גליון 2423

העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 1 | ה׳ אדר א׳ תשמ״ד8.2.84 , 180 שקלים(כולל מע־מ< זכה 48 מיססר 2423 ^י|9ן ן* י ^י .ן! ^8ן ׳1 9
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 2 | המנוע עובד בשבילך 365 יום בשנה, שמור על הבריאות שלו, תן לו דלקול 20/50ק- 5 שמן המגלה כושר עמידות ממושך יותר - שמן המסלק פיח וחלודה ומוריד את חום המנוע - שמן
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 3 | מכוזבים אי? עש - 1יש קיטורים אסור לקטור במקומות ציבוריים. לקטר -מותר. המעשנים, המקטרים על החוק החדש: תפסיקו לקטר. בסר הכל, הרי איש אינו אוסר עליכם לעשן בביתכם
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 המוזרות. את כישרוגותיו הוא הפעיל כדי להרגיז את עובדי מישרד־החוץ. אבל לאלה נמאס, הם הקימו מהומה, וסגן־שר־החוץ נאלץ להתפטר. קלטה בכנסת א ת
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 5 | ״העולם הזה״ ,ש בו עון ה חד שו ת הי שראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הרא שי: אורי א בנ רי עורך־מי שנה: דו ב אי
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 6 | ארנסט יפת מ״כנק־לאומי״׳ ,מפעילים עתה שדולה חזקה בכנסת ובממשלה למניעת מימוש יוזמתו של יצחק זמיר לחקירת המניות הבנקאיות. הטענה שמשמיעים ראשי־הבנקים היא, שעצם
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 7 | במדינה ידיעה מו ־ הי מג ה ב ני ז ־יורק : ל 1יתונ וח, ולומי גוזע1יין 1מנורי1נ״ לי ש עי הו הנביא מושג חדש רווח עתה בין תלמידי הגימנסיה בתל־אביב: ,,ציד ערבים״
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 8 | במדינה (המשך מעמוד )7 אמיתי וכן. אבל השינאה לבריונים שפרעו במפגינים שעות רבות לפני הרצח הנתעב, בדיוק לפני שנה, היתה מעבר ליכולתם הנפשית של המפגינים. הפשרה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 9 | 8 6 1 6 האם מממנים הסעודים את המחתרת היהודית? ח1רב! בית שליעד ^ ברת־הכנסת גאולה כהן עמדה מול מצלמת הטלוויזיה ! !והכריזה כי נסיון־ההתנקשות בהר־הבית הוא פרי של
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 10 | ברשתיעקב דוינסון חשינת קטע אחו סטע במעת־ ההבסרים שנגרמו לבנק המעלים - באמרקה גופו מיליוניס שד דולאר ולישראל הגיש וק מאות אלבים ״ והמילכוד מולו ניצב עקב לוינסוו
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 11 | בחברות מקורבות לו, היה יכול לקבל לפחות עוד עשירית האחוז ריבית, או אפילו שתי עשיריות האחוז (ועשירית האחוז במיקרה זה הם יותר ממיליון דולח. אגדה מ שלם האגדזת מה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 12 | טפיל, מדושני־עונג הטלוויזיה היא מיז מכשיר שכזה. לעיתים קרובות היא מפספסת. אין היא אמצעי לפיתות רעיונות מופשטים. אין היא מגיעה אל עומק הדברים. היא נוטה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 13 | במדינה עיתונות בדי כאב־ראש עזרה ראשוגה לעיתונאים זרים בת הרב מרמלה עשתה חיל בפאריס. היא אירגנה קונגרסים (כמו הקונגרס של הרופאים היהודים בצרפת) ,וניהלה את מחלקת
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 14 | פגזים על זחלה תכו ששחו ״אלץ רעבוו חורה קשה שר תבוסה נוסנת. אבר ויבין משחקים באש. זה היה בומואנג עוד ל שרון? } ¥¥קט לפני הסערה שורר עתה בתנועת־החרות. בתחילת
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 15 | ניאו פאשיזס בישראל 6 יובל נאמן, אריאל שרז? ורפאל איתן, סובלים שלושתם מהטראומות הקשות שהם לקו בהן בנוילחנות - 1948 איך הגיע נאמן מן השנואד אל הימין הקיצוני -ומה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 16 | (המשך מעמוד )15 הרמטכ״ל דאז, משה דיין, כדי שלא יפרוש מצה״ל. דיין אמר אז לנאמן :״סע לאנגליה — שם תוכל גם ללמוד״. ב־ 1964 זינק שמו של נאמן ככוכב־שביט בשמי
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 17 | את אחד משיאי הפעולות של יחידה ,101 ,פעולת קיביה׳ ,תיאר שבתי טבת כך. :בשובו דיווח שרון, כי כוחו לא סבל כל אבירות, וכי _ _ לירדנים היו 10 עד 12 הרוגים. למחרת
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 18 | הוצאה לאור פרסו מי •עוץ אסטרולונ• עח־ראז אברהם 5רמת־גן טלמן 734847 מנתבים ת.ד 1157 .נבטת״ם מד 53 ח>>ג ופרסם מו דעתך בכל עיתוני ישראל לבעלי כרטיסי אשראי: ויזה,
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 19 | מדוע נזגנע גירעון פת מאנייה נמיזנוו ^ ׳ ז המסת וראו נשרח מוטי קירשנבאום בחוג ידידים סיפר המנצח יצחק גרציאני על יחסו המיוחד להימנון הגרמני, שאותו ניגנה התיזמורת
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 20 | ח״ם בשק מתוגש מהצגות־תיאטווו, ג וו רה־קאוה מחכה להקלטה מ״גרי־צה״ד ואסא כשו שמע בבות וגניחות - עורך הרץ חיים בסוק, חבר מועצת עיריית תל״אביב מטעם החזית הדתית,
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 21 | ב לוני ם באזכרה במלאות שמונה שנים למותו של פינחס לבון, שנערכה השבוע בקיבוץ חולדה, חסר אחד המספידים. שלמה שמנגד, מבקר ההסתדרות, לא הגיע לערב שהוקדש לחברו הטוב,
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 22 | אם רוצים לצאת 18 הנוץ שר ווום־רבנוו, איו ווו אחות: צוינים ישתו נעווהעם נוהעדות והגוומ־ם -טולהשיעים ־־ ^ וכלוסית דרונדלבנון היא \ * שי עי ת בעיקרה. פריסתו של
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 23 | אמל שפירושה — תיקווה. מטרותיו העיקריות של האירגון: הגנה על הדרום מפני ישראל ומילחמה בעושק. אל־אמל נטל חלק במילחמת־בלבנון שהתנהלה האזרחים ב־ ,1975— 6אם כי היה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 24 | כלאחתזוכה!, במבצע ענק של כדי להשתתף בהגרלה, כל שעליך לעשות הוא להשלים את הסיסמה: ״עוגת עלית, את ולשלוח אותה עם 3מכסים עליונים של אריזות עוגות עלית, עליהן מופיע
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 25 | את תקנון המבצע ניתן להשיג במשרד הפרסום. ההגרלה תיערך בנוכחות רואה חשבון ונציג משרד הפרסום. ההשתתפות אסורה על עובדי עלית ועובדי פרסום וימר יעקבסון
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 26 | ח״ם טובי מאת ד לי הגל העיסקה הטובה ביותו בשוק * בקיקכות הכתכה שסיפרה על ההצעה המיוחדת של ״מץ״ לרכישת טלוויזיה או ווידאו כתשלומים ללא ריבית, חיו פניות רכות של
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 27 | מישל ריי־גאבראס, רעייתו של הבימאי קוסטא גאבראס, שהפיקה את הסרט ״חגה קי״ ,מספרת על עברה כעיתונאית הרפתקנית, על יחסיה עם בעלה הנודע, על השתקת הסרט נמה שגרם לכך
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 28 | לעומר יקראו דויד ולדויד יקראו שמרו־ (המשך מעמוד )27 אס הוא רע, יש להראות אותו בישראל, וצריך לעשות הפל כדי שהסרט יוקרן. ישפוט הקהל. ולגופו של עניין אני שואלת את
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 29 | תסריט ועל המוסיקה של תיאורורקיס, שתהיה נפלאה לסרט כזה. אחריה הגיע מישהו מגוואטמלה עם אותו הרעיון, וגם הוא אמר שמוסיקה של תיאודורקיס תתאים מאוד לסרט על
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 30 | ״לשמר יקראו ד1יד (המשך מעמוד )29 אומרת את דה בגלל הסצינה הבוטה עם הילדה העולה מרוסיה. מה ניסיתם להגיד בסרט? מה שאנחנו חושבים על המיזרח־התיכון זה לא מה שאנחנו
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות יום רביעי ׳ 1שי שי • רדיו: רשת ב׳ — יש עניין עם גבי גזית 10.2 • רדיו: קול המוסיקה + שחרית מוסיקלית (.)7.30 10.10 מישדר יומי, כהגשת ובהנחיית גבי
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 32 | *ץ עצבי אופנה מתכוננים לשבוע ^ /ה אופנ ה שייפתח בעוד שבועיים במלון הילטון־ בתל־אביב. ששה חודשים עברו וההצגה חוזרת על עצמה — יצואנים מתוסכלים וממורמרים ממשיכים
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 33 | קפה ן| ע!גה נגד סמים רגילים ן * ושבי ירושלים /# 1בביקורים ממלכתיים של ראשי * מדינות אחרות, בטקסים ובאירועים פוליטיים, אך לא בארוחות־ערב * זוהרות או
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 34 | תעתועי השנה השביעית מדלימי אני הולכת לייסד קרן־מחקר חדשה, שתיקרא על שמי, כמובן. מי עוד, כמוני, ראויה לשאת בגאווה את תואר המייסדת והרוח החיה במוסד החדש שיקום?
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 35 | על גירושיו של רמי איילין כבר בישרתי לכם. הגירושים זיעזעו לא במעט את הצוקים על הים, שם נמצאת הווילה עם הבריכה, המוערכת במיליון דולר, שאותה השאיר לאשתו, גלי.
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 36 | משולם וקרסקונה את נאבוח! דאקר־ן קנוי־אונס־ס תעווו את מ״סר גקסון הרון נגיו - 18 רא נווא ומה גווע ממותו שד 111 לנון? י* \ 11 אומרים שלכסף אין ריח, אבל בקרוב יעלו
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 37 | המלכה והעיתונאים הסתכסכו סופית. כל הזמן התאפקה המלכה אליזבת דד 2ולא אמרה דבר — היא בלעה מה שכתבו העיתונאים על מישפחתה של ליידי די. הגננ ת׳ ,כמו על בילוייו
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 38 | אשבול״ על ״מישכב־זכר הספר הקטן והעלוב ב מל ם הפיחות ב״פו־סי־וגירוד־שחיך מסח משה שמיר מד 1ע קיימת ״הבימה״? +מדריך ענייני לרכישת מחשב מקור ישראל שקספיר בגלריית
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 39 | קורד/בלו מביאים את סיפור האם, שהיא ובעלה המנוח יצאו לקדם את פני הקומוניסטים בתום המילחמה־העולמית־השנייה וראו כיצד הופכת ארצם למדינת״מישטרה. תוך כדי תיאור מחלת
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 40 | ספח החדש שר עמוס קינן ,״הדרו לעין־חרוד; מספר על המצב בארץ אחו׳ .הדרך לעץ חרוך׳ הוא רומן יוצא״דופן של עמוס קינן. הוא מספר על הפיכה צבאית, המחסלת את הדמוקרטיה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 41 | שהתחוורה בה הנינה צבאית קטע מהספרי ניוחדים אוסף את הידידים ומספר להם. הוא יכול לספר גם אפופיאה. הוא יכול לעשות רומן־נהר. להגיד: דע לך ששם סבתי היה לאה. שם סבי
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 42 | ן ץ יו מו של מישפט ריגול בדל־ ׳ |/תיי ם פתוחות, בפני כית־המישפט המחוזי בתל־אביב, מוכיח כמאה עדים על כך שהפרקליטות אינם מייחסים חשיבות גדולה או סכנה ציבורית
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 43 | -ה יורי נם ביהודי הוא חשב שהעם הבלסטינ הוא ׳שוע המודונ/ קורבו הציונות, ולנו יש הצדקה למיוחמה בישראלצילם בכל מקום שאליו הגיע. לדברי אמו, יש בביתם יותר מ־ 12 אלף
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 44 | קולנוע היציקזק סרט גאוני בהחלט הוזל בשבוע הבא, הסרט הטוב ביותר שיוצג בתל־אביב, יהיה בן 32 שנים ושמו החלון האחורי אין זו ביקורת על הסרטים האחרים המוצגים בעיר,
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 45 | אפשר למצוא כאן עוד השלכות רבות, מרתקות לא פחות. גם בין סרטיו קשה למצוא דוגמות לסיפורים הבנויים בצורה כה איתנה וחלקה,־ כאשר אין שום פרט חריג או מיותר, ואין שום
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 46 | .וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה1...גם זה...וגם זה להבטיח סרבגית תמיד צילום אפשר זוכרים שלפני כמה חודשים נשבעתי לכם
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 47 | אחת מהוילות הפונות כולן לנוף הכפרי המקסים יכולה להיות שלן. הדירות מיועדות למכירה חופשית ולזכאים במחיר ה חל מ־ $38,000 לרוכ שים ינוע סיוע הן כ ח סרי דיור והן
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 48 | בריטניה: הפחפסוו נגד המדכה ך* ימין הרדיקאלי מפתיע, לעיתים, בעמדותיו המהפכניות. 1 1שמירת הסדר הקיים היא נושא לשמרנים. הימין הקיצוני באמת שואף, בדרן־־כלל, לחזור
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 49 | תמרורים נישא בקאליפורניה, בפעם ה־ 20 בחייו, נלין וולף ,75 ,לסו קומאציו .38 ,וולף, אב לארבעים בנים ובנות, נשא את אשתו הראשונה בגיל ,19 לא האריך בשום נישואין
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 50 | -המפוצץ מרומניה — .,המוצר הנבחר 84״ לחברת ״דובק״ ראש עיריית תל־אביב שלמה להט, בילה בשבוע שעבר עם אנשי תעשיה וכלכלה. באותו מעמד העניק צייץ את תעודת ההוקרה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 51 | לא במיקרו דרש הבז (או חברי!) רבע מידיו! דולר דמי מפר מאבי הילד -הוא ידע שאצל אביו מתגלגלים מיליוני דולארים בתוקף תפקידו בקהילה בניגוד לגירסת האב, שהמדובר
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 52 | השאר, ובשביל מה צריך את המישחק של חג, כשלגבי הוא לא קיים, בעיקר משום שהייתי צריכה להתחלק ולהחליט למי אני הולכת. הבנתי את אמא, כשקינאה לאבא כשהיה יוצא עם
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 53 | איכפת לה מה יאמרו אנשים, אבל היה לה איכפת מה יחשכו הילדים. אבא היה בא כל ערב לבקר אותנו, הוא עושה זאת עד היום, איכפת לו מאד מאתנו. אמא סבלה מהביקורים שמרטו לה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 54 | 4ייל אופנת התיסמר _(המשך מעמוד )33 מאוזן: .1פנורמה בכנסת ()3 .3זה לא היה אונס, זו היתה התמסרות בזכות קרן שקיימו למענה ()5,4 .9התרגיל שעשה הספורטאי ()4 .10
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 55 | עו מ ר משלם לעורפייהד ! אך הצרות לא איחרו לבוא גם למישרד שבשדרות־סנסט. ך 1עומרי כץ בן ה* ,7אוהב את אמו רמה. הוא הסביר שהוא עובד בדאלאס, כדי שיהיה לו כסף לקנות
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 56 | ל ר חל ה מר חל ת התח שק לבלז ת1ום בבניין הטלוויזיה, חה מה שיצא טדוח־ה חיסון לאחימאיו עוול ליאחימאיר! הוא גבוה ( 185ס־מ) ,רזה, ויפה־תואר, אך בצילומים
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 57 | בפיתוח, המתקרב לקצב העברת לשוך הרע בבניין הטלוויזיה. שוב דפקו את האמריקאים! מחלקת־הסרטים־הקנויים קונה מדי שנה כמה תוכניות, שנעשו על־ידי ריצ׳רד אנטבורו
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 58 | הם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...הההם אוהו ה ה הן *ו מרו ת...נזה ר ,,אם ח״כ 1עדו אנו ,,או אחד רא יפסיק .,ברמקול קדאו להם מדווחים לתיקשוות!״ רעשו בגור החוק!״
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 59 | יצחק נבון: דבורה דיטמן: סרגי אנקרי: ,רכל המכהן כנשיא ״נולדתי בארץ ועל ״בימאי צוין־ לדעת יש הנורמות שלו!״ זה מקברים עונש!״ איו משיגים כסו!״ כשעלה הליכוד
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 60 | הגנון לחקרעם עולם עם ישראל, הקיצו מתרדמתכם! מלחמה -אינפלציה -עוני ־ אי־צדק ־ אי־סובלנות -קנאות פושעת ־ ריב ומדון -אלימות -אומה קרועה ושסועה אלו העובדות ה
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 61 | להחליט בשביל* עצמו. כשיצחק גרינבוים, סבא שלו, עלה לארץ־ ישראל, אבא שלו ישב עליו שיבעה. סבו של יצחק גרינבוים היה חרדי ביותר, אנטי־ציוני. מה הסיתרון שהרב מציע
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 62 | הורוססוס מרים בנימיני :מזל החודש: והמוזר, מושך רבים להתגסות ביחסים מעין אלה, גם אם מטבעם איגם חשים משיכה מיוחדת לקיים יחסים מסוג זה. סיבה נוספת לתופעת
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 63 | ספורט כדורסל עם רכש, בדי רכש המישחק, שידובר בו ביותר בכדורסל, יהיה, ללא ספק, זה שישוחק.ברמלה בשבוע הבא. לא יהיה זה מישחק ליגה נוסף בשרשרת מישחקי העונד״ אלא
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 64 | וה היה הסוג היש שהיה גיליון -העולם הזה־ שראה־אור השבוע לפני 25 שנה בדיור, הביא את סיפורו הבלעדי של עריק מהצבא הסורי, יוסוף קאד סוויחי, בכתבת־שער • גיורא
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 65 | מפ ע ם לפעם מגיע לי... מפעם לפעם אני מר שה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנ ט למשל. אני מדלי ק לי קנ ט ונהנה מהשילוב הנפלא של רעננות וטע ם עדין, נקי ורך אזהרה: משרד
העולם הזה - גליון 2423 - 8 בפברואר 1984 - עמוד 66 |
חזרה לתחילת העמוד