גליון 2397

העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 2 | נוידו! לאונו מידע לאומי נותן לך תשובות, יש לך שאלה? טיק־טק ומידע לאומי פולט את התשובה. מיכשור משוכלל בעשרות טניפים עומד לרשות הלקוחות במתן מידע מהיר ומעודכן על
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 3 | כתבתהש ער החרם :, כתבתהשער האחורי: חנינה לאם־חציוא? .אני ספרדיה ומצליחה!״ מאחורי הקלעים כבר מתכוננים עסקני תמ״י את הצעד הבא: פניה לנשיא המדינה חיים הרצוג, שהוא
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 4 | הסיבה: הממונה על השגרירות, מוחמר בסיוני, נאלץ לשוב למצריים, ובהעדר נציג בכיר אחר, הוטל על גומעה למלא את מקומו. ראשי־עיריות פרו־ירדנ״ם? ^נ צו קי ף אין מפד״ל
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 5 | במדינה העם ל מס מרי ם בלי רא שים שיגעון בלבנת, שיגעון בלבלי ושיגעון של ססק־דין סגן־משנה יהודה מצגר, שנפצע בלבנון, מת השבוע מפצעיו. מותו של הצעיר, שנאבק במשך
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 6 | ,,אסם אשמים!,, צועק ׳דד שר ח״ 3אבו־חציוא רעבו הצלמת ואכזבה היו שפוכים על פניהם. ברגע שהתחילו המצלמות לתקתק, כמו לפי סימן מוסכם מראש, התחילו האוהדים לקרוא
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 7 | ך ל 1ץ 1ך 1עליות, אחותו של אבו״חצירא, מייד בצאתה מאולם־ 111111111 המישפס. היא היתה מרוגזת ועיניה דמעו. גס היא קראה אחר־כך קריאות גנאי לעבר הצלמים והעיתונאים
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 8 | התייחס לנושא זה ולוא במישפט אחד. הוא התייחס בדבריו לתוכנית הכלכלית בלבד. הגיגה גשיאומיתז עוז ריו קיבלו חברי־ההנהלה את רשות הדיבור. הם קמו האחד אחרי השני והביעו
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 9 | ל^זרח ישראלי הפעיל ביום \בהרא שוו בבוקר את הרדיו, כדי לברר מוז קרה במישפש אבו-חצירא. מן המקלט בקע קולו של סגן״השר של תמ׳י, בן־ציון רובין. הוא דיבר על פסק״הדין
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 10 | האם מתנהלת חסיוה וצינית -או מערכת כוזבת שו חסי־ציבוו — תפגע. אולם דני, בן נאמן של ההתיישבות העובדת, לא יכול להחריש — מה־גם שהוא עצמו נכח במקום הרצח. צוות העולם
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 11 | מבוקש לעדות עובר אורח עצור ואמרו לי שלא, שאני רק דרוש לחקירה. הלכתי איתם. בתחנת־המישטרה התברר לי שאני עצור. אשתי לא ידעה כלום. זרקו אותי בחדר בלי שמיכות
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 12 | ^ אשר ד!יה יצחק־יהודה שפירא בן ,13 רצה ₪4אביו, אברהם־משה שפירא, לערוך לו חגיגת בר־מיצווה כהילכתה. הדבר היה בתקופת המיתון של שנות השישים, אך המיתון הזה פסח,
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 13 | המדוייקת להפרש העצום בין מחירי השטיחים מתוצרת הארץ (רובם של שפירא) ובין מחירי השטיחים המיובאים. שפירא גם דאג לכך שסוכנות הייבוא של השטיחים מחדל תעבור לרשותו.
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 14 | עוב חקיקת חוק העווץ השג; מגיש,.העולם הזה״ ושימח עדכנית של המועמדת לסברת הזמו הגדול ביותו ך יי החלטה בבר נפלה. בפגישה 1 1שהתקיימה לפני שלושה שבועות בין שרי
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 15 | זאת תהיה מהפכה, שתגמד את המהפך העריץ ה שד ה דרוש לנו כמו חור בראש. פשוטו כמשמעו. כי זה ממה לחור בראש. או מ רי ם שהפעם זה רציני. הפעם מנוי וגמור עם ממשלת־ישראל
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 16 | מדוע בדקו את ריבו שר שרהחסלאות המיועד, מדוע הגו שרחמים על שולמית אלוני ומהי הבעיה של איש־הרדיו דויד מרגלית 1 המיועד, שר־החקלאות פסח (.פייסי״) גרופר, נתקף בפחד.
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 17 | ברשת ב׳ ,ושתי תוכניות־מתחרות בגלי־צה״ל, נכון לעב־שיו ושעתיים משתיים. כאשר הוא נשאל על התוצאות השיב: .בזמנו, כשהובאו לפני סקרים שלא החמיאו לי, אמרתי: לא חשובים
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 18 | בלתים סאת דניאלה שמי מהו גיווש ידעת רו ועדת־ - החוץ־והביטחון ומת חושב העוזו ער השו־ברי־תיס איש־הרדיו הוותיק משה טימור מצא הרך להתגבר על המטרידים הטלפוניים
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 20 | ^,סן^סונן 61 0 6 ..ו 9ש6ע|( 0 5ן ^ 010^610ר 6; 0 ^ 0ו001 פולארויד מפתח רעיונות מהיום בפחות מחצי מחיר ף 6ע ^ 8 6 0 ₪ 1ו 5 5 8 יוס ׳, 0.0,610,1 31ו0 <1,0-נ16ו£ 8
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 21 | 1ה היה הונובס חו ה שהיה גליון.העולם הזה־ ,שראדדאור השבוע לפני 25 שנה בדיוק הביא בהרחבה, בכתבת־שער, את החלק השני של סיפור שליחותו של ציון בן־אפרים, שניהל מגעים
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 22 | חזוי העתיד בעזרת האסטרולוגיה לאלה שאינם מאמינים מקץ אינ סו ף שנו ת פ עילו תאסט רו לוגי ת יש די ו הו ת ר הו כ חו ת שאסט רו לוגי ה ״עובד ת״ .אתזה גילו מ ז מן סו
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 23 | מרים בנימי]• ״־ :מזל החודש: השנעתו שר נוע :שבתאי על הקריירהוער קישר׳ הנישואין בני מזל אריה אינם מלקקים דבש בימים אלה. מאחר שכוכב שבתאי (סטורן) נכנס למזל עקרב,
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 24 | ממזכי (המשך מעמוד )22 הרופאים מאחריות מוסרית ומישפטית למעשיהם. הראיון עם ד״ר איתן חי־עם (העולם הזה )2391 מעורר כמה שאלות חמורות. אכן, הרופאים זכאים למשכורת
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 25 | \ 3^ 5ד מ ^ י ז 0חשי -ל ל ^ 0וזז 0 1 0 ל\1זאצ\זצז ל\\ 0 >0 עד עכשיו ידעת שמערכת מיקרו מחשב יכולה לתת תנופה גדולה לעסק שלך. עכשיו אתה גם יודע היכן לקבל מימון
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 26 | חישל המלאי כל ה קו ד ם זופה! ילקוטי תלמיד מטיב מעולה ב־ 499ש׳ בלבד! תיקי נטיעות מכל הטוגים בגדלים שונים. מזוודות לנוטעים לחו״ל. ארנקים לנשים, ארנקי כטף מטוגים
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 27 |
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 28 | ההפתעה של עסיס: תירס טרי יותר מקפוא! מאז ומתמיד ידועה עסיס באיכות מוצרי הירקות והפירות, המשקאות, הריבות והמעונים שלה. עכשיו עסיס מציגה מויצר חדש ומפתיע: גרעיני
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 29 | המילחמה 1הכושלת 1י. מה קו־ה לצורל? כבר בשבוע הראשון של מילחמת־לבנון 6תח -העולם הזדד בביקורת נוקבת של כישלונותיה המדיניים והמוסריים. מאז נכתבו על כך אלפי
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 30 | כוח במקום מוח (המשך מעמוד )29 הדבר נובע מסיבה פשוטה. בשטח הררי אין עוצבות־הטנקים יכולות להתפרס ולהביא לידי ביטוי את עוצמתן. אמנם נכון הוא שפלוגת־טנקים — שכדי
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 31 | מן הדין להתעכב קמעה על תכונותיהם של סוגי־האש הללו. ( )1אש לריכוך היעד. היותם של הבניינים שיכבת־פיצוץ טבעית, וכן הריבוי של מרתפים, מינהרות ומיקלטים המצויים
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 32 | כן, שוב הכינה לכם ״קופל״ חגרת הנסיעות הגדולה בישראל הפתעה - חופשות חג אמיתיות בראש־השגה ובסומת חופשה תוססת בלונדון בחחיר החל מלון דה -לוקס ״בריסטול״ מדרגת
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 33 | וידוי חושבני של וחל גורן, אשת המפיק הישראלי שחנו את הוליווד על ראשה : ן * ששמעתי שרחל ומנחם גולן לנ מ צ אי ם בארץ, צילצלתי למלון קו־לטין. מנחם ענה. :שלום מה
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 34 | ״עמדתי להשתגער (המשך מעמוד )33 ללמוד תיאטרון, שנה שלמה הוא הריץ אלי מיכתבים יום־יום. הורי החביאו אותם. הם לא רצו את הקשר הזה. אך מנחם הוא עקשן גדול. הוא עבד
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 35 | דברים שיכבידו עליו, מי אני שאעמוד בדרכו? יש לי• רגשי אשמה כי הייתי צריכה להיות מעורה יותר בעולמו. בזה אני לא מושלמת. היום יש לנו שני נכדים בן 5ובן 2 מנתנו
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 36 | ך 1ך ך 11| \ 1711^1 1הדוגמניות, מנחות תצוגות ומארגני אופנה לא החמיצו את טקס החינה # 1 1 111 111 המסורתי. כל האשכנזים באו לראות פעם בחיים אין דבר כזה נראה ומה
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 37 | 1י | ¥ו 1ךיך 1החתונה נראה הזוג המאושר בחצר בית הוריה של יהודית. בין הגפנים התאספו מאות אגשים, אכלו 111111 1 ! / פיתות, חומוס וטחינה, ורקדו עד אור הבוקר. למחרת,
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 38 | השי לרא ש השנה מחכה לך ממש ליד הבית. תר קרה שר קו א 1פ 189 סניפים ברחבי הארץ יתנו לעובדיך את השי שהם רוצים לחג. גם השנה תלושי שי של קואופ ישמחו כל אחד מעובדיך
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 39 | ג ם זה ...וגם ז ה...וגםזה ...וגםזה...וגםזה...וגםזה...וגםזה...וגםזה...וגםזה . .וגם זה... !;.חולצה בשביל כל ודני הנה עוד אחד מהדברים היפים שאני לא יכולה לזקוף
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 40 | ך* פעם זהו סיפור מהחיים, כי גם ו 1הדמיון הפרוע ביותר לא יכול היה להמציא מריבה כל־כך קשה ועקשנית בין הורים לאלמנת בנם, כפי שגרמה המציאות בין מישפחת שדה ועמליה,
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 41 | _ הורוסקופ השובט קבע נ שנות הממשית היא שר הננוים ברבך וטובתם היא המחייבת את בית־המישנט סוכים עד כדי אלימות. לבעיה הרגשית נוסף גם סיכסור על חלוקת הרכוש, הסבתא
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 42 | אברהם גינדי נרתם למלחמה באינפלציה ומוריד מחירים ל־ 11 דירות. רק 100,000 שקל והדירה שלך. היתרה במ שכנתא והלואות מכספי חברת אברהם גינדי בע״מ. פתוח במוצ״ש לרגל
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 43 | פרח בדרך לחברון נסענו לחברון. בדרך מבית־לחם, בקירבת אחד ממחנות־הפליטים, ראיתי בשולי הכביש נער קטן ואשה עטופת־שחורים — הוא כבן ,6היא. כנראה, אמו. בהתקרבי,
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 44 | הם *ומרי...הה הן *וחרות ...מה ה *והרים...מה הן *וחרות...כזה ה אמנון אריאלי: ציפי שביט: פרופסור מזרים לוי: ״מהערוץ השני יסבלו, אני כשוט אשה ״צדיך אומץ ־ ל ב
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 45 | אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן א והרות ...הה הם אריה איבצן: אל״נו(מיל ) יצחק יבנה: זבולון המר: ,,נשקיע הכל עד ״ההאשמה היא חסות ״אקצץ, אם אואה
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 46 | טיול לפיסגת הספרות פתיח בן־נר הרומן רוזב־וזיריעה שאותו פירסם הסופר יצחק בן־נר לפני כחודשיים, הינו ההישג הספרותי החשוב ביותר של סופר יליד הארץ. הרומן פרוטוקול•
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 47 | בארץ־ישראל. :הגשמת הציונות הלאומית פסולה מעיקרה משום שריאקציוגית היא ומבקשת להשיג את הישגיה על חשבון דיכוי לאומי של העם הערבי״ ׳.כדברי אקרמן, הנאמרים לחבריו
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 48 | קולנוע סרטים בודו עליון פאראנויה היא תמיד נושאת טוב לסרט, אולי משום שקל כל־כך לשכנע את בני תקופתנו כי מישהו רודף אותם. אולם כשפאראנויה זו מוצדקת ומלווה
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 49 | התותח יורה, והאוטובוס הופך לגל חורבות, שבו מתערבבות הדמויות הלבנות והאדומות, המרוסקות לחלוטין. הטייס הזועם מאיים לערוך חשבון נוקב עם המכונאים שלו. הם לא טיפלו
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 50 | ע11נ1ים ב עו ל ם כויסטינה אונאסיס: מתגרשים או לא* :ריסטינה אונסים ומרגיי קוזום: מתגרשים או לא מתגרשים? כנראה, שבכל זאת לא. כשווקמן לאוזניה, לפי מיטב האופנה
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 51 | צ׳ארלי צ׳אפלין עם וינטטוון צ׳רצ׳יל אם מידת ההתעניינות באדם אחרי מותו היא קנה־מידה לגדולתו, אין ספק שצ׳ארלי צ׳אפלין עומד במיבחן. חמש שנים אחרי שהלך לעולמו,
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 52 | אוצות־הבוית גיס׳ גיקסוו הורו ער גדור ג׳סי ג׳קסון מעלה בזיכרון הקורא את ימי הזוהר של ג׳ימי קארטר — את השנתיים הראשונות לנשיאותו, שבהן ניסה קארטר לחולל שינויים
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 53 | מהשיותו ח ותוכתום אם את מתכוננים יש מה לדבר על ״פס אולי נחכה עם זה קצת. לא>חבל ע ל הזמן. חשוב לדע ת הכל עוד לפני הגיוס. פשוט, צ ה״ ל דורש שכבר בעת הקריאה השניה
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 54 | טלוויזיות צבעוניות - 27///22///20///16//ע ם או בלי שלט־רחוק היבואן הבלעדי: טרכף יבוא בע״נז, רח׳ בוגרשוב ,70 תל־א
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 55 | הבורסה מאת מאיר תדמור התסריטים שיעלו את הבורסה לגובה מה לא סרה בישיבת הממשלה אתם חייבים לשים לב. הדבר החשוב ביותר שקרה בישיבת הממשלה האחרונה ביום הראשון, ואני
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 56 | תוכניות מועדפות בטלוויזיה הי שראלית יום רביעי 10.8 אליפות • ספורט: העולם באתלטיקה קלה ( — 4.00 שידור־ישיר, פרשנות עברית) .במרכז המישדר ריצות 400מ׳ גברים ונשים
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 57 | שידור צל־ש נושף!גיוון • להנהלת הטלוויזיה הלימודית, על מיכלול מישדרי־הבוקר ואחר״הצהריים שלה ב תקופ ת החופש הגדול. בהיצע זה מוכיחה ומבססת הטלוויזיה הלימודית את
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 58 | מאז שנפטר משה דיין, לפני שנתיים, לא חדלו ההשערות על העומד לקרות לרחל דיין. מה תעשה? מה יהיה מעמדה החברתי או הפוליטי? התינשא שוב? בקיצור, כולם רצו כותרות על
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 59 | תשבץ אני מתה על תשבצים, גם אתם? קחו נייר וציירו מישבצות בסדר להלן: מאונך: )1עורן־־דיז^תל־אביבי ידוע. )2ארכיטקט תל־אביבי, גם הוא ידוע. )3בניין־מגורים ברחוב
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 60 | פינקס שחוו 11 | 111ך ן 1ך ך 1ך | תלמידיו של בוזמי־ 111111/ 1] ] 1 4מה באו לברך בהס- סקה את רבי שנאור, שהיא רושם להם ציונים בפינקס השחור, ולכן הם בינו אותו
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 61 | כסזז! תורים ארוכים השתרכו בכניסה לקולנוע דן. היו שם צעירים וצעירות, מאופרים בסגנון הגל החדש, חלק מהראשים מגולחים וחלקם צבועים באדום ולבושים בבגדים החושפים יותר
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 62 | איד החזרנו לארץ את מנחם ה״תסרז״. דדמלייד ואת זיו שמקוםכזה ״ ,אמר אי לן הרא שו ן ״וצאר לי ^ אמת הי א שזיו לאתפ רן, כמוש מנ ח ם כן מ ליין. אבל חו ץ מז ה שני הםב
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 63 | ספורט כדורסל סיפורים מעבד לגבור שמואל יעקובסון, מאמנה החדש קכוצת הכדורסל הפועל קריית־מוצקין, חזר השבוע ארצה אחרי מסע ארוך של מישחקי האו־ניברסיאדה שנערכו
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 64 | @ 3א 3 /7א 7 0 9ס /א 9 0 3ר 0 א ת 0א 3ס £ 0 € 1 £ 8 6 0 6ן 6ת 1ח $ £א 73א 0 $ £ 1/00׳ /0 £א3/60 36/1 £7 1(6 ?5י £>0א א 6 3 9 / 3 #א 60ך 3 אויר -1ע 1 מיזוג >/ו
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 65 | ח בעילי־סטודנטים רשענו, חבם קאו״ויסט, של תנועת החוות ושרו־דין יועמדו לדיו באשמת ?יי־ד״ל דור, מירמו־, והפרת אמווום ^ חשודים טרם יודעים על כך, ( 1אך העולם הזה
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 66 | ..אני לא נולה לימות את כורם נל הזמן,״ אומות הלנה השדכנית, שחניה לאוץ לביקור לדגל מישפטה נגד הטלוויזיות והג מישפחתי 411011 !״1צ11־ 111ח ם דחדד בגיל זה כבר עברה
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 67 | הביתה ושיתרחץ. אני לא אעשה לילדיי את מה שהורי עשו לי. אני לעולם לא אתגרש, מה גם שאני רואה את שוק־הגברים העלוב שישנו. אני יודעת שפעם נראיתי יותר טוב ויותר
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 68 | -כ ל אחד שווה מיליארד . מ ך 1ןןמ חוזר אסיר המצפון אנדריי דרזנין, בתמונה עם אמו ליאורה, שחיבתה לו 1111 ^ 11 בכניסה לביתו. כשחזר אנדריי קיבלו אותו חבריו במטר של
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 69 | >ן ורי את אופל רקורד כמעט ואין צורך להציג. אנו מציגים רק את החידושים שלה. לבחירתך 2דגמים: סטנדרט ולוקסוס. בנפח מנוע 1800 סמ״ק ( 90כ׳׳ס .0א.ס) ו־ 2000 סמ״ק (
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 70 | מכונה לייצור גברים (המשך מעמוד )67 לאמריקה נסעתי עוד קודם לכן לשנה, כדי להכיר את העסקים, שיהיה לי מקור לא־אכזב של גברים. זה לא סוד שבארץ אין די גברים. כל
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2397 - 10 באוגוסט 1983 - עמוד 72 | א׳ אלול תשכדג 10.8.83 , גס המה. מיסם ר 2397 72ו ש 1די0 שנה 47 המחיר 80 שקלים מייל 1* #
חזרה לתחילת העמוד