גליון 2428

העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 1 | 14.3.84 שנד 48 מיססד 2428 המחיר 200 שקלים וכולל מע״מ1 גייסו אותו לפיצו ואיו! מיוחד עם אח* החשוד שימשו בודה אוו 1ם1ש ו ש הע וזו ע א
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 2 | ,עד שתגיעו תהיה עוגה!״ ״אני כבר לא נבהלת מאורחים המודיעים לי בערב שהם מגיעים בעוד חצי שעה ומצפים ממני לאירוח מושלם. הבעיה הזו, השבח לעלית, נפתרה. איך שאני
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 3 | מכחבים ההתחמקות רא תציל אח שכול באוזני ראש־הממשלה, יצחק שמיר. אדוני ראש־הממשלה, יש לי הרושם שהינך מנותק כליל מריגשותיו של ציבור גדול המתנגד למילחמה זו — החל
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 כיוכבד סקס מבני־ברק, המתיימרת להציג את ספרות הילדים ב״מיטבה״ — נקייה עד טהורה, המיוערת לינוקות דתיים עד חרדיים, עם תיקווה לחדור ולעשות
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 5 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 6 | יגאל כהן־אורגד ינמק את מעשהו בכך שחברי תנועת־חרות לא זכו בהעדפות בלישכתו של אברהם. שר־הביטחון משה ארנם שוקל להדיח את אלי לנדאו מתפקידו כיושב־ראש מועצת־המנהלים
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 7 | במדינה העם המועצה הראזמית להסחת הדעת מס 573 ,נפל בלבנון, המשק ממשיך להידרדר — אבל יש בידור אפשר היה להאמין כי אי־שם בירושלים קיים מוסד ממשלתי סודי: המועצה
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 8 | הכנסת צחקה והעבירה את חזק ההימנון הלאומי היד גולדשטיין לא לחשוב על דב לבן ץ ץ: כ ״ ל־ ה או צ ד לשעבר, הד״ר ^/יעקב ארנון, נוהג לפטור בחיוך את הדיון על
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 9 | .חסד משוגעים אני. כי הבאתם את אדר להשתגע עדינו? ף עוד מכנה משותף של רוב התימהונייס, 1עובדה שיש בה כרי לעורר תשומת־לב מיוחדת. אחוז עצום של התימהוניים האלה באו
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 10 | איו עושים עסקים בשם אוץ־ישואל השדמה והציונות, בחסות שני קצינים משומשים וומטנ״דרשעבג סגו־שו ויועץ שר ואש־הממשלה ־־ מצליחים בעשיית עסקים \*בישראל בשנת?1984 ראשית
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 11 | .4יוסף שודרצברג — עורר דיו• .5משה נטר — מוגדר כ־ ״רואה־חשבון, מרצה לכלכלה באוניברסיטת חיפה״. .6דב פיכמן — המוגדר כ״מנהל חברות בישראל״. .7שאול ש׳ סיכמן — ״מנהל
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 12 | נציג אש״ו בארם, רביב ־־ והדי טח׳, העניק בניו־יווק ראיון לכתבת העו^ס הוה ענת סרגוסט׳, ודיבר ער געגועיו יאוץ, ער מישמזתו ועל דעותיו ₪₪ח נעיונוס! ״אני לא
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 13 | .לרדת בחמש בבוקר מהרהזיתים, להמס לעירהעתיקה, לחצות אותה ולצאת משער יפו.״ בניו־יורק מישרד המסופח לאו״ם, הוא נתקל בכל פעם בבעיות כאשר הוא רוצה להיכנס חזרה
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 14 | הוא לא גויים לצה״ל הוא חזר בתשובה בכלא הוא שהה שנתיים באמריקה שם התחבר עם החוגים הדתיים המישטרה חושדת ששם הוטלה עריו המשימה והוו הר־הבית (מיסגד כיפת־הסלע
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 15 | משה בודה(משמאל) ,אחיו של החשוד מסכו על צוותיו של אחיו: ** שה בדדה, אחיו של שימעון */בררה, המבוקש על־ידי המישטרה כחשוד בהשתייכות לקבוצת ליפתא שניסתה לפגוע
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 16 | ייפסק, אלא להיפך, שזה ילך ויגדל ויתפתח. הכיסים היו תמיד גדושי־כסף. לא חסכתי. צחקתי כששאלו אותי אנשים מדוע אינני קונה מכונית, מדוע אינני משקיע בתוכניות־חיסכון.
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 17 | אז הופיעה בחיי מלאך בצורת אשה. זו היתה דבורה ביקון דל, שהקדישה את כל כולה לי. אף אחד לא ידע והבין מה אני עושה עם האשה הגדולה הזאת. הייתי מתחת לנקודת־האפס,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 18 | 3שנים הייתי בגיהינום (המשך מעמוד )17 עד כאן סיפורו של יזהר כהן. ואכן, היתה זאת מסיבה גתדיוזית. יזהר קיבל את האורחים בפתח המועדון כשהוא לבוש בחליפה לבנה, ענוב
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 19 | מי חיכה לנפילת! של ט1נוז לפיד נמה יגרז לאבא אבן להרצות בחינם פעילים חילוניים בפתח־תיקווה הזמינו את ח״כ העבודה חיים דמון לנאום לפניהם, בליל השבת שעברה, ליד
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 20 | מדוע לא טעמו הנשיא ורעיית! מהשגה, א ת יו״רועדת־ ה חו ק ה ומה דקראת לחיו של הפרק לי ט לנשיא ולרעייתו, אורה, ציפתה בקליה עוגת־ענק, מרהיבת עיז -אך השניים לא טעמו
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 21 | יושב־ראש ועדת החוקה של הכנסת, אלי קולאם, לא רווה נחת מהכתבה על הוצאת הגוויה של תרזה אנגלוביץ׳ מקיברה בבית־הקברות בראשון־ לציון, כפי ששודרה בליל השבת בהשבוע,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 22 | ט ניאו נאשיום בישראל () 10 הימין החדש הישראלי אינו משרים עם העובדה שמוצא האדם מן הקוו. הוא חוזר אל האגדה התגיינית. הוא מתנ\ד לחשיבה אובייקטיבית, לתורת
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 23 | כאשר מנסים להציג את רבו ומורו, כהנא, כ״גזען ׳,תגובתו של ארסקין מאבדת את הנינוחות המאפיינת את לשון דיבורו, והוא משים ״זוהי שערוריה, לכנותו גזען. רב, יהיו
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 24 | טלפן 03-224887 ובתוך שעות ספורות נביא לביתך 2ובקבוקי כרמל(או יותר) בהנחה גדולה, ו־ 3כוסות יין במתנה! כמה מילים כמה מילים כמה מילים על החברה החדשה על המבחר
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 25 | זה יכול לקרות כא!ו אני קורא לאט. התחלתי לקרוא את סיפרו של עמוס קינן, הדרך לעין־חרוד, אחרי חצות, וגמרתי רק לפנות בוקר. לא יכולתי להפסיק. הספר כתוב בשני מישורים.
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 26 | הם *ומרים...מה הן *ומרות...מה ה *והרים ...מה הן *ומרות...חרז ה אברהם שריר: רב שידנסקי: וורן רובינס: ..בהחערמותנו אנו ,.הבן שר דמו נחרד , ,אני רא וואהאיו משיבים
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 27 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם אומרים ...מה הן אוחרות...חה הב גבי מוציניק: נחום היינון: יהודה ברקן: בית־הספו התיכון הוא ״חבות־הביטוח חושות ״ בווו לי שהביקורת
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 28 | ן000£י**א אסקמה. ספורטיביות ואמינות שדק אופל יכולה להעניק לך. אופל אסקונה נבחרה כ״מכונית השנה״ על ידי עתונאי התחבורה — ואין זה פלא. מגוון דגמי אסקונה מציע לך
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 29 | י ונס זה כנראה מחלה חשוכת־ כאשר שמעו כי ישראל שלם, המכונה ״האנס קצוץ־הלשון״ ,נעצר שוב כחשוד בארבעה מיקרי־אונס, ב־1982 התפרסם שלם, חייל צעיר בשרות־חובה, כאשר
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 30 | שיחו־אומץ צל״ש • לאיתן אורן, שכתבתו על פרשת תרזה אנגלוביץ בהשבוע -יומן אירועים היתה דוגמה לעיתונאות אמיצה וחסרת־פניות. כך היו גם כתבתו של מנשה ת אריאל שרון,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 31 | תוכניות מועדפות 1רביע• 14.3 • רדיו: קול המוסיקה — מאולמי הקונצרטים בעולם 4 .30 בתוכנית חמישה קטעים בעיבוד לכלי״ קשת לווברן, ליל זוך לארנולד שנברג והסימפוניה
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 32 | א ך \ 1ך ד 1ז 1ך ך הוא אידיאלי לימי־הקיץ הקוני ם. כיסוי 11 1 1111 1 11\ 1/1ראש מד מכת־שמש וחולצה שימושית ואוו רירית, המאפשרת לכל חלק בגוף להשתזף. הבד הנדרש:
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 33 | ה \ 1ך | 11־ | 71 לא לזרוק את שארית־הבד של השימלה אחרי | #1 111 1 התפירה. להרים את השיער הקצר, ולנפח אותו קמעה ולכייד את שארית־הבד מסביב למצח בצורה מרושלת.
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 34 | אסקימו ורימון בחגיגת הבח־מצווה שר ריזה דוידזוו שן וגם חדש שר ארגוב וכספי לא שד אידיוטית אבות ובנים **לום־אגג־לם הגיעו בימאי ההצ־ */לחה הישראלית, אסקימו לימון,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 35 | \ 1ח 1ח רותי דוידזון, היא א \ 111111 חותו של בועז. רותי הכינה לכל אם ובת זר״פרחים, מזכרת ממסיבת הבת״מיצווה. בינתיים מישפחת דוידזון עסוקה בשחיה בבריכת מלון
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 36 | ^ סתתיהן ואלכסנדר ***ני ענקי המוסיקה הישראלית * /עלו יחדיו על בימת מוסיאון תל־אביב. המלחין הוותיק, שצמח בשנות ה־ 40 סשד! (אלכסנדר) ארגוב, והמוסיקאי הצעיר יותר,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 37 | במדינה משפט הרתעה - רק ת1ן־ זמן סביר ;.אחרי ארבע שגים — אין ערן למאסר־בפועל,״ קגע גית־המישם ט בעירעור המחוקק קבע שתי עבירות למי שמשקר בעדותו. אפשר להעמידו לדין
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 38 | דהאמץ כשהם קוראים את רחל המרחלת הם בל הזמן מתלוננים. זה לא ייתכן שככה יתנהג עם ישראל, הם אומרים. שירד לשפל המדרגה. כל״כך הרבה בגידות, כל-כך הרבה רמאויות,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 39 | אצלה סתם בחצר רכילות אוף מיר געזוגט, תנאים כמו שהיו לאדם וחווה בגו־עדן! הסתובבו להם כל היום בגן המשגע, מוקפים בעצי־נוי ובעצי־פרי. בתוך הגן נחל ופלגי מים זכים.
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 40 | טרוצקי טופוגרפיה של שקיעה לאומית להאכיל אמת ריילי מול ולאדימיר לנין וליאון את אהרון מגד הביצות שבעמק -או לא? * האימה הגדולה והירח מקור אודיסיאה ישראלית הסיפורת
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 41 | רוזנבלום־ריילי עבר כתוצאה מכך משבר, ביצע התאבדות־מדומה ונעלם מרוסיה הצארית. עד מהרה הגיע ליערות־העד של ברזיל, שם כעבור שלוש שנים הדריך מישלחת בריטית, והצילה
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 42 | סערנו הביתי מבצע חסר תקדים וחד פעמי ב״רנו״י .1אתה משלם במזומן כ־ 500/0ממחיר המכונית(רנו )11,9,5ואתה כבר נוסע ונהנה! את יתרת התשלום תוכל לשלם עד 10 תשלומים
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 43 | _ אוצות־הברית: זכויות האדם רני ג׳ודג׳ שורץ **ץ ר־יהזזוץ של רונאלד רגן הוא אחד האנשים האינטליגנטיים ונעימי־הליכות בממשלת ארצות־הברית. איש האקדמיה המכובד הזה
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 44 | מודעות בטלפון לבל ה ע תוני ם בכרטיסיאשר אי ב מ חי רי המערכת £8$ €1118א01 41א 0וז*אמ6זאו סז*611א5ו ^ שרהברט ויזה שרות ת.ד. ללא תשלום -חניה חופשית במקום כרסום
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 45 | קולנוע סרטי ללכ ת להר ביפאן נחשב הבימאי שוהאי אימאמורה לאיש הקרוב מאוד אל הזרם התעודי. כל סרטיו מצטיינים בגישה ריאליסטית קיצונית, יש אומרים אפילו נאטורליסטית,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 46 | קולנוע (המשך מעמוד )45 במאוחר, הוא היה חייב להגיע לנאראיאמה, המתמצת במידה רבה, חלק גדול מן הנושאים שבהם עסק עד עכשיו. הסרט מבוסס על שני ספרים מוכרים מאוד
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 47 | או תנאי רעב בלתי־נסבלים ׳,טען אימאמורה בפני כתב של העיתון הצרפתי ליבראסיון, אחרי קבלת הפרס בקאן, .יש בחברה הזאת הסכמה שכוח עליון, אשר מהותו אינה מוגדרת די
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 48 | 0ונם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זח מישלוח מנות הנה עוד פעם פורים. אני יודעת שאי־אפשר לעבור עליו בשתיקה.
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 49 | לחברנו מו טי אי ש י שר הכלוא בכלא צבאי על סירובו להשתתף במילחמת לבנון למבצע שלנו לא היה תקדים בארץ, בחו״ל או על המאדים חו קן ואמץ! אנו עימך במאבק אלטרנטיבה
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 50 | תקלי טי ם פרזצליל מונוחים להשיג נסיך גיו־יה־קי יש דמויות רבות, בכל תחום, שעליהן שומעים אבל אותו לא רואים. או שאינם אוהבים להצטלם, או שתצלומיהם אינם מגיעים ארצה
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 51 | במדינה מחירי סנוב, בנזיבמורת בבר חיית? הווילה במושב יקרה יותר מאשר אחוזה בריביירה לונדון היא לונדון ובלגראבייה היא איזור־היוקרה של לונדון. לאחרונה הוצעה שם
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 52 | המלך חוס״ן: העיקר הבריאות! בלב רוגש אך בפנים מחייכות עזב המלך חוסיין את בית־החולים בקליבלנד, אוהיו, אחרי שערך שם סידרת בדיקות יסודית בעיקבות התקף הכיב (אולקוס)
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 53 | אנשים ב שו ס מחווה ול־ליאן גיש רז ס״לוו־ו־חוה על בלולות שינה לווו שימואר למען 1811*110 באוטובוסי י י יאניק נואה, הטניסאי המוביל של צרפת, עבר שינוי מהפכני.
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 54 | גובתה של הפרוצה, ווזה וקנין, נמצאה בפרדס, אחו שנוצחו! בדקירה. כמה דקות לט זה דיבוה עם עקב קטר, הנאשם עתה נוצח. אחו פושה זו מסתתר הווי מיוחד :1מיו 1של מישפחת
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 55 | בחדר קטן בדרום תדאביב גוו יחד שת זונות וסוסוויהם, נעוה חימהונית והתינוק שלה, וחגנו שנאשם ברצח בצורה בלתי־ברורה הגיעה אל החבורה גם צעירה צנומה, שהיתה בחודשים
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 56 | ¥11*111 .ל א רק לדתיות (המשך מעמוד )33 לקחת צעיף ברוחב 15 עד 20 סנטימטר, להוריד את הראש כלפי מטה, להניח את הבד מלמטה על העורף, כששני קצותיו משתפלים לצדדים,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 57 | אורי מ ר מילי אז, כוכב כדורגל שר בית״ו חשדם, מסבו ער ילדותו בשמנת ממילא, התלבטויותיו עם וגש1תיו הדתיים, יחסיו עם האוהדים וחבוי! וקבוצה, יחסיו עם נתבי־הסבווט
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 58 | ״כדורגל זה מישחק גבריוכדורגל שני בארץ, נוסע במכונית מדגם ב־מ־וו אך מסרב להצטלם עם המכונית. מספרים כי הוא מרוויח 45,000 דולר בשנה אך הוא מסרב להתייחס לסכום הזה.
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 59 | הכי רצינית. תמיד האמנתי בו ותמיד האמין בי ונתן לי קרדיט, שאני ארגיש טוב, וזה נתן לי ביטחון: זה_ חשוב לאללה לשחקן להרגיש ביטחון. בכלל, כל מאמן שעבדתי איתו נתן
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 60 | ,קרן קיימת פרטית, (המשך מעמוד )11 החברה מתעניינת גם בשטחים שמסביב לבית־לחם ובית סחור, בפרוזדור ירושלים ובצפון ירושלים, מעבר לקו הירוק, צפונית מיזרחית
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 61 | !פפיפם מאת מאיר תדמ1ר מה שעולה גם יורד ך י אימרה הכי־חשובה של השבוע אומרת: איש עוד לא הפסיד \ 1ממימוש (בזמן) .ביום ראשון שוב היה מימוש. בעיתונים של יום המחרת
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 62 | ספורט כדורגל רתת את הקרדיט משה סיני משחק בהפועל תל־אביב כבר ארבע שנים, ומאז — כל השערים שהכריעו את מישחקי הדרבי, הובקעו או על־ידי אחת משתי רגליו של סיני או
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 63 | כרעד מלמדת על בעריה ותו מכל מדע אחד. אפשו ללמוד על אדם על 3מדאה דיו, הבעתו וכמובן קווי־היד מזל החודש: דגים כשהשמש נמצאת במזל דגים האווירה הופכת להיות מעורפלת,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 64 | הרחבת אופקים()2 סינדרלה אפשר להתחתן ואפשר להתחתן. שימחה בהן 36 למשל, עשתה זאת בגדול, גדול מאד. לפני כשלושה שבועות בישרתי לכם על נשואיה הצפויים במנהטן ניו־יורק,
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 65 | ראיתם אותי פעם סועדת? תמיד אני מחזיקה את הכף או הסכין כשהזרת מתרוממת, אינה לוקחת חלק במשימה — תפיסת הסכו״ם. מדוע הזרת מתרוממת? העדינות! העדינות, רבותי! אצל
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 66 | וה היה >1113 הו ה שהיה גיליון. העולם הזה״ שראה־אור השבוע, לם ני 25 שנה, ם ירסם כתבת־שער שכותרתה היתה. מי אשם בהפסקת העליה,״ לכתבה זו הצטרפה גם רשימת העורך.
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 67 | סבון תמרוקי נ חר סבון תמרוקים וסבון נוזלי מסדרת מוצרי היוקרה -פלירט, מבית ע עזז ר
העולם הזה - גליון 2428 - 14 במרץ 1984 - עמוד 68 |
חזרה לתחילת העמוד