גליון 2417

העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 1 | המחיר 150 לאומנית • קנאית •
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 2 | ,.לכבוד השבת אני מוסיפה לעוגת עלית הצפת וגם דובדבן פעם, לאפות עוגה, היה בשבילי סיפור. היום, כולם רואים שאני אופה, בשיא המהירות, עוגות נפלאות שתמיד מצליחות
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 3 | מ כ חני ם —1984שנהחדשה, אי חנלי ם ישנים ברכות לעמי העולם. לרגל השנה האזרחית החדשה, כדאי להעיף מבט גלובאלי ולאחל: לעם האפגאני — שישתחרר מעול הכובש הסובייטי;
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 4 | מכוזבים (המשך מעמוד )3 חסרי רחמים. לצערי, אני מתקשה לקנות את הטיעון על הסימטריה המתבקשת ממנו. בפרשת שכם המדובר קרוב לווראי במתנחל חמום־מוח שהגיב ביריות על
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 5 | ״העולם הזה״ ,שגדעון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורמן ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עודך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 6 | ..שניט נתנלל בירושלים!׳׳ אמוערפאת למובארנ, נמיפגש ההיסטורי שהותים אח השלם ן שהוציא את ממשלת שמיד מנליה. האם החל בקאהיר המסע הגדול שיביא להקמת מדינה פלסטינית
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 7 | הפלסטינים אינם זקוקים לחוסיין כדי להגיע לשולחן המשא־ומתן. באמצעות קאהיר, נוצר קשר ישיר לוושינגטון. זוהי קפנדריה, המשאירה את עמאן בצד. אין פירוש הדבר שזהו גט
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 8 | תוגונןיף בתנאי ש מנבל החברה, יצחק חופי, לא יפרוש — כפי שאיים השבוע. תפסו במיזנון בית־המשפט המחוזי בתל־אביב עורך־דין, שקיבל במקום את שכר־טירחתו בדולארים, בסכום
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 9 | במדינה העם 4־ 8־ 9־1 החזות הקודרת לא התאמתה. השגה בעלת המיספר המפחיד גושאת דווקא בשורה של עידוד השנה מס׳ 1984 מאז שנולד בבית־לחם בנה של מרים היהודיה, אשת יוסף
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 10 | מאיר יצליח והוא יהיה מס׳ 1בלמיפנה, הצעירים יחזקו את כוחו, בתנאי שהמר יוצב ראשון ברשימה לכנסת, ואחריו יבוא מאיר. מאיר נטה להסכים לרעיון, משום שהוא ידע שהמר מוכר
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 11 | שהיה סגן־שר, הוא השתתף בישיבות הממשלה. הוא לא הופיע בבניין הקסטל, אך יזם רעיון נועז — שהמפד״ל תתמודד בבחירות הבאות בשני ראשים. למיפנה לחוד, והצעירים לחוד. כך
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 12 | נוסמנסה בעזותמודעי, בעזות וגן, בעזותהשם, או שמיר יתמודד ובזו שמיר בעזרת מודעי, נגד לוי **ץ ר־התעשייה־והמיסוזר, גיד* /עון פת. החצין השבוע כמה סימני־התרגשות
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 13 | סגן ניצב אריה עמית,קצץ מיבצעים במוחב היוקוו, מסכו עד ח״ו שר שוטו, ע7 רקע הפאניקה בעיקבות מעשי רצח והטיפה שר דדים ועד משעים היורים בשוטריב ״הילדים שלי עשו על״
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 14 | ,, -אני לא סטארסקי ולא אהיהזזא׳ך ד , (המשך מעמוד )13 בעצם את מה שהוא אוהב, ואת בעיית הכסף הוא משאיר לאמו שמכסה את האוברדראפט ולאשתו שלומדת לחיות עם מה שיש.
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 15 | נכון, אבל עובדה שהסרט הזה השפיע עלי ואני נורא מפחד מסמים. • אם זה מה שאתה מרגיש, אז כשאתה בא לבצע מעצרים, היחס שלך הוא אמוציונלי. אני לא מרביץ ולא יורק. •
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 16 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה ה בוחרים ...מה הן אומרות...חה יורם דינשטיץ: עוזי אורנן: ארי הורוביץ: ,,׳שואל מפיוה שלושה ״ 20 אלו איש נולים ,,הציון לפועל* ישראל
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 17 | יריב בן־אריעזך: יעקב רכטר: דדיה פלד: ״נעשינו כ בו קהים ״בעיקרון -שיחליפו את ״זה בדיוקהזמן לתמונות שר מוות!״ הפסדים נר הזמו!״ להתחיל רעשות קסמים!״ צ אן קנססה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 18 | נר־נשנזה לזכר המפולת הגדולה כבר מזמן לא הזכרנו במדור זה את הבורסה. לכר יש כמה סיבות טובות. הסיבה הטובה ביותה חוסר עניין ציבורי. מזכיר לכם משהו? לא, המישטרה עוד
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 19 | ברכה לא צפויה קיבל מנכ״ל רשות־השידור יוסף (.מומי״) לפיד בישיבה האחרונה של הוועד־המנהל. חבר־הוועד אהרון פאפו בירד אותו לכבוד העלאת מחזהו הכושי עשה א ת שלו
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 20 | דז בך אנזן*ן טוען שמטרידות אותן קטינות, פנינה רוזנבלום חוזרת לשיר ורפי גינת מפחיד נהגים פנינה רוזנבלום חוזרת לשיר. השבוע היא הקליטה שני שירים חדשים. אחד אישי
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 21 | ב לוני ם הטלפון לא הפסיק לצלצל בשבת שעברה בביתה של התכשיטנית רחל גרא. הפונים ביקשו לברך אותה על כניסתה כשותפה לקפה־מיסעדה הגלריה הלבנה שבשדרות רוטשילד
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 22 | פאשיום בישראל ה 1א היה סזכן האף־בי־איי, נכשל בבחימת לנדשפטים !בקבלת מישרה של רב, המאהבת של 1התאבדה בקפיצה מעל הגשר, והוא מציע להנהיג בארץ את ח1קי־נירנברג
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 23 | כדנא עם עלייתו לארץ מממנים אלמוניים ולערער את מוסדות־השילטון ולהביא למהפיכה אלימה. לתנועת כך צריך להיות חלק גלוי, שיעבוד בדרכים פרלמנטריות, וחלק סמוי, שיפעל
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 24 | אחת מההאשמות הטיפוסיות, החוזרות ונישנות בספר, היא האשמה נאצית טיפוסית: תקיעת סכין בגב האומה על־ירי המימסר היהורי. בשנות פעילותה של ״הליגה להגנה יהורית״ איפיינה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 25 | <ו 0וט 8 *י 1 1 *1 1 1 )38888883888998888 $3883858 יייייייי אם אתה מעונין במכונית אמריקאית במובן האמיתי של המושג, יש שתי עובדות חשובות שעליך לקחת בחשבון:
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 26 | הסמצמצים ]המשך מעמוד )24 1דיין הודח בשיטה ״דמוקראטית״, באמצעות״מיכתב־הדחה״ .הוא הואשם ^חוסר־נאמנות לתנועה ולמנהיג. את המיכתב ניסח והחתים כהנא עצמו. בין השמות
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 27 | ושאלון־נייר בידה. היא שאל,ה את הפצועה אם יש במישפחתה מחלות תורשתיות, אבל פלורנס לא יכלה לענות. היא מעולם לא הכירה את הוריה ולא ידעה עליהם מאומה. כאשר מצאה אה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 28 | העולם הזה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 29 | ב מר חב אלג׳יריה הידוק הקשרים ובעייה אחת לפני חודש הושמע לראשונה על אדמת צרפת הימנונה של חזית השיחרור האלג׳ירית אני נשבע! — שהוא עתה הימנונה של אלג׳יריה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 30 | שדור צדש רק ללמוד • לבימאית העולה מברית־המועצות, לינה צ׳אפלין, על סירטה שעסק בניסיון השתלבותם של עולי אתיופיה בארץ, כתבה שהוקרנה במיסגרת התוכנית במבט שני.
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות יום רביע• 28.12 • רדיו: קול המוסיקה — קונצרט של בוקר 7.07 לאותם המעדיפים להינתק מהמתח החדשותי: יצירות מאת מנדלסון, מוסורגסקי, רימסקי — קורסקוב,
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 32 | מיליון וחצי דורו ממת חתור* קואוס טנשטדט נו ע עריו אנוח מטיס מסוקים £הנצצח שלא התנוצצה הפאקולטה ללימודים וטריגאריים של אוניברסיטת מיסורי זכתה במענק בסך מיליון
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 33 | גיורי סטו:מיפגשים מן הסוג החדש -בצרפת אין זה פלא שדודי פוסטר, בת ה־ ,20 מחפשת מראה חדש, תפקידים חדשים ומיפגשים חדשים. אחרי טראומה רצינית עקב פרשת ההתנקשות
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 34 | הס יספרה שעצרה את התנועה ^ האליפות נשארת במישפחה +נתן זך נפרד מגלי־צה״ל, עלה למטוס ונסע לארה״ב 1|| 141ךךךי 7ך||||י ך| נתן יד יושב בין המפקד לשעבר של גלי־צה״ל
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 35 | 1\11/\ 00£11£ זזסססס^ו ך} פרנקי, רירים ברד והגברת ₪ 4הקטנה -דמויות מתוך הסרט הבלתי־נשכח שמילא את אולמות־הקולנוע המופע האחרון של רוקי - עטו על מרסל רוזנטל,
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 36 | 1גי פולופ דץנ אופנה אקסקלוסיבית בעור וזמש :זכירה מיוחדת של עודפי יצוא לנשים ולגברים מיטיבי טעם. ז קו ק דחוף למודעה? סטודיו0 בהנהלת אבי פאנק ל ש רו ת ך 24ש עו ת
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 37 | מוגש כשירות לציבור לפני כמה שנים הוחלט בארצות־הברית להעלות את מחיר הבשר באחוז גבוה מאד. קריין ערוץ 7של הטלוויזיה בניו־יורק, מסר את ההודעה והוסיף :״אני מקווה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 38 | חוזות בתשובה המטרידה גבו בטרמן אוהבים מבית־מרוו של רירה אחד נחצה נרקומנית בת ם 3הנראית 3בת ם 5חשודה בגניבת צמידי־זהב, מתפרעת ברישכת מישרד־הרווחה ובחדרהאונר: ח
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 39 | חייה בבתי־סוהר ולא נראה כי תקופה ן וביקשה מהסוהרת לטלפן למישפחתה, כדי שייקחו את הילדים. הילד הפגוע, הקטן, צריך טיפול מיוחד, אחרת חייו נמצאים בסכנה. הסוהרת לא
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 40 | ום־הו,ו בשבוע הבא תיכנס לתוקפה שנת ,1984 שנת־האימים, שאותה תיאר הסופר הבריטי ג׳ורג׳ אורוול בסיפרו .1984 כך תצטרף שנה זו לשנת הלוח־העברי תשמ״ד — אותה שנה שיודעי
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 41 | שבתאותו של המקובל ר׳ יעקב קוסיל מחבר הזוהר בענייני קבלה, ובעיקר את ליפשיץ ממזריטש וסוקר את החיד״א ואת הפרשנות המיסטית לסיפורי התורה, סיפורי אבות האומה. תשבי
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 42 | ט
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 43 | השומר ים תנסו א ת הגנב׳ ם באתו הב ני יה. הם 1ואמסדו אותם דמישטוה. במק 1ם זאת הם א ומדו והס : ך * צתל פני חצות נעצר טנדר \ /מיסחרי־פתוח ליד אתר־הבנייה. אחד
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 44 | חפושת השחורות יוקדות כשהיא מדברת. מה גורם לדוגמנית כמוה לפרוש כשהיא עדיין בשיא הקאריירה? ״קודם כל, אם לפרוש, אז בשיא הקאריירה ׳,אומרת רותי ,״לצאת מעולם
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 45 | פך נראו גתחילת שנות ה־ .70 הדוגמניות קארין דונסקי (משמאל) ,גורן (באמצע) ורותי ירון, בשמלות״מקסי, שיער קבר, גבות דקות ובנעלי פלטפורמה . ד ם׳ 12 שנו היא מספרת,
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 46 | זנ ח ה במדליית זהב ב 6 0 1 1 0 1 1 בבדיקה של א 0וד 5£1_£0שסאסו^ו,המרכז הבינלאומי לבדיקת איכויות בבריסל, זכתה 80ץ ס^ 880 במדליית זהב לשנת 1983 על איכותה המשלה.
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 47 | ״הגיע הזמן שהקומוניסטים יחליטו אם הם תומכים בנו או מתנגרים למריניותנו. לא ייתכן שהם יקחו לעצמם את השושנים, וישאירו לנו את הקוצים.״ מזכ״ל המיפלגה הסוציאליסטית
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 48 | הסוודרים שר החורף: מ־ם 5עד ם 45 דו ר או 8רא* .נדוד רחב וזיו ח ך* וודרים — זוהי מילת־המפתח של החורף. גם בימים אלה, כשהחורף מבושש לבוא, כבר לובשים בערבים ולפעמים
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 49 | זהו הסוודר הנסרג במכונה, אך נראה כמו סריגת״יד, בצבעי שחור״לבן של ליז. צמות קלועות וצווארון בשילוב של צמר, מוהר ואקרילן 5,600 :שקל. כל סוודר הוא אחד ויחיד במינו
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 50 | ;פורשת — פראי. גדול _ זמשך מעמוד )45 וי־פולופ; בתיה דיסנצ׳יק; חניתה :נטנר; שלומית אמיר וקאריז דונסקי. .מיד היו בסביבות 20־ 30 דוגמניות וובות, אכל לא יותר מעשר
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 51 | .האמא טוי מדוע שלח אותו גיל לרצוח את הברוקר וכמה שילם לו עבור זה. בשלב זה נשבר רונן והודה, כי יחד עם גיל בן־גל עשה החלפות בלתי־חוקיות של מטבע־זר. למחרת הוסיף
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 52 | החרב ונד במצב הזה היה קיברה של תרזה אנגלוביץ ! 11111 /במשך שנה שלמה מאז מתה. רק שלט ברזל ציין את מקום הקבר. חברה־קדישא לא הירשו בשום אופן לשים על הקבר, מכיוון
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 53 | אצלו כל נורה אדומה, הכין את המצבה כנדרש. זו היתה מצבה צנועה, ועליה היה רשום שמה של תרזה ותאריך פטירתה: ה׳ בטבת תשמ״ג. הרב המהלד כמרגל | ? ן ך 11 | 1נכדה של
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 54 | נשיא בבית־הסוהר לפני מילחמת־העולם הראשונה, כשהיה וינסטון צ׳רצ׳יל שר־הפנים, אירע מיקרה חמור בלונדון. קבוצה של פושעים התבצרה כבניין, ומישטרת־לונדון ערכה עליה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 55 | ע׳י׳יר* במדינה תל־אביב פרחים ופנינים רעיונות טובים של טבריינית צעירה לגשות תל־אביב בצהרי יום שישי המאוחרים עברה גברת במכוניתה ברחוב יהודה המכבי בתל־אביב. תוך
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 56 | שימעו סיפור! יום אחד מביאה לי צלמת גדולה, בעלת מצלמה קטנה, צילום סנסציוני — לא פחות ולא יותר אלא אורי עמית, ראש־העיר החדש של רמת־גן, יוצא מכנס של המערך,
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 57 | האלו ענת? ״האלו, את ענת מוסול?״ ״מדברת.״ ״בוקר טוב, מדברת המרחלת, שמעתי שהחטפת שתי סטירות לשחקנית שמופיעה איתר בהצגה טנזי, כשהופעתם בחיפה.״ ״אה...או...אי
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 58 | סדרת ממתקים חדשה מתוצרת ״כרמית״ בימים אלה יצאה אל.השוק המתוק׳ סדרת ממתקים חדשה מתוצרת מפעלי כרמית, קיבוץ מעלה החמישה. הסדרה כוללת בארים מצופים כשוקולד,
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 59 | קולנוע חובה לדאות עסקים המאראתון של שי ש את שיש קולר אין צורך עוד להציג. הוא שחקן, בימאי, עיתונאי, איש יחסי־ציבור ומעכשיו אפשר להוסיף לרשימה עוד שני עיסוקים
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 60 | הקץ דאסימון פתרו! תשבצופן ^ ירושלים התחבטה תת־ועדה של ועדת־הכספים של הכנסת בזכותם של חברי״כנסת ל־ 2000 שיחות־טלפון (פעימות־מונה) חינם לחודש, לכל ימי חייהם, גם
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 61 | אב א האמיתי ב בי ת־ ה סו הו ברוס־אנגירס, בשעה שהבן נ ב חו רבכב בתב קיו בנו שד אליל ההמונים עם שני שותפים נוספים. אך חייו בארץ האפשרויות הבלתי־מוגבלות לא היו
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 62 | מאוד, מסוכן לכל אותם שיש להם עסק איתו. אנוכי, ערמומי ואכזר. - 28.12 אדם שאוהב חידות ומבלה את חייו במחקרים חסרי תועלת. מדמה לעצמו דברים לא מציאותיים, יחד עם זה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 63 | הקרב על המצבה -י (המשך מעמוד )51 יוסף בורג, שר־הדתות והפנים, והלה הוציא הוראה שאין להוציא את הגופה מן הקבר. אך הוראה זו לא נגעה כהוא זה לאנשי החברה״קרישא.
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 64 | ,אני לא סטארסקיו מקאהיר לירושלים ן (המשך מעמוד )15 שלא יבין את המיפנה. זה היה עלול לרסק את התנועה הלאומית הפלסטינית ולהורידה מהפרק למשך זמן רב. כל זה השתנה
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 65 | הנוח שר 20 סניפים, 700 עובדים ומחזוו שנת שר 120 מיליון דוראו, מהלינה בערים סמי רצה שרכישה כזאת תעשה באמצעותו, כדי שיוכל להמשיך. על פי תנאי המכירה הצפויים,
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 66 | וה חיה גיליון.העולם הזה־ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הביא בכתבת־ה שער שלו ראיון מלב־ים עב יוסף יואנוביצ׳י, היהודי הראשון שגורש ממדינת ישראל. היה סוחר
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 67 | פי !*.מציגה: 0ת6מוו1וו 6־$301 כל אחד מנתוני ה־205 חינו מספר חז ק — חז ק מאד. • מספר חז ק בתצרוכת דלק ־ 21.3ק״מ לליטר(לפי תקן ס^־וט במהירות של 90 קמ״ש -בדגם
העולם הזה - גליון 2417 - 28 בדצמבר 1983 - עמוד 68 | ב מבת תשמיד 28.12.83 , מיספר 2417 גציאות הגוה ]!ומאחור, !יפו שלג או״
חזרה לתחילת העמוד