו במקום הראשון.
אז הבעל היה זה שגידל כל השנים
את הילדים. הוא ישב בבית, ואני
עשיתי כסף. רק אחרי האסט גיליתי
שבעלי הוא הדבר הטוב ביותר שקרה
לי בחיים. זה התבטא אפילו בדברים
פעוטים שקרו לי אחר־כך. גיליתי שאף
פעם לא הייתי מקשיבה לו.
אחרי האסט קניתי לו מיסעדה,
והיום הוא מבסוט מהחיים ועושה כסף
יותר ממני. באמת.
מה שהאסט עשה לי אי־אפשר
לקנות בכסף. מה שנתן לי זה לא ייאמן.
זה ממש שינה אותי. מצאתי את עצמי,
אחרי הרבה זמן שחיפשתו את עצמי.
היום אני עומדת על שתי רגליים, חזק
על האדמה. אני יודעת להתייחס לבעל

1ל 1ך 1ך 1ך 1שרי רז, אחת השדרניות ועורכות התכניות הטובות
1 1 1 .1 1 1 1ביותר בטלוויזיה, היא זאת שערכה והכינה את
התוכנית בת החצי שעה שהרטה את משרד השידוכין המפורטם ביותר
ולילדים. אני גם יודעת לחיות את
הרגע, ואני לא מכורה רק לעבודה. אני
נהנית מכל רגע שאני חיה. אני מקבלת

| 1ך הלנה נישאה לאיתמר בעלה כשמלאו לה 19 אני
1 1מכירה את שוק הגברים, אני לא מחליפה אותו
טוענת הלנה, למרות שבעלה מרשה לה לבגוד בו.

את הדברים אחרת.
למשל, חשבתי שאני מהעניץ הזה
של ההשמצה לא אצא בחיים. כשזה
קרה לי, הייתי בטיפול נמרץ. כמעט
הלכתי למות. האסט הוציא ממני
הרבה בולשיט. השתחררתי מהמון
דברים שלא הייתי מודעת להם. לא
ידעתי, למשל שהעובדה שהוריי
התגרשו כשהייתי בת 14 כל־כך
השפיעה על החיים שלי.
אחרי האסט השלמתי עם האבא
שלי, אחרי שלא דיברתי איתו במשך
17 שנה. לולא האסט, לא הייתי
מדברת איתו בחיים. הייתי אומרת
לכולם: כשאבא שלי ימות, ארקוד על
הקבר שלו. היום אני מוכנה למות
בשבילו. וזה מה שעשה לי האסט.
שם אתה לא מקבל כלום. אתה

בארץ. מיד לאחריה הגישה הלנה תביעה מישפטית נגד הטלוויזיה ושרי
רז אישית על טכום של $מיליון לירות, שערכם כיום 250 אלף דולר.
הלנה טוענת שרק אם תזכה במישפט יהיה שעם לחזור לארץ.
מאז גם ירדה לי המסיבה מהפנים,
והפכתי להלנה.

מקבל את מה שיש בך. זה משנה את
תפיסת־החיים שלף. קל יותר לחיות
אחרי האסט.

ד | 17ר י הלנה דאגה גם בארץ גם בחו׳ל,
^ 111 #111 להופיע בכל אירוע חברתי. .זה
טוב בשביל העטק, חוץ מזה שאני גם אוהבת להר*

אני ל א
אלו הים

הרי התוכנית בטלוויזיה הייתי
\1במצב נוראי. בכיתי ימים שלמים.
נסעתי לארצות־הברית, כשאני יודעת
להגיד שתי מילים באנגלית: המבורגר
וקוקה־קולה. שם גם הוציאו לי צלע
מהחזה, שלחצה על העורק הראשי,
וכתוצאה מזה היה לי קריש־דם בעורק.
קצת מוקדם לעבור דבר כזה בגיל .32
בהתחלה היה לי קשה מאוד באמריקה.
אנשים חשבו שברחתי מהארץ. אבל
(המשך מעמוד )?0

אות ׳.בתמונה מימין עם רון ליבמן כוכב הטדרה קאז
וכוכבת הטרטים שלי וינטרס. גם בארץ היא מתכננת
להפוך את הבר־מצווה של בנה לאירוע חברתי.

-כ ל אחד שווה מיליארד .

מ ך 1ןןמ חוזר אסיר המצפון אנדריי דרזנין, בתמונה עם אמו ליאורה, שחיבתה לו
1111 ^ 11 בכניסה לביתו. כשחזר אנדריי קיבלו אותו חבריו במטר של גרעיני אורז
וחיבוקים. באותו הבוקר נאמר לו, כי שיחרורו מעוכב והוא יועמד למישפס נוסף.

הנעליים!״ הורו לו בלי הרף.
בשעה 12 וחצי נקרא אנדריי להיכנס אל
מישרדו של סגן־מפקד״הבסיס. בשעות שחלפו,
קרה כפי הנראה משהו. כשנכנס אל המישרד,
ראה את הסגן ואת מפקד הפלוגה שלו יושבים
בתנוחה בלתי־פורמאלית. הם אמרו לו שבדקו את
העניין, שבמיסמכים שהוחרמו אץ כל עילה
להעמדתו לדין. ושהוא חופשי.
טירטור לכל החיים. סיפורו של דרזנין
אינו סיפור בודד. לאחרונה, עקב העלייה
במיספרם של סרבני מילחמת־הלבנון, מנסים
שילטונות הצבא להטיל עונשים כבדים יותר על
הסרבנים.
לפני כשבועיים התפרסמה בעיתונות ידיעה
על כוונתם של השילטונות להעלות את העונש
על סירוב לשרת בלבנון ל־ 100 ימי־מאסר.
אחרי שהוברר, כי מבחינה חוקית לא ניתן
לעשות זאת, עשו כמה קציני־שיפוט תרגיל: הם
שפטו את חיילי־המילואים לתקופות־מאסר
רגילות (14־ 35 יום) .מייד בצאת הסרבן מהכלא,
נתנו לו צו חדש, אם סירב — שלחו אותו שוב
לכלא.
רוברט בנוולגי מירושלים משרת במישטרה
הצבאית. לפני כחצי שנה נשלח למחנה־השבויים
אל־אנצאר בדרום לבנון. כשסירב — התלבטו
קציני המישטרה הצבאית מה לעשות בו. לבסוף

^ נדריי דרזנץ סיים ביום החמישי האחרון
>£את יום עבודתו בבית־המלאכה של הכלא
הצבאי וחזר אל האוהל שבו הוא התגורר.
כשנכנס, הרגיש שמשהו אינו כשורה. הארגז
ששימש כסיפריה היה הפוך. היה זה ארגז ובו
עשרות ספרים וכתבי־עת שונים שהובאו על־ידי
האסירים. כששאל את שותפיו לאוהל מה קרה,
סיפרו לו שנעשה שם חיפוש ושהוחרמו כמה
דברים.
הוא כעס מאוד. אנדריי דרזנין, בן ,30
פסיכולוג במיקצועו, הוא איש מילואים שנאסר
ל־ 35 יום על סירובו לשרת בלבנון.
הוא רץ מייד אל הרס״ר הפלוגתי ושאל אותו
מה בדיוק החרימו ומדוע עשו את החיפוש שלא
בנוכחותו. הרס״ר היה באותה שעה בחברת מפקד
פלוגת־הכלואים וסגן־מפקד הבסיס. הרס״ר ענה
לו בתקיפות שיחכה בצד, עד שיקראו לו.
אחר־כר הוזמן אנדריי אל מישרדי המיכלאה,
שם הושיבו אותו כשידיו מאחורי גבו והראו לו
את החפצים שהוחרמו. שלל התפיסה כלל
חוברת־הסברה של תנועת יש גבול, מדבקה,
צילום מהפגנת התנועה ושלושה דפים מיומנו
האישי של אנדריי.
אנדריי שאל מי ערך את החיפוש. מפקד־הפלוגה
ענה לו, שהרס״ר הוא שעשה זאת. מאוחר
יותר הכחיש הרס״ר את הטענה הזו. מפקד־

הטירטוד החדש:
סרבני1ובמן היוצאים
מהכלא -נשלחים
אליו 1דין־ בחזרה
הפלוגה אמר, שהעבירה של החזקת חומר אסור
בכלא היא חמורה מאוד. הוא הוסיף, שפרקליט
הכלא יבדוק את העניין, ושאנדריי יישפט לפני
בית״דין צבאי ו״יחטוף חזק מאוד״.
מרגלים קטנים. הוא נזכר שיום לפני
שנערך החיפוש, ניגשו אליו, בהפרשי זמן קצרים,
שני חיילים שהציגו עצמם כסרבני־לבנון,
וביקשו ממנו חומר־הסברה של יש גבול. אנדריי,
שחשד בהם עוד קודם לכן, סירב לתת להם כל
חומר. התברר שהשניים נכלאו על עבירות
נפקדות, ולא על סירוב לשרת בלבנון. שניהם —
חיילי־סדיר — ניסו להתקרב אל אנשי יש גבול
הכלואים בכלא הצבאי, הקשיבו לשיחותיהם,
ואחר־כך נראו מסתובבים במישרדי הכלא.
לשילטונות הכלא אין צורך להביא אנשים מבחוץ
ולהשתילם בין קבוצת אסירים זו או אחרת. הם
יכולים להטיל את התפקיד המביש על אסיר
הנמצא שם ממילא — תמורת טובות־הנאה כמו
חופשות או תנאים טובים יותר, או המלצה
לחנינה.
ביום הראשון השבוע היה אנדריי דרזנין אמור

זהו החומר שסגן־מפקד הכלא הצבאי החליט שאסור להחזיקו. כשהוחרם החומר נלקחו
מאנדריי גם שני ספרים -ספר שירים של ברכס ו״ספר מגו חך של קובי ניב ודודו גבע.
להשתחרר. השיחרורים בכלא הצבאי נעשים החליטו לשולחו לכלא .6לא כאסיר — אלא
בשעה 7בבוקר. כשהתייצב אנדריי במישרדי־ כסוהר. רוברט שירת בכלא את תקופת־המילואים
הכלא, נאמר לו ששמו נמחק מרשימת
שלו.
המשתחררים, משום שעליו לעמוד למישפט.
לפני כחודש נקרא שוב ללבנון. כשסירב
במשך חמש שעות היה עליו לחכות מחוץ הפעם נשלח לכלא 6כאסיר מן המניין. הוא נשפט
למישרדים, בשמש הלוהטת, כשכל הזמן מכינים ל 21 יום, וכשיצא נשלח שוב ללבנון, סירב,
אותו למישפט .״תסדר את הכפתורים! תצחצח את
ונשפט ל־ 35 ימי־מאסר ר 20 יום על תנאי.

(המשך מעמוד )13
חשוב יותר מתפקידי כמה וכמה שרים, ולאגודת־ישראל
הוא חשוב יותר מתפקידי כל השרים.
את ועדת־הכספים של הכנסת מפעיל שלמה
לורינץ להפליא(ראה מיסגרת) למען הישיבות
ולמען קהל הבוחרים של אגודת־ישראל, ולעתים
נדמה כי ועדה זאת עוסקת בשאר העניינים, כמו
בתקציב המדינה, למשל, כאילו היה זה סעיף
צדדי נשכח. עבור אגודת־ישראל, מדינת ישראל
היא צרה שאינה כתובה בתורה, ובמיקרה הטוב
צריך להתייחס אליה כאל פרה חולבת, וכך בדיוק
ממלא שלמה לורינץ את תפקידו, לשביעות
רצונם המלאה של גדולי התורה.

^ ק שיי ם
אפלי ס
ך ציג שלישי של אגודת״ישראל, שיש
ו ל הני ח שגם הוא מביא לשולחיו רוב נחת, הוא
מנחם פרוש, איש ירושלים, ובנו של מי שהיה
עסקן פוליטי באגודת״ישראל. הרב פרוש הוא
נציגם של כמה חצרות־רבנים הקרובים לעדה
החרדית בירושלים.
גם פרוש, כמו לורינץ, התחיל את דרכו
כבעליו של בית־דפוס.
מאוחר יותר נכנס פרוש גם לעיסקי הקבלנות
והמלונאות. בעסקים האלה נחשף פעם בצורה לא
נעימה הקשר שבין העושר האישי והפוליטיקה
העצמאית, כאשר לשם קישוט השתרבב בקשר
הזה מרכיב נוסף, אפל ביותר.
היה זה באמצע שנות הששים, כאשר נסע
פרוש לארצות־הברית כרי לגייס כספים לבניית
מלון חדש בירושלים, המרכז שמו, שנועד
במיוחד למהדרים שבמהדרים. שם הכיר פרוש
איש ושמו ג׳ו סטאשר, אחד מכרישי הפשע
המאורגן האמריקאי, ומי ששמו הוזכר בקשר עם
גיזבר הסינדיקט, ג׳ו לאנסקי הידוע. מאוחר יותר
טען פרוש שמישהו מראשי הבונדס המליץ לפניו
על סטאשר, והוא לא ידע שהאיש הוא מראשי
הפשע המאורגן של העיר קליוולנד שבמדינת
אוהיו. אך גם אחרי שנחשפה הפרשה, לא מיהר
פרוש לנתק את קשריו עם סטאשר.
ג׳ו סטאשר הילווה לידידו־שותפו פריש מאה
אלף דולר לבניית המלץ לאדוקים, כסף שאפשר
להניח כי מקורו במאורות הסמים, באולמי־ההימורים
ובבתי־הבושת של כרכי ארצות־הברית.
וגם פרוש מילא את חלקו בעיסקה.
סטאשר, בדיוק כמו לאנסקי אחריו, היה זקוק
לארץ־מיקלט, שאליה יוכל לחמוק מפני
האף־בי־איי שהיה בעיקבותיו. היה זה פרוש
שהמליץ על ידידו, וסטאשר זכה באזרחות
ישראלית מן ההפקר.
השותפות בץ ח״כ האגודה ואיש הסינדיקט
התנפצה ברעמים וברקים בבית־המישפט הישראלי.
את פרוש ייצג במישפטו עורך־הדץ יגאל
ארנון, שאמר בבית־המישפט בשם מרשו כי פרוש
.מוכן להחזיר כספים למי שהתברר שהוא שייך
לעולם הפשע,״ ואילו עורך־הדין ישראל פיקל
אמר בשם ג׳ו סטאשר כי הוא. אינו מוכן לתת
כספים לרמאים״.
סטאשר טען שפרוש לא העביר אליו את חלקו
בריווחי המלץ, ועוד הוא טען שפרוש קיבל ממנו
תרומה של 15 אלף דולר כבר בשנת ,1965 כדי
להקים על שמו מעץ־ילדים בעיירה נתיבות.
חלפו שבע שנים, וכאשר התקיים המישפט עריץ
לא הוקם מעץ־הילדים על שמו של איל־הפשע,
לפרוש יש חברות שונות, והוא מחזיק
בעשרות קרנות מסוגים שונים. שתיים מן
החברות-הן נחלת־ישראל פ־ב־ס־ק הרשומה
בוואדוץ, וחברת חיים ושלום בע״מ. לאחרונה
התפרסם פרוש כאשר העביר לידיו מישרד־העבודה־והרווחה
כספים לנזקקים. פרוש לקח את
הכסף, והעביר אותו לנזקקים בתוספת קטנה.
לכל המחאה הוא צירף מכוא^דשי, שבו הוא
מציין בפירוט רב את שמו, כתובתו, וגם את
מיספר הטלפון שלו, כדי שידעו מי בדיוק העביר
דווקא אליהם, ולא אל נזקקים אחרים, את
הכספים האלה.
חבר־הכנסת הרביעי של אגודת־ישראל הוא
כמעט־אלמוני. הוא מייצג באגודת־ישראל את
חסידי ויז׳ניץ. זהו שמואל הלפרט, הצעיר יחסית
לחבריו. גדולי התורה שלחו אותו לכנסת כדי
להכשיר קאדר צעיר יותר, ושמואל הלפרט לומד
את מלאכת הבום־טראח מאחורי הקלעים.
הוא מרים את היד בצייתנות ביחד עם חבריו,
אך את קולו הוא מרים, בינתיים, רק בעניינים
הפנימיים של אגודת־ישראל, כאשר הוא מצהיר
שוב ושוב כי בשום פנים ואופן הוא לא יפנה את
מקומו, במיסגרת הסדר הרוטאציה המעורפל,
לחברו למיפלגה יוסף מלמד, שגם שמו כבר
נקשר בשערוריה עסיסית בראש־העין.
סיעת אגודת־ישראל היא ללא ספק הנבחרת
המוצלחת ביותר בכנסת. היא מורכבת משלושה
כוכבים ומשוליה, ויתכן כי במחצית השניה של
כנס הכנסת יהיו רעמים וברקים לא פחות מאשר
במחצית הראשונה.

שלמה פרנקל

>ן ורי

את אופל רקורד כמעט ואין צורך להציג.
אנו מציגים רק את החידושים שלה.
לבחירתך 2דגמים: סטנדרט ולוקסוס.
בנפח מנוע 1800 סמ״ק ( 90כ׳׳ס .0א.ס) ו־ 2000 סמ״ק
( 100כ׳׳ס) ,נוסף על ה־ 1700 סמ׳׳ק המוכרת.
חסכון כ־ 150/0בצריכת הדלק לעומת הדגם הקודם.
הוצאות אחזקה נמוכות יותר.
מיבנה אוירודינמי משופר.
תיבת הילוכים חדשה ( 4הילוכים עם אפשרות ל־5
הילוכים) או הילוכים אוטומטיים הצתה אלקטרונית,
אביזרי נוחות רבים וגימור מהודר.
אפשרות להגה כח בדגמי 1800ו־ 2000 סמ׳׳ק.

מאז 1953 נמכרו 6.8מיליון מכוניות אופל רקורד!
x181x1.ץ1ו1ו61136א $131 3$ 001716$

ה מ*1עלהצלחתא 1פלשבי 1לטן בין איקב> שראך

משרד ר א שי: ת ״ א, ד רן פ ״ ת ;65 דרך פ׳ ת ,86 טל , 251374 חי פ ה: דרך יפו ,132
טל 7־ , 04-528285 ירושלים: שלומציון המלכה , 15ט ל 234536 ,231798־,02
סו כני ם: חי פ ה: בי ת המכונית, יפו ,19 טל 04-512251נ תני ה: מכ תי ת נתניה.
סמילנסקי , 24ט ל ,053-39423 נצרת:בישארהיוסף סרוגיי, רה׳ פאולוסהשישי,56
טל .065 54677 באר-שכע: יכב בן שושו העצמאות 49 טל 057 38338

העולם הז ה 2396

מכונה לייצור גברים

(המשך מעמוד )67
לאמריקה נסעתי עוד קודם לכן לשנה,
כדי להכיר את העסקים, שיהיה לי
מקור לא־אכזב של גברים.
זה לא סוד שבארץ אין די גברים. כל
המילחמות ותאונות־הדרכים, במיוחד
בגיל 30־ .40 ביגלל זה כל המישרדים
הנפתחים פה חדשים לבקרים — אין
להם מה להציע.
פתחתי את המישרד בניריורק, כדי
לייצא יהודים ארצה, חשבתי שמכוח
הנשואין הם אולי יישארו כאן. היתה לי
כוונה לחזור כעבור שנה.
עבדתי עם הסוכנות היהודית, הם
מימנו לי את כל הפירסומת. הם תמכו

אצלי אלף דולר, ויש אנשים שמשלמים
מדי שנה, אפילו במשך חמש
שנים.
הטלוויזיה גמרה לי את החיים. הרי
את כל העסק הענקי הזה עשיתי לבד!
אני הרי לא מוכרת את עצמי. מכרתי
שידוכים, ורק לאקדמאים בעלי־רמה.
ככל שהרמה עולה הדרישות עולות,
וקל לי לשדך אנשים בעלי אותה רמה.
סבל מהשוק לא יבוא אלי. גם אין לו
כסף לשלם. אלה גם מוצאים האחד את
השני ביתר קלות.
היום אני מצליחה מאוד בארצות-
הברית. יש לי סניפים. אבל בשבילי
ישראל זה החמצן שלי. אני מתה על

עבות׳ עם הסוננות היהודית, הם
מימנו ל׳ <1ת נר הפרסומת שלי
בארצות הברית. הם גם יבואו להעיד
במישנט 1שלי נגד הטלוויזיה!״
ושמו כסף בעניין הזה. הם גם יבואו
להעיד במישפט. יש לי קבלות שהם
שילמו לי כסף.
אם הייתי אמינה על הסוכנות
והבאתי לכאן עולים חדשים, איך יכול
להיות שהייתי פושעת גדולה כזו?
מה לא אמרו עלי! אנשים צריכים
להבין שאני לא יכולה לרמות את כולם
כל הזמן. יש לי שישים אחוז הצלחה
וזה המון. רק אלוהים יכול לחתן את

הארץ. בניתי משהו בזיעת־אפיים,
ובאה תוכנית־טלוויזיה והרסה הכל
בחצי שעה.
אני לא האמנתי שאהיה מסוגלת
פעם לצחוק או לחייך אחרי הכתבה
הארורה׳הזאת. אחרי האסט אני לא
נותנת לעניין הזה להרוס אותי.
סכום התביעה שלי גדל, ומגיע כיום
ל־ 250 אלף דולר.
הכסף זה לא הדבר הכי משמעותי

_ החקירה

(המשך מעמוד )11
בכל פעם שנעצר מישהו מן
השישה, התפרסם הדבר בכותרות
ראשיות בעיתונים. הדבר גרם לתסיסה
בדעת״הקהל, כאשר התברר אחרי ימים
ספורים כי מדובר בהיטפלות לאנשים
שאין להם כל קשר לעניין.

,,הרוצחים ל א
ייתפסו!״
^ אשר גם מעצרם של בני
שכונות־העוני בירושלים, לא
הרשים את הציבור, אלא העלה ספקות
חמורים לגבי רצינות החקירה —
שלפה המישטרה ארנבת חדשה
מהכובע.
שישה חודשים תמימים אחרי הרצח,
היא פירסמה תמונות שצולמו בסמיכות
להטלת הרימון, על־ידי צלמי עיתונות
וטלוויזיה שהיו במקום הרצח. תמונות
אלה פותחו עוד באותו הלילה, וכעבור
ימים ספורים הועברו לידי הצוות
החוקר, על־פי בקשתו.
מלבד פירסום דרמאתי זה, הכריזה
המישטרה על פרס עלוב, בן 10 מיליון
לירות, למי שעדותו תסייע בלכידת
רוצחי אמיל גרינצווייג. במשך שבוע
מאז הודעת המישטרה, לא פנה אליה
איש וסיפר שיש לו מידע.
בראש הצוות החוקר עומד ניצב־מישנה
ברוך מאיר, שהוא קציו־חקירות
ראשי של המחוז הדרומי. הצוות מונה
15 איש, והוקם על־ידי מפקד המחוד
הדרומי, ניצב יהושע כספי, עוד בליל
הרצח.
הצוות חקר עד היום כ־ 900 איש,
מכל גוני הקשת הפוליטית בארץ,
ומקדיש את כל זמנו לחקירה. לחקירה
שותפות זרועות־ביטחון נוספות.
אך הפירסום הנוכחי של תמונות
עדי־המפתח מההפגנה מעיד, שכיוון
חקירת הצוות פונה לאפיקים בלתי־תכליתיים.

חוקר מתחיל יודע, שרצח
פוליטי נעשה אחרי תיכנון מדוקדק,
ולא באקראי. הרוצח הפוליטי לא בא
להשתתף בהפגנת־נגד ואחר שולף את
הרימון ומשחרר את הניצרה. הרוצחים
תיכננו בדייקנות את מסלול הבריחה,
כדי שלא יהיה סיכוי לתופסם. אין זה
סביר, שמי שתקף את מפגיני שלום
עכשיו בדרכם ללישכת ראש־ הממשלה,
ירצח אחר־כך את אחד המפגינים.
התרגיל האחרון של צוות־החקירה
חיזק את החששות, שרווחו בחוגים
שונים בציבור, שהרוצחים לא ייתפסו
לעולם, משום ששילטונות־החקירה
אינם מורשים לחקור את מי שיש
לחקור.

ה סי מיי ס
ק טגי ס

11ך 11ך ך 1ך 1הלנה מתכננת להביא לארץ בתחילת
י^ 1-141 1\ 1אוקטובר כ־ססג גברים ונשים מארצות הברית
המחפשים בן־זוג, כדי למצוא להם בני זוג מתאימים בארץ.
כולם ואני לא אלוהים. אני מאמינה
שיש בי תכונה מיוחדת. אני מסתכלת
על אנשים בעיניים, שזה ראי הנפש,
ודרך העיניים אני רואה את האופי בלי
שאותו אדם יאמר לי כלום. זה סוד
ההצלחה שהיתה לי בארץ תה גם
מצליח לי עכשיו באמריקה. אני לא
עובדת עם שום מיכשור או מחשב.
אלא רק בצורה אישית ואינטימית, וזה
עובד. דמי־הרשמה שנתיים עולים

בחיים. קח אדם שלא היה לו אף פעם
כסף, תעשה פיתאום שיהיה לו הרבה
כסף. זה כמו לעבור מאופניים
לשברולט מונטה־קארלו. זה עושה
משהו לאנשים. הבנאדם מתחיל
להרגיש טוב עם העניין הזה, ואז
מתחלקים לפעמים. אני התחלקתי.
בעזרת האסט חזרתי למציאות. ראיתי
שהכסף זה לא הכל.

שולמית יריב ודינה ונח

**תה עוסק צוות־החקירה בפי-
/ענוח התצלומים ובהגדלתם, כדי
להיטיב את איכותם. רק בשבוע הבא
ניתן יהיה, על־פי גירסת דובר המטה
הארצי, לעיין בתוצאות הפיתוח. כל
זאת, כאמור, יותר מחצי שנה מאז
צולמו העדים.
ביום הראשון בבוקר פנה כתב
העולם הזה לדובר מישטרת
תל־אביב. הוא ביקש לברר מה העלו
השוטרים שחקרו בחודש פברואר את
הצעיר התמהוני, שטען כי הוא יודע מי
רצח את גרינצווייג. תשובת הדובר
היתד״ שכל אירוע שנקשר לזיהוי
אפשרי של הרוצח הועבר למצ״ח
במחוז הדרומי.
גם דובר המטה הארצי התייחס
לשאלה זו. הוא העביר לצוות החוקר
את הסיפור המופיע בהעולם הזה.
אחד החוקרים ציין, שהסיפור על
הצעיר התימהוני ידוע לו, ובכל זאת
לא הסתפק בכך. הוא ביקש את פירטיו
של הכתב, כדי לגבות ממנו עדות
מפורטת על המיקרה. עד להופעת
גיליון העולם הזה לא טרח הצוות
החוקר לגבות עדות בעניין.
מצד שני, אם אכן פרשת דני מנען
ידועה לצוות, מדוע פורסמה עתה
תמונתו, כעד־מפתח לאיתור הרוצחים?
השאלות המתעוררות סביב חקירת
הרצח מתרבות מיום ליום, ובאותה
מהירות קטנים סיכויי הפיענוח.

.מי ומי בטלוויזיה .

(המשך מעמוד )14
* פ רויי ק ט פלד -חברה המיוצגת
על־ידי הפירסומאי חיים פלד, בעל
מישרד־פירסום הנושא את שמו. הוא
טוען לייצוג של חברת־ענק אמריקאית
בתחום האלקטרוניקה והתיקשורת
העוסקת גם בהפקת סרטים. חברה זו
נותנת לו גיבוי פיננסי ומיקצועי, אך
הוא ייעזר גם בישראלים בשלבים
מתקדמים יותר. הקשר בינו ובין
המשקיעים נוצר כבר בשנת .1978
• ריסון תיק שור ת -חברה
בניהולם של ארנון צוקרמן ודן שילון,
לשעבר עובדי הטלוויזיה הישראלית.
בנק הפועלים השקיע 10 אחוז
בחברה. זהות המשקיעים האחרים
נשמרת בסוד.
• אימי תיק שורת -חברת
תיקשורת לעיתונות, רדיו וטלוויזיה.
בבעלות בנק לאומי ודנות ,42.596
דלתא גליל, של התעשינים רב

פלג תמיר
תעשיינים

ארנסט יפת ופיננסים לאוטמן ופלג תמיר במיספר מניות
דומה 1596 .מהמניות מתחלקים בין
העיתונאים הבכירים של החברה, אלי
ניסן, אבי אנג׳ל ושלמה עבדי, אנשי
הטלוויזיה הישראלית. כרגע עוסקת
החברה בהוצאת רשת מקומונים רחוב
ראשי, אך השאיפה המרכזית של
פעיליה היא כניסה למדיום הטלוויזיוני.

אולפני הכירה -חברה
בבעלותו של המיליונר ליאון טמן,
קרוב מישפחה של ניסים גאון, הרואה
בו מתחרה. האולפן נותן שירותים
מגוונים לחברות זרות. בעבר היא
נוהלה על־ידי אדי סופר, שעבר
אחר־כך לטלוויזיה המיסחרית
הישראלית.
• ט לוויזי ה סי ס ה רי ת י שראלית
חברה שבה מושקע כסף זר מאירופהומארצות־הברית. עד לאחרונה היא
נוהלה על־ידי איש הטלוויזיה הוותיק
אדי סופר. בשבוע שעבר הוא עזב את
החברה. כרגע המנהל הוא סלים פתאל,
שעבד במשך 13 שנה בטלוויזיה
הישראלית ויצא לשנת חופשה. החברה
מספקת כיום שירותי־אולפן והפקה
לסוכנויות זרות. מישרדיה נמצאים
במיגדל־העיר בירושלים.

בן־ציון ציטרץ

חמחרים
נו ל ד בן יונתן, לזמרת רדתי
הולצמן, לשעבר חברה בשלישיית
שוקולד מנטה מסטיק, ולבעלה
הד״ר שמעון ברק. התינוק נולד
בבית־החולים ליולדות בקירייה
בתל־אביב, שבו עובד האב. הוא נולד
נימול למחצה.
חגג את יום־הולרתו ה־ 58 שופט
בית־המיש־העליון

מאיר
שמגר.

נולד בדנציג,
גרמניה, עלה ב־
.1939 למד בגימנסיה
בלפור
בתל־אביב, באר
ניברסיטה העברית
בירושלים ובאוניברסיטת לונדון. מפעילי
אצ״ל, שנעצר
.והוחזק במעצר בירושלים, לטרון
אריטריאה, סודאן וקניה, בשנים
1944־ . 1948 היה הפרקליט הצבאי
הראשי והגיע לדרגת תת־אלוף. אחרי
שיחרורו מונה לתפקיד היועץ
המישפטי לממשלה, וכיהן בתפקיד עד
שנת .1975 אחר־כך התמנה לשופט
עליון. הוא חבר הנהלת האגודה
הבינלאומית לחוק צבאי ולדיני
מילחמה. אב לשלושה. מתגורר
בירושלים.
חגג את יום־הולדתו ה־ 80 הד״ר
למישפטים, עיתונאי ועורך ידיעות
אחרונות הרצל נפתלי רוזנבלום.
נולד בקובנו, ליטא. עלה ב־ ,1935 היה
ציר בקונגרסים הציוניים מאז .1929
היה חבר המועצה הזמנית בשנים
1948־ ,1949 וחתם על מגילת
העצמאות. כותב טור יומי בעל אופי
ימני קיצוני בצהרון. בנו משה ורדי
עובד אף הוא בידיעות אחרונות
כעורך החדשות. מתגורר בתל־אביב.
חגג את יום הולדתו ה־44
המנצח והמוסיקאי אבי אוסטרי־בסקי.
נולד בפתח־תיקווה, למד
באקדמיה למוסיקה ולדראמה בווינה.
בוגר האקדמיה על שם רובין בקומפוזיציה
וניצוח. ניצח על תיזמורות
בארצות שונות. מייסד, מנצח ומנהלה
המוסיקאלי הראשון של התיזמורת
הקאמרית בבאר־שבע, שהוקמה
ב־ . 1973 זכה בפרס ראשון בתחרות צעירים למנצחים הבינלאומית בקופנהגן ב־ . 1968 מתגורר בתל־אביב.
חגג את יום הולדתו ה־57
הסופר והעיתונאי חנוך ברטוב.
נולד בפתח־תיקווה, למד באוניברסיטה
העברית
בירושלים. היה
כתב למרחב
בארצות הברית
ויועץ לענייני
תרבות של שגרירות
ישראל
בלונדון. היה חבר
הועד־המנהל
של רשות־השי-
דור. מאז 1971
חבר־מערכת ובעל
טור במעריב.
נשיא אי־תי־אי בישראל.
חיבר רומנים, ביניהם, החשבון והנפש,
שש כנפים לאחד, פצעי בגרות, של
מי א תה ילד והבדאי. חיבר ביוגרפיה
על הרמטכ״ל המנוח דויד (.דדו׳)
אלעזר בשם דדו 4 ,שנה ועוד 20
יום, על חלקו במילחמת יום־
הכיפורים. מתגורר בתל־אביב.
התארסה רחל (.רוחק׳ה״)
שפירא, בתו בת ה־ 18 של ח״ב אגודת
ישראל אברהם שפירא, בעל
שטיחי כרמל. בחיר ליבה הוא צעיר
דתי מבני־ברק, לא מזוקן, יהושע

ברוקר.
שוחרר מבית־החולים על שם
שיבא בתל־השומר, אחרי שנותח
בליבו, סגדשר־החקלאות מיכאל
דקל. הוא יצא לחופשת־החלמה בבית״
הבראה בצפון־הארץ.
העולם הז ה 2397

א׳ אלול תשכדג 10.8.83 ,

גס המה.

מיסם ר 2397

72ו ש 1די0

שנה 47

המחיר 80 שקלים מייל 1* # 0

חזרה לתחילת העמוד