גליון 2405

העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 2 | צייר,לעצב, לאייר, תכנ,1לשרטט ולקשקש רשום ולצבוע עי שמן, אקריליק. מים. גואש ופסטל הרי עזר ועוד. צרים מחומרים בעלי איכות מעולה .ר למעלה מ 80-שנה. ,שר אתה יוצר עם
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 3 | כתבת השער הקידנזי: כתבת השער האחורי: הגמדים של מרידוד בחזונו ראה אלפי רובוטים קטנים עושים בלילות את עבודת הפועלים ופותרים את בעיות סכסוכי-העבודה במשק הישראלי.
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 4 | ונ שבץ מכחכים ממשלה שחוברה רה יחדיו אחדות לאומית, מערך ליכוד־מפא׳י וממשלת •00 ד׳ל מקיר לקיר -קוראים כותבים בעד ונגד. ממשלת אחדות לאומית הינה אפשרית בהחלט,
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 5 | אולי בעזרת החבר השלישי נצא מלבנון לנורמאליות. נחמן סדרת, רחובות נשיא רחום וחמן שאינו רואה, שאינו שומע ושאינו נוער החבר השלישי בטריאומווירט אגודת
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 6 | :ולם דיברו על ממשלת־אחדות. איש נימעט אי1ו חצה :ה. או אי־אכשו להיות נגד ויש מ שמרוויח מנל העניין מלכים ליום אחד ץ ברי מדעדון*התשע (ידר !הכנסת מנחם סבידור,
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 7 | 11₪י11 דא־מושד, לא־מימשד, ד א־בי ס ש הגדה ך א להכיר: סמי מוצפי, ם גן־אלוף, צבא־הגנה־לישראל. *גבר כבן ,35 יליד עיראק, מרכיב משקפיים, רחוק מן הטיפוס המצוי של
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 8 | שוב חסיח שרבי־הדץ סניגוריו של עורך־הדין שימעון חרמון, הנאשם ברצח, עומדים להגיש עתירה לבג״ץ. הם טוענים כי כאשר ביקר אחיו של שימעץ, מאיר, שגם הוא עורך־דין,
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד 16 ויש להם 1196 בפרלמנט — יצוגה בפרלמנט מקביל פחות או יותר לכוחה האמיתי. קול אורתודוכסי שווה כמחצית קולו של מארוני. 0הדרוזים מונים 300 אלף
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 10 | כמוני לא בהכרח מאלוהים״... סי מומחית ,#״ 31 יז כ דזי ך >זד!ג 8 9 להשיג עתה בחנויות הספרי: סלעו גי ס : 284919 _! 295318 ״גופי ואני״ חוווזנלת?4וו*נ1יו 11ז>1 חוות
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 11 | ענת סוגוסט חזוה השבוע וצידון ומספרת על המתרחש בעיר ובדרך אליה ^ יסמאעיל חגיאני ( )17 היה \£מאושר. הוא עמד בשדה הפתוח, רובה־ציד בידו, וחיפש ציפורים. איסמאעיל
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 12 | מאחרי גדרהתיל של בניין המימשל בצידון ממתינים נשים וילדים מתור תיקווה שיקיריהם ישוחררו (המשך מעמוד )11 מוות, נשפכו החיילים המבוהלים מן הרכבים, שכבו וכרעו לידם
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 13 | — סתם יש של חול גיורת צידון של יחידת הקישור __ללבנון. זהו התואר הרישמי של סא״ל סמי מוצפי, שהוא למעשה מושל צבאי של צידון(ראה הנדון) .האיש יושב במיתקן המשמש גם
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 14 | יעקוב מרידוד עשה זאת שוב_ : הוא תחב 1על חוח!; שוי 11ם חבוה אמויקאית ער הצנה ׳שואל בחנוטים. מננ״ר מישודו הניקטיב ,,סמי בוידויו(מימין) שחוו ואונן שרום (למטה, ליד
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 15 | — יפאן וארצות־הברית. כיאה לגודל הפרוייקט תוכנן מסע רב־משתתפים בראשותו של השר. לגודל צערו של מרידוד לא יצא העניין לפועל. ועדת־החקירה עמדה לסיים את דיוניה.
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 16 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...הה הן אוחרות...מה ד״ר איריין רנן: אריק סיני: פינחס אילון: ,,המדינה שמונית, וקשה .,הדעה הטויטי ת שר ..נפסיק את ״בוא
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 17 | 1אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן *ומרות...מה ה דתר זיינרמן: -היתה אייה בנה התפוצצו השיחות על ממשלת ליכוד לאומי בין שימעון פרט ויצחק שמיר. לא תהיה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 18 | *51111 מד חום קויט למאכלים מאת מאיר תדמנר רמה 3ר רהבויח נסו רחרל בריוק לפני שישה שבועות נכנסו שישה בעלי רכון ישראלי לבנק שווייצי בשווייץ, והפקירו :ל אחר סכום
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 19 | לפני שאתהמפרסם מוד ע ת לו ח בעיתון -רצינו שתדע: מעתה .במחיר מודעה וחצי, יש לך פשו בכל ששת העיתונים החשובים במחנה יש לך נכסים למכירה רוצה למכור מגרש אתה מחפש
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 20 | אולמי התצוגה והמכירה החדישים פוינ ט כל מה שחלמת עליו, בתחום מוצרי החשמל והאלקטרוניקה הביתיים, באולמי התצוגה החדישים בבית אמפא, דרך פתח־תקוה ,16 תל־אביב. התצוגה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 21 | יש גבולעכשיו במשך שש שעות שכבתי על הארץ בפארק אכזיב, מול פני הים, וחזיתי במופע יש גבול. היה לי זמן לחשוב. הנה כמה הירהורים שעלו בליבי, בין ההסתכלות בשקיעת״השמש
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 22 | גילוי מדהים הסתתר בין שורותיו של ראיון עיתונאי שיגרתי: חבר־כנסת קיבל כסף מסוכנות הביון המרכזית של ארצות־הברית הם־ א״־א 1דמן עיתון יושודאל•! ^ סיפור המדהים
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 23 | ושיתוף פעולה עם אצ״ל, נראו באותה תקופה כמחשבות כפירה. ליבנה נראה להנהגת מיפלגתו כהרפתקן מסוכן. אבל אחרי מילחמת־העולם השניה, הלכו המיפלגה וההגנה בדרך שהיתווה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 24 | סאדאת נכנע ובגין מפני שנדחק לפינה. הוא איבד את בוית־המועצות, את הברתי־מזוהות, את השלם העוב* והמוסלמי. הוא נשאו מור בגיוחומ]., 01111111 ו ו 8ו! א ר • הייתי רוצה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 25 | בבריטניה, לפני כן, וכי הוא לא היה יכול להיכנס — לבריטניה בגלל הרקע הזה. • לסאדאת כאמת לא היה איכפת, נכון? לא היה איכפת לו, וחודשים לאחר מכן הוא פתח ביוזמת
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 26 | סאדאת נשאר עירום 1 (המשך מעמוד )25 לפני הקונגרס, כי תהיה הקפאה בהתנחלויות? אבל למי איכפת? רק מה שבכתב, זה מה שמחייב. וזה מה שאמרתי לסאדאת בכל פעם. הוא אמר —
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 27 | אתרטון, אחרי שהתפטרתי, לא הייתי רוצה שתהיה במצבו של השגריר האמריקאי באיראן. • מה הוא אמר? הוא לא היה בטוח. כל אחד לוקח את מצריים כנתונה. זה יכול להימשך עשור או
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 28 | הנעוה היהודיה ארחאנדוה(בתמונה) נעלמה. אחו שנים הוגיעה עדת־רא״ה וסיפרה כיצד עונתה והוצאה להורג. הוויה בארץ עד״ן מקווים... לעמוד על רגלי. הפצע שעל גבי הזדהם
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 29 | כלילה ולמשך שעות היינו מתרוצצים וקופצים קפיצות צפרדע, כשעינינו קשורות. כשהיינו מגיעים בריצה פראית לקירבת הקיר היו צועקים ״על הארץ, פולי וצוהלים למראה פרצופינו
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 30 | רק אם אתת יכול להרשות לעצמך הרבה מא1ד: אקאי. יפן. מ ער מ ת וסווגו ממוחשבות. א7ן אי. יפן. ההמלצות הטובות בעולם .5.4 .ט -״ 87ס 1£8 8£0אט 3ו 000״ 7 *83 -ט 8£57 8
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 31 | מדוע רא וצג מחזהו של סונול בוחס־אנויקה ומה עשה העיתונאי בבויכה לצד ואש־ העיו״ה, שאותו התקיו ענייני הרכבת הקואליציה גרמו לסגן ראש־הממשלה דויד לוי להפר נוהג
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 32 | הסופר אברהם ב׳ יו הושע התנגד לנסיגה מהדי שוף ויצחק מו ד עי איי!ם 1על חבריו־ ן 11 הו איתאש פז איש הטלוויזיה יעקב אחימאיר שוחח עם המראיין איתן דנציג דווקא על
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 33 | האמנים סיננו אח מ־נסתם והאדנים באו מנד וחב הארץ רמחח השמועות על וימוני־יד והאיומים האנונימיים עברו אחד־אחד על חבילותיו דרו המיתקן האלקטרוני, כששוטר בבגדים
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 34 | הורוסהוס * לעיתים קרובות נשאלת השאלה, מהי * הסיבה לכך שבני אותו מזל יכולים להיות * שונים מאוד האחד מהשני. במדור זה הוזכר * לא אחת שהסיבה לכך נעוצה, בשעה, בשנה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 35 | ן קראום וכוס בירה. קראוס ץ באכזיב לאל־פאגיר המיז״ ש להקים מדינה פלססינית. | ל | |יי ןדןך הזמר שלום חנון בא למקום לק 1111 1 1 1ראת הסוף. באן: ברגע של הירהור
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 36 | אברהם גינדי נענה לקריאת מרכז הקבלנים ומפחית את מחירי הדירות באופן משמעותי ביותר. הנחות ענק עד 1,200,000 שקל לכל דירה. הלואות מכספי חברת אברהם גינדי עד ־
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 37 | איך להפוך גועל למנה אחרונה ( איזהמזל־ אצלנו במישפחה יש חוק, שלא לוקחים את הילדים לקניות בסופרמרקט, כי זה פשוט עולה כפול. אבל לפעמים אין עם מי להשאיר אותם,
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 38 | במדינה קיר״ת־אונו די כפית־זהב יוצא מעברה שעשה היל רוצה לעשות למעז הציבור. שמו של עורר־הדין הצעיר, אמנון דרור, כבר הפך שם נרדף למישפטן !תמחה במישפטי אישות.
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 39 | ארק־ע כאידת נמשכת של כיד בנואיבה ה חו פ ש נג מ ר, השמשכבר שו קעת מוקדם יו ת ר, אבללאב אי ל ת ! א ר קי עמזמינהאתכםלש לו שהימים של כי ףועםהפתעהאמיתית ־ לנופשי
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 40 | ספר הדימיונות שד היהודים ה תו פתה מגוחך של פ רו פ סו ר אלקי! יזסי שטרן בן שי שים ל ש מו ע את א מרי ק ה שר ה קזנב השם! של המת רג מ ת מקור כעץ השדה הסופר פנחס
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 41 | שבלי ספק יזכה לדזיי־נצח כפנינה קלאסית קטנה.״״ את הצדפים של הקץ החי מצאתי, פתחתי!, ובתוכם היתה אצה. לא פנינה. פרופסור סטנלי אלקין, המלמד אנגלית באוניברסיטת
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 42 | מודעות בטלפון ב עיו ת 1ל ב טי ם ב ח ״ המין לבל ה ע תוני ם •עד בכר טי סי א שראי במחירי המערכת 01116ג סיוו ס >אסוז*אז 0זאו 0ז1$8* £11 •ע1רויוכרט גלריה לדברי
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 43 | המעמד המעופף התענוג שבהחזקת כלי־טיס נו ט׳ שרה בשנה כמחיוה שר דירה בימנית -מיהם האנשים שיכורים רהושות זאת לעצמם* ך י< מ טו סהפר טי היקר ביותר ! 1בישראל שייך
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 44 | הווטרינרים ב ר מל הלא זכר! כי תפקיד ם להציל חיים שד בערי־חיים וההולנדים שאלו :״מה, בי שראל הורגים עכשיו גם ציפורי?״ י רופא הווטרינרי ד״ר אלכם|אקרמן הרים את
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 45 | אלמנטאריים. לכן הועברו הברבורים מנמל־התעופה הישר למישקו של מעיין בקדימה. ד״ר מרוז השגיח על ההסגר. כשהברבורים סיימו את ההסגר, ד״ר מרוז ערך להם בדיקות דם ואחרות
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 46 | קולנוע כוכבים :ל אחד 1ה 1ז־ 1שלז אי־אפשר לטעות בזיהוי ההודי שבין השלוה. הראשון בא בחולצה צחורה העשויה מכותנה קופה, שסימלה את התנגדותו של גאנדי לייבוא ־ים
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 47 | יותר משהרוויחו. הוא הושפע ממסורת הבריטים שהיו השליטים, אבל יחד עם זאת התנגד להימצאותם שם, באופן חריף ובבחירה סופית, הוא חזר אל עצמו. ״אשר לי, באופן אישי,
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 48 | לו גוסט: קמפ־דייוויד קם ותחייה לו טסט( מי שזכה באוסקר עבור תפקידו המקסים של הקצין, לצד ריצ׳ארד בסרט קצין וגינטלמן) מעצב עתה את רמותו של הנשיא המנוח אנוור אל־את
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 49 | לכאורה, תמונה שכולה שימחה ותרועת ילדונת משתוללת, כשאביה מניפה אל על בתור בריכת שחייה. אבל הדימיון המפתיע, שמגלה הילדה לאמה, מסגיר את העצב שבסיפור שמאחרי
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 50 | סין: עונת ההצטיידות חיסול מורשת הידר מאו בסין העממית מורגש יותר במדיניות פנים, מאשר ביחסי החוץ של המדינה הענקית. פולחן־האישיות, ראדיקליזם החברתי והשינויים
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 51 | *גלי פרופשיונל - הנעל שניצחה גם בחו״ל זח 0ק0311 5 מקבוצת מ פעלי גלי גלי ספורט־איונן ברגעים הגדולים. צרפת- אליפות אירופה לאומות בכדורסל מיקי ברקוביץ עם הנעל
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 52 | אפס ת2ן דות ^ ן ^1ם שלט-רחוק בהפעלהנעב•* חוסלטן תעלקסטה *•*יי סט״ זהזאאס 4י ייייי*י י*:<.י*׳\ וז**.ו **111111 בי אייז ב ר ״
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 53 | גאולהבראליעזר, בתו הבכורה של דויד בן־גוריון, מספח במלאו ז ן 91 שנים להולדת אביו־ ,1על ילדותה, על בך גודיוו ונורו כהודיס ,1ער יחס וגביה לדיין ן, גולדה, אשכול
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 54 | קוץ־־מוץ׳ לזכר פולה (המשך מעמוד )55 כל ילדיהם של בן־גוריון ופולה נישאו. עמוס נישא למרי, שהתגיירה בגיור רפורמי. כשעמדה בתו גליה להינשא לאיש, קפצה הרבנות והערימה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 55 | רק מאוחר מאוד, כשעזבנו את הבית, עברו לחדרים נפרדים. אבא היה קורא עד שלוש בלילה וזה היה מפריע לה, אז בנו לו חדר קטנטן ליד הספריה. הוא היה מסודר מאוד ואהב להדיח
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 56 | ת 1ב1י 1ת מועדפות בטלוויויה הי שראלית 1רביעי תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית בדירה אחת (— 11.00 מדבר אנגלית) הפרק ימי בירה ועשב. 5 *10 • בידור: עד סזים (8.02
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 57 | שדור צל״ש שווה רכל גפש • למתכנני ועורכי מה שבא, תוכנית־הכל־בו החדשה. אף שהתוכנית הראשונה לקתה בכמה שגיאות(רק עצלנות כימאית יכולה להסביר את הושבת כל המשתתפים
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 58 | ן וץ׳־ם זץ׳ לזכר פורה המשך מעמוד )57 ראיתי את אורית עם בעלה־לעתיד בחדר זמגורים. אז עוד לא הכתו אותו, אמרנו לילה זוב ולא הפרענו. כשהלך, ראיתי את כל התמונות טל
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 59 | ספורט כדורגל רק 10 אחוזים ספורט אוהדי כדורגל רבים לא הבינו את צעדם המוזר של אנשי מבט־ספורט של הטלוויזיה בשבוע שעבר. מדוע הם לא מצאו לנכון לשדר על המסך הקטן את
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 60 | סתם יום של חול זמשך מעמוד )13 עירים באפס מעשה, וכיוונו אותנו אל קומה השלישית. הכניין עצמו ריק :מעט לחלוטין. קשה להאמין זעיריית צידון מתפקדת. חדרו של
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 61 | -ה שו פ ט :״אחד התיקים המדוברים.־׳ הקצין :״אחד התיקים המזומרים ר ^ ש בו ע התעוררה סערה בחו- ( )גי־הבוהמה ובחוגים של היפים והיפות של צפון תל־אביב. השמועה עברה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 62 | ^ העשירים לטיס _ מרבד הסמים — המשך מעמוד )63 פוליגרף הפרטי אמסל, ולהבדק מכונת״אמת. * 4יי!£ ^ מזומר * בדיקה התברר שכולם דיברו אמת, חוץ מעידו בן־יוסף, ששיקר
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 63 | הסעודה האחוונה שר ההצגה המסיבה האחוונה של הקיץ הנדר האחרון של האסטרולוגית השיטה האחרונה לחגוג יום־הולדת תשמ״ו ^ מסיבה האמיתית ( 1האסטרולוגית, הקוראת בכף־יד
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 64 | שחקני ״קשר אייר״ חגגו ב״הבירברה״ אבל אף אחד מהם לא רצה להצטרף לשירה ארוחה האחרונה של משחתני,קשו אייר כין בימאי ושחקן ;די-י־ג :יק ויינגרטן, משוחח עם אחד משחקני
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 65 | ה ן /וחלוחך מירי אלוני החליבה בהצגה קשר־אייר את השח־ 1 # 1 1#111 ני 1 1קנית והזמרת נורית גלדון, אחרי שנורית התחתנה והרתה. לפני מירי החליפה את נורית השחקנית
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 66 | אנו מכבדים כרטיסי ישראכדם גו קפה ״אפרופו״ ב״גו-יטקבי, טל 289289 .־03 ת הי ה ברי אהג מי שה וז קו פ ה יותר בית־ספר ״אורלי״ לספרות גברים ונשים התע מלי הרשמה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 67 | אמה 1ת מבלות שלילת־רשיון זה כנראה עניין שבאופנה. ביום השישי חגגה נילי, אשתו־בנפרד של יהודה ברקן, את גמר שלילת־הרשיון שלה לשלושה חדשים, ואת הכניסה לדירתה השכורה
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 68 | אונס גיליון ״העולם הזזד, שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, עסק תבת־השער שלו, תחת הכותרת.אונס במינזר?״ ,בגילויים בפרשייה !ורדה את המדינה, בדבר התרחשויות במינזר
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 69 | בבדיזן ה שלד 114.ז::וו ורכז הבינלאומי לבדיקת ;זנתה 80 זו\*0\/¥/תמ 8במדליית?* לשנת 1982 על איכותה המעולה. *ן *?י?ן 1 1ין 63ן אמריקאית ;זהרה -מ שרד הבריאות קובע
העולם הזה - גליון 2405 - 5 באוקטובר 1983 - עמוד 70 | מיססר 2405 כ״ח תשרי תשמ״די 5^10.83 ;צין־הביטחון כלא גרמני - נישואל יוסף (.ג נזה), וי ר
חזרה לתחילת העמוד