גליון 2432

העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 3 | וי מי יעקבסון
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 4 | מכח בי ם שכירי חרב לאחרונה שומעים הרבה על גוף המכונה ״צד׳ל״ -או צבא דרום לבנון, אשר ממשלת״ישראל מנסה להקים בשיטחי״לבנון הנתונים לכי בוש ישראלי ממין כוונה למסור
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 5 | מכתבים (המשך מעמוד )3 ״רוצחים״ .הם השאירו אבות ואמהות, אלמנות ויתומים — שמונה מישפחות הרוסות — ללא מתן כל הסבר. כאב־השכול הינו אותו כאב אצל כל מישפחות החללים.
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 6 | ..העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 7 | חזית נגד אדרי .עימנואל, פינחס איירנרייך, והקבלן המבצע, משיח אברהמי ובניו. מישפטנים הקשורים במיפלגת־העבודה עומדים לפנות לבית-הדין של המיפלגה ולדרוש שח״כ רפי
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 8 | במדינה העם ~ רוחות מלחמה הזמירות בפי שמיר אינם שירי מלחמה כי המלחמה איגה פופולארית בישראל של 1984 שוב נשבו רוחות המלחמה במרחב. הסורים חששו מפני התקפה ישראלית.
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 9 | שיכור מי שלא קונה יין במחירי ע?< הייך כל המבחר של כרמל ! כל היינות כ שרים לפסח ! השוו מחירים! עוד תרימו כושית לחיינו! ה מל אי מוגבל! הזדרזו! אספקהמ הי ר ה עד
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 10 | ג1ג הניתוח הטוב ביותר. של הבחירות הבאות שמעתי מפי ידיד. -1או שהמערך יקבל 51 מנדאטים והליכוד ,49 או שהליכוד יקבל 51 מנדאטים והמערך .49 אחרי הבחירות הם יקימו
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 11 | ¥ר, אילו נקלע בערבו של יום ( החמישי לאולם אוהל־שם בתל־אביב, היה בטוח שהמדובר באירוע מישפחתי גדול. מאות בני־אדם לחצו זה את ידו של זה, חיבקו זה את זה, חלקם אפילו
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 12 | יתמודד, ואמר לו :״מוטה, אתה רואה ממה ניצלת אילו התמודדת?״ כמו ב מו ס קוו ה ך* נשים היו פעלתניות במיוחד. 1 1מאשה לובלסקי, מזכ״ל נעמ״ת, שמייחלת למקום בכנסת ה־
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 13 | ח״נים ובים במיברגת־העבודה עמדו השבוע בוחילו ובוחימו לפני מונז־המיכלגה, כשהם־ מתפללים דם 6האחוזים שיקבעו את גורלם אבן מתינות *ץ הר תגיע שעתם הגדולה של * 10001
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 14 | ארבלי־אלמוזלינו אשל רצינות צדקנות בכנסת, פרלמנטר די טוב. אין לו רקורד מיוחד במאבק על זכויות־האדם, אך הוא נוטה כיום להדגיש את הצורך בפיתרון מדיני, אולי בנוסח
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 15 | צירעה בחדר המיטות — (המשך מעמוד )7 ההדלפה המטופשת הזאת גרמה נזק משולש. היא דירבנה את שרון להמשיך במאבק, חרף הלחצים והשיקולים שחייבו פרישה מהמירוץ למועמדות. היא
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 16 | האייושטייך של יפן עושה ואת שוב בחודש אפריל, ומאפשר לך, במבצע ׳ מיותר לרבוש את המכשירים המעולים של סאויו •.גם ב־ 1ו תשלומים דולריים וגם טיסה לתריל חיום, על כל
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 17 | הנדון (המשך מעמוד )9 על כן נשמעת הקריאה: להציל את המדינה מן הליכוד. כשם שלפני שבע שנים נשמעה הקריאה להציל את המדינה מן המערך. ^ נה עלילה לסופר בדיוני מוכשר: 1
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 18 | שלא דובר דבר על פגישה כזאת אומרת דרשני. ככר למחרת החתונה מיהרו אהרון אוזן ונסים נאון לנסוע לישראל. אומנם בידי אוזן היה כרטיס־טיסה לפאריס, י ״ אר הוא שינה כיוון
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 19 | !זזזזז ח ח ה בו רסה מאת מאיר תדמור גזרהח נחוץ פת״ם, פת״ם, פת׳ ם גם לי יש מה לומר על הבשורה של עדיאל אמוראי, חבר־הכנסת מטעם המערך ומרכז סיעתה בוועדת־הכספים של
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 20 | סיגריות אירופה ד לו ת ניקוטין בעי שון. אזהרה-משרד הבריאות קובע 5י העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 21 | מרענן מעורר
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 22 | ני חםמער כו ת תד רזי
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 23 | מה ביסש בנו של דויד וו מסגן ואש־הממשלה ומדוע דאג העיתונאי גדשו סאמט פרם ויצחק נבון ביתר דאגה מאשר כתב הארץ, נידעון סאמט. בבוקר התפרסם המ שיחת־טלפון מרגשת קי
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 24 | למה זקוקה רעיה נזבידור, מה יעשה מרדכי בן־פורת אם לא ייכנס לכנסת ומה יוהיה אחרי הבחירות אליבא דיגאל הורוביץ השחקנית האמריקאית ברברה סטרייסנד היתה אורחת
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 25 | נרגש מכך הילך סובול על בימת התיאטרון החיפאי ולא הבחין שהוא הגיע לקצה הבימה. סובול נפל, נחבט קלות ונשרט מעל עינו. אך הוא לא התרגש, מיהר לבית־המרקחת שממול
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 26 | האם האסטרולוגיההיא איתי קרא ושקול בעצסך: הנוסח המלא של החומר המערכתי שפורסם בשבועון .,העולם הזה׳ מס ,2426 .שראה אור ב 4 .29.2עמ׳ )19 למרות שהשנה ה אזר חי ת החל
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 27 | אשה בחלל החיצון עקבתי במשך 30 שנים ויותר אחרי הטראגדיה האנושית והפוליטית של ליוויה רוקח, מאז שפגשתי אותה לראשונה בבית אביה, והיא עדיין נערה. תיארתי פעם במדור
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 28 | ; הם אומרים...מה הן אומרות ...מה הם אומרים ...מה הן אוחרות...חה ה עזר !ייצמן: ניצה שפירא־ליבאי: יצחק רבין: .,אם שיטוית בוא וסניף מקומי אסור. צ ו ׳ ולאחד את יש
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 29 | ם אומרים...מה הן אומרות...מה הם <יווחריבו...נזה הן אומרות...מה הם ) אורנה רפידות: שפרירה זכאי: אם מגרדים טוב טוב מתחת למצבנו, אפשר למצוא גם קצת תרבות. פסטיבל
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 30 | במחיר החל מ- $ 3ליום! לבעלי כרטיסי אשראי ״ויזה״ ״ישראכרס״ ״דיינרס קלוב״ תנאי אשראי מיוחדים 10 תשלומים דולריים ^ 10 עם רכישת הטיול לפני היציאה ויתרת התשלום
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 31 | במדינה דרכי־חיי רק לא בקיץ נסיונות-התאגדדת , בריחה מן הארץ, לא נותנים לחיות לילי חייק היא כבר בת .48 בליל הסדר תיאלץ להסתפק בחברתו של הטרנזיסטור הקטן בחדרה
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 32 | דוו גבו בשנוי* ,ה צוו ח המובחר׳י, הסיט שנועד לקדם את ג ו! \רן במיווץ לנשיאות, צא להתחלות על חאוסקו עם גיבורם גבוהים, חזקים שחקנית ברברה הארשי בתסקיר גלנים
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 33 | אד האריס לנם הנריקסן ורוברט צ׳ארטוף(אבות רוקי) לביים את הסרט, הבין היטב במה רצה וולף לעסוק ואולי משום כך דחה את הגירסה הראשונה לתסריט, שהוצעה לו על־ידי ויליאם
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 34 | שידור צל׳ג בשוויס־פרי • לבימאי־הטלוויזיה עמק פרי על סירטו מתבן במנהטן, ששורר אחרי בצורת ארוכה במחלקת־הדראמה של הטלוויזיה. סרט זה, המבוסס על סיפור של הסופר
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 35 | תוכניות מועדפות ׳ 1רביעי 11.4 ריילי. בפרק הנסיעה הא חרונה נושא ריילי את אשתו השלישית, פפיטה, ומבקש לנקום את מות חברו הטוב ביותר, סאוויינקוב. • סרט טבע: העטלף!
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 36 | מאת; חאציד עוזב אח אמא תביעות מס מיוהן סבאסטיאן באר המיליונרים הצעירים מארק תאציר, בנה של מארגרט תאצד, ראש־ממשלת בריטניה, הודיע על שינוי מקום מגוריו. הוא עובר
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 37 | מי היה מאמין? רק לפני שמונה חודשים היה אדוארד, כנה הצעיר של אליזבת (.המלכה אליזבת השניה״) וינדזור, שובב גדול ומקור דאגה להוריו ולחצרו, כשבכל קטטה שנקרתה בחצר
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 38 | שלמה ארצי הארצית למוסיקה. אלבום זה מציג מילים ומוסיקה. שלמה ארצי מדלג בין הפשוט למורכב. בין האיכותי מאוד ונין. הריקני מאוד. לחן מוצלח דוגמת לא לזמן ממושך
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 39 | היופרה מוצרי היוכרה מבית בור בדגמי - 1984 כולם ״כחול לבן״. מירב החידושים ה טכנולוגיי ם בעיצובים אופנתיים, במגוון צבעים וב ת קני ם בינל או מיים. ברזים מ
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 40 | הדברים הטובים של סברינה, לבחירתכם. סברינה, יצרנית אופנה תחתונה וגרביים לגברים, נשים וילדים, מעמידה את המבחר שלה במבחן הטעם האישי שלכם. אתם צריכים רק לבחור. קחו
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 41 | *י לו ץ אפולו מודפס סברינה ספורט. סט תחרה — גופיה ותחתתים ם הרקולס פרוטה סברינה ספורט -גרביים ארומת ללא עקב רוני חולצת בניס ר חולצת טריקולור סבדינה
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 42 |
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 43 | העולם: ילדים 1ה לא בונה ך* מדינה, שבה השתלט המימסד הדתי על כל נושא הפרייה והרבייה בצורה כמעט טוטאליטארית, עד כדי כך ששר־הבריאות שלה מנפיק הוראות למישטרה בכפוף
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 44 | וגם המכונית הנבחרת \ כל מישאל׳ דעת־הקהל בחרו במכונית המפוארת והחסכונית סובארו לתואר הקנייה הטובה ביותר, המוצר המובחר וכן בית־העסק הנבחר״ .אכן, אמת לאמיתה 1904
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 45 | כאשר פרצו למלטשה והחלו אוספים את השלל, הצליח בעל המלטשה לחטוף את האקדח מידיו של ניסים. ניסים צעק לעזרה, ובורמד התנפל על בעל המלטשה ודקר אותו. בכך הציל את חייו
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 46 | סח בא, אביב מגיע וכבר אנחנו ם שולפות את בגד״הים מהשנה שעברה ומעוותות את פנינו. די. נמאס. רוצות בגד־ים חדש. אמנם לבשנו אותו רק עונה אחת, אבל הקיץ ארוך ונמשך
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 47 | מספיקה, חושב המעצב רנן בן־דוד. דגם זה מתאים למי שהחזה שלה עדיין צעיר, קטן וזקוף. לאלו, כידוע, אין בעיה למצוא בגדי״ים הולמים. משמאל: בגד־ים בצבעי שחור ואדום,
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 48 | רבע המאה הראשון של העיר תל־אביב תירוץ גזעני לחוסר־כישרון המתורגמן טשרני כמתורג כדמי יורסנר בעברית ירד המרת על הסיפריות נאציזם בקולנוע _ שורשים עיר־החול אחד
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 49 | (ראה: גלופה) ,ראובן רובין, ציונה תגיר, לובין, סלדי ואחרים — ציור שעד היום הוא קשה לעיכול למומחי האמנות של המוסיאונים בישראל, המתעלמים ממנו בשיטתיות לא מובנת. ^
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 50 | בדם קר (המשך מעמוד )43 רוני טיפח את תדמיתו כקשוח וגבר. אולם לכמה שניות לא הצליח לכסות על רגש הזעזוע שעבר עליו. כשיחזור שנעשה איתו רואים כיצד הוא קופא על עומדו,
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 51 | ן * שהתגרשתי, לפני 12 שנה, * //הייתי בטוחה שתיכף יחטפו אותי. לא הייתי אף פעם יפהפיה, אבל הייתי חיננית נורא, הייתי עליזה ׳ומלאת הומור וכל הזמן שרתי ורקדתי. ,אבל
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 52 | דנן הסנץ השבביותו טצוייובחתבן ניקועצמי ״שילז-פיבוט״, הסכינסובב המחליק בשלמות על עור פניך ומגלח אותן מכל זוית, מציע לך עוד יתרון חשוב ובלעדי : מתקן ניקוי עצמי
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 53 | במדינה בזנבנון חלם בגבעתיים חתימה אחת חסרה והעיריה מבקשת לפגוע באשה גבה השופט ארי זיו־אב שאל מדוע לא באה הנאשמת לבית־המשפט במועד הקבוע. אולם כתב״האישום עצמו
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 54 | פוינט בין א ם תשובה חיובית היא משמחת ובין א ם היא מדאיגה, את מעוניינת לדעת זאת מהר ובדיסקרטיות. פרדיקטור הוא מתקן קטן, פשוט וחכם שפותח לאחרונה במעבדות שפארו
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 55 | ה מצאה חד שנית תיזכורת ידידי יאיר גרבוז סיפר לי השבוע שהוא הלך לבקר את אמא שלו. מרחוק הוא ראה את אמו (אשה לא צעירה) תלויה על התריס, מחוץ לבניין, בפוזה של טרזן.
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 56 | אמנים ודוגמניות התנדבו למסע החומה למען לימוו * מכבים חדשים ותגליות מבטיחות בלהיט החדש של בני־הנשרים הקל למען ה עד ^ ״ 71111191 71 *191 באה לעודד את האמנים
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 57 | מכה קשה מאוד | | 7 1 0 1 1משחקת בסרט את תפקיד הדוגמנית העזובה, שמתמכרת לסמים ומתאהבת בבחור הצעיר. ענת 1141/ לא מגלה משהו חדשני במישחקה. קודם שיחקה את הזונה
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 58 | הדי 1בנימיני מזר טרה, הראשון בגל\דהמזלות, מסמל את ראשיתם שר החיים ונשלט ]11ל־ידי הכוכב מום מוס חיובי מסמל יוזמה, ווחב־רב ווחב־יד וגילוי־לב מארס בהורוסקופ האישי
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 59 | מפעם לפעם מגיע לי... אזהרה: משרד הבריאות קובע כי — העישון מדק לבריאות שוו הכל מחיה קשרבד * ל 4שו תי מפעם לפעם אני מרשה לעצמי משהו מיוחד. כמו קנט למשל. אני
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 60 | חלב: כייף להתמזג איתך ליקר סברה: היה שווה? חלב: כן, כולם אומרים שאנחנו שילוב מטריף. ליקר סברה: זה עוד כלום. נראה מה יגידו אחרי שינסו את זה חם. *י ל ון תנובה
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 61 | ספורט כדורסל האיש שדואג רכסף עורך־הדיז ג׳יימס אלינסון ( )27 הטוען שהוא גם סוכנם של לבון מרסר, קני לבנובסקי ומייק לארגי, שחקני־הרכש האמריקאים של הפועל תל־אגיב,
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 62 | מעצר ומאסר בשעות הבוקר היה צבי לידסקי חייב להופיע בפני שופט המעצרים, לדיון בשיחרור בערבות של לקוח נכבד מאוד, שנעצר לזמן רב על עניין קטן של סחר בסמים. לידסקי
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 63 | מי זוכר את סיפורי פייטון פלייס? איזו סידרה! איזה שמן לעצמות היבשות, אח־אח־אח! בקרוב אכתוב את הגירסה הישראלית, מונסון פלייס. הסידרה תעסוק באותו הנושא, אך גיסים
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 64 | שמעיר אנג;ל |וגד השופטים|: נאשם אנג׳ל ״לשתות את הדם של הילדים״ ם ר־הדין המרשיע את שמעיה *אנג׳ל ברצח הכפול החדש, יגרום לצהלה במישטרה. מזה שנים חושדת המישטרה
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 65 | 4 4׳ 4 4 4 *** 1ו^^זי? 4 4 9 4 תמהרי נולד 4בקריית־מוצקין, לדנה גרזץ 6ולבעלה, דורון, בן, דרור, שקיבל שם זה כדי להמחיש את הציפיות שיש למישפחה לגבי דודו של
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 66 | לקראת פ סח חברת אינטרקוסמא(וולה) בע״ס מכריזה על מבצע ניחיי ואט! 20 *-הנחה על כל סוג׳ השמפו והמטפחים היוקרתיים של וולד! דרשו א ת המדריך השימושי ל טיפול נכון ב
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 67 | אליגון. זמיר אינו רואה בסיפור זז את פיסגת יצירותיו של אביו. כשהו: נשאל אם בשביס זינגר הוא אדם קשה הוא עונה :״אני לא חושב שהוא ארג קשה, אבל בכל הנוגע לסיפרות
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 68 | — בגדי־ים לעשירים נחתמה עסקת החבילה של (המשך מעמוד )45 חושפים יותר מאשר טפח. שילובי הצבעים מיוחדים ומקוריים כמו צהוב ושחור, סגול וכחול, אדום וורוד עם קשירות
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 69 | שמואלהודנסקי בן ה־ ,77 שזנה השבוע ב״פוס מרגלית׳ והשמד לזכות בחודש הבא ב״פרס ישראל״ ,מספר על הקאר״רות העשירה שרו בתיאטרון וער הפיכתו לכוכב בגרמניה, ומדבר ער
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 70 | אני לא ממהר לשום מקום!״ (המשך מעמוד )67 הרפובליקה הפדראלית המערב־גרמנית, פרס נוסף הוא פרס. ורד־הכסף״ המפורסם. בחודש הבא הוא עתיד לקבל את פרס- ישראל בתיאטרון
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 71 | מישחק לא? רמזו לי באופן רישמי שאסע לגרמניה. אבל אלתרמן היה נגד ורוזנבלום מידיעות אחרונות, שהיה רוויזיוניסט, תקף את אלתרמן — מה אתה מאשים את רודנסקי, הרי אתה
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 72 | השניים לצמרת החברתית של ישראל. לא היה כמעט אירוע חשוב בתל־אביב, שמארגניו לא ביקשו להתקשט בבני־הזוג רוזנשטיין. הם התגוררו בפנטהאוז מפואר במיגדלי־דוד. לרוזנשטיין
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 73 | תחילה נעצו ט״ס, אחו נו תרומו. י־ אתרנו שני עוברים בנירים ב״תדיואו״. אחרנו מנתר שד סניו בנס. אתרנו אחותו שו שבו״חויואן״ - מלנה ווזנשס״ו חברי הבורסה, ושעד כה לא
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 74 | אשת המתווך טענה שהגנן העובי אגס אותה. בעלה נאשם בנו שאנס את אשת הגנו - ף• ני מישפחתו של ציון תוהמי, המואשם באונס, ובני מישפחתו של שותפו למעצר, הנאשם בחטיפה לשם
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 75 | הגנן שהתאהב במעסיקתו, הרגיש זעם כלפי ציון תוהמי, בעלה, שהתעמר, לדעתו, באשתו והתייחס אליה כאל שיפחה. משום כך מצא הגנן לנכון להעניק ללאה חום ואהבה כפיצוי, יי״
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 76 | וה היה 0900:1תו ת שחיה גיליון ״העולם הזה־ שראדדאור השבוע לפני 25 עתה הביא תחת הכותרת 25.אלן! רגליים־ ,כתבת״צבע מצולמת על הצעדה הרביעית • תחת הכותרת -שוחד מטעם
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 77 | ידא 1£מ 0 מלאכתה או מנו תוה הידו ר של שעוני קווארץ אלו מ עי די ם על מ חויי בו ת או ריינ ט ל שענות הקלא סי ת. הו ס ף לכך אתהמבחר הע שיר של דג מי ם בעלי סגנון
העולם הזה - גליון 2432 - 11 באפריל 1984 - עמוד 78 | מ׳ ניסן תשכדד 11.4.84 , מיססר 2432 כזן שנה 48 המחיר 250 שקלים(כולל
חזרה לתחילת העמוד