גליון 2418

העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 3 | מכחכים כתב ת ה שער הקדמי: - 1984ב ר כו ת השנה האזרחית היא חדשה הברכות לא כל־כך. ״י ׳ לרגל השנה החדשה הרשו נא לי לשלוח צרור ברכות לעמי, שבתוכו אני יושבת:
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 (עם הנרי פונדה) ,הסרט הישן שהוקרן בטלוויזיה לפני שבועיים, לא הוסיף להשכלתם של הצופים. כשהגיבור ציטט את מחולל הרפורמציה, מרטין לותר, הקפיד
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 5 | ..העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 6 | הודוחש 111 1ו1ח,ח שבו משתוללת עתה מילחמו 1גרילה אמיתית לרוב תושבי ישראל יבוא הדבר כמהלומה: נדמה להם כי הסיוט שהכפיש את שם ישראל בעולם. בא סוף־סוף אל סיומו, בעת
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 7 | שיעור בכלכלה -מסוג אחר ח טו 1הטנח ץ ץה היה קורה אילו קמה מדינת־ישראל בלי מילחמה? ^/ההנהגה היהודית קיבלה ב־ 1947 את תוכנית־החלוקה של האדם. הערבים דחו אותה. לכן
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 8 | כשזה היה בפאריס, ללא ידיעת השגריר, עובדיה סופר. השגריר נזן 5בה. תא־בתבים בצפון טענות אחרות שהושמעו נגדה: שהיא מדליפה מידע רב לידידה שלה, עיתונאית ישראלית
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד )6 האפשרות השניה של יאנוש: לסגת לזהראני או לליטאני, ולספח אתדרום־לבנון למעשה לישראל. מבחינה מעשית, גם ״פיתרון״ זה מופרך מעיקרו(ראה מיסגרת)
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 10 | השחסו שמואר וודו וח־נ־ק נשיקה לדחי אשתו - ונמוהו ננוח המוני שואל נר צעו מהשנה שריחה - וברי תיקווה ונה רקואח השנה הבאה 1984 : ף טיפת־גשם לא ירדה באותו לילה
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 11 | ן כן | 11ןןד 11 £ 0השחקנית גילת אנקורי רגע־לפני, כשהיא 11 * 2 3 111/11/11 מכוונת את פיה אל פי בעלה, דקה לפני חצות. אחרי שבירכו אחד את השני בנשיקה ואמרו שלום
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 12 | נו 1₪ נמדתעות הנשע ויי * יייי 3ווזויי י י[1רן!ו^ו׳ן-^ 1 ח״ נ וב סוויסה מסבו ער בנו דויד, שנעצו בצרבת נבררו הרואין, ואומר.. :תנו שאח הקצין דע על נו שמישטות
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 13 | חמישה קילוגרם הרואין מתורכיה? לצערי, כל דבר יכול לקרות. סחרחורות. הוא היה מתעורר, אבל לא היה יכול לקום. הוא התלונן שראשו כבד. היה עובר הרבה זמן עד שהיה מצליח
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 14 | מאהו יונס (מימין) וכריס יונס (גשגאל) נעצה שנתיים אחרי שנרצה חייל בכביש. הם נחקה עד שהודו ־ ואחרי מישנט שנמשו כמעט שנ ה בסודי־סודות נדונו עונש מוו ת-למי? ך ן
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 15 | ״עבדנו את האדמה ולמדנו בבתי״הספר של המדינה שלנו. מאהר למד בבית הספר עמל בחדרה. הוא סיים את לימודיו כמסגד. עבד במיקצוע אצל קבלנים. לא היו לו תיקים פליליים
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 16 | >• 1ו* י. י >1י ז במדינה (המשך מעמוד )9 שטחים כבושים קנה חמד האיש ברח והתבודד. הוא חיטיט שמא הוא מחזיק בידיו את הקנה שמנו גורו היריות שרצחו את הילדה יתכן כי
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 17 | מה יקרה כשלא יהיו דולרים ^ חנויות, בבתי הכולבו ובחנויות לצורכי^ חשמל אפשר להשיג רק נורות של 40 ואט. בשכונות היוקרה שבצפון־העיר היה אתמול קר במיוחד,
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 18 |
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 19 | מיהו העסקן.,שלמה הו בסלע״ .מדוע מתאים ם־המרה להימורים ומה זומם נסח גוונו נגד צץ־ל ביטון הפורש סגן־שר־החוץ סיפר יהודה בן־מאיר לחבריו, שהוא מבין מדוע רגז מנהיג
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 20 | תעסה־ג לז רנאלצהלהק שי ב ל תי או רי ש דיי ם 1ז 11תבתדך. לאיזה תפקיד מזמרץ שרו! 1מהי הספרו ת המיקצנעית של פאפז ח״ב אגודת־ישראל אברהם שפירא קם משיבעת ימי־אבלו על
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 21 | מאת דניאלה שמי בלונים וירשובסקי נשאל מה דעתו על סיכויו של רפאל איתן לצבור עוצמה פוליטית. ״כצומת הוא יוכל רק להשתלט על כל הרמזורים. בטלוויזיה התנהל דיון סוער
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 22 | פאשיזס בישראל בשטחים הכבושים פועלים חצי תריסר גזפים מחתרתיים שר אדיי ם. טי־ אן־ טי״. ,ועדת־הביטחנך. ,החשמונאים״. ,המכבים ,1,״ל1חמ חרותישראר״ ו עוד ביצעו עשרות
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 23 | הטירור היהודי, המאפיינת את כל הגופים הטרוריסטיים הפועלים כיום בשטחים, זו האידיאולוגיה הלאומנית, הקובעת שיש לטהר את כל ארץ־ישראל מתושביה הזרים, ולהקים ,בבוא
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 24 | (המשך מעמוד )23 לתנועת החשמונאים: • האם אתה מוכן לסכן את מעמרך החברתי למען הפעילות? ת/לא • האם אתה מוכן לריב עם הוריד למען הפעילות? כו/לא • האם אתה מוכן לקבל
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 25 | החי גם כן כסף ך* פאריס הודיע האינטרפול, כי ₪1הוציא מהקטלוג העולמי של נסיונות זיופי שטרות־כסף — שבו מופיעים, בין השאר, הדולר האמריקאי, השטרלינג הבריטי, הפלורין
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 26 | אזהרה ־ משרד הבריאות קובע כי העישון מדק
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 27 | בתצהיו דבית־המי שנט טוען כעיר המיברגה הדיבורית נגד יושב־ואש ועדת־החוקה שד המסת ״07181 עו״1יר!״ על־פי שיקול רעתה, את רשימת המועמדים. וידבסקי, גבר יפה־תואר ובנו
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 28 | תוכניות נוזעדפות תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית יום רביעי • טלוויזיה: עד פופ ( — 8.02 מדבר עברית, מזמר אנגלית) .אורח התוכנית יהיה המלחין והזמר שמוליק קראוס.
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 29 | שידור צל״ש דמעות בעיניים • לאורי גולדשטיץ על כתבתו המצו־יינת על הפגנת פועלי תימנע. במשך רגעים אחדים התעלתה הטלוויזיה לרמתה הגבוהה ביותר, והציגה לפני המדינה
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 30 | טובה מאה־ ישבתי לתומי בבית־קפה. ניגש אלי בחור כבן ,19 ושאל אם אני אורי אבנרי. הודיתי באשמה. ״אז למה אתה לא פעיל?״ שאל. ״אני פעיל כמיטב יכולתי,״ השבתי. ״זה לא
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 31 |
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 32 | י י י * י *1י י* ייייי יום הוללת דשמידט +קיח ייציאודס מתחתו ץ -4הנסיך קלאוס 1311 לסוס ־^ זו חושק באעח של ויאנה • ראש־הממשלה לשעבר של מערב גרמניה, הלמוט שמידט,
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 33 | ימים מאושוים: בגישת מחזור! החבורה שבתמונה משמאל, רכשה לעצמה בארצות־הברית מעמד של מוסד. מזה שנים רבות היא מופיעה שם בקביעות, בטלוויזיה, ומגלמת את אורח־החיים של
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 34 | מש שגים על אבי פאנק עברו בריקודים המסיבה של מרים גבריאלי 1חנוך לוין יזם־הולדת לפנינה רחנבלזס :0.00 שעה שמחה ^ פני תשע שנים, כאשר היתה €השחקנית מרים בסיבוב
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 35 | החגיגה של פאנק 1הפנטומימאי חנוך רוזן מציע לגיקי ירושלמי דבר מה, אך היא מסרבת. גיקי היא מורה בסטודיו של אבי פאנק למחול ארובי 1ג׳אז. גיקי האמריקאית תופיע בקרוב
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 36 | ך ןג־ן כרטיס בטיסות סדירות במחיר } [+מובטח לשנת .1984 תשואה דולרית(בחישוב שנתי) ] 2־ 257 כהנחה על שמתי קרקע. אפשרות לי 5תשלומים. כספך מובטח בבנק. כדאי למהר, בי
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 37 | יותר יפאני מיפאני שבו רגע בדניש אינטירירס יש עכשיו תערוכה של רהיטים. לא הייתי שולחת אתכם סתם לתערוכת רהיטים, אם לא היה בה משהו מעניין במיוחד. יש בה סדנת־עיצוב
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 38 | היא נראית טוב, הסנטר בולט קצת יותר, בהתרסה, מטופחת כרגיל, אולי יותר, אך כשיושבים ומשוחחים מבצבץ הזעם, הרבה זעם. מדוע הכתבה, האוהדת בדרך כלל, שהודפסה כאן בשבוע
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 39 | אדום אינני חובבת־ספורט במיוחד, חוץ מסוג מאוד מסוייס. אבל דווקא ספורט זה אינו זוכה לסיקור בעיתונים. לכן את משה גרטל, כתב־הספורט של הטלוויזיה, עד כה לא פגשתי,
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 40 | הבשורה ע״ם(שטינ)ק 1ר +חאן־טו־יש ירושלמי פרסספר 1תי מ פנ ברק +פי קרסקהימ תי כנני ת על הל שנ הוכלא, שנת + 1893ב סי סהספ רו ת הי שרא לי ת לצ| 1 איוולת כאשר היה
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 41 | דנטים שלו, בני העדה היהודית בקפלוניה. בקטע שבו מנתח אוכלמסמרים את אנה קארנינה לטולסטוי, בפרק חיזורו של הנסיך ורונסקי אחר אנה קרנינה, הוא מסביר: אחרי שנפטר
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 42 | 10 היתר 11 ות של • 11 0 3 1 הממוזגת! מזגן מקורי של רנו מורכב בביהח״ר מנוע חזק 1300 סמ״ק 4 ,צילינדרים(של רנו )12 דלק 91 אוקטן(חסכון )150/0שמשות כהות מגב אחורי
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 43 | תקליטים מזסיקה צלילים מודרניים טעם טוב בפה קרן תל־אביב לספרות ולאמנות מתפנה מדי פעם לעסוק גם במוסיקה. מנהל הקרן, מתיתיהו קליד, מציג את הפרי של פעילות זו
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 44 | קולנוע ם ו־טן גר סרטים כמה מן הסרטים הצרפתיים המעניינים ביותר שנעשו בעשור האחרון, עוסקים בפרשיות אמיתיות מן ההיסטוריה הצרפתית, שהתרחשו במאות הקודמות, על רקע
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 45 | כפר אמיתי. דניאל וינייה הצליח להתגבר על מיכשולי האותנטיות בכישרון ראוי לשבח, למרות שהניסיון שלו בשטח הסרט העלילתי קצר למדי. את עיקר נסיונו רכש כשסייע לקלוד
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 46 | תמרורים מאוזן: )1ישוב נחשוני מסוגו, של תנועה בת )5 ;70 יסוד החיים והתנועה בעולם )10 :מרושע: )11 אלוהים ישמרנו (ארמית ר״ת) )13 :לא דק; )14 ההבל העולה מנוזלים
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 47 | תאום קם אדם בבוקר, ומתחיל * 4לצייר בגיל .70 זה לא קורה לכל אחד. אבל זה קרה לפני 16 שנים, למנחם מסינגר, שהוא גם אביה של חנה עדן, שחקנית־הקולנוע שכיכבה לאחרונה
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 48 | * 4 4 4 ׳4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1י י * 4 1 י> י ס ^ ל י ץ, י ,ז יש רו דוראוים מתחת ומיזוו? אתה חושש שמא הם מזו־יבים? אתה נוי
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 49 | !המחבלים י הוא מסוגל לגלות את רוב הזיופים. לדבריו, לנייר המקורי יש ״צילצול״, בעוד שנייר זול יותר משמיע ״רישרוש״. במעבדה אפשר לבדוק בעזרת מכשיר מיקרו־מילימטר את
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 50 | :יודעות בטלפון ל כל ה ע תוני ם ^ בכרטיסיאשר אי ב מ חי רי המערכתי 01* 66$ 011(6 •ע 1ראברט זסוז*אז 0זאו ם ז 158*611 מ סי בו ת ב רי תוח תונו ת ה מו צל חו ת ביו תר
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 51 | שהיא קונה בארצות״הברית, עורכת בו שיפוצים ומודיפיקאציות לצרכים גמישים יותר של מעצמות צבאיות קטנות יחסית, ומוכרת אותו מחדש, תוך דחיקת רגלי ארצות־הברית עצמה
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 52 | קשה להעלות על הדעת שיכלות חמורה ׳ותו ר: שוטרים אוסוים קוקסינלים מונות־גורל כז י לאנוס אותן בשעת המעצר תוך התעללות. **ץ ייטה שוטרים מואשמים כמגע עם קוקסינלים״
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 53 | שהילדים שלך יהיו כמונו. שהבנים ייצאו קוקסינלים והבנות זונות, שההורים שלהם יסבלו כמו ההורים שלנו! אנחנו בני־אדם, לא חיות־טרף שסוגרים אותנו בכלוב! ״אתם השוטרים,
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 54 | דגירה מוקוביץ לא חסו נדום - מלבד שת בנותיה הנמצאות בושות אביהן וב־החובר, שממנו נכוו ה המדינה:ע רדעל^״ ״המתה 1האר מה שעובר עליה בחייה הפרטיים עובר
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 55 | הבער הראשון איציק, שהיה כלכל באונייה. היא הת רגלה לחיות עם ימאים והכירה את בעלה השני בחברה שבה עבד בעלה הראשון, שנהרג בתאונה. אחרי שהתחתנה עם רב״החובל בנו בית
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 56 | נעמי אדווה מסנוו 1איו ע 1ו 1ל ה ה כרבים והחתולים לה שתחוו מן הכלא -ואת מי היא נג שה לעצורות, והשני לעצורים. החדר קטן מאוד ובו ספסל מאבן. הקור שם ממש בלתי־נסבל.
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 57 | — בנזרתעות הפ שע — (המשך מעמוד )13 אני צריך לקבל מכות? ומה עם אלה שאין להם אבא בכלל?״ כרי להצריק את עצמם, הם האשימו אותו בכר שהוא העליב אותם במילה ״מניאק״ .הם
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 58 | מזמינה אתכם למניות שווים חוצותחוץ של חבות ג׳מפ למכירה מיוחדת של כל בגדי העוו הנפלאים של חורף 1984 הנחות משמעותיות ביו 3 0ל ־ 5 0 ^0 קולקציה ענקית לנשים ולגברים
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 59 | סציו היחידה המרכזית, שרמה שליט (משמאל) עמד רנני נסבת מלאה וולאוים. בניו היתר הצעה מעניינת... ך* שבתי שזה קורה רק בסר( טים,״ אמרה מישפטנית צעירה, כאשר ראתה את
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 60 | הם *ומרים...מה הן *ומרות...מה הם *ומרים ...מה הן *ומרות...מה1 אברהם שכטרמן: דויד רודי: .,ראוכטימיסטים איו מה ״ דווצעירחוות לדאוג בשנת !1984״ אינו מונן
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 61 | אומרים...מה הן או ח רו ת ...ח ה הם אומרים ...ה ה הן אוחרות...חה הם שימחה דיניץ: מרים גבריאל:, ,אצלנולאעומדים, אנשי המימסו החובות׳ _ למי שפם על טיפשות! ,,נר־ נ
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 62 | ״אנחנו ל א חיות!״ (המשך מעמוד )53 • ואני יותר יפה מאשר הרבה נשים שנולדו נשים. עברתי סבל גדול עד שהגעתי למצב שבו רציתי להיות ולא מגיע לי שיתייחסו אלי ככה כאן
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 63 | שיחר 1רבערמת — (המשך מעמוד )56 ביקש ממני למסור דרישת־שלום לאורית ארביב, כאשר אגיע לנווה־תירצה. החוקר אמר כי כל עצורה הנעצרת עד לתום ההליכים נלקחת לנווה־תרצה עד
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 64 | ספורט 11111013 כ דו רסל אומר הוד :״נבהלתי בעצמי כשראיתי כמה הרבה אני עושה ״.אבל מה? ״כבודו של שדר,״ מצהיר הוד ,״זה לא רק שמו, זה בעיקר שעות־העבודה ליד
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 65 | ,מרים 1בנימיני מזר החודש: גדי חסם שר המזלות השונים לז׳קנה להשתייך למזל גדי אין זה קל. למרות שמי הוא אינו מסמל משהו צעיר, עליז וקליל. כפי שמייחסים למזל תאומים
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 66 | וה היה ג סונ ס גו ה שהיה גיליון.,העולם הזה״ שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הקדיש את שערו לתחקיר תחת הכותרת. השיגעון הנורא״ ,אשר דיווח על אסירים מסוכנים,
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 67 | מניסיוני אני יודעת מה טנב לילדים ולמשפחה. ב׳אלמקס׳ יש אמין פלואורידים פעילים יותר מכל משחה אכ מקס יופי של משחה מלבינה את השיניים טעם טוב בפה. על מוצר המיוצר
העולם הזה - גליון 2418 - 4 בינואר 1984 - עמוד 68 | כ״ט טבת תשמיד4.1.84 , מיסטר 2418 המחיר 180 שקלים(כולל מע״מ<
חזרה לתחילת העמוד