גליון 2411

העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 1 | י׳ כסלו תשמ״ד16.11.83 , מיספר 2411 וגאבחנים אחמצבושר מנחם בגין: שנה 48 המחיר 130 שקלים עולל
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 2 | וימריעק׳
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 3 | מכחבים המצור בטריפולי ההיסטוריה לא תסלח למחנה־השלום הישראלי, אם הוא לא יתגייס נגד השמדת אש״ף. בימים אלה, כאשר המכבש הסורי מוחץ את שרידי אש״ף, נדרשת נקיטת עמדה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 עכשיו, כשהכל גמרו להאשים את הכל בחורבן הבית השני של הכלכלה הישראלית, הגיע גם תורי להאשים. החורבן הראשון החל ביום שבו הצטרפנו למדינות
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 5 | מודעות בטלפיו לכל ה ע תוני ם ״ ^ בכרטיסיא שר אי ב מ חי רי המערכתי 8ט68$ 01 אוס 0ז15**611 • ש ר אנו ט שרות ת.ד. ללא תשלום ־ חניה חופשית במקום (שממנה ירדו בשל
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 6 | במדינה העם על סף 1984 אין כסף לתרופות לחולי־סרטן אבל יש כסך להתנהלות.חולי־הסרטן נאנקו במיטותיהם. חסרו התרופות לשיכוך כאביהם. הרופאים התרוצצו בין בתי־החולים
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 7 | כמה שעות. על כך הכריזו הפרשנים י בישראל ובעולם כולו, שלא ידעו לקרוא את המפה. למעשה קרה משהו שונה לגמרי. התנופה הסורית התבזבזה בשטח הפתוח, בהעדר אוייב של ממש.
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 8 | יין• עולם של אג דו ת וגבורות ק ד מוניו ת. איי םמפ תי םעםש מו ת כ מו קורפו, כ ר תי ם, רודוס ו מי קונו ס. שמ ש ז הו ב ה וחופי תכלת וי אכטה פרטית, ר ק שלך... עולם
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 9 | תו!1£נייר י ת 1בעים צעדים מבה1־א 1רגד גורמים שונים בליכוד, נכחדים ופעילים, לוחצים על שר־האוצר החדש, יגאל כהן־אורגד, לבצע גזירות כלכליות נוספות. לדעתם, זוכה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 10 | קטע מציור של שאול לן נז, חבר גן־שמואל 3ר המדינה חושבת על כה או איש אינו מעז רדבו ער זה בגרו -בעזות בסיניאטוים שנה שוו,,העולם הזה ,,ער השארה: ומה היא?האם סובר
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 11 | שעותיו בביתו, לרוב לבדו. הוא שוכב על המיטה, כשהוא מוקף בערבוביה של ספרים ועיתונים שאינו קורא בהם, ובוהה. אין הוא מתגלח. עד כמה שידוע — ודבר אינו בטוח — הוא
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )11 דדטמלי יכול לשמש כאמצעי־חירום, כדי לסלק את הסימפטומים הדיכאוניים, אך ריפוי מודרני יותר באמצעות תרופות הפך את הטיפול הדראסטי הזה למיותר במיקרים
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 13 | במצב דיכאוני מסוג זה, המטופל מוצא את עצמו במצב־לחץ שאין הוא יכול עוד להתמודד עימו. תחת להתמודד, מאשים המטופל המדוכא את עצמו בקשיים ־ שהוא נתקל בהם. הוא חש שהוא
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 14 | נתבת ..העולם הזה״ ,ענת סוגוסט, נעצרה בצורה בלתי־חוקית עדיו סציו שר מישמו־הגבול נוי למנוע פירסום נתנה זו 981(111 ^ יבראהים בישארה נפל על הארץ. הוא פירפר כמה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 15 | זמן קצר אחרי כן בא איש המימשל הצבאי לחנותו של עבד־אל־בישארה, אליו להתלוות ממנו ביקש לתחנת־המישטרה. הוא לא אמר לו דבר על גורל בנו ההרוג, שם, בתחנת־המישטרה,
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 16 | כבה כותבים עלינו ״מגדלקופטד״ -גם אחו הצהוייס מסוק חברת הביטוח ״מגדל״ יסייע בהכוונת התנועה באיזור תל־אביב גם אחר הצהריים חברת הביטוח.מגדל* נענתה לפניות רבות של
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 17 | מעברלאמת ול שקר אמרו פעם על פלוני(בכל ארץ מייחסים זאת לאיש אחר), שאחרי מותו ייקבר בין ג׳ורג׳ וושינגטון והבארון פון־מינכהאוזן. משום מה? על וושינגטון נאמר ש״לא
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 18 | הברש בנימין נוימן(משמאל) התחזה נחלנו ונימעט שם את ידו על הנסר שהיה נ:ידי מוטי מנ&יל (מימין) קרחות הסנין ז המרכזי של /יוניון בנק אוף סוויסרלאנד בציריך, שווייץ,
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 19 | הזימבאבווית בוושינגטון, בחיפוש אחרי הנוהלים המתאימים להחזרת הכסף לארץ שממנה הוא הוצא שלא כחוק. .הנוהלים האמורים להשבת המטבע הזימבאבווי יושלמו בעתיד הקרוב
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 20 | מדוע הפחית הח״ב ממפ״ם שקל אחד מסמם תרומת! .איך פתר הקברן מראשון־לציון בעיה פוליטית מביכה 1מד1ע נסע השדרן משה טימור לרזמא כאשר ביקרו לפני פחות משנה הנשיא היוצא
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 21 | בלתים חברי צוות יתוש ברא ש׳ תוכנית הסאטירה של גלי־צה״ל, התארחו בבסיס חיל־האוויר בדרום־הארץ. הנסיעה הארוכה הפכה לחוויה נעימה, כאשר אחד המשתתפים, יאיר(״יוד
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 22 | הוא היה נו ע. שעה טובה- ,, נעת הוא מנחה רכונסוזו מניו־ות נומביות ונשנים. במלאת שנה להתנטוותו הסנסציונית מהטלוויזיה הוא שוו חשבון עם עצמו וסביבתו חשבון מגי פאר
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 23 | במדינה מישפט ה שפה של התחנה המרכזית שופט קבע 3י יש להרים את הרמה של אנשי התחגה־המרכזית ולא לרדת אליה. מעורבות פוליטית ירדני בעת האזכרה הספונטנית שנערכה לאמיל
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 24 | רות ברנע: אבא אבן: עמוס שפירא: מספיק ,,קשה להיות מחצה ..בעיקווו, טוב שאב שו ..זה ר א כשהבן שוב בלבנון!״ לתבוע פיצוי מהמדינה!״ שאיש מוגי ש חשוב!״ במוצאי שבת
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 25 | אוהר>ם...הה הן אוהדות. .הה הם אוחרים...חה הן אוחרות...חה ה גד כץ: דן חמיצר: ״אנחנו שילמנו את ..השלט. לסיים, קפץ .,בגלל בגין, נלהאו״מניקים החשבון שר המימסד!״ לי
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 26 | ט₪ש0₪שט אלא מה. העולם הזה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 27 | החודש מסתיימת תקומז־נהונתו הקצוה שר צחק כהן כנשיא בית־המישבט הער־ון, ובמשו תויסו השנים הבאות ישרוט בו מאיו שמגר. מי הואי ה ע שי א הפרוס מאוד להבין מדוע מבקרים
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 28 | שר הביטחון מחפש קונסנזוס עם המערך ״׳ש עו ד 10 המסת ארנם נתון עתה ללחצים מיפלגתיים וציבוריים, וגם פנימיים וחשאיים, לטפל באורח נמרץ בסוגיית המוטיבאציה לשירות
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 29 | —.כהכנה לעונשים דראסטיים לפי שעה קיימת התנגדות כמעט־כללית להחמרת העונשים. אפילו יו״ר ועדת־החוץ״והביטחון, אליהו כך אלישר, וראש צוות־החקיקה של הוועדה, ח״כ אהוד
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 30 | שידור צל׳ש הרצליה, כמודל להליכים פוליטיים־חברתיים. הפרט השני: צילום צלבי־הקרס בחוף הרצליה, ל 1ד א11 יז 0 מאחורי המירקע • לכתב במבט שני מנחם (״מוקי״) הדר׳ על
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 31 | תוכניות מומלצות בטלוויזיה הי שר אלי ת יום רביעי 16.11 • בידור: עוד להיט ( — 8.02 מזמר אנגלית). מיבחר חיזר י יאנג, דיוויד מיילל להיטים לועזיים והפעם והישארי
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 32 | אמילי גייין מק־קורקודייל: בלי הדודה :שימחה היתה שלמה: סבא וסבתא, אבא ואמא, כל המישפחה של אמילי ג׳יין קורקודייל בתה של ליידי שרה, אחותה של ליידי די, כולם באו
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 33 | מארלון נואנוו: השולטן מהוליווד על אף התרחקות השיער מן המצח והשתפלות הכרס מעל המיכנסיים, עדיין משמש מארלון בראנרו כשולטן הבלתי־מוכתר של בנות האיים הוליווד
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 34 | ענת עצמו! משחקת בדמות הבלונדית האגותית שר הקולנוע האמריקאי אבירים של בשר בת־המיצווה לא ראתה את האוכל טלי למיצוות ומעשים אביו העוד העניק בנין את תואר־האבירות
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 35 | אוכל לאבירים ודר״הגריל הוא :תחילת הערב 1ביריס חדשים. הוא גם כתב ספר על אנינות טעם, שנכתב בשפה הצרפתית ותורגם לאנגלית ולספרדית. לצידו עומדת לאה רובין. בנין שיבח
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 36 | ויוה תגס מזמינה אתכם למכירת בגדי סתיו/חורף 8 4 -8 3׳ יבוא: אופנת ג׳אק ואר גי פולופ -קולקציה חדשה לחורף 84׳ 1\/1/^ 1שיכמיות, מכנסיים, חצאיות בכל הגדלים חדש —
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 37 | דמי שרוצה לכבו ש יעד כידוע, לכל אדם יש שני צדדים. עד עכשיו שמעתם על צד אחד של אמא שלי, אבל כדי להיות הגונה, אני צריכה מיד להראות לכם גם את הצד השני שלה. והצד
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 38 | מ שה מדר נא שם בנסיון ד א 1נס ילד הבת 12 בהרצליה. שנה רסני כן חכ ה מאשמת מע שה מגונה בילד הבת .6ה״פד 1פידים״ מ ס תפ קי ם לפ ע מי ם בקיזם יחסים ב הסכ מ ה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 39 | זנתה במדליית זהב ב׳83 -וו 0וז)16 $6160ח10ח בבדיקה של א 0וד0£ 56180א 0ז\/ו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 880* 01/ ^ 80 במדליית זהב לשנת 1983 על
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 40 | תיאטרון מז דפס ״תיאטרון מודפס״ ,מוקדש מדור זה, הסוקר כמה מסיפרי המחזות שראראור באחרונה בעברית. פתיח שתי מגמות, הקשורות זו בזו, מאפיינות את עולם התיאטרון
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 41 | במהלך הקריאה ביוליוס קיסר, קשה להימנע מאסוציאציות המתקשרות לאירועי הבלהה העוברים בשנים האחרונות על ישראל. מרגש לא פחות גם תרגום אנטוניוס וקליאופטרה, שרק לפני
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 42 | החי הושיעו1 פתרון תשבצופן 2409 ך* אשקלון החליט תושב מקומי כי * 4יש לשפר את טיבם של ראשי־התיבות הנהוגים בשפה העברית, הציע לעיתונים לקרוא למיפקדת חילות־השדה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 43 | איבראהים קראעין, עיחונא׳ ,שוו השבועון..אר־עודה״ ושותפה שר ו״מונדה סוור נסוננות־העיתונות הברסטינית במיזוח וושריס, מדבו ער וחשי־הרב שר הפלסטינים בעיקבות ה.,מור׳
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 44 | ,כולנו מאחורי יאסר ערפאתו (המשד מעמוד )43 המנהיגות שלה. העולם הערבי עומד מנגד ושותק, ואין איש מושיט עזרה. ברחוב הישראלי נשמעות דיעות, שאולי זה הזמן ליצור שלום
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 45 | תמה רי ם נחוג יום הולדתו ה־ 59 של חיים בר־לב, ח״כ המערך ומזכיר מיפלגת־העבודה, מי שהיה הרמטכ״ל השמיני של צה״ל ואשר נתבקש על־ידי גולדה מאיר, עת כבר היה שר המיסחר
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 46 | קולנוע ־ כוכבים לא ל של םלא הגיבור עייף. גבו מטריד אותו לעתים תכופות. כרס קטנה מתחילה לצמוח במקום שפעם היו בו רק שרירים. לא, אין זה עוד החומר שממנו קורצו
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 47 | כזה, יוחתמו לסרט כמה שחקנים ניעולים בזכות עצמם. כמו מאכס פון־סידוב, השוודי, או קלאוס מאריה ברנדאואר( ,מפיסטו) האוסטרי. ברנדאואר הודה שהסכים להופיע בסרט משום
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 48 | 117111 לז׳אקט חיל־האוויר ה ן 1|#אמריקאי. זוהי האופנה .גיליו׳ בבד בחול ועיטור פסים. ^ ש גברים שקמים בבוקר ויש להם בעיה: מה ללבוש, מה לשלוף מתוך ארון־הבגדים? פעם
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 49 | א־סימטף סגירה האלכסונית של חולצות .ברוך״ .הצווארון סיני, החולצה בצגעי תכלת עם פס דק אפור הבד מטיב מעולה ואין צורך לגהצו. המחיר לצרכן 2300 :שקל בולטים. הדיפטין
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 50 | אוצות־הבוית: תיסמונת גונאדה שניים מיועציו הבכירים של נשיא ארצות״הברית, רונאלד רגן, לוחצים בתוקף רב למען מיבצע צבאי רב־מימדים נגד סוריה. אלה הם רוברט מקפרליין,
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 51 | הטקיסטים ביום הראשון בשבוע שעבר נערכה במיסבאה מסיבת יוס־הולדת לאבי פאנק, החתיך הלא־נורמלי המלמד ריקודים אירוביים, בין השאר. למחרת בבוקר, כשהנצו הרימונים, יצאו
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 52 | עוגת הדור קרם ו אבני ם טובות חתן הנרי וכלה אנדה לא הפסיקו לצחוק במונטה״קארלו. הרי יכול היה לערוך את טקס נישואי — אני בנו היחידי — גם במונטה־קארלו. אבל הוא אוהב
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 53 | שהיה מאושר ושמח, כשהודעתי לו שאני עומד לשאת את אנדה. ״מאה אורחים של הורי נסעו ארצה, וכמיספר הזה מקרובי וידידי־מישפחתה של אנדה. כל אירח שילם את הוצאות נסיעתו
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 54 | סישהה ההז ש 1תואנינ ההל 1 ) 1 1 1 9 1־ ,שממלא עד אפס־מקום את | 1 1 11 1#1 # 1 1| 1אולם קולנוע תל־אביב מדי ליל שישי, ישב במשך קרוב לארבע שעות וצחק ללא * * י לא
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 55 | ייי במנות קטנות בחגיגות של מיפעלים ובמסיבות של ועדי־עוברים .״זה המופע הראשון שלי שאנשים באים ומשלמים מכיסם כדי להשתתף בו.״ עד היום הסתפק שמאי־הביטוח במופעים
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 56 | מישחקי־מין הקדיש המנחה שעשועי ילדות. יצה מסביב לכיסאות, בליווי *וזיקה, כשעל הידיים חתיכה. ושמנים (המשך מעמוד )55 לבימה, אני נותן לו להרגיש שאני שווה לו בדרגה,
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 57 | דם בטולכרם (המשך מעמוד )15 הקורבן. מחייך חיוך תמים של אושר. כשהצטלם, בוודאי לא העלה בדעתו כלל שיסיים את חייו בגיל ,18 בצורה כל־כך טראגית. השמועה על התהלוכה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 58 | אודי ד״ו נותב סבו. ובינתיים מתנהלים סביבו ח״־אהבה מסובנים ? נהנות י סו סי ה נות של אהוד במיקרה שיברח מהארץ, וכך התאפשר גם לו לצאת לחדל. ביום ביטול הצו עלה אודי
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 59 | _ דם בטולכרם 11ד ן 1ל זאת הסטודנטית לפילוסופיה המקובלת מאוד על אודי דיין, 114 111 עד כדי כך שהם מסוגלים, כמוכח למעלה, לרקום במשותף ציפוי לכרית. אחרי הכל, גם
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 60 | עוותו המראה שר משה נהו מגרה איו בוצע המניעים, כיצד נעונו המאונים והתצכיות יבדרצח תי את משה כהן בתחנת־מישטרה, ליד תכשיטי קרן־אור. הוא נעצר כיוון שהעוזי שבו
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 61 | >1י|ייי 1ייי |ו 111 ייווי ^ו ^ 1>...י ו־־! הרצח, מה היו ושהפריעה לו לתפוס טרמפים. כיוון שהיה קרוב מאוד למכונית, הבחין היטב ביושבים בה. הוא ראה כי הנהג היה אדם
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 62 | ספורט כדורגל מאבק היוקרה המתח ששרר על מיגרש בלומפילד במישחק השבת בין שחקני בית־ר ירושלים ומכבי תל־אביב לא היה מתח שיגרתי של מישחק ליגה נוסף. על אף הרוח העזה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 63 | הורוסהוס מרים בנימינ׳ מזל החודש: עקרב השפעתו של כוכב פלוטו מורגשת בימים אלה בצורה חזקה. אי״אפשר להתעלם מהשינויים שעוברים עלינו בעיקבות כניסתו של כוכב זה למזל
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 64 | הגברים אי 1מקופחים ז 1רוסקופ המשך מעמוד )63 ־ראסטית. גם בענייני רכוש וכסף כול להיות שינוי גדול -או *יקבלו ירושה גדולה, או שיפסידו :ספים או ירושות המגיעות להם.
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 65 | ץ ךזז 7ח יותר טוב מדולר: השסל מאת מאיר תדמ1ר מי מעשיר עשירים אני עוד לא נרגעתי. מפולת מניות הבנקים תמשיך לגרום כאב־ראש ״בריא״ לכל מי שיעסוק בנושא. אבל יש זווית
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 66 | היה 011113הוה שהיה 11 גיליון ״העולם הזה״ ,שראדדאור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, פירסם את הפרטים הראשונים על פרשת מאסרו של איש שער־העמקים אהרון בהן. כתבת השער העלתה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 67 | אטש של גלי. לג ב רי ם של היו ם. :ברים שלא הו ל כי ם על כ ל דבר. אטש -נעל קלה ונו ח ה, בעל ת מ בנ ה י ר טופדי, מו תאמת לכף ה רג להתאמהמלאה. לשה רגל מ רגי שהבה
העולם הזה - גליון 2411 - 16 בנובמבר 1983 - עמוד 68 | יי כסלו תשמיד 16.11.83 , מיספר 2411 אודי
חזרה לתחילת העמוד