גליון 2404

העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 1 | תשרי תשמיד 27.9.83 , מיססר 2404 המחיר 100 שקלים(כולל מ.ע.מ). שנה ,8 המגעים עם הנאצים -הריגת גילעדי -רצח הלורד מוין -פרשת ברנדות -איש ״המוסד״ הכל
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 2 | לחיים! בואינג 767 כיוון חדש באל על ט ל ־ א רויו ״המעברים הרחבים מאפשרים לעגלות המשקה והכיבוד לעבור מקצה אחד של המטוס למשנהו, בלי לחסום את הדרך. יש מספיק ״מרחב
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 3 | סיפור השער האחורי: כתבת השער הקידגד: ש מיר ראש־הממשלה המיועד יצחק שמיר קשור בהוצאה להורג של אליהו גילעדי, ברצח הלורד מוין, בהתנקשות ברוזן פולקה ברנאדוט ובשיגור
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 4 | סכחכים מאת הומו־סבסואל בביתו, אדם בצאתו נדיב א 3י דן הראיון עם הכימאי(״העולם הזה׳ 20 ,בספטמבר )׳83 לימד את הקורא גישה חדשה. עד כה נראו לי תלונותיהם של
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 5 | בני שני העמים — החלטתי לאזור אומץ ולבטא את ריגשותיי. אני אזרח מדינת־ישראל, ערבי ישראלי, המזועזע מן המתרחש במדינה מאז עליית הליכוד לשילטון. מנהיגיו הקיצוניים
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 6 | קבוצה זו, כולה מיוצאי המפד״ל, בבורה שתזכה־בתמיכת בעלי־הון יוניים בציבור הדתי. דתיים נגד להט ״החוג למורשת היהדות״ ,בראשות אברהם סגל, פנה למועצה הדתית בתל־אביב
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 7 | במדינה העם ״שביתה יהודית׳ סעס כשנה הוסר הציבור מלו למהנדס הסונה גשריס. יש כל מיני סוגים של שכיתות. אחת החבלניוח כיותר היא ״שכיתה איטלקית״ .לפי שיטה זו אץ
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 8 | חיים הרצ1ג :״ליסדניק חחני״ ך* פני כארבע שנים העניק < שגריר ישראל בארם ראיון לכתב גלי־צדדל, רפי פן. חיים הדצוג היה כהרגלו, אלגנטי ורהוס, אבל לא נמרח חכם. פן שאל
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 9 | לא פעם וידול! אנשים ביצחק שמיר 1דא פעם שידם! על כך בחייהם ף* דיחה יהודית ישנה מספרת על הגביר שנפטר. לא נמצא ** אף יהודי ירא־שמיים אחד שיאמר עליו מילה טובה.
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 10 | (המשך מעמוד )9 יליד ברסט־ליטובסקי, הוא בן עיירה. בילדותו נדד בין כמה עיירות. מכיוון שמישפחתו הציונית ראתה במתן חינוך עברי לילד צו בל־יעבור, סיים את לימודיו
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 11 | מחיפה :״לבשתי את המדים האלה. בנקודת הביקורת של הצבא הבריטי דיברתי פולנית רהוטה ויומרנית, וכעסתי על הבריטים שמעזים לעכב אותי בדרכי׳... מחופשים הגיעו השניים
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 12 | —וז¥ז1דח -־ הוכרז על עוצר מוחלט למשך ארבעה ימים, והוחל בסריקה מבית לבית, כדי לגלות את ראשי המחתרות. מתאר זאת יצחק שמיר. :כאשר נכנסו אנשי הבולשת את ביתי, תקע בי
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 13 | עד לג׳יבוטי — הארץ היחידה באותו איזור שהיתה בשילטון צרפתי, שם התכוונו לבקש מיקלט מדיני. האיטלקי קיבל כשכר עזרתו מיכלית־דלק, שתכולתה עשרת אלפים ליטר בנזין.
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 14 | שמואלגונן חשבון נפש ״אג״א נמטנ״ר . הקביא את ה ת 0צ נ לטהר את לאימונים מט הדרג המדעי ששרון סיוג רוו ות ער - הכ ס פים״ היו אומרים לי — איך זה אתה יוצא בזמן
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 15 | המטודהכללי, כמו כולם. אך יותר האחרים, לא. אפילו הציבור חש אז שמשהו לא בסדר במסקנות. ^ ל הזמן היתה לי הרגשה שאצא ^ נקי. לא העלתי על דעתי, שכך ייכתב דוודהביניים.
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 16 | ה א שה ה ערבי המס 1בי שראלמ איי מתל הג ר ל קנ ד ה. ו או מרת :״זה אור אדום בי שראל!״ -מה הבי א או תה להחלטה !? 1 חמור ביותר.״ היא מפסיקה לרגע את שטף דיבורו־״
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 17 | עניסה לגרור אותי לעשות טביעת״ איבעות. ,הם לא רצו לשחרר אותי בשום פנים ואופן. הם הזעיקו, בשעת לילה מאוחרת, את אבי הזקן מן הכפר, כדי שיחתום על ערבות בשבילי ורק
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 18 | 6ו משתתפים ישלפו 700,000ש׳ כל אחד 49 משתתפים ישלפו 45,000ש׳ כל אחד 15,995 משתתפים ישלפו 1,000ש׳ כל אחד סה״ב סכום הפרסים 195,946,320ש׳ י סה״ב הז1בים ! 1,876,418
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 19 | צל דשו, דובו תנועת שרום ענשיו״ ,משונח עם אוו׳ אבנו׳ ער ההישגים והכישלונות של תנועתו עורד־הדין צלי רשף! ,דוכר תנועת ״שלום עכשיו״ ,שיגר את התגובה הבאה על מאמרו
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 20 | במדינה מישטרה ביקור בלישבת הרמטכ״ל הם מכיס גם רבי־מרנים. מכונית אזרחית חנתה על המידרכה בשער־הכניסה למישרד־הביטחון. חבלני מישטרת תל־אביב, שהוזעקו למקום, החלו
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 21 | . 1 11 ספגה חטיבת קסטל, ובשל היותה הגדולה בין חטיבות פת״ח, היתה פגיעה זו קשה במיוחד. הדבר נכון גם לגבי האירגונים האחרים, שרוב עוצמתם היתה מרוכזת בגיזרת־החוף
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 22 | מי הם בעלי המטוסים הפרטיים בישראל -למה משמשים במה הם עולים -מה מחיר החזקתם המטוסים ווחווחר גסוווסף ך* מעט בכל יום מימי השבוע ^ נעצרת מכונית ליד מסלולי ההמראה
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 23 | כמה מן המטוסים הפרטיים שלהישראלים עלמסלולשדה־דוב בתדאביב: החיים הטובים בשמיים שלים ביוקר המטוס. הוא בן ,40 ועוסק בטיס מאז .1967 היום הוא מנהל בחברת הנשק
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 24 | את הפיטמה בונים, בדרר״בלל, מחלק הפיטמה של השד השני, שמעבירים אותו כשתל לשד המשוחזר. את העטרה הסובבת את הפיטמה מקבלים משתל־עור ממקום מתאים, שזה יכול להיות החלק
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 25 | אופל א צל ר דצד עו ! מערכת השיווק המורחבת והמשופרתשל חברת ליאו גולדברג בע״מ מעמידה לבחירתך את מגוון מכוניות ״אופל״ בשלל דגמים פופולאריים במועדי אספקה קצרים -
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 26 | אנו מכבדים כרטיסי ישראכרט גו קפה ייאפרופויי בייגו-יטקבי, טל 289289 .־ 03 תעריפון המחיים שר החל מ־7.9.83 מחיר העיתון 3030 בארץ לשנה בשקל הוצאות משלוח מ.ע.מ. 510
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 27 | האיש שזכה בהמלצת הרבנים ושעד פי מ 1צא פיו נפסקו הלכות בישראל היה ״שו־רט! בעל מוסר מעוות ובעל תככים ומזימות״ הז רעה מלא כו תי ת לנמר סברהם ושרה נואשו כימעט \
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 28 | אספקה מיידית! מכונית ה״מיני״ שהפכה לאגדה וה״מטרד׳ המצליחה בעקבותיה עתה בהשג ידך במחיר מבצע ללא תחרות! רק 300 מיצי מייצור ומיצי מטרו ׳84 במחיריס מוזלים לתקופה
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 29 | מדוע וו ש אהחן באנו 55 ולדון ריווח מושות־השידוו ואיו ]אבקו על המקום האחרון ברשימה של אריהו ]אוו! מדוע מנחם בגין אינו אוכל? יהושע סרבול עונה על כך בטורו בחותם
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 30 | 017ט,׳] סייע לעיתונאי שואל שניסה לצדם אותו, ושלמה בו־שב־ט הונח נעו ערן וסיפר לנוכחים, גם מהמיפלגות, האחרות, שהוא ככר הגיש את הרשימה לפקיד. לא תמיד ניכר בו שהוא
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 31 | מאת דניאלה שמי ערב מופע־הרוק למען חברי יש גבול, הוציאה הקבוצה גיליון חדש של ביטאונה, במרכזו ראיונות עם חלק מהאמנים שיופיעו בפסטיבל באכזיב. שלמה גרוניך הסביר
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 32 | מסיקה פ רו צ לי ל עדינות המח שב ה הפסנתרן אלפרד ברנדל מופיע בישראל מה־ 24 בספטמבר ועד ה־ 8באוקטובר. הוא יבצע, עם התיזמורת הפילהרמונית, קונצ׳רטים לפסנתר מאת
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 33 | מתאים ל מוקד 816 טעם אמריקאי. תערובת אמריקאית. אזהרה -משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 34 | וויולו בא מבית־שאו מטהו אחו׳ הקתת־הבכווה, הלכו חגיגה עצמיג . גוטמן, שהוא בוגר בית־הספר חק וקולנוע בית־צבי ברמת־גן, את הכנסות ההקרנת־הבכורה סירטו לבית־הספר. בין
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 35 | לגן סגדראש־הממשלה ושר״הבינוי־והשיכון דויד לוי, בלוויית אשתו רחל. אחר כך התברר, שלוי התקשה למצוא את המקום, שגה ונכנס בטעות לבית אחר באותו הרחוב, ונקלע לחתונה.
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 36 | קולנוע צנזורה רנטיקה— זו לא מילה גסה אימפריית החושים הוא אכן סרט על מין. י זו אלא איוולת מתחסדת לטעון אחרת, או עמיד פנים, שאפשר להסתיר את המין מאחרי :ה סצינות
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 37 | הבימאית, שכתבה גם את התסריט, רצתה לצאת מן המודל של שתי האחיות ולהרחיב את הטיפול בנושאים אחרים, ובתופעות נוספות, לא להיות קשורה לסידרה מסויימת של עובדות. הדור
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 38 | במדינה פס וטמפו, שואים 1ופפים דרכי־אדם סזף ס1ף, שנה טובה הדיר הארוכה מגדיגיה לקרית־אתא. יא הגיעה לארץ עם תיק :׳יימס בונד, שמתוכו הוציאה :ל הקאסטות שבהן מוקלטים
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 39 | זיוה תלס מזמינה אתכם זא£ססץ£1ז 1174 6ז ¥1יווס * 1116ס * למכירת בגדי ס תיו — 1983 בגוונים אופנתיים! יבוא: קולקציה חדשה של בגדי ערב מאנגליה, פריז, גרמניה
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 40 | קיטוב עדתי־האיש שהבץ שפת חיות ושפות ספרותי שלא במקומו מחוש ועד לבארון מינכהאהן ״האישה כר 1ת ת הידיים״ דש1נם של מגידי־עתידות נכסי־רזח מילחמת־תרבות השילטוני, של
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 41 | שנולדה לפני כ־ 80 שנה במארקש, מארוקו. את סיפוריה שמעה חביבה בילדותה מפי בני מישפחתה, בימי־חול, חגים וחגיגות מישפחתיות. כיום ממשיכה חביבה דייו לספר את סיפוריה
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 42 | וחדה > ציי ׳ חחה ¥1י ר 11־1־ 1הקטנטנה, בדירתה שבהוד ו ^ #111 1 11ט ב 1 1השרון. מעיירת עליזה נחומי את :יוריה, ,העבודה מאוד מעייפת את עיני, אבל אני לא מוותרת׳.
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 43 | במדינה ך ך \ 1ך ה האשה נמצאת עם מאהבה ויד 1 1 1 11^ 11 נשלחת מן התמונה לתוך מחשופה, אן מסתבר כי המחשוף ריק מתוכן. הגמד, המתחבא מתחת לשולחן, מודד את האין־רגל,
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 44 | ומוותשהסכימה להתחתן עם עבו״ן, נפגעה בהקחרוו מאוו מהתנהגות המישטוה, שסירבה רהתיו את כבלי החתן ן יסה קחלון היא אולי האשה בעולם שחתמה לפני נישואיה על מיסמך, שבו
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 45 | התאבדות ועל פניה לפסיכולוג, אבל ניתן כמבוקש, והשופט עמירם דבריה. רק עורר־הדין שלה הצליח אבו״כביר כבר משעה 9בבוקר. השעה בכוח־רצון עז הצליחה להתגבר וחזרה פיאלקוב
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 46 | אברהם גינדי נענה לקריאת מרכז הקבלנים ומפחית את מחירי הדירות באופן משמעותי ביותר. הנחות ענק עד 1,200,000 שקל לכל דירה. הלואות מכספי חברת אברהם גינדי עד ־
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 47 | הי ציוניוני הריר או ארץ ישראל היפהפיה[סלהמממת קוראת אחת מירושלים כתבה לי לי מיכתב ממש בסגנון שלי. כלומר קודם קצת מחמאות אחר־כך הזפטה. הקוראת כועסת על־כך. שאני
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 48 | אוריביה ואפו: אירוסין בדוח הזמנים המודוניים ״בכל פעם שהוא נוסע בלעדיי, קורה לו משהו לא טוב. לכן הפיתרון הטוב ביותר, עוד טרם הנישואין, הוא לבדוק אם המצב משתפר
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 49 | אלאן דלון כבר ילד גדול, בן ,48 ומאחוריו קריירה מרשימה של סרטיב — מוויסקונטי ועד שלנדורף — ובכל זאת אינו מתעייף מלפתוח בכל פעם קריירה חדשה. בצד עיסוקיו
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 50 | ויאט־נאם שר שנות ה־ם8 מאז רצח מנהיג האופוזיציה הפיליפינית, בנינו אקינו, על־ידי ;יי הנשיא פרדינאנד ארארלין מארכוס, גברה ההתעניינות נלאומית במדינה זו. צופי
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 51 | במדינה אילת איש סימפאטי בפינה קטנה אצל הקונסול הבית פתוח והשולחן ערוך במישאלי פופולאריות באילת היה זוכה באחד המקומות הראשונים. שופע חיוכים, לבבי, רחב־יד,
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 52 | זם אוהדים...הה הן אוהדות...הה הם אומרים...הה הן *ומרות...מה ר משה אילת: שושנה דמארי: אהרון אס־חצירא: .,איו ר אפשוות להתמודד ,,הקהל דוצה אות ״רא אקלקל את עם
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 53 | 1אוהדים— מה הן אומרות. הה הם אומרים״ .מה הן אומרות.״מה ה בועז אפלבאום: אדונה פרנקל: יוסף לפיד: ,,שמיו ושחו -שישתז, אני רא ודבת לדינוזאור ,,הצינור הדת לא ער
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 54 | תוכניות מזעדפזת בטלוויזיה הישראלית יום שלי שי ום ח מי שי 27.9 29.9 • סידרה קומית: מישהו מטפל בך 8.02 מדבר אנגלית) .הפרק צוות • מחזה מקורי: ארוחת עשר 9.15 מדבר
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 55 | שידור צר״ש שרז! והעיתונות • לעורך מבט מיכאל קרסין, על הטיפול בפרשת העימות שביו השר אריאל שרץ ובין העיתונות. בכתבת מבדי שדיווחה על החרם שהטילו עיתונאי ירושליט
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 56 | ! הזרעה מלאסתית לגמד — זשך מעמוד )27 יפול הגינקולוגי המכאיב שהיא :רת. הוא הציע לה לפנות לרופא וף, ולא להתעלל בגופה. כאשר זה לפרופסור צבי פלטי מבית־ולים הדס ה
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 57 | — פורום ל שיסלת יש חיית שעשועים. היא אוכלת שוקולד מריר, משחקת עם הכלבים. נוסעת במונית ומרבה לצחוק. היא צבועה. ץ ץד*י בו ק ר נכנסת בבה למכונית ^ /ש ל מיתה,
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 58 | ספורט כדורסל הקוסם קוסם שוב עברו רק שבועיים מאז תחילת הליגה וכבר מתברר שמכבי קרית־מוצקין, שעלתה העונה לליגה הלאומית, הפכה מוקד התעניינות והפתעה לא רק לאנשי
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 59 | מאת מאיר תדמור ^ ה בו רסה הקנסות שד הבנקים שכדאי דה בכר זאת לשדם לא יכולים עוד, ו ...מה? אחרי שבוע או יותר הכל מסתדר. אבל, כדי לקדם את הגירעונות שיבואו, הם
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 60 | (המשך מעמוד )13 שמיר חייך, התייחס לכל בהגינות, שמר על הזכויות של יריבים, בירר חילוקי־דיעות בשיחות בלישכתו, והגיע תמיד לידי הסדר. הוא לא רכש לו אויבים, גם אם לא
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 61 | דדו ביום־הכיפח־י לא נתקלתי בדדו במילחמת־העצמאות. הוא היה בפלמ״ח ואני בגיבעתי, והמרחק בין השתיים כמרחק שבין מיזרח ומערב. בראשית שנות ה־ 50 הזדמנתי באחד הערבים
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 62 | שבון נפש משך מעמוד 115 השיחה איתו היתה בחמ״ל (חדר־מילחמה) .הוא אמר; ״זו מילחמה וצריך מה שקרה במילחמה הוא שהופתענו לסגת עד קו ההרים!״ כלומר, לוותר על מיים.
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 63 | הבושה זיעזעה אתחוג הסבוות באוץ -או ביוסומה נגנז עדיד החעובות מיסתורוו וגום דגרשר שמושת לפתוח את סגור ליבה ולדבר. מות יעל הכריע גם אותם. מי היתה יעל ברש? יעל (
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 64 | המחרים זוג מקסים מחפש בדחיפות נקבעה בפאריס, כמבקרת ה־100 מיליון במיגדל אייפל (מאז פתיחתו בשנת ,)1889ז׳קלין דוזיו מתחרז עם תנו דיו!) ,עקרת־בית בת 32 ממרכז צרפת,
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 65 | הורוסהוס מרים בנימינ• מזר החודש: השנה המצב יהיה הרבה יותר קל, הצעות מעניינות ומקוריות יוצעו והפעם יקח, פחות זמן להגיע להחלטה ולרוב, תהיה זו החלטה חיובית. למעשה
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 66 | היה 031113 הוה שהיה גיליון.העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הביא בת-שער נרחבת, תחת הכותרת. היום נולדתי מחדש!״ שבה גולל סיפורו של אסיר־עולם יעקב
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 67 |
העולם הזה - גליון 2404 - 27 בספטמבר 1983 - עמוד 68 | תשרי תשמ״ד, שהתאבל יעל
חזרה לתחילת העמוד