גליון 2426

העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 1 | ה מ היר 180ש קלי ם (כילל מ ע״ מ) המדא שד שד ועדת
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 2 | ,עד שתגיעו תהיה עוגה:״ ״אני כבר לא נבהלת מאורחים המודיעים לי בערב שהם מגיעים בעוד חצי שעה ומצפים ממני לאירוח מושלם. הבעיה הזו, השבח לעלית, נפתרה. איך שאני
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 3 | מכחבים הנקמה שנמנעה הדרוזים הצילו את העם בניקרא* גווה. טוב שהנחתים האמריקאיים הסתלקו מלבנון ביוזמה אמריקאית, ולא נופנפו משם תוך כדי קרב. כך ההשפלה שלהם קטנה
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 4 | מכחכים (המשך מעמוד )3 זהו מיקרה נדיר שבו השימחה לאיד היא מובנת, חיובית ואפילו משובחת. האנשים שרצו חלמתי על וילה משלי מוקפת בהרבה אז־מה חלמתי על אויר צלול
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 5 | את הסיפור הבא לא יכולת לקרוא בעיתון היומי שלך. הוא הופיע בעמוד הראשון של ניו־יורק טיימס, * -שהוא אולי העיתון החשוב ביותר בעולם, ובכותרת ראשית בעמוד הראשון של
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 6 | המומחה יעיד על שערת כלב, ועדותו עשוייה להיות גורלית לגבי המשך המישפט. זנבר לתפקיד בביר פשיטת־רגל בגדה נגיד בנק־ישראל לשעבר, משה זנבר, ימונה בקרוב לתפקיד בלבלי
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 7 | במדינה העם מס 569 המדיגה תשה סביב המתאבד רמ-המעלה. איש לא שם לב למותו של צעיר אלמוגי התאבדותו של יעקוב לוינסון (ראה עמודים 8־ )15 הרעישה את הארץ, גרמה לגלים של
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 8 | י־אפשר להתווכח עם התאבדות. התאבדות היא עובדה נוראה, החוסמת את הדרך, שאי־אפשר לעקוף אותה. מוכרחים להתמודד עימה. אי־אפשר להתווכח עם מיכתב־התאבדות. הוא נכתב
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 9 | לנגר עיני עולה תמונה, שנוצרה ברמיוני. לוינסון ביום הרביעי האחרון בלילה, אחרי שהטלוויזיה הוריעה שעניינו הועבר לחקירת המישטרה. לוינסון ירע שהוא עלול ללכת
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 10 | היו לי כלפיו גישה חיובית ויחס של כבוד. בכנסת ומחוצה לה נתקלתי במאות פוליטיקאים גדולים וקטנים, שעוררו בי זילזול, שיעמום, ואפילו בוז. העסקן המצוי אינו אדם
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 11 | ה עו ^ סוחה לרא שונ ה את הדו״ח מביא כאן המלא ש ל ועדת־החקירה, כדי לאפ שר ל צי ס ר ל שקול בעצמו את טיב הטעמת שהועלו בפר שה מערכת ״העולם הזה״ מוסרת בזה לידיעת
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 12 | הדרח הסודי (המשך מעמוד )11 עד במה היה צורן בבודק חיצוני תוכיח ההערה הלאקונית על -סיבסוד חברת אמפ״ל על״ידי בנק הפועלים ׳.זאת לשון נקייה לפרשה של העבדת הנכסים של
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 13 | המיספרים המתייחסים לעיסקת מכירודהמניות, ולהפרש שנוצר כך, נאמר בו שהעיסקה נעשתה לבקשת בנק־הפועלים. בעל־פה אישר עורך״הדין הגרמני שהפעולה נעשתה על־פי הוראות
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 14 | הדרח הסודי (המשך מעמוד )13 להמשך המגמה העדיף התאגיד דחייה של מועד הפרעון, היינו של מכירת המניות,. כעבור חודש החלו השערים לרדת ובסוף דצמבר 1982 הורה התאגיד על
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 15 | הרבה סיכויים להחזיק מעמד. עירעור המנהיגות הקיימת ישים קץ לקאריירה של פרם, ובחירתו של נבון למועמד לראשות־הממשלה המערך תהיה בלתי־נמנעת. גם מעמדו של מזכיר חברת
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 16 | ך* בר בשעות־הצהריים המוק• רמות ידעו מאות משוטרי מרחב־השרון, כי את ערב־השבת הזה הם לא יבלו בחיק מישפחותיהם. חדר המיבצעים של המרחב הוכן מזה שבועיים לאפשרות של
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 17 | המישטוה התבוננה רקוב ״אלים -או בשביו וניס היתה מיוחמת ויו השבת -.האפנינג עליז פנים שקופים ומגיני־עורף מפלסטיק. בידי אחדים מהם היו רובים מיוחדים לירי של רימוני
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 18 | קבוצה שר עיתונאים ואנשי־עסקים בראשות שוך המישנה שר.הארץ״, תת גולן(משמאל) ,מתנוונת להשתלט ער מינרגה -.81מ1 11 *ץ ישהו זוכר את המיפלגה ^/הליברלית העצמאית? בקרוב
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 19 | מהיכן י ס או הקורות שד עזר זייצמן ומדוע יחוזר יצחק גבון על רא שות המיפלגה? 1 עזר וייצמן חושב כנראה ברצינות על הקמת מיפלגת מרכז חדשה. השבוע, כאשר פגש בראש
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 20 | מדוע אין הרמטבייל ק 1ל 0אח גלי־צה״ל 1.סהי הפתיחה לאופרה המפורסמת של מוצארט? סיור הח״כים, מהוועדה המשותפת לחוץ, ביטחון וחינוך בגלי־צה״ל, נתנה להם הזדמנות לספר
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 21 | 1 הגרפיקאי דני קרמו מצא שם חדש לרוכסן במיכנסי גברים .״הפתיחה לחליל הקסם״. ח״כ העבודה, שבח וייס, גילה מדוע אי־אפשר לפזר את שכבות המצוקה ברחבי הארץ. ״עוברי
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 22 | ניאו נאשיזם בישואר ()9 אלוהים יצר את ארצחז־הברית כדי להג! על היהודים כאשר יבוא ישוע שוב. יקבלו אותו היהודים. או שיילכו כר מאמינים הכוחות המממנים את הימין החדש
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 23 | עליית הליכוד לשילטון בישראל, הולכים ומתהדקים קשריה עם ישראל. פולוול ומאמיניו מטיפים לדרך של ״המסורת היהודית־נוצרית״ ,וקוראים לקואליציה בין אנשי האמונה הנוצריים
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 24 | אסקונה. ספורטיביות ואמינות שרק אופל יכולה להעניק לד. אופל אסקונה נבחרה כ״ מכונית השנה״ על ידי עתונאי התחבורה - ואין זה פלא. מגוון דגמי אסקונה מציע לך מבחר ללא
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 25 | הגנרל הי ר 1ק הלך כאשר הזמינו אותי ״הירוקים״ לפני שנה להשתתף במיצער החגיגי שלהם אל בניין הבונדסטאג, ביום פתיחת הפרלמנט אחרי ניצחונם בבחירות, צעד לידי גבר
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 26 | הם *ומרים...מה הן *ומרות...מה הם *וחרים...מה הן *ומרות...מה ה יחזקאל חדד: אהרון פאפו: יצחק גולן: ״רא הווגש האבל .,הממשלה צוינה רהכסיק הבאת הצאן ליעוות אחו׳ מות
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 27 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים...חה הן אוחרות...מה הם אברהם אירן: רפאל ק 1טל1ביץ: ישראל גוריון: ,.בתח־תיקווה הבנה ,.רמה שלא *עיוו ״אני בימאי זימה
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 28 | ולמ חזי קי כרטיס אשראי ויזה וישראכרט רכישת טלויזיה צבשנית״מץ־ כ 12-תשלומים דולריים שווים לך $ 54 לך $ 83 לך $ 96 לך ווו $ קח לך טלויזיה צבעונית ״4ו עם שלט רחוק
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 29 | ^ ומא איננה עוד העיר הקדושה, הניצחית, של הדת 1/ /הקאתולית. כיום היא עיר חילונית, בירת מדינה אירופית חשובה, שבה יש לוואתיקן מעמד מיוחד. זה הכל ״.מישפט פשוט זה,
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 30 | ראש קטן שיחר צר־ש מאחרי המירקע • לעורך מבט שני, חיים יבין, ולכתב מיכה פן, על התוכנית שטיפלה בבעיית ״הראש הקטן״ של בני הקיבוצים, המסרבים לקבל ההגות פיקור בצה״ל.
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות • 1רביעי 29.2 • רדיו: קול המוסיקה — קונצרט בוקר (.)9.30 יושמעו הקונצ׳רטו האיטלקי המרגל היהודי הבריטי הנודע ריילי. בפרק זה, שהוא החלק השני של
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 32 | מ׳ שמע ער איריס קנוי עכשיו הנר ישמעו היציאהתן האלמווות הפסיקה לרקוד. מוות וריקודים לא הולכים ביחד. אבלי אין הרבה זמן להתאבל. צה״ל קרא לה, וצה״ל החליט בשבילה
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 33 | חברו לכדי חוויה שהיא לא הכירה קודם. במשך ימים אחרי זה הסתובבה ברחובות תל־אביב וראתה רק סורגים. עכשיו כשהסרט בשלבי־עריכה אחרונים, איריס מתרגשת. היא לא יודעת אם
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 34 | ך?| 1ך | 1ך ! 1ך 1ברל רפטור מוותיקי תנועת-העבודה ישב לצד הארון | 7 111111 ברחבת סולל־בונה בחיפה, זמן קצר אחרי שהוא הוצב במקום. לידו ותיק הסתדרות אחר, מקומי. את
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 35 | | ך | 1הפרופסור יגאל ידיו בו ן ן המישפחה, שאשתו המנוחה כרמלה, היתה בת אחותו של הנהן, נ א בגפו להלוויה בבנימיגה שבשומרוו. גם מזכ״ל ההסתדרות, ירוחם משל, שהיה
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 36 | העישון זכותך - על פי חוק החוק החדש אומנם מגביל את העישון במקומות ציבוריים מסויימים, אך זכותך לעשן, בהתאם לרצונך, במקומות בהם הוקצה המקום לכך. זכותך לעשן
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 37 | זה ...וגם זה1...גם זה...וגם זה...זגם זה...וגם זה ...וגם זה1...גם זה...וגם זה1...גם זה. יום שישי הדפוק זה התחיל טוב. חברים הזמינו אותנו לקפוץ אליהם ביום שישי
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 38 | ביצים ב״גורך של דזב, גל שתי נשותיו שד אידי גורליצקי יי! ועירום לקידוםא סנים צ עירים תאשה האמיתית אילי גורליצקי, שמגלם את נהג- המונית, שנשוי לשתי נשים בעת
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 39 | בעל המאה ס יזה בעל לא היה רוצה שיהיו לו \ £שתי נשים? נהג״מונית אחד הגשים את החלום. בפינקס קטן הוא ניהל את רשימות הפגישות עם שתי הנשים שלו, שלהם גם היה נשוי.
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 40 | בד1ז סיפרותי דמעמד־הבינוני קבורת־כלב למשורר משחיתויות.פרס ראש ־ הממשלה ״ .קנית, את אויב ספרי מידי ברכה ב,ספריית־פועלים׳״ עולמה של הסיפרות הרומית תרגזם הצלחה
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 41 | /ומזרימה. בערה מוליכה. תנועה / .בכל עורקי /אני חש את השקט שנם. בי נמוג /יוצא. .לכבישים׳ /את מגניבה קולות. מצטברים/ . ואז שפתותיך /מוחצות. תחינה... אלדן הוא
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 42 | והיום יש לו 90 שדים, מכל המינים ומרחבי העולם .״בליטא מקובל, שבכל בית יש שד,״ מספר מאייר .״שד מסמל את המאבק הניצחי בין טוב ורע בין האור והחושך. ״שד הוא
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 43 | במדינה התיירים המגיעים לקובנה מבקרים במוסיאון המיוחד הזה, ובחוזרם לארץ מולדתם, הרבה פעמים, הם שולחים מתנה למוסיאון, שד מארצם. דרכי־אדם שד כמחזיק־מפתחות הלוחם
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 44 | גי פולו־פ אופנה אקסקלוסיבית בעור וזמש מכירה מיוחדת של עודפי יצוא לנשים ולגברים מיטיבי טעם. חצאיות ומכנסי עור $149- ז׳קטים מעור $249- בכל רשת הבוטיקים של חוה
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 45 | ..ראוצת להשניב אותה, רצית שתנקה ד את הדיוה!״ ^ ני קורבן של הבלונדית / /ו 1המסממת• (העולם הזה .)15.2.84 כתבתם עליי. לא איכפת לי מאף אחד. אבל כתבתם כמה דברים לא
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 46 | למרות שהחוק החדש בא לתקן את הפירצה שאיפשרה לכד אדם דצ 1תת רטדפעיס. התברר במישפטז שר גיד בן־גל שהמישטרה עוקפת א 1ת) 1 .״אנו חושדים כי עורך־הדין דרדרי עוסק
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 47 | אזרחים המטלפנים מטלפון ציבורי ללא חשש. ועלולים ליפול בפח. בכך ראה הנשיא פגיעה חמורה מדי בזכות האזרח לסודיות התיקשורת. גם במיקרים שבהם ביקשה המישטרה לצותת
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 48 | חבוות בגד הע ו ו היו מווצים למוות שהקניינים היו מעטים שיזור במלון הרביצה תמי בן־עמי(משמאל) שעבדה בשביל חברת גוטקס. היות שהיא לא עבדה באופן מיוחד בפרך היא
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 49 | 1191ע1! ״1־1|191\ 1ך1 שוקי לוי שעיצב עבור חברת גלי־ 111 ^ #1111 11 ספורט אימוניות יוניסקס חדשניות 911 ומרהיבות מבד פוטר, בשילוב סריג הנראה ממש כעבודת־יד. ^
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 50 | מוסיקה צלילימח־רניים שתקים מ! המחסן הפשוט שר השוכבות ארטסאנו דל ויינטו — שורשי האינקה; איסטרוניקם ארבעת חברי הרכב זה הם ארגנטינאים המנגנים בכלים עתיקים מהרי
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 51 |
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 52 | מ שא ומת! כל אחד והאסוסיאציות שלו. אינני יודעת מה מזכירים לכם שני אוהבים, המובלים בנפרד אל מתחת לחופה ויוצאים שלובי־ידיים. אצלי צצה לחלוחית בעיניים, ואני נזכרת
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 53 | 10ס״מ פחות הבלדה שלסדס וסמיה אינני יודעת אם אני מדייקת, אך לוא היו לרותי ירקוני, בתה הצעירה של יפה ירקוני ( ,)28 עיניים ירוקות, הייתם יכולים לשמוע את קרדטון
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 54 | למגחם שז יש תחביב. שהוא גם מיקצזע: .א 1או ח ! או הו \ 1יידהה 1| 1י 11ר 1הצלם מנחם עוז התמחה בגילוי נעמת צעי־ 1111 1 1 1 1רות. הוא הופך אותן לדוגמניות מצליחות.
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 55 | ןןך 1ו 1X1^ 1 * 1ל 1הוא של אירית אייל, ילידת כפר־סירקין, 111 שהגיעה אל מנחם עוז אחרי השירות הצבאי ועם חבר, והפכה אחרי שנה לידידתו :״יש לה יופי קר וחזק,
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 56 | _ שזי (המשך מעמוד )23 בגרה זה חגרו חבר־הכנסת מיכאל קליינר, איש ״כך״ לשעבר אביגדור אסקין, העולה מברית־המועצות אריה וודקה, פרופסור אמריקאי עולה חדש בשם פול
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 57 | 4 1ן • 1 7 1 1 הבורסה רמה השניו־ם משלמים נרנו הונה מיסיס ך אחרונה ערכתי ביקור נימוסין אצל אחד /הטוען ובצדק, כפי שתראו הלאה, שמס־הכנסה מקפח אותו, בזכות היותו
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 58 | ״האם מצותתי לך, אדוני?־, ב = נולד לכם בן מסיבות ברית וחתונות המוצלחות ביותר בבית הרופא עם הגן היפה ניתוח מישפטי תל־אביב, רחוב הפטמן 1 המשרד פתוח: בשעות 19-17
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 59 | שימ שז שיפר הכתב המדיני שר,,סול שואל; הנחשב נ״סקוכר, מסי ן, מגרה את שיטות עבודתו ומספו עד הסיבווים שמאחור הסקופים בסיבה ו כונו בטענה שלמען ססוב הוא מוכן דממו
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 60 | ,,בחפשן־ את הסקופ. לך אל הנרגן ר (המשך מעמוד )59 הלבנוניות, בגלל מיסעדות גיוניה וחופיה הקסומים. אני, באופן אישי, לא מבינה כיצד הסיפורים האלה שפורסמו בספר לא
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 61 | את הספר על ביקור שרון בביירות בינואר .1982 זו הפגישה בין שרון ומישפחת ג׳מאיל, שהיא בעיניי נקודת־המיפנה למה שקורה היום. הכל מופיע בסיפור, כדי להבהיר את אחד
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 62 | _ מוכרים וסבי 57 וו \ז\פיע\1\\0 0 \7ללמ\ך ל א 0סג־\י ^ \ פרסמזפוו סוסוס הודעות בטלפון לכל העתוגיס 03-22935312216671231345 1 1שוות חד ש ויעיל(ההדק• כרטיסי א
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 63 | הורוסהוס מ רי ם בנימינ• מזל החודש: דגים בני מזל דגים יהיו מאודממראו״ם ויהנו מהצלחה חברתית כמינהג החודשים שעברו כן גם הפעם נביא את פירושיו של האסטרולוג שבזמנו
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 64 | י1י| 101 (המשך מעמוד )10 הוא לא היה מוכן להבין כי הוא עורר עוינות ופחד מפני שהעלה והוריד אנשים כאילו היו חפצים, שסחט אנשים וזרקם כפרי סחוט. לא היו לו שותסים,
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 65 | ספורט כדורגל בישרון חדש פנינה רוזנבלום גילתה השבוע לאנשי הכרורגל כישרון נוסף בשרשרת הכישרונות הרבגוניים שחשפה ער היום. יש לה ויקה היסטורית כמעט למישחק הכרורגל
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 66 | וה היה גווו( 0גו ה שהיה גיליון ״העולם הזה״ ,שראה־אור השבוע לפני 25 שנה, הביא כתבת שער תחת הכותרת .,תבוסת מסא־י״ ,שהתייחסה לכישלון משא״י בהצבעה על בחירת ירד חרש
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 67 | ־וו א*£ מפעם לפעם מגיע לי... אזהרה: משרד הבריאות קובע כי — העישון מדק לבריאות 17א[ שווה כל מחיר. ח שד בואל&שווו־ מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט
העולם הזה - גליון 2426 - 29 בפברואר 1984 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד