גליון 2402

העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 1 | ? אנ שי א שיי ף ה סו די חוז רי ם ל ב ״ הו ח משתד טי ם ד
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 2 | ולא סתם עוגה-עוגת עלית. תוכלי לקנות אותה היום ולאפות בעוד חודש או בכל זמן שתרצי. אותך יותר לא יוכלו להפתיע. אם הילדים רוצים פתאום ב־ 7בערב עוגת שוקולד כל שעליך
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הקידמי: סיפור השער האחורי: אנדרטה בדמשק כעת ברור: מההרפתקה בלבנון הרוויחה רק סוריה. מן הדין שיקימו בדמשק אנדרטה לכסילים שיזמו אותה, אריאל שרון ורפאל
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 4 | מכוזבים ברסת מאת נדיב אבידן קוראים מברכים את. העולם הזה״ לרגל השנה החדשה. שנה טובה ומבורכת! משה פרסקי, נתניה שגה טובה — שנת הצלחה, שיגשוג, ברכה ושלום.
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 5 | איש האיגודים המקיצועיים וענייני החברה דויד לוי. שמיר מנסה להקים ממשלה חדשה, שימעון פרס מתאמץ להכשילו אך יתכן שאיש מהם לא יצליח לזכות בכס הרם. התביעה להקמת
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 6 | הסו־מ שלו כולל את הח׳כים חיינ!ו׳ ברילב. יצחק רבין, משה שחל, עוזי ברעם. אברהם כץ־עוז, ויקטור שם־טוב (מפ״ם< שולמית אלוני(ר״צי -וכן את שר־המישפטים לשעבר, חיים
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 7 | ן ך ^ןךןך > • 1י י 1 הממשלה אינה יכולה רהזדות בכישלון. ולכן משרתים החיילים בלבנזן ^ ל אחד מן הצדדים הלוחמים בהרי־השוף למא שי ם את האחרים בביצוע מעשי־טבח
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 8 | מתנגדים לקבל מישרד־האוצר איגוד העובדים הליברלים מתנגד בכל תוקף לכך שהמיפלגה הליברלית תקבל לידיה את תיק האוצר, במיסגרת החלוקה־מחדש של מישדדי הממשלה. תנ אנן י ך
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )6 עילה ישראל כוח־שריון שלא נפל מזה שהפעילה במילחמת יום־הכיפורים, שונה לחלוטין. יש לה התחלה, אך אין לה סוף, כל מטרותיה השתבשו(ראה הנדון)
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 10 | ויכוח מר, ניבאה לי המנהלת, שושנה וויץ ,״אתה עוד תהייה חבר כנסת!״. כשנבחרתי לכנסת, פגשתי אותה והיא נזכרה בזאת :״אמרתי לו!״ היו לי חברות מגיל . 14 תמיד אהבתי את
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 11 | יש לנו שני ילדים, אריאל בן — 8יצחק שמיר היה הסנדק שלו — ואפרת בת .4 אני אוהב בחורות יפות כמו כל דבר יפה, אבל אף אחד לא יכול לומר שראה אותי יוצא בערב עם בחורה.
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 12 | עורך ״העולם הזה״ מדחח על 1עיד ת דובה ערכנו מערכת־הסברה בעשרות ראיונות בכלי־התיקשורת — טלוויזיה, רדיו ועיתונים — בארצות רבות. אלה היו ההישגים. היו גם כישלונות.
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 13 | הופעלו לחצים כבירים על המדינות שלא להשתתף בה: הופצו מראש ידיעות רבות על כישלונה. אך בסופו של דבר נכשל החרם: כמה ממשלות מערביות הסתפקו בשליחת ״משקיפים״ ,אך
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 14 | פנים אד פנים (המשך מעמוד )13 •קות אל מקומות רחוקים, כמו תוניס וטריסולי. תוסיק טובי היה מזועזע והכריז צזוהי חבלה בוועידה. כוונתנו היתה לקבוע בבירור היכן אנחנו
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 15 | יבולה להיווסד מדינת הפלסטינים.בקריאות־מחאהילמתע ־ץ שדון בצחוק גס. הוא אמה •אני אגיד לכם מדוע אני צוחק. בשעה שאתם יושבים נאן וצועקים, ודחפורים מכשי רים עוד
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 16 | ם אל פנים ... ׳\ך מעמוד )15 :וא מייד.״ אמר לי, ונתן לי מיספר של חדר. >ני מוכרח לגמור תחילה את הדג שלי,״ עניתי. א היסס- .בסדר, אבל אז תבוא מייד.״ א כדאי לפי שעה
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 17 | הכנסת של העולם כל הפרלמנטים בעולם דומים זה לזה. כאשר ניקרתי בבונדסטאג וגרמני, היה נדמה לי שאני בכנסת. ידעתי היכן יושב המזכיר, מה מתלחשים בפינה, איך פועלת
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 18 | זרות: הקרב לא הוכרעו (המשך מעמוד )9 תמודד, עוד במרכז הנוכחי, הם יתמכו ווקא בו. #מחנה שמיו מחנה שמיר המצומצם מונה כ״80 זכרים. הגייסות הם של סגן שר־ ;חקלאות,
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 19 | וצח. אונס. סחרנסמים וגל אדמות, נעסבות נרדה הבורסה, הסעיר את בית הגישנט בשנת תשמ״1 ,112 חישפטיס ^ תשו:אנס קצוץ־רשוו * 1ראשית שנת תשמ״ג נידון ישראל שלם, ^ חייל
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 20 | (המשך מעמוד )19 הפכו המיבחנים מוזרים ומקוריים מאוד אחרי לכתו של הבעל. המפיק כיבה סיגריות דולקות על זרועה של האשה, כדי לבחון את כוח־הסבל שלה, וגם ביקש ממנה לשחק
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 21 | יסועץ־נץ ן נזיסד ץ סחוי &כ- עד עכשיו ידעת שמערכת מיקרו מחשב יכולה לתת תנופה גדולה לעסק שלך. עכשיו אתה גם יודע היכן לקבל מימון עבור מחשב כזה. בכל אחד מסניפי בנק
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 22 | ושך מעמוד )20 סחיטה ואיומים על חייהם של יועצי־השקעות הביאו למישפטים פליליים. רצח יעקב אלטרוביץ היה הבולט שבין העבירות הקשורות בבורסה. מישפטם של גיל בן־גל ורונן
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 23 | ״בפריס״-מגע זוהר לטעס הטוב שלך... ת כ שי טי ״ כ פ רי ס ״ מלאכתמחשבת של זהב, י ה לו מי ם ו א בני חן א ח רו ת, י שי רו ת מ שו ל חן ע בו ד תו של ה צו ר ף. ת כ שי
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 24 | התשובה לכל השאלות היא: בפירוש כן. בזכות כל המעלות הללו ועוד רבות נוספות כדאי לרכוש וילה של וילאר. וילאר הינה חברת בנייה ציבורית אשר לאחר 25 שנות בנייה, רכשה
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 25 | מתיר אלפי סירטי ציל 1ם ועשרות אלפי הדפסות־מגע בחר ה עו ב ס וכיה. ב שג ת שמ״ג,אלפי תצלומים לפירס 1ם ומאלה בחר 1השסע צלמי העיתון א ת מו מ ן * גיליון ראש-השנה
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 26 | ילומי תשמ״ג ׳ :113*11 חלום שהתגשם יון צפריר הוא הוותיק בין טלושת צלמי העולם הזה, אם כי ר מביניהם. ציון, צבר בן ,27 ל לצלם לראשונה עוד לפני גיוסו .1הוא קיבל אז
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 27 |
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 28 | חייל שומר על פליטים ממחנה קלנדיה !שך מעמוד 127 :וע, ציור ואומנות. אבל את מירב ; הקדישה לצילום. כשגמרתי את המידרשה ׳,מספרת י. ,ידעתי שאני רוצה לעבוד :יום, אבל
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 29 | אצלד ויד עו! מערכת השיווק המורחבת והמשופרת של חברת ליאו גולדברג בע״מ מעמידה לבחירתך א ת מגוון מכוניות ״אופל״ בשלל דגמים פופולאריים במועדי א ספ קה קצרים - כבר
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 30 | ,בנק הנועלים־ טשו בעופו של.בנס לאומי־ נגיווץ על נחו בנקואות בישראל ותור התחרות על עיסקות כבירות, תמיכה כתבו־ות כלכליות מקורבות, רכישת בנקים ועוד בנקים, מתנהל
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 31 | ארנסט יפת נשלח ללמוד בגימנסיה רחביה שבירושלים, בית־הספר של ילרי העשירים באותה התקופה. אך הוא לא סיים את לימודיו, ובעודו נער התחיל לעבוד בבנק המישפחתי. אחרי
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 32 | ו־קרב הענקים משך מעמוד )31 נק שלו ואת עצמו מזרקורי ־ יקשורת. בבנק לאומי הסיר מעליו ארנסט ; חלק מן האחריות, והעבירה רדכי איינהורן, שהיה למנהל כללי המאבק ער
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 33 | אוצו1דהברת״7תתשוז העלייה הגדולה בגרעון המיסחרי של ארצות־הברית, שהגיע בסוף יולי ל־ 6.4מיליארד דולר, הגבירה את הרגשת הדיכדוך והכישלון השוררת באחרונה בבית־הלבן.
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 34 | החופש מת -יחי החופש! איזה יום זה האחד בספטמבר! כל החגים מחווירים לידו. הילדים חוזרים לבית״הספר, והגאולה פורצת לחיינו הקשים. מאז ה־ 30 ביוני אני כבר עושה
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 35 | תן לי פעם אח ת בבוקר ואחרי כל ארשה ותן לי עוד פעם בערב -לפני השינה: פלירט נותנת הרגשה נפלאה. פלירט משחת השיניים בעל ת פעולה משולשת: ו\/ו(מיאציד £סו ^ 0ץ ו^
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 36 |
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 38 | אליס ספורט הנעל הנוחה והגמישה עם האימום האורטופדי, במבחר דגמים לכל הגילים לסתם יום יום ולכל ענפי הספורט. נעלי אליס ספורט עם שלושת הכפתורים הצבעוניים המזהים -
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 39 | חשבון נפש ^ יזהר אשרות דחיית סטאו 7ה 7א העיקו! מבולבלים, חסרי ניסיון, לא הבנו את הקשר בין חדרי־ההלבשה לבימה. כשעלינו לבימה קיבלנו מכה! כולם היו היסטרים, הקהל
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 40 | יך מעמוד )39 ;ית. הוא גר בשרתון בתל־אביב :טון בירושלים, והיה מין מיליונר ראוואגנטי כזה. משהו בסגנון: יי חבר׳ה, אי וויל טייק יו טו דינר, ו יו וואנט טו איטי״
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 41 | לא היו מכות בתיסלם בחיים! היחידי שיכול היה ללכת מכות זה סמי, שיש בו המון אנרגיה אצורה, אבל גם הוא לא הלך מכות. וכל הסיפורים האלה על דני שפירק את הלהקה — כדאי
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 42 | ^דרה סויססוה מסווה באזורס־ת סויסאוה־ ניחשו לחחס־ו או . •הורס בעברת נזושה 81א זאב 3״ק 50111 .ון ושיס1.־ 0או דוויא י ראשון שצייר קריקטורות (יותר !חברתיות מאשר
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 43 | בעידודו של חס־ החליט למות את רגליו בין מערכות העיתונים ולנסות למכור גיור. חיים זרוק. עודד עיתון העולים ממוקד. אומר, ודיה הראשון שנעה מנעו עמדה ואתר־כר עזריאל
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 44 | • מעמוד 143 י — הוא יעקב שילה בן דד .46 הוא נולד ,היה קבין בשירית ולמד בבצלאל ז שימושית, תוך התמקדות על איור טורה. עריב הוא נמה מחופש־פעולה מלא. ו, עורר העיתון
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 45 | הו, ברוק הנהדרת, ישבנו ב״טייסט אוף סיצ׳ואף. התפאורה כמו נבנתה במיוחד עבותו. עכשיו הכל יכול לקרות, חשבתי לעצמי. היא הזמינה שרימפס בשומשום ואני בחרתי צלעות
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 46 | לאחר ההצלחה הגדולה במכיר ת דירנת בנות 4חדרים מציע אברה ם גינדי 5הדרים במחיר של4הדרים ום 590,000 אפשרות לקבל את דירתך הישנה בשיטת או /\0£אז. הלואות בנקאיות
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 47 | במדינה דרכי־חיים אני חו שדת בכר גבר קראטה, דודו, ומיטווחים משאירים מעט סגאי לשומר־הראש בחצאית לפני שלוש שנים הציגה עצמה צעירה לפני מנהל מישרד־חקירות. ״המודעה,״
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 48 | קולנוע פסטיבל | העיר חיפה מארגנת פסטיבל סרטים. וזו אמנם זה ברוכה מאוד, אן השם פסטיבל קצת גדול האירוע המתוכנן לסוף חודש ספטמבר 261־ .)21 הגדרה קולעת ונכונה יותר
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 49 | הצעיר, והרוסי הוא המבוגר, לא כמו יחס הגילים בין קורצ׳נוי לקארפוב.׳׳ הסרט מתחיל,־ למעשה, עם תחרות השח־מת בג׳נבה, המקושטת ככל הפרטים, שהפכו באחרונה את
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 50 | 11011 כמו על־פי חוק־כלים־שלובים תרבותי, צצו ;י תרבויות־אחיות, במיזרח־אירופה של 1שית המאה שעברה. מצד אחד, תרבות״ זשכלה העברית ומן הצד השני תרבות־ההש־ 1ה־ביידיש.
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 51 | סוהר — /האנארכיה היא זאת. בשיר אחר הוא מוסיף: משיח ויהדות שניהם מתו כבר / ,משיח חדש הילד ובא / ,הפועל היהודי, קורבן הגבירים / ,את דגל הדרור כבר ישא! אדלשטאט,
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 52 | רכילות השנה תשמ׳ג הגיעה לקיצד -תשנרד החלד״ נבואות שועדות מוסחות לעברנו מכל צד, האפוקליפסה !תרפקת בדלת. אפוקליפסה אצל רכלנית היא שנת־בצורת. איש לא יבגוד ברעותו,
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 53 | למנגינות את עוללות זמרינו בתום שנה כאן נימנה. אולי לחרוזינו יימצא מלחין שוטה מצדי צרפתי אז נבקש, כיאות, להעמיד ערב־זיכרון בהיכל התרבות. שימי, שימי, אל תבכה כי
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 54 | ו ד עו תבטלפיו לכלהע תונ י ם בכרטי סי אשר אי ב מ חי רי המערכת בית החווה, אמי״ להחליט אם ל • את הבית ד,לבז שנים נוספות. דל רייגן אד־ /ו ח רונ ה ש יחליט
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 55 | עמוס דויטזב, צעיו השבויים הישואר״ם במצו״ם, מסבו ביום הש1 העש!־ רמידחמת ום־ניטו איו עבו את המירחמה בשבי, מה ה .בחיים!ה לא נמו בסרט. כשאתה שנר, אתה לא ינול שלא
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 56 | ״עשיתי הסבה לגיהינום!״ (המשך מעמוד )55 שהתפתחו בין עשרת השבויים, במשך השנים ששהו יחד, יחסים שנותרו הדוקים וחמים עד היום. לדבריו הם עדיין מרבים להיפגש. ב״ 16
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 57 | שצברתי. שאלתי מי יודע אנגלית. אמרו לי שפיר, שעלה מארצות־הברית, כשהיה בן .13 למחרת היום התחלנו ללמוד אנגלית. עד אז ידיעותי באנגלית שאפו לאפס. אחר־ כך הייתי
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 58 | ־איו! בלעדי עם גיסה שד הנרצחת: רצה 011)1)1ו! 9ו ג מרות שאני ואחיה זיהינו את { הגופה השרופה, אני לא יכול לאמין עד עכשיו שזה קרה לכרמלה. ׳צח זה דבר שיכול לקרות
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 59 | כרמלה שמחה מאוד על ההריון. היא סיפרה על כך לכולם, חוץ מאשר להורים. זה היה החלק הכי קשה — לספר על כך להורים השמרניים. אבל האחיות ידעו, חברותיה ידעו, והיא התחילה
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 60 | מדוע הולכת המדינה מדחי אד דחי 1מתי יחזה־ מנחם בגין רחיים הפוליטיים סיסמה חדשה שפעילי שלום עכשיו עומדים לאמץ: המדינה הולכת מדחי אל דחי — ממפקד אצ׳׳ל למפקד לח׳י.
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 61 | יהודית טאובמן הלא היא יהודי ת מיזרחי־מזור, ניצבת לצד בעלה אלפרד (מימץ) ועם שני ילדיה, טיפאני והרברט ג׳וניור(משמאל). טאובמן, מלכת המים של העולם הזה בשנת 1958
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 62 | ספורט כדורסל כדורסל כשר בליגה הארצית בכדורסל, להבדיל מהליגה • הלאומית, אסור להחזיק שחקנים זרים. דויד שולמן, יושב־ראש המועצה הדתית של נתניה, פותר בימים אלה את
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 63 | הורוסהוס קשה. אך עם ישראל עבר מצבים קשים יותר, תקופות מורכבות ומסובכות מצפות לנו עד סוף המאה. למעשה, שנה זו פותחת עידן חדש. השנים הראויות לציון הן 1987ו־ ,1988
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 64 | א 1שים שום . חורז איגלסיאיס: עמי מלכים וספרד שוער־הכדורגל לשעבר של ריאל מדריד, שהוכתר שם המלכה סופיה. כאשר הגיע למולדת, התקבל חולד לאחרונה כמוכר התקליטים הגדול
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 65 | דיו־ די: יש רה או אין רה טעם תודה בכך מישפחת המלוכה או לא תודה — הדמות הפופולארית ביותר בכל האימפריה, כיום, אינה כלל נצר לשושלת וינדזור, אלא תוספת טריה וזרה,
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 66 | ילה של ליברלים וליחשושים של מיליונרים לרקדניותגאז לכבוד ושמ״ד +מי הופיע כ שהוא רכוב על סוס חתונת | 1 111ך ך ל דניאלה הלס, דיילת במיקצועה, הכירה את רזי פלד, 11
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 67 | ה 1 ¥ 1ךיךה מזכירתו הנאמנה של ראש״הממשלה, יוג 11 1 ^ 1 #111 קלימוביצקי, הופיעה לטקס הברית בבית א סי ה ע אסתר, בתו של המיליונר שאול אייזנברג, הנשואה ליונתן
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 68 | תוכניות מועדפות בטלוויזיה הישראלית התוכנית מנחה חנה זמר דיון, העוסק בהבטים הצבאיים, המדיום רביעי ניים והחברתיים של מילחמת 14.9 מארב • תעודה: במסאי־מארה (— 8.02
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 69 | שידור הצעיר ישי גבריאלי שחתם בטלוויזיה שנועדה להציג לצופים הקצר. סירטו של לרדידות הסרטים של רוב שלהם הוקרנו במיסג־בו מעוף המעיד על העוצמה הישראלי, עוצמה של
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 70 | ה היה :113 >1113 שחיה ליון.העולם הזוד, שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, סקר הגו בכל ראש־השגה את מאזן סידטי תשי־׳דו(.הסרט הטוב תשי־ח, ז הרע תשי־דד) .בשער
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2402 - 14 בספטמבר 1983 - עמוד 72 | המחיר נרצחת כרמלה בלאס 100ש?!ליס(כולל מ.ע.מ). שנה 48
חזרה לתחילת העמוד