גליון 2415

העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 2 | וימר יעקבסון ט מיר \
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 3 | מכהנים חזפש־הדים ו־ דוחה את חופש־הדיח־היועץ המישפטי לממשלה החליט שלא להעמיד לדין את אלכס פינקלשטיין, נדי שלא לפגוע בהו־פש־הדינור. וכך, בשם העיקרון הנעלה, ימשיך
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 כתבתם(העולם הזה )7.12.83 .כי יעל׳פרחי הגישה לבסאם שכעה שיר שכתבה מייד אחרי ההתנקשות בחייו, וכי הוא היה נרגש מאוד. זה באמת מרגש• אד מדוע
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 5 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 6 | שרוו שרון השבוע(ליד שמיר) מסקנדאל לסקנדאל כוחו לא גדל ** ענו ת השר אריאל שרץ נגד ל מ עו ר בו תו של שגריר ארצות־הברית, סמואל לואיס, בפוליטיקה הפנימית של ישראל
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 7 | האמת, כד האמת 1רק האמת ממשלת יטמיר־ארנם־שרון רוצה להרוג את יאמר ערפאת מפני שהוא מסוגל לעשות שלום עם ישראל. ^ וף־סוף יצא המרצע מן השק. לאריאל שתן תבע כי
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 8 | עוזרו של השר, המחלים מהתקף־לב, בן־ציון דל, מגלה עניין רב במידע הקשור למישרד או לצעירי המפד״ל. להסיק את המסקנות נגד איש מחנהו של יצחק רבץ ולהרחיקו. מטה ארנס
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )6 רצח בע״נז כל המיקרים היו שוגים זה מזה — אך היה להמ מ 33ה משית!?. כל הפגיעות בילדים שאירעו השבוע בארץ (ראה לעיל) קשורות, איכשהו, במצב
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 10 | מה שהישראלים עושים בגרה ובלבנון, מעשים הגורמים לשפיכות דמים, ואנחנו נגד מה שהערבים עושים וגורמים לשפיכות־דמים. כשקורים מיקרים טיפשיים כאלה, אין הם ^ יה שקט
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 11 | בכך שהסורים והישראלים עושים עכשיו יד אחת במצור על ערפאת ואנשיו בטריפולי — אלה מן היבשה, אלה מן הים. אין הוא חושש שמא יחוסל הקו המדיני של ערפאת .״ 85 אחוז מן
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 12 | מניין בא הכסף ובניין הווילות הארה? מישמוח שד ( 1י כ דג ה חדשה באה דהכגיו תחת הסיסמה: איכות ח״ם באויאד - עוג׳ ואבטלה בי שראל 1^ | 1ך 11 1ך* ״1711111
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 13 | השלטים היו רבים ומגוונים, רובם על הנושא הכלכלי המעוות :״שיקום שכונות ועיירות פיתוח — לא התנחלויות וכסף לרוח״ .ועוד: ״התלמידים יטאטאו את הכיתות — מי יטאטא את
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 14 | ידינממגאמחנות במדינה (המשך מעמוד )9 ובאותה המידה היו הכל בטוחים שלעולם לא יימצאו מבצעי הפיגוע בשכם. הדבר כבר היה ברור למחרת היום, כאשר הובא לבית־המישפט קנאי
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 15 | לקולגוע, ילדותו כבן מישנחת־תעש״נים עשירה, חחה עווחווות למצב הנלנל׳ והתובות׳ במדינת ׳שדאל ואומד :״משלם לא היה מצבנו גווע ותו!״ .חגעונח החברתית שלי שגה לגמרי
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 16 | ,מוטב להיוולד ילד עשיו־ו הילדה בשכם, ולגנות במילים קשות ביותר את ההידרדרות המוסרית הפוקדת את הארץ הזו. גם בדרך שהוא בוחר לפרסם את מיפעלו ניכרות נטיותיו
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 17 | • אתה מגשים רצונות תודות לעובדה שיש לד כסך? אותם רצונות שתלויים בכסף, שהם אגב לא כל־כך רבים, אני מגשים. אבל לא כל רצון אפשר להגשים באמצעות כסף. • אומרים
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 18 | ₪ 8₪מ 0 ₪ 0אלאמה. העולם הזה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 19 | אילמלא הופיעו הדברים בדיברי־הכנסת, ספק אם היה מישהו מאמין שכך התנהל הדיון על עיצומי־העובדים בנמל- אשדוד ועל פגיעתם בתוצרת החקלאית שיועדה ליצוא. יושב־ראש
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 20 | מה אכד משה דיין ערב מות! ומה המשותף ב?,הפירסומא, דויד ארמוז והמלונאי אלי פאפושדו מה אכל משה דיין ערב מותו? השבוע, ביום חנוכת מרכז הלימודים על שמו, באוניברסיטת
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 21 | סאת דניאלה שמי בלוני ם השחקן חנן גולדבלט טרוד מאוד באחרונה, ולאו דווקא בענייני תיאטרון או קולנוע. הוא ממייסדי האגודה לשימור אתרים היסטוריים בתל־אביב, ועיסוק
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 22 | תוכניות מועדפות תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית ום רביעי 14.12 • קול המוסיקה: פעם ועוד 8.00 יצירתו של הדימיון בין היהדות ובין האיסלאם? כיצד התפתחו קווי הזיקה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 23 | שיחו־ קול ישוע צל״ש יצוירדו מו פ ת • ליצירת־הפאר הטלוויזיונית של ארן פטינקין על כפר־תיקווה, המוסד לילדים המכונים ״מפגרים״ .כתבה זו של שרות הסרטים הישראלי
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 24 | סמיה עסרה שמעה דפיקות בדלת בחצות הלילה. היא היתה לבוה בבית ובידה החבה הטעון שהשאיו לה בערה, כד להתגונן מבני טוציס. האלמוני ניגש רחרו! וניסה לבחץ אותו. היא ותה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 25 | הסכנה. לדברי התביעה היתה יריה אחת מספיקה כדי להפחיד או לסלק את הפורץ, אם היה אומנם כזה, ולא היה צורך בשלוש יריות לעברו. בית־המישפט העליון דחה את העירעור. השופט
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 26 |
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 27 | ש סיי םשלש סיי ם הינה דילמה: במילחמה צודקת, הגבורה היא תכונה נעלה. אנו מצדיעים לאדם המחרף את נפשו לטובת הכלל, המוסר את חייו כדי להציל חיי חבר. אך אם המילחמה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 28 | עצה סולידית אם אתה אובד עצות ומתלבט מה לעשות היום עם כספך, יועצי חברת בטוחה (חברת הברוקרים הפרטית הגדולה בישראל),ישמחו לסייע לך בעצה ובמציאת אפיקי השקעה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 29 | במדינה עיוזונזת ה ט רו מפטהשלשאר דו והכתובות של ויריח־ק גילויי חוקרת צעירה על עיתוגים יהודיים ביוון שהופיעו בשפה הספאגיולית. מה צריך לעשות צעיר יהודי הנקרא
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 30 | ונה גת, איש לא שם לב לכך. כי איש דא זדע שהנתבעת היא הזמרת הזוהרת ולים על אילנית כמנהל, מתוך ניגוד אינטרסים, ותוך ביצוע פעולה שאינה לטובת החברה, כי אם לטובת
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 31 | במדינה עסקים אין נביא בעירו ההצלחה המסחררת גארצות־הברית של דוין מור המחשבים מבפר־סבא יש כמה טריליונים של מהלכים אפשריים כשח־מת. ליתר דיוק 43 בחזקת 10 בחזקת .
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 32 | נואנק ס־נאטוה לא מושה ״ * נמה עורה השימרה של גיואו סורינס? מ חצה רגוו בדוחו של הנס! ודה? • פראנק סינאטרה לוחם בדרכים: הזמר המפורסם הציע פרס כספי גבוה(לא פירט
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 33 | סנד: תמונות נדירות במלאת 20 שנה אחרי רצח קנדי ערך העולם המערבי פסטיבל שלם בכלי־התיקשורת, שנמשך לאורך כל חורש נובמבר. בארצות־הברית הוצגו מיש־ררי טלוויזיה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 34 | | 3י ^ השלום הישואי־מצו ערה בה במיטבה דוס הדסוו היה ש ו שמורים קו או סנש או עם ה שיוה שלום +חמש הבלעדיות הזוהרות המתעוררים דיי׳ קא בלילה, ישראלה שטיר, באה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 35 | קדאוס לכבוד החברים הדרנים התחנן הזמר ואמר שפשוט נגמר לו הקול. אחרי ההופעה המשיכו קראוס וחבריו את הערב בפאב פופולרי בתל־אביב. בין החברים היו חברתו של קראום,
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 36 | ז׳קלין וענונו ת כן ! הגב׳ ז׳קלין וענונו בעלת סלון ״ז׳קלין״ בנוה אביבים, ת״א השתתפהב מבצע טריו — 5קול ס טון 2000 של ״וולה״ וב הג רל ה ה שניה ש ה תקיי מ ה ביום
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 37 | באה מנוחה ליגע עשו טובה לאשפים של הילטון בתל״אביב, פלאזיה בירושלים ודן בקיסריה. אל תזכירו להם בחורש־חודשיים הקרובים את סידרת שבע- הברכות שנערכה במלונות הללו
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 38 | תסלחו לי שאני מפריעה לכם באמצע הקריאה, אבל אני פשוט לא יכולה להתאפק. רק י לפני שבוע שמעתי מחברים על מקום חדש :׳ • ברחוב איבן־גבירול ,15 שהוא חדר גדול המחולק }
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 39 | אץ סיפור המרגלים שלי חזרו חיוורים כמו ממחלה, דורשים תוספת־שכר. הבטחתי. הם אומרים שיבקרו בשארם־אל־שייח׳ ,שיתפסו קצת שמש חמה ומלטפת, יראו קצת שחיתות ישראלית על
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 40 | יורם קניוק במיטבו משחיתויות המוסיקה הישראלית על ״ווז־וחים״ וגראפומנית נערה שהודה עם לסבית והאיש שהפציץ את דחח * א, ך עובר הכסף מקור יותר מסיפוריו יורם קניוק
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 41 | אחרי שסילביה פוגשת את אלפרד, גרושה של לורה, נמלטים סילביה ואלפרד ללונדון, מותירים את לורה בבדידותה, עצובה ושבורה: .כאילו ירד דיסקוס בטיסה מתוך השמים ופגע במצח
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 42 | מוטי גלעדי עם בתו ליעד 8מוטי מצהיר שהוא איש מישפחה ושומר בדבקות על המיסגרת .״רק כך,״ הוא אומר ,״אפשר לעשות את כל הדברים שאני עושה ולהופיע ערב אחר ערב בכל רחבי
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 43 | רוד סטיוארט של שובבות בזוויות־עיניו. מאז לא הפסיק לעשן. מוטי ואורנה נשארו באמריקה כמה שנים. שם למד, בין השאר, ציור, ועסק גם בצילום. עד היום תלויים על הקירות
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 44 | קולנוע קאטר ה ח לו םהאמ רי ק אי ז״ל הסרט המעניין והבעייתי ביותר של השבוע, ואחד המרתקים ביותר שהוצגו השנה בארץ, הוא סרט שהתגנב למסכים כמעט מבלי שיבחינו בו. שמו
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 45 | במדריך לבניית תסריטים שכל צעיר הוליווד, מקבל לידיו עם סיום הקורס הראשון שלו. אצל פאסר המוסר מתעקם, כאשר גיבוריו מחליטים שהדרך היחידה שבה יש להם סיכוי לנצח, היא
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 46 | שבתאי לביא הורוסקופ הבורסה לניירות ערך בת״א חיזוי אסטרולוגי לבורסה ינואר -דצמבר שלח/י צ׳ק לפ קוד ת האסטרולוג שבת אי ל בי א ע״ס 500ש. לת.ד 1157 .גבעתיים 53111
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 47 | תקליטים זיכרונות צקים פתוחים בימים אלה מלאו שלוש שנים להרצחו של ג׳ון וינסנט לנון. מעריץ מטורף ירה בלנון בפתח ביתו. אשתו, יוקו אונו, תוציא לאור שישה ישירים
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 48 | רא מיתון, החגיגה נמשכת -העשירות קונות וקונות, הכינו קולקציות מושכות ומובחרות שר סי לוו סטר ב ל• מי תון לא הזמן לקנות שמלות מפוארות, ודבריי הם אולי בניגוד
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 49 | עד הקרסול מגיעה שימלתה של המעצ בת החיפאית אורנה מרבך, שעיצבה שימלת״ערב בשחור סאטני ותחרה תואמת. אותה השיסלה בצבע לבן יכולה להתאים לכלה. אחת או מכסימום פעמיים.
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 50 | קשו מביו עם מוסקווה במדור הזה דווח פעמים רבות שברית־המועצות מקיימת קשר הדוק, צבאי, כלכלי, מדיני ואף מודיעיני, עם מישטר הגנראלים בארגנטינה. חוגים פרו־סובייטים
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 51 | תמרדורי הו שבע בבואנוס־איירס, כנשיא ארגנטינה, ראול ריקארדו אלפונסין־פולקס .57 ,הוא בנו של בעל מיני־מרקט בעיירה קטנה, שלא התלהב מלימודיו באקדמיה צבאית, שאליה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 52 | בפעם הואשונה סתנשו!תיקי אצ״ו בו, יזמכקד. בגין נעדו ,מגוב ד ן טן את חברי האירגון שממנו פרש, ביום חגם. החלק השני של הערב, שאורגן והופק על־ידי יעקב בן־הרצל, כלל
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 53 | — אני אד רציני מרדני ציפורי, שר־התיקשורת ואיש אצ״ל לשעבר, היה אחד הזמרים הבול טים במקהלת ותיקי וזאירמן. הם שרו את חיילים אלמונים שהיה מאוחר יותר להימנון לח׳י,
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 54 | איש אינו ודע חוושח השמועות. * ¥ 1 1 ¥ 1 0 0 *1 1 7ח מירי ומשה כץ(בצד השמאלי של התמונה), הורי דני יוצאים מבית-הקברות אחרי 11 יקיז הקבורה של דני בן ה־ ,15 שנרצח
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 55 | שדרי 1ד״ו איו נוצח דני נץ — או והסתה וההיסטרה נועלת במוץ מ ,״ ל ייגעדדדס מי ד עו מ גז ד את עי־יר *•*יניי ניי פי שי־-י אחד ד נ עייי ם שהדינרין יד 3דיזיעות
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 56 | * סילב סטר בלי סיתון - (המשך מעמוד )49 התענוג החיפאי נמכר גם בתל־ י אביב בבוטיקים טובים ואצל זיווה תלם מהרצליה־פיתוח. פתרון תשבצופן 2413 גוצית * אפשר לגהץ ך ץ
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 57 | המישטוה טוענת שהיא הדיחה את חנותה לזנוח. היא טוענת שהעולם התחתון קשו נגדה נושו. מ׳ היא האשת המוחקת. המשגעת את הארץ מזה * 2שנה? הרגשה שהיא חיה חיים כאלה, וחוותה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 58 | נעמי אדחה: מיבתב מהכלא ני כותבת בנסיבות מאוד לא נו־חות. אין כאן שולחן. בקושי ־יש אור בחדר, למרות שהשעה 1.30 בצהריים, ובחוץ יום־שמש יפה. החדר אפל וקר ללא
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 59 | | 1ך ן 11111| 1ך 1ך 1ך י \ 11ך נעמי מיודדת עם הרקדן הרוסי המפורסם ^ 1\ 111 11 #111.1 1111 #111 רודולף נוראייב, כבר יותר מעשרים שנה. זאת ידידות המכה גלים, שהחלה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 60 | וינה שני. הגווו מזיבהו־יעסב. מתה בהודו. האם זו אגדה לידתה של אגדה רינה שני יורדת נמדרגות בית״המישפט שדן אותה נאשמת גידול מריחואנה. שני הטיפה לעישון טמים, נטענה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 61 | מתבדר ברוח, מיכנסי ג׳ינם וחולצת־טי. היא היתה בת 36 ונראתה בעשר שנים צעירה מגילה. היתה לה הופעה צעירה, התנהגות צעירה, ויחד עם זאת היתה בה איזו בגרות סמכותית.
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 62 | לידתה של אגדה (המשך מעמוד )61 על־פי הוראותיה, הם אהבו אותה או אהבו זה את זה על פי הוראותיה, הם סיפקו את צרכיה ואת מזונותיה. היא מעולם לא עסקה בעניינים חומריים,
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 63 | אדווה שדברי הרופא חיזקו אותה. היא התחילה לקבל תרופות, לשתות חלב ולאכול יוגורט. הרופא המליץ על שתי אינפוזיות ליום ואמר שאין צורך להעביר אותה לבית־חולים. הוא לא
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 64 | יקוד ב חי לתהשר ספ 1רט זמשך מעמוד )13 !!יגרתיים, כשמול עיניו מתרחשים :רים מחפירים כאלה. צריך לסרב קהת חלק במה שקורה כאן, צריד 1רב לקחת חלק בהתבהמות הזאת״.
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 65 | השת עד ליקויי חמה ב 4-בדצמבר נפגשו השמש והירח במזל קשת. מיפגש כזה קורה אומנם בכל שגה. אך הפעם הוא היה שונה, שכן באותו יום התרחש ליקוי־חמה. המיפגש, שבדרך־כלל.
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 66 | !פורט דיווח שייע גלזר, לעל המישחק שבו ניצחח קבוצתו, מכבי ים אית בתוצאה . 1:0 !גיליון :״אם הבנים־ ,ריבקה גובר. בול * עם הספר והתלמוד הלא־מודפס ״פנים חדשות במראה
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 67 |
העולם הזה - גליון 2415 - 14 בדצמבר 1983 - עמוד 68 | טבת תשמיד 14.12.83 , מתרוננת עדייה מאירצ׳יק נזיפפר 2415 שנה 48 המחיר 150 שקלים(כולל מע־מ< במכתב שהוברח מן הכלא טוענת נעמי
חזרה לתחילת העמוד