גליון 2420

העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 2 | אוסאוס 17 או מאו רומומו גרבי כותנה מצדים של
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 3 | מכתבים מדוע הם גונבים? רק במונחים פסיכולוגיים אפשר להסביר את התנהגותם של אישי־ציבור המועלים בתפקידם. מדוע הם גונבים? מדוע הם מסתכנים במעשים המעיבים על קריירות
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 4 | ערבי־ישראדי הקורא היה עד למעצרו של אזרח ערבי, סתם, ללא סיבה. לבן ראה צורן לכתוב את השורות הבאות: הוא צעק לעברו: עצור,ערבי מלוכלך! הוא עצר, היפנה מבטו לעבר האדם
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 5 | ביום השלישי שעבר חזרתי אחרי־הצהרים משליחות בת יומיים בגרמניה, שבה בדקתי נושאים מסויימים, ועשיתי דבר שלא עשיתי מזמן. מנמל־התעופה מיהרתי אל בית־הדפוס, כדי לחזות
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 6 | מהפירסומים שקשורים ב״בנק המיזרחי ׳ המאוחד־־. בית־חורים רנחתים צ־ק של הרב גורן חזר הנחתים האמריקאים, ששוהים במיזרדדהתיכון, לא יאושפזו גם בעתיד בשעת־חירום
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם ר ש1ת הדיבור לסוקיח הכלכלה מתמוטטת. מי יציל אותה? האיש בעל הקופסה השחורה: יעקוב מרידוד ויליאם שקספיר חוזר ביצירותיו על טכסים אופייני: תמיד, בשיא
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 8 | פר שתיעקב דוינסון ופני סן חודשים מונתה בסוד סודות ועדת־חקירה. הנה חרק שר החומר שהיה מונח רבניה ושת הגירסאות רגבי כר הכר שיה ^ פני ועדת״החקירה של עמירם סיוון
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 9 | סי פו רהשל די ר ה ך י די לעמוד על טיבם של כמה מן הנושאים הנחקרים עתה על־ידי אויביו של לוינסון, אפשר להביא את סיפורה של דירת־סטודיו בניו־יורק. מ.1ז 1ה 1מז 3 0ח
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 10 | ״חברים״ מספרים על לוינסון ^ חת השאלות שעלתה השבוע, במערבולת הפרשה, היתה: איד זה יש ליעקב לוינסון כל־כך הרבה שונאים, המוכצים לקדש עליו מילחמהו על כד יש שתי
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 11 | במדינה (המשך מעמוד )7 פינתה את מקומה לתיבת־פלאים אחרת. מרידור נשאר. יחסים מרחביים למנוע רוב רשלזם קציני השטחים הכבושים רוצים לתמיד במועצה הלאומית הפלסטינית
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 12 | אחו גבו שר שמיו ניסה אראל שוון לנוות בוית עם וויו רו צרחות כיסא מוסיקאלי שר־האוצר יגאל כהן־אורגד וח׳ב איתן ליבני, ב־ ך * מ הו מהטרצה מייד. אך ניגש 1
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 13 | מסלקים את אנדדי קלצ״נסקי^״־נ במצודת זאב, שם התכנס מרכז תנועת החרות לישיבה ביום החמישי שעבר זה קרה אחרי *88311111 שקלצ ינסקי פתח בצעקות והפריע לנאומו של ראש
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 14 | — צרחנת בהיכל נציג חוות התייעץ עם דויציץ איו יעטו את שוון אנטומיה שר כישלון ך ציג מם־ם בוועד־הפועל הציוני, !עורדהדץ נחום סולן, היה חיוור כסיד. סולן עלה לישראל
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 15 | ניא! נאשיזם בישראל 4 גוש־אמונים היה הברור הגדול הממשלה. והורעתוו! שבא ממסורות אנלים של גנביגו בינלאומיים וסוחרי־נשק, ב״ם הגוש תנועה המונית שלא היתה ולא נבראה ץ
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 16 | י * ן * ןיי • 1ן ייי 11י1 >י> 400 נביאי אחאב (המשך מעמוד )15 בחברון היו אלה תלמידי הרב הקוק, שבולטים ביניהם הרב משה לווינגר ואחרים, שניהלו מאבק בנוסח של. תנאם
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 17 | למממני הגוש, בראשית דרכו, משמש יצחק שובינסקי, מי שהיה אז בעליה של חברת ייצור המכוניות אוטוקארס. הוא תרם, בין השאר, מכונית לרב לוינגר ולאנשיו, זמן קצר אחרי
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 18 | מוסיקה תקליטים בהופעה חיה האמנם? ברי זיו 1י מוח יוריתימיקם — מגע; איסטרוניקס. זהו האלבום השלישי של הצמד אני לנוקס ודייויד סטיוארט. האמנם זהו אלבומם הטוב ביותר?
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 19 | מה באמת חושב שר־ התיקשורת מרדכי ציפורי על השר ללא תיק אריאל שרון? בדיון שנערך בכנסת על מילחמת־לבנון, האשים ציפורי את המערך בטיפוחו של שרון. .יצחק רבין, שהוא
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 20 | מדזע הופיע סגז־ראש־העץ־״ה בעניבה, מדוע התגורר הרצל אביטן בקומה ה שמינית ואיזו הפ תעה הכינו ל שד ר ח*כ שינוי מרדכי וירשובסקי פגש בלובי של מלון הילטון בירושלים
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 21 | בל 1וי ם ראש עירייה בת־ים החדש, אהוד קנמון, פותח את יום־עבודתו בשעה 5לפנות־בוקר. הסיבה — הוא רוצה לראות בשטח איר עובדים אנשי מחלקת התברואה של העיריה. השופטת
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 22 | רמי שייכת החילה היקרה בסביון ואוצרות האמנות שבה? גם שמואל פלאטו־שרון וגם אמו ציוו אותה ליורשיהם בשני מיסמכים שווים - הטלוויזיה שואה, שפלאטו התכוון להביא
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 23 | פלאטו־שרון, את הצוואה משנת ,1976 שבה הוריש פלאטו את רכושו לאשתו אנט, לאמו, ולבתו מנישואיו הראשונים. הסיבה לצירופה של הצוואה לתביעה כספית שיגרתית, היא העובדה
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 24 | כלאחתזוכהי במבצע ענה של >ת נוי! הגרלה ענקית פרסים 1,000 תראי מה עלית עושה בשבילך. בן לילה עשתה אותך לאופה הכי סובה בארץ ובנוסף על כך את גם משתתפת בהגרלת פרסים.
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 25 | את תקנון המבצע ניתן להשיג במשרד הפרסום. ההגרלה תיערך בנוכחות רואה חשבון ונציג משרד הפרסום. ההשתתפות אסורה על עובדי עלית ועובדי פרסום וימר יעקבסון
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 26 | במרחב איראן מ שור ש הדמים אשתו הראשונה נרצחה על־ידי אנשי חומייני. אשתו השנייה היא בתו של אבו־אלחסן כני סדר, נשיא איראן, שהודח בקיץ 1981 ממישרתו ונמלט לצרפת.
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 27 | כהי עזו ר לי אלוהי ם! ח״ב גד יעקובי סבור שעשיתי לו עוול. באחד ממאמריי האחרונים טענתי שעלה במאוחר על עגלת ההתנגדות למילחמת־הלבנון, כמו רבים אחרים. אני שמח
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 28 | בסוט, העומד רהסעיו את האוץ, נשחק הגיבוו בין?!צונ״ם הודיים וקיצוניים עוביים -ובמציאות עמדו ׳וצו הסוט בין הצנזווה שד ח״נים וסוננותם שר נמה מהשחקנים הסרט מגש הכסף
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 29 | מתעלות מעל לכל אמת שצולמה בסרט ישראלי כלשהו. איר געשה סרט כזה? מגש הכסף הוא תוצאה של עבודת־צוות, שציריה המרכזיים היו הפסיכיאטרית רוחמה מרטון, בעלת הרעיון
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 30 | במדינה שידור תולדות צל״ש מה קרה בבגדאד? הפנתר השחור מוני יקים בן ה־ ,37 כבר הצליח להרגיז אנשים רבים. הוא תוקף בחריפות רבה את ״השילטון הציוני האשכנזי״ המהווה את
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות יום רביעי 18.1 • רדיו: קול המוסיקה — מוסיקה לבאלטים ול־מחזות 1.05 בתוכנית מוסיקה של מסאז׳ה, אופנבך ורי־מסקי־קורסקוב. טלוויזיה: בידור — עד פוס (
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 32 | אין צורך להרוג חיות כד, ללבוש פרחה -עכשיו מותר ללבוש גם פרוות מלאכותיות, וזה אפילו באופנה כשצריך לשמור על פרופיל נמוך, מצאו המעצבים פיתרונות שונים, כמו איך
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 33 | וחך \ 111ך 1ך 1לא התבייש מעצב־האופנה ז אן־לואי שרר לעצב מעיל שחלקו פרווה אמיתית ושרווליו צמר מוהר 11\ _ 0 ח לורקס. הדגם אופנתי ושילוב החומרים גם מוזיל את
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 34 | הכוכב בכה בדרך לאולפן הבדרן הזיל שעה טובה״ ד מ עו תלמראה הגננת שלו מדוע בכה ג1לד? רמה נובע השחקן אליוט גולד חבש את הכובע בעת שסיי בירושלים, ומאז לא הוריד את
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 35 | ההצגה גמשפת ^ ל שבועיים הולך צוות ההצגה רבותי, ההיסטריה חוזרת ל־מיסעדה אחרת, כדי לחגוג את הצלחת ההצגה, וכמובן את ההצלחה הכספית שמביאה ההצגה בצידה. רבותי,
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 36 | עם מני פאר ״קופל״ חברת הנסיעות הגדולה בישראל מזמינה אתכם לחופשה של 9ימים רצופים בחוויות תרבותיות ובסיורים מרתקים בלונדון. היציאה 17.2.84 : סיורי אמנות
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 37 | קצת שיתוף פעולה איך שמתחיל החורף תיכף אני קונה לי שניים־שלושה ג׳ורנלים של סריגה ו.״ .מסתכלת בהם. לעיתים נדירות מאוד אני גם מחליטה לסרוג משהו. לעיתים עוד יותר
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 38 | הננוהנו־ק שוינג התחתן -והחנון דנית קאזיואג חיבר במכוניותיהם שר צלמי העיתונות קרינט איסטווד הביס אח ברט ויינולדס 0 *111111 בעולם • הכנר הנריק שרינג חגג 50 שנות
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 39 | כוסירה בוסר (למטה) ושרה דאגלס(משמאל) הום תחדש של סדרות הטלוויזיה בוב־דירן: שובו שד הבו האובד גיוס חדש במילחמת דאלס נגד דינאסטי. אכסניית מישפחת יואינג תוגברה
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 40 | מידים מקור א הי ח אפדפל ד במיטבו +ח״ב חיים דרוקסן מכץ איציק דאזר שוב יורה אינקחידציה +טוראי־נפש בר־ניד הי 1ם שבו יינצח אש״ף *-ך 100 שנ 1ת סיפרות עברית בח 1בדת
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 41 | החוויה הישראלית רבי טח־קמאד! בכיפה ובציציזת טומאס די־מורקמאדו, מייסדה של האינקוויזיציה הספרדית, לא מת. הוא הי וקיים בישראל של ראשית ,1984 ומקבל משכורת
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 42 | קולנוע סרטים מי זה זאנוסי? קצת מוזר לחשוב שמסיבת הנישואין הוא הסרט הראשון של קז׳יסטוף זאנוסי, שמוצג בישראל. מוזר, מפני שזאנוסי נחשב זה מכבר אחד הקולנוענים
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 43 | הראשון, מבנה גבישי(בלעז זה נשמע טוב יותר: סטרוקטורות הקריסטל) ,ובין לילה הפך אחת הדמויות הבולטות בקולנוע הפולני. סרט זה, שעקב בקפדנות חסרת־רחמים אחר גורלם של
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 44 | הם אומרים...מה הן אומרות...הה ה *וחדים...חה הן *ומרות״.כזה ה משה זנבר: רמונדה מאהיל: בצלאל בל1ך: ,אולי מגיע תודה לאלה, בינתיים אנחנו יותר שבנק־ישדאל אשם!״
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 45 | *!:ומדים...מה הן *ומרות...מה הם אומרים ...מה הן *ומרות...מה ה ם; מרק שפס: יהודה רסרר: ניסן בלבן: ..אני רא ח״ב שום ,.האשמה לא תוטל ,,זו ראס * ברוח אבר זה סב ו!״
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 46 | שעוני אוריינט י דז ענ 003 כל הרוכ ש שעון־יד ״אוריינט״ — החלמ 5,000-ש׳, ב ת קו פתהמבצע,י קבל שי חינ ם — ת ק לי ט ״ פונו קו ל ״ מבחר עשיר ומגוון של שעוני ״
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 47 | סין ־ ברית־המועצות: במעלה המדרגות היורדות מומחים הישראליים לענייני ברית־המועצות, הסוביי־ 1 1טולוגים, נוהגים בדרך כלל לחקות את עמיתיהם באירופה ובארצות־הברית. כך
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 48 | .העולם הזה״ העביר את מיכתביה שד רינה שני לבדיקה שד שני גראפ 1ל1גים, שלא ירש את זהות הכזתבת, והם ניתחו את אופייה כי הסמים עוזרים לה להתקרב לאלוהים. בית־המישפט
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 49 | לפעם את קו־השפיות וחוזרת אליו. היא התנודדה על הגבול הדק. מיכל נפתלי, הגראפולוגית השנייה שאליה פניתי, העיפה מבט אחד על הכתב ואמרה לי. :זוהי מישהי מעולם
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 50 | חיפאי יפהפה שעבו ניתוח לשיט מין היתה רסטויכטיזאית במועדוו־יוקוה באיוובה, נישאה לאומני ואומות: בחו״ר טוב לנו ׳ותו המלכה היא מ לו לאורחים במועדון היוקרתי )
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 51 | לעברה בקבוק, כשהוא צועק לה: ״אתם לא רואים שזה גבר שרוקד כאן״? ננסי הפסיקה לרקוד וברחה ^המקום. למחרת נסעה לחדל. היא החלה להופיע במועדון־לילה בברלין וזכתה בהצלחה
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 52 |
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 53 | כשהכירה חוה אלברשטיין את נדב לויתן, קרו כמה דברים: נתחיל באהבה: חוה התאהבה בבימאי הסרט הראשון שבו הופיעה — נדב לויתן, וגם הוא בה. נמשיך בגירושין: חוה התגרשה
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 54 | הם קורים בערך אחת לחמש שנים -כר רצח מת 1ך רחמים מגדה טרגדיה אגושית איומה-האם צריכים גם לשפוט ולענוש את ההורגים?. ** בחינה סטאטיסטית, זה */מתרחש אחת לחמש שנים
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 55 | היא המיסה את גלולות־השינה בדייסה המתוקה של הילד, בדקה אם המים אינם חמים מדי, והשכיבה את בנה באמבטיה החמימה, את גופתו המתה עטפה במגבת, והניחה אותה במיטה.
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 56 | שביל קליפות התפוזים (המשך מעמוד 129 שמדובר בזמר־מחאה ישראלי, גידי גוב היה לנו בראש בתפקיד של יוני. בשלב מסויים נתנו לו לקרוא את התסריט. התסריט מאוד לא מצא חן
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 57 | ך/; /71ר^§ 1י| ף ה, בעצם, רוצה מי שמשקיע את כספו במה */שקרוי, בניב הבורסאי ״נכסים פיננסיים׳׳? ־הוא רוצה ביטחון מירכי, או סיכון קטן, ו״ .רווחים גדולים, אך סיכוי
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 58 | סרטי מרתון מציגים: החי ,אם אתם רואים סרט אחד בשנה, זה הסרט עבורכם; ואם שניים-עליכם לראות סרט חשוב זה פעמיים״ יש ג מר ״ניו-יורק טיימס׳ ^ גליל הודיעה מיפקדת אחת
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 59 | חם רורים נ חוג במיאמי, פלורידה •,יום־ הולדתו ה־ 40 של חוליי איגל־אסיאס, זמר־הפופ הספרדי שמכר ער כה יותר ממאה מיליון תקליטים של הבלדות הרמונטיות שלו בספרדית,
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 60 | הה תלם וע£1_£1־ו 2174 עם מי כדאי להכנס למיטה? 6ו?ז 10ו01ץ 71?6ח 63 *0 1ו31 וא\ מזמינה א תכ ם מאת פנינה רוזן, כו: תנו לענייני צרכנות כמידי חורף, גם השנה ירד
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 61 | — לרח עד ם11ת (המשך מעמוד )55 (הריגה) ,לפנים משורת־הדין. מבחינה זו עשויה הכרעתנו לשמש תקדים, וכדי למנוע שהיא תתפרש שלא כהלכה, נסביר יפה את שיקולינו
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 62 | י 1ו !ו ב ¥ הרצחת ונם לבשת? (המשך בעמוד )33 אתי, בעלת הטעם הטוב, לכושה תמיד טיפיטופ, נראית כדוגמנית ומקבלת מחמאות על הופעתה — גם מנשים. בחורף זה החליטה אתי
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 63 | ה 1ר 01 הו 0 מרים בנימיני מזל החודש: ד לי ממקום העבודה. דליים שהיו בטוחים שהם צועדים ב דין המלך, איבדו לפתע את ביטחונם. מה שנראה נפלא אתמול החליף צבעים, ונראה
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 64 | הוא גדר במארוסו אחו שאביו החווג התגייס רדגיוו הווים של צוכת היא גורה בתדאביב להודים עוד גרמניה, ו-סוד ילדות משעממת צריכים לשלם!״ א מי ^ שירם הידוע של שושיק
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 65 | שר, נוסע ושר. זה העבודה שלו. לנסוע לשיר. שושיק לא מופיעה בתיאטרון :ארץ בשנים האחרונות. היא לא יודעת ימה. פשוט לא פונים אליה. אולי בגלל והיא כבר לא כל־כר צעירה.
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 66 | 1ה חיה העוב?11=1עוהיח — \ 016 25 20 / גיליון.העולם הזד״־ שראה־אור השבוע ל 6ני 25 שנה בדיור, סירסם כתבת־שער שעסקה ב.בתי־הם גישות של היסה.־ הכתבה תיארה את
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 67 |
העולם הזה - גליון 2420 - 18 בינואר 1984 - עמוד 68 | שתי צוואות שונות עד אותו הרכו
חזרה לתחילת העמוד