גליון 2410

העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 3 | מכחכים בתסת השערים הקידמי והאחורי: איכפת ליו אחרי השם שהוציאה לה רחל המרחלת, פוקדים את הקוראה• השדכנית סוטים למיניהם. בתגובה לשמועה שהפיצה רחל המרחלת (העולם
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 שלושה אחרים נפצעו קשה, והם עדיין מאושפזים בבית־החולים סורוקה, אדם נוסף שוחרר, אך עדיין זקוק לטיפול. אחרי התאונה ביררנו, והסתברה עובדה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 5 | אלח רו חי ר ה 1י 1 1 > 11 בעיקבות בינוס־החירום שנערך לפני שבוע, ושבו הוחלט ליזום את הקמת המיפלגה החדשה, ייערך כינוס פעילים גיוס חמישי זה 10 ,באוקטובר, בשעח
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 6 | האמריהאים מנסים להפגיש משקיפים ישראליים בוועידת־הפיום הלבנונית בז׳נבה הבחינו במגעים בץ נציגים לא־־רישמיים של מצריים וסוריה. אחת ההשערות היא, שגורמים אמריקאיים
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 7 | בכל תולדות ישראל לא היה עוד פיגוע כל־כך צפוי מראש, כמו זה. לפחות מאז הפיגועים במיפקדות של האמריקאים והצרפתים בביירות היה ברור לחלוטין כי בלבנון מתפקדת
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 8 | ואסון ל א סון גו ברמחושלראש ־ הממשלההחדש מי ר א ישלם את !מחיר תכן שבסלונים המהודרים של .הישראלי הממוצע״ בצפון תל־אביב :ודים רבים שישראל נקלעה לאחד זשברים הקשים
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 9 | מוטדות ^ ממה השתררה לפתע על ( האיזור. הדחפורים והכלים הכבדים נעצרו, ורעש המנועים פסק. חייל צעיר ניגש באיטיות לעבר ערימת הבטון המרוסק. אחריו מיהרו ובאו אנשי
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 10 | אחו׳ שהסתיים גירוי הנפגעים ונו בשעות אחר״הצהריים עסקו כבר הטרקטורים ושאר הכלים הכבדים בפינוי ההריסות. הם עשו זאת בזהירות רבה. בכל פעם שנדמה היה לקצין, שעמד
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 11 | הפצועים, ניגשה מכונה נבדה רהויסת השוידים שר המיננה שנותח עומדים בשטח כאלה היו ההוראות. בכניסה למחנה הצבאי הונחו קוביות בטון כדי להקשות את הגישה למקום. ובכל זאת
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 12 | דו ד אי רוז האיש שחוג או המתאבד בשעו הבסיס בצור, מסכו על 10 השניות הארונות ביותר בו ז ״ לדובב אותו והוא חוזר ומספר אר סיפורו, כאילו בפעם הראשונה :״השעו היתה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 13 | כשנגמר הפיצוץ, קמתי והתחלתי לבדוק את עצמי. ראיתי שלא נפגעתי ורק אז הבחנתי כי כל חיילי פלו־גת־הרפואה שישנו באוהל ליד העמדה, עפו מהמיטות. שמעתי צעקות: ״דוקטור!
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 14 | יהודים !דו־וזים, ודר, אנש מגיב ואנש שב״ כ, נחוגו ביחד באותה שניה -ומישפחותיהם נפ גשו בבתי־הקבוות חוזוע *111ך ! ך ח 11ח חיילים בשירות־סדיר נושאים על כתפיהם 11
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 15 | 1*1 1/1ק 1111*11ך: בנות-מישפחה של חייל־מילואים, שלו במיקרה 11ן 1 1 /1 1 1 /במחנה בצור ומצא שס אמ מומו. מלווים אומו בדרכו האחרונה. אחת הקרובות בוכה בקול רם,
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 16 | מישפחת הדמע (המשך מעמוד )15 את ההרוגים, לא יכלו שלא לפרוץ בבכי. היו שהתעלפו, היו שחשו ברע וקיבלו טיפול בטרם השתטחו על האדמה. גם מפקדי היחידות, קצינים בדרגות
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 17 | במדינה (המשך מעמוד )8 פנימי, נשאר יושב. הביט בערימת הקיטבגים המושלכים לפניו על ריצפת האוטובוס, הביט בבניין המתנשא לגובה שמונה קומות ללא יסודות רציניים במרכזו
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 18 | צרם שבא לצדם את קיבוה שר עליזה בגין ר ד נדהם רואות ש ה קנו הצמוד אליו ש פו -ומזכיוו של בגין מסביו: זהו מי שג דושלמ׳ ^ לם־העיתונות הירושלמי נרהם. הוא בא לצלם את
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 19 | כן, פייר קרדין עושה ספורט... ואתם הרי יודעים שהאיש הזה מוציא רק עבודות מושלמות. חליפות הג׳וגינג החדשות בעיצובו של אמן הביגוד הצרפתי -זה מה שירוץ השנה בבית
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 20 | שוב אינך ׳יגדיל להתפשר ע ם ציפה בהתזה או בהשלכה המתלבלך ב ק לו ת ואינו עמיד. שוב אינך צריך לשלם ביוקר עבור ציפוי אבן לביתך. היום, הפתרון האידאלי ציפוי ״אבן
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 21 | בני־אור ובני אילו הייתי מבוגר בחמש־שש שנים, בוודאי הייתי מתגייס ב־ 1936 לבריגאדה הבינלאומית שלחמה בספרד. מכיוון שהייתי רק בן ,12 זה נמנע ממני. כמו כמעט כל בני
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 22 | כאשר מגיע יחיאל קדישאי לבניין הכנסת, מייד שואלים אותו הכל מה מצבו של ראש־הממשלה לשעבר מנחם בגין, מכיוון שקדישאי הוא בין המעטים הרואים אותו בחודשיים האחרונים.
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 23 | מחנו ״התיקווה״ נשא ראשה וובאה נוצו״ה, הניו־זירנרם כבשו את ׳השרים ואבונואד גנב את נערי המתנררים מכיתתי המיסגדים נדתנדדה ווקוסחו ^ רם\ש סעיד אבו״רורה היה פעם סבל
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 24 | בלונים סאת דני אל ה ש מי מסיבות יום־הולדתו ה־ 50 של יוסי גרבר יימשמ שמעיים כאשר שמע ח״כ המפד״ל אברהם (.אברמל׳ה״) מלמד את התקפותיו של רפאל (״רפול״) איתן נגדו
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 25 | במכונת הכביסה קומפקט סופרש שד אמקור האחריות מחייבת. ולכן כדאי לד להצטרף ל־ 100,000 נשים מרוצות ולקבל: מי שקונה מכונת כביסה אמקור קומפקט סופר ווו קונה מכונת
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 26 | אורי עמית_ : שזי אילת: אורי יפה: . .היווןואעובו .,אם נ שאוי ם בלבנון .״3ר המובעים בדיסנירנד בוחובביאריק אסוו להיות צימחוניים!״ הזאת הם מצחיקים!״ עבור רובנו,
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 27 | * והריס מ ה אומרות מ ה נחום ורבין: אליהו בן־אלישר: ..אני מאמין שאי־נעם ״אני לא יודעעל נצ אמלבנון התארגנות של הנאים!״ בז נבה מדברים על הקפאה של ההסכם שלנו עם
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 28 | יוכל להיכלל בגוף הבוחר את הרבנות הראשית. באמצעות עורך־הדין שלו הפנה הרב אברהם שפירא בקשה אל בית־מישפט השלום בירושלים, לשנות את גילו. רוב הואש שנולד וגדל
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 29 | החי ואילו בסעיף חמש של הבקשה ,הרישמית נאמר: למיטב הבנתו של המבקש נפלה הטעות בעיקבות מיפקד האוכלוסין הראשון שנעשה סמוך להקמת המדינה ...המבקש שם לב לטעות הזאת רק
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 30 | עולם של אגדות וגבורות קדמוניות. איים מפתים עם שמות כמו קורפו, כרתים, רודוס ומיקונוס. שמש זהובה וחופי תכלת ויאכטה פרטית, רק שלך... עולם של חיוך ושיר, תושבים
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 31 | במדינה עיתונות יותר יפאני מיפאני קריקטוריסט ישראלי יצר סמל חדש ליסאן. מסיבת קוקטייל דיפלומטית מיוחדת במינה נערכה במישרדי של היומון היפאני המערכת רב־התפוצה אשאי
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 32 | שידור צליש יצירה לשמה לבימאית ברכה לוקוב על סרט־הדיוקן שעסק באמן הירושלמי איוון שוובל. זה היה בבחינת פרח במידבר־הישימון של הפקות־המקור בטלוויזיה הישראלית, סרט
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 33 | .תוכניות מומלצות בטלוויזיה הי שראלית יום רביעי יום שיען• 9.11 11.11 • בידור: עד סוס (8.02 — מדבר ומזמר, עברית ואנגלית) .במרכז התוכנית • סרט קולנוע: איש נובל
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 34 | רא נדי להתחתן, רא בגרר גנו, , אלא סתם כדי להיות יהודיה ברודה רמה להתנ״ר נערה טובה, שלמדה בתיכון כשאר בנות גילה. אך אז פגשה בהולנדי יפה״תואר .״התאהבנו ורצינו
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 35 | במדינה לימיני ולימדה אותי את סודות המיקצוע. אילנה ממש בחורה נהדרת. ,היא מתייחסת אלי בחבריות, ואינה חוששת שאקח את מקומה. חוק מרחפת ^ על המסלול ^ סני שהתחלתי
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 36 | עוגות יפות־יפות -לא בהכרח טעימות ומירה מצאה מקום לומירות לפי מיטב כללי ה סודיו ת, לאגילתהאשתהדיפלומטאת גי ל ה צור את הזמנת רקדנית־הבטן וצימצמה את היקף המסיבה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 37 | עוגה , עוגה , עוגה! ג דיי ״ בסיוני, ניסתה ששאלו אותה ודיעה שהיא רק בת .21 לידה (בצד ימין) בעלה אחמד בסיוני, העוזר לה לכבות את הנר האחד, שמסמל את גילה מבלי
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 38 | דרינג־דרינג חותז כלה ״האלו?״ ״ערב טוב ושבת שלום. מדברת רחל המרחלת״. ״איר אני יודע שאת רחל המרחלת?״ ״תברר״. ״או־קיי. אברר ואתקשר חזרה״. דרינג־דרינג,
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 39 | פורחים - מיגדלים בורחים אם אתם מחפשים דירות חילופיות, אל תלכו רחוק. תשאלו את עטרה, גם היא גרה במיגדלים. היא תיווכה בהם דירות לא רק לעצמה. כמה מהדיירים הידועים
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 40 | החטא ועונשו גס!ר :״להעליב״ כבר שלוש שנים שאני עושה את בלונים עולם הזה. כמו לכל דבר בעולם, גם לבלונים אוהבים ויש שונאים וככה, כמובן, זה צריך יות. הרבה פעמים
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 42 | עד סופרמינוריתהאקווריוםהלאומיםהאיש ז[ן הב וידבר ־*לציד ־ המכשפהגלזר ־ תעסה * ספר אישוי צ:י 1כורי : 1ואוד •^לבית ־ הקברותשלהספרותהעב רי !ת מקור לסיפריית תרמיל
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 43 | המטוהרת — בשל חשיבותם של עמים אלה בעתיד. גם ״טירופו״ של קד׳אפי אינו נשמע מטורף כל־כך, בעמודי מחקר זה, והרושם הקודר העולה ממנו, מרצון או שלא מרצון, מזכיר את
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 44 | ונ שבץ ״א״ אביגיל ינאי מאונך: )1קלקל את הסדר המקובל; )2אדון הולנדי; )3השור הרועה בשדה; )4ילדים קטנים; )6 מטבע ישראלי שאבד עליו כלח; )7נדיר, בלתי מצוי; )8נהר
