גליון 2414

העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 3 | כזכחבים להמ שי ך המ שא־ומתן עם אש״ף כתבתהשערהקד מי: אש״ף הקפיד על ההסכמים, בעוד שישראל הפרה אותם. רבים מבין תושבי ישראל למדו שהמשא־ומתן המוצלח בין ישראל ואש״ף,
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 מאז אינני אוהב ראשי תיבות. הם מאכזבים. ראובן סיוון, ירושלים שים ע 1פ רוו ת הבשן... על החיות השונות שביקרו בחתונת בתו של יו׳ר הקואליציה.
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 5 | ״העולם הזדד, שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדו] ,3 טל 232262/3/4 03 תא״דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך תבנית: יוסי שנון רכז
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 6 | האם סינמו שמיו ואונס עם הנשיא וגו, מאחורי גבה של הממשלה, וסכו או 1ישראל בהרפתקה נוספת? חרב ־השכיר *^רצות־הברית דמתה השבוע \£לקאריקטורה של ישראל — מהדורה
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 7 | בסד הנשיא -אינך ענד הנשיא שלי1 אוא. החבטה ך* נשיאות היא אחד המוסדות האחרונים במדינתנו ששמרה 1 1על כבודה ויוקרתה בעיני הציבור. עכשיו היא מתמוטטת נגד עינינו. יש
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 8 | תואו!5יף מרידוד נשאר בממשלה ערב נסיעתו של יצחק שמיר לארצות־הברית הודיע לו שר״הכלכלה, יעקב מרידור, כי החליט להישאר בממשלה ובכנסת. לפני־כן נועד מרידור לשיחה עם
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 9 | יחרבלהש כי ר (המשך מעמוד )6 • סוריה עשתה ב־ 1982 את הכל כדי להקל על אריאל שרון לפלוש ללבנון, כדי להשמיד שם את ״תשתית המחבלים״ .לשם כל סיפקו סוכנים סוריים
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 10 | 7ונסון העניק לישראלב־>*95ו רק 37 מיליון דורו -וקאוטו נתן ב־ 59 נבו5ן^8מיד,ון. זרועי מה השתנתי מה מונות ישראל לאתות־הבוית תמורת סכומי־עתק אלה י ע * ו שה!אחתוה
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 11 | החוץ האמריקאי לישראל, היו בדרר־כלל כלפי מעלה, כאות־וסימן לשביעות רצונה של ארצות־הברית משירותיה הטובים של ישראל. אך על־כך אפשר ללמוד דווקא ממה שהתרחש בשנת .1975
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 12 | !ודיס באו להתנחל די ללחוץ על וממשלה היהודית, חסות חיילים ?ודיים, ויהודים !חדים באו למחות ;דם וכל זה בלב עיר הערבית *ישפחת מתנחלים באה להת־ו/יישב בארץ־ישראל.
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 13 | גדולי השילטון, החל בקצינים הבכירים של המימשל הצבאי, עבור ברמט־כ״ל וקציני צה״ל וכלה בשרי־ממשלה וחברי־כנסת. אבל כלום לא עזר. המתנחלים בשלהם. לצורך המאבק גייסו את
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 14 | זרד ווי: שר בחוץ? בווו מנופחי בעדמזר? יונה? מועמד וציני לתיק־החוץ ורואשות־הממשרה? חקירה מיוחדת של ״השד הזה ,,מגרה מה מתרחש סביב תביעותיו של לו ך* ויד לוי יצא
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 15 | תקדים שמיר, שגילה כלפי־חוץ רוח חברית, כמעט ספורטיבית, נוכח ניסיונו הכושל של דויד לוי להתמודד עמו במרכז־חרות, נוטר טינה קשה לסגנו. בפוליטיקה שאין להם הישראלית.
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 16 | שלי,״ אמר לו שוקי. מיכאל, האח השני, שהוא שומר־שבת, חזר לגיתו, בדרן־ ביקש דויד לעצור ביבנה, שם מתגורר חבר־לפשע לשעבר, שחזר למוטב, התחתן והקים מישפחה. החבר מיהר
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 17 | שזה אחי. צעקתי בבית — זה אחי! זה אחי! ״צילצלתי 14 וביקשתי את המיספר של מישטרת תל־אביב. שאלתי את היומנאי מי זה הבחור שנהרג. אמרו לי שלא יכולים לומר לי. הסברתי
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 18 | במדינה (המשך מעמוד )15 בעל הסובארו מיהר להתלונן במישטרה ושם הציגו לו את אלבום הפושעים. הוא זיהה באלבום את פניו של מלכה. באותו יום עצרה המישטרה ן את מלכה
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 19 | אזהרה-מ שרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 20 | פ31
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 21 | המנחה יעקב אגמון שאל את ח״כ הליברלים יצחק ברמן מדוע אינו עוזב עתה את הליכוד? השיב ברמן :״מה זה משנה אם יש ממשלה של הליכוד בראשות אברהם מהו ההבדל בין רפול 1שרוז
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 22 | הבימאי הישראלי נאלץ להשתתף בהפגנה לנועז איחוד קפריסין והשופט נשא הספד לזכר העבריין שנרצח בכלא הספד מיוחד במינו על עבריין, נשא השופט אליהו וינוגרד, הנשיא־התורן
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 23 | מאת דניאלה שמי בדיחה שנשמעה השבוע. ״מדוע אודי עצוב? כי הוא נשאר לבד בתא.״ לא מעטים תמהו מהו מקור שם מישרד־הפירסום או־קי, שמנהל מיקי קאופמן. מסתבר שהשם אינו
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 24 | מי שחצה להיות הדיקטטור הבא ש7־ ישראל צריו להיות בור ועם־האוץ,־ מתוסכל וגס־ווח1 ,הוא צריו לבוז ן׳אדם ולתרבות וכן לאריק. ליובל, למאיר ולכל מי1י יש בישראל במה
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 25 | ״ואכן, אין כל סמיכות פרשיות בין ה׳דוצ׳ה׳ הזה, מנהיגו של הפאשיזם האירזל^רזי ר״הי טי הוא הכאריזמה, שבה ניחן המנהיג. על כר אומר הציניקן: ״...בסיפרו המדינה מתאר
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 26 | האם הגואנורוג אב־ ו״ס(שמאי) הוא נוכל וחובב! - בבי שטוען עמיתו רמיקצוע, ד״ו אויה נכתר׳ (מימין, עם בתו הגואנולוגית מיכל) עד3י 3תנ־היד שלו (למטה) שאותו הוא ניתח
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 27 | בי תהספרלרפול (המשך מעמוד )25 ״האידיאולוגיה שהוא נוטע אינה מכילה בתור יסוד עיקרי שום תוכנית מוגדרת . ,כי אס ערפל מיתולוגי, הלובש דמות סמלים לאומיים וגזעיים,
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 28 | כשיצאתי מן ההקרנה אל יום־חורף תל־אביבי שטוף־שמש, כמעט התביישתי שאני חי. הרגשתי כאילו עבר עליי מכבש. הסרט הקרב על אלגייר יוצג לקהל הרחב בעוד שבוע. על כל ישראלי
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 29 | תשובה שאינה לגמרי אידיוטית :״נהדר ...ממש פנטסטי אך אינני יכול לסבול כאשר מדברים על דבר שקרה בלשון עתיד. למשל :״מר שימעון פרס דיבר עם עיתונאים. הוא יאמר להם שיש
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 30 | עצהסולידית אם אתה אובד עצות ומתלבט מה לעשות היום עם כספך, יועצי חברת בטוחה (חברת הברוקרים הפרטית הגדולה בישראל),ישמחו לסייע לך בעצה ובמציאת אפיקי השקעה
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 31 | ב מרחב עיראק דוח מצב: ה שבו ע ה־167 ״שלושה שבועות,״ היה הזמן שקב^ סאדאם חוסין אל־חכריתי, שליט עיראק, להבסתה של איראן השכנה, כאשר פלש לתוך שיטחה לפני יותר משלוש
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 32 | צל״ג ימינה. ימינה, ימינה • למערכת השבוע -יומן אירועים על מהדורה שהגיעה לשיא חדש של חד־צדריות משוועת. מהדורה זו היתה אוסף של תשדירי־שרות, וכללה: בחדשות היום,
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 33 | תוכניו ת מו ע ד פו ת יום ר בי עי 7.12 • רדיו: קול המוסיקה קונצרט של בוקר ( .)7.07 תוכניתו של דויד חן, לפתיחת יום. בין היצירות וילהלם טל לרוסיני, ברליוז הזמנה
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 34 | לפני כמה שנים היא היתה חביבת הקהל, כוכבת המלאכות של צ׳ארלי ולא סתם כוכבת, אפילו מנהיגה — זו שהיתה המפולפלת מכולן. ער שנישאה לאנדריו סטיבנס, שהיה צעיר ממנה בשבע
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 35 | הנסיטז תיאווווה: .המוכותנזזשתשיס בתמונה זו נראות (מימין לשמאל) המלכה אליזבת השניה של אנגליה, הנסיכה אן מארי, אשת מלך יוון הגולה קונס־טאנטין, המחזיקה בידיה את
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 36 | xשחנה מאוש ח שבון 33ש גביע ״פנטהאוז״ ״ 0ג ד1 קריסטל, שנעשה על־ידי חנות טיפאניס, אחרי שנבחרה על״ידי 28 המועמדות בנערה הפופולארית ביותר. שתי הסגניות קיבלו אותו
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 37 | ו0$1ז ^ 0סח !0סו$1 :׳1011־ ״ 803+: 34 8111£ .ר118105 :+ 1810001 ״ 9׳ 1: 5ר ״ 8 : 3 4כן י־8 !9) 1 \^6191 ׳! x160$ח ס 05ו! ר 011. $1סוזז $000855)111ס 0 15ח 0ז 0ו
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 38 | ילא תו א ר ול א דו לאר משך מעמוד )37 זחסר לנו כאן, ונהנו/י מזה שם, ז משקאות הקלים, הממותקים לל וכר. נמאס לי לשתות כאן תמיד מיג לפעמים נשבר לי. לאן אגיע? עו
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 39 | ב מ דינ ה כתוצאה מתרגיל טלוויזיוני של הסניגור במישפט ושי .א צלנו זה החיים ר מיסגש בין המציאות של גשים מוכות והדימיון שעל הבימה ״אצלי זה לא הצגה. אלה הם החיים
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 40 | תלונה כבר במשך חודש אני מחפשת את ספר־הטלפון הפרטי של השר מרדכי ציפורי. אפשר להשיג. ודווקא יש לי קשרים וחברים ;קומות הנכונים, ואפילו קצת פרוטקציה. אבל יום.
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 41 |
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 42 | החברה הישראלית היא חברה של מתחים ן פראנקל סיטואציות שונות מעומק המשמעות :ותמירים, נעה בין קוטב עיצבון פרטי וקוטב של 1לחיים, תוך דחיית ״סימפטומים של הריק
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 43 | גיל־ההתבגחת שעדיץ אינה נכונה לקראתן מבחינה נפשית, מכיוון שעדיין לא השתלטה על מאבקיה האידפאליים ...הזאב אינו רק הגבר המסתה; הוא אף מסמל את כל הנטיות
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 44 | ן* ישראלי מרדכי חלוואני,37 , יחליט סופית מה לעשות במרדכי: לשחררו בערבות, להסגירו לישראל או לערוך מישפט נגדו. ״בינתיים הוחלט לשחרר אותו בערבות של 4000 דולר.״
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 45 | בינתיים מהכלא התורכי) וסמדר דלל, בת־אחותו של טוביה אושרי, שעליו נגזר מאסר־עולם בגין הרצח הכפול, בבר־בקר. סמדר דלל שפוטה ל־מאסר־עולם על הברחת הרואין לתורכיה.
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 46 | ים אומרים...מה הן אומרות...מה הם *ומדים...מה הן *ונזרות...מה ו אהרון אבו־חצירא: עדינה הרפז: אסא כשר: ,.אם וציאו אותן ״בלי ת1די היו העניים ״רודנררת הודה ושומוון
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 47 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אונזרות...נזה ה! מנחם סבידור: דויד ליבאי: ורדה רודה: ..הפקידה נוחה מאווה. ,לזעוק ער נגיעה, גמות׳ את תרומתי
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 48 | קולנוע החרטה המלכותית אין בקולנוע הצרפתי זוג מלכותי. אבל אם היה צריך לבחור אחד כזה. אין ספק שהכבוד היה מגיע לאיב מונטאן וסימון סניורה. הצמד הזה, שבחייהם
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 49 | את הערכותיהם הקולנועיות דרך אספקלריה אמריקאית. אכן, עד לפני שנים אחדות, הקולנוע היה בפירוש עניין של אמנות צרופה, ומי שהתייחס אליו כאל מיסחר, עשה זאת בהסתר, כי
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 50 | ורם גיל היה אלוף ישראל בזריקת דיסקוס. ענש!, הוא מצייר מיניאטורות 1ומלביש אותן נתנשיטים לעולים מפולין ומברית־המועצות. גיל נסע עם אשתו מרגלית, שגם היא, במיקרה,
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 51 | הזמינה אתכם למכירת בגדי חורף ׳84- 83 יבוא: או פנ ת ג׳ א ק ואר גי פוליפ -קו ל ק צי החדשהל חו ר ף 84׳ 1\/1/^ 1שיבמיות, מכנסיים, חצאיות בבל הגדלים במו כן ניתן
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 52 | דוום־אפויקה: שנת הבחירות הדפוקה משקיפים נוהגים להשוות, לעיתים תכופות למדי, בין ישראל בין דרום־אפריקה. בהשוואות מסוג זה קשה להמלט משיטחיות ׳מפשטנות, ואפילו
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 53 |
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 54 | טלוויזיות צבעוניות - 27///22///20///16//עם או בלי שלט-רחוק הי בו אן הבלע די: ט רכף י בו א בע״נז, רח׳ בוג ר שו ב , 76ת ל ־ א בי
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 55 | ציב הלכה הביתה, שמעה יבבה עמומה ומצאה ביו השיחים תינוק נטוש בו יומו ^שפתחתי את השקית הלבנה *//קיבלתי שוק,״ סיפרה השבוע ציפורה(.ציפי״) סבח בת ה־ ,25 תושבת שכונת
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 56 | הדוגמנית הזוהרת עתרה רבג״ץ נגד הזמות ער גבו שעבד מאחת לשניה - , .היאיא ת!8ח את בעד־ מיקצועה כמארחת, אינו אלא מסווה לשכיבה עם גברים תמורת תשלום. טענות אלה לא
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 57 | המנווסמת -בעיקבות מילחמה !השעווויה מעסיקה נגה בתי־מישפט ל 1׳ 1| ¥1ה ״היא ביקשה ממני 11 0 / 1 1להכיר לה את דודו טופז וצביקה פיק ״,טענה אילנית. ך* יה זה אלי
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 58 | אצורה בחביוני נפשי ההומיה, כשהיא פורצת לצאת לאור העולם — פואמה ארוכה־ארוכה, אולי 70 בתים, אולי יותר, שתתחיל בערך כך: ״״בשבת בבוקר, על החוף אצל דבוש ״.״ אני
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 59 | דו מו ת אבל כשעמירם שושנה וינר וחיים שיח עם כפית להסתיים לא־כל־בן־ טוב. אבל קושקוש הוא לא פרייר. חציו מצרי וחציו ישראלי. לא ברור איזה חצי נובח ואיזה חצי נושך.
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 60 | ¥112111 תמרורים הוענק לנסיך פילים, בעלה של אליזבת, מלכת אנגליה, על־ידי ראש ממשלת הודו, אינדירה גנרי, תחריט־נחושת של נמר, כאות תודה על מאמציו של הנסיך י, נשיא
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 61 | קרנקס, הום ומואה קו צרפתי באופנה. מ כנ סי גברים, חו ל צו תמיזע ( סוו ט צ רי ם ) אי מוניו ת ובגדי פנ אי לנ שים וגב רי ם. לה שיג ב חנויו ת ה מו ב ח רו ת. יו
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 62 | 4 .שי בזמן שהמיתון דונה בשעה היו דם 25 ישראלים אלפי דולארים נוי להמר בהאזינו ששט במימי תעלת סואץ מור מוצב׳ המלחמה המחאת־נוסעים ועוד המחאת־נוסעים. עיניה קופצות
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 63 | ןיןך 11ןךיך ךךו \ ן ד -ץיך, בשבילך אני יוחנן׳,כך הציג את עצמו צעיר \# 11 | #1ן ממוצא תימני(מימין) ,היושב לצד אביבה 11 111 #1111 1 / חביב, חיפאית שבילתה גם היא
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 64 | המצריים ועל הציפצוף המטורף שלהם נשפכו כבר טונות של דיו. מה שלא נכתב הוא, שיש ישראלים היודעים להתנהג, והחבורה שירדה מאוריון היתה כזו. היא לא התנפלה על קניות,
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 65 | קשה היה שלא להתלהב מהפתיחות ומהחביבות של האיש ברחוב .״שלום״ נשמע מכל עבר, ו״ברוכים הבאים למצריים״ .״ולקאם טו-אוור קאנטרי, ויצ׳ איז נאו יור קאנטרי טו,״ אמר
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 66 | איש ג דו ל — — (המשך מעמוד )50 כמה חודשים אחרי־כן נסע שוב וקנה 35 מיסגרות. היום קשה מאוד להשיג את סוג התכשיטים הזה, בפרט שדרישותיו של גיל הן גבוהות. התכשיטים
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 67 | והסכנות בחייו קשורות לחנק ולפגיעות בצוואר. מרים בנימיג׳ הורוססוס ח אן מי ם מזל תאומים קשור באריכות ימים. הבית השמיני שלו הוא גדי, הקשור בקריירה. כל זמן שבן
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 68 | הזרוסקום שכם אל שכם (המשך מעמוד 113 תכונה רבה שררה במקום. רומב, בחור צעיר בן ,22 עמד בצד וניסה להסביר לעיתונאי בור למה, לפי דעתם, המקום, שבו נמצאת הישיבה, הוא
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 69 | ספורט מנעלי מאיו בע״מ כ דו רסל משלימים בימים אלה את הוחנח מפעלם בטזח־תקוה איו צאגס ואיו ק ר די ט מינויו של אריה מליניאק, שהיה בעבר עוזרו של רלף קליץ, והפך מאמן
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 70 | וה היה 3 9 3 >1113 שהיה גיליון.העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הציג בשערו את השלב הראשון בהידרדרותה של נערת־הזוהר וכוכבנית הקולנוע זיווה
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 71 |
העולם הזה - גליון 2414 - 5 בדצמבר 1983 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד