גליון 2427

העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 1 | ג׳ אדר ב׳תשמיד7.3.84 , דוינסון שנה 48 המחיר 200 שהלים(כולל מע־מ) מיסטר
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 2 | אזהרה־משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 3 | מכחכים נזפד״ד חדשה. סקופ ישן כתבת שער קדמי: .,העולם הזה 28.12.83 גילה כבר לפני חוד שיים את התרגיל הסודי של יוסף בורג. כל העיתונים כתבו השבוע בהתרגשות על המפר״ל
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 4 | מכחכים בתוכניתו מבט שני השבוע, על הנעשה בסוריה של אסר, כינית את החכ״ים אליהו בן־אלישר ומוטה גור כחברים בכירים בוועדת־חוץ־וביטחון. בכינוי זה כינית בעבר גם את
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 5 | כשפתחתי את הגיליון הראשון של הצהרון החדש, חדשות, הוא עורר בי זיכרונות. כי הוא דומה מאוד לצהרון שפורסם לפני 17 שנים על־ידי העולם הזה, ן וששמו היה דף. ^— חדשות
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 6 | משא־ומתן עם שרים מחרות כדי לקדם את רעיון ליכוד הליכוד, תוך הבטחת מקומות ריאליים לקבוצה זו במיבנה החדש. לוי נגד קרמרמן תו! *ונן י ך היריבות בין סגן ראש-הממשלה,
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 7 | במדינת העם ריקוד המוות הרפתקת לגגון דמתה לנערת סטרים־טיז, כל הצעיפים נמלו, ונותרה ר? הטיפשות בעיצומה ההרוג מס׳ 570 וההרוג מס׳ 571 של מילחמת־הלבנוו נקטלו ביחד.
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 8 | — חוד ש מארס האיום של פרס—•— (המשך מעמוד )7 בקרב תומכיו אינה מצליחה עוד. אנשי חר־ההמשן דורשים את ליטרת״הבשר שלהם. עוצמה עכשיו — זהו המוטו החדש. שפייזר הוא
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 9 | וזו 1־ ! 1 אחרי הפרשה: למהר שלל חש בז ״חברת־העובדים״ כאל מיפעל השייך לציבור־העובדים בפועל, ולא רק להלכה. ^ מוקדם או מאוחר, ירוחם משל יפנה את ^ מקומו בקומה
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 10 | בעיסקה סיבובית מסובכת, המדהימה בחזצפתה, העניק יעקב לוינסון בית לנושא־כליו, אפריים ר״נר, כיום יושב־ראש ״בנק הפועלים״ ,על חשבון צימר חברי ההסתדרות הסתבכות כזאת
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 11 | כך שאפילו באינפלציה של אז עמד סכום זה להישחק ולהתרוקן מערכו מדי שנה. • באותה שעה ניתנה למישפחת ריינר אופציה בלתי־חוזרת לקבל את הבעלות על הדירה בתנאים מגוחכים.
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 12 | (המשך מעמוד )11 היה בנק ״יפתי׳ עצמו להלוות את הכסוי לגברת ריינר, באמצעות משכנתא. בראש הישיבה ישב פינחס אלרואי, מנהל בנק יפת. מיסמך מס :4 ,מיכתב של אפריים ריינר
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 13 |
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 14 | קולו קול יעקב וידיו ידי עשיו -כך נאמר על משה אונס, נעים־ההליכות והאלגנטי, וומטיף בקול ו ו ומתון למדיניות הקיצונית ביוחר הדדכים והכתבים התרווחו בכיסאותיהם. יש
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 15 | עיתונאים בוושינגטון, שהוא מתנגד באורח נחרץ לכל משא־ומתן עם אש״ף, אפילו אם יכיר הפלסטיני ^,חאירגון בישראל. הוא לעג בפומבי לדיעה שהביטחון הוא השלום .״זה נכון, אן
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 16 | הסיגנון אינו האדם (המשך מעמוד )15 יש בישראל ציבור קונים עצום לסחורה הזאת .״זאת היא טקטיקה מצויינת,״ אמר להעולם הזה אחד מעוזריו של ארנס, יונה מוצהרת בעבר
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 17 | הסרסה לעזאזל, למה לא1. ^ אולמות־המים חר בבורסה, ויש שלושה כאלה, שמעתי הערכות ל שו נו ת על המתרחש בה, אך מעט על מה שיתרחש. כולם מוכנים להסכים שהבורסה טובה, שיש
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 18 | לתורה באותו בית־כנסת שבו עלו הוא ואחריו בנו לתורה, ברחוב יבנה ן בתל־אביב. פיה תגיע גם היא עם כל הכבודה. לא ברור עם הריקליסים יצטרפו לג׳אמבו הגדוש באורחים, או
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 19 | מה חיפשה אשתו של ד! תיכון במושב נהלל ומה כו אב ל שר־ החקל או ת — מיקומו של בית־החולים הלל יפה לצד הכביש המהיר בין חיפה ותל־אביב עזר מאוד בתחילת השבוע שעבר
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 20 | מדוע סירב אהה! באם להופיע ב.,שעה טובה ,,מה עשה מפקד מישטות תד אביב בבית־החולים מדוע נפסקו החזרות להצגה החושה שר ניס אלוני לא בכל יום דוחה מוזמן לשעה טובה את
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 21 | מאת דניאלה שמי פעילים במיפלגה הליברלית פנו לפירסומאי מיד אדמון וביקשו ממנו לתווך בין ראש עיריית תל־אביב, שלמה (.צ׳יץ״) להט, וחבר מועצת־העיר צבי רנד, שבאחרונה
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 22 | ^ אמציה של ישראל להגיע להס־ */דרי-ביטחון המבוססים על כוחות מקומיים בדרוס־לבנון הגיעו,לאחרונה, מיטלטל בודד. במיקרה של הבי־אם ,27 מדובר אומנם במידע שהובא למערב
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 23 | נסיגה חל קי ת דגהו־ות בדרו ם -עדיפה על דריכ ה ב מקום אן־ בנסיגה כז אתזש קזץ -היא איננה מוציאה א ת צה״ל מהבוץ יהיו הסורים ערוכים בכוחות גדולים באיזור הבקאע,
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 24 | חמיוחסיס משולם עמית, מינה צוות שהתחקה אחרי זוסיה, והתוצאות נראו אחרי חודשים ספורים. אחרי שזוסיה נעצר, התברר שהוא זייף מיסמך של המישנה לפרקליט־המדינה, יהודית
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 25 | עורך דין חשוד נבט העליל על קצינים מכר דירה בהנחה הסתדרות פועלי־הבניין. אך סערה ציבורית מנעה את המינוי. סערה ציבורית דומה הכריחה את גוראל להכריז שמועדון
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 26 | הם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומרות...מה מזל קיסר: יוסי גולדברג: יריב בן־אליעזר: ״לישראל קיסר יש ״כשהכל בלתי־צפוי ״עיתון המיועד לרובו סלידה
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 27 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אומרות...חה הם יגאל ידין: עמוס קדברא: מיקי פרד: ״הס־ווה,מצדה, משותת ..חבוות הביטוח רא ..לילדי לבנון אין א ת
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 28 | לראשונה בישראל יין הבי תה- במחיר הכרם 81111118111816 ({1/1?£ 0/1/1 £>{21X116 טלפן 03-224887 ובתוך שעות ספורות נביא לביתך 2ובקבוקי כרמל(או יותר) בהנחה גדולה, ו־
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 29 | העולם: אמני הרעב אז שכתב פרנץ קפקא את סיפורו הקצר הנפלא א מן ^ /הרעב, עברו שנים רבות. היצור הנודד, הקירקסי, המרעיב את עצמו כדי לספק לקהל הסקרנים האירופי חוויה
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 30 | — הנדון (המשך מעמוד )9 האם חברות־הבניה של ההסתדרות בונות בתים לעניים, לבני שכונות־המצוקה, בשעה שמתחריהן בונות שכונות־וילות לעשירים? כל אלה הן שאלות־תם וכל אדם
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית חם רביעי 7.3.84 יום שב ת 10.3.84 • סידרה לילדים: הדרדסים 6.05 ערוץ 25 — 3דקות — מדבר אנגלית) .הטלוויזיה •
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 32 | התחפושת לפורים נ בו נמצאת באוון הבגדים שלו - צריכים רק לה]ס!ף נוצות, כפפות ונובעים ודים הוא פורים, וגם בתשמ״ד אנו מצווים לשמוח, וצריך למצוא סיבה למסיבה. הבעייה
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 33 | שפם לא מהטבע. זו אפשרות. אבל בארון־הבגדים מסתתרות הרבה הפתעות ותחפושות, שאולי לא חשבתן עליהן. למשל: תחפושת יוני־סקס, לו ולה, במראה הקולוניאלי, חליפת־הספארי,
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 34 | מסיבת בגרות לטיסת השלום שר א״ב נתן לסעודת בכורה לסינרו של עמוס קינן חגי&ת ההלוויה הקולנועית של שאול דיש׳ השיבה הביתה ל,חופים״ ושל היימן טיסה בשמי הילטון בצלחת
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 35 | וקו־טלפון אחד לא מספיק לה. את החכי״ם ייצגו הנשים שלהם וגם מהן הגיעו רק שתיים לאה רבין ודורית שריד. לעומת זאת עולם הבידור הישראלי יוצג בכבוד על־ידי אורנה ויורם
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 36 | ^לעין חרוד ך יום שישי התחלף כסית ** בתק״ם. בית־הקפה הדיזנגופי הידוע היה שומם לעומת מיסערת התק״ם שנמצאת ברחוב מונטפיורי בתל־אביב, שם נערכה מסיבה לרגל צאת סיפרו
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 37 | לורד משל אוף ארלוזורוב אילו היה ירוחם משל אנגלי, היה מתפטר עתה ברוב כבוד. המלכה אליזבט היתה מעניקה לו תואר־אצולה לימי־חייו, והוא היה בוחר לעצמו תואר מתאים.
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 38 | ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זוז מחלור רציני ביותר ידידי יוסי שין כתב בשבוע שעבר בידיעות אחרונות
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 39 | פדסטי ננוסיס בנק זה נווודויזה נדאי? אוד סמך? בדיס _ בוצעים לך כ ל סוגי הכרטיסים: כרטיס כספו מ ט למ שיכת מזומנים, כר טיס מ שוב לקבל ת מידעו שני כר טיסי אשראי: א
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 40 | עליכם מנחם פר1 הגשרים האבודים של אורפדאחרבון־ ה. בנימין מסרס את של 1ם כמארטיר קולינארי הבשלות של אשר רייך קתצרט לכדורי מאגנו מקור הזיות מיניות המחבר יצחק אורפז
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 41 | שהסיפוק הכי גדול שלו היה לרדת לשוק ולהתמקח על מלפפון. אלא שכוונת המשורר, היתד, כנראה להווארד יה ולא לטד יה, שהוא מהחשובים שבמשוררי אנגליה כיום. מפתיע עוד יותר,
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 42 | במדינה מישפט אי־הבנה הגבר משד את הילדה ל6רדס, ממון• הגהה כי היא סרוצה. שתי האחיות הלכו יחדיו הביתה מסביון לקיראון בבוקר אביבי ב־11 בפברואר השנה והתבשמו מריח
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 43 | לדירה קטנה בחלק ישן של העיר, שם לנה. בבוקר הביא אותה לנמל־התעופה והיא טסה לפאריס. אריה חיכה לה שם. .לא גרנו במלון. אריה אמר שבדירה יהיה לנו יותר נוח, אז גרנו
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 44 | במדינה דרכי־חיים סיסני המקצוע הסניגור 8תח את תייך החר!ירה, וגילה בתוכו חשיש ״ברגע הראשון לא הבנתי,״ סיפר עורך־הדין המזועזע ,״פתחתי את תיק־העדויות שקבלתי באותו
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 45 | .1אתה משלם במזומן כ־ 500/0ממחיר המכונית(רנו )11,9,5ואתה כבר נוסע ונהנה! את יתרת התשלום תוכל לשלם עד 10 תשלומים שקליים לא צמודים בריבית עדיפה .2אתה גם נהנה
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 46 | 1 0 0ד 1ץ נ 01 1גי פו לו פ אופנה אקסקלוסיבית בעור חמש מכירה מיוחדת של עודפי יצוא לנשים ולגברים מיטיבי טעם. הנחות חסרות תקדי ם- חצאיות ומכנסי עור$149- ז׳קטים
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 47 | 65^11111 ילו ראשי,תע״ש׳ לא היו מזלזלים בי, הייתי חוסך למדינה מיליוני דולארים, ולצה״ל היו היום תותחים מהירי־ירי, שאין עדיין לאף צבא בעולם,״ טוען שלמה (״צ׳רלי״)
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 48 | עדנה פ״נח מסכמת את פסטיבל הסוטים ה־ 34 שנעור בברלין: סיוטאקי בבוקר, טנגו בחצות וקונצרנו 1חי לעופדים בלילה 1ל 1ו1ך ל טן־ו^ן -כך ניראית מריאל המינגווי בסירטו של
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 49 | — שני הסרטים הישראלים נגוע ומגש הכסף(שהוצגו במיסגרת הפנורמה של הים־התיכון) לא היוו אה שיחת־היום בפסטיבל וגם לא אי. אחד משיאי ההתעניינות של הקהל הרחב. בכל זאת,
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 50 | פנינים מן הנפטלין (המשך מעמוד )49 למיטתו תמורת תשלום, ובין בקבוקי המשקה העוזרים לו להפיג את בדידותו. לעומת זאת, אחותו(שאותה מגלמת אשתו של קאסבטס במציאות, ג׳ינה
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 51 | ריפרפו על דוכן־העדים כפרפרים. עיניה נשלחו לעבר עורך־הדיו דויד ליבאי, סניגורו של חרמון, לעיתים במבט מפלרטט ולעיתים במבט מאיים ושחור, שעורך־הדין אמר פעם :״איזה
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 52 | אמא 7א וצתו עניין של אופי״ ,אמרה .״אילו לא הייתי מקבלת את זה בשקט, לא הייתי יכולה לעמוד בזה״. עדינה, אשה גבוהה, רזה ונאה מאוד, נראית צעירה בהרבה מ־ 42 שנותיה,
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 53 | שאתחתן כשעדינה התבגרה והתחילה לצאת בחברת נערים היתה אמה בודקת בציציותיהם, לוודא שהם יהודים. כאשר גילתה, חלילה, שבתה יוצאת עם גוי, היתה מייד גורמת לכך שהרומן
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 54 | מאחרי הקרעים הכדדת מחודשת לפני כמה שנים קישטה גליה ארקין ()43 הרבה מדורים בהרבה שבועונים ועיתונים, ונחשו אצל מי היתה האורחת הכי־קרואה. בינתיים נעלמה קצת
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 55 | אנשים מה חצים מחיים שידל מה הם מטפסים עליו כולם? קחו את איילה שיף, למשל. היא מנהלת איתו בימים אלה קטג>ם לפני כמה חודשים טובים התגלגל לידי סיפור קטן ויפה,
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 56 | -המיוחסים ש ל חיפה . 1מעשה שקרה הפיכת חצר ()3 .3ספיר לשם וברקת שבו מאחלמה — האחרים לא יצאו .9המומחים יודעים בחוש, היכן לשמור את הירוקים ()4 .10 זה מחיר הנשואין
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 57 | התחייבו שלא לתקוף זה את זה בפרשיות עדינות, כדי שלא לפגוע בסיכויי שניהם לשתף פעולה אחרי הבחירות. ראש עירית חיפה לשעבר, ירוחם צייזל, קודמו של ראש־העיר הנוכחי,
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 58 | החי ספ1רט אין מלחמוווו זולות ך* ירושלים הביא ספר תקציב־המדיגה לשנת 1984/5 * 6פירוט של מחיר הציוד האישי של חייל צה״ל: מנת־הקרב היומית שלו עולה 335 שקל; הדובון —
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 59 | המהנדס אלכסנדר זרחיז, הגאון בן ה־ ,88 מסבו ער התכתבויותיו עם בו־גוייון, חס! עם ומל, בגין ושחן, מציע שח״ל צה״ל סעו בלבנון בורומת, לגדל בולים במי־קוח ולהפיק
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 60 | ״שונאים אותי מפני שאני מדען סובייטיר (המשך מעמוד )59 סטודנטים לא מטופחת, בלי שטיחים, בלי תמונות על הקירות, מלבד תצלומי המיתקנים להתפלת באילת, עם ארון טפרים ובו
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 61 | וחצי קוב מים. למה? הרי אפשר לקבל מים חינם, בלי דלק, בלי לקלקל את האוויר. רק מהדוחות. המיזרחי מקבל מי־קרח שהפשירו מהחרמון. שם היבול טוב ויפה. המערבי מקבל מים
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 62 | -התותח של צ׳רלי — יי אינסטנט פורים הרברט ס מו אד 78 (בטיילת) ,ת״ א 03-659241 ול \ מסעדה אי ט ל קי ת ^ ריצ י ל תרבו ת ואמנות פסטיבל הסרט הישראלי הקצר: ערב ערב —
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 63 | הורוסהוס ,מדים 1.בנימי]• מזל החודש: שתית. מעניין כי הקשר בין הרוח והמים מצוי בפתיחת ספר בראשית.ורוח אלוקים מרחפת על פני המים־ .הצייד שלנו להרגיש את הרוח ולהיות
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 64 | היא אם. היא גדורה. היא דוגמנית היא החריטה להינתק מבנה, מבעדה וממישכחתה להריון, ואז הידרדרו יחסיי עם בעלי בצורה תהומית. כשהייתי בחודש החמישי להריוני, ראיתי שחיי
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 65 | ראיתי את עצמי תלויה בהורי. חשבתי איזה חיים עלובים מחכים לי. ואז החלטתי להתנתק מבני התנתקות מוחלטת ולתת אותו לאביו. החיים בתנאים בלתי־נורמליים הובילו אותי
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 66 | וה היה השה 9ם שוש שהיה בגיליון. העולם הזוד שראה אור השבוע לפני 25 שנה, הובאה כתבת־השער.יעל דיין — במראה״ ,ובה השוואת פרקים ודמויות מתוך ספר־בתוליה. פנים חדשות
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 67 |
העולם הזה - גליון 2427 - 7 במרץ 1984 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד