גליון 2422

העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 2 | ,עד שתגיעו תהיה עוגה: ״אני כבר לא נבהלת מאורחים המודיעים לי בערב שהם מגיעים בעוד חצי שעה ומצפים ממני לאירוח מושלם. הבעיה הזו, השבח לעלית, נפתרה. איך שאני סוגרת
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 3 | מכח בי ם כתבת השער הקדמי: מה רקוב שם, ^ בממלכת ההסתדרות? אינני יודע אם יעקב לוינסון אכן עשה מעשים פליליים או לא. זה גם לא חשוב. חשוב שכל כמה שנים פורץ סקנדאל
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 מה לא עושים כדי לקדם את מעמדה של משה זיו, נתניה ישראל בעול״ יום־הולדת שסח תודה לזמר שהגיע לחגיגה. מלוא חופן תודות מעל דפי העולם הזה לזמר
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 5 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבכרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 6 | במדינה העם ד,שר בית־הסיקדש הלמוט קול יבול היה לומר למארהו :״טול קורה מבין עיניה״ הקאנצלר בא ונסע. הוא עורר את התגובות השיגרתיות. אנשי־ציבור השמיעו את
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 7 | הנדוו איל! היטלר ראה זאת, מה היה אומר? נ 11 הגיה* 11ם ס ני מודה ומתוודה: גם בליבי היתה הרגשה מוזרה מאוד, \ 1כאשר ישבתי מול מקלט־הטלוויזיה וראיתי/שמעתי את
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 8 | לודב לא נותרה ברירה אלא לשלם בבספו־הוא, משום שבעל־החוב לא היה מוכן להמתץ עד להסדר התשלום דרך מרכז המיפלגה. קרחי חיג ר- שנה נוספת תוצונן ף דורשים פיטורי בגי!
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 9 | במדינה (המשך מעמוד 16 ״נותר מ־ 21 יום, אבל העונש אינו מבוצע הלכה למעשה. בבית־הנבחרים • בריטניה: הבריטי אין הוראה תקנונית המחייבת נוכחות. עם זאת, רמת הנוכחות
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 10 | ברשת ונקב ל״ו׳נטון מינתנים אנונימיים>ירו דצחס ונין ולשידעוו נוס ננו לגג׳ עזנווהחודשים על החשוות נגרלוינסוו—מדו>ו נעשה הנו •החוות! נדלרעותיה את הנושרת 13194439
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 11 | פנימיות, ישיבות סוערות, וכיוצא באלה. כל זה אינו אלא מסד־עשן. • מיכה! אנונימי י * ך * עובדות הפשוטות חי י • הוועדה אומנם מונתה כאשר החשדות הפכו חמורים מדי, ואת
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 12 | עסקות סיבוביות — —יי —יי הקונה בחדל אתו מכניס את הרווח לכיסו, אלא מחזיר אותו ארצה, הטעם כתרומה למיפלגה. הצרה בכל השיטות האלה —וי ש רבות מסוג זה — היא שאין
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 13 | אשר ידלין הפו בניו־יורק דבהקו, הנס־ד בספקולציות נסכי לקוחותיו, יורד, מישואל, וכאשר אלה שלחו אדו..משכנעים״ צעקה אשתו,. :סחו את הטבעת שלי, וק עזבו את אשו!״ **אז
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 14 | — ידלין נדפק שוב (המשך מעמוד )13 מלענות על צלצולי הטלפון שלו. לבסוף השיב לו חד וחלק: אץ לי. בינתיים נהרסו גם חיי־המישפחה של זוג היהלומנים. הצרות הכספיות גרמו
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 15 | ,)12.10.83 ורק עתה התפנה לפרוייקט, שהוא עצמו מייחס לו חשיבות עליונה. כל מישרד־הכלכלה עסוק מזה חודשים בוועידה הכלכלית. השר, עוזרו ראובן שלום ומנכ״ל המישרד,
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 16 | החולים לבתיהם. מכאן ועד לסגירה מוחלטת של בית־החולים המרחק קטן ביותר. כיצד הפך בית־החולים סכנה ממשית לבריאות הציבור? במשך שלוש שנים זרקנית־החווים ..נ״רינשו
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 17 | האס מסננת הבסולח אח אוני התושבים מיזבלה ודיו־אקטיבית הושלכה עד השבוע האחרון גס פסולת רדיו״אקטיבית, שלא נאטמה. פגיעה אקוטית אוכלוסיה גדולות. בקבוצות דליפת חומר
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 18 | אנשי פרס התייאשו מהמגעים עם הסיעות להחרפת הממשלה -והם נערכים לקרב המכריע נגד נבון ורבין יותר ישעיהו בן־פורת מידיעות אחרונות, התגייסו לעזרתו. פרס נהנה גם מצוות
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 19 | האירוע המסעיר שהתקיים במישכן־הכנסת בשבוע שעבר לא היה הצבעת אי־האימון בממשלה, שנכשלה, אלא מישאל, שבו השתתפו מרבית הכתבים הפרלמנטריים והמדיניים שהיו בבניין,
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 20 | שלמה להט יוציא צדסגירה למכונית של דוברו ומדוע מתנגד דויד לוי לבול עם דיוקנו של יצחק שמיר? עבודותיו של האמן יעקב אגם אינן מעשה ידיו של איש אחד. אגם, השותף
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 21 | בלננים דיעותיו של ח״ב העבודה, גד יעקובי, נשמעות יוניות לכמה משומעיו. בימים אלה קיבלה אישתו, נלה, גלוייה החתומה על־ידי ״חברי גוש־אמונים ״.על גבה הודבקה פיסת
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 22 | וצבא לבנון א !,סיבולת, לאנשי חדאדאיו מלת, רכראנגות צפויה מטלת, ליוניביייל יש דס נובולת - ואיד ״צא צה״ל מן לבנון. הוא הדין גם לגבי עבודות תחזוקה ותיקונים של
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 23 | לכן, להניח כי במידה שתימצא תחת ידו חטיבה נוספת עשוי ג׳מייל להעדיף להשתמש בה לייצוב הגנת מאחזיו בביירות, מאשר לשלחה לדרום. אשר לגיוס תושבי הדרום לצבא, על מנת
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 24 | אחרי נ!ונידון לחמש שנות מאסר שופך קצין המישטרה ! ליבו, :לא דיברתי בבית־המישפט, לא רציתי לשקר... ^ אשר חזר השבוע מפקח שלמה ^ שליט מבית־המישפט לבית־הכלא, יכלו
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 25 | שלמה שליט לראשונה את 1וד זורם בי דם מישטרתי... ענינים מישפטיים לא הייתי לוקח את הכסף. זה היה ככה, אחרי כמה חיפושים, שלא מצאנו כלום, הנכד טילפן לאביו והוא אמר
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 26 | 2*0ל 0ע! 3־ 1984 שנה אחר שנה 3ל המדליות ניתנות למכונות הכביסה קרי ס &ל הקניה הטובה ביותר התואר והמוצר המובחר בית העסק המומלץ המוצר הנבחר ה שרות הנבחר ה שם
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 27 | ״הרב״ אי קאישרא לי, מ׳ שהיה מגדול המבלים של הבוהמה הישראלית, מסבו ער ווכו אד הדת, נשואי! עם החוזות בתשובה, גיסתו שר אוו זוהו, היותו אב בגיר מאוחר ומוחה ער
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 28 | אני לא יותר מיסיונר מאלברט פידות (המשך מעמוד 127 שישה ילדים ועוד היד נטוייה. איקא ישראלי -שאינו רב מוסמך, כפי שכתוב בטעות בעיתונים -השתנה מאוד. הוא בהחלט לא
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 29 | איקא עם הרב מרדכי ארנון ב״אור שמח״ איקא עם דן בן־אמוץ ב״חמאם״ .מי שמגיע לכאן דפוק בשכל נשאר דפוק בשכל. .היוגה, המדיטציה והסמים הם בלוף. הראשונה בחיי, אולי,
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 30 | הווי שידור שזק האזן ף* תל־אביב, אחרי שאחד הצהרונים פירסם ^ כי רוכלי שוק־הכרמל אינם מקפידים על מישקל מלא, נזדרזו הרוכלים, תלו על הבאסטות שלהם כרזות המבטיחות
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות יום רביעי • רדיו: קול המוסיקה — שחרית מוסיקאלית 7 .3 0היצירות שיושמעו הן משל בנג׳מין בריטן, פרסל, ובר, הינדמית, היידן, בראהמס. • טלוויזיה:
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 32 | אחו מתון 50 אזוחים נעצו פעם בשנה, וק נגד מחציתם - מוגש נתב־אישום והמצב בבת המעצו מגיע ויו׳ התפוצצות ולפעמים כמו במיקרה של גרינוואלד אף יותר. העצירים, היושבים
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 33 | הפתק והתרגש. וכך היה כתוב: .למי שאיכפת, .אנחנו לא חיות! אנחנו בשר ודם בדיוק כמוכם! ופה אנחנו מרגישים כמו חיות ממש. תת־אנוש. .המצב פה נורא, בית־המעצר מלא עד
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 34 | י 7ו!ם?3פויקהלהעויאלות״שלא״נשאלוי ^ שום מדינה נאדרה לא היו מזמינים את שגריר דרום־אפריקה, כדי להגיב על סרט טלוויזיה בסידרה אסירי המצפון, שנועדה להוקיע את הטיפול
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 35 | זאת לא המצאה
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 36 | אבד1ה ינתר ט1ב חפמפרס מפמפרס• ^ ן ך נע צ מל טפגולים גויוי 000/0ו לוזיוזול גזירי /0מ 00ו בזק־ס־י ־0/ססו גגזגרס עולה יגוזו /0ם 43.6ג 143.60/0 בל שעליך לע שות הו
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 37 | אם עד עכשיו תית ורמת לך שכושר תספיגת של״פמפרס״ עולת עלו ת של חיתולים חד־פעמיים אחרים, חיום תיווכתי שטעית. עשי א ת תוסיוך תבא ותראי במו עיוייך ש״טפווק־ים״
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 38 | בטגה לטיפתית גזתלתלת עשויה בדשזור, בועבירה לכטת הספיגה. שומרת את עורהתיווק יבש סרטים אלסטיים רבים למויעת התפשטות הרטיבות לבגדי התיווק. כסת ספיגה עשויה קציפת
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 39 | תחי ישראל! איפה זה? לנשיא המדינה, חיים הרצוג, יש תכונה חביבה, שהיא נדירה מאוד בקרב הפוליטיקאים. הוא אדם נאיבי. בזה אין חידוש. אך מעולם לא ידעתי עד אנה מגיעה
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 40 | ין ך^ . טאקו: איו מבליס ב״ו״ו במיסגרת הנוסטאלגיה המשתפכת בכלים מודרניים, עשה טאקו ׳קרסה כל מה שרק אפשר לעשות כשמבלים טוב נריץ. טאקו הוא דרש את שירו הקלאסי של
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 41 | חידושה של המרגל הנוינו ציאולטון הססון ואיינו * נמה נשתנו ח״ מייק גיגר וגד הול למה שתו באנגליה ברנד הרבה תה בערב אחדי טוב עורך־דין טוב משמן טוב: מישהו רצה לדעת
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 42 | איו לעשות במו ד, ו שאדצעיף בסיגנוו צובת? השינמיה היא ברט שאינו וצא מו האופנה, הוא נוח. מחמיא, מחמם, אלגנט וסטוטיב׳ מ שי ג מי ה ומעלה **ץ יכמיות מזכירות (1
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 43 | 0ןךך ך 1בסימון השיכמיה עיצבה הפרוונית אנה גרנפור. לא 1 / 1כל אחת יכולה להרשות לעצמה לרכוש דגם שכזה, וכדאי לדעת שהוא בנמצא ונועד ללבישה, לחימום וגם
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 44 | האב קיבל דירה 1הבן ^ ע 1רמ 1שד יהושוע בר־יוסף עושה יחסי־ציסר +ש. שלום ממריץ עד פרס־השדום״ •£ מימד־הזמן שד 3ר ש1ן ש קד + פרומותיאוס הכבול. אדיפ 1ס !אחרים מקור
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 45 | 1 כמו: מדיאה, אנדרומאכה, בני־הראקלס, בנות טרויה, אלקטרה, איפיגניה בטאוריס, איפיגניה באוליס, בא קח אי ומחזות נוספים. כן בוחן וסוקר שפיגל גם את הדרמות הסאטיריות
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 46 | המערבולת רגנל־פורטה מי שיער למניעת נשירה מוקדמת סוף סוף הגיע התכשיר שכה רבים ציפו לו זמן כה רב הרצון הנצחי של בני אדם להיות תמיד צעירים, אינו רק נחלת המין
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 47 | מוסיקה בהזפעה חיה מתכון בטוח כל סוגי המתכונים הפכו פופולאריים בזמן האחרון. מרורי־סריגה ובישול מלאים בהם. בתחום שלי קצת קשה לספק מתכונים מדוייקים, אך לעיתים זה
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 48 | ביתה של וודה טלמוד בוחובות הוא בית־מיסדש לעצמה ־ -עכשיו, כשנגמרו הקירות התחילוו! האמא הבוהמית לצייר גם אנשים אחוים ^ ש לה שיער שחור וקצר, עיניים חומות מרצדות
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 49 | ורדה, שאל אותה מדוע היא מציירת נושאים כבדים שכאלה, למה אין היא מתמסחרת ומציירת נופים ופרחים. תשובתה :״אני לא יכולה לעשות שקר בנפשי, כי אותי לא מעניינת מכירת
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 50 | קולנוע סרטים להיות -בפעם השנייה כאשר יצא אל המסכים סירטו החדש של ארנסט לוביטש להיות או לא להיות, בשנת ,1942 הוקמה באמריקה צעקה גדולה. היו שטענו ׳שזה חוסר טעם
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 51 | נחשב יצירת מופת, ובצדק, הרי זה לא בזכות הסיפור של מלכיור לנגיאל, שאיש אינו זוכר עור היום, אלא בשל הסיגנון העילאי של ארנסט לוביטש. את עבודתו של לוביטש אפיינו
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 52 | נ ...1נתחיל מהתחלה? ולהתחיל מבראשית כולם מדברים בזמן האחרון על זה שהניסיון הזה של מדינת ישראל לא כל־כך הצליח, כנראה. כבר שמעתי רעיונות מצויינים שצריך להחזיר את
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 53 |
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 54 | זיוה תרם מז מינ האתכם 6ו 1ז 10 טסץ /11 ץ ח׳ו 65 10ו\^151 הנחות משמעותיות 307 עד 6070 על כל בגדי החורף, סריגים, בגדי צמר ובגדי״עור איפור ויעוץ קוסמטי ללא תשלום
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 55 | וב 2ט פני שאנחנו יושבים ומסבירים למה ) בדיוק מתכוונת הכותרת, יש לנו כמה שאלות טובות למי שמוכן להשיב. למשל, איר זה שמניות־הבנקים נפלו חלל כאשר נתנו תשואה
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 56 | אייבי כי ס ומל כו ת להילטון בתל־אביב יש דירה המיועדת למלכים ומלכות, משהרמשהו. חדר־שינה מפואר+חדר־מגורים מפואר +חדר״עבודה מפואר +מיטבה מפואר +חדר־אמבטיה מפואר
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 57 | ]01 * 01 3# 1 ₪ן 1 1 1 8 1|1ן§ן ז$ו §10 1י 0י§ 1יי] ג 1111 0 11 00 0 81 8 1 ] | 1י ז 1ו /ו !11 1 1 1 1 1 1 1 / 1 0 1 / 0״ ת ^ חוזי ת בא לי לרדת קאסח על עצמי.
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 58 | לכבוד איזבד הזפרם נערכה פגישת־מחחר של ותיקי השומר הצעיר בצרפת +הבירה החדשה של קיץ ^- 1984י הקאנצלר מיהר לשירותים קול קויא ץ * ך הקאנצלר הלמוט קול 1עבר את השטיח
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 59 | מיקי שטראוס משוחח עם ראש האו פוזיציה, שימעון פרט. הוא מציע לו סוג שונה של שטראוט, או עיטקה של ליטוף יד. מכל מקום פרס מראה התנגדות. שטואוס אחה ך 1ך ד אמנון
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 60 | _ משיכמיה ומעלה ¥ 11*111 (המשך מעמוד )43 עם מערכת של חצאית ושיכמיה תואמת יכולה כל אשה להתאים פריט נוסף, אשר נמצא במלתחתה. וגם אם החולצה היא מהשנה שעברה או מזו
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 61 | מ טוי ח הזנ חהחדש הזמן החדש יוצר ככבישים ובכלכלה בעיות וקשיים רכים שהתשובה להם אחת — רנו .11 צריך לשמור על ערך הכסף — רנו 11 היא השקעה בטוחה לכספך. מחירי הדלק
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 62 | — אני רא יותר מיסיונר מאלבו־ט פירות (המשך מעמוד )29 • כיצד הכרת את רעייתך סנונית? סנונית היא אחותה של אלייה, אשתו של אורי זוהר. בעלה היה טייס בחיל־האוויר ונהרג
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 63 | אל תאמין לאף אחד בדוק ב״מחירון דירות״ טשולנט שחיתות בשבת בצהריים בדיזנגוף ל ק נו ת או ל מ כו ר די רהזהלאצחוק, ה די ר ה שלך היאהנכס הי ק ר ביו ת ר שי ש לך.
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 64 | ה ם או מ רי ם ...ה ה הן אומרות הההםאוה רי ם ...ה ה הן או מ רו ת ...ח ה יצחק גרציאני: ״ההימנוו הגרמני היה מושמע גם בלעדי ! ״ מנחם סבידור: .,גם אנינחרדתי מישיבת
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 65 | ם או מ רי ם ...ח ה הן אומרות חההם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...הההם דעיה התיק: ר1ת חון: ירון דתדון: ,,שאבא אבו ונץ־עוז יודו שהם טע ו!״ ״ מיכגש ביו גורדה
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 66 | ת מחר, קח ע״ש דיו עיצאם סרטאוו׳ דר מישוה שר המועצה הישראלית למש שלום ישואלי־פלסטינ׳ .הקרן ע׳ש סרטאווי; אשר על הקמתה נמסר 1־ ,17.1.84 נועדה לעידוד המחקר והיצירה
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 67 | — ״מאב לי נוראך׳— 1 (המשך מעמוד )25 מבחינה נפשית, כי פגעתי בחברים שלי, פגעתי במפקדים שלי ובפקודים שלי. פגעתי בגאוות היחידה שגידלה אותי ושהיתה כל־כך חשובה לי.
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 68 | הורוסהוס מרים בנימי!• מזל החזדש: ד לז מזל דלי משתייך לאותם מזלות שלא קל להבינם. מי שינסה להסביר את אישיותם של בני המזל ייתקל תמיד בסתירות. מצד אחד הם
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 69 | ספורט ^ תעלומה כדורגל למה קבוצת הצמרת של הליגה הלאומית הפועל תל־ א ביב לא מצליחה לנצח את קבוצת התחתית מכבי־יפוז פעם היתה הרכילות בעיר אומרת ששחקני הפועל ת ל־ א
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 70 | 1ה היה הסוו! שי ה שחיה גיליון.העולם הזה״ שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיוק, הביא את המשך דיווחיו של עויד השביעה מפגי שותיו עם מנהיגים ערביים במרכז האדם, בכתבה.
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 71 | אזהרה-משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2422 - 1 בפברואר 1984 - עמוד 72 | פ״ח שבט תשמיד1.2.84 , מיספר 2422 שנה 48 המחיר 180 שקלים וכולל מע־מ) בגלל הזנחה של בית־חורים דא 1הידרדר באמריקו האיש שעמד להיווז נגיד בנק
חזרה לתחילת העמוד