גליון 2409

העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 1 | כ״ו בחשון תשמ״ד 1.83 ,ו 2 . שנה מיספר 2409 המחיר 130 שקלים(כולל מע״ב 0 ההכנות בצמרתהמערך האיומ^1 1130־כור ;׳ 911 י1) 1־ י י׳
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 2 | אזהרה ־ משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 3 | מכוזבים כתב ת השער הקידמי: האיום על נבון משקה ארזים הקורא, שהוא יועץ הנשיא לענייני ערבים, מבקש להעיר: בגליון העולם הזה ( 19 באוקטובר) צוטט בשמי, כאילו אמרתי
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 4 | מכחכים כתובת על הקיר במקום שבו שותק תייר מגרמניה - היועץ המישפטי לממשלה אינו יכול לשתוק. הסעתי השבוע אורח מגרמניה לנמל-התעופה. ברמזור של רחוב קיבוץ־גלויות הוא
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 5 | מודעות בטלפיו לכל העתונים ־ ^ בכרטיסי אשראי במחירי המערכתי 01!4 £ 85 01118 41א 0וז * א £8ז או 0ז158* 611 ויזה י עזר אס־ ט שרות ת.ד. ללא תשלום -חניה חופשית
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 6 | במדינה העם ימינה -פנה! דיח השילטון עולה בנחירי המעיד — ולשם כך הוא צועד ימינה. בניגוד למיבחן הממשי בקלפיות הבחירות העירוניות, שבהן שלטה .מגמה מעורבת״ ,מתפרסמות
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 7 | ז י 1י ״ 1נ נרנארה ואפמיסתאן: מצא את ההבדל1 ¥אב ז׳בוטינסקי הישווה פעם את בריטניה ( לגיבורו של הסיפור המפורסם על פיצולי האישיות, ד־ר גיייקל ומיסטר הייד.
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 8 | במיקרה זה יפוצה יהודה בן־מאיר, מס׳ 2בצעירי המפד״ל, בתפקיד ראש מישלחת ישראל באו״ם, במקומו של יהודה ׳בלום. שפייזר מאחורי הקואליציה תו ענן י ף מידחמה עם סוריה?
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 9 | במדינה מיפלגות לא שד גרות פנימית , האום וזיציה היא אלטרנטיבה לשילטין. אך היבן האלטרנטיבה לאופוזיציה? מזה זמן רב לא ראתה הארץ מאורע כזה. באולם תל־אביבי קטן, שבו
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 10 | בא ו ־ שבע : המעון־ ווחס במעון־ ,ומור נאוו העיראקי (משמאל) מתייצב סנאג המארוקא • והודיעו אסיפת־מורים, בשעת שנהרגתי בתאונת־דרכים!״ זוהי הקדנציה החמישית שעליה
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 11 | סכין על־ידי ערבים שארבו לו ליד גשר ^שלוש בתל־אביב. כשנפצע נאלץ להפסיק את השמירה עצמה והפך מזכיר אגודת־השומרים. כשנשא לאשה את ברוריה, לפני 35 שנה,
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 12 | — הנדון (המשך מעמוד )7 קיריית־שמונה סטודנטים אמריקאיים, שלמדו בבית־הספר לרפואה באי. עד כמה שידוע, לא נשקפה שום סכנה ממשית לחייהם של אלה, ועד היום לא הובאה שמץ
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 13 | 1\ 1ולן * 1ך 1ן פרוספר אזרן בבניין סניף הליכוד נקיריית״שמונה. מאחוריו \ | 11^ #11 111 תלוי דגל ישראל, ובצירו הימני תלויה תמונת פורטרט של מנחם בגין. תמונותיו של
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 14 | האם חושש יא־לשעבו מבני ,.תיבת פנדורה״ של איומי הליכוד י ח״ב ארד(במצריים) יונץ בעד התנחלויות פני 20 שנה בדיוק התארגנו < כמה צעירים, כולם אז בשנות ה־ 20 שלהם,
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 15 | לנבון שתי מערות גדורות: הוא בו ס ורא רבן וי יצח 17 נבון • רפי סוויסה 48 יליד מארוקו, ראש מועצת מזכרת־בתיה, גם הוא יתמוך בנבון בעיקר מסיבות אלק־טורליות. אברהם
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 16 | ר־האוצר לשעבר, יורם ארי/דור, מבקש להישכח מתודעת־הציבור. מאז שהתפטר, לא נשמעה ממנו שום ההצהרה בענייני הכלכלה הישראלית. אך שר־האוצר הנוקשה והיהיר, שהעלה את
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 17 | במדינה האם יהיה מיתון, האם הוא יתכן בכלל? אזרחות לבלוע את זזקטגיס ^ שאלה היא כמעט מיותרת. אם 1 1בוחנים. את המשק הישראלי בחמש־שש השנים האחרונות על־פי קני־מידה
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 18 | מדינת־ישראל המציאה מזמן מישטר חברתי־כלכלי, שאין דומה לו בעולם. המאה ה־ 20 עומדת בסימן העיסות ההיסטורי בין הסוציאליזם והקאפיטליזם. הסוציאליזם מבקש להעביר את
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 19 | הדיונים על ההסכם הקואליציוני בין הליכוד והמערך בעיירית תל־אביב כמעט שסוכ־לו ביום החמישי בלילה, בגלל ריבוי דוברים. מישלחת העבודה .באה לביתו של שלמה(״צ׳יץ׳״<
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 20 | מיה! ״יוד פולני״ ,על מה מתלוננת יפה ירקוני ומיהו הישראלי שהתקבל לאקדמיה הצבאית של ארצות־הברית האם זה מיקרה? שתי תצוגות־אופנה שהתקיימו בשבוע האחרון כמעט בוטלו
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 21 | 1 ערב הבחירות המוניציפליות בראשון־לציון קיבל לידיו מועמד המערך מאיר ניצן סקר סודי, בו נובאה לו זכייה ברוב מוחלט של יותר מ״ 50 אחוז. אנשי מטהו של ניצן חששו
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 22 | אד קומאוציוו, עו התביעה במישנט־הוצח הסנסציוני שד,,המאניה הישוארית ,,בלוס־אנגילס, חזו דאוץ אחו שהאו־בי־א שינה את בניו ניתוח פלאסט לפושע עד קומארצדו שותף לרצח י
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 23 | יוון. עולם של אגדות וגבורות קדמוניות. איים מפתים עם שמות כמו קורפו, כרתים, רודוס ומיקונוס. שמש זהובה וחופי תכלת ויאכטה פרטית, רק שלך... עולם של חיוך ושיר,
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 24 | הם אומדים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...מה הן אומרות...נזה שמ 1אד מחרובסקי: ,,מה שצויו, ז ה כל הזמוונצח !,, ביום חמישי, ה־ 2בנובמבר ,׳83 תיפתח בגני־התערוכה
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 25 | 1אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוהרות״״הה הם אייר גושן: צבי וידדר: ״במיגוש־החניה אין ״נ״ו הנראה נמו ציק מקום אנירו לטוסטוסר רא זוו קי ם לז ב ל
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 26 |
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 27 | יו! סףאלמוגי, עעבו לבני שבוע ]יתוח בגלל גידול שהתגלה כלא־ממאיר, מספר על מרד־הימאים, על בן־גוריון וגולדה, על הקדע בינו ובין פרס, ומשווה או 1בחידות 1959 לבחירות
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 28 | — המחלה ניתקה אותי (המשך מעמוד )27 היר היטב, כי אחרי ריצת האמוק שבה היה נתון במשך 50 שנה, נוח לו כעת להתנהל באיטיות. מפריע לקיום אסיפות של המערך. היו כמה
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 29 | • ואיך זה נגמר? בפשרה שיוציאו את זה ממני ויעבירו ׳־ לוועד־הפועל? הפועלים התנגדו. אמרתי להם — מה אתם מתנגדים? אילו רצו להעביר את הטיפול בשביתה לאו״ם, הייתי
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 30 | שידור צל״ג מחדל תיקשח־תי • לוועד המנהל של רשות־השידור .,מנכ״ל הרשות, מנהל הטלוויזיה והנהלת חטיבת״ החדשות של הטלוויזיה על סיקור ליל־הבחירות לעיריות ולמועצות
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 31 | תוכניות מומלצות בטלוויזיה הישראלית יום רביע 2.11 • מדע שימושי: חידושים והמצאות (— 6.45 מדבר ערכית) .תוכנית העוסקת בגילוי חומרים מסרטנים ובסיבים אופטיים. •
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 32 | בעיו מסתובבות שמועות האומרות ש אי מ בו״ ת רב שאור, מתמוטטת. או הו א עצמו טוען: ךץל־אביב היא עיר קטנה, יותר * 1שכונה ממטרופולין. כל אחד מכיר כל אחד. כל איש יודע
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 33 | פל״בויס מנהלים עסקים ^ זגיבגזג״גגג וימשיך לעזור בניהול כשהמועדון יפתח מחדש. במרכז: משה שגיא, המנהל של המועדון שבהם יש לחברתו של רפי גם שותפים זוטרים. ״רפי,
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 34 | פנינה רזזובדוס עשתה סדר בכבישים ריקודים עוזרים למכור בירה הרמטכ״ל כתחליף חורף חם ך* תל־אביבים אולי עוד לא 1 1הוציאו את בגדי החורף מן ה־איחסון, אבל, בעלי העסקים
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 35 | תא1נה ב די ר רקרפי ^ כני כמה חודשים הבטיח אייבי /נתן לידידיו מסיבת ניצחון במלון הילטון. אז היה לו ברור שהוא יהיה ראש־העירייה. כן ניצחון, לא ניצחון — כל ידידיו
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 36 | סלט שלושה נבויכה אחת מסירות העוגה כשהיא יצאה עם הלהיט המקום הכי־נמוך בתל־אביב, ני׳סו כל מיני חטטנים לזהות את המקום, אבל לא הצליחו. אסתר שמיר פשוט שומרת על
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 37 | מיכתב איש לענת את המיכתב הזה אל תקראו, סקרנים. איבדתי את הכתובת של ענת צחור, ויש לי עצה דחופה או שתיים לתת לה. כל השאר מתבקשים לעבור לטור הבא. להתראות.
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 38 | זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה,..וגם זה...וגם זה...ונם 1ה 1...גם זה...וגם זה קזמנה לפגישה 1ם ישראל לפני חודש נסעה חברה שלי לארצות־הברית. לא לבילויים.
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 39 | ״להגוטלס א ד יכול עט כל נעל ט שדט על המגרש־אני מ שחט רט עט גלי״ מי קי ב ר קו בי ץ 087ק 0 3 1 1 5 גלי ספורט-איתן־ברגעים הגדולים. נוקב וצח מפעלי גלי 9רנ1ן ו את
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 40 | 49ב• ואנארכיה מיבתבי עגנו! לאשת! ה״נריר בל על טירח־יסטים משברי הלאומיות הגרמנית כנענות: פרק ראשון מקור אסתרליין יקירתי אחד מהדברים המסקרנים ביותר בעולם הספרות
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 41 | עלילת מצור של חרדה מתארת כמה ימים בחיי מישפחת טולם, אולם כאמצעות פלאש- באקים ומונולוגים פנימיים, נפרשת לעיני הקורא הדראמה הגרמנית, הנמשכת זה עשרות בשנים. מלבד
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 42 | ״המחלה ניתקה אותיר (המשך מעמוד )29 • באותן כחירות נקטת שיטות חדשניות. הקלטת נאום מפורסם של בגין והפצת אותו. מאת לא רק זה. ביטלנו את כל ההופעות האמנותיות. חשבנו
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 43 | מוסיקה פסנתר תפוקה עצומה בין יתר החגיגות הנערכות השנה לזכר הולדת או מות מלחינים ידועים, תופס מקום נכבד סרגיי רחמנינוב. הוא נולד לפני 110 שנים, ב־ 1לאפריל ,1873
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 44 | ^ יים טופול יצא לפגישת־עסקים ( 1באחת המיסעדות בקובנט גארדן האופנתי בלונדון. משסיים את הפגישה יצא אל הרחוב לחפש מונית. הוא צריך היה לשפשף את עיניו פעמיים כדי
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 45 | מטמטמת בעלת שדיים ענקיים ושכל קטן. כשהיא יוצאת מתוך בגד־הגוף הסקסי ומסירה את פיאת הפלאטינה, היא אדם שונה לחלוטין. בחורה ()24 חביבה, פשוטת מראה והליכות, שהחיים
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 46 | קולנוע ארגנטינה אד תבכי בשבילי ארגנטינה מי שרוצה להבין כיצד נוצרת דיקטאטורה צבאית ואיר מזמינים את האנשים במדים לבוא ולתפוס את רסן השילטון, מוזמן לראות, במחצית
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 47 | אנארכיות, יודעים שאין איש בארגנטינה שאינו מאשר כי זו האמת. גם הסרטים. בימאי אחד, אדולפו אריסטאראין, מן הדור הצעיר, מתעקש שהוא אינו עושה סרטים פוליטיים, אבל למה
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 48 | שי ם הנסיבה אן: יוחד :שלושה חודשים לבני מועד החתונה המשוער תפס החתן, וובוטינו ווסלינ על חם מאודי׳ 1ם הנונבנית אינבלה פראדי בספינת׳ אהבה -והנסיכה קארולין נותרה
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 49 | איזבלה ווסליני: השיק הגדול לא מזמז ערכה חברת התמרוקים לאנקום תחרות גולף לאנשים יפים. היו שם כל ה״קבועים״ של מ קדי ם ושל לידו וכל־כך הרבה צלמים עד שהעיתונים
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 50 | חזמינה אתכם למכירת בגדי סתיו/חורף 8 4 -8 3 יבוא: אופנת ג׳אק ואר גי פולופ -קולקציה חדשה לחורף 84׳ שיכמיות, מכנסיים, חצאיות בכל הגדלים חדש -או מ ה מרבק -בגדי
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 51 | השבוע עורכת הרפובליקה הדרום־אפריקאית תרגיל מקורי, מיוחד במינו, בדמוקרטיה. ביוזמת ממשלת פרטוריה נערך מישאל־עם, לפי כל כללי הסודיות המאפיינים דמוקרטיה מערבית,
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 52 | יזיפוסם מ סו לי פאניקה בבקשה נ בון, המצבהכלכ לי מתחיל ד אי ג. ה ״ ח גי ג ה ״ עומדתל הי גמר . .ל, לאצ רי ךלכבותאתה או ר. 1יי םנמשכים. זהלא בל בך נו ר א. ש טו ב,
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 53 | ^ שודדים, שאך רצחו את קור( \ בנם הישיש, תיכננו את הפשע ביסודיות מדהימה. בלילה שבין יום רביעי וחמישי האחרון, התגנבו שניים או שלושה אנשים, בעלי מיבנה גוף צר
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 54 | השוטרים טרקו את דלת המכונית, ונעלמו מעבר לפינה. י3,מו גערה * מאוהבת״ ך•* עבור יום נפגשתי עם בעלת ₪1הטמפרמנט הסוער וההרסני הזה. אין היא נראית כחיה רעה, וכן גם
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 55 | מכרתי תכשיטים שקיבלתי מידידי הקודם וניירות־ערך, ומסרתי לו את הכסף. הוא ביקש ״כסף חי״ ,ולא צ׳קים. מאותו ומן היה בא בכל פעם וביקש עוד כסף, ובכל פעם הוספתי אלפי
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 56 | השקלים שלך שווים אצל אברהם גינרי יותר. אין חוכמות! כל 73ש׳ שתשלם בפועל יהיו שווים .$1 זה לא הכל ־־ בנוסף לכך תזכה בהנחת משמעותית של עד .$15,000 תנאי רכישה׳, מ
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 57 | מים אחדים לפני תחילת מישפסו שד שימשו חומון, הנאשם נוצח מ־מלה בלאס, צאו התובעת, הסגיגוד והחוקר למקום שבו נמצאה הגופה,, .העולם הזה״ נלווה אליהם הזוה והחש הפשע
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 58 | הו רו ס הו ס מרים 1בנימיג• :מזל החח־ש: עקרב של בני מזל עקרב. או במלים אחרות איך תיראה עבורם שנת 11984 לפני שנפרט, נזכיר ששני הכוכבים, שבתאי(סטורן) ,ופלוטו ישהו
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 59 | רמה מוז״קו מה שלא מדו להת״קר דולרית של כ־ 7.596 ובפת״ם התשואה היא ;496 איך זה, כאשר ברור היתרון התשואתי של מניות הבנקים, איש לא רוצה לקנות אותן וזה בלשון
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 60 | אישי־שלום ישראליים, שדגלו בהקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל. בין ״ השאר קיים שיחות עם נתן ילין־מור. הוא מתנגד לפגישות של רמדאן וחבריו עם ישראלים שאינם עומדים על
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 61 | העימות במצריים הסתדר לפי שני קווים מנוגדים. רמדאן, ועימו חסידי אל־סאדאת, טוענים כי מילחמת־ההתשה היתה מישגה חמור. היא ביזב־זה את משאביה הצבאיים של מצריים ללא
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 62 | החי ציבשדזלר ^ ירושלים הביע עיתונאי את ₪1דעתו כי הדולריזציה לא היתה רעיון רע כל־כן־ ,מכיוון שזה מה שהיה יכול להוסיף צבע לישראל: כלכלה שחורה, המבוססת על ירוקים,
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 63 | )£$88833183 ך 1ךןךוייןןךיו הדוגמנית דנה דמון ( )20 היא דוגמנית מיקצועית. כל ראשה גולח מאחור מלבד זנב 111 1 #1111/ קטן באורן 20 סנטימטר. שארית השיער נצבעה בצבעי
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 64 | ספורט כדורסל לוח זמנים משונה הפאשלות הרבות הם עניין של מה־בכך באיגוד הכדורסל. אנשים המקורבים לענף כבר התרגלו להמצאות המשונות של האיגוד. לפני תחילת העונה נקבעו
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 65 | חמחחם נחוג 9שבועיים אחרי התפטרותו מן הממשלה, יום־הולדתו ה־ 50 של יורם ארידור, עורך־דיז וכלכלן שעלה מתפקיד יו״ר סיעת הליכוד בהסתדרות, בקדנציה הרביעית שלו
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 66 | 1ה היה 0311113חוה שהיה גיליון ״העולם הזה׳ שראה״אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, גחן את האפשרויות לפתיחתה של חזית מיזרחית עם ירדן, במיקרה של מהפיכה פרו־נאצרית
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 67 | א 3ם יז ק לו ת \ד*01ו ׳בו א\הבד
העולם הזה - גליון 2409 - 2 בנובמבר 1983 - עמוד 68 | ב״ו בחשון תשמ״ד2.11.83 , מיספר 2409 המרחרח החברה
חזרה לתחילת העמוד