גליון 2439

העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 1 |
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 2 | חדש מ״עלית״ צוגת לימון. וימו־ יעקבסוץ טמיר עוגת לימון. קלה, אוורירית, טעימה ביותו וכמו כל העוגות של עלית, אופים אותה בקלות ובמהירות-וההצלחה בטוחה! עכשיו את
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 3 | מכחבים מועצת הגזרז לצד המטורפים אורי אבנרי הסביר ב״הנדון״ מה מניע את הטרוריסטים מהגולן (,.העולם הזה״ .)16.5.84 הקורא, תושב הגולן לשעבר, מוסיף: בעבר נחשבה
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 4 | ממזביס (המשך מעמוד )3 יש לי הרגשה, מר פרס, כי אינני היחידה שיש לה דילמה לגבי המערך. רשימת ה־ 120 של המערך תביא, קרוב לוזדאי, רבים אחרים למחשבה שניה לגבי ההצבעה
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 5 | ״העולם הזה״ ,שבועון החדשות הישראלי המערכת והמינהלה: תל־אביב, רחוב גורדון ,3 טל .03*232262/3/4 .תא־דואר ,136 העורך הראשי: אורי אבנרי עורך־מישנה: דוב איתן עורך
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 6 | נראה שההודעה על־כך תתפרסם עוד לפני הבחירות, ותובלט מאוד בארץ. מתח במישכן הנשיא במלאות שנה לכניסת הנשיא, חיים הרצוג, לתפקידו, יש מרירות לא־מעטה בקרב
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 7 | במדינה שניים נרצחו -אך אין רצח זאץ רוצחים העם אינני מאמין! המחזה הנורא ביותר החבלן ניגש אל הדלת הממולבדת. הקצין ידע מה עומד לר!רות. הוא לא צעק... המדינה
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 8 | זה ה ת חיל ב בגיד ה הגדו ל ה עם ק 1ם ה מדינ ה התהום הזאת תבלע את כולנו, את המדינה שהקמנו, את החברה החופשית, את הדמוקרטיה הישראלית, את כל מי שיתעקש לחיות בארץ
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 9 | ארה הם תמונות 25 מנאשמי המחתות היהודית. הם הובאו השבוע לבית־המישפט המחוזי בידושרים באוטובוס מישטות׳ ,ררא אזיקים ער ידיהם, כשמסביבם מויע 199ה 9ד111111)1111 קהל
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 10 | בזמן שדבג קו״ ת־ או ב ע נחקה במי שטוה, ונגד ב1י ה קיו יה הוגשו נתבי־אישום ער וצח, חברה ו טוו ה בירתה ענת סוגוסט׳ יממה בקיויה, נאווחת אחת המתנחרות ך רן^ \ 1ך*
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 11 | דרכה. וכך היא מדברת. ובכל זאת, אני מנסה להקשות ולומר — אבל אתם באתם והתיישבתם במקום שהוא מלא ערבים, אתם יושבים על אדמה ערבית! היא אומרת :״הארץ היא שלנו, וזהו.
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 12 | —אינני מאמין! יובל נאמו ווכב ער סוס המחתות * ¥ד לפני שבועיים היתה תנועת ז^התחיה שרויה באווירת נכאים אמיתית. הליכי האיחוד עם ״תנועת״ צומת של רפול היו יגעים,
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 13 | ״הערבי מבולבל, הוא לא יודע לאן הוא שייך. לאש׳ף אסור לו להשתייך, לירדן הוא לא יכול, לשתף פעולה עם ישראל הוא פוחד. אבל אם הוא יידע שיש שילטון ישראלי וזהו, הוא לא
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 14 | הרשימה, שתוגש במוצאי יום החמישי. כאחותה החרדית, אגודת־ישראל את תוכניתו אל הפועל (העו .)28.12.83 המר מודאג הרב הראשי מרגיע כיסאו. הפלגים השונים התעוררו לחיים,
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 15 | שכבר סחט אותו גם בבחירותהקודמות. אחריו שובץ המר׳ אך חברו, בן־מאיר, נדחק עד למקום השביעי, הספק־ריאלי. המקומות הרביעי, החמישי והשישי הובטחו לנציגים מיזרחיים,
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 16 | _ חברי המחתרתי קמהר שי מ ת שלום יהודית ערבית תנועת אלטרנטיבה שמחה להודיע לחבריה ואוהדיה על הקמת הרשימה המתקדמת לשלום, רשימת שלום יהודית־ערבית. בראש הרשימה
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 17 | בדוח הסודי שלו תוקף יונאי את מיבנה הוועדה והרכבה, שיטת עבודתה וכמובן, את מסקנותיה .״עבודת הוועדה המחוזית היתה מרושלת. חבריה לא השתתפו בביקורים ובדיונים.
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 18 | מישטוה !654 נפש מודעי מי יידע? מודעי — כישלון או ניצחון? התשובות לכך רבות וסותרות, מכיוון שקשה להתמצא בשלל מהלכיו ותפניותיו של האיש: לפני כחודשיים וחצי יזם
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 19 | מדוע יזדקק אבא אבן לטיפול פסיכיאטרי ומה יעשה גד יעקובי אם ייבחר כשר־האוצר ״מה יהיה הלקח האישי שלך, אם גם הפעם המערך לא ינצח ולא ירכיב את הממשלה הבאה?״ שאל
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 20 | איר הסתבר י שראל קיסר בחוב שד 600 אלף שקל, מדוע משמיצים את דובר מפ״ם ומיהו הצאר הרוסי בעל האף היהודי אחת הבעיות הראשונות שייאלץ מזכ״ל ההסתדרות הטרי, ישראל
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 21 | הנשיא ורעייתו, אורה, הפכו לאורחים כמעט־קבועים של אירועי פסטיבל ישראל ירושלים, המתקיים החודש בבירה• אד גם הנשיא הקודם יצחק נבון יצפה באחת ההופעות. ג׳ודי ווקס,
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 22 | ראיון בלעדי עם בגין בהתרגשות רבה אני מודיע בזה כי עלה בידי עיתוננו לערוך ראיון טלפוני בלעדי עם מר מנחם בגץ, שהואיל לפרט באוזנינו את דיעותיו. להלן הטכסט המלא של
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 23 | כר טיס טיסה מוז ל לאירופה רכב״הרץ״ שי ייי- חופ מהגבלת ק״מ לתיור באירופה ה חל מ $ 3 -ליו ם ולל א תו ספתת שלום עבור ה שבתו לנ קוד ת ת ש לי יזננס למשרד?ב ית
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 24 | הם או מ רי ם ...מ ה הן או מ רו ת ...מההם אומרים ...מ ה הן *ו מ רו ת ...מ ה זלמן אברמוב: אמירה סרטני: סמדר קלציינסקי: ,טרגדיה של גוו ,,עם כווץ הבחיוות. העקרונות
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 25 | 1או הי * ם ...ה ה הן או ה דו ת ...הההם או מ רי ם ...מ ה הן או ח רו ת ...חההםא דוד שר: רזן וידבר!: י1חנן גולדברג: ..הביורוקרטיה מט־יעה ״להרכב מיפלצתי לא ״
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 26 | ראש טוב אי אפשר לתפוס סתם בכל מקום. על האוכל צריך אוכל טוב, אדרה טובה וכמובן יין אמיתי. כרמל. בקיצור -כל מה שיש ב״על היין״. על העוגות ב״על היין״ תמצא אוכל.
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 27 | הסופר 1חיים באה היה בגוש־אמונים וחסיד ארץ ־ישראל השלמה. הוא מסביר מדוע יצא מזה, מספר על הרקע שמתוכו צמחו מנהיגי הגוש. ועומד על הסכנות שבאנשי! 1אלה הוא יכול היה
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 28 | אני לא תצר. להיות ם יפרצתר(המשך מעמוד )27 לניתם. היום, כאשר מונים את תלמידיו המפורסמים של בית״הספר ואת בוגריו המפורסמים של שבט צופי.משואות׳ שליד בית-הספר, תופס
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 29 | עלה גם כסף והיא נלחמה נגד כל הרשויות שלא הסכימו שהילד לא ילמד בשכונה. מכל צרה היא נחלצה בעזרת שוחד. מאז אני חסיד גדול של שוחר, נגד רשעות הביורוקרטיה. היה כל־כך
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 30 | שיחר קשים, מול החידלון של החברה הישראלית, אשר עדיין אינה יודעת כיצד להתמודד עם בעיות הסימום. צל״ג לחם ושעשועים • למנכ״ל רשות־השידור, אורי פורת, ולמנהל
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 31 | לתוכניות מועדפות יום רביעי 30.5 • שטיפון־מוח: חידון צה׳׳ל בידיעת הארץ ובמו־רשת הקרב 8.02 מדבר עברית) .הבדרן מני פאר ינחה את שלב הגמר בחידון זה, אדם ויהודי, או
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 32 | תחרות בדיחות במסיבת השחקנים + תחפושות בל השנה במועדון היוקרה עור אופנתי לקיץ אלברט אילח שחקן, פגטומימאי, ש למד בצרפת, בא לחגוג עם חבריו השחקנים את העלאת המחזמר
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 33 | עודות ד*ר1וף 1\ 11ך 7ת 1ן ה 1חיילת וגם דוגמצית, מלטפת את הסוס. התצוגה | 1 1 1 111\ 4ו שנערכה על חוף״הים, היתה תצוגת״עורות לקיץ הקרוב. גם בקיץ הולכים עם עור,
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 34 | במושגים מאוד כלליים נחשבת סודאן, בעיני הקורא הממוצע במערב, ובעיקר בארצות־הברית, כחלק מהטובים. מעשי־התוקפנות נגד סודאן של שליט לוב, מועמר קד׳אפי, רק מחזקים את
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 35 | שאיפה של טעם מיוחד. סיגריה עשירה, תערובת צרפתית משובחת. __ ?רבע כי העישרז מזיר
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 36 | י סיי ״ גתועץ* ע ד
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 37 |
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 38 |
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 39 | ^נדב״ ?רברזירתך ט כזי ב ד, ר ב נוסף ליס ^ סנרכ ״ ררזינוק. ססד_* 5 11 , ; רדב רז
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 40 | סודאן: ידמין ורגל שמאד במושגים מאוד כלליים נחשבת סודאן, בעיני הקורא הממוצע במערב, ובעיקר בארצות־הברית, כחלק מהטובים. מעשי־התוקפנות נגד סודאן של שליט לוב, מועמר
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 41 | עומת החוף ו 1\ 1ך| ^ 171*11 חיילת וגם דוגמנית, מלטפת את הסוס. התצוגה 1|# 1שנערכה על חוף־הים, היתה תצוגת־עורות לקיץ 1 111\ 4 הקרוב. גם בקיץ הולכים עם עור, אבל
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 42 | תקליטים מוסיקה פרוצליל לא כדאי לשכוח את העבר רובכם מכירים את האימרה כי ״ההיגיון בצבא נעצר בש׳ג׳ ,שלא נתן לו לעבור.״ לא כל ארם בעל טעם, מצליח להפגין טעם עיקבי.
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 43 | !1־הולדת לחניתה האלו תל־אבע, מוסקבה על הקו כשלמדתי בסמינר לוינסקי, התלוננו המורים שיש לי ראש מצויין לשטויות, וראש כרוב למדעים מרוייקים, כמו מתמטיקה, למשל. במשך
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 44 | שמות לספר, או לא לספר, לספר, או לא לספר? איפה הבעיות שהיו להאמלט ואיפה הבעיות העומדות בפני מרחלת? מחזות אפשר לכתוב על הדילמות הקשות! רק שקספיר חסר כאן, כדי
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 45 | להיות עשויים עור, עם שני שליצים בצדדים. שורטס יכולים להיות מבד טריקו צמוד, בסגנון הזרוק, או בסגנון הגל הצעיר, גזורים בצורת קרעים, או שורטס גזורים היטב, עשויים
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 46 | עש זאת בעצמו: עם ביסות־עוו וסוטי־ארנסוו. עם ניס אחור או ניס סיז־מ 1מיכנסי השורטס מבד מנומר, שליחם אינו נס. מיכנסי שורטס אלה מושכים הרבה תשומת־לב, אם רוצים או
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 47 | .באלוהים אמא אני ע 1שה כסף מהמידחמר מ שה רמטכ״ל 1חצי מבקר 3ם מבקרים רעבים לפרסים מסע לגדולי המאה הכסף הגדוד חוגג אהבת־ילדים שר משורר ל א 1מי מקור תועבה חיבור
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 48 | חיים וייצמז, ל״ב ניימיר׳ ,פליבס פרנק־פירטו* ,ג׳״ר אוסטין, אלדום האכסליי, אלברט איינשטיין, אנה אחמטובה וסופרים רוסים אחרים. נואל אנו משרטט במבואו את דיוקנו
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 49 | החי פתרון ת שבצופן טובות השתיים ך* שכם הודיע בית־הדין השרעי ^ כי ערך בשנה שעברה 2018 טיקסי נישואין, ובמאה מהם נשא החתן המוסלמי אשה שניה או שלישית, על אשתו
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 50 | וי ו טוסדאמחמה אדוז\\ למשלמים עד 15.6.84 חברת התעופה האמריקאית״קפיטול אייד, פותחת עידן חדש בטיסות בין ישראל לארצות הברית. מעתה תוכל לטוס לאמריקה בטיסה נוחה
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 51 | ..איש לא אמו לנו ו בו -ומישרד הוווחס הציע שנמסו! אותו למוסד!״ ..איו אפשר, בנלי, למסוו ילד נזה למוסד? הוא ׳שוו שם, או ״חנק שם!״ ס ביבה ליאון, שאני שונא אותה,
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 52 | ,״רציתי ילד שיוסיף לי חדווח ־חיים, ולא צעד־ ׳חייס!״ אומרת האם, רות. ״נסעת לובי והוא אמדר מישבט אחד: עד קצה הימרת!׳• ם ס3ד האב, צביקה, וסגנו של ד״ר מורים לוי
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 53 | זיוה תלם ו21¥4 7£1_£1\/ מזמינה אתכם 6ו1ז 10ו01ץ ז1עח 65 10 1ו151ע/ו לחדר התצוגה תצוגת בגדי קיץ — 1984 • איטליה -משלוח מיו חד, בגדי ערב, לארועים מיוחדים חליפות
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 54 | זה שעד היום עוד לא סיפרתי לכם על אביגיל, זה רק מפני שלא רציתי לשים עליה עין הרע. אביגיל היא המטפלת של שני הילדים שלי ובזכותה שלוש פעמים בשבוע אני מרגישה בן־אדם
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 55 | עם, כאשר שושנה דמארי היתה * ₪יוצאת לרחוב, היא היתה מקפידה על הלבוש והאיפור. זה עבר לה. כיום היא יוצאת בהופעה טיבעית, כמו שמתחשק לה. היא נתנה די, היא אומרת,
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 56 | 1שושנה דמאו׳ אוהבת והיות בבית, לחיות ח״ם שקטים, לצ״ו, לבשל ולבלות בחבות בעלה, אהוב־נשויה המבט, זה לא אותו ה ...כל דבר. לא עמדו בזה, והחזירו את הכלבה. שושנה
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 57 | הכרתי את בערי בגיל 113 (המשך מעמוד )53 היה לנו חופש, לילדים. היינו רצים יחפים בשדות. הייתי ילדה שובבה, שיחקתי ג׳ולים עם הבנים. אכלנו מעט, ובצימצום, רק אורז,
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 58 | הפסנובד הרטוב אחו׳ עשוה מים שר מבור שוטו הורקו בוס הבסטיבר ה־ 37 בקאן ואז התבהוו השמיים. האם ך* מה דקות לפני מה שנועד להיות ^ הרגע הגדול של פסטיבל הסרטים ה־ 37
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 59 | ־יי־ייייי ואומנם, הצגת הגירסה המלאה של הסרט — שלוש שעות ו־ 45 דקות — מחוץ לתחרות, היתה בלי ספק האירוע המרכזי המסקרן ביותר של כל הפסטיבל. שמועות ורמזים על
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 60 | גרא טריפה (מימרח של כבד אווז בפטריות שחורות שהוא גאוות אשפי המיטבח בארץ זו); הקרואים קיבלו בקבוקי בושם מהודרים, מתנת חברת תמרוקים צרפתית, ובסיום כבו האורות
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 61 | תמרורים לרות׳ ברי צקים!בורסה היא מגדירה את עצמה כ״שמנמונת, חמודה ומשוגעת לקולנוע,״ וכל *י שהנתונים הללו מתאימים לו, מוזמן׳ להמשיך לקרוא, ולבדוק אם הוא עונה על
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 62 | שביט, אביה של השחקנית ציפי שביט, היה גיזבר הסוכנות היהודית בגרמניה שאחרי השואה, חבר קיבוץ נווה־ים שליד חיפה, מנהל חברת־הדיג ההסתדרותית נחשון ומנהל אגף הדיג
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 63 | הילדים (למטה) :״האם אבא שד 11 מת? האם איץ ל 11 אבא? - האשה הראשונו־ :1בחלומות הרעים לא חלמתי נ טיזיק לילדים!״ סמי בורקס :״כל מה שהם רוצים, זה רק להרוס ולסחוט
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 64 | האשה הראשונה: טוני אלקולומברי האשה השניה: ליאת אלקולומברי ,אני והאדמה באותו הגובה!״ סבלתי נורא, אבל ההתפוצצות שלי היתה שנה וחצי אחרי שאבי נפטר ואמי היתה בחו״ל.
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 65 | —י הפסטיבל הרטוב — אבא ורק אותנו (המשך מעמוד )57 (המשך מעמוד )61 לשלם בשביל מורה פרטית והיה צועק על הילד •מטומטם כמה אתה עולה טכ ס ס זכה כבר בדקל הזהב
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 66 | ,, 1פחדת להתלונן!״ אמוה הפקידה הישוארית שר ושות מלונות שיו באמויקה, שכוטוה אחו שהמנהל הישואר שרה תבע ממנה,,מיו בפה״ בלב, ץ וחד בכיס ^ קרב רבבות הישראלים החיים
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 67 | לשרותו: בימים ג /ד /ה׳ ־ עד 10 בלילה י עובדות פיקנטיות: נקניק פיקנטי הוא נקניק :מהבוקר. יש טרי ממנו?: את נקניק פי קנ טי מייצרים 24 שעות כיממה -רק כדי למכור לך
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 68 | !בבט חז ד חזז ל ^ מאתמאירתדמ 1ר פצצח־הזמן הבנקאית מי שקורא עיתונים קרא בוודאי ידיעה על הבנק התשיעי בגודלו בארצות־הברית, קונ־טיננטאל אילינויס, שכדי לתאר את
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 69 | _ הנדון ״אני לא רוצה להיות מיפלצתו־ (המשך מעמוד 129 שנאו דתיים כמו שהגויים שגאו יהודים. חשתי על בשרי את השינאה הזאת של החילונים. הם היו מתנהגים אליי בצורה
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 70 | הורוסהוס מדים בנימי!• מזל החודש: תאומים החשם החיצוני שר התאומים כמעט תמיד מטעה מזל תאומים שיין למזלות האוויר ובתור שכזה הוא יוצר רושם קליל, עליז ובלתי מסובד.
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 71 | השחקנית עיוית בואנק גיסתה איוחה את שוה אנגל בבית ונידית חתלזוגיוו התיאטרון, המישחק. ללא שמץ של צניעות היא מכריזה ״אני שחקנית גדולה ועוד ייווכחו בזה ״,אד מלבד
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 72 | :שקם את אסירות..נווה־תירצהיי, זסתבכה וטטוה בגלל אסירה עירית להתפרנס מעבודתה במישחק. במשך תקופה מסויימת עבדה כמלצרית במיסעדת יוקרה תל־אביבית. לפני כשנה, באמצעות
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 73 | 1ה הי ה 0 9 1 1 1 3הוהש הי ה גיליון העולם הזה״ שראה אור השבוע לפני 25 שנה, פירסם במיסגרת מדורו של העורך,.הנדון־ ,מאמר אודות סכנת הפאשיזציה, תחת הכותרת.פלוגות
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 74 | אזהרה: משרד הבריאות קובע כי־ העישון מזיק
העולם הזה - גליון 2439 - 30 במאי 1984 - עמוד 75 | מיספר 2439 כיח אייר 30.5.84 , המחיר 250 שקלים(כולל
חזרה לתחילת העמוד