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 45 | ן פה חזיר: הבליטי את הפה כמו כושי. 1זה אחד מ־ 16 התרגילים, והבא הוא ־ ף עורים, היא מילת הקסמים. ^מראה צעיר הוא משאת־נפש של כל אדם. גברים ונשים כאחד רוצים
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 46 | ;ודעות בטלפיו לכל ה ע תוני ס בכרטיסיאשר אי ב מ חי רי המערכת £8$ 011א01 |וז*א68 זאו ם ז*£11 ן ן5ו ויזה •עוראברט שרות ת.ד. ללא תשלום -חניה חופשית במקום כרסום
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 47 | במדינה מי שפט שודדי המינזר המורץ למיגזר הוא מדריד ממורט לנוער, והוזמן לחזור לעבודה. שלמה מנדלסון הוא גבר יפה־תואר בן ,31 מסוג שאינו נראה לעיתים קרובות
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 48 | קולנוע א ר גנ טינ ה ארגנטינים באים לישראל ארגנטינה היא הארץ העשירה ביותר :דרוס־אמריקה, בעלת רמת החיים הגבוהה ביותר :דרום־אמריקה, ארץ אשר בעייתה העיקרית ;יתה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 49 | וכאשר מדובר על יבוא, מובן שהכוונה היא בראש ובראשונה להוליווד ולסוכניה. הדראקון האמריקאי. האמריקאים הם בכלל הדראקון המטיל אימתו על כל שטחי החיים בארגנטינה .״למה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 50 | אנשים ב עול ם לו ואינסה: חיוו היום -ני מחו אזיל ומעה בביתו שבגדאנסק זורח לך ואלנסה מאושר, עם היוודע דבר הכתרתו כחתן פרס נובל לשלום. לא עברו שעות רבות
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 51 | נאמרה בדוור: מגע אפריקני לשחקנית מה שאי־אפשר בלידה אפשר בקולנוע. פאמלה בלווד ()23 שחקנית אמריקאית יפהפיה זוכה לשיפוץ בנוסח אפריקה, לצורך צילומי סידרת טלוויזיה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 52 | ראול אלונסין, מנהיג האיחוד האזרחי הראדיקלי, שזכה בבחירות לנשיאות ארגנטינה, הוא מנהיג כאריזמטי ומוכשר. עורך־הדין בן ה־ 57 ניהל מערכת־בחירות מלהיבה, והתחרה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 53 | אזהרה ־ משרד הבריאות קובע כי העישון מזי?
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 54 | 3וזז! 7¥ז אל
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 55 | אלי דנ ד א ,1שחולל מהפך בעיו״ת הוצליה, מסבו ער בושת ,.הגועיו; הסתבנותו עם דובו צה״ל, בושת קניית האומות בקוב־שומווו, חסין עם אויאר שוון ובושת האיומים וההשמצות
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 56 | הפרשיות תמיד רודפות אותי (המשך מעמוד )55 שומרון. הוא היה מוצב במקום ה״57 ברשימת הליכוד לכנסת, אירגן טיולים לגדה המערבית במיסגרת מסע־הבחירות של הליכוד. הוא שעט
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 57 | היתה תקופת־המעבר בץ צ׳רה לרבץ. היה אז שקט בארץ. אני באתי לצבא להיות קצץ. בתקופה ההיא. תפקידו של קצץ התבטא בבדיקת מסמרים בסוליות־הנעליים של הצנחנים, ולא בשביל
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 58 | !7אר א ת טיסותיך הארוכות טוס דרך פרנקפור ט. כי בפרנקפורט לא יהיה עליך למהר ממסוף אחד למשנהו או להתרוצץ כדי למצוא את שער היציאה לטיסת ההמשך שלך בפרנקפורט הכל
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 59 | רצודך תפקיד בהצגה התיידד שרגא הרפז עם עבדיינים. אחד מהם הנד בו־בית אצרו, או בגרר חוב כספי תקף את אשת השחקן וגרם לה חברות חמודות בשד חנותו חתנה את מ האישה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 60 | זוה נעמה דלל, הילדה מאשקלון, א שו חמי שטוה חושדת כי מתה מן המכות שסבגה מיד הוויה גומי באורך של מיטה, ומי יודע אם לא גרמו לה את הנזקים שהביאו למותה אחרי כמה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 61 | — .הפרשיות רודפות״ י_ (המשך מעמוד )57 לא אומר שמות. הם פשוט ליכלכו. אבל את רואה — כל זה לא עזר להם! האם רצחה מיני • מה יהיה הדבר הראשון שתעשה בהרצליה?
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 62 | לחשבונות אלה את כל מניותיהם בחברת מקט. שטרוזמן סיפר לחבריו, שכבר בשלב הראשון לא עמדו גניש ושפירא בהבטחותיהם. הם לא העבירו בזמן כספים לכיסוי הוצאות כמתחייב, ואם
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 63 | __ במרחב מצריים אין תחליף ־ 100 אלף הרוגים ופצועים, נזקי רכוש ואובדן ציוד של 100 מיליארד דולר שיכגעו את מצריים כי אין טעם להמשיר במילחמות אין קץ עם ישראל. מה
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 64 | סדר יומו של יגאל משתנה, הבוקר הוא נפגש עם המאייר שלו, גיורא רוטמן, המצייר את הדמויות בספרים האחרונים של חסמבה. 08*30 1בחייו ן ןן חח ״אף פרוטה לא קיבלתי עד היום
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 65 | מנחם הורמן, בעל מיפעל המייצר ציוד לצה״ל. הוא היה זה שעזר גם לזרחין בתחילת דרכו. הוא מכיר את יגאל מ״.׳48 12. 0 הנאה מרובה מהתעסקותו הבלתי־פוסקת עם הילדים. אין
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 66 | השקץ יום בחייו של יגאל בחסינזון (המשך מעמוד )65 אלבה. באותה העת הציגו גם את מחזהו בערבות הנגב. שטרסברג התרשם, הזמין אותו לאולפן־השחקנים שלו בניו־יורק. בדרכו
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 67 | יגלז7דזקי 16 ₪׳ 151 מא 71 מאיר תדמור ומה עם כל היתר בשבוע שעבר היתה לי שיחת רעים עם בנקאי. הוא הראה לי את המיכתב שקיבל מהיועצת המישפטית של הרשות לניירות־ערך.
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 68 | ס פ 1ר ט __ כדורגל הגירסה מנתניה טורניר הקיץ האירופי, האינטרטוטו, הצליח מאז ומתמיד להטיל אימתו על הקבוצות של הליגה הלאומית. יצא המיקרה ומאז שאומץ על״ידי
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 69 | מרים _! בנימי!׳ מזל החודש: עקרב בכל יום בחודש ג ורד טיפ וס מסע אחד - 29.10 אדם דו־פרצופי, בעל כפילות לשון, משמיץ ומלשין, אן מוכשר בכל מעשה ידיו. - 30.10 מלא
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 70 | וה היה :113 >1113 שהיה גליון.העולם הזרד, שראדדאור השבוע לפני 25 שנה בדיוק. פרש בכתבת־שער נרחבת את הסיפור שמאחרי פרשת מאסרו של המיזרחן, חבר קיבוץ שער־העמקים,
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 71 | הסקזבשלגר חשיפה ראשונה. הנה זה בא: האופנה הספורטיבית המיוצרת ב מפ עלי גלי, בעיצוב שוקי לוי -עכשיו בחנויות: סוודרים, אימוניות, שכפציס, מכנסי קורדרוי, מכנסי
העולם הזה - גליון 2410 - 9 בנובמבר 1983 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד