גליון 2421

העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 1 | מיסטר 2421 המחיר 180 של,ליס(כולל
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 2 | ,עד שתגיעו תהיה עוגה; ״אני כבר לא נבהלת מאורחים המודיעים לי בערב שהם מגיעים בעוד חצי שעה ומצפים ממני לאירוח מושלם. הבעיה הזו, השבח לעלית, נפתרה. איך שאני סוגרת
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 3 | תודה מכחכים ברכות למערכת. הגילויים האחרונים שלכם הם דוגמה כיצד _ עיתון צריך לשרת את ציבור הקוראים. איתי רון, תל־אביב תודה. רבה• על כסה ועל למה יש קוראים
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 במערכות העיתונים מזה כמה שבועות, אולם העיתונים נמנעו מלפרסמו, מחשש שיסתכסכו עם גופים בעלי עוצמה כלכלית ופוליטית, כמו חברת העובדים ובנק
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 5 | מדי פעם שואלים אותנו עמיתיכדלמיקצוע: מדוע אתם מתעקשים להדפיס את העולם הזה על נייר־עיתון, כאשר כל מיני שבועונים וירחונים מודפסים על נייר מבריק ומהודר, כגון
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 6 | במדינה הנרצח והחשוד נוצח היו הנציג, המובהק ביותו שר שני המחנות העם ההיממן הגרמג1 ביקורו של הקאנצלר כישראל פתח פצעים ישנים, שעדיין לא הגלידו לגמרי אמיל*! ונר. ^
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 7 | נראה שלא מחתרת לאומנית אשמה. אבל. ך* פסטיבל הגדול של המישטרה סביב לכידת החשוד ברצח ( 1אמיל גריגצווייג, ערב מלאת שנה להירצחו, הסתיים. מותר להתייחם אליו בסלחנות
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 8 | ברשת יעקב דרבסון () 3 ,,העולם הזה״ חושו את הכוק המדהים ביותו שר הבושה נורה -איו רהווויח בתוגיו מתוחכם אחד 2מיליון דורה בהשקעה שר 18 ארו ק ח ( 1410 ין הו סיפור
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 9 | ^ -י ^ י—ייי • יין ׳ ^ ייי כל אלה הקימו ביחד חכרה, שכל מטרתה היתה לרכוש את ״סונול״ .שמה״גרנית הכרמל, השקעות בע״כד. חברה זו הוקמה רישמית ב־ 20 ביולי ,1981 אך
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 10 | ברעות יעקב ? רוינ סון ב וזן הפועליםבעמ (המשך מעמוד )9 בעלי המניות שיל החברה אסוכים מיסתורין, ואחדים מהם מופיעים בצורה אלמונית, כחברות הרשומות בפנמה. ה הנ
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 11 | גרופר יסגור את תה״ל שר־החקלאות, פסח גרופר, איים שהוא יסגור את ״תה״ל -תיכנו! המים לישראל״ ,אם העובדים ימשיכו להתנגד למינוי עמיקם שפירא כסמנכ״ל החברה. יושב־ראש
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 12 | הדהד 1היחידיח׳ב העבודה מדימונה, ז׳ק אמיר, יוצא בריקוד |# 111ו | 1 1 1 1 1 טאנגו פוער עם מרי, העוזרת הפרלמנטרית של ח׳ב המפד׳ל, אברהם(.אברימל׳ה׳) מלמד(למעלה
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 13 | את היין -והליכוד את החבריה 1ו 1?+ו 1זזז ןץל > י 1ו1 1ץ ך 1ן ק ך ן 7יושב־ראש הכנסת מנחם | #111-1 111 4סבידור (מימין) מקדם בחיוך את ח׳כ רק׳ח תופיק סובי, הפורץ
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 14 | עם מגי פאד ״קופל״ חברת הנסיעות הגדולה בישראל מזמינה אתכם לחופשה של ימים רצופים בחוויות תרבותיות ובסיורים מרתקים בלונדון. היציאה 17.2.84 : סיורי אמנות למוזאונים
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 15 | במדינה פרשת גרינצחייג התרגיל של ד״ר בורג השד ואנשיו עשו את הפל כדי לטשטש את העיקבות מסיבת העיתונאים הראוותנית, שערן שר־הפנים יוסף בורג בחברת ביזיון היתה
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 16 | לא תקום שם מיני־מדינה בלסט־ניוז. ולא מובלעות שר אש״ו 500 ,אלף השיעים בדוום לבנון יקימו שם מיני־מדינה משלהם. הנושן הצבא ש ל, העולם הזה״ מנתח את ההשלכות
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 17 | 4ד ¥ 4 4 9 של חבש וחוואתמה, עשויים לשאוף לכך, אולם אין הם נהנים מעוצמה צבאית ותמיכה פוליטית כזאת של הפת׳ח בראשות ערפאת. אשר לסורים — ברור שהללו אינם מעוניינים
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 18 | ך^ם ני המפולת של המניות הבנקאיות, ) כאשר חזרתי וכתבתי שצריך למהר ולמכור את הבנקאיות ולעבור למטבע־חוץ, הצליח אחד, שמטעמים השמורים איתי לא אזכיר את שמו, להשחיל
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 19 | וימו־ יעקבסון
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 21 | ^ ף11 11 11 וווו מתי ייצא צה״ל מלבנון? במסיבה שהתקיימה בליל־שבת למתרימי הבונדס, ששבו לא מכבר מארצות־הברית, התייחס שר־הביטחון משה (״מישה״) ארנם לשאלה. הוא סיפר
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 22 | מדוע נאלץ חיכ אהרון נחמיאס לשוב לביתו בטרמפ, מה קורה לראשו של י 1סי שריד ומה מציע אורי סלע לע ש 1ת כהרגלו, העביר השבוע הפירסומאי אורי סלע בין מכריו ומוקיריו
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 23 | ב לוני ם ראש עיריית תל־אביב שלמה (״צ׳יץ״־) להט נהג תמיד לומר למקטרגיו בעניינים שונים. :תל־אביב אינה זרנוגה׳ — רוצה לומה שאי־אפשר להתייחס לשיקוליו כראש־העירייה
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 24 | ניאו פאשיזם בישראל 5 1ורשו של שבתאי־צבי לוקה כמוהו במחלת המאניה־דפרסיה -החידה הגדולה בחיי! הפרטיים של הרב צבי יהודה קוק -מי עמד מאחורי משה לווינגר כאשר יצא
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 25 | לרכוש בניין מרוחק יותר, ברחוב הנביאים. מחיר הבית הסמוך היה מגוחך, בעוד מחיר הבית השני — גבוה. הרב צבי יהודה פסק לרכוש את הבניין היקר והמרוחק. עשו כדבריו. כעבור
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 26 | י תלמידי האיית־אררה (המשך מעמוד )25 הרב לווינגר, בן למשפחת יוצאי־גרמניה, נוהג להתגרות בתושבי חברון, כאשר הוא מסתובב בשווקי העיר, רוכש סחורות מסוחרים ומשלם
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 27 | קדט. אמינות וחסמן שרק אופל יכולה לחעניק לן. קדט מציעה לך ביצועים עם חסכון ומבחר של מנועים בעלי גל זיזים עילי הנותנים לך ביצועים שאתה מצפה למצוא במכוניות גדולות
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 28 | היום יותר מתמיד, חשוב לעשות ביטוח בחברה גדולה, בטוחה ואמינה־בקבוצת ה סנ ה. כ ד אי להיות בטוח: להיות בטוח כי ביתך, נכסיך ורכושך מבוטחים. ? 7 7 ^ 1 1כי עתידך ב.
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 29 | חוות: המישכחה הלוחמת איש ברעהו וייסר קליינו התפרצותה של ח״כ גאולה כהן נגד השר אריאל שרון לא היתה צריכה להפתיע איש. ניבא זאת העולם הזה ( )12.10.83 לפני יותר.
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 30 | אחד האמניס המצטיינים החריט לרדת מן האוץ -ובניו האשמות חמורות נגד הבוסים של התרבות הישראלית בדירה דומה, הוא רקדן קול־הדממה משה אפרתי, ובדירה סמוכה אחרת: אלכס
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 31 | אריק ומלבושי תיאטרון תפאורה של אריק: בחירת מלבת־המים אלבום באמתחת מריונטה בכיס שקובעים כאן מה לקדם ומה לא, הקובעים מה סדר העדיפויות. עד כאן דבריו שר אריק סמית.
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 32 | שידור צר־ש זהו זה ולא אחרת • למפיקי ולמגישי המישדר המגאזיני זהו זה, המופק בידי הטלוויזיה הלימודית. מישדר זה, שבו מככבים גידי גוב ומוני מושונוב, הוא הפקה
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 33 | בטלוויזיה הירחית 25.1.84 מומלצות תוכניות תוכניות מועדפות יזם רביעי יום שבת 28.1.84 ׳ 1רביע יום שיש 25.1 • רדיו: קול המוסיקה 27.1 — מעל בימת האופרה 8.30 בתוכנית
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 34 | גיו׳ דואיס -אבו +׳וקו אונו ממאנת להינחם +דאסדן אונסים מכתירה את ויוו עשות המכבים בער הטעם הגווע ב־וחו השחקן גירי לואים ( )58 זכה באות־הכבוד הגבוה ביותר שיכול
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 35 | ב־ 27 בדצמבר מלאו למלאך הכחול 82 שנים. ואם כי רבים חושבים שמרלן דיטריך האגדית כבר הלכה לעולמה, רק משום שתמונותיה חדלו להופיע מזה כמה שנים בעיתונים, הרי
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 36 | 4 4 4 חופה!קידושי! בטעם פירות מחאה ישראלית עם קצב הקרמלין הגיע לדרזמה של תל־אביב כל פירות האהבה ניחת סל מגש הנסך ך* שבוע נערכה הקרנה חגיגית ( 1לסרט מגש הכסף,
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 37 | ך 1גלית לידטקי ( )20 וחברה ארי רום (.)21 11111 111 1ההורים השקיעו בעסק, והם הביאו את רעיון המועדון מאמריקה. השניים הכירו זה את זה בארצות־הברית. !ת דליה שימקו,
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 38 | א 1לי הפעם לא המצאה שלח) שעבדה במישרדו של צבי לידסקי בעבר. מלי הגיעה לניו־יורק בעיקבות גבר, שאיתו ניהלה רומן רציני. אייבי ראה, נפגע ושתק. בינתיים הסתיים הרומן
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 39 | דל 1אותה ואותה בלבד יש עשרות נשים שניסו לצוד את סוחרהבשר נחמיה לחוביץ, בעלה־לשעבר של יונה. במשך השנים הוא נראה יוצא עם גדולות וקטנות, בגובה ובגיל, שחורות
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 40 | משהו במהוסו השבוע קיבלתי ספר מהסוג של הרומאן הרומנטי. אני מתוודה שאף פעם לא קראתי ספר כזה, אבל לא פעם השמצתי. זה כמובן מגעיל מצירי, אבל מי מושלם היום? הספר
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 41 | מכונית הזמן החדש הזמן החדש יוצר ככבישים ובכלכלה בעיות וקשיים דכים שהתשובה להם אחת — דנו .11 צריך לשמור על ערך הכסף — רנו 11 היא השקעה בטוחה לכספך. מחירי הדלק
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 42 | הנגיד אמריקה מטורפת של גז? צ׳יבר הגבול ב !1ספרזת היושב־ראש שמאי ! +לחיים על שירי שמואל ״פילוסוף חדש״ בתרגום מחשבות י.ב.מ.״ עולם התפוחים לקורא הישראלי מהווה השם
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 43 | ממעל, בעוד בשכבותיו המכוסות של התל ישכים ׳בעלי הביתי של המיבצר, בוניו, שו מיו ומהרסיו שמתו בימים מקדם. חניית הלוחמים הארעית,על גב׳ המוות הנצחי גלצידו׳ הום בת
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 44 |
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 45 | שלושה סרטים אני מקנא במבקרי־הקולנוע. הם מסוגלים לראות סרט ותוך כדי צפייה לפרק אותו לגורמים: עבודת הבימוי, זוויות הצילום, טיב הדו־שיח, קצב העלילה, רמת המישחק של
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 46 | הם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...חההם אומרים ...ה ה הן *ו מ רו ת ...מהה רענ 1כהן: א 1לגה גרינצווייג: בני שליטא: ״ לאמיל זה כבר ״ערב״ ישראלאי נם ״
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 47 | ם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מההם אומרים ...מ ה הן או מ רו ת ״ חההם דורית ראובני: שרגא שדה: שמואל אבידזר הכהן: ,,אם ממשל! זו !1משיר ,.אנו המבש־ים מנסים
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 48 | קולנוע סרט, האי ש שלא היה מבקרי קולנוע רבים בעולם נוהגים להשוות את זליג של וודי אלן, שיוצג בקרוב בישראל, לאזרח קיין של אורסון ולס. מבחינות מסויימות, ההשוואה
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 49 | ממעמד זה הוא מתאושש, אחרי שהוא עובר דרך גרמניה הנאצית, שם הוא לובש, לתקופה קצרה, את מדי הוורמאכט, ומשם הוא נמלט יחד עם אהובתו, שבאה להצילו מן הגורל המר, שאליו
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 50 | שחורה ומודולר־ת ^ שנים עברו היו לנשים בגדים ₪1בצבעים שונים. אשה היתה רואה את מלתחתה כמושלמת, כאשר היתה מתאימה לעצמה אביזרים באותו צבע. השנה, בעיקבות הגל
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 51 | במדינה היא עיצבה ארבעה פריטי לבוש, חצאית צרה וחצאית רחבה פליסה בסיגנון אווגגארדי, חולצת־מחשוף מחמיאה לגוף בהשפעת הסרט כרמן, גופיית־עור במראה הקאסח, וארבעה
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 52 | אוצות־הברית: האוגדות השחורות ^ ץ מתוובחים עם ההצלחה״ ,אמר נשיא ארצות־ 1 הברית למועמד השחור לנשיאות, ג׳סי ג׳קסון. אץ ספק שהנשיא אומנם התכוון לכך, והמישפט
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 53 | סבון תמרוקים עזר־ סבון תמרוקים וסבון נוזלי מסדרת מוצרי היוקרה -פלירט, מבית
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 54 | כל המשפחה פה אחד ׳ על מוצר המיוצר ! ;במפעלי תפרמצבטיק (תרופות) טבע אני סומך בפה מלא ׳אלמקס׳-חיסכון! ולא רק חיסכון כספי! כשהשיניים בריאות אתה חוסך בהוצאות על
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 55 | חמרור, הווי עדייה צפונית ך ירושלים הודיע מישרד־הברי־ ^ אות כי במשך שנת 1983 פנו 1294 לבנונים לרופאים־מומחים בישראל; 1070 לבנונים אושפזו בבתי־חולים בישראל ר 404
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 56 | סוהיו האני, כוכבה הסוס, מגש הנסר ותחלה את הקאו־״ו־ן! ס שזו־ חזזז תעוביח הדאע 1ר נמדנז־ו_ , המשינה נאסיות ביטחונית ועבש !,היא ו1ני ש דוקטוראט, רוצה לשנות את
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 57 | סוהיר לספר. כשהשתחררה החלה ללמוד באוניברסיטת באר־שבע. היא היתה פעילה מאוד בתחום הסטודנטיאלי. היא סיימה תואר ראשון במדע הבלשנות ועברה לאוניברסיטה העברית, כדי
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 58 | ישיעיסתאן —יי — —יי (המשך מעמוד )17 שני אירגונים קיצוניים מסוג זד״ אל־אמל אל־איסלאמי, בראשות חוסיין מוסאווי, וחיזב אללה(מיפלגת אלוהים) בראשות עדנאן מוסאווי,
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 59 | לעבוד כמטפלת בבנות שלו. קבלתי 20 אלף שקל. עבדתי שבועיים כשהתחילו הצרות. הכל קרה בשעות העבודה. יש לו דירה של שני חרדים. _ הבנות היו משחקות בחדר אחד ואנחנו ישבנו
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 60 | גיוליאנו! מר מככב נאיש־המוסו בסרט ״המחוננת הקטנה״ .אך סינורו האישי עולה על נל סוט וגץ! ובחולצה גברית צהובה, נמרצת משהו, עיניה הכחולות עירגיות והיא מעשנת
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 61 | ן יי 1ך 11*11*11״ | 1| 1דןך | מימין: זוליאגו מר, המככב כאיש המוסד בסרט המתופפת הקטנה. הוא בחר בשם מישפחתה היהודי של 1^ 1/1 #1 1 אמו, כשהבין כי עם השם הערבי לא
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 62 | — ארנה !שלושת בניה (המשך מעמוד )61 .בוקר טוב ׳,הוא ממלמל וחולף בריצה לחדר אחר. ארנה ממשיכה. .אני זוכרת שנורא רצינו שיתקיפו אותנו. את יודעת מה זה להתאמן כל
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 63 | ספרטק :״אבא שלי היה בולשביק בתקופה מטאמורפוזה. בשלבי מסויימת לא רציתי להשאיר אותו בודד במערכה. הלכתי איתו עד הסוף. לכן גם השארתי לעצמי את שם המישפחה חאמיס,
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 64 | (המשך מעמוד )63 הרומן של סמי מיכאל חסות. אני שואלת אותה אם אמנם נכון הדבר. השאלה מעוררת את חמתה. .מרגיז אותי שלקחו את גופי ודרכו העבירו רעיונות אשר נוגדים את
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 65 | י1.יי * שבתאי לביא צ׳אן קנסטה במסיבת הפתעה ליום הולדתו שנערכה במלון קרלטון פנסה בת״א. לימינו: מנכ״ל המלון ראול יעקובי המכונה ע״י העובדים ג׳י.אר. שטרח להכין
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 66 | במתמטיקה הבלחה )1963 (למרות הבחינה הקשה במיוחד במועד יוני נמשכת ההרשמה למועד יוני 1984 באולפן לבגרות: כ תות ערב לכל מקצועות הבגרות במועד יוני 1983 היה שיעור
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 67 | האם ציור זה שווה 200,000 דולר? מה עלה בגורל הפוסטרים. הוא העביר אותי לשר הכלכלה והחוץ שלו, קקלומה, אך הוא לא ידע על ההסכם שלי עם קלמנוביץ. הכנתי להם הצעה
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 68 | הורוסחוס בנימיג׳ לילידי ה־ 24 בינואר וועדה מרכזת השמיים - מדים לידידי ה־ 7בפברואר יש מום ברגליים לילידי ה־12 מזל החודש: בפברואר יש תמיד אוייבים רבים 4 4 4 4 4
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 69 | ספורט אולימפיאדה ^ הריאליסט שנת 1984 תביא עימה גם את האולימפיאדה של לוס־אנג׳לס, ורק בימים אלה הושלמה רשימת הספורטאים שלהם יש סיכוי להגיע למישוזקים האולימפיים.
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 70 | ה היה גיליון.העולם הזוד, שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק הביא בתבת־שער על ה.ם כם־אכם םרם־ ,שהוליד שלוש נערות ישראליות לעזה, עם משקיפי האדם. הנערות — הואשמו
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 71 | מכוניתהמחר. לחה של היום פורד סיירה. ה מ כו ני ת שז כתהב 15 -פרסיםוב הי שג הג דול מ כו ל ם ה מ כוני תהנמכרתמסוגהב אי רו פ ה. מכונית השנה בגרמניה. *107 *1* 0 *
העולם הזה - גליון 2421 - 25 בינואר 1984 - עמוד 72 |
חזרה לתחילת העמוד