גליון 2438

העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 1 | מספר
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 2 | 089$. וימו־ ייעקבסון ט מי
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 3 | בתבת השננר הקדמי: התפדחתי לישיבת מרס הליברלים לעג רשמו־מדוע אומרים דווקא ל״ג בעומר, ולא ל״ג לעומרו בספירה הרגילה אומרים: יוד לעומר, כף־גימל לעומר וכו׳ .אבל
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 4 | מכתבים (המשך מעמוד )3 — אבל אלי אוחנה יש רק אחד. אז מדוע הדפסתם תמונה של חנן אזולאי, וכתבתם שזהו אלי? משה פרסקי, ירושלים שהריסת ימית הוא הבלתי־משמעותי ביותר.
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 5 | ..העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערבת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל 232262/3/4 03 תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורד־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 6 | הדגלים ברחבי איראן מגיעה לאלפי מטרים רבועים בחודש. מנדלבאום ינזוף בבנקים־למשבנתאות תיגינן ־ ך הדתיים שינו הספירה פעילי המיפלגות הדתיות שינו בימים האחרונים את
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 7 | במדינה הרחבה המרוצפת שלפני המתנ׳ס העם המתה אדם. חיילי מישמר־הגבול מעגל הדמים בכומתות ירוקות, שוטרים במדים ובחורי־ישיבה צעירים בסנדלים האס יצטרך השס תנ״כיים,
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 8 | אין זה סיטר בידיוני. זהו תיאור יבש שו מה שעוול היה וקרות נקיץ 1984 בעולם למדו בצורה זו, בפעם הראשונה, מהו היקפו המדהים של העולם המוסלמי. יתכן שעוצמת ההתקוממות
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 9 | ,,הנוחות המזו״נים המהודרים קמו כאיש אחד והוגו את 1310 הבוגדים. נטאטא את המנדים מפלסטין השדודה!״ האויב והבוגדים! מול חורבות אל־אקצה הקדושה, מול פני הכופרים
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 10 | היום שבו פוצץ הנויסגדי התומית הגדולה של ברע״ם: איו אורגן התואיל המבחיל יגאל כהן הקורבן כהן במו ידיו את מקומו השגי, הבטוח, ברשימת לע״ם, נפל קורבן לתרגיל מבריק,
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 11 | השלום אינו סחורה. איז לו דרישה בשוק ^ תותחים רעמו בפקינג. הם ירו 19 מטחים 1 1לכבוד יושב־ראש הוועד־הפועל של אירגון השיחרור הפלסטיני, יאסר ערפאת. אותם התותחים
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 12 | ״פקידונצ׳יק״ ,פרוטקציונר של גולדה, נץ קיצול 0הדיניץ דיניץ מאחורי גולדה מאיר היא פתחה לו א ת הדלת ^ חורף 1980 הדהים ראש** הממשלה. מנחם בגין, את הפוליטיקאים
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 13 | !יצועיסט, פשטני לפניו ואחריו, לרתום את האירגונים היהודיים הממוסדים למדיניות הישראלית ולרסן כל ביקורת, התנגדות או אפילו הסתייגות. בדרך כלל נוצלה עובדה זאת לטובת
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 14 | וחמתו של איבצן. השר והמפכ״ל ניהלו שיחות קשות בעניין. כפי שפורסם לראשונה בהעולם הזה)23.11.83( , הועלתה הצעה שבשלב הראשון יועבר קראוס למחוז תל־אביב ואילו ניצב
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 15 | אבן, ומכאן, שהסיכוי ש,אמ־פ׳׳ר״ תירתם להצלת המוסד היא סבירה ביותר. אפשרות זו פותחת לפני אבן דרכים נוספות להשגת היעד האמיתי שלו בזמן הקרוב: קבלת תיק החוץ, במיקרה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 16 | מפי הנבחרים הכל א״־ות רייצ׳ל ״הוועידה הכי מדליקה שהיתה למדינה הזאת 460 :מוזמנים — חלקם גויים, ושתביני, מותק, כולם באים לראות את כוח־השכל שלגו. תקשיבי,
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 17 | 1/ /ן 6ה שאיפה של טעם מיוחד. סיגריה עשירה,תערובתצרסתית משובחת אזהרה ־ משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 18 | ספורט הגלישה נכנס לאופנה. גם מנהטן. מכנסי הגלישה של מנהטן עוצבו במיוחד לאנשים כמוך. לא ג׳וני וייסמילר, אבל בכל זאת. אין סיבה שלא ת אה אלגנטי בקייץ 1984 ׳ים לב
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 19 |
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 20 |
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 21 | האיש על גדר התיל עדינזת של שח־ ״איזה מין בני־ארם אתם?״ שאל אותי השבוע מדינאי ערבי, בשעה שהמישלחת הישראלית שהתה במארוקו. העמדתי פני־תם .״למה כוונתך?״ שאלתי.
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 22 | חוקוי־המישטוה, אשו הגיעו לאוצות־הבוית, מתחקים על הקשו בין המחתות היהודית והליגה להגנה של הרב מאיו נהנא כהנא במחנה־אימונים של הליגה ()1968 פטריוט אמריקאי היה גם
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 23 | ״הסתייגתי ממנו לא בגלל משהו — שאמר או עשה ״,סיפר סידמן .״היה משהו בעיניים שלו. אני יודע שזה יכול להישמע מלודרמאתי, אבל בלש לומד לסמוך על תגובות כאלה. משהו
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 24 | ראש טוב אי אפשר לתפוס סתם בכל מקום. על האוכל צריך אוכל טוב, אדרה טובה וכמובן יין אמיתי. כרמל. בקיצור * כל מה שיש ב״על היין״. על העוגות על היין ב״על היין״ תמצא
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 25 | מרוע ל א חגג שימעוז פרס את בר־המיצווה של 1והיבז בחר דרר ל1י ללקק גלידה בין פעילות מיפלגתית אחת ושנייה, ערב הבחירות, מצא יושב־ראש מיפלגת העבודה שימעון סרס זמן
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 26 | מדוע אריאל שרוז הוא אורח מבוקש 1רצזי במועדה היוקרתי ומה 1עשה רפי גינת אם 1צליח במאבקו המישפטי היושב־ראש הקודם של הוועד המנהל של רשות־השי־דור, ראובן ירון, אינו
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 27 | מאת דניאלה שמי אלי מסר הוא מנכ״ל נתיבי־אוויר אוסטריים בישראל, ושמו שימש אילוסטרציה למתנה שקיבל מהחברה על השני הסניף הישראלי. מכיוון ששמו בגרמנית הוא סכין, קיבל
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 28 | סגן־אלוף הוא מנהו חברה ההישגים המרשימים של מועמדי האופוזיציה בבחירות לאסיפה הלאומית הפיליפינית עדיין לא מבטיחים חילופי־שילטון במדינה ידועת־סבל זאת. ייתכן
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 29 | השמות הנחלים עכשיו באתא ב ג די הי םוה חו ף עו לאתאי בי או או ת ך ל רי ביי רההספר די ת ושת חנויות ״אתא״ :ת״ א • אלנבי .8 5דיזנגוף 3 6ן • .הרצל ( 6חוות המפעל
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 30 | לתואר נו אופל חווסה ״חגה הזהב״ לקחה את התואר ויצאה ל״הרצה״ בת שנה באירופה. עכשיו היא בארץ. קורסה״ היא ׳פהפיה אמיתית:קומפקטית -אך מרווחת להפליא ונושאת בנוחיות
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 31 | החניה היא הפרס מה עוד אני חייבת לכם מההבטחות שלי בתחילת המרור? אה, צרות חניה. הצרות האלה מתחלקות באופן שווה בין כל בני־ישראל החיים בציון, וכמובן נופלות בכמויות
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 32 | ץ ה נדיר מאור שנאשם ברצח, ( הטוען הוא חף־מפשע, מוותר על זכותו להכריז על כך בקול רם מעל דוכן־העדים. לכן הופתעו כל־כר השופטים אורי שטרוזמן, מאיר צבי־הכהן וחיים
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 33 | הבקשה להאזנה מולא בשגיאות ונכתב בו תאריר לא נכון. אולם את מירב העניין משכו שני הנאשמים, צעירים תל״אביביים רגילים, ממעמד כלכלי גבוה, מה שנקרא ״ילדים טובים״
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 34 | *״י״־י ם ...מ ה הן אומרות...מה הם אוהרים...הה הן אומדות...כזה ה עמיר ניר: משה רון: חנזך סמית: ,.המבלג 1ת חושבות, התאכזבת שהמערך לא ..צוין־ להגיד לזקנים תודה!
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 35 | הייזר אריאלי: מיק, קאופמן: י 1אל בראנד: ..מ׳ שחצה רשמת סדוים ״הביוסוס הוא וק מרכיב, שיטת. ימאהה׳ נועדה חברתיים אינו אהוד!״ אחד של המכירה!״ ללמד מוסיקה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 36 | שידזר המחלקות הבכירים של הטלוויזיה (דויד גלבוע, שרה גינור, אילון גוייטין ומרדכי מרימן) ,וחזרתם בהם מהתפטרותם, היא תוצאה צל״ג כפיה מתחסדת • למגיש מישדר הכפיה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 37 | תוכניות מועדפות תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית יום רביעי 23.5.84 יום רביעי שבת 23.5 26.5 • סרטבע: המיבצע להצלת הקרנף! הלבן (8.02 — מדבר אנגלית) .עוד •
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 38 | קים ממרכז־העצבים המסורתי של הטיילת, בית״המלון קרלטון המפורסם, מעוזם של האנשים היפים ושל הכוכבים האופנתיים. לא היה בכך רק בכי של נוסטלגיה, לימים שבהם נערות
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 39 | הפירסום לא הסתפקו במסיבות שטופות־שמפניה על יאכטות מפוארות, כי אם החלו מחפשים לעצמם תחבולות חדשות, שונות ומסובכות כדי למשוך אליהם את תשומת־ליבם של העיתונאים
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 40 | קא! :פסטיבל רישב! החדשים של מארקו בלוקיו וידי סקולימובם קי, סירטו של ג׳ון יוסטון מתחת לוולקנו או סרט־ההפתעה המסורתי, שכולם מנסים להתחרות בנבואות מה זה יהיה,
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 41 | תמרורים ני ש או בנוישאטל, שווייץ, סרידריך דירנמאט 63 אחד המחזאים המוצגים ביותר בעולם (ביקור הגברת הזקנה, נישואיו של האדון מיסיסיפי) ו שרלדטה קר ( )57 שאותה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 42 | ל אבד את החרות הרוחנית. מה ש שים ילדי סופרים בסיפריות הוריהם קצט ,,ר(קצין טימטום־ראשי) שד צה״ל דמות מעולם אחר אירופה מאז נפוליאון שירה טובה מ שוקולד תרגום
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 43 | מיכל מודעי אשתו של השר יצחק מודעי, היתה אחת ממלכות היופי הראשונות. כאשר נישאה, צילמה לנדס את חתונתה. אני הלכתי עם הרוליפלקס שלי לגני־ילדים וצילמתי, בלי לשאול
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 44 | *880$ בת־דודתה של זיוה שפיר, אז נערת־הזוהר, הסכימה להצטלם אצל לנדס. וייצית חנה לנדס הוזמנה לצילומי אופנה ג ם בחו״ל. כאן ניצבה מול עדשות מצלמתה דוגמנית
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 45 |
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 46 |
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 47 | מ!ע/״ ,ן! י|ן׳>3וו־ין? 11/י*17 /ן ן:1 מזרע על האש ...יותר טוב מזה אין. למזרע מגוון גדול גם של מעדני בשר קפואים. עם קצת עבודה נעימה תהיה כאן חגיגה ...מעדני
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 48 | הורוסהוס מרים בוימי]י מזל החודש: חרדות, עצבנות והרגשה של חוסר שלישה - מצבים מעין אלה הניאו את בני תאומים לחוסר שקש וחיפוש אחר דרך חדשה. ושוב נזכיר, שאלה שנולדו
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 49 | מישטזת בגין קיבלה דמי־מבתח ומסוה את הדיוה שבה גו מנחם בגין בשנים החשובות ביותו בחייו, נואש המחתות וכחבו כנסת שואל סלץ ני הכלבים הענקיים, שרבצו על מחצלת״הקש,
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 50 | בדיוה הנאת נעשתה היסטוריה. נאן גו בגין המחופש(למטה) נ א שו השלם נורו חיפש אותו בגין הוא אשר שכר את הדירה עבורו. לבעל־הבית הסביר השוכר, שהדירה מיועדת לחבר עולה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 51 | ן* איזה לבוש ישנות נערותה הזוהר, התעניינו, פעם, כמה גברים לדעת. ובכן, לבעלי יצר־הסקרנות: אין כללים. ישי כאלה, המעריפות כותנות־מלמלה עשויות סאטן, אחרות בוחרות
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 52 | להרניע! בכי גם בד המשי הסינתטי לא היפנה את גבו לשעות הלילה ומייצרים ממנו כותנות וחלוקים, המרהיבים כיופים ובמחירם. והאורכים, גם הם משתנים עם השנים. פעם היה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 53 | במדינה דרכי־חיים חיה נרדפת האס כלאו הצעירים את הזונה־הקטיגה כדי ליהגות מרווחיה או למען כבוד המישסחה השוטרים, שעצרו את מכונית האוטוביאנקי שנסעה בצורה חשודה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 54 | החי השניים עובדים כבר שנה וחצי, ופנינה כעת בהריון. השופט החליט לגזור את הדין רק אחרי שיקבל דו״ח משירות־המיבחן. דרכי אדם אונס וצידיגדר הם חזרו איש לרעהו למען
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 55 | תויוב ץ 2438 (המשד מעמוד )25 החשד פנה מייד לעבר הליגה להגנה יהודית נציג ברית־המועצות באו״ם. יעקב מאליק, תקף את ארצות־הברית עי שאיננה יכולה להשתלט על
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 56 | הקיץ תוכל להכות מגוון שיזוף מו שלם- ומהגנה מלאה ל עו ר ך- עם חופית: סדרת מוצרי השיזוף המעולים של יצהר. לבחירתך: שמן שיזוף ותחליב שיזוף לעור רגיל ורגיש (דרגות
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 57 | הקיץ הזה יהיה מרענן! קבקבימגון ה\לכרם אוחי בל הזם. לבל כך אומרות נשים רבות. נשים שניסו את קבקבי מגון. נשים שאינן מוכנות לוותר על הנוחות היום־יומית. נשים שאינן
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 58 | עומדותעלשלהן אלנבי • דלוך -לונדון מיניסטור • קסט -ב ך יהודה • 167 היפר נעל -עו לי הגרדום ,48 רמת החייל • מי כ ל -דרך ההגנה ,76 שכונת התקרה בת ים: לילי-בלפו ר •
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 59 | אולטוסול-יופי של שיזוף בביטחון מלא. נשים מעדיפות אולסוסול. זאת עובדה, ויש סיבות רבות לכך: לאולטרסול התכשירים היחידים שעמידים בפני מים ואינם נשטפים עם הזיעה. רק
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 60 | דב 2ט הויח והמיסמנים גשאוים טו״ם הבורסה ריח יש, עש! אץ ופותחן־הצדפות עושה נפלאות מאת מאיר תדמור אז מה נשמע בבורסה? לא נשמע, חבל לשמוע, לא רוצים לשמוע. זה בורסה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 61 | א ר 1ז ו \ למ שלמים עד 15.6.84 חברת התעופה האמריקאית״קפיטול אייר, פותחת עידן חדש בטיסות בין ישראל לארצות הברית. מעתה תוכל לטוס לאמריקה בטיסה נוחה וזולה ולהנות
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 62 | דווסטגינסטד לו קוראים אבישי כץ, עד לפני זמן קצר היה קצין־הנדסה ראשי של צה״ל. בוקר־כוקר היה יוצא מביתו בנווה־רסקו שברמת־השרון, בדרכו לעבודה. לה קוראים רמה,
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 63 | 111! 1 לסדא 1מתחתנת? ״מדבר.״ ״יענקלה, זו המרחלת. מה שלומך?״ ״מצויין. ואת?״ ״כמוך! יענקלה, שמעתי שגילה נסעה עם מישלחת־אמנים למוסקבה״. ״נכון, הם חוזרים ביום
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 64 | אלף , תודות חברת ״ביפר״ מודה לשר התקשורת מר ציפורי, למשרד התקשורת ולחברת ״בזק״ על מאמציהם הרבים ויוזמתם הברוכה, שאיפשרו הפעלת 1000 מספרי טלפון חדשים לחברת
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 65 | *יגדולז! עם קום ו^ לנרשנ/״ם עד 315 לטיולי היוצאים החל מ־16.84 בירותאירופה אנג לי ה, הו לנד. צרפת, ב ל ני ה מיו ספוד 8ימים ־ 257הנחהעלס דו רי קרקע לנ ר ש מי םעד
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 66 | עו מ רי ניצז, המנהל האמנות של תיאטרון חיפה. מדבו ער חס המבקרים והתיאטרון, מאשים את המבקרים בשטחיות, בצעקנות ובסנסציוניות. מרבר על תיאטרון מליט ומספר ער מאמציו
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 67 | ״הביקורת מזכירה לי שיטת הזימים החפוזים!־ (המשך מעמוד )69 התיאטרון, יש אוכלוסיה ערבית. תיאטרון חיפה עשה כדי לקרב אותה אל התיאטרון. זה לא היה קל. בתחילה לא בא
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 68 | -בורג מכסח את איבצן (המשך מעמוד )15 אותו בית גפן, שבעיקרו מתרכז בהצגות לילדים. אז בסינדרלה, כמו שהם מציגים אותה, אין בעיה פוליטית, גם בסיפור־עם ערבי אין בעיה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 69 | יום הדיניץ (המשך מעמוד )13 !.״ שלו שווה בדיקה! מצרי, שבאו במקום הסדר כולל, שהיה אולי אפשרי. בן + 35 הלחם בחש ש המנקר, בוא עוד היום לאיבחון מוקד ם השקט הנפשי
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 70 | המורשת הערבית בכפר טייבה שב־משולש. מטרות המכין, כפי שהוגדרו על־ידי מקימיו, הן ארבע: הקמת סיפריה ערבית אקדמית, הקמת יחידה לחקר המורשת הערבית, יחידה לחקר
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 71 | צעיויס^, ארודב • טיסות מוזלות • טיולי קמפינג • טיסות פנים ללא הגבלת קופונים 1 1ס • מדריך ומפת ״בזק״ -חינם לכל היעדים טיולי קמפינג • מחירים מיוחדים בכל סוגי
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 72 | ספורט כדורגל משק הכדזר בר שת והרהור קורות־הברזר האוהדים הספורים של הפועל תל־אביב שישבו במיגרש הירושלמי בין אלפי אוהדי ביתיר, לא העזו לפתוח את הפה או לצייץ. בטח
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 73 | וירר 1ו 1ן ו 1ו 44 *4ד ח ס ^ ז *> 4 4 4 1 4 4 4 4 4 * 4 נתיחת נסטיבר ישואר: הנשיא בא, ואש־העיו״ה לא בא, ואש הממשלה וו עייו] 11 הנו 1האמנינ[ 1זפגיב 1בחוץ ה ד 1ד
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 74 | יהודית נגר כל חברותיה של הדוגמנית ומלכמ״המים לשעבר, באו לברך אותה, ערב יציאתה את הארץ, לנסיעה טובה ומוצלחת. יהודית מצטרפת אל בעלה, הנמצא בניו-יורק. היא תהיה
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 75 | 1ה היה העול רו ר שהיה 25 20 / גיליון ״העולם הזה״ שראה־אור השבוע לפני 25 שנה, הביא בכתבת־שער, תחת הכותרת ״אל השוד — וחזרה״ ,את סיפורו של אנוש שטמפפר, אחד
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 76 | טעם העולם הגדול. ק שר ב ן * ל 4שו תי 50/1 ^60065 טעם העולם
העולם הזה - גליון 2438 - 23 במאי 1984 - עמוד 77 |
חזרה לתחילת העמוד