גליון 2439

חדש מ״עלית״

צוגת לימון.

וימו־ יעקבסוץ טמיר

עוגת לימון. קלה, אוורירית, טעימה ביותו
וכמו כל העוגות של עלית, אופים אותה בקלות
ובמהירות-וההצלחה בטוחה!
עכשיו את יכולה כבר לקבל מחמאות על 5עוגות:
עוגת שוקולד, עוגת שיש, עוגת צימוקים,
עוגה אנגלית ועוגת לימון.

מכחבים
מועצת הגזרז
לצד המטורפים
אורי אבנרי הסביר ב״הנדון״ מה מניע
את הטרוריסטים מהגולן (,.העולם
הזה״ .)16.5.84 הקורא, תושב הגולן
לשעבר, מוסיף:
בעבר נחשבה ההתיישבות בגולן כ״ביט־חוניסטית.״
רוב המתיישבים היו חילוניים, בעלי
ראייה ביטחונית, שחשבו להבטיח בישיבתם את
אי־החזרת המצב שבו היו׳שרויים הישובים
למרגלות הגולן. בישובים רבים גם נאמרו דברים
ברוח של ״תמורת שלום — ניתן להחזיר גם
חלקים נכבדים מהגולן.״ בוודאי שלא היה
להתיישבות אופי מיסטי־דתי.
במשך השנים קרו כמה דברים, שהפכו את
רמת־הגולן לחלק בלתי־נפרד מהגוש המטורף
של הנחלנות הקיצונית, שהצמיח מתוכו את
המחתרת הטרוריסטית, למורת רוחם של
המתונים־יחסית בין תושבי הגולן.
• ההקצנה וחדירת גוש־אמונים החלו עם
עלייתו הלא״חוקית של מושב קשת — שבאה
למנוע את הסכם־ההפרדה עם הסורים. במקום
לגנות את המעשה, קיבלו אותו ישובי הרמה
לחיקם — ורוחו שורה שם עד היום.
• בזמן שבגולן נאבקו להחיל את החוק
הישראלי שם, התקבלו גם החלטות קיצוניות
ביותר, שלא בוצעו לבסוף. למשל: לחבל
בצינור־הנפט העובר מסוריה ללבנון, או להחזיר
את כל תעודות־הזהות של תושבי הגולן.
• בזמן הנסיגה מסיני נסעו רבים מתושבי
הרמה ״לעצור את הנסיגה״ ברכב המועצה,
שתר 9ה את האוטובוסים הצהובים לפעילות
בלתי־חוקית זו של גוש אמונים.
• כאשר הושמו הדרוזים בגולן בעוצר
ובהסגר ברוטאלי שבועות רבים, לא פצה איש את
פיו. להיפך. היה שיתוף־פעולה מלא עם
זרועות־הביטחון, והמעשה הנמהר כלפי תושבי
הגולן הוצדק. למרות שתמיד נישאו נאומים
צבועים על ״אחינו הדרוזים״ ,בשעת מיבחן
לידידות זו — נכשלו בו ראשי. הישוב היהודי.
מובן שלאור כל זאת, גם כשנעצרו תושבי
הרמה כחשודים בפעילות טרור, קודם כל הובע
אמון ב״אנשים ישרים ומתיישבים ותיקים״.
־כשהתברר שאין זה חשד קלוש בלבד — נדמו
הקולות מן הגולן. על גינוי חד־משמעי למעשים
הברבאריים או על נידוי מבצעיהם כבר אי־אפשר
לדבר בגולן. בכך, למעשה, יישרה המועצה
האיזורית גולן קו עם מטורפי גוש־אמונים, וזנחה
את האופי המתון שהיה פעם להתיישבות ברמת
הגולו.
חזי שוסטר, ירושלים
0ה קו ר א שוסטר היה בעבר חבר קימץ
גשור אשר בגולן. השייך לשומר הצעיר.

הנאשמים

טישטוש הרצח

העליזים
25 החשודים בפרשת המחתרת, הנאשמים
ברצח. בחבלה ובניסיון לרצח.
הובאו לבית־המישפט בירושלים ללא
^ ^ 00 אזיקים, כשבפיהם שירה
ועל פניהם חיוכים. העולם

הזה צילם אותם שם.

בתוככי הקיויה

״האנשים האלה הם גיבורים,״ אומדת
תושכת קירייודארבע על אנשי המחתרת,
היתה לדם הארד״ אולי השום טים יקלובדינם, בי נם׳ ד^ס ידודים, תגילי נם להם
^ ^ 00 תהיה הארה!־ ענת סרגוסטי
| ) ביקרה השבוע בקיריה
ומביאה דברים בשם אומרם.

שני חוטפי האוטובוס ורצחו. בכך אץ ספק.
אך הדוח שהוגש על־ידי מאיר זורע
(בתמונה) אינו מזכיר רצח. והוועדה לא
מצאה את הרוצחים. אורי אבנרי מנתח
את הדוח שהוזמן על־ידי אחד החשודים -
משה ארנס -וקובע: אינני
מאמין!
כתבת השער האחורי:

אבא זרק
אותנו מהבית
״האם אבא שלנו מת. אין לנו אבא?״ שואלת
בכאב רונית, שאביה יצחק אלקולומברי
הוא מבעלי רשת ״סמי בורקאס״ .רונית
ואמה מגוללות סיפור מזעזע ער יחסו של
9יצחק אל ילדיו ואמם. ואילו הוא
אומר :״הם רוצים להרוס אוהיו״

לא תית להיות מיפלצת!

תככים בכינה

הסופר חיים מט* היה בגוש״אמוניס, התפכח ויצא
מזה ,״כי לא רציתי להיות מיפלצת.״ הוא מספר על
הרקע שמתוכו צמחו מנהיגי הגוש, עומד על הסכנות
הטמונות בהם ומסביר :״כעת הס מאמיניס שנענשו
מפני שרצו מהר מדי ולא היו
די טהורים. הס יהפכו לסגפניס...

יתחילו לחיות כמו האיסייק״

הדתיים יגישו את מועמדיהם ביום החמישי רגע
אחד לפני חצות, ומי שיגיש את הרשימות של
המפד״ל ואגודת־ישראל יוכל גם לשנות אותן,

מיזמז ונענש

נאמן למחתרת

עד לפני שבועיים עוד חשבו אנשי התחיה
כי פרשת המחתרת תמיט עליהם אסון
אלקטוראלי. לכן הם גימגמו והתנצלו. מאז
התברר לאן נושבת הרוח בו״
חוב. ויוכל נאמן החליט לר־בוב
על זיהויו עם המח תר ת
קולנוע בגשם

עשיריה ללא כסר
שש שאלות לשימעון פרס ולחבריו
בוועדה המסדרת.
אני ילידת הארץ. עברתי את המסלול הרגיל
בצעירותי: תנועת נוער חלוצית, הגנה, הכשרה
וקיבוץ. מזה שמונה שנים אני ומישפחתי חיים
במושב בנגב. למרות שאף פעם לא הייתי פעילה
בתנועת העבודה, הרי תמיד ראיתי את עצמי חלק
1ממנה.
הפעם אני עומדת בפני דילמה רצינית! ראיתי
את רשימת ה־ 120 של המערך אשר אתה, מר
פרס, וחבריך בוועדה המסדרת, הרכבתם. אחר כך
קראתי את דבריך אחרי הצגת הרשימה, ואני
מצטטת את המישפט האחרון :״אנחנו מציגים כאן
עשיריה פותחת על רמה, עשיריה שתנהיג בכבוד
את התנועה״ (ידיעות אחרונות.)17.5.84 ,
כדי להבהיר את הדילמה שלי, אשאל אותך,
מר פרס, כמה שאלות המתייחסות למישפט אשר
צוטט לעיל:
• למה אתה מתכוון כשאתה אומר ״עשיריה
שתנהיג בכבוד את התנועה״ — האם עשיריה זו,
שכולנו מכירים, הנהיגה בכבוד את תנועת
העבודה במשך שבע שנות היותה באופוזיציה?
• האם מישהו מעשיריה זו התריע אי־פעם
על הסכנה הממשית בשילטון כיבוש ממושך
ובעוול הנעשה יום־יום באוכלוסיה הערבית
בשטחים הכבושים?
• האם מישהו מעשיריה זו הזהיר והתריע נגד
המילחמה בלבנון לפני שפרצה ולאחריה?
• האם מישהו מעשיריה זו התריע על סכנת
המחתרת היהודית?
• האם מישהו מעשיריה זו הטריח עצמו
לבוא לעיירות־הפיתוח, לדבר אל האנשים החיים
שם, כדי לנסות ולהבין את המצוקה החברתית
והכלכלית שבה הם נמצאים?
• האם קם אחד מכם, ולוא פעם אחת, ודיבר

על העקרונות של תנועת־העבודה?
(המשך בעמוד )4

כתבת השער הקדבזי:

מזג־אוויר גשום ויחסים
מתוחים בין הנהלת
הפסטיבל ובין
העיתונאים איפיינו
השנה את פסטיבל
הסרטים בקאן, שהועם זוהרו. אך לפחות על
דבר אחד היתה הסכמה -פרס.,דקל הזהב״
אכן הוענק לסרט הטוב ביותר שהיה
בפסטיבל, הלוא הוא..פאריס
טכסאס״ של הבימאי הגרמני
וים ונדרס, בכיכובה של
נס טסיה קינסקי היפהפיה.

,.יותר לא נוכל למזמז את הפקידות שלנו,״
אמרו מעבידים ישראליים כגיו״יורק,
כששמעו כיצד הפסיד ארז טורין, מנהל
ברשת מלונות שיף בניו־יורק, במי שפט שבו
נתבע על הטרדה מינית•
התנהגותו של המנהל עלתה
לו ולחברה שלו 27 אלך דולר•

הבי של שושנה דמארי־בושמי אוהבת להיות בבית,
לחיות חיים שקטים, לצייר,
לבשל ולחיות בחברת בעלה,
שאותו הכירה בגיל . 13

הסדורים הקסעיס:
מיבתגדס קורא יקי -ברנסי, קדר. אנג ל
ונשקיף במדינה הנדון עלי דפנה אנשים בלונים
יומן אישי
מה הס אומרים -זלמן אברמוב.
אמירה סרטני. סמדר קלצ ינסקי

דוד שר, רון וידברג. יוחנן גולדברג 24 30 שידור
תמליץ ־־ שידורי הטלוויזיה 31 בישראל ובירדן

לילות ישראל מוסיקה רחל לי״ ״לת?>ל כל ה?לול8
חלון יאווה
נמר של נייר -יגאל ל ב
ישעיהו ברלין, ח׳ נ׳ ביאליק
תשמנוסן הווי
זה וגם זה
מיבתבים לרותי תמרורים הודסקום -תאומים
זה היה העולם הזה שהיה

רק שנתיים אחרי האימוץ התברר להורים,
רותי וצביקה, שהתינוק האהוב שלהם הוא
מפגר ונכה ב־־ .1007 פקידה במישרד־הרווחה
הציעה להם למסור
אותו למוסד .״אבל הוא
ייחנק שם!״ זועקת האם.

עמירם חי
ונרב־1 .£.
סיפרו שהוא מת ומתחריו כבר עטו על לקוחותיו,
אך עמירם קליין, עורך־הדין הישראלי המומחה
בהשגת ״גדין קארד״ למהגרים
בארצות־הברית, חי, מחלים
מניתוח להסרת גידול מראשו,
ומצפה ללידת ילדו הראשון.

ע\>עוד |בלת> זז>נוכ>|
באזרזזות

דמא רי

עולם קטן -סודאן, אוסטרליה,
דרוס״אפריקה

הוא מנגו!״

בצלאל שפרן, מנהל בית־ספר־תיכון דתי
באשדוד, עבר מהמפד״ל לתמ״י, ואז התחילו
צרותיו — ועדה סודית ביותר 1 111 > 1 1*7 14 .
במישרד־החינוך
ניסתה למנוע ממנו פרס,
האשימה אותו באי־סדרים ואף
רמזה על מעורבותו בפלילים.

מישחק מסוכן
המישחק והתיאטרון
הם כל עולמה של
עיריתפרנק,ובכל זאת
מצאה מקום בעולמה
ובליבה גם לאסירות
ב.,נווה תירצה״ ,שם
עבדה כמדריכת דרמה .״הייתי נאיבית
אומרתת ה ש
והאמנתי שאני יכולה לעזור,״ אוער רזהשח קנית
שהסתבכה עם אחת
האסירות ונאלצת לשמש
כעדת־תביעה במישפטה.

ממזביס
(המשך מעמוד )3
יש לי הרגשה, מר פרס, כי אינני היחידה שיש
לה דילמה לגבי המערך. רשימת ה־ 120 של
המערך תביא, קרוב לוזדאי, רבים אחרים
למחשבה שניה לגבי ההצבעה בבחירות הבאות.
והפעם, הסיסמה רק לא ליכוד — כבר לא
תעזור.
מלכה שי, מושב מסלול
מדהים הוא השילוב בין התחייבות המערך
לסלילת דרך חדשה למשא־ומתן עם ירדן
והפלסטינים ובין ההתחייבות להשאיר את
ההתנחלויות על כנן. האם ייתכנו חיים שלווים
למתנחלים, ששרדו את האדמה שעליה התנחלו
(ואין הבדל בין אדמה
פרטית ואדמת מדינה),
פרעו, התעללו באוב־לוסיה
כאילו היתה עדר
של חיות, התקיפו את
מנהיגיה, רצחו כמה מבניה,
ערכו טבח במיכללה
ותיכננו לפוצץ מיסגדים
ואוטובוסים על יושביהם?
האם
שימעון פרס
אינו מתאר לעצמו את
ניקמת הפלסטינים בסרס
מתנחלים?
המתנחלים
בוודאי מתארים לעצמם
זאת, וכך גם כל בוחר ממוצע. לכן המתנחלים לא
יסכימו לכל הסכם שלום שיבשל המערך, והבוחר
— ששמע את הבטחתו של פרס למתנחלים —
יפקפק ביושרו.
בסתירות המדהימות האלה חותר פרס תחת
שארית האמון שהבוחר יכול לתת במערך, והורס
את הסיכוי להציל את המדינה משילטון הליכוד.
ריבקד! תל, קיבוץ עמיר

כמו תורכי בגרמניה
קיריית־אתא נגד עובדי המחלקה
לנוער ולספורט.
כל עוד זה לא נגע להם, הם שתקו. המינהג
שהשתרש בארץ, למסור עבודות לקבלנים, לא
עורר עד כה שערוריה. השיטה, שלפיה מיפעלים

ומוסדות שונים הופכים את פועליהם לשכירי־יום,
פועלת כך: הקבלן מקבל את העובדים ל־סז
חודשים, ולפני שחלים עליהם חוקי־הקביעות,
הוא מפטר אותם ומחליף בחדשים. כעת השיטה
התחילה לפגוע גם בשכבות המבוססות.
מיקרה קונקרטי: עיריית קיריית־אתא
מחסלת את המחלקה לנוער וספורט. את
המועדונים תנהל חברה קבלנית בעלת שם יפה:
ניהול מתנ״סים.
מפי המורות, המורים, המדריכות והמדריכים
נשמעים היום טענות של טעם, בשפה
אינטליגנטית :״הופכים אותנו לפועלים זרים.
כמו התורכים והיוגוסלאווים בגרמניה. מי
שיירצה לעבוד, יחתום על חוזה אישי עם החברה,
לתקופה שאינה מקנה זכויות״.
השאלה שכולם שואלים: איך יוכלו אנשים
ממורמרים ומתוסכלים להדריך, לחנך ולתפקד
בחינוך המשלים?
מרדכי כהן, קיריית את א

החטא ועונשו
קוראים מתייצבים לצידו של מרדכי
ציפורי.
אנו, החתומים מטה, מייצגים קבוצת אזרחים
שגודלה, חונכה והאמינה בתנועת החרות. ספגנו
בכאב ובשתיקה את כל כישלונות הליכוד וטעויותיו
בשנים האחרונות.
אך העוול שנעשה לשר
מרדכי ציפורי — הוא
כבר יותר מדי! זה הקש
ששבר את גב הגמל!
תנועה שאינה מסוגלת
לסבול ביקורת
פנימית, תנועה המקיאה
מתוכה את האדם הצודק
והישר מכולם, שמילא
תפקידו באמונה — לנו
אין מקום בה!
בבחירות אלה ינתנו ציפורי קולותינו למיפלגה אחרת.
שחר יהודה, ראט יעקב, פתח תיקווה
.על מה העניש מרכז תנועת החרות את השר
ציפורי?
על כך שנהג ביושר אישי ובאחריות לאומית,

בעת שהעיד לפני ועדת־החקירה בעניין צברה
ושאתילא מבלי שניסה להסתיר או לחפות על
אריק שרון ויצחק שמיה
על כך שהיה הבלם הלאומי בממשלת ישראל
ליוזמותיו ופעולותיו הבלתי־אחראיות של אריק
שרון:
ומעל לכל אלה, על כך שביקורתו והשגותיו
על מהלכים שונים במילחמת של״ג התבררו
כנכונות.
בתנועת החרות לא סולחים על חטאים כאלה
— זו המשמעות הברורה להצבעת חברי המרכז.
אם זהו החטא וזה עונשו — אומללה היא
המיפלגה המוציאה מקירבה ״חוטאים״ כאלה.
ברכה הרץ, ראשון־לציון
בליכוד הם אמרו: חגיגה לדמוקרטיה.
וכשנשאלו, ידעו כולם לדקלם :״אין מחנות, יש
רק מחנה אחד — מחנה הליכוד.״
כמעט צדקו: היה אומנם מחנה אחד, שהתלכד
מאנשי שרון ואנשי שמיר, שמטרתו היתה הוצאת
השר ציפורי החוצה.
כל הדרכים היו כשרות לכך, וציפורי הואשם
אפילו במחלתו של בגין.
האיש היחיד שיכול היה לעצור קצת את
המיפלצת שקמה, שהעז לעמוד בדרכו, ולומר את
האמת ־ סולק!
וכשסוכם הערב על־ידי דוברי מחנה שרון, הם
הכריזו :״הושג ניצחון משולש״ישרון ודויד מגן
בפנים, ציפורי בחוץ) .והדמוקרטיה? היא הזילה
סימה אשל, באר־שבע
לה דימעה בצד׳

ער עכברים ומרפקים ההתקוטטות בליכוד על מקומות
בכנסת מעידה על הרגשה של תבוסה
מתקרבת.
מרפקים הם האיבר החיוני ביותר של
פוליטיקאי, אפילו יותר מלשון מקשקשת. לכן
ההפנינג שמציגים לפנינו עסקני הליכוד —
המאבקים בין המיפלגות ובתוכן, על המקומות
בכנסת — הוא טיבעי ומובן.
אולם לתחרות האופיינית לכל תקופת ערב
בחירות מתלווה נימה של ייאוש ומצוקה. אין זו
ההצגה השיגרתית, זו באמת מצוקה. אנשי
הליכוד חשים בסתר־ליבם כי השילטון עומד
לחמוק מידיהם, ולכן טובת־ההנאה שתיוותר להם
מעסקנותם היא כיסא אפשרי בכנסת.
אם כן, לא רק במחזה בשם ״מרפקים״ אנו
צופים, אלא גם בסצינה מהמחזמר הידוע
״עכברים של ספינה טובעת״.
ירון בר־לוי, בת־ים

סרט שחור־ורוד
בנושא מזעזע אין די כדי להפוך את
הסרט העוסק בי לסרט טוב. על כך
אפשר ללמוד מתוך השוואה בין שני
סרטים דוקומנטריים באותו נושא.
בשבוע שעבר הוקרן בטלוויזיה, במיסגרת
מבט שני הסרט אייל, סיפורו של נרקומן
בבימויה של נילי טל. הסרט היה אומנם מזעזע,
שכן הנושא עצמו קשה
ומחריד, אולם נילי טל
לא הצליחה להפיק את
המירב מן החומר שהיה
בידה ויצרה סרט שטחי
ודל.
בעיית הנרקומנים
מורכבת הרבה יותר
מכפי שתוארה בסרט
ועולמם מזעזע הרבה
יותר מכפי שבא לידי
ביטוי. ואכן, גיבור הסרט
עצמו אמר, בשיחה
שאחרי הקרנת הסרט, כי
העולם שתואר בו היה ״ורוד מדי.״
למען ההשוואה אפשר לחזור ולהוציא מן
הארכיון סרט אחר בנושא זה, שנעשה לפני
שמונה שנים על־ידי בימאי בשם נדב לויתן. איני
זוכרת איך נקרא הסרט, אך אני זוכרת את הרושם
העמוק שהוא השאיר עליי ואת ההתייחסות
הרגישה והעמוקה שבאה בו לידי ביטוי.
ירדד! יגיל, פתח־תיקווה

לנהוג בר ב״משיחיי״?
איטר הראל התראיין בפרשת המחתרת
(״קול ישראל״ )11.5,84 והציע את

עצותיו לשב״כ מעל גלי האתר.
שביעות רצונו העצמית של הראל ועצותיו
מעוררים תמיהה. האם הוא תמים מיתמם? האומנם
זקוק השב״כ לעצותיו? האומנם פעל השב״כ לפי
הרגלו, ניסיונו וכישוריו?
אני
מרשה לעצמי
להציע לשרותי״הביט־חון
כמה הצעות פעולה,
שאינן חדשות עבורם.
גם לי מותר לתת עצות.
ואלה עצותיי:
• כאשר מתבצעת
פעולה המסכנת את
שלום הציבור או את
הסדר הטוב, או שעלולה
להתבצע פעולה כזו, יש הראל להוציא החוצה את כל
אנשי הסביבה ולהחזיק אותם במשך כל הלילה
בקור או בגשם. אם זה ביום, אז יש להחזיק אותם י בשמש לוהטת.
• יש לחפש בכל הבתים ולאסוף חשודים —
תוך הטלת עוצר חמור — ולהעביר אותם אל
בתי-המעצר.
• להלביש שק על ראש החשודים ולהכות
בהם. כדאי להכות בהם במכשיר כהה, כרי שלא
יוכלו לטעון ולהוכיח בבית־המישפט שהוראתם
נלקחה בלחץ מכות. לפני או אחרי כן, כדאי
להשליך אותם לצינוק למשך כמה ימים. כדי
להשתחרר מן הלחץ, יש להניח שהם ״יזמרו״ בכל
פה וילשינו על עצמם וסביבתם. לא חשוב אם הם
יודעים באמת משהו או אם אכן השתתפו במשהו.
זה יוביל למעצרים נוספים.
• אמצעי־עזר לנ״ל, שאני מציע: מים קרים
על גוף עירום, כשהחשוד קשור ברגליו וראשו
נוטה כלפי מטה; חשמל בפי הטבעת או בפה•,
חומר חריף על הפין; מעיכת אשכים.
• פיצוץ בתים של החשודים עוד בטרם
מישפט.
תהליך חקירה כזה הוא יעיל, ונוסה בהצלחה
במקומות שונים בעולם ובארץ. אין צורך
שאסביר לשב״ב עד כמה יכולה להיות הצלחתם
מרובה. הם יודעים זאת. אין צורך שחקירה מסוג
זה תגזול מהם כמה שנות עבודה, כי זה פועל מהר.
גם את זה הם יודעים.
אבל ...איך אפשר לנהוג כך בישוב יהודי?
ועוד ביהודים יראי־שמיים, תלמידי־חכמים,
רבנים וקציני־צה״ל? ״משיחי כמו שאומר
יצחק חסון, רמת־אביב
שמיר•

המציל נפש אחת
כל הכבוד ליפית ניניו, שאימצה את
הילד גיל (״העולם הזה״ .)9.5.84
קראתי אתמול את העולם הזה, שאני קוראה
מושבעת שלו, והרגשתי צורך להגיב על הכתבה
של אילנה אלון, על
אימוצו של גיל.
כארם שעבר שיבעה
מדורי־גיהינום, אין לי
מילים לשבח את יפית
ניניו. מי יודע לאן היה
מגיע גיל ולאיזה תהום
היה מידרדר? הגברת
ניניו פשוט הצילה אותו.
כשקראתי את הסיפור,
מלאו עיניי דמעות,
התרגשתי ושמחתי. היום,
בגיל ,29 אני נזכרת
ויגדר
כי בילדותי גם לי לא
היה בית חם, אני נזכרת
ביסוריי ובסיבלותיי. לגיל היה מזל גדול, וליפית
אפשר לצטט את הפסוק :״המציל נפש אחת,
כאילו הציל עולם ומלואו.״
זלמן(״שרשי״) וינדר, תל-אביב

מיכתבי קוראים מתפרסמים
בקיצורים המתחייבים מתוכנם
ומשיקולי מקים. עדיפות תינתן
למיכתבים קצרים, מודפסים
במכונת־כתיבה ׳,שצורפה אליהם מיבתבים הכותב. תמונת בעילובדשם לא יפורסמו. אץ
המערבת מחזירה את המיכתבים
שנתקבלו בד״
העולם הזה 2439

״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי
המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3
טל .03*232262/3/4 .תא־דואר ,136 העורך
הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן
עורך תבנית: יוסי שנון עורכי כיתוב: ענת
ישראלי וגיורא נוימן צלמי מערכת: ציון
צפריר ענת סרגוסטי וציפי מנשה עורכת
דפוס: אהובה קורן ראש המינהלה: אברהם
סיטון מחלקת המודעות: רפי זכרוני
המו״ל :״העולם הזה״ בעי־מ הדפסה., :הדפוס
החדש״ בע״מ, תל־אביב הפצה :״גד״ בע״מ
כנקודה העיקרית בפרשה ההיא: יכולתן של זרועות־הביטחון
להחזיק אדם במעצר, מבלי להודיע על כד
לציבור.

הגליון האחרון הכיל כתבה מעניינת על צאלח
ברנסי מכפר־טייבה במשולש. אם קראת אותה בעיון,
בוודאי שמת לב לעובדה מוזרה: לא נאמר בשום מקום
מדוע פורסמה כתבה זו.
העולם הזה מטפל באירועים אקטואליים. אם מופיעה
לפתע כתבה שאינה קשורה לשום סיבה אקטואלית
הנראית לעין — זה אומר ררשני.
ואכן: היתה סיבה טובה מאוד לכתבה.
באותה שעה ישב צאלח ברנסי במאסר. הוא נעצר עם אסר רדתו מן המטוס, בשובו מחדל. לפי דרישת
השופט את פירסום המעצר. אופנה זו של העלמת שמות
עצורים, מתפשטת כנגע במדינה, כמו במדינות קומוניסטיות
ופאשיסטיות. אנחנו לא נשלים עימה. הכתבה
שלנו היתה בבחינת מחאה.
השבוע שוחרר ברנסי. היה זה ניצחון חסר־תקדים של
פרקליטו, אמנון זיכרוני. הדברים הגיעו עד לבית־המישפט
העליון, שקבע תקדים רב־חשיבות: הוא לא
קיבל את טענות
,להבא, כשתראה בהעולם הזה כתבה שאין לה סיבה
נראית־לעין — חפש אותה.

שי ה אנג ל
מגיבה

אחרי שאילנה אלון, העורכת המישפטית של העולם
הזה, ניתחה את המשמעות האמיתית של פסק־הדין,
שזיכה את שרה אנג׳ל מחוסר־הוכחות (העולם הזה,
)16.5.84 לא טמנה זו את ידה בצלחת.
בצהרון חדשות, המפרסם את זיכרונותיה בתרועה
גדולה, קיבלה שרה אנג׳ל את זכות־התגובה וטענה שזהו
עניין של נקמה החלו לרדת עליי. אילנה אלון, כתבת
העולם הזה, ביקשה ראיון — סירבתי. התוצאה:
תמונת־שער וכותרת,האמת על שרה אנג׳ל״.

מספרת על כך אילנה אלון:
ליד רמזור אדום עצרה לידי מכונית מרצדס, ובחורה
אותתה לי לפתוח את החלון. לרגע לא זיהיתי את הצעירה
השחרחורת, שישבה ליד הנהג. רק כאשר צעקה לעברי
״שלום, אני שמוליק!״ זיהיתי את שרה אנג׳ל.
היא נראתה כועסת מעט, ושאלה אותי :״מה זה, התחלת
לעבוד עם התביעה?״ היא הסבירה לי כי היא יודעת מדוע
מדדכיקדר מגיב
לפני שבועיים כתבתי במדור זה על פרשת מרדכי
קדר, שהופיע בשער העולם הזה לפני 25 שנה בדיוק.
כעבור כמה ימים צילצל הטלפון במערכת, ומרדכי קדר
עצמו היה על קו. הוא טילפן ממקום־מגוריו, לוס־אנג׳לס.

המתוקה
בי המלח

בילוי ניפלא לחופש הגדול: קייטנה במלון ״צל הרים״ בים המלח
לילדים מגיל 9עד ,13 במחזורים של שבוע מיום א׳ עד יום ו׳
מדריכים צמודים, אחות ואמנים. שי לכל משתתף.
טיולים, ספורט, פעילות יצירתית. הסעות מתל־אביב ומירושלים הלוך ושוב.
סוף שבוע להורים בתנאי מבצע.
5ארוחות מלאות.

( ,$240 כולל מע״מ אפשרות בתשלומים)
פרטים נוספים:
אלי מאור, מרכז הקייטנה, מלון רם ירושלים,
טלפון )02(535231

מדון צ ל הרי

הקץ לזיופים!

שרה אנג׳ל
ליד הרמזור

ה אי ק ס המקורי
לצערי לא הייתי במישרד באותה שעה, ועל כן הכתיב
קדר את הערותיו למזכירה.

הנה הן:

• לא החזיקו אותי באגף האיקסים. בנו במיוחד את
התא עבורי, ומאחר שלא רצו שיידעו את שמי, סימנו
איקס על הדלת. מאז החל להישמע המושג, אגף
האיקסים׳.
• כאשר יצא העולם הזה בכתבות עליי לפני 25
^שנה, לא שינו את תנאי החזקתי. במשך שבע שנים לאחר
מכן החזיקו אותי בתא מבודד.
• אף פעם בימי חיי בכלל, ובמיוחד לא לפני 25
שנים, נדונתי על איזשהו פשע שבוצע בישראל. כך שמה
שנאמר לא היה ולא נברא. לא נידונתי בכית־מישפט
אזרחי, ועורך־הדין יצחק טוניק לא ייצג אותי בבית
מישפט כזה, כי לא היה מישפט. לעומת זאת היה מישפט
בדלתיים סגורות, בבית־מישפט צבאי, בבניין סודי בפרדס
ליד רמלה. את התביעה ייצג שם היועץ המישפטי דאז,
חיים כהן, ואותי ייצגו עורכי־הדין אריה מרינסקי(ראה
יומן אישי) ,שמואל תמיר וישראל פיקל.
י י עד כאן דבריו של קדר. צר לי על אי־הדיוקים,
שהתבססו על מה שפורסם בעת הפרשה. קדר הוסיף כי
נדון על פי אישום מפוברק, שהתייחס לאירועים בחרל.
תיקונים אלה אינם נוגעים לנקודה שנראית לי כעת

כתבתי את הכתבה .״התביעה רוצה לערער, ואתם מכינים
את דעת־הקהל!״ אמרה.
האמת היא, שהכתבה האחרונה על שרה אנג׳ל נולדה
בישיבת־מערכת לפני כמה שבועות. מישהו דיבר על
סיפוריה של שרה אנג׳ל, המתפרסמים בחדשות, ועל
תמונות־הענק שלה ברחובות, ואז סיפר העורך סיפור
מעניין: הוא גילה כי בשנה הראשונה שבה בחר העולם
הזה באנשי־השנה שלו 1951 היה ביניהם גם ״פושע
השנה״ .אחרי פירסום הגליון התקשר עימו מי שהיה אז
מפקד מישטרת תל־אביב, יהודה פראג, ושאל אותו אם זה
נראה לו צודק לעשות גלוריפיקציה של פושע .״אם
הופכים פושע לגיבור לאומי, זה יעודד חיקו״״ אמר.
דבריו שיכנעו. מאז לא בחר העולם הזה עוד ב״פושע
השנה״.
סיפוריה של שרה אנג׳ל אינם אלא גלוריפיקציה
עצמית שלה. אין היא יכולה ואין היא מעוניינת לספר
בהם את האמת, מכיוון שעדיין תלוי ועומד עירעורו של
בעלה, שמעיה, על הרשעתו ברצח, וכן יוגש כנראה
עירעור על זיכויה שלה משני אישומי־הרצח. כדי לתת
מימר של אמת לסיפוריה, החלטתי לכתוב את הכתבה
שהתפרסמה.
בשיחה במכונית הספיקה שרה אנג׳ל לומר לי, כי היא
מצאה דרך ״להחזיר לנר, וכי היא תמשיך בה. ואומנם,
בשבוע שעבר התפרסמה כתבה קצרה שלה, שבה היא
עונה לעיתונאים שכתבו עליה. איני יודעת עד כמה
דייקה בדבריה על העיתונאים האחרים, אולם באשר לי
— אפילו רציתי, לא יכולתי לבקש ממנה ראיון אחרי
זיכויה, וזאת בגלל סיבה פשוטה: לא הייתי כלל בארץ
בתקופה שמלפני הזיכוי ועד אחרי שחתמה את החוזה
שלה עם חדשות.
אני מקווה כי בנושאים אחרים היא מדייקת יותר.

מ שקפי ה שמ ש ריי־באן זכו ל מוני טין
בינלאומי במ שקפיי ם ה טו בי ם ביותר
בעולם. אך הן גם ״ז כו״ ל חי קויי ם
וזיופי ם רבים.
עינית היבו אני ם הבלעדיים של מ שקפי
השמש ריי־באן שמח ה להודיע כי חברת
בוש אנד לומב, יצרני ריי־באן, הנהיגה
שיטה חד שה ו מ תו חכמת למניעת זיופי ם
ו חי קויי ם.
מעתה, כל זוג מ שקפי ריי״באן נושא תג
מיו חד (״פלומבה״) עם סמל החברה
ומספר סידורי, ש אינם ני תני ם לזיוף.
הקפידו על ה״פלומב ה״ ה מ מוספר ת,
המחוברת למ שקפי ם — הערובה
לריי־באן א מי תי.

נראה שההודעה על־כך תתפרסם עוד לפני
הבחירות, ותובלט מאוד בארץ.

מתח במישכן הנשיא
במלאות שנה לכניסת הנשיא, חיים הרצוג,
לתפקידו, יש מרירות לא־מעטה בקרב
עובדי־המישכן.
הם טוענים שנוצר ריחוק ביניהם ובין הנשיא ורעייתו,
אורה, בניגוד למה שהורגלו אליו בימי יצחק ואופירה נבון.
טענה אחרת קשורה במנהל לישכת־הנשיא, ניסן לימור,
המוגדר כקפדן וכחסכן, מעבר למה שהיה מקובל בעבר.

תי גונן י ך
בראו! מכחיש
אי־פירסום שמות החשודים והנחקרים בפרשת
המחתרת היהודית עורר השבוע גל חדש של
שמועות.
הבולטת ביותר אמרה שאורי בדאון, יועץ
לענייני־התנחלויות של שר-הביטחון הנוכחי
משה ארנס, חבר אישי ומי שהיה יד־ימינו של
אריאל שרון, נחקר בעניין המחתרת.
השמועה אמרה שרק בגלל מצב בריאותי, רום!?,
כביבול, הוא לא נעצר.
בדאון, תת־אלו!? במילואים, הכחיש שמועות
אלה בתוסח. .לא היו דברים מעולם,״ אמר.
״אינני קשור. לא נחקרתי. אני מקווה שלא
אחקר. זה פשוט לא נכון.״
גם יועץ בכיר אחר במערכת־הביטחון מעורב, לפי שמועות
המתהלכות בחוגי גוש־אמונים, בפרשת המחתרת.

הרבנים יבקרו בכלא
שני הרבנים הראשיים עשויים לבקר בקרוב את
עצורי המחתרת היהודית, הכלואים
בבית־המעצר במיגרש־הרוסים בירושלים.
בכך הם ייענו ללחץ שהפעילו עליהם רבנים מגוש־אמונים,
שדרשו מהם למלא אחר מיצוות ביקור עצורי־מלכות.

המערך 48 :
הריבוד 44 :
סקר פנימי, שהוזמן על־ידי מטה־הבחירות
של המערך, ושהוגש למוטה גור
בשבוע שעבר, עורר חרדה רבה ב מי ץ
מיפלגת־העבודה.
הסקר, שלא נועד לפירסום, קובע
שאילו התקיימו הבחירות עתה, היה זוכה
המערך ב־ 48 מנדטים בלבד, ואילו הליכוד
ב־.44
במערך מודעים לכך שתוצאות מסוג
זה עלולות למנוע משימעון פרם להרכיב
את הממשלה הבאה, משום שהליכוד יוכל
להרכיב קואליציה שבירה עם חלק
מהרשימות הקטנות.

המסכסך: ל1י
מקורביו של יצחק שמיר תולים את האשם
במתח בץ ראש־הממשלה והשר־ללא־־תיק,
אריאל שרון, בהדלפות מכוונות מטעם אנשי
דויד לוי.
יריביו של סגך ראש־הממשלה טוענים, שהוא משתלט על
מטה־הבחירות, מגביר את כוחו ומנסה בדרכים שונות
לפגוע בשאר ראשי־חרות׳,

העיסקה הגרמנית־סעודית
תבוטל
לחץ בלתי־פוסק של גורמים ישראליים בכירים
על ממשלת גרמניה ומוקדי־כוח אחרים שם
עשוי להביא למיפנה דרמאתי בעניץ עיסקת
טנקי ה״לאופרד״ ,שהגרמנים התכוונו לספק
לסעודים.
פליטת־פה של נציג בכיר בשגרירות גרמניה
בישראל חשפה זאת.

חלקת.מסופקים״ בחולן ן
בבית־הקברות העירוני בחולון מצוייה חלקת
קבורה מיוחדת ל״מסופקיס״ — לא־יהודים שהד
באמצע תהליך הגיור, או אחרים, שיהדותם
מוטלת בספק.
החלקה נמצאת במרחק מה מחלקות־הקבורה
הרגילות. ה״חברה קדישא״ איננה נותנת פירסום
לבך.

דירת שרון למכירה השר ללא־תיק אריאל שרון מוכר את
דירתו בצהלה. הוא בבר ביקש משובריה,
דשב־ראש רשות שדות־התעופה, אריה
גרוזבורד ואשתו פלור, לפנות את הדירה
בהקדם.
נראה שמכירת הדירה קשורה בהו־צאות־המימון
הגדולות, של מישפט־הדיבה
נגד השבועון.טיים״ ,שמנהל שרץ
בארצות־הברית.

בני־ספרא למערך

גופים חרדיים קיצוניים מירושלים ומבני־ברק מתכוונים
להצטרף לחרדים חיפאיים, שיימחו על סכנת ההתבוללות
במיסגרת האירועים בבית הגפן.
הם ידרשו לסגור את המקום.

קבלן ננסך בקשיי
קבלן גדול מצפון הארץ נמצא באחרונה
בקשיי־נזילות זמניים. נראה שהוא ייחלץ
מקשיים אלה בזכות הזרמה כספית גדולה של
מוסד פינאנסי ענק.

כך נתפס התכשיט!
התכשיטן אברהם כתר, המואשם בהוצאה
במירמה של מליוני־שקלים
ממישרד־התעשיה־והמיסחר, על ייצוא
תכשיטים, כשלמעשה הוא ייצא
דימויי־תכשיטים, נתפס לגמרי במיקרה.
אחת החבילות שהוא שלח לכתובת פיקטיבית בלונדון
נותרה באולם הנוסעים בנמל־התעופה היתרו. איש־הקשר
שלו איחר להגיע. אנשי־הביטחון חששו שהחבילה
ממולכדת ופתחו אותה. היא הכילה שיברי־אלומיניום, בעוד
שעל גב החבילה צויין שזהו מישלוח תכשיטים. הפרשה
דווחה לארץ, וכך החלה החקירה.
למרות שכבר הוגש כתב־אישום נגד התכשיטן, עדיין
בודקת המישטרה קשר בין פרשה זו ובין חצרו של אדמו׳ר
ידוע בגוש־דן, ממקורבי מישפחת התכשיטן.

מחריפה מילחמת הצהרונים סידרת ידיעות בלעדיות, שפורסמו באחרונה בצהרון
מעריב, גרמה להתרגשות רבה בבית ידיעות אחרונות.
השיא היה פירסום גירסת הנאשמים בהשתייכות למחתרת
היהודית, במעריב.
הצהרון, הטוען עדיין בכותרתו שהוא,הנפוץ ביותר
במדינה״ ,מתכוון להוציא בחודש הבא מוסף ציבעוני לאשה
ולבית, שיצורף לגליון באחד מימי השבוע. בידיעות
מחפשים תגובה הולמת, מפתיעה, למעריב.

הדמויות הסיפרותיות של ״מישל עזרא ספרא
ובניו״ יירתמו לתעמולת־הבחירות של המערך.
מחבר הספר, שהפך לסידרה טלוויזיונית, אמנון שמוש,
מכין עתה פניות של הנפשות הפועלות, שיקראו
למצביעים לתמוך במערך. הפניות ישולבו
בתעמולת־הבחירות, הן בעיתונות והן בטלוויזיה.

האמנים יפעלו בחשאי
קבוצת ״אמנים סופרים ומשוררים עם מיפלגת
העבודה״ ,שבבחירות הקודמות פעלה בגלוי
תחת שם זה, תפעל עתה הרחק מאור הזרקורים.
הדגש הפעם יהיה על עבודת״שטח ושימוע מצביעים
בשכונות ובעיירות ויובלטו האמנים המיזרחיים דווקא.

ספר עד ה״גוש״
הסוציולוג הירושלמי יצחק ערן, שמימצאי חקירתו על
גוש־אמונים סוקרו בהרחבה בהשבוע -יומן אירועים,
משלים כתיבת ספר על כך. האירועים האחרונים יזרזו את
הוצאתו־לאור.

הפתעה ב״דנות״
בחוגים הפינאנסיים ממתינים להתפתחות
מפתיעה בעניץ כניסת משקיעים חדשים
לחברת ההשקעות ״תות״ ,שנמצאת באחרונה
בקשיים.

ר 1ב לתורה ביסה־״
הצבעות בקלפיות ניסיוניות שנערכו בבתי־ספר יסודיים
שונים בגוש־דן הדהימו את המורים 60 .אחוז מתלמידי
כיתות ה׳־ו׳ תמכו בתחיה.

הדתיים נגד ״בית הגפך
המרכז התרבותי היהודי־ערבי בחיפה ״בית
הגפן״ הוא היעד הכא להסתערות חרדית.

באריאל ממתינים
דבהן־אורגד

תושבים באריאל רוגזים על כך ששר־האוצר, יגאל
כהן־אורגד, מציג את עצמו כמי שקשור להתנחלות, אך
למעשה עדיין לא גר שם.
הם ידרשו ממנו שיכריז בפומבי על התאריך שבו הוא
מתכוון לעבור עם מישפחתו לווילה, שבנייתה עריץ לא
הושלמה.

שניים אוחזין בהפועל
ראש המועצודהמקומית אזור, יצחק אליישיב, שנדחק
למקום וד 57 ברשימת המערך לכנסת, מבקש להתמודד על
תפקיד מזכ׳ל הפועל. אליישיב, ספורטאי בהווד״ מבקש
שמרכז הפועל יצביע על מועמדותו מול המזכ׳׳ל הנוכחי,
יצחק אופק. עתה הוא מפעיל שדולה לשם כך.

גלאי־שקר בבחירות
הנשק הסודי — הן של הליכוד והן של המערך
— במערכת הבחירות הוא בדיקת קולות
המנהיגים בגלאי־שקר.
תוצאות הבדיקות יפורסמו למחרת ההקלטה, וכל מיפלגה
תנסה להוכיח שדיברי היריב הם שיקריים.

במדינה

שניים נרצחו -אך אין רצח זאץ רוצחים

העם

אינני מאמין!

המחזה הנורא ביותר

החבלן ניגש אל הדלת
הממולבדת. הקצין ידע מה
עומד לר!רות. הוא לא צעק...
המדינה התנדנדה השבוע בין
הטראגי והמגוחך, בץ המבעית
והמצחיק.
המחזות המצחיקים נערכו כמעט
בכל המיפלגות והרשימות. לקראת
הגשת רשימות־המועמדים לכנסת הו
,1נערך ברשימות רבות מחול־שדים
אחרון, כשעסקנים נואשים עושים את
המאמץ האחרון להשיג את משאת-
נפשם: כיסא בכנסת.
לא היה כמעט אחד ביניהם שלא
היה מוכן למכור את סבתו תמורת
הפרס המיוחל. כדברי הבדיחה המפורסמת,
היה קיים ביניהם רק הבדל אחד:
היו שהיו מוכרים את הסבתא וגם
מספקים אותה, והיו שהיו מוכרים את
הסבתא ואף לא מקיימים את ההבטחה.
לא היה זה הצד המלבב ביותר של
הדמוקרטיה הישראלית. איש לא
העמיד פנים שהוא נאבק על דיעה
;כלשהי, שהוא לוחם על פיתרון מסויים
לבעיות המדינה והחברה. המאבק היה
במערומיו: הכל למען הכיסא, הכבוד,
ההטבות הכלכליות ורגש־ההתנשאות
הכרוכים במעמד של ח״כ.
המבחיל והמבהיל. המחזות
המבחילים היו עלולים להסיח את
הדעת מן המחזות המבהילים. הקארי-
קטורה של הדמוקרטיה הישראלית
היתה עלולה להסיח את הדעת מן
הסכנות המאיימות על עצם קיומה של
הדמוקרטיה.
תוך חשיפת מזימותיו של אירגון־
הטרור היהודי, הנהנה מתמיכתו הגלויה
של חלק ניכר של הציבור(ראה הנדון
ועמודים ,)10 - 11 התגלו מחזות
נוראים רבים. כאילו לא די בכך, בא
השבוע הדו״ח של ועדת־החקירה אשר
בדקה, כביכול, את פרשת הריגתם של
חוטפי־האוטובוס בדרום (ראה עמוד
,)8וגילה מחזות נוראיים נוספים.
אך מכל המחזות האלה, המחזה
הנורא ביותר היה זה שתואר על־ידי
חוקרי ההתנקשות בחייו של ראש
עיריית אל־בירה, איבראהים אל־טאוויל.

פי תיאור זה, ידע קצין־צה״ל על
הכוונה למלכד את מכוניתו של ראש־העיריה.
הוא עזר למבצעי־ההתנקשות
בעצה ובהדרכה. אלה מילכדו בלילה
את דלת המוסך של טאוויל מכיוון
שמכוניתו לא חנתה בחוץ, כמכוניות
עמיתיו.
למרות זאת יצא הקצין בבוקר עם
חבלן־המישטרה, ישראלי דרוזי, אל
מקום־הפשע, אחרי שקיבל הוראה להזהיר
את ראש־העיריה מפני ההתנקשות
הצפויה.
שיא השיסלות. הקצין — אדם
דתי, החובש כיפה לראשו! — ראה את
איש־המישטרה, אדם שהוא היה אחראי
לו, ניגש אל פתח המוסך, ישר אל תוך
מלכודת־המוות. הוא לא הזהיר אותו,
אף שבוודאי היו תריסר דרכים שבהם
יכול היה למנוע ממנו לגשת, מבלי
לחשוף את עצמו. הוא לא צעק לעברו,
הוא לא העמיד פנים שהוא מגלה את
המיטען, הוא לא עשה דבר כדי להציל
איש־ביטחון ישראלי ממוות.
החבלן הדרוזי ניגש למקום, נגע
בחוטי המילכוד. הפצצה התפוצצה
בפניו, והוא איבד את מאור שתי עיניו.
שום סימן אינו מעיד על כך שאותו
קצץ מתחרט על השיפלות הנוראה של
מעשיו. חבריו לא גינו אותו. לפי
התפיסה הדתית שלו אומנם תקף הכלל
״עין תחת עין״ ,אך נראה כי אין הוא
מחיל כלל זה על עצמו, שהרי הקורבן
אינו יהודי, לפי תפיסת הטרוריסטים
של גוש־אמונים, מי שאינו יהודי, כללי
המוסר האנושי והיהודי לא נולדו
למענו.
העולם הזה , 2439

התשובה מתבקשת מאליה.
צר לי לקבוע: אינני מאמין!
״העולם הזה״ סירב להשתתף
אינני מאמין למסקנות האלה!
המינוי לא היה אמין. החקירה. בקשר״ההשתקה. הוא הביא לפי לא
היתה אמינה. המסקנות אינן צוץ הפרשה מלכתחילה. יש להניח
כי שום חבר במערכת זו לא יתן יד
אמינות.
למלאכת טישטוש והעלמה.
על כן לא הוזמנה צלמת -העולם
הזה״.
כאשר החליט שר״הביטחון
ודי בעובדה פשוטה ונחרצת זו
עדי להטיל צל שחור על כל ה חקי רה״.

#בדי
ח ה עגומה

• נרצחים בלי רוצח
אחרי פירסום התצלומים שלנו,
ואחרי שהתצלומים של צלמים
אחרים עברו מיד ליד(אף שעיתו־ניהם
הסכימו, בפה מלא או
בחצי־פה, שלא לעמוד על פירטו־מם)
,שוב לא ניתן היה לדבוק
בשקרים הראשונים. לא נותר ספק

יש, אולי״אולי, חשד כלשהו
בחריגה כלשהי. שום דבר חמור.
אולי הוכו האנשים למות ב ש עה
שנלכדו. אולי אחרי שנלכדו.
לגבי הוועדה, אין זה משנה.
לא רצח, אלא לכל היותר חריגה
מצערת.

#שי ט ת ארס
אין ועדת־החקירה

על מה
מדברת!
אם לדון על פי המסקנות כפי
שפורסמו, אין הוועדה מתייחסת
לשתי העובדות הבולסות ביותר
בפרשה עגומה זו: תגובותיהם של
ראש״הממשלה ושר״הביסחון ביום
הרצח ולמחרתו.
ראש״הממשלה יצחק שמיר אמר
ביום הרצח כי •על כל מחבל לדעת
כי לא ייצא חי מפיגוע״.

נאמרו אחרי שקרה מה שקרה
בפרשת האוטובוס החסוף -והרי
אין עוד שום ויכוח על כך ששניים
מן החוטפים נרצחו אחרי לכידתם.
מכאן שקביעת הוועדה, שלא
היתה פקודה לרצוח שבויים, אינה
אמינה.
האם היתה קיימת החלטה של
הממשלה, או של ראש״הממשלה
ושר״הביסחון, שלא לקחת עוד
שבויים חיים!
האם החלטה כזאת, אם היתה,
עדיין עומדת בעינה, ורק העובדה
המצערת שבמיקרה זה היו נוכחים
עיתונאים, ושהדברים התפרסמו
בחו׳ל, יצרה את הצורך בטישסוש!

#חוו במצח
ועוד עובדה: מאז המיקרה, לפני

חוקר זורע
העדים לא הוזמנו
בחשאי על מינוי ועדת״החקירה
החשאית, כתבתי שזוהי ״בדיחה״.
בדיחה -מפני שאחד החשודים
העיקריים בפרשה הוא שר״הביט-
חון, משה ארנס, עצמו.
תחת מינוי ועדת״חקירה ממלכ תית,
בראשותו של שופט עליון,
כפי שהיה דרוש במיקרה בעל
השלכות כה חמורות, בא מינוי זה.
השר החשוד מינה ועדת״חקירה
פנימית, שחבריה נמנים עם מקו רבי
מערכת-הביטחון, ושבראשה
הועמד אלוף המקורב בדיעותיו
לרפאל איתן ולתנועת״התחייה.
זאת היתה בדיחה עגומה כשל עצמה.
הלוואי
ויכולתי לומר כי המסקנות
הפריכו, בדיעבד, את החששות
האלה.
ההיפך הגמור הוא נכון.

• העדה לא הוזמנה

התצלום של ענת סרגוסטי: אבו־ג׳אמע והקצין הבכיר

כדי לאפיין -חקירה״ זו, די
להצביע על עובדה אחת הזועקת
ממש לשמיים:
לפחותאחדמעדי ־ הר
אייההעיקרייםכלל לא
הוז מן לחקירה.
כוונתי לצלמת -העולם הזה׳,
ענת סרגוסטי.
אין זה מחדל אישי. והוא אומר
דרשני.
העולם הזה׳ הוא העיתון היחי די בארץ שגם צילם את החוטפים
שנלכדו חיים, ושגם עמד על
פירסום תמונותיו. תמונות אלה
אומנם פורסמו, אחרי מאבק קשה
עם הצנזורה, והחוטף המופיע בהן
זוהה על-ידי מישפחתו. היה זה
סובחי אבו־גיאמע, בן ,18 מבני-
סוהיילה ליד חאן״יוניס.
ענת סרגוסטי היתה יכולה
להעיד על מצבו של סובחי בעת
שצולם. היא יכלה לזהות את מי
שנכח בשעת הרצח.
יתכן שיש בפיה עוד פרטים
רלוונטיים לחקירה.
אך היא לא הוזמנה כלל להעיד.
מדוע!

מי האישי הזהות ידועה!
באוזני אדם נורמלי, הפירוש
הפשוט של אמירה זו, אחרי מיקרה
כזה, הוא שישנה החלטה לבל
להשאיר בחיים.מחבלים״.
למחרת היום, בשבת בבוקר,
שודרו דבריו של שר-הביטחון,
משה ארנס, שחזר על אותו הנוסח
עצמו.
נוסח זה זהה לגמרי עם דבריו
של אריאל שרון, שהסביר פעם את
שיטתו בעת המערכה שלו נגד
הפידאיון ברצועת״עזה- :לא הרגנו
שבויים. פשוט לא לקחנו שבויים״.
אי-לקיחת שבויים׳ כאשרהאוייב מרים ידיים ונכנע -זהו
פשע-מילחמה על פי החוק הבינלאומי
והחוק בישראל. על פקודה
כזאת מתנופף -הדגל השחור של
אי-חוקיות׳ ,כדברי שופט כפר״
קאסם.
עד היום הזה לא הסבירו שמיר
וארנס את דיבריהם אלה. הם לא
חזרו בהם, ולא ניסו כלל לתת להם
פירוש שונה מזה המתקבל על
דעתו של שומע סביר.
יש לזכור שהדברים האלה

כי שני חוטפים נרצחו אחרי
שנלכדו.
לא היתה לוועדה כל ברירה אלא
להודות בעובדה זו.
אך מסקנותיה קובעות מימצא
שהיה עלול להצחיק, אילמלא היה
מדובר בפשע בעל השלכות כה
חמורות:
שני אנשיםנרצחו. א ך
אין רצח ואין רוצ ח.
זהו, בקיצור אכזרי, מה שנובע
ממסקנות הוועדה.
כדי להשיג זאת, בא תיאור
המונע מראש איתור של רוצח או
רוצחים, ובמילא גם את הצורך
להעמיד אותו/אותם לדין על פי
התקדים של כפר-קאסם.
אם החוטפים נהרגו על־ידי
.מכות״ ,ואם המכות באו מידי
אנשים רבים ושונים, הרי שאי-
אפשר לזהות רוצח אחד או שניים.
ליתר ביטחון קבעה הוועדה שחלק
מהמכות האלה באו בעת ההסתערות
והיו נחוצות כדי למנוע אסון.
אין רצח. אין רוצח. אין מישפט-
רצח. אין פסק-דין.

שישה שבועות, לא נלכד אף מחבל׳
אחד חי.
העולם הזה׳ דיבר עם מישפ-חות החוטפים אחרי שקיבלו את
גופות בניהן וקברו אותן.
המישפחות היו במצב של פאני קה
נוראה, וכמעט ואי״אפשר היה
לדבר עימן. יש להניח שגם עכשיו
לא יעזו להגיד את האמת בפה
מלא.
אולם בעת חקירתנו, אישרו
המישפחות שהן קיבלו ובדקו את
גופות בניהן.
אף אחת מן המישפחות לא
קיבלה את הרושם כי הבנים הוכו
למוות. הדבר כלל לא עלה על
דעתן.
להיפך, מישפחה אחת אמרה כי
ראתה במצח בנה חור של כדור.
כל הגופות עברו נתיחה-שלא-
חר״המוות לפני שנמסרו למישפ־חות.
המישפחות ראו את הצלקות
הגדולות, שהן סימן־ההיכר של
נתיחה כזאת.
(המשך בעמוד )12

זה ה ת חיל ב בגיד ה הגדו ל ה עם ק 1ם ה מדינ ה
התהום הזאת תבלע את כולנו, את
המדינה שהקמנו, את החברה החופשית,
את הדמוקרטיה הישראלית, את
כל מי שיתעקש לחיות בארץ הזאת
כאדם חופשי.

ןסחתרתהט רו רי ס טי ת היהודית נולדה
( 1לפני 36 שנים, ביום שבו מכר דויד בן־גוריון
לעסקנים הדתיים את החינוך הישראלי.
המדינה והמחתרת קמו בעת ובעונה אחת.

הבגידה המונומנטלית שלבן־גוריון,
בגידתו בכל אשר האמין ודגל בו, היא
שזרעה את זרע הפורענות, שאת שרי־הבאושים
שלה אנחנו מתחילים לאכול
היום.
מתחילים — כי זוהי רק ההתחלה. בל תהיה,
בעניין זה, אשליה לאיש.
^ ציונות והדת היו, מלכתחילה, דבר
1 1והיפוכו. אוייבים בנפש.

קואליציות עם העסקנים הדתיים. אך הניגוד
הרעיוני העמוק נשאר בעינו.

לאומיות, מולדת, דמוקרטיה וחוק —
מכאן. דת, הלכה, משיחיות — מכאן.
ובאמצע — תהום שאין עליה גשר של
ממש.
* יגוד זה היה צריך לבוא לידי ביטויו העליון
^ ע ם הקמת המדינה.
זאת היתה צריכה להיות מדינה חילונית, על
פי הדגם המערבי — המדינה שהרצל וייצמן
וז׳בוטינסקי חשבו וכתבו עליה.

היתה צריכה להיווצר בה, כחוק,
הפרדה גמורה ביז המדינה והדת.

לוגיה הדתית, כפי שהדבורים נכנסו
לפגר האריה של שימשון.
יתכן שזהו ההסבר הנכון. יתכן שלא.

אך העובדה עצמה אינה נתונה
בוויכוח: בן־גוריון מכר לדתיים את
המקום האחד, שקבע את עתיד המדינה:
בית־הספר.
*ץ זה 36 שנים יש בארץ רק זרם חינוכי אחד:
1* 1הדתי.
יש זרם דתי רגיל, המכונה ״כללי״ .יש זרם
אולטרה־דתי, המכונה ״ממלכתי־דתי״ .יש זרם
אולטרה־אולטרה־דתי, המכונה ״עצמאי״ .ויש כל
מיני תת־זרמים גרועים עוד יותר.

הרבנים ידעו זאת. עובדה היא — אף
שכל מערכת־החינוך הישראלית מנסה
להעלים זאת — שכל גדולי־התורה של
הדור לחמו בבנימין זאב הרצל בשצף־
קצף. כשפיהם יורק אש וקללות.
גם הרצל ויורשיו ידעו זאת. הרצל הציע
לסגור את הרבנים בבתי־הכנסת במדינה היהודית
שתקום. זאב ז׳בוטינסקי התיר לשרוף את גופתו.
מכם נורדאו שנא את הדת, וחיים וייצמן בז לה.
כל אבות הציונות ראו בדת היהודית, במיקרה
הטוב ביותר, מעין. תחליף זמני ללאומיות.
התיאוריה היתה: בגלות לא היתה ליהודים מולדת
שתאחד אותם, וחסרו להם שאר הסממנים של
חיים לאומיים אמיתיים, כמו שפה משותפת.
בהעדר מלט מדבק כזה, מילאה הדת את החסר.

זאת היתה עדיין דעת הרוב הגדול
של היישוב העברי בארץ, כאשר עשה
בן־גוריון מה שעשה.

ך כון, עוד לפני כן נעשו פשרות. הרצל,
*1העיתונאי החילוני בווינה הנאורה, רצה
תחילה להקים את מדינת־היהודים בארגנטינה,
ורק באי־רצון רב הסכים להקימה בארץ־ישראל,
שנראתה לו בלתי־מתאימה בהחלט. משהסכים
לכך, שוכנע שאפשר לנצל את התחושה הדתית
של יהודים תמימים במיזרח־אירופה כדי להביאם
לארץ.

במיסגרת פשרה זו גם הסכים להפוד
את הטלית היהודית לדגל לאומי, במקום
הדגל בעל שיבעת־הכוכבים שהוא
המציא.

היה ברור לכל שזוהי פשרה טכסיסית בלבד,
שבאה להקהות את עוקץ ההתנגדות של הרבנים,
ואולי גם כדי להילחם בסוציאליסטים האנטי־ציוניים.
אחד״העם, ברדיצ׳בסקי ואחרים כתבו
הרבה על פשרה זו. לא היה בה כדי לטשטש את
הניגוד התהומי בין הציונות הלאומית והדת.
כך נהגו גם יורשיו של הרצל. ז׳בוטינסקי
העלים את השינאה העמוקה שלו לדת, כאשר
הקים את ״ההסתדרות הציונית החדשה״ ,ושילם
בה מס־שפתיים לדתיים. המנהיגים האנטי־דתיים
המובהקים של ״ארץ־ישראל העובדת״ הקימו

האמת הפשוטה היא שכל ציבור
המתנחלים, וכל המימסד הדתי המאורגן,
על רבניו הראשיים והזנביים, מתייצבים
בגלוי או בסתר מאחורי המחתרת
הרצחנית.

בעיניהם, זוהי ההתגשמות האמיתית של
האידיאל העליון — מלכות ישראל מן היאור עד
הפרת, גירוש הערבים מארץ־ישראל והריגת כל
המעז להתנגד, הריסת הדמוקרטיה הישראלית
והקמת מדינת־הלכה בעזרת פלוגות־מוות
ומחנות־ריכוז, מחיקת המיסגדים מעל פני הר־הבית
והקמת בית־המיקדש, מילחמת גוג ומגוג,
ובוא המשיח אחרי הריסת העולם במילחמה
גרעינית.

נשי גוש־אמונים, ושאר החוגים המגנים
\ 1ע ל המחתרת והמחפים עליה, משתדלים
בימים אלה להניח סביבה מסך סמיך של עשן.
זוהי מערכת־כיזוב, שנועדה לגייס למען המחתרת
את דעת־הקהל הלאומנית הפרימיטיבית.

בראש רשימת־הכיזוב עומדת הטענה
כי הבחורים הטובים האלה לקחו,
בסך־הכל ,״את החוק בידיהם״ .מכיוון
שהממשלה לא דאגה לביטחון המתנהלים,
נאלצו צעירים אלה להגן עליהם,
על מישפחותיהם וילדיהם, באמצעים
אחרים.
מי שקרא את חלף עם הרוח מכיר את
הסיפור הזה. בני הדרום המובס הקימו את
אירגון־הסתר שלהם, קו־קלוכס־קלאן, כדי להגן,
כביכול, יעל הנשים הלבנות מפני הכושים,
שהתירו כל רסן.

ומכאן גם המסקנה המתבקשת
מאליה: כאשר יהיו לנו חיים לאומיים
אמיתיים, מולדת, מדינה, תיעלם הדת
ככוח מלכד. מאליה היא תחזור ותהיה
עניינם של יחידים, נשים זקנות
וחלושי־דעת.

כך למדתי בבית־הספר הציוני בארץ־ישראל.
כשהייתי ילד בנהלל, היה שם צריף מט״ליפול,
ובו בית־כנסת לזקנים. איש מן המתיישבים לא
ביקר בו מעולם, הצעירים צחקו ממנו והתפארו
שכל רפת במושב מהודרת ממנו.
הדת נחשבה בארץ כשריד מן העבר, שייעלם
מן העולם תוך דור אחד או שניים. הנועזים
שבהוגי־הדיעות לא הסתפקו בכך ותבעו לפעול
לקבורתה לאלתר. הדת לא שמרה על היהודים
בגטו, אמרו, אלא שהדת הכניסה את •היהודים
לגטו. אומה עברית בריאה במולדתה אינה יכולה
לקום אלא על חורבות הדת היהודית, שהיא
אוייבת החיים הלאומיים ואוייבת החיים במולדת.

דיברי־ההסתייגות שנאמרו בחצי־פה על״ידי
אישים דתיים אינם אלא דיברי־שקר, דיברי
צביעות מתחסדת. אמת אמר האיש שקרא
לטרוריסטים, רוצחי הנשים והילדים ,״בנים
יקרים״.

אולם ה״קו־קלוכס-קלאך לא הוקם ולא
פעל למען מטרה תמימה זו. הוא קם כדי
להחזיר את הגלגל אחורה ולהשליט
באדצות-הברית את המוסר הגזעני של
בעלי־העבדים, שהובסו במילחמת־האזרחים.

הרבנים
דרוקמן וולדמן בפתח בית־חמעצר: בולם ביחד
בחוקה כתובה, כדוגמת החוקה האמריקאית.
היתה
צריכה לקום מדינה, ולה חוק אחיד,
שיפוט אחיד, צבא אחיד, ובראש וראשונה —
חינוך אחיד.

בכל אלה בגד דויד בן־גוריון.

הוא עמד על הקמת צבא אחיד, ועל כך שפך
דם. על כל השאר ויתר במעשה ציני, כשכרת
ברית עם העסקנים הדתיים. הוא מבר להם את
המדינה בנזיד־עדשים. הוא מכר להם את הצורך
בחוקה. הוא מכר להם את השיפוט בענייני
אישות. הוא מכר להם, בראש וראשונה, את
החינוך.
היסטוריונים ינסו למצוא הסבר למעשה־בגד
מחפיר זה, השקול כנגד כל הישגיו החיוביים של
האיש. הם יטענו כי ביקש למנוע מילחמת־אחים
בשעה מכרעת, שביקש לגייס את כל הכוחות
להקמת המדינה והצלחתה, שביקש להבטיח
מקורות מימון אצל יהודים דתיים, שביקש להקל
על מיפלגתו לתפוס את השילטון ולהחזיק בו
לצמיתות,
פסיכולוגים ימצאו, אולי, הסברים אחרים. הם
יטענו כי כל הציונים החילוניים האלה, האתי-
איסטים המופגנים, שוללי הדת מכל וכל, לא היו
בניבכי־ליבם אלא דתיים מוסווים. שזיכרונות־ילדות
היפנוטיים משולחן־הסדר של סבא,
מנרות־השבת של אמא, כיוונו את רעתם מתחת
לסף הכרתם. שבעצם לא יכלו לתאר לעצמם
יהדות בלי דת יהודית. שבבואם להקים ״מדינה
יהודית״ לא היו להם ערכים יהודיים מלבד
הערכים הדתיים, שלא היתד, להם השקפה
היסטורית יהודית מלבד התפיסה הדתית.

כאשר הקימה את המדינה כבר היתה
הציונות ריקה מתוכן רעיוני. היא היתה
קליפה ריקה, ולתוכה חדרה האידיאו־

מזה 36 שנים אין במדינה חינוך חופשי,
חילוני, נאור, הומאניסטי, המחנך לחיים לאומיים
בריאים בעולם רב־לאומי, לחברה פתוחה, למדינה
שבה הרת היא עניינו הפרטי של היחיד.

מזה 36 שנה לומד כל ילד ישראלי
שלהיות ישראלי נאמן פירושו להיות
יהודי, וכי אין יהודי אלא יהודי דתי.

הוא לומר שיש עולם של ערכים, שכולו דתי,
ושהשאר הוא ריקנות, זימה, סמים, גויים. שאדם
חילוני הוא אדם בלתי־שלם, פגום, נכה, מפני
שרק יהודי דתי הוא יהודי שלל אמיתי, זקוף־
קומה.
אולם גם הדת היהודית, ששלטה במימסד
הדתי, היתה פגר, בדיוק כמו האידיאולוגיה הציונית.

היא היתה — כפי שאמר הסופר
הדתי חיים באר — קליפה ריקה. ולתוך
הקליפה הזאת חדרו ״האחים היהודיים״
— כת הקנאים המשיחיים הרצחניים.
^ וקר של גוש־אמונים סיפר השבוע בטל(
1וויזיה כי כימעט כל ראשי גוש־אמונים
מנהיגי תנועת־ההתנחלות, ששמותיהם נקשרו
לאחרונה עם כנופיית הטרור, הם בני שנתון אחד
במוסד חינוכי דתי אחד.
ולא במיקרה.

קו ישר מוביל מן הבגידה ההיסטורית
של בן־גוריון ומיפלגתו אל החינוך
הדתי, מן החינוך הדתי אל ״גוש אמונים״
ומן הגוש אל המחבלים היהודיים.

אין כאן פשלה, טעות, סטיה, תקלה קטנה
בדרך. אין כאן דרך צדדית, שהסתעפה אי־שם מן
הכביש הראשי ומובילה לתהום.

זוהי דרד־המלד של ההתפתחות.
^יו.ו.ו.ו.ו.ויי.ו^.י ויי..יגנ

נ 1א ו 1ן ן 1ך י

כך גם מחתרת זו. היא לא ״לקחה את החוק
בידיה׳ ,כי רצח חפים־מפשע אינו מעשה חוקי.
הטענה כולה באה לעורר את הרושם שבעצם
תפקיד הממשלה הוא לרצוח נערים מיידי־אבנים,
להתנקש בחייהם של ראשי־הציבור הפלסטיני,
לערוך טבח במיכללה, להפציץ אתי המיסגדים
והכנסיות.
התנגדות הציבור הפלסטיני להתנחלויות,
שנשתלו בקירבו, ולא פעם על אדמתו, לא היתה
בלתי־צפויה. להיפך: אחת המטרות האמיתיות
של גוש־אמונים בעצם הקמתן של התנחלויות
אלה היא דווקא לעורר התנגדות זו, להחריף
את המצב, לגרום לאלימות הדדית גוברת
והולכת, כדי לספק את האמתלה הדרושה לגירוש
העם הפלסטיני מן הארץ.
באמצעות סיסמות כמו ״לקחת את החוק
בידיים״ או ״להגן על הנשים והילדים״ ניתן היה,
איכשהו, להסביר יריות על נערים ונערות
מיידי־אבנים. את הרצח במיכללה האיסלאמית
ניתן להסביר כניקמת־דם על רצח בחור־הישיבה,
כדי להרתיע. וכך גם את הנסיון לפוצץ את
האוטובוסים. אלה הם מעשי־רצח נתעבים, אך
לפחות אין הם סותרים את טענת־הכיזוב.
אולם השקר מתגלה לעין, כאשר מדובר על
הפעולות העיקריות של המחתרת — אותן
שבוצעו ואותן שהם עמדו לבצען. ההתנקשות
בחייהם של ראשי־הערים בשטחים הכבושים
אינה קשורה בשום הרתעה או נקמה. זהו טרור
פוליטי מן הסוג המובהק ביותר: הטלת אימה על
ציבור שלם כדי להשיג מטרות פוליטיות. ב־מיקרה
זה: גירושו מן הארץ.

הדבר בולט עוד יותר לגבי הפעולה
שנועדה להיות גולת-הכותרת: השמדת
המיסגדים שעל הר-הבית. זהו מעשה
פוליטי־דתי, הנובע מהשקפת־עולם
משיחית מטורפת, ושאין לו שום קשר
שהוא עם ״חוה בידיים״ ו״הבטחת
(המשך בעמוד )66

ארה הם תמונות 25 מנאשמי המחתות היהודית. הם הובאו השבוע לבית־המישפט

המחוזי בידושרים באוטובוס מישטות׳ ,ררא אזיקים ער ידיהם, כשמסביבם מויע

199ה 9ד111111)1111
קהל אוהויהם ותומכיהם. העצורים באו למקום בשידה עליזה, נכנסו בגאווה

לאולם בית־המישפט, נפגשו בשימחה עם בני־מישנחותיהם ויצאו מבית־

המישנט כשהם מחייכים וצוהלים, אחו׳ שהואשמו עדיד׳ התביעה בדצח

בזמן שדבג קו״ ת־ או ב ע
נחקה במי שטוה, ונגד ב1י
ה קיו יה הוגשו נתבי־אישום
ער וצח, חברה ו טוו ה
בירתה ענת סוגוסט׳ יממה
בקיויה, נאווחת אחת המתנחרות

ך רן^ \ 1ך* 1*11*1רותי נן־פינחס, יחד עם שני בניה הקטנים יעקוב(שנתיים וחצי, משמאל) ונחום(בן חמש
1111 111/111 וחצי) .רותי אירחה את כתבת העולם הזה בביתה שבקיריה. מאחוריה בניין ישיבת
קיריית־ארבע, שם מכהן הרב אליעזר ולדמן, שנעצר השבוע לחקירה בחשד שידע על ענייני המחתרת.

גילוי המחתרת היהודית בשטחים
הכבושים חשף לראשונה
את עולמם הרוחני של המתנחלים,
אנשי גוש־אמונים, המתייצבים
למעשה כאיש אחד מאחורי
המחתרת (ראה הנדון).
זהו עולם סגור ושלם, זר ומוזר,
המזכיר במידה רבה את התופעה
הפסיכיאטרית הידועה בשם,פא*
ראנויה ורה״ -מחלה שסימן-
ההיכר שלה הוא שהחולה גונה
שיטה הגיונית שלמה על הנחה
מטורפת. בכל שהשיטה שלמה
יותר -סימן הוא שהמחלה חמורה
יותר.
מהו עולמם הרוחני של חברי
המחתרת ושוחריהו ענת סרגוסטי
יצאה לשמוע ולהתרשם.
להלן הדיווח:
ך ן גשמי את רות בן־פינחס ביום
השלישי מול מיגרש־הרוסים בירושלים,
באזכרה־הפגנה־עצרת שערכו
אנשי ההתנחלויות וגוש־אמונים
לזכר שישה מחבריהם, שנרצחו בחברון,
ולמען חבריהם הרבים העצורים
באשמות שונות של רצח והשתייכות
לאירגון־טרור- .
רותי החזיקה בידה נייר־סטנסיל,
והתווכחה-בלהט עם חבריה. ניגשתי
אליה ושאלתי אם אני יכולה לראות
את הכרוז. היא הושיטה לי אותו
ואמרה :״רק תדעי, שרוב הציבור
מסתייג מן המישפט האחרון.״
הכרוז דיבר על אחריותה של
הממשלה למעשים המתרחשים בשטחים
הכבושים, ובסופו היה כתוב :״לא
באנו להצדיק כל מעשה.״
״זאת אומרת,״ שאלתי את רותי,
״שאתם מצדיקים את המעשים המיוחסים
לחבריכם?״ היא ענתה שאכן
זה כך. אחרי שראתה את הבעת
התמיהה שעל פניי, הוסיפה :״אם תחיי

שבוע בקיריית־ארבע, תביני גם את על
מה אנחנו מדברים.״
הסברתי לה שאני כתבת של העולם
הזה, ושאלתי אותה אם היא
מזמינה אותי אליה. היא השיבה בחיוב.
הגעתי לקיריית־ארבע בבוקר. רותי
ואליהו בן־פינחס גרים בדירה קטנה.
בקומה השלישית של אחד מבנייני־האבן
הגדולים של הקיריה. על הקיר,
מול דלת הכניסה, תלויה תמונה גדולה
של הרב צבי יהודה הכהן קוק( .אליהו,
כמו רבים מאנשי גוש״אמונים, למד
בישיבת מרכז־הרב בירושלים) .על
הקיר ממול תלויה תמונה של הכותל
המערבי ויהודים מתפללים בצירו.
בחדר־המגורים מערכת־ישיבה צנועה,
אפורה. ובצד כוננית גרושה
בספרים. להפתעתי, לא היו אלה
סיפרי־קודש. היו שם כל כיתבי ש״י
עגנון, סיפורים של בלזאק בעברית
וסיפרי דיקדוק עברי. רותי, כך הסתבר
לי אחר־כך, היא מורה לסיפרות
באולפנת הבנות בקיריה.
״אני רק רוצה להזהיר אותך,״ אמרה
לי רותי בטלפון, כשהודעתי לה שאני
באה ,״שיש לי שישה ילדים, ושתצטר־כי
הרבה סבלנות.״
הילדים לא היו בבית כשבאתי. רק
יעקב הקטן (שנתיים וחצי) ,שראשו
עטור שערות בלונדיות ארוכות,
ואליהן צמודה כיפה משובצת גדולה,
הסתובב סביבנו כל הבוקר.
רותי אוהבת לדבר, והיא עושה זאת
מהר. היא חברה בוועדודההסברה
שהוקמה אחרי שהחלו המעצרים. לא
הסברה כלפי חוץ, אלא כלפי פגים,
לאנשי־ההתנחלויות עצמם, שהתבלבלו
וקצת איבדו את הדרך אחרי
חשיפת המחתרת היהודית.
״העצורים הם אנשי־מעלד״״ אמרה
לי רותי — מישפט, שחזר כמה פעמים
באותו היום .״הם אנשים נהדרים, חבל
שאת לא יכולה להכיר אותם ולשוחח
איתם קצת״.

״ובכל זאת,״ ניסיתי לומר לה,
״מייחסים להם מעשי־רצח והטמנת
פצצות. העונש׳ על מעשים כאלה הוא
מאסר־עולם, ומה יהיה עם המישפחות
שלהם?״
רותי לא היססה :״זה כמו חייל
שיוצא לקרב,״ אמרה בהחלטיות ,״אם
הוא יצטרך לחשוב על הדברים האלה,
הוא לא ייצא למילחמה. ובכלל,
האנשים האלה הם כמו חיילים. הרי
מדינות־ערב הכריזו עלינו מילחמה,
ובעצם המילחמה לא הסתיימה. אנחנו
עדיין במצב של מילחמה, אז כל
הפעולות האלה שעשו החברים הן
פעולות של מילחמה, זה אינו רצח.
״תראי, צריך להסתכל על המצב
כמו שהוא. נניח שיש לך בית שקנית
אותו מעמידר. חיית בו במשך כמה
שנים, ואז נסעת עם המישפחה שלך
לחוץ־לארץ. היית כמה שנים בחוץ

וחזרת. באת לדירה שלך וראית
שמישהו אחר גר בה. את מנסה לומר
לדיירים שזו הדירה שלך, את מנסה
לומר לעמידר שזו הדירה שלך, והם
יודעים, אבל זה לא עוזר. מה את עושה?
״אז את אומרת: טוב, אני אקח חדר
אחד, והם יקחו חדר אחד. ולא לשכוח,
זו הדירה שלך. אתם גרים יחד במשך
תקופה, ואז פיתאום הדייר מתחיל
להציק לילדים שלך. את מנסה
להשקיט את המצב בטוב, וזה לא עוזר,
הוא ממשיך להציק לילדים. ואז הוא
מתחיל להרביץ להם. את צועקת
לעמידר והם אומרים לך — יהיה
בסדר, אנחנו נטפל במצב. והם לא
עושים כלום. ואז יום אחד הדייר השני
לוקח את הילד שלך וזורק אותו מכל
המדרגות ופוצע אותו. אז את כבר לא
יכולה יותר, ואת פוגעת בילד שלו.
והמצב הוא בלתי־נסבל. האפשרות

היחידה שיש לך היא לזרוק אותו מן
הדירה, מכיוון שזו דירה שלך, וזהו.
״תראי, למשל, הפגיעה בראשי-
הערים. הם היו מראשי הוועדה
להכוונה לאומית. הם בדיבריהם גרמו
לכך שאנשים משלהם יצאו ופגעו
ביהודים. אז אי־אפשר לומר שהיתה
כאן פגיעה באנשים חפים־מפשע. אלה
אנשים של אש״ף, שקוראים לפגוע
ביהודים. חם רוצים לזרוק אותנו לים.
בסך־הכל צריך לזכור, שכשהיתה
הפגיעה בראשי־הערים כולם שמחו,
והיה שקט במשך תקופה ארוכה. אז
עכשיו כולם באים ואומרים שזה לא
בסדר. אבל עובדה, זה עזר להשקיט
אותם לתקופה.״
והרצח של שלושת התלמידים
במיכללה האיסלאמית? — אני מנסה
להמשיך ולשאול.
״זה ברור שבמיכללה מלמדים את
התלמידים שלהם לשנוא את ישראל
ולהילחם ביהודים. אז זה לא רצח של
חפים־מפשע. הקם להורגך השכם
להורגו. זו פעולה פשוטה של הגנה על
עצמנו.״
והטמנת פצצות באוטובוסים, פעולה
שאילו הצליחה יכלה לגרום למאות
הרוגים ופצועים?
״תראי,״ ממשיכה רותי בשטף,
״היום זה כבר ברור, ואפילו נכתב
בעיתונות, שהפצצות האלה לא היו
אמורות להתפוצץ, זה רק היה איום,
ואלה ששמו אותן התכוונו להודיע
על־כך כרי למנוע את הפגיעה. וחוץ
מזה, וגם זה כבר נכתב, הם שמו שם
חומר־נפץ מאיכות גרועה, כך שגם
אילו היו מתפוצצות, זה לא היה גורם
נזק לסביבה״.

71111 ! 13^ 1 1 1שרר נחשון, מגרעין המתנחלים הראשון בקריית-
111111111 11 ארבע, שהגיע לחברון, התיישב במלון פארק
ואחר״כד נמימשל-הצבאי בעיר. שרה לשה בצק לאפיית חלות השבת.

להגן מ תון
הכלא

חיתי יש תשובה לכל דבר. הכל
ברור לה, והיא בטוחה בצידקת

דרכה. וכך היא מדברת. ובכל זאת, אני
מנסה להקשות ולומר — אבל אתם
באתם והתיישבתם במקום שהוא מלא
ערבים, אתם יושבים על אדמה ערבית!
היא אומרת :״הארץ היא שלנו, וזהו.
אלוקים נתן אותה לעם ישראל.״
אפשר להסביר הכל בהיגיון, דבר
יוצא מדבר, מסקנה נובעת מעובדה,
אבל כשמגיעים רחוק יותר יוצא
הטיעון הרתי: הארץ ניתנה לעם
ישראל, ועל זה אין בכלל ויכוח.
מנקודה זאת והלאה הם מוכנים
להסביר באריכות ובליווי דוגמות. רק
על הנקודה הזאת אין מה להסביר.
״וזה אבסורד,״ היא ממשיכה,
״שאנחנו, שהארץ היא שלנו, ואנחנו
יושבים כאן בכוח הזכות, נהיה מוקפים
בגדרות־ביטחון ובשומרים, ונפחד לצאת
מן היישובים שלנו, בעוד שהערבים
מסתובבים חופשיים ללא פחד.
זה מצב שלא ייתכן.
״פעם, לפני כמה שבתות, היתה
חגיגת בר־מיצווה במערה (מערת
המכפלה) .בעלי הלו בבוקר לתפילה,
ואני הייתי צריכה ללכת אחרי־הצהריים.
יצאתי מהבית והלכתי לכיוון
השער הדרומי של הקיריה. הסתכלתי

למישפחה דתית .״לפני .1967 כשהייתי
שומעת על כל המקומות האלה,
הייתי מרגישה אותם רק בתיאוריה.
אבל אחר־כו, כשראיתי אותם בעיניי,
פיתאום הרגשתי משהו פנימי.״
כשהיתה ההתנחלות המפורסמת בסבסטיה
היה אליהו, בעלה של רותי,
במילואים. רותי זוכרת שמאוד
התרגשה, ומייד רצתה לרוץ ולהצטרף
למתנחלים בסבסטיה. כשחזר בעלה
הביתה מן המילואים, הרגיע אותה
ואמר שפעולות כאלה אינן מתאימות
לאופי שלה, היא תוכל אחר־כך
להצטרף לגל השני או השלישי של
ההתנחלויות.
ואז הגיעה ההזדמנות, כשחיפשו
בית־ספר מיוחד לילדים. הזוג, שניהם
אנשי־חינון (הוא מורה בישיבת־נוער
באחד הסניפים של מרכז־הרב בירושלים)
,הסתובבו בכל הארץ, עד
שמצאו את תלמוד־תורה בקיריית־ארבע.
ושם, החליטו, ילמדו בניהם. הם
עברו לקיריה, והבנים לומדינבבית־הספר.
בשיטה מיוחדת^ .אבי השיטה,
מחנך ידוע, שתלמידיו והוריהם מעריצים
אותו, יושב היום במעצר ומואשם
בפשעים חמורים, שהעונש עליהם הוא

למטה. הייתי לבד והיה אור־יום. אבל
פחדתי לרדת לבד למטה. איזה אבסורד!
מרחק של רבע שעה הליכה מן
הקיריה למערה, בתוך הארץ שלי, ואני
פחדתי ללכת! עמדתי וחיכיתי שם
יותר מחצי שעה, עד שבא גבר עם נשק
וליווה אותי למטה.
״החיילים, שאמורים לשמור עלינו,
פוחדים לעשות משהו. חייל שעמד
בשמירה בבית־הכנסת אברהם אבינו
בחברון ראה שתוקפים מישהו, אבל לא
הגיב. למה? הוא הסביר לנו אחר־כך
שנשארו לו רק כמה ימים לסיים את
המילואים שלו, והוא לא רצה להסתבך,
מכיוון שאילו היה מתערב, היו חוקרים
אותו ואולי אפילו מענישים אותו. אז
מי יגן עלינו? האנשים שלנו עשו
פעולת־הגנה פשוטה, זה הכל. ואני
בהחלט מבינה ומצדיקה אותם. אין
ברירה״.
בצהריים התחילו להגיע הילדים
מבית־הספר תלמוד תורה. בית־הספר
הזה, הספירה לי רותי מוקדם יותר, היה
הסיבה העיקרית שבגללה באו ל־קיריית־ארבע
לפני שלוש שנים.
רותי נולדה וגדלה בבני־ברק

מאסר־עולם.
אך עובדה זו אינה מפריעה להורים
ולא לתלמידים. במיקרה הצורך, הסביר
אחד ההורים, הוא ינהל את בית־הספר
מתוך כותלי בית־הסוהר. כבר היו
דברים מעולם, והוא אפילו מביא דוגמה
מן המקורות.
הילדים הגיעו והתיישבו לאכול
ארוחת־צהריים. רותי ממשיכה לארח.
הקטנים הולכים להכין את השיעורים.

ניתב׳ אישום

הוגשו השבוע נגד 27 איש מחברי המחתרת היהודית. כיתני״האישום מייחסים
לנאשמים חברות באירגון טרור, רצח ונסיונות לרצח ופשעים חמורים אחרים.
הנאשמים 25 ,במיספר, הובאו באוטובוס מישטרתי לבית-המישפט בירושלים. השניים האחרים הובאו למחרת.
השני ממשיך להציק לו וזורק עליו
משהו. הוא צועק וקורא לאמא שלו,
והיא שוב אומרת לו: יהיה בסדר, אני
אחראית. והוא ממשיך להציק לו, זורק
עליו חפצים ופוגע בו פיסית. והאמא
אומרת עוד מעט, אני אדאג לזה.
והפגיעות מחריפות והאמא לא עושה
כלום.
״זו הרי מציאות בלתי־נסבלת. כולם
אומרים שהם לקחו את החוק לידיים.
לא אמרו שהם מפירי״חוק. אז מה זאת
אומרת, לקחת את החוק לידיים?
כלומר — ישנו חוק. ומי שמופקד
לבצע את החוק לא עושה זאת.
האנשים האלה פעלו כדי למנוע אוב־דן־חיים
נוספים. הם לא ששו לעשות
ואת. הם פשוט עשו מה שהממשלה
היתה צריכה לעשות.
״גורמי־הביטחון יורעים איזו תשובה
צריך לתת למהומות של הערבים,
אבל הם מוגבלים מבחינה פוליטית. אז
לא נותרה ברירה לאנשים שחיים
בשטח.
״שר־הביטחון נותן הוראה לחיל־האוויר
להפציץ מיבנים בביקעה בלבנון,
מכיוון שהמחבלים באו משם.
איך מסבירים את זה? זה מניעה? זה הרי
לא מונע מאחרים לבוא משם. אז ברור
שזו נקמה. אז אם נקמה זה מלוכלך,
אסור גם לממשלה לעשות פעולות־נקמה!

,לגרש

^ הערבים ד
קראת שעות אחר־הצהריים
/היא התעייפה מלדבר ולהסביר,
ושאלה אותי אם אני מעוניינת לפגוש
אנשים אחרים בקיריה. השבתי בחיוב,
והיא ניגשה מייד לטלפון. כאן נכונה
לה אכזבה מרה .״אני לא מוכנה לדבר
עם מי שנפגש עם אש״ף!״ ענתה לה
חברה אחת .״אני נכוויתי מספיק
מעיתונאים!״ ענתה אחרת.
כולם הסבירו לה שהיא עושה טעות
חמורה, שאסור לה לדבר עם עיתונאים,

ובוודאי לא עם עיתונאית של העולם
הזה.
רותי נכנסה ללחץ. אולי קצת
הצטערה על כל ההרפתקה, אבל היה
מאוחר מדי.
״היא כבר אצלי, ואיו מה לעשות!״
הסבירה לחברותיה ,״הגישה שלי היא
אחרת — היא יהודיה, וזהו. בכל יהודי
ישנו ניצוץ, ואני מאמינה לניצוץ
היהודי שבה!״
״אולי אני אצטער אחר־כך,״ אמרה
לי, אחרי כל שיחת-טלפון שהביעה
סירוב להיפגש איתי .״אולי אני
נאיבית, אבל אני מאמינה בכל בן־אדס,
ובעיקר בניצוץ שיש בכל יהודי.״
אחד מן האנשים שאליהם צילצלה
רותי הסכים לדבר איתי, אבל רק
בטלפון, לא להיפגש. הוא גם ביקש
להישאר בעילום שם. גם הוא, כמו
רותי, מצדיק את המעשים המיוחסים
לחבריו המחתרתיים.
״תארי לך,״ הוא אמר לי במיבטא
אנגלו־סאכסי ,״שאמא עומדת במיטבח
ושני הילדים שלה נמצאים בחדר
השני. אחד מציק לשני והוא מתלונן
לאמו. האם אומרת לו שיהיה בסדר.

״עובדה שהמעשים שעשו העצורים
— עזרו. אחרי הרצח במיכללה היה
שקט מוחלט בחברון. ממשלת־ישראל
צריכה לגלות חוט־שידרה ולשמור על
ביטחון אזרחיה — ערבים ויהודים.
״האנשים האלה יצאו להגן על
המישפחות שלהם ועל מישפחות חבריהם.
זו אחריות שהם לקחו על עצמם.

״גגד שילטון
דמוקרטי!״
^ ם הברירה היא שהילדים
1 ייפגעו, או שהם יראו את אבא
שלהם פעם בשבוע בבית־הסוהר, אז
הם בחרו באפשרות השניה.
״ישנן שלוש אפשרויות לפתור את
המצב: לגרש את הערבים, לגרש את
היהודים — כלומר להגיע לפשרה
טריטוריאלית, או להמשיך לחיות ביחד
ולהמשיך לפגוע אחד בשני.
״ברור שלא ניתן לחיות בדו־קיום.
אני שמעתי לפני כמה ימים ערבי
מאבו־גוש, ערבי מתון, איש מוכר
ואהוב ונחמד, שמעתי אותו אומר

בלהט הוויכוח: אנחנו געשה לכם כמו
שעשינו בחברון ב־ ,׳29 זאת אומרת
שאין אפשרות לרו־קיום.
.״האפשרות היחידה שנשארת היא
לגרש את הערבים!״
ניסיתי לרבר איתו על מוסר, אבל
הוא היה נחוש בדעתו :״זה המוסר
היחידי שאפשר להצדיק אותו —
גירוש. אפילו בתנ״ך, כל הדמויות
החיוביות היו דמויות שהיום היו
מגדירים אותם כמשיחיים. והם עשו
מעשים כאלה. אפילו משה רבנו, שהרג
את המצרי. גם אז היו סמכויות של
מלכות, ובכל זאת הוא הרג אותו.
״וחוץ מזה, בשאלות־מוסר כדאי
לשאול רבנים, מכיוון שהם המומחים
בדברים האלה. למרות שאני בטוח
שהם ישללו את המעשים מטעמים
פוליטיים. הם הרי יושבים ברבנות
הראשית במישרה נעלה, והם צריכים
להתחשב בנסיבות הפוליטיות. רבנים,
שלא חיים בתוך הסיטואציה הזאת ולא
מבינים את המצב, קשה להם להבין
מהם המניעים. וכך, כמו בכל נושא
פוליטי, הם עונים מה שצריך, ולא מה
שהם חושבים.
״צריך כל הזמן לזכור כמה יהודים
נהרגו וכמה ערבים נהרגו מאז מילחמת
ששת־הימים, למרות שהיהודים חיים
מאחורי גדרות ומסתובבים עם נשק.
״אני לא מגנה את פעולות המחתרת
היהודית. למה הערבים לא מגנים את
פעולות המחבלים שלהם? זו הארץ
שלי! אני לא שולח אנשים לעמאן
לעשות פיגועים. ופעולות שנעשות
מעבר לגבול, אלה פעולות של הממשלה,
לא של יחידים״.
אחרי שיחת־טלפון נוספת, הסכימה
אחת מחברותיה של רותי להיפגש
איתי. רותי שלחה את ילדיה לחברים
למישמרת, ושתינו צעדנו לביתה של
שרה נחשון.
שרה היא מן הוותיקות בקיריית־ארבע.
היא הצטרפה אל אנשי קבוצת־לווינגר
מייד אחרי שעזבו את מלון
פארק בחברון ועברו לגור בבניין ה־מימשל
הצבאי בעיר, ב־. 1968
שרה היתה בהריון כשבאה לבניין
המימשל. בנה שנולד, שניאור־חברון,
היה הבן הראשון שנולד למתנחלי חברון.
שרה
עמדה במיטבח ולשה בצק
לחלות לשבת. היא סיפרה כי רצתה
לערוך את ברית־המילה של הבן
במערת־המכפלה בחברון, אך משה דיין
ביקש להימנע מן העניין, מכיוון שהיין,
בתוך המיסגד, כך הסביר להם, יעורר
את רגשות המוסלמים. שרה ויתרה, אך
כשנולד הבן השני, החליטו לערוך את
הברית במערת־המכפלה.
כאן היא מפסיקה את עבודתה
ומראה לי אלבום תמונות, ובו מיברקים
מכל ראשי השילטון דאז להולדת בנה.
היו שם מיברקים של יגאל אלון, יוסף
בורג, רחבעם זאבי, חיים בר־לב,
אליעזר שוסטק, שמואל תמיר, ראובן
(המשך בעמוד )13

—אינני מאמין!

יובל נאמו ווכב ער סוס המחתות
* ¥ד לפני שבועיים היתה תנועת
ז^התחיה שרויה באווירת נכאים
אמיתית. הליכי האיחוד עם ״תנועת״
צומת של רפול היו יגעים, וגרמו
למרירות קשה בקרב עסקני התחיה.

ח״כ גאולה כהן הצליחה,
אומנם, להישאר במקום השלישי,
אבל תוך התבזות חמורה.
האשה, שניהלה בכנסת ה־סו את
כל המאבקים הפרלמנטאריים של
התנועה — יובל נאמו ישב בממשלה.

פאשיסטים, היה הראשון שהסיק את
המסקנות .״הוא ירד מהאנדרטה בימית
ישר לזרועות מחריבי העיר ומוסריה
לאנוור אל־סאדאת,״ אומרים עליו
חבריו לשעבר.

עם זאת, יצר הנגבי מעין
גשר בין התחיה ובין הליכוד,
גשר שבו עברו צעירים לא-
מעטים. רבים טוענים שהוא
״מחמם את הכיסא עבור אמא״,
אבל יתכן שטענה זאת אינה

להשמיע קולות, שהתפרשו כתמיכה
בפשע המתועב שהתבצע ביוני 1980
נגד ראשי־העיריות בגדה, הסלים
בדברי שבח על הנאשמים, בהגדרות
״מדעיות״ של ההבדלים בינם לבין
טרוריסטים אחרים, עד שהואשם בכר
שהוא מהווה את ״הזרוע הפוליטית״
של המחתרת.

חברו של נאמן, בני קצובר,
מראשי גוש אמונים, שזכה
בשבחים מסי יפי־הנפש היוניים
— שהתמחו לאחרונה
בהענקת לגיטימאציה למתנחלים
הפאשיסטיים — זנח גם
הוא את פוזת ״ורתר הצעיר״
שלו. אחרי שבועיים של
״התלבטויות״ ו״חשבון נפש״
סאכריני, הוא חזר לעצמו,
הופיע בתוכנית הפופולארית
״ערב חדש״ בטלוויזיה, וחלק
שבחים נלהבים למבצעי הפשעים.
״אנשים
יקרים״ ושאר המרגליות
שפיזר קצובר, היוו לא רק הכשר
לאירגון הטרור, אלא גם הבטחת
תמיכה פוליטית, ואפילו חומרית
לפושעים(אם יורשעו).

תמיכה

^ בפושעים
שתי ההופעות הפוליטיות
/האלה, וכל המניפסטים של הרבנים
למיניהם — (שהוכיחו לכל
המפקפקים שאין כל קשר בין רוב
הרבנים ובין עמדה מוסרית כלשהי) —
התלוו תופעות ספונטניות, אמיתיות,
ברחוב.
הגדה כולה — החלק המתנחל
שבה, כמובן! — נערכה לתמיכה

(המשך מעמוד )7
לשם מה היה צורך להוציא את
הגופות מן הקברים ולערוך להן
נתיחה שניהן מה היא היתה צריכה
להוכיח!

• ושימת המנחים
שום דבר במסקנות ה״חקירה״
הזאת אין בו כדי לשנות את העובדות
היסודיות:
שני חוספים נלכדו חיים, וככל
הנראה גם בריאים ושלמים.
שניהם נרצחו בשעה שהיו
במישמרת חוקית של כוחות־הביטחון,
דבר המהווה פשע-
מילחמה.
במקום נכחו שר־הביטחון, הר־מטכ׳ל,
קצין־צנחנים־וחי״ר-ראשי,
ראש השב־כ ואישים בכירים
אחרים.
באותו יום הכריז ראש-המט-
שלה כי ״על כל מחבל לדעת שהוא
לא ייצא חי מפיגוע ״.למחרת היום
חזר שר״הביטחון על אמירה חד״
משמעית זו.
כל מי שביצע את המעשה הוא
רוצח על פי דיני ישראל, ופשע זה
אינו מתיישן.
אחת המישפחות טוענת שבנה
נורה במיצחו.
ועדת-החקירה לא היתה בלתי״
תלויה, אלא מונתה על״ידי מי
שמטבע הנסיבות נופל עליו חשד
כבד.
הוועדה לא הזמינה עדי״ראייה
מהותיים.

• אונס את ובין
אחרי מינוי ועדה זו פירסם
״העולם הזה 2.5.84 בשערו את

הודעות שיקריות, שפורסמו שנעשה הכל כדי לטשטש את
העניין ולמנוע את גילוי האמת,
ושהוא נאות למנות את ועדת-
החקירה הפנימית והחשאית הזאת
(שפורסמה רק בדרך של הפרת
כללי הצנזורה) רק אחרי שנוצר
לחץ לאומי ובינלאומי שאי-אפשר
היה לעמוד בפניו.
הוא שיקר באמרו כי כל העדים
הוזמנו לוועדה. הוזמנו רק העדים
שאפשר ״לסמוך עליהם״.
דבריו על תפקידו של הרמטכ״ל
במקום עוברים את גבול המגוחך.
הוא נמצא במרחק של כמה מטרים
ממקום־הרצח, והיו דרושים לו
ימים כדי לדעת מה קרה! אילו זה
היה נכון, היה מקום לפקפק
בכושרו.
התכחשותו של ארנס לאחריותו
המיניסטריאלית -אחריות מובנת
מאליה במישטרים שארנס מתיי מר
לדגול בהם -אינה מוסיפה לו
כבוד. וגם נוכחותו במקום, ליד
מקוס-הרצח, אומרת דרשני.
וכדי שהתמונה תהיה שלמה, בא
הדובר המוסמך של המערך ומצטרף
-כמו תמיד! כמו תמיד! לקשר
הטישטוש. דבריו של יצחק רבע,
שהרעיף שבחים על הוועדה ועל
האלוף זורע, הם המשך נאמן לדרכו
בעת מילחמת-הלבנון, כאשר הר עיף
שבחים דומים על אריאל שרון.
מי שמתגעגע אל ימי המערך -טוב
שבאה תיזכורת זו כדי לחסוך לו
אכזבות מרות.
ועל כולם עולה הטלוויזיה,
שהפכה מכשיר של שטיפת-מוח
וכיזוב בנוסח של דמוקרטיה
עממית, ומשדרת דברי שקר, הבל
וטישטוש, עד כי חייב אדם לתמוה

קלף בחירות
ואילו חנן פורת היה ח״ב מנומנם —
נאלצה לנהל מאבק קשוח על מקומה,
הצטיירה לראשונה בעיני הציבור כרו-
רפת כיסאות. בחוגים הלאומניים אף
האשימו אותה, בפומבי, שהיא היתה
מוכנה לוותר על נכס אלקטוראלי כמו
רפול, עבור המקום השני ברשימת
התחיה.
גם נטייתה הברורה של כהן לליכוד,
בעיקר תחת מנהיגותו של חברה
למחתרת, יצחק שמיר, הורידה מאור
את מניותיה בתנועה.
גאולה יצאה מהמאבק שבורה
ומלאת התמרמרות.

נאמן הפך לשליט הכל-יבול,
רפול נאלץ אף הוא לדכא
מרידות ב״צומת״ ,כדי להופיע
במקום ריאלי — השני —
ברשימה הלאומנית המשותפת.
המוראל,
כללית, היה נמוך.
אך לא רק הבעיות הפנימיות העיקו
על אנשי התחיה. הצלחתו של השר
אריאל שרון במרכז חרות לפני יותר
מחודש — 42 אחוזים מול שמיר —
נגסה אף היא בתמיכה בתנועת התחיה,
אפילו כשהיא מתוגברת על־ידי רפול.
רבים בשטחים הכבושים שומרים
אומנם טינה לשרון, בשל חלקו בחיסול
הישובים בפתחת־רפיח ובסיני, אבל
היחס אליו בחוגים אחרים עדיין מלא
הערצה.

״כיסא
עבוד אמא״

עץ חי הנגבי, בנה של גאולה כהן,
עוזרו של שר־התחבורה חיים קור־פו,
ואחד המסיתים הגדולים בהפגנה
שהביאה לנפילת אמיל גרינצווייג בידי

12 _ 1

אלא רכילות זדונית, האופיינית
לפוליטיקאים בכל צידי המפה
הפוליטית.

בתחילת מאי היו הסקרים הסודיים
של אנשי מנגנון התודה, אפילו אותם
שנערכו בשטחים, פסימיים למדי.
פרישתו של חנן פורת, פעילותו של
ח״ב חיים דרוקמן לאיחוד בין מצ״ד
ובין פועלי־אגודת־ישראל, תחושת
ההתפוררות בהתחיה, המו״מ המכוער
עם צומת — כל אלה יצרו בריחה
משמעותית של בוחרים לעבר מים־
לגות ימניות אחרות, כולל הליכוד.
עם הופעת הידיעות על גילוי
אירגון הטרור היהודי, סברו רבים׳
שגזר־דינה של תנועת התחיה נחרץ.
אנשי ההתנחלויות בשטחים הכבושים,
גוש־אמונים ואף מנהיגי התחיה מיהרו
להסתייג מהנאשמים. ברשימות בעיתונים
נחשפה מעין רוח נמוכה,
התחטאות, צדקנות, בקשת אהדה
והבנה, אפילו רחמים .״ישראל שחטא
— ישראל הוא״.

בשבוע האחרון חל מהפך
מוחלט בעמדת גוש־אמונים
וראשי התחיה ביחס לטרוריסטים.
הפוזה ההתנצלותית
נזנחה, הטון הסך בוטח. התוכן
החדש: כמעט תמיכה, ולפעמים
יותר מזה, לעושים
ולמעשים.
עידן חדש.
הראשון שתפס את השינוי בהילכי־הרוח
בקרב הציבור הלאומני־דתי היה
דווקא שר־המדע, יובל נאמן. יכול
להיות שהוא ד״ר סטריינג׳לאב, אבל
הוא גם פוליטיקאי, שעלה על הגל,
כאילו כדי להצדיק את הרקע
הביצועיסטי־רפ״יסטי שלו. נאמן החל

בעצירים. מגביות, ארוחות מלכים, גיוס
עזרה בירושלים הלאומנית (אבל
החרותניקית) ,עצומות ברחובות הבירה,
שקראו לציבור בגלוי לתבוע את
שיחרור הנאשמים.

כל אלה חברו יחד, כדי
להוביל בל משקיף אובייקטיבי
למסקנה ברורה: הרחוב, שינק
במשך 17 שנים את תורת
מנחם בגין והימין הקיצוני,
רואה במרצחים ובמחבלים
האלה גיבורים לאומיים.
יובל נאמן קלט, לכן, שכל זיהוי
בינו ובין המחתרת משרת את צורכי
הבחירות שלו. הוא איים, אומנם,
במישפט דיבה נגד יוסי שריד,
שהאשים אותו בתמיכה פוליטית
בפושעים, אבל למעשה הוא ניצל את
ההאשמה לצרכיו. .יש עור שלושה
מנדטים להתחיה״צומת, בשל פרשת
המחתרת,״ אמרו להעולם הזה
עסקנים צעירים בתנועה.

אריאל שרון קולט היטב את
המסר. לכן גם הגביר את
התקפותיו על שמיר, האחראי
להעמדת העצירים למישפט,
ולעצם לכידתם.
עד ה־ 23 ביולי יתקיים מאבק סמוי
וגלוי בין פלגי הימין הקיצוני, כולל
השלוחות בתוך הליכוד, על קולות כל
היהודים, גם תושבי ישראל בתוך הקו
הירוק, התומכים בליבם במחתרת.
למשקיפים פוליטיים אין ספק,
שתנועת התחיה תזכה במירוץ הזה,
ותקצור פירות אלקטוראליים רבים,
אולי שלושה מנדטים, מפרשת חשיפת
הטרור היהודי בשטחים הכבושים.

דדים ברעם

תמונתו של האלוף (מיל ) מאיר ומתחת ראש״הוועדה,
זורע,
לתמונה נשאלה שאלה :״חקירה או טישטושד באותה שעה שאלתי את עצמי
איך ניתן לטשטש מיקרה, שבו
העובדות הן כה ברורות, וכה מדברות
בעד עצמן.
חששתי שיימצא איזשהו רב-
טוראי מיסכן, שעליו תוטל כל
האשמה.
הוועדה לא עשתה אף את זאת.
היא עשתה מלאכת מחשבת. היא
השכילה להביא מימצאים שלפיהם
אף אחד אינו אשם. בסך הכל כמה
אנשים חרגו קצת מן הנורמה
הטובה.
ושר-הביטחון, הקנאי החייכן,
הוסיף למסקנות דברי־התחסדות,
המעליבים את האינטליגנציה של
אדם סביר.
אין לארנס אף מילה אחת להגיד
על נוכחותו שלו עצמו במקום -מה
עשה שם, מה אמר שם.
אין הוא מזכיר את העובדה

כיצד איש כמו חיים יבין ממשיך
להשאיל את פניו וקולו לעבודה
מלוכלכת זו.

• ועוח־חקזה
מונרנח״ת!
כל זה מוביל למסקנה אחת
ויחידה:
יש למנות לאלתר ועדת״חקירה
ממלכתית, בראשות שופט עליון,
על פי חוק״ועדת״החקירה. רק בה
יש סיכוי שהאמת תצא לאור.
אי-אפשר -ואסור -להאמין אף
למילה אחת שנאמרה בדרך
אחרת.
הדיבורים על חקירות של
המישטרה האזרחית והצבאית הם,
בנסיבות אלה, לעג לרש.
בהעדר חקירה של ממש, הנגע
לא יבוער -ויוסיף להתפשט -עד כי
יערער את יסודות צה׳ל ושאר
זרועות-הביטחון.

אורי אבנרי

״הערבי מבולבל, הוא לא יודע לאן
הוא שייך. לאש׳ף אסור לו להשתייך,
לירדן הוא לא יכול, לשתף פעולה עם
ישראל הוא פוחד. אבל אם הוא יידע
שיש שילטון ישראלי וזהו, הוא לא
יהיה מבולבל.
״מי מן הערבים, המוכן לגור ולחיות
תחת ממשלה יהודית ולקבל ריבונות .
ולא להילחם, שיישב פה, אחרת צריך
להעביר אותם לירדן. זה דבר שהיה
צריך לעשות עוד ׳במילחמת ששת־הימים.
בזמן מילחמה אין בעיות, אז
אפשר היה להעביר אותם, תוך כדי
הקרבות, ואיש לא היה אומר מילה.
״אני אשה פשוטה, אני לא יודעת
פיתרונות. אני יודעת רק מה זה דין
תורה. אני נגד שילטון דמוקרטי.
הדמוקרטיה הגיעה לשיא השיפלות.
והנד״׳ היא אומרת, ומזדרזת לצטט מן
המקורות, מסכת סוטה ,״אני אשה
פשוטה וקטנה, אני לא קובעת כלום,
אבל כאן כתוב: בעיקבות משיחי
חוצפא ישגא, יוקר יאמיר, הגפן תתן
פריה והיין ביוקר ומלכות תהפוך
למינות (כפירה) ואין תוכחת״ .זה
בדיוק המצב עכשיו. ולהשם פיתרונים.
יש אלוקים שבשמיים שמסדר עד
למות. בגלות העם סבל, עכשיו אנחנו
בארץ־ישראל ואני צריכה ללכת פה
בגאווה ולא לפחד׳.
אולי בכל זאת אפשר לחלק את
הארץ, ואו יהיה יותר שקט? אני שואלת
את שרה.
״לחלק את הארץ, שהשם הבטיח
לנה הרי אץ דבר כזה, עם פלסטיני.
עובדה שעד 1967 הם חיו תחת שילטון •
ירדני. זה השמאלנים המציאו את העם

הפלסטיני! י ,
״האנשים האלה (העצורים) ע שו׳
דברים, כי הממשלה הפקירה אותם, אם
היו לוקחים כמה ערבים, שזרקו אבנים,
ומעבירים אותם את הירדן, אז לא היו
עצורים היום. פיצוץ בתים זה לא עונש.
מחר אש״ף שולח להם כסף, והם בונים
בית יותר יפה. גירוש זה עונש, פיצוץ
בתים — לא!
״הבא להורגך השכם להורגו!
״בחברון ישנו אבסורד נורא: אנחנו
מוקפים גדרות, והערבים מסתובבים
חופשי. ערבי שזורק אבנים — צריך
לגרש אותו. יהודי חרדי שזורק אבנים
בכביש רמות צריך להעניש אותו, אבל
לא לגרש, מכיוון שהוא האח שלי, הוא
גר כאן.״
אם ככה, אני אומרת לה, אם את
חושבת שהערבים צריכים להחזיר לך
את הבתים שלך בחברון, למה לא
תחזירי להם את הבתים שלהם ביפו?
״זה דבר אחר,״ היא עוגה ,״בזמן
המילחמה הערבים ברחו מיפו ומחיפה,
ופה בחברון היהודים נטבחו ונהרגו
חפים־מפשע.
״אני יושבת כאן, ואני מקבלת את
מטר־האבנים. צריד לגרש אותם!

* * ענייו של
הארה

שואלת אם זה מוסרי
לגרש? יש דין־תורה! לא
מדברים על מוסריות. אם כל היהודים
היו מקיימים מיצוות, אז לא היתה
בעיה. המוסריות היא לעזור. לערבי
(המשך בעמוד )14

בשבוע רחום
מזכירות מכריעה,
מסדרת״ ,וכינוס הנהלה.
במטרה להחליט סופית על

אבו־חצירא
דברי אלוהים חיים
אוזן התמרחות קולקטיבית

ושולח אותי בחזרה לאוזן. הכדור אצל
אוזן. :קיימת הסכמה, אבל אני משאיר
דלת פתוחה. אם אהרון ירצה — הוא
יקבל. אין כל בעיות״.
בתמ״י לא אוהבים בעיות, שלא
לדבר על עושי הבעיות. אלי דיין, הוגה
הרעיון המוזר בדבר בחירה דמוקרטית
של הרשימה לכנסת, אינו מתקבל
באהדה במרכז. קודם לכן, במזכירות,
הוא ״מצביע״(בתמ״י — לא מצביעים
פיזית) פה אחד עם שאר חברי
המזכירות.
לפתע, במהלך ישיבת המזכירות
משתרר שקט מוחלט כחדרים הסמוכים
ו״דברי אלוהים חיים״ נשמעים
כבנין: אלו הם דבריו של המנהיג,
אהרון אבו חצירא, המתראיין מחדרו
במהלך ישיבת המזכירות, לרדיו,
בשידור ישיר.
ההצגה ממשיכה להתנהל, כשההזד
גה האמיתית מתנהלת מאחרי הקלעים:
אלי דיין שהתיישר עם הקו במזכירות,
מבטיח לי גיסים ונפלאות במרכז. .נו,
באיזה מקום אני?״ שואל אותי דני
עזריאל בפגישה חטופה במדרגות.

׳הרשימה הסופית של תמ״י לכנסת: על
המקום הראשון אין צורך להכביר
מילים — ״ידידנו אהרון״ כפי שהציג
את אהרון אבו־חצירא מנחה כינוס
המרכז, שלום תינו שהתנחמד
והתחייך במקצועיות.
במקום מספר שניים, נמצא סגן
השר בן־ציון רובין. אלי דיין, ראש
עיריית אשקלון — במקום השלישי.
עד כאן המקומות הריאליים. המקום
הרביעי היה שמור לפרופסור לפיזיקה
גרעינית, מרדכי בשארי, אך כיון שזה
העדיף את המקום השני — אוכלס
מקום זה, על ידי שלום תינו. גם אם לא
ייכנס לכנסת אין למנחה, תינו, סיבה
לדאגה. עם כישורים כמו שלו — הוא
בהחלט יכול לפתח קריירה תחליפית.
במקום החמישי, נמצא מנכ״ל
הביטוח הלאומי, דני עזריאל. אמנם גם
לאלי ארצי יש שאיפות בנוגע למקום
זה, אך — שלושה ימים בטרם הכרעת
הנהלת המפלגה — נאמר לי שהמקום
שייר לעזריאל. בתמ״י נוהגים על פי
מסורת ישראל: הכל צפוי!

ההצגה

* האמיתית
^ צף האירועים החפוזים שאור!
גנו כונו על ידי מארגניהם ״ד־
•מוקרטיים״ .מזכירות התנועה, פורום
בן 14 איש, שמעולם לא נבחר, התכנס

בימים האחרונים״(אחד המנהיגים טוען
דוקא שכן. :ביום ששי האחרון!׳)
לעומת זאת, הוא מעלה את מחירו :״פנו
אליי ממיפלגות אחרות. ענור אלו
שאני מייצג זה עלבון( .זה — המקום
הרביעי).״
מחכים לבשארי.״ מדוע בשארי?
— .בין היתר כיוון שהוא תימני״
מסביר לי אברחצירא. המרבו נפתח
בציפורנים על כל דש בגד או פיסת
נייר אפשריים. בכל פעם שמנחה
הערב, מזכיר את נוסחת הפלאים
״ידידנו אהרון׳ פורצות תשואות
היסטריות.
אהרון השני, מעדיף להישאר שר,
יורד מהבימה לאחר נאום הפרידה שלו
מחברותו בכנסת. במהלכו התלונן:
״רוני מילוא העז לקרוא לנו סחטנים!״
הנאום שכלל מיתקפד, על מדיניותו
של שר האוצר( ,עימו שוחח אוזן
טלפונית בידידות רבה שעתיים קודם
לכן) גרם למתקפה אחרת אצל אלי
דיין: מתקפה של פיהוקים עזים
שהסתיימה בשמיטת ראשו על שולחן
הנשיאות.
דיין נכנס לעירנות עם תום הנאום
ומצטרף למעגל המריעים. חברת
הנשיאות, ויקי שירן, קמה ומתנשקת
עם אוזן הפורש מדוכן הנואמים
והכנסת כאחד.

איום בפילוג
וסליחה

מקפלת את רצונו להשתלב ברשות
המבצעת בלבד, קרי: הממשלה. על פי
דברי אוזן קיימת הסכמה ״ביני לבין
אהרון״ שהוא יהיה השר הראשון בכל
קואליציה בה תמ״י תהיה שותפה.
בקצה השני של המסדרון מופתע
אבו־חצירא מהמושג ״הסכמה״ ,אך
בנדיבות לב מרגיע אותי שיהיה בסדר.

אפילו הוא יודע שהכל כבר מסודר בלי
שום.ועדה מסדרת״ .מבקשים אותי
לא לצלצל לפרופסור בשארי — ״זה
יקלקל לנו את הסיכויים ״.בשארי,
מצירו, לא מביו על אילו סיכויים
מדובר :״העניו סגור מבחינתי. לא ידוע
לי שמחכים לתשובה שלי. אף אחד
מהמנהיגים לא פנה אליי ישירות

^ יין משבש במקצת את הצעת
1המזכירות אך לא מצליח לחולל
שום פעולה מעבר לזה. ערב קודם לכן,
לא התייחס אבו־חצירא למהלך של
דיין ברצינות והתנבא שהמהלך ייפסק
במזכירות. דיין, לעומתו, הבטיח לי
״אקשן״ במרכז. זוהי גם תחזיתו בתום
המזכירות. בא כוחו של אלי דיין, עורך
הדין יעקב ביטון, מצליח להפתיע את
המנהיג ונבחריו בעיקשותו להעמיד
להצבעה את הצעתו של אלי דיין, על
פיה רק למרכז ישנה הסמכות לאשר
הרכב המיפלגה לכנסת.
אנשי דיין מסרבים להוריד את
הצעתם מסדר היום. עת ההצבעות
הגיעה: ים של פתקים כתומים מורמים
אל־על בעירבוביה. אלו הם כרטיסי
החבר של המרכז. הם אינם נושאים
תמונה מזהה וחלקם האחורי הוא פיסת
קרטון רגילה.
ספירת קולות לא נערכת .״היו שם
בדיוק 20 קולות בעד אלי דיין״ אומר
אבדחצירא. דוקא היו יותר אבל מי
ד פנ ה ברק
סיפר•

הרשימה, שתוגש במוצאי יום החמישי.
כאחותה החרדית, אגודת־ישראל

את תוכניתו אל הפועל (העו
.)28.12.83

המר מודאג
הרב הראשי מרגיע
כיסאו. הפלגים השונים התעוררו
לחיים, ודרשו כתנאי לא־יעבור
להופעה משותפת שבורג לא יעמוד
בראש המפד״ל. גם נסיעתו, למיפנה,
היו שחשבו כי הגיע הזמן שהוא יילד•
אחרי שהשיחות הרבות לא העלו
אלא חרס, הוכנס בסוד העניין הרב
האשכנזי הראשי, אברהם שפירא.

ביבי צועק, אוהדים מתרגשים
מי מכין למי תרגיל חדש בסימון תמ״יז
(ראה מיסגרת) ,כך נם המפד״ל
מודעת לעובדה הבאה: ממש רגע לפני
הגשת הרשימות יוכרע מי ירכיב את
הרשימה. כל הסכם שייחתם לפני כן
— אפילו בשבועה ובנדר — לא
יכובד.
בבחירות המהפר, ב־ .1977 זכו אנשי
המיפלגה הדתית לאומית לייצוג נכבר
של 12 מנדטים. הם היו לשון־
המאזניים. בבחירות האחרונות קוצצה
לשונם לחצי .״כוח המיקוח שלנו
דווקא גדל,״ אמר במוצאי יום־הבחירות
בקיץ ׳81 האיש החזק של המפד״ל,
רפאל בן־נתן, אבל כבר אז נראו ניצני
המשבר של המיפלגה, המאיים לקצץ
את לשונה לחלוטין.
שני מוקדי״כוח חדשים חתכו אז
בבשרה של המפד״ל. אחד מהם היה
התחיה, שמשכה אליה מצביעים דתיים
מגוש־אמונים, חובשי כיפות סרוגות,
שאבותיהם הפוליטיים היו ראשי
הצעירים במפד״ל. סמוך לסגירת
הרשימות נולדה מיפלגה חדשה, תמ״י,
בראשות אהרן אבו־חצירא, שפרש
מהמפד״ל ביחד עם רוב אנשי קבוצת
ליכוד ותמורה, על רקע המישפטים
שבהם היה מעורב. באותה תקופה הוא
יצא זכאי מהמישפט הראשון שלו.
מיד אחרי שנודעו תוצאות הבחירות,
קרא מנהיג המפד״ל הקשיש את
המפה. שר־הפנים, יוסף בורג, הגה
בליבו וגם בקול רם רעיון של הקמת
מפד״ל חדשה, גדולה ומאוחדת.
הצעירים דיברו על שנת פיוס והשלמה.
כצפוי, דבר לא קרה. וראשי ה־מפד״ל
החלו לקלוט שמלשון מאזניים
הם הופכים לסרח־עודף.
המצביעים שלהם יכלו בשקט

לעבירות שהוא עובר במעשיו אלה.
שפירא הזקן ישב וישב, חשב וחשב,
דיבר ודיבר — ולבסוף הוציא לאור את
רשימתו. בראשה לא הועמד מישהו
חדש. לא סלומון ולא רמות אחרת,
צפניה דרורי, למשל, רב מקריית־שמונה.
שפעם דובר על שיבוצו
בצמרת הרשימה, זכו במינוי הנכסף.

ראשית הוא הביא למישרד־הדתות,
שהוע עמד בראשו, מנכ״ל חדש, הרב
משה סלומון, אחיו של הרב הראשי של
פתח־תיקווה, שזוכה עתה בכותרות
משלו בעניין מאבק החרדים נגד
הקרנת סרטים בערבי־שבת בקולנוע
היכל.
בורג רצה להפוך את סלומון
למנהיג. והחליט להכשיר אותו לכך.
בשלב שני הוא הצליח להביא אליו
את פורת. הח״כ המתנחל מהתחיה ניהל
איתו מגעים חשאיים, ובסופו של דבר
אף התפטר מהכנסת, בתחילת חודש
מרס השנה, כדי להצטרף למפד״ל
הגדולה והמתחדשת.
בורג אף התחייב לפרוש. היו
שהאמינו לו, בסתר־ליבם. סוף־סוף,
הוא חגג לא מזמן את יום הולדתו ה־.75
שמאה ללא הסבר
ף ינתיים התעוררו לחיים
פליטי ליכוד ותמורה המוכים.
השר לשעבר יצחק רפאל גילה עניין
בשיבה לחיים הפוליטיים. דויד גלס,
מדיחו של רפאל, שהודח אחרי שהיה
מעורב בבישול פרשת אבו־חצירא, שב
לפעילות. המיזרחי בסיעתם, אשר
לזימי, ניסה לאחות את הקרע עם אנשי
תמ״י, כמו בן־ציון רובין, סגן השר, ועם
אחרים, פחות ידועים.
בורג ניסה לפייס את הרב חיים
דרוקמן. עשרות פעמים איים הרב הנץ
הקיצוני לפרוש מהמיפלגה. לבסוף הוא
הגשים את איומו והקים את מצ״ד -
מיפלגה ציונית דתית. למורת רוחם
של ראשי המפד״ל, הוא ריכז מסביבו

בורג מקשיב, בן־נתן צורח
איך אפשר להתמודד בלי פנים מוכרות בציבורי
ואת האחרים במפד״ל באמצע המגעים
להגשמת התוכנית.
בורג ניצל כמובן את המצב החדש
כדי שלא להתפטר ולא לוותר על

למרות תפקידו כעובד ציבור, הוא עסק
ימים ולילות בתיווך בעניין מיפלגתי
מובהק. השר הממונה עליו, בורג עצמו,
כמובן שלא העיר את תשומת־ליבו

המועמד של שפירא למקום
הראשון ברשימת המפד״ל לבחירות
הקרובות לא היה אלא בורג.
המקום השני הובטח לדרוקמן,

שכבר סחט אותו גם בבחירותהקודמות. אחריו שובץ המר׳ אך חברו,
בן־מאיר, נדחק עד למקום השביעי,
הספק־ריאלי. המקומות הרביעי,
החמישי והשישי הובטחו לנציגים
מיזרחיים, המקום השמיני הבלתי־ריאלי,
ניתן לאברהם מלמד, איש סיעת
למיפנה, ורק אחריו שובץ פורת,
שגילה בתוך ומן קצר שבניין הקסטל
.הוא מאורת־נחשים אמיתית.

י ה ״״ס
בדיחת הקטטל

היו מרוצים מתוכנית
שפירא. הקיבוץ הדתי ואירגון
האשה הדתית דרשב־מקום. בן־מאיר
ראה בהצעה הדחה, פורת ודרוקמן לא
רוו מהתוכנית נחת, כל אחד מסיבותיו
שלו. עשרה מיזרחיים השתוקקו להיות
,מוצבים בשלושה המקומות הריאליים.
כולם גם יחד לא האמינו שיוסף
בורג יגשים את הצעת שפירא ויפרוש
] מהכנסת מייד אחרי הבחירות. בורג
עצמו היתמם ושאל: איך אפשר להציג
רשימה שתורכב רק מפנים חדשות וגם
לזכות באמון הציבור?
בינתיים נקפו הימים. תוכנית
שפירא מתה ונקברה עוד לפני
שנולדה. כל מיני רעיונות אחרים

¥ר לי א נקלע למיפגש פעילים
( של אגודת־ישראל — לא היה
מבין מה קורה שם. כל אחד מגדף את
חברו, בחרפות נוראיות. כל־אחד מדבר
מאחורי גבו של השני. בכל יום מצהיר
כל אחד הצהרות המנוגדות לחלוטין
לדברים שבהם נשבע יום לפני כן.
״אצלם, אדם לאדם הוא לא רק זאב —
אלא גם נחש, אריה, סרטן ושאר חיות
אסורות במאכל,״ תיאר השבוע מומחה
לעניני אגודת־ישראל את המצב
במיפלגה.

ה טכס משפיל שאינו דובר יידיש, יתקשה
1₪1להבין על מה הם מדברים. אך עתה
ברורים שני דברים. האחד: אין עדיין
הסכמה בין כל מרכיבי אגודת־ישראל
על הרכב הרשימה שתוגש, ביום
החמישי בלילה, לוועדת הבחירות
המרכזית. שנית, אין כל ודאות
שהרשימה שתוגש לא תשונה תוך כדי

מצביעי אגודת־ישראל יש יהודים
מיזרחיים רבים.
כצפוי, הסכם הרוטציה שהוסתר
בכספת של בנק דיסקונט בירושלים,
לא מומש. כל אחד מהארבעה סירב
לממש את ההסכם, שנחתם כדת וכדין.
ההמשך היה בלתי״נמנע. בבחירות
המוניציפליות האחרונות לא שובץ
מיזרחי במקום ריאלי ברשימת אגודת-
ישראל בבחירות לעיריית־ירושלים.
הספרדים התפלגו והקימו אתי ש״ס.
מאחוריהם עמד היוזם המתכנן
והמבצע, עובדיה יוסף, לשעבר הרב
הספרדי הראשי, הראשון לציון. למורת
רוחו של פורוש הנ]עם והמאיים, הם זכו
בשלושה מנדטים בבחירות לעירייה.
אם לא די בזאת, נפלו על האגודה
צרות מכיוון אחר. גם כאשר הם לא היו
בקואליציה, זכו ח״כי האגורה והישיבות
שהיו קשורות בהם במענקים
אדירים מאוצר־המדינה. התשלומים
לבחורי-הישיבה ולמוסדות האנטי-
ציוניים כבר הפכו לשם דבר.
כוח־הסחיטה של אגודת״ישראל

האגודה:
שטיחים מעופפיס

הופרחו באוויר. עזר ויצמן פלירטט עם
המר ועם בן־מאיר. שני הצעירים גס
בדקו את סיכוייהם בתמ׳׳י; דרוקמן
ופורת ניסו להקים גוש דתי״לאומי
ראדיקלי; אנשי למיפנה שקלו לפלג
את המפד״ל, רק כדי לפגוע בצעירים,
ואלה מצידם חשבו דווקא שאם
•רהמיפלגה תתמודד בשני ראשים,
שייתאחדו אחרי הבחירות, ייטב
לכולם.
כך עבר לו הזמן והגיע השבוע
האחרון, המכריע, כששום דבר טרם
הוחלט ונחתם. הרב שפירא ממשיך
לתווך, אך כל מאמציו עדיין לשווא.
דרוקמן ופורת כבר הקימו מערך
עם פא״י(פועלי־אגודת־ישראל) .הני־צים
התחברו עם היונים לגוש מוזר
^ ביותר. פורת שובץ במקום הרביעי
בתנועה, שתיקרא ״מורשה״.
(בכלל, באחרונה הוזכרו כל־כך
הרבה שמות כתחליף למפר״ל, שעניין
זה כבר הפך לבדיחה בקסטל. פורת׳,
למשל, דרש שהמפד״ל,תיקרא ״או*
רות״).

גרל פי כמה מאז נכנסה אגודת־ישראל
כשותפה קואליציונית בכירה בממשלת
הליכוד. לורינץ, כיושב־ראש
ועדת־הכספים, ושפירא, שהפך למעשה
לבוס של הקואליציה, חיזקו מאוד
את מעמדה הפינאנסי של האגודה,
ישיבותיה ומוסדותיה.
רק בשבוע שעבר העביר מישרד־האוצר
לישיבות סכום נוסף, בן עשרות
מיליוני שקלים, כפי שהוא עושה מדי
פעם כפעם.

ההגשה. אז יבוטלו, למעשה, כל
ההסכמים שעליהם נאבקו רבים זמן רב
כל-כך.
מה קורה באגודת־ישראל?
לכל־אחד מארבעת הח״כים הנוכחיים
של המיפלגה יש מוקד־כוח משל
עצמו. תעשיין השטיחים אברהם
שפירא הוא נציגו של האדמ״ור החסידי
מגור, שהצניח אותו לפוליטיקה.
השני הוא שלמה לורינץ, נציג
הישיבות הליטאיות והספרדיות, הפועלות
תחת הנהגתו הבלתי־מעורערת
של האדמו״ר מנחם ש״ך, ראש ישיבת
פוניבז׳ בבני־ברק.
השלישי הוא מנחם פורוש הוותיק,
לא גדול בתורה ולא עתיר־נכסים כפי
שנהוג לחשוב. הוא מייצג את הזרם
הירושלמי החרדי הגדול.
הרביעי, הינוקא, הוא שמואל
הלפרט הצעיר, נציג חסידי ויז׳ניץ.
החמישי ברשימה, שלא זכה במושב
בכנסת, הוא יוסף מלמד, סגן ראש
המועצודהמקומית ראש־העין, תימני,
נציג עדות המיזרח.
ערב הבחירות לכנסת העשירית
נחתם מיסמך בין האשכנזים של
אגודת־ישראל ובין מלמד, שבע
המרורים, שתמיד היה על סף כניסה
לכנסת. ההסכם קבע, שאם הוא לא
ייכנס גם הפעם, הרי שבתוך שנתיים
תופעל רוטציה, והוא יכנס במקום אחד
הח״כים של האגודה.
נציגי מיזרח אירופה, ששפת אימם
היא יידיש, נאלצו לחתום על הסכם,
משפיל מבחינתם^ בגלל העובדה קבין

סבל לא בל חובשי ספסלי
הלימודים התורניים זכו ליחס כה
מלבב מאנשי אגודת־ישראל. חסידי
חב״ד ביקשו את חלקם האמיתי בעוגת
ההזרמות לישיבות. האגודה סירבה.
החסידים, בצעד שלא היה לו תקדים,
פנו לבית־מישפט אזרחי, לא רבני. הם
פנו לבית״המישפט־העליון.
צעדם הפך לשיחת היום בקרב
הקהילה החרדית. כרזות נאצה, איומים,
חילופי־השמצות ואפילו אלימות של
ממש הפכו לעניין של יום־יום, בבני־ברק
ובשכונות החרדיות בירושלים.
ואז נפלה על ראשי האגודה החלטת
הכנסת על הקדמת הבחירות. היה להם
טוב תחת שילטון הליכוד, והמערך לא
הבטיח להם יותר ממה שקיבלו ממנחם
בגין הנדיב, ואחר־כך מיורשו, יצחק
שמיר.
בלית־ברירה, הם ניגשו להרכבת

מנהיגי מורשה הודיעו, שהם עדיין
לוקחים חלק בניסיונות להציב לבחירות
רשימה דתית־לאומית מאוחדת,
ורק הוסיפו למערבולת שבה מצויים
עסקני המפד״ל.
דויד גלס, לעומת האחרים, הצטרף
לעבודה והוצב במקום ה־ ,62 הלא־ריאלי,
ברשימת המערך לכנסת.
ביום השני השבוע, אחר־הצהריים,
היו אמורים עסקני המיפלגה לאשר את
הרשימה. במקום זאת הם נאלצו לבלות
במיסדרונות בית־סוקולוב ולראות
במו עיניהם כיצד מתנהל המשא ומתן
בין הקבוצות השונות. הצעירים הודיעו
לוועדת הכנסת על כוונתם לפלג את
הסיעה; ,מו שעשו שניים מאנשי

מר־גורלו, שרוצים להדיח אותו על לא
אגודת־ ישראל. אך המר, ואחר־כך גם
עוול בכפו.
בן־מאיר, באו לבית־ סוקולוב כדי
בן־נתן, שרזה מעט באחרונה, היה
להמשיך בדיונים, שנראו עקרים
לרגע אחד עסקן קטן, שקט וביישן,
לחלוטין.
ומייד אחר״כך היה לאיש כל־יכול,
הספרדים של למיפנה, יגאל ביבי,
שיש לחכות בתור כדי לדבר עימו.
ראש עיריית טבריה, איש אמונו של
מאחרי דלתות נעולות ניהלו ראשי
בורג, ודויד דנינו, יושב־ראש המועצות
הקבוצות את המשא־ומתן. מרגע לרגע
הדתיות, נאבקו זה עם זה על מקום
הצטמצמו האפשרויות.
ריאלי ברשימה המאוחדת. כל־אחד
בורג פשט את מיקטרונו וניהל
מהם גייס קולות של תומכיו.
אברהם מלמד אמר לכל אחד מה. פגישה אחרי פגישה, בחוץ שוב רבו
הוויכוחים. הנשים ובני המושבים איימו
שהיה נדמה לו כי בן־שיחו רוצה
שהם יתמודדו בנפרד, יהיה מה שיהיה.
לשמוע. מי שעמד ליד מלמד, פשוט
לרגע היה נדמה שסוף־סוף הושגה
לא האמין למישמע אוזניו. רגע הוא
פשרה. אך רק לרגע. מייד אחר־כן
מבקש שלא להתמודד ולצאת
התברר, שכל מי שהסכים לה — שינה
מהכנסת, ורגע אחר כך הוא מבכה את

הפיקציה של
,גדולי התודה,,

הרשימה החדשה. שפירא אומנם היה
מאוד אופטימי ביום שבו הצביעה
הכנסת על הקדמת הבחירות. הוא
הסביר, שבוחרי האגודה הם ציבור
מצביעים קבוע ויציב, ואגודת־ישראל,
על־פי הישגיה בשתי הקאדנציות
האחרונות, גם תגביר את כוחה ותזכה
ביצוג של חמישה מנדטים.
יתכן שהוא צודק. אך השאלה
שנותרה פתוחה היתה מי יכלל
ברשימה זו.
כאן נכנסה לתמונה הפיקציה
ששמה ״מועצת גדולי התורה״.
אגודת־ישראל היא תנועה עולמית.
השלוחה הישראלית שלה אינה החזקה
ביותר, בניגוד למה שנהוג לחשוב.
גדולי־התורה הם קבוצה בלתי־קבועה
של מכובדי הגוש החרדי, שנבנתה
על־ידי הפוליטיקאים של האגודה,
אשר העדיפו תמיד כי את ההחלטות
הקשות יקבלו הרבנים והאדמו״רים,
ולא הנציגים בכנסת.
מיספרם של הגדולים איננו ברור,
וזהותם אינה קבועה. הרב ש״ך,
שהתפטר מחברותו במועצה, מתערב
מפעם לפעם בהחלטותיה, כשהדבר נוח

לפני יותר מחודש קיבלה המועצה
החלטה שפירושה עריפת ראשי שלושת
ח״כי האגורה. ראשו של שפירא
נשאר, כמובן, במקומו. אותם שכיהנו
בכנסות רבות, ושגם עומדים בראש
ישיבות שהם עצמם מעבירים להם
כספים — יהיו מחוץ לכנסת.
הרמז היה ברור: האדמו״ר מגור .

מנסה לחסל את הרב ש״ך. הליטאים
ראו בזאת ניסיון של החסידים לחסלם.
אבל החלטות המועצה אינן חוק־ ,
מדינה .״הפה שאסר הוא הפה שהתיר,״
אומרים באגודה על ההחלטה הנוקשה.
מקום לטפדדים
ך י ריכוזי החרדים רבתה המהומה.
** שליחים באו ויצאו. הוצע שספרדי
יוצב אחרי שפירא או לפניו, שתהיה
רוטציה של כל ארבעת החברים בכנסת
העשירית, שיפרשו באמצע כהונת
הכנסת ה־ . 11 לורינץ הודיע על
פרישתו, אחר־כך חזר בו. פורוש
הסתכסך עם חצרו שלו.
בקיצור, הילולה רבתי.
הספרדים הגבירו את המהומה, הם
החליטו להתמודד בשתי רשימות
עצמאיות — ש״ס וח״י — כנראה
שיתאחרו.
לא מן הנמנע, שעד מוצאי יום־
החמישי יתנו לספרדים מקום ריאלי
ברשימת אגודת־ישראל.
אין ספק, שרק בשניה האחרונה
שבה מתירה ועדת־הבחירות המרכזית
להגיש את הרשימות — בחצות שבין
יום החמישי והשישי — יוחלט סופית
באגודה מהו הרכב הרשימה.
ניחוש של המשקיפים המנוסים
קובע, שמה שהיה הוא שיהיה. אחרים
מהמרים שעל עניין של מה בכך עוד
יהיה ברגע האחרון פילוג שלא תוכנן
כלל.
שוב את דעתו.
החברים החלו לגלות סימני עייפות.
כשהתאחרה השעה, הוחלט לדחות את
כינוס הוועד־הפועל לצהרי יום הרביעי,
פחות מ־ 24 שעות משעת הגשת
הרשימות. ההכרעה וההחלטה נדחו
שוב, כאשר אין זה בטוח כלל שגם
במועד זה תובא הצעה, שתועמד
להצבעה ותוגש כרשימה מוסכמת
לוועדת־הבחירות המרכזית.
״אנחנו חוששים מתרגיל תמ״י,
ביום חמישי בלילה,״ אמר בורג
בשיחת־נפש לאחד החברים, שכמעט
נרדמו בבית סוקולוב. הוא רק שכח
לציץ מי מכין למי מארב של הרגע
האחחז• בן־ציון ציטרין

_ חברי המחתרתי

קמהר שי מ ת שלום יהודית ערבית
תנועת אלטרנטיבה שמחה להודיע לחבריה ואוהדיה על הקמת הרשימה המתקדמת
לשלום, רשימת שלום יהודית־ערבית. בראש הרשימה יעמדו:
ערד מוחמד מיערי -חיפה
אלוף(מיל ).מתתיהו פלד -ירושלים
אסיפת פעילים לארגון מסע הבחירות תתקיים ביום ד ,30.5.84 :בשעה 8.00 בערב,
בבית בגי ברית, רח׳ קפלן ,10 תל־אביב.
להתראות!
לפרטים נוספים התקשר ,03-221152 :בשעות אחה־צ והערב.
לכב,
הרשימה המתקדמת לשלום
ת.ד,31109 .

אני אוהד/ת את הרשימה.
אני מוכן/נה להיות פעיל/ה.
הנני מצרפ/ת תרומה בסך שקלים.

ח>>ג ופרסם מודעתך

שו ל ה

בכל עיתוני ישראל

ציפורניים מלאכותיות
בשיטה אמריקאית
חזקות באחריות
וכן השתלת ריסים
71י137ז*ך וצ,ד!ג 8 9

לבעלי כר טיסי אשראי:
ויזה, ישראפרט, דיינרס

(המשך מעמוד )13
לצאת מן הבילבול שלו. מי שזורק
אבנים צריך לזרוק אותו, ועם היתר
אפשר לחיות בשלום. אם היינו
מגרשים שתי מישפחות מחברון, היה
פה שקט. אנחנו מכירים אותם — הם
פחדנים!״
רותי בן־פינחס מתערבת בשיחה:
״צריך להסתכל על הכל בפרספקטיבה
היסטורית, לא לראות את הקטעים.
אלא את העניין בשלמותו. וממרחק
האנשים האלה ייראו גיבורים. היתה
להם הארה. לא לכל אחד יש הארה. אני
לא אומרת שכולם צריכים להיות
כאלה, ושמחה כולם צריכים להצטרף
למחתרת, אבל מה שהם עשו, הם עוררו
את הממשלה. היא היתד, צריכה לפעול
מן ההתחלה.״ ואם הם יקבלו מאסר־עולם?
״אני לא יודעת, אני מקווה שלא
יקבלו מאסר־עולם. בסך־הכל גם השופטים
הם יהודים, ואולי גם להם
תהיה הארה!
״ובכל מיקרה,״ ממשיכה רותי,
״אחרי שעצרו את האנשים, אפילו יוסי
שריד ואנשים כמוהו התחילו להתחבט
בבעיית הזכות שלנו על הארץ, וזה כבר
צעד קדימה. כל האנשים האלה
בשמאל שחושבים שהם צודקים, הם
בעצם טועים, ובסוף גם הם יגיעו לדרך
הנכונה. עובדה היא שישנם עכשיו
הרבה אנשים שחוזרים בתשובה, ואי־אפשר
להתעלם מזה.״
בזמן השיחה נודע לרותי כי הרב .

טלפונים)03(296662 ,280666 :

ס ל כוני ס:
284919 295318
השתלת * ע 1*1ו ^ 111י 1

״הרומני של תמ־יי
שהיה חבה שר זמרן
המו לספסל החמודים,
נענש ער ני זולר־י
עם אב ו־ חציוא

אורנן ראהברטשו
אבן־גבירולסל, תל־אביב

פוחח קורסים חדשים מרוכזים
ביוני־יולי והם:
שלוש הנקודות
שבגללן חניעים
בסופו של סיבוב,

131115״״״
1האוכל הטוב ביותר
1השרות האדיב.
1והמחיר הסביר

1מטעמי גריל
1גחלים

דוגמנות-מקצוע

מתאים לך באם הנן
תמירה -נאה מאד -
ופוטוגנית ליד האולפן
משרד להכוונת הבוגרות
וסיכויים גדולים
להצלחה בארץ ובחו׳׳ל.

טימח החן

בנוסף לאולמי הנוצץ

גן טרופי מקסים

לעריכת שמחות
מתחת לכיפת השמים
ונר-בקיו)
רח׳ המסור 49ת׳יא טל 331179.

יקנה לד יציבה והליכה
נאה, יופי נימוסי, חכרה
ובטחון עצמי.
מתקבלות כנות החל מגיל
16 ונשים בבל הגילים.
התעמרות ישפר גופן לקראת בגד

המקומות לכל בהקורסים
מוגבלים.
טלפני לקביעת ראיון
לא מחייב 267682 :
תל־אביב.

בן + 35
הל ח ם בח ש ש המנקר,
בוא עוד היום לאיבחון מו קדם
השקט הנפשי שלך 1130 שווה א ת זה .

לבריאות

בית הרופאים,ריינס 18 פינת פרישמן תל־אביב
טלפונים 03-244294,03-221227 :

תן טרמפ לחייל

לעזוב גם הוא את המפד״ל ולהצטרף
לתמ״י. מאז הוא אפילו חבר הנהלת
תנועת מסורת ישראל.

הים. שיטה מיוחדת
להורדת מידות במקומות
הרצויים לד,
הרזיה מובטחת.

שלו שווה בדיקה!

בדיקת קרדיולוג, א.ק.ג.
א.ק.ג. במאמץ (ארגומטריה),
בדיקות מעבדה.

חובש כיפה, למד באוניברסיטת בר־אילן,
לצידו של סטודנט אחר, שהפך
אחר״כו לשר־החינור־והתרגות, זבולון
המר. ההיכרות על ספסל־הלימודים
הולידה פעילות מיפלגתית זהה.
בעיקבות חברו הצטרף שפרן למפד״ל,
והיה בין הפעילים בקרב הצעירים.
אחר־כך טיפס המורה והמחנך
בסולם־המדרגות, ועתה הוא מנהל
בית־הספר העל־יסודי המקיף הדתי
על־שם רוגוזין באשדוד.
אבל לפני שלוש שנים עבר חתול
שחור בין שני החברים. אהרון אבו־חצירא
פרש מהמפד״ל והקים את תמ״י.
שפרן, שהוא אומנם רומני במוצאו, ראה
בטרוניותיו של אבו־חצירא כלפי
המיפלגה הדתית לאומית סיבה טובה

רב ולדמן
הקו האדום: יהודים
ולדמן, ראש ישיבת קיריית־ארבע,
נעצר לחקירה. ולדמן הגיע לחברון
ביחד עם הרב לוינגר. חתנו של הרב
ולדמן(כמו גם חתנו של לוינגר) עצור
בפרשת המחתרת, והשבוע הוגש נגדו
כתב־אישום, ביחד עם חבריו. אנשים
בקיריה אמרו שהרב ולדמן, שלא כמו
לוינגר, דווקא מתון בדיעותיו ואף גינה
את פעולות המחתרת. משה לוינגר
לעומתו, כך אמר לי מישהו, כל ההבדל
בינו ובין הרב כהנא, הוא שבע שנים
— מה שטען כהנא לפני שבע שנים,
זה בדיוק מה שאומר לוינגר היום.
אנשים דיברו באותו היום הרבה על
גבולות ההבטחה — מן הפרת (על
החידקל הם מוכנים לוותר בשלב הזה)
ועד לנילוס (גס לגבי הנילוס ישנם
חילוקי־דיעות, ביחס ליובלים המסתעפים
ממנו) .אך כשניסיתי ללחוץ
ולשאול מה יקרה אם מחר תקום
ממשלה בישראל שתחתום על הסכם
שלפיו יוחזרו שטחים, ענו לי כולם, מן
המתון שבהם ועד לקיצוני ביותר, כי
הגבול הוא פגיעה ביהודים :״אלימות
נגד יהודים — זה הקו האדום.״
קרוב מישפחה של אחד מקציני
המימשל, המואשם בין השאר בכך כי
לא הזהיר את הבלן המישטרה,
סולימאן חירבאווי, על המצאותו של
מיטען חבלה ליד ביתו של איברהים
אל־טאוויל, אמר ברצינות :״הוא היה
צריך לומר לו? הוא הרי חבלן בעצמו!״
הטענה של כולם, לאורך כל אותו
היום, היתה ברורה וחד־משמעית:
כאשר כולם יחזרו בתשובה — אז יבוא

השלום•

ענת סרגוסטי

^ שיכתוב
פרוטוקול
^ יסיר מתח פתלתל ורצוף
עלילות, כפי שעבר על שפרן
באחרונה, לא לומדים תלמידי־התיכון
גם בשיעורי הסיפרות. העלילה כוללת
מיסמכים מזוייפים, איומים, דו״חות
סודיים, מיכתבי־איום, הבהרה והתנצלות,
פרס חינוכי אחד וסערת רוחות
במישרד״החינוך.
ועדת פרס־החינוך, בראשותו של
אחד עוזי ישראלי, החליטה בתחילת
שנת הלימודים הנוכחית, ברוב קולות,
להעניק את פרס־החינוך לשנת
תשמ״ג לבית־סיפרו של שפרן. זהו ,
פרס יוקרתי, המוענק במישכן־הנשיא
בירושלים. הוא משקף את הישגי
בתי־הספר, בתחום הלימודי והקהילתי.
במקום השני דורג בית־ספר אחר,
בית־ספר צמח. לשפרן הגיע מידע
פנימי, כאילו התבטא ישראלי, ששפרן
משתייר למיפלגה המפלגת את העב*ן
ולכן הוא אינו ראוי ללחוץ את ידי
הנשיא. שפרן נזכר מייד שישראלי
אינו אוהד אותו במיוחד, ואז הוא פנה
למנהל מחוז הדרום במישרד־החינוך,
עמרם מליץ, והאשים את ישראלי
בשיכתוב הפרוטוקול ובניסיון להעניק
את הפרס היוקרתי לבית־ספר אחר.
הוא ביקש ממליץ שיחקור בעניין.
הידיעה על תלונת שפרן למנהל־המחוז
עשתה לה כנפיים, וכך נולדה
המלצת המחוז — פה אחר — ששפרן׳*
איננו ראוי לפרס.
המנהל הדתי הדינמי לא התעצל,
להיפך. הוא חשד שמליץ וישראלי
חברו נגדו, ולכן התלונן לפני יושב־

בדוח הסודי שלו תוקף יונאי את
מיבנה הוועדה והרכבה, שיטת עבודתה
וכמובן, את מסקנותיה .״עבודת הוועדה
המחוזית היתה מרושלת. חבריה
לא השתתפו בביקורים ובדיונים.
פרוטוקולים לא נרשמו כהלכה. החברים
לא ידעו את סמכויותיהם ואת
תפקידם,׳׳ קובע ינאי. במקום אחר הוא
מספר :״חברי־הוועדה הסכימו לסדר,
שלפיו היושב־ראש, ישראלי, רושם את
הדברים לאחר מעשה ״.וכן הלאה וכן
הלאה. ואחר־כו פירט יונאי את
העונשים שהוא ממליץ להטיל על מי
שלקחו חלק בתרגיל הלא־חינוכי.
לגבי שפרן נרמז, לא פחות ולא יותר
שהוא חשוד במעשים פליליים.

א /ענייו של
נהירות

וגע הניצחון

מנהל בית־הספר התיכון רוגוזין באשדוד,
בצלאל שפרן, מקבל מידי הנשיא הרצוג את
פרס החינוך, בטקס שנערך במישכן־הנשיא. זבולון המר מביש בשניים.

ראש המזכירות הפדגוגית במישרד־החינוך,
דויד פור, שהוא מס׳ 3
במישרד. שפרן דרש חקירה.
פור נענה לבקשת שפרן, ומינה את
יוסף יונאי, מנהל מחוז ירושלים,
לחקור מה קרה בדרום.
יונאי סיים את חקירתו בתחילת
חודש דצמבר ,1983 דיווח על
מסקנותיו לפור, שהעביר כמקובל את
המימצאים למליץ וביקש ממנו שיפעל
כנדרש.
מליץ שיגר מיכתב לשפרן בסוף
חודש ינואר השנה, מיכתב שבו הוא נזף
בשפרן על התנהגותו. אחת הדוגמות:
״השתמשת בדרכים לא מקובלות
ובמשאבים כספיים, לצורך הפעלת
מערכת־קשרים עניפה מאוד, בכתב
ובעל־פה, לרבות שיחה עם עיתונאים
ללא קבלת רשות, כדי להציג את
טענותיך על־סמך מידע לא בדוק,
בשלבים שההכרעה עדיין לא התקבלה.״
שפרן
הבין את הרמז. כאשר ביקר
כתב העולם הזה בבית־הספר באשדוד,
אמר לו שפרן :״אסור לי לדבר.
לצלם אותי אני לא יכול למנוע ממך,
אבל לדבר לא מאפשרים לי.״
יתכן שלהתכתבות זו לא היתה כל
חשיבות, אלמלא הפך דוח יונאי לדוח
שסווג כ״סודי ביותר״.
איש לא ראה אותו, מלבד המחבר
(יונאי) ומי שקיבל אותו — פור. אפילו
שפרן לא הורשה להציץ בו.
להעול הזה הגיע צילום מהדוח
השמור ביותר במישרד־החינוך־והתר־בות.
בדוח
יונאי מתברר, שאכן אישיותו
של שפרן היא שעמדה במרכז הדיונים
בוועדת־הפרס .״אנו מודעים לעובדה
שהאיש העומד בראש המוסד המומלץ
על ידינו הוא שנוי במחלוקת, אך
מטעמים מוסריים החלטנו לא להעניש
את העשיה החינוכית הנעשית בבית־הספר,
שלגביה לא היו חילוקי־דעות,
ושהיא ראויה לכבוד ולהערכה,״ כתבה
ועדת־הפרס.

סרן לא ראה את דוח יונאי,
הוא אפילו לא הוזמן למסור את
גירסתו לפניו. אך אחרי שהוא קיבל

11 ״11*11^ 1ד | 1 | 11ך אהרון אבו־חצירא, מנהיג תמ׳י
1111 7 1 1111 # 1 #1ששפרן נמנה עם חבר• הנהלתה.
מחלקי הפרס שקלו לא לתת אותו לשפרן, משום חברותו בתנועה.

בצלאל שפרן, מנהל בית״הספר העל־היסודי־הדתי־המקיף
על־שם רוגוזין
באשדוד, הוא איש נמוך קומה, המתבל את דבריו בפסוקי מהמקורות.

גיבור העלילה
3ע ר, ב

11110׳ 1 9

ר*1ר!

ר>ר 3 /1ו 7נ 1יזז /

ערכ 1ו ל \? 1ן

סרסי

ח* 1ך ך ,

* 1ר. ד 1ח 1וזיוזנחגי

׳}0לי1

לפני

10י י ׳ י

רסכס,
כנס לי ס.

חבו שנבגד

שר״החינוך־והתרבות זבולון המר, חברו
לספסל״הלימודים ולפעילות במפד״ל של
שפרן. בקרוב מאוד יידרש המר להשיב על סידרת שאלות שיציג שפרן.

,ו, ד ר 7ס

מישרד״החינוך־
ך ך | 1ן 1:1־ 111־ 1מ נבל
והתרבות, אליעזר שמואלי
111/11 111111
(מימין) ,הסתבך בפרשת הענשת המנהל רק בסופה.

שמואלי חתם על המיסמך (למעלה) ,המאשר,
בעקיפין, כי ניסו לפגוע בשפרן. שמואלי גם אישר,
בכתב-ידו ,״אני רואה כבטלים את הקטע הנוגע״.

את המיכתב ממליץ, הוא רתח מזעם.
ובית־סיפרו אומנם קיבל לבסוף את
פרס־החינוך, הנשיא לחץ את ידו,
כשהמר מציץ בשניים ומחייך, אבל
העניין לא הסתיים. הפרק הוא מרתק
עוד יותר.
שפרן נדהם מכך שמייחסים לו
חשדות פליליים בגלל שיחות עם
עיתונאים, וערב חלוקת הפרס הוא
ניגש למנכ״ל מישרד־החינוך־וה־תרבות,
אליעזר שמואלי, ודרש הסבר.

אחרי זמן מה, ב־ 30 לחודש מרס
השנה, שלח שמואלי מיכתב לשפרן,
ובו הוא הודיע לו חד־משמעית:
״בעיקבות פגישתנו ערב חלוקת הפרס,
אני מודיע לך כי אני רואה את הדוחות
שנכתבו לפני הטקס, ההתכתבויות
שנילוות אליהם והשלכותיהם —
כבטלים.״
לא פחות ולא יותר. אין ספק
ששפרן, בעל טון הדיבור התוקפני,
הבהיל כהוגן את מישרד־החינוך.

מישטוה !654

נפש מודעי מי יידע?

מודעי — כישלון או ניצחון?
התשובות לכך רבות וסותרות, מכיוון
שקשה להתמצא בשלל מהלכיו
ותפניותיו של האיש:
לפני כחודשיים וחצי יזם יצחק
מודעי פגישה עם ראש־הממשלה,
יצחק שמיר, והציע לו לראשונה את
ליכוד הליכוד.

על פי עדות מקורביו :״שרוני(מי
לוא)
יכניס שינויים ברשימה, כפי
שהיה בבחירות המוניציפליות״־זה ממש
רדף אותו!״
בהתייעצות בין השרים משה ניסים
ואברהם שריר הוחלט שרק דחיית
הצעתו של ליכוד הליכוד עשויה
לסיים את המשבר בכבוד. משה ניסים
מודעי הליכוד כמעט התפוצץ בגלל טלפון נעול
עובדה בלתי־ידועה זו מבלבלת
לחלוטין את אפשרות פיענוח מהלכיו
האחרונים. שמיר, שהופתע מאוד
מההצעה, בירך עליה ומכאן —
הפתעתו הרבה על ה״צעד האמיץ״
שנקט מודעי ביום הראשון שעבר, בעת
כינוס מרכז הליברלים: המלצה על
הליכה נפרדת לבחירות. מודעי הפתיע
בכך לא רק את שמיר, כי אם גם את
ארבעת השרים שאיתם התייעץ
(גדעון פת כיכב באותה עת בוועידה
הכלכלית) שניות ספורות קודם לכן
־ ב״חדר ההתייעצויות״ .ההסבר לתפנית
החדה בעמדתו: גישוש מהיר במרכז
הבהיר לו שיש פחד במרכז מ״ליכוד
הליכוד להיות חבר בין 240 חברים
— זה משהו אחד, להיות חבר מרכז
המונה יותר מ־סססז חברים — זה
סיפור שונה לחלוטין!״ הסביר לי חבר
מרכז הליברלים).
בשבוע שעבר, לעומת זאת, יכול
היה מודעי לתפוס טרמפ על קבוצת

היה אמור להודיע על סיום המשבר
בנאום דרמתי מעל דוכן הנשיאות,
אולם בדקה ה־ 90 החליט לשוחח על-
כך עם מודעי.
ההחלטה הוכיחה את עצמה כנבונה:
מודעי — שהיה נתון עדיין תחת סיוט
שינוי הרשימות — סירב, ותבע
להיצמד להסכם גח״ל המקורי — צעד
שפירושו הליכה נפרדת לבחירות.
בשלב זה ירדה פלאים התמיכה

האמוציונלית, שהיתה לו במרכז 72
שעות בלבד לפני כן. מפתיע? במים־
לגה ש״* 90 מכישוריה הם סיפורי
כיפה־אדומה,״ ושמנהיגיה מדמים אותה
לזונה — שום דבר לא מפתיע.
מודעי הסתגר ב״חדר ההתייעצויות״
,וציפה שמישהו יציע לו סולם כדי
לרדת מהעץ הגבוה שעליו טיפס. את
הסולם סיפקו שניים: יצחק כספי
(איש סיעת ניסים) ופנחס גייסטמן
(איש סיעת מודעי) ,שהציעו לתווך בין
מודעי לניסים. הפשרה, שכל הצדדים
היו מעוניינים בה, אכן הושגה, ופורעי
ירד ללא ניד־עפעף מהטרמפ שתפס
אצל צ׳יץ, דולצ׳ין ושות׳.
טרמפ — זו עיסקה חד־צדדית:
׳הנהג מעלה את הטרמפיסט למכוניתו,
וכשזה הגיע למקום יעדו, הוא פשוט
אומר תודה ויורד. צ׳יץ לא לקח את
זאת בחשבון, והתבטא בחריפות נגד
״מילים מעורפלות וניצול.״
מודעי, לעומת זאת, פחות התרגש.
אחרי שטירפד את הצעתו של יצחק
ברמן — לפתוח את ישיבת המרכז
לעיתונות — אירגן לעצמו מסיבת־עיתונאים
בשעת״לילה מאוחרת, והפך
את שלל מהלכיו־תפניותיו לטקטיקה
מבריקה.
״איזה טקטיקה •מבריקה! איזה
קישקוש!״ מתלונן אחד מיריביו ,״הוא
היחיד שמביא עימו את דוברו ועוזריו
לפורומים מיפלגתיים. הרעיון הוא
להחדיר את המושג ״מנהיג״ בתיק־שורת,
אם כי עדיין לא נבחר יורש
לשימחה ארליך דל כיושב־ראש
המיפלגה.״
לזה בדיוק קוראים טקטיקה
מבריקה.

נוב השמירה שרך בכנסת!

שלמה להט, יצחק ברמן, דרור
זייגרמן, אריה דולצ׳ין ועוד.

מודעי, שהיה בשוונג, החליט להעביר
את הצעתו, שקצרה תשואות סוערות,
בו במקום.
אבל מה? מישהו קילקל לו. האדם
האחראי אולי יותר מכל להמשך ההליכה
המשותפת של חרות והליברלים
אינו השר משה ניטים, כי אם חבר
מרכז אנונימי, ושמו — צמח ישי
(נציב־המים) ,המשתייך לסיעת ניסים,
שקם והתחיל לצעוק על מודעי על
הדרך הברוטלית והלא־דמוקרטית שהוא
מנהל בה את הישיבה.
מודעי — מנהיג עם אתם־זוכרים־
כמה אחוז כישורים — נבהל, התקפל
מהצעתו והתיישב.
בשלב זה אץ־רץ אברהם שריר
להתקשר עם יצחק שמיר, שיציל
את המצב, אולם הטלפון ב״חדר
ההתייעצויות״ היה נעול!
בגלל טלפון נעול כמעט והתפרק
הליכוד, אך ה״דורוך של המיפלגה,
המתמחה בענייני נשים ומטאטאים,
הזעיקה את אב״הבית, והמשבר נדחה
— הזמנת שמיר לנאום בפני המרכז
אילצה את מודעי להתאזר בסבלנות,
צעד שפעל בדיעבד נגדו.
את ישיבת־המרכז הבאה, ביום
הרביעי. קבע יושב־ראש הנשיאות,
יצחק מודעי, על דעת עצמו, ולא על
דעת נשיאות המיפלגה כולה. זה צעד
חסר־תקדים. בין היום הראשון והרביעי
הסתובב מודעי רדוף סיוט אחד ויחיד,

סלאטו־שרון
חלקי־חתולים על הדשא
״הצבע פא־שין — האיש המביך
— זו הסיסמה שהיתה אמורה להכניס
את אתם־יודעים־מי לכנסת: האיש
אולי מבין. אני, לעומת זאת, פחות
מבינה כיצד במשך שנים מתנהל לו
בניחותא מישפט המדינה נגדו בעניין
אי סדרים ותשלומים במסע הבחירות
לפני־הקודם 1977 שלו לכנסת,
שהסתיים בהצלחה, והנחיל לנו ארבע
שנים בלתי־נשכחות שלו בכנסת.
נכון לעכשיו, תלויים נגד סמואל
פלאטו־שרון תישעה חודשי מאסר
בפועל. מה שלא מפריע לו להקים
רשימה לכנסת( ,הפעם הוא לא רץ
״בודד״ ,אלא עומדים לרשותו מזכי
רות,
גיזברות ועוד גופים, שספק אם
משמעותם נהירה לו) ולארגן מסיבות
עם ״מיטב האמנים״(שימי תבורי
היה השם היחידי שהיה מוכר לי).
״מיטב דוגמניות הצמרת״ היו נבחרת
של מועמדות למיס מטולה עד בת־ים.
״טחנות הצדק טוחנות לאט. בישראל
— לאט מאוד. ולגבי מי שיש לו
כסף, לאט מאוד־מאוה׳ המדינה הגישה
את המישפט ב־ . 1978 פלאטו ממשיך
לחיות לגמרי לא רע באחוזתו בסביון.
המחיר הכבד ביותר ששילם היה
ירידתו למחתרת מבחינה תיקשורתית.
הרעיון ברור: בכדי שישכחו מקיומו
וממעמדו המישפטי הפרובלמטי.

מה קורה במישטרה?
הפרשיות המתפוצצות לאחרונה בעיתונות
(אפן חפץ, איתן גולן< הן
רק קצה הקרחון של אווירת נכאים
ופחד מוחלט. קצינים צוברים ״תיקים״
איש נגד רעהו ל״יום סגריר״.
ביקור במיפקדת מישטרה עלול
לזעזע אדם שאינו מעורה יומיומית
בנעשה: בעת שיחות עימי מצמידים
קצינים בכירים כיסאות חורקים
לדלתות חדריהם. מסתבר שלאופנה זו
יש הסבר מוצק: אף אחד במישטרה,
תהיה דרגתו אשר תהיה, לא יכול
להרשות לעצמו להיות מופתע על־ידי
אורחים בלתי־צפויים.
קצין בכיר, ששמו הועלה בהקשר
לאחת הפרשיות, פותח את תיק
ה״ג׳יימס־בוגד״ שלו לפני. למי שחיכה,
כמוני, לשלל מיסמכים סודיים —
נכונו הפתעות בצורת תת־מקלע ושני
אקדחים. הנשק, מסתבר, מלווה אותו
מכיוון שהוא מסתובב עם אינפורמציה
בלעדית העלולה להפליל כמה ממפקדיו
:״מה שבטוח, בטוח,״ הוא כותב לי.
מדוע כותב? גם זו נורמה מקובלת
בחוגים מסויימים במישטרה — לנהל
שיחות־הסוואה קולניות במקביל
להתכתבות עניינית( .מחשש מפני
ציתות, למי שעדיין לא נכנס לאווירה).
לפחד יש אחיזה המציאות:
חבר־כנסת מסויים, שזכה בהיכרות
אינטנסיבית עם שיטות המיש־טרה
בשנים האחרונות, מספר :״בכל
פעם שהייתי מתקיף את אי ב צן או את
ר ד תי בוועדת־הפנים, היו מופיעים
למחרת פירסומים בעיתונות על התקדמות
בחקירת התיק נגדי.״ הכל
מתוייק. חכי עד אחרי הבחירות,״ הוא
ספק מבטיח ספק מאיים.
חבר־כנסת אחר גילה באותו
פורום — ועדת הפנים — שחשב כמה
פעמים על התאבדות, וזיעזע את
הנוכחים בישיבה. אחרי הישיבה ניגש
אליו המפכ״ל, איבצן, ונזף בו בתוכחה:
״בשביל מה לך לספר דברים כאלה?״
זה באשר לאזרחים. גורלם של
השוטרים, שאינם מתיישרים עם הקו,
גרוע מזה: שורת שמות במו איתן גולן
(שטורטר אחרי שהיה ראש צוות-
החקירה־המיוחד שחקר את הפרשיות
הקשורות בברוך ארבל) או יעקב
מורגנשטין(שטורטר אחרי שסירב
להעביר למפכ״ל איבצן מקורות
מודיעין, מחשש מהשימוש שייעשה
בהם) מבהירה את גורלו של ״דון
קישוט מישטרתי״.
התוצאה: במישטרה מסתמנת
נטיה בקרב שוטרים רבים לתת את
קולותיהם למערך, בתיקווה שחילופי
השילטון יביאו לחילופי המפכ״ל וכמה
מאנשי שלומו בצמרת המישטרה.
אין ספק שעונש כבד כמו התנזרות
מאמצעי־התיקשורת, לגבי רודף־פיר־סומת
כמו פלאטו, הוא קשה מנשוא.
הוא כבר שילם את המחיר וספק אם י
ישלם יותר:
ב־ 24 במרס ,1984 הוגש סוף־סוף,
העירעור של פלאטו לבית־המישפט
העליון.
״ומה עכשיו?״ אני שואלת.
״רצים לכנסת,״ משיבים פלאטו
ועוזריו באופטימיות, ומפרטים שעד
שתתקבל החלטה ...ואולי אחר־כך
אפשר לדרוש הרכב נוסף בן חמישה
שופטים וכו׳ וכר.
בינתיים, ההכנות הן בעיצומן
לקראת נאום־הבחירות של מס׳ 1
בתנועה: קהל־האוהדים המאוכזבים
(״בואו נלך לשכונת התיקווה — אין
פה מה לאכולי) מתארגן ליציאה.
״חוק־העדר״ עובד כאן שעות נוספות,
ותוך דקות הווילה מתרוקנת. ואילו
פלאטו ,״האיש הבודד״ ,צועד לעבר
הבימה שעליה כתובה הסיסמה
שנבחרה :״פלאטו — כלב״השמירה
שלך בכנסת!״
למי שנפלו בחלקו הכבוד והזוהר
לבקר בבית המועמד, ולשמוע סיפורים
על חצאי חתולים המפוזרים כל בוקר
על הדשא, פרי עבודתם של כלבי־השמירה
(האמיתיים) שלו — יודע:
פלאטו מבין בכלבי״שמירה.
במדינה עיתונות
בית הדוד טונזי

למגב״ל לשעבר של
רשורדהשידור
לא ממתין
שמיח אדום ג״מעריב״
בחודש הבא, אחרי היעדרות של
קצת יותר מחמש שנים, ישוב יוסף
לפיד לפרסם את הגיגיו בצהרון מעריב.
אחרי השלמת תקופת כהונה אחת
כמנכ״ל רשות־השידור שב לפיד לכור
מחצבתו.
לפיד חוזר למעריב מרוגז מאוד.
הוא היה בטוח שיפרשו לפניו שטיח
אדום ושהוא יקבל בעיתון תפקיד
נכבד. זה לא קרה.
זעם ומרירות. טומי לפיד תיכנן
ששובו ילווה בפרישת שמואל שניצר
ואז הוא, המנוסה, ייכנס לנעליו. הוא
גרס כך משום ששניצר חגג כבר את
גיל היציאה הרישמית לפנסיה (הוא
יהיה בן 66 בעוד חודשיים) .אבל
שניצר אינו פורש וגם לא קבע
מועד־פרישה בעתיד הנראה לעין.
במעריב בטוחים ששניצר לא יפרוש
לפני סוף .1986
ואם לא להחליף את שניצר, קיווה
לפיד לקבל לפחות מעמד של עורך,
כמו משה ז״ק, או, באין ברירה, של
סגן־עורך. גם זה לא ניתן לו,
באחרונה הירבה לפיד לקיים
פגישות עם אנשי מעריב. אך לא בבית
מעריב. הוא קבע את מישכנו
בקפיטריה של בית הסופר ברחוב
קפלן בתל־אביב. לפיד היה מלא זעם
ומרירות וביקש שיעזרו לו לבסס את
מעמדו. כאב לו שמעמדו עלול להיות
נחות.
המנכ״ל לשעבר נפגש עם כולם: עם
אותם הנמנים עם המחנה הימני
הקיצוני בצהרון, עם בעלי אורינטציה
שמאלית, וגם עם הצעירים, שעבדו
איתו זמן קצר בלבד. מכולם הוא ביקש
בקשה זהה: שיעזרו לו ליצור לעצמו
תדמית חיובית במעריב. הוא חזר
והסביר שהוא אדם נוח־לבריות, מיטיב
עם עוברים, עיתונאי שאין לו מתחרים
— גם בכתיבה, גם בעריכה וגם בידע
מינהלי. הוא גרס שביכולתו להביא את
הצהרון לזינוק מרשים, במילחמה
המתמדת נגד ידיעות אחרונות.
לפיד גם התייחס למה שעבר עליו
ברשות״השידור. לדעתו, השינאה בר־שות־השידור
כלפיו היתה שינאת־חינם,
שנבעה מרישעות וצרות״עין.
מסעות ובריאות. למנכ״ל
לשעבר היה גם מה לומר לגבי
תפיסת־העולם של הצהרון הימני.
לדבריו, נראה מעריב בזמן האחרוז,
אולי שלא בצדק, בעיני חלק מהציבור,
כנוטה לכיוון שמאל. אם זה נכון ואם
לא, לדעתו צריך להחזיר למעריב את
האיזון הלאומי, ושזה ייראה.
בסיכומו של דבר: לפיד בן ה־ 53 לא
היה רוצה ששיבתו לעיתון, שקרא לו
פעם ״בית״ ,תהיה פאתטית, כפי
שהיתה יציאתו מרשות״השידור —
שם, כזכור, לא הודיע לו איש רישמית
שהוא לא יכהן תקופת כהונה שניה. על
מחליפו הוא למד מקריאה בעיתונים.
השדולה שהפעיל, לא עזרה לו, והוא,
האיש שהליכוד הביא לרשות־השידור
כדי להביא לאיזון בשידורים, נזרק
על״ידי שולחיו.
למעשה היה טומי לפיד, אוהב־המסעות*
,אמור לצאת לחודשיים
לחו״ל, ורק אחר־כך לשוב למעריב.
אך סיבות שונות, ביניהן גם בריאותיות,
השאירו אותו בתל־אביב. עתה
הוא מתעתד לנחות מחדש בעיתון,
שבזכותו הוא הגיע לתפקיד מנכ״ל
רשות־השידור. אך הנחיתה עתידה
להיות רחוקה ממושלמת.
•לפיד, מישפטן בהשכלת! ,היא נס
מחזאי לעת מצוא (הכושי עשה א ת
שלו) וגם מחבר מדריכי־מסעות
(מדריך לפיד לאירופה).
העולם הזה 2439

מדוע יזדקק אבא אבן לטיפול פסיכיאטרי
ומה יעשה גד יעקובי אם ייבחר כשר־האוצר

״מה יהיה הלקח האישי
שלך, אם גם הפעם המערך לא
ינצח ולא ירכיב את הממשלה
הבאה?״ שאל המראיין איתן
דנציג את ח״כ העבודה אבא
אבן .״אני אלך לפסיכיאטר״,
השיב אבן בחיוך.
הטוען לכתר שר־החוץ
הגיע לערב הראיונות שנערך
במלון בתל־אביב בליל שבת
^האחרונה הישר מביתו של ראש
י עיריית ירושלים, ט די קולי!.
אבן הופיע עם אשתו סוד,
שבאותו הבוקר שבה מסיור
בגרמניה כיושבת־ראש הליגה
למילחמה בסרטן. רק על
המנה האחרונה הוא נאלץ לוותר,
כדי להגיע בזמן לבימת הראיו־נות.
אבן
העניק ליצחק ליבני
עותק מסיפרו החדש הדיפלומטיה
החדשה וסיפר לו אגב
כך, שהוא נוהג לחכות חצי שנה,
עד שמחבר־ספר שמכיר אותו
יעניק לו עותק חינם. רק
אחרי־כן, אם הוא אינו מקבל
אחד כזה, הוא רוכש ספר בכספו.
ליבני גילה עניין בפרק של אבן
העוסק בקשר בין פוליטיקה
ותיקשורת. כאשר היה ליבני
מנכ״ל רשות־השידור, הופעלו
עליו לחצים רבים כדי למנוע
פירסום ידיעות מסויימות,
בטענה שמהלכים דיפלומטיים
נפגעים כאשר הם נתונים
בחשיפה מתמרת לכלי־התיק־שורת.
ליבני
שאל את אבן, אם
הוא עדיין רואה בתיק־החוץ
עניין של ייהרג ובל יעבור. ענה
אבן :״השאלה היא מי ייהרג ומי
^ יעבור.״

גילה לוי־בוכמו

כאשר אוכל זיויד לוי, סגן
ראש־הממשלה ושר־הבינוי־וה־שיכון
במיזנון בית זיבוטינסקי,
אין זה אירוע יוצא דופן. אבל
השבוע, כשהוא התיישב שם,
פרצו הנוכחים בצחוק. מעליו,
על הקיר, היתה תלוייה כרזה
שתלה המיזנונאי יוסי. נאמר
בה :״היום גם הליברלים אוכלים
דג מרוקאי.״
עיתונאים זריזים מיהרו
לספר שבשעה שבבית־ציוני־אמריקה
התקיימה הישיבה
המכרעת של מרכז המיפלגה
הליברלית, נאלצו עשרות רוכשי
כרטיסים, שבאו למקום, לשוב
על עיקבותיהם. הם רכשו כרטיסים
מראש להצגה ביידיש
הגלגל מסתובב, בביצוע שלושת
השמוליקים, אבל מכיוון
שהאולם היה תפוס, כך נאמר,
נדחתה ההצגה. האמת היא
שההצגה נדחתה בגלל אבל
מישפחתי אצל אחד השמוליקים,
שמואל רודנסקי. בתוך חודש
מתו בזה אחר זה שניים
מאחיו. הראשון מת שבוע לפני
בכורת המחזה, אך רודנסקי
התעקש להופיע במועד שנקבע
לבכורה. הפעם הוא ביקש לדחות
את ההצגה לשלושה ימים, כדי
להתייחד עם מישפחתו.

סיפרה על מאחרי הקלעים של
המשא־ומתן עם צומת של רפאל
(״רפול״) איתן .״הוא היה
מסכים למקום הרביעי ברשימה
המאוחדת,״ הסבירה כהן ,״אך
אחרי שהוצע לו המקום השני,

ח״כ העבודה גד יעקובי,
ששמו מוזכר שוב ושוב כמועמד
המערך לתפקיד שר־האוצר, אם
שימעון פרם ירכיב את
הממשלה הבאה, נשאל מה יהיה
הדבר הראשון שיעשה כשר־האוצר
.״אעמוד דקה דום לזכר
עצמי,״ אמר יעקובי. הוא נשאל
מה יעשה אחרי־כן .״אעמוד עוד
רקה,״ השיב.

מסתירה את פניה כדי שלא יזהו
אותה, כמי ששברה את רגלה. לוי״
בונמן נפלה ביורדה במדרגות ועתה רגלה מגובסת. לוי, חברתו
לחיים של היהלומן היהודי״גרמני יוסף(״יוסלה״) בוכמן, מחלקת את
זמנה בין ישראל ואירופה, והשבוע היא צולמה במועדון יוקרתי.
העולם הזה 2439

ח״כ התחיה, גאולה כהן,

בצפון הארץ יושבים אנשי
התיקשורת על מיזוודות. דובר
צה״ל בפיקוד״צפון, יונה גזית,
שב מסמינר עיתונאים גדול
שנערך בשווייץ ואילו כמה
מאלה שנמצאים עימו יוצאים
עתה לאירופה. כתב הארץ

שלושה משקיפים באו
מחו״ל כרי לראות במו־עיניהם
כיצד מתקיים הדיון בבג״ץ,
בעתירתו של עבד אל־עזיז
(״אבו עלי״) שאהין, שאלוף
פיקוד־הררום הוציא נגרו צו־גירוש
מהארץ. לעורכת־הריו

מיכאל אלבין

חבר מרכז הליברלים איחר לישיבה האחרונה, שדנה בהסדר שימנע את
פירוק הליכוד. אלבין, איש־העסקים ונציגו בארץ של המיליארדר היהודי״
יפאני שאול אייזנברג, ביקש לעלות לאולם בקומה השניה, שבו התקיימה הישיבה בבית ציוני אמריקה,
השומרים דרשו ממנו שיראה כרטיס של חבר-מרכז, ולא איפשרו לו לעלות בלעדיו. מכיוון שהמזכירות
שישבו בכניסה, לרגלי המדרגות, עלו אף הן לקומה השניה וישבו בפואייה שלפני האולם הנעול, קראו
השומרים לאחת מהן(למעלה) .זו ירדה, נתנה לאלבין כרטיס. רק אז, עם הכרטיס ביד עלה (למטה).

הוא לא ראה כל סיבה לסרב,״
אמרה כשהיא רומזת לניהול
הכושל של המשא־ומתן שנעשה
על־ידי השר יובל נאמן. היא
טענה שהיא לא נגד צומ״ת.
״בסר הכל רציתי שיהיו כמו
שלום עכשיו — תנועה רעיונית.״
בשבתרבות
תיאר חבר
מרכז המיפלגה הליברלית,
יחזקאל פלומין, את התנהגות
תנועת החרות כלפי מיפלגתו
כ״אונס ברוטלי״ .מישהו מהקהל
ענה שמכסימום זו היתה ״דפיקה
בתוך המישפחה.״ פלומין התנחם
שהיו אלה אירוסין ולא נישואין.
מישהו אחר קרא לעברו, :חייתם
19 שנה בח׳(חרות).״

וחדשות בצפון, מנחם הוד־ביץ,
כתב דבר, שימעון וייס
וכתב הרדיו, חיים הבט יוצאים
לאירופה.

שלושה

עמיתיהם

נשארים בארץ: מנחם רהט
ממעריב, יהודה צור מעל
המשמר ויחזקאל המאירי

מידיעות אחרונות שנפל באחרונה
למישכב.
אייל, נרקומן שנגמל
ושכיכב בתוכנית מבט שני,
רואיין למחרת ברדיו. במשך
שעות ארוכות המתין הצעיר
במיזנון הרדיו בתל־אביב, עד
שמפיקי התוכנית הצליחו לאסוף
כסף להחזרתו למקום מגוריו
ברמת־הגולן.

הלגה לובנר מנורווגיה, לפרופסור
למישפטים גיראר דה
מאוניברסיטת
לה־פראדל,
נאנטר בצרפת, ולמישפטן הגרי
שוורצשילד, מהאיגוד האמריקאי
לחירויות האזרח, לא
ניתן לדבר עם שאהין. אנשי צבא
במדים שנכחו באולם, הקיפו את
אבו־עלי והקפידו שלא יופר
הצו־המינהלי האוסר עליו ״למסור
ידיעות או ריעות״.
מזכירת סיעת ר״ץ בכנסת,
מיכל רפאלי סיפרה השבוע
במיזנון הכנסת, שבתנועה שלה
המאבק הוא על ה״מקומות ההומאניים״
.כשהתבקשה להסביר
אמרה :״אלה המקומות המכובדים
סביב המקום ה־.120״

איר הסתבר י שראל קיסר בחוב שד 600 אלף שקל, מדוע
משמיצים את דובר מפ״ם ומיהו הצאר הרוסי בעל האף היהודי
אחת הבעיות הראשונות
שייאלץ מזכ״ל ההסתדרות
הטרי, ישראל קיסר, לפתור
בתפקידו החדש, הוא חוב של
600 אלף שקל שמגיעים למפיק
המוסיקאלי והמלחין כנסי
בראנדס. הכיצד? בראנדם
עשה את העיבודים המוסי־קאליים
לפסטיבל הזמר בסיגנון
התימני, ושילם למוסיקאים
מכיסו. סמוך לשעת ההופיעה
הסביר לו האמרגן נריה עוזרי,
שאין בכיסו הסכום המבוקש, אך
התחייב לשלם את החוב אחרי
כך. בעוד בראנדס מאיים שהוא
לא יעלה להופיע, בא אליו אורח
הכבוד קיסר, ונתן את דיברתו
שהסכום ישולם .״שמעו אותו גם
הקריין משה חובב וגם הזמרת
שוש עטרי, שנכחו במקום,״
סיפר בראנדס. הוא ניאות
להופיע, ומאז עברו כמה שבועות
והכסף עדיין לא שולם. עתה
פונה בראנדס באמצעות עורן״
דינו יואל ריפל לקיסר.
פגישה מוזרה במיסדרונות

בית־המישפט העליון בירושלים
היתה לאהוד עין־גיל, מהוועד
להגנת אבו עלי שאהיו. מולו

צעדה קבוצה גדולה של לוב־שי־מדים,
שהקיפו את שאהין
הממושקף, הנשען על מקלו.

11ך 11ן ע * 1ן ע| הכתב לענייני מיפלגות של ,,דבר״ ,מציג למצו
י ן 111/11 למה כובע של הליכוד, שחולק לציבור בבחירות
הקודמות (למעלה) .פירסומאי זריז הציע כובע דומה לתנועת יחד
של עזר וייצמן, והדגים על גב הכובע הישן את הרעיון החדש. מלמו,
שביקר במטה יחד, נטל את הכובע משולחנו של הדובר, צבי רימון.

ז \ 1ך 1ך 11 1ך \ 11ן אשת יחסי״הציבור הנאה, עמדה במרכז שני כינוסי המרכז של המיפלגה
#11 1^ 11 #1111 הליברלית, למרות שהיא אינה חברת מרכז. פריאל, בעזרת חברי״מיפלגה
אחרים הוציאה צו-מניעה משופטת, שמנעה ממרכז המיפלגה הליברלית לדון בפירוק המיפלגה ואיחודה
עם חרות. בבואה לישיבת המרכז הראשונה באותו עניין, בשבוע שעבר, היא המתינה בסבלנות להחלטת
שרי המיפלגה להודעת השופטת שהביאה עימה, וניצלה את הזמן לשיחה, באותו נושא, עם ח״כ יצחק ברמן.

כשחייו אליו עין־גיל, הוא נדחק
מייד על־ידי לובשי-המדים והוצמד
אל קיר המיסדרון. קצין

זוכה שם בגידופים חסרי״תקדים
כמו ״קומוניסט״ ו״אנטישמי״.
מדי פעם כותב שמיר להארץ.

בדרגת סגן־אלוף נקב בשמו
המלא וקרא אליו :״מה אתה
עושה כאן?״ עין־גיל הכיר את
פניו של הקצין, ואחרי רגע גם
נזכר מניין. הסגן־אלוף אחז
בן־ארי — היום היועץ
המישפטי של מושל רצועת עזה
— היה לפני 12 שנה חבר
מועצת־הסטודנטים של אוניברסיטת
תל־אביב. הקצין, עין־גיל
וסטודנט אחר, יצחק (״איציק״)
לאור, היוו אז את סיעת השמאל
במועצה .״בדיעותיו,״ מספר
עין־גיל על הקצין ,״הוא היה בין
שי״ח ומפ״ם״.
הלל אשכנזי, המועמד
העירוני של מפ״ם לשר, שנכשל
בהצבעה פנימית במיפלגה,
עדיין חושק בכנסת. ביום
הרביעי שעבר הוא ביקר במישכן
ונפגש עם מזכיר מפ״ם, ויקטור
שם־טוב, שאיתו ניהל שיחה
ארוכה.
איש מפ״ם אחר, שגם הוא
לא יהיה בכנסת הבאה, אימרי
רון, נשאל מה הוא יעשה עתה.
״אפילו מטע בננות אני לא רוצה
לנהל,״ אמר רון שהסביר שהוא
מעוניין לשוב לעבודה בקיבוצו
משמר־העמק כעובד מן השורה.
דובר מפ״ם בכנסת, ישראל
שמיר, הצליח לעורר
עליו את כל יוצאי ברית־המו־עצות
בארץ. שמיר, שעלה אף
הוא מברית־המועצות, בתחילת
שנות ה־ ,70 טוען שהוא איש
השמאל האותנטי היחיד מאותה
עליית־המונים. הוכחה לכך באה
לידי ביטוי בכיתבי־ העת בשפה
הרוסית שמופיעים בארץ. שמיר

עורכי עיתון הבוקר קיבלו
מיכתב ובו הם נשאלו כיצר הם
מעסיקים אנטישמי כמו שמיר.
אך השיא היה תגובה של חבר
התחיה, שענה לו על דברים
שכתב בשבועון רוסי בעניין
ארבעת חברי כך שנאשמים בירי
על אוטובוס פועלים ערביים.
כתב איש התחיה ברוסית :״שמיר
מנסה לזרוק כתם על הבחורים
היקרים האלה שבאו לפגוע לא
בפועלים תמימים, אלא במחב־לים־בכוח.
הלא ידוע שגם רוצחי
דני כ ץ באו באותו הסוג של
אוטובוס.״
ח״כ שינוי, מרדכי ויר־שובסקי
נראה מבודח מהמתרחש
במושב־הקיץ הקצר של
הכנסת העשירית .״אני יושב
עתה בתיאטרון ומולי מציגים
מחזה יורד. המסך אומנם עולה
ויורד, הקופה עדיין פתוחה,
השחקנים גם כן מסתובבים
בשטח, אבל חלקם כבר מחפש
עבודה במקומות אחרים. מציגים
כי יש התחייבויות לוועדי־עוברים
שרכשו כרטיסים במחירים
מוזלים, אבל גם זה לזמן
קצר מאוד.״
עורך מעריב, שמואל
שניצר, העניק ביום החמישי
שעבר את פרס כדורגלן־העונה
לשחקן בית״ר ירושלים, אלי
אוחנה, מטעם העיתון. כאשר
הוא העניק לו את הפרס 200 ,
אלף שקלים וגביע, הוא אמר:
״עכשיו אני חוזר ממקום שלכל
מי שרק נתקלתי בו שם, קלאו
אוחנה.״ שניצר שב ימים אחרים
קודם לכן מביקור עם המישלז!זת
הישראלית במארוקו.
העולם הזה 2439

הנשיא ורעייתו, אורה,

הפכו לאורחים כמעט־קבועים
של אירועי פסטיבל ישראל
ירושלים, המתקיים החודש
בבירה• אד גם הנשיא הקודם
יצחק נבון יצפה באחת
ההופעות. ג׳ודי ווקס, שהיא
מנהלת להקת קול התור מ־ארצות־הברית,
המופיעה בשירי
,לדינו, פנתה להנהלת הפסטיבל
^ בי קשה שנכון ורעייתו אופי
י רה יוזמנו להופעה. ווקס נימקה
את בקשתה בכך שנבון-קרוב
מאוד לתרבות זו. ההנהלה נענתה
בחיוב לבקשה.
המנכ״ל האמנותי של_ הפסטיבל,
אביטל מוסינזון,
והמנכ״ל ישי עמרמי ישנים
מעט מאוד מאז החלו המופעים
ביום השישי שעבר. וכר גם אנשי
יחסי־הציבור של הפסטיבל, בן
ציון (״בנצי״) שירה ועוזרתו,
אורה לפידות. הם קיבלו חדר
אחד במלון ירושלמי וכדי שלא
להימצא בו ביחד, באותו הזמן,
הם החליטו שכאשר אחד מהם
יישן השני יימצא בשטח ויעבוד
ולהיפך.
הישר מביקור במוסקווה
בא השחקן שלמה(״שלימל׳ה)
בר־שביט למאגזין החם של
מני פאר. בר־שביט שנסע
במישלחת מטעם אמ״י —
אירגון אמני ישראל הוא דובר
רוסית, אך לא נזקק הרבה
לידיעתו את השפה. השחקנים
הצעירים שאיתם נפגש דיברו
איתו אנגלית דווקא. פאר שאל
אותו אם הוא עשה דבר מה חריג
במוסקווה. ענה בר שביט :״כן,
הלכתי לבית־כנסת.״
בר־שביט זכה בביקורו
מעבר למסר הברזל בכינוי
ניקולאי. הכינוי דבק בו אחרי
שסיפר כי גילם את דמותו של
הצאר ניקולאי במחזה מיל־חמה
ושלום, שהועלה בהבימה.
שומעיו העירו לו שזוהי הפעם
הראשונה שהם רואים צאר עם
אף יהודי.
אייבי נתן, שגם הוא
נמצא בברית־המועצות, סיפר
שבא כדי לתרום לשיחרור
אידה נוהל מכילאה, ושיהיה
מוכן אף להתחתן עימה, אם זה
יעזור לשיחרור. העירו לו
שבברית־המועצות החוק הוא
אחר, ואם הוא יינשא לה, הוא
ייאלץ להישאר שם.
אחריו התראיינה ריקה
זראי, שבאה לשתי הופעות
בארץ בהתנדבות למען אגודת
ניצ״ן. פאר שאל את הזמרת
הישראלית־צרפתית מה תגובתה
על דיברי בעלה לשעבר, יוחנן
זראי, שהצהיר שהוא אינו רוצה
לפגוש בה לעולם .״אני אפילו
לא מעוניינת לשמוע עליו,״
ן ענתה הזמרת.
זראי התבקשה להופיע
ללא ליווי תיזמורתי משום
שהבאת צוות מצרפת היתה
מייקרת את הוצאות הופעתה
( שנתרמו על־ידה. זראי הסבירה
ך שלהופיע ללא תיזמורת זה כמו
1להופיע ללא־בגדים.

פסוק* השבוע
• סגן יושב־ראש הכנסת,
מאיר כהן אכידוב:

״אתם צריכים להבין שזוהי לא
מילחמה רגילה. הם רוצים
להשמיד אותנו ממש כמו הגר־ך
מנים. גמרנו עם עמלק, גמרנו
1עם אייכמן, עכשיו צריך לגמור
אותם.״
העולם הזה 2439

• הנ״ל, על העונש הראוי
לרוצחי הנער דני כץ :״לוא היה
קורה לי דבר כזה, הייתי מוציא
להם את העיניים ומרטש להם
את המעיים. אישית, הייתי עושה
זאת, ולא מחכה למישפט.״

• הרבמשהלוינגר,על
מישפט המחתרת היהודית :״אני
מקווה כי בעיקבות המישפט,
ובעיקבות האווירה שלפני
המישפט, הדברים יבואו על
תיקונם, ונגיע למצב של שקט,
ולא יעז אף ערבי להרים יד או
אבן או סכין על אף יהודי.״
• המשורר יב״י :״כשהכוח
הוא התוכן והערך נחות
וקבור — לעזאזל עם החיים.״

• הצייר אנדרי קל־

צ׳ינסקי :״אופנה חדשה הגיעה
לארץ. במקום, תעשה לך רב׳
נוהגים,תעצור לך רב׳.״

• העיתונאי לוי יצחק
הירושלמי, על הנאשמים
בחברות במחתרת :״אותי זה
מפחיד, מפחיד מאוד. דווקא
משום שהם אנשים בעלי הכרה.
לא שלפנים. לא קלי״דעת. הם
יודעים מה שהם רוצים ועושים
מה שרוצים.״

• שר־האנרגיה יצחק
מודעי, על תביעות חרות
מהליברלים :״תלשו לנו את
החולצה, הפשיטו לנו את החליפה,
ואת המעיל הסרנו
בעצמנו. כאשר סירבנו להוריד
את הגופיה, אמרו לנו: אתם
קשוחים.״

לא תמיד צריך
ללכת כאסח!

• העיתונאי שלום רוזנפלד,
לנ״ל :״המקום ינחם
אתכם״.
• צילה ארליך, אלמנתו
של שימחה ארליך :״אני רוצה
להגיד לאנשי חרות — ניצחון
לא מודדים במנדטים! והמיפלגה
הליברלית היא שהביאה את
הניצחון.״

• ראש עיריית תל־אכיב,
שלמה (״צ׳יץ״׳)
להט, על הנ״ל :״בכנסת הבאה
נצטרך לקבל הנחיות מחרות
דרך איזה נחיר לנשום.״

• המנהיג לשעכר של
הליברלים, אלימלך רי־מלט
:״עתה, אחרי לבנון,
בוודאי לא אצביע ליכוד.״

• יהושע סובול ויעקב
לזר :״מודעי — האיש שהפך
90 אחוז כישורים ל־ 90 אחוז
שרירים.״

• ח״כ חד״ש צ׳ארלי

קוצץ גדול!
גם אני סידרתי
אתכם!

ביטון, על הפנתר סעדיה
מרציאנו, שהצטרף למערך:
״פלג של הפנתרים? איזה
פנתרים יש לו? שום הנשמה
מלאכותית לא תעזור כאן. זה
כמו להוציא מת מן הקבר״.

• יוצא יחידת ה־101

שלמה באום :״כחובב כלבים
אני יכול להגיד לך, שכשאינך
פקיד ממשלתי ואינך תלוי באף
אחד — אתה יכול, מדי פעם,
לפלוט נביחה כרצונך.״

• סנן ראש עיריית
תל־אביב, דם בן־מאיר, על
עירו :״העיר שאוהבים אותה כמו
אשה, בחדווה, ביקוד, ברטט,
בערגה.״

• מפיק ומגיש ״כול־

בוטק״ ,רפי גינת :״בסך הכל
אני שונה מאוד מהתדמית
שמייחסים לי. אני רגיש נורא,
רומנטיקן ללא תקנה, ונפגע
אישית מכל ביקורת.״

ראש״הממשלה יצחק שמיר והשר אריאל שרון במרכז תנועת״החרות

ראיון בלעדי עם בגין

בהתרגשות רבה אני מודיע בזה כי עלה בידי עיתוננו
לערוך ראיון טלפוני בלעדי עם מר מנחם בגץ, שהואיל לפרט
באוזנינו את דיעותיו. להלן הטכסט המלא של הראיון:
דרינג דרינג.
— האלו? האם אפשר לדבר עם מר מנחם בגין? הייתי רוצה
לערוך ראיון קצר כדי לתת לו הזדמנות להביע את דיעותיו
רבות־החשיבות באוזני הציבור
הישראלי הרחב, החפץ בכל
מאודו לעמוד על השקפתו של
המנהיג הנערץ, בימים טרופים
ורבי־ תהפוכות אלה.
— מדבר.
— אה כן. ובכן, מר בגין,
בוודאי עקבת אחרי הוויכוח
הנוקב שנערך לאחרונה בין
מיפלגתר, תנועת־החרות, וביו
מיפלגת האחות, המיפלגה
הליברלית. הייתי רוצה לשאול
אותך, ברשותך, אם לדעתך
צדקה תנועת־החרות בעמדה
שנקטה כלפי הסכם גח״ל,
שאתה חתמת עליו, או שצדקו הליברלים בהתנגדותם לכל שינוי
בהסכם זה. האם היית רוצה לחוות דעתך על כך?

— תודה. תודה. אם כן, הייתי רוצה לשאול אותך בעניין
שהותנו הממושכת בלבנון. הנה כמעט מלאו שנתיים מאז
החלטתך האמיצה לשגר את צבא־ההגנה־לישראל אל ארץ־
הארזים, כדי להבטיח את שלום־הגליל. בוודאי הירהרת לא פעם
על טיבה של החלטה זו בדיעבד. האם אתה מוכן להרחיב את
הדיבור על כך?

— מעניין מאוד. השאלה הבאה שלי מתייחסת למילחמה
במיפרץ הפרסי או, כפי שהערבים מכנים אותו, המיפרץ הערבי,
הא־הא־הא. אתה בוודאי עוקב בענייו אחרי הפצצת המיכליות
הערביות על־ידי האיראנים, והפצצת המיכליות האיראניות
על־ידי העיראקית תמהני אם מילחמה וו יכולה, לדעתך, לקבל
מימה העלול להשפיע גם על האינטרסים החיונים של ישראל,
מבחינת.״
— תודה. שלום.
קליק•

בנווזד חמוזשבד •-איך היה סרט זח נראה אילו הסיקו *תו
האינדיאנים?
ראש״השבט ,״איש־הצלקת״ ,היה מופיע בסרט כזה כלוחם־
שיחרור, המנהל את הקרב הנואש האחרון של בני־עמו העשוקים
והמנושלים נגד הכובש המרצח. חיל־הפרשים של ארצות־הברית
היה נראה כפי שהיה באמת: יחידה לביצוע רצח־עם, האם הרוחנית
של הס״ס הנאצי, שערכה באופן שיגרתי מעשי־טבח בשבטים
שלמים, על נשותיהם וילדיהם.
המישפחה הלבנה הנחמדה היתה מופיעה באור שונה לגמרי:
מישפחת־מתנחלים, הבונה את ביתה על אדמה גזולה, בארץ
לא־לה. הכומר־הסרן היה נראה כמהדורה אמריקאית של משה
לווינגר. ג׳ון ויין היה, כמובן, פושע־מילחמה, מין העתק אמריקאי
של ראש המחתרת הטרוריסטית היהודית(שם אסור לפירסוס).
סרט כזה היה מראה, למשל, כי הנוהל הברבארי של קירקוף
קורבנות לא הומצא על־ידי האינדיאנים, אלא על־ידי הלבנים
דווקא. הקרקפת שימשה לציידי־אינדיאנים כהוכחה למיספר
קורבנותיהם, כדי לגבות עבורם תשלום מידי הרשויות ששילמו
בתקופה מסויימת פרס עבור כל אינדיאני שהומת.
כבר היו סרטים כאלה, כמו חייל בכחול, אך הם הופקו על־ידי
לבנים מוכי״חרטה למען לבנים מוכי־חרטה. הייתי רוצה לראות

אודי אבניי

לחפש את המחפשים
זה היה מערבון רגיל, מזון רוחני אופייני של הטלוויזיה
הישראלית בליל־שבת. ג׳ון ויין. נאטאלי ווד. לבנים טובים.
אינדיאנים רעים. אנשים קשוחים. המחפשים. עולמו של רונלד
רגן.
משום־מה הוא נתן לי מזון רב למחשבה. שוב ושגב 1יקד,ל

כי נ״טיב היית
כשהייתי צעיר, קראו לנו האנגלים ״נייטיבס״ .נעלבנו עד
עומק הנשמה.
לכאורה, אין כל רע במילה זו .״ניטייב״ פירושו ״שייך למקום״,
יליד הארץ. זאת יכלה להיות אף מחמאה.
אבל בלשון הקולוניאלית, זה היה ביטוי של בוז וזילזול.
האנגלים, בני עם־האדונים, באו מעבר־לים, מארץ־התרבות.
״הילידים״ היו בני־המקום, נחשלים, ברבארים.
בינתיים היינו בעצמנו לעם־אדונים, וסיגלנו לעצמנו לשון
קולוניאלית משלנו.
שמעתי בטלוויזיה את דבריו של קציו־צה״ל, שאמר כי בתקרית
בנבטייה נהרגו ״שני מקומיים״ .גם*בגדה המערבית שגורה
עתה המילה הזאת. לא ״לבנוני״ .לא ״ערבי״ .לא ״פלסטיני״ .אלא
״מקומי״.
ה״מקומיים״ אינם בני־אדם כמונו. ספק אם הם בני־אדם בכלל.
הם משהו בין אנשים ובין ג׳וקים מסוממים בבקבוק.
ואם יש ״מקומיים״ בלבנון, בגדה ובעזה, הרי בישראל יש
״בני־מיעוטים ״.
זהו מושג אידיוטי כשלעצמו, שהרי יש בישראל רק מיעוט
אחד: המיעוט הערבי(או הפלסטיני) .אם כן, מדוע לא לדבר על
״ערבים״?
המושג בא לשלול מ״בני המיעוטים״ את זהותם הלאומית,
ולהפוך אותם לאנשים בלי זהות, בלי מהות. אין הם יהודים, אבל
אין הם שייכים גם לשום לאום אחר.
זוהי גישה קולוניאלית, המופנית כלפי פנים.
כדי לטשטש זאת, מנסים עיתונאים מסויימים להעניק
לשימוש במושג זה צביון מתקדם .״תראה,״ אמר לי אחד ,״כאשר
ערבי מבצע אונס, אני לא רוצה לקרוא לו ערבי, מפני שזה נשמע
כמו גזענות. אז אני כותב שבן־מיעוטים ביצע אונס.״ לא עלה על
דעתו שבמדינה מתקדמת אין מציינים את זהותו העדתית, הדתית
והלאומית של מבצע־פשע.
מי שמבצע פשע, הוא פושע. לא ערבי, לא יהודי, לא אשכנזי
ולא ספרדי. סתם פושע. שהרי אחרת, נרמז שהוא ביצע את הפשע
מפני שהוא יהודי, או כן עדות־המיזרח, או ערבי.
כשיש אנטי־גזענים כאלה, אין צורך בגזענים.

הצבא הסודי שר סעדיה

אדם לאומי
מי שמדבר כל הזמן על אהבה, חשוד בעיניי שאינו יודע
לאהוב. מי שמדבר כל הזמן על לאומיות, חשוד בעיניי שאינו יודע
מהי.
אדם לאומי הוא אדם המבקש לבטא את זהותו הלאומית, את
הרוח והמסורת של הלאום שלו, את שאיפתו לחרות ולהתפתחות.
אדם כזה מבין שאיפה זו גם בלב הזולת, בן לאום אחר. שהרי מי
שאינו מבין את שאיפתו הלאומית של הזולת, משמע שכלל אינו
אדם לאומי, אלא ההיפך — לאומן חשוך. הלאומנות היא ההיפך
מן הלאומניות, כשם שתאי־הסרטן הם ההיפך מתאים בריאים. .
כל זה עלה על דעתי כאשר קראתי לא מכבר את דבריו של׳
אדם לאומי אמיתי. אריה מרינסקי היה הפרקליט שלי בתקופה
מסויימת, ולא פעם הופיע לצירי בבית־המישפט, כאשר השילטון
הבן־גוריוני רדף אותי ואת
״השבועון המסויים״ .אני מקווה
שמותר לי לקרוא לו ידיד.
מרינסקי הוא בית״רי משחר
נעוריו. הוא גדל בסין, לשם
היגרה מישפחתו מרוסיה. כמו
יהודים רוסיים רבים בסין, הוא
הפך רוויזיוניסט, והביא עימו
ארצה את הלהט הלאומי שלו.
בעת האחרונה, לפני שנפל
למישכב ועבר ניתוח קשה, טיפל
מרינסקי בעניין השבויים שלנו
שהיו בידי פת״ח, לפני החלפתם
בעצירי אל־אנצאר ואסירי אש״ף
בישראל. לפני כמה ימים קראתי
ראיון שערכה עימו עידית זרטל במקומון תל־אביבי.
כששאלה אותו המראיינת אם לא היתה בליבו שינאה לשבויי
אל־אנצאר, השיב שאינה יודעת מה היא מדברת.
״אף לא שמץ של שינאה,״ אמר. .ההיפר! האנשים האלה היו
פטריוטים, אנשים שיצאו להילחם על האידיאל שלהם, ללא כל
תמורה, ותוך נכונות להקריב את חייהם. לא רק שלא שנאתי אותם
— הערכתי אותם! המנהיג שלהם, צלאח תעמרי(קציו־פת״ח
הבכיר במחנה) היה גבר מקסים ממש. נסיך מידברי״.
חייל אמיתי מכבד את אויבו. בכך הוא נמדד. אדם לאומי אמיתי
מכבד את יריבו. מרינסקי עמד במיבחן זה, בניגוד לרבים ורעים
הנושאים את שמו של זאב ז׳בוטינסקי לשווא.

מנימוס להזכיר עובדות בלתי־נעימות אלד״ בשעה שצריכים
לשלם עבור ארוחת־הערב.

סרט אינדיאני אמיתי — מערבון של אינדיאנים, שהופק על־ידי
אינדיאנים למען אינדיאנים.

הבדיחה האחרונה של יעקוב מרידוד — ״הוועידה הכלכלית״
— הביאה לארץ גם את לורנס קליין, פרופסור, כלכלן, בעל
פרס־נובל.
פרופסור אחר לכלכלה, מילטון פרידמן, שגם הוא זכה בפרס
גובל, אמר ״אין בעולם ארוחת־חינם.״ הוא ביקש לומר: צריכים
לשלם עבור הארוחה. גם כשנדמה כי הארוחה היא בחינם. מישהו
יצטרך לשלם עבורה, בסופו של דבר. מ 0ס 3ס א 13 מז
*££ר * 5 * 1סאזמז
יתכן כי הפרופסור קליין דוגל בתורה הזאת, ועל כן סבר כי
עליו לשלם לממשלת־ישראל עבור הזמנתו ארצה ועבור הארד
חות. כך, על כל פנים, אני מקווה. שהרי אם התכוון ברצינות למה
שאמר בטלוויזיה, עלינו להסיק את המסקנה העגומה שגם בעל
פרס־נובל יכול להיות טיפש.
כשהוא מדושן־עונג, אחרי ארוחה טובה, בישר הפרופסור
הנכבד לקהל הישראלי שאין לישראל מנוס מנקיטת צעדים
דראסטיים. ומהם? ביטול כל ההצמדות. הורדת רמת־המחייה.
הפרופסור יודע, כמובן, שרמת־המחייה של העשירים אינה
יורדת לעולם. התרופה שרשם לנו, בהבעה של שביעות־רצון
עצמית ללא־גבול, היתה: ירידת השכירים אל מתחת לקו־העוני,
וירידת העניים אל מתחת לקו הקיום. ככה זה, כך כתוב בספרים.
אין ברירה.
אין צורך להיות פרופסור לכלכלה, ועל אחת כמה וכמה בעל
פרס־נובל, כדי לדעת כי זוהי שטות. התרופה לאינפלציה הדוהרת
בישראל היא שונה לגמרי. ישראל אינה ארצות־הברית, ובעיותיה
שונות בתכלית. בעל פרס״נובל אמור להבין את ההבדלים בין
מדינות שונות וכלכלות שונות. רופא הרושם אספירין ושמן־קיק
לכל המחלות שבעולם אינו אמור לזכות בפרס־נובל לרפואה.
כדי לחסל את האינפלציה, יש לצמצם את הוצאות הממשלה,
המדפיסה את הכסף. במציאות של ישראל, אין בכך כל קושי
כלכלי. הוצאות־הענק המשלתיות, המפעילות את מכבש הדפוס
של שטרות־השקל, נובעות מן ההתנחלות המטורפת בשטחים
הכבושים, הבולעת משאבים אדירים. הן נובעות מהתקציב הצבאי
המנופח, שאינו עומד בכל יחס לכוחה של מדינה קטנה, וגם לא
לצורכי־הביטחון האמיתיים שלה. הן נובעות כרגע, בראש
וראשונה, מן השהות היקרה בלבנון, שאין לה תכלית ואין לה
מטרה, מלבד השמירה על כבודה של ממשלה כושלת ואופוזיציה
כושלת, שהצביעו יחדיו למען פלישה שהיתה לא רק אסון צבאי
ומדיני, אלא גם כלכלי.
יתכן שכל זה אינו ידוע לפרופסור. ואולי סבר כי אין זה מן

ניסיתם פעם להסתיר אלף איש? זה לא קל. זה קורה
במערבונים, אך בחיים זה קשה מאוד.
קל וחומר כשהאלף הם פעילי־שכונות. להסתיר אלף
פעילי־שכונות, ולא במשך שעה־שעתיים אלא במשך עשר שנים
— זה הישג מהמם.
סעדיה מרציאנו עשה את זה.
פעם היה סעדיה אחד מתריסר הפעילים של הפנתרים
השחורים. הפנתרים הקימו בשעתו המולה גדולה ומבורכת, מפני
שנגעו בעצב חשוף של החברה הישראלית. הם מילאו תפקיד
היסטורי. אבל הם לא היו מעולם יותר מאשר קומץ אנשים.
הקומץ הזה התפזר לכל עבר. עונת־הפנתרים חלפה במהרה.
אחדים שוחדו על־ידי המערך, אחדים על־ידי הליכוד. אחדים
הלכו לתמ״י. צ׳רלי ביטון נרכש על־ידי רק״ח וחי מאז בעושר
ובאושר בעזרת הבוחרים הערביים. סעדיה מרציאנו נרכש על־ידי
של״י.
אני זוכר את הסצינה בערב שבו קמה של״י. אני מודה שהייתי
מוכן בהחלט לוותר על סעדיה. מעולם לא האמנתי שאפשר
לחפות על המחדל ההיסטורי של מחנה־השלום כלפי הציבור
המיזרחי על־ידי רכישת פנתר״לקישוט. אבל לובה אליאב נשא
על גבו את כל חטאי האשכנזים, והוא עמר על כך שפנתר אמיתי
אחד צריך להיות ברשימה.
במערכת״הבחירות נתקלתי בו פעמים רבות במישרדי־המטה,
כי כל יומיים־שלושה בא לתבוע כסף. היו לו פעילי־שכונות,
וכולם היו זקוקים למשכורת. העמידו לרשותו מכונית, שילמו
שכר לו ולפעילים, ופעם זרק
מכונת־כתיבה לעבר לובה
אליאב, מפני שלא נתנו לו די
כסף. כל זה היה טוב ויפה, אבל
מעולם לא ראיתי אצלו אלף
פעילי״שכונות. גם לא חמש
מאות. גם לא מאה. גם לא
חמישים. הסתובבו סביבו כחצי־תריסר
צעירים, בני־מישפחתו
ושכנים, שליוו אותו בשליחויות
להשגת כסף מלובה. לא יותר.
את השאר הסתיר, כנראה.
כעבור שנתיים היה מאיר
פעיל צריך להתפטר למענו. הוא מרציאנו היסס והיסס, אך בסוף עשה
כמובטח. סעדיה תפס את מקומו בכנסת, ולמחרת היום פרש
משל״י ולקח עימו את הקופה — מימון־המיפלגות. הוא הפך
סיעה עצמאית. אך גם אז לא גילה את אלף הפעילים שלו. לא
אלף, לא חמש־מאות, לא מאה, לא חמישים. הם נשארו נסתרים.
עכשיו סוף־סוף חשף אותם. קראתי בעיתון שסעריה מרציאנו
הצטרף יחד עם אלף פעילי־השכונות שלו למערך, והתקבל שם
בזרועות פתוחות, ואני מניח שגם בכיסים פתוחים.
אלף איש! יש מאין. וואלה, כל הכבוד!

כר טיס טיסה
מוז ל לאירופה
רכב״הרץ״
שי ייי- חופ מהגבלת ק״מ

לתיור באירופה ה חל מ $ 3 -ליו ם
ולל א תו ספתת שלום עבור ה שבתו לנ קוד ת

ת ש לי

יזננס למשרד?ב ית וזנסיעה

טוס_בחבית

_ .ומים לל א ריבית

חופשה באירופה. לבלוי הערים נ ל נן־ וכדאית תכנית
להביע לך

באירופה. הגדולות מהפכנית מן
סדירה לאחת תעופה יכולהבחברת
ובחר״7לך -טיסה
לטייל -ברחבי אירי״י ־ ,י
רבב שנור
הגדולות ימתין לך
הערים מן המטוס וברדתך ואמינה - תעופה בגמר,-״.רת

תוכל היי ״
בו בעת בחירתך באירופה, לפי
באחת מן סדירההרבב החזר את חופשתך באירופה י 1ונה.

דטייל ברחבי אירופה ללא הגבלת ק
וסט״ המהפכנית המתאימה לך ביותר י בעת ההרשמה -וטוס חזרה לארץ.
בחר לך מתוך המבחר את תבנית ״טוס וסע״

בריסל

סוס ע ם ״ קו פ ל ״ מ ת״ א לבריסל, קבל מכוני ת ״ הרץ ״ והחזר או תה
ללא תוספת ת שלום (במידה וה שכי רו ת הי א ל 14 -יום לפחות)
ב א חד מן ה מ קו מו ת הבאים: בלגיה, דיסלדורף, פרנקפורט, פריז,
קלה. ליל, הו לנד או לו ק סנ בו רג ו סו ס חזרה ל ת״ א.
מ חי ר ה טי ס ה לי חי ד לנ ר מו ל $ 3 8 0בלבד!

אמסטרדם
טו סעם ״ קו פ ל ״ מ ת״ אלאמסט רד ם קבל מכוני ת ״ הרץ ״ והחזר
או תה ללא תוספת תשלום( ,במיד ה וה שכי רו ת היא ל 14 -יום
לפחות) ב אחד מן ה מ קו מו ת הבאים: הולנד,דיסלדורף. פריז,
פרנקפורט, בלגיה, ליל, ק לן או לו ק סנ בו רג ו טו ס חז ר ה
ל ת״ א.
מחיר ה טי ס ה לי חיד לאמ סטרד ם $ 3 8 0 -בלבד!

לבחירתנסרנב !146/ 1^1
רכב 4
רכב 8

״ פו ר ד
״ או פל

פי אסטה ״
קו רסה ״
רכב 0
ללא ללא
״ אופל

$ 3 00 ליו ם לאד ם (מינימום 2נוסעים)
הג בלתק״ מ
$ 5 .5 0לי ו ם לאד ם (מינימום 2טסעי ס)
הג בלתק״ מ
קד ם״ לל א הג בלתק״ ם $ 7 .0 0ליו ם לאד ם (מינימום 2טסעים)

צירין־אוג׳נבה
טו סעם ״ קו פ ל ״ מ ת״ א לציריך או לג׳נב ה קבל מכוני ת ״ הרץ ״
והחזר או תה ללא תוספת ת שלו ם ( ב מידה וה שכי רו ת היא ל 14 -יום
לפחות) ב א חד מן ה מ קו מו ת הבאים: ליון, מילוז, פריז, פרנקפורט,
מינכן, מי לנו או לו ק סמבורג ו טו ס חזרה ל ת״ א.
מחיר ה טי ס ה לי חי ד לציריך או ג׳נבה $ 3 6 5בלבד!

לבחירתכם רגב 116/ 1:1
ללא הג בלתק״ מ $ 4 50 לי וםל אד ם(מינימום 2ט סעי ם)
רכב ״ 4פו רד פי אסטה ״
רי ט מו ״ ללא הג בלתק״ מ $ 6 00 לי וםל אד ם(מינימום 2טסעים)
רכב ״ 8פי א ט
ללא הג בלתק״ מ $ 7.50 ליו ם ל אד ם(מינימום 2טסעים)
רכב ש ״פו רד א ס קו ר ט״

מדרידא! ברצלונה
טוס ע ם ״ קו פ ל ״ מ ת ״ א ל מד ריד ובר צלונה קבל מכוני ת ״ הרץ ״
והחזר או ת ה ללא תוספת ת שלום בספרד ו טו ס חזר הלת״ א.
מ חי ר ה טי ס ה לי חי ד לספ רד 386 -בלבד!
מחיר ה טי ס ה לי חי ד לברצלונה >365 בלבד!
* יש להצ טייד מב עו ד מו עד ב א שרת כני ס ה לספרד.

רכב 0
רכב 4
רכב 8

ללא הג בלתק״ ם $ 800 ליו ם לאד ם (מינימום 2נוסעים)
״ פי א ט פנדה״
״ פו ר ד פי אסטה״ ללא הג בלתק״ מ $ 9.50 ליו ם לאד ם (מינימום 2נוסעים)
״פו רדאס קו ר ט״ לל א הג בלתק״ מ $10 50 ליו ם לאד ם (מינימום 2טסעים)

טוס ע ם ״ קו פ ל ״ מ ת״ א לוינ ה, קבל מ כוני ת ״ הרץ ״ והחזר או ת ה
ללא תו ספ ת ת שלום (במיד ה וה שכי רו ת היא ל־ 14 יום לפחות)
ב א חד מן ה מ קו מו ת הבאים: או ס ט רי ה, מינכן, ונ צי ה
וציריך ו טו ס חזר הלת״ א.

לבחירתכם רכב 0011:11
דילא הג בלתק״ ם $3 50
רכב ג ״ /פי אנ״ 127 1
לל א הג בלתק׳׳ם $4 50
רבב ״ 8רנו ״ 5
רבב ״ 0פו רד פי אסטה״ לל א הג בלתק ״ מ $5 50

לבחירתכם רכב

ליו ם לאד ם (מינימום 2טסעים)
ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2טסעים)
ליו ם לאדם (מינימום 2טסעים<

מחיר ה טי ס ה ליח י ד לוינ ה -

$365 בלבד!

לבחירתכם רכב 118/1 ;2
רכב 4
רכב פ
רכב 0

קופנהגן
טו סעם ״ קו פ ל ״ מ ת״ א ל קו פנ הגן, קבל מכוני ת ״ הרץ ״ והחזר
או תה ללא תוספת תשלום ( ,ב מידה וה שכי רות הי א ל 14 -יום
לפחות) ,בכל אירופ הלמעט אנג לי ה. ספרד ו פו ר טוג ל ו טו ס
חזרה ל ת״ א.
מחיר ה טי ס ה לי חי ד ל קו פנ הג ן $ 4 6 4 -בל ב ד!

לבחירתכם רכב 111011; 6
רכב ״ 4פור דפיאסטרוללא הג בלתק־־מ $3 .5 0ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2טסעים)
רכב ״ 8פו רדאס קו ר ר׳ ללא הג בלתק״ מ $5 00 ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2טסעים)
רכב ״ 0פו רד סיי ר ה ״ לל א הג בלתק׳׳ מ $ 6 50 ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2טסעים)

ללא
״ פי א ט פנ ד ה״
״פו רד פי אסטה״ ללא
״פו רד א ס קו ר ט״ לל א

הג בלתק״ מ
הג בלתק״ מ
הג בלתק ״ מ

$ 5 00 ליו ם ל אד ם(מינימום 2נוסעים)
$ 6 .5 0ליו ם ל אד ם(מינימום 2נוסעים)
$800 ליו ם ל אד ם(מינימום 2ט סעי ם)

רומא א! מילנו
טוס ע ם ״ קו פ ל ״ מ ת״ א לרומא או ל מילנו קבל מכוני ת ״ הרץ ״
והחזר או ת ה ללא תו ספ ת תשלום עבור הרכב (במידה והש כי רו ת
היא ל 14 -יו ם לפחות) .בכל אירופ ה, למ עט ברגן, אנגלי ה, ספרד
ו פו ר טוג ל ו טו ס משם חזר הלת״ א.
מחיר ה טי ס ה לי חיד לרומא 332 -ג: בלבד !
מחיוה טי ס ה לי חי ד ל מי לנו 360 -ג: בד!־בד!

לבחירתכם וננן ^ ן

פרנקפורט
טו סעם ״ קו פ ל ״ מ ת׳ אלפ רנ ק פו ר ט או ל מינכן קבל מכוני ת ״ הרץ ״
והחזר או ת ה ללא תוספ ת ת שלו ם (במידה וה שכי רו ת ל 14 -יו ם
לפחות) ב אחד מן ה מ קו מו ת הבאים: ג ר מני ה, א מסטרד ם, בריסל,
צי ריך. פריז, קו פנ הגן. אינ ס ב רו ק, זלצבורג. וינ ה, לו ק סמ בו רג,
ג׳נב ה. רו טרד ם או בזל ו טו ס חזר הלת״ א.
מחיר ה טי ס ה לי חיד לפרנקפו ר ט $ 3 8 0בלבד!
מחיר הטי ס ה לי חי ד ל מינ כן -

$ 3 6 5בלבד!

לבחירתכם רכב ! !14611:1
ללא הג בלתק״ מ $ 4 .0 0לי וםל אד ם(מינימו ם 2נוסעים)
רכב ״ 0פי א ט פנ ד ה״
רכב ״ 4פור ד פי אסטה ״ ללא הג בלתק״ ם $ 4 .5 0ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2טסעים)
רכב ״ 8פו רדאס קו ר ט״ ללא הג בלתק״נז 6 .00י $ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2נוסעים)

רכב 4
רבב 8
רכב 0

שכירות הרכב
ה מ חי ר הינו לנו ס ע ליו ם ש כי רו ת, מיני מו ם שני נו ס עי ם ברכב. הטסע
ה ש לי שי והר בי עי מ של מי ם עבו ר ה טי ס ה בלבד.
מ חי רהש כי רו ת אינו כו ל ל בי טו חמע״ מ ו מי סי מ מ קו מיי ם.
המע׳־מ ב חו׳יל י חו שבעפ ״יהמ חי רון הרש מי של חב ר ת הרץ (הב סי ס
ל חי שו ב מו פי ע ע ״ג שובר ההשכרה) וי חולעלה שוכ ר.
בכל מקרה של ד מי ה חז ר י חו ל ת שלו ם זה עלה שוכ ר.
ל ב חי ר תכ ם סו ג י רכב נו ס פי ם לנ״ל ב תו ספתמ חי ר.

כרטיס• ה טיסה

ללא הג בלתק״נז $ 6 0 0ליו ם לאדם (מינימום 2נוסעים)
״ פי א ט ״ 127
״ פי א ט אונו ״ לל א הג בלתק״ מ $ 7 5 0ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2נוסעים)
״ פי א ט רי ט מו ״ לל א הג בלתק״ מ $10 00 ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2נוסעים)

כ ר טי ס ה טי ס ה הינ ובמת כונ ת ק בו צ תי ת ו מוג בלל 30 -יו ם. יש ל ק בו ע
ת א רי כי הי צי אהוה חז ר ה מראש.
כא שר ה טי ס ה חז רה תתב צע מנ קו דהאחרת מאשר מ קו ם שכיר ת ה רכב
י חו שבכר טי ס ה טי סהעפ ״יהנ קו ד ה הי קרה יו ת ר.
מ חי רי ה טי סו ת כ פו פי םלת קנו תחב רו תהת עו פההס די רו ת.
ה טי סו ת מוג ב לו תלחב רו תהת עו פההמשתת פו תבמבצע.

ילדים

לונדון
טו סעם ״ קו פ ל ״ ל לונ דון קבל מ כוני ת והחזר או תהב אנגלי ה ללא
תוספת מחיר. ו טו ס חזר הלת״ א.
מחיר ה טי ס ה ליח י ד ללונ דון $ 3 0 9 -בלבד!

10 תשלומים ללא ריבית!
לבעלי כרטיסי א שראי

לבחירתכם רכב 148/ 1:1
רכב ״ 4פו ר ד פי אסטה״ לל א הג בלתק״ מ
רכב ״ 8פו רדאס קו ר ט״ לל א הג בלתק״ מ
רכב ״ 0פו ר ד סיי ר ה ״ ללא הג בלתק״ מ

/0״ 50הנחהעלמ חי רהטיסה לי לדמתחתלגיל 12׳

$ 7 0 0ליו ם ל אד ם(מינימו ם 2ינו סעי )0
$ 9 0 0ליו ם לאד ם (מינימום 2ט סעי ם)
$11.00 ליו ם לאד ם (מינימום 2נוסעים)

המחירים מבוססים על שערי החליפין, על מחירי הטיסות, בתי המלון ושרותי
התיירות כפי שהיו ביום .1.4.84
כל שינוי במחירים ובתנאים אלה עלול לגרום לשינוי במחירים.

טנ[11ש 0₪ט ט אלא מה.
1י 1ה

__ דיינרסקלוב
1096 עם רכי שת ע ס קת הח ביל ה ל פני הי צי א ה ויתרת
התשלום בת שעה ת שלומים שווים וצמודי ם לדולר החל
מ ה -ו לחודש שלאחר רכישת עס קת החביל ה, ללא ריבית.

פרפיס והרעזסה

סע עם הגדולים קופל גסי

מנטרד ׳׳0״־קיפד

ב ר סני הארץ

הם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מההם אומרים ...מ ה הן *ו מ רו ת ...מ ה

זלמן אברמוב:

אמירה סרטני:

סמדר קלציינסקי:

,טרגדיה של גוו ,,עם כווץ הבחיוות. העקרונות שר ילא
שנטמע בתוו חוות! ,,עבות ל טלי טי ס ה! ,,תלויים בססו[ מסו״ס! 1״

אילו היו לי עשרה כובעים על הראש, הייתי מורידה את
כולם לפני סמדר קלצ׳ינסקי, דוגמנית־שחקנית בת . 21
בשבוע שעבר הוצע לסמדר להיות קריינית״הרצף
בתשדירי״הבחירות של הליכוד, תמורת סכום כסף נכבד
מאוד, והיא סירבה.
מדוע סירבתו שאלתי את סמדר.
פשוט, כי אני לא חרותיניקית.

עד להודעה חדשה, נגמרו קרנות חרות־ליברלים. רציתי
לשמוע את דעתו של איזה ליברל, שאינו דואג לכיסא
הפרטי שלו בכנסת, על מה קורה במיפלגה. פניתי אל זלמן
אברמוב, מי שהיה ממנהיגי הליברלים וחנר־כנסת מטעמם
בחמש כנסות, עד הכנסת השמינית.
שאלתי את אברמוב האם זו אותה המיפלגה שהוא
השאיר, כאשר פרש מהכנסת.
לא, זו לא אותה המיפלגה.

• מה קורה שם, לסי דעתך?
זו טרגדיה של גוף אשר נטמע בצורה כה מרחיקת־לכת בתוך
חרות, עד כי הגיע להתבטלות עצמית מוחלטת.

• אבל יצחק מודעי רצה עכשיו לסרק את
השותפות.
גסיונו של מודעי למנוע.חיסול טוטאלי הוכתר בהצלחה
חלקית, ועתה יש לראות אם נשארו בגוף הזה יסודות כלשהם,
המסוגלים לעצור בעד הסחף. יש לראות אם יעמוד למר מודעי
ולחבריו: הכוח להחזיר מיפלגה זו לעצמאותה -ולתדמיתה
המקורית.

• אתה אופטימי?
לא אופטימי ולא פסימי.

מי אמר שמזה 15 שנה לא קורה שום דבר במפ״ם! הנה,
הפעם, בין שיבעת המועמדים שלהם במקומות ריאליים
ברשימת״המערך, יש שתי נשים. חייקה גרוסמן במקום
ה״ 40 ואמירה סרטני במקום ה״ .26 פגשתי את אמירה
סרטני ושאלתי אותה, איך קרה שבכנסת האחרונה לא
היתה להם אף אשה והפעם יהיו שתיים.
בפעם הקודמת ביטלו את השיריון, כי היתה בעיה פנימית של
יצוג עמדות, והתוצאה היתה שלא היתה אף חברה בסיעה. ברור
שזה השפיע מאוד על הרגשת החברות כשוות־ערך, והפעם אני
חושבת שנשים היו פעילות במיוחד בנושא הזה — וזה עזר.
העובדה שאפשר לבחור שתי חברות התקבלה, והיו הרבה חברים
שהצביעו עבור שתינו.

• בשביל האיש ברחוב את אלמונית לגמרי.
ספרי קצת על עצמך.
אני בת קיבוץ מרחביה, וחברת־משק עד היום. רוב שנותיי
התעסקתי בחינוך, ורק לפני שבע־שמונה שנים פניתי
לפוליטיקה, כי הרגשתי שאני צריכה לתת קצת מעבר לעבודתי
כמחנכת. אני נשואה לצייר ואם לשלושה ילדים. בשנה האחרונה
למדתי באוניברסיטה, אבל עם פרוץ הבחירות הפסקתי את
לימודיי ועברתי לפוליטיקה בפול־טיים־ג׳וב.

• לא יכולת להתייחם לעבודה כאל עבודה של
שחקנית? הרי לא תמיד שחקן מזדהה עם תפקידו.
זה שונה. כאן, אם הייתי עושה טוב את התפקיד, הייתי עוזרת
לליכוד. וזה בדיוק מה שאני לא רוצה.

• כמה בסן* הציעו לך?
זה בכלל לא חשוב. העקרונות שלי לא תלויים בסכום זה או
אחר.

• יכולת להתפרסם בן־לילה, דבר שאתם, השחקנים,
עובדים עליו קשה במשך שנים. גם זה לא
שיכנע אותך?
חשוב לי להיות שחקנית, ולשחקנית חשוב להיות מפורסמת.
אבל עוד יותר חשוב לי להיות בן־אדם, ואילו הייתי עושה משהו
נגד מצפוני — לא הייתי בו־אדם בעיני עצמי.

• לאיזה מיפלגה את קרובה בדעותיך?
אני חושבת שאני הכי־קרובה למערך.

• ואם המערך היה מציע לך אותו תפקיד, היית
מקבלת?
אני חושבת שכן, אבל הם לא הציעו.

• לפי מיקומך ברשימת המערך, ברור שתיכנסי

לבנסת. במה את רוצה להתעסק בעיקר? .׳

• .אביך, אנדרי קלצ׳ינסקי, הוא חבר מרכז חרות,
,יש ביניכם מריבות גדולות?

בתחום החברתי או בתחום החינוך — שני נושאים שבהם אני
מתעסקת כל חיי.

< היו. היום כבר אין, למדנו לחיות עם זה שהוא מצד ימין ואני
•,מצד שמאל: .
[9 3 9 9 3 3 2 2 5 3 8 1

1או הי * ם ...ה ה הן או ה דו ת ...הההם או מ רי ם ...מ ה הן או ח רו ת ...חההםא

דוד שר:

רזן וידבר!:

י1חנן גולדברג:

..הביורוקרטיה מט־יעה ״להרכב מיפלצתי לא ״ 11החוותנין
להפריית־מבחנה פרטית!״ כותבים יצירה רצינית!״ אותם המומים רשרש״
כבר הראו לנו את שמונת הפסנתרים מכל הזוויות
האפשריות, וגם את 16 הפסנתרנים שניגנו עליהם ראינו
כבר יותר מפעם אחת. המדובר, כמובן, בקונצרט לשמונה
פסנתרים שנוגן בפסטיבל-ירושלים. הדבר היחיד ששכחו,
משום־מה, להראות לנו, הוא האיש שחיבר את היצירה
המוסיקאלית, שממנה התלהב אפילו המבקר המוסיקאלי
הקשוח חנוך רון.
מצאתי את רון וידברג, מלחין היצירה לשמונה
פסנתרים, ושאלתי אותו למה כמעט שכחו אותו.
אני מבין את זה. מוצר צריך למכור בעזרת הסמלים שהציבור
מכיר.

• איד נולד אצלך הרעיון לחבר מוסיקה לשמונה
פסנתרים?
האמת היא, שבקונצרט המסויים הזה ניגנו פתיחה של רוסיני,
שעובדה לשמונה פסנתרים, כשליד כל פסנתר יושבים שני
מנגנים — כלומר 32 ,ידיים. מארגני האירוע פנו אליי וביקשו
ממני להלחין משהו לפתיחה של אותו קונצרט, והוחלט שגם אני
אנסה לעשות משהו לשמונה פסנתרים.
בכינוס רפואי גילה הפרופסור דויד שר, כי בעיר שטרם־
בורג, פותחה שיטה חדשה להפריית מבחנה, שאפשר יהיה
להפעיל אותה בכל מירפאה של גינקולוג פרטי. שאלתי את
שר האם אפשר לבשר לנשים הנזקקות לטיפול כזה,
שההמתנה הארוכה נגמרה עבורן.
עדיין לא. אני אמרתי שהשיטה המבוצעת בשטרסבורג היא
כל־כך פשוטה, שכל רופא מומחה יוכל לעשות אותה במירפאתו.
אבל יש בעיה שעוד לא נפתרה, והיא שהביצית שבה משתמשים
להפרייה צריכה לחיות בתנאי־מעבדה, ולכן עדיין ההפרייה צריכה
להיעשות בבתי״חולים.

• אתה אומר שזו שיטה חדשה שפותחה
בשטרסבורג. האם בבתי־החולים בארץ משתמשים
בשיטה אחרת, יותר מסובכת?
עד היום השתמשנו בשיטה אחרת, יותר מסובכת, אבל כבר
בימים הקרובים עוברים לשיטה של שטרסבורג.

• ואת הבעיה של תנאי־המעבדה לביצית אי־אפשר
לפתור, בדי שבאמת כל רופא פרטי יוכל לבצע
במירפאתו את ההפרייה?
במדינות מסויימות בחו׳׳ל פתרו גם בעיה זו. מה יהיה בארץ
— אני עוד לא יודע. עוד לא הגענו לזה. בינתיים
מישרד־הבריאות דורש אישור מיוחד לכל רופא שמבצע
מיש
׳ייית־מבחנה. אני לא מסכים לזה, כי השיטה היא חלק מעבודתו
?מיומית של כל גינקולוג מומחה.

• ועל זה יבול כל העניין ליפול?
זה בהחלט יכול ליפול בגלל בעיות ביורוקראטיות.

• יש עוד יצירות כאלה בעולם?
לא כאלה שאני יודע עליהן.

• עשית עבודה גדולה והלחנת יצירה, שלמעשה
לא תנוגן עוד — בי אין הרבה מקומות, אם בכלל,
שאפשר להכניס לתוכם שמונה פסנתרים. לא חבל

זה נכון, אבל הזמינו אצלי יצירה לאירוע מסויים, ולא עשיתי
חשבונות מעבר לזה.

• חנוך רון אמר, שהיצירה היא מלאת חוש־הומור.
לזה באמת התכוונת?
להרכב מיפלצתי כזה אין טעם לכתוב יצירה רצינית. צריך
לעשות משהו שיהיה מדהים ברעיון ובאפקט, ולא לבנות על איזה
רעיונות מוסיקאליים סופר־מעניינים.

• שמעתי שבעבר חיברת יצירה לתשע חצוצרות.
זו אהבה ישנה שלך, מוסיקה בכמויות?
זה היה בזמן הלימודים שלי באקדמיה. מישהו זרק רעיון
משוגע כזה, ואני התלבשתי עליו. אלא שאחר־כך לא מצאנו תשע
חצוצרות ולא ניגנו את היצירה.

• על מה אתה עובד חוץ מהלחנה להרכבים
מיסלצתיים, כדבריד?
אני כותב אופרות. את זה אני ממש אוהב.

בשבוע שעבר, במדור זה, ראיינתי את מיקי קאופמן
ממישרד־הפירסום או־קיי, אשר זכה בפרס ״אותות״
למיבצע הפירסום הטוב ביותר של השנה. אחר כך הסתבר,
שהתחרות לא כללה את כל מישרדי־הפירסום בארץ, אלא
רק את אותם שהסכימו לשלם דמי״הרשמה ודמי
השתתפות לאיגוד המפרסמים.
שאלתי את יוחנן (״דובז׳ה־) גולדברג, ממישרד־הפירסום
״גיתם״ -אחד המישרדים שלא השתתפו -מדוע
לא כל המישרדים בארץ לקחו חלק בתחרות.
מישרדים רבים פשוט לא רצו לשלם, ומאחר שזה היה התנאי
הראשון להשתתפות — הם נשארו בחוץ.

• היה מדובר בסכום כל־כד רציני?
קודם כל, חשוב כאן העיקרון. אני לא חושב שיש הצדקה
לאיגוד־המפרסמים להרוויח מהתחרות הזאת. אם היו אומרים
שהכסף ילך לזוכים — מילא. אם היו נותנים סטפנדיה
למישרדי־פירסום חדשים — מילא. אבל שהאיגוד יעשה מזה
רווחים? זה לא.

• כמה בסף הם ביקשו?
קודם כל, היו רמי־הרשמה. אחר־כך, עבור כל מוצג, דרשו עוד
סכום. מישרד בגודל שלנו, למשל, שעשה הרבה מאוד עבודות
השנה, היה בוודאי רוצה להגיש לתחרות לפחות 10 מוצגים שונים,
כמו פוסטר צבעוני, פוסטר שחור־לבן, ג׳ינגל, תשדיר־שרות,
שלט־חוצות ועוד. עבור כל מוצג כזה ביקשו סכום כסף בנפרד,
מלבד דמי־ההרשמה. זה נראה לנו מוגזם, ולכן סירבנו.

• כלומר, הפרס הראשון הוא לא על העבודה
הטובה בותר שנעשתה בארץ, אלא על העבודה
הטובה ביותר מאותן שהשתתפו.
בדיוק.

• במילים אחרות — אם מישרד־פירסום מסויים
עושה דברים נפלאים ואץ לו כסך להיכנס לתחרות,
הוא לעולם לא יקבל את הפרם.
נכון מאוד. זו תחרות רק לאותם שמוכנים לשלם.

• אוסרות במאה העשרים? יש קליינטים לזה?

• זה לא מזכיר קצת את תוכנית ״כולבוטק״
האחרונה?

יש עכשיו רנסנס גדול לאופרות בעולם. רק לארץ הוא עוד לא
הגיע.

לא, כי שם אתה צריך רק לשלם. וכאן, אחרי שאתה משלם,
אתה גם צריך להיות טוב.

דניאלה שמי

ראש טוב אי אפשר
לתפוס סתם בכל מקום.

על האוכל

צריך אוכל טוב, אדרה
טובה וכמובן יין אמיתי.
כרמל. בקיצור -כל מה
שיש ב״על היין״.

על העוגות

ב״על היין״ תמצא אוכל.
הרבה וטוב. משמונה בבוקר(ארוחות בוקר של
עשירים) דרך הצהריים(אוכל ביתי על הכיפק)
ועד אחת אחר חצות.

ה ״ ן בשביל יין, זה באמת המקום.
ישר מכרמל. המחירים שיכורים 500 :שקל
לבקבוק(כן, בקבוק גדול) יין לבן,
יין אדום או רוזה. ב״על היין״ אין אפליה.

חוץ מיין ואוכל תמצא
אצלנו את העוגות הכי טובות. אפיה ביתית ־
משהו משהו.

אז אם אתה חצה
לתפוס ראש טוב,
תן לחותנת של ופי לבשל
ולנרמל למזוג.

על המיקום

דיזנגוף סוו. מיקום
מעולה. מה יכול לעשות לך ראש טוב יותר
מחתיכות של דיזנגוף פינת פרישמן?

״על היין״בית יין ומאכלים אחמם. דיזנגוף 0ו.1
18 זזזיוו?ז^שו*[ אלא מה.

הסופר 1חיים באה היה בגוש־אמונים וחסיד ארץ ־ישראל
השלמה. הוא מסביר מדוע יצא מזה, מספר על הרקע שמתוכו
צמחו מנהיגי הגוש. ועומד על הסכנות שבאנשי! 1אלה

הוא יכול היה להיות אחד מהם. היו לו נ ל
הנתונים לכן. הוא גדל והתחנן במקום
שהם התחננו נו, הוא למד בבית״ספר
״מעלה׳ ביחד עם הרב שילת, בנו של המנהל
גרינשפן, שהיה אם זכרוני אינו מטעני נער
נחמד מאוד. הוא חבש את ספטל הלימודים
ביחד עם אורי אליצור, שגם בחלומות הכי
שחורים שלי לא הייתי מאמינה שיהפוך יום
אחד קנאי שכזה. יצחק טפיר, גם הוא
מראשי גוש־אמונים, היה אחד מחבריו.
ואילו מן העבר השני אמנון דנקנר, אורי
גולדשטיין, ישראל טגל ועוזי בנזימן. כולם
עיתונאים, כולם מתפקדים, חלקם מכונה

שמאלנים (בצדק ושלא בצדק).
נזה היה נית־טפר ״מעלה׳ שהצמיח אותו,
כזה היה שבט צופי ״משואות׳ ,שהצריף שלו
היה ב״שמידט״ ,כך כינינו את חדר״ההת־עמלות
של בית״הטפר, שהפך בימי שלישי
אחר״הצהריים ונימי שנת אחר״הצהריים
לצריף של הצופים.
אני יושבת עם חיים באר, שטיפרו ״נוצות׳
זנה בהצלחה בלתי רגילה, שמאמריו נ״דנר׳
מקוממים עליו מדי שנוע את חבריו מגוש•
אמונים. הוא צמח אצלנו, הם אומרים,
נשתבשה עליו דעתו, הם אומרים.
מדוע הם כועטים כל״כך על חיים באר

דווקאו למה לא על דנקנר, למשלז
זה מובן. דנקנר התפקר, זרק את הניפה,
שנח את עברו הדתי. חיים באר, לדאבונם
של אנשי גוש״אמונים, עדיין חובש ניפה.
אשתו נורית מדריכת טיולים נזרם החינוך
הממלכתי הדתי, שלושת ילדיו -רוני,
אברהם וצביקה -מחוננים על פי דת
ישראל. חיים באר הוא אדם דתי, והם
נועטים על כך שהוא, שלמד אתם בבית•
הטפר, שאחרי מילחמת ששת הימים היה
אחד מהם, חטיד של ארץ ישראל השלמה,
מדבר עכשיו נגדם ונגד האידיאלים שלהם.
חיים באר בן ,40 נעים שיחה, מטביר

היטב איך קרה שהוא לא אחד מהם. קודם
כל, הרקע שלו, הוא מטפר לי סיפור מדהים
על ילדות עשוקה בירושלים. בן יחיד לזוג
הורים קשישים, קרן־האור היחידה של
אנשים אבודים, שעם הולדתו החלו חיים
מחדש. ילד שהתגורר עם הוריו, עד נישואיו,
בחדר מאחרי המכולת, ילד שבכל שעה
שניה הדביק את נולי דב יוטף וענד
במכולת. למד בבית־־טפר ״מעלה׳ של עילית
הנוער הדתי־ציוני בירושלים, בית־ טיפרם
של ילדי העשירים.
הוא מטפר כיצד התבייש להזמין את
חבריו לביתו, וכיצד מעולם לא הוזמו

אני לא תצר. להיות ם יפרצתר(המשך מעמוד )27
לניתם. היום, כאשר מונים את תלמידיו
המפורסמים של בית״הספר ואת בוגריו
המפורסמים של שבט צופי.משואות׳ שליד
בית-הספר, תופס חיים באר מקום בראש
הרשימה.
שם, בבית״הספר הזה, צמח הגרעין שהפן
לראשי גוש־אמונים. קשה לי להאמין
שאותם נערים ונערות שהיו כל״כך ליברלים
בהשקפותיהם, נל־נד מתונים בתקופת
נערותם שמלפני מילחמת ששת הימים,
הפכו קנאים מטורפים כמעט.
אנחנו מדברים על בית״הספר, על שבט
הצופים, אני מזכירה לחיים באר את תפילות
השבת בצופים, כאשר אולם־ההתעמלות
היה הופף לבית־כנסת, והוא שולף דף ובו
תיאור כמעט מדוייק של התפילות. הדף
הזה הוא חלק מספר שהוא כותב כעת, רומן
על הימים הרחוקים ההם של הילדות, רומן
שיעסוק במהות בבסיס צמיחתו של
גוש־אמונים.
אנחנו מדברים על אנשים המוכרים
לשנינו, ואני נזכרת כשהייתי חניכה בצופים,
על אף המתינות נזרע בנו זרע אהבת ארץ
ישראל השלמה. אני מספרת לחיים איך
המדריך שלי, הרצי הלוי, שנהרג אחר״כך
במילחמת ששת הימים, היה לוקח אותנו
לאבו טור ואחר־כך לגג של נוטר דאם, כדי
להשקיף על העיר העתיקה, ואיך היה מדבר
על הכותל המערבי ועל יד אבשלום במין
געגועים שקשה היה להבינם. אחרי הכל היה
תינוק ממש כשקמה המדינה.
אני נזכרת בטיולים לנתיב הל״ה ואיך
היינו מנסים להשקיף משם על גוש עציון,
וכמה פעמים שמענו את הסיפורים על הגוש
ועל האלון שאחר־כך הוקמה על שמו אלון
שבות. ואני נזכרת, ששם בצופים, לא
בבית׳ר, למדתי את השיר שתי גדות לירדן.
ואז אני מבינה היכן נזרע הזרע שמתוכו נבס
גוש־אמונים. חיים באר רק מחזק את
ההבנה שלי.
אני פרשתי כשהייתי בת ,14 אחרי
הרפתקה בת ארבע שנים, במקום שלא
הייתי שייכת אליו, ואילו הוא המשיך עד
שנתפכח אחרי מילחמת ששת הימים, ועד
היום הוא בקשרים עם אנשים שהם חברים
בגוש״אמונים. הוא מבין אותם טוב יותר

מרבים אחרים. הוא מבין את המהות שלהם,
את האידיאולוגיה שלהם, הוא מבין שהיא
צומחת מתוך אמונה עמוקה בביאת המשיח
ובמלכות בית דויד, והוא מתריע ואומר שזו
הסכנה, .האנשים האלה ׳,הוא אומר. ,אינם
נהנתנים או שונאי ערבים סתם, האנשים
האלה באמת מאמינים במה שהם עושים׳.
חיים באר מודאג. אחרי השיחה איתו גם לי
קשה היה לעצום עין.
אך הוא אינו פוחד. במאמר שפירסם
בשבוע שעבר, אמר, :היום ייסגרו בפני לנצח
כמה דלתות. חברים־לשעבר יהפכו שונאים
ומי יודע אם יניחו לי לבוא בקהל השם
ויצרפו אותי למניין בית״הכנסת ׳.אל דאגה,
חיים באר, בקהלנו תמצא יותר ממניין
שיצרף אותך אליו ואף יתפלל ביחד איתך
בבית״הכנסת.

מרת־נפש וביקשה את נפשה למות, ממש רצתה
לאבד את עצמה לדעת, למות. בשלב מסויים,
מרוב יאוש, ביקשה להגר מהארץ ואף השיגה
אשרת הגירה לארצות־הברית. ואז שני הש־לימזלים
האלה, אבי ואמי, נפגשו והם נאחזו
האחד בשני, לא מתוקף האהבה, אלא מתוקף
הנואשות והרצון להישאר בחיים.
בשלב הזה של חייהם, למרות הרקע הדתי
שממנו באו שניהם, הם לא היו דתיים. שניהם

• אביך התפרנס מרוכלות.

• חיים באר, איפה בעצם מתחיל
הסיפור שלך?
הסיפור מורכב כמו כל דבר בעצם. אבי נולד
ברוסיה ב־ .1888 כשנולדתי היה אבי בן .55 הוא
היה חסיד צ׳רנובל, אך במשך השנים נעשה
משכיל ומתפקר. הוא נשא שם אשה, וכבר היה
אדם לא דתי. במילחמת רוסיה־יפן שירת בצבא
הרוסי. בשנות ה־ 30 בא ארצה. קשה לי להגיר
עלה ארצה, כי הוא לא היה ציוני. שני אחיו, שחיו
בארץ, היו מלח הארץ. אחד היה בנהלל והאחר
בכפר יהושע.
ברוסיה אבי היה איש אמיד, גדל בתרבות
הרוסית שאחר כר שנא אותה, כי הקומוניסטים
הוציאו להורג את אחיו לעיניו. אחרי המעשה הזה,
וכשעלה ארצה הפסיק אבי לדבר רוסית. היתה לו
האשה שלו, שהוא מאוד אהב אותה, אך לא נולדו
להם ילדים. כשהגיע לארץ חי מעבודות סרק.
היה לו בית־מלון ללילה. האורחים היו זונות־רחוב,
פושעים ואספסוף מיקרי. בין השאר הביא
מרוסיה אצות שגידלו בנהרות מנצ׳וריה. את
האצות הוא גידל בצינצנות. במים שבהם שרצו
האצות, היה חומר שעזר לפרק אבני כליות והוא
התפרנס ממכירת המים המצחיקים האלה, עד
שמישרר־הבריאות המנדטורי שפך לו את המים.
ואז מתה אשתו והוא נותר בעולם בודד ועצוב.
אחר־כר הכיר את אמי. שגם היא סחבה מאחוריה
פגע ופצע. היא היתה אשה אובדת־עצות,
ששתי בנותיה מנישואיה הקודמים מתו. היתה

מפא״י. כשקראתי את עמוס עוז בפעם הראשונה,
ידעתי בדיוק מאיפה הוא יוצא, הוא גדל בכרם־ 1
אברהם.
כשאמי ואבי התחתנו, לא היה להם ממה
לחיות. היא היתה כבר בת ,40 ונראתה הרבה יותר
מבוגרת מגילה. בכלל, נדמה לי שבנות וד 40 של
אז נראו הרבה יותר מבוגרות מבנות ה־ 40 של
היום. אמי פנתה לאחי־אבי בנהלל, בבקשת עזרה
שימליץ לפני תנובה שיתנו לאבי איזה שניים י
שלושה עמודי ביצים, שיוכל למכור ביצים ויהיה
להם מה לאכול.

התפקרו בצורה מאוד קשה. אמי היתה בת הישוב
הישן בירושלים, דור שביעי למישפחה מנטורי־קרתא
שגדלה בבתי אונגרין. היא סבלה מסביבה
עויינת. נטורי קרתא לא אהבו אותה. הם היו
שופכים נפט על רלת ביתה ולא אחת מצאה צואה
בפתח הדלת, וכל זה אחרי שנישואיה עלו על
שירטון ושתי בנותיה מתו. גם אבא וגם אמא
התאכזבו מהדת. הם ברחו מהדת. לא היה להם
כוח.

אל תגידי רוכל: אני לא יכול לשמוע את זה,
כשמישהו אומר על אבא שלי רוכל, אני יכול
להרוג. אבא התפרנס ממכירת ביצים. בקיצורי
הדוד לא היה מוכן לדבר עם תנובה, הוא לא רצה ״
להתלכלך בפרוטקציה. לאבא ואמא לא היה מה
לאכול, אז אמא הלכה בעצמה להנהלת תנובה
ושם אמרו לה — את לא צריכה פרוטקציה,
תחתמי על ערבות ותקבלי שלושה עמודי ביצים.
וכך אבא עמד ברחוב, איש בן ,65 משכיל מאוד,
שידע את פושקין בעל פה ונשא בתפקידים
חשובים ברוסיה — אדם שנתן גט־כריתות
לעברו, אדם ששפה לא היתה לו, כי רוסית סירב
לדבר, עברית לא למד ויידיש לא אהב — עומד
ברחוב עם אשה ששיערה נראה כמו בסרט האילם,
לבושה בסמרטוטים עם בטן, עומדים ברחוב
ומוכרים ביצים. זה היה נורא.
ואז העלתה אמא שלי רעיון גאוני. היתה לנו
דירה שהדלת שלה פנתה לרחוב ואמא החליטה
שהיא תפתח חנות מכולת. וכך גרנו שלושתנו
בחדר אחד והחדר הקדמי היה מכולת.

• גרת עם אמך ואביך בחדר אחד גם
כשהיית נער?
עד ליום נישואי! כל מה שאני זוכר מהמכולת
הוא שתמיד היה צריד לשחד את הפסחים של

• ולמרות זאת, אתה גדלת כילד
דתי.
מה שקרה כתוצאה מהעניין, זה שהם הקימו
בית והדגם היחיד של בית שהכירו, היה בית דתי
— שולחן שבת, הדלקת נרות. כשהיו לבד, הכל
יכול היה ללכת קיבינימט, לא הדליקו נרות.
כשאתה מקים בית, אתה עושה זאת על פי תמונה
מסויימת. לפני 45 שנים אנשים לא היו מודעים
לעצמם ולגורלם. הרגם היחיד שהכירו היה קרוב
לבית, לפי החלומות שלהם: מקום שיש בו שולחן
שבת זה בית, אבא לוקח ילד לבית־הכנסת בשבת
זה בית, ביעור חמץ זה בית. אך את השבר בליבם,
את ההתרוקנות הדתית לא מילאו. הדת היתה
משהו חיצוני, לא תודעה. כך שבסך־הכל גדלתי
בבית מאוד לא אופייני לבתים הדתיים. גדלתי
לתוך מין ניסיון לשחזר מה זה חיים, ולכן אני לא
דומה לכל חבריי, אלה שלמדו בבית־ספר מעלה,
אלו שהלכו לשבט משואות ואלה שהלכו
לבני־עקיבא, אלה שהתפקרו ואלה שהם היום
מראשי גוש־אמונים. לכן אני כל־כך יוצא דופן,
כי אני לא קיבלתי חינוך טהור מבחינת דתית.

• אביך היה בן 55 כשנולדת, אדם
קשה־יום. אמך גם היא היתה קשת־יום,
איך תיפקדת בתוך בית כזה?
אמא היתה בת 42 כשנולדתי. אני הייתי
ניסיון נואש אחרון להאחז בחיים. כמה שהם היו
בסדר במובן שחרקו שיניים ולמרות הדאגה נתנו
לי לצאת לטיול. הייתי מודע לזה שאם יקרה לי
משהו, זה הסוף שלהם.

העיריה. כל הכסף, חוץ מהאוכל שאכלנו, הלך
לשיחוד פקידי העיריה ומישרד־הבריאות, שהיו
באים למכולת ויוצאים עם סלים מלאי מזון והם
היו כמו עלוקות. בשביל אבא שלי, הקמת המדינה
התבטאה בכך שבמקום לשחד את הפקחים
המנדטורים, הוא התחיל לשחד פקחים עובדי
מדינת ישראל.

• ומתוך העוני הזה איך הגעת
לעילית של בית־ספר .,מעלה״ ,שהיה
בית סיפרם של ילדי רחביה האמידים?
אמא שלי טענה שחיים צריך להחלץ מהמצב
הנואש שבו חיינו. אמא אמרה — זה לא יהיה
הגורל של בני, אם ילמד באחד מבתי־הספר
השכונתיים, גאולה או תחכמוני, הוא לא ייחלץ.
בתי־הספר האלה ינציחו את הנחיתות שבה הוא

• ואתה הרגשת שאתה חי בנחיתות?

זוהי אחריות עצומה לילד קטן.
מה זה עצומה, זה לגדול בתחושה שאתה כל
חייהם של אנשים. אתה נישמת אפם, אבל אני לא
הכרתי דגם אחר.

למדת ב״מעלה״ ,היית בצופים,
ראית ילדים אחרים מסביבך, ראית
שיש חיים אחרים.
חיים באר כילד בירושלים
,אני הייתי כל עולמם של הוריי...״

שכונת גאולה, שבה גדלתי, היתה שכונה
מאוד מעניינת, מין תערובת של בעלי־בתים
מהמעמד הבינוני הנמוך, ביחד עם שיכבה
אינטלקטואלית של פרופסורים שגרו בכרם־
אברהם ופועלים בעלי השקפה מעמדית, אנשי

כן, אך זו לא היתה נחיתות נפשית. אמא שלי
באה מאחת המישפחות האשכנזיות החשובות
בירושלים. עם בני־מישפחתה נמנו בעל הפיאת
שולחן, ראש העדה האשכנזית ישעיהו ברדקי,
עילית שהתנוונה מבחינת נכסים וכל מה שנשאר
לה היה השם הטוב.
אז לאמא שלי נראה שזה לא פייר שלבן שלה
יהיה גורל של בעל חנות מכולת. היא עשתה הכל
שאני אצא מזה. ליד הבית שלי היתה הסיפריה
של מרכוס, אבא של שימעון מרכוס, והוא סיפר
את זה בעצמו לדן עומר. אמא היתה נותנת לו
ביצים מעבר לנקודות ובתמורה יכולתי להחליף
כמה ספרים שרציתי, כסיפריה. החלפתי פעמיים
ביום ובאמת קראתי ספרים מאוד מאוד חשובים
בתקופה ההיא.
אך אמא שלי לא הסתפקה בזה. היא רשמה
אותי למעלה שהיה העילית של היהדות הדתית
הציונית, שהיתה אז מאוד מתונה. זה היה מאנן ^ )
נוראי ללכת בוקר בוקר עם הילד מגאולה לרחוב ן
הילל, אך היא הפעילה את כל הראש הלוגיסטי
שלה. כשהתברר לה שיש במעלה עוד ילדים
מגאולה, שכרה מוניות ואירגנה תורנויות וזד,

עלה גם כסף והיא נלחמה נגד כל הרשויות שלא
הסכימו שהילד לא ילמד בשכונה. מכל צרה היא
נחלצה בעזרת שוחד. מאז אני חסיד גדול של
שוחר, נגד רשעות הביורוקרטיה.

היה כל־כך גדול. אמא לא קיבלה ספרים מבית
אבא שלה, אבא בא בעירום ובחוסר כל. פרט לכך
לא היתה לו שפה שיכול היה לקרוא בה. בבית לא
היה אף ספר, חוץ ממילון ישן וחומש שאני שומר
עד היום. אז כשהייתי בא לרחביה ורואה את

• ואיד הרגיש בן של בעל מכולת
מגאולה בבית־ספר״מעלה״?

מבחינת הלימודים זה היה בית־ספר מצויץ,
מבחינה חברתית הייתי במצוקה. אמנם הייתי
תלמיד טוב, אבל לא היו לי חברים. חברויות
נוצרות כתוצאה מפגישות אחרי״הצהריים.
אתן.לך דוגמה, שידידי אמנון דנקנר לא אוהב
אותה: אמנון רנקנר, מנחם רב זהבי, שהוא היום
מהנדס ברפאל ואני, היינו מאוד מאוד קרובים.
היינו עומדים כל ההפסקות ועוסקים בדיונים
פילוסופיים. רמת הרצינות של הדיונים שלנו
היתה גבוהה מכל רמת תוכניות־הרדיו שאני
מקשיב להם. הפאנלים בסיגנון הזה שבהם אני
משתתף בצבא, רמתם נמוכה מרמת הוויכוחים
שלנו. היינו מתכוננים לשיחות, לקחנו אותן
בשיא הרצינות. כל זה היה נכון בתחום בית־הספר
ואז, אחרי הצלצול האחרון, הם הלכו לבתיהם
ברחביה ובקינג ג׳ורג׳ ,ואני חזרתי לחדר מאחרי
המכולת.

הספרים, את זה שיש פרח באגרטל, זה מה שעורר
בי קינאה.
אצלנו אף פעם לא היה פרח. מה, לקנות פרח?
מה פתאום? יותר חשוב לקנות עגבניה. לא היתה
מודעות ליופי, ואני נורא נורא קינאתי, וחזרתי
לחדר מאחרי המכולת ועבדתי במכולת יום ולילה
והדבקתי את בולי רב יוסף עם חלבון ביצה
מקולקלת. כל מה שאני זוכר מהמדינה, זה דברים
רעים, דוחות, פקחים, בולים. פרופסור אבי
רביצקי היה חבר טוב שלי ואף פעם לא הייתי
אצלו בבית. זה כאב נורא, ידעתי שאני שונה.

• עד היום יש נימה של טינה בקולך,
כשאתה מספר את זה.
נכון, עד היום. עובדה שלא דיברתי על זה אף
פעם עם החברים. את יודעת מהי התוצאה של
הימים הקשים ההם? ספרים. אני מוקף בספרים.
ראי כמה ספרים יש בביתי, ראי כמה ספרים פה
בדירת־העבודה שלי. אצלי זה הפך אובססיבי. אני
מקיף את עצמי כספרים כפיצוי על המרירות של
ימי נעורי.

• אתה זוכר את חגיגת בר־המיצווה
שלך?

סופר באר
,הייתי הראשון שעזב את גוש־אמונים!״
קו־פרשת־המים קראתי לזה — אלה שהלכו
צפונה לגאולה והרוב הלכו דרומה לבתים
המרווחים של רחביה.

• הם מעולם לא ביקרו בביתך?
התביישתי להזמין אותם. התביישתי בבית
שלי. אבא זקן, לא יודע עברית, לבוש ביגדי
חאקי מלוכלכים. אמא שנראית כמו עוזרת־בית.
את יודעת שפעם אמא באה לקחת אותי מבית־הספר
והמורה אמרה — חיים, העוזרת באה לקחת
אותך.

אני זוכר שאבא שלי הקים בית־כנסת שרוב
מתפלליו לא היו דתיים. קראו לו ״בת־ציון״ על
שם אשתו הראשונה, לובה בת־ציון. אבל דבר
מעניין. אני לא זוכר אם עשו לי מסיבה. זה מה
שעולה בפסיכואנליזה. אתה מדבר ופתאום תופס
שדבר מסויים אתה לא רוצה לזכור.
יום אחד, הורי החליטו לעשות סעודת מיצווה.
הם הזמינו עשרה קבצנים עניים מהרחוב. ערכו
שולחן וסרגו לי סוודר בורדו ונתנו לי מתנה שעון
דוקסה שאותו ענדתי על השרוול, והזמינו את
הרבנים קיפניס חוץ ואת עשרת הקבצנים הכי
נחותים שאפשר היה למצוא. אמא בישלה ארוחת
מלכים והנה הם באו, מלוכלכים, עם ידיים
שחורות. לא התרחצו והם הסריחו, וזה היה סירחון
נורא של עשרה אנשים יחד והם ישבו לאכול.
השפע היה עצום והם אכלו עם הידיים ואחד גנב
את הסכו״ם ואני הייתי מבוהל. זו היתה אחת
הסצינות המפחידות של חיי. זה היה כמו סרט של
פליני. הפה הפתוח של הקבצנים עם השיניים
הרקובות, והם תקעו נאדות באמצע הארוחה
וחטפו זה לזה מהצלחת ושמו אוכל בכיס והכל
הסריח. כל זה נמשך שעה וחצי ונראה לי כמו
נצח. זו היתה התמימות של הורי, כמו התמימות
של אלה החושבים שבעזרת מילה טובה אפשר
להחזיר עבריין למוטב.

• כעסת על הוריך שהם ארגנו לך
אירוע נורא שכזה?
לא, לא כעסתי, הבנתי אותם. הם רצו להודות
לאלוהים על הנס שקרה להם. הנה סוף סוף שני
קאליקארס כאלה זכו להקים בית בישראל ובנם

• בבית־הספר התיכון ״מעלה״ צמח
בעצם הגרעין של מנהיגי גוש־אמונים.
לי לא היה טוב במעלה. היה לי נורא. הייתי
ילד אינדיווידואליסטי, ילד שלא מוצא נחת או
סיפוק בזה שהוא בתוך חבורה.

• ובצופים?
הלכתי לשבט משואות ועזבתי, וחזרתי. לא
היה לי טוב באופן יסודי. גם עכשיו לא טוב לי עם
הרבה אנשים, זה מעיק עלי, זה מכביד עלי, אני
לא יכול לפעול במיסגרת.
המון. אורי אליצור, שהוא ממובילי גוש־אמונים:
הרב יצחק ספיר: הרב שילת, שהוא הרב
של מעלה אדומים, בנו של המנהל גרינשפן. מצד
שני, הצמיח בית־הספר את האספסוף השמאלני
— רנקנר, באר.

• ואכן איך הגבת?

• מתי החלפת את שמך לבאר?
כשנתתי גט לעברי ועזבתי את ירושלים.
קראתי לעצמי באר בן אברהם רכלבסקי. .

• אתה ביקרת בביתו של דנקנר?
אני התביישתי להזמין אותו אליי הביתה והוא
לא הזמין אותי מעולם. אף פעם לא הייתי אצל אף
ילד ק־חביה, פרט לחגיגות הבר־מיצווה.

לא יודע אם כעסתי, אבל נורא קינאתי. הכי
קינאתי בזה שיש להם ספרים. אצלנו בבית לא
היו ספרים, אפילו תנ״ך לא היה לנו בבית. העוני

לא היתה נחת. אבא שלי מת לפני שגמרתי
תיכון ואמא שלי לפני שפירסמתי את נוצות. דבר
אחד אני יכול להגיד על ההורים שלי, הם נתנו
לי דבר מאוד יקר: הם האמינו ובטחו בי וזו
הרגשה שהורים מודרניים לא נותנים לילדיהם
מכיון שההורים המודרניים הם משכילים ויש
להם חוות־דעת כל הזמן. לעומת זאת, ההורים
שלי, כל מה שלמדתי הם לא ידעו והם אפפו אותי
בסוג של הערצה והם אהבו אותי מאוד.

מיטב הנוער גא מהקיבוצים, היחידות המובחרות
אויישו מבני קיבוצים או מעילית עירונית.
את יודעת למה אני תומך בפלסטינים? כי אני
מאמין ומבין שלא יכול להיות מצב שבן־אדם
נדחק לפינה ולא יתנו לו לבטא את עצמו, כי
במצב כזה הכל מתפרץ עליך. אני מאמין בזכות

• מי הם בעצם מנהיגי גוש־אמונים
שצמחו ככיתה שלך?

נעשיתי נמוך מעשב. את מבינה למה עזבתי
את ירושלים? את מבינה מה השארתי בירושלים
חוץ מכאב? אז רנקנר היה חבר שלי, אבל רק
בבית־הספר.

• בחגיגות הבר־מיצווה ראית איך
^חיים ילדים שלמדו איתך בבית־הספר
ברווחה. כעסת או קינאת?

באר עם חומייני כחדר־העכודה שלו
,אני מקיף עצמי בספרים, כפיצוי על ילדותי׳...

הגיע לבר־מיצווה, אז עכשיו, כשטוב להם, הם
רצו לעזור למסכנים שרע להם. למרות שאבא
שלי היה איש אבוד, ביסודו הוא היה כל כולו
הומאני מאוד, לאורך כל הדרך.

• היתה להם ככל זאת נחת ממך,
כסופו של דכר.

• אני זוכרת את החברה בכית־ספר
״מעלה״ ,וב״משואות״ ,כחברה מתונה
מאוד, שדמתה במידה רכה לנוער
החילוני. מה קרה למתינות ולפתיחות,
איך כל החינוך הזה הוביל בסופו של
דבר, למה שנקרא היום גוש־אמונים
ולמחתרת?
זה כמו מישהו שהצמיחו לו זוג ביצים. אל
תשכחי איך הרגיש הנוער הדתי באותה תקופה.

העם הפלסטיני להגדרה עצמית. כי מה שקורה
היום לנוער הפלסטיני קרה אז לנוער הדתי.
הנוער הדתי כל הזמן נתנו לו הרגשה שהוא
גרורה, שהאופציות היחידות הפתוחות בפניו זה
ללמוד באוניברסיטה ראיית חשבון ועריכת־דין.
הוא לא היה בבחינת חלוץ ההולך לפני המחנה.
לא יכולת להיות קצין בצבא בלי לזרוק קודם את
הכיפה. העויינות האנטי־דתית הלא־מוצדקת
דמתה אז כמעט לשינאה אנטישמית. חילוניים
(המשך בעמוד )66

שיחר
קשים, מול החידלון של החברה הישראלית, אשר
עדיין אינה יודעת כיצד להתמודד עם בעיות
הסימום.

צל״ג
לחם ושעשועים

• למנכ״ל רשות־השידור, אורי פורת,
ולמנהל מדור־הספורט יואש אלרואי, שהצליחו
לזרז את הכנסת הטלוויזיה לעידן של לחם
ושעשועים. אין זה סוד שהמנכ״ל החדש דוחף את
הטלוויזיה להגדלת השידורים החיים ממיגרשי
הספורט, כמרכיב של מדיניות. בעיקרון אין פגם
בהבאת מישדרי־ספורט רבים, אך כאשר אלה
מובאים כתחליף לשידורי־איכות אחרים, וכאשר
אירועי־הספורט מוגשים באיכות־שידור ירודה,

ינון אימץ לעצמו שיטת־עבודה שעיקרה
הפרחת רעיונות ניהוליים ותוכניים לרשות־השידור,
באמצעות העיתונות וכלי־התיקשורת
האחרים. הוא מפריח תוכניות באוויר, בתיקווה
שאלה יאומצו בידי המנכ״ל והנהלות הרדיו
והטלוויזיה.
הצעותיו האחרונות של ינון התייחסו להפקות
של יומנים יומיים במיסגרת מבט, תחת הכותרות
״יומן צה״ל״ ו״יומן הקיבוץ״ .אחד מבכירי
העובדים בטלוויזיה קרא לזה ״הזיות ינון״.
כאשר נשאל המנכ״ל, אורי פורת, על
האפשרות לשדר יומנים אלה, הגיב :״מה זה? מי
שמע על זה?״

״בן־אחותי
עימנואל־־ -פורש

כאשר התבקש כתב־הרדיו הוותיק עימנואל
הלפרין (כונה ברדיו, אחרי הפצצת הכור
הגרעיני בעיראק בידי דודו, מנחם בגין, בכינוי
״בן־אחותי עימנואל״) לעבור מהרדיו לטלוויזיה,
כדי לנהל את הדוכנה לחדשות־החוץ, ידע שאין
מצפה לו גן של שושנים.
לכן וידא הלפרין אצל מנהל קול ישראל,
גדעון לב־ארי, את האפשרות של נסיגה לרדיו,
אחרי מחצית שגה של ניסיון בתפקיד החדש.
בימים אלה הבהיר הלפרין למנהלי הטלוויזיה
שאין בכוונתו להתבסס בתפקיד של ראש־הדוכנה
לחדשות־החוץ. הסיבה הרישמית
לנטישת התפקיד היתה שאין זו עבודה עצמאית,
וכל מה שיש בה הוא להעביר כתבות מהלוויין,
בלי עריכה, תוך שיכתוב דיברי־הקריינות
בעברית.
אלא שמתחת לנימוקי התפטרותו של הלפרין
מסתתרת סיבה נוספת: שני כתבי הדוכנה, מיכאל
דורון ופרדי גרובר, נוהגים לתרגם את
כתבות הלוויין ולהדביק את שמותיהם לכתבות
ככתבים( ,בקרב כתבי חטיבת החדשות של
הטלוויזיה נפוצה בריחה על כתבות־הלוויין,
המשודרות בערוץ 6בטלוויזיה הירדנית :״אמש
שוב שודרה כתבה של פרדי גרובר בירדן.״
שני כתבי־הדוכנה טירפדו את תוכניותיו של

כתב־חוקר לווינשטיין
הכל מזוייף

צל״ש
מיבצע לדוגמה
• לכתב דני לווינשטיין ולעורר כל־בוטק,
רפי גינת, על המיבצע שחשף את
ההונאה בענף ״העסקים המובחרים״ .היה זה
מיבצע עיתונאי לדוגמה, שתאם את הסטנדרטים
הטובים ביותר של עיתונאות חופשית וחושפת.
ברור כי המצב המביש, שהתגלה בשטח זה, אינו
אופייני רק לו, אלא למרבית מיבצעי־הבחירה,
ולחלק ניכר של סיקרי השיווק, התפוצה
והתחרויות למיניהן. לצד העיתונאי המובהק נוסף
במיקרה זה גם צד חזותי, תוך שימוש נכון
באביזרי הטלוויזיה.

הנאמר והמרומז
• לכתב המדיני ישראל סגל, עבור כתבתו

ובעיקר כאשר מדובר בקריינותו של השדר
הוותיק ניסים קיוויתי, זה שלילי.

מאחרי המירקע
שקיעת ״מבט,,

המצויינת על יצחק מודעי, בתוכנית השגוע -
יומן אירועים. בכתבה זו, שבה רב המרומז מן
הנאמר, הצליח סגל לשרטט בקווים עדינים את
דמותו של אדם שנוי־במחלוקת, ללא חנופה
וללא השמצה — הישג נדיר למדי. גם הצילומים
בכתבה זו הצטיינו בטיבם.

הסימום והחידלוז
• לבימאית נילי טל על סירטה אייל,
סיפורו של נרקומן, שהוקרן במיסגרת מב ט
שני, בעריכת חיים יבין. סרט זה חזר והוכיח
שבימי חידלון יצירתי, המאפיין את הטלוויזיה
הישראלית, על מאות עובדיה, נותרה חלקה טובה
אחת, והיא מבט שני. נילי טל הצליחה לשרטט
נאמנה עולם זה של הידרדרות להתמכרות לסמים

המשולה להריון מחוץ לרחם צינורות הפירסומת
המקובלות.

1ועץ מישפטי לסי?
זה שלושה שבועות נשאלת שאלה עקרונית
על־ידי עובדי־טלוויזיה רבים. היא מתייחסת
למעמדו של היועץ המישפטי של רשות השידור,
עורך־הדין נתן כהן.
העילה: הבג״ץ שהוגש כנגד הטלוויזיה
והתוכנית כולבוטק. כהן העדיף לשכור
שירותי־פרקליט מפרקליטות־המדינה, כדי להגן
על הרשות. לטענת עובדים בכירים בטלוויזיה
וכתבים בכירים בחטיבת־החדשות, מוטב לבטל
את מדור־הייעוץ־המישפטי ברשות־השידור,
ולהעדיף את שרותי פרקליטות״המדינה על
שרותיו של כהן.
אחד מכתבי־החדשות אף ציטט דברים שאמר
רפי גינת :״אילו היה זה תלוי בנתן כהן, הוא היה
משדר במבט רק את תחזית מזג־האוויר.״

פסקול
על ניסיונות־ההשבתה של זה הזמן על״ירי
העובדים אמר מנכ״ל רשות־השידור אורי
פורת :״אצלי הם יצליחו בשיטה של או כסף או
שידור — השידור קודם לכל בישיבת
הוועד־המנהל זעם המישנה־לידר דויד אדמון,
על ראיון נגדו שהעניק עורך מבט מיכאל
קרפין, באחד הצהרונים. המנכ״ל הבהיר לארמון
שראיונו של קרפין היה תגובה להאשמות
שארמון, שהאשים את קרפין בראיון בעיתון אחר
• • בישיבת ועדת־התקציבים של רשות־השידור,
אמר קריאל(״דוש״) גרדוש שאינו
מבין בתקציבים, ולכן התייעץ בעניין תקציבי
הרשות עם אחד מידידיו, והוא משאיר לחברים
האחרים בוועדה לנחש מיהו. לנוכחים היה ברור
כי מדובר במנכ״ל הקודם של הרשות, יוסף
לפיד בימי היעדרו של מיכאל קרפין,
שהיה בחופשה בגרמניה, מילא לראשונה בחייו
הכתב הוותיק רפיק חלבי רשמית את התפקיד
של עורר מבט.

כתבת טל

ירד ינון

בישיבה האחרונה של הוועד־זזמגהל
של רשות־השידור יצא הכד הוועד*
המנהל קריאל(״דוש־) גרדוש, נגר
סיגגון־ההגשד, האישי של עמוס ארבל
בסהדורוזדהחרשות המסיימות את שי־דורי־הלילה
בטלוויזיה.
דוש התייחס בעיקר לדיון שיזם
ארבל באחד הלילות, בניגוד למגמות
חוק־הבהירות, בין ורב חיים רמון ובין
עסקך־השכונות סעדיה מרציאנו, שהוצב
ברשימת המערך. דוש טען כי בדיון זה
בלט באי־האיזון, וכינה את ארבל בשם
״קאובוי של חצות*.

ידיד! של דוש

הכל בחלקה טובה אחת

הכל יומנים

קאוב1י של חצות

מנכ״ל רשות־השידור לשעבר, טומי לפיד,
ומנהל הטלוויזיה מטעמו, טוביה סער, נהגו
להזמין, אחת לתקופת־זמן, סיקרי־האזנה, מתוכם
עלתה תמונה שהעידה על עליה מתמדת
במיספרי הצופים לטלוויזיה, כמדד להצלחתם
הניהולית.
סקר־צפיה מאוזן ובלתי־מוזמן, שפורסם
בשבוע שעבר, גילה עוברה שהיתה ידועה זה זמן
רב, גם בבניין הטלוויזיה הכללית 70 :אחוז
מצופי־הטלוויזיה בישראל סבורים שמישדר־החדשות
של הטלוויזיה הלימודית מדווח להם
יותר מאשר מהדורות מבט.
סקר זה לא התייחס לעובדה שמדי יום בשעה
,5כאשר מתחיל מישדר ערב חדש, יושבים כתבי
חטיבת־החדשות של הטלוויזיה הכללית וצופים
בלימודית.
את תוצאות סקר־הצפיה הזה אין לתלות
בצווארו של עורך מבט, מיכאל קרפין, העושה
בינתיים כל שביכולתו. את אשמת סחף־ההאזנה
יש לתלות במנהל חטיבת־החדשות, יאיר
שטרן, שהוא האחראי האישי להידרדרות
הדיווח. מילת־המפתח שלו היא ״דרדלה״(מילה
שעדיין לא הגיעה למילון־הסלאנג) ,שפירושה
גישה צרת־אופקים, הדוחה כל מעשה המחייב
דמיון.
לשקיעת מבט אחראים טוביה סער ויאיר
שטרן, ולא כתבי מבט, העושים עדיין כל
שביכולתם כדי לדווח, למרות המיכשולים הרבים
המוצבים לרגליהם.
הזיות ז11ז
בין הידר, עורך־הדין מיכה ינון, והמנכ״ל,
אורי פורת, שורר מצב של חוסר־תיקשורת.

כתב סגל
הכל נאמר ברמז
הלפרין לשפר את איכות הדוכנה לחדשות־חוץ,
וזה הביא את הלפרין בחזרה לקול ישראל.

פירסומת גלוייה
אחת הבעיות הראשונות, שבהן ייאלץ לטפל
הראש החדש של ועדת רשות־השידור לתש־דירי־שירות,
העיתונאי נתן ברון, היא בעיית
הפירסומת הסמויה בתשדירי־השירות של מיש־רדי־הממשלה.
אחת
הפירסומות הבולטות, המשודרות כיום
בטלוויזיה, היא תשדיר־שירות של ״מרכז הבניה״,
ובו פירסומת חינם לדלתות־עץ מתוצרת נגריית
סולל בונה, האסורה בהתאם לחוק רשות־השידור(מדובר
בדלתות משיטת ייצור מיוחדת,
שהיא בילעדית לנגרייה זו בישראל).
אם לא יושם סכר לסיגנון של פירסומת
סמוייה של מוצרים שונים בתשדירים אלה הם
עשויים עד מהרה ליהפן־ למערכת פירסומית,

עורן• הלפרין
הכל משודר בירדן
העולם הזה 2439

לתוכניות מועדפות
יום רביעי
30.5
• שטיפון־מוח: חידון
צה׳׳ל בידיעת הארץ ובמו־רשת
הקרב 8.02 מדבר
עברית) .הבדרן מני פאר
ינחה את שלב הגמר בחידון זה,

אדם ויהודי, או הנוגעות באדם,
בעולם ובאלוהים — אין הוא
יכול בלי הגוי הזה, ניצ׳ה.

שוגון
• סידרה:
( — 10.20 מדבר אנגלית)
.פרק חמישי בסידרה,
המבוססת על רב־המכר של
ג׳יימם קלאוול. היריבות בין
אישידו לטורנגה גוברת, וטר
תגה מחליט לנטוש את המיבצר

תוכניות מומלצות בטלוויזיה הירדנית
י1ם רביעי 30.5.84

יום שבת 2.6.84

• לילדים: מישחקי ילדים 7.05 ערוץ 3

• פולקלור: חג׳ מאזן מארח 8.30 ערוץ
30 — 3דקות — מדבר ערבית) .סיפורים מחיי

— 25 דקות — מדבר ערבית) .תוכנית לילדים
בגיל הרך, בהפקה ירדנית, המוגשת על-ידי צמד שחקנים
המסתייע בבובות, כדי לחבב את התוכנית על הילדים
הרכים. בתוכנית משולבים אמצעי המחשה רבים: שירה,
ריקוד, מישחק, סרטים ועוד.

היובדיום בירדן, המשובצים באגדות ומעשיות בדוויות.
על דרך המשל והסיפור מנסים עורכי התוכנית לפתור את
בעיות השעה.

• סידרה קומית: ג׳ניפר ישנה כאן (9.30
— ערוץ 25 — 6דקות — מדבר אנגלית).

• הרסתקות: בית־מלון 11.15 ערוץ 6
— 50 דקות — מדבר אנגלית) .זוהר, דראמה

קורותיו של בית הוליוודי, ששימש ביתה של כוכבת
הוליוודית נערצת ג׳ניפר פרל(השחקנית — אן ג׳יליאן).
הכל מתנהל כשורה, עד אשר רוחה מתגלה לאחד מבני
המישפחה, שעברה לגור בבית — לנער בשם גואי —
ומנסה להדריך אותו ולעוץ לו איך ליהנות מהחיים.

והתרגשות נחשפים במלון האלגנטי ביותר בסן־
פרנסיסקו, סנט־גריגורי, שאורחיו הם אנשי
חצרות״מלוכה, מבלי ירח־דבש, אמנים וענקי־תעשיה.

יום חסישי 31.5.84

• בידור: שירים צרסתיים 7.00 ערוץ
60 — 6דקות — מזמר צרפתית) .לאוהבי

יום ראשון 3.6.84
• ציור: צייר עם ננסי 6.35 ערוץ — 3
25 דקות — מדבר אנגלית) .אם אתה אוהב לצייר

• קומדיה בלשית: ברני מילר (— 9.30
ערוץ 25 — 6דקות — מדבר אנגלית) .סידרה

אך לא מצאת עד היום פנאי ללמוד את כללי הטכניקה
של אמנות זו, מספקת לך סידרה זו הזדמנות נאותה.

השנסון הצרפתי, שירי העם והבידור הלילי מוגשת
תוכנית בידור יוקרתית זו של הטלוויזיה הצרפתית.

• סידרה הומוריסטית: לא יאומן בי יסופר
( — 9.30 ערוץ 25 — 6דקות — מדבר
אנגלית) .פרקים נוספים בסידרה המרתקת, המוקרנת

על בלש גבוה ומשופם ממישטרת ניו־יורק, הנתקל
במיסגרת עבודתו בטיפוסים משולי החברה: גנבים,
צרכני־סמים וסתם תימהונים. משתתפים: הל לינדן, מקם
גיל, רון גלאס וג׳ק סו.

גם בטלוויזיה הישראלית, המבוססת בעיקר על סיפוריו
הקצרים בעלי הסוף המוזר של הסופר רואלד דאל,
וסופרים נוספים ממיטב הז׳אנר הזה בעולם.

י1ם שישי 1.6.84
• אנימציה: דון קישוט ופגשו פאנסה
( 12.00 לפני הצהריים — שני הערוצים — 30
דקות — מדבר ערבית) .סידרת אנימציה המספרת

רביעיית באזל

• סרט קולנוע: רביעיית
באזל 9.30 מדבר
איטלקית) .סיפורה של רבי־עיית־מיתרים
מפורסמת, המנגנת
כבר שנים רבות ביחד. עם מותו
הפיתאומי של הכנר הראשון
שלה, נתונים שלושת הנגנים
במשבר. הם קשורים
1ובאינטרסים משו־הם
מודעים למחליטים כנר
ן להם
.או־ 4חו לגמרי
זזמבוגרים ממנו.

באוסקה, בלי רשותו של אישידו,
כשהוא מחופש לאשה. בלקתורן
מעמיד פנים שהשתגע, ובתוך
המהומה מצילה מריקו את חייו
של הנווט.

• סידרה קומית: עשירים
ומושחתים (— 11.10
מדבר אנגלית דרומית).

הפרק מועדון הספורט, שבו
מרשל וקרלוטה נחרדים מכוונתו
של סטנלי לממן את חברותם
של הזוג ווסטצ׳ר במועדון
הספורט שהם חברים בו, ונערכים
למנוע זאת.

• סרט קולנוע — 7.00( :עתץ 80 — 3

דקות — מדבר אנגלית) .בכל יום שישי, במקביל
להצגת הסרט הערבי בישראל, מציגה הטלוויזיה הירדנית
סרט לכל המישפחה — בררך־כלל דראמה עלילתית־מישפחתית
או מערבון.

• בידור: אורות וכובבים 11.30 ערוץ
30 — 3דקות — ערבית) .בידור עם שורה של

• קומדיה: אימפריה 9.30 ערוץ — 6
25 דקות — מדבר אנגלית) .סידרה קומית

העוסקת במנהל־מחקר בחברת־ענק שמונה זה מקרוב
לתפקידו. המנהל, ביל קריסצן, הוא בעל ערכים שונים
מכל שאר שותפיו בעבודה — ישר, כן ועובד קשה. בשל
כך הוא מסתבן פעמים רבות במחלוקות עם יושב־הראש
ושאר מנהלי־החברה. ההתרחשויות השונות והתגברותו
של ביל על יריביו מספקות את המיסגרת הקומית
לסידרה.

אמני צמרת בשדה הזמר, המשחק והמוסיקה הערבית.

יום שלישי 5.6.84

• ספורט: השבוע בספורט 8.00 ערוץ
60 — 3דקות — מדבר ערבית) .סקירה של
אירועי הספורט החשובים במישור המקומי והבינלאומי,
תוך דגש על תחרויות כדורגל.

הקצין מוצא את עצמו נתון
ללחץ של סחטנים, אשר חטפו
את בנו הקטן כדי להשפיע עליו
שינהל את החקירה לפי רוחם.
לחץ אחר הוא מצד הממונים
עליו, החושדים ביושרו. אין הם
מוציאים מכלל אפשרות שהוא
עצמו יזם את החטיפה, כדי
שיוכל להצדיק את הדלפת
הסודות.

• 1חמישי
31.5
• תעודה: אינני יכול
בלעדי הגוי הזה (— 9.30
מדבר עברית) .תוכנית
המוקדשת לפגישות עם ר׳ לייב
וייספיש. מאחורי הופעה חיצונית
שמרנית ואורח־חיים חרדי,
שאיננו שונה מאורח חייהם של
שאר תושבי השכונות החרדיות
בירושלים, מסתתרת דמותו
השונה של וויספיש, שהיה בעבר של הפעילים מראשי נטורי־קרתא, נטש את הפעילות
והתרכז בעולמו הפנימי. הסרט
עוקב אחרי פגישותיו של
וייספיש עם צוות הטלוויזיה
הישראלית, עם קהל באולם־
הרצאות ועם אנשי־רוח מחוגים
שונים שהעניין המשותף שלהם
הוא בהגותו של הפילוסוף
.פרידריך ניצ׳ה. וייספיש
״.שכאשר הוא
שאלות

• מוסיקה: ורדי 11.15 ערוץ 50 — 6

דקות — מדבר אנגלית) .סידרה דרמאתית על חיי
המלחין ג׳וזפה וררי, שחי באיטליה בתקופה מלאת
אירועים היסטוריים מסעירים. הוא נולד ב־, 1830
כשאיטליה היתה מפוצלת לעשרות נסיכויות קטנות, ומת
ב־ , 1901 כאשר איטליה היתה מרינה מאוחדת וחזקה.
הסידרה מתארת את התקופה דרך חייו ויצירותיו של
ורדי.

את העלילה הידועה של דון קישוט ומשרתו, אשר הופקה
בארץ המוצא — ספרד.

יום רביעי, שעה 9.30
שנועד לשטוף מוחות ואשר
שידורו בטלוויזיה מומן בידי

י1ם שגי 4.6.84

גשומה מובא עוד אחד מסיפורי
המתח המוזרים של סידרה
בריטית מעולה זו.

שבת

• קומדיה: שלושה בדירה
אחת 9.30 מדבר
אנגלית) .בפרק העכבר
מסופר על אורח בלתי־קרוא,
עכבר, שחדר לחדרן של ז׳נט
וקריסי, ושיבש את סידרי השינה
בדירה, וכן את ביקורה הצפוי של
חותנתו של רופר.

• דראמה: התאלמנותה
של הגברת הולירויד
— חלק שני (— 10.30
מדבר אנגלית) .חלקו השני

סוזמן וקיץ: טחנת-הרוח השחורה
יום שישי, שעה 10.15

של מחזהו של דייוויד הרברט
לורנם. בעלה של הגברת
הולרויד נהרג בתאונה במיכרה,
מוות הגורם לה לריגשי־אשם על
בגידתה בו, דבר שמביא קץ על
קשריה עם אהובה.

יום שי שי יום רא שון

דאלאס
• סידרה:
( — 9.40 מדבר אנגלית).
הפרק מגע של יואינג.

• מותחן: לא יאומן כי
יסופר 11.10 מדבר

הגמן: דאלאס
יום ראשון, שעה 9.40

יום ש1י

• בידור: תהילה (8.02
— מדבר ומזמר אנגלית).
בפרק מכה ניצחת עוד סיפורים
מאורח־החיים בבית־ספר לאמנו־יות
בניו־יורק.

• הומור: מישהו מטפל
בך 9.30 מדבר
אנגלית) .מיסטר המפריז, גב׳
סלוקומב, מיסטר גרייס הצעיר,
קפטן פיקוק וחבריהם בפרק
שינוי לטובה.

• מותחן: צוות לעניין
( — 10.50 מדבר אנגלית).

תחרות בדיחות
במסיבת השחקנים +
תחפושות בל השנה במועדון
היוקרה עור אופנתי לקיץ

אלברט אילח

שחקן, פגטומימאי, ש למד
בצרפת, בא לחגוג
עם חבריו השחקנים את העלאת המחזמר בפעם
המאה וחמישים. לידו השחקן מאיר סוויסה שהיה

| 1ך 1ן ץ 1ך \ 11ך השחקנית המשחקת במחזמר בין הצילצולים,
^ #1 \ 11 מוכרת טוב לילדים הצופים בסידרת הטלוויזיה 1111 שלוש ארבע חמש וחצי. אחרי הצגה במרתף העליון של בית לסין. הצטופפו
כל משתתפי המחזמר וחגגו, ושרי שרה שיר ביחד עם מאיר סוויסה.
וחמישים צילצולים
מצלצלים

ימי פומפיאה האחרונים

1שוש אלוני חנית1
1חפשה לרומאית. בעבר היא כבר היתה ערביה
1ובעתיד, כך היא אומרת -תהיה הולנדית.

להתת ^יי ^
פטור .״ י ל*

מנחה הערב, שבו התכנסו כל השחקנים לחגוג.
סוויסה ערך תחרות בדיחות בין השחקנים. הוא גם
משחק בהצגה, שרצה טוב בבתי־הספר. ההצגה נכ תבה
והופקה לכבוד יובל ה״ 80 להסתדרות המורים.

| | 1ך ר 1 1השחקנית ואשתו שז ^,
| 1\ #1 \ 1111 במחזמר, באה ל מ סיי ן ^

על המתרחש בין כותלי בית-הספר ביו הצ׳ י
המיושנת, ועל סיפרי הלימוד וי ל א־ מ עי ד ^י ^ז

עודות ד*ר1וף

1\ 11ך 7ת 1ן ה 1חיילת וגם דוגמצית, מלטפת את הסוס. התצוגה
| 1 1 1 111\ 4ו שנערכה על חוף״הים, היתה תצוגת״עורות לקיץ
הקרוב. גם בקיץ הולכים עם עור, אבל יותר דק.החורף הישראלי קצר, לכן
עוצבו גם דגמים לקיץ. למשל -מיכנסיים קצרים וביגדי־ים, הכל מעור.

ן 1שחקנית, רקדנית, והעיקר -
11 \ 1
הטוסיק של המדינה. היא

1 ] 11
מקבלת בהערצה את התואר. היא ילידת אתיופיה,
גדלה באנגליה, והיתה בקיבוץ בישראל. היום, בגיל

| 11ך 1 1ל ץ מדגימה בגד עשוי עור. הסוס היה חלק מהתפאורה.
1\ 1 111 הדוגמניות הסתובבו בתוך קהל הצופים כשהן
רכובות על סוסים שהובאו לתצוגה המיוחדת שנערכה בחוף המערבי. היו
שם יותר מאלף צופים וצופות, נערות־זוהר, דוגמניות וסתם סקרנים.

,35 היא מציגה בגד״ים, שלמעשה הוא שימלת־כלולות
שתיכננה מעצבת העורות נילי טוויג. התצוגה
נערכה בחוף המערבי שנמצא על החוף, בין הדולפינריום
ליפו. בכך נפתח החוף לעונת״הרחצה.

מינארה ברקן

הזמן. היא נראית כאשה ממש, והיא נקראת -ברוק
שילדס הישראלית. משמאל: אתי בלס בת ה־.18

ציפי מנשה

במושגים מאוד כלליים נחשבת סודאן, בעיני הקורא הממוצע
במערב, ובעיקר בארצות־הברית, כחלק מהטובים.
מעשי־התוקפנות נגד סודאן של שליט לוב, מועמר קד׳אפי,
רק מחזקים את הרושם העמום הזה, שאינו זקוק לבדיקה
מדוקדקת כלשהי. לוב קנתה לה, די בצדק, שם של מדינה
תוקפנית, אלימה, המצפצפת על החוק הבינלאומי, כפי שעשתה
לפני שישה שבועות, ביריות על מפגינים בליבה של לונדון.
ג׳עפר נומיירי, שליט סודאן, מוצג במערב כ״מתון״ — כלומר,
פרו־מערבי. גם יחסו הידידותי כלפי מצריים ועמדתו המתונה
בתקופת קמפירייוויד, חיזקו את מעמדו בדעת־הקהל המערבית.
רק מעטים טרחו לבדוק את מישטרו הפנימי של נומיירי, את
תלייתם הפומבית של מנהיגי האופוזיציה, את העוני והבורות, את
השחיתות. איש גם אינו מציין את הרקורד המחפיר של נומיירי
בביצוע ג׳נוסייד נגד השחורים בדרום־סודאן. אפילו אימוץ החוק
האיסלאמי, בספטמבר שעבר, לא עורר תשומת־לב מיוחדת. אחרי
הכל, נומיירי איננו שיעי, ואף לא ידיד ברית־המועצות, כמו
קד׳אפי. הוא כמעט אחד משלנו.
בהרדמה מלאה או חלקית. בשבוע שעבר בוצע
פסק־הדין הראשון שהוטל על־ידי בית־הדין האיסלאמי. שני
אזרחים סודאניים, שגנבו חוטי־חשמל, נשלחו על־ידי השופטים
הנכבדים לביצוע קליני של קטיעות. סוכנות־הידיעות של סודאן
— לברבארים של 1984 יש סוכנויות־ידיעות, והם דואגים לפרסם

שהממשלה מפלה לטובה את המהגרים מאסיה, מעניקה להם
הטבות, כתוצאה ממדיניות מכוונת נגד הגירה מבריטניה.
הממשלה מיהרה להכחיש כל כוונה או מעשה נגד מהגרים
בריטיים, אבל מנהיג האופוזיציה הליברלית, אנדרו פיקוק, נאחז
בהצהרות הפרופסור ודרש מהממשלה להביא בחשבון את ריגשות

עולם הוון

ראש־ממשלה הוק
הציבור בכל הנוגע להגירה. משמעות הדברים היא פשוטה:
הכניסה ללבנים בלבד.
בשנה שעברה היגרו לאוסטרליה 90 אלף בני־אדם, מחציתם

שליט נומיירי
את הביצועים שלהם — בישרה באמצעות יונייטד פרס,
שגזר־הדין בוצע על־ידי רופאים.
שני הגנבים נשלחו לבית־חולים, והניתוח נעשה בהרדמה(לא
נתבשרנו אם מדובר בהרדמה מלאה או חלקית) .לכל גנב כרתו
הרופאים(ולא תליינים, חלילה) את יד ימין ואת רגל שמאל. לא
נמסרו כל הסברים על העדר הסימטריה.
לא מדובר כאן ביוון העתיקה, אלא במדינה במאה ה־,20
המקבלת סיוע צבאי ומדיני מוושינגטון.

א 1סטרליה: הכניסה
ללבנים בלבד
באורח מסורתי נוטה ממשלת־פועלים אוסטרלית לאוריינטציה
פרו־אסייאתית, לפחות יחסית לממשלות שמרניות־ליבר־ליות,
הנוטות לסנטימנט פרו־בריטי ולמדיניות פרו־אמריקאית.
הנושא האסייאתי מהווה גורם מרכזי בכל מערכת בחירות
באוסטרליה. מיקומה הגיאוגרפי של היבשת׳ ,קירבתה לאסיה,
השוק הפוטנציאלי העצום הגלום שם, מושכים מאור את מעצבי
המדיניות בקנברה.
ממשלתו החדשה יחסית של בוב הוק מסמלת בעיני אוסטרלים
רבים את השאיפה להעניק עדיפות מירבית ליחסים עם אסיה.
אנשי־רוח הקרובים לשמאל רואים בערגה השמרנית לבריטניה
ביטוי מוסווה לגזענות פשוטה.
עיתונאי אוסטרלי אמר השבוע להעולם הזה, שרוב
האוסטרלים הם גזענים, המתכחשים בכל כוחם למציאות
הגיאופוליטית שלהם. במונחים ישראליים הם אינם רוצים
״להשתלב במרחב ״.סקר דעת־קהל, שנערך בשבוע שעבר
באוסטרליה *,מאשר את הגירסה הזאת, ואף מרחיב אותה. נראה
שלא רק בוחרי המיפלגות הרכושניות מגלים נטיות גזעניות, אלא
רוב תושבי המרינה, גם כאלה שהצביעו לא מכבר עבור הלייבור.
פרופסור מכובד וגזעני. תוצאות המישאל הן חד־משמעיות
62 .אחוז מכלל הנשאלים מתנגדים לכניסת אסייאתים
לתחומי אוסטרליה כמהגרים. הם מעדיפים במפורש מהגרים
ממוצא אירופי, ובראש ובראשונה אנגלים. המישאל בא בעיקבות
תסיסה קשה בדעת־הקהל, אחרי שפרופסור מכובד מאוניברסיטת׳
מלבורן, ג׳פרי בלאייני, האשים את ממשלת הלייבור בדיעה
קדומה אנטי־בריטית. בלאייני, הידוע בדיעותיו הגזעניות, טען

ניגריה: הסימיים
שר המראדים
חודשיים אחרי ההפיכה הצבאית בניגריה עושים מנהיגי
המישטר החדש מאמצים ניכרים להעניק לממשלה החדשה
תדמית של מכובדות, שתקל עליהם להגיע למעמר שאליו

בריטים, לא אסיי א תים

רופאים, לא תליינים

ממוצא אסייאתי. ייצויין ש־ 6496 ממשתתפי מישאל דעת־הקהל
סברו, שגם מיספר המהגרים הכללי לאוסטרליה הוא גבוה מדי.

הורגלה ניגריה בשנים האחרונות. גודלה של ניגריה ( 90 מיליון
תושבים) והנפט הרב שלה איפשרו לה לתווך במשברים
אפריקאיים, ואפילו לרתום את ארצות־הברית של ג׳ימי קארטר
להסכים לפיתרון לבעיית רודזיה, שהיה כרוך בהקמת זימבאבווה,
ובשילטון הרוב השחור, בהנהגה הראדיקאלית של רוברט
מוגאבה.
ההפיכה הצבאית פגעה בתדמית ניגריה, שמאמציה להקמת
דמוקרטיה של ממש — המבוססת על חוקה מסודרת, הפרדת
הרשוית, ומישטר פדראלי — נכשלו, בעיקר בשל האוריינטציה׳
הרכושנית והשחיתות הרבה שפשתה במדינה. הגנראלים מדברים
על ביעור השחיתות ועל החזרה הדרגתית של הדמוקרטיה, אבל
רק מעטים, בניגריה ומחוצה לה, מאמינים בסיכוייהם או בכנותם.

דר1ם־אפריקה:
הזדמנות דמזב״ל החדש
נפי שכגר דווח גהעולם הזה. אץ חגרת כור ההס*
תדרותית מסתפקת גסתם שיתוף־פעולה מיסחרי רגיל
עם דרוס-אפריקה. אין מדונר אפילו רק כמכירת מוצרים,
או בתיאום פעילות כלכלית. הדרום־אפריקאים, וגעיקר
מיפעלי ה מ תנת והפלדה שלהם, הפכו לחלק אינטגראלי
מהקונצרן הסוציאליסטי עצמו.
ייתכן שהדבר ייראה פנטאסטי למי שעדיץ מאמץ
להכחשותיהם של ראשי ההסתדרות, אבל העובדות
מוכיחות שבור פשוט שילב בתוכו תעשיות דרום*
אפריקאיות, סייע להן לשווק את תוצרתם לכל העולם.
בנך הפכה כור. וההסתדרות נולה( שהם חברים חשובים
באירגון העולמי של העובדים החופשיים, המחרים את
דרום־אפריקה) ,לאמצעי חיוני לממשלת דדום־אפריקה
לעקוף את החרם הכלכלי שהוטל עליה על־ידי האו־ם
ועל־ידי מדינות רבות בעולם.
לאחרונה קיבלה חברת״הפלדה הענקית איסקור
פרס־ייצוא מיוחד. אחדי שהשלימה 10 שנות פעילות
משותפת עם כור. לדברי עיתון בפרטוריה, סיטיזן. הצילה
השותפות עם כור את החברה הדרום״ אפריקאית, שעמדה
על סף התמוטטות ,״מסיבות מדיניות״ -כלומר, בשל
מעמדה הרעוע של מדינת האפרטהייד בעולם.
חמישית משבר הלגגים. כותב על כך סיטיזן:
המיפנה לטובה במצבה של איסקור בא אחרי שהיא הקימה
חברה משותפת עם קונצרן כור, ורשמה אותה באוגוסט ,1973
בשם איסקור סטיל סדוויסס לימיסד. הפרוייקט המשותף
התפתח בשני שלבים. בשלב הראשון הוקמו בישראל מחסני־ענק,
שבהם אוכסנו מוצרי החברה הדרוכדאפריקאית, ומשם
נמכרו בישראל ובמדינות אחרות.
העובדה שהמוצרים שווקו דרך כור סייעה, כמובן, לעקיפת
החרם. ופתחה לפני דרום־אפריקה שווקים חדשים. שהיו.
ועודם סגורים בפניה. בשלב השני. ב־ ,1978 הקימו אנשי כור
ושותפיהם מדרום־אפריקה מיפעל לעיבוד מוצרי־פלדה.
המיפעל המשוכלל משווק צינורות, מיכלים מוצרי־בית,
רהיטים ושאר צורבי־מתכת. בשיטות מתוחכמות ולפי דרישות
הלקוחות.
חברת איסקור המ שלמת לעובדיה השחורים פחות
מחמי שית השכר המ שתלם ללבנים, ניצלה בזנו ת

י די ״כרד׳ בלימנצל דמזפ״ל קיסר
לחסל את החרפה
ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל.
כידוע, הכחיש המזכ״ל הקודם של ההסתדרות, ירוחם
משל. את עצם קיומם של יחסי״סחר עם דרוט״אפריקה.
העולם הזה הפריך את הכחשתו של משל, שהתגלתה
כשקר. עתה יש לתת הזדמנות למזכ״ל החדש, ישראל
קיסר, לחסל את החרפה הזאת.

חיים ברע

שאיפה של טעם מיוחד.
סיגריה עשירה, תערובת צרפתית משובחת.

__ ?רבע כי העישרז מזיר לבריאות.

י סיי ״

גתועץ* ע ד 30.6.84

^נדב״ ?רברזירתך
ט כזי ב ד, ר ב נוסף
ליס ^ סנרכ ״ ררזינוק.
ססד_*

5 11 ,

; רדב רז יותר.

סודאן: ידמין ורגל שמאד
במושגים מאוד כלליים נחשבת סודאן, בעיני הקורא הממוצע
במערב, ובעיקר בארצות־הברית, כחלק מהטובים.
מעשי־התוקפנות נגד סודאן של שליט לוב, מועמר קד׳אפי,
רק מחזקים את הרושם העמום הזה, שאינו זקוק לבדיקה
מדוקדקת כלשהי. לוב קנתה לה, די בצדק, שם של מדינה
תוקפנית, אלימה, המצפצפת על החוק הבינלאומי, כפי שעשתה
לפני שישה שבועות, ביריות על מפגינים בליבה של לונדון.
ג׳עפר נומיירי, שליט סודאן, מוצג במערב כ״מתוך — כלומר,
פרו־מערבי. גם יחסו הידידותי כלפי מצריים ועמדתו המתונה
בתקופת קמפ־דייוויד, חיזקו את מעמדו בדעת״הקהל המערבית.
רק מעטים טרחו לבדוק את מישטרו הפנימי של נומיירי, את
תלייתם הפומבית של מנהיגי האופוזיציה, את העוני והבורות, את
השחיתות. איש גם אינו מציין את הרקורד המחפיר של נומיירי
בביצוע ג׳נוסייר נגד השחורים בדרום־סודאן. אפילו אימוץ החוק
האיסלאמי, בספטמבר שעבר, לא עורר תשומת־לב מיוחדת. אחרי
הכל, נומיירי איננו שיעי, ואף לא ידיד ברית־המועצות, כמו
קד׳אפי. הוא כמעט אחד משלנו.
בהרדמה מלאה או חלקית. בשבוע שעבר בוצע
פסק־הדין הראשון שהוטל על־ידי בית־הדין האיסלאמי. שני
אזרחים סודאניים, שגנבו חוטי־חשמל, נשלחו על־ידי השופטים
הנכבדים לביצוע קליני של קטיעות. סוכנות־הידיעות של סודאן
— לברבארים של 1984 יש סוכנויות־ידיעות, והם דואגים לפרסם

שהממשלה מפלה לטובה את המהגרים מאסיה, מעניקה להם
הטבות, כתוצאה ממדיניות מכוונת נגד הגירה מבריטניה.
הממשלה מיהרה להכחיש כל כוונה או מעשה נגד מהגרים
בריטיים, אבל מנהיג האופוזיציה הליברלית, אנדרו פיקוק, נאחז
בהצהרות הפרופסור ודרש מהממשלה להביא בחשבון את ריגשות

| 11! 1 0 ( 111

ראש-ממשלה הוק
הציבור בכל הנוגע להגירה. משמעות הדברים היא פשוטה:
הכניסה ללבנים בלבד.
בשנה שעברה היגרו לאוסטרליה 90 אלף בני־אדם, מחציתם

שליט נומיירי
את הביצועים שלהם — בישרה באמצעות יונייטד פרס.
שגזר־הרין בוצע על־ידי רופאים.
שני הגנבים נשלחו לבית־חולים. והניתוח נעשה בהרדמה(לא
נתבשרנו אם מדובר בהרדמה מלאה או חלקית) .לכל גנב כרתו
הרופאים(ולא תליינים, חלילה) את יד ימין ואת רגל שמאל. לא
נמסרו כל הסברים על העדר הסימטריה.
לא מדובר כאן ביוון העתיקה, אלא במדינה במאה ה־,20
המקבלת סיוע צבאי ומדיני מוושינגטון.

אוסטרליה: הכניסה
ללבנים בלבד
באורח מסורתי נוטה ממשלת־פועלים אוסטרלית לאוריינטציה
פרו־אסייאתית, לפחות יחסית לממשלות שמרניות־ליבר־ליות,
הנוטות לסנטימגט פרו־בריטי ולמדיניות פרו״אמריקאית.
הנושא האסייאתי מהווה גורם מרכזי בכל מערכת בחירות
באוסטרליה. מיקומה הגיאוגרפי של היבשת, קירבתה לאסיה,
השוק הפוטנציאלי העצום הגלום שם, מושכים מאוד את מעצבי
המדיניות בקנברה.
ממשלתו החדשה יחסית של בוב הוק מסמלת בעיני אוסטרלים
רבים את השאיפה להעניק עדיפות מירבית ליחסים עם אסיה.
אנשי־רוח הקרובים לשמאל רואים בערגה השמרנית לבריטניה
ביטוי מוסווה לגזענות פשוטה.
עיתונאי אוסטרלי אמר השבוע להעולם הזה, שרוב
האוסטרלים הם גזענים, המתכחשים בכל כוחם למציאות
הגיאופוליטית שלהם. במונחים ישראליים הם אינם רוצים
״להשתלב במרחב.״ סקר דעת־קהל, שנערך בשבוע שעבר
באוסטרליה, מאשר את הגירסה הזאת, ואף מרחיב אותה. נראה
שלא רק בוחרי המיפלגות הרכושניות מגלים נטיות גזעניות, אלא
רוב תושבי המדינה, גם כאלה שהצביעו לא מכבר עבור הלייבור.
סרוססור מכובד וגזעני. תוצאות המישאל הן חד־משמעיות
62 .אחוז מכלל הנשאלים מתנגדים לכניסת אסייאתים
לתחומי אוסטרליה כמהגרים. הם מעדיפים במפורש מהגרים
ממוצא אירופי, ובראש ובראשונה אנגלים. המישאל בא בעיקבות
תסיסה קשה ברעת־הקהל, אחרי שפרופסור מכובד מאוניברסיטת
מלבורן, ג׳פרי בלאייני, האשים את ממשלת הלייבור כריעה
קדומה אנטי־בריטית. בלאייני, הידוע בדיעותיו הגזעניות, טען

ניגריה: הסים יים
של הגנראלים
חודשיים אחרי ההפיכה הצבאית בניגריה עושים מנהיגי
המישטר החדש מאמצים ניכרים להעניק לממשלה החדשה
תדמית של מכובדות, שתקל עליהם להגיע למעמר שאליו

בריטים, לא אסיי א תי ם

רופאים, לא תליינים

ממוצא אסייאתי. ייצויין ש־* 64 ממשתתפי מישאל דעת־הקהל
סברו, שגם מיספר המהגרים הכללי לאוסטרליה הוא גבוה מרי.

הורגלה ניגריה בשנים האחרונות. גודלה של ניגריה ( 90 מיליון
תושבים) והנפט הרב שלה איפשרו לה לתווך במשברים
אפריקאיים, ואפילו לרתום את ארצות״הברית של ג׳ימי קארטר
להסכים לפיתתן לבעיית רודזיה, שהיה כרוך בהקמת זימבאבווה,
ובשילטון הרוב השחור, בהנהגה הראדיקאלית של רוברט
מוגאבה.
ההפיכה הצבאית פגעה בתדמית ניגריה, שמאמציה להקמת
דמוקרטיה של ממש — המבוססת על חוקה מסודרת, הפרדת
הרשוית, ומישטר פדראלי — נכשלו, בעיקר בשל האוריינטציה —
הרכושנית והשחיתות הרבה שפשתה במדינה. הגנראלים מדברים
על ביעור השחיתות ועל החזרה הדרגתית של הדמוקרטיה, אבל
רק מעטים, בניגריה ומחוצה לה, מאמינים בסיכוייהם או בכנותם.

דרום־אפריקה:
הזדמנזת למזכ״ל החדנט
כפי שכבר דווח בהעולם הזה. איך חברת כור ההסתדרותית
מסתפקת בסתס שיתוף־פעולה מיסחרי רגיל
עם דרוס-אפריקה. אין מדובר אפילו רק במכירת מוצרים,
או בתיאום פעילות כלכלית. הדרוס-אפריקאים, ובעיקר
מיפעלי המתכת והפלדה שלהם, הפכו לחלק אינטגראלי
מהקמצוץ הסוציאליסטי עצמו.
ייתכן שהדבר ייראה פנטאסטי למי שעדיין מאמין
להכחשותיהם של ראשי ההסתדרות, אבל העובדות
מוכיחות שכור פשוט שילב בתוכו תעשיות דרום-
אפריקאיות, סייע להן לשווק את תוצרתם לכל העולם.
בכך הפכה בור. וההסתדרות כולה (שחם חברים חשובים
באירגון העולמי של העובדים החופשיים. המחרים את
דרום־אפריקה) .לאמצעי חיוני לממשלת דיום־אפריקה
לעקוף את החרם הכלכלי שהוטל עליה על־ידי האו״ם
ועל״ידי מדינות רבות בעולם.
לאחרונה קיבלה חברת״הפלדה הענקית איסקור
פרס־ייצוא מיוחד, אחרי שהשלימה סג שנות פעילות
משותפת עם כור. לדברי עיתון בפרטוריה, סיטיזן. הצילה
השותפות עם כור את החברה הדרום -אפריקאית^ שעמדה
על סף התמוטטות .״מסיבות מדיניות׳ -כלומר, בשל
מעמדה הרעוע של מדינת האפרטהייד בעולם.
חמישית משכר הלבנים. כותב על כך סיטיזן:
המיפנה לטובה במצבה של איסקור בא אחרי שהיא הקימה
חברה משותפת עם קונצרן כור, ורשמה אותה באוגוסט ,1973
בשם איסקור סטיל סרוויסס לימיטד. הפרוייקט המשותף
התפתח בשני שלבים. בשלב הראשון הוקמו בישראל מחסני־ענק.
שבהם אוכסנו מוצרי החברה הדרום־אפריקאית. ומשם
נמכרו בישראל ובמדינות אחרות.
העובדה שהמוצרים שווקו דרך כור סייעה, כמובן. לעקיפת
החרם, ופתחה לפני דרומ״אפריקה שווקים חדשים, שהיו,
ועודם. סגורים בפניה. בשלב השני. ב־ .1978 הקימו אנשי כור
ושותפיהם מדרום־אפריקה מיפעל לעיבוד מוצרי־פלדה.
המיפעל המשוכלל משווק צינורות. מיכלים מוצרי־בית.
רהיטים ושאר צורכי־מתכת, בשיטות מתוחכמות ולפי דרישות
הלקוחות.
חברת איסקור המ שלמת לעובדיה השחורים פחות
מחמי שית השכר המ שתלם ללבנים, ניצלה בזכות

ידד ״כור״ בלומננזל ומזכ״ל קיסר
לחסל א ת החרפה
ההסתדרו ת הכללית של העובדים בישראל.
כידוע, הכחיש המזכ״ל הקוד ם של ההסתדרות, ירוחם
משל, א ת עצם קיומם של יחסי״סחר עם דרוס-אפריקה.
העולם הזה הפריך א ת הכח שתו של משל, שהתגלתה
כשקר. עתה יש לתת הזדמנו ת למזכ״ל החדש, ישראל
קיסר, לחסל א ת החרפה הזאת.

עומת החוף

ו 1\ 1ך| ^ 171*11 חיילת וגם דוגמנית, מלטפת את הסוס. התצוגה
1|# 1שנערכה על חוף־הים, היתה תצוגת־עורות לקיץ
1 111\ 4
הקרוב. גם בקיץ הולכים עם עור, אבל יותר דק. החורף הישראלי קצר, לכן
עוצבו גם דגמים לקיץ. למשל -מיכנסיים קצרים וביגדי״ים, הכל מעור.

אני פללי

שחקנית, רקדנית, והעיקר -
הטוסיק של המדינה. היא
מקבלת בהערצה את התואר. היא ילידת אתיופיה,
גדלה באנגליה, והיתה בקיבוץ בישראל. היום, בגיל

1 1״ך ךן| ך מדגימה בגד עשוי עור. הסוס היה חלק מהתפאורה.
\ ו | 11 1 111 11 הדוגמניות הסתובבו בתיך קהל הצופים כשהן
רכובות על סוסים שהובאו לתצוגה המיוחדת שנערכה בחוף המערבי. היו
שם יותר מאלף צופים וצופות, נערות־זוהר, דוגמניות וסתם סקרנים.

,35 היא מציגה בגד״ים, שלמעשה הוא שימלת־כלולות
שתיכננה מעצבת העורות נילי טוויג. התצוגה
נערכה בחוף המערבי שנמצא על החוף, בין הדול פינריום
ליפו. בכן נפתח החוף לעונת״הרחצה.

מיכאלה בוקו

הזמן. היא נראית כאשה ממש, והיא נקראת -ברוק
שילדס הישראלית. משמאל: אתי בלס בת ה־.18

ציפי מנשה

תקליטים
מוסיקה פרוצליל
לא כדאי
לשכוח את העבר
רובכם מכירים את האימרה כי ״ההיגיון בצבא
נעצר בש׳ג׳ ,שלא נתן לו לעבור.״ לא כל ארם
בעל טעם, מצליח להפגין טעם עיקבי. בעיה
אחרונה לפני שניגש לענייננו הפעם, היא כי
טעמים על רקע תרבותי וסוציולוגי הזרים לך
לחלוטין, לא תמיד ייראו הגיוניים. בכל זאת,
אולי הם כן?
הקדמה זו נוערה להצביע על ביקורת
המוסיקה האנגלית והאמריקאית. מילים קצרות
על הבריטים: הם ידועים ככאסחנים לא־קטנים.
רובם בנו לעצמם שם של ״לא אוהבים שום דבר
ודואגים להביע בבירור את דעתנו ״.ביקורת־התקליטים
שלהם מעוררת יראה. רבים
מהקוראים איבדו משום כך, משום מצע־פעולה
ברור זה, את אמונם ועניינם בביקורת הזו. אז
התחילו הכותבים, באין ברירה, להתרכך,
להיפתח, להיות מעט יותר הגיוניים.
ומה קורה בארצות־הברית? בשבוע מסויים אני
קורא ביקורת מהללת על תקליט, אשר, לרעתי,
הוא מזוויע. לא רע. מזוויע. אולי הטעם שלנו
שונה? מייר, בגיליון הבא, קוטלים אלבום, אשר

רוצה לראות א ת האורות הבהירים הלילה.
זהו אלבומם הראשון, משנת ,1968 והוא מצויין.
עד ,1982 שנה בה נפרדו בני הזוג והוציאו לאור
את תקליטם תירו באורות, הקליטו שישה
אלבומים. רובם אזלו מהשוק לפני שנים ורק
בשבועות אלה הטביעה אותם חברת תקליטי
קרתיייג׳ האמריקנית מחדש. זו חברת תקליטים

קו. נואום!
פסקול פירטו של פרנצ׳סקו רוסי,
״כרמך — קטעים מהאופרה
בהלחנתו של ג׳ורג׳ ביזה —
איסטרוניקם.
הנוהג המקובל של הטבעת תקליטי קטעים
נבחרים מתוך אופרות תמיד נראה לי מוזר. אוסף
של אריות מאופרות שונות כבר מציג היגיון רב
יותר מצירוף קטעים פופיים מאופרות בודדות.
ריגעי מוות אצל מנוי, או תיאורי־בגיו־ה אצל
דוניצטי מוצדקים יותר מקטעים או ריגעי־שיא
באופרות בודדות. הפעם מנצח לורץ מאזל על
התיזמורת הלאומית של צרפת, מקהלת הילדים
ומקהלת הרדיו הצרפתי, ג׳וליה ג׳וגסון,

פלאפידו דומינגו, רוגרו ריימונדי ופיית׳
אשאם. באיכות הטבעה טובה למדי זוכים

לשלושה קטעים מהמערכות הראשונה והשניה,

£0א!1א?1*000 00
8$***81א־דו*1

*11*11

אחד מהשלישית ושניים מהרביעית. מכיוון
שבאופרה ארבע מערכות, זכית, כביכול, לטעימה
מאוזנת.
אנוכזז בדהזוח המאווזדת
צדדל 84׳ — תחיית המתים
המוזרה של מדיית הלהקות
הצבאיות — הפקה: מיפקדת
קצין חינוך ראשי /ענף תרבות.
בדרן תל-אביבה מחיפה, שמעתי ברדיו את
גיבעת התחמושת. זהו שיר להקה צבאית
קלאסי. אז היה לעוף הזד, ריח ותיבול מוגדר, אולי
מוצדק, אולי חדשני, אולי מיוחד. הפעם עיבדו
רמי קליינשטייו ויהודה הגר, מוסיקלית.
10 שירים, כולם שלהם והקליסו אותם עם זמרים
ומנים חיילים. הם סדירים כדוגמת מיכל
מלאכי, השרה בקול טוב, ונאור מין, זזגיסא*

ו״יטאריסט מת׳יני
יחייך גם בארץ

מוסיקאים ריצ׳ארד ולינדה ת׳ומסון
יראו את האורות בלילה
הוא לפחות טוב, אם לא יותר מכך. מה קורה שם?
זה די פשוט: עיקרון הסיקור האמריקאי עובר
חזק מאוד על מורשת־העבר, השוואות עם הפקות
האמן ושותפיו לסיגנון בעבר, חסד או נטל נעוריו,
וכיוצא באלה.
את ההשוואות הללו הם לא כותבים בביקורת,
אבל הכל מבוסס על מחשבות כאלה. יוצא שאתה
קורא ביקורת, או סקירה, ואחר מאזין לאלבום
ולא מבין על מה.,לחיוב או לשלילה, דיבר הכותב.
שם זר לחלוטין. כבר מזמן אני קורא את
הביקורות הללו כמין שעשוע, להשוות, במעין
טוטו את הערכותיהם לשלי. משום כך התייחסתי
לביקורת מצויינת, אשר הופיעה, לאחרונה, ב־רולינג
סטון האמריקאי באדישות מסויימת.
קורט לודר כתב שם על צמר, הנשוי בחיי
היום־יום, בשם ריציארד ולינדה ת׳ומסון.
הוא טען כי אמריקאים רבים אינם מכירים אותם,
אז איני מתבייש להורות כי גם לי שמם היה זר
לחלוטין.
פסקות־הפתיחה של לודר היו טעונות התלהבות
והקניית חשיבות לצמר :״תאר לעצמך
שאתה פוגש כאן, בשנות ה־,80״ כתב לורר,
״מישהו אשר מעולם לא שמע אודות מ מי
הנדריקס, אשר מעולם לא הושפע מחמימות
אמני חברת מוטאון, שהרך איזה צירוף מקרים
בל־ייאמן, הצליח להישאר בלתי־מורע לחלוטין
לשיתוף הפעולה בין לנון ומקרטני ...זו
אפשרות די בלתי־אפשרית. לעומת זאת, אמריקאים
רבים עדיין אינם מודעים לעבודת ריצ׳ארד
ת׳ומסון, הגיטאריסט המוכשר, המלחין והזמר
ואשתו, לינדה, הנחשבת בכמה חוגים לזמרת
הטובה ביותר של מוסיקת הפופ״.
יום אחרי קריאת הביקורת הזו, פגשתי ב־מיקרה
אלבום מיובא של הזוג ת׳ומסון. שמו אני
העולם הזה 2439

קטנה. היא שייכת למפיקם לשעבר של להקת
ועידת פיירפורט, ג׳ו כויד.
ריצ׳ארד ת׳ומסוון הוא באמת גיטאריסט,
מלחין וזמר מצויין, ושירתה של לינדה מעמירה
אותה בכבוד לצד מ ני מיטשל המעולה.
כותרות, רוגמת כאשר אגיע לגבול, קמל ומת,
במקום בו מתגלגלים השיכורים ובקצה
הקשת מכילים תמלילים טובים מאור, המלווים
לחגי רוק עדין ברמה גבוהה.
כדאי לנסות.

מה נשמע
מיקוד 02215
• הגיטאריסט המלחין ג׳אז״פיוז׳ן, פאט
מת׳יני, צוחק אל קהל הרוכשים הפוטנציאלי
של גירסת הגיטארה של מחשב־הסינתסייזר
סינקלווייר ,2בפירסומת של החברה המייצרת
אותו, ניו־אינגלנד דיגיטל. אולי בעוד כמה
חודשים נראה את מת׳יני מחייך גם בארץ,
במיסגרת כמה הופעות. אגודת אי־סי־אמ עושה
מאמצים רבים להביא גם אותו בין אמני חברת
התקליטים האירופאית אשר ביקרו בעבר ויבקרו
בעתיד. אחרי סטפן מיקוש, ראלף טאונר
וזנ׳רן אסרכרומבי בעבר, תכלול הרשימה,
בעתיד, את ננה וסקונסלום בכלי־הקשה לצד
אגכרטו ו׳.יסמונטי, להקת קורודה בהשתתפות
דון צדי הירוע, להקת אורגון, פאט
מת׳יני וקית׳ ג׳ארט.
• בית־הספר למוסיקה ברקלי, אשר בבוסטון,
מציע קורסי־קיץ מרוכזים לכל המעוניין,
אם שקלת נסיעה לארצות־הברית הקיץ, כדאי
שההצעות תהיינה ידועות: מדובר בקורסים
בחקר־קריירה, המעניקים מבט קרוב יותר על חיי
וקשיי המוסיקאי המיקצועי, פיתוח־כישורים,
שבהם ניתן להתרכז בביצוע, הלחנה/עיבור,
הפקה מוסיקלית וטכנאות־אולפן, הלחנה לסרטים
או מוסיקה אלקטרונית־ סינתטית.
בנוסף, מריץ בית־הספר הזה תוכנית־קיץ,
המאפשרת לקיחת קורסים זהים, בהרכבם ובסגל
המעביר אותם, לאלה המועברים בשנת הלימודים
הרגילה. למידע נוסף, פנו למשרה הקבלה
בברקלי, מדור סי ,5,רחוב בוילסטון ,1140 בוסטון,
מסשוצטס. המיקוד הוא .02215

מוכיח).

שלום לרעיון ההרכב הצבאי, המופיע, המשתפשף,
החי הווי קומונאלי מסויים של העבר. הלו

מודרניות, ישראל 84׳ המוזרה. לא כתום וזה לא
מתאים לסי־בי־אס, מי מנגן ושר מה היכן(פרט
לציון הזמרים הסולנים) וגס חסרים תמלילי
השירים מדוע?
השיר המיוחד היחיד באלבום זה הוא ישנה
שעה, אש־ הצליח גם ברדיו ויצא לפני כמה
שבועות בתקליט שדרים הוא של יעקב מורג
ורמי קליינשטיץ והפולנית היא מיכל מלאכי.

למה אח
להקת ״מנודד׳ — מושיטים יד
— איסטרוניקס.
לפני כמה שבועות חטפת הצצה ללהקת
בעודו באיזו תוכנית בידור טלוויזיונית. ח ב
הסיכויים כי לפני כן לא שמעת עליהם מעולם. זו
להקת ילדים פורטרריקאים. עד לנצי שנה שרו
בלדות פופ בספרדית. אחרי שהחליטו מפיקיהם
לנסות ולפצח את השוק האמריקאי, דובר האנגלית,
זכו הילדים במהירות מסחררת להצלחה
מדהימה. ללבנים היו ה א חי ם אוסטוגד; לכושים
— ה א חי ם גיקסון.
בארצות־הברית גרים מכסיקאים, מרדים
ופורטו־ריקאים רבים. מנודו הגיעו לקהל הנכון,
בגיל הנכון ובזמן הנכון. המוסיקה הפשוטה
והפשטנית ש לו ע אשר גורפת מיליוני דולר
הראייה נסר או שווה ח!נ

בשבוע, כנראה לא תתאים לאיש באת. הם
מכוונים היטב לילדי בית־ספר יסודי, ואולי ילדי
ישראל ימצאו להם מעט מקום פנוי בק ררדס
כחול למהדורת חדשות אדומת

הווארד ג׳ונס — שיחדור האנוש
— הד ארצי.
את הפסנתרן מאוריציו פוליני, המיצגגית
לורי אנדרסון והמוסיקאי פרנק זאפה אני
יכול להעריך ולאהוב, כלי צורך לראותם
בהופעה. זה שהווארד מנ ס מופיע לבדו על
הבימה, עם הקלטות והרבה קלידים אלקטרוניים,
עריץ לא מספיק לתקליט. גם עמיתו, התנוען
>מץ רקדן־פנטומימאי־סמל אנושי משתנה) ג ד
הויל, אינו מספיק לאולפן ההקלטה הממחג,

הדומם, האכזרי.
הלהיט מחי אהבה אולי מצדיק את ההקלטות, אך התוצאה לא מצדיקה את הקנייה.

המדור מעניק לתקליטים חמישה ציוני* לפי הדירוג הכא: תו אחד — רען שני תווים
— חלש ן שלושה תווים — ככה; ארבעה תווים — טום ; חמישה תווים —מצויץ.

^ 7ו 6

!1־הולדת
לחניתה

האלו תל־אבע,
מוסקבה על הקו

כשלמדתי בסמינר לוינסקי, התלוננו
המורים שיש לי ראש מצויין לשטויות, וראש
כרוב למדעים מרוייקים, כמו מתמטיקה, למשל.
במשך השנים הלכו הדברים והתחדדו, ואם
יכולתי פעם לצרף צירופים, היום — השם יעזור.

״האלו מוסקבה, כאן תל־אביב. את מי רציתם?״
״את רוחקה המרחלצ׳ת?״
״מהכרת. מי על הקו?״
״קומנדאט גריגורוביץ מהקג״ב!״
״השתגעתם! אני נגר רק״ח! מה לכם ולי?״
״אנחנו קוראים קבועים של המדור״.
״בוקר טוב, עוד פסיכים!״

אילי גורליצקי
-ברכבת־הלילה

גילה אלמגור
תא־שינה -
״לא כל־כך. תמיד אפשר להשתמש ברכילות שלך למטרות סחיטה נגד
אוייבי ברית־המועצות.״
״קח אספירין ולך לישון!״
״איזה אספרין? את צריכה צינצנת אספרין אחרי שתשמעי את הסיפור
הבא!״
״נסכית ונשמע״.
״כתבת במדור של השבוע שעבר על המישלחת שבאה אלינו לביקור
ידידותי, על החברים ברקת, החבר גורליצקי החבר בר־שביט
והחברה גילה אלמגור?״
״אז מה? הם חזרו בשלום, בלי סיביר, בריאים ושלמים״.
״איזה עיתונאים סתומים יש לכם, לקפיטליסטים! תשמעי את הסיפור
עד הסוף.״
״שומעת.״
״סיפרת שם שצילצלת לאחד יענקלה אגמון, בעלה של גילה

אלמגור, ושאלת אם לא התנגד לנסיעתה ביחד עם בעלה לשעבר, אילי
גורליצקי״.
״סתם גיחכתי, וכך גם יענקלה. הרי הוא השיב בתמיהה על שאלתי.
אחרי 23 שנים, היא אשתו־לשעבר? וכן גם פירסמתי את הדבר במדור״.
״יש לי חדשות בשבילך! רק לא לציטוט ממני — חסרות לי צרות
מוועד השלום?״
״גם אני בעד השלום, ולא אצטט.״
״את יודעת שכל זר המגיע אלינו זוכה למעקב סמוי מהרגע שהגיע ועד
לרגע שהוא עוזב? נם אחרי המישלחת שלכם עקבנו.״
״גיבורים גדולים! עכשיו אתם כבר מכירים את כל בתי־הכנסת
במוסקבה״.
״איזה טמבלית! תקתקי, או שאני סוגר! כשגמרו את ענייניהם
במוסקבה נסעו חברי־המישלחת ללנינגרד ברכבת־לילה״.
״אני מתחילה להריח סיפור.״
״זה מריח? זה מסריח! החברים ברקת ובר־שביט, שהם נציגי ההסתדרות,
קיבלו תא־שינה אחד, והנותרים קיבלו את התא השני.״
״איזה נותרים?״
״כמו שאת חושבת — גילה אלמגור ואילי נורליצקי. בני־הזוג
לשעבר.״
״אה, אני לא מאמינה! אחרי כל־כך הרבה שנות־פרידה, הרי היו נשואים
בסך הכל חמש שנים, ולאחר מכן כל תל־אביב ידעה שלא החליפו מילה
במשך חמש־עשרה שנה.״
״יתכן, אן ברכבת ודאי שהחליפו יותר ממילה אחת.״
״רגע, מה אתה משתתק, ספר מה קרה בתא?״
״לתא לא הצצנו. מה אנחנו, חזירים? אן נראה שהעניינים הסתדרו
כשורה, שכן גם בדרן חזרה קיבלו השנים תא משותף, ושוב בילו בו שמונה
שעות.״
״אתה יודע איזה פצצה אתה מטיל פה בעיר?״
״אמרתי לך כבר שאני מהקג״ב!״
״תן לי לתפוס נשימה, וצלצל אליי מחר. אני רוצה לבדוק את הסיפור
שלך. אם הוא מתאמת, נוכל לשתף פעולה בעתיד.״

״אתה תדווח לי על הנואפים הישראלים במוסקבה, ואני לך על הרוסים
בתל־אביב״.
״אין הרבה כאלה״.

לפני חודש, בערך, ירדה רחל הרמתי
לאילת. לפני כחודש ירד גם אריה עמית

רחל הרמתי
ירדה לחוד

מערגוו
לג ש שי ס
יש לי׳חומר משגע למערכון חדש לגששים.

שיקחו את הסיפור על נישואיו של שייקה לוי
לאורנה, שעמדו להיערך ב־ 20 באפריל, אחרי
יומן החודש
לאילת. הם כבר עלו ביחד.
אריה עמית, סגן־ניצב, קצין־מיבצעים במיש־טרת
מחוז תל־אביב, הוא מה שנקרא בעברית
טובה — חתיך בין־לאומי. רבים מכנים אותו
״השריף״ של העיר.
לפני כמה חודשים התוודה בראיון עם שרית
ישי על קשיים בחיי־הנשואין שלו, ועל התלונות
של אשתו וילדיו, כתוצאה מהעדרותו הממושכת
מהבית, בגלל הרדיפה הבלתי־פוסקת אחרי
פושעי העיר וניבזיה. מאז הראיון הספיק עמית
להתגרש וירד אילתה להתאושש.
רחל הרמתי גרושה כבר שנים רבות. רומנים
רבים נכרכו בשמה, ביניהם רומן קצר עם פסח
בלקין, ראש המועצה המקומית לשעבר
ברמת־השרון, שהתאלמן לפני כן מאשתו.

חניתה צנטנר
להיזהר מטעויות
קחו את הסיפור האחרון שנתקלתי בו בשובי
מחו״ל: יום־הולדתה ה־ 40 של חניתה צנטנר,
שנחוג במוערון־יוקרה בתל־אביב, כפי שקראתי
בעיתון בשעת הטיסה. והצטערתי, כמובן, על
שהחמצתי את החגיגה.
עוד אני יושבת ומיצרה, נזכרתי שבתה של
חניתה, לורה, יפהפיה כמו אמה, היא בת 23 וכבר
סיימה מזמן את שרותה הצבאי. ונזכרתי
שבתיקי־המערכת לא נכתב מעולם שחניתה
נישאה והרתה בגיל 16־.. 17 טעויות עלולות
לצמוח, ומטעויות כאלה צריך להיזהר- .
רצתי, איפוא, למערכת למחרת בואי, פתחתי
את התיק, תיקנתי את הטעון תיקון, ומעתה
חניתה היפה היא בת .40
עד להודעה חדשה, כמובן.

אריה עמית
עלו ביחד

רומן ארוך בן שלוש שנים ושנדחו.
מדי פעם נשמעו רינונים
על חופה המתקרבת
ובאה, אך כל הסיפורים
הסתיימו ללא ביצוע.
שייקה טען שהחתונה
תערך אחרי שירכשו
את הבית שמצא חן
בעיניהם, בנאות־אפקה,
למרות שבבעלותו שתי
דירות. האחת, ברמת־אביב,
מושכרת, ואילו
בשניה, בת חמישה
חדרים בתוכנית ל׳ בתל־אביב
התגורר בעצמו. גם
לאורנה דירה בתל־אביב,
אך שייקח התעקש
להינשא רק כש־שייקה
לוי

יירכש הבית בנאות־אינשאללה!
אפקה.
משהו
השתבש במהלך הקנייה, העיסקה בוטלה,
והחופה נדחתה.
למתי? שייקח טוען, לדברי חברים, שאין
בעיות. כשרק יתפנה מעיסוקיו הלוחצים והמופעים
הרבים, יתפנה להעמדת החופה.
אינשאללה!

שמות לספר, או לא לספר, לספר, או לא לספר? איפה
הבעיות שהיו להאמלט ואיפה הבעיות העומדות
בפני מרחלת? מחזות אפשר לכתוב על הדילמות
הקשות! רק שקספיר חסר כאן, כדי לתאר בלשון
פיוטית את העובר עלי כל שבוע.
קחו, למשל, את הסיפור על האמנית
הישראלית הנודעת. לדעתי הצנועה לא סבלה
אף פעם מעודף שומן, אך לה היה נדמה שיש לה
כמה קילוגרמים מיותרים בירכיים. נסעה
לבית־חולים ידוע בחו״ל, כדי שיסירו ממנה
קילוגרמים אלה בשיטה שהתפרסמה לאחרונה,
ואף נוסתה בארץ.
הטיפול עבר יופי, הקילוגרמים נשאבו, אך
ראה זה פלא: הם צצו והופיעו עד מהרה במקומות
אחרים בגוף, על זרועותיה ועל פניה!
מסתבר שכמות השומן, שמייצר הגוף, נשמרת
פחות או יותר שווה, וכשנעלמת השיכבה במקום
אחד, הגוף שולח מיטענים חדשים לאיזורים
אחרים של הגוף, כדי לשמור על האיזון.

אתם מחפשים צרות בחיים? אין לכם מה
לעשות? רוצים שארד עליכם, עד שלא תדעו מה
שקרה לכם?
עשו טובה והורידו אותה ממני, את שרינה

מרש:

ח נו

ועוד לא יבשה הדיו ו...
דרינג־דרינג קצר, ממעריץ אלמוני :״הם שוב
ביחד, השניים! לא תאמיני! בתצוגת־אופנה על
חוף־הים, שבה דיגמנה שרונה, ישב בחור בצד
והמתין בשקט. שאלתי מי הוא, ואמרו לי שזה דני :
זיתוני״.
היתה לי ברירה? דרינג, דרינג.
״שלום, שרונה. זו הפירסומאית שלך, המר־חלת״.

שוב?״

דרינג, דרינג.
״שלום, אילנה גור. ברוך שובך לארצנו, מארצות החום״.
״האלו, מי מדבר?״
״הסופרן המתנגן שייך לי, מותק, המרחלת.״
״תודה על הברכה. חזרתי רק שילשום״.
״איך היה בהודו?״
״מעניין! את יודעת שאני מתכננת שם ומייצרת בגדים מעור־נחש?״
״לא. לא ידעתי. איך שלא יהיה, את הבגדים האלה אני לא צריכה...״
״בהודו היו עושים ממך חגיגה.״
״תודה. מה התוכניות?״
״מחר, אחרי חצות, אני טסה לניריורק״.
״מה השימחה?״
״אני עורכת מסיבת־הפתעה לבעלי, גרי, ליום הולדתו ה־.53״
״מה, הוא לא יודע שאת מגיעה?״
״מאיפה שיידע? הכל תוכנן ואורגן מרחוק. המזכירה שלי הזמינה 200
ידידים ואוהדים לביתנו, אני אנחת שם ב־ 6בבוקר, אחרי טיסת־הלילה,
ובערב תהיה המסיבה״.
״מתי תספיקי להכין כיבוד ל־ 200 אורחים?״
״כל הכיבוד הוזמן בהעדרי. יש בניו־יורק מיסעדה ערבית מצויינת.
הזמנתי שני כבשים ממולאים בתנור, ממולאים כמו שצריך, עם שזיפים
ושקדים וצנוברים ואורז. את הכבשים יניחו על השולחנות כשהם שלמים.
האמריקאים משתגעים מזה. ולקינוח יגישו מיבחר של 10 מנות אחרונות״.
״מי המוזמנים?״
״כבר אמרתי לך, אוהדים וידידים. אף ישראלי אחד לא יהיה ביניהם.
אין לנו כזה בניו־יורק.״
״אך יש לכם כל־כך הרבה חברים?״
״לפחות 9091,מהם, כנראה, גם שונאים. מי יודע, אולי גם בעלי״.
״בחייך 90 שונאים?״
״זה מה שיש!״

שהוא מנהל רומן סוער עם אורית בהדליה,

ממני

אילנה גדר
היא מביא האת עצמה
״ומה את מביאה לבעלך ליום־הולדת?״
״מה זה מה? את עצמי!״

הפנתר האדום

בירושלים הותיר אשה וילדים, ואת תנועת
הפנתרים השחורים. עתה הוא עולה על בריקדות
אחרות. מונחות עליהן כוסות בירה וויסקי.

נ ט ער הגג
לחלק קטן של קוראיי הכינוי פפו מספיק.

לחלק אחר צריך להוסיף את השם המלא, יוסף
מילוא (פסובסקי) ,ואולי גם השם המלא לא

שרונה מארש
א ץ לי מישהו אחר
כל העיר אינה עוזבת אותי לרגע. היא פה עם
איציק, היא שם עם יענקל. היא התחילה רומן,
היא סיימה רומן. היא מבשלת טוב, היא מבשלת
מצויין, היא מבשלת לי את השכל, זה מה שהיא
מבשלת!
רק לפני כחודש נאבקה עם דני זיתוני
בקרב־מגע סוער, דם נשפך, העיתונות השתוללה,
ואני יותר מכולם. היתה לי ברירה?
ברחתי לחו״ל. על מי מספרים אגדות בלונדון?
ברחתי לפריס. את מי הזכירה לי כל דוגמנית?
ודני? רק לפני שבוע סיפרתי בראש־חוצות

״את שואלת! צילצלו עכשיו שנראית שוב
בחברתו של דני זיתוני!״
״נכון!״
״השתגעת?״
״לא, פשוט אין לי מישהו אחר, והקשר איתו
היה חזק מאוד. גם השונאים שלי וגם הידידים
שלי לא מבינים מה אני עושה, ופחות מכולם אני
עצמי״.
״והוא נפרד מאורית בהרליה?״
״כן, הוא נפרד ממנה״.
״או־קיי. להשתמע בעוד שנתיים!״

יסייע.
פעם, כשהיינו קטנים, קטנים מאוד, היו בארץ
שלושה תיאטרונים. לראשון קראו הבימה. לשני
אהל ולמצחיק והעליז מ ט אט א. עד שהגיעו
משוחררי הצבא הבריטי, בתום מילחמת־העולם
השניה, ומאז נוסף תיאטרון רביעי, הקאמרי. את
התיאטרון הזה יסד פפו בעזרת חבורה קטנה מאוד
של שחקנים, חיילים משוחררים כמוהו, ביניהם
אשתו הראשונה, ימימה, וחנה מרון. את
הצלחתו הראשונה היה חייב התיאטרון
הקאמרי ליוסף מילוא יותר מלכל אדם אחר.
הוא עיצב וביים ושיחק וניהל, עד שקם דור אשר
לא ידע את יוסף, ואשר דחק אט־אט את רגליו.
התחנה הבאה היתה בתיאטרון חיפה, לשם
הוזמן כדי להקימו יש מאין, וכולנו יודעים את
היש. אך גם בחיפה, כמו בתל־אביב, מצא את
עצמו אחרי תקופה ארוכה — בחוץ.
השנים חלפו ושמו נעלם לאט־לאט
מהכותרות, עד שנעלם כליל. דמותו הציורית
ויופיו המיוחד, נעלמו, בלי שהדבר הורגש כמעט.
לפני שנים רבות נפרד מימימה שנפטרה
מאוחר יותר. אחרי שנים רבות, עם רומנים׳
מזדמנים, נשא אשה ישראלית, צעירה ממנו
בשנים רבות. כשנעלם מהנוף שלנו, אפשר היה
למוצאו בגרמניה, בה החל להופיע בתיאטרונים
שונים. גם נישואיו השניים הגיעו לסיומם, ופפו
שוב החל נראה עם נשים שונות.
בין השאר ומיצה פפו באחת האוניברסיטות
בגרמניה. סטודנטית צעירה 33 גרושה ואם
לילדה, התרשמה וביקשה מהמרצה קצת הסברים,
ואחרי שהעניינים הובהרו ולובנו, מצא פפו את
עצמו עם הסטודנטית הצעירה ועם בתה (,)5
ומבסוט עד הגג. פער הגילים (פפו הוא בן )68
אינו מפריע, כנראה.

הכוונה, כמובן, לפנתר המסוכן והאיום כו כ בי
שמש, מלך הפנתרים הירושלמים. אל תדברו
איתו על מקופחים ודפוקים. שוחחו עם אשתו.
תלמדו ממנה יותר. והאמינות שלה מעוגנת
בנסיון־חיים עשיר!
הפנתר הפך לאיש בוהימה. תחילה פירסם
קצת דברי־חכמה־והגות באחד המקומונים,
ולמרות שהקאריירה הגיעה לקיצה, תוכלו עדיין
לראותו מתחכך במושכי־העט במיזגון בית
סוקולוב.
בשעות הערב והלילה הוא משקה את

כו כ בי שמש
הצלחה נוסח אמריקה
שתייני־העיר בבר האדום ברחוב דיזנגוף,
ולאנשי המעצמה השביעית שמורה שם כוסית
גדושה וזולה — קולגים, יעני!
סיפר הצלחה בנוסח אמריקה, לא?
41י

להיות עשויים עור, עם שני שליצים
בצדדים. שורטס יכולים להיות מבד
טריקו צמוד, בסגנון הזרוק, או בסגנון
הגל הצעיר, גזורים בצורת קרעים, או
שורטס גזורים היטב, עשויים כותנה,
היושבים יפה על אחורינו, בגיזרה
מחמיאה.
אימפרוביזציה. יש גם שורטס
פאריסי, המכסה טפח ומגלה טפחיים:
שני משולשים בצדדים ותו לא. גם

קצו וועג״ן -
באורנים שונים.
מחומרים שונים,
דים׳ החמסין
השורטס הנמרי עדיין לא פס מהאופנה.
יש שורטס מבד סאטן בוהק, המבליט
כל צעד ושעל, או מבד קטיפה רך
ונעים למגע.
שורטס, זוהי מילת־האופנה של
ימות״הקיץ החמים. ניתן להשיג אותם
בבוטיקים, ברשתות־השווק וגם בשווקים.
שורטס אפשר גם לעשות מ־מיכנסיים
ארוכים שנס ליחם. זה הוא
פתרון אידיאלי לאלה שאינן רוצות
לזרוק שום בגד ומאמינות בתחייתו.
כל אשר יש לעשות הוא לגזור את
המיכנס, בין אם הוא ג׳ינס או כותנה,
באורך הרצוי ולתפור את אימרתו
בתפר נסתר. מי שאוהבות אימפרו־

ך וליציאה אפשר בהחלט ללבוש מיכנסי־שורטס מהמין הזה -
1י בטעם טוב ומקורי -לא צרים מדי, לא רחבים מדי, מג ד
שחור או לבן, בתוספת ז׳קט אלגנטי, סנדלים אופנתיות וחגורה רחבה.

111*111 מיכנסי שורטס, בעיצובו של גי פולופ, בוורוד
| וטורקיז. הלובשת היא הציירת ורדה טלמור,
#1111 111/
האומרת :״אני אוהבת עור בקיץ ובחורף. זה נוח, נעים ולא מהמסד

בימי החמסין השרביים של הקיץ
לא רק שאין יודעים מה ללבוש, אלא
מעדיפים כמה שפחות. כל מי שהיא
בעלת גוף דקיק עד בסדר, בעלת
זוג־רגליים נאות עד יפות, יודעת

שהתשובה למזג־אויר שכזה הוא
שורטס, מיכגסיים קצרים, המאווררים
את הגפיים והמשזפים את הרגליים.
כמה שפחות בד, יותר טוב.
ישיבה יפה. הנוף משופע ב־מיכנסי
שורטס. לא רק על מיגרשי
הטניס, אלא גם בחיי היום־יום. אפשר
ללבוש שורטס וללכת למכולת, לים,
לבריכה ואפילו להתהדר בהם בישיבת
אחר־הצהריים בבית־קפה במרכז העיר.
מיכנסי שורטס הולכים נהדר עם
נעליים שטוחות או סנדלי־עקב
גבוהים. תלוי במראה ובתשומת־הלב
שרוצים למשוף.
שורטס יכולים להיות קצרצרים
ומקופלים כלפי מעלה, עד כמה
שיותר. הם יכולים להיות בגיזרת
בלוזון, גיזרת הבלון הנפוח, הנרכס עם
שני סרטים בצד הירד. שורטס יכולים

מדגימה שלומית אמיר(למעלה).
שורטס זה מתאים בעיקר
לדקיקות. משמאל: שורטס הנקשר בצדדים בשרוכים.

ג׳ינס בלו:

עש זאת
בעצמו: עם
ביסות־עוו
וסוטי־ארנסוו.
עם ניס אחור
או ניס סיז־מ

1מיכנסי השורטס מבד מנומר, שליחם אינו נס.
מיכנסי שורטס אלה מושכים הרבה תשומת־לב, אם
רוצים או לא. השורטס מתאימים גם לחוף־הים, מעל בגד״ים שחור.

נמו סכס

| 11ר 11ל| בשורטס של ליז, במראה הקרעים האופנתי שהוא
1| / 1111 המראה הצעיר, כשחולצה תואמת, עם צווארון של
שתי שכבות צמודה להם. שורטס זה נועד לנועזות בלבד.

ביזציה יכולות להוסיף חומרים כמו
פיסות־עור, סרטי־אלכסון, כיס אחורי
או קדמי מפיסת־בד תואמת או משארית
הבד הגזור וזה חיסכון של כמה
מאות שקלים.
מיכנסי־זלמן. ממיכנסי ההרמון
הרחבים אפשר להפיק תועלת ולהפכן
בן־רגע למיכנסיים קצרים או, אפילו,
מיכנסי־זלמן, באורך עד הברך. גם את
חצאית־המיכנסיים השוכנת בארון ללא
שימוש אפשר לשנות ולתפור ממנה
מכנסיים קצרים בסגנון הבלון.
יש לגזור את האימרה עד לאורך
הרצוי, להוסיף בד גומי, לקפל, לתפור
ולהשחיל. לנועזות, האוהבות את מראה
החתול: כל מה שדרוש היא פיסת־בד
ארוכה, כרוחב 20 סנטימטר, או צעיף
העונה על הדרישות, לקשור אותו
ממש כפי שמחתלים תינוק, לקשור
באמצע, מעל, או מתחת, לטבור והרי
בגד־אופנתי מקורי ונועז.
גם הצבעים — כמה שיותר נועזים,
נראים למרחוק. כל צבעי העונה —
שחור, אדום, לבן, כחול וכר וכו׳.
שורטס אפשר ללבוש עם חולצת־טריקו
קטנה וחשופה, עם חולצת־משי
ואף עם ז׳קט קייצי עם חגורה צרה או
רחבה, מרושלת או הדוקה.
בעזרת מישקפייס אופנתיים ותסרוקת
קייצית אפשר להיראות חתיכה
ספורטיבית וצעירה בכמה שנים מהגיל
האמיתי.

11י ך 1ץ ך״ מדגימה הדוגמנית יפה כפיר. אלה הם
1 .1 ^ 11 111 מיכנסי שורטס מאווררים עם חולצה תואמת
מבד כותנה לבן. מתאים לחטובות, בעלות רגליים ארוכות ארוכות.

ך 11ן 1ך בשורטס של כיתן. מישחקי״פסים בצבעי שחור
111111.1לפן, גיזרה מחמיאה ויפה. מתאימה ביותר לימי
הקיץ החמים. החולצה -בעלת צווארון סיני ותחרת זיגזג.

ך ך 1ץ | 1של אוברזון, עבור.ניבה שש״עשרה פלוס״.
| 111 1 -1המיכנסיים הצמודים הם בצבע צהוב
ומעוטרים בשני צדיהם בבד פלאסטי בצבע אדום.

.באלוהים אמא אני ע 1שה כסף מהמידחמר מ שה
רמטכ״ל 1חצי מבקר 3ם מבקרים רעבים לפרסים מסע
לגדולי המאה הכסף הגדוד חוגג אהבת־ילדים שר משורר ל א 1מי
מקור
תועבה חיבור אותיות למילים ומילים למישפטים
ומישפטים לפרקים ופרקים לספר — אינו הופך
בהכרח את מחברם לסופר.
יגאל לב החל בפרי הילוליו במילחמת־ששת״הימים,
כאשר פירסם ספק רומן, ספק
חיבור, תחת הכותרת באלוהים אמא אני שונא
את המילחמה. חיבור פתטי וסוחט־דמעות,
שהיה תפור על נוסחות בדוקות של סוג כתיבה זה
— המיפגש בין לוחם ובין אלמנת־מילחמה.
פרי־הילולים זה הפר שם־גנאי בתרבות האות
הכתובה בישראל, למרות הצלחתו המיסחרית,
הצלחה, שלא העניקה כבוד ספרותי למחבר.
7ז שנה מאוחר יותר, במילחמה אחרת, שאינה
מילחמת״מגן — מילחמת־הלבנון — ממשיך
יגאל לב לעבוד על יצרי הציבור הישראלי, בספר
הערוך במתכונת אלבומית, לילה ראשון בלי
אמא*.
כבר על עטיפת הספר מבהיר המחבר כי זהו
ספר חובה לכל חייל!״ וממשיך ומתריע לקוראיו.האומץ * הפחד הגבורה * המוראל
המישמעת * הטירטורים טוהר-הנשק כל
מה שמחכה לך בצה״ל.״ כדי שאיש מהקוראים
לא יזלזל ביומרות המצויינות על העטיפה
הקידמית, מופיעה גלופה צבעונית ובה מיכתב
מטעם ראש המטה הכללי, רב־אלוף משה לוי,
בשער האחורי של הספר (ראה: החוויה
הישראלית.).
כתיבתו של יגאל לב, החל בשורה הראשונה
של סיפרו, אינה סכרין, אלא סכרין ציקלומטי.
הפתיחה בנאלית: כבר טען מישהו, שהצבא הוא
קולט האנרגיה האדיר ביותר שהקימה מדינת
ישראל ...אנרגיה זו העניקה, מן הסתם, ליגאל
לב, כמה קלוריות כדי לשרבט את סיפרו, ולחשוף
לקורא המתאמץ, מעט מתוך עולמו הרדוד של
•יגאל ל ב -לילה ראשון בלי אמא; הוצאת
אדר -רחובות; 269ע מו די ם (בריבה קשה,
מתבתת אלבומית).

מר לב, עולם של עוני לשוני, עוני, המתבטא
במטבעות־לשון ריקניות כמו השירות הצבאי
ככרטים־כניסה לחברה.
יגאל לב אוהב את עצמו, ויותר משהוא אוהב
את עצמו, הוא אוהב את עצמו במדים, כך שקובץ
החוויות נפתח בתיאורים כמו: הייתי אז מפקד
פלוגת טירונים ...וככל מחבר, שעניינו בבעיות
העשויות לעניין את יורשי הד״ר זיגמונד

עי!1

אנשי־שם
מחבר לב
כרטיס־כניסה לחברה
פרויד, הוא מסיים את חוויותיו, בנוסח ניצבנו
למעלה. ניצחנו את המידבר. ניצחנו את ההר.
אבל ראיתי בפלוגה שלי עוד משהו: הבחורים
ניצחו את עצמם.
עמוד אחרי עמוד, בתיאורים נחותים למדי,
מעביר יגאל לב לקוראיו, את מיכלול חוויות
הגבריות הצבאית שלו, בחד־מימדיות, שצה״ל
מעולם לא תואר בדומה לה. הוא גם אימץ לעצמו
חוויות של רור קורם, בפירקון אנשי פנפילוב,

החוויה הי שראלית

ראש־המטה
הבללי־לספדות
מעשה מחר ומפליא עשה הרמטב־׳ל,
רב־אלוף משה לד, כאשר שיגר מיכתב, על
נייר רישמי של ראש המטה הכללי, ליגאל
לב, בעניץ לילה ראשון בלי אמא, סיכתב
המופיע בעטיפה האחורית של הספר ובעמודו
הראשון. ואשר עשוי להטעות את הקוראים
לחשוב, שאם הרמטכ׳׳ל הקודם, רב־אלוף
(מיל׳ ברוך־השם) היה נגר, הרי הרמטכ׳׳ל
הנוכחי הוא מבקר־ספרות.
אלא שרב־אלוף משה וחצי, אינו מסתפק
במיכתב לאקוני, בנוסח הריני להודות לך על
טישלוח כתב־היד של סיפרך או סיסרד נגע
לליבי או הריני לא־טר קבלת סיפדך ועוד
כהנה וכהנה. רב־אלוף לוי. כותב במיכתבו, בץ
השאר: יגאל לב, שותף נאמן לגו בשירות
ובמילחמות מזה עשרות •טניס, מצליח
להביא לידי ביטוי מעמיק את העובד על
חיילי צדדל ...קביעת שהיא קביעה ביקורתית.
המשולה לקביעה של פרופסור לספרות
כגרשון שקד, בנוסח של: משה לד, שותף
נאמן לנו בקריאה והעיון מזח עשרות שנים,
מצליח להביא לידי פיקוד מעמיק את העובר

וממשיך עם את חעוצמח הצפונה במפקד, אפילו
הוא רב־טוראי, למדתי עוד בבסיס הטירונים.
עוצמה זו מביאה אותו אל התיאור של למחרת
היום כבר התנחלה קבוצת הפקודות ליראת
מיבצע שלום הגליל. כעבור יום חצינו את
הגבול.
בהקדמה לפירקון התשיעי, מפקד בקרב הוא
כותב שיר־הלל למפקד, שיר שחלק ממפקדי

הרדודים של מר לב, הרצופים במישפטים
בנאליים כמו: כבר אמר מישהו, שמכונת
המילחמה הישראלית היא מכונה משומנת,
אבל איננה רובוט ...מכונת הקיטש המשומנת
ממשיכה לכותרת אצבעות של עופרת, וליש לנו
חולשה לגיבורים ...ועוד: כאשר הסתלקו
המפקדים, איש־איש ליחידתו, דיברתי עם
המח״ט על רוח הלחימה של בחוריו. או:
להסתער על חגיבעח. לא להביט לאחור
איזו עליבות חווייתית, המבשמת את סיפרו של
יגאל לב.
ואם לעשות פאראפראזה לכותרת סיפרו
הראשון של מר לב, הרי שהיה עליו להעניק
לספר זה את הכותרת: באלוהים אמא אני עושה
כסך מהמילחמה והצבא.
לילה ראשון בלי אמא הוא הספר הפחות
מומלץ לקריאה מבין סיפרי שנות ה־ ,80 וגם
תמונותיהם של הצלמים שמואל רחמני
וראובן קסטרו נפגמות בתיאורי המלל של
יגאל לב.

צה״ל ראויים לו, אבל לא בוולגאריות הרדודה
נוסח יגאל לב, המוליך את קוראיו למסקנה
אחך־כך אני יודע שהוא פוקד את מתיו ...ועור
צירופים שמאלצים של מילים, משוללי עומק
ספרותי.
הפירקון לנצח א ת הפחד, נפתח בחייל
מסודר. אם הייתם שואלים אותי לפני הקרב,
הייתי אומר לכם בביטחון, שזוהר יעבור את
מיבחן־האש בכבוד. והלאה לתיאורי המילחמה |

רא שהמטה הכללי
אדם ו חיי ל,
השרות הצבאי והמלחמה מביאיםלידיביטוי עז את מחשכי נפש האדם
מחד ואת התכונותהנעלותביותרמאידר .
יגאללב, שותף נאמ ןלנו בשרות ובמלחמ ות מזה עשרות שנים, מצליח
להביאלידיביטוי מעמ יק אח העובר על חייליצה ״ ל .
צרורהסיפוריםמקיףתקופותשונות בשרותם של חייליםוגםחיילות ,
החל במשברים הראשוניים של גיוס

וטירונות דרך התלבטויותשונות

בפעילותבטחון שוטף ועד לפסגותותהומות של המלחמה .
אתה קוראונדמה לך שעט .־.סופר מצ יצה לתוך נשמתך ונותנתביטוי
מילוליצלוללתח וש ות המקננות בך .
לא מאהבת מלחמה אנו משרתים בצבא אלא מאהבת המולדת. חשובשנזכור
כיב דר ך חת חת ים אנופוסעים, מלאתסכנות לא רק לגוף אלא גם ל נ פש .
טוב עשה יגאל לב שנת ןביטוי למאבק יהנפש, כ י לא בה תע למ ו ת מהם
אלא בהתמודדות יש ירה ונוקבתנאזור כח לשאת במשימה

רב-אלוף
משה לוי ,
המטה הכללי
ראש

מיבתבו של הרמטכ״ל כמבקר־ספרותי
האותיות השחורות על חנייר הלבן

ישעיהו ברלין הוא אחד מאחרוני התופעה
המיוחדת של משכיל יהודי קוסמופוליטי, תופעה
שנכחדה בידי הנאציזם, הסטאליניזם והלאומיות
הישראלית.
ברלין, יליד רוסיה שמצא את מקומו באנגליה,
בין כתליה של אוכספורד, הוא מאחרוני נושאי־הדגל
של אותה תרבות־עולם.
בקובץ רשמים אישיים* שראה״אור
באחרונה, משרטט ברלין גלריה של דמויות,
מהבולטות במאה־העשרים, בחינת מיני״
מונוגרפיות של אישים שביניהם נמנים:

וינסטוז צ׳רצ׳יל, סרנהליו דלנו רוזוולט.

• י שעיהו ברלין -ר שמים אי שיי ם; עברית:
אהרון אמיר; סי דרת או פ קי ם, הוצאת עס
עובד 239 :ע מו די ם (בריבה רבה).

על האותיות השחורות המודפסות על הנייד
חלבן.
מיכתבו של רב־אלוף לוי מוכיח, שהוא
רמטכ׳ל שלם. וגם לא חצי מבקר ספרותי,
ושהבנתו הספרותית לקויה, וקביעות של
הרמטכ׳׳ל כמו טוב עשה יגאל לב •שנתן
ביטד למאבקי הנפש ...מוטב להן, שיתנוססו
מעל סיפור כניקול. פרי־עטו של יצדזק
גן־נר. שהצליח לחדור לנפשו של אלוף
בצה־׳ל, וררגות הפיקוד שמתחתיו, מבלי
שיתחכך בקצונה לאורך כל סולם הפיקוד,
נוסח התחבבותו של יגאל לב.
טעם מר נוסף שמעניק מיכתבו של
הרמטכ׳ל לוי, הוא בהיבט המיסחרי של
המיכתב. אין ספק, כי בורים ועמי־ארצות
רביע יגלו את סיפרו של יגאל לב, ולמראה
מיכתבו של הרמסכ׳׳ל (עם דיגלו בצבע)
יתפתו לרכוש ספר זה(אני מתעלם מהאכזבה
שתתקוף אותם אחדי העיון כו< .השאלה
הנשאלת התק האם התחייב מר לב, לתרום
מחצית מריווחי הספר (לפחות) לקרן ליב׳י,
בדי שחתימתו של הרמטב״ל לא תהא לשווא?
והשאלה האחרונה אם יש לרסטכ״ל זמן,
בעיתות מילחמה, לקרוא יצירה שכזאת ואף
לכתוב עליה ביקורת. אולי כדאי שיפטר את
קצין־זזינוך ראשי. תת־אלוף יוסי אלדד,
שביטל באחרונה את המשך פירסומה של
סידרת תרמיל, שפירסם צה״ל — שהרי
הדווג בטעם הספרותי של רב־אלוף לוי
ותודאלוף אלדר — מעיר על כך, שצה׳׳ל
נותר מרוקן מכל סימן של תרבות ראויה
לשמה

חיים וייצמז, ל״ב ניימיר׳ ,פליבס פרנק־פירטו*
,ג׳״ר אוסטין, אלדום האכסליי,
אלברט איינשטיין, אנה אחמטובה
וסופרים רוסים אחרים.
נואל אנו משרטט במבואו את דיוקנו
האינטלקטואלי •של ברלין. תחת הכותרת
וינסטון צירצייל ב־ ,1940 מתאר ברלין את
דיוקנו של המנהיג, אשר עמד, כסכר, מול
סחף־הניצחונות הנאצי, תוך אמונה עיוורת
(ולעיתים כמעט נטולת״בסיס) ,בדבר יכולת
שרידי העולם החופשי להכות את הנאציזם.
בשירטוטיו משתעבד ברלין לדמותו של
צ׳רצ׳יל, בחושפו דמות שמרנית, המאמינה
בשובה לימי־השיא של הקיסרות הבריטית,
למרות שזו עמדה על סף פשיטת־הרגל
האימפריאלית שלה. יחד עם זאת ניחן ברלין
בכושר־אבחנה דק לחדור לנימי נימין של דמות
צ׳רצ׳יל.
תחת הכותרת הנשיא פרנקלין דלנו
רוזוולט, משרטט ברלין את עמיתו של צ׳רצ׳יל
לניצחון על היטלר, דיוקן שברלין עקב אחריו,
במהלך מילחמת־העולם, כאשר שימש כנספח
בשגרירות בריטניה בוושינגטון. בספר מצטייר
רוזוולט כמתרגם של ערכי״היסוד האמריקאים,
כמחלץ אומתו מקשייה הכלכליים, ולעיתים
כאיש של היגיון פשוט, ואפילו שובבי משהו,
שהצליח להטות את דעת־הקהל האמריקאית
מפאסיביות לגבי הנעשה באירופה עד לכדי
מעורבות מוחלטת במילחמת־העולם השניה.
שירטוט דיוקנו של חיים וייצמן מוגזם לא
במעט, והוא נושא את חותם ההשפעה הישיר של
4 הוגה ברלין
חוכמה יהודית בתרגום כנעני גרוע
וייצמן על ציוניותו של ברלין, ואמונתו בחלקו
שליהאינטלקטואל היהודי בהקמתה של המדינה
היהודית, אמונה שאולי עמדה בפירקי־הראשית,
וכיום לא נותר ממנה דבר. דומה לזה הוא שירטוט
דמותו של ההיסטוריון לואיס ניימיר, שהוא
מעין דמות־אב לברלין. הנחות־היסוד שלו בחקר
ההיסטוריה היו במשך שנים רבות לסלע־מחלוקת
בין ההיסטוריונים. במוצאו היהודי והמיזרח־אירופי
של ניימיר, מוצא ברלין מכנה משותף
נוסף בין ניימיר ובין עצמו.
פרק יהודי נוסף מצוי בדיוקנו של אחר
מהמשפיעים על עולם האינטלקטואלים היהודיים
בארצות־הברית, פליקס פרנקפורטר,
ובתיאור ביקורו באוכספורד במחצית שנות ה־.30
דיוקנו של ג׳״ל אוסטין, אחד ממחולליה של
האסכולה של הפילוסופיה האוכספוררית, הוא
דיוקן רב״משמעות להבנת אותו זרם פילוסופי,
שאותותיו ניכרים בשנים האחרונות גם בישראל,
בקרב החוגים לפילוסופיה באוניברסיטות.
דיוקו מרתק הוא דיוקנו של הסופר אלדוס
חאכסליי, אחד הבולטים בספרות העולמית בין
שתי מילחמות־העולם, דיוקן של סופר, שעיסוקיו
הספרותיים היו מעבר למקום ולזמן.
תחת הכותרת איינשטיין וישראל מתאר
ברלין את גדול מדעני המאה העשרים, איש־רוח
ומדע, שגישתו לערכי המוסר האנושי היתה לשם
דבר. בסקירה זו מספר ברלין על איינשטיין, בין
השאה הוא הרץ באשר לארץ־ישראל היהודית.
הוא שנא את השוביניסטים; הוא מתח ביקורת,
פעמים במידה בלתי־מציאותית, על עמדת
ההנהגה הציונית כלפי הערבים ...קביעה, שבה

מתחלק ברלין על חולשתו, חולשת הציונות החד־מימדית,
כשהוא מתעלם מהציונות האיינ־שטיינית,
שהיתר, רב־מימדית ויחד עם זאת
מוסרית מדי למאה העשרים.
במסה האחרונה בסיפרו, פגישות עם סופרים

9 §\44 *91

וי 11.11...

רוסים ב־1945־ ,1956 משרטט ברלין תמונת־מצב
אינטלקטואלית של עולם־התרבות הסובייטי,
בא ות מתקופותיו החשוכות ביותר, דרך
דמויות באנה אחמטובה, בורים פאס־טרנק
ואחרים, דמויות שבהן פגש בעת שהותו
במוסקווה, כנספח בשגרירות הבריטית. מסה זו
מתקשרת עם מסות קודמות בספרות הרוסית
ועליה, שברלין חיבר בעבר (ראו אור בסידרת
אופקים, תחת הכותרת הוגים רוסים).
סיפרו של ברלין הוא ספר רב מעוף, למרות
שלשונו, יוצאת־הדופן מעט, נפגמת בתרגום
היומרני והיהיר של אהרון אמיר, העושה עוול
לכמה מניסוחיו המבריקים שלברלין, וחבל. ספר
מומלץ ביותר.

ממון
הבנקאים חלק מהרקע להתאבדות של מנהל בנק־הפועלים
בעבר יעקב לוינסון, הרקע
והשורשים של עולם הבנקאות הישראלי, מצוי
בסיפרו של יובל אליצור הבנקאים -
סיפורה של הרפתקה* ,שראה אור באחרונה.
ברצינות בדוקה יוצר אליצור מעגלים סוגרים
בין שורשי הבנקאות הישראלית, הנראית לקורא
בספר כהריון מחוץ לרחם, ובין ״אוקטובר
השחור״ ,חודש ראשית התמוטטות המערכת
הבנקאית בישראל.
אליצור סוקר בקפידה זהירה את סיפור
עלייתה של הבנקאות המקומית, המישפחות־שושלות
שניצבו בראש חלק מהבנקים, תוך
סיפור הרקע להתמוטטות המערכת הבנקאית,
בהתמוטטות בלתי־נמנעת, שאגרת ויסות
המניות, היתה רק אחת מהסיבות לשקיעת
הבנקאות המקומית, במה שאליצור מכנה
כיום־הכיפורים של הכלכלה הישראלית.
בהבנקאים משרטט אליצור את משבר
הבנקאות הראשון בארץ, בשנת ,1936 בעת
מילחמת חבש איטליה, את סיפור ההתגברות
והתרחבות המערכת הבנקאית בשנות המדינה,
התרחבות שהביאה, בסופו של דבר, לראשית
ההתמוטטות הנוכחית.
אליצור מספק שפע מידע על ההיסטוריה של
הבנקאות המקומית מאז המחצית של המאה
שעברה, תוך תיאורי־חתך של כמה מהדמויות
שפעלו במערכת הבנקאות הארצישראלית.
סיפרו של אליצור מרתק, אחראי (יותר
מהמערכת הבנקאית עצמה) ,וביקורתי. מן הראוי
שהפוליטיקאים יקראו בספר זה, כדי שימנעו
בעתיד ממעשי־פחז בנקאיים, העלולים לנעוץ
את המסמר האחרון בארון הכלכלה הישראלית.
סיפרו של אליצור מומלץ ביותר, ולא רק
לאלה שאיבדו את ממונם ב״אוקטובר השחור״.
אגב הקריאה בהבנקאים, נזכרתי בספר אחר של
אליצור, הטימסד, שחיבר ביחד עם אליהו
סלסטר. עשר שנים אחרי הופעתו, מן הראוי היה
להביא לציבור מהדורה חדשה, מתוקנת
ומעודכנת של ספר חשוב זה.

תשתית

גומות־חן
חיים נחמן ביאליק לא היה רק משורר
לאומי, גשר של תרבות בין הגולה ובין
ההתבססות של תרבות ישראלית. פן אחד
ממיפעלו של ביאליק התמקד ביצירת התשתית
לספרות־הילדים בעברית, כעורך, כמו״ל.
כמתרגם וכיוצר. בימים אלה פירסם אוריאל
אום? ספר על פועלו של ביאליק בספרות-
הילדים העברית, תחת הכותרת גומות ח־נ.
אופק מתחיל בתיאור נופי הילדות של ביאליק
(כסר שאנן, מוקף חומת יערים דרך יתמות
המשורר ופירסום־הבכורה שלו, וממשיך בפיר־סומים
בעיתון הנוער עולם ק טן ובתרגומים
ראשונים של יצירות לבני־הנעורים.
סיפור מגעו׳ של ביאליק עם הילד היהודי
הגלותי, מתואר בהחדר המתוקן, שניהל ביחד
* יובל אליצור -ה בנ ק אי ם -סיפורה
של הרפתקה; הו צאת דומינו; 160ע מו די ם
(בריבה רבה).
* או רי א ל או פ ק -גומות ח״ק פועלו של
בי א לי קבספ רו ת קי ל די ם ; הו צאת דביר; 208
ע מו די ם (בריבה קשה).

מי מריבה

מבריסי־ברסים ומעלי־גיחז

בג׳ומל הספחת הישראלית, נהוג להעניק לסופרים ולמשוררים פרסים ספרותיים, שהם מעין
מענק־שחיקה על־אי ההצלחה הכלכלית של סיפריהם.
באותו ג׳וגגל מצויים יותר מבקרים מאשר סופרים ומשוררים, התובעים לעצמנו נתח של
מעגק־שחיקה לכושרם הביקורתי.

מה עושים?
מוצאים יחדי עשיר בשם מרחבי ברנשטיין המנוח, מי שהיה יו״ר התאחדות המו״ליס,
נתקנא במהבריס והפך מחזאי, ששום מחזה שלו
לא הוצג בישראל. אך מחזותיו תורגמו ללשונות
זרות, בזכות קשריו המרליים, ואחר ממחזותיו אף
הוצג ביפאן, בחינת אין נביא בעירו.
בשמו של סר ברנשטיין המנוח מקימים
אגודה להענקת פרסים ספרותיים על־שם
מרדכי ברנשטיין, המעניקה פרסים על ביקורת
ספרותית במוספים הספרותיים בעיתוגות
העברית היומית. והרי כל הדיוט יודע, שערכם
הסגולי של מאמרי הביקורת במדורי המורות
בעיתונות היומית, הם בחלבה הנמסה בשמש
יוקדת.
לצורך זה נבחרה ועדת־שופטים ובזז בריד
ישראל, אורציון ברתנא ( שם אמיתי) ומר
איל מגד (בנו של הסופר אהרון מגדו שהחליטו
להעניק את הפרס למתורגמנית(הבינונית) רינה
ליטיוין, על ביקורת שפירסמה על סיפרו של בי
יזהר סיפור אינו. ברור, שהגברת ליטווין לא
כתבה ברשימתה על חוסריהאונים הספרותי׳של
יזהר, היא שרה לו שיר־הלל בלא כיסוי.
במקביל לגברת ליטווין הוענק הפרס לד״ד
גבריאל מוקד, מרצה ומבקר מכובד, על
רשימה שעסקה בחלק השני לסיפרו של פרופסור

גרשון שקד, הסיפורת העברית 1880־,1980
שיר-הלל בל א כיסוי
רשימה חשובה עשרת מתים מאשר גבבת המילים
של הגברת ליטווץ. החתן השלישי, דורון קרן.
זכה על רשימה שעסקה ברומז־הבוסר של דויד גרובמן, חיוך הגדי, רשימה רדודד -חסרת
סיגנון אישי, חסרת עומק והבנה ממשית בבעיות הסיפורת הישראלית.
מכל מקום, בשנה הבאה יוכלו חתני פ רס ברנשטיין של השנה הנוכחית להעניק את הפרס
לחברי ועדת־השופטיס שהעניקו להם את הפרס.
יש מקום לפרס למבקרי־ספרות, אלא שצריך להעניק את הפרס הזה לביקורות שעוררו
דבר־מה, שהשפיעו על טעם הקוראים, ביקוחת שניתחו תופעות ייחודיות של הסיפורת
הישראלית. אך לביקומת כאלה איש לא יעניק פרם, שהרי הוא מסתבן באי־קבלת אותו פרס
בשנה הקרובה.
התוצאה — פרס ברנשטיין נראה כמו המחזות של המו׳׳ל המנוח. זהו פרס דל למבקרים
רעבים, המצטרף למעגל מפריסי־הפרסים ומעלי־הגירה של הסיפורת הישראלית, הנוהגים
בהתאם לכלל הנקוט: הפרם לי וזמרים לך.

עם ש. בן־ציון (אביו של הצייר נחוב | נו ...במיפעל זה עסק בשותפות עם י״ח
רבניצקי. אחר־כך נוסדה הוצאת־הספרים
גוטמן) ,בתקופה׳זו כתב ביאליק כמה משיריו

מוריה.
לילדים. אחר־כך מופיעה גירסתו לסיפורי
בהוצאת־ספרים זו פירסם ביאליק, תחת
המקרא לילדים, והלאה לראשית מיפעל כינוס
הכותרת מימי הילדות, את הפרקים הראשונים
האגדה, שעליה אמר ביאליק: האגדה היא, לסי
של ספיח, ונטל חלק בהקמת הוצאת ספרים
שעה, ם סרות־הילדים היחידה שיש לנו משל־נוספת,
תורגמן, שנועדה להביא את מבחר
| הספרות הלועזית לבני-הנעורים, בתרגום עברי.
את מעשה ילדות פירסם באודיסה ב־. 1917
העיון בסיפרו של אופק שב ומחזיר את תיאור
הפלא, של ייסודה־מחדש של התרבות והספרות
העברייים במאה העשרים: פלא שאיו לו אח ורע
בתרבויות העמים האחרים, פלא שאנחנו,
שהעברית היא שפת־אמנו, איננו מודעים לו כלל
וכלל.
בפרק המשורר והילדים מביא אופק תיאור
מאותה חוויה תל־אביבית של עשור חייו האחרון
של המשורר, עשור שבו היה ער ללשון ולעולם
ילדי תל־אביב. את הפרק הזה ליקט אופק, מעשה
מחשבת, מקטעים ומתיאורים שונים.
אופק מתמצת את השקפות־העולם של
ביאליק בנושא ספרות־הילדים בפרק משנת
ספרות־הילדים שלו. ,תוך השוואת עמדותיו
והגשמתן ביצירותיו. חלקם של מעטרי־ספריו
מתואר בפרק המשורר וצייריו. זוהי גלריה
נכבדה של ציירים שעיטרו יצירותיו, ביניהם

שאול רסקץ, ש׳ גולדמן, יעקב אפטר,
תום זיידמן־פרויד(שציור־ערום שלו להכו־

משורר ביאליק
במהדורה הארצישראלית הולבש העירום

כבים אשר היו לדינרי זהב הולבש במהדורתו
הארצישראלית) ,נחום גוטמן ואחרים.
אופק ממשיך בסיפורי ויהי היום, אלוף
בצלות ואלוף שום ושירים ופזמונות לילדים,
שהם משיאי יצירתו.
למרות שאני רחוק מלהימנות עם מעריצי
כתיבתו של אוריאל אופק לבני״הנעורים, בספר
זה הוא ערך מחקר מקיף ומרתק, על אחד מפירקי
הראשית של התרבות הארצישראלית, פרק שבו
העדיף ביאליק, משלב מסויים, לעסוק בהקניית
וביצירת לשון ספרותית לבני גילים אלה על
כתיבה למבוגרים. ספר מומלץ לכל מי שחפץ
לדעת את המעיין שהביא לנחל העברית
העכשווית.

החי
פתרון ת שבצופן

טובות השתיים
ך* שכם הודיע בית־הדין השרעי
^ כי ערך בשנה שעברה 2018
טיקסי נישואין, ובמאה מהם נשא החתן
המוסלמי אשה שניה או שלישית, על
אשתו הראשונה(דבר המותר לפי החוק
הירדני־מוסלמי, הנהוג בשטחים הכבושים)
.הדוח גם הזכיר את מיקרהו של
תושב ג׳נין שנשא, בשנת ,1983
בו־זמנית, שתי נשים: אחת משותקת
ואחת עיוורת.

2437

ההבדל הקטן
ף* ירושלים ביקשה המיברקה
פ סליחה מאזרח, ששיגר מיברק
לידיד בנסיכות וויילס, אשר בבריטניה
הגדולה, ואשר התלונן שמיברקו לא
הגיע ליעדו. המיברקה הודתה כי
המיברק הועבר, בטעות, למדינת (ניו
סאות) וויילס אשר באוסטרליה.

שכננו יבנה
דנו ביתו

מאוזן:
.1האם זו הפתיחה, או הקץ,
לשותפה לטקס ()3
.3לא אתפייס, ואת כובעי הגבוה,
לא אסיר אף בפני סגנו של
אלוהים, אמר המחזאי ( )5,4
.9פטור ממס רק לבעלי קרחת ()4
.10 דבר שקר ...צדיק(משלי) ()4
.13 איזה נמוס שופע מכל העברים

.14 להרגיש עשיר בחו״ל, ולדור
פאר(ח) ()6
.15 מנגינה המפעמת את בלוטות
הריר ()4 ,4
.17 תקנה גרועה — מקומה לא
יכירנה בסביבתנו ()4
. 18 לאחר שיעלה עליו הכורת, הוא
יהיה תלוי־יבטיב המלוי ()4
.20 אם תזכרו את המלה הזאת,
סימן שאינכם זקוקים למסייע
להגברת הזכרון ()8
.22 הנגידה בקבוצות ()5
.24 שים לב לעץ יער ()3

.25 בדבר שלילי יש משהו מחשמל

.26 המרי במחזה הספרדי הוא שקר

.28 בקול ענות חלושה אי אפשר
להקים בניין עד ()3,4
.29 זה משהו יקרי לא, זה פטה
מורגנה (.)3

מאונן:
.2איכה ישבה בדד העיר רבתי
--ש ר תי במדינות היתה...(איכה) ()3

.4הדג מובא לכאן באניות ()4
.5בני משתמטים כולם, אמר
,אאורטה 6,2
.6דן מזכיר גן של ורדים ()6
.7כאשר גרנו בחו״ל שמענו גם
צלילים כאלה ()4
.8הצעד הנכון יירשם לו לזכות ()5
.9זה בטוי של עלבון, רבינדרנט
טגור! ()7
.11 המחזה חייב להמשך ()2
.12 על אפו של קטן אמנה, עוד
נרקוד באחרית הימים ()9

. 16 מערכת כלי ההקשה לא נועדה
לשבר את האוזן ( )4,4
. 19 אין זה סוד, הוא היה מגבורי
החבורה (בתקווה שהגדרה זו לא
נדונה להגמז) ()5
.21 הו ארצי מולדתי, חייליך
עולים בדרגא ()5
.22 על אף חומר הנפץ הטמון כאן,
יש הפשרה ביחסים ()4
.23 יש בו דברים שאין במקום אחר

.24 מודה ועוזב — ירוחם ()3
.27 כח הקסם של גברת הברזל (.)3

^ אארהום, דנמרק, החליט מיל-
01 על־האם של צעצועי לגו, להשתתף
בתערוכת־צעצועים, האמורה
להיערך בתל״אביב, הטיל על אחד
העובדים להרכיב דגם־צעצוע של
בניין הכנסת בירושלים וגילה, רק
אחרי שהעובד סיים להרכיב את הדגם
מ־ 40 אלף אבני לגו קטנות, כי העובד
הוא מהגר לבנוני, שנקלט, בשעתו, ב״
מיפעל הדני.

הסקר מתחיל בערב
^ ירושלים החליטו תושבי מאה־
^ שערים להתעלם משעון־הקיץ
שהונהג לאחרונה במדינה, קבעו,
במקומו, את שעון־התורה (או שעון
ארץ־ישראל) ,שלפיו ראשית היום,
השעה ,00:00 היא בשעה 18:00
המקובלת, שעת שקיעת־השמש, וזה,
על־סמך הפסוק בספר בראשית: ויהי
ערב, ויהי בוקר, יום אחד.

הפנס כפי יכנלחר
^ ת ל ־ א בי ב נדהם מנהל. אחד
* 0מאולמות-הקריאה בעיר לגלות,
כי בין העיתונים הזרים המגיעים, מדי
שבוע, לאולם־הקריאה, מצוי עיתון יום
א׳ לונדוני אחה העולה בבריטניה 40
פני (כ־סוז שקל) ,והנמכר על־ידי
המפיץ המקומי ב־ 530 שקל וגם עיתון
יום א׳ לונדוני נוסף, העולה גם הוא 40
,פני, והמיובא גם הוא על־ידי אותו
המפיץ, אך המוכר אותו ב־ 740 שקל.

יש ביצים
ן* בריסל גילה דוח השוק האירופי
*1המשותף בהערת־אגב, כי שעה
שתושב מדינות השוק עדיין צורך,
בממוצע, רק 238 ביצים לשנה, הרי
אלופי־הצריכה בעולם הם הישראלים,
הצורכים, בממוצע 405 ,ביצים, לאיש,
לשנה.

המכון הישראלי לספרות
נשים קוסמטיקה ופדיל,ור

למכיר ה ד>רה
בחולון

במקום מרכז* וע\קגו
(נאות רחל)
חדרים +פ״א +חניה
+דוד שמש +תוספות
טלפון 881689 :

די אכ ה

* קו ר סי ם
1ספרות נשים -קוסמטיקה -פדיקור מניקור
[ הוצאת שיער בחשמל לצמיתות (אפילציה)
* ,סלון ומכון יופי
תסרוקות, תספורות, החלקות, סלסול, צביעות, פסים, טיפול
| פנים, איפור, הוצאת שיער לצמיתות(אפילציה) ובשעות
* ה כנ ת כלות
* מחיתם עממיים * שרות מעולה

ת״א, דיזנגוף ( 190 יודפת 229388 ,226066 )4

מטבע שבר לסוחר התחילו סוחרי-
ף• ירושלים
^הנחו ש ת, בחלק המיזרחי של העיר,
לקנות מטבעות 10 אגורות לפי
מישקל, בשלמם לפחות 100 שקל
עבור קילו של מטבעות מסוג זה.
הסוחרים הסבירו, כי החישוב שלהם
מבוסס על כך שכל מטבע נחושת של
10 אגורות שוקל 1.9גרם ולכן מצויים
בכל קילו 530 מטבעות ששוויים,
כמטבע עובר לסוחר, הוא בדיוק 53
שקלים, אך שוויים של המטבעות, אחר
התכתם לנחושת גולמית, הוא כמעט
280 שקל, כמחיר קילו נחושת.
העולם הזה 2439

וי ו
טוסדאמחמה אדוז\\

למשלמים עד 15.6.84
חברת התעופה האמריקאית״קפיטול אייד, פותחת
עידן חדש בטיסות בין ישראל לארצות הברית.
מעתה תוכל לטוס לאמריקה בטיסה נוחה וזולה
ולהנות מיתרונות חסרי תקדים:

מחיר נמוך גם לאחר 15.6.84
הלוך ושוב כיוון אחד

תל־אביב
תל־אביב
תל־אביב

ניויורק 5699
שיקאגו $799
לוסאנג׳לס $899
5419 5479
$539

כרטיס פ תוח לשנה
טוס בזמן הנוח לך וחזור מתי שאתה רוצה.
הכרטיס פתוח למשך שנה שלמה!
אין דמי ביטול, אין הגבלה על שהיית מינימום
או מכסימום

קו•וזטוסר•.שראל״סבע־יז

טיסות סדירות

היכרות עם בריסל

ל״קפיטול איירי טיסות סדירות וישירות לבריסל
ולניו יורק היוצאות בקביעות בימים ג׳ ,ה׳
בשעה נוחה במיוחד 07.30 בבוקר. טיסת המשך
ישירה לשיקאגו ולוס־אנג׳לס.

בדרך אל ארה״ב ו/או ממנה, תוכל להתעכב בבריסל
ללא תוספת
(בלגיה) למשך כמה זמן שתרצה
מחיר. תוכל לטוס״קפיטול איירי גם לבריסל בלבד.

זזטו<יח3ז^*^3ד555$
^8051071

<1ז70י

65ו9£וז**105£
•יע!/י761£
*^.וחז3ו)/א
ח3נ31 וז4]53 ן ך*?1313 סדיפטיו
ס^וזורחס0זח 53

אמריקה כבק שתך
עם ׳׳קפיטול אייר׳ תוכל גם להגיע למבחר יעדים
ברחבי אמריקה: ניו יורק, בוסטון, שיקאגו,
פילדלפיה, לוס אנג׳לס, מיאמי ביץ׳ ,סנטו דומינגו
(הרפובליקה הדומיניקנית) וסאן־חואן(פוארטו
ריקסועוד -במחירים הנמוכים ביותר.
כוללים אתה הנ ח ה
כל ה מחירים ל טי סו ת הלוך ושוב
הני תנ ת למציגי שובר״ 00ו $במתנה״.

המחיר הנמוך ביותר

0 .א1

קרת עופ ה סדירים 7־
כפוף לאי שו רממשל תי

אל תתפשר: הבטח לעצמך מחיר נמוך ביותר לכל השנה -טוס ״קפיטול אייר״י
פנה אל סוכן הנסיעות שלך או אל: ארקיע קוי תעופה ישראליים בע״מ סוכנים כלליים של״קפיטול אייר״ רח׳ פרישמן ו ו תל־אביב,טלפון 03-240225,236006

..איש לא אמו לנו
ו בו -ומישרד
הוווחס הציע שנמסו!
אותו למוסד!״

..איו אפשר, בנלי,
למסוו ילד נזה
למוסד? הוא ׳שוו
שם, או ״חנק שם!״

ס ביבה ליאון, שאני שונא אותה, אמרה
/ /ו ו לנו למסור את הילד למוסד. עניתי לה
שזה הילד שלנו, שאנחנו אוהבים אותו, ושאני
מאחל לה שהיא תמסור את נכדיה למוסדות,״
אומר במרירות צביקה-.
צביקה ורות היו נשואים כמעט עשרים שנה
כאשר נואשו מילד. בדיקות רפואיות העלו, כי
בגלל בעיות גינקולוגיות, לא תוכל רות ללדת
לעולם. ולפני טכניקת ילדי־המבחנה היתה הדרך
היחידה לזכות בתינוק — לאמץ אותו. על כן פנו
בני־הזוג והגישו בקשה לאמץ ילד.
צביקה ורות הם אנשים משכילים, צביקה הוא
עורך־דין וגם רות עובדת במיקצוע חופשי. הם
מתפרנסים יפה, וילד היה זוכה בביתם ליחס של
נסיך .״סיפרו לנו שאימוץ זה עניין ארוך ומסובך
ושמחכים המון זמן, אבל היה לנו מזל. לא עברה
אפילו שנה מאז שנרשמנו, והעובדת הסוציאלית
באה אלינו הביתה ואמרה לנו שיש לה משהו
מיוחד עבורנו,״ מספר צביקה.
גם רותי נזכרת :״לא הייתי עדיין מוכנה
נפשית לאימוץ. עמדתי לנסוע לחו״ל בענייני
עבודה, אבל העובדת עשתה לי שטיפת־מוח. היא
שיבחה מאוד את האם הצעירה, ואמרה לי שזאת
בחורה מבית טוב, העומדת ללדת והיא תמסור את
התינוק שלה לאימוץ. היה חשוב לי מאוד
שלפחות לאם של התינוק שלי יהיו גנים טובים.
ביטלתי את הנסיעה וישבתי לחכות לתינוק, והוא
לא הגיע.״
ככל שעברו הימים, סיפרו לבני הזוג כי
לתינוק יש שילשול. לבסוף, בגיל 25 יום, הגיע
רוני׳לבית הוריו החדשים .״כולם חשבו שיש לנו
פרוטקציה שקיבלנו את התינוק כל־כך מהר,״
אומר צביקה.

בגלל תקלה בדרכי־הנשימה, קשה לו לנשום
והוא שואף אוויר ברעש מתמיד. רוני חולה
במחלת הנפילה, והוא מקבל טיפול נגד מחלה זו.
רוני איננו מסוגל לאכול בעצמו, ובגלל
עוויתות פנימיות איננו מסוגל לאכול אוכל
מוצק. הוא ניזון רק ממזון נוזלי. הוא איננו יודע
לומר כי הוא רוצה ללכת לשירותים, ועל כן הוא
נזקק לחיתולים ביום ובלילה. הוא איננו יכול
להתלבש ולהתרחץ בעצמו.
כאשר יש צורך לחפוף את ראשו, או לגזור את
ציפורניו, הוא מתנגד בתוקף, צועק, צובט ושורט.
מכיוון שאיננו יכול לבטא את עצמו, הוא מתוסכל
מאוד ומתעצבן בקלות. בגלל פגם בחיבורי רגל
שמאל, הוא צולע על רגלו.
לפי הגדרות הביטוח־הלאומי רוני הוא נכה

כמאה אחוזים.

קביעיס

^ גבית-חולים
^ הורים חוששים מאוד להשאיר את רוני
1 1לבדו, אפילו לרגע אחד. הם יודעים כמה הוא
פגיע וכי הוא עלול ־להזיק לעצמו, בגלל
חוסר־הבנתו.
כאשר היה רוני בן שלוש, הביא אביו הביתה
חומצה חריפה, לפתיחת סתימה בכיור. רוני חטף
את הבקבוק, שעמד מתחת לכיור, ושתה את
החומצה. רות ראתה את הדבר ונתקפה בהלם. היא
החלה צועקת, תפסה את רוני בידיה וניערה אותו,
כשראשו כלפי מטה. הוא הקיא את רוב החומצה
ששתה .״וזה מה שהציל אותו,״ אומר צביקה.
״לקחתי אותו במכונית ונסעתי לבית־חולים
הדסה, אולי 200 קילומטר לשעה״.
רוני שכב חודש בבית־החולים. החומצה גרמה
לכווייה בוושט, והכווייה הותירה ריקמת־צלקת,
אשר הצרה את הוושט והפריעה לילד לבלוע.
רוני לא יכול היה להעביר דרך הוושט הצר אפילו
כמה טיפות נוזלים. הוא היה מקיא כל דבר.
הרופאים טיפלו ברוני על־ידי הרחבות ושט

רק שמי
מילים

^ ות מציגה את אלבום־התמונות המיש־
1פחתי, והוא מספר את הסיפור האכזרי כולו.

בדף הראשון מודבקות כמה תמונות של תינוק
זעיר ושחרחר. הוא איננו נראה שונה מכל תינוק
אחר בן־גילו. מתחת לתמונות כתבה יד אוהבת
את גילו של התינוק ואת שמו. בדפים הבאים יש
תמונות מטקס ברית־המילה, שערכו לרוני בבית.
הורים מחייכים וסבים וסבתות גאים.
שוב מראות הכתובות ליד התמונות כמה
אהבה ותיקווה היו להורים וכמה תיקוות תלו
בתינוק.
בדפים הבאים נראה רוני בגיל שנה, עם

מתחת לעיניים השחורות הגדולות, המצועפות
בריסים ארוכים, נותר הפה פעור. הלשון מבצבצת
מתוך השפתיים וריר זב על הסנטר .״הרופאים
של טיפת־חלב אמרו לי באותו זמן, שלילד יש
בעיות התפתחות, אבל אף אחד לא העז להגיד לי
את האמת על רוני. אני חושבת שהם ידעו שהוא
ילך מאומץ, ולא היה להם נעים לספר לי מה
מצבו,״ אומרת רות.
צביקה ממהר להוסיף :״באותה תקופה, אם
רופא היה אומר לי שרוני מפגר, אני הייתי טורה

שבועיות, ניתוח הצריך הרדמה מלאה. אולם,
בשלב מסויים, התייאשו הרופאים ואמרו להורים
כי רוני לא יוכל לאכול באופן נורמלי כל ימי
חייו, ויזדקק לזונדה.
צביקה ורות סרבו להשלים עם הגורל. הם פנו
לפרופסורים אחרים, ואחד מהם הבטיח לעזור.
מאז במשך שנתיים, בכל שבוע היה רוני מאושפז
יום אחד בבית־חולים בלינסון, ושם עשו לו
הרחבת הוושט .״היינו שם כבר אורחים קבועים.
כל יום שישי הייתי בא עם רוני ומחכה עד שגמרו

״חשבו שיש רזו פרוטקציה מפני שקיבלנו תינוק תוך
פחות 1נשנו
וא 1התבור שהוא 1נפגוו 1ננו 1נ־*/0ם םו!״
עתה פנו ההווים לבית־המישנט וטוענים :״בוצעה באן תרמית!״

4 *111191 *1אביבה ליאון, פקידת 11/111
/אימוצים ראשית במיש־רד-הרווחה,
הציעה לשלוח את הילד למוסד
.״היא דיברה כמו קאפו ׳,אומרת האם.

בת־דודתו, הצעירה ממנו בכמה חורשים .״את
רואה איך היא כבר הולכת חופשי ורוני עדיין
בקושי עומד על רגליו?״ שואלת רות. היא
מצביעה על תנוחתו המוזרה של התינוק, הנשען
על סלע ואיננו מצליח לעמוד זקוף.
התמונות מצביעות בבירור על כך שלרוני אין
שיווי־מישקל ויציבות גופנית .״בת־דודתו כבר
דיברה שוטפת, והוא לא הוציא עדיין מילה מהפה.
זה היה מוזר,״ מספרת רות.
ככל שמתקדמים בדפי האלבום, מתגלה
האמת. פניו של רוני נשארות חייכניות, אולם
* כל השמות בדויים. חוקיהאיסוץ אוסר
לפרסם שמו של כל אדם הקשור לאימוץ.

בפניו את הדלת ואומר לו שהוא בעצמו מפגר. לא
הייתי מוכן לקבל את זה.״
בני־הזוג לא היו מוכנים לקבל את המציאות
המרה, שנכפתה עליהם. הם התרוצצו מרופא
לרופא, כרי שמישהו יתן להם תיקווה. אבל ככל
שגדל, התבלטו ההבדלים בין רוני ובין ילדים
אחרים בני גילו, ואי־אפשר היה להתעלם מהם
יותר.
רוני היה הרבה יותר קטן וצנום מילדים בני
גילו. היום, כאשר רוני הוא בן שבע, מישקלו
עשרים קילו בלבד. עד היום טרם למד לדבר.
המילים היחידות, שאותן הוא מצליח לבטא
בקושי, הן :״אממא ...אבבא יתר הזמן הוא
מוציא מגרונו קולות משונים, חסרי״פשר.

לטפל׳בו. רוני כל־כך התרגל לבית״החולים,
שהוא אוהב אותו. בית־החולים הוא כמו הבית
השני שלו,״ אומר צביקה.

^ 4חמש דקות
בלי נשימה
סולם כאשר הגורל מתאכזר, אין לו רחמים.
באחת מהרחבות הוושט הללו חדר מכשיר
ההרחבה וניקב את דופן המעי .״אמרו לי שזה
כמעט מוות בטוח. כי בגלל הנקב נוצר זיהום
בחלל החזה, ונגד זה אין מה לעשות.״
לקחו את רוני לחדר״הניתוח של מחלקת־הלב.

,״רציתי ילד שיוסיף
לי חדווח ־חיים,
ולא צעד־ ׳חייס!״
אומרת האם, רות.

״נסעת לובי והוא
אמדר מישבט אחד:
עד קצה הימרת!׳•
ם ס3ד האב, צביקה,

וסגנו של ד״ר מורים לוי ביצע את הניתוח, שערך
שש שעות. רוני ניצל.

ההורים הוציאו הון־עתק עבור טיפול
רפואי ומטפלות לרוני. בשנה הראשונה,
אחרי שהתגלתה נכותו, הסכים מישרד־הרווחה
לשלם סובסידיה עבור האימוץ, וכן להחזיר את
שכרה של המטפלת. אולם אחרי שנה אמרו
להורים כי צומצם תקציב המישרד, ואין יותר כסף
למטפלת.

״על מנת סבל כזאת מישהו צריך לשלם
״.אומר צביקה .״חיכיתי עד היום ולא
היגשתי תביעה, כי לא רציתי לפגוע ברותי. היא
מאוד רגישה. אבל כעת הזמן כבר עשה את שלו,
הוא חיזק אותנו, ועתה היגשנו תביעה נגד
מישרד־העבודה־והרווחה, שמסר לנו את הילד,
בלי להודיע לנו מילה על מצבו האמיתי ונגד
בית־החולים שבו נולד רוני, שלפי דעתי אחראי
למצבו, בגלל רשלנות רפואית בלידתו״.
אחרי שעורכי־הדין יהלי כהנוב וזאב וייל
הגישו את התביעה בשמו, התבררו לצביקה כמה
דברים נוראים. למרות דרישות חוזרות ונשנות
של עורכי־הדין, לא הצליחו לקבל לרשותם את
התיק הרפואי, המתייחם ללידתו של רוני,
מבית־החולים. שם טוענים כי התיק אבד.
אולם עורכי־הדין הצליחו בכל זאת להשיג
כמה מיסמכים, והתבררו להם הדברים הבאים:
רוני נולד בניתוח קיסרי, מכיוון שהיה במצג
עכוז. מייד בזמן הלידה, לא נשם במשך חמש
דקות, והיה צורך לעשות לו החייאה. רופא־מומחה,
שעבר על המיסמכים האלה, הגיש חוות־דעת
כי תינוק שנולד אחרי לידה טראומטית
כל־כך יש לעקוב אחריו לאורך זמן, כדי לראות
כיצד יתפתח, .
במיסמך, המכונה ״מהלך־המחלה״ ,כותב
הרופא כי רוני נולד באפגר .5אפגר* היא בדיקה
מיוחדת, הנעשית לכל תינוק עם לידתו, כדי
לבדוק את החיוניות והסיבולת שלו.
כל תינוק הנולד מתחת לאפגר 7מהווה בעיה,
ועלול להיות מפגר. במיסמכים אחרים המתייחסים
ללידתו של רוני, גליון היולדת וגיליון
שיחדור היילוד נכתב כי האפגר של התינוק הוא
.7הסיפרה 7כתובה בצורה מוזרה ביותר, ושונה
לחלוטין מסיפרות 7אחרות, המופיעות באותו
המיסמך עצמו.
״כל העובדות על הלידה היו ידועות לבית־החולים,
והוא לא גילה אותן לאיש,״ טוענים
עורכי־הדין בתביעה .״בוצעה כאן תרמית,״ הם
כותבים. לדעתם, אחראי בית־החולים בגלל
מיספר מעשים, המהווים רשלנות רפואית.
מרינת־ישראל אחראית, לדברי כתב־התביעה,
מכיוון שהתרשלה ולא בדקה את כל הפרטים על
התינוק לפני שמסרה אותו לאימוץ, וכן מכיוון
שלא הסבירה למאמצים את כל העובדות והסיכונים
בגלל לידתו הטראומטית של רוני.

^ ינני יודע מה הייתי אומר, אילו היו
מגלים לי, לפני האימוץ את כל הסיכונים
לעתיד,״ אומר צביקה ,״יש לשער שלא היינו
לוקחים אותו. הרי אנחנו לא צדיקים!״ ורות,
המסרבת כמעט לדבר (״כדי שלא ירחמו עלי״),
מוסיפה בשקט :״רציתי ילד שיוסיף לי חדוות־חיים
ולא צער־חיים!״
״היום נקשרה נפשם של ההורים בנפשו של
הילד. הם מוכנים לפרנסו ולכלכלו כל ימי חייו,
אולם הנתבעים הם האחראים לכל ההוצאות
המיותרות,״ אומר סעיף יבש בכתב״התביעה. לפי
החשבון שעשו עורכי־הדין, עשוי סכום הפיצויים
להגיע לחצי מיליון דולר.
אחרי שהתגלה לצביקה מצבו האמיתי של
הילד, היה מי שיעץ לו לאמץ ילד נוסף .״אמרו לי
-1שזה יכול לעזור גם לרוני וגם לנו,״ הוא אומר.
ועל כן הלך צביקה על דעת עצמו ונרשם לאימוץ
של ילד נוסף. רות לא ידעה על כך מאומה. כאשר
הגיע המועד לפגישה עם אביבה ליאון, מנהלת
השירות למען הילד והממונה על האימוצים
במישרד־העבודה־והרווחה, באו בני־הזוג לפגישה
איתה.
״היא דיברה איתנו כמו קאפו, בלי טיפת
רחמים או לב,״ אומרת רות. היא אמרה לבני־הזוג,
* על שסו של הרופא שהמציא א ת הפליקה.
זאת בדיקה המת אר תאת מצבו של היילוד
בדקה הראשונה לחייו. בדיקה כוללת חמישה
אלמנטים׳ ׳:נשימה, בכי; צבע, דופק ותגובה
לגירויים. כל אלמנט ז כ אי לשתי נקודות.
ה מכ סי מום הוא, לכן, עשר נקודות.

עד קצה
גפולהיפולת

בשיא הציניות, כי שמעה שבגלל רוני המצב
בבית מתוח, וכי היא מציעה להם ללכת
לפסיכולוג. היא גם אמרה שלא תמסור ילד בריא
לאימוץ בבית שבו נמצא רוני, ורק אם ימסרו את
רוני למוסד, יקבלו ילד נוסף, נזכר צביקה.
״צביקה צעק ואיחל לה שתכניס את נכדיה
למוסד, אבל אני אמרתי לה, שאפילו אילו הייתי
מגדלת חתול תקופה כזאת, הייתי נקשרת אליו
ולא הייתי מסוגלת למסור אותו למוסד,״ אומרת
רות.
״איך אפשר בכלל למסור ילד כזה למוסד? הרי
הוא ילד מבויית, הוא גדל בבית עם השגחה
ושמירה והרבה אהבה, הוא ימות במוסד, הוא

יישרף שם או ייחנק, או ימות מחוסר־אהבה,״
אומר צביקה .״ראיתי עשרות מוסדות כאלה, ואני
את רוני לא אכניס לאף אחד מהם. ושתביני, שגם
אם אזכה בתביעה המישפטית, אני לא רוצה אף
מיל בשבילי, אני רוצה שלרוני יהיה מספיק כסף,
כך שגם כאשר אנחנו כבר לא נהיה, הוא לא
יצטרך ללכת למוסד ויוכל לשכור מטפלת
לעצמו,״ אומר צביקה.
״הוא ילד כל־כך חמוד וחייכן. את תראי אותו,״
אומרת רות ,״והלב כואב, הוא כל־כך בורד, אין לו
אף אחד בעולם. היום אגשים מחייכים אליו, אבל
זה רק בגללנו. כאשר אנחנו לא נהיה כאן, כולם
יתנכרו לו. ואין לו איש מלבדנו,״ אומרת רות.

\ 1ח \ ך 1¥במיסמנים המתייחסים ללידת התינוק
\ 111 #111 111^ 1רשום פעם אחת פי מיבחן אפגר (חיות
וסיבולת היילוד) הוא ( 5בקטע המיסמך, למעלה) ,ופעם אחרת פי

^ ד ר היום של רוני מתחיל בשעה .7הוא קם,
רות רוחצת אותו ומהתלת אותו. הוא אוכל
את ארוחת־הבוקר המיוחדת שלו ונוסע בהסעה
מיוחדת לבית־הספר התיקווה. שם הוא לומד
בכיתה עם עוד עשרה ילדים, רובם מונגולואידים.
רוני אוכל ארוחת־צהרים בבית־הספר ונשאר שם
לנוח עד .3אחרי שהוא חוזר הביתה, מגיעה
המטפלת. רוני הוא ילד חסר־מנוחה, הוא איננו
יושב רגע בשקט והמטפלת לוקחת אותו לטיול.
אולם מאחר שקשה לו ללכת, הוא עדיין נזקק
לעגלת־טיול. אחרי כמה דקות הליכה הוא מושיט
את זרועותיו, כדי שיקהו אותו על הידיים.
בשעה 7בערב חוזר רוני מהטיול. הוא
מתיישב על כיסא לידנו ולוחץ את ידי, לבקשתו
של אביו. הוא מתרפק על צביקה ושולח אל אמו
מבט אוהב. רות מביאה קופסת קוביות פלסטיק
ציבעוניות ורוני מנסה לשים אותן בשורה, צבע
ליד צבע. רוני עדיין איננו מבחין היטב בין
הצבעים וגם לסדר שורה ישרה קצת קשה לו,
אבל הוא מנסה.
לאט־לאט נעצמות עיניו של רוני וראשו צונח
הצידה .״הוא התעייף בטיול,״ אומרת רות ולוקחת
אותו למיטה .״את רוצה לראות את חדרו?״ היא
שואלת. תמונות, צעצועים, ספרים, פטיפון ואורגן
ממלאים את החדר עד אפם מקום. רות מהתלת
את רוני ומשכיבה אותו במיטה .״הוא מאוד אוהב
מוסיקה, בעיקר את יהורם גאון ונעמי שמר,״ היא
אומרת.
לא עוברת רבע שעה ורוני מגיע בחזרה לסלון.
הוא הצליח לצאת ממיטתו, לזחול על השטיח כדי
שלא נראה אותו, והוא מציץ בנו בסקרנות .״לך
מהר לישון, אמא תראה אותך ויהיה לך אוי
ואבוי,״ אומר לו צביקה באהבה, ורוני ממהר
להתרפק עליו.
״את יודעת, אני בא ממישפחה דתית, ובאחד
המשברים בגלל רוני החלטתי ללכת לרבי, שאני
מאמין בו. נסעתי אליו וסיפרתי לו את כל
הסיפור. הוא הביט בי ואמר לי רק מישפט אחד:
״עד קצה גבול היכולת.״ שאלתי את השמש למה
התכוון הרבי, והוא אמר שהרבי אף פעם לא מפרש

אתדבריו•״

אילנה אלון

האפגר הוא .7ההורים טוענים ני היתר מידמה וזיוף במיסמכים. פל
תינוק הנולד מתחת לאפגר 7מהווה׳פעייה, ועלול להיות מפגר.
להורים של רוני יש גם ספקות לגבי אמינות המיסמן התחתון.

זיוה תלם

ו21¥4 7£1_£1\/

מזמינה אתכם

6ו1ז 10ו01ץ ז1עח 65 10 1ו151ע/ו

לחדר התצוגה

תצוגת בגדי קיץ — 1984
• איטליה -משלוח מיו חד,

בגדי ערב, לארועים מיוחדים
חליפות 2-3חלקים. ג׳קטים, מכנסים, חצאיות.
אוברולים -מבחר ליום ולערב.
בגדי עור לאביב מבחר מרהיב של חגורות.
מעצבים: גי פולום בגדי קיץ
א \ 1/מרים ונילי • תמרה יובל
על בגדי עור חורף הנחה 5096
ה מ כי רהתת קיי ם ביו ם
שבת 2.6.84
ששי 1.6.84

- 10.00
- 16.00

14.00
20.00

10.00-14.00
17.00-20.00

בבית זיוה תלם -רח׳ דוד המלך ,10 הרצליה־פיתוח
1<5 93111616611 51.א1 10 £>3א 651)561166 01 7 7£7£־<41 1116 1
£1111311, 761. 052-72976־9662113

עיצוב: תמרה יובל

מוד עו ת ב טל פיו

בית־ספר ״אורלי״
לספרות גברים ונשים
ת״א, רחוב המלך גיורג׳ 89
טל )03( 284919 ,295318

לכל ה ע תוני ם
* ^ בכר טי סי א שר אי ב מ חי רי המערכתי
מודיע נפתחים קורסים
לספרות וקוסמטיקה
גברים ונשים לחודש ימים
מחירי הזדמנו ת ללקוחות:
* ת ס רו ק ת
700ש׳
* צנע
* ס ל סו ל
250ש׳
* ת ס פו ר ת
* פ סי ם
2000ש׳
* ה חלק ה
-המחירים לפי אורך השיער -

011456$ 0108
41א 0וז 44ו 68ז4וו
158461170

•שראכרט

ויזה

שרות ת.ר. ללא תשלום -חניה חופשית במקום

250ש2000ש׳
2000ש׳

אידיאל

פרסום

אבן גבירול סוו ת״א, פתוח 20.00 - 7.30 רצון1

2 2 7 1 1 7 /8־ 0 3

ז קו ק דחוף למודעה?
7 1י ^ י * ץ 11-
לשרותך 24 שעות ביממה

6 2 2 8 2 8 ,6 2 3 3 1 1־ 03
דנ ט לי כ ר טי סי א שראי ב 7ב ד

העולם הזה 2439

זה שעד היום עוד לא סיפרתי לכם על אביגיל,
זה רק מפני שלא רציתי לשים עליה עין הרע.
אביגיל היא המטפלת של שני הילדים שלי
ובזכותה שלוש פעמים בשבוע אני מרגישה
בן־אדם עצמאי.
העניין הוא שהיא לא יודעת שהיא.מטפלת׳
ומאוד לא הייתי רוצה שהדבר יגיע אליה.

נוסטלגיה

כבר מזמן לא גנבתי בשבילכן רעיונות מעיתוני־נשים תוצרת־חוץ, יש לכן מושג כמד, עולה
עיתון נשים אמריקאי או גרמני? שלא תרעו מהצתת: אבל כדי שלא תרגישו מקופחות
ופרוביגציאליות, הנה משהו שנראה לי שוות
כל מה שצריך לעשות זה לארגן את כל המיטפחות שיש בבית (ולכל אשה נורמלית יש
איזה )20 ולהתחיל לשחק איתן לפני הראי. פה לקשור מיטפחת למותניים, שם לסובב אותה
מסביב לראש וכאן לזרוק אותה באופן אלגנטי מסביב לכתף אחת.
אני יודעת שזה לא רעיון חדש וכולכן יודעות עליו כבר, אבל כשרואים בתמונה איך עושים
את זה — זה יותר קל. נכון?

החודש, לפני 10 שנים, קנינו את הדירה שבה ;
אנחנו חיים. חודש לפני זה הסתובבנו בעיר (
בחיפושים קדחתניים אחרי הלוואות. הדירה>
עלתה 57 אלף לירות(מה שהיום קוראים > 5.700
שקל) ולנו לא היד״ כמובן, סכום אדיר כזה| .
בעזרת קצת קשרים וקצת פרוטקציה סידרו לנו !
משכנתא בבנק. נתנו לנו את 25 אלף הלירות [
החסרות והתחייבנו להחזיר אותם במשך 17 שנה| .
למזלנו, שלט אז המערך(מיפלגה ללא ראייה ן
לרחוק, שאפילו לא העלתה על דעתה שצריך )
להצמיד הלוואות) .קנינו את הדירה והרגשנו כמו ג
זוג מיליונרים, למרות שכל חודש היינו צריכים ן
לשלם 200 לירות להחזר החוב. אני לא זוכרת ז
כמה כסף היה אז 200 לירות, אבל זה בטח היה 1 5 הרבה.
את כל זה אני מספרת לכם, כי היום קיבלתי 1
עוד פינקם תשלומים. כל שנה מגיע פינקס כזה |
ועליו יש 12 דפים ועל כל דף כתוב כמה כסף י
אנחנו צריכים להחזיר החודש. השנה באמת לא ,
יהיה לנו קשה להחזיר את החוב כי הוא מסתכם !
ב־ 40 שקל.
מי אמר שאינפלציה זה דבר לא טוב? שיבוא
אליי הבן־אדם שעשה אינפלציה כזאת בישראל
ואני אנשק אותו על שתי לחייו.
תודה לך הליכוד שעזרת לי לקנות דירה בלי
שום מאמץ, אבל עכשיו, כשאץ לי שום בעיה
לשלם את החוב שלי, באמת אין לי צורך בך. אני
יודעת שזה מאוד לא יפה להגיד.הכושי עשה את
שלו — הכושי יכול ללכת ׳,אבל זה מה שאני
מרגישה. גועל־נפש, מה?

או בל
בשבוע שעבר הבטחתי לכם מתכוני קיץ
נטולי מאמץ. אבל לפני שניגש למתכונים עצמם,
בואו ואספר לכם על רעיון חדשני לאירוח
בחודשי הקיץ החמים. הרעיון שייך לחברתי
זהרה, הנימנית עם קבוצת השלושה מיליון
ששונאים חמסינים וחום. מהסיבה הזאת, בימי
מאי־יוני־יולי־אוגוסט־ספטמבר היא ממש גמורה
בשעה 7בערב וכל מה שהיא מסוגלת לעשות, זה
לשבת ישיבה לגמרי פסיבית מול מכשיר
הטלוויזיה ולבהות בו. אפילו אין לה כוח להחליט
אם התוכניות טובות או לא, לכן היא נשארת
לראות אותן עד הסוף.
אבל חברתי הנ׳ל היא אוהבת־אדם ידועה וגם
מארחת למופת. היא עשתה בירור קצר ואחרי
שהסתבר לה שהקיץ באזורנו זה ששה חודשים
נטו, היא החליטה שצריך למצוא פתרון, כדי בכל
זאת לא להפסיק לראות אנשים במשך תקופה
כל־כך ארוכה.
חשבה, ולבסוף המציאה שיטת אירוח מאוד
מעניינת. היא מזמינה את כל האורחים שלה
לשעה 11.30 לפני הצהריים. בהתחלה היא נותנת
להם לימונדה קרה וקצת זיתים (לסנובים היא
נותנת ויסקי) והשיחה קולחת והמצב־רוח טוב
והיא מאושרת. כל זה מפני שגם ביום חם מאוד
אנשים עוד לא הספיקו להתעייף בשעה כל־כך
מוקדמת.
בשעה 12.30 שמה חברתי על השולחן את כל
המאכלים שבמילא היא מבשלת לבני ביתה
בשבת, אבל פשוט בכמות הרבה יותר גדולה. על
יד המאכלים היא שמה צלחות וסכום ומפיות נייר
וכל אורח חוטף צלחת, מעמיס עליה מכל טוב
ומזנק לעבר הוונטילטור או לחיאפין לעבר
החלון הגדול.
כל זה קרה למישפחה שלי שהיתה מוזמנת

ואיך אני יודעת שהיא לא יודעת שהיא
מטפלת? זה מפני שהיא לא מתנהגת כמו מטפלת
(ולי ברוך השם היה ניסיון עם כמה וכמה מהסוג
הזה) .למשל, במשך כל שנות עבודתה אצלנו,
אביגיל לא איחרה אפילו פעם אחת. וזה כלום, כי
במשך כל שנות עבודתה אצלנו, היא לא היתה
חולה אפילו פעם אחת וגס לא היתה לה חתונה או
בר־מיצווה או דודה חולה בירושלים(לפחות לא
בימים שהיא צריכה לבוא לעבודה).
אביגיל לא נותנת עצות חינם איך לגדל את
הילדים שלי, היא לא שוכחת למסור לי הודעות,
היא לא מדברת עלי והיא לא מספרת לי כלום על
הגשים האחרות שהיא עובדת אצלן. היא לא
מארחת את החברות שלה בדירתי, היא לא
מתלוננת ולא נוסעת לטיולים בחו״ל. כאילו
אי־אפשר להיות יותר מושלם מזה, נכון? אז יש לי
עוד משהו להגיד עליה.
אביגיל קונה לי(ולגברת השניה שהיא עובדת
אצלה) מתנות לחג.

וכשאביגיל קונה מתנה, זה לא משהו בשביל
לצאת ידי חובה. זה לא סבון או בושם זול או
צעיף. זה תמיד משהו חכם שלא ראינו אף פעם
ולא שמענו על קיומו וזה משהו שממש עוזר בחיי
היום־יום.
הנה המתנה האחרונה שאביגיל קנתה לי: שני
שרוולי פלסטיק, שבחלק התחתון שלהם יש
כיווץ בגומי. כשאת לבושה יפה, עם החולצה הכי
טובה בעלת השרוול הארוך, ובדיוק אז מוכרחים
לרחוץ כמה כלים (וזה קורה במישפחות הכי
טובות) לא צריך להתחיל לפשוט את הבגדים
היפים וללבוש חלוק. פשוט, על החולצה היפה
ועל השעון, שמים את שרוולי הפלסטיק וניגשים
לעבודה. שום דבר לא מתקלקל ושום דבר לא
נרטב ותוך דקה הכלים רחוצים.
אביגיל אומרת שהיא קנתה את זה בבית־מיסחר
לווילונות, אבל בעצם כל אחת יכולה
לתפור לעצמה את הדבר החכם הזה, משתי
חתיכות פלסטיק, שני שרוכי־גומי ר 10 דקות
עבודה.
אחרי כל זה, אם אתם ממשיכים להחזיק את
המטפלת הרגילה שלכם, אתם ממש פראיירים.

הנה הגענו למתכונים. שום עוגות״קרם,
שום כבש־בתגור, ושום כבד גרוטג פטריות.
רק טלטים רבותי. הכל לפי הכלל הגאוני,
שאוכל צריך להכין במשך אותו הזמן
שלוקח לאכול אותו. זה חוק שאני המצאתי
לבד ואחר׳כך שיכנעתי את עצמי שהוא חוק
כלל״עולמי.
הפעם ארבעה טלטים נהדרים, שאפשר
לעשות אותם משאריות של אוכל מיום
אתמול והם יותר טובים מהאוכל עצמו.
בשבת הזאת של החמסין הגדול לביתה של
חברתי זהרה. ישבנו שם ארבע שעות, דיברנו
ואכלנו ונהנינו וחיסלנו שבת חמה במיוחד.
בערב, כשכל הסאקרים מתחילים את היציאות
שלהם לבילויים, אנחנו כבר נחים. כשגומרים את
ההתחייבויות בבוקר, נשאר זמן לחיות.

דניאלה שמי

עם, כאשר שושנה דמארי היתה
* ₪יוצאת לרחוב, היא היתה מקפידה
על הלבוש והאיפור. זה עבר לה. כיום
היא יוצאת בהופעה טיבעית, כמו
שמתחשק לה. היא נתנה די, היא
אומרת, עכשיו היא רוצה לחיות חיים
שקטים, לעשות כל מה שעולה בראשה
ולפנק את עצמה.
״בזמן האחרון,״ היא מספרת ,״מי
שרואה אותי ברחוב, לא מאמין שזאת
אני. אני רואה את הבעת הניחוש על
הפנים — זאת היא או לא? יש כאלה
שניגשים ושואלים. אנשים יודעים
שאני הרבה שנים במיקצוע, ומצפים,
אולי, לאשה מבוגרת יותר, כבדה
יותר״.

״הבל על הזמן
במיטפרה!,,

זמרת הלאומית, שפונקה כבר
1 1בכל התארים האפשריים, קיבלה
בשנה האחרונה, בפסטיבל־ערד לשירה
ישראלית, את התואר זמרת הדור.
הפרם שלה לא היה פסל מוזהב, כמו
בהוליווד, אלא דווקא בובה גדולה של

הסבתא של עוד

בתור פרס, עם היבחרה כ״זמרת הדור״ בפסטיבל

שושנה ובעלה, שלמה בושמי. גרים
כבר שנים רבות בדירה צנועה זו —
קומה שלישית, בלי מעלית — וטוב
להם בה .״ראיתי כבר דירות יפות מאוד
וקרות מאוד ״,היא אומרת ,״כל מי שבא
לכאן מתפעל מהחום, מהמשהו האנושי
בדירה.״ עוזרת אין לה,לאשה החרוצה
הזאת, מנסיון העבר היא אומרת
שעוזרות עלולות להיות רבר מטריד.
מקשיבות לשיחות־הטלפון, עומדות
ומביטות בבעלת־הבית, מפריעות
לפרטיות שלה. השכנים בבניין, היא
מספרת, הם כמו מישפחה אחת גדולה.
הם נכנסים, אם מישהו מרגיש לא־טוב,
באים, מביאים אוכל, או מציעים ללכת
לקניות ולעזור.
במישפחת בושמי־דמארי יש חלוקת
עבורה ברורה: שלמה, שניהל בעבר
את להקת המחול בת־שבע, את להקת
הרקדנים החרשים קול ודממה ואת
להקת ענבל, ממונה על הקניות.
שושנה עושה את כל עבודות־הבית
האחרות. שלמה עוזר לה בעצות בכל
הנוגע לקאריירה שלה. הוא תמיד
נרגש מאוד כאשר היא מופיעה, ולכן
הוא מעדיף לא ללוות אותה להופעות.

שירה ישראלית, שנערך לפני בחצי שנה בערד. דמארי
כיום סלקטיבית מאוד לגבי המקומות, שבהם היא
מופיעה .״אני לא עושה מהאמנות מקור פרנסה״.

דמארי לזמרת מפורסמת, הפך בושמי לאמרגנה ומנהל־עסקיה.

בואשון־לציון

בגיל חמש, ילדה שובבה.
מחמשת הילדים במיש־פחה
רק היא ואחיה, סעדיה דמארי, פנו לאמנות.

ך | 11י | 1ךדד שהתה שושנה שנים אחדות,
| 1 11 1 ! 1והקסימה את קהלה ביופיה
ובקולה. השבועון ״טיים״ כתב עליה בהתלהבות.

זקנה חביבה, דמות המכונה ״הסבתא
של ערר״.
את דירתה, ברחוב קטן ושקט בצפון
תל־אביב, היא לא הפכה למוסיאון
לשושנה דמארי. תעודות־פרם שקיבלה,
מונחות מגולגלות על מדף. היא לא
טרחה למסגר ולתלות אותן על הקיר.
את קירות הבית מאכלסות בצפיפות
תמונות מעשה־ידיה. יוצא־מן־הכלל
הוא רק קיר המיטבח, שאותו מפאר
תצלום־ענק שלה.

הוא תמיד חרד שמא משהו ישתבש,
ומתרגש גם כשהוא רואה אותה
בטלוויזיה והיא יושבת לידו .״זה עולה
לו בבריאות,״ אומרת שושנה.
בני־הזוג הם אנשי־בית. עד לפני
שנים אחדות היתה להם כלבה, שאליה
היו מאוד קשורים. דאגו לה כמו
לתינוקת. אחרי שמתה, בגיל ,14 ניסו
להתגבר על הצער בעזרת כלבה אחרת,
אבל זה היה קשה;;כל הזמן היו משווים
אותה לכלבתם האהובה — זה לא אותו

1שושנה דמאו׳ אוהבת והיות בבית,
לחיות ח״ם שקטים, לצ״ו, לבשל
ולבלות בחבות בעלה, אהוב־נשויה

המבט, זה לא אותו ה ...כל דבר. לא
עמדו בזה, והחזירו את הכלבה.
שושנה לובשת שימלה רחבה —
צירוף של כותונת גברית ארוכה
וגלביה. על פניה איפור קליל.
הציפורניים מטופחות, משוחות בלאק
סגול־בהיר. השפתון המבריק שלה
תואם לצבע הלאק. על אחת האצבעות

טבעת גדולה, עבודת־יד תימנית, ובתוכה
אבן תכלת פרסית.
במיספרה לא ביקרה כבר שנים. את
שיערה המתולתל היא חופפת לבד,
שמה רולים קטנים, מניחה לו

אוהבת יותר מכל שיריה, היא אומרת
שאין שיר מסויים, ושתמיד שואלים
אותה את השאלה הזאת, אבל כיום
נדמה לה שהיתה בוחרת בזה יעבור.
״השיר מספר על התפתחות יחסים של
זוג, שהגיע לגיל מסויים, אבל הקשר
והאהבה ביניהם עדיין קיימים, למרות
השנים הרבות שחלפו,״ היא אומרת.
רמז לקשר שלה עם בעלה? ״אם אני
אומרת שאני אוהבת את השיר, כנראה
שיש בזה משהו,״ היא עונה, כועסת
מעט על מה שנראה לה בחיטוט.
את בושמי, יליד עיראק, המבוגר
ממנה בכמה שנים טובות, הכירה כאשר
היתה בת . 13 היא עזבה את
בית־ההורים בראשון־לציון, ובאה
ללמוד בסטודיו לדראמה, שאותו ניהל
שלמה. היא נהגה לישון על מחצלת
בסטודיו, יחד עם עוד כמה בנות,
שהגיעו מחוץ לעיר. בתוך זמן קצר
השתלבה בהופעות, בשירה וריקוד.
שימלת־הופעה ונעליים לא היו לה,
והיא נאלצה להשאיל מחברה. גם
השימלה וגם הנעליים היו גדולות
ממידתה. בשכונה בראשון ריכלו
שהיא יצאה לתרבות רעה, אבל אביה,
הרב של השכונה, אמר ׳שזה בסדר,
ושהזמן יוכיח. הוא היה אדם פתוח,
שהבין את שאיפות בתו, וטען
בעקשנות באוזני שכניו :״תשמעו
אותה שרה, ואז נדבה״
כל הבנות בסטודיו היו מאוהבות
בשלמה. שושנה החליטה שהיא תנצח,
והיא לא הצטרכה להתאמץ יותר מדי
כדי להשיג אותו. הוא הפר להיות

ה 1ח *11 הוא אחד מתחביביה של שושנה
1111 דמארי. היא אוהבת גם לעסוק בציור.
כאן היא מצולמת ליד פסל מחימר, שנעשה בדמותה

על־ידי שמואל בן״עמי, מפסלי מוסיאון״השעווה,
ב״מיגדל שלום״ בתל־אביב. בן־עמי התפרסם בעיקר
בפסלים שהוא נוהג לעשות מחבילות מרגרינה.

11\ 1ך שושנה אוהבת לצייר נופים ואנשים,. .בכל
11 דבר אני רואה פרצופים ״,היא אומרת,
״בעצים, בכדים, בבתים. אולי זה מתוך רצון לקרב

את הפנים אלי, כי על הבימה אני רחוקה מאנשים״.
ציירים שראו את עבודותיה יעצו לה לא ללמוד ציור.
גם כשהיא התחילה לשיר אמרו לה לא ללמוד זימרה.

חיבת החילבה

שושנה אוהבת חילבה. בתצלום: במיסעדה
סינית, שם לא הוגשה חילבה, במסיבת
יום־ההולדת של ידידה, הצלם סמי בן־גד. משמאל: יפה ירקוני.

להתייבש, ואחר־כך מעצבת את צורתו
בידיים .״חבל על זמן הישיבה
במיספרות,״ היא אומרת ,״אני מכירה
את עצמי הכי־טוב, ויודעת איפה לשים
כל שערה. יש לי חוש לפרופורציה,
ואני לא צריכה שמישהו אחר יעצב לי
את התיסרוקת. הריצה לספר באה
מחיסר־ביטחון וחוסר־ידע.״

,שי ח ק תי ג ולים
עם הבמס״
*ץ ילצול־הטלפון קוטע את
השיחה. היא חוזרת אחרי כמה
דקות, מחייכת. מעריץ צעיר — ילד,
היא קוראת לו — התחיל לשיר לה
בערבית שיר שלה, דחלה עיונב(בגלל
עינייך).
מעריצים־גברים יש לה, בוודאי, כל
הזמן, אבל היא לא אוהבת לדבר על
הנושא הזה. אומרים לה, בטלפון או
פנים־אל־פנים, את נשית, את יפה .״זה
מחמיא,״ היא אומרת ,״אבל זה לא אומר
שצריכות להיות לזה תוצאות.״
כאשר שואלים אותה איזה שיר היא

אמרגנה, והקאריירה שלה התחילה
לפרוח. כשהיתה בת ,16 החליטו
להתחתן. בתעודת־הנישואין הם שיקרו,
והוסיפו שנה לגילה.
שושנה נולדה בעיר דאמאר, בתימן,
בערב פסח. התאריך הנוצרי לא ידוע
לה. את גילה היא לא מגלה .״למה אני
צריכה לגלות?״ היא שואלת. הוריה
קראו לה שודיה על־שם פרח הנקרא
שורי. כשהיתה בת שנה, עלו הוריה
לארץ עם חמשת ילדיהם. שושנה היתה
בת־הזקונים. בגן שינתה הגננת את
שמה.

מספרת שושנה על ילדותה:
אני אף פעם לא אומרת שהיתה לי
ילדות קשה, למרות שלא היו קוראים
לי לאכול, כי לא היה מה, ולמרות
העובדה שלא היו לנו צעצועים. הייתי
עושה בובות וכדורים משאריות בדים
וגרביים ישנים. עד היום נשארה לי
התשוקה הזאת, ואני עושה בובות, לא
רק כדי ליצור משהו אמנותי, אלא
לעשות משהו בשבילי, שאני אוהבת,
כמו שהייתי קטנה.

ך 1 1ך* מיטבחה של הזמרת שושנה דמארי
ב #1111 נוצץ מניקיון. היא אינה מגזימה
באכילה, ומדלגת על ארוחת־הבוקר. בערב היא

מתפנה לצפות בטלוויזיה. קודם כל ,״מבט לחדשות״.
הסידרה התיעודית ״עמוד האש״ מעניינת אותה,
והקומדיה ״שלושה בדירה אחת״ משעשעת אותה.

הכרתי את בערי בגיל 113
(המשך מעמוד )53
היה לנו חופש, לילדים. היינו רצים
יחפים בשדות. הייתי ילדה שובבה,
שיחקתי ג׳ולים עם הבנים. אכלנו מעט,
ובצימצום, רק אורז, מרק, ביצים
וחילבה. היתה גאווה. הורי אף פעם לא
ביקשו תמיכה.

יונים צחורות
על טנקים
^ רט לעשיית בובות, פירחי־בר
ופיסלי חימר, מרבה שושנה
לצייר. היא התחילה בכך לפני עשר
שנים, אחרי שחברתה הטובה, ציירת
אמריקאית החייה בארץ, הראתה לה
ציור של זוג תימנים מתחת לחופה,
כשהאשה מכסה את פניה ברעלה.
שושנה הסבירה לה שתימניות אינן
מכסות את פניהן, וציירה לה פנים ללא
רעלה. הציירת התרשמה, נתנה לה

לא־מטוגן. הרבה ירקות ופירות. על
השולחן. עוגות אין בבית.
ארוחת־בוקר היא לא אוכלת, שותה
רק קפה עם חלב. בארוחת־הצהריים
היא לא משתוללת: לחטיפים בין
הארוחות היא אינה זקוקה .״אנשים
עצבניים חוטפי*אוכל כל הזמן,״ היא
אומרת ,״בניסיון לפרק את המתח
בלעיסה. אני עסוקה כל הזמן בדברים
אחרים״.
״אני גורעת מעצמי מתחים בעזרת
חוכמת־החיים שלי. אבי לימד אותי
איך להבליג, להתגבר על דברים
שליליים, לא לקחת יותר מדי ללב.
הוא היה אומר: אלוהים ברא שתי
אוזניים — אחת לשמוע, אחת לזרוק״.
היו לה תקופות, שבהן היתה
עגלגלה יותר. באחרונה רזתה .״בלי
להתאמץ באופן מיוחד,״ היא אומרת.
״אילו הייתי מתאמצת, הייתי
משמינה״.

כאדם רגיל. לפעמים, אחרי מופע,
כאשר צופים נרגשים נגשים אליה, או
כאשר מחמיאים לה בטלפון אחרי
הופעה בטלוויזיה, היא מתרגשת מזה.
״באמת,״ היא חושבת ,״אני עד כדי כך
מרגשת?״ מהופעה להופעה היא
שוכחת מה היא מסוגלת לגרום
לאנשים .״אני לא מקבלת זאת כמובן
מאליו,״ היא אומרת ,״אני מצניעה את
זה, וכאשר זה בא, אני כמו ילדה
נאיבית, והתחושה היא טובה ונעימה״.
יש לה הרבה ידידים, אבל לא מזדמן
לה להיפגש עימם לעיתים קרובות.
בבתי־קפה אי־אפשר לראות אותה.
לגביה זה ביזבוז־זמן. חבריה הקרובים
אינם דווקא מקרב האמנים, כי אלה,
לדבריה, תמיד במתח ובריצות.
יש לה שתי חברות קרובות: גלוריה,
הציירת, ועוד אחת, המתגוררת
בארצות־הברית. חברות בשבילה זו
עזרה במילה טובה ומתן תחושה
שתמיד יש מישהו לצידך, הדואג
ועוזר.
מעולם לא נתקלה בסיפור״רכילות
עליה בעיתון .״אף פעם לא נתתי סיבה
לכתוב עלי,״ אומרת שושנה ,״וחוץ
מזה, כולם יודעים שאני לא אוהבת את
הנושא ולא מתעניינת בו. העיתונאים
יודעים להעריך זאת. רכילות, לדעתי,
מורידה מערכו של האמן. את הדברים
הפרטיים אני שומרת לעצמי. בבית אני
לא־אמן, אלא אשת־בית, אשת־איש
ואמא״.

אמא הגומגת
חופש לבת

דמארי ובובות מעשה־ידיה
אשת־איש, אמא, אשת־בית

בדים וצבעים, והורתה לה לשבת
ולצייר.
דמארי התחילה את הקאריירה
החדשה שלה בעזרת ציורי טנקים —
| זה היה אחרי מילחמת־יום־הכיפורים
— יונים צחורות על הטנקים, עז
ערביה, והיא עצמה עומדת באמצע
המידבר ומופיעה לפני חיילים. למחרת
מכרה הידידה חמש תמונות, וזה עודד
את שושנה להמשיך. הבינה שקונים
את עבודתיה לא בגלל שמה, אלא מפני
שיש בהן משהו. מאז היו לה ארבע
תערוכות. כל התמונות נמכרו, פרט
לתערוכה האחרונה, שם חלק לא נמכר,
בגלל המצב הכלכלי.
היא נראית מצויין. כאשר שואלים
אותה מה היא עושה כדי לשמור על•
עור חלק כל־כך, היא עונה :״רוחצת
במים וסבון.״ התגובה היא, בדרך־כלל:
״אוי, הרי זה אסור לפנים!״ ושושנה
עונה :״טוב, את רואה איך אני נראית.״
לקוסמטיקאית היא לא הולכת, וגם לא
טורחת לשמן את פניה בקרם־לילה או
במסכת־פנים. היא מסתפקת רק
בקרם־לחות, מדי פעם.
כאשר שואלים אותה על יחסה
לניתוח מתיחת־פנים, היא אומרת:
״ניתוח? בשביל מה? איפה? אפילו
כשאני צוחקת אין לי קמטים. בעוד
עשר שנים? אראה אותו דבר. מי שנובר
— מוצא. נשים שיושבות כל היום ליד
הראי ומחטטות בפנים, מוצאות. תוך
כדי החיטוט הן נעשות מודאגות,
ומהראגה מקבלות קמטים ...הפנים
זקוקות להרבה אוויר, ואסור לחשוף
אותן לשמש. בעבר עשיתי זאת, אבל
כעת אני לא מרגישה טוב בשמש. אני
לא הולכת לים או לבריכה. לא יודעת
לשחות. אז בשביל מה ללכת —
להציג את עצמי?״
למראה הפנים, היא מוסיפה, גורם
חשוב הוא האוכל .״אפשר לקבל
פיצעונים משוקולד או מאוכל חריף
וממוגן ׳.היא אינה מחזיקה בבית
חמאה, שמנת וכדומה, ומבשלת

היא לא שנאה את עצמה כאשר
נוספו לה כמה קילוגרמים, אבל לא היה
לה נוח במיוחד. עכשיו היא מרגישה
עצמה קלה, בריאה ועירנית יותר. אשה
קטנה, שגובהה 1.57 מטר. המישקל
— היא לא יודעת. בגירחלם פוסט
כתבו עליה פעם :״אשה קטנה בעלת
קול גדול״.

^ רכילות

^ י א לא אוהבת סתם לבזבז כסף.
1 1פעם — כן אהבה, על בגדים
בעיקר. בתקופת שהותה באמריקה
קנתה הרבה כובעים, תיקים, נעליים,
שמלות, מעילים. לא מזמן הציעה לה
ידידה לצאת לקניות. שושנה אמרה
שהיא לא מרגישה רצון לכך — יש לה
כבר הכל.
האם היא מבוססת כלכלית? ״אין לי
מה להתאונן,״ אומרת שושנה ,״אני
יודעת שלאמנים רבים יש וילות. לי
אין. אנשים לא עושים חשבון כמה
עולה להתלבש יפה, להתקשט
בתכשיטים, לנסוע. רואים אותך זוהרת,
ולא מבינים מניין זה בא. דאגות
פרנסה? במצב שלנו — לכל אחד יש.
אבל מצבי טוב. אם אגיד שאין לי עוד
יתחילו לרחם ויאספו תרומות״...
אלבומים מסודרים של כתבות
וצילומים אין לה. הכל מפוזר
בשקיות־נייר, באחת מפינות הבית.
״למה להנציח, אני מתה?״ היא שואלת,
״אני לא קוראת שוב את הכתבות. יש
כאלה שאני לא קוראת בכלל. זה לא
נובע מאדישות, או מתוך הרגל
לכתבות, כפי שעלולים לחשוב, אלא
מפני שאני עדיין ממשיכה להיות
פעילה, כתמיד, אוהבת את ההווה, לא
חושבת על העבר וגם לא מתגעגעת
אליו״.
את התארים הרבים היא מקבלת
בהערכה, אבל לא מתרגשת מזה 24
שעות ביממה. בתוכה היא מרגישה

ן* תה היחידה, נאווה, עוסקת
*1בציור. הבת, שירשה את יופיה של
אמה. היא נערה שקטה וצנועה,
המתחלחלת לרעיון שתצלום שלה, או
כמה מילים עליה, יופיעו בעיתון .״אני
מצטערת שאין לי עוד ילדים,״ אומרת
שושנה ,״זה קרה, כיוון שבמרבית
שנותיי נדרתי בעולם, וזה לא היה מצב
אידיאלי כדי ללדת ילדים. מנסיון, אני
ממליצה לכל זמרת שלא תהסס ולא
תחכה. אם יש לה אפשרות — שתלד.
אם הקאריירה שלה טובה, שום דבר לא
יברח לה.״ איזו מין אמא היא? לדבריה,
״אמא שיודעת לתת חופש לבת, נ:;,,ת
לה להתבטא ולא מתערבת יותר מדי
בענייניה״.
דמארי מופיעה מדי פעם, אבל לא
מקבלת כל הצעה. רק אם האירוע
חשוב מספיק בעיניה, או מכובד
מספיק. אמנותה יקרה לה, ולעולם לא
תעשה משהו רק למען הכסף.
״קרה כבר,״ היא מספרת ,״שילדים
בגיל בר־מיצווה אמרו שהחלום שלהם
הוא שאבוא ואשיר בחגיגה שלהם. רצו
לתת לי כל סכום שארצה, אבל סירבתי.
אני לא יכולה להרוס את הקאריירה
שלי בשביל ילד או שניים״.
היא מתעניינת מאוד בפוליטיקה,
מעורה במה שקורה, אבל כאמנית אינה
משתתפת בשום מופע הקשור
למיפלגה כלשהי. היא מקפידה
להצביע — לא אומרת למי —
ומדגישה שכאמנית היא שייכת לכל
עם־ישראל .״אני לא רוצה להיות ג׳ון
באאז,״ היא אומרת ,״את המסר שלי אני
מעבירה בשירה.״
כעת, כאשר במחשבותיה ובריגשו־תיה
היא פנויה יותר, היא מחפשת את
השלווה הנפשית. נהנית מהפרטים
הקטנים בחיים, מהאור שבחוץ
ומהעציצים היפים שלה, במרפסת
ובחדר־המדרגות, ליד דלת דירתה.
אולי לא כדאי לכתוב על העציצים
בחוץ, היא אומרת, עוד יבואו ויקחו לי
אותם.
שלמה בושמי, הממשיך עד היום
לעבוד ב״ענייני אמרגנות,״ כפי שהוא
מכנה את עיסוקו, הגיע הביתה רק עם
תום הפגישה. על השאלה — איך זה
להיות נשוי לשושנה דמארי, הוא
מחייך. נראה נהנה מעצם הרעיון.
״קשה לי לענות,״ הוא אומר ,״בשבילי
היא קודם כל אשה. אשה שיש בה כל
מה שגבר מחפש באשה. הכל. מה עוד
אפשר לבקש? יש לה כל המעלות
היפות, ואני לא סתם מחמיא לה, אלא
מדבר בכנות. קשה לי בכלל לתאר
שיש בעולם עוד אשה כזאת״.

נעמי רון
במדינה מישפט
תרגיל מראה־העיניים

הנאשם זוהה פמין ייה,
בית־המישסט שיהרר אומו,
מכיוון ששוכנע
כי שערו מלא
אנשים רבים גאים בעטרת שערם
המתנופפת, אבל יעקב סבג חייב
לשערו השופע את שיחרורו ממעצר.
בדצמבר 1983 ערכה המישטרה
מצוד אחרי סוחרי־סמים ביבנה. שוטר
סמוי נשלח לשכונה לקנות סמים.
בשעת ערב הגיע השוטר, יחד עם אדם
נוסף, לבית־קפה במרכז יבנה, ומישהו
קרא ל״יעקב״ .השוטר מסר לו סכום
של 3000 שקל וביקש ממנו חשיש.
״יעקב״ ספר את הכסף, נכנס לקפה,
חזר וביקש מהשוטר עוד 500 שקל. אז
יצא אדם אחר מבית־הקפה ומסר
לשוטר חשיש במשקל של כ״ 13 גרם.
השוטר הסמוי וחברו חזרו עוך
באותו ערב לתחנת־המישטרה וכתבו
דו״ח על הקניה שערכו ביבנה. הם
תיארו את ״יעקב״ כבחור בן 24 בערך,
בעל שיער שחור ונוטה להקריח.
לקום ולהראות. כחמישה
חודשים אחרי המיקרה נחשף השוטר
הסמוי ורק אז נערכו כל המעצרים,
ויעקב סבג נעצר, בעיקבות הדוח
מחודש דצמבר. במיסדר־זיהוי שנערך,
זיהה אותו אחד משני השוטרים, שקנו
את החשיש. התביעה הגישה נגד סבג
כתב־אישום על מכירת סם, וביקשה
את מעצרו עד תום ההליכים.
בפיו של הסניגור, אלי כהן, היו כמה
טענות, אך את טענתו העיקרית שמר
לסוף. כאשר סיים את דבריו, ביקש
מיעקב סבג לקום על רגליו ולהראות
לשופט את שיער־ראשו. השופט הציץ
ונפגע. הוא שיחרר את סבג וכתב :״אם
נצרף ליתר הדברים את הספק
המתעורר באשר לתיאורו של הנאשם
כנוטה להקריח ...הרי מישקל רב להן
בשאלת מעצר עד תום ההליכים.״
התביעה עירערה על השיחרור
ובבית־המישפט המחוזי חזר הסניגור
על תרגיל מראה־העיניים. גם כאן
ביקש מסבג לקום על רגליו ולהושיט
את בלוריתו לעבר השופט. התרגיל
פעל גם כאן .״המשיב נמצא בפני,
והתיאור שלו אינו דומה בדיוק לזה
שמסרו הסוכנים המישטרתיים. הבולט
הוא עניין הקרחת. המשיב אינו נוטה
להקריח, ושערו שחור ומטופח״.
בעזרת השיער והסניגור יצא סבג שוב
מבית־המעצר.

גניבה בוזום־לב

בית־המישסט זיכה
נאשמת שלקחה כסף,
מכיוון שחשבה שזה
הכסף שנגנב מארנקה
כוכבה עדי היתה מזועזעת. כאשר
חזרה מן החצר לתוך גן־הילדים שבו
היא עובדת, מצאה את ארנקה פתוח,
וסכום של 400 שקל היה חסר בו. היא
שיחזרה את מאורעות אותו יום, והיתה
בטוחה, כי היא יודעת מי גנב את כספה.
דקות ספורות לפני שגילתה את
הגניבה, היו בתוך הגן רק אם אחת
וילדתה. האם סיפרה כי הילדה עשתה
במיכנסיים, ולכן נכנסה איתה אל תוך
הגן כדי לנקותה. מלבד האם ובתה לא
היה איש בגן.
כוכבה, שהיא עוזרת לגננת, מיהרה
לגננת וסיפרה לה את כל הסיפור. היא
ביקשה ממנה שתתלווה אליה ויחד
ילכו לביתה של האם ויקחו את הכסף
בחזרה.
.,שהבן שלד ייהרס!״ אחרי
שיכנוע, הסכימה הגננת, יפית אורן,
לבוא עם כוכבה לבית האשה. כוכבה
ביקשה לראות את ארנקה של האם,
ושלתה מתוכו שטרות בסך 400 שקל.
היא לקחה את הכסף ואמרה :״זה שלי,
ומה שנשאר זה שלו״.״ והיא החזירה
את הארנק לאם.
כוכבה העידה כי ״פלורה (האם)

הוציאה את שטרות הכסף מארנקה,
חילקה אותם לשני חלקים, ביד אחת
החזיקה 400 שקל וביד שניה 300
שקל. היא הושיטה לי את הסכום של
400 וקיללה. היא אמרה, :קחי אותם,
אם זה שלך, ושהבן שלך יידרס׳.
אמרתי לה :״אני.משוכנעת שהכסף
שלי, אבל אם את מאמינה שזה שלך,
לכי למישטרה ואם הם יקבעו שזה
שלך, אני אחזיר לך את הכסף״.
האם אמנם הלכה למישטרה
והתלוננה כי כוכבה גנבה את כספה.
הסניגורית, ליאורה פרנקל, כפרה
באשמת הגניבה של כוכבה. היא טענה
כי מאחר שהנאשמת לקחה את הכסף
מתוך ביטחון מלא שזה כספה, ומכיוון
שעשתה זאת בתום־לב, לא עברה
עבירת גניבה, ועל כן היא זכאית.
השופט הרי פס קיבל את גירסת
הסניגוריה .״משפעלה תוך אמונה כנה
— אף אם מוטעית — כי הכסף, כספה
הוא, אין להאשימה בגניבה״...
עוזרת־הגננת זוכתה מכל אשמה.

דרכי־חיים
פתיחת השער

סיצד נישאים
בקי&וצים והצעה
של שכנות טובה
אחרי ארוחת הערב החגיגית עולה
הרב מדימונה על המיגרש, ילדות
הקיבוץ פותחות בריקוד לצלילי

סניגור כהן
להושיט את הבלורית
המילים המתאימות לאירוע, פיתחו
את השער! וקיבוץ שדה־בוקר עורך
עוד חופה אחת.
כך דיווח מוסף הקיבוצים של
היומון על המשמר, לאחרונה, על
נוהגי טיקסי הנישואין בקיבוצים.
כמובן שלכל קיבוץ יש ייחוד משלו:
בפלמחים, למשל, נערכות החופות על
ראש מצוק, הפונה לים התיכון.
בהמעפיל, לעומת זאת, מובא הזוג
הטרי לחופה על גבי עגלת־הובלה
חקלאית.
יש הרבה בנות. כל קיבוץ
ושיטתו. יש המקפידים להגביל את
מיספר האורחים (בדרך כלל, עד 250
איש) ויש הנוהגים ייחוד במתנות.
ביסעור שבגליל המערבי הזוג האחרון
שנישא מעניק שי לזוג הטרי. בגבעת
השלושה,לעומת זאת, מקפיד הקיבוץ
על מה שבטוח — בטוח, ומוסר לכל
זוג טרי את ספר שיר השירים.
לא שאלה האפשרויות היחידות
לעריכת נישואין לחברי קיבוצים.
באותו גליון מובא גם סיפור־זיכרון של
יושו ממעברות, שנהג להוביל, לפני
שנים רבות, אבנים במשאית המשק
ממחצבה בטול־כרם השכנה.
ימים מיספר לפני הקרב ההיסטורי
על אל־עלמיין (נובמבר ,)1942 שבו
גברו הבריטים על הגרמנים שאיימו על
ליבה של מצריים וכמעט ועמדו
בשערי ארץ־ישראל, בא בעל המחצבה
ליושו בהצעה מקורית :״מחר יבוא
היטלר ויהרוג את כל היהודים. תעזוב
את המישפחה שלך, תהיה בן שלי
ותתחתן מחדש. יש לי הרבה בנות!״
העולם הזה 2439

הפסנובד הרטוב אחו׳ עשוה
מים שר מבור
שוטו הורקו
בוס הבסטיבר
ה־ 37 בקאן
ואז התבהוו
השמיים. האם

ך* מה דקות לפני מה שנועד להיות
^ הרגע הגדול של פסטיבל הסרטים
ה־ 37 בקאן — מעמד חלוקת פרסי
דקל הזהב -ניגש אלי ידידי המלומד
ג׳יובאני גראציני, מבקר־הקולונע
של היומון האיטלקי המוביל, קוריירה
דה לה סירה ולחש באוזני :״אני מרגיש
כאילו הייתי יהודי ״.לרגע תהיתי
על משמעות הדברים שלא התקשרו
למעמד זה. ואז הוסיף :״סגרו אותנו,
העיתונאים, בגטו, ומצפים מאיתנו
שנרקוד״.
הוא כיוון את הערתו למצב המוזר
שבו מצאנו את עצמנו, עמיתיי
למיקצוע ואני. הנהלת הפסטיבל
שרצתה להשיג תהילת־עולם וסכום
כסף לא מבוטל מכרה את הזכויות

רנושהם וטים
היו יבשים?
הבלעדיות על טקס חלוקת״הפרסים
לרשת הטלוויזיה הצרפתית אנ טן 2
שצילמה את הטקס עבור האירוויזיון,
וזה העביר את האירוע בשידור ישיר
לכל רחבי אירופה, כולל ברית־המועצות.
משום כך נשמרו הפרסים
בסוד עד לערב הגדול, שלא כנהוג בכל
שנה.
בעבר הודיעו על הפרסים לעיתונאים
בשעות הצהרים המוקדמות,
ואיפשרו להם לדווח בהקדם לכל
עיתוניהם כולל פרשנות בהתאם. לכל

\ 1הךה 11ך 1ך הלן מירן זנתה בפרס
\ 11 1111 1 !1 1 11 השחקנית הטובה ביותר
בפסטיבל קאן ,׳84 על תפקידה באלמנת שוטר הנרצח

על-ידי המחתרת האירית, בסירטו של פט או׳קונור
קאל. אהבה ואלימות מציינים גם את טירטו החדש
והענק של טרג׳יו ליאונה היה היה פעם באמריקה.
המעוניין בכך היו מספקים הזמנות
לטקס החגיגי שבאולם הפסטיבלים
הגדול. הפעם קופחה העיתונות
הכתובה שמיהרה להגיב בזעם, אחרי
שורה של חריקות אחרות ביחסי
העיתונות והפסטיבל .״אם העיתונות
לא חשובה להם, לא נבוא לכאן יותר!״
איימו הכתבים. מאחר שברור להנהלת
הפסטיבל שבלי עיתונות אין פסטיבל,
מיהרו לטייח את התקרית בכך
שהעבירו את העיתונאים לאולם
הסמוך, שם הקרינו על המסר הגדול
את.השידור הישיר של הטקס וכדי
להפיס את דעתם של העיתונאים אף
העמידו לרשותם מכשירי טלפון עם קו
פתוח לכל העולם, כדי שכל אחד יוכל
לדווח כאוות נפשו ולא יצטרך לחכות
עד הגיעו הביתה באיחור של כמה
שעות טובות אחרי הטלוויזיה. העיתונאים
ההמומים שמצאו את מכשירי־הטלפון
ליד מכונות־הכתיבה, שאלו
לפשר השימוש בהם ונענו כי זוהי
מתנתה של עיריית קאן לעיתונות.
אבל האמת היא שהמתח שליווה
הפעם את הטכס הצפוי היה דליל
ביותר. כבר שלושה ימים ריחפה
באוויר ההרגשה שהפסטיבל נגמר

־יי־ייייי

ואומנם, הצגת הגירסה המלאה של
הסרט — שלוש שעות ו־ 45 דקות —
מחוץ לתחרות, היתה בלי ספק האירוע
המרכזי המסקרן ביותר של כל הפסטיבל.
שמועות ורמזים על חילוקי־דעות
בין מפיצי הסרט בארצות־הברית
ובאירופה ועל האורכים השונים

בעיתונאי־צמרת (העולם הזה נימנה _
עם המעטים שזכו לראיון בלעדי
בהזדמנות זאת) ,כי לפני 20 יום בלבד
לקה בהתקף־לב קשה. היה זה האחרון
בשורת ההתקפים ומחלות שתקפוהו
במשך הסרטת הסרט שנמשכה כשלוש
שנים(״גם הסרט השפיע על הבריאות

| 11*1ל ״ 11דףעךדי 1ך השחקן העסוק ביותר של הבד
! 11 1 11\ ^ 1 11 #111 הצרפתי נראה בפסטיבל פעמיים -
למעלה בפורט סאגן, שזכה בבוז, ולמטה כגיבורו של מולייר, טרטיף.

בחודש השמיני: גגי״גו?
פסטיבל הסרטים כשהיא בסוף החודש השמיני

(המשך מעמוד )55
ואנשים החלו חוזרים הביתה בהרגשת
חוסר סיפוק. אולי היה זה מזג־האוויר
העכור שקילקל את כל השמחות
המסורתיות על החוף, הגשמים הצפופים
שנשפכו לארץ במשך עשרה ימים
תמימים ללא הפוגה, הקור הלא רגיל

להריונה וקיבלה מחמאות, הן בשל אומץ ליבה
ונכונותה להסתכן בהירטבות עד לשד עצמותיה והן
בשל המי שחק המעולה שהפגינה בסרט שזכה נפרס.

והיבול הקולנועי שלא היה בו מספיק
צבע כדי לרתק את מי שברח מן החוף
לאולם החשוך, ובודאי שלא את אלה
שבאו לגלות בקאן קולנוע חדש,
יוצרים חדשים או כשרונות מפתיעים.
רק אחרי שסירטם של המפיק
ארנון מילצ׳ן והכימאי סרג׳יו

ליאונה, היה היה פעם באמריקה,
הוקרן ביום ראשון בערב, בהצגת גאלה
מפוארת, עם נשף ענקי בסיגנון
הוליוודי בהשתתפות כל הגדולים
׳והיפים שהיו באותו ערב בחוף־התכלת
שבריביירה הצרפתית — היתה לכולם
הרגשה שאין יותר למה לצפות.

הרצויים לכל אחד מהם, על הדרישה מן
הכימאי להוריד שעה ואף שעתיים
מאורכו של הסרט, ועל סירובו לעשות
כן, רק הגבירו את הסקרנות. ההודעה
שתהיה רק הקרנת גאלה אחת
למוזמנים ובמחירים מפולפלים בלבד,
הכניסה את העיתונאים לפאניקה, שכן
רבים חששו שלעולם לא יעלה בידם
לראות את הגירסה המלאה של הסרט
והרי אחת המטרות בנסיעה לפסטיבל
היא ההזדמנות לראות דברים שאחרת
ספק רב אם יעלה הדבר בידך.
עוגה באדוו־מתים

הכימאי ז׳אק דואיון, שעורר את שריקות הבוז

שקספירית טהורה, חשבו רבים כי זהו זבל טהור.

^ סרט־ שיכול בהחלט להיחשב
1 1לאחיו התאום של דון קורליאו־נה,
הוא על סנדק יהודי שמגלם אותו
רוברט דדדנירו, שהוא בלי ספק
השחקן המסעיר ביותר שיש היום
לאמנות השביעית.
ליאונה בעצמו קיצץ את כמות
הראיונות שהבטיח להעניק ובחר רק

שלי לא מעט,״ אמר בראיון שאפרסם
בקרוב).
כל הדברים האלה עשו את ההקרנה
לאירוע המדובר ביותר בפסטיבל. ונוסיף
לכך את העובדה שהקהל עמר על
רגליו והריע במשך דקות ממושכות
.ובקול גדול וכמה מאמרי־ביקורת
משבחים שהופיעו באותו יום בעיתונות
האיטלקית חיזקו את ידיו של ליאונה—
והרימו את המורל של דה־נירו.
נוכחותו של שחקן זה, הביישן
מטבעו והמשתדל תמיד להיסתתר הרחק
מן החוף בהגיעו לקאן, הפכה את
ארוחת־הערב שהחלה לקראת חצות,
לאירוע בסיגנון ימי־הזוהר המפורסמים
של קאן. תיזמורת פתחה את הערב
ב״יום־הולדת עליז״ לכבוד אמו של
המפיק הישראלי, שזה היה יום
הולדתה, והמשיכה ללוות את הלילה -ן
בנעימות מתוך הסרט, פרי עבודתו של
המלחין הידוע אניו מוריקונה. כל
המי ומי, הנועזים שהגיעו מתחת
למטריות, במחלצות מהודרות, לגמו
שמפניית מאם יקרה, וטרפו פואה

גרא טריפה (מימרח של כבד אווז
בפטריות שחורות שהוא גאוות אשפי
המיטבח בארץ זו); הקרואים קיבלו
בקבוקי בושם מהודרים, מתנת חברת
תמרוקים צרפתית, ובסיום כבו האורות
והמלצרים צעדו בתהלוכה, כשהם
נושאים על כתפיהם עוגה ענקית
בתבנית ארון־מתים, ועליה נרות
דולקים, העתק של תמונה רומה מן
הסרט, שבה חוגגים גיבוריו הגאנג־סטרים
את ביטול האיסור על שיווק
משקאות־חריפים בארצות־ הברית.
למחרת כבר ריחפה באוויר אווירת
הסיום. הסרטים שהוצגו ביומיים
האחרונים, סירטו של ז׳אק דואיון
הפיראטית שנועד לעורר שערוריה
בשל היחסים הלסביים הלוהטים
המתוארים בו, נראה מגוחך וחסר כל
טעם.
סירטו של גדול בימאי הודו
סטיא׳גט ריי -הבית והעולם -
היה מיושן וילדותי בהשוואה לדברים
שכימאי זה עשה בעבר וגם הגירסה
המוסרטת של המחזה טרטיף של
מולייר, בביצוע המחודש של דראר
דפארדייה ופרנסואה פדייה היה
מסורבל, כבד ותיאטרלי לחלוטין.

אסיד תודה
והמום
ך קראת טקס הסיום כבר היו כולם
/רטובים ועייפים. ואומנם זה בא
והוכיח כי רק האמריקאים יודעים
לביים טקסי אוסקר וכי חלוקת
הפרסים כאן, כשהאירוויזיון מקציב לה
זמן קצר דמתה ׳ יותר לחלוקת
דיפלומות בבית־ספר תיכון, מאשר
לנקודת־השיא בחינגה של זוהר.
הצרפתים אמנם ניסו לגייס לענייז את
כל הכוכבים האפשריים, לאה

מאסארי ופיי דאנווי, מאריסה
ברנסון וג׳ולייטה מסינה, דירק
בוגארד ואיזאבל הופרט, טוני
קדטים ורוברט ואגנר — אבל
הכל הלר בקצב מזורז כשכל זוכה
מספיק לעלן ת בריצה לבימה, לרדת
בקפיצה מזורזת לקראת הצלמים,
כשהאור המכוון אליו כבה בעודו
בדרכו על הבימה ומופנה לבא בתור.
אשר לפרסים עצמם, כמעט כולם
נחזו מראש, וזאת גם לחיוב וגם
לשלילה. כי בדרך־כלל פסטיבל שאין
בו הפתעות אינו פסטיבל, וחלוקת
פרסים בלי כמה שריקות־בוז הגונות
היא אירוע משעמם, לדעת רבים!) .בל

ך ן \ ך 1ל ה | 1 7י ן 1אלברט פיני וז׳אקלין ביזה מטיילים
1 1 1 1 11111 11 ^ 1 ^ 1111 בבית-קברות מכסיקאי בסרט מתחת
להר הגעש, שהיה האכזבה הגדולה ביותר של הפסטיבל. אד בכל זאת זכה

הבימאי שלו, ג ון יוסטון, בן ה־ ,78 בפרס מיוחד של הוקרה על השנים
היותר טובות שידע בקולנוע. הפרס ניחם במיקצת את האמריקאים,
שכבר כמה שנים לא מצליחים לזכות באף אחד מן הפרסים הגדולים.

גם המישחק, הן של הארי דין
סטאנטון והן של נאסטסיה קיג־סקי,
היו בלי ספק מן ההישגים

המשוכללת שלו והווירטואוזיות
המופרזת שלו שאיננה מרגשת יותר.
הוא חזר על ההצגה הלהטוטנית
שהפגין בהמלביש והיו רבים שהביעו
געגועים לשחקן המחוספס והמפתיע
שהיה פעם. שחקן אחר ותיק ומנוסה
שעשוי היה לזכות בפרס־השחקן וגם
הוא לא זכה בו, הוא מארצ׳לו
מאסטרויאני. שחקן מעולה זה
הגיש הופעה מזהירה בסרט קטן ומענין
של מארקו בלוקיו, עיבוד למחזהו
של פיראנדלו הנרי הרביעי. בעיבוד
זה מוכיח בלוקיו שאפשר לעשות
בשפה קולנועית מה שאי־אפשר
לעשות בשום שפה אמנותית אחרת
וזהו הישג מרגש באמת.
פרס המישחק הגברי הוענק הפעם
דווקא לשני שחקנים מספרד,
המופיעים בשני התפקידים הראשיים
בסרט בשם הקדושים התמימים -

שהריעו באולם הסמור. שכן היה זה
הסרט שעמד משיכמו ומעלה מעבר
לכל מה שניראה כאן בתחרות.
האמת היא, שבמיקרה זה יכול היה

הנפלאים ביותר שאפשר להשיג בסרט.

שמעבר לכל שיקולים פוליטיים
ומיסחריים, המאפיינים כל חלוקת
פרסים, נעשה צדק, והסרט הטוב ביותר
קיבל את הפרס הטוב ביותר. זה גרם

המפיק אתון מילצין והבימאי סרג׳יו ליאוש 1ננו את
ההצגה בסיוטם.הזו ודה נעם באמויקה״ סה ח ת
לילה של חצות ע שאמפניה ועוגה בצוות אחו־מתיס
סירטו של ונדרס לגרוף כמה פרסים
נוספים, שכן גם התסריט שלו, שנכתב
על־ידי המחזאי״שחקן ( 08 הצוות
המובחר, ימים ברקיע) ,שסארד,

ונדרס, ביישן ונרגש, היה אסיר־תודה
והמום נוכח הפרס הגדול והאחד ואם כי
דירק בוגארד ואיזאבל הופרט שעמדו
בראש צוות השופטים והכריזו על מתן

כמובן אכזבה לאמריקאים ולצרפתים

כי כבת׳
כחודש השמיני
סראנסיסקו

ך* אמריקאים שכבר שנים לא
1 1מצליחים לזכות באף אחד מן
הפרסים הגדולים, נאלצו להתנחם
בפרס־הוקרה שהוענק לבימאי ג׳ון
יוסטון על כלל יצירתו, אחרי
שסירטו שהוצג כאן בתחרות, מתחת
להר־הגעש היה אכזבה לכולם.
הכימאי בן ה־ 78 ידע שנים טובות
יותר ויצירות כמו הנץ ממלטה
המלכה האפריקאית והאוצר י
מסיירה מאדרה ייזכרו לזכותו יותר
מסרטיו האחרונים. גם אלברט סיני
המופיע בסרט בתפקיד ראשי (היו
שראו בו מועמד לפרס השחקן) היה
מאכזב, דווקא משום הטכניקה

אוון מתים

הגאנגסטרים היהודים חוגגים
את הביטול על איסור מכירת
משקאות בארצות־הברית, מסביב לארון־מתים

הפעם, דווקא הפרס הגדול, דקל הזהב

שהוענק לסירטו של וים וונדרם

פאריס־טכסאס התקבל בחיבה עצומה
ובמחיאות־כפיים פה אחד, גם על־ידי
הקהל הגדול וגם על־ידי המבקרים

ראבאל ואלסרדו

לאגדה, סרט על פיאודליזם חסר
רחמים בספרד שבויים בידי מאליו
קאמיס ונרכש כבר להפצה בישראל.

מצב הכוכבות בעולם הוא בכי רע,
אם לשפוט לפי מיספר המועמדות
האפשריות לפרס השחקנית הטובה
ביותר בפסטיבל. הכוכבות הידועות
הגישו מישחק שיגרתי למדי, כמו זה
של זיקלין ביז ה בסירטו של יוסטון
מתחת להר־הגעש, ואילו לנאסטסיה
קינסקי שנאה לפסטיבל באומץ רב, כי
היא בסוף החודש השמיני להריונה לא
ניתן הפרס מטעמים דיפלומטיים —
כי הסרט שבו הצטיינה פאריס־
(המשך בעמוד )62

סימלי בסירטו של סרג׳יו ליאוגה היה היה פעם
באמריקה. אורחיו של המפיק ארנון מילצ׳ן התכבדו
בעוגה ענקית בתבנית ארון־מתים במסיבת חצות.

עמד מעל ומעבר לכל התסריטים
האחרים שנראו כאן. גם הצילום של
רובי מילר שהראה את אמריקה
המערבית ביופי חסר־תקדים, היה יכול
בהחלט לזכות בפרס הצילום האמנותי.

הפרס היו קצרי סבלנות ויהירים למדי,
כשהבימאי עמד והודה בגרמנית
לרשימה ארוכה של יוצרים ומפיקים
שעזרו לו במלאכה, היו כולם מאושרים.
הפעם, היתה ההרגשה הכללית

שני השחקנים הספרדיים שחילקו בי ניהם
את התפקידים הראשיים ואת פרס השחקן הטוב, מובלים לבימה.

תמרורים

לרות׳
ברי צקים!בורסה
היא מגדירה את עצמה כ״שמנמונת,
חמודה ומשוגעת לקולנוע,״ וכל *י
שהנתונים הללו מתאימים לו, מוזמן׳
להמשיך לקרוא, ולבדוק אם הוא עונה
על הדרישות שלה. כי יש לה, ועוד
איזה. תיכף תראו. לפני כן, עוד כמה
פרטים על 1002/84 רווקה בת ,32
גובה 1.62 מטר, עוסקת בעריכה
עיתונאית. היא טוענת שכסף לא
מעניין אותה, ואם אתה אחד שמדבר
כל הזמן על בורסה וצ׳קים, אין לך
סיכויים אצלה. כדי שתמצא־חן בעיניה,
אתה חייב להיות חתיך משגע וטיפוס
אתלטי, לא פחות ולא יותר. .לא חשוב
הגיל,״ היא מציינת בנדיבות. ,אבל
שלא יעבור את השלושים ״.וזה עוד לא
הכל: היא מעדיפה אותך צימחוני ולא
מעשן, ומבקשת שתצרף תמונה. .רצוי
שלך, לא של חבר,״ היא סוגרת עניין.
.ראיתי פעם סרט על שני שמנים־
מכוערים שרוצים להשתדך זה לזה,
ושולחים אחד לשני תמונות של
ידידים יפים.״ בסרט המסויים הזה היא
בהחלט לא רוצה לככב.

דיווח מליל אמש: הי א לבשה
סוודר כל-כך הדוק,שבקושי יכולתי
לנשום

ליידי עם צר״ש
( )1003/84 מציינת, בלי שום
בעיות, את גילה ,48 ,וכבר על זה מגיע
לה צל״ש. היא מתארת את עצמה
כ.אלגנטית, דקת־גיזרה, רומנטית,
אוהבת לשקוע בשיחות עמוקות
מלב־אל־לב ולהסתכל על השקיעה
בשפת־הים.״ טיפוס של ליידי, מצד
אחד, שאוהבת מיסעדות טובות, אבל

נבחר בבון, כנשיאה השישי
של גרמניה המערבית, לתקופת־ כהונה
של חמש שנים, ריכארד פון
וייצאקר ,64 ,נוצרי־דמוקרטי, מי
שהיה במשך שלוש השנים האחרונות
ראש עיריית ברלין המערבית ובמשך
שנים, קודם לכן, ראשה החילוני של
הכנסיה הפרוטסטנטית בגרמניה.
וויצאקר, בן אצילים (ובעלי טחנות־קמח)
שירת בצבא גרמניה של
מילחמת־העולם השניה כסרן (שליש
חטיבתי) והוא בנו של מי שהיה מנכ״ל
מישרד־החוץ הגרמני, שגרירו האחרון
של היטלר לוותיקאן, אשר נשפט
לשבע שנות מאסר כפושע־מילחמה.

גם אשה שובבה, שיכולה להסתובב
בשימלה זרוקה בשוק בצלאל ולאכול
פלאפל וחמוצים. היא גרושה, פלוס
שני ילדים, שכבר עזבו את הבית,
בעלת.מיקצוע חופשי בתחום שדימיון
ויצירה כרוכים בו,״ כהגדרתה. כן, היא

מזכרת מלונדון
גם ג׳ינגי׳ת. היא תשמח להכיר אדם
רגיש, אינטלקטואל, אינטליגנטי, בעל
הופעה אסתטית, ורצוי אחד שיש לו
שימחת־חיים, כזה שנהנה, אפילו בגיל
,50 לרקוד דיסקו. והכי חשוב, שלא
יהיה מרובע, סגור או בעל דעות
קדומות. יש מתנדבים?

למערכת שבועון אמריקאי, שערך
תחרות לאזרחות טובה, הגיע המיכתב
הבא. :אינני מעשן סמים, לא שותה
אלכוהול, ולא משחק בקלפים. לא

( )1004/84 כותב לי שלא היה עולה על דעתו לכתוב אלי, כי עם כל
הכבוד למדור הזה, לו יש ממפיק, תודה. אבל מה, בכל זאת אולי אוכל
לעזור לו במשהו אחר. .לפני כמה שנים ביקרתי בלונדון ״,הוא כותב,
.ובאחד הרחובות הראשיים מצאתי את התמונה הזאת. מאחרי
התמונה היו כמה שורות בעברית, רד שיש סיכויים שהמדובר
בישראלית. היא הסיפוס שלי, ואני מת למצוא אותה״.
אני מקווה מאוד שתצליח. בלי שום קשר לתמונה, יש לי הרגשה
שאם מישהי תכתוב לו מיכתב נחמד, ותישבע שהיא דומה איכשהו
למצולמת, היא תיזכה לתשובה. איד אני בכלל מעלה השערה כזאתז
בלי בעיות, כי אחרת הוא לא היה מספר לי שהוא בן ,30 גבוה
וסימפסי.

נחוג בארמונו, בצפון־מיזרח
ספרד, יום־הולדתו ה־ 80 של סאל״
וואדור דאלי, הצייר הסוריאליסטי,

מביט על נשים אחרות, ונאמן רק וכסף על בילויים. הולך לישון ב־10
לאשתי. עובד קשה ולא מבזבז זמן בערב וקם ב־ 5בבוקר. כל זה נמשך
כבר שלוש שנים, אבל חכו עד סוף
הקיץ, כשרק ירשו לי לצאת מכאן!״

גל חדש בקולנוע האיסלאמי:
בימים אלה מצולם באיראן הסרט
27,כלות ל 7 -אחים״.
חמיך השבוע

קוראים לו דרור משולם, בן
,24 והוא נראה שיגעון: גבה״
קומה, יפה־תואר, שחרחר, עם
ממה גברית על הסנטר. את
הצבא העביר בלהקה צבאית,
ובשנה האחרונה הוא משמש
כזמר״מלווה של ירדנה ארזי.
עכשיו הוא החליט להיות סולן,
והוא עומד לעשות זאת בדרך
מקורית -מופע קאבארטי. הוא
מתכוון לטייל בין שולחנות
המועדון, להיות נועז ופרובו קטיבי,
לאלתר, לשבת על בירכי
גברים ונשים וכן הלאה. בין
השירים שאימץ לעצמו הוא שיר
ההומו הידוע של שארל אזנא־בור,
ששר בזמנו אבי טולדנו.
לא, הוא בכלל לא כזה, הוא
עונה, כאשר שואלים אותו למה
בחר דווקא בשיר הזה. זה פשוט
שיר יפה ורגיש, שטצא-חן בעיניו.
הוא גם לא חושש שידביקו
לו תווית, בגלל השיר .״הכנתי לי
מראש תשובה לכל מי שישאל״,
אומר דרור ,״אומר שאף אחד לא
חשב לשאול את גילה אלמגוד
או את ענת עצמון, כאשר שיחקו
במלכת הכביש ובכביש ללא
מוצא אם הן ירדו לזנות ״.זהו,
חסכתי לכם שאלה.

נחוג 9בירושלים, יום הולדתו
ה־ 73 של טדי לוילה, ראש עיריית
ירושלים מזה 19 שנה, אשר נולד,
בניגוד למסופר עליו, לא בבירת
אוסטריה, וינה, אלא בכפר הונגרי, שבו
ניהל אביו חווה חקלאית. אך קולק גדל
בווינה, שבה היה מדריך נוער ציוני.
הוא הקדים לעלות ארצה (,)1935
נימנה על מייסדי עידגב, הקיבוץ
שממיזרח לכינרת, היה ראש מישלחת
אירגון הגנה לארצות־הברית ערב
מילחמת־העצמאות. במשך 13 השנים
שקדמו לבחירתו לראשות עיריית
ירושלים שימש כמנכ״ל מישרד
ראש־הממשלה והיה ממקורביו של
ראש־הממשלה ברובן של אותן שנים,
דויד בן־גוריון.

אשה קטנה
מחפשת אהבה
( )1005/84 מתארת את עצמה
כאשה קטנה ( 1.53 מטר) ושמנה,
שהפיוזים בראש נשרפו לה מזמן. היא
בת ,37 עניה מרודה, אלמנה המחפשת
אהבה ותשומת״לב. אתה צריך לצלצל
אליה לפחות שלוש פעמים ביום, כך
היא מודיעה, כדי לשאול מה שלומה,
ולקחת אותה פעם בחודש למיסעדה
טובה. אתה מתאים לה אם אתה גבוה
ורחב־כתפיים, לא פחות מבן 40
ומשכיל. ועוד פרט: היא מתה על
עיניים כחולות. .כי שלי,״ היא מדווחת,
.הן חומות ומכוערות.״
4 4 4
וודי אלן מספר שאשתו לשעבר
היתה ילדותית. כאשר הו א היה
באמבטיה, הי א היונה נכנסת, מתי
שרצתה, ומטביעה אתה אוניות
4 4 4
שלר

קוראיס/קוראות המבקשים
לענות למיכתבים לרותי מתבקשים
לעשות זאת תיד ציון
שם המסרסם במדור או דד
מיססר המזהה שלו 84 על
גבי המעמסה. נא לציין גם
״מיכתביס לרותי״ ולשלוח למערכת.
העולם הזה״ ,תל
אביב, רחוב גורדון .3
זאת, במובן, גם הכתובת
לקוראות/קוראים המבקשים
לפנות למדור.

ראש־עיריה קולק
מכפר הונגרי, לבן־גוריון
המתבודד זה שנתיים בארמונו, מאז
נפטרה אשתו, גאלה, אך שניאות, לרגל
יום־הולדתו, לסעוד סעודת־חג ולהתחיל
לצייר שוב.
נחוג בוושינגטון, יוברהולדתו
ה־ 90 של אלסוורת באנקר, מי
שהיה, בגיל ,79 השגריר האחרון של
ארצות־הברית בסייגון ושניהל, בגיל
,84 את המו״מ עם ממשלת פנמה,
שבסופו הובטחה לה הריבונות על
תעלת פנמה ופינויה על־ידי האמריקאים,
לקראת סוף המאה.
נחוג בציצרם, שווייץ, יום־
הולדתה ה־ 92 של ציטה, שהיתה
הקיסרית האחרונה של אוסטריה,
אלמנתו של אחרון הקיסרים לבית
הבסבורג, קארל הרביעי, שוויתר על
הכס אחרי שנתיים של מלוכה, בסתיו
.1918 ציטה, החיה בבית־אבות המנוהל
על״ידי נזירות פראנציסקאניות, מקפידה
לדפדף, מדי בוקר, בערימת
עיתונים בגרמנית, בצרפתית ובאנגלית,
כדי להישאר, כדבריה. ,בתמונה,״
נפטר בתל-אביב, ממחלת
הסרטן, בגיל ,68 משה שביט,
מראשוני ענף הריג ומפתח היצוא
החקלאי לאירופה בממדיו הנוכחים,
כמנכ״ל אגרקסקו משך 15 שנים.
העולם הזה 2439

שביט, אביה של השחקנית ציפי שביט,
היה גיזבר הסוכנות היהודית בגרמניה
שאחרי השואה, חבר קיבוץ נווה־ים
שליד חיפה, מנהל חברת־הדיג ההסתדרותית
נחשון ומנהל אגף הדיג
במישרד־החקלאות, לפני שפנה לניהול
אגרקסקו.
נפטר בירושלים, בגיל ,74ד ד
אלסרד ויתקון, מי שהיה, במשך 26
שנים שופט שמרן בבית־המישפט
העליון. ויתקון שביקש לצמצם את
זכות הגשת הבג״ץ, היה מומחה לענייני
מיסים. הוא נולד בגרמניה והספיק
להיות בטרם מדינה 12 שנים עורן־-דין
~בפרקטיקה פרטית. הוא עלה מתפקיד
של קצין סעד מישפטי בצה״ל(בדרגת
סרן) לנשיא תורן של בית־המישפט
המחוזי בירושלים עם ראשית המדינה,
תפקיד שממנו העפיל, עד מהרה,
לבית־המישפט העליון.
נפטר בטרבתריק, אנגליה,
ממחלת פארקינסון, בגיל ,77 סר מין
בטג׳מן, משורר־הכתר הבריטי, ששימש
בכהונתו 12 שנה. מישרת משורר־הכתר
נקבעה לפני 300 שנה־ ,וייעודו
של המשורר הוא לחרוז על אירועי
התקופה. האנגלים לא התלהבו כל־כך
מבטג׳מן, בנם של עושי־רהיטים
ממוצא הולנדי, אשר סיפרי־השירים
שלו נמכרו במאות אלפי עותקים כל
אחד, ובמיוחד אחרי מילחמת איי
פוקלנד, כאשר נמנע בטג׳מן מלחבר
שיר כלשהו לרגל נצחון הבריטים על
הארגנטינים.

נפטר בחדרה, בגיל ,82 עזרא
דנין, פרדסן יליד יפו ואיש ש״י
(שירות״הידיעות של ההגנה) ,שהיה
האיש שהפגיש, שלושה ימים לפני
הכרזת המדינה, את גולדה מאיר עם
מלך ירדן, עבדאללה, בבירתו, עמאן.
אחרי המילחמה היה דנין בין מקימי
בית השידור הערבי (המחלקה
הערבית של קול ישראל) ,ולאחר מכן
שימש כשגריר מיוחד לאיראן ולתור־
__ך ה, כממונה על הסיוע לפיתוחן
החקלאי.

עמיו־ם קל״ו, מרו ,.הכרטיסים הירוקים ,,שר היורדים
לקה בגידול במוח, נותח והבריא ־ והוא טוען כ׳ מתחריו
הניצו או 1השמועו!; שמת, כדי לגנוב את לקוחותיו

המת הח
בלוס־אנגילס
ך* וא היה המלך הבלתי־מעורער
נ 1של הקהילה הישראלית בלוס־אנג׳לס.
היורדים היו משחרים לפתחו
יומם וליל, הוא היה כמעט היחיד שהיה
מסוגל להשיג לכל אחד מהם את
משאת־נפשו :״גרץ קארד״.
עמירם קליין, בנם של יורדים
ישראליים שעזבו את ישראל בהיותו
ילד בן ,9הפך סיפור־הצלחה בזכות
העובדה שרכש לעצמו שם של עורר
דין היכול לארגן את הכרטיס הירוק
הנחוץ כל־כך ליורדים, תמורת סכום
כסף לא מבוטל כלל וכלל (העולם
הזה 20.8.80
בין לקוחותיו של עמירם קליין היו
לא רק יורדים ישראליים, אלא גם
מהגרים איראנייס, שברחו מהמישטר
החומייניסטי; מהגרים לבנוניים, שברחו
מהתופת של ביירות; מהגרים מנסי־כויות־הנפט,
מירדן, ממצריים, מיפאן,
מהפיליפינים ומכל מקום בעולם.
הוא השיג גרין־קארד לשחקן
הקנדי דונאלד סאתרלנד, ולזמרת
הבריטית מריאן פייתפול. הוא השיג
גרין־קארד לשחקני־קולנוע צרפתיים
ואיטלקיים, והוא השיג גרין־קארר
לעבריינים ישראליים, חברי המאפיה
הישראלית, שחלקם מצאו את עצמם
כלואים זמן קצר אחרי שקריבלו את
הגרין־קארד, מאחורי סורג ובריח. כמה
מלקוחותיו כמו, למשל, בני-הזוג
ראובן, שנרצחו ושגופותיהם נחתכו
לחתיכות ונזרקו לפחי־האשפה, לא
הספיקו לקבל את הכרטיס המיוחל.
לעומת זאת, חלק מרוצחיהם קיבלו את
הגרין־קארד בעודם ממתינים למישפ־טם.

אהג

גמעלית

שופט ויתקון
מסעד מישפטי, לעליון

נפטרה בבנגקוק, בירת
י-תאילנד, מכשל־לב, בגיל ,82 המלכה־האם,
רמביי באדני, אלמנתו מזה 43
1שנה של ראמה השביעי, אבי המלך
הנוכחי.

״ הראשון שמתה לתפקיד זה היד׳
בנגימין גיונסון, משורר ומחזאי
(וולסון, השטן הוא חסור) ,שנפטר
ב־ ,1637 ושנתבקש לחבר שיר אחד
לשנה בלבד, ליוסיהולדתו של המלך.
|-משזררי־כהר אחרים היו ויליאם
1וורדטוורת׳ ואלפרד טניסון. התואר
המדוייק של בולם הוא. המשורר
עטור זר-חדפנה; זכר לנוהג היווני
הקדום לעטר את ראשיהם של
משוררים מעולים בזר-עלי-דפנה.
העולם הזה 2439

** מירם קליין הפך הרווק המבוקש
^ ביותר בקהילת־היורדים. הוא היה
צעיר ,)33( ,מצליח, נסע במכונית-
מרצדס פתוחה והחזיק בשתיים נוספות
במוסך, קנה בית יפהפה באיזור ווסטווד
היוקרתי וחיפש כלה.
החתיכות הישראליות עטו עליו.
הוא ניהל רומנים מיקריים עם כמה
מהן, אך אף לא אחת מהן מצאה חן
בעיניו.
הוא פתח מישרד בישראל. מדי שנה
היה מגיע לכאן פעמיים ונפגש עם
לקוחותיו במלון הילטון. הוא הסדיר
לישראלים את הכרטיס הירוק בעודם
בארץ, כשהם היגרו לארצות־הברית
היה בידיהם הגרין־קארד הנכסף.
עמירם קליין הצהיר שברצונו
למצוא כלה ישראלית. כשהיה מגיע
לישראל גיסו לערוך לו היכרות עם
נשים ישראליות, אך לשווא. הוא היה
מארח מצויץ, כשהיו מגיעים מישראל
אורחים ידועי-שם, הוא היה מארח
אותם במיטב מיסעדות־היוקרה של
לוס־אנג׳לס.
לפני כשנתיים פגש במעלית
בית־המישרדים, שבו שכן מישרדו,
צעירה אמריקאית, הם התאהבו, והוא
נשא אותה לאשה. עמירם קלייז אבד

לרווקות הקהילה הישראלית. החתונה
שלו, כך מספרים, היתה מהמפוארות
שידעה עיר־הסרטים.
ואז, יום אחד, כמעט נגמר הכל.
עמירם התבשר כי אשתו מצפה
לתינוק, הוא היה מאושר, אך מיחושים
קשים בראשו הטרידו אותו, הוא הלך
לבדיקות, והתגלה כי הוא סובל מגידול
בראש.

על השתלשלות העניינים
מאז הוא כתם למערכת ״העולם
הזה״:

באפריל השנה חליתי. רופאיי גילו
כי אני סובל מגידול בצד הימני של
ראשי. עברתי ניתוח, וכעת אני מחלים,
והכל מסתדר לאט־לאט.
השמועות שהציפו את הציבור
הישראלי באמריקה, במיוחד בלום־
אנג׳לם ובניו־יורק, כאשר חליתי, היו
מדהימות. את השמועות הפיצו עורכי-
דין אחרים, ששמחו להיפטר ממנהרה
רציני שכמותי.
מייד כשהם שמעו שעברתי ניתוח־ראש,
הם הפיצו שמועה שנפטרתי. הם
ניסו לקחת את הקליינטים שלי ולנצל
את מצבי, כדי לעשות על הקליינטים
שלי כסף. הם הפיצו שמועות בכל העיר
שעמירם קליין נפטר, והציעו ללקוחות
שלי להעביר את התיקים אליהם.
פיל בלייזר, בעל תחנת־הטלוויזיה
איזראל טודיי, אמר בתוכנית־הטל־וויזיה
שנפטרתי. אני מתאר לעצמי
שהוא כעס עלי מפני שהפסקתי
לפרסם אצלו בטלוויזיה. במשך שנים
פירסמתי אצלו, כדי לתמוך בו. אחר־כך,
משראיתי שאני זורק את הכסף
לפח ושהפירסום אצל פיל בלייזר לא
מביא לי לקוחות, כי הלקוחות הרציניים
ממילא אינם צופים בתוכנית שלו,
הפסקתי לפרסם.
כך, במשך חודשים, אנשים לא ידעו
למי להאמין, ושאלו את עצמם אם אני
בחיים או שאני כבר מת. בכל מקום
שבו נמצאים ישראלים, במיסעדות,
במסיבות בכל מיפגש, הם דיברו רק על

עמירם קליין, האם הוא חי או מת.
המישרד שלי הוצף בשיחות־טלפון,
המזכירות שלי כימעט השתגעו.
הלוויה גלי גופה
** ה שמצחיק יותר הוא שמהקונ־
!/סוליה הישראלית בלוס־אנג׳לס
יצאו שמועות שמי שעובר ניתוודראש
לא יוצא מזה חי. הרבה מאוד ישראלים
באמת נבהלו והתחילו לפחוד, במיוחד
הנשים של הקליינטים שלי והן ממש
בכו ובאו למישרד שלי לשבת שיבעה,
והמזכירות שלי אמרו להן שהכל בסדר,
וזרקו החוצה את מי שלא עזבו בעצמם.
אחד האנשים בקונסוליה אמר
לקליינט שלי :״כל ישראלי שני מקבל
גרין־קארד דרך עמירם קליין, אולי
עכשיו, כשהוא מת, זה סוף־סוף
ייפסק״.
השמועות עשו להן כנפיים. לפני

פרקליט קליין וה״מרצדם״

שבוע היה פה בעיר סמי זלצר, הספר
שגר עכשיו בארץ. הוא פגש אותי
במסיבה ואמר לי :״מה זה, השמועות
האלה שאתה מת? אתה נראה לי חי
לגמרה׳
אמרתי לו שכל ״השמוקים״ בעיר,
במיוחד עורכי־הדין הישראליים, מנסים
לדקור אותי בגב, ואני מראה להם
שאני חי וקיים וגר בלוס־אנג׳לס.
ג׳ו נקש, מבעלי חברת ג׳ורדאש,
קיבל שיחת־טלפון, אמרו לו שנפטרתי.
הוא צילצל מייד לאחותי, הנשואה
לכתב הארץ שלמה שמיר, לנחם
אותה, הם מאוד התרגזו ואמרו לו שזה
שטויות. אחר־כך הוא טילפן אליי
ואמר :״אני מבין שכל הישראלים
הולכים להלוויה שלך, אבל אין גופה׳.
הוא אמר שהסיפור שלי שווה סרט,
שזה לא ייאמן איך קוברים בן־אדם
בעודו בחיים.
סיפור אחר ששמעתי עלי, הוא
שאני נפטרתי, ושהנשמה שלי חזרה
לגוף שלי, ושאני בחיים בפעם השניה,
כמו ישו הנוצרי.
סיפור אחר הוא שקליינט עשיר
שלי שכר בואינג 707 והטיס אותי
לשווייץ, לאיזה מקום שבו גומרים את
החיים בסנטוריום. סיפור אחר זה שאני
לא בחיים, ושמישהו אחר מתחזה
כעמירם קליין.
בינתיים אשתי, ליגדה, בהריון,
בחודש השישי, ואני מקווה להיות
בחודש אוקטובר לאבא. אני מרגיש
טוב והולך מפעם לפעם למישרד, הולך
למסיבות יום שישי, למירוצי־סוסים,
ומטייל עם כלבי בפארק. אני, ברוך
השם, בחיים, אבל אף אחד לא מאמין
לי, ולכן אני מתכוון להדפים חול־צות־טי
ולחלק אותן ברחוב פרפקס,
הרחוב ״הישראלי׳ בלוס־אנג׳לס, ועליהן
יהיה כתוב:

ב<אר\£1

שרית ישי

הרווק המבוקש ביותר

הילדים (למטה) :״האם אבא שד 11 מת? האם איץ ל 11 אבא? -
האשה הראשונו־ :1בחלומות הרעים לא חלמתי נ טיזיק לילדים!״
סמי בורקס :״כל מה שהם רוצים, זה רק להרוס ולסחוט אותי!״
אשתו השניו־ :1״[ 1ה לא נורא אם נ:וחגבים י לדים ! להעריך כסף!״

של ליאת מלא בגרי־עור ואוברזונים,
כשלאחי אין נעליים והוא הולך *:ץ
נעליים עם חורים. כשכל החברים
בכתה צוחקים עלינו. לי קוראים׳
״המיליונרית״ ,כשהם יודעים טוב
מאוד שאין לי כסף לטיולי כיתה.
אמא הלכה והסתבכה בחובות על
הדירה שקנינו. לפני חצי שנה אמא
הכירה גבר בשם ניסו, סוחר־מכוניות,
גרוש שיש לו שני ילדים. הוא היה
קונה לנו מדי פעם בגדים. יום אחד,
לפני כמה חודשים, אמא הודיעה שהיא
לא יכולה יותר ושנלך לאבא והוא
יקבל אותנו. ארזנו את המיזוודות
ובאנו לבית אבא. ליאת לא היתה
מוכנה לפתוח את הדלת. ישבנו
בחדר־המדרגות כמה שעות. אבא
הסביר לנו שהוא לא יכול לעשות
למעננו כלום, כי הוא בין הפטיש לסדן.
הוא נתן לנו כסף שנאכל בחוץ, אפילו
לא היה מוכן ללות אותנו. זה לא הזיז לו
בכלל. הוא צילצל לניסו והודיע לו
שיקח אותנו. ניסו הודיע שהוא מוכן
לאמץ אותנו. אבל למה? האם אבא
שלנו מת, אין לנו אבא?

ך* דלת נשמע צילצול חטוף,
4ואחריו עוד צילצול מהסס. נערה
בת 15 ונער בן 13 נכנסו ברגל לא
בטוחה והציגו את עצמם — בתו ובנו
של יצחק אלקולומברי המוכר לכולם
כאחד מבעלי סמי בורקאס. יש להם
סיפור לספר — סיפור חייהם.
הפרשה שנגולה והלכה זיעזעה
אותי, השניים ישבו נבוכים ומבויישים,
מדי פעם ביקשו באדיבות כוס מים.
שפתם עשירה, כמעט מליצית. חינוכם
הטוב בולט. הדרמה שנפרשה לעיני לא
היתה תוצאה של מישחק משכנע, אלא
סיפור אמיתי. לא קל להם לדבר.
אותות השנים האחרונות בחייהם
ניכרים בתשובות שהשיבו, הכאב
ביצבץ מכל מישפט, החשיפה קשתה
עליהם.
לראיון הגיעו לבושים נקי ומסודר,
מיכנסיים וחולצה לבנים לשניהם.
ילדים מטופחים.
בתום הראיון הסברתי לשניים
שאצטרך כנראה לדבר עם אמם, לא
אוכל להעלות את דבריהם מעל דפי
העיתון ללא אישור ואימות הדברים,
שנשמעו כמעט דימיוניים. הם הבטיחו
לבקש מאמם שתתקשר. אחרי יומיים
התקשרה האם, היא הסכימה לבוא
ולשוחח.
נכנסה אשה יפה בשנות ה־ 30 של
חייה, מעודנת ועדינה, נבוכה עוד יותר
מילדיה. גם אותה היה קשה מאד
לדובב. שפתה עשירה, יכולת הביטוי
מצויינת, ברור מאין שאבו הילדים את
חינוכם.
סיפרה הבת רונית:
נולדתי בבית־חולים דג׳אני, אז
כבר היו לנו שלוש חנויות בורקאס. כל
העסק התחיל כשהסבא היה מכין
בורקאס ומוכר אותם לקיוסקים. החנות
הראשונה היתה מול אלהמברה ביפו.
מאוחר יותר עברנו לדירה מפוארת של
שבעה חדרים בשדרות נורדאו בתל־אביב.
ההורים הפכו שלושה חדרים
לסלון אחד גרול, היה לנו חדר בסיגנון
ערבי, חדרים לנו, להורים ולעוזרת.
אני זוכרת שהורי היו רבים תמיד.
בהתחלה היה לי אבא כמו לכולם. יותר

הוזה גירושין
צנוע
^ יו ימים שהיינו יושבים שעות
( 1על המדרגות ומחכים לאבא. פעם
ברחתי לשבע שעות מהבית, כל־כך
רציתי שאבא יחפש אחרי. זה בכלל לא
עזר לי. הוא לא התרגש. כתבתי לי
שירים. הוא בכלל לא היה מוכן לקרוא
אותם. אני מתביישת לספר באיזה
שמות הוא קורא לי כשהוא עצבני. הוא
גס נורא. כל המישפחה עשתה ניתוח
אף, גם אני. שכבתי בבית־החולים
שלושה ימים. כל־כך רציתי שהוא יבוא
לבקר. כולם יודעם שאני הנכדה של
סמי בורקאס, אבל אני שונאת בורקאס,
יש לו לב של אבן.
ניסו כבר שילם שלוש פעמים
אוברדראפט של אמא. היא חייבת כסף
לכולם, לכל המישפחה שלה. והיא
נשברת לפנינו. הוא מפיץ שיש לי פה
גדול, ושאני לא יודעת מה שאני

,אבא זדק ווותט
מאוחר אבא עבד קשה וראינו אותו
פחות ופחות בבית. המריבות היו
איומות. אני זוכרת שפעם נקרעו לי
הסנדלים, אמא בקשה שיקנו לי
סנדלים חדשים ואבא צעק שאין לו
כסף. אבא היה מקלל כל־כך שתמיד
הייתי מכסה את האוזניים בידיים כדי
לא לשמוע.
הייתי בכתה ג׳ כשההורים נפרדו.
עברנו לדירה שכורה. אמא, שהמיקצוע
היחידי שהיא מכירה הוא ספרות, עבדה
עד השעות המאוחרות של הלילה. היא
היתה חוזרת הרוגה הביתה. עד
שנהרסה מבחינה בריאותית. עברנו
במשך חמש שנים שבע דירות. מדירה
שכורה אחת לשניה. עד שהגענו לבית
קטן מבודד ברישפון, שהיינו צריכים
לסנן שם את המים, כי היו מלאים
בתולעים.
לפני חצי שנה אבא קנה לנו חצי
דירה על שמנו כשהוא מכריח את אמא
לשלם את החצי השני. עד היום לא
שמענו את אמא אומרת מילה רעה אחת
נגד האבא. אבל הרגשנו שהיא

נ — 60

מדברת. אני פשוט רואה יותר מדי.

עד כאן סיפורה של רונית.
מרחיבה את התמונה טוני,
אשתו הראשונה של יצחק:

מתמוטטת, שאין לה יותר כסף לתת
לנו, אפילו לנסיעות באוטובוס.
בהתחלה, כשההורים נפרדו, יכולנו
לבוא לדירה שהיתה שלנו בשדרות
נורדאו, מתי שרצינו. אבל הכול
השתנה מהרגע שאבא הכיר את
ליאת־לאה, בחורה צעירה 23 שהיתה
מלכת־החן. אבא התחיל לספר לנו
שאי־אפשר יותר לבוא מתי שרוצים, כי
הוא רוצה פרטיות. היינו מגיעים פעם
בשבועיים לשישי־שבת.
פעם, כשהם נסעו לחדל עשיתי
טעות והזמנתי חברות הביתה. כי זו
הסביבה שבה גרו חברות״הילדות שלי,

ועשינו קצת בלגן. מאז ליאת הודיעה
שיותר אנחנו לא נכנסים הביתה, אם
הם לא בבית, כי הבית אינו תחנת־רכבת.
יותר מאוחר, באחת השיחות
איתנו, היא אמרה שהיא ידעה שאבא
היה נשוי ושיש לו שני ילדים, אבל היא
לא מוכנה לטפל בהם.
לאט לאט נעלמו כל התמונות שלנו
שהיו בבית. ליאת זרקה אותם. אחרי
שנתיים הם התחתנו. ואז התחיל המצב
להיות יותר ויותר חמור. היא סיפרה
לנו שהדירה נרשמה על שמה ברגע
שהיא נכנסה להריון, ושזה ביתה. נולדו
לנו אחים תאומים, שהם כיום בנך שנה

וחצי, לירן וליאור. כשהיינו מגיעים
מדי פעם, הוציאו אותנו מהחדר שהיה
שלנו, כי אחיה של ליאת הגיע מהצבא.
אנחנו הועברנו לחדרה של המשרתת
מקורסיקה.
כל פעם היו גזרות חדשות. לא היו
לנו בגדים. הייתי מתחננת שאבא יקנה
לי משהו, הוא היה צועק שאין לו כסף.
אחרי תחנונים קיבלנו אני ואחי עשרת
אלפים שקל בפסח לקנות לנו בגדים.
מתנות היו פעמיים בשנה בפסח וביום
ההולדת. המכסימום שיכולנו להרשות
לעצמנו, זה ביגדי טריקו בשוק.
זה כואב כשרואים את חדר־הארונות

מי שעבר הכי הרבה זה הילדים. אני
לא באתי לספר את סיפור הסבל שלי.
אני מזמן הרמתי ידיים. אין לי כוחות
למילחמה. כל מה שאגיד, יחשבו שזע!£
מילחמה של אשה נגד בעלה לשעבר,
אבל אני לא רוצה כלום. אני מוותרת,
אבל למה שלילדים לא יהיה המינימום
שהם צריכים?
אני הכרתי את יצחק כשהייתי בת
,15 התחלנו לצאת כשהייתי בת .19
הוא היה בן ,22 אחרי שנה התחתנו.
גרנו בהתחלה בבת־ים, אחר־כך עברנו
לדירת־פאר בשדרות גורדאו. יצחק לא
רצה שיגידו שהוא קנה אשה, לכן
עבדתי כספרית, ובכסף קניתי אה
הרהיטים לדירה.
מההתחלה היו צרות בנישואים, אבל
אני התביישתי מאבי, כי הוא התנגד
לנישואים. הוא ראה דברים שאני לא
ראיתי. הוא לא אהב נובו־רישים.

האשה הראשונה: טוני אלקולומברי

האשה השניה: ליאת אלקולומברי

,אני והאדמה באותו הגובה!״
סבלתי נורא, אבל ההתפוצצות שלי
היתה שנה וחצי אחרי שאבי נפטר ואמי
היתה בחו״ל. היינו נשואים כבר שמונה
שנים. באותו היום היו אצלנו אנשים,

כשיצחק הודיע שנמאס לו ממני, שאני
וקנה בשבילו(הייתי בת )32 והוא הולך
ל ...ופשוט קם והלו.
לקחתי את שני הילדים והלכתי

.זה כמו חיידק שדבק בנו!״
לבת״הדודה שלי. הוא הבטיח לי
שידאג לנו לדירה אחרת, ושלא יחסר
לנו כלום. הוא הסביר שהוא לא רוצה
למשוך את תשומת־הלב של מס־הכנסה,
לכן חווה־הגירושין יהיה צנוע.
כל־כך האמנתי לו. בחלומות הרעים
ביותר לא חלמתי אז שהוא יזיק
לילדים. זה כאילו להכניס אדם למעבה
האדמה ולדאוג לכך ששם הוא יישאר.
בהתחלה עבדתי כספרית. עמדתי
ימים שלמים על הרגליים. יותר לא
הייתי מסוגלת. התחלתי לסבול נורא
מהרגליים. ואו התחלתי למכור
תכשירי־שיער וללכת ממיספרה
למיספרה. הייתי כבר אצל שיבעה
עורכי־דין. כולם אומרים שהחוזה שלי
כזה, שזה מיקרה אבוד בשבילי.
יצחק היה בא איתי כל פעם לשכור
את הדירות. עברנו מדירה לדירה. לפני
חצי שנה לוויתי כסף מחלמיש. איך
התביישתי ללכת. זה מוסד לאנשים
נזקקים. מאז אני משלמת כל חודש
סכום של 25 אלף שקל. הדירה רשומה
על שמות הילדים, כשיצחק נותן רק
חצי ממנה. אין לי כסף לתשלומי
חשבונות החשמל והטלפון. אני חייבת
כספים לאחי ולבת־הדודה שלי, אני
והאדמה באותו הגובה. כיום, אחרי
מריבה נוראית, הוא העלה לי החודש
ל־ 55 אלף שקל.
הגבר שהכרתי מוכן לאמץ את שני
הילדים, אבל אני לא מוכנה! מדוע גבר
אחר, שעובד קשה, יפרנס את הילדים
של סמי בורקאס?
הוא לא מוכן לוותר על החדר
הערבי שבביתו. כשהילדים הגיעו הם
שכבו שם על השטיח, כשלהם אין
חתיכת ארון משלהם. צריך לראות איך
הילדים האלה נפגעו. הילד שלו
מצחצח כל היום את הנעליים שקיבל.
הוא כל־כר מפחד שהם ייהרסו.
חודשים הוא הלר עם נעליים עם
חורים. הוא הוציא לילדים את העיניים,
עד שנתן להם לחג הפסח עשרת
אלפים שקל לקנות בגדים.
הוא בוכה שהוא מרוויח כמו
הפועלים אצלו. יש לו 150 פועלים,
שייקח אחד פחות. הילדים הולכים עם

גרביים שהם בצבע הריצפה מרוב
שיפשוף. ברישפון פרצו לנו לדירה
ולקחו את הכול.
לאט לאט מכרתי את הרהיטים
מקש של הסלון וחדר־השינה. קניתי
אותם בשוק הפישפשים ומכרתי אותם
בחזרה לשם.

חביתות בטוף
החודש
ך ¥ד לפני חודשיים הוא היה בשביל
׳^הילדים האבא הטוב ביותר. לא
רציתי שהם יוסיפו להיפגע, אבל איך
אפשר, כשיש להם אבא גס־רוח כזה?
כשהילדה היתה בת ,11 היא התחננה
כמו ילדה. שאולי הוא לא יתחתו. הרי
אמא כל־כך יפה, מין נאיביות של
ילדה, והוא ענה לה :״מטומטמת, בחיים

לא תגיעי ליופי של ליאת.״ היא כל־כך
אהבה אותו.
הילדים התחילו לבוא בטענות
למה אין להם כלום. לא יכולתי
יותר. הוא נשבע שהוא יהפוך אותי
לזונה עם תעודה. אני שרופה, אני
נגמרתי, שהילדים יילחמו. לפני שנה
ניסיתי להכניס את הבן לפנימיה של
ויצו בניר־העמק. הילדים צחקו ממנו
כשגילו שהוא הבן של סמי בורקאס.
רובם ילדים מעליית־הנוער וילדים
נתמכים מלישכת הרווחה.
כל־כך התביישתי. הוא הרי תורם
לויצו בכל הנשפים. צילצלו אליו
ושאלו אם זה בנו. הוא כל־כך התרגז,
וצעק עלי למה לא אמרת שהילד
מעליית־הנוער! הילד כל־כר התבייש
שצחקו ממנו, אז הוצאתי אותו. הוא גם
לא חזק בלימודים, המורה כל־כך
ביקשה שהוא יבוא. בסוף הוא הסכים

יצחק אלקולומברי
-כל הסיפורים. ,בשקר יסודם!״-

—י הפסטיבל הרטוב —

אבא ורק אותנו

(המשך מעמוד )57

(המשך מעמוד )61
לשלם בשביל מורה פרטית והיה צועק
על הילד •מטומטם כמה אתה עולה

טכ ס ס זכה כבר בדקל הזהב
והמדיניות הטיפשית היא לחלק כמה
שיותר פרסים לכמה שיותר סרטים, או
בעצם לכמה שיותר ארצות. לכן ניתן
הפרס להלן מירן, שחקנית תיאטרון
מעולה מאנגליה, שהופיעה בסירטו של
פט או׳קונור, קאל, בתפקיד אלמנת
שוטר שנרצח על־ידי המחתרת האירית.
הפרסים
האחרים היו מעין פרסי-
ניחומים. הצרפתים, שהקולנוע שלהם
נמצא במשבר כבר כמה שנים, אינם
יכולים לצאת בידיים ריקות מפסטיבל
הנערך במולדתם, ולכן הוענק פו=מ*
בימוי לבימאי ותיק שאינו מוכר היטב
בארץ, אף שבסרטיו יש תמיד עניין
ויופי אסתטי בלתי״רגיל. זהו
ברטראן טברנייה שסירטו יום
ראשון בכפר הוא סרט נוסטלגי
ורגשני המהווה מחווה לאוגוסט
ולז׳אן רנואר, אב ובנו, הצייר
והבימאי.

אלוהים נתן לי קצת נחת כשהכרתי
את ניסו, זה לא קל לחבר ארבעה ילדים
שלו ושלי. הוא הלביש אותי. עד אז
הלכתי רק עם בינרי טריקו מהשוק.
סוף סוף אני לא צריכה להשפיל את
עצמי כדי לקבל משהו. אני לא אשכח
את הימים כשנפרדנו, אני ואיציק, רק
אם הייתי מקיימת איתו יחסי־מין הוא
הסכים לתת לי כסף.
אין לך מושג מה זה להגיע ל־20
בחודש, זה תמיד הקו האדום שלי.
מתחילים לאכול חביתות. פשוט אין לי
כסף. כמה אני יכולה לקחת מניסו. הוא
כבר שילם לי שלוש פעמים אוברדראפט
בבנק, אני כיום חייבת לדירה
ולאנשים פרטיים 30 מיליון לירות.
שנים ניסתי לפצות את הילדים. קניתי
טלוויזיה לבית ואפילו וידיאו, אבל
נגמרו לי הכוחות. כיום כל המישפחה
שלו עומדת מאחוריו. הם עובדים כולם
במיפעל.
הפעם האחרונה, כשהילדים ישבו
על המדרגות חמש שעות, הוא צילצל
לניסו ואמר שיבוא לקחת אותם,

סמי בורקאם עם אשתו הראשונה
״הוא נשבע שיהפוך אותי לזונה, עם תעודה!״
שרכשה. קשה לי לענות על סיפורי
ילדי. אני חושב שמאחורי כל אלה
עומד החבר החדש שלה, שמנסה
לסחוט ממני כספים על־ירי איומים
בעיתונות, כדי להכפיש את שמי.
•אני נותן הרבה יותר ממה שטענה,
יש לי גם שתי תוכניות־חיסכון עבור
הילדים, שאותם יקבלו בבוא הזמן,
כשיגדלו. גם אני בניתי לעצמי בית
מחדש, כל מה שהם רוצים זה להרוס
ולסחוט אותי, הם אנשים. בלי מצפון.״
ליאת אלקולומברי אשתו השניה
של יצחק מתערבת בשיחה• :האשה,
באמצעות הילדים, מנסים להרוס את
חיינו. בהתחלה הייתי כמו אמא שלהם.
הגעתי בחורה צעירה, אבל כאיזה שהוא
מקום נשברתי. היא פשוט מקנאה, היא
עזבה את איציק כשהיה בתחילת דרכו.
היא.טוענת שהיא עבדה קשה, ואילו
אני נהנית כיום מכל ההצלחה. היא
חושבת שאיציק מיליונר שאפשר
לסחוט ממנו. זה לא נורא אם מחנכים
את הילדים להעריך נכון כסף. לא יתכן
גם שהילדים יסחטו מאביהם, מסכם
ומכל יתר בני המישפחה. כל המריבות
שלנו הם רק על רקע זה. זה קשה לנו
מאוד, זה כמו חיידק שדבק בנו.״

שולה יריב

סמי בורקאס עם אשתו השניה
״הבית איננו תחנת רכבת!״
שיעשה סדר. הוא הסביר שאין לו
כימיה איתם, ושלא איכפת לו שהוא
יאמץ אותם. אני לא יכולה יותר. אני
מרגישה שאני נמצאת במסיבה של
שוטים. אני חולה כל פעם שאני רואה
* אותו. הוא מוצץ לי את הדם. הוא צועק:
•אני אחיה ברמה שאני רוצה. אף אחד
לא יגיע אליי.״ אני מרגישה שאני
שוקעת יותר ויותר באדמה. יש לי
כאבים באזור החזה, אני לא חולמת
להיכנס לבדיקות לבית־החולים, מה
יהיה עם הילדים?

עד סאן סיפורה שד טוני.
למישמע האשמותיהם של הילדים
ושל אמם, החלטתי לבקש את תגובתו
של יצחק אלקולומברי, המנהל את
עיסקי סמי בורקאס בארץ.
•כל הסיפורים ששמעת, בשקר
יסודם, עשיתי מעל שורת הדין,
כשנפרדנו, לפני למעלה מחמש שנים,
נתתי לאשתי־לשעבר חצי מערך
הדירה בשדרות נורדאו. היא פיזרה את
הכסף, נסעה כמה פעמים לאירופה
ולמצריים, אבל למרות כל זאת נתתי
לה שוב לאחרונה מחצית מהדירה

טוני אלקולומברי עם בעלה וילדיה, וביום
״אמא אינה אומרת מילה רעה אחת נגד אבאר
פרס משותף

** י שיצא המיסכן ביותר היה הבי־
^ /מאי היווני תיאו אנגלופולום
שהציג בתחרות את סירטו החדש מסע
לסיטרה. זהו סרט מסובך המתרחש
על כמה מישורים, מציאותי ודימיוני
לחליפין, על בימאי, המנסה להסריט
את קורותיו של אביו, גולה פוליטי
המוצא את עצמו בסוף חייו חסר
שייכות, חסר מולדת, קרוע בין שתי
מישפחות ואינו אדון לגורלו. כאן
הוענק לו פרס התסריט, אף שהתסריט,
היה דווקא החלק החלש ביותר והפחות
ברור בסרט קשה ממילא, ואין זו עבודה:
בלעדית שלו, כי אם היו לו עוד שני:
שותפים בכתיבתו. גם בקרב צוות־השופטים
של מבקרי הקולנוע, נאלץ
אנגלופולוס לחלק את פרס העיתונות.
אחרי מאבק צמוד בינו ובין וים
ונדרס, החליטו המבקרים להעניק.
לשניהם את הפרס במשותף.
ולבסוף, פרס הצילום הוענק לסרט
ארץ אחרת ולצלם שלו פיטר
ביזיו, ופרס ההישג הטכני המעולה
ביתר ניתן לסירטו של לארם פו]
טראייר מדנמארק — האלמנט של
הפשע (אף אחד אינו יודע מה בעצם
משמעות הפרס הזה).
מתוך המיסגרות הצדדיות. כמו
השבועיים של הבימאים, מיסגרת
שהיתה פעם הרבה יותר ניסיונית
ומרתקת והיא מקבלת ציביון קרוב
ביותר לסרטים של התחרות הגדולה,
נבחר סרט נוסף על־ידי צוות השופטים
של מבקרי־הקולנוע. סירטו של
הבימאי הבראזילי הידוע נלסון
פררזד דום סאנטוס זכרונות מן
הכלא, ואילו מצלמת הזהב, פרס
המוענק בדרו־כלל לסירטו הראשון
של בימאי, ניתנה הפעם לאמריקאי
גייס גירמוש על הסרט זר מגן עדן.
עד עצם הרגע הזה איני יודעת אם
העובדה שמייד בתום חלוקת הפרסים
התבהרו השמיים והכוכבים יצאו
זוהרים ומבשרים כי למחרת יהיה יום
יפה, מעידה על כך שאי־שם למעלה
לא היו מרוצים מן הרמה הכללית של
הפסטיבל וממצב הקולנוע היום
בעולם. שכן, פסטיבל כמו פסטיבל
קאן, המצליח להשיג כמעט כל סרט
שהוא רוצה להשיג(לבר אולי מארצות
מיזרח־אירופה שיש להן שיקולים
משלהן שלא להתיר לסרט. מסויים
לצאת מגבולות ארצותיהם) מצי־^
בעצם את היבול הקיים כיום בעולם.
לפי מה שהוצג כאן נמצא הקולנוע
היום במצב של בינוניות מדאיגה. אין
מהפכות, אין גילויים, אין המצאות ואין
גאונים. ישנם סרטים יותר טובים,
ישנם סרטים יותר מעניינים, וישנם
פחות טובים ופחות מעניינים. אבל
האם לא נאמר כבר כי הקולנוע הוא
ראי־העולם ובתור שכזה הוא נראה
בדיוק כמו העולם של היום — אי*.
גאונים ואין מנהיגים כאריזמטיים!,
ישנם מנהיגים בינוניים, טובים יותר או
טובים פחות, אבל זה כל מה שיש.
עדנהפיינרו העולם הזה 2439

,, 1פחדת להתלונן!״ אמוה הפקידה הישוארית שר
ושות מלונות שיו באמויקה, שכוטוה אחו
שהמנהל הישואר שרה תבע ממנה,,מיו בפה״

בלב,
ץ וחד בכיס

^ קרב רבבות הישראלים החיים
* ₪בניו־יורק -הפך הנושא לשיחת־היום.
בעוד שהגברים זועמים, הנשים
זוקפות את קומתן. לפתע נשכחו כל
הבעיות האחרות המטרידות את היורדים
ביבשת האמריקאית.
הכל עוסקים בסיפור אחד —
סיפורה של ציפורה מרום, שהמעביד
שלה פיטר אותה, אחרי שסירבה
להיענות לחיזוריו המיניים. בעזרת
הוועדה הניו־יורקית להגנה על
זכויות־האדם פנתה ציפורה לבית־המישפט.
בתחילת חודש מאי פסק
שופט בית־המישפט המינהלי, שהמנהל
ארז טורין, והחברה, מישרד־המכירות
של רשת מלונות שיף

וחברת צים. באחד מביקוריה בארץ
היא קפצה למישרדיו של המלונאי
חיים שיף בתל־אביב, והציעה את
עצמה לעבודה בסניף הניו־יורקי.
מרום, אשה נאה, נעימת־שיחה
ותרבותית, בעלת שיער גולש, התקבלה
לעבודה ללא בעיה. בתחילת
שנת 1980 היא התחילה לעבוד
במישרדים בניו־יורק לשימחתה הרבה.

לשלוח גס
לאחרים

ך* גיבור השני של הפרשה הוא
1 1המנהל ארז טורין. הוא בן ,34 נשוי

דחתה את ההצעה אך חשה שהמשבר
קרב.

גטיות מיגיות
משונות

ף* עבור זמן קצר שוב פנתה צי-
^ פורה לטורין וביקשה העלאה
בדרגה ובמשכורת .״את יודעת איך את
יכולה לקבל העלאה,״ אמר לה לפני י
שהודיע לה על פיטוריה.
מרוט היתה נרגשת ונזעמת מ־הצעותיו
החד־משמעיות של טורין,
והודיעה לו שהיא תדווח על כך
לישראל .״אם כד, את עוזבת עכשיו!״

?104613
8447
ב־ ׳11ז 6ז 1111141

3.״.וד!ג.4ז 6ז 04מ חוז\ 1ן׳ 361;:ז ^
0811 108110 10 1113 08306 ? 6840)12? 81111 ?113
!x30־;:0-10: 211(0X8 643X001 03016 86X6 6 1 3 001
]. 8 0 1ד* 13 1101131־ 6 001111(61ח 0ג!ק 110016
מ 00130ז ז> 2 6מ 1ק. 80ס^ס? .61284 ?08x8 3 0 8
80 46$1:1{16<1 11331: 86׳)1£ 1116 1163110ז 1ז <111יתז3 ׳ 200<1306. 8 0 4 180 0311166280 0180 3
x63)1? 101090 8311 3101 36X3131!?-83X353611 813. 813X0111.ק מ 6ק ת 6 8 6 8560 8 6 31 9283 !8
.ז 16 80 זזי 6180 0 6006
X1310 1061X0131״ 6־ 331)1 1861מ״ 06 3 3$
איי7ז7 6 0 0 , *8 16110)1 19831 8603 118 1
מ x634 14813ג!ק 5סמז 816 40 1*8 9930 86 0?6
ז! 0ק 8מ318610ת3זז # 10 60מ &זי סססx6 03866,״ 6$ו 6א *<x148 460 ¥ 0 9ס41ב 3סק 60486 !0ק 9 0.תx061 2\<1!0נג 2ט )90843
x861*8 18x2654 80431 08310.ג 04£<8! 04
81=. 813x60133:8 1834 !(0111* 886 8 6 0ק?60• 306 )11X0801 0114 01 ?(6 400X6 0 4 5
מ 0 )0 3 0 0 3 6 3־ 1ת 4102 4 8 3 0 111(3880 58
^־ 531)1 8 0 99מ ותג 010000־ 1001ז 0ד.מ 001

מס.צx31 86 תזת> 6־ז 6ק 11886ז 6 14 40 86׳י0 >€.
מג 803ז 8058 3586 )110ז x6 01 0 0 6 ? ,86ת 10010
4640x41. 8 8 6 881)1 00. 8 0 4 486 6 3 66110.ק4י
תס) 586 38868מ 8 6ץ ז 1(811 600118,86 3ס 160ת
X^806 3 1(3 0 816018־2 8 9 6 6 6 8 6 1 ,38668
861
x81־8 818 1684 804 461מ 4634 11 8690ס 4ק
.ז 16ת 30ג06x96 )1
• ז ס) 81 $ 6 0 0ע * 6 6 6 5 , 386 001181 68x0 113
£96040311?, 563 )933 11X3)1 — 30)1 486 80003, 3 6 0 331)1 8 6 40!)! 860 ״30)1 4600 1

^818 8־11
;0ס) ^41ף, .ר .׳6 )7יו־

דולארים ממעבידה, שביקש לכפות עליה מעשים
ה 1 1 1 1ךחח 1ך קטע מכתבה ביומון ניו־
1 1ב 1 1/ - 111 1/1יורק ניוזדיי שבה תוארה
מיניים. הכתבת סיפרה שהיא ניסתה להשיג את
עלילת הגבורה של מרום, שהצליחה להוציא אלפי
תגובתו של המנהל, ארז טוריו, אך הוא לא ענה לה.

בצפוף אמריקה, ישלמו למרום סכום
של לא פחות מ־ 27 אלף דולאר,
פיצויים על סבל רוחני שנגרם לה,
הטרדות מיניות שסבלה ונזק כספי
שהיה מנת חלקה בגלל הפיטורין.
זיכרונות מפורטים
** רום, נחבאת אל הכלים, אינה
*<) מוכרת בקרב קהילת היורדים, אך
סיפורה שזכה בסיקור עיתונאי מכובד
במטרופולין גרם התרגשות רבה.
ישראליות בניו־יורק כבר מדברות
אחרת אל המעבידים שלהן. רשת־טלוויזיה
גדולה מתכוונת להכין כתבה
ארוכה בעניין. מרום התבקשה כבר
להעלות בכתב את זכרונותיה, כולל
י׳ הפירוט המדוייק של מה שדרש ממנה
המעביד הישראלי שלה. בין סיפור
פשע אחד לשני, שבו מעורבים ישראלים
ביבשת הגדולה, תופס תקדים
מרום מקום חשוב.
מיהי ציפורה מרום?
היא ילידת חיפה 39 שהגיעה
לארצות־הברית לפני שמונה שנים.
מרום היא רווקה ששומרת על קשר
רציף עם ישראל. חבריה הם ישראלים
י והיא גם עובדת עם ישראלים.
היא קשורה עם הארץ גם בקשר־דם.
אחד מאחיה הוא מנעדרי פיקוד־דרום,
במילחמתייום־הכיפורים.
מרום עבדה במקומות רבים, ביניהם
הקונסוליה הישראלית בניו־יורק

ואב לשניים, ילד בן 4וילדה בת
שנתיים. אשתו יפהפיה מהממת. הוא
עובד בחברה, תחת התואר: נשיא
נציגות רשת מלונות שיף, כבר חמש
.שנים.
על פרשת יחסיה עם טורין, סיפרה
מרום שבתחילה קיבלה מטורין את
היחס המוכר: צביטה פה ושם בישבן,
שאלות מביכות, רמזים גלויים ועמומים.
בכל זאת, לא פצתה פה. היא
דחתה בעדינות אך בתקיפות את
החיזורים הקלים והאמינה שבכך הבהירה
לישראלי הטיפוסי, הבהר היטב,
מהי תשובתה לחיזוריו.
על העילה לפיטוריה ולתביעתה
הכספית, שנענתה בחיוב, היה בפיה
סיפור פחות עדין. היא ביקשה מטורין
העלאת שכר. היה לה על מה להתבסס,
הלקוחות שבהם טיפלה היו מרוצים
ממנה מאוד. שיף בעצמו קיבל אותה
לעבודה, והיא ראתה בזאת נקודת־זכות
לטובתה. להפתעה, התנה טורין את
ההעלאה בדרגה, למי שמשתכרת 325
דולר לשבוע ב״מין בפה״ ,הוא דרש
ממנה שתקיים עימו מגע מיני אוראלי
בתמורה להעלאה בדרגה.
״הייתי מזועזעת,״ סיפרה אחר־כך
מרום. היא כמובן סירבה להצעה, אך לא
רצתה לעזוב את מקום־העבודה הנוח
כל־כך. אחר״כך, כשביקשה בונוס על
עבודתה, הזכיר לה טורין שאילו היתה
נענית להצעתו, היא היתה יכולה
להגיע לבונוס של 600 דולר .״ואני
יכול אחר־כך לשלוח אותך לאחרים,״
אמר לה טורין לדבריה. היא כמובן

ציפורה המנצחת

ציפורה מרום, על רקע מודעה של
מלונות שיף, המתנוססת על קיר
במלון דיפלומט בתל״אביב מרום צולמה ליד שפת הים בתל־אביב.

במישרד הקודם. אבל טורין המשיך
לרדוף אחריה. במשך 28 חודשים היא
התקשתה למצוא מקום־עבודה מהוגן

בזנותה של ציפורה
החיפאית שסיובה ללחצי־מיו-
מדום,

״אלפי ישראליות בניו־יודק ורשת
עכשיו שאפשר לסרב לבוס!״
במישרה מראה.
כל מי שהיא פנתה אליו והציעה את
עצמה לעבודה ביקש לדעת היכן עבדה

נ)3041 $ 2 7 0 111 1יז1נ 3 \ 4מ 13ז$1111 135

\ ?נ) 6 1)130 527,000ז0נח <16<1ז 3\93ת60י) )135מ 3ווו- 01)1 \ 90ז 63ץ£ 39-
ץ 63014 04 8 86\-)>135 51111־ 4400180 [41)?)113 33 3 1תס 8 6 0010 00155100
ין מ 63<41״ X361 1ת 681)16ז ק4116)2 8831034 )164 6085,4)16 43 1144(3 .44 1 04
1404615 400.
X3611 034196, )9110־3 ^ 481־ 01ק<4 4933 013)16 40 21ז1116 3\9343 30 ,001
?() 985 )11X6)1 88 8 560X648X9 80)1 46,56X9841005 016x14 10 £08084 1980
?2X68 141X10, 0X651)1604 04 4)16 0001080
10 )160 3014, 8)16 0118X86)1 4)134 141X10 0)3)16 56X08119 8088651196
־X031 )13;858 וזז מ86 04 103480065 160(04 40 160( {(36046)801 1(80 016048
.ס 609151ק 0604 4)1X008)1004 )160 18 01004)13 00)160 )115 $ 0 0

ל ך ן *| 1ידיעה קצרה ביומון ניו־יורק טריביון, על ניצחונה
0המישפטי המפתיע של מרום. ידיעה על אותו עניין

פורסמה גם בניו־יורק דיילי ניוז וכן בעיתונים עבריים בארה׳ב.
אמר לה טורין ואף אחז בתיקה ואיים
להשליך אותו החוצה .״התקבלתי
לעבודה על־ידי שיף עצמו, ואגי רוצה
שתדבר איתו לפני שאתה מפטר אותי
ללא סיבה ״,אמרה לו מרום. תחינותיה
לא הועילו והיא מצאה עצמה בן־יום
ללא־עבודה, מושפלת ונפגעת.
מרום, שבאה לארצות־הברית בעיק־בות
אהבה, שלימים הפכה נכזבת, היתה
במצב־רוח רע מאוד .״הייתי אובדת
עצות, אך פחדתי להתלונן, גם לא
ידעתי בפני מי,״ היא אמרה אחר-כך.
הפיטורים נעשו ב־ 18 בפברואר השנה,
שנתיים כמעט אחרי שהתחילה לעבוד
במישרדי רשת שיף.
היא החלה. מחפשת עבודה במיש־רדים
אחרים, וניסתה לשכוח את החוויות
העגומות שהיו מנת־חלקה

למחרת היא כבר פנתה לוועדה להגנה
על זכויות־האדם. התביעה הוגשה ב־25
באפריל .1983 ,במשך שמונה ימים

קודם לכן. כאשר המעסיק החרש היה
פונה לטורין, הוא היה מקבל מידע כה
מפוקפק, שהוא העדיף לא להעסיק
אצלו את מרום. בן־לילה הפכה ציפורה
ליצאנית, בעלת נטיות־מיניות משונות,
לא אמינה ולא מיקצועית.
עדות מפדעת
ך• ישועה באה במיקרה. כשי
1היא חיה מקיצבת אבטלה, מיואשת
ומאוכזבת מהחלום האמריקאי,
היא צפתה בתוכנית טלוויזיה לילית
ברשת אי־בי־סי שעסקה במתן עצות
לנשים המוטרדות מינית.
מרום צפתה בתוכנית בדריכות.

רצופים בחודש יולי בשנה שעברה
שמע השופט את העדויות, ביניהן
עדות של ישראלית אחרת, רווקה בת
,25 שעבדה אף היא במישרד. עדותה
של זו היתה מכרעת, והבהירה לבית־המישפט
מה מתרחש במישרדי־וזמכי־רות.
1200
עמודי פרוטוקול בכתב־יר
צפוף מולאו בסך־הכל. בתחילת חודש
מאי האחרון נתן שופט בית־המישפט
המינהלי של הוועדה להגנה על
זכויות־האדס את החלטתו 27 .אלף
דולאר פיצוי על סבל, הטרדות, הוצאות
רפואיות ואובדן חודשי עבודה כה
רבים.
בהמשך לכך חייב בית־המישפט את
החברה ואת טוריו להפסיק לאלתר כל
פירסום משמיץ כנגד מרום, בכתב או
בעל־פה.
כשהיא שמעה את פסק־הדין אורו
עיניה .״זהו ניצחון של כל אחד. כל
האנשים, בייחוד הנשים,״ אמרה מרום.
״עתה אני רוצה לפתוח פרק חדש בחיי
בניו־יורק.״
השופט התיר לטורין לערער על
פסק־הדין עד תחילת חודש יוני.
עירעור זה יכול להתבצע רק בפני
בית־המישפט העליון של מדינת ניו־יורק.
רבים
בניו־יורק ממתינים לשבוע
הראשון של החודש הקרוב, כדי לראות
אם טורין והחברה יממשו את זכות
העירעור שניתנה להם. הסיכויים כרגע
אינם ברורים. אך בכל מיקרה, העניין
הפך שיחת היום .״עכשיו היא כבר לא
צריכה לעבוד, אחרי פירסום רב כל־כך,״
אמר עליה ישראלי אחד. חברו
הוסיף :״אבל אנחנו כבר לא נוכל יותר
למזמז את הפקידות שלנו.״

לשרותו: בימים ג /ד /ה׳ ־ עד 10 בלילה י

עובדות פיקנטיות:

נקניק פיקנטי הוא נקניק
:מהבוקר. יש טרי ממנו?:
את נקניק פי קנ טי מייצרים 24 שעות כיממה -רק כדי למכור לך אותו למחרת כחנות המפעל
טרי לחלוטין נקניק פי קנ טי הוא היחידי בישראל שלא עולה על משאיות ומובילים. היחידי שאינו עובר
ידיים. אינו ״מסתובב״ בדרכים. אינו נרקב בשמש. בחום. במחסנים, בבתי קרור ובמסדרונות של
״רשתות שיווק״ .עובדה.
מי שנא רואה איך בבוקר ״נגמר״ הנקניק של הלילה.

יכול ל היו ת נקניק טרי יותר?

את נקניקי פיקנטי מייצרים
ואורזים מול עיניך.

ש נק מ מנו

קח עט, ורשום
כאן כמה שילמת
היום עבור הנקניקים
שקנית היכן שקנית:

נקניק פי קנ טי היא היחידי בישראל המיוצר ונארז מול עיניך.
עובדה מי שבא -רואה במו עיניו. רק בפיק גטי אתה רואה כמו ע־ניך מה אתה קונה -ומה
אחה אוכל. איזו שליטה יש לך על נקניקים אחרים של פירמות אחרות ,־ איך אחה יכול להיות
בטוח מה אתה אוכלי
ובכן. י כו ל ל היו ת נקניק נקי יותר מנקניק פי קנ טי?

נקניק פיקנטי עולה ר 1/עד
חצי המחיר. יש זול ממנו?
המכירה

עכשו השווה למחירי
פיקנטי(בטבלה מימין):

פיקנ טי
ה שומר
; 990. , 102ב״ב
• 1 שופי-סל : 60 - |1נ
הי-איס

: 1249-

זהו מדד יוקר הנקניק לחודש מאי: כל מחיר שתשלם מעל למחירי פיקנטי -הוא מחיר מיותר
ומכוזבז. אץ לו הצדקה.
איך אנחנו עושים אר. זה? פשוט מאד: חוסכים את הוצאות ההובלה. הנסיעות. פרסום יוקרתי.
עמלות סוכנים. הוצאות מימון ופער התיווך של רשתות השיווק. לפי כך יוצא שבחנות המפעל
של פיקנטי אתה קונה פי שנים ופי שלושה נקניקים וסלטים מאשר ככל מקום אחר בישראל.

יש עיסקה מו צלחת מזו?

המסקנה: תפוס עכשו
מונית ספיישל ובוא
לפיקנטי.אתה עדיין חוסך
כסף רב ומקבל הרבה
יותר נקניקים וסלטים .

נקניק פי קנ טי -עיסק ה טוב ה. ברא ונ ח תוך י

בית פיקנטיהשומר ,102 גני־בדל״טל 774865 .
ימים: א׳ ב׳ מ־ 7בבו קר עד 7בערב
ג׳ ד׳ ה: מ־ 7בבו קר עד 10 בליל ה
יום ו׳ :מ־ 7ב בו קר עד 4.30 אחה״צ

!בבט

חז ד חזז ל ^

מאתמאירתדמ 1ר

פצצח־הזמן הבנקאית
מי שקורא עיתונים קרא בוודאי ידיעה על
הבנק התשיעי בגודלו בארצות־הברית, קונ־טיננטאל
אילינויס, שכדי לתאר את גודלו,
__ נאמר שהוא שווה לכל הבנקים בארץ יחד.
בקיצור, מספיק גדול. ובכן, הבנק הזה נקלע
לצרות, הוא הילווה יותר מדי. למי? ללקוחות,
כמו מדינות באמריקה הלטינית ועוד כמה
חברות־ענק שהיו בקשיים כספיים.
בקיצור, הבנק היה בצרות. רבים ידעו, אך לא
ידעו איזה צרות. מישהו בטלוויזיה התבדח על
חשבון הבנק וכבר למחרת הזדנבו בסניפים תורים
של לקוחות מודאגים, שביקשו להוציא את
כספם.

זה אולי מזכיר לכם משהו. באוגוסט
וגם ססטמבר שנה שעברה, נראו תורים
ארוכים של לקוחות הבנקים ליד סניפי
הבנקים, כשהם מוכרים מניות של
הבנקים וקונים מטבע־חוץ. זה כבר קרה
בארץ. בקיצור, קנו, קנו, עד שהבנקים
ראו שהקופות מתרוקנות, וביקשו את
עזרת הממשלה. כלומר, צעד אחד לפני
פשיטת־רגל בפועל, סגרו את הבורסה.
ושוב אי־אפשר היה למכור מניות של
הבנקים. והסיפור ידוע.
נחזור לרגע לבנק האמריקאי. הנהלת הבנק
נבהלה, ועוד איך. מכיוון שמדובר בבנק גדול,
ולא באחד מ־ 28 הבנקים הקטנים שפשטו את
הרגל בארצות־הברית בשנה שעברה, נחלצו
הבנקים הגדולים לסייע לבנק הכושל. גם החברה
לביטוח־פקדונות־של־מפקידים נחלצה לעזרת
הבנק. בסר הכל הזרימו לבנק שיבעה וחצי
מיליארד דולר, כדי שיוכל לעמוד בהתחייבויותיו
ולשלם לכל לקוח את כספו. ועוד הערה:
בארצות־הברית כל לקוח של בנק מבוטח,
אוטומטית, עד 100 אלף דולר. ובכן, הבנק היה
על סף פשיטת־רגל, ואלה שנחלצו לעזרתו דרשו
לפטר את מנהלי הבנק וחברי מועצת־המנהלים.כך נעשה(ראה הגלופה) .המנהלים שילמו את
מחיר כישלונם, שם.

פה, כפי שאתם יודעים בוודאי, לא
קרה כלום, כמעט. הממשלה לא סייעה
לבנקים, היא פשוט נטלה על עצמה את
ההתחייבויות שלהם, אחרי שדפקו את

בעלי המניות הבנקאיות וכיסחו להם
כמחצית מערכם.
אנחנו, והממשלה שאנחנו מפרנסים
ממיסינו, היצלנואת הבנקים מפשיטת־רגל
ומה שעוד מוזר במיקרה הישראלי,
שמנהלי הבנקים, יש להם טענות נגדנו,
לקוחותיהם. יש להם מזל שהם (מנהלי
הבנקים) חיים בארץ הקודש, אחרת היו
עפים כמו טילים מכיסאותיהם, וכאן
נגמרת ההשוואה עם אמריקה,

אדוו1ת-צהר>ים
על חשבון הבגק

אבל, זהו כונם־נכסים מוזר ביותר,
הוא עוסק רק בדבר אחד: הזרמת מאות
מיליוני דולארים לקופת הבנקים וסיוע
עקיף וישיר להישרדותם. תרשמו
לפניכם, זה לא יעזור, פצצת הזמן
הבנקאית תתפוצץ במוקדם או במאוחר,
לפני הבחירות או אחריהן. ולא
חשוב מי יהיה בשילטון.

אני מוכרח להעלות בימים טרופים אלד״ של
ערב בחירות, עוד שאלה על סדר היום.

לפני שאני ניגש לפרק ב׳ ,אני מבקש להשיב
על שאלה של עמית. מה יש לד נגד הבנקים? הוא

05 (135 )311011 10־5 5(131י 10ח ) 1110113ס ססדזק 3 0 ^)1001108 351110
111 (10׳*\ 5 3 § 0 ; 11ז 03ץ ) $42 ^ 111100ס 310 סק 001 3־3^00101 $10 ) 1
( 301 זס׳גס 11051 1) 0 ( 0 ) 1000)31 11110015 15 0019 )31000
8301531100 31 31011001 $9-10 3־ 01־00801־1) 11 3 5) 1 0101^0
(10 1( 10118(11׳*\ 4051 0 ) 1(10 1(3010׳5 013038015א 5)1310.
^, 10011101108 1110 0113110130׳\\0 ( 011000131 11110015 50 10
11(1 ) 11011 | 0 ((5׳\\ 310( )01 111011 0115131005ק ץ 301ס(131/0 311
911 1135 מזמייייייא*<* 81*8 *)*41*1ג 1 0 0 0 0 2 1 0 5 5
3 0101081113) 100 1( 111. ^(11815) 110ס) 0511100 קק 000010 זזז!זזמ?5
0 1035005. ? 115), 0 0 0 )1000)31 0050 , )01ק!008 105׳\1
)3081£01 1( 3010108־( 101( 10015 5)001 )! 001 )110 010ק ׳11110015
)סס 51)5 3001 10001108 ) 11001 011),סקס 01 חי ) )310108ס 1( 11510055
-־ 1וזמר 1ר ו ^ רדוז ^ /גרזו ססתו ^ מ ־ ו

הם שילמו את המחיר
איד זה שעובדי מדינה יקבלו שכר
של מאה אלד דולר ויותר לשנה?(למי
שמתקשה, המדובר בעשרים מיליון
שקל).

מי לא היה מועידה הכלכלית״ שהצליחה כפי שאומרים דובריה? שמעתם על חברה בשם
אולימפית אנד יורק! הבעלים שלד״ יהודים טובים באמת, לא היו. ועכשיו תסתכלו על הגלופה
המצורפת. החברה הזו גייסה במכה אחת, באורח פרסי, משכנתא על סר של 970 מיליון דולר, פי
כמה ממה שמגייסות ממשלות בשוק־הפיננסים הבינלאומי, וכל זה בשקט. בעזרת חתם אחד:
סלומון ברודרס אינק. משקיעים מוסדיים היו מוכנים להלוות לחברה סכום עתק. מנהלי ובעלי
החברה הם האחים רייכמן מקנדה. הנחשבים לגדולי הקבלנים הפרטיים בעולם ומגלגלים
1רבים. הם לא באו לוועידה הכלכלית. חבל.

$970 ,0 0 0 , 0 0 0

הקטע, מידיעון כלכלי אמריקאי, מספר כי
אחרי ששערי מניות הבנק נפלו מ־ 42.75 דולר
ל״ 10 דולר, הודחו רוב המנהלים, כולל יו׳׳ר מועצת המנהלים, שהביאו את הבנק לשפל.

י ׳ י ו בוועידה!

יש שאלות? ייש. ובכן, מעשית ועניינית
הבנקים הם היום בשליטה מלאה של הממשלה.
רק רגע. מי שהוא שואל למה? כי כל פושט רגל
זוכה לכונס־נכסים ובמיקרה שלנו, זו היא
ממשלת ישראל, באמצעות חברה הקרויה מ׳ י׳
נכסים(מ׳־ממשלת י׳־ישראל).

13כןוחץ 0 1

1 9 3 9 6ז5 ! 1\/10־ 01311^11ז 6ו ד1ודו 0 0

1x10 6 )3 )65ח 9ח 0311ה
116 1999
* 81ח0תו 5310
*011161
סח! 8

שואל, ראו אותך אוכל ארוחת־צהריים עם
המנהלים, הוא מוסיף. מה רע לאכול צהריים על
חשבון בנק? ובעיקר כשאני יכול לשמוע מדוע
אני טועה, לדעתם. ולהסביר להם שהם טועים
ולא אני. לעזאזל, מה אתה רוצה שאגי אוכל
צהריים על חשבוני? אני לא מנהל בנק ולא מקבל
את המשכורת פעם בשנה, בתחילתה. ולי גם אץ
חשבון הוצאות. ולגופו של עניץ, מי שנכשל
שישלם בכיסאו, כמו באמריקה.

מגהל הבנק
מתחיל להזיע
בשבוע שעבר׳סיפרתי לידיד סיפור בנקאי.
תאר לך שאתה נכנם לבנק, כל בנק, מפקיד אצל
הטלר(כספר, בעברית טובה) שליד הקופה, נניח
10,000 שקלים במזומן, מקבל קבלה עם חותמת
הבנק והתארין־ ועם חתימת פקיד הבנק. יפה.
אחרי כמה שבועות אתה מקבל הביתה את
דף־החשבון, מחפש את ה־ 10,000 שלך, ואין. אתה
מתרגש ורץ לסניף, לאותו פקיד ושואל, מה קרה?
הוא מרגיע אותך: סתם טעות של המחשב, מה
אתה דואג?

מה אפשר לעשות, המחשב טעה,
אתה חושב לעצמך ושואל, אז מה יהיה?
אץ בעיות, משיב הטלר, בדף־החשבון
הבא, יהיה תיקון. עוברים עוד כמה
שבועות, מגיע דף חדש. ושוב לא
מופיע הזיכוי של ה־ .10,000 אתה
מצלצל לבנק והפקידה אומרת לך שזה
לא יכול להיות והיא כבר רושמת את
העניין, היא תבדוק אישית והבל יהיה
בסדר.

עוד כמה ימים עוברים ואתה מחליט שאולי
כדאי לגשת לבנק. אתה ניגש, מחפש את הפקיד
שלד. הוא איננו. קורה. אתה ניגש למנהל הסניף,
מספר לו את העניין, מראה לו את הקבלה על
הסכום שהפקדת ומתחיל לטעון נגד אי־הסדרים
הממוחשבים של הבנק. אתה תובע אישור מיידי
על הכסף, ריבית, הצמדה ודמי־בושה. גמרת.
המנהל מתחיל להזיע(המזגן עובד) .תשמע, הוא
אומר לך. יש לנו בעיה. הטלר שעבד פה ולקח
ממן־ את הכסף, לקח את הכסף לכיסו וברח
לחדל. אתה לא הראשון שמתלונן. מסרנו את
העניין למישטרה ומתנהלת חקירה.

בסדר, אתה אומר לו, אבל מה עם

מה מזכרים
לאמריקאים?
אתם בטח חושבים ששיא״התוכמה זה למכור
מקררים לאסקימואים? טעות. יש דבר חדש. וזה
באמת יכול לקרות רק באמריקה. תנסו לנחש
מהו הפריט החם ביותר הנמכר בכולבו בלו-
מינגדיליס בניו־יורק. לא תצליחו. אל תנסו.
הלהיט בכולבו הגדול הוא קרח. לא סתם קרוץ
אלא קרח מקרחון בן מאה אלף שגה שהובא הישר
מגריגלנד. והוא, הקרח, נמכר בשקיק, המכיל
קילוגרם אחד קרח נקי, במורד של שבעה דולר
.בלבד.
הקרח הזד״ אומר דובר הכולבו, יספיק
לחמישים גביעי מרטיני וקצב התמוססותו יהיה
ארוך מהרגיל, למעשה כפול בזמן מאשר קצב
התמוססותו של קרח רגיל. הקרח בן האלמוות,
ייבקע בגביע המשקה נצורה שקסה יותר
ואלגנטית יותר. עובדה זו מקורה באוויר הדתוס
הקרח הקדדווד גם בריא יותר> .ד מקורו נמים
הבריאים ביותר. שקפאו הרבה לפני שהזיהוס
המודתי הגיע אל תופי גריגלנד.

הכסף שלי, אני מסרתי אותו לבנק, יש
לי קבלה, תחזירו לי את הכסח. תחלדו
כמה שאתם רוצים. תשמע, אומר מנהל
הסניף, אנחנו מבררים עכשיו אם אנחנו
מבוטחים נגד גניבות מסוג זה. לא
תהיה בעיה, תקבל את הכסף. נברר
ונודיע לך.
אתה המום. לא מבץ. חושב לרוץ
לעורך־דין, לכתוב מיכתבים למבקר-
המדינה (שאין זה בסמכותו) ,למנהל
הכללי של הבנק, לבנק ישראל, לראש
הממשלה, לכולם.
אתה חוזר הביתה, מספר לאשתך(אם יש לך
כזו) את כל הסיפור והיא אומרת: לא יכול להיות,
מה זה, לוקחים לך את הכסף בבנק עם קבלה,
ואחר־כך אומרים שהפקיד שלהם גנב והם לא
אחראים. מה זה, ג׳ונגל?

הקבלן הפסיד
מחציה פספו
עכשיו אנחנו מגיעים לסרק שלישי.
בחודשים האחרונים מתרבים, וזה
הניסוח הנבת, מיספר המיקרים שבהם
פקיד מוסמך של הבנק, עושה מעולות
בשם הבנק, מועל וגונב את כספי
הלקוחות וכשאלה באים לבקש את
כססם, אומרים להם, הפקיד לא היה
מוסמך. הוא זייף, הוא רימה וכל מה
שאתם רוצים. אנחנו (הבנק) נבדוק,
אבל לא מבטיחים כלום.
כדי להוכיח את הדברים, אביא שלוש
דוגמות, שלגביהן יש מיסמכים ועדויות.
יש בנק אחד, לא מהגדולים, שהמניות שלו
נכללות בהסדר, וזה חשוב, שהמחשב שלו, יש לו
נטיה כרונית לטעויות לטובת הבנק. שאלתי
מומחה למחשבים, אם אפשר לגרום בתוכנית
מחשב לטעויות ל״צד הנבוך. אפשר, הוא אומר.

אמר לי לקוח גדול של הבנק, אני
מחזיק פקידה מיוחדת שעוברת בל
החודש רק על דפי הבנק, ותאמין לי, הוא
אומר, שכל חודש היא מרוויחה את
משכורתה השנתית. אבל, הוא אומר,
כמה אלפים לא בודקים את הדפים.

והנה עוד דוגמה, עם בנק שהוא לא גדול, אבל
מניותיו בהסדר. מנהל סניף של הבנק, באחת
מערי־השדה, נתן מיכתבי ערבות של הבנק לאחד
הלקוחות. זה מסרם לחברת־מימון, בשם שלום,
שתמורת כתבי־הערבות הלוותה לו מיליוני
רולארים. כשהגיע זמן־הפרעון והלווה לא שילם,
פנתה חברת־המימון לבנק שערב ללקוח. התברר
שמנהל הסניף נעלם, לאחר שהתברר שמעל.

הבנק טוען: הוא (מנהל הסניף) לא
היה מוסמך לתת בתבי-ערבות בסכומים
כאלה, הוא זייף, הוא מעל.

ועוד סיפור, באותו בנק, אבל בעיר־שדה
אחרת. מנהל הסניף שיכנע קבלן אהד לרכוש
מניות של הבנק, כדי לקבל ערבות שנזקק לה
כדי לקבל מיקדמה על עבודות שעמד לבצע.

אחרי חודשיים ביקש למכור את
המניות הבנקאיות ולקנות מט׳׳ח. הבנק
סירב. חזר ודרש, מילא טופס מכירה של
ני״ע אצל פקיד ניירות-הערך בבנק, אך
זה סירב, על פי הוראת מנהל הסניף
לבצע את המכירה. אחרי יומיים נסגרה
הבורסה. הוא הפסיד כמחצית מכספו.

_ הנדון

״אני לא רוצה להיות מיפלצתו־
(המשך מעמוד 129
שנאו דתיים כמו שהגויים שגאו יהודים. חשתי
על בשרי את השינאה הזאת של החילונים. הם היו
מתנהגים אליי בצורה מכוערת, נטפלים אלי,
״איפה יופלה?״ מה אני יודע איפה יוסלה, הרי זה
היה העניין של החרדים, אבל הציבור החילוני
עשה הכללות.

• אתה באמת חושב שהיחס של
הציבור החילוני לדתי היה אנטישמי, זה
לא קצת חריף מדי?
בכלל לא! זה היה יחס אנטישמי של ממש, ואז
בידי הנוער הדתי נותרה רק אפשרות אחת —
לאגור כוח ויום אחד פשוט להתפרץ ולהוכיח
שזה לא נכון, שמה שאומרים על הדתיים זה לא
נכון. אז החרדים הסתגרו במחנה שלהם. הדתיים
הצעירים הרגישו בעסק כמו גלגל חמישי. למרות
שהקימו קיבוצים, הם לא היו בעסק בצורה
מסיבית. והם חברה טובים, אמביציוניים. ולכן הם
מסוכנים בעיניי, כי הם לא נהנתנים.
גדלנו על כוח המגן העברי, וכשהעליבו
אותנו, רצינו להוכיח שאנחנו לא פחות טובים
מהקיבוצניקים החילוניים, ואמרנו — נראה לכם,
אנחנו הכי טובים, אנחנו נלך ליחידות הכי טובות
ונהפוך למפקדים הכי טובים, ואז כמו מתנה
משמיים, באה מילחמת ששת הימים, והנוער
הדתי התחיל להוכיח את עצמו.
בוגרי בית־ספרי, כ־ 40 אחוז התפקרו 30 אחוז
המשיכו כמו הוריהם להיות אנשים דתיים ציוניים
מתונים, והיה גרעין של 10 אחוז, גרעין נוקשה,
שחיפש משמעות ותוכן, שחיפש סדן לפטיש
שלו, ואלה לא רצו לשרת ברבנות הצבאית, הם
חיפשו להראות שהם לא סמרטוטים, הלכו למרכז
הרב ושם נוסד בסיס רעיוני ריגשי.

• אהה אומר שגוש־אמונים נוסד
בגדל שהנוער הדתי רצה להוכיח אה
עצמו?
לא רק. גוש־אמונים צמח גם על בסיס
הגעגועים האמיתיים של אנשים למחוזות
ילדותם. את יודעת מהו אלון שבות? זהו האלון
היחיד שנותר בגוש עציון. ילדי הגוש היו הולכים
עם הוריהם במשך שנים לנתיב הל״ה ומשקיפים
על גוש עציון. על הגעגועים האלה צמח הגוש,
ולכן הוא מסוכן. לכן גם קל להבין עד כמה
מסוכנים הגעגועים של הפלסטינים. אמרתי לחנן
פורת — כמה זמן גרת בגוש עציון ותראה איזה
געגועים אדירים אתה חש, אז שהפלסטינים לא
יתגעגעו למחוזות ילדותם?
החבר׳ה האלה, הנוער הדתי שהרגיש מקופח,
שחלקו התגעגע למקומות שהיו בידי הירדנים,
זה תסס בתוכו, ואז נוצר בסיס לעניין ועל הבסיס
הזה פרצה מילחמת ששת הימים ונפתחה אופציה.

(המשך מעמוד )8
תהליך הגאולה אומר, שהמדינה היא חלק
מתהליך הגאולה. תחנה די נחותה, תחנה הכרחית,
אבל לא מוחלטת. והתהליך הולך כך:
ארץ ישראל צריכה להיות כולה יהודית, גם
לא־יהודים יכולים לגור בה, אבל בתור גר ותושב,
בתנאי שידעו שהם נחותים וייחשבו חוטבי־עצים
ושואבי״מים, כמו הגדעונים בעבר.
בתהליך הגאולה אין מקום לעבודה זרה, ולכן
יצטרכו לגלח מיסגדים וכנסיות.

• אתה מדבר ברצינות?
בשיא הרצינות.

• והם באמת מאמינים שהם יכולים
להפוך את הערבים לחוטבי־עצים
ושואבי־מים ולהרוס כנסיות ומיסגדים
בדי לקרב את תהליך גאולת עם ישראל?
הם באמת מאמינים בזה, וכאן טמונה הסכנה.
עד היום זה היה בתחום הפנטזיה, חזון אחרית
הימים. כעת הם מנסים להגשים את הפנטזיה ולא
מבינים שזו פנטזיה. כמו למשל אותו הגבר
החולם לדפוק את כל הנשים בעולם, אז הוא
חולם. אז מה — הוא יתחיל להרוג את כל הגברים
ויכניס נשים למחנות ויעשה בהן ככל העולה על
רוחו? לא, הוא לא יעשה את זה, אפילו אם הוא
חולם על זה, כי זו פנטזיה.

• והמחתרת הוקמה כדי לזרז את
גרוש הערבים, כדי להרוס את בתי
העבודה הזרה?
בדיוק. ואסור לשכוח דבר נוסף — כולם
בתהליך הגאולה יקיימו תורה, לא יהיו אנשים
חילוניים.

• סוף הדמוקרטיה.
ברור שאין דמוקרטיה. אין שילטון־רוב. מה
שחשוב הוא להקים את בית־המיקדש בהר־הבית.

• ומי יהיה השליט?
בשלב המוקדם המלך.

• הם רצו לזרז את הגאולה?
לדחוק את הקץ, שהוא אחד האיסורים
הגדולים בדת היהודית. נטורי קרתא אומרים
שאסור בכלל לזרז את ביאת המשיח. אז כל זמן
שהמדינה נוהלה על בסיס רציונאלי, הרי שהיא
בבחינת התחלת הגאולה, וכך זה צריך היה
להישאר, אבל הם לקחו דבר שהוא לא בתחום
המציאות וניסו לממש בתוך העולם הריאלי את
הבלתי־ריאלי, וכך נוצרים דברים נוראים.

• אתה מנסה להגיד שהמחתרת
פעלה מתוך אמונה עיוורת בזירוז
הגאולה ובביאת המשיח, ולא מתוך
מניעים פוליטיים של שינאת ערבים
ונקמה בהם?
לא, לא, לא, יש מושג הנקרא תהליך הגאולה,
שהוא תהליך שקורים בו כל מיני דברים. אחד
הדברים הוא שהערבים יסתלקו מהארץ. אז צריך
לסלק אותם. דבר אחר הוא שצריך להקים את
בית־המיקדש.

• ובגלל זה צריך להפציץ את הר
הבית, כדי שאפשר יהיה להקים עליו
את בית־המיקדש?
מה זה משנה איך זה נעשה באופן טכני. צריך
לגלח את הר הבית, כי אחרת על מה יבנו את
בית־המיקדש?

• אתה מוכן להסביר לי את תהליך
הגאולה?

• מהו לדעתך התהליך הפרגמטי
הבא?
לדעתי, לא תפסו את כל התאים במחתרת.

• ואתה מאמין שאלו שלא נתפסו
ימשיכו לפעול?
לא. אני חושב שהם יעצרו ויגידו לעצמם
האצנו את התהליך, רצנו מהר מדי. כנראה שלא
היינו טהורים מספיק.

• זוהי שיטת לוינגר.
בדיוק. הם יעברו לשיטת לוינגר, שיטת
הסגפנות. הם יגידו — חטאנו בצריכת יתר,
דאגנו לבתינו במקום ליישב את ארץ ישראל,
בנינו וילות מפוארות, אנחנו צריכים לחיות
בבתים צנועים, לחיות ברמה צנועה וכאן תתחיל
שיטת האיסיים, שיטת הסגפנות. כי הם באמת
מאמינים שהם הסתאבו ולכן נתפסה המחתרת,
כעונש על ההסתאבות. הם יחליטו לעבור לשיטה
של טיהור ואם ירצה השם, לאסוף כוח.
כבר שמעתי כמה חבריי שם אומרים שהעושר
וההתבססות הם בעוכרי המתיישבים, כי כל אחד
חרד למישפחות ולביתו, ולא צריך להיות חרד.
אין לי ספק, כי על בסיס הקנאות הסגפנית
ייווצרו עוד תאים. מה שאותי מפחיד הוא כי
בשלב מסויים יהיה רצון לנקום את ניקמת
העצורים.

• ולפגוע ביהודים?
כרגע לא. בשלב ראשון אני מאמין שהם ינסו
לטפס על הר הבית שהוא הנ׳צ׳ הבולט. וזאת
מתוך מחשבה מטורפת שכמה שיהיה יותר רע, כך
יהיה יותר טוב.

• כלומר, אם נקים עלינו את העולם
הערבי זה טוב, כי זה יאחד את עם
ישראל:
בריוק. אנשים לא יוכלו לפסוח על שתי
הסעיפים. יצטרכו להחליט לכאן או לכאן. ונדמה
לי שזה מסביר את פעולת מכוניות־התופת. היה
ברור להם שבעיקבות הפעלת מכוניות־התופת,
הערבים היו עושים פעולת נקם אדירה, היו
מעלים באש איזה בית־ספר יהודי בפאריס או
נכנסים לשגרירות ישראל בקאהיר והורגים את
השגריר. אסון נורא היה קורה, ואז כל עם ישראל,
כדרכו, היה שוכח איפה זה התחיל, שוכח את
מכוניות־התופת והיה מתאחד תחת האסון, וזה
היה כמובן לטובת עניינם.

• איך אתה מסביר את היווצרותה
של המחתרת? מה לזה ולעולם חדש, מה
לזה ולהגשמת אידיאלים או לגעגועים
למחוזות ילדות?
בעיני זה נורא פשוט. לאנשים האלה יש
תמונת עולם העתיד. בבוא היום, אם ירצה השם,
יבוא משיח צדקנו ויוקם בית המיקדש ושם
נקריב קורבנות ונשיר שיר חדש. הציפיה לגאולה
היא אותנטית יהודית בת אלפי שנים5 .וה שקרה
הוא, שהם הפכו את הציפיה הלא ממומשת,
שאי־אפשר לממש אותה, כי היא בתחום הפנטזיה,
לדבר שהוא בשטח, וכאן טמונה הסכנה. הם באו
ואמרו הגאולה היא לא לעתיד לבוא.

הרגע שבו אתה מנסה לקחת דברים מרובד
שאסור לגעת בו. מרובד מיתולוגי ואז התוצאה
היא דם ואש ותמרות עשן, וזו הסכנה. כי הס
התחילו לפרש את תהליכי הגאולה. הם התחילו
להאיץ את הגאולה.

מרואיין באר
למה נכנסתי לסיטואציה הזוז

ומי ימשח את המלך?
אם כל התנאים יתממשו, וכל עם ישראל
יקיים את התורה. יהיה מלך. ידעו מי המלך.

• אני לא מאמינה.
אני נותן לך כעת את התשובות שהם נותנים
כשאת שואלת אותם מי יהיה המלך. הם אומרים
שהם לא יודעים, אבל ברור להם לגמרי שיהיה
מלך וזה יהיה מלך שיינוק את מלכותו מבית דוד
והסוף יהיה שיגיע מלך המשיח.

• מי זה מלך המשיח?
מי שייבחר על־ידי אלוהים.

• בשביל מה יבחר בו אלוהים?
להנהיג את עם ישראל.

• איד?
בדרך התורה.

• ומה יקרה לכל העמים האחרים?
כשהכל יתממש, יימצא פיתרון גם לבעיית
העמים האחרים.

• ומה הם עונים כשאתה שואל
אותם שאלות הגיוניות על העמים
האחרים, על המשיח, על המלך, על
בית־המיקדש?
יש רגע שהם מפסיקים לענות. את צריכה
להבין שזה הרעיון שהרבה דורות שאפו אליו,
להקים את בית־המיקדש ושיבוא מלך המשיח. זה
חלק מתרבות העם היהודי וכחלק מתרבות, אותי
זה לא מטריד. בבסיס כל עם מונחים סיפורים
פנטסטיים ומונחות פנטזיות. מה שאותי מטריד,
הוא לא זה שהסיפור הזה מונח בבסיסו של העם,
מה שאותי מטריד הוא הרגע שבו אתה מנסה
להפוך את הפנטזיות למציאות, וזאת משיחיות־השקר.

לפי מה שאני מבינה מדבריך,
אחרי שהם יטפלו בערבים, הם יתחילו
לטפל ביהודים, מכיוון שהדמוקרטיה לא
לרוחם — הדמוקרטיה היא רק עניין
זמני?
בהרצאה ששמעתי מפיו של החוזר־בתשובה,
רב ביגון, הדמוקרטיה היא בהחלט לא צורת
השילטון האידיאלית שעליה הוא חולם. צורת
השילטון האידיאלית היא מלכות.

• אתה עצמך היית איש ארץ ישראל
השלמה איש גוש־אמונים, מה גרם
לך לשנות את האידיאולוגיה שלך? :
מדוע הייתי איש ארץ ישראל השלמה, איש
גוש־אמונים הרי זה ברור. הייתי אולי הראשון
שיצא מזה, שירד מזה. אני חושב שתיכף עמדתי
על הסכנות, על הדה־הומאניזציה של הכיבוש.
בראש ובראשונה אני הומאני. אני לא פציפיסט,
אלחם על נפשי ואני מכיר בלגיטימיות של אדם
להילחם על חייו מול חייו של הזולת, ותפסתי
מהר מאוד, לפי מיטב הבנתי, שאנחנו לא נאבקים
על חיינו ואולי יותר מזה, כל מיני דברים
מחורבנים באופיינו באו לכלל ביטוי וזה הדאיג
אותי.
אין לי ספק שמישטר הכיבוש הצרפתי בהודו־סין
עשה מעשים קשים לאין ערוך ממה שאנחנו
עושים ככובשים, אבל זה לא מעניין אותי, מה
שמדאיג אותי זה מה קורה לנו בתהליך של
הכיבוש, לא מה אנחנו עושים לערבים, אלא מה
קורה לנו.
המילכוד שהסיטואציה מכתיבה. אני עושה
מילואים בגדה, אם יזרקו עליי אבנים, אין לי ספק
שאזרוק בחזרה. מה שמדאיג אותי הוא לא שאני
זורק אבנים, אלא למה הייתי צריך להיכנס לעניין
הזה מראש.
זה שיורים על ילדה בשכם נראה לי טיבעי
אחרי שיורים על אסתר אוחנה, אבל כל מה שאני
שואל הוא למה בכלל הגעתי למצב שבו יורים על
אסתר אוחנה, שבו יורים על ילדה בשכם. זה פועל
יוצא של דינמיקה של עויינות. למה נכנסתי
לסיטואציה הזו. ואני לא מרחם על אלה שנהרגים,
אני לא יכול לרחם על כל העולם.

מישפחות״ .ההיפך הגמור נכון: ז הו _
מעשה שנועד להצית תבערה, שעשויה
היתה לבלוע גם את ההתנחלות, על

ילדיה.
^ ל זה אינו שייך לעולם של מדע בידיוני,
^ ולא לעתיד רחוק ומוזר. זה שייך למציאות
של חיינו, לעולם של ,1984 לישראל של
תשמ״ד.
תפיסת כמה תאים של מחתרת־הטרור אל לה
להרגיע או להונות אותנו. זהו רק קצה הקרחון.
ובמקום האבר שנגדע, אם אכן נגדע — מאה
אברים אחרים יצמחו. היחס הסלחני של
השילטונות אל הרוצחים האלה אינו אלא סימפטום
אחד. גישת הציבור הדתי המאורגן היא־״יי
סימפטום שני. דברי־הרהב של משה לווינגר
ודומיו הם סימן נוסף. התלכדותם של פסיכו־פאטים
רישמיים, כמו חבר־הכנסת מאיר כהו־אבידוב,
סגן יושב־ראש כנסת ישראל, מסביב
לאנשי המחתרת, גם היא סימו חשוב.
וסימפטום חמור במיוחד: היחס המפלה־לטובה
שבו זוכים חשודי־המחתרת אצל שילטונות־החקירה.
בית־המישפט
הטיל איסור שערורייתי על
פירסום שמותיהם. אישי־ציבור, החשודים בקשר
עם המחתרת, נחקרים בתנאים מיוחדים. העצורים,
וביניהם החשודים ברצח סיטוני, מובאים בלי
אזיקים, ומאפשרים להם להפוך את הדיונים על
הארכת־המעצר לפסטיבלים פוליטיים. המוני
מעריצים באים לבקרם במקום מעצרם, כאילו
היה זה בית־מלון. עיתון פירסם את טיעוניהם
בניגוד לכל כללי הסוב־יודיצה. הכל מזכיר עד
אימה את יחסם של בתי־המישפט ברפובליקת־ויימאר
לחשודים נאציים. השופטים לא התייחסו
אליהם כאל פושעים, אלא כאל צעירים
פטריוטיים ש״סטו מן הדרך״ .אחרי הכל, הם
התנכלו רק ליהודים, ורצחו רק קומוניסטים.

יתכן שכמה יתושים נלכדו. אך הביצה
שהצמיחה יתושים אלה נשארה.
במקום כל יתוש שנלכד, ייוולדו בהכרח מאה
יתושים חדשים.

כל עוד הביצה קיימת.

ץ^י ייבש את הביצה הזאת? מי מסוגל לכך?
^ /אי ך? במה?

האמת הפשוטה היא שמול הגל ״
הגואה של הדת המשיחית, הקנאיתל־!
החמושה, הכובשת, המתנהלת, המחבלת
והרוצחת — אין אף חומת־מגן
אחת.
אין תנועה נגדית. אין אידיאולוגיה נגדית.
אין כוח נגדי.

ובינתיים נמשכת שטיפת־המוח
היומיומית, הדוחפת את המדינה לעבר
התהום.

בטלוויזיה הממלכתית שולטת המאפיה
הימנית החשוכה, המעמידה את המכשיר כולו
לרשות תעמולה יומיומית של קבוצות־הרצח
ושותפיהם.
יש פולחן לאומי סביב הנרקומאנים הדתיים,
העוברים מן ההרואין הלבן אל הקנאות השחורה,
והקרויים ״חוזרים בתשובה״.
ובעיקר — מילארדים מכספי האומה, דמינו
וזיעת־אפנו, נשפכים אל תוך מערכת־החינוך
הדתית, המייצרת דור חדש של ״אחים יהודיים״,
של חברי־מחתרת, של טרוריסטים בשם ה׳
ומחבלים לתיפארת ישראל, מפוצצי־נשים־
וילדים, מהרסי־מיסגדים, רוצחי־גרינצווייגים.
^ ש המצייצים על ״מילחמת־תרבות״ .זהו
תרגום משובש של מושג גרמני, שכוונתו היא
למילחמת־תרבויות.
מילחמת־תרבות? האמנם? האם רק על תרבות
הארץ הזאת אנחנו נאבקים?

אנחנו מצווים להיאבק על עצם
קיומה של מדינה זו, מול פני הסכנה
הנוראה שנעלה סופית על דרך המיל־חמה
הניצחית, מילחמת־קודש שאין בה
עוד בל תיקווה לשלום ולפשרה, ושלא
תוכל אלא להסתיים בהרס הדדי.

אנחנו מצווים להיאבק על עצם מהות חברתנו
כחברה דמוקרטית, חופשית, שבה נוכל לחשוב
ולדבר ולכתוב כאוות נפשנו, שבה יש התנגשות
פוריה בין רעיונות וריעות.

בפשטות ובגסות: על עצם היכולת
לחיות בארץ הזאת, מבלי להירצח כאמיל
גרינצווייג, מבלי להיכלא במחנה•
ריכוז, מבלי לרדת לנכר.
הסרטן הזה לא נותח ולא נרפא, הוא ממשיך
לפשוט בגוף הלאומי. אם לא נתגבר עליו, הו א־יאכל
אותנו. על חיינו אנחנו לוחמים.
זהו קרב בין אידיאולוגיות, בין כוחות פוליטיים,
בין בני־אור ובני־חושך.

הקרב האמיתי על ישראל.

העולם הזה 2439

הורוסהוס מדים בנימי!•

מזל החודש:
תאומים החשם החיצוני
שר התאומים
כמעט תמיד מטעה מזל תאומים שיין למזלות האוויר ובתור
שכזה הוא יוצר רושם קליל, עליז ובלתי
מסובד. אולם הדואליות שבמזל זה הופכת
אותו למורכב והרושם החיצוני כמעט תמיד
מטעה. בן מזל תאומים בדרד״כלל נעים
בחברה בעל חוש״הומור, תפיסה מהירה,
כושר הסתגלות מצויץ ויכולת לבוא במגע
עם אנשים שונים מכל סוג. נוטים לטעות
באבחנה כשמנסים לתהות על קנקנו של בן
המזל. אם כי הופעתו, התנהגותו וצורת
דיבורו יוצרים רושם קליל, עליז ומרחף.
אן בפנים אפשר למצוא עולם שונה
לחלוטין. התאומים, כשהוא נמצא עם עצמו
ללא חברה שתסיח את דעתו ותבדר אותו,
הוא אדם הנוטה לדיכאון, לפסימיות,
לחרדות ולעצבנות. התאום העליז -זה
שמופיע בחוץ אינו נותן לתאום המופנם
להיראות, ורק האנשים הקרובים ביותר

אינפורמציה שתגיע לאוזניכם תעזור לכם
לבצע תפנית בכל מה שקשור לתוכניותיכם
חכטפץ ת. השיפוט והעניינים
הכספיים משתפרים,
וכעת הזמן
לבצע שינויים דרסטיים.
ה 1-וה 2-בחודש
יתאימו לבילוי עם ה־מישפחה
ועדיף להישאר
בבית. אורחים
רצויים ואהודים עשו יים
להגיע וחבל יהיה
להחמיצם. ב 3-וב 4-בחודש
תהנו מפגישות רומגטיוו 4החושבים
להתחיל קשרים חד שים יתקלו בבעיות.

ת־סג וח־ 31 בחודש הם ימים שבהם אתס
שוב נוטים לבזבז כספים טבלי לעשות
חשבון. עם יותר זהירות
ואורך־רוח תוכלו כעת
למצוא דדן טובח
** 8לעתיד הקרוב. ומדובר
* בעיקר על התחום הכספי.
ודג ו 1ד 4בחודש
יהיו ימים די קשים.
קרוב לוודאי שההרגשה
ן הכללית לא תהיה
* טובח. המתיחות שתחד
שו באותם ימים עלולה
להביא אתכם לסיכסוכים עם מישהו מבני
* המישפחה. נסיעות ופגישות צפויות החודש.

טצב-הרוח של אלה שנולדו בתחילת המזל
טוב בהרבה, אנשים מתנהגים אליכם
בחביבות ומוכנים לסלוח
גם על שגיונות
ועל מעשים שטותיים.

אלה שנולדו יותר
מאוחד עדיין לא חשים
בטוב. כל דבר קטן
מרגיז אותם. תוך זמן
קצר הם ירגישו יותר
חזקים ובעלי מרץ
מחודש. אלה העוסקים
בשיטחי האמנות יוכלו
לנצל את התקופה מכיוון שכעת מובטחת
להם הצלחה. כסף יגיע ממקור לא צפוי.

!ואוחים

מכירים את התקפי החרדה, העצבנות
והמרה השחורה.
הכוכב השולט במזל תאומים הוא כוכב
מרקורי. אופיו של הכוכב יכול להסביר מעט
את אישיותו של בן המזל, למרות שיש
להביא בחשבון גם את הכפילות הקיימת
במזל וגם את היסוד שאליו הוא שייף(יסוד
האוויר).
כוכב מרקורי הוא הכוכב הקרוב לשמש,
לעולם הוא לא יימצא במרחק רב מהמזל
שבו הוא שוהה. הוא מקיף את השמש בקצב
מהיר. מרקורי נקרא הכוכב. הכי׳ הוא הכי
חם, הכי מהיר, הכי קטן מבין כוכבי הלכת.
אופי הכוכב מזכיר את מרקורי או הרמס
במיתולוגיה היווני.
מרקורי הוא שליח של זאוס ולמעשה
השליח של האלים. לראשו זוג כנפיים וכן
לסנדליו. הוא נמצא בכל מקום ובכל זמן,
כשהוא מעביר מידע ממקום למקום ומאחד
לשני במהירות, ובקלות תנועה. באסטרו לוגיה
הוא האחראי על התיקשורת,
החשיבה והתאים האפורים. הוא מסמל את
המוח, ההיגיון, האינטליגנציה והאינטלקט.
כל מה שהוא קולט, הוא מעביר הלאה.
בכל צורה, דיבור, כתיבה או כל דרך אחרת,
אן העוקר לא להחזיק את הדברים בפנים.
זה מכביד מקשה ומנוגד לאופי הכוכב. הוא
עירני, סקרן, מתעניין בכל מה שנעשה
בסביבה הקרובה והרחוקה. נהוג לחשוב

ובאינטואיציה. אן השליט האמיתי של
המוח, זה שמארגן את כל החשיבה, אינו
מרקורי, כי אם יופיטר.
המאפיין ביותר את כוכב מרקורי -
העברת אינפורמציה. הוא מעביר הכל, הוא
המקשר בין בני״האדם בכל די ד אפשרית.

שהוא מסמל את החשיבה, אן למעשה הוא
קשור לקומוניקציה, כשהוא נעזר בדיבור
בתנועות הגוף ובכל דרך שמבטאת את
הרגש והמחשבה.
מרקורי קשור בזיכרון, בקליטה מהירה

מרקורי מייצג את מערכת־העצבים. שני
מזלות נשלטים על-ידי מרקורי: תאומים
ובתולה. שני מזלות אלה נושים להיות
עצבניים, חסרי-מנוחה ודאגנים. אלא
שהשפעת הכוכב בכל מזל שונה לחלוטין.

הפכפכנות, כפילות, דיעות משתנות -זו
ההשפעה שיש לו על תאומים. יחד עם זאת,
מוח ממציא, חיוניות, תשוקה לידע נרחב
ותפיסה מהירה, כישרון שיחה, אינטלקט
מבריק, יכולת כתיבה, זריזות, הומור וחן.
את הבתולה הוא יהפוך לרב צדדי
ומתמצא בכל. אינטלקטואל, חריף, אגל
ביקורתי למדי. בעל גישה אנליטית ועיקשת
ומוכן להתרכז בפרטי הפרטים של בעיות
היכולות להוכיח את יעילותן עבורו, כשהוא
שוקד על מחקרים ארוכי טווח. הוא קפדן
ויכול ליהפך לטורדני ומנדנד. מי שמרקורי
חזק אצלו במפה, יהיה בעל בושר ביטוי
ותמיד יהיה לו מה לומר על כל נושא. הוא
פשוט מתמצא בכל. הוא תמיד יחפש את
החידוש.
אדם מרקוריאלי הוא לאו דווקא בעל
דימיון מפותח, אן בושר הביטוי נותן את
הרושם של עולם עשיר ודימיתי.
מרקורי מתקשר באסטרולוגיה לצבע
כחול סגול ומישבצות. הוא קשור לחומרים:
שיש וזכוכית, ושולט על יום רביעי בשבוע.

ה־ 30 וה־ 31 בחודש יהיו מעייפים וקשים.
רצוי שתקחו לעצמכם חופשה קצרה ואם זה
בלתי אפשרי לפחות
תנסו לחרבות במנוחה
ובשינה. אתם נוטים
לחלות כעת והמרץ
שאיפיין את התקופה
האחרונה עזב אתכם
זמנית. וד 1וה־ 2בחודש
יחיו יותר קלים ויותר
מהנים, אן אתם עדיין
מגלים רגישות עצומה
וממהרים להעלב מכל
אחד. קשיים כספיים עלולים להטריד בעיקר
ב־ 3וב״ 4בחודש. היוועצו במישפחתכם.

למתת הבעיות הכספיות שמטרידות אתכם
בתקופה זו, יזדמן לכם, בכל זאת. לתכנן
נטיעה לחו׳ל בזמן
הקרוב. יתכן שתישלחו
דרך מקום העבודה או
שקרובי מישפחה יציעו
לממן את הנסיעה. על
גל פנים, נראה שבקתב
ידובר רבות בנושא זה.

עומס העבודה שמוטל עליכם בימים אלה
גורם לכם מתח וחשש שמא לא תספיקו
לסיים מה שלקחתם על
עצמכם. ג־ 31 או ב־1
בחודש חשוב שתשימו
לב לסביבה. ישנו אדם,
ויתכן אף כמה אנשים,
המעוניינים לעזור ר
לקדם אתכם. מרוב
שקידה וחריצות אתם
עלולים להחמיץ את
ההזדמנות. בשטח ה־
!!1181
בריאות אתם עלולים
לסבול מבעיות בשיניים או בגם אם אפשר
טבלו בנושאים אלה, לפני שחם יציקו לכם.

בחוץ? -ודל. עויז. מוחו ורא־מסובך או
בבנים -שרם שונה לחרוט! -נוטה
רוינאו! ונסימיות. רחווות ולעצבנות

ב־ 30 וב־נ 3בחודש אתם עשויים להיפגש
עם ידידים או קרובים שעימם אתם נהנים
יוזיח ג סי מן ׳71
בילויים ר בי ם פגישות
חברתיות. נתחבות ו יציאה
מהביוב ה1-
בחודש יהיו מאוד
מעייפים, מומלץ לא
להעגות להזמנות ולא
לצאת לטיולים או לחברתיים. בילויים קרוב
לוודאי שתהיו
עייפים ולא מן הנמנע שלא תרגישו טוב. ב-נ
וב־ 4בחודש הרגשתכם תשתפר לבלי הבר.

השטח המיקצועי מעסיק אתכם רבות בזמן
האחרון. כעת תהיה לכם הזדמנות להפנות
את תשימת־לב הממונים
עליכם לקיומכם
ובעיקר לטיב עבודתכם.
הנטיה להצטנע ולא
לדרוש כל דבר עלולה
לגרום לכם לחרטה.
כדאי לכם להתגבר על
הבושה ולקבוע שיחה
בארבע עיניים. הימים
השובים לשיחה הם
ה־ 10 וה־ 31 בחודש, וכן
וד 1בחודש. ב־ 3וב־ 4אתם עלולים לחוש
ברע. דחו כל פעולה מה־ 5בחודש והלאה.

אורחים מחו׳ל עשויים
להגיע בקרוב. הידיעות
על כך עשויות להגיע
כבר ב״ 30 וב־ 31 בחו דש.
שיחה מיקרות ב״ 1או ב״ 2בחודש
עשויה להביא לרעיונות בקשר ללימודים.

אתם חשים עצמכם בל־כך מתוחים בזמן
האחרון. שהשיפוט שלכם לגבי התנהגות של
אלה החיים אתכם
מוטעה. התגחגותכם
אינה מובנת ואתם מק-
רמים תוקפנות וחוסר
שביעות־רצוו. אינכם
מאפשרים לאיש לעזור
לבם. וזח מביא לכם
אכזבות וכעסים על
הסביבה. ח־ 1וה־2
בחודש יתאימו לשיחה
גלויה עם אלה שעימם
נוצר הקרע. ב־ 3וב* 4עדיין לא תחושו
רגועים, אולם מח־ 5בחודש המצב ישתפר.

אלה שהיו בודדי ם והתקשו למצוא לעצמם
אבדה, יובלו למצוא אגשים שיתאימו להם
ולדרישותיהם, אנשים
מעוגיינים בחברתכם,

,אך מצבי-הרוח המתחלפים
במהירות גורמים
לא פעם לאי־הבנות,
ה־ג וה־2
בחודש לא יהיו סחים
מהבחינה הזו, מאחר
שאתם עומדים לשהות
בתחום המישפחה באותם
ימים, רצוי שתלכו
קצת לקראת אלה עימם אתם חיים. ג-ג
וב 4-בחודש עלולה להיגרם לכס אכזבה.

ה 30-וה״ג 3בחודש עשויים לחיות נפלאים* ,
בעיקר לאלה שמצפים להתפתחויות *
חד שות בשטח של חיי
הרגש. קשרים שמעי־ומכבידים
רצוי
כעת. הזדמנות
גלויה תהיה
לכם עוד השבוע, וכדאי
את תצעד
החשוב לעתיד שלכם.
העבודה אתם
לפני שיטי, אך
השבוע תצטרכו להם׳
וזין ל ת עוג ה. א 7תגעו לגרד אמסורגמגיח* .

עניעים שקשורים למגורים מטרידים אתכם *
בימים אלה, יתכן שתצטרכו לרכוש רהיט *
חדש, לשנות את סדר *
הרהיטים בדירה, או *
אפילו לעבור לדירה *
אחרוג אל תתכננו נסי יי
עות וטיולים, שכן כ יי

נראה שתיאלצו להי *
שאר בבית, אם ב> זה *

יהיה מנוגד לתוכניות* .

ה־ 1וח־ 2בחודש עשויים
להפגיש אתכם עס 1

אנשים שחברתם יותר
מרצויה לכם. ב־ 3וב־ 4תהיו רגישים יותר

מתמיד. בגי מזל סרטן מעמימיס בקרבתכם* .

השחקנית עיוית בואנק גיסתה
איוחה את שוה אנגל בבית

ונידית

חתלזוגיוו התיאטרון, המישחק. ללא שמץ של
צניעות היא מכריזה ״אני שחקנית
גדולה ועוד ייווכחו בזה ״,אד מלבד
למישחק התעניינה עירית בשנה

11ח ך 11ח עירית פרנק בת ה״ 25 אומרת
11 1 1 1111 שהיא קודם כל ובראש ובראשונה
שחקנית, כל עולמה הוא התיאטרון והקולנוע. היא

נעות זוהו

האחרונה בנושא נוסף, נושא מרתק,
נושא שהוא עולם ומלואו שמעטים
מאוד מנסים לגעת בו.
כמו שחקנים רבים אחרים, לא יכלה

היתה מועמדת לפרס אמי היוקרתי, על תפקידה
בסרט טלוויזיה לעידו של קירק דוגלאס. כעת
היא מביימת הצגה לילדים בקיבוץ תל־יוסף.

עירית פרנק, בת לאב ממוצא גרמני ואם ממוצא
פרסי, במסיבה עם הדוגמנית סמדר קלצ׳ינסקי.
עירית מרבה להיראות במקומות הבילוי ועם ידידיה נמנים אנשי בוהמה.

* * ירית פרנק היא שחקנית צעירה
^ ומיוחדת במינה. עוד לא התחילה
לצעוד בביטחה על קרשי הבימה ועל
מסר הכסף, וכבר היתה מועמדת לפרס
אמי היוקרתי, שמוענק בארצות־הברית
לשחקניות מצטיינות בטלוויד
יה. עירית לא זכתה בפרס, אך לעומת
זאת קיבלה תפקיד ראשי בסירטו של
אסי דיין בחינות בגרות, תפקיד
שהפך אותה לאלילת־גוער, אך בעוד
שח תות, בן זוגה בסרט, שמר על
הסטטוס שלו ככוכב, התראיין.
בעיתונים וטיפח את מועדון המעריצות
שלו, הלכה עירית ואיבדה את מעמדה,
לה לא חשובה תדמית אלילת הנוער,
לעירית פרנק היו עדיפויות אחרות.
קשה לעכל את עירית פרנק, בת 25
— עיני איילה חומות, פה מחוטב, רזה,
לבושה בטעם בסיגנון זרוק, מסופרת
בתיספורת. קארה׳ אופנתית, היא
מגיעה לפגישה כמעט מאונס.
נערה צעירה, כמעט ילדה, נאיבית
כביכול, אך ככל שנוכרים בעברה
ובמעשיה, מסתבר כי לצעירה הזו יש
סיפור שאנשים שגילם כפול מגילה לא
עברו חצי ממנו.
עירית, בת לאב ממוצא גרמני ולאם
ממוצא פרסי, היא בוגרת בית־ספר
תלמה ילין ובית־הספר למישחק בית
צבי. כל עולמה, כך היא אומרת, הוא

0 *1 1 1 1ךיןןןן עירית פרנק לבושה בבגד נועז בפתיחה
# 1^ 11 # 1 1 .1ן החגיגית של בוטיק השחקנים שפתחה עם
השחקנית אביבה פז. בינתיים התפרקה השותפות בין השתיים.

:שקם את אסירות..נווה־תירצהיי,
זסתבכה וטטוה בגלל אסירה

עירית להתפרנס מעבודתה במישחק.
במשך תקופה מסויימת עבדה כמלצרית
במיסעדת יוקרה תל־אביבית.
לפני כשנה, באמצעות הסוכנת שלה,
לביאה הון, התוודעה לאסירה לשעבר.
,תוך כדי שיחה עם האסירה, הבזיק
^יעיון במוחה. מכיוון שהיתה מובטלת
לעבוד ה החליטה לנסות לארגן חוג
דרמאתי בנווה תרצה. היא התקשרה
אל שלטונות הכלא באמצעות השחקנית
מרים נבו, שלה היא קוראת ״אמי
המאמצת״ .נבו, שהדריכה בעבר חוג
ררמאתי בנווה תרצה, המליצה על
עירית בפני רעיה אפשטיין, מנהלת
הכלא דאז, רעיה הפגישה את עירית
עם קצינת־החינון־ של הכלא, מלכה
אולמרט, גיסתו של ח״כ אהוד אולמרט,
ועירית נכנסה לעבודה.

* הטמבפות
במישפט

^ יאקשרה קשרים בלתי־
\ 11 אמצעיים עם האסירות. השחקנית
קטנת־הגוף הקדישה לעבודתה בכלא
ימים ולילות. היא לימדה את הבנות
תיאטרון, לא רק תירגלה איתן
תרגילים דרמאתיים. את השכר לעמלה
ראתה כאשר עזבה רעיה אפשטיין את
תפקידה, והבנות אירגנו למענה
מסיבת־פרידה, ובמיסגרת המסיבה
העלו קטעים נבחרים ממחזותיהם של
מולייר ושקספיר. ההצלחה היתה
עצומה.
עירית הצליחה לרכוש את אמונן
של האסירות, במיוחד נקשרה לשלוש
אסירות, שאחת מהן היא אמירה
׳בליכטנטל, צעירה בת טובים, שריצתה
עונש מאסר על סיוע לרצח. אמירה,
שולשתחררה בינתיים מן הכלא, באה
מבית צפון תל־אביבי. אחיה הוא עובד
בכיר בחברת פירסום. קישרי ידידות
אמיצים נקשרו גם בין עירית ובין
מנהיגת האסירות, שרה אנג׳ל. בשלב
מאוחר יותר, כאשר זוכתה אנג׳ל
במישפט הרצח הכפול, מחוסר הוכחות,
התגוררה בביתה של עירית פרנק.
קשריה של עירית עם אסירות
שיצאו לחופשי מבית־הסוהר, היו
הדוקים למדי, היא ניסתה לעזור
ולשקם אותן. טוב ליבה, הנאיביות
שלה והאמונה כי תצליח להחזיר אותן
למוטב, התנפצו נוכח המציאות המרה:
אחת מאותן אסירות הצליחה לסבר את
עירית עד כדי כך, שהיא משמשת כיום
כעדת־תביעה במישפטה וסולקה מעבודתה
כמדריכת דרמה בכלא.
קשה לרובב את עירית פרנק בנושא
שיקום האסירות, קשה עוד יותר
לדובב אותה בנושא יחסיה עם שרה
אנג׳ל. אין היא רוצה להפוך את נסיונה
לשקם אסירות לקרדום לחפור בו. היא
היתה מעדיפה שכל הסיפור לא
יתפרסם. לדבריה, הצליחה לשמור את
העניין בסוד מהעיתונות בכוונה
תחילה, שכן את עבודתה לא עשתה
כדי שיהיה כתוב עליה בעיתונים, את
עבודתה, כך היא אומרת, עשתה באמת
לשם שמיים. במיוחד אין היא אוהבת
לדבר על נסיונה לשקם אסירות
שהשתחררו מהכלא, גם את זה לא
^ ת ה כדי לקבל פרס, אלא מכיוון
שהאמינה באמת ובתמים שכך צריך
׳לעשות, שאולי אם תצליח למצוא להן
מקומות עבודה, אם תצליח להרחיק
אותן מהסמים, תצליח להחזירן למוטב,
לחיים נורמליים.
רק אחרי בקשות חוזרות ונשנות
הסכימה עירית לספר את סיפורה, וגם
זאת בתנאי שלא כל השמות של
המעורבים בעניין יפורסמו בעיתון.
סים רה עיריית. :
*־ קודם כל, אני רוצה שיהיה ברור,
שאני מתנגדת לסמים בצורה קיצונית
והיחסים שלי, הן עם הבנות שניסיתי
לשקם והן עם חברים פרטיים, מותנים
בדבר אחד: בלי סמים! לא אציין שמות

של בנות שניסיתי לעזור להן, אני רק
יכולה להגיד שכשאת עובדת עם
קבוצת בנות בצורה אינטנסיבית, את
נקשרת אליהן, ואחר־כך, כשהן באות
אלייך הביתה לבקש עזרה, את לא
יכולה לטרוק בפניהן את הדלת. עזרתי
בסך הכל לשלוש בנות, והתנאי היה
אחד: בלי סמים. היתה בחורה שהאמנתי
שאני יכולה לעזור לה, היא היתד,
חומר טוב, באה מבית טוב. בתחילה
באה אלי נקיה, אבל אחרי שחזרה
לסמים בצורה קיצונית, אמרתי לה —
אין לך מה לעשות איתי, והיא עם
הכבוד שלה הבינה שאין לה מה לבוא
אלי יותר. חבל לי על הבחורה, האמנתי
שאוכל לעזור לה, אחיה פנה אלי
וביקש שאתמוך בה, אבל לא יכולתי
לעשות יותר ממה שעשיתי. כעת אני
לא יודעת מה איתה. אין לי כל קשר
אליה. ניסיתי לסדר לה עבודה, יש לה
כישרון־כתיבה, רציתי שתכתוב באיזה
מקום, אבל היא חזרה אל הסמים ולי לא
היה מה לעשות יותר.
והיתה עוד בחורה, שבאמת חשבתי
שאוכל לעזור לה, אחרי שהשתחררה
באה אליי. אני עובדת כעת בקיבוץ
תל־יוסף, עם ילדים, על הצגה לכבוד
חגיגת הבר־מיצווה שלהם. אנחנו
כותבים ביחד את החומר. רציתי
שתעזור לי בהצגה, והתנאי היה שהיא
לא תיקח סמים. אבל לא רק שהיא
לקחה סמים, היא גם סיבכה אותי
בצורה נוראית. אני לא יודעת למה אני

מלצרית

אנסת

עירית פרנק עם שלמה תרשיש בסרט
עדות מאונס. בנווה תרצה למדה להכיר
את עולם הפשע, יצרה קשרים עם צרכניות-
מאמינה שאי פעם אפסיק להאמין
באנשים ולעזור להם. גם מעבודתי
בביודהסוהר פוטרתי בגלל טוב־לב
ומפני שרציתי לעזור.
כשבאתי בפעם הראשונה לנווה
תרצה קיבלתי הלם. כל הגדרות
האלה. אבל לאט לאט נוצרו ביני ובין
הבנות קשרים. הקשר נשבר, כשלא
הערכתי נכון את העולם שבו הן חיות.

בזמן שהיתה מועמדת לפרס היוקרתי
אמי של הטלוויזיה האמריקאית,
נאלצה עירית לעבוד לפרנסתה כמלצרית במיס-
מאמינה שאפשר לעזור לבנות האלה.
את יכולה לקרוא לזה נאיביות,
טימטום, אזרחות טובה. לא יודעת.
נפגעתי מהמון אנשים בחיי, ועברתי די
הרבה.

רצו לעשות
לי ״פנים״
^ ני אומנם רק בת ,25 אבל באמת
עברתי מספיק. כשהייתי בת 17
כמעט חרב עלי עולמי, שני אנשים
שהיו מאוד חשובים לי, פגעו בי בצורה
נוראית ואני השבעתי את עצמי אז,
שלא אאבד מהנאיביות ומהאמונה שלי.
יכולתי לאבד את האמונה שלי אז,
כשהייתי בת ,17 אבל לא איבדתי את
האמונה ובזה כוחי. אמרתי: עירית את
מוכרחה להמשיך להאמין באנשים, וזה
אולי מה שמביא אותי בכל פעם מחדש
לעזור לאנשים. בכל פעם אני נופלת,
ומי יודע עם מי עוד אפול, אבל אני לא

סמים, רוצחות, גנבות ופרוצות. היא האמינה כי
תצליח לשקם כמה מהן ונחלה אכזבה קשה, כאשר
כולן, ללא יוצא מהכלל, חזרו אל עולם הסמים.

התנגדו לזה שיש לי קשרים עם הבנות
אחרי שהן משתחררות, אבל אני לא
הייתי על תקן של סוהרת. היה מותר לי
לשמור על קשר. נקראתי לחקירה.
במישטרה אמרתי כל מה שאני יודעת,
שזה בעצם שום דבר, והכל מתוך
נאיביות, מתוך חוסר ניסיון והפכתי
להיות עדת־תביעה.
ואז, הבנות בכלא חיכו לי כדי

עדת יוקרה. היא טוענת שהיא שחקנית גדולה ושעוד
תינתן לה ההזדמנות להוכיח את עצמה. חלומה
הוא לביים ולשחק כל חייה בסרטים ובתיאטרון.

בחורה שניסיתי לעזור לה — ניסיתי
לארגן לה עובדת־סוציאלית, ניסיתי
לארגן לה עבודה — השאירה לי יום
אחד הודעה על המזכירה האוטומטית
שהיא חשודה ברצח והיא רוצה לדבר
אייתי לפני שהיא מסגירה את עצמה.
לא הייתי בעיר, באותה תקופה
השתתפתי בצילום סרט, וכשקראתי
את ההודעה מחקתי אותה, לא חשבתי
לחפש את הבחורה. אף פעם לא
השקעתי בעזרה לבנות יותר מדי
מאמצים ושכחתי את העניין.
מאוחר יותר פגשתי את קצינת
החינוך מלכה, והיא שאלה אותי אם
קראתי עיתונים, אמרתי שלא והיא
אמרה לא קראת על הבחורה? אמרתי
לה: את רוצה להגיד לי שזה רציני?
והיא אמרה: זה רציני ועוד איך!
ואז סיפרתי לה שהבחורה השאירה
לי הודעה על המזכירה. היא והמנהלת
חיה הודיעו מייד למישטרה שהבחורה
השאירה אצלי הודעה. הן בכלל

לעשות לי מה שהן קוראות ״פנים״
שזה במונחים של עולם הפשע מישפט.
ואז, למרות שאני הייתי מוכנה
להתייצב למישפט, הנהלת הכלא לא
הסכימה והחליטה לפטר אותי.

עד כאן סיפורה של עירית.

היא זו
שנשברה
**ירית מדליקה סיגריה בסיגריה,
/ג בכתבה שהתפרסמה אודותיה בה־עולם
הזה, לפני כשנה(העולם הזה
)15.6.83 צוייז-כי היא ממעטת לעשן.
הטראומה שעברה על עירית כנראה
השפיעה עליה, אכזבתה מהבנות
שניסתה לשקם עצומה, אך היא, במן
אמונה כמעט עיוורת, מתעקשת שאם
רק היתה מצליחה לגמול אותן
מהסמים, היתד, מצליחה להפוך את
האחת לעיתונאית, את האחרת לער

זרת־בימאי ואת השלישית לאשה הגונה.
פרשת
יחסיה של עירית עם
שרה אנג׳ל גם היא מיוחדת במינה.
אחרי שהשתחררה מהכלא ובזמן
שעיתונאים סקרניים ניסו לאתר אותה
ולמצוא את מקום מגוריה, התגוררה
שרה אנג׳ל בביתה של עירית פרנק
ורק׳לפני כשבוע עזבה את הדירה
למקום אחר. על יחסיה עם שרה אנג׳ל
מספרת עירית:
״לקח הרבה זמן עד שנוצרו יחסים
ביני ובין שרה, בתחילה לא התייחסתי
אליה. מייד כשהגעתי לכלא, אמרו לי
שהיא המנהיגה. אני, מטיבעי לא
אוהבת מנהיגים. אני מעדיפה להתיידד
עם החלשים. כך זה היה גם כשהדרכתי
בחוג דרמאתי בכלא בכפר־יונה. כבר
בהתחלה הבהרתי לשרה שמנהיגה או
לא מנהיגה, בזמן שאני מדריכה בחוג
הדרמאתי היא תשמע להוראות שלי.
״היחסים הקרובים בינינו נוצרו
בערך שלושה שבועות לפני שיחרורה
מהכלא. נעדרתי למשך שבוע מהכלא,
וכשחזרתי היא חיבקה אותי ואמרה —
לאן נעלמת, התגעגעתי אלייך, שבוע
זה המון זמן! ונשבר הקרח. היא נשברה,
לא אני. היא זו שנכנעה לקסמיי. וכך
נוצרה בינינו ידידות. אבל להגיד
שהתיידדתי במיוחד עם שרה לא יהיה
נכון.
״גם עם הבחורה שסיבכה אותי
התיידדתי ועזרתי לה מאוד, לה
ולאחרות, כשכולן יודעות שאם לא
תעמודנה בהבטחתן שלא לגעת
בסמים, אני אנתק איתן את הקשר.
״ביחס לשרה אנג׳ל, אני רוצה
להגיד שבמשך כל התקופה שהתגוררה
בביתי, לא ראיתי אותה נוגעת בסם,
להיפר, היא כל הזמן רק דיברה נגד
סמים.
״היא התגוררה קצת בבית חמותה
וקצת בבית ידידים, ואז כשהיתה עייפה
ממש, ורצתה להחליף אווירה, ביקשה
ממני להתגורר בביתי כמה ימים.
הסכמתי, ידעתי ששרה תנוח ותלך
לדרכה, לא חשבתי שהיא תתנחל
אצלי. ואכן כעבור כמה ימים היא עזבה.
כעת אני בקשר איתה, מדי פעם היא
מצלצלת ואנחנו משוחחות׳.
היא אומנם נכוותה מקשריה עם
עולם הפשע, שהוא עולם רחוק שהיא
מכירה רק בגלל ההרפתקה שעברה
בכלא נווה תרצה, ולא הצליחה לשקם
את האסירות שכה רצתה לשקם אך
למרות כאב־הלב ולמרות שהסתבכה
בפרשה שאינה קשורה אליה כלל
וכלל, בגלל טוב ליבה, תמימותה
ורצונה לעזור, היא חוזרת ומדגישה
שוב ושוב :״לא איבדתי את אמוני
באנשים, אני מאמינה שאני יכולה
לעזור לאנשים, לגרום להם שיהיה
להם טוב יותר ׳.שרית ישי

1ה הי ה 0 9 1 1 1 3הוהש הי ה
גיליון העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה, פירסם
במיסגרת מדורו של העורך,.הנדון־ ,מאמר אודות סכנת הפאשיזציה,
תחת הכותרת.פלוגות סער סוף שחור — לעשור־ היה הראשון
בסידרת מאמרים, שפירמה את כל שחיתויות חגיגות שנת העשור
למדינת ישראל • תחת הכותרת. מי זייף את חתימת ראש העיר
אילת?״ הובאה כתבת־השער, שפירמה את עלילות צבי בן־אפריים,
גיזבר העיר אילת ואיש־עסקים ממולח שהגיע לכלא התל־אביבי •
טיפות האישי של מנהל בנק מנתניה, שנעצר כחשוד בזיור־חתימות,

הובא בחתימת הנאשם, חיים גורליק • .תנו לנו להתחתן!־ ,היתה
הכותרת לרשימה שסיפרה על רומיאו גרמני נוצרי ויוליה יהודיה
מווינה שעלתה בעל כורחה ארצה • בשער הגיליון: גיזבר עיריית
אילת, צבי בן־אפריים, האיש שניצל את מעמ ת למטתתיו הפרטיות.

נחש מי יהיה הגנב הבא מי צעק ״יחי אנטיומסו״
בטבריה אללה, ההקדש המוסלמי ובית־המישפט
מאוס, ממורמר וציני, שבא מבאר־שבע להשמיץ
את עירנו״.
למחרת הבחין לביא־ ,המתגורר בטבריה,
בשינוי היחס כלפיו מצד תלמידי בית־הספר
טוסו שחיתות
התיכון. ברחוב הם החלו לכנותו בשמות כמו
סופרים בלשיים רבים גילו מזמן כי מעשה* ״חדל אישים״ ו״שקץ־מאוס״ .כאשר רכב
רצח אחד או שניים מזעזעים את הקורא, אך
בקטנועו, היו רצים אחריו ומיידים בו אבנים.
מעשי רצח רבים הופכים לפארסה מבדחת.
״ונום!? לזה — דגנראט!״ באחד הימים,
גיבוב רומה של עבירות הפן השבוע את
כאשר נערי בית־הספר המטירו עליו אבנים,
עיתוני ישראל לפארסה. מעשי״השחיתות באו
השאיר לביא את קטנועו ליד שוטר מקופי,
בתכיפות כזאת, ומכיוונים כה שונים, עד
מיהר לטלפון הקרוב וצילצל לראש־העיר:
שהאזרח שוב לא ידע אם לבכות או לצחוק.
״בגלל הכינויים שכינית אותי זורקים עלי
בעיתון של יום אחד יכול הקורא למצוא
אבנים ברחוב!״ תשובתו של צחר :״מה שכיניתי
שלושה״ארבעה מעשי־שחיתות חדשים. עוד
אותך זה לא מספיק — אני מוכן לכנות בעוד
לפני שהספיק לחשוב עליהם, בא העיתון של
כינויים.״
יום המחרת עם ערימה חדשה.
לביא לא היסס לכנס את כתבי העיתונות
המיוחד בתמונה היה ששחיתות זו לא היתה
הטבריינים. הללו הזמינו את צחר לפגישה,
מוגבלת לחוג אחד, למיקצוע אחד או לרמה
סיכמו כי צחר נהג שלא כמקובל. צחר התחייב
אחת. היה נדמה כאילו פשטה השחיתות בכל
לשלוח מיכתב התנצלות ללביא, לפרסם את
המיקצועות, הפכה לנחלת־הכלל.
העתקו בבית־הספר התיכון.
ליגלג אזרח אחד :״אפשר לפתוח טוטו־כאשר
עברו ימים אחדים ושום מיכתב־הת־שחיתות,
נחש מי יהיה הגנב הבא, מה יהיה
נצלות לא הגיז .$פנה לביא לעורכו, אריה
מיקצועו ומה סכום הגניבה.״
ריסנצ׳יק, גולל׳לפניו את הפרשה, ביקש את
הדג חולה מן הראש. חלק מיבול
התערבותו. דיסנצ׳יק שלח מיכתב מחאה, זכה
השבועיים האחרונים:
• אדם הנאשם ברצח.ובשוד, שנשלח ב * בתשובה של צחר שבה הוא מתלונן על
שמעריב מצא לנכון לשלוח לעירו ״כתב
שליחות האומה לחוץ־לארץ.
ממורמר, ציני ורואה שחורות, ונוסף לזאת —
• מנהל בית־ספר שמכר תעודות־גמר לבני
דגנראט!״
טובים.
• גזבר־עיר שנאשם בזיוף מיסמכים.
* ל בי א משמש כתם כחבר מ ע רכ ת
• עורך־דין שנאשם במעילה בכספי לקומעריב
ועורך מו סף השבת, סופשבוע.
חותיו.
• מנהל־בנק שנאשם בזיוף חתימת לקוחותיו
על צ׳קים.
• מהנדס־תקנים ומנהל מפעל ידוע, אשר
קצין־ביטחון האשימם בניסיון לשחדו.
• נהג אש״ד (אג״ד) שזייף כרטיסים ומעל
בכספים.
מגיפה כללית כזאת שוב אינה יכולה להיות
מיקרית. כאשר הזהירו הלוחמים בשחיתות,
ובראשם העולם הזה, לפני שלוש שנים, בפני
גידולי השחיתות הראשונים, נעשה הכל כדי
• להשתיקם ולהשמיצם. עתה הפך הנגע למחלה
לאומית נוראה.
אין זו מחלה הניתנת לריפוי על־ידי שופטים
ובתי־סוהר. היא זקוקה לריפוי חברתי יסודי —
ריפוי החייב להתחיל מן הראש.

גם חילופי המיכתבים עם עורך מעריב לא
הביאו את צחר לידי התנצלות. שוב נתכנסו
כתבי העיתונות היומית בטבריה, והחליטו
חגיגית על פעולת־תגמול: שמו של משה צחר
לא יוזכר עוד בכתבותיהם מטבריה, עד שיואיל
להתנצל.
דת אללה לא ברח

בעל האדמות הגדול ביותר בארץ־ישראל
של שנת 1948 לא היה עבד-אל-קאדר אל־חוסייני,
נציגם הזריז של מישפחת חוסייני
התקיפה ולא יוסף וייץ, בעל זכות החתימה של
הקרן הקיימת. חלק-הארי מהאדמות הראויות
לעיבוד בארץ, היה שייך לאללה, עובד
באינטנסיביות על־ידי נאמניו עלי־אדמות.
רכושו של אללה בארץ גדל והלך בהתמדה,
מאז כיבושה של הארץ על־ידי הכליף עומר,
בשנת .639 נסיכים מוסלמיים ובעלי אדמות
עשירים, שהיו רוצים להקדיש את רכושם
לצדקה, היו מוסרים אותו לידי רשות־ההקדש
(וואקף) ,שהיתה ממנה נאמנים, שהיו מעבדים
את הרכוש, מחלקים את פירותיו לניצרכים.
השבוע חייב היה בית״המישפט העליון
בירושלים להחליט אם נציגות זו מחייבת גם את
אללה עצמו.
סירות יקרים מאללה. עוסמאן חסוני
( )80 היה הממונה, בימי המנדט, על אדמות
ההקדש המוסלמי בסביבות לוד. עוסמאן נמלט
עיתונות לביא שאג -צחר לא יירא!
״מאורע הבידור היחיד שיזמה עיריית טבריה
לתושביה נהפך, ערב יום־העצמאות, למאורע
גדוש שיעמום. עשרת אלפים איש התקבצו כדי
לצפות בחיזיון ההיסטורי, אשר דן, משום מה,
דווקא בתקופת מרד החשמונאים ...מערכת
הרמקולים היתה גרועה ...כשנשמעה מהבימה
הקריאה, :יחי אנטיוכוס!׳ ,החזיקו רבים אחריה
וקראו: יחי הקולות היחידים ששלטו,
למעשה, בשטח, במשך שעה וחצי בה הוצג
החיזיון, באו מפיותיהם של מוכרי הגזוז
והפלאפל
במילים אלה תיאר צבי לביא, כתבו
הממושקף של מעריב בגליל, את חגיגות
יום־העצמאות בטבריה. אדם אחד שלא יכול היה
לסלוח לו זאת, היה יוזם החיזיון — ראש
העיריה, משה צחר. צחר, נמוך הקומה ובעל
הבלורית הבן־גוריונית, ידוע כקנאי לכל מה
שקשור בטבריה ובכבודה. הוא ראה ברשימתו
של לביא עלבון צורב לעירו ולעצמו, חיפש
הזדמנות לפרוע את החשבון.
ההזדמנות נמצאה בכנס תלמידי בית־הספר
התיכון בטבריה. בלהט נאומו לא פסח צחר על
לביא, שנקלע לאולם, הצביע עליו באצבעו
וכינהו :״אותו גבר צעיר, חדל־אישים, שקץ

סמבטיון, מה זה מיקצועניות. היא הופיעה עם אריק איינשטיין, אז יוצא טרי מלהקת הנחיל,
כשהיא סובלת, זה ימים אחדים, מכאבים עזים בגרונה. אולם ההצגה היתה חייבת להימשך
ואטאס עשתה את שלה, תוך שהיא מתפנה, מדי פעם, אל מאחרי הקלעים ומקבלת זריקות
מרופא״התיאטרון שהמתין לה שם. רק אחרי הבכורה נכנעה אטאס לחוקי־הטבע, ופרשה.

״העולם הזה״1131 :
תאריך3.6.1959 :
לעבר־הירדן עם כיבוש העיר בידי כוחות צה״ל,
חזר ללוד אחר שנה. לפני שנה חש עוסמאן כי
קרובים ימיו למות, הוא ביקש להעביר את
כהונתו לבנו יעקוב 40 בית־הדין השרעי נתן
את הסכמתו, אולם עוסמאן נכח במהרה, כי
בישראל יש תוקף מועט מאוד להסכמת
אנשים מיבטא ייקי
וצחוק חיפאי
• שר־המישטדה, בכור שיטרית,
הוכיח השבוע את יכולתו כמנצח על
תיזמורת. בנשף חגיגי שערכה הנהלת
האופרה הישראלית לרגל מלאת שנה
לחידוש האופרה, הוזמן שיטרית לנצח
על תיזמורת האופרה, ולמרות שהיה
קשר קלוש ביותר בץ ניצוחו לבין מה
שניגנה התיזמורח״ זכה הוא בתשואות
ממושכות. אמר אחד הנוכחים :״עכשיו
אפשר להבין מדוע גם תיזמורת
המישסרה מזייפת לפעמים.״״
• בטקס חלוקת התוארים למוסמבי
הטכניון בחיפה, הוענקו גם שני תוארי־כבוד
של דוקטור למדעי הטכנולוגיה
למהנדס־המים שמחה כלאם ול-
מהנדס־החימוש של התעשייה הצבאית.
חיים סלסץ. כאשר קם המהנדס סלבין
להודות על התואר שהוענק לו, הוא
דיבר על חברו שמחה בלאס והזכיר את
תרומתו לבניין הארץ. אולם לפתע פרצו
מאות הסטודנטים באולם בצחוק רם. היה
זה כאשר סלבץ אמר :״בלאס השתגע
בדמיה.״ התברר, שבגלל מיבטאו הייקי
של סלבין, נשמע המישפט ״בלאס
השתקע בדמיה״ כמו ״בלאס השתגע
בדמיה.״ סלבין לא הבין פשר הצחוק.
הוא הסתכל בכתוב לפניו, ואמר :״מה
הצחוק, כתוב כאן בפירוש דגניה.״
בית־הרין המוסלמי. שר־האוצר והממונה על
נכסי הניפקדים העביר את הפיקוח על אדמות
אלה לרשות־הפיתוח.
נציגו של עוסמאן, עורך־הדין יצחק בן־ישי,
פנה לבית־המישפט העליון ותבע לתת תוקף
להחלטת בית־הדין המוסלמי. היתה לו עילה
טובה. בפסק־דין אחר הכיר השופט העליון יואל
זוסמן בתוקף החלטותיו של בית־המישפט
השרעי לגבי אדמות ההקדש.
לבן־ישי ציפתה הפתעה. נציגי האוצר והא־פוטרופוס
העלו את הטענה, כי על המבקשים
היה לפנות לבית־מישפט השלום. כוונתם היתה
ברורה: עד שיסתיימו כל ההליכים המישפטיים,
יעברו שנים אחדות. בזמן זה, אפילו אדמתו של
אללה נושאת פירות יקרים.
האיכד אללה את זכויותיו? בית־הדין
העליון לא קיבל טענה זו, העדיף לשמוע את
בא־כוחו של המבקש לפני שיכריע מי חייב,
למעשה, לשמוע לבקשה. לבוש גלימה שחורה
ובקול בוטח העלה בן־ישי את טענות המבקש:
על פי החוק המוסלמי שייכות אדמות ההקדש
לאללה עצמו. איש אינו רשאי למוכרן או
לעבדן, ללא רשותו המפורשת של בית־הדין
השרעי.
בית־המישפט העליון נענה לבקשתו של
חסוני. בספטמבר, יחליט בית־המישפט אם בגלל
בריחתו של עוסמאן חסוני לירדן, איבד אללה
את זכויותיו על אדמות ההקדש.

אזהרה: משרד הבריאות קובע כי־ העישון מזיק לבריאות

מיספר 2439

כיח אייר 30.5.84 ,

המחיר 250 שקלים(כולל מע־מ<

חזרה לתחילת העמוד