גליון 2400

העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 2 | תמיד יש עוגה בבית ולא סתם עוגה-עוגת עלית. תוכלי לקנות אותה היום ולאפות בעוד חודש או בכל זמן שתרצי. אותך יותר לא יוכלו להפתיע. אם הילדים רוצים פתאום ב־ 7בערב
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 3 | בתבת השער האחורי: כתבת השער הקידמי: הגליון הבאשל רוצה הביתה! ילר או לא ילך? מנחם בגין לא הזדרז לפזר את הערפל. העולם הזה עקב אחרי הדראמה: בן־ציון ציטרין בוחן את
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 4 | איש השנה תשי״א איש השנה תשי״ב איש השנה תשי״ג איש השנה תשי״ד העולה החדש האלמוני מבקר־הסוכנות שמוראק יועץ־מישפטי כהן עסקן־שואה קסטנר אשת השנה תשי״ט איש השנה תש״ד
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 5 | נ>*מ׳*נין תסזזיד 1110 איש השנה תשט־ו איש השנה תשט׳׳ז איש השנה תשי״ז פרקליט תמיר נשיא־מצרים עבד־אל־נאצר מצביא־סיני דיין איש השנה תשי״ח חתן־תנ־ך חכם איע 1ה עוג ה
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 6 | מכחבים ספר טוב מתנה תרבותית מחמיאה למקבל ...ולמתן! האנשים שד השגה עוד שבוע אחד נותר עד שיופיע גליון ראש־השנה, שעל ״שערו יופיע איש״השנה. הקוראים, בינתיים, ממשי
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 7 | אמקור גאה להציג את המילה האחרונה במיזוג השקט: ן בלי עשתשמעו אותו, עושה ״המזגן השתקן״ עבודה נפלאה של חימום _1השת? רוו. איך שתרצו. היתרונות של מיזוג אויר במזגן
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 8 | 11 ויוב ץ מאוזן: )1אדיש ( )5 :)3,3עיירתו של טוביה החולב )10 :מורא)11 : היסוד החמרי של תופעת התורשה )13 :אויב )14 :עושה להטים; )15 תאר לאלוהים)16 : גמול על חטא
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 9 | מו ק ד 816 בבדיקה של עו 0וז£ 8£1£0ם עו 0ועו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ\/¥/ו0* 0ח 8במדליית זהב לשנת 1982 על איכותה
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 10 | מכתבים מתנה יקרה לגבר יקר, ״רויאל קופנהגן״ יותר מזה אי אפשר. (המשך מעמוד )8 חילול השבת על האוטובוסים ועל המטוסים. שלמה פרנקל מתייחס במאמרו.כל אחד שווה מליארד׳
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 11 | לכלי־התיקשורת על המשבר. את מקומם ימלא מזכ״ל המיפלגה, חיים בר־לב. פגישה ס 1דית מפד״ל־תמ״י ^ 3 1—1ן * ן י אחרי שהודיע ראש־הממשלה על כוונתו להתפטר, נערכה במלון
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 12 | במדינה העם פשרה בשדרת השלום שוב הוכחה חשיבות מכהות נציגי כוחות השלום גכל מקום שבו חותרים לשלום. כאשר עמד אירגון האומות המאוחדות לכנס את ועידת האו״ם לשאלה
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 13 | ״מי ברכב, מי בדגל, מי יצעד בסר... להחואות נ11 בה ^ גשתי את עיצאם אל־סרטאווי בפעם *האחרונה בבירת הולנד, האג. השתתפנו ביחד בכינוס בין־פרלמנטרי אירופי, שמטרתו
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 14 | ובכל־ ואת: ם ם 2ו 1טנקים ו־ם 92ו מטוסי־קוב שר שש מדינות ערביות מול 3500 טנקים 1־ 500 מטוסי־קרב שר שואל, ולמוות חכר- ך* וויכוח שהתנהל לאחרונה על | 1הקיצוץ
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 15 | — יחס בטנקים של 1:1.3בינם ובין צה״ל. .על־פי מתווה המילחמות בעבר, שבהן הגיעו כוחות מישלוח אל זירת־הלחימה זמן־מה לאחר פרוץ הקרבות, יש להניח כי במיקרה של פריצת
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 16 | ץ^אז ומעולם נהג ראש־הממשלה, מנחם )!1בגין, לשחרר את העובדים הקרובים לו מיום השישי בצהריים וער למוצאי־שבת. היה ברור, כי ליועצו הקרוב, יחיאל קדישאי, ולמזכירתו
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 17 | 1111־11־ 3 אחד מיריביו, שרץ כאחוז־תזזית בין לישכת ראש־הממשלה ומישכנו. אנשי מחנה שמיר לא נשארו חייבים. מולם עומד יריב קשה, ממלא־מקום ראש־הממש־לה דויד לוי,
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 18 | ^ תה יודע למה הוא רוצה להתפטר? — כי המערך עושים לו כל הזמן צרות. — הצרה של בגין, שהוא לא יודע לשקר. ראש־ממשלה צריך לדעת קצת לשקר. — זהו! עכשיו אנחנו נראה לכל
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 19 | דני בעלי(הביטו בתמונה של אוגוסט) חשב שהחלפתי את הבושם שלי. ״פתאום, לכל הסוודרים שלך יש ריח משגע״ אמר. ״לכל מה שתלבש החורף יהיה ריח נפלא כזה״ הבטחתי. באביב, אני
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 20 | ליופי של שיער־ וידאל ששון הים, המלח, השמש, הכלור והחול גורמים נזק לשערך ניקוי |ר\*¥1081.5/\5500 ימי הקיץ החמים והשהיה הממושכת בים ובבריכה מזיקים לשיער. בימים
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 21 | נשים גרמניות 1ן גרמני מי היה מאמין? ראש ממשלת־גרמניה בא לביקור. הנשיא, ראש־הממשלה, שרי־חרות, ותיקי־אצ״ל — כולם יעמדו דום, כאשר תנגן התיזמורת את ההמנון הגרמני.
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 22 | משתוללת המילחמה ביניהן. הן אינן יכולות להגיע לתפוקה מלאה בבארות־הנפט שלהן, הנפגעות חדשות לבקרים. התוצאה: אין עודפי־נפט גדולים מדי בשוק העולמי. המרוויחות
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 23 | *0מ3דן •רייו׳ו>- היז׳הי׳ •־1י. ^1. אזי מיזן ז *,יי^יא־ידי׳זבי- זד־|ן4-רג*מו. >גי1 נשק ישראלי רכל דורש 1בכל מקש את מכירות* המתאר התרשים זהו הגשה של ישראל בעולם,
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 24 | סרס חעוד׳ מוחק שד הטלוויזיה הישואו־ת 8שחזו את בושת סנח הססוטאים נמיננו וחושף את מסיסות הגומנית מסוק ויד הבית: מישטרת מינכן הזניקה מסוק בל לעבר הביתן הנצור של
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 25 | ה ל11 ייר| ןדץ| 1ך | רבבות השתתפו בהלוויית הקורבנות בארץ, והכאב הפד לזעם 11111 11 11 #11 שהשתקף היטב בפני האבלים, שנאו מכל השכבות והקצוות ישראל. בתמונה: קרובי
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 26 | הפאשלה הגרמנית (המשך מעמוד )25 השחור במינכן( ״.על מכלול המחדלים, לפני ואחרי הטבח, ראה גם כתבה מרכזת שהופיעה לפני שנה בהעולם הזה .)2349 - תיאטרון ^ אבסורד ך
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 27 | הבושם הצעיר של אירופה מפייר קרדין־ פריס, באהבה. דוגמיות- בחנויו ת ה מוב ח רו ת יבוא ושיווק ״אלפא קוסמטיקה בע״נד 5ו**ק 8ש * ו ש * 8ן 3 ($ 3א36ח 3/? 69£
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 28 | א 1£1111£ 0 £ 8 [>1ק דוגמיות בחנויות המובחרות. יבוא ושיווק״אלפא קוסמטיקה בע״מ״. ריציארד גיר 1* 11/נשימה(״ניו־יור7ן טיימס״) סרט ט שוי /הפליא ...ריציארד גיר כ1כב
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 29 | ד1יד מרגלית אינו שהיצר. הזא לאי 1דע לדח 1ף את עצמו. אבל תוכניתו ברדיו היא מס׳ 1 התייחסות פוליטית חזקה, מבלי להיות שייכים למיפלגה מסויימת. בכל פעם הצביעו בבית
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 30 | יודקובסקי הסגיר לדני ג 1ר את הסוד ועסי שקד מקים מיפדגה סכסואד־דמזקרטית מיכאל דקל, סגו־שר־החקלאות, שעבר ניתוח לב פתוח, לא מסוגל לנוח. למרות שהרופאים ציוו עליו
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 31 | ושהיא זקוקה לעזרתו כדי להובילו. דני הבטיח לבוא ולעזור, אך יום לפני כן הודיע לה שהוא עסוק — יש לו ניתוח דחוף. בכל זאת שוכנע. אך הכל התקלקל כאשר טילפן עורך
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 32 | בלתים מאת דניאלה שמי מדוע נדחתה הצגת הבכורה של אבי טו ר דנו ו כי צ ד הפך שימעון פר ס ליונה ערב הצגת־הבכורה החדשה של אבי טולדנו, תעודת זהות, הודיעה אחת משתי
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 33 | מרים בנימינ׳ מזל החודש: בתולה מה אוהבים לאכול בני כל המזלות בני מזל בתולה מוכרים כאנ שים ש שמים לב ומ תענייני ם בכל הקשור בבריאות ובהיגיינה. רבים מבין או תם ה
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 34 | אד אשו: בהוליווד אסור לדבר בפברואר 1982 עשה אד ( לו גראנט) אסגר מעשה בלתי נסלח בעיני הוליווד — :בנוסף לצ׳ק של 25 אלף דולר שאותו הגיש למורדים באל־סלבאדור, הוא
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 35 | אלכסנדר ה״ג: על מי הוא כועס? שר־החוץ האמריקאי לשעבר, אלכסנדר הייג, חגג את יום השנה להתפוטרותו בהקרנה פרטית של סרט ג׳יימס בונד החדש, אוקטופוסי. זה די מובן, כי
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 36 | הפיליפינים: הרוצח -מאונוס! ממשלת ארצות־הברית הביעה זעזוע, וגינתה ״במונחים תקיפים ביותר״ את רציחתו של מנהיג האופוזיציה בפיליפינים, בנינו אקינו, בידי סוכני הנשיא
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 37 | איפור חדשני ונועז •נ >יו 1א יבוא והפצה: חברת נורית
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 38 | מעולם לא הציעו לך מבחר כה עשיר של מוצרים מעולים ואמינים מתוצרת אירופה וארה״ב תחת גג אחד ותחת שם של חברה אחת:״בית קריסטל״. 12 דגמי מקררים 6דגמי מכונות כביסה
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 39 | הביתעוד כולו קריסטל להשיג בחנויות החשמל
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 40 | ״אם טסת אי־פעם לחו״ל, איעי צריך לספר לך כיצד, אחרי שעה או שעתיים של טיסה, מרגיש לפתע הבן־אדם צורך נפשי וגופני לקום לו מהמושב ולצאת ל״שטזז״ כדי ...כדי לראות,
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 41 | האסטרולוגית־כירומנטית־גדאפולוגית וקוראת־הקלפים מרים חמיו חוזה:אריק שוון לא ישוו־ ,יצחק נסן יגיע דחוק, ובמצריוס יתרחש אסון שוללת את האמונה שהאס־ ט רו לוגי ם
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 42 | ״בפריס״-מגע זוהר לשעם הטוב שלך. ת כ שי טי ״ כ פ רי ס״ מלאכתמחשבת של זהב, י ה לו מי ם ו א בני חן א ח רו ת, י שי רו ת מ שו ל חן ע בו ד תו של ה צו ר ף. ת כ שי טי
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 43 | גם זה ...וגם זה1...גם זה...וגם זה...ן השיבה הביתה גם 7אשה וגם דגנו כן, כן, חזרתי מארצות־הברית. תודה, היה טוב מאוד; לא, זה לא היה קצר מדי, עשרה ימים מספיקים לי.
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 44 | בא לי קצת לרחל על הפילופים. כבר הרבה זמן לא הזכרתי את שמם. אפשר לחשוב שהפכתי לצימחונית, שאזל הרעל מעיטי, או שקיצצתי ציפורנים. קודם נעשה קצת סדר. יש האבא ששמו,
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 45 | ג>דוע\>ם בהמע\כ>ם מכירים את חנוך לווין? כן, המחזאי. נציג לכם אותו: חנוך הוא מחזאי אחד ויחיד, אין שני לו. ממעמקי דימיונו הפרוע הוא מעלה מחזות מזעזעים.
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 46 | סיפורת אמינה מישראל האחרת. תעלת בלאומילר״ וכל השאר +טרמפ על בז־נר ריינה מריה רילקה על אמו ישוע ברכט, ל1נד1ז, המילחמה והעסקים מקור הצפון הפרוע ישראל דמאירי הוא
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 47 | בעוד איזי מחליף מילים עם אותו מורה ערבי, שברח (.אומרים שהם חוזרים. שהם בורחים על־מנת לחזור־) ,ניתך צרור מ״כוחותינו׳ והערבי נפגע, ואיזי רץ לעברו. כאשר מגיעים
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 48 | סמי זרצו היה בער מסט־ה משגשגת באוץ. הוא וד לכבוש את אמויסה, הצריח, ננשר וחזו י ״יא חצה את המחנד!״ הטלוויזיה בלוס־אנג׳לס. שלושת השותפים הישראליים הפכו אורחים
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 49 | מטיאורית באה הנפילה. פירוציי נקלעה לקשיים, ולפתע מצא סמי ולצר את עצמו נופל מאיגרא רמה לבירא עמיקתא .״לניצחון הרבה אבות, הכישלון הוא יתום,״ אמר פעם הנשיא
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 50 | גוושתו ונתובאולארץ -עכשיו הוא הביא הנה גם את את ידידתו - לעבוד בבוטיק לביגדי נשים במלבורן. באחד הימים כישבה בבית״קפה סמוך לבוטיק, ניגשה אליה עיתונאית־אופנה
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 51 | דוגמנית אוסטורית בת ,20נ הוא אוהב אותו,.גבוהות,נוח וצעירות,, 111 גובה 1.73 אי־אפשר להתעלם מגובהה. בבל מקום שאליו היא מגיעה היא בולשת ביופיה, בלבושה ובגובהה.
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 52 | קולנוע פסטיבלים יפאן האמיתית אין שום ספק שהחלק המרתק ביותר של פסטיבל הסרטים בלוקארנו השנה, היה זה שהוקדש לבימאי יפאני בשם מיקיו גארוזה. איש זה, שהמערב התעלם
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 53 | גרעין עקום, שנארחה אינו מש ממנו אף לא לרגע. האשה בסרטיו, גם כשהיא הסמל של השמרנות המסורתית, מגלה נטיות של נחישות דעת, של עצמאות ושל עוצמה נפשית שאין למצוא
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 54 | תוכניות מזעדפנת בטלחיזיה הישראלית בטלוויזיה הירדנית 31.8.83 מומלצות תוכניות מם שבת 3.9.83 יום רביעי נזון קרוזו — ב 5.30 מדבר אנגלית). יום רביעי • סרט תעודה:
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 55 | שידור צר־ג חזרה ברדידות • לסירטם של אמנון זלאייט ואיתן דותן חזרה, שהוקרן במיסגרת הסידרה סרט קצר, שנועדה להציג לפני צופי־הטלוויזיה דור חדש של בימאי־סרטים
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 56 | מ סי ק ה פרו צליל מנפת של אמחה לאד מ 1פ ת של טכניקה אנטון ברוקנר האמץ באלוהים. הוא לא רק האמין, אלא גם היה בטש כי הוא כלי בידיו. המלחין המקורי הציג יצירות
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 57 |
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 58 | עבורכם את המלאכה וממליצה בפניכם על הצעצועים הטובים ביותר עבור ילדיכם -לפי גילם וזה עוד לא הכל -״קופמן״ מוסיפה גם שי לילדיכם על כל קניה שלכם ! קחו את המודעה
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 59 | חהר 1 ) 1ו >^ני רוצה להתחיל חיים חדשים. אני עומדת לחזור בתשובה, ועוברת לגור בקרית־ארבע, שם אגור ושם אלד את הילד שלי.״ חנה אליהו היא רק בת ,23 ילידת הארץ. אך
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 60 | ולא רוצה את הוליווד (המשך מעמוד )49 לפתוח סוכנות של בית האופנה האיטלקי הנודע פירוציי בלוס־אנג׳לס. רונית, שהיתה ככל הנראה, משועממת, אמרה לי שהיא מעוניינת להיכנס
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 61 | הפאשלה הגרמנית (המשך מעמוד )26 תגליתו של ירין קימור הגיעה עד לשורש ההטעייה :״מתברר, כי פועל־רפוס יצא במיקרה דרך השער. וכשהעיתונאים וצלמי־הטלוויזיה עטו עליו,
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 62 | די רו ת יו קרהד 1־ מפל סי 1תטגרש טני ס צ מו ד ו עו ד...ו עו ד... המחיר מחיר ללא תקדי ם ל 5-הראשונים בלבד. מ $64,000-בלבד במקום מ.$75,000- טיסה חינם רק 5מהירי
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 63 | תמרורים נ ת מנ ה כקצין שריון ראשי בצה״ל תת־אלוף עמום כץ. יליד רחובות, בן ,43 עוטר בתום מילחמת ששת־הימים בעיטור־המופת על התנהגותו כמפקד פלוגה בקרבות סיני. נולד
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 64 | חגיגות פאק! איבאנז ביזגליהים^ הם מכים גם בצלמים! בשנת \ \ 1ך 1ך* 1ח את אתי אל-בחור מחזיקים בעדינות צמד הגנג־סטרים־ליצנים אריה צ׳רנר ואלברט אילוז. הגנגסט־ריס
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 65 | פאקו במים ך* שבוע נחת בארץ הזמר 1 1הספרדי פאקו איבאנז. אין זה ביקורו הראשון בארץ. הוא נשוי לישראלית ובא לארץ לעיתים קרובות, אבל לביקורים פרטיים. ההופעה הראשונה
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 66 | כל היום אותים:׳.שם מתנות לחגים ^ז־ילד זרד^,ז>ז1 ,ץ מ ״,י ׳ייס 5 0ייגה י סי ^ מ 7לובת?/מחקים ו/7פנוקים. גתט מזי ^י ^ ד
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 67 | יוסיי הראל, איש־עסקים בינלאו הגנו״ של נו ש ת לבון ושומו־ראשו שלחיים ו״צמן,פרשבגיל 55 ללימודיפילוסופיה,גירהאתסוקרטס ואת אפלטון, או 1רואו 1את נעיא חייו בניקווו
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 68 | - 1א ד שיחקת־ על כל הקיפה - (המשך מעמוד )67 דויד בן־גוריון. למרות הכל הצליח הראל לנווט אותן הביתה. הספר זכה השבוע בפרס לספרות צבאית על״שם אלוף הפלמ׳ח, יצחק
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 69 | עסק עם מדינה. היינו זקוקים לשש רכבות כדי להעביר את המעפילים. שש רכבות שיתקו את יוגוסלביה ליומיים. • הם עשו את זה תמורת בצע כ0ף י? לא. הם היו קומוניסטים. הם רצו
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 70 | החברים נעלמו, הידידים שתק! ושייקח ירקוני דעך משך שנים נזכרת יפה :״בכינוס של חיילי פי־אם(הפלוגה המיוחדת של ההגנה), שנערך בתל־אביב, הודיע צ׳יץ לנאספים, שבאותו
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 71 | ליד קברו של אבא, שייקר, ירקוני אילו עמד כאן אבא היום והיה לו האומץ, והיה נדמה לו שאתם באמת רוצים לדעת, היה מספר לכם באריכית על השנים האחרונות האיומות. השנים
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 72 | — כיפה אדומה (המשך מעמוד 115 • החימוש האווירי של מטוסי חיל־האוויר, טילי ספארו ופייתון 3 עולים על מקביליהם שבידי הערבים. • ההפעלה המערכתית של מערך היירוט
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 73 | _ בלי פחד גבהים • (המשך מעמוד )51 אן קטי־אן היא יפהפיה אמיתית, ביהוד כשהיא ללא מייק־אם או איפור כלשהו על פניה. קצת קשה להאמין, שהיא חושבת שהיא לפעמים מכוערת.
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 74 | 1ה היה 91113 גו ה שהיה גיליון -העולם הזוד, שראה אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הציג בשערו את הזוכה בתחרות. מלכת המים 58״ יהודית נמרחי־מזור. המדור -קורא ירך־ עורר
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 75 | < 1.1י ד׳61 £€11:4 *גלי פרופשיונל - הנעל שניצחה גם בחו״ל 7ת 0ק 0 3 1 1 5 מקבוצת מפעלי גלי גלי ספורנו-איתך ברגעים הגדולים. צרפת- אליפות אירופה לאומות בכדורסל
העולם הזה - גליון 2400 - 31 באוגוסט 1983 - עמוד 76 |
חזרה לתחילת העמוד