גליון 2408

העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 1 | י״ט חשון תשמ״ד26.10.83 , מיסטר 2408 שנה 48 המחיר 130 שקלים(מלל ו הבנקים שדדו אח קופו האוצר ועכשיו אנחג נשל את
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 3 | מכחבים ארידולר ואינפלציה המיכתבים הבאים נכתבו אחרי התפטרותו של שר־האוצר, יורם ארידור. הרעיון של דולריזאציה של ישראל דווקא נראה לי. הדולר הוא מטבע בינלאומי,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 4 | מכחכים גמדים בי שראל בעיקבות האירועים הכלכליים, מכנים אמצעי־ התיק־שורת את הישראלים בשם ״אנשים קטנים ברחוב׳, ״משקיעים קטנים״ ו״חוסכים קטנים־ .לאן נעלמו האזרחים
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 5 | על מגש כסף תקבלו זהב! אצלדוד לוי אן ביצים מסובסדות בפתח מישרד־האוצר אולימפוס • דוו ק א כן. יום אחרי הקיצוץ בסובסידיות, קל ט ה מצלמתה עול ענת ס רנו ס טי (תצלום
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 6 | האמריקאים יצטרכו להביו־ בעליונות המוחלטת של נ1ווין ז בלבנון ולשלם וה דמי־וזסח ,1או להסתלק בבושת־ט־נ[ מתחת לתויסוח פני 800 שנה הוזמן הנרי, מלך ׳ 1הצלבנים,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 7 | 1371־11 אם תרצו, זה יהיה ר ק סיוט! א ש קליפ ס ה ^ ופנה חדשה פושטת בקרב הרואים את ! \ 1עצמם כנציגי ישראל היפה, השפוייה 1וההגונה: אופנת האפוקליפסה. איש־איש
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 8 | הכתב גידעון עשת קיבל ״בונוס״ ,המסתכם ב־ 1000 דולר, ושלושת הסתבים האחרים, מתפו עיג עימו בעבודה, קיבלו סכום השווה שהשתתפו ל־ 250 דולר בל אחד. מעמדן של חח התחזק
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )6 התאימו היטב דווקא למסורת הפעולה של אצ״ל ולח״י. מוות למען מה? מייד עם ביצוע הפיגועים, קבעו דוברים אמריקאיים כי יש בידיהם ראיות נסיבתיות
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 10 | גילוי ** ריב העצים אץ רואים את היער. * /המסקנה המכרעת הכוללת מהבחירות בעיריות היא זו: שום דבר לא השתנה. השינויים היו שוליים, וקיזזו זה את זה. אד עצם הקביעה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 11 | (״צ׳יץ״) להט בבנין המיפלגה הליברלית ברחוב אבן־גבירול, התעוררו לחיים. הכניסה לא הותרה לעיתונאים ומוזמנים, אלא אם הצטיידו באישורי־מאריה קרמר, סגן־ראש־כניסה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 12 | במדינה אחו שבועות - שר המתנה נבתח המיסחו בבורסה: (המשך מעמוד )9 שו בהדרגה כמה עקרונוודיסוד, שהינחו את היוזמה. בין השאר: • הכוונה היא להקמת מיפלגה, שתשתתף
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 13 | המרורחניס ן * שעה שיועצי-החשקעות בב־ ^ נקים שיכנעו את לקוחותיהם להמשיך ולקנות מניות של הבנקים לפני הצעדים הכלכליים ולפני סגירת־הגודסה, עשו מנחלי הבנקים, אלה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 14 | יוון. עולם של אגדות וגבורות קדמוניות. איים מפתים עם שמות כמו קורפו, כרתים, רודוס ומיקונוס. שמש זהובה וחופי תכלת ויאכטה פרטית, רק שלך... עולם של חיוך ושיר,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 15 | £5211521 מאת מאיר תדמ1ר ^ חתהשא לו ת, שהיא אולי שאלת מפתח בפרשת מה שקרוי ״הסדר המניות הבנקאיות״ ,היא השאלה: למה היו דרושים שמונה טיוטות של הסכם ועשרה ימים,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 16 | ך* שחזר שר־האוצר יורם ארי- ^ רור לביתו שברמת אפעל, ראתה אביבה, אשתו, שפניו סמוקים מהרגיל. כוס־התה, שהגישה לו, כמעט נשמטה מידיו, וכמה טיפות ניתזו על מכנסיו.
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 17 | גום חמאה — 28 סנט. ביצים בנות יותר מ־ 70 גרם — 10 סנט האחת. עוף משפר — 1שני דולאר וחצי. בבורסה עבר המיסחר לשיטה האמריקאית. מחירי המניות נקבעו על פי ערכן
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 18 | וידויו שלאידיוט היה זה יום יפה להפליא. מילבד ענן קטן וציורי פה ושם, היו שמי אירופה נקיים. הראות היתה מצויינת. מגובה של 30 אלף רגל (כ־ 10 קילומטרים) יכולנו
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 19 | מדוע א״ם שו־הביטחוו אונס להחרים אס־טז־בחירות וממה בנה שרהתיקשוות את בניין־הקלפים בדיחה שנשמעה במיזנון הכנסת: מדוע לא מרוצה ראש־הממשלה יצחק שמיר ממשבר המניות
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 20 | מי גילה לעיתונאי את הסוד הירדני, מד 1ע מגיע לח״כ אורי סבאג להיות ראש־העירייה ומיהו יוסי ש הרעיון האמריקאי לעזור בהקמת יחידת־רגלים בירדן, הד ביר לעיתונאי ישעיהו
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 21 | ב ל תי ם לצידו ולצד אבי אנג״ל, ערכו לכבודו מסיבודפרידה. לשני הפורשים הכינו קאריקטורות של דיוקן עצמי. אנג׳ל שלח את אשתו טלי לקחת את המתנה, שעליה חתמו כל עובדי
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 22 | הרכילות מקשות אותה עם אליעזר ז וראביו, הוצל שניו ושגריר מסו״ם או היא אומות: לא יהיה ג בו נח״! עיעותו 8ז האדמעז השבוע באזכרה מ י ״זג בנותיה, לאזכרה שנערכה בבית
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 23 | מגיעות היום עד מתחת למותניה. המון נשים מבקשות שתסביר איך היא מסרקת את ראשה. היא מסבירה בסבלנות לכל השואלות. כשמשה חלה, לא זזה רחל מצירו עד יומו האחרון. משה מת
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 24 | י האלמנה מס׳ 1 במדינה (המשך מעמוד 123 דיין אהב את תבשיליה. אר טעמו במזון היה פשוט. רחל, לעומתו, פיתחה טעם מעודן, ועדיין אוהבת מדי פעם ארוחת־גורמה. חוק עיר
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 25 | עדנה סולודר, וזברת־כנסת, מספחז איר היא מצל־פה בחברי סיעתה, כיצד היא רואה או 1הכנסת, אץ־ חש 1חבר־קיבוץ את הממוז הכלכליות וכיצד דאגה במזכירת הקיבוץ לחיים תקינים
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 26 | ״אני ל א יודע ת מה ה מ שכו ר ת שלי! (המשך מעמוד )25 מראה לי את החאן הישן, את שלושת הגשרים, את חדר״האוכל הישן, כשהיא מצביעה על הטרקטור שנותר תקוע בשדות־הכותנה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 27 | חיים ברמת־חיים שלא היתד! מביישת אף בית עשיר בישראל. המשק משתדל תמיד להתאים את צרכיו לפרט. הקיבוץ זקוק לכל מה שחברה מתקדמת זקוקה לו. הקיבוץ משתדל לעזור לחבר
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 28 | הם אומרים...מה הן אומרות...חה הם *ומרים...מה הן *ומרות״.מה 1 . .ופוליאקנה ,.נהו־אווגד מתאים ..-אני לא אובייקטיבי השמצות על אל״ץ!״ ׳ותו מאשר מודעי!״ בעניין
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 29 | אומרים...מה הן אומרות...מה הם )יוומרים״-מה הן אומרות...מה ה מיכאל פריאנטה: חחה ארברשטיין: אברהם שפירא: ״ הדרךשליה יא, חבל שלא מקשיבים, בלי־התיקשוות זח המהפינה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 30 | :אירופה הקרה ׳ מ תי ם״ על פרי ההדר !ישראלי. זי ב ת או לבית ה ק רו בי ם ו הידידי ם בלונדון, פריז או בכל מ קו ם אחר באירופה המער בי ת - אין מ תנ ה יפה מזו. במחיר
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 31 | מאכר מקופח כר השלם התאחדו הבן הקטן שלי, בן ה־(5בשבוע הבא יומולדת) מצטרף למיפלגה של ויקי שירן. זה נכון שהוא לא החליט על זה, כי עוד אין לו כושר החלטה מי־יודע״מה.
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 32 | אלטרנטיבה ישראל גתוגה במשבר החמור ביותר בתולדותיה, משגר המאייב על?יומה ודמותה. התמוטטות הכלכלה והחברה; השתוללות של לאומנות וקנאות דתית; כיבוש ודיכוי מתמשכים
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 33 | דע מא״ו באת וראו אתה הורג ורכנמ אתה עתיד ריחן דיו־וחשבוו **ץ מונה בבוקר. יצחק שמיר, ראש־הממשלה, מתייצב במיש־רדו. שער־ברזל חשמלי נפתח בלחיצת כפתור, ושתי
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 34 | לוי: בתנופה חלקה ואלגנטית !ורפו: חשיבות ותיק ג׳יימס בונד שרון: דחפור כבד וזועם שוסטק: מבט בוחן ורישול פרולטר ארנס: אלגנטיות קלילה וספורטאית ציפורי: חולצה כהה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 35 | נאמן: מקטורן מיושן, נעלים לבנות פת: מיקטרת ביד ונעלי־שרוכים בורג: התחכמויות לאנשי־התיקשורת המר: חולצה וענווה מיקצועית שריר: שיניים מבהיקות ותיסרוק אוון: צל של
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 36 | סנדלר יחף כשבאה ניבה לניר באחד הימים לבעלה מאיר פלבסקי, ותבעה גט, לא הסבירה מדוע. ך וצה גט, נקודה. למאיר, למי שאינו יודע, יש מישרד״חקירות כמשותף עם
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 37 | ייבוא אישי לפני שנה סיפרנו לכם מיקצת ממעלליה של נילי, המכונה נילי טופז על שם הבוטיק שלה, אך שמה באמת הוא בערך כזה: נילי־תנעמי־ שכנאי־שדמי־שרפשטיין. תנעמי זה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 38 | וחוש חשוף של ב א רי ס ך 1ך | סימון ישר נופל וזרוק. 1ז \ 1ך 1ך ן הצווארון מרובע. השרוול רחב, השימלה עשוייה בד צמר בצבע אפור ושחור. החלק העליון נראה במו צעיף,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 39 | ןזך | 11 19111ך 1ך 11ףןך? מימין חליפת״מיכנסיים בצבע שחור ואפור ^ 11 1 1 /1בפסים. הז׳אקט מחולק לשליש בד חלק ושני שלישים מבד מפוספס. באמצע חליפת־צמר בפסים, בצבעי
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 40 | ומל אבוהם גיוד השקלים שלן שווים אצל אברהם גמדי יותר. אין חוכמות! כל 73ש׳ שתשלם בפועל יהיו שומם .$1 זה לא הכל — בנושף לכך תזכה בהנחה משמעותית של עד . $15,000 צ
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 41 | שיחר צל־ש דמשת גבר • לכתב אודי לוי, שהגיש בהשבוע -יומן אירועים כתבה שלא היתה רק סקופ עיתונאי, אלא גם מיסמן־ אנושי מרגש. בתיאור הראשון של טביעת המשחתת אילת,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 42 | תוכניות מועדפות בטלוויזיה הישראלית ום רביעי 26.10 • בידור: עד סוס (8.02 — מזמר עברית ולועזית!. מגזין לפוס ולבידור. במרכז התוכנית ראיון עם המלחין והזמר אריאל
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 43 | בבדיקה של ו\ו 0וז0£ 5£110 עו0ו\/ו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ^ם\0/ח 8במזל״ת זהב לשנת 1982 על איכותה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 44 | פתיח בחירתו של חבר מיפקדת לח״י לשעבר יצחק עזמיר כמועמד ״המישפחה הלוחמת״ בחרות למישרת ראש״הממשלה, היתה אקורד אחרון בהיסטוריה בת כמעט 50 שנה של התנועה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 45 | השילטוני, ובחלקה בהתפוררותה של החברה הישראלית. רצ ח או ע לי ל ה? אחד מהדברים האבסורדיים והמגוחכים בשש שנות שילטונו של מנחם בגין, היה הקמתה של ועדת־חקירה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 46 | קולנוע סרטים דנטון בפולנית קולנועית הדרך הקלה ביותר להתייחס אל סירטו החדש של הבימאי הפולני אנדז׳י ואידה, היא זו, שנקטו רוב המבקרים בעולם. אמנם דנטון הוא שיחזור
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 47 | מה שחרה לשרי הממשלה הצרפתית והכניס אותם למבוכה, היתה העובדה שוואידה לא הסתפק בכך, והלר הרבה יותר רחוק. מכשיר אנושי. דנטוו הוא סרט על מהפיכה שאוכלת את עצמה,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 48 | אנננויבו ב111 וום )1 באני ארדן: נישואיו י על כר איני רוצה לדבר כוכבת גדולה נולדה לבד הצרפתי ואין עוד כל ספק_ בכך. לצד איזאבל ארג׳אני שירדה זמנית מן הבד, כדי
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 49 | ג׳״גס ווט: נושי, אשה, שגי יהודים ענה ג׳יימס ווט קורא את מיכתב התפטרותו מתפקיד מזכיר־המדינה לענייני פנים, לפני נציגי העיתונות, בחוותו שבקליפורניה, כשלידו עומדת
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 50 | בדרך כלל נוהגים ליחס לסוכנות המודיעין המרכזית של ארצות הברית. סי־איי־אי, סיגנון פעולה חשאי. עד לפני עשר שנים התקשו כלי־התיקשורת לרווח על פעילות הסוכנות החשאית.
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 51 | במדינה אירגונים הבלוף הפטריוטי הדרום־אפריקאים סירבו לכנות את האפרטהייד, ולבן לא התקבלו לאירגון הבינלאומי של ההומו־סבסואלים. מתון־ הזדהות אתם, פרש נס הנצינ
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 52 | קוקסינל תל־אביבי רקד במסיבוז־הסינם שד תערוכה עד הקוקסינלים 1 של נין־יורק ~^י ..בית־ליסיך הפך לזירת־היאבקות בין גברים ונשים מת לא מרביצות! 1ה 4מדוע שמחה חלי
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 53 | פייגלך מניו־יורק ך* גלריה קטנה, הנמצאת ברחוב ^ דיזנגו ף בתל־אביב, נערכה השבוע מסיבת פרידה. המוזמנים לא באו להפרד מאיש, אלא מציורים — ציוריו של משה גיבעתי. לפני
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 54 | פליצ׳ה במישפט־הרצח ()1965 ג׳נטלמן מושלם ^ די לכתוב את סיפור חייו של ^פינחס (.פ>יצ׳ה״< צבאג, בן ה״,40 יש צורך בכמה ראיונות ובשיחות ארוכות. מהר מאוד הסתבר כי אי־
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 55 | דבי, גבר בן 45 מרמת־גן. הראיות שאספה המישטרה נגד החשוד היו נסיבתיות בלבד. הוא הכחיש את מעורבותו בכל תוקף, אך המישטרה היתה משוכנעת שהוא הרוצח. לדברי המישטרה,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 56 | האם המאווקא׳ מאשדוד הכריז מילחמה ער התימני בבניין הוועדהמעל בתל־אביב? אשדוד אומרים שהוא בוודאי יהיה מזכ״ל ההסתדרות הבא. וועד הפועל בתל־אביב מתלוצצים !המארוקאי
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 57 |
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 58 | ארקיע צדט מבצע 1000 המנו״ם של מהר נמוך וקבוע לאירופה וגם שי עד $120ר מחיר נמוך וקבוע במבצע מיוחד לזמן קצר בלבד, תוכל לרכוש עכשיו מנוי בן 2או 4שוברים לכרטיסי
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 59 | 1פריצה (המשך מעמוד )55 אולם המישטרה והתביעה קיבלו את הגירסה כי פליצ׳ה היה נחוש בדעתו להשיג את ג׳ניפר ואת רכושה, וכאשר ראה שתיקוותו לכך נכזבת ושג׳ניפר עומדת
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 60 | הבוחר, נ ת מנ ה אלוף פיקוד מרכז, *מנון שדוק, יליד תל־אביב, בן ,39 והיה עד לאחרונה, כתת־אלוף אמנון ליפקין, מפקד כוחות צה׳ל בביירות ^בהרי השוף. שחק, נשוי ואב
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 61 | עיסוי ליזעץ י _ (המשך מעמוד )51 מדוע עזב אביעד את מקום העבוו המכובד? גם על כר יש יותר מגירסה אחק על־פי דיברי דובר מישרד־החו[ לא התאים אביעד כלל לתפק׳ שהוצע לו,
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 62 | בחורף סובארו 1>00 את משמינה ומאבדת כושר גופני הרשמי לקורס לחיטוב הגוף ותהיי גמישה, רעננה, תחזקי שריריך ותקבלי יציבה יפה. הרזייה מובטחת ראשונה השעורים מתקיימים
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 63 | ספורט כדורסל בעיות פיגגסיות שמועה המסתובבת בתל־אביב, מאז הפיחות הגיעי לפני שבועיים (ושאין עליה תגובה רישמית) ,היא שגם מכבי תל־אביב היתה מושקעת בסכומי כסף
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 64 | ותשבץ מאת • — ה הו ל כי םבסך _ (המשך מעמוד )33 גדעון פת, שר־התעשייה־והמיסחר נוהג בעצמו במכוניתו. פת, המתגורר בסביון, נפגש בכל בוקר עם הנהג שלו ליד המיתקן
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 65 | הורוסהוס הנתעות נעימות בשטח הרומנטי צמיות לדגים, ואילו דיכאון ובעיוח בריאות צפויות לבני מזל עקרב מדים בנימינ׳ מזל החודש: עקרב בחיים מציית לאותה חוקיות. המלה
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 66 | וה היה 91113גור שהיה גיליון.העולם הזה־ ,שדאזדאור השבוע לפני 25 עתה בדיוק סירסם זת הכותרת.אסון מעל הגשר־ על אסון התהסכותו של אוטובוס מעל שר מוסררה בתל־אביב. תחת
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 67 | טלוויזיות צבעוניות ״,16״,20״,22״ - 27ע ם או בלי שלמ-חזוק • 61.4 היבואן הבלעדי: טרכף יבוא בע״נז, רח׳ נוגרשוב 70׳
העולם הזה - גליון 2408 - 26 באוקטובר 1983 - עמוד 68 | י׳ש חשדן תשמ״ך, רחל המרחלת מספרת את הסיפור המלא של רחל
חזרה לתחילת העמוד