גליון 2398

העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 1 | מיפפר 2398 72 עמ1דים :מחיר
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 2 | ליופי של שיער־ ויד אל עושו-ן הים,המלח,השמש, הכלור והחול גורמים נזק לשערך ניקוי שמפו המכיל פרוטאינים, יוצר מ אזן לחות בשיערך ומקנה לו רעננות ברק וגמישות. ייצוב
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הקידם י: כתבת ה שער האחורי: דן עם כולם ארידור על המוקד האינפלציה לא הזיזה אותו מכיסאו, גם לא מאזן התשלומים הקודר. מי שמאיימים באמת להדיח את יורם
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 4 | התופעה החדשה, המתפשטת במהירות לקראת הבחירות הקרובות לר שויו ת המקומיות: יו תר ויו תר מועמדים נוטים להתמודד ברא ש ר שימות עצמאיות, הקשורות במיפלגות הגדולות, אך
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 5 | !מדור פרסומי * 93 הצלחה בבחינותהבגרות ! הבעיה הבעיה מוכרת. הבחינות במת מטיקה ובאנגלית נחשבות שנים רבות לקשות שבבחינות הבגרות. אחוז הנכשלים במקצועות אלה עולה על
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 6 | ב מ דינ ה העם דמה? בבהו השרים איימו, הוויכוח סער, אך אי ש לא העז לנכוע ב שני הנושאים שהם טאבו: ההתגחלויות והנוכחות בלבנון. הטלוויזיה הישראלית צילמה כינוס של
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 7 | — ו הספר ״הסנדק״ הוא המדריך לפוליטיקה הרבמניח ף * מוך להתחלת מילחמת־האזרחים בלבנון, לפני שמונה שנים, ביקשו ראשי מיפלגת־הפלאנגות להיפגש בחשאי עם ראש
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 8 | יורם ארידור משחק באש -ה1א מאיים עד איתגי התשלובת הביטחונית־כלכלית - ^פה אדומה 1 x11 החישמנת ך קומות העליונות של כמה *בנייני־מישרדים גדולים בתל־אביב כבר מתחילים
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 9 | כלכלן דגול. ואפילו נ ץ קיצוני כמוהו לא יכול היה שלא להודות בגלוי, כי י ש צורך לקצץ גם בתקציב־הביטחון של מדינת־ישראל. למזלו של הורביץ, הוא מצא במישדד־הביטחון
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 10 | נינה אדומה וואבי הת־שלובת (המשך בעמוד )9 איטיים מאוד. הוא מבקש ללכת בדרך הדרגתית. אך גם כך הוא עומד להיקלע לקרב הקשה ביו תר בקריירה הפוליטית שלו — אם אומנם הוא
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 11 | שת אחיותיו שר אהווו אבו־חציוא, הרבנית חכציבה־חסידה נוסו (מימין) וטינה־נלווה סודו׳ (משמאל) מסנוות על סבל המישבחה ומכחישות את ההתבטאות שיוחסה להן :״נשרוף את
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 12 | ״מי שהתחיל עם אהרון -נמחק מהמפה!״ (המשך מעמוד ) 11 והאחיות לבית אבו״וזצירא מאמינות כי אביהן דואג להעניש מהשמיים כל מי שגורם נזק לבנו־אהובו, אהרון. דוגמות לא
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 13 | המישטרה היתה מביאה אותם לבית יצחק אבו־חצירא. אנחנו התרגלנו — כשבאו אורחים, כל הילדים קמו מהמיטות ופינו מקום לאורחים. אם לאבא טוב, לנו זה טוב. פנינה: לכן זה
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 14 | המילחמה 1הכושלת [ .6מהקרה לצה״ל* בבר ב שבוע הראשון של מילחמת־לבנון פתח -העולם הזזד בביקורת נוקבת של כישלונותיה המדיניים והמוסריים. מאז נכתבו על כף אלפי מאמרים.
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 15 | למוטט את צפון ויאט־נאם ולגרום לה לחדול מן המילחמה. דבר זה הסך את האסטרטגיה האמריקאית במילחמה לחשבונאות גרידא, אשר תוצאותיה נ מד ת ת על-ידי ה״בודי קאונט מניין
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 16 | הרשעתי את הנאשם בסעיף חמור, ובית־המישפט העליון שינה את סעיף ההרשעה והקל בעונשו של הנאשם״. לפני שנתיים וחצי הפתיע דני כהן את קהילת עורכי־הדין. הוא התפטר ממישרתו
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 17 | שופס־השלום הראשי לשעבר, עורר־הדין זדים שפירא, עולה כי החקירה והמעצו לא היו חוקיים, כי הם לא פירטו *ילו מיסמכים הם מחפשים ולא אמרו ל׳ במה מאשימים אותי. עד היום
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 18 | שופט בכלא מוחלט. מרי פעם אף דילגו על ארוחונ שלי ולא קיבלתי אוכל. בחדר היה רדז חריף של ליזול ואז נזכרתי איר שידו אחרים באותה צורה והחלטתי שאני לא נשבר. אחרי
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 19 | פולארויד מפתח רעיונות ־ מהיום בפחות מחצי מחיר בפולארויד פיתחו עבורך את ״ויוה״ — מושג חדש בצילום. מצלמה קומפקטית העולה פחות מארוחת ערב לשניים. לחיצה על הכפתור
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 20 | ״כפריט״-מגע זו הר לטעם הטוב שלך... ועכשיו לקראת החגים : 350/0הנחה לישראלים בלבד. * 3תשלומים ללא ריבית והצמדה. * החזר הוצאות נסיעה לבאים מחוא לאיזור חיפה. שעות
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 21 | מרה בשעת בריחה הודעה רשמית סיפרה כי כוחות צה״ל בלבנון גילו את מחבואו של ״מחבל״ דרוזי, חבר פת״ח, שהיה מבוקש על־ידם. הוא נורה למוות בשעה שניסה לברוח. יש לי בקשה
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 22 | ^ משאית מתוצרת ליילנד של 1 1עיסא עווידה האטה כשהגיעה לעיקול הדרך בכביש בית־ניר- פלוגות. מולה, מכיוון הכניסה לקיבוץ גת, הגיחה מכונית נוסעים סו ברו בצבע
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 23 | אחת של כבודה כשנפגע המישפחות, דעת־הקהל בכפר מפעילה לחץ להשיב את הכבוד האבוד. שאלות של ״כבוד המישפחה״ אינן מסוג השאלות הנשארות ללא תשובה זמן רב. בדרך כלל,
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 24 | תוכניות מועדפות בטלוויזיה הישראלית ום רביעי תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית יום רביעי 17.8.83 קריסטי, שהוקרנה בטלוויזיה הירדנית. באחרונה 19.8 • סרט ערבי:
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 25 | שידור צל״ש י ש גבול לכתב השבוע -יו מן אירועי ם י רין קימור על כתבה אמיצה ומצויינת על כינוס המתגייסים לצה״ל שהוכנה יחד עם אורי לוי. כתב קימור ,.מי מתוך
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 26 | מי שם רגל ליצחק ר בץ, ומקשה עליו את ההתמודדות על ראשות־המיפלגה? ראש־הממ־שלה לשעבר טוען, שאלה הם שלושה עיתונאים, אברהם שוויי צי, מ ה ארץ וחגי אשד וישעיהו
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 27 | נסח גוו נו מנשק את השרה־ללא״תיק שרה דורון, ומתקרב לשיפתי לודמילה אשתו של ח״כ ליברלים אחר, יהודה פרח (למטה, מימין לשמאל) .לוחש סוד לשר״התיירות, אברהם(״אברשה״ )
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 28 | סאה דניאלה שמי בלונים בגי תלו י גור ל הקדנציה הבאה של ׳ 11 סו בורג וגה ג תו ח ש בבית־דיוות 1כחולון במדינה של סעד״. פסוח׳ ה ש בו ע • ח׳־כ העבודה נפתלי הצעדים על
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 29 | גואטמאלה: מונט הושלו לכלבים הגנרל ששלט בגווטמאלה מאז נובמבר ,1982 אפרין ריוס מונט, הודח בעצה אחת עם וושינגטון. מומחי סי־אי־איי סברו, שפעילותו של מונט בכת
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 30 | .א1111 ים בסונים . מורנה ו־טויו: למה אתם חושבים שנתו הובה דברם מתקוקרים* במינכן עובד עכשיו השחקן הגרמני מכסימיליאן של על סרט דוקומנטרי שייקרא מרלנה די. ודר הוא
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 31 | דבוה וינגו: הניחו ואשנם ער הנו וחחלמועליה דברה וינגר, שעוררה את שחזו בסצינות דמיונם של רבים הלוהטות שלה עם ריצ׳רד גיר בלהיט קצין ומטל מן, מצאה לה ג׳נטלמן,
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 32 | קומוע סרטי פרס הם ישחק בקאן 81 כאשר נדלקו האורות באולם הפסטיבלים בקאן, לפני שנה, אחרי הקרנת הסרט ההונגרי מבט אחר, התבוננו העיתונאים זה בזה במבט משתהה. האמנם זה
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 33 | ולבסוף פרצו בצחוק היסטרי, ורק אחרי כמה כוסות מלאות של וודקה אפשר היה לגשת לצילום עצמו. .,מידת החופש שיש במדינה, נמדדת בסובלנות שיש באותה המדינה כלפי תופעות
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 34 | ; הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוחרות...חה ת אורלי יניב: דן בן־אמוץ: שי מאיר: ,.לא ה״ת וו צ ה ול איז ה נקב צריד ״צו־!־ יכוון את ל היו תבמ
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 35 | אומרים...מה הן אומרות...חה הם אוחרים...חה הן אוחרות...מה הם רעייה אפשטיין: ציין ואן־האן: איציק ק 1ל: ,,אני חלק מ חנוו ״אי־בי־ס׳ וסי־בי־אס .,ב חינות ה בג רו ת ל
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 36 | המכנסים היא רחבה והולכת ונהית צרה כלפי מטה, ונרכסת בעזרת שרוך מעל לקרסול. אזור המותן נרכס בחגורת בד רחבה ונפרדת. הגופיות והחולצות העליונות גם הן רפויות,
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 37 | סמדר וליאורה לוקחות את בד המשי הלבן ומעבירות אותו תהליך של צביעה בגוונים מדורגים, בצבעים שונים שאותם הן בוחרות לפי טעמן האישי ולפי צו האופנה. .השנה אהבנו הרבה
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 38 | ו״^גיץ ץ־^ץ זד״גרס ע0ל\?יד״1 ע ס קו ואסר[ך וו\ר}י־־ [ ודאי שמעת על ״דיינרס עסקיי׳ - הכרטיס המועדף על אנשי העסקים- כעת הוא מוצע לך ע״י בנק דיסקונט, עם הטבות
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 39 | מתנה צעצועים חדשים שיובאו לאחרונה ארצה משכו את תשומת־ליבי. בעיקר מצא־חן בעיניי צעצוע המזכיר את האקטיביטי סנ טר של פישר פריים, שדור שלם של תינוקות ישראליים גדל
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 40 | ו ב לי גוו ^ ם לארכיטקטורה הישראלית יש צמרת, והצמרת בנתה בית ברחוב הירקון. למעלה, בבית הדר קומתי, גר אריה שרון, ובדירה למטה השתכן לפני שנים הבן, אלדר שרון
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 41 | מוצר מא 1ד מבוקש הסודרת פורטונה פרץ, כך אומרים, היא מעצבת־שמלות־חופה מס׳ 1בארץ. בעלה, מדיום, גם הוא עשה לעצמו שם, כספר־צמרת. יחד עם מנהל הסלון שלהם, גיסם
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 42 | צעיוה חפה עשתה את נ ו הדח־ מטבו־יה נד לשמוע זמר מוסיאון תל־אב־ב נננע לצלמים מנהיג הוד מעניק השואה לאופנאים ^ חום מכה ללא,רחמים, אר 1ויודעי דבר אומרים, כי בעוד
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 43 | הבנות לא רקדו קה. הוא התעכב שעוד השבוע הוא הגיע להחמאם אחרי ההפס בכניסה, וסיפר חוזר לניו־יור ק. ן * כל צי פו בבליון עיניים שהזמר נ ואפרים ש מיר יעלה לבימה
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 44 | קניית דירת איכות אצל אברהם גינדי, היא היום ההשקעה הנבונה ביותר, כן עולה מבדיקה שערכו מומחי כלכלה. מי שהשקיע את כספו בדירה של אברהם גינדי ברחבי הארץ, שמר על ערך
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 45 | תקליטים מ 1סיקה פרוצליל אולי הנדו דםכ 1ד ם פסנתרון ומלחין הג׳אז תלוניוס מונק נפטר לפני שנה וחצי, ב־ 16 בפברואר .1982 הוא היה בן .64 בשנות פעילותו הרבות ניגן
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 46 | מי רדף בעיקבות מגור ש ת !משעממת יציר ת מידים נוגות עד הפצצת ביירות הצוברים החדומת ש ל הזרמס האמנות ב עידן השיעתנק הטכני הרדידות השוררת בכל עמודי ה״יצירה״ של
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 47 | במישטרה האמריקאית, שעיסוקו בקומוניסטים אמריקאיים. רנקו עובר חוויה טראומטית, שבמהלכה הוא מציל את אירינה מדריסה על־ידי רכבת המטרו המוסקבאי, ובין שניהם מתפתחת
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 48 | וזוי העתיד בעזרת :אסטרולוגיה 1אלה שאינם מאמינים ׳אסטרולוגים — ,אינסוף שנות פעילות אסטרולוגית יש די והותר הוכחות טרילוגיה ״עובדת״ .את זה גילו מזמן סוחרי הבורסה,
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 49 | מדים בנימיני מזל החודש: אהיה האנשים עליזים, חבוות״ם, חמימים. והכבוד חשוב להם מאוד הימים הם ימים שבין מזל אריה למזל בתולה, וכבר מתחילים להרגיש שינוי באווירה.
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 50 | מכחבים (המשך מעמוד )48 מאוזן: מאת אביגיל ינאי ) 1ממציא האספרנטו )5 :ערגה, השתוקקות ל־ ,קבוץ בנגב המ ערבי ) 10 :כלי הנגינה הבטנון) 11 : לנשיאת מצרכים ) 13
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 51 | השי לר א ש השנה מחכה לך ממש ליד הבית. תל קניה של ק 1אופ 189 סניפים ברחבי ה ארץ יתנו ל עו ב די ךאת השי שהם רוצי ם לחג. גם השנה תלו שי שי של קואופ ישמחו כ ל אחד
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 52 | ייקונטיקי- לפני אלפי שני,הדחק בדרום האוקינוס השקט. לפני אלפי שנים, במקום הנקרא היום פרו, חי גזע ש ל אנשים בהירי עור ש סג דו ל אל קון־ טי קי. בין האינדיאנים ש ל
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 53 |
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 54 | 87^-322מ0£מ0155£77£/?£00 1 0 :2 3 יו.ב 70ח־ד- ׳ ^ דאב יב
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 55 | האמהות כמצויות בתוך הבית רוב הזמן, ובטיפול בעבודות־הבית עסוקות בילדים, למרות שהתמונה החברתית הולכת ומשתנה. מעט מאוד אמהות מופיעות כמספקות מידע לילדים, כפותרות
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 56 | היא נפרדה מבעדה או השניים ננעות־זוהו היא אשת־עסקים בדירה שני חדרי״שינה לכל זוג וסאלון ומיטבח משותפים. שנה אחרי הנישאין נולדתי אני. וכך גידלו אותי ארבעה הורים.
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 57 | ממשיכי!ז לעבור כשותפי][ 11 -תאשר הנראית המגלגלת מחזור של שלושה מיליון דו רו בשנה מארגנת ירידים שיה גידעון באחד ישראלה, כשלצידה שר־המיסחר־והתע־הירידי ם שאירמה.
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 58 | רא היו הוכחות נגד הנאשמים -חוץ מן הצבת האמריקאית שסיפרה את הסיפור השלל היה יפה לעבודה של עשר דקות. האור שהשאירה העוזרת רק הקל עליהם את העבודה. כאשר נכנסו
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 59 | השיניים. מומחית של המחלקה לזיהוי פלילי הציגה לפני השופט תמונות שצולמו מתוך מיקרוסקופ מיוחד, המגדיל את סימני החריצה על הצילינדרים השבורים. כאשר הוצגו התמונות זו
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 60 | איד החזרנו לארץ את מנחם וד־פליץ״ ואת זיו ה״תפרז״״. ^ ^ ש מקום כזה ״ ,אמר אילן הראשץ ״וצארלי 0 1אמת היא שזיו לא תפרן, כמו שמנחם כן מליין. אבל חוץ מזה שניהם
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 61 | הידידה שהעידה לטובת א שו דדיו במי שבטו מסובכת עכשיו בעצמה בענ״ן מישפט: בערה חזו בו מחתימת! ער הסכם רחרוקת ובו ש ם בצלאל גורלי ״לא הייתי ער...״ פגשה את בצלאל
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 62 | י -הבלונדית הקשוחה (המשך מעמוד ) 57 באירגון 22 ירידים בשנה. החל ממח שבים ורפואה וכלה בציור מישררי״. אשה, תמיכה ומנהלת ^ תחילה היה תפקידה של #ישראלה מוגדר
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 63 | ספורט אתלטיקה קלה הסטרואידים רצים בהלסינקי אין ספק שהספורטאית הבולטת ביותר בא ליפות העולם באתלטיקה קלה, שהתקיימה השבוע בהלסינקי, היתה האצנית הצ׳כית ירמילה א
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 64 | דן בן־אמוץ נקרא לחקירה אחרי שהוחשד במעשים כמה ימים לפני בן סיפרה צעירה אחרת עד יחסיה עימ1 מסוט צז ב \ ם ז \ בן־אמוץ בגלביה אל תברחי - ך י קטינה שישבה מול חוקרת
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 65 | מגונים בקטינה בת - 12 ולא טעים הוא הפציר בי לשתות ואמר שעוד מעט ארגיש משוחררת. כמה דקות אחרי שגמרתי לשתות חשתי בסחרחורת איומה. נבהלתי. דן השכיב אותי על המירבץ
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 66 | כול ע כול ם! (המשך מעמוד )65 במתנה. דן נהג להסביר לי שלקנות בגדים זה סתם ביזבוז. ,הוא בילה שעות במיטבה״ י ו לו עוד תיאוריות משונות 1 1אחרות. למשל, היה אומר כי
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 67 | ,מודעות בטלפוו לכל ה ע תונים ״ ^ בכרטיסיא שר אי במחירי המערכת 0 x 18 88$אוס * 1א סוז* אז 0זאו 0ז 1 1 1 ןרזה סטודיו6 בהנהלת אבי פאנק יוווו1**-־ו1 ->- •עוראס־ט
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 68 | ל\ח\ גי\ב\ע \0ל ו\פג!\ \ביף על כ\בב.א*זר מכבי =- /״ייד כ 9ז ליז 0מ׳ שמתחיל עם אהדן ^ (המשך מעמוד ) 13 כל המישפחה ביחד, והם הרי גרים באשדוד. אמא של ז׳רמיין
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 69 | משל: הכל כמו שהיה היום יום הראשון. קשה לכתוב על מה שיתרחש בבורסה ער סוף השבוע. אבל, מה שיכולות המחלקות לניירות־ערך של הבנקים לעשות, יכול גם אני. שאלת־היסוד
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 70 | 1ה היה >1113 חוה שורה גליון.העולם הדד שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק הקדיש 1בתבת־שער תחת הכותרת.חתן התנ״ך עמום חכם־ לסיכויי זכייתו של חתן התנ״ף הישראלי בתואר
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 71 | ! ..אזהרה -משרד הבריאות?רבע כי העישוז מזי?
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 72 |
העולם הזה - גליון 2398 - 17 באוגוסט 1983 - עמוד 73 | ח׳ אלול תשמ״ג17.8.83 , מיססר 2398 ה סיפ ו ר החושף צעירה: 72ע0ודי0 המחיר 80 שקלים(כולל
חזרה לתחילת העמוד