גליון 2436

העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 1 | מיססר 2436 שנה 48 המחיר 250 שקלים(כולל מע־מו אריאל
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 2 |
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 3 |
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 4 | מכחבים ! העצמאות והחובה לשמוח, בלי ל שכוח. שימחה רבה גורם לכולנו יום־העצמאות של מדינתנו הצעירה והמתחדשת, אך שימחה זו — שמעבר לכל מחלוקת פוליטית — לא גרמה לנו
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 5 | ממזכים (המשך מעמוד )3 כאמצעי ניידות ותעבורת חיילים ומיטענים בדרכים וכבישים קבועים, חייב צה״ל להשתמש ברחפות־אוויר והליקופטרים, שאינם תלויים במיקום הדרו הקבועה,
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 6 | לפני שבוע האזנתי לאחד הוויכוחים המוזרים ביותר שהתנהלו אי־פעם בטלוויזיה. היה זה עימות בין הר״ר יהושע רוטנשטרייך, יו״ר מועצת העיתונות ועורן־־דין ותיק, ובין יוסי
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 7 | תי גי קי ך קיסר ררא סגנים ערב כניסתו של ישראל קיסר לתפקיד מזכ״ל ההסתדרות נראה שהוא יימנע ממינוי סגנים. מתחזקת הריעה שהוא לא ימנה במקומו ראש אגף מיקצועי, אלא
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 8 | כן, אפשר לשלוח אצבע מאשימה לעבר ציבור שלם! או מ רי ם לנו: אין להפנות אצבע מאשימה אל ציבור \ 1המתנחלים בגדה המערבית. אומרים: אסור להטיל אשמה קולקטיבית על ציבור
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 9 | הנדון (המשך מעמוד )7 אווירה כללית של פחד ואימה( .זוהי המשמעות האמיתית של.טרור׳). • תגמול על פיגועים, בנוסח של. עשר עיניים תחת עיך, כדי להרתיע ולשתק את המחתרות
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 10 | המתנחלים חוזרים לסורם *מתנחלים מן הגדה המערבית ^/התכנסו בבהלה לאסיפה בקיריית־ארבע. האסיפה היתה סוערת, כשברקע נמסרים מפה לאוזן שמות האנשים, מן ההתנחלויות בגדה
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 11 | הסקרים הסודיים מואים שיש שיווין! בין המעוו והליכוד -ושיגעון נו ס מעוניין להוניב את הושיגה לפני שתהיה אנשווח של חנינה פנימית סיבוך בשיבוצים ובעיקבות כך למתח רב
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 12 | חברי הוועדה־המסדרת נבון, בר־לב, רבין לתוך 55 מקומות נדחקים 70 מועמדים - וירושלים אמורים להכניס כל אחד שני מועמדים ריאליים לרשימה הכללית. בתל־אביב יערכו הבחירות
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 13 | גדולים נ ד לטיולים היוצאים החד1.6.54*111 חיץ ספרד • 8חים ־ 257 הנחה על סדורי קרקע לנרשמים עד 31.5 $610 חיני איטליה • 8מיס ־ 257 הנחה עלסדור* קרקע לנרשמים עד
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 14 |
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 15 | ארוס למעלה, אריק למטה (המשך מעמוד )13 בקושי 1ב שר־האוצר, יגאל כהן־אורגד, מנסה לשכנע עוד 11 חברי מרכז שיתמכו בו. נהן־אורגד לווה על־ידי בני מישפחתו, שהיו לצידו
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 16 | עם מנגנון גדול ותמיכה נכבדה מצד ^ כל המחנות. הדוגמה המפתיעה היא של מנכ״ל מיפעל הפיס, גירעון גדות ,)425(,שהגיע למקום השישי. אחרי הבחירה התבדחו ש״גידעון זוטא זכה
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 17 | לנאווה זהו מוסד חינוכי. למעשה זוהי עמדת־מנתח והעבות נסבים רמיברגה. עריה נטוש הקוב הבתשד 1713 וג*1ו 0וח 711710 של פרס. נהפוך •הוא. בית־ברל, כמוסד אידיאולוגי, לא
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 18 | כמורה. בשנת הלימודים 1981*1982 היא הועסקה בחצי־מישרה. בשנת הלימודיס 1982־ 1983 היא התחילה במישרה של 82 אחוז. בתוך שיבעה חודשים העלה דיזנדרוק שבע פעמים את
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 19 | החטא שלא יסורו! מנחם סבידור בא על עונשו. הוא חטא את החטא האחד שלא יסולח בישראל: הוא התייחס ברצינות לכנסת. ברגע מכריע, כאשר היה צריך לבחור בין כבוד הכנסת ובין
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 20 | יאט רג א טה השילוב המושלם יאט רגאטה פיאט רגאטה היא תולדה של ט כנו לוגי ה מ תקד מ ת ביותר בייצור רכב. יחוד ה של פי א ט רגאט ה הו א שילוב מו שלם של תכונו ת רכב
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 21 |
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 22 |
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 23 | אלסי־יז סטדוולייף לת שע כרשת הנרו ת אלסקה ספורטלייף וברשת חנויות אתא -דגמים נבחרים. אנו מכבדים ט]ם[ש 0₪שט#ק#מ/7 אן.קין* ,
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 24 | איך הצליח מ שה רום להיבחר במרכז הליברלים ומיהו הצוות שלמה את שלמה במישרדי תנועתו של עזר וייצמן התקבל מיברק אשר ביקש התייחסות מיירית. התחום היה ח״ב הליברלים ראש
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 25 | איו נפל בכח פרקליטו של שמעיה אנג ל, באיז! תנועה נעיד בנו של דויד לוי ומדוע כעס מזכ״ ל ההסתדרות על סגן־ואש העירה בבוקר שבו ניתן פסק־הדיז בעניינם של ואשתו שרה,
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 26 | ב לוני ם המסיבה האחרונה של המימונה נערכה ביום הרביעי שעבר במלון בצפון תל־אביב. אירגנה אותה אתי סלע, בעלת מישרד לשירותי־תיקשורת ויח־סי־ציבור. הפתעת המסיבה היה
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 27 | טסיס טיסה7מ1״ 7מ י!01 או טמפו בפחית, ולחפש ;: 111 בפקק(או בלשונית של הפחית) .אם מצאת בו ציור 1 1 1 4 1 1 של מכונית, התקשר מיד לטמפו 03-800131 : כי זכית במכונית
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 28 | במדינה קיבוצים אדם בודד, מול רבים מו עמד מפ״ םלתפ קי דשרה 1א ח סי דנלהבשל א רי אל שרון, ותומך קיצוני שלפ לי ש ת שרז! ללבנה קיבוצניק מעמק-יזרעאל תובע מהפכה
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 29 | יצחק מודעי. הנכד שר הקומבינטור הבן של נהג הדירידנס, ה שלי ש ש הרמטב״ל. האי ש העובד 18 שעות ביממה **ץ ר־האנרגיה, יצחק מורעי, בעזרת שוב. זאת 1עשה העמדת־פנים,
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 30 | מיכל ויצחק מודעי באולפן הטלוויזיה מלכת־יופי מיכל שבה ארצה. כעבור זמן קצר שב ארצה גם מודעי, השתחרר מצה״ל ונשא את מיכל לאשה. עד מהרה הוא הצטרף לדשנים וחומרי ם
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 31 | ,מנהיג נודר (המשך במדינה מעמוד )29 גיאולוגים, אדריכלים, מהנדסים, מודדים ומפאים, שמשימתם יצירת תוואי לתעלת־הימים. לצורך הקמת תעלת־הימים, הגה יצחק מודעי את
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 32 | עצור עד תום ההליכים נגדו, ויהיה עליו לשבת במעצר תשעה חדשים, עד שיתחיל מישפטו. הסניגורים, שמחה זיו ודויד יפתח, ביקשו את הקדמת המישפט, אך נשיאת בית־המישפט
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 33 | נחס! שי: אסתר אלכסנדר: רקטור שם־טוב: ״אולי ב\לל היהודים ״הממשלה אשמה שלא ״אם אשכנז ״בהו, יחדלו לפוצץ בתי ערבים!״ אסדה את מנהלי הבנקים!״ סימן שסלחו לו!״ בכל פעם
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 34 | ם אומר•...מה הן אומרות...מה ה אומדים...הה הן אום רות...הה הם בתיה שושני־אגסי: לאה לשם: הנס רברבט: !׳תוש־בואש 3 ,ל ..אוד רא שוחוו בעזות ,,מונעים מידע מאנשים
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 35 | הגיש דגמי ממסת הנגיסה שטו ראית כמותו! לטובתך־דרשי לראות את 6הדגמים החדשים של״קריסטל״ א קונו מי ק מידי שנה ב שנ ה זוכות מכונו תהכ בי ס ה של ״ ק רי סטל ״ בכל מ
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 36 | רנני שלושה חודשים ניסה גיד בן ה ־ 11לגנוב חגוו ה בוני ס בו ה של י ני ח ניניו. היום הוא מ חגווי אצל יניס(מימין), בבנה לגל ובר. הם בטוחים שבנו ננתח הבעיות של גיל
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 37 | הקוב עד צוואתו שד טנסי ויליאמס סאמאנתה כותבת שוב היום הארוך שר גאו, האוט נורד קבה, חלב, סווח וגם בקבוקודדקו אחיו הצעיר של המחזאי המנוח טנסי ויליאמס, החליט
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 38 | מוי קדוסב׳: הגברת שנולדה לירות בג״־ או יכול מאוד להיות שבין בני הדור הצעיר, רק מעטים יורעים מי זה גי־נג קרוסבי, למרות שהיה אחר הזמרים וכוכבי־הקולנוע המפורסמים
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 39 | שמעון נוס, צחק ובין קיסו רא שוו את האינטונציונו, האדום,האדום הזה ווחם משר וברוב שרו בהתלהבות ונו עשו גם נשותיהם, שבאו לחוג עי8ם חמרהךך ־ ייך וחיים גר״לב, בעלה,
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 40 | | 1| 11ץ 1הי א החתולה שאוחזת בידה הדוגמנית ה! ^ /הולנדית מאריק דהיונג. כל זה קרה בת־ צוגת־ ״אופנה שנערכה בהילטון תל־אביב, ליובל ה־ 50 של חברת ניבה, אשר שמה
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 41 | חוןדדלה הסנדל נראה נמו נעל״סירה, פתוח 1 1 / 1 11 11 מאחור ובעל עקב גבוה, נש־ ״יהלומים׳ מתפתלים מעל הקרסול ועוטסיס את הרגל. סנדל צרפתי לבן, עשוי עור קלוע. הבעיה
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 42 | קיץ אחד של אושר האושר העיקרי בקיץ זה, הוא שמעצבי־האופנה, על אף שרובם גברים, דאגו הפעם במיוחד לנוחיות הנשים: הסנדלים לשעות הבוקר, וגם לערב, שטוחים ונוחים, והרגל
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 43 | ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה ...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה...וגם זה דג הזהב מיכתבי 7וורא> 0 לחברים שלי יש ילד קטן ונחמד בן שנתיים. כמו
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 44 | מוצד׳ דלתאמבד כו תנה דקיק, גמיש ואוריד׳ ,בדוג מ או ת ובצב עי אירופאי - נוחים ומחמיאים בבל מידה. קני לג בר דלתא -ת ח תוני ם, גופיות, חולצו ת, גרב״ -ו קני ג לע צ
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 45 | להיות בת שד מהפכן מת +ז דאחבים תנפרים חליפזת שירים צבריים ־^י רציחת גבר טעות המחברת חדשות ביזם המחזור ^-ל אופנוע אצטקי מפונציר האוטופיות של אמיל גרינצוו״ג
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 46 | בית מסוגנן ברחוב ישן בתל־אביב ...ואל תמונות מימי המילחמה העולמית, ימי נערותו של סיוון :״כשאהובה הזונה היתה קונה לנו, הילדים /מן השכונה, לדר וסוכריות בבוקר/ ,
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 47 | ונ שבץ 2436 (המשך מעמוד )35 לפני חמישה חודשים, ובין הילד הקטן חסר־הבית, נרקם לאט, לאט. גיל הסתובב יותר ויותר ליד המיספרה, ויפית שוחחה איתו בכל פעם* .יא סיפרה
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 48 | הו רו ס הו ס נאשו הכוכבים נמצאים בנסיגה נוחחים פגעים וצווח. השנה, מסור חודש פבוואו •,התחילו הכוכבים לסגת מדים 1בנימיני מזל החודש: שור הזדמבויות חושות בתחום
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 49 | בינגיליניאל לא משנה. ב״ספרי״ תמצא את מבחר ^ ספרי הקריאה, הלימוד וספרי הילדים בעברית הגדול ביותר בארץ. אז מה הסיפור שלך? רסת־גן־ררך ז בו ט מ סקיונ/י רו שלי ם־ר
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 50 | ^ תנו של נשיא בולגריה, נשיא הוועד האולימפי של מדינה ( 1זאת, אירגך מישלוח כמויות אדירות של נשק סובייטי לדרום־ אפריקה, וגרף הון־תועפות. השירות החשאי הבולגרי,
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 51 | קולנוע סרטי ההיסטוריה על רחבת־הריקודים האיטלקים נוהגים לומה ״טרדוטורה — טראדיטורה״ .בעברית: מתרגם — פירושו בוגר. אין ספק, שיש מידה גדולה של צדק בדברים אלה, גם
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 52 | הז׳אווה הפריסי, עם בת זוגו. הכיבוש המחודש והשונה, של האמריקאים, עם המוסיקה שהם מביאים עימם, עם השפע המצוי בכיסם, ועט המיתוסים של הקולנוע שלהם, לדוגמה פרד אסטר
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 53 | התעקשתי שכן. החלטתי שזהו זה, הפעם ארזה אחת ולתמיד. התחלתי לאכול רק ארוחה אחת ביום, ארוחת־בוקר, שכללה ביצה, פרוסת־לחם, עגבניה ומלפפון. במשך היום, כשהייתי מאוד
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 54 | 11 11111 קילו. למעלה: בתקופת היותו שמן 111111 ומשמאל: בחברת פנינה רוזנבלום. למטה: בחברת הזמרת אילנה אביטל. בתיקווה שארגיש יותר טוב. הפחד לעלות במישקל חזק מאוד.
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 55 | לרזות עד כלו ת הנשמה אלטרנטיבה רמש ׳שואל אחות אסיפה כללית מיוחדת של חברי אלטרנטיבה תתקיים לדון ולהחליט בנושא הב חיו־נ ת ביום ד; ,9.5.84 שעה 8.00 בערב בבית בני
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 56 | טעם העולם הגדול. קשר ב 0ול 4שותי טעם העולם
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 57 | הקיץ הזה יהיה מרענן! קבקבי מגון בל הזם. לבל כך אומרות נשים רבות. נשים שניסו את קבקבי מגון. נשים שאינן מוכנות לוותר על הנוחות היום־יומית. נשים שאינן מוכנות
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 58 | עעומדותעלשלהן מיני סטור • קסט, רח׳ בן יהודה • בינגו, נווה אביבים • היפר־נטל, רמת־החייל • מיכל, דרך ההגנה, שכונת התקוה • בייבי, רח׳ נוה ־שאנן כת ים: לילי,רח׳
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 59 |
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 60 | העולם מאת מאיר תדמור מי שמפסיד צריך לפרוש עניין הזה, עם הפסדי הבנקים, לא נותן לי 1 1מנוחה. לא ההפסדים שלהם. הטיעונים של המנהלים הם, הם המוציאים אותי משלוותי.
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 61 | ל מ כי ר ה פומבית של ציורים ופסלים זריצקי, ברגנר, גוטמן, ינקו, שור, וקסלר, אדלן, שטינהרדט, בזם, רודן, קדישמן, בק, שטריכמן, איזנשר, בוגן, שכוי, סיגרד, מוהר,
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 62 | — השחיטה הגדולה — (המשך מעמוד ג)1 יוצב אהרון נחמיאס מצפת ובשני עוד עסקו, שזהותו עדיין לא ידועה. על מקום זה מתמודדים כמה אנשים. הבולט ביניהם הוא אברהם שוחט, ראש
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 63 | תוכניות מועדפות יום רביעי • סרט טבע: בסכנת הכחדה 8.02 מדבר אנגלית) .סרט־טבע מן הסיר־ לפי כרונולוגיה. תחילת הסרט היא בשיא החרווה והפריחה, כאשר לכולם יש כסף רב
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 64 | שיחו־צל״ג הזרמה נוסח ״מבט״ • לעורכי מבט והדוכנה הכלכלית שלו, על חוסר מיומנות עריכתית, שהגיע לשיאה במהדורת מבט של האחד במאי. אחת הכתבות הראשונות במהדורה היתה זו
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 65 | עזר זייצנזז מסביר מדוע שתק בתקופת המלחמה ואחו טבח צבוה ושאתירא; חוקו את אונס, שמיו וכהן־אווגד שהתנגדו דהסנם־ השלום, ומאשים את הממשלה ושהן בתיפקודו של וטל
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 66 | האש של וויצמן לא מכוונת נגד שרון דווקא, כי אם נגד שר הביטחון הנוכחי משה ארצס. הוא גם מציע לרדת משרון ולטפס על ארנס בו הוא רואה אחראי כמעט ישיר לטירפוד היחסים
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 67 | י—״אני יודע לספור עד 3ר (המשך מעמוד )65 בראש המרינה — שמיר, ארנס וכהן־אורגר — הצביעו נגד הסכמי־השלום, בשעה שבמצריים מובארב, עוסאמה אל־בז ובוטרוס ראלי היו
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 68 | ספורט אתלטיקה קושי מיוחד ענף האתלטיקה הנחשב ספורט אינדיבידואלי, הוא הענף הכי מסובך מבין כל ענפי הספורט. הסיבה לקושי המיוחד: ענף זה מצריך תחומי התמחות מאוד
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 69 | ״אני יודע לספזר עד 13־1 (המשך מעמוד )66 אריק שרון כבר 14 חודש לא שר־ביטחון. הגיע הזמן לררת ממנו ולטפל בשר־הביטחון הנוכחי, הרי הוא מטפל עכשיו במה שקורה בלבנון.
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 70 | תמרורים כו ב ד בהדלקת אחת מ־ 12 משואות יום־העצמאות תשמ״ד, עלי יחיא ( ,)38 הישראלי הערבי הראשון שנתבקש לכר אי־פעם. יחיא, מורה תיכון (להיסטוריה ואזרחות) בכפר
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 71 | ך ך * ךךן 1ד 1ך ך אוחז כאקורדיון, נחום (״נחצה־) היימן, | 111/111 11 1 1שבביתו נערכה מסיבת יום־העצמאות, וגם מסיבת יום־ההולדת שלו במלאת לו 50 שנה. מאחוריו, השחקן
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 72 | מיכאל ברזוהו. איש המעון־ .)00 היה ביו המלקקים ויגאל נהו־אווגד היה ביו המתלחשים. אנשי הליכוד (למטה) דובר מישרד ראש־הממשלה, דן מרידוד, שלבש חולצה ומיכנסיים
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 73 | שהיא תתאים להופעה, כרקדנית לריקודים קלאסיים, לא לפלאמנקו. למי שאינו מתמצא, קיימים שני סוגי ריקוד ספרדיים — המחול הספרדי הקלאסי, שאותו רוקדים עם קסטאנייטות
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 74 | נסעה ארבע פעמים בשנה, כל פעם לשלושה שבועות. היא רקדה בסטודיו מ־ 9בבוקר עד 6בערב(״זה היה ממש טירוף־חושים!״). בערב היתה מתמוטטת, לא יכלה לעמוד על הרגליים, היא לא
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 75 | 1ה היה חשפסה 1ה שהיה גילדן ״העולם הזה״ ,שראדדאור השבוע לפני 25 שנה, הביא תחת הכותרת -פני ישראל״ ,כתבת־שטח לרגל דם העצמאות וד . 11 לצורך כך התפרשו כתבי העיתון
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 76 | מסלולים מרתקים כשאנו או מ רי ם אירופה הקלא סי ת או א מ רי ק ה מחוף אל חוף, איננו מ ת כווני םרק למגדל אייפל או ה קו לי ס או ם, ולא רק ל פ סל ה ח רו ת ובניין
העולם הזה - גליון 2436 - 9 במאי 1984 - עמוד 77 |
חזרה לתחילת העמוד