גליון 2407

העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 2 | וימו־ יעקבסון ט מי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 3 | כתבות השונו־ הקידנד והאחורי: ממשלה ללא כיסוי והעולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדו ,3 :טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 4 | בוכחבים מאח החמור סנצרת ושומר העיר תל־אביב א בי גי ל ינאי יום־הגחירות לרשויות המ קומיות יהיה הזדמנות בלתי־חוזרת לשלם לכמה מן המו עמדים כגמולם. מאוזן: ) 1יצא
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 5 | רודך־שלום בלום וידיד(ר ב־ סוץ סעד חדאד) י מיליון דו לר ביו ם ערב• 1לייבוביץ. יש לי כלב 8שעוזב את הבית לעיתים קרובות, אך אמי מאמינה שהוא הגיע עד שדזדדב. גם לא
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 6 | דינ-ה יצחק כהן־אורגד התמנה מפני שאיש מביו ראשי חרות העם 5 לא רצה לשלם את מחיו ההתמוטטות, ובינתיים בליבו־ליס ...סם שדהאנטי־שמית הבריחה מן האחריות ^ יום הראשון
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 7 | זה התחיל במ חדל ם1נ 1ם נטרי, שכמעט אי־ אפ שר להסביר החסודה ו 9ל ף * עולם לא התחילה ממשלה את דרכה ברגל־שמאל כל־כך ^ /שמ אלי ת כמו ממשלתו הימנית־ימנית של יצחק
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 8 | שינויים בבורסה בניגוד לפירסומיס שונים, לא יתפטר השר לכלכלה, יעקב מרידור. מקורביו הסבירו, שאינו יכול לפרוש בשעה קשה כל־כך לממשלת יצחק שמיר. ייוגונן ערבות המדינה
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )6 תימהוני, שלא הוכיח את עצמו עדיין בשום תפקיד ביצועי חשוב. באופק הופיע לפתע יגאל כהן־אורגל, עסקן אפור, חסר סמכות ותוקף, שהוא טכנאי כלכלי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 10 | ר הט בעד תר בו ת א1ובעדר הט! אנו החתומים, אמנים, סופרים, אנשי תרבות ומוקיריה, מביעים את הוקרתנו על התנופה הרבה שחיי התרבות בתל־אביב־יפו זכו לה בתקופות שירותו
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 11 | המתנחל* מאר־אלי יגהר את י שראל מודי־התיכון בתיכון עירוני א׳ והשירות הצבאי בנח״ל, הוא נרשם ללימו דים באוניברסיטה העברית ולמד שם כלכלה וחינוך. מחזיק בשני תארים,
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 12 | המתנחל מאריאל. (המשך מעמוד ) 11 שבראשו עמד מיכאל קליינר, היום כהן־אורגד הסתנן לסניף בעזרת קבוצת פעילים בראשות יוסף פרנקל. הם טענו שקליינר ואנשיו דויד (״דודי״)
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 13 | היתרונות שלנו: אפ שרות ל 3תשלומים מנו׳ ליחיד מבצ ע פרסי מועדון חברים הנחות על עורות־ קרקע תבניתהמינ/״ם הטובהביותר א ־ רי תכנית מינויים?! מהזה קונקורד 55מ אפ שר
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 14 | אימרהוולג׳ש יטוס כן! מר אימרה וולגיש, מנהל סלון ״ולי״ בבאר־שבע השתתף במבצע ״טריו — 5קולסטון 2000״ של ״וולה״ ובההגרלה הראשונה שהתקיימה ביום 5באוקטובר ,83 זכה
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 15 | * 5 !1111־ ג גי מי הגג קי ס: בגק ל או מי, בנק די סקמט, בנק הפועלי ם ^ מים אחדים אחרי הודעת הבנקים על הפסקת ויסות מניותיהם, נפגשו דבורה, רופאה מצליחה המנהלת
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 16 | ״אלמד את; 1בנקי לקח ר (המשך מעמוד ) 15 או על סעיף אחר מחוק הבנקאות, שגם עליה דיבר העורר־דין.׳׳ .האמת היא, שכעת אני לא מבין איך יכולתי להיות כזה אידיוט ולסמוך
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 17 | זכוכיון בתור מיסגרות ברזל צבועות. בתוך מבית לא מורגשת שום תנועה. ,התריסים הפונים לכיוון רחוב בלפור רמוגפיס כולם, עד הסוף. לא נותר שום חח־ .כאחורי הבית יש
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 18 | מדוע קודקע ה שו הליברלי ל טי שהמריא* ^ ישלא הבין מדוע הם עשו זאת זה לזה. מדוע ניסה גירעון פת להכשיל את יצחק מודעי שניסה להכשיל את פת. מדוע הודיעה. כנופיית
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 19 | 9010 ראונזי תכנית בנק לאומי שמלווה את החייל שלך וגם מכינה אותו לחיים האזרחיים יש לך בן או בת בגיל גיוס עזור להם לתפוס ״טרמפ לאומי״. ״ טרמפל או מי״ — התוכנית
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 21 | מדוע התקרב משה ארנס לדרוזים ומה הוא מסר על־פי ירוחם משר תוכנית הדולריזציה שהסעירה את המדינה ביום החמישי שעבר, גרמה פעם נוספת למכות במערכת החדשות התל־אביבית של
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 22 | מה אומר טדי ק1דק למתחרה! ומדוע סירב ד 1ד 1דותן להתחרות ער ראשות־המועצה של רמת־השרוז ^ ך 1ץ \ 1מתעטש ומס תיר א ת פיו בין ידיו, מגרד את עינו ומנגב זיעה מפניי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 23 | בלננים בחוג הבית של צ׳יץ׳ נכח גם איש ״הפרלמנט של ראשון״ זאב מאירוביץ׳, שסיפר כי למרות שהוא חבר במרכז המיפלגה הליברלית, הוא יתמוך במאיר ניצן, מועמר המערך בעירו,
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 24 | הפר שן הצבאי ש ל ״השלם הזה״ מנתח את הצפוי צפונית דנהר אחלי ודרו מי ת ר ,1מאחורי קחי צה״ד ך * קרבות שפרצו כשוף, אחרי נסיגת צה״ל 1 1משם, לא הפתיעו איש. היה ברור
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 25 | לוחמים דרוזיים בהרי השרף מט ח־פמיס מכוון הי טב השמיד את הכוח בעיקר בין הדרוזים ובעלי־בריתם לבין הפלאנגות, הרי לאחריו נפל נטל הלחימה נגד 1הקואליציה של הכוחות
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 26 | יבצע אפרוח (המשך מעמוד { 25 המערך בשדה־התעופה פגיע לאש ארטילרית משאר חלקי השוף. גם הקירבה לאיזורים שבהם ערוך הצבא הסורי, עשוייה להביאי לעימות בין האמריקאים
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 27 | האוריינטציה התרבותית והפוליטית למערב, והסתייגותו מן הערביות. היו למורת־רוחה של סוריה ובעיקר של מישטר הבעתי. מן הצד השני, הקמת מדינה מוסלמית־רדיקאלית, העשוייה
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 28 |
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 29 | בז האינפלצי ה אנ 1כי אני בן האינפלציה. היא היתה הסנדקית שלי. אני מתכוון לזה באופן מילולי. כאשר נולדתי. השתוללה בגרמניה האינפלציה הגדולה. הדפיסו שטרות־כסף
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 30 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומר מה הן *ומרות...מה ר ראה רבין: אדי דה־קסטרו: .,ננואהשאוהבים ״אז:׳ מו־גישה אשמה ..היהודים והעונים חצים אצלכםשחווים ן אף
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 31 | ו אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...הה הן אומרות...מה ה מני פאר: שאור ססירה: ..אנחנו הומים בוגד אני וואהעתיד ״אמו רא ש ״ ו דאף אז למה לדבר ב מ אוד כלכלי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 32 | אצל אברהם געו׳ השקלים שלן שווים אצל אברהם גינדי יותר. אין חוכמות! בל 69ש׳ שתשלם בפועל יהיו שווים .$1 זה לא הכל — בנושף לכן תזכה בהנחה משמעותית של עד .$15,000 ״
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 33 | מיושם נרר־עורמ: איו דחיות צעיו, לא ער הלחם בריא ויפה ־ רבד! טילפנו אלי ואמרו לי שווידאל ששון מוכן להיפגש איתי לארוחת־צהריים בסוויטה שלו במלון הילטון. אני לא
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 34 | מהיטלר הצעיר עד ברגד 1המזדקן, ממאידאנק עד צברה ושא תי ד א - ה שבו שן ״טיים״ חגג את יום־הולדתן ה־ 1 60 מגלה ס 1ד 1ת מחדרים רבים בו גוריה 11171193 711 ך * אטום
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 35 | שניידר מארלון בראנדו ומאריה (הטאנגו האחרון בפאריס): ״הגבר הוא בגיל־הביניים, בעל רעמת־שיער ופנים חרושי נסיון־חיים. הנערה צעירה, שועלית, לא־איכפתית. שניהם זרים
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 36 | קינ1חשד דוד ארי ם הרצל: צא מן הטריפ! איזה דווה אול ם החתונות והבר־מיצוות \ £ב או הרבה קרובי־מישפחה, ידידים, עיתונאים ושחקנים. כל המוזמנים ישבו מסביב לשולחנות
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 37 | ילד טוב ירושלים 1הקת ״תיסלם״ התפרקה, להקת /טיפול נ מרץ התפרקה ואת המקום שהתפנה בצמרת הרוק הישראלי מנסות לתפוס להקות חדשות. אחת היוזם והעומד בראש הלהקה הוא
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 38 | מקום טוב באמצע מה קורה שם, בוויצ״ו -אין להם תוכניות״פנסיה לגברות ־כבודות, אין גיל־פרישה, לא עורכים אף־פעם חילופי־גברייבאירגוני־הנשים? רעייה יגלום, הנשיאה
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 39 | איו לזכות גלינג־גלינג. הטלפון מצלצל. מי על הקת ״קוראים לי רוויטל נדב, אני מנהלת מישרד־הכרויות לפנויים ופנויות. ביום ראשון אד עורכת ערב מיוחד לרווקים אולי תכתבי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 40 | הווידוי המזעזע של גרושה בת - 55 על בדידותה, חייה, נסיעותיה ^ ני, כמו הרבה חברות שלי בנות גילי, בערך 45־ ,55 מרגישה שב־ , איזה אופן אנחנו מנודות מהחברה. בגלל
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 41 | עם גברים נשואים ורחקים ועם וחברות בשרה דורון. אבל היא מכרה את כל הרעיונות הליבראליים שלה תמורת כסא. כי אחרי כסא בא מייד גם נהג ואחר־כן־ מזכירה. חדי הגירושים
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 42 | ליי צ ר בזעילי־גשם -זה כד פעם להסתכל על השמי .1אם אין גשם -אז א !1שנה! אבל - ארצה, בשנת ,1949 מהונגריה. הם ניצלו מידי הנאצים, כשהם מחופשים לנוצרים, גוררים את
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 43 | ״לא היכרנו אף אחד בארץ. היו לנו קרובים בירושלים, אבל לא רצינו ללכת אליהם עד שלא נסתדר. בעלי הלך עד תל״אביב, ברגל, לחפש דירה. הוא הגיע ליפו, לגיטו הערבי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 44 | גבע בטלפון בחצות הלילה, חותמים על עצומות, בקיצור מדברים, אבל לא לוקחים שום אחריות. ישנם גם אותם אנשים ש׳דיברו במירפסת׳ ,כפי שמכנה אותם גבע, מפקדים שחשבו כמוהו,
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 45 | ,.שיעור מולדת״ :הדמויות מאשימות את האומה ,,יש לי ידיים, אבל אין לי אב אר עצמם, שלאורם מחנכים את ילדי הארץ. ״כמוסד מרכזי של המדינה, גלום בצה״ל כל הטוב וכל
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 46 | נ מ שו 30 שנה היה השחקן שמואר וודו ברת־ ־ ידוע. רבתע השתנה הכר -ובר זה מבני שחזו להונגריה כוי רואות את הבית שבו נרצח אביו חוו 1יומ ווחד אך הסתירו לי, ולא ראיתי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 47 | הדלת, יצאה אשה, מטר וחצי גובה. שערה לבן מזדקר, גיבנת, בלי שיניים — אבל עם ברק בעיניים וחיוך נהדר. שלום — אני אמרתי לה — שלום דודה יוצי. אני וולף ג׳ורי שנולד שם
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 48 | קולנוע סרטים הקצר של מ שו ע לפני 20 שנה בערך, השמיע סטנלי קובריק נבואת־שמד אטומית לעולם. מישהו לחץ על הכפתור, והמכינה החלה משחקת את המישחק. בדיוק ובציות, על פי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 49 | מסכנים יותר. לפתע מתחלפים התפקידים ואז * נוצר מצב פינטרי — איננו יודעים עוד מי המשרת ומי האדון.״ לדעתו של בדהאם. ישנה הקבלה בץ הרעיונות המרכזיים של רעם כחול
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 50 | אנש־ם ב שו ם כויסטיאן דיור -לא לנשים בלבד כתפיים מודגשות ומוגדלות, גוף ישר ודקיק, צבעים חיים וחריפים: זהו תכתיבו של בית דיו ר לגבר האוהב להתגנדר, בחורף־אביב
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 51 | פאסקל פט׳ :חזרה רומנטית לאור הזוקוויס בשנות ה־ 60 היתה לבד הצרפתי תגלית יפה מאוד, בעלת פנים .אקסוטיים ומעודנים כאחד, פאטקל פטי. היא הופיעה בסרט שהתחיל גל
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 52 | יבף ת־המועצוז: בני זאת תועבה המדור הזה, והעולם הזה בכלל, מעולם לא אימצו לעצמם את מיקצוע ״האנטי סובייטיזם״ .מונח זה אינו מצביע רק על גישה ביקורתית כלפי
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 53 | פסק דין או הסכם פשרה קיבלת על עצמך את הטיפול בבעיה משפטית. אתה יודע שעבוד הלקוח זהו, לעיתים, עניין של להיות־או-לחדול. לכן אתה מעמיד לרשותו את מיטב כישוריך
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 54 | מנ-׳חי׳ יפ0מ£00מ דו ב ר בר א \
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 55 | מה נ ש מע • תקליטו האחרון של צביקה פיק, או סף פרטי, כולל קטע בשם שיר לגיון לנון. זהו ניסיון דוחה של פיק ואשתו, כותבת התמליל, להגיב ולהביע צער על רציחת היוצר
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 56 | יצירותיז ש ל יוצר נשכח ביקורתית 1983 ^ התגלמותה ש ד ריקמוז ינקי מקונטיקאט בחצר המלך אר ת 1ר שי שרו תרגיד עם פרופס 1ר זנדבנק מקור זרחי ישראל זרחי ( 1947־ ) 1909
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 57 | הנכון כותרת השאולה מהמשורר נתן זך, והמעידה על יצריו של פרופסור זנדבנק, להכתיב למשוררים את נתיבי שירתם. כאן המקום להעיר גם, שספר זה לא ראה־אור על־חשבון הוצאת
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 58 | תוכניות מנעדפזת בטלחיזיה הישראלית תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית חס רביעי 19.10.83 תוכנית של שיחות בסלון ובנעלי־בית, עם אישיות ששמה עדיין לא נמסר לפירסום
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 59 | שי דו ר צל״ג תת־רמה ה ס קו פ הסיבה: חוסר יכולת טכנית של כתב להתמודד עם הנושא המרתק הזה. הפתעת ארידור • למפיקי פעמי המיזרח, המופע המשותף לקול ישראל ולטלוויזיה
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 60 | _ בגדיים מ תר! ענד 2דירו ת (המשך מעמוד )43 !פסגת וסתהשרון רח׳ מרדכי ,5רמת השרון דירות חלום בנות חדרים בכל דירה: •מטבח אמריקאי משופר •ריצוף כהה בסלון ובפינת
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 61 | החי במדינה מזכרים בד בר ^ נגב, שבועיים לפני התמוטטות ^ מניות הבנקים, נשא בדווי, העובד בגליל והרגיל לבקר במאהלו רק בסופי־שבוע, צעירה לאשה, השקיע את כל
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 62 | :האתכם למכירת בגדי סתיו — 1983 בגוונים אופנתיים! יבוא: קולקציה חדשה של בגדי ערב מאנגליה, פריז, גרמניה ואיטליה. מערכות מ שי נקי ומ שי סינגוגוי ק10ט=ןץט - 6ג י
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 63 | במדינה מוסר שתי הידיים של הרב הגויים ססולים. אד גססם כ שר. אנשי י ד לאחים שימיהם קודש למאבק במיסיון, קיבלו תידרוך מדוייק. גבר צעיר ומזוקן, בסוף שנות העשרים
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 64 | ום אחד בחי האזרח יצחק נבון ־ -מן הקימה עד ־נ, האורות קש לאוז בתקופת כהונתו, חשב יצחק נבון כי הוא מקפח את ילדיו, מקדי ש להם מעט מזמנו. כעת הוא משתדל לבלות ^ שעה
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 65 | בכלל, הוא אוהב אוכל. בעיקר את האוכל שמבשלת אחותו, אפילו . לחביתה פשוטה, שהיא מכינה — יש טעם מיוחד. היא ירשה זאת מאמם המנוחה. חאם בישלה בהצלחה בלתי־רגילה ממיטב
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 66 | ״ אני ל א זקוקה לגברים!־־ :המשך בעמוד 141 אל תהיי יותר גבוהה ממנו. תתני לו ׳הרגיש שהוא גבר. הלכתי לפסיכולוג, לפני הגירושים ;שניים, כדי להציל את הנישואים. כל
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 67 | הורוסהוס מדים בנימינ׳ מדי חפצים ועדיפי ם רהיטי קש, אלומיניו ם או זכוכי ת. תמונות מודרניו ת, בדרך־כלל מקוריות. לפחות שלושה מכשירי״טלפון מצועצעים ומיו חדי ם, וכו
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 68 | _ הורוסקופ (המשך מעמוד )67 באמגות או במוסיקה. בעלי־הבית מצטיינים ת מיד בסעם מעודו, אבל בטוח שתמיד יקשטו את הבית. הערך הנטפי של החפצים אינו מעניין במיוחד, מה
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 69 | ספורט טניס חגיגה שר תחרות כאשר החליטו אנשי איגוד הטניס על גובה הפרס הכספי שיוענק לזוכה בטורניר הטניס המיקצועני הראשון שייערך בישראל — הם היו כמעט עצובים: עשרת
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 70 | 0(1חוהש ההי 1 גיליון..העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לשני 25 שנה בדיוק, העלה בכתבת־השער שלו סיררת שאלות מישפטיות ומוסריות, שנבעו מפסק־דדין של נאשמי כסר־קאסם. תחת
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 71 | הסטפטלנל• חשיפה ראשונה. הנה זה בא: האופנה הספורטיבית המיוצרת במפעלי גלי, בעיצוב שוקי לוי -עכשיו בחנויות: סוודרים, אימוניות, שכפציס, מכנסי קורדרוי, מכנסי כותנה,
העולם הזה - גליון 2407 - 19 באוקטובר 1983 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד