גליון 2425

העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 2 | מעתה, אזרחי ם קבועים נ סאו של וורדו: מערסת-קיר ) 111 מאוסטריה. התרווחי בנוחות באחת ממערכות הישיבה הנהדרות של וורדו והסתכלי סביבך. האם את מכירה מערכות־קיר
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 3 | מכחבים גמר חתימה טזבהו בעיקבות הצעתו של ח׳כ משה קצב, להחתים את מנחם בגין על מגילת־העצמאות: אני מציעה להרכיב את הח״ב קצב על סוס לבן, להביא אותו לשושן הבירה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 4 | מכחכים שיוכל לשרת את התלמידים עד בנייתו של בית־ספר חדש, שיפוצים כמו תיקון יסודי של אולם־הספורט ותיקון מערכת־החשמל. כמו כן אנו דורשים: הקצאת רופא־שיניים שישרת
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 5 | גם מרים עברה את מסלול הנח״ל והקיבוץ, נישאה למשה, שאותו הכירה משחר ילדותה. שני ישראלים יפים, לא חלילה מיפלצות, העושים את המלאכה הבזוייה ביותר המוטלת כיום על
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 6 | מי יחליף את קיסר ככל שמתקרב מועד פרישתו של מזכ״ל ההסתדרות, ירוחם משל, וכניסת ישראל קיסר לתפקיד, מתרבות השמועות על מס׳ 2הבא של ההסתדרות, מקום המובטח הפעם
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם המחדל הגדול דויד הכהן. שהיה קרוב־מישפחה של רבים ממנהיגי הישוב, היה אישיות ייחודית ו.ם בזכות עצמו דויד הכהן לא נמנה מעולם עם ־׳זורה הראשונה של מנהיגי
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 8 | פרשתיעקב דוינסון ״השלם הזה״ מפרסם את המיסמך שהגיע לפני שישה חודשים לצמרת המערך, המוכיח שחוח! תשעה חודשים אחרי שמיכתב אנונימי אחד, זה שגמען אל גליה מאור, המפקחת
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 9 | חברי המיסלגה וההסתדרות, לתבוע חקירה באמצעות המוסדות הממלכתיים, שזהו תפקידם על סי החוק. לוינסוןמפזראיומיםכדרכו. איומיולאהפסיקו את הברור אהלמועו את פרסומו. אני
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 10 | פרשתיעקב דוינסון המשך רשימת־השמות !המושגים הקש 1רים בפרשת ל11 ינס1ן וכיצד התנהלה החקירה הפנימית שר ועדת רוטמן־סיחן: ״קיימנו שלוש פגישות והוא (יעקב לוינסון) סרב
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 11 | לזם) היה איש־עסקים ירושלמי, גבריאל שרובר, פקיד לשעבר בבנק־הפועלים ניו־יורק ואשר אמו, גיטה שרובר, היתה בעלת מניות __ בחברת רימון תיקשורת. אשר בשליטת
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 12 | ב ר עו תיעקב דוינסון (המשך מעמוד )11 עמדו בני בלפר לבטל את העיסקה. רק אחרי שארידור, תחת לחץ מיפלגתי, כנראה, ביטל את התנגדותו לאי־מיסוי העיסקה, היא יצאה אל
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 13 | ! 3־1־ 11 568 נהרגו ^ אובן מוכר לשימעון את מיגדל־אייפל במיליון דולר. 1שימעון נוטל מראובן עט נובע ורושם לו המחאה על סכום זה. אחרי העיסקה תמה לוי :״הוא מכר לך את
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 14 | מחנה קדיינר שנתמך על־ידי ד 1יד ר1י, היה בטוח בניצחונו. אך שגי אגשים של יצחק שמיד, רוני מילוא ומיכאל דקל, הפכו את הקערה על פיה ודמעי\11-דמיד ^ צהרי יום חמישי
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 15 | סיבוב חדש שמיו נגד לוי ף אמצע השבוע שעבר זימן ^ אליו ראש־הממשלה, יצחק שמיר, את אחד העיתונאים המקורבים אליו ביותר. יוזמתו של שמיר הניבה שתי ידיעות בולטות בצהרון
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 16 | במדינה (המשך מעמוד )7 במקומם אחרים?. ,כל פעם שהשתנתה המדיניות של הרודנות השולטת. אולם היתה בהצעת קצב נימה מסוכנת עוד יותר. היא לא באה לזייף רק מיסמד היסטורי,
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 17 | במתנה משמיים. חברת הסנה מכרה לו 40 אחוז ממניות חברת אשל בסכום של ארבע מיליון לירות. הוא מכר את המניות לסוכני־מישנה בסכום של 16 מיליון לירות. הרווח הנקי — 12
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 18 | במרחב מועדון לקוחות בנק טפחות בנ ק טפחות, בנ ק המ שכנתאות הגדול בישראל, פותח בימים אלה ב תכני ת שיווקית חדשה, ראשונה מסוגה ב ת חו ם פעילותם של ה בנ קי ם למ
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 19 | מה חיפש מיכאל בר־חהר בגז־העצבזאות ובאיזו מחמאה זכה חיים בד־לב? באיו הקבועים של גן־ העצמאות בתל־אביב הופתעו בשבוע שעבר למצוא במקום רמות חדשה, שנראתה להם מוכרת
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 20 | מה חיפשה הקוקסינל שושי־זרמז במחלקת־החדשות של קול־ישראל ומדוע פרצה העיתונאית חנה זמר בבכי? - פתיר גילה, ששעה קלה לפני שאנוור אל־סאדאת בא לירושלים, הוא קיים
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 21 | נחש אמיתי, המככב בסצינה מהסרט החדש עדות מאונס, הצליח להטריד את כל הצוות. על־פי התסריט, מגניבים את הנחש למיטתו של הילד, איתי קרן, כדי להפחיד את אמו, עדת־הראייה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 22 | פאשיזם בי שואו ()8 ניאו ..דר שטירמר״ ,עיתונו של יזליוס שטריים־ (בתמונה למטה מימין) ,לחם בממשלה התמסתנית, ערר רשימה של בוגדים שיש לחסלם וגינה את ..הבולשביזם
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 23 | של הנקבה. כלומר, הזכר עדייו יונק, כאשר הוא מסוגל כבר לדבר. אין הוא נזקק לצרחות כדי לקבל את האוכל, וכך נוצר אצלו קשר בין דיבור לתוצאה — השבעת רצונו. אם כן, כבר
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 24 | — נקודת ״דר שטירמר (המשך מעמוד )23 ארץ יהודה היא, גדה׳ .ארץ־ישראלהיא פלסטין — ויהודי הוא גוי בנקודה 65 תחת הכותרת -פרופיל תרבותי״ ,מובא רב־שיח שנערך בהשתתפות
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 25 | 06 וזנן 03 ויין £7.01ח-1£\/ז0 <ו 0וט 6 אם אתה מעונין במכונית אמריקאית במובן האמיתי של המושג, יש שתי עובדות חשובות שעליך לקחת בחשבון: .1האמריקאיות של ג׳נרל
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 26 | ת הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומרות...מה אזרחית: שרמה שרון: גירה אלמגור: ״אני עבריינית. לא חוק אלסינט נתפר ״לדעתי איו לפינחס החזרתי מטבע
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 27 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אוחד מה הן אומדות...הה הם נירה רידסקי: אדמונד בחגלז: מורי שפירא: ..עד המי שטוה לחקוו ״ לנשיםבארץ אי ן ״אמ1ים שואלים לא איום
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 28 | התבונן בשיטת הבניה החדישה... ״בריטיש קוטג׳״ נבנה בשיטה חדישה המאפשרת בניה יעילה ויסודית תוך פרק זמן קצר(עד 8חודשים בלבד!) כולל גימור מושלם מון: תריסי עץ
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 29 | סימטריה מושלמת. מצד אחד — ארבעה עולים מברית־המועצות, שונאי המישטר הקומוניסטי. מצד שני — ארבעה עולים מארגנטינה, שונאי המישטר הפאשיסטי. גם בטענותיהם היתה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 30 | שידור צל״ש רחוב סומסום • למפיקי מישדר־הילדים רחוב סומסום, שהפכו מישדר זה למרתק שבמופעי־הטלוויזיה (הכללית והלימודית) .רחוב סומסום היא תוכנית טלוויזיונית ברמה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות יום רביעי • טלוויזיה: מוסיקה — אלגרו 9.30 מדבר עברית) .חידון מוסיקאלי 22.2 • רדיו: קול המוסיקה — שחרית מוסיקאלית פומבי, שעשועים ומצב־רוח. (
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 32 | למלכת אנגליה יש שוב סיבה לכעוס על בני מישפחתה. הנסיף פילים, ברגע של בדיחות דעת׳ ,כינה את דודניתו הצעירה, בת ה־ ,19 ליידי הלן, בתו של הדוכס לבית קנט. ,בריג׳יט
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 33 | 11 1111 סטיב קאנל: קשיים בלימודים סגולה להצלחה סטיב קאנל 42 בתמונה למעלה עם בובת מיסטר טי׳ על כתפו, סבל כשהיה ילד מהפרעות מוטוריות שהיקשו עליו את לימור הקריאה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 34 | הזמר הידוע מספר בווידוי אישי יחי[ הדרמאתיים שחלו במהלך חייו, מעידים כמו דבריו על המצוקה שהוא חש בהתייחסות לעברו. הסיגריה ״*ד הדאשוגה ^ יפור חייו החל בחיפה,
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 35 | ־־במינו גווע עזב את נשותיו וידויו: הידידה החדשה דתו החדשה של אריק. הרומן ביו השניים נמשך |בן, בן החמש, גידל ק במשך שנים. הוא !צלום למטה) ,עבדה באותן שנים
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 36 | קולנוע ברגמן הפיתד האחרון ש ד ברגמן אינגמר ברגמן טוען. שפאני ואלכסנדר הוא הסרט האחרון שלו. הוא כבר אמר דברים כאלה בעבר. פעם אפילו הכריז. ברצינות גמורה :״כל סרט
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 37 | שהצופה נכנס לתוך הסיפור, הוא אינו משתחרר עוד מכבליו. אין ספק, וגם בזאת הבחינו רבים, שברגמן מדבר כאן, במיקרים רבים, על ילדותו שלו, ואימת החומרה של אביו הכומר
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 38 | ?) 0־*011701 אנרגיית רגליים בשבוע שעבר הבאתי כמה הגדרות מצולמות למושג ״קיצוצים״. בלהיטותי הרבה קיצצתי את הקטע שהיה צריך לספר לכם שכל התמונות נלקחו מחוברת
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 39 | העישון זנותך על פי חוק החוק החדש אומנם מגביל את העישון במקומות ציבוריים מסויימים, אך זכותך לעשן, בהתאם לרצונך, במקומות בהם הוקצה המקום לכך. זכותך לעשן במקומות
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 40 | הוראות הנ ע זו. נינד? וה בחר? זמר• מיו תר? ה עיי^ -י ^ יי *יי י ^י הי י י ״ י ^ודי ^ .ג ל 1 0ך ׳אוז ר ׳ ימג לעיס ״ויז ס ^ ף ״זז * 1י ^ז ־י ״ ר ימג• ׳ז לי ״ ח
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 41 | רנני שנה וחצי זונה יצחק עקניוב מרצח עדיף בית־המישפט העריון. השבוע הוא נדון ו אונ ע שנות־מאסו בעוון סחיטה, איומים וחברה רשתי פרוצות צעירות שאיתן התיידד
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 42 | מדיני המתופפת הקטנה שר ג ו! רה־קארה התגמדות י שראל תיסמונת בלב! מאמר תיאולוגי־מטרת קרטון בלום סוריאליזם בחול־לבן תרגום מילחמת המוחות באחרונה ראתה אור מהדורה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 43 | הזה אינו מסוגל לפגום באיכויות הכתיבה של לה־קארה. תולעי־תרבות הגות שפינוזה ביום שישה באב 27 ,ביולי ,1656 הוכרז מעל התיבה בבית־הכנסת של קהל תורה, הקהילה המאוחרת
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 44 | ^ ש לו שיער שחור, שכיפה ומיגבעת שחורה מכסים עליו. זקנו שחור ובגדיו צנועים וכהים. הוא נראה כמו תלמיד־חכם, והוא גם כזה, ובנוסף לכך הוא צייר. צייר שחזר בתשובה.
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 45 | במדינה רמזור אמר למישהו :״תראה, באמת יש אלוקים!״ ואז, אמר לעצמו :״אם כך, יש לך אבא בשמיים, אבא נהדר הנותן מטר בעיתו.״ וכך חזר בתשובה. מאז הוא מרגיש ״משוחרר״
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 46 | סיפור מהסרטים מי אומר שרק בסרטים הכל יכול לקרות? שטויות, גם בקיסריה הכל יכול לקרות, ולפעמים גם קורה. קחו, למשל, את סיפורה של שימחה כהן מאור־עקיבא. ילדה קטנה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 47 | שינה בשבת תענוג! שבת אחרי־הצהריים, אחרי סעודה כבדה, אחרי לילה קצר, קצר מאוד. השכן במיטה חורפ, החריפה מזכירה המולת־קרב. אני חולמת על מילחמה, מילחמה עקובת דם,
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 48 | לבלשים בלבך מטריה יש לכל אשה, מגפים קצרים או גבוהים גם, אבל מעיל־גשם? המודעות בארץ לקניית ולבישת מעיל־גשם היא אפסית כמעט. מדוע? הרי גישמי־ברכה יש בשפע( ,אולי
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 49 | קשו פרפו הוא הקשר היחיד שעדיין לא נס ליחו. הוא מתאים לכל שימלה אשר צווארונה עגול ובגיזרת ניקי. כל שימלה כזאת תיראה רעמה ואופנתית, אם רק תוסיפי לקשר״הפרפר גם
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 50 | ן * שהגיע הסיוע לרעבי מוזאמביק, לפני כחודשיים, לא ^ /הי ה כו כדי להועיל למרביתם. אלפי ילדים, נשים וזקנים מתו, עשרות אלפים עדיין חולים וחלשים, ונשקפת סכנה ממשית
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 51 | — מי כאלשל מי? ׳המשך מעמוד )15 שובשה, בשעתו, את חברת הדלק סומל, והחליטה למכור אותה בשנת 1981 עם רווזדהון עצום. כאשר שר־האוצר של אותם ימים, יורם ארידור, עמד על
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 52 | במדינה חינוך 24 נדקרזסקופים לפתיחה זיברוגות זואולוג על ימיה הראשונים של אוגיגרסיטת תל־אביג .בשביל לפתוח קיוסק בתל־אביב, אתה דורש רישיון; ובשביל לפתוח
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 53 | שימושיות, כמו תקדים, סביבון, אופנוע. זה לא שתמיד צריך לחדש מילים. לסיוון, למשל, מובן מאליו כי המילה הלו(של הדוברים בטלפון) היא מילה טובה. רק צריך לכתוב אותה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 54 | במדינה מישטרה מעשה ממנה בניידת במדולד חקירה, נטסל שוטר לקטיכה חוקר המישטרה סכרי נאטור הגיע לדירה בפתח־תיקווה שבה בוצעה פריצה, כדי לחקור בעניין. אולם בבית לא
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 55 | תמהרי נבחר למזכיר המיפלגה הקומוניסטית של ברית״המועצות (למעשה: שליט המדינה) קונסטנטין צ׳רננקו 72 האיש הקשיש ביותר בהיסטוריה הסובייטית בתפקיד זה. צ׳רננקו הוא
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 56 | אני הורס את הבלו (המשך מעמוד )35 אני לא טיפוס שמסתובב בבתי־קפה או בפתיחות של מיסעדות. ההופעות האלה רק מלחיצות אותי. למעריצות אני חותם, ומנסה להיות נחמד. אך אני
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 57 | ן• בכן, מה שכתבתי בשבוע שעבר היה נכון. 1אמרתי שיש סיכוי. עובדה: הענין עבד והפתיע אפילו את השועלים הוותיקים של הבורסה, אלה שמכרו מחשש למפולת וכבר למחרת חזרו
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 58 | ח יי ם 1 מאת דליה ג ל איו לונוש מוצו׳ אלקטרוניקה בלי להתאמץ * למחזיקי כרטיסי האשראי ״ויזה״ ו״ישראכרט״ — אפשרות רכישה ללא תקדים של טלוויזיות ״מץ״ בכל הגדלים ב־
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 59 | פרדי דורה, הזמר־בדרן שנשכח, ממשיך להופיע לס! 1ייקים, מקונן על היחס של אמצעי־התיקשורת לאמן קשיש כמוהו, מספר על בעיות הייקים בארץ והסיבות לכר שלא התערה ״אחד
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 60 | ״היה נפלא -לפני הק מת המדינהר (המשך מעמוד )59 פרדי דורה, כוכב־עבר שנשכח, אולי נציגה האחרון על הבימה של קהיליית בגרמניה. ,ואם זה מעניין אותך, אני נשוי הייקים,
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 61 | פרדי דורה בהופעות 1960,1940 :ו־1984 ,,היחס לאמן מתבגר הוא מתחת לכל ביקורת. כואב לי כשאני רואה מה קורה לאמנים...״ היו המון מקומות לאורך הטיילת ובסוף רחוב אלנבי
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 62 | היה נפלא (המשך מעמוד )61 צריך אמרגן ולא לוקחים אותי יותר! עובדים עם החבר׳ה הצעירים — מוטי גלעדי, דובי גל. חלילה, אני לא אומר ביקורת רעה. זה בידור של החבר׳ה
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 63 | רצינית, ואילו השנה יהיה על בני המזל להמשיך בשינויים שבהם התחילו. רעיונות חדשים ומקוריים אמורים לקדם את בני המזל. לא פעם הם יצטרכו להאבק עם טביבתם קרובה, על
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 64 | הרקדניות היפאניזת נהנות מן המק הל ה השמש הי ש ר אלי ת ה שוודית נהנית מן האירוח הי שר אלי נופים מברזיל בעיני ה צל מ ת הי ש ר אלי ת צלילים שוו די ם ודר! 1111־
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 65 | צ>לצול>ם מיפאן ף קיץ שעבר כבשה את ישראל ^ בסערה, להקת המחול היפאנית, סנקאי ג׳וקו, שכל חבריה גברים. הם הסתובבו מגולחי ראש ולפני כל הופעה ישבו שעות מאחרי הקלעים
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 66 | וה היה הווו( 13ח שחיה גיליון. העולם הזה־ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שגה, סירסם כתבת־שער תחת הכותרת. חידת־רצח בגיבעת־ברנר־ ,שבה דיווח על רצח אביגיל סלומון. אחד
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 67 | מניסיוני אני יודעת מה סוב לילדים ולמשפחה. ב׳אלמקס׳ יש אמין פלואורידים פעילים יותר מכל משחה כל המשפחה פה אחז־ אסממס יופי של משחה מלבינה למען את השיניים בריאות
העולם הזה - גליון 2425 - 22 בפברואר 1984 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד