גליון 2416

העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 1 | ]יר 150 שקלים(בולל
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 2 | מרענן מעורר ו חז
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 3 | מכחכים כתבת ה שער הקדמי: ;ך זה מתחיל גזענות בלב הגליל. ביום השואה הבא, כאשר ישאלו בכלי־תיקשורת את השאלה המסורתית — כיצר זה :ול היה להתרחש, כיצד עם תרבותי ונאור
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 הזה 23.11.83 הוצגתי כאחיו של אליהו חכים ז״ל, איש לח״י. הנכון הוא שאני ב ן־אחיו של אליהו. שימעון חכים, רמת־השרון להזסין את הנשיא לשעבר
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 5 | ״העולם הזה׳ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 6 | שבוע זה הפך עובדה גלוייה, ברורה וחד( 1משמעית: קיים שיתו!ל־ם עולה ישיר והדוק ביז ממשלות ישראל וסוריה למען חיסול אש׳׳ף העצמאי, המסוגל להשתתף בתהליך השלום. בשעה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 7 | לצרפת יש צי צבאי בים־התיכון, הכולל גם ושאת־מטוסים רבת־רושם, קלמנסו, העוגנת ׳עיתים קרובות בנמלי הים־התיכון המיזרחי. היא ;ודיעה שהיא מקבלת על עצמה את הגנת
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 8 | עצה סולידית אם אתה אובד עצות ומתלבט מה לעשות היום עם כספך, יועצי חברת בטוחה(חברת הברוקרים הפרטית הגדולה בישראל),ישמחו לסייע לך בעצה ובמציאת אפיקי השקעה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 9 | ההסתדרותי ״כורי /כתוצאה משינויים פרסונליים. לא מן הנמנע שבו־בזמן, יבדקו כישלונות מהעבר הלא־רחוק של כמה יחידות בקונצרן. המדד הבא - יותר מ־ 15 אחוז שמיר בעיקבות
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 10 | *^ 4נ שי היחידדדלחקירות־הונאה במטה הארצי במישטרה זכו בשבועות האחרונים לתיגבור רציני. מפכ״ל המישטרה, אריה איבצן, התחיל לפקוד את מישרדיו של בנימין זיגל,
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 11 | בכד פעם ש הב הל ה אוחזת בציבור ההורים, נמצאים פוליטיקאים מובטלים הקופצים עד המציאה התל ינני יודע אם אמנון לין הוא הגרוע שבחברי־הכנסת. \£ההתחרו ת על תואר זה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 12 | הנשק הסודי שר מתנגדי שרון: ״ ייי 3ה 1 1ת בנ ״ו לא הבין. בגין, שהעריץ את אנשי ״צבא־ישראל״ ,קנה את הסיפורים. שרון ואנשיו קיבלו אישור לכל הרפתקה ולכל חריגה. הם לא
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 13 | במדינה (המשך מעמוד )10 מדיניות שירותי הקונסול כיצד לפעול נו.ד שר־ההכגה בעזרת ראש־העיריה הידיעה בדבר מאמץ ישראלי ממוסד ומאורגן לפגוע בשר־הביטחון האמריקאי קספר
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 14 | וא כבר נכווה כמה פעמים מידי 1 1העיתונות, לכן ביקש השופט בנימין כהן, נשיא בית־המישפט המחוזי, שפרש לגימלאות, לקרוא את הכתבה לפני פירסומה .״אבל רק כדי לעבור על
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 15 | מהעבודה שלי כל רגע שיגעון! אהבתי את העבודה שלי ובסתר ליבי חשבתי על עצמי שאני שופט טוב מאוד. אבל הייתי ער למיקרהו של שופט אחד, שכולם היו שמחים לולא היה שופט,
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 16 | סא״ר(מירי) חיים בקר, סמח״ט, החטיבה שרא גו״סה״ ומפקד הגדוד שכבש את צוד וצידון, שאיבד את עי1ו ברבנו! ,מסבר ער התרבטויותיו כרוחם בשטח ב! וי, וער נדשת גריאר שדון
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 17 | אריאל שריו. דבריו של בקר מבטאים את דעתם של רבים ממפקדי צה״ל. משבר אי־אמון חריף ביותר בין שר״הביטחון ובין החיילים עולה רנץ מדבריו של בקר, המעדיף בפה מלא את
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 18 | אין גאווה במירחנזה (המשך מעמוד )17 הסופי של הלוחמים הפלסטינים בצידון. אפשר היה לחסל בקלות את כולם, אבל איש לא העלה בדעתו אפשרות כוו. יותר מזה, בגמר הכיבוש הרג
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 19 | סי ג ריו תאירופהדל 1ת ניקו טין בעישון. אזהרה -מ שדד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 20 | ס עו כי...סעו כי 17... אוטומטית +ממן חקור, ן] יייי^11י ז 1 מ!53885 ן ס? 38י 5י ^ מ״יי״ מ1 8 1 1 2 1 1 1 )1 ן * $11ן חדש מבית מכשירי תנועה תל־ א בי ב -דרך סתת
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 21 | מדוע ע שה ד 1בד־העבזדה יחסי-צי מר דאי ש הליכוד 1איז 1בעיה יש עתה לערד חיים ב ס 1ק ׳ במליאת הכנסת לא הצליחה הקואליציה לגייס רוב להצעה להטיל מס־הכנסה על הכנסות
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 22 | מי י ת! עי רזי ־ דםליורםר 1נן. מהדרשהמרצההבכירמצדם העי תו נו תומ דו עלאמקבלתזלמן ־ שז שי לקוחותערביים ח״ב העבודה רפי סוויסה נפגש לשיחה עב ראש עיריית טולוז, אשר
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 23 | בלונים תחיה הנון, המופיעה בהמשיח, אמורה להיות על הבימה מכוערת במיוחד. רופא- השיניים החיפאי ד״ר אריה שמפנייר, מומחה לשיקום־פה, התגייס לעזרתה והכין לה מערכת
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 24 | המצוד על דיראל־קמו נפוץ -ר א השבוע, ארא רבני 150 שנים היריבות בת מאות בשנים בין מישכחות ג׳ונבלאט. גזיי פואנג׳יה ושמעון הרי־השוף, ביירות, דאמור -נ:ל אלה היו
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 25 | באולימפיאדת 1936 בברלין, כאשר הרב־ספורטאי הכושי ג׳סי אוואנס הנחית על מיגרש־האתלטיקה מכה ניצחת על, גזע האדונים״ ומייצגו בבימת־הכבוד, אדולף היטלר, נכח גם נציג
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 26 | אריק לא קרא זאת \ך מעמוד )25 ון את חיל־הנחיתה האמריקאי ׳תו. אך בסופו של דבר נאלץ נע. ולמסור את כס־הנשיאות ד שיהאב. שנים הבאות היה שמעון מנודה יטיקה הלבנונית,
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 27 | ?גתה במדל״ת?הב ב 83-ח60110ז116 $6ח1\/10 בבדיקה של א 0ו ז1£0ש 5שסאסועו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 880 ^0 ^ 780 במדליית זהב לשנת 1983 על איכותה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 28 | תם אוחרים...מה הן אומרות...הה הם אומרים ...מה הן א ומרות...חה ו דן מרגלית: מירה שחר: אברהם קמחי: בעיתון אני שונו ,.נוסעת בטומנים בגלל ,,תאונות המטוסים נגומות
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 29 | ם אומרים.הה הן אומרות...הה הם <זומדים...נ 1ה הן אוחרות...חה הו סוזי ברק: אבות ישזו־זן: עמירם רביב: ,.החודים מותחים את ..א׳ אפשר לנטור דוו ״רחבש אלטרנטיבות החבל
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 30 | העול הזה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 31 | משהו מחו קוה בשני תיקים נליר״ם: בשניהם קבע היועץ המישבט ש..א־ו ענייו ציבוו״ במישבט נגד איש ציבוו, וזובר לקבוע זאת רגב הנאשם השני -שהיה אותו איש בשני המיקרים ה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 32 | במדינה מפלגו ת רא כמד גדוד אכזבתו של האיש החזק של חירות בדרום במשך שבע שנים ראה אבי יהב דויד לוי נציג של העובדים, של השכבות ושל !יירות־הפיתוח ;נחשלות. היום הוא
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 33 | — האל־־מ וסגך היד־ר- (המשך מעמוד )31 קרא את פרטי האונס המזעזע, שביצעו השלושה באשה צעירה וצנומה, שנזקקה לחמישה ימי אישפוז וכמות גדולה של עירויי״דם אחרי האונס,
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 34 | ברגמן חזו הביתה אוליב״ה סמנו תניע החלים מניתוח את גלגל* הדפוס בשה שלו • לפני שמונה שנים אסרה המישטרה את הכימאי אינגמר ברגמן, באשמת התחמקות מתשלום מם־הכנסה,
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 35 | שוו קונו :,נעווחיו הנוטיוח שר 7ם ם הצגת הפתיחה האירופית לסירטו האחרון של ג׳יימם בונד המקורי — הלוא הוא שדן קונרי — לעולם אל תאמר לא, נערכה ברוב פאר והדר במרכז
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 36 | נונסואה טו, ונתן אנסרווד ער מסו אחד בתדאביב מסיבת ום־הורדת בין בודס׳ ואשוו־רצ*וו פסף לקולנוע בארץ. הוא עשה את סירטו הראשון ב־ ,1926 הוא הפיק את יומני הקולנוע
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 37 | :ת החדשות והאשה היחידה בתל :העוסקת בחדשות, ברמלה מנשה. זת דיווחיה על עיצומי עובדי הנמלים. ב! 50 ״ברוג״) ברק; ראש ועדת־החקירה של זסון־צור השני, האלוף אמנון
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 38 | ז׳קלין וענונו כן! הגב׳ ז׳קלין וענונו בעלת סלון ״ז׳קלין״ בנוה אביבים, ת״א השתתפה במבצע טריו — 5קולססון 2000 של ״וולה״ ובהגרלה השניה שהתקיימה ביום 24 בנובמבר
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 39 | גם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם ז ה ...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה.. חג־ל אני לא יודעת מה אתם חושבים על מסיבות־החנוכה של הילדים הקטנים
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 40 | נמאס לי! נמאס לי שלא יודעים מה אני עושה בארץ. אני זקוקה ליחסי־ציבור. נמאס לי ששואלים אותי מדוע עזבתי את הארץ ולא יודעים שאני,׳ יותר מכל האמנים הישראליים, עוזרת
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 41 | ילדה, וניהל מישפט נגדי. הוא ניסה לקחת ממני את הילדה. זה היה בתקופה שהוא חי שלוש שנים בארץ. פניתי לעורך־דין מאוד חשוב בצרפת, והוא אמר לי — אין לו סיכוי. הוא
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 42 | השקיעה של דויד שחר גזענות בחסות זבולן! המר ״אדם רכל הפרסים והביבח־ים * תנ״ך המשוררים * התג האדום של האומץ עפולה כמעצמה גרעינית מקור --שקי ע ההחודש ראה־אור
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 43 | שומעת את? /הגורל הרע, הפכם ך והלאה, שורותיו של ולימיר חלבניקוב, המשורר על: אשר בו הטווס, היפהפה הכחול, שומט לארץ את זנבו / ,הדומה לסיביריח...־ שירת רוסיה הוא
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 44 | מזמינה אתכם למכירה מיוחדת של כל בגדי העור הנפלאים עול חורף 1984 הנחות משמעותיות בין 3070ל־־507 קולקציה ענקית לנשים ולגברים סוו ד רי ם תוצרת־חוץ ־ 307 הנ ח ה על
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 45 | מתבשסים ער הבימה. מסבף פ-נז־יחות מיניות ער הבימה. עכשיו יש ער הבימה מונע שר ודמך מיני מיבחנים פסיכולוגיים וימסרו אותו למטפל־יחיד לתקופה ממושכת, יצליחו לטפל רק
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 46 | יגלו מאושנחז*1יו אותה דוקוד לב]!, ה!א-תן דה במצריים והעדיפה ללמד בישראל מלמדת בסטודיו. אותה חברה אמרה לי, :את מרוקאית, בטח תאהבי את המוסיקה המיזרחית הערבית
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 47 | ״שאנל, את דוזיתו— (המשך מעמוד )45 מקיימים יחסי״מין, בהרבה מקרים. וכך, על־ידי סצינות המועלות על־ידי צוות שחקנים, ביניהם דורין כספי, אשתו של הזמר — מועלית בעייה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 48 | גולושמדל ליד אילת אחות לצרה ביום שני השבוע נוספה אחות־לצרה. בבית־הדין הרבני בלונדון התקיים טקס הגיור של דנה שאולי, בתם של מנדי ריים־דייווים־שאולי, ורפי שאולי.
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 49 | הפסד ת * ה צג ה בשבוע שחלף ישבתי וכתבתי עד שרעדו לי הידיים, הכל בשבילכם. המטאטא עמד בפינה. הייתי כבר מוכנה לעלות ולהמריא לקולנוע תל־אביב, כדי לראות מה הולך שם
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 50 | מציאות הכרמל ומן | 1ך 1־ ך י | 0וסקי למזג״אוויר קר וגשום נמכרים בדוכנו של 111 1 / 1 1 /1נפתלי משה. המעילים האופנתיים הם בצבעי אדום, כחול, לבן, צהוב, שחור וחום,
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 51 | המשגעים בעלי הרוכסנים והנימים, כשבר הג׳ינס הוא משופשפף בסיגנון סטון־ווש, וצבעיו הם כחול וארום, ולווסט יש מיכנס״ג׳ינס תואם. התווית על הבגר היא של חברת בלו־סקאי.
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 52 | בנגלה־דש: סידרת פיגועי ההתאבדות בכווית לא הפתיעה משקיפים, שעקבו בדריכות אחרי וועידת שרי החוץ המוסלמיים, שנסתיימה בשבוע שעבר בבנגלה־דש. הוועידה, שעמדה בסימן
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 53 | ,,עצום את העיניים ...פתח את הפה!״ חדש! מ קיבו ץמעלההח מי ש ה פתחו את הפה לכרמית חדש מצופה בשוקולד־כרמית בטעם קרמל, כרמית בטעם נוגת וכרמית בטעם אגוזים. מרכזי
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 54 | בסד ,.ב ר - א בי
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 55 | דג מסריח ומלקוח אני חייב לחזור לעניין השבויים. אלמלא הופעל טרור ממשלתי מאסיבי על הוריהם של השבויים הנותרים, הם היו מן הסתם זועקים חמס. הצלב האדום פירסם הודעה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 56 | ידלין חחר -ופר ש ת 1ד ל?1חחרת ^ ש ר יגיע בזמן ארצה, ממש 1 בימים אלה.״ ענתה טלי ליבני, :שתו של אשר ירלין, לשאלה אם הוא :בר נמצא כאן, ויורע על הפרשה ;חרשה שעלתה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 57 | חם הרים נבחרה לראשות אגף־הרווחה של עיריית. תל־אביב, שרית גרינברג׳ ,44 אם לשלושה וחברה חדשה בהנהלת מועצת־העיר (מטעם הליברלים) .גרינברג, אחותה הצעירה של ח״כ
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 58 | קולנוע סרטים החגיגה ם תקרבת חובבי הקולנוע האמיתיים יכולים להתכונן לחינגה אמיתית. סירטו החדש של פרנסואה טריפו לפתע כיוס ראשון הוא כל מה שהם יכולים וזכאים לקבל
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 59 | חושפים את עצמם בסיפריהם הרבה יותר מכפי שניתן לחשוד במבט ראשון, או מכפי שהם עצמם חושדים,״ טוען טריפו .״הם כותבים בחופזה, נתונים תמיד ללחצים כלכליים, ונרמה להם
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 60 | !¥ 1 1 5 1 1 1 החי מאת אחרי הרב, צריכים שרברב אביגיל ינאי מ אוזן )1 :מנחש עתידות; )5 כתביעת עברי נחשוני; )10 ידית: )11 שיש נאה; )13 אביון; )14 אציל מזרחי; )15
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 61 | נעמי אדווה מדווחת מבית־המעצר באס־ כ בי ר: שת ושים אוהבות הגיעו ביחד לכלא כיסא ותוך קללות ואיומים ניסה להשליך את הכיסא לעבר פניה של ריבקה. רחל התערבה מייד, אחזה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 62 | שיחר צל״ש הנזאפיה של עסקני־הדת • לדן רביב, על העימות המוצלח והעדכני שערך לראש עיריית נהריה, חיים לכב, ולנציג הדתי בעיריית תל־אביב, חיים בסדק. כמעט מבלי להתערב
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 63 | תו כניו ת מו ע ד פו ת יום רביעי 21 . 12 • רדיו: רשת בי — כל צבעי הרשת 10.00 מגזין יומי, עם מיבזקי חדשות ורא־יונות בענייני היום, עורך: דויד מרגלית. צרט ליל
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 64 | מציאות הכרמל= המשך מעמוד )51 ומחירו 2,200 שקל. מעיל־סקי כזה למבוגרים, מחירו 2,500 שקל. ״זה בהחלט יותר זול מאשר נהנויות, לפחות ב־ 50 אחוז ״,אומר נפתלי .״אצלי
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 65 | אני אשהשל שני גברים! ויי 11י ¥11ו ו ״ 1י 1י 7 | 1הזמרת הלנה הנדל באה לביקור קצר בארץ, רק 1 1 4 / 1 1 11 /1 1 1 /לשבוע, כדי לבקר את אמה. במוס הערב חיפשה הלנה
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 66 | המכירה בישראל, התשלום בניו־יורק ימי ה חסד חסתיימים בשבוע שעבר, לאט ובשקט, היתה לשר־האוצר סיבה כפולה לחגיגה: הדולר חגג 100 שקלים !דד * .15.2שני אלה הם בהחלט
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 67 | במדינה נ שי ם מרכה לדא רחמים מי שלח את רות המואבייה לגדרן? .פרה מסויימת אינה אשתו של פר מסויים,״ אל המסקנה הזאת הגיע רבי משה בן־נחמן* במאה ה־ . 13 וזה,
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 68 | ספורט בנבחרת, זה רק מפני שלא הסתדרתי מבחינה מיקצועית.״ כדורגל למרות הזימון והכבוד החדש שנפל בחלקו, עם מינויו של מליניאק, יצטרך גורן להתאמץ די קשה כדי להתחרות
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 69 | הורוסהוס ״מרים .בנימיני מזל החודש: שלוש שנים לא קלות עברו על בני מזל גדי. שבתאי, הכוכב המשפיע על גורלם, נמצא באותה עת במזל מאזניים, כשהוא יוצר אספקט מרובע
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 70 | קדחת הנסיעות ״י סר• הססטלה גיליון.העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לשני 25 שנה בדיוק, כלל גבת־תחקיר על קדחת הנסיעות של שרי ממשלת ישראל (ראה: ער) .הובא סירוט מלא של
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 71 | מנהטן. תתחד ש. חולצות דקרון מעילי קורדרוי מכנסי צמר מנהטן חורף .1984 חולצות, מעילים, סוודרים, מכנסיים, תחתונים, גרביים,פיג׳מות ...ואפילו מגבות. בקיצור: דברים
העולם הזה - גליון 2416 - 21 בדצמבר 1983 - עמוד 72 | יעכד׳ 48 אהובתו לשע בר של אשר ידלץ [ נעצרה באשמת רמאות-ואחות* של יד לין תהיה
חזרה לתחילת העמוד