גליון 2403

העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 1 | ,י״ג תשרי תשמ״ד20.9.83 , מיסטר
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הקידסי: סיפור השער האחורי: דמדומים בנו של מנחם בגין, בנימין־זאב, הציע לאביו להתייעץ עם רוסא־נסש — אך נדחה. הסובבים את ראש־הממשלה המתפטר, שואלים את
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 4 | מכחכים דא יאה וגם רא יידיש מאת אביגיל ינאי מאוזן: )1מונוטוני; )5תכשיט נשים בימי המקרא 3,3ישעיהו ב׳ כ׳); )10 שניים )11 :שליח )13 :בכי, קינה )14 :איבר התנועה )15
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 5 | לסי החלמות האינטרנציונל במדורו. עולם קטן׳ הא שים חיים ברעם כמה בעמים את. חברת העובדים׳ של ההסתדרות כי היא מקיימת קשרי־מיסחר עם דרום־ אפריקה. את הפרסים עצמם
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 6 | במדינה העם רחמיו של נשיא זהו אות מבשר רעות: גשיא־המדינה העניק ועינה למתנחל שסגע גילדה ערביה. זמן רב לפני שהצליח לגרור את מדינודישראל לתוך האסון של
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 7 | .משהו עצוב ומעציב. ה11 גע ללב אנוש...״ ^ בי יוצא אל האיש מנחם בגין, המסתתר ) בביתו מבלי לאכול ולהתגלח. יש משהו מן הטראגיות הספרותית בסיום זה ^ של דרך־חיים
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 8 | בן־נתן ומלמד טוענים כי הסכמתו של בורג להמשיך בממשלת־הליכוד פירושה חיסול סיכויי המסד׳׳ל בבחירות לכנסת ה .11-הם מאשימים את בורג בכך שהוא אינו דואג לעתיד מיפלגתו,
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )6 ערבית אחת המתייחסת ברצינות לפעולה האמריקאית. תוצאה שניה: היוקרה של סוריה הרקיעה שחקים, והיא עושה בלבנון ובמרחב כולו כבתוך שלה. הכוחות
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 10 | ^ כביש היה חדש ורחב, האוויר ( | היה נקי והנוף משגע. עשרות חצבים פרחו בצירי הדרף, לבנים וזקופים. החורף מתקרב. השיירה נסעה במהירות. שלוש מכוניות פרטיות וג׳יפ
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 11 | השוף. הגענו לבית־הוזולים של הצלב־האדום, אך המקום היה ריק מפליטים. ג׳זין היתה שקטה. בתים, רובם בנויים אבן, ממוקמים על גבעות בין חורשות של אורנים והרבה הרבה
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 12 | חשבו שיצליחו להתגבר על כוחות השמאל. אבל הם לא יצליחו. כולנו יודעים איפה למדו מנהיגי הפלאנגות את התורה שלהם, כשב־ 1930 הם היו בקשרים עם הנאצים ועם מוסוליני׳, ו
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 13 | בעוד שבאיזוו־הניבוש בלבנון בווחים הנוצרם מט הדוחים, מזדהים התושבים הנוצרים בגליל דווקא עם כוחותיו של וליד ג׳ונבלט הוא כנוצרי אינו חש כל קינאה לבני כפרו הדרוזים
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 14 | נ1גה ישעיה!: תחמה ם רט1ן: אליעזר שמואלי: ״לבריטים, בגואה, אין ״אפשר למנוע שביתות ״בגין נמצאבמצב בסו נדי רבווח !״ על־ידי צו־מניעה!״ פסיכוטי־דיכאוני !״ ב־
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 15 | 1אומדים...מה הן או מרו ת ...מ ה הם אומרים״ .מה הן אומרות״.מה ה אליה! בן־אדישר: עדנה מזי״א: נחום היימן: ..היחסים עם מ צויי ם ״הקון רעיווו סוטים ,.פחותי כמו כלב
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 16 | >.,עו ג בו ל ״ באבזיב הזזזק־ו את הח>>ל>ם הב>תה! יהונתן גפן * חוה אלברשטיין * עופר אקרלינג * מני בגר * להקת בנזין * דייויד ברוזה * מיקי גבריאלוב * שלמה גרוניך *
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 17 | ליאנה נפרדה משוה אנגיר בבוקו בבית־הסוהו־ובצהר״ם מיהרה לבית־המישפט כדי לעודדה ליאנה הצטרפה אלי ונסענו למשרדי המערכת. במכונית היא גילתה לי שהיא יושבת בכלא כמעט
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 18 | ״נעהון* ,ני מיכן להופיע סנעלי המפורטשלגלי! כמגרש המפורט, רוני ל* מוכן להופיע כלעדיהך גלעד בלום ־ף ישראל בטנ/נ/גלאי 16 1ח 0ק0 3 1 1 3 גלי ספורמ-איתך ברגעים
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 19 | טו ב ל היו ת ח ריג! בשלושה רבעים ממדינות העולם, כשמנהיג יורד מן הבימה, האוכלוסיה נכנסת לבונקר. ראש־הממשלה אינו מתפטר. הוא נפטר או נהרג, מודח או מוגלה. מישהו
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 20 | הת שובה לכלהש אלו ת היא: בפירו ש כן. בזכו ת כל המע לו תהל לו ו עו ד רבו ת נו ס פו ת כד אי לרכו ש ויל ה של ויל אר. ויל אר הינ ה ח בר ת בניי ה ציבורי ת אשר לאחר
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 21 | במדינה אורחים הד1גמ! שבא מן החום 0י6ור הצלחה של צעיר מקו-המשודה. הוא שחור, חסון, אתלטי ומתלבש בטעם רב. זהו מישל סמוק 27 דוגמן כושי שהגיע באחרונה ארצה, היישר
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 22 | במדינה זשך מעמוד )21 ; שלמישטרה היה קצת מזל — דור אבל בוודאי לא הזיק: כאחד !די האונס הצליחה הקורבן לנשוך זאנס בידו. כעבור ימים אחדים אחד השוטרים, במקרה, נהג,
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 23 | מתח שק לך לזלול משהו טוב! עם כל קניית המבורגר ב מק דויד תקבל כרטיס פרס. מתח שק לך פרסים! גרד לפי ההוראות ותוכל לזכות ב מ קו ם ב אחד מ תוך 45,710פ ר סי ם:
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 24 | שוו..העולם הזה״ ממשיו ורווח על ועידת ז ננה חזית הסיווג והדה הטירוף ן* אחד הערבים ירדתי לבר של מלון אינטרקונטיננטל שבו גרתי, כרי ללגום כוסית לפני ^ השינה. בבר
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 25 | ה | 11 | ¥1ך | ך | 1ך 1111ך 1ך 1הישיבה ביציע האורחים המכובדים של הוועידה, 11 11 ^ 1 11 1/ 11/11 | /שהוגדרו רשמית כ״אמיננט פרסונס׳ (אישים בולטים) ,הבליטה את
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 26 | ודת־הסירוב וחזית־הטירוף משך מעמוד )25 קדומי הפתיע, ואף הדהים, כאשר סיים את דבריו במילות־שבח על ״הכוחות המתקדמים״ בישראל, כוחם הולך וגובר, ועוד יותר כאשר סיים
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 27 | הם משרתים נאמנים של השגרירות וחוזרים על שקריה. התוצאה היתה שהציבור הישראלי שמע בכלי־התיקשורת שלו(במידה שאלה ריווחו בכלל על הוועידה, תחת להתעלם ממנה ומן
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 28 | ראש המכו״ר, וסו בודג, הנעיל את מישטות־שואל במירחמת דת נגד הנחות הדתיות הזחת ודו״ח־מודיעיו שד• התיימר לחשוף שדותיהם פות, ללא כל קושי, לגידול נוסף במיס־פר הכתות
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 29 | מארגן הקבוצה הוא עמיר פרס, בן ,26 שחזר ארצה ב־ 1981 אחרי שחי כשנתיים וחצי במיקדשו של בהג׳ואן בהודו, והפך מעריצו הנלהב. עד כה לא ידוע על פעילות פלילית שנעשתה
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 30 | בדצמבר שעבר הוליך כהן־דת פאקיסתאני צעיר את עדת״ המתפללים שלו לפאתי העיירה השקטה בפונג׳אב, פאקיסתאן. הפונג׳אבים הם הלאום השולט במדינה הפאקיסתאגית הרופפת,
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 31 | יש לך רק דרך אחת לראות דרך הזכוכית. וכמו שזה טבעי לך לראות יין בבקבוק זכוכית, כך טבעי לך למזוג אותו הישר לתוך כוס זכוכית. זה שקוף. כוסות ובקבוקי זכוכית שומרים
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 32 | מאת דניאלה שמי בדיחה שנשמעה ביום כינוס המושב המיוחד של הכנסת — מיהו המועמד לראשות מנד שלת־ישראל? מטר רץ. לח״כ שינוי, מרדכי ויר־שובסקי הסבר משלו מדוע הי־שהה
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 33 | *נדרי קדציינסקי לא יכול בלי ׳דקה וחנה זמר ימלה בלי גברים הספר, סיפר ליקותיאלי, יריבו הפוליטי צחי הנגפי — בנה של ח״כ התחיה, גאולה כהן — שהתקבל ללימודי המי-
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 34 | 1רחת -ה ש רון יידי ציטרלי היתה אחוזה והיו ה יערות. ולכן, כאשר חיפשה מא־צאה את שומר־היער ובחרה בו. יידי י ישראלית אין אחוזה ואין ג, וכאשר היא מחפשת מאהב, היא
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 35 | מידע לאומי נותן לך תשובות. יש לך שאלה! טיק־טק ומידע לאומי פולט את התשובה. מיכשור משוכלל בעשרות סניפים עומד לרשות הלקוחות במתן מידע מהיר ומעודכן על חשבונותיהם.
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 36 | — נעל המעניק מפעלי גלי בעזרת אנרטופדים נמומחי ספנרס עולמייו שרק הרוח מהירה ממנה,שים לב לש? הם מקנים לך רכות וגו סוליית הפוליאוריטן עשויה מחלק תחתון קשיח ומחלק
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 37 | גמד י מימדחדש לספורט. ׳מעניקים לך נעל ספורט,סופר-מקצועית שת חנוקים בעקב הנעל. ־שות בתנועה. מיוחד למניעת שחיקה ובלאי, תה ועמידות במאמץ מרוכז. דל בין עקב יציב
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 38 | פניבריו או טטראס״קליו כל בעיה רפואית שאתה נתקל בה היא אתגר מקצועי המביא אותך, שוב ושוב, למיצוי מירבי של הידע המקצועי שלך ושל נסיונך כרופא שיניים. בשטח הפיננסי
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 39 | הוא נוע הטלוויזיה לנועה היא מנהלת את המישבחה והבת מנהלת את שניהם *ץ וני מושונוב אינו שש להת־ * /ראיין .״בחיים יש הרבה אמיתות, ובראיון אפשר למסור רק אמת אחת,״
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 40 | ־ 1.זה! :משך מעמוד )39 סנדרה באה מהמטבח עם קפה :דוויצים. מוני צוחק ומציע שעד זוא יאכל איזה סנדוויץ׳ היא תספר :ת על עצמה. סנדרה מחייכת פחות ממוני, בוררת נר את
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 41 | הבורסה סיכום ב!1״ מאוחר מאז ינואר הגורלי חרק אי: הספד ערב ראש השגה שנת תשמ״ג בבורסה תיזכר ככל הנראה כשנת המחדל הגדול, שראשיתה במחול־שדים של עליות שערים וסופה
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 42 | ח שבו! נפש ! פינחס כהן־גן ״אני י1תו נשו מעוני בגוש ״ רק שאלו. אבל מהשאלות שלהם הבנתי את התשובות. אבל אני לא הייתי מאלה שקיבלו את הדברים בשיבתדלב. ידעתי כבר
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 43 | ״אני לא ספרדי מיקצועי -ואני לא מתחנו לאשכנזים -אני ישראלי חדש!״ מכרי! הצייד והמודח לאמנות שהשקעתי את כל החיים בעבודה ובלימודים, ישפטו אותי לפי ההישגים שלי.
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 44 | .2דודסקאזץ(יפאן) .1יול(תורכיה) כ תשסג״ג* הסרט הטוב ת ם כאשר היתה ישראל אלופת־עולם (או ,כמעט) בשטח הצפיה בסרטים, לא ראו סראלים כל־כך הרבה סרטים, כמו שראו שמ״ג.
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 45 | .4חוזה השרטט(אנגליה) . 3הלילה של סן־לורנצו(איטליה) שירא* הסרט הטוב תש 91 בתל־אביב מלמדת שיכול להיות גם אחרת. כאשר החליטו בעלי קולנוע חן הישן, לפצל את ההיכל
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 46 | סרטי השנה (המשך מעמוד )45 אות קין של אורי ברבש ואת זוג נשוי של יצחק ״צפל״ ישורון. שניהם סרטים שהתסריט בגד בהם. גם אם נתן ביטוי לכישרון הבימאים והשחקנים. כביש
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 47 | להמתין יותר מתריסר שנים לפני שסירטו דודסקאדן יוצג גם בישראל. סרט מוזר זה, יוצא״דופן וחסר עלילה אחידה (הוא מורכב מסידרת אפיזודות מקבילות) ,הוא הראשון שעשה
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 48 | סרטי השנה זרועים לכל אורכם ולצאת בשניהם מנחת. בטוטסי(עבור הופעתה בסרט זה קיבלה אוסקר על תפקיד מישנה) ,תחת להיות בלונדית יפה וקצת מטופשת — וזה היה קל מאוד
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 49 | ״כפריט״-מגע זוהר לטעם הטוב שלך... ת כ שי טי ״ כ פ רי ס ״ מלאכתמחשבת של זהב, י ה לו מי ם ו א בני חן א ח רו ת, י שי רו ת מ שו ל חן ע בו ד תו של ה צור ף. ת כ שי
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 50 | אנשים בסולם הנסיכה מארגרט: הריקוד האחרון הנסיכה מארגרט היא מומחית להריסת תדמית מלכותית, ומומחית גדולה ־ יותר לבנייתה מחדש. אחרי שהודיעה כי לא תינשא שוב, וכי כל
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 51 | חיבוק של מצחיקנים מעניק הקומיקאי גדי לואים למצחיקן מישל בלאן, המופיע לצידו בסירטו החדש, בהפקה של גומע. בשעתו, כשהגיע מלך הקומדיה האמריקאי לצרפת, בפתיחת
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 52 | משהו בחינם כלום אין בו, בתוך מכתש־הנחושת הישן הזה. סתם עלים יבשים, ארטישוק מיובש, פרג בלי עלים, ענף אורן וקצת שיבולים. צמחים שהתייבשו ונשארו יפים ושהיום, כלומר
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 53 | פבלדס קו ר א ^ ל ח בי ווו! דהנח אבוהסמדיאומרנן למופז ההבלסס והווק־ מהיחס מאת אברהם דישון.כתב ״ידיעות אחרונות״ 7.9.83 עכשיוויזחן אברהם גינדי נענה לקריאת מרכז
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 54 | אריק שרון כמבקר רומנטיקה גרמנית במיטבה שירה גרועה על ״בנ 1הנפיל״ של ב. מורדכי אומרים ישנה ארץ ^-י הי קו םעד ־ פיאדבדט איינ ש טיי! הפתיחה לרומאן היינריך פון
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 55 | סיפור מציאותי זה, איש איש על פי סגנונו, ותפיסתו. בהזוג הנדיר, מביא, בעמוד אחד, גוטהילף היינריך שוברט, את גירסתו למעשה, גירסה המסתיימת כך וכיצד לאחר 50 שנה,
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 56 | א ה •1ל_/7/37 אמתי אותה סורוחת מקר * ע ,6ריק העולם הזה
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 57 | עמוס גוטמן, שסרטו..נגוע״ מטפל בבעיית ההומו־סכסואלים ממבב האישי, מסנו^על עצמו נעל הומו־סנסואל, על הבעיות, הלבטים ויח החברה, על נסיונו ,.לצאת מזה״ ,ועל ההשלמה עם
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 58 | ,להיות הומרסכסואל -זה ללכת לאבדוך ( המשךמעמוד )57 • כלומר, אם לא היית עושה קולנוע היית מדרדר? לא יו ד ע אם מדרדר זו ה מיל ה הנכונה, אבל ה קו לנו ע הוא בה חלט
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 59 | • אומרים שהניסיון המיני הראשון הוא תמיד הקובע. איך השפיע עליך הניסיון שלך? זה היה איש־רוח שמאוד הערצתי. פגשתי אותו בכסית. היה שולחן עם המון אנשים, והוא הגיע
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 60 | השוטר הביר אותה במיקרו - 1אולי מפני שהיא בעלת שם מצלצל -ווודבר עלה לה ביוקר אהחנה דיז ¥1י ה 11ך 1ך אסי ואחרונה דיין בצילום משותף מראשית 1111111 #1תקופת
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 61 | שרון והשר בממשלת הליכוד הלאומי, מנחם בגין. ראשונים באו בברית־הנישואין יעל ורב. אחריהם אסי ואהרונה. * כמו בטיט של פלמי מחרת החתונה תיארה הכלה /הצעירה את החתונה
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 62 | ספורט כדורסל ח 1ס ר מזר וילי סימם, הכדורסלן היהודי השחור החדש של הפועל תל־אביב, התחיל את העונה ברגל שמאל. תחילה הוא שבר את רגלו במישחק־אימון, שקיימה קבוצתו
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 63 | הורוסהוס מ רי ם בנימיני מזל החודש: המורים, המחנכים, הדודים או השכנים, ומשעשעים את סביבתם במישחק מעולה, שבו נכללת גם דעתם על האובייקט שהם מחקים. יחסית לשאר בני
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 64 | תוכניות מועדפות בטרחיזיה הישראלית תונניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית בנושאים של מ ח. שליטה ורומנטיקה כאשר הדמות הדומיננטית בה היא סבתא שתלטנית יג׳ין דמן). יזם
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 65 | שיחר ״שר קשקש!!״ צל״ש גמירה!רגי שות • לתסריטאית ולבימאית ענת גליקמן, על סירטה התעודי והמעולה יחיאל סגל חזרה. גליקמן, כימאית צעירה, הצליחה להוכיח בסירטה הרגיש
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 66 | בחזרה יש לי נשמה של שדכנית. כשאני רק שומעת על כוונה של זוג שנפרד לחזור זה אל זה, אני הראשונה הממהרת לספר על זה. ובכן, יש לי סיפור כזה בשבילכם. אתם בטח מכירים
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 67 | ח111 טוב בחשאי, במיסתרין, נישאו ירדנה ארזי ונתן תומר. על כל העולם עבדו. על מי לא? נחשו! בשבוע שעבר הבטחתי שיינשאו תוך שבוע־שבועיים. ובינתיים, אחרי שבילבלתי את
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 68 | כשאריק א״נשס״ו נותן שם זה מביא ״מזל כשהדודאים שרים אייבי מחתים עירית צברי, בת ,20 אחרי שירות צבאי, עובדת כבר״מנית בפאב החדש. עירית היא תימניה יוצאת״דופן -בעלת
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 69 | | | ך ה \ ך 1\ 1ץ 11ך 1עירית לביא (מימיו) ,גרושתו של הזמר אושיק לוי, באה 111 ^ 1\ 11111 1111 #111 אחרי שההופעה החלה. אייבי נתן, ספן השלום, תפס אותה בכניסה
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 70 | הונו ב ס 510 זזוז צכדהבק ־ מ ץ ד ה *ווו א ע 1ה גיליון.העולם הזה־ ,שדאודאור השבוע לפני 25 שנה בדיוק הקדיש שערו לפרק השני בסידרה על -המשבר בקיבוץ״ ,פרק שהתייחס
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2403 - 20 בספטמבר 1983 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